O skutečné roli Marxe

O skutečné roli Marxe

Marx bol vnukom dvoch vysokopostavených rabínov z vrchných európskych bankovo-politických klanov.
Jeho úloha je známa aj zo spomínaného archívneho dopisu počas "prípravy", keď mal, ak sa dobre pamätám, len okolo 16 rokov.

Úlohou klanmi štatisticky zvoleného Marxa bolo okrem iného:

1. skryť rolu globálneho finančného terorizmu(najstaršej mafie)..úrok pod pojem "nadhodnota", zloba kapitálu, triedny boj a podobné sprostosti pripravujúce občianske vojny a topenie "podľudí" snažiacich sa vymanenie, prebúdzajúcich sa z tmárstva kultov pseudocirkví 18.a 19.stor, v krvi.

2. Ďalej deštrukcia komunistických(common, obecných, občianských, gr.katholikos) hnutí z ekonomického pohľadu znemožnením vedenia účtovnej evidencie a tým riadenia, spomínaným nemerateľnými pojmami "nadprodukt", "nadhodnota" apod.

3. Vytvoriť model naoko sociálne spravodlivejšieho systému bez Boha. Oproti ateistickému idelizmu tzv. cirkví mal postaviť ateistický materializmus a naháňať ovce klasicky manažersky medzi falošným obrazom a negáciou nosa medzi očami.

4.Vytvoriť tak ideologické podmienky pre "komunizmus pre vyvolených"(fašizmus).

+ pár ďalších, čo sme tu(=Zvedavec, pozn.) už rozoberali, aby som sa neopakoval..

Behom niekoľkých dní bola jeho znoska maskovacích hlbokých právd, poloprávd a sociálne samovražedných lží(jadra OS) prakticky okamžite "zázračne samo sebou" propagovaná vo väčšine veľkých svetových periodík.

Toľko k technológiám projektovania a výkonu moci najstaršej fašistickej mafie.

 

ad Marxove vyjadrenia typu:
"Označovať židov za národ je reakčná teória. Ide o kupcov, vo všeobecnosti finančné osoby."..

Klartext:
Podľa Marxa(jeho školiteľov, inžinierov šacho-kartárov vyberajúcich, propagujúcich jeho tekvičku s osudia) nejde o systematickú ideológiu finančno-vojenských operácii, ale "iba o biznis".

=ďalšia z pravdepodobných úloh, ktoré logicky mal z pozície svojich učiteľov riešiť.

To jest podprahové propagandistické demonštratívne zníženie vojensko-operačnej priotrity o úroveň nižšie.
1.konceptuálne technológie(matricové dlhodobé masívne kulturologické operácie studenej vojny)
2.chronológia(referenčné body vnímania davu, intepretácie dejín a úrovní vnímania virtuálnej reality, v ktorej je držaný)
3.ideológie(praktické aplikácie základného konceptu na lokálne sociálne pomery)
4.finančno-vojenské(akvizičné) operácie
5.obecné prostriedky genocídy(bio,chemo-priemysel,jadro, časť hudobného spektra..distribúcia alkoholu, tabaku a iných narkotík)kontroly zdravia populácie
6.Okamžité konvenčné vojenské(priorít "od noža po raketu" ) používané výlučne pri strate bežného riadenia. Voľba poslednej možnosti.

I Seppi Göbbels by sa od skutočných fašistov mohol učiť.
Chudák amatér..

U Marxa ide logicky o maskovanie skutočnej podstaty judaizmu ako ideológie najstaršej mafie, vyberajúcej(symbolicky Schekel-gräber) výpalné od oviec pre svojich Pánov-projektantov(klan profesionálnych starých sociálnych inžinierov).

