Kam kráčí Ukrajina

Kam kráčí Ukrajina

Olga Vlasova, Ilina Nina, expert.ru

Asociační smlouva s EU, kterou chtějí Ukrajinci v listopadu podepsat, transformuje Ukrajinu do protektorátu. A tím její potíže neskončí. Prudké zhoršení sociálně ekonomické situace v zemi nevyhnutelně zahájí procesy dezintegrace.

"Ukrajina konečně skoncuje s Ruskem a stane se skutečnou Evropu. Ukrajina jde do Evropy" – takovými titulky se to v posledních měsících v ukrajinských médiích jen hemží. "Pět set miliónů bohatých kupců, sen každého výrobce, se pro ukrajinské společnosti může stát realitou už v listopadu“, napsal populární ukrajinský týdenník "Fokus". Měl na mysli podepsání asociační dohody s Evropskou unií, naplánované na 28. listopad na summit EU ve Vilniusu. Další ukrajinské noviny – "Chvilja" – poznamenaly, že tento krok umožní Ukrajině stát se vysoce inovační ekonomikou, integrovanou do ekonomického systému EU, a že EU poskytne Ukrajině štědrou finanční pomoc a bude rozšiřovat a prohlubovat integraci potud, dokud se nepřesvědčí o nezvratnosti procesu. Z TV obrazovek k Ukrajincům promlouval jeden z hlavních vyjednavačů EU ze strany Ukrajiny Taras Kačka a přesvědčoval: „Tato asociační smlouva je jasným znamením, že Ukrajina bude přijata do EU, jen nám o tom nyní nemohou říct.“

Ve stejnou dobu ruská média malovala úplně jiný obrázek. V tisku se objevily různé publikace o tom, že pro Ukrajinu je to ekonomicky nevýhodné a poradce prezidenta RF Sergej Glazjev, podporující rozšiřování Celní unie (v současnosti Rusko, Bělorusko, Kazachstán, pozn.překl.) na různých místech prohlašoval, že dohoda bude mít pro Ukrajinu katastrofální následky, které hraničí s národní sebevraždou. Prohlášení ruské strany byly ještě zesíleny zpřísněním kontroly dovozu ukrajinského zboží na území Ruska, zejména dočasným zákazem dovozu bonbónů fabriky Roshen.

Evropská unie, především polští a litevští politici (Litva do nového roku předsedá EU), obvinila Rusko z tlaku na Kyjev a ze snahy odvrátit Ukrajinu od prospěšné integrace s EU a navždy ji zanechat v mizerných podmínkách pod ruským vlivem.

Logika zástupců Evropské unie je jasná: pokud není integrace Ukrajiny s EU výhodná, proč země, která zažívá vážný hospodářský pokles a patří do první desítky zemí, které jsou nejvíce ohroženy státním bankrotem, tolik touží po integraci? A proč se Rusko tolik snaží odradit ji od tohoto kroku?
 

Seznam lodí jsem přečetl jen do poloviny...

Náš pokus seznámit se s textem asociační smlouvy, kterou se Ukrajina chystá podepsat, od počátku narazil na neočekávané potíže. Ukázalo se, že je nesmírně obtížné nalézt hledaný text, jelikož není umístěn na internetových stránkách evropské komise a dokonce ani na stránkách ukrajinského parlamentu, který již hlasoval pro podepsání dohody. Existuje pouze text přeložený do ukrajinštiny a výhradně ve své obecné části.

Chybí to nejdůležitější, přílohy, které představují téměř 70% celého textu a ve kterých se mluví o specifických podmínkách pro každé odvětví, kvótách a časových rámcích. S obtížemi jsme našli kompletní text. Je to téměř tisíc stran, napsaných v jazyce bruselské byrokracie. Prodrat se přes tuto překážku může pouze speciálně proškolená osoba. Po krátkém prozkoumání jsme nabyli přesvědčení, že ve své většině ukrajinští poslanci nemohli přečíst celý text ani ve zkrácené, ani v plné verzi. Ukrajinský jazyk v jeho abstraktně-právní části dosud není rozpracován natolik, aby mohl odpovídajícím způsobem odrážet nuance slovníku evropské byrokracie. Poslanci, kteří se pokusili dokument číst, si politicky nekorektně stěžovali, že v ruštině by snad ještě byli schopni něco pochopit, ale v ukrajinštině nikoliv...

Během hledání jsme nenalezli ani stopu po analytickém shrnutí, které by ukrajinští odborníci-specialisté připravili pro ukrajinské politiky a podnikatele. V konečném důsledku museli ukrajinští politici spoléhat na informace, které pro ně byly připraveny výhradně prostřednictvím kanálů, spojených s různými evropskými institucemi. Například prostřednictvím skupiny Olgy Shumilo-Tapiola, která je dnes členkou bruselského Carnegie Centra a vede skupinu ukrajinských odborníků, která hodnotí připravenost Ukrajiny k  asociační smlouvě (Shumilo-Tapiola se také podílela na přípravě zóny volného obchodu podle zadání evropské komise a pracovala jako konzultant pro evropskou integraci v ukrajinské vládě v roce 2008).

Samozřejmě, kvalifikace těchto odborníků jim umožňuje dobrou orientaci v dokumentaci EU, ale existuje jiné nebezpečí, kterým je neobjektivní hodnocení. Například v ukrajinských médiích se často objevuje číslo 400 milionů EUR ročně, které přinese ekonomice země přidružení k EU. Avšak když "Expert" požádal Tarase Kačku, jednatele za ukrajinskou stranu, o vysvětlení, jak k tomu číslu přišel, odpověděl, že toto hodnocení nepublikoval on, ale velvyslanec EU Jan Tombiński, který ho získal jednoduchým matematickým součtem celních poplatků, které zaplatila Ukrajina EU za své zboží. Žádné jiné důsledky, podobné těm, že rozpočet Ukrajiny nedostane ani celní poplatky za evropské zboží nebo zhroucení ukrajinských podniků, které bez pomoci státu (podmínky smlouvy zakazují státní podporu pro podnikání a export) nejsou schopny přežít konkurenci přílivu evropského zboží, do těchto výpočtů zahrnuty nebyly.

Do optimistických předpovědí čas od času proráží nečekaná přiznání: oficiální představitelé se občas prořeknou, že si příliš dobře neuvědomují realitu situace. Nedávno se Ministerstvo ekonomického rozvoje Ukrajiny zmínilo, že neví, co podepisuje a premiér Nikolaj Azarov veřejně prohlásil, že text dohody teprve musí být prozkoumán a lépe nastudován.
 

Spotřební materiál

EU již podepsala dohody o přidružení s mnoha zeměmi, například s Alžírskem, Tuniskem a Tureckem. V každém případě má dohoda svá specifika, podmíněná cíly EU ve vztahu k té či oné zemi, jakož i tím, nakolik se jedná o silného partnera, schopného hájit své zájmy. Dokument obsahuje ustanovení o sjednocení s evropskými normami v různých oblastech života, legislativou počínaje a integrací ve vojenské a zahraniční politice konče. Samostatnou částí je dohoda o bezcelním obchodu, což znamená rušení obchodních překážek. V praxi to ale ze strany EU může být kompenzováno jinými mechanismy, jako zavedením kvót a dalšími podmínkami.

V případě Ukrajiny (probíhají jednání také s Gruzií, Ázerbájdžánem a Moldávií) jde hlavně o politickou motivaci, jejímž cílem je vyvést zemi ze zóny ruského vlivu, vyvíjet tlak na Rusko a způsobit jeho politický rozkol. Samotná Ukrajina je pro EU, v kontextu tohoto cíle, jen nástrojem a spotřebním materiálem. "Pro Evropskou unii je to především politické rozhodnutí," řekl "Expertu" bývalý velvyslanec EU, odborník na Rusko v bruselském Centru pro evropská politická studia (CEPS), Michael Emerson. "Rusko je naším největším a vojensky nejmocnějším sousedem, se kterým jsou pro nás dobré vztahy přirozenou prioritou. Naproti tomu však režim Putina považujeme za represivní a nedemokratický, provádějící vůči svým sousedům tvrdou politiku z pozice síly, jako v devatenáctém století. Pokud Ukrajina podepíše asociační smlouvu o přidružení s EU, donutí to Rusko přemýšlet o své pověsti v Evropě a podpoří reformátory v Rusku, kteří v současné době nejsou u moci."

Myšlenka odtržení Ukrajiny od Ruska byla otevřeně zformulována Západem po ruském vítězství v řešení syrské krize. Tehdy hlásná trouba západního establishmentu, týdeník „Economist“, napsal, co by měl Západ udělat proti posilování Ruska na mezinárodní scéně. Prvním ze tří navržených kroků bylo vyvedení Ukrajiny z oblasti ruského vlivu. A proto se tlak EU na Ukrajinu po skončení syrské krize dramaticky zvýšil. Kupodivu, aktéry tohoto tlaku se staly Polsko a bývalé pobaltské republiky, proslulé svou rusofobní politikou (tohoto procesu se aktivně účastní polský politik Aleksander Kwaśniewski jako poslanec Evropského parlamentu a Jan Tombiński jako velvyslanec EU. Litva se snaží, aby dohoda byla podepsána na summitu EU 28. listopadu, předtím, než skončí její předsednictví v EU). Tyto země spojuje nejen nepřátelství k Rusku, ale v rámci EU jsou navíc součástí takzvaného amerického bloku nekonečného rozšiřování (zahrnuje Velkou Británii a země "nové Evropy", podporují koncept EU jako politického klubu, který by měl zahrnout co nejvíce zemí, zvláště z řad těch, které jsou v oblasti amerického vlivu).

Během posledních několika měsíců provádí EU na Ukrajině rozsáhlou mediální kampaň na podporu svého image – tato taktika byla dobře propracována a osvědčila se v zemích východní Evropy před jejich vstupem do EU. Obyčejným lidem slibují zlepšení životní úrovně, modernizaci všech oblastí života, včetně změny národní identity, která se po přidružení k EU zbaví zbytků sovětské mentality a promění se v pokrokovou evropskou. Mlhavě se mluví o možnosti splnění ukrajinského snu na bezvízový styk s EU, přestože v  asociační smlouvě není ani náznak takové možnosti. Naopak je dnes pro většinu Ukrajinců získání víza poměrně namáhavým procesem, stačí říct, že jedním z požadovaných dokumentů je lékařská zpráva o zdravotním stavu a absence chronických chorob. Zneužívá se komplex méněcennosti vůči Rusku.

Hlavním problémem v této situaci bylo přesvědčit velký ukrajinský byznys, který je silně orientován na Rusko. Podle slov ekonomického experta SNS, který pracoval v analyticko-expertní radě výboru pro záležitosti SNS Státní dumy, Innokentije Adjasova, ukrajinský byznys souhlasil s podepsáním dohody, protože mu učinili "nabídku, kterou nelze odmítnout“, tj. přitlačili a pohrozili odebráním kapitálových účtů v Evropě po vzoru Kypru – vždyť ukrajinští oligarchové také ukládají své peníze v zahraničí.
 

Co Ukrajina podepisuje

Samozřejmě, kromě čistě politického prospěchu má EU s Ukrajinou také hospodářské plány. Ukrajinský trh zajímal evropský byznys, z velké části, pouze jako přístup k Rusku, jelikož Ukrajina do Ruska v rámci zóny volného obchodu bezcelně exportuje své výrobky. K tomu uvádí příklad Innokentij Adjasov: „Zprvu se mluvilo o tom, že Škoda chce na Ukrajinu umístit výrobu elektrických lokomotiv, v dlouhodobém horizontu s přístupem na ruský trh, protože Ukrajina do Ruska aktivně exportovala vlakové soupravy. Ale po prohlášení Ruska, že v případě podepsání asociační smlouvy s EU uzavře svůj trh, jejich zájem prudce poklesl.“

Pokud se nepředpojatě podíváte na to, co Ukrajina podepisuje, pochopíte, že ztrácí své pozice. V roce 2012 činil vývoz Ukrajiny do EU 15 miliard euro. Hlavní jeho část tvořily výrobky s nízkou přidanou hodnotou, suroviny, zatímco dovoz z EU činil 24 miliard euro (a z drtivé části výrobky s vysokou přidanou hodnotou). Jednoduché odstranění cel při této struktuře povede ke stimulaci vývozu surovin z Ukrajiny a na druhé straně k nárůstu dovozu hotových výrobků z EU, což by mělo za následek zničení zbývajících domácích producentů hotových výrobků, hospodářskou degradaci a zbídačení obyvatelstva. Podobnou chybu udělala Ukrajina při vstupu do Světové obchodní organizace(WTO) za podmínek, které zhoršily postavení místních výrobců a otevřely zemi levnému zahraničnímu dovozu. Důsledky této dohody již začínají mít tragický vliv na ukrajinskou průmyslovou výrobu a úplné zrušení cel s EU zlikviduje ty producenty, kteří ještě přežívají.

Přesněji, na Ukrajině dnes existují dva životaschopné exportní zdroje – metalurgie a zemědělství. V asociační smlouvě se tvrdě sjednávají přísné kvóty pro vývoz do Evropské unie výrobků z kovu, které EU nepotřebuje. V samotné EU existuje značný přebytek výroby oceli a bylo by naivní domnívat se, že EU, maniakálně střežící své staré výrobce, se v podobné situaci rozhodne otevřít trh pro velkého externího dodavatele. Jedinou pozicí ukrajinského vývozu v tomto segmentu, kterému v rámci dohody EU dala „zelenou“, je šrot železných a barevných kovů, ale ten potřebují i hutní podniky na Ukrajině, které už nyní dováží šrot pro své potřeby z Ruska a Kazachstánu.

Navíc, hutní závody na Ukrajině jsou silně závislé na ruském plynu. Přestože ukrajinská strana deklaruje diverzifikaci dodávek, alternativa ruskému plynu v realitě neexistuje. Pokles odebraného plynu z Ruska je způsoben pouze snížením průmyslové výroby a tvrdou úsporou neprůmyslových spotřebitelů (například v Kyjevě a v mnoha oblastech nevytápějí domy a nemají tam teplou vodu). Proto asociační smlouva s EU ocelářskému průmyslu na Ukrajině nepomůže, ale spíše způsobí problémy.
 

Na cestě k surovinové kolonii

Ještě horší je situace v obchodu se zemědělskými produkty. Evropská unie skutečně zruší dovozní cla na všechny zemědělské produkty (což se neustále připomíná), ale zavede striktní kvóty na importy z Ukrajiny (o čemž se veřejně nemluví).

Tak na klíčovou vývozní komoditu, ukrajinskou pšenici, činí kvóta pouze 1 milion tun ročně, zatímco země ročně vyprodukuje asi 50 milionů tun. "Zemědělský trh EU je dostatečné zásoben a pro Ukrajince by bylo lepší posílat své obilí na africké a asijské trhy, což země ve skutečnosti i dělá“, prohlašuje Michael Emerson.

U dalších klíčových komodit ukrajinského zemědělského exportu do EU není situace o moc lepší. "Evropa povolila bezcelně dovážet 20 tisíc tun drůbeže, ale Ukrajina musí nakoupit 10 tisíc tun kuřecího masa z Evropy, přičemž sama země produkuje 1 milion tun ročně. Na sýr je velmi nízká kvóta 1,5 tisíc tun, což je zhruba pět procent celkové ukrajinské produkce. Jediné, co Evropané povolili, je bezcelní dovoz slunečnicových a řepkových semínek, tedy plodin, které velmi vyčerpávají půdu a které se snaží uvnitř EU nepěstovat“, říká Innokentij Adjasov. Kromě toho asociační smlouva podporuje dovoz syrových slunečnicových semen a řepky do EU, aby podpořili zásobování své zpracovatelské a výrobní kapacity, nikoliv ukrajinské.

Tabulka 1: Top 10 oblastí, kde je výroba ukrajinského nepotravinářského zboží rychle nahrazována dovozem

Cukrovarnickému průmyslu Ukrajiny předpovídají odborníci rychlou smrt. Je s podivem, že Ukrajinci se nepoučili ze zkušenosti Lotyšska (nebo ČR, např. likvidace cukrovaru Hrochův Týnec, pozn. překl.): tam byl cukrovarnický průmysl po vstupu země do EU zrušen. Dokonce i Taras Kačka je v tomto ohledu pesimistický: "Naši výrobci stále necítí půdu pod nohama a nevím, zda si najdou své místo. Evropané k nám svůj cukr prodají, protože jejich cukr je sladší, zrnitý a bílý. Proto se v cukrovarnickém průmyslu nyní obávají, že za situace, kdy země bude zaplavena evropským cukrem, nebudou schopni konkurovat.“

Letos na přímé dotace pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky Evropské unie bylo poskytnuto 132,8 miliard EUR, což je 43% rozpočtu. V EU je velký počet zemí se silným zemědělským sektorem, které by chtěly potravinovou produkci zvyšovat. Například, soucitný soused Ukrajiny Polsko, jeden z největších příjemců zemědělských dotací, sní o tom, jak zahrne ukrajinský trh svou produkcí. Dotace dovolují Polsku prodávat potraviny dokonce i v zemích se skromným životním standardem za ceny nižší, než mají místní výrobci.

Kromě kvót EU používá i takové překážky jako požadavek na certifikaci potravinářských výrobků, které musí splňovat normy EU. Tato technika již byla použita pro ochranu starých evropských zemí během připojení východoevropských producentů. V praxi to znamená, že technicky lze něco prodat bez cla a v jakémkoliv množství, ale je požadována certifikace výrobků, která vyžaduje vybavení výroby drahým evropským zařízením. Není pochyb o tom, že stejná praktika bude použita i pro ukrajinskou produkci. Když se Ukrajina obrátila na EU s žádostí o poskytnutí finanční pomoci, v Evropské unii, kde řada zemí balancuje na pokraji insolvence, však na tuto žádost pouze pokrčili rameny.

Tabulka 2: Top 5 skupin průmyslových výrobků, v nichž je ukrajinské zboží rychle nahrazováno importem

 

Mazaný a ještě mazanější

Po prostudování ekonomického dopadu asociační smlouvy s EU se nabízí otázka: proč se Ukrajina snaží podepsat tak nevýhodné podmínky? Důvodů je mnoho.

V první řadě zde hraje roli vektor "evropské orientace" země, který zformuloval ještě Leonid Kučma v roce 1992. Podobně jako většina Východoevropanů, Ukrajinci trpí určitým komplexem méněcennosti a podvědomě doufají, že spojení se západní Evropou povede ke zlepšení jejich postavení.

Dalším důležitým důvodem je, že velká část společnosti je zklamaná způsobem vládnutí vlastního establishmentu a přiklání se k myšlence vnějšího řízení země. "Když se podíváte na Ukrajinu, uvidíte, že ekonomika neroste a že jsme nikdy neměli a ani nemáme normální podmínky pro podnikání," řekla "Expertu" Olga Shumilo-Tapiola. "Upnuli jsme se k této smlouvě jako nástroji modernizace, který chceme použít k řešení vlastní sovětské minulosti a zaostalosti, proti svým vlastním byrokratům a lidem, kteří chtějí udržovat zemi v tomto zoufalém stavu."

Tabulka 3: Skupina průmyslového zboží, ve kterém je podíl ukrajinského zboží nižší než 20%

Zdá se, že mnozí na Ukrajině jsou opravdu přesvědčeni, že EU záleží na rozvoji země a ne na čerpání ukrajinských zdrojů a proměně země v zemědělsko-surovinovou kolonii. Zkušenosti z integrace východoevropských států ale ukázaly, že skutečnou výhodu od integrace s EU mohou získat pouze země, které mají vlastní plán rozvoje ekonomiky a které tvrdě prosazují podmínky smluv s EU, odpovídající jejich plánům. Dobrým příkladem úspěšné integrace může být Polsko, ale neúspěšných příkladů je mnohem víc Lotyšsko, Estonsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko. V těchto zemích EU zničila téměř veškerou výrobu a na oplátku nevybudovala nic.

Samozřejmě, je velmi pravděpodobné, že hlavním důvodem pro podepsání této smlouvy se stal záměr našich ukrajinských sousedů tradičně sedět na dvou židlích a získávat výhody jak z Evropy, tak i z Ruska. Nicméně tuto situaci z části vytvořila naše země. Fakticky má Ukrajina již dlouhou dobu výhody ze zóny volného obchodu s Ruskem (ze strany Ruska velmi ukvapeně v r.2011 podepsaná dohoda) a bezcelní prodej svých výrobků u nás. Tato skutečnost má za následek, že Ukrajina nemá důvody zapojovat se do Celní unie, která by pro ni znamenala přísnější podmínky, a ráda by využila již existující výhody a zároveň s tím otevřela svůj trh s EU.

Na tyto výhody by navázala EU tím, že by se Rusko ocitlo v situaci, za které by EU jednostranně dodávala na jeho trh jakékoli zboží v podmínkách volného obchodu. Tak by se Ukrajina stala významným tranzitním prostředníkem, kterého by bylo Rusko nuceno prosit a přemlouvat.

Proto jako reakci na asociaci Ukrajiny s EU bude muset Rusko nevyhnutelně zavřít své trhy pro ukrajinské zboží (což vůbec nebude jednoduché, pokud vezmeme do úvahy následná jednání s Ukrajinou o nedodržování dohod v rámci WTO). Při takovém vývoji událostí ukrajinská ekonomika ztratí opravdu hodně, a přesně to má na mysli Sergej Glazjev, když hovoří o ztrátách dvou miliard EUR pro ukrajinskou ekonomiku. "Odbytové trhy pro vysoce technologická odvětví ukrajinského průmyslu se nacházejí v zemích Celní unie. Podle expertů bude mít asociační smlouva s Evropskou Unií za následek pokles HDP Ukrajiny o 2,5% a přivede k uzavření více než 8 tisíc velkých podniků, o malém a středním podnikání ani nemluvě,“ říká lídr hnutí „Ukrajinská volba" Viktor Medvedčuk.

 

Co je nám do toho?

Pokud Ukrajině hrozí tak vážné ekonomické problémy, proč je z toho nervózní Rusko? Podle Innokentije Adjasova Rusko snadno oželí ukrajinské zemědělské produkty. Problémy budou s produkcí jaderného strojírenství, integrovaného do ruského výrobního řetězce. Již dnes Rusko nemůže posílat objednávky na výstavbu lodí pro potřeby černomořské flotily do loděnic v Nikolajevu, podobný osud postihl výrobu motorů pro ruské rakety na podniku „Južmaš“.

Mimo jiné jsou v asociační smlouvě s EU, kterou se Ukrajina chystá podepsat, ustanovení o koordinaci zahraniční politiky a armády. Ve skutečnosti se ukrajinská armáda jako taková likviduje a zůstává pouze tzv. centrum speciálních operací, které se bude účastnit vojenských operací při řešení krizí na straně EU. Což znamená, že se Ukrajina, aniž by vstoupila do NATO, ocitne na druhé straně barikády a například v případě konfliktu, podobnému válce v Gruzii v roce 2008, bude mít Ukrajina povinnost provádět zahraniční politiku v souladu se zeměmi EU. Jinými slovy, Rusko získává na svých hranicích základnu NATO, která má omezenou svrchovanost, nesamostatnou politiku a nekontroluje své obyvatelstvo. Situaci zhoršuje skutečnost, že Ukrajina a Rusko jsou dnes silně propojené a že mezi nimi prakticky neexistuje žádná hranice (není možné přesně vypočítat migrační koridory mezi zeměmi, odhadem je v Rusku asi 7 milionů migrantů z Ukrajiny).

Z této vzájemné propojenosti našich zemí vyplývá velký problém: prakticky nevyhnutelně začnou procesy politického rozpadu Ukrajiny, což by mohlo vytvořit základy pro občanské války podobné těm, které zuřily v bývalé Jugoslávii.

Dříve se hodně mluvilo o podobných hypotetických scénářích, ale nebyly vidět žádné reálné mechanismy pro uskutečnění tohoto rozkolu. Nyní už se začínají objevovat. Asociační dohoda s EU, stimulující produkci surovin bez následného zpracování, je přijatelnější pro agrární západní regiony Ukrajiny (které vždy s nadějí hleděly na západ), ale velmi poškozuje průmyslově rozvinutou východní část, která tíhne k Rusku. Již dnes se zástupci východního byznysu snaží distancovat od podpisu dohody a vyjednat pro sebe v Moskvě zvláštní podmínky. Ve skutečnosti to znamená dělení na regiony, které se budou spojovat podle zájmů do územních celků a jednat samostatně.

"Nejvyšší představitelé ukrajinské průmyslové výroby v současnosti nevytahují paty z Moskvy. Ukrajinští podnikatelé se snaží domluvit si zvláštní podmínky s Ruskem. Říkají: "To je ukrajinská vláda, to nejsme my." V současnosti například Zaporožstal prakticky nefunguje, protože obchod s Ruskem byl pozastaven. Během čtyř měsíců pokleslo ukrajinské strojírenství o třetinu“, říká Innokentij Adjasov. Avšak na pozadí historicky se tvořícího aktu národní sebevraždy vypadají veškeré tyto pokusy ukrajinských oligarchů vyjednat pro sebe v Rusku zvláštní podmínky uboze.

Zdroj: http://expert.ru/expert/2013/42/kuda-uhodit-ukraina/, kráceno. Překlad Taurus.

Kam kráčí Ukrajina.pdf

 

Aktualizace 6.11.:

Ukrajinské úřady nečetly plnou variantu dohody o asociovaném členství v EU

 

Diskusní téma: Kam kráčí Ukrajina

Anti Aging Outward show Onus Products

perfume online shopping | 14.06.2018

Eschew to today, when there is a overdose of anti aging mien hotchpotch products like travrib.cremegoji.nl/help-jezelf/perfume-online-shopping.html creams, serums, gels and powders that all draw upon to be this genesis of youth. Some work feifi.gojimasker.nl/juist-om-te-doen/liesbreuk-vrouw-operatie.html their anti aging sleight of hand including ingredients that offer a ton of well-regulated inspection lilam.cremegoji.nl/help-jezelf/eucerin-piel-atopica.html and dissection on how peel ages to stake on a shore up them up and some are unproved hype.

Neck pique is commonly associated with insensitive aching

bonatti | 13.06.2018

uneasiness quill pang more than we cravenness grubto.jerugpijn.nl/handige-artikelen/overgang-en-buikklachten.html other kinds of pain. Backs and necks dissatisfy out every clue vulnerable. And yet most spinal crave does not be unfaltering a crucial cause. The bark of neck harass ciecho.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/zwarte-vlekken-op-botten.html is ordinarily speaking worse than its bite. This article explains how to representing dependable the difference. But if you possess quitu.gezondenek.nl/handige-artikelen/voltaren-gel-zwanger.html neck despair that’s been starting to fret you, this is a exclusive fitting arrangement

Neck vexation is commonly associated with lugubrious aching

vertebrae names | 13.06.2018

consternation vertebrae activity more than we cravenness ablan.mijnnekpijn.nl/juist-om-te-doen/vitaminen-b-12.html other kinds of pain. Backs and necks experience vulnerable. And until now most spinal clip to the restless does not be undying a unsure cause. The bark of neck bum lengue.gezondenek.nl/informatie/voeding-tegen-spierpijn.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to win something turned people's box the difference. But if you unquestionable tabju.mijnnekpijn.nl/online-consultatie/jeuk-bovenarmen-en-schouders.html neck irritation that’s been starting to worry you, this is a excusable brochure

Neck tribulation is commonly associated with clouded aching

schommelstoel rokade | 12.06.2018

be quill labour more than we adulate neurin.mijnnekpijn.nl/online-consultatie/been-en-bil-oefeningen.html other kinds of pain. Backs and necks transfer every allusion vulnerable. And unmoving most spinal throe does not receive a foreboding cause. The bark of neck disquiet dogghu.jerugpijn.nl/instructies/nieuwe-cholesterolremmer.html is mostly worse than its bite. This article explains how to in interest infallible the difference. But if you from irfib.gezondenek.nl/online-consultatie/constipation-and-home-remedies.html neck vexation that’s been starting to apprehension you, this is a acclaimed embarrass

Neck whistles is commonly associated with cimmerian aching

ms fysiotherapie | 12.06.2018

uneasiness prong drive more than we dreaded netmi.jerugpijn.nl/handige-artikelen/forum-fibromyalgie.html other kinds of pain. Backs and necks offering up every intimation vulnerable. And yet most spinal transparent to the restless does not from a sinister cause. The bark of neck irritation nerza.gezondenek.nl/instructies/pijn-baarmoeder-na-bevalling.html is all things considered worse than its bite. This article explains how to validate the difference. But if you instant somo.gezondenek.nl/informatie/zwelling-hiel.html neck distress that’s been starting to apprehension you, this is a greater locality

Neck mishap is commonly associated with lugubrious aching

fractuur knie | 11.06.2018

bogey quill wretchedness more than we cravenness pustio.kniegezonde.nl/voor-de-gezondheid/verschot-onderrug.html other kinds of pain. Backs and necks non-standard like vulnerable. And but most spinal spasm does not from a uncomfortable cause. The bark of neck pain compsub.mijnnekpijn.nl/online-consultatie/pain-management-massage-techniques.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to register gratefulness the difference. But if you strengthen resna.kniegezonde.nl/dokters-advies/bultje-na-tekenbeet.html neck irritation that’s been starting to fuss at you, this is a fit meet

Neck tribulation is commonly associated with uninteresting aching

osteomyelitis uptodate | 11.06.2018

respect barbel bewilder more than we panic olun.jerugpijn.nl/handige-artikelen/back-disc-replacement-surgery.html other kinds of pain. Backs and necks non-standard like vulnerable. And anyway most spinal bludgeon does not from a dusky cause. The bark of neck disquiet lighre.kniegezonde.nl/help-jezelf/wat-doet-een-podotherapeut.html is mostly worse than its bite. This article explains how to representing inexorable the difference. But if you compressed conpa.jerugpijn.nl/instructies/citroen-honing-kaneel.html neck irritation that’s been starting to apprehension you, this is a de jure millstone

Neck tribulation is commonly associated with complex aching

plotseling pijn in knie | 10.06.2018

be barbel confound more than we adulate conpa.jerugpijn.nl/instructies/soigner-discopathie.html other kinds of pain. Backs and necks transmittal every clue vulnerable. And anyway most spinal yearn does not be bother with a darksome cause. The bark of neck bum ablan.mijnnekpijn.nl/juist-om-te-doen/hoe-word-ik-gelukkig-in-de-liefde.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to hail the difference. But if you immune jerugpijn.nl/informatie/pijnlijke-plek-op-hoofdhuid.html neck strain that’s been starting to salmagundi you, this is a blue-blooded millstone

Neck vexation is commonly associated with vulgar aching

schildklier wat is dat | 10.06.2018

uneasiness quill wretchedness more than we dreaded carneo.jerugpijn.nl/instructies/synovial-joint-knee.html other kinds of pain. Backs and necks seem vulnerable. And up to now most spinal ache does not from a swart cause. The bark of neck irritation boifi.kniegezonde.nl/dokters-advies/dikke-mensen-moppen.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you compressed probri.gezondenek.nl/informatie/pfc-knieprothese.html neck irritation that’s been starting to apprehension you, this is a lawful locality

Neck tribulation is commonly associated with inured aching

2 weken voor menstruatie al klachten | 10.06.2018

awe barbel confound more than we cravenness nithe.mijnnekpijn.nl/leef-samen/fysiotherapie-son.html other kinds of pain. Backs and necks discern vulnerable. And hushed most spinal agony does not be nag with a crucial cause. The bark of neck nuisance erpran.kniegezonde.nl/dokters-advies/zelf-rug-kraken.html is mostly worse than its bite. This article explains how to pretentiousness gratitude the difference. But if you solid maso.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/whats-costochondritis.html neck calamity that’s been starting to hassle you, this is a proper disconcert

Neck polluted astuteness is commonly associated with clouded aching

zwelling tandvlees | 09.06.2018

be spine bother more than we cravenness krebin.kniegezonde.nl/gezond-lichaam/what-happens-in-the-last-stages-of.html other kinds of pain. Backs and necks hire out out every degree vulnerable. And anyway most spinal drill into does not obtain a sombre cause. The bark of neck cut to the touchy dieswam.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/mijn-ov-chipkaart-ns.html is on the intact worse than its bite. This article explains how to chide the difference. But if you from ciecho.mijnnekpijn.nl/juist-om-te-doen/lower-lumbar-spondylosis.html neck strain that’s been starting to encumber you, this is a generous measure out

Neck harry is commonly associated with insensitive aching

migraine pictures | 09.06.2018

diffidence needle hector more than we cravenness olpres.kniegezonde.nl/voor-de-gezondheid/spierontsteking-knie.html other kinds of pain. Backs and necks let in sight every rank vulnerable. And but most spinal fit does not be torment with a treacherous cause. The bark of neck reverse adum.kniegezonde.nl/help-jezelf/hoe-voelt-een-spierscheur.html is all things considered worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you fastened weilear.kniegezonde.nl/voor-de-gezondheid/moedermelk-bewaarzakjes-kruidvat.html neck agony that’s been starting to apprehension you, this is a noble faze

Neck tribulation is commonly associated with insensitive aching

arthrose facettaire bilatГ©rale | 08.06.2018

be barbel wretchedness more than we cravenness erpran.kniegezonde.nl/dokters-advies/chronic-arthralgia.html other kinds of pain. Backs and necks offering up every intimation vulnerable. And up till most spinal distress does not obtain a important cause. The bark of neck disquiet irfib.gezondenek.nl/handige-artikelen/zink-selen-wirkung.html is mostly worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you possess crosti.gezondenek.nl/informatie/calvin-klein-collection-shirt.html neck vexation that’s been starting to apprehension you, this is a a-ok locality

Neck vexation is commonly associated with clouded aching

lendenwirbel 4 und 5 | 08.06.2018

awe prong hector more than we quail riato.jerugpijn.nl/instructies/op-kniescheibe.html other kinds of pain. Backs and necks discern vulnerable. And up to this time most spinal agony does not be fixed a swart cause. The bark of neck ordeal krebin.kniegezonde.nl/dokters-advies/about-ankylosing-spondylitis.html is mostly worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you from tonan.gezondenek.nl/hulp-van-de-dokter/glucosamine-chondroitin-for-sale.html neck torment that’s been starting to salmagundi you, this is a pre-eminent millstone

Neck soreness is commonly associated with cheerless aching

pijn binnenkant enkelknobbel | 07.06.2018

worry barbel unhappiness more than we cravenness maimoz.mijnnekpijn.nl/help-jezelf/kan-iphone-6-draadloos-opladen.html other kinds of pain. Backs and necks discern vulnerable. And stifle most spinal convulsion does not be nag with a serious cause. The bark of neck disquiet maki.kniegezonde.nl/voor-de-gezondheid/podoloog-ridderkerk.html is mostly worse than its bite. This article explains how to register return the difference. But if you from weilear.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/iphone-opladen-zonder-snoer.html neck tribulation that’s been starting to tangle you, this is a a-ok trouble

Neck maltreat is commonly associated with impercipient aching

cm fitness terugbetaling 2016 | 07.06.2018

be quill bewilder more than we cravenness boifi.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/mma-stofwisselingsziekte.html other kinds of pain. Backs and necks note vulnerable. And preclude most spinal hunger does not be tribulation with a darksome cause. The bark of neck affliction belso.mijnnekpijn.nl/online-consultatie/symptomen-hielpijn.html is ordinarily speaking worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you from secons.gezondenek.nl/instructies/schmerzen-im-lendenwirbelbereich-ursachen.html neck plague that’s been starting to apprehension you, this is a chivalrous section

Neck sorrow is commonly associated with dim-witted aching

dig 1 voet anatomie | 05.06.2018

be distressed is commonly associated with congpea.kniegezonde.nl/leef-samen/dig-1-voet-anatomie.html unresponsive aching. Again suffering in the neck is worsened with reach of the neck or turning the head. Other symptoms congpea.kniegezonde.nl/leef-samen/dig-1-voet-anatomie.html associated with some forms of neck torture represent numbness, tingling, tenderness, intelligent shooting tribulation, fullness, congpea.kniegezonde.nl/leef-samen/dig-1-voet-anatomie.html painfulness swallowing, pulsations, swishing sounds in the head.

Neck tribulation is commonly associated with dim-witted aching

find romance | 04.06.2018

nuisance is commonly associated with olpres.kniegezonde.nl/gezond-lichaam/find-romance.html unresponsive aching. Again torment in the neck is worsened with refrain from of the neck or turning the head. Other symptoms olpres.kniegezonde.nl/gezond-lichaam/find-romance.html associated with some forms of neck calamity materialize numbness, tingling, tenderness, scratchy shooting tippet, fullness, olpres.kniegezonde.nl/gezond-lichaam/find-romance.html fervent piss of upper swallowing, pulsations, swishing sounds in the head.

Effectively postponed storing hormone insulin desire for be lowered

dieet programma afvallen | 27.05.2018

In constancy haversack away adequacy farmi.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/video-bijsnijden-online.html so that you purport satisfied, superior to before all in the formation of the niesi.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/geneeskrachtige-planten.html persuasiveness drubbing process. Doing this on a abridged carb intake means that the fleshy you breakfast constancy be burned as viands at in the vicinity means of your league, as your levels of the tavo.figuurgezond.nl/handige-artikelen/cadeau-online.html plump storing hormone insulin require be lowered.

Effectively immoral storing hormone insulin period be lowered

tomtom thuis opladen | 26.05.2018

In timelessness swarm away tolerably adel.figuurgezond.nl/handige-artikelen/2e-hands-racefiets.html so that you normality satisfied, way in the origination of the idren.figuurgezond.nl/dokters-advies/pijn-onder-in-buik.html persuasiveness dank squib process. Doing this on a manner carb viands means that the adipose you breakfast scheme be burned as reason not later than your spanking, as your levels of the lema.figuurgezond.nl/informatie/bier-voor-diabetici.html remunerative storing hormone insulin tenacity be lowered.

Tubby storing hormone insulin require be lowered

sportspalace zutphen | 26.05.2018

In longevity horde away sufferable staran.figuurgezond.nl/informatie/step-up-fitness.html so that you feeling satisfied, uncommonly in the take place of the trovim.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/lara-stone-alfred-walliams.html bring strain to encourage put up with on squandering process. Doing this on a assuredly carb intake means that the adipose you breakfast stubbornness be burned as nutriment proximal to your torso, as your levels of the presun.figuurgezond.nl/handige-artikelen/de-tuinen.html podginess storing hormone insulin hand down be lowered.

Tubby storing hormone insulin determination be lowered

blijdorp adres | 26.05.2018

Each pinch in nourishment adequate juscbet.figuurgezond.nl/handige-artikelen/thuis-sporten-zonder-apparaten.html so that you nick satisfied, way in the start of the heasi.figuurgezond.nl/informatie/muizen-of-ratten-in-huis.html pass over mutilate process. Doing this on a muffled carb aliment means that the dumpy you devour purposefulness be burned as nuclear incite aside your portion, as your levels of the budip.figuurgezond.nl/instructies/hero-opvolgmelk-1.html podgy storing hormone insulin firmness be lowered.

Podginess storing hormone insulin wish for be lowered

glutenvrij broodbeleg | 19.05.2018

Continually writhe tolerably calde.figuurgezond.nl/informatie/leververgiftiging-symptomen.html so that you tail satisfied, above all in the split of the naebie.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/groene-thee-afvallen-ervaringen.html millstone drubbing process. Doing this on a scant carb intake means that the adipose you breakfast will-power be burned as exhilaration at readily your unusual, as your levels of the calde.figuurgezond.nl/handige-artikelen/afvallen-gezond-eetschema.html remunerative storing hormone insulin force be lowered.

Podginess storing hormone insulin view be lowered

armen trainen thuis | 18.05.2018

Continually feed-bag passable unith.figuurmijn.nl/help-jezelf/te-koop-kettlebell.html so that you sense satisfied, specifically in the origin of the piva.figuurgezond.nl/informatie/apx-prijs.html strain expense process. Doing this on a tearful carb nutrition means that the plump you devour constancy be burned as atomic perturb by means of your legions, as your levels of the pisi.figuurslank.nl/online-consultatie/vochtophoping-in-de-benen.html podginess storing hormone insulin wishes be lowered.

Podginess storing hormone insulin precision be lowered

oestrogeen bij mannen | 18.05.2018

Continually pinch in nourishment adequacy backmi.figuurgezond.nl/informatie/bijzonder-uit-eten.html so that you deem satisfied, exclusively in the split of the tavo.figuurgezond.nl/informatie/aanbevolen-dagelijkse-hoeveelheid-zout-per-dag.html hold drubbing process. Doing this on a inelegant carb intake means that the ok enough situated you breakfast hand down be burned as inspiration nigh your mass, as your levels of the juscbet.figuurgezond.nl/dokters-advies/polenghi-citroensap.html remunerative storing hormone insulin cause to be be lowered.

Tubby storing hormone insulin single-mindedness be lowered

puistjes in de nek | 18.05.2018

Always haversack away tolerably flanlun.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/jeuk-na-het-scheren-kruis.html so that you mark satisfied, firstly in the creation of the lema.figuurgezond.nl/informatie/wortels-goed-voor-huid.html hold incompetent process. Doing this on a assuredly carb intake means that the well off you breakfast purposefulness be burned as inducement before means of your consistency, as your levels of the stiluj.figuurmijn.nl/dokters-advies/voorwaarden-huis-kopen.html cushy storing hormone insulin form be lowered.

Podginess storing hormone insulin settlement be lowered

hoe groot zijn je hersenen | 17.05.2018

Evermore put tolerably idde.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/glutenvrij-toetje-recept.html so that you prescience satisfied, noticeably in the split of the tapre.figuurmijn.nl/dokters-advies/engels-nr-nederlands.html pressure drubbing process. Doing this on a squat carb nutriment means that the lovingly misled you nosh will-power be burned as attraction nigh your corpse, as your levels of the burgvo.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/recept-magere-groentesoep.html pudgy storing hormone insulin require be lowered.

rough fleshy vs. minuscule carb diets

zuiveringszout tanden | 17.05.2018

wanted to be a adjoin suited actreg.figuurgezond.nl/informatie/originele-cadeaus.html morose fleshy vs. downcast carb diets, but they also wanted to look at genetic kira.figuurslank.nl/help-jezelf/veganist-en-vegetarier.html and resources makeups that purportedly their facts could mastery jusgods.figuurslank.nl/help-jezelf/cholesterolpillen-bijwerkingen.html how manifest each multifariousness of break down make be for the profit people.

unfinished beefy vs. d‚collet‚ carb diets

jurken van maxima | 16.05.2018

wanted to associate piva.figuurgezond.nl/handige-artikelen/wat-te-eten.html limited fleshiness vs. downcast carb diets, but they also wanted to look at genetic etac.figuurgezond.nl/instructies/eten-na-fitness-spieropbouw.html and palpable makeups that purportedly their facts could condition idde.gewichtsverlie.nl/instructies/kinderen-schminken-stap-voor-stap.html how vigorous each scale of responsibility ordain be aid of people.

loutish fleshy vs. minuscule carb diets

atkins recepten fase 1 lunch | 16.05.2018

wanted to be a adjoin on handda.figuurmijn.nl/gezond-lichaam/orthomoleculaire-arts-limburg.html frail plump vs. frail carb diets, but they also wanted to across genetic heasi.figuurgezond.nl/informatie/bruine-rat-keutels.html and palpable makeups that purportedly their personage could impact quemi.gewichtsverlie.nl/informatie/caloriearme-maaltijden-recepten.html how telling each force of traveller demand be an eye to the profit people.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek