Energoinvariant v praxi

28. 12. 2013

Tento materiál navazuje na článek Finanční systém, peníze, zlato. O energoinvariantu a diskusi pod ním, a na diskusi o energoinvariantu pod článkem Dostatočne všeobecná teória riadenia, 1.časť.

 

Jedna z cest, jak by mohl být energoinvariant zaveden bezkrizově do praxe:
vytvoří se nová měna (například "energo") a nová "cetrální banka", a s tím, že to nebude banka, ale jen clearing house, nebude půjčovat na procenta, nic vlastnit, bude jen poskytovat potřebné služby a fungovat jako nezisková (příspěvková) organizace.

Dále, hlavní body:
1. na území každého státu, který bude do systému zapojen, se bude obchodovat VÝHRADNĚ v jeho domácí měně (každý stát bude mít svou)
2. u "energo clearing house" si budou jednotlivé země kupovat "energo"
3. tyto "energo" jednotky budou sloužit k jedinému účelu, nákupu měny cizího státu, kterou daný stát právě potřebuje
4. kwh budou s tímto spojeny jen v tom smyslu, že budou určovat kurz jednotlivých měn vůči "energo" vzorcem "(množství kwh spotřebované ekonomikou země XYZ) / (počet jednotek měny země XYZ v oběhu)"

hlavní principy fungování nového systému:
- když bude země exportovat, bude prodávat za SVOU měnu (kterou protistrana získá nákupem za energo u "energo clearing house")
- když bude země importovat, bude platit měnou země, ze které pochází zboží / služby. Tuto měnu získá nákupem potřebné měny za "energo" u "clearing house".

Ve výsledky, "energo" bude v praxi sloužit pro jedinou věc: umožnění mezinárodního obchodu bez nějaké rezervní měny, která zvýhodňuje toho, kdo ji emituje, navíc energo ani clearing house nebude patřit nikomu konkrétně, ani nebude zvýhodňovat malé země proti velkým atd.
Elektrická síť a KWH budou mít opravdu jen účel stanovení kurzu jednotlivých domácích měn vůči energo a tím i vůči sobě navzájem.
Za energo samotné si nikdo nikde nic nekoupí, ani se s ním běžný smrtelník nedostane do styku, nebude třeba.

Ještě k tomu, jak se systém rozjede, a jak si budou v praci jednotlivé země obstarávat energo a za něj pak další měny.

Nejprve se otevře clearing house, u kterého si každá země-člen otevře účet. Na něm si za nějakou částku, třeba 10 miliard (korun, rublů, dolarů) koupí odpovídající počet energo podle kurzu stanoveného domluveným způsobem. Bude mít tedy X milionů "energo" na účtu clearing house, a clearing house získá měnu dané země. Takto to provedou všechny země. Tím bude zajištěno, že clearing house bude mít vždy k dispozici dostatek měny daného státu, který budou ostatní země kupovat za svá energa v případě potřeby.

Systém se bude zavádět pravděpodobně postupně, prvními kandidáty jsou asi země Celní unie. Systém je v pořádku i v tom směru, že se k němu může kdykoliv bez jakýchkoliv negativních účinků nebo nevýhod pro sebe připojit další účastník.


Všimněte si, že se nejedná o "energoinvariant" ve smyslu "dolar krytý saudskou ropou", "rubl krytý ropou a plynem" apod., protože při určování síly konkrétní měny se nebere v úvahu, kolik má daná země ropy, plynu, zlata atd., ale množství energie, spotřebované ekonomikou daného státu. (technická otázka je, zda by bylo třeba zjišťovat možství energie spotřebované v produktivní sféřy, nebo zda jsou ostatní složky zanedbatelné)

jinými slovy, síla dané měny by odrážela energovybavenost (energonasycenost) ekonomiky, protože produktivita práce je dnes přímo úměrná energovybavenosti pracovního místa - 85-95% procent práce dělají stroje prostřednictvím eletrické energie. Druhým faktorem, ovlivňujícím produktivitu, je kvalita řízení a použité technologie. Toto všechno se však dá zohlednit a nic to nemění na základním vzorci, že síla (produktivita) dané ekonomiky je v přímo úměrná energovybavenosti. (Jedním ze spolehlivých parametrů zjišťování zdraví ekonomiky slouží už mnoho let trend spotřeby energie - například pobaltští "ekonomičtí tygři" zažívali v prvním desetiletí 21. století nominální růst 7-10% ročně, ale už tehdy se dalo ze statistiky spotřeby energie vyvodit, že se jedná o růst spotřeby na dluh, nikoliv reálný růst ekonomiky.)

 

Základní problém, který energoinvariant řeší, je následující: jak vystrojit mezinárodní obchod a finanční systém tak, aby nebyl zvýhodněn ten hráč, který emituje měnu, přijímanou v roli invariantu (dnes stále dolar, ale už ne nadlouho), a aby nebyl příliš zvýhodněn ten, kdo disponuje zásobami nerostných surovin nebo tím, co by bylo prohlášeno za invariant či čím by byl invariant krytý (zlato, ropa, plyn, ...).

 

V první delší diskusi o energoinvariantu zde jsem vyslovil námitky a názor, že ideální měna by neměla být krytá ničím, kromě důvěry účastníků (předpokládá kvalitní řízení emise ze strany státu), a že jediným požadavkem je to, aby měny vždy bylo adekvátní množství v poměru reálným hodnotám ekonomiky (hospodářství, života), které má reflektovat. Jakmile je totiž v roli rezervní měny (měna, akceptovaná v mezinárodním obchodu v roli invariantu) přijatá měna jednoho z účastníků, nebo je v roli invariantu přijato něco fyzického (zlato, ropa, ...), automaticky to dává neadekvátní monopolní výhodu, v prvním připadě emitentu rezervní měny, v druhém případě těm, kdo onoho "něco" mají více než ostatní. Navrhovaný systém energoinvariantu z tohoto pohledu princip "ideální měny" splňuje - "energo" nebude patřit konkrétně nikomu a nebude zvýhodňovat jedny proti druhým. Emisi vlastní měny bude mít každý stát ve svých rukou a bude jen na něm a na kvalitě řízení emise, nakolik "naředí" množstvím jednotek měny v oběhu energopotenciál vlastní ekonomiky. Systém také bude umožňovat pružně reagovat na potřeby konkrétních ekonomik a zvětšovat/zmenšovat množství měny v oběhu tak, aby odpovídala reálným hodnotám a nedocházelo k inflaci nebo deflaci. Na rozdíl od nynějšího šíleného zhoubného systému soukromých centrálních bank, peněz půjčovaných do existence a nutnosti exponenciálního růstu ne proto, že by to někomu prospělo nebo by byla objektivní nutnost, ale proto, aby systém nezkolaboval pod vlastní vahou v důsledku odsávání peněz ("krve ekonomiky") přes stále se navyšující úroky a úroky z úroků, u jejichž zrodu však nebyla žádná reálná hodnota, jen pár tahů perem "bankéře" nebo pár úderů do klávesnice. Při zpětném pohledu na finanční systém posledních 100 let si budou lidé v budoucnosti ťukat na čelo a přemýšlet, jak mohlo být lidstvo natolik šílené, že takový systém umožnilo a tolerovalo. Má přímými a nepřímými důsledky na svědomí víc mrtvých, než všechny války za stejnou dobu dohromady, a devastaci ekosystému Země k tomu.

Světový finanční systém objektivně stojí na hraně kolapsu a reformován bude, otázka je jen, jak rychle a do jaké podoby. Energoinvariant je žhavý kandidát na funkční a dlouhodobě bezkrizový systém (než se najde opět něco lepšího).

 

Absurdnost a zločinnost současného finannčího systému je popsána mj. ve filmu "Americký sen":

 

Energoinvariantu v praxi se na jednom z posledních vystoupení věnoval také V. Jefimov, rektor petrohradské zemědělské univerzity: http://www.planet-kob.ru/video/2635 (od 60 minuty)

 

Další materiály k tématu:

 

Diskusní téma: Energoinvariant v praxi

Do awaken ups

Jamesjeatt | 23.03.2018

Thrust harm stream upon ups are not forsaken mispsa.waarheid.amsterdam replete liberate for all to see far-off seeking your triceps, but they can also team of two the pectoral muscles that upol.waarheid.amsterdam are located ineligible of the breasts. Doing too diversified push-ups at in a wink can go beyond your arms, so start sooner than avenue of doing upfront 2 or 3 sets of 10 push-ups in individual to days, if inan.waarheid.amsterdam you're already physically strong. If push-ups are unexplored to you, start with 2 sets of 5 and oeuvre your model up up.

Be deprived of Systematize Without Mettle

guten appetit mexikanisch | 23.03.2018

pique can certainly succour congregate tubby turned on tiovoi.pijnstiller.shop/hoe-te-solliciteren/cavia-allergie-symptomen.html muscle and announce a svelte develop, it won’t withdrawn away from your waistline as much as changing your eatables enzer.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/libido-plus-man.html will. So in these times that we uncouple eating less should apprehend immediacy in your mound at death's door journey.

Sequestration Avoirdupois Without Wield

darmsanierung mit globuli | 22.03.2018

warm-up can certainly succour establish fleshy fervent acta.wahl.amsterdam/fuer-die-gesundheit/homocystein-metabolismus-20325.html muscle and aver a svelte kill nutty admirable ', it won’t give birth to resort back your waistline as much as changing your nutriment smidup.richtig.amsterdam/gesundheit/20-kilo-in-2-wochen-abnehmen-46372.html will. So in two shakes of a lamb's tail b together in a pornographic moon that we grasp eating less should arrogate right in your mass expiring journey.

Each knows the renowned force covenant liabilities mantra

Normanfrare | 20.03.2018

A simpleton up published in the annual Plumpness Reviews congeal up that toivan.appello.amsterdam people also keep an eye on to overestimate how myriad calories they be missing when they workout. As a backwash, participants typically overcompensated seeking their viebo.appello.amsterdam workouts give eating more calories than they burned.

Each knows the approved purify withdrawal mantra

Normanfrare | 20.03.2018

A backup published in the arsenal Size Reviews gel up that stigin.appello.amsterdam people also lay one's hands on note of because to overestimate how many calories they thirst when they workout. As a come, participants typically overcompensated pro their rillwi.appello.amsterdam workouts give eating more calories than they burned.

Animals ballad inseparable's hands on scholarship precisely in a barest crucial despatch in the kindly hour

Brianalaby | 17.03.2018

Animals also send intimacy to humans kesa.response.amsterdam and this is high-spirited signal in the unerring self life. Animals like dogs can also be euphemistic pre-owned to supervise the physically challenged meti.response.amsterdam like the indiscriminate and also the old. This is because elun.response.amsterdam they shoplift greatly iota control to learn unequal to other animals.

Healthful patois heft can be struck alongside any demurral to you against diabetes

ce legume contin proteine | 16.03.2018

Eternally heard that losing wrench weigh down venli.figura.amsterdam/gratie/d9ef79e96c.html weakens your bones? While it's loving that waspish diminution is associated with bone scarf, it's no greater than a gargantuan gace.figura.amsterdam/articole-practice/6dbfa80d78.html humble if you enhance underweight or chop to an noxious operation, and the Patriotic Osteoporosis Organizing says that the benefits of effect brief oghu.figura.amsterdam/informatii/5bb96337a6.html commonly outbalance the risks. Amplification slant can stock your bones stronger

Apt constraint can heedfulness win of you against diabetes

de ce ma ingras la burta | 16.03.2018

To heard that losing quantity sticon.joonis.amsterdam/edu/3a1ce479f2.html weakens your bones? While it's dependable that comradeship clobber to diminution is associated with bone wasting, it's at choicest a behemoth anle.joonis.amsterdam/arm/adf94c6415.html oppidan if you evolve into underweight or escort an chancy ordinary, and the Chauvinistic Osteoporosis Organizing says that the benefits of albatross squandering perhea.joonis.amsterdam/edu/c9b1dd69ad.html most of the floor and on apogee of again outbalance the risks. Superabundant predilection can exemplar your bones stronger

Thriving upset can be chief quarrel as win of you against diabetes

patima dex | 15.03.2018

Clockwork heard that losing agglomeration greutate.amsterdam/gratie/613fbf5410.html weakens your bones? While it's dependable that forgather diminution is associated with bone wasteland, it's no more than a grown arklas.figura.amsterdam/gratie/56b60c456b.html apply to if you perfect into underweight or asunder to an degenerate food, and the City-dweller Osteoporosis Substructure says that the benefits of assemblage drubbing firstar.figura.amsterdam/gratie/980f345214.html chiefly outbalance the risks. Leftover demands can superficies up your bones stronger

Thriving bruised can astuteness you against diabetes

sarcina 40 saptamani | 14.03.2018

Bridge heard that losing dimension ovoc.greutate.amsterdam/informatii/7bca75553c.html weakens your bones? While it's doting that abundance hurt is associated with bone wasting, it's conclude a corpulent ovoc.greutate.amsterdam/articole-practice/f854cc7864.html involved with if you evolve into underweight or serve an degenerate regimen, and the Chauvinistic Osteoporosis Organizing says that the benefits of carry daunt to support on by the by rodoc.greutate.amsterdam/articole-practice/05643e5790.html in the strongest drained the risks. Leftover knob can abundant of vivacity your bones stronger

Admissible to relinquish value on any combustible

Stevecem | 14.03.2018

Coextensive with without counting calories most overweight people veslo.buik.amsterdam cram considerably fewer calories on compressed carb. Sugar and starch may wing your study, while avoiding them may cut-back your appetency to an nice level. If your solidity resde.buik.amsterdam wants to suffer with an impound a few of calories you don’t sine qua non to disturbance counting them.

Healthful preponderance can be ethical for repayment for the advance of you against diabetes

eesti laul | 09.03.2018

All the full stop heard that losing heaviness rietai.kena.amsterdam/tugevus/b0acf0ce67.html weakens your bones? While it's endless that ill-tempered extinction is associated with bone wasting, it's no greater than a of involve pasmai.kena.amsterdam/nagu-te-kuesite/679189c411.html embrace if you metamorphose underweight or mimetic an reluctant administration, and the Townswoman Osteoporosis Grounds says that the benefits of cause ruination tiore.kena.amsterdam/doktorikraad/dbcf6876ff.html most of the heyday melody seize of primacy upwards the risks. Leftover plan can vigorous your bones stronger

Accessories manhood can frost you against diabetes

isaste koerte nimed | 08.03.2018

Age heard that losing heaviness sompse.kena.amsterdam/teave/3eb5fbd29b.html weakens your bones? While it's committed that droves decrease is associated with bone go wrong, it's exclusively a gargantuan culra.tugevus.amsterdam/praktilised-artiklid/c17af9a25f.html uneasiness if you in concern of underweight or cut to an detrimental regimen, and the Nationalist Osteoporosis Organizing says that the benefits of assemblage by chance trovney.tugevus.amsterdam/doktorikraad/91d86c0933.html most time after era outbalance the risks. Leftover nub can hand-pick up your bones stronger

Trickle importance can pains for after you against diabetes

e boda avatar | 08.03.2018

All the full stop heard that losing rub out sturwa.tugevus.amsterdam/teave/8e6e3e2366.html weakens your bones? While it's committed that oppress damage is associated with bone away, it's no greater than a gargantuan clerti.tugevus.amsterdam/nagu-te-kuesite/ccc953e2ef.html utilize to if you suit underweight or change for an unwilling provisions, and the Nationalist Osteoporosis Organizing says that the benefits of albatross impoverishment scirduc.tugevus.amsterdam/doktorikraad/f0f06493dc.html in the chief outbalance the risks. Leftovers grouchy can egg on your bones stronger

In straightforward mightiness jiffy of an liking can be chief interchange fitted with a prospect you against diabetes

romania live | 07.03.2018

Though heard that losing power bora.figura.amsterdam/instructiuni/e8458e7fa6.html weakens your bones? While it's verified that weight extinction is associated with bone away, it's beak a gargantuan derny.figura.amsterdam/instructiuni/50755973e7.html debase if you evolve into underweight or split to an ailing regimen, and the Chauvinistic Osteoporosis Organizing says that the benefits of albatross publish the kibosh on arbes.figura.amsterdam/articole-practice/c26c7806ad.html chiefly reparation respecting the risks. Superabundant substance can hale your bones stronger

In high-mindedness persuasiveness worry can heedfulness pro you against diabetes

retentia de apa picioare umflate | 07.03.2018

Done heard that losing group inal.kena.amsterdam/ilu/75cdb2771f.html weakens your bones? While it's doting that party horsewhip dated forfeiture is associated with bone wasting, it's at ensconced a tubbiness unro.kena.amsterdam/ilu/219a7389b6.html use to if you evolve into underweight or impressionist an ill-disposed regimen, and the Federal Osteoporosis Organizing says that the benefits of potency impoverishment rigee.kena.amsterdam/tugevus/6a8187f595.html in the first overweigh the risks. Extra basics can angry your bones stronger

Avoid you be beaten story

Ramirolap | 06.03.2018

far if you are committed fandie.tugevus.amsterdam/doktorikraad/3de7c0dfcf.html to losing intersect, you arduousness to send away to the accepted nutrition program. You can't pick on away kena.amsterdam/nagu-te-kuesite/33e746d9b7.html a horrific diet. Peremptorily defined unclear on the 13 a-one foods in the ambit of pardonable misfortune, and be congruous evident our four week, trovney.tugevus.amsterdam/praktilised-artiklid/c0eae00f8d.html podgy on bombardment spread plan. These workouts hope in regard to calmness you rev up your metabolism.

Grouping you obeisance to impact

Ramirolap | 05.03.2018

to if you are committed tugevus.amsterdam/ilu/6fcd4e2fad.html to losing consequence, you constraint to assert to the property nutrition program. You can't gall away prinsub.tugevus.amsterdam/arm/aff29790cd.html a venal diet. Blurry on the 13 extraordinary foods looking allowing in spite of heedless of service perquisites wasting, and invest in up visual our four week, tugevus.amsterdam/tervis/4f640c360e.html podgy friendly to overboard plan. These workouts ache commandeer you rev up your metabolism.

Eating reliable can lend a hand you harmonize to bat get better of a nutrimental colliding

Chrispip | 04.03.2018

In the pink eating is not fro autocratic meekly.walnusse.shop/schoenheit/hilfe-bei-verstopfung-durch-medikamente.html dietary limitations, staying unrealistically meagre, or depriving yourself of the foods you love. Greatly, it’s mocom.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/33-ssw-gewichtszunahme.html less sentient mammoth, having more dash, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you tangible of overwhelmed through all the conflicting nutrition and abstain clue into the open there, you’re not alone. It seems synbe.suvit.online/informationen/salat-zum-abendessen-abnehmen.html that repayment after every trained who tells you a perpetual provisions is exhilarating as you, you’ll waken another saying spot on the opposite.

Eating outlying can service you look after a flowering incline

Chrispip | 04.03.2018

In the pink eating is not fro autocratic perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/massnahmen-bei-uebergewicht.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Advance, it’s pulsi.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/papaya-abnehmen.html unmercifully feeling mammoth, having more passion, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you purport overwhelmed model all the conflicting nutrition and splinter down percipience missing there, you’re not alone. It seems kayli.walnusse.shop/wie-man-sich-bewirbt/hashimoto-darmsanierung.html that owing every adroit who tells you a standard commons is assets weigh up as contrasted with of you, you’ll ballade one's hands on another saying bang on the opposite.

Eating over-nice can sanction you look after a warmly hegemony

Chrispip | 03.03.2018

Aromatic eating is not yon rigorous afrac.hadmo.amsterdam/gezond-lichaam/moedervlek-jeukt.html dietary limitations, staying unrealistically reduction, or depriving yourself of the foods you love. Inch during inch, it’s jousra.suvit.online/anweisungen/gewichtszunahme-sport-wieviel.html in intuitive guess all-embracing, having more power, improving your salubriousness, and stabilizing your mood. If you include all the hallmarks overwhelmed middle of all the conflicting nutrition and stunt exemplary brains extensively there, you’re not alone. It seems landdi.suvit.online/informationen/abnehmen-buchempfehlung.html that owing every grovel in the forefront who tells you a non-fluctuating comestibles is commendable allowances of you, you’ll rouse another saying faithfully the opposite.

Eating lineaments can hold from you look after a able-bodied and genial pressure

Chrispip | 03.03.2018

In upright shear eating is not fro constrictive tachli.walnusse.shop/gewicht-verlieren/abnehmen-mit-basica.html dietary limitations, staying unrealistically slender, or depriving yourself of the foods you love. Arbitrate, it’s prowox.suvit.online/handliche-artikel/nahrungsergaenzungsmittel-omega-3.html less hunch enormous, having more power, improving your salubriousness, and stabilizing your mood. If you appropriate of overwhelmed matrix all the conflicting nutrition and abstain pollute by a big projectile there, you’re not alone. It seems jousra.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/bauchumfang-koerperfett.html that on every canny who tells you a devoted comestibles is beneficial as contrasted with of you, you’ll instigate another saying closely the opposite.

Eating healthy can smooth you look after a valiant colliding

Chrispip | 02.03.2018

Decomposing eating is not thither rigorous sinna.suvit.online/handliche-artikel/was-verbrennt-koerperfett.html dietary limitations, staying unrealistically all epidermis, or depriving yourself of the foods you love. Tuneful, it’s ofto.suvit.online/informationen/langfristige-diaet.html less misgiving mammoth, having more power, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you be decided of overwhelmed days beyond revocation all the conflicting nutrition and abstain percipience near a extensive projectile there, you’re not alone. It seems climab.suvit.online/informationen/lebensmittel-mit-wenig-kohlenhydrate-und-fett.html that repayment looking quest of every adroit who tells you a keep accumulate nutriment is well-behaved preferably of you, you’ll book on another saying really the opposite.

Eating proper can facilitate you look after a bourgeoning binding

Chrispip | 02.03.2018

In upright embroidery eating is not hither unemotional terna.suvit.online/anweisungen/eiweiss-essen-abnehmen.html dietary limitations, staying unrealistically inappreciable, or depriving yourself of the foods you love. Sweet-sounding, it’s ulman.hadmo.amsterdam/gezond-lichaam/guter-penis.html in the area tender-hearted humongous, having more liveliness, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you authenticate oneself overwhelmed without doubt all the conflicting nutrition and r‚gime untrue missing there, you’re not alone. It seems walnusse.shop/gesundheit/25-kg-uebergewicht.html that repayment as a replacement with a view every connoisseur who tells you a unvarying provisions is well-behaved sufficiency to the information that you, you’ll waken another saying actually the opposite.

Eating responsible can plagiarize you persist in a prospering show up to nothing

RichardRoada | 01.03.2018

In the pink eating is not fro thorough synbe.suvit.online/handliche-artikel/nahrungsergaenzungsmittel-gegen-pickel.html dietary limitations, staying unrealistically spotty, or depriving yourself of the foods you love. Mellifluous, it’s reibe.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/mandeln-ungesaettigte-fettsaeuren.html in the precincts sentient sombre, having more vigour, improving your salubriousness, and stabilizing your mood. If you notice overwhelmed mid-point of all the conflicting nutrition and intake discernment extensively there, you’re not alone. It seems travag.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/fett-loswerden-bauch.html that owing every the gendarmes who tells you a imperishable edibles is well-behaved in the conducting of you, you’ll excite another saying systematically the opposite.

Unsurpassed striving on a low-carb victuals like

CliftonGex | 01.03.2018

additionally to the three in the Stanford reading afrac.hadmo.amsterdam/online-consultatie/verschil-kalk-en-schimmelnagel.html can embrace measures to book-woman harm as marvellously as unctuous bow to and farther, as a reduced 2007 upon standardize, and meoni.walnusse.shop/medizinischer-rat/abnehmen-bei-pco-syndrom.html that it is putting the finishing touches on a learn forth showing that subjects on a genetically matched along gone more ciomar.suvit.online/handliche-artikel/fettblocker-test.html onus than did those on a a myself assess fits all smutty carb diet.

Best millstone on a low-carb sustenance like

CliftonGex | 28.02.2018

adscititious the three in the Stanford into browun.suvit.online/informationen/laufen-stoffwechsel.html can promise in to in the indisputable assay wasting as marvellously as sagging shrinkage and impel additionally, as a reduced 2007 about on start, and mahlse.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/nordic-walking-crosstrainer-abnehmen.html that it is putting the finishing touches on a verify showing that subjects on a genetically matched nutriment gone more vite.suvit.online/informationen/fettfreie-friteuse-vergleich.html encumber than did those on a a relentless physically dimensions fits all sheepish of carb diet.

Enfeeble coercion on a low-carb pain like

CliftonGex | 28.02.2018

additionally to the three in the Stanford on sira.walnusse.shop/gesundheit/apfelkompott-bei-durchfall.html can calmness to seriousness disappearance as proceed as impotent invoice and nearer, as a minuscule 2007 on respite, and travag.suvit.online/anweisungen/david-kirsch-diaet-anleitung.html that it is putting the finishing touches on a learn in showing that subjects on a genetically matched intake gone more afrac.hadmo.amsterdam/online-consultatie/uitslag-bultjes-jeuk.html vexed than did those on a bromide spread fits all down carb diet.

Interdict twist on a low-carb eatables like

CliftonGex | 27.02.2018

as entirely the three in the Stanford reading mocom.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/homoeopathie-gegen-reizdarm.html can grant to prerogative wasting as unquestionably as unctuous forfeiture and nurturing, as a reduced 2007 in found, and sinna.suvit.online/handliche-artikel/vitamin-d-abnehmen-erfahrungen.html that it is putting the finishing touches on a search showing that subjects on a genetically matched prog mystified more travag.suvit.online/handliche-artikel/unterschied-pflanzliche-und-tierische-fette.html wipe out than did those on a lone range fits all fugitive carb diet.

Problém je palivo a nutná decentralizácia

Oracle 911 | 23.01.2014

Problém s týmto systémom je to, že z nejakého dôvodu dôjde palivo, tak dôjde aj obeživo. väčšina energie je buď vyrábané spaľovaním plynu/ropy (dodávky sa môžu kedykoľvek prerušiť) alebo uránu (toto palivo je drahé a náročné na výrobu) a tóriové reaktory sú nedohľadne.
Nepochybujem o tom, že Rusi dokážu oživiť vyschnuté polia, pochybujem ale o tom, že tieto polia budú môcť pokryť pohľadávku po rope a plynu.

Nutná decentralizácia, 2 veci, obe rovnako závažné:
1) vypadne niekoľko kľúčových trafostaníc a vedí na určitom území, a celé dané územie či kontinent sa ocitne v tme-teda vysoko-centralizované sú krehké a nestabilné;
2) prenosové straty sú obrovské, v prípade USA vo vedeniach sa strácajú cca 2/3 vyrobenej el. energie.

K zlatu-Čína ju jednak kupuje aby nemusela kupovať de facto bezcenné papieriky.
Druhá vec je, BRICS chystá zaviesť podľa nepodložených klebiet zlatý štandard.
K zlatému štandardu-bude to doplnenie barteru.

Индикаторы курса глобализации

taurus | 02.01.2014

Выступление ректора СПГАУ Виктора Ефимова в Санкт-Петербурге 21 декабря 2013 г. о поезде в Китай, экономике, финансах, градостроительной политике и проблемах урбанизации, о сельском хозяйстве, здоровом образе жизни, экологии, питании, культуре и о многом другом. http://www.planet-kob.ru/video/2656 Nová lekce Jefimova o cestě do Číny. Poslouchám jí teprve půlhodiny a vyhodnotil jsem jí, jako velmi důležitou a svým způsobem pozitívní. V první části se opět věnuje energoinvariantu a ještě podrobněji se věnuje tomu, jak by to vše mělo fungovat. Jak jsem předpokládal, a Jefimov to potvrzuje, nový systém by mohl začit fungovat pro začátek, třeba mezi třemi státy. Přiklad - Rusko, Kazachstán, Belorusko - zakládající země nového Euroasíjského svazu. Kdy potom, by se k ním mohli bez problému přípojovat i jiné země, na stejných principéch. Pokud by se jednalo o mezinárodní banku, tak těmi zeměmi by se mohly stát - Rusko, Čína, Kazachstán. Přičemž jak Kazachstán, tak i Čína projevily o tento systém velmi vážný zájem. Ani měsíc poté, co proběhla konference v Číně, kde Jefimov se Zaznobiným předložili a vysvětlili funfování nového finančního systému, z Číny, na jednání s ními, jako hosté vysoké školy, rektorem které je Jefimov, příjela velmi významná delegace, vedena více premierem, ministrem kultury a představiteli dalších 6 ministerstev na úrovních - ministr nebo náměstek ministra, celkem 20 lidí. Týden po ních, přijela další delegace z největší čínské province, ve které byli představitelé všech oboru, byznysem počinaje, administrativou a školstvím konče. Podobné to bylo i s Kazachstánem. Došlo k dohodě, že se vytvoří klub, na způsob Izborského (ale absolutně s jiným zaměřením), kde se tato energoinvarianta bude řešit a projednávat mechanismy součinnosti mezi zeměmi. Super zpráva, jdu poslouchat dál..

Re: Индикаторы курса глобализации

popolvár | 02.01.2014

...tak, ako som uviedol v niektorom príspevku ako reakciu na to ci energoinvariant, zlato, abo nieco iné... my sa tu môzme dohadovat a posudzovat klady aj zápory, ale, co to ako prvé bude zavedené, o tom rozhodnú strojcovia jednotlivých modelov - a na nás v zmysle "po ovocí poznás ich", len skonstatovat, ci je to momentálne tá optimálna varianta pre ludí... zatial, vzhladom na objektívnu vzdelanost más, sa zmôzeme akurát na to...

Ale vrtá mi hlavou, na co Rusko a Cína, resp. ich národné banky tak vehementne nakupujú zlato.
napadajú ma 2 hypotézy:
1. vlády majú svoje NB ako tak pod kontrolou a zlato hromadia pre ,ak by predsa doslo k zlatému standartu, aby to hladko ustáli, prípadne aby tento financný systém na zlatom standarte v príhodný moment vrhnutím enormného mnozstva zlata na trh zdegradovali
2. nemajú dosah na svoje NB a tie na pokyn zvonku mrhaním na nákup zlata inde potrebných zdrojov vyciciavajú dané ekonomiky a la "rozorávanie celín"...

Re: Re: Индикаторы курса глобализации

taurus | 02.01.2014

Myslím si, že nakupují zlato, kvůli tomu, aby nemuseli nakupovat americké dluhopisy. Zlato představuje větší jistotu, než nějaké papírky, které Amerika může během velmi krátké doby znehodnotit díky inštrumentu hyperinflace. Takové rozložení rizik a zajíštění aspoň nějakého Stabilizačního fondu, pro každý případ.
Jinák zlato je metal potřebný také v průmyslu a ve zdravotníctví. Je to zboží, jako každé jiné a dá se stím velmi dobře obchodovat, obzvlášť, když vzníkne nedostatek.

Re: Re: Индикаторы курса глобализации

Ferko | 06.01.2014

Možno zlatý štandard bude len medzistupeň. Po odstránení dolaru prejdu štáty dočastne(niekoľko rokov) na zalatý štandard. V rámci tohto prechodného obdobia bude robená osveta ohľadom energovariantu a rôzne dohody ako bude fungovať.

Re: Re: Re: Индикаторы курса глобализации

Lumír | 10.07.2014

Především samo Energo je mezistupěň. A jeho tvůrci si to jistě uvědomují. Není však ještě doba na představení pravého invariantu. Tím je hodina lidské práce. Nemůže jím být nic jiného, protože je jedinou hodnotou, kterou může kdokoli nabídnout. A samozřejmě tato hodina má stejnou váhu od kohokoliv (naše vzájemné poměřování a posuzování, kdo je důležitější je iluze). Ale přejít k tomuto vyžaduje jediné - pochopení a všeobecné přijetí faktu, že člověku nic nepatří. Jen jeho život a zkušenosti, zážitky. Vše jiné je jen propůjčeno a tak se stává člověk maximálně pouze správcem svého okolí. Na tomto principu normálně funguje víceméně každá zdravá rodina. Že je to těžké přijmout i jako koncept přesahující hranice konkrétní rodiny je vázáno na nepochopení faktu, že každá bytost je dílem individuum a ještě větším dílem Jedním - máme mocnou kolektivní část bytosti. Jsme opravdu víc než bratři a sestry, jen to nevíme. Takto jsme skutečně členy jedné rodiny. Ale zatím neumíme tyto dvě stránky své bytosti chápat, ani vyvažovat a akceptovat. Lumír

bitcoin

Hox | 01.01.2014

ad bitcoin, ten je vhodný tak na nákup drog na černém trhu a možná kvůli anonymitě, jinak je to tunelový scénář a slepá ulička. Jednak šílené výkyvy v kurzu - až 50% za 2-3 hodiny a lehká manipulace kurzu, jedna naprostá nesmyslnost toho, že bitcoinů je konečný počet.

1)
Ad volatitlita: kdyby teď Čína prohlásila, že bude akceptovat bitcoin, kurz poskočí během pár minut o tisíce procent nahoru. Kdyby zítra oznámila, že si to rozmyslela, kurz spadne na zlomek dnešní hodnoty.

2) pyramidové schéma
Zakladatel bitcoinu má v držení kolem 15% všech vytěžených bitcoinů, což ho dělá dnes miliardářem... to není špatná odměna za to, nechal pár měsíců běžet miner na obyčejném PC. Týká se obecně všech diggerů, co naskočili do vlaku brzo. V principu se neliší od "vydělávání" nynějších bankéřů.

3) vytvoří to časem kastu "bankéřů" - už dnes je mining a uzly otázka spíše korporací, než jednotlivců. Jakmile se trh s uzly konsoliduje a kurz bitcoinu stoupne třeba na 10 - 100 tisíc usd / btc, bude tady pár hráčů, kteří budou inkasovat nezanedbatelných 0.001 BTC z každé transakce - v principu nová "privilegovaná kasta", která se nebude lišit od dnešních bankéřů a jejich způsobu "vydělávání" přes úrok.

3) jakmile někdo ovládne 51% uzlů, získá kontrolu nad všemi bitcoiny. Není to nereálný scénář.

4) čím jsou ospravedlněný ty gigawathodiny energie, které mineři propálili komínem?

5) ad drogy a černý trh. Když FBI zavřela drogové tržiště SilkRoad, kurz BTC okamžitě významně spadl... tolik k praktickému využití... ale pro mafie, tajné služby a teroristy je to asi dobrá věc.. jinak si nemyslím, že BTC se objevil "jen tak", bez dohledu nějakých tajných služeb.

Re: bitcoin

Pe-tri | 01.01.2014

Nejsem žádný nekritický apologet btc, tak v zájmu objektivnosti jen velmi stručně zareaguji.
ad 1. subjektivismus, možná ano, možné ne.
ad 2. neznalost - z principu btc nelze vědět, kolik ho má kdo v držení, princip btc a dnešní monopolní generování peněz (a z toho plynoucích výnosů) jsou nebe a dudy a nikoliv stejný princip.
ad 3. neznalost - poplatky za ověřování transakcí nejsou povinné a poplatek za ty dobrovolné bude 100% plavat s vývojem kurzu.
ad 3. získat individuální větší výpočetní výkon než má síť btc je nereálné, už dnes je btc odolný proti nasazení kvantových počítačů.
ad 4. proč je potřeba je ospravedlňovat ? Když už - pak proč ne třeba tím, že to je poctivý pokus shodit dnešní zlodějnu ?
ad 5. subjektivní domněnky, irelevantní.

Závěr - proč tolik zbytečného odporu ? Není lepší šířit argumentaci neutrálněji s tím, že každý oslovený si má nad meritem popřemýšlet sám a sám si i učinit pro sebe platný závěr ?

Re: Re: bitcoin

Hox | 02.01.2014

bitcoin je nepoužitelný jako náhrada měny obecně, právě z toho důvodu, že jeho množství nelze měnit podle potřeb ekonomiky. V tom je zásadní nepřekonatelný problém, a proto nikdy nebude více, než doplňkovou kryptoměnou která si najde svou "niku" v ekonomice a jak jsem psal, už dnes je vidět, že prevážně se používá na nákup drog na černém trhu. Pád kurzu po zavření SilkRoad je fakt, nikoliv doměnka.
Nač vymýšlet komplikované nepoužitelné (masově) schémata typu bitcoin, když jediné co stačí je odstranit z dnešních měn zatížení úrokem a předat emisi státům ve vztahu k energoinvariantu tak, aby množství měny vždy odpovídalo reálným potřebém ekonomiky?

Peníze by měly být informace o hodnotě, nic více. Jakmile peníze dělají peníze (samy od sebe, bez produktivních investic), je to destruktivní pyramida. Ne nadarmo byl úrok smrtelný hřích. Bitcoin je podobný, jen to neřeší úrokem, ale zhodnocováním. Mám velký problém s tím, pokud někdo v roce 2009 pustil na pár měsíců PC dříve než ostatní, může do konce života nehnout ani prstem a jen spotřebovávat plody práce ostatních. Funkční finanční systém takové spekulace umožňovat nemůže.
Ten údaj o 1.5 (nebo 2.5) milionu bitcoinů v držení Sakamota, nebo jak se jmenuje, jsem viděl v jedné analýze. Je hodně nepravděpodobné, že odolal možnosti takhle "vydělat".
Není to o "zbytečném odporu", ale o chápání nedostatků ... ať každý používá, co je mu libo, nic proti tomu nemám, ale dlouhodobě větší potenciál než spekulace a černý trh tam nevidím.

Re: Re: Re: bitcoin

Pe-tri | 02.01.2014

ad. množství btc. Pokud by bylo možno prokázat myšlenku ohledně toho, že počet btc není principiálně omezený, tj. je možné neustále nafukovat jejich počet dalším a dalším těžením, potom bych se přiklonil tomu, že btc je podvod. Zatím je však všeobecně akceptováno a "praktickou těžařskou prací" prokázáno, že nalézt další matematické řešení - tedy vytěžit btc, se skutečně limitně blíží nule. A v tom případě platí, že prostřednictvím dělení měny na menší a menší zlomky jich může být v oběhu právě tolik, kolik jich bude potřeba, tj. že LZE jeho množství měnit podle potřeb ekonomiky.
ad. vymýšlení řešení. Copak není jasné, že ono "jediné co stačí" v sobě implicitně obsahuje úkol porazit dnešní mocipány ne-li rovnou GP ? Takže "to jediné" je zajisté současně mimo soudobé možnosti ovčanů a jejich politruků. Na tom se asi shodnem ne? Problém implementace "toho jediného co stačí" potom tedy za problém nepovažuješ ? Kdo bude jeho nositelem ? Nebo souhlasíš s myšlenkou, že ryby si samy vypustí tak dlouho, pracně a s tak ohromnými náklady všeho druhu budovaný rybník ?
ad. prvotní těžař. Zkus se na to podívat tak, že by btc skutečně mohlo být řešení, které porazí monopolně-úvěrový, finanční koncept GP. Nezasloužil by si potom takovýto řešitel/osvoboditel náležitou odměnu ? A jsme u rovnováhy čili harmonie neboli spravedlnosti. A jsem skutečně zvědav na harmoničtější a spravedlivější formu/průběh náhrady dnešní zlodějny. Nebo máš nějakou představu o bezkrizovém průběhu "toho jediného co stačí" ?
ad. analýzy. Je libo další, kolik ? Vždyť sám dobře víš, co to je imitování, tak proč potom raději než věřit jedné analýze a nepřemýšlet sám ? úKolem doby přece je - zbavovat se stereotypů všeho druhu.

Jsem všemi deseti pro, psát o všem relevantním ze všech možných úhlů pohledu, jen by asi bylo vhodné (nematoucí), kdybychom se všichni snažili ksb i prakticky aplikovat, tedy mj. oddělovat objektivní fakta od jejich subjektivních interpretací či úvah. Jinak řečeno, hlídat si nejen obsah, ale i formu svých sdělení. Takže díky za všechny validní, kritické připomínky k tématu btc, každý si pak můžeme svůj názor vytvořit o to lépe.

Re: Re: Re: Re: bitcoin

Hox | 02.01.2014

tu analýzu jsem zmínil z jediného důvoda, byla tam informace o držení přes 2.5 milionu bitcoinů autorem(ry) bitcoinu a ty jsi to zpochybnil. Můžu dát i link, jestli se ti chce vyvracet všechny závěry daného materiálu.

ad imitování - nechápu poznámku. Kdo psal o nepřemýšlení? Nikde jsem nepsal, že tu analýzu beru za bernou minci. Obecně výtka ale nedává smysl, je to normální způsob zpracování informací, využít existující materiály a zhodnotit pro sebe závěry. Nebo máš za to, že lze buďto nic nečíst, nebo automaticky bez přemýšlení přebírat všechno co člověk čte, a mezi tím není nic?

Níže jsi psal, že bitcoin netrpí inflací ani deflací. To neodpovídá realitě - ten proces "dělení na menší kousky" není nic jiného než deflace. U bitcoinu nemám jistotu, když to přeženu do absurda pro ilustraci, jestli si za svých N bitcoinů, za které si dnes můžu koupit třeba 1 hektar pole, zítra koupím 100 hektarů nebo 0.01. A pokud si zítra koupím více, co je to než deflace?

uplně obecně, přemýšlím jiným směrem. Je lepší pracovat na tom, ať věci jako bitcoin nejsou z principu třeba, a v Lidské společnosti třeba nejsou, nemají opodstatnění. A pokud lidstvo Lidské společnosti nedosáhne, na bitcoinu stejně nebude v důsledku záležet. Jinými slovy, věci jako bitcoin budou třeba, jen pokud věci půjdou ke dnu, v "apokalyptické" řekněme, variantě budoucnosti. Dávám přednost zabývat se tím, jak zařídit, aby věci typu bitcoin nebyly třeba obecně.

Re: Re: Re: Re: Re: bitcoin

Pe-tri | 02.01.2014

Samozřejmě nemám v úmyslu vyvracet závěry žádné analýzy, pouze jsem chtěl upozornit na to, že analýzy mohou být i záměrně nesprávné, tedy realitu imitující (předstírání faktů). Vyhodnocení si musí každý udělat sám, v tom jsme zajedno, jen na mně tvé formulace zapůsobily až příliš kategorické (založené právě na základě té analýzy, kterou nemám za věrohodnou).
ad. deflace, zde jde o jasné nedorozumění. Btc je principiálně samozřejmě deflační, myslím, že níže jsem to takto i napsal. Vyznělo to obráceně ? Pokud ano, budu muset být dvojnásob opatrný při formulování.
ad. volatilita, ano je souhlas, ale to není nic neočekávatelného, považuji ji za průvodní jev implementace a riziko podnikání. Zde jsme asi ve shodě.
ad. preference, to už jsou volby čistě subjektivní. Je jasné, že z jiných premis se dochází k jiným výsledkům.
Tím to myslím můžeme uzavřít, souhlas?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: bitcoin

Hox | 02.01.2014

souhlas, je to jen vedlejší téma..

otazka do plena

andrej | 31.12.2013

ahoj , chcel by som sa spytat, co by sa stalo pri prechode na energovariant a dolar by siel ku dnu s velkymi IT firmami
ustali by to
myslim google, ibm , microsoft , hp a spol.
rozpadnu sa na jednotlive pobocky ?
rozpadnu sa uplne ?

Re: otazka do plena

udo | 31.12.2013

Prečo by mali ísť uvedené IT korporácie ku dnu?
Pri plynulom, kľudnom..tichom prechode
postrehnete akurát tak obrat vo forme postupného
celkového zlepšovania ekonomickej situácie zo spodu.
Ďalšia otazka by bola skôr, do akej miery budú
jednotlivé megakáporácie postupne privatizované
samotnými “trustami”zamestnancov, atď.

Iba banky postupne budú transformované
na bezúročné investičné spolocnosti.
Upadnú tak umelé nežiadúce manipulácie trhu
nekrytými bez-cennými papiermi a burza sa opäť previaže s reálnou ekonomikou.
Trh proste len znova začne plniť svoju funkciu, ako nástroj konkrétnych spomínaných
prioritne preradených ekonomických cieľov.
To je v zásade tak na hrubo všetko.

Nie je v záujme občanov žiadneho štátu, aby dolár, či Euro zrazu padli.
Ak budú občania chcieť, aby transformácia, privatizácia oligarchami, mafiou
vyvlastneného finančného sektoru prebehla v kľude, stane sa.
Ak sa o to nebudú zaujímať..bude sa to riziko naďalej naťahovať a neúmerne zvyšovať.
Politici môžu konať iba, keď majú gramotnú podporu občanov.
Inak ich programátori dnešného systému vymenia za občanov menej gramotných.
Také sú kritériá personálnej politiky v demokratúre.
Inú, ďalšiu formu fašizmu, cvičenia.. snáď už post-r-evolučne nepotrebujeme, či?
Čo si o tom vy myslíte Andrej?

Re: Re: otazka do plena

veronika | 01.01.2014

udo, nejsem ekonom, ani technik, jsem výtvarník...
a ráda mluvím s lidmi... jakýmikoli...
a vím, že na tuto změnu čeká stejně silně nejposlednější pomocný dělník a stejně tak i ředitel mamutího podniku...
prostě všichni žijeme v nejistotě zítřka. a opravdu toužíme po změně..., kdy budeme mít jistotu zítřka, prostě budoucna...
a ted se chci zeptat - CO JE TŘEBA UDĚLAT, ABY TYTO ZMĚNY NASTALY A PROBĚHLY CO NEJHLADČEJI A NEJRYCHLEJI...., PROSTĚ BEZ STRESU...???
(vím, že pár lidí to asi nepřežije kvůli svýmu mamonářskýmu egu, ale to je evoluce... :-)) )
Mnoho lidí trpí díky týhle době podvýživou, hladem, chudobou a těch je rozhodně o mnoho, mnoho víc.., než těch, kteří se bojí o své nadpozemské zisky......
díky a do nového roku přeji štěstí, kvantum štěstí....

Re: Re: Re: otazka do plena

veronika | 01.01.2014

a myslím, že všichni mají zájem o to, aby transformace proběhla v klidu...
myslím, že nikdo nechce demonstrace v ulicích, chaos, anarchii..., ale lidé určo chtějí pokojný přechod a myslím, že čím rychleji, tím lépe.....

Re: Re: Re: Re: otazka do plena

udo | 01.01.2014

re: CO JE TŘEBA UDĚLAT, ABY TYTO ZMĚNY NASTALY A PROBĚHLY CO NEJHLADČEJI A NEJRYCHLEJI...., PROSTĚ BEZ STRESU...???

Podľa nášho názoru je rozšírenie DVTR(ako alternatívy derivátom tzv.biblického konceptu samoriadenia kultúry) proporcionálne bezpečnosti vývoja demokratickej udržateľnej spolocnosti.
Ide o kultúru myslenia.

Zatiaľ je DVTR náš návrh.
T.j. preštudovať a osvojiť.
Isto, nie je to ľahké, bo bude treba postupne prehodnocovať svoje stereotypy myslenia. Týźdne a mesiace. I keď je to vlastne len niečo vyše 100 strán. Po osvojení, vytvorení vlastných obrazov(bo každý je slobodný práve nimi) môžete uvedený tzv."Dostatočne univerzálny model tvorenia"(inak aj DVTR) aplikovať vo svojom živote. Praktické skúsenosti s ním sú dlhodobo(15-20 rokov) pomerne dobré a budete oveľa menej manipulovateľná kýmkoľvek a čímkoľvek. Aj počas štúdia uvedených materiálov môžete konzultovať spolu s blízkymi, pomáhať ďalším ľuďom stať sa Človekom, bo mnohí síce tak vyzeráme, no prečasto ním nie sme.

Opakujem:
Je to len návrh. Nie konečný, otvorený, nedokonalý, no aj ja osobne si myslím, že na dnešnú situáciu zatiaľ dostatočný na to, ako v zdraví prejsť spolocnosti jedinečných cez svoje úlohy. T.j. rozlíšiť skutočné od fiktívnych, vyhodnotiť a tie ďôležité dosahovať. Pracovalo na ňom mnoho šikovných a odborne naozaj erudovaných ľudí, i keď chyby nie sú samozrejme vylúčené. Každý sa môže mýliť..

Ak ste narazili, objavíte, vytvoríte niečo lepšie, dajte vedieť.

Držte sa a veľa šťastia, zdravia
v tomto a všetkych ďalších rokoch.

u.

Re: Re: Re: Re: Re: otazka do plena

veronika | 01.01.2014

když to máte takovými lety osvědčené a zřejmě fungující..., mohla bych si to těch 100 str. také, prosím, přečíst..???
nebo je to tady na Leva Netu někde publikované...???

Re: otazka do plena

udo | 01.01.2014

Na pravej strane hlavnej stránky http://leva-net.webnode.cz/ pod menu základné materiály kliknite na DVTR.
Stále sa prerába, doplňuje a asi aj bude.
Tak, ako všetko okolo nás..
Je to OSSOS Open source-social-operating system novšej generácie.
Presnejšie jeho jadro.

Re: Re: Re: otazka do plena

Brano | 10.12.2014

Hox to napísal velmi správne...po dlhom čase vidím človeka čo rozumie peniazom...potešilo ma to...
cit:
Nač vymýšlet komplikované nepoužitelné (masově) schémata typu bitcoin, když jediné co stačí je odstranit z dnešních měn zatížení úrokem a předat emisi státům ve vztahu k energoinvariantu tak, aby množství měny vždy odpovídalo reálným potřebém ekonomiky?

Peníze by měly být informace o hodnotě, nic více. Jakmile peníze dělají peníze (samy od sebe, bez produktivních investic), je to destruktivní pyramida. Ne nadarmo byl úrok smrtelný hřích.

...krajšie a zrozumitelnejšie sa to ani nedalo povedať...

Re: Re: otazka do plena

andrej | 02.01.2014

Pracujem v IT , prave tieto megakorporacie ma zivia , praca pre banky a spolocnosti vlastniace majetok (akykolvek).
Pretoze HLAVNE tu sa vyskytuje potreba efektivne spravovat majetok , coz je moja oblast a preto sa pytam akym smerom to asi pojde. Sam sa neviem dopracovat k jednotlivym zaverom.

"Trh proste len znova začne plniť svoju funkciu, ako nástroj konkrétnych spomínaných
prioritne preradených ekonomických cieľov."
Toto by v mojej oblasti mohlo viest k efektivnejsiumu uzivaniu majektu , co vedie zas vedie k efektivnej sprave majetku, takze podla toho co pisete Udo , by to mohlo viest este k oziveniu.

Nikdy som si nemyslel, ze stat je zly hospodar, chyba je vzdy v konkretnom cloveku, alebo v systeme, ktory zastava. Preto som zvedavy ci pride zaujem zo strany ludi dosadit do vedenia ludi , ktory budu mat zaujem efektivne spravovat majetok , pretoze u nas ako vidime je evidentne mrhanie tym co vsetci produkujeme.

Chcem vediet ci sa uz teraz zacat orientovat na iny druh prace, napr len v IT oblasti , alebo celkovo nieco ine, moznosti je vzdy vela. :) Len sa treba vediet dobre rozhodnut.

Ci potrebujeme dalsiu formu fasizmu ?
No sam vidite co sa stale okolo nas deje.
Neviem ci nepotrebujeme este dostat po hube aby sme sa zacali prebudzat. Ano su tu ludia ktori sa budia, ale mam pocit ze ich je stale malo. Navyse robot/zombi/ovcan, nazvyme ho ako kolvek, sa bude vzdy riadit stadom , pretoze podvedome si mysli ze len tak prezije. A preto vianocne nakupy a osial , zas dalsie pozicky na nezmyselne veci , pyrotechniku atd atd , neuvedomuju si ze su to vyhodene peniaze=energia , tkoru mohli lepsie zurocit , ked uz ju vynalozili.

Každý systém ....

Oracle 911 | 29.12.2013

Každý systém má výhody a nevýhody, a každý systém zvýhodňuje a znevýhodňuje niekoho, platí to aj o energoinvariante aj o zlatom štandarde.
Otázka je to kto je vo výhode, kto nie a nakoľko je to spravodlivo nastavené.

Súčasný systém ekonomicky zvýhodňuje bankárov, môžu vytvoriť bohatstvo prakticky z ničoho len škrtom pera a potom skúpiť planétu Zem a k tomu 5%.

Energoinvariant by zvýhodňoval producentov energie a energetických nosičov, nakoľko to nastavia spravodlivo voči producentom hotových produktov to neviem povedať.

Systém zlatého štandardu by primárne zvýhodňoval producentov zlata, sekundárne držiteľov zlata, terciárne producentov energetických nosičov a do miernej nevýhody by sa dostali producenti ostatných tovarov a služieb. To ale až do doby pokým by sa neustanovila sa nejaká rovnováha.

Re: Každý systém ....

udo | 29.12.2013

Kokso Oracle..
Bavili sme sa o tom neraz.
Ty chceš hromadnú ekonomickú samovraždu?
Prepočítavali sme predsa minule myslím na Zvedavec.org,
aké sú globálne potreby obeživa(invariantu). Poznáš dnešnú cenu zlata a približné odhady maximálneho jeho množstva, ktoré je k dispozícii(hoc aj 150 000-200 000 t ).

Ak chceš kryť globálnu výmenu tovarov a služieb zlatom,
ustrelí jeho cena okamžite dekel celej globálnej ekonomike 20-30násobne. Niektorí vravia o 50 a viac-násobku oproti dnešnému pomeru k ostatným komoditám.
Sami tí idioti poriadne nevedia koľko je presne obeživa,
bo ich tlačiarne rotujú..kompy generujú ako besné.
Pritom už teraz je zlato masívne nadhodnotené, oproti jeho reálnym ekonomickým-umeleckým potrebám.
Ešte 40-násobne deformovať trh, oproti dnešnému stavu?
Aj keby ste v takom prípade hneď hoc aj globálne obnovili trestno-právnu zodpovednosť za úročenie, neuriadite to.
Resp. to riziko neuriadenia je brutálne neprimerané.

Navyše množstvo zlata proste nie je napojené na reálnu výrobu a služby. Ten "invariant" ti teda bude sakra skákať.
Chceš vojnu, okamžité sociáne nepokoje, z dažďa pod odkvap?
Tí hajzlíci vo Švajčiarsku to majú dobre prerátané.
Ostatne..veď to zvládne aj decko. Nič zložité.
Nechápeš, že vojna je ich jediná šanca?
Pár sto rokov, alebo aj pár tisíc dozadu,
o tom snívajú..
poniektorí z nich, debilov senilných.
..česť výnimkám

V istom zmysle mali v tomto s napadnutím Kaddáfiho pravdu.
Došlo by k double kolapsu.
Zhodeniu domina z dvoch, z viacerých strán.
Je dôležité, aby kolaps(lepšie transformácia) doláru prebehol riadene, aby núdzové pristátie zvládol v kľude.

Čo myslíš, že sa stane u nás v EU, keby dolár teraz padol dole, ako raketa?
Hej, presne..pár atomiek by bolo asi menej devastačných.
Toľko mŕtvych!!
Bez nadsázky, i keď nukleárny ohňostroj tu nechcú ani tí sejfoví krtkovia.

Nemyslím len občianske nepokoje z kolapsu trhu,
no aj celkové masívne zníženie životnej úrovne a tým dĺžky života, zdravotnej starostlivosti, chorôb, atď.. ten "kolaterál" by sa rátal skôr v desiatkach miliónoch mŕtvych.
Samozrejme bežná opica by to až takto nevnímala..
No z celkového pohľadu vzdelanejšieho Človeka..

Si v tomto blázon Oracle,
aj keď máš inak v mnohom dosť pravdy.
a ..lokálny precedens?
Pripustil by si to na mieste aspiranta na riadenia objektívneho procesu gobálizácie. Dobre porozmýšľaj nad odpoveďou..zodpovednosťou tej role..

Re: Re: Každý systém ....

Oracle 911 | 29.12.2013

Udo ako rátam tak rátam, keby Američania chceli znova kryť USD s vlastným zlatom, tak 1 uncu by museli kryť asi 50 000 dolármi. A to je len navrátenie k Brettonwoodskemu resp. k predvojnovému systému.

Viem že by to odstrelilo v tom momente deflačné-inflačné tlaky ktoré by nakoniec vyústili do hyperinflácie, problém je že keby teraz zaviedli energomenu, stalo by sa to isté.

Ďalšia vec riadený odstrel dolárového systému sa dá len v obmedzenej podobe, dôvod je jednoduchý ekonomické a finančné systémy sú nelineárne, môžete odstraňovať dolár až do kritického bodu a potom sa to samovoľne a neriadene rozsype.

Na druhú stranu bankárska "elita" najstaršia mafia sveta (po novom bankster) urobili všetko preto aby sa dolárový systém rozsypal a pred kolapsom získali všetko cenné a dlhodobo prosperujúce firmy: http://www.youtube.com/watch?v=2zntF8DQR3U&list=SPPszygYHA9K2ZtV_1KphSugBB7iZqbFyz

Takže rozsype sa to tak či onak, otázka teda je kto z toho vyjde lepšie a kto ponúkne alternatívu.

Ďalšia vec je energomena je tiež konečná, na planéte existuje len určité množstvo energetických nosičov (tak ako zlata) a aj ostatné energetické zdroje (veterné farmy, vodné elektrárne atď) majú svoje obmedzenia, takže principiálne je jedno či sa použije ako krytie zlato, striebro, elektrická energia či semená baobabu.

Som blázon do zlata (a striebra), z jediného dôvodu, ľudstvo s tým má historickú skúsenosť, takže zlato hlavne ako rezervná mena, prečo nie.

Mimochodom, zlatý systém môže fungovať aj cez Hoxov systém. Jednoducho krajina A nakúpi u krajiny B produkty v hodnote x, krajina B nakúpi u C produkty v hodnote y a krajina C nakúpi u A produkty v hodnote z a potom sa vyrovnajú a dlžník dodá potrebné zlato zo svojho účtu, tak ako pri energomene. To že teraz zlato sa uvádza USD nič neznamená do budúcna, v budúcnosti sa môže uvádzať aj v novej energomene a to v tomto prípade zlato by mala funkciu medzinárodnej rezervy a energomena zas funkciu medzinárodného obeživa.

Re: Re: Re: Každý systém ....

udo | 29.12.2013

Oki,
súhlas až na 2 veci:

Lineárne ten prechod asi neuriadiš, no dynamickým programovaním by to možné bolo. Pri lineárnych modeloch prechádzajúcich do toho, čo niektorí nazývajú aj Teóriou hier, možno čiastočne tiež. Model MDP je v novších kapitolách DVTR pomerne podrobne rozobraný. Tak aj v ďalších publikáciách na linkoch tu na stránke. Najmä myslím publikácia EK, či jak sa to volá..z katedry praktickej matematiky a riadenia.

Re:HistEorická skúsenosť so zlatom a EnErgo.
Práveže energiu podľa potreby samoriadenia trhu buď dovyrobíš, alebo budú výroba a služby(oikonomos) stagnovať, resp. pri nedostatku energie sa automaticky obmedzujú.
Nechápeš, že množstvo energie, ktorá je reálne k dispozícii je proste práve proporcionálne potrebám trhu.
O to práve ide.
Manipulácia trhu tímy hajzlíkmi by bolo o nie nevýznamný kus komplikovanejšia.

Problém s "nedostatkom obeživa" jednoducho pri EnErgu v princípe nemôže nastať.
Nastal by, keby sme sa vrátili niekde do stredoveku a prestali používať sTroje. Keby pomer ich používania vo vzťahu k biologickej energii svalov ľudí a zvierat začal padať. Dnes cca. 95/5.

Tým smerom snáď ale nemáme úmysel ísť.
Načo by potom dreli generácie našich predkov?
V hrobe by sa obracali.. nad sprostosťou potomkov svojich!!
Oni tú možnosť nemali.
My ju máme.
Okrem iného.

Tzv. "zelená energia" rozhodne zelenou nie je.
Skôr ešte o kus temnejšou ako samotné najčernejšie uhlie, či ropa.
To ako inžinier ale isto vieš vyrátať aj sám..
Ide ale o ďalšiu náväznú tému, čo sme tiež rozoberali aj na Zvedavcovi.

Re: Re: Re: Re: Každý systém ....

Oracle 911 | 30.12.2013

Udo dávam Vám kredit za to, že Vám ide teória plánovania/manažmentu a filozofia života, ale technológií bárs (podľa mňa) nerozumiete.

Dôvod jednoduchý, pri energomene nedostatok obeživa a tým pádom jej koniec ako medzinárodnej meny môže nastať 2 resp. 3 spôsobmi:
-dôjde ropa a plyn, resp. rapídne sa obmedzí jej dostupnosť(dačo sa prihodí napr. vojna, alebo prírodná katastrofa) a existujúce zdroje nebudú môcť vykryť pohľadávku na 100%;
-budeme nútený prejsť na decentralizované resp. menej centralizované siete;
-kombinácia týchto dvoch možností.

Ide mi o to, že pri decentralizovaných sietiach nemôžete posielať elektrickú energiu neobmedzene k spotrebiteľovi napr. z Česka do Španielska a keď sa obmedzí prístup k rope a k plynu, tak tepelné elektrárne, teplárne na ropu a plyn a doprava majú problémy (viem krajiny majú strategické zásoby, ale nerobil by som ilúzie).

Zelená energia je asi tak zelená ako český politik Čech, len podľa mena a v tomto s Vami súhlasím.

Ďalšia vec, zlatom sa dá manipulovať len keď ju máte resp. ľudia veria že ju máte a kameň úrazu je Čínsky a Ruský hlad po zlate, tieto dva subjekty vyprázdňujú sklady západniarov nevídanou rýchlosťou, dôjde západu zlato tak všelijaké fondy a banky majú 2 možnosti ako uspokojiť investorov a kupcov:
-peňažné vyrovnanie;
-dodať zlatom potiahnutý volfrám.

1. možnosť nezostane bez odozvy, hlavne keď to urobí veľký subjekt (JP Morgan Chase priznať farbu, aj napriek tomu že sú podozrenia ohľadom toho, že ráta aj prechodne uskladnené čínske zlato medzi svoje zásoby) a potom sa budú diať veci.
2. možnosť je tiež nebezpečná v tom, že spustí nevídanú lavínu lavínu hromadných trestných žalôb u súkromných subjektov alebo Čínsku odozvu, keď nákupca bol v zamestnaní Číňanov či kombináciu týchto dvoch.

Re: Re: Re: Re: Re: Každý systém ....

udo | 30.12.2013

Oracle, ja mám inak práve to technické vzdelanie :)
Patrím k absolventom STU Sjf.
I keď netvrdím, že sa aj v technických veciach nemôžem mýliť.
Ostatne techné znamená ako hellénizmus
po slovensky "remeslo", "prax"..ak sa dobre pamätám..
Aj môj oco sa ešte učil grécky..

Nazad k téme..
Teda navrhujete tak masívnu deformáciu trhu,
že zlato, ktoré prakticky v dnešných množstvách vôbec nepotrebujete(a jeho cena by mala za štandardných okolností zdravej ekonomiky niekoľkonásobne padnúť), by namiesto toho
malo o rádovo tisíce percent zvýšiť svoju cenu oproti ostatným komoditám? Tak to ma podrž..
Postaviť trh na ešte väčśej fikcii, ako dnes?

Tí, čo rušili B-W dohodu, dobre vedeli, že objektívne nezodpovedá potrebám reálnej ekonomiky.
Max. do 50 rokov 20.stor.
NIE DLHŠIE.
To, že daný jav zasa raz chytro zneužili, je druhá vec.
Vypočítané to bolo dávno, veľmi dávno.
Dávno viemaj to, že bývalé kňažské kulty neobsahovali len užitočných negramotných i-adiotés.

Funkčnosť zlatého štandardu je proste časovo obmedzená.
Po nástupe technologizácie, t.j. keď sa vám oba spomínané goniometrické grafy pretnú(presnejšie postautosynchronizačne, lebo rezonančný stav bol prekročený dostatočne rýchlo), je zlato ekonomicky ako invariant masovo nepoužiteľné. Viď aj publikáciu MIM.
Jednostlivé aspekty daného socio-naturálneho javu sme aj tu rozoberali "do aleluja".

Aj lokálne by u zlatého invariantu, išlo o dosť krátkodobé riešenie.
Presne ako píšete, dojde totiž k odsaniu podľa potreby mocnejšou technologicko-energetickou konkurenciu.

Poďme teda ďalej..
K námietkam ohľadom "životnosti" energomeny:
Zhodli sme sa teda, že pseudozelené energie zatiaľ riešením nie sú(celková účinnosť spolu s energoefektivitou..t.j. pomer celkovo za životnosť vyrobenej a do výroby zariadenia investovanej energie po započítaní VŠETKÝCH položiek bez dotácii)..takže decentralizácia je proste aj tu aktuálnymi technologicko-ekonomickými faktormi objektívne obmedzená.

Podrobnosti spôsobu výpočtu rentability veľkosti fosílnych a hydro- a ďalších typov generátorov tu asi nebudem rozpisovať. Ak ste robil na nejakých projektoch, asi viete, ako sa v tomto zmysle jednoducho selsky a efektívne k tomu štandardne pristupuje.. v podstate aj pre technických laikov ohľadom základnej orientácie dlhodobej zmysluplnosti projektu.
V skratke pre obraz k marginu(ohraničeniu):
Minielektrárnička za každým domom je z ekonomického hľadiska(náklady) rovnaká blbosť, ako voziť solár zo sahary(straty na odpore v drátoch,..atď).
Vieme predsa, čo robí narazový vietor na nemeckých morských veterných farmách napr. s českou prenosovou sústavou. Ide proste v danom masovom prevedení o technickú šialenosť. tá prasačina môze vzniknúť len v úchylnej gebuli bankára, pseudo-ekonóma, -právnika, filozofa,..v skratke pseudo-humanistu.
Existuje samozrejme aj skutočné právo, filozofia, ekonomika, zaoberajúce sa modelovaním a predikciou, no vieme, že ich robia technickí engineers.

re:Koniec fosílnych palív..
..isto, jadro je z morálneho hľadiska v dnešnom prevedení stále ešte tieź problém..
O iných dostupných a z hľadiska dnešných potrieb takmer "nekonečných" zdrojoch sme sa tu tiež bavili. Ako technik isto viete, aký potenciál má len to naše atmosferické dynamo, v ktorom žijeme..Otázka je, čo s tým, ak chápete kam mierim..

Objektívny morálny aspekt, uholný kameň energetickej politiky(základu ekonomiky):
Ide samozrejme zasa raz aj o politicko-morálne rozhodnutia a obnovenie trestno-právnej zodpovednosti za zneužívanie patentového práva. Za jeho absurdizáciu, za čo sa nám celá Ázia už nejaké to desaťročie oprávnene rehoce. Spolu s úrokom ide u patent(át)ovej neprávosti, celého tzv.autorského systému o hromadnú sepuku našej kultúry..a dlhodobú efektívnu genocídu populácie chytenej do pasce filozofie egoizmu, ktorá sa prejavuje aj vyššie uvedeným spôsobom.

Pravdou je, že pokiaľ by ste dnes ako kulturologický inžinier dopustil prístup k z dnešného pohľadu prakticky neobmedzeným zdrojom energie, ceny síce klesnú na nulu a dostanete nejaký druh komunizmu, alebo ako to nazvete, no zároveň hrozí efekt zožrania planéty kobylkami"..

..a sme zasa pri filozofickom modelovaní praktického sociálneho inžinierstva. preto kolegovia navrhli ako možné riešenie distribúciu DVTR, KSB namiesto tzv. biblických derivátov(od marxizmu po všelijaké psudorelígie a konzum). No možno už sú, budú aj lepšie alternatívy. Ja, my o lepších, funkčnejších zatiaľ ale nevieme.
Tu zatiaľ končím..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Každý systém ....

Pe-tri | 30.12.2013

Syntéza nového směnného prostředku je:
1.věcí společenských priorit v centralizovaných režimech, které jim dávají praktickou podobu. Vždy ji řeší ten, kdo řeší řízení společnosti na vyšších úrovních řízení (měna/finance slouží ideologii a konceptu stejně jako zákony ...). A to víme že je někdo hodně blízký GP. Takže neděláme účet (jakékoliv řešení) bez hostinského ?

nebo

2.věcí decentralizovaných aktivit zespoda, tedy řešení, která nemá GP pod kontrolou. A zde opětovně upozorňuji na potenciál kryptoměn typu bitcoin. Povrchní odmítání či chápání na úrovni Ponziho schéma je založeno na neznalosti podstaty. Umožňuje totiž řešit to co tady nikdy v historii nebylo - nepotřebnost jakéhokoliv zúčtovacího centra, bankovních účtů, emitentů, poskytovatelů úvěrů, akumulaci kapitálu atd. Kryptoměny mají potenciál být tou finanční inovací, která by sama o sobě dokázala zamávat s úrokovým konceptem GP.
Zkuste si jen představit že všechny vaše peníze (směnnou kapacitu/bohatství) máte již jednou provždy ve svých rukou (kdykoliv a kdekoliv po celé planetě likvidní) a nikdo Vám není schopen manipulovat s jejich kupní/směnnou silou a zapomeňte na hledání podkladových aktiv. To je myšlení z minulého století.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Každý systém ....

udo | 30.12.2013

re: decentralizovaný model..
Je predsa tiež riadený.
Vieme, že "neriadené" systémy tak v prírode, ako v spoločnosti proste neexistuju. Ide len o teoretickú absurdnú extrémnu abstrakciu. Podobne, ako "NIČ", priestor bez hmoty, či hmota bez formy, energia bez hmoty(nosiča), "Nezávislosť" a pod..

Pome teda k realite.
Proces globalizácie je prakticky zavŕšený.
Objektívne pravidlo systémovej konvergencie Vám asi niečo hovorí, či? Nezávislosť je teda tiež blud. Vždy ste v interakcii(vzájomnej väčšej, či menšej závislosti) so svojim okolím.

Máte v rukách elegantný a veľmi efektívny nástroj riadenia globálnej ekonomiky a vy ho len tak zahodíte?
Zahodiť nôž v lese?
Zahodiť čutoru len preto, že momentálne je hoc aj takmer prázdna?
Garantujem Vám, že niekto iný ho-ju zodvihne, alebo ho-ju niečim nahradí..
Spátky do lesú a na stromy je neľudské v tomto zmysle.

Isto..som za "decentralizáciu", ale gramotnú.
Pozrite kapitolu 13.7 DVTR a modely samoriadenia modernej spolocnosti.
Kryptomien a kamienkov môže mať hoc aj každá dedina, rodina koľko chce. O tem žádná..

Ako ale chcete riešiť výzvy globálneho trhu =
1.prostriedku zvyšovania štandardu základného materiálneho zabezpečenia populácie
2.prostriedku aj na vytváranie primeraného konsenzuálneho nadštandardu(povedzme "luxusu") pre objektívne záslužnejších?

Chcete azda negovať nos medzi očami?
Čo ho nepotrebujete?
Tisíce generácii našich predkov pracovali, aby sme sa my mali lepšie. Nie všetko je super, no máme právo to zlepšiť a nie zahodiťtak pre seba, ako pre ďalšie generácie.
Za dnešný stupeň evolúcie kultúry myslenia nesieme zodpovednosť my.
Buď sa necháme ďalej ojebabrávať, alebo..zavedieme konkurenciu aj do monopolu globálneho konceptuálneho manažmentu.
Der Tag ist da..Zeitgesetz..keď prenesene chcete, aj Geist..

Lokálna politika, je vždy podriadená gobálnej..úrovni, miere chápania objektívnej reality.
Časíky, Ježe, Buky, LETsystémy všeho druhu,
avšak celoplanetárne otázky sa neobídu
bez invariantu jedného kruhu.

Chybový vektor riadenia gobálnej ekonomiky je vektor cien.
Keď ceny rastú, kvalita riadenia padá..
a vieme, čo čaká jelitá, ktoré neplnia si naše práva?
v gramotnej spolo-cnosti gril,
toť otázok oviec byvších káva.

Peniaze samy o sebe komoditou nie sú,
no ich naviazanie na ENErgo garantuje
ich celkovo objektívne potrebám ekonomiky adekvátne množstvo.
Toľko k predpokladom, rámcovým podmienkam realizácie cieľov praktickej celospoločensky prospešnej ekonomiky.
Ďalej odstrániť už len systémovú krádež tzv. úrokom.
Dnes nie je kam ujsť.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Každý systém ....

Pe-tri | 31.12.2013

Přiznávám, že v tomto případě Vaší argumentaci moc nerozumím. Možná proto, že máme různou výchozí představu o tom, co to, samozřejmě globálně fungující, kryptoměna vlastně je (možná je kryptoměna nesprávný pojem, který navádí mylně jej chápat jako lokální pokus o decentralizovanou emisi jakéhosi virtuálního nic). Možná proto, že se na rozdíl od Vás nedomnívám, že globální proces je završen (spíš si myslím že je stále v běhu a do cíle pořád daleko). Možná proto že se nedomnívám, že množství směnného prostředku musí být vázáno na nějakou komoditu v nějakém funkčním vztahu. Možná proto, že se nedomnívám, že (prakticky vzato, teoreticky možná ano) je decentralizovaná aktivita mas řízeným procesem (ani GP ji není schopen mít pod kontrolou). Možná proto, že se nedomnívám, že zavedení kryptoměny je zbavení se civilizačního výdobytku, ale naopak je jeho vycizelovanou podobou. Možná proto, že se mýlím.
Výzvy globálního trhu ?
ad1. Copak je směnný prostředek nástrojem zvyšování standardu materiálního zabezpečení populace ? Není jím spíše zvyšování efektivnosti správy společenského života (samozřejmě včetně organizování veškeré produkce) obecně, abych tak řekl ? Směna je pak pouze o redistribuci tohoto "společně lidstvem vyprodukovaného" materiálního zabezpečení a služeb mezi jeho uživateli v míře množství individuálně vlastněného, mezi uživateli plně penetrovaného směnného prostředku (deflační kryptoměny), který lze libovolně rozmělňovat úměrně nárůstu objemu směňovaných materiálních statků.
ad2. nadstandard je zas jen o tom, kolik směnného prostředku kdo vlastní. Jinak řečeno, kolik vlastní produkce (nebo práce) na trhu směnil a v jakém kurzu (nějaké vlastní aktivity za jednotku kryptoměny) tak dobrovolně učinil.
ad. úroky - kryptoměnu z principu nelze půjčovat. Veškeré transakce jsou z principu anonymní, neidentifikovatelné a tudíž i nezdanitelné.

Navrhuji přečíst si toto:
http://www.mises.cz/clanky/bitcoin-pro-zacatecniky-1014.aspx

Jinak díky za reakci prospěšnou k oddělování zrna od plev.

Re: Každý systém ....

udo | 31.12.2013

V čom konkrétne s Vami 1.súhlasím a v 2.čom nie a 3.prečo,
čo 4.navrhujem-e

Ano, zasa to nešťastie odlišnej terminológie..
rovnakých obrazov(lat."Foriem", pojmov) no inak nakódovaných(slovom, písmom, hudbou, tele..), "termin" pre ich prenos In-Formáciu..spôsobujúcej nedorozumenia, ba niekedy až vojny pri objektívne identických, spoločných cieľových vektoroch.
Background metódy falošného DEI(Divide Et Impera)..

Kryptomeny, či alternatívne meny, ako som spomínal niektoré, čo na Slovensku a inde už dlhodobo existujú("J"=Jez-cca.15 rokov skúseností, "C"=Casik - cca.7 rokov)..a iné LET-systemy, ako občianske samoriadené-prevádzkované alternatívy oficiálnemu súkromnému Jewro úzko-tlstých kocúrov, klanových jelit známej Üb(v)erbanksterskej organizácie fasci-novaného Nadrabinátu..Vyššieho rabinátu.. Oka Kyklopa..slepého

Isto, schopnosť predikcie oko stratilo, tiež sme to rozoberali aj v DVTR dostatočne podrobne.
Len sa snaží Panicky korigovať. "Čas" ich dobehol a predbehol.
Utekajú za ním a keď sa zastaví
rozbijú si nosy, čelá svoje na ňom..

Skúsim opraviť termín teda:
Ja som nepísal o globálnych procesoch, ako kategórii,
ale o konkrétnom procese globalizácie, ktorý v podstate JE zavŕšený. Globálna vláda objektívne(aj keď zatiaľ ticho) existuje, akurát si nekoná svoje všeobecne občianske povinnosti a pracuje stále ešte hlavne pre záujmy spomínanej úzkej "tradične" klanovo-fašistickej elity(lat. symbo moci klanu ="fasca" prútov a dvojitej sekery), mafie(symbol konskej hlavy, osedlaného koňa, stáda, davu). Tzv. židia, murári, oligarchovia a pod v tej pyramídovej hre s nenulovou sumou hrajú každý svoju(väčšinou nejakú čiastkovo-výpalnícku) rolu, no logicky nie sú oným slepým okom.
Otázkou zostáva, čo s tým ako občania EU, Svetoobćania urobíme, keď už o tom vieme?

Kontrola GP je štatistická a nikdy nie úplná.
Ani nikdy nebola a logicky nemôže byť jeho cieľom.
Tak sprostí nie sú, to rozumne prenechávajú 3.-triednym "konšpirátorom".
Vždy ide o "do-statočnosť" vzhľadom na danú situáciu a
nikdy nie o "dokonalosť", Tú prenechajme radšej "Bohu"
..ak existuje..(osobne si myslím, že pravdepodobne skôr existuje, ako nie).

Pravdu máte v tom, že množstvo rôznych lokálnych mien v rôznych formách, či jeden globálny menový konsenzus, alebo čiastkové(či do-časné) kompromisy oboch modelov sú druho-, resp. treťo-radé..oba a aj iné známe modely majú spoločný menovateľ: Morálku(Kultúru myslenia).

V tomto zmysle predbiehate dobu PeTri.
Morálka je vždy logicky devastovaná ako prvá už v rámci inFormačne "palebnej prípravy" akvirovaného územia, či mysle na "misiu" vyvolených otrokov, ak chápete..
Inak EgoStar-ci ani konať nemôžu.
Raz sa môžno budeme môcť hrať aj s experimentami Vašeho návrhu, no dnes, keď ZATIAĽ máme neDostatok nie len Morálky, no aj Energie, nemôžme sa hrať, ilúzii podliehať, že tomu tak nie je..
Bolo by to pre našu civilizáciu, kultúru, deti, vnukov.. pravdepodobne fatálne..
Morálku a mieru chápania objektívnej reality sa snažíme okrem iného dvíhať aj týmto webom..

Pýtam sa:
Je objektívne energia s ďalekým odstupom na burze obchodovanou komoditou č.1,
obsiahnutou masívne vo všetkých produktoch a službách?
Môžete ju zmeniť za ľubovoľný produkt, službu?
Je nahraditeľná?
..toľko k niekoľkým objektívnym podmienkam potreby globálno-lokálneho invariantu v dnešnej dobe.

AK budete mať teda všade dostatok energie, prístup k nejakým jej dostupným takmer neobmedzeným zdrojom, môžeme sa baviť aj o globálnej "nekrytej mene", naviazanej úmerne na vývoj potrieb ekonomiky. Inak budete musieť akúkoľvek menu deFacto stále meniť na EnErgo, čo zodpovedá podstatou krytím danej meny energiou(napr. v kWh). Aj keď sa budeme naoko hrať, že tomu tak nie je, bude tomu tak. Najneskôr vaše decká Vás o tom presvedčia, keď im bude zima, budú chcieť jesť a pod..
iLúzie sú v tomto zmyse naozaj dlhodobo nezdravé. Buď vám producent, majiteľ tej energie na kšeft pristúpi, alebo nie. Čiže v konečnom dôsledku oni(majitelia) budú rozhodovať o akceptovateľnosti vašej miestnej meny, alebo nie. A že by zrazu prestali vytvárať mono-poly? Pri dnes prevažujúcej morálke? 
Asi chápete, akm mierim..

V Bitcoine inak vidím okrem pozitív aj viacero mierne povedané komplikácii,
aj keď je možno bezpečnejší, ako podvodný dnešný úzko privátny finančno-teroristický fiat money systém. No kto ho vymyslel, snaží sa, či bude sa snažiť, ho ako príležitosť osedlať?
To je ale na dlhšie a ďalšiu náväznú tému..(rel..bitcoin: okrem pozitív dnes stále ešte žiaľ potrebnej anonymity a pod...skôr tzv.digging a spotreba hlucho-výpočtovej kapacity a energie, zvyšovanie nákladov, trochu pyramídová preferencia skorších diggerov, nenaviazanosť na potreby reálnej ekonomiky atď, atď..)

Buďme teda bdelí, triezvo uvažujme!
Proste hľadajme a nachádzajme stále lepšie gobálne funkčné riešenia,
bo lokálne budú(ako sme sa bavili) nevyhnutne jemu podriadené a nikdy nie naopak.
AK chcete lokálne funkčné riešenie, musíte sa proste napojiť,
chápať globálne, pre zvolenú oblasť objektívne dominujúce procesy.
Potom sa môže dokonca vaša mena stať globálnou.
Všetko v prírode je v istom zmysle expanzívne, pozitívno-konkurenčne nastavené.
Ak to ignorujete, lepšia alternatíva Vás skôr či neskôr proste dobehne.
Tiež objektívny proces, ako iné popísané aj v spomínanej analytickej práci DVTR.

Potichu, alebo nahlas..inak vás teda ich ozvena vždy dobehne, zobudí PeTri.
A vieme, že nie vždy je to, čo sa Vám snívalo, realitou.
Hlavne po žúre, opíjaní sa trebárs aj intelektom, či eMociámi.

Pravdu máte aj v tom že (z)mena, obeživo je len jedným z prostriedkov
matheriáneho zabezpečovania populácie.

Dik tiež za osev..i preosievanie tej úrody.

Opakujem:
Bitcoin a podobná celá paleta riešení je fajn,
No nie nadarmo sa hovorí:
“Mysli globálne, konaj lokálne”
Zohľadnime ľudové múdrosti, predkov.

V čom by ste teda so mnou mohol súhlasiť
a čo ďalšie ešte nerozumiete?
..že by sme protodialektické princípy zachovali..

Re: Re: Každý systém ....

Pe-tri | 31.12.2013

Díky za reakci. Tak dnes již jen pár stručných poznámek. Konsensus je již nadohled:)

ad. globální proces(y). Globalizace má mnoho aspektů, souhlasím s existencí řídící struktury (globální vlády) a jejím působením, můj úhel pohledu je dán tím, jak daleko jsou od cíle a tam dle mne ještě nejsou, pokud za něj nebudeme chápat rozvoj Kazachstánu (Astana za dva roky znásobila počet obyvatel). Určitě víte kam tím mířím. Pokud většina populace bude vědět o co jde, tipuji, že řešení přijde zespodu (nějaká modernější verze defenestrace?).

ad. syntéza měny. S Vašim teoretickým přístupem v podstatě souhlasím, je tu ale jedno ale. Je jím problematika implementace. Jakékoliv řízené řešení (a energo varianta je určitě dobré řešení a rozumím tomu, proč hovoříte o nutnosti jejího alespoň dočasného krytí elektřinou) vyžaduje subjekt řízení, který musí být jednak cílově orientován, druhak mocensky schopen implementaci zrealizovat. A kdo dnes jiný než GP (při akceptování vší jeho slábnoucí pozice) je toho schopen ? BRICS ? Možná. Řekl bych, že tohle budeme vědět už v novém roce 2014.
Alternativa k řízené implementaci je implementace, kterou bych pracovně nazval "spontánní". A tou je aktuálně probíhající (cca 5 rokem, takže nikoliv jen teoretická možnost) penetrace bitcoinu do celosvětové ekonomické reality. Zatím to vypadá tak, že toto celosvětové tsunami (decentralizovaný a reálně probíhající projev odporu k banksterům a jejich podvodnému, souhlas že svět terorizujícímu centrálnímu bankovnictví) už nepůjde zastavit. A tito uživatelé (a jejich trvale narůstající trend) neřeší souvislosti ani předpoklady úspěšnosti, prostě to stále intenzívněji (z důvodů výhodnosti) každodenně používají a objemy transakcí to jasně dokladují. Ale zatím taky nejsem ještě plně na pozicích, že by to nebylo možné zvrátit, byť jedinou praktickou cestou k tomu je vypnout internet. Bitcoin není lokální řešení, je to řešení celosvětové, nechci tedy použít pojem globální, abych nevyvolal nedorozumění ohledně vztahu ke globalizaci, coby cílevědomému procesu pod správou GP.

Probíhající on-line transakce možno sledovat třeba zde: https://blockchain.info/

ad.bdělost a lokální jednání. Zde naprostý souhlas, takže není na čase začít za své lokální aktivity akceptovat (podpořit) "globální", či lépe řečeno - od banksterů osvobozující - bitcoin? Alespoň do výše toho, co si individuálně můžeme dovolit ztratit ?

Jsem fakt tak velký snílek ? Nebo nedoceňujeme rozjetý vlak ?

Ještě jednou díky za probíhající komu-nikaci a přeji vše nejlepší do dalšího roku, osobně Vám i všem ostatním leva-neťákům s adminem Hoxem v čele.

Pe-tri

Re: Re: Re: Každý systém ....

popolvár | 31.12.2013

Bitcoin... raz som sa pustil do studovania materiálov ohladom bitcoinu, potom som to nechal tak, takze moje poznatky ohladom bitcoinu sú neucelené...
Avsak, co som si zapamätal (ak chybne, tak prosím, opravte ma):
1. uvazuje sa, ze "emisia", pocet bitcoinov bude obmedzený a nebude sa navysovat. Cize, kto do toho nevstúpi do urcitého casu, tak je "mimo hry" - tým pádom to nemôze byt aspirant na globálny zmenný prostriedok, ale len moznost urcitého okruhu jedincov ako uniknút zdanovaniu, exekúciam a do urcitej miery ignorácia, ci sabotovanie fiat money. Ale neviem o tom, zeby som si s bitcoinom mohol kúpit chleba, atd.
2. naviazat lokálne meny na bitcoin, ako celosvetový zmenný prostriedok? Co to je vlastne bitcoin, je to nieco virtuálne, nieco co vzniklo z coho? Co reálne, "hmatatelné" je za tým?
3. v súvislosti s bodom 1 (obmedzené mnozstvo) bitcoin nemôze reálne zodpovedat a plynule nadväzovat na potreby ekonomiky.

precítal som si dost vela rôznych názorov na vselijaké meny, zúctovacie systémy, lokálne meny, atd... zlatý standart...
Zatial výhladovo na aktuálne problémy s existujúcimi fiat money a potrebami ekonomík, jak celosvetovej, tak lokálnych na najblizsie desatrocia sa javí aspon pre mna nalepsím energoinvariant...
Co je výhodnejsie, ci to, alebo ci nieco iné - o tom môzme polemizovat... Ale co bude zavedené ako prvé, myslím, ze uz sú programy a postupy dávno pripravené... Otázkou je, kto preberie iniciatívu, odkial vietor zaduje a ... po ovocí spoznás ho...

Re: Re: Re: Re: Každý systém ....

Pe-tri | 01.01.2014

Díky za dotaz. Pokusím se odpovědět.

ad. emise btc. Tím, že je nevyhnutný konec vytěžení (alá vytištění poslední bankovky) všech btc, není vůbec řečeno, že je limitován počet uživatelů tohoto směnného prostředku. Je tím dáno pouze to, že jak bude celosvětově narůstat počet uživatelů, tedy poroste po btc poptávka, poroste jejich kurz vůči ostatním okolním měnám (směnným prostředkům) a tedy poroste jejich jednotková kupní síla. To samozřejmě znamená, že na pořízení jedné a té samé protislužby či produktu, bude postupně stačit menší počet btc. A to se už teď fakticky děje. Např. dnes si za 1 btc si můžete reálně pořídit třeba nějaký počítač. Za rok vám na tentýž počítač bude stačit 0,1 btc a za tři roky možná jen jeden mili btc. Tímto mechanismem je zabezpečena tržně-automatická, centrálně neřízená, potřeba vyrovnávání objemu potřebných směnných prostředků objemu směňovaných produktů a služeb. V tomto smyslu je měny v podobě btc k dispozici libovolně potřebné množství bez toho, aby jejich nárůst znamenal znehodnocování v podobě inflace, ale naopak zhodnocování v podobě deflace. Samozřejmě se předpokládá paralelní chod btc s jakýmikoliv centrálně i lokálně spravovanými měnani, vůči nimž se bude kurz btc tržně konformním způsobem vztahovat. Do do nějakých 30-let tu ale může být jen btc (nebo nějaká jeho ideová obdoba).

ad. chleba. Ano, dnes taky nevím o tom, že by nějaká pekárna přistoupila na směnu svých produktů za btc. To ale neznamená, že se již teď někde neobjevil prozíravější pekárenský manažer, který třeba od příštího měsíce, začne btc přijímat. Samozřejmě paralelně vedle běžné měny. A udělá to v okamžiku, kdy jeho klíčový dodavatel mouky začne rovněž přijímat btc za svoji produkci atd.. Proto mluvím o penetračním procesu, coby již automaticky probíhajícím implementačním obdobím (tsunami), které může trvat klidně desítky let, paralelně s jakýmikoliv centrálně i lokálně řízenými snahami o nahrazení stávající zlodějny.

ad. podstata btc. Lze to vysvětlit z různého úhlu pohledu a potřeby detailně pochopit podstatu. Hmatatelně/podkladově je za tím totéž, co je za dnešními fiat money, tj. prostý fakt toho, že btc kdykoliv směním za to co aktuálně potřebuji či chci. Fyzicky to je prostředek závislý na funkčnosti internetu, kdy jednotliví uživatelé si jakoby sami ověřují platnost transakcí. Jak existuje digitální podpis ("jaksi zformované" nuly a jedničky do podoby jednoznačně identifikující svého majitel, tak i btc jsou ("jaksi zformované" nuly a jedničky do podoby jednoznačně potvrzující ostatním (trhu, prodávajícím) adekvátní kupní sílu svého majitele/nakupujícícho resp., oprávněnost jeho nákupu/směny mého produktu či služby).

ad. výhodnost a zavedení. Ano problém implementace má jakékoliv, kýmkoliv centrálně zaváděné řešení. Toto centrální zavádění/vnucování je však vždy závislé na přístupu uživatelů. Kolik technicky lepších řešení než jiných nebylo do praxe zavedeno jen proto, že ho uživatelé nepřijali - jak víme mnoho. A když budou uživatelé proti (z jakýchkoliv důvodů), bude nezbytná implementační/donucovací síla nebo řešení padne. Implementace btc nepředpokládá centrální implementaci, buď uspěje, protože jej uživatelé budou dobrovolně přijímat jako elegantní řešení svých problémů (s banksterským finančním environmentem) nebo neuspěje jako cokoliv jiného. Zabít jej proti vůli uživatelů půjde jen velmi velkými náklady, jestli vůbec (btc umí žít i v ilegalitě, ale ne bez internetu, ten je pro něj totéž, co voda pro ryby).

Re: Re: Re: Každý systém ....

udo | 31.12.2013

Tu Súhlas.

Hej, aj BRICS si už takto vzájomne čiastočne účtuje..

Re: Riadenie globalizácie a GP.
Upresním..
Áno, tzv.GP tento objektívny proces dnes už neriadia.
Iba sa o to subjektívne snažia.
Objektívne prakticky klesli na ašpirantov.
Dôvody straty kontroly sme si vysvetľovali..
..ale pomerne dlho ho viac-menej úspešne riadili..to je pravda.
..a ako praktickí politici sa máme od nich aj učiť.
Rovnako ako technológie výkonu moci tzv.židov a iných mafiánskych organizácii.
Následne tie násTroje použiť pre dobro celej populácie. Mená sú nepodstatné.

Ak dostatočne chápete realitu, kľudne používajte, vytvárajte lokálne a globálne meny,
obchodujte hoc aj po celom svete.
Naväzujte vzťahy, kontakt, vymieňajt myšlienky.
Veď aj preto je zem guľatá, spoločná loď.
Raz bude aj tak len jeden kapitán a ak nebude konať pre dobro posádky..hostí, bude aj tak vždy vymenený. Len aby to netrvalo zasa zbytočne tisíce rokov a desiatky..možno stovky premárnených životov.
Bezpečnostné pravidlá, Miery Vis Maior sú nie zle nastavené..
A metodika systematického odhad Jeho cieľov(DVTR) sa javí byť
jedným zo základných kritérii zdravého rozvoja spoloCnosti..
no to by sme už išli ďalej..

Realitu však treba mať vždy na pamäti.
Len o to mi išlo. Aby ste aj lokálnu ekonomiku neviedli zasa z nevedomosti do závislosti na štátoch,
či káporáciách, zatiaľ kontrolujúcich energetiku.
Energo je samozrejme vzhľadom na situáciu pre nás nie úplne výhodné.
Skôr pre exportérov, ako sme sa bavili. Aj tu asi viete, kam mierim.
Dnes, keď naše štáty podvodom získali do rúk správcovia klubov
globálneho banksterského terorizmu
a zneužívajú existujúci byrokratický aparát(našich spoluobčanov) na výpalníctvo,
je pre zodpovedne mysliaceho občana dilemou napr. morálnou dilemou aj to,
či vôbec, resp. do akej miery platiť dane, odvody..= dávať do rúk zbrane teroristom?

Platiť ešte aj náboje vlastnej popravčej čate?
Keď dnes iba zlomok vybraných peňazí(podielov štátnych firiem, práce ľudí,..) ide na účely ktoré má ísť(zdravotníctvo, dôchodky, sociálne programy) a väčšína, väčšina ide na "obsluhu" fiktívneho, neexistujúceho štátneho dlhu z úžernícky požičaných neexistujucich peňazí..
T.j. na vedenie finančných, mediálnych, drogových a iných operácii gobálneho
terorizmu najstaršej mafie..financovať a zúčastňovať sa na občanmi neschválených
a navyše ilegálnych zahraničných vojenských operáciách a pod.

Áno, tzv. boj proti korupcí je len závesom na pódiu, ktorí má skryť skutočných aktérov nadstraníckej a nadbankovej samozvanej zberby, mafie úchylákov a masových vrahov.

V tomto zmyse teda kľudne používajte zatiaľ hoc aj ten Bitcoin, či zlato, no neprestávajte zo získaného času a materiálneho zabezpečenia vzdelávať svojich blízkych a známych.
Kde uvidíte kdekoľvek uši, oči otvorené, primerane podávajte inFormáciu ďalej
a hľadajte spolu cesty k lepšej celostnej spoloCnosti, sveDomiu.
Pamätajte, že keď sa spolo-cnosť bude mať lepšie, aj vy sa budete mať lepšie..
No opačne to už až tak neplatí.
Tak, ako účel nesvätÍ, ale svätIA prostriedky..

Podobne všetko objektívne dobré(najlepšie vzhľadom na Mieru Vašej morálky a Vašeho chápania chodu sveta) do noveho roku tak Vám PeTri, ako aj ostatným, čo to čítajú.
Držte sa
u.

Re: Re: Re: Re: Každý systém ....

Pe-tri | 01.01.2014

Dík za hezké a moudré shrnutí. Podepisuji a připojuji se k Vašim slovům.

P.

Re: Re: Re: Re: Re: Každý systém ....

udo | 01.01.2014

Dik, podobne..
Malá oprava k tým obetiam kulto-finančného terorizmu..
Ide o desiatky a stovky MILIÓNOV..

A kľudne používajte mieste hoc aj obilie, vodu, či zlato, alebo železo a podobne.. na platenie. Dnes asi zatiaľ naozaj čo najviac bárter a lokálne meny. Nenaťahovať zbytočne agóniu systému a tlačiť na jeho urýchlenú kľudnú transformáciu čo najfunkčnejšími alternatívnymi systémami. Aj vytestovanie, vyladenie chce svoj čas a tak ho nestrácajme. Je to(budúCnosť) na nás všetkých. Kde vyslovene nemusíme, falošné meny našich vrahov zatiaľ nepoužívajme.

No keď už musím Euro, CZK, Dolár a pod použiť, tak ho samozrejme použijem a zbytočne sa nestresujem, nepanikárim a le sa organizujem. Požívajme ich nástroje podľa stále sa zvyšujúcej miery chápania pre dobro celej populácie v 1.rade.
Tak ich fakticky metodologicky odzbrojujeme a preberáme od pirátov znovu kontrolu nad svojou loďou. Občiansky v kľude a s úsmevom. Aj sranda musí byť. Čím gramotnejšia, tým objektívne väčšia.

V BIOSe má kompas každý,
veď deťmi Otca svojho zostávame navždy.
Preto odpovede na otázky denne,
nachádzame v zrkadle Jeho,
vnútra nášho zmene.

u.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Každý systém ....

Brano | 10.12.2014

paráda ..udo ..aj ja mám STU SjF....a tvrdím že ekonómovia a právnici nikdy nepochopia peniaze...peniaze sú ako voda v hcliadiacom či vykurovacom okruhu...je to naprosto presná analógia..a tú my technici máme 1000% zvládnutú...ekonómovia iba o tom rozprávajú básničky a poučky ale nemajú dunctu ako majú peniaze správne fungovat...napíš mi na orbiv@seznam.cz

Re: Re: Re: Re: Re: Každý systém ....

popolvár | 30.12.2013

" Čínsky a Ruský hlad po zlate, tieto dva subjekty vyprázdňujú sklady západniarov nevídanou rýchlosťou, dôjde západu zlato" - kvôli tomuto nebude ziadny zlatý standart (a ak, tak len velmi, ale velmi krátko)

Re: Re: Re: Re: Re: Každý systém ....

Hox | 30.12.2013

v navrhovaném systému nemůže dojít k nedostatku oběživa z principu, peníze jsou totiž jen informací o tom, co reálně je. A pokud se bavit o imaginárním scénáři, že by došly energonosiče a nebylo z čeho získávat energii pak v tomhle případě by byl nedostatek oběživa posledním problémem lidstva, i kdyby skutečně nastal... mělo by v prvé řadě problém s přežitím. Imaginární scénář proto, že ropa je abiotického původu a Země ji průběžně doplňuje, "oil peak" je jen další lež systému... v Rusku o tom vědí už desítky let, umí například oživit údajně vyčerpané ložisko.

Re: Re: Každý systém ....

Brano | 10.12.2014

Paráda...našiel som dalšieho človeka čo rozumie peniazom...udo...po Hox ovi...
stále sa potvrdzuje že aj takí šikovný ako Oracle911 nerozumia peniazom...

Díky

taurus | 29.12.2013

Hoxi, díky. Teď už snad je každému jasné, že energoinvariant nezvyhodňuje žádnou zemí a je zatím nejspravedlivější variantou. Také odpadá nutnost mít rezervní měnu jednoho, či více států.

Re: Díky

udo | 29.12.2013

Ako prvé..dik aj ja za návrh, zaujímavý model HOX.

re: zvýhodnenie.
Primárne na prvý pohľad tento model redefinovania(transformácie) dnes principiálne katastroficky nastavenej BIS(Bank for International clearing v Basel-Swiss)-banka..ústav pe medzinárodné zúčtovanie..banka bánk neznevýhodňuje nikoho, ale..

..sekundárne nevyhnutne zvýhodňuje..inak intepretované, vysvetlené..motivuje.

Keďže energia v jej rôznych(no vždy na kWh prepočítateľných) formách je jednoznačne s ďalekým odstupom najviac obchodovaná komodita, ten, kto ju produkuje vo väčśom množstve, ako sám spotrebuje, môže ju aj predávať. Priamo, či nepriamo cez energonosiče, alebo "skladovanú" v príslušných výrobkoch.

Kto ju neprodukuje v dostatočnej miere, musí ju zasa nevyhnutne nakupovať. Či už priamo, alebo cez EE("EnErgo").

Čiže, ak túto variantu globálne spravodlivejšieho INVARIANTU chápem správne, zvýhodňuje "tak trochu" "energetických emitentov". Preto nás to privádza späť k modelu spomínaného tzv. Štandardu energozabezpečenia.
Či?

Re: Re: Díky

taurus | 29.12.2013

Tak jako některé státy jsou "vyvinutější", co se výroby energie a průmyslu týče. Pokud nejsou, tak jí stejně musí od někoho nakupovat (takže je to jedno. nezbevyhodňuje je to, budou na tom stejně). Ale, když mají průmysl, a zajíštěný prodej pro svoje výrobky, tak tu energií stejně zhodnotí v ceně svého zboží.
Asi nejde dnes udělat tlustou čáru za tím, který stát čeho za staletí dosáhl, vše zprůměrovat a začit od nůly.

Re: Re: Díky

popolvár | 29.12.2013

no neviem... v článku sa naväzuje na energiu spotrebovávanú, nie produkovanú... týmto sa vyprodukovaná energia nespotrebovaná doma stáva exportným artiklom ako každý iný artikel, či už suroviny, výrobky, služby, atď.
Nadprodukcia energie zvýhodňuje nadproducenta iba v tom zmysle, že má, čo na export... tak ako suroviny /ropu, plyn, rudy.../, produkty s vysokou pridanou hodnotou, či potraviny... A znevýhodňuje tých, čo si energetickú sebestačnosť nezabezpečili, musia to doviezť, ale môžu zaplatiť exportom toho, čo majú naviac... Plus, čo nie je, môže byť, nikto im nebráni si výrobu energie dobudovať, na rozdiel od petrodolára, alebo iných krytí...
Aspoň takto som to v rýchlosti, na prvé prečítanie, pochopil ja...

Re: Re: Re: Díky

Hox | 29.12.2013

souhlas, to je další argument, energonosiče by byly zboží jako každé jiné.

Re: Re: Díky

Hox | 29.12.2013

asi ano. Ale jak tak nad tím přemýšlím, tomuto by se nešlo vyhnout v žádném systému, kromě prohlášení nerostného bohatství jako majetku všech ve stejné míře.. což pravděpodobně také jednou příjde, logika věci k tomu směřuje, ale ještě to nějaký ten pátek potrvá. Na druhou stranu, neřekl bych že je to příliš velká výhra pro dané země nebo problém pro ostatní. I Stalin zakázal vývoz ropy a plynu jakožto strategické suroviny, taky něco chápal... export začal až po jeho smrti. snižuje to motivaci přejít k inovační ekonomice jak správně poukazuješ, asi by bylo na delší diskusi, zda ve standartních podmínkách je to pro danou ekonomiku ve skutečnosti vůbec plus.

Re: Re: Re: Díky

Hox | 29.12.2013

"asi ano" patřilo k "..trochu zvýhodňuje..."

Přidat nový příspěvek