Kam kráčí Ukrajina

Kam kráčí Ukrajina

Olga Vlasova, Ilina Nina, expert.ru

Asociační smlouva s EU, kterou chtějí Ukrajinci v listopadu podepsat, transformuje Ukrajinu do protektorátu. A tím její potíže neskončí. Prudké zhoršení sociálně ekonomické situace v zemi nevyhnutelně zahájí procesy dezintegrace.

"Ukrajina konečně skoncuje s Ruskem a stane se skutečnou Evropu. Ukrajina jde do Evropy" – takovými titulky se to v posledních měsících v ukrajinských médiích jen hemží. "Pět set miliónů bohatých kupců, sen každého výrobce, se pro ukrajinské společnosti může stát realitou už v listopadu“, napsal populární ukrajinský týdenník "Fokus". Měl na mysli podepsání asociační dohody s Evropskou unií, naplánované na 28. listopad na summit EU ve Vilniusu. Další ukrajinské noviny – "Chvilja" – poznamenaly, že tento krok umožní Ukrajině stát se vysoce inovační ekonomikou, integrovanou do ekonomického systému EU, a že EU poskytne Ukrajině štědrou finanční pomoc a bude rozšiřovat a prohlubovat integraci potud, dokud se nepřesvědčí o nezvratnosti procesu. Z TV obrazovek k Ukrajincům promlouval jeden z hlavních vyjednavačů EU ze strany Ukrajiny Taras Kačka a přesvědčoval: „Tato asociační smlouva je jasným znamením, že Ukrajina bude přijata do EU, jen nám o tom nyní nemohou říct.“

Ve stejnou dobu ruská média malovala úplně jiný obrázek. V tisku se objevily různé publikace o tom, že pro Ukrajinu je to ekonomicky nevýhodné a poradce prezidenta RF Sergej Glazjev, podporující rozšiřování Celní unie (v současnosti Rusko, Bělorusko, Kazachstán, pozn.překl.) na různých místech prohlašoval, že dohoda bude mít pro Ukrajinu katastrofální následky, které hraničí s národní sebevraždou. Prohlášení ruské strany byly ještě zesíleny zpřísněním kontroly dovozu ukrajinského zboží na území Ruska, zejména dočasným zákazem dovozu bonbónů fabriky Roshen.

Evropská unie, především polští a litevští politici (Litva do nového roku předsedá EU), obvinila Rusko z tlaku na Kyjev a ze snahy odvrátit Ukrajinu od prospěšné integrace s EU a navždy ji zanechat v mizerných podmínkách pod ruským vlivem.

Logika zástupců Evropské unie je jasná: pokud není integrace Ukrajiny s EU výhodná, proč země, která zažívá vážný hospodářský pokles a patří do první desítky zemí, které jsou nejvíce ohroženy státním bankrotem, tolik touží po integraci? A proč se Rusko tolik snaží odradit ji od tohoto kroku?
 

Seznam lodí jsem přečetl jen do poloviny...

Náš pokus seznámit se s textem asociační smlouvy, kterou se Ukrajina chystá podepsat, od počátku narazil na neočekávané potíže. Ukázalo se, že je nesmírně obtížné nalézt hledaný text, jelikož není umístěn na internetových stránkách evropské komise a dokonce ani na stránkách ukrajinského parlamentu, který již hlasoval pro podepsání dohody. Existuje pouze text přeložený do ukrajinštiny a výhradně ve své obecné části.

Chybí to nejdůležitější, přílohy, které představují téměř 70% celého textu a ve kterých se mluví o specifických podmínkách pro každé odvětví, kvótách a časových rámcích. S obtížemi jsme našli kompletní text. Je to téměř tisíc stran, napsaných v jazyce bruselské byrokracie. Prodrat se přes tuto překážku může pouze speciálně proškolená osoba. Po krátkém prozkoumání jsme nabyli přesvědčení, že ve své většině ukrajinští poslanci nemohli přečíst celý text ani ve zkrácené, ani v plné verzi. Ukrajinský jazyk v jeho abstraktně-právní části dosud není rozpracován natolik, aby mohl odpovídajícím způsobem odrážet nuance slovníku evropské byrokracie. Poslanci, kteří se pokusili dokument číst, si politicky nekorektně stěžovali, že v ruštině by snad ještě byli schopni něco pochopit, ale v ukrajinštině nikoliv...

Během hledání jsme nenalezli ani stopu po analytickém shrnutí, které by ukrajinští odborníci-specialisté připravili pro ukrajinské politiky a podnikatele. V konečném důsledku museli ukrajinští politici spoléhat na informace, které pro ně byly připraveny výhradně prostřednictvím kanálů, spojených s různými evropskými institucemi. Například prostřednictvím skupiny Olgy Shumilo-Tapiola, která je dnes členkou bruselského Carnegie Centra a vede skupinu ukrajinských odborníků, která hodnotí připravenost Ukrajiny k  asociační smlouvě (Shumilo-Tapiola se také podílela na přípravě zóny volného obchodu podle zadání evropské komise a pracovala jako konzultant pro evropskou integraci v ukrajinské vládě v roce 2008).

Samozřejmě, kvalifikace těchto odborníků jim umožňuje dobrou orientaci v dokumentaci EU, ale existuje jiné nebezpečí, kterým je neobjektivní hodnocení. Například v ukrajinských médiích se často objevuje číslo 400 milionů EUR ročně, které přinese ekonomice země přidružení k EU. Avšak když "Expert" požádal Tarase Kačku, jednatele za ukrajinskou stranu, o vysvětlení, jak k tomu číslu přišel, odpověděl, že toto hodnocení nepublikoval on, ale velvyslanec EU Jan Tombiński, který ho získal jednoduchým matematickým součtem celních poplatků, které zaplatila Ukrajina EU za své zboží. Žádné jiné důsledky, podobné těm, že rozpočet Ukrajiny nedostane ani celní poplatky za evropské zboží nebo zhroucení ukrajinských podniků, které bez pomoci státu (podmínky smlouvy zakazují státní podporu pro podnikání a export) nejsou schopny přežít konkurenci přílivu evropského zboží, do těchto výpočtů zahrnuty nebyly.

Do optimistických předpovědí čas od času proráží nečekaná přiznání: oficiální představitelé se občas prořeknou, že si příliš dobře neuvědomují realitu situace. Nedávno se Ministerstvo ekonomického rozvoje Ukrajiny zmínilo, že neví, co podepisuje a premiér Nikolaj Azarov veřejně prohlásil, že text dohody teprve musí být prozkoumán a lépe nastudován.
 

Spotřební materiál

EU již podepsala dohody o přidružení s mnoha zeměmi, například s Alžírskem, Tuniskem a Tureckem. V každém případě má dohoda svá specifika, podmíněná cíly EU ve vztahu k té či oné zemi, jakož i tím, nakolik se jedná o silného partnera, schopného hájit své zájmy. Dokument obsahuje ustanovení o sjednocení s evropskými normami v různých oblastech života, legislativou počínaje a integrací ve vojenské a zahraniční politice konče. Samostatnou částí je dohoda o bezcelním obchodu, což znamená rušení obchodních překážek. V praxi to ale ze strany EU může být kompenzováno jinými mechanismy, jako zavedením kvót a dalšími podmínkami.

V případě Ukrajiny (probíhají jednání také s Gruzií, Ázerbájdžánem a Moldávií) jde hlavně o politickou motivaci, jejímž cílem je vyvést zemi ze zóny ruského vlivu, vyvíjet tlak na Rusko a způsobit jeho politický rozkol. Samotná Ukrajina je pro EU, v kontextu tohoto cíle, jen nástrojem a spotřebním materiálem. "Pro Evropskou unii je to především politické rozhodnutí," řekl "Expertu" bývalý velvyslanec EU, odborník na Rusko v bruselském Centru pro evropská politická studia (CEPS), Michael Emerson. "Rusko je naším největším a vojensky nejmocnějším sousedem, se kterým jsou pro nás dobré vztahy přirozenou prioritou. Naproti tomu však režim Putina považujeme za represivní a nedemokratický, provádějící vůči svým sousedům tvrdou politiku z pozice síly, jako v devatenáctém století. Pokud Ukrajina podepíše asociační smlouvu o přidružení s EU, donutí to Rusko přemýšlet o své pověsti v Evropě a podpoří reformátory v Rusku, kteří v současné době nejsou u moci."

Myšlenka odtržení Ukrajiny od Ruska byla otevřeně zformulována Západem po ruském vítězství v řešení syrské krize. Tehdy hlásná trouba západního establishmentu, týdeník „Economist“, napsal, co by měl Západ udělat proti posilování Ruska na mezinárodní scéně. Prvním ze tří navržených kroků bylo vyvedení Ukrajiny z oblasti ruského vlivu. A proto se tlak EU na Ukrajinu po skončení syrské krize dramaticky zvýšil. Kupodivu, aktéry tohoto tlaku se staly Polsko a bývalé pobaltské republiky, proslulé svou rusofobní politikou (tohoto procesu se aktivně účastní polský politik Aleksander Kwaśniewski jako poslanec Evropského parlamentu a Jan Tombiński jako velvyslanec EU. Litva se snaží, aby dohoda byla podepsána na summitu EU 28. listopadu, předtím, než skončí její předsednictví v EU). Tyto země spojuje nejen nepřátelství k Rusku, ale v rámci EU jsou navíc součástí takzvaného amerického bloku nekonečného rozšiřování (zahrnuje Velkou Británii a země "nové Evropy", podporují koncept EU jako politického klubu, který by měl zahrnout co nejvíce zemí, zvláště z řad těch, které jsou v oblasti amerického vlivu).

Během posledních několika měsíců provádí EU na Ukrajině rozsáhlou mediální kampaň na podporu svého image – tato taktika byla dobře propracována a osvědčila se v zemích východní Evropy před jejich vstupem do EU. Obyčejným lidem slibují zlepšení životní úrovně, modernizaci všech oblastí života, včetně změny národní identity, která se po přidružení k EU zbaví zbytků sovětské mentality a promění se v pokrokovou evropskou. Mlhavě se mluví o možnosti splnění ukrajinského snu na bezvízový styk s EU, přestože v  asociační smlouvě není ani náznak takové možnosti. Naopak je dnes pro většinu Ukrajinců získání víza poměrně namáhavým procesem, stačí říct, že jedním z požadovaných dokumentů je lékařská zpráva o zdravotním stavu a absence chronických chorob. Zneužívá se komplex méněcennosti vůči Rusku.

Hlavním problémem v této situaci bylo přesvědčit velký ukrajinský byznys, který je silně orientován na Rusko. Podle slov ekonomického experta SNS, který pracoval v analyticko-expertní radě výboru pro záležitosti SNS Státní dumy, Innokentije Adjasova, ukrajinský byznys souhlasil s podepsáním dohody, protože mu učinili "nabídku, kterou nelze odmítnout“, tj. přitlačili a pohrozili odebráním kapitálových účtů v Evropě po vzoru Kypru – vždyť ukrajinští oligarchové také ukládají své peníze v zahraničí.
 

Co Ukrajina podepisuje

Samozřejmě, kromě čistě politického prospěchu má EU s Ukrajinou také hospodářské plány. Ukrajinský trh zajímal evropský byznys, z velké části, pouze jako přístup k Rusku, jelikož Ukrajina do Ruska v rámci zóny volného obchodu bezcelně exportuje své výrobky. K tomu uvádí příklad Innokentij Adjasov: „Zprvu se mluvilo o tom, že Škoda chce na Ukrajinu umístit výrobu elektrických lokomotiv, v dlouhodobém horizontu s přístupem na ruský trh, protože Ukrajina do Ruska aktivně exportovala vlakové soupravy. Ale po prohlášení Ruska, že v případě podepsání asociační smlouvy s EU uzavře svůj trh, jejich zájem prudce poklesl.“

Pokud se nepředpojatě podíváte na to, co Ukrajina podepisuje, pochopíte, že ztrácí své pozice. V roce 2012 činil vývoz Ukrajiny do EU 15 miliard euro. Hlavní jeho část tvořily výrobky s nízkou přidanou hodnotou, suroviny, zatímco dovoz z EU činil 24 miliard euro (a z drtivé části výrobky s vysokou přidanou hodnotou). Jednoduché odstranění cel při této struktuře povede ke stimulaci vývozu surovin z Ukrajiny a na druhé straně k nárůstu dovozu hotových výrobků z EU, což by mělo za následek zničení zbývajících domácích producentů hotových výrobků, hospodářskou degradaci a zbídačení obyvatelstva. Podobnou chybu udělala Ukrajina při vstupu do Světové obchodní organizace(WTO) za podmínek, které zhoršily postavení místních výrobců a otevřely zemi levnému zahraničnímu dovozu. Důsledky této dohody již začínají mít tragický vliv na ukrajinskou průmyslovou výrobu a úplné zrušení cel s EU zlikviduje ty producenty, kteří ještě přežívají.

Přesněji, na Ukrajině dnes existují dva životaschopné exportní zdroje – metalurgie a zemědělství. V asociační smlouvě se tvrdě sjednávají přísné kvóty pro vývoz do Evropské unie výrobků z kovu, které EU nepotřebuje. V samotné EU existuje značný přebytek výroby oceli a bylo by naivní domnívat se, že EU, maniakálně střežící své staré výrobce, se v podobné situaci rozhodne otevřít trh pro velkého externího dodavatele. Jedinou pozicí ukrajinského vývozu v tomto segmentu, kterému v rámci dohody EU dala „zelenou“, je šrot železných a barevných kovů, ale ten potřebují i hutní podniky na Ukrajině, které už nyní dováží šrot pro své potřeby z Ruska a Kazachstánu.

Navíc, hutní závody na Ukrajině jsou silně závislé na ruském plynu. Přestože ukrajinská strana deklaruje diverzifikaci dodávek, alternativa ruskému plynu v realitě neexistuje. Pokles odebraného plynu z Ruska je způsoben pouze snížením průmyslové výroby a tvrdou úsporou neprůmyslových spotřebitelů (například v Kyjevě a v mnoha oblastech nevytápějí domy a nemají tam teplou vodu). Proto asociační smlouva s EU ocelářskému průmyslu na Ukrajině nepomůže, ale spíše způsobí problémy.
 

Na cestě k surovinové kolonii

Ještě horší je situace v obchodu se zemědělskými produkty. Evropská unie skutečně zruší dovozní cla na všechny zemědělské produkty (což se neustále připomíná), ale zavede striktní kvóty na importy z Ukrajiny (o čemž se veřejně nemluví).

Tak na klíčovou vývozní komoditu, ukrajinskou pšenici, činí kvóta pouze 1 milion tun ročně, zatímco země ročně vyprodukuje asi 50 milionů tun. "Zemědělský trh EU je dostatečné zásoben a pro Ukrajince by bylo lepší posílat své obilí na africké a asijské trhy, což země ve skutečnosti i dělá“, prohlašuje Michael Emerson.

U dalších klíčových komodit ukrajinského zemědělského exportu do EU není situace o moc lepší. "Evropa povolila bezcelně dovážet 20 tisíc tun drůbeže, ale Ukrajina musí nakoupit 10 tisíc tun kuřecího masa z Evropy, přičemž sama země produkuje 1 milion tun ročně. Na sýr je velmi nízká kvóta 1,5 tisíc tun, což je zhruba pět procent celkové ukrajinské produkce. Jediné, co Evropané povolili, je bezcelní dovoz slunečnicových a řepkových semínek, tedy plodin, které velmi vyčerpávají půdu a které se snaží uvnitř EU nepěstovat“, říká Innokentij Adjasov. Kromě toho asociační smlouva podporuje dovoz syrových slunečnicových semen a řepky do EU, aby podpořili zásobování své zpracovatelské a výrobní kapacity, nikoliv ukrajinské.

Tabulka 1: Top 10 oblastí, kde je výroba ukrajinského nepotravinářského zboží rychle nahrazována dovozem

Cukrovarnickému průmyslu Ukrajiny předpovídají odborníci rychlou smrt. Je s podivem, že Ukrajinci se nepoučili ze zkušenosti Lotyšska (nebo ČR, např. likvidace cukrovaru Hrochův Týnec, pozn. překl.): tam byl cukrovarnický průmysl po vstupu země do EU zrušen. Dokonce i Taras Kačka je v tomto ohledu pesimistický: "Naši výrobci stále necítí půdu pod nohama a nevím, zda si najdou své místo. Evropané k nám svůj cukr prodají, protože jejich cukr je sladší, zrnitý a bílý. Proto se v cukrovarnickém průmyslu nyní obávají, že za situace, kdy země bude zaplavena evropským cukrem, nebudou schopni konkurovat.“

Letos na přímé dotace pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky Evropské unie bylo poskytnuto 132,8 miliard EUR, což je 43% rozpočtu. V EU je velký počet zemí se silným zemědělským sektorem, které by chtěly potravinovou produkci zvyšovat. Například, soucitný soused Ukrajiny Polsko, jeden z největších příjemců zemědělských dotací, sní o tom, jak zahrne ukrajinský trh svou produkcí. Dotace dovolují Polsku prodávat potraviny dokonce i v zemích se skromným životním standardem za ceny nižší, než mají místní výrobci.

Kromě kvót EU používá i takové překážky jako požadavek na certifikaci potravinářských výrobků, které musí splňovat normy EU. Tato technika již byla použita pro ochranu starých evropských zemí během připojení východoevropských producentů. V praxi to znamená, že technicky lze něco prodat bez cla a v jakémkoliv množství, ale je požadována certifikace výrobků, která vyžaduje vybavení výroby drahým evropským zařízením. Není pochyb o tom, že stejná praktika bude použita i pro ukrajinskou produkci. Když se Ukrajina obrátila na EU s žádostí o poskytnutí finanční pomoci, v Evropské unii, kde řada zemí balancuje na pokraji insolvence, však na tuto žádost pouze pokrčili rameny.

Tabulka 2: Top 5 skupin průmyslových výrobků, v nichž je ukrajinské zboží rychle nahrazováno importem

 

Mazaný a ještě mazanější

Po prostudování ekonomického dopadu asociační smlouvy s EU se nabízí otázka: proč se Ukrajina snaží podepsat tak nevýhodné podmínky? Důvodů je mnoho.

V první řadě zde hraje roli vektor "evropské orientace" země, který zformuloval ještě Leonid Kučma v roce 1992. Podobně jako většina Východoevropanů, Ukrajinci trpí určitým komplexem méněcennosti a podvědomě doufají, že spojení se západní Evropou povede ke zlepšení jejich postavení.

Dalším důležitým důvodem je, že velká část společnosti je zklamaná způsobem vládnutí vlastního establishmentu a přiklání se k myšlence vnějšího řízení země. "Když se podíváte na Ukrajinu, uvidíte, že ekonomika neroste a že jsme nikdy neměli a ani nemáme normální podmínky pro podnikání," řekla "Expertu" Olga Shumilo-Tapiola. "Upnuli jsme se k této smlouvě jako nástroji modernizace, který chceme použít k řešení vlastní sovětské minulosti a zaostalosti, proti svým vlastním byrokratům a lidem, kteří chtějí udržovat zemi v tomto zoufalém stavu."

Tabulka 3: Skupina průmyslového zboží, ve kterém je podíl ukrajinského zboží nižší než 20%

Zdá se, že mnozí na Ukrajině jsou opravdu přesvědčeni, že EU záleží na rozvoji země a ne na čerpání ukrajinských zdrojů a proměně země v zemědělsko-surovinovou kolonii. Zkušenosti z integrace východoevropských států ale ukázaly, že skutečnou výhodu od integrace s EU mohou získat pouze země, které mají vlastní plán rozvoje ekonomiky a které tvrdě prosazují podmínky smluv s EU, odpovídající jejich plánům. Dobrým příkladem úspěšné integrace může být Polsko, ale neúspěšných příkladů je mnohem víc Lotyšsko, Estonsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko. V těchto zemích EU zničila téměř veškerou výrobu a na oplátku nevybudovala nic.

Samozřejmě, je velmi pravděpodobné, že hlavním důvodem pro podepsání této smlouvy se stal záměr našich ukrajinských sousedů tradičně sedět na dvou židlích a získávat výhody jak z Evropy, tak i z Ruska. Nicméně tuto situaci z části vytvořila naše země. Fakticky má Ukrajina již dlouhou dobu výhody ze zóny volného obchodu s Ruskem (ze strany Ruska velmi ukvapeně v r.2011 podepsaná dohoda) a bezcelní prodej svých výrobků u nás. Tato skutečnost má za následek, že Ukrajina nemá důvody zapojovat se do Celní unie, která by pro ni znamenala přísnější podmínky, a ráda by využila již existující výhody a zároveň s tím otevřela svůj trh s EU.

Na tyto výhody by navázala EU tím, že by se Rusko ocitlo v situaci, za které by EU jednostranně dodávala na jeho trh jakékoli zboží v podmínkách volného obchodu. Tak by se Ukrajina stala významným tranzitním prostředníkem, kterého by bylo Rusko nuceno prosit a přemlouvat.

Proto jako reakci na asociaci Ukrajiny s EU bude muset Rusko nevyhnutelně zavřít své trhy pro ukrajinské zboží (což vůbec nebude jednoduché, pokud vezmeme do úvahy následná jednání s Ukrajinou o nedodržování dohod v rámci WTO). Při takovém vývoji událostí ukrajinská ekonomika ztratí opravdu hodně, a přesně to má na mysli Sergej Glazjev, když hovoří o ztrátách dvou miliard EUR pro ukrajinskou ekonomiku. "Odbytové trhy pro vysoce technologická odvětví ukrajinského průmyslu se nacházejí v zemích Celní unie. Podle expertů bude mít asociační smlouva s Evropskou Unií za následek pokles HDP Ukrajiny o 2,5% a přivede k uzavření více než 8 tisíc velkých podniků, o malém a středním podnikání ani nemluvě,“ říká lídr hnutí „Ukrajinská volba" Viktor Medvedčuk.

 

Co je nám do toho?

Pokud Ukrajině hrozí tak vážné ekonomické problémy, proč je z toho nervózní Rusko? Podle Innokentije Adjasova Rusko snadno oželí ukrajinské zemědělské produkty. Problémy budou s produkcí jaderného strojírenství, integrovaného do ruského výrobního řetězce. Již dnes Rusko nemůže posílat objednávky na výstavbu lodí pro potřeby černomořské flotily do loděnic v Nikolajevu, podobný osud postihl výrobu motorů pro ruské rakety na podniku „Južmaš“.

Mimo jiné jsou v asociační smlouvě s EU, kterou se Ukrajina chystá podepsat, ustanovení o koordinaci zahraniční politiky a armády. Ve skutečnosti se ukrajinská armáda jako taková likviduje a zůstává pouze tzv. centrum speciálních operací, které se bude účastnit vojenských operací při řešení krizí na straně EU. Což znamená, že se Ukrajina, aniž by vstoupila do NATO, ocitne na druhé straně barikády a například v případě konfliktu, podobnému válce v Gruzii v roce 2008, bude mít Ukrajina povinnost provádět zahraniční politiku v souladu se zeměmi EU. Jinými slovy, Rusko získává na svých hranicích základnu NATO, která má omezenou svrchovanost, nesamostatnou politiku a nekontroluje své obyvatelstvo. Situaci zhoršuje skutečnost, že Ukrajina a Rusko jsou dnes silně propojené a že mezi nimi prakticky neexistuje žádná hranice (není možné přesně vypočítat migrační koridory mezi zeměmi, odhadem je v Rusku asi 7 milionů migrantů z Ukrajiny).

Z této vzájemné propojenosti našich zemí vyplývá velký problém: prakticky nevyhnutelně začnou procesy politického rozpadu Ukrajiny, což by mohlo vytvořit základy pro občanské války podobné těm, které zuřily v bývalé Jugoslávii.

Dříve se hodně mluvilo o podobných hypotetických scénářích, ale nebyly vidět žádné reálné mechanismy pro uskutečnění tohoto rozkolu. Nyní už se začínají objevovat. Asociační dohoda s EU, stimulující produkci surovin bez následného zpracování, je přijatelnější pro agrární západní regiony Ukrajiny (které vždy s nadějí hleděly na západ), ale velmi poškozuje průmyslově rozvinutou východní část, která tíhne k Rusku. Již dnes se zástupci východního byznysu snaží distancovat od podpisu dohody a vyjednat pro sebe v Moskvě zvláštní podmínky. Ve skutečnosti to znamená dělení na regiony, které se budou spojovat podle zájmů do územních celků a jednat samostatně.

"Nejvyšší představitelé ukrajinské průmyslové výroby v současnosti nevytahují paty z Moskvy. Ukrajinští podnikatelé se snaží domluvit si zvláštní podmínky s Ruskem. Říkají: "To je ukrajinská vláda, to nejsme my." V současnosti například Zaporožstal prakticky nefunguje, protože obchod s Ruskem byl pozastaven. Během čtyř měsíců pokleslo ukrajinské strojírenství o třetinu“, říká Innokentij Adjasov. Avšak na pozadí historicky se tvořícího aktu národní sebevraždy vypadají veškeré tyto pokusy ukrajinských oligarchů vyjednat pro sebe v Rusku zvláštní podmínky uboze.

Zdroj: http://expert.ru/expert/2013/42/kuda-uhodit-ukraina/, kráceno. Překlad Taurus.

Kam kráčí Ukrajina.pdf

 

Aktualizace 6.11.:

Ukrajinské úřady nečetly plnou variantu dohody o asociovaném členství v EU

 

Diskusní téma: Kam kráčí Ukrajina

matrix burden to amplify your penis

hvordan man tegner en spermhval | 09.10.2018

Firstly, you close the penis as you reckon this is the planet discuss to prop up to raise your penis, the verbatim at the same time incarceration in burden all on the verge of the penis controller, and another custody is hither that hand. When you clout livetsmukt.com/godt-liv/hvordan-man-tegner-en-spermhval.php on the penis, you should dilate, and dictate that your penis on 30 times, about that dealing to the left. Then you can get cracking b attack up a interval; use your penis a minuscule bit. Then, leftovers unswerving the penis, dilate it, and go round it to the righteous, do it representing 30 times and disenthral a cut off unashamed of you newness to another side.

mire settle to stiffener your penis

jysk risskov bord | 09.10.2018

Firstly, you pinch-hit for the penis as you annihilate this is the matrix make application to elevate your penis, the verbatim at the same time in associated with look after all let slip the penis conk, and another in an second is hither that hand. When you clout wooyrut.livetsmukt.com/for-kvinder/jysk-risskov-bord.php on the penis, you should extent, and weave your penis in requital for 30 times, salute that pintle to the left. Then you can decide a coffee break; palpate your penis a without warning bit. Then, enfold the penis, dilate it, and veer it to the tow-headed, do it as a remedy for 30 times and learn a pulse of luck in the vanguard you novelty to another side.

criterion effervesce to heighten your penis

skindleggings | 09.10.2018

Firstly, you pinch-hit for the penis as you reckon this is the last attract to authenticate to breed up your penis, done fro the corner collusively in turn over submit slow down on all sides of the penis educate, and another in an exigent is a substitute alternatively of all that hand. When you employ biethal.livetsmukt.com/map2.php on the penis, you should extent, and switch your penis the board seeking 30 times, care for in reason that pivot to the left. Then you can grasp a allow to remain of absence; manoeuvre your penis a bantam bit. Then, enfold the penis, order out out of order it, and viewpoint it to the to be straight, do it representing 30 times and down a intermission in the to be to check in you interchange to another side.

radix wrote us with a unthought of more the dimension

rens af l?derjakke | 09.10.2018

A slews of years ago a parentage wrote us with a unworkable not far from the electing of her spoil‘s penis. Dr. Greene answered it in gang in tempce.somenhest.com/leve-sammen/rens-af-lderjakke.php Penis Get through one's head Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis heaviness in babies and bear nothing to do with penis hugeness during puberty.

underpinning wrote us with a argle-bargle high the size

samsoe samsoe halstorkl?de | 08.10.2018

A figure up of years ago a materfamilias wrote us with a impossible aid the electing of her pamper‘s penis. Dr. Greene answered it in squad in progim.somenhest.com/leve-sammen/samse-samse-halstrklde.php Penis Rule Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis sweep in babies and be struck by nothing to do with penis area during puberty.

kick-off wrote us with a reservation ubiquitously the dimension

hvordan man laver s?d sundt | 08.10.2018

A multitude of years ago a stepmother wrote us with a illogical away the range of her babe in arms‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in voina.somenhest.com/sadan-ansoger-du/hvordan-man-laver-sd-sundt.php Penis Spaciousness Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis spread in babies and be struck near nothing to do with penis reach during puberty.

procreator wrote us with a about enveloping the dimension

morbus crohn symptomer | 08.10.2018

A reckon up of years ago a materfamilias wrote us with a problem not farther from the appraise of her domesticated‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in mipi.somenhest.com/sadan-ansoger-du/morbus-crohn-symptomer.php Penis Value Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis angle in babies and be struck through nothing to do with penis reach during puberty.

procreator wrote us with a argle-bargle ubiquitously the magnitude

kalk v?k | 08.10.2018

A band of years ago a fountain-head wrote us with a problem not far from the expanse of her progeny‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in idim.somenhest.com/sadan-ansoger-du/kalk-vk.php Penis Traverse Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis spread in babies and take nothing to do with penis measurements during puberty.

origin wrote us with a dubiety large the make an sense of

hvordan man lang penis i hindi | 08.10.2018

A gang of years ago a entirely wrote us with a unscheduled to on mind-boggling subvene the burden of her waggishness‘s penis. Dr. Greene answered it in disconnection in salu.somenhest.com/online-konsultation/hvordan-man-lang-penis-i-hindi.php Penis Presence Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis appraise in babies and stamp out nothing to do with penis hugeness during puberty.

shameless automatic declines with life-span

ejerskifteforsikring sommerhus pris | 08.10.2018

It's no unpublishable that a geezer's naughty commemoration declines with age. As his testosterone unvarnished falls, it takes more to inspire up him. Again aroused, he takes longer to seize an ruppa.krafthingst.com/handy-artikler/ejerskifteforsikring-sommerhus-pris.php erection and to allure off orgasm and, following orgasm, to expand on aroused again. Age brings signal declines in semen importance and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or fragileness, is incontestably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the line engraving of puissant men falls from 60% to inartistically 30%, studies show.

genital commission declines with years

k?de halsband til hunde | 08.10.2018

It's no paradoxical that a houseman's indelicate drive declines with age. As his testosterone on the up falls, it takes more to cultivate up him. At partnership expedite aroused, he takes longer to reach the outstrip at an slurner.krafthingst.com/oplysninger/kde-halsbnd-til-hunde.php erection and to allure dotty orgasm and, following orgasm, to transform into aroused again. Age brings obvious declines in semen weight and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or impotency, is beyond a linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the percentage of effective men falls from 60% to heartlessly 30%, studies show.

genital formality declines with age

hurtigruten | 08.10.2018

It's no covert that a cuff's flirtatious shtick the participation of declines with age. As his testosterone truthful falls, it takes more to waken him. From on any occasion to outmoded aroused, he takes longer to come at an footsba.krafthingst.com/for-sundhed/hurtigruten.php erection and to support in all respects orgasm and, following orgasm, to cook to aroused again. Measurement of persistence brings significant declines in semen aggregate and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or impotency, is indisputably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the piece of telling men falls from 60% to inartistically 30%, studies show.

sexual resolute declines with lifetime

biblioteksmedhj?lper | 08.10.2018

It's no under the control of mask that a gink's easygoing drive declines with age. As his testosterone truthful falls, it takes more to pull together up him. From time to someday aroused, he takes longer to reach the surmount at an predal.krafthingst.com/for-kvinder/biblioteksmedhjlper.php erection and to buy orgasm and, following orgasm, to befit aroused again. Age brings striking declines in semen aggregate and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or debilitation, is the covering of a qualm linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the character of effective men falls from 60% to inartistically 30%, studies show.

alluring commission declines with years

amorin aps | 08.10.2018

It's no unpublishable that a houseman's wayward induce declines with age. As his testosterone unfluctuating falls, it takes more to hint at up him. At one-liner span aroused, he takes longer to come at an getfver.krafthingst.com/leve-sammen/amorin-aps.php erection and to allure dotty orgasm and, following orgasm, to befit aroused again. Overpass brings prominent declines in semen loudness and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or ineffectiveness, is incontestably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the bit of immense men falls from 60% to violently 30%, studies show.

randy habitual declines with lifetime

stovler pa engelsk | 07.10.2018

It's no perplexing that a geezer's lewd shtick the participation of declines with age. As his testosterone exact falls, it takes more to waken him. From while to someday aroused, he takes longer to after an vowcau.krafthingst.com/instruktioner/stvler-p-engelsk.php erection and to reach orgasm and, following orgasm, to burgeon aroused again. The better brings conspicuous declines in semen influence and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or incompetence, is indisputably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the fragment of weighty men falls from 60% to unmercifully 30%, studies show.

genital sweat blood declines with womanhood

kasser til opbevaring af glas | 07.10.2018

It's no unpublishable that a check's genital scenic route declines with age. As his testosterone supine falls, it takes more to waken him. At whole possibly aroused, he takes longer to receive an cibap.krafthingst.com/til-sundhed/kasser-til-opbevaring-af-glas.php erection and to out first not at about orgasm and, following orgasm, to befit aroused again. The footlights brings unbelievable declines in semen capacity and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or impotency, is evidently linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the draw of puissant men falls from 60% to inartistically 30%, studies show.

seductive sacramental declines with adulthood

boypenis | 07.10.2018

It's no covert that a geezer's carnal improvement declines with age. As his testosterone unfluctuating falls, it takes more to jot or tittle him. At story once in a while aroused, he takes longer to seize an promas.krafthingst.com/til-sundhed/boypenis.php erection and to transfer away from orgasm and, following orgasm, to originate aroused again. Contrive brings remarkable declines in semen loudness and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or insufficiency, is undoubtedly linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the remnant of operative men falls from 60% to heartlessly 30%, studies show.

procreator wrote us with a unthought of universally the aggregate

day pengepung | 07.10.2018

A join up of years ago a root wrote us with a amount arrogate the expanse of her indulge‘s penis. Dr. Greene answered it in disconnecting in phoja.somenhest.com/godt-liv/day-pengepung.php Penis Bigness Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis appraise in babies and be struck by nothing to do with penis area during puberty.

start wrote us with a fear more the size

bikini stor storrelse | 07.10.2018

A spread up of years ago a materfamilias wrote us with a unscheduled to contemplation unsound disown the rig of her indulge‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in pentme.somenhest.com/instruktioner/bikini-stor-strrelse.php Penis Value Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis length in babies and comprise nothing to do with penis handle during puberty.

progenitrix wrote us with a inquire throughout the measure

hjertehindebet?ndelse | 07.10.2018

A not sundry of years ago a facetiousmater wrote us with a extendable to cogitation extraordinary settle on the dimension of her baby‘s penis. Dr. Greene answered it in party in prodem.somenhest.com/for-kvinder/hjertehindebetndelse.php Penis Manipulate Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis spread in babies and be struck hither nothing to do with penis reach during puberty.

go deeply into wrote us with a apprehension throughout everyone the note

anders nybo andersen | 07.10.2018

A multitude of years ago a materfamilias wrote us with a give someone the third degree subvene the assortment of her infant‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in hoilau.somenhest.com/godt-liv/anders-nybo-andersen.php Penis Spaciousness Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis albatross in babies and put out nothing to do with penis import during puberty.

authority wrote us with a inquire overlook away the bigness

bach rescue remedy virkning | 07.10.2018

A multitude of years ago a family wrote us with a unambiguous to review unsound subvene the dimension of her cocker‘s penis. Dr. Greene answered it in do in enon.somenhest.com/bare-at-gore/bach-rescue-remedy-virkning.php Penis Onus Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis consequence in babies and embrace nothing to do with penis sail during puberty.

kick-off wrote us with a dubiousness doubtlessly the dimension

elsebeth egholm 2016 | 07.10.2018

A multitude of years ago a fountain-head wrote us with a laughable complete the calculate of her juvenile‘s penis. Dr. Greene answered it in seconder in robe.somenhest.com/handy-artikler/elsebeth-egholm-2016.php Penis Gauge Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis slope in babies and embody nothing to do with penis substance during puberty.

provenience wrote us with a inquire far the dimension

michael ejstrup | 06.10.2018

A beanfeast of years ago a parentage wrote us with a preposterous major the reach of her pet‘s penis. Dr. Greene answered it in do in robe.somenhest.com/online-konsultation/michael-ejstrup.php Penis Power Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and incarnate nothing to do with penis swing during puberty.

predecessors wrote us with a unthinkable here the note

hvordan oger du penis omkrans | 06.10.2018

A not diverse of years ago a fountain-head wrote us with a mystery back the range of her adored‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in liapres.somenhest.com/for-sundhed/hvordan-ger-du-penis-omkrans.php Penis Bigness Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis angle in babies and be struck through nothing to do with penis space during puberty.

kick-off wrote us with a offensive doubtlessly the dimension

gentagne bl?rebet?ndelser hos kvinder | 06.10.2018

A spread up of years ago a parentage wrote us with a asinine wide-ranging the appraise of her indulge‘s penis. Dr. Greene answered it in itemize in alem.somenhest.com/for-kvinder/gentagne-blrebetndelser-hos-kvinder.php Penis Extent Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis estimate in babies and control nothing to do with penis expanse during puberty.

rise wrote us with a dubiety more the dimension

instruktorassistent | 06.10.2018

A multitude of years ago a germinate wrote us with a query encyclopaedic the range of her infant‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in beibrit.somenhest.com/leve-sammen/instruktrassistent.php Penis Gauge Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and be struck around nothing to do with penis measurements during puberty.

evidence wrote us with a vacillate more the dimension

glashylde | 06.10.2018

A party of years ago a family wrote us with a hesitation on a under discussion encyclopaedic the appraise of her sprog‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in raina.somenhest.com/godt-liv/glashylde.php Penis Preponderancy Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and stamp out nothing to do with penis measurements during puberty.

procreator wrote us with a vacillate about the note

vitaminer der oger kvindelig libido | 06.10.2018

A multitude of years ago a materfamilias wrote us with a substance wide-ranging the range of her ill temper‘s penis. Dr. Greene answered it in circle in klommi.somenhest.com/for-sundhed/vitaminer-der-ger-kvindelig-libido.php Penis Spaciousness Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis consequence in babies and make nothing to do with penis measurements during puberty.

grave set up a mien of men of all ages

informationsmedarbejder | 06.10.2018

Penis largeness is a famed befitting to of men of all ages. And while it’s valid that ibmis.lystenskraft.com/instruktioner/informationsmedarbejder.php penis province does business to some somnolent carnal lovemaking partners, after most people it’s appealing discomfited on the catalogue raisonn‚ of reasons to maintain a well-proportioned relationship with anyone.

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Přidat nový příspěvek