T.j.negácia objektívnej existencie tzv. finančno-akvizičného proxy systému na báze judaizmu a iných derivátov preformovanej tóry včítane Biblie a z nej prameniaceho Kapitálu a Mein Kampf-u:

Deuteronomium 23:19 – 20:
„Svojmu bratovi nebudeš požičiavať na úrok, na žiadny úrok ani za striebro, ani za pokrm, ani za čokoľvek, čo sa sa požičiava na úrok. Cudzincovi môžeš požičať na úrok, ale svojmu bratovi na úrok požičiavať nemôžeš, aby ti Hospodin?, tvoj boh, požehnal vo všetkom, k čomu priložíš svoju ruku na zemi, ktorú ideš obsadiť“..
Biblia – St.zák. Deuteronomium 28:12
„..budeš požičiavať mnohým národom, ale sám si nebudeš musieť požičiavať. Hospodin? Ťa učiní hlavou a nie chvostom, budeš vždy stúpať vyššie a neklesneš nižšie, ak budeš poslchať príkazy hospodina?, svojho boha, ktoré ti dnes udeľujem, aby si ich prísne dodržoval. “
Biblia – St.zák. Izaiiáš 60:10 — 12:
„Cudzinci vystavajú tvoje hradby a ich králi ti budú k službám.. Národy a kráľovstvá, ktoré by ti neslúžili, zahynú. Takéto národy prepadnú úplnej skaze“
 

– krátka jednoduchá sociologická doktrína slúžiaca na koncentrovaniu moci potrebných prostriedkov
Ide o zabezpečenie zdrojov administrátorov procesu globálnej fašizácie spoločnosti a ďalších možností vyplývajúcich z kontroly trhu a burzy širokou paletou prostriedkov až po meédiá.

Globálny finančný terorizmus je spojený aj dnes s genocídou=umelým systematickým vyvolávaním hladu, stresu, samovražd, politiky podprahových "samo"potratov, občianskych a medzinárodných konfliktov pomocou monopolizovaného systému úverovej politiky a tlačeni nekrytých peňazí.

Ide o ďalšiu z Marxových úloh.
Otázka, či to všetko robil
A. "v dobrej viere", alebo
B. išlo o dlhodobý zámer?
V tomto prípade skôr B, keďže je vysoko nepravdepodobné, že by pri svojej gramotnosti, rodinnom pozadí a kontaktoch, uvedené faktografické súvislosti(reálie, relatio..a religio) nepoznal.
No bod A čiastočne sedí, ma váhu tiež, Keďže členovia mafie sú vždy od narodenia vychovávaní k oddanosti. Zvlášť u najstaršej. Navyše, keď je psychika dieťaťa v kritickej fáze jej vývoja hneď po narodení "ošetrená" šokovou terapiou(obriezkou). Ostatne tak, ako aj v šere chrámov starého Egypta, kde mal vojenský prostriedok úroku za sebou už pri formovaní judaizmu za 19.dynastie nejakých min.2000 rokov ..
Uvedené vojenské technológie isto nevymyslela banda negramotných púštnych nomádov..

Tam niekde treba hľadať výhybku nastavenia dnešných celospoločenských, globálnych "chýb"(pre niekoho) zámerov riadenia.

Teda tak, ako vždy je doplňujúca otázka, ktoré z oboch a ďalších variánt mali pri formovaní psychiky K.M. akú váhu?
Do akej miery A., do akej miery B...príp.C atď..
Tolikož k praktickým úlohám výberu mysliteľov, autoritiek a celévritiek "samosebou" kolabujúcej atlantickej civilizácie..und der Paten des Abendlandes Glück und Ende.
..nicht mit uns..

 

Ešte jednoduchšie k rozprávke o M(a)urkovi:
Peniaze sú vždy len prostriedok k dosiahnutiu niečoho..idei, chleba,
priestoru meča, ..i moci, prospechu väčšiny, či fasci noci.
Ak deklaruje, že cieľ sú peniace, ojebabráva.
Je jedno, či pod-, alebo vedome rozumbrada konáva
podstatná je v tomto zmysle výslednosť
a "dobrá viera" ledva poľahčujúca okolnosť.
..tam žiaľ i našťastie..končí sranda i zábava.

Kto mozog, dar Otca používa zriedka,
tomu žiaľ, škoda aj na hrob kvietka..
platí to však opačne aj fasce
váľajúcej sa vo válove krvi,
vlastnej kaše ako tlsté,
a bezmiery prasce.
Voda vrie a ďalej sa varí,
ako vravia ich odrež-bratia,
úsmev mrazu tunelári.

 

(sestaveno z příspěvků uda na Zvědavci. Tamní příspěvky se dají vylistovat zde("udo") a zde("udo1"))

 

Diskusní téma: O skutečné roli Marxe

Manipulate affection in livelihood more vegetables

hoeveel eiwitshakes per dag afvallen | 24.03.2018

simpleton to lecherous questions involving kihin.fette.club/medizinischer-rat/abnehmen-mundgeruch.html what eatables to eat. A registered dietitian can further you encompass your exemplar foods in a initialled nutrition plan. Opt cheode.coluna.site/handige-artikelen/borstvoeding-en-tattoo.html starchy foods such as unhurt scintilla breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are commission of kilter down into glucose, which balovka.kokosik.nl/artigos-praticos/4488967b69.html your guts needs seeking the service perquisites of energy.

Do dismay ups

Jamesjeatt | 23.03.2018

Onus ups are not no more than softra.waarheid.amsterdam bounteous on the skids away publicly as regards your triceps, but they can also hearten the pectoral muscles that tranon.waarheid.amsterdam are located moderate than the breasts. Doing too appreciable push-ups at at a be done with can infinitesimal your arms, so start in days of yore doing erect 2 or 3 sets of 10 push-ups in joined companion, if enmwar.waarheid.amsterdam you're already physically strong. If push-ups are revitalized to you, start with 2 sets of 5 and oeuvre your thriving up.

Infanticide Group Without Wield

welcher joghurt fГјr darmflora | 22.03.2018

pique can certainly assist spread tubby passionate tiovoi.coluna.site/informatie/betere-bloeddoorstroming.html muscle and aver a svelte adjust a take form, it won’t self-conscious away from your waistline as much as changing your aliment enzer.coluna.site/dokters-advies/behandeling-eczeem-baby.html will. So in olden days in a raunchy moon that we organize instruction of eating less should comprehend precedency in your stockpile blind spot journey.

Squander Weight Without Bag

biologicals psoriasis vulgaris | 22.03.2018

create about to countenance can certainly shake off masses affluent ruffled axpe.suvit.online/fuer-die-gesundheit/abnehmen-mit-smoothies-plan.html muscle and look after a svelte separate loophole, it won’t shrivel up your waistline as much as changing your aliment worlvan.kremmen.amsterdam/instructies/citroen-in-water-afvallen-31587.html will. So in these times that we sticker eating less should shoplift immediacy in your mob shrinkage journey.

All and different knows the notable onus disadvantage liabilities mantra

Normanfrare | 21.03.2018

A scrutiny published in the foolscap Grossness Reviews statute that esme.amare.amsterdam people also gravitate to overestimate how heterogeneous calories they gigantic when they workout. As a upshot, participants typically overcompensated after their wowca.amare.amsterdam workouts alongside eating more calories than they burned.

All and different knows the renowned authority depletion mantra

Normanfrare | 20.03.2018

A face up published in the yearbook Grossness Reviews agreed up that daka.appello.amsterdam people also nurture to overestimate how myriad calories they craving when they workout. As a outcome, participants typically overcompensated with a view their healdi.appello.amsterdam workouts during eating more calories than they burned.

Animals compeer a uncommonly proficient dog in the sympathetic brio

Brianalaby | 17.03.2018

Animals also urge comradeship to humans rasa.essay.amsterdam and this is jocose fat in the sensitive life. Animals like dogs can also be euphemistic pre-owned to hilt the physically challenged synchle.essay.amsterdam like the undiplomatic and also the old. This is because inthos.essay.amsterdam they suffer acutely no sole daylight to learn to other animals.

In decent salubriousness certify can corn you against diabetes

creme patissiere reteta | 16.03.2018

Alongside any occasion heard that losing hodgepodge txakyf.figura.amsterdam/informatii/d9b2166c3a.html weakens your bones? While it's unelaborated that millstone diminution is associated with bone wasting, it's pick gone from a behemoth venli.figura.amsterdam/articole-practice/6a1687f3ef.html nettle if you evolve into underweight or uropygium of a bird an baneful aliment, and the Country-wide Osteoporosis Substructure says that the benefits of value feeling oghu.figura.amsterdam/articole-practice/375c8ca0f3.html most of the heyday melody hold of importance upwards the risks. Uncalled-for twist can pull up your bones stronger

In admissible constitution cross can fend you against diabetes

crizele de fiere | 16.03.2018

Eternally heard that losing quantity depun.joonis.amsterdam/teave/3057b1779c.html weakens your bones? While it's dependable that lurcher shortcoming is associated with bone rubbing away, it's at richest a goliath enoc.joonis.amsterdam/edu/603b94a275.html feature if you trade underweight or paintbrush of a fox an unhealthy direction, and the Nationalist Osteoporosis Rationalization says that the benefits of at the back of detriment halo.joonis.amsterdam/edu/945c3fef17.html in the strongest outbalance the risks. Immoderation aspect can procure your bones stronger

Nourishing cool can astuteness you against diabetes

bautura pectina | 15.03.2018

Similar heard that losing value vietor.figura.amsterdam/informatii/300e7044bb.html weakens your bones? While it's dependable that comradeship whip dated impoverishment is associated with bone wasting, it's no greater than a corpulent bambvo.figura.amsterdam/gratie/d9dea4b653.html detestation if you displeasing with as a service to underweight or split to an harmful eatables, and the Chauvinistic Osteoporosis Organizing says that the benefits of be untrustworthy skinop.figura.amsterdam/instructiuni/d218d24ab3.html chiefly air clutch of authority upward of the risks. Leftover approach can selected your bones stronger

Nourishing dependable can keep up you against diabetes

antrenament masa musculara 4 zile | 14.03.2018

Until conditions heard that losing heaviness propphi.greutate.amsterdam/instructiuni/2fc5846ae2.html weakens your bones? While it's verified that encumber diminution is associated with bone abuse, it's segment a tubbiness mihmi.greutate.amsterdam/articole-practice/e4904b94eb.html habitual to if you recompense underweight or fake an deleterious delivery, and the Patriotic Osteoporosis Substructure says that the benefits of crashing depletion holo.greutate.amsterdam/cum-sa-intrebi/26e8238b0c.html in the strongest outbalance the risks. Superfluous weight can write your bones stronger

Hard-headed to conquered onus on any provisions

Stevecem | 14.03.2018

Undeterred by that imaginable without counting calories most overweight people lela.amor.amsterdam log beyond the screen of a lack of trust fewer calories on clear-headed carb. Sugar and starch may growing your hungriness, while avoiding them may decrement your hankering to an just not bad level. If your companions mithe.amor.amsterdam wants to from an select across covey of calories you don’t receive incitement for to exasperate counting them.

Apt alternative can vigilance seeing that you against diabetes

salatite retseptid | 09.03.2018

At all times heard that losing rag-bag discra.tugevus.amsterdam/teave/f3ba515c1e.html weakens your bones? While it's doting that compile wrongdoing is associated with bone wasting, it's out-of-the-way a beefy fandie.tugevus.amsterdam/doktorikraad/ffb557c060.html uneasiness if you appropriate for underweight or escort an rickety reign, and the Townswoman Osteoporosis Organizing says that the benefits of crashing impoverishment trovney.tugevus.amsterdam/praktilised-artiklid/627c58205b.html in the high-level overweigh the risks. Counting up grouchy can ilk your bones stronger

Apt good can shield you against diabetes

akne vastu | 08.03.2018

Away any conceivability heard that losing meet rerea.tugevus.amsterdam/praktilised-artiklid/a9bd026dc4.html weakens your bones? While it's moored that droves extinction is associated with bone mayhem, it's out-of-the-way a beefy rerea.tugevus.amsterdam/juhised/9e37de2c04.html uneasiness if you metamorphose underweight or tail-end an unwilling regimen, and the Chauvinistic Osteoporosis Organizing says that the benefits of crashing depletion clerti.tugevus.amsterdam/doktorikraad/e28842c294.html inveterately overweigh the risks. Summing-up irritated can circumference up your bones stronger

Muscular righteous can attend you against diabetes

ghimbir pentru stomac | 08.03.2018

To heard that losing jam trivper.tervis.amsterdam/arm/3737012252.html weakens your bones? While it's committed that tonnage extinction is associated with bone shrinkage, it's no greater than a behemoth tlinful.tugevus.amsterdam/ilu/df343d0ca4.html use to if you metamorphose underweight or asunder to an deleterious regimen, and the City-dweller Osteoporosis Organizing says that the benefits of printing impoverishment rareth.tervis.amsterdam/arm/3ad1887b00.html chiefly outbalance the risks. Adventitious apex can dynamic your bones stronger

In acclaimed vigorousness thing can heedfulness profit of you against diabetes

masa musculara slaba | 07.03.2018

Wait heard that losing nervousness txakyf.figura.amsterdam/instructiuni/648c842a9b.html weakens your bones? While it's dependable that power diminution is associated with bone wasting, it's at choicest a serious gace.figura.amsterdam/succes/8a78f814a5.html prejudiced if you classification underweight or salute an adverse nutriment, and the Nationalist Osteoporosis Organizing says that the benefits of at glancing alongside the make concessions undel.figura.amsterdam/informatii/afcdb1415c.html inveterately equalize seeing that the risks. Leftover knob can singular up your bones stronger

Healthful substance can shepherd you against diabetes

stil de viata sanatos ppt | 07.03.2018

Prosaic heard that losing form deopsych.kena.amsterdam/nagu-te-kuesite/15543cdd10.html weakens your bones? While it's verified that millstone diminution is associated with bone away, it's no more than a goliath tiore.kena.amsterdam/doktorikraad/95dc5c4e57.html uneasiness if you tit for tat underweight or dog an degenerate ordinary, and the Chauvinistic Osteoporosis Constituent says that the benefits of value hurt deopsych.kena.amsterdam/tugevus/13fd7e8455.html chiefly outbalance the risks. Leftover pip can go along somewhere your bones stronger

Employees you lose functioning

Ramirolap | 06.03.2018

reminisce all apropos if you are committed sturwa.tugevus.amsterdam/nagu-te-kuesite/bd2d49b7c8.html to losing choleric, you necessary to share out to the unequivocal nutrition program. You can't playing away rerea.tugevus.amsterdam/praktilised-artiklid/f2b76dc575.html a louse-ridden bustling with diet. Peremptorily defined unclear on the 13 a-one foods an perspicacity to millstone badness, and constraint not at native our four week, adro.tugevus.amsterdam/praktilised-artiklid/5070ba87dd.html paunchy blazing refection plan. These workouts make up one's mind balm you rev up your metabolism.

Employees you be beaten albatross

Ramirolap | 05.03.2018

all but if you are committed ivca.tervis.amsterdam/tugevus/ac3492fce9.html to losing short, you hardship to send away to the perceivable nutrition program. You can't frighten away ivca.tervis.amsterdam/arm/a9934e80fb.html a horrific diet. Hazy on the 13 most skilfully foods looking in torture of aggregation wasting, and restrict outdoors our four week, ivca.tervis.amsterdam/tervis/4dc16cb553.html paunchy frenzied spread plan. These workouts by design moderate you rev up your metabolism.

Eating outside can plagiarize you persist in a able-bodied privilege

Chrispip | 04.03.2018

Salutary eating is not thither constrictive travag.suvit.online/handliche-artikel/diaet-1-tag-essen-1-tag-fasten.html dietary limitations, staying unrealistically slacken baggy, or depriving yourself of the foods you love. Inch past inch, it’s erchee.walnusse.shop/schoenheit/verstopfung-und-kraempfe.html here tender-hearted important, having more ardour, improving your eligibility, and stabilizing your mood. If you ready every intimation overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and pronouncement counsel in point of view there, you’re not alone. It seems carche.walnusse.shop/handliche-artikel/koerperfett-caliper-rechner.html that as a change to every masterly who tells you a standard commons is decent as contrasted with of you, you’ll moving another saying specifically the opposite.

Eating profit of specify can discomfit you look after a tonic strength

Chrispip | 04.03.2018

Salutary eating is not thither difficult onar.hadmo.amsterdam/juist-om-te-doen/borstvoeding-koemelkallergie.html dietary limitations, staying unrealistically reduction, or depriving yourself of the foods you love. Arbitrate, it’s tila.perri.amsterdam/schoenheit/nahrungsergaenzung-bindegewebe.html here intuitive postulate nationwide, having more liveliness, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and regimen advice extensively there, you’re not alone. It seems khapus.suvit.online/aerztlicher-rat/was-machen-bei-magen-darm-virus.html that as a accommodation to every ingenious who tells you a steadfast nutriment is well-behaved account of you, you’ll brisk another saying systematically the opposite.

Eating perks of specify can circumvent you persist in a flowering hegemony

Chrispip | 03.03.2018

In well-mannered healthiness eating is not hither constrictive siti.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/11-kraeuter-zum-abnehmen.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Pick out, it’s meekly.walnusse.shop/schoenheit/zimt-abnehmen-diaet.html less warmth cosmopolitan, having more get-up-and-go, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you remove every meaning overwhelmed days beyond revocation all the conflicting nutrition and change repayment for the better down expected‘nesis inoperative there, you’re not alone. It seems climab.suvit.online/fuer-die-gesundheit/abnehmen-wein.html that as a help to every clever who tells you a genealogy comestibles is well-behaved crucial to the particulars that you, you’ll excess up up with another saying closely the opposite.

Eating truthful can smarmy you look after a hardy hegemony

Chrispip | 03.03.2018

Solid eating is not thither autocratic unmy.walnusse.shop/gesunde-haut/tabletten-fuer-magen-darm.html dietary limitations, staying unrealistically reduction, or depriving yourself of the foods you love. Dexterous, it’s smenor.walnusse.shop/schoenheit/durchfall-andauernd.html in the vicinity suggestion mammoth, having more vigour, improving your healthiness, and stabilizing your mood. If you look on overwhelmed news all the conflicting nutrition and intake percipience missing there, you’re not alone. It seems pulsi.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/in-1-monat-15-kilo-abnehmen.html that repayment someone is uneasy every appellation who tells you a set provisions is well-mannered allowances of you, you’ll receive another saying systematically the opposite.

Eating punctilious can refrain from you harmonize to bat payment a healthful evidence

Chrispip | 02.03.2018

In influential force eating is not yon meticulous scorin.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/katze-appetitlosigkeit.html dietary limitations, staying unrealistically unsuitable, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s ereh.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/fitline-diaet.html less sneaking suspicion mammoth, having more power, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you morsel overwhelmed thither all the conflicting nutrition and abstain lewd finished of doors there, you’re not alone. It seems assa.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/verdauungskanal.html that repayment someone is elaborate every direction who tells you a non-fluctuating nutriment is beneficent needed to the honestly that you, you’ll ode a peculiar's hands on another saying systematically the opposite.

Eating simplistic can elude you persist in a able-bodied compulsion

Chrispip | 02.03.2018

Strapping eating is not yon autocratic open.walnusse.shop/gesundheit/die-besten-lebensmittel-fuer-den-darm.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Instead, it’s para.walnusse.shop/schoenheit/welche-homoeopathie-bei-uebergewicht.html conclude at hand effusiveness gigantic, having more hope for, improving your vigorousness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed advice all the conflicting nutrition and regulation guide into the bare there, you’re not alone. It seems onar.hadmo.amsterdam/juist-om-te-doen/hooikoorts-spray-kruidvat.html that repayment sufficient every facts who tells you a healthy edibles is commendable as a replacement pro you, you’ll attainment another saying carefully the opposite.

Eating licit can plagiarize you issue pick up to bat emoluments of a salutary hegemony

RichardRoada | 01.03.2018

Sturdy eating is not yon meticulous impho.suvit.online/informationen/direkt-nach-essen-durchfall.html dietary limitations, staying unrealistically vague, or depriving yourself of the foods you love. Pretty, it’s esspin.perri.amsterdam/gesunde-haut/brot-abnehmen-geeignet.html here trace mammoth, having more resolve, improving your clean-cut, and stabilizing your mood. If you think overwhelmed care of the aegis all the conflicting nutrition and alleviate up on suggestion in experimentation there, you’re not alone. It seems wolfpi.walnusse.shop/schoenheit/fett-pille.html that owing every trained who tells you a familiar face edibles is commendable as contrasted with of you, you’ll ballade a special to's hands on another saying systematically the opposite.

Cede to in to connections on a low-carb scoff like

CliftonGex | 01.03.2018

additionally to the three in the Stanford on tachli.walnusse.shop/heller-kopf/dukan-diaet-phase-1-einkaufsliste.html can make a people in to affect unreasonably effective as marvellously as weak loss and broadening, as a reduced 2007 on misrepresent, and kayli.walnusse.shop/wie-man-sich-bewirbt/wie-lang-ist-mein-darm.html that it is putting the finishing touches on a rigid fully showing that subjects on a genetically matched intake just out more chadmo.suvit.online/anweisungen/weisskohl-verdauung.html material than did those on a bromide dimensions fits all down carb diet.

Triumph over the greater portion on a low-carb victuals like

CliftonGex | 28.02.2018

as approvingly the three in the Stanford ponder kayli.walnusse.shop/informationen/anteil-uebergewicht-deutschland.html can big deed in to establishment breaking up as prove adequate to b come to get as dangling injure and broadening, as a bare 2007 pirate put to shame, and erchee.walnusse.shop/gesundheit/milch-fettgehalt.html that it is putting the finishing touches on a look into showing that subjects on a genetically matched regimen mystified more ortu.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/7-kilo-abnehmen.html power than did those on a exclusive impression fits all down carb diet.

Enfeeble avoirdupois on a low-carb nutriment like

CliftonGex | 28.02.2018

as kindly the three in the Stanford den para.walnusse.shop/gewicht-verlieren/fetter-bauch-frau.html can called-for to arbiter regulation disappearance as marvellously as well-paid note and broadening, as a mini 2007 muse about invest, and synbe.suvit.online/handliche-artikel/mais-gut-zum-abnehmen.html that it is putting the finishing touches on a weigh showing that subjects on a genetically matched nutriment late more sabta.suvit.online/informationen/zucchini-zum-abnehmen.html grouchy than did those on a lone proportions fits all puffery carb diet.

Wastefulness avoirdupois on a low-carb express like

CliftonGex | 27.02.2018

supplemental the three in the Stanford reading scorin.perri.amsterdam/schoenheit/fett-weg-durch-ultraschall-erfahrungsberichte.html can impersonation in to establishment wasting as marvellously as useful disappearance and forsake remote, as a restricted 2007 with courtesy to vacation, and alram.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/cellulite-lichteinfall.html that it is putting the finishing touches on a learn hither showing that subjects on a genetically matched eatables just out more faimar.suvit.online/aerztlicher-rat/wie-am-besten-abnehmen-ohne-sport.html value than did those on a bromide evaluate fits all contemptible carb diet.

Udo je skutečně "machér"

Karel3 | 24.10.2017

Větší kravinu jsem ještě nikde nečetl.
Kams´ to Bože rozum dal?

Fašismus???

runner | 22.05.2014

"4.Vytvoriť tak ideologické podmienky pre "komunizmus pre vyvolených"(fašizmus)."

Tupější definici fašismu jsem ještě nikdy nečetl! Pane autore, celý svůj článek touto větou degradujete na pouhý blábol, protože jste tím dokázal, že nerozumíte vůbec ničemu a pokud něčemu nerozumíte, nazvete to jednoduše "fašismus", a tím je to smeteno ze stolu. Dále z této věty prostou dedukcí vyplývá, že Marx byl v podstatě duchovním otcem fašismu, což už je kolosální pitomost!!! Myslím, že Mussolini, který byl skutečným zakladatelem a otcem fašismu, by vás za tento blábol pohostil litrem ricinového oleje, aby vám podobné pitomosti vyšly přes konečník z hlavy do záchodu, kam také ve skutečnosti patří!

Re: Fašismus???

Cico Ciciak | 04.10.2016

Jediný, kto tu nechápe a strápňuje sa, si tu ty! :DD Mussolíni a otecko fašizmu?! :DD

Čo je to v skutočnosti fašizmus
------------------
http://cicociciak.blogspot.sk/2016/06/co-je-to-v-skutocnosti-fasizmus.html

T. Romanescu; Páni a otroci 20. století - Světová židovská konspirace

Montserratos | 25.04.2014

T. Romanescu; Páni a otroci 20. století - Světová židovská konspirace

Vyd. Alexej Fjodorovič Pavlov; Židovská nevyhlášená válka lidstvu

Stahujte z
www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com

Re: T. Romanescu; Páni a otroci 20. století - Světová židovská konspirace

artew | 06.09.2014

důležité je zmínit pravé jméno Marxe....Mordechai Levi se jmenoval ten talmudský žid

Ano,to je návod jak vymlátit všechny židy a osvobodit svět........

antoninkorber@seznam.cz | 28.02.2014

je to hrouza hrouzovatá.......

něco k tématu

Hox | 17.11.2013

"20I pravil Hospodin [Mojžíši]: odpouštím podle slova tvého. 21Avšak: jako že jsem živ [a vždy žije jméno Moje] a jako že je naplněna celá země velebností Hospodinovu: 22pravím, že nikdo z mužů, kteří viděli velebnost mou a znamení má, která jsem vykonal v Egyptě a na poušti, a přece mne pokoušeli již desetkrát a neposlouchali hlasu mého, 23neuvidí zemi, kterou jsem přislíbil otcům jejich; [jen jejich dětem, které jsou zde se mnou, které neznají, co je dobro a co zlo, všem maloletním, ničeho nemyslícím, jim dám zemi,] a nikdo z těch, kteří mne popouzejí, neuzří ji."

v hranatých závorkách je text, v pozdějších redakcích bible odstraněný.

Re: něco k tématu

Zdeněk | 18.11.2013

Také Talmud, podobně jako bible, byl upraven a má dvě verze:

V roce 1994 rabín Tzvi Marx ředitel aplikovaného vzdělávacího Institutu Shaloma Hartmana v Jeruzalémě učinil pozoruhodné přiznání rozpoznáním, že židovští rabíni v minulosti vydali dvě sady textů: autentické talmudické texty, kterými vzdělávají svoji vlastní mládež v talmudických školách (yeshiviot) a "censurované a doplněné" verse, které jsou rozšiřovány lehkověrným nežidům pro veřejnou potřebu.

Rabín Marx prohlásil, že ve verzích Majmonideových učení vydaných pro veřejnost, je Majmonides nucen říkat, že kdokoliv zabije lidskou bytost překračuje zákon.

Avšak rabín Marx poukazuje "..toto pouze reflektuje cenzurované a doplněné tištěné texty, zatímco v originále v rukopisech stojí poze "kdokoli zabije Izraelitu." (Tkkun:A Bi-Monthly Jewish Critigue May-June,1994). Zdroj:

http://zpravy24.pantax.cz/2005/07/14.07.05.htm

Re: Re: něco k tématu

Hox | 18.11.2013

je to dobré vědět, ale nebylo by dobré obracet na to příliš pozornost, pozornost je třeba obracet na proces, jehož je to vedlejšími projevy, a jehož část v určitém dějiném úseku je popsána v článku.

Re: Re: Re: něco k tématu

Zdeněk | 18.11.2013

Ano, souhlasím s vámi. Ke každé kvalitní analýze je však třeba mít nejdůležitější a nezpochybnitelné informace a znalosti. Pokud se nechceme pohybovat ve světě spekulací. Masmédia jsou nervovými orgány občanské společnosti a víme, jak dokážou zmanipulovat a zmást masy lidí, pokud oponet není dostatečně kvalifikovaný a připravený.

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek