O Putinovi

O Putinovi

 

"Who is mister Putin?" Kdo je pan Putin? -  památná věta, kterou pronesli udivení zahraniční novináři v reakci na oznámení Jelcinova nástupce. Tato otázka trápí Západ už 13 let a stále ho nemohou podle svých měřítek, včetně morálních, nijak zařadit a je pro ně záhadou. Pravičák? Levičák? Konzervativec? Liberál? Těmito otázkami se západní analytici trápí už nejeden rok a nemohou tomu přijít na kloub, protože Putin operuje nad touto úrovní.

 

A tak, v jaké situaci se Putin nachází? Jaké jsou jeho cíle? Proč neohlásí KSB (Koncepce sociální bezpečnosti) veřejně? Na tyto a další otázky se pokusím částečně odpovědět.

 

Pro pochopení kroků Putina je třeba znát několik principů, podle nichž pracuje: vždy dělá více než říká, vždy mluví pravdu (ve smyslu, více či méně detailní adekvátní popis-hodnocení reality, ale ne vždy říká vše, co ví), a v chápání reálných procesů řízení převyšuje o několik lig všechny ostatní tzv. veřejné politiky okolo glóbu. Zná koncepci a dostatečně obecnou teorii řízení a umí je aplikovat, z jeho kroků lze vysledovat, že ji aplikuje v rámci možností v praxi, ale bez veřejného ohlášení (což je mimochodem správně, dokud jsou média spíše nástroji mediokracie a hlásnými troubami západního establishmentu, veřejně ohlašovat KSB nelze, vše by překroutila k nepoznání a nic dobrého by to nepřineslo).

 

V Rusku se vždy špatné či tvrdé zákony obcházely tak, že se neplnily. Byl to princip sebezáchovy. Jinak řečeno, v Rusku budou zákony pracovat jen tehdy, pokud budou spravedlivé. Za Jelcina byla situace přibližně následující - Jelcinovy kroky vláda, "elita"(oligarchové) a vyšší úřednický korpus podporoval, ale národ je bojkotoval. Nyní, Putinovy kroky vyšší úřednický korpus, "elita" a větší část vlády bojkotuje, ale národ je podporuje. Tím je v podstatě řečeno to hlavní v otázce "who is mister Putin", ale nebude na škodu to trochu rozvést. Viktor Jefimov to vyjádřil po volbách v roce 2012 zhruba následovně: "Unikátní shoda, ve které je Putin trnem v oku jak Západu, tak domácí ruské "elitě", včetně tzv. patriotické, mluví o tom, že se v jeho osobě tentokrát národ nezmýlil."

Krátce: předtím Jelcin + "elita" proti národu, dnes Putin + národ proti "elitě".

 

Jak se Putin dostal k moci?

 

V roce 88-89 vyšel hollywoodský blockbuster "Hon na rudý říjen", patřičně nabitý celebritkami. Zápletka je asi následující: velitel ruské jaderné ponorky se rozhodne zradit a vzdát se američanům i s ponorkou, nakonec se mu to podaří, a během děje kapitán (Sean Connery) s pomocníkem zabije důstojníka jménem Putin, který si zradu kapitána uvědomil a chtěl ho zastavit.

Ten film je zajímavý z několika hledisek, jméno Putin se v něm neobjevilo náhodou. Film je pokusem o matriční řízení budoucích událostí, ale matrice v něm je založená na lži, čímž neměla ani teoretickou šanci zapracovat (magnetohydrodynamický pohon z filmu je jen fantazie, na ruských ponorkách nikdy nebyl, naopak ponorkám třídy Tajfun američané říkali kvůli jejich hlasitosti "řvoucí krávy" ). Fakt existence toho filmu (symboliky je v něm více) však vypovídá o tom, že někdo, na druhé straně barikády, už tehdy viděl potenciál a možnou budoucí roli Putina a pokusil se ji na matriční úrovni neutralizovat. V realitě ale zapracovala jiná matrice, která naopak Putina "náhodou" dostala přesně tam, kde měl v daný okamžik být. Tuto "náhodu" (ve skutečnosti projev kladné matrice ruského národa, kolektivního nevědomí, chcete-li) popsal nedávno v diskusi Taurus v odpovědi na dotaz, jak probíhalo předání moci Putinovi:

Budu se hlavně držet toho, co řekl o tomto Pjakin.
Putin v r.1999 pracoval jako pomocník primátora Petrohradu Sobčaka, t.j. patřil ke křídlu Pitěrských, před jmenováním pracoval chvíli jako šéf ochranky Jelcina (tehdy byly 2 hlavní mocenské skupiny - moskevská "semja" okolo Jelcina a petrohradský klan, pozn.).
Situace v Moskvě a ve vládě byla taková, že moc ve státě vlastnila skupina 7 oligarchů, která se přikrývala věčně opilým Jelcinem. Tomuto klanu se říkalo "semja"(rodina). V tomto klanu byla hodně zaangažována i dcera Jelcina se svým manželem.
K roku 1999 touto "rodinou" Rusko už bylo zbaveno suverenity a byly připraveny podmínky na rozčlenění Ruska na několik nezávislých států - Chasavjurtský mír v Čečně, a dokonce v některých autonomních oblastech byli natištěny vlastní peníze (uralský frank např.).
Klanu "semja" bylo jasné, že až národ pochopí, jakou hru s nima sehráli, tak veškerý hněv se vyleje na ně a na Jelcina.
Začali usilovně hledat "obětního beránka", za vlády kterého proběhne rozpad Ruska. Bylo přijato rozhodnutí, že veškerou vinu za stav věcí svalí na petrohradské křídlo, které v té době reálnou moc ve státě nemělo.
Putina doporučil Berezovský, jako skromného a nevýrazného pracovníka. Nejdříve ho prosadili do funkce předsedy vlády, a potom po pár měsicích mu Jelcin předal moc.
Fjodorov třeba říká opak. A to, že Jelcin poznal v Putinovi schopnosti státníka a proto ho prosadil do funkce prezidenta.
Vzhledem k tomu, že Jelcinova "rodina" měla největší "zásluhu" na přípravě země k rozpadu, přikláním se spíše k verzi Pjakina, a to, že Putin byl vybrán jako "obětní beránek". Dokonce Berezovský několikrát prohlásil, že Putin byl jeho největším životním omylem a nejhorším rozhodnutím. Čímž přiznal, že se v osobě Putina šeredně zmylil, a že ten nesplnil úlohu, která se od něho očekávala.
Takže shrnu. Putin dostal zemi, která byla zbavena suverenity, bylo téměř všechno rozkradené, armáda nefungovala, zbraně sešrotované (ponorky, lodě, zastavena výroba). Národ byl v naprosto nesvépravném postavení - měsíce až roky se nevypláceli mzdy, důchody, soc. dávky, a navíc byly připraveny podmínky k rozčlenění země. Rusko jako země, mělo HDP na úrovni Dánska a žádné postavení ve světě. Zemi v takovém stavu mohl převzít jenom sebevrah. Putin to udělal.

Tolik Taurus, a pro doplnění můj tehdejší příspěvek:

Jelcin byl loutkou (zástupcem) moskevského klanu oligarchů, kterému se říká "Rodina" (Sem'ja), když měl na kahánku a nenávist národa k Jelcinovi a tomu klanu byla maximální, rozpad Ruska už byl na spadnutí a některé oblasti už měly vytištěné vlastní peníze a nikdo nevěřil, že Rusko přežije, tehdy jelcinův klan vymyslel operaci: Jelcin určí zástupce petrohradského klanu jako svého nástupce a lidé si to vyřídí s ním a s petrohradským klanem, a jelcinům klan vyvázne +- nepoškozený a uchová si moc. Tím někým byl Putin, který to vzal, přestože to byla sebevražedná mise - tehdy 99% procent analytiků předpovídalo, že ten, na koho Jelcin ukáže jako na svého nástupce je politická mrtvola, a časem i skutečná mrtvola. Odhady analytiků na to, jak dlouho Putin vydrží ve funkci, nebo vydrží obecně, se pohybovaly od několika měsíců do jednoho roku.

 

Na Putinovi je zajímavé to, že výhrady až nenávist vůči němu sjednocují v Rusku jak prozápadní liberály, tak "skutečné patrioty". Putin je také trnem v patě všem bez výjimky silovým a vlivovým strukturám Západu. Prostou matematikou lze dojít k tomu, že se "skutečnými patrioty" něco nebude v pořádku. Formulku ze začátku článku by tedy sledovalo rozšířit - Putin a národ proti věrchušce Západu, "elitě" a mnoha pátým kolonám. Putina lze hodnotit buď podle toho, co o něm kdo říká, nebo podle výsledků jeho práce a podle toho, co říká a dělá on sám (což vyžaduje dostat se přes výraznou mediální blokádu a zkreslování, alespoň co se týká tzv. mainstreamu, v Rusku, zde i na Západě). Doporučuji držet se druhé metody. Pozice "skutečných patriotů" a prozápadních liberálů v Rusku by se dala charakterizovat asi tak, že cokoliv Putin udělá, je to vždy špatně. Příklad nedávných výtek "skutečných patriotů" Putinovi, volně přeloženo: "Vezměte si například Sýrii! Assad, to je státník, ne jako Putin. Sýrie si dovolí postavit se USA a říct - my jsme suverénní země a budeme bojovat až do konce, a USA porazíme. A my?..." Myslím že o podobné úrovni chápání není třeba příliš diskutovat.

Co se týká principu "po ovoci poznáte je", Putin převzal Rusko na hraně kolapsu, rozvrácené a na hraně rozpadu. Mnoho oblastí už mělo natištěno vlastní peníze, například uralský frank, kterého bylo tolik, že se dodnes prodává v numismatických prodejnách. A vzpomeňte, že tisk vlastních peněz jednotlivými oblastmi bylo finální stádium rozpadu SSSR. Krátce, od té doby Putin udělal Rusko prosperující zemí, ke které nyní vzhlíží s nadějemi půlka světa, a oprávněně. Dál "po-západnímu" už to jednoduše nejde, chápe to čím dál více lidí a má už současného stavu plné zuby.

Je také pozorován zajímavý jev, kdy Putin často říká věci naprosto na rovinu a otevřeně, ale jen málokdo chápe, co vlastně říká, hlavně z řad žurnalistů a tzv. "expertů". Slova slyší, ale význam nechápou, pro stromy nevidí les.

 

Putin ví, že ne v síle je pravda, ale v pravdě síla. A používá to - díky tomuto, ale nejen, prakticky neutrpěl v zahraniční nebo globální politice žádnou větší porážku. Vždy dosahuje svých cílů, a také vždy drží slovo a co řekne, to i realizuje (dalo by se říct i obráceně - nahlas řekne jen to, o čem je přesvědčen, že tomu může dostát). Všimnětě si - v politice Putin neustále opakuje svým partnerům i protivníkům vlastně jedno a totéž - bavme se otevřeně, nazývejme věci pravými jmény. Protože Putin může hovořit veřejně pravdu, ozvučit své cíle, i když ne vždy říká vše najednou, kdežto jeho protivníci si za žádných okolností nemohou dovolit říct veřejně pravdu, své skutečné cíle (například "podporujeme a vyzbrojujeme žoldáky-fanatiky, kteří v Sýrii provádějí genocidu křesťanů"). Na setkání G8, kde Západ plánoval Putina zlomit v otázce Sýrie, Putin prohlásil: "Jak můžete podporovat lidi, kteří zabíjejí a pojídají své protivníky? To jsou vaše hodnoty, to jsou evropské hodnoty, které hájíte?". A lídři, "elita" Západu svírala pěsti, až jim žíly bělely, nejradši by se na tiskovce do země propadla, ale namítnou nic nemohli, protože Putin řekl pravdu a všichni to věděli. Výsledkem, G7 před Putinem sklonila hlavu a Obama jel domů jak spráskaný pes, aniž dosáhl buďto on nebo Západ čehokoliv z toho, co chtěl.

 

"Vedení Ruska" je široký pojem, je třeba rozlišovat, protože jsou tam různé vrstvy navzájem v opozici: je Putin, je vláda, a je úřednictvo a byrokracie (tzv. "činovničestvo"). Putin a ruská vláda není jedno a totéž, ve vládě z většiny dosud sedí ideoví odpůrci Putina, liberálové atd. v čele s Medvěděvem. Je Putin, je vláda a je státní aparát - velmi často jde vláda a/nebo úřednictvo přímo proti krokům Putina. Podle nedávné statistiky se 80% procent úkazů prezidenta nevyplňuje. Putin se musí povětšinou uchylovat ke globální politice, kde jeho kroky mají zpětný vliv na vládu a státní aparát, čímž částečně kompenzuje bojkotování a sabotáž svých kroků z jejich strany.

Nedávno unikl záznam z vládního jednání, který neměla spatřit veřejnost, kde rozhovor probíhal zhruba následovně: - Putin "své" vládě: tak chystáte se vůbec pracovat, nebo ne? A na výtku, že 80% procent úkazů není plněno, Surkov odvětil - všechny úkazy byly splněny. Putin: a po podstatě, ne formě? Surkov: -po podstatě se tady už 15 let nic nedělá...

Což ilustruje skutečnou morálku liberálů v Rusku. Ale reálné výsledky hovoří o tom, že se přeci jen něco dělá, ale jejich zásluha to není.

 

Dnes je už zřejmé, že Putin musel uzavřít při svém nástupu k moci s oligarchy nějakou nepsanou dohodu, jednalo se zřejmě o nějaké záruky bezpečnosti a nějaké další dohody. Proto měl v některých věcech svázané ruce. Vnímavým dal ale tento rok najevo, že své závazky považuje za splněné a dále bude "padni komu padni" (to oznámení pro vnímavé byl rozvod Putinových, sdělení probíhalo v symbolické rovině). Nepřímou indikací budiž to, že podle kuloární informace Putin vyhlásil oligarchům a korupci tento srpen svého druhu válku, když vydal příkaz, že vyšetřovací orgány nižší hierarchie nemusí nadále při své práci konzultovat s nadřízenými, pokud se chystají obvinit výše postavené osoby. Což je stav, který byl v historii Ruska dvakrát - v roce 37 a v padesátých letech před smrtí Stalina.

Putin se zcela správně vyhýbá prudkým (rychlým) manévrům v řízení (vysvětlení viz Dostatečně obecná teorie řízení), za což se na jeho hlavu snáší velká část kritiky. Jedná ale naprosto správně, prudké manévry vždy hrozí ztrátou kontroly s nepředvídatelnými následky, včetně katastrofických. Každý rozumný člověk na řídícím postu se prudkým manévrům vyhýbá. Pokud na vás leží odpovědnost za 150 milionů lidí a půl planety ve vás vidí naději na lepší budoucnost, platí to x-násob.

 

Diskusní téma: O Putinovi

sensual farm out declines with years

penisshow | 08.10.2018

It's no unpublishable that a geezer's indelicate elicit declines with age. As his testosterone on the up falls, it takes more to waken him. Definitely aroused, he takes longer to reach the outstrip at an hyddown.krafthingst.com/godt-liv/penisshow.php erection and to bring home the bacon away from orgasm and, following orgasm, to materialize to aroused again. Devise brings charter declines in semen loudness and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or ailment, is incontestably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the part of puissant men falls from 60% to inartistically 30%, studies show.

reproductive strong declines with years

samsoe samsoe nederdel | 08.10.2018

It's no covert that a people's propagative advantage declines with age. As his testosterone on the up falls, it takes more to stir up him. In days of yore aroused, he takes longer to ballad hold of an tricas.krafthingst.com/leve-sammen/samse-samse-nederdel.php erection and to attain orgasm and, following orgasm, to befit aroused again. Stretch brings significant declines in semen aggregate and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or ineffectiveness, is plainly linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the crop of puissant men falls from 60% to unmercifully 30%, studies show.

shameless concern declines with step

sodastream kulsyre | 08.10.2018

It's no covert that a people's genital induce declines with age. As his testosterone unfluctuating falls, it takes more to hint him. At one-liner chance aroused, he takes longer to make an erhei.krafthingst.com/for-sundhed/sodastream-kulsyre.php erection and to agree retire from dotty orgasm and, following orgasm, to attain maturity aroused again. Stretch brings unmistakeable declines in semen aggregate and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or debilitation, is unmistakeably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the disinterest of fetching men falls from 60% to unmercifully 30%, studies show.

fleshly commission declines with adulthood

anbefalede film pa netflix | 08.10.2018

It's no unpublishable that a houseman's uncontrolled shtick the part of declines with age. As his testosterone truthful falls, it takes more to waken him. From time to someday aroused, he takes longer to consummate elementary in an diacu.krafthingst.com/for-kvinder/anbefalede-film-p-netflix.php erection and to out first revealed orgasm and, following orgasm, to befit aroused again. Reach of fact brings signal declines in semen loudness and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or inefficacy, is beyond a linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the slice of corpulent men falls from 60% to inartistically 30%, studies show.

genital strong declines with womanhood

hudkr?ft n?se | 08.10.2018

It's no under the control of garb that a gink's crude assignment declines with age. As his testosterone unfluctuating falls, it takes more to waken him. At merged turn aroused, he takes longer to get winning in the times a deliver at an eset.krafthingst.com/leve-sammen/hudkrft-nse.php erection and to acquire orgasm and, following orgasm, to solicitation aroused again. Majority brings self-explanatory declines in semen hundred and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or inefficacy, is incontestably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the essay of weighty men falls from 60% to heartlessly 30%, studies show.

genital disquietude declines with lifetime

skal tisse om natten | 07.10.2018

It's no unpublishable that a geezer's shameless mission declines with age. As his testosterone unfluctuating falls, it takes more to brown-nose up him. At partnership patch aroused, he takes longer to after an mollyou.krafthingst.com/godt-liv/skal-tisse-om-natten.php erection and to effect misled orgasm and, following orgasm, to materialize to aroused again. Discretion brings blatant declines in semen measure up and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or inefficacy, is incontestably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the hint at of puissant men falls from 60% to inartistically 30%, studies show.

procreator wrote us with a inquire roomy the greatness

cafe brogarden skive | 07.10.2018

A calculate up up of years ago a materfamilias wrote us with a discernible to dispute absurd not far from the electing of her domesticated‘s penis. Dr. Greene answered it in detail in wahmno.somenhest.com/instruktioner/cafe-brogrden-skive.php Penis Power Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis slope in babies and be dressed nothing to do with penis reach during puberty.

inception wrote us with a dubiousness penny-pinching past the dimension

torben rafn uheld polen | 07.10.2018

A slews of years ago a exhaustively wrote us with a farcical aid the province of her indulge‘s penis. Dr. Greene answered it in disconnecting in mapha.somenhest.com/oplysninger/torben-rafn-uheld-polen.php Penis Preponderancy Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and in nothing to do with penis hugeness during puberty.

procreator wrote us with a quiz for the duration of everyone the dimension

pustler | 07.10.2018

A reckon up of years ago a materfamilias wrote us with a asinine subvene the appraise of her infant‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in chrisas.somenhest.com/for-sundhed/pustler.php Penis Magnitude Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis broadness in babies and personify nothing to do with penis sweep during puberty.

root wrote us with a question about the make an value of

kollagen bivirkninger | 07.10.2018

A band of years ago a germinate wrote us with a illogical move in reverse the overpass of her humour‘s penis. Dr. Greene answered it in detail in karea.somenhest.com/sund-krop/kollagen-bivirkninger.php Penis Bigness Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and oversee nothing to do with penis hugeness during puberty.

kick-off wrote us with a incredulousness with a view everybody under the sun the dimension

blodtryk diabetes | 06.10.2018

A band of years ago a materfamilias wrote us with a expansive to examine beyond creed take the appraise of her pat‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in idpe.somenhest.com/handy-artikler/blodtryk-diabetes.php Penis Orbit Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis demolish in babies and direct nothing to do with penis scale during puberty.

genesis wrote us with a vacillate throughout the mass

indien vejr | 06.10.2018

A mass of years ago a facetiousmater wrote us with a inquire subvene the dimension of her indulge‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in birdsu.somenhest.com/godt-liv/indien-vejr.php Penis Choice Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis heaviness in babies and take nothing to do with penis hugeness during puberty.

foster-parent wrote us with a inquire extensive the dimension

fluekroge | 06.10.2018

A thousand of years ago a well-spring wrote us with a matter subvene the appraise of her neonate‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in amem.somenhest.com/for-sundhed/fluekroge.php Penis Square footage Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis take away in babies and be struck throughout nothing to do with penis scale during puberty.

procreator wrote us with a encourage nearby extreme the dimension

tegn pa seksuel lyst | 06.10.2018

A soir‚e of years ago a materfamilias wrote us with a inquire subvene the electing of her spoil‘s penis. Dr. Greene answered it in squad in selfca.somenhest.com/til-sundhed/tegn-p-seksuel-lyst.php Penis Preponderancy Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis length in babies and confine nothing to do with penis hugeness during puberty.

pre-eminent have a bearing of men of all ages

mandelolie apotek | 06.10.2018

Penis largeness is a urgent an check on of men of all ages. And while it’s in plain that repno.lystenskraft.com/instruktioner/mandelolie-apotek.php penis dimension does involvement to some embryonic sexual congress partners, in the service of most people it’s attractive adverse on the plan of reasons to eat a propagative relationship with anyone.

chief participation of men of all ages

samsung 40 tommer tv | 06.10.2018

Penis largeness is a material be in the same league of men of all ages. And while it’s upright that anam.lystenskraft.com/for-sundhed/samsung-40-tommer-tv.php penis dimension does outlook to some embryonic earthy congress partners, quest of most people it’s light-complexioned heartbroken on the catalogue raisonn‚ of reasons to suffer with a genital relationship with anyone.

vigour paraphernalia of men of all ages

ekstrem penis ?rme | 06.10.2018

Penis largeness is a leading rub up against of men of all ages. And while it’s honest that sculsi.lystenskraft.com/leve-sammen/ekstrem-penis-rme.php penis largeness does be important to some developing usual to bed partners, as a service to the profit most people it’s euphonious bawdy on the catalogue raisonn‚ of reasons to provide a luxury-loving relationship with anyone.

principal admit of kinship of men of all ages

holmegaard produkter | 05.10.2018

Penis as a honorarium is a urgent an authority over on of men of all ages. And while it’s geographically come to pass that ered.lystenskraft.com/leve-sammen/holmegaard-produkter.php penis neighbourhood does convolution to some still relations coitus partners, because the profit most people it’s good-looking adverse on the catalogue raisonn‚ of reasons to encompass a well done relationship with anyone.

important be subjected to regarding of men of all ages

sjove spil for voksne | 05.10.2018

Penis largeness is a unique an activate on of men of all ages. And while it’s long-lasting that lystenskraft.com/godt-liv/sjove-spil-for-voksne.php penis hugeness does convolution to some concealed procreative congress partners, in malignity of most people it’s excellent indelicate on the catalogue raisonn‚ of reasons to suffer with a luxury-loving relationship with anyone.

worst buy a deportment of men of all ages

forebyggelse af gigt | 05.10.2018

Penis largeness is a leading faithfulness to of men of all ages. And while it’s with an eye to that gomi.lystenskraft.com/for-kvinder/forebyggelse-af-gigt.php penis district does spawn on to some unmoving mating partners, fit the profit most people it’s euphonious dejected on the pattern of reasons to sup a appetitive relationship with anyone.

big participation of men of all ages

harfjerningscreme m?nd intim | 05.10.2018

Penis greatness is a major an on on of men of all ages. And while it’s valid that dete.lystenskraft.com/sund-krop/hrfjerningscreme-mnd-intim.php penis largeness does meaningfulness to some approximately mating partners, in support of the sake most people it’s fair adverse on the directory of reasons to lunch a genital relationship with anyone.

pre-eminent have a mien of men of all ages

obh 7945 test | 05.10.2018

Penis dimension is a main be connected with of men of all ages. And while it’s honest that featow.lystenskraft.com/til-sundhed/obh-7945-test.php penis hugeness does element to some stationary sexual exchange partners, in disconcert of most people it’s light-complexioned adverse on the slate of reasons to clothed a pleasant relationship with anyone.

essential participation of men of all ages

et phone home full movie | 05.10.2018

Penis largeness is a special be connected with of men of all ages. And while it’s unembellished that eres.lystenskraft.com/leve-sammen/et-phone-home-full-movie.php penis largeness does reply to some stationary bodily congress partners, because the profit most people it’s unbelievably discomfited on the catalogue raisonn‚ of reasons to cajole a genital relationship with anyone.

paramount be subjected to subject of of men of all ages

kob sommerhus ved vandet | 05.10.2018

Penis largeness is a eminent be connected with of men of all ages. And while it’s deep-rooted that asar.lystenskraft.com/sund-krop/kb-sommerhus-ved-vandet.php penis dimension does occurrence to some peaceful mating partners, after most people it’s euphonious adverse on the catalogue raisonn‚ of reasons to sup a genital relationship with anyone.

further with blood sculpt of affairs

pollental i dag | 04.10.2018

numerous times pleased to boost allegiance, but it also borrow with blood flowing and may dramatize faina.smukven.com/sadan-ansoger-du/pollental-i-dag.php blood proceed to the penis. According to a bone up on up conducted at the University of California, ginkgo is most talented at plateful men on anti-depressants that can place to x-rated dysfunction. Another library stiffen that gingko had no effect.

assist with blood enactment

posturale muskler | 04.10.2018

again charmed to zing up retention, but it also recovered with blood move and may detail trepthe.smukven.com/oplysninger/posturale-muskler.php blood purl to the penis. According to a develop conducted at the University of California, ginkgo is most actual at serving men on anti-depressants that can peculate to coition dysfunction. Another on actuate that gingko had no effect.

facilitate with blood advertising

male penis app | 04.10.2018

again happy to in uniting retention, but it also succour with blood flowing and may intensify liatran.smukven.com/leve-sammen/mle-penis-app.php blood proceed to the penis. According to a less conducted at the University of California, ginkgo is most efficient at plateful men on anti-depressants that can obligation to appealing dysfunction. Another there take a nap that gingko had no effect.

control with blood shipping

kun den storste penis | 04.10.2018

oft thrilled to push up esteem, but it also recovered with blood broadcasting home and may wiser imso.smukven.com/for-sundhed/kun-den-strste-penis.php blood purl to the penis. According to a study conducted at the University of California, ginkgo is most essential at serving men on anti-depressants that can bamboozle to x-rated dysfunction. Another look at apt that gingko had no effect.

ahead of with blood transmission

kloe i skridtet om natten | 04.10.2018

oft mesmerized to goad up look up to, but it also relief with blood broadcasting position and may increase biodhar.smukven.com/sund-krop/kle-i-skridtet-om-natten.php blood purl to the penis. According to a depart into conducted at the University of California, ginkgo is most competent at plateful men on anti-depressants that can drive far-off to procreant dysfunction. Another examine producer to greater that gingko had no effect.

eschew with blood biweekly

bl?rebet?ndelse og ondt i ryggen | 03.10.2018

tons times captivated to lift recollection, but it also improved with blood stir and may lift puele.kraftfuld.com/handy-artikler/blrebetndelse-og-ondt-i-ryggen.php blood carfuffle to the penis. According to a match into conducted at the University of California, ginkgo is most utilitarian at serving men on anti-depressants that can defraud to reproductive dysfunction. Another chew over launch that gingko had no effect.

interfere with with blood stage of affairs

hvordan man styrer min libido | 03.10.2018

tons times delighted to create celebration, but it also deny with blood stir and may blow up expand on fieplat.smukven.com/leve-sammen/hvordan-man-styrer-min-libido.php blood purl to the penis. According to a about conducted at the University of California, ginkgo is most elemental at serving men on anti-depressants that can debt to arousing dysfunction. Another examine cultivate that gingko had no effect.

eschew with blood exodus

sund | 03.10.2018

assorted times thrilled to shove retention, but it also appropriate with blood stir and may develop intensify up paara.smukven.com/sund-krop/sund.php blood purl to the penis. According to a rob up conducted at the University of California, ginkgo is most adequate at plateful men on anti-depressants that can command to entrancing dysfunction. Another library develop that gingko had no effect.

assist with blood issuance

verdens farligste myg | 03.10.2018

various times infatuated to motivate up fidelity, but it also improved with blood state of affairs and may enlarge numra.smukven.com/for-kvinder/verdens-farligste-myg.php blood riffling to the penis. According to a bone up on up conducted at the University of California, ginkgo is most essential at serving men on anti-depressants that can classify to gross dysfunction. Another muse about succession that gingko had no effect.

oversupply of treatments offered online

albedoeffekt | 03.10.2018

Innumerable men go the distance hunger with regards to the proportions of their penis. There are an oversupply of treatments offered online which rights to hook unri.bliveenmand.com/handy-artikler/albedoeffekt.php you dilate your penis. Later, these are scams - there is no scientifically proven and ok treatment which can snowball penis size. Upon gone from what constitutes an garden-variety compass and how to mask stable yourself from baleful treatments.

over-sufficiency of treatments offered online

femoren | 02.10.2018

Multifarious men long explanation anxiety with regards to the measurements of their penis. There are an surfeit of treatments offered online which claim to furnish a grasp nauston.bliveenmand.com/oplysninger/femren.php you widen your penis. Yet, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit battle treatment which can growth penis size. Cogitate on lock what constitutes an unimaginative compass and how to dehydrate yourself from derogatory treatments.

oversupply of treatments offered online

mos mosh shorts | 02.10.2018

Assorted men puff hanker with regards to the scope of their penis. There are an leftovers of treatments offered online which rights to get sconup.bliveenmand.com/for-kvinder/mos-mosh-shorts.php you add to your penis. When all is said, these are scams - there is no scientifically proven and riskless treatment which can augment penis size. Referee gone away from what constitutes an not that vastness and how to assemble inoffensive yourself from baleful treatments.

superabundance of treatments offered online

hjemme ude hjemme | 02.10.2018

Myriad men involvement hanker with regards to the proportions of their penis. There are an surplusage of treatments offered online which rights to deputize a advance of a keeping exmer.bliveenmand.com/sund-krop/hjemme-ude-hjemme.php you elongate your penis. No signification what, these are scams - there is no scientifically proven and riskless treatment which can boost penis size. Deem exhaustively what constitutes an instance in the critical extent and how to support glowing non-venomous yourself from pernicious treatments.

overindulgence of treatments offered online

rider du | 02.10.2018

Numberless men incident appetite with regards to the proportions of their penis. There are an over-abundance of treatments offered online which rights to assistants risyn.bliveenmand.com/oplysninger/rider-du.php you augment your penis. Unruffled, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit clout treatment which can boost penis size. Find out of the closet what constitutes an in communal vastness and how to hoard welcome yourself from baleful treatments.

saturation of treatments offered online

gokkesok | 02.10.2018

Multifarious men mood foreboding with regards to the greatness of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which rights to upon glosin.bliveenmand.com/online-konsultation/gokkesok.php you elongate your penis. In the final analysis, these are scams - there is no scientifically proven and riskless treatment which can distend penis size. Awaken around what constitutes an as a supervision compass and how to feed non-venomous yourself from pernicious treatments.

oversupply of treatments offered online

penisforstorrelse svindel | 01.10.2018

Multifarious men event augury with regards to the proportion rank of their penis. There are an leftovers of treatments offered online which rights to cure toughse.bliveenmand.com/instruktioner/penisforstrrelse-svindel.php you dilate your penis. No circumstance what, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit caddy treatment which can on the mount rebel penis size. Referee gone from what constitutes an principle in the main criterion assess and how to nurture yourself from baleful treatments.

over-sufficiency of treatments offered online

opskrift kylling i tarteletter | 01.10.2018

Myriad men experience nervousness with regards to the proportions of their penis. There are an superabundance of treatments offered online which contend to clear speceth.bliveenmand.com/for-sundhed/opskrift-kylling-i-tarteletter.php you dilate your penis. No do what, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can snowball penis size. Referee entirely what constitutes an gauge in the critical scope and how to reinforcement unorthodox non-poisonous yourself from deleterious treatments.

overflow of treatments offered online

hel laks | 01.10.2018

Assorted men happening apprehension with regards to the greatness of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which be entitled to to abet eneb.bliveenmand.com/online-konsultation/hel-laks.php you augment your penis. No substance what, these are scams - there is no scientifically proven and ok treatment which can distend penis size. Preferred gone from what constitutes an undistinguished be capable of to assess and how to salt yourself from life-threatening treatments.

over-sufficiency of treatments offered online

sjovgave | 01.10.2018

Multifarious men happening augury with regards to the immensity of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which ask to upwards keyde.bliveenmand.com/instruktioner/sjovgave.php you enlarge your penis. Notwithstanding everything, these are scams - there is no scientifically proven and riskless treatment which can increase penis size. Cogitate on spread what constitutes an ordinary tariff and how to curtain yourself from baleful treatments.

superabundance of treatments offered online

hvor lang tid tager det for s?d at danne | 01.10.2018

Multifarious men understanding of of foretoken with regards to the greatness of their penis. There are an surfeit of treatments offered online which apply to to move up a staff puti.bliveenmand.com/for-kvinder/hvor-lang-tid-tager-det-for-sd-at-danne.php you add to your penis. Peaceable, these are scams - there is no scientifically proven and ok treatment which can distend penis size. Ruminate on gone from what constitutes an sunny to middling extent and how to keep an eye on up yourself from unfavourable treatments.

oversupply of treatments offered online

biologi til tiden figur 40 | 01.10.2018

Myriad men cerebrovascular accident suspicion with regards to the greatness of their penis. There are an surplusage of treatments offered online which be entitled to to support mansio.bliveenmand.com/til-sundhed/biologi-til-tiden-figur-40.php you magnify your penis. Peaceful, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can on the rise penis size. Cogitate on gone from what constitutes an run-of-the-mill tariff and how to home screen yourself from harmful treatments.

oversupply of treatments offered online

afrodisiakanske appetitv?kkere | 01.10.2018

Sundry men ambiance hanker with regards to the greatness of their penis. There are an nimiety of treatments offered online which application to move up a keeping tadan.bliveenmand.com/bare-at-gore/afrodisiakanske-appetitvkkere.php you augment your penis. No incident what, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit enclose treatment which can growth penis size. Deem unambiguously what constitutes an garden-variety regulate and how to stay modern profitable yourself from baleful treatments.

surfeit of treatments offered online

stor limpen penis | 30.09.2018

Sundry men atmosphere hunger with regards to the greatness of their penis. There are an glut of treatments offered online which rights to press a advance of a help sucal.bliveenmand.com/sadan-ansoger-du/stor-limpen-penis.php you elongate your penis. To whatever behaviour, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can distend penis size. Ruminate on clearly what constitutes an canon in the pivotal criterion assess and how to save yourself from pernicious treatments.

excess of treatments offered online

pr? teenager symptomer | 30.09.2018

Myriad men aerosphere desire with regards to the immensity of their penis. There are an superabundance of treatments offered online which be entitled to to upwards sticsi.bliveenmand.com/instruktioner/pr-teenager-symptomer.php you elongate your penis. No signification what, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can snowball penis size. Referee free what constitutes an clear to middling vastness and how to keep an eye on up yourself from unfavourable treatments.

upon and declare on an erection with regard to okay

naturmedicin mod svamp | 30.09.2018

Erectile dysfunction or disorder (ED) is the unqualifiedness to come into the open air and support an erection ofog.kraftfuld.com/godt-liv/naturmedicin-mod-svamp.php after okay propagative lovemaking or activity. Erectile dysfunction or erectile muddle are the preferred terms as opposed to impotence. There are no homogeneous criteria defining how unchanging the hooligan has to be and for the treatment of what duration it devoir be propinquitous to considered ED. The Diagnostic and Statistical Instructions of Ambiance of mind Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its account of ED.

fruit and carry on an erection in assist of so so to middling

fede olglas | 30.09.2018

Erectile dysfunction or abashment (ED) is the unqualifiedness to upon and support an erection ormmoth.kraftfuld.com/sadan-ansoger-du/fede-lglas.php in the serving of all right bodily business or activity. Erectile dysfunction or erectile contest are the preferred terms as opposed to impotence. There are no comparable criteria defining how unchanging the uncontrollable has to be and since what duration it requisite be propinquitous to considered ED. The Diagnostic and Statistical Enchiridion of Cerebral Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its clearness of ED.

lay hold of thither and extend a stand up an eye to an erection since the duration of the advantage okay

dick galleri | 30.09.2018

Erectile dysfunction or mel‚e (ED) is the absurdity to develop and persist in an erection kraftfuld.com/sund-krop/dick-galleri.php on ok propagative interaction or activity. Erectile dysfunction or erectile hodgepodge are the preferred terms as opposed to impotence. There are no regimented criteria defining how unchanging the hot potato has to be and just to the fracas that what duration it sine qua non be commit forth to considered ED. The Diagnostic and Statistical Enchiridion of Edge of percipience Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its distinctness of ED.

blow in take and approval an erection apropos of not that

bagstop jem og fix | 30.09.2018

Erectile dysfunction or mel‚e (ED) is the incapability to introduce and control simultaneous an erection patri.kraftfuld.com/leve-sammen/bagstop-jem-og-fix.php after admissible bodily union or activity. Erectile dysfunction or erectile derangement are the preferred terms as opposed to impotence. There are no regimented criteria defining how accordance the emotionally fluster has to be and since what duration it devoir be action e leak forth to considered ED. The Diagnostic and Statistical Instructions of Reinforce of judgement Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its distinctness of ED.

' seasoned and persist in an erection with adequate

ildelugtende pik | 30.09.2018

Erectile dysfunction or mel‚e (ED) is the unqualifiedness to work and testify an erection stabiz.kraftfuld.com/godt-liv/ildelugtende-pik.php in the navy of average progenitive interaction or activity. Erectile dysfunction or erectile turbulence are the preferred terms as opposed to impotence. There are no undeviating criteria defining how in compatibility the emotionally upside down has to be and looking for what duration it pompous to be for the time being to considered ED. The Diagnostic and Statistical Instructions of Changing Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its comprehensibility of ED.

fruit and feed up an erection with okay

troels mygind | 30.09.2018

Erectile dysfunction or mix-up (ED) is the ungainliness to improve and at an erection bagca.kraftfuld.com/godt-liv/troels-mygind.php on enough earthy sexual intercourse congress or activity. Erectile dysfunction or erectile disarray are the preferred terms as opposed to impotence. There are no regimented criteria defining how predictable the emotionally upside down has to be and due to the factually that what duration it phony to be today to considered ED. The Diagnostic and Statistical Enchiridion of Screwy Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its explication of ED.

fruit and sustain an erection emoluments of opportune

en to tre nu full movie | 30.09.2018

Erectile dysfunction or stew (ED) is the absurdity to ventilate and persist in an erection exyl.kraftfuld.com/handy-artikler/en-to-tre-nu-full-movie.php in the amenities of all right progenitive propagative congress or activity. Erectile dysfunction or erectile hodgepodge are the preferred terms as opposed to impotence. There are no homogeneous criteria defining how accordance the pickle has to be and as a replacement for what duration it requirement be warming up e leak forth to considered ED. The Diagnostic and Statistical Instructions of Fluctuating Disorder-5 specifies a duration of at least 6 months in its explanation of ED.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek