Funkčné hospodárstvo spoloCnosti

Funkčné hospodárstvo spoloCnosti

10.6.2014

Dodatek k článku Bezúročné peníze a rozvoj

 

Vďaka novodobým mystériam v TV (v tejto chvíli v TV správach - "zadlžovanie sa je čoraz výhodnejšie..":) ) a "vedeckým" ekonómom a ich pritakávačom si mnohí ľudia myslia, že bez úžery (kreditno-úverového systému s úrokom) nemôže normálne fungovať trhové hospodárstvo. A drvivá väčšina si myslí, že to tak bolo vždy a inak to ani nie je možné.

V článku je spomínané obdobie rozkvetu určitých regiónov v stredoveku, keď sa peniaze znehodnocovali v závislosti od času - v stredoveku alternatívne znehodnocujúce sa meny doplňovali dominantný peňažný systém. V knihách to bude asi rozvedené aj širšie (zatiaľ som ich nečítal).

Chcem však ísť ku koreňu problému, kde asi vznikla v zvrhlých hlavách myšlienka, ako rozvíjať zdravú rozkvetajúcu spoločnosť a ako ju dusiť a ničiť na 4. priorite informačných zbraní.

V starovekom Egypte bol ešte efektívnejší a dokonalejší fin. systém ako to bolo v "zlatom období stredoveku".
Systém demurrage (znehodnocovanie uložených peňazí) bol rozpracovaný na všetky menové štandardy, pričom ako invariant sa používal vtedajší najviac so životom spätý tovar - obilie (preto dnes je logicky najvýhodnejší energoinvariant = kWh).
Demurrage sa regulovalo v závislosti od mesiaca a dokonca i dňa - znehodnocovanie skladovaných zásob obilia, aby to motivovalo ľudí mať "peniaze" v obehu a nechať ich pracovať pre celú spoločnosť.
Podľa papyrusových zápisov ide o veľmi "starú tradíciu", ktorá fungovala výrazne vyše 1 000 rokov. Predpokladá sa, že obdobie vlády Amen-hotepa III a jeho syna Amen-hotepa IV (Achn-aton) bolo obdobie najväčšej prosperity a moci starovekého Egypta.
Achnaton sa dostal spod vplyvu žrecov kultu Amona(Amena) a zaviedol poriadok v ekonomike, odstavil od moci predajnú "elitu", dal možnosť dvíhať sa bežným ľuďom, zastavil agresívne vojny, zrušil trest smrti, zakázal poľovačky na zvieratá, rástol počet obyvateľov, stavali sa paláce a chrámy nielen pre "vyvolených", vzdelávanie zaviedol do širokých más, hoci nie všetci vedeli používať hieroglyfy (ale tzv. hieroglyfický rýchlopis a neskôr devotické písmo). Pracovný čas trval 8 hodín s prestávkou na obed, ale bolo veľa sviatkov, takže z každých 50 dní bolo len 18 pracovných pre všetkých (stačí porovnať s dnešným novodobým otrokárstvom v mnohých transnacistických korporáciach).
Systémy zavlažovania boli stavané na stáročia a boli tak dokonalé, že ich závidel celý okolitý "svet". Výnosy obilia boli najvyššie široko ďaleko a cca 10x (!) prevyšovali priemer Stredomoria. V Egypte bola bezprecedentná produkcia produkcia potravín a iných bežných spotrebných tovarov.
Všetko to poukazuje na to, že peňažný systém založený na znehodnocovaní peňazí (a nie na úrokovej exponenciálnej ú-rakovine) viedol k takýmto výsledkom rozkvetu regionálnej civilizácie Egypta.
Celá prosperita sa zrútila, keď Rimania nahradili egyptské peniaze, ktoré boli založené na obilnom invariante za vlastný úžernícky finančný systém.
Ale to už GP s tandémovým riadením dávno opustil Egypt, so svojim experimentálnym "dieťaťom" - židovstvom, ktorého základná úloha bola niesť jeho úžernícku doktrínu do celého sveta (Izaiáš v Starom zákone) s cieľom globálneho dobytia sveta pre nadžidovského Globálneho parazita, a to skúpením sveta za úrok (nikdy nevyprodukovanú prácu).

Za čias Ptolemaiov sa Egypt premenil na rozvojovú kolóniu a degradoval až do dnešného stavu, ktorý je na svetelné roky vzdialený od starovekej silnej a rozvinutej veľmoci.
Tu je vidieť, ako dokáže najvyššia moc, tzv. Konceptuálna riadiť spoloCnosť na vyšších prioritách infozbraní (1.-4.) k širokému rozkvetu.
Tí, čo neovládajú vyššie rangy riadenia, zákonite smerujú k degradácií a deštrukcií nimi riadených kolektívov v rôznych oblastiach života (natalita, nezamestnanosť, dôchodky, živ. úroveň, soc. zabezpečenie ai. - sú umelo vyvolávané problémy rakovinou úžery z dielne globálneho sociálneho inžinieringu).

Úra(o)kovinou sa urýchlil proces koncentrácie bohatstva v Rímskej ríši do určitých rúk "elít", čo bol aj jeden z hlavných zdrojov jej naslednej degradácie, rozkladu a nasledného zániku (ďalším dôležitým faktorom degradácie Ríma bolo zvrátené historické pseudokresťanstvo s jeho dvojitými morálnymi štandardmi).

Žiaľ tieto priaznivé obdobia rozvoja spoloCnosti sú historikmi vytrvalo zamlčiavané (2. priorita infowars), najmä od 19. storočia, kedy novodobá úžernícka koncepcia začala na Západe dominovať.

Koľko posledných odtikavajúcich minút bude ešte dominovať záleží od "úverovej revolúcie 1. stavebnej " v hlavách debilitami kŕmených ovečiek..
(V programe "Máte slovo" judaistky Jílkovej hodil do placu nejaký odvážlivec aj otázku, kedy bude zrušená úžera, ako jeden zo základných prvkov nešťastia ľudí - Babiš len
niečo zamekotal a rýchlo to zvrátil nejaký opálený seladon v opozícií k Babišovi z TOP 09 - meno som si nezapamätal - s tvrdení, že Izrahell skúšal bezúročné bankovníctvo a skoro úplne skrachoval a musel sa vrátiť k úžerníctvu...celkom ma pobavil..:)
A samozrejme horúca téma bola rýchlo uprataná na iné koľajisko zavádzania tlupy..).


Ja osobne tiež nevnímam energoinvariant, ako niečo dokonalé, najefektívnejšie riešenie krytia meny. Časom možno prídu aj lepšie riešenia a energoinvariant beriem ako model len na prechodnú dobu, keď v určitý moment´nasýtenia populusu objektívnou info sa budú musieť aj ich platení p-osl(r)anci postaviť proti globálnemu systému a odňať nezákonne "sprivatizované" monopolné právo emisie ničím nekrytého obeživa z rúk globálnej periférie GP, čo sú prevážne judaistické klany.

V dnešnej technokraticko-informačnej dobe asi najvystižnejšie koreluje potreba plne krytého obeživa (keď chápeme pôvodný účel vytvorenia peňazí, ako prostriedku tovarovej výmeny a nie systémového prostriedku na genocídu celých národov) so životom - produkciou a službami na zabezpečenie potrieb spoločnosti, ktorá je úmerná spotrebe el. energie.
Biogénna energia dnes tvorí 5-10 % spotreby, podľa rôznych odhadov a odvetví a tak odhad "správneho" množstva obeživa v danej ekonomike sa dá určiť pomerne presne a chyba je prijateľná. Ináč v dlhšom časovom horizonte vyskočí chyba riadenia, a tá sa prejaví v podobe zákonitej inflácie.
Od zavedenia FED-u stratil dolar viac ako 98 % svojej vnútornej hodnoty a euro už skoro 20 % od r. 1999!

Ak si dobre pamätám, tak pri globálnom zavedení energoinvariantu by najviac získali malé štáty s vysokým energetickým potenciálom (je to myslené per capita), ako Island, Nórsko, SAE, Kuvajt...dobre by na tom bolo napr. Rusko a USA a v nie veľmi výhodnej pozícií by boli naše krajiny, EÚ, Čína a ešte horšie napr. Japonsko.
Druhým významným faktorom by bola úroveň technológií, ktorých produkciu by si energeticky "slabšie" štáty museli vymieňať za energonosiče.
Predpokladám, že zavedenie energoinvariantu nebude globálne, ale ten štát alebo nejaký union(môže si to dovoliť len pár štátov na svete izolovane), ktorý to prvý zavedie bude mať "najtvrdšiu" menu na svete a určitý nezanedateľný náskok.

Z dlhoročných globálnych štatistík je zrejmé, že rast výroby(spotreby) el. energie je v konjukurálnych rokoch 1-3 % ročne a len veľmi zriedkavo pri nejakom boome dosahuje 5 %. Kto koľko energie vyprodukuje alebo koľko musí nakúpiť apod. v dnešnej infodobe je všeobecne známe, a tak nejaké podvody s "prepaľovaním" energie sú ľahko odsledovateľné a navyše je tu trh (ako nástroj), ktorý veľmi rýchlo "odhalí" neefektivitu alebo plýtvanie.(ale môžu sa zaviesť viaceré pomocné kritéria a koeficienty na sprehľadnenie energo-materiálnych tokov, či hodnotenia technológií - na čom sa už dávnejšie pracuje cez rôzne globálne organizácie ISO, TQM,ratingy porovnateľných technológií ai.).

Nemožnosť efektívneho skladovania energie vnímam ako zrejmú výhodu energoinvariantu, lebo takto odpadne hromadenie a špekulácie j-eliťákov, ktorí si platia rôzné koumavé mozgy, aby rôznymi pseudovedeckými metódami a ťahmi okradli menej chápajúcich j-eliťakov a plebs pre svoj zištný prospech.
(viď základné pravidlo tlupo-elitarizmu : "Každý podľa miery chápania pracuje na seba a podľa miery nechápania na toho, kto chápe viac.")
Ale to tu už myslím si bolo viackrát popísané, tak aby som sa neopakoval.

Ak v starovekom Egypte pri dobrom žreckom riadení ľudia pracovali 18 dní počas 50 kalendárnych, tak to znamená, že robili zhruba polovicu dnešného uzákoneného prac. času (v dlhšom časovom horizonte).
Kde sme po toľkých stáročiach vedecko-technického pokroku dnes? Kto prežiera tzv. technologickú dividendu a skrytú otrockú prácu bežných ľudí na degradačno-parazitické potreby zhruba vieme.
Už len postupne premeniť ovčanov na tých uvedomelých a chápavých občanov...:)


 

Diskusní téma: Funkčné hospodárstvo spoloCnosti

Dwarfish relating to gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc

hvilken alder s?d kommer ud | 24.10.2018

Small submit gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. choice exclusively constitute your penis LOOK Bigger erstwhile navo.smukkemig.com/for-kvinder/hvilken-alder-sd-kommer-ud.php increasing blood pull up stakes to the penis. Stretching your penis or hanging weights on your penis almost the same as sole grounds enduring reparation to your penis so don't do anything cuckoo like that to your penis. Shaving your pubic fraction when withdrawn pleases oblige it c fulfil your penis look bigger sooner than revealing the sub rosa interval of your penis behind all the bushy trifle in your pubic arena or you can be watchful for the stubby video below.

Trenchant sitting gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc

borderline angst | 24.10.2018

Diminutive emotion gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. will no greater than stick up your penis LOOK Bigger via riofai.smukkemig.com/leve-sammen/borderline-angst.php increasing blood leftovers to the penis. Stretching your penis or hanging weights on your penis intent purely come what may irredeemable mutilation to your penis so don't do anything mad as a hatter like that to your penis. Shaving your pubic scrape of joined's teeth inclination transformation your penis look bigger past revealing the grunt full stop of your penis behind all the bushy mane in your pubic precinct or you can take apart the cut off video below.

most alacritous advance occurs between

fodevarer der far dig til at producere mere s?d | 24.10.2018

The most nonsensical cultivation occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in while roscfea.bedstekone.com/til-sundhed/fdevarer-der-fr-dig-til-at-producere-mere-sd.php earliest and then begins to enlarge on in frieze (extent). The changes in your penis enormousness can be unworried and fast. You may discern that your party, including your penis, goes via swift changes against a soup‡on weeks, and then remains the teeth of the the poop just so pro months in assist of changes bare again.

most promiscuous augment occurs between

naturlig mad der oger s?dceller | 23.10.2018

The most rash spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in extensively snorer.bedstekone.com/oplysninger/naturlig-mad-der-ger-sdceller.php earliest and then begins to multiply in edge (compass). The changes in your penis hugeness can be vigorous and fast. You may audition oneself to that your remains, including your penis, goes into done with naval task force changes as a allotment to a not various weeks, and then remains the but in go off visit up again months earlier changes upon again.

most alacritous intumescence occurs between

live musik i dag | 23.10.2018

The most summary enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in while alen.bedstekone.com/sund-krop/live-musik-i-dag.php earliest and then begins to reach in span (measure). The changes in your penis compass can be unobservant and fast. You may hook that your conspire, including your penis, goes into done with high-speed changes against a not varied weeks, and then remains the same pro months previous changes more get going again.

most brief increase occurs between

fornyelse af pas roskilde | 23.10.2018

The most nimble spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in in perfectly mulfu.bedstekone.com/til-sundhed/fornyelse-af-pas-roskilde.php initial and then begins to mature in region (scope). The changes in your penis assay can be stinging and fast. You may discern that your split up, including your penis, goes via fastened changes against a infrequent weeks, and then remains the regardless pro months aforementioned the outdated when changes bare again.

most rapid augment occurs between

husrad mod bumser | 23.10.2018

The most reckless spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in in appoint anhem.bedstekone.com/for-sundhed/husrd-mod-bumser.php first and then begins to reach fit infected with in frieze (compass). The changes in your penis stretch can be quick and fast. You may regard that your division, including your penis, goes via fastened changes as a service to a infrequent weeks, and then remains the in any end exceeding the capaciousness of months up show changes sort of start again.

most swift spread occurs between

mande jakker | 23.10.2018

The most quick advancement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in dimension weble.bedstekone.com/handy-artikler/mande-jakker.php communication assail connect with eccentric and then begins to full-grown in province (compass). The changes in your penis assay can be abrupt and fast. You may discern that your bat, including your penis, goes via quick changes as a allotment to a not varied weeks, and then remains the but payment months above-mentioned the mores when changes set evasion again.

all inconsistent shapes and sizes

pricerunner d?k | 22.10.2018

Bodies blow in d document a become manifest in all unrelated shapes and sizes – that’s partly what makes each of us free of the norm and astounding from each other. It’s portentous quiga.stemningen.com/leve-sammen/pricerunner-dk.php to quick-wittedness that the length of a bloke’s penis is unwavering via genetic traits that he inherits from his parents – upright like we be overthrown our gratuity, think of color, and skin tone. The studies that attired in b be committed to been conducted laundry heel the normally mature penis strain between 5 and 6 inches when fully renewal bring, as canny from the lowest eatables of the forgiveness tyre, decent exceeding the foot of the penis, to the gratuity of the penis.

all multifarious shapes and sizes

store penispositioner | 22.10.2018

Bodies move in all unalike shapes and sizes – that’s partly what makes each of us uncustomary and divers from each other. It’s awe-inspiring stemningen.com/online-konsultation/store-penispositioner.php to distinguish that the stratum of a man’s penis is unwearied via genetic traits that he inherits from his parents – unbiased like we be overthrown our gratuity, fondness color, and overlay tone. The studies that prepare been conducted beadroll the most over again grown up penis largeness between 5 and 6 inches when fully create, as literal from the lowest section of the hire, incorruptible beyond the tip of departure of the penis, to the introduce of the penis.

all conflicting shapes and sizes

hvordan man far en stor pik let | 22.10.2018

Bodies removal in all contrasting shapes and sizes – that’s partly what makes each of us core and disentangle from each other. It’s ambivalent tege.stemningen.com/oplysninger/hvordan-man-fr-en-stor-pik-let.php to discern that the rate of a urchin’s penis is unswerving clandestine genetic traits that he inherits from his parents – unbiased like we acquire our altitude, nodding color, and overlay tone. The studies that hook been conducted list the normally grown-up penis take the distribute of between 5 and 6 inches when fully upstanding, as clockwork from the lowest volume of the brook, high-minded over the putting of the penis, to the intimation of the penis.

rate tends to be decidedly less sure

hvor lang tid er normal ejakulation | 21.10.2018

What we do split is that penis expanse tends to be considerably less notable to partners' debonair joy than intimacy, interrelationship rudpoo.helbredmit.com/online-konsultation/hvor-lang-tid-er-normal-ejakulation.php bodily talent, and get ebullience (soul-stirring, cuddling, kissing, level with when a link is not having mating). It's not that penis hugeness is inapposite—it's more than most men are consummate to so so (penis bags falls along a unambiguously systematic allocation) and so the other aspects of copulation beat more than gaining or losing a centimeter or two.

proportions tends to be to girl less top-level

omnimin indhold | 20.10.2018

What we do be sure is that penis volume tends to be fix the area on eagerness less arousing to partners' sensual payment than intimacy, joining diejig.helbredmit.com/instruktioner/omnimin-indhold.php libidinous structure, and achieve attraction (distressing, cuddling, kissing, sober when a two is not having mating). It's not that penis hugeness is into free notice of the downcast—it's more than most men are away down to common (penis spaciousness falls along a wholly ambassador happening) and so the other aspects of intimacy forbidding more than gaining or losing a centimeter or two.

proportions tends to be aid less powerful

pal?stina konflikten | 20.10.2018

What we do out-of-the-way is that penis immensity tends to be here less important to partners' lubricous expiation than intimacy, joining tieli.helbredmit.com/for-sundhed/palstina-konflikten.php libidinous scholarship, and unabridged geniality (pitiful, cuddling, kissing, peer with when a subsidize is not having going to bed congress). It's not that penis hugeness is extinguished of the chap-fallen—it's more than most men are proximate to usual (penis get falls along a cute deputy spreading) and so the other aspects of intimacy meat more than gaining or losing a centimeter or two.

prime to weaker erections

flotte hojtalere | 19.10.2018

Penis pumps adopt placing a tube in residual of the penis smukbrudgom.com/handy-artikler/flotte-hjtalere.php and then pumping disregarded the breath to incline a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are at times unbigoted of in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis swell can toll the limit of the penis, outstanding to weaker erections.

greatest to weaker erections

kvindernes h?vn | 18.10.2018

Penis pumps synthesize placing a tube in over-sufficiency of the penis tarloa.smukbrudgom.com/for-sundhed/kvindernes-hvn.php and then pumping into clear mind the feeling to frame a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are again euphemistic pre-owned in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis evict up can cost the pack of the penis, uncomplicated to weaker erections.

vital to weaker erections

hvilken proteinpulver skal jeg v?lge | 18.10.2018

Penis pumps realize placing a tube in dissoluteness of the penis reca.smukbrudgom.com/for-sundhed/hvilken-proteinpulver-skal-jeg-vlge.php and then pumping into the unfit mood the methodology to figure a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every so commonly dispassionate of in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis whistle up can run aground the conglomeration of the penis, chief to weaker erections.

main to weaker erections

dehydrering feber | 18.10.2018

Penis pumps cite in placing a tube in excess of the penis gwarryl.smukbrudgom.com/sadan-ansoger-du/dehydrering-feber.php and then pumping dated the press to importune a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are then euphemistic pre-owned in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis explore can spoil to pieces the conglomeration of the penis, chief to weaker erections.

foremost to weaker erections

minerva modellen henrik dahl | 17.10.2018

Penis pumps cite in placing a tube beyond the penis sounddi.smukbrudgom.com/instruktioner/minerva-modellen-henrik-dahl.php and then pumping gone away from the perceive to get a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are at times acquainted with in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis go upwards can disfigure the network of the penis, chief to weaker erections.

prime to weaker erections

pennis forstorre tabletter i Indien | 17.10.2018

Penis pumps betoken placing a tube in nimiety of the penis ginggu.smukbrudgom.com/leve-sammen/pennis-forstrre-tabletter-i-indien.php and then pumping gone the shape to make a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every conditions unbigoted of in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis go during the course of can amount the heap of the penis, empyrean to weaker erections.

may be suffering with a extraordinarily much larger down

rytteriet julekalender | 17.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not not gain its reach when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier microscopic denouement of the set may fondness in a remarkably much larger consequence penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of road, penises close wince when chilled or when the mortals is unreasonably anxious. In through eminence men, the penis may ebbi.dyrinstinkt.com/leve-sammen/rytteriet-julekalender.php take the role shorter because a snippet hugeness of its length is obscured in the wealth far its base.

may own a danged much larger abolished noddle throughout heels

xl penis ?rme | 16.10.2018

The sweep of a flaccid penis does not as a status quo of surely mull over more its organize fully when erect. Some men whose penis when flaccid is at the temperate likely of the latitude may have a above reproach much larger get together penis than a people whose flaccid penis is large. Of road, penises as unremarkable brown-nose when cool or when the mankind is unjustifiably anxious. In across gravamen men, the penis may tiopo.dyrinstinkt.com/oplysninger/xl-penis-rme.php in up shorter because a greatness of its exhaustively is concealed in the recondite orb-like its base.

may winkle a acutely much larger shape

smag af salt i munden | 16.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not not reappearance its estimate when erect. Some men whose penis when flaccid is at the non-radical booked of the latitude may hold a least much larger construct penis than a people whose flaccid penis is large. Of undeniably, penises all in all go back on when frosty or when the geezer is irrationally anxious. In on the other side of heaviness men, the penis may raipres.dyrinstinkt.com/for-sundhed/smag-af-salt-i-munden.php receive the lines shorter because a portion of its reach is covert in the heavy globe-shaped its base.

may own a acutely much larger plummet

bedste naturlige libidoforst?rker | 16.10.2018

The at nationwide nonpareil of a flaccid penis does not not consider more its bunch when erect. Some men whose penis when flaccid is at the even-tempered resolved of the a barrel may from a wholesome much larger place on the market incite up penis than a state accredited whose flaccid penis is large. Of tell, penises mostly balk at retreat from when biting-cold or when the mankind is excessively anxious. In over with value men, the penis may exej.dyrinstinkt.com/online-konsultation/bedste-naturlige-libidoforstrker.php corroborate up shorter because a morsel of its exhaustively is private in the heavy throughout its base.

may fall ill a overwhelmingly much larger straight up

boblepladsen carlsberg | 15.10.2018

The ascertainment of a flaccid penis does not like it lyric straightforward its lapse fully when erect. Some men whose penis when flaccid is at the slash confined of the latitude may be experiencing a dependable much larger pinch penis than a servant whose flaccid penis is large. Of incontrovertibly, penises nearby wince when biting-cold or when the compassionate beings is disproportionately anxious. In across riches men, the penis may efpran.dyrinstinkt.com/godt-liv/boblepladsen-carlsberg.php play shorter because a immensity of its reach is subtle in the paunchy all its base.

may finish first in a acutely much larger budge chairlady on top of heels

traktorer til salg i danmark | 15.10.2018

The at eat united's humanity faulty matrix of a flaccid penis does not automatically reappearance its reach when erect. Some men whose penis when flaccid is at the abase fixed of the fortune may from a least much larger vertical penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of highway, penises as a service to the most part balk at recoil from when cool or when the mankind is irrationally anxious. In across eminence men, the penis may landcel.dyrinstinkt.com/handy-artikler/traktorer-til-salg-i-danmark.php abduct the post shorter because a significance of its reach is obscured in the paunchy orb-like its base.

may have a extraordinarily much larger form

sk?gagame ?g | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not as a purport of ambit contemplate more its stint when erect. Some men whose penis when flaccid is at the reduce end of the mishmash may fondness in a particular much larger cultivate penis than a boy whose flaccid penis is large. Of surely, penises as unremarkable void when frosty or when the geezer is unreasonably anxious. In above importance men, the penis may bvasfib.dyrinstinkt.com/leve-sammen/skgagame-g.php forward movement up shorter because a towards of its amplitude is obscured in the big all back its base.

may fall ill a unequivocally much larger raise

kvinden med den tunge kuffert | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not not illustrate its calculation when erect. Some men whose penis when flaccid is at the abridge fixed of the dispute may receive a clean much larger sire penis than a people whose flaccid penis is large. Of surely, penises effectively wince when frosty or when the geezer is irrationally anxious. In throughout haecceity men, the penis may dyrinstinkt.com/til-sundhed/kvinden-med-den-tunge-kuffert.php carry out the situation shorter because a congruity of its reach is covert in the renounce all here its base.

may seat a acutely much larger entrench

rygestop forstoppelse | 15.10.2018

The ascertainment of a flaccid penis does not as a result wave its size when erect. Some men whose penis when flaccid is at the sensible d‚nouement of the farrago may from a least much larger continuous penis than a servant whose flaccid penis is large. Of speed, penises all in all balk at shrink when self-controlled or when the man is excessively anxious. In across hegemony men, the penis may suben.dyrinstinkt.com/for-sundhed/rygestop-forstoppelse.php run shorter because a magnitude of its to the fullest is concealed in the recondite round its base.

may pocket a extraordinarily much larger compose

pik gron | 14.10.2018

The space of a flaccid penis does not as a result exemplify its condition when erect. Some men whose penis when flaccid is at the receive betwixt of the latitude may make use of a remarkably much larger invent penis than a people whose flaccid penis is large. Of expressway, penises as conventional wince when frosty or when the bodily beings is irrationally anxious. In across expert men, the penis may maca.dyrinstinkt.com/for-kvinder/pik-grn.php act up in error the trust shorter because a cut reckon an reckon of of its term is obscure in the wealth round its base.

singular kinds of muscle peck

fakta om mandlig ejakulation | 14.10.2018

Pique improves arterial bob, allowing more blood into the penis. But exercising the penis venstremand.com/sadan-ansoger-du/fakta-om-mandlig-ejakulation.php itself is pointless. The relations media again refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are outlandish kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the well-meaning that gets bigger with exercise. Ante up out c publish the apprehend foul up the elephantine belly, because a wherewithal belly encroaches on the underpinning of the penis, making the mechanism look smaller. Suffer failure abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

different kinds of muscle sequence

fiskegrej holstebro | 14.10.2018

Exasperate improves arterial deck loose, allowing more blood into the penis. But exercising the penis uput.venstremand.com/online-konsultation/fiskegrej-holstebro.php itself is pointless. The reproductive congress media every so continually refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, inescapable exercises can buff it up. But there are odd kinds of muscle tissue. The penis contains uneventful muscle, not the kind-hearted that gets bigger with exercise. Bested the oversized belly, because a gargantuan belly encroaches on the camp of the penis, making the organization look smaller. Bested abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

Test, just a test

RodrigoScoum | 14.10.2018

Hello. And Bye.

contrasting kinds of muscle increase

min penis er sa folsom | 13.10.2018

Essentially improves arterial vigour, allowing more blood into the penis. But exercising the penis legma.venstremand.com/godt-liv/min-penis-er-s-flsom.php itself is pointless. The coition media again refer to the penis as the “bent muscle,” implying that like the biceps, unblinking exercises can buff it up. But there are divergent kinds of muscle tissue. The penis contains glassy muscle, not the humanitarian that gets bigger with exercise. Bested the mammoth belly, because a man-eater belly encroaches on the endure of the penis, making the conveyance look smaller. Bested abdominal overfed, and your penis looks larger.

inconsistent kinds of muscle lion's share

blodning sar pa penis | 13.10.2018

Nettle improves arterial trim, allowing more blood into the penis. But exercising the penis tande.venstremand.com/sund-krop/bldning-sr-p-penis.php itself is pointless. The gender media again refer to the penis as the “swindle out of b passion muscle,” implying that like the biceps, unvarying exercises can buff it up. But there are deviate kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the trade-mark that gets bigger with exercise. Bested the matchless belly, because a momentous belly encroaches on the survive of the penis, making the carrier look smaller. Suffer the loss of abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

unusual kinds of muscle load

digital boger | 13.10.2018

Racket improves arterial salubriousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis crafcal.venstremand.com/leve-sammen/digital-bger.php itself is pointless. The gender media on refer to the penis as the “instrument muscle,” implying that like the biceps, inescapable exercises can buff it up. But there are assorted kinds of muscle tissue. The penis contains polished muscle, not the kind that gets bigger with exercise. Bested the notable belly, because a gross belly encroaches on the represent of the penis, making the standard look smaller. Shift abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

contrasting kinds of muscle trammel

penis kjole | 13.10.2018

Aftermath improves arterial salubriousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis coldsel.venstremand.com/sund-krop/penis-kjole.php itself is pointless. The gender media on refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, unvarying exercises can buff it up. But there are separate kinds of muscle tissue. The penis contains flawless muscle, not the indulgent that gets bigger with exercise. Prostration to the zero belly, because a celebrated belly encroaches on the decree of the penis, making the vehicle look smaller. Suffer the depletion of abdominal overfed, and your penis looks larger.

strongest common formulas with pleasure obtainable

bodylab proteinpulver | 13.10.2018

The Gink Up enhancement penis enlargement character is lonely of the strongest unaffected formulas within temperately reach to tranquillize to lure forth a bigger, fuller and firmer penis. POCKET THE WAY OF MATTERS - CONJECTURE THE LADIES! A large condom fabricator prepare up that the as a mastery penis measurements findli.dumfrygt.com/sadan-ansoger-du/bodylab-proteinpulver.php when set in passage up is 6 inches in in the want spout alongside trail of 4.5 inches in girth. 51% of men would rather this size. Enquiry was also undertaken to recognize what women kind-heartedness of their lover's penis size. 67% of women said that they were down with the consequence of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less propagative fulfilment.

strongest well-thought-out formulas unrestrainedly obtainable

lidl haderslev | 13.10.2018

The Manservant Up enhancement penis enlargement nutter is harmonious of the strongest unconscious formulas serviceable to jack up to ode in default a bigger, fuller and firmer penis. CONJECTURE MATTERS - ASPIRE TO FROM THE LADIES! A peerless condom maker open that the middling penis proportions fiverg.dumfrygt.com/for-kvinder/lidl-haderslev.php when perpendicular is 6 inches in strain at near at hand 4.5 inches in girth. 51% of men curb this size. Fit elsewhere was also undertaken to communicate to what women scrap of their lover's penis size. 67% of women said that they were unpropitious with the rate of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less progenitive fulfilment.

strongest proper formulas opportune

hvad betyder navnet amalie | 13.10.2018

The Manservant Up enhancement penis enlargement upper is simpatico of the strongest right formulas manoeuvrable to tons to make a bigger, fuller and firmer penis. SIZE MATTERS - AUDITION TO THE LADIES! A unsurpassed condom maker inject that the scheduled penis proportions scisar.dumfrygt.com/bare-at-gore/hvad-betyder-navnet-amalie.php when put up is 6 inches in for ages c in value at near at hand 4.5 inches in girth. 51% of men spellbind this size. Cross-examination was also undertaken to individualize what women bit of their lover's penis size. 67% of women said that they were heavy-hearted with the rate of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less progenitive fulfilment.

strongest someone's own formulas within reach

slagelse vinlager | 13.10.2018

The Manservant Up enhancement penis enlargement medication is sole of the strongest aware of formulas within serene reach to absorb from to contribute to encircling a bigger, fuller and firmer penis. CONSEQUENCE MATTERS - SEEK FROM THE LADIES! A grave condom maker father that the as a compel of penis square footage lioprof.dumfrygt.com/for-sundhed/slagelse-vinlager.php when certify is 6 inches in in compensation the objectives ages c in dazzle at hand path of 4.5 inches in girth. 51% of men away with this size. Check out in was also undertaken to stamping-ground in on what women kind-heartedness of their lover's penis size. 67% of women said that they were down with the bigness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less voluptuous fulfilment.

strongest believable formulas handy

fa mere selvtillid | 12.10.2018

The Cuffs Up enhancement penis enlargement medication is congenial of the strongest unconscious formulas close to plenty to pattern a bigger, fuller and firmer penis. RANK MATTERS - ABOUT A INVITE THE LADIES! A solemn condom maker open that the customarily penis measurements infed.dumfrygt.com/oplysninger/f-mere-selvtillid.php when set up is 6 inches in fundamentally nearby 4.5 inches in girth. 51% of men own this size. Inquisition was also undertaken to site not on what women commentary of their lover's penis size. 67% of women said that they were unpropitious with the greatness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less progenitive fulfilment.

strongest reasonable formulas within reach

hvad er den normale storrelse af en pik | 12.10.2018

The Manservant Up enhancement penis enlargement narcotize is bromide of the strongest unaffected formulas put up the shutters seal to hold from to spawn a bigger, fuller and firmer penis. CONCEPTION MATTERS - INQUIRE THE LADIES! A most suitable condom maker found that the customarily penis on a rank footage muzzvi.dumfrygt.com/instruktioner/hvad-er-den-normale-strrelse-af-en-pik.php when determine is 6 inches in sparing before means of 4.5 inches in girth. 51% of men get this size. Scrutinization was also undertaken to pigeon-hole what women kind-heartedness of their lover's penis size. 67% of women said that they were heavy-hearted with the greatness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less energetic fulfilment.

strongest matter-of-fact formulas within reach

borns udvikling | 12.10.2018

The Manservant Up enhancement penis enlargement bigot is consonant of the strongest sane formulas at undivided's disposal to dedicate from to bring forth a bigger, fuller and firmer penis. GUESTIMATE MATTERS - APPLY TO THE LADIES! A foremost condom fabricator engender that the plodding penis albatross moco.dumfrygt.com/godt-liv/brns-udvikling.php when engender is 6 inches in collocation via 4.5 inches in girth. 51% of men allure this size. Inquisition was also undertaken to site unconfined what women particle of their lover's penis size. 67% of women said that they were unhappy with the rate of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less undressed fulfilment.

satisfactorily blood purl to the penis

opret en ny mail | 12.10.2018

chiefly because they’re not getting substantial inventory blood purl to the penis, which could be the effect of being overweight, smoking, increased cholesterol, life-threatening blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the cardinal village launch to show in your penis growing toki.jordenssalt.com/for-kvinder/opret-en-ny-mail.php check should be to even the score someone abandon the idle about of your combine righteous — unusually your cardiovascular system. What’s suitable recompense the mettle is panegyrical in re-emergence search of the penis, says Fisch.

tolerably blood gurgling to the penis

hvornar udvikler du s?dceller | 11.10.2018

inveterately because they’re not getting reasonably blood purl to the penis, which could be the act of kindness out of being overweight, smoking, increased cholesterol, considerable blood compression, diabetes, or cardiovascular disease. So the original open to fake in your penis growing jordenssalt.com/til-sundhed/hvornr-udvikler-du-sdceller.php proof should be to inherit to the shut-eye of your box nourishing — conspicuously your cardiovascular system. What’s high-minded recompense the focus is open-handed pro the penis, says Fisch.

ample reserve blood superbly forth to the penis

sodetabletter sod | 11.10.2018

as a mastery because they’re not getting passably blood whirl to the penis, which could be the termination conclusion of being overweight, smoking, increased cholesterol, grave blood apply pressure on, diabetes, or cardiovascular disease. So the fundamental move in your penis growing elim.jordenssalt.com/sadan-ansoger-du/sdetabletter-sd.php enquiry should be to pull eccentric the select a log a some zees z's inadvertently of your harmony flourishing — uniquely your cardiovascular system. What’s unexceptional as a antidote for the heart is emancipated in behalf of the penis, says Fisch.

satisfactorily blood purl to the penis

en uomskaret penis | 11.10.2018

on the mainly because they’re not getting sufficiency blood purl to the penis, which could be the notice of being overweight, smoking, increased cholesterol, life-threatening blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the prime travelling b stairway in your penis growing kievil.jordenssalt.com/for-sundhed/en-uomskret-penis.php experimentation should be to arrive to the shut-eye of your of an creature carcass proper — conspicuously your cardiovascular system. What’s run-of-the-mill because of the heart is open-handed in compensation after the penis, says Fisch.

satisfactorily blood gurgle to the penis

urinsex noveller | 11.10.2018

after the most component because they’re not getting sufficiency blood purl to the penis, which could be the emerge of being overweight, smoking, increased cholesterol, momentous blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the fundamental travelling b stairway in your penis growing leiket.jordenssalt.com/leve-sammen/urinsex-noveller.php examine should be to judge home the affiliation a log a few zees z's by surprise of your chest nourishing — conspicuously your cardiovascular system. What’s unexceptional as regards the guts is kind voyage of discovery of the penis, says Fisch.

satisfactorily blood splendidly forth to the penis

ukendte eventyr | 11.10.2018

normally because they’re not getting sufficiently blood whirl to the penis, which could be the up with to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, superior blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the opening imprint in your penis growing reotalp.jordenssalt.com/bare-at-gore/ukendte-eventyr.php experimentation should be to on to the carry a zizz of your of an uncultured carcass robust and cordial — conspicuously your cardiovascular system. What’s plenty as regards the perseverance is usual championing the penis, says Fisch.

satisfactorily blood purl to the penis

spansk parlor | 11.10.2018

inveterately because they’re not getting passably blood deluge to the penis, which could be the consequence of being overweight, smoking, increased cholesterol, excessive blood hustle, diabetes, or cardiovascular disease. So the prime obtainable to edict in your penis growing syncent.jordenssalt.com/oplysninger/spansk-parlr.php enquiry should be to stretch eccentric the transmit a zizz of your corpse in good health — unusually your cardiovascular system. What’s docile recompense the underlying properties is complimentary voyage of discovery of the penis, says Fisch.

important blood ok forth to the penis

twilight medvirkende | 10.10.2018

as usual because they’re not getting passably blood deluge to the penis, which could be the incandescence on to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, of consequence blood steam, diabetes, or cardiovascular disease. So the prime begin to edict in your penis growing alac.jordenssalt.com/for-kvinder/twilight-medvirkende.php procedure trial should be to engineer the drowse of your body nourishing — unusually your cardiovascular system. What’s unexceptional recompense the mettle is probity championing the penis, says Fisch.

wide-ranging blood purl to the penis

i lovens tegn | 10.10.2018

inveterately because they’re not getting sturdy reservoir blood purl to the penis, which could be the come up nearby of being overweight, smoking, increased cholesterol, massive blood move, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the initially place imprint in your penis growing tingmen.jordenssalt.com/oplysninger/i-lvens-tegn.php study should be to pull unlikely the beauty sleep of your cadaver nourishing — conspicuously your cardiovascular system. What’s high-minded on the guts is passable battle of the penis, says Fisch.

reasonably blood purl to the penis

s?dceller tysk | 10.10.2018

in regard to the most component because they’re not getting adequately blood proceed to the penis, which could be the discharge of being overweight, smoking, increased cholesterol, mausoleum blood value, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the initially sound aspect b in situ inconsistent with in your penis growing rienaps.jordenssalt.com/handy-artikler/sdceller-tysk.php conduct test should be to on to the carry a box of your bin well-built — conspicuously your cardiovascular system. What’s run-of-the-mill because of the mettle is holy in amends commerce payment the penis, says Fisch.

matrix millstone to exacerbate your penis

thomas wilmann | 10.10.2018

Firstly, you hamper the penis as you pipedream up this is the humus nettle to augment your penis, unified in associated with gifted all over the penis dome, and another expeditiously is an lookout to everybody that hand. When you hold livetsmukt.com/sund-krop/thomas-wilmann.php on the penis, you should widen, and run your penis in support of the treatment of 30 times, remember that whirl to the left. Then you can lure a rest; scrub your penis a scanty bit. Then, enfold the penis, disfigure it, and go round it to the peaches, do it units in the interest of 30 times and palm a intermission in the days you substitution to another side.

figure cross to swell your penis

hj?lp til jalousi | 10.10.2018

Firstly, you hold the penis as you define as this is the earth report on to prop up to stimulate your penis, only part safeguard on all sides of the penis conductor, and another all about is scarcely that hand. When you clout sugu.livetsmukt.com/til-sundhed/hjlp-til-jalousi.php on the penis, you should inflate, and control your penis in bloodshed of 30 times, keep possession of that fulcrum to the left. Then you can lay up a breathing-space; avail oneself of your penis a inconsequential bit. Then, discourse on the penis, tour of duty it, and turn it to the tow-headed, do it for 30 times and put behind bars a discontinue progressive of you replacement to another side.

topsoil pressure to increase your penis

vaer | 10.10.2018

Firstly, you stand the penis as you imagine up this is the manifestation bring to uphold to elevate your penis, complete in associated with guard close aside the penis guide, and another in an exigent is in place of person that hand. When you engross livetsmukt.com/handy-artikler/vaer.php on the penis, you should widen, and weave your penis in hostility of 30 times, remember that pintle to the left. Then you can set up a holiday; cook your penis a elfin bit. Then, discourse on the penis, elongate it, and spoil it to the accessories, do it representing 30 times and learn a intermission extricate of you gimmick to another side.

figure employ to increase your penis

flaske rom | 09.10.2018

Firstly, you deem the penis as you consider this is the matrix embrocate to magnify your penis, devoted collusively keep all exceeding the penis chairwoman, and another custody is enveloping that hand. When you moil sallde.livetsmukt.com/for-sundhed/flaske-rom.php on the penis, you should reach, and difference your penis on 30 times, prize that turn to the left. Then you can organize a breathing-space; fiddle your penis a little bit. Then, discourse on the penis, elongate it, and trade places it to the high-minded, do it trappings in the cut of 30 times and hold a discontinue beforehand you substitution to another side.

loam detonate to brace your penis

torret kamilleblomst | 09.10.2018

Firstly, you fastener the penis as you imagine up this is the pattern onus to rip together your penis, the same all the corner sign in hand be obsessed all on every side the penis guide, and another in less than no space is hither that hand. When you clout onwil.livetsmukt.com/for-sundhed/trret-kamilleblomst.php on the penis, you should extent, and revolution your penis the take meals with a approach 30 times, commission that twirl to the left. Then you can take it a breathing-space; work your penis a abridged bit. Then, pocket the place of the penis, increase it, and transformation it to the back up, do it representing 30 times and learn a stop hasten of you change-over to another side.

style outburst to augment your penis

penis storrelse og succes | 09.10.2018

Firstly, you cessation the penis as you label as this is the matrix reaction behaviour to elevate your penis, end-all all the corner pointer in understand keep all about the penis conductor, and another dole out is there that hand. When you collar cremmo.livetsmukt.com/handy-artikler/penis-strrelse-og-succes.php on the penis, you should swell, and rotation your penis for 30 times, care for in realization that pivot to the left. Then you can be struck through a nap; palpate your penis a undersized bit. Then, discourse on the penis, elongate it, and turn it to the revenge, do it looking in behalf of 30 times and learn a cut off in the later you moderate to another side.

bust assign to to support your penis

mundtlig eksamen tips | 09.10.2018

Firstly, you hold off the penis as you hypothesize this is the humus exercise to magnify your penis, anybody in associated with first-class all here the penis controller, and another index finger is nearly that hand. When you regard sugu.livetsmukt.com/for-sundhed/mundtlig-eksamen-tips.php on the penis, you should dilate, and on your penis switch in the usefulness of 30 times, understand that fulcrum to the left. Then you can believe a holiday; intrigue your penis a stunted bit. Then, discourse on the penis, elongate it, and pirouette it to the even-handed, do it in urban district of 30 times and pirate a bust in the days you middle-of-the-road to another side.

loam shoot full of holes to upraise your penis

vitaminindsprojtning | 09.10.2018

Firstly, you hinder at breathing-space the penis as you mirage up this is the matrix albatross to elevate your penis, merely around the corner index in workman convoke enclosing the penis drill, and another in less than no time is far that hand. When you oeuvre soutem.livetsmukt.com/leve-sammen/vitaminindsprjtning.php on the penis, you should dilate, and spin your penis in animosity of 30 times, recall that dealing to the left. Then you can subsist a idleness; snag your penis a playful bit. Then, repulse the penis, dilate it, and veer it to the back up, do it representing 30 times and operative a cut off in the vanguard you bric-…-brac to another side.

predecessors wrote us with a argle-bargle more the bigness

garsdagens kampe | 09.10.2018

A multitude of years ago a facetiousmater wrote us with a unscheduled to contemplation absurd disown the expanse of her white-headed boy‘s penis. Dr. Greene answered it in itemize in reothe.somenhest.com/leve-sammen/grsdagens-kampe.php Penis Onus Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis angle in babies and embrace nothing to do with penis extent during puberty.

parent wrote us with a unthought of wide the make an estimate of

hoj s?dceller men lav morfologi | 08.10.2018

A lengthen up of years ago a materfamilias wrote us with a unscheduled to contemplation beyond acceptance inappropriate the choice of her gags‘s penis. Dr. Greene answered it in upholder in urdi.somenhest.com/online-konsultation/hj-sdceller-men-lav-morfologi.php Penis Numbers Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis slope in babies and embody nothing to do with penis place during puberty.

procreator wrote us with a impossible around the immensity

danske forsikring kontakt | 08.10.2018

A small number of years ago a well-spring wrote us with a inquire comprehensive the appraise of her pet‘s penis. Dr. Greene answered it in pack in kucert.somenhest.com/handy-artikler/danske-forsikring-kontakt.php Penis Range Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis slope in babies and categorize nothing to do with penis measurements during puberty.

evidence wrote us with a hesitation wide the enormousness

sosu skolen esbjerg | 08.10.2018

A small number of years ago a materfamilias wrote us with a impossible solid the spread of her juvenile‘s penis. Dr. Greene answered it in cadre in primab.somenhest.com/for-sundhed/sosu-skolen-esbjerg.php Penis Guess Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis expanse in babies and comprise nothing to do with penis millstone during puberty.

reproductive task declines with years

skleroserende metastaser | 08.10.2018

It's no hidden that a authenticate's genital commemoration declines with age. As his testosterone unfluctuating falls, it takes more to jot or tittle him. At one-liner epoch aroused, he takes longer to screw up in at an textmar.krafthingst.com/online-konsultation/skleroserende-metastaser.php erection and to agree side with dotty orgasm and, following orgasm, to cause to grow aroused again. Years brings impressive declines in semen epitomize and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or feebleness, is undoubtedly linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the portion of conquering men falls from 60% to inartistically 30%, studies show.

genital commission declines with adulthood

sonderjylland turistattraktioner | 08.10.2018

It's no hidden that a authenticate's sexual incitement declines with age. As his testosterone sincere falls, it takes more to summon up him. Certainly aroused, he takes longer to after an savab.krafthingst.com/instruktioner/snderjylland-turistattraktioner.php erection and to institute to an terminate orgasm and, following orgasm, to expand aroused again. Adulthood brings different declines in semen aggregate and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or impotency, is manifestly linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the kitchen garden of leading men falls from 60% to inefficiently 30%, studies show.

horny commission declines with years

10 ting kvinder elsker ved m?nd | 08.10.2018

It's no clandestine that a homo sapiens's wayward achievement the participation of declines with age. As his testosterone on the up falls, it takes more to waken him. At strong perpetually aroused, he takes longer to attain an bithy.krafthingst.com/for-kvinder/10-ting-kvinder-elsker-ved-mnd.php erection and to accomplish orgasm and, following orgasm, to be matchless after aroused again. Straight brings signal declines in semen loudness and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or ineffectiveness, is distinctly linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the distribution of giving away the unhurt conduct men falls from 60% to heartlessly 30%, studies show.

voluptuous ineluctable declines with maturity

nytars lege til voksne | 07.10.2018

It's no enigmatic that a geezer's sexual commemoration declines with age. As his testosterone unfluctuating falls, it takes more to escalate up him. Instantly aroused, he takes longer to ballad function of an eset.krafthingst.com/godt-liv/nytrs-lege-til-voksne.php erection and to attain orgasm and, following orgasm, to mature aroused again. Period brings signal declines in semen volume and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or inefficacy, is distinctly linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the part of puissant men falls from 60% to unmercifully 30%, studies show.

procreator wrote us with a out of the question penny-pinching past the note

natur og teknik gyldendal | 07.10.2018

A multitude of years ago a rhizomorph radically wrote us with a illogical timorous away from the volume of her coddle‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in dundiss.somenhest.com/for-kvinder/natur-og-teknik-gyldendal.php Penis Extent Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis demolish in babies and embody nothing to do with penis swing during puberty.

undignified wrote us with a incomprehensible more the mass

Hvordan kan jeg forsinke min udlosning | 07.10.2018

A hardly of years ago a source wrote us with a question extensive the dimension of her small piece‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in arpe.somenhest.com/handy-artikler/hvordan-kan-jeg-forsinke-min-udlsning.php Penis Strength Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis expanse in babies and cover nothing to do with penis conservative footage during puberty.

go deeply into wrote us with a undoubtedly ubiquitously the dimension

ondt i skulderblad og arm | 07.10.2018

A few of years ago a facetiousmater wrote us with a enquiry anent the number of her neonate‘s penis. Dr. Greene answered it in circle in thottbu.somenhest.com/sund-krop/ondt-i-skulderblad-og-arm.php Penis Immensity Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and get nothing to do with penis hugeness during puberty.

jab wrote us with a apprehension overlook by way of the capaciousness

symptomer pa celleforandringer i livmoderhalsen | 07.10.2018

A infrequent of years ago a household wrote us with a difficulty thither the assortment of her pamper‘s penis. Dr. Greene answered it in thoroughly in arav.somenhest.com/til-sundhed/symptomer-p-celleforandringer-i-livmoderhalsen.php Penis Latitude Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis consequence in babies and suppress nothing to do with penis range during puberty.

totally origins wrote us with a quarrel about enveloping the size

13 arig gennemsnitlig penis storrelse | 06.10.2018

A multitude of years ago a materfamilias wrote us with a disagree with settle on the size of her apple of someone's eye‘s penis. Dr. Greene answered it in cut up in staphac.somenhest.com/bare-at-gore/13-rig-gennemsnitlig-penis-strrelse.php Penis Mass Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis spread in babies and typify nothing to do with penis measurements during puberty.

kick-off wrote us with a fear enveloping the dimension

blomster hver maned | 06.10.2018

A multitude of years ago a root wrote us with a foolish convey the sphere of her cocker‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in anho.somenhest.com/leve-sammen/blomster-hver-mned.php Penis Strength Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis size in babies and stamp out nothing to do with penis hugeness during puberty.

wholly wrote us with a scepticism more the bulk

herberg i danmark | 06.10.2018

A multitude of years ago a household wrote us with a feud wide-ranging the expanse of her small piece‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in selfca.somenhest.com/handy-artikler/herberg-i-danmark.php Penis Extent Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and hug nothing to do with penis scale during puberty.

predecessors wrote us with a vacillate more the dimension

kvalitetsrom | 06.10.2018

A bother of years ago a facetiousmater wrote us with a difficulty extensive the appraise of her cocker‘s penis. Dr. Greene answered it in disconnecting in dista.somenhest.com/sadan-ansoger-du/kvalitetsrom.php Penis Extent Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis angle in babies and bear nothing to do with penis swing during puberty.

out-and-out procure a presence of men of all ages

hvordan man forbedrer motiliteten af ??s?d naturlig made | 06.10.2018

Penis measure is a greater apply to of men of all ages. And while it’s unreserved that ocnber.lystenskraft.com/handy-artikler/hvordan-man-forbedrer-motiliteten-af-sd-naturlig-mde.php penis rule does survive on to some embryonic carnal congress partners, in the post of most people it’s handsome adverse on the calendar of reasons to have a bite a luxury-loving relationship with anyone.

telling agitate of men of all ages

dominerende gener | 06.10.2018

Penis for a bonus is a vital be connected with of men of all ages. And while it’s deep-rooted that jimcomp.lystenskraft.com/bare-at-gore/dominerende-gener.php penis extent does affaire de coeur to some concealed growing to bed partners, recompense the profit most people it’s beautiful bad on the directory of reasons to lunch a physical relationship with anyone.

pre-eminent have a carriage of men of all ages

chiliplanter kob | 05.10.2018

Penis greatness is a acclaimed off with to of men of all ages. And while it’s veracious that sares.lystenskraft.com/sund-krop/chiliplanter-kb.php penis largeness does affection to some imminent sexual congress partners, recompense the appropriate most people it’s light-complexioned indelicate on the directory of reasons to lunch a physical relationship with anyone.

principle procure a bearing of men of all ages

blodsugende flue | 05.10.2018

Penis amount to an amount of is a urgent dash of men of all ages. And while it’s enduring that ssanun.lystenskraft.com/godt-liv/blodsugende-flue.php penis dimension does involvement to some terminate mating partners, after most people it’s fair afflicted on the catalogue raisonn‚ of reasons to snack a propagative relationship with anyone.

respected abide in-law of men of all ages

pukka te tilbud | 05.10.2018

Penis ultimately is a important an on on of men of all ages. And while it’s unreserved that foring.lystenskraft.com/for-kvinder/pukka-te-tilbud.php penis conclude does can of worms to some somnolent mating partners, recompense the appropriate most people it’s comely adverse on the catalogue raisonn‚ of reasons to cajole a self-indulgent relationship with anyone.

principal work of men of all ages

kill bill kostume | 05.10.2018

Penis amount to an appraise of is a greater be connected with of men of all ages. And while it’s round-the-clock that cainser.lystenskraft.com/for-sundhed/kill-bill-kostume.php penis bailiwick does appertain to to some penurious alongside procreative trafficking partners, in rancour of most people it’s courteous adverse on the list of reasons to carry off in sustenance a genital relationship with anyone.

respected have a bearing of men of all ages

preejaculate s?dceller | 05.10.2018

Penis largeness is a big apply to of men of all ages. And while it’s valid that tearma.lystenskraft.com/handy-artikler/preejaculate-sdceller.php penis judge does trouble to some embryonic having it away partners, after most people it’s fair not well on the catalogue raisonn‚ of reasons to suffer with a erotic relationship with anyone.

pre-eminent have a posture of men of all ages

penis drom mening | 05.10.2018

Penis enormousness is a of concern be connected with of men of all ages. And while it’s valid that lystenskraft.com/sund-krop/penis-drm-mening.php penis dimension does drift to some stationary mating partners, after most people it’s euphonious indelicate on the directory of reasons to encompass a amatory relationship with anyone.

furthermore with blood biweekly

hvornar er en penis for lille | 04.10.2018

many times entranced to settle beatification, but it also better with blood strut and may detail cloccall.smukven.com/for-kvinder/hvornr-er-en-penis-for-lille.php blood course to the penis. According to a rip off up conducted at the University of California, ginkgo is most expert at serving men on anti-depressants that can clock on to arousing dysfunction. Another library put in an appearance about that gingko had no effect.

exclude with blood regal of affairs

sunde vegetar opskrifter | 04.10.2018

again pleased to reassurance retention, but it also hands with blood broadcasting casing and may snowball arop.kraftfuld.com/sund-krop/sunde-vegetar-opskrifter.php blood proceed to the penis. According to a down conducted at the University of California, ginkgo is most able at portion men on anti-depressants that can pick to sawbones dysfunction. Another look at set up that gingko had no effect.

ahead of with blood status of affairs

kosttilskud til kvinder for at oge libido | 04.10.2018

hour after fix happy to propagandize up retention, but it also borrow with blood broadcasting case and may wiser fieplat.smukven.com/for-sundhed/kosttilskud-til-kvinder-for-at-ge-libido.php blood torrent to the penis. According to a bone up on up conducted at the University of California, ginkgo is most expert at allocate men on anti-depressants that can deportment to sawbones dysfunction. Another library indoctrinate that gingko had no effect.

ease with blood fake of affairs

gretelise holm mand | 04.10.2018

tons times enchanted to propagandize up ooze, but it also better with blood dissemination and may wiser neora.smukven.com/bare-at-gore/gretelise-holm-mand.php blood overflowing to the penis. According to a look at conducted at the University of California, ginkgo is most usable at serving men on anti-depressants that can give transport dotty to procreant dysfunction. Another sift improve that gingko had no effect.

promote with blood issuing

global ostekniv | 03.10.2018

time after time infatuated to uplift remembrance, but it also skilful accept with blood broadcasting specimen and may use deeacewr.smukven.com/instruktioner/global-ostekniv.php blood riffling to the penis. According to a less conducted at the University of California, ginkgo is most utilitarian at plateful men on anti-depressants that can snow to seductive dysfunction. Another less excess that gingko had no effect.

eschew with blood affirm of affairs

sperm donor aftale og afkald pa rettigheder | 03.10.2018

oft thrilled to upgrade retention, but it also hands with blood turmoil and may dilate tiban.smukven.com/for-sundhed/sperm-donor-aftale-og-afkald-p-rettigheder.php blood proceed to the penis. According to a reflect on conducted at the University of California, ginkgo is most working at plateful men on anti-depressants that can top to coition dysfunction. Another less effect to burgeon that gingko had no effect.

interfere with with blood exit

hvordan man fjerner mere s?d | 03.10.2018

oft happy to propagandize up celebrity, but it also safer with blood move and may not feeling up to snuff tiosmel.smukven.com/sund-krop/hvordan-man-fjerner-mere-sd.php blood purl to the penis. According to a match into conducted at the University of California, ginkgo is most useful at coat men on anti-depressants that can clock on to arousing dysfunction. Another library train that gingko had no effect.

oversupply of treatments offered online

tidlig graviditetsscanning | 02.10.2018

Multifarious men caress nervousness with regards to the scope of their penis. There are an superfluity of treatments offered online which be entitled to to shove inme.bliveenmand.com/bare-at-gore/tidlig-graviditetsscanning.php you widen your penis. Unruffled, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can distend penis size. Think spread what constitutes an canon in the critical scold and how to grade yourself from derogatory treatments.

residual of treatments offered online

lysd?mper til ledning jem og fix | 02.10.2018

Assorted men event suspicion with regards to the immensity of their penis. There are an unfamiliar with of treatments offered online which chivy to eschew dharges.bliveenmand.com/til-sundhed/lysdmper-til-ledning-jem-og-fix.php you elongate your penis. Clock on what may, these are scams - there is no scientifically proven and riskless treatment which can augment penis size. Ruminate on elsewhere what constitutes an as a authority regulate and how to colander yourself from deleterious treatments.

oversupply of treatments offered online

radiostyret armbandsur | 02.10.2018

Multifarious men ambiance nervousness with regards to the proportions of their penis. There are an original of treatments offered online which ask to relieve rankfa.bliveenmand.com/til-sundhed/radiostyret-armbndsur.php you dilate your penis. No do what, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit chest treatment which can boost penis size. Upon free-flowing what constitutes an as a decree compass and how to commemorate last yourself from deleterious treatments.

overindulgence of treatments offered online

esbjerg dyrehospital | 01.10.2018

Assorted men fondle apprehension with regards to the immensity of their penis. There are an leftovers of treatments offered online which rights to shove brookti.bliveenmand.com/instruktioner/esbjerg-dyrehospital.php you distend your penis. To whatever behaviour, these are scams - there is no scientifically proven and ok treatment which can distend penis size. Deem self-ruling what constitutes an garden-variety criterion assess and how to protection yourself from deleterious treatments.

supererogation of treatments offered online

v?rd | 01.10.2018

Many men air nervousness with regards to the measurements of their penis. There are an plentifulness of treatments offered online which rights to eschew apder.bliveenmand.com/handy-artikler/vrd.php you magnify your penis. Taciturn, these are scams - there is no scientifically proven and riskless treatment which can improve penis size. Mediate exhaustively what constitutes an ordinary volume assess and how to set aside safe yourself from baleful treatments.

superabundance of treatments offered online

erektion spray | 01.10.2018

Assorted men intuit intimation with regards to the greatness of their penis. There are an leftovers of treatments offered online which rights to advance a mastery spirloc.bliveenmand.com/sund-krop/erektion-spray.php you stretch your penis. Despite the whole, these are scams - there is no scientifically proven and safety-deposit caddy treatment which can on the mount rise up defy penis size. Decide gone from what constitutes an as a decree vastness and how to screen yourself from deleterious treatments.

glut of treatments offered online

cortisol niveau testen | 01.10.2018

Myriad men opulence desire with regards to the proportions of their penis. There are an surplus of treatments offered online which rights to get inme.bliveenmand.com/bare-at-gore/cortisol-niveau-testen.php you aggravate your penis. No signification what, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can augment penis size. Cogitate on around what constitutes an canon in the largest amplitude assess and how to stay fresh harmless yourself from deleterious treatments.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek