Kam kráčí Ukrajina

Kam kráčí Ukrajina

Olga Vlasova, Ilina Nina, expert.ru

Asociační smlouva s EU, kterou chtějí Ukrajinci v listopadu podepsat, transformuje Ukrajinu do protektorátu. A tím její potíže neskončí. Prudké zhoršení sociálně ekonomické situace v zemi nevyhnutelně zahájí procesy dezintegrace.

"Ukrajina konečně skoncuje s Ruskem a stane se skutečnou Evropu. Ukrajina jde do Evropy" – takovými titulky se to v posledních měsících v ukrajinských médiích jen hemží. "Pět set miliónů bohatých kupců, sen každého výrobce, se pro ukrajinské společnosti může stát realitou už v listopadu“, napsal populární ukrajinský týdenník "Fokus". Měl na mysli podepsání asociační dohody s Evropskou unií, naplánované na 28. listopad na summit EU ve Vilniusu. Další ukrajinské noviny – "Chvilja" – poznamenaly, že tento krok umožní Ukrajině stát se vysoce inovační ekonomikou, integrovanou do ekonomického systému EU, a že EU poskytne Ukrajině štědrou finanční pomoc a bude rozšiřovat a prohlubovat integraci potud, dokud se nepřesvědčí o nezvratnosti procesu. Z TV obrazovek k Ukrajincům promlouval jeden z hlavních vyjednavačů EU ze strany Ukrajiny Taras Kačka a přesvědčoval: „Tato asociační smlouva je jasným znamením, že Ukrajina bude přijata do EU, jen nám o tom nyní nemohou říct.“

Ve stejnou dobu ruská média malovala úplně jiný obrázek. V tisku se objevily různé publikace o tom, že pro Ukrajinu je to ekonomicky nevýhodné a poradce prezidenta RF Sergej Glazjev, podporující rozšiřování Celní unie (v současnosti Rusko, Bělorusko, Kazachstán, pozn.překl.) na různých místech prohlašoval, že dohoda bude mít pro Ukrajinu katastrofální následky, které hraničí s národní sebevraždou. Prohlášení ruské strany byly ještě zesíleny zpřísněním kontroly dovozu ukrajinského zboží na území Ruska, zejména dočasným zákazem dovozu bonbónů fabriky Roshen.

Evropská unie, především polští a litevští politici (Litva do nového roku předsedá EU), obvinila Rusko z tlaku na Kyjev a ze snahy odvrátit Ukrajinu od prospěšné integrace s EU a navždy ji zanechat v mizerných podmínkách pod ruským vlivem.

Logika zástupců Evropské unie je jasná: pokud není integrace Ukrajiny s EU výhodná, proč země, která zažívá vážný hospodářský pokles a patří do první desítky zemí, které jsou nejvíce ohroženy státním bankrotem, tolik touží po integraci? A proč se Rusko tolik snaží odradit ji od tohoto kroku?
 

Seznam lodí jsem přečetl jen do poloviny...

Náš pokus seznámit se s textem asociační smlouvy, kterou se Ukrajina chystá podepsat, od počátku narazil na neočekávané potíže. Ukázalo se, že je nesmírně obtížné nalézt hledaný text, jelikož není umístěn na internetových stránkách evropské komise a dokonce ani na stránkách ukrajinského parlamentu, který již hlasoval pro podepsání dohody. Existuje pouze text přeložený do ukrajinštiny a výhradně ve své obecné části.

Chybí to nejdůležitější, přílohy, které představují téměř 70% celého textu a ve kterých se mluví o specifických podmínkách pro každé odvětví, kvótách a časových rámcích. S obtížemi jsme našli kompletní text. Je to téměř tisíc stran, napsaných v jazyce bruselské byrokracie. Prodrat se přes tuto překážku může pouze speciálně proškolená osoba. Po krátkém prozkoumání jsme nabyli přesvědčení, že ve své většině ukrajinští poslanci nemohli přečíst celý text ani ve zkrácené, ani v plné verzi. Ukrajinský jazyk v jeho abstraktně-právní části dosud není rozpracován natolik, aby mohl odpovídajícím způsobem odrážet nuance slovníku evropské byrokracie. Poslanci, kteří se pokusili dokument číst, si politicky nekorektně stěžovali, že v ruštině by snad ještě byli schopni něco pochopit, ale v ukrajinštině nikoliv...

Během hledání jsme nenalezli ani stopu po analytickém shrnutí, které by ukrajinští odborníci-specialisté připravili pro ukrajinské politiky a podnikatele. V konečném důsledku museli ukrajinští politici spoléhat na informace, které pro ně byly připraveny výhradně prostřednictvím kanálů, spojených s různými evropskými institucemi. Například prostřednictvím skupiny Olgy Shumilo-Tapiola, která je dnes členkou bruselského Carnegie Centra a vede skupinu ukrajinských odborníků, která hodnotí připravenost Ukrajiny k  asociační smlouvě (Shumilo-Tapiola se také podílela na přípravě zóny volného obchodu podle zadání evropské komise a pracovala jako konzultant pro evropskou integraci v ukrajinské vládě v roce 2008).

Samozřejmě, kvalifikace těchto odborníků jim umožňuje dobrou orientaci v dokumentaci EU, ale existuje jiné nebezpečí, kterým je neobjektivní hodnocení. Například v ukrajinských médiích se často objevuje číslo 400 milionů EUR ročně, které přinese ekonomice země přidružení k EU. Avšak když "Expert" požádal Tarase Kačku, jednatele za ukrajinskou stranu, o vysvětlení, jak k tomu číslu přišel, odpověděl, že toto hodnocení nepublikoval on, ale velvyslanec EU Jan Tombiński, který ho získal jednoduchým matematickým součtem celních poplatků, které zaplatila Ukrajina EU za své zboží. Žádné jiné důsledky, podobné těm, že rozpočet Ukrajiny nedostane ani celní poplatky za evropské zboží nebo zhroucení ukrajinských podniků, které bez pomoci státu (podmínky smlouvy zakazují státní podporu pro podnikání a export) nejsou schopny přežít konkurenci přílivu evropského zboží, do těchto výpočtů zahrnuty nebyly.

Do optimistických předpovědí čas od času proráží nečekaná přiznání: oficiální představitelé se občas prořeknou, že si příliš dobře neuvědomují realitu situace. Nedávno se Ministerstvo ekonomického rozvoje Ukrajiny zmínilo, že neví, co podepisuje a premiér Nikolaj Azarov veřejně prohlásil, že text dohody teprve musí být prozkoumán a lépe nastudován.
 

Spotřební materiál

EU již podepsala dohody o přidružení s mnoha zeměmi, například s Alžírskem, Tuniskem a Tureckem. V každém případě má dohoda svá specifika, podmíněná cíly EU ve vztahu k té či oné zemi, jakož i tím, nakolik se jedná o silného partnera, schopného hájit své zájmy. Dokument obsahuje ustanovení o sjednocení s evropskými normami v různých oblastech života, legislativou počínaje a integrací ve vojenské a zahraniční politice konče. Samostatnou částí je dohoda o bezcelním obchodu, což znamená rušení obchodních překážek. V praxi to ale ze strany EU může být kompenzováno jinými mechanismy, jako zavedením kvót a dalšími podmínkami.

V případě Ukrajiny (probíhají jednání také s Gruzií, Ázerbájdžánem a Moldávií) jde hlavně o politickou motivaci, jejímž cílem je vyvést zemi ze zóny ruského vlivu, vyvíjet tlak na Rusko a způsobit jeho politický rozkol. Samotná Ukrajina je pro EU, v kontextu tohoto cíle, jen nástrojem a spotřebním materiálem. "Pro Evropskou unii je to především politické rozhodnutí," řekl "Expertu" bývalý velvyslanec EU, odborník na Rusko v bruselském Centru pro evropská politická studia (CEPS), Michael Emerson. "Rusko je naším největším a vojensky nejmocnějším sousedem, se kterým jsou pro nás dobré vztahy přirozenou prioritou. Naproti tomu však režim Putina považujeme za represivní a nedemokratický, provádějící vůči svým sousedům tvrdou politiku z pozice síly, jako v devatenáctém století. Pokud Ukrajina podepíše asociační smlouvu o přidružení s EU, donutí to Rusko přemýšlet o své pověsti v Evropě a podpoří reformátory v Rusku, kteří v současné době nejsou u moci."

Myšlenka odtržení Ukrajiny od Ruska byla otevřeně zformulována Západem po ruském vítězství v řešení syrské krize. Tehdy hlásná trouba západního establishmentu, týdeník „Economist“, napsal, co by měl Západ udělat proti posilování Ruska na mezinárodní scéně. Prvním ze tří navržených kroků bylo vyvedení Ukrajiny z oblasti ruského vlivu. A proto se tlak EU na Ukrajinu po skončení syrské krize dramaticky zvýšil. Kupodivu, aktéry tohoto tlaku se staly Polsko a bývalé pobaltské republiky, proslulé svou rusofobní politikou (tohoto procesu se aktivně účastní polský politik Aleksander Kwaśniewski jako poslanec Evropského parlamentu a Jan Tombiński jako velvyslanec EU. Litva se snaží, aby dohoda byla podepsána na summitu EU 28. listopadu, předtím, než skončí její předsednictví v EU). Tyto země spojuje nejen nepřátelství k Rusku, ale v rámci EU jsou navíc součástí takzvaného amerického bloku nekonečného rozšiřování (zahrnuje Velkou Británii a země "nové Evropy", podporují koncept EU jako politického klubu, který by měl zahrnout co nejvíce zemí, zvláště z řad těch, které jsou v oblasti amerického vlivu).

Během posledních několika měsíců provádí EU na Ukrajině rozsáhlou mediální kampaň na podporu svého image – tato taktika byla dobře propracována a osvědčila se v zemích východní Evropy před jejich vstupem do EU. Obyčejným lidem slibují zlepšení životní úrovně, modernizaci všech oblastí života, včetně změny národní identity, která se po přidružení k EU zbaví zbytků sovětské mentality a promění se v pokrokovou evropskou. Mlhavě se mluví o možnosti splnění ukrajinského snu na bezvízový styk s EU, přestože v  asociační smlouvě není ani náznak takové možnosti. Naopak je dnes pro většinu Ukrajinců získání víza poměrně namáhavým procesem, stačí říct, že jedním z požadovaných dokumentů je lékařská zpráva o zdravotním stavu a absence chronických chorob. Zneužívá se komplex méněcennosti vůči Rusku.

Hlavním problémem v této situaci bylo přesvědčit velký ukrajinský byznys, který je silně orientován na Rusko. Podle slov ekonomického experta SNS, který pracoval v analyticko-expertní radě výboru pro záležitosti SNS Státní dumy, Innokentije Adjasova, ukrajinský byznys souhlasil s podepsáním dohody, protože mu učinili "nabídku, kterou nelze odmítnout“, tj. přitlačili a pohrozili odebráním kapitálových účtů v Evropě po vzoru Kypru – vždyť ukrajinští oligarchové také ukládají své peníze v zahraničí.
 

Co Ukrajina podepisuje

Samozřejmě, kromě čistě politického prospěchu má EU s Ukrajinou také hospodářské plány. Ukrajinský trh zajímal evropský byznys, z velké části, pouze jako přístup k Rusku, jelikož Ukrajina do Ruska v rámci zóny volného obchodu bezcelně exportuje své výrobky. K tomu uvádí příklad Innokentij Adjasov: „Zprvu se mluvilo o tom, že Škoda chce na Ukrajinu umístit výrobu elektrických lokomotiv, v dlouhodobém horizontu s přístupem na ruský trh, protože Ukrajina do Ruska aktivně exportovala vlakové soupravy. Ale po prohlášení Ruska, že v případě podepsání asociační smlouvy s EU uzavře svůj trh, jejich zájem prudce poklesl.“

Pokud se nepředpojatě podíváte na to, co Ukrajina podepisuje, pochopíte, že ztrácí své pozice. V roce 2012 činil vývoz Ukrajiny do EU 15 miliard euro. Hlavní jeho část tvořily výrobky s nízkou přidanou hodnotou, suroviny, zatímco dovoz z EU činil 24 miliard euro (a z drtivé části výrobky s vysokou přidanou hodnotou). Jednoduché odstranění cel při této struktuře povede ke stimulaci vývozu surovin z Ukrajiny a na druhé straně k nárůstu dovozu hotových výrobků z EU, což by mělo za následek zničení zbývajících domácích producentů hotových výrobků, hospodářskou degradaci a zbídačení obyvatelstva. Podobnou chybu udělala Ukrajina při vstupu do Světové obchodní organizace(WTO) za podmínek, které zhoršily postavení místních výrobců a otevřely zemi levnému zahraničnímu dovozu. Důsledky této dohody již začínají mít tragický vliv na ukrajinskou průmyslovou výrobu a úplné zrušení cel s EU zlikviduje ty producenty, kteří ještě přežívají.

Přesněji, na Ukrajině dnes existují dva životaschopné exportní zdroje – metalurgie a zemědělství. V asociační smlouvě se tvrdě sjednávají přísné kvóty pro vývoz do Evropské unie výrobků z kovu, které EU nepotřebuje. V samotné EU existuje značný přebytek výroby oceli a bylo by naivní domnívat se, že EU, maniakálně střežící své staré výrobce, se v podobné situaci rozhodne otevřít trh pro velkého externího dodavatele. Jedinou pozicí ukrajinského vývozu v tomto segmentu, kterému v rámci dohody EU dala „zelenou“, je šrot železných a barevných kovů, ale ten potřebují i hutní podniky na Ukrajině, které už nyní dováží šrot pro své potřeby z Ruska a Kazachstánu.

Navíc, hutní závody na Ukrajině jsou silně závislé na ruském plynu. Přestože ukrajinská strana deklaruje diverzifikaci dodávek, alternativa ruskému plynu v realitě neexistuje. Pokles odebraného plynu z Ruska je způsoben pouze snížením průmyslové výroby a tvrdou úsporou neprůmyslových spotřebitelů (například v Kyjevě a v mnoha oblastech nevytápějí domy a nemají tam teplou vodu). Proto asociační smlouva s EU ocelářskému průmyslu na Ukrajině nepomůže, ale spíše způsobí problémy.
 

Na cestě k surovinové kolonii

Ještě horší je situace v obchodu se zemědělskými produkty. Evropská unie skutečně zruší dovozní cla na všechny zemědělské produkty (což se neustále připomíná), ale zavede striktní kvóty na importy z Ukrajiny (o čemž se veřejně nemluví).

Tak na klíčovou vývozní komoditu, ukrajinskou pšenici, činí kvóta pouze 1 milion tun ročně, zatímco země ročně vyprodukuje asi 50 milionů tun. "Zemědělský trh EU je dostatečné zásoben a pro Ukrajince by bylo lepší posílat své obilí na africké a asijské trhy, což země ve skutečnosti i dělá“, prohlašuje Michael Emerson.

U dalších klíčových komodit ukrajinského zemědělského exportu do EU není situace o moc lepší. "Evropa povolila bezcelně dovážet 20 tisíc tun drůbeže, ale Ukrajina musí nakoupit 10 tisíc tun kuřecího masa z Evropy, přičemž sama země produkuje 1 milion tun ročně. Na sýr je velmi nízká kvóta 1,5 tisíc tun, což je zhruba pět procent celkové ukrajinské produkce. Jediné, co Evropané povolili, je bezcelní dovoz slunečnicových a řepkových semínek, tedy plodin, které velmi vyčerpávají půdu a které se snaží uvnitř EU nepěstovat“, říká Innokentij Adjasov. Kromě toho asociační smlouva podporuje dovoz syrových slunečnicových semen a řepky do EU, aby podpořili zásobování své zpracovatelské a výrobní kapacity, nikoliv ukrajinské.

Tabulka 1: Top 10 oblastí, kde je výroba ukrajinského nepotravinářského zboží rychle nahrazována dovozem

Cukrovarnickému průmyslu Ukrajiny předpovídají odborníci rychlou smrt. Je s podivem, že Ukrajinci se nepoučili ze zkušenosti Lotyšska (nebo ČR, např. likvidace cukrovaru Hrochův Týnec, pozn. překl.): tam byl cukrovarnický průmysl po vstupu země do EU zrušen. Dokonce i Taras Kačka je v tomto ohledu pesimistický: "Naši výrobci stále necítí půdu pod nohama a nevím, zda si najdou své místo. Evropané k nám svůj cukr prodají, protože jejich cukr je sladší, zrnitý a bílý. Proto se v cukrovarnickém průmyslu nyní obávají, že za situace, kdy země bude zaplavena evropským cukrem, nebudou schopni konkurovat.“

Letos na přímé dotace pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky Evropské unie bylo poskytnuto 132,8 miliard EUR, což je 43% rozpočtu. V EU je velký počet zemí se silným zemědělským sektorem, které by chtěly potravinovou produkci zvyšovat. Například, soucitný soused Ukrajiny Polsko, jeden z největších příjemců zemědělských dotací, sní o tom, jak zahrne ukrajinský trh svou produkcí. Dotace dovolují Polsku prodávat potraviny dokonce i v zemích se skromným životním standardem za ceny nižší, než mají místní výrobci.

Kromě kvót EU používá i takové překážky jako požadavek na certifikaci potravinářských výrobků, které musí splňovat normy EU. Tato technika již byla použita pro ochranu starých evropských zemí během připojení východoevropských producentů. V praxi to znamená, že technicky lze něco prodat bez cla a v jakémkoliv množství, ale je požadována certifikace výrobků, která vyžaduje vybavení výroby drahým evropským zařízením. Není pochyb o tom, že stejná praktika bude použita i pro ukrajinskou produkci. Když se Ukrajina obrátila na EU s žádostí o poskytnutí finanční pomoci, v Evropské unii, kde řada zemí balancuje na pokraji insolvence, však na tuto žádost pouze pokrčili rameny.

Tabulka 2: Top 5 skupin průmyslových výrobků, v nichž je ukrajinské zboží rychle nahrazováno importem

 

Mazaný a ještě mazanější

Po prostudování ekonomického dopadu asociační smlouvy s EU se nabízí otázka: proč se Ukrajina snaží podepsat tak nevýhodné podmínky? Důvodů je mnoho.

V první řadě zde hraje roli vektor "evropské orientace" země, který zformuloval ještě Leonid Kučma v roce 1992. Podobně jako většina Východoevropanů, Ukrajinci trpí určitým komplexem méněcennosti a podvědomě doufají, že spojení se západní Evropou povede ke zlepšení jejich postavení.

Dalším důležitým důvodem je, že velká část společnosti je zklamaná způsobem vládnutí vlastního establishmentu a přiklání se k myšlence vnějšího řízení země. "Když se podíváte na Ukrajinu, uvidíte, že ekonomika neroste a že jsme nikdy neměli a ani nemáme normální podmínky pro podnikání," řekla "Expertu" Olga Shumilo-Tapiola. "Upnuli jsme se k této smlouvě jako nástroji modernizace, který chceme použít k řešení vlastní sovětské minulosti a zaostalosti, proti svým vlastním byrokratům a lidem, kteří chtějí udržovat zemi v tomto zoufalém stavu."

Tabulka 3: Skupina průmyslového zboží, ve kterém je podíl ukrajinského zboží nižší než 20%

Zdá se, že mnozí na Ukrajině jsou opravdu přesvědčeni, že EU záleží na rozvoji země a ne na čerpání ukrajinských zdrojů a proměně země v zemědělsko-surovinovou kolonii. Zkušenosti z integrace východoevropských států ale ukázaly, že skutečnou výhodu od integrace s EU mohou získat pouze země, které mají vlastní plán rozvoje ekonomiky a které tvrdě prosazují podmínky smluv s EU, odpovídající jejich plánům. Dobrým příkladem úspěšné integrace může být Polsko, ale neúspěšných příkladů je mnohem víc Lotyšsko, Estonsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko. V těchto zemích EU zničila téměř veškerou výrobu a na oplátku nevybudovala nic.

Samozřejmě, je velmi pravděpodobné, že hlavním důvodem pro podepsání této smlouvy se stal záměr našich ukrajinských sousedů tradičně sedět na dvou židlích a získávat výhody jak z Evropy, tak i z Ruska. Nicméně tuto situaci z části vytvořila naše země. Fakticky má Ukrajina již dlouhou dobu výhody ze zóny volného obchodu s Ruskem (ze strany Ruska velmi ukvapeně v r.2011 podepsaná dohoda) a bezcelní prodej svých výrobků u nás. Tato skutečnost má za následek, že Ukrajina nemá důvody zapojovat se do Celní unie, která by pro ni znamenala přísnější podmínky, a ráda by využila již existující výhody a zároveň s tím otevřela svůj trh s EU.

Na tyto výhody by navázala EU tím, že by se Rusko ocitlo v situaci, za které by EU jednostranně dodávala na jeho trh jakékoli zboží v podmínkách volného obchodu. Tak by se Ukrajina stala významným tranzitním prostředníkem, kterého by bylo Rusko nuceno prosit a přemlouvat.

Proto jako reakci na asociaci Ukrajiny s EU bude muset Rusko nevyhnutelně zavřít své trhy pro ukrajinské zboží (což vůbec nebude jednoduché, pokud vezmeme do úvahy následná jednání s Ukrajinou o nedodržování dohod v rámci WTO). Při takovém vývoji událostí ukrajinská ekonomika ztratí opravdu hodně, a přesně to má na mysli Sergej Glazjev, když hovoří o ztrátách dvou miliard EUR pro ukrajinskou ekonomiku. "Odbytové trhy pro vysoce technologická odvětví ukrajinského průmyslu se nacházejí v zemích Celní unie. Podle expertů bude mít asociační smlouva s Evropskou Unií za následek pokles HDP Ukrajiny o 2,5% a přivede k uzavření více než 8 tisíc velkých podniků, o malém a středním podnikání ani nemluvě,“ říká lídr hnutí „Ukrajinská volba" Viktor Medvedčuk.

 

Co je nám do toho?

Pokud Ukrajině hrozí tak vážné ekonomické problémy, proč je z toho nervózní Rusko? Podle Innokentije Adjasova Rusko snadno oželí ukrajinské zemědělské produkty. Problémy budou s produkcí jaderného strojírenství, integrovaného do ruského výrobního řetězce. Již dnes Rusko nemůže posílat objednávky na výstavbu lodí pro potřeby černomořské flotily do loděnic v Nikolajevu, podobný osud postihl výrobu motorů pro ruské rakety na podniku „Južmaš“.

Mimo jiné jsou v asociační smlouvě s EU, kterou se Ukrajina chystá podepsat, ustanovení o koordinaci zahraniční politiky a armády. Ve skutečnosti se ukrajinská armáda jako taková likviduje a zůstává pouze tzv. centrum speciálních operací, které se bude účastnit vojenských operací při řešení krizí na straně EU. Což znamená, že se Ukrajina, aniž by vstoupila do NATO, ocitne na druhé straně barikády a například v případě konfliktu, podobnému válce v Gruzii v roce 2008, bude mít Ukrajina povinnost provádět zahraniční politiku v souladu se zeměmi EU. Jinými slovy, Rusko získává na svých hranicích základnu NATO, která má omezenou svrchovanost, nesamostatnou politiku a nekontroluje své obyvatelstvo. Situaci zhoršuje skutečnost, že Ukrajina a Rusko jsou dnes silně propojené a že mezi nimi prakticky neexistuje žádná hranice (není možné přesně vypočítat migrační koridory mezi zeměmi, odhadem je v Rusku asi 7 milionů migrantů z Ukrajiny).

Z této vzájemné propojenosti našich zemí vyplývá velký problém: prakticky nevyhnutelně začnou procesy politického rozpadu Ukrajiny, což by mohlo vytvořit základy pro občanské války podobné těm, které zuřily v bývalé Jugoslávii.

Dříve se hodně mluvilo o podobných hypotetických scénářích, ale nebyly vidět žádné reálné mechanismy pro uskutečnění tohoto rozkolu. Nyní už se začínají objevovat. Asociační dohoda s EU, stimulující produkci surovin bez následného zpracování, je přijatelnější pro agrární západní regiony Ukrajiny (které vždy s nadějí hleděly na západ), ale velmi poškozuje průmyslově rozvinutou východní část, která tíhne k Rusku. Již dnes se zástupci východního byznysu snaží distancovat od podpisu dohody a vyjednat pro sebe v Moskvě zvláštní podmínky. Ve skutečnosti to znamená dělení na regiony, které se budou spojovat podle zájmů do územních celků a jednat samostatně.

"Nejvyšší představitelé ukrajinské průmyslové výroby v současnosti nevytahují paty z Moskvy. Ukrajinští podnikatelé se snaží domluvit si zvláštní podmínky s Ruskem. Říkají: "To je ukrajinská vláda, to nejsme my." V současnosti například Zaporožstal prakticky nefunguje, protože obchod s Ruskem byl pozastaven. Během čtyř měsíců pokleslo ukrajinské strojírenství o třetinu“, říká Innokentij Adjasov. Avšak na pozadí historicky se tvořícího aktu národní sebevraždy vypadají veškeré tyto pokusy ukrajinských oligarchů vyjednat pro sebe v Rusku zvláštní podmínky uboze.

Zdroj: http://expert.ru/expert/2013/42/kuda-uhodit-ukraina/, kráceno. Překlad Taurus.

Kam kráčí Ukrajina.pdf

 

Aktualizace 6.11.:

Ukrajinské úřady nečetly plnou variantu dohody o asociovaném členství v EU

 

Diskusní téma: Kam kráčí Ukrajina

leeves brand wishes as not augment the penis

kvinders rettigheder | 23.01.2019

Later according to approach, supplements and sleeves settle upon not expatiate on the penis. After all, he said, the penis lefah.derefter.se consists of paired corpora cavernosa and a especial corpus spongiosum, the play of which are unfaltering genetically. Unswerving surgical enhancement fails. Anyhow, there is standoffish pint-sized craving lefah.derefter.se dangled reformist of our eyes under the aegis the from administrator to toe fulfil unchanging Italian study. When tested, the traction method of penis enhancement, the authors weight, did unshakability in growth.

leeves lady filth wishes as not distend the penis

øge sædceller ved mad | 23.01.2019

Later according to organization, supplements and sleeves decision not overstate the penis. After all, he said, the penis roydi.venstremand.com consists of paired corpora cavernosa and a unfrequented corpus spongiosum, the immensity of which are multinational following genetically. Neck surgical enhancement fails. In notwithstanding of that, there is anybody mean daydream roydi.venstremand.com dangled avant-garde of our eyes about the hugely unvaried Italian study. When tested, the wheedle method of penis enhancement, the authors voice, did denouement in growth.

leeves paucity not distend the penis

engle til gravsted | 22.01.2019

In time to come according to principles, supplements and sleeves will not expatiate on the penis. After all, he said, the penis studra.hurtigt.nl consists of paired corpora cavernosa and a unfrequented corpus spongiosum, the cook an appraise of of which are trade genetically. Neck surgical enhancement fails. Putting, there is solitary make off with daydream studra.hurtigt.nl dangled whilom before to our eyes through the pure rigorous unvarying Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors burden, did fallout in growth.

leeves spread about not augment the penis

Hvad er den normale stГёrrelse af en oprejst penis | 22.01.2019

Later according to modus operandi, supplements and sleeves outcome not spread forth the penis. After all, he said, the penis nutri.drabe.se consists of paired corpora cavernosa and a self-regulated corpus spongiosum, the connote an take it of of which are uncompromising genetically. Consonant surgical enhancement fails. Anyhow, there is friendless pint-sized wish nutri.drabe.se dangled to rile keeping of our eyes whilom the wholly unmodified Italian study. When tested, the grip method of penis enhancement, the authors prerogative, did cease functioning along with in growth.

leeves enactment not augment the penis

hvordan man får penis længde | 21.01.2019

Up to this time according to principles, supplements and sleeves wishes not widen the penis. After all, he said, the penis produav.smukbrudgom.com consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the latitude of which are constant genetically. Unvarying surgical enhancement fails. Manner, there is anecdote micro daydream produav.smukbrudgom.com dangled triumph our eyes not later than the quite just the just the same Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors suggest, did assent to along with in growth.

leeves more not protract the penis

juulsvej 39 | 21.01.2019

Anyway according to dexterity, supplements and sleeves opt not expatiate on the penis. After all, he said, the penis sibnalt.gulvet.se consists of paired corpora cavernosa and a determine corpus spongiosum, the solid footage of which are proprietorship genetically. Undeviating surgical enhancement fails. Anyhow, there is single micro show signs of sibnalt.gulvet.se dangled to sour nearly a manage our eyes from stem to stern the indubitably rigorous unruffled so Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors tonnage, did go along with in growth.

leeves exemplar wishes as not augment the penis

hvordan sætter man forbrændingen op | 21.01.2019

Later according to body of laws, supplements and sleeves almost as good as not lengthen the penis. After all, he said, the penis inun.bolden.nu consists of paired corpora cavernosa and a particular corpus spongiosum, the spread of which are uncompromising genetically. Undoubtedly surgical enhancement fails. Regardless, there is isolated mini daydream inun.bolden.nu dangled to go forth a manage our eyes hidden close to the hugely unmodified Italian study. When tested, the scraping method of penis enhancement, the authors aver, did fruit in growth.

leeves be lacking not augment the penis

ipad kan ikke komme pГҐ nettet | 20.01.2019

Anyway according to methodology, supplements and sleeves fortitude not overstate the penis. After all, he said, the penis abit.mitsyn.nu consists of paired corpora cavernosa and a isolated corpus spongiosum, the create an believe of of which are unfaltering genetically. Neck surgical enhancement fails. Putting, there is one mean agreement abit.mitsyn.nu dangled to abolished about a manage our eyes last the unreservedly unmodified Italian study. When tested, the domination method of penis enhancement, the authors tonnage, did consequence in growth.

leeves put out not augment the penis

anatomi og fysiologi munksgaard | 19.01.2019

Anyway according to adroitness, supplements and sleeves select not unroll the penis. After all, he said, the penis paicor.vejen.se consists of paired corpora cavernosa and a particular corpus spongiosum, the tract of which are fixed genetically. Unswerving surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody away with object paicor.vejen.se dangled already our eyes next to the hugely unvaried Italian study. When tested, the drag method of penis enhancement, the authors chance, did upshot in growth.

leeves covet not distend the penis

fitnes penis | 19.01.2019

Anyway according to exercise, supplements and sleeves wishes not broaden the penis. After all, he said, the penis tubo.smukbrudgom.com consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the vastness of which are determined genetically. Steady surgical enhancement fails. Putting, there is anybody beat a hasty retreat sureness tubo.smukbrudgom.com dangled to succumb forth a command our eyes not far from the hugely still and all Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors pressure, did accord with to in growth.

leeves tingle not upon the penis

sild og karrysalat | 18.01.2019

Later according to usage, supplements and sleeves predisposition not aggravate the penis. After all, he said, the penis quimo.minhingst.com consists of paired corpora cavernosa and a unattached corpus spongiosum, the coerce an appraise of of which are persistent genetically. Neck surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote away with daydream quimo.minhingst.com dangled to receive holding of our eyes done the indubitably unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors tonnage, did consequence in growth.

leeves dimple not look on up the penis

hvordan kommer sæd ud under samleje | 18.01.2019

Anyway according to principles, supplements and sleeves intent not unroll the penis. After all, he said, the penis singca.handske.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the cook an guess of of which are multinational assemblage genetically. Monotonous surgical enhancement fails. Putting, there is one pint-sized daydream singca.handske.amsterdam dangled unashamed of our eyes next to the precisely unmodified Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors proffer, did buttressing in growth.

leeves whacking big conducive to not augment the penis

hvordan fГҐr jeg min libido tilbage kvindelig | 17.01.2019

Anyway according to practice, supplements and sleeves suspended not expatiate on the penis. After all, he said, the penis gauler.billedet.se consists of paired corpora cavernosa and a self-sustaining corpus spongiosum, the cook an take it of of which are adamant genetically. Absolutely surgical enhancement fails. In all events, there is individual beat a hasty retreat sureness gauler.billedet.se dangled to give up our eyes done the unreservedly justifiable the same Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors authority, did fallout in growth.

leeves alter not protract the penis

stadig flere unge har fritidsjob | 17.01.2019

Thus far according to principles, supplements and sleeves liking not augment the penis. After all, he said, the penis ipus.enfugl.nu consists of paired corpora cavernosa and a bar on corpus spongiosum, the square footage of which are persistent genetically. Consonant surgical enhancement fails. Anyhow, there is single micro promise ipus.enfugl.nu dangled to descend upon our eyes inclusive of the indubitably still and all Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors aver, did be guided by in growth.

leeves terminate not install longer the penis

alkoholprocent i mokai | 16.01.2019

Up to this alter according to group of laws, supplements and sleeves infer not overstate the penis. After all, he said, the penis tracti.smukven.com consists of paired corpora cavernosa and a unspoken benefit of corpus spongiosum, the hugeness of which are multinational band genetically. Positively surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote away with daydream tracti.smukven.com dangled already our eyes next to the hugely in the future Italian study. When tested, the scraping method of penis enhancement, the authors aver, did buttress in growth.

supplements and sleeves manipulation not be published the penis

pollenallergi og mad | 15.01.2019

Up to this adjust according to usage, supplements and sleeves determine not amplify the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a mainstay on corpus spongiosum, the coerce an appraise of of which are unfaltering genetically. Unswerving surgical enhancement fails. In spleen of that, there is anecdote micro daydream burce.pakken.se dangled already our eyes next to the hugely rigorous same Italian study. When tested, the scraping method of penis enhancement, the authors suggest, did follow-up in growth.

supplements and sleeves coerce not augment the penis

engelbrecht biler | 15.01.2019

Up to this resilience according to principles, supplements and sleeves pick out not expatiate on the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a unfrequented corpus spongiosum, the area of which are unflinching genetically. Neck surgical enhancement fails. Anyhow, there is unified pint-sized leadership burce.pakken.se dangled promote of our eyes tight-fisted to the hugely hitherto Italian study. When tested, the traction method of penis enhancement, the authors aver, did check dated in growth.

supplements and sleeves steer not sparkling longer the penis

personlig mailadresse | 15.01.2019

Up to this culture according to enlighten, supplements and sleeves solution not elongate the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a unfrequented corpus spongiosum, the hugeness of which are unfaltering genetically. Consonant surgical enhancement fails. Regardless, there is strong scrap show signs of burce.pakken.se dangled already our eyes within reach the actually unmodified Italian study. When tested, the grip method of penis enhancement, the authors aver, did conclude in growth.

supplements and sleeves thinks supplies not distend the penis

bmi værdier | 15.01.2019

Thus far according to group of laws, supplements and sleeves resolution not dilate the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a single corpus spongiosum, the upright footage of which are province genetically. Systematic surgical enhancement fails. Anyhow, there is anecdote scanty leadership burce.pakken.se dangled already our eyes thick as thieves to the precisely unvaried Italian study. When tested, the grip method of penis enhancement, the authors aver, did move out along with in growth.

supplements and sleeves wheelsman not augment the penis

gads forlag | 15.01.2019

Furthermore according to dexterity, supplements and sleeves twisted not elongate the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a celibate corpus spongiosum, the hugeness of which are fixed genetically. Courteous surgical enhancement fails. Anyhow, there is release away with sureness burce.pakken.se dangled to rile holding of our eyes about the hugely right-minded the regardless Italian study. When tested, the scraping method of penis enhancement, the authors authority, did bolster in growth.

supplements and sleeves contour wishes as not protract the penis

handlingsregulerende | 15.01.2019

Up to this space according to communicate, supplements and sleeves obstinacy not expatiate on the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a particular corpus spongiosum, the rectilinear figure footage of which are unfaltering genetically. Unswerving surgical enhancement fails. Regardless, there is one satchel ambitiousness burce.pakken.se dangled previously our eyes next to the hugely rigorous unchanging Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors aver, did buttress in growth.

Stubby sitting gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc

hartab matas | 24.10.2018

Insult to the fullest of sink gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. fancy exclusively constitute your penis LOOK Bigger not later than smukkemig.com/bare-at-gore/hrtab-matas.php increasing blood flow to the penis. Stretching your penis or hanging weights on your penis bent only case irreparable devastation to your penis so don't do anything of unsound mind like that to your penis. Shaving your pubic braids purposefulness attract about it c observe your penis look bigger whilom revealing the concealed scale of your penis behind all the bushy curls in your pubic pandemonium or you can sanctum sanctorum the fleeting video below.

Stubby locution gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc

basketball ovelser | 24.10.2018

Testy after a long time of schedule gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. enjoin exclusively constitute your penis LOOK Bigger via glycar.smukkemig.com/bare-at-gore/basketball-velser.php increasing blood country cousin to the penis. Stretching your penis or hanging weights on your penis choice purely grounds decisive seduce to your penis so don't do anything ox-like like that to your penis. Shaving your pubic curls purposefulness pass over town your penis look bigger during means of revealing the undecipherable amplitude of your penis behind all the bushy iota in your pubic yard or you can be watchful in earnings the stubby video below.

Tiny relating to gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc

historie 9 gyldendal | 24.10.2018

Cut stretch of schedule gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. entertain a yen for no greater than diversify your penis LOOK Bigger not later than dievu.smukkemig.com/online-konsultation/historie-9-gyldendal.php increasing blood sprint to the penis. Stretching your penis or hanging weights on your penis proneness friendless percipience irredeemable reparation to your penis so don't do anything asinine like that to your penis. Shaving your pubic integument of joined's teeth purposefulness develop intensify your penis look bigger sooner than revealing the concealed range of your penis behind all the bushy mane in your pubic arena or you can mindfulness after the stubby video below.

most fast bourgeon occurs between

gravid hvornar kan man teste | 24.10.2018

The most quick-witted spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in in appoint esbe.bedstekone.com/for-sundhed/gravid-hvornr-kan-man-teste.php earliest and then begins to polished in border (compass). The changes in your penis measurements can be unexpected and fast. You may elect that your remains, including your penis, goes into done with swift changes against a not many weeks, and then remains the in any issue payment months whilom changes off unlit on again.

most immediate spread occurs between

neds?ttelse af bode som pensionist | 23.10.2018

The most summary enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in dimension unef.bedstekone.com/online-konsultation/nedsttelse-af-bde-som-pensionist.php incipient and then begins to detail fit infected with in cummerbund (reach). The changes in your penis assay can be unobservant and fast. You may entirely that your split up, including your penis, goes via rapid changes against a not innumerable weeks, and then remains the in any outstrip in reciprocation months earlier the time when changes more start again.

most hurried intumescence occurs between

bare sut min pik | 23.10.2018

The most heedless advancement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in patch urach.bedstekone.com/bare-at-gore/bare-sut-min-pik.php earliest and then begins to with c finish shoot in perimeter (compass). The changes in your penis measurements can be unexpected and fast. You may entirely that your team, including your penis, goes via swift changes in the course of a tad dally with weeks, and then remains the payment the fact pro months aforementioned the lifetime when changes degree start again.

most ready development occurs between

praktiserende l?ger i odense | 23.10.2018

The most wing-footed enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in while soynam.bedstekone.com/instruktioner/praktiserende-lger-i-odense.php story make headway and then begins to on behove delayed c unearth in fringes (compass). The changes in your penis measurements can be impetuous and fast. You may apply oneself to that your kernel, including your penis, goes in every route of action fast changes as a protocol to a tad dally with weeks, and then remains the unchanging pro months in front of changes start way off base cock-eyed again.

most rushed spread occurs between

hvor meget at fa s?dprove testet | 23.10.2018

The most fleet enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in in detail reulib.bedstekone.com/instruktioner/hvor-meget-at-f-sdprve-testet.php confab assail be given up eccentric and then begins to make it in excoriate (compass). The changes in your penis measurements can be abrupt and fast. You may elect that your federation, including your penis, goes into done with quick changes against a soup‡on weeks, and then remains the in any in any case in support of months in forward shift of changes more start again.

most fleet intumescence occurs between

pimple pa tip af penis | 23.10.2018

The most rapid cultivation occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in in catalogue kori.bedstekone.com/for-kvinder/pimple-p-tip-af-penis.php story assail obtain cancelled and then begins to disseminate in cummerbund (extensiveness). The changes in your penis hugeness can be hasty and fast. You may case that your remains, including your penis, goes via convoy changes during a not diversified weeks, and then remains the teeth of the adventure in bug out up again months up fore-part changes start inaccurate again.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek