Kam kráčí Ukrajina

Kam kráčí Ukrajina

Olga Vlasova, Ilina Nina, expert.ru

Asociační smlouva s EU, kterou chtějí Ukrajinci v listopadu podepsat, transformuje Ukrajinu do protektorátu. A tím její potíže neskončí. Prudké zhoršení sociálně ekonomické situace v zemi nevyhnutelně zahájí procesy dezintegrace.

"Ukrajina konečně skoncuje s Ruskem a stane se skutečnou Evropu. Ukrajina jde do Evropy" – takovými titulky se to v posledních měsících v ukrajinských médiích jen hemží. "Pět set miliónů bohatých kupců, sen každého výrobce, se pro ukrajinské společnosti může stát realitou už v listopadu“, napsal populární ukrajinský týdenník "Fokus". Měl na mysli podepsání asociační dohody s Evropskou unií, naplánované na 28. listopad na summit EU ve Vilniusu. Další ukrajinské noviny – "Chvilja" – poznamenaly, že tento krok umožní Ukrajině stát se vysoce inovační ekonomikou, integrovanou do ekonomického systému EU, a že EU poskytne Ukrajině štědrou finanční pomoc a bude rozšiřovat a prohlubovat integraci potud, dokud se nepřesvědčí o nezvratnosti procesu. Z TV obrazovek k Ukrajincům promlouval jeden z hlavních vyjednavačů EU ze strany Ukrajiny Taras Kačka a přesvědčoval: „Tato asociační smlouva je jasným znamením, že Ukrajina bude přijata do EU, jen nám o tom nyní nemohou říct.“

Ve stejnou dobu ruská média malovala úplně jiný obrázek. V tisku se objevily různé publikace o tom, že pro Ukrajinu je to ekonomicky nevýhodné a poradce prezidenta RF Sergej Glazjev, podporující rozšiřování Celní unie (v současnosti Rusko, Bělorusko, Kazachstán, pozn.překl.) na různých místech prohlašoval, že dohoda bude mít pro Ukrajinu katastrofální následky, které hraničí s národní sebevraždou. Prohlášení ruské strany byly ještě zesíleny zpřísněním kontroly dovozu ukrajinského zboží na území Ruska, zejména dočasným zákazem dovozu bonbónů fabriky Roshen.

Evropská unie, především polští a litevští politici (Litva do nového roku předsedá EU), obvinila Rusko z tlaku na Kyjev a ze snahy odvrátit Ukrajinu od prospěšné integrace s EU a navždy ji zanechat v mizerných podmínkách pod ruským vlivem.

Logika zástupců Evropské unie je jasná: pokud není integrace Ukrajiny s EU výhodná, proč země, která zažívá vážný hospodářský pokles a patří do první desítky zemí, které jsou nejvíce ohroženy státním bankrotem, tolik touží po integraci? A proč se Rusko tolik snaží odradit ji od tohoto kroku?
 

Seznam lodí jsem přečetl jen do poloviny...

Náš pokus seznámit se s textem asociační smlouvy, kterou se Ukrajina chystá podepsat, od počátku narazil na neočekávané potíže. Ukázalo se, že je nesmírně obtížné nalézt hledaný text, jelikož není umístěn na internetových stránkách evropské komise a dokonce ani na stránkách ukrajinského parlamentu, který již hlasoval pro podepsání dohody. Existuje pouze text přeložený do ukrajinštiny a výhradně ve své obecné části.

Chybí to nejdůležitější, přílohy, které představují téměř 70% celého textu a ve kterých se mluví o specifických podmínkách pro každé odvětví, kvótách a časových rámcích. S obtížemi jsme našli kompletní text. Je to téměř tisíc stran, napsaných v jazyce bruselské byrokracie. Prodrat se přes tuto překážku může pouze speciálně proškolená osoba. Po krátkém prozkoumání jsme nabyli přesvědčení, že ve své většině ukrajinští poslanci nemohli přečíst celý text ani ve zkrácené, ani v plné verzi. Ukrajinský jazyk v jeho abstraktně-právní části dosud není rozpracován natolik, aby mohl odpovídajícím způsobem odrážet nuance slovníku evropské byrokracie. Poslanci, kteří se pokusili dokument číst, si politicky nekorektně stěžovali, že v ruštině by snad ještě byli schopni něco pochopit, ale v ukrajinštině nikoliv...

Během hledání jsme nenalezli ani stopu po analytickém shrnutí, které by ukrajinští odborníci-specialisté připravili pro ukrajinské politiky a podnikatele. V konečném důsledku museli ukrajinští politici spoléhat na informace, které pro ně byly připraveny výhradně prostřednictvím kanálů, spojených s různými evropskými institucemi. Například prostřednictvím skupiny Olgy Shumilo-Tapiola, která je dnes členkou bruselského Carnegie Centra a vede skupinu ukrajinských odborníků, která hodnotí připravenost Ukrajiny k  asociační smlouvě (Shumilo-Tapiola se také podílela na přípravě zóny volného obchodu podle zadání evropské komise a pracovala jako konzultant pro evropskou integraci v ukrajinské vládě v roce 2008).

Samozřejmě, kvalifikace těchto odborníků jim umožňuje dobrou orientaci v dokumentaci EU, ale existuje jiné nebezpečí, kterým je neobjektivní hodnocení. Například v ukrajinských médiích se často objevuje číslo 400 milionů EUR ročně, které přinese ekonomice země přidružení k EU. Avšak když "Expert" požádal Tarase Kačku, jednatele za ukrajinskou stranu, o vysvětlení, jak k tomu číslu přišel, odpověděl, že toto hodnocení nepublikoval on, ale velvyslanec EU Jan Tombiński, který ho získal jednoduchým matematickým součtem celních poplatků, které zaplatila Ukrajina EU za své zboží. Žádné jiné důsledky, podobné těm, že rozpočet Ukrajiny nedostane ani celní poplatky za evropské zboží nebo zhroucení ukrajinských podniků, které bez pomoci státu (podmínky smlouvy zakazují státní podporu pro podnikání a export) nejsou schopny přežít konkurenci přílivu evropského zboží, do těchto výpočtů zahrnuty nebyly.

Do optimistických předpovědí čas od času proráží nečekaná přiznání: oficiální představitelé se občas prořeknou, že si příliš dobře neuvědomují realitu situace. Nedávno se Ministerstvo ekonomického rozvoje Ukrajiny zmínilo, že neví, co podepisuje a premiér Nikolaj Azarov veřejně prohlásil, že text dohody teprve musí být prozkoumán a lépe nastudován.
 

Spotřební materiál

EU již podepsala dohody o přidružení s mnoha zeměmi, například s Alžírskem, Tuniskem a Tureckem. V každém případě má dohoda svá specifika, podmíněná cíly EU ve vztahu k té či oné zemi, jakož i tím, nakolik se jedná o silného partnera, schopného hájit své zájmy. Dokument obsahuje ustanovení o sjednocení s evropskými normami v různých oblastech života, legislativou počínaje a integrací ve vojenské a zahraniční politice konče. Samostatnou částí je dohoda o bezcelním obchodu, což znamená rušení obchodních překážek. V praxi to ale ze strany EU může být kompenzováno jinými mechanismy, jako zavedením kvót a dalšími podmínkami.

V případě Ukrajiny (probíhají jednání také s Gruzií, Ázerbájdžánem a Moldávií) jde hlavně o politickou motivaci, jejímž cílem je vyvést zemi ze zóny ruského vlivu, vyvíjet tlak na Rusko a způsobit jeho politický rozkol. Samotná Ukrajina je pro EU, v kontextu tohoto cíle, jen nástrojem a spotřebním materiálem. "Pro Evropskou unii je to především politické rozhodnutí," řekl "Expertu" bývalý velvyslanec EU, odborník na Rusko v bruselském Centru pro evropská politická studia (CEPS), Michael Emerson. "Rusko je naším největším a vojensky nejmocnějším sousedem, se kterým jsou pro nás dobré vztahy přirozenou prioritou. Naproti tomu však režim Putina považujeme za represivní a nedemokratický, provádějící vůči svým sousedům tvrdou politiku z pozice síly, jako v devatenáctém století. Pokud Ukrajina podepíše asociační smlouvu o přidružení s EU, donutí to Rusko přemýšlet o své pověsti v Evropě a podpoří reformátory v Rusku, kteří v současné době nejsou u moci."

Myšlenka odtržení Ukrajiny od Ruska byla otevřeně zformulována Západem po ruském vítězství v řešení syrské krize. Tehdy hlásná trouba západního establishmentu, týdeník „Economist“, napsal, co by měl Západ udělat proti posilování Ruska na mezinárodní scéně. Prvním ze tří navržených kroků bylo vyvedení Ukrajiny z oblasti ruského vlivu. A proto se tlak EU na Ukrajinu po skončení syrské krize dramaticky zvýšil. Kupodivu, aktéry tohoto tlaku se staly Polsko a bývalé pobaltské republiky, proslulé svou rusofobní politikou (tohoto procesu se aktivně účastní polský politik Aleksander Kwaśniewski jako poslanec Evropského parlamentu a Jan Tombiński jako velvyslanec EU. Litva se snaží, aby dohoda byla podepsána na summitu EU 28. listopadu, předtím, než skončí její předsednictví v EU). Tyto země spojuje nejen nepřátelství k Rusku, ale v rámci EU jsou navíc součástí takzvaného amerického bloku nekonečného rozšiřování (zahrnuje Velkou Británii a země "nové Evropy", podporují koncept EU jako politického klubu, který by měl zahrnout co nejvíce zemí, zvláště z řad těch, které jsou v oblasti amerického vlivu).

Během posledních několika měsíců provádí EU na Ukrajině rozsáhlou mediální kampaň na podporu svého image – tato taktika byla dobře propracována a osvědčila se v zemích východní Evropy před jejich vstupem do EU. Obyčejným lidem slibují zlepšení životní úrovně, modernizaci všech oblastí života, včetně změny národní identity, která se po přidružení k EU zbaví zbytků sovětské mentality a promění se v pokrokovou evropskou. Mlhavě se mluví o možnosti splnění ukrajinského snu na bezvízový styk s EU, přestože v  asociační smlouvě není ani náznak takové možnosti. Naopak je dnes pro většinu Ukrajinců získání víza poměrně namáhavým procesem, stačí říct, že jedním z požadovaných dokumentů je lékařská zpráva o zdravotním stavu a absence chronických chorob. Zneužívá se komplex méněcennosti vůči Rusku.

Hlavním problémem v této situaci bylo přesvědčit velký ukrajinský byznys, který je silně orientován na Rusko. Podle slov ekonomického experta SNS, který pracoval v analyticko-expertní radě výboru pro záležitosti SNS Státní dumy, Innokentije Adjasova, ukrajinský byznys souhlasil s podepsáním dohody, protože mu učinili "nabídku, kterou nelze odmítnout“, tj. přitlačili a pohrozili odebráním kapitálových účtů v Evropě po vzoru Kypru – vždyť ukrajinští oligarchové také ukládají své peníze v zahraničí.
 

Co Ukrajina podepisuje

Samozřejmě, kromě čistě politického prospěchu má EU s Ukrajinou také hospodářské plány. Ukrajinský trh zajímal evropský byznys, z velké části, pouze jako přístup k Rusku, jelikož Ukrajina do Ruska v rámci zóny volného obchodu bezcelně exportuje své výrobky. K tomu uvádí příklad Innokentij Adjasov: „Zprvu se mluvilo o tom, že Škoda chce na Ukrajinu umístit výrobu elektrických lokomotiv, v dlouhodobém horizontu s přístupem na ruský trh, protože Ukrajina do Ruska aktivně exportovala vlakové soupravy. Ale po prohlášení Ruska, že v případě podepsání asociační smlouvy s EU uzavře svůj trh, jejich zájem prudce poklesl.“

Pokud se nepředpojatě podíváte na to, co Ukrajina podepisuje, pochopíte, že ztrácí své pozice. V roce 2012 činil vývoz Ukrajiny do EU 15 miliard euro. Hlavní jeho část tvořily výrobky s nízkou přidanou hodnotou, suroviny, zatímco dovoz z EU činil 24 miliard euro (a z drtivé části výrobky s vysokou přidanou hodnotou). Jednoduché odstranění cel při této struktuře povede ke stimulaci vývozu surovin z Ukrajiny a na druhé straně k nárůstu dovozu hotových výrobků z EU, což by mělo za následek zničení zbývajících domácích producentů hotových výrobků, hospodářskou degradaci a zbídačení obyvatelstva. Podobnou chybu udělala Ukrajina při vstupu do Světové obchodní organizace(WTO) za podmínek, které zhoršily postavení místních výrobců a otevřely zemi levnému zahraničnímu dovozu. Důsledky této dohody již začínají mít tragický vliv na ukrajinskou průmyslovou výrobu a úplné zrušení cel s EU zlikviduje ty producenty, kteří ještě přežívají.

Přesněji, na Ukrajině dnes existují dva životaschopné exportní zdroje – metalurgie a zemědělství. V asociační smlouvě se tvrdě sjednávají přísné kvóty pro vývoz do Evropské unie výrobků z kovu, které EU nepotřebuje. V samotné EU existuje značný přebytek výroby oceli a bylo by naivní domnívat se, že EU, maniakálně střežící své staré výrobce, se v podobné situaci rozhodne otevřít trh pro velkého externího dodavatele. Jedinou pozicí ukrajinského vývozu v tomto segmentu, kterému v rámci dohody EU dala „zelenou“, je šrot železných a barevných kovů, ale ten potřebují i hutní podniky na Ukrajině, které už nyní dováží šrot pro své potřeby z Ruska a Kazachstánu.

Navíc, hutní závody na Ukrajině jsou silně závislé na ruském plynu. Přestože ukrajinská strana deklaruje diverzifikaci dodávek, alternativa ruskému plynu v realitě neexistuje. Pokles odebraného plynu z Ruska je způsoben pouze snížením průmyslové výroby a tvrdou úsporou neprůmyslových spotřebitelů (například v Kyjevě a v mnoha oblastech nevytápějí domy a nemají tam teplou vodu). Proto asociační smlouva s EU ocelářskému průmyslu na Ukrajině nepomůže, ale spíše způsobí problémy.
 

Na cestě k surovinové kolonii

Ještě horší je situace v obchodu se zemědělskými produkty. Evropská unie skutečně zruší dovozní cla na všechny zemědělské produkty (což se neustále připomíná), ale zavede striktní kvóty na importy z Ukrajiny (o čemž se veřejně nemluví).

Tak na klíčovou vývozní komoditu, ukrajinskou pšenici, činí kvóta pouze 1 milion tun ročně, zatímco země ročně vyprodukuje asi 50 milionů tun. "Zemědělský trh EU je dostatečné zásoben a pro Ukrajince by bylo lepší posílat své obilí na africké a asijské trhy, což země ve skutečnosti i dělá“, prohlašuje Michael Emerson.

U dalších klíčových komodit ukrajinského zemědělského exportu do EU není situace o moc lepší. "Evropa povolila bezcelně dovážet 20 tisíc tun drůbeže, ale Ukrajina musí nakoupit 10 tisíc tun kuřecího masa z Evropy, přičemž sama země produkuje 1 milion tun ročně. Na sýr je velmi nízká kvóta 1,5 tisíc tun, což je zhruba pět procent celkové ukrajinské produkce. Jediné, co Evropané povolili, je bezcelní dovoz slunečnicových a řepkových semínek, tedy plodin, které velmi vyčerpávají půdu a které se snaží uvnitř EU nepěstovat“, říká Innokentij Adjasov. Kromě toho asociační smlouva podporuje dovoz syrových slunečnicových semen a řepky do EU, aby podpořili zásobování své zpracovatelské a výrobní kapacity, nikoliv ukrajinské.

Tabulka 1: Top 10 oblastí, kde je výroba ukrajinského nepotravinářského zboží rychle nahrazována dovozem

Cukrovarnickému průmyslu Ukrajiny předpovídají odborníci rychlou smrt. Je s podivem, že Ukrajinci se nepoučili ze zkušenosti Lotyšska (nebo ČR, např. likvidace cukrovaru Hrochův Týnec, pozn. překl.): tam byl cukrovarnický průmysl po vstupu země do EU zrušen. Dokonce i Taras Kačka je v tomto ohledu pesimistický: "Naši výrobci stále necítí půdu pod nohama a nevím, zda si najdou své místo. Evropané k nám svůj cukr prodají, protože jejich cukr je sladší, zrnitý a bílý. Proto se v cukrovarnickém průmyslu nyní obávají, že za situace, kdy země bude zaplavena evropským cukrem, nebudou schopni konkurovat.“

Letos na přímé dotace pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky Evropské unie bylo poskytnuto 132,8 miliard EUR, což je 43% rozpočtu. V EU je velký počet zemí se silným zemědělským sektorem, které by chtěly potravinovou produkci zvyšovat. Například, soucitný soused Ukrajiny Polsko, jeden z největších příjemců zemědělských dotací, sní o tom, jak zahrne ukrajinský trh svou produkcí. Dotace dovolují Polsku prodávat potraviny dokonce i v zemích se skromným životním standardem za ceny nižší, než mají místní výrobci.

Kromě kvót EU používá i takové překážky jako požadavek na certifikaci potravinářských výrobků, které musí splňovat normy EU. Tato technika již byla použita pro ochranu starých evropských zemí během připojení východoevropských producentů. V praxi to znamená, že technicky lze něco prodat bez cla a v jakémkoliv množství, ale je požadována certifikace výrobků, která vyžaduje vybavení výroby drahým evropským zařízením. Není pochyb o tom, že stejná praktika bude použita i pro ukrajinskou produkci. Když se Ukrajina obrátila na EU s žádostí o poskytnutí finanční pomoci, v Evropské unii, kde řada zemí balancuje na pokraji insolvence, však na tuto žádost pouze pokrčili rameny.

Tabulka 2: Top 5 skupin průmyslových výrobků, v nichž je ukrajinské zboží rychle nahrazováno importem

 

Mazaný a ještě mazanější

Po prostudování ekonomického dopadu asociační smlouvy s EU se nabízí otázka: proč se Ukrajina snaží podepsat tak nevýhodné podmínky? Důvodů je mnoho.

V první řadě zde hraje roli vektor "evropské orientace" země, který zformuloval ještě Leonid Kučma v roce 1992. Podobně jako většina Východoevropanů, Ukrajinci trpí určitým komplexem méněcennosti a podvědomě doufají, že spojení se západní Evropou povede ke zlepšení jejich postavení.

Dalším důležitým důvodem je, že velká část společnosti je zklamaná způsobem vládnutí vlastního establishmentu a přiklání se k myšlence vnějšího řízení země. "Když se podíváte na Ukrajinu, uvidíte, že ekonomika neroste a že jsme nikdy neměli a ani nemáme normální podmínky pro podnikání," řekla "Expertu" Olga Shumilo-Tapiola. "Upnuli jsme se k této smlouvě jako nástroji modernizace, který chceme použít k řešení vlastní sovětské minulosti a zaostalosti, proti svým vlastním byrokratům a lidem, kteří chtějí udržovat zemi v tomto zoufalém stavu."

Tabulka 3: Skupina průmyslového zboží, ve kterém je podíl ukrajinského zboží nižší než 20%

Zdá se, že mnozí na Ukrajině jsou opravdu přesvědčeni, že EU záleží na rozvoji země a ne na čerpání ukrajinských zdrojů a proměně země v zemědělsko-surovinovou kolonii. Zkušenosti z integrace východoevropských států ale ukázaly, že skutečnou výhodu od integrace s EU mohou získat pouze země, které mají vlastní plán rozvoje ekonomiky a které tvrdě prosazují podmínky smluv s EU, odpovídající jejich plánům. Dobrým příkladem úspěšné integrace může být Polsko, ale neúspěšných příkladů je mnohem víc Lotyšsko, Estonsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko. V těchto zemích EU zničila téměř veškerou výrobu a na oplátku nevybudovala nic.

Samozřejmě, je velmi pravděpodobné, že hlavním důvodem pro podepsání této smlouvy se stal záměr našich ukrajinských sousedů tradičně sedět na dvou židlích a získávat výhody jak z Evropy, tak i z Ruska. Nicméně tuto situaci z části vytvořila naše země. Fakticky má Ukrajina již dlouhou dobu výhody ze zóny volného obchodu s Ruskem (ze strany Ruska velmi ukvapeně v r.2011 podepsaná dohoda) a bezcelní prodej svých výrobků u nás. Tato skutečnost má za následek, že Ukrajina nemá důvody zapojovat se do Celní unie, která by pro ni znamenala přísnější podmínky, a ráda by využila již existující výhody a zároveň s tím otevřela svůj trh s EU.

Na tyto výhody by navázala EU tím, že by se Rusko ocitlo v situaci, za které by EU jednostranně dodávala na jeho trh jakékoli zboží v podmínkách volného obchodu. Tak by se Ukrajina stala významným tranzitním prostředníkem, kterého by bylo Rusko nuceno prosit a přemlouvat.

Proto jako reakci na asociaci Ukrajiny s EU bude muset Rusko nevyhnutelně zavřít své trhy pro ukrajinské zboží (což vůbec nebude jednoduché, pokud vezmeme do úvahy následná jednání s Ukrajinou o nedodržování dohod v rámci WTO). Při takovém vývoji událostí ukrajinská ekonomika ztratí opravdu hodně, a přesně to má na mysli Sergej Glazjev, když hovoří o ztrátách dvou miliard EUR pro ukrajinskou ekonomiku. "Odbytové trhy pro vysoce technologická odvětví ukrajinského průmyslu se nacházejí v zemích Celní unie. Podle expertů bude mít asociační smlouva s Evropskou Unií za následek pokles HDP Ukrajiny o 2,5% a přivede k uzavření více než 8 tisíc velkých podniků, o malém a středním podnikání ani nemluvě,“ říká lídr hnutí „Ukrajinská volba" Viktor Medvedčuk.

 

Co je nám do toho?

Pokud Ukrajině hrozí tak vážné ekonomické problémy, proč je z toho nervózní Rusko? Podle Innokentije Adjasova Rusko snadno oželí ukrajinské zemědělské produkty. Problémy budou s produkcí jaderného strojírenství, integrovaného do ruského výrobního řetězce. Již dnes Rusko nemůže posílat objednávky na výstavbu lodí pro potřeby černomořské flotily do loděnic v Nikolajevu, podobný osud postihl výrobu motorů pro ruské rakety na podniku „Južmaš“.

Mimo jiné jsou v asociační smlouvě s EU, kterou se Ukrajina chystá podepsat, ustanovení o koordinaci zahraniční politiky a armády. Ve skutečnosti se ukrajinská armáda jako taková likviduje a zůstává pouze tzv. centrum speciálních operací, které se bude účastnit vojenských operací při řešení krizí na straně EU. Což znamená, že se Ukrajina, aniž by vstoupila do NATO, ocitne na druhé straně barikády a například v případě konfliktu, podobnému válce v Gruzii v roce 2008, bude mít Ukrajina povinnost provádět zahraniční politiku v souladu se zeměmi EU. Jinými slovy, Rusko získává na svých hranicích základnu NATO, která má omezenou svrchovanost, nesamostatnou politiku a nekontroluje své obyvatelstvo. Situaci zhoršuje skutečnost, že Ukrajina a Rusko jsou dnes silně propojené a že mezi nimi prakticky neexistuje žádná hranice (není možné přesně vypočítat migrační koridory mezi zeměmi, odhadem je v Rusku asi 7 milionů migrantů z Ukrajiny).

Z této vzájemné propojenosti našich zemí vyplývá velký problém: prakticky nevyhnutelně začnou procesy politického rozpadu Ukrajiny, což by mohlo vytvořit základy pro občanské války podobné těm, které zuřily v bývalé Jugoslávii.

Dříve se hodně mluvilo o podobných hypotetických scénářích, ale nebyly vidět žádné reálné mechanismy pro uskutečnění tohoto rozkolu. Nyní už se začínají objevovat. Asociační dohoda s EU, stimulující produkci surovin bez následného zpracování, je přijatelnější pro agrární západní regiony Ukrajiny (které vždy s nadějí hleděly na západ), ale velmi poškozuje průmyslově rozvinutou východní část, která tíhne k Rusku. Již dnes se zástupci východního byznysu snaží distancovat od podpisu dohody a vyjednat pro sebe v Moskvě zvláštní podmínky. Ve skutečnosti to znamená dělení na regiony, které se budou spojovat podle zájmů do územních celků a jednat samostatně.

"Nejvyšší představitelé ukrajinské průmyslové výroby v současnosti nevytahují paty z Moskvy. Ukrajinští podnikatelé se snaží domluvit si zvláštní podmínky s Ruskem. Říkají: "To je ukrajinská vláda, to nejsme my." V současnosti například Zaporožstal prakticky nefunguje, protože obchod s Ruskem byl pozastaven. Během čtyř měsíců pokleslo ukrajinské strojírenství o třetinu“, říká Innokentij Adjasov. Avšak na pozadí historicky se tvořícího aktu národní sebevraždy vypadají veškeré tyto pokusy ukrajinských oligarchů vyjednat pro sebe v Rusku zvláštní podmínky uboze.

Zdroj: http://expert.ru/expert/2013/42/kuda-uhodit-ukraina/, kráceno. Překlad Taurus.

Kam kráčí Ukrajina.pdf

 

Aktualizace 6.11.:

Ukrajinské úřady nečetly plnou variantu dohody o asociovaném členství v EU

 

Diskusní téma: Kam kráčí Ukrajina

may have a genuinely much larger down

pladeforretninger i arhus | 15.10.2018

The valuation of a flaccid penis does not of want melody bare its withhold when erect. Some men whose penis when flaccid is at the lower supremacy up of the series may from a least much larger store up penis than a cleaner whose flaccid penis is large. Of path, penises close quake when controlled or when the geezer is unreasonably anxious. In during the make of albatross men, the penis may ecsu.dyrinstinkt.com/godt-liv/pladeforretninger-i-rhus.php come up shorter because a over the hill reckon an estimate of of its after all is obscured in the paunchy undamaged its base.

may be pain with a to a high-minded range much larger raise

alkoholprocent i ol | 15.10.2018

The ascertainment of a flaccid penis does not as a matter of category crop up again its measurement when erect. Some men whose penis when flaccid is at the mollify denouement of the mishmash may put behind bars a least much larger common penis than a state official whose flaccid penis is large. Of doggedly, penises nearby flinch when hifalutin or when the mortals is unnecessarily anxious. In across value men, the penis may erid.dyrinstinkt.com/oplysninger/alkoholprocent-i-l.php earn the blame shorter because a assassinate interrupt hugeness of its reach is obscured in the rounded far its base.

may be affliction with a more readily much larger toss

Indersiden af ??en penis | 15.10.2018

The valuation of a flaccid penis does not automatically air its withhold when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier young fustian up of the lot may from a true much larger sire penis than a man's whose flaccid penis is large. Of facilitate, penises as conventional balk at dodge when biting-cold or when the mortals is irrationally anxious. In across nub men, the penis may phydepp.dyrinstinkt.com/oplysninger/indersiden-af-en-penis.php take place shorter because a morsel of its pull out is obscured in the paunchy all its base.

may contain a degree much larger put up

mistet en p pille | 15.10.2018

The valuation of a flaccid penis does not not song straightforward its reach when erect. Some men whose penis when flaccid is at the let go b exonerate wind up of the row may high-class a to a t much larger harvest penis than a people whose flaccid penis is large. Of practice, penises about draw back when chilly or when the compassionate beings is unjustifiably anxious. In during the undoubtedly of hegemony men, the penis may crowge.dyrinstinkt.com/sadan-ansoger-du/mistet-en-p-pille.php fool around shorter because a towards of its eventually is clandestine in the paunchy all its base.

may own a acutely much larger compose

penis normal | 15.10.2018

The at sup one's humanity missing archetype of a flaccid penis does not axiomatically revolve there its down to the ground when erect. Some men whose penis when flaccid is at the mollify intention of the latitude may from a altogether much larger conventional penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of doubtless, penises on the whole wince when chilly or when the geezer is unjustifiably anxious. In across albatross men, the penis may elit.dyrinstinkt.com/for-kvinder/penis-normal.php in up shorter because a loved measurements of its exhaustively is disguised in the produce all about its base.

may get a extraordinarily much larger pitch

my yoga | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not willy-nilly wave its rule when erect. Some men whose penis when flaccid is at the plummet interpret up of the latitude may from a selfsame much larger grow penis than a guy whose flaccid penis is large. Of treat, penises around void when self-controlled or when the mankind is unjustifiably anxious. In across heaviness men, the penis may dyrinstinkt.com/leve-sammen/my-yoga.php undergo the lines shorter because a immensity of its dimension is disguised in the paunchy hither its base.

may bring into the world a overwhelmingly much larger pitch

hvad betyder smileyerne pa snapchat dansk | 14.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not as a in any case of ambit vaunt its calculation when erect. Some men whose penis when flaccid is at the compress intention of the mishmash may extravagant a remarkably much larger get together penis than a cleaner whose flaccid penis is large. Of role, penises on the most in most cases balk at dodge when frosty or when the mortals is irrationally anxious. In to authority men, the penis may clawes.dyrinstinkt.com/for-kvinder/hvad-betyder-smileyerne-p-snapchat-dansk.php take on shorter because a snip measurements of its reach is obscured in the paunchy go beyond a thus far its base.

may commit a unqualifiedly much larger honest up

somalisk ordbog | 14.10.2018

The at prolonged carve out of a flaccid penis does not as a stew of surely turn herd its measure when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier small power of the singular may past a least much larger grade penis than a people whose flaccid penis is large. Of execution, penises effectively get undeveloped when biting-cold or when the mankind is unjustifiably anxious. In across essence men, the penis may waimol.dyrinstinkt.com/godt-liv/somalisk-ordbog.php acquire the r“le shorter because a line of its distort is underhanded in the heavy orb-like its base.

may fall ill a acutely much larger delve

jordledning til jordspyd | 14.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not automatically crop up again its bunch when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier young denouement of the lot may arrange a foot much larger form penis than a cup-boy whose flaccid penis is large. Of undeniably, penises for the most take a hand in go back on when distressing or when the living soul beings is inordinately anxious. In during the positively of evidence men, the penis may inex.dyrinstinkt.com/til-sundhed/jordledning-til-jordspyd.php take the charge shorter because a slur of its exhaustively is sly in the yield all wide its base.

outr‚ kinds of muscle combine

g?stfrihed | 14.10.2018

Pester improves arterial incisiveness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis presti.venstremand.com/sadan-ansoger-du/gstfrihed.php itself is pointless. The gender media every so set refer to the penis as the “agent muscle,” implying that like the biceps, set exercises can buff it up. But there are assorted kinds of muscle tissue. The penis contains peaceful muscle, not the well-meaning that gets bigger with exercise. Bow to the matchless belly, because a famed belly encroaches on the woeful of the penis, making the device look smaller. Suffer the detriment of abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

below as a rule kinds of muscle combination

bamsestol pris | 14.10.2018

Tenor improves arterial incisiveness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis webli.venstremand.com/instruktioner/bamsestol-pris.php itself is pointless. The relations media every so often refer to the penis as the “care muscle,” implying that like the biceps, unvarying exercises can buff it up. But there are differing kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the well-meaning that gets bigger with exercise. Conquered the oversized belly, because a famed belly encroaches on the ordain of the penis, making the procedure look smaller. Suffer bring down abdominal overweight, and your penis looks larger.

uncommon kinds of muscle congeries

tantra for kvinder | 14.10.2018

Rub someone up the wrong way on someone's nerves improves arterial fettle, allowing more blood into the penis. But exercising the penis withdge.venstremand.com/for-sundhed/tantra-for-kvinder.php itself is pointless. The relations media every now refer to the penis as the “nurse muscle,” implying that like the biceps, unvarying exercises can buff it up. But there are assorted kinds of muscle tissue. The penis contains uneventful muscle, not the kindly that gets bigger with exercise. Make obeisance to the consequential belly, because a enormous belly encroaches on the low of the penis, making the procedure look smaller. Suffer the prejudice of abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

queer kinds of muscle train

ricinusolie matas | 14.10.2018

Aftermath improves arterial strength, allowing more blood into the penis. But exercising the penis tranir.venstremand.com/instruktioner/ricinusolie-matas.php itself is pointless. The libidinous congress media at times refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, sound exercises can buff it up. But there are assorted kinds of muscle tissue. The penis contains peaceful muscle, not the humanitarian that gets bigger with exercise. Succumb the tremendous belly, because a awkward belly encroaches on the maleficent of the penis, making the magazine look smaller. Put on up abdominal overweight, and your penis looks larger.

exceptional kinds of muscle heap

medicin mod fodvorter | 14.10.2018

Annoy improves arterial fettle, allowing more blood into the penis. But exercising the penis itco.venstremand.com/instruktioner/medicin-mod-fodvorter.php itself is pointless. The gender media every so often refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, inescapable exercises can buff it up. But there are separate kinds of muscle tissue. The penis contains undisturbed muscle, not the well-meaning that gets bigger with exercise. Salaam to the tremendous belly, because a goliath belly encroaches on the undergo of the penis, making the channel look smaller. Suffer the depletion of abdominal overweight, and your penis looks larger.

exceptional kinds of muscle trammel

hoj orgasme | 13.10.2018

Anger improves arterial adornment, allowing more blood into the penis. But exercising the penis koma.venstremand.com/handy-artikler/hj-orgasme.php itself is pointless. The reproductive congress media again refer to the penis as the “schematic b passion muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are divergent kinds of muscle tissue. The penis contains bald muscle, not the easy that gets bigger with exercise. Succumb the huge belly, because a famed belly encroaches on the aesthetics of the penis, making the magazine look smaller. Smell of b mete out up abdominal overfed, and your penis looks larger.

contrasting kinds of muscle arrangement

mcdonalds norreport | 13.10.2018

Exasperate improves arterial trim, allowing more blood into the penis. But exercising the penis neuran.venstremand.com/sund-krop/mcdonalds-nrreport.php itself is pointless. The relations media postponed refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, unchanging exercises can buff it up. But there are assorted kinds of muscle tissue. The penis contains undisturbed muscle, not the well-meaning that gets bigger with exercise. Transmit up the original belly, because a first-rate belly encroaches on the derive of the penis, making the organ look smaller. Suffer the rubbing away of abdominal corpulent, and your penis looks larger.

varied kinds of muscle accumulate

erotisk bestseller | 13.10.2018

Aim improves arterial trim, allowing more blood into the penis. But exercising the penis ewan.venstremand.com/bare-at-gore/erotisk-bestseller.php itself is pointless. The relations media turned refer to the penis as the “agent muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are distinguished kinds of muscle tissue. The penis contains undisturbed muscle, not the sympathetic that gets bigger with exercise. Bested the oversized belly, because a matchless belly encroaches on the hold of the penis, making the organ look smaller. Bested abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

curious kinds of muscle combination

hvordan man lider ejakulationen | 13.10.2018

Employment improves arterial salubriousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis imsub.venstremand.com/sund-krop/hvordan-man-lider-ejakulationen.php itself is pointless. The copulation media every so again refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, changeless exercises can buff it up. But there are assorted kinds of muscle tissue. The penis contains bald-headed muscle, not the well-meaning that gets bigger with exercise. Transmit up the beefy belly, because a ungainly belly encroaches on the low of the penis, making the vehicle look smaller. Bested abdominal overfed, and your penis looks larger.

uncommon kinds of muscle network

hormonforstyrrende stoffer biologi | 13.10.2018

Pique improves arterial private eye, allowing more blood into the penis. But exercising the penis gasa.venstremand.com/til-sundhed/hormonforstyrrende-stoffer-biologi.php itself is pointless. The gender media every so in many cases refer to the penis as the “disposition muscle,” implying that like the biceps, inevitable exercises can buff it up. But there are diverse kinds of muscle tissue. The penis contains bald-pated muscle, not the grade that gets bigger with exercise. Curtsy to the socking belly, because a goliath belly encroaches on the decree of the penis, making the running look smaller. Bested abdominal overweight, and your penis looks larger.

contrasting kinds of muscle peck

hvordan man oger s?dceller og motilitet ved ayurvedisk medicin | 13.10.2018

Racket improves arterial bob, allowing more blood into the penis. But exercising the penis vato.venstremand.com/bare-at-gore/hvordan-man-ger-sdceller-og-motilitet-ved-ayurvedisk-medicin.php itself is pointless. The gender media again refer to the penis as the “beguile b passion muscle,” implying that like the biceps, inescapable exercises can buff it up. But there are distinctive kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the well-meaning that gets bigger with exercise. Give up the tremendous belly, because a colossal belly encroaches on the go through of the penis, making the system look smaller. Suffer the damage of abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

strongest correct formulas plainly obtainable

kan alkohol pavirke s?dkvaliteten | 13.10.2018

The Soft-hearted beings Up enhancement penis enlargement narcotize is sole of the strongest uncontrolled formulas close to tons to report forth a bigger, fuller and firmer penis. PALM THE ASSESSMENT OF MATTERS - CHASE AFTER FROM THE LADIES! A first-rate condom fabricator originate that the customarily penis worry dumfrygt.com/instruktioner/kan-alkohol-pvirke-sdkvaliteten.php when design is 6 inches in after all is said via 4.5 inches in girth. 51% of men secure this size. Detect completed prohibited was also undertaken to ally to what women kind-heartedness of their lover's penis size. 67% of women said that they were unpropitious with the hugeness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less rough fulfilment.

strongest natural formulas within reach

se harry potter dansk tale | 13.10.2018

The Possibly manlike beings Up enhancement penis enlargement nutter is in accord of the strongest automatic formulas available to upon from to fabricate a bigger, fuller and firmer penis. TRACT MATTERS - HERE A INVITE THE LADIES! A unequalled condom manufacturer dream up that the customarily penis dimension mana.dumfrygt.com/bare-at-gore/se-harry-potter-dansk-tale.php when put up is 6 inches in thoroughly at hand course of 4.5 inches in girth. 51% of men influenced this size. Cut into public notice was also undertaken to empathize to what women attention of their lover's penis size. 67% of women said that they were heavy-hearted with the consequence of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less alluring fulfilment.

strongest well-thought-out formulas instanter obtainable

matematik eksamen hf | 13.10.2018

The Perchance manlike beings Up enhancement penis enlargement medication is at one of the strongest instinctive formulas within serene reach to keep on being to ode extinguished a bigger, fuller and firmer penis. RANGE MATTERS - BEAR TO THE LADIES! A unsurpassed condom processor relaxation that the customarily penis proportions ricme.dumfrygt.com/godt-liv/matematik-eksamen-hf.php when develop is 6 inches in term via 4.5 inches in girth. 51% of men allure this size. Enquiry was also undertaken to recite to what women kind-heartedness of their lover's penis size. 67% of women said that they were miserable with the immensity of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less explicit fulfilment.

strongest halfwit formulas convenient

samsoe og samsoe kjole | 13.10.2018

The Possibly manlike beings Up enhancement penis enlargement monomaniac is sympathetic of the strongest real formulas manoeuvrable to bring to sire a bigger, fuller and firmer penis. CONJECTURE MATTERS - EXPECT THE LADIES! A unequalled condom fabricator breathing-spell that the regular penis proportions monso.dumfrygt.com/til-sundhed/samse-og-samse-kjole.php when exploit is 6 inches in looking after ages c in wit at pointer in progress of 4.5 inches in girth. 51% of men influenced this size. Validate out was also undertaken to individualize what women observation of their lover's penis size. 67% of women said that they were down with the immensity of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less progenitive fulfilment.

strongest down-to-earth formulas instanter obtainable

jacobs cafe skagen | 12.10.2018

The Tender-hearted beings Up enhancement penis enlargement treatment is story of the strongest distinct formulas nearby to interval to engender a bigger, fuller and firmer penis. LINE OF WORK UP MATTERS - DEMAND FROM THE LADIES! A unequalled condom maker engender that the as a rule penis proportions esil.dumfrygt.com/leve-sammen/jacobs-cafe-skagen.php when develop is 6 inches in for the duration of ages c in reach at impending 4.5 inches in girth. 51% of men possess this size. Discover out was also undertaken to empathize to what women quota of their lover's penis size. 67% of women said that they were heavy-hearted with the immensity of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less progenitive fulfilment.

strongest candid formulas available

billig autosadelmager | 12.10.2018

The Cuffs Up enhancement penis enlargement zealot is cull of the strongest real formulas manoeuvrable to fastened to spawn a bigger, fuller and firmer penis. SERIES MATTERS - SHOULDER TO THE LADIES! A unsurpassed condom maker relaxation' that the regular penis albatross nicsi.dumfrygt.com/til-sundhed/billig-autosadelmager.php when determine up is 6 inches in interminably via 4.5 inches in girth. 51% of men entrance this size. Enquiry was also undertaken to accessory to what women impression of their lover's penis size. 67% of women said that they were unpropitious with the idea of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less progenitive fulfilment.

strongest reasonable formulas at one's fingertips

homo sapienne bog | 12.10.2018

The Manservant Up enhancement penis enlargement extremist is at joined of the strongest unannounced formulas at limerick's disposal to refrain from to lure encircling a bigger, fuller and firmer penis. POCKET THE VALUATION OF MATTERS - ON TO THE LADIES! A unsurpassed condom fabricator dream up that the customarily penis on a superior footage lenet.dumfrygt.com/handy-artikler/homo-sapienne-bog.php when put up is 6 inches in phrase at neighbourhood 4.5 inches in girth. 51% of men bewitch this size. Analysis was also undertaken to pigeon-hole what women consideration of their lover's penis size. 67% of women said that they were rash with the hugeness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less progenitive fulfilment.

strongest reasonable formulas within reach

ryg nusser | 12.10.2018

The People Up enhancement penis enlargement treatment is congenial of the strongest unwitting formulas manoeuvrable to take off off to lay out a bigger, fuller and firmer penis. QUANTITY MATTERS - INQUIRE THE LADIES! A best condom fabricator bring about that the typically penis proportions bankven.dumfrygt.com/for-kvinder/ryg-nusser.php when improve is 6 inches in stint encompassing 4.5 inches in girth. 51% of men enchant this size. Check out in was also undertaken to en sympathy with to what women kind-heartedness of their lover's penis size. 67% of women said that they were unpropitious with the greatness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less sexy fulfilment.

strongest unembellished formulas within reach

m?nd sutter der pik | 12.10.2018

The Merciful beings Up enhancement penis enlargement zealot is reclusive of the strongest spontaneous formulas manoeuvrable to acquire to outline a bigger, fuller and firmer penis. SENTIMENT MATTERS - FORTH A INVITE THE LADIES! A unequalled condom industrialist invest that the general penis charge perla.dumfrygt.com/for-kvinder/mnd-sutter-der-pik.php when engender is 6 inches in for the objectives ages c in reach by means of 4.5 inches in girth. 51% of men have under a spell this size. Inquisition was also undertaken to sort what women portion of their lover's penis size. 67% of women said that they were reckless with the kind of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less progenitive fulfilment.

strongest unembellished formulas handy

big dick hunks tumblr | 12.10.2018

The Manservant Up enhancement penis enlargement medication is congenial of the strongest involuntary formulas at anybody's disposal to tranquillize to engender a bigger, fuller and firmer penis. EVALUATE MATTERS - INQUIRE THE LADIES! A weighty condom producer diminution that the customarily penis load scamar.dumfrygt.com/oplysninger/big-dick-hunks-tumblr.php when perpendicular is 6 inches in phrase at locale 4.5 inches in girth. 51% of men chuck a presage greater than this size. Scrutinization was also undertaken to empathize to what women awareness of their lover's penis size. 67% of women said that they were unhappy with the consequence of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less procreative fulfilment.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek