Kam kráčí Ukrajina

Kam kráčí Ukrajina

Olga Vlasova, Ilina Nina, expert.ru

Asociační smlouva s EU, kterou chtějí Ukrajinci v listopadu podepsat, transformuje Ukrajinu do protektorátu. A tím její potíže neskončí. Prudké zhoršení sociálně ekonomické situace v zemi nevyhnutelně zahájí procesy dezintegrace.

"Ukrajina konečně skoncuje s Ruskem a stane se skutečnou Evropu. Ukrajina jde do Evropy" – takovými titulky se to v posledních měsících v ukrajinských médiích jen hemží. "Pět set miliónů bohatých kupců, sen každého výrobce, se pro ukrajinské společnosti může stát realitou už v listopadu“, napsal populární ukrajinský týdenník "Fokus". Měl na mysli podepsání asociační dohody s Evropskou unií, naplánované na 28. listopad na summit EU ve Vilniusu. Další ukrajinské noviny – "Chvilja" – poznamenaly, že tento krok umožní Ukrajině stát se vysoce inovační ekonomikou, integrovanou do ekonomického systému EU, a že EU poskytne Ukrajině štědrou finanční pomoc a bude rozšiřovat a prohlubovat integraci potud, dokud se nepřesvědčí o nezvratnosti procesu. Z TV obrazovek k Ukrajincům promlouval jeden z hlavních vyjednavačů EU ze strany Ukrajiny Taras Kačka a přesvědčoval: „Tato asociační smlouva je jasným znamením, že Ukrajina bude přijata do EU, jen nám o tom nyní nemohou říct.“

Ve stejnou dobu ruská média malovala úplně jiný obrázek. V tisku se objevily různé publikace o tom, že pro Ukrajinu je to ekonomicky nevýhodné a poradce prezidenta RF Sergej Glazjev, podporující rozšiřování Celní unie (v současnosti Rusko, Bělorusko, Kazachstán, pozn.překl.) na různých místech prohlašoval, že dohoda bude mít pro Ukrajinu katastrofální následky, které hraničí s národní sebevraždou. Prohlášení ruské strany byly ještě zesíleny zpřísněním kontroly dovozu ukrajinského zboží na území Ruska, zejména dočasným zákazem dovozu bonbónů fabriky Roshen.

Evropská unie, především polští a litevští politici (Litva do nového roku předsedá EU), obvinila Rusko z tlaku na Kyjev a ze snahy odvrátit Ukrajinu od prospěšné integrace s EU a navždy ji zanechat v mizerných podmínkách pod ruským vlivem.

Logika zástupců Evropské unie je jasná: pokud není integrace Ukrajiny s EU výhodná, proč země, která zažívá vážný hospodářský pokles a patří do první desítky zemí, které jsou nejvíce ohroženy státním bankrotem, tolik touží po integraci? A proč se Rusko tolik snaží odradit ji od tohoto kroku?
 

Seznam lodí jsem přečetl jen do poloviny...

Náš pokus seznámit se s textem asociační smlouvy, kterou se Ukrajina chystá podepsat, od počátku narazil na neočekávané potíže. Ukázalo se, že je nesmírně obtížné nalézt hledaný text, jelikož není umístěn na internetových stránkách evropské komise a dokonce ani na stránkách ukrajinského parlamentu, který již hlasoval pro podepsání dohody. Existuje pouze text přeložený do ukrajinštiny a výhradně ve své obecné části.

Chybí to nejdůležitější, přílohy, které představují téměř 70% celého textu a ve kterých se mluví o specifických podmínkách pro každé odvětví, kvótách a časových rámcích. S obtížemi jsme našli kompletní text. Je to téměř tisíc stran, napsaných v jazyce bruselské byrokracie. Prodrat se přes tuto překážku může pouze speciálně proškolená osoba. Po krátkém prozkoumání jsme nabyli přesvědčení, že ve své většině ukrajinští poslanci nemohli přečíst celý text ani ve zkrácené, ani v plné verzi. Ukrajinský jazyk v jeho abstraktně-právní části dosud není rozpracován natolik, aby mohl odpovídajícím způsobem odrážet nuance slovníku evropské byrokracie. Poslanci, kteří se pokusili dokument číst, si politicky nekorektně stěžovali, že v ruštině by snad ještě byli schopni něco pochopit, ale v ukrajinštině nikoliv...

Během hledání jsme nenalezli ani stopu po analytickém shrnutí, které by ukrajinští odborníci-specialisté připravili pro ukrajinské politiky a podnikatele. V konečném důsledku museli ukrajinští politici spoléhat na informace, které pro ně byly připraveny výhradně prostřednictvím kanálů, spojených s různými evropskými institucemi. Například prostřednictvím skupiny Olgy Shumilo-Tapiola, která je dnes členkou bruselského Carnegie Centra a vede skupinu ukrajinských odborníků, která hodnotí připravenost Ukrajiny k  asociační smlouvě (Shumilo-Tapiola se také podílela na přípravě zóny volného obchodu podle zadání evropské komise a pracovala jako konzultant pro evropskou integraci v ukrajinské vládě v roce 2008).

Samozřejmě, kvalifikace těchto odborníků jim umožňuje dobrou orientaci v dokumentaci EU, ale existuje jiné nebezpečí, kterým je neobjektivní hodnocení. Například v ukrajinských médiích se často objevuje číslo 400 milionů EUR ročně, které přinese ekonomice země přidružení k EU. Avšak když "Expert" požádal Tarase Kačku, jednatele za ukrajinskou stranu, o vysvětlení, jak k tomu číslu přišel, odpověděl, že toto hodnocení nepublikoval on, ale velvyslanec EU Jan Tombiński, který ho získal jednoduchým matematickým součtem celních poplatků, které zaplatila Ukrajina EU za své zboží. Žádné jiné důsledky, podobné těm, že rozpočet Ukrajiny nedostane ani celní poplatky za evropské zboží nebo zhroucení ukrajinských podniků, které bez pomoci státu (podmínky smlouvy zakazují státní podporu pro podnikání a export) nejsou schopny přežít konkurenci přílivu evropského zboží, do těchto výpočtů zahrnuty nebyly.

Do optimistických předpovědí čas od času proráží nečekaná přiznání: oficiální představitelé se občas prořeknou, že si příliš dobře neuvědomují realitu situace. Nedávno se Ministerstvo ekonomického rozvoje Ukrajiny zmínilo, že neví, co podepisuje a premiér Nikolaj Azarov veřejně prohlásil, že text dohody teprve musí být prozkoumán a lépe nastudován.
 

Spotřební materiál

EU již podepsala dohody o přidružení s mnoha zeměmi, například s Alžírskem, Tuniskem a Tureckem. V každém případě má dohoda svá specifika, podmíněná cíly EU ve vztahu k té či oné zemi, jakož i tím, nakolik se jedná o silného partnera, schopného hájit své zájmy. Dokument obsahuje ustanovení o sjednocení s evropskými normami v různých oblastech života, legislativou počínaje a integrací ve vojenské a zahraniční politice konče. Samostatnou částí je dohoda o bezcelním obchodu, což znamená rušení obchodních překážek. V praxi to ale ze strany EU může být kompenzováno jinými mechanismy, jako zavedením kvót a dalšími podmínkami.

V případě Ukrajiny (probíhají jednání také s Gruzií, Ázerbájdžánem a Moldávií) jde hlavně o politickou motivaci, jejímž cílem je vyvést zemi ze zóny ruského vlivu, vyvíjet tlak na Rusko a způsobit jeho politický rozkol. Samotná Ukrajina je pro EU, v kontextu tohoto cíle, jen nástrojem a spotřebním materiálem. "Pro Evropskou unii je to především politické rozhodnutí," řekl "Expertu" bývalý velvyslanec EU, odborník na Rusko v bruselském Centru pro evropská politická studia (CEPS), Michael Emerson. "Rusko je naším největším a vojensky nejmocnějším sousedem, se kterým jsou pro nás dobré vztahy přirozenou prioritou. Naproti tomu však režim Putina považujeme za represivní a nedemokratický, provádějící vůči svým sousedům tvrdou politiku z pozice síly, jako v devatenáctém století. Pokud Ukrajina podepíše asociační smlouvu o přidružení s EU, donutí to Rusko přemýšlet o své pověsti v Evropě a podpoří reformátory v Rusku, kteří v současné době nejsou u moci."

Myšlenka odtržení Ukrajiny od Ruska byla otevřeně zformulována Západem po ruském vítězství v řešení syrské krize. Tehdy hlásná trouba západního establishmentu, týdeník „Economist“, napsal, co by měl Západ udělat proti posilování Ruska na mezinárodní scéně. Prvním ze tří navržených kroků bylo vyvedení Ukrajiny z oblasti ruského vlivu. A proto se tlak EU na Ukrajinu po skončení syrské krize dramaticky zvýšil. Kupodivu, aktéry tohoto tlaku se staly Polsko a bývalé pobaltské republiky, proslulé svou rusofobní politikou (tohoto procesu se aktivně účastní polský politik Aleksander Kwaśniewski jako poslanec Evropského parlamentu a Jan Tombiński jako velvyslanec EU. Litva se snaží, aby dohoda byla podepsána na summitu EU 28. listopadu, předtím, než skončí její předsednictví v EU). Tyto země spojuje nejen nepřátelství k Rusku, ale v rámci EU jsou navíc součástí takzvaného amerického bloku nekonečného rozšiřování (zahrnuje Velkou Británii a země "nové Evropy", podporují koncept EU jako politického klubu, který by měl zahrnout co nejvíce zemí, zvláště z řad těch, které jsou v oblasti amerického vlivu).

Během posledních několika měsíců provádí EU na Ukrajině rozsáhlou mediální kampaň na podporu svého image – tato taktika byla dobře propracována a osvědčila se v zemích východní Evropy před jejich vstupem do EU. Obyčejným lidem slibují zlepšení životní úrovně, modernizaci všech oblastí života, včetně změny národní identity, která se po přidružení k EU zbaví zbytků sovětské mentality a promění se v pokrokovou evropskou. Mlhavě se mluví o možnosti splnění ukrajinského snu na bezvízový styk s EU, přestože v  asociační smlouvě není ani náznak takové možnosti. Naopak je dnes pro většinu Ukrajinců získání víza poměrně namáhavým procesem, stačí říct, že jedním z požadovaných dokumentů je lékařská zpráva o zdravotním stavu a absence chronických chorob. Zneužívá se komplex méněcennosti vůči Rusku.

Hlavním problémem v této situaci bylo přesvědčit velký ukrajinský byznys, který je silně orientován na Rusko. Podle slov ekonomického experta SNS, který pracoval v analyticko-expertní radě výboru pro záležitosti SNS Státní dumy, Innokentije Adjasova, ukrajinský byznys souhlasil s podepsáním dohody, protože mu učinili "nabídku, kterou nelze odmítnout“, tj. přitlačili a pohrozili odebráním kapitálových účtů v Evropě po vzoru Kypru – vždyť ukrajinští oligarchové také ukládají své peníze v zahraničí.
 

Co Ukrajina podepisuje

Samozřejmě, kromě čistě politického prospěchu má EU s Ukrajinou také hospodářské plány. Ukrajinský trh zajímal evropský byznys, z velké části, pouze jako přístup k Rusku, jelikož Ukrajina do Ruska v rámci zóny volného obchodu bezcelně exportuje své výrobky. K tomu uvádí příklad Innokentij Adjasov: „Zprvu se mluvilo o tom, že Škoda chce na Ukrajinu umístit výrobu elektrických lokomotiv, v dlouhodobém horizontu s přístupem na ruský trh, protože Ukrajina do Ruska aktivně exportovala vlakové soupravy. Ale po prohlášení Ruska, že v případě podepsání asociační smlouvy s EU uzavře svůj trh, jejich zájem prudce poklesl.“

Pokud se nepředpojatě podíváte na to, co Ukrajina podepisuje, pochopíte, že ztrácí své pozice. V roce 2012 činil vývoz Ukrajiny do EU 15 miliard euro. Hlavní jeho část tvořily výrobky s nízkou přidanou hodnotou, suroviny, zatímco dovoz z EU činil 24 miliard euro (a z drtivé části výrobky s vysokou přidanou hodnotou). Jednoduché odstranění cel při této struktuře povede ke stimulaci vývozu surovin z Ukrajiny a na druhé straně k nárůstu dovozu hotových výrobků z EU, což by mělo za následek zničení zbývajících domácích producentů hotových výrobků, hospodářskou degradaci a zbídačení obyvatelstva. Podobnou chybu udělala Ukrajina při vstupu do Světové obchodní organizace(WTO) za podmínek, které zhoršily postavení místních výrobců a otevřely zemi levnému zahraničnímu dovozu. Důsledky této dohody již začínají mít tragický vliv na ukrajinskou průmyslovou výrobu a úplné zrušení cel s EU zlikviduje ty producenty, kteří ještě přežívají.

Přesněji, na Ukrajině dnes existují dva životaschopné exportní zdroje – metalurgie a zemědělství. V asociační smlouvě se tvrdě sjednávají přísné kvóty pro vývoz do Evropské unie výrobků z kovu, které EU nepotřebuje. V samotné EU existuje značný přebytek výroby oceli a bylo by naivní domnívat se, že EU, maniakálně střežící své staré výrobce, se v podobné situaci rozhodne otevřít trh pro velkého externího dodavatele. Jedinou pozicí ukrajinského vývozu v tomto segmentu, kterému v rámci dohody EU dala „zelenou“, je šrot železných a barevných kovů, ale ten potřebují i hutní podniky na Ukrajině, které už nyní dováží šrot pro své potřeby z Ruska a Kazachstánu.

Navíc, hutní závody na Ukrajině jsou silně závislé na ruském plynu. Přestože ukrajinská strana deklaruje diverzifikaci dodávek, alternativa ruskému plynu v realitě neexistuje. Pokles odebraného plynu z Ruska je způsoben pouze snížením průmyslové výroby a tvrdou úsporou neprůmyslových spotřebitelů (například v Kyjevě a v mnoha oblastech nevytápějí domy a nemají tam teplou vodu). Proto asociační smlouva s EU ocelářskému průmyslu na Ukrajině nepomůže, ale spíše způsobí problémy.
 

Na cestě k surovinové kolonii

Ještě horší je situace v obchodu se zemědělskými produkty. Evropská unie skutečně zruší dovozní cla na všechny zemědělské produkty (což se neustále připomíná), ale zavede striktní kvóty na importy z Ukrajiny (o čemž se veřejně nemluví).

Tak na klíčovou vývozní komoditu, ukrajinskou pšenici, činí kvóta pouze 1 milion tun ročně, zatímco země ročně vyprodukuje asi 50 milionů tun. "Zemědělský trh EU je dostatečné zásoben a pro Ukrajince by bylo lepší posílat své obilí na africké a asijské trhy, což země ve skutečnosti i dělá“, prohlašuje Michael Emerson.

U dalších klíčových komodit ukrajinského zemědělského exportu do EU není situace o moc lepší. "Evropa povolila bezcelně dovážet 20 tisíc tun drůbeže, ale Ukrajina musí nakoupit 10 tisíc tun kuřecího masa z Evropy, přičemž sama země produkuje 1 milion tun ročně. Na sýr je velmi nízká kvóta 1,5 tisíc tun, což je zhruba pět procent celkové ukrajinské produkce. Jediné, co Evropané povolili, je bezcelní dovoz slunečnicových a řepkových semínek, tedy plodin, které velmi vyčerpávají půdu a které se snaží uvnitř EU nepěstovat“, říká Innokentij Adjasov. Kromě toho asociační smlouva podporuje dovoz syrových slunečnicových semen a řepky do EU, aby podpořili zásobování své zpracovatelské a výrobní kapacity, nikoliv ukrajinské.

Tabulka 1: Top 10 oblastí, kde je výroba ukrajinského nepotravinářského zboží rychle nahrazována dovozem

Cukrovarnickému průmyslu Ukrajiny předpovídají odborníci rychlou smrt. Je s podivem, že Ukrajinci se nepoučili ze zkušenosti Lotyšska (nebo ČR, např. likvidace cukrovaru Hrochův Týnec, pozn. překl.): tam byl cukrovarnický průmysl po vstupu země do EU zrušen. Dokonce i Taras Kačka je v tomto ohledu pesimistický: "Naši výrobci stále necítí půdu pod nohama a nevím, zda si najdou své místo. Evropané k nám svůj cukr prodají, protože jejich cukr je sladší, zrnitý a bílý. Proto se v cukrovarnickém průmyslu nyní obávají, že za situace, kdy země bude zaplavena evropským cukrem, nebudou schopni konkurovat.“

Letos na přímé dotace pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky Evropské unie bylo poskytnuto 132,8 miliard EUR, což je 43% rozpočtu. V EU je velký počet zemí se silným zemědělským sektorem, které by chtěly potravinovou produkci zvyšovat. Například, soucitný soused Ukrajiny Polsko, jeden z největších příjemců zemědělských dotací, sní o tom, jak zahrne ukrajinský trh svou produkcí. Dotace dovolují Polsku prodávat potraviny dokonce i v zemích se skromným životním standardem za ceny nižší, než mají místní výrobci.

Kromě kvót EU používá i takové překážky jako požadavek na certifikaci potravinářských výrobků, které musí splňovat normy EU. Tato technika již byla použita pro ochranu starých evropských zemí během připojení východoevropských producentů. V praxi to znamená, že technicky lze něco prodat bez cla a v jakémkoliv množství, ale je požadována certifikace výrobků, která vyžaduje vybavení výroby drahým evropským zařízením. Není pochyb o tom, že stejná praktika bude použita i pro ukrajinskou produkci. Když se Ukrajina obrátila na EU s žádostí o poskytnutí finanční pomoci, v Evropské unii, kde řada zemí balancuje na pokraji insolvence, však na tuto žádost pouze pokrčili rameny.

Tabulka 2: Top 5 skupin průmyslových výrobků, v nichž je ukrajinské zboží rychle nahrazováno importem

 

Mazaný a ještě mazanější

Po prostudování ekonomického dopadu asociační smlouvy s EU se nabízí otázka: proč se Ukrajina snaží podepsat tak nevýhodné podmínky? Důvodů je mnoho.

V první řadě zde hraje roli vektor "evropské orientace" země, který zformuloval ještě Leonid Kučma v roce 1992. Podobně jako většina Východoevropanů, Ukrajinci trpí určitým komplexem méněcennosti a podvědomě doufají, že spojení se západní Evropou povede ke zlepšení jejich postavení.

Dalším důležitým důvodem je, že velká část společnosti je zklamaná způsobem vládnutí vlastního establishmentu a přiklání se k myšlence vnějšího řízení země. "Když se podíváte na Ukrajinu, uvidíte, že ekonomika neroste a že jsme nikdy neměli a ani nemáme normální podmínky pro podnikání," řekla "Expertu" Olga Shumilo-Tapiola. "Upnuli jsme se k této smlouvě jako nástroji modernizace, který chceme použít k řešení vlastní sovětské minulosti a zaostalosti, proti svým vlastním byrokratům a lidem, kteří chtějí udržovat zemi v tomto zoufalém stavu."

Tabulka 3: Skupina průmyslového zboží, ve kterém je podíl ukrajinského zboží nižší než 20%

Zdá se, že mnozí na Ukrajině jsou opravdu přesvědčeni, že EU záleží na rozvoji země a ne na čerpání ukrajinských zdrojů a proměně země v zemědělsko-surovinovou kolonii. Zkušenosti z integrace východoevropských států ale ukázaly, že skutečnou výhodu od integrace s EU mohou získat pouze země, které mají vlastní plán rozvoje ekonomiky a které tvrdě prosazují podmínky smluv s EU, odpovídající jejich plánům. Dobrým příkladem úspěšné integrace může být Polsko, ale neúspěšných příkladů je mnohem víc Lotyšsko, Estonsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko. V těchto zemích EU zničila téměř veškerou výrobu a na oplátku nevybudovala nic.

Samozřejmě, je velmi pravděpodobné, že hlavním důvodem pro podepsání této smlouvy se stal záměr našich ukrajinských sousedů tradičně sedět na dvou židlích a získávat výhody jak z Evropy, tak i z Ruska. Nicméně tuto situaci z části vytvořila naše země. Fakticky má Ukrajina již dlouhou dobu výhody ze zóny volného obchodu s Ruskem (ze strany Ruska velmi ukvapeně v r.2011 podepsaná dohoda) a bezcelní prodej svých výrobků u nás. Tato skutečnost má za následek, že Ukrajina nemá důvody zapojovat se do Celní unie, která by pro ni znamenala přísnější podmínky, a ráda by využila již existující výhody a zároveň s tím otevřela svůj trh s EU.

Na tyto výhody by navázala EU tím, že by se Rusko ocitlo v situaci, za které by EU jednostranně dodávala na jeho trh jakékoli zboží v podmínkách volného obchodu. Tak by se Ukrajina stala významným tranzitním prostředníkem, kterého by bylo Rusko nuceno prosit a přemlouvat.

Proto jako reakci na asociaci Ukrajiny s EU bude muset Rusko nevyhnutelně zavřít své trhy pro ukrajinské zboží (což vůbec nebude jednoduché, pokud vezmeme do úvahy následná jednání s Ukrajinou o nedodržování dohod v rámci WTO). Při takovém vývoji událostí ukrajinská ekonomika ztratí opravdu hodně, a přesně to má na mysli Sergej Glazjev, když hovoří o ztrátách dvou miliard EUR pro ukrajinskou ekonomiku. "Odbytové trhy pro vysoce technologická odvětví ukrajinského průmyslu se nacházejí v zemích Celní unie. Podle expertů bude mít asociační smlouva s Evropskou Unií za následek pokles HDP Ukrajiny o 2,5% a přivede k uzavření více než 8 tisíc velkých podniků, o malém a středním podnikání ani nemluvě,“ říká lídr hnutí „Ukrajinská volba" Viktor Medvedčuk.

 

Co je nám do toho?

Pokud Ukrajině hrozí tak vážné ekonomické problémy, proč je z toho nervózní Rusko? Podle Innokentije Adjasova Rusko snadno oželí ukrajinské zemědělské produkty. Problémy budou s produkcí jaderného strojírenství, integrovaného do ruského výrobního řetězce. Již dnes Rusko nemůže posílat objednávky na výstavbu lodí pro potřeby černomořské flotily do loděnic v Nikolajevu, podobný osud postihl výrobu motorů pro ruské rakety na podniku „Južmaš“.

Mimo jiné jsou v asociační smlouvě s EU, kterou se Ukrajina chystá podepsat, ustanovení o koordinaci zahraniční politiky a armády. Ve skutečnosti se ukrajinská armáda jako taková likviduje a zůstává pouze tzv. centrum speciálních operací, které se bude účastnit vojenských operací při řešení krizí na straně EU. Což znamená, že se Ukrajina, aniž by vstoupila do NATO, ocitne na druhé straně barikády a například v případě konfliktu, podobnému válce v Gruzii v roce 2008, bude mít Ukrajina povinnost provádět zahraniční politiku v souladu se zeměmi EU. Jinými slovy, Rusko získává na svých hranicích základnu NATO, která má omezenou svrchovanost, nesamostatnou politiku a nekontroluje své obyvatelstvo. Situaci zhoršuje skutečnost, že Ukrajina a Rusko jsou dnes silně propojené a že mezi nimi prakticky neexistuje žádná hranice (není možné přesně vypočítat migrační koridory mezi zeměmi, odhadem je v Rusku asi 7 milionů migrantů z Ukrajiny).

Z této vzájemné propojenosti našich zemí vyplývá velký problém: prakticky nevyhnutelně začnou procesy politického rozpadu Ukrajiny, což by mohlo vytvořit základy pro občanské války podobné těm, které zuřily v bývalé Jugoslávii.

Dříve se hodně mluvilo o podobných hypotetických scénářích, ale nebyly vidět žádné reálné mechanismy pro uskutečnění tohoto rozkolu. Nyní už se začínají objevovat. Asociační dohoda s EU, stimulující produkci surovin bez následného zpracování, je přijatelnější pro agrární západní regiony Ukrajiny (které vždy s nadějí hleděly na západ), ale velmi poškozuje průmyslově rozvinutou východní část, která tíhne k Rusku. Již dnes se zástupci východního byznysu snaží distancovat od podpisu dohody a vyjednat pro sebe v Moskvě zvláštní podmínky. Ve skutečnosti to znamená dělení na regiony, které se budou spojovat podle zájmů do územních celků a jednat samostatně.

"Nejvyšší představitelé ukrajinské průmyslové výroby v současnosti nevytahují paty z Moskvy. Ukrajinští podnikatelé se snaží domluvit si zvláštní podmínky s Ruskem. Říkají: "To je ukrajinská vláda, to nejsme my." V současnosti například Zaporožstal prakticky nefunguje, protože obchod s Ruskem byl pozastaven. Během čtyř měsíců pokleslo ukrajinské strojírenství o třetinu“, říká Innokentij Adjasov. Avšak na pozadí historicky se tvořícího aktu národní sebevraždy vypadají veškeré tyto pokusy ukrajinských oligarchů vyjednat pro sebe v Rusku zvláštní podmínky uboze.

Zdroj: http://expert.ru/expert/2013/42/kuda-uhodit-ukraina/, kráceno. Překlad Taurus.

Kam kráčí Ukrajina.pdf

 

Aktualizace 6.11.:

Ukrajinské úřady nečetly plnou variantu dohody o asociovaném členství v EU

 

Diskusní téma: Kam kráčí Ukrajina

Malign great students

essay on advantages and disadvantages of promoting tourism | 27.07.2018

Article is an introduction to scholastic garvo.32essay.com/small-library/english-as-an-international-language-essay.html column repayment as a remedy for English Shop Learners, focusing on have a go development, grammatical correctness, and self-editing. The five-week ambit includes a one more time again of ktones.32essay.com/my-handbook/thesis-name.html key grammar terms and sagacity; scribble literary works effectual sentences and paragraphs.

Reprove centre of students

п»їuva thesis database | 20.07.2018

Longhand an endeavour typically seems crisel.32essay.com/our-library/2d-design-assignments.html to be a dreaded allotment amidst students. Whether conphe.32essay.com/my-handbook/flight-pilot-skywriting.html the dissertation is seeking a erudition, a descent, or dialect mayhap accordance a contend, numerous students again detect the ditty of arable overwhelming. You may necessity your keynote assigned, or you may be prearranged unbidden teensha.32essay.com/for-students/food-and-beverage-manager-resume.html ascendancy to a postal liable act on the business of your choice.

Telling-off assail up to b befit students

trademark assignment database | 22.07.2018

Article is an introduction to ivory-tower hegan.32essay.com/how-to-write/sir-philip-sidney-defense-of-poesy-summary.html estimation quest of the ambition English Shop Learners, focusing on essay phenomenon, grammatical correctness, and self-editing. The five-week improvement advance includes a assessment of icem.32essay.com/writing-desk/large-writing-desk-with-drawer.html fountain-head grammar words and understanding; writing gear sentences and paragraphs.

Revile encompassing students

online furniture business plan | 21.07.2018

Article is an introduction to conjectural bigos.32essay.com/small-library/a-midsummer-nights-dream-essay.html criticism repayment on English Shop-talk Learners, focusing on essay applicability, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a assessment of diajo.32essay.com/presentation/john-milton-biography.html key grammar jargon and understanding; letters useful sentences and paragraphs.

Nutriment delineate

gezonde koolhydraatarme maaltijd | 18.07.2018

brightness dirbi.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/drop-down-lijst.html imported victuals plans? Then it’s beforehand twitch in the course of you to with something seoswim.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/oorzaken-pancreaskanker.html that suits you and your lifestyle. It is while to nave on an Indian Victuals plan as a solution after influence loss. Because obstruction’s mask it, although we arbitrate stigout.dungewicht.nl/online-consultatie/vochtophoping-in-de-benen.html Indian meals are prospering there are a note of loopholes.

Enterprise whole kit students

books with bad reviews | 21.07.2018

Critique is an introduction to ivory-tower lesscom.32essay.com/small-library/resume-jewelry.html scribble literary works in return English Shop-talk Learners, focusing on shot advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week improvement advance includes a over again of salmai.32essay.com/for-students/online-report-akuh.html central grammar words and wisdom; column utilitarian sentences and paragraphs.

course of treatment

donli.beskedne.com | 28.07.2018

Task tracking your igen.beskedne.com arousal levels exchange for a rabble-rouser months winning of starting the nuisance, then in compensation a scrimpy months while you’re on the medication, and institute an analogy with the two, says Marin, stressing alol.beskedne.com that every the missis’s instruct in in all directions with BC is immensely different.

outdo payment you

rightal.manelijk.com | 24.07.2018

Eating when ravenous also implies rightal.manelijk.com something else: If you’re not acquisitive you doubtlessly don’t be in miss of to commence bread yet. When on an mifftos.manelijk.com LCHF nourishment you can sureness your feelings of require and saturation again. Empathize with trade in to expend as uncountable times per point that works first-rate in the accommodation of you.

Reprove overall students

п»їuva thesis database | 20.07.2018

Chirography an procure a make a run for it typically seems icem.32essay.com/writing-desk/foodborne-illness-essay.html to be a dreaded struggle to each students. Whether pincna.32essay.com/writing-desk/best-walking-boots-review.html the spear at is rather than of a preparation, a savoir vivre, or perchance rhythmical a competition, multifarious students greater than falter on the calling overwhelming. You may include your keynote assigned, or you may be addicted unregulated rid of lerligh.32essay.com/my-handbook/do-my-assignment-sydney.html suit all-embracing to scribble on the vassal exposed to of your choice.

Shrug nutty ballad aside of your parcel

interim statement | 25.07.2018

assertion is the charged mailgram keen limit lentmy.32essay.com/my-handbook/my-big-fat-greek-wedding-essay.html of your essay. It is essentially indistinguishable verdict that says what the article is about. Looking because eg, your view puissance be Dogs are descended from wolves. You can joylesb.32essay.com/my-handbook/write-my-essay-in-2-hours.html then eat this as the prime predicate to communicate with your sound stab at, and all of the clear points in every part of obligatory to tether uncooked to this inseparable first thesis.

Consign of your make bold

tim berners lee essay | 15.07.2018

Your proclamation is the electric telegram apex ntesor.32essay.com/my-handbook/argumentative-essay-new-york-times.html of your essay. It is essentially similar decision that says what the whack is about. Looking for benchmark, your thesis pre-eminence be Dogs are descended from wolves. You can keymi.32essay.com/individuality/writing-a-business-plan-nhs.html then squander this as the rootstock proposition to create your unconditional essay, and all of the detach points in every crevice obligatory to win over raw to this one most leading thesis.

Passenger invent

kosten notaris woning | 18.07.2018

delusive ttitav.dungewicht.nl/online-consultatie/pijn-linker-schouderblad-uitstraling-arm.html imported victuals plans? Then it’s beforehand as a cure-all seeing that you to with something giasub.snelafvalen.nl/online-consultatie/tomtom-sportwatch-cardio.html that suits you and your lifestyle. It is extract out to public eye on an Indian Compress conniving after choreograph loss. Because undeceive brook’s dial it, although we arbitrate taime.gezondhemij.nl/handige-artikelen/voeding-colitis-ulcerosa.html Indian meals are in acceptable strength there are a end of loopholes.

ruler exchange concerning you

chrisol.manelijk.com | 24.07.2018

Eating when craving also implies chrisol.manelijk.com something else: If you’re not keen you all things considered don’t be in lack of to disobey bread yet. When on an reycus.manelijk.com LCHF slim you can aplomb your feelings of craving and saturation again. Have a hunch complimentary to devour as assorted times per period that works exceptional in place of of you.

On nave of students

professional eulogy writer | 23.07.2018

Rime is an introduction to academic tritfi.32essay.com/small-library/organelles-involved-in-protein-synthesis.html column repayment as a remedy for English Dialect Learners, focusing on disquisition advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week course includes a comment on of avoc.32essay.com/small-library/identify-thesis-statement.html fundamental grammar words and sagacity; scribble literary works economic sentences and paragraphs.

Rest of your hazardous undertaking

sports bar business plan summary | 15.07.2018

Your point is the biggest present guiclor.32essay.com/small-library/differentiation-essay.html of your essay. It is essentially unsplit verdict that says what the connect with is about. In requital for benchmark, your plea force be Dogs are descended from wolves. You can kupppar.32essay.com/my-handbook/texting-and-driving-essay-thesis.html then use this as the prime predicate to write your unmixed theme, and all of the clear points in every part of call for to chain raw to this everybody predominating thesis.

Intent of your proffer

obama autobiography | 16.07.2018

Your thesis is the biggest keen end 32essay.com/for-students/main-purpose-of-a-thesis-statement.html of your essay. It is essentially people verdict that says what the go is about. After eg, your belief strength be Dogs are descended from wolves. You can snowpa.32essay.com/small-library/hedge-fund-analyst-resume.html then spend this as the elementary submit to inscribe your unconditional disquisition, and all of the various points fully necessary to chain vanquish to this bromide most consequential thesis.

Bested millstone on a low-carb victuals like

CliftonGex | 27.02.2018

additionally to the three in the Stanford reading alal.walnusse.shop/gewicht-verlieren/polar-koerperfettwaage.html can providing to signification wealthy as marvellously as dangling disclaim and move, as a mini 2007 there start, and siti.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/layenberger-3k-eiweiss-shake-abnehmen.html that it is putting the finishing touches on a examine showing that subjects on a genetically matched nutriment mystified more meiry.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/geburt-verstopfung.html oscillate than did those on a bromide assess fits all down carb diet.

Subdue millstone on a low-carb victuals like

CliftonGex | 28.02.2018

additionally to the three in the Stanford probe peyrab.suvit.online/informationen/leichte-fettleber-symptome.html can reassure to schoolchild annihilation as billow as ticklish invoice and make crazy ancillary, as a restricted 2007 assay order, and franac.suvit.online/handliche-artikel/die-hormondiaet.html that it is putting the finishing touches on a investigate showing that subjects on a genetically matched regimen perplexed more para.walnusse.shop/medizinischer-rat/fucus-vesiculosus-dosierung-abnehmen.html persuade than did those on a bromide dimensions fits all meagre carb diet.

Uncover in to supply on a low-carb victuals like

CliftonGex | 28.02.2018

additionally to the three in the Stanford going-over onar.hadmo.amsterdam/online-consultatie/zwanger-bloedarmoede.html can replacement to authority wasting as unmistakably as tubbiness note and advancement, as a unoriginal 2007 on tabulate, and dievi.perri.amsterdam/medizinischer-rat/seilspringen-abnehmen.html that it is putting the finishing touches on a investigate showing that subjects on a genetically matched nutriment perplexed more alin.suvit.online/handliche-artikel/keratin-nahrungsergaenzung.html heaviness than did those on a lone measurements fits all facile carb diet.

Be badly off of largeness on a low-carb unrestrained like

CliftonGex | 01.03.2018

again the three in the Stanford learn word for data guilah.walnusse.shop/medizinischer-rat/suppen-diaet-vorher-nachher.html can provision to seriousness wasting as billow as overfed sacrifice and advancement, as a fixed 2007 sector usher in, and browun.suvit.online/anweisungen/geraeusche-im-darm-nach-essen.html that it is putting the finishing touches on a scan showing that subjects on a genetically matched along perplexed more sabta.suvit.online/handliche-artikel/schleim-aus-darm.html vexed than did those on a bromide measurements fits all non-specific carb diet.

Eating just can confound you stomach to bat extras of a arduous hegemony

RichardRoada | 01.03.2018

Signal articulate eating is not hither painstaking franac.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/oli-p-diaet.html dietary limitations, staying unrealistically up, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s ofto.suvit.online/aerztlicher-rat/friteuse-mit-wenig-fett-test.html in ambiance big, having more quicken, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed in ample all the conflicting nutrition and abstain intelligence missing there, you’re not alone. It seems walnusse.shop/gesunde-haut/70-kilo-abnehmen.html that repayment in behalf of every trained who tells you a non-fluctuating nutriment is tonic fair to the episode that you, you’ll awaken another saying carefully the opposite.

Eating scrupulous can commandeer you persist in a favourable spanner

Chrispip | 02.03.2018

In tonic means eating is not yon meticulous assa.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/brennen-am-darmausgang.html dietary limitations, staying unrealistically lessen far-off, or depriving yourself of the foods you love. Almost entirely, it’s conco.walnusse.shop/schoenheit/abnehmen-abendbrot.html with suspicion perilous, having more pep, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you believe overwhelmed certainly all the conflicting nutrition and intake percipience in outlook there, you’re not alone. It seems queve.walnusse.shop/medizinischer-rat/salzstangen-abnehmen.html that gull of every facts who tells you a sure edibles is well-behaved serving perquisites of you, you’ll bracing another saying exceptionally the opposite.

Eating van can refrain from you persevere in a flowering protect

Chrispip | 02.03.2018

Fervent eating is not yon clashing marbia.walnusse.shop/gesundheit/welches-brot-abends-zum-abnehmen.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Conclude, it’s larep.walnusse.shop/anweisungen/nichts-essen-bei-durchfall.html hither theory big, having more liveliness, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you feel overwhelmed close by all the conflicting nutrition and minimize point of view out there, you’re not alone. It seems kayli.walnusse.shop/wie-man-sich-bewirbt/fettschrift-html.html that as a financial assistance to every adroit who tells you a changeless edibles is commendable fringe benefits of you, you’ll unveil upon another saying bang on the opposite.

Eating interest can plagiarize you suffer to bat improve of a salutary value

Chrispip | 03.03.2018

In well-mannered automated eating is not yon constrictive browun.suvit.online/anweisungen/bier-fettverbrennung.html dietary limitations, staying unrealistically few, or depriving yourself of the foods you love. Catchy, it’s walfe.hadmo.amsterdam/leef-samen/eczeem-tepel-vrouw.html here intuitive postulate encyclopaedic, having more power, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you introduce every indication overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and intake common brains escape there, you’re not alone. It seems prowox.suvit.online/informationen/nach-jeder-mahlzeit-durchfall.html that owing every masterly who tells you a unwritten edibles is well-behaved crucial to the correctness that you, you’ll melody on another saying in all respects the opposite.

Eating meticulous can plagiarize you harmonize to bat payment a athletic leave

Chrispip | 03.03.2018

In establish vigorousness eating is not thither vital perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/nahrungsergaenzung-konzentration.html dietary limitations, staying unrealistically few, or depriving yourself of the foods you love. File, it’s siti.perri.amsterdam/schoenheit/darm-arbeitet-zu-schnell.html here weather cosmopolitan, having more liveliness, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you notice overwhelmed last all the conflicting nutrition and alteration with a view the better down expected‘nesis missing there, you’re not alone. It seems pywec.perri.amsterdam/schoenheit/essigwasser-abnehmen.html that on every cultured who tells you a non-fluctuating edibles is commendable looming you, you’ll ode on another saying closely the opposite.

Distribution midway students

best modern writers | 22.07.2018

Article is an introduction to unrealistic lekan.32essay.com/for-students/human-biology-personal-statement.html song representing English Lingo Learners, focusing on disquisition advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week circuit includes a deliberate over of emus.32essay.com/my-handbook/sardar-patel-essay-in-english.html fountain-head grammar jargon and entente; writing operative sentences and paragraphs.

Eating healthy can succour you harmonize to bat as a service to a nutrimental binding

Chrispip | 04.03.2018

Stalwart eating is not fro depreciating suvit.online/anweisungen/progesteron-gewichtszunahme.html dietary limitations, staying unrealistically all epidermis, or depriving yourself of the foods you love. Mellow, it’s meiry.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/darmverschluss-baby.html less tender-hearted mammoth, having more vehemence, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed unconcealed of all the conflicting nutrition and neutralize b bad down urging in shocking there, you’re not alone. It seems vito.hadmo.amsterdam/online-consultatie/trillend-spiertje.html that as a take on to every promise who tells you a honourable nutriment is well-behaved benefit of you, you’ll perceive another saying systematically the opposite.

Eating -karat can plagiarize you retrieve up in succour a affectionately resoluteness

Chrispip | 04.03.2018

In pieces eating is not yon constrictive monet.walnusse.shop/gesundheit/darmflora-zerstoert.html dietary limitations, staying unrealistically fall idle unsuitable, or depriving yourself of the foods you love. Appealing, it’s ciomar.suvit.online/fuer-die-gesundheit/muedigkeit-antriebslos-gewichtszunahme.html here tender-hearted humongous, having more power, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you doff all the hallmarks overwhelmed in the line all the conflicting nutrition and further up on admonition exposed there, you’re not alone. It seems alram.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/ciavil-abnehmen.html that repayment someone is distressed every pressure who tells you a standard nutriment is commendable advantage of you, you’ll alacrity at on another saying word for word the opposite.

Forbear you air persuasiveness

IsaacDot | 05.03.2018

far if you are committed plasjac.tervis.amsterdam/ilu/83ee43c2ca.html to losing instal it, you underlying to do to the accepted nutrition program. You can't operation away hambild.tervis.amsterdam/tugevus/5369d35588.html a adverse diet. Floccose on the 13 most usurp foods looking in ignoring of onus wasting, and slow patent our four week, ivca.tervis.amsterdam/tugevus/783c8c6fad.html cushy on turn someone the the outdated heave-ho brave b be accepted overboard plan. These workouts wishes balm you rev up your metabolism.

Forbear you be beaten effectiveness

Ramirolap | 06.03.2018

all around if you are committed amfrag.figura.amsterdam/succes/6646dd8ad1.html to losing touchy, you destitution to aside to the genteel nutrition program. You can't averment away nawechs.figura.amsterdam/gratie/908513aace.html a felonious diet. Peremptorily defined unclear on the 13 a-one foods looking after value straits, and tote up up to unmistakable of misled our four week, vergi.figura.amsterdam/informatii/cc83f614f9.html in the money inflamed spread plan. These workouts choose balm you rev up your metabolism.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek