Kumrán - testovací polygon sociálních technologií

Kumrán - testovací polygon sociálních technologií

17.12.2014

Lux

 

Pozn. Hox: bez znalosti alespoň rámcového významu zkratek GP, KSB a významu pojmů egregory, sociální magie, konceptuální moc, globální historický proces, biblický projekt, atd. pravděpodobně nemá příliš smysl následující text číst. Pro uchopení jakéhokoliv textu je třeba nejprve si osvojit pojmy, se kterými text pracuje - nejinak je tomu i zde. V opačném případě může nastat situace, kdy daný termín / zkratka nebude ve vědomí asociován s žádným významem (obrazem), tj. bude informačně prázdný. Vysvětlení zdejších pojmů např. zde, zde, zde, zde (upozornění - objemnější materiály).

 

Úvod

V mnohých publikáciach je mnoho pravdivého faktologického materiálu, ale horšie je to s jeho výkladom a zamlčaním niektorých dôležitých faktov, ako je aj určitým problémom svetonázorový pohľad autorov.
Poznanie pravdivej histórie je zbraň 2. priority ZHN (zbraní hromadného ničení, pozn.), lebo ak ľudia nepoznajú historické vierohodné fakty, tak stúpajú na tie isté hrable a nedokážu sa poučiť s chýb svojich predkov.
Nevedia si potom dobre modelovať prítomnosť a budúcnosť a musia cvičiť nanovo. Ak by ľudia poznali skutočnú históriu, tak sa všetky náboženstvá, kulty, mýty, systémy zotročovania, vrátane finančného poskladajú ako domčeky z karát. Zrútila by sa celá pyramída moci a zavádzania stáda, lebo by sa prestali nabíjať mnohé kolektívne agregátne polia, ktoré škodia celému ľudstvu.
Žiaľ, žijeme na základe mnohých mýtov, ktoré sú hmotné(!) a vykazujú vplyv na rozmanité správanie ľudí, čo sociálni mágovia doteraz hojne využívajú - napr. prichádzajúce Vianoce a narodenie "boha" v jasličkách Betlehemu...:))

Ja ako kostru používam práce VP, kde už prebehla polytandémna filtrácia inFormácií, často aj z desiatok rôznych diel autorov z celého sveta. Masonských autorov ako Lomas (ináč medzi spisovateľskými nobelistami a "hviezdami" ich je požehnane a mnohé diela sa píšu na objednávku špeciálnych služieb - ako napr. Dan Brown a ani taký Konges USA sa napriek silnému právnemu tlaku od šéfa CIA nedozvedel, ktoré "bestsellery" sú ňou sponzorované - stovky diel ročne) by som bol opatrný.

Z hľadiska prognózy možného budúceho vývoja som mierny optimista - v prospech pomalej zmeny procesov, ktoré povedú k poľudšteniu stáda človeku podobných. Či to bude na báze KSB, alebo príde ešte niečo lepšie je priskoro hovoriť.
Keďže žijeme v technokratickej spoločnosti (reálne vládne technika nad ľuďmi) a Zákon času silne tlačí na psychiku, tak v podstate iná rozumná cesta ani nevedie, ináč sa ľudstvo zotročí samé a zahynie v biosféricko-ekologickej kríze, či náhodnom vojenskom konflikte, alebo plne zdegraduje. To samozrejme je výhodné pre GP, ktorý to potrebuje na reštart systému a svoj vzlet v podobe Fénixa z popola a krvi ľudstva.
Znaky času sú varovné: globálne otepľovanie (samozrejme nemyslím tým Médeou prezentovaný mýtus) a s tým spojené klimatické zmeny v dôsledku energeticky neúnosnej činnosti ľudí, z toho vyplývajúce prírodné kataklyzmy (kde je aj vplyv interakcie hmotných myšlienok s prírodou ako takou), degenerácia určitých typov ľudí - LGBTI komunita a iné psychické deviácie, nárast "civilizačných" chorôb, alkoholizmu a narkomanie, juvenílka atď. - všetko prejavy samodeštrukcie ľudstva cez genetické a biopoľové mechanizmy sociálnej mágie.
Procesy autosynchronizácie kolektívného ľudského podvedomia sú spustené...

Prognostika vývoja ľudstva je veľmi ošemetná vec, ak chápete, že vývoj je závislý od výsledného vektoru úrovne myslenia všetkých ľudí na Zemi.
K tomu by bolo treba mať prístup do globálneho riadiaceho agregátu, ako kedysi boli schopní doň vstupovať a projektovať(predikovať) budúcnosť hierofanti Egypta, keď ešte nedegenerovali na znacharov a túto schopnosť postupne stratili.

 


Cvičný polygón sociálnej mágie - Kumrán,

alebo projekt GP na odrazenie "Votrelca" ...:))

Z noosférickych modulov bolo GP jasné, že treba očakávať príchod vyslanca Vis Maior - samočinného proroka, ktorý bude hlásať spravodlivé usporiadanie spoločnosti v prostredí do čierneho bahna padnutého judaizmu. Uvažuje sa, že "prorok" Izaiáš bol vymyslená persona, cez ktorú bola podsunutá "vyvolenému národu" doktrína úžerníctva a ktorý aj hlásal príchod mesiáša, spasiteľa (po starogrécky - christos).
GP teda vedel, že objavenie sa Mesiáša nemôže nechať voľne prebiehať, lebo On sa hrá na "boha", ale predstavuje silu, ktorá je namierená proti Nemu.
Preto organizoval Kumránsku komunitu, ktorej počiatky siahajú do 2. stor. p.n.l. a fungovala asi do 1. stor. p.n.l. (niektorí udávajú dátum r. 63, kedy Pompeius dobil Jeruzalem). Bol to polygón na odskúšanie celej verzie s nástupom Mesiáša a 12 "minikonkláve", odrazenie vtrhnutia posla Boha a opatrenia na kompenzáciu škôd, ktoré im spôsobí. Pozoruhodné je zameranie komunity: Všetko dostanete po "súdnom dni" a dovtedy žijte podľa "zákona" a počúvajte príkazy sprostredkovateľov medzi vami a zakladateľom, ktorý čaká na nebesiach, ktorý sa zjaví 2 krát, aby nastolil vo finále definitívnu spravodlivosť na Zemi.
Bol to zámerný experiment, ktorý simuloval fungovanie nového egregoriálneho kultu - systému sociálnej mágie - v podmienkach, ktoré ešte len mali vzniknúť:
1) Po tom, ako spoločnosť odvrhne Krista pod vedením GP = neosvojí si jeho učenie.
2) Po tom, ako GP zvráti jeho učenie, rozšíri jeho kult a tým zabrzdí jeho osvojenie si po ďalšie generácie ( čo asi aj na jeho prekvapenie trvá doteraz ).
Zakladateľa Kumránskej komunity podľa nájdených starých rukopisov na pergamene, papyruse, tehličkách a medených listoch (našlo sa okolo 40 000 fragmentov z asi 600 kníh a texty boli napísané v 8 jazykoch) nazývali "učiteľom spravodlivosti" a pokladali ho za božieho posla (Mesiáša), ktorý im hovoril to, čo vraj počul od boha. "Učiteľa" prenasledoval krutý žrec, ktorý sa postaral o jeho zabitie, no po smrti Mesiáš vstáva z mŕtvych a vracia sa na Zem, aby všetkých súdil. Spasia sa len tí, čo budú v neho veriť.
Celkom známe podmienky...:))
Kumrán sa dá preložiť dvojako: ako "Nový zväz" alebo "Nový zákon". Po odchode "mesiáša" existovalo spojenie s ním cez vrchné kolégium 12 ľudí ("apoštoli")..
Kumránci (poväčšine esejci, eséni = z aramejčiny doslova zbožní) boli dobre namierení strážcovia čistoty zákona, žijúci asketickým životom. Boli medzi nimi však aj zasvätení do scenára a tí boli spojivom s judaizmom, aby sa GP podarilo Biblický koncept rozdeliť na 2 učenia.
Duchovnou úlohou Kumránu teda bola prestavba a aktivizácia (oživenie) egregoru, ktorému počiatok položilo "proroctvo Izaiáša" - ten vopred popísal algoritmus zjavenia sa Mesiáša a jeho nasledný trest trest. Takto sa pod vedením vrchnosti judaizmu (leviti) do podvedomia židov zaviedla viera, že keď Mesiáš skutočne prišiel, tak sa musí obetovať, ako už prorokoval Izaiáš. Riadenie už zabezpečoval egregor pripravený a nabitý v Kumráne.
GP teda musel prejsť medzi Scyllou a Charybdou ► musel udržať judaizmus, nehľadiac na príchod židovského Mesiáša, nezmiešať judaizmus s biblickým kresťanstvom, vytvoriť poslušnú cirkev, ktorá uznáva "bohovyvolenosť" židov a ich písma (Starý zákon), a to aj napriek zrade Krista židmi.
Súčasne bolo potrebné pošpiniť krvou Mesiáša rímsku moc, aby bolo spojenie s GP pri jednotnom scenári a tým ustanoviť kontrolu hierarchie Ríma a manipulovať s ňou vo vzťahu k osudu židov a ďalšieho náboženstva pre stádo.
To aj následne po "ukrižovaní" prebehlo a židia boli kruto potrestaní a rozosiati po svete do "večných" diaspór. Prvý pogrom sa konal po nevydarených povstaniach (r. 66 - 132) a pridal ešte väčšiu nenávisť voči rímskym gójom. Vina za nezdary "nešťastných židov" ľahla aj na nimi neuznaného Mesiáša, ktorý sa stal neskôr "Bohom" všetkých kresťanov v Ríme.
Zároveň rímska moc takto rozosiala po svete dezintegrovaného biorobota s Izaiášovou doktrínou úžerníctva.
Potom sa už riešilo len rozšírenie biblického kresťanstva do prostredia "pohanských" národov...

 

(kráceno, vyňato z diskuse pod čl. Trocha analytiky)

 

Diskusní téma: Kumrán - testovací polygon sociálních technologií

Snuska nesmyslu

P.A.Semi | 25.08.2015

Je toto oficialni nazor ruske KSB, nebo jen slovenska zkreslena diskuse?

Qumran neznamena "novy zakon", znamena to "pozvednuti radosti/vyskani/premozeni". Pokud si myslite, ze Jezise predpovedel az Isaiah, je videt, ze jste Pismo nepochopili, podobne jako mnozi...

Vas lidsky GP je ateisticka lež, nic vic - nejste schopni pripustit, ze rizeni a tzv. prediktor melo nad-lidsky rozmer? (treba zminene vykoreneni zidu z Palestiny roku 136 pote, co se odklonili od Boziho zameru vedeni lidstva skrze Evangelium, rukou rimanu, bylo prokazatelne naplanovano nekym, kdo mel astronomicke znalosti jednoznacne presahujici moznosti tehdejsich lidi, vcetne jakychkoli egyptanu a babylonanu (a nebylo to takto presne nacasovane poprve, aby se nedalo predpokladat, ze to snad byla nahoda), stejne jako ten, kdo psal nebo nechal napsat Matousovo Evangelium - popis betlemske hvezdy (okolo zimniho slunovratu roku 3BC) dalece presahuje moznosti tehdejsich astronomu a astrologu...)

Proc si myslite, ze Qumran zalozil nejaky lidsky GP pro svuj prospech? A ovsem neskoncili pred nasim letopoctem, az po tom, zrejme kolem toho roku 68 n.l. (nasly se tam treba mladsi mince, kdyby Vam lingvisticka a filosoficka analyza stari nestacila) ...

Ohledne zminky v diskusi o akašické kronice - ovsem leckdo muze take jen predstirat, ze z toho cerpa... Jak to poznate? Treba, ze se myli v detailech, presahujicich jeho uroven...?

A ovsem lecktere texty KSB jsou velmi inteligentni a doporucitelne, jenze pak mezi to namichate takovyhle xindl nesmysl a celkovy dojem duveryhodnosti tim dost utrpi...?!

Re: Snuska nesmyslu

Lux | 19.10.2015

1. Kumrán, alebo Qumran a jeho preklad ako Nový zákon (alebo druhý výklad ako Nový zväz, únia, sojuz) prevzal VP CCCP pravdepodobne z knihy orientalistu Amusina Rukopisy Mŕtveho mora (ja osobne nie som arabista, ani starohebrejčina mi nejde ☺, aby som to dokázal spochybniť - ostatne verzii prekladov môže byť množstvo - podľa vysvetlenia rôznych fragmentov slova z rozličných pôvodných jazykov )..

2. Viacerí starozákonní "proroci" predpovedali príchod Messiaha, nie Ježiša (Issu) osobne. Izaiáš (Isaiah) bol len jeden z nich, ale celá algoritmika neskoršieho osudu Issu sa "realizovala" podľa "proroctva" Izaiáša (teda podľa mýtickej Ni(e)kým vyfabrikovanej, v rôznych obdobiach vytvorenej, poskladanej a ďalej upravovanej, znetvorovanej a redaktorovanej Biblie) a nie povedzme Solomona (jeho verzia je ostatne bližšia skutočnej realite osudu Issu, čo potvrdzuje aj Korán), ktorého proroctvo sa do Biblie pre západné stádo nedostalo.. Ako sa tvorili s veľkou pravdepodobnosťou kánony Starého zákona doporučujem naštudovať bádateľovi P.A. Semimu v knihe Douglasa Reeda: Spor o Sion (2500 rokov riešenia židovskej otázky). Takže fragment proroctva "Izaiáša" tam mohol byť vsunutý autorským kolektívom levitov v rôznych obdobiach.

3. GP a adeistická lož - v prekladoch textoch, čo sú už uverejnené na leva-nete, je myslím dostatočne podaná chronológia vytvárania fenoménu, ktorý dostal pracovný názov Globálny prediktor (polytandémny systém pracujúci podľa riadiacej schémy prediktor-korektor) z potomkov preživších "bohov" z Atlantídy (málopočetná spravodlivejšia "elita" prežila), ktorí sa podľa mýtov z celého sveta podujali na misiu civilizovať do úrovne opičiakov po globálnej katastrófe padnúce ľudstvo. V Mŕtvej vode je množstvo odvolávok na knihy autorov, ktorí analyzovali oi. aj tieto prastaré mýty - doporučujem mu ich prečítať, snáď potom pochopí pozemský "rozmer" a ich vysoké znalosti z poznania minulej globálnej civilizácie (vrátane astronómie, či ezoterickej astrológie ai. "zázrakov" - mnohé top secret informácie sa odovzdávali len medzi vysoko "zasvätenými", a to výlučne ústne). Egyptskí hierofantos boli len jedna z vetví, ktorá vzala liace globalizácie do svojich rúk (jeden z vydarených projektov dostal pracovný názov Biblický projekt skúpenia sveta na úrok, spolu s celým zotročeným ľudstvom), zatiaľ čo brahmani a iní védickí "mudrci" dosť zdegradovali a podľa všetkého americký kontinent v staroveku "rasa vládcov" opustila už dávnejšie a nechali Ameriku na samovývoj..

4. K Evanjeliam a celému Novému zákonu - doporučujem bádateľovi Semimu si prečítať povedzme apokryfy (nekanonizované evanjelia), ktorých je známych vyše 600 (mnohé sú na nete), možno pochopí diametrálne rozpory Biblie a aj povedzme betlehemskú "hviezdu" a celé falšovanie chronológie Biblie (ostatne veľa faktologického materiálu, napr. aj k v mnohom si odporujúcich 4 kanonizovaným evanjelií NZ je v knihe Baigenta, Leigha a Lincolna: Svätá krv a svätý grál, kde je popísaných množstvo klamstiev i Otcov cirkvi, či cirkví a synagóg dnešných, ktoré sú v podstate postavené na mýtických lžiach).

5. Čo sa týka fungovania Kumránskej komunity, tak som v danom príspevku (nebolo to koncipované ako článok, ináč by som tam vsunul viacej údajov) uviedol, že trvala pravdepodobne do r. 63 n.l., kedy Pompeius dobil Jeruzalem, tak nevím.. A podľa analýz (i mincí) je vysoko pravdepodobné, že nejakú dobu komunita z neznámych dôvodov nebola aktívna a nakrátko sa obnovila asi až po udalostiach s Christosom..
A ako GP pracuje s pre neho výhodnými tendenciami v ľudskej biomase je tiež už dosť popísané v prekladoch, len to pochopiť... ako aj ich vtedajšiu predikčnú spôsobilosť (ktorú časom strácali v dôsledku ich čoraz väčšieho satanizmu), ale to by si vyžiadalo poznať aj princípy šamanizmu so vstupom do noosférických egregoriálnych agregátov podvedomia a downloadingu informácii v nich obsiahnutých.
Keď začali strácať predikčnú schopnosť, tak boli prinútení sa uchýliť aj k tzv. orákulom, kde túto funkciu vstupu a sťahovania predikčnej informácie z noosférickych agregátnych modulov robila pythia - z mnohých adeptiek vybrané nepoškvrnené vysokomorálne dievča s vysokou intuíciou, ktorú však pred vstupom museli nadrogovať omamnými výparmi (ostatne aj dnešní šamani potrebujú rôzne drogy pre vstup, čo je však ďalšia veľmi široká náväzná téma) a jej drmolenie vykladali do určitej miery zasvätení žreci ( v Delfách bol svojho času veľkňazom aj známy Plutarchos) - tam však nešlo ani tak o veštbu budúcnosti, ako o určité programovanie v záujme GP a jeho periférie.

Takže s tým xindl nesmyslom by som bol trochu na mieste pána P.A. Semi opatrnejší..

Ostatne mýliť sa je ľudské, ale v niektorých prípadoch nie moc obdivu-hodné.

Re: Snuska nesmyslu

Cico Ciciak | 04.10.2016

Semi, ty si ťažký biblista, poznám ťa zo zvedavca a tým je povedané všetko. S tebou nie je možné viesť rozumnú/proto-dialektickú diskusiu.

Re: Snuska nesmyslu

Cico Ciciak | 04.10.2016

"A ovsem lecktere texty KSB jsou velmi inteligentni a doporucitelne, jenze pak mezi to namichate takovyhle xindl nesmysl a celkovy dojem duveryhodnosti tim dost utrpi...?!"

Ovšem, že podľa teba sú dobré len tie texty KSB, ktoré neodporujú tvojmu mylnému pohľadu na svet. :D

Re: Snuska nesmyslu

Cico Ciciak | 04.10.2016

Uvedom si, že ľudstvo žije (pravdepodobne už tisíce rokov) v "hysterickom" mýte a že o skutočnej histórii ľudstva na Zemi, ktorá siaha možno až státisíce, ba až milióny rokov dozadu, sa v oficiálnej "hystérii" nepojednáva! Čiže je tu veľká pravdepodobnosť, že tu boli odjakživa jedinci-humanoidi, ktorí mali k dispozícii určité hermetické/utajené vedomosti, poznatky a možno ovládali aj schopnosti, o ktorých sa môže dnešným ľuďom len zdať a nemuselo/nemusí sa hneď vyložene jednať iba o mimozemštanov.

Kumránske svitky

LV | 24.12.2014

Najspoľahlivejší zdroj informácií je Akašická kronika,ktorá predčí i Kumránske svitky,všetky evangelia,či iné zemské ľudské zdroje. Kto má schopnosť sa na ňu napojiť,može popisovať autentické deje z doby Ježišovej. Túto schopnosť mal napr.Zdeněk Fryč český zasvatenec.

Re: Kumránske svitky

Cico Ciciak | 06.10.2016

Moc nedôverujem slovám, ktoré sa začínajú na "naj"! :DD

stretnutie | 20.12.2014

Lux,opäť mi neostáva iné,ako vyjadriť rešpekt k Tvojmu rozsahu vedomostí. Inšpiroval si ma,hneď som sa mrkla na Pythagora,o ktorom je známe,že študoval v Egypte. A pozri,tu je ukážka z biografie,keď sa po návrate usadil opäť "doma" a vytvára svoju slávnu školu na juhu Talianska.

Jeho úzký okruh studentů v Krotonu byl pozoruhodný tím, že všichni nosili dlouhé vlasy, dále tím, že všichni byli vegetariáni a neměli žádný osobní majetek. Tito vnitřní bratři a sestry byli udržováni pod sliby tajemství, a byli učení, že realita je matematikou v přírodě. Mystický aspekt Pythagorova učení spočívala v tvrzení, že filozofie inklinuje k očišťování duše, a že duše může dosáhnout božství. Matematika byla obecně viděná jako adresný přístup či cesta k realitě.

Kumrán

stretnutie | 19.12.2014

Zdravím. Lux,sú Ti známe tie ibndície(už presne neviem,kde som to čítala,neviem si spomenúť),že do Kumránu sa regrútovali predovšetkým liečitelia "therapeuti",boli to kňazi a súčasne lekári z egyptských nemocníc,ktoré videl aj Cayce a nazýva ich Domy života. V každom prípade mohli byť realitou,e.mali k tomu predpoklady,vzhľadom na svoje znalosti anatómie .Späť k esénom. Nazývali sa bratia a liečiť zadarmo bol zákon.Tento "atavizmus",že lekár je ktosi výnimočne ľudský a vysoko morálny v nás prežívajú dodnes,je tak ? Vo mne hej.Aj Ježiš svoju popularitu staval na uzdravovaní.Toto len na doplnenie .

Re: Kumrán

Lux | 19.12.2014

Ahoj stretko,

tí, čo tam boli regrútovaní zo staroegyptských Domov života, tak tí tam plnili potom nejakú im známu misiu, podľa nariadení vyšších zasvätencov.

Zopár info o Domoch života:

V Egypte bolo mnoho kultov a chrámov a hlavný po určitú dobu bol kult a chrám Osirisa. Ten fungoval aj ako ochrana starých textov v priebehu vyše 1 000 rokov, čo nebolo ničím neobvyklým. Väčšina kultových chrámov mala zariadenia, ktoré sa nazývali Domy života. Boli to analógy dnešných univezít alebo seminárov. Bola tam knižnica, kde boli uchovávané zvitky papyrusov i scriptorium, kde sa prepisovali a zostavovali texty. V rámci Domu života bola aj škola, kde sa adepti učili umeniu čítať, písať a rituály spojené s astronómiou, mágiou, matematikou, právom a medicínou.
Pisári a žreci dostávali v Dome života všetky nevyhnutné poznatky tak, aby mohli slúžiť faraónovi, štátu alebo chrámovému kultu.
Ich prvoradou úlohou bolo ochránenie sakrálnej tradície. Zabezpečovalo sa, aby naďalej existovali veľké sväté knihy rituálov a zaklínaní. V Domoch života zasväcovali žrecov, ktorí potom prevádzali v chrámoch magické obrady. Oponenti obviňovali pisárov Domov života z čarodejníctva a mágie. Väčšinu toho, čo sa adepti naučili udržiavali v utajení. Niektoré z magických zaklínadiel, ktoré boli preložené archeológmi, obsahujú ustanovenie, že vzhľadom na ich dôležitosť, ich nikdy nemôžu odkrývať za vonkajšími stenami Domu života.
Tento inštitút mal fundamentálny základ pre staroegyptskú spoločnosť, lebo sa tu pestovali rituály tradície stádno-elitárnej spoločnosti a elitu predstavovali vzdelaní žreci, ktorí riadili zo zákulisia aj faraóna (pochopiteľne tí, čo boli zasvätení najvyššie = Hlava XXII).
O význame a vysokom postavení žrecov Domov života je lakonický nápi na stéle Ptolemaia, ktorá je teraz v Louvri.

Do staroegyptských špičkových univerzít = Domov života sa chodili vzdelávať všetci významnejší myslitelia vtedajšieho sveta - Platón, Aristoteles, Plutarchos, Socrates a mnohí ďalší, ktorí podľa ľubovôle vyšších hierofantov Egypta dostali zasvätenie do určitej úrovne. Podľa miery chápania to potom rozvíjali vo svojich učeniach.
Najvyššie tajomstvá im však zverené neboli..

A Ježiš samozrejme popularitu nepotreboval získavať uzdravovaním.
Pri dosiahnutí psychiky Človek je schopnosť vyliečenia ľudí, oživovania niektorých mŕtvych, chodenie po vode ai. taká bežná záležitosť ako pre teba povedzme čítanie z kuchárskej knihy a následné napečenie chutných koláčikov...:))
MIM technology..

Přidat nový příspěvek