Globální scénáře (2)

Globální scénáře (2)

19.4.2016

předchozí část

 

Teraz možno prejsť k analýze tej možnej varianty budúcnosti, ktorú majú v pláne realizovať predstavitelia prastarého trockizmu. Predovšetkým treba vedieť, že na Západe marxizmus tiež stojí mimo kritiku, rovnako ako to bolo zaužívané v ZSSR. Kritizujú sa len jednotliví marxisti pre ich konkrétne chyby — buď ako zločinci alebo ako prekrúcači náuky, — avšak samotná náuka vždy stojí mimo kritiku.

Podobne v „Rasijskoj gazete“ („Ruských novinách“) z 31.augusta 1995 je opublikovaný článok: „Utopisti, národ búrlivý...“. V ňom sa informuje o 18. medzinárodnom kongrese historikov, ktorý sa konal v Kanade (Montreal). Na ňom sa rozprúdila horúca diskusia ohľadne prednášok Rusov a východoeurópanov:

«Západným marxistom a trockistom1 prítomným za „okrúhlym stolom“ sa nepáčili odkazy na kresťanské náboženstvo v prednáškach. Konkrétne sa ich dotkol výrok, že výsledkom odklonu od kresťanských hodnôt sa rozumov spoločnosti zmocňuje utópia. Ruských historikov obvinili zo spiatočníctva a tiež z toho, že sa snažia posunúť ručičku hodín o niekoľko storočí dozadu. Historici z Ruska a Východnej Európy boli solidárni v kritike marxizmu, čo sa tiež nepáčilo ich západným kolegom. (Medzinárodné kanadské rádio)».

 

V najprestížnejších univerzitách, kde sa kuje západná vládnuca „elita“ (ako povedal v jednej zo svojich publikácií S.Kara-Murza) sú kiosky s politickou literatúrou držané iba trockistami. Pochopiteľne si ju kupuje a číta určitá časť študentov a tiež profesorov, ktorí boli v minulosti rovnako študentmi. Ako raz povedal jeden z veľkých imperialistov 20. storočia – veľký nepriateľ Sovietskej moci:

«Ak človek v mladosti nie je revolucionárom, je gauner. Ak sa v starobe nestal konzervatívcom, je hlupák». Medzi mládežou (aj na „elitných“ univerzitách) je mnoho ľudí s „dobrými úmyslami“, následkom čoho sa inteligencia všeobecne počas desaťročí na Západe i Východe nabíja revolučným marxizmom v trockistickej interpretácii, a dokonca ak sa adaptuje na vyspelý kapitalizmus, tak pri určitých okolnostiach spoločenského života (ktoré sa dajú vytvoriť umelo a cielene) si môže pripomenúť svoju mladosť a chovať sa ako za starých čias.

Obraz Trockého bol vždy príťažlivým vo všetkých západných filmoch a vo väčšine publikácií o histórií Ruska: idealista2, rojko, romantik, výborný správca, organizátor, manažér; no sem-tam sa v niečom zmýlil, občas to prehnal, — to sa predsa stane každému; zradili ho jeho závistliví a falošní spolubojovníci; no ideálom odstránenia vykorisťovania človeka človekom a vytvoreniu spoločnosti kde sú ľudia slobodní, bol literarno-kinematografický Trockij verný „celý svoj život“. Ideály sú to predsa dobré, ktože by ich spochybňoval alebo sa hádal o nich s Trockým?

A približne rovnako vyzerajú v prozápadnej literatúre a filmoch aj „diabolsky vratký“ N.I.Bucharin (charakteristika, daná V.I.Leninom, priamo poukazujúca na posadnutosť) a ďalšie obete boja boľševizmu s „pravicovým“ i „ľavicovým“ psychickým trockizmom v komunistickom hnutí 20. storočia.

 

No tu si treba uvedomiť, že kinematografia spracováva na rozdiel od univerzít nie vládnucu „elitu“ ale oveľa širšie auditórium, pričom formuje jej vzťah k niektorým historickým javom a osobnostiam, a takýmto spôsobom vytvára obrazy, ktoré sú občas veľmi vzdialené od toho, čo sa reálne odohralo v dejinách.

 

Okrem toho všeobecná kríza kapitalizmu od čias zakladateľov marxizmu nikam nezmizla. Len sa vystupňovala: najmä v jej ekologickom prejave, dokonca, ak aj na moment zabudneme na vojny a rozvoj kriminality (vrátane tej štruktúrne organizovanej), kríza vedie ľudstvo k samozničeniu. Intelektuáli, abstraktní humanisti „Rímskeho klubu“ sa tiež držia tohto názoru. Mnohí veľkí finančníci s tým súhlasia tiež, odsudzujú kapitalizmus v jeho historicky vyskladanej podobe a chceli by určitým spôsobom zmeniť spoločnosť, v dôsledku čoho financujú výskum a aktivity v tejto oblasti (ako kedysi Savva Morozov).

Nech to nazveme akokoľvek, no GLOBÁLNY problém (v marxizme nazvaný «všeobecnou krízou kapitalizmu») vo všetkých jeho životných prejavoch – každopádne treba riešiť. V opačnom prípade ľudstvo neprežije.

Keď predstavitelia biblickej doktríny zvážili, že už ubehlo dostatočne veľa času na to, aby duch stalinizmu „vypáchol“ zo sovietskej spoločnosti – kde v podmienkach bahenného zahnívania „odmäku“, neskôr stagnácie a svinského krochkania prežranej „elity“ v hlavných mestách (minimálne v porovnaní s perifériou), vyrástli a nastúpili nové generácie dobromyseľných nechápajúcich – vtedy bol ZSSR zničený počas reforiem, ktoré zodpovedali cieľom Direktívy NSC3 USA 20/1 z 18. augusta 1948. Prebehlo to pokojne rukami vlastného obyvateľstva, ako sa to aj predpokladalo v menovanej direktíve o spôsobe vedenia psychologickej vojny proti ZSSR.

Štátny aj vojensko-ekonomický krach ZSSR odobral z programu dňa hrozbu vojenskej zrážky veľmocí a ich satelitov, ktorých predstavitelia máločo chápali v globálnom riadení, keďže vytvorili arzenál všeobecného mnohonásobného samozničenia, ktorý sa nehodil ani k napadnutiu, ani na ochranu niektorej z veľmocí.

Pritom treba dodať, že pôvodní organizátori perestrojky mali oveľa dlhodobejšie plány, než jej tzv. „architekt“ A.N.Jakovlev. Budovať západný kapitalizmus v celom ZSSR alebo len niektorých jeho častiach nemali vôbec v úmysle.

Ak si vezmeme knihu V.S.Pavlova4, „Utiekla šanca? Finančný kľúč k trhu“5, tak môžeme pochopiť, že tento človek, ktorý prešiel Štátnou plánovacou komisiou, Výborom pre ceny, Výborom pre štátnu štatistiku, Ministerstvom Financií, je doposiaľ zriedkavým špecialistom-praktikom v oblasti financií a makroekonomiky; špecialistom akých je vo svete málo. Okrem toho neprestajne hovorí, že on je profesionálom mimo politiky: t.j. jemu je jedno, pod akou ideológiou beží fungujúca ekonomika a aké spoločenské zriadenie ju sprevádza.

Ničmenej, pri realizácií politiky náboru a rozmiestňovania kádrov, objednávatelia perestrojky ho najprv zaraďujú do tímu Gorbačova, a potom ho pre nepotrebnosť splachujú do politickej kanalizácie spolu s GKČP.

Ako vyplýva z knihy V.S.Pavlova, jeho kvalifikácia, skúsenosti a poznatky, plne umožňovali (pri jeho vedení reforiem finančného i výrobno-spotrebiteľského systému) „skĺznuť“ do trhového kapitalizmu západného typu bez akýchkoľvek šokových terapií.

Ak by však po zavŕšení periódy reforiem v ZSSR a Rusku chceli skutočne vytvoriť občiansku spoločnosť, parlamentnú demokraciu popri viac-menej bezproblémovej trhovej ekonomike, potom by bolo treba si ušetriť V.S.Pavlova aj pre tím B.N.Jelcina, vyskladaný po GKČP. Avšak pre tím B.N.Jelcina si vybrali babrákov – E.T.Gajdara a A.B.Čubajsa, ktorých samotný národ znenávidel za to, že vohnali ekonomiku krajiny a jej regiónov do zdĺhavého úpadku a skazy.

Toto je ale osobnostný aspekt nerealizovaného vybudovania „vyspelého kapitalizmu“ v Rusku. Vedecko-metodologický aspekt spočíva v tom, že ak by skutočne mali v úmysle priviesť Rusko do lona západnej demokracie, tak hlavnými reformátormi v oblasti ekonomiky by sa stali stúpenci školy laureáta Nobelovej ceny V.Leontjeva.

Títo na rozdiel od „chicago boys“ (novopolitikov bez praxe, nabitých neživotaschopnou teóriou)*, hoc aj nevedia všetko v oblasti riadenia ekonomiky, no vedia minimálne to, že bilančná metóda medziodvetvovej analýzy neopisuje výmysly ani fatamorgány; vedia že medziodvetvové vzájomné prepojenia majú ohraničené medze pružnosti (v ktorých skutočne fungujú monetaristické metódy); vedia že za tieto medze sa monetarizmus púšťať nesmie, lebo inak zničí pomerne jemnú štatistiku výmeny tovarov a platieb, čo je ekvivalentné zničeniu makroekonomického systému vcelku (samo o sebe predstavujúceho mnohoodvetvový systém výroby a spotreby).

Pritom, ako už bolo ukázané prv, netreba čakať, že v roku 1998 sa kríza sama od seba (alebo úsilím „mladých reformátorov“) vstrebe. Bude sa držať dovtedy, kým obyvatelia Ruska znenávidia nielen osoby (stvárňujúce západnú demokraciu), ale aj celý tento typ spoločenského systému a západno-kapitalistickú ekonomiku. Po rozpade ZSSR a „páde“ Ruska, v ďalšej etape uskutočňovania globálneho scenára svetovej marxistickej revolúcie, na to, aby boli odstránené aj problémy s názvom «všeobecná kríza kapitalizmu», zákulisní šéfovia trockizmu budú ešte musieť rovnako nechať „padnúť“ aj Západ a neutralizovať Východ.

Potrebný potenciál k tomu je už vytvorený. Kolosálny dolárový dlh USA, tisícnásobne (v porovnaní s rokom 1930) nafúknutá burzová bublina „cenných“ papierov – to je nálož pod globálnym finančným systémom riadenia globálneho hospodárstva. USA to sú „MMM“6 globálneho rozsahu, ktorých valuta je istená produkciou a službami výlučne „vyspelých krajín“ na úkor expanzie vlastných pyramídových finančných štruktúr do „nevyspelých“ a zotročených krajín. Ak sa expanzia zastaví, pyramída krachne, rozsype sa a jej „cenné“ papiere stratia hodnotu.

V novinách „Pravda“ z 30. júla 1996 je opublikovaný článok „Americké dlhy – bomba pre svetovú ekonomiku“. V nej sa oznamuje, že oficiálny federálny dlh USA sa oceňuje na 4,6 biliónov dolárov. Podľa výpočtov Národnej rady daňových poplatníkov USA, ak sa zarátajú aj nekryté dlhopisy, tak celkový dlh je rovných 17 biliónov dolárov. To znamená, že na každého pracujúceho Američana vychádza dlh v sume 145 tis. dolárov. Každopádne, komu patrí suma tých 17 biliónov, o tom sa nehovorí, hoci je jasné, že suma patrí globálnej úžerníckej „elite“ a burzovej „elite“, stojacej aj nad USA. Očividne túto „elitu“ mali na mysli aj v doklade OSN v „Programe rozvoja“, opublikovanom 15. Júna 1996 agentúrou „Reuters“, v ktorom sa píše že celkovo 358 rodín - klanov miliardárov - má príjem, ktorý v dolárovom vyčíslení prevyšuje súčet príjmov 45 % populácie Zeme.

V tom istom čísle „Pravdy“ sa píše, že finančná situácia Kanady nie je o nič lepšia: na každého Kanaďana, vrátane detí a starcov pripadá takmer 30 tisíc dolárov dlhu.

«Ako sa vyjadril známy západný finančník James Goldsmith, v Európe sa „nahromadilo kritické množstvo na výbuch aj sociálneho prevratu, aj politickej nestability v globálnych rozmeroch“. Podľa jeho názoru aj „boľševická revolúcia roku 1917 sa bude javiť menej výraznou, než tento prevrat“».

 

Tento citovaný odstavec si vyžaduje komentár: jedna z firiem, zúčastňujúcich sa vo fixácii zlata (stanovovaní trhovej ceny na zlatých burzách) nosí ceduľku „Goldsmith“. Je možné, že autor uvedeného citátu má k nej priamy vzťah, nakoľko klanov „finančnej aristokracie“ nie je príliš veľa a sú najlepšie informované v otázkach globálneho riadenia. V dôsledku rozsahu svojej činnosti on rozpráva so znalosťou sociálnej i finančnej situácie na úrovni globálneho významu. Okrem toho, J.Goldsmith je komplicom G.Sorosa v niektorých globálnych špekuláciách. Druhá vec je to, či vyjadruje iba svoje znepokojenie pred nešťastím blížiacej sa sociálnej katastrofy (a sám je pritom vo sfére svojej činnosti len biorobotom, podvedome naprogramovaným na vytvorenie tohoto potenciálu celou západnou kultúrou a svojim sociálnym pôvodom), alebo či sa sám cielene zúčastňoval v jeho vytvorení, s cieľom globálnych sociálnych otrasov (a teraz skrz média a na pozadí všeobecných táranín pre dav, si ako zasvätenec iba vymieňa názor o stupni zrelosti tohoto potenciálu s druhými zasvätencami).

Skúšobné testy bomby pre svetovú ekonomiku boli vykonané na jeseň 1997 na aziatoch. A tak aktuálny globálny finančný výbuch možno vykonať v určený čas „Č“ (Ako to spraviť, je možné uvidieť na základe teórie podobnosti makroekonomických systémov, rozvinutej v antimarxisticej boľševickej Koncepcii spoločenskej bezpečnosti, ktorá vyzvala takú nespokojnosť trockistickej „Pravdy Pjať“, hlavne z tu opísaných dôvodov).

Po výbuchu bomby amerických dlhov Západ a Východ „padnú“ do veľkej depresie, popri ktorej sa depresia z roku 1929 a povojnové škody budú všetkým javiť ešte ako ozajstná prosperita. A práve tomuto globálnemu scenáru nasvedčujú prvé príznaky začiatku kampane diskreditácie USA, v úlohe čestného a morálne bezúhonného politického lídra ľudstva. 19. februára 1998 televízia prakticky vo všetkých krajinách sveta ukázala trapas, ktorý sa stal štátnej tajomníčke USA Madeleine Albright pri jej návšteve jednej z univerzít. Istý jeden mladý človek vstal a povedal že jej položí otázku, na ktorú nebude vedieť odpovedať. Pointa jeho otázky spočívala v tom, že nielen Irak narúša rezolúciu OSN, ale rovnako aj Turecko a Izrael, napriek tomu USA sa oborili iba na Irak. Odpoveď M.Albright neukázali.

Z tohto možno pochopiť, že nedodržiavanie Irakom rezolúcie OSN je len zámienkou, ktorá zakrýva skutočné príčiny a ciele USA. Neprimeraná vojenská aktivita USA voči Iraku (podrývajúca za podmienok opísaných študentom autoritu samotných USA) taktiež zapadá do trockistického scenára úmyselného vytvorenia globálnej krízy. „Nezávislé noviny“ (Nezavisimaja gazeta) zo 17. februára 1998 s podtitulkom „carte-blanche“ opublikovala článok A.Konovalova „Scenár globálneho konfliktu je celkom reálny. Stratila Amerika pud sebazáchovy?“, v ktorom sa analyzujú možnosti rozšírenia vojenských akcií na iné regióny spolu so sociálno-ekonomickými následkami týchto vojen. V tejto analýze sa zrodila téma posadnutosti:

«V súvislosti so sexuálnym škandálom okolo prezidenta Clintona časopis „Newsweek“ nedávno napísal: „Clinton je očividne niečím posadnutý. Ak sú ľudia posadnutí, oni nepremýšľajú nad následkami.“ Neviem pokiaľ ide o samotného Clintona, ale čoraz častejšie vidíme potvrdenie posadnutosti samotnej Ameriky a absenciu potrebného sebaovládania. Predtým to boli okolnosti, ktoré ich nútili sa kontrolovať. Azda by sa rozhodli USA pre silové akcie v Zálive, kým existoval ZSSR so svojim jadrovým potenciálom a ideologickou konfrontáciou? Dokonca v roku 1991, keď ideologická konfrontácia v podstate už neexistovala, USA pre svoju operáciu „púštna búrka“ zhromažďovali celosvetovú koalíciu. A teraz vyhlasujú, že už sú pripravení konať na vlastnú päsť».

 

Hoci aj A.Konovalov neanalyzuje, čím konkrétne sú USA a ich šéfovia posadnutí (a toto je to najpodstatnejšie pri posadnutostiach), no musí to byť zjavné z celkového obsahu aktuálnej práce: USA sú posadnuté ilúziou možnosti vybudovania globálnej „Novej Atlantídy“ podľa amerického vzoru. Posadnuté touto myšlienkou, sa snažia natlačiť pomocou vojenskej sily tam, kde sa národom nepodarilo vštepiť „americký sen“ ako životný ideál a kde nie sú vytvorené vhodné podmienky pre neobmedzenú vládu nad ľuďmi na osnove úžerníctva (Islam odsudzuje úžeru ako jeden z najťažších hriechov) 7.

Okolnosť, že USA sú nakazené trockistickým „socializmom“ (ktorý nepredpokladá silovú dominanciu akejkoľvek veľmoci, a s tým spojených hrozieb pre blahobyt pánov tohto systému), tamojší demokrati a republikáni buď nevidia, alebo to jednoducho ignorujú, považujúc svojich marxistov za nevýznamný spoločenský faktor. A hľa! Keďže „všeobecnú krízu kapitalizmu“ treba každopádne vykoreniť, no vedenie USA sa o to vôbec nesnaží, čoskoro tak bude treba vykoreniť samotnú krízu spolu s americkým kapitalizmom...

 

-pokračování-

 

1 Veľavravné upresnenie „západní marxisti“, majúce na mysli existenciu anonymov z „východu“, o ktorých hovoriť v „slušnej spoločnosti“ sa nepatrí – teda o stalinistoch. Významné je aj oddelenie trockizmu od „marxizmu vcelku“: trockizmus – revolučný, marxizmus celkovo – parlamentný, podobný „legálnemu marxizmu“ v Rusku 19.storočia.

2 Poskytneme príklad z anglickej „Vreckovej encyklopédie“, v ktorej západný obyvateľ môže nájsť odpovede na mnohé otázky, ktoré vzbudili jeho záujem: «Trotsky believed in world revolution and in permanent revolution and was an uncompromising, if liberal, idealist» — “The Wordsworth Pocket Encyclopedia”, «Wordsworth Reference», r.1995, str. 53. Alebo v našom jazyku: «Trockij veril v svetovú revolúciu a v permanentnú revolúciu a bol nekompromisný, ako liberál, idealista».

Na susednej strane je písané aj o Stalinovi, ako o despotovi, ktorý v rokoch «veľkej čistky» 1936 — 38 likvidoval reálnych aj vymyslených nepriateľov.

3 National Security Council – Rada Národnej Bezpečnosti. Vzhľadom na to, že na Západe je „národ“ i „štát“ synonymom, názov možno chápať aj ako Rada Štátnej Bezpečnosti. Preto import tohto termínu do mnohonárodnostného Ruska v podobe názvu jedného z jej orgánov je nemiestny.

4 Pavlov, Valentín Sergejevič (1937 — 2003), posledný Predseda Rady Ministrov ZSSR (Vysvetlivka rok 2011).

5 V ruskom origináli: “Упущен ли шанс? Финансовый ключ к рынку” (Москва, “Терра”, 1995) – pozn. prekl.

6 Firma ktorá v 90-tych rokoch fungovala v Rusku, na princípoch „Pyramídovej Hry“. Nebankovka ktorá podviedla nespočetné množstvo naivných ľudí. – pozn. prekl.

7 Agresia USA a NATO proti Juhoslávií (ktorá sa začala v marci 1999 pod zámienkou odvrátenia „humanitárnej katastrofy“ v Kosove a s cieľom zvrhnutia režimu S.Miloševiča, ktorý nazvali „komunistickým režimom“ bez akýchkoľvek reálnych príčin v jeho politike, ktoré by to potvrdzovali), - tiež zapadá do tohoto globálneho scenára. Po všetkom, čo pod vedením USA bolo a ešte bude vykonané, nikto by nemal mať pochybnosti o tom, že práve oni sú „ríšou Zla“, ktorej zveriť úlohu hlavného mesta sveta je neprípustné.

 

Diskusní téma: Globální scénáře (2)

Potrebujete úver ???

Glenn Baker | 26.04.2016

Potřebujete úvěr ??? Naše firma je název Zion Financial Services Limited, dáváme z úvěrů, které mají zájem zákazníků, které hledají pro úvěry s cílem zlepšit jejich podnikání, můžeme vám pomoci s úvěru až do výše €15 milionů. Můžeme vám pomoci půjčováním vám peníze, začít podnikat nebo rozšířit své stávající podnikání, nabízíme také osobní úvěry, auto úvěry, podnikatelské úvěry, hypoteční úvěry, zemědělské úvěry nebo půjčky z jakéhokoliv důvodu atd Pokud potřebujete půjčka dnes kontaktujte nás. Můžeme půjčit až 15 milionů eur. Napište nám aplikovat: zionloan1@gmail.com

Sio akákoľvek debata je s ťebou zbytočná.

Oracle 911 | 20.04.2016

Nech ti povieme čokoľvek, končíš vždy pri tom istom.
Kde som to videl? U politrukoch?

PS: Tento príspevok vznikol po príspevku pod časťou 3.

Siovi

Hox | 19.04.2016

kategorie marxistické ekonomie jsou prakticky měřitelné nebo nikoliv?

Re: Siovi

Sio | 19.04.2016

Jak jsem už uvedl, například nadhodnota lze snadno vypočítat. Uvedl jsem i příklad, je níže.

Re: Re: Siovi

Hox | 20.04.2016

To není odpověď na položenou otázku, a uvedl jsi nepoužitelný vzorec, nejsi schopen jednoznačně rozlišit náklady od zisku.

Pojmy (kategorie) marxistické ekonomie:
- nutná práce a »nadpráce«
- nutný výrobek a »nadvýrobek«
- nutná a »nadbytečná« pracovní doba

jsou prakticky měřitelné nebo nikoliv?

Re: Re: Re: Siovi

Sio | 20.04.2016

Náklady od zisku samozřejmě schopen odlišit jsem. Obecně náklady jsou všechny peníze, na které si jen vzpomeneš, že je třeba je vynaložit jako součást investice a zisk je to, co vznikne odečtením příjmů od výdajů (nákladů). Myslím, že školák by s tím neměl problém. Slyšel jsi například pojem "režie"? Já totiž dělal 13 let ve fabrice, takže i s podnikovou ekonomimkou má slušné zkušenosti.
Nadpráce? Jak prosté. To je ta část práce, která je vynaložena k zisku nadhodnoty. Podobně nadvýrobek, nadbytečná pracovní doba.
Ale to není důležité. Tu metrologii jsem uvedl, jen abych dokázal, že to jde. Kapitál je vědecké dílo, které se zabývá principy, jeho kategorie nejsou určeny aby suplovaly kategorie z účetnictví, požadovat to je koncepčně mimo. Je to jako když někdo vysvětluje cyklus spalovacího motoru a ty bydeš trvat na tom, že to neobsahuje použitelnou metriku. Obsahuje to jen principy, které umožňují metriku pro každý (jednotlivá typ) motoru například spotřebu spočítat. Pro účetnictví se pak stejně použije reálná spotřeba, která se kus od kusu liší a závisí také na režimu zátěže atd. Asi bys prohlásil, že teorie spalovacího motoru je k ničemu, protože neobsahuje použitelnou metriku.

Re: Re: Re: Re: Siovi

Hox | 20.04.2016

Kde jsou objektivní kritéria, co je třeba vynaložit jako součást investice a co ne? Čistě subjektivní rozhodnutí.

Re: Re: Re: Re: Re: Siovi

Sio | 20.04.2016

Jistě. Akorát vám uniká, že tohle už Kapitál neřeší a ani řešit nemá. Odpovím vám. Taková objektivní kritéria, která by to popsala do úplnosti, neexistují. Investování je intuitivní proces a každá investice je spojená s rizikem prodělku. Kdyby se dalo na 100% všechno vypočítat podle jakékoli knihy, věřte, že by byla bestsellerem a investoval by kdekdo.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Siovi

Hox | 20.04.2016

To o čem mluvíš je opět zcela jiný kontext, který není v této diskusi jakkoliv relevantní. Kalíš vodu. Nemůžeš vyvrátit, že nadhodnota je neměřitelná, ale nejsi schopný to přiznat.

Re: Re: Re: Re: Siovi

Hox | 21.04.2016

Ad spalovací motor, ta teorie právě metrologicky zabezpečená je. Zkus si nastudovat co to metrologická průkaznost pojmů je, viz třeba transkript Velička(rozmluvy o životě), kde to vysvětluje.

Trockistická psychika

Přemek | 19.04.2016

Psychologie se psychikou předmětně zaobírá, tak proč ji nevyužít, když její metodologie není vůbec stigmatizována a pro jiné interpretace nepoužitelná. Právě psychologové odhalují korporátní psychopaty jako mocensky podmíněnou formu psychopacie. Díky nim mohou bystřejší ekonomové odhalovat toxikologické aspekty peněz. Psychický trockismus je zbytečná redundance pojmu bez zvláštního informačního obsahu. Porozumět sociálním supersystémům lze lépe i tím, že bude urychleno poznávání použitím použitelných částí existujících vědních metod. Jen je nutné v průniku modifikovat terminologii k zajištění jednoznačnosti a adekvátní strukturní konfiguraci.

Re: Trockistická psychika

Sio | 19.04.2016

Položím podobnou otázku jako Hox:
kategorie psychologie jsou prakticky měřitelné nebo nikoliv? Prosím příklad. Jak se vypočítá, zda je někdo psychopat?

Re: Re: Trockistická psychika

Hox | 20.04.2016

To je otázka na KOB nebo na psychologii?
Dnešní psychologie pochopitelně pojmy ošetřené z hlediska metrologické průkaznosti nemá, na čemž dojíždí, neb existuje kolem 40 teorií psychiky tzv. "psychologických škol".

Pojem metrologické konzistence však není o měření, ale o tom, že nějaký pojem/jev je popsán (identifikován) vždy stejnou množinou kritérií, podle nichž může být identifikován a může být jednoznačně řečeno, zda něco je TO nebo není TO. Jednotlivé kritéria nemusí být vůbec měřitelné v úzkém chápání, ale například můžou být zajištěny smyslovými vjemy nebo dedukcemi. Jde o tu JEDNOZNAČNOST určení. Pokud, jako třeba Gumiljov, na jedné straně "vědeckého pojednání" je pojem "etnos" identifikován třemi kritérii, a na v jiné části odlišnými kritérii, pak není zajištěná metrologická konzistence.
V tomto smyslu samozřejmě psychologie, která bude zajištěna z hlediska metrologické konzistence kategorií, na kterých je postavena, samozřejmě vytvořena být může.

Re: Re: Re: Trockistická psychika

Sio | 20.04.2016

To byl test. Marxismus má rovněž krtéria, které sice nemusí být měřitelná v úzkém chápání, takže se dá jednoznačně říci, zda něco je TO nebo TO. V tomto smyslu je marxismus nejméně stejně (podle mě lépe) dobře z hlediska metrologické konzistence jako psychologie. Nemáme tu dvojí metr?

Re: Re: Re: Re: Trockistická psychika

Hox | 20.04.2016

Množiny kritérií pojmů marxistické politické ekonomie bych prosil.

Re: Re: Re: Re: Re: Trockistická psychika

Sio | 20.04.2016

1. Co je to "kritérium pojmu"? Podle mě nesmyslné sousloví, ale zkus objasnit.
2. To chceš, abych ti tu přepisoval všechny definice z Kapitálu?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Trockistická psychika

Hox | 20.04.2016

Jelikož jsou podle tebe marxistické kategorie údajně metrologicky zabezpečené, ptám se na ona kritéria, podle kterých se dá rozlišit například nutný produkt od nadproduktu. Všechny pojmy, které v použiješ, musí být opět metrologicky zabezpečené nebo musí být odvoditelné z metrologicky zabezpečených pojmů nějakým jednoznačným algoritmem. Tzn. v definici nadproduktu se například nemůžeš opírat o pojem nadhodnota nebo nadbytečný pracovní čas, dokud metrologicky nezabezpečíš tyto pojmy stejným způsobem, přičemž se nelze odkazovat navzájem (definice kruhem).

Re: Trockistická psychika

Hox | 20.04.2016

Psychický trockizmus je objemnější pojem, než o čem píšeš, popisuješ démonický typ struktury psychiky, nikoliv psychický trockismuz, což se může v praxi prolínat, ale jsou tu různé jevy.

Re: Re: Trockistická psychika

Sio | 20.04.2016

OK, jen jsem se ujišťoval. Asi bych prooznačení psychického trockisty vystačil s pojmem "psychopat" a nemusel do toho tahat trockismus a démony.
Ale jistě mi namítneš, že jsou tu nějaké rozdíly.

Re: Re: Re: Trockistická psychika

Hox | 20.04.2016

Vystačíš i s pojmem tekutina, nebo přece jen potřebuješ i rozlišovat například vodu a benzín?

Práh pružnosti

Přemek | 19.04.2016

Jelikož tržní cenová pružnost poptávky a nabídky je ekonomický pojem, měli by všichni, kdo jej uchopí, vědět, že meze pružnosti mohou mít charakter prahového efektu. Nejde o stěnu virtuálního pokoje, v němž se ocitl Dave Bowman, za níž není nic, ale o davovou reakci na dodatečné navýšení ceny v podobě adaptace formou plné a náhlé substituce či vzdání se zbytné spotřeby (opačně to funguje jinak). Chcete-li takové pojmy používat, musíte znát to, co reprezentují. V tom má Kuzma Prutkov poněkud hokej, od pojmů k poznání reality lze dospět pouze za předpokladu složité pojmové struktury a následného šťastně zdařilého "obouvání" reality těmito pojmy. Jinak lze pouze na základě poznání reality tvořit a přiřazovat pojmy.

Re: Práh pružnosti

Sio | 19.04.2016

Ale Kozma Prutkov (pokud máme na mysli stejný výrok) přece nevysvětluje, jak se člověk k pojmům propracuje. Souhlasím, vytvoření si "obrazu" a přiřazení k pojmu je složitý proces, prostá definice nemusí stačit. Je třeba to zařadit k jiným pojmům a spojit s realitou.

Moje pozice ke KOB

Sio | 19.04.2016

Aby bylo jasno, v KOB je spousta věcí, se kterými souhlasím a DVTŘ je zlatá perla KOBu. V KOB je i spousta inspirativních myšlenek. Nebýt toho, nezabýval bych se tím.
Ale na druhé straně ten hermetismus atd - lidi nikdy nepochopí, jak KOB používat k analýze, protože jak do toho zamotáte jakýsi okultismus, je to v háji, všechno umožňuje 1000+1 výklad a při šikovné manipulaci s těmi termíny se dá zdůvodnit cokoli. Nepomůže ani DVTŘ. A to se mi nelíbí, k tomu se stavím kriticky. Nač ty bajky. Chcete snad konkurovat židovským bajkám (podobenstvím) z Bible svými vlastními? Oblbovat lidi jako biblický projekt jen v bleděmodrém? Hmm, to mi není sympatické. A hlavně to nemá šanci. Ty židovské bajky jsou mnohem lepší a staré tisíce let. Těžko se dají vytlařit těmi o zednířích na 33. stupni zasvěcení, žrecích a potulování Židů po poušti. Na vytvoření minoritní sekty to možná stačit bude. Ale viděl jsem na jiných webech kritiky KOBu. Mnozí z toho měli vyloženě srandu. Mrzí mě to, s vaničkou se vylévá i dítě. Snažím se to neudělat.

Re: Moje pozice ke KOB

Pe-tri | 19.04.2016

Sio, o okultismu KOB nemluví a skutečně není potřeba toto slovo používat. Já jsem ho použil proto, že jsem měl za to, že máte zájem se do problematiky hlouběji ponořit a proto jsme poukázal na vazbu mezi moderními pojmy KOBu a dřívějšími pojmy z křesťanství. Souhlasím s tím, že mnoho lidí nebude mít zájem vidět historickou červenou nit a bude jim stačit nějaký funkční nástroj.
Na druhé straně, z Vás (coby materialisty?) hovoří neznalost evoluce lidského vědomí. Ono v širším pojetí (ten nadhled po kterém jsem volal) totiž nejde chtít po lidech aby se chovali nesobecky, mravně, racionálně, preferovali Dobro o kterém navíc nebudou mít správnou představu a přitom jim smysluplně neříct co to znamená a proč se tak vlastně mají chovat. A tohle říct znamená ukázat to na tom, jak probíhá ona evoluce lidského vědomí a to zas nejde bez dějepisu a ten zas nejde bez např. křesťanských (ne)řádů a jejich náhrady v podobě zednářů. Věz, že lidé, v důsledku tebou v mých očích zlehčované historie na tom ani zdaleka nejsou stejně. Takže každému co jeho jest, prosím nechat na ostatních, do jaké hloubky se chtějí ponořit a přitom vědět, že jedni ani do vody nevlezou, druzí půjdou po kolena, třetí si s chutí zaplavou, ale najdou se i tací, kteří, vzhledem k evolučnímu stavu svého vědomí půjdou do hloubky.
P.

Re: Re: Moje pozice ke KOB

Sio | 19.04.2016

Opět mi něco vkládáš do úst. Já historii nezlehčuji, jen zpochybňuji její iterpretaci takovou, jakou předkládá KOB. Podle mě to prostě tak nebylo. A KOB nepřinesl žádné věrohodné důkazy, jen bajky. Kdo uvěřil, ten uvěřil...
Co se týče evoluce vědomí ... jistěže něco takového existuje, ale co pod tím míní KOB, to opravdu nevím.

Re: Re: Re: Moje pozice ke KOB

Pe-tri | 19.04.2016

Vědět, že interpretace historie KOBu je nesprávná, znamená mít jasnou představu o tom, která interpretace je správná. A k tomu přiznaná nevědomost o mnoha jiných aspektech KOBu. Hmm, zajímavá selekce (ne)znalostí KOBu v pozadí závažných výhrad. Nestálo by za to, něco víc si o KOBu nastudovat ? A chceš-li důkazy, definuj, co chápeš (a proto akceptuješ) pod pojmem důkaz.
P.

Re: Re: Re: Re: Moje pozice ke KOB

Sio | 19.04.2016

Upřesním. Kdo ví, která interpretace dějin je správná? Jistě, nějakou, poměrně jasnou představu mám a příjde mi méně nepravděpodobná. Nějak jsem nenašel důvod, proč bych ji měl měnit.
KOB samozřejmě podrobně neznám, vy ano?
Důkazy? Písemné záznamy, interpretace známých historických událostí s vysvětlením mechanismu, který žreci použili atd. Něco hmatatelnějšího než jen "tak to prostě bylo".

Re: Re: Re: Re: Re: Moje pozice ke KOB

Pe-tri | 19.04.2016

Jak se v říká, když se to myslí vážně - OK, navrhni alternativu a můžeme to probrat. Takže jsi schopen stručně/bodově načrtnout dokladovanou interpretaci dějin, která je pro Tebe pravděpodobná?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moje pozice ke KOB

Sio | 19.04.2016

Já se držím té obecně přijaté. Dokladovaná je jistě jen částečně, ale to je pořád mnohem víc, než ta z KOB.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moje pozice ke KOB

Hox | 19.04.2016

> Já se držím té obecně přijaté.
To je která konkrétně, z těch desítek nebo stovek vzájemně se vylučujících verzí, které se průběžně mění podle politické objednávky?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moje pozice ke KOB

Sio | 19.04.2016

Máš pravdu, nic se tak nezkresluje jako dějiny. :-) Co teď ale očekáváš? Že ti převyprávím celé dějiny, jak jim věřím?
Obecně si myslím, že celistvý obraz historie nemáme, ne o všem jsou záznamy (a ty možno i zpochybnit, i tenkrát se lhalo) nebo artefakty. Zkus se zeptat na něco konkrétnějšího.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moje pozice ke KOB

Hox | 20.04.2016

Pokrok. Ale chápu to dobře že tvoje pozice je "Nevím jak to bylo, ale vím jak to určitě nebylo."?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moje pozice ke KOB

Sio | 20.04.2016

Kdybych znal celé dějiny, mohli bychom zrušit všechny historiky a archeology, stačilo by se mě na cokoli zeptat. To je samozřejmě nonsense, ovšem, platí to nejen o mě. Nikdo nemůže znát dějiny v celé úplnosti, dokonce ani tu část, která už bylo popsána.
Tady se operuje s pravděpodobností. Prostě jen sázím va varianty, jejichž pravděpodobnost se mi jeví jako výšší. Takže "určitě nebylo" bych spíše nahradil "s velkou pravděpodobností nebylo".
Samozřejmě v dialogu nešermuji v každé větě s pravděpodobností, považuji za evidentní, že málo věcí víme na 100,0%
Nové důkazy, nové objevy, stejně jako u marxismu i u historie mohou změnit zásadně náš náhled na svět a jeho historii. Což také udělám, pokud se s takovými důkazy seznámím a budou dostatečně důvěryhodné.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Moje pozice ke KOB

Hox | 20.04.2016

Krátce, jen se domníváš jak to nebylo, přičemž ten dojem nevychází z důsledné analýzy, ale ze setrvačnosti myšlení.

Re: Moje pozice ke KOB

Přemek | 19.04.2016

Milý Sio, hledat v DVTR a KOB cokoli hermetického znamená vstupovat do knihovny s předsudkem, že každá kniha je informační zdroj pro vstoupivšího. Přitom bez znalosti psychologie lze pouze (jako vždy u osob bez znalostí) věřit. Informace jsou v té knihovně různé dle toho, kdo a s čím k nim přistupuje, dále v jakém čase se k nim přistupuje a v jakém časově podmíněném kontextu. Konečně, pojmová struktura má časově, kontextuálně a subjektivně odlišné interpretace, není-li "přikována" k realitě, resp. k našemu poznání této reality. Objektivní existence čehokoli je díky struktuře pojmů a jejich příkladné interpretaci pochopitelná systémově, což obvykle bez odpovídající pojmové struktury není možné. Jsou snad Židé pamětníci Atlantidy, stavitelů Velké Sfingy a Pyramid v Gíze? Selhavší atlantské elity vyvolené k opakování starých chyb? Pokud ano, pak je vrcholně logické prostoupit alternativní koncepci biblickému projektu vlastním mýtem (příběhem), který pomáhá stmelit související na obecně známých prvcích lidského chování. S vaničkou se děti vylévat nemají, to je jasné, co není jasné - co je dítě a zda je ve vaničce a má být rozhodnutím kohosi vylito.

Re: Re: Moje pozice ke KOB

Sio | 19.04.2016

Nejsem to já, kdo hledá v KOB něco hermetického. Já bych se klidně bez toho obešel. No a znalosti psychologie... nějaké snad mám, i když nejsem psycholog. Ti toho ovšem taky nažvaní až to pěkné není. Sami mezi sebou se neshodnou.

Re: Re: Moje pozice ke KOB

Sio | 19.04.2016

Co se týče pamětníků Atlantidy, připustil jste si možnost, že žádní nejen nejsou, ale nikdy nebyli, stejně jako Atlantida (existence neporokázána) nebo tartarská říše.
Pokud se KOB zabývá takovými věcmi, zřejmě mu nezbývá moc času řešit reálné problémy ...

Re: Moje pozice ke KOB

Hox | 19.04.2016

> Ale viděl jsem na jiných webech kritiky KOBu. Mnozí z toho měli vyloženě srandu.

Dej nějaké linky ať se můžeme pobavit, číst "kritiku" KOBu je často velmi poučné.

Ale, ale ...

Sio | 19.04.2016

O trockismu nenaznačuji nic, to kobáci tu pořád vrtí tu káču. Doposavad mě Trockij moc nezajímal, stejně jako nekonečná revoluce.
Co se týče kritiky marxismu, opakuji zde po stodvacátépáté, Stalin ve svém dílku, co jste tu vyvěsili, provedl správnou konstruktivní kritiku dogmatických vykladačů marxismu, ovšem v tomto vašem dílku jsou Stalinova slova dezinterpretována a překroucena, přičemž dost hloupě, dá se to odhalit na první pohled pokud někdo není kobák-fanatik.
I tvoje body:
"-Marx používa ŽIVOTU adekvátne pojmy;
-Marx opisuje KOREKTNE realitu;
-Marxizmus umožňuje opisovať aj súčasné reálie;
-Marxizmus (filozofický smer) a Kapitál považuješ za najlepšie, hoci na ich základe bez vykladačov NIKTO nevybudoval spravodlivú spoločnosť príklad Čína, Severná Kórea a Kuba (všade oficiálna ideológia je marxizmus);"
ukazují, že vůbec nechápeš, o čem marxismus je, sorry. Halt neznáš ty pojmy, které jsou tam použity, možná jsi je slyšel, ale nerozumíš jim, protože sis nepřečetl jejich definici v Kapitálu ani jinde. Jen si myslíš, že víš,o čem jsou a to je pak těžká diskuse. Následně ani nerozumíš (a nejsi tu sám) o čem píše Stalin. Místo toho tu slyším dokola dogmatické mantry.
Všechny ty body, co jsi tu dal, jsem už v diskusi u předešlého dílu snad i několikrát vysvětl, mnohé doložil citáty právě z té knížečky Stalina. Jak je možné, že Stalina obdivujete a přitom děláte přesný opak, než by udělal on a dezinterpretujete jeho slova?
Když dám konkrétní citaci, tak odpovídáte ve stylu "no on to tak naplno nemohl říct". Srandovní argumentace.
Doporučuji si přečíst, co napsal a zkusit se nad tím zamyslet i z jiné perspektuvy než z hlediska dogmat KOB.

Re: Ale, ale ...

Přemek | 19.04.2016

Cítím v Tvých slovech trochu zarputilého libertariánství, které, pokud provází nezkušené mládí, pomáhá pochopit při nárazech na realitu vlastní omyly. Na tom nic nemění, že součástí biblického projektu je vytvářet věrohodný dojem, že projekt neobsahuje systematickou chybu a vůbec nevede (nevyhnutelně) ke katastrofě, což ty nárazy na realitu oddaluje a mnohdy změkčuje...

Re: Re: Ale, ale ...

Sio | 19.04.2016

To mě potěšilo, pro jedny jsem starý marxista pro druhé zase libretarián. No a mladý jsem určitě (myšlením).

Re: Re: Ale, ale ...

Sio | 19.04.2016

Současně fungující projekt euroatlantické civilizace jistě k ničemu dobrému nevede, ať už ho nazveme jakkoli, třeba biblický.

Re: Ale, ale ...

Oracle 911 | 19.04.2016

Odmietaš hovoriť o Trockijovi a nerozoberáš rolu trockistov vo všeobecnosti a v chystanej marxistckej revolúcie v SŠA ale odvádzaš tému od témy článku. To je prvá vec.

Druhá vec, Marxizmus je učenie Marxa (preto je ten názov). Jeho učenie sa skladá:
-z terminologického aparátu;
-z filozofického systému (boj protikladov a negácia negácie);
-z historickej analýzy;
-z analýzy svojej doby;
-opisu svetlej budúcnosti.
V posledných troch bodoch používa svoj terminologický aparát a filozofický systém.

Lenže svoj filozofický systém podporuje s ad hoc príkladmi z histórie pri ktorom len jeden pár protikladu bojuje a ostatné vynecháva. Príklad: prechod od otrokárstva k feudalizmu opisuje ako negáciu otrokárstva a prechod od feudalizmu k buržoázií je zas uňho negácia feudalizmu. Máme tu príklad negáciu negácia ale ľudia sú stále vykorisťovaní otroci, a nič nemení na fakte, že len forma otroctva sa zmenila. Pričom mal tú drzosť prezentovať celú záležitosť ako vývoj výrobných vzťahov. Čo má výpovednú hodnotu o jeho morálke.

Toto prosím ťa v žiadnom prípade nie je pevná logika ale gumová priam diabolská, ktorá PRIAMO ŽIADA na to povolaného vykladača. A na to povolaný vykladač je ten, ktorého priamo či nepriamo schváli vládnuca klika,a interpretovať vykladačov sa dá všelijak. :)

Čo sa týka terminologického aparátu Marxa tá je tiež deravá.
Tvoj príklad a vysvetlenie nadhodnoty je príklad investície. A je to kapitálna blbosť lebo je to ekvivalent tvrdenia, že podnikateľ MUSÍ začať na zelenej lúke.
A podľa Marxa podnikateľ či investor čo vložil do podnikania ani náhodou nesmie dostať naspäť či vo finančnej alebo materiálnej forme. Pričom nerozlišuje či podnikateľ zobral úver od úžerníka a preto platí minimum alebo vložil vlastný a je chamtivec a preto platí minimum.

Tretia vec, ty nechápeš pojmy a dogmaticky ich opakuješ t.j. presne ten prípad s nadhodnotou.

Štvrtá vec, v uvedených krajinách je marxizmus ŠTÁTNOU ideológiou a vládnuca klika na ZÁKLADE MARXIZMU zmohla len na:
- vybudovanie štátneho kapitalizmu;
- vybudovať neo-feudálny systém.

Pričom za Stalina sa budovala skutočne spravodlivá spoločnosť. Ako to mohol dokázať Stalin a prečo to nedokázali ostatní, hoci všetci používali a používajú marxistickú terminológiu?

Re: Re: Ale, ale ...

Sio | 19.04.2016

Je toho hodně a v mnohém si nerozumíme, ne vše se mi zřejmě podařilo podat tak, abych byl pochopen. Rozdělím to na části. Vezmu tvůj text a KAPITÁLKAMI přidám své komentáře.
***
Odmietaš hovoriť o Trockijovi a nerozoberáš rolu trockistov vo všeobecnosti a v chystanej marxistckej revolúcie v SŠA ale odvádzaš tému od témy článku. To je prvá vec.
NE PROČ? SVŮJ NÁZOR NA TROCKISMUS, CO TO PODLE VÁS JE A JAKOU HRAJE ROLI JSTE MI TU VYSVĚTLILI. NIJAK TO NEROZPORUJE, JE TO VAŠE DEFINICE TROCKISMU. MÁTE NA NI PRÁVO. KDYBYCHOM SE PODÍVALI TŘEBA DO WIKI, NAŠLI BYCHOM ASI JINOU, ALE PROČ NE?

Druhá vec, Marxizmus je učenie Marxa (preto je ten názov). Jeho učenie sa skladá:
ANO, ZÁKLADY POLOŽIL MARX. ALE SNAD TU BYL NĚJAKÝ VÝVOJ I PO NĚM? TŘEBA TY DOPLŇKY OD STALINA?
-z terminologického aparátu; ANO
-z filozofického systému (boj protikladov a negácia negácie);
TO NENÍ CELÝ SYSTÉM, JEN JEDEN ZE ZÁKONŮ DIALEKTIKY, ALE JINAK ANO, FILOSOFICKÝ SYSTÉM MARXISMUS OBSAHUJE
-z historickej analýzy; ANO
-z analýzy svojej doby; ANO
-opisu svetlej budúcnosti. ANO, V OBECNÝCH RYSECH
V posledných troch bodoch používa svoj terminologický aparát a filozofický systém. ANO

Re: Re: Re: Ale, ale ...

Hox | 19.04.2016

Kdyby babička měla gule...

Re: Re: Re: Re: Ale, ale ...

Sio | 19.04.2016

tak by si byl dědeček.

Re: Re: Ale, ale ...

Sio | 19.04.2016

2.ČÁST
***
Lenže svoj filozofický systém podporuje s ad hoc príkladmi z histórie pri ktorom len jeden pár protikladu bojuje a ostatné vynecháva. Príklad: prechod od otrokárstva k feudalizmu opisuje ako negáciu otrokárstva a prechod od feudalizmu k buržoázií je zas uňho negácia feudalizmu.
NE TAK TO NENÍ. SMYSL ZÁKONA NEGACE NEGACE JE JINÝ. DÁ SE POPSAT ONOU VÝVOJOVOU SPIRÁLOU. VÝVOJ NEJDE PŘÍMO PO KRUHU ALE PO SPIRÁLE. TO ZNAMENÁ, ŽE SE DOSTÁVÁME PO OPSÁNÍ "KRUHU" DO STEJNÉHO MÍSTA. ALE NE PŘESNĚ STEJNÉHO, O ZÁVIT VÝŠE. V JINÉ KVALITĚ. KAPITALISMUS MÁ MNOHÉ SPOLEČNÉHO S OTROKÁŘSTVÍM, ALE MECHANISMY, KTERÉ ČLOVĚKA ZAHÁNĚJÍ DO OTROCTVÍ JSOU JINÉ.
Máme tu príklad negáciu negácia ale ľudia sú stále vykorisťovaní otroci, a nič nemení na fakte, že len forma otroctva sa zmenila.
ANO, TAK TO JE.
Pričom mal tú drzosť prezentovať celú záležitosť ako vývoj výrobných vzťahov. Čo má výpovednú hodnotu o jeho morálke.
VŮBEC NECHÁPU, JAK TO SOUVISÍ S MORÁLKOU. VÝROBNÍ VZTAHY V OTROKÁŘSTVÍ, FEUDALISMU A KAPITALISMU JSOU EVIDENTNĚ JINÉ. PRÁVĚ JSI SE VYJÁDŘIL ROVNĚŽ O MORÁLCE STALINA, KTERÝ VE SVÉ KNÍŽCE PODROBNĚ VYSVĚTLUJE MECHANISMUS OPOŽDĚNÍ VÝROBNÍCH VZTAHŮ ZA VÝROBNÍMI SILAMI A TOHO, JAK SI RŮST VÝROBNÍCH SIL VYNUCUJE RŮST VÝROBNÍCH VZTAHŮ.
Toto prosím ťa v žiadnom prípade nie je pevná logika ale gumová priam diabolská, ktorá PRIAMO ŽIADA na to povolaného vykladača. A na to povolaný vykladač je ten, ktorého priamo či nepriamo schváli vládnuca klika,a interpretovať vykladačov sa dá všelijak. :)
MI PŘIPADNE POMĚRNĚ ŽELEZNÁ. ALE KDO TO NECHÁPE, PRO TOHO JE ASI GUMOVÁ.

Čo sa týka terminologického aparátu Marxa tá je tiež deravá.
Tvoj príklad a vysvetlenie nadhodnoty je príklad investície. A je to kapitálna blbosť lebo je to ekvivalent tvrdenia, že podnikateľ MUSÍ začať na zelenej lúke.
NESMYSL. UVEDL JSEM VELMI JEDNODUCHÝ A OBECNÝ PŘÍKLAD, O ZELENÉ LOUCE NEBYLA ŘEČ A ANI TO NENÍ NUTNÉ. NAOPAK. TEN CYKLUS P1>Z1>P2 POKRAČUJE DÁLE A STÁLE DOKOLA, P2>Z2>P3 ATD. MYSLEL JSEM, ŽE JE TO EVIDENTNÍ, TAK JSEM TO EXPLICITNĚ NEUVEDL.
A podľa Marxa podnikateľ či investor čo vložil do podnikania ani náhodou nesmie dostať naspäť či vo finančnej alebo materiálnej forme.
:-) SAMOZŘEJMĚ, ŽE TO NENÍ TAK. MŮŽE A DOSTÁVÁ. Z ČEHO BY ŽIL? ČAST NADHODNOTY PROSTĚ NEREINVESTUJE, ALE SPOTŘEBUJE. TYTO PENÍZE PAK ALE SAMOZŘEJMĚ NEJSOU KAPITÁLEM.
Pričom nerozlišuje či podnikateľ zobral úver od úžerníka a preto platí minimum alebo vložil vlastný a je chamtivec a preto platí minimum.
POKUD VZAL UVĚR, KOUPIL SI PENÍZE, KTERÉ POUŽIJE V ROLI KAPITÁLU. KOUPIL SI HO JAKO ZBOŽÍ. V TRANSAKCI P1>Z1, KTERÁ ZNAMENÁ ZA KAPITÁL P1 KOUPIL ZBOŽÍ Z1 PLATÍ, ŽE ÚROK, KTERÝ ZAPLATÍ ZA NÁKUP P1 MUSÍ Z TÉTO ČÁSTKY UHRADIT. POCHOPITELNĚ, JDE TO O MAXIMÁLNÍ NADHODNOTU. TO ZNAMENÁ, MINIMALIZOVAT P1 A MAXIMALIZOVAT P2. A TO BUDE DĚLAT VŠEMI DOSTUPNÝMI ZPŮSOBY. ZAPLATÍ CO NEJMÍŇ LIDEM, ROZPOUTÁ VÁLKU ...

Re: Re: Re: Ale, ale ...

Hox | 19.04.2016

Ten vzorec nejde v praxi k ničemu použít, neb neřeší základní otázku, kde končí náklady a začíná zisk. Pokud podnik vše to, co podle tvého vzorce je zisk, rozdá zaměstnancům nebo zaplatí na daních, tak do nějaké doby zanikne, protože podnik je živý mechanismus, který se může buďto rozvíjet, nebo degradovat, ale nemůže stát na místě. Tvoje definice je v praxi nepoužitelná, stejně jako marxismus obecně, "funguje" jen v abstraktních modelových situacích odtržených od reality.

Re: Re: Re: Re: Ale, ale ...

Sio | 19.04.2016

Kapitalisté něco rozdávají zaměstnancům? Platí jim mzdu nutnou k reprodukci pracovní síly a to v různých formách, obvykle jen tolik, kolik musí. Pracovní síla je zboží, musí se nakupovat a je to tedy ve vzorci P1>Z1>P2 skryto pod tím Z1. Daně rovněž. Počítají se sice obvykle z nadhodnoty, ale patří k nákladům, které je nutno předpokládat už před investicí.Nic odtrženého od reality v tom nevídím. Ani Stalin, jehož na slovech přijímáš, se těmto kategoriím nevyhýbal, pokud šlo o kapitalismus. Cituji:
"Nejen to, myslím, že je třeba zavrhnout i některé jiné pojmy převzaté z Marxova »Kapitálu«, v němž se Marx ZABÝVAL ANALYSOU KAPITALISMU, které jsou uměle přilepovány na naše socialistické vztahy."
Kapitalistické firmy také zanikají, a to z různých důvodů, co je na tom divného. Slyšel jsi někdy slovo "bankrot"?

Re: Re: Re: Re: Re: Ale, ale ...

Hox | 20.04.2016

Řeč není o tom, že by nadhodnota neexistovala obecně, ale o tom, že kategorie nadhodnota nemůže být použita jako základ ekonomické teorie, protože není v praxi měřitelná.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ale, ale ...

Sio | 20.04.2016

Jak už jsem jednou vysvětlil.
Přenos tekuté substance je zněna její polohy způsobená přemístěním z místa A do místa B. Množství práce k tomu vynaložené se dá v reálných pozemských podmínkách spočítat, pokud známe hmotnost, vzdálenost, účinnost a charkter prostředí. (je to definice prakticky použitelná k měření?)
Naběračka na hašené vápno se nepoužívá k nabírání polévky a to z evidentních důvodů. Přesto lze definovat proces přemísťování tekuté nebo polotekuté substance pomocí nádoby s dlouhým držadlem pro úchop. Přesto lze říci, že objemové množství substance přenesené v průběhu jedné operace je rovno maximálně objemu té nádoby.
Tahle definice lze sice využívat pro výpočet množství přenesené substance v průběhu jedné operace, ale nebude to praktické. Účelem této definice bylo vysvětlit princip přenášení a popsat jeden nebo dva z možných nástrojů, který by mohl být použit.
Samotná metrologie vhodná pro praxi je jistě možná, je však záhodno zůžit podmínky, konkretizovat definice a dodat údaje o množstvích a vzdálenostech. Bez znalostí obecných principů pak zjišování půjde jen empiricky, což má rovněž své místo.
Už jsi změřil Boha nebo je rovněž metrologicky nekonzistentní?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ale, ale ...

Hox | 20.04.2016

Normální člověk chápe, že ekonomická teorie použitelná v praxi k řízení se musí opírat o prakticky měřitelné základní pojmy.
Zvláštní, že u matematiky to asi chápeš, u ekonomie ne.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ale, ale ...

Sio | 20.04.2016

Omyl. Obecná teorie udává strategii řízení a tam se nic neměří ani nepočítá. Až aplikovaná teorie se zabývá konkrétné metrikou.
Vezmu příklad z KOB, ony známé pyramydy bez vršku, někde je tu obrázek. Tedy vršek mají, ale je obsazen GP, pak je pásmo pro GP podřízené elity (vlády) atd až k prostým lidem v základech pyramidy. Je to popis, který nám říká, že je tu nějaký GP a také čím se zabývá. Říká nám, že GP je nad vládami. Z toho jasně plyne, že pokud chceme řídit proces polidštění lidského druhu (cíl KOB, osobnost typu ČLOVĚK) musíme počítat nejen s vládami, ale i s GP a odhalit jeho znalosti o řízení.
Kde tady vidíš nějakou metriku? Spočítáš třeba, kolik členů má GP? Nebo spočítáš, na kolik % se mu podařilo dosáhnout cíle v té nebo oné akci? Ne? Znamená to, že GP neexistuje a celé je to blud?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ale, ale ...

Hox | 20.04.2016

Ani po celé době co se tu vyskytuješ a nepočítaných pokusech o vysvětlení jsi stále zdá se nepochopil problém metrologické průkaznosti a nutnosti jejího zajištění všude tam, kde má jít o vědu, nikoliv grafomanství, imitaci nebo zaklínání sociálních živlů.
Uniká ti podstata toho, co to metrologické zabezpečení pojmů je, a proč je to klíčová otázka. Tobě to vysvětlit asi nelze, každý kdo sám chápe ten problém a vidí tvojí argumentaci, to chápe, takže se nebudu pokoušet vysvětlit to po jedenácté.

Kde je tedy v marxismu ta aplikovaná ekonomická teorie, která používá metrologicky zabezpečené pojmy? Není a nikdy nebyla, protože otázky reálného řízení jsou v marxismu vždy ponechány v kompetenci zákulisních mafií, které řídí na základě vědomostí a metod, které se studiem marxismu získat nedají.

Re: Re: Re: Re: Re: Ale, ale ...

Hox | 20.04.2016

> Kapitalisté něco rozdávají zaměstnancům?

To byl příklad, tvrdíš že existuje přesně určitelná nadhodnota, já ti vysvětluju, že kdyby si majitel všechno to co označuješ za nadhodnotu bral do kapsy pro soukromé účely (nebo rozdělil mezi zaměstnance), jeho firma by časem přestala existovat (protože firma buď degraduje nebo se rozvíjí, ale nikdy nestojí na místě). Svůj rozvoj financuje ze zisku, ale nejsou objektivní kritéria jak říct, tady končí "nutné" prostředky pro rozvoj, a tady začíná čistý zisk, protože je to vždy subjektivní hodnocení, a druhak závisí na milionu faktorech, odlišných v každé konkrétní situaci.

Kdyby například Baťa nebyl Baťa, ale klasický zlatokop, jeho koncern by nikdy nevznikl, stagnoval by na nevýznamné lokální úrovni. Takže to ve skutečnosti nebyla nadhodnota, ty prostředky, které investoval do podniku a sociálních programů,ale podle tvojeho vzorečku ano.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ale, ale ...

Sio | 20.04.2016

Nikde jsem netvrdil, že investované prostředky=nadhodnota. Znova k tomu vzorečku.
P1>Z1>P2
Investuje se částka P1 (kapitál), Z1 (náklady na veškeré možné zboží - zboží chápat i jako nutné zařízení, lidskou sílu ATD.) Po prodeji se vrací částka P2. V případě úspěchu je N=P2-P1>0 - nadhodnota. Kapitalista pak může v druhém kole investovat opět jen částku P1, nebo i nižší (třeba má už nakoupené stroje a postavenou fabriku, nemusí to kupovat znovu a už semu to vrátilo), ale také vyšší, pokud chce růst. Pak může použít i část nadhodnoty jako kapitál a reinvestovat ji. Cyklus pak vypadá takto
P3 (=P1+část nadhodnoty) >Z2>P4, kde P4>P3, pokud je investice úspěšná.
Jak to má dělat, Kapitál neřeší, není k tomu určen, politekonomie není totéž jako ekonomie. Kapitál má vysvětlit mechanismus, který umožňuje kapitalistovi růst a bohatnout. A to přesně dělá.
Stalin varoval před dogmatickým používáním těchto pojmů v socialistických výrobních vztazích. Je jasné proč. Nejsou tam žádní kapitalisti a neinvestuje se za účelem získání nadhodnoty. Investuje se za účelem růstu ekonomiky socialistického státu a lepšího uspokojování potřeb pracujících. Kdybych chtěl v socialismu hledat někoho, kdo je v roli kapitalisty, měl by to být veškerý