O Putinovi

O Putinovi

 

"Who is mister Putin?" Kdo je pan Putin? -  památná věta, kterou pronesli udivení zahraniční novináři v reakci na oznámení Jelcinova nástupce. Tato otázka trápí Západ už 13 let a stále ho nemohou podle svých měřítek, včetně morálních, nijak zařadit a je pro ně záhadou. Pravičák? Levičák? Konzervativec? Liberál? Těmito otázkami se západní analytici trápí už nejeden rok a nemohou tomu přijít na kloub, protože Putin operuje nad touto úrovní.

 

A tak, v jaké situaci se Putin nachází? Jaké jsou jeho cíle? Proč neohlásí KSB (Koncepce sociální bezpečnosti) veřejně? Na tyto a další otázky se pokusím částečně odpovědět.

 

Pro pochopení kroků Putina je třeba znát několik principů, podle nichž pracuje: vždy dělá více než říká, vždy mluví pravdu (ve smyslu, více či méně detailní adekvátní popis-hodnocení reality, ale ne vždy říká vše, co ví), a v chápání reálných procesů řízení převyšuje o několik lig všechny ostatní tzv. veřejné politiky okolo glóbu. Zná koncepci a dostatečně obecnou teorii řízení a umí je aplikovat, z jeho kroků lze vysledovat, že ji aplikuje v rámci možností v praxi, ale bez veřejného ohlášení (což je mimochodem správně, dokud jsou média spíše nástroji mediokracie a hlásnými troubami západního establishmentu, veřejně ohlašovat KSB nelze, vše by překroutila k nepoznání a nic dobrého by to nepřineslo).

 

V Rusku se vždy špatné či tvrdé zákony obcházely tak, že se neplnily. Byl to princip sebezáchovy. Jinak řečeno, v Rusku budou zákony pracovat jen tehdy, pokud budou spravedlivé. Za Jelcina byla situace přibližně následující - Jelcinovy kroky vláda, "elita"(oligarchové) a vyšší úřednický korpus podporoval, ale národ je bojkotoval. Nyní, Putinovy kroky vyšší úřednický korpus, "elita" a větší část vlády bojkotuje, ale národ je podporuje. Tím je v podstatě řečeno to hlavní v otázce "who is mister Putin", ale nebude na škodu to trochu rozvést. Viktor Jefimov to vyjádřil po volbách v roce 2012 zhruba následovně: "Unikátní shoda, ve které je Putin trnem v oku jak Západu, tak domácí ruské "elitě", včetně tzv. patriotické, mluví o tom, že se v jeho osobě tentokrát národ nezmýlil."

Krátce: předtím Jelcin + "elita" proti národu, dnes Putin + národ proti "elitě".

 

Jak se Putin dostal k moci?

 

V roce 88-89 vyšel hollywoodský blockbuster "Hon na rudý říjen", patřičně nabitý celebritkami. Zápletka je asi následující: velitel ruské jaderné ponorky se rozhodne zradit a vzdát se američanům i s ponorkou, nakonec se mu to podaří, a během děje kapitán (Sean Connery) s pomocníkem zabije důstojníka jménem Putin, který si zradu kapitána uvědomil a chtěl ho zastavit.

Ten film je zajímavý z několika hledisek, jméno Putin se v něm neobjevilo náhodou. Film je pokusem o matriční řízení budoucích událostí, ale matrice v něm je založená na lži, čímž neměla ani teoretickou šanci zapracovat (magnetohydrodynamický pohon z filmu je jen fantazie, na ruských ponorkách nikdy nebyl, naopak ponorkám třídy Tajfun američané říkali kvůli jejich hlasitosti "řvoucí krávy" ). Fakt existence toho filmu (symboliky je v něm více) však vypovídá o tom, že někdo, na druhé straně barikády, už tehdy viděl potenciál a možnou budoucí roli Putina a pokusil se ji na matriční úrovni neutralizovat. V realitě ale zapracovala jiná matrice, která naopak Putina "náhodou" dostala přesně tam, kde měl v daný okamžik být. Tuto "náhodu" (ve skutečnosti projev kladné matrice ruského národa, kolektivního nevědomí, chcete-li) popsal nedávno v diskusi Taurus v odpovědi na dotaz, jak probíhalo předání moci Putinovi:

Budu se hlavně držet toho, co řekl o tomto Pjakin.
Putin v r.1999 pracoval jako pomocník primátora Petrohradu Sobčaka, t.j. patřil ke křídlu Pitěrských, před jmenováním pracoval chvíli jako šéf ochranky Jelcina (tehdy byly 2 hlavní mocenské skupiny - moskevská "semja" okolo Jelcina a petrohradský klan, pozn.).
Situace v Moskvě a ve vládě byla taková, že moc ve státě vlastnila skupina 7 oligarchů, která se přikrývala věčně opilým Jelcinem. Tomuto klanu se říkalo "semja"(rodina). V tomto klanu byla hodně zaangažována i dcera Jelcina se svým manželem.
K roku 1999 touto "rodinou" Rusko už bylo zbaveno suverenity a byly připraveny podmínky na rozčlenění Ruska na několik nezávislých států - Chasavjurtský mír v Čečně, a dokonce v některých autonomních oblastech byli natištěny vlastní peníze (uralský frank např.).
Klanu "semja" bylo jasné, že až národ pochopí, jakou hru s nima sehráli, tak veškerý hněv se vyleje na ně a na Jelcina.
Začali usilovně hledat "obětního beránka", za vlády kterého proběhne rozpad Ruska. Bylo přijato rozhodnutí, že veškerou vinu za stav věcí svalí na petrohradské křídlo, které v té době reálnou moc ve státě nemělo.
Putina doporučil Berezovský, jako skromného a nevýrazného pracovníka. Nejdříve ho prosadili do funkce předsedy vlády, a potom po pár měsicích mu Jelcin předal moc.
Fjodorov třeba říká opak. A to, že Jelcin poznal v Putinovi schopnosti státníka a proto ho prosadil do funkce prezidenta.
Vzhledem k tomu, že Jelcinova "rodina" měla největší "zásluhu" na přípravě země k rozpadu, přikláním se spíše k verzi Pjakina, a to, že Putin byl vybrán jako "obětní beránek". Dokonce Berezovský několikrát prohlásil, že Putin byl jeho největším životním omylem a nejhorším rozhodnutím. Čímž přiznal, že se v osobě Putina šeredně zmylil, a že ten nesplnil úlohu, která se od něho očekávala.
Takže shrnu. Putin dostal zemi, která byla zbavena suverenity, bylo téměř všechno rozkradené, armáda nefungovala, zbraně sešrotované (ponorky, lodě, zastavena výroba). Národ byl v naprosto nesvépravném postavení - měsíce až roky se nevypláceli mzdy, důchody, soc. dávky, a navíc byly připraveny podmínky k rozčlenění země. Rusko jako země, mělo HDP na úrovni Dánska a žádné postavení ve světě. Zemi v takovém stavu mohl převzít jenom sebevrah. Putin to udělal.

Tolik Taurus, a pro doplnění můj tehdejší příspěvek:

Jelcin byl loutkou (zástupcem) moskevského klanu oligarchů, kterému se říká "Rodina" (Sem'ja), když měl na kahánku a nenávist národa k Jelcinovi a tomu klanu byla maximální, rozpad Ruska už byl na spadnutí a některé oblasti už měly vytištěné vlastní peníze a nikdo nevěřil, že Rusko přežije, tehdy jelcinův klan vymyslel operaci: Jelcin určí zástupce petrohradského klanu jako svého nástupce a lidé si to vyřídí s ním a s petrohradským klanem, a jelcinům klan vyvázne +- nepoškozený a uchová si moc. Tím někým byl Putin, který to vzal, přestože to byla sebevražedná mise - tehdy 99% procent analytiků předpovídalo, že ten, na koho Jelcin ukáže jako na svého nástupce je politická mrtvola, a časem i skutečná mrtvola. Odhady analytiků na to, jak dlouho Putin vydrží ve funkci, nebo vydrží obecně, se pohybovaly od několika měsíců do jednoho roku.

 

Na Putinovi je zajímavé to, že výhrady až nenávist vůči němu sjednocují v Rusku jak prozápadní liberály, tak "skutečné patrioty". Putin je také trnem v patě všem bez výjimky silovým a vlivovým strukturám Západu. Prostou matematikou lze dojít k tomu, že se "skutečnými patrioty" něco nebude v pořádku. Formulku ze začátku článku by tedy sledovalo rozšířit - Putin a národ proti věrchušce Západu, "elitě" a mnoha pátým kolonám. Putina lze hodnotit buď podle toho, co o něm kdo říká, nebo podle výsledků jeho práce a podle toho, co říká a dělá on sám (což vyžaduje dostat se přes výraznou mediální blokádu a zkreslování, alespoň co se týká tzv. mainstreamu, v Rusku, zde i na Západě). Doporučuji držet se druhé metody. Pozice "skutečných patriotů" a prozápadních liberálů v Rusku by se dala charakterizovat asi tak, že cokoliv Putin udělá, je to vždy špatně. Příklad nedávných výtek "skutečných patriotů" Putinovi, volně přeloženo: "Vezměte si například Sýrii! Assad, to je státník, ne jako Putin. Sýrie si dovolí postavit se USA a říct - my jsme suverénní země a budeme bojovat až do konce, a USA porazíme. A my?..." Myslím že o podobné úrovni chápání není třeba příliš diskutovat.

Co se týká principu "po ovoci poznáte je", Putin převzal Rusko na hraně kolapsu, rozvrácené a na hraně rozpadu. Mnoho oblastí už mělo natištěno vlastní peníze, například uralský frank, kterého bylo tolik, že se dodnes prodává v numismatických prodejnách. A vzpomeňte, že tisk vlastních peněz jednotlivými oblastmi bylo finální stádium rozpadu SSSR. Krátce, od té doby Putin udělal Rusko prosperující zemí, ke které nyní vzhlíží s nadějemi půlka světa, a oprávněně. Dál "po-západnímu" už to jednoduše nejde, chápe to čím dál více lidí a má už současného stavu plné zuby.

Je také pozorován zajímavý jev, kdy Putin často říká věci naprosto na rovinu a otevřeně, ale jen málokdo chápe, co vlastně říká, hlavně z řad žurnalistů a tzv. "expertů". Slova slyší, ale význam nechápou, pro stromy nevidí les.

 

Putin ví, že ne v síle je pravda, ale v pravdě síla. A používá to - díky tomuto, ale nejen, prakticky neutrpěl v zahraniční nebo globální politice žádnou větší porážku. Vždy dosahuje svých cílů, a také vždy drží slovo a co řekne, to i realizuje (dalo by se říct i obráceně - nahlas řekne jen to, o čem je přesvědčen, že tomu může dostát). Všimnětě si - v politice Putin neustále opakuje svým partnerům i protivníkům vlastně jedno a totéž - bavme se otevřeně, nazývejme věci pravými jmény. Protože Putin může hovořit veřejně pravdu, ozvučit své cíle, i když ne vždy říká vše najednou, kdežto jeho protivníci si za žádných okolností nemohou dovolit říct veřejně pravdu, své skutečné cíle (například "podporujeme a vyzbrojujeme žoldáky-fanatiky, kteří v Sýrii provádějí genocidu křesťanů"). Na setkání G8, kde Západ plánoval Putina zlomit v otázce Sýrie, Putin prohlásil: "Jak můžete podporovat lidi, kteří zabíjejí a pojídají své protivníky? To jsou vaše hodnoty, to jsou evropské hodnoty, které hájíte?". A lídři, "elita" Západu svírala pěsti, až jim žíly bělely, nejradši by se na tiskovce do země propadla, ale namítnou nic nemohli, protože Putin řekl pravdu a všichni to věděli. Výsledkem, G7 před Putinem sklonila hlavu a Obama jel domů jak spráskaný pes, aniž dosáhl buďto on nebo Západ čehokoliv z toho, co chtěl.

 

"Vedení Ruska" je široký pojem, je třeba rozlišovat, protože jsou tam různé vrstvy navzájem v opozici: je Putin, je vláda, a je úřednictvo a byrokracie (tzv. "činovničestvo"). Putin a ruská vláda není jedno a totéž, ve vládě z většiny dosud sedí ideoví odpůrci Putina, liberálové atd. v čele s Medvěděvem. Je Putin, je vláda a je státní aparát - velmi často jde vláda a/nebo úřednictvo přímo proti krokům Putina. Podle nedávné statistiky se 80% procent úkazů prezidenta nevyplňuje. Putin se musí povětšinou uchylovat ke globální politice, kde jeho kroky mají zpětný vliv na vládu a státní aparát, čímž částečně kompenzuje bojkotování a sabotáž svých kroků z jejich strany.

Nedávno unikl záznam z vládního jednání, který neměla spatřit veřejnost, kde rozhovor probíhal zhruba následovně: - Putin "své" vládě: tak chystáte se vůbec pracovat, nebo ne? A na výtku, že 80% procent úkazů není plněno, Surkov odvětil - všechny úkazy byly splněny. Putin: a po podstatě, ne formě? Surkov: -po podstatě se tady už 15 let nic nedělá...

Což ilustruje skutečnou morálku liberálů v Rusku. Ale reálné výsledky hovoří o tom, že se přeci jen něco dělá, ale jejich zásluha to není.

 

Dnes je už zřejmé, že Putin musel uzavřít při svém nástupu k moci s oligarchy nějakou nepsanou dohodu, jednalo se zřejmě o nějaké záruky bezpečnosti a nějaké další dohody. Proto měl v některých věcech svázané ruce. Vnímavým dal ale tento rok najevo, že své závazky považuje za splněné a dále bude "padni komu padni" (to oznámení pro vnímavé byl rozvod Putinových, sdělení probíhalo v symbolické rovině). Nepřímou indikací budiž to, že podle kuloární informace Putin vyhlásil oligarchům a korupci tento srpen svého druhu válku, když vydal příkaz, že vyšetřovací orgány nižší hierarchie nemusí nadále při své práci konzultovat s nadřízenými, pokud se chystají obvinit výše postavené osoby. Což je stav, který byl v historii Ruska dvakrát - v roce 37 a v padesátých letech před smrtí Stalina.

Putin se zcela správně vyhýbá prudkým (rychlým) manévrům v řízení (vysvětlení viz Dostatečně obecná teorie řízení), za což se na jeho hlavu snáší velká část kritiky. Jedná ale naprosto správně, prudké manévry vždy hrozí ztrátou kontroly s nepředvídatelnými následky, včetně katastrofických. Každý rozumný člověk na řídícím postu se prudkým manévrům vyhýbá. Pokud na vás leží odpovědnost za 150 milionů lidí a půl planety ve vás vidí naději na lepší budoucnost, platí to x-násob.

 

Diskusní téma: O Putinovi

Kresťanstvo-Pravoslavie-Biblický projekt

Slovan | 21.10.2013

V popise Putina a síl za ním stojacich mi rezonujú nevyjasnené pojmy. Pomôže s tým niekto? Putina pokladám za "Božieho" Človeka, ale:

Boží zámer - aký je, kto to vie?
Biblický projekt - úloha Starého zákona mi je ako tak jasná, čo Nový zákon?
Bytosť zvaná Ježiš - v Novom zákone je možné objaviť myšlienky ako ozvena najvyššieho. Nie je táto postava tým pojivom, ktorým Biblický projekt presadzovali u Slovanov, keďže jeho myšlienky im rezonovali, alebo priamo z nich vychádzali?
Pravoslávni ( napr. Osipov ) kresťanstvo vidia už iba v Pravoslávnej cirkvi a nehlásia sa k Starému zákonu.Nie je Pravoslávna cirkev ozvenou výrazu ruskej duše ( aj keď stáročiami a vplyvom "GP" deformovanou - obeta na kríži, rozprávka o počatí a pod)?
KOB je, alebo nie je, v zásadnom rozpore Pravoslávneho učenia napr. ako ho podáva Osipov?
Ľudský vzaté - nie je strategické, do "boja" za Človeka zahŕňať aj Pravoslávnu cirkev ako jednú z reálnych moci Ruska?
Nie som zástancom cirkevných hierarchii a organizácii - vždy ich ovládne skrytá moc. Ak by však "Pravoslávna cirkev" mala negatívny vplyv na Rusko - vydržalo by ľudský tie údery, ktoré muselo v dejinách podstúpiť?
Našiel by sa v RUSKU ČLOVEK - PUTIN ?

Re: Kresťanstvo-Pravoslavie-Biblický projekt

udo | 21.10.2013

Malý príbeh:
Na dedine, lazoch odrezaných od sveta vychováva muž, starec už, sám dvoch synov od zimy do leta. Odíde do mesta a keď sa vráti nájde o boch v boji na život a na smrť sa klátiť. Pri snažení oddeliť ich od seba, dostane sám po hlave, i zlostne kričí do neba.
(..kde NiEt BohA)

Otázka: Kto je na vine?

Rok 1917 Rusko:
Na vidieku 80% negramotnosť. Kina niet, Tv a rozhlasu niet.
No kostol takmer v každom meste, každej dedine.
O takom informačnom monopole sa dnešným presstitútkami ani nesnilo..
Kto teda nesie najväčšiu vinu na občianskej vojne v cárskom Rusku?

Vieme, že Človek sa zlým nerodí.
Židov nebolo zasa toľko, aby všetky cerkvi(kostoly) podpálili.
T.j.,čo-to sa za tie stároči nakopilo.

Pravdu máš v tom Slovan, že by bolo možno škoda nevyužiť pozitívny potenciál cirkvi a snáď aj jej marxistického derivátu.
Ich jadro však temným jest.
Pokúsiť sa spraviť na báze MS Windows stabilný operačný systém?

Dnešné cirkvi s pôvodným učením velikánov dejín
(Issu, Budhu, Mahomeda,..) nemajú podstatou dávno nič spoločné.
Priblížiťsa k Bohu cez akúkoľvek cirkev, "náboženstvo" je nemožné.
Relígia je osobný jedinečný vzťah každého in-divi-dua,
dieťaťa so svojim Otcom(Bohom).
Poradiť sa? To áno, no hierarchia tvrdá
je v tomto zmysle plotom mysle, zlobou.

Ak sa cirkvám podarí návrat k Bohu, majú budúcnosť, ak nie..
Aký význam má vie-Ra, ktorú zničiť možno?
Vedieť o Svet(l)e a snažiť sa byť
podľa svojich schopností a možností jeho sú-časťou,
nenechať sa zbytočne pokoriť strasťou.
Veriť v Boha, svojho Otca, alebo veriť Bohu?
Kto v Neho verí, ten nemá miery.
Jest vyznavačom nie i-dei, a A-dei.
(po dnes starom ATeista a po-vodne v skutku a-deista)

Boh je 1.(ne)začiatok:
"A" samo-hlásku vyslov,
skloň hlavu mierne
a zrkadlo daj na stôl.
Čo vidíš?

..a 2. (ne)koniec:
"T"spolu-hláska,
sila moci zvuku,
čo v tricykle večnom
ti podá pomoc-ruku.

Ďalšia otázka na "Právo"slávie bola,
či celkovo prevážia skutky dobré,
alebo ne-šťastia jej skrytej miery-slova.

Čo jej bránilo dlhodobo konať vtedy a čo dnes,
i kde a prečo je schovaný ten púštny besa pes?

Re: Kresťanstvo-Pravoslavie-Biblický projekt

taurus | 21.10.2013

Zajímavá přednáška o vlívu technicko-informačního prostředí na posilování egregoru biblického projektu. Cca půl hodiny. Ale z celé přednášky vyplývá, že samotný vliv církve už není ani tolik důležity, jako např. tel. seriály, počítačové hry atd. Církev se časem zlikviduje sama. Jak jsem pochopil (a pokud správně :)), tak mnohem důležitější je převzít iniciativu v informačně - technickém prostředí a využit ho, aby pracovalo na antibiblickém projektu. Doporučují si to poslechnout.
http://fct-altai.ru/?p=3524

Re: Kresťanstvo-Pravoslavie-Biblický projekt

Hox | 21.10.2013

Pravoslaví (pravo-slaví, slavit Prav) bylo v rusku i před církví, RPC (ruská prav. církev) se začala nazývat "pravoslavná" až někdy v 17. století (Nikonova reforma). Předtím bylo pravoslaví zvlášť a církev zvlášt. Dnešní RPC je konglomerát pravoslaví a informační agrese biblického projektu, protože objektivně by neprošla "čistá forma" jako na západě.
áno, člověk Boží záměr v plném rozsahu znát nemůže, může se ale dohadovat o jeho obsahu, mj. pomocí smyslu míry a relígie, tj. přímého spojení člověk-HNR. Může ze svého aktuální stavu celkem správně odhadnout kontury "dalšího levelu", a dále se uvidí, až tam budem.. jsou také nějaké objektivní parametry, které systém, reálně blízký Záměru musí splňovat. Otroctví a parazitizmus v jakýchkoliv formách jsou vyloučeny, systém dvojích informací ("elita"/dav) taktéž, atd. atd. krátce:

zabezpečenia plnohodnotnej možnosti osvojenia genetického potenciálu človeka a tým
zostrojenia podmienok na napĺňanie tvorivého negenetického potenciálu (kultúry) populácie.

(v dosti parametrech negace současného stavu, který je namířen na přesný opak).
KSB, v mém chápání, je celkem úspěšný pokus o techničtější popis tohoto. Koncepce v lexikální formě, namísto lidové moudrosti, pořekadel atd.

Re: Kresťanstvo-Pravoslavie-Biblický projekt

Vďaka za názory a objasnenia | 21.10.2013

Ďakujem Vám všetkým - udo,Hox,taurus.
Myslím, že kolektívne, vzájomne sa doplňujúc, ste mi to ozrejmili.
Niektoré Vaše pohľady budem musieť ešte absorbovať na hlbšej úrovni, ale sú to prospešné vhľady. Robíte záslužnú činnosť pre všetkých čo chcú napredovať.
Daj mi Bože silu ísť po ceste Tvojho zámeru a daj mi poznať čo je Tvojim zámerom.

Re: Re: Kresťanstvo-Pravoslavie-Biblický projekt

udo | 22.10.2013

"Nech Boh múdrosť mi dá
a dar neprosiť veci,
o ktorých poňatia nemám."

(presnejšie:..ak nedostatočne chápem súvislosti uskutočnenia javov, o ktoré prosím, dostanem "náučný balíček"..)

"The law of the Monkeys paw."

Re: Re: Re: Kresťanstvo-Pravoslavie-Biblický projekt

Slovan | 22.10.2013

Myslím,že rozumiem.

Re: Re: Re: Re: Kresťanstvo-Pravoslavie-Biblický projekt

Hox | 26.10.2013

myslím že k tématu, DVTR kapitola 13:

(Druhy supersystémů:)
"-Evolučné supersystémy, ktoré samotné aj so svojimi časťami(elementmi) disponujú od svojho objavenia za A. nejakou rezervou udržateľnosti vo vzťahu k vplyvu, ktorý na nich má okolité prostredie; a za B. nejakým potenciálom rozvoja svojich kvalít na účet zmeny organizácie tak vo vnútri supersystému, ako aj vo vnútri jej elementov. Po zavŕšení transformačného procesu takéhoto spôsobu osvojenia potenciálu rozvoja supersystému a jej elementov, sa mení charakter interakcie(vzťahu) supersystému s jeho okolím a aj vnútorná organizácia procesov v supersystéme. Túto schopnosť sprevádza rast rezervy udržateľnosti vo vzťahu k tlaku prostredia a(alebo) rastom produktivity(výkonnosti, sily vplyvu) supersystému vo vzťahu k prostrediu."

Статистика правления Путина - только факты

taurus | 21.10.2013

http://www.politonline.ru/ventilyator/10336.html

Další zdroje:

Maart | 21.10.2013

Zajímavé informace zde:
http://www.newdawnmagazine.com/articles/vladimir-vladimirovich-putin-the-eurasian-empire-of-the-end-times

Podle toho co jsem docetl z ruznych zdroju neslo o chybu Berezovskeho ale o brilantni strategicky tah sil stojicich za GRU. Viz Dugin: Velka bitva kontinentu v pdf na ulozto.

Jelcin byl prinucen pod tvrdou vyhruzkou (vojaci se samopaly) podepsat jmenovani za slib, ze si jeho dcera a spol bude moci ponechat prostredky z privatizaci.

Za Putinem stoji ohromna sila tzv. "Polárního řádu" - velice tvrdé a staré ruské křesťanské sekty, která působila již v průběhu 19. Století při řízení vlivu na carský trůn.

O výsledcích a boji s trockisty/bolševiky se zmiňuje i Dr. Peter Beter ve svých Audioletters z let 1976-1982.

Re: Další zdroje:

Hox | 21.10.2013

Dugin patří mezi tzv. "eurasijce", snažící se realizovat plán "Rusko - třetí Řím", tj. novou říši s davo-elitární společností. Řím byl sice velký, ale ne spravedlivý. Dugin a spol. pracuje na eurasijské křídlo GP.
Teorii "Putina jako brilantní strategický tah GRU" nepřímé ukazatele (fakta) spíše nepotvrzují a přímé nejsou. Také, výhružka pod samopaly obvykle není doprovázena možností klást si podmínky, "výhružka se samopaly" a "výměnou za" jsou dva nástroje řízení, navzájem se vylučující.
Nějaké skupiny za carským domem určitě stály, ale takové tvrzení stojí zřejmě jen na výroku nějakého autora (Dugin?), je to informace která nemá význam, není ji jak ověřit a jak s ní pracovat, nejsou fakta.
Co se týká Betera, je tam hodně užitečného, ale také hodně nepřesností/dezinformací, je třeba filtrovat. Například trockiské a bolševici jsou dvě skupiny, které stály v opozici a vedly boj na život a na smrt, jejich koncepce byly vzájemně neslučitelné.

Re: Re: Další zdroje:

Maart | 21.10.2013

Ano Hoxi, máš načteno. Je možné, že jsi pravdě blíž. Já vycházím z toho, že Jelcinova rodina šla rychle do pozadí a poté přišel tah s Chodorkovským.
Duginova teze o GRU je hodně silná, jinak jde stále o původní biblický projekt. Dugin ale ves své 4. Teorii už hodně tlačí mimo současné hry GP.
Zatím jde stále o přežití a geopolitiku. A Putin bude asi ještě chvíli záhadou. Pro mne je to úžasná postava.
Zdravín, M.

.Я, Путин Портрет Восстание против США

taurus | 20.10.2013

Zajímavý pohled z "druhé strany". Německý dokument.
http://www.youtube.com/watch?v=qG7rwukD1uY

Kdy?

Jirka | 20.10.2013

Díky za ten text. V jednotlivostech tam sice není novum, ale v souvislostech obohacuje. Už nějakou dobu si kladu otázku "kdy?". Kdy přijde další kolo odpadávání liberálů v čele s Medveděvem. Obměna už začala; těžko předpokládat, že bude en bloc, zvlášť když někteří už jsou na správných značkách (Šojgu), ale další úpravy lze očekávat (Livanov a spol.). Čekal jsem, že něco přijde po Birjuljovu, uvidíme... Dík.

Re: Kdy?

Hox | 24.10.2013

Podle všeho - "už", viz třeba czech.ruvr.ru/2013_10_24/Zapad-Rusko-informacni-kanonada/

Pasivita nic neřeší

Zdeněk | 20.10.2013

Mírové řešení všech problémů mezi Východem a Západem jak navrhuje prez. Putin, je záchranou celé civilizace. Dosavadní politická a praktická strategie Anglosasů směřuje k válečné nukleární konfrontaci. Na špici této válečné strategie se objevují tři mocné organizace. Jsou to: CFR,Bilderberg Group a Trilateral Commision. Téměř vše v jednotlivých státech západní hemisféry (včetně postkom. zemí) je podstaveno zednářstvem:politika, armáda, policie, finance, státní správa, média eufemismus.

V roce 1977 americký deník New Yorg Times uvedl, že CIA podvrací média a těchto tajných operací se účastní více než 800 zpravodajských a informačních organizátorů a jednotlivců. Deník dále přiznal,že CIA "VLASTNÍ" přes 50 předních zahraničních médií. Tajná vládní operace pro ovlivňování hlavních sdělovacích prostředků nesla název "Mockingbird" a byla pod patronací CIA. To uvádí M. Herzán ve své knize: Totalitní světovláda. Vlády světa vynakládají obrovské sumy za vytvoření pozitivního obrazu svých praktik a ještě větší sumy na maskování svých chyb.

Převraty ve východní a střední Evropě byly pečlivě naplánovány a provedeny službami USA, SSSR, a Izraele-CIA,KGB,Mossad, ve polupráci se zednářskými lóžemi a židovskými mezinárodními organizacemi, které převraty řídily a schvalovaly personální sestavy nových vlád.

Všechny politické strany, které byly po sametu uměle vytvořeny, byly infiltrovány předem připravenou organizací osob, sestavenou ve spolupráci s StB. OF bylo dohodnuto asi půl roku před sametem a schváleno 13.oddělením ÚV KSČ. Zdroj:
http://www.vzdelavaci-institut.com

Ve skutečnosti nám Anglosasové přinesli "SVOBODU" výměnou za náš majetek. To si malé národy uvědomují v současné době. To však není vše. Pokračuje snaha o vykořenění národa, jeho kulturních a mravních tradic. Především snaha o destrukci rodiny jako základu státu.

My občané ČR, si musíme uvědomit, že pasivita nám nic dobrého nepřinesla a nepřinese. Je třeba jít k volbám(i když tím nebudou problémy vyřešeny, pouze stíženy pro lotkovodiče) Organizovat se do komunálních nevládních organizací a bránit rodinu a naši kulturu. Na Slovensku to již začalo. Viz strategie proti juvenilní justici.

Zároveň tímto odpovídám paní Lin, decentní Slovance. Slovanky jsou "lady", to jest krásné zevnitř i zvenčí. Radmilo, pamatuji si , jak jste reagovala na příspěvek Valdy, (pokud nepletu jméno)který má příbuzné v Líbyi, když nám sděloval jaký je Kaddáfi zločinec, omlouval vraždění civilistů a volal po zásahu NATO. Dnes je mu jistě smutno, ale to už je pozdě. Za váš komentář jste byla odměněna dalším diskutujícím Stevem, který vám poslal mnoho internetových pusinek. I já jsem se připojil.Viz diskuse na Zvědavci. K vašemu návrhu na spolupráci se však nemohu připojit, velmi špatně slyším a mimoto nemám auto. Po zkušenostech ve zdejší lokalitě by to byly vyhozené peníze. Ale snažím se nebýt pasivní alespoň touto verbální formou.Mám ale dobrý typ pro spolupráci, který byste s vaší kolegyní měly zkusit. Je to pan Patrick- pokud bude souhlasit.

Zdraví Zdeněk.

kto vyhral?

vladoM | 20.10.2013

V Sýrii vyhral Izrael, po zbavení sa chemických zbraní, sa v regióne stratil posledný v úvodzovkách konkurent, ktorý mohol
ohroziť Izrael a to v podobe odvetného útoku zo strany sýrie,
Izrael nemusel urobiť nič, nemusel sa vzdať atómových, chemických, biologických, proste ničoho, jeho status-quo bolo
zachované, tak vlastne kto vyhral, a kto komu pomohol v Sýrii.

Re: kto vyhral?

Hox | 20.10.2013

Dá se říct, že Izrael neměl zájem na pádu Assada, i když mocenské proudy tam asi byly různé a měly různé názory. Takže tento aspekt není úplně od věci, ale nazvat to výhrou izraele taky neodpovídá realitě, v nynější globální situaci by chemické zbraně použil jen naprostý sebevrah a převahu atomových měl Izrael i předtím, naopak teď se ocitá pod tvrdým tlakem zbytku světa, že je s chemickými zbraněmi na řadě, a o atomových , to se uvidí.
V sýrii byla odvrácena možnost světové války, byla to možná horší krize než karibská, svět se nejspíš dozví až časem, jak blízko propasti byla situace - USA vypálily dvě balistické rakety ze základny ze španělska na Sýrii, s jadernými hlavicemi samozřejmě. Rusové demonstrativně jednu sestřelili, u druhé převzali řízení a zalomili trajektorii do vody. Tím válka skončila dříve, než začala. Pak to zakamfovali jako test PVO Izraele, ale kdo sledoval, byla tam spousta chaosu a nesmyslů ze strany oficiálních vyjádření. "Zadním umem" - jen naprostý sebevrah by testoval svou PVO stylem vypálením raket na území protivníka v tak napjaté situaci, přes hlavy ruské flotily, a "sestřelil" ty rakety těsně předtím, než vstoupily do prostoru Sýrie... takové věci se nestávají. Navíc podle údajů ruských radarů ty rakety měly balistickou trajektorii.

Re: Re: kto vyhral?

Targe | 20.10.2013

proč by měli střílet zrovna jadernými hlavicemi?Trochu těžkej kalibr.

Re: Re: Re: kto vyhral?

Hox | 20.10.2013

máš pravdu, nemusely být, byl to můj předpoklad. První úder se většinou vede jako co nejvíc zničující.

Re: Re: Re: Re: kto vyhral?

targe | 20.10.2013

no, jen mi přišlo, že by to neobhájili ani před vlastním národem.pokud o to teda vůbec stáli.
Pořád přece tvrdili,že zachranuji civilisty před chem zbraněmi.Předpokládám ,že v podobném stylu by dál tlačili propagandu.

Re: Re: Re: Re: Re: kto vyhral?

ms | 02.11.2013

Mediální propaganda by to hodila na Rusáky...a už by to jelo a nikoho by už nezajímala pravda...TV propaganda je mocná

Re: Re: kto vyhral?

| 20.10.2013

Na Hlasu Ruska psali, že střely bylu vypálené z AMERICKÝCH válečných lodí.. Čili ne ze Španělska.. A jaderné hlavice mi taky připadají trochu moc silné kafe - je to nějak oficiálně potrvzené?

Re: Re: Re: kto vyhral?

Hox | 20.10.2013

oficiálně jsem to nikde nenašel, neoficiálně z několika zdrojů, že - rakety byly vypáleny ze španělska. O jaderných hlavicích si nejsem jistý. Pjakin říká, že to potvrdil jeden americký generál a proběhlo to někde US-médii, nebo alt.médii, link nemám.

Re: Re: Re: kto vyhral?

Hox | 20.10.2013

je ale jasné, že v té záležitosti nebylo téměř nic tak, jak to prezentovaly média, včetně hlasu ruska. Izrael nejprve vše popřel, že o ničem neví, později vydal prohlášení, že to byl jeho test PVO. Byl zjevně někým přinucen vzít to na sebe. Rakety měly balistickou trajektorii (údaje z ruského radaru Voroněž), nejsem expert, ale myslím že při testech PVO cíle balistickou trajektorii nemají. Dalo by se zjistit ověřením toho, jaké cíle má sestřelovat ten systém, jehož test izrael deklaroval. Hlavní argument je asi ten, že provádět test PVO vystřelením raket směrem na protivníka v tak vyhrocené situaci, je jednoduše naprostý nesmysl.

Re: Re: Re: Re: kto vyhral?

| 21.10.2013

Děkuji, zní to rozumně. Těch zpráv v první chvíli bylo opravdu více a zhruba tak, jak píšete. Beru na vědomí, že máte větší přehled a i ten HR může někdy "blafovat", pokud to vyžaduje politická situace.

Re: kto vyhral?

Ferko | 20.10.2013

Sýria sama, ani spolu s Iránom by nemohla čeliť Izraelu(+ USA, Katar, Saudská Arábia, niektoré europske štáty atď).Bola by to samovražedná akcia. A pri veľkom použití chemických zbraní Sýriou proti Izraelu je pravdepodobné, že by to Izrael oplatil atómovými raketami. Len blázon by použil chemické zbrane proti štátu s atómovými zbraňami. Vznikol by z toho regionálny armagedon a ako vo všetkých vojnách najviac by trpelo obyvateľstvo.
Zabránením vojny Ruskom sa jediná sila, ktorá môže čeliť izraelskému klanu z blízkovychodného regiónu nevytratila. Rusko momentálne v Sýrii zostáva aj spolu so svojou vojenskou námornou základňou. Sýria je a čoraz lepšie bude vyzbrojená špičkovým obranným systémom(+pomoc Ruska). Riziko štandardného celoplošného napadnutia Sýrie o dosť kleslo. Tomahavky nedokážu všetko potrebné zničiť(veľa z nich by bolo eliminovaných pvo). Potom sú potrebné vzdušné nálety, ktoré by ale priniesli veľa strát pre útočníka vďaka špičkovej pvo. Preto usa vyvíjajú bezpilotné stíhačky. No a ukázali by technologickú zraniteľnosť útočníkov. A bojovať len s pomocou fanatických vygumovaných bojovníkov môže byť nekonečný príbeh (veľmi veľká pravdepodobnosť nedosiahnutia cieľa).
Velký kalifát sa momentálne nekoná http://petrasek.blogspot.sk/2013/07/ulohu-stvrtej-rise-zohra-velky-kalifat.html

dohoda pod stresom

udo | 19.10.2013

Akože nám konala, pobočka egoarchov za závesom v návese lokálna?
Tak, ako obyčajne pri strese, na scéne pajácov vo drese:
"Rýchlo sa na jednom zhodneme a toho zdvihneme.."
.. a potom uvidíme..

Od Napolona, Hitlera, či Lenina
čokoľvek verchuška báť sa zmenila
Ak poslúchať nebude ten Náš vodca,
pristrelíme mu krídla tak,
až baránok stane sa z lovca.
A v prípade Amena hnevu
otiepky raždia na oltár vedú..
Keď vox populi bude vox dei,
kohože dietky stanú tie biedy?

(Ešte jeden zaujímavý prepis rozhovoru s V.V.Putinom)
Nevelebme príliš Putina, no ako na intervjú správne povedal na otázku o riadení štátu:
P:Ja neriadim, ja pracujem.
Dav prestitútiek: HaHa a ticho.
P:(Očakávajúc medzi riadkami konečne nejakú gramotnú otázku od prestitútiek typu: Kto teda podľa Vás riadi?)
Koník zo stáda: Aká je budúcnosť ortodoxnej cirkvi a jadrových zbraní v dnešnom Rusku?
P:Obe otázky spolu úzko súvisia.(previazanosť 3.a 5.informačno- vojenskej priority)
Dav: HaHa a ticho

..toľko k úrovní chápania objektívnej reality dnešnou presstitúciou.
Treba uznať, že je majstrom dvoj-a viaczmyselných odpovedí.
Ako inak motivovať prudkých intošov, aby začali naozaj myslieť.
Hra. Hádanie. kto uhádne, s tým možno na ďalší level. Kto neuhédne, je vystavený na verejnosti ako idiot. Také sú pravidlá.
Ak stádu poviete kam, všetko na ceste rozdupe, včítane cieľa.
Na otázku: Prečo?
Odpoveď z davu: Lebo tak sme pochopili.

Informácia nikdy nejde do prázdnoty, ale do príslušného systému stereotypov.
..a ako sa hovorí: Myslieť(rozpoznať a preformovať stereotypy, komplexné moduly nahustených, postupne behom života naskladaných informácii v podvedomí, t.j.chybné emócie=vlastného autopilota) bolí..
občas toho, kto má vocas ..
..u dam, a či dva tam,
kde je obzvlášte veliky Pan.

Re: dohoda pod stresom

Hox | 20.10.2013

neb řízení je taky práce, nemohlo to být řečeno právě za tím účelem, aby se novináři trochu zamysleli?

Re: Re: dohoda pod stresom

udo | 20.10.2013

Ano.
Keby sme išli ďalej, nájdeme isto mnohé ešte zaujímavejšie možnosti inter-pret-ácie. Od toho je ten fór o fóre.

I tak še da, i tak še da..ako sa u nas na vychode vravieva.
..a ako sa pri formovaní korporátnej kultúry kalieva:
"Arbeiten, nicht denken".
Pracovať, nerozmýšľať.(na myslenie sú tu "zodpovední" mana-žery)

Ak myslieť, tak v súlade s integritou(integrálne s na školeniach medzi riadkami definovanou spomínanou oddanosťou systému zvôlenej korporátnej kultúry).

Kto sám nevie, čo sa od neho čaká, tomu to ani nemožno vysvetliť.
O to tvrdšie uvedené pra-vidle platia
na línii frontov "každého proti každému"
v mediálnej(kedysi iá-deologickej) prostitúcie(žoldákov genocídnych info-wars).

Kto prešvihne firemnú kreditku, má decko, či dokonca hypo, je logicky potenciálny kandidát na (ne)dôstojnícku kariéru Schwanzlutschiarschfickera. So slučkou na krku. S prepáčením.

Toľko k mechnizmom autocenzúry, ktoré u fascinovaných fanaticky oddaných moderných essmannofrauov neľahké je prekonať,
i kúsok človeka z tej fľaše Press odznaku vyvolať..

Global gesehen "Macht Arbeit frei".
Po novom "Práca šľachtí".
Čím nezmyselnejšia, tým lešie.
Ein Reich, ein Volk, eine Bank.

Ako v tej starej pesničke:
Das Wandern ist Herrn Müllers Lust das Wa-andern..und
Das Klauen ist des Bänksters Lust, das Klaueen..

Re: Re: Re: dohoda pod stresom

taurus | 20.10.2013

"Nevelebme príliš Putina, no ako na intervjú správne povedal na otázku o riadení štátu:
P:Ja neriadim, ja pracujem."

Mohu se optat na zdroj toho vystoupení?
Velmi důležitý je kontext. Děkují.

Re: Re: Re: Re: dohoda pod stresom

udo | 20.10.2013

Isto. Pri najbližšej príležitosti to skúsim vyhľadať v archíve.
Pošlem na mail. Myslím, že Hox ho má.

Re: Re: Re: Re: Re: dohoda pod stresom

taurus | 20.10.2013

Díky.
A nenapadlo vás, že tím řídícím mohl mít na myslí NHR, boha?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: dohoda pod stresom

Slovan | 21.10.2013

Aj ja to tak vidím.
Znie to pateticky, ale mám pocit, že je to "Boží" Človek.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: dohoda pod stresom

udo | 21.10.2013

Súhlas, no asi sme sa trochu nepochopili.
Uvedené Putinove vyjadrenia vnímam skôr pozitívne.
Ide len o to, aby sme sa zbytočne nestali ďalšou guberniou a jednali s pozície prirodzenej sily.
Ak sa totiž následne tam niečo pos..
Tak si to tradične hlavne my ods..

Hura systém býva nezdravý,
aj keď poniektorí tú pružinu
poriadne stlačili a zadrali.
A asi viete, čo sa stane, keď sa niečo také príliš neopatrne uvoľní?

Z dlhodobého hľadiska to v Rusku zďaleka nie je "vyhraté"(z pozície HNR).
Zachovajme teda chladnú hlavu.
Ostatne tak, ako aj naša konkurencia..opozícia,
ktorá tu má tiež svoje dôležité miesto, ak sa chápeme.

Nie nadarmo má aj Vatikán vrcholný morálno-politický inštitút na štýl A.D.

Putina(ľudí za ním) sa starí vojaci "Čierneho Pseudoallaha" budú snažiť zneužiť. Všetko je na dave. Buď sa odváží preskočiť priepasť, alebo urobí "rozhodný krok vpred".

To interviu (na ktoré ste sa pýtal) nájdete aj archíve KOB. Aj v Zaznobinových prednáškach. Odporúčam inak stiahnuť a občas si vypočuť po ceste na MP3. Názorovo veľmi, veľmi inšpirujúce. Pár krát si to pustiť a nájdete ďalšie a ďalšie potenciálové úrovne chápania politickej reality. Netvrdím, že aj Putin, či Zaznobin stále všetky vnímajú. Závisí ako vždy od okolností.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: dohoda pod stresom

taurus | 21.10.2013

Já mám takový pocit, že když se tam pos..., tak my to odser...me v každém případě. Ať už velebíme Putina nebo ne. Poněvadž nevidím ve světě jinou mocnost a jiného státníka, které by se snažili o změnu celosvětového systému. Vždyť i silná Čína jde v závěsu ruské ideologie.
ČR a SR mohou buď posílit ruský vektor, a tím urychlit celý proces, nebo začít ho tříštit tím, že budou prosazovat "výhody" pro sebe, přesně v tom smyslu, jak to dnes dělá Ukrajina. Nebezpečí, které z tohoto chování pro Ukrajinu plyne, je takové, že může zůstat u rozbitých necek, jak v pohádce Puškina "O rybakovi a rybce". Vždyť nikde není psáno, že se systém změní naraz, v celém světě. Může se klídně stát, že vzniknou dva světy - svět, který se vymanil z vlivu GP, a svět, který GP ještě nějakou dobu zůstane. Se všemi, z toho vyplývajícími "radůstkami" pro oba tábory.
ČR a SR mohou vnést do celého procesu nový impuls pouze tehdy, až zde vzníkne svoje konceptuální moc a konceptuální ideologie, což zatím nevidím ani v plénkách. Zatím to zde není ani ve fázi boje za suverenitu. Asi nejhloupejší by bylo, kdyby malé země se snažily vytěžit nějaké "brebendy" pro sebe z rozporů dvou systému anebo vyčkávat, jak to dopadne a potom se připojít k silnějšímu.
Vídím to tak, že už jsou karty rozdány. Existují dva světy. První který se hlásí ke globalizací stírající národní identitu a druhý, který je pro zachování identit s rovnými podmínkami pro každého.
Posílime spravnou stranu, přiblížíme její vítězství. Zaujmeme pozicí "mrtvého brouka" - oddálíme konečné vítězství s velmi nejístými vyhlídky pro nás samotné.
A ještě. Vidím to tak, že pokud se naše země nebudou aktívně účastnit a prosazovat změny v globálním procesu, nebudou ani mít šancí cokoli ovlívnit do budoucna. Zatím pasivně podporujeme proces globalizace podle GP.
I Putin bude prosazovat jenom takové změny, na které společnot bude přípravená. Nečekejme od něho zázraky. Ve smyslu - podpoří ho společnost, změny budou. Nepodpoří - nebudou. On sám ten boj nevybojuje.
Víš, moje zkušenost s českou mentalitou je taková, že aktivita se moc "nenosí", ve smyslu váhavost a nerozhodnost zde převažuje. Má to i svoje historické kořeny, já to, samozřejmě, chápu. A potom stačí, když nějaká autorita, kterou na těchto stránkách bezesporu jsi, řekne, že se ještě neví, jak to v Rusku dopadne, nesmíme se unáhlit, tak pro mnohé to je sygnal k tomu, aby začal vše zpochybňovat a hledat "mouchy" jak na Putinovi, tak na Rusku. Podívej se do diskuze, co tvoje poznámka o Putinovi způsobila. Lidé, kteří se moc neorientují v politice, obzvlášť té ruské, chytají se každé záminky, aby zpochybnili cokoli, co jde z Ruska. Rusofobie zde má ještě velmi hluboké a skryté kořeny. Přitom ty jsi to tak, jak oni to vyložili ani nemyslel. Lidé, kteří nemají tu možnost číst originály projevů, poslouchat Zaznobina a ostatní, číst analytiku VP SSSR soudí podle autorit, které si sámi zvolili. A na tom nic nezměníme do té doby, dokud jejích informovanost bude záviset na překladéch a výkladéch někoho, kdo o tom ví více.

P.S. Zaznobina poslouchám velmi často a rád. Souhlasím, že jeho přednášky jsou velmi inspirující a doporučují je každému, kdo má tu možnost a jazykovou vybavenost.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: dohoda pod stresom

udo | 21.10.2013

V podstate súhlasím.
Len nechcem prehriať polievku, aby nevykypela, keď sa už začala variť.
Áno, dav žiaľ stále čaká autoriťky.
Nechcem tu zasa len cestne, putinovsky citovať, no ako on sám povedal(či jeho speech writer "vymyslel"):
"Dnes sa nemožno zjednotiť okolo osobnosti, ale iba okolo zvolenej politickej línie"(koncepcie?!)

..a pre vyváženie stereotypov davu, viac krát spomínaný myslím A.Lincoln:
"Človeka to občas pokúša.. zahrať sa na Boha. Lepších anjelov našej prirodzenosti niekedy premôžu temné stránky a dobro vždycky(hneď) nezvíťazí. Každý má svoj kritický bod.."

Ja poukazujem len na riziko opätovného nekritického(konštruktívne) odovzdania svojho osudu do rúk iných.
Podporujme podľa vlastného gramotného uváženia to dobré na oboch stranách bez zbytočných realitu skresľujúcich emócii a vylepšujme tak jednu, ako aj druhú alternatívu. Na západe je mnoho lepšieho. Ostatne tak, ako aj na východe v inom. Nech konvergujú..KSB je tiež na danej etape len "časovo" obmedzný operačný systém a pravdepodobne prídu ďalšie, lepšie. Možno vychádzajúce z neho. Tak ako on z ľudových múdrostí a aj niektorých pozitív biblie, koránu a v(i)ed. Hľadajme a formujme ďalšie popri práci. Nezabúdajme, že KSB je open source SOS(Social operating system) s jadrom(DVTR), firewallom(Copy-left licence v úvode a ďalšie prvky), antivírusom(IPC), atď..

Rusko je veľká kultúra, mám ich celkom rád (aj skrz rodinné vzťahy), no tiež zďaleka nie sú dokonalí. Máme sa dopĺňať a vzájomne korigovať nie len ako jednotlivci, ale aj ako kultúry po celom svete.

Temno tu bude asi vždy a má motivovať k ostražitosti. Ak vznikne z KSB nedostatočne pochopené cunami, budeme mať možno ešte väčší problém. Samozrejme sa nedá sedieť na dvoch stoličkách, dvoch rozlične rýchlich a smerovaných elevátoroch, pohyblivých schodoch.

Tiež považujem KSB(DVTR) za reálnu alternatívu. No ako chcete bez existencie komunikácie In-Formovať existenciu spolocnosti? Kontakt, vzťah, ako predpoklad komunikácie dosiahnete len nájdením úrovní, na ktorých môžete s ostatnými súhlasiť. Po prebehnutí rozpoznania štandardu myslenia(adries pamäti) sa môžete pokúsiť rozšíriť vznikajúci vzájomný spoločný in-formačny modul, ak chápete.

Konštruktívna, K(a)ReATívna kritika je ako soľ každej zdravej udržateľnej koncepcie a z nej vychádzajúcich ideológii. Inak dostaneme zasa dogmu, statiku a stane sa z nej obluda, ako z biblie. Veď vieme aj, že niet statiky vo vesmíre-

Isto to myslíš dobre Taurus a robíš veľkú prácu, no skús porozmýšľať s čím by si v tomto so mnou mohol súhlasiť.
Bol by som nerád, keby sa zo sympatizantov s KSB(DVTR) stali bezbreho fascinovaní fanatici, aby nastala nejaká forma inkvizície. Premnoho pomerne dobrých filo-sofii už totiž v minulosti podľahlo takémuto tlaku. No tak aj nihilizmu, ako druhej hranici..

Vždy existuje v podobných prípadoch dilema maximálneho možného posilnenia informačnej vlny a jej súčasnej dostatočnej bezpečnosti.
Ja so nevidel, nepoznám Putina osobne, na rozdiel od niektorých ľudí, s ktorými som sa osobne stretol.

Pokiaľ viem, podporil napr. čiastočne úverovo-hypotekárnu politiku(otrokárstvo), ďalej jeho problematické mediálne kampane s tigrami, potápaním, rybami, atď..
Áno, isto, dajú sa odôvodniť odhadovanou mierou chápania populácie, marketingovými poradcami, no niekedy ide u neho aj o dosť čudné správanie.
Priznajme však zároveň, že pozitíva, vyzerá, vysoko prevažujú.
U nás je zo známych príčin tak extrémna(až sociopatická) rusofóbia, ako aj nekritická rusofília.
Možno by nebolo zlé dať pätu a hlavu na miesto a venovať sa Človeku. Na tom sa isto tiež zhodneme.

Netreba príliš strašiť KSB vo verejnom živote. Je asi dobré snažiť sa dobre pochopiť DVTR a hlavne začať uvedené technológie každý osobne skúšať, používať v praxi. Vo svojej rodinno-spoločenskej funkcii ponúkať funkčné riešenia. Ísť príkladom. Keď sa niekto spýta, prípadne mu ponúknuť základy modelovania(DVTR) a náväžné publikácie, ako možnú alternatívu dnešných systémov, čiastočne s nimi isto kompatibilnú.
Evolúcia myslenia, kultúry, miesto revolúcie.
To si ja myslím, no som tiež len človek a môžem sa samozrejme mýliť. Budem rád, keď mi povieš v čom, prečo a ako by si to riešil.

Ešte raz dik moc Tau-Rus,
čas býka už bol, neboj,
my nezmeškáme ten bus :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: dohoda pod stresom

taurus | 21.10.2013

"Isto to myslíš dobre Taurus a robíš veľkú prácu, no skús porozmýšľať s čím by si v tomto so mnou mohol súhlasiť."

Souhlasím se spoustou věcí, akorát určité Putinovy kroky si vysvětlují jinák.

"Bol by som nerád, keby sa zo sympatizantov s KSB(DVTR) stali bezbreho fascinovaní fanatici, aby nastala nejaká forma inkvizície."

Tak to mi určitě nehrozí aspoň do té doby, než budu ovládat teorií jako ty, a potom si dám pozor.:)

Měj se hezky a dík.
Re: dohoda pod stresom

udo | 22.10.2013

Dik za upozornenie.
Snáď vôjde do prozreteľnosti Jeho, vetra príjemného..
do kraja vody vzlínavej a pôdy úrodnej.

Možno máš ohľadom Putina viac pravdu ty a možno ja..
Život ukáže..no kiež by to nebola varianta číslo dva :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: dohoda pod stresom

Hox | 21.10.2013

ad přednášky, nemohl bys náhodou příležitostně umístit archiv Zaznobina v mp3 někam ke stažení, pokud nějaký máš? dropbox, ulozto, .... či cokoliv podobného, ušetřilo by to nám ostatním hodiny práce hledání a konvertování.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: dohoda pod stresom

taurus | 21.10.2013

Общеобразовательные видеолекции
Описание коллекции: Мировоззрение. Миропонимание. Мироустройство. Матрица. Мера. Религия. Философия. История. Политика. Экономика. Социология. Психология. Глобализация. Глобальный Предиктор. Библейский проект. Альтернативные принципы глобализации. Аналитика. Концептуальная власть. Достаточно общая теория управления (ДОТУ). Полная функция управления. Жизнеречение. Концепция общественной безопасности «Мёртвая вода». ВП СССР.
Nebylo to sice na mě, ale zde je snad největší videokolekce:
http://eatx.narod.ru/zaznobin.html

Re: zaznobin

udo | 21.10.2013

http://kobtv.narod.ru/lector/zaznobin-list.html
http://media-mera.ru/kob/zaznobin
http://wikibit.net/mp3/%D0%92.%D0%9C.-%D0%97%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD
http://www.razumei.ru/video/zaznobin

toľko zatiaľ stači možno..

inak aj na rutrackeri, torrentoch je toho kus viac
ja mam toho tiez nastahovane a obcas si nieco vypocujem po ceste v mp3 na sluchátka. Mnoho mi docvakne aj az na 3-4 krát.
Drzte sa.

dík

x | 19.10.2013

je správné, že tento názor byl zpracován do samostatného článku.

Libor | 19.10.2013

parádní článek

<< 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Přidat nový příspěvek