Výtah z Diplomovej práce: “Význam ropy, rubla a dolára”, doplnenia k tomu a pár úvah z toho vyplývajúcich…

27.11.2014

popolvár

 

Na stránke leva-netu, konkrétne tu: Energoinvariant. Principy nového měnového systému bol uverejnený výnatok z tejto Diplomovej práce, a to konkrétne cast, týkajúca sa invariantu preiskurantu formou energoinvariantu. Následne prebehla, podobne ako vzdy pri objavení sa clánku na danú tému, diskusná prezentácia dvoch táborov: tábora zástancov energoinvariantu a tábora zástancov zlatého standartu.

No na zaujatie primeraného vlastného stanoviska citatela, nemajúceho, co sa týka tejto témy, vyhranený názor, je daný výnatok pomerne úzko zameraný, neodhalujúci pozadie a následná diskusia je pre neho viac menej analógiou “kto z koho…”. No celá diplomová práca uz poodhaluje viac, ponúka viacero oporných bodov a spolocne s dalsím clánkom, resp. videom uverejnenom tu: Carský generál kontrarozvědky proti světovým bankéřům. Valentin Katasonov, uz umoznuje vytvorit si ucelenejsí obraz o danej problematike a zaujat vlastné stanovisko k danej téme. Aj ked Diplomová práca má rozsah 95 strán a video trvá cca 54 minút, je vhodné si tento cas k tomu vymedzit, ved budúce usporiadanie finacného systému sveta sa bude bytostne dotýkat kazdého z nás… Pre mna osobne je významných pár údajov z tejto Diplomovky a videa, ktoré ma viedli k urcitým úvahám… Tu sú:

 

Plnohodnotné peniaze (komoditné – konkrétny tovar, ktorý plnil úlohu etalónu pre výmenu tovaru a sluzieb, napr. obilie, dobytok, kovy a pod.) a neplnohodnotné peniaze, cize peniaze, ktoré v skutocnosti nie sú tým, za co sa oficiálne vydávajú, co predstierajú, dalo by sa povedat, ze sú uz emitentom falsované (tak ako v stredoveku falsovatelia mincí, ked razili mince s nie predpísanou rýdzostou kovu, a neskôr zlatníci, resp. bankári, ktorí vydávali viac bankových potvrdeniek, ako bolo skutocné mnozstvo zlata, striebra a mincí z týchto kovov v ich depozite).

Úvaha: dôlezitým, resp. prvoradým ani nie je tak invariant preiskurantu (zlato, kWh, obilie…) ale najdôlezitejsím je kto a ako zabezpecí emisiu penazí, aby peniaze boli plnohodnotné, cize vzdy a vsade odrázali skutocnú a plnú hodnotu dohodnutého invariantu a kto a ako bude kontrolovat emitenta, komu emitent bude podriadený, ako budú nastavené kontrolné mechanizmy, aby nedochádzalo k falsovaniu uz u emitenta (ako v dnesných casoch FED, ECB…), t.j. k postupnému prechodu od plnohodnotných k neplnohodnotným peniazom. Jednoznacne to nemôze zostat v súkromných rukách a bez kontroly!

 

Tri základné funkcie penazí:

 1. prostriedok zmeny – výmeny

 2. uchovávatel hodnoty

 3. zúctovacia jednotka

Úvaha: 1. funkcia: prostiedok zmeny, výmeny – inými slovami obezivo, tzv. krv ekonomiky kazdého spolocenstva – podla môjho názoru je to primárna – najdôlezitejsia funkcia penazí. Kvôli tomu vlastne primárne vznikli. Preto peniaze musia obiehat, byt v pohybe, nesmú ustrnút, zastavit sa. Aj vývoj, vesmír – to je neustály pohyb. Ustrnutie je predzvestou zániku - smrti. Preto aj zastavenie pohybu penazí je predzvestou zániku danej ekonomiky. Preto 2. funkcia penazí ako uchovávatela hodnoty musí byt striktne chápaná len ako nemenná, neinflacná previazanost penazí s invariantom, kde devalvácia penazí neprichádza do úvahy. Zároven nesmú byt peniaze chápané ako tovar a nesmú byt predmetom hromadenia, a tým následne predmetom spekulácií za úcelom bezprácneho zisku a obohacovania sa. V opacnom prípade dochádza ku konfliktu medzi prvou a druhou funkciou a následne k zlyhaniu riadenia sveta penazí (podla verejných, deklarovaných pravidiel).

Takýmto príkladom je financná panika v USA v roku 1907, ktorá bola klúcovým krokom k zalozeniu FEDu (str. 16 – 17) a vsetky podobné krízové situácie, vyvolané podobným spôsobom – systémom “honu na banky”. (Peniaze sú potrebné v ekonomike, ale kedze sa stali aj tovarom – uchovávatelom hodnoty, ekvivalentom zlata, tak sa hromadením na klientskych úctoch v bankách z ekonomiky vysávajú. Následne sa z úctov “potichu kradnú” bez vedomia drzitelov úctov a formou pôziciek pumpujú následne do ekonomiky. A zrazu sú tie isté peniaze na dvoch rozlicných miestach. Ale plnohodnotné peniaze reálne môzu byt len na jednom mieste. V ekonomike ako obezivo, alebo na úcte ako nahromadená hodnota. Toto a len toto – tento základný rozpor medzi funkciou penazí ako obeziva a túto funkciu negujúcou druhou chybne nastavenou funkciou uchovávatela hodnoty – umoznilo v minulosti odstartovanie kríz aj svetového rozsahu cez spanikárenie vkladatelov a následný hon na banky. (Aj preto sa upustilo od Brettonwoodskej dohody a preslo sa celosvetovo na neplnohodnotné peniaze – fiat money). Hon na banky dnes z iniciatívy más? Maximálnym problémom je len presun bankovkových papierikov na úcty príslusnej banky. A opustením hotovostných penazí aj tento problém sa definitívne vyriesi – predíde sa mu, predíde sa odhaleniu „cachrovania“ bánk s peniazmi.)

 

Dolar na ceste k svetovej mene

Sila meny danej zeme odráza mieru dominancie tejto krajiny vo svete.

 

Brettonwoodska dohoda (str. 27 – 33). Posilovanie dolára zacalo uz pocas 1. svetovej vojny, ked americké banky pozicali bojujúcim stranám v prepocte na dnesnú kúpnu silu cca 175 miliárd dolárov. (V podstate touto sumou plus úroky na to USA zadlzili bojujúce krajiny. Európe sa podarilo z tejto dlhovej pasce vyklznut okrem Nemecka – na to totiz hodili vsetky vojnové repatriácie. Takto Európa mohla aj nadalej vykonávat vlastnú zahranicnú a domácu politiku. Preto bol potrebný dalsí konflikt na jej území a 2. svetová vojna na seba nenechala dlho cakat).

Behom druhej svetovej vojny VB stratila skoro vsetky zlaté rezervy, vela stratil ZSSR a úplne vsetko Francúzsko a Nemecko (podobne na tom bola celá Európa). Vsetko zlato skoncilo v amerických bankách ako platby za vojenské zákazky. Po vojne USA vlastnilo 70% svetových zásob zlata, a tým vysilené ekonomiky Európy nemohli aplikovat zlatý standard svojich mien. Uz v júli 1944, este pocas vojny prebehla Brettonwoodska konferencia. Na nej USA presadili zlatý standard len pre jednu menu – vlastný dolar. Vsetky ostatné meny boli naviazané na dolar. Právo emisie dolára mal len americký FED. Drzitelia dolárov mali právo vymenit dolar za zlato USA. Takto sa v povedomí sveta zacal presadzovat dolar ako synonymum zlata. Aj ked sa európske krajiny rýchlo zotavovali a obnovovali svoje zlaté rezervy, tak tie aj tak poväcsine fyzicky zotrvávali, ci koncili v amerických depozitoch. Zvlást sa to dodrziavalo u Nemecka. (Dolárové bankovky platili ako plnohodnotné peniaze, ked bola stanovená pevná naviazanost na zlato – 35 USD za 1 trójsku uncu zlata. To zabezpecilo na urcitú dobu financný klud na svetovej scéne. Okrem cieleného sústredovania zlata na vlastné územie posilnili USA svoje postavenie aj pacifikáciou znicenej Európy pomocou obnovy jej ekonomík prostredníctvom Marshallovho plánu – zase pôzicky, s tým spojené úroky, príslusné zábezpeky, vojenské základne s kontigentami amerických vojsk a techniky atd. Co sa nepodarilo po prvej svetovej vojne, to sa úspesne dotiahlo po druhej – celý tzv. západný svet sa dostal do podrucia a pod kontrolu USA. Relatívny klud vo financnom svete trval cca dve desatrocia. Do doby pokial nevzniklo podozrenie, ze dolár uz nie je plnohodnotnou menou. Tu si treba uvedomit, ze obnova, rast ekonomík a technologický pokrok bezal progresívnym tempom, co vyvolávalo aj progres dopytu ekonomík po peniazoch. Zlaté zásoby boli fyzicky obmedzené a kurz – zmena dolar/zlato bol pevný – 35 USD/trójska unca zlata. Nepokryt poziadavky ekonomík v podrucí – “výkladných skrín” západného modelu sveta, za súcasnej existencie socialistického tábora, súperenia s ním a pretekov v zbrojení a dobývaní kozmu – to bolo nemyslitelné. Obmedzujúci, rozvoj ekonomiky brzdiaci plný zlatý standart (o tom sa presvedcilo aj cárske Rusko – vid. vyssie zmienované video s Valentinom Katasonovom) bol v danej etape politicky a ekonomicky neprípustný.A tak aj z tohto dôvodu v tichosti FED zacal tlacit viac penazí ako sa zaviazal – dolar sa stával neplnohodnotnou menou. Uvedomiac si, ze de facto je zlatý dolárový standard uz len ilúziou a je len otázkou casu, kedy ilúzia padne – pravdepodobne uz vtedy zacali cachre so zlatými rezervami ulozenými v depozitoch vo Fort Knoxe. Bretonwoodske obdobie môzme krátko charakterizovat: Zlato = dollar <- ostatné meny).

Kedze nie vsetci ludia zabudli rátat a este si uvedomujú, kolko je 2+2, tak podozrenie, ze to s tým zlatým dolarom nie je az tak zlaté, zacalo koncom 60-tych rokov silniet a oficiálne verejné vyjadrenie naslo vo vyhlásení francúzskeho prezidenta Ch. de Gaulle 4.2.1965, ze Francúzsko prechádza na zlato v medzinárodných platbách, a v poziadavke, aby Fort Knox vyplatil zlato Francúzsku v hodnote 1,5 miliárd dolárov (1 trójska unca = cca 31,1g zlata = 35$ , cize pre lahsie pocítanie nech 1g zlata = 1$, -> 15 000 000 000$ = 15 000 000 000g = 15 000 ton zlata). Len pre zaujímavost oficiálne zlaté rezervy USA k februáru 2014 boli 8 133,5 tony (zdroj: zvedavec.org/komentare/2014/11/6229-ukrajina-pripousti-ze-jeji-zlato-je-fuc.htm). Tlak Ch. de Gaulle a iných drzitelov dolárov na zmenenie drzaných dolárov za fyzické zlato viedol k tomu, ze oficiálne zásoby zlata k júlu 1971 poklesli na 10 mld. dolárov. Následné udalosti, 15.8.1971 prejav prezidenta USA R. Nixona o tom, ze dolar prechodne nebude zamenitelný za zlato, 17.12.1971 devalvácia dolára na 38$/trójska unca zlata, 13.2.1973 devalvácia na 42,5$/trójska unca a o 2 roky uvolnenie kurzu dolára znamenali koniec Brettonwodskej dohody a éry zlatého dolára.

Úvaha: kedze tento útok na zlatý dollar stál Ch. de Gaulle len prezidentské kreslo - musel abdikovat, a nie zivot ako vysporiadanie sa s irackým, ci lýbijským vodcom, tak je mozné sa domnievat, ze tento pocin de Gaulle bol iniciovaný silami v pozadí amerických bánk a FEDu (oficiálne opustenie zlatého standartu umoznilo prejst k dalsej fáze posilnenia dominancie dolára) a nebola to jeho vlastná iniciatíva, alebo ak vlastná, tak s “pozehnaním” svetového zákulisia. Tak, ci tak – verejný útok na USA a snaha o strhnutie masky z ich tváre sa netoleruje nikomu a musí byt potrestaný úmerne svojvôli, závaznosti a dosahu útoku na hegemóniu USA. Vtedy to viedlo len k oslabeniu dolára a nie k jeho odmietnutiu, co v konecnom dôsledku najviac poskodilo zahranicných vlastníkov a znízilo reálnu dlzobu USA voci nim. Nominál ostal, real klesol. Tak asi preto len tá abdikácia…).

 

V následnom období (str. 33 – 36) doslo k velmi dôlezitým udalostiam a poznaniam: nicím pevne neviazané emitovanie penazí vedie k inflácii a kurz meny sa urcuje dopytom po nej. Peniaze sa stali tovarom a zacali pre ne platit okrem iného aj trhové zákonitosti. Obyvatelia USA platili papierovými peniazmi vytváranými úvermi a dostali tak neobmedzenú moznost konzumácie – americký sen, krajina neobmedzených mozností…Americká bankovka sa stala v podstate americkým dlhopisom a z najväcsieho svetového veritela sa stal najväcsí svetový dlzník. A pokial sa vo svete nájde dostatok záujemcov o americké dlhopisy, cize dlhy, tak je mozné tento deficit navysovat. (Ze to viac-menej prirodzene trvalo tak dlho (prvé medzinárodné obavy az v 80-tych rokoch) mozno pripísat okrem iného aj zotrvacnosti myslenia a obrazov v mysliach ludí, internet neexistoval a ani mnozstvo ekonómov a financníkov nechápalo skutocnú podstatu, ale papagájovalo naucené poucky a zauzívané nezmysly. Prvé verejne prístupné dokumenty, videá a pod. prenikli na verejnost medzi ludí az s príchodom internetu, napríklad:

Rudolf VaskyTretia cesta“ (analýza bankovníctva)

de.scribd.com/doc/22221323/Rudolf-Vasky-Tretia-cesta

Andreas Claus – Finančná kríza

video.google.com/videoplay?docid=3719610459164146264&hl=en

alebo video Peniaze ako dlh, dohladatelné na youtube a mnoho dalsích...

A tak dolar este dlho zostal medzi obyvatelmi sveta ako synonymum zlata, nieco nemenné, poskytujúce istotu a stabilitu. Spomente si, ako ste vy sami, ci vasi rodicia sa zhánali za dolármi. A nebolo to az tak dávno...

Inflácia, tlacenie nekrytých penazí, t.j. znehodnocovanie, falsovanie penazí umoznuje este jednu velmi dôlezitú vec: tichý nebadaný presun reálneho bohatstva do rúk tých, ktorí sa dostanú k peniazom ako prví a nakúpia reálne hodnoty este pred ich inflacným prejavom – nárastom cien. Smolu majú tí na konci, ako vzdy...

Americký spôsob zivota na úver (konzumný spôsob zivota – „prezratie“ si vlastnej a vlastných detí budúcnosti) spôsoboval a spôsobuje obchodnú a devízovú nerovnováhu a následné krízy. V súcasnej dobe 60% (apríl 2014? – najnovsie uvádzané zdroje v diplomovej práci) státnych pôziciek USA je v zahranicných rukách, takze pád dolára bezpochyby postihne aj ostatné státy. „Nasa mena – Vás problém.“ John Connally - americký politik (str. 34). Avsak podla týchto zdrojov: treasury.gov/ticdata/Publish/mfhhis01.txt a factcheck.org/2013/11/who-holds-our-debt/, ktoré rozoberá autor clánku „Dolár este dlho neumrie“ na voprosik.net/dollar-ne-umret-dolgo/ vyplýva, ze k marcu 2013 len 34% státneho dlhu USA bolo v rukách zahranicných státov, z toho najväcsím vlastníkom je Cína 8% a Japonsko 7%, zbytok státov sveta vlastní dokopy 19%. Ako z grafu vyplýva, 41% je vo vlastníctve federálnych institúcií USA, 3% vlastnia státne a lokálne institúcie USA a 9% spolocné fondy. Otáznych je 17% s oznacením vsetko ostatné – s najväcsou pravdepodobnostou sú to súkromné institúcie (poistovne, investicné a správcovské spolocnosti a pod.) – otázkou je, kde majú sídlo? Aj ak by vsetky mali sídlo mimo USA (velmi nepravdepodobné), aj tak je to dokopy max. 50 - 51% v zahranicných rukách. A pri tendencii zahranicia z posledných rokov, kvôli obavám, zbavovat sa US bondov je navýsenie podielu o 10% v priebehu 13 mesiacov nanajvýs otázne a pochybné... Dalej na str. 37 autor diplomovej práce uvádza, ze ku koncu roku 2013 71,21% dlhu je v súkromých rukách právnických a fyzických osôb, co je zase v rozpore s vyssie uvedenými zdrojmi (minimálne 41% vlastní federálna vláda, a zahranicné státy tiez nie sú súkromnými osobami). Pritom jeho údaje z tab. 6 na str. 38 plne korespondujú u údajmi z prvého zdroja, a s tým plne koresponduje graf z druhého zdroja. (osobne neznásam takéto nezrovnalosti – vyvoláva to pochybnosti o súdnosti a záveroch autora diplomovej práce).

Podstatné ohladom dlhu je vsak nasledovné:

Z tabulky 5 na str. 37 je zrejmé, ze v r. 2011 zadlzenost USA dosiahla 100% HDP. V roku 2013 to bolo uz 106,6%, t.j. 17 453 miliárd (17 biliónov) dolárov. Ale málokto si uvedomuje, ze je to len zadlzenost federálnej vlády. Celkový dlh USA vrátane domácností a podnikatelskej sféry je viac ako 75 biliónov dolárov, t.j. cca 481% HDP ( Prof. Ing. P. Stanek, Csc www.youtube.com/watch?v=rZcmLNiQA0o&index=10&list=PLqVh2YhEny3HJZ2fDo5hZ29Bp5O-BK6_c minúta 2:43). (1 milión má 6 núl, 1 miliarda má 9 núl, 1 bilión má 12 núl)

Normálnym postupom je, ze ak krajina má vysoký státny schodok, tak ozdravnou cestou je znízenie státnych výdajov. Toto riesenie v 70-tych rokoch nebolo mozné - to by prehrali studenú vojnu s blokom socialistických krajín, a preto USA zvolili inú cestu.

Uchovat ilúziu silného dolára a dopyt po nom (rozumej aj dopyt po státnych dlhopisoch USA) je mozný dvoma spôsobmi:

1. destabilizovat iné meny aj za cenu vojenských konfliktov v danej oblasti

2. exluzívne zviazat dolár s niecim dôlezitým pre celý svet a tak vyvolat, resp. prinútit zbytok sveta k dopytu po dolári.

 

Ropa je momentálne, co sa týka svetovej ekonomiky strategická surovina císlo 1. Aj ked je ropa ako energetický nosic cez alternatívne a obnovitelné energetické zdroje ciastocne, ci volnou energiou úplne nahraditelná, tak v chemickom a nan naviazanom priemysle nemá alternatívu. (Skúste si predstavit kde vsade sú umelé látky, pocnúc autami, stavebníctvom, cez odevy az po hracky – plast je proste vsade...).

Prvým krokom k naviazaniu dolára na ropu bola bilaterálna dohoda medzi USA a Saudskou Arábiou v r. 1972. USA ponúkli Saudom podporu a technológie pri tazbe ropy, urcitú úroven odbytu a priaznivú cenu (vid. 5-násobné zvýsenie ceny ropy v r. 1971 – 74 – aj ked sa to zdá na prvý pohlad nelogické z pohladu ekonomiky USA závislej na importe ropy – ale velmi si pomohol bankový sektor a zpätnásobila sa rýchlost nákupu amerických dlhopisov zahranicím) a politickú stabilitu na hraniciach Saudskej Arábie. Saudi sa zaviazali predávat ropu výlucne za doláre a cast zisku z predaja ropy investovat do státnych dlhopisov USA. Neskôr sa pridruzili dalsie krajiny OPEC a v roku 1975 uz celý OPEC obchodoval ropu za doláre. Kto chcel ropu, musel platit doláre a musel ich mat. To vyvolalo dopyt po tejto mene a fenomén petrodolára. Inými slovami: Ropa = dolár <- ostatné meny. Výsledky a dôsledky tohto kroku:

- takto, „diplomatickou“ cestou, sa USA vysporiadalo s dvojcifernou infláciou po páde Brettonwoodskej dohody a vycerpanostou vlastnej ekonomiky - vlastnú infláciu rozptýlilo do celého sveta.

- výsledkom bol aj lacný export do USA - takto riesili mnohé krajiny potrebu dolára na kúpu ropy namiesto nákupu meny na devízovom trhu. Neplánovaným? dôsledkom vsak bolo spustenie (samovolného?) procesu deindustrializácie USA - domáce firmy sa dostali pod tlak lacného importu a následne, ak sa chceli udrzat na ekonomickej scéne, samé presúvali výrobu do nákladovo lacnejsích destinácií, predovsetkým do Cíny. USA tak samotné vybudovali súcasnú ekonomickú jednotku sveta – Cínu.

- okrem dopytu po dolári, si USA zabezpecilo zmluvami aj dopyt po dlhopisoch, a tým si spravili pre seba z celého sveta lacnú pôzickáren (vlastný blahobyt – americký sen za cudzie peniaze. To sa vyskakuje, ked druhý musí platit...).

- americká ekonomika je závislá na dovoze ropy a napriek tomu ju exportuje (do vzniku petrodolára export ropy z USA bol zakázaný). Môze si to dovolit, na rozdiel od zbytku sveta celý import ropy pokryje dolármi, ktoré sama emituje a emisia nie je, az na vieru v „nesmrtelnost dolára“, nicím obmedzená.

- prostredníctvom závislosti krajín exportujúcich ropu na dolári (rozumej na USA), mohlo a môze USA ovplyvnovat, t.j. manipulovat cenu ropy na komoditnej burze (vid. prepad ceny ropy v poslednom období napriek nárastu dopytu a aj ked sa tazba = ponuka zvysuje, stále zaostáva za dopytom). Tézy liberálov o liberalizácii trhu, t.j. prenechaní tvorby cien na trh prostredníctvom pomeru dopytu a ponuky a ich tlak na vlády jednotlivých krajín aby stát nezasahoval do cenotvorby, je v skutocnosti cesta na odovzdanie sa do úplnej svojvôle USA pri presadzovaní ich záujmov a sfér vplyvu a svedcí len o:

1. vlastnej naivite, hlúposti, nechápaní súvislostí a komplexnosti objektívnych javov, ci papagájovaní nauceného na prestíznych západných, predovsetkým amerických univerzitách u tých menej chápavých uzitocných idiotov s titulmi, alebo

2. o vedomom nehanebnom zavádzaní a zapredávaní vlastných národov na oltár blahobytu USA u tých, ktorí chápu trocha viac...

- zviazanie predaja ropy s dolárom posilnilo jeho statút svetovej meny a zviazalo s dolárom obchodovanie aj dalsích – vsetkých komodít a nielen nich (napríklad aj obchodné úcty pre spekulácie na forexe (menovej burze) sú vedené v dolároch).

- na nic neviazaná emisia inflacných (nicím nekrytých) dolárov sa ciastocne spätne recyklovala (stahovala z obehu) po pouzití v petrodolárových obchodoch cez povinnú reinvestíciu exportérov ropy do státnych dlhopisov USA a inflacný tlak sa takto znizoval.

 

Tento model pri tichom útrpnom povzdychu zbytku sveta by mohol fungovat velmi dlho a takisto aj blahobyt USA na úkor iných...

Avsak megalomanstvo, bezbrehá nenásytnost a túzby po ovládaní sveta u USA, jeho hra na svetového policajta roztocili rotacky tlaciarne emitenta dolárov – FEDu tak, ze exportovaná americká inflácia sa stala neúnosnou uz aj pre svet.

Prekrocenie úrovne hospodárskej sily (HDP) USA ich státnym dlhom a jeho sústavné zvysovanie (tab. 5, str. 37) zacalo vzbudzovat vo svete obavy a rôzne snahy o zbavenie sa nadvlády dolára. Avsak akýkolvek pokus o nahradenie dolára vo vysporiadaní ropných obchodov je v podstate pokus o zmarenie americkej hegemónie, amerického zlatého sna a vyvoláva striktnú reakciu USA: obesenie irackého prezidenta Saddáma Husajna v r. 2006 za to, ze chcel ropu predávat za € a verejná poprava – vrazda Muammara Kaddáfiho, prezidenta Lýbie v roku 2011 za snahu o predaj za zlato – sen o zlatom africkom dinári. Aktuálne sankcie voci Ruskej federácii sú okrem iného tiez len reakciou USA na bilaterálne dohody RF o vylúcení dolára zo vzájomných obchodov nielen s ropu a plynom.

Znásobením tarchy inflacného bremena a dalsích nebezpecenstiev na pleciach neamerických drzitelov dolárov a dlhopisov, je diplomatická cesta previazania dolára s ropou zo 70-tych rokov uz nemozná a petrodolár je v dnesnej dobe udrzatelný len vydieraním a vojenskou silou. Vsetko to, co sa dnes deje v Afganistane, Lýbii, Iraku, Sýrii, tlak na Irán, Venezuelu a Rusko (s tým súvisí aj Ukrajina) je ovládnut a mat pod kontrolou nielen producentov, ale aj existujúce ropovody, plynovody a budúce transportné trasy energovodov z týchto krajín, a takto prdlzit hegemóniu petrodolára a jeho emitenta.

Petrodolár je hlavným symbolom svetovej dominancie jeho majitela a skutocným dôvodom vojen v daných oblastiach nie je ropa ako surovina, ale udrzanie jej previazanosti s dolárom, o com svedcia kniha Wiliema R. Clarka „Vojna o petrodolar: ropa, Irák a budúcnost dolára“ z r. 2003, závery Lindy J. Bilmesovej a publikácia Josepha Stiglitza „Tri bilióny dolárov drahá vojna“. Z ich záverov vyplýva, ze v týchto vojnách prioritne nejde o ropu, ale o petrodolár, lebo náklady na zmienované vojny rádovo prevysujú cenu importovanej ropy do USA bez straty na zivotoch a znicenia infrastruktúry celých krajín (str. 61 - 62). Tá nicivost a zameranost posledných vojen na infrastruktúry a civilné objekty, nijako nesúvisiace s vojenskými cielmi, túto tézu len potvrdzuje. Znicenie vyvolá:

 1. potrebu obnovy znicených regiónov a s tým súvisiace dolárové investície – obnova Iraku, Lýbie je realizovaná prevazne americkými spolocnostami, co zabezpecí týmto spolocnostiam ekonomický rast a emitentovi – FEDu dopyt po dolári;

 2. pokles kurzu az znicenie miestnych mien –> zase posilnenie a dopyt po dolári;

 3. poskodenie ekonomiky krajín, pôvodne spolupracujúcich a majúcich investície vo vojnou postihnutých krajinách, a tým nepriamo poskodenie ich ekonomík a miestnej meny –> zase posilnenie a dopyt po dolári;

 4. obavy svetových investorov a stiahnutie sa s týchto trhov.

Vsetko to následne vyvoláva cirkulacný jav posilnenia ekonomiky USA, posilnenia dolárovej meny a presmerovania svetových investícii na americký trh. Posilnenie vlastnej meny poskodením regionálnych mien prostredníctvom vojny si USA úspesne vyskúsali pocas 2. svetovej vojny na úkor celej Európy, silnejúce € oslabili vojnou v Juhoslávii a rubel zdevastovali vojnou v Cecensku a teraz sa o to snazia sankciami (tie sú tiez formou vedenia vojny).

 

Ako sa bude situácia a boj ohladom udrzania petrodolára vyvíjat dalej (a s tým súvisiace budúce financné usporiadanie sveta) napovedia aj dalsie fakty:

porovnaním nárastu rocnej emisie dolárov (obr. 5, str. 39) z cca 600 miliárd v roku 2000 na  cca 2 000 miliárd (2 bilióny) v roku 2009 (tzv. kvantitatívne uvolnovanie) a poklesu podielu (nie mnozstva – to narástlo, ale celkovo vzrástli aj svetové rezervy) dolára ako rezervnej meny vo svetových devízových rezervách zo 71% v roku 2000 na 61% v roku 2013 (tab. 8, str. 40) zistíme zápornú koreláciu, ktorá svedcí o enormnej nadponuke dolára a postupnom odstupovaní ekonomík zvysku sveta od neho. Táto tendencia je zjavná aj na voprosik.net/dollar-ne-umret-dolgo/, kde z posledného grafu o vývoji valutných svetových rezerv v rokoch 2001 - 2014 je zrejmé, ze svetové rezervy vzrástli 6-násobne, pritom dolárové rezervy len 2,5 násobne (napriek enormnému kvantitatívnemu uvolnovaniu) a ich nárast stále klesá az stagnuje (podobná krivka je u €). Naproti tomu nealokované valutné rezervy vzrástli z cca 500 biliónov na cca 6 000 biliónov, t.j. 12-násobne... Tendencia je jasná - prednost dostávajú iné meny... (aj ked autor analýzy Dolár este dlho neumrie je vyslovene USA-patriotický a niektoré veci vidí a aj grafy vysvetluje skreslene – zjavne je „prianie otcom myslienky“, tak ponúknuté, grafy, tabulky, zdrojové podklady a niektoré uzávery autora – pohlady z inej strany sú hodnotným doplnením skladacky celkového obrazu danej problematiky). Tento trend strukturálneho vývoja svetových valutových rezerv je, okrem iného, aj obrazom obáv z neudrzatelného vývoja tejto meny a pochybnosti veritelov v schopnost USA ako dlzníka splatit svoje dlhy (najväcsími veritelmi sú Cína 1,269 bilióna a Japonsko 1,183 bilióna $ v státnych dlhopisoch, (tab. 6, str. 38). Rusko vlastní cca 200 miliárd. Vsetky krajiny sa postupne týchto dlhopisov v rámci moznosti zbavujú, aj ked ich vlastné Centrálne banky pritom zrádzajú a podkopávajú nohy – vid. mediálne prevalená posledná aktivita CB RF ohladom nákupu státnych dlhopisov USA a prednedávnom pocin Belgicka. Aj ked snahu o uzatvorenie TTIP medzi USA a EÚ Prof. Ing. Peter Stanek, CSc vysvetluje rozvojom ekonomiky USA kvôli lacnejsím cenám plynu pre výrobcov aj domácnosti o cca 40% v porovnaní s EÚ a potrebou túto produkciu niekam umiestnit (Cína svoj trh uzatvára – potrebuje sama spotrebovat svoju produkciu, ruský trh uzatvorili sankcie, Afrika – zobrák a vojnou suzovaný arabský svet nemajú za co, tak zostáva uz jedine Európa) – je to len jedna rovina TTIP. V pozadí za tým a k comu to povedie, ak sa TTIP uzatvorí a ratifikuje, zaplaví svoj európsky trh neziadúcou, európskym normám nezodpovedajúcou a mnohými obyvatelmi odmietanou nadprodukciou, s následkom útlmu európskej ekonomiky a ozobrácením státnych rozpoctov cez prehrané arbitrázne súdy s americkými nadnárodnými korporáciami – cielom je úplné oslabenie €, a tým zase reciprocné posilnenie a upevnenie dolára.

 • na druhej strane oponenti USA na cele s RF, Cínou, Brazíliou a dalsie krajiny vytvorili BRIC a banku pre rozvoj – obdobu MMF. Boli uzatvorené mnohé bilaterálne dohody o vysporiadaní vzájomných aj energoobchodov (ropa, plyn a iné komodity) v lokálnych menách.

 • Cína, RF a dalsie krajiny BRIC navysujú zlaté rezervy...

 • Nemecko ziada(lo) svoje zlato spät (po rozhovore medzi styrmi ocami medzi A. Merkelovou a B. Obamom Nemecko od tejto poziadavky ustúpilo a vyhlásilo, ze jeho zlato zostane nadalej „bezpecne“ ulozené vo Fort Knoxe).

 • chystané referendum vo Svajciarsku o repatriácii svajciarskeho zlata zo zahranicných depozitov naspät do Svajciarska a zákaze jeho následného odpredaja a vývozu.

 • „zostrihanie“ dlhov voci veritelom pri insolvencii krajiny (cast veritelov svoje dlhy odpustí a ostatní s tým musia súhlasit) rozhodnutím Fedrálneho súdu USA ohladom sporu „supích“ fondov s Argentínou uz viac nebude mozné – vsetci veritelia musia byt uspokojení rovnako. A tak státny dlh Argentíny zo dna na den vzrástol z 3,2 na 23 miliárd USD (mozno to aj chápat ako pomstu USA za argentínske angazovanie sa v BRIC). Po tomto rozhodnutí Federálneho súdu sanácia ekonomík touto cestou (ciastocne vyuzitá pri sanácii Cypru a Grécka) uz viac nebude mozná. Kazdý veritel voci krajinám EÚ (a spätne aj voci Cypru a Grécku) vyuzitím tohto precedensu sa domôze tohto práva – vyuzitím legislatívy zakotvenej v TTIP (www.youtube.com/watch?v=lnhr1EUj_IA minúta 23.30). A to vsetko v ocakávaní rupnutia ekonomík a státnych bankrotov Spanielska, Portugalska, Talianska, Francúzska...

 

A co z toho vsetkého vyplýva? Minimálne poznanie, ze dnesná previazanost vsetkého zo vsetkým je tak výrazná a globalizácia tak pokrocila, ze skutocne „mávnutie motýlich krídel v Brazílii môze vyvolat tornádo v Texase“.

Získavanie správnych, pravdivých, co najobjektívnejsích informácií a vybratie toho najpodstatnejsieho z nich je v dnesnej dobe záplavy bulváru, zavádzania, mätenia a lzí základom a nevyhnutnostou pre správne zorientovanie sa v dnesnom turbulentnom svete a je nevyhnutným predpokladom následného prijímania adekvátnych rozhodnotí v nasom zivote.

Nevybrali sme si miesto a dobu – podmienky do ktorých sme sa narodili (aj ked z inej roviny vnímania – poznania by sa dalo povedat, ze sme si cielene vybrali presne toto), ale môzme si vybrat, ako sa s tým popasujeme a akú kvalitu zivota budeme mat – bud tvorci mozného, alebo konzumenti nanucovaného.

Teraz konkrétnejsie: Aké bude financné usporiadanie sveta v blízkej a vzdialenejsej budúcnosti – o d toho sa odvíja politika, ekonomika, sociálna opatera atd. A v súvislosti s tým vyvstávajú aj otázky ohladom penazí pre kazdého z nás:

 1. sporit – nesporit?

 2. poziciavat si – nepoziciavat?

 3. co s rezervami, úsporami? Zlato? Nehnutelnosti? Burza?

 4. banka? Do ponozky? Danové raje?

A co zivot? Kde zakotvit? Tu na Slovensku, ci v EÚ, v Rusku, alebo na ostrove v Pacifiku prec od vsetkého?

Nasledujúce úvahy mozno nedajú kazdému presnú odpoved na predoslé otázky ale budú skôr vodítkom.

 

1) Potrebuje ludstvo vôbec peniaze? Potrebuje vôbec nejaký prostriedok zmeny? Ak áno, preco?

Kazdý podla svojich schopností a mozností a kazdému podla jeho potrieb.“

Ideál modelu spolocnosti, ci uz v utopických predstavách, alebo dielach marxizmu-leninizmu. Hlavná crta, heslo komunistickej spolocnosti. Nepletme si to so socializmom bývalého východného bloku, lebo az na krátke obdobie smerovania ku komunizmu za J.V. Stalina to bola vzdy len prázdna rétorika, a smerovanie krajín bolo úplne opacné. Skutocné naplnenie tohto hesla a jeho zavedenie do zivota ludstva vsak predpokladá dosiahnutie urcitého stupna vývoja ludskej spolocnosti a kazdého jej jedinca – stupen Clovek – mravný, tvorivý jedinec s rozvinutou mravnostou, intuíciou a svedomím, poznajúc objektívne zákonitosti chodu Sveta - konajúci v koryte Bozej Prozretelnosti (definícia v súlade s terminológiou KSB). Vo vnútri takejto spolocnosti, na takom stupni vývoja peniaze a akýkolvek prostriedok zmeny nie je potrebný, dané heslo komunistickej spolocnosti je naplnané prirodzene, samozrejmou sebadisciplínou kazdého jedinca – co zarucuje prirodezenú rovnováhu vztahu „daj – ber“.

Pozrime sa vsak okolo seba: zvieracie stroje psychiky, bioroboti, démoni... A Clovek? Zriedkavo... Uvedomiac si povahové charakteristiky týchto nizsích stupnov stroja psychiky, dospejeme k poznaniu, ze peniaze - prostriedok zmeny sú vlastne regulátorom vztahov, pokusom o udrzanie rovnováhy medzi „daj – ber“. Je jasné, ze velkost daj, ber a ich vzájomný pomer nie je pre kazdého rovnaký a jeho pravidlá - stupen spravodlivosti voci kazdému je odrazom pomeru zastúpenia jednotlivých typov stroja psychiky v danej komunite a vyjadrením – podpisom toho typu stroja psychiky, ktorý dané pravidlá nastavil a presadil.

Takze áno, terajsia spolocnost peniaze – prostriedok zmeny potrebuje.

 

2) Aké peniaze, akú formu zvolit, aby dané pravidlá regulácie defektných (neClovecích) prejavov správania sa nizsích stupnov stroja psychiky pri prerozdelovaní, sa co najviac priblizovali prirodzenej rovnováhe vztahu „daj – ber“? Zlatý standart? Energoinvariant? Alebo nieco úplne iné?

Pozrime sa na zlatý standart. Ludstvo s ním má pomerne dost skúseností. Ci uz vo forme zlata ako platidla (mince, prúty...), alebo naviazanostou papierovej meny nan.

Zlato napriek mnohým výhodám má jeden nesporný problém – obmedzené zásoby. Aj ked tazba zlata a jeho zásoby narastajú, ekonomický rozvoj bol a je rýchlejsí. S rozvojom ekonomiky vzrastá potreba penazí a teda aj zlata. Ak jeho mnozstvo nestací tempu potrieb ekonomiky, tak tá stagnuje a deprivuje so vsetkými dôsledkami pre spolocnost. Vývoj sa zastaví. (Nemýlme si rozvoj ekonomiky a hospodárstva s pokriveným pohladom súcasnych ekonómov na rozvoj = rast HDP = rast spotreby za kazdú cenu = uspokojovanie konzumu a márnivosti = plundrovanie a plytvanie surovinovými a energetickými zdrojmi tejto planéty). Tento úpadok z nedostatku zlata ako obeziva zazila stredoveká Európa po vytazení baní – velká cast sa presunula do rúk arabských kupcov (koreniny, hodváb a pod.) a zidovských úzerníkov (pozicané aj s úrokom, teda viac sa muselo vrátit). To viedlo popri útlme hospodárstva aj k falsovaniu penazí, ci pokútne alebo oficiálne, znizovaním ich rýdzosti – podielu zlata. To viedlo k nepokojom a vzburám (vid. napríklad slovenský seriál zo stredovekého banského prostredia so S. Kvietikom v hlavnej úlohe). Situácia sa zlepsila po objavení Ameriky. Spanielsko vyrabovalo zlato a striebro Latinskej Ameriky a previezlo ho do Európy. (Pre Spanielsko- jeho ekonomiku to malo v konecnom dôsledku znicujúci efekt. Neinvestovalo ho do rozvoja vlastného hospodárstva, ale svoje potreby riesilo importom. To ho v neskorsom období odsunulo do pozície chudobného juzného agrárneho prívesku (co pretrváva dodnes) prudko sa priemyselne rozvíjajúcej Európy, ktorú vlastne nadbytkom penazí – zlata samo vybudovalo. Analogicky sa takto pripravili USA o pozíciu svetovej ekonomickej jednotky v prospech Cíny). Plné pevné naviazanie papierovej meny na zlato riesi rovnaké problémy. Ci uz sa plnohodnotnost penazí dodrzí a ekonomika ustrnie (problém cárskeho Ruska na prelome storocí, ked rubel bol plne naviazaný na zlato), alebo sa zacne tichá falzifikácia bankoviek – tiché opústanie zviazanosti so zlatom (cesta, ktorou sa pustil americký FED v období Brettonwodskej dohody) – v pozadí, je vzdy nesúlad rastu ekonomiky a zásob penazného zlata. Dalsia skutocnost: zlato je komodita a má svoju vlastnú hodnotu – cenový pomer k iným komoditám ako med, zelezo, ropa, obilie, káva. Aj ked reálny dopyt ekonomík svetového hospodárstva po jednotlivých komoditách obcas ich cenu rozkolíse, následné vyrovnanie ponuky to zase upraví. Komodity si viacmenej udrziavajú vzájomný pomer svojích hodnôt ak sa enormne nezmenia obstarávacie náklady (a tak aj ked kilo chleba niekedy stálo korunu a teraz 1,20€, t.j. cca 36 korún, tak pri prepocte na komoditu, napr. zlato, alebo striebro sa cena chleba az tak nezmenila).

Takze si to zhrnime:

 1. viac menej nemenný, alebo pomalý nárast zásob penazného zlata ako invariantu a súcasný progresívnejsí rast ekonomík a tým potreby penazí.

 2. zlato je komodita a ako taká má svoju cenu – svoj etalónový pomer voci iným komoditám.

Ùlohou je navrhnút model, aby po prvé: emisia (mnozstvo) penazí zodpovedala, bola úmerná potrebám rozvoja hospodárstva – to je objektívna primárna podmienka potvrdená dejinami, a po druhé: zároven vyriesit problém, aby cena zlata ako komodity (jeho skutocná potreba v hospodárstve – priemysel, sperkárstvo, medicína), resp pomer jeho ceny, hodnoty k iným komoditám viac menej odrázal len jeho komoditnú potrebu (trzný dopyt – ponuka) a túto cenu okrem nákladov na jeho tazbu - výrobu neovplyvnovalo umelé pozdvihnutie zlata do úlohy platidla, a s tým súvisiace spekulácie. (Rocne sa vytazí cca 2000 ton, z toho cca 200 ton vyuzije priemysel (neoverené – tvrdia to niektorí predajcovia investicného zlata) cast sperkárstvo a zbytok sa pretaví do investicného zlata.)

 

Ako to spravit?

 

Model: mena bude plne pevne nemenne naviazaná na zlato. Zlaté rezervy emitenta danej krajiny sú podkladom, bázou pre maximálne mnozstvo penazí krajiny. Stát v spolupráci s CB a emitentom (obe musia byt pod plnou kontrolou státu a svojou prácou musia záujmy státu podporovat - o nezávislosti v dnesnej deformovanej podobe nemôze byt ani reci - a musia garantovat plnohodnotnost penazí, t.j. ich plné krytie zlatom) nastavia v súlade s prognózou budúceho vývoja a aktuálneho stavu domácej ekonomiky hodnotu penazí vo väzbe na zlato (napr. 1 peniaz = 1g zlata) a uvolnia potrebné mnozstvo, výsku emisie podla aktuálneho stavu ekonomiky do obehu. Cím nizsie „startovné“ zlaté rezervy a rýchlejsí rast domácej ekonomiky, tým nizsie nastavenie hodnoty 1 peniaza voci zlatu, a tým dlhsia doba moznosti fungovania bez potreby navýsit rezervy emisného zlata. V súlade s vývojom ekonomiky (rast, stagnácia, depresia) CB reguluje ich mnozstvo v obehu. Dosiahnutím emisného stropu je nutné navýsit zlaté rezervy – novovytazené zlato, výkup od súkromných drzitelov, výkup a pretavenie sperkov. Aby tento model vydrzal co najdlhsie, je potrebné striktne presadit a dohliadat, ze peniaze sú obezivom a zabránit ich nadmernému hromadeniu, t.j. uchovávaniu na úctoch alebo iným spôsobom. Zároven nebude mozné pre domáci trh, t.j. domácu menu vymenit za rezervné zlato. Peniaze musia striktne plnit len svoje tri základné funkcie:

 1. obezivo

 2. uchovávatel hodnoty, t.j. ak je raz 1 peniaz stanovený na 1g zlata, tak túto hodnotu musí uchovat. Nie v zmysle, ze si osoby budú uchovávat hromadu penazí ako hodnotu – to brzdí, vysáva ekonomiku a umoznuje spekulácie, ktoré tento degradacný proces este viac urýchlia.

 3. úctovná jednotka – v súvislosti s touto funkciou zákonite dôjde k dvom rozdielným cenám zlata: pevne stanovená a nemenná cena rezervného emisného zlata (ten napríklad stanovený 1 peniaz = 1g zlata) a cena komoditného zlata, ktorú budú ovplyvnovat dva objektívne faktory – trh (dopyt-ponuka) a náklady na výrobu zlata. Kedze zlato je v tomto prípade invariantom meny, tak vyvstane este subjektívny faktor – spekulácie ohladom budúceho predaja volnej zlatej komodity pre rezervné potreby CB. Miera spekulácie bude závisiet od pociatocného nastavenia hodnoty penazí, a s tým súvisiacim pociatocným a priebezným pomerom ceny rezervného a komoditného zlata.

Základné riziko tohto modelu z dlhodobého hladiska – zivotnost tohto modelu v závislosti od udrzatelnosti adekvátneho mnozstva zlatých rezerv v súvislosti s narastajúcimi potrebami ekonomiky.

 

Prípadné modely s v priebehu casu menenou hodnotou penazí voci rezervnému zlatu, alebo jeho naviazanie na zlato ako komoditu, alebo to bude iný kov, prípadne komodita s moznostou hromadenia, sú prílis komplikované a zranitelné spekuláciami, ktoré budú krivit nielen monetárnu politiku státu, ale aj odvetvie hospodárstva naviazané na danú komoditu, zvolenú ako menový etalón. Tu si treba znova uvedomit myslienky, rozobraté v úvahe v casti, ci ludstvo vôbec potrebuje peniaze. Pokial budú v spolocnosti prevazovat neClovecie typy stroja psychiky, vzdy budú existovat snahy o zneuzitie systému pre vlastné sebecké ciele na úkor ostatných (je to ako so zlodejmi a výrobcami áut. Krok jedného je vzdy výzvou pre druhého na prekonanie daného kroku).

 

Dôlezitý fakt: model zlatého standartu je funkcný len v uzavretej ekonomike, resp. ekonomike pod monetárnou kontrolou jedného pravomocného orgánu.

Cize, v rámci jednej krajiny pod kontrolou vlastnej CB funguje tak, ako bolo vyssie uvedené. Kazdá krajina si nastavuje vlastný pomer 1 peniaz = x g zlata.

Ale ak chceme uz tento model premietnut nad rámec uzavretých ekonomík, stojí otázka ako?

Budú platit súbezne dva hodnotové pomery peniaz/zlato – jeden pre medzinárodné vysporadúvanie obchodov a súbezne bude mat kazdá krajina vlastný pomer peniaz/zlato, platný pre vnútornú ekonomiku? Alebo sa to zharmonizuje do jedného vseobecne platného pomeru peniaz/zlato?

V kazdom prípade, minimálne v medzinárodnom vysporadúvaní (ak budú platit súbezne dva hodnotové pomery) a aj vnútorne (pri jednotnom pomere) startovacia ciara nebude rovnako výhodná pre kazdého. Jedni budú zvýhodnení, iní znevýhodnení vo väcsej ci mensej miere – zálezí to od pomeru ekonomiky, jej otvorenosti, ci závislosti na importe a exporte k vlastným zlatým rezervám, resp. k ich národnému vkladu zlatých rezerv do medzinárodného balíka. Uz len z tejto tabulky o mnozstve zlata v tonách a ich % podiele na valutových rezervách www.zvedavec.org/komentare/2014/11/6229-ukrajina-pripousti-ze-jeji-zlato-je-fuc.htm vidíme rozdielné postavenie jednotlivých krajín. A za dalsie - aký podiel týchto rezerv je napr. k HDP danej krajiny?

 

Na Vratimovskom seminári 2014 vo vystúpení Petra Staneka, clena SAV, zaznelo, ze BRIC sa pripravuje na zavedenie zlatého standartu. Navysovanie zlatých rezerv státov BRIC v posledných rokoch tomu nasvedcuje. Aj snaha krajín EÚ o repatriáciu svojho zlata z Fort Knoxu tomu nasvedcuje. Aj snaha USA to zlato nevydat a ukradnutie ukrajinských zlatých rezerv tomu nasvedcuje. Vysporadúvanie medzinárodných obchodov speje k zmene – uz ziadny tovar za bezcenné doláre, ci iné obdobné papieriky. Bud barter – tovar za tovar, alebo plnohodnotný peniaz. V akom rozsahu sa zavedie tento zlatý standart – to sa coskoro dozvieme. A na ako dlho– to je zatial otázkou aj pre samotné krajiny BRIC – ale minimálne na dobu pokial sa svet neupokojí a nepripraví sa iná forma invariantu, znemoznujúca zivot a rozvoj jedného na úkor druhého. Potom sa zavedie mozno energoinvariant – bude ovela spravodlivejsí, výhodnejsí a stabilnejsí (podrobnejsie sa tu o nom nebudem rozpisovat, na leva-nete o tom uz bolo viacero clánkov a diskusií napr. tu: Energoinvariant v praxi a tu: Principy nového měnového systému, takisto tu uvádzaná diplomová práca to popisuje na str. 64 – 71. Na kazdý pád je kvôli výbusnej atmosfére vojnových konfliktov vo svete zatial pre globálne zavedenie prílis zranitelný (to nevylucuje jeho testovanie v lokálnych podmienkach).

 

Takze, co z toho vyplýva pre nás, pre nás kazdodenný zivot, do doby pokial bude jasné ze sa to zmenilo aj v prospech obyvatelstva?

Sporit – nesporit? Jednoznacne vsetko „neprezierat“. Prebytok mesacného rozpoctu rozkladat na tri ciastky: 1. penazná rezerva (zatial bankovky potrebujeme) – ci uz to bude v „ponozke“, v banke, alebo inde – len nech je to dostupné a primerane bezpecné... 2. investície – pokial je výnos pod úrovnou inflácie, tak to nemá zmysel a primerane zohladnit investicné riziko. Neisiel by som do podielových fondov, dlhopisov. V auditoch klamú aj státy a akciové indexy dlho uz tiez nebudú stúpat. Ak burza, tak mozno menová – forex, ale maximálne eliminovat riziká (necestných brokerov a vlastnú chamtivost), prípadne priama investícia - podiel do podniku, s dobrým zámerom a moznostou kontroly a vstupu do rozhodovania. Výhodná kúpa nehnutelnosti pod cenu je tiez dobrá... 3. uchovanie hodnoty pre prípad razantnej inflácie – investicné kovy, nehnutelnosti a pod.

Poznámka k zlatu – nepotesím spekulantov – je nepravdepodobné, ze cena zlata kvôli nepomeru jeho mnozstva a mnozstva penazí mnohonásobne vystrelí (vid. model nastavenia zlatého standartu). Pokial zlato, tak len ako uchovávatel hodnoty. Investicné, certifikované kvalitnými zavedenými zlievarnami, radsej v mensích gramázach, prípadne minciach. A neukladat ich do bankových depozitov – nemuseli by ste sa k nemu dostat. Neplasit sa s jeho nákupom v terajsom osiali a panike za kazdú cenu. Sledovat náklady na jeho výrobu a podla toho sa orientovat. Prílis premrstené ceny, vysoko nad výrobnými nákladmi uz svedcia o spekulacnej cene...

Poziciavat si – nepoziciavat? Radsej nie, ak nemusím a uz vôbec nie na konzum a spotrebu.

Ak je moznost tak v rámci rodiny, bezúrocne. Ak od banky, tak nastavit splátky co najnizsie a reciprocne zhodnocovat volné peniaze z rozpoctu, aby som si pripravil, co najrýchlejsie moznost predcasného splatenia v prípade nutnosti (totiz v prípade inflácie má banka právo navýsit % úrocenia, a je rozdiel úrok 3% alebo 8% - pri hyperinflácii rádovo desiatky ba aj  stovky %. A ak sa ti nový splátkový kalendár nepáci, tak nemusís, ale vrát vsetko naraz).

A co zivot? Tak ten predovsetkým treba zit. Tu a teraz! Utiect nie je kam, a co nevyriesime tu a teraz, aj tak nás skôr, ci neskôr dobehne, nech sme kdekolvek. Myslime globálne a konajme lokálne.

 

Netvrdím, ze moje úvahy sú tie relatívne najobjektívnejsie. Na kazdý pád vsak sú obrazom mojej skladacky z doteraz pozberaných criepkov mozaiky na danú tému. Budem rád, ak diskusia, ci uz súhlasná alebo zamietavá, bude predovsetkým vecná a podopretá argumentami.(nech som sa zbytocne „nesral“ tolko hodín s touto prácou). Len to umozní vyhodit chybné casti mozaiky a vylepsit celkový obraz. Nielen môj...

 

Diskusní téma: Výtah z Diplomovej práce: “Význam ropy, rubla a dolára”, doplnenia k tomu a pár úvah z toho vyplývajúcich…

Nesporit, investovat!

Franta | 29.11.2014

Kdyz bych si mel vybrat, co udelat s penezni rezervou, tak bych ji investoval do stribra. Je to v podstate dnes ta nejlevnejsi vec na svete (ve srovnani se svou realnou hodnotou) ta nejpodhodnocennejsi komodita na svete! Na rozdil od zlata, vic nez polovina vytezeneho stribra rocne mizi v prumyslu (nejlepsi vodic elektriny, svetla, nejlepsi germicid) Je po nem masivni poptavka nejen v prumyslu (neni adekvatni nahrada za nej) ale ted cim dal vic i u investoru (vi o nem jen 1 z 10000). Jestli je pravda, ze cena zlata neporoste (o cemz pochybuju), tak u stribra to neplati! Vloni sem videl dokument, kde jeden investicni expert ze se cena jeho cena ma do roku 2020 srovnat se zlatem, (ted je 75-krat levnejsi) do 2-3 let ma nastat stribrny zlom (silver peak). Za 15 let ma byt jako 1. kov na svete kompletne vytezen a pak se jeho cena bude pocitat v nasobcich zlata! Michael Morris v knize Co nesmite vedet, pise, ze se radil se radil s experty a podle nich prava cena stribra uz ted by mela byt 100 az 500-krat vetsi nez je ted! Jelikoz se s cenami drahych kovu manipuluje uz dekady, nikdo jejich presnou cenu nezna.

Re: Nesporit, investovat!

J. | 30.11.2014

Nikto nepozná presnú cenu ale už vedia, že za 15 rokov nebude?

Ale súhlas, že mať aspoň 2 kusy čistého (99,99%) striebra je dobrý nápad. Aj keby ako investícia nevyšlo, vždy môže poslúžiť na výrobu koloidného striebra. Šperky a retiazky sú na to nepoužiteľné.

Re: Re: Nesporit, investovat!

| 03.12.2014

Jak vedí, ze bude za 15 let nebude? Tak bude pri soucasnem tempu spotreby v prumyslu a cím dál víc sestupující hojnosti v rude plus díky zvysené investicní poptavce prakticky vytezené!

mám červenou kartu ?

Věžák | 28.11.2014

Proč ?

Re: mám červenou kartu ?

Hоx | 28.11.2014

kde?

Re: Re: mám červenou kartu ?

Věžák | 02.12.2014

Tady. Psal jsem k úloze monetárního zlata v době měnových katastrof, chytré práci Rusů a Číňanů na trzích DK. Zabývám se tím skoro 30 let, tak to nemuselo být až tak blbé - přesto, poslal jsem to a NIC. - je to už podruhé, tak kladu otázku o červené kartě, abych netratil čas zbytečně.

Re: Re: Re: mám červenou kartu ?

Hоx | 03.12.2014

ne, jen tu občas blbne odesílání příspěvků. Někdy je po odeslání třeba vyplnit CAPTCHA, které se objeví na konci stránky, jindy příspěvek zmizí úplně. Je dobré si před odesláním zkopírovat text do schránky.

Zlatá brzda?

Aleš Krejčí / Brno | 28.11.2014

"Ak jeho mnozstvo nestací tempu potrieb ekonomiky, tak tá stagnuje a deprivuje so vsetkými dôsledkami pre spolocnost. Vývoj sa zastaví."
Nebyl by to naopak zvýšený tlak na osvojení genetického potenciálu člověka?
Nebyl by to naopak přínos právě v této době zavádění technologií, u kterých neznáme úplně přesně všechny jejich vedlejší následky?
Nebyl by to naopak zvýšený tlak na posílení řízeného rozvoje společnosti na úkor živelného?
Nebyl byl to naopak zvýšený tlak na šetření zdroji a zajištění trvale udržitelného rozvoje?

Re: Zlatá brzda?

Hоx | 28.11.2014

Historicky reálně se to projevovalo hlavně umíráním z hladu, podvýživou, chudobou a zvýšeným vykořisťováním.

Re: Zlatá brzda?

popolvár | 28.11.2014

- aby sme sa chápali: v clánku je navodené o aký rozvoj hospodárstva, rast ekonomiky sa jedná (vôbec nie o dnesnú zdeformovanú podobu, kde rast, rozvoj hospodárstva = rast HDP = rast spotreby).
- nedostatok penazí vedie k deprivácii uspokojovania bezných potrieb na prezitie - v tom okamihu v správaní cloveka získavajú nadvládu nizsie struktúry psychiky cloveka - predovsetkým pudové zlozky. A to, co v normálnej situácii by clovek nespravil, vo vypätej situácii a zvlást, ked mu bude vlastné decko hladovat a manzelka do neho dennodenne hucat, nech sa o rodinu postará..., vtedy prekrocí vsetky zábrany - vyhladovaný clovek, zahnaný do kúta je ako vyhladovaná svorka vlkov...
- aj tento "vývoj" spolocnosti technokratickým smerom je riadený, vôbec nie zivelný...
- tlak na setrenie zdrojmi a zaistenie trvale udrzatelného rozvoja má nádej na úspech len ak dôjde k pochopeniu tejto potreby a vôli k jej zavedeniu napriec celou spolocnostou. Ak to bude len pod tlakom, v zmysle "z núdze cnost", tak úspech bude len relatívny a pri prvej prílezitosti po pominutí núdze dôjde k spätnému obratu. (takým príkladom "z núdze cnost" je momentálne Kuba. Ale uvolnite embargá a sankcie a do 5 rokov tam bude este väcsie smerovanie ku konzumu ako v USA. Podobne ako rozbité Nemecko po 2.svetovej vojne - cca 15 rokov setrenia, odriekania a následne az núdza - tlak pominul, sa Nemci do 10-tich rokov vyzrali k najtlstejsím národom sveta - este dodnes pocut to hanlivé - vyzratý nemcúr...
- toto vsetko, co navrhujes - áno potrebné, nevyhnutné, ale jediná cesta len prostredníctvom pochopenia, uvedomenia si tejto potreby a ochoty k tomu - evolúciou jedinca a spolocnosti ku Cloveku...

Pár poznámok.

Oracle 911 | 27.11.2014

Môj návrh na finančný systém je skĺbením mnohých princípov a systémov so zámerom anulovať ich nedostatky.
Takže:
-základ meny je J vyrobeného tepla z neobnoviteľných zdrojov lebo elektrina je v dnešnej dobe zväčša derivátom tepla z neobnoviteľných tepelných zdrojov a náš dopravný systém tiež využíva prevažne tepelné stroje;
-elektrina z obnoviteľných zdrojov t.j. voda, vietor slnko (či už termálne alebo fotoelektrické) vrátané do tejto meny úplne zarátať po tom čo sa uhradili náklady na ich výrobu z neobnoviteľných energetických zdrojov (to isté platí o neobnoviteľných zdrojoch elektrickej energie t.j. tepelných a atómových elektrárňach);
-predchádzajúce 2 body platia na dobu kým sa neobjaví a komerčne sa nepresadí nejaký iný type výroby el. energie;
-zlato ako rezerva ktorého cena sa určuje na základe mediánu energetickej náročnosti jeho ťažby (medián-vygúgliť), podstate ho pasujeme do tukových zásob;
-sporiť dlhodobo pre občanov vo fyzickom zlate (zlaté certifikáty sú v dnešnej dobe taký istý podvod ako US$-podstate sa vydalo viac certifikátov ako je zlata);
-krátkodobé sporenie napr. na kúpu spotrebiča, na dovolenku atď v mene-t.j. čiastočne rozdeliť funkciu uchovávateľa hodnoty a obeživa.

K zlatu, náklady na ťažbu zlata v priemere sú okolo 1400-1500 US$ za uncu a pre striebro je to okolo 40-55 US$ za uncu. To znamená, že sú podhodnotené. Znamená aj to, že nadchádzajúce krušné ekonomické časy budú vyhovovať tím ktorí sa teraz predzásobia so zlatom a striebrom a môžu nakúpiť produktívne aktíva ako firmy poľnohospodársku pôdu atď ale aj tím ktorí dokážu robiť nejakú praktickú a potrebnú vec napr. rozumejú chémie, dokážu opravovať elektroniku atď.

Aktuálna situácia t.j. na zlobu dňa. OPEC neznížil vôbec svoju produkciu:
http://www.zerohedge.com/news/2014-11-27/opec-decision-major-strike-against-american-market-russian-tycoon-says
A Američania okamžite pustili hubu na špacír:
http://www.zerohedge.com/news/2014-11-27/nato-deploy-tanks-eastern-europe-shortly-after-vp-europarliament-says-ukraine-russia

Vo veci je hlavne to, že ťažiari bridlicovej ropy zväčša nedokážu operovať pod cenou ropy 70-80 US$ za sud, háčik je to, že firmy zväčša sa financovali s vydaním firemných dlhopisov tzv. junk bonds a tieto dlhopisy sú v bubline. Čo sa stane keď nejaká väčšia firma nedostaví k záväzkom?
No a to skoro zistíme. (Niekde je v tom kolaps finančného a ekonomického systému "Západu".)

Ďalšia vec volné zásoby zlata a striebra "Západu" sú zväčša na "Východe" teda ku kolapsu sytému stačí aby nejaká BRIC krajina "vpochodoval" na burzu s 1-2 miliardami a položil finančný systém len tým že požiada dodanie zlata a striebra (poznámka k zdroji Americký bilion/bilión je po našom miliarda: http://usawatchdog.com/gold-is-kryptonite-to-the-dollar-bill-holter/).
Čo asi urobia Rusi a Číňania keď na Ukrajine sa objavia tanky NATO?
Vykúpia COMEX a LBMA, a zavedú nový finančný systém.
Čo sa stane keď "Západ" odmietne dodať to striebro a zlato?
Dôvera v systém resp. jej zbytky sa vyparia a US$ padne a nakoniec dôjde ku kolapsu "Západu".

PS: Dobrá rada, pri návšteve Zerohedge je dobré mať zapnuté ochranu proti reklame ako AdblockPlus.

Re: Pár poznámok.

Oracle 911 | 27.11.2014

A ešte 4 veci:
http://www.reuters.com/article/2014/11/03/emerging-oil-petrodollars-idUSL6N0ST2YZ20141103?feedType=RSS&feedName=rbssFinancialServicesAndRealEstateNews

http://www.reuters.com/article/2014/11/03/emerging-oil-petrodollars-idUSL6N0ST2YZ20141103?feedType=RSS&feedName=rbssFinancialServicesAndRealEstateNews
a toto: http://www.zerohedge.com/news/2014-11-27/there-will-be-blood-petrodollar-death-means-liquidity-and-oil-exporting-crisis-deck
a aj toto: http://www.zerohedge.com/news/2012-11-24/goodbye-petrodollar-hello-agri-dollar

Re: Pár poznámok.

popolvár | 28.11.2014

uvediem na pravú mieru: "sporiť dlhodobo pre občanov vo fyzickom zlate (zlaté certifikáty sú v dnešnej dobe taký istý podvod ako US$ - v podstate sa vydalo viac certifikátov ako je zlata);" - trocha si zmiesal hrusky s jablkami do kopy...
- zlaté certifikáty sú podvod ako $ - áno, ak más na mysli certifikáty, ktoré ti "garantujú", ze firma, banka, ktorá ich vydala, ti na poziadanie dodá fyzické zlato, na ktoré v danom certifikáte más potvrdenie (ono sa ten papier volá trocha inác, momentálne mi to neprichádza na rozum)
- v clánku vsak stojí, ze ak zlato, tak fyzické certifikované od zavedenej zlievárne a nie ulozit do bankového depozitu - to znamená: pekne do rúcky zlatú tehlicku, ci mincu a s certifikátom, t.j. potvrdením o pravosti a rýdzosti, a nie ako potvrdenie, ze niekde niekto toto zlato pre mna kúpil a az si poviem, tak mi ho predá - toto smrdí, len to vzniklo
- ad bilión a miliarda - v clánku v zátvorke je uvedené, ktoré císlo kolko núl má. Drzal som sa európskeho chápania tisíc -> milión -> miliarda - > bilión...
- prosím konkrétnejsie a podrobnejsie k vpochodovaniu krajiny BRIC na burzu s poziadavkou dodania zlata a striebra - más nejaké zdroje, ze niektorá krajina ako stát vlastní takéto cenné papiere? Ja som to vzdy bral len ako podvod na súkromných investorov. A aj ak by takéto krajiny boli, podla mna to nic nespraví - hla Nemecko poziadalo - nedostalo, a pritom ziadalo vlastné fyzické, ktoré do Fort Knoxu fyzicky ulozilo - a systém bezí dalej - nepadol aj ked tým je jasné, ze zlato vo Fort Knoxe nie je... zatial je mensia skoda zotrvacnost tohto systému, ako jeho pád, ked este nie je pripravená zivotaschopná náhrada v udrzatelnej podobe
- ak sa na Ukrajine objavia tanky NATO - vtedy sa zavrie tok plynu, ropy a vsetkého do krajín NATO vrátane USA, nielen z RF, ale z celej BRIC a s BRIC spolupracujúcich krajín a vsetci svorne vpadnú na burzu a skoncí financný systém - a vojna bude trvat dovtedy, pokial tankom NATO nedôjdu aj výpary PHM v nádrziach
Aby sa to podarilo a malo úspech, musí zbytok sveta prerusit akékolvek obchodné styky s krajinami NATO a svorne koordinovane zaútocit na vsetky základne NATO celosvetovo, plus nepokoje ako vo Fergusone rozsírit na celé územie USA - taký nápor a tolko frontov neustoja... To znemozní presun a sústredovanie vojsk na jeden front.

Re: Re: Pár poznámok.

Oracle 911 | 28.11.2014

Prvé 3 veci OK, pochopil som článok len som veci doplnil, lebo sa nájdu hlupáci ktorí sporia v zlatých a strieborných certifikátoch a nevedia, že to Anglosasi majú popletené (priemerní pravidelní čitateľ týchto stránok tieto veci vie).

Ako BRICS to urobí, skratka nakúpia zlaté certifikáty v hodnote 2-3 miliárd a požiadajú od dodanie toho zlata a striebra, keďže sa vydalo cca 10x viac certifikátov ako je zlata a striebra, tak nedodanie či už z politických dôvodov alebo pokusom o vyrovnanie v cash by doviedol "západný" finančný systém k bankrotu, kvôli strate dôvery.
Čo by automaticky malo za následok zastavenie obchodu a keďže americká výroba je vo väčšine prípadov v zahraničí, no rátam tak do troch dní stanné právo v celej USA a nákup ruského alebo akéhokoľvek paliva a ropy za bezcenné US$ by sa nekonal. Nehovoriac o tom, že Rusko okamžite zastaví predaj energetických nosičov.

Čo by malo za následok to, že americká technika by sa premenila na drahý šrot, lebo tá je veľmi závislá na dodávkach paliva, obzvlášť to platí o Abrams tankoch kvôli turbínovému motoru.

Vedenie BRICS to vie a aj súdnejšia časť anglosaských elít to vie, len idiotský vojnoví štváči si myslia, že tento konflikt môžu vyhrať hoci aj použitím atómových zbraní.

Re: Re: Re: Pár poznámok.

popolvár | 28.11.2014

OK vdaka za dovysvetlenie - tým je aj jasná tá horúckovitá snaha o stahovanie zlata z USA - tieto krajiny to okrem iného aj pochopili...

Re: Re: Re: Re: Pár poznámok.

Oracle 911 | 29.11.2014

Odporúčam vypočuť 2 interview s Jim Willie, má toho tam veľa takže treba si na to urobiť čas (sú to po anglicky):
https://www.youtube.com/watch?v=bWnIAb6yKYg&feature=youtu.be
http://www.tfmetalsreport.com/podcast/6402/holiday-tradition

Jeho staršie články a interview sú tu:
http://www.goldenjackass.com/main5.html
A jeho predpovede ktoré sa naplnili a dejú sú tu:
http://www.goldenjackass.com/forecast.html

Odporúčam ho preto, lebo má dobré predpovede a z jeho predpovedí môžeme dosť dobre extrapolovať ako ten nový fin. a ekon. systém bude riešený.

PS: Lux odpovedal som ti na príspevok pod článkom Putin a koala.

Re: Re: Re: Pár poznámok.

janka hrasko | 01.12.2014

no ja si troska dovolim oponovat s tym, ze ked niekomu nevydaju zlato/striebro vo fyzickej podobe, ze padne system, vytvori sa nedovera a neviem co. uz teraz po krize v 2008 sa stalo, ze par chytrakov prekuklo system a chcelo spat napr. 50 000 unci. a dostali spat len cash. dokonca vtedy, ked sa to stalo, tak som cital, ze comex si to cele poistil, jednoducho priamo v zmluve je, ze ked sa neda vydat fyzicky tovar, tak dostanes cash v adekvatnej spotovej cene. urcite sa najde nejaka vyhovorka, preco dostanu cash, rozvid to uz zariadi. dalej uvazovat nad tym, ze by padli tie firmy taziace bridlicu, to proste fakt nejde. ak budu mat financne problemy, fed ich podrzi, su predsa za tym hraci, ktori su prepojeni s bankarmi. dalej rozmyslate nad tym, ze sa v novom systeme ma pouzivat striebro a zlato? videli ste ako sa to tazi? ved to je uplne proti vasej logike, dat tu vsetko do poriadku.. ved je to proti prirode, proti vsetkemu, co mame zveladovat, chranit, rozvijat..

rozmyslate tu nad tym, aky novy financny system vymysliet, tak ja skusim tiez. co takto prestat uplne pouzivat love? scifi, ze? kebyze ludia pochopia, ze je konzum na nic, tak naco prachy? preskocme teraz, ze ako by ludia prestali mat chut na nove iphony, a dajme tomu by pochopili, ze im staci velmi malo k zivotu, tak tento novy system by podla mna mal fungovat sposobom, ze vsak podme to tu spravit lepsie, za co najmensich vydavkov. ludia budu motivovani pracou pre druhych, ci uz to bude taka blbost ako vystavba noveho detskeho ihriska, ci napr vyskum typu, ako nahradit sucasne wifi, gsm a neviem ake EM ziarenie za nieco, co nam nebude az tak skodit. ludia to budu robit len tak, ze ich to bude bavit, ze dosiahnu ciel, ze spravia nieco pre druhych. spolupraca. niekto bude robit len zakladne veci, napr. polnohospodarcit, niekto bude rad vychovavat deti, niekto zase bude robit programatora, kazdy tak, ako bude zvladat, pripadne chciet pomoct.

Re: Re: Re: Re: Pár poznámok.

janko hrasko | 01.12.2014

este ma napadlo s tymi bridlicami, ci to nebude nahodou tak, ze by to bola elegantna cesta, ako z tohoto biznisu vycuvat. ide o to, ze loziska boli znacne nadhodnotene, ekologicka zataz je enormna, sposobuje to zemetrasenia, velky hraci sa snazia predat polia, ktore nakupili, cele je to vlastne kompletne nerentabilne a tak sa vymyslelo, ze by od toho odskocili tymto sposobom, a uz sa k tomu nikdy nevratili, pretoze by toto znizenie cien pouzili ako precedens do buducnosti, ze sa to moze opakovat a tak to radsej uz nikdy nebudu riskovat. ono, vladcovia usa su jedna ruka so saudmi, takze je tazko predstavitelne, ze saudovia konaju na vlastnu past. dalsia vec je, ze velke oil spolocnosti sa dostali a aj nadalej chcu dostat k loziskam, ktore su lahsie vytazitelne, teda momentalne lybia, irak, buducnost syria, iran, mozno rusko.

Re: Re: Re: Re: Pár poznámok.

popolvár | 01.12.2014

poprosím, nabudúce precítat aj clánok, nielen diskusiu pod ním. V clánku sú odpovede aj na Vase úvahy...

dobry

Tomas | 27.11.2014

Diky, velmi dobre napsany.

Alter

Lumír | 27.11.2014

Tak tedy jsme na webu, kde se přinejmenším předpokládá alternativa k nekonečné smyčce::(chaos, recyklace existujícího modelu, chaos, ....).
Což učinit rázný krok do skutečné reality:
1. lidstvo je součástí aktuálně omezeného systému, ve kterém
2. vše, čím lidstvo disponuje mu ve skutečnosti nepatří, ale je mu pouze propůjčeno do správy a k tvorbě, která musí vykazovat jistý lad, protože
3. vše je jistým způsobem žívé, projevem života. A tak
4. jediné, co lidstvo skutečně má plně k disposici, je jeho vnitřní svět, a vněm
5. jediným bezrosporným platidlem je hodina odpracované (odtvořené) práce, ta však
6. nejde skladovat, uchovávat. Jen půjčit za velmi benevolentních podmínek (budoucnost je variabilní). Atd.

Jistě, nejsme zatím tak na výši, abychom to většinově akceptovali, ale zakládejme společenstva s vnitřním životem, správou, ekonomikou bez vytáček. Už jsme to zkoušeli v družstvech, jen jsme byli nedůslední a ne zcela v pravdě. To tento pokus podkopalo. Ale poučme se a jděme dál.
L

Re: Alter

popolvár | 27.11.2014

v podstate si inými slovami vyjadril komunistické heslo "Kazdý podla svojich mozností a schopností a kazdému podla jeho potrieb", vyjadrenú aj prirodzenou rovnováhou "dávaj - ber", ci "prispievaj - uzívaj"...
- preto aj druzstvá boli likvidované ako prvé (uz aj za socializmu v ZSSR Chruscovom - tzv. výrobné druzstvá) a predovsetkým Slusovice - ako velmi neprijatelný model pre banksterov

Re: Re: Alter

petr | 01.12.2014

Ano, za socialismu tady dobře prosperovaly tyto družstva:
zemědělská, výrobní, stavební, bytová, umělecká a spotřební. V meziválečném a popřevratovém období tu byla ještě spořitelní družstva. Teď na západě to mají jako velký objev. Dost se psalo i o zakládání LETS komunit.

Přidat nový příspěvek