Trocha analytiky

Trocha analytiky

12.12.2014

jardob

 

Vidieť kaleidoskop namiesto mozaiky neznamená že človek je hlúpi, ale skôr že sa ešte nestretol s pojmami, ktoré by mu pomohli pochopiť pravú podstatu fundamentálnych problémov spoločnosti a všetky súvislosti.
V rôznych spolkoch je to podobne ako v štátnom systéme. Jednotlivec celú štruktúru nezmení, skôr tá zmení jeho samého. Môžeš vládu vymeniť koľkokrát chceš, nič zásadné sa nezmení. Problém je v tom, že systém je nastavený davo-elitárne (teda od 1.priority – svetonázorovej). Doteraz všetky známe spoločenské systémy (kapitalizmus, socializmus, demokracia a ostatne), rovnako aj všetky známe náboženstva a filozofie sú nastavené na to, aby zaklincovali človeka vo všetkých nižších typoch psychiky okrem ĽUDSKÉHO typu. Doterajšie systémy vychovávajú iba - Zvieraciu, Zombi, Diabolskú a Narkomanskú(konzumno-pôžitkársku) psychiku. Preto ľudstvo potrebuje a už aj má novú koncepciu – „všeobecný systém“ ktorý pomôže ľuďom osvojovať si psychiku typu Človek (prestavba spoločnosti od 1.priority). Vďaka tomu budú sami ľudia plodiť spravodlivejšie štruktúry štátu a spolkov, a aj všetky ostatné nižšie priority (všeobecných prostriedkov riadenia) začnú slúžiť v prospech spoločnosti a nie proti nej.
Z histórie: ono vždy keď prichádza na svet nová globálna koncepcia, pre GP to znamená zásah do jeho riadenia, narúša to jeho koncepciu ktorá mu umožňovala úspešne predvídať vývoj udalostí a robiť korektívne zásahy v prípade odchýlky alebo zmeny stratégie. Ale nová koncepcia narúša tieto schémy, ľudia sa v dôsledku toho začínajú chovať nepredvídateľnejšie, a GP to znemožňuje plnohodnotne riadiť. Preto väčšinou pri zrode novej globálnej koncepcie, GP mení celý svoj doterajší systém vrátane zmeny sídla. Pokúsi sa vytvoriť novu koncepciu na základe tej novej ktorá už vznikla, ale urobí v nej zásadné zmeny aby sa zachoval davo-elitárny systém (dav zostane zvieracím, zombi alebo diabolským. A vrchnosť- elita ma viac relevantnejších znalostí a pomáha riadiť stádo). Ak sa to GP podarí urobiť rýchlejšie než sa rozšíri a začne byť funkčná a mocná alternatívna koncepcia, tak si sám následne upevní moc a začne vytláčať, démonizovať, pokúsi sa postaviť mimo zákon konkurenčnú koncepciu..
Niečo podobné sa stalo za Mojžiša ale aj v dobe Krista. Ježiš pravdepodobne pochádzal z Kumránskej - Esejskej komunity a chcel vyviesť židov na správnu cestu, oslobodiť z otroctva "vyvoleného" údelu, z diabolskej a zombi náuky Hebrejov chcel urobiť náuku ktorá by pomohla dosahovať ľudského typu psychiky. Aj sa mu to istý čas celkom dobre darilo, lenže týmto GP vliezol do kapusty. Títo sa postarali aby bol tento mesiáš zlikvidovaný. Avšak nová koncepcia (Nazarejsko-Esejská) už fungovala medzi židmi, a tak GP musel konať. Pravdepodobne práve vďaka Šavlovi z Tarzu sa podarilo rozvrátiť beh udalostí. Nazarejci nazývali Šavla-Pavla chrličom lží, pretože jednak alegorické vyjadrenia Nazarejcov on učil ľudí chápať doslovne a komolil celu náuku. Vraj pôvodne pokračovateľom náuky Ježiša mal byť Jakub, Ježišov brat (spolu boli čosi ako tandem). A v pseudokresťanstve podľa Pavla-Šavla sa hlavou stal Peter. Časom tento pseudokresťanský projekt sa uchytil v Ríme - bolo z neho urobené hlavné štátne náboženstvo (prvý Nikajský koncil). Náuka v podaní Nazarejcov bola neskôr vyhlásená za blud, herézu. Pomenovali to posmešne Arianizmom (podľa jedného z prívržencov), a všetky stopy ktoré by svedčili o reálnej činnosti Ježiša a jeho nasledovateľov , jeho pôvodnej náuky boli postupne zničené (spálená obrovská Alexandrijská knižnica). Stopy boli zahladené a davo-elitarizmus v podobe pseudokresťanstva mohol pokojne pokračovať...

Mimochodom nie je náhoda že v dnešnej dobe sa GP znova sťahuje inde a je zdanlivo na ústupe.. Pochopiteľne je to preto, lebo sa v 90-tych rokoch objavila nová koncepcia „KOB-Mŕtva Voda“, a pod vplyvom tejto koncepcie by nemohol viac úspešne riadiť svet starými spôsobmi, na osnove starých filozofií a systémov ktoré udržovali davo-elitarizmus. Jednak si teraz vyberá nové sídlo a nechá rozpadnúť staré štruktúry v svojich starých kolóniách. (Ani v Jeruzaleme nezostal „kameň na kameni“ po odchode GP, podobne aj staroveky Egypt po odchode GP spustol a stal sa korisťou iných národov). Nie je náhoda že Číny sa dnešné geopolitické problémi príliš netykajú, ale skôr sa zdá že všetko jej hrá do karát. Čína prekvitá, vyvíja sa, žiadne sankcie, žiadne farebné revolúcie (Problémi v Hongkongu nie sú dielom GP, to len americké regionálne elity (neocons) si ešte neuvedomili svoj reálny stav, preto Hongkong je len prechodný problém, nič vážne). GP si Čínu chráni, podobne ako Švajčiarsko v minulosti, ktorého sa hrôzy minulých vojen nijako nedotkli. Švajčiarsko ako doterajšie sídlo GP a tiež USA, Švédsko, Španielsko ako nižšie periférie, tým je podľa plánu tiež súdené spustnúť. USA v prvom rade, pretože majú príliš silný mocenský vplyv vo svete, a tie štruktúry čo by si chceli žiť svoj život nezávisle od GP musia byť zlikvidované.. USA v budúcnosti pravdepodobne čakajú rozsiahle krvavé nepokoje po celom území federácie, v rámci ktorej sa nielen federácia rozpadne na jednotlivé štáty ale v chaose sa zametie veľa špiny pod koberec (GP sa takto môže zbaviť mnohých svojich bývalých nežiaducich služobníkov - celých štruktúr vo veľkom, ak bude v krajine platiť zvláštny stav). A aby sa status USA zapečatil, USA sa rozpadnú na jednotlivé „suvenírne“ štáty, bude to koniec federácie.
Ak si GP hodlá udržať moc, určite sa pokúsi vyvolať chaos a "požiar" aj v Európe. Ale nie skôr, ako budú nezvratne "horieť" celé USA . Ide o to aby náhodou oslabenie Európy neposilnilo momentálne ranené USA, určené na odstrel. Takže jedno pekne po druhom. V dnešnom svete nehrozia vojny typu minulého storočia, keď medzi sebou bojovali krajiny, „hlava štátu“ proti „hlave štátu“. Takýto typ by pochopiteľne mohol prerásť do jadrového konfliktu, a ten nikto nechce, zrejme ani GP. Avšak vojna bez jadrového potenciálu je možná a dá sa realizovať, ak je štát napadnutý terorizmom. Príkladom toho je Sýria, čiastočne aj Ukrajina (Extrémisti pomáhali pri prevrate na Ukrajine ale aj počas ATO). Napadnutie štátu cvičenými extrémistami sa nedá potlačiť nukleárne. Štátom je ťažké takejto situácií čeliť, tá sa podobá napadnutiu tela vírovým ochorením, a môže spôsobiť veľmi dlhú práceneschopnosť. Neoznačení útočníci v civile znamenajú, že sa ľudia nevedia zorientovať kto je priateľ a, kto a kde je nepriateľ, o to ťažšie sa s nimi bojuje. Slabinou teroristov je ich financovanie, a zásobovanie zbraňami. No situácia v Európe, súčasný tlak NATO na zbrojenie armád a arzenálu, nahráva potenciálnemu terorizmu do karát. V určitom obrátenom poradí je toho prax svedkom na Ukrajine. Opolčencov špeciálne nefinancujú, a napriek tomu dokázali byt vysoko úspešní, brániť sa proti oficiálnej armáde tým čo ukoristili protivníkovi na bojovom poli a vo vojenských skladoch (Z nášho pohľadu sú opolčenci samozrejme hrdinovia, no pre Ukrofašistov teroristi).
Ťažko povedať ako sa reálna situácia v EU bude skutočne vyvíjať, to nikto nevie, ale podľa toho ako sa GP choval v dávnej minulosti, možno usudzovať že pre USA aj EU určite plánoval niečo čo ich rozloží zvnútra. Možno sa o to pokúsi aj v Rusku, ale tam to bude mat o dosť ťažšie, pre ich jednotnosť a inú mentalitu. Pravdepodobne pre EU sa pokúsi použiť islamsky extrémizmus, jednak imigrácia v EU značne pokročila, a v rozdúchaní a udržiavaní ohňa môžu ľahko pomôcť aj cvičení žoldnieri z Blízkeho Východu kde ich sú dnes mraky. Týmto by mohol následne vyriešiť ďalší problém a zlikvidovať aj Koranický Islam, a nahradiť ho napríklad plošným šariátom alebo iným druhom pseudoislamu . GP zrejme plánoval z EU vytvoriť Kalifát, jeden veľký európsky islamský štát, výmena druhu civilizácie v EU pri zachovaní davo-elitarizmu. Tým že EU sa chová ako hlúpy samovrah, a realizuje každú hlúposť ktorú jej nadiktujú zvrchu, tomuto plánu ide krásne na ruku. Úplne na záver sa GP pravdepodobne pokúsi vytvoriť novú koncepciu, zrejme nejaký druh mutanta z KOB, aby sa zachovala zdanlivá podobnosť, kde budú ale zásadné zmeny, umožňujúce zachovávať ľudstvo v davo-elitárnom (nie-Ľudskom stave psychiky) a ak by sa mu to podarilo, tak KOB sa následne pokúsi utopiť ako jednu zo stoviek protizákonných heréz.
Jediné čo môže v súčasnosti – v našej rýchlej informačnej dobe spomaliť napredovanie KOB je porozosievanie občianskych vojen formou extrémizmu-terorizmu po celej Európe a v Rusku. To sa ale nesmie stať! Rusko dokázalo v priebehu histórie a aj súčasnosti v ťažkých časoch ukázať svoju rozhodnosť a zásadovosť (Hlavne vďaka Stalinovi a Putinovi, ale aj spoločne ako národ). Verím že ani Čína nebude tým kto zradí, a že sa neprejaví v budúcnosti ako vhodný hostiteľ GP - a jeho sociálneho inžinierstva. Puto Rusko - Čína je v dnešnej dobe mimoriadne dôležité, a hoci zachovanie národnej suverenity hraje pre každú z týchto krajín dôležitú vec o ktorú nechcú prísť, je nevyhnutné aby principiálne podporovali jeden druhého a stáli jeden pri druhom v dôležitých otázkach s ochotou aj čosi obetovať. Ja len dúfam že Achillovou pätou Číny nebude jej ekonomika a zisk, pre ktorú by v budúcnosti dokázala zradiť svojho druha. Veľa bude záležať na 1. Priorite akej mentalite dá „zelenú“. Pravda je zrejme taká, že v novom tisícročí podoba globalizácie, to či uspeje GP alebo KOB a to ako bude vyzerať svet v ďalších storočiach závisí dnes hlavne a predovšetkým od Číny. Či sa nechá v budúcnosti rozhádať s Ruskom alebo nie. Či dovolí v svojich štruktúrach spoločnosti usídliť sa KOB, alebo novej koncepcií GP. Zatiaľ sa nič zlé nedeje a všetko vyzerá dobre, zo srdca si želám aby v novom tisícročí sa ľudstvo stalo ĽUĎMI...!!! Rusko v tomto už prvý veľmi dôležitý krok spravilo, berúc všetky údery na seba, v ďalšom dôležitom kroku bude musieť svoj boj vyhrať Čína a nezlyhať... V hre je budúcnosť všetkých.

 

Diskusní téma: Trocha analytiky

o peniazoch

Peter | 17.12.2014

http://openiazoch.zoznam.sk/cl/151703/Sila-meny-Dolar-proti-rublu-poznate-skutocneho-vitaza

Rusko se stává nezávislým emisním centrem

Hоx | 17.12.2014

Pokud se potvrdí, je to epochální událost - http://cont.ws/post/70041

Dosud drtivá většina zemí světa (kromě snad Severní Korey, Kuby a Íránu) tiskne vlastní měnu vždy jen oproti dolarovým (nebo euro) obligacím
- vloží například hodnotu 1 miliardy dolarů do amerických dluhopisů, dluhopis uloží do rezerv a oproti němu teprve vytiskne emituje vlastní měnu ve
stejné hodnotě.
Reálně to znamená, že všechny měny světa (s pár vyjímkami) jsou "poukázkami na dolar" - pokud má CB v rezervách X miliard dolarů, má právo emitovat
vlastní měnu v hodnotě X miliard dolarů. Pokud potřebuje emitovat další vlastní měnu, musí nejprve vložit stejný objem prostředků do dluhopisů USA. Je to mechanizmus
koloniální daně a dotování USA ze strany celého světa.
A teď pozor: spekulativní útok na rubl a defakto vyhlášení Amerikou války Rusku umožnilo, že Rusko poprvé od pádu SSSR emitovalo svou vlastní měnu ... nikoliv pod dolarové obligace, ale pod obligace Rosněftu. Pokud by se to stalo rok dozadu, znamená to vyhlášení války USA ze strany Ruska. Nyní to emeričani umožnili sami.
Navíc, ruská ekonomika je dlouhodobě podkapitalizovaná o cca 80%, tj. dosud bylo rublů v oběhu asi 5x méně, než je by bylo normální vzhledem k objemu ekonomiky, jinými slovy, pokud srovnat objem ekonomiky ČR a velikost peněžní zásoby ČR (kolik korun je v oběhu) a srovnat to s dosavadními parametry u Ruska, tak aby se Rusko dostalo na stejný poměr jako my, ekonomika může bez mrknutí oka absorbovat několik triliónů rublů, aniž by to mělo vliv na inflaci... triliónů, které si nyní Rusko může natisknout podle libosti pro infrastrukturní projekty, které jsou naplánované v obrovském rozsahu. Rusko se tímhle krokem stává finančně suverénní.

již nějakou dobu se mnoho analytiků "diví", že Rusko stále aktivněji plánuje obrovský objem infrastrukturních projektů,
ačkolik "je jasné, že na to nemůžou být peníze"... teď už je to jasnější.

Re: Rusko se stává nezávislým emisním centrem

Peter | 17.12.2014

http://www.svetkolemnas.info/novinky/zahranicni/1923-analytik-se-podival-na-krizi-v-rusku-je-to-pry-uplne-uplne-jinak-americanum-hrozi-krach-vlastni-meny

A k tomu všetkému ešte .........aby toho nebolo málo pre Putina

Peter | 16.12.2014

http://www.hlavnespravy.sk/obama-by-mal-do-konca-tyzdna-podpisat-zakon-sprisnujuci-sankcie-voci-rusku/475147

Re: A k tomu všetkému ešte .........aby toho nebolo málo pre Putina

Oracle 911 | 17.12.2014

Rusko má:
-dlhy vo výške16% HDP;
-obchodné prebytky;
-obrovské prírodné a ľudské zdroje.

USA má:
-federálnych dlhov18 biliónov t.j. cez 100% HDP a tretina z čoho je v rukách cudzincov-čo sa matematicky nedá splatiť;
-obchodný deficit cez 500 miliárd;
-prakticky vyčerpané prírodné zdroje a zombie populáciu.

Takže ja nechápem niekoľko vecí:
-Ako môže niekto hovoriť o bankrote Ruska keď k tomu nie sú zjavné ekonomické dôvody?
-Ako môže niekto tieto predpovede brať vážne, keď si pozrie na ekonomické fundamenty?
-Po včerajšom de facto vyhlásení vojny USA Rusku, si niekto myslí, že Rusi nepokúsia potopiť US$ a USA čo môžu veľmi ľahko urobiť?

Možný pád vlády v Rusku

Peter | 16.12.2014

http://www.topky.sk/cl/11/1445177/Panika-v-Rusku--ludia-zacali-masovo-zamienat-peniaze--Pre-totalny-pad-rubla-hrozi-koniec-vlady-

Re: Možný pád vlády v Rusku

igi | 16.12.2014

Rusko uz nemusi ukladat cla a zakazovat dovoz ziadneho zapadneho tovaru, pretoze ten bude vdaka kurzu aj tak nepredajny. Ruski spotrebitelia sa vratia k domacim vyrobcom a ruski vyrobcovia k domacim zdrojom... Aj ked s najvacsou pravdepodobnostou bol dnes kurzovy stav len spekulativnymm utokom 'kto z koho' - vypredat ruble, vyvolat paniku a spustit lavinovy efekt, alebo prinutit narodnu banku vypredat dalsie rezervy... Efekt je rovnaky a z dlhodobeho hladiska Rusku vlastne len pomoze.

Re: Re: Možný pád vlády v Rusku

Peter | 16.12.2014

"Vypadá to, že ruská ekonomika směřuje ke krachu. Všechny grafy - kurs rublu k dolaru, pokles HDP, bankovní úrokové míry, ceny ropy - vypadají jako hrozící ledovce. Jedinou otázkou je, jak dlouho to ještě ruská ekonomika přežije."

Re: Re: Re: Možný pád vlády v Rusku

jardob | 17.12.2014

presne takto uvazuju liberali. (Lavohemisferny sposob myslenia)

Obama = americký Gorbačov

Hоx | 15.12.2014

Gorbačov promluvil o nutnosti perestrojky v USA
http://politikus.ru/events/38120-gorbachev-zayavil-o-neobhodimosti-perestroyki-v-ssha.html

další střípek...

Re: Obama = americký Gorbačov

Peter | 15.12.2014

Koho zaujímajú Gorbačovove bludy ?
Ďalší štřípek máš tu :

http://www.topky.sk/cl/11/1445053/Putinova-mena-kolabuje--Cierny-pondelok-pre-Rusov--rubel-klesol-pod-magicku-hranicu-a-pada-a-pada-

Hoxi trepali ste tu ako položíte dolár :-) Myslím, že ak bude niečo položené ,tak to bude rubeľ.
Škoda, že si zrušil diskusiu, teraz to začína byť zaujímavé.
Ako to tak vyzerá, Ukrajina bude večný konflikt a problém pre Rusko. Rusko má na kahánku, Putin má možno pár mesiacov.
Ešte sa ho radi zbavia , pretože doženie Rusko k bankrotu.

Dobrý rozbor :

http://blisty.cz/art/75831.html

Re: Re: Obama = americký Gorbačov

Pe-tri | 16.12.2014

Trochu rovnováhy do úsudku a méně podléhat médiální propagandě. Všichni přece očekáváme, že střet na ekonomické úrovni bude kdo z koho. Oběma stranám jde prakticky o všechno, takže - "chválit" dne před večerem není na místě.
P.

Re: Re: Re: Obama = americký Gorbačov

Peter | 16.12.2014

Kurz rubla je fakt a nie mediálna propaganda. Nepodlieham propagande a ani "ekonomom" ,ktorí to demagogicky ospravedlňujú tým,že to vlastne rusku vyhovuje.
Ide o to ,kto má aké páky v rukách . Rusko evidentne nemá pod kontrolou ani vlastnú menu a ani ceny ropy a plynu. A ani Ukrajinu. Takže ? Hra na pád dolára je na dlhé lakte, zatiaľ čo pád rubla je okamžitý a už nie je v rukách Ruska ho zastaviť.
Ak by bolo, tak by to už urobili. Ano už ide asi o všetko a Rusko sa zrejme prerátalo . Neviem jako tromfy má ešte Putin v rukáve, ale počítam, že to bude už len "čierny Peter". A Čína mlčí.
A zrejme to bude práve Čína , kto zo súboja USA - Rusko výjde ako víťaz. Hold kde sa dvaja bijú.....

Re: Re: Re: Re: Obama = americký Gorbačov

Rony | 16.12.2014

nieco som nasiel zrejme polnocna sprava takze prosim s rezervou.
Pred zopár minútkami ruská centrálna banka ( RCB ) prišla so šokujúcim ťahom. Zdvihla základnú sadzbu na vklady komerčných bánk v RCB o takmer 70 percent na úroveň 17 percent ročne. Toto nové pravidlo začne platiť od polnoci, t.j. od 16. 12. 2014.
RCB takto bojuje proti silnej inflácii, ktorá hrozí v Rusku po prepade rubľa v dôsledku uvalených sankcií, ale hlavne v dôsledku prepadu cien ropy.
Len počas jedného dnešného dňa sa rubeľ kvôli špekuláciám zahraničných bánk na ruskom trhu prepadol o cca desatinu. Okamžite, len pár sekúnd po zverejnení tohto oznamu RCB rubeľ posilnil o cca 2 percenta.

Ano je to potvrdené. ALE ....

Peter | 16.12.2014

Ruská ústřední banka se pokusila drastickou akcí zastavit volný pár ruského rublu zvýšením úrokových měr o 6,5 procentních bodů na 17 procent. Vysoké úrokové míry by měly učinit rubl atraktivnějším pro zahraniční investory, avšak dlouhodobější období vysokých úrokových měr prohloubí ruskou recesi.

Re: Re: Re: Re: Obama = americký Gorbačov

Pe-tri | 16.12.2014

Vnímání jedné a téže věci (např. pokles kurzu rublů vůči dolaru - ne tak vůči ropě) a její chápání jsou dvě různé věci.

Re: Re: Re: Re: Re: Obama = americký Gorbačov

Peter | 16.12.2014

Počas obeda pád pokračoval, v súčasnej dobe je cena 75,6 rubľov za dolár a 99,5 rubľov za euro, čo znamená pád o vyše 24% za deň. V súčasnosti sa kurz stále hýbe, prekročil už aj hranicu 100 rubľov za euro. Padla aj ruská burza, podľa Bloombergu až o 17,7% a stále je v červených číslach.

Re: Re: Re: Re: Obama = americký Gorbačov

Si | 18.12.2014

aké má tromfy?:-)))) teraz sa vypredá rubeľ,ak Rusku začne žiadať platiť za plyn v rubľoch od EÚ tak dopyt po ruble stúpne a tým aj jeho kurz:-)))))) Je naivné dúfať,že je možné položiť na lopatky najväčšiu krajinu sveta a matku Slovanských národov-bodka.

Re: Re: Obama = americký Gorbačov

Hоx | 16.12.2014

>Koho zaujímajú Gorbačovove bludy ?
např. jedince netrpící kaleidoskopickým vnímáním světa.

Peter, pamatuješ co jsi tvrdil v květnu a září o Módím v Indii? Vyšlo to přesně naopak, takže jestli někdo trepal, byl jsi to ty... jinak já jsem nic o položení dolaru v nějaké konkrétní době nepsal. Po předchozích zkušenostech s tvými předpovědmi se asi nebudeš zlobit, že je bereme dost s rezervou... chtělo by to vidět to pověstné břevno ve vlastním oku, předtím než si všímat domnělých (v tomto případě) smítek jinde.

Re: Re: Re: Obama = americký Gorbačov

Peter | 16.12.2014

Hoxi obchodná obrat s Indiou tvorí 10 mld.dolárov a chceli by ho zdvihnúť na 20 mld. Obrat EU s Ruskom tvorí 500 mld.
Takže mi to pripadá, že topiaci sa aj slamky chytá. Nemôžeš viesť nekonečnú ekonomickú vojnu s niekym , kto ti je schopný položiť menu za pár dní.. Som zvedavý aké kroky Rusko urobí. Chcem veriť, že na to boli pripravení.

Re: Re: Re: Obama = americký Gorbačov

Peter | 16.12.2014

A ešte niečo. Sú chyby ,ktoré sa nedajú napraviť. Gorbačov spravil jednu z nich.

Re: Re: Re: Obama = americký Gorbačov

Peter | 16.12.2014

Krom toho , čo sa týka orgiíí s Tureckom, postavenie Erdogana je veľmi, veľmi vratké . Modi neviem ako na tom je, ale zvrhnúť sa dá každý.

Re: Re: Re: Re: Obama = americký Gorbačov

Hоx | 16.12.2014

Bez komentáře, pokud někdo chce něco vidět černě a negativně, jeho volba.

Re: Re: Re: Re: Re: Obama = americký Gorbačov

Peter | 16.12.2014

Hoxi z jedného článku k Srbsku a južnému prúdu :

"Současná vláda je na Západě považována za proruskou, když se však podíváme na její jednání… Když byl v Bělehradě na návštěvě V. Putin, tak doslova řekl obraceje se k Nikoličovi a Vučićovi : „Prosím vás, řekněte, co požadujete pro svůj stát. A já napnu všechny síly, abych vám to splnil.“ Opravdu, byl jak zlatá rybka. Kromě Jižního proudu jim V. Putin sám nabídl 10 miliard ruských investic a 3 miliardy na modernizaci srbské armády. Žádná odpověď nenásledovala!

Zato Alexandr Vučić odmítnul podepsat finální rozhodnutí ohledně Jižního proudu. Jakmile Putin odletěl, Vučić odletěl informovat Londýn. Takže když Putin přiletěl do Moskvy, Rusko bylo nuceno prohlásit, že snižuje své dodávky plynu Srbsku o 28%.

Srbská média informují, že je to prováděno v rámci celkového snižování dodávek plynu do Evropy. Ovšem žádné celkové snižování dodávek do Evropy se nekonalo. Byla to reakce ruského prezidenta na jednání takzvané proruské srbské vlády. Již jenom toto její jednání jasně ukazuje, že se o žádnou proruskou vládu nejedná. Srbská vláda pouze vytváří dýmovou clonu. Odborníci však jasně vidí, že se jedná o podvratnou činnost. Blokáda Jižního proudu probíhala na skryté úrovni."

Ty si hádam nemyslíš, že niekto dovolí Turecku ako členovi NATO
strečkovať a bratríčkovať sa s Ruskom ? Keď dokázali zablokovať južný prúd ,tak dokážu zablokovať aj ten nový .
Čudujem sa Rusku, že vôbec verí a vsádza na Erdogana. Erdpogan si akurát tak zavaril na Istanbulský majdan.
Putin pláta diery ako sa dá a kde sa dá, ale to nemení nič na tom, že v globále ťahá za kratší koniec.
Gorbačov naštartoval rozpad ruského impéria a Putin ho nezastavil - viď Ukrajina, len spomalil .
India? Tam sa strieľajú ministerskí predsedovia alebo predsedkyne na požiadanie.
Treba vyčkať, ty robíš na druhý deň hneď fantastické a pozitívne závery . To ste tu robili aj v prípade Srbska. Bola vojenská prehliadka a rečičky a potriasanie rúk a čo z toho? Hovno.
Na Ukrajine to zašlo tak ďaleko, že ani jedna strana už nemôže z toho len tak vycúvať bez toho aby to bola jasná porážka.
Bohužiaľ Rusko ťahá jednoznačne za kratší koniec , keď už pre nič iné, tak preto, že ich tam nechce Ukrajina .
Západ Ukrajinu vyzbrojí a ak sa Novorusko udrží ,akože si myslím, že nie, tak tam bude neustály konflikt a to USA stačí na zadržovanie Ruska . A pokiaľ bude konflikt, budú aj sankcie .
A budú trvať roky . Krym bol nevyhnutný ,ale bude to drahé .
Ustojí to Putin ?


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Obama = americký Gorbačov

Hоx | 16.12.2014

Jakou spojitost má částečně kolaborantská srbská vláda se silou pozice Erdogana a Módího? Navíc jestli sis nevšiml, Putin vyvodil důsledky.

> Ty si hádam nemyslíš, že niekto dovolí Turecku ako členovi NATO
strečkovať a bratríčkovať sa s Ruskom ?

Peter, ty máš asi nějakou poruchu vnímání reality, to už se totiž týden-dva reálně děje. Podívej se na záznam královského přijetí Putina v Ankaře, podívej se na kroky Turecka a Erdogana od návštěvy Putina, podívej se čeho dosáhl "diplomatický specnaz EU", který tam dorazil den po Putinově odjezd s kýblem cukříků a úplně bez biče - ničeho, rezultát nula. Podívej se na twitter Módího co napsal o družbě s Ruskem.
Turecko se rozhodlo dát přednost Rusku a nikoho se neptalo. Teď bude pokus zhodit Erdogana majdanem, proto preventivně pozatýkal pátou kolonu. Pokud budou emeričani moc tlačit, dopadne to nejšpíš jako v egyptě kde Muslimské bratrsvo vojáci jednoduše pochytali a postříleli s požehnáním od GP.
Ty máš zásadní problém, že nedokáže přiznat omyl, tvrdil jsi "američanům se povedl další proamerický obrat, tentokrát v Indii", nejenže že ses seknul, ale veskutečnosti vidíme že se odehrál naprostý opak, a ty nemáš ani schopnost to přiznat, obkecáváš to zase z jiných stran a témat. Analýzy Dolejšího jsou směšné, ten člověk nebo tým, který pod značkou KD píše, je úplně mimo nebo produkuje záměrně dezinfo.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Obama = americký Gorbačov

Peter | 16.12.2014

Neviem o akej analýze Dolejšího píšeš, to k tomu Srbsku je z ruského pera .
Čo sa toho obkecávania týka....no vy z jednej strany, ja z druhej.
...." spožehnáním od GP ....." kurva kde na to chodíte hoxi ? :-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Obama = americký Gorbačov

Hоx | 16.12.2014

Analýzu Dolejšího jsi linkoval před chvílí výše. Opět bokem, nezareagoval jsi po podstatě na nic z výše uvedeného. Co se týká "s požehnáním GP", slovní obrat, obraz týkající se toho, že Egypt potlačil převzetí moci ze strany Muslimského bratrstva, jakožto nástroje USA, se souhlasem a možná dokonce podporou "majitelů systému".

Jinak ty se Peter dopouštíš jedné docela nedobré věci, ve vztahu k sobě, když spojuješ svoji prestiž s naplněním tvých negativních prognóz. Protože v jakékoliv možné variantě to pro tebe dopadne špatně, pokud se realizuje negativní varianta, bude to ke škodě všem, i tobě, pokud se věci vyvíjí dobře, v rámci pozitivní matrice-scénáře přežití současné civilizace a nikoliv její likvidace, která reálně hrozí, tak ti to způsobuje psychický diskomfort, a v ten okamžik je možné že se dostáváš do konfliktu s matricí-předurčením pozitivního vývoje, což je "štuka opasnaja", jestli tušíš co mám na mysli...

Re: Re: Re: Re: Obama = americký Gorbačov

ТаuRus | 16.12.2014

"Svrhnout se dá každý".

Ano, pokud jen jedna země čelí tlaku USA, tak neustojí. Jenže, pokud "ohniska odporu" vzníkají současně ve mnoha zemích, navíc ne zrovna malých a pokud kooperace mezi těmito zeměmi funguje, tak USA už nestíhá hasit požáry.
Všimni se dinamiky odporu. - nejdříve Rusko, potom Čína, Brazilie, Argentina, postsovětské státy, Turecko, s ním Ázerbajdžán, Afgánistan, ještě jsem zapomněl na Írán a Sýrii a Egypt, dnes Indie, v EU - Maďarsko, Slovensko, Turecko, Řecko, začíná Francie , když komisář EU odpopověděl Merkelové - zklapněte, Francie je suverenní země, a dále - Malajsie, Vietnam, začíná Korea...efekt domino, který USA nezastaví.
Sotva se USA soustředí na nějaký region, začne hořet v jiném regiónu, a barevné revoluce už tak dobře nefungují.
K tomu se ještě přídávají různé průšvihy v samotných USA - Fergusen, Guantanamo (tam komisář OSN prohlásil, že tento případ dotahne do konce).
Ty sis nevšíml dokumentu, který odvysílala ČT?
VOJNA TO VYRIEŠI - Dokument ČT
https://www.youtube.com/watch?v=dZo5-yYwdxQ

Bylo by to ještě před pár měsíci možné? Disksreditace USA začíná ve velkém, když už i u nás je dovoleno je kritizovat.
Podceňuješ záměr GP o likvidací USA elit a informační pole, které pracuje na jejích diskreditaci.

Re: Re: Re: Obama = americký Gorbačov

Hоx | 16.12.2014

peter 30.9.: Niekto mi tu odpísal nedávno,že India je "s nami". Hm...... http://www.hlavnespravy.sk/obama-a-modi-chcu-posilnit-strategicke-vztahy-vytvorit-vzor-pre-svet-2/376589

peter 28.5.: India - komplikácia po voľbách pre Rusko a Čínu
„Módího režim svému kapitalistickému zázemí nabízí, že ´Indii otevře´... "
Ako teraz dopadne BRICS ? Nemám pocit ,že USA rezignovali, znovu sa im podaril ďalší pro-americký obrat,tentoraz v Indii.
----
Peter, alespoň kdybys přiznal, že ses mýlil a dopadlo to přesně o 180* naopak, USA v Indii těžce ostrouhaly a dostaly přímo facku ve formě přijetí Aksjonova (hlava Krymu) na státní úrovni, čímž Indie říká že stojí pevně za Ruskem. A namísto sankcí, do kterých Indii tlačil Obama, Indie otvírá etapu bezprecedentní strategické spolupráce, jen dohody už podepsané mají objem desítek až stovek miliard dolarů (zbraně Indii, stavba 12 bloků jaderných elektráren RosAtomem a mnoho dalšího).

Re: Re: Re: Re: Obama = americký Gorbačov

Oracle 911 | 16.12.2014

Je tu zaujímavý trend, kedykoľvek v posledný čas keď sa blíži nejaký zlom alebo veci začnú ísť do tuhého určité kruhy sa zaktivizujú.

Teraz som ale v dileme, lebo buď sú to platený provokatéri alebo to robia zo "svojej vôle" (čítaj na príkaz informačného zombie modulu).

Súdiac z kvality príspevkov je to skôr to druhé ako prvé.

Re: Re: Re: Re: Re: Obama = americký Gorbačov

Hоx | 16.12.2014

Peter není placený provokatér, tím jsem si jistý. Určité občasné jevy-projevy egregoriální povahy se tu dají pozorovat už delší dobu... O důvod více studovat KSB/DVTR jakožto "firewall" na podobné věci.

Re: Re: Re: Re: Re: Obama = americký Gorbačov

Peter | 16.12.2014

...."zombii modulu"...... :-) Choď radšej na openiazoch.sk zachraňovať rubel , ty model .

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Obama = americký Gorbačov

Hоx | 17.12.2014

do záznamu - nemyslím si že jsi provokatér, peter, ani placený, ani neplacený, ani žádný jiný... :)
be well

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Obama = americký Gorbačov

Peter | 17.12.2014

Nie, nie som provokatér . A platený už vôbec nie. Na to by si ma nikto nekúpil.

Inak článok,ktorý ma trochu upokojil ,i keď vlastne v závere predznamenáva možnú katastrofu.
http://svobodnenoviny.eu/tvrda-mena-rubl/

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Obama = americký Gorbačov

Oracle 911 | 17.12.2014

Kto tu linkuje hlava nehlava a protirečí prakticky každým druhým príspevkom samému seba?

Ja určite nie. Iste je ľahšie opakovať ako ovca "zaručené pravdy autorít" (akoby autority sa nemohli mýliť alebo klamať) ako rozmýšľať vlastnou hlavou. :P

Re: Re: Obama = americký Gorbačov

Vasiľ | 16.12.2014

A čo sa stane, keď Ruský štát zbankrotuje? Zavrú všetky továrne, zbúrajú všetky budovy a všetci poskáču do mora?

Spomeň si, že prvou reakciou Ruska na stupňovanie agresie bolo odmietnutie poľských JABĹK. Je Ti ako vnímavému čitateľovi týchto stránok snáď jasné, čo to vypovedá o vzťahu Ruska (nielen) k celému západom nastavenému finančnému systému. Rusko sa ho zbaví tak či tak. Akurát to treba spraviť čo najmäkšie.

Re: Re: Re: Obama = americký Gorbačov

Peter | 16.12.2014

Ak Rusko zbankrotuje, tak si ho rozparcelujú, tak ako sa to už chystalo za Jelcina. Nového Putina už nepripustia.
Ukrajina je zákonitý proces, to nie je náhoda, nádejať sa na nejaký zvrat je utópia. Zostrelený Boing nad Ukrajinou bola zrejme náhodná zámena (alebo varovanie) s Putinovým lietadlom. Vraj bol Putin neskutočne nasratý po pristátí.
Teraz si zober, čo by sa stalo, ak by boli naozaj zostrelili Putina ?
Čo ? Vypovedalo by Rusko niekomu vojnu? Komu ? Skôr si myslím, že by sa okamžite rozsypal celý Putinom udržovaný aparát a moci by sa chopili liberáli a prozápadné sily.
Aby sa celý ten proces zastavil, museli by padnúť USA. A to nevidím reálne.

Re: Re: Re: Re: Obama = americký Gorbačov

ТаuRus | 16.12.2014

Ještě povez, jak by dnes mohlo Rusko zbankrotovat? Pouhým zvyšením kurzu rublu? Nemá náhodou rezervy, zlato, suroviny?

Re: Re: Re: Re: Re: Obama = americký Gorbačov

Peter | 16.12.2014

Počas obeda pád pokračoval, v súčasnej dobe je cena 75,6 rubľov za dolár a 99,5 rubľov za euro, čo znamená pád o vyše 24% za deň. V súčasnosti sa kurz stále hýbe, prekročil už aj hranicu 100 rubľov za euro. Padla aj ruská burza, podľa Bloombergu až o 17,7% a stále je v červených číslach.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Obama = americký Gorbačov

ТаuRus | 16.12.2014

Má to i obrácený efekt - do rozpočtu se dostává víc rublů.
Pořád tam nevidím, kvůli čemu by stát měl zbankrotovat.
Ovlívni to nákupy v zahraničí, ale bankrot to nezpůsobí, ty, kdo nabral kredity na západě.
Stát může i nadále plnit své závazky, jak sociální, tak v rozpočtové svéře, splácí své vnější dluhy (rezervy), tak jak může zbankrotovat? Více pokles rublu má psychologický efekt a vliv na kreditování podnikatelů a občany, jenže dlouhodobě takové spekulace trvat nemůžou. Až podníky budou muset odvádět daně, tak začne být poptávka po rublech.
Dnes kurz vylítl opět i přes zvyšení úrokové míry. Podle mě to má souvislost s plánovanou tiskovkou Putina na 18.12.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Obama = americký Gorbačov

Peter | 16.12.2014

:-) Začínaš ma baviť taurusi. Ty zdôvodníš všetko . Ty obrátíš všetko tak aby to tebe pasovalo :-) Daj sa na politiku :-)

K tým bombastickým úspechom v Turecku a Indii. Ako teraz pomôže Turecko a India Rusku ? Čína by mohla ,ale akosi je ticho.
Som zvedavý, s čím príde Putin . Pád sa začal .

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Obama = americký Gorbačov

ТаuRus | 17.12.2014

":-) Začínaš ma baviť taurusi. Ty zdôvodníš všetko . Ty obrátíš všetko tak aby to tebe pasovalo :-) Daj sa na politiku :-)"

Jako protiargument dobrý. a hlavně, bez nutnosti vysvětlovat.:)

Dobře Petře, začnu o tom přemýšlet (že se dám na politiku). Po tvém treninku a masáži, si myslím, že bych to snad i zvládl.:)

Kolují už takové zprávy, zatím z vyšších míst nepotvrzeno, ale řada rus. novin tuto zprávu zveřejnila.
http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/rusko-chce-od-1-ledna-platby-za-plyn-a-ropu-v-rublech/

MWF pospíchá, aby juaň dostal status rezervní měny:
http://vladimir-krm.livejournal.com/2368953.html

A do třetice, přečti si tento článek, třeba tě pobaví ještě víc, než já:
Ситуация с рублем не уникальна, или Это уже проходили
http://cont.ws/post/69943

Re: Re: Obama = americký Gorbačov

eM | 21.12.2014

:Peter ty jsi blazen? :-) Nejsem zadny velky analytik, ale tobe bud schopnost analyzy chybi uplne, nebo jsi si vzal rano spatne prasky.
V rusku neni prilis ovci mentalita, takze tezko rusove pobezi svrhnout Putina po par vykyvech rublu. Jasne nikomu se to libit nebude, ale on vi takze s lidma mluvi, a lidi vedi co se deje a proc. Myslim ze jestli se rusove nekoho zbavej tak mozna dluhu a dolaru to je tak vsechno.

Rony | 15.12.2014

Re:

Rony | 15.12.2014

http://www.sme.sk/diskusie/2374157/1/Pri-Sinaji-sa-potopila-lod-zahynulo-jedenast-rybarov.html

trollovia

Brano | 14.12.2014

Prosím Vás, v ktorom blazninci má táto stránka server a ako sa prejavuje a volá choroba tu diskutujúcich? Schizofrénia to nebude...
predpokladám nizkovekový pubertálny retardačný mongoloizmus...

Re: trollovia

Ferko | 14.12.2014

Ešte pred tým, než začneš ďalší svoj výpad, máš tu tebou zatiaľ nezodpovedané otázky - http://leva-net.webnode.cz/products/dostatecne-vseobecna-teorie-rizeni-12-/

Re: trollovia

Hоx | 14.12.2014

jaké diskutující máš na mysli, "roma"?

Re: trollovia

Pe-tri | 15.12.2014

Vážený Brano, tipnu si - jednou se za tato svá slova budete stydět.
P.

Re: trollovia

Kolodej | 16.12.2014

ja myslím že v Agroferte.

zdar

Anupew | 14.12.2014

Čo je to "GP"?

Re: zdar

Daniela I. | 14.12.2014

Skús pozrieť :)

http://leva-net.webnode.cz/products/globalny-prediktor-parazit-gpp-/

Re: zdar

Hоx | 14.12.2014

či zde http://leva-net.webnode.cz/products/arbitraz-hlavy-statu-ako-osnova-pre-rozhodovanie-vo-vztahu-k-elitarskym-klanom/
nebo některé články z http://leva-net.webnode.cz/tags/glob%C3%A1ln%C3%AD%20prediktor/

případně některé přílohy DVTR.

Re: zdar

Peter | 16.12.2014

Globálny prediktor - fiktívna jednotka (jednotlivec alebo skupina ), ktorá riadi svet. Nikto ho nikdy nevidel, nepočul,
ale určite existuje. Podľa teórie tu vyznávanej .

Re: Re: zdar

Hоx | 16.12.2014

Peter, tipuji že za tyhle slova se budeš jednou stydět i ty. Jedna věc je postoj, když informace nejsou k dispozici, druhá věc je nevidět zřejmé, když už jsou o tom jevu popsány stohy papíru a všechny potřebné dílky skládačky, aby si jedinec mohl o daném jevu vlastní obrázek a pochopit ho, jsou k dispozici. Ještě jsem si z tvojí strany nevšiml jakékoliv kritiky na téma existence GP, která by se zakládala na znalosti tématu a byla podložena argumenty.

Nazdar

Lumír | 16.12.2014

Určitě. Když si jsem si toho všiml i já. Je to statistika (kterou satan tak miluje). Je v tom všem systém mířící jedním směrem. Tedy skoro: jsou tu dvě síly - jedna chce Zemi bez Člověka a druhá člověka bez vůle. Když vidím nějaký úkaz, ptám se sebe, které z nich to vyhovuje. Uvidíme, co s námi ta masáž udělá. L

Knowledge itself is power...

Lux | 13.12.2014

Dobré jardob ... tvoriť treba, brúsiť si nadobudnuté inFormy...:))

Pár detailov by som trochu poopravil.
Pri typoch psychiky by som používal radšej démonická psychika, pretože nie každý s takou psychikou musí byť satan. VP presne definuje aj blaho namierených démonov, aj neutrálnych a tiež so sklonom ku korporatívnej činnosti alebo nie. Čo sa týka narkomanov, tak sa vydeľuje oproti 4 základným typom psychiky ešte tzv. opustený, spustnutý alebo protiprírodný typ, kde patria aj narkomani a silnejši alkoholici, ktorý je ešte pod živočíšnym s-troj-om psychiky.

Globálna koncepcia
V histórií voči Biblickému projektu nebola vytvorená žiadna iná koncepcia, ktorá by ašpirovala na globálnu, až teraz KOB ( védická sa uspokojila s pasením svojho stáda ).

Dav, stádo - je tvorené prevážne zvieracími typmi a riadia ho z drvivej väčšiny démoni z "elity".

Kumrán
To je veľmi zaujímavý fenomén a môžme ho prirovnať k polygónnemu cvičeniu sociálnej mágie zo strany zasvätených do pripravovaného projektu, lebo sa tu nacvičoval ešte dávno pred narodením Issu (Ježiša) príchod "mesiáša", jeho činnosť ako učiteľa, následné jeho zabitie, očakávanie druhého príchodu, posledný súd, kráľovstvo Pravdy a Lásky, bolo tam tiež 12 apoštolov, ako Rada kumránskej komunity atď.
Ide v podstate o stále opakovaný mystický kult, ktorý siaha mnoho tisíc rokov pred Krista: mystérium zrodenia, skonu a zmŕtvychvstania "boha" - Osiris, Adonis, Mitra, Phoenix..ktorý bol použitý potom aj v pseudokresťanstve.
Zajtra, ak si nájdem čas, tak tu vložím o Kumráne niečo podrobnejšie.
A tých rôznych "heretických" učení po odchode Issu bolo spústa ako aj zaručených "prorokov"..:)) - gnostici, manichejci, hermetisti, židovskí mystici a rôzne ďalšie rannokresťanské sekty - ak by nezhorela knižnica v Alexandrii, tak by sa nepodarilo GP tak dobre zahladiť stopy.

Čína a GP
Nie je ešte zďaleka jasné, či dôjde k presťahovaniu štábu, hoci niektoré indície hovoria pre tento krok. Ak k tomu dôjde, tak to pre ľudstvo nebude nijaké terno, lebo tam funguje ešte oveľa silnejšia a extrémnejšia forma fašizmu, ako je to v Biblickej civilizácii.
Úzka klanová pseudokomunistická špička (ak si dobre pamätám, tak sú tam 3 dominujúce klany, ktoré si rozdelili sféry a v určitom poradí sa striedajú u najvyššieho kormidla), ktorá si vytvorila komunizmus pre osobitne "vyvolených" a zbytok je oveľa tvrdšie zotročovaný, v porovnaní so Západom alebo našimi končinami.
Netreba sa opičiť a jásať nad bratstvom Ruska a Číny (v nich fungujúce režimy sú podobne fašistické ako tie západné a oba štáty majú potichu - nedeklarované viditeľne - určité expanzívne chúťky). Treba vyberať, hodnotiť to, čo je tam dobré a niečo sa poučiť. Ak sa USA ukazujú ako model, vzor na následovanie jasne nevhodný - 40 % spotreby energií na cca 5 % obyv. a tvorba vyše 50 % svetového odpadu, tak komu asi vyhovuje tiché podsúvanie ešte viac fašistickejšej Číny ako lokomotívy ekonomiky sveta ??

Re: Knowledge itself is power...

Lin | 14.12.2014

ad knihovna v Alexandrii:
Pro mě byl vypovídající třeba film Agora:

http://www.csfd.cz/film/241254-agora/

Pro mě nové = že definitivní zničení knihovny mají na svědomí křesťané.

ad. Čína a Rusko:
Sdílím s tebou stejný názor. Co mě ale zaráží, že určité kruhy v Číně se velmi intenzivně zaobírají KSB. To si nemohu zatím jednoznačně vysvětlit - proč. Proto jsem se tu i onehdá ptala, jaké vnitřní pojistky proti zneužití má KSB v sobě - aby nemohla být "přepracována" a zneužita.

Re: Re: Knowledge itself is power...

Lux | 14.12.2014

Ahoj Lin,

film som nevidel, ak bude čas, tak kuknem..:))
Jednou so základných úloh cirkvi bolo brzdenie vedecko-technického pokroku, neumožnenie "výrobným silám" vysporiadať sa s úžerníkmi - poväčšine židmi, za pomoci intenzifikácie a modernizácie výrobných prostriedkov. Tým úžerníci mali ešte väčší vplyv na finančno-hospodársku politiku štátov Stredomoria a Európy a cez to aj na politiku a výber kádrov. GP určoval výšku úrokov pre ten ktorý štát /čo platí doteraz a je na tom založená neokolonialistická politika na zotročenie "neprispôsobivých"..:)) /.
S brzdením VTR sa brzdila aj duchovná dynamika spoloCnosti. A tak niet divu, že po už silnejšom zakorenení biblického kresťanstva a prehlásení ho za hlavné štátne náboženstvo Ríma cisárom Konštantínom Veľkým, ktorý bol až takmer do smrti veľkňazom kultu Neporaziteľného Slnka a stanovení dogiem na Nicaejskom koncile r. 325 (napr. tam "demokraticky" pod nátlakom biskupovia odhlasovali, že Kristus bol Boh a vykúpil hriechy sveta a iné fajnovosti ..) bolo pristúpené patriarchom Alexandrie Theofilom ( samozrejme Theo v tomto prípade = JHVH a za ním stojací GP) k likvidácií písomných poznatkov z rôznych oborov ľudskej činnosti v knižnici, hoci viaceré menej úspešné pokusy už v Alexandrii boli aj predtým.
To agresívna biblická kultúra (správnejšie kult) praktizovala po stáročia a zničila množstvo cenných artefaktov "pohanských" kultúr, vrátane aj našej, či ruskej alebo indiánskych v Sev. a Južnej Amerike.

Čína od začiatku verejných prezentácií KOB, tuším od r. 1995, sa aktívne (na úrovni veľvyslanectva) zúčastňovala, ako jedna z mála krajín, vstrebávaniu poznatkov. S rozvojom netu to už dnes nie je žiaden problém, keďže info je verejne dostupné.
Čo je horšie, že info sa nepúšťa dole po pyramíde, ale je to záležitosť len pseudokomunistickej verchušky - vrátane jej rozpracovania a analytiky.
Čiže atypický tlupo-elitárny konfuciánsko-taoisticko-marxistický hybrid, ktorý sa snaží ovce ponechať v nevedomosti a na tom ich brutálne vykorisťovať a zotročovať. Paradoxne je, že pôvodné védické relígie, ako konfuciánstvo, taoizmus, budhizmus, ktoré patria k najrozšírenejším v Číne sú nekompatibilné s marxizmom, ktorý je derivát Biblie.
O to väčšie nebezpečie z tohto podivného spojenia hrozí, ale zároveň je to aj veľká príležitosť pre číňanov dostať sa z otroctva "učení" 3. priority všeobecných prostriedkov riadenia a zároveň zbraní (pre tých, ktorí chápu viacej).

Vždy budú snahy o deformáciu a zneužitie akéhokoľvek "učenia" Lin. Podľa Zákona času však sú možné len 2 cesty: k Ľudskosti a tá apokalyptická, ktorá je predprogramovaná.
Vždy záleží na bežných ľuďoch, ktorí spoluvytvárajú noosférické kolektívne moduly, ktoré určujú algoritmiku procesov (známe ezoterické a masonské: "Čo hore, to aj dole " - teda čo je v egregoroch, to sa následne prejavuje v pozemskom živote). Žiaden vodca, či spasiteľ tu prakticky nemôže nič významnejšieho urobiť, lebo globálny systém je nastavený pomerne robustne.
Zmena môže prísť len zdola, s rastom chápania a morálky ľudí. Tí, čo aj nevedome budú KOB deformovať, môžu dopadnúť ako gen. Petrov, ktorému VP CCCP neraz tlmočil neadekvátnosť ním poskytovaných inFormácii. Miera postihu ( až po predčasné "stiahnutie z obehu" v pozemskom živote ) je závislá od miery počtu ovplyvňovaných ľudí. Tu je dôležité si uvedomiť techniky GP v presune zodpovednosti na svoje obete.
Zároveň podotýkam, že DVTR a Mŕtva voda, ktoré sú tu prezentované sú už rozvinuté a spresnené oproti originálnym ruským textom VP - nazvem to "fondom konceptuálnych technológií udos"...:))

Tí, čo sa dopracujú na ovládanie 1. priority všeobecných prostriedkov riadenia a nebudú to využívať egocentricky, nemôžu byť zneužití prakticky žiadnymi prostriedkami..

Re: Re: Re: Knowledge itself is power...

stretnutie | 14.12.2014

Zdravím Lux,tiež mimoriadne rada čítam Tvoje texty.

Budem stručná,pretože veľa slov je teraz zbytočných,väčšinou sa dobre chápeme. Trápi ma,že sa nemám o čo zachytiť,pokiaľ by som chcela aspoň trocha objektívne skúmať,ale chcela by som hlavne nadviazať na vieru našich predkov zhruba spred 40 generácií,čo je cca tých tisíc rokov od zničenia pôvodného duchovna na tomto území.Oficiálna cirkev je mi už veľmi cudzia,v tej prázdnote sa ale tiež necítim dobre.Naozaj neviem,ako a kam ďalej, Agnostikom sa necítim. Možno je na tom podobne viac z nás.

Re: Re: Re: Re: Knowledge itself is power...

Lux | 15.12.2014

Ahoj stretko,

ak som ťa dobre pochopil, tak cítiš duchovnú prázdnotu a chcela by si nadviazať na starý predbiblický pohanský panteizmus, keďže sa necítiš byť agnostikom.

Hmm..
Návrat k bohom ako Svarog (Perun), Svetlovid, Belogor a Černogor, Veles, Stribor, Hors, Višňa, Letič, Radogož, Dažbog, Kryšeň...?
To by mohlo hroziť, že ti uletí ako sa hovorí "kryša" a ani Kryšeň (boh strechy nad hlavou) by to nezachránil.

Alebo si mala na mysli niečo iné , ak si niečo naštudovala z tu uverejnených materiálov ?
Normálny človek predsa na kontakt s "duchovnom" nepotrebuje žiadneho sprostredkovateľa v podobe nejakej cirkvi, či kultu..

Re: Re: Re: Re: Re: Knowledge itself is power...

LV | 19.12.2015

Staroslovanský boh Perun mal u Germánov meno Wotan,či Wuotan, Gréci ho nazývali Zeus,, v staroindickej kultúre mal meno Šiva.
Je to jedna a tá samá entita,ale v každej kultúre (2160-2700 rokov)
sa nazýva inak. T.č. má meno Jahve Zakaj-čiže Jahve Víťazný.
Nemusíme preto podceňovať toho,kto vládcu Všehomíra nazýva, či
uctieva po starým menom.

Re: Re: Re: Re: Knowledge itself is power...

Kolodej | 16.12.2014

Daj tomu čas. Chvíľu trvá kým ťa pustí takáto silná matrica. Prejavom je smútok, depresia, nostalgia. A ešte do toho aj vianoce :) ...

Re: Re: Re: Re: Knowledge itself is power...

Stretnutie | 16.12.2014

Ja len za seba aj ked si sa ma nepytala. Chodim na prechadzky do prirody k vode, trebars aj v noci som mimo svetelnej spiny, a tam citim ze nie som sam a komunikujem. Prichadzaju mi napr riesenia, obrazy. Tazko pisat o tom je to velmi individualne povedal by som az intimne do tej miery ze citim pokoj a prijemny pocit v tele. Odstup od problemov necykli sa nechaj vsetko plynut a pride to same.

Re: Re: Re: Re: Re: Knowledge itself is power...

Rony | 16.12.2014

to bolo odo mna :-)

Re: Re: Re: Knowledge itself is power...

Pe-tri | 14.12.2014

Ahoj Luxi,
mám jenom jednu poznámku. Týká se směru, odkud mohou přijít žádoucí změny. Řekl bych, že není přesné vyjádření v tom smyslu, že mohou přijít jenom zezdola. Kdy v historii se stalo, že změny organizovali ti dole ? Nebyli náhodou někým vždy navedeni k realizaci změn, které vyhovovaly někomu jinému? Právě tento efekt stojí za známým rčením (zkušeností), že revoluce požírá své děti (likvidace oblbnutých a již nepotřebných mouřenínů). Ano, dav je dost silný k prosazení změn, otázkou je jakých a jak případně s těmito změnami je schopen nakládat. Uvědomuji si jaký mechanismus za změnami zezdola vidíš, ale lidi jsou jen lidi. Aby se stali skutečnými Lidmi potřebují šanci (vhodné prostředí k vývoji) a tu jim může dát pouze leader, který to s nimi bude myslet dobře a schopen zapracovat na takových společenských změnách, které pro lidi tuto šanci vytvoří. A ti jej za to podpoří. Takže přesnější je dle mne vidět možnosti změn v součinnosti/tandemu těch dole s těmi nahoře, kteří těm dole budou k jejich růstu vytvářet prostor. A to si myslím že je meritem věci dnešního Ruska v čele s Putinem a spol.. Ano Putin kličkuje, nemůže jinak, ale už tím bourá staré programy/stereotypy a vytváří tak prostor pro výše zmíněnou šanci. A ano, lidi by se měli vzdělávat (každý podle svých schopností) a využít vznikající příležitost k tomu, aby prostor Putinem a spol. otvíraný, využili k jejich podpoře a stabilizaci, potažmo k převzetí otěží do vlastních rukou a mj. i zajištění jejich bezpečí (a nepožrat je). DVTR je přece použitelná i pro boj s GP. Energii davu by měl schopný leader umět využít.
P.

Re: Re: Re: Re: Knowledge itself is power...

jardob | 15.12.2014

Prepáč Pe-tri že vstupujem do vášho dialógu. V súvislosti s tým čo hovoríš mi napadla dôležitá vec.. Zmena zdola je kľúčová, hoci sa ťažšie realizuje ako zvrchu. Dosiahnutie stroja psychiky typu Človek je nezvratne a následne na jednotlivca už nemá vplyv prostredie aké mu GP pripraví.. Podľa mňa ak spoločnosť dosiahne kritickú hranicu jedincov s typom psychiky Človek, lineárna čiara zmien by sa mala zmeniť na exponenciálnu krivku a zmeny sa začnú prejavovať aj zhora. V súvislosti s tým ako šíriť koncepciu a robiť osvetu, sme tu hovorili o všeličom, aj o pôsobení na mainstreamových fórach (proces s vyššou frekvenciou), ale nehovorili sme tu o jednej veľmi dôležitej veci - procese (s o niečo nižšou frekvenciou z hľadiska prínosu pozitívnych zmien v spoločnosti):
Výchova vlastných detí... Týka sa to predovšetkým mladých ľudí s psychikou typu Človek, ktorí si len zakladajú rodinu a začínajú s rodičovstvom. Ideálnym prístupom k výchove, rozvoja intelektu a morálky u svojich detí odmalička, rodič kladie základ, ktorý by nemala zničiť ani pseudovýchova a pseudovzdelávanie v škole. Podstatné je deti nie ich zasypávať informáciami a príkazmi, ale otázkami a dialógom ich viesť k tomu aby na odpovede prišli sami. Od jednoduchších až k zložitejším. Už nehovoriac o tom že aj rodič sa pri tom všeličo naučí, ako v tandeme. Podstatné je aby sa z detí nestali nekritickí konzumenti informácií, ale samostatne mysliaci ľudia s dobrými analytickými schopnosťami a rozvinutou ľavou aj pravou hemisférou. Ak každý rodič dá svetu namiesto seba niekoľko jedincov s typom psychiky človek, tak ľudstvo bude mať stále svetlú nádej k plnohodnotnému rozvoju... V tomto prípade a za týchto podmienok má zmysel privádzať na svet veľa detí.

Re: Re: Re: Re: Re: Knowledge itself is power...

Pe-tri | 15.12.2014

Díky za reakci, samozřejmě není zač se omlouvat. Pokud se týká výchovy vlastních dětí tak obecně samozřejmě platí, že rodiče vychovávají v tom, v čem sami žijí. Na děti (jak sám víš dobře, jsi-li rodič) se působí jak vědomě tak zejména podvědomě. Děti od rodičů "kopírují" víc než je na první pohled zřejmé (je to samozřejmě časová funkce). Takže využitelnost nárůstu lidí s lidskou psychikou prostřednictví výchovy dětí je otázkou aktuálních kvalit či stavu psychiky vychovatele. Souvislost s juvenilní justicí je tedy jasná, někomu (víme komu) jde zjevně o maximalizaci nelidského typu výchovy. Jde tedy o to, jaký je či bude trend v penetraci vychovatelů s lidskou psychikou.
S tím pak přímo souvisí i všechny úvahy které začínají podmínkou - kdyby (ak, jestli by, if, atd.), takže i ta tvá - kdyby dal každý rodič světu lidského jedince, vsjo by bylo růžové. Ok, ale JAK to (a všechno ostatní žádoucí) reálně zařídit ? O to tu běží, o funkční recepty, když všichni akceptuje neexistenci japonského kybernetika samoseta, který nic neudělá. Každé if má své else. Procesy se tedy musí žádoucím (lidským) směrem řídit, dle mne na všech společenských úrovních mj. i s cílem překlopit masu vychovatelů do lidského režimu. Přece i ten minulý socialismus dojel prý na to, že údajně nebyli vhodní lidi, kteří by ho realizovali. Kdyby se lidi chovali jinak, bylo by vše jiné, osvěta nezabírala. To všechno už tady bylo.
if kvantita dobrých výchovatelů >= kritické množství
budoucnost je nadějná
else
budoucnost je problematická
endif
Úkol je jasný: zajistit dostatečnou kvantitu dobrých vychovatelů s tím, že na "samoseto zajistí" se nehraje. Samo se nic nezajistí. N(ě)kdo to moc dobře ví já zatím jiný recept než "parkinsonovskou" infiltrace mezi elitu "prolidského viru" moc nevidím.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Knowledge itself is power...

Peter | 16.12.2014

"Dosiahnutie stroja psychiky typu Človek je nezvratne ..."

Z čoho tak usudzuješ ? Všetko napovedá o opaku.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Knowledge itself is power...

jardob | 16.12.2014

Peter, chodievaš na túto stránku už dlhší čas. Pomohlo by aj tebe a bolo by to fer voči ostatným keby si si naštudoval základné materiály o KOB,DVTR. Diskusia by bola potom vyrovnanejšia, takto je to ako ked sa dvaja veziete na tandemovom bicykli a taha iba jeden. Takto by vysvetlovanie splodilo tolko komentárov, ako windows update záplat.

K tvojej otázke: Mal by si dať príklad. Ja osobne žiadny reverz nikde nevidim, že by sa konkretny Jedinec Človek náhle stal zvieraťom.. Degradácia je možná v prípade nových generácií ak tomu nik nebráni..

Re: Re: Re: Re: Knowledge itself is power...

Lux | 15.12.2014

Ahoj Pe-tri,

budem odpovedať ako rabbi protiotázkami:...:))

Kedy v minulosti bolo niečo ako spravodlivá spoločnosť, ak odhliadnem od prvobytných ?
Ktorí leadri (z akých triednych vrstiev) to môžu myslieť dobre a akú majú šancu na úspech - pri tupom stáde (Achn-aton - faraón, Budha - princ, Issa - aristokracia, Mahomed - negramotný, Stalin - z plebsu...) ?
Voda vzlína zo spodu a pokiaľ nebude podhubie, môže narásť plodnica ?
Vedia dnes ľudia vôbec rozlíšiť čo je objektívne Dobro a čo objektívne Zlo ?
Komu stádo dáva asi energiu keď si zvolí takého Babiša v ČR alebo Kisku v SR ?

Re: Re: Re: Re: Re: Knowledge itself is power...

Pe-tri | 15.12.2014

Odpovědi oba známe. Právě proto se domnívám, že VM může přivézt k hlubšímu chápání dalšího svého vyvolence i v dnešní době a s jeho pomocí, pozvednout dav. Plodnice může vzejít i tehdy, když ji zhora zalejeme. Stále to vidím na tandém coby optimální způsob jak z dnešní šlamastyky ven.
Jinak díky za infa, ta s tím Qumránem je docela pecka. Zas je nad čím přemýšlet (jestli na naši dobu zas někdo něco natrénovaného nehraje).
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Knowledge itself is power...

jardob | 16.12.2014

Ja vidím tandem a "zalievku" práve v podobe publikácie materialov VP. Je to katalizátor ďalšieho vývoja. "Mrtva voda" polievajúca roztrieštené ľudstvo.. Z chémie - katalyzátor nemení svoju štruktúru ale pomáha a urýchľuje chemickú reakciu..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Knowledge itself is power...

Pe-tri | 16.12.2014

Ano to je štěpný verš. Zatím nezodpovězenou otázkou však zůstává, kdo takovýto "chemický" proces řídí ?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Knowledge itself is power...

Kyborg | 16.12.2014

Petri a ked zasejes podhubie z hora, tak podhubie rastie zhora dole? I ked mozno si to myslel ako mrkvicku. :)
Nalistuj si definiciu davu, pretoze ked myslienky zakladas na tomto slove, rovno mozes pouzivat spojenie davo-elitarizmus.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Knowledge itself is power...

Hоx | 16.12.2014

ono než "dav", je výstižnější "stádo"... ale to bude na čase začít v materiálech používat, ať obrazy víc sedí.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Knowledge itself is power...

jardob | 16.12.2014

To je pravda Hox. Stado je výstižnejšie. Ja to tak vnímam aj v prípade prác VP. Občas treba zmeniť terminológiu, lebo staré termíny zvyknú degradovať, naberať nejednoznačné významy a spájať sa s rôznymi inými obrazmi. Pritom kvalitná terminológia je polovica úspechu.
------
ešte jeden postreh - myslím že príde čas keď aj táto stránka bude musieť pokročiť vo vývoji, trochu sa vyvinúť, zdokonaliť čo do technickej formy. A určite sa nájdu ľudia ktorí s tým pomôžu..
Niektorým vadí že sa mnohé cenné príspevky strácajú.. Napadla mi vec, že ak by na stránke existovala registrácia a určitý užívateľský profil - bolo by super, keby pri článkoch ale aj komentároch bolo tlačítko "obľúbené" a príspevok by sa objavil v osobnom profile, kde by bolo možné vytvárať si foldre a obľúbene príspevky si triediť. Skrátka každý užívateľ by mal možnosť vytvoriť si osobnú knižnicu z existujúcich článkov a komentárov na stránke... Hm???
------
Ďalšia vec, páči sa mi ako KOBáci majú spravenú vlastnú Wikipédiu.
Keby som vedel ako možno vytvoriť na nete podobnú platformu, osobne by som sa podujal ne preklad stránok z ruskej do československej KOB-wikipedie... :-)

http://wiki-kob.ru/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Knowledge itself is power...

Hоx | 16.12.2014

nějaké úvahy na to téma probíhají, ale v praxi je to tak, že nové větší projekty typu KSB-wikipedie by musel rozjet a spravovat někdo jiný, při překladech, titulkování a spravování stránek už nejsou volné kapacity, zdrojový pool k využití :)
Ale nápad dobrý, jsem pro, pokud se toho někdo ujme.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Knowledge itself is power...

jardob | 17.12.2014

prepáč, nerozumiem. Som za aby ten preklad bol na vyššej úrovni, ale znamená to, že už na projekte niekto pracuje? Budú stránky podobné ruským?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Knowledge itself is power...

Hоx | 17.12.2014

jde o technickou stránku věci - zřídit wiki server, rozjet ho a technicky spravovat, adminovat... překlady a články už se pak nějak zařídí, to není takový problém. Nemám kapacity na tu technickou stránku věci.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Knowledge itself is power...

jardob | 17.12.2014

Napadlo mi aj, ci by ruská Kob-Wikipedia neumožnila otvoriť multijazyčnú verziu, tak ako to je v klasickej Wikipédii.. Potom by už preklady a pridávanie výhonkov nemusel byt taký problém. Aj to je dobre na Wikipédii že umožňuje dodatočné opravy a spresnenia. Možno by stačilo sa ich spýtať.

Ja som inak tiež z tej generácie ktorá na základnej a strednej skole mala ruštinu. Potom mi to vyfučalo z hlavy rovnako ako francúzština ktorej som sa venoval intenzívne 3 roky. Ešte na začiatku tohto roka som sa trápil s azbukou, a teraz už celkom slušne rozumiem hovorovej reči a keď si niečo prekladám, vnímam to jednak ako samoštúdium nových materiálov, lebo každej vete venujem zvýšenú pozornosť, občas pri niektorých frázach musím hľadať aj na internete hlbší význam a kontext, ďalej sa tým zdokonaľujem v jazyku, a po tretie to môže pomôcť iným, ktorým ruština zatiaľ moc nejde.. Teraz cez zimu ma viac času :-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Knowledge itself is power...

J. | 17.12.2014

Aké informácie by na takej wiki mali byť?

Re: Knowledge itself is power...

jardob | 14.12.2014

Zdravím Lux,
rád čítam tvoje texty aj keď sa ozývaš veľmi zriedka. Vďaka za korekcie ohľadne niektorých termínov. (démonický typ psychiky a pod.) Osobne sa nerád púšťam do debát o histórií, je to tenký ľad a závisí to od dôveryhodnosti zdrojov a veľkosti vyskladanej historickej mozaiky jedinca. V mojom prípade o Esejcoch mám informácie iba od VP a knihy "Kľúč k Chíramovi". Ale mám za to že historický Ježiš sa pokúšal opraviť "hebrejský projekt", zmeniť vektor myslenia s tendenciou, že sa toto myslenie môže preniesť aj na iné národy (Samaritánka čo hovorí o psoch a omrvinkách pod stolom). Konieckoncov GP tým že vytvoril pseudokresťanstvo, vytvoril ďalšiu novú koncepciu ktorá mala príznaky globalizácie a úspešne šírila davoelitarizmus za pomoci kolonizácie nových cudzích národov.

Ohľadne Číny a Ruska, to o čom píšeš, s tým samozrejme súhlasím, ale vidno že sme sa nepochopili prečo som hovoril o tomto modeli. Celá tá úvaha bola o možných trendoch vývoja z pohľadu akoby GP a tiež z pohľadu šírenia KOB. Isteže možných potencionálnych scenárov je viac a ktorý sa naplní záleží od mnohých faktorov. Teraz nejde ani tak o to, že v krajinách je zlá alebo horšia forma davoelitarizmu, v prípade úspešnosti KOB sa tento stav môže z dlhodobého hľadiska ľahko zmeniť a dúfam že sa tak aj stane. Ide skôr o to, že súčasné Rusko v podobe Putina nebráni rozvoju KOB a dokonca to vyzerá že v mnohom sám koná podla týchto princípov a šíreniu koncepcie napomáha. Ak by sa RF nechala zlomiť či už USA alebo Čínou, Rusko by sa priblížilo občianskej vojne, bolo by oslabené a rozdrobené na mnoho malých štátov. Myslím že ako jeden veľký celok, spolu ruskou mentalitou má pre rozvoj KOB a jeho vplyv na zvyšok sveta oveľa väčší potenciál. Tým že momentálne sa Čína stavia ako partner Ruska mu v tom pomáha a pomáha aj šíreniu a aplikácií KOB aj keď si to sama možno vôbec neuvedomuje. Bez ohľadu na to aký systém dnes v Číne panuje, v budúcnosti ju čakajú zmeny systému, a to konkrétne buď to bude metamorfóza pod vplyvom KOB, alebo to bude metamorfóza pod diktátom GP. A o tomto som písal, nie o tom čo je tam teraz, ale o možných trendoch a zmenách.

Viem že máš veľké predovšetkým historické znalosti, mňa by osobne zaujímala tvoja prognóza možného vývoja z dlhodobej perspektívy, z pohľadu boja koncepcií.. Ak by si mal chuť niečo také napísať, budem rád. Vďaka.

Re: Re: Knowledge itself is power...

Lux | 14.12.2014

Ahoj jardob,

veď to poznáš "čas jsou peníze" a teraz je ho nejak málo a voľný využívam zväčša na samoštúdium.
Čo sa týka hi-is-Tórie, tak tam sa skutočne nepokladám za nejakého odborníka..:))
V mnohých publikáciach je mnoho pravdivého faktologického materiálu, ale horšie je to s jeho výkladom a zamlčaním niektorých dôležitých faktov, ako je aj určitým problémom svetonázorový pohľad autorov.
Poznanie pravdivej histórie je zbraň 2. priority ZHN, lebo ak ľudia nepoznajú historické vierohodné fakty, tak stúpajú na tie isté hrable a nedokážu sa poučiť s chýb svojich predkov.
Nevedia si potom dobre modelovať prítomnosť a budúcnosť a musia cvičiť nanovo. Ak by ľudia poznali skutočnú históriu, tak sa všetky náboženstvá, kulty, mýty, systémy zotročovania, vrátane finančného poskladajú ako domčeky z karát. Zrútila by sa celá pyramída moci a zavádzania stáda, lebo by sa prestali nabíjať mnohé kolektívne agregátne polia, ktoré škodia celému ľudstvu.
Žiaľ, žijeme na základe mnohých mýtov, ktoré sú hmotné(!) a vykazujú vplyv na rozmanité správanie ľudí, čo sociálni mágovia doteraz hojne využívajú - napr. prichádzajúce Vianoce a narodenie "boha" v jasličkách Betlehemu...:))

Ja ako kostru používam práce VP, kde už prebehla polytandémna filtrácia inFormácií, často aj z desiatok rôznych diel autorov z celého sveta. Masonských autorov ako Lomas (ináč medzi spisovateľskými nobelistami a "hviezdami" ich je požehnane a mnohé diela sa píšu na objednávku špeciálnych služieb - ako napr. Dan Brown a ani taký Konges USA sa napriek silnému právnemu tlaku od šéfa CIA nedozvedel, ktoré "bestsellery" sú ňou sponzorované - stovky diel ročne) by som bol opatrný.

No už mám po voľnom čase, takže pokračovanie asi až zajtra.

Re: Re: Knowledge itself is power...

Lux | 15.12.2014

pokr.

Z hľadiska prognózy možného budúceho vývoja som mierny optimista - v prospech pomalej zmeny procesov, ktoré povedú k poľudšteniu stáda človeku podobných. Či to bude na báze KSB, alebo príde ešte niečo lepšie je priskoro hovoriť.
Keďže žijeme v technokratickej spoločnosti (reálne vládne technika nad ľuďmi) a Zákon času silne tlačí na psychiku, tak v podstate iná rozumná cesta ani nevedie, ináč sa ľudstvo zotročí samé a zahynie v biosféricko-ekologickej kríze, či náhodnom vojenskom konflikte, alebo plne zdegraduje. To samozrejme je výhodné pre GP, ktorý to potrebuje na reštart systému a svoj vzlet v podobe Fénixa z popola a krvi ľudstva.
Znaky času sú varovné: globálne otepľovanie (samozrejme nemyslím tým Médeou prezentovaný mýtus) a s tým spojené klimatické zmeny v dôsledku energeticky neúnosnej činnosti ľudí, z toho vyplývajúce prírodné kataklyzmy (kde je aj vplyv interakcie hmotných myšlienok s prírodou ako takou), degenerácia určitých typov ľudí - LGBTI komunita a iné psychické deviácie, nárast "civilizačných" chorôb, alkoholizmu a narkomanie, juvenílka atď. - všetko prejavy samodeštrukcie ľudstva cez genetické a biopoľové mechanizmy sociálnej mágie.
Procesy autosynchronizácie kolektívného ľudského podvedomia sú spustené, preto si aj ty na tejto stránke...:))

Napísať článok o prognostike vývoja ľudstva je veľmi ošemetná vec, ak chápeš, že vývoj je závislý od výsledného vektoru úrovne myslenia všetkých ľudí na Zemi.
K tomu by som potreboval mať prístup do globálneho riadiaceho agregátu, ako kedysi boli schopní doň vstupovať a projektovať(predikovať) budúcnosť hierofanti Egypta, keď ešte nedegenerovali na znacharov a túto schopnosť postupne stratili.

K tomu sa celkom hodí sľubovaný popis cvičného polygónu sociálnej mágie - Kumrán alebo projekt na odrazenie "Votrelca" ...:))

Z noosférickych modulov bolo GP jasné, že treba očakávať príchod vyslanca Vis Maior - samočinného proroka, ktorý bude hlásať spravodlivé usporiadanie spoločnosti v prostredí do čierneho bahna padnutého judaizmu. Uvažuje sa, že "prorok" Izaiáš bol vymyslená persona, cez ktorú bola podsunutá "vyvolenému národu" doktrína úžerníctva a ktorý aj hlásal príchod mesiáša, spasiteľa (po starogrécky - christos).
GP teda vedel, že objavenie sa Mesiáša nemôže nechať voľne prebiehať, lebo On sa hrá na "boha", ale predstavuje silu, ktorá je namierená proti Nemu.
Preto organizoval Kumránsku komunitu, ktorej počiatky siahajú do 2. stor. p.n.l. a fungovala asi do 1. stor. p.n.l. (niektorí udávajú dátum r. 63, kedy Pompeius dobil Jeruzalem). Bol to polygón na odskúšanie celej verzie s nástupom Mesiáša a 12 "minikonkláve", odrazenie vtrhnutia posla Boha a opatrenia na kompenzáciu škôd, ktoré im spôsobí. Pozoruhodné je zameranie komunity: Všetko dostanete po "súdnom dni" a dovtedy žijte podľa "zákona" a počúvajte príkazy sprostredkovateľov medzi vami a zakladateľom, ktorý čaká na nebesiach, ktorý sa zjaví 2 krát, aby nastolil vo finále definitívnu spravodlivosť na Zemi.
Bol to zámerný experiment, ktorý simuloval fungovanie nového egregoriálneho kultu - systému sociálnej mágie - v podmienkach, ktoré ešte len mali vzniknúť:
1) Po tom, ako spoločnosť odvrhne Krista pod vedením GP = neosvojí si jeho učenie.
2) Po tom, ako GP zvráti jeho učenie, rozšíri jeho kult a tým zabrzdí jeho osvojenie si po ďalšie generácie ( čo asi aj na jeho prekvapenie trvá doteraz ).
Zakladateľa Kumránskej komunity podľa nájdených starých rukopisov na pergamene, papyruse, tehličkách a medených listoch (našlo sa okolo 40 000 fragmentov z asi 600 kníh a texty boli napísané v 8 jazykoch) nazývali "učiteľom spravodlivosti" a pokladali ho za božieho posla (Mesiáša), ktorý im hovoril to, čo vraj počul od boha. "Učiteľa" prenasledoval krutý žrec, ktorý sa postaral o jeho zabitie, no po smrti Mesiáš vstáva z mŕtvych a vracia sa na Zem, aby všetkých súdil. Spasia sa len tí, čo budú v neho veriť.
Celkom známe podmienky...:))
Kumrán sa dá preložiť dvojako: ako "Nový zväz" alebo "Nový zákon". Po odchode "mesiáša" existovalo spojenie s ním cez vrchné kolégium 12 ľudí ("apoštoli")..
Kumránci (poväčšine esejci, eséni = z aramejčiny doslova zbožní) boli dobre namierení strážcovia čistoty zákona, žijúci asketickým životom. Boli medzi nimi však aj zasvätení do scenára a tí boli spojivom s judaizmom, aby sa GP podarilo Biblický koncept rozdeliť na 2 učenia.
Duchovnou úlohou Kumránu teda bola prestavba a aktivizácia (oživenie) egregoru, ktorému počiatok položilo "proroctvo Izaiáša" - ten vopred popísal algoritmus zjavenia sa Mesiáša a jeho nasledný trest trest. Takto sa pod vedením vrchnosti judaizmu (leviti) do podvedomia židov zaviedla viera, že keď Mesiáš skutočne prišiel, tak sa musí obetovať, ako už prorokoval Izaiáš. Riadenie už zabezpečoval egregor pripravený a nabitý v Kumráne.
GP teda musel prejsť medzi Scyllou a Charybdou ► musel udržať judaizmus, nehľadiac na príchod židovského Mesiáša, nezmiešať judaizmus s biblickým kresťanstvom, vytvoriť poslušnú cirkev, ktorá uznáva "bohovyvolenosť" židov a ich písma (Starý zákon), a to aj napriek zrade Krista židmi.
Súčasne bolo potrebné pošpiniť krvou Mesiáša rímsku moc, aby bolo spojenie s GP pri jednotnom scenári a tým ustanoviť kontrolu hierarchie Ríma a manipulovať s ňou vo vzťahu k osudu židov a ďalšieho náboženstva pre stádo.
To aj následne po "ukrižovaní" prebehlo a židia boli kruto potrestaní a rozosiati po svete do "večných" diaspór. Prvý pogrom sa konal po nevydarených povstaniach (r. 66 - 132) a pridal ešte väčšiu nenávisť voči rímskym gójom. Vina za nezdary "nešťastných židov" ľahla aj na nimi neuznaného Mesiáša, ktorý sa stal neskôr "Bohom" všetkých kresťanov v Ríme.
Zároveň rímska moc takto rozosiala po svete dezintegrovaného biorobota s Izaiášovou doktrínou úžerníctva.
Potom sa už riešilo len rozšírenie biblického kresťanstva do prostredia "pohanských" národov...

Re: Re: Re: Knowledge itself is power...

jardob | 16.12.2014

Ďakujem Lux. Môžeš prosím poradiť nejaký zdroj, obšírnejšie sa venujúci Kumránskej tématike?

Re: Re: Re: Re: Knowledge itself is power...

Lux | 16.12.2014

Za málo jardob. Pozri publikácie ako:
I.D. Amusin: "Kumránska komunita" alebo "Rukopisy Mŕtveho mora"
I. Žernevská, L. Laskina: "Kam vedie aleja sfíng"

Re: Knowledge itself is power...

Hоx | 14.12.2014

Ahoj Luxi, myslím že s Ruskem se v jednom ohledu mýlíš, pokud to brát takto, tak fašizmus (v širším významu) je dnes všude. Imperská varianta by byla pro Rusko dlouhodobě prohra a myslím že je tam dost lidí, co to chápe. Řekl bych to takto, v Rusko jsou prvky, které imperská varianta láká, tady souhlas. Ale jednak proti těmto elementům stojí Putin, který snad při každé příležitosti opakuje, že Rusko nabízí alternativní model globalizace, založený na vzájemně výhodné spolupráci, jednak si myslín, že národ ve většině je také proti. Co se týká Putina a jeho možného "podlehnutí prstenu moci", zdá se mi že chápe, že jeho osobní bezpečnost je garantována hlavně tím, nakolik jsou jeho kroky v souladu se Záměrem, a že uspět proti GP v korytě jiného scénáře má prakticky nulovou šanci.

Re: Re: Knowledge itself is power...

Lux | 14.12.2014

Ahoj Hox,

sčasti súhlas. Hoci Putin veľa chápe, neraz ho VP kritizuje za niektoré neadekvátne kroky a vyjadrenia. Netreba si VP zamieňať za Pjakina, ktorý Putina viacmenej glorifikuje a robí z neho pomaly neomylného poloboha (často skôr robí programovanie stáda na jeho podporu, aj keď vo viacerých prípadoch oprávnene).
Putin, tak ako aj všetci p-rezidenti, králi, cisári... dnes i v minulosti, NIE JE MAJITEĽOM svojej stoličky-funkcie. Tú vlastní vieme kto.
Putin môže urobiť len to, čo mu dovoľuje jeho status a úroveň chápania a morálka ľudí v Rusku. To, že došlo pomerne k veľkému posunu od rozvrátenej krajiny po Jeľcinovi a nezavršeniu Harvardského projektu je len vďaka zvýšenej miere chápania bežných rusov, ktorí myšlienkovo podporujú Putinovu politiku.
Podobne ako Stalin nemá za sebou dostatočne fundované riadiace kádre vo vertikále moci a tandém s Medvedevom je nevyvážený a povedal by som nie moc funkčný ( čo vyzerá byť skôr vedome zníženie funkcionality štátneho riadenia). V Rusku je mnoho klanov a zoskupení s rôznymi zámermi, ktoré podporujú myšlienkovo rôzne sloje obyvateľstva, čo má v konečnom dôsledku vplyv na výsledný vektor politiky, tak zahraničnej, ako aj vnútornej. To sa jednoducho nedá obísť.
Preto, ako neraz písal udo - treba myšlienkovo, inFormačne (ak sa dá, tak aj činmi na určitej úrovni) podporiť dobré veci, ktoré prináša ktokoľvek, aj nie priateľ a negatívne aktívne ignorovať.
Všetko to ide do kolektívnej psychiky a mení to algoritmiku procesov na Zemi - podpora progresívnych matríc a negovanie pre nás negatívnych.
GP za celú dobu postupuje rovnako. Vždy podporí ten scenár-matricu, ktorý je pre neho výhodný a neguje (až po fyzické zničenie príslušných nositeľov) tie, ktoré sú pre neho nebezpečné cez sociálno-egregoriálnu mágiu, kde zodpovednosť prenáša na príslušné funkcie v hierarchii.
Tí, čo nepochopia, ako majú konať sú systémom automaticky vyhadzovaní.

Každý národ tu má určitú misiu určenú Zhora a podľa toho ako ju napĺňa sa aj má - vrátane rôznych kataklyziem. Naša bývalá pretiahnutá republika má tvar mosta spájajúceho Západ s Východom v centre Európy, z čoho by mala vyplývať aj naša predpokladaná úloha.
Ruska misia je globálna a záleží ako sa jej čo najlepšie zhostia samotní multietnickí obyvatelia - KOB nie náhodou sa objavila tam, tak už len zostáva podľa nej postupne konať a samozrejme nielen v Rusku..

Re: Re: Re: Knowledge itself is power...

Rony | 14.12.2014

Nad tymto rozdelenim mosta uz dlhsie uvazujem, tam pri rozdeleni sa totiz obisla "elegantne" Ustava CSFR. Majetkovy prevrat by nasledoval tak ci tak a aj rozdeluj a panuj. Myslienku na opatovne spojenie som zaregistroval od akademikov az po ulicu. Mne je na tom sympaticka myslienka

Re: Re: Re: Re: Knowledge itself is power...

Rony | 14.12.2014

klik:-) odmietnutia dlhov

Re: Re: Re: Knowledge itself is power...

Hоx | 15.12.2014

z většiny souhlas, ale nemyslíš Putin už do jisté míre majitelem své "stoličky" je? Přesněji řečeno, ne ani tak majitelem stoličky, jako spíše hráčem globální politiky, skrz co může i na svou "stoličku" mít vliv.

Re: Re: Re: Re: Knowledge itself is power...

muro | 15.12.2014

Ku znovuspojeniu našich národov nedôjde dovtedy, kým náš tzv. "starší brat" nepochopí, že žiadny starší nie je, my keď sme prejestvovali 1000 rokov bez ich pomoci, sme kondične na tom oveľa lepšie, ako "iní".

Re: Re: Re: Re: Re: Knowledge itself is power...

Kolodej | 16.12.2014

Vytesať. Presne tak.

Re: Re: Re: Re: Re: Knowledge itself is power...

eM | 21.12.2014

Nemám rád když mi bratr říká že jsem "iný". ;-) :-D
absolutně souhlasím že Češi a Slováci (Moravany a Slezany nevyjímaje) by měli být pospolu, pracuju na tom kdykoli mám tu příležitost s někým o tom mluvit.
No, a to stáří, pravda, někteří Čehuni mají tendenci se povyšovat, ale nemyslím si že by to byl většinový názor. Stejně tak když jsem byl na slovensku a řekl slovo česky, našli se tací kteří se mnou mluvili jak s póvlem, a našli se tací kteří řekli "Ty koxo brat čehun" a šli jsme na pivo.
Myslím, že našemu znovuspojení bude třeba předcházet osvětou toho, jak a proč jsme byli rozděleni, aby všici pochopili že k tomu nebyl objektivní důvod, a taky osvětlovat a šířit důvody, proč bychom se měli opět spojit, no a bezpochyby také jasně předestírat že spojení nebude znamenat že vláda bude v čechách, ale že budeme konfederace s plnou autonomií všech (rozumějte i Moravy a Slezska) zůčastněných entit.

Re: Re: Re: Re: Knowledge itself is power...

Lux | 15.12.2014

Ahoj Hox,

isteže je hráčom globálnej politiky, ale otázne je akú figúrku na globálnej a ruskej šachovnici predstavuje:

Môže si dovoliť vysťahovať múmiu "faraóna" z Červeného námestia?
Prečo nedokázal povedať pravdu o Katyni a verejne obvinil Stalina z masakry, vraj z pomsty za nezdar pri útoku na Warszawu r. 1920, keď ten vraj viedol vojská proti Poliakom (reálne to bol Tuchačevskij - neznalosť alebo navyše ešte zakázka pošpinenia Stalina zo zákulisia) ?
Môže priamo vyhlásiť, ako to bolo s Kurskom alebo nedávno so zostreleným Boeingom nad UA ?
Môže zo svojej iniciatívy zmeniť v Rusku kreditno-finančný systém a odpútať sa od globálnych úžerníkov, keď za poslednú dobu klesol kurz Rbl skoro o 80 %, čo spôsobí škody Rusku v rádoch desiatok ak nie stoviek mld USD , ak pokles bude pokračovať?
Prečo chodí do kostolov RPC, zapaľuje sviečky pri rôznych akciach za "obete", tvári sa ako silný veriaci v pravoslávnu vetvu biblického kresťanstva (neznalosť alebo nutnosť dodržiavať určitú korporatívnu disciplínu), ak s určitosťou niečo vie o KSB a Biblickom projekte ?
Putin a Medvedev predstavovaní ako veľkí futbaloví a hokejoví fanúšikovia - riadenie stáda v zmysle: "Chlieb a hry!", len sa nám do vyššej politiky nemiešajte.
O mnohých chybných vyjadreniach a zavádzaní zákonov v prospech oligarchov v oblasti ekonomiky a financií ani nehovoriac ( VP priamo hovorí, že "tandém právnikov" Putin-Medvedev sú v tejto oblasti nekompetentní a sú preto riadení zo zákulisia).

Atď. atď.

Vo vysokej politike je to hra o život, keďže asi stále nebude veľkým spoluvlastníkom tej "cárskej stoličky"..

Re: Re: Re: Re: Re: Knowledge itself is power...

Hоx | 15.12.2014

jasně, tady souhlas, mě šlo hlavně o to dávání Putina do jedné řady s ostatními p-rezidenty a dalšími lídry... je mi jasné, má dané mantinely a musí čekat, až se "vzlínáním nové vody" mantinely posunou a změní vektor, přičemž sám pro ten proces zas tolik udělat nemůže, není konceptuálně "mocný", z druhé strany, otázka je zda existuje někdo, kdo by dokázal dělat za daných podmínek to, co on dělá, lépe.
Ad kurz rublu bych třeba řekl, že to může být plán, pokud už ropa padá, neb pokud se podíváš na cenu ropy v rublech za poslední půlrok, je to +- konstanta nebo stoupá.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Knowledge itself is power...

Lux | 15.12.2014

Vidím, že sa chápeme a aj micha chápe...:))
Ostatní rezidenti sú na úrovni pešiakov, až na pár výnimiek.
Skutočná moc zo všetko najviac nenávidí publicitu, aby sa nestala terčom - preto na info o globálnych klanoch, ktoré sú bližšou perifériou GP, je v zasvätených kruhoch Médei vydaný tichý zákaz.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Knowledge itself is power...

Pe-tri | 16.12.2014

Jenže tady už nejde ani tak o Putina jako o osobu (a její konkrétní řídící možnosti), ale o Rusko (potažmo celý svět) a jeho další směrování/reuspořádání. Všem je nám jasné, že n(ě)kdo se rozhodl změnit mapu planety (stále nemáme dost jasno jak a proč, kritika nenažraného kapitalismu je nedostatečná), což jedni podporují a druzí nikoliv a že obě strany k prosazení svých cílů používají všechny dostupné páky/figurky. Takže nejde o to nakolik jsou figurky autonomní (nikdy nejsou - vždy s nimi někdo tahá), ale nakolik jsou svévolné (a pohybují se (z různých důvodů) samy - což mohou). Autonomní samopohyb totiž většinou plodí chyby v řízení. Jestli se Putin vydal na samostatnou cestu, či nikoliv se už dost brzy ukáže. Pokud ano (či dokonce jen (nerozhodno zda vědomě či nevědomě) imituje antibiblickou cestu), potom se obávám že lidstvu nebude v tomto století pomoci.
P.

Re: Re: Re: Re: Knowledge itself is power...

micha | 15.12.2014

Souhlas Hoxi. Chodí Pešek dokola, okolo stola lalalabombama:-)

Jedna otázka

Vasiľ | 13.12.2014

V súvislosti s tou spomínanou matricou "spiaca kráska" ale ani nie tak priamo. Mám toto:
http://sophia.dtp.fmph.uniba.sk/~meszaros/
nechať tak, ako to je?
Vyprovokovali ma k tomu spolužiaci, ktorí chodia na tie trockistické protesty čo sú teraz v Bratislave, tak som chcel odpovedať asymetricky z hierarchicky vyššej úrovne, samozrejme kvôli zachovaniu dobrých vzťahov s nimi tak, aby nemali páru, o čo vlastne ide.

Re: Jedna otázka

Hоx | 15.12.2014

Rád bych ti odpověděl, ale necítím se na to dost povolaný...

názor

Petr H. | 13.12.2014

Když už jste tu zmínili, že může přispět každý a možná právě ten jeho malinký kousíček bude pro někoho zkušenějšího podnětným zdrojem, tak se taky přidám...
Už delší dobou mi vrtá hlavou Tolkienova matrice o prstenech, jejich rozdělení mezi různé komunity a nakonec je to celé o tom, že všechny komunity pracují pro jednoho pána.
Celý vesmír pracuje tak, že vyrovnává veškerý potenciál pomocí různých přírodních sil: gravitace, elektrická a magnetická přitažlivost, podobné přitahuje podobné a dalších... Vesmír v tomto hraje roli toho neviditelného pána, nástroje pak roli jednotlivých prstenů - otroků.

Re: názor

Oracle 911 | 13.12.2014

Sauron ako GP má väčí zmysel ako Sauron=skutočný Boh, na druhú stranu Sauron=Jahve má ešte väčší zmysel, lebo skutočný Boh nepotrebuje ako otrokov svoje deti.

Re: názor

Lin | 14.12.2014

No... já už psala do diskuse pod odkaz, že v Moskvě chtěla jakási skupinka "fanoušků" instalovat Sauronovo Oko a nevyšlo jim to.
Tolkiena si velmi vážím a neveřím, že jeho dílko je jen jakousi "fantasy". Spíš si myslím, že pod touto rouškou se snažil předat to, co by mu jinak neprošlo.
Souhlas s Oraclem - Sauron je GP.
Mnozí "nadšenci" se podle umístění "říše zla na východě" snaží označit takto Rusko. Jenže když se podíváš na Tolkienovy mapy (jsou součástí knižních vydání), spíš mi to "umístění" přijde do Chazarské říše.
Mým oblíbeným národem jsou Rohirové. A myslím si, že ani film nezastíral, kam je řadit.
Prsteny moci jsou nástrojem Saurona, jak si národy podmanit a proto mají být zničeny.

Re: Re: názor

Petr H. | 14.12.2014

Matrice napasovaná na planetární měříto je jasná, ale mě právě napadlo ji napasovat na level vejš, na vesmírné měřítko. Přivedly mě k tomu různé ezoterické bláboly, že nejvyšší síla ve vesmíru je láska. Není tomu tak, protože ta zmiňovaná láska je jen mechanizmus, podřízený vyššímu řízení a tím je vyrovnání potenciálů. A abych byl úplný, vyrovnávat potenciál nejde bez předchozího vytvoření a tím v tomto případěje záměr vysokého (ne nejvyššího) hierarchického řízení pro daný celek, v kterém probíhá vyrovnávání.

Re: Re: Re: názor

jardob | 14.12.2014

Treba si uvedomiť aj to, že Láska - nie je protikladom nenávisti. Láska je harmonická stred, balanc, harmonické vlnenie. Nenávisť je záporná odchýlka od tohto stredu smerom k dolnému extrému. Horný extrém a protiklad nenávisti je fanatické zbožňovanie, ktoré si ľudia niekedy ľudia mýlia s láskou. Avšak Láska je vyvážená mierou, kdežto fanatickému zbožňovaniu a nenávisti miera chýba.

otazka

Rony | 13.12.2014

Cina ma do znacnej miery devastovane ziv. prostredie a velku hustotu obyvatelstva. Po Svajciarsku neviem ci je toto to prave orechove pre GP. Pisali ste uz na tychto miestach niekedy o Astane a funkcii tohoto mesta v procese riadenia globalnych procesov? Ked mi nieco k tomu napisete budem rad. Dakujem.
Pe-tri napisem Ti to cesky - Ja ziram alebo je to pecka, co si sem dal.

Re: otazka

max | 13.12.2014

Čína nemá zdaleka velkou hustotu obyvatelstva cca 141/km, pro srovnání Česko 133, USA 34, Rusko 8,

Re: Re: otazka

Vandal | 14.12.2014

No a Svajciarsko ma hustotu obyvatelstva este vyrazne vyssiu nez vsetky spominane krajiny vratane Ciny - 194/km2. Takze tento faktor urcite nezohrava negativnu rolu v rozhodovani o prenose hlavneho stanu. Naopak, skor sa domnievam, ze GP sa lepsie citi a schovava uprostred velkeho davu nez na izolovanom opustenom mieste. GP je totiz ako virus a ten na izolovanom mieste zanika, kdezto v tlacenici prekvita. Dav je pre GP palivom, prostriedkom a nastrojom v jednom, takze ho potrebuje mat stale po ruke a cim viac, tym lepsie...

Re: otazka

y | 14.12.2014

Ono je úplne jedno, kde tá skupinka žije, aj tak si myslím, že majú domy na každom kontinente a sťahujú sa podľa ročného obdobia. Honkong je vybratý ako náhrada londýnskeho CITY - budúce finančné centrum. Anglicko je malé, tak dobermana robili usa. Teraz bude jeho úlohu plniť Čína.
Akú rolu napísali pre Rusko? Asi nič nové - zdevastovať obyvateľstvo a pumpovať ropu zo Sibíri.
Prečo tak strašne nenávidia Slovanov?

Re: Re: otazka

Ferko | 14.12.2014

'Prečo tak strašne nenávidia Slovanov?'

Pravdepodobne slovania majú štatisticky lepšie predispozície stať sa Človek-mi, čo ich automaticky radí k ašpirantom na globálnu koncepciu, čiže konkurenciu pre GP.

Re: Re: Re: otazka

Ferko | 14.12.2014

Tým nemyslím len z hľadiska genetického...

Re: Re: Re: Re: otazka

janko hrasko | 15.12.2014

od zaciatku toho clanku mi padlo do oka luxove "védická sa uspokojila s pasením svojho stáda". predpokladam, ze sa zhodneme, ze nasa povodna nauka vychadzala z ved. mne sa tiez zda, ze slovania maju akosi blizsie k tomu stat sa clovekom. teda, ak by ta vedicka spolocnost len pasla stada, tak potom by tiez asi nemali zaujem na tom, aby boli ludia ludmi. ci sa mylim? okrem toho, slovania su totalne nenavideni gp, takze na roznych miestach v roznom case a aj teraz prebieha ich genocida. ja sa teda pytam, v com je teda ta vedicka organizacia na nic, ked teda dokazala 1000-rokov prezivat a odolavat vplyvom, aj ked bola nakoniec rozlozena z vnutra. dajte nejaky odkaz, kde sa da o tom dozvediet viac. vdaka.

Re: Re: Re: Re: Re: otazka

Oracle 911 | 15.12.2014

Ono treba ujasniť o ktorej védickej sa bavíme, o tej pôvodnej alebo o dnešnej znacharskej?

Tá pôvodná síce sa tiež delila na kasty t.j. brahmáni, vojaci a pracujúci:
Brahmáni plnili tú istú funkciu ako žreci t.j. pracovali ako prediktor a učili ľudí.
Vojaci-úradníci starali o ochrana štátu a v podstate boli manažment.
Pracujúci-mali funkciu vytvárať veci (pestovať rastliny, chovať zvieratá, rybolov, vyrábať veci atď).

Lenže v pôvodnom usporiadaní funkcie sa NEDEDILI, lebo vedeli každí človek má iný potenciál a že k veciam treba ľudí vychovať, to znamená, že celý systém bol nastavený tak aby každý z jeho členov dosiahol ľudský stroj psychiky a využil maximálne svoj potenciál.

Veci by šli v rovnakom koryte, keby "niekto" nespáchal atentát voči Indií a nedosadil démonov k moci. Títo démoni-znachari v Indií pomaly ale isto zaviedli tento tlupo-elitárny/kastový neexpanzívny fašistický systém s zdedenými pozíciami, ktorý poznáme.

Mimochodom neviem z čoho vychádzal Stalin, ale bolo tu raz spomenuté, že zo Strany chcel urobiť predikčný orgán pre Sovietsky zväz. Žeby sa snažil o obnovenie pôvodnej kastovej/védickej spoločnosti?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: otazka

janko hrasko | 15.12.2014

ok, myslel som tu, kde ako vy tvrdite, sa funkcie nededili. takze bavime sa o akom casom horizonte, kedy to tak este podla vas bolo? poprosil by som aj zdroje. dakujem.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: otazka

jardob | 15.12.2014

Úplne by som nevylučoval ani možnosť, že ľudstvo, podobne ako celý vesmír prechádza cyklami (akýsi galaktický bioritmus), v ktorom je na vrchole ľudský potenciál (slobodný vôľa - schopnosť rozhodovať sa v súlade s vyšším božím zámerom) posiľnovaný, a v dolnej periode ma najslabší potenciál. Indické védy tomu hovoria Kali-yuga a Arijske védy zasa Noč svaroga. Mohlo to tak platiť aj v prípade Atlantidy, prípadne Védickej spoločnosti. Mohli existovať tisícročia v harmonií. No s ústupom cyklu mohli aj títo dokonalí ľudia začať robiť chyby, čo sa mohlo odrážať vo výchove detí a tie nemuseli dosahovať typu psychiky Človek, a to mohlo byť príčinou pádu inak vysoko rozvinutej spoločnosti.. Ale je to iba hypotéza.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: otazka

Hоx | 15.12.2014

>Úplne by som nevylučoval ani možnosť, že ľudstvo, podobne ako celý vesmír prechádza cyklami (akýsi galaktický bioritmus)

souhlas, plně vyloučené to určitě není, třeba i Levašov psal o něčem podobném a nějaké info zřejmě dostal, kompletně z vody asi nevařil... otázka je periodicita a amplituda, neb lidský typ psychiku tu za posledních 11-12 tisíc let nepřevládal nikde. Viděl bych to spíš ale jako lepší/horší předpoklady dosahování lidského typu psychiky, osvojení potenciálu, pokud něco takového je.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: otazka

Hоx | 15.12.2014

podle některých indicií byly knjazi volení a odvolatelní ještě v druhé polovině prvního tisíciletí, pokud se bavit o slovanské civilizaci. Zdroje neuvedu, ale něco na to téma psal Sidorov, někde po netu běhá jeho přeložená kniha.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: otazka

Hоx | 15.12.2014

možná i mnohem později, matně si vybavuju že Sidorov mluví o Dmitriji Donském jako o tom, kdo jako první porušil tradici, ale brát to spíš jako verzi, než fakt...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: otazka

janko hrasko | 15.12.2014

vdaka hox, zhruba to odpoveda tomu, co som sa dozvedel aj ja. tym, ze je to podla mna este nie tak davno, co mnoho veci fungovalo relativne dobre co sa nas tyka, aj ked to mozno navonok sme sa mozno tvarili, ze sme nieco ine prijali, vo vnutri este nevyhaslo to podstatne. je to podla mna velka nadej. nadej je aj v tom, ze sa to opat samovolne prediera na svetlo sveta. vidim to na sebe. s tymi cyklami to bude tak nejak. podla toho co viem, noc svaroga uz konci, odznieva prave v tychto casoch, a mali by sme teda prejst na nieco ine, co vcelku odpoveda udalostiam.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: otazka

Oracle 911 | 15.12.2014

Bavíme tu o období cca 3000 pred našim letopočtom.
Lebo zdá sa Zoroastrianizmus Iráncov odštartoval rozkol vo vtedajšej védickej kultúre (ktorého súčasťou bolo vtedajšej dobe aj dnešná východná Európa, Sibír, Irán, Škandinávia a India). "Niekto" poblúznenie jedného človeka-Zarathuštry šikovne využil, urobil z toho bludu vzniklo nepotrebné náboženstvo a "niekto" vyprovokoval vojnu, čo je čiastočne zapísané aj v Indických védach a podobných písomnostiach.
V termínoch 6. priority pre nasledovníkov pôvodného védického učenia tá vojna skončila víťazstvom, v ostatných už nie až tak, pretože nasledovníkom pôvodného védického učenia došlo, že v tej kulturologickej a ideologickej vojne prehrali na celej čiare. Zbytok si môžeme domyslieť, keďže imunitný systém spoločnosti bol zoslabený (ak nie vyradený) k moci sa dostali démoni a oni zaviedli uctievanie agregátnych modulov kultúry, významných osobností, regulátorov prírodných javov-tým myslím agregátnych regulátorov fyzického sveta- (preto má India toľko bohov) a aby oni a ich potomkovia neprišli o miesto zaviedli dedenie pozícií, čo malo za následok nemožnosť dosiahnuť masám svoj plný ľudský potenciál a existenciu toho inferna. Niečo podobné spomína aj Sidorov (aj on môže mať pravdu v niečom).

Čo sa týka rozšírenia védickej kultúry, v jednom vikingskom alebo pred-vikingskom hrobe našli sedlo na ŤAVU. Kde žijú ťavy, najbližšie niekde v Mongolsku/Gobi že? Ako sa tam to dostalo, kedy, prečo atď?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: otazka

janko hrasko | 16.12.2014

k tomu taviemu sedlu mozem povedat tolko, videl som dokument, kde bolo povedane, ze arabi velmi culo obchodovali s vikingami, bavime sa cca o prvom tisicroci naseho letopoctu. mozno to bol dar?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: otazka

Oracle 911 | 19.12.2014

Keď dar, tak prečo nie na koňa ale na ťavu?

metla | 13.12.2014

No ja budem ako vždy od veci, už neviem presne, ale niektorá z tých dvoch svíň "Ročild" či "Rokefeler", si vraj kúpili veľké územia v bývalej Juhoslávii, v Čiernej Hore. Mali by vlastniťcelú krajinu.
No, ale či oni sú aj tým GP (podľa mňa globálnym parazitom, a to sú), v tom zmysle čo sa uvádza tu, neviem.
A tiež mesto Astana sa mi vidí veľmi podozrivé.
Podľa rôznych povedačiek a veštieb, žltá rasa má byťprvá.
Ak je GP bielej rasy v Číne by bol veľmi nápadný, aspoň v mojej kuchynskej optike.

Přístup k věci

Pe-tri | 13.12.2014

Úvahy v textu - proč ne, vždy jde nakonec o to, kolik proměnných a jaké váhy vezme analyzující mysl v úvahu. Možná bych úvahy tohoto typu doplnil o proměnné jako: boj o energie / zamýšlené konkurenční energovody západu (Katar-Saudi-Irák-Sýrie-Turecko) k energovodům Ruska, potenciál konsekvence projektu "Zima přichází" či motivaci k projektu (ukončeného?) "Zlatá miliarda" apod. Taky ta myšlenka stěhování GP do Hong Kongu je na hlubší zváženou (léčka?). Přece jen si to stěhování neumím představit bez vyřešení otázek utajení, bezpečnosti nového sídla, jeho vybavení nezbytnou řídící a technologickou infrastrukturou a mnohého dalšího (ale možná je už toto vše vyřešeno). Prostě jsou zde mnohá úskalí, přece jen mozaika je složitá a skládá se z mnoha kousků, které jsou víc než přísně utajované povahy.

Proto bych rád upozornil na to, že v našich úvahách o budoucnosti můžeme zkusit uplatnit i jiný než induktivní či deduktivní přístup, čímž mám na mysli přístup matriční respektive analogicko-matriční. Co tím mám na mysli ? Bez dalšího vysvětlování uvádím jasný příklad toho, jak s matricemi pracuje GP:

Abraham Lincoln byl do kongresu zvolen v roce 1846.
John.F.Kennedy byl do kongresu zvolen v roce 1946.

Abraham Lincoln se stal prezidentem v roce 1860.
John.F.Kenedy se stal prezidentem v roce 1960.

Jména Lincoln a Kennedy mají 7 písmen.
Oba dva byli velcí obhájci lidských práv.
Manželky obou prezidentů potratily v době co bydlely v Bílém domě.

Sekretářka Lincolna se jmenovala Kennedy.
Sekretářka Kennedyho se jmenovala Lincoln.

Oba prezidenti byli zavraždění střelou do hlavy.
Oba prezidenti zemřeli ve čtvrtek.
Oba prezidenti byli zavraždění "jižany".
Oba prezidenty vystřídal "jižan".
Následníci obou prezidentů se jmenovali Johnson.
Andrew Johnson, co nastoupil po Lincolnovi se narodil v roce 1808.
Lyndon Johnson, co nastoupil po Kennedym se narodil v roce 1908.
John Wilkes Booth, který zavraždil Lincolna se narodil v roce 1839.
Lee Harvey Oswald, který zavraždil Kennedyho se narodil v roce 1939.
Oba vrazi byli známí svými třemi jmény.
Součet písmen jejich jmen je 15.
Lincoln zemřel v kině co se jmenovalo "Kennedy".
Kennedy zemřel v autě co se jmenovalo "Lincoln".
John Wilkes Booth utekl z kina chytili ho v jednom mrakodrapu.
Lee Harvey Oswald utekl z mrakodrapu a chytili ho v jednom kině.
Booth i Oswald byli zavražděni ještě před zahájením vyšetřování.

A na závěr:

Týden před zavraždění byl Lincoln na dovolené v Monroe, Maryland.
Týden před zavražděním byl Kennedy na dovolené s Myrilyn Monroe.

Víc dodávat netřeba. Najdeme-li relevantní matrici, můžeme být prognostiky (analytiky) nad jiné zdatnými. A to, že ten kdo zná víc je na tom lépe, opakovat zajisté netřeba.

ps. K tomu Ježíšovi - kdo chce hlouběji pochopit tehdejší dobu, nechť neztratí ze zřetele osobu ŠIMONA MÁGA. To jen na okraj.

P.

Re: Přístup k věci

Hоx | 13.12.2014

ad Lincoln vs Kennedy, pecka, chci se zeptat, ty údaje si shromáždil osobně nebo je to odněkud?

Re: Re: Přístup k věci

23 | 13.12.2014

Není třeba, je to dokonce text jedné české písničky coutry kapely. Zkusím to najít.

Re: Re: Přístup k věci

23 | 13.12.2014

http://www.velkyzpevnik.cz/zpevnik/cerny-mirek/historie-se-opakuje
nebo třeba stránky tady
http://www.whiteoutpress.com/timeless/lincoln-kennedy-similarities-and-coincidences714/

Re: Re: Re: Přístup k věci

Hоx | 13.12.2014

Díky, šlo mi o spolehlivost těch informací, ne vše se dá lehce ověřit. Hodně zajímavé matriční projevy.

Re: Re: Re: Přístup k věci

Hоx | 14.12.2014

Jinak paralela se rýsuje také mezi Gorbačovem a Obamou: oba dva změnili politiku v Afghánistánu, získali nobelovku míru, měli/mají atraktivní manželky, které je ovládají/ly, jsou/byli prezidenti velmocí potácejících se v krizi.

Re: Re: Re: Re: Přístup k věci

Oracle 911 | 15.12.2014

Takže Obamu čoskoro čaká zosadenie z funkcie, potupný odchod z politiky a možno aj vezenie a (náhla) smrť manželky.

Re: Re: Re: Přístup k věci

eM | 21.12.2014

Podle toho anglického článku je to tady přeložené s nepřesnostmi.
Lincoln nebyl zastřelen v Kennedy kině, ale ve Fordově divadle.
A vrah neutekl do mrakodrapu ale do skladu, a druhý střílel ze skladu.
Zastřeleni byli v pátek.
Doplňuji nejzásadnější (pro jejich smrt) podobnost, a sice že oba vydali příkaz k tisku US peněz namísto FED peněz.

Re: Re: Přístup k věci

staré já | 13.12.2014

Podobné srovnání je v časopise KARAVANA z roku 1970, čili je to asi pravda.
Ještě tam je, že oba zemřeli v pátek a v přítomnosti svých manželek. Takže tento čin byl SYMBOLICKY naplánován, kým, asi tušíme.. Resp. byli to bankéři, kterým jak Lincoln, tak Kennedy nešli na ruku..
Ovšem k závěru. Největší problém je najít tu PRAVOU matrici. Odvodit od ní vzor už je pak lehčí.
Proto mi trochu "vadí" to, že se porovnávají věci, co se již staly.
Předpovědět co se stane, to už je podstatně horší a toto bychom spíše potřebovali..

Re: Re: Re: Přístup k věci

Hоx | 13.12.2014

Staré známé "předvídat znamená řídit". V tomto směru je neeegocentrické, celostní mozaikové vnímání a chápání světa, jaké nabízí KSB/DVTR, nejlepším modelem. Co se týká předpovědí, vždy samozřejmě záleží i na chápání konkrétního jedince nebo kolektivu, a předpovědí nebo nástinu scénářů založených (to chápání scénářů, ne samotné scénáře) na tomto bylo a je mnoho, stačí pročíst materiály VP SSSR dvacet let zpětně a porovnat.
Jedna z posledních "high-level" předpovědí, týkající se matriční úrovně a kolektivní psychodynamiky, byla ozvučena nedávno Zaznobinem, týkala se matrice "spící kráska" (u nás známá spíše jako "šípková Růženka"): "spící kráska" je Rusko a probudí se v roce 2017.
Co se týká předpovědí, jaké máš možná na mysli, typu "činitel XYZ natáhne bačkory v pátek, v listopadu 2016", to pochopitelně z principu takto nefunguje, projevy matric tohoto typu se dají analyzovat jen zpětně.
Momentálně pracuje (kromě všeho dalšího) i matrice "Bělkinových pověstí / Metelice" Puškina (lépe řečeno jím ozvučená), o které jsem tady psal v říjnu-listopadu 2013. Tehdy byl rating Putina kolem 50%. Psal jsem, že pokud je to tak jak myslím, k "identifikaci Putina(=Burmina) národem" dojde v roce 2014, což se i stalo a ukazuje to např. vývoj ratingů a popularity Putina v Rusku, mám na mysli ze strany národa, ne marginálních elementů typu liberálové. Jinými slovy, ruský národ už ve své většině pochopil, minimálně intuitivně, "who is mister Putin".

Re: Re: Re: Re: Přístup k věci

Oracle 911 | 13.12.2014

Hox práve ste mi odpovedali na toto:
Relevantná čiastková otázka č2 je: "Ako dlho potrvá kým sa ustáli po tomto kroku Ruská ekonomika, 3 alebo 30 rokov?" (je to de facto odtrhnutie sa od US$, a ja som za 3 roky.)

Z: http://leva-net.webnode.cz/products/o-zpravach-a-udalostech-8-12-2014-/

Obnova ekonomiky Ruska po de-dolarizácií potrvá cca 3 roky.

A matrice fakt fungujú. :)

Predpokladám, že k pádu USA a US$ dôjde ešte tento rok okolo 22.12.2014, Lagarde-ho na začiatku tohto roka reč pred papalášmi MMF, kde ťahal číslo 7, lebo deň má číslo 7 (2+2+1+2=7) a aj rok je 7. Bol by to "krásny" darček k Vianociam.

Čo ale je nad numerológiou, že vedenie COMEX schválil 400 US$ "cirquit breaker" (slúži to na zastavenie obchodovania na burze) na drahé kovy, ktorý vstúpi do platnosti 21.12.2014. Odhadujem že kriminálnici čakajú posun v cene zlata vyššiu než 400 US$.

Re: Re: Re: Re: Re: Přístup k věci

Hоx | 13.12.2014

nemyslím, že pád dolaru se bude konat tak brzo... běží scénář plavného opouštění a tohle mi do něj nezapadá. Že by nějaké jiné překvapení 22.12.? Jinak jak vidíš tvrzení Zaznobina, že na konci roku 2014 nepoznáme svět, ve kterém žijeme... z mého pohledu už více splněno než naopak.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Přístup k věci

Oracle 911 | 13.12.2014

Mám citovať Puškina? Lebo aj GP môže dostať nejedno nepríjemné prekvapenie, inými slovami opustenie US$ môže mať aj explozívnejší charakter, pohyb fyzického zlata a striebra tomu nasvedčuje. Nehovoriac o tom, že Anglosasi nie a nie počúvať, takže GP ako zbraň poslednej inštancie môže spustiť "Americkú jar" a nutný predpoklad je k tomu pád US$ a ekonomiky USA t.j. rapídny prepad v kvalite života USA, čo ale znamená havarijné riadenie s vyhliadkami na úplnú stratu riadenia pre GP. Mimochodom Joy Ayyad Egyptská astrologička s dobrými "skórami" predpovedala aj Americké jaro.
Zaznobin, má pravdu, ale rok ešte ani zďaleka neskončil.

Mimochodom 2.2.2015 môže nastať ukončenie matrice Stalingrad t.j. otočenie vojny a prechod do ofenzívy.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Přístup k věci

Hоx | 13.12.2014

GP se bude snažit zabránit krachu řízení za každou cenu, na druhé straně poslední dobou už moc neřídí ve smyslu predikce, hlavně látá chyby a provozuje krizový management... to by mohlo znamenat výhodu pro Rusko, protože nebude mít jinou možnost než více využívat "služeb" Ruska/Putina a tím pádem bude nucen jít víc na kompromisi. V každém případě se shodneme, že tahle zima bude hodně "horká"...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Přístup k věci

staré já | 14.12.2014

Děkuji Hoxi, za vysvětlení..
Uznávám, že zcela konkrétní předpovědi (rok, měsíc, den, hodina..) jsou asi nereálné. I když, pokud je pravda (???), že v astrálu je napsáno vše, jen to člověk musí umět přečíst a správně interpretovat. Ale to bych odbočil.
Ještě jsem narazil na velice zajímavý citát, se kterým se chci podělit:

Tři základní typy lidí:
Z hlediska vrozené schopnosti poznání dělilo učení antické gnoze lidi do tří základních typů: na “pneumatiky”, lidi schopné dospět úplného poznání a proto též vidět podstatu pravého Boha - Dárce, na “psychiky”, kterým jejich smyslové a myšlenkové prožitky brání plnému probuzení a na “hyliky” ("hmotné lidi", materialisty) - úplné slepce ve tmách, kteří podobni zvířatům nevědí, co činí a čemu celý život slouží.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Přístup k věci

Oracle 911 | 14.12.2014

Citujem zo svojho článku, ktorý vyjde na proinvestory.cz a termín GP som nahradil termínom vlastníci systému, v podstate GP sú vlastníkmi systému:

Vlastníci systému sa rozhodli zbaviť časti výkonných štruktúr a s nimi spojených manažérov a to znamená ožobráčiť a vykoristiť miestne obyvateľstvo a rozbiť existujúci sociálny rád resp. politické a štátne štruktúry.
Pre Anglicko po starom Albion znamená asi toto, odstavenie Londýnskej city od nových finančných štruktúr a keďže anglická ekonomika je de facto len obsluhou Londýnskej city, nuž bleskové ožobráčenie a následné sociálne nepokoje sú istotou (hlavne kvôli vysokému počtu imigrantov) a k tomu treba prirátať nové prepuknutie pedofilného škandálu zasahujúce aj vládne kruhy (možno vrátane kráľovskej rodiny) a spochybnenie práva na trón kráľovskej rodiny na základe výsledkov genetických testov, ktoré „zhodou okolnosti“ budú kulminovať približne v rovnaký čas.

Pre USA znamená asi toto, Obama svojou pre USA katastrofálnou sociálno-ekonomickou politikou pracuje na zničení USA a časť Americkej elity, ktorá pracovala pre vlastníkov nechce opustiť svoje teplé miestečko t.j. chce udržať status quo a práve to tom je občianska vojna v Ukrajine, o tom je samovražedné správanie Bruselu(„izoláciou“ Ruska EU poškodzuje len sám seba viď posledné dáta napr. z Nemecka), o tom sú české proti-Zemanovské protesty (kto zaplatil a poslal tie červené kartičky, ktoré sa rozdávali?), o tom sú slovenské a maďarské protikorupčné protesty (a pýtam sa, a kto sú organizátori?) a o tom boli protesty v Hongkongu (správne, kto ich organizoval?). Nechápte ma zle, netvrdím že tieto vlády nie sú skorumpované a nie sú inkompetentné, len mi vadí časovanie. Konkrétne hneď potom čo sa začali orientovať viac na Rusko, čo je národný záujem, hneď prepukli protesty. Podotýkam Americké elity sú zainteresované v Rusko-Európskej vojne, pretože umožní im to zakryť/odložiť kolaps USA a zarobia na tom predajom zbraní; lenže tá klinicky mŕtva banda neráta s 3 vecami: Rusom tento plán je jasný preto robia všetko preto aby predišli vojne a získali štáty EU na svoju stranu, Ruská armáda je top a Európske sú zlý vtip a to najdôležitejšie nikto nezaručí, že pri ostreľovaní a bombardovaní NATO základní nepripletie sa nejaký atómový nálož, podotýkam Rusov zastaví len Atlantický oceán. Takže americký finančný systém sa skolabuje ešte pred tým než anglosaské elity stihnú vyvolať vojnu, dôjde k prepadu ekonomiky a tým pádom k Americkej jari, presne v tomto období sa začne verejne spochybňovať Obamov rodný list a legitimita jeho vlády, v takejto situácií sa stane to, že časť oficiálnych miest uzná legitimitu a časť neuzná legitimitu Obamovej vlády, takže nielen ľudia ale aj štáty sa budú mydliť navzájom.

Tento scenár je dôsledkom krízy manažmentu, lebo pôvodný plán bol pomalý odchod Anglosasov z vedenia a pomalé opustenie US$ s tým, že Rusov nenechajú zosilniť, ale anglosaský „chytráci“ nielen, že nechceli prijať ponuku od Putina, ale ani nepočúvli svojich šéfov, tak vlastníci cez Saudov stlačili cenu ropy.

Krok Saudov je namierený aj proti Rusku, aby sa príliš neposilnil (zatiaľ to nevychádza). Lenže Ruské vedenie vie a chápe viac a má aj schopných diplomatov a naznačí, že „takto nie“ ale Západnému vedeniu to nedochádza, že Rusi môžu urobiť čo chcú. Toho dôkazom je aj Turecká energetická dohoda, ktorá okrem plynovodu do Turecka obsahuje aj dohodu o vybudovaní zásobníka a o vybudovaní atómovej elektrárne, pričom za plyn a všetko ostatné bude platiť vo svojej mene, pričom Turecko je členom NATO, a po tomto kroku dlho ním nezostane.
Podobne je to aj s Indiou, lebo 11.12.2014 sa podpísala Rusko-Indická dohoda o strategickom partnerstve, ktorá sa týka aj energetiky, platby vo vlastných menách a aj vojenskej spolupráce. Samozrejme celá vec nepáči Američanom. Ďalším úspechom Ruského vedenia je aj vzbura Nemeckej ľavice, ktorá ústami Wagenknechtovej tlmočila aj nespokojnosť nemeckých priemyselníkov, odporúčam pozrieť video s českými titulami, pretože môžete pozrieť kyslú tvár Merkelovej (ktorá je podľa všetkého na odchode).

Treba povedať, že je tam niekoľko odkazov a to, že lokálne elity USA chcú vojnu a Putin čaká na to, kedy GP vytiahne spod nich stoličku lebo na domácej fronte inak nevie pohnúť, podotýkam čakám krach búrz, bánk a ďalšie kolo QE po 22.12.2014.

A ďalšia 11ka, žeby Putin signalizoval svoj polčas. :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Přístup k věci

Hоx | 15.12.2014

kvalitní rozbor, +1

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Přístup k věci

dusan | 15.12.2014

toto je z vineyardsaker
We all saw what the US/NATO airpower can do in the best possible conditions in Kosovo: nothing. And that is going against 1970 Russian air defenses. You can imagine what the same airpower would do against modern 2014 Russian Air Defenses. Same thing for air-to-air: it is one thing to fly against early export version of the MiG-29 and quite another to take on SU-35s and MiG-31BMs (or even SU-27s modernized to SM1/SM2 standards). And keep in mind that NATO has extremely weak and old air defenses. Once the Russian Air Force begins striking NATO ground forces with SU-34s escorted by SU-35 it will get very ugly very fast, at least for NATO. Russia also has the advantage in artillery, in tactical ballistic and cruise missiles, in anti-tank weapons, in airborne tactical cruise missiles and many other aspects of warfare. But most importantly, I also firmly believe that the single most important part of any military - the foot-solider - is far more capable and way tougher in the Russian military then in any NATO country. True, the US/NATO still have superior communications, including battlefield communications and generally better reconnaissance capabilities, but that would not be enough to tip the balance.

keď som sledoval priebeh vojny v novorusku - jedna vec ma zarazila - ukrainské straty, tak ma potom jednoducho napadla jedna vec - takto by to asi vyzeralo ak by sme sa tam išli hrať na vojakov my, teda ako nato

druha vec je - prezbrojovanie rusov vo velkom bude možno trvať do 2019-2020 ? ak je ten stav tak zlý pre nás teraz, co potom, takže rozohrat vojnu na to je čas teraz alebo nikdy

čo sa týka honkongu a podobných vecí - toto sú dlho plánované veci napr stánky kde rozdávali rúšky na tvár - niekdo ich musel zadovážiť, skryť a potom rozdávať /jeden novoruský termím - zjavujú sa ako huby po daždi - to isté v politike/

-ten článok je výborný :=) gratulujem
du

Re: Re: Re: Re: Re: Přístup k věci

janko hrasko | 15.12.2014

k tomu obchodovaniu len tolko, ze tak pre mesiacom zacala necakane stupat cena zlata, proste kazdu minutu to islo brutalne hore. potom to stopli, vymazali chart-y, takze napr. na kitco vobec nebol vykyv viditelny. islo to proste hore na nejakych 1400 za velmi kratku dobu, potom vyhlasili chybu computera a koniec. takze je to ochrana na nejaky algo tohoto typu podla mna. moj typ, k padu usa este nedojde, system robi vsetko preto, aby to este nelahlo

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Přístup k věci

Oracle 911 | 15.12.2014

Bol to niekto skôr na báze uhlíka ako na báze kremíka.

Druhá vec pád USA je istota, veď oficiálny dlh federálnej vlády je 18 000 000 000 000 t.j. 18 biliónov a keď sa použije americký GAAP (účtovný štandard) tak tento dlh, keď sa doň zarátajú aj záväzky je 100 biliónov, pričom príjmy fed. vlády klesajú. Keď sa zráta podobným spôsobom všetok štátny dlh t.j. všetky úrovne samosprávy tak je to 2-2,5-3 násobok predchádzajúcej sumy.

To znamená, že americké elity potrebujú tú vojnu v Európe ako soľ či kyslík na to aby si udržali status quo, pričom nikto nezaručí, že nebudú lietať atómové nálože.

Preto hovorím buď, to padne tento mesiac alebo budúci t.j. ešte pred tým než sa rozpúta vojna, pretože americké elity sú ochotný použiť aj útok pod falošnou vlajkou(tuším Hollande spomínal niečo také Putinovi pri jeho nečakanej návšteve).

PS: Ďakujem tie pochvaly za ten článok.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Přístup k věci

jardob | 15.12.2014

Ahoj Oracle, dobrý článok.
Písal si že stlačenie cien ropy je namierený aj proti Rusku. Bolo by možno dobre rozviesť proti komu ešte..

Myslim že pri týchto nízkych cenách je neudržateľný aj bridlicový biznis, v ktorom dominuju usa..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Přístup k věci

Oracle 911 | 15.12.2014

Je to namierené aj proti spojencom Ruska napr. Venezuela, Brazília atď. Ostatne môže sa stať, že krajiny ktoré na to doplácajú budú žiadať platbu v zlate a vo svojich menách, hoci ceny sa budú uvádzať v US$. Samozrejme pôvodný plynulý scenár sa zakladal na tomto, pretože keď sa platí v domácich menách tak od toho je len krok k cenotvorbe v domácich resp. v obchodných menách.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Přístup k věci

Vasiľ | 15.12.2014

Asi skôr že ako to má ublížiť USA. Nie každý sa vyzná v ekonomike.

Oracle 911

jardob | 16.12.2014

ok, može byt.. Ale podla teba, bridlicovej tazbe to ublizit nemoze? Povedal by som ze je nákladnejsia ako konvenčna ťazba.. Uverovanie, náklady na nove vrty.. Je možne že z dlhodobejšieho hladiska.. Pričom tým krajinam ktore obchoduju s ropou, a predaj tvori vysoky podiel v rozpocte krajiny, a neboli na pokles cien pripravene to moze ublizit z kratkodobejsieho hladiska.. Aj ked myslim ze Putin sa na tuto situaciu pripravil, vedel do coho ide..
V ekonomike sa az tak nevyznam, ale podobne rozbory cítam rad..

Zaujímalo by ma, ak je tlak na OPEK od globalistov, cím potom konponzuju straty niektorým krajinam, ktoré do toho idu a spolupracuju... Aj ked sa domnievam ze tie cenove vykyvy nerobi fyzicky predaj ropy ale skor nejaky druh spekulacii na burze, hovorí sa aj o fjučersoch.

Re: Oracle 911

Hоx | 16.12.2014

drtivá většina břidlicové těžby v usa je rentabilních od 80+ dolarů za barel, teď jsou těžce pod hladinou. Ale hlavní je něco jiného, nízká cena ropy znamená, že celosvětově ropné podniky snižují plány investic, což se projeví cenovým skokem vzhůru v perspektivě.

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek