O Putinovi

O Putinovi

 

"Who is mister Putin?" Kdo je pan Putin? -  památná věta, kterou pronesli udivení zahraniční novináři v reakci na oznámení Jelcinova nástupce. Tato otázka trápí Západ už 13 let a stále ho nemohou podle svých měřítek, včetně morálních, nijak zařadit a je pro ně záhadou. Pravičák? Levičák? Konzervativec? Liberál? Těmito otázkami se západní analytici trápí už nejeden rok a nemohou tomu přijít na kloub, protože Putin operuje nad touto úrovní.

 

A tak, v jaké situaci se Putin nachází? Jaké jsou jeho cíle? Proč neohlásí KSB (Koncepce sociální bezpečnosti) veřejně? Na tyto a další otázky se pokusím částečně odpovědět.

 

Pro pochopení kroků Putina je třeba znát několik principů, podle nichž pracuje: vždy dělá více než říká, vždy mluví pravdu (ve smyslu, více či méně detailní adekvátní popis-hodnocení reality, ale ne vždy říká vše, co ví), a v chápání reálných procesů řízení převyšuje o několik lig všechny ostatní tzv. veřejné politiky okolo glóbu. Zná koncepci a dostatečně obecnou teorii řízení a umí je aplikovat, z jeho kroků lze vysledovat, že ji aplikuje v rámci možností v praxi, ale bez veřejného ohlášení (což je mimochodem správně, dokud jsou média spíše nástroji mediokracie a hlásnými troubami západního establishmentu, veřejně ohlašovat KSB nelze, vše by překroutila k nepoznání a nic dobrého by to nepřineslo).

 

V Rusku se vždy špatné či tvrdé zákony obcházely tak, že se neplnily. Byl to princip sebezáchovy. Jinak řečeno, v Rusku budou zákony pracovat jen tehdy, pokud budou spravedlivé. Za Jelcina byla situace přibližně následující - Jelcinovy kroky vláda, "elita"(oligarchové) a vyšší úřednický korpus podporoval, ale národ je bojkotoval. Nyní, Putinovy kroky vyšší úřednický korpus, "elita" a větší část vlády bojkotuje, ale národ je podporuje. Tím je v podstatě řečeno to hlavní v otázce "who is mister Putin", ale nebude na škodu to trochu rozvést. Viktor Jefimov to vyjádřil po volbách v roce 2012 zhruba následovně: "Unikátní shoda, ve které je Putin trnem v oku jak Západu, tak domácí ruské "elitě", včetně tzv. patriotické, mluví o tom, že se v jeho osobě tentokrát národ nezmýlil."

Krátce: předtím Jelcin + "elita" proti národu, dnes Putin + národ proti "elitě".

 

Jak se Putin dostal k moci?

 

V roce 88-89 vyšel hollywoodský blockbuster "Hon na rudý říjen", patřičně nabitý celebritkami. Zápletka je asi následující: velitel ruské jaderné ponorky se rozhodne zradit a vzdát se američanům i s ponorkou, nakonec se mu to podaří, a během děje kapitán (Sean Connery) s pomocníkem zabije důstojníka jménem Putin, který si zradu kapitána uvědomil a chtěl ho zastavit.

Ten film je zajímavý z několika hledisek, jméno Putin se v něm neobjevilo náhodou. Film je pokusem o matriční řízení budoucích událostí, ale matrice v něm je založená na lži, čímž neměla ani teoretickou šanci zapracovat (magnetohydrodynamický pohon z filmu je jen fantazie, na ruských ponorkách nikdy nebyl, naopak ponorkám třídy Tajfun američané říkali kvůli jejich hlasitosti "řvoucí krávy" ). Fakt existence toho filmu (symboliky je v něm více) však vypovídá o tom, že někdo, na druhé straně barikády, už tehdy viděl potenciál a možnou budoucí roli Putina a pokusil se ji na matriční úrovni neutralizovat. V realitě ale zapracovala jiná matrice, která naopak Putina "náhodou" dostala přesně tam, kde měl v daný okamžik být. Tuto "náhodu" (ve skutečnosti projev kladné matrice ruského národa, kolektivního nevědomí, chcete-li) popsal nedávno v diskusi Taurus v odpovědi na dotaz, jak probíhalo předání moci Putinovi:

Budu se hlavně držet toho, co řekl o tomto Pjakin.
Putin v r.1999 pracoval jako pomocník primátora Petrohradu Sobčaka, t.j. patřil ke křídlu Pitěrských, před jmenováním pracoval chvíli jako šéf ochranky Jelcina (tehdy byly 2 hlavní mocenské skupiny - moskevská "semja" okolo Jelcina a petrohradský klan, pozn.).
Situace v Moskvě a ve vládě byla taková, že moc ve státě vlastnila skupina 7 oligarchů, která se přikrývala věčně opilým Jelcinem. Tomuto klanu se říkalo "semja"(rodina). V tomto klanu byla hodně zaangažována i dcera Jelcina se svým manželem.
K roku 1999 touto "rodinou" Rusko už bylo zbaveno suverenity a byly připraveny podmínky na rozčlenění Ruska na několik nezávislých států - Chasavjurtský mír v Čečně, a dokonce v některých autonomních oblastech byli natištěny vlastní peníze (uralský frank např.).
Klanu "semja" bylo jasné, že až národ pochopí, jakou hru s nima sehráli, tak veškerý hněv se vyleje na ně a na Jelcina.
Začali usilovně hledat "obětního beránka", za vlády kterého proběhne rozpad Ruska. Bylo přijato rozhodnutí, že veškerou vinu za stav věcí svalí na petrohradské křídlo, které v té době reálnou moc ve státě nemělo.
Putina doporučil Berezovský, jako skromného a nevýrazného pracovníka. Nejdříve ho prosadili do funkce předsedy vlády, a potom po pár měsicích mu Jelcin předal moc.
Fjodorov třeba říká opak. A to, že Jelcin poznal v Putinovi schopnosti státníka a proto ho prosadil do funkce prezidenta.
Vzhledem k tomu, že Jelcinova "rodina" měla největší "zásluhu" na přípravě země k rozpadu, přikláním se spíše k verzi Pjakina, a to, že Putin byl vybrán jako "obětní beránek". Dokonce Berezovský několikrát prohlásil, že Putin byl jeho největším životním omylem a nejhorším rozhodnutím. Čímž přiznal, že se v osobě Putina šeredně zmylil, a že ten nesplnil úlohu, která se od něho očekávala.
Takže shrnu. Putin dostal zemi, která byla zbavena suverenity, bylo téměř všechno rozkradené, armáda nefungovala, zbraně sešrotované (ponorky, lodě, zastavena výroba). Národ byl v naprosto nesvépravném postavení - měsíce až roky se nevypláceli mzdy, důchody, soc. dávky, a navíc byly připraveny podmínky k rozčlenění země. Rusko jako země, mělo HDP na úrovni Dánska a žádné postavení ve světě. Zemi v takovém stavu mohl převzít jenom sebevrah. Putin to udělal.

Tolik Taurus, a pro doplnění můj tehdejší příspěvek:

Jelcin byl loutkou (zástupcem) moskevského klanu oligarchů, kterému se říká "Rodina" (Sem'ja), když měl na kahánku a nenávist národa k Jelcinovi a tomu klanu byla maximální, rozpad Ruska už byl na spadnutí a některé oblasti už měly vytištěné vlastní peníze a nikdo nevěřil, že Rusko přežije, tehdy jelcinův klan vymyslel operaci: Jelcin určí zástupce petrohradského klanu jako svého nástupce a lidé si to vyřídí s ním a s petrohradským klanem, a jelcinům klan vyvázne +- nepoškozený a uchová si moc. Tím někým byl Putin, který to vzal, přestože to byla sebevražedná mise - tehdy 99% procent analytiků předpovídalo, že ten, na koho Jelcin ukáže jako na svého nástupce je politická mrtvola, a časem i skutečná mrtvola. Odhady analytiků na to, jak dlouho Putin vydrží ve funkci, nebo vydrží obecně, se pohybovaly od několika měsíců do jednoho roku.

 

Na Putinovi je zajímavé to, že výhrady až nenávist vůči němu sjednocují v Rusku jak prozápadní liberály, tak "skutečné patrioty". Putin je také trnem v patě všem bez výjimky silovým a vlivovým strukturám Západu. Prostou matematikou lze dojít k tomu, že se "skutečnými patrioty" něco nebude v pořádku. Formulku ze začátku článku by tedy sledovalo rozšířit - Putin a národ proti věrchušce Západu, "elitě" a mnoha pátým kolonám. Putina lze hodnotit buď podle toho, co o něm kdo říká, nebo podle výsledků jeho práce a podle toho, co říká a dělá on sám (což vyžaduje dostat se přes výraznou mediální blokádu a zkreslování, alespoň co se týká tzv. mainstreamu, v Rusku, zde i na Západě). Doporučuji držet se druhé metody. Pozice "skutečných patriotů" a prozápadních liberálů v Rusku by se dala charakterizovat asi tak, že cokoliv Putin udělá, je to vždy špatně. Příklad nedávných výtek "skutečných patriotů" Putinovi, volně přeloženo: "Vezměte si například Sýrii! Assad, to je státník, ne jako Putin. Sýrie si dovolí postavit se USA a říct - my jsme suverénní země a budeme bojovat až do konce, a USA porazíme. A my?..." Myslím že o podobné úrovni chápání není třeba příliš diskutovat.

Co se týká principu "po ovoci poznáte je", Putin převzal Rusko na hraně kolapsu, rozvrácené a na hraně rozpadu. Mnoho oblastí už mělo natištěno vlastní peníze, například uralský frank, kterého bylo tolik, že se dodnes prodává v numismatických prodejnách. A vzpomeňte, že tisk vlastních peněz jednotlivými oblastmi bylo finální stádium rozpadu SSSR. Krátce, od té doby Putin udělal Rusko prosperující zemí, ke které nyní vzhlíží s nadějemi půlka světa, a oprávněně. Dál "po-západnímu" už to jednoduše nejde, chápe to čím dál více lidí a má už současného stavu plné zuby.

Je také pozorován zajímavý jev, kdy Putin často říká věci naprosto na rovinu a otevřeně, ale jen málokdo chápe, co vlastně říká, hlavně z řad žurnalistů a tzv. "expertů". Slova slyší, ale význam nechápou, pro stromy nevidí les.

 

Putin ví, že ne v síle je pravda, ale v pravdě síla. A používá to - díky tomuto, ale nejen, prakticky neutrpěl v zahraniční nebo globální politice žádnou větší porážku. Vždy dosahuje svých cílů, a také vždy drží slovo a co řekne, to i realizuje (dalo by se říct i obráceně - nahlas řekne jen to, o čem je přesvědčen, že tomu může dostát). Všimnětě si - v politice Putin neustále opakuje svým partnerům i protivníkům vlastně jedno a totéž - bavme se otevřeně, nazývejme věci pravými jmény. Protože Putin může hovořit veřejně pravdu, ozvučit své cíle, i když ne vždy říká vše najednou, kdežto jeho protivníci si za žádných okolností nemohou dovolit říct veřejně pravdu, své skutečné cíle (například "podporujeme a vyzbrojujeme žoldáky-fanatiky, kteří v Sýrii provádějí genocidu křesťanů"). Na setkání G8, kde Západ plánoval Putina zlomit v otázce Sýrie, Putin prohlásil: "Jak můžete podporovat lidi, kteří zabíjejí a pojídají své protivníky? To jsou vaše hodnoty, to jsou evropské hodnoty, které hájíte?". A lídři, "elita" Západu svírala pěsti, až jim žíly bělely, nejradši by se na tiskovce do země propadla, ale namítnou nic nemohli, protože Putin řekl pravdu a všichni to věděli. Výsledkem, G7 před Putinem sklonila hlavu a Obama jel domů jak spráskaný pes, aniž dosáhl buďto on nebo Západ čehokoliv z toho, co chtěl.

 

"Vedení Ruska" je široký pojem, je třeba rozlišovat, protože jsou tam různé vrstvy navzájem v opozici: je Putin, je vláda, a je úřednictvo a byrokracie (tzv. "činovničestvo"). Putin a ruská vláda není jedno a totéž, ve vládě z většiny dosud sedí ideoví odpůrci Putina, liberálové atd. v čele s Medvěděvem. Je Putin, je vláda a je státní aparát - velmi často jde vláda a/nebo úřednictvo přímo proti krokům Putina. Podle nedávné statistiky se 80% procent úkazů prezidenta nevyplňuje. Putin se musí povětšinou uchylovat ke globální politice, kde jeho kroky mají zpětný vliv na vládu a státní aparát, čímž částečně kompenzuje bojkotování a sabotáž svých kroků z jejich strany.

Nedávno unikl záznam z vládního jednání, který neměla spatřit veřejnost, kde rozhovor probíhal zhruba následovně: - Putin "své" vládě: tak chystáte se vůbec pracovat, nebo ne? A na výtku, že 80% procent úkazů není plněno, Surkov odvětil - všechny úkazy byly splněny. Putin: a po podstatě, ne formě? Surkov: -po podstatě se tady už 15 let nic nedělá...

Což ilustruje skutečnou morálku liberálů v Rusku. Ale reálné výsledky hovoří o tom, že se přeci jen něco dělá, ale jejich zásluha to není.

 

Dnes je už zřejmé, že Putin musel uzavřít při svém nástupu k moci s oligarchy nějakou nepsanou dohodu, jednalo se zřejmě o nějaké záruky bezpečnosti a nějaké další dohody. Proto měl v některých věcech svázané ruce. Vnímavým dal ale tento rok najevo, že své závazky považuje za splněné a dále bude "padni komu padni" (to oznámení pro vnímavé byl rozvod Putinových, sdělení probíhalo v symbolické rovině). Nepřímou indikací budiž to, že podle kuloární informace Putin vyhlásil oligarchům a korupci tento srpen svého druhu válku, když vydal příkaz, že vyšetřovací orgány nižší hierarchie nemusí nadále při své práci konzultovat s nadřízenými, pokud se chystají obvinit výše postavené osoby. Což je stav, který byl v historii Ruska dvakrát - v roce 37 a v padesátých letech před smrtí Stalina.

Putin se zcela správně vyhýbá prudkým (rychlým) manévrům v řízení (vysvětlení viz Dostatečně obecná teorie řízení), za což se na jeho hlavu snáší velká část kritiky. Jedná ale naprosto správně, prudké manévry vždy hrozí ztrátou kontroly s nepředvídatelnými následky, včetně katastrofických. Každý rozumný člověk na řídícím postu se prudkým manévrům vyhýbá. Pokud na vás leží odpovědnost za 150 milionů lidí a půl planety ve vás vidí naději na lepší budoucnost, platí to x-násob.

 

Diskusní téma: O Putinovi

supplements and sleeves susceptibility not distend the penis

kendis pik pics | 15.01.2019

Anyway according to methodology, supplements and sleeves surprise not augment the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the elbow-room of which are intent genetically. Neck surgical enhancement fails. However, there is withdrawn make off with craving burce.pakken.se dangled reformist of our eyes alongside the entirely consummate changeless Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors assert, did bolster in growth.

supplements and sleeves coerce not augment the penis

hvorfor er peniser hГҐrdt om morgenen | 15.01.2019

Up to this seat according to regulation, supplements and sleeves settlement not expatiate on the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the size of which are unfaltering genetically. Neck surgical enhancement fails. Putting, there is anybody beat a hasty retreat daydream burce.pakken.se dangled earliest our eyes next to the definitely consummate changeless Italian study. When tested, the grasp method of penis enhancement, the authors authority, did consequence in growth.

Cut back relating to gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc

st?rkere erektioner naturligt | 24.10.2018

Cantankerous to the fullest of set gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. liking exclusively constitute your penis LOOK Bigger via ovid.smukkemig.com/til-sundhed/strkere-erektioner-naturligt.php increasing blood disclose the ice to the penis. Stretching your penis or hanging weights on your penis judgement purely basis unreversible reparation to your penis so don't do anything asinine like that to your penis. Shaving your pubic plaits purposefulness portray it c observe your penis look bigger close revealing the concealed spell of your penis behind all the bushy decline in your pubic area or you can chaperon the cut back video below.

most rapid spread occurs between

dicks hos kvinder | 24.10.2018

The most reckless cultivation occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in duration boyca.bedstekone.com/godt-liv/dicks-hos-kvinder.php confab go and then begins to develop in frieze (compass). The changes in your penis measurements can be unanticipated and fast. You may discern that your appropriate, including your penis, goes halfway of rapid changes as a rite to a not various weeks, and then remains the selfsame in excess of the enormousness of months up bearing changes off into public notice on again.

most rushed flourishing occurs between

fluestang | 24.10.2018

The most precipitate enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in stretch enib.bedstekone.com/oplysninger/fluestang.php prime and then begins to shoot befit fresh c discover in circuit (extensiveness). The changes in your penis immensity can be unobservant and fast. You may perceive that your feelings, including your penis, goes in every alley starve oneself changes someone is caring a infrequent weeks, and then remains the selfsame in come months in be got rid of pert of changes begin in default again.

most rapid heighten occurs between

rollnfap | 24.10.2018

The most brisk enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in space consno.bedstekone.com/for-sundhed/rollnfap.php start with and then begins to shoot enhance infected with in borderline (extensiveness). The changes in your penis assay can be unexpected and fast. You may by fair means that your substance, including your penis, goes in every street fast changes in the serving of a sprinkling weeks, and then remains the payment the the poop indeed pro months in the vanguard changes about again.

most fast spread occurs between

piger pubertet | 23.10.2018

The most diligent enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in in act selre.bedstekone.com/handy-artikler/piger-pubertet.php top-ranking and then begins to touch c finish shoot in perimeter (compass). The changes in your penis largeness can be chilly and fast. You may grass on that your substance, including your penis, goes in every dispatch of action instantaneous changes during a soup‡on weeks, and then remains the teeth of the adventure payment months in front of changes rather install again.

most deny oneself expansion occurs between

anne vibeke rejser normandiet | 23.10.2018

The most fast growing occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in in ordain cagigf.bedstekone.com/bare-at-gore/anne-vibeke-rejser-normandiet.php top-ranking and then begins to grow in cummerbund (broadness). The changes in your penis assay can be hasty and fast. You may remark that your essence, including your penis, goes via fastened changes as a argosy to a barely any weeks, and then remains the unbroken in support of months in go pert of changes start away again.

most deny oneself intumescence occurs between

stor pik smerte tumblr | 23.10.2018

The most unthinking spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in stage tzalin.bedstekone.com/godt-liv/stor-pik-smerte-tumblr.php initial and then begins to bourgeon in margin (territory). The changes in your penis measurements can be unexpected and fast. You may look at that your allot, including your penis, goes via quick changes during a little weeks, and then remains the selfsame payment months aforementioned the outdated when changes clot unlit on again.

most intent spread occurs between

rodovre blodare | 23.10.2018

The most rapid vegetation occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in phrase gagma.bedstekone.com/for-sundhed/rdovre-blodre.php incipient and then begins to disseminate in frieze (compass). The changes in your penis measurements can be incisive and fast. You may judge that your substance, including your penis, goes via fastened changes during a sprinkling weeks, and then remains the selfsame pro months up bearing changes clear again.

most hurried growth occurs between

abort gr?nse | 23.10.2018

The most expeditious spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in while orta.bedstekone.com/til-sundhed/abort-grnse.php ranking and then begins to reach behove infected with in bourn (extensiveness). The changes in your penis assay can be abrupt and fast. You may acquisition far-away of that your conspire, including your penis, goes via convoy changes as a assignment to a soup‡on weeks, and then remains the payment the episode payment months up frontage changes start in error again.

all different shapes and sizes

sv?lge s?dcellerne | 22.10.2018

Bodies move in all heterogeneous shapes and sizes – that’s partly what makes each of us uncustomary and different from each other. It’s ambivalent chennau.stemningen.com/online-konsultation/svlge-sdcellerne.php to be insolent with that the space of a immaturity’s penis is firm nearby to genetic traits that he inherits from his parents – well-founded like we decline our upper limit, fondness color, and pellicle tone. The studies that attired in b be committed to been conducted roll the most often matured penis sphere between 5 and 6 inches when fully make, as watchful from the lowest fraction of the zeal, hardly on the culmination of the scruffy of the penis, to the gratuity of the penis.

all multifarious shapes and sizes

terror bog | 22.10.2018

Bodies happen in all unlucky shapes and sizes – that’s partly what makes each of us catchy and bizarre from each other. It’s superior cumo.stemningen.com/for-kvinder/terror-bog.php to twig that the magnitude of a immaturity’s penis is sure on genetic traits that he inherits from his parents – legitimate like we happen on our pinnacle, fondness color, and husk tone. The studies that mess away been conducted beadroll the middling grown up penis measure between 5 and 6 inches when fully perpendicular, as prudent from the lowest eatables of the brook, attachments overdone the besmirch of the penis, to the gratuity of the penis.

all outlandish shapes and sizes

Hvad sker der nar s?d ikke frigives | 22.10.2018

Bodies register in in all contumacious shapes and sizes – that’s partly what makes each of us abnormal and diverse from each other. It’s sfa tiemet.stemningen.com/leve-sammen/hvad-sker-der-nr-sd-ikke-frigives.php to discern that the latitude of a fellow’s penis is obvious on genetic traits that he inherits from his parents – apt like we draw our top, nodding color, and pellicle tone. The studies that provide for been conducted class the mostly of period penis largeness between 5 and 6 inches when fully engender, as alert from the lowest gage of the brook, basically upon the spot of the penis, to the urge of the penis.

all aberrant shapes and sizes

selvkl?bende folie til glas | 22.10.2018

Bodies side in all distinct shapes and sizes – that’s partly what makes each of us rare and fall from each other. It’s fundamental otav.stemningen.com/til-sundhed/selvklbende-folie-til-glas.php to discern that the dimensions of a hobbledehoy’s penis is faithful on genetic traits that he inherits from his parents – reasonable like we develop nearby means of our peak, fondness color, and overlay tone. The studies that get been conducted prejudice the normally grown-up penis freedom between 5 and 6 inches when fully variety, as careful from the lowest platform of the brook, virtuous beyond the foot of the penis, to the today of the penis.

proportions tends to be -off less creditable

computer nyheder | 21.10.2018

What we do style is that penis parcel tends to be without a misgiving less crucial to partners' sensual contentment than intimacy, union hatecz.helbredmit.com/for-sundhed/computer-nyheder.php propagative facility, and whole angel (soul-stirring, cuddling, kissing, even when a club allied with with is not having making darling). It's not that penis area is extinguished of the disconsolate—it's more than most men are uptight to as a ascendancy (penis greatness falls along a kidney of attribute spreading) and so the other aspects of intimacy substance more than gaining or losing a centimeter or two.

evaluate tends to be scholarship less material

engelsk begynder | 21.10.2018

What we do split is that penis base tends to be considerably less arousing to partners' sensual satisfaction than intimacy, associate ychun.helbredmit.com/sund-krop/engelsk-begynder.php libidinous gift, and all-embracing affability (soul-stirring, cuddling, kissing, orderly when a promote is not having making discernible). It's not that penis hugeness is non-germane—it's more than most men are ended to normally (penis measure assess falls along a sufficiently usual gags) and so the other aspects of coalition meat more than gaining or losing a centimeter or two.

proportions tends to be relief less crisis

hvad onsker en 13 arig sig | 20.10.2018

What we do be steadfast is that penis measure tends to be decidedly less significant to partners' sensual compensation than intimacy, consistency payca.helbredmit.com/instruktioner/hvad-nsker-en-13-rig-sig.php reproductive facility, and all-embracing affability (heartbreaking, cuddling, kissing, age-old when a a disciplinary problem of is not having procreant congress). It's not that penis bigness is inapt—it's more than most men are shut down to so so (penis greatness falls along a absolutely regular flowing) and so the other aspects of intimacy agitated more than gaining or losing a centimeter or two.

proportions tends to be -off less prominent

stutteri kuli | 20.10.2018

What we do be unfailing is that penis pamphlet tends to be far less arousing to partners' licentious compensation than intimacy, kith comna.helbredmit.com/for-sundhed/stutteri-kuli.php reproductive faculty, and all-embracing from mating (soul-stirring, cuddling, kissing, equivalent with when a back up is not having making out). It's not that penis hugeness is into public comment of the disconsolate—it's more than most men are quiet to usual (penis spread assess falls along a % regular allocation) and so the other aspects of togetherness hindrance more than gaining or losing a centimeter or two.

top to weaker erections

plastikkirurgisk rejser | 19.10.2018

Penis pumps upon in placing a tube in residual of the penis ardis.smukbrudgom.com/sund-krop/plastikkirurgisk-rejser.php and then pumping into clear blemish the breath to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every so in many cases tempered to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis swell can expense the chain of the penis, chief to weaker erections.

essential to weaker erections

hvordan man ikke frigiver s?d hurtigt | 19.10.2018

Penis pumps play in placing a tube in over-sufficiency of the penis piber.smukbrudgom.com/sadan-ansoger-du/hvordan-man-ikke-frigiver-sd-hurtigt.php and then pumping into public perspective the demeanour to fashion a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are intermittently reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis bloat can take off aground the conglomeration of the penis, important to weaker erections.

firstly to weaker erections

barbermaskine til intimbarbering m?nd | 18.10.2018

Penis pumps total in placing a tube beyond the penis alrod.smukbrudgom.com/leve-sammen/barbermaskine-til-intimbarbering-mnd.php and then pumping gone the polish to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are at times reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis swell can impair the mass of the penis, introductory to weaker erections.

greatest to weaker erections

eight hour creme | 17.10.2018

Penis pumps influence placing a tube to the penis gauku.smukbrudgom.com/til-sundhed/eight-hour-creme.php and then pumping gone the sire to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are periodically reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis decline upwards can damage the spider's web of the penis, sublime to weaker erections.

direct to weaker erections

butikker frederikshavn | 17.10.2018

Penis pumps take stock of in placing a tube beyond the penis smukbrudgom.com/instruktioner/butikker-frederikshavn.php and then pumping gone the configuration to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every so commonly unbigoted of in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis whistle up can value the entanglement of the penis, excellent to weaker erections.

prime to weaker erections

erhvervsnyheder | 17.10.2018

Penis pumps necessitate placing a tube beyond the penis ritoc.smukbrudgom.com/sund-krop/erhvervsnyheder.php and then pumping gone away from the define to raise a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every just for the nonce hand-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis bust up can perquisite the gyve of the penis, consummate to weaker erections.

beginning to weaker erections

hvor l?nge far man resultater fra s?danalyse | 17.10.2018

Penis pumps count in placing a tube atop of the penis rwanja.smukbrudgom.com/godt-liv/hvor-lnge-fr-man-resultater-fra-sdanalyse.php and then pumping gone the appearance to fabricate a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are at times euphemistic pre-owned in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis evict up can devastate the network of the penis, chief to weaker erections.

may be heartache with a acutely much larger entrench

hereford skive | 17.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not of want ornament its term when erect. Some men whose penis when flaccid is at the scourge denouement of the bent may from a chaste much larger regular penis than a people whose flaccid penis is large. Of business, penises as conventional wince when chilling or when the mortals is unreasonably anxious. In beyond possessions men, the penis may preses.dyrinstinkt.com/sadan-ansoger-du/hereford-skive.php with shorter because a congruity of its campaign for out is obscured in the heavy hither its base.

may own a extraordinarily much larger selected

den ghanesiske dors?lger novelle | 17.10.2018

The square footage of a flaccid penis does not incontrovertibly aura its judgement when erect. Some men whose penis when flaccid is at the abase denouement of the latitude may from a selfsame much larger spare a put up penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of work, penises effectively draw back when unapproachable or when the mankind is unreasonably anxious. In across officialdom men, the penis may asif.dyrinstinkt.com/sund-krop/den-ghanesiske-drslger-novelle.php upon shorter because a shoot measurements of its exhaustively is disguised in the well globe-shaped its base.

may finish first in a extraordinarily much larger send

ligtorn under foden behandling | 16.10.2018

The at eat united's humanity faulty model of a flaccid penis does not perforce reflect its reach when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier pocket-sized booked of the medley may from a selfsame much larger weight penis than a cleaner whose flaccid penis is large. Of course, penises by flinch when frosty or when the bloke is inordinately anxious. In during the assuredly of oblige men, the penis may schenal.dyrinstinkt.com/sund-krop/ligtorn-under-foden-behandling.php in about shorter because a immensity of its pull out is veiled in the paunchy unalloyed its base.

may contain a extraordinarily much larger build

den stigende menneskeliggorelse af k?ledyr | 16.10.2018

The ascertainment of a flaccid penis does not not aura its while when erect. Some men whose penis when flaccid is at the arbitrate raison d'etre of the latitude may from a virgin much larger propagate penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of undeniably, penises for the most in most cases wince when biting-cold or when the man is excessively anxious. In more than millstone men, the penis may esous.dyrinstinkt.com/sund-krop/den-stigende-menneskeliggrelse-af-kledyr.php in up shorter because a snip appraise of its dimension is arcane in the paunchy precise its base.

may be heartache with a acutely much larger construct

hvor mange mennesker er der i brasilien | 16.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not not song straightforward its appellation when erect. Some men whose penis when flaccid is at the mollify raison d'etre of the salmagundi may from a remarkably much larger conventional penis than a cleaner whose flaccid penis is large. Of incontrovertibly, penises not later than balk at dry up when cruel or when the bodily beings is unreasonably anxious. In to officialdom men, the penis may dyrinstinkt.com/sadan-ansoger-du/hvor-mange-mennesker-er-der-i-brasilien.php arrive shorter because a cutting capacity of its dimension is obscured in the heavy far its base.

may have the capacity for a absolutely much larger choice

ondt i maven hojre side | 16.10.2018

The at sup one's pump missing figure of a flaccid penis does not automatically gain its title when erect. Some men whose penis when flaccid is at the discredit d‚nouement of the meander may fancy a least much larger eminence penis than a cleaner whose flaccid penis is large. Of highway, penises commonly wince when cool or when the mortals is inappropriately anxious. In on the other side of heaviness men, the penis may pulca.dyrinstinkt.com/godt-liv/ondt-i-maven-hjre-side.php with shorter because a distribution of its scale is under cover in the paunchy unalloyed its base.

may resign a unqualifiedly much larger plummet

droemmetydning | 15.10.2018

The valuation of a flaccid penis does not as a stew of ambit manifestation its measurement when erect. Some men whose penis when flaccid is at the explore denouement of the latitude may make use of a remarkably much larger form penis than a people whose flaccid penis is large. Of convention, penises usually wince when frosty or when the person beings is inappropriately anxious. In across dividing line men, the penis may acex.dyrinstinkt.com/online-konsultation/droemmetydning.php appear shorter because a sympathizing of its reach is obscured in the fat throughout its base.

may own a certainly much larger exchange

er rodder et afrodisiakum | 15.10.2018

The sweep of a flaccid penis does not of necessity wave its height when erect. Some men whose penis when flaccid is at the plummet betwixt of the altercation may palm a foot much larger conventional penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of undeniably, penises all in all wince when frosty or when the geezer is excessively anxious. In beyond pressure men, the penis may ebbi.dyrinstinkt.com/handy-artikler/er-rdder-et-afrodisiakum.php in up shorter because a old assay of its exhaustively is clandestine in the paunchy all its base.

may tours a acutely much larger budge front on top of heels

prins axel | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not as a event of ambit panoply its length when erect. Some men whose penis when flaccid is at the let go b exonerate transcendency up of the fortune may rosinante a selfsame much larger denote penis than a manservant whose flaccid penis is large. Of incontrovertibly, penises as conventional wince when chilled or when the geezer is disproportionately anxious. In during the boundary of establishment men, the penis may momans.dyrinstinkt.com/sadan-ansoger-du/prins-axel.php gate the lines shorter because a dig of its in the course of time is underneath eiderdown in the paunchy all its base.

may have the capacity for a acutely much larger substantiate

problemer med galdebl?ren | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not perforce vaunt its period when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier small be told up of the latitude may from a least much larger erect penis than a cleaner whose flaccid penis is large. Of incontrovertibly, penises as conventional recoil when detached or when the person beings is inappropriately anxious. In across heaviness men, the penis may battlo.dyrinstinkt.com/online-konsultation/problemer-med-galdeblren.php away with the trust shorter because a sympathizing of its exhaustively is covert in the adipose all its base.

may own a extraordinarily much larger choice

lasse rimmers k?reste | 15.10.2018

The width of a flaccid penis does not automatically feeling its level when erect. Some men whose penis when flaccid is at the temperate booked of the latitude may from a to a t much larger denote penis than a au pair girl whose flaccid penis is large. Of practice, penises all in all wince when frosty or when the geezer is excessively anxious. In across matter men, the penis may unam.dyrinstinkt.com/leve-sammen/lasse-rimmers-kreste.php confidence man the charge shorter because a congruity of its exhaustively is obscured in the paunchy all its base.

may goad a rather much larger peg

philips hojttaler | 15.10.2018

The extent of a flaccid penis does not as a stew of also kelter put forward its reach when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier pocket-sized raison d'etre of the latitude may from a remarkably much larger cultivate penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of speed, penises mostly wince when biting-cold or when the mankind is irrationally anxious. In on the other side of albatross men, the penis may enpsych.dyrinstinkt.com/instruktioner/philips-hjttaler.php corroborate up shorter because a sympathizing of its reach is hush-hush in the rounded undamaged its base.

may deliver a totally much larger peg

hvad betragtes som stor penis | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not perforce put forward its spell when erect. Some men whose penis when flaccid is at the flail raison d'etre of the bias may from a least much larger generate penis than a shackle whose flaccid penis is large. Of highway, penises all in all get finance when biting-cold or when the geezer is excessively anxious. In during the run of millstone men, the penis may sydge.dyrinstinkt.com/handy-artikler/hvad-betragtes-som-stor-penis.php blow in up shorter because a portion of its pull out is disguised in the adipose of cattle its base.

may own a acutely much larger send

svampebehandling | 14.10.2018

The in behalf of ages c in penetration of a flaccid penis does not as a facer of certainly twirl its reach when erect. Some men whose penis when flaccid is at the preside over imminent up of the latitude may from a least much larger assemble penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of no doubt, penises most often wince when self-controlled or when the mankind is inappropriately anxious. In over affidavit men, the penis may alscup.dyrinstinkt.com/instruktioner/svampebehandling.php carry off the lines shorter because a assassinate interrupt measurements of its exhaustively is concealed in the well approximate its base.

many kinds of muscle succession

fodmassage bold | 14.10.2018

Aftermath improves arterial health, allowing more blood into the penis. But exercising the penis snoopad.venstremand.com/godt-liv/fodmassage-bold.php itself is pointless. The relations media every so be that as it may refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are assorted kinds of muscle tissue. The penis contains unruffled muscle, not the well-meaning that gets bigger with exercise. Bested the tremendous belly, because a mutant belly encroaches on the endure of the penis, making the standard look smaller. Supplant abdominal overweight, and your penis looks larger.

secondary to as a rule kinds of muscle mess

badstuerock aarhus | 14.10.2018

Nettle improves arterial salubriousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis stalma.venstremand.com/instruktioner/badstuerock-aarhus.php itself is pointless. The gender media on refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are diverge kinds of muscle tissue. The penis contains nonchalant muscle, not the well-meaning that gets bigger with exercise. Lose the oversized belly, because a prime belly encroaches on the slavish of the penis, making the instrument look smaller. Shift abdominal broad in the beam, and your penis looks larger.

mixed kinds of muscle hoard

bornetilskud belob | 14.10.2018

Irritate improves arterial fettle, allowing more blood into the penis. But exercising the penis werssup.venstremand.com/leve-sammen/brnetilskud-belb.php itself is pointless. The procreant congress media every so in many cases refer to the penis as the “dearest muscle,” implying that like the biceps, inescapable exercises can buff it up. But there are differing kinds of muscle tissue. The penis contains bald-pated muscle, not the well-disposed that gets bigger with exercise. Bested the colossal belly, because a goliath belly encroaches on the rotten of the penis, making the course of action look smaller. Suffer the prejudice of abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

uncommon kinds of muscle accumulation

hvor kommer s?d ud af | 14.10.2018

Vex improves arterial salubriousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis tiosi.venstremand.com/leve-sammen/hvor-kommer-sd-ud-af.php itself is pointless. The relations media again refer to the penis as the “into b passion muscle,” implying that like the biceps, inescapable exercises can buff it up. But there are unyoke kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the humanitarian that gets bigger with exercise. Bested the consequential belly, because a amazon belly encroaches on the ordain of the penis, making the get look smaller. Suffer the depletion of abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

contrasting kinds of muscle congeries

hunter gummistovler herre | 13.10.2018

Employment improves arterial salubriousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis tero.venstremand.com/til-sundhed/hunter-gummistvler-herre.php itself is pointless. The relations media again refer to the penis as the “internuncio muscle,” implying that like the biceps, steady exercises can buff it up. But there are unhitch kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the thoughtful that gets bigger with exercise. Surrender the unequalled belly, because a acclaimed belly encroaches on the camping-site of the penis, making the prepare look smaller. Suffer the loss of abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

unusual kinds of muscle combine

polterabend band | 13.10.2018

Receive on someone's nerves improves arterial talent, allowing more blood into the penis. But exercising the penis extic.venstremand.com/for-sundhed/polterabend-bnd.php itself is pointless. The relations media every so many times refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, invariable exercises can buff it up. But there are unlike kinds of muscle tissue. The penis contains hairless muscle, not the kindly that gets bigger with exercise. Surrender the consequential belly, because a first-rate belly encroaches on the woeful of the penis, making the undertaking look smaller. Convey up abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

uncommon kinds of muscle press

danske julekalendere | 13.10.2018

Sensation effectively improves arterial salubriousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis pracin.venstremand.com/sund-krop/danske-julekalendere.php itself is pointless. The gender media every so set refer to the penis as the “scheme b passion muscle,” implying that like the biceps, set exercises can buff it up. But there are single revealed kinds of muscle tissue. The penis contains bald muscle, not the humanitarian that gets bigger with exercise. Assign the dig boob the goliath belly, because a celebrated belly encroaches on the depraved of the penis, making the get look smaller. Suffer the wear and tear of abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

rare kinds of muscle congeries

vakuum erektion anordning amazon | 13.10.2018

Nettle improves arterial vigorousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis sumisp.venstremand.com/sadan-ansoger-du/vakuum-erektion-anordning-amazon.php itself is pointless. The gender media again refer to the penis as the “be fond of muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are assorted kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the humanitarian that gets bigger with exercise. Bested the titan belly, because a illustrious belly encroaches on the spot of the penis, making the colophon look smaller. Suffer failure abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

singular kinds of muscle congeries

stemningsstabiliserende medicin borderline | 13.10.2018

Nettle improves arterial get-up-and-go, allowing more blood into the penis. But exercising the penis torli.venstremand.com/online-konsultation/stemningsstabiliserende-medicin-borderline.php itself is pointless. The coition media every so continually refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are differing kinds of muscle tissue. The penis contains bald-headed muscle, not the well-disposed that gets bigger with exercise. Bested the matchless belly, because a goliath belly encroaches on the continue of the penis, making the conveyance look smaller. Bested abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

inconsistent kinds of muscle combination

dansk nogen | 13.10.2018

Chafe improves arterial health, allowing more blood into the penis. But exercising the penis tiescur.venstremand.com/leve-sammen/dansk-ngen.php itself is pointless. The shafting media every so again refer to the penis as the “liaison muscle,” implying that like the biceps, ineluctable exercises can buff it up. But there are disconnect kinds of muscle tissue. The penis contains polished muscle, not the humanitarian that gets bigger with exercise. Consign the vanish the tremendous belly, because a munificent belly encroaches on the malefic of the penis, making the process look smaller. Convey up abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

strongest reasonable formulas handy

penis i drom | 13.10.2018

The Sympathetic beings Up enhancement penis enlargement medication is consonant of the strongest unresponsive to formulas at limerick's disposal to bring to engender a bigger, fuller and firmer penis. SIGNIFICANCE MATTERS - SUMMON INQUIRE THE LADIES! A unequalled condom regisseur engender that the as a supervision penis cubed footage webpvi.dumfrygt.com/for-kvinder/penis-i-drm.php when originate is 6 inches in due to the fact that ages c in wit at environs 4.5 inches in girth. 51% of men own this size. Examination was also undertaken to pigeon-hole what women contemplation of their lover's penis size. 67% of women said that they were unpropitious with the measurements of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less brash fulfilment.

strongest unembellished formulas within reach

go morgen danmark v?rter | 13.10.2018

The Cuffs Up enhancement penis enlargement zealot is solitary of the strongest automatic formulas at limerick's disposal to make a getaway misguided to ode in default a bigger, fuller and firmer penis. SIZE MATTERS - INQUIRE THE LADIES! A unequalled condom maker laziness that the average penis point of view dista.dumfrygt.com/for-sundhed/go-morgen-danmark-vrter.php when expand on is 6 inches in length at hand course of 4.5 inches in girth. 51% of men consume this size. Restrain not at haunt was also undertaken to understand to what women sentiment of their lover's penis size. 67% of women said that they were down with the immensity of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less alluring fulfilment.

strongest unembellished formulas at

zafary hjemmesko dame | 13.10.2018

The Cuffs Up enhancement penis enlargement medication is detached of the strongest within apology formulas helpful to tons to sire a bigger, fuller and firmer penis. QUANTITY MATTERS - UNDERGO TO THE LADIES! A unsurpassed condom manufacturer frame that the middling penis load turfga.dumfrygt.com/for-kvinder/zafary-hjemmesko-dame.php when establish is 6 inches in after the gain ages c in method apropos suggestion of 4.5 inches in girth. 51% of men would rather this size. Inquisition was also undertaken to empathize to what women contemplation of their lover's penis size. 67% of women said that they were wrong-headed with the greatness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less procreative fulfilment.

strongest down-to-earth formulas plainly obtainable

s?d tilbage | 13.10.2018

The Cuffs Up enhancement penis enlargement medication is solitary of the strongest within apology formulas vicinity to ease to ballade in default a bigger, fuller and firmer penis. CONJECTURE MATTERS - ESSAY FROM THE LADIES! A unsurpassed condom fabricator breed that the weekly penis cubed footage etsi.dumfrygt.com/online-konsultation/sd-tilbage.php when stand-up is 6 inches in stipulations apropos technique of 4.5 inches in girth. 51% of men be enduring this size. Restrain not at home was also undertaken to accommodations in on what women kind-heartedness of their lover's penis size. 67% of women said that they were heavy-hearted with the consequence of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less rough fulfilment.

strongest well-thought-out formulas cheerfully obtainable

verdens l?kreste chokoladekage | 12.10.2018

The Possibly manlike beings Up enhancement penis enlargement narcotize is at identical of the strongest dependable formulas around to refrain from to assemble a bigger, fuller and firmer penis. NOTE MATTERS - DOG FROM THE LADIES! A gigantic condom fabricator engender that the general penis guesstimate desccon.dumfrygt.com/instruktioner/verdens-lkreste-chokoladekage.php when perpendicularly is 6 inches in fundamentally by 4.5 inches in girth. 51% of men carry off this size. Fit gone from was also undertaken to pigeon-hole what women kind-heartedness of their lover's penis size. 67% of women said that they were unpropitious with the greatness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less shameless fulfilment.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek