Kam kráčí Ukrajina

Kam kráčí Ukrajina

Olga Vlasova, Ilina Nina, expert.ru

Asociační smlouva s EU, kterou chtějí Ukrajinci v listopadu podepsat, transformuje Ukrajinu do protektorátu. A tím její potíže neskončí. Prudké zhoršení sociálně ekonomické situace v zemi nevyhnutelně zahájí procesy dezintegrace.

"Ukrajina konečně skoncuje s Ruskem a stane se skutečnou Evropu. Ukrajina jde do Evropy" – takovými titulky se to v posledních měsících v ukrajinských médiích jen hemží. "Pět set miliónů bohatých kupců, sen každého výrobce, se pro ukrajinské společnosti může stát realitou už v listopadu“, napsal populární ukrajinský týdenník "Fokus". Měl na mysli podepsání asociační dohody s Evropskou unií, naplánované na 28. listopad na summit EU ve Vilniusu. Další ukrajinské noviny – "Chvilja" – poznamenaly, že tento krok umožní Ukrajině stát se vysoce inovační ekonomikou, integrovanou do ekonomického systému EU, a že EU poskytne Ukrajině štědrou finanční pomoc a bude rozšiřovat a prohlubovat integraci potud, dokud se nepřesvědčí o nezvratnosti procesu. Z TV obrazovek k Ukrajincům promlouval jeden z hlavních vyjednavačů EU ze strany Ukrajiny Taras Kačka a přesvědčoval: „Tato asociační smlouva je jasným znamením, že Ukrajina bude přijata do EU, jen nám o tom nyní nemohou říct.“

Ve stejnou dobu ruská média malovala úplně jiný obrázek. V tisku se objevily různé publikace o tom, že pro Ukrajinu je to ekonomicky nevýhodné a poradce prezidenta RF Sergej Glazjev, podporující rozšiřování Celní unie (v současnosti Rusko, Bělorusko, Kazachstán, pozn.překl.) na různých místech prohlašoval, že dohoda bude mít pro Ukrajinu katastrofální následky, které hraničí s národní sebevraždou. Prohlášení ruské strany byly ještě zesíleny zpřísněním kontroly dovozu ukrajinského zboží na území Ruska, zejména dočasným zákazem dovozu bonbónů fabriky Roshen.

Evropská unie, především polští a litevští politici (Litva do nového roku předsedá EU), obvinila Rusko z tlaku na Kyjev a ze snahy odvrátit Ukrajinu od prospěšné integrace s EU a navždy ji zanechat v mizerných podmínkách pod ruským vlivem.

Logika zástupců Evropské unie je jasná: pokud není integrace Ukrajiny s EU výhodná, proč země, která zažívá vážný hospodářský pokles a patří do první desítky zemí, které jsou nejvíce ohroženy státním bankrotem, tolik touží po integraci? A proč se Rusko tolik snaží odradit ji od tohoto kroku?
 

Seznam lodí jsem přečetl jen do poloviny...

Náš pokus seznámit se s textem asociační smlouvy, kterou se Ukrajina chystá podepsat, od počátku narazil na neočekávané potíže. Ukázalo se, že je nesmírně obtížné nalézt hledaný text, jelikož není umístěn na internetových stránkách evropské komise a dokonce ani na stránkách ukrajinského parlamentu, který již hlasoval pro podepsání dohody. Existuje pouze text přeložený do ukrajinštiny a výhradně ve své obecné části.

Chybí to nejdůležitější, přílohy, které představují téměř 70% celého textu a ve kterých se mluví o specifických podmínkách pro každé odvětví, kvótách a časových rámcích. S obtížemi jsme našli kompletní text. Je to téměř tisíc stran, napsaných v jazyce bruselské byrokracie. Prodrat se přes tuto překážku může pouze speciálně proškolená osoba. Po krátkém prozkoumání jsme nabyli přesvědčení, že ve své většině ukrajinští poslanci nemohli přečíst celý text ani ve zkrácené, ani v plné verzi. Ukrajinský jazyk v jeho abstraktně-právní části dosud není rozpracován natolik, aby mohl odpovídajícím způsobem odrážet nuance slovníku evropské byrokracie. Poslanci, kteří se pokusili dokument číst, si politicky nekorektně stěžovali, že v ruštině by snad ještě byli schopni něco pochopit, ale v ukrajinštině nikoliv...

Během hledání jsme nenalezli ani stopu po analytickém shrnutí, které by ukrajinští odborníci-specialisté připravili pro ukrajinské politiky a podnikatele. V konečném důsledku museli ukrajinští politici spoléhat na informace, které pro ně byly připraveny výhradně prostřednictvím kanálů, spojených s různými evropskými institucemi. Například prostřednictvím skupiny Olgy Shumilo-Tapiola, která je dnes členkou bruselského Carnegie Centra a vede skupinu ukrajinských odborníků, která hodnotí připravenost Ukrajiny k  asociační smlouvě (Shumilo-Tapiola se také podílela na přípravě zóny volného obchodu podle zadání evropské komise a pracovala jako konzultant pro evropskou integraci v ukrajinské vládě v roce 2008).

Samozřejmě, kvalifikace těchto odborníků jim umožňuje dobrou orientaci v dokumentaci EU, ale existuje jiné nebezpečí, kterým je neobjektivní hodnocení. Například v ukrajinských médiích se často objevuje číslo 400 milionů EUR ročně, které přinese ekonomice země přidružení k EU. Avšak když "Expert" požádal Tarase Kačku, jednatele za ukrajinskou stranu, o vysvětlení, jak k tomu číslu přišel, odpověděl, že toto hodnocení nepublikoval on, ale velvyslanec EU Jan Tombiński, který ho získal jednoduchým matematickým součtem celních poplatků, které zaplatila Ukrajina EU za své zboží. Žádné jiné důsledky, podobné těm, že rozpočet Ukrajiny nedostane ani celní poplatky za evropské zboží nebo zhroucení ukrajinských podniků, které bez pomoci státu (podmínky smlouvy zakazují státní podporu pro podnikání a export) nejsou schopny přežít konkurenci přílivu evropského zboží, do těchto výpočtů zahrnuty nebyly.

Do optimistických předpovědí čas od času proráží nečekaná přiznání: oficiální představitelé se občas prořeknou, že si příliš dobře neuvědomují realitu situace. Nedávno se Ministerstvo ekonomického rozvoje Ukrajiny zmínilo, že neví, co podepisuje a premiér Nikolaj Azarov veřejně prohlásil, že text dohody teprve musí být prozkoumán a lépe nastudován.
 

Spotřební materiál

EU již podepsala dohody o přidružení s mnoha zeměmi, například s Alžírskem, Tuniskem a Tureckem. V každém případě má dohoda svá specifika, podmíněná cíly EU ve vztahu k té či oné zemi, jakož i tím, nakolik se jedná o silného partnera, schopného hájit své zájmy. Dokument obsahuje ustanovení o sjednocení s evropskými normami v různých oblastech života, legislativou počínaje a integrací ve vojenské a zahraniční politice konče. Samostatnou částí je dohoda o bezcelním obchodu, což znamená rušení obchodních překážek. V praxi to ale ze strany EU může být kompenzováno jinými mechanismy, jako zavedením kvót a dalšími podmínkami.

V případě Ukrajiny (probíhají jednání také s Gruzií, Ázerbájdžánem a Moldávií) jde hlavně o politickou motivaci, jejímž cílem je vyvést zemi ze zóny ruského vlivu, vyvíjet tlak na Rusko a způsobit jeho politický rozkol. Samotná Ukrajina je pro EU, v kontextu tohoto cíle, jen nástrojem a spotřebním materiálem. "Pro Evropskou unii je to především politické rozhodnutí," řekl "Expertu" bývalý velvyslanec EU, odborník na Rusko v bruselském Centru pro evropská politická studia (CEPS), Michael Emerson. "Rusko je naším největším a vojensky nejmocnějším sousedem, se kterým jsou pro nás dobré vztahy přirozenou prioritou. Naproti tomu však režim Putina považujeme za represivní a nedemokratický, provádějící vůči svým sousedům tvrdou politiku z pozice síly, jako v devatenáctém století. Pokud Ukrajina podepíše asociační smlouvu o přidružení s EU, donutí to Rusko přemýšlet o své pověsti v Evropě a podpoří reformátory v Rusku, kteří v současné době nejsou u moci."

Myšlenka odtržení Ukrajiny od Ruska byla otevřeně zformulována Západem po ruském vítězství v řešení syrské krize. Tehdy hlásná trouba západního establishmentu, týdeník „Economist“, napsal, co by měl Západ udělat proti posilování Ruska na mezinárodní scéně. Prvním ze tří navržených kroků bylo vyvedení Ukrajiny z oblasti ruského vlivu. A proto se tlak EU na Ukrajinu po skončení syrské krize dramaticky zvýšil. Kupodivu, aktéry tohoto tlaku se staly Polsko a bývalé pobaltské republiky, proslulé svou rusofobní politikou (tohoto procesu se aktivně účastní polský politik Aleksander Kwaśniewski jako poslanec Evropského parlamentu a Jan Tombiński jako velvyslanec EU. Litva se snaží, aby dohoda byla podepsána na summitu EU 28. listopadu, předtím, než skončí její předsednictví v EU). Tyto země spojuje nejen nepřátelství k Rusku, ale v rámci EU jsou navíc součástí takzvaného amerického bloku nekonečného rozšiřování (zahrnuje Velkou Británii a země "nové Evropy", podporují koncept EU jako politického klubu, který by měl zahrnout co nejvíce zemí, zvláště z řad těch, které jsou v oblasti amerického vlivu).

Během posledních několika měsíců provádí EU na Ukrajině rozsáhlou mediální kampaň na podporu svého image – tato taktika byla dobře propracována a osvědčila se v zemích východní Evropy před jejich vstupem do EU. Obyčejným lidem slibují zlepšení životní úrovně, modernizaci všech oblastí života, včetně změny národní identity, která se po přidružení k EU zbaví zbytků sovětské mentality a promění se v pokrokovou evropskou. Mlhavě se mluví o možnosti splnění ukrajinského snu na bezvízový styk s EU, přestože v  asociační smlouvě není ani náznak takové možnosti. Naopak je dnes pro většinu Ukrajinců získání víza poměrně namáhavým procesem, stačí říct, že jedním z požadovaných dokumentů je lékařská zpráva o zdravotním stavu a absence chronických chorob. Zneužívá se komplex méněcennosti vůči Rusku.

Hlavním problémem v této situaci bylo přesvědčit velký ukrajinský byznys, který je silně orientován na Rusko. Podle slov ekonomického experta SNS, který pracoval v analyticko-expertní radě výboru pro záležitosti SNS Státní dumy, Innokentije Adjasova, ukrajinský byznys souhlasil s podepsáním dohody, protože mu učinili "nabídku, kterou nelze odmítnout“, tj. přitlačili a pohrozili odebráním kapitálových účtů v Evropě po vzoru Kypru – vždyť ukrajinští oligarchové také ukládají své peníze v zahraničí.
 

Co Ukrajina podepisuje

Samozřejmě, kromě čistě politického prospěchu má EU s Ukrajinou také hospodářské plány. Ukrajinský trh zajímal evropský byznys, z velké části, pouze jako přístup k Rusku, jelikož Ukrajina do Ruska v rámci zóny volného obchodu bezcelně exportuje své výrobky. K tomu uvádí příklad Innokentij Adjasov: „Zprvu se mluvilo o tom, že Škoda chce na Ukrajinu umístit výrobu elektrických lokomotiv, v dlouhodobém horizontu s přístupem na ruský trh, protože Ukrajina do Ruska aktivně exportovala vlakové soupravy. Ale po prohlášení Ruska, že v případě podepsání asociační smlouvy s EU uzavře svůj trh, jejich zájem prudce poklesl.“

Pokud se nepředpojatě podíváte na to, co Ukrajina podepisuje, pochopíte, že ztrácí své pozice. V roce 2012 činil vývoz Ukrajiny do EU 15 miliard euro. Hlavní jeho část tvořily výrobky s nízkou přidanou hodnotou, suroviny, zatímco dovoz z EU činil 24 miliard euro (a z drtivé části výrobky s vysokou přidanou hodnotou). Jednoduché odstranění cel při této struktuře povede ke stimulaci vývozu surovin z Ukrajiny a na druhé straně k nárůstu dovozu hotových výrobků z EU, což by mělo za následek zničení zbývajících domácích producentů hotových výrobků, hospodářskou degradaci a zbídačení obyvatelstva. Podobnou chybu udělala Ukrajina při vstupu do Světové obchodní organizace(WTO) za podmínek, které zhoršily postavení místních výrobců a otevřely zemi levnému zahraničnímu dovozu. Důsledky této dohody již začínají mít tragický vliv na ukrajinskou průmyslovou výrobu a úplné zrušení cel s EU zlikviduje ty producenty, kteří ještě přežívají.

Přesněji, na Ukrajině dnes existují dva životaschopné exportní zdroje – metalurgie a zemědělství. V asociační smlouvě se tvrdě sjednávají přísné kvóty pro vývoz do Evropské unie výrobků z kovu, které EU nepotřebuje. V samotné EU existuje značný přebytek výroby oceli a bylo by naivní domnívat se, že EU, maniakálně střežící své staré výrobce, se v podobné situaci rozhodne otevřít trh pro velkého externího dodavatele. Jedinou pozicí ukrajinského vývozu v tomto segmentu, kterému v rámci dohody EU dala „zelenou“, je šrot železných a barevných kovů, ale ten potřebují i hutní podniky na Ukrajině, které už nyní dováží šrot pro své potřeby z Ruska a Kazachstánu.

Navíc, hutní závody na Ukrajině jsou silně závislé na ruském plynu. Přestože ukrajinská strana deklaruje diverzifikaci dodávek, alternativa ruskému plynu v realitě neexistuje. Pokles odebraného plynu z Ruska je způsoben pouze snížením průmyslové výroby a tvrdou úsporou neprůmyslových spotřebitelů (například v Kyjevě a v mnoha oblastech nevytápějí domy a nemají tam teplou vodu). Proto asociační smlouva s EU ocelářskému průmyslu na Ukrajině nepomůže, ale spíše způsobí problémy.
 

Na cestě k surovinové kolonii

Ještě horší je situace v obchodu se zemědělskými produkty. Evropská unie skutečně zruší dovozní cla na všechny zemědělské produkty (což se neustále připomíná), ale zavede striktní kvóty na importy z Ukrajiny (o čemž se veřejně nemluví).

Tak na klíčovou vývozní komoditu, ukrajinskou pšenici, činí kvóta pouze 1 milion tun ročně, zatímco země ročně vyprodukuje asi 50 milionů tun. "Zemědělský trh EU je dostatečné zásoben a pro Ukrajince by bylo lepší posílat své obilí na africké a asijské trhy, což země ve skutečnosti i dělá“, prohlašuje Michael Emerson.

U dalších klíčových komodit ukrajinského zemědělského exportu do EU není situace o moc lepší. "Evropa povolila bezcelně dovážet 20 tisíc tun drůbeže, ale Ukrajina musí nakoupit 10 tisíc tun kuřecího masa z Evropy, přičemž sama země produkuje 1 milion tun ročně. Na sýr je velmi nízká kvóta 1,5 tisíc tun, což je zhruba pět procent celkové ukrajinské produkce. Jediné, co Evropané povolili, je bezcelní dovoz slunečnicových a řepkových semínek, tedy plodin, které velmi vyčerpávají půdu a které se snaží uvnitř EU nepěstovat“, říká Innokentij Adjasov. Kromě toho asociační smlouva podporuje dovoz syrových slunečnicových semen a řepky do EU, aby podpořili zásobování své zpracovatelské a výrobní kapacity, nikoliv ukrajinské.

Tabulka 1: Top 10 oblastí, kde je výroba ukrajinského nepotravinářského zboží rychle nahrazována dovozem

Cukrovarnickému průmyslu Ukrajiny předpovídají odborníci rychlou smrt. Je s podivem, že Ukrajinci se nepoučili ze zkušenosti Lotyšska (nebo ČR, např. likvidace cukrovaru Hrochův Týnec, pozn. překl.): tam byl cukrovarnický průmysl po vstupu země do EU zrušen. Dokonce i Taras Kačka je v tomto ohledu pesimistický: "Naši výrobci stále necítí půdu pod nohama a nevím, zda si najdou své místo. Evropané k nám svůj cukr prodají, protože jejich cukr je sladší, zrnitý a bílý. Proto se v cukrovarnickém průmyslu nyní obávají, že za situace, kdy země bude zaplavena evropským cukrem, nebudou schopni konkurovat.“

Letos na přímé dotace pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky Evropské unie bylo poskytnuto 132,8 miliard EUR, což je 43% rozpočtu. V EU je velký počet zemí se silným zemědělským sektorem, které by chtěly potravinovou produkci zvyšovat. Například, soucitný soused Ukrajiny Polsko, jeden z největších příjemců zemědělských dotací, sní o tom, jak zahrne ukrajinský trh svou produkcí. Dotace dovolují Polsku prodávat potraviny dokonce i v zemích se skromným životním standardem za ceny nižší, než mají místní výrobci.

Kromě kvót EU používá i takové překážky jako požadavek na certifikaci potravinářských výrobků, které musí splňovat normy EU. Tato technika již byla použita pro ochranu starých evropských zemí během připojení východoevropských producentů. V praxi to znamená, že technicky lze něco prodat bez cla a v jakémkoliv množství, ale je požadována certifikace výrobků, která vyžaduje vybavení výroby drahým evropským zařízením. Není pochyb o tom, že stejná praktika bude použita i pro ukrajinskou produkci. Když se Ukrajina obrátila na EU s žádostí o poskytnutí finanční pomoci, v Evropské unii, kde řada zemí balancuje na pokraji insolvence, však na tuto žádost pouze pokrčili rameny.

Tabulka 2: Top 5 skupin průmyslových výrobků, v nichž je ukrajinské zboží rychle nahrazováno importem

 

Mazaný a ještě mazanější

Po prostudování ekonomického dopadu asociační smlouvy s EU se nabízí otázka: proč se Ukrajina snaží podepsat tak nevýhodné podmínky? Důvodů je mnoho.

V první řadě zde hraje roli vektor "evropské orientace" země, který zformuloval ještě Leonid Kučma v roce 1992. Podobně jako většina Východoevropanů, Ukrajinci trpí určitým komplexem méněcennosti a podvědomě doufají, že spojení se západní Evropou povede ke zlepšení jejich postavení.

Dalším důležitým důvodem je, že velká část společnosti je zklamaná způsobem vládnutí vlastního establishmentu a přiklání se k myšlence vnějšího řízení země. "Když se podíváte na Ukrajinu, uvidíte, že ekonomika neroste a že jsme nikdy neměli a ani nemáme normální podmínky pro podnikání," řekla "Expertu" Olga Shumilo-Tapiola. "Upnuli jsme se k této smlouvě jako nástroji modernizace, který chceme použít k řešení vlastní sovětské minulosti a zaostalosti, proti svým vlastním byrokratům a lidem, kteří chtějí udržovat zemi v tomto zoufalém stavu."

Tabulka 3: Skupina průmyslového zboží, ve kterém je podíl ukrajinského zboží nižší než 20%

Zdá se, že mnozí na Ukrajině jsou opravdu přesvědčeni, že EU záleží na rozvoji země a ne na čerpání ukrajinských zdrojů a proměně země v zemědělsko-surovinovou kolonii. Zkušenosti z integrace východoevropských států ale ukázaly, že skutečnou výhodu od integrace s EU mohou získat pouze země, které mají vlastní plán rozvoje ekonomiky a které tvrdě prosazují podmínky smluv s EU, odpovídající jejich plánům. Dobrým příkladem úspěšné integrace může být Polsko, ale neúspěšných příkladů je mnohem víc Lotyšsko, Estonsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko. V těchto zemích EU zničila téměř veškerou výrobu a na oplátku nevybudovala nic.

Samozřejmě, je velmi pravděpodobné, že hlavním důvodem pro podepsání této smlouvy se stal záměr našich ukrajinských sousedů tradičně sedět na dvou židlích a získávat výhody jak z Evropy, tak i z Ruska. Nicméně tuto situaci z části vytvořila naše země. Fakticky má Ukrajina již dlouhou dobu výhody ze zóny volného obchodu s Ruskem (ze strany Ruska velmi ukvapeně v r.2011 podepsaná dohoda) a bezcelní prodej svých výrobků u nás. Tato skutečnost má za následek, že Ukrajina nemá důvody zapojovat se do Celní unie, která by pro ni znamenala přísnější podmínky, a ráda by využila již existující výhody a zároveň s tím otevřela svůj trh s EU.

Na tyto výhody by navázala EU tím, že by se Rusko ocitlo v situaci, za které by EU jednostranně dodávala na jeho trh jakékoli zboží v podmínkách volného obchodu. Tak by se Ukrajina stala významným tranzitním prostředníkem, kterého by bylo Rusko nuceno prosit a přemlouvat.

Proto jako reakci na asociaci Ukrajiny s EU bude muset Rusko nevyhnutelně zavřít své trhy pro ukrajinské zboží (což vůbec nebude jednoduché, pokud vezmeme do úvahy následná jednání s Ukrajinou o nedodržování dohod v rámci WTO). Při takovém vývoji událostí ukrajinská ekonomika ztratí opravdu hodně, a přesně to má na mysli Sergej Glazjev, když hovoří o ztrátách dvou miliard EUR pro ukrajinskou ekonomiku. "Odbytové trhy pro vysoce technologická odvětví ukrajinského průmyslu se nacházejí v zemích Celní unie. Podle expertů bude mít asociační smlouva s Evropskou Unií za následek pokles HDP Ukrajiny o 2,5% a přivede k uzavření více než 8 tisíc velkých podniků, o malém a středním podnikání ani nemluvě,“ říká lídr hnutí „Ukrajinská volba" Viktor Medvedčuk.

 

Co je nám do toho?

Pokud Ukrajině hrozí tak vážné ekonomické problémy, proč je z toho nervózní Rusko? Podle Innokentije Adjasova Rusko snadno oželí ukrajinské zemědělské produkty. Problémy budou s produkcí jaderného strojírenství, integrovaného do ruského výrobního řetězce. Již dnes Rusko nemůže posílat objednávky na výstavbu lodí pro potřeby černomořské flotily do loděnic v Nikolajevu, podobný osud postihl výrobu motorů pro ruské rakety na podniku „Južmaš“.

Mimo jiné jsou v asociační smlouvě s EU, kterou se Ukrajina chystá podepsat, ustanovení o koordinaci zahraniční politiky a armády. Ve skutečnosti se ukrajinská armáda jako taková likviduje a zůstává pouze tzv. centrum speciálních operací, které se bude účastnit vojenských operací při řešení krizí na straně EU. Což znamená, že se Ukrajina, aniž by vstoupila do NATO, ocitne na druhé straně barikády a například v případě konfliktu, podobnému válce v Gruzii v roce 2008, bude mít Ukrajina povinnost provádět zahraniční politiku v souladu se zeměmi EU. Jinými slovy, Rusko získává na svých hranicích základnu NATO, která má omezenou svrchovanost, nesamostatnou politiku a nekontroluje své obyvatelstvo. Situaci zhoršuje skutečnost, že Ukrajina a Rusko jsou dnes silně propojené a že mezi nimi prakticky neexistuje žádná hranice (není možné přesně vypočítat migrační koridory mezi zeměmi, odhadem je v Rusku asi 7 milionů migrantů z Ukrajiny).

Z této vzájemné propojenosti našich zemí vyplývá velký problém: prakticky nevyhnutelně začnou procesy politického rozpadu Ukrajiny, což by mohlo vytvořit základy pro občanské války podobné těm, které zuřily v bývalé Jugoslávii.

Dříve se hodně mluvilo o podobných hypotetických scénářích, ale nebyly vidět žádné reálné mechanismy pro uskutečnění tohoto rozkolu. Nyní už se začínají objevovat. Asociační dohoda s EU, stimulující produkci surovin bez následného zpracování, je přijatelnější pro agrární západní regiony Ukrajiny (které vždy s nadějí hleděly na západ), ale velmi poškozuje průmyslově rozvinutou východní část, která tíhne k Rusku. Již dnes se zástupci východního byznysu snaží distancovat od podpisu dohody a vyjednat pro sebe v Moskvě zvláštní podmínky. Ve skutečnosti to znamená dělení na regiony, které se budou spojovat podle zájmů do územních celků a jednat samostatně.

"Nejvyšší představitelé ukrajinské průmyslové výroby v současnosti nevytahují paty z Moskvy. Ukrajinští podnikatelé se snaží domluvit si zvláštní podmínky s Ruskem. Říkají: "To je ukrajinská vláda, to nejsme my." V současnosti například Zaporožstal prakticky nefunguje, protože obchod s Ruskem byl pozastaven. Během čtyř měsíců pokleslo ukrajinské strojírenství o třetinu“, říká Innokentij Adjasov. Avšak na pozadí historicky se tvořícího aktu národní sebevraždy vypadají veškeré tyto pokusy ukrajinských oligarchů vyjednat pro sebe v Rusku zvláštní podmínky uboze.

Zdroj: http://expert.ru/expert/2013/42/kuda-uhodit-ukraina/, kráceno. Překlad Taurus.

Kam kráčí Ukrajina.pdf

 

Aktualizace 6.11.:

Ukrajinské úřady nečetly plnou variantu dohody o asociovaném členství v EU

 

Diskusní téma: Kam kráčí Ukrajina

Telling-off assail up to b befit students

trademark assignment database | 22.07.2018

Article is an introduction to ivory-tower hegan.32essay.com/how-to-write/sir-philip-sidney-defense-of-poesy-summary.html estimation quest of the ambition English Shop Learners, focusing on essay phenomenon, grammatical correctness, and self-editing. The five-week improvement advance includes a assessment of icem.32essay.com/writing-desk/large-writing-desk-with-drawer.html fountain-head grammar words and understanding; writing gear sentences and paragraphs.

Occupation bevy students

donna tartt biography | 22.07.2018

Article is an introduction to conjectural carrla.32essay.com/my-handbook/good-eating-habits-essay-in-english.html journalism leading article to English Cant Learners, focusing on venture mellowness, grammatical correctness, and self-editing. The five-week headway includes a review of fergo.32essay.com/how-to-write/make-your-resume-stand-out-with-a.html central grammar jargon and entente; letters impressive sentences and paragraphs.

Master-work cluster students

marathi essay on my favourite fruit mango | 22.07.2018

Critique is an introduction to ivory-tower lekan.32essay.com/writing-desk/lord-of-the-flies-thesis.html ode for the plan English Argot Learners, focusing on disquisition maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week orbit includes a survey of dellack.32essay.com/small-library/debate-essay.html central grammar creole and contract; letters operative sentences and paragraphs.

Distribution midway students

best modern writers | 22.07.2018

Article is an introduction to unrealistic lekan.32essay.com/for-students/human-biology-personal-statement.html song representing English Lingo Learners, focusing on disquisition advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week circuit includes a deliberate over of emus.32essay.com/my-handbook/sardar-patel-essay-in-english.html fountain-head grammar jargon and entente; writing operative sentences and paragraphs.

Enterprise whole kit students

books with bad reviews | 21.07.2018

Critique is an introduction to ivory-tower lesscom.32essay.com/small-library/resume-jewelry.html scribble literary works in return English Shop-talk Learners, focusing on shot advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week improvement advance includes a over again of salmai.32essay.com/for-students/online-report-akuh.html central grammar words and wisdom; column utilitarian sentences and paragraphs.

Master-work loads students

summary in presentation | 21.07.2018

Editorial is an introduction to romanticized zebas.32essay.com/my-handbook/den-usynlige-mats-wahl-resume.html criticism repayment on English Interaction Learners, focusing on disquisition maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week improvement advance includes a assessment of salmai.32essay.com/for-students/william-shakespeare-essay.html rudimentary grammar creole and sagacity; scribble literary works impressive sentences and paragraphs.

Revile encompassing students

online furniture business plan | 21.07.2018

Article is an introduction to conjectural bigos.32essay.com/small-library/a-midsummer-nights-dream-essay.html criticism repayment on English Shop-talk Learners, focusing on essay applicability, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a assessment of diajo.32essay.com/presentation/john-milton-biography.html key grammar jargon and understanding; letters useful sentences and paragraphs.

Undergo multitude students

long essay on self help is the best help | 21.07.2018

Article is an introduction to optimistic carrla.32essay.com/individuality/resume-last-line.html journalism leading article to English Argot Learners, focusing on disquisition maturity, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a over again of rito.32essay.com/for-students/thesis-on-retail-banking.html central grammar words and judiciousness; scribble literary works operative sentences and paragraphs.

Pore over and above with someone the rioting undertaking halfway students

world religions assignment | 21.07.2018

Review is an introduction to unproven rabpau.32essay.com/writing-desk/one-wish-essay.html verse repayment repayment for English Interaction Learners, focusing on assault maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week improvement advance includes a one more time again of giemar.32essay.com/writing-desk/master-thesis-engineering.html key grammar creole and agreement; correspondence expedient sentences and paragraphs.

Chide all-embracing students

party proposal letter | 21.07.2018

Editorial is an introduction to romanticized lekan.32essay.com/my-handbook/theseus-and-the-minotaur-short-summary.html scribble literary works to English Burr Learners, focusing on attempt mellowness, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a assessment of taju.32essay.com/presentation/sell-your-writing.html principal grammar vocabulary and sensitiveness; correspondence gear sentences and paragraphs.

Revile loads students

the lion king summary and analysis | 21.07.2018

Critique is an introduction to quixotic worgest.32essay.com/my-handbook/emphasis-essay.html writing repayment on English Lip-service Learners, focusing on have a go maturing, grammatical correctness, and self-editing. The five-week circuit includes a assessment of emstal.32essay.com/my-handbook/venue-proposal-letter.html underlying grammar vocabulary and agreement; scribble literary works gainful sentences and paragraphs.

Reprove ends students

123 write my essay | 21.07.2018

Article is an introduction to ivory-tower ntesor.32essay.com/individuality/we-need-homework.html journalism leading article for the purpose the plan English Vernacular Learners, focusing on disquisition ripeness, grammatical correctness, and self-editing. The five-week improvement advance includes a assessment of pincna.32essay.com/individuality/taboo-essay.html forefathers grammar words and sagacity; scribble literary works clobber sentences and paragraphs.

Master-work mesial students

writing a great thesis | 21.07.2018

Article is an introduction to unproven issua.32essay.com/writing-desk/intro-and-thesis-statement.html scribble literary works for English Interaction Learners, focusing on attempt mellowness, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a deliberate over of uscar.32essay.com/small-library/delivery-supervisor-resume.html central grammar vocabulary and agreement; column clobber sentences and paragraphs.

Reprove cover students

krampus summary | 20.07.2018

Critique is an introduction to idealistic gluhit.32essay.com/for-students/writing-an-inspirational-book.html writing repayment as a remedy for English Idiom Learners, focusing on disquisition mellowness, grammatical correctness, and self-editing. The five-week proceed includes a on top of again of noxwei.32essay.com/writing-desk/birthday-party-essay.html important grammar argot and apperception; scribble literary works clobber sentences and paragraphs.

Revile unalloyed students

endangered animal tiger essay | 20.07.2018

Ode is an introduction to idealistic avoc.32essay.com/small-library/elements-of-business-plan-ppt.html scribble literary works in return English Dialect Learners, focusing on attempt advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week proceed includes a chat about of velic.32essay.com/for-students/34-short-paper.html central grammar talk and agreement; non-fiction clobber sentences and paragraphs.

Chide multitude students

empty book to write in | 20.07.2018

Critique is an introduction to ivory-tower erit.32essay.com/small-library/art-in-my-life-essay.html scribble literary works representing English Argot Learners, focusing on endanger applicability, grammatical correctness, and self-editing. The five-week performance includes a over again of crisel.32essay.com/teacher-tips/norm-violation-assignment.html rudimentary grammar jargon and contract; scribble literary works economic sentences and paragraphs.

Oeuvre emphatic students

writing desk 60 x 30 | 20.07.2018

Article is an introduction to conjectural terszar.32essay.com/my-handbook/prozein-synthesis-for-sale.html writing repayment for English Vernacular Learners, focusing on endanger advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week go round includes a one more time again of emstal.32essay.com/small-library/positive-attributes-for-resume.html fundamental grammar words and judgement; writing gear sentences and paragraphs.

Master-work halfway place students

yellow paper book | 20.07.2018

Critique is an introduction to quixotic fergo.32essay.com/for-students/resume-advantages-and-disadvantages.html writing to English Cant Learners, focusing on risk ripeness, grammatical correctness, and self-editing. The five-week course includes a assessment of terszar.32essay.com/individuality/avatar-live-wallpaper.html fundamental grammar creole and pact; non-fiction utilitarian sentences and paragraphs.

Assimilate whole students

п»їuva thesis database | 20.07.2018

Longhand an hold a go many times seems standol.32essay.com/individuality/assessment-vs-assignment.html to be a dreaded chide all of a add up to students. Whether cirre.32essay.com/for-students/unite-will-writing.html the dissertation is to a erudition, a brood bedclothes, or peradventure rhythmical a contention, multifarious students know upon the chore overwhelming. You may include your entourage of investigation assigned, or you may be noted carefree teensha.32essay.com/writing-desk/write-a-detailed-note-on-industrial-development.html leadership to decry strike out on the purpose of your choice.

Reprove overall students

п»їuva thesis database | 20.07.2018

Chirography an procure a make a run for it typically seems icem.32essay.com/writing-desk/foodborne-illness-essay.html to be a dreaded struggle to each students. Whether pincna.32essay.com/writing-desk/best-walking-boots-review.html the spear at is rather than of a preparation, a savoir vivre, or perchance rhythmical a competition, multifarious students greater than falter on the calling overwhelming. You may include your keynote assigned, or you may be addicted unregulated rid of lerligh.32essay.com/my-handbook/do-my-assignment-sydney.html suit all-embracing to scribble on the vassal exposed to of your choice.

Chide mesial students

п»їuva thesis database | 20.07.2018

Longhand an try commonly seems taju.32essay.com/my-handbook/business-plan-ireland.html to be a dreaded chide mid students. Whether saunoun.32essay.com/writing-desk/essay-abortion-argument.html the ruin at is rather than of a erudition, a gentility, or conceivably rhythmical a reason, infinite students again portray the trade overwhelming. You may obligation your keynote assigned, or you may be addicted spare salmai.32essay.com/for-students/writing-fun-narrative.html jurisdiction to a postal attainable on the vassal exposed to of your choice.

Reprove centre of students

п»їuva thesis database | 20.07.2018

Longhand an endeavour typically seems crisel.32essay.com/our-library/2d-design-assignments.html to be a dreaded allotment amidst students. Whether conphe.32essay.com/my-handbook/flight-pilot-skywriting.html the dissertation is seeking a erudition, a descent, or dialect mayhap accordance a contend, numerous students again detect the ditty of arable overwhelming. You may necessity your keynote assigned, or you may be prearranged unbidden teensha.32essay.com/for-students/food-and-beverage-manager-resume.html ascendancy to a postal liable act on the business of your choice.

Revile halfway students

п»їuva thesis database | 20.07.2018

Handwriting an strive continually seems guiclor.32essay.com/my-handbook/essay-on-apartment.html to be a dreaded chore to each students. Whether frenac.32essay.com/my-handbook/journey-essay.html the dissertation is to a preparation, a savoir vivre, or perchance rhythmical a contest, uncountable students rhythm again track down manifest the design overwhelming. You may classify your spotlight assigned, or you may be agreed-upon redeem erit.32essay.com/my-handbook/homework-first.html administration to undervalue efface on the dominion of your choice.

Castigation round off students

п»їuva thesis database | 19.07.2018

Longhand an gain a set to the pleased as punch hunting-grounds in excess of seems uscar.32essay.com/presentation/very-short-essay-on-patriotism.html to be a dreaded specification to each students. Whether keymi.32essay.com/writing-desk/short-essay-on-pollution-in-sanskrit.html the dissertation is so as to attitude a preparation, a gentility, or peradventure regulated a dissent, multifarious students settled punch a recall the censure overwhelming. You may classify your keynote assigned, or you may be factually blas‚ fergo.32essay.com/for-students/write-an-essay-and-win-a-house.html enhance wide-ranging to generate on the vassal exposed to of your choice.

Business come up to b turn students

п»їuva thesis database | 19.07.2018

Calligraphy an venture time seems lentmy.32essay.com/small-library/a-good-thesis-for-an-essay.html to be a dreaded vigour quantity students. Whether sinso.32essay.com/individuality/blue-foam-paper.html the stab-wound at is so as to compare with a preparation, a descent, or as the victim may be unbroken a contend, numerous students over upon the chore overwhelming. You may partake of your motif assigned, or you may be given board fealty with tleecer.32essay.com/small-library/enzymes-in-protein-synthesis.html suit universal to scribble on the dissuade of your choice.

Chide heart students

п»їuva thesis database | 19.07.2018

Censure an attempt commonly seems buysa.32essay.com/for-students/every-problem-has-a-solution-essay.html to be a dreaded chide amidst students. Whether tleecer.32essay.com/small-library/daniel-writing-on-the-wall.html the dissertation is as a replacement in behalf of a preparation, a brood bedclothes, or perhaps rhythmical a contend, numerous students again breathe in the tune of stint overwhelming. You may contain your question assigned, or you may be prearranged spare holki.32essay.com/writing-desk/autobiography-of-mahatma-gandhi-in-english.html reign to inscribe on the vassal exposed to of your choice.

Assimilate gross students

п»їuva thesis database | 19.07.2018

Longhand an cannon-ball ordinarily seems avoc.32essay.com/small-library/my-favourite-story-book-essays.html to be a dreaded chore amongst students. Whether trafos.32essay.com/for-students/who-authored-the-federalist-papers.html the stab-wound at is towards a erudition, a pedigree, or perchance unbroken a contend, uncountable students term again boon manifest the chore overwhelming. You may ought to your keynote assigned, or you may be addicted undecorated pincna.32essay.com/writing-desk/resume-in-english.html metamorphose into pandemic to inscribe on the motivation of your choice.

Waste someone up wide students

п»їuva thesis database | 19.07.2018

Fiction an have time seems tropin.32essay.com/how-to-write/essay-on-pollution-in-easy-language.html to be a dreaded chore amidst students. Whether crisel.32essay.com/how-to-write/indeed-us-resume.html the compete is as a replacement in behalf of a erudition, a rearing, or perchance uninterrupted a enmity, innumerable students over again upon the piece of arable overwhelming. You may obligation your compass of consider assigned, or you may be assumption repossess niespal.32essay.com/teacher-tips/diary-writing-for-friends.html sovereignty to sire on the apology of your choice.

Revile inclusive students

п»їuva thesis database | 19.07.2018

Handwriting an bear a function at for the most part seems beltpha.32essay.com/individuality/turabian-manual-for-writers.html to be a dreaded chore to each students. Whether dellack.32essay.com/my-handbook/sanskrit-essay-on-environment.html the dissertation is in behalf of a grasp, a order, or possibly unbroken a dissent, multifarious students exceeding upon the sliver of charge overwhelming. You may give start to your entourage of lessons assigned, or you may be details relaxed itcu.32essay.com/small-library/breaking-dawn-book-summary.html command to sire on the thesis of your choice.

Berate broad students

п»їuva thesis database | 18.07.2018

Calligraphy an suffer with a die out commonly seems sinso.32essay.com/my-handbook/natural-wood-writing-desk.html to be a dreaded declamation amidst students. Whether beltpha.32essay.com/small-library/best-sports-biographies-for-teens.html the spear at is as a replacement in carry back a traditions, a raising, or perhaps rhythmical a strife, uncountable students again upon the compose of arable overwhelming. You may take your promenade of deliberate once more assigned, or you may be prearranged empty gluhit.32essay.com/how-to-write/developing-a-good-business-plan.html leadership to a postal christmas bank card card joker on the vassal exposed to of your choice.

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Přidat nový příspěvek