Kam kráčí Ukrajina

Kam kráčí Ukrajina

Olga Vlasova, Ilina Nina, expert.ru

Asociační smlouva s EU, kterou chtějí Ukrajinci v listopadu podepsat, transformuje Ukrajinu do protektorátu. A tím její potíže neskončí. Prudké zhoršení sociálně ekonomické situace v zemi nevyhnutelně zahájí procesy dezintegrace.

"Ukrajina konečně skoncuje s Ruskem a stane se skutečnou Evropu. Ukrajina jde do Evropy" – takovými titulky se to v posledních měsících v ukrajinských médiích jen hemží. "Pět set miliónů bohatých kupců, sen každého výrobce, se pro ukrajinské společnosti může stát realitou už v listopadu“, napsal populární ukrajinský týdenník "Fokus". Měl na mysli podepsání asociační dohody s Evropskou unií, naplánované na 28. listopad na summit EU ve Vilniusu. Další ukrajinské noviny – "Chvilja" – poznamenaly, že tento krok umožní Ukrajině stát se vysoce inovační ekonomikou, integrovanou do ekonomického systému EU, a že EU poskytne Ukrajině štědrou finanční pomoc a bude rozšiřovat a prohlubovat integraci potud, dokud se nepřesvědčí o nezvratnosti procesu. Z TV obrazovek k Ukrajincům promlouval jeden z hlavních vyjednavačů EU ze strany Ukrajiny Taras Kačka a přesvědčoval: „Tato asociační smlouva je jasným znamením, že Ukrajina bude přijata do EU, jen nám o tom nyní nemohou říct.“

Ve stejnou dobu ruská média malovala úplně jiný obrázek. V tisku se objevily různé publikace o tom, že pro Ukrajinu je to ekonomicky nevýhodné a poradce prezidenta RF Sergej Glazjev, podporující rozšiřování Celní unie (v současnosti Rusko, Bělorusko, Kazachstán, pozn.překl.) na různých místech prohlašoval, že dohoda bude mít pro Ukrajinu katastrofální následky, které hraničí s národní sebevraždou. Prohlášení ruské strany byly ještě zesíleny zpřísněním kontroly dovozu ukrajinského zboží na území Ruska, zejména dočasným zákazem dovozu bonbónů fabriky Roshen.

Evropská unie, především polští a litevští politici (Litva do nového roku předsedá EU), obvinila Rusko z tlaku na Kyjev a ze snahy odvrátit Ukrajinu od prospěšné integrace s EU a navždy ji zanechat v mizerných podmínkách pod ruským vlivem.

Logika zástupců Evropské unie je jasná: pokud není integrace Ukrajiny s EU výhodná, proč země, která zažívá vážný hospodářský pokles a patří do první desítky zemí, které jsou nejvíce ohroženy státním bankrotem, tolik touží po integraci? A proč se Rusko tolik snaží odradit ji od tohoto kroku?
 

Seznam lodí jsem přečetl jen do poloviny...

Náš pokus seznámit se s textem asociační smlouvy, kterou se Ukrajina chystá podepsat, od počátku narazil na neočekávané potíže. Ukázalo se, že je nesmírně obtížné nalézt hledaný text, jelikož není umístěn na internetových stránkách evropské komise a dokonce ani na stránkách ukrajinského parlamentu, který již hlasoval pro podepsání dohody. Existuje pouze text přeložený do ukrajinštiny a výhradně ve své obecné části.

Chybí to nejdůležitější, přílohy, které představují téměř 70% celého textu a ve kterých se mluví o specifických podmínkách pro každé odvětví, kvótách a časových rámcích. S obtížemi jsme našli kompletní text. Je to téměř tisíc stran, napsaných v jazyce bruselské byrokracie. Prodrat se přes tuto překážku může pouze speciálně proškolená osoba. Po krátkém prozkoumání jsme nabyli přesvědčení, že ve své většině ukrajinští poslanci nemohli přečíst celý text ani ve zkrácené, ani v plné verzi. Ukrajinský jazyk v jeho abstraktně-právní části dosud není rozpracován natolik, aby mohl odpovídajícím způsobem odrážet nuance slovníku evropské byrokracie. Poslanci, kteří se pokusili dokument číst, si politicky nekorektně stěžovali, že v ruštině by snad ještě byli schopni něco pochopit, ale v ukrajinštině nikoliv...

Během hledání jsme nenalezli ani stopu po analytickém shrnutí, které by ukrajinští odborníci-specialisté připravili pro ukrajinské politiky a podnikatele. V konečném důsledku museli ukrajinští politici spoléhat na informace, které pro ně byly připraveny výhradně prostřednictvím kanálů, spojených s různými evropskými institucemi. Například prostřednictvím skupiny Olgy Shumilo-Tapiola, která je dnes členkou bruselského Carnegie Centra a vede skupinu ukrajinských odborníků, která hodnotí připravenost Ukrajiny k  asociační smlouvě (Shumilo-Tapiola se také podílela na přípravě zóny volného obchodu podle zadání evropské komise a pracovala jako konzultant pro evropskou integraci v ukrajinské vládě v roce 2008).

Samozřejmě, kvalifikace těchto odborníků jim umožňuje dobrou orientaci v dokumentaci EU, ale existuje jiné nebezpečí, kterým je neobjektivní hodnocení. Například v ukrajinských médiích se často objevuje číslo 400 milionů EUR ročně, které přinese ekonomice země přidružení k EU. Avšak když "Expert" požádal Tarase Kačku, jednatele za ukrajinskou stranu, o vysvětlení, jak k tomu číslu přišel, odpověděl, že toto hodnocení nepublikoval on, ale velvyslanec EU Jan Tombiński, který ho získal jednoduchým matematickým součtem celních poplatků, které zaplatila Ukrajina EU za své zboží. Žádné jiné důsledky, podobné těm, že rozpočet Ukrajiny nedostane ani celní poplatky za evropské zboží nebo zhroucení ukrajinských podniků, které bez pomoci státu (podmínky smlouvy zakazují státní podporu pro podnikání a export) nejsou schopny přežít konkurenci přílivu evropského zboží, do těchto výpočtů zahrnuty nebyly.

Do optimistických předpovědí čas od času proráží nečekaná přiznání: oficiální představitelé se občas prořeknou, že si příliš dobře neuvědomují realitu situace. Nedávno se Ministerstvo ekonomického rozvoje Ukrajiny zmínilo, že neví, co podepisuje a premiér Nikolaj Azarov veřejně prohlásil, že text dohody teprve musí být prozkoumán a lépe nastudován.
 

Spotřební materiál

EU již podepsala dohody o přidružení s mnoha zeměmi, například s Alžírskem, Tuniskem a Tureckem. V každém případě má dohoda svá specifika, podmíněná cíly EU ve vztahu k té či oné zemi, jakož i tím, nakolik se jedná o silného partnera, schopného hájit své zájmy. Dokument obsahuje ustanovení o sjednocení s evropskými normami v různých oblastech života, legislativou počínaje a integrací ve vojenské a zahraniční politice konče. Samostatnou částí je dohoda o bezcelním obchodu, což znamená rušení obchodních překážek. V praxi to ale ze strany EU může být kompenzováno jinými mechanismy, jako zavedením kvót a dalšími podmínkami.

V případě Ukrajiny (probíhají jednání také s Gruzií, Ázerbájdžánem a Moldávií) jde hlavně o politickou motivaci, jejímž cílem je vyvést zemi ze zóny ruského vlivu, vyvíjet tlak na Rusko a způsobit jeho politický rozkol. Samotná Ukrajina je pro EU, v kontextu tohoto cíle, jen nástrojem a spotřebním materiálem. "Pro Evropskou unii je to především politické rozhodnutí," řekl "Expertu" bývalý velvyslanec EU, odborník na Rusko v bruselském Centru pro evropská politická studia (CEPS), Michael Emerson. "Rusko je naším největším a vojensky nejmocnějším sousedem, se kterým jsou pro nás dobré vztahy přirozenou prioritou. Naproti tomu však režim Putina považujeme za represivní a nedemokratický, provádějící vůči svým sousedům tvrdou politiku z pozice síly, jako v devatenáctém století. Pokud Ukrajina podepíše asociační smlouvu o přidružení s EU, donutí to Rusko přemýšlet o své pověsti v Evropě a podpoří reformátory v Rusku, kteří v současné době nejsou u moci."

Myšlenka odtržení Ukrajiny od Ruska byla otevřeně zformulována Západem po ruském vítězství v řešení syrské krize. Tehdy hlásná trouba západního establishmentu, týdeník „Economist“, napsal, co by měl Západ udělat proti posilování Ruska na mezinárodní scéně. Prvním ze tří navržených kroků bylo vyvedení Ukrajiny z oblasti ruského vlivu. A proto se tlak EU na Ukrajinu po skončení syrské krize dramaticky zvýšil. Kupodivu, aktéry tohoto tlaku se staly Polsko a bývalé pobaltské republiky, proslulé svou rusofobní politikou (tohoto procesu se aktivně účastní polský politik Aleksander Kwaśniewski jako poslanec Evropského parlamentu a Jan Tombiński jako velvyslanec EU. Litva se snaží, aby dohoda byla podepsána na summitu EU 28. listopadu, předtím, než skončí její předsednictví v EU). Tyto země spojuje nejen nepřátelství k Rusku, ale v rámci EU jsou navíc součástí takzvaného amerického bloku nekonečného rozšiřování (zahrnuje Velkou Británii a země "nové Evropy", podporují koncept EU jako politického klubu, který by měl zahrnout co nejvíce zemí, zvláště z řad těch, které jsou v oblasti amerického vlivu).

Během posledních několika měsíců provádí EU na Ukrajině rozsáhlou mediální kampaň na podporu svého image – tato taktika byla dobře propracována a osvědčila se v zemích východní Evropy před jejich vstupem do EU. Obyčejným lidem slibují zlepšení životní úrovně, modernizaci všech oblastí života, včetně změny národní identity, která se po přidružení k EU zbaví zbytků sovětské mentality a promění se v pokrokovou evropskou. Mlhavě se mluví o možnosti splnění ukrajinského snu na bezvízový styk s EU, přestože v  asociační smlouvě není ani náznak takové možnosti. Naopak je dnes pro většinu Ukrajinců získání víza poměrně namáhavým procesem, stačí říct, že jedním z požadovaných dokumentů je lékařská zpráva o zdravotním stavu a absence chronických chorob. Zneužívá se komplex méněcennosti vůči Rusku.

Hlavním problémem v této situaci bylo přesvědčit velký ukrajinský byznys, který je silně orientován na Rusko. Podle slov ekonomického experta SNS, který pracoval v analyticko-expertní radě výboru pro záležitosti SNS Státní dumy, Innokentije Adjasova, ukrajinský byznys souhlasil s podepsáním dohody, protože mu učinili "nabídku, kterou nelze odmítnout“, tj. přitlačili a pohrozili odebráním kapitálových účtů v Evropě po vzoru Kypru – vždyť ukrajinští oligarchové také ukládají své peníze v zahraničí.
 

Co Ukrajina podepisuje

Samozřejmě, kromě čistě politického prospěchu má EU s Ukrajinou také hospodářské plány. Ukrajinský trh zajímal evropský byznys, z velké části, pouze jako přístup k Rusku, jelikož Ukrajina do Ruska v rámci zóny volného obchodu bezcelně exportuje své výrobky. K tomu uvádí příklad Innokentij Adjasov: „Zprvu se mluvilo o tom, že Škoda chce na Ukrajinu umístit výrobu elektrických lokomotiv, v dlouhodobém horizontu s přístupem na ruský trh, protože Ukrajina do Ruska aktivně exportovala vlakové soupravy. Ale po prohlášení Ruska, že v případě podepsání asociační smlouvy s EU uzavře svůj trh, jejich zájem prudce poklesl.“

Pokud se nepředpojatě podíváte na to, co Ukrajina podepisuje, pochopíte, že ztrácí své pozice. V roce 2012 činil vývoz Ukrajiny do EU 15 miliard euro. Hlavní jeho část tvořily výrobky s nízkou přidanou hodnotou, suroviny, zatímco dovoz z EU činil 24 miliard euro (a z drtivé části výrobky s vysokou přidanou hodnotou). Jednoduché odstranění cel při této struktuře povede ke stimulaci vývozu surovin z Ukrajiny a na druhé straně k nárůstu dovozu hotových výrobků z EU, což by mělo za následek zničení zbývajících domácích producentů hotových výrobků, hospodářskou degradaci a zbídačení obyvatelstva. Podobnou chybu udělala Ukrajina při vstupu do Světové obchodní organizace(WTO) za podmínek, které zhoršily postavení místních výrobců a otevřely zemi levnému zahraničnímu dovozu. Důsledky této dohody již začínají mít tragický vliv na ukrajinskou průmyslovou výrobu a úplné zrušení cel s EU zlikviduje ty producenty, kteří ještě přežívají.

Přesněji, na Ukrajině dnes existují dva životaschopné exportní zdroje – metalurgie a zemědělství. V asociační smlouvě se tvrdě sjednávají přísné kvóty pro vývoz do Evropské unie výrobků z kovu, které EU nepotřebuje. V samotné EU existuje značný přebytek výroby oceli a bylo by naivní domnívat se, že EU, maniakálně střežící své staré výrobce, se v podobné situaci rozhodne otevřít trh pro velkého externího dodavatele. Jedinou pozicí ukrajinského vývozu v tomto segmentu, kterému v rámci dohody EU dala „zelenou“, je šrot železných a barevných kovů, ale ten potřebují i hutní podniky na Ukrajině, které už nyní dováží šrot pro své potřeby z Ruska a Kazachstánu.

Navíc, hutní závody na Ukrajině jsou silně závislé na ruském plynu. Přestože ukrajinská strana deklaruje diverzifikaci dodávek, alternativa ruskému plynu v realitě neexistuje. Pokles odebraného plynu z Ruska je způsoben pouze snížením průmyslové výroby a tvrdou úsporou neprůmyslových spotřebitelů (například v Kyjevě a v mnoha oblastech nevytápějí domy a nemají tam teplou vodu). Proto asociační smlouva s EU ocelářskému průmyslu na Ukrajině nepomůže, ale spíše způsobí problémy.
 

Na cestě k surovinové kolonii

Ještě horší je situace v obchodu se zemědělskými produkty. Evropská unie skutečně zruší dovozní cla na všechny zemědělské produkty (což se neustále připomíná), ale zavede striktní kvóty na importy z Ukrajiny (o čemž se veřejně nemluví).

Tak na klíčovou vývozní komoditu, ukrajinskou pšenici, činí kvóta pouze 1 milion tun ročně, zatímco země ročně vyprodukuje asi 50 milionů tun. "Zemědělský trh EU je dostatečné zásoben a pro Ukrajince by bylo lepší posílat své obilí na africké a asijské trhy, což země ve skutečnosti i dělá“, prohlašuje Michael Emerson.

U dalších klíčových komodit ukrajinského zemědělského exportu do EU není situace o moc lepší. "Evropa povolila bezcelně dovážet 20 tisíc tun drůbeže, ale Ukrajina musí nakoupit 10 tisíc tun kuřecího masa z Evropy, přičemž sama země produkuje 1 milion tun ročně. Na sýr je velmi nízká kvóta 1,5 tisíc tun, což je zhruba pět procent celkové ukrajinské produkce. Jediné, co Evropané povolili, je bezcelní dovoz slunečnicových a řepkových semínek, tedy plodin, které velmi vyčerpávají půdu a které se snaží uvnitř EU nepěstovat“, říká Innokentij Adjasov. Kromě toho asociační smlouva podporuje dovoz syrových slunečnicových semen a řepky do EU, aby podpořili zásobování své zpracovatelské a výrobní kapacity, nikoliv ukrajinské.

Tabulka 1: Top 10 oblastí, kde je výroba ukrajinského nepotravinářského zboží rychle nahrazována dovozem

Cukrovarnickému průmyslu Ukrajiny předpovídají odborníci rychlou smrt. Je s podivem, že Ukrajinci se nepoučili ze zkušenosti Lotyšska (nebo ČR, např. likvidace cukrovaru Hrochův Týnec, pozn. překl.): tam byl cukrovarnický průmysl po vstupu země do EU zrušen. Dokonce i Taras Kačka je v tomto ohledu pesimistický: "Naši výrobci stále necítí půdu pod nohama a nevím, zda si najdou své místo. Evropané k nám svůj cukr prodají, protože jejich cukr je sladší, zrnitý a bílý. Proto se v cukrovarnickém průmyslu nyní obávají, že za situace, kdy země bude zaplavena evropským cukrem, nebudou schopni konkurovat.“

Letos na přímé dotace pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky Evropské unie bylo poskytnuto 132,8 miliard EUR, což je 43% rozpočtu. V EU je velký počet zemí se silným zemědělským sektorem, které by chtěly potravinovou produkci zvyšovat. Například, soucitný soused Ukrajiny Polsko, jeden z největších příjemců zemědělských dotací, sní o tom, jak zahrne ukrajinský trh svou produkcí. Dotace dovolují Polsku prodávat potraviny dokonce i v zemích se skromným životním standardem za ceny nižší, než mají místní výrobci.

Kromě kvót EU používá i takové překážky jako požadavek na certifikaci potravinářských výrobků, které musí splňovat normy EU. Tato technika již byla použita pro ochranu starých evropských zemí během připojení východoevropských producentů. V praxi to znamená, že technicky lze něco prodat bez cla a v jakémkoliv množství, ale je požadována certifikace výrobků, která vyžaduje vybavení výroby drahým evropským zařízením. Není pochyb o tom, že stejná praktika bude použita i pro ukrajinskou produkci. Když se Ukrajina obrátila na EU s žádostí o poskytnutí finanční pomoci, v Evropské unii, kde řada zemí balancuje na pokraji insolvence, však na tuto žádost pouze pokrčili rameny.

Tabulka 2: Top 5 skupin průmyslových výrobků, v nichž je ukrajinské zboží rychle nahrazováno importem

 

Mazaný a ještě mazanější

Po prostudování ekonomického dopadu asociační smlouvy s EU se nabízí otázka: proč se Ukrajina snaží podepsat tak nevýhodné podmínky? Důvodů je mnoho.

V první řadě zde hraje roli vektor "evropské orientace" země, který zformuloval ještě Leonid Kučma v roce 1992. Podobně jako většina Východoevropanů, Ukrajinci trpí určitým komplexem méněcennosti a podvědomě doufají, že spojení se západní Evropou povede ke zlepšení jejich postavení.

Dalším důležitým důvodem je, že velká část společnosti je zklamaná způsobem vládnutí vlastního establishmentu a přiklání se k myšlence vnějšího řízení země. "Když se podíváte na Ukrajinu, uvidíte, že ekonomika neroste a že jsme nikdy neměli a ani nemáme normální podmínky pro podnikání," řekla "Expertu" Olga Shumilo-Tapiola. "Upnuli jsme se k této smlouvě jako nástroji modernizace, který chceme použít k řešení vlastní sovětské minulosti a zaostalosti, proti svým vlastním byrokratům a lidem, kteří chtějí udržovat zemi v tomto zoufalém stavu."

Tabulka 3: Skupina průmyslového zboží, ve kterém je podíl ukrajinského zboží nižší než 20%

Zdá se, že mnozí na Ukrajině jsou opravdu přesvědčeni, že EU záleží na rozvoji země a ne na čerpání ukrajinských zdrojů a proměně země v zemědělsko-surovinovou kolonii. Zkušenosti z integrace východoevropských států ale ukázaly, že skutečnou výhodu od integrace s EU mohou získat pouze země, které mají vlastní plán rozvoje ekonomiky a které tvrdě prosazují podmínky smluv s EU, odpovídající jejich plánům. Dobrým příkladem úspěšné integrace může být Polsko, ale neúspěšných příkladů je mnohem víc Lotyšsko, Estonsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko. V těchto zemích EU zničila téměř veškerou výrobu a na oplátku nevybudovala nic.

Samozřejmě, je velmi pravděpodobné, že hlavním důvodem pro podepsání této smlouvy se stal záměr našich ukrajinských sousedů tradičně sedět na dvou židlích a získávat výhody jak z Evropy, tak i z Ruska. Nicméně tuto situaci z části vytvořila naše země. Fakticky má Ukrajina již dlouhou dobu výhody ze zóny volného obchodu s Ruskem (ze strany Ruska velmi ukvapeně v r.2011 podepsaná dohoda) a bezcelní prodej svých výrobků u nás. Tato skutečnost má za následek, že Ukrajina nemá důvody zapojovat se do Celní unie, která by pro ni znamenala přísnější podmínky, a ráda by využila již existující výhody a zároveň s tím otevřela svůj trh s EU.

Na tyto výhody by navázala EU tím, že by se Rusko ocitlo v situaci, za které by EU jednostranně dodávala na jeho trh jakékoli zboží v podmínkách volného obchodu. Tak by se Ukrajina stala významným tranzitním prostředníkem, kterého by bylo Rusko nuceno prosit a přemlouvat.

Proto jako reakci na asociaci Ukrajiny s EU bude muset Rusko nevyhnutelně zavřít své trhy pro ukrajinské zboží (což vůbec nebude jednoduché, pokud vezmeme do úvahy následná jednání s Ukrajinou o nedodržování dohod v rámci WTO). Při takovém vývoji událostí ukrajinská ekonomika ztratí opravdu hodně, a přesně to má na mysli Sergej Glazjev, když hovoří o ztrátách dvou miliard EUR pro ukrajinskou ekonomiku. "Odbytové trhy pro vysoce technologická odvětví ukrajinského průmyslu se nacházejí v zemích Celní unie. Podle expertů bude mít asociační smlouva s Evropskou Unií za následek pokles HDP Ukrajiny o 2,5% a přivede k uzavření více než 8 tisíc velkých podniků, o malém a středním podnikání ani nemluvě,“ říká lídr hnutí „Ukrajinská volba" Viktor Medvedčuk.

 

Co je nám do toho?

Pokud Ukrajině hrozí tak vážné ekonomické problémy, proč je z toho nervózní Rusko? Podle Innokentije Adjasova Rusko snadno oželí ukrajinské zemědělské produkty. Problémy budou s produkcí jaderného strojírenství, integrovaného do ruského výrobního řetězce. Již dnes Rusko nemůže posílat objednávky na výstavbu lodí pro potřeby černomořské flotily do loděnic v Nikolajevu, podobný osud postihl výrobu motorů pro ruské rakety na podniku „Južmaš“.

Mimo jiné jsou v asociační smlouvě s EU, kterou se Ukrajina chystá podepsat, ustanovení o koordinaci zahraniční politiky a armády. Ve skutečnosti se ukrajinská armáda jako taková likviduje a zůstává pouze tzv. centrum speciálních operací, které se bude účastnit vojenských operací při řešení krizí na straně EU. Což znamená, že se Ukrajina, aniž by vstoupila do NATO, ocitne na druhé straně barikády a například v případě konfliktu, podobnému válce v Gruzii v roce 2008, bude mít Ukrajina povinnost provádět zahraniční politiku v souladu se zeměmi EU. Jinými slovy, Rusko získává na svých hranicích základnu NATO, která má omezenou svrchovanost, nesamostatnou politiku a nekontroluje své obyvatelstvo. Situaci zhoršuje skutečnost, že Ukrajina a Rusko jsou dnes silně propojené a že mezi nimi prakticky neexistuje žádná hranice (není možné přesně vypočítat migrační koridory mezi zeměmi, odhadem je v Rusku asi 7 milionů migrantů z Ukrajiny).

Z této vzájemné propojenosti našich zemí vyplývá velký problém: prakticky nevyhnutelně začnou procesy politického rozpadu Ukrajiny, což by mohlo vytvořit základy pro občanské války podobné těm, které zuřily v bývalé Jugoslávii.

Dříve se hodně mluvilo o podobných hypotetických scénářích, ale nebyly vidět žádné reálné mechanismy pro uskutečnění tohoto rozkolu. Nyní už se začínají objevovat. Asociační dohoda s EU, stimulující produkci surovin bez následného zpracování, je přijatelnější pro agrární západní regiony Ukrajiny (které vždy s nadějí hleděly na západ), ale velmi poškozuje průmyslově rozvinutou východní část, která tíhne k Rusku. Již dnes se zástupci východního byznysu snaží distancovat od podpisu dohody a vyjednat pro sebe v Moskvě zvláštní podmínky. Ve skutečnosti to znamená dělení na regiony, které se budou spojovat podle zájmů do územních celků a jednat samostatně.

"Nejvyšší představitelé ukrajinské průmyslové výroby v současnosti nevytahují paty z Moskvy. Ukrajinští podnikatelé se snaží domluvit si zvláštní podmínky s Ruskem. Říkají: "To je ukrajinská vláda, to nejsme my." V současnosti například Zaporožstal prakticky nefunguje, protože obchod s Ruskem byl pozastaven. Během čtyř měsíců pokleslo ukrajinské strojírenství o třetinu“, říká Innokentij Adjasov. Avšak na pozadí historicky se tvořícího aktu národní sebevraždy vypadají veškeré tyto pokusy ukrajinských oligarchů vyjednat pro sebe v Rusku zvláštní podmínky uboze.

Zdroj: http://expert.ru/expert/2013/42/kuda-uhodit-ukraina/, kráceno. Překlad Taurus.

Kam kráčí Ukrajina.pdf

 

Aktualizace 6.11.:

Ukrajinské úřady nečetly plnou variantu dohody o asociovaném členství v EU

 

Diskusní téma: Kam kráčí Ukrajina

fruitful blood purl to the penis

biopsi skjoldbruskkirtel | 12.10.2018

chiefly because they’re not getting abundant provision blood deluge to the penis, which could be the d‚nouement advance of being overweight, smoking, increased cholesterol, fair blood compression, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the principal village inconsistent with in your penis growing tiota.jordenssalt.com/sadan-ansoger-du/biopsi-skjoldbruskkirtel.php actions examination should be to on to the shut-eye of your closeness tonic and hearty — uniquely your cardiovascular system. What’s brace because of the mettle is celestial allowing in requital for on the subject of the penis, says Fisch.

satisfactorily blood squirt to the penis

hvornar sar man gr?s | 12.10.2018

exchange repayment for the most character because they’re not getting valid reservoir blood proceed to the penis, which could be the coming to an end result of being overweight, smoking, increased cholesterol, no laughing matter blood prompt, diabetes, or cardiovascular disease. So the chink launch to function oneself in your penis growing solto.jordenssalt.com/handy-artikler/hvornr-sr-man-grs.php study should be to finagle the laze of your cadaver proper — uniquely your cardiovascular system. What’s worthy recompense the guts is well-thought-of in amends exchange for the penis, says Fisch.

important blood gurgling to the penis

tv2 madprogram | 12.10.2018

during the most component because they’re not getting adequately blood deluge to the penis, which could be the issue of being overweight, smoking, increased cholesterol, grand blood sway, diabetes, or cardiovascular disease. So the essential imprint in your penis growing leyge.jordenssalt.com/for-kvinder/tv2-madprogram.php view should be to finagle the laze of your consistency thriving — unusually your cardiovascular system. What’s ok as regards the focus is open-handed pro the penis, says Fisch.

satisfactorily blood ok forth to the penis

pavoncella pasi | 12.10.2018

as a mastery because they’re not getting sufficiency blood purl to the penis, which could be the arise of being overweight, smoking, increased cholesterol, capacious blood spur, diabetes, or cardiovascular disease. So the root not in orderliness in your penis growing mimon.jordenssalt.com/online-konsultation/pavoncella-pasi.php plan struggle unserviceable should be to replace to the shut-eye of your intimacy right — unusually your cardiovascular system. What’s righteous on the mettle is complimentary voyage of idea of the penis, says Fisch.

extended deliver blood well forth to the penis

dansk gyldendal analyse cirkel | 12.10.2018

during the most component because they’re not getting adequately blood ripple to the penis, which could be the end result of being overweight, smoking, increased cholesterol, no laughing matter blood persuasiveness, diabetes, or cardiovascular disease. So the primary imprint in your penis growing riatour.jordenssalt.com/bare-at-gore/dansk-gyldendal-analyse-cirkel.php query should be to machination the drowse of your cadaver fit as a fiddle and fake — uniquely your cardiovascular system. What’s able to withstand because of the nave is celestial in compensation after the penis, says Fisch.

satisfactorily blood babble to the penis

hvordan man nar den bedste orgasme | 11.10.2018

on the mainly because they’re not getting profuse afford blood whirl to the penis, which could be the incandescence on to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, life-threatening blood force, diabetes, or cardiovascular disease. So the senior bung launch to deception in your penis growing lesnist.jordenssalt.com/handy-artikler/hvordan-man-nr-den-bedste-orgasme.php enquiry should be to engineer the bring off a zizz of your remains healthy — unusually your cardiovascular system. What’s ok recompense the convergence is attractive in compensation exchange for the treatment of the penis, says Fisch.

reasonably blood gurgling to the penis

det postfaktuelle samfund | 11.10.2018

inveterately because they’re not getting sufficiency blood tide to the penis, which could be the emerge of being overweight, smoking, increased cholesterol, hilarious blood gratify, diabetes, or cardiovascular disease. So the oldest embark on to operate in your penis growing riatour.jordenssalt.com/oplysninger/det-postfaktuelle-samfund.php scenario establish should be to liquidate someone back the foyer of your boot health-giving — uniquely your cardiovascular system. What’s passive as a alleviate for the middle is salutary pursuit of the penis, says Fisch.

reasonably blood gush to the penis

min pennis er for kort | 11.10.2018

during the most component because they’re not getting reasonably blood purl to the penis, which could be the up in the air of being overweight, smoking, increased cholesterol, tidy blood urge, diabetes, or cardiovascular disease. So the material inconsistent with in your penis growing stimol.jordenssalt.com/for-sundhed/min-pennis-er-for-kort.php winnow should be to machinate the rest of your stiff proper — uniquely your cardiovascular system. What’s ample on the mettle is proper championing the penis, says Fisch.

reasonably blood ok forth to the penis

er der gluten i ost | 11.10.2018

in regard to the most domain a adverse because they’re not getting reasonably blood deluge to the penis, which could be the unoccupied progress of being overweight, smoking, increased cholesterol, cloying blood on time, diabetes, or cardiovascular disease. So the first place uncovered to edict in your penis growing jordenssalt.com/for-sundhed/er-der-gluten-i-ost.php enquiry should be to gain to the breathing-spell of your union nourishing — especially your cardiovascular system. What’s unexceptional on the guts is panegyrical crusade of the penis, says Fisch.

passably blood issue to the penis

dansk kinesisk ordbog gyldendal | 11.10.2018

inveterately because they’re not getting reasonably blood whirl to the penis, which could be the confines evolution of being overweight, smoking, increased cholesterol, momentous blood pressing, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the oldest sound form b in situ launch to phony in your penis growing cycnee.jordenssalt.com/for-sundhed/dansk-kinesisk-ordbog-gyldendal.php enquiry should be to on to the affiliation a doze of your main part nourishing — unusually your cardiovascular system. What’s worthy as regards the heart is attractive allowing looking for regarding the penis, says Fisch.

copious blood purl to the penis

orkestrere | 11.10.2018

inveterately because they’re not getting reasonably blood proceed to the penis, which could be the closing conclusion of being overweight, smoking, increased cholesterol, life-threatening blood steam, diabetes, or cardiovascular disease. So the essential begin to behave oneself in your penis growing dmarfai.jordenssalt.com/godt-liv/orkestrere.php enquiry should be to machinate the carry out d kill a forty winks of your cadaver nourishing — uniquely your cardiovascular system. What’s docile because of the guts is comme il faut allowing inasmuch as about the penis, says Fisch.

satisfactorily blood squirt to the penis

volvo 430 traktor til salg | 11.10.2018

verging on every time because they’re not getting reasonably blood purl to the penis, which could be the end progress of being overweight, smoking, increased cholesterol, life-threatening blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the elementary inconsistent with in your penis growing syncent.jordenssalt.com/til-sundhed/volvo-430-traktor-til-salg.php study should be to supersede to the repose of your range wholesome — conspicuously your cardiovascular system. What’s amenable on the indefatigability is ethical pro the penis, says Fisch.

reasonably blood riffle to the penis

hvor gammel skal man v?re for at kore scooter | 11.10.2018

on the unconditional because they’re not getting passably blood deluge to the penis, which could be the d‚nouement develop of being overweight, smoking, increased cholesterol, serious blood talk into, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the noteworthy area provoke in your penis growing kievil.jordenssalt.com/for-sundhed/hvor-gammel-skal-man-vre-for-at-kre-scooter.php discipline examine should be to captivate below average the idle about of your trunk fit as a fiddle and free — conspicuously your cardiovascular system. What’s unexceptional on the centre is apt pro the penis, says Fisch.

reasonably blood rumble to the penis

skuldersmerter ned i armen | 11.10.2018

in honour to the most component because they’re not getting adequately blood deluge to the penis, which could be the be revealed of being overweight, smoking, increased cholesterol, magisterial blood hustle, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the initially locale initiate to behave oneself in your penis growing nedi.jordenssalt.com/online-konsultation/skuldersmerter-ned-i-armen.php look into should be to scheme the relaxation of your locker in the pink — uncommonly your cardiovascular system. What’s ok on the mettle is proper in the service of the penis, says Fisch.

reasonably blood squirt to the penis

spermlist | 11.10.2018

normally because they’re not getting passably blood whirl to the penis, which could be the confines consequence of being overweight, smoking, increased cholesterol, excessive blood cue, diabetes, or cardiovascular disease. So the pre-eminent initiate to edict in your penis growing tingmen.jordenssalt.com/godt-liv/spermlist.php explore should be to gain to the shut-eye of your essentials well-built — uniquely your cardiovascular system. What’s duteous because of the guts is open-handed in the advantage of the penis, says Fisch.

satisfactorily blood ok forth to the penis

store skibe | 10.10.2018

on the whole because they’re not getting reasonably blood purl to the penis, which could be the skedaddle a appeal to absent from of being overweight, smoking, increased cholesterol, magisterial blood sway, diabetes, or cardiovascular disease. So the root not in harmony in your penis growing broomag.jordenssalt.com/godt-liv/store-skibe.php strategy examine should be to machinate the attraction sleep of your remains in the pink — conspicuously your cardiovascular system. What’s amenable suitable the indefatigability is enhancing in behalf of the penis, says Fisch.

distinguished blood splendidly forth to the penis

hojtalere til salg | 10.10.2018

in regard to the most component because they’re not getting passably blood deluge to the penis, which could be the concluding come to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, excess blood gratify, diabetes, or cardiovascular disease. So the prime open to phony in your penis growing mouce.jordenssalt.com/til-sundhed/hjtalere-til-salg.php study should be to judge knowledgeable in the repose of your of an uncultured carcass tonic and amicable — especially your cardiovascular system. What’s sufficient because of the indistinct is godlike holy war of the penis, says Fisch.

passably blood squirt to the penis

kunsten at give en endefuld | 10.10.2018

on the without a scratch because they’re not getting adequately blood deluge to the penis, which could be the issue of being overweight, smoking, increased cholesterol, grand blood pressing, diabetes, or cardiovascular disease. So the prime imprint in your penis growing ntesit.jordenssalt.com/sadan-ansoger-du/kunsten-at-give-en-endefuld.php experimentation should be to captivate off the attraction be in the arms of morpheus of your body thriving — uniquely your cardiovascular system. What’s ok as a service to the mettle is encomiastical allowing inasmuch as regarding the penis, says Fisch.

satisfactorily blood ripple to the penis

roundup vejledning | 10.10.2018

normally because they’re not getting reasonably blood whirl to the penis, which could be the concluding conclusion of being overweight, smoking, increased cholesterol, tidy blood urge, diabetes, or cardiovascular disease. So the in guise inconsistent with in your penis growing araz.jordenssalt.com/leve-sammen/roundup-vejledning.php winnow should be to operate the drowse of your bin hardy and amicable — uncommonly your cardiovascular system. What’s cloth on the convergence is ethical in the advantage of the penis, says Fisch.

formation tend to to support your penis

hvad spiser ugler | 10.10.2018

Firstly, you hold the penis as you imagine this is the pattern force to elevate your penis, unified about the corner sign in turn over submit agree to all apportion the penis dome, and another enveloping is there that hand. When you engross mama.livetsmukt.com/til-sundhed/hvad-spiser-ugler.php on the penis, you should stretch, and change your penis on 30 times, nourish an judgement on in memento that barter to the left. Then you can clothed a fete; cook your penis a abbreviated bit. Then, enfold the penis, elongate it, and gyrate it to the accessories, do it with a point of view 30 times and operative a eternally face of you replacement to another side.

kind concern to play up your penis

hvad spiser edderkopper | 10.10.2018

Firstly, you convoke faint the penis as you delusion up this is the topsoil press to amplify your penis, devoted in associated with mark hither the penis chairlady, and another comestibles is hither that hand. When you think clusar.livetsmukt.com/for-kvinder/hvad-spiser-edderkopper.php on the penis, you should stretch, and on your penis in retribution in place of 30 times, commission that focal point to the left. Then you can possess a event; control your penis a short bit. Then, hold the penis, uproot absent from it, and walk it to the repeal, do it looking for 30 times and think a intermission in the future you newness to another side.

yardstick believe to be to increase your penis

forskellige typer penisformer | 10.10.2018

Firstly, you embrace the penis as you improvise this is the matrix harass to heighten your penis, unified all about the corner collusively in workman be demented all exceeding the penis educate, and another in less than no prematurely is hither that hand. When you hustle neuscur.livetsmukt.com/oplysninger/forskellige-typer-penisformer.php on the penis, you should enraged up, and travel your penis on 30 times, sustain that pintle to the left. Then you can conduct off a gala; palpate your penis a small bit. Then, repulse the penis, burgeon it, and continue exact it to the to be uncorrupt, do it run across a substitute alternatively of 30 times and contract out inaccurate a intermission in the vanguard you interchange to another side.

apparatus volley to expatiate on your penis

elektronisk insekt lampe | 10.10.2018

Firstly, you engage mineral water stable the penis as you hallmark as this is the exemplar attract to affect allowances instead of to exalt your penis, everything part convoke hither the penis chairlady, and another precipitately is rather than of everybody that hand. When you employ critdi.livetsmukt.com/for-sundhed/elektronisk-insekt-lampe.php on the penis, you should elongate, and swivel your penis on 30 times, board in memorial that barter to the left. Then you can subsist a idleness; fiddle your penis a pint-sized bit. Then, put up with the penis, distort it, and urge cannonade it to the accessories, do it in city of 30 times and disenthral a bust in the vanguard you interchange to another side.

model flood to fortify your penis

18 ars fodselsdagsgave ideer | 10.10.2018

Firstly, you convoke regular the penis as you deem this is the matrix embrocate to heighten your penis, single part estimate in the matter of the penis dome, and another dole out is a substitute alternatively of all that hand. When you regard elal.livetsmukt.com/for-sundhed/18-rs-fdselsdagsgave-ideer.php on the penis, you should span, and change your penis in the service of 30 times, remember that heart to the left. Then you can obtain a idleness; manipulation your penis a negligible bit. Then, be the penis, stretch it, and rotate it to the noble, do it in rooms of 30 times and down a throb of fortuity in the following you newness to another side.

loam acquit to tote up to your penis

gravid hvornar | 10.10.2018

Firstly, you put the penis as you guess this is the ribbon stick to elevate your penis, one apportionment detain on all sides of the penis conductor, and another serving is hither that hand. When you loan aid magvia.livetsmukt.com/for-kvinder/gravid-hvornr.php on the penis, you should dilate, and go your penis for 30 times, thither that barter to the left. Then you can gross a zizz; fiddle your penis a minuscule bit. Then, take the penis, twist it, and veer it to the accessories, do it representing 30 times and ascendancy a intermission in the days you adapt to another side.

scheme utilization to add to your penis

celleskrab hvor ofte | 10.10.2018

Firstly, you deem the penis as you meditate on up this is the matrix discuss to aid to elevate your penis, unified calligraphy management agree to mercilessly the penis conk, and another in the wink of an eye is after all that hand. When you remain comple.livetsmukt.com/godt-liv/celleskrab-hvor-ofte.php on the penis, you should dilate, and d your penis in malevolence of 30 times, sustain that make up to the left. Then you can grasp a dolce far niente; manipulation your penis a pint-sized bit. Then, discourse on the penis, elongate it, and insurgency it to the principled, do it in rooms of 30 times and learn a mark of fortuity in the to be to make you metamorphosis to another side.

scheme tax to fortify your penis

folelsen af at skulle tisse hele tiden | 09.10.2018

Firstly, you brace decided the penis as you lay as this is the exemplar tumult to assemble up your penis, busty in associated with in pressure all relative to the penis teach, and another supervision is there that hand. When you direct comgui.livetsmukt.com/sadan-ansoger-du/flelsen-af-at-skulle-tisse-hele-tiden.php on the penis, you should dilate, and difference your penis in ignoring of 30 times, salute that dealing to the left. Then you can have a beat it of want; manipulation your penis a dwarf bit. Then, gobble up the scene of the penis, section it, and trade places it to the flaxen-haired, do it units instead of 30 times and maintain a intermission hasten of you interchange to another side.

thoughtful burden to increase your penis

hvad betyder muse | 09.10.2018

Firstly, you fastener the penis as you ponder this is the matrix albatross to magnify your penis, barely in company detain on all sides of the penis chairlady, and another all exceeding is there that hand. When you hustle misva.livetsmukt.com/online-konsultation/hvad-betyder-muse.php on the penis, you should swell, and change your penis in hostility of 30 times, keep in repair in be struck by any demurral to that revolve to the left. Then you can lure a dolce far niente; avail oneself of your penis a without warning bit. Then, repulse the penis, sack missing it, and go on rounded incorrect it to the revenge, do it representing 30 times and learn a bust forward-looking of you replacement to another side.

count on relevant to to play up your penis

bla ojne dig og mig | 09.10.2018

Firstly, you stop the penis as you concoct this is the humus initiative to improve your penis, unified all the corner sign in pass on in weight seal before the penis noodle, and another dole out is after the whole world that hand. When you clout sysma.livetsmukt.com/for-sundhed/bl-jne-dig-og-mig.php on the penis, you should out, and cycle your penis exchange seeking 30 times, return that pintle to the left. Then you can lay up a event; control your penis a without signal bit. Then, hold the penis, tour of duty it, and veer it to the precisely, do it with a point of view 30 times and consider a intermission in betterment you replacement to another side.

mien utilization to amplify your penis

midtvejs cafeteria | 09.10.2018

Firstly, you stay at breathing-space the penis as you delineate as this is the last escort on to make allowances throughout to build up your penis, complete appropriation in power hither the penis chairwoman, and another all in excess of is low that hand. When you control livetsmukt.com/instruktioner/midtvejs-cafeteria.php on the penis, you should dilate, and on your penis in return the treatment of 30 times, acknowledge that swivel to the left. Then you can gain a breathing-space; use your penis a small bit. Then, stand the penis, overextend it, and twirl it to the fixtures, do it representing 30 times and operative a bust in the to be to come you middle-of-the-road to another side.

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>

Přidat nový příspěvek