Kam kráčí Ukrajina

Kam kráčí Ukrajina

Olga Vlasova, Ilina Nina, expert.ru

Asociační smlouva s EU, kterou chtějí Ukrajinci v listopadu podepsat, transformuje Ukrajinu do protektorátu. A tím její potíže neskončí. Prudké zhoršení sociálně ekonomické situace v zemi nevyhnutelně zahájí procesy dezintegrace.

"Ukrajina konečně skoncuje s Ruskem a stane se skutečnou Evropu. Ukrajina jde do Evropy" – takovými titulky se to v posledních měsících v ukrajinských médiích jen hemží. "Pět set miliónů bohatých kupců, sen každého výrobce, se pro ukrajinské společnosti může stát realitou už v listopadu“, napsal populární ukrajinský týdenník "Fokus". Měl na mysli podepsání asociační dohody s Evropskou unií, naplánované na 28. listopad na summit EU ve Vilniusu. Další ukrajinské noviny – "Chvilja" – poznamenaly, že tento krok umožní Ukrajině stát se vysoce inovační ekonomikou, integrovanou do ekonomického systému EU, a že EU poskytne Ukrajině štědrou finanční pomoc a bude rozšiřovat a prohlubovat integraci potud, dokud se nepřesvědčí o nezvratnosti procesu. Z TV obrazovek k Ukrajincům promlouval jeden z hlavních vyjednavačů EU ze strany Ukrajiny Taras Kačka a přesvědčoval: „Tato asociační smlouva je jasným znamením, že Ukrajina bude přijata do EU, jen nám o tom nyní nemohou říct.“

Ve stejnou dobu ruská média malovala úplně jiný obrázek. V tisku se objevily různé publikace o tom, že pro Ukrajinu je to ekonomicky nevýhodné a poradce prezidenta RF Sergej Glazjev, podporující rozšiřování Celní unie (v současnosti Rusko, Bělorusko, Kazachstán, pozn.překl.) na různých místech prohlašoval, že dohoda bude mít pro Ukrajinu katastrofální následky, které hraničí s národní sebevraždou. Prohlášení ruské strany byly ještě zesíleny zpřísněním kontroly dovozu ukrajinského zboží na území Ruska, zejména dočasným zákazem dovozu bonbónů fabriky Roshen.

Evropská unie, především polští a litevští politici (Litva do nového roku předsedá EU), obvinila Rusko z tlaku na Kyjev a ze snahy odvrátit Ukrajinu od prospěšné integrace s EU a navždy ji zanechat v mizerných podmínkách pod ruským vlivem.

Logika zástupců Evropské unie je jasná: pokud není integrace Ukrajiny s EU výhodná, proč země, která zažívá vážný hospodářský pokles a patří do první desítky zemí, které jsou nejvíce ohroženy státním bankrotem, tolik touží po integraci? A proč se Rusko tolik snaží odradit ji od tohoto kroku?
 

Seznam lodí jsem přečetl jen do poloviny...

Náš pokus seznámit se s textem asociační smlouvy, kterou se Ukrajina chystá podepsat, od počátku narazil na neočekávané potíže. Ukázalo se, že je nesmírně obtížné nalézt hledaný text, jelikož není umístěn na internetových stránkách evropské komise a dokonce ani na stránkách ukrajinského parlamentu, který již hlasoval pro podepsání dohody. Existuje pouze text přeložený do ukrajinštiny a výhradně ve své obecné části.

Chybí to nejdůležitější, přílohy, které představují téměř 70% celého textu a ve kterých se mluví o specifických podmínkách pro každé odvětví, kvótách a časových rámcích. S obtížemi jsme našli kompletní text. Je to téměř tisíc stran, napsaných v jazyce bruselské byrokracie. Prodrat se přes tuto překážku může pouze speciálně proškolená osoba. Po krátkém prozkoumání jsme nabyli přesvědčení, že ve své většině ukrajinští poslanci nemohli přečíst celý text ani ve zkrácené, ani v plné verzi. Ukrajinský jazyk v jeho abstraktně-právní části dosud není rozpracován natolik, aby mohl odpovídajícím způsobem odrážet nuance slovníku evropské byrokracie. Poslanci, kteří se pokusili dokument číst, si politicky nekorektně stěžovali, že v ruštině by snad ještě byli schopni něco pochopit, ale v ukrajinštině nikoliv...

Během hledání jsme nenalezli ani stopu po analytickém shrnutí, které by ukrajinští odborníci-specialisté připravili pro ukrajinské politiky a podnikatele. V konečném důsledku museli ukrajinští politici spoléhat na informace, které pro ně byly připraveny výhradně prostřednictvím kanálů, spojených s různými evropskými institucemi. Například prostřednictvím skupiny Olgy Shumilo-Tapiola, která je dnes členkou bruselského Carnegie Centra a vede skupinu ukrajinských odborníků, která hodnotí připravenost Ukrajiny k  asociační smlouvě (Shumilo-Tapiola se také podílela na přípravě zóny volného obchodu podle zadání evropské komise a pracovala jako konzultant pro evropskou integraci v ukrajinské vládě v roce 2008).

Samozřejmě, kvalifikace těchto odborníků jim umožňuje dobrou orientaci v dokumentaci EU, ale existuje jiné nebezpečí, kterým je neobjektivní hodnocení. Například v ukrajinských médiích se často objevuje číslo 400 milionů EUR ročně, které přinese ekonomice země přidružení k EU. Avšak když "Expert" požádal Tarase Kačku, jednatele za ukrajinskou stranu, o vysvětlení, jak k tomu číslu přišel, odpověděl, že toto hodnocení nepublikoval on, ale velvyslanec EU Jan Tombiński, který ho získal jednoduchým matematickým součtem celních poplatků, které zaplatila Ukrajina EU za své zboží. Žádné jiné důsledky, podobné těm, že rozpočet Ukrajiny nedostane ani celní poplatky za evropské zboží nebo zhroucení ukrajinských podniků, které bez pomoci státu (podmínky smlouvy zakazují státní podporu pro podnikání a export) nejsou schopny přežít konkurenci přílivu evropského zboží, do těchto výpočtů zahrnuty nebyly.

Do optimistických předpovědí čas od času proráží nečekaná přiznání: oficiální představitelé se občas prořeknou, že si příliš dobře neuvědomují realitu situace. Nedávno se Ministerstvo ekonomického rozvoje Ukrajiny zmínilo, že neví, co podepisuje a premiér Nikolaj Azarov veřejně prohlásil, že text dohody teprve musí být prozkoumán a lépe nastudován.
 

Spotřební materiál

EU již podepsala dohody o přidružení s mnoha zeměmi, například s Alžírskem, Tuniskem a Tureckem. V každém případě má dohoda svá specifika, podmíněná cíly EU ve vztahu k té či oné zemi, jakož i tím, nakolik se jedná o silného partnera, schopného hájit své zájmy. Dokument obsahuje ustanovení o sjednocení s evropskými normami v různých oblastech života, legislativou počínaje a integrací ve vojenské a zahraniční politice konče. Samostatnou částí je dohoda o bezcelním obchodu, což znamená rušení obchodních překážek. V praxi to ale ze strany EU může být kompenzováno jinými mechanismy, jako zavedením kvót a dalšími podmínkami.

V případě Ukrajiny (probíhají jednání také s Gruzií, Ázerbájdžánem a Moldávií) jde hlavně o politickou motivaci, jejímž cílem je vyvést zemi ze zóny ruského vlivu, vyvíjet tlak na Rusko a způsobit jeho politický rozkol. Samotná Ukrajina je pro EU, v kontextu tohoto cíle, jen nástrojem a spotřebním materiálem. "Pro Evropskou unii je to především politické rozhodnutí," řekl "Expertu" bývalý velvyslanec EU, odborník na Rusko v bruselském Centru pro evropská politická studia (CEPS), Michael Emerson. "Rusko je naším největším a vojensky nejmocnějším sousedem, se kterým jsou pro nás dobré vztahy přirozenou prioritou. Naproti tomu však režim Putina považujeme za represivní a nedemokratický, provádějící vůči svým sousedům tvrdou politiku z pozice síly, jako v devatenáctém století. Pokud Ukrajina podepíše asociační smlouvu o přidružení s EU, donutí to Rusko přemýšlet o své pověsti v Evropě a podpoří reformátory v Rusku, kteří v současné době nejsou u moci."

Myšlenka odtržení Ukrajiny od Ruska byla otevřeně zformulována Západem po ruském vítězství v řešení syrské krize. Tehdy hlásná trouba západního establishmentu, týdeník „Economist“, napsal, co by měl Západ udělat proti posilování Ruska na mezinárodní scéně. Prvním ze tří navržených kroků bylo vyvedení Ukrajiny z oblasti ruského vlivu. A proto se tlak EU na Ukrajinu po skončení syrské krize dramaticky zvýšil. Kupodivu, aktéry tohoto tlaku se staly Polsko a bývalé pobaltské republiky, proslulé svou rusofobní politikou (tohoto procesu se aktivně účastní polský politik Aleksander Kwaśniewski jako poslanec Evropského parlamentu a Jan Tombiński jako velvyslanec EU. Litva se snaží, aby dohoda byla podepsána na summitu EU 28. listopadu, předtím, než skončí její předsednictví v EU). Tyto země spojuje nejen nepřátelství k Rusku, ale v rámci EU jsou navíc součástí takzvaného amerického bloku nekonečného rozšiřování (zahrnuje Velkou Británii a země "nové Evropy", podporují koncept EU jako politického klubu, který by měl zahrnout co nejvíce zemí, zvláště z řad těch, které jsou v oblasti amerického vlivu).

Během posledních několika měsíců provádí EU na Ukrajině rozsáhlou mediální kampaň na podporu svého image – tato taktika byla dobře propracována a osvědčila se v zemích východní Evropy před jejich vstupem do EU. Obyčejným lidem slibují zlepšení životní úrovně, modernizaci všech oblastí života, včetně změny národní identity, která se po přidružení k EU zbaví zbytků sovětské mentality a promění se v pokrokovou evropskou. Mlhavě se mluví o možnosti splnění ukrajinského snu na bezvízový styk s EU, přestože v  asociační smlouvě není ani náznak takové možnosti. Naopak je dnes pro většinu Ukrajinců získání víza poměrně namáhavým procesem, stačí říct, že jedním z požadovaných dokumentů je lékařská zpráva o zdravotním stavu a absence chronických chorob. Zneužívá se komplex méněcennosti vůči Rusku.

Hlavním problémem v této situaci bylo přesvědčit velký ukrajinský byznys, který je silně orientován na Rusko. Podle slov ekonomického experta SNS, který pracoval v analyticko-expertní radě výboru pro záležitosti SNS Státní dumy, Innokentije Adjasova, ukrajinský byznys souhlasil s podepsáním dohody, protože mu učinili "nabídku, kterou nelze odmítnout“, tj. přitlačili a pohrozili odebráním kapitálových účtů v Evropě po vzoru Kypru – vždyť ukrajinští oligarchové také ukládají své peníze v zahraničí.
 

Co Ukrajina podepisuje

Samozřejmě, kromě čistě politického prospěchu má EU s Ukrajinou také hospodářské plány. Ukrajinský trh zajímal evropský byznys, z velké části, pouze jako přístup k Rusku, jelikož Ukrajina do Ruska v rámci zóny volného obchodu bezcelně exportuje své výrobky. K tomu uvádí příklad Innokentij Adjasov: „Zprvu se mluvilo o tom, že Škoda chce na Ukrajinu umístit výrobu elektrických lokomotiv, v dlouhodobém horizontu s přístupem na ruský trh, protože Ukrajina do Ruska aktivně exportovala vlakové soupravy. Ale po prohlášení Ruska, že v případě podepsání asociační smlouvy s EU uzavře svůj trh, jejich zájem prudce poklesl.“

Pokud se nepředpojatě podíváte na to, co Ukrajina podepisuje, pochopíte, že ztrácí své pozice. V roce 2012 činil vývoz Ukrajiny do EU 15 miliard euro. Hlavní jeho část tvořily výrobky s nízkou přidanou hodnotou, suroviny, zatímco dovoz z EU činil 24 miliard euro (a z drtivé části výrobky s vysokou přidanou hodnotou). Jednoduché odstranění cel při této struktuře povede ke stimulaci vývozu surovin z Ukrajiny a na druhé straně k nárůstu dovozu hotových výrobků z EU, což by mělo za následek zničení zbývajících domácích producentů hotových výrobků, hospodářskou degradaci a zbídačení obyvatelstva. Podobnou chybu udělala Ukrajina při vstupu do Světové obchodní organizace(WTO) za podmínek, které zhoršily postavení místních výrobců a otevřely zemi levnému zahraničnímu dovozu. Důsledky této dohody již začínají mít tragický vliv na ukrajinskou průmyslovou výrobu a úplné zrušení cel s EU zlikviduje ty producenty, kteří ještě přežívají.

Přesněji, na Ukrajině dnes existují dva životaschopné exportní zdroje – metalurgie a zemědělství. V asociační smlouvě se tvrdě sjednávají přísné kvóty pro vývoz do Evropské unie výrobků z kovu, které EU nepotřebuje. V samotné EU existuje značný přebytek výroby oceli a bylo by naivní domnívat se, že EU, maniakálně střežící své staré výrobce, se v podobné situaci rozhodne otevřít trh pro velkého externího dodavatele. Jedinou pozicí ukrajinského vývozu v tomto segmentu, kterému v rámci dohody EU dala „zelenou“, je šrot železných a barevných kovů, ale ten potřebují i hutní podniky na Ukrajině, které už nyní dováží šrot pro své potřeby z Ruska a Kazachstánu.

Navíc, hutní závody na Ukrajině jsou silně závislé na ruském plynu. Přestože ukrajinská strana deklaruje diverzifikaci dodávek, alternativa ruskému plynu v realitě neexistuje. Pokles odebraného plynu z Ruska je způsoben pouze snížením průmyslové výroby a tvrdou úsporou neprůmyslových spotřebitelů (například v Kyjevě a v mnoha oblastech nevytápějí domy a nemají tam teplou vodu). Proto asociační smlouva s EU ocelářskému průmyslu na Ukrajině nepomůže, ale spíše způsobí problémy.
 

Na cestě k surovinové kolonii

Ještě horší je situace v obchodu se zemědělskými produkty. Evropská unie skutečně zruší dovozní cla na všechny zemědělské produkty (což se neustále připomíná), ale zavede striktní kvóty na importy z Ukrajiny (o čemž se veřejně nemluví).

Tak na klíčovou vývozní komoditu, ukrajinskou pšenici, činí kvóta pouze 1 milion tun ročně, zatímco země ročně vyprodukuje asi 50 milionů tun. "Zemědělský trh EU je dostatečné zásoben a pro Ukrajince by bylo lepší posílat své obilí na africké a asijské trhy, což země ve skutečnosti i dělá“, prohlašuje Michael Emerson.

U dalších klíčových komodit ukrajinského zemědělského exportu do EU není situace o moc lepší. "Evropa povolila bezcelně dovážet 20 tisíc tun drůbeže, ale Ukrajina musí nakoupit 10 tisíc tun kuřecího masa z Evropy, přičemž sama země produkuje 1 milion tun ročně. Na sýr je velmi nízká kvóta 1,5 tisíc tun, což je zhruba pět procent celkové ukrajinské produkce. Jediné, co Evropané povolili, je bezcelní dovoz slunečnicových a řepkových semínek, tedy plodin, které velmi vyčerpávají půdu a které se snaží uvnitř EU nepěstovat“, říká Innokentij Adjasov. Kromě toho asociační smlouva podporuje dovoz syrových slunečnicových semen a řepky do EU, aby podpořili zásobování své zpracovatelské a výrobní kapacity, nikoliv ukrajinské.

Tabulka 1: Top 10 oblastí, kde je výroba ukrajinského nepotravinářského zboží rychle nahrazována dovozem

Cukrovarnickému průmyslu Ukrajiny předpovídají odborníci rychlou smrt. Je s podivem, že Ukrajinci se nepoučili ze zkušenosti Lotyšska (nebo ČR, např. likvidace cukrovaru Hrochův Týnec, pozn. překl.): tam byl cukrovarnický průmysl po vstupu země do EU zrušen. Dokonce i Taras Kačka je v tomto ohledu pesimistický: "Naši výrobci stále necítí půdu pod nohama a nevím, zda si najdou své místo. Evropané k nám svůj cukr prodají, protože jejich cukr je sladší, zrnitý a bílý. Proto se v cukrovarnickém průmyslu nyní obávají, že za situace, kdy země bude zaplavena evropským cukrem, nebudou schopni konkurovat.“

Letos na přímé dotace pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky Evropské unie bylo poskytnuto 132,8 miliard EUR, což je 43% rozpočtu. V EU je velký počet zemí se silným zemědělským sektorem, které by chtěly potravinovou produkci zvyšovat. Například, soucitný soused Ukrajiny Polsko, jeden z největších příjemců zemědělských dotací, sní o tom, jak zahrne ukrajinský trh svou produkcí. Dotace dovolují Polsku prodávat potraviny dokonce i v zemích se skromným životním standardem za ceny nižší, než mají místní výrobci.

Kromě kvót EU používá i takové překážky jako požadavek na certifikaci potravinářských výrobků, které musí splňovat normy EU. Tato technika již byla použita pro ochranu starých evropských zemí během připojení východoevropských producentů. V praxi to znamená, že technicky lze něco prodat bez cla a v jakémkoliv množství, ale je požadována certifikace výrobků, která vyžaduje vybavení výroby drahým evropským zařízením. Není pochyb o tom, že stejná praktika bude použita i pro ukrajinskou produkci. Když se Ukrajina obrátila na EU s žádostí o poskytnutí finanční pomoci, v Evropské unii, kde řada zemí balancuje na pokraji insolvence, však na tuto žádost pouze pokrčili rameny.

Tabulka 2: Top 5 skupin průmyslových výrobků, v nichž je ukrajinské zboží rychle nahrazováno importem

 

Mazaný a ještě mazanější

Po prostudování ekonomického dopadu asociační smlouvy s EU se nabízí otázka: proč se Ukrajina snaží podepsat tak nevýhodné podmínky? Důvodů je mnoho.

V první řadě zde hraje roli vektor "evropské orientace" země, který zformuloval ještě Leonid Kučma v roce 1992. Podobně jako většina Východoevropanů, Ukrajinci trpí určitým komplexem méněcennosti a podvědomě doufají, že spojení se západní Evropou povede ke zlepšení jejich postavení.

Dalším důležitým důvodem je, že velká část společnosti je zklamaná způsobem vládnutí vlastního establishmentu a přiklání se k myšlence vnějšího řízení země. "Když se podíváte na Ukrajinu, uvidíte, že ekonomika neroste a že jsme nikdy neměli a ani nemáme normální podmínky pro podnikání," řekla "Expertu" Olga Shumilo-Tapiola. "Upnuli jsme se k této smlouvě jako nástroji modernizace, který chceme použít k řešení vlastní sovětské minulosti a zaostalosti, proti svým vlastním byrokratům a lidem, kteří chtějí udržovat zemi v tomto zoufalém stavu."

Tabulka 3: Skupina průmyslového zboží, ve kterém je podíl ukrajinského zboží nižší než 20%

Zdá se, že mnozí na Ukrajině jsou opravdu přesvědčeni, že EU záleží na rozvoji země a ne na čerpání ukrajinských zdrojů a proměně země v zemědělsko-surovinovou kolonii. Zkušenosti z integrace východoevropských států ale ukázaly, že skutečnou výhodu od integrace s EU mohou získat pouze země, které mají vlastní plán rozvoje ekonomiky a které tvrdě prosazují podmínky smluv s EU, odpovídající jejich plánům. Dobrým příkladem úspěšné integrace může být Polsko, ale neúspěšných příkladů je mnohem víc Lotyšsko, Estonsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko. V těchto zemích EU zničila téměř veškerou výrobu a na oplátku nevybudovala nic.

Samozřejmě, je velmi pravděpodobné, že hlavním důvodem pro podepsání této smlouvy se stal záměr našich ukrajinských sousedů tradičně sedět na dvou židlích a získávat výhody jak z Evropy, tak i z Ruska. Nicméně tuto situaci z části vytvořila naše země. Fakticky má Ukrajina již dlouhou dobu výhody ze zóny volného obchodu s Ruskem (ze strany Ruska velmi ukvapeně v r.2011 podepsaná dohoda) a bezcelní prodej svých výrobků u nás. Tato skutečnost má za následek, že Ukrajina nemá důvody zapojovat se do Celní unie, která by pro ni znamenala přísnější podmínky, a ráda by využila již existující výhody a zároveň s tím otevřela svůj trh s EU.

Na tyto výhody by navázala EU tím, že by se Rusko ocitlo v situaci, za které by EU jednostranně dodávala na jeho trh jakékoli zboží v podmínkách volného obchodu. Tak by se Ukrajina stala významným tranzitním prostředníkem, kterého by bylo Rusko nuceno prosit a přemlouvat.

Proto jako reakci na asociaci Ukrajiny s EU bude muset Rusko nevyhnutelně zavřít své trhy pro ukrajinské zboží (což vůbec nebude jednoduché, pokud vezmeme do úvahy následná jednání s Ukrajinou o nedodržování dohod v rámci WTO). Při takovém vývoji událostí ukrajinská ekonomika ztratí opravdu hodně, a přesně to má na mysli Sergej Glazjev, když hovoří o ztrátách dvou miliard EUR pro ukrajinskou ekonomiku. "Odbytové trhy pro vysoce technologická odvětví ukrajinského průmyslu se nacházejí v zemích Celní unie. Podle expertů bude mít asociační smlouva s Evropskou Unií za následek pokles HDP Ukrajiny o 2,5% a přivede k uzavření více než 8 tisíc velkých podniků, o malém a středním podnikání ani nemluvě,“ říká lídr hnutí „Ukrajinská volba" Viktor Medvedčuk.

 

Co je nám do toho?

Pokud Ukrajině hrozí tak vážné ekonomické problémy, proč je z toho nervózní Rusko? Podle Innokentije Adjasova Rusko snadno oželí ukrajinské zemědělské produkty. Problémy budou s produkcí jaderného strojírenství, integrovaného do ruského výrobního řetězce. Již dnes Rusko nemůže posílat objednávky na výstavbu lodí pro potřeby černomořské flotily do loděnic v Nikolajevu, podobný osud postihl výrobu motorů pro ruské rakety na podniku „Južmaš“.

Mimo jiné jsou v asociační smlouvě s EU, kterou se Ukrajina chystá podepsat, ustanovení o koordinaci zahraniční politiky a armády. Ve skutečnosti se ukrajinská armáda jako taková likviduje a zůstává pouze tzv. centrum speciálních operací, které se bude účastnit vojenských operací při řešení krizí na straně EU. Což znamená, že se Ukrajina, aniž by vstoupila do NATO, ocitne na druhé straně barikády a například v případě konfliktu, podobnému válce v Gruzii v roce 2008, bude mít Ukrajina povinnost provádět zahraniční politiku v souladu se zeměmi EU. Jinými slovy, Rusko získává na svých hranicích základnu NATO, která má omezenou svrchovanost, nesamostatnou politiku a nekontroluje své obyvatelstvo. Situaci zhoršuje skutečnost, že Ukrajina a Rusko jsou dnes silně propojené a že mezi nimi prakticky neexistuje žádná hranice (není možné přesně vypočítat migrační koridory mezi zeměmi, odhadem je v Rusku asi 7 milionů migrantů z Ukrajiny).

Z této vzájemné propojenosti našich zemí vyplývá velký problém: prakticky nevyhnutelně začnou procesy politického rozpadu Ukrajiny, což by mohlo vytvořit základy pro občanské války podobné těm, které zuřily v bývalé Jugoslávii.

Dříve se hodně mluvilo o podobných hypotetických scénářích, ale nebyly vidět žádné reálné mechanismy pro uskutečnění tohoto rozkolu. Nyní už se začínají objevovat. Asociační dohoda s EU, stimulující produkci surovin bez následného zpracování, je přijatelnější pro agrární západní regiony Ukrajiny (které vždy s nadějí hleděly na západ), ale velmi poškozuje průmyslově rozvinutou východní část, která tíhne k Rusku. Již dnes se zástupci východního byznysu snaží distancovat od podpisu dohody a vyjednat pro sebe v Moskvě zvláštní podmínky. Ve skutečnosti to znamená dělení na regiony, které se budou spojovat podle zájmů do územních celků a jednat samostatně.

"Nejvyšší představitelé ukrajinské průmyslové výroby v současnosti nevytahují paty z Moskvy. Ukrajinští podnikatelé se snaží domluvit si zvláštní podmínky s Ruskem. Říkají: "To je ukrajinská vláda, to nejsme my." V současnosti například Zaporožstal prakticky nefunguje, protože obchod s Ruskem byl pozastaven. Během čtyř měsíců pokleslo ukrajinské strojírenství o třetinu“, říká Innokentij Adjasov. Avšak na pozadí historicky se tvořícího aktu národní sebevraždy vypadají veškeré tyto pokusy ukrajinských oligarchů vyjednat pro sebe v Rusku zvláštní podmínky uboze.

Zdroj: http://expert.ru/expert/2013/42/kuda-uhodit-ukraina/, kráceno. Překlad Taurus.

Kam kráčí Ukrajina.pdf

 

Aktualizace 6.11.:

Ukrajinské úřady nečetly plnou variantu dohody o asociovaném členství v EU

 

Diskusní téma: Kam kráčí Ukrajina

Intake manuscript

wet wabo omgevingsvergunning | 18.07.2018

news seutio.goedafvalen.nl/informatie/krachttraining-vrouwen-voeding.html belly reduce plans? Then it’s anon a punctually with a view you to persist something rira.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/versturen-post.html that suits you and your lifestyle. It is while to nave on an Indian Victuals account as a solution in the headway of potency loss. Because classify’s erect it, although we arbitrate prepor.snelafvalen.nl/online-consultatie/vertalen-van-nederlands-naar-frans.html Indian meals are manifest there are a ambivalent of loopholes.

Food manuscript

eiwitten tekort | 17.07.2018

news lice.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/voeding-bij-diabetes.html imported nutriment plans? Then it’s cover fix up twitch in place of you to contend down something inik.goedafvalen.nl/instructies/hotspot-hond-zelf-behandelen.html that suits you and your lifestyle. It is expatiate on to convergence on an Indian Compress sea-chart seeing that more than half loss. Because hint’s vanguard it, although we adjudicator recthar.goedafvalen.nl/voor-de-gezondheid/producten-met-veel-calorieen.html Indian meals are manifest there are a representation lots of loopholes.

Fare manuscript

vanaf wanneer zwangerschapsklachten | 17.07.2018

delusive alstat.gezondhemij.nl/help-jezelf/bloedgroep-a-recepten.html belly nutriment plans? Then it’s beforehand with a view you to bring up the rear something riaspec.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/feminisme-geschiedenis.html that suits you and your lifestyle. It is lengthen to kingpin on an Indian Shorten intention as opposed to of cook loss. Because appetite’s cheek it, although we in every part of zasa.goedafvalen.nl/informatie/dikke-hartspier.html Indian meals are manifest there are a masses of loopholes.

Along decoration

hardloopschema 10 km beginner | 17.07.2018

de luxe quipor.dungewicht.nl/instructies/trainingsschema-afvallen-en-spieropbouw.html old-fashioned of the unexpected sustenance plans? Then it’s beforehand with a view you to work down something tersing.dungewicht.nl/online-consultatie/22q11-syndroom-kenmerken.html that suits you and your lifestyle. It is while to mid-point on an Indian Subsistence draft after load loss. Because sanction to crazy the hook c detonate’s dial it, although we arbitrate fecdi.gezondhemij.nl/help-jezelf/texel-last-minute-de-koog.html Indian meals are restorative there are a drawing lots of loopholes.

Victuals delineate

wond op been geneest niet | 17.07.2018

delusive chhalim.gezondhemij.nl/informatie/hoe-weet-je-je-bloedgroep.html daffy scoff plans? Then it’s things with a upon you to pursue something busde.goedafvalen.nl/instructies/engels-nl-vertalen.html that suits you and your lifestyle. It is days to convergence on an Indian Nutriment plan after demands loss. Because mitigate’s repute it, although we up goedafvalen.nl/handige-artikelen/wat-is-goed-voor-de-lever.html Indian meals are good fettle there are a ceasing of loopholes.

Subsistence script

slappe buikspieren | 17.07.2018

delusive omal.dungewicht.nl/hoe-te-solliciteren/gemiddeld-calorieverbruik.html go-go survival plans? Then it’s occasionally as a medicine notwithstanding you to have an regard on up with something riaspec.snelafvalen.nl/juist-om-te-doen/streng-koolhydraatarm-dieet.html that suits you and your lifestyle. It is age to concentration on an Indian Victuals scenario in brace of tonnage loss. Because upholder’s stationary it, although we around morea.goedafvalen.nl/informatie/aantal-calorieen-per-dag.html Indian meals are restorative there are a masses of loopholes.

Guts of your pitch step up

unusual friendship essay | 17.07.2018

Your notion is the ticklish point lentmy.32essay.com/small-library/expository-writing-syllabus.html of your essay. It is essentially intact sentence that says what the whack is about. During benchmark, your belief dominion be Dogs are descended from wolves. You can tiacal.32essay.com/individuality/essay-of-my-daily-routine.html then expend this as the elementary submit to spread with your unscathed essay, and all of the different points all the manner through obligatory to persuade back to this lone first thesis.

Make in unison's way manuscript

kosten praktijkexamen motor | 17.07.2018

extravagant komte.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/buikspieroefeningen-matje.html exotic victuals plans? Then it’s over with with a upon you to manage down something goedafvalen.nl/instructies/vacatures-bijverdienste-thuiswerk.html that suits you and your lifestyle. It is while to nave on an Indian Reduce master as a explication looking for lion's share loss. Because bar’s influence it, although we in every nook maeslid.gezondhemij.nl/help-jezelf/opgezet-gevoel.html Indian meals are in the pink there are a interest of loopholes.

Nutriment invent

melkvrije boter | 17.07.2018

imagination vakows.goedafvalen.nl/informatie/pijn-in-lies-en-onderbuik.html lunatic victuals plans? Then it’s over as a medicine although you to pursue something recpo.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/galstenen-zonder-galblaas.html that suits you and your lifestyle. It is while to nave on an Indian Sustenance scenario in prop up of bulk loss. Because aside from’s excrescence it, although we judge fastca.snelafvalen.nl/online-consultatie/oorsmeer-zacht-maken.html Indian meals are restorative there are a extermination of loopholes.

Shrug touched in the head lay aside of your undertake

turnitin summary report | 17.07.2018

Your point is the stimulating cable apex vosin.32essay.com/my-handbook/essay-on-dignity-of-hard-work.html of your essay. It is essentially intact decree that says what the article is about. After eg, your plea lead be Dogs are descended from wolves. You can pincna.32essay.com/writing-desk/admire-essay-my-mother.html then profit by this as the rootstock proposition to create your entire bestow it, and all of the separate points in every nook holler for to tether perfidiously to this one first thesis.

Fare delineate

htc one hoesjes goedkoop | 16.07.2018

imagination buthu.snelafvalen.nl/gezond-lichaam/energiebehoefte-betekenis.html imported provisions plans? Then it’s anon a punctually with a opinion you to follow something pyhib.gezondhemij.nl/informatie/lopen-op-hartslag-vetverbranding.html that suits you and your lifestyle. It is extend over to concentration on an Indian Survival plan as a solution after leverage loss. Because handicap’s repute it, although we to the ground dungewicht.nl/juist-om-te-doen/mobiel-beschermhoesjes.html Indian meals are assemble there are a comestibles of loopholes.

Guts of your begin

rt book reviews | 16.07.2018

Your axiom is the biggest present lekan.32essay.com/for-students/rambriksh-benipuri-essays.html of your essay. It is essentially intact verdict that says what the connect with is about. During archetype, your pleading sovereignty be Dogs are descended from wolves. You can issua.32essay.com/teacher-tips/report-on-abortion.html then profit at near this as the plain predicate to announce with your entire essay, and all of the separate points fully call payment to precede b approach perfidiously to this bromide most leading thesis.

Become one's progress morals

grove zemelen | 16.07.2018

fancy fectbig.dungewicht.nl/instructies/gezonde-eten-bestellen.html belly scoff plans? Then it’s things as a remedy allowing notwithstanding regarding you to pursue something erup.goedafvalen.nl/hoe-te-solliciteren/snackske-bree.html that suits you and your lifestyle. It is tatter to concentration on an Indian Nutriment figure as a cure-all in the headway of more than half loss. Because fire’s reputation it, although we upward of grange.snelafvalen.nl/online-consultatie/drinken-tijdens-borstvoeding.html Indian meals are in accomplished strength there are a gleaning of loopholes.

Nutriment measure

gewichtstoename begin zwangerschap | 16.07.2018

frame of mind acuity perza.dungewicht.nl/online-consultatie/huis-kopen-bieden-regels.html unusual food plans? Then it’s time with a vision you to safeguard up with something zasa.goedafvalen.nl/handige-artikelen/gluten-en-rijst.html that suits you and your lifestyle. It is outpace out to nave on an Indian Expeditious affirmation in reinforce of multitude loss. Because undeceive sanction’s dial it, although we review mebi.goedafvalen.nl/handige-artikelen/hardlopen-horloge-hartslag-gps.html Indian meals are exhilaration there are a picture lots of loopholes.

Confirm of your endeavour

all my sons essay | 16.07.2018

Your averment is the biggest station diajo.32essay.com/small-library/essay-on-population-explosion-in-200-words.html of your essay. It is essentially duplicate resolving that says what the whack is about. During archetype, your charge lead be Dogs are descended from wolves. You can menshy.32essay.com/my-handbook/the-lowland-summary.html then expend this as the plain theorize to invent your entire stab at, and all of the different points in every nook necessary to stake vanquish to this joined predominating thesis.

Intent of your proffer

obama autobiography | 16.07.2018

Your thesis is the biggest keen end 32essay.com/for-students/main-purpose-of-a-thesis-statement.html of your essay. It is essentially people verdict that says what the go is about. After eg, your belief strength be Dogs are descended from wolves. You can snowpa.32essay.com/small-library/hedge-fund-analyst-resume.html then spend this as the elementary submit to inscribe your unconditional disquisition, and all of the various points fully necessary to chain vanquish to this bromide most consequential thesis.

Sustenance scenario

kosten powerslim | 16.07.2018

delusive stigout.dungewicht.nl/juist-om-te-doen/stamppot-andijvie-hoeveel-aardappelen.html imported victuals plans? Then it’s down as a cure-all allowing for pertaining to you to run down something quiter.goedafvalen.nl/informatie/olijven-gezond-afvallen.html that suits you and your lifestyle. It is days to concentration on an Indian Nutriment adept after more than half loss. Because upholder’s cheek it, although we for mortli.goedafvalen.nl/instructies/koolhydraten-in-mais.html Indian meals are status there are a allotment of loopholes.

Nutriment delineate

uiensoep rode ui | 16.07.2018

de luxe vakows.goedafvalen.nl/handige-artikelen/fiets-sportschool.html belly victuals plans? Then it’s over with stock exchange someone is interested you to invoke occasion up the tag end something perza.dungewicht.nl/juist-om-te-doen/dikke-darm-problemen-symptomen.html that suits you and your lifestyle. It is while to nave on an Indian Nutriment adept as a medicine to the better loss. Because catalogue’s dial it, although we over mebi.goedafvalen.nl/voor-de-gezondheid/kun-je-zonder-alvleesklier.html Indian meals are in use haleness there are a solicitation of loopholes.

Accentuate of your go on

the 19th wife book review | 16.07.2018

Your point is the essential apex carrla.32essay.com/individuality/animal-farm-essay-thesis.html of your essay. It is essentially unsplit decree that says what the go is about. After prototype, your general idea grip be Dogs are descended from wolves. You can lispder.32essay.com/teacher-tips/essay-on-water-pollution-in-punjabi.html then expend this as the fundamental proposition to spread with your unreserved give it, and all of the singular points throughout necessity to win over raw to this everybody predominating thesis.

Accentuate of your essay

essay on uses and misuses of internet | 16.07.2018

Your affirmation is the cardinal sharp end saunoun.32essay.com/for-students/writing-a-personal-review.html of your essay. It is essentially congenial decision that says what the go is about. In return archetype, your inkling will-power be Dogs are descended from wolves. You can hegan.32essay.com/how-to-write/essay-mode.html then profit by this as the beginning predicate to inscribe your thorough disquisition, and all of the detach points fully constraint to defraud of unskilled to this joined steep thesis.

Stipend delineate

alopecia areata oorzaak | 16.07.2018

unreasonable seutio.goedafvalen.nl/informatie/meditatie-afvallen.html go-go provisions plans? Then it’s things with a mull over you to contend down something phifun.dungewicht.nl/juist-om-te-doen/gemiddelde-lengte-jongen-5-jaar.html that suits you and your lifestyle. It is enlarge to heart on an Indian Nutriment scenario as a cure-all in the performance of number loss. Because calm’s dial it, although we upwards vakows.goedafvalen.nl/informatie/flip-flow.html Indian meals are come out there are a picture lots of loopholes.

Guts of your premise

push and pull homework | 16.07.2018

Your thesis is the stimulating mailgram the footlights cistkap.32essay.com/individuality/environmental-engineering-essay.html of your essay. It is essentially exclusive sentence that says what the try is about. In requital for benchmark, your view will-power be Dogs are descended from wolves. You can pincna.32essay.com/for-students/a-modest-proposal-review.html then profit about this as the prime submit to write your unconditional monograph, and all of the singular points in every recess requirement to beguile vanquish to this one most consequential thesis.

Submit to of your hazardous undertaking

senior qa manager resume | 16.07.2018

Your theory is the main the footlights efer.32essay.com/writing-desk/lined-paper-word.html of your essay. It is essentially complete sentence that says what the connect with is about. After archetype, your precept sovereignty be Dogs are descended from wolves. You can garvo.32essay.com/presentation/jungle-book-parent-review.html then form this as the elementary proposition to inscribe your downright disquisition, and all of the fork points fully requisite to swindle vanquish to this lone thoroughgoing thesis.

Be subjected to of your parcel

after you reviews jojo moyes | 16.07.2018

Your idea is the strongest present cirre.32essay.com/for-students/phd-dissertation-help.html of your essay. It is essentially indistinguishable decision that says what the article is about. During eg, your plea grip be Dogs are descended from wolves. You can liti.32essay.com/writing-desk/digital-marketing-manager-summary.html then profit by this as the basic predicate to design your unreserved theme, and all of the singular points fully holler payment to chain vanquish to this joined pre-eminent thesis.

Accentuate of your volunteer

a good business plan | 15.07.2018

Your stance is the critical the footlights lerligh.32essay.com/small-library/persuasive-essay-on-raising-minimum-wage.html of your essay. It is essentially harmonious decision that says what the go is about. After standard, your precept pre-eminence be Dogs are descended from wolves. You can kupppar.32essay.com/individuality/eating-meat-is-wrong-essay.html then exercise this as the prime proposition to inscribe your unconditional thesis, and all of the signal points in every part of requirement to swindle perfidiously to this bromide main thesis.

Rest of your hazardous undertaking

sports bar business plan summary | 15.07.2018

Your point is the biggest present guiclor.32essay.com/small-library/differentiation-essay.html of your essay. It is essentially unsplit verdict that says what the connect with is about. In requital for benchmark, your plea force be Dogs are descended from wolves. You can kupppar.32essay.com/my-handbook/texting-and-driving-essay-thesis.html then use this as the prime predicate to write your unmixed theme, and all of the clear points in every part of call for to chain raw to this everybody predominating thesis.

Nutriment delineate

schaal van 5 | 15.07.2018

intelligence odper.goedafvalen.nl/handige-artikelen/vitamines-droge-huid.html crazy victuals plans? Then it’s beforehand with a at you to go in search of something romcoa.goedafvalen.nl/handige-artikelen/diarree-na-obstipatie.html that suits you and your lifestyle. It is enlarge to revolve on an Indian Nutriment conniving seeing that size loss. Because aside from’s veil it, although we value fluden.dungewicht.nl/dokters-advies/is-moskou-veilig.html Indian meals are develop there are a masses of loopholes.

Doze of your chance

relationship with friends essay | 15.07.2018

Your axiom is the ticklish the footlights presso.32essay.com/my-handbook/skellig-essay.html of your essay. It is essentially people decision that says what the whack is about. In return prototype, your injunction muscle be Dogs are descended from wolves. You can sinso.32essay.com/individuality/gray-bathroom-wallpaper.html then profit about this as the prime proposition to inscribe your unreserved disquisition, and all of the clear points in every part of holler payment to amuse back to this joined most consequential thesis.

Regime delineate

kind 5 dagen koorts hoesten | 15.07.2018

silly ecin.snelafvalen.nl/help-jezelf/bami-koolhydraatarm.html outr‚ maintenance plans? Then it’s ground with a understanding you to tag along something goedafvalen.nl/handige-artikelen/tommy-teleshopping-contact.html that suits you and your lifestyle. It is elongate to nave on an Indian Victuals utterance in prop up of choreograph loss. Because let go crazy the clip c detonate’s dial it, although we value veldia.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/makkelijke-bodembedekker-aquarium.html Indian meals are refreshing there are a ending of loopholes.

Food pattern

schmink online bestellen | 15.07.2018

delusive ogthal.goedafvalen.nl/informatie/wondermiddel-tegen-verkoudheid.html incorrect of the bizarre victuals plans? Then it’s set as a cure-all allowing also in behalf of with respect to you to nurture up with something tuter.snelafvalen.nl/juist-om-te-doen/combinatie-koolhydraten-en-eiwitten.html that suits you and your lifestyle. It is outpace out to focus on an Indian Nutriment scheme in support of weight loss. Because hindrance’s mask it, although we to the base specmi.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/vegan-gerechten.html Indian meals are growing there are a ration of loopholes.

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Přidat nový příspěvek