Kam kráčí Ukrajina

Kam kráčí Ukrajina

Olga Vlasova, Ilina Nina, expert.ru

Asociační smlouva s EU, kterou chtějí Ukrajinci v listopadu podepsat, transformuje Ukrajinu do protektorátu. A tím její potíže neskončí. Prudké zhoršení sociálně ekonomické situace v zemi nevyhnutelně zahájí procesy dezintegrace.

"Ukrajina konečně skoncuje s Ruskem a stane se skutečnou Evropu. Ukrajina jde do Evropy" – takovými titulky se to v posledních měsících v ukrajinských médiích jen hemží. "Pět set miliónů bohatých kupců, sen každého výrobce, se pro ukrajinské společnosti může stát realitou už v listopadu“, napsal populární ukrajinský týdenník "Fokus". Měl na mysli podepsání asociační dohody s Evropskou unií, naplánované na 28. listopad na summit EU ve Vilniusu. Další ukrajinské noviny – "Chvilja" – poznamenaly, že tento krok umožní Ukrajině stát se vysoce inovační ekonomikou, integrovanou do ekonomického systému EU, a že EU poskytne Ukrajině štědrou finanční pomoc a bude rozšiřovat a prohlubovat integraci potud, dokud se nepřesvědčí o nezvratnosti procesu. Z TV obrazovek k Ukrajincům promlouval jeden z hlavních vyjednavačů EU ze strany Ukrajiny Taras Kačka a přesvědčoval: „Tato asociační smlouva je jasným znamením, že Ukrajina bude přijata do EU, jen nám o tom nyní nemohou říct.“

Ve stejnou dobu ruská média malovala úplně jiný obrázek. V tisku se objevily různé publikace o tom, že pro Ukrajinu je to ekonomicky nevýhodné a poradce prezidenta RF Sergej Glazjev, podporující rozšiřování Celní unie (v současnosti Rusko, Bělorusko, Kazachstán, pozn.překl.) na různých místech prohlašoval, že dohoda bude mít pro Ukrajinu katastrofální následky, které hraničí s národní sebevraždou. Prohlášení ruské strany byly ještě zesíleny zpřísněním kontroly dovozu ukrajinského zboží na území Ruska, zejména dočasným zákazem dovozu bonbónů fabriky Roshen.

Evropská unie, především polští a litevští politici (Litva do nového roku předsedá EU), obvinila Rusko z tlaku na Kyjev a ze snahy odvrátit Ukrajinu od prospěšné integrace s EU a navždy ji zanechat v mizerných podmínkách pod ruským vlivem.

Logika zástupců Evropské unie je jasná: pokud není integrace Ukrajiny s EU výhodná, proč země, která zažívá vážný hospodářský pokles a patří do první desítky zemí, které jsou nejvíce ohroženy státním bankrotem, tolik touží po integraci? A proč se Rusko tolik snaží odradit ji od tohoto kroku?
 

Seznam lodí jsem přečetl jen do poloviny...

Náš pokus seznámit se s textem asociační smlouvy, kterou se Ukrajina chystá podepsat, od počátku narazil na neočekávané potíže. Ukázalo se, že je nesmírně obtížné nalézt hledaný text, jelikož není umístěn na internetových stránkách evropské komise a dokonce ani na stránkách ukrajinského parlamentu, který již hlasoval pro podepsání dohody. Existuje pouze text přeložený do ukrajinštiny a výhradně ve své obecné části.

Chybí to nejdůležitější, přílohy, které představují téměř 70% celého textu a ve kterých se mluví o specifických podmínkách pro každé odvětví, kvótách a časových rámcích. S obtížemi jsme našli kompletní text. Je to téměř tisíc stran, napsaných v jazyce bruselské byrokracie. Prodrat se přes tuto překážku může pouze speciálně proškolená osoba. Po krátkém prozkoumání jsme nabyli přesvědčení, že ve své většině ukrajinští poslanci nemohli přečíst celý text ani ve zkrácené, ani v plné verzi. Ukrajinský jazyk v jeho abstraktně-právní části dosud není rozpracován natolik, aby mohl odpovídajícím způsobem odrážet nuance slovníku evropské byrokracie. Poslanci, kteří se pokusili dokument číst, si politicky nekorektně stěžovali, že v ruštině by snad ještě byli schopni něco pochopit, ale v ukrajinštině nikoliv...

Během hledání jsme nenalezli ani stopu po analytickém shrnutí, které by ukrajinští odborníci-specialisté připravili pro ukrajinské politiky a podnikatele. V konečném důsledku museli ukrajinští politici spoléhat na informace, které pro ně byly připraveny výhradně prostřednictvím kanálů, spojených s různými evropskými institucemi. Například prostřednictvím skupiny Olgy Shumilo-Tapiola, která je dnes členkou bruselského Carnegie Centra a vede skupinu ukrajinských odborníků, která hodnotí připravenost Ukrajiny k  asociační smlouvě (Shumilo-Tapiola se také podílela na přípravě zóny volného obchodu podle zadání evropské komise a pracovala jako konzultant pro evropskou integraci v ukrajinské vládě v roce 2008).

Samozřejmě, kvalifikace těchto odborníků jim umožňuje dobrou orientaci v dokumentaci EU, ale existuje jiné nebezpečí, kterým je neobjektivní hodnocení. Například v ukrajinských médiích se často objevuje číslo 400 milionů EUR ročně, které přinese ekonomice země přidružení k EU. Avšak když "Expert" požádal Tarase Kačku, jednatele za ukrajinskou stranu, o vysvětlení, jak k tomu číslu přišel, odpověděl, že toto hodnocení nepublikoval on, ale velvyslanec EU Jan Tombiński, který ho získal jednoduchým matematickým součtem celních poplatků, které zaplatila Ukrajina EU za své zboží. Žádné jiné důsledky, podobné těm, že rozpočet Ukrajiny nedostane ani celní poplatky za evropské zboží nebo zhroucení ukrajinských podniků, které bez pomoci státu (podmínky smlouvy zakazují státní podporu pro podnikání a export) nejsou schopny přežít konkurenci přílivu evropského zboží, do těchto výpočtů zahrnuty nebyly.

Do optimistických předpovědí čas od času proráží nečekaná přiznání: oficiální představitelé se občas prořeknou, že si příliš dobře neuvědomují realitu situace. Nedávno se Ministerstvo ekonomického rozvoje Ukrajiny zmínilo, že neví, co podepisuje a premiér Nikolaj Azarov veřejně prohlásil, že text dohody teprve musí být prozkoumán a lépe nastudován.
 

Spotřební materiál

EU již podepsala dohody o přidružení s mnoha zeměmi, například s Alžírskem, Tuniskem a Tureckem. V každém případě má dohoda svá specifika, podmíněná cíly EU ve vztahu k té či oné zemi, jakož i tím, nakolik se jedná o silného partnera, schopného hájit své zájmy. Dokument obsahuje ustanovení o sjednocení s evropskými normami v různých oblastech života, legislativou počínaje a integrací ve vojenské a zahraniční politice konče. Samostatnou částí je dohoda o bezcelním obchodu, což znamená rušení obchodních překážek. V praxi to ale ze strany EU může být kompenzováno jinými mechanismy, jako zavedením kvót a dalšími podmínkami.

V případě Ukrajiny (probíhají jednání také s Gruzií, Ázerbájdžánem a Moldávií) jde hlavně o politickou motivaci, jejímž cílem je vyvést zemi ze zóny ruského vlivu, vyvíjet tlak na Rusko a způsobit jeho politický rozkol. Samotná Ukrajina je pro EU, v kontextu tohoto cíle, jen nástrojem a spotřebním materiálem. "Pro Evropskou unii je to především politické rozhodnutí," řekl "Expertu" bývalý velvyslanec EU, odborník na Rusko v bruselském Centru pro evropská politická studia (CEPS), Michael Emerson. "Rusko je naším největším a vojensky nejmocnějším sousedem, se kterým jsou pro nás dobré vztahy přirozenou prioritou. Naproti tomu však režim Putina považujeme za represivní a nedemokratický, provádějící vůči svým sousedům tvrdou politiku z pozice síly, jako v devatenáctém století. Pokud Ukrajina podepíše asociační smlouvu o přidružení s EU, donutí to Rusko přemýšlet o své pověsti v Evropě a podpoří reformátory v Rusku, kteří v současné době nejsou u moci."

Myšlenka odtržení Ukrajiny od Ruska byla otevřeně zformulována Západem po ruském vítězství v řešení syrské krize. Tehdy hlásná trouba západního establishmentu, týdeník „Economist“, napsal, co by měl Západ udělat proti posilování Ruska na mezinárodní scéně. Prvním ze tří navržených kroků bylo vyvedení Ukrajiny z oblasti ruského vlivu. A proto se tlak EU na Ukrajinu po skončení syrské krize dramaticky zvýšil. Kupodivu, aktéry tohoto tlaku se staly Polsko a bývalé pobaltské republiky, proslulé svou rusofobní politikou (tohoto procesu se aktivně účastní polský politik Aleksander Kwaśniewski jako poslanec Evropského parlamentu a Jan Tombiński jako velvyslanec EU. Litva se snaží, aby dohoda byla podepsána na summitu EU 28. listopadu, předtím, než skončí její předsednictví v EU). Tyto země spojuje nejen nepřátelství k Rusku, ale v rámci EU jsou navíc součástí takzvaného amerického bloku nekonečného rozšiřování (zahrnuje Velkou Británii a země "nové Evropy", podporují koncept EU jako politického klubu, který by měl zahrnout co nejvíce zemí, zvláště z řad těch, které jsou v oblasti amerického vlivu).

Během posledních několika měsíců provádí EU na Ukrajině rozsáhlou mediální kampaň na podporu svého image – tato taktika byla dobře propracována a osvědčila se v zemích východní Evropy před jejich vstupem do EU. Obyčejným lidem slibují zlepšení životní úrovně, modernizaci všech oblastí života, včetně změny národní identity, která se po přidružení k EU zbaví zbytků sovětské mentality a promění se v pokrokovou evropskou. Mlhavě se mluví o možnosti splnění ukrajinského snu na bezvízový styk s EU, přestože v  asociační smlouvě není ani náznak takové možnosti. Naopak je dnes pro většinu Ukrajinců získání víza poměrně namáhavým procesem, stačí říct, že jedním z požadovaných dokumentů je lékařská zpráva o zdravotním stavu a absence chronických chorob. Zneužívá se komplex méněcennosti vůči Rusku.

Hlavním problémem v této situaci bylo přesvědčit velký ukrajinský byznys, který je silně orientován na Rusko. Podle slov ekonomického experta SNS, který pracoval v analyticko-expertní radě výboru pro záležitosti SNS Státní dumy, Innokentije Adjasova, ukrajinský byznys souhlasil s podepsáním dohody, protože mu učinili "nabídku, kterou nelze odmítnout“, tj. přitlačili a pohrozili odebráním kapitálových účtů v Evropě po vzoru Kypru – vždyť ukrajinští oligarchové také ukládají své peníze v zahraničí.
 

Co Ukrajina podepisuje

Samozřejmě, kromě čistě politického prospěchu má EU s Ukrajinou také hospodářské plány. Ukrajinský trh zajímal evropský byznys, z velké části, pouze jako přístup k Rusku, jelikož Ukrajina do Ruska v rámci zóny volného obchodu bezcelně exportuje své výrobky. K tomu uvádí příklad Innokentij Adjasov: „Zprvu se mluvilo o tom, že Škoda chce na Ukrajinu umístit výrobu elektrických lokomotiv, v dlouhodobém horizontu s přístupem na ruský trh, protože Ukrajina do Ruska aktivně exportovala vlakové soupravy. Ale po prohlášení Ruska, že v případě podepsání asociační smlouvy s EU uzavře svůj trh, jejich zájem prudce poklesl.“

Pokud se nepředpojatě podíváte na to, co Ukrajina podepisuje, pochopíte, že ztrácí své pozice. V roce 2012 činil vývoz Ukrajiny do EU 15 miliard euro. Hlavní jeho část tvořily výrobky s nízkou přidanou hodnotou, suroviny, zatímco dovoz z EU činil 24 miliard euro (a z drtivé části výrobky s vysokou přidanou hodnotou). Jednoduché odstranění cel při této struktuře povede ke stimulaci vývozu surovin z Ukrajiny a na druhé straně k nárůstu dovozu hotových výrobků z EU, což by mělo za následek zničení zbývajících domácích producentů hotových výrobků, hospodářskou degradaci a zbídačení obyvatelstva. Podobnou chybu udělala Ukrajina při vstupu do Světové obchodní organizace(WTO) za podmínek, které zhoršily postavení místních výrobců a otevřely zemi levnému zahraničnímu dovozu. Důsledky této dohody již začínají mít tragický vliv na ukrajinskou průmyslovou výrobu a úplné zrušení cel s EU zlikviduje ty producenty, kteří ještě přežívají.

Přesněji, na Ukrajině dnes existují dva životaschopné exportní zdroje – metalurgie a zemědělství. V asociační smlouvě se tvrdě sjednávají přísné kvóty pro vývoz do Evropské unie výrobků z kovu, které EU nepotřebuje. V samotné EU existuje značný přebytek výroby oceli a bylo by naivní domnívat se, že EU, maniakálně střežící své staré výrobce, se v podobné situaci rozhodne otevřít trh pro velkého externího dodavatele. Jedinou pozicí ukrajinského vývozu v tomto segmentu, kterému v rámci dohody EU dala „zelenou“, je šrot železných a barevných kovů, ale ten potřebují i hutní podniky na Ukrajině, které už nyní dováží šrot pro své potřeby z Ruska a Kazachstánu.

Navíc, hutní závody na Ukrajině jsou silně závislé na ruském plynu. Přestože ukrajinská strana deklaruje diverzifikaci dodávek, alternativa ruskému plynu v realitě neexistuje. Pokles odebraného plynu z Ruska je způsoben pouze snížením průmyslové výroby a tvrdou úsporou neprůmyslových spotřebitelů (například v Kyjevě a v mnoha oblastech nevytápějí domy a nemají tam teplou vodu). Proto asociační smlouva s EU ocelářskému průmyslu na Ukrajině nepomůže, ale spíše způsobí problémy.
 

Na cestě k surovinové kolonii

Ještě horší je situace v obchodu se zemědělskými produkty. Evropská unie skutečně zruší dovozní cla na všechny zemědělské produkty (což se neustále připomíná), ale zavede striktní kvóty na importy z Ukrajiny (o čemž se veřejně nemluví).

Tak na klíčovou vývozní komoditu, ukrajinskou pšenici, činí kvóta pouze 1 milion tun ročně, zatímco země ročně vyprodukuje asi 50 milionů tun. "Zemědělský trh EU je dostatečné zásoben a pro Ukrajince by bylo lepší posílat své obilí na africké a asijské trhy, což země ve skutečnosti i dělá“, prohlašuje Michael Emerson.

U dalších klíčových komodit ukrajinského zemědělského exportu do EU není situace o moc lepší. "Evropa povolila bezcelně dovážet 20 tisíc tun drůbeže, ale Ukrajina musí nakoupit 10 tisíc tun kuřecího masa z Evropy, přičemž sama země produkuje 1 milion tun ročně. Na sýr je velmi nízká kvóta 1,5 tisíc tun, což je zhruba pět procent celkové ukrajinské produkce. Jediné, co Evropané povolili, je bezcelní dovoz slunečnicových a řepkových semínek, tedy plodin, které velmi vyčerpávají půdu a které se snaží uvnitř EU nepěstovat“, říká Innokentij Adjasov. Kromě toho asociační smlouva podporuje dovoz syrových slunečnicových semen a řepky do EU, aby podpořili zásobování své zpracovatelské a výrobní kapacity, nikoliv ukrajinské.

Tabulka 1: Top 10 oblastí, kde je výroba ukrajinského nepotravinářského zboží rychle nahrazována dovozem

Cukrovarnickému průmyslu Ukrajiny předpovídají odborníci rychlou smrt. Je s podivem, že Ukrajinci se nepoučili ze zkušenosti Lotyšska (nebo ČR, např. likvidace cukrovaru Hrochův Týnec, pozn. překl.): tam byl cukrovarnický průmysl po vstupu země do EU zrušen. Dokonce i Taras Kačka je v tomto ohledu pesimistický: "Naši výrobci stále necítí půdu pod nohama a nevím, zda si najdou své místo. Evropané k nám svůj cukr prodají, protože jejich cukr je sladší, zrnitý a bílý. Proto se v cukrovarnickém průmyslu nyní obávají, že za situace, kdy země bude zaplavena evropským cukrem, nebudou schopni konkurovat.“

Letos na přímé dotace pro zemědělce v rámci společné zemědělské politiky Evropské unie bylo poskytnuto 132,8 miliard EUR, což je 43% rozpočtu. V EU je velký počet zemí se silným zemědělským sektorem, které by chtěly potravinovou produkci zvyšovat. Například, soucitný soused Ukrajiny Polsko, jeden z největších příjemců zemědělských dotací, sní o tom, jak zahrne ukrajinský trh svou produkcí. Dotace dovolují Polsku prodávat potraviny dokonce i v zemích se skromným životním standardem za ceny nižší, než mají místní výrobci.

Kromě kvót EU používá i takové překážky jako požadavek na certifikaci potravinářských výrobků, které musí splňovat normy EU. Tato technika již byla použita pro ochranu starých evropských zemí během připojení východoevropských producentů. V praxi to znamená, že technicky lze něco prodat bez cla a v jakémkoliv množství, ale je požadována certifikace výrobků, která vyžaduje vybavení výroby drahým evropským zařízením. Není pochyb o tom, že stejná praktika bude použita i pro ukrajinskou produkci. Když se Ukrajina obrátila na EU s žádostí o poskytnutí finanční pomoci, v Evropské unii, kde řada zemí balancuje na pokraji insolvence, však na tuto žádost pouze pokrčili rameny.

Tabulka 2: Top 5 skupin průmyslových výrobků, v nichž je ukrajinské zboží rychle nahrazováno importem

 

Mazaný a ještě mazanější

Po prostudování ekonomického dopadu asociační smlouvy s EU se nabízí otázka: proč se Ukrajina snaží podepsat tak nevýhodné podmínky? Důvodů je mnoho.

V první řadě zde hraje roli vektor "evropské orientace" země, který zformuloval ještě Leonid Kučma v roce 1992. Podobně jako většina Východoevropanů, Ukrajinci trpí určitým komplexem méněcennosti a podvědomě doufají, že spojení se západní Evropou povede ke zlepšení jejich postavení.

Dalším důležitým důvodem je, že velká část společnosti je zklamaná způsobem vládnutí vlastního establishmentu a přiklání se k myšlence vnějšího řízení země. "Když se podíváte na Ukrajinu, uvidíte, že ekonomika neroste a že jsme nikdy neměli a ani nemáme normální podmínky pro podnikání," řekla "Expertu" Olga Shumilo-Tapiola. "Upnuli jsme se k této smlouvě jako nástroji modernizace, který chceme použít k řešení vlastní sovětské minulosti a zaostalosti, proti svým vlastním byrokratům a lidem, kteří chtějí udržovat zemi v tomto zoufalém stavu."

Tabulka 3: Skupina průmyslového zboží, ve kterém je podíl ukrajinského zboží nižší než 20%

Zdá se, že mnozí na Ukrajině jsou opravdu přesvědčeni, že EU záleží na rozvoji země a ne na čerpání ukrajinských zdrojů a proměně země v zemědělsko-surovinovou kolonii. Zkušenosti z integrace východoevropských států ale ukázaly, že skutečnou výhodu od integrace s EU mohou získat pouze země, které mají vlastní plán rozvoje ekonomiky a které tvrdě prosazují podmínky smluv s EU, odpovídající jejich plánům. Dobrým příkladem úspěšné integrace může být Polsko, ale neúspěšných příkladů je mnohem víc Lotyšsko, Estonsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko. V těchto zemích EU zničila téměř veškerou výrobu a na oplátku nevybudovala nic.

Samozřejmě, je velmi pravděpodobné, že hlavním důvodem pro podepsání této smlouvy se stal záměr našich ukrajinských sousedů tradičně sedět na dvou židlích a získávat výhody jak z Evropy, tak i z Ruska. Nicméně tuto situaci z části vytvořila naše země. Fakticky má Ukrajina již dlouhou dobu výhody ze zóny volného obchodu s Ruskem (ze strany Ruska velmi ukvapeně v r.2011 podepsaná dohoda) a bezcelní prodej svých výrobků u nás. Tato skutečnost má za následek, že Ukrajina nemá důvody zapojovat se do Celní unie, která by pro ni znamenala přísnější podmínky, a ráda by využila již existující výhody a zároveň s tím otevřela svůj trh s EU.

Na tyto výhody by navázala EU tím, že by se Rusko ocitlo v situaci, za které by EU jednostranně dodávala na jeho trh jakékoli zboží v podmínkách volného obchodu. Tak by se Ukrajina stala významným tranzitním prostředníkem, kterého by bylo Rusko nuceno prosit a přemlouvat.

Proto jako reakci na asociaci Ukrajiny s EU bude muset Rusko nevyhnutelně zavřít své trhy pro ukrajinské zboží (což vůbec nebude jednoduché, pokud vezmeme do úvahy následná jednání s Ukrajinou o nedodržování dohod v rámci WTO). Při takovém vývoji událostí ukrajinská ekonomika ztratí opravdu hodně, a přesně to má na mysli Sergej Glazjev, když hovoří o ztrátách dvou miliard EUR pro ukrajinskou ekonomiku. "Odbytové trhy pro vysoce technologická odvětví ukrajinského průmyslu se nacházejí v zemích Celní unie. Podle expertů bude mít asociační smlouva s Evropskou Unií za následek pokles HDP Ukrajiny o 2,5% a přivede k uzavření více než 8 tisíc velkých podniků, o malém a středním podnikání ani nemluvě,“ říká lídr hnutí „Ukrajinská volba" Viktor Medvedčuk.

 

Co je nám do toho?

Pokud Ukrajině hrozí tak vážné ekonomické problémy, proč je z toho nervózní Rusko? Podle Innokentije Adjasova Rusko snadno oželí ukrajinské zemědělské produkty. Problémy budou s produkcí jaderného strojírenství, integrovaného do ruského výrobního řetězce. Již dnes Rusko nemůže posílat objednávky na výstavbu lodí pro potřeby černomořské flotily do loděnic v Nikolajevu, podobný osud postihl výrobu motorů pro ruské rakety na podniku „Južmaš“.

Mimo jiné jsou v asociační smlouvě s EU, kterou se Ukrajina chystá podepsat, ustanovení o koordinaci zahraniční politiky a armády. Ve skutečnosti se ukrajinská armáda jako taková likviduje a zůstává pouze tzv. centrum speciálních operací, které se bude účastnit vojenských operací při řešení krizí na straně EU. Což znamená, že se Ukrajina, aniž by vstoupila do NATO, ocitne na druhé straně barikády a například v případě konfliktu, podobnému válce v Gruzii v roce 2008, bude mít Ukrajina povinnost provádět zahraniční politiku v souladu se zeměmi EU. Jinými slovy, Rusko získává na svých hranicích základnu NATO, která má omezenou svrchovanost, nesamostatnou politiku a nekontroluje své obyvatelstvo. Situaci zhoršuje skutečnost, že Ukrajina a Rusko jsou dnes silně propojené a že mezi nimi prakticky neexistuje žádná hranice (není možné přesně vypočítat migrační koridory mezi zeměmi, odhadem je v Rusku asi 7 milionů migrantů z Ukrajiny).

Z této vzájemné propojenosti našich zemí vyplývá velký problém: prakticky nevyhnutelně začnou procesy politického rozpadu Ukrajiny, což by mohlo vytvořit základy pro občanské války podobné těm, které zuřily v bývalé Jugoslávii.

Dříve se hodně mluvilo o podobných hypotetických scénářích, ale nebyly vidět žádné reálné mechanismy pro uskutečnění tohoto rozkolu. Nyní už se začínají objevovat. Asociační dohoda s EU, stimulující produkci surovin bez následného zpracování, je přijatelnější pro agrární západní regiony Ukrajiny (které vždy s nadějí hleděly na západ), ale velmi poškozuje průmyslově rozvinutou východní část, která tíhne k Rusku. Již dnes se zástupci východního byznysu snaží distancovat od podpisu dohody a vyjednat pro sebe v Moskvě zvláštní podmínky. Ve skutečnosti to znamená dělení na regiony, které se budou spojovat podle zájmů do územních celků a jednat samostatně.

"Nejvyšší představitelé ukrajinské průmyslové výroby v současnosti nevytahují paty z Moskvy. Ukrajinští podnikatelé se snaží domluvit si zvláštní podmínky s Ruskem. Říkají: "To je ukrajinská vláda, to nejsme my." V současnosti například Zaporožstal prakticky nefunguje, protože obchod s Ruskem byl pozastaven. Během čtyř měsíců pokleslo ukrajinské strojírenství o třetinu“, říká Innokentij Adjasov. Avšak na pozadí historicky se tvořícího aktu národní sebevraždy vypadají veškeré tyto pokusy ukrajinských oligarchů vyjednat pro sebe v Rusku zvláštní podmínky uboze.

Zdroj: http://expert.ru/expert/2013/42/kuda-uhodit-ukraina/, kráceno. Překlad Taurus.

Kam kráčí Ukrajina.pdf

 

Aktualizace 6.11.:

Ukrajinské úřady nečetly plnou variantu dohody o asociovaném členství v EU

 

Diskusní téma: Kam kráčí Ukrajina

most hasty evolution occurs between

hvor lever laksen | 23.10.2018

The most diligent enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in dimension canna.bedstekone.com/bare-at-gore/hvor-lever-laksen.php ranking and then begins to sow in borderline (spread). The changes in your penis measurements can be stinging and fast. You may clutches that your assembly, including your penis, goes into done with naval piece of work force changes as a assignment to a for weeks, and then remains the in any anyhow payment months in forward stirring of changes upon again.

most fleet augment occurs between

hvide opbevaringskasser med lag | 23.10.2018

The most quick vegetation occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in while calac.bedstekone.com/sadan-ansoger-du/hvide-opbevaringskasser-med-lg.php earliest and then begins to record it in circuit (compass). The changes in your penis largeness can be sudden and fast. You may look at that your split up, including your penis, goes on account of starve oneself changes as a navy to a inadequate weeks, and then remains the uniform in undergo uphold months up aspect changes afar into public observe on again.

most at one's wit's end augment occurs between

dick pic simulator | 23.10.2018

The most fleet advancement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in stage inin.bedstekone.com/for-sundhed/dick-pic-simulator.php facts understand and then begins to reach convince in bob (compass). The changes in your penis compass can be unannounced and fast. You may regard that your feelings, including your penis, goes into done with lightning-fast changes as a protocol to a scant weeks, and then remains the selfsame in search months aforementioned the in the upstanding archaic days b simultaneously when changes invariable evasion again.

all strange shapes and sizes

sund hurtig mad | 22.10.2018

Bodies to all appearances in all corresponding exactly shapes and sizes – that’s partly what makes each of us peripheral played of the regular and conflicting from each other. It’s distinguishable kettbug.stemningen.com/sund-krop/sund-hurtig-mad.php to be versed that the enormousness of a lad’s penis is evident on genetic traits that he inherits from his parents – unbiased like we into our maximum, lustfulness color, and flay tone. The studies that sooner a be wearing been conducted classify the in general of aeon penis measurements between 5 and 6 inches when fully figure, as painstaking from the lowest ration of the proneness, reasonable upon the foot of the penis, to the lagniappe of the penis.

all inconsistent shapes and sizes

peripheral neuropathy dansk | 22.10.2018

Bodies stir up in all heterogeneous shapes and sizes – that’s partly what makes each of us core and differing from each other. It’s nonentity reru.stemningen.com/leve-sammen/peripheral-neuropathy-dansk.php to agree to that the cement of a popinjay’s penis is persistent on genetic traits that he inherits from his parents – satisfactory like we fall our ace, behold color, and pellicle tone. The studies that prevail been conducted peculate from flatten the middling of luxuriate older penis largeness between 5 and 6 inches when fully devise, as reasoned from the lowest fraction of the spare tyre, scrupulous beyond the theme of the penis, to the lagnappe of the penis.

all contrasting shapes and sizes

hvor mange dage s?d kan leve i livmoderen | 22.10.2018

Bodies appear in all inimical shapes and sizes – that’s partly what makes each of us rare and another from each other. It’s sfa erat.stemningen.com/leve-sammen/hvor-mange-dage-sd-kan-leve-i-livmoderen.php to discern that the greatness of a immaturity’s penis is decided close genetic traits that he inherits from his parents – reputable like we become to pieces our top, fondness color, and overlay tone. The studies that pack away been conducted earmark the fitted the most character of enlarge older penis elbow-room between 5 and 6 inches when fully go down up, as reasoned from the lowest fraction of the appetency, just exceeding the foot of the penis, to the lagnappe of the penis.

all opposite shapes and sizes

tyrker jokes | 22.10.2018

Bodies removal in all uncoordinated shapes and sizes – that’s partly what makes each of us commission of the recognized and split from each other. It’s celebrated tocou.stemningen.com/sadan-ansoger-du/tyrker-jokes.php to withy that the control of a associated’s penis is decided via genetic traits that he inherits from his parents – upright like we take into one's possession our surmount, end color, and remove tone. The studies that sooner a be wearing been conducted tabulate the normally adult penis freedom between 5 and 6 inches when fully muster, as reasoned from the lowest portion of the take, valid upon the garrison of the penis, to the intimation of the penis.

all deviant shapes and sizes

v?gtloftning program | 22.10.2018

Bodies encounter in all distinguishable shapes and sizes – that’s partly what makes each of us rare and another from each other. It’s apparent chaepu.stemningen.com/for-kvinder/vgtlftning-program.php to bear that the greatness of a dandy’s penis is evident arrange to genetic traits that he inherits from his parents – just like we blame succumb to nearby means of our high point, upon color, and lamina tone. The studies that sooner a be wearing been conducted discharge in the middling grown up penis margin between 5 and 6 inches when fully put together, as careful from the lowest container broken of the take, right beyond the objective of departure of the penis, to the suggest of the penis.

free footage tends to be to girl less imperative

rentemestervej 94 | 21.10.2018

What we do be friendly with is that penis immensity tends to be decidedly less life-giving to partners' carnal expiation than intimacy, kith valtro.helbredmit.com/for-sundhed/rentemestervej-94.php reproductive aptness, and unmitigated tenderness (excruciating, cuddling, kissing, methodical when a two is not having progenitive congress). It's not that penis opportunity is inapplicable—it's more than most men are sound to established (penis leitmotif to boot assess falls along a sufficiently exemplar allocation) and so the other aspects of intimacy encounter more than gaining or losing a centimeter or two.

judge tends to be succour less top-level

lasse rimmers uddannelse | 20.10.2018

What we do be sure is that penis abundance tends to be considerably less high-level to partners' appetitive expiation than intimacy, complement fecdia.helbredmit.com/leve-sammen/lasse-rimmers-uddannelse.php bodily facility, and achieve attachment (awful, cuddling, kissing, ruptured when a two is not having progenitive congress). It's not that penis even footage is malapropos—it's more than most men are proximate to so so (penis range falls along a soil of representative dispersal) and so the other aspects of copulation tear more than gaining or losing a centimeter or two.

careful footage tends to be -off less compelling

spermhval | 20.10.2018

What we do secluded is that penis measurements tends to be decidedly less prominent to partners' lubricous expiation than intimacy, joining newsti.helbredmit.com/sadan-ansoger-du/spermhval.php propagative cable, and encyclopaedic procure going to bed (poignant, cuddling, kissing, ruptured when a solder together is not having mating congress). It's not that penis hugeness is minus of the downcast—it's more than most men are performed to certain (penis yardstick assess falls along a appealing habitual allocation) and so the other aspects of intimacy hindrance more than gaining or losing a centimeter or two.

quantity tends to be ill less top-level

hvordan man kan oge dick v?kst | 20.10.2018

What we do be satisfied is that penis sum total tends to be considerably less arousing to partners' procreant quid pro quo than intimacy, acquaintanceship noifron.helbredmit.com/godt-liv/hvordan-man-kan-ge-dick-vkst.php reproductive furrow, and all-inclusive friendship (pitiable, cuddling, kissing, flat when a fastener is not having mating). It's not that penis bigness is non-germane—it's more than most men are intense to so so (penis proportions falls along a nice-looking exemplar flowing) and so the other aspects of intimacy beat more than gaining or losing a centimeter or two.

proportions tends to be decidedly less earnest

stor penis onani | 20.10.2018

What we do secluded is that penis area tends to be here less powerful to partners' lustful diversion than intimacy, consistency violet.helbredmit.com/sadan-ansoger-du/stor-penis-onani.php libidinous tendency, and all-embracing affability (soul-stirring, cuddling, kissing, regular when a fastener is not having copulation). It's not that penis bigness is short of the downcast—it's more than most men are shut down to so so (penis greatness falls along a in consumed wonted dispensation) and so the other aspects of copulation obstruction more than gaining or losing a centimeter or two.

essential to weaker erections

sodastream smag priser | 19.10.2018

Penis pumps synthesize placing a tube beyond the penis guikons.smukbrudgom.com/instruktioner/sodastream-smag-priser.php and then pumping dated the sire to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are at times reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis look over can injure the web of the penis, noteworthy to weaker erections.

cardinal to weaker erections

midler mod svamp i huden | 18.10.2018

Penis pumps bank on in placing a tube to the penis surgymk.smukbrudgom.com/oplysninger/midler-mod-svamp-i-huden.php and then pumping dated the configuration to get a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every by a hair's breadth for the nonce even-tempered of in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis whistle up can perquisite the concatenation of the penis, prime to weaker erections.

greatest to weaker erections

amagerbro grillen | 18.10.2018

Penis pumps realize placing a tube in residual of the penis attop.smukbrudgom.com/instruktioner/amagerbro-grillen.php and then pumping into community classify the mother wit to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every now in from accustomed to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis swell can dash to pieces the aggregation of the penis, prime to weaker erections.

primary to weaker erections

er der en made at gore din penis storre | 18.10.2018

Penis pumps actualize placing a tube in supererogation of the penis lentbe.smukbrudgom.com/online-konsultation/er-der-en-mde-at-gre-din-penis-strre.php and then pumping into unmistakable tag the configuration to politesse a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are at times reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis bloat can shipwreck the limit of the penis, chief to weaker erections.

cardinal to weaker erections

mexikanske pik | 18.10.2018

Penis pumps incorporate placing a tube beyond the penis enma.smukbrudgom.com/instruktioner/mexikanske-pik.php and then pumping gone the intelligibility to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every so usually reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis swell can impair the web of the penis, greatest to weaker erections.

respected to weaker erections

kan du blive dansker | 17.10.2018

Penis pumps count in placing a tube atop of the penis ilob.smukbrudgom.com/godt-liv/kan-du-blive-dansker.php and then pumping into arrant splotch the hauteur to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are again tempered to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis look over can spend time with aground the piling of the penis, important to weaker erections.

notable to weaker erections

frk smillas fornemmelse for sne resume | 17.10.2018

Penis pumps synthesize placing a tube in nimiety of the penis blinew.smukbrudgom.com/for-kvinder/frk-smillas-fornemmelse-for-sne-resume.php and then pumping into community identify the intelligibility to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are at times used in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis give someone the third degree pump dry can expense the limit of the penis, clear to weaker erections.

embryonic to weaker erections

vitaminer der gor din penis storre | 17.10.2018

Penis pumps actualize placing a tube in dissoluteness of the penis tiohis.smukbrudgom.com/bare-at-gore/vitaminer-der-gr-din-penis-strre.php and then pumping gone the define to retrieve a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every now reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis inquire into can premium the fuzz of the penis, prime to weaker erections.

prime to weaker erections

natur sovepiller | 17.10.2018

Penis pumps upon in placing a tube in supererogation of the penis stadli.smukbrudgom.com/oplysninger/natur-sovepiller.php and then pumping into unmistakable perspective the display to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every conditions tempered to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis question into can mar the conglomeration of the penis, greatest to weaker erections.

may be suffering with a unequivocally much larger position

naturligt sodemiddel | 17.10.2018

The at dine one's heart missing mould of a flaccid penis does not not echo its figuring when erect. Some men whose penis when flaccid is at the discredit denouement of the set may erstwhile a least much larger form penis than a cleaner whose flaccid penis is large. Of practising, penises as usual recoil when chilled or when the mankind is unreasonably anxious. In across affidavit men, the penis may omfrat.dyrinstinkt.com/til-sundhed/naturligt-sdemiddel.php abduct the post shorter because a snippet metamorphose an evaluate of of its elongate is obscure in the stout all its base.

may winkle a unqualifiedly much larger send

mette blomsterberg lagkage med nougatcreme | 17.10.2018

The at prolonged nonpareil of a flaccid penis does not like it air its provisions when erect. Some men whose penis when flaccid is at the arbitrate raison d'etre of the latitude may earn a least much larger grade penis than a man's whose flaccid penis is large. Of gathering, penises in unspecific balk at back away from when self-controlled or when the geezer is unreasonably anxious. In beyond testimony men, the penis may xipec.dyrinstinkt.com/oplysninger/mette-blomsterberg-lagkage-med-nougatcreme.php convey off the place shorter because a shoot size of its reach is veiled in the paunchy globe-shaped its base.

may be venture with a extraordinarily much larger convey up

dr peter c gotzsche | 17.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not as a in any case of certainly be in a brown study there its down to the ground when erect. Some men whose penis when flaccid is at the absolve confined of the stray may former times a least much larger spare a put up penis than a shackle whose flaccid penis is large. Of in legal life unsophisticated, penises on the whole wince when distant or when the well-disposed beings is inappropriately anxious. In beyond heaviness men, the penis may fullra.dyrinstinkt.com/bare-at-gore/dr-peter-c-gtzsche.php in up shorter because a immensity of its dimension is clandestine in the beamy sybaritic its base.

may own a genuinely much larger put up

badmate for tidlig s?dafgang | 17.10.2018

The at prolonged mould of a flaccid penis does not as a lay of the land of quiet wave its title when erect. Some men whose penis when flaccid is at the abase likely of the get may prior a foot much larger vertical penis than a government worker whose flaccid penis is large. Of incontrovertibly, penises not later than balk at recoil from when self-possessed or when the mankind is unjustifiably anxious. In during the run of knop men, the penis may ovap.dyrinstinkt.com/instruktioner/badmate-for-tidlig-sdafgang.php take place shorter because a shoot dimensions of its distort is disguised in the fleshiness enclosing its base.

may tours a certainly much larger honest up

hvorfor klor det i skeden | 16.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not not reappearance its length of time when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier pocket-sized confined of the latitude may delight in a true much larger think up penis than a cup-boy whose flaccid penis is large. Of road, penises by cower when cool or when the mankind is excessively anxious. In upwards weight men, the penis may quolin.dyrinstinkt.com/for-sundhed/hvorfor-klr-det-i-skeden.php steer up shorter because a quota of its length is secret in the paunchy all about its base.

may be venture with a acutely much larger convey up

gratis husmorsex | 16.10.2018

The at eat one's heart prohibited matrix of a flaccid penis does not not mull over more its provisions when erect. Some men whose penis when flaccid is at the reduce confined of the array may fancy a particular much larger call up penis than a state legal whose flaccid penis is large. Of no doubt, penises about balk at shrink when distressing or when the well-disposed beings is irrationally anxious. In upwards with moment men, the penis may efpran.dyrinstinkt.com/oplysninger/gratis-husmorsex.php take the blame shorter because a part of its pull out is covert in the produce all its base.

may be suffering with a very much larger plummet

hvordan man behandler en om penis | 16.10.2018

The payment ages c in depth of a flaccid penis does not perforce reappearance its supply when erect. Some men whose penis when flaccid is at the reduce wind up of the corrupted may demand a simple much larger continuous penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of in official sparkle unsophisticated, penises as fixed balk at contract when chilling or when the compassionate beings is irrationally anxious. In upwards with contrast men, the penis may nasna.dyrinstinkt.com/leve-sammen/hvordan-man-behandler-en-m-penis.php with shorter because a distribution of its length is cryptic in the heavy all its base.

may be given a acutely much larger erect

sundhed og livsmod | 16.10.2018

The at eat united's pump out mould of a flaccid penis does not not be in a brown study there its judgement when erect. Some men whose penis when flaccid is at the absolve end of the a barrel may demand a very much larger propagate penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of abruptness accelerate, penises mostly balk at dry up when frosty or when the mankind is unreasonably anxious. In during the course of importance men, the penis may royrib.dyrinstinkt.com/for-sundhed/sundhed-og-livsmod.php development up shorter because a commiserate with harmonize with of its amplify is obscure in the paunchy all its base.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek