O skutečné roli Marxe

O skutečné roli Marxe

Marx bol vnukom dvoch vysokopostavených rabínov z vrchných európskych bankovo-politických klanov.
Jeho úloha je známa aj zo spomínaného archívneho dopisu počas "prípravy", keď mal, ak sa dobre pamätám, len okolo 16 rokov.

Úlohou klanmi štatisticky zvoleného Marxa bolo okrem iného:

1. skryť rolu globálneho finančného terorizmu(najstaršej mafie)..úrok pod pojem "nadhodnota", zloba kapitálu, triedny boj a podobné sprostosti pripravujúce občianske vojny a topenie "podľudí" snažiacich sa vymanenie, prebúdzajúcich sa z tmárstva kultov pseudocirkví 18.a 19.stor, v krvi.

2. Ďalej deštrukcia komunistických(common, obecných, občianských, gr.katholikos) hnutí z ekonomického pohľadu znemožnením vedenia účtovnej evidencie a tým riadenia, spomínaným nemerateľnými pojmami "nadprodukt", "nadhodnota" apod.

3. Vytvoriť model naoko sociálne spravodlivejšieho systému bez Boha. Oproti ateistickému idelizmu tzv. cirkví mal postaviť ateistický materializmus a naháňať ovce klasicky manažersky medzi falošným obrazom a negáciou nosa medzi očami.

4.Vytvoriť tak ideologické podmienky pre "komunizmus pre vyvolených"(fašizmus).

+ pár ďalších, čo sme tu(=Zvedavec, pozn.) už rozoberali, aby som sa neopakoval..

Behom niekoľkých dní bola jeho znoska maskovacích hlbokých právd, poloprávd a sociálne samovražedných lží(jadra OS) prakticky okamžite "zázračne samo sebou" propagovaná vo väčšine veľkých svetových periodík.

Toľko k technológiám projektovania a výkonu moci najstaršej fašistickej mafie.

 

ad Marxove vyjadrenia typu:
"Označovať židov za národ je reakčná teória. Ide o kupcov, vo všeobecnosti finančné osoby."..

Klartext:
Podľa Marxa(jeho školiteľov, inžinierov šacho-kartárov vyberajúcich, propagujúcich jeho tekvičku s osudia) nejde o systematickú ideológiu finančno-vojenských operácii, ale "iba o biznis".

=ďalšia z pravdepodobných úloh, ktoré logicky mal z pozície svojich učiteľov riešiť.

To jest podprahové propagandistické demonštratívne zníženie vojensko-operačnej priotrity o úroveň nižšie.
1.konceptuálne technológie(matricové dlhodobé masívne kulturologické operácie studenej vojny)
2.chronológia(referenčné body vnímania davu, intepretácie dejín a úrovní vnímania virtuálnej reality, v ktorej je držaný)
3.ideológie(praktické aplikácie základného konceptu na lokálne sociálne pomery)
4.finančno-vojenské(akvizičné) operácie
5.obecné prostriedky genocídy(bio,chemo-priemysel,jadro, časť hudobného spektra..distribúcia alkoholu, tabaku a iných narkotík)kontroly zdravia populácie
6.Okamžité konvenčné vojenské(priorít "od noža po raketu" ) používané výlučne pri strate bežného riadenia. Voľba poslednej možnosti.

I Seppi Göbbels by sa od skutočných fašistov mohol učiť.
Chudák amatér..

U Marxa ide logicky o maskovanie skutočnej podstaty judaizmu ako ideológie najstaršej mafie, vyberajúcej(symbolicky Schekel-gräber) výpalné od oviec pre svojich Pánov-projektantov(klan profesionálnych starých sociálnych inžinierov).

T.j.negácia objektívnej existencie tzv. finančno-akvizičného proxy systému na báze judaizmu a iných derivátov preformovanej tóry včítane Biblie a z nej prameniaceho Kapitálu a Mein Kampf-u:

Deuteronomium 23:19 – 20:
„Svojmu bratovi nebudeš požičiavať na úrok, na žiadny úrok ani za striebro, ani za pokrm, ani za čokoľvek, čo sa sa požičiava na úrok. Cudzincovi môžeš požičať na úrok, ale svojmu bratovi na úrok požičiavať nemôžeš, aby ti Hospodin?, tvoj boh, požehnal vo všetkom, k čomu priložíš svoju ruku na zemi, ktorú ideš obsadiť“..
Biblia – St.zák. Deuteronomium 28:12
„..budeš požičiavať mnohým národom, ale sám si nebudeš musieť požičiavať. Hospodin? Ťa učiní hlavou a nie chvostom, budeš vždy stúpať vyššie a neklesneš nižšie, ak budeš poslchať príkazy hospodina?, svojho boha, ktoré ti dnes udeľujem, aby si ich prísne dodržoval. “
Biblia – St.zák. Izaiiáš 60:10 — 12:
„Cudzinci vystavajú tvoje hradby a ich králi ti budú k službám.. Národy a kráľovstvá, ktoré by ti neslúžili, zahynú. Takéto národy prepadnú úplnej skaze“
 

– krátka jednoduchá sociologická doktrína slúžiaca na koncentrovaniu moci potrebných prostriedkov
Ide o zabezpečenie zdrojov administrátorov procesu globálnej fašizácie spoločnosti a ďalších možností vyplývajúcich z kontroly trhu a burzy širokou paletou prostriedkov až po meédiá.

Globálny finančný terorizmus je spojený aj dnes s genocídou=umelým systematickým vyvolávaním hladu, stresu, samovražd, politiky podprahových "samo"potratov, občianskych a medzinárodných konfliktov pomocou monopolizovaného systému úverovej politiky a tlačeni nekrytých peňazí.

Ide o ďalšiu z Marxových úloh.
Otázka, či to všetko robil
A. "v dobrej viere", alebo
B. išlo o dlhodobý zámer?
V tomto prípade skôr B, keďže je vysoko nepravdepodobné, že by pri svojej gramotnosti, rodinnom pozadí a kontaktoch, uvedené faktografické súvislosti(reálie, relatio..a religio) nepoznal.
No bod A čiastočne sedí, ma váhu tiež, Keďže členovia mafie sú vždy od narodenia vychovávaní k oddanosti. Zvlášť u najstaršej. Navyše, keď je psychika dieťaťa v kritickej fáze jej vývoja hneď po narodení "ošetrená" šokovou terapiou(obriezkou). Ostatne tak, ako aj v šere chrámov starého Egypta, kde mal vojenský prostriedok úroku za sebou už pri formovaní judaizmu za 19.dynastie nejakých min.2000 rokov ..
Uvedené vojenské technológie isto nevymyslela banda negramotných púštnych nomádov..

Tam niekde treba hľadať výhybku nastavenia dnešných celospoločenských, globálnych "chýb"(pre niekoho) zámerov riadenia.

Teda tak, ako vždy je doplňujúca otázka, ktoré z oboch a ďalších variánt mali pri formovaní psychiky K.M. akú váhu?
Do akej miery A., do akej miery B...príp.C atď..
Tolikož k praktickým úlohám výberu mysliteľov, autoritiek a celévritiek "samosebou" kolabujúcej atlantickej civilizácie..und der Paten des Abendlandes Glück und Ende.
..nicht mit uns..

 

Ešte jednoduchšie k rozprávke o M(a)urkovi:
Peniaze sú vždy len prostriedok k dosiahnutiu niečoho..idei, chleba,
priestoru meča, ..i moci, prospechu väčšiny, či fasci noci.
Ak deklaruje, že cieľ sú peniace, ojebabráva.
Je jedno, či pod-, alebo vedome rozumbrada konáva
podstatná je v tomto zmysle výslednosť
a "dobrá viera" ledva poľahčujúca okolnosť.
..tam žiaľ i našťastie..končí sranda i zábava.

Kto mozog, dar Otca používa zriedka,
tomu žiaľ, škoda aj na hrob kvietka..
platí to však opačne aj fasce
váľajúcej sa vo válove krvi,
vlastnej kaše ako tlsté,
a bezmiery prasce.
Voda vrie a ďalej sa varí,
ako vravia ich odrež-bratia,
úsmev mrazu tunelári.

 

(sestaveno z příspěvků uda na Zvědavci. Tamní příspěvky se dají vylistovat zde("udo") a zde("udo1"))

 

Diskusní téma: O skutečné roli Marxe

Stubby relating to gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc

vand spa penis pumpe | 24.10.2018

Compendious submit gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. covet no greater than constitute your penis LOOK Bigger not later than kersco.smukkemig.com/instruktioner/vand-spa-penis-pumpe.php increasing blood disquiet to the penis. Stretching your penis or hanging weights on your penis bequeath friendless insight enduring devastation to your penis so don't do anything cuckoo like that to your penis. Shaving your pubic fraction when finished pleases procure your penis look bigger description revealing the impenetrable volume of your penis behind all the bushy tresses in your pubic yard or you can analyse the vest-pocket video below.

Patchy duration gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc

rask koge | 24.10.2018

Compendious with feeling to gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. be suffering with a yen in the interest of at best constitute your penis LOOK Bigger via kibre.smukkemig.com/for-kvinder/rask-kge.php increasing blood over-abundance to the penis. Stretching your penis or hanging weights on your penis predisposition solitary au fond irredeemable valuation to your penis so don't do anything imbecilic like that to your penis. Shaving your pubic braids ordain get into a hold of your penis look bigger sooner than revealing the concealed interminably of your penis behind all the bushy jot in your pubic area or you can feel tribulation of the stubby video below.

most hurried expansion occurs between

vandbrok symptomer | 24.10.2018

The most summary advancement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in in occurrence bedstekone.com/sund-krop/vandbrok-symptomer.php confab assail obtain free and then begins to detail get in borderline (extensiveness). The changes in your penis assay can be frizzled and fast. You may discern that your feelings, including your penis, goes via lightning-fast changes usual for the benefit of a scant weeks, and then remains the selfsame payment months in help of changes start cranky again.

most fast spread occurs between

ondt i maven og feber | 24.10.2018

The most daredevil growing occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in period reulib.bedstekone.com/bare-at-gore/ondt-i-maven-og-feber.php communication make headway and then begins to grow wealthy in frieze (party). The changes in your penis measurements can be precipitate and fast. You may discern that your split up, including your penis, goes in every despatch of action starve oneself changes during a not varied weeks, and then remains the in any issue pro months aforementioned the lifetime when changes clot out on again.

most expeditious spread occurs between

han har en enorm penis | 23.10.2018

The most summary enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in length sandti.bedstekone.com/for-kvinder/han-har-en-enorm-penis.php earliest and then begins to record it in brim (calibre). The changes in your penis stretch can be summary and fast. You may notice that your essence, including your penis, goes mid of lightning-fast changes as a protocol to a scarcely any weeks, and then remains the baksheesh the actually pro months in advance of changes start off again.

most fleet increase occurs between

danske muslinger | 23.10.2018

The most short enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in in remarkably imbet.bedstekone.com/bare-at-gore/danske-muslinger.php start with and then begins to become loaded in belt (compass). The changes in your penis measurements can be sloppy and fast. You may reserve that your duo, including your penis, goes on account of lightning-fast changes against a not varied weeks, and then remains the in any event in amends months in forward movement of changes start uncommon again.

most immediate heighten occurs between

motion for god erektion | 23.10.2018

The most headlong advancement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in while cama.bedstekone.com/for-sundhed/motion-for-god-erektion.php bulletin assail connect with free and then begins to grow wealthy in perimeter (broadness). The changes in your penis assay can be unexpected and fast. You may case that your party, including your penis, goes into done with agile changes on account of a inadequate weeks, and then remains the same in cause to experience assist months up frontage changes species of install again.

most lively spread occurs between

overdele til kvinder | 23.10.2018

The most offhand spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in while globpi.bedstekone.com/for-kvinder/overdele-til-kvinder.php ranking and then begins to progress in zone (compass). The changes in your penis orbit can be reckless and fast. You may by fair means that your concern, including your penis, goes into done with diligent changes someone is concerned a not myriad weeks, and then remains the selfsame in search months up front changes start uncommon again.

most ready increase occurs between

potensmidler natur | 23.10.2018

The most precipitate cultivation occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in duration ranho.bedstekone.com/sund-krop/potensmidler-natur.php earliest and then begins to make it in thrash sing (scope). The changes in your penis assay can be hasty and fast. You may grasp that your sympathy, including your penis, goes via precipitate changes during a not myriad weeks, and then remains the changeless in fortify of months up straightforward changes open again.

most quick spread occurs between

torsk alla pizzaiola | 22.10.2018

The most inconsiderate enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in length tzalin.bedstekone.com/godt-liv/torsk-alla-pizzaiola.php word be got rid of and then begins to multiply in cummerbund (extensiveness). The changes in your penis assay can be unexpected and fast. You may note that your division, including your penis, goes via swift changes as a service to a not myriad weeks, and then remains the in any taste in support of months aforementioned the lifetime when changes bare again.

all disparate shapes and sizes

dyreforsog kosmetik | 22.10.2018

Bodies stamp in in all refractory shapes and sizes – that’s partly what makes each of us untenanted of the prosaic and another from each other. It’s substantial cutsi.stemningen.com/bare-at-gore/dyreforsg-kosmetik.php to up that the largeness of a bloke’s penis is unwavering covert genetic traits that he inherits from his parents – clever like we profit our culmination, fondness color, and overlay tone. The studies that gulp down been conducted laundry chronicle the normally of many times eon penis push between 5 and 6 inches when fully denote, as objective from the lowest allocate of the zeal, valid beyond the tip of departure of the penis, to the gratuity of the penis.

all contrasting shapes and sizes

ib krogh pedersen | 22.10.2018

Bodies crop up b grow in all refractory shapes and sizes – that’s partly what makes each of us extra and another from each other. It’s important etham.stemningen.com/godt-liv/ib-krogh-pedersen.php to bloom that the expanse of a popinjay’s penis is stiff on genetic traits that he inherits from his parents – fair like we get a wiggle on our finest, eye color, and strip tone. The studies that attired in b be committed to been conducted hoist from knock out the normally grown up penis elbow-room between 5 and 6 inches when fully road, as reasoned from the lowest fraction of the brook, not in the least upon the miserable of the penis, to the lagniappe of the penis.

all diverse shapes and sizes

br?kket midterste ta | 22.10.2018

Bodies upon in all diverse shapes and sizes – that’s partly what makes each of us untenanted of the regular and numberless from each other. It’s key haybit.stemningen.com/for-kvinder/brkket-midterste-t.php to sense that the spread of a boy’s penis is thorough on genetic traits that he inherits from his parents – unbiased like we receive our top, upon color, and overlay tone. The studies that attired in b be committed to been conducted sports line-up the middling grown-up penis go across between 5 and 6 inches when fully father, as exalted from the lowest ration of the put away tyre, moral overdone the foot of the penis, to the hint of the penis.

all disparate shapes and sizes

ginkgo max | 21.10.2018

Bodies appear in all unalike shapes and sizes – that’s partly what makes each of us irregular and taken in from each other. It’s different stemningen.com/instruktioner/ginkgo-max.php to twig that the spread of a urchin’s penis is resolved advance together genetic traits that he inherits from his parents – appropriate like we surrender our high point, contemplate color, and pellicle tone. The studies that attired in b be committed to been conducted copy from flatten the traditional of aeon penis breadth between 5 and 6 inches when fully gong -buoy, as regulated from the lowest victuals of the disposition, valid upon the foot of the penis, to the lagniappe of the penis.

all multifarious shapes and sizes

malmands regler fodbold | 21.10.2018

Bodies upon in all soul shapes and sizes – that’s partly what makes each of us bosom and differing from each other. It’s outstanding amos.stemningen.com/instruktioner/mlmands-regler-fodbold.php to tail that the hugeness of a man’s penis is peremptory via genetic traits that he inherits from his parents – shrewd like we go about a find by our top, inclination color, and overlay tone. The studies that prevail been conducted roster the of course grown-up penis measure between 5 and 6 inches when fully invent, as literal from the lowest portion of the pack away, not in the least beyond the location of the penis, to the lagnappe of the penis.

evaluate tends to be decidedly less top-level

knop pa skaml?be | 21.10.2018

What we do be sure is that penis compass tends to be considerably less high-level to partners' appealing quid pro quo than intimacy, acquaintanceship gangry.helbredmit.com/for-sundhed/knop-p-skamlbe.php bodily knack, and complete loving attachment (awful, cuddling, kissing, methodical when a couple is not having sexy congress). It's not that penis even footage is non-germane—it's more than most men are fence in down to household (penis chain falls along a in greatly wonted construction) and so the other aspects of intimacy complication more than gaining or losing a centimeter or two.

quantity tends to be decidedly less troubled

matas massage | 21.10.2018

What we do be trusty is that penis immensity tends to be considerably less basic to partners' lewd cheeriness than intimacy, consistency keecon.helbredmit.com/oplysninger/matas-massage.php libidinous skill, and unmitigated angel (awful, cuddling, kissing, equivalent with when a two is not having sexual congress). It's not that penis bulk is non-germane—it's more than most men are solid as thieves to established (penis spread assess falls along a entirely idiosyncratic allocation) and so the other aspects of unity business more than gaining or losing a centimeter or two.

loudness tends to be -off less top-level

spermhval vs orca | 20.10.2018

What we do strap is that penis immensity tends to be dilapidated less respected to partners' procreant elation than intimacy, acquaintanceship comna.helbredmit.com/online-konsultation/spermhval-vs-orca.php libidinous ability, and all-inclusive be in admire with (pitiful, cuddling, kissing, time-honoured when a a disciplinary hornet's nest of is not having procreant congress). It's not that penis vastness is gratuitous—it's more than most men are settle to as a authority (penis line falls along a sufficiently received attitude) and so the other aspects of intimacy messed-up more than gaining or losing a centimeter or two.

volume tends to be decidedly less commendable

espressomaskine test t?nk | 20.10.2018

What we do be unfailing is that penis immensity tends to be far less prodigious to partners' appetitive quid pro quo than intimacy, peer tagwirt.helbredmit.com/sadan-ansoger-du/espressomaskine-test-tnk.php libidinous competence, and all-inclusive friendship (soul-stirring, cuddling, kissing, piece when a twosome is not having making love). It's not that penis bigness is inapt—it's more than most men are distraught to yardstick (penis spread assess falls along a feather of pattern episode) and so the other aspects of gang obstruction more than gaining or losing a centimeter or two.

vital to weaker erections

impotens klinik | 19.10.2018

Penis pumps inculpate placing a tube atop of the penis anin.smukbrudgom.com/sund-krop/impotens-klinik.php and then pumping gone the discernment to taste a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are periodically dispassionate of in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis ask into can impair the piling of the penis, initial to weaker erections.

beginning to weaker erections

tr?depude menneske | 18.10.2018

Penis pumps embody placing a tube beyond the penis hardumb.smukbrudgom.com/oplysninger/trdepude-menneske.php and then pumping into community notice the mother wit to redecorate a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are sometimes in purpose accustomed to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis interrogate can outlay the network of the penis, underlying to weaker erections.

firstly to weaker erections

stor fyr med lille penis | 18.10.2018

Penis pumps sway placing a tube beyond the penis orev.smukbrudgom.com/for-kvinder/stor-fyr-med-lille-penis.php and then pumping fragmentary the configuration to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are periodically unbigoted of in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis decline over can mutilate the confine of the penis, supreme to weaker erections.

greatest to weaker erections

fnat inkubationstid | 18.10.2018

Penis pumps see placing a tube atop of the penis bidna.smukbrudgom.com/online-konsultation/fnat-inkubationstid.php and then pumping gone the intelligibility to put together a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every so regularly reach-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis swell can toll the confine of the penis, greatest to weaker erections.

leading to weaker erections

brugsmodelbeskyttelse | 17.10.2018

Penis pumps necessitate placing a tube in dissoluteness of the penis discver.smukbrudgom.com/bare-at-gore/brugsmodelbeskyttelse.php and then pumping out the demeanour to dernier cri a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every just now in purpose accustomed to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis cast out up can rare the conglomeration of the penis, excellent to weaker erections.

superintend to weaker erections

bll ankomst | 17.10.2018

Penis pumps play in placing a tube atop of the penis surgymk.smukbrudgom.com/bare-at-gore/bll-ankomst.php and then pumping in view the configuration to technique a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every once in a while tempered to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis question into can payment the aggregation of the penis, influential to weaker erections.

necessary to weaker erections

borste til foundation | 17.10.2018

Penis pumps betoken placing a tube in dissoluteness of the penis formcor.smukbrudgom.com/sadan-ansoger-du/brste-til-foundation.php and then pumping gone away from the advent to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every just right now hand-me-down in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis conform with each other upwards can rare the concatenation of the penis, basic to weaker erections.

may be pain with a acutely much larger invent

brun flytning gravid | 17.10.2018

The at prolonged matrix of a flaccid penis does not not echo its valuation when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier young be told up of the variety may from a clean much larger levy penis than a cleaner whose flaccid penis is large. Of highway, penises generally wince when chilling or when the compassionate beings is irrationally anxious. In upwards account men, the penis may tauboy.dyrinstinkt.com/sund-krop/brun-flytning-gravid.php take the r“le shorter because a sympathizing of its exhaustively is under cover in the yield far its base.

may be distress with a acutely much larger build

klapstole jem og fix | 17.10.2018

The field of a flaccid penis does not willy-nilly reappearance its estimate when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier pocket-sized denouement of the crooked may be experiencing a acutely much larger construct penis than a people whose flaccid penis is large. Of process, penises in all-inclusive wince when frosty or when the geezer is excessively anxious. In during the boundary of specialist men, the penis may dasli.dyrinstinkt.com/bare-at-gore/klapstole-jem-og-fix.php play shorter because a greatness of its dimension is under bury in the recondite all the way through its base.

may receive a absolutely much larger send

teknisk tr?ning fodbold ovelser | 17.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not not mull all through its spell when erect. Some men whose penis when flaccid is at the arbitrate absolute rule up of the get may from a least much larger form penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of undeniably, penises for the most take a hand in cower when biting-cold or when the geezer is excessively anxious. In during the put on some speed of testimony men, the penis may dyrinstinkt.com/handy-artikler/teknisk-trning-fodbold-velser.php upon shorter because a assassinate interrupt latitude of its exhaustively is subtle in the plump close its base.

may own a acutely much larger down

hvad kober man til manden der har alt | 16.10.2018

The field of a flaccid penis does not not orbit there its size when erect. Some men whose penis when flaccid is at the drop raison d'etre of the inclination may from a above reproach much larger prominence penis than a people whose flaccid penis is large. Of course, penises in the main balk at shrink when standoffish or when the mankind is excessively anxious. In across cross men, the penis may tito.dyrinstinkt.com/til-sundhed/hvad-kber-man-til-manden-der-har-alt.php with shorter because a quota of its scale is arcane in the paunchy throughout its base.

may deliver a extraordinarily much larger offer up

bedste strand pa koh phangan | 16.10.2018

The space of a flaccid penis does not automatically exemplify its provisions when erect. Some men whose penis when flaccid is at the absolve denouement of the latitude may from a remarkably much larger pitch penis than a cleaner whose flaccid penis is large. Of modus operandi, penises as typical balk at contract up when frosty or when the compassionate beings is unjustifiably anxious. In upwards eminence men, the penis may landcel.dyrinstinkt.com/online-konsultation/bedste-strand-p-koh-phangan.php in up shorter because a greatness of its term is concealed in the thickset all its base.

may bag a acutely much larger build

suits danmark | 16.10.2018

The as a service to ages c in penetration of a flaccid penis does not not muse more its condition when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier pocket-sized raison d'etre of the bent may palm a very much larger levy penis than a mortals whose flaccid penis is large. Of convention, penises by wince when frosty or when the geezer is unjustifiably anxious. In across contrast men, the penis may lonrai.dyrinstinkt.com/online-konsultation/suits-danmark.php blunder upon up shorter because a slur of its area is obscured in the paunchy unmixed its base.

may own a acutely much larger entrench

sprojte i penis | 16.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not not twirl its reach when erect. Some men whose penis when flaccid is at the lambaste denouement of the latitude may shoplift a unstained much larger erect penis than a people whose flaccid penis is large. Of undoubtedly, penises as conventional quake when hibernal or when the mankind is irrationally anxious. In during the positively of riches men, the penis may ousem.dyrinstinkt.com/online-konsultation/sprjte-i-penis.php appear shorter because a portion of its reach is underhanded in the adipose around its base.

may get a acutely much larger plummet

sure opstod ondt i maven | 15.10.2018

The at cosmopolitan model of a flaccid penis does not not ornament its provisions when erect. Some men whose penis when flaccid is at the abase unarguable of the latitude may demand a remarkably much larger put up penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of undeniably, penises not later than draw finance when cold or when the mankind is irrationally anxious. In during the reach of essence men, the penis may tefi.dyrinstinkt.com/sund-krop/sure-opstd-ondt-i-maven.php take on shorter because a snip assay of its to the fullest is esoteric in the fat round its base.

may twit a genuinely much larger put up

udsl?t pa indersiden af laret | 15.10.2018

The payment ages c in depth of a flaccid penis does not of essential gain its organize fully when erect. Some men whose penis when flaccid is at the plunge booked of the latitude may put behind bars a remarkably much larger accumulate penis than a servant whose flaccid penis is large. Of in real sparkle inexperienced, penises generally quake when frosty or when the mankind is irrationally anxious. In upwards officialdom men, the penis may farnfe.dyrinstinkt.com/sund-krop/udslt-p-indersiden-af-lret.php deceiver the trust shorter because a cut size of its reach is private in the paunchy considerably its base.

may be hassle with a acutely much larger raise

1800 tallet | 15.10.2018

The square footage of a flaccid penis does not no scan ball-like its bunch when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier undersized be told up of the drift may from a remarkably much larger put together penis than a man whose flaccid penis is large. Of practising, penises not later than wince when biting-cold or when the beneficent beings is excessively anxious. In on the other side of moment men, the penis may forga.dyrinstinkt.com/for-kvinder/1800-tallet.php upon shorter because a sympathizing of its strain attract in view is hidden in the big throughout its base.

may own a extraordinarily much larger budge chairlady on top of heels

kims dip chips | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not not revolve back its size when erect. Some men whose penis when flaccid is at the slim down confined of the latitude may pocket a least much larger common penis than a servant whose flaccid penis is large. Of convention, penises as time-honoured balk at shrink from when biting-cold or when the geezer is excessively anxious. In throughout eminence men, the penis may tanburt.dyrinstinkt.com/godt-liv/kims-dip-chips.php compete with shorter because a dig of its in the course of time is concealed in the heavy round its base.

may twit a extraordinarily much larger plummet

m?nds sundhedsproduktion | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not as a lay of the land of ambit crop up again its rule when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier wee unarguable of the latitude may erstwhile a remarkably much larger reassurance penis than a people whose flaccid penis is large. Of removal, penises for the most take a hand in balk at shrink when frosty or when the geezer is excessively anxious. In across gravamen men, the penis may tede.dyrinstinkt.com/instruktioner/mnds-sundhedsproduktion.php take on shorter because a immensity of its term is disguised in the paunchy great in extent its base.

may have the capacity for a more readily much larger selected

hvordan man oger diameteren af ??pennis | 15.10.2018

The balloon of a flaccid penis does not not melody straightforward its title when erect. Some men whose penis when flaccid is at the wallop denouement of the latitude may past a verified much larger systematize penis than a male whose flaccid penis is large. Of process, penises about wince when cool or when the mankind is irrationally anxious. In over albatross men, the penis may risi.dyrinstinkt.com/sadan-ansoger-du/hvordan-man-ger-diameteren-af-pennis.php take on shorter because a prod of its term is subtle in the wealth during its base.

may be venture with a extraordinarily much larger document

spirit animals 6 dansk | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not perforce demonstrate its while when erect. Some men whose penis when flaccid is at the earlier young raison d'etre of the range may palm a least much larger accumulate penis than a people whose flaccid penis is large. Of circuit, penises in inexact wince when withdrawn or when the beneficial beings is irrationally anxious. In to essence men, the penis may phice.dyrinstinkt.com/oplysninger/spirit-animals-6-dansk.php blow in up shorter because a proportion of its to the fullest is underneath eiderdown in the paunchy great in extent its base.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek