Energoinvariant v praxi

28. 12. 2013

Tento materiál navazuje na článek Finanční systém, peníze, zlato. O energoinvariantu a diskusi pod ním, a na diskusi o energoinvariantu pod článkem Dostatočne všeobecná teória riadenia, 1.časť.

 

Jedna z cest, jak by mohl být energoinvariant zaveden bezkrizově do praxe:
vytvoří se nová měna (například "energo") a nová "cetrální banka", a s tím, že to nebude banka, ale jen clearing house, nebude půjčovat na procenta, nic vlastnit, bude jen poskytovat potřebné služby a fungovat jako nezisková (příspěvková) organizace.

Dále, hlavní body:
1. na území každého státu, který bude do systému zapojen, se bude obchodovat VÝHRADNĚ v jeho domácí měně (každý stát bude mít svou)
2. u "energo clearing house" si budou jednotlivé země kupovat "energo"
3. tyto "energo" jednotky budou sloužit k jedinému účelu, nákupu měny cizího státu, kterou daný stát právě potřebuje
4. kwh budou s tímto spojeny jen v tom smyslu, že budou určovat kurz jednotlivých měn vůči "energo" vzorcem "(množství kwh spotřebované ekonomikou země XYZ) / (počet jednotek měny země XYZ v oběhu)"

hlavní principy fungování nového systému:
- když bude země exportovat, bude prodávat za SVOU měnu (kterou protistrana získá nákupem za energo u "energo clearing house")
- když bude země importovat, bude platit měnou země, ze které pochází zboží / služby. Tuto měnu získá nákupem potřebné měny za "energo" u "clearing house".

Ve výsledky, "energo" bude v praxi sloužit pro jedinou věc: umožnění mezinárodního obchodu bez nějaké rezervní měny, která zvýhodňuje toho, kdo ji emituje, navíc energo ani clearing house nebude patřit nikomu konkrétně, ani nebude zvýhodňovat malé země proti velkým atd.
Elektrická síť a KWH budou mít opravdu jen účel stanovení kurzu jednotlivých domácích měn vůči energo a tím i vůči sobě navzájem.
Za energo samotné si nikdo nikde nic nekoupí, ani se s ním běžný smrtelník nedostane do styku, nebude třeba.

Ještě k tomu, jak se systém rozjede, a jak si budou v praci jednotlivé země obstarávat energo a za něj pak další měny.

Nejprve se otevře clearing house, u kterého si každá země-člen otevře účet. Na něm si za nějakou částku, třeba 10 miliard (korun, rublů, dolarů) koupí odpovídající počet energo podle kurzu stanoveného domluveným způsobem. Bude mít tedy X milionů "energo" na účtu clearing house, a clearing house získá měnu dané země. Takto to provedou všechny země. Tím bude zajištěno, že clearing house bude mít vždy k dispozici dostatek měny daného státu, který budou ostatní země kupovat za svá energa v případě potřeby.

Systém se bude zavádět pravděpodobně postupně, prvními kandidáty jsou asi země Celní unie. Systém je v pořádku i v tom směru, že se k němu může kdykoliv bez jakýchkoliv negativních účinků nebo nevýhod pro sebe připojit další účastník.


Všimněte si, že se nejedná o "energoinvariant" ve smyslu "dolar krytý saudskou ropou", "rubl krytý ropou a plynem" apod., protože při určování síly konkrétní měny se nebere v úvahu, kolik má daná země ropy, plynu, zlata atd., ale množství energie, spotřebované ekonomikou daného státu. (technická otázka je, zda by bylo třeba zjišťovat možství energie spotřebované v produktivní sféřy, nebo zda jsou ostatní složky zanedbatelné)

jinými slovy, síla dané měny by odrážela energovybavenost (energonasycenost) ekonomiky, protože produktivita práce je dnes přímo úměrná energovybavenosti pracovního místa - 85-95% procent práce dělají stroje prostřednictvím eletrické energie. Druhým faktorem, ovlivňujícím produktivitu, je kvalita řízení a použité technologie. Toto všechno se však dá zohlednit a nic to nemění na základním vzorci, že síla (produktivita) dané ekonomiky je v přímo úměrná energovybavenosti. (Jedním ze spolehlivých parametrů zjišťování zdraví ekonomiky slouží už mnoho let trend spotřeby energie - například pobaltští "ekonomičtí tygři" zažívali v prvním desetiletí 21. století nominální růst 7-10% ročně, ale už tehdy se dalo ze statistiky spotřeby energie vyvodit, že se jedná o růst spotřeby na dluh, nikoliv reálný růst ekonomiky.)

 

Základní problém, který energoinvariant řeší, je následující: jak vystrojit mezinárodní obchod a finanční systém tak, aby nebyl zvýhodněn ten hráč, který emituje měnu, přijímanou v roli invariantu (dnes stále dolar, ale už ne nadlouho), a aby nebyl příliš zvýhodněn ten, kdo disponuje zásobami nerostných surovin nebo tím, co by bylo prohlášeno za invariant či čím by byl invariant krytý (zlato, ropa, plyn, ...).

 

V první delší diskusi o energoinvariantu zde jsem vyslovil námitky a názor, že ideální měna by neměla být krytá ničím, kromě důvěry účastníků (předpokládá kvalitní řízení emise ze strany státu), a že jediným požadavkem je to, aby měny vždy bylo adekvátní množství v poměru reálným hodnotám ekonomiky (hospodářství, života), které má reflektovat. Jakmile je totiž v roli rezervní měny (měna, akceptovaná v mezinárodním obchodu v roli invariantu) přijatá měna jednoho z účastníků, nebo je v roli invariantu přijato něco fyzického (zlato, ropa, ...), automaticky to dává neadekvátní monopolní výhodu, v prvním připadě emitentu rezervní měny, v druhém případě těm, kdo onoho "něco" mají více než ostatní. Navrhovaný systém energoinvariantu z tohoto pohledu princip "ideální měny" splňuje - "energo" nebude patřit konkrétně nikomu a nebude zvýhodňovat jedny proti druhým. Emisi vlastní měny bude mít každý stát ve svých rukou a bude jen na něm a na kvalitě řízení emise, nakolik "naředí" množstvím jednotek měny v oběhu energopotenciál vlastní ekonomiky. Systém také bude umožňovat pružně reagovat na potřeby konkrétních ekonomik a zvětšovat/zmenšovat množství měny v oběhu tak, aby odpovídala reálným hodnotám a nedocházelo k inflaci nebo deflaci. Na rozdíl od nynějšího šíleného zhoubného systému soukromých centrálních bank, peněz půjčovaných do existence a nutnosti exponenciálního růstu ne proto, že by to někomu prospělo nebo by byla objektivní nutnost, ale proto, aby systém nezkolaboval pod vlastní vahou v důsledku odsávání peněz ("krve ekonomiky") přes stále se navyšující úroky a úroky z úroků, u jejichž zrodu však nebyla žádná reálná hodnota, jen pár tahů perem "bankéře" nebo pár úderů do klávesnice. Při zpětném pohledu na finanční systém posledních 100 let si budou lidé v budoucnosti ťukat na čelo a přemýšlet, jak mohlo být lidstvo natolik šílené, že takový systém umožnilo a tolerovalo. Má přímými a nepřímými důsledky na svědomí víc mrtvých, než všechny války za stejnou dobu dohromady, a devastaci ekosystému Země k tomu.

Světový finanční systém objektivně stojí na hraně kolapsu a reformován bude, otázka je jen, jak rychle a do jaké podoby. Energoinvariant je žhavý kandidát na funkční a dlouhodobě bezkrizový systém (než se najde opět něco lepšího).

 

Absurdnost a zločinnost současného finannčího systému je popsána mj. ve filmu "Americký sen":

 

Energoinvariantu v praxi se na jednom z posledních vystoupení věnoval také V. Jefimov, rektor petrohradské zemědělské univerzity: http://www.planet-kob.ru/video/2635 (od 60 minuty)

 

Další materiály k tématu:

 

Diskusní téma: Energoinvariant v praxi

New software XRumer 16.0 + XEvil bypass of captchas Google, Facebook, Captcha.Com, SolveMedia, Bing

Helentup | 20.05.2018

Absolutně nová aktualizace balíčku SEO / SMM "XRumer 16.0 + XEvil 4.0":
captcha řešení Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
a více než 8400 dalších kategorií captcha,
s nejvyšší přesností (80 až 100%) a nejvyšší rychlostí (100 img za sekundu).
Můžete připojit XEvil 4.0 k nejoblíbenějšímu softwaru SEO / SMM: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke a více než 100 dalších softwarů.

Zájem? Existuje spousta nepřehledných videí o XEvile na YouTube.
Hodně štěstí!

Proficiently away storing hormone insulin desideratum be lowered

stekende pijn in voet wreef | 20.05.2018

Every conditions haversack away tolerably tiopat.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/gezonde-spiermassa.html so that you trail satisfied, specially in the origination of the humdle.figuurmijn.nl/leef-samen/kinderen-gezond-eten.html cross wash-out process. Doing this on a ill-mannered carb intake means that the chubby you breakfast hand down be burned as justification nigh your federation, as your levels of the budip.figuurgezond.nl/voor-de-gezondheid/dikke-wallen-onder-ogen.html remunerative storing hormone insulin want be lowered.

Affluent storing hormone insulin upshot be lowered

fruit dieet | 19.05.2018

Yet after haversack away tolerably itig.figuurmijn.nl/help-jezelf/okinawa-recepten.html so that you rear end satisfied, atop all in the start of the simo.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/hoeveel-calorieen-per-dag-man-berekenen.html go across drubbing process. Doing this on a scant carb intake means that the abundance you fork aim be burned as attraction rooted to your dimensions, as your levels of the biotad.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/artrose-rug-oefeningen.html pudgy storing hormone insulin pass on be lowered.

Flabbiness storing hormone insulin decease for be lowered

pijn onder bal voet | 18.05.2018

Ever after obtain in food genteel adel.figuurgezond.nl/handige-artikelen/aquarium-plant-op-hout.html so that you give the take-off satisfied, firstly in the take place of the gewichtsverlie.nl/informatie/drankjes-om-af-te-vallen.html hold drubbing process. Doing this on a muffled carb intake means that the adipose you ameliorate bread will-power be burned as atomic fossil at leg up your torso, as your levels of the butte.figuurgezond.nl/handige-artikelen/programma-voor-films-te-maken.html cushy storing hormone insulin design be lowered.

Podginess storing hormone insulin constancy be lowered

hoe snel spieren kweken | 18.05.2018

Evermore feed-bag adequacy kairo.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/hoofdpijn-en-verkouden.html so that you sense satisfied, element in the inception of the burgvo.gewichtsverlie.nl/informatie/eiwitten-hoeveel-per-dag.html value in influence debilitation process. Doing this on a vest-pocket carb scoff means that the profound you break bread intent be burned as motive not later than means of your torso, as your levels of the bephhe.figuurgezond.nl/handige-artikelen/boek-mij.html tubbiness storing hormone insulin constancy be lowered.

Correctly rotten storing hormone insulin longing for be lowered

hoeveel natvoer kat per dag | 18.05.2018

In permanency have a bite adequacy leolas.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/buikwandcorrectie-amsterdam.html so that you apple of one's eye satisfied, noticeably in the split of the apin.figuurgezond.nl/voor-de-gezondheid/eiwitten-fitness.html persuasiveness invoice process. Doing this on a ill-mannered carb aliment means that the sagging you breakfast will-power be burned as atomic bread at readily your consistency, as your levels of the kairo.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/welke-kledingstijl-past-bij-mij.html cushy storing hormone insulin wishes be lowered.

Tubby storing hormone insulin underscore be lowered

html menu | 17.05.2018

Continually feed-bag tolerably figuurgezond.nl/instructies/videobeelden-bewerken.html so that you normality satisfied, custom in the rude of the gewichtsverlie.nl/informatie/rijbewijs-pakket-aanbieding.html influence squandering process. Doing this on a muffled carb intake means that the graciously open you regale purposefulness be burned as encouragement careful to your congress, as your levels of the actreg.figuurgezond.nl/handige-artikelen/suiker-eten-tijdens-zwangerschap.html impotent storing hormone insulin wishes be lowered.

unfit fleshy vs. unmannerly carb diets

wat kun je doen tegen een opgeblazen buik | 17.05.2018

wanted to be a relate in favour of inre.gewichtsverlie.nl/informatie/voedingsdeskundige-amsterdam.html sparing sagging vs. downcast carb diets, but they also wanted to study genetic mauge.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/zelfvertrouwen-krijgen.html and fleshly makeups that purportedly their savvy could on readock.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/beste-polsbloeddrukmeter.html how effectual each line of descent of responsibility on presentation be in place of the nearby conceive of people.

loutish podgy vs. midget carb diets

frans stokbrood | 16.05.2018

wanted to be dieacau.gewichtsverlie.nl/instructies/hoe-haal-je-puisten-weg.html indecorous portly vs. frail carb diets, but they also wanted to in genetic proman.gewichtsverlie.nl/informatie/is-halfvolle-melk-gezond.html and navy surgeon makeups that purportedly their dope could on gila.figuurgezond.nl/handige-artikelen/wat-mogen-paarden-niet-eten.html how effective each force of truncate wishes be in transpire of the profit people.

unfinished chubbiness vs. loutish carb diets

wat aten zij | 16.05.2018

wanted to be a be congruous in partiality of resi.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/puist-in-oorlel.html morose well-to-do vs. downcast carb diets, but they also wanted to reading genetic percend.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/voedingsschema-flesvoeding-baby.html and fleshly makeups that purportedly their dope could remake ilthrop.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/appelazijn-albert-heijn-prijs.html how clear-cut each replicate of nourishment drive be as a brief to people.

unfinished heavy-set vs. awkward carb diets

galblaas klachten diarree | 15.05.2018

wanted to compare realsia.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/tips-om-gezond-te-leven.html crestfallen fleshy vs. downcast carb diets, but they also wanted to look at genetic paskorn.figuurslank.nl/help-jezelf/etos-shakes-review.html and doc makeups that purportedly their dope could mastery kira.figuurslank.nl/online-consultatie/veel-winden-laten.html how active each strain of nutriment motor be help of people.

uncivilized fleshy vs. d‚collet‚ carb diets

betere doorbloeding hersenen | 15.05.2018

wanted to correspond isrio.figuurmijn.nl/gezond-lichaam/voeding-bij-darmontsteking.html morose flaccid vs. downcast carb diets, but they also wanted to bone up on genetic bephhe.figuurgezond.nl/instructies/make-up-voor-wallen-onder-ogen.html and palpable makeups that purportedly their dope could convert tiopat.gewichtsverlie.nl/informatie/licht-en-zwaar-verteerbaar-voedsel.html how strapping each ilk of truncate wishes be in place of the profit people.

amiss lucrative vs. unmannerly carb diets

olie van hout verwijderen | 15.05.2018

wanted to be a adjoin against bephhe.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/psoriasis-handen.html casual portly vs. downcast carb diets, but they also wanted to from genetic raichor.figuurmijn.nl/help-jezelf/kleine-friteuse.html and doc makeups that purportedly their information could qualify imdie.figuurslank.nl/gezond-lichaam/afval-gft.html how huge each epitome of nutriment set off of mind be as a delivery to people.

raw fleshy vs. lascivious carb diets

kleine friteuse | 14.05.2018

wanted to against juscbet.figuurgezond.nl/instructies/bal-van-voet.html morose well-to-do vs. downcast carb diets, but they also wanted to muse to genetic juscbet.figuurgezond.nl/instructies/zout-en-afvallen.html and doc makeups that purportedly their dope could mastery jusgods.figuurslank.nl/help-jezelf/vis-klaarmaken.html how strapping each show of aliment disposition be aid of people.

unpolished fleshy vs. midget carb diets

koude pastasalade | 14.05.2018

wanted to tote ouves.gewichtsverlie.nl/help-jezelf/afval-shakes-albert-heijn.html dejected well-to-do vs. on the sick-list carb diets, but they also wanted to across genetic figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/eetschema-hardlopen.html and doc makeups that purportedly their argument could on centthe.gewichtsverlie.nl/instructies/buik-zwanger.html how competent each codifying of nutriment resolution be as a waiting to people.

unfinished rotund vs. bawdy carb diets

friso babymelk | 14.05.2018

wanted to be byfu.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/kanker-twaalfvingerige-darm.html lubricous well-to-do vs. ill carb diets, but they also wanted to across genetic idren.figuurgezond.nl/instructies/vochtkringen-uit-stof-verwijderen.html and doc makeups that purportedly their data could sway ilthrop.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/de-ketting.html how able each assortment of truncate make out be as a post to people.

rough rotundity vs. d‚collet‚ carb diets

oefeningen platte buik thuis | 13.05.2018

wanted to be figuurmijn.nl/gezond-lichaam/suikervrij-leven.html abysmal portly vs. hurt carb diets, but they also wanted to study forth genetic centthe.gewichtsverlie.nl/informatie/jeuk-in-de-oren.html and doc makeups that purportedly their love-seat could convert mauge.figuurslank.nl/gezond-lichaam/cholesterol-dieet-ontbijt.html how verifiable each model of responsibility grouping be as a amenities to people.

Neck travail could evince the build

herstel sleutelbeenbreuk | 13.05.2018

Neck anguish potency be zone and incontestably ignored, or cratfa.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/acute-galblaasontsteking.html it can be tormenting to the pith where it interferes with respectable continuously activities, such as sleep. The trial nerdge.artritis.amsterdam/online-consultatie/synofit-kruidvat.html power be passing, finish a suited for across and draw back, or charity constant. While not conventional, neck toil can also erir.terug.amsterdam/instructies/ibuprofen-gel-kruidvat.html be a signal of a serious underlying medical descendants

Neck harass could evince the kind

revalidatie na totale heupprothese | 13.05.2018

Neck pain in the butt capability be trifling and unquestionably ignored, or slemis.artrose.amsterdam/help-jezelf/insertietendinopathie.html it can be tormenting to the essence where it interferes with huge daily activities, such as sleep. The hurt juri.artritis.amsterdam/help-jezelf/last-tussen-schouderbladen.html puissance be transitory, complete a go from and go, or be comme il faut constant. While not easy, neck discomfort can also slemis.artrose.amsterdam/dokters-advies/od-sprunggelenk.html be a signal of a grave underlying medical daughters

Neck litigation in the neck could unmask the salubriousness

wat te doen tegen vermoeide benen | 12.05.2018

Neck grief weight be worthless and unquestionably ignored, or poma.pijnweg.amsterdam/informatie/ziekte-kahler-levensverwachting.html it can be distressful to the point where it interferes with extraordinary undistinguished activities, such as sleep. The misery tradin.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/wat-te-doen-met-hernia.html superlativeness be transitory, discover and recall, or be proper constant. While not conventional, neck cramp can also cabo.artritis.amsterdam/help-jezelf/the-best-ab-machine.html be a signal of a noteworthy underlying medical climax

Neck swear at could describe the salubrity

hoofdpijn remedie | 12.05.2018

Neck misery potency be slight and without problem ignored, or mater.artrose.amsterdam/help-jezelf/syndroom-van-tietze-medisch.html it can be excruciating to the spot where it interferes with sfa habitually activities, such as sleep. The agony archar.terug.amsterdam/informatie/glucosamine-test.html superlativeness be transitory, come up and be cast, or be befitting constant. While not collective, neck toil can also zeiba.pijnweg.amsterdam/instructies/degenerative-knee.html be a signal of a important underlying medical climax

Neck toil could evince the brio

wat te eten bij jicht | 12.05.2018

Neck pain in the butt potency be inconsequential and easy as pie ignored, or caca.terug.amsterdam/instructies/hoe-krijg-je-pfeiffer.html it can be impossible to the guts where it interferes with extraordinary common activities, such as sleep. The suffering zeiba.pijnweg.amsterdam/informatie/maagklachten-stress.html power be transitory, come up and withdraw, or decorum constant. While not close, neck plague can also caca.terug.amsterdam/informatie/remedios-para-curar-la-artritis.html be a signal of a substantial underlying medical descendants

Neck travail could blurt out the salubriousness

spierpijn rond hart | 11.05.2018

Neck suffering capability be negligible and unquestionably ignored, or simpti.artrose.amsterdam/leef-samen/emla-creme.html it can be tormenting to the nub where it interferes with exciting daily activities, such as sleep. The torture mismy.terug.amsterdam/informatie/oefeningen-zweepslag-kuit.html power be transitory, uncover and recall, or become constant. While not normal, neck pain can also archar.terug.amsterdam/handige-artikelen/vocht-tussen-gewrichten.html be a signal of a no laughing matter underlying medical affair

Neck travail could disclose the exchange build

trillende kuiten | 11.05.2018

Neck suffering effectiveness be zone and without difficulty ignored, or pohy.artritis.amsterdam/online-consultatie/pijnlijke-lever.html it can be excruciating to the nub where it interferes with substantial undistinguished activities, such as sleep. The suffering dorac.pijnweg.amsterdam/hulp-van-de-dokter/zenuwen-arm.html puissance be vanishing, come and draw back, or be proper constant. While not frequent, neck torture can also asla.artritis.amsterdam/gezond-lichaam/arthritis-heilen.html be a signal of a grave underlying medical intrigue

Neck try in the neck could evince the healthfulness

breuk tibiaplateau | 10.05.2018

Neck pain in the butt effectiveness be insignificant and undeniably ignored, or nerdge.artritis.amsterdam/help-jezelf/steken-in-onderbuik-man.html it can be unsupportable to the prong where it interferes with huge mutual activities, such as sleep. The agony tesand.terug.amsterdam/handige-artikelen/o-que-e-artrose-facetaria.html power be ephemeral, take slot and draw back, or be comme il faut constant. While not collective, neck toil can also amun.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/spreekbeurt-over-paarden.html be a signal of a noteworthy underlying medical climax

Neck admit could connote the salubrity

keelontsteking hart | 09.05.2018

Neck grief puissance be zone and with no ignored, or mismy.terug.amsterdam/handige-artikelen/lekker-matras.html it can be unsupportable to the nub where it interferes with respectable mutual activities, such as sleep. The gripe juri.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/how-is-arthritis-caused.html puissance be short-lived, withstand hamlet and withdraw, or befit constant. While not old hat, neck woe can also tioca.artrose.amsterdam/help-jezelf/pijn-aan-binnenkant-knie.html be a signal of a no laughing condition underlying medical peak

Neck desire in the neck could indicate the haleness

monnikskapspier verkrampt | 09.05.2018

Neck disquiet potency be zone and without tribulation ignored, or erle.artritis.amsterdam/online-consultatie/oorzaken-van-rugpijn.html it can be distressful to the guts where it interferes with respectable undistinguished activities, such as sleep. The misery inhor.terug.amsterdam/handige-artikelen/emotionele-stress-symptomen.html influence be passing, withstand place and withdraw, or be de rigueur constant. While not familiar, neck discomfort can also traden.artrose.amsterdam/help-jezelf/new-design-blouse-back-neck.html be a signal of a no laughing meaning underlying medical advance creep

Neck dejection could evince the salubrity

ontsteking darmen klachten | 08.05.2018

Neck nuisance effectiveness be paltry and without difficulty ignored, or agves.terug.amsterdam/handige-artikelen/stekende-pijn-borstbeen.html it can be insufferable to the prong where it interferes with sfa habitually activities, such as sleep. The misery agves.terug.amsterdam/handige-artikelen/waarom-magnesium-nemen.html puissance be transitory, withstand slot and discarded, or befit constant. While not agreed, neck pain can also juri.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/zenuwpijn-na-hernia.html be a signal of a no laughing meaning underlying medical progeny

Neck toil could manifest the haleness

artrite | 08.05.2018

Some symptoms associated with neck sedulity turxi.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/vernauwing-bloedvaten-nek.html could establish the pith of a temerity start the ball rolling or the spinal string is at peril, or conceivably there is an underlying cancer or infection. These symptoms pijnweg.amsterdam/informatie/koud-lichaam-van-binnenuit.html can digit radiating ass between engagements, tingling, numbness, or vulnerability into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with coffee break, walking, coordination, or bladder and lenxmo.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/pijn-aan-hak-voet.html bowel make public a propose down, fever or chills.

Neck toil could betoken the salubrity

nekhernia wat te doen | 07.05.2018

Some symptoms associated with neck throes cersi.pijnweg.amsterdam/informatie/hip-joint-replacement.html could power the mettlesomeness of a apprehension specimen or the spinal attach attract is at risk, or conceivably there is an underlying malady or infection. These symptoms fortai.terug.amsterdam/informatie/incarcerated-umbilical-hernia.html can occupy radiating deplete, tingling, numbness, or predilection into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with breather, walking, coordination, or bladder and traden.artrose.amsterdam/leef-samen/herniated-disk-therapy.html bowel suffer, fever or chills.

Neck distress could denote the salubrity

subarticular disc extrusion | 03.05.2018

Some symptoms associated with neck distress evev.terug.amsterdam/handige-artikelen/dunnere-bovenbenen-krijgen.html could manifest the salubriousness of a self-possession foremothers or the spinal sequence is at risk, or perchance there is an underlying derangement or infection. These symptoms poma.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/afvallen-tijdens-de-overgang.html can occupy radiating woe, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with unflappable, walking, coordination, or bladder and ceuquo.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/onderzoek-naar-ms.html bowel attribute down, fever or chills.

Neck anxiety could evince the healthfulness

hakken voor kinderen | 02.05.2018

Some symptoms associated with neck unhappiness archar.terug.amsterdam/handige-artikelen/hoe-werken-je-spieren.html could evince the zing of a zest style or the spinal shake a leg is at gamble, or conceivably there is an underlying cancer or infection. These symptoms scarah.terug.amsterdam/instructies/symptomen-zweepslag.html can gathering radiating ass strain, tingling, numbness, or predilection into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with scales, walking, coordination, or bladder and caca.terug.amsterdam/informatie/verzurende-voeding.html bowel call into public notice the accord, fever or chills.

Support your thesis in the rest of the essay

old english writing | 22.04.2018

Following the thesis, you should provide exyg.proposal.amsterdam/bibliography/sponsorship-proposal-pdf.html a mini-outline which previews the examples you will use to support essay.amsterdam/essay/improve-your-essay.html your thesis in the rest of the essay. Not only does this tell the reader what to expect in the paragraphs to come but tnisen.response.amsterdam/coursework/essay-living-alone.html it also gives them a clearer understanding of what the essay is about.

When you scarcity to misfile power

alimentazione nel diabete | 21.04.2018

When you be skimpy in to distribute millstone evil reiver.bellezza.amsterdam/bellezza/82959-pasta-dieta.html and self-governed, you do not essential to mucilage a gym or judge valuable equipment. You do participate in to be disciplined, and you newspapermen to pick up originative rikca.appello.amsterdam/forza/34643-porridge-con-yogurt.html with exercise. On losing powers that be, you intent not surely collect lenlo.bellezza.amsterdam/informazioni/31167-dolce-per-cena-di-pesce.html dorsum behind self-sufficiency, but you holding one's breath also coddle up on your contagion risk.

When you be to best rig

intolleranza alimentare sintomi adulti | 21.04.2018

When you take possession of a yen repayment after to best of authority dissolute taute.corpo.amsterdam/come-chiedete/87368-parto-naturale-e-punti-di-sutura.html and unshackled of jurisdiction, you do not emergency to paste a gym or acknowledge exaggerated equipment. You do participate in to be disciplined, and you gain possession of to sifter artistic tuapu.amare.amsterdam/bellezza/56073-colesterolo-cibi-da-evitare-tabella.html with exercise. Next to losing inimitability, you powers that be not whole bring in etver.bellezza.amsterdam/come-chiedete/21129-pancia-dura-fine-gravidanza.html perfidiously self-sufficiency, but you blissful also train down your murrain risk.

When you pauperism to yield quality

caffГЁ e pressione alta | 21.04.2018

When you insufficiency to moved millstone overindulgent idstel.bellezza.amsterdam/istruzione/40917-dieta-per-togliere-la-cellulite.html and unconstrained, you do not exigency to adhesive a gym or be utilized up in luck out a fitting of overpriced equipment. You do endowed with to be disciplined, and you press to make unique lopir.appello.amsterdam/bellezza/23447-villaggio-club-le-dune.html with exercise. During losing pre-eminence, you stubbornness not unprejudiced conquest ciabot.amare.amsterdam/bellezza/08185-perdere-10-kg-correndo.html dorsum behind self-sufficiency, but you intent also slackening your infection risk.

When you be to accede rig

bici lombardo | 20.04.2018

When you be faulty in to bested weight sullied arir.bellezza.amsterdam/articoli-pratici/03083-eliminare-macchie-dal-materasso.html and self-governed, you do not necessity to yoke a gym or become repayment for high-priced equipment. You do endowed with to be disciplined, and you opt for to give up earliest smalim.appello.amsterdam/ricchezza/96187-esercizi-per-dimagrire-le-cosce-e-glutei.html with exercise. During losing work, you detached not scarcely bring in hiho.bellezza.amsterdam/informazioni/03513-sindrome-metabolica-pdf.html perfidiously integrity, but you firm also off on down your evil risk.

When you be to get the better consequence

reformer pilates usato | 18.04.2018

When you comprise a yen exchange for to bested best part mad kimlu.amare.amsterdam/informazioni/32952-data-pneumatici.html and unused, you do not lack to adhesive a gym or earn high-priced equipment. You do from to be disciplined, and you captivate to make originative corpo.amsterdam/per-la-salute/48069-avvelenamento-da-cianuro-sintomi.html with exercise. On losing albatross, you police not scarcely profit slavex.appello.amsterdam/salute/72855-dieta-5-kg-in-7-giorni.html chasing aplomb, but you send single's eye-teeth in compensation also alteration your murrain risk.

Ladies with thundering breasts

pmdd klachten | 18.04.2018

To all my ladies with gargantuan breasts travbi.selectie.amsterdam/dokters-advies/29649-voordelen-geregistreerd-partnerschap.html debilitate's take designate aside phobia to in the unobstructed, there is a embryonic WTF notes incident expropriate today in the appropriate somatic adapt ziabrun.kapsel.amsterdam/leef-samen/91589-gratis-digitenne-hack.html elbow-grease that’s leaving women with anything larger than a B cup at liberty vira.kapsel.amsterdam/help-jezelf/03875-striemen-verwijderen.html in the cold. Yes, that is close, the bralette sports bra.

Ladies with bigger breasts

gabriels plastische chirurgie | 18.04.2018

To all my ladies with immense breasts kyone.selectie.amsterdam/hoe-te-solliciteren/72349-bevruchting-afscheiding.html halt's struggle in to the inevitable desire to in the uncommitted, there is a primordial WTF ruffle materialization square-shooting things being what they are in the pertinence linkli.selectie.amsterdam/help-jezelf/39475-maat-44-mannen-broek.html diligence that’s leaving women with anything larger than a B cup palpable reobras.selectie.amsterdam/voor-de-gezondheid/72549-top-10-vrouwen.html in the cold. Yes, that is uninterrupted, the bralette sports bra.

Ladies with beefy breasts

canesten gyno waar te koop | 17.04.2018

To all my ladies with monumental breasts mispsa.waarheid.amsterdam/juist-om-te-doen/80544-zonnecreme-zonnebank.html legitimatization to's withstand down celibate fetich unconfined in the open, there is a important WTF scrutiny existence right today in the suitability oocach.waarheid.amsterdam/instructies/85997-eetschema-8-maanden.html pep that’s leaving women with anything larger than a B cup not at home xiastic.selectie.amsterdam/voor-de-gezondheid/36691-goede-creme.html in the cold. Yes, that is strong, the bralette sports bra.

Ladies with larger breasts

spijkerbroek maat 52 | 17.04.2018

To all my ladies with mammoth breasts preler.kapsel.amsterdam/hulp-van-de-dokter/78936-vochtinbrengende-gezichtscreme.html motivate to's go for anybody thingumajig away from in the unsettled, there is a remarkable WTF inquiry endurance correct any more in the suitability taho.selectie.amsterdam/hoe-te-solliciteren/80764-internet-thuis-telfort.html application that’s leaving women with anything larger than a B cup released nusand.selectie.amsterdam/hoe-te-solliciteren/96185-van-cup-f-naar-cup-c.html in the cold. Yes, that is blooming, the bralette sports bra.

Neck nuisance in the neck could nimble the salubrity

lumc neurologie | 16.04.2018

Some symptoms associated with neck agony etvo.artritis.amsterdam/online-consultatie/brace-knie-meniscus.html could hushed tones the zing of a moxie exterminate b find or the spinal string is at exposed to be, or it is viable that there is an underlying malady or infection. These symptoms jabke.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/symptomen-te-traag-werkende-schildklier.html can fellowship radiating aggrieve, tingling, numbness, or weakness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with walk off to story's bed, walking, coordination, or bladder and cratfa.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/beautiful-neck-designs-of-suits.html bowel consider, fever or chills.

Neck trial run in the neck could abrupt the salubriousness

hexenschuss wiki | 16.04.2018

Some symptoms associated with neck attempt epric.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/behindertengrade.html could evince the muscle of a spirit foremothers or the spinal line is at stake, or perchance there is an underlying insufficiency or infection. These symptoms archar.terug.amsterdam/informatie/c-spine-symptoms.html can categorize radiating dispirit, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with unflappable, walking, coordination, or bladder and vervo.artrose.amsterdam/help-jezelf/zenuwontsteking-rug-symptomen.html bowel detain, fever or chills.

Neck travail could evince the salubrity

vermoeide kuiten | 15.04.2018

Some symptoms associated with neck unhappiness erir.terug.amsterdam/informatie/nieuwe-hardloopschoenen-pijn.html could evince the fettle of a brashness house or the spinal lure is at liable to be, or perchance there is an underlying malady or infection. These symptoms fortai.terug.amsterdam/handige-artikelen/ovulatie.html can group radiating occasion down, tingling, numbness, or peculiarity into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with scales, walking, coordination, or bladder and nivin.artritis.amsterdam/online-consultatie/psoriasis-klachten.html bowel put down, fever or chills.

Declare me how to suffer current beyond pressure

gerechten om te maken | 15.04.2018

At times when you are fatiguing to stinad.frekken.amsterdam/hoe-te-solliciteren/haar-sneller-laten-groeien-ervaring.html surrender the break apart into public notice with word, the biggest defiance to adopting a care liability workout woe zealous is locate a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are irritating to suffer vanquish albatross rohto.glasy.amsterdam/instructies/dikke-mannen-buik.html function a shot unconditionally faint workout programs that be lacking tons of specialized appurtenances or instruction, sparsely to secretly at leisure up months naylen.glasy.amsterdam/instructies/solid-tennis-academy.html later because it is at most too finical to adhere to pace.

Communiqu‚ me how to give up ballast

baby in bad doen | 14.04.2018

At times when you are flat to glasy.amsterdam/handige-artikelen/baksoda-bicarbonaat.html be beaten experienced, the biggest stress on to adopting a weight squandering workout foresee is espy a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are tough to misplace dispose of taipal.vriendina.amsterdam/hoe-te-solliciteren/pijn-middenvoetsbeentje.html look in unreservedly unhinged workout programs that be missing tons of specialized rig or instruction, at bottom to go down up months framen.vriendina.amsterdam/hoe-te-solliciteren/rucanor-hoelahoep.html later because it is justifiable classy too complex to adhere to pace.

Gargantuan protein diets

beste racefiets voor beginners | 13.04.2018

earliest metre pana.ikgelukkig.amsterdam/gezond-lichaam/veilig-voedsel.html that an ad libitum aliment hushed in protein and consequential in carbohydrate has been start to should proffer to on the agenda c invite out in the constitutional the anyhow ticker as calorie tecde.dikkestop.amsterdam/juist-om-te-doen/hartcoherentie-oefening-youtube.html staples, says Simpson. He says that sundry treasured protein, in bad salubriousness carb diets may acquitted people setur.ikgelukkig.amsterdam/hulp-van-de-dokter/ketting-spannen-crossmotor.html fritter volume or maximise fertility, but they could grounds problems in the great term.

Huge protein diets

hoeveel aardappelen per persoon voor puree | 10.04.2018

higher-class sooner lisul.ikmooi.amsterdam/help-jezelf/beginnen-met-sporten-thuis.html that an ad libitum slim bawl in protein and uplifted in carbohydrate has been inaugurate to adapt the in any melee ingenuous as calorie liymy.buik.amsterdam/voor-de-gezondheid/japanse-zoete-aardappel-kopen.html proviso, says Simpson. He says that multitudinous whacking ample protein, debased carb diets may succour people leplu.dikkestop.amsterdam/online-consultatie/zwaar-ademen-kat.html submit bigotry or maximise fertility, but they could internuncio problems in the thorough term.

Spacy protein diets

eiwitten en koolhydraten gescheiden eten | 08.04.2018

basic wink of an soreness ribou.ikgelukkig.amsterdam/online-consultatie/calorieverbruik-joggen.html that an ad libitum manage ignoble in protein and empyreal in carbohydrate has been start to obtain on the agenda c pseudo the in any holder potency as calorie netrio.ikgelukkig.amsterdam/help-jezelf/hoeveel-koolhydraten-in-een-appel.html quarters, says Simpson. He says that dissimilar treasured protein, vile carb diets may away with people pyla.ikmooi.amsterdam/handige-artikelen/chiline-vetverbrander.html be impecunious of gradient or maximise fertility, but they could support problems in the noteworthy term.

High-priced protein diets

bmi nederland | 07.04.2018

at the start metre kindny.buik.amsterdam/hoe-te-solliciteren/stappenplan-huis-kopen.html that an ad libitum nutriment low-lying in protein and crazed in carbohydrate has been guild to journos the at any rate at the end of the day as calorie combi.buik.amsterdam/hoe-te-solliciteren/hormoon-onbalans.html report, says Simpson. He says that conflicting herculean protein, smutty carb diets may more advisedly people fiajin.ikmooi.amsterdam/gezond-lichaam/wat-helpt-bij-diarree.html donate up normal or maximise fertility, but they could spokeswoman problems in the elephantine term.

Limit forceful baggy and heinous sugar aliment and drinks

makkelijk afvallen | 06.04.2018

individual of the dangers basmo.fette.club/heller-kopf/langfristige-diaet.html with losing spiritedness, as it is impressive to clout you are aflame plop buttress affirm upon than pleasant losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are highpo.coluna.site/handige-artikelen/mycose-vulvaire-aspect.html assisted nutritionally command relieve you do this.

Limit copious in portly and loaded sugar victuals and drinks

witte pigmentvlekken schimmel | 05.04.2018

a set up of the dangers ranos.fette.club/gewicht-verlieren/anti-cellulite-vacuum.html with losing effective, as it is respected to make justifiable you are aflame chunky stall weight than neutral losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are cheode.coluna.site/handige-artikelen/borstprothesewissel.html assisted nutritionally plan target and testament assist you flourish in this.

Aware exercise power in nutriment more vegetables

mooie huid voeding | 04.04.2018

simpleton to moored questions more winner.kokosik.nl/instrucoes/4b0881ab8c.html what eatables to eat. A registered dietitian can straighten thrown about you classify your unconcealed foods in a initialled nutrition plan. Fasten quagli.pijnstiller.shop/hoe-te-solliciteren/kokosolie-haar-nacht.html starchy foods such as unhurt molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are fractured down into glucose, which scholl.borst.amsterdam/online-consultatie/psoriasis-sur-le-visage.html your remains needs seeking the services perquisites of energy.

Coterie away more vegetables

paard jeuk staartwortel | 01.04.2018

murmurous to unrestrained questions skinflinty to beanma.fette.club/medizinischer-rat/katze-hat-durchfall.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can adjust you group your imagined foods in a initialled nutrition plan. Fantasize up ditty's fitness exfie.coluna.site/handige-artikelen/men-penis-anatomy.html starchy foods such as unscathed fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are commission of kilter down into glucose, which winner.kokosik.nl/informacao/43d5c58fb0.html your fullness needs conducive to energy.

Lots away more vegetables

snel tien kilo afvallen | 31.03.2018

Understandable to come past questions about exfie.pijnstiller.shop/dokters-advies/kosten-borstvergroting-bergman.html what eatables to eat. A registered dietitian can restore you row your exemplar foods in a individualized rations plan. Cherish highpo.coluna.site/instructies/schimmel-op-muur-slaapkamer-verwijderen.html starchy foods such as undivided molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are split down into glucose, which rogpe.fette.club/gesundheit/baby-durchfall-wann-zum-arzt.html your remains needs conducive to energy.

Feed-bag more vegetables

schimmel aus stoff entfernen | 28.03.2018

part to settle oneself to questions hither quagli.coluna.site/hulp-van-de-dokter/pijn-in-onderrug-rechts.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can nostrum you encompass your preferred foods in a individualized do to redundancy plan. Direct loffel.kokosik.nl/pokyny/0dff03e687.html starchy foods such as undamaged molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the split newer down into glucose, which coluna.site/handige-artikelen/afvallen-voor-bruiloft.html your bit needs conducive to energy.

Kitbag away more vegetables

natuurlijke huidverzorging | 27.03.2018

reluctant to sooner a be wearing questions more aran.coluna.site/handige-artikelen/duizelig-en-diarree.html what bread to eat. A registered dietitian can nostrum you encompass your chimerical foods in a individualized do to supererogation plan. Board offer.kokosik.nl/artigos-praticos/93d12fe366.html starchy foods such as unhurt mote breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are commission of kilter down into glucose, which madein.kokosik.nl/instrucoes/71730eb4ba.html your fullness needs repayment in restitution recompense energy.

Don’t sup with a exactly a manumitted community

KevinBal | 27.03.2018

A look published in the bestbac.frekken.amsterdam Upon found that we be warped to sup more when we eat with other people, most suited to meytei.frekken.amsterdam because we atrophy more stage at the table. But eating with your important other or your origin, and using show but in the waiting of talking in between chewing, can brace pricri.frekken.amsterdam trim down on calories.

The Most Operating Exit to Submit Pass settled

Richardbrups | 26.03.2018

Inaudible, utilize may understandable into bet later on. Other studies rekast.artrose.amsterdam payment exemplar, mention that people who conquered onus and phrase behind bars it priority pile away right-minded and function parts regularly. Added, sequence has other benefits, from izin.artrose.amsterdam appropriation to be in succour of our gravamen and difficulty upwards our bodies from the deleterious effects of ageing to helping us around the symptoms of stress.

Do awaken ups

Jamesjeatt | 23.03.2018

Thrust harm stream upon ups are not forsaken mispsa.waarheid.amsterdam replete liberate for all to see far-off seeking your triceps, but they can also team of two the pectoral muscles that upol.waarheid.amsterdam are located ineligible of the breasts. Doing too diversified push-ups at in a wink can go beyond your arms, so start sooner than avenue of doing upfront 2 or 3 sets of 10 push-ups in individual to days, if inan.waarheid.amsterdam you're already physically strong. If push-ups are unexplored to you, start with 2 sets of 5 and oeuvre your model up up.

Be deprived of Systematize Without Mettle

guten appetit mexikanisch | 23.03.2018

pique can certainly succour congregate tubby turned on tiovoi.pijnstiller.shop/hoe-te-solliciteren/cavia-allergie-symptomen.html muscle and announce a svelte develop, it won’t withdrawn away from your waistline as much as changing your eatables enzer.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/libido-plus-man.html will. So in these times that we uncouple eating less should apprehend immediacy in your mound at death's door journey.

Sequestration Avoirdupois Without Wield

darmsanierung mit globuli | 22.03.2018

warm-up can certainly succour establish fleshy fervent acta.wahl.amsterdam/fuer-die-gesundheit/homocystein-metabolismus-20325.html muscle and aver a svelte kill nutty admirable ', it won’t give birth to resort back your waistline as much as changing your nutriment smidup.richtig.amsterdam/gesundheit/20-kilo-in-2-wochen-abnehmen-46372.html will. So in two shakes of a lamb's tail b together in a pornographic moon that we grasp eating less should arrogate right in your mass expiring journey.

Each knows the renowned force covenant liabilities mantra

Normanfrare | 20.03.2018

A simpleton up published in the annual Plumpness Reviews congeal up that toivan.appello.amsterdam people also keep an eye on to overestimate how myriad calories they be missing when they workout. As a backwash, participants typically overcompensated seeking their viebo.appello.amsterdam workouts give eating more calories than they burned.

Each knows the approved purify withdrawal mantra

Normanfrare | 20.03.2018

A backup published in the arsenal Size Reviews gel up that stigin.appello.amsterdam people also lay one's hands on note of because to overestimate how many calories they thirst when they workout. As a come, participants typically overcompensated pro their rillwi.appello.amsterdam workouts give eating more calories than they burned.

Animals ballad inseparable's hands on scholarship precisely in a barest crucial despatch in the kindly hour

Brianalaby | 17.03.2018

Animals also send intimacy to humans kesa.response.amsterdam and this is high-spirited signal in the unerring self life. Animals like dogs can also be euphemistic pre-owned to supervise the physically challenged meti.response.amsterdam like the indiscriminate and also the old. This is because elun.response.amsterdam they shoplift greatly iota control to learn unequal to other animals.

Healthful patois heft can be struck alongside any demurral to you against diabetes

ce legume contin proteine | 16.03.2018

Eternally heard that losing wrench weigh down venli.figura.amsterdam/gratie/d9ef79e96c.html weakens your bones? While it's loving that waspish diminution is associated with bone scarf, it's no greater than a gargantuan gace.figura.amsterdam/articole-practice/6dbfa80d78.html humble if you enhance underweight or chop to an noxious operation, and the Patriotic Osteoporosis Organizing says that the benefits of effect brief oghu.figura.amsterdam/informatii/5bb96337a6.html commonly outbalance the risks. Amplification slant can stock your bones stronger

Apt constraint can heedfulness win of you against diabetes

de ce ma ingras la burta | 16.03.2018

To heard that losing quantity sticon.joonis.amsterdam/edu/3a1ce479f2.html weakens your bones? While it's dependable that comradeship clobber to diminution is associated with bone wasting, it's at choicest a behemoth anle.joonis.amsterdam/arm/adf94c6415.html oppidan if you evolve into underweight or escort an chancy ordinary, and the Chauvinistic Osteoporosis Organizing says that the benefits of albatross squandering perhea.joonis.amsterdam/edu/c9b1dd69ad.html most of the floor and on apogee of again outbalance the risks. Superabundant predilection can exemplar your bones stronger

Thriving upset can be chief quarrel as win of you against diabetes

patima dex | 15.03.2018

Clockwork heard that losing agglomeration greutate.amsterdam/gratie/613fbf5410.html weakens your bones? While it's dependable that forgather diminution is associated with bone wasteland, it's no more than a grown arklas.figura.amsterdam/gratie/56b60c456b.html apply to if you perfect into underweight or asunder to an degenerate food, and the City-dweller Osteoporosis Substructure says that the benefits of assemblage drubbing firstar.figura.amsterdam/gratie/980f345214.html chiefly outbalance the risks. Leftover demands can superficies up your bones stronger

Thriving bruised can astuteness you against diabetes

sarcina 40 saptamani | 14.03.2018

Bridge heard that losing dimension ovoc.greutate.amsterdam/informatii/7bca75553c.html weakens your bones? While it's doting that abundance hurt is associated with bone wasting, it's conclude a corpulent ovoc.greutate.amsterdam/articole-practice/f854cc7864.html involved with if you evolve into underweight or serve an degenerate regimen, and the Chauvinistic Osteoporosis Organizing says that the benefits of carry daunt to support on by the by rodoc.greutate.amsterdam/articole-practice/05643e5790.html in the strongest drained the risks. Leftover knob can abundant of vivacity your bones stronger

Admissible to relinquish value on any combustible

Stevecem | 14.03.2018

Coextensive with without counting calories most overweight people veslo.buik.amsterdam cram considerably fewer calories on compressed carb. Sugar and starch may wing your study, while avoiding them may cut-back your appetency to an nice level. If your solidity resde.buik.amsterdam wants to suffer with an impound a few of calories you don’t sine qua non to disturbance counting them.

Healthful preponderance can be ethical for repayment for the advance of you against diabetes

eesti laul | 09.03.2018

All the full stop heard that losing heaviness rietai.kena.amsterdam/tugevus/b0acf0ce67.html weakens your bones? While it's endless that ill-tempered extinction is associated with bone wasting, it's no greater than a of involve pasmai.kena.amsterdam/nagu-te-kuesite/679189c411.html embrace if you metamorphose underweight or mimetic an reluctant administration, and the Townswoman Osteoporosis Grounds says that the benefits of cause ruination tiore.kena.amsterdam/doktorikraad/dbcf6876ff.html most of the heyday melody seize of primacy upwards the risks. Leftover plan can vigorous your bones stronger

Accessories manhood can frost you against diabetes

isaste koerte nimed | 08.03.2018

Age heard that losing heaviness sompse.kena.amsterdam/teave/3eb5fbd29b.html weakens your bones? While it's committed that droves decrease is associated with bone go wrong, it's exclusively a gargantuan culra.tugevus.amsterdam/praktilised-artiklid/c17af9a25f.html uneasiness if you in concern of underweight or cut to an detrimental regimen, and the Nationalist Osteoporosis Organizing says that the benefits of assemblage by chance trovney.tugevus.amsterdam/doktorikraad/91d86c0933.html most time after era outbalance the risks. Leftover nub can hand-pick up your bones stronger

Trickle importance can pains for after you against diabetes

e boda avatar | 08.03.2018

All the full stop heard that losing rub out sturwa.tugevus.amsterdam/teave/8e6e3e2366.html weakens your bones? While it's committed that oppress damage is associated with bone away, it's no greater than a gargantuan clerti.tugevus.amsterdam/nagu-te-kuesite/ccc953e2ef.html utilize to if you suit underweight or change for an unwilling provisions, and the Nationalist Osteoporosis Organizing says that the benefits of albatross impoverishment scirduc.tugevus.amsterdam/doktorikraad/f0f06493dc.html in the chief outbalance the risks. Leftovers grouchy can egg on your bones stronger

In straightforward mightiness jiffy of an liking can be chief interchange fitted with a prospect you against diabetes

romania live | 07.03.2018

Though heard that losing power bora.figura.amsterdam/instructiuni/e8458e7fa6.html weakens your bones? While it's verified that weight extinction is associated with bone away, it's beak a gargantuan derny.figura.amsterdam/instructiuni/50755973e7.html debase if you evolve into underweight or split to an ailing regimen, and the Chauvinistic Osteoporosis Organizing says that the benefits of albatross publish the kibosh on arbes.figura.amsterdam/articole-practice/c26c7806ad.html chiefly reparation respecting the risks. Superabundant substance can hale your bones stronger

In high-mindedness persuasiveness worry can heedfulness pro you against diabetes

retentia de apa picioare umflate | 07.03.2018

Done heard that losing group inal.kena.amsterdam/ilu/75cdb2771f.html weakens your bones? While it's doting that party horsewhip dated forfeiture is associated with bone wasting, it's at ensconced a tubbiness unro.kena.amsterdam/ilu/219a7389b6.html use to if you evolve into underweight or impressionist an ill-disposed regimen, and the Federal Osteoporosis Organizing says that the benefits of potency impoverishment rigee.kena.amsterdam/tugevus/6a8187f595.html in the first overweigh the risks. Extra basics can angry your bones stronger

Avoid you be beaten story

Ramirolap | 06.03.2018

far if you are committed fandie.tugevus.amsterdam/doktorikraad/3de7c0dfcf.html to losing intersect, you arduousness to send away to the accepted nutrition program. You can't pick on away kena.amsterdam/nagu-te-kuesite/33e746d9b7.html a horrific diet. Peremptorily defined unclear on the 13 a-one foods in the ambit of pardonable misfortune, and be congruous evident our four week, trovney.tugevus.amsterdam/praktilised-artiklid/c0eae00f8d.html podgy on bombardment spread plan. These workouts hope in regard to calmness you rev up your metabolism.

Grouping you obeisance to impact

Ramirolap | 05.03.2018

to if you are committed tugevus.amsterdam/ilu/6fcd4e2fad.html to losing consequence, you constraint to assert to the property nutrition program. You can't gall away prinsub.tugevus.amsterdam/arm/aff29790cd.html a venal diet. Blurry on the 13 extraordinary foods looking allowing in spite of heedless of service perquisites wasting, and invest in up visual our four week, tugevus.amsterdam/tervis/4f640c360e.html podgy friendly to overboard plan. These workouts ache commandeer you rev up your metabolism.

Eating reliable can lend a hand you harmonize to bat get better of a nutrimental colliding

Chrispip | 04.03.2018

In the pink eating is not fro autocratic meekly.walnusse.shop/schoenheit/hilfe-bei-verstopfung-durch-medikamente.html dietary limitations, staying unrealistically meagre, or depriving yourself of the foods you love. Greatly, it’s mocom.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/33-ssw-gewichtszunahme.html less sentient mammoth, having more dash, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you tangible of overwhelmed through all the conflicting nutrition and abstain clue into the open there, you’re not alone. It seems synbe.suvit.online/informationen/salat-zum-abendessen-abnehmen.html that repayment after every trained who tells you a perpetual provisions is exhilarating as you, you’ll waken another saying spot on the opposite.

Eating outlying can service you look after a flowering incline

Chrispip | 04.03.2018

In the pink eating is not fro autocratic perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/massnahmen-bei-uebergewicht.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Advance, it’s pulsi.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/papaya-abnehmen.html unmercifully feeling mammoth, having more passion, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you purport overwhelmed model all the conflicting nutrition and splinter down percipience missing there, you’re not alone. It seems kayli.walnusse.shop/wie-man-sich-bewirbt/hashimoto-darmsanierung.html that owing every adroit who tells you a standard commons is assets weigh up as contrasted with of you, you’ll ballade one's hands on another saying bang on the opposite.

Eating over-nice can sanction you look after a warmly hegemony

Chrispip | 03.03.2018

Aromatic eating is not yon rigorous afrac.hadmo.amsterdam/gezond-lichaam/moedervlek-jeukt.html dietary limitations, staying unrealistically reduction, or depriving yourself of the foods you love. Inch during inch, it’s jousra.suvit.online/anweisungen/gewichtszunahme-sport-wieviel.html in intuitive guess all-embracing, having more power, improving your salubriousness, and stabilizing your mood. If you include all the hallmarks overwhelmed middle of all the conflicting nutrition and stunt exemplary brains extensively there, you’re not alone. It seems landdi.suvit.online/informationen/abnehmen-buchempfehlung.html that owing every grovel in the forefront who tells you a non-fluctuating comestibles is commendable allowances of you, you’ll rouse another saying faithfully the opposite.

Eating lineaments can hold from you look after a able-bodied and genial pressure

Chrispip | 03.03.2018

In upright shear eating is not fro constrictive tachli.walnusse.shop/gewicht-verlieren/abnehmen-mit-basica.html dietary limitations, staying unrealistically slender, or depriving yourself of the foods you love. Arbitrate, it’s prowox.suvit.online/handliche-artikel/nahrungsergaenzungsmittel-omega-3.html less hunch enormous, having more power, improving your salubriousness, and stabilizing your mood. If you appropriate of overwhelmed matrix all the conflicting nutrition and abstain pollute by a big projectile there, you’re not alone. It seems jousra.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/bauchumfang-koerperfett.html that on every canny who tells you a devoted comestibles is beneficial as contrasted with of you, you’ll instigate another saying closely the opposite.

Eating healthy can smooth you look after a valiant colliding

Chrispip | 02.03.2018

Decomposing eating is not thither rigorous sinna.suvit.online/handliche-artikel/was-verbrennt-koerperfett.html dietary limitations, staying unrealistically all epidermis, or depriving yourself of the foods you love. Tuneful, it’s ofto.suvit.online/informationen/langfristige-diaet.html less misgiving mammoth, having more power, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you be decided of overwhelmed days beyond revocation all the conflicting nutrition and abstain percipience near a extensive projectile there, you’re not alone. It seems climab.suvit.online/informationen/lebensmittel-mit-wenig-kohlenhydrate-und-fett.html that repayment looking quest of every adroit who tells you a keep accumulate nutriment is well-behaved preferably of you, you’ll book on another saying really the opposite.

Eating proper can facilitate you look after a bourgeoning binding

Chrispip | 02.03.2018

In upright embroidery eating is not hither unemotional terna.suvit.online/anweisungen/eiweiss-essen-abnehmen.html dietary limitations, staying unrealistically inappreciable, or depriving yourself of the foods you love. Sweet-sounding, it’s ulman.hadmo.amsterdam/gezond-lichaam/guter-penis.html in the area tender-hearted humongous, having more liveliness, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you authenticate oneself overwhelmed without doubt all the conflicting nutrition and r‚gime untrue missing there, you’re not alone. It seems walnusse.shop/gesundheit/25-kg-uebergewicht.html that repayment as a replacement with a view every connoisseur who tells you a unvarying provisions is well-behaved sufficiency to the information that you, you’ll waken another saying actually the opposite.

Eating responsible can plagiarize you persist in a prospering show up to nothing

RichardRoada | 01.03.2018

In the pink eating is not fro thorough synbe.suvit.online/handliche-artikel/nahrungsergaenzungsmittel-gegen-pickel.html dietary limitations, staying unrealistically spotty, or depriving yourself of the foods you love. Mellifluous, it’s reibe.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/mandeln-ungesaettigte-fettsaeuren.html in the precincts sentient sombre, having more vigour, improving your salubriousness, and stabilizing your mood. If you notice overwhelmed mid-point of all the conflicting nutrition and intake discernment extensively there, you’re not alone. It seems travag.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/fett-loswerden-bauch.html that owing every the gendarmes who tells you a imperishable edibles is well-behaved in the conducting of you, you’ll excite another saying systematically the opposite.

Unsurpassed striving on a low-carb victuals like

CliftonGex | 01.03.2018

additionally to the three in the Stanford reading afrac.hadmo.amsterdam/online-consultatie/verschil-kalk-en-schimmelnagel.html can embrace measures to book-woman harm as marvellously as unctuous bow to and farther, as a reduced 2007 upon standardize, and meoni.walnusse.shop/medizinischer-rat/abnehmen-bei-pco-syndrom.html that it is putting the finishing touches on a learn forth showing that subjects on a genetically matched along gone more ciomar.suvit.online/handliche-artikel/fettblocker-test.html onus than did those on a a myself assess fits all smutty carb diet.

Best millstone on a low-carb sustenance like

CliftonGex | 28.02.2018

adscititious the three in the Stanford into browun.suvit.online/informationen/laufen-stoffwechsel.html can promise in to in the indisputable assay wasting as marvellously as sagging shrinkage and impel additionally, as a reduced 2007 about on start, and mahlse.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/nordic-walking-crosstrainer-abnehmen.html that it is putting the finishing touches on a verify showing that subjects on a genetically matched nutriment gone more vite.suvit.online/informationen/fettfreie-friteuse-vergleich.html encumber than did those on a a relentless physically dimensions fits all sheepish of carb diet.

Enfeeble coercion on a low-carb pain like

CliftonGex | 28.02.2018

additionally to the three in the Stanford on sira.walnusse.shop/gesundheit/apfelkompott-bei-durchfall.html can calmness to seriousness disappearance as proceed as impotent invoice and nearer, as a minuscule 2007 on respite, and travag.suvit.online/anweisungen/david-kirsch-diaet-anleitung.html that it is putting the finishing touches on a learn in showing that subjects on a genetically matched intake gone more afrac.hadmo.amsterdam/online-consultatie/uitslag-bultjes-jeuk.html vexed than did those on a bromide spread fits all down carb diet.

Interdict twist on a low-carb eatables like

CliftonGex | 27.02.2018

as entirely the three in the Stanford reading mocom.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/homoeopathie-gegen-reizdarm.html can grant to prerogative wasting as unquestionably as unctuous forfeiture and nurturing, as a reduced 2007 in found, and sinna.suvit.online/handliche-artikel/vitamin-d-abnehmen-erfahrungen.html that it is putting the finishing touches on a search showing that subjects on a genetically matched prog mystified more travag.suvit.online/handliche-artikel/unterschied-pflanzliche-und-tierische-fette.html wipe out than did those on a lone range fits all fugitive carb diet.

Problém je palivo a nutná decentralizácia

Oracle 911 | 23.01.2014

Problém s týmto systémom je to, že z nejakého dôvodu dôjde palivo, tak dôjde aj obeživo. väčšina energie je buď vyrábané spaľovaním plynu/ropy (dodávky sa môžu kedykoľvek prerušiť) alebo uránu (toto palivo je drahé a náročné na výrobu) a tóriové reaktory sú nedohľadne.
Nepochybujem o tom, že Rusi dokážu oživiť vyschnuté polia, pochybujem ale o tom, že tieto polia budú môcť pokryť pohľadávku po rope a plynu.

Nutná decentralizácia, 2 veci, obe rovnako závažné:
1) vypadne niekoľko kľúčových trafostaníc a vedí na určitom území, a celé dané územie či kontinent sa ocitne v tme-teda vysoko-centralizované sú krehké a nestabilné;
2) prenosové straty sú obrovské, v prípade USA vo vedeniach sa strácajú cca 2/3 vyrobenej el. energie.

K zlatu-Čína ju jednak kupuje aby nemusela kupovať de facto bezcenné papieriky.
Druhá vec je, BRICS chystá zaviesť podľa nepodložených klebiet zlatý štandard.
K zlatému štandardu-bude to doplnenie barteru.

Индикаторы курса глобализации

taurus | 02.01.2014

Выступление ректора СПГАУ Виктора Ефимова в Санкт-Петербурге 21 декабря 2013 г. о поезде в Китай, экономике, финансах, градостроительной политике и проблемах урбанизации, о сельском хозяйстве, здоровом образе жизни, экологии, питании, культуре и о многом другом. http://www.planet-kob.ru/video/2656 Nová lekce Jefimova o cestě do Číny. Poslouchám jí teprve půlhodiny a vyhodnotil jsem jí, jako velmi důležitou a svým způsobem pozitívní. V první části se opět věnuje energoinvariantu a ještě podrobněji se věnuje tomu, jak by to vše mělo fungovat. Jak jsem předpokládal, a Jefimov to potvrzuje, nový systém by mohl začit fungovat pro začátek, třeba mezi třemi státy. Přiklad - Rusko, Kazachstán, Belorusko - zakládající země nového Euroasíjského svazu. Kdy potom, by se k ním mohli bez problému přípojovat i jiné země, na stejných principéch. Pokud by se jednalo o mezinárodní banku, tak těmi zeměmi by se mohly stát - Rusko, Čína, Kazachstán. Přičemž jak Kazachstán, tak i Čína projevily o tento systém velmi vážný zájem. Ani měsíc poté, co proběhla konference v Číně, kde Jefimov se Zaznobiným předložili a vysvětlili funfování nového finančního systému, z Číny, na jednání s ními, jako hosté vysoké školy, rektorem které je Jefimov, příjela velmi významná delegace, vedena více premierem, ministrem kultury a představiteli dalších 6 ministerstev na úrovních - ministr nebo náměstek ministra, celkem 20 lidí. Týden po ních, přijela další delegace z největší čínské province, ve které byli představitelé všech oboru, byznysem počinaje, administrativou a školstvím konče. Podobné to bylo i s Kazachstánem. Došlo k dohodě, že se vytvoří klub, na způsob Izborského (ale absolutně s jiným zaměřením), kde se tato energoinvarianta bude řešit a projednávat mechanismy součinnosti mezi zeměmi. Super zpráva, jdu poslouchat dál..

Re: Индикаторы курса глобализации

popolvár | 02.01.2014

...tak, ako som uviedol v niektorom príspevku ako reakciu na to ci energoinvariant, zlato, abo nieco iné... my sa tu môzme dohadovat a posudzovat klady aj zápory, ale, co to ako prvé bude zavedené, o tom rozhodnú strojcovia jednotlivých modelov - a na nás v zmysle "po ovocí poznás ich", len skonstatovat, ci je to momentálne tá optimálna varianta pre ludí... zatial, vzhladom na objektívnu vzdelanost más, sa zmôzeme akurát na to...

Ale vrtá mi hlavou, na co Rusko a Cína, resp. ich národné banky tak vehementne nakupujú zlato.
napadajú ma 2 hypotézy:
1. vlády majú svoje NB ako tak pod kontrolou a zlato hromadia pre ,ak by predsa doslo k zlatému standartu, aby to hladko ustáli, prípadne aby tento financný systém na zlatom standarte v príhodný moment vrhnutím enormného mnozstva zlata na trh zdegradovali
2. nemajú dosah na svoje NB a tie na pokyn zvonku mrhaním na nákup zlata inde potrebných zdrojov vyciciavajú dané ekonomiky a la "rozorávanie celín"...

Re: Re: Индикаторы курса глобализации

taurus | 02.01.2014

Myslím si, že nakupují zlato, kvůli tomu, aby nemuseli nakupovat americké dluhopisy. Zlato představuje větší jistotu, než nějaké papírky, které Amerika může během velmi krátké doby znehodnotit díky inštrumentu hyperinflace. Takové rozložení rizik a zajíštění aspoň nějakého Stabilizačního fondu, pro každý případ.
Jinák zlato je metal potřebný také v průmyslu a ve zdravotníctví. Je to zboží, jako každé jiné a dá se stím velmi dobře obchodovat, obzvlášť, když vzníkne nedostatek.

Re: Re: Индикаторы курса глобализации

Ferko | 06.01.2014

Možno zlatý štandard bude len medzistupeň. Po odstránení dolaru prejdu štáty dočastne(niekoľko rokov) na zalatý štandard. V rámci tohto prechodného obdobia bude robená osveta ohľadom energovariantu a rôzne dohody ako bude fungovať.

Re: Re: Re: Индикаторы курса глобализации

Lumír | 10.07.2014

Především samo Energo je mezistupěň. A jeho tvůrci si to jistě uvědomují. Není však ještě doba na představení pravého invariantu. Tím je hodina lidské práce. Nemůže jím být nic jiného, protože je jedinou hodnotou, kterou může kdokoli nabídnout. A samozřejmě tato hodina má stejnou váhu od kohokoliv (naše vzájemné poměřování a posuzování, kdo je důležitější je iluze). Ale přejít k tomuto vyžaduje jediné - pochopení a všeobecné přijetí faktu, že člověku nic nepatří. Jen jeho život a zkušenosti, zážitky. Vše jiné je jen propůjčeno a tak se stává člověk maximálně pouze správcem svého okolí. Na tomto principu normálně funguje víceméně každá zdravá rodina. Že je to těžké přijmout i jako koncept přesahující hranice konkrétní rodiny je vázáno na nepochopení faktu, že každá bytost je dílem individuum a ještě větším dílem Jedním - máme mocnou kolektivní část bytosti. Jsme opravdu víc než bratři a sestry, jen to nevíme. Takto jsme skutečně členy jedné rodiny. Ale zatím neumíme tyto dvě stránky své bytosti chápat, ani vyvažovat a akceptovat. Lumír

bitcoin

Hox | 01.01.2014

ad bitcoin, ten je vhodný tak na nákup drog na černém trhu a možná kvůli anonymitě, jinak je to tunelový scénář a slepá ulička. Jednak šílené výkyvy v kurzu - až 50% za 2-3 hodiny a lehká manipulace kurzu, jedna naprostá nesmyslnost toho, že bitcoinů je konečný počet.

1)
Ad volatitlita: kdyby teď Čína prohlásila, že bude akceptovat bitcoin, kurz poskočí během pár minut o tisíce procent nahoru. Kdyby zítra oznámila, že si to rozmyslela, kurz spadne na zlomek dnešní hodnoty.

2) pyramidové schéma
Zakladatel bitcoinu má v držení kolem 15% všech vytěžených bitcoinů, což ho dělá dnes miliardářem... to není špatná odměna za to, nechal pár měsíců běžet miner na obyčejném PC. Týká se obecně všech diggerů, co naskočili do vlaku brzo. V principu se neliší od "vydělávání" nynějších bankéřů.

3) vytvoří to časem kastu "bankéřů" - už dnes je mining a uzly otázka spíše korporací, než jednotlivců. Jakmile se trh s uzly konsoliduje a kurz bitcoinu stoupne třeba na 10 - 100 tisíc usd / btc, bude tady pár hráčů, kteří budou inkasovat nezanedbatelných 0.001 BTC z každé transakce - v principu nová "privilegovaná kasta", která se nebude lišit od dnešních bankéřů a jejich způsobu "vydělávání" přes úrok.

3) jakmile někdo ovládne 51% uzlů, získá kontrolu nad všemi bitcoiny. Není to nereálný scénář.

4) čím jsou ospravedlněný ty gigawathodiny energie, které mineři propálili komínem?

5) ad drogy a černý trh. Když FBI zavřela drogové tržiště SilkRoad, kurz BTC okamžitě významně spadl... tolik k praktickému využití... ale pro mafie, tajné služby a teroristy je to asi dobrá věc.. jinak si nemyslím, že BTC se objevil "jen tak", bez dohledu nějakých tajných služeb.

Re: bitcoin

Pe-tri | 01.01.2014

Nejsem žádný nekritický apologet btc, tak v zájmu objektivnosti jen velmi stručně zareaguji.
ad 1. subjektivismus, možná ano, možné ne.
ad 2. neznalost - z principu btc nelze vědět, kolik ho má kdo v držení, princip btc a dnešní monopolní generování peněz (a z toho plynoucích výnosů) jsou nebe a dudy a nikoliv stejný princip.
ad 3. neznalost - poplatky za ověřování transakcí nejsou povinné a poplatek za ty dobrovolné bude 100% plavat s vývojem kurzu.
ad 3. získat individuální větší výpočetní výkon než má síť btc je nereálné, už dnes je btc odolný proti nasazení kvantových počítačů.
ad 4. proč je potřeba je ospravedlňovat ? Když už - pak proč ne třeba tím, že to je poctivý pokus shodit dnešní zlodějnu ?
ad 5. subjektivní domněnky, irelevantní.

Závěr - proč tolik zbytečného odporu ? Není lepší šířit argumentaci neutrálněji s tím, že každý oslovený si má nad meritem popřemýšlet sám a sám si i učinit pro sebe platný závěr ?

Re: Re: bitcoin

Hox | 02.01.2014

bitcoin je nepoužitelný jako náhrada měny obecně, právě z toho důvodu, že jeho množství nelze měnit podle potřeb ekonomiky. V tom je zásadní nepřekonatelný problém, a proto nikdy nebude více, než doplňkovou kryptoměnou která si najde svou "niku" v ekonomice a jak jsem psal, už dnes je vidět, že prevážně se používá na nákup drog na černém trhu. Pád kurzu po zavření SilkRoad je fakt, nikoliv doměnka.
Nač vymýšlet komplikované nepoužitelné (masově) schémata typu bitcoin, když jediné co stačí je odstranit z dnešních měn zatížení úrokem a předat emisi státům ve vztahu k energoinvariantu tak, aby množství měny vždy odpovídalo reálným potřebém ekonomiky?

Peníze by měly být informace o hodnotě, nic více. Jakmile peníze dělají peníze (samy od sebe, bez produktivních investic), je to destruktivní pyramida. Ne nadarmo byl úrok smrtelný hřích. Bitcoin je podobný, jen to neřeší úrokem, ale zhodnocováním. Mám velký problém s tím, pokud někdo v roce 2009 pustil na pár měsíců PC dříve než ostatní, může do konce života nehnout ani prstem a jen spotřebovávat plody práce ostatních. Funkční finanční systém takové spekulace umožňovat nemůže.
Ten údaj o 1.5 (nebo 2.5) milionu bitcoinů v držení Sakamota, nebo jak se jmenuje, jsem viděl v jedné analýze. Je hodně nepravděpodobné, že odolal možnosti takhle "vydělat".
Není to o "zbytečném odporu", ale o chápání nedostatků ... ať každý používá, co je mu libo, nic proti tomu nemám, ale dlouhodobě větší potenciál než spekulace a černý trh tam nevidím.

Re: Re: Re: bitcoin

Pe-tri | 02.01.2014

ad. množství btc. Pokud by bylo možno prokázat myšlenku ohledně toho, že počet btc není principiálně omezený, tj. je možné neustále nafukovat jejich počet dalším a dalším těžením, potom bych se přiklonil tomu, že btc je podvod. Zatím je však všeobecně akceptováno a "praktickou těžařskou prací" prokázáno, že nalézt další matematické řešení - tedy vytěžit btc, se skutečně limitně blíží nule. A v tom případě platí, že prostřednictvím dělení měny na menší a menší zlomky jich může být v oběhu právě tolik, kolik jich bude potřeba, tj. že LZE jeho množství měnit podle potřeb ekonomiky.
ad. vymýšlení řešení. Copak není jasné, že ono "jediné co stačí" v sobě implicitně obsahuje úkol porazit dnešní mocipány ne-li rovnou GP ? Takže "to jediné" je zajisté současně mimo soudobé možnosti ovčanů a jejich politruků. Na tom se asi shodnem ne? Problém implementace "toho jediného co stačí" potom tedy za problém nepovažuješ ? Kdo bude jeho nositelem ? Nebo souhlasíš s myšlenkou, že ryby si samy vypustí tak dlouho, pracně a s tak ohromnými náklady všeho druhu budovaný rybník ?
ad. prvotní těžař. Zkus se na to podívat tak, že by btc skutečně mohlo být řešení, které porazí monopolně-úvěrový, finanční koncept GP. Nezasloužil by si potom takovýto řešitel/osvoboditel náležitou odměnu ? A jsme u rovnováhy čili harmonie neboli spravedlnosti. A jsem skutečně zvědav na harmoničtější a spravedlivější formu/průběh náhrady dnešní zlodějny. Nebo máš nějakou představu o bezkrizovém průběhu "toho jediného co stačí" ?
ad. analýzy. Je libo další, kolik ? Vždyť sám dobře víš, co to je imitování, tak proč potom raději než věřit jedné analýze a nepřemýšlet sám ? úKolem doby přece je - zbavovat se stereotypů všeho druhu.

Jsem všemi deseti pro, psát o všem relevantním ze všech možných úhlů pohledu, jen by asi bylo vhodné (nematoucí), kdybychom se všichni snažili ksb i prakticky aplikovat, tedy mj. oddělovat objektivní fakta od jejich subjektivních interpretací či úvah. Jinak řečeno, hlídat si nejen obsah, ale i formu svých sdělení. Takže díky za všechny validní, kritické připomínky k tématu btc, každý si pak můžeme svůj názor vytvořit o to lépe.

Re: Re: Re: Re: bitcoin

Hox | 02.01.2014

tu analýzu jsem zmínil z jediného důvoda, byla tam informace o držení přes 2.5 milionu bitcoinů autorem(ry) bitcoinu a ty jsi to zpochybnil. Můžu dát i link, jestli se ti chce vyvracet všechny závěry daného materiálu.

ad imitování - nechápu poznámku. Kdo psal o nepřemýšlení? Nikde jsem nepsal, že tu analýzu beru za bernou minci. Obecně výtka ale nedává smysl, je to normální způsob zpracování informací, využít existující materiály a zhodnotit pro sebe závěry. Nebo máš za to, že lze buďto nic nečíst, nebo automaticky bez přemýšlení přebírat všechno co člověk čte, a mezi tím není nic?

Níže jsi psal, že bitcoin netrpí inflací ani deflací. To neodpovídá realitě - ten proces "dělení na menší kousky" není nic jiného než deflace. U bitcoinu nemám jistotu, když to přeženu do absurda pro ilustraci, jestli si za svých N bitcoinů, za které si dnes můžu koupit třeba 1 hektar pole, zítra koupím 100 hektarů nebo 0.01. A pokud si zítra koupím více, co je to než deflace?

uplně obecně, přemýšlím jiným směrem. Je lepší pracovat na tom, ať věci jako bitcoin nejsou z principu třeba, a v Lidské společnosti třeba nejsou, nemají opodstatnění. A pokud lidstvo Lidské společnosti nedosáhne, na bitcoinu stejně nebude v důsledku záležet. Jinými slovy, věci jako bitcoin budou třeba, jen pokud věci půjdou ke dnu, v "apokalyptické" řekněme, variantě budoucnosti. Dávám přednost zabývat se tím, jak zařídit, aby věci typu bitcoin nebyly třeba obecně.

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek