O co šlo Globálnímu prediktoru ve vztahu k VŘSR?

O co šlo Globálnímu prediktoru ve vztahu k VŘSR?

3.10.2016

Lux

 

Poznámka: jedná se o původně diskusní příspěvky, částečně upravené do podoby článku, tomu odpovídá i struktura a informační rozsah.

 

Vývoj sveta smerom k buržoáznemu liberalizmu je pomerne veľká chyba riadenia GP a ten si to po istom čase uvedomil..
Nie vždy sa mu z objektívnych dôvodov existencie ešte Vyššieho riadenia zadarilo..☺

GP riadi bezštruktúrnym spôsobom - pôsobí na procesy (egregoriálne algoritmiky = materiálne biopolia, vytvárané ľudskou mysľou = silové torzné polia nesúce usporiadanú energiu, miešajúce sa s inFormáciou v „nemateriálnom“ duchovi, ktoré majú potom po nabití obrovskú energiu, a preto aj Lenin, nie úplne si uvedomujúc podstatu objektívneho procesu, hovoril o sile IDei na masy – 3. priorita prostriedkov riadenia) dalo by sa povedať "mysticky", t.j. magicky, na diaľku, koncentráciou svojej R(i)aDiacej energie - skoro ako reálny Boh (dokážu pôsobiť na „svoje“ egregory = biopolia, či v relígiách a ezoterike pomenované ako „duchovia“, tam totiž vystupujú ako manažéri a môžu čiastočne riadiť ich algoritmiky). Ono každý človek má "magické schopnosti" dané do vienka od narodenia, len sa v dnešných zvrátených civilizáciách rozvinú len u nepatrného počtu ČeloVěku podobných..
Proste sa Boha vždy snažia u majstrov HieroFantos napodobňovať - imitovať.. jedná sa o prastaré poznanie, ešte z minulých globálnych civilizácii.
Preto aj vznikli "sväté" písma, ktorým sa pripisuje "božský" pôvod - sú (boli) to proste šikovní MannaŽeri - požierajú a smerujú mannu ľudského stáda - jeho energiu - pre svoje ciele = známe NWO, ale tak, aby bol opičiak sýty, odetý a pomerne spokojný a myslel si, že je slobodný..☺

VOSR mala viacero cieľov.
Hlavným bola likvidácia buržoázneho liberalizmu, čo sa tiež úplne nepodarilo realizovať.
Preto vysoko zasvätené persóny hovorili o permanentnej svetovej revolúcii, smerom k pseudokomunizmu ... Parvus, ako jeden z hlavných financmajstrov, Trockij, Warburg, Schiff a pod.
Lenin, hoci tiež vysoko zasvätený, nie úplne pochopil, čo sa od neho požaduje (určité školenie dostal vo Švajčiarsku, v hlavnom sídle GP - osobne od určitých "včelárov" i "mysticky" - prenosom inFormácie a odtiaľ bol v zapečatenom vagóne prevezený cez územie nepriateľského Nemecka, aby potom realizoval re-Evolúciu v Rusku) a zlyhal pri podpise Brest-litovského mieru (prudko znížil revolučnú situáciu v Európe, hlavne v Nemecku), a preto bol bol odmenený otrávenou guľkou od ukrajinskej židovky Kaplanovej (je to trochu zložitejšia story, ale nebudem to rozvíjať), keď už predtým bol na neho spáchaný nevydarený atentát.
Lenin bol len polovičný žid (matka rodená Blank), a tak boli určité chyby v prenose inFormácii cez agregátne silové polia (biopolia, duchov) zo strany GP. "Mysticky" sa totiž pôsobí na podvedomie určitých PerZón..☺

Podobne dopadol po nezdare (z pohľadu GP) žid Trockij (vlastným menom Lejba /Lev=levita?/ Bronštejn), ktorému zasekol do hlavy alpský cepín Ra(A)mon MerCader....veľmi jasný signál vysoko zasväteným...

Globálna svetová politika sa už min. 2 500 rokov realizuje prostredníctvom hierarchicky vysoko postaveného judaistického egregoru (ducha, agregátneho riadiaceho modulu) v noosférických poliach Zeme.
Priame napojenie hierarchicky najvyššieho egregoru (GP), na ním priamo vytvorený egregor judaizmu (chazari, ktorí konvertovali na judaizmus v 9.stor., keď nepochodili u nich známi "vierozvestci" Kirill a Metód, ani islamskí emisári - lebo to sú len relígie pre otrokov, iba prevzali štafetu po skutočných HéBaRé (alebo mýtickí Chábiru = kmeň Hebrejov, zvolený Amonom ako šíriteľ Biblického projektu, v pozícii riadiaceho článku biomasy - viď mnohé knihy Pentateuchu a Talmud..) a dnes prakticky dominujú v globálnej viditeľnej politike - i zákulisnej, ale nie na úplne najvyššej úrovni).

Všetky zvrátené teórie vznikajú v "židovských" hlavách - Marx, Lenin, Einstein, Stiglitz atď. - náhoda?
Ani náhodou...☺

GP vždy cez ReTransMisiu podporuje také trendy (procesy), ktoré sú pre neho výhodné a naopak.
Všetko sa to deje na úrovni matricovo-egregoriálneho riadenia, len to pochopiť... a vedieť pôsobiť "deštrukčne" proti zhora naprogramovaným deštrukčným matriciam.
Ak vnímavo chápeš svet, tak dnes vidíš, ako to prebieha v ReAliTe a mnohé programy z dielne globálnych manažérov a ich biorobotov už proste nefungujú, tak ako boli (sú) plánované.

Autosynchronizačné procesy tých, ktorí sa snažia stať ČeloVěkmi už pomaly začínajú dominovať nad autosynchronizačnými procesmi judaistických výkonných a výpalníckych biorobotov (preto boli aj rozprášení vo svete, aby v populáciách vytvárali diaspóry - keď už cca 1 % jedincov v populuse spúšťa autosynchronizačné procesy - na ich posilnenie je v USA až niekde k 4 % príslušníkov tohto "bohom" (GP) vyvoleného národa = potom už bolo ľahké urobiť z hlavne protestantov (rôzne sekty kalvinizmu a anglikánskej cirkvi) "židov"..

Čím skôr pochopia svoju rolu a budú sa snažiť s tým niečo urobiť v prospech ľudstva, tým to bude pre nich lepšie - ináč degenerácia a ako hovoria Rusi - "vyroždenie" a psychické deviácie ... a podobné nešťastia..

 

Q & A...

 

Co tedy GP na buržoazním liberalismu vadilo?

Buržoázny liberalizmus "prežiera" planétu Zem a je tvorcom globálnej biosféricko-ekologicko-ekonomickej krízy vo vývoji ľudstva (permanentnej, lebo systémovým prvkom = chybou je honba po mAmone a nehľadí sa moc na iné aspekty ľudskej existencie, hoci v poslednej dobe sú určité náznaky, ale väčšinou v zvrátenom smere - ľudstvo proste ešte morálne nedorástlo na určité technológie... = technokracia, ktorú GP všemožne brzdil, hlavne cez rôzne zvrátené relígie a ich hierarchie, predbehla morálku ľudstva - treba chápať v štatistickom zmysle ).

Všetko vytvárajú konkrétni ľudia (za určitého "mystického" i štruktúrneho príspevku - povedzme rôzne Rády, alebo zasvätené slobošské lóže) a Marx vytvoril teoretické učenie, ktoré GP vyhodnotil ako vhodné pre likvidáciu buržoázneho liberalizmu a bežný populus by mal pocit, že "všetci sú si rovní" a že je slobodný (podvedome ľudstvo vždy inklinuje k spravodlivosti a slobode, len sa mu vždy podstrčí nejaká fantómová spravodlivosť a sloboda = ideológia). Viď Francúzska buržoázna revolúcia likvidácie feudalistických monarchií: "Bratstvo, rovnosť, sloboda"...
A preto sa vehementne - propagandisticky, finančne, personálne a pod. marxizmus podporoval - "Každý podľa miery svojho chápania pracuje na seba a podľa miery nechápania, na toho, ktorý chápe viac."

 

Co si GP sliboval od rozšíření komunismu založeném na marxismu (trockismu) pro sebe? V čem to pro něj bylo lepší, než buržoazní liberalismus?

V marxizme = pseudokomunizme je vyšší pocit spravodlivosti rozdeľovania spoločenského produktu u bežných ovčanov a mnohým (aj západným filozofom) sa tento globálny produkt usporiadania spoločnosti javil ako vhodnejší pre nenapäté vzťahy, ale hlavné bolo, že prudko znižoval konzum a honbu po mAmone, cez rôzne riadiace a represívne metódy (preto bol aj "zasadený" po 2. svetovej do Číny, lebo keby tá s vyše 1 mld. opičiakov mala takú "výkonnosť" ako USA = spotreba vyše 20 % celosvetových zdrojov a tvorba cca 50 % odpadov, tak by sa už svet asi vrátil do doby kamennej... a preto aj je množstvo signálov opúšťania USA zo strany GP - min. od konca 70. rokov 20. stor. = neustály pokles reálnych príjmov tzv. strednej triedy, keď mnohí "politológovia a analytici" hovoria, že táto trieda v USA už zaniká, vo všeobecnosti reálny príjem US ovčana od 70. rokov min. storočia štatisticky poklesol o vyše 20 %.
Treba si uvedomiť, že neustále prebieha množstvo rôznych protichodných globálnych procesov, keď mnohé regionálne a globálne elity majú rôzne vektory cieľov, ktoré mnohokrát navzájom kolidujú.
Len náznakom - vo svete existujú min. nasledovné trendy globalizácie (centrá riadenia, ktoré chcú prevziať moc):
- Pax Americana = USA
- EÚ
- Čína
- Rusko v imperialistickom variante
- Japonsko
- Islamský kalifát = pseudoislam živený tajnými službami globalistov (ako hovorí Pjakin, tak ako existujú štátne - miestne elity v štátnom aparáte, tak tam existujú aj globálne, ktoré sledujú globálne ciele - v tajných službách mnohí pracujú ako dvoj, i trojstranní agenti...).
- KSB
- koránický islam (je len v plienkach)
- GP : už stratil monopol na vedomosti a jeho riadiace možnosti sa už aplikujú aj rôznymi špecifickými skupinami v rámci vyššie uvedených centier globalizácie (aj keď jeho „vyššie“ riadiace možnosti z dôvodu historického vývoja sú pre ne ešte nedosiahnuteľné = je to stále hierarchicky najvyšší egregor s obrovskou globálnou zodpovednosťou, ktorý nehľadí na pár miliónov obetí - z ich pohľadu len biomasy = opičiakov s inštinktívnym zvieracím správaním... Predikčnú schopnosť (prediktor) GP už prakticky dlhšiu dobu nemá (používal i používa rôzne barličky - kedysi napr. orákuly) a tak dnes fungujú jeho krídla len ako "hasiči" - korektori a korigujú najnebezpečnejšie trendy vo svete (napr. chcú dostať pod kontrolu atómové, bakteriologické a iné zbrane hromadného ničenia = tiež ich veľká chyba riadenia, keď dopustili ich vývoj a riadeným odovzdaním inFormácie z USA cez židovské kruhy do ZSSR, len korigovali svoju chybu, aby vznikla určitá rovnováha "vyhrážania sa" - fungujú predsa na tej istej planéte...).

 

Stalin se GP vymkl z rukou, ale Chruščov mu vrátil SSSR do klína. Co mu tedy na SSSR vadilo? Nebo snad zrušení SSSR nebylo jeho dílo? Po zrušení SSSR přece začalo šíření buržoazního neoliberalismu.

Stalin sa definitívne "prehrešil", keď vydal knihu (skôr brožúru) "Ekonomické problémy budovania socializmu v ZSSR", v ktorej vyriekol smrteľný ortieľ (aj sebe) marxizmu, hlavne jeho politickej ekonómii a načrtol program, hlavne v oblasti znižovania pracovnej doby ovčanov, znižovania cien a rastu príjmov obyvateľstva, zvyšovania vzdelanostnej úrovne celej populácie, s následným uvoľnením zámerného a cieľavedomého blokovania potenciálu človeka...
To nemohlo byť zo strany GP akceptované a nasledovala rýchla smrť (zavraždenie) Stalina, stiahnutie jeho knihy zo všetkých biblioték do tajných archívov, nasadenie Chruščova, ako hrobára stalinského dedičstva = známy "kult osobnosti", postupné zaostávanie ZSSR vo všetkých oblastiach od Západu a jeho plánovaný krach..
Stalinove vízie vyhodnotil GP, ako veľmi nebezpečné pre jeho Konceptuálnu moc..
"Moc je najsilnejšia droga".
Vraj HieroFantos, ktorí vyberali do svojich radov pre vyššie zasvätenie v starovekom Egypte len z adeptov, ktorí neboli v zajatí inštinktov, hlavne sexuálnych, zažívajú pri ovládaní ľudstva slastnejšie pocity ako pri orgazme... (nepotvrdené..☺).

Prečo sa do vrcholových politických riadiacich funkcií "hrabú" väčšinou "psychickí devianti" (cca 1-2 % neľudských psychík v pravom chvostíku Gaussovej krivky)?

 

Takže GP opět prohrál? Proč raději nezrušil USA a nezavedl tam trockismus?

Ako najlepšie sprofanujete buržoázny liberalizmus ala USA, ako keď ho necháte pôsobiť na čo najväčšom počte ovčanov sveta?
Preto bolo zo strany GP rozhodnuté najprv likvidovať pseudosocík v trockistickom variante a aký bude ďalší vývoj globálnej civilizácie závisí od chápania každého z nás.
Čím menej ľudí bude ovplyvniteľných Médeou (programovanie ľudstva rôznymi mýtmi a lživými informáciami = zakrytý kód Biblickej civilizácie, ale ani Východ v tomto zmysle na tom nie je lepšie), tým bude väčšia pravdepodobnosť správneho výberu človeku podobných a mnohí sa dopracujú aj k iným úrovniam Ľudskosti.
Vo svete sa udeje vždy najlepší variant zo všetkých možných (z Vesmírnej Matrice možností), vzhľadom na chápanie a morálny postoj daných jedincov.
Stačí sa pozrieť trochu po svete a trochu podumať, ako tam tí ľudkovia premýšľajú, v čo veria, akú majú reálnu morálnu úroveň, aké katastrofy sa tam dejú (ľudská psychika interaguje s prírodným prostredím..).  Jedná sa o tzv. proces sociálnej hygieny, ktorý bude so zrýchľujúcim sa sociálnym časom naberať na rýchlosti a intenzite ...

 

Související:

 

Diskusní téma: O co šlo Globálnímu prediktoru ve vztahu k VŘSR?

Odpověď pro Otazníka

Tony Clifton | 04.04.2017

Hoxi, protože opět nerespektuješ svobodu slova, tak mi nezbývá než tapetovat. Mažeš mi příspěvky takovým způsobem, abys vytrhával moji diskuzi z kontextu. Smazal jsi mi i pouhé poděkování putnikovi. Podívej se na svoje vyjádření, když se něco podobného stane tobě:
Hox 23.9.2016 o 19:33
……..poté, co mi „J.“ zablokoval možnost reakce, a pak se vyjadřuj o rýpání. Nu a jestli ti to příjde korektní, pak není o čem se bavit.
Zjistil jsem, že takovým lidem jako jsi ty a pan J. vadí především pravda. Jste schopni hlásat lidskost, poučovat ostatní, jak se stát Člověkem a za tím účelem si vytvoříte i stránky, ale moje dosavadní zkušenost mi napovídá, že pravdou je spíš to co napsal Oracle 911 | 01.04.2017: „Mýliš sa a ešte k tomu KAPITÁLNE, lebo my nenávidíme.“ Nevím, jaký způsobem jste se spolu s panem J. vydrápali na vykladače koncepce. Hlavní však je, že vy oba jste pro mne ovocem, které tato koncepce přináší a je to nechutná podívaná.
Tahle odpověď byla původně pro Otazníka k článku Dlouhodobá strategie GP k překonání koránického islámu. Nyní ji však určuji všem k zamyšlení nad tím, kdo si nás to na obou webech dovoluje neustále pohlavkovat a kdo má tu drzost nás poučovat jak se stát Člověkem.
Upravená odpověď pro otazníka: Ono to je to bohužel mnohem vážnější než by se mohlo zdát. Pokusím se vám mozaiku doplnit o trochu větší střípek. Nevím, jak dlouho tu jste, tak z toho důvodu vám doplním, že zdejší diskuze byla v září 2016 rozdělena díky akci majitele a tvůrce, nebo spolutvůrce stránek pana J. Budiž, takové věci se mohou stát, lidé se pohádají a začnou vidět rudě. K povšimnutí už, ale je to, že obratem začal kydat hnůj na svoji celou dosavadní práci, jeho „nová“ diskuze v podstatě nebyla určena k ničemu jinému a on kupodivu dělal, že se ho to vůbec netýká. Zřejmě zapomněl, že se jednalo o jeho stránky, které sám vytvořil.
Re: Re: Re: DVTR
J. | 07.06.2015
texty na dvtr.eu sú z 09.01.2015, verzia R po korektuře
do kapitoly 12 doplnené o schémy z DVTR13.03_schémy_finál_26.4.2014.pdf
Odpovědět
Re: Re: Re: DVTR
J. | 09.06.2015
vo verzii z 9.1.2015 už budú asi všetky podstatné chyby opravené, pretože pri vzájomnom porovnaní zdrojových súborov použitých pre tvorbu webu a najnovšej verzie z 27.3.2015 som našiel iba kozmetické úpravy, možno sú väčšie zmeny v kapitole č.15 ale tá na webe ešte nie je
Autorské práva za krádež pomocou nepríjemnej „mystiky“ na za krádež v podobe nepríjemnej „mystiky“
Zřejmě nedopatřením, odeslal do diskuze svoje vysvětlení pro Hoxe, ale to už je spíš pro jeho lékaře:
admin 23.9.2016 o 20:04
Ahoj Hox.
Ad 0/ Je úplne jasné, že Ti a Tvojím spolupracovníkom v zbrani patrí obrovská vďaka a uznanie za to čo ste všetko urobili pre dobrú vec a prebúdzanie Človeka.
Ad 1/A k veci. Hox, niečo ZLÉ sa stalo s týmto webom. Došlo, možno zámerne a dosť PROFESIONÁLNE, k rozbitiu jednoliatosti tohoto sajtu – jednota bola naštrbená. Profesionálne aj preto, lebo zneužili všetky Tvoje slabosti, ktoré každý väčší intelekt má (IT-intelektuál je na to veľmi citlivý) – to poznám …. :-(
PRETO sa Ťa pýtam so všetkou vážnosťou vzniklej situácie:
a/ máš zabezpečené naše IP adresy pred náhlym príchodom tajných ku Tvojmu serveru s požiadavkou vydania týchto adries?
b/ máš premyslené, ako nevydať tieto naše pravé IP-adresy a ich relácie alebo ako to zfejkovať …?
Uvedom si, že reguluješ/regulujete web, ktorý sa úrovňou dosť vymyká zabehnutým alter_webom a je ideovo strašne silný pre mladých ľudí. Nikdy toto nepusti zo svojho zreteľa a konaj na našu ochranu maximálne tak, ako keby nás mali všetkých ….

admin 24.9.2016 o 16:00
Ale kľud, nechceme z týchto vecí robiť akúkoľvek komédiu. Písal som to pre Hox pracovne, bolo to určené k jeho zamysleniu, z určitých dôvodov som vtedy nechcel použiť email na Hox-a. Nesprávne som ale predpokladal, že to Hox zmaže po prečítaní, a teraz je to už jedno. Chcem zdvorilo požiadať všetkých, aby z toho nerobili senzáciu. Bola to moja chyba v úsudku, ale účel sa myslím splnil.

V současné době neustále někoho obviňuje a drží si své ovečky pěkně zkrátka. Třeba ke mně se vyjádřil tímto způsobem. Jeho paranoidní chování nebere konce.
J. 2. apríl 2017 o 13:26
Nejaká pomstychtivá plačka sa sem zase včera skúšala nabúrať od 14:20, celé 4 minúty po mojej odpovedi Cliftonovi skúšal heslá do administrácie. A takýto zmrd ktorému nepoľutuješ bebino a obratom ti ide vylámať vchodové dvere a nasrať do obývačky má ešte drzosť vyplakávať o slobode slova.
Podobným způsobem obviňoval už řadu lidí a má i potěšení z toho, že se nemůžete bránit, protože jste zablokován v diskuzi „Chcel si vyjebať, narazil si a bolo s tebou vyjebané“. Naposledy pomlouval Pe-triho, že střídá strovky adres. Co mi však uniká, je to, že si nikdo nevšiml, že se jedná o zjevně vyšinutého člověka. Jak je možné, že bylo umožněno takovému „Člověku“, že dostal k licenci na tvorbu stránek o dvtr, že mu bylo dovoleno takové stránky vytvořit? Od takového člověka se mám učit, jak se stát Člověkem? Takový člověk, který ani nerespektuje naši platnou legislativu na ochranu svobody slova, mě povede k lepší společnosti? Co bude dělat takový člověk, pokud se dostane na jinou pozici než jen na majitele stránek o dvtr? Takových otázek je bohužel spousty a můžete si je sám pokládat a lehce doplnit. Srandou bylo, když se zdejší admin rozčiloval na mazáním svých vlastních příspěvků. Ono totiž jejich chování je dost podobné.
Hox 1.10.2016 o 8:11
Informace, především asi pro osazenstvo dvtr.eu/diskuse: tamní admin zuřivě maže veškeré názory…
Jak je možné, že si podivného chování pana J. předtím nevšimli ani ti, kteří mají koncepci v malíku? Jak je možné, že zrovna lidé takového zrna jako je Hox a J. se vždy doperou k „moci“. O čem je koncepce takových lidí mě už nemusí nikdo přesvědčovat. Jedná se jen o další odpornou manipulaci

Bludy

Tydýt | 02.12.2016

Proboha, lidi ztratili kritické myšlení. Když jsem kouknul na tohle a přečetl kousek mrtvé vody plus pár mouder od Pjakina, tak tady je vymytých mozků kupa. Víte on je problém, že pokud člověk něco nechápe, tak si vytvoří mýtický pohled, který mu pomůže vše pochopit a to vedlo ke vznikum prvních tzv. pohanských náboženství. Dnes je svět tak složitý, že z něho mnozí maji osypky a vzniká tady kult kolem Mrtvé vody, která si tak protiřečí. Na jedné straně bije do náboženství a následně jeho logikou popisuje kde co. Tam je více trojjedinosti než v kostele. Islám jim vadí, ale snad nechtěné propagace tam má dost. To se nedalo číst. Proboha četl z těch co to psali moderní psychologii nebo alespoň tu dialektickou? Asi ne. Koukl z nich někdo jak se vytváří vědecké poznání v přírodních vědách a tyto metody se v omezene míře aplikují i v psychologii. Stalin jako spasitel. Prd byla to kontroverzní osoba a těžko ji hodnotit. Pravda Stalinovy metody řízení umožnily později eliminovat i část ekonomického "zadlužení" ale za jakou cenu. Lenin naproti němu byl intelektuál a praktik. Jen díky jeho NEPu mohl ten Gruzínec něco udělat. Trocky a Marx to je si tak blízké jako Země a Proxima Centauri nedejbože, když někdo nazme Marxe Troclkistou tak to je úlet jak má být. Kdo kdy žil? Proboha to VŘSR byl jen důsledek společenského vývoje v té době a Marx měl pravdu, že Socialismus vyžaduje jitou úroveň rozvoje společnosti. Lenin nebyl blb a proto si uvědomoval, že v Rusku to moc nepůjde. Stalin jen díky ekonomickému návratu na úroveň carského ruska díky Leninově NEPu mohl industrializovat a to dosti násilně, což jim pak pomohlo v 2. sv. válce, kde šlo o střet ideologií, kdy se západ bál potenciálu východu. Jinak řečeno jen díky východnímu bloku tu bylo i na západě mnoho sociálních výhod, které se zmizením konkurence a to i nedokonalé umožňuje vydrbat s lidmi. Přínos VŘSR byl v odstartování nového modelu společnosti, kterou neměli vyvážez k nám a do dalších zemí východního bloku. Česká republika měla větší potenciál k socialismu než Rusko to je na tom všem to nejsmutnější. A my přejali Stalinovy kidy o levé a pravé odchylce a jeli jako slepí... Laninův model přetvoření společnosti nešlo použít obecně. Pokud si přečtete neomarxisty, tak vám dojde, že sakra přepracovali mnohé originální koncepty. Navíc EU a Brusel není žádná levicová apod. bašta natoř Marxisická to je jen matení pojmů. Když koně nazvu myší tak to pořád bude kůň.

Marxisté, trockisté, leninisté

Přemek | 09.10.2016

V kompilátu zcela zaniká, jak Marx (a Engels), Trockij a Lenin souviseli s plány GP. Marx s Engelsem splnili úlohu dehonestovat v očích veřejnosti "buržoasní" liberální kapitalismus a jeho protagonisty. Mimochodem, jejich kritické společenské argumenty jsou dodnes platné a svědčí o dobře odvedené práci. Myšlenka řešení formou diktatury proletariátu následně uváděná v praxi Leninem a Trockým nicméně obsahuje zřetelný cíl nedopustit emnacipaci davu ("stáda") a jeho samořízení, ale naopak důsledné dodržování davově elitářské společnosti. V tom vynikl právě Trockij, což je zcela patrné na jeho proponování globální proletářské revoluce (tj. dav je nástrojem vzniku nových elit). Lenin sehrál poněkud rozpačitou roli zprvu vůdčího revolucionáře a následně portýra pro ten kapitál, který na tribunách břitce kritizoval. Inu, co od syfilitika čekat, že. Takže z hlediska vědění: Marx jako GP pověřený vytvořit sociální větev davě elitární společnosti dle biblické koncepce, Lenin jako jeho marxistický pokračovatel zaúkolovaný praktickou revolucí, Trockij jako marxistický, avšak tvrdě protinárodní globální šiřitel nekompromisního elitářského židobolševismu - to byl trojlístek pověřenců GP pro to, co jsme i my poznali jako diktaturu proletariátu. Tož tak.

.

Cico Ciciak | 05.10.2016

...Amonov kult (otrocká matrica - alebo skôr egregor)... Takže pseudo-kresťania sa vlastne modlia ku akože bohu = v skutočnosti egregoru Amonovi, čo je len jedno z mien staro-egyptského boha / egregora Seta (= "Satana"?).

Re: .

udo | 05.10.2016

Áno, vyzerá, že táto interpretácia by mohla byť z pozície vyšších štruktúr riadenia veľmi blízko realite.

Ide o jeden z kľúčov napájania emócii, obrazových projekcii, odohrávajúcich sa programovo v mysliach stáda, na príslušnú preddefinovanú kolektívnu osobnosť.

Je žiaľ do veľkej miery irelevantné, ako to samotné ovce, kone vnímajú.
Pr.:
Ako keď je jedno, čo si kto myslí o MS Windows,
no keď sa vám tam vyhodí nejaké okienko
a vy ho nedostatočne chápajúc potvrdíte, prosto podľa programátorom definovaného skriptu kapacitu svojho PC napr. v rámci siete k dispozícii na nejaký účel uvoľníte, dáta odošlete, atď.

Viď aj rôzne "remote access procedure" v rámci "hackerských" útokov, keď stačí, že vo vašom operačnom systéme (podvedomí) je nejaký "backdoor" kulturologicky predprogramovaný: "nejedz zo stromu poznania, moja vina, moja vina, moja preveľká vina (delegovanie viny na obeť útoku), cisárovi cisárovo, Amen, atď.."

..nie je ich zasa až tak veľa, aby neboli nápadné, no sú profesionálne umiestnené. Alebo téma dostatočne komplexne a "bezpečne" zavíreného kulturologického operáku, včítane bezpećnostných poistiek proti odvíreniu, prebratiu kontroly iným operákom..hoc aj Bohom

Pričom následne nevyhnutne prichádza k aktivácii naopak bezpečnostného systému nadradeného supersystému (Božiemu dopusteniu) a tak k úrazom, či psychosomatickým ochoreniam prechádzajúcim za neprítomnosti korekcie potenciálne až k exitu..ak daný kolektív a/alebo jedinec ohrozuje harmóniu svojho okolia..UniVersa..ciele Vis Maior (HNOR)

Toľko v skratke z pohľadu Sociologickej mechaniky

Re: .

Cico Ciciak | 05.10.2016

Joj, malo to patriť k príspevku na spodku diskusie, ale hodilo to na začiatok.

Re: O co šlo Globálnímu prediktoru ve vztahu k VŘSR?

ujo | 05.10.2016

......... a aký bude ďalší vývoj globálnej civilizácie
závisí od - CH(R)ápania - každého z nás.

Re:pre Cica

adello | 08.10.2016

Boha si nazval satanom ako nazveš satana ,od koho odvodíš? Dnes vládne satan,pretože mu to Boh dovolil,ale končí jeho 100 ročná moc a preto na konci jeho časov zúri ,viď svet okolo ,kresťania NIE sú ovce,inak by sme tu nestretávali,svet mocných bojuje,my sa modlíme,svet hľadá vysvetlenie Všetkého,kresťania pochopili silu Všemohúceho.Vyčítaš kresťanom slepotu,myslíš,že ak by táto informačná stránka nevyhovovala,nebola by už dávno "heknutá"?

Re: Re:pre Cica

Cico Ciciak | 08.10.2016

To chce nohy v teple.

HNR a HNOR

... | 05.10.2016

Jak se prosím přeloží do slov tyto zkratky? Děkuji.

Re: HNR a HNOR

Cico Ciciak | 05.10.2016

To prvé znamená Hierarchicky najvyššie riadenie = Boh, Tvorca, Vis Maior, Miera mier...

https://www.youtube.com/watch?v=wtyeTVqkgBg

Re: Re: HNR a HNOR

... | 05.10.2016

Díky.

Re: Re: Re: HNR a HNOR

udo | 05.10.2016

technické (gr. techné = "prax") pomenovanie Boha,
ako hierarchicky najvyššieho supersystému,
pri metodikách pravdepodobnostného odhadu Jeho cieľov
a náväznej miery kompatibility (s nimi) cieľov svojich vlastných.

..z dôvodu bezpečnostného aspektu projektovania,
plánov do budúcnosti, odhadov možných škôd
pri východe ZA rámec Jeho dopustenia (neprípustné odchýlky = feedback supersystému).
T.j., štatisticky pravdepodobnostne predurčnie potenciálu vzniku tzv. katastrofických scenárov.. vplyvu "Vis Maior" pre poistné udalosti, veľké medzinárodné projekty kozmické, ekonomické, ekologické, atómové, etc..

Viď základy sociálneho inžinierstva pre vrcholový globálny manažment

Rozhovor s otázkami fanoušků - CZ titulky

David Icke | 04.10.2016

https://www.youtube.com/watch?v=u3maO5yJ7fg

VOSR a Hitler

Paťo B | 04.10.2016

Takže ak to zhrniem:
Marxizmus bol (je) globalizačný projekt, ktorý slúžil (slúži?) na vykorenenie buržoázneho kapitalizmu (kvôli jeho spotrebe a zhubnému vplyvu na ekosystém). Preto bola v RU samotným GP podporovaná a jeho riadiacimi (sion.) štruktúrami financovaná VOSR, pričom ZSSR malo poslúžiť ako šíriteľ marxizmu po svete a sám pri tom procese zaniknúť. A tak začínajú po svete marxistické (trockistické) revolúcie- v Nemecku, Madarsku,... na čo boli využívaní hlavne ruskí žoldnieri pod kuratelou svojich židovských politrukov. To zastavil Lenin s B-Lit. mierom, čím uvoľnil revolučné nálady v Europe, za čo sa stal obeťou atentátu v 1924. Novým vodcom sa stal J. Džugašvili, ktorý začal tlačiť inú koncepciu socializmu, čím sa stal nežiadúci pre GP. Preto Gp pomocou západu a jeho sionist. elít začína s tichou podporou Nacizmu a Hitlera (ignorovanie zbrojenia Hitlera, ignorovanie jeho vstupu do demilitarizovanej zony,...) , ktorý mal neskôr s pomocou západu prepadnúť ZSSR a zničiť tak Stalina a jeho koncepciu riadenia spoločnosti. Teda Hitler bol vlastne reakcia na boľševickú revolúciu, ktorá nevyšla podľa plánov GP a obdobie vlády Stalina bolo jediné obdobie, kedy sa ruský boľševizmus vymkol medzinárodnej kontrole, pričom Hitler splnil úlohu tzv. "užitočného idiota", pretože nemal vedomie o existencii GP ako globálnej konceptuálnej moci a ako koreň zla chápal sionizmus, čím nevedome plnil vôľu GP (pomáhal zlikvidovať Slalinské ZSSR, trocha pokosil židovskú trávičku)
Chápem to správne?

Re: VOSR a Hitler

Lux | 04.10.2016

Ahoj Paťo,

áno, chápeš to v podstate správne.

ZSSR - po judaistických a trockistických "čistkách Stalina" koncom 30. rokov, ale aj odpútaním sa od globálneho úverovo-finančného systému - sa stal pre GP veľkým problémom, lebo ZSSR už nebolo možné riadiť (ovládať) na nižších prioritách riadenia (teda na úrovni 4. priority, ktorá je do určitej miery v kapitalistickom zriadení dominantná = kúpiť si čokoľvek, aj "ľudí" i "mozgy inteligencie").
Ostatne, ako aj u hitlerovského Nemecka, ktorému bolo cielene umožnené skoro to isté (takmer úplné odpútanie sa od globálneho fin. systému a následná obrovská stimulácia priemyslu a ekonomickej moci), a potom plánovaný vojenský stret - "neposlušných impérií".

Oba štátne útvary mali historicky u GP veľké "vroubky" ... za neposlušnosť ☺

Vedenie hitlerovského Nemecka bolo riadené cez "židovský" egregor (Hitler, Himmler, Heydrich, Eichmann, mnoho ďalších pohlavárov 3. Reichu i množstvo generálov a maršalov mali "židovské" korene...ktoré samozrejme úzkostlivo tajili)..
Z najvyššej centrály moci (GP) sa plánovalo zničenie ZSSR zo strany nacistov a následné globálne prevzatie kontroly trockistami (finančná internacionála na Západe) a postupné zavedenie pseudosocíku na celom svete..
Stále rovnaký variant, ktorý je dnes stále preferovaný, aj keď sociálny čas mu už nepraje ...Čína.

Mnohí sloboši, ktorí boli proti (oi. aj Roosevelt, či Churchill) boli potom odstavení - odstránení, od vesiel, následne aj Stalin a čakalo sa na ďalší vývoj.

J.F.K. tiež hlboko nepochopil, a tak nasledoval ▼, menej sa prehrešil Chruščov, tak bol len odkopnutý - bez zásluh..

Sionizmus je už trochu iná story - len riadené udržiavanie rozptýlenosti výkonnej štruktúry judaizmu po svete - čo Stalin chápal (je viacero náznakov, prečo súhlasil s vytvorením štátu IzRaEl a nie JuDei..a iné znaky chápania..).

Re: VOSR a Hitler

Pe-tri | 05.10.2016

Ok, jen bych doplnil, že Hitler si byl velmi dobře vědom sil, které ho měly pod kontrolou (byl dostatečně mediálně/psychicky/okultně "nadaný" a posléze i zasvěcený). Jen jim neříkal GP. Jestli chápal v širších souvislostech o co skutečně jeho nelidským kurátorům tehdy šlo, je věc druhá.
P.

Re: Re: VOSR a Hitler

Sugar | 15.08.2017

K tomuto tématu doporučuji si přečíst rozhovor od Dietcha Eckarta s Hitlerem:
Bolševismus od Mojžíše po Lenina

Zdravím, Lux :)

JaroX | 04.10.2016

Pred pár dňami som čítal tvoj článok o štruktúrach GP v stredoveku, dnes tento tu. Je dobré vidieť, že si vieš dať veci do súvisu a že si schopný zrozumiteľne ich vysvetliť :)

Mňa by teraz asi najviac zaujímalo, aké sú rozdiely medzi tým, kedy k nám prehovára HNR a kedy GP - ak GP má tak "vymakané" prostriedky ovplvňovania jednotlivcov a davu... nebude asi jednoduché to rozlíšiť ani pre trochu viac sčítaných a rozhľadených ľudí, nieto ešte pre "bežný dav".

Re: Zdravím, Lux :)

JaroX | 04.10.2016

Chápem, že HNR hovorí s ľuďmi prostredníctvom svedomia... v súvislosti s týmto je iste vhodné si pozrieť video:
http://leva-net.webnode.cz/products/pravidla-zivotniho-provozu/
... ale ako odlíšiť projekty GP, ktoré sa k jednotlivcovi dostanú z noosféry od Božieho zámeru?

Re: Zdravím, Lux :)

Lux | 04.10.2016

Ahoj Jaro,

Ako rozpráva Boh s každým inDiViDuálne? Osobne, jedinečne a neopakovateľne a kto vôbec tie frekvencie vysielania komuNiké (komunikácie) dokáže vnímať?

Tak to musíme ísť od skoro úplného FundAmenTu.
Lebo tu je Amen..☺

Celý známy Vesmír nie je nič iné ako kmity (v ezoterických učeniach sa napr. hovorí o vibráciách) rôznych frekvencií vo svojej vzájomnej vloženosti.

Ak nebudem zachádzať do subatomárnych dejov, lebo to by si vyžiadalo hlbšie chápanie dejov blízkych holografickému chápaniu Celovesmírnej Miery, tak kmitá elektrón (má tzv. spin), elektrón kmitá okolo jadra atómu, žena kmitá okolo sporáku...☺, alebo keď je "dobrá", tak okolo svojho muža...☺, planéta Zem kmitá okolo Slnka, Slnko kmitá okolo stredu galaxie atď.

Čím ideš ďalej od mikrokozmu k makrokozmu, tak sa frekvencia kmitania zmenšuje ... až k Bohu (HNR) = cykly sa predlžujú a frekvencia príslušných procesov sa "naťahuje" v čase (ktorý síce objektívne neexistuje, ale to zanedbáme, ako sa to často deje dnes vo fyzike..☺).

Ak teda uvažujeme vo veľmi nízkofrekvenčných kmitoch, tak perióda môže mať až stovky miliónov rokov (aj ďaleko viac) a zachytiť takéto kmity (s takou frekvenciou) vysielania rádiostanice BOH nie je vo všeobecnosti nikde uverejňované (zo známych príčin - ovládanie stáda).

Niektorí svätí ľudia (treba chápať v zmysle ľudí, ktorých osvietil tzv. Duch Svätý = hierarchicky vysoko postavený egregor v hierachii VesMíru, ktorý priamo sprostredkováva inFormáciu od HNR) mali nasledovné nasledovné podmienky na príjem týchto frekvencií:

- museli sa vzdialiť od civilizácie (mnoho rušivých vplyvov, najmä z dôvodu inštinktívnej výbavy Homo Sapiens s.)
- na vyčistenie organizmu od rôzneho balastu konzumovali iba "pravý" chlieb = zo zŕn prírody, bez chemikálii a čistú pramenitú vodu
- po istom čase "pustovníctva" im začali prichádzať vízie = človek je multifrekvenčný systém - supersystém, ktorý prijíma strašnú spústu prírodných i umelých (technokratických) kmitov a ako oddeliť tú spústu kmitov rôznych frekvencií, ktoré sa len z nepatrnej časti dostávajú na vedomú úroveň?
- "vízie" vychádzajú z podvedomia daného jedinca (podvedomím je človek napojený na množstvo agregátnych biopolí do ktorých spadá - rodové, klanové, národné až po globálne noosférické a HNR)
- vyčistením organizmu od "civilizačného hmotného i duchovného balastu" = prísady do potravín, mäso,... rôzne dezinformačné relígie, mééédia - je organizmus ČeloVeka schopný prijímať veľmi nízkofrekvenčné kmity od HNR (neustále vysielajúca rádiostanica)...
- najlepšie je zdokumentovaný príbeh Mohameda v jaskyni Hira a jeho učenie (i keď následne dosť upravené a elitárne zvrátené).

Boh, alebo HNR, či HNOR s každým jedincom komunikuje ("snaží sa") a ak to ten nevníma, tak vzniká vždy nejaký vážnejší problém..
Nejaká "náboženská viera" totiž napája (z drvivej väčšiny prípadov nevedome) jedinca na agregátne biopole (ducha), v ktorom prijať signál (frekvenciu vysielania stanice BOH) je takmer absolútne nemožné..

K druhej časti:
- čiže HNR (boh, Allah, Manitou) s tebou komunikuje neustále, či to vnímaš je však otázkou!?
- veľmi hrubý popis, ako to zhruba prebieha, som uviedol vyššie,
- GP "koordinuje" z drvivej väčšiny len ním vytvorené biopolia (agregáty judaizmu, pseudokresťanstva..ale aj iné, ktoré sú v pozadí, ktoré už nemajú také nabíjacie efekty, ale v podvedomí ľudstva fungujú ešte naďalej), takže ak nie si "žid" (alebo vysoký hierarchický prvok v pseudokresťanstve a judaizme), tak vplyv GP môžeš úplne zanedbať..
Si pre neho úplne nezaujímavá PerZóna...☺

Prečo si myslíš, že je dnes v médiách preferovaná (min. od 60. rokov 20. stor., kedy na to menej zasvätení social inžinieri viac menej prišli) vysokofrekvenčná hudba

Ešte existuje veľmi zaujímavá metóda, ktorá vychádza zo sociálnej psychológie, ktorá sa týka analýzy snov, pri ktorých pracuje vedomie, podvedomie i vplyv HNR - ak máš záujem môžem k tomu niečo napísať.

Re: Re: Zdravím, Lux :)

Ferko | 04.10.2016

Mňa by to zaujímalo, budem ti vďačný Lux, ak niečo ohľadom snov napíšeš.

Re: Re: Re: Zdravím, Lux :)

Lux | 04.10.2016

Ahoj Ferko,

takže veľmi v skratke k snom:

Počas snívania dochádza k zosúladzovaniu vedomia (napr. čo som dnes, včera prežil..) s podvedomím (veci prežité v hlbšej minulosti, rodinné, národnostné, kultúrne stereotypy...podvedomie každého jedinca je napojené na množstvo agregátnych - torzných, myšlienkových biopolí noosféry Zeme). Zároveň do toho zasahuje (ako do všetkého - svojimi nízkofrekvenčnými "vibráciami" ) HNOR a je tam prítomná i Jeho korekcia.

Príbehy v snoch sa odohrávajú vždy v symbolike (symboly sú kódom inFormácie - aj slovo v akomkoľvek jazyku je len istý kód - vychádzajúci z kódovania nejakých inFormácii (obrazov) našich predkov..).

V prípade, že chcem riešiť nejaký svoj (i cudzí) problém, tak sa Ho (Boha) na riešenie pred spánkom pýtam (ale modlitbou - nie v tzv. náboženskom slova zmysle - získava človek len to, čo objektívne chápe, čo je pripravený pochopiť - nič viacej..).

Ráno je potom potrebné ponechať dlhšie zavreté oči a snažiť sa zapamätať si symboliku sna. Zapísať si sen, čo najpodrobnejšie a následne ho je potrebné analyzovať a porozmýšľať, čo my tým chcel Najvyšší (nemusí to tak byť, lebo do toho môžu zasahovať, podľa preferencie subjektu, aj rôzne noosférické egregory, a tak jedinec potom dostáva odpoveď nie od Najvyššej EnTíTy) povedať - ale aj v hierarchii vysoko situované egregory môžu vysielať správne signály..(všetko to závisí od viacerých faktorov, kde reálna morálka jedinca je základným kľúčom k správnemu pochopeniu).

Ak to následne jedinec vyhodnotí a použije a jeho situácia sa dlhodobo zlepšuje (komplexne - nielen ekonomicky, ale aj zdravotne, vzťahovo, pokojom, absenciou rozmanitých strachov = spúšťačov množstva neduhov, až po rakovinu), tak bol jeho výklad symboliky s veľkou pravdepodobnosťou správny.

Ak nie, tak je potrebné to celé opätovne prehodnotiť a zanalyzovať viacero ďalších snov, a to najmä také, ktoré sa opakujú a sú farebné (čím sú intenzívnejšie a "farebnejšie", tým je väčšia pravdepodobnosť, že pochádzajú z Vyšších sfér VesťMíru).

X) V minulosti "autoritní" vykladači snov mali prioritné postavenia na dvoroch mnohých panovníkov (museli však minimálne intuitívne chápať význam kódovania informácie = obrazov snov, ináč by veľmi rýchlo skončili na PopRaVisKu).

To sú v podstate základné body a skúsenosti (aj modernej sociálnej psychológie), ktoré sú použiteľné na spoznávanie a posudzovanie Objektívnej reality a zlepšovanie života akéhokoľvek jedinca na Svete..

V týchto pravidlách môže tiež existovať vývoj, nejaká tendencia smerom k cieľu = k pochopeniu misie každého jedinca, ktorá je jedinečná a neopakovateľná.
Kto svoju misiu na planéte Zem "trafí" - prežije krásny, plnohodnotný a produktívny život, bez ohľadu na celé svinstvo, ktoré sa vo svete (od nepamäti) deje..☺

Re: Re: Re: Re: Zdravím, Lux :)

JaroX | 04.10.2016

Je podľa teba možné, že by výrazne citlivý/morálny človek, mohol byť pripojený na vyšší/silnejší agregor, ktorý by mu mohol zasahovať do vedomia aj počas dňa? ("Výpadky vedomia" s následnou novou myšlienkou a potrebou ju realizovať?) Ak áno, nie sú takýchto ľudí plné "blázince"? :)

Re: Re: Re: Re: Re: Zdravím, Lux :)

Pe-tri | 05.10.2016

Lidiček vědomě provozujících tzv. channelingy jsou dnes už přehršle. Vždy u tohoto ale jde o to, jak identifikovat a verifikovat protistranu.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Zdravím, Lux :)

Lux | 06.10.2016

Ahoj Jaro,

je potrebné pochopiť, že egregory (agregátne energeticko-informačné biopolia) sú všade prítomné, samozrejme by sme sa mohli baviť o intenzite.
Predstav si to ako povedzme elektromagnetické polia, alebo vysielanie TV, rádiostaníc - ak si naladíš nejakú frekvenciu - stanicu, tak ju budeš počuť, v TV i vidieť obrazy a je to "neviditeľné" všade okolo teba (existujú ľudia, ktorý bez akýchkoľvek technických barličiek sú schopní niektoré rádiostanice počuť a zopár jedincov aj "vysielania" rôznych vysokohierarchických egregorov, až po HNOR).

Obdobne je to so vzájomne vloženými (prepletenými a vzájomne sa ovplyvňujúcimi) egregormi, ktoré sú hierarchicky usporiadané (niečo ako matrioška, ale nie úplne). Čím vyšší je egregor v hierarchii, tým je vyššia je jeho REÁLNA morálna úroveň a príslušná algoritmika (MIM = energetický a informačný obsah s príslušnou mierou).

Vždy je teda dôležité, aké máš osobné preferencie (aký máš svetonázor, morálku, vieru, rodový egregor...zdravie - či tvoje orgány kmitajú v určitých "zdravých" frekvenciách) a podľa toho je tvoje podvedomie (tvoj autopilot, ktorý spracováva mld. bit informácii za sekundu, keď na úrovni vedomia dokážeš rozlíšiť len 15-16 bit/s) napojené (neustále) na určité silové agregátne biopolia, ktoré majú obrovskú energiu a aj intelekt.
Takto ti kedykoľvek, podľa určitej algoritmiky, môže prísť myšlienka a egregor ťa ju núti realizovať...☺

"Bláznince" - to je skôr záležitosť jedincov, ktorí sa bez "guru" (tí vedia BOZP práce s istým egregorom) hrajú so svojim podvedomím a ten ich môže v istých prípadoch "energeticky a informačne" prepáliť - odchod na psychiatriu, keď sa mu zničia alebo poškodia isté informačné bloky, ako i zabiť..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdravím, Lux :)

JaroX | 07.10.2016

No dovi dopo :)
(aj Pjakin hovoril o určitom útoku na jeho osobu...)

Momentálne čítam "Prečo sa písma robia svätými", dokončím KOB a potom idem na DVTR. Určite to tým nekončí, čím viac človek vie, tým viac vie, že ešte nevie :)

Ďakujem ešte raz za odpoveď, pomohol si mi utvoriť si jasnejší obraz :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdravím, Lux :)

Pe-tri | 07.10.2016

Ano a jen si dovolím doplnit svoji "soukromou definici" pojmu mravnost - protože, to nemusí být tak zcela intuitivní, jak to na první pohled vypadá. Takže definice zní:
Mravnost je nepřímo úměrná (je tedy mírou) destruktivitě chování.
Z toho logicky vyplývá - a taky to tak mám na mysli, že rakovina (pojem označující kolaps struktury a jejího řízení s následkem ireverzibilního zhroucení) je kauzálním projevem čili důsledkem amorálnosti. Tento proces je automaticky běžící a je tedy irelevantní, do jaké míry si jedinec je destruktivity svého jednání vědom/chápe ji či nikoliv). A co že se takovým hloupým jednáním může destruovat ? Samozřejmě jen to, co je zkonstruované. Tedy cokoliv, co vykazuje strukturu a cílevědomé řízení (tj. od partnerských a rodinných vztahů přes celou společnost a civilizaci až po galaxie+). Z toho tedy jednoznačně plyne, že budoucnost a život má mravnost/konstrukce/tvořivost/chápání, kdežto nemravnost/destrukce/bigotnost/nevědomost je principiálně/systémově apriorně odsouzena k zániku. A na příkladu rakoviny lidského systému můžeme názorně/analogicky sledovat, jak paradoxní je expanze destrukce, kdy namísto toho, aby tyto hloupé expandující metastáze vedly k upevnění si moci, vedou nevyhnutelně jen k zániku systémově nadřazené/vyšší formy života, ve které zanikají i všechny hloupě expandující (neuvědomující si existenci vyššího organismu, jehož jsou stavebními kameny) nižší jednotky života.
P.

Re: Re: Zdravím, Lux :)

JaroX | 04.10.2016

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Na mnohé si mi pomohol urobiť si lepší obraz :)

Ono... je to dosť "haluz" keď má človek 40+, výšku, skúsenosti... a pritom zistí, že vlastne nevie skoro nič, aspoň teda skoro nič podstatné. Pritom mnohé filmy, knihy, články na internete dávajú zaujímavé otázky a často aj odpovede, len väčšina naokolo to hádže do toho istého koša ako kolu a čipsy a zároveň platí, že sa cez to všetko za jeden život "neprekúšeš". (Teraz by asi mala zaznieť reklama na KOB a DVTR, že? :) )

Áno, mnoho z toho, o čom píšeš, je možné nájsť aj na ezoterických weboch, rôznych knihách... nedávno som začal s KOB-om, DVTR som ešte nečítal (ale tam bude asi jadro toho, čo hľadám). Ak ťa teda tu mám a môžem sa na niečo spýtať, bolo by to toto:

(1.) Vibrácie, frekvencie kmitania... a čo takto "lietajúce mušky" na belasej oblohe = prána ???

(2.) Sociálna psychológia a analýza snov, ... hypnóza, regresná terapia. Táto oblasť súvisí s mojou otázkou na začiatku vlákna. Ak som ťa správne pochopil, GP nemá možnosť vstúpiť cez agregori do SNOV ľudí (všetkých, čiže ani "židov" a ani "elít")? A samozrejme mám záujem o ďalšie info v súvislosti s analýzou snov a vplyvom HNR.

(3.) GP cez svoje agregori (ak nie som "žid" ani "elita") na mňa nepôsobí, ale používa rôzne metódy (vysokofrekvenčná hudba, informačný smog ...), aby mi sťažil prijímanie nízko-frekvenčných agregorov - HNR, rodové, národné - alebo aby mohol regulovať moje "napojenie" na ne? Ak som futbalový fanúšik, nabíjam energiou agregor GP, ale tento agregor už na mňa spätne nepôsobí (lebo nie som "žid" ani "elita")?

Chápem, že tu nie je priestor obšírne odpovedať na všetky moje otázky, ale budem rád, ak mi odpíšeš aspoň v krátkosti.

Re: Re: Re: Zdravím, Lux :)

Cico Ciciak | 05.10.2016

Podľa mňa každý fanúšik futbalu nabíja svojimi emóciami futbalový egregor GP, ktorý (egregor) následne cez svoju príslušnú algoritmiku (ktorú "naprogramoval" GP) riadi/ovláda futbalových fanúšikov.

Re: Re: Re: Zdravím, Lux :)

Um | 05.10.2016

1. na vysvetlenie frekvencie od kmitu cez atómy až po planéty je jedna geniálna knižka, kde je to výborne popísané, volá sa Tajemství a síla kyvadla.

2. Ak sa chceš do toho pustiť, dostal som dobrú poznámku od jednej numerologičky. Väčšina symbolov v snoch sú šité na mieru tvojich životných skúseností, preto je dobré používať snáre len minimálne alebo vôbec. Proste si tvoje podvedomie spája symboly zo sna s iným obrazom ako ti nahovárajú snáre a tým sa môže zhoršiť výklad.

Osobne mi skôr príde, že silné sny chodia len ak ti hrozí vybočenie z predurčenej cesty a majú fungovať ako varovanie.

Re: Re: Re: Re: Zdravím, Lux :)

JaroX | 05.10.2016

Ďakujem za odporúčanie na knihu. Ohľadom snov... áno, súhlasím, že sny sú určené pre daného človeka a vždy je problém/riziko, keď ho ideš konzultovať s knihou alebo iným človekom. Mal som viackrát sny z dôvodu varovania (potvrdené), v poslednom čase sa skôr jedná o "nové projekty"... tak by som rád vedel, od koho sú :)

V pôvodnom článku od Luxa ma osobne najviac zaujalo:
- "Lenin bol len polovičný žid (matka rodená Blank), a tak boli určité chyby v prenose inFormácii cez agregátne silové polia (biopolia, duchov) zo strany GP. "Mysticky" sa totiž pôsobí na podvedomie určitých PerZón..☺"
- "Všetky zvrátené teórie vznikajú v "židovských" hlavách - Marx, Lenin, Einstein, Stiglitz atď. - náhoda? Ani náhodou...☺"

Re: Re: Re: Zdravím, Lux :)

JaroX | 05.10.2016

Na doplnenie
(1.) "Lietajúce mušky": https://sk.wikipedia.org/wiki/Lietajúce_mušky
Chápem, že HNV vytvoril vesmír a "sa snaží" komunikovať s každým, pričom GP sa snaží, aby sme nepochopili HNV, vesmír a komunikáciu s HNV. To ma vedie k otázke, či sú (HNV, vesmír, komunikácia HNV s ľuďmi) oficiálne (čiže od GP) označované za "choré" - ako napr. konkrétne "Lietajúce mušky", rôzne vidiny cez deň / sny v noci.

Re: Re: Re: Zdravím, Lux :)

Lux | 06.10.2016

Ahoj Jaro,

ako vždy - je potrebné Rozlíšenie - čo môže byť v daných info-produktoch pravda, čo menej, čo je zablúdenie autora (-ov) a čo asi vedomá lož...METODOLÓGIA spracovania inFormy - to už je však 1. priorita ZHN, alebo všeobecných prostriedkov R(i)aDenia... a by sa tam človek dopracoval, tak musí nad sebou roky tvrdo pracovať..

Ad 1)
Ide o to, či daný jedinec nemá nejakú "patológiu" a čo vlastne vníma..
Prána, čakry a iné východné védické termíny majú dosť čo povedať, ale v dnešnom ich chápaní (na Východe i Západe) sú to pomerne skreslené pohľady (obrazy) a žiadalo by si to dosť široké vysvetlenie - snáď niekedy, keď bude vhodná téma..

Ad2)
Každý jedinec si určuje, kde je svojim (najmä podvedomím) v hierarchii VesťMieru začlenený a čo potom dokáže z autopilota vytiahnuť, a najmä pochopiť na vedomej úrovni. Neznalé "hranie sa s podvedomí" veľmi často končí tragicky, a preto to nebudem ďalej moc rozvíjať.

Ad3)
GP nanajvýš na diaľku nepriamo riadi svoju najbližšiu perifériu - viď pyramída moci a prekladá zodpovednosť smerom na dol na nič netušiace obete..

Genocídne prostriedky, ako je VF hudba, narkotiká, GMO, aditíva do potravín, očkovania, niektoré druhy kozmetiky atď. to je 5. úroveň ZHN a tu riadiaco pôsobí hlavne nižšia periféria - elegantné prenášanie zodpovednosti na obete, keď ani mnohí v hierarchickej periférii nevedia čo vlastne činia..., ale jeden z objektívnych zákonov hovorí, že "Neznalosť- neospravedlňuje"..

VF hudba sa používa na dis-Harmóniu jedinca = na rozLadenie jeho prirodzených kmitočtov rôznych parciálnych častí organizmu - ten potom nedokáže vnímať rôzne NF kmity, hoci pri natriasaní sa vo víre VF hudby sa môže cítiť veľmi fajn (aktivujú sa tie isté receptory, ako pri narkotikách, alkohole a pod. - zodpovedajúce za "potešenie" - s emisiou neprirodzene uvoľňovaných endorfínov a i. ).

Futbalový egregor je veľmi mocný a v dnešnej dobe už do značnej miery nahradil mnohé prastaré egregory "náboženstiev"..
Hlavnou úlohou je odviesť pozornosť opičiakov od ďaleko podstatnejších vecí bytia človeka na planéte Zem..
Tento egregor na teba Séth sakramentsky pôsobí..☺
Jedná sa o novodobý výTvor GP pre kanalizáciu a riadenie energie človeku podobných. Vedeli to už v starom Ríme - známe: "Chlieb a hry." Energia egregoru sa potom využíva na riadenie nič nechápajúcich fans, čo RovDies...☺

Bude sa mať ovčan v SR lepšie, ak vyhrá stajňa potetovaných domorodcov - v čom sa dnes líšia od aborigénov, povedzme z BaLi, alebo KrovYakov?..☺

Re: Re: Zdravím, Lux :)

Zahorak | 04.10.2016

Tiež ma to veľmi zaujíma, ďakujem Lux

Re: Re: Zdravím, Lux :)

el | 04.10.2016

Slušná práce!

Re: Re: Zdravím, Lux :)

Stano | 06.10.2016

Zdravim Ta Lux.Jedno velke Dakujem za Tvoje,nanajvys kompetentne prispevky,je sa z nich co ucit a zaroven,nakolko som takpovediac na ceste za Poznanim by som Ta poprosil o nejake tie zdroje z ktorych by som mohol aj ja cerpat znalosti.
Vopred srdecna vdaka Stano. P.S.Pokial by to bolo nutne,jedno z akeho dovodu,rad uvediem moj mail

Re: Re: Re: Zdravím, Lux :)

Lux | 06.10.2016

Ahoj Stano,

prečítal si si už tunajšie materiály, ako aj diskusie k ním (hlavne KSB a práce VP SSSR)?
Vieš po rusky?
Gro zásadných informácii z ktorých čerpám je totiž v ruštine (samozrejme nielen, ale to už musíš vedieť rozlíšiť čo by mohla byť pravda a čo ani moc nie a čo je lož autorov - nevedomá i vedomá).

Re: Re: Re: Re: Zdravím, Lux :)

Stano | 07.10.2016

Ahoj Lux.Na tychto strankach som relativne novy,takze sa len poohliadam,aby som vedel odkial kam.S tou rustinou je to tak trochu nevyhodne,takze sa budem musiet rad potrapit.No a co sa tyka posledneho riadku,tam sa "spolahnem"na moje Zdravomyslie.
Zatial dakujem za typ a prajem vsetko dobre.

Re: Re: Re: Re: Re: Zdravím, Lux :)

Lux | 07.10.2016

Ahoj Stano,

ak si tu relatívne nový, tak najskôr ti doporučujem, aby si si prečítal najprv tu preložené materiály VP SSSR - pomaly, takých 5 strán za deň. Zatiaľ je preložená len menšia časť tvorby VP.
Celá ich tvorba je v ruštine na stránke (je toho aj z analytikou vyše 20 000 strán, pričom jadro je DVTR, Mŕtva voda, Živá voda, Krátky kurz - asi 2 000 strán):
http://www.vodaspb.ru/
alebo www.dotu.ru

Postupne sa ti bude vytvárať mozaika, ako to celé asi funguje vo VesMíre - po prečítaní sa môžeš k textom vrátiť - niekedy to začne do seba zapadať na 2 - 4 krát (sklíčka mozaiky nájdu svoje miesto v tvojom svetonázore = v tvojich príslušných informačných blokoch, ktoré sa budú postupne prepájať do celku).

Tam sú uvedené aj publikácie iných autorov, ktoré doporučujú, ale to je až ďalšie kolo...☺

Veľa zDaru!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdravím, Lux :)

Stano | 07.10.2016

Zdravim Lux.Vyzera to byt na velmi vela latky,ale co si kto navaril,nech sa aj
pekne nauci.
P.S. Este raz vrela vdaka za tvoje typy a investovany cas.
S pozdravom Stano

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdravím, Lux :)

Um | 08.10.2016

Alebo na oddych si môžeš prečítať aj romány od Jefremova, Hodina býka (ako môžeme dopadnúť v šľapajách západnej civilizácie a kontrast s KOB) a potom Mlhovina v Androméde (ako to môže rozkvitnúť ak KOB preváži). Že vraj bol za tie diela zavraždený, skrýva sa v nich toho dosť čo nájdeš aj tu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdravím, Lux :)

Lux | 08.10.2016

Ahoj Stano,

vo všeobecnosti platí, že čo človek nezíska s určitou námahou (tak je záMerne sTvorený - nastavený), to si obyčajne moc neváži, viď írečité české príslovie:
"Lehce nabyl, lehce pozbyl."

Samozrejme, nemusíš (ako ani iní) ďakovať - sme tu na tomto fóre na to, aby sme navzájom posunuli (každý podľa miery svojho chápania a reálnej mravCnosti) vláčik ľudstva tam, aby nevykoľajil..

Nech sa Ti darí!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdravím, Lux :)

Stano | 08.10.2016

Zdravim Lux a Um.Vdaka za Vase rady a namahu,ja sa do toho posuvania
pomaly pustim a ked budem mat otazky,rad sa na Vas obratim.
Zatial prajem vsetko najlepsie.
P.S. S tym dakovanim je to ako so zeleznou koselou,nechcem sa toho zbavit.Preco? Lebo nechcem.
S pozdravom Stano

Despotizmus

peter1. | 03.10.2016

Mám iný dojem ako autor, z úryvkov Ekonomické problémy socialismu v SSSR (pôvodne 90str.) a výrok "Stalin sa definitívne "prehrešil", keď vydal knihu (skôr brožúru) "Ekonomické problémy budovania socializmu v ZSSR", v ktorej vyriekol smrteľný ortieľ (aj sebe) marxizmu".
Predovšetkým sám opantaný výsledkom 2.sv. despoticky pristupuje v "poznámkach" k svojim súputnikom, ako by žiarlil na svoje vlastné myšlienky a netorelantne pristupoval k nepochopeniu, "neslobodne", zhmlene vyjadrenému významu, pritom sa stačilo odvolať na Komunistický manifest 1848., čím by dialekticky zostal v rámci marxizmu. Plénum moci riadenia, elity, ktorú sám vyrobil, oprávnene zostala "obarená", odhliadnuc od progresu, ktorý predkladal. Elita sa ubránila ako vedela v svojom dogmatizme chápania platnom pre obe strany rozporu. Marxistickú hĺbku dialektického poznania, ktorú Stalin predniesol, ohrozilo elity a nasledovníci už len budovali stabilitu vlastných, rodinne prepletených riadiacích štruktúr, s posvetením ústavov marx-leninizmu.
Gorbačov znovu zopakoval Stalinovu chybu - glasnosťou vystavil riadiace elity otvorenému pranieru (prežil) nehovoriac o vlastnej ješitnosti, tak trochu analogickej s Chručšovom i Stalinom. Že hladanie cesty socializmu nieje vôbec ľahké, dokladajú aj príbehy z iných kultúr, ktoré sa na túto cestu vydali v koexistencii z neodbytným kapitalizmom. Stalin ponúkol oslabiť štátny dirigizmus a nahradiť ho ekonomickými zákonmi platným pre aktuálnu Ruskú úroveň ekonomického rozvoja. Marx nikdy neupieral kapitalizmu obrovský prínos v odkrývaní možností ľudského potencialu - riadiace elity socializmu ho nikdy poriadne nerozkryli - a Stalinovi chýbal, aj pre väčšie zadosťučinenie pre vlastný národ.
Stalin neopustil a nezradil rámec marxizmu ani vo svojich posledných myšlienkach, ale "vylakal" dogmatické elity.

Re: Despotizmus

Cico Ciciak | 04.10.2016

Z tvojej strany sa jedná len o (zámernú?) manipulatívnu a kaleidoskopickú spleťmylných subjektívnych dojmov, zakamuflovanú využitím odborných slov a štylistiky. Celý ten tvoj kaleidoskop myšlienok, dojmov a chybných názorov vyplýva z tvojej neznalosti a nechápania globálnej politiky a historických faktov. Môžem súhlasiť iba s tým, že Stalin vyľakal "elity". Inak, ty si osobne poznal Stalina, keď presne vieš, aký mal súkromný názor na marxizmus a keď tvrdíš, že ho neopustil, iba si tak trocha do neho kopnul údajne (podľa teba) iba kvôli jeho nepochopeniu a vlastnej ješitnosti?

Re: Despotizmus

Cico Ciciak | 04.10.2016

"Marx nikdy neupieral kapitalizmu obrovský prínos v odkrývaní možností ľudského potencialu - riadiace elity socializmu ho nikdy poriadne nerozkryli - a Stalinovi chýbal, aj pre väčšie zadosťučinenie pre vlastný národ. "

Tejto vete som voláko neporozumel. Skús ju viac ozrejmiť.

Re: Re: Despotizmus

peter1. | 04.10.2016

citujem úryvok r.1848 !
Buržoázia zohrala v dejinách vrcholne revolučnú úlohu.
Kde sa buržoázia dostala k moci, zničila všetky feudálne, patriarchálne, idylické pomery. Popretŕhala pestrofarebné feudálne zväzky, ktoré pútali človeka k jeho „prirodzenému predstavenému”, a neponechala medzi ľuďmi iný zväzok ako čiste osobný záujem, ako „platenie hotovými”. V mrazivej vode vypočítavosti utopila posvätnú hrôzu náboženského vytrženia, rytierskeho nadšenia i filisterského rozcítenia. Premenila osobnú dôstojnosť na výmennú hodnotu a nespočetné listinami zaručené a riadne nadobudnuté slobody nahradila jedinou slobodou obchodu. Slovom, nahradila vykorisťovanie zastreté náboženskými a politickými ilúziami otvoreným, priamym vykorisťovaním.

Buržoázia zbavila všetky dosiaľ ctihodné a so zbožnou bázňou uctievané povolania ich svätožiary. Premenila lekára, právnika, kňaza, básnika a vedca na svojich platených námezdných pracovníkov. (soc. elity si ju prinavrátili a zneužili)

Buržoázia strhla z rodinných vzťahov ich dojímavo sentimentálny závoj a premenila ich na peňažné vzťahy. (vrchol Freud, Jung,.... ..animálna podstata rodiny a moci)

Buržoázia dokázala, že prejav sily, ktorý tak veľmi obdivuje na stredoveku, priliehavo doplňovalo najlenivejšie povaľačstvo.
- Až ona dokázala, čo zmôže ľudská činnosť. -
Stvorila celkom iné zázraky ako egyptské pyramídy, rímske vodovody a gotické katedrály, ...
http://www.kss.sk/rubriky/115-nasa-ideologia/223-karl-marx-a-friedrich-engels-1848.html
Vojnové prehlásenie k národu "Bratia a sestry ...." má svoje povojnové pokračovanie v oslobodzovaní ducha národa a zoslabovaní direkcie štátu prednesené a nepochopené vystrašenými, dobovými elitami, 1951 Stalinom (Čína, dá sa povedať, na jeho slovách postavila svoju expanziu).
Jednoducho - kapitalizmus sa nedá preskočiť, ani obísť, musí naplniť svoju pragmatickú úlohu skúsenosti národa a zatiaľ jediný kto mu skutočne rozumie je marxizmus.

Re: Re: Re: Despotizmus

udo | 04.10.2016

A kto rozumie marxizmu? :)

Re: Re: Re: Re: Despotizmus

peter1. | 04.10.2016

A kto rozumie reálne praktikovanému kapitalizmu v USA, EU,... ? ked aktuálne speje k vojnám a sebazničeniu!

Re: Re: Re: Re: Re: Despotizmus

udo | 04.10.2016

Dnes už asi každý človek súdny.
Cisár je predsa nahý, či?
..
Otázka, pre koľkých aj ten bradatý..

Re: Re: Re: Despotizmus

Nikdo | 04.10.2016

Nepochopil jsem přesně Vaše stanovisko. Můj odhad je, že říkáte Marx je objektivní a společnost uspořádaná podle jeho tezí by dobře fungovala, akorát, že lidí jsou hloupí a nekvalitní a nechápou to a nedokáží uplatnit v praxi.

Jak se, ale takoví lidé vytvoří a jsi jedním z nich, žák Marxova učení, který ho studoval mnoho let a došel pochopení a poznání správnosti?

Re: Despotizmus

Cico Ciciak | 04.10.2016

Pod článkom je uvedený link na tento zaujímavý článok:

O skutečné roli Marxe
-------------
http://leva-net.webnode.cz/products/o-skutecne-roli-marxe/

Čítal si ho? Aj to je podľa teba len blbosť, hoci všetko nasvedčuje, že nie?

Re: Re: Despotizmus

peter1. | 04.10.2016

Obyčajný zlepenec bez chronológie dobového poznania.
Určite sama osoba Marxa nezahrnula vo svojich argumentáciách všetky dobové fakty, ale vypracovala prielomovú metodológiu - dialektický materializmus. Ten už žije svoj život, aj mimo marxizmu.
Určite viery a vyznania sú dedičstvom našich predkov, ktoré je škoda vyhadzovať na smetisko dejín a ich odkaz treba rešpektovať, vôbec nerešpektoval, tak ako aj dnes sa na to zabúda, dejiny morových epidémií, globálnych vulkanických udalostí, ... (://sk.wikipedia.org/wiki/Čierna_smrť) a Marx nebol Boh, ale normálny človek zo všetkými ľudskými neduhmi.
Podobná analógia sa dá uviesť aj na teóriu relativity, ktorá je už dávno mimo rámca ním pozliepanej teórie. Albert Einstein Nepolepšiteľný plagiátor, okradol aj svoju prvú manželku Milevu Marič, autorka prvého článku, ktorá aj študovala základy fyziky, ... viac - http://www.auria.sk/blog/einstein-ako-ho-nepoznate.
Nik preto nejde spochybňovať prínos nového pohľadu na fyziku, napriek mnohým chybám, ktorých sa Einstein dopustil v svojom "blúzneni" a vykrádaní iných, skutočných vedcov, relativita žije dalej.
Dialektika poznania už žije svoj vlastný, autonómny život

Re: Re: Re: Despotizmus

Hox | 04.10.2016

Myslíš ten antidialektický nevědecký "dialektický materialismus"?
http://leva-net.webnode.cz/products/antidialekticnost-dialektickeho-materialismu/

Re: Re: Re: Despotizmus

Cico Ciciak | 05.10.2016

Nehnevaj sa na mňa, ale toto je len taká snaha zakecať objektívnu pravdu.

Re: Despotizmus

Cico Ciciak | 05.10.2016

A čo povieš na tieto polit.-ekonomické kategórie marxizmu ako:

Nadprodukt
----------
Ta část produkce člověka, o kterou dokáže vyrobit více, než musí spotřebovat k obnově své pracovní síly. Tato schopnost se projevila nejprve výrobou ozdob a byla počátkem dlouhého období rozpadu rodové společnosti. Jakmile je tento nadprodukt dostatečně velký, stávají se veškeré další dějiny především dějinami bojů o získání a rozdělování nadproduktu, který je jediným zdrojem bohatství.

Výsledek nadpráce vynakládané v nadbytečné pracovní době

Nadpráce
--------
Dělník musí odpracovat určitou nutnou pracovní dobu, aby vznikla hodnota, z níž uživí sebe a rodinu; poté však musí pracovat dále, aby uživil také kapitalistu.

Nadhodnota
----------
Nadhodnota je jedním ze základních pojmů marxismu, který označuje v kapitalismu rozdíl mezi hodnotou, kterou dělník vytváří svou prací, a mzdou, kterou za ni dostává.

Ako sa s nimi dá prakticky narábať v účtovníctve, keď sú to v podstate nemerateľné veličiny/pojmy (odborne metrologicky nepreukazné)?

Re: Re: Despotizmus

asdf | 05.10.2016

Mě tedy ty definice na tom přijdou zcela jasné. Dělník prostě na přežití potřebuje řekněme 10 chlebů týdně, na což by mu týdně stačilo pracovat 20h. Ale kapitalista ho nutí vyrobit chlebů 20 což dělník jakž takž zvládá (protože stroje apod.) a trvá mu to 40hodin týdně. Kapitalista jich dělníkovi nechá 16 (je to velmi lidumilný kapitalista a přeje si dělnickou třídu spokojenou a politicky neaktivní:) a čtyři si od každého dělníka pro sebe nechá.

Tedy nadprodukt za týden na dělníka = 10 chlebů
nadpráce za týden na dělníka = 20 hodin
nadhodnota za týden na dělníka = 4 chleby

Vždyť je to jasné jak facka, co je na tom "metrologicky neprůkazného" ?

Samozřejmě v praxi je typů výrobků mnohem víc, náklady na živobytí mohou být místně a časově závislé, kapitalista není jen jeden, pracovně-výrobní vztahy jsou komplikovanější atd.

Ale to jsou jen technické komplikace které na principu ani na
"metrologické průkaznosti" nic nemění.
Naopak, po zprůměrování přes celou společnost je to opět díky zákonu velkých čísel jako celek jednoduché.

Asi jako zkoumání růstu stébla trávy na louce vs zkoumání růstu všech bylin na louce vs zkoumání celkového přírůstku biomasy.


Re: Re: Re: Despotizmus

Cico Ciciak | 06.10.2016

Podľa mňa to nie sú objektívne veličiny/pojmy (existujú vôbec v rámci trhu/ekonómie nezávisle od dohody medzi ľuďmi?), z toho vyplýva, že sú objektívne nemerateľné. Ak kapitalista (vlastník podniku) ten "nadprodukt" predá zákazníkom, tak potom to už asi nie je nadprodukt, že. Ak by ho nepredal (resp. ak by ho nikto nespotreboval), potom by sa dalo hovoriť o nadbytočnom produkte. Ale praktickejšie z hľadiska účtovníctva by asi bolo zaradiť ho do strát (resp. ho aj tak nazvať - stratou), proste plán predať X kusov nevyšiel a tečka. A robotníci nevyrábajú statky len pre seba, ale aj pre ostatných členov spoločnosti, preto produkujú produkt navyše, než sami (s)potrebujú. Aj v socializme v podstate existuje "nadhodnota", len je zahrnutá v ziskoch štátu miesto kapitalistu. A ak Marx definoval "nadhodnotu" (od ktorej sa odvíjajú aj ostatné pojmy marxistickej polit.-ekonómie ako "nadprodukt" alebo "nadpráca") ako zisk kapitalistu, tak nechápem, ako sa dá takáto "kapitalistická" polit.-ekonomická kategória (a z nej vyplývajúce) napasovať na socialistickú ekonomiku, kde kapitalisti nefigurujú. Nie sú potom takéto polit.-ekonomické kategórie v socializme nezmyselné, mätúce a iba zbytočne komplikujú účtovníctvo?

Re: Re: Re: Re: Despotizmus

Cico Ciciak | 07.10.2016

Viac v knihe "Základy sociologie", v časti "Metrologická průkaznost vědy a metrologická neprůkaznost pseudovědeckých teorií":

Základy sociologie - VP ZSSR
----------------
http://leva-net.webnode.cz/products/zaklady-sociologie/

Re: Re: Re: Re: Re: Despotizmus

asdf | 07.10.2016

dik za link, podivam se na to

Re: Re: Re: Re: Despotizmus

asdf | 07.10.2016

Prijde mi ze prinejmensim na mikrourovni by to dobre meritelne byt melo, viz priklad vyse. Je mozne ze ekonomie (znacne pochybna "veda", i bez politickeho vlivu) to na makrourovni definuje jinak nez mi prijde logicke, tj. tim zprumerovanim, a abstrakci od konkretniho typu vyrobku (tj. je jedno jestli ma chleba, nebo ho pak smeni za nabytek co zas vyrobil jiny kapitalista, nebo za penize), nebo ze to treba ani nejde (ale to se mi moc nezda).
Nemelo by tedy vadit, ze nadprodukt kapitalista nekomu proda, tj. si ho nejak povymenuje i s vyuzitim penez
s jinymi ucastniky trhu, na jeho celkovou velikost by to nemelo mit vliv.
Zda neprodany produkt by mel byt nejak ve ztratach, to je otazka. Ve zjednodusenem sumarnim pripadu vyse by nemelo vadit, jestli si kapitalista "nahrabal" ve forme vyrobku toho ci onoho. V praxi to samozrejme asi vadi, takze je na kapitalistovi jestli si to napise do ztrat nebo ne (zlato nejspis nikdy, penize asi ne i kdyz jsou vlastne definovany dost pochybne, ale tunu zkazeneho chleba uz asi jo:)

To ze delnici vyrabeji i pro ostatni, a nestaci jim jen jeden typ vyrobku ale mnoho ruznych v ruznych pomerech, to je vporadku, to by melo byt v ramci te technicke komplikace (prevod toho co zbyde delnikovi na penize, smena za jine vyrobky na trhu, jako u kapitalisty).


Vpodstate jde tedy o to zda se i pro ucely makroekonomickeho popisu nadhodnoty daji veskere slozite vyrobne-spotrebni vztahy ve spolecnosti takto zjednodusit na jeden sumarni vyrobek a jednu sumarni "tovarnu" nebo ne. Ja si myslim ze ano, ale asi by se k tomu mel vyjadrit nejaky (ideologicky nezatizeny) ekonom a znalec Marxe.
Problem muze byt se zapocitanim zahranicniho obchodu a hlavne pak vlivu bank, ktere by pak tim padem vystupovali jako "falesny kapitalista" vyrabejici "pseudoprodukt" penize z niceho.

S tou nadhodnotou a jejim pojetim v socialismu souhlasim, takto definovana by samozrejme existovala i tam, a stat by vlastne vystupoval v roli velmi hodneho a spravedliveho "kapitalisty" ktery ji prerozdeluje dle zasluh a potreb. Co o tom psal Marx to nevim :)

Ale souhlasim s tim ze pro potreby socialistickeho hospodarstvi to nebude stezejni velicina, tam uz by se prece ekonomika nemela odvijet od maximalizace oportunistickeho zisku-nadproduktu kapitalisty resp. statu jako celku, ale od naplnovani realnych potreb obyvatelstva i s ohledem na jejich budouci vyvoj a zatizeni zivotniho prostredi. S tim ze penize maji fungovat jak puvodne meli, tj. jako prostredek smeny v ramci pevnych, ci v dusledku technologickeho pokroku klesajicich cen vyrobku. Duraz by mel byt hlavne na planovani a spravedlive prerozdelovani.


Nesmysl

Nikdo | 09.10.2016

Čteš to po sobě. Argumentuješ měřitelnost výpočtem. Ano teoreticky by se dala nadhodnota vypočítat a to velmi složitě jak sám uvádíš, uvedu namátkou další parametry, které jsou obtížné zjistitelné:
- růst kvalifikace
- náklady na armádu
- náklady na církev
- infrastruktura
- vzdělanost
- kultura
- odpočinek
- atd a atd

Jde to velmi složitě vypočítat s náročným sběrem a evidencí výsledků hospodaření, ale většinou pouze zpětně (například úrodu ovlivňuje počasí) ale rozhodování a řízení probíhá v reálném čase.

Ta nadhodnota je cílena na to nízké "kapitalista nás okrádá nutí nás dělat jako dříve na robotě". Ale ve skutečnosti kapitalista je pod tlakem konkurenčního prostředí a je nucen stlačovat cenu co to jde a neříká si přidám si tolik a tolik nadhodnoty, ale šetří kde může a protože mu na lidech většinou nezáleží, bude stlačovat tolik, kolik mu prostředí dovolí (což vynese nahoru morálně slabší jedince a pak vypadají podnikatelé jako ti zlí). Pro dav je to takové srozumitelné, ale pro řízení ekonomiky k ničemu.

V reálné ekonomice:
Probíhá spoustu projektů a jejich výsledky je potřeba efektivně rozdělit do mnoha oblastí (infrastruktura, armáda, kultura, životní prostředí). Jednou za čas se provede evidence výsledků a nadbytky jsou přerozdělovány do ztrátových míst a neziskových míst a poměrně značná část jde parazitům (korupce, mafie). Je to čistě strukturním řízením nemožné (leda za pomoci marxismu se udělá ze světa jeden velký koncentrák, kde každý bude muset dělat co musí bez vlastní vůle a invence a přání se budou plnit pouze elitám), proto se velká část děje bez-strukturně (podnikání, které umožňuje vlastní iniciativu). Velké podnikání by mělo být státní plánované strukturní a malé bez-strukturní.

Problém ekonomiky je tedy efektivní přerozdělování zdrojů na místa, kde to bude pro obyvatelstvo nejvíce prospěšné. Nadhodnota v tom nemůže ničemu pomoci. Za zdroje považuji i kádry (nejschopnější lidi na nejdůležitější místa).

hm

tulo | 03.10.2016

co znamena skratka VŘSR?

Re: hm

Cico Ciciak | 04.10.2016

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADjnov%C3%A1_revoluce

Re: hm

Hox | 04.10.2016

revoluce 1917

Re: VŘSR

Napoveda | 05.10.2016

To je Velká Říjnová Socialistická Revoluce, protože se odehrála v listopadu. Vůdčí osobnosti byli Lenin a Stalin, kteří se jmenovali Uljanov a Džugašvilli. Moc při ní převzali bolševici, jejichž počet byl zpočátku menší než počet menševiků. A tak je to v Rusku prakticky se vším... ;-)

Re: hm

asdf | 05.10.2016

kam ten svět spěje...

poděkování

Kamila | 03.10.2016

Mnohé co jsem moc nechápala mi začíná docházet.Je to výborná práce !Děkuji.

Skvělý článek

Martin | 03.10.2016

Jen mi nesedí některá čísla. USA spotřebovávají přes 50% zdrojů a nejspíš vytváří 20% světového odpadu. To samé pokles reálné mzdy je od sedmdesátých let, kdy došlo k odpojení mezd od produktivity práce daleko vyšší než 20%. Možná je to lépe demonstrovat na poklesu životního standardu střední třídy ovčanů, který reálně klesl od Nixonova šoku téměř o dvě třetiny, budem-li počítat i s takovými ukazateli, jako zvýšená daňová zátěž a astronomické poplatky za školský, zdravotí a sociální systém, přijatelnou lokální dostupnost práce atd...

Re: Skvělý článek

Sugar | 04.10.2016

S těmi čísly si to pamatuji také tak. Ještě je dobré pro rychlé uvědomění uvádět, že USA jsou pouze cca 5% obyvatel planety. Tam je pak jasný nepoměr pro každého neznalého.

Re: spotřeba zdrojů

Standa | 05.10.2016

50% je asi dost přehnané číslo. Skutečnost bude kolem 20-30% (záleží na typu zdroje) Tomu asi odpovídá i odpad. I tak je to samozřejmě mnohanásobek toho, co si můžou dovolit obyvatelé světa jinde.

Poděkování

eM | 03.10.2016

Subjektivně to považuji za skvělé shrnutí, zejména kolem egregorů jsem mnoho pochopil právě díky tomuto (článku).
Za mne skvělá práce.

jak GP pokračuje v likvidaci buržoazního projektu

Hox | 03.10.2016

Poté, co se GP nepodařilo odepsat buržoazní projekt pomocí ideologických, finančních a silových prostředků (marxistický projekt, který selhal), přešel v likvidaci buržoazního projektu na vyšší prioritu obecných zákonitostí bytí lidstva a spustil likvidaci skrz biologickou a kulturní degradaci, tedy, vyprojektováním takové kultury, která zabezpečí demisi Západu během několika desítel let. Odtud pramení všechny ty LGBT, juvenálka, propagace drog a singles, rocková a elektronická hudba, drogy, kult zábavy, vše namířené proti tradiční rodině a tradičním hodnotám, migrace a islámské komunity v západní evropě od 60-70 let, feminismus, diskriminace bílé pracující většiny a tak dále.

Cíl je stále stejný, likvidace buržoazního projektu, jen se změnili prostředky. Islámský evropský chalifát je druhá fáze tohoto plánu: poté, co sem sluníčkáři ve všech zemích Evropy natahají miliony muslimů, kteří se množí tak 10x rychleji a budou dostávat přípavky a podporu, o které se bílým může jen zdát, tak po nějaké době se zformuje kritická pseudoislámská biomasa nabitá hormony, které jejich mullové a muftíové poukážou na zkaženost a pokleslost Západu (podporoa LGBT a Homo, rozvracení dětí už od školek atd), načež "noví evropané" staré evropany hromadně podříznou, nebo původní evropané zmobilizují síly, překlopí systém do fašismu a vypořádají se s "novými evropany". V obou případech bude buržoazní projekt v Evropě zlikvidován, buďto bude chálífát nebo obdoba fašistického německa.

Toto byly původní plány, se kterými se celý projekt v 60-70. letech minulého století spouštěl. Kvůli vzestupu Ruska, které nebylo v plánu, ale musel GP plány zpomalit a Evropu zase stabilizovat, aby představovala protiváhu Rusku a nástroj tlaku na něj, zatímco USA bude podstupovat rozpad nebo perestrojku a kompletně zmizí ze současné role.
V Evropě se tedy střetly dva plány:
- dlouhodobý plán GP na islámský chalífát / otevřený fašismus v Evropě
- a státní "elita" USA se snaží nahnáním milionů uprchlíků vyvolat zde občanskou válku, díky které vznikne 3. světová válka a na její úkor USA řeší své problémy a zachovají si status velmoci.

V rámci jednoho procesu se tak vlastně střetly dva protichůdné cíle: USA využili připraveného plánu a nástrojů, ale snaží se zajistit aby invazní vlna byla co největší, nezvládnutelná, a GP se snaží, například ústy Zemana, zase situace stabilizovat, protože válka v Evropě mu nyní dělá čáru přes rozpočet všem jeho plánům.

Re: jak GP pokračuje v likvidaci buržoazního projektu

Kamila | 03.10.2016

Výborně shrnuto,děkuji.

Re: jak GP pokračuje v likvidaci buržoazního projektu

vidlak | 03.10.2016

A naco bol vytvoreny burzoazny projekt?

Re: Re: jak GP pokračuje v likvidaci buržoazního projektu

Oslo | 04.10.2016

Mal to byt asi idealny prostriedok na totalne ovladnutie prace biorobotov (ludi). Uplny korporatizmus, ktory vznikne postupnou monopolizaciou kazdeho odvetvia. Dnesny svet startupov, malych inovacnych firiem, ktore su nasledne kupene megakorporaciami, dokazuje, ze im ten system funguje. Akurat ze vedlajsim efektom je rychle nicenie planety, alebo nejaky uplne odlisny dovod.

Ked citam Protokoly sionskych mudrcov, tak to dava celkom zmysel.

http://hucek.cz/Psm.htm

Re: Re: jak GP pokračuje v likvidaci buržoazního projektu

Cico Ciciak | 04.10.2016

Pravdepodobne, aby sa akcelerovala globalizácia (prepojenie sveta, dostali pod kontrolu zdroje, strategické odvetvia...).

Re: Re: Re: jak GP pokračuje v likvidaci buržoazního projektu

Cico Ciciak | 04.10.2016

Globalizácia = objektívny proces koncentrácie riadenia produktívnych síl na Zemi do jedných rúk. Kapitalizmus bol z počiatku veľmi efektívny systém určený k tomuto cieľu, než začal spôsobovať ekologické (trvalý rast je logický nezmysel) a sociálne problémy (ľudia sa búria a ťažšie riadia - GP plánuje systém, kde ovce nebudú hladné, mrznúť..., ale ani si uvedomovať, že sú v skutočnosti iba duševnými otrokmi a niekto skryte parazituje na ich práci a ľudskom potenciáli = dokonalý otrokársky systém! - najlepší otrok je taký, ktorý nevie, že je otrokom = velice stabilný / dlhodobo udržateľný systém riadenia). GP si to uvedomoval už v počiatkoch vzniku kapitalizmu.

Re: Re: jak GP pokračuje v likvidaci buržoazního projektu

Cico Ciciak | 04.10.2016

Odpoveď v článku:

"Vývoj sveta smerom k buržoáznemu liberalizmu je pomerne veľká chyba riadenia GP a ten si to po istom čase uvedomil.."

Re: jak GP pokračuje v likvidaci buržoazního projektu

graul | 03.10.2016

Islamský kalifát,alebo fašizmus...To je veľmi zlá budúcnosť a neviem či máme nejaké kádre,aby sme to zvrátili

Re: Re: jak GP pokračuje v likvidaci buržoazního projektu

Hox | 03.10.2016

To je popis původních plánů GP, nikoliv variant budoucnosti, teď je pravděpodobnost jejich realizace už dost malá.

Re: Re: Re: jak GP pokračuje v likvidaci buržoazního projektu

graul | 03.10.2016

Zaujala ma tvoja charakteristika Miloša Zemana-GP hovorí jeho ústami.Náš premiér Fico sa v priebehu 14 mesiacov druhykrát stretol s Vladimírom Putinom.Novinári sa jeho návšteve v Rusku viac menej vysmiali,vraj načo to bolo dobré,ale ja si myslím,že stretnutie s Putinom sa asi nevybavuje tak ľahko ako keby chcel pokecať s Kiskom.Rokovalo sa najmä o Nord Stream 2,sankciách,ale aj o podpore Lajčákovi na post gen.tajomníka OSN.Lajčák je človek,ktorého Soros odporúčal Clintonovej na riešenie problémov na Balkáne.Zaujímalo by ma či Fico "ťahá" rozumy ohľadne riadenia od Putina.Ja Fica neviem zaradiť,pred voličmi povie jedno(sankcie sú zlé,migrantov nechceme),ale v Bruseli koná inak.Viem,že má aj vo vláde aj v strane ľudí,ktorí zmýšľajú aj konajú inak ako on...

Re: Re: Re: Re: jak GP pokračuje v likvidaci buržoazního projektu

Cico Ciciak | 04.10.2016

1. Ako vieš, o čom presne rokovali Fico s Putinom? Bola to verejná schôdzka, alebo si aj niečo povedali za zavretými dverami? Vieš iba to, čo sa dostalo von cez meédiá!

2. Fico je skôr človek globalistov/GP (resp. sa snaží využívať priaznivý vietor - momentálnu pomoc GP štátnemu riadeniu v Európe, ako spomínal Pjakin v jeho poslednom videu) - súdiac podľa procesov, v ktorých figuruje, čo hovorí, čo robí, že je súčasťou pseudo-socialistickej internacionály (nepoznám jeho súkromný názor na socializmus/komunizmus - aj keď hocičo by sa dalo z meédiálnych informačných čriepkov vydedukovať).

Re: Re: Re: Re: jak GP pokračuje v likvidaci buržoazního projektu

Cico Ciciak | 04.10.2016

"Ja Fica neviem zaradiť,pred voličmi povie jedno(sankcie sú zlé,migrantov nechceme),ale v Bruseli koná inak.Viem,že má aj vo vláde aj v strane ľudí,ktorí zmýšľajú aj konajú inak ako on..."

Si uvedom, že politika je o balansovaní a manévrovaní - politika je umenie možného! A Fico robí len to, čo môže - vzhľadom na reálne možnosti (jeho, SR), podmienky (lokálne, globálne; úroveň chápania ovčanov), jeho mieru odvahy... Je zbytočné robiť si z politikov (viac-menej "zas-tupci") modly, hrdinov, spasiteľov, vodcov... Načo je to dobré?

Re: Re: Re: Re: Re: jak GP pokračuje v likvidaci buržoazního projektu

Cico Ciciak | 04.10.2016

Predsa nemôže vyhlásiť jednostrannú orientáciu na Rusku, keď má stále v národe nezanedbateľné množstvo hlupákov, čo ešte furt žerú tie pro-západné/americké srač...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: jak GP pokračuje v likvidaci buržoazního projektu

udo | 04.10.2016

Skúste si predstaviť, čo by sa asi stalo..jemu (Robko) i republike,
keby tú orientáciu na Rusko oficálne deklaroval?

Okrem toho, v akom zmysle i Kriska, Muchotrávka, Herr Sturmbannfíra SSchutz a ostatní fasci-ultras pracujú pre budúcnosť našich národov, pre nás?
..áno, síce všade nekonštruktívne kritizujú, ľudí sa medzi sebou poštvať snažia, reálnu alternatívu neponúkajú..
skrátka:
Vedia, čo nechcú, no čo vlastne chcú, nikdy nepovedia.

Avšak vďaka politrukom a presstitútkam vyzeráme ako štandardná davokracia, démonkreatúra západného typu
a tak nám nedali ani embargo a ani nás humanitárne nebombardovali. I keď je pravda aj to, že nás kolonizačne dusia , aj keby nemuseli, keby banky svoje transformovali, no to už je iná.. Káporácie miliardy ročne "legálne" udrbú a následne ich presstitútky programovo na našich drobných vreckárov so zopár miliónmi ukážu. Takmer celá DPH a lukratívna časť dane z príjmu na západ, na financovanie ich sozialstaatu ide a nám 1 z 5 Euro pompézne ako Eurofondy vrátia. That´s buziNess mééén..

Navyše..jednostranná orientácia na Rusko je za tejto situácie fakt blbosť. Čo ak to ani tam nedopadne dobre? Neraz tak už bolo za posledné stáročia..
Najviac i Rusom i Nemcom, židom, etc.. pomôžeme, keď sa sami globálne gramotne, objektívne zodpovedne rozhodovať budeme.

Ok, máme náskok, máme KSB/DVTR, ako asi momentálne, čo sa týka sociálneho inžinierstva a vedenia informačnej vojny, najmodernejšiu technológiu. Nie je dokonalá, ani byť nemôže, bo ľudia ju projektovali, no zatiaľ nič lepšie nemáme. Kto má k dispozícii takú úroveň technológie a nevyužije ju, je idiot. Zrovna tak, ako ten, čo by "kašľal" na PC a mobili, lebo ich v "zlej" Amerike vytvorili..v nejakom Silicon valley.

Hurá-rusofili sú podobne blbí, ako hurá-rusofóbi, hurá-amíci, či eurohujeri, alebo židohujeri..
..i keď vyzerá byť pravda, že má dnes Rusko asi fakt demokratickejšiu tendenciu vývoja, ako EÚ a USA

Čakať ale na spasenie zo strany Rusov,
je horšie, ako čakanie na Godota.
Prečo HORŠIE?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: jak GP pokračuje v likvidaci buržoazního projektu

Cico Ciciak | 04.10.2016

"Prečo HORŠIE?"

Lebo Rusi nie sú Bohovia?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: jak GP pokračuje v likvidaci buržoazního projektu

udo | 04.10.2016

aj :D

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: jak GP pokračuje v likvidaci buržoazního projektu

JaroX | 04.10.2016

Lebo každý prichádza na svet a aj odchádza sám (za seba). Tak sa musí každý sám aj spasiť.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: jak GP pokračuje v likvidaci buržoazního projektu

udo | 04.10.2016

Do istej miery áno,
no aby to zasa neviedlo k egoizmu, egocentrizmu.
Ni(e)kým z istého dôvodu toľko želanému..

Človek nemôže byť slobodný,
ak nie je slobodná spoloČNosť.

..a sloboda je vedomá nevyhnutnosť.
Čoho? chápania objektívnej reality v dostatočnej miere.
Pravidiel a ich prevdepodobných cieľov..

Realistický Bohocentrizmus.
Ni geo- ("stredo"veku), ni ego- ("novo"veku)

Môže byť niekto sám "spasený",
ak nie všetci..mnohí spolu?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: jak GP pokračuje v likvidaci buržoazního projektu

Pe-tri | 04.10.2016

Môže byť niekto sám "spasený", ak nie všetci..mnohí spolu? - Velká otázka k zamyšlení.
Odpověď je podmíněná pozicí, ze které chápeme okolní objektivní realitu. Z já-centrické pozice je odpověď jasná - ANO, může, dokonce to ani jinak nejde. Jiná odpověď se ovšem nabízí z Boho-centrické pozice (objektivnějšího chápání životních procesů). A zde je již odpověď složitější. Jde totiž o to, že BOHU sice jde primárně o lidstvo jako celek, ale k "zahození nejsou ani kvalitní jednotlivci - dosáhnuvší lidského stroje psychiky". V tomto smyslu se čekat na Godota (dozrání nadkritické většiny Člověků) skutečně nevyplácí, nemuseli bychom se jako jednotlivci taky dočkat. Na druhé straně, nepodařili se dosáhnout na lidský stroj psychiky nadkritické většině, potom se mohou dostat ti, kteří na to dosáhli, do docela prekérní situace, kdy se diskutované otázka transformuje na otázku - jak mohou žít seberealizovaní lidé - s lidským strojem psychiky - bez existence adekvátní lidské společnosti ?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: jak GP pokračuje v likvidaci buržoazního projektu

udo | 04.10.2016

V tomto prípade som asi skôr, ako v každom bežnom obvode,
za paralelné zapojenie, ako za sériové :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: jak GP pokračuje v likvidaci buržoazního projektu

Pe-tri | 04.10.2016

Jistě, avšak nejde tu o to, jestli vůbec máme na výběr ? Není třeba lidská podstata každého z nás lidí, evolučně a nezrušitelně navázána na toto lidství ? Pokud ano, potom by ten mušketýrský přístup - jeden za všechny (zdánlivé sebeobětování), všichni za jednoho (jenom socio má dost energie k existenci) bylo nutno brát daleko vážněji, než se tomu doposud všeobecně děje. Odkud načerpal Dumas tuto svoji myšlenku ?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: jak GP pokračuje v likvidaci buržoazního projektu

JaroX | 04.10.2016

Dobre, tak si položme otázku: Bola všetka doterajšia snaha všetkých ľudí na planéte Zem úplne zbytočná, lebo ľudstvo ešte nedosiahlo celkového stavu "človek" - ľudstvo ako celok samo seba ešte nespasilo? Myslím, že nie.

Ďalšia otázka: Nikdy žiadny človek ešte na planéte Zem nedosiahol stav "človek"? Myslím si, že pár jednotlivcov (možno pár tisíc, ...) áno, aj keď je možné, že ešte nie úplne, a ešte sa budú sem musieť vrátiť (všetci posledný raz - aby to spasenie ľudstva dotiahli do úplného konca).

Každopádne, je nutné sa na to pozrieť naprieč časom, hlavne naprieč časom pridelenému jednému ľudskému telu.

Re: Re: Re: jak GP pokračuje v likvidaci buržoazního projektu

Cico Ciciak | 04.10.2016

Presne tak. Žiadne strachy!

Re: jak GP pokračuje v likvidaci buržoazního projektu

Cico Ciciak | 04.10.2016

Dobré zhrnutie. Ešte by som spomenul tú variantu podľa Pjakina: Pseudo-moslimovia v (západnej) Európe mali začať likvidovať pseudo-kresťanov a potom mal prísť túto situáciu vyriešiť Irán s jeho "moderným" pseudo-islamom a zriadiť európsky pseudo-kalifát.

Re: jak GP pokračuje v likvidaci buržoazního projektu

Zdeněk | 04.10.2016

Ano Hoxi,to je racionální hodnocení ve zkratce. Možná si se měl ještě se zmínit o skrytém,hyenistickém vyvražďování nejschopnějších Rusů, které mělo vysokou prioritu v minulosti a má i pokračování v současné době. Na politikus rus (24.8.2016) jsem se dočetl, že za posledních 14 let od roku 2002,západ zavraždil 70 špičkových ruských vědců.

Re: jak GP pokračuje v likvidaci buržoazního projektu

mdmml | 04.10.2016

Keď nad tým tak uvažujem, vychádza mi z toho jediné a to, že: Všetky tieto procesy, deje a javy ich skúmanie a popis, spojené s nimi smerujú k jedinému, bez odhliadnutia od toho aké procesy v spoločnosti sú spustené, súbežné , či protichodné, hlavný ciel sa mi javí jediná vec a to – udržanie si moci, moci ako takej. Či už je to predikčná, alebo v spojitosti so zovšeobecnenými prostriedkami riadenia alebo v spojitosti hocijakými prostriedkami, znalosti, ci pseudoznalostí a vied. Jednoducho povedane, udržanie si samotného statusu, ľudí, spoločenstva, nami označeného za GP (aj keď si myslím, že homogénne tiež nie je) a s týmto spojené procesy zapustené v spoločnosti a ich konkrétne smerovanie, vektor cieľov je len vždy druhoradá vec, iba prostriedok. Preto GP na obete nehľadí v tomto pohľade je to vždy, druho-treťoradá vec, samozrejme aj nasmerovanie spoločenských procesov sa javí podobne z pohľadu GP, takpovediac je to taktiež druhoradé. Z môjho pohľadu je toto najdôležitejšia vec. Teda, procesy vytvárane GP smerujúce k Islamskému kalifátu, RKC, EU, a globalizácii nesmerujú k ich vytvoreniu, ale k tomu, byt v riadení spoločnosti za použitia všetkých dostupných prostriedkov, vždy o krok vpredu pred ostatnými koncepciami a udržať si MOC.
Sedieť na vrchole pyramídy a ak, ako ideológiu dokáže poraziť len silnejšia ideológia , tak koncepciu riadenia GP, dokáže poraziť iba silnejšia a prepracovanejšia koncepcia, ktorá dokáže tieto procesy identifikovať a prebrať ich riadenie, vpísať, perechvatiť tieto procesy pod svoje riadenie. Systém prímania a plnenia rozhodnutí, smerujúci jedine, nie k spusteným procesom, svojim alebo cudzím, ale pomocou procesov a prostriedkov smerujúci k tomu , byť vždy o krok v pred, k vlastnej MOCI...

Re: jak GP pokračuje v likvidaci buržoazního projektu

Sio | 04.10.2016

Myslím, že islámský chalífát zase tak moc nehrozí. Spíše ta fašizace. Ono nepůjde dávat muslimům dávky, až se poměr mezi bílými a muslimy změní třeba 1:4. Logicky dojdou peníze. A bílých bude stále 4x tolik, nehledě na jejich schopnost organizovat se a válčit, která, i při změkčilé generaci bude stále vyšší. I v tom bohatém Německu počet opravdu rozzuřených občanů stoupá a vidíme zvrat i v celé Evropě. Při dosažení nepříznivého poměru mezi muslimy a bílými se zhroutí sociální systém a vytvoří se "fašisticko revoluční situace" Nový Hitler už bude dávno sahat po moci. Možná nejdříve dobude "zaostalou východní Evropu" a vynasnaží se nám tu pár miliónů "hostů" taky nacpat, což ale stejně situaci nevyřeší.
Závěr - pokud se GP (břídilovi) zase nepodaří stabilizovat situaci, máme tu do 20 let fašismus i s koncentráky. Velet jim možná budou i Židé, ti mají s muslimy dost nevyřízených účtů. Ale ani bílým se v tom dobře žít nebude. Zůstává otázka. Vrhne se takto fašizovaná EU zase na Rusko? Kvůli jadernému potenciálu rozhodně ne přímo, ale pokud se s fašismem udrží i buržoazní liberalismus, tak proxy válčičky tu asi budou. Jenže Evropa bude nejspíše slabá. A co když se buržoazní liberalismus udrží právě v Rusku?

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek