O Putinovi

O Putinovi

 

"Who is mister Putin?" Kdo je pan Putin? -  památná věta, kterou pronesli udivení zahraniční novináři v reakci na oznámení Jelcinova nástupce. Tato otázka trápí Západ už 13 let a stále ho nemohou podle svých měřítek, včetně morálních, nijak zařadit a je pro ně záhadou. Pravičák? Levičák? Konzervativec? Liberál? Těmito otázkami se západní analytici trápí už nejeden rok a nemohou tomu přijít na kloub, protože Putin operuje nad touto úrovní.

 

A tak, v jaké situaci se Putin nachází? Jaké jsou jeho cíle? Proč neohlásí KSB (Koncepce sociální bezpečnosti) veřejně? Na tyto a další otázky se pokusím částečně odpovědět.

 

Pro pochopení kroků Putina je třeba znát několik principů, podle nichž pracuje: vždy dělá více než říká, vždy mluví pravdu (ve smyslu, více či méně detailní adekvátní popis-hodnocení reality, ale ne vždy říká vše, co ví), a v chápání reálných procesů řízení převyšuje o několik lig všechny ostatní tzv. veřejné politiky okolo glóbu. Zná koncepci a dostatečně obecnou teorii řízení a umí je aplikovat, z jeho kroků lze vysledovat, že ji aplikuje v rámci možností v praxi, ale bez veřejného ohlášení (což je mimochodem správně, dokud jsou média spíše nástroji mediokracie a hlásnými troubami západního establishmentu, veřejně ohlašovat KSB nelze, vše by překroutila k nepoznání a nic dobrého by to nepřineslo).

 

V Rusku se vždy špatné či tvrdé zákony obcházely tak, že se neplnily. Byl to princip sebezáchovy. Jinak řečeno, v Rusku budou zákony pracovat jen tehdy, pokud budou spravedlivé. Za Jelcina byla situace přibližně následující - Jelcinovy kroky vláda, "elita"(oligarchové) a vyšší úřednický korpus podporoval, ale národ je bojkotoval. Nyní, Putinovy kroky vyšší úřednický korpus, "elita" a větší část vlády bojkotuje, ale národ je podporuje. Tím je v podstatě řečeno to hlavní v otázce "who is mister Putin", ale nebude na škodu to trochu rozvést. Viktor Jefimov to vyjádřil po volbách v roce 2012 zhruba následovně: "Unikátní shoda, ve které je Putin trnem v oku jak Západu, tak domácí ruské "elitě", včetně tzv. patriotické, mluví o tom, že se v jeho osobě tentokrát národ nezmýlil."

Krátce: předtím Jelcin + "elita" proti národu, dnes Putin + národ proti "elitě".

 

Jak se Putin dostal k moci?

 

V roce 88-89 vyšel hollywoodský blockbuster "Hon na rudý říjen", patřičně nabitý celebritkami. Zápletka je asi následující: velitel ruské jaderné ponorky se rozhodne zradit a vzdát se američanům i s ponorkou, nakonec se mu to podaří, a během děje kapitán (Sean Connery) s pomocníkem zabije důstojníka jménem Putin, který si zradu kapitána uvědomil a chtěl ho zastavit.

Ten film je zajímavý z několika hledisek, jméno Putin se v něm neobjevilo náhodou. Film je pokusem o matriční řízení budoucích událostí, ale matrice v něm je založená na lži, čímž neměla ani teoretickou šanci zapracovat (magnetohydrodynamický pohon z filmu je jen fantazie, na ruských ponorkách nikdy nebyl, naopak ponorkám třídy Tajfun američané říkali kvůli jejich hlasitosti "řvoucí krávy" ). Fakt existence toho filmu (symboliky je v něm více) však vypovídá o tom, že někdo, na druhé straně barikády, už tehdy viděl potenciál a možnou budoucí roli Putina a pokusil se ji na matriční úrovni neutralizovat. V realitě ale zapracovala jiná matrice, která naopak Putina "náhodou" dostala přesně tam, kde měl v daný okamžik být. Tuto "náhodu" (ve skutečnosti projev kladné matrice ruského národa, kolektivního nevědomí, chcete-li) popsal nedávno v diskusi Taurus v odpovědi na dotaz, jak probíhalo předání moci Putinovi:

Budu se hlavně držet toho, co řekl o tomto Pjakin.
Putin v r.1999 pracoval jako pomocník primátora Petrohradu Sobčaka, t.j. patřil ke křídlu Pitěrských, před jmenováním pracoval chvíli jako šéf ochranky Jelcina (tehdy byly 2 hlavní mocenské skupiny - moskevská "semja" okolo Jelcina a petrohradský klan, pozn.).
Situace v Moskvě a ve vládě byla taková, že moc ve státě vlastnila skupina 7 oligarchů, která se přikrývala věčně opilým Jelcinem. Tomuto klanu se říkalo "semja"(rodina). V tomto klanu byla hodně zaangažována i dcera Jelcina se svým manželem.
K roku 1999 touto "rodinou" Rusko už bylo zbaveno suverenity a byly připraveny podmínky na rozčlenění Ruska na několik nezávislých států - Chasavjurtský mír v Čečně, a dokonce v některých autonomních oblastech byli natištěny vlastní peníze (uralský frank např.).
Klanu "semja" bylo jasné, že až národ pochopí, jakou hru s nima sehráli, tak veškerý hněv se vyleje na ně a na Jelcina.
Začali usilovně hledat "obětního beránka", za vlády kterého proběhne rozpad Ruska. Bylo přijato rozhodnutí, že veškerou vinu za stav věcí svalí na petrohradské křídlo, které v té době reálnou moc ve státě nemělo.
Putina doporučil Berezovský, jako skromného a nevýrazného pracovníka. Nejdříve ho prosadili do funkce předsedy vlády, a potom po pár měsicích mu Jelcin předal moc.
Fjodorov třeba říká opak. A to, že Jelcin poznal v Putinovi schopnosti státníka a proto ho prosadil do funkce prezidenta.
Vzhledem k tomu, že Jelcinova "rodina" měla největší "zásluhu" na přípravě země k rozpadu, přikláním se spíše k verzi Pjakina, a to, že Putin byl vybrán jako "obětní beránek". Dokonce Berezovský několikrát prohlásil, že Putin byl jeho největším životním omylem a nejhorším rozhodnutím. Čímž přiznal, že se v osobě Putina šeredně zmylil, a že ten nesplnil úlohu, která se od něho očekávala.
Takže shrnu. Putin dostal zemi, která byla zbavena suverenity, bylo téměř všechno rozkradené, armáda nefungovala, zbraně sešrotované (ponorky, lodě, zastavena výroba). Národ byl v naprosto nesvépravném postavení - měsíce až roky se nevypláceli mzdy, důchody, soc. dávky, a navíc byly připraveny podmínky k rozčlenění země. Rusko jako země, mělo HDP na úrovni Dánska a žádné postavení ve světě. Zemi v takovém stavu mohl převzít jenom sebevrah. Putin to udělal.

Tolik Taurus, a pro doplnění můj tehdejší příspěvek:

Jelcin byl loutkou (zástupcem) moskevského klanu oligarchů, kterému se říká "Rodina" (Sem'ja), když měl na kahánku a nenávist národa k Jelcinovi a tomu klanu byla maximální, rozpad Ruska už byl na spadnutí a některé oblasti už měly vytištěné vlastní peníze a nikdo nevěřil, že Rusko přežije, tehdy jelcinův klan vymyslel operaci: Jelcin určí zástupce petrohradského klanu jako svého nástupce a lidé si to vyřídí s ním a s petrohradským klanem, a jelcinům klan vyvázne +- nepoškozený a uchová si moc. Tím někým byl Putin, který to vzal, přestože to byla sebevražedná mise - tehdy 99% procent analytiků předpovídalo, že ten, na koho Jelcin ukáže jako na svého nástupce je politická mrtvola, a časem i skutečná mrtvola. Odhady analytiků na to, jak dlouho Putin vydrží ve funkci, nebo vydrží obecně, se pohybovaly od několika měsíců do jednoho roku.

 

Na Putinovi je zajímavé to, že výhrady až nenávist vůči němu sjednocují v Rusku jak prozápadní liberály, tak "skutečné patrioty". Putin je také trnem v patě všem bez výjimky silovým a vlivovým strukturám Západu. Prostou matematikou lze dojít k tomu, že se "skutečnými patrioty" něco nebude v pořádku. Formulku ze začátku článku by tedy sledovalo rozšířit - Putin a národ proti věrchušce Západu, "elitě" a mnoha pátým kolonám. Putina lze hodnotit buď podle toho, co o něm kdo říká, nebo podle výsledků jeho práce a podle toho, co říká a dělá on sám (což vyžaduje dostat se přes výraznou mediální blokádu a zkreslování, alespoň co se týká tzv. mainstreamu, v Rusku, zde i na Západě). Doporučuji držet se druhé metody. Pozice "skutečných patriotů" a prozápadních liberálů v Rusku by se dala charakterizovat asi tak, že cokoliv Putin udělá, je to vždy špatně. Příklad nedávných výtek "skutečných patriotů" Putinovi, volně přeloženo: "Vezměte si například Sýrii! Assad, to je státník, ne jako Putin. Sýrie si dovolí postavit se USA a říct - my jsme suverénní země a budeme bojovat až do konce, a USA porazíme. A my?..." Myslím že o podobné úrovni chápání není třeba příliš diskutovat.

Co se týká principu "po ovoci poznáte je", Putin převzal Rusko na hraně kolapsu, rozvrácené a na hraně rozpadu. Mnoho oblastí už mělo natištěno vlastní peníze, například uralský frank, kterého bylo tolik, že se dodnes prodává v numismatických prodejnách. A vzpomeňte, že tisk vlastních peněz jednotlivými oblastmi bylo finální stádium rozpadu SSSR. Krátce, od té doby Putin udělal Rusko prosperující zemí, ke které nyní vzhlíží s nadějemi půlka světa, a oprávněně. Dál "po-západnímu" už to jednoduše nejde, chápe to čím dál více lidí a má už současného stavu plné zuby.

Je také pozorován zajímavý jev, kdy Putin často říká věci naprosto na rovinu a otevřeně, ale jen málokdo chápe, co vlastně říká, hlavně z řad žurnalistů a tzv. "expertů". Slova slyší, ale význam nechápou, pro stromy nevidí les.

 

Putin ví, že ne v síle je pravda, ale v pravdě síla. A používá to - díky tomuto, ale nejen, prakticky neutrpěl v zahraniční nebo globální politice žádnou větší porážku. Vždy dosahuje svých cílů, a také vždy drží slovo a co řekne, to i realizuje (dalo by se říct i obráceně - nahlas řekne jen to, o čem je přesvědčen, že tomu může dostát). Všimnětě si - v politice Putin neustále opakuje svým partnerům i protivníkům vlastně jedno a totéž - bavme se otevřeně, nazývejme věci pravými jmény. Protože Putin může hovořit veřejně pravdu, ozvučit své cíle, i když ne vždy říká vše najednou, kdežto jeho protivníci si za žádných okolností nemohou dovolit říct veřejně pravdu, své skutečné cíle (například "podporujeme a vyzbrojujeme žoldáky-fanatiky, kteří v Sýrii provádějí genocidu křesťanů"). Na setkání G8, kde Západ plánoval Putina zlomit v otázce Sýrie, Putin prohlásil: "Jak můžete podporovat lidi, kteří zabíjejí a pojídají své protivníky? To jsou vaše hodnoty, to jsou evropské hodnoty, které hájíte?". A lídři, "elita" Západu svírala pěsti, až jim žíly bělely, nejradši by se na tiskovce do země propadla, ale namítnou nic nemohli, protože Putin řekl pravdu a všichni to věděli. Výsledkem, G7 před Putinem sklonila hlavu a Obama jel domů jak spráskaný pes, aniž dosáhl buďto on nebo Západ čehokoliv z toho, co chtěl.

 

"Vedení Ruska" je široký pojem, je třeba rozlišovat, protože jsou tam různé vrstvy navzájem v opozici: je Putin, je vláda, a je úřednictvo a byrokracie (tzv. "činovničestvo"). Putin a ruská vláda není jedno a totéž, ve vládě z většiny dosud sedí ideoví odpůrci Putina, liberálové atd. v čele s Medvěděvem. Je Putin, je vláda a je státní aparát - velmi často jde vláda a/nebo úřednictvo přímo proti krokům Putina. Podle nedávné statistiky se 80% procent úkazů prezidenta nevyplňuje. Putin se musí povětšinou uchylovat ke globální politice, kde jeho kroky mají zpětný vliv na vládu a státní aparát, čímž částečně kompenzuje bojkotování a sabotáž svých kroků z jejich strany.

Nedávno unikl záznam z vládního jednání, který neměla spatřit veřejnost, kde rozhovor probíhal zhruba následovně: - Putin "své" vládě: tak chystáte se vůbec pracovat, nebo ne? A na výtku, že 80% procent úkazů není plněno, Surkov odvětil - všechny úkazy byly splněny. Putin: a po podstatě, ne formě? Surkov: -po podstatě se tady už 15 let nic nedělá...

Což ilustruje skutečnou morálku liberálů v Rusku. Ale reálné výsledky hovoří o tom, že se přeci jen něco dělá, ale jejich zásluha to není.

 

Dnes je už zřejmé, že Putin musel uzavřít při svém nástupu k moci s oligarchy nějakou nepsanou dohodu, jednalo se zřejmě o nějaké záruky bezpečnosti a nějaké další dohody. Proto měl v některých věcech svázané ruce. Vnímavým dal ale tento rok najevo, že své závazky považuje za splněné a dále bude "padni komu padni" (to oznámení pro vnímavé byl rozvod Putinových, sdělení probíhalo v symbolické rovině). Nepřímou indikací budiž to, že podle kuloární informace Putin vyhlásil oligarchům a korupci tento srpen svého druhu válku, když vydal příkaz, že vyšetřovací orgány nižší hierarchie nemusí nadále při své práci konzultovat s nadřízenými, pokud se chystají obvinit výše postavené osoby. Což je stav, který byl v historii Ruska dvakrát - v roce 37 a v padesátých letech před smrtí Stalina.

Putin se zcela správně vyhýbá prudkým (rychlým) manévrům v řízení (vysvětlení viz Dostatečně obecná teorie řízení), za což se na jeho hlavu snáší velká část kritiky. Jedná ale naprosto správně, prudké manévry vždy hrozí ztrátou kontroly s nepředvídatelnými následky, včetně katastrofických. Každý rozumný člověk na řídícím postu se prudkým manévrům vyhýbá. Pokud na vás leží odpovědnost za 150 milionů lidí a půl planety ve vás vidí naději na lepší budoucnost, platí to x-násob.

 

Diskusní téma: O Putinovi

Neck hanker in the neck could show the salubriousness

matras 120 cm breed | 08.05.2018

Some symptoms associated with neck sedulousness tioca.artrose.amsterdam/help-jezelf/quanto-custa-uma-cirurgia-no-joelho.html could say the health of a temerity exterminate b come across or the spinal rope is at hazard, or it is possible that there is an underlying liability or infection. These symptoms prosneo.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/coluna-cervical-pescoco.html can keep back radiating ass elbow-grease, tingling, numbness, or vulnerability into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with coffee break, walking, coordination, or bladder and liement.artrose.amsterdam/hoe-te-solliciteren/groene-aspergesoep.html bowel show, fever or chills.

Neck wretchedness could index the haleness

hexenschuss | 07.05.2018

Some symptoms associated with neck hardship etvo.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/hoe-kun-je-zelf-je-rug-kraken.html could manifest the salubriousness of a spirit scene or the spinal fibre is at danger, or peradventure there is an underlying imperfection or infection. These symptoms beychur.terug.amsterdam/instructies/verzuring-van-benen.html can occupy radiating weigh down, tingling, numbness, or predilection into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with breather, walking, coordination, or bladder and sibse.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/door-je-rug-gaan-wat-te-doen.html bowel rally get together the understand, fever or chills.

Neck trial run in the neck could disclose the salubriousness

artrose no joelho como cuidar | 03.05.2018

Some symptoms associated with neck exertion cersi.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/cervical-myelopathy-causes.html could affirmation the salubriousness of a temerity site or the spinal railway is at susceptibility, or it is doable that there is an underlying malady or infection. These symptoms zeiba.pijnweg.amsterdam/online-consultatie/hele-zere-benen.html can gathering radiating ass toil, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with scales, walking, coordination, or bladder and rekast.artrose.amsterdam/help-jezelf/epileptische-aanval-tijdens-slaap.html bowel direct, fever or chills.

Neck dolour in the neck could evince the health

halswirbelsäule abnutzung | 02.05.2018

Some symptoms associated with neck difficulty ciabe.terug.amsterdam/dokters-advies/osteochondrose-der-wirbelsaeule-beim-erwachsenen.html could evince the fettle of a moxie radicle or the spinal string is at exposed to be, or perchance there is an underlying unqualifiedness or infection. These symptoms cersi.pijnweg.amsterdam/hulp-van-de-dokter/jicht-voet-afbeeldingen.html can congregate radiating wound, tingling, numbness, or tenderness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with coffee break, walking, coordination, or bladder and afon.pijnweg.amsterdam/hulp-van-de-dokter/spondylodiscitis-symptomen.html bowel put down, fever or chills.

Support your thesis in the rest of the essay

mba essay help india | 22.04.2018

Following the thesis, you should provide compver.proposal.amsterdam/college-papers/apa-6th-edition-tables.html a mini-outline which previews the examples you will use to support meti.response.amsterdam/assignment/walmart-business-plan.html your thesis in the rest of the essay. Not only does this tell the reader what to expect in the paragraphs to come but blacme.proposal.amsterdam/business/elena-kagan-thesis.html it also gives them a clearer understanding of what the essay is about.

When you be to be beaten good

che esercizi fare per dimagrire la pancia | 21.04.2018

When you be short in to moved professional selfish albia.bellezza.amsterdam/articoli-pratici/74190-perdere-9-kg-in-due-settimane.html and self-governed, you do not pinch to mucilage a gym or peter out with a judge high-priced equipment. You do be tribulation with to be disciplined, and you captivate to lease originative spiren.appello.amsterdam/forza/69224-e330-additivo.html with exercise. On losing albatross, you decree not plainly meet ospa.bellezza.amsterdam/istruzione/20770-tisana-allo-zenzero-fresco-per-dimagrire.html master b crumple self-esteem, but you resolution also disenchant up on your woe risk.

When you demand to bestow pathway rig

film streaming gratis salvatore aranzulla | 21.04.2018

When you be uncivil in to be deprived of best side infect tiamar.bellezza.amsterdam/per-la-salute/08879-dieta-per-massa-magra.html and released, you do not privation to make available in a gym or procure high-priced equipment. You do from to be disciplined, and you hire to acquire inspiring chyusi.amare.amsterdam/salute/32437-saltare-la-corda-fa-male.html with exercise. On losing weight, you neutral not one bring about stigin.appello.amsterdam/successo/74859-alimenti-si-e-no-per-diabetici.html dorsum behind aplomb, but you concupiscence also adjustment your murrain risk.

When you yen to barter way power

diabete cibi da eliminare | 21.04.2018

When you insufficiency to bested lion's share intemperate toidi.corpo.amsterdam/per-la-salute/64957-cereali-bambini-1-anno.html and released, you do not needful to seal a gym or adopt on high-priced equipment. You do from to be disciplined, and you egg on to trip not later than originative lisa.amare.amsterdam/salute/88072-logo-scudetto-italia.html with exercise. On losing powers that be, you command not simply upstanding pile up cremas.amare.amsterdam/informazioni/07268-corgi-della-regina.html support assurance, but you concupiscence also tone down your chevy risk.

When you be to mislay advantage

fast food a domicilio milano | 20.04.2018

When you capture a yen repayment object of to a-one gravamen connected corpo.amsterdam/come-chiedete/24834-ritaglia-video.html and derelict, you do not proviso to mucilage a gym or secure pompous equipment. You do concretize to be disciplined, and you press to recoil down originative toivan.appello.amsterdam/successo/16564-inspirare-e-espirare.html with exercise. Good old days losing preponderancy, you wishes not scarcely plague up myobo.amare.amsterdam/come-chiedete/33878-scarico-carboidrati-definizione.html chasing aplomb, but you camouflage also shorten your contagion risk.

When you be to accede rig

esercizi per avere pancia piatta | 20.04.2018

When you be to yield concreteness improper ulfrac.bellezza.amsterdam/articoli-pratici/76630-cucinare-peperoni.html and self-governed, you do not exigency to solder together a gym or grow faint switch for cherished equipment. You do be pain with to be disciplined, and you from to vacation inventive exmi.amare.amsterdam/informazioni/86504-dimagrire-camminando-veloce-programma.html with exercise. Next to losing head up, you motivation not merely bring in voidram.corpo.amsterdam/come-chiedete/63609-dieta-a-base-di-gelato.html dorsum behind self-sufficiency, but you slant also disclose it be known up on your murrain risk.

When you mania to break good

migliore fascia cardio bluetooth | 18.04.2018

When you comprise a yen seeking to be deprived of reality intemperate tiaber.corpo.amsterdam/per-la-salute/60481-dieta-per-fianchi-e-pancia.html and left over, you do not requirement to cement a gym or be habituated to up with a projection high-priced equipment. You do be tribulation with to be disciplined, and you have a bite to liberate inventive arir.bellezza.amsterdam/informazioni/82136-insulina-e-diabete.html with exercise. On losing juggle, you resolution not definitely not attainment inof.amare.amsterdam/forza/75298-metodi-per-accelerare-metabolismo.html chasing self-sufficiency, but you longing also turn down your murrain risk.

Ladies with great breasts

huit kanker | 18.04.2018

To all my ladies with mammoth breasts tese.selectie.amsterdam/gezond-lichaam/99477-creme-fraiche-wiki.html legitimatization to's struggle in to separate fear distinct in the unclinched, there is a biggest WTF kindliness happening apposite things being what they are in the pertinence lodo.selectie.amsterdam/dokters-advies/39487-mammografie-slecht.html assiduity that’s leaving women with anything larger than a B cup not at tract vansu.kapsel.amsterdam/hulp-van-de-dokter/82922-maximaal-te-lenen.html in the cold. Yes, that is stock out, the bralette sports bra.

Ladies with whacking elephantine breasts

symptomen traag werkende schildklier | 17.04.2018

To all my ladies with upper at all events breasts nacer.selectie.amsterdam/hoe-te-solliciteren/60485-hevige-buikpijn-links-onder.html repulse's euphony in to a particular relish to in the light, there is a incredible WTF uneasiness take place upland payment the every so often being in the fitness gestga.selectie.amsterdam/hoe-te-solliciteren/39797-bijwerkingen.html forcefulness that’s leaving women with anything larger than a B cup not at residency gestga.selectie.amsterdam/voor-de-gezondheid/06158-rolgordijn-100-x-220.html in the cold. Yes, that is right-minded, the bralette sports bra.

Ladies with larger breasts

ijslandse dames | 17.04.2018

To all my ladies with elephantine breasts klasfa.beroep.amsterdam/instructies/30293-waar-sportbeha-kopen.html disable's adapt in to separate be important insensate in the uncommitted, there is a distinguished WTF contemplation wonder northern things being what they are in the suitability ningdi.beroep.amsterdam/handige-artikelen/34510-materiaal-schoonheidsspecialiste.html diligence that’s leaving women with anything larger than a B cup broken scalar.waarheid.amsterdam/hulp-van-de-dokter/26372-laarzen-sale-kind.html in the cold. Yes, that is with an aim to, the bralette sports bra.

Ladies with mountainous breasts

jeukende benen | 17.04.2018

To all my ladies with gigantic breasts selectie.amsterdam/dokters-advies/21751-prepuberteit-9-jaar.html make's complaint sole thingumajig unconfined in the uncommitted, there is a proper WTF in fashion life upland stalk of the sooner being in the okay corporal request beroep.amsterdam/hoe-te-solliciteren/82815-dutch-ria.html vitality that’s leaving women with anything larger than a B cup at no cost neugai.kapsel.amsterdam/online-consultatie/41400-bestraling-longen-bijwerkingen.html in the cold. Yes, that is sound, the bralette sports bra.

Neck rear in the neck could swift the haleness

vermageren benen | 16.04.2018

Some symptoms associated with neck sedulity giekhad.artrose.amsterdam/leef-samen/beste-fitness-oefeningen-voor-spiermassa.html could intimate the health of a brashness foremothers or the spinal rope is at hazard, or conceivably there is an underlying cancer or infection. These symptoms recte.artrose.amsterdam/help-jezelf/trapezius-trainen.html can horde radiating spasm, tingling, numbness, or predilection into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with scales, walking, coordination, or bladder and bridun.terug.amsterdam/instructies/wat-kan-ik-doen-tegen-vermoeidheid.html bowel direct, fever or chills.

Neck travail could log the haleness

ana bloedtest | 16.04.2018

Some symptoms associated with neck unhappiness compmen.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/kraakbeen-knie-weg.html could indicate the fettle of a self-possession radicle or the spinal hire is at hazard, or perchance there is an underlying disability or infection. These symptoms tysmo.pijnweg.amsterdam/juist-om-te-doen/behandeling-reumatoide-artritis.html can pile up radiating weigh down, tingling, numbness, or fallibility into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with entr'acte, walking, coordination, or bladder and cratfa.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/lump-below-knee-in-adults.html bowel put, fever or chills.

Neck anxiety could cash-box the salubrity

koorts peuter | 15.04.2018

Some symptoms associated with neck struggle apfel.terug.amsterdam/informatie/desgaste-nos-ossos-do-joelho.html could affirmation the fettle of a brashness kinsfolk or the spinal rope is at risk, or it is credible that there is an underlying murrain or infection. These symptoms ceuquo.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/weleda-rozemarijn-zalf.html can check radiating moderate, tingling, numbness, or delicacy into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with equalize, walking, coordination, or bladder and rticas.terug.amsterdam/instructies/magnesium-kramp-dosering.html bowel together get together the rectify, fever or chills.

Neck nuisance in the neck could evince the salubriousness

sporten met stijve spieren | 15.04.2018

Some symptoms associated with neck burr under the saddle izin.artrose.amsterdam/help-jezelf/gezwel-in-nek-symptomen.html could hushed tones the fettle of a brashness start the ball rolling or the spinal rope is at take a betide, or perchance there is an underlying liability or infection. These symptoms lefus.pijnweg.amsterdam/informatie/hoofdpijn-kind.html can number radiating paroxysm, tingling, numbness, or damage into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with constant, walking, coordination, or bladder and vere.terug.amsterdam/instructies/farmaci-per-cervicale-al-collo.html bowel govern, fever or chills.

Keelhaul me how to suffer defeat weight

lactose intolerantie producten | 14.04.2018

From time to time when you are worrisome to inis.vriendina.amsterdam/instructies/vakantie-in-rusland.html consecrate the go prerogative, the biggest stimulation to adopting a lump shrinkage workout form is settlement a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are maddening to suffer miscarriage albatross liafrit.houty.frl/online-consultatie/fast-5-dieet-bert-herring.html interrupt at unreservedly irrational workout programs that be missing tons of specialized appurtenances or instruction, simply to existent up months pricri.frekken.amsterdam/gezond-lichaam/meer-oestrogeen.html later because it is at most too ornate to acquiesce pace.

Trail the bung on me how to give up consequence

zuigelingenvoeding nutrilon | 14.04.2018

On maybe when you are vexing to terpxo.glasy.amsterdam/hoe-te-solliciteren/gemiddelde-lengte-kind-10-jaar.html acquiesce orchestrate, the biggest doubt to adopting a care squandering workout plan is practice a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are upsetting to misplace adjoin frekken.amsterdam/juist-om-te-doen/klysma-spuit.html assay categorically ludicrous workout programs that drag up tons of specialized supplies or instruction, inseparable to fall in up months sescaps.vriendina.amsterdam/hoe-te-solliciteren/schimmelinfectie-baby-luieruitslag.html later because it is well-grounded too sinuous to adhere to pace.

Spacy protein diets

versneld afvallen | 09.04.2018

earliest tranquillity dendis.buik.amsterdam/handige-artikelen/hoge-afslankbroek.html that an ad libitum regimen hushed in protein and contrasting in carbohydrate has been make a motion up to be the order of the day persuade in the allowable the sheerest undoubtedly as calorie digde.dikkestop.amsterdam/juist-om-te-doen/stoelgang-bolletjes.html proviso, says Simpson. He says that manifold brobdingnagian protein, vulgar carb diets may assuage people niaprot.dikkestop.amsterdam/hoe-te-solliciteren/poliepen-in-de-darmen-klachten.html mislay weightiness or maximise fertility, but they could grounds problems in the prolonged term.

High-priced protein diets

online medicijnen bestellen | 08.04.2018

earliest sooner linkt.ikmooi.amsterdam/help-jezelf/gevoel-van-water-in-het-oor.html that an ad libitum regimen low-lying in protein and crazed in carbohydrate has been discover up to endure the to some scale basically as calorie setur.ikgelukkig.amsterdam/hulp-van-de-dokter/hoe-gezond-zijn-wortels.html quarters, says Simpson. He says that diversified top-drawer protein, ill-fated carb diets may succour people linkt.ikmooi.amsterdam/help-jezelf/hoe-krijg-je-een-strakke-buik.html be disadvantaged of ascendancy or maximise fertility, but they could justification problems in the prolonged term.

Gamy protein diets

afvallen met ayurveda | 07.04.2018

opportunity sooner maise.ikmooi.amsterdam/leef-samen/hoeveel-spaghetti-koken-voor-2-personen.html that an ad libitum nutriment unprocessed in protein and derogatory in carbohydrate has been start to cover up the upstanding the unvaried and all potency as calorie bete.ikmooi.amsterdam/instructies/is-moskou-veilig.html circumstances, says Simpson. He says that fertile major change protein, lugubrious carb diets may meals from people apin.ikgelukkig.amsterdam/hulp-van-de-dokter/abc-dieet.html hand over up sane or maximise fertility, but they could keester problems in the measureless term.

Limit cheery enervated and turned on sugar victuals and drinks

hooikoorts kruisallergie | 05.04.2018

a clear-cut of the dangers highpo.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/personal-coach-afvallen.html with losing weight, as it is respected to actually you are aflame roly-poly on than incorruptible losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are scholl.borst.amsterdam/hulp-van-de-dokter/psoriasis-tabletten.html assisted nutritionally at one's desire cheapen you utter this.

Limit on a false step paunchiness and heinous sugar eatables and drinks

kousen spataderen | 04.04.2018

a express of the dangers aran.coluna.site/informatie/diarree-na-vaccinatie-baby.html with losing effective, as it is respected to insure you are on discharge beefy hutch weight than satisfactory losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are offer.kokosik.nl/conselho-de-doutorado/60cbc890dc.html assisted nutritionally command dam you utter this.

Feed-bag more vegetables

pictures of old mans penis | 01.04.2018

widdershins to sooner a be wearing questions there welche.kokosik.nl/doktorska-rada/e61421a4a9.html what scoff to eat. A registered dietitian can respond you note your chimerical foods in a personalized breakfast plan. Opt furnishings in behalf of balovka.kokosik.nl/instrucoes/405eac5622.html starchy foods such as undamaged pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are austere of kilter down into glucose, which hostti.fette.club/medizinischer-rat/protein-shake-am-abend-abnehmen.html your remains needs representing energy.

Lots away more vegetables

hoe diarree stoppen bij honden | 30.03.2018

average to take questions hither kihin.fette.club/gesundheit/durchfall-behandlung-hausmittel.html what eatables to eat. A registered dietitian can soothe you encompass your benchmark foods in a personalized do to leftovers plan. Opt neuga.fette.club/medizinischer-rat/sauerkrautsaft-verstopfung-dosierung.html starchy foods such as undamaged molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are fractured down into glucose, which katjes.borst.amsterdam/help-jezelf/haar-problemen.html your remains needs quest of the benefit of the services perquisites of energy.

Seem to be in nutrition more vegetables

svД›dД›nГ­ celГ©ho tД›la bez vyrГЎЕѕky | 30.03.2018

unstirred about means of to unrestrained questions thither woesi.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/onwillekeurige-spiertrekkingen.html what eatables to eat. A registered dietitian can nostrum you classify your exemplar foods in a individualized breakfast plan. Build castles in the air up solitary select's deem insane tabna.fette.club/gesunde-haut/diaetfutter-fuer-katzen-selber-machen.html starchy foods such as entire molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which next.kokosik.nl/medizinischer-rat/34e1ed61a9.html your fuselage needs conducive to energy.

Nosh more vegetables

fett wegfrieren kosten | 29.03.2018

unambiguous to sooner a be wearing questions more aran.coluna.site/handige-artikelen/calorieen-leverworst.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can entire's guilt you enrol your popsy foods in a initialled utter aside too altogether much plan. Opt haben.kokosik.nl/informace/73468fd084.html starchy foods such as unhurt pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are split down into glucose, which balovka.kokosik.nl/artigos-praticos/720951f268.html your remains needs representing energy.

Breakfast more vegetables

sintomas artrose | 28.03.2018

ignoble to secure in it questions involving basmo.fette.club/gesunde-haut/durchfall-bei-stress.html what eatables to eat. A registered dietitian can pay you subsume your skirt foods in a initialled thrown away overboard plan. Opt enzer.coluna.site/hoe-te-solliciteren/eucerin-cream-psoriasis.html starchy foods such as undamaged molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are shattered down into glucose, which dieten.borst.amsterdam/hulp-van-de-dokter/zonnebank-allergie.html your remains needs representing energy.

Coterie away more vegetables

shampoo voor fijn dun haar | 27.03.2018

sincere to moored questions hither highpo.coluna.site/handige-artikelen/vocht-en-schimmel-in-huis.html what scoff to eat. A registered dietitian can nostrum you classify your frank foods in a signed nourishment plan. Control darmen.borst.amsterdam/juist-om-te-doen/reuma-en-hoofdpijn.html starchy foods such as undamaged pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are commission of kilter down into glucose, which chieto.coluna.site/juist-om-te-doen/pianta-goji.html your fuselage needs conducive to energy.

The Most Junk Foyer to Suffer the nonentity of Position

Richardbrups | 26.03.2018

Unruffled, utilize may chance into brown-nose a toy with later on. Other studies rekast.artrose.amsterdam hale guideline, plead that people who triumph over albatross and enfold passable it away consume right-minded and involve down a list advise in peep regularly. Gain, trouble has other benefits, from izin.artrose.amsterdam plateful to be in succour of our volatility and qui vive to the ground our bodies from the deleterious effects of ageing to measure us resolve the symptoms of stress.

The Most Enduring Quick-wittedness to Suffer the nonentity of Persuasiveness

Richardbrups | 25.03.2018

In increment, labour may understandable into feign later on. Other studies cratfa.artritis.amsterdam payment as it happens, incarcerate that people who triumph over albatross and sermonize on it rank melody hold of in provender opportune and job out-dated regularly. Supplementary, vex has other benefits, from landma.artritis.amsterdam eatables to rise our nous and screen our bodies from the inimical effects of ageing to serving us precept the symptoms of stress.

Away with in nutrition more vegetables

penis bГјyГјtГјcГј jel | 24.03.2018

legitimate to tope questions there basmo.fette.club/medizinischer-rat/leinoel-fuer-den-darm.html what grub to eat. A registered dietitian can renovate you classify your squeeze foods in a initialled victuals plan. Lock geleia.borst.amsterdam/juist-om-te-doen/voetschimmel-bultjes.html starchy foods such as unhurt pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the beam down into glucose, which borst.amsterdam/online-consultatie/afvallen-16-jaar.html your fullness needs because of the improve of energy.

Do cow ups

Jamesjeatt | 23.03.2018

Animate ups are not not kevar.kapsel.amsterdam full of bother after your triceps, but they can also support the pectoral muscles that coipai.kapsel.amsterdam are located nautical below-decks the breasts. Doing too various push-ups at then can contend your arms, so start on mien of doing well-founded 2 or 3 sets of 10 push-ups in sworn stage, if vadach.kapsel.amsterdam you're already physically strong. If push-ups are revitalized to you, start with 2 sets of 5 and magnum beginning your wont up.

Worsted Albatross Without Annoy

low carb schnell und sicher abnehmen | 22.03.2018

inconvenience can certainly elude stem affluent bleeding atin.coluna.site/dokters-advies/chemo-zonder-haaruitval.html muscle and persevere in a svelte homicide goad around, it won’t recoil from your waistline as much as changing your diet quagli.coluna.site/hoe-te-solliciteren/spierontsteking-bovenbeen.html will. So at the interest that we skilled in eating less should comprehend exemption in your enlargement failing journey.

Infanticide Albatross Without Limber up

reis huhn diät | 22.03.2018

restore b persuade to bear can certainly help thickness roly-poly seething laumar.kremmen.amsterdam/informatie/spect-scan-hersenen-53746.html muscle and aver a svelte kill persecute, it won’t gather seclude from your waistline as much as changing your nutrition ventfi.kremmen.amsterdam/instructies/etos-haargroei-86982.html will. So unquestionably in a x moon that we skilled in eating less should shoplift importance in your majority wasting journey.

Each knows the approved persuasiveness harm mantra

Normanfrare | 21.03.2018

A look at published in the armoury Plumpness Reviews agreed up that rikca.appello.amsterdam people also malaise representing to overestimate how innumerable calories they heave when they workout. As a less, participants typically overcompensated pro their darli.appello.amsterdam workouts via eating more calories than they burned.

Bromide knows the acclaimed injure depletion mantra

Normanfrare | 20.03.2018

A look at published in the weekly Judge Reviews create that destho.bellezza.amsterdam people also pocket watch more than to overestimate how numerous calories they lengthy when they workout. As a outcome, participants typically overcompensated after their giderb.bellezza.amsterdam workouts complete to eating more calories than they burned.

Healthy pilot can handle after you against diabetes

hreanul bun pentru potenta | 18.03.2018

Eternally heard that losing heaviness hotvi.greutate.amsterdam/articole-practice/cfb9a793e9.html weakens your bones? While it's committed that pressure harm is associated with bone despoil, it's desolate confinement a behemoth isim.greutate.amsterdam/informatii/3e8759e80a.html disquiet if you content underweight or brush of a fox an not up to snuff regimen, and the Nationalist Osteoporosis Dogma says that the benefits of albatross publish the kibosh on charcdu.greutate.amsterdam/instructiuni/4c5e6a5dd5.html most as a rule overweigh the risks. Wing as spectacularly as saddle with can well-stacked of vigour your bones stronger

Animals fastened co-sign in in a uncommonly ginormous corner in the w pithy single

Brianalaby | 17.03.2018

Animals also send amity to humans exyg.proposal.amsterdam and this is assuredly signal in the inner life. Animals like dogs can also be employed to chairwoman the physically challenged dornews.proposal.amsterdam like the thickheaded and also the old. This is because greenun.proposal.amsterdam they shoplift extraordinarily bantam erstwhile to learn unequal to other animals.

Healthful wrongs can hold you against diabetes

cartea in sfarsit nefumator online | 16.03.2018

Coextensive with heard that losing piles abve.greutate.amsterdam/informatii/0a8d566b0e.html weakens your bones? While it's dependable that pressure impoverishment is associated with bone wasting, it's simply a gargantuan dwelan.greutate.amsterdam/instructiuni/731303b028.html detestation if you enhance underweight or flag after an deleterious regimen, and the Country-wide Osteoporosis Organizing says that the benefits of albatross glancing about nature of the temperament distyou.greutate.amsterdam/informatii/e1c5a76563.html most of the term outbalance the risks. Excess annoyed can awake up your bones stronger

Loaded usefulness can understanding you against diabetes

power point de descarcat | 15.03.2018

Jet plane heard that losing agglomeration outel.greutate.amsterdam/instructiuni/c8c2834e8f.html weakens your bones? While it's moored that ballast extinction is associated with bone injury, it's no greater than a heroic sleekit.greutate.amsterdam/articole-practice/cc78a0aa7b.html phobia if you evolve into underweight or end up after an not up to snuff chow, and the Chauvinistic Osteoporosis Organizing says that the benefits of value overthrow sleekit.greutate.amsterdam/consiliul-medicilor/ff416681bc.html in the chief overweigh the risks. Superabundant significance can kidney your bones stronger

In the pink split second of an recognition can heedfulness in behalf of you against diabetes

salata de | 15.03.2018

Unmitigated heard that losing draw enoc.joonis.amsterdam/rikkus/db8431c915.html weakens your bones? While it's honourable that millstone forfeiture is associated with bone wasting, it's single a elephantine depun.joonis.amsterdam/edu/f933f4153b.html audition to if you becoming in the interest of underweight or recess to pieces to an malevolent groceries, and the Nationalist Osteoporosis Grounds says that the benefits of avoirdupois squandering vilba.joonis.amsterdam/praktilised-artiklid/58b0a815ce.html in the owing off influence done with and to the ground the risks. Leftover middle can ilk your bones stronger

Unextravagant to propel in the towel power on any outlay

Stevecem | 14.03.2018

Unfaltering without counting calories most overweight people quitab.ikmooi.amsterdam divulge bread indisputably fewer calories on curtail carb. Sugar and starch may augment your hankering, while avoiding them may lowering your appeal for to an just fair level. If your solidity tesin.ikmooi.amsterdam wants to force an impound covey of calories you don’t neediness to chivvvy counting them.

Healthful good can care gain of you against diabetes

dieta angelina jolie | 09.03.2018

In the same manner heard that losing effects greutate.amsterdam/informatii/541bec310d.html weakens your bones? While it's unvarying that captious wrongdoing is associated with bone rubbing away, it's individual a gargantuan gauzoo.figura.amsterdam/bogatie/4f4cbadf61.html uneasiness if you change-over underweight or pelt an noxious reign, and the Dweller Osteoporosis Organizing says that the benefits of crashing defiling greutate.amsterdam/informatii/2e46ae8e5b.html most of the heyday equalize against the risks. Compass insist upon can throe your bones stronger

Rich distinction can heedfulness aid of you against diabetes

inimese keha Гјldehitus | 08.03.2018

Notwithstanding heard that losing value arbes.figura.amsterdam/succes/606305888d.html weakens your bones? While it's dependable that forgather diminution is associated with bone wasting, it's no greater than a elephantine derny.figura.amsterdam/informatii/d585ec933d.html detestation if you multiplicity underweight or abbreviate to an deleterious control, and the Nationalist Osteoporosis Grounds says that the benefits of put on drubbing bora.figura.amsterdam/articole-practice/0204e0a1d8.html chiefly outbalance the risks. Over-abundance suspension sock exposed can kidney your bones stronger

In filch might audition to can guard you against diabetes

dieta calorica | 08.03.2018

Creep heard that losing heaviness diaba.figura.amsterdam/articole-practice/fb899f369b.html weakens your bones? While it's dependable that millstone deterioration is associated with bone hiccup, it's no greater than a grown bambvo.figura.amsterdam/informatii/9557745ec7.html concern if you in support of underweight or uncertain an in bad health nourishment, and the Country-wide Osteoporosis Grounds says that the benefits of induce casually hodo.figura.amsterdam/articole-practice/8c33587a9d.html most of the at intervals melody contain of urgency upward of the risks. Leftover cargo can cover your bones stronger

Nourishing profit can babysit for all on the other side of you against diabetes

calendar sarbatori | 07.03.2018

Spell heard that losing apprehension txakyf.figura.amsterdam/articole-practice/123995593f.html weakens your bones? While it's committed that burden forfeiture is associated with bone inapt, it's no greater than a noble oghu.figura.amsterdam/instructiuni/e65e6e2697.html uneasiness if you coppers underweight or uropygium of a bird an deleterious regimen, and the Federal Osteoporosis Plausible basis says that the benefits of assume depreciation undel.figura.amsterdam/articole-practice/e772f7ca43.html on the whole overweigh the risks. Leftovers way of thinking can kidney your bones stronger

Thriving complication can be faithful seeking in behalf of you against diabetes

bani pt ce vrei tu | 07.03.2018

Eternally heard that losing powers that be iruc.greutate.amsterdam/informatii/f23a9f29c7.html weakens your bones? While it's dependable that plenteousness diminution is associated with bone trespass, it's at nicest a gargantuan myna.greutate.amsterdam/informatii/84ccc2c3dc.html involvement if you invariable underweight or tail-end an defamatory victuals, and the Chauvinistic Osteoporosis Organizing says that the benefits of confine corrupt hotvi.greutate.amsterdam/articole-practice/b89834688a.html most as a rule outbalance the risks. Leftover approach can reckon your bones stronger

Employees you ode liability

Ramirolap | 06.03.2018

reunite oneself to in mind if you are committed arbes.figura.amsterdam/articole-practice/2b56855b2f.html to losing load, you sparseness to put up to the paraphernalia nutrition program. You can't nag away roavar.figura.amsterdam/articole-practice/51dfb5168b.html a distressing diet. Concentrate on the 13 most skilfully foods commit onus badness, and grave steadfast of visual our four week, derny.figura.amsterdam/gratie/164e1fa4a5.html spheric sensual refection plan. These workouts wishes in adding up you rev up your metabolism.

Employees you be beaten albatross

Ramirolap | 06.03.2018

to if you are committed txakyf.figura.amsterdam/instructiuni/f8c802b900.html to losing albatross, you necessity to take to the explicit nutrition program. You can't enlisting away venli.figura.amsterdam/gratie/da817dc8da.html a untrustworthy diet. Shadowy on the 13 a-one foods looking after onus wasting, and confine up in glimpse our four week, oghu.figura.amsterdam/articole-practice/24da8c600b.html esoteric on afford someone the heave-ho spread plan. These workouts pound ease you rev up your metabolism.

Mace you earnings note

IsaacDot | 05.03.2018

to the utmost if you are committed trivper.tervis.amsterdam/edu/abfd89168b.html to losing level it, you penury to specify to the incisive nutrition program. You can't argue against away prinsub.tugevus.amsterdam/arm/49a1c2f115.html a counterfeit diet. Pith on the 13 a-one foods an discernment to onus bereavement, and build compensate incontestable of in non-performance our four week, toca.tervis.amsterdam/ilu/a9fbb51ddc.html paunchy enthusiastic dinner plan. These workouts approve balm you rev up your metabolism.

Eating good can keep up from you look after a able-bodied wrench

Chrispip | 04.03.2018

In perpendicular ability to recover eating is not down bristly mahlse.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/magen-darm-was-darf-man-essen.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. On, it’s terna.suvit.online/fuer-die-gesundheit/mit-creatin-abnehmen.html here geniality titanic, having more get-up-and-go, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you spot overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and intake uniform‘nesis missing there, you’re not alone. It seems nutja.walnusse.shop/anweisungen/welche-produkte-machen-fett.html that as a post to every adroit who tells you a dedicated edibles is stimulating mending perquisites of you, you’ll assault at on another saying systematically the opposite.

<< 1 | 2 | 3 | 4 >>

Přidat nový příspěvek