M.V.Veličko: rozmluvy o životě 6

M.V.Veličko: rozmluvy o životě 6

19.1.2015

 

Cyklus besed - lekcí s M. Veličkem, představující úvod do principů Koncepce společné bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorie řízení.

 

Překlad a titulky: Irena

 

Algoritmy řízení * vzájemná interakce člověka s egregory * prověrka správnosti v minulosti a budoucnosti * intuice a předtucha * další.

 

Přepis:

Rozhovory o živote 6, M.Veličko SK.doc
Rozmluvy o životě 6, M.Veličko CZ.doc
 

Navigace:

Rozmluvy o životě: (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10)   (11)   (12)   (13)   (14)  (15)

 

Diskusní téma: M.V.Veličko - rozmluvy o životě 6

Anti Aging Covering Dolour Products

algenist reveal foundation | 16.06.2018

Slice to today, when there is a excessive of anti aging abrade pay attention to to products like lilam.cremegoji.nl/help-jezelf/algenist-reveal-foundation.html creams, serums, gels and powders that all draw on to be this fount of youth. Some vocation inful.gojigezicht.nl/dokters-advies/parfumerie-douglas-duitsland.html their anti aging obeahism be means of ingredients that permit a ton of thoroughgoing hollow outlying into gojijeugd.nl/online-consultatie/k8-kangen.html and bone up on on how incrustation ages to endangerment on a exist a support up for them up and some are suppositional hype.

arny | 20.01.2015

Pani Irenka, velmi pekne dakujem za dalsi predklad, vyborna praca :)

Ad karanténa v řídícím procesu

Pe-tri | 19.01.2015

Tenhle aspekt znám už delší dobu docela dobře a proto nabídnu jednoduchý obraz/projev, pod kterým se s ním setkávám a prakticky ho provozuji sám.
Je to obraz kruhového objezdu.
Něco řeším, mám se rozhodnout, vezmu tedy v potaz dostupné info z paměti, poohlédnu se po knihovně (intuivně) a technosféře (cíleně), co (mně neznámého) by mohlo být v dané věci relevantní, navrhnu si varianty řešení, kritéria jejich výběru a ejhle - nejsem sto se mezi nimi rozhodnout, případně řešení nevidím. Co teď ?
Moje řešení - celou situaci obrazně beru jako vozidlo/problém, které přijíždí nikoliv na křižovatku (sic!), ale na kruhový objezd, na kterém jezdím dokola tak dlouho, dokud se skutečně/reálně nerozhodnu, kterým výjezdem jej opustím (vyberu řešení). Mám prakticky mnohokráte vyzkoušeno, že i jeden dva, zdánlivě zbytečné/nadbytečné, průjezdy kruháčem dodají nové info (pocházející jakoby od těch jednotlivých výjezdů), které doplní mé vstupní info takovým způsobem, že se při dalším průjezdu dokážu rozhodnout, který výjezd zvolit. Většinou sjedu dobře, ale dlužno dodat, že u některých problémů kroužím na kruháči i docela dlouho, než se rozhodnu.
Tak příjemné cestování:)
P.
ps. A na několika kruháčích aktuálně ještě stále cykluji.

Re: Ad karanténa v řídícím procesu

Oracle 911 | 20.01.2015

Skúste zmeniť uhoľ pohľadu (upraviť parametre) alebo smer cyklu. Pokiaľ aj z nového smeru minulé riešenia/odpovede sú správne, došlo k upresneniu rozlíšenia, na druhú stranu môže sa stať, že človek uchopí veci zo zlého konca.

Na trochu inú tému, Veličko na diagramoch pekne viac menej aj pravdivo (odpovedajúcej skutočnosti) ilustroval tie 3 typy psychiky:
-zviera, 1. diagram-hoci človeku podobná opica má pamäť, ale využíva ju na uspokojovaniu svojich potrieb resp. limituje ju na toto;
-zombie, 2. graf-bez komentáru;
-démon/človek 3. graf-rozdiel medzi človekom a démonom je egoizmus (bolo to spomenuté v KSB, v rôznych formách).

Re: Re: Ad karanténa v řídícím procesu

Ziim | 21.01.2015

Já bych to určitě upřesnil tak, alespoň jak jsem to pochopil, že i člověk ve smyslu lidského typu psychiky může občas používat všechna schémata, záleží na okolnostech. Jde o to nalézat se co nejvíce v takovém stavu, abych používal schéma čtvrté.

Re: Re: Ad karanténa v řídícím procesu

Pe-tri | 21.01.2015

V podstatě lze souhlasit, ale přece jen bych řekl, že větší vliv, než mechanismus (ne)řízení, má na stav psychiky jedince stav jeho morálky, která se uplatňuje v rozhodovacím modulu psychiky bez potřeby něčemu rozumět. Na principu - hlupákovi je všechno jasné, dokud mu to nevysvětlíš. A ano, výjimku zde tvoří démon, který si už dokáže vytyčovat vlastní cíle a vyhodnocovat strategie potřebné k jejich dosahování.
P.

Re: Re: Re: Ad karanténa v řídícím procesu

Oracle 911 | 22.01.2015

Samozrejme čo som povedal platí na obyčajné okolnosti v extrémnych okolnostiach platí to čo povedal Veličko.
Myslím že Pjakin alebo Zaznobil poznamenal, že zvieratá nepotrebujú morálku, bolo to v súvislosti Obamovej reči na West Point, keď Obama povedal: "nezaoberáme vecami morálky".

Ďalšia vec neviem kde sme rozberali tému veľkej katastrofy Atlantídy, ale poznamenal som, že v extrémnych situáciách sa líšia reakcie človeka ktorý dosiahol stabilný ľudský stroj psychiky a tých ktorí sú zombie alebo zviera (čo ste naznačili). Teraz to aj viem vyargumentovať, ide tu o nastavenie podvedomých automatizmov.
Samozrejme každému ide o prežitie, ale čo daný človek urobí aby zabezpečili svoje prežitie už líši od toho aký typ psychiky mal pred katastrofou.
Preto dávam skôr za pravdu Sidorovi než autorom KOB v tom, že existovali aspoň 2 skupiny ľudí v časoch potopenia Atlantídy z ktorých 1 mal plný stroj psychiky človek a druhý nie.

Re: Re: Re: Re: Ad karanténa v řídícím procesu

udo | 22.01.2015

Isto, asi na takmer každej etape vývoja nášho druhu tu boli prítomní i "Ľudia"..
I pred začiatkom našej civilizácie logicky museli existovať i MUži MÚdri a spravodliví.

Bájny AtLandický, či At´l´Antický ba iný "MU"ž a jeho myslím u suffiov zachovaný príbeh "O poslednom vystúpení MU":
Zomriete všetci, lebo ste nepochopili TO, čo ste pochopiť mali.
I po vás prídu generácie ďalśie,
ktoré ak TO tiež nepochopia, zrovna tak umrú..

..Bo spravodlivosť je vždy veľká,
no veľkosť nie vždy spravodlivá.

I Rím bol veľkým, no nie spravodlivým..

Teda..ak sa podarí i početne menšej skupine Mužom múdrych, no už menej spravodlivých, držať plebs v pasivite, zaujať ho inou činnosťou, absurdnými predpismi, apod., vyhráva ona malá skupinka osôb nad celou populáciou a do veľkej miery deFinuje jej osud.

No i Mužom Múdrym a vcelku spravodlivým vždy hrozí onen prsteň moci (spôsob spracovávania informácii, metóda študovania zákonov objektívnej reality), ak si ho len pre seba nechajú .. Ega jasu a "svetla" noci

Ďalšia otázka, výzva(príležitosť) pre MU je, ako prsteň pre-dať svojimi "oponentami" predprogramovanej a zväčša negramotnej populácii?
Hrozí totiž, že oponenti v tichosti poštvú dav, stádo na svojich záchrancov.
Navyše, ak to povieš davu priamo, hrozí, že v rámci svojich stereotypov všetko rozdupe..lebo "a my sme TAK pochopili.."

To sú len niektoré z komplikácii, ktoré Ľudia riešili poćas dejín.
A nie vždy dlhodobo úspešne.

Ostatne i časť príbehu o Noem(gElGamešovi) o tom v správnejšej forme hovorí..popri iných, jeho menej šťastných, či len dezintepretovaných súčiastkách..

Inak i tí múdrejší z dlhožijúcich dnešných diétnych rasprávkových elfov majú tiež jednu z oných jedenástok v názve.. :)

Keď si pozriete poblikáciu KOB:
Smutné následky "AtLantídy"
..mnohé tam nájdete.
No tak i vo "Vode Mŕtvej",
keď "Vodu Živú" formovať budete.

Re: Re: Re: Re: Re: Ad karanténa v řídícím procesu

Pe-tri | 22.01.2015

Řekl bych že dnešní výzva/příležitost spočívá v tom, komu se nakonec podaří "osedlat si" technosféru (respektive její informační potenciál), neboť ta sama o sobě (a o to víc v součinnosti se Zákonem času) je dalším možným (shora dodaným?) prostředkem, jak prsten moci nenásilně a stravitelně pře-dat davu. Rizika (aplikace povahy Velký bratr) jsou zjevná.
P.
ps. Nicméně klíčovým je skutečně vědomost o tom, že koně k vodě sice přivézt lze, ale napít se za něj už nikoliv. Tedy i motivaci třeba hledat pro ty, kteří už ztratili přirozený pocit žízně.

Rozšírenie cieľovej skupiny?

Vasiľ | 19.01.2015

Ten zášklb na jeho tvári bude u mnohých, ktorí sa cez toto zoznamujú s KOB, budiť podvedomý odpor. Na druhej strane existuje skupina ľudí, ktorým je nesympatický zase Zaznobin. Je to vec stavu diváka - či je na jednej vlne s prednášajúcou osobou.
Ide teda o rozšírenie cieľovej skupiny, ktorá ešte nie je zoznámená s koncepciou?
Alebo ide len o to, že vyrábať materiály a knihy a zároveň pripravovať takéto prednesy je časovo náročné a k musí dôjsť k deľbe práce?

Inak celkom fajn doplnenie po čítaní DVTR. Na počúvanie bez predošlých znalostí je to asi veľmi informačne nabité, no stále výborné. Vďaka za preklad.

Re: Rozšírenie cieľovej skupiny?

udo | 19.01.2015

Aj, aj..
V niektorých veciach je "humornejší" doc.V.M.Zaznobin
a v niektorých sa mi viac ráta M.V.Veličko,
alebo hoc aj gen.K.P.Petrov (nech mu je zem ľahká), či iní..
I keď tu a tam nie celkom v tom-či onom súhlasím.
Celkový pohľad, analytická metodológia je však veľmi zaujímavá.

Re: Rozšírenie cieľovej skupiny?

Ziim | 19.01.2015

Jestli je mi někdo z KOB videí nesympatický, tak je to Pjakin. Naopak Zaznobin i Veličko jsou mi velice sympatičtí a důvěryhodní. I v případě Pjakina to bude spíš tím, že mluví o aktuálních jevech a událostech ve světě, které jsou ve velké většině hodně znepokojující.

Re: Re: Rozšírenie cieľovej skupiny?

udo | 19.01.2015

Hej, vysokofrekvenčná analýza býva v tomto zmysle náročnejšia. Ostatne to isté povedal medzi riadkami aj Zaznobin na margo Pjakina.
Teda ak som ho dobre pochopil..

Treba prosto dávať pozor na fast-talking.
Ja sám viem, źe je to ťažké a obćas tiež uletím.
No hlavne nedopadnúť ako presstitutes.
..a niektorí selíci, resp. fenomén tzv. "šmejdov"
To je veľký down..

V TV a na niektorých "soft-skill" školeniach sa nie bezdôvodne cielene propaguje táto nebezpećná technológia. Opracováva, formuje myslenie a správanie sa ako objektu, tak i vlastného subjektu. V istých parametroch opačne, ako protodialektika.

Ako sa vraví:
"Menej býva niekedy viac"
alebo RAsPrávkové
"Mlčať je zlato"
..preto múdri často mlčia

Kto rýchlo hovorí, spravidla zvykne klamať v zmysle dlhodobejśom.
Hoc i podvedome.

Re: Re: Re: Rozšírenie cieľovej skupiny?

udo | 20.01.2015

doplnenie..pre istotu..
aby to niekto nepochopopil tak,
že má hlavne v celospoločenských otázkach mlčať..

Prosto možno len viac VÁŽIŤ slová,
ako je to v dnešnej dobe zvykom.

Počúvať, učiť sa, pozorovať
a potom zadeliť slovom, jednou-dvoma vetami.
Ostatní začnú čumieť:
..nevedeli sme, źe ty toľko vieš..
Odkiaľ?
Sú také stránky, materiály, publikácie,
tématická knižnica..
Dá sa preletieť a občas v nej i pristáť.

"Koňa možno k vode priviesť,
no piť ho nezastavíš."
..dokiaľ si sám Mieru nenájde
..možné riešenie

Přidat nový příspěvek