O imitačně-provokační činnosti (dokončení)

O imitačně-provokační činnosti (dokončení)

2.11.2014

 

předchozí část

 

...Díky této zvláštnosti je Koncepce sociální bezpečnosti v Bohoděržaví automaticky chráněna od imitačně-provokační činnosti v odvětví ideologické moci.

Ano, v oblasti ideologie je možné používat terminologický aparát KSB pro přikrytí politiky, ležící v mantinelech davově-“elitárních“ koncepcí. Jsou možné i pokusy záměny KSB v její svébytně originální podobě, v jaké je vyjádřena k současného okamžiku na stránkách dotu.ru1, mera.com.ru, vodaspb.ru, na její převyprávění vlastními slovy někým z imitátorů2. Je možné masové publikování textů, v jejichž základě leží originální texty KSB, nicméně zcenzurované pro realizaci cílů imitátorů-provokatérů a jejich pánů-loutkovodičů. Možná že jejich náklady budou takové, že budou společnosti dostupnější, než originální texty nositelů konceptuální moci Koncepce sociální bezpečnosti v Bohoděržaví. Je možné také ve společnosti organizovat masivní propagandistickou kampaň nové národní ideologie, údajně vyjadřující KSB, ale stejně jako dříve jen maskující politiku podpory davo-“elitarizmu“. Je možné i mnoho dalšího...

Ale úspěch imitačně-provokační činnosti takového druhu nebude větší, než „úspěchy“ v propagaci Svazu „pravých“ sil (SPS), „Jabloka“, stran Zjuganova, Žirinovského a dalších téměř půl sta politických stran: je možný vznik jedné nebo dokonce několika politických stran a hnutí hlásících se ke KSB, představených centrálními výbory a výbory v krajích, placených z prostředků sponzorů, ale masy řadových členů, podporujících a realizujících jejich politiku v regionech, takové strany mít nebudou; nové nomenklaturní „elity“ nebudou mít žádnou podporu širokých vrstev nestraníků.

Ilustrací toho je mnohaletá zkušenost hnutí „K bohoděržaví...“: hnutí se šíří a sílí, množství stoupenců KSB, kteří pracují ze své iniciativy a podle svého svědomí stoupá, samotná Koncepce se rozšiřuje tematicky i kvalitativně, ale za méně než deset let po prvním vydání „Mrtvé vody“ v roce 1992 se už vyměnilo mnoho lídrů-rychlokvašek, kteří na nějaké etapě svého života deklarovali svou upřímnou přívržennost KSB, celkově byli pro společné dílo přínosem, ale... potom na určité etapě svého osobnostního rozvoje nebyli schopni se vnitřně osvobodit od nějakých osobitostí vlastního démonizmu, „elitárních“ strastí nebo partijní disciplíny struktur, ze kterých přišli, důsledkem čehož začali sklouzávat do imitační činnosti. Imitační charakter jejich činnosti se stal zjevným pro jejich kolegy, vejít do tandemního režimu činnosti a překonat tak rozdíly se nedařilo, v důsledku čehož prostředí nositelů KSB se zbavovalo svých předchozích „vůdců“ a „guru“ na základě jejich odmítnutí ze strany množství lidí, aktivních ve vykonávání své osobní iniciativy podle svědomí, na své úrovni chápání světa.

Kromě toho, činnost politických stran-imitátorů bude nevyhnutelně doprovázena vnitřními konflikty v nich samých a konflikty mezi různými stranami. V tom procesu dav, vybuzený imitátory, se bude nevyhnutelně setkávat s upřímnými stoupenci KSB, což nevyhnutelně povede ke srovnání Života, materiálů nositelů konceptuální moci, vyjadřujících danou koncepci, a materiálů, vytvořených imitátory.

Originální texty, vyjadřující KSB, disponují tou vlastností, že jsou chápány jednoznačným způsobem množstvím lidí. To množství je dostatečně široké pro rozšíření se KSB ve společnosti, a touto vlastností literatura imitátorů nedisponuje díky jejímu rozdílnému funkcionálnímu určení. V důsledku této okolnosti se bude dav vybuzený imitátory-provokatéry dostávat z pod jejich kontroly („vůdců“ a „guru“): někdo se znovu přidá k demoralizované mase, někdo od imitační činnosti, ke které byl přitáhnut imitátory-provokatéry, přejde k skutečné realizaci Koncepce ve svém životě.

Při tom je třeba nezapomínat na matriční procesy a jejich řízení. Imitačně-provokační činnost ve vztahu ke Koncepci sociální bezpečnosti v Bohoděržaví v psychice těch, kdo v sobě nenachází síly, aby se zavčas osvobodil od imitační činnosti, rodí a aktivuje algoritmiku odpoutání pozornosti na jiné věci a algoritmiku sebelikvidace. Ta okolnost má za následek statistiku „mystiky“ (která obsahuje i umrtí), jejímiž oběťmi se stávají tvrdošíjní imitátoři-provokatéři.

 

Tyto matriční procesy neznají výjimky: s jejich projevy se ve svém životě setkávají jak ti, koho by v tradicích davo-“elitarizmu“ bylo možné nazvat „zakladateli“, „klasiky KSB“, „prvohierarchy“, „vrchními knězi“ její konceptuální moci, i ti, kdo se teprve seznamují s materiály KSB. Ale imitátoři-provokatéři realitě této „mystiky“ nevěří, a informování o faktech, majících k ní vztah, hodnotí jako zcela náhodnou „smůlu“ konkrétních lidí a pokusy zastrašit je ze strany autorského kolektivu, což jen zhoršuje perspektivy těch zarputilých z jejich řad...

 

 

16. prosince 2000 — 15. ledna 2001

Vnitřní prediktor SSSR

-pokračování- druhá část knihy -

 

1týká se originálních materiálů v ruštině

2Protivníci jsou čestnější: v jedné publikaci Mark Dejč prohlásil: „to je nemožné převyprávět svými slovy, a proto budu citovat...“, címž velmi přispěl k rozšíření Koncepce sociální bezpečnosti ve společnosti.

 

O imitacne-provokacni cinnosti.doc (252,5 kB)
O imitacne-provokacni cinnosti.odt (72,5 kB)
O imitacne-provokacni cinnosti.pdf (322,9 kB)
 

 

Diskusní téma: O imitačně-provokační činnosti (dokončení)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek