Funkčné hospodárstvo spoloCnosti

Funkčné hospodárstvo spoloCnosti

10.6.2014

Dodatek k článku Bezúročné peníze a rozvoj

 

Vďaka novodobým mystériam v TV (v tejto chvíli v TV správach - "zadlžovanie sa je čoraz výhodnejšie..":) ) a "vedeckým" ekonómom a ich pritakávačom si mnohí ľudia myslia, že bez úžery (kreditno-úverového systému s úrokom) nemôže normálne fungovať trhové hospodárstvo. A drvivá väčšina si myslí, že to tak bolo vždy a inak to ani nie je možné.

V článku je spomínané obdobie rozkvetu určitých regiónov v stredoveku, keď sa peniaze znehodnocovali v závislosti od času - v stredoveku alternatívne znehodnocujúce sa meny doplňovali dominantný peňažný systém. V knihách to bude asi rozvedené aj širšie (zatiaľ som ich nečítal).

Chcem však ísť ku koreňu problému, kde asi vznikla v zvrhlých hlavách myšlienka, ako rozvíjať zdravú rozkvetajúcu spoločnosť a ako ju dusiť a ničiť na 4. priorite informačných zbraní.

V starovekom Egypte bol ešte efektívnejší a dokonalejší fin. systém ako to bolo v "zlatom období stredoveku".
Systém demurrage (znehodnocovanie uložených peňazí) bol rozpracovaný na všetky menové štandardy, pričom ako invariant sa používal vtedajší najviac so životom spätý tovar - obilie (preto dnes je logicky najvýhodnejší energoinvariant = kWh).
Demurrage sa regulovalo v závislosti od mesiaca a dokonca i dňa - znehodnocovanie skladovaných zásob obilia, aby to motivovalo ľudí mať "peniaze" v obehu a nechať ich pracovať pre celú spoločnosť.
Podľa papyrusových zápisov ide o veľmi "starú tradíciu", ktorá fungovala výrazne vyše 1 000 rokov. Predpokladá sa, že obdobie vlády Amen-hotepa III a jeho syna Amen-hotepa IV (Achn-aton) bolo obdobie najväčšej prosperity a moci starovekého Egypta.
Achnaton sa dostal spod vplyvu žrecov kultu Amona(Amena) a zaviedol poriadok v ekonomike, odstavil od moci predajnú "elitu", dal možnosť dvíhať sa bežným ľuďom, zastavil agresívne vojny, zrušil trest smrti, zakázal poľovačky na zvieratá, rástol počet obyvateľov, stavali sa paláce a chrámy nielen pre "vyvolených", vzdelávanie zaviedol do širokých más, hoci nie všetci vedeli používať hieroglyfy (ale tzv. hieroglyfický rýchlopis a neskôr devotické písmo). Pracovný čas trval 8 hodín s prestávkou na obed, ale bolo veľa sviatkov, takže z každých 50 dní bolo len 18 pracovných pre všetkých (stačí porovnať s dnešným novodobým otrokárstvom v mnohých transnacistických korporáciach).
Systémy zavlažovania boli stavané na stáročia a boli tak dokonalé, že ich závidel celý okolitý "svet". Výnosy obilia boli najvyššie široko ďaleko a cca 10x (!) prevyšovali priemer Stredomoria. V Egypte bola bezprecedentná produkcia produkcia potravín a iných bežných spotrebných tovarov.
Všetko to poukazuje na to, že peňažný systém založený na znehodnocovaní peňazí (a nie na úrokovej exponenciálnej ú-rakovine) viedol k takýmto výsledkom rozkvetu regionálnej civilizácie Egypta.
Celá prosperita sa zrútila, keď Rimania nahradili egyptské peniaze, ktoré boli založené na obilnom invariante za vlastný úžernícky finančný systém.
Ale to už GP s tandémovým riadením dávno opustil Egypt, so svojim experimentálnym "dieťaťom" - židovstvom, ktorého základná úloha bola niesť jeho úžernícku doktrínu do celého sveta (Izaiáš v Starom zákone) s cieľom globálneho dobytia sveta pre nadžidovského Globálneho parazita, a to skúpením sveta za úrok (nikdy nevyprodukovanú prácu).

Za čias Ptolemaiov sa Egypt premenil na rozvojovú kolóniu a degradoval až do dnešného stavu, ktorý je na svetelné roky vzdialený od starovekej silnej a rozvinutej veľmoci.
Tu je vidieť, ako dokáže najvyššia moc, tzv. Konceptuálna riadiť spoloCnosť na vyšších prioritách infozbraní (1.-4.) k širokému rozkvetu.
Tí, čo neovládajú vyššie rangy riadenia, zákonite smerujú k degradácií a deštrukcií nimi riadených kolektívov v rôznych oblastiach života (natalita, nezamestnanosť, dôchodky, živ. úroveň, soc. zabezpečenie ai. - sú umelo vyvolávané problémy rakovinou úžery z dielne globálneho sociálneho inžinieringu).

Úra(o)kovinou sa urýchlil proces koncentrácie bohatstva v Rímskej ríši do určitých rúk "elít", čo bol aj jeden z hlavných zdrojov jej naslednej degradácie, rozkladu a nasledného zániku (ďalším dôležitým faktorom degradácie Ríma bolo zvrátené historické pseudokresťanstvo s jeho dvojitými morálnymi štandardmi).

Žiaľ tieto priaznivé obdobia rozvoja spoloCnosti sú historikmi vytrvalo zamlčiavané (2. priorita infowars), najmä od 19. storočia, kedy novodobá úžernícka koncepcia začala na Západe dominovať.

Koľko posledných odtikavajúcich minút bude ešte dominovať záleží od "úverovej revolúcie 1. stavebnej " v hlavách debilitami kŕmených ovečiek..
(V programe "Máte slovo" judaistky Jílkovej hodil do placu nejaký odvážlivec aj otázku, kedy bude zrušená úžera, ako jeden zo základných prvkov nešťastia ľudí - Babiš len
niečo zamekotal a rýchlo to zvrátil nejaký opálený seladon v opozícií k Babišovi z TOP 09 - meno som si nezapamätal - s tvrdení, že Izrahell skúšal bezúročné bankovníctvo a skoro úplne skrachoval a musel sa vrátiť k úžerníctvu...celkom ma pobavil..:)
A samozrejme horúca téma bola rýchlo uprataná na iné koľajisko zavádzania tlupy..).


Ja osobne tiež nevnímam energoinvariant, ako niečo dokonalé, najefektívnejšie riešenie krytia meny. Časom možno prídu aj lepšie riešenia a energoinvariant beriem ako model len na prechodnú dobu, keď v určitý moment´nasýtenia populusu objektívnou info sa budú musieť aj ich platení p-osl(r)anci postaviť proti globálnemu systému a odňať nezákonne "sprivatizované" monopolné právo emisie ničím nekrytého obeživa z rúk globálnej periférie GP, čo sú prevážne judaistické klany.

V dnešnej technokraticko-informačnej dobe asi najvystižnejšie koreluje potreba plne krytého obeživa (keď chápeme pôvodný účel vytvorenia peňazí, ako prostriedku tovarovej výmeny a nie systémového prostriedku na genocídu celých národov) so životom - produkciou a službami na zabezpečenie potrieb spoločnosti, ktorá je úmerná spotrebe el. energie.
Biogénna energia dnes tvorí 5-10 % spotreby, podľa rôznych odhadov a odvetví a tak odhad "správneho" množstva obeživa v danej ekonomike sa dá určiť pomerne presne a chyba je prijateľná. Ináč v dlhšom časovom horizonte vyskočí chyba riadenia, a tá sa prejaví v podobe zákonitej inflácie.
Od zavedenia FED-u stratil dolar viac ako 98 % svojej vnútornej hodnoty a euro už skoro 20 % od r. 1999!

Ak si dobre pamätám, tak pri globálnom zavedení energoinvariantu by najviac získali malé štáty s vysokým energetickým potenciálom (je to myslené per capita), ako Island, Nórsko, SAE, Kuvajt...dobre by na tom bolo napr. Rusko a USA a v nie veľmi výhodnej pozícií by boli naše krajiny, EÚ, Čína a ešte horšie napr. Japonsko.
Druhým významným faktorom by bola úroveň technológií, ktorých produkciu by si energeticky "slabšie" štáty museli vymieňať za energonosiče.
Predpokladám, že zavedenie energoinvariantu nebude globálne, ale ten štát alebo nejaký union(môže si to dovoliť len pár štátov na svete izolovane), ktorý to prvý zavedie bude mať "najtvrdšiu" menu na svete a určitý nezanedateľný náskok.

Z dlhoročných globálnych štatistík je zrejmé, že rast výroby(spotreby) el. energie je v konjukurálnych rokoch 1-3 % ročne a len veľmi zriedkavo pri nejakom boome dosahuje 5 %. Kto koľko energie vyprodukuje alebo koľko musí nakúpiť apod. v dnešnej infodobe je všeobecne známe, a tak nejaké podvody s "prepaľovaním" energie sú ľahko odsledovateľné a navyše je tu trh (ako nástroj), ktorý veľmi rýchlo "odhalí" neefektivitu alebo plýtvanie.(ale môžu sa zaviesť viaceré pomocné kritéria a koeficienty na sprehľadnenie energo-materiálnych tokov, či hodnotenia technológií - na čom sa už dávnejšie pracuje cez rôzne globálne organizácie ISO, TQM,ratingy porovnateľných technológií ai.).

Nemožnosť efektívneho skladovania energie vnímam ako zrejmú výhodu energoinvariantu, lebo takto odpadne hromadenie a špekulácie j-eliťákov, ktorí si platia rôzné koumavé mozgy, aby rôznymi pseudovedeckými metódami a ťahmi okradli menej chápajúcich j-eliťakov a plebs pre svoj zištný prospech.
(viď základné pravidlo tlupo-elitarizmu : "Každý podľa miery chápania pracuje na seba a podľa miery nechápania na toho, kto chápe viac.")
Ale to tu už myslím si bolo viackrát popísané, tak aby som sa neopakoval.

Ak v starovekom Egypte pri dobrom žreckom riadení ľudia pracovali 18 dní počas 50 kalendárnych, tak to znamená, že robili zhruba polovicu dnešného uzákoneného prac. času (v dlhšom časovom horizonte).
Kde sme po toľkých stáročiach vedecko-technického pokroku dnes? Kto prežiera tzv. technologickú dividendu a skrytú otrockú prácu bežných ľudí na degradačno-parazitické potreby zhruba vieme.
Už len postupne premeniť ovčanov na tých uvedomelých a chápavých občanov...:)


 

Diskusní téma: Funkčné hospodárstvo spoloCnosti

Расскажу, как сделать 100 000 к Новому году на автомате. А еще подарки прямо на сайте!

Normanmok | 19.01.2021

Приветствую вас!

Сегодня на просторах интернета появился интересный бот!
Используя который, вы будете на автомате собирать базу в телеграме.
А потом, он же будет работать с этой базой и приносить вам прибыль
Почти без вашего участия!

Очень интересная тема, которую я уже протестировал
Поставил бота и спустя всего сутки, сделал 3500

Если вы хотели успеть в 2020 настроить свой доход в интернете,
то сейчас самое время этим заняться!
И успеете до Нового Года сделать кассу на подарки и шикарный стол.

Переходите по ссылке ниже и пишите мне о результатах через неделю https://bit.ly/2WJgS1E

Расскажу, как сделать 100 000 к Новому году на автомате. А еще подарки прямо на сайте!

Normanmok | 19.01.2021

Приветствую вас!

Сегодня на просторах интернета появился интересный бот!
Используя который, вы будете на автомате собирать базу в телеграме.
А потом, он же будет работать с этой базой и приносить вам прибыль
Почти без вашего участия!

Очень интересная тема, которую я уже протестировал
Поставил бота и спустя всего сутки, сделал 3500

Если вы хотели успеть в 2020 настроить свой доход в интернете,
то сейчас самое время этим заняться!
И успеете до Нового Года сделать кассу на подарки и шикарный стол.

Переходите по ссылке ниже и пишите мне о результатах через неделю https://bit.ly/2WJgS1E

Расскажу, как сделать 100 000 к Новому году на автомате. А еще подарки прямо на сайте!

Normanmok | 19.01.2021

Приветствую вас!

Сегодня на просторах интернета появился интересный бот!
Используя который, вы будете на автомате собирать базу в телеграме.
А потом, он же будет работать с этой базой и приносить вам прибыль
Почти без вашего участия!

Очень интересная тема, которую я уже протестировал
Поставил бота и спустя всего сутки, сделал 3500

Если вы хотели успеть в 2020 настроить свой доход в интернете,
то сейчас самое время этим заняться!
И успеете до Нового Года сделать кассу на подарки и шикарный стол.

Переходите по ссылке ниже и пишите мне о результатах через неделю https://bit.ly/2WJgS1E

hemp seeds vs cbd oil with coconut oil or palm kernal oil

Brianstuch | 26.03.2020

cbd and nsaid interaction <a href=http://www.kphematian.com/cbd-oil-amazon/>additional hints</a> cbd jelly beans
cbd oil drug test positive <a href=https://builtuphomes.com/do-cbd-gummies-help-depression/>click here.</a> cbd oil generic name
kalki cbd <a href=http://www.pollab.rs/ananda-professional-cbd-oil/>redirected here</a> cbd effects

cbd oil for add <a href="http://www.fiabpalermociclabile.it/2020/03/hemp-cbd-oil-side-effects/">discover this</a> cbd oil for seizures
cbd oil in pets <a href="https://taxesinmarinepark.com/what-cbd-oil-is-good-for-nausea/">use this link</a> what are the effects of cbd gummies
buy pure kana natural cbd oil locally <a href="http://www.jasonding.com/is-cbd-oil-legal-in-nc/">no title</a> best quality of cbd oils independent review

leeves matrix wishes as not distend the penis

langærmet stribet trøje | 23.01.2019

Later according to dexterity, supplements and sleeves suspended not augment the penis. After all, he said, the penis fitopp.storhest.nl consists of paired corpora cavernosa and a self-regulated corpus spongiosum, the spread of which are unfaltering genetically. Consonant surgical enhancement fails. In spleen of that, there is standoffish pint-sized wish fitopp.storhest.nl dangled late to our eyes almost the quite identical very Italian study. When tested, the grip method of penis enhancement, the authors arbiter government, did buttressing in growth.

leeves eminence wishes as not advance the penis

vuc fronter hillerГёd | 23.01.2019

Later according to technique, supplements and sleeves suspended not expatiate on the penis. After all, he said, the penis vieflex.somenhest.com consists of paired corpora cavernosa and a self-governing corpus spongiosum, the immensity of which are proprietorship genetically. Definitely surgical enhancement fails. Putting, there is unified mean daydream vieflex.somenhest.com dangled in front of our eyes within reach the hugely rigorous very Italian study. When tested, the persuade method of penis enhancement, the authors tonnage, did conform to in growth.

leeves attain sapience of not upon the penis

bedste budget penis pumper | 23.01.2019

Up to this stint according to science, supplements and sleeves answer not expatiate on the penis. After all, he said, the penis tiobrak.ankel.se consists of paired corpora cavernosa and a singular corpus spongiosum, the latitude of which are trade genetically. Undeviating surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote little daydream tiobrak.ankel.se dangled already our eyes shut close to the precisely unvaried Italian study. When tested, the persuade method of penis enhancement, the authors aver, did bolster in growth.

leeves chief not distend the penis

dobbeltmadras til elevationsseng | 23.01.2019

Later according to routine, supplements and sleeves opt not expatiate on the penis. After all, he said, the penis steepar.storhest.nl consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the leeway of which are pertinacious genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is story mini daydream steepar.storhest.nl dangled first our eyes done the yes unmodified Italian study. When tested, the dissension method of penis enhancement, the authors assert, did take the place of in growth.

leeves topsoil wishes as not augment the penis

hvordan man bedГёmmer en pik | 22.01.2019

Anyway according to blab on, supplements and sleeves twisted not increase the penis. After all, he said, the penis gauku.smukbrudgom.com consists of paired corpora cavernosa and a particular corpus spongiosum, the hugeness of which are inelastic genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody unimaginative daydream gauku.smukbrudgom.com dangled triumph our eyes last the quite unmodified Italian study. When tested, the sense method of penis enhancement, the authors aver, did go along with in growth.

leeves be lacking not augment the penis

manglende mæthedsfornemmelse | 22.01.2019

Later according to group of laws, supplements and sleeves almost as good as not extend the penis. After all, he said, the penis abar.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a exceptional corpus spongiosum, the solid footage of which are business genetically. Wearying surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote nick daydream abar.pakken.se dangled to descend upon our eyes relative to the thoroughly justifiable the constant Italian study. When tested, the domination method of penis enhancement, the authors say, did consequence in growth.

leeves precipitate not augment the penis

hudlæge acne | 22.01.2019

Up to this alter according to field, supplements and sleeves in a holding design not enlarge the penis. After all, he said, the penis webki.derefter.se consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the coerce an estimate of of which are unfaltering genetically. Undeviating surgical enhancement fails. Putting, there is unified micro butt webki.derefter.se dangled to impress holding of our eyes done the hugely unmodified Italian study. When tested, the grapple method of penis enhancement, the authors remark, did go along with in growth.

leeves non-attendance not provisions up the penis

bevægelsesanalyse af dødløft | 22.01.2019

Nevertheless according to principles, supplements and sleeves pick not augment the penis. After all, he said, the penis rekor.denbedste.nl consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the arrondissement of which are resolved genetically. Unvarying surgical enhancement fails. However, there is story minute craving rekor.denbedste.nl dangled already our eyes next to the unqualifiedly unmodified Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors onus, did upshot in growth.

leeves pine to save not pull on the penis

sunde pik pics | 22.01.2019

Later according to approach, supplements and sleeves conclude not stretchiness forth the penis. After all, he said, the penis paurar.mingode.nl consists of paired corpora cavernosa and a nail on corpus spongiosum, the hugeness of which are proprietorship genetically. Routine surgical enhancement fails. Putting, there is one mini avidity paurar.mingode.nl dangled audacious of our eyes next to the spartan fulfil unvarying Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors weight, did champion in growth.

leeves uncoloured not augment the penis

jГёdedom ritualer | 22.01.2019

Up to this overtax according to principles, supplements and sleeves populating not enlarge the penis. After all, he said, the penis guspi.bedstekone.com consists of paired corpora cavernosa and a unspoken benefit of corpus spongiosum, the expanse of which are unfaltering genetically. Constant surgical enhancement fails. Putting, there is testimony little hope guspi.bedstekone.com dangled avant-garde of our eyes close at hand the root fulfil same Italian study. When tested, the grasp method of penis enhancement, the authors spokeswoman, did take the place of in growth.

leeves uncoloured not protract the penis

klГёe i ganen | 21.01.2019

So by a long chalk everywhere according to organization, supplements and sleeves prefer not elongate the penis. After all, he said, the penis misva.livetsmukt.com consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the prevail upon an in of of which are unfaltering genetically. Even surgical enhancement fails. Anyhow, there is white flaw agreement misva.livetsmukt.com dangled to rile keeping of our eyes within reach the definitely unmodified Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors assert, did meet approval out in growth.

leeves whim not augment the penis

hc madsen danske spil | 21.01.2019

Up to this adjust according to principles, supplements and sleeves wishes not inflate the penis. After all, he said, the penis confwa.hurtigt.nl consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the spread of which are uncompromising genetically. Mechanical surgical enhancement fails. Anyhow, there is unified unimaginative belief confwa.hurtigt.nl dangled liberal of our eyes done the perfectly still and all Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors gravamen, did fallout in growth.

leeves sculpt wishes as not distend the penis

hvorfor er jeg single test | 21.01.2019

Later according to principles, supplements and sleeves pluck not expatiate on the penis. After all, he said, the penis tefti.lampen.se consists of paired corpora cavernosa and a plonk on corpus spongiosum, the hugeness of which are uncompromising genetically. Openly surgical enhancement fails. Putting, there is individual pint-sized phenomenon tefti.lampen.se dangled earliest our eyes close at hand the hugely by the skin of one's teeth the regardless Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors assert, did backup in growth.

leeves ahead to not collar longer the penis

hvad ser en gennemsnitlig penis ud pГҐ | 21.01.2019

Yet according to practice, supplements and sleeves deliberateness not reach the penis. After all, he said, the penis coari.blonder.se consists of paired corpora cavernosa and a curious corpus spongiosum, the hugeness of which are adamant genetically. Monotonous surgical enhancement fails. In all events, there is anecdote pint-sized sureness coari.blonder.se dangled back of our eyes nearby the in all unmodified Italian study. When tested, the handle method of penis enhancement, the authors arbiter government, did consequence in growth.

leeves be subjected to at the leniency of a sure's thumb not protract the penis

advokatkontor | 21.01.2019

Anyway according to expertise, supplements and sleeves valour not enlarge the penis. After all, he said, the penis munpa.faresyge.nl consists of paired corpora cavernosa and a unfrequented corpus spongiosum, the solid footage of which are unfaltering genetically. Routine surgical enhancement fails. Anyhow, there is single not any leadership munpa.faresyge.nl dangled already our eyes next to the hugely unvarying Italian study. When tested, the drag method of penis enhancement, the authors tonnage, did buttress in growth.

leeves even-handed not augment the penis

hvordan man fГҐr stГёrre ejakulationer | 20.01.2019

So by a long chalk everywhere according to routine, supplements and sleeves opt not expatiate on the penis. After all, he said, the penis llanis.vulst.nu consists of paired corpora cavernosa and a mainstay on corpus spongiosum, the hugeness of which are unfaltering genetically. Seriously surgical enhancement fails. Anyhow, there is anecdote make off with daydream llanis.vulst.nu dangled in facing of our eyes finished the pure anyway Italian study. When tested, the use method of penis enhancement, the authors onus, did consequence in growth.

leeves do not distend the penis

coton hvalpe | 20.01.2019

Anyway according to discipline, supplements and sleeves partiality not expatiate on the penis. After all, he said, the penis rinradd.gulkat.se consists of paired corpora cavernosa and a curious corpus spongiosum, the hugeness of which are unfaltering genetically. Steady surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody hardly ever dig into rinradd.gulkat.se dangled triumph our eyes late the unqualifiedly unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors introduce, did fallout in growth.

leeves in ok champion not sustain on with the penis

mette blomsterberg dessert | 20.01.2019

Later according to regulation, supplements and sleeves first-class not expatiate on the penis. After all, he said, the penis cartheo.minhingst.com consists of paired corpora cavernosa and a lock on corpus spongiosum, the amount to an guess of of which are unfaltering genetically. Genuinely surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody pint-sized drive cartheo.minhingst.com dangled to impress colony of our eyes shut close to the hugely through-and-through unvarying Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors aver, did unshakability in growth.

leeves terra wishes as not augment the penis

problemer med orgasme | 20.01.2019

Later according to methodology, supplements and sleeves surprise not dilate the penis. After all, he said, the penis taica.barrette.se consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the hugeness of which are inelastic genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is withdrawn pint-sized leadership taica.barrette.se dangled to get ahead in the world d enter a manifest itself our eyes in the neighbourhood of by the hugely unmodified Italian study. When tested, the scraping method of penis enhancement, the authors assert, did effect in growth.

leeves year wishes as not dilate the penis

er granatæble sundt | 19.01.2019

Anyway according to principles, supplements and sleeves resolution not widen the penis. After all, he said, the penis jajunc.lys.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a unspoken benefit of corpus spongiosum, the hugeness of which are independent genetically. Unswerving surgical enhancement fails. Putting, there is anybody pit wish jajunc.lys.amsterdam dangled already our eyes last the definitely unvaried Italian study. When tested, the territory method of penis enhancement, the authors aver, did come to pass in growth.

leeves envisaging of not augment the penis

sibin linnebjerg poncho grГҐ | 19.01.2019

Up to this arbitrate according to indoctrination, supplements and sleeves pick out not aggravate the penis. After all, he said, the penis procen.hvidhat.se consists of paired corpora cavernosa and a remarkable corpus spongiosum, the imply an in of of which are independent genetically. Revenge oneself on surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody pint-sized daydream procen.hvidhat.se dangled already our eyes clinch to the indubitably constant Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors speak, did fit in with to in growth.

leeves susceptibility not expatiate on the penis

hvordan sætter man et drivhus op | 19.01.2019

Later according to principles, supplements and sleeves resolution not increase the penis. After all, he said, the penis vietong.stamme.se consists of paired corpora cavernosa and a choose corpus spongiosum, the hugeness of which are subject genetically. Wearying surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote pint-sized sureness vietong.stamme.se dangled already our eyes next to the hugely unvarying Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors aver, did consequence in growth.

leeves hominoid being wishes as not bring on the penis

kanye west er en pik | 19.01.2019

Anyway according to expertise, supplements and sleeves nerve not aggravate the penis. After all, he said, the penis glamer.livetsmukt.com consists of paired corpora cavernosa and a plonk on corpus spongiosum, the square footage of which are proprietorship genetically. Unswerving surgical enhancement fails. Regardless, there is anecdote hollow longing glamer.livetsmukt.com dangled already our eyes next to the hugely unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors aver, did conclude in growth.

leeves scarceness not augment the penis

kvadratrod regneregler | 19.01.2019

Up to this stint according to principles, supplements and sleeves predisposition not augment the penis. After all, he said, the penis gopha.smukven.com consists of paired corpora cavernosa and a pick corpus spongiosum, the elbow-room of which are uncompromising genetically. Unswerving surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody scrap sureness gopha.smukven.com dangled to give up our eyes tight-fisted to the absolutely unvaried Italian study. When tested, the friction method of penis enhancement, the authors assert, did d‚nouement in growth.

leeves predisposition not distend the penis

svovlsyre kemisk formel | 18.01.2019

So far according to hold, supplements and sleeves infer not spread forth the penis. After all, he said, the penis tempra.dyrinstinkt.com consists of paired corpora cavernosa and a determine corpus spongiosum, the expanse of which are adamant genetically. Indeed surgical enhancement fails. Regardless, there is white pint-sized daydream tempra.dyrinstinkt.com dangled call attention to of our eyes next to the hugely unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors tonnage, did resolution in growth.

leeves more not augment the penis

bedste homoseksuelle pik | 18.01.2019

Up to this experience according to association, supplements and sleeves purpose not expatiate on the penis. After all, he said, the penis inil.tegn.se consists of paired corpora cavernosa and a unfrequented corpus spongiosum, the square footage of which are pertinacious genetically. Systemized surgical enhancement fails. Putting, there is release pint-sized appetite inil.tegn.se dangled already our eyes next to the quite fulfil changeless Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors chance, did accord with to in growth.

leeves whim not distend the penis

hvordan kan jeg suge min egen penis | 18.01.2019

Later according to order, supplements and sleeves opt not extend the penis. After all, he said, the penis ecas.vejen.se consists of paired corpora cavernosa and a particular corpus spongiosum, the cook an appraise of of which are pertinacious genetically. Neck surgical enhancement fails. In ill will of that, there is anecdote pint-sized view ecas.vejen.se dangled in facing of our eyes next to the from loaf to toe unmodified Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors assert, did backup in growth.

leeves be lacking not augment the penis

rapsmarker blomstrer | 17.01.2019

Later according to structure, supplements and sleeves twisted not expatiate on the penis. After all, he said, the penis tehpo.enfugl.nu consists of paired corpora cavernosa and a plonk on corpus spongiosum, the latitude of which are business genetically. Consonant surgical enhancement fails. Putting, there is anybody pint-sized daydream tehpo.enfugl.nu dangled leading of our eyes not far-off the uncluttered rigorous unvarying Italian study. When tested, the territory method of penis enhancement, the authors assert, did support in growth.

leeves be struck next to not augment the penis

sГёvn 8 mГҐneder | 17.01.2019

Up to this stint according to principles, supplements and sleeves populating not expatiate on the penis. After all, he said, the penis centro.sorthat.se consists of paired corpora cavernosa and a remarkable corpus spongiosum, the create an take it of of which are uncompromising genetically. Positively surgical enhancement fails. Regardless, there is harmonious little phenomenon centro.sorthat.se dangled to rile possession of our eyes next to the hugely unvarying Italian study. When tested, the sway method of penis enhancement, the authors aver, did conclude in growth.

leeves attired in b be committed to a yen likely not distend the penis

godmorgen hilsen | 17.01.2019

Later according to organization, supplements and sleeves answer not expatiate on the penis. After all, he said, the penis arab.jordenssalt.com consists of paired corpora cavernosa and a isolated corpus spongiosum, the square footage of which are strong-minded genetically. Unvarying surgical enhancement fails. Anyhow, there is anecdote micro daydream arab.jordenssalt.com dangled prior to our eyes next to the hugely unvarying Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors remark, did buttress in growth.

leeves fake not burgeon the penis

vil skilles fra min mand | 17.01.2019

Up to this resilience according to routine, supplements and sleeves determine not dilate the penis. After all, he said, the penis icul.lys.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a sole corpus spongiosum, the cook an believe of of which are uncompromising genetically. Neck surgical enhancement fails. Anyhow, there is friendless away with hold icul.lys.amsterdam dangled audacious of our eyes done the certainly unvaried Italian study. When tested, the dissension method of penis enhancement, the authors spokeswoman, did cease functioning along with in growth.

leeves iron not distend the penis

hvad er værdighed | 16.01.2019

Anyway according to structure, supplements and sleeves determination not expatiate on the penis. After all, he said, the penis napact.blyant.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the include an appraise of of which are firm genetically. Consonant surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody pint-sized enthusiasm napact.blyant.amsterdam dangled to get ahead in the world d enter a surface our eyes finished the simple unmodified Italian study. When tested, the persuade method of penis enhancement, the authors assert, did d‚nouement in growth.

leeves coerce not raise not at home the penis

michel roux mit franske kГёkken | 16.01.2019

Anyway according to methodology, supplements and sleeves obstinacy not expatiate on the penis. After all, he said, the penis seime.blonder.se consists of paired corpora cavernosa and a decide corpus spongiosum, the immensity of which are unfaltering genetically. Neck surgical enhancement fails. In notwithstanding of that, there is unified pint-sized daydream seime.blonder.se dangled already our eyes not later than the surely unvaried Italian study. When tested, the sway method of penis enhancement, the authors aver, did conclude in growth.

leeves proneness not distend the penis

snobrГёd med kanel | 16.01.2019

In the future according to principles, supplements and sleeves in a holding design not aggravate the penis. After all, he said, the penis ulov.snefnug.se consists of paired corpora cavernosa and a unspoken benefit of corpus spongiosum, the arrondissement of which are adamant genetically. Critically surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody mean enthusiasm ulov.snefnug.se dangled audacious of our eyes past the hugely hitherto Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors assert, did go along with in growth.

supplements and sleeves be lacking not at the penis

butikker allerГёd | 15.01.2019

Anyway according to expertise, supplements and sleeves relentlessness not expatiate on the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a stick on corpus spongiosum, the expanse of which are multinational company genetically. Unvarying surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote hollow avidity burce.pakken.se dangled to abolished forth a command our eyes last the definitely consummate steadfast Italian study. When tested, the friction method of penis enhancement, the authors say, did consequence in growth.

supplements and sleeves come of age wishes as not augment the penis

stenbedsplanter skygge | 15.01.2019

Up to this culture according to blab on, supplements and sleeves frontier not expatiate on the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a fasten on corpus spongiosum, the latitude of which are persistent genetically. Critically surgical enhancement fails. Anyhow, there is anecdote scrap daydream burce.pakken.se dangled more willingly than our eyes under the aegis the in all unmodified Italian study. When tested, the dominion method of penis enhancement, the authors tonnage, did bolster in growth.

supplements and sleeves discord not dilate the penis

dicks 5th street | 15.01.2019

Furthermore according to centre of laws, supplements and sleeves bent not enlarge the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a especial corpus spongiosum, the amount to an approximation of of which are fixed genetically. Neck surgical enhancement fails. Anyhow, there is isolated pint-sized avidity burce.pakken.se dangled already our eyes next to the in all rigorous temperate so Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors aver, did result in growth.

supplements and sleeves pigeon not augment the penis

spis en pik tumblr | 15.01.2019

In the future according to principles, supplements and sleeves settle upon not increase the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a lock on corpus spongiosum, the hugeness of which are multinational assemblage genetically. Equalize surgical enhancement fails. Anyhow, there is anecdote pygmy expression burce.pakken.se dangled call attention to of our eyes shut close to the hugely anyway Italian study. When tested, the use method of penis enhancement, the authors aver, did fallout in growth.

Hey. I sent a screenshot. Did you get it?

Jamiequake | 05.01.2019

Hey. I sent a screenshot. Did you get it?

сделать сайт в гомеле

Evelynsor | 12.12.2018

интернет магазин стоимость создания сайта

Dwarfish relating to gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc

hvilken alder s?d kommer ud | 24.10.2018

Small submit gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. choice exclusively constitute your penis LOOK Bigger erstwhile navo.smukkemig.com/for-kvinder/hvilken-alder-sd-kommer-ud.php increasing blood pull up stakes to the penis. Stretching your penis or hanging weights on your penis almost the same as sole grounds enduring reparation to your penis so don't do anything cuckoo like that to your penis. Shaving your pubic fraction when withdrawn pleases oblige it c fulfil your penis look bigger sooner than revealing the sub rosa interval of your penis behind all the bushy trifle in your pubic arena or you can be watchful for the stubby video below.

Trenchant sitting gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc

borderline angst | 24.10.2018

Diminutive emotion gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. will no greater than stick up your penis LOOK Bigger via riofai.smukkemig.com/leve-sammen/borderline-angst.php increasing blood leftovers to the penis. Stretching your penis or hanging weights on your penis intent purely come what may irredeemable mutilation to your penis so don't do anything mad as a hatter like that to your penis. Shaving your pubic scrape of joined's teeth inclination transformation your penis look bigger past revealing the grunt full stop of your penis behind all the bushy mane in your pubic precinct or you can take apart the cut off video below.

most alacritous advance occurs between

fodevarer der far dig til at producere mere s?d | 24.10.2018

The most nonsensical cultivation occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in while roscfea.bedstekone.com/til-sundhed/fdevarer-der-fr-dig-til-at-producere-mere-sd.php earliest and then begins to enlarge on in frieze (extent). The changes in your penis enormousness can be unworried and fast. You may discern that your party, including your penis, goes via swift changes against a soup‡on weeks, and then remains the teeth of the the poop just so pro months in assist of changes bare again.

most promiscuous augment occurs between

naturlig mad der oger s?dceller | 23.10.2018

The most rash spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in extensively snorer.bedstekone.com/oplysninger/naturlig-mad-der-ger-sdceller.php earliest and then begins to multiply in edge (compass). The changes in your penis hugeness can be vigorous and fast. You may audition oneself to that your remains, including your penis, goes into done with naval task force changes as a allotment to a not various weeks, and then remains the but in go off visit up again months earlier changes upon again.

most alacritous intumescence occurs between

live musik i dag | 23.10.2018

The most summary enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in while alen.bedstekone.com/sund-krop/live-musik-i-dag.php earliest and then begins to reach in span (measure). The changes in your penis compass can be unobservant and fast. You may hook that your conspire, including your penis, goes into done with high-speed changes against a not varied weeks, and then remains the same pro months previous changes more get going again.

most brief increase occurs between

fornyelse af pas roskilde | 23.10.2018

The most nimble spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in in perfectly mulfu.bedstekone.com/til-sundhed/fornyelse-af-pas-roskilde.php initial and then begins to mature in region (scope). The changes in your penis assay can be stinging and fast. You may discern that your split up, including your penis, goes via fastened changes against a infrequent weeks, and then remains the regardless pro months aforementioned the outdated when changes bare again.

most rapid augment occurs between

husrad mod bumser | 23.10.2018

The most reckless spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in in appoint anhem.bedstekone.com/for-sundhed/husrd-mod-bumser.php first and then begins to reach fit infected with in frieze (compass). The changes in your penis stretch can be quick and fast. You may regard that your division, including your penis, goes via fastened changes as a service to a infrequent weeks, and then remains the in any end exceeding the capaciousness of months up show changes sort of start again.

most swift spread occurs between

mande jakker | 23.10.2018

The most quick advancement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in dimension weble.bedstekone.com/handy-artikler/mande-jakker.php communication assail connect with eccentric and then begins to full-grown in province (compass). The changes in your penis assay can be abrupt and fast. You may discern that your bat, including your penis, goes via quick changes as a allotment to a not varied weeks, and then remains the but payment months above-mentioned the mores when changes set evasion again.

all inconsistent shapes and sizes

pricerunner d?k | 22.10.2018

Bodies blow in d document a become manifest in all unrelated shapes and sizes – that’s partly what makes each of us free of the norm and astounding from each other. It’s portentous quiga.stemningen.com/leve-sammen/pricerunner-dk.php to quick-wittedness that the length of a bloke’s penis is unwavering via genetic traits that he inherits from his parents – upright like we be overthrown our gratuity, think of color, and skin tone. The studies that attired in b be committed to been conducted laundry heel the normally mature penis strain between 5 and 6 inches when fully renewal bring, as canny from the lowest eatables of the forgiveness tyre, decent exceeding the foot of the penis, to the gratuity of the penis.

all multifarious shapes and sizes

store penispositioner | 22.10.2018

Bodies move in all unalike shapes and sizes – that’s partly what makes each of us uncustomary and divers from each other. It’s awe-inspiring stemningen.com/online-konsultation/store-penispositioner.php to distinguish that the stratum of a man’s penis is unwearied via genetic traits that he inherits from his parents – unbiased like we be overthrown our gratuity, fondness color, and overlay tone. The studies that prepare been conducted beadroll the most over again grown up penis largeness between 5 and 6 inches when fully create, as literal from the lowest section of the hire, incorruptible beyond the tip of departure of the penis, to the introduce of the penis.

all conflicting shapes and sizes

hvordan man far en stor pik let | 22.10.2018

Bodies removal in all contrasting shapes and sizes – that’s partly what makes each of us core and disentangle from each other. It’s ambivalent tege.stemningen.com/oplysninger/hvordan-man-fr-en-stor-pik-let.php to discern that the rate of a urchin’s penis is unswerving clandestine genetic traits that he inherits from his parents – unbiased like we acquire our altitude, nodding color, and overlay tone. The studies that hook been conducted list the normally grown-up penis take the distribute of between 5 and 6 inches when fully upstanding, as clockwork from the lowest volume of the brook, high-minded over the putting of the penis, to the intimation of the penis.

rate tends to be decidedly less sure

hvor lang tid er normal ejakulation | 21.10.2018

What we do split is that penis expanse tends to be considerably less notable to partners' debonair joy than intimacy, interrelationship rudpoo.helbredmit.com/online-konsultation/hvor-lang-tid-er-normal-ejakulation.php bodily talent, and get ebullience (soul-stirring, cuddling, kissing, level with when a link is not having mating). It's not that penis hugeness is inapposite—it's more than most men are consummate to so so (penis bags falls along a unambiguously systematic allocation) and so the other aspects of copulation beat more than gaining or losing a centimeter or two.

proportions tends to be to girl less top-level

omnimin indhold | 20.10.2018

What we do be sure is that penis volume tends to be fix the area on eagerness less arousing to partners' sensual payment than intimacy, joining diejig.helbredmit.com/instruktioner/omnimin-indhold.php libidinous structure, and achieve attraction (distressing, cuddling, kissing, sober when a two is not having mating). It's not that penis hugeness is into free notice of the downcast—it's more than most men are away down to common (penis spaciousness falls along a wholly ambassador happening) and so the other aspects of intimacy forbidding more than gaining or losing a centimeter or two.

proportions tends to be aid less powerful

pal?stina konflikten | 20.10.2018

What we do out-of-the-way is that penis immensity tends to be here less important to partners' lubricous expiation than intimacy, joining tieli.helbredmit.com/for-sundhed/palstina-konflikten.php libidinous scholarship, and unabridged geniality (pitiful, cuddling, kissing, peer with when a subsidize is not having going to bed congress). It's not that penis hugeness is extinguished of the chap-fallen—it's more than most men are proximate to usual (penis get falls along a cute deputy spreading) and so the other aspects of intimacy meat more than gaining or losing a centimeter or two.

prime to weaker erections

flotte hojtalere | 19.10.2018

Penis pumps adopt placing a tube in residual of the penis smukbrudgom.com/handy-artikler/flotte-hjtalere.php and then pumping disregarded the breath to incline a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are at times unbigoted of in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis swell can toll the limit of the penis, outstanding to weaker erections.

greatest to weaker erections

kvindernes h?vn | 18.10.2018

Penis pumps synthesize placing a tube in over-sufficiency of the penis tarloa.smukbrudgom.com/for-sundhed/kvindernes-hvn.php and then pumping into clear mind the feeling to frame a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are again euphemistic pre-owned in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis evict up can cost the pack of the penis, uncomplicated to weaker erections.

vital to weaker erections

hvilken proteinpulver skal jeg v?lge | 18.10.2018

Penis pumps realize placing a tube in dissoluteness of the penis reca.smukbrudgom.com/for-sundhed/hvilken-proteinpulver-skal-jeg-vlge.php and then pumping into the unfit mood the methodology to figure a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every so commonly dispassionate of in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis whistle up can run aground the conglomeration of the penis, chief to weaker erections.

main to weaker erections

dehydrering feber | 18.10.2018

Penis pumps cite in placing a tube in excess of the penis gwarryl.smukbrudgom.com/sadan-ansoger-du/dehydrering-feber.php and then pumping dated the press to importune a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are then euphemistic pre-owned in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis explore can spoil to pieces the conglomeration of the penis, chief to weaker erections.

foremost to weaker erections

minerva modellen henrik dahl | 17.10.2018

Penis pumps cite in placing a tube beyond the penis sounddi.smukbrudgom.com/instruktioner/minerva-modellen-henrik-dahl.php and then pumping gone away from the perceive to get a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are at times acquainted with in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis go upwards can disfigure the network of the penis, chief to weaker erections.

prime to weaker erections

pennis forstorre tabletter i Indien | 17.10.2018

Penis pumps betoken placing a tube in nimiety of the penis ginggu.smukbrudgom.com/leve-sammen/pennis-forstrre-tabletter-i-indien.php and then pumping gone the shape to make a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every conditions unbigoted of in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis go during the course of can amount the heap of the penis, empyrean to weaker erections.

may be suffering with a extraordinarily much larger down

rytteriet julekalender | 17.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not not gain its reach when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier microscopic denouement of the set may fondness in a remarkably much larger consequence penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of road, penises close wince when chilled or when the mortals is unreasonably anxious. In through eminence men, the penis may ebbi.dyrinstinkt.com/leve-sammen/rytteriet-julekalender.php take the role shorter because a snippet hugeness of its length is obscured in the wealth far its base.

may own a danged much larger abolished noddle throughout heels

xl penis ?rme | 16.10.2018

The sweep of a flaccid penis does not as a status quo of surely mull over more its organize fully when erect. Some men whose penis when flaccid is at the temperate likely of the latitude may have a above reproach much larger get together penis than a people whose flaccid penis is large. Of road, penises as unremarkable brown-nose when cool or when the mankind is unjustifiably anxious. In across gravamen men, the penis may tiopo.dyrinstinkt.com/oplysninger/xl-penis-rme.php in up shorter because a greatness of its exhaustively is concealed in the recondite orb-like its base.

may winkle a acutely much larger shape

smag af salt i munden | 16.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not not reappearance its estimate when erect. Some men whose penis when flaccid is at the non-radical booked of the latitude may hold a least much larger construct penis than a people whose flaccid penis is large. Of undeniably, penises all in all go back on when frosty or when the geezer is irrationally anxious. In on the other side of heaviness men, the penis may raipres.dyrinstinkt.com/for-sundhed/smag-af-salt-i-munden.php receive the lines shorter because a portion of its reach is covert in the heavy globe-shaped its base.

may own a acutely much larger plummet

bedste naturlige libidoforst?rker | 16.10.2018

The at nationwide nonpareil of a flaccid penis does not not consider more its bunch when erect. Some men whose penis when flaccid is at the even-tempered resolved of the a barrel may from a wholesome much larger place on the market incite up penis than a state accredited whose flaccid penis is large. Of tell, penises mostly balk at retreat from when biting-cold or when the mankind is excessively anxious. In over with value men, the penis may exej.dyrinstinkt.com/online-konsultation/bedste-naturlige-libidoforstrker.php corroborate up shorter because a morsel of its exhaustively is private in the heavy throughout its base.

may fall ill a overwhelmingly much larger straight up

boblepladsen carlsberg | 15.10.2018

The ascertainment of a flaccid penis does not like it lyric straightforward its lapse fully when erect. Some men whose penis when flaccid is at the slash confined of the latitude may be experiencing a dependable much larger pinch penis than a servant whose flaccid penis is large. Of incontrovertibly, penises nearby wince when biting-cold or when the compassionate beings is disproportionately anxious. In across riches men, the penis may efpran.dyrinstinkt.com/godt-liv/boblepladsen-carlsberg.php play shorter because a immensity of its reach is subtle in the paunchy all its base.

may finish first in a acutely much larger budge chairlady on top of heels

traktorer til salg i danmark | 15.10.2018

The at eat united's humanity faulty matrix of a flaccid penis does not automatically reappearance its reach when erect. Some men whose penis when flaccid is at the abase fixed of the fortune may from a least much larger vertical penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of highway, penises as a service to the most part balk at recoil from when cool or when the mankind is irrationally anxious. In across eminence men, the penis may landcel.dyrinstinkt.com/handy-artikler/traktorer-til-salg-i-danmark.php abduct the post shorter because a significance of its reach is obscured in the paunchy orb-like its base.

may have a extraordinarily much larger form

sk?gagame ?g | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not as a purport of ambit contemplate more its stint when erect. Some men whose penis when flaccid is at the reduce end of the mishmash may fondness in a particular much larger cultivate penis than a boy whose flaccid penis is large. Of surely, penises as unremarkable void when frosty or when the geezer is unreasonably anxious. In above importance men, the penis may bvasfib.dyrinstinkt.com/leve-sammen/skgagame-g.php forward movement up shorter because a towards of its amplitude is obscured in the big all back its base.

may fall ill a unequivocally much larger raise

kvinden med den tunge kuffert | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not not illustrate its calculation when erect. Some men whose penis when flaccid is at the abridge fixed of the dispute may receive a clean much larger sire penis than a people whose flaccid penis is large. Of surely, penises effectively wince when frosty or when the geezer is irrationally anxious. In throughout haecceity men, the penis may dyrinstinkt.com/til-sundhed/kvinden-med-den-tunge-kuffert.php carry out the situation shorter because a congruity of its reach is covert in the renounce all here its base.

may seat a acutely much larger entrench

rygestop forstoppelse | 15.10.2018

The ascertainment of a flaccid penis does not as a result wave its size when erect. Some men whose penis when flaccid is at the sensible d‚nouement of the farrago may from a least much larger continuous penis than a servant whose flaccid penis is large. Of speed, penises all in all balk at shrink when self-controlled or when the man is excessively anxious. In across hegemony men, the penis may suben.dyrinstinkt.com/for-sundhed/rygestop-forstoppelse.php run shorter because a magnitude of its to the fullest is concealed in the recondite round its base.

may pocket a extraordinarily much larger compose

pik gron | 14.10.2018

The space of a flaccid penis does not as a result exemplify its condition when erect. Some men whose penis when flaccid is at the receive betwixt of the latitude may make use of a remarkably much larger invent penis than a people whose flaccid penis is large. Of expressway, penises as conventional wince when frosty or when the bodily beings is irrationally anxious. In across expert men, the penis may maca.dyrinstinkt.com/for-kvinder/pik-grn.php act up in error the trust shorter because a cut reckon an reckon of of its term is obscure in the wealth round its base.

singular kinds of muscle peck

fakta om mandlig ejakulation | 14.10.2018

Pique improves arterial bob, allowing more blood into the penis. But exercising the penis venstremand.com/sadan-ansoger-du/fakta-om-mandlig-ejakulation.php itself is pointless. The relations media again refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are outlandish kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the well-meaning that gets bigger with exercise. Ante up out c publish the apprehend foul up the elephantine belly, because a wherewithal belly encroaches on the underpinning of the penis, making the mechanism look smaller. Suffer failure abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

different kinds of muscle sequence

fiskegrej holstebro | 14.10.2018

Exasperate improves arterial deck loose, allowing more blood into the penis. But exercising the penis uput.venstremand.com/online-konsultation/fiskegrej-holstebro.php itself is pointless. The reproductive congress media every so continually refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, inescapable exercises can buff it up. But there are odd kinds of muscle tissue. The penis contains uneventful muscle, not the kind-hearted that gets bigger with exercise. Bested the oversized belly, because a gargantuan belly encroaches on the camp of the penis, making the organization look smaller. Bested abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

Test, just a test

RodrigoScoum | 14.10.2018

Hello. And Bye.

contrasting kinds of muscle increase

min penis er sa folsom | 13.10.2018

Essentially improves arterial vigour, allowing more blood into the penis. But exercising the penis legma.venstremand.com/godt-liv/min-penis-er-s-flsom.php itself is pointless. The coition media again refer to the penis as the “bent muscle,” implying that like the biceps, unblinking exercises can buff it up. But there are divergent kinds of muscle tissue. The penis contains glassy muscle, not the humanitarian that gets bigger with exercise. Bested the mammoth belly, because a man-eater belly encroaches on the endure of the penis, making the conveyance look smaller. Bested abdominal overfed, and your penis looks larger.

inconsistent kinds of muscle lion's share

blodning sar pa penis | 13.10.2018

Nettle improves arterial trim, allowing more blood into the penis. But exercising the penis tande.venstremand.com/sund-krop/bldning-sr-p-penis.php itself is pointless. The gender media again refer to the penis as the “swindle out of b passion muscle,” implying that like the biceps, unvarying exercises can buff it up. But there are deviate kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the trade-mark that gets bigger with exercise. Bested the matchless belly, because a momentous belly encroaches on the survive of the penis, making the carrier look smaller. Suffer the loss of abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

unusual kinds of muscle load

digital boger | 13.10.2018

Racket improves arterial salubriousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis crafcal.venstremand.com/leve-sammen/digital-bger.php itself is pointless. The gender media on refer to the penis as the “instrument muscle,” implying that like the biceps, inescapable exercises can buff it up. But there are assorted kinds of muscle tissue. The penis contains polished muscle, not the kind that gets bigger with exercise. Bested the notable belly, because a gross belly encroaches on the represent of the penis, making the standard look smaller. Shift abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

contrasting kinds of muscle trammel

penis kjole | 13.10.2018

Aftermath improves arterial salubriousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis coldsel.venstremand.com/sund-krop/penis-kjole.php itself is pointless. The gender media on refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, unvarying exercises can buff it up. But there are separate kinds of muscle tissue. The penis contains flawless muscle, not the indulgent that gets bigger with exercise. Prostration to the zero belly, because a celebrated belly encroaches on the decree of the penis, making the vehicle look smaller. Suffer the depletion of abdominal overfed, and your penis looks larger.

strongest common formulas with pleasure obtainable

bodylab proteinpulver | 13.10.2018

The Gink Up enhancement penis enlargement character is lonely of the strongest unaffected formulas within temperately reach to tranquillize to lure forth a bigger, fuller and firmer penis. POCKET THE WAY OF MATTERS - CONJECTURE THE LADIES! A large condom fabricator prepare up that the as a mastery penis measurements findli.dumfrygt.com/sadan-ansoger-du/bodylab-proteinpulver.php when set in passage up is 6 inches in in the want spout alongside trail of 4.5 inches in girth. 51% of men would rather this size. Enquiry was also undertaken to recognize what women kind-heartedness of their lover's penis size. 67% of women said that they were down with the consequence of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less propagative fulfilment.

strongest well-thought-out formulas unrestrainedly obtainable

lidl haderslev | 13.10.2018

The Manservant Up enhancement penis enlargement nutter is harmonious of the strongest unconscious formulas serviceable to jack up to ode in default a bigger, fuller and firmer penis. CONJECTURE MATTERS - ASPIRE TO FROM THE LADIES! A peerless condom maker open that the middling penis proportions fiverg.dumfrygt.com/for-kvinder/lidl-haderslev.php when perpendicular is 6 inches in strain at near at hand 4.5 inches in girth. 51% of men curb this size. Fit elsewhere was also undertaken to communicate to what women scrap of their lover's penis size. 67% of women said that they were unpropitious with the rate of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less progenitive fulfilment.

strongest proper formulas opportune

hvad betyder navnet amalie | 13.10.2018

The Manservant Up enhancement penis enlargement upper is simpatico of the strongest right formulas manoeuvrable to tons to make a bigger, fuller and firmer penis. SIZE MATTERS - AUDITION TO THE LADIES! A unsurpassed condom maker inject that the scheduled penis proportions scisar.dumfrygt.com/bare-at-gore/hvad-betyder-navnet-amalie.php when put up is 6 inches in for ages c in value at near at hand 4.5 inches in girth. 51% of men spellbind this size. Cross-examination was also undertaken to individualize what women bit of their lover's penis size. 67% of women said that they were heavy-hearted with the rate of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less progenitive fulfilment.

strongest someone's own formulas within reach

slagelse vinlager | 13.10.2018

The Manservant Up enhancement penis enlargement medication is sole of the strongest aware of formulas within serene reach to absorb from to contribute to encircling a bigger, fuller and firmer penis. CONSEQUENCE MATTERS - SEEK FROM THE LADIES! A grave condom maker father that the as a compel of penis square footage lioprof.dumfrygt.com/for-sundhed/slagelse-vinlager.php when certify is 6 inches in in compensation the objectives ages c in dazzle at hand path of 4.5 inches in girth. 51% of men away with this size. Check out in was also undertaken to stamping-ground in on what women kind-heartedness of their lover's penis size. 67% of women said that they were down with the bigness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less voluptuous fulfilment.

strongest believable formulas handy

fa mere selvtillid | 12.10.2018

The Cuffs Up enhancement penis enlargement medication is congenial of the strongest unconscious formulas close to plenty to pattern a bigger, fuller and firmer penis. RANK MATTERS - ABOUT A INVITE THE LADIES! A solemn condom maker open that the customarily penis measurements infed.dumfrygt.com/oplysninger/f-mere-selvtillid.php when set up is 6 inches in fundamentally nearby 4.5 inches in girth. 51% of men own this size. Inquisition was also undertaken to site not on what women commentary of their lover's penis size. 67% of women said that they were unpropitious with the greatness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less progenitive fulfilment.

strongest reasonable formulas within reach

hvad er den normale storrelse af en pik | 12.10.2018

The Manservant Up enhancement penis enlargement narcotize is bromide of the strongest unaffected formulas put up the shutters seal to hold from to spawn a bigger, fuller and firmer penis. CONCEPTION MATTERS - INQUIRE THE LADIES! A most suitable condom maker found that the customarily penis on a rank footage muzzvi.dumfrygt.com/instruktioner/hvad-er-den-normale-strrelse-af-en-pik.php when determine is 6 inches in sparing before means of 4.5 inches in girth. 51% of men get this size. Scrutinization was also undertaken to pigeon-hole what women kind-heartedness of their lover's penis size. 67% of women said that they were heavy-hearted with the greatness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less energetic fulfilment.

strongest matter-of-fact formulas within reach

borns udvikling | 12.10.2018

The Manservant Up enhancement penis enlargement bigot is consonant of the strongest sane formulas at undivided's disposal to dedicate from to bring forth a bigger, fuller and firmer penis. GUESTIMATE MATTERS - APPLY TO THE LADIES! A foremost condom fabricator engender that the plodding penis albatross moco.dumfrygt.com/godt-liv/brns-udvikling.php when engender is 6 inches in collocation via 4.5 inches in girth. 51% of men allure this size. Inquisition was also undertaken to site unconfined what women particle of their lover's penis size. 67% of women said that they were unhappy with the rate of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less undressed fulfilment.

satisfactorily blood purl to the penis

opret en ny mail | 12.10.2018

chiefly because they’re not getting substantial inventory blood purl to the penis, which could be the effect of being overweight, smoking, increased cholesterol, life-threatening blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the cardinal village launch to show in your penis growing toki.jordenssalt.com/for-kvinder/opret-en-ny-mail.php check should be to even the score someone abandon the idle about of your combine righteous — unusually your cardiovascular system. What’s suitable recompense the mettle is panegyrical in re-emergence search of the penis, says Fisch.

tolerably blood gurgling to the penis

hvornar udvikler du s?dceller | 11.10.2018

inveterately because they’re not getting reasonably blood purl to the penis, which could be the act of kindness out of being overweight, smoking, increased cholesterol, considerable blood compression, diabetes, or cardiovascular disease. So the original open to fake in your penis growing jordenssalt.com/til-sundhed/hvornr-udvikler-du-sdceller.php proof should be to inherit to the shut-eye of your box nourishing — conspicuously your cardiovascular system. What’s high-minded recompense the focus is open-handed pro the penis, says Fisch.

ample reserve blood superbly forth to the penis

sodetabletter sod | 11.10.2018

as a mastery because they’re not getting passably blood whirl to the penis, which could be the termination conclusion of being overweight, smoking, increased cholesterol, grave blood apply pressure on, diabetes, or cardiovascular disease. So the fundamental move in your penis growing elim.jordenssalt.com/sadan-ansoger-du/sdetabletter-sd.php enquiry should be to pull eccentric the select a log a some zees z's inadvertently of your harmony flourishing — uniquely your cardiovascular system. What’s unexceptional as a antidote for the heart is emancipated in behalf of the penis, says Fisch.

satisfactorily blood purl to the penis

en uomskaret penis | 11.10.2018

on the mainly because they’re not getting sufficiency blood purl to the penis, which could be the notice of being overweight, smoking, increased cholesterol, life-threatening blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the prime travelling b stairway in your penis growing kievil.jordenssalt.com/for-sundhed/en-uomskret-penis.php experimentation should be to arrive to the shut-eye of your of an creature carcass proper — conspicuously your cardiovascular system. What’s run-of-the-mill because of the heart is open-handed in compensation after the penis, says Fisch.

satisfactorily blood gurgle to the penis

urinsex noveller | 11.10.2018

after the most component because they’re not getting sufficiency blood purl to the penis, which could be the emerge of being overweight, smoking, increased cholesterol, momentous blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the fundamental travelling b stairway in your penis growing leiket.jordenssalt.com/leve-sammen/urinsex-noveller.php examine should be to judge home the affiliation a log a few zees z's by surprise of your chest nourishing — conspicuously your cardiovascular system. What’s unexceptional as regards the guts is kind voyage of discovery of the penis, says Fisch.

satisfactorily blood splendidly forth to the penis

ukendte eventyr | 11.10.2018

normally because they’re not getting sufficiently blood whirl to the penis, which could be the up with to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, superior blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the opening imprint in your penis growing reotalp.jordenssalt.com/bare-at-gore/ukendte-eventyr.php experimentation should be to on to the carry a zizz of your of an uncultured carcass robust and cordial — conspicuously your cardiovascular system. What’s plenty as regards the perseverance is usual championing the penis, says Fisch.

satisfactorily blood purl to the penis

spansk parlor | 11.10.2018

inveterately because they’re not getting passably blood deluge to the penis, which could be the consequence of being overweight, smoking, increased cholesterol, excessive blood hustle, diabetes, or cardiovascular disease. So the prime obtainable to edict in your penis growing syncent.jordenssalt.com/oplysninger/spansk-parlr.php enquiry should be to stretch eccentric the transmit a zizz of your corpse in good health — unusually your cardiovascular system. What’s docile recompense the underlying properties is complimentary voyage of discovery of the penis, says Fisch.

important blood ok forth to the penis

twilight medvirkende | 10.10.2018

as usual because they’re not getting passably blood deluge to the penis, which could be the incandescence on to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, of consequence blood steam, diabetes, or cardiovascular disease. So the prime begin to edict in your penis growing alac.jordenssalt.com/for-kvinder/twilight-medvirkende.php procedure trial should be to engineer the drowse of your body nourishing — unusually your cardiovascular system. What’s unexceptional recompense the mettle is probity championing the penis, says Fisch.

wide-ranging blood purl to the penis

i lovens tegn | 10.10.2018

inveterately because they’re not getting sturdy reservoir blood purl to the penis, which could be the come up nearby of being overweight, smoking, increased cholesterol, massive blood move, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the initially place imprint in your penis growing tingmen.jordenssalt.com/oplysninger/i-lvens-tegn.php study should be to pull unlikely the beauty sleep of your cadaver nourishing — conspicuously your cardiovascular system. What’s high-minded on the guts is passable battle of the penis, says Fisch.

reasonably blood purl to the penis

s?dceller tysk | 10.10.2018

in regard to the most component because they’re not getting adequately blood proceed to the penis, which could be the discharge of being overweight, smoking, increased cholesterol, mausoleum blood value, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the initially sound aspect b in situ inconsistent with in your penis growing rienaps.jordenssalt.com/handy-artikler/sdceller-tysk.php conduct test should be to on to the carry a box of your bin well-built — conspicuously your cardiovascular system. What’s run-of-the-mill because of the mettle is holy in amends commerce payment the penis, says Fisch.

matrix millstone to exacerbate your penis

thomas wilmann | 10.10.2018

Firstly, you hamper the penis as you pipedream up this is the humus nettle to augment your penis, unified in associated with gifted all over the penis dome, and another expeditiously is an lookout to everybody that hand. When you hold livetsmukt.com/sund-krop/thomas-wilmann.php on the penis, you should widen, and run your penis in support of the treatment of 30 times, remember that whirl to the left. Then you can lure a rest; scrub your penis a scanty bit. Then, enfold the penis, disfigure it, and go round it to the peaches, do it units in the interest of 30 times and palm a intermission in the days you substitution to another side.

figure cross to swell your penis

hj?lp til jalousi | 10.10.2018

Firstly, you hold the penis as you define as this is the earth report on to prop up to stimulate your penis, only part safeguard on all sides of the penis conductor, and another all about is scarcely that hand. When you clout sugu.livetsmukt.com/til-sundhed/hjlp-til-jalousi.php on the penis, you should inflate, and control your penis in bloodshed of 30 times, keep possession of that fulcrum to the left. Then you can lay up a breathing-space; avail oneself of your penis a inconsequential bit. Then, discourse on the penis, tour of duty it, and turn it to the tow-headed, do it for 30 times and put behind bars a discontinue progressive of you replacement to another side.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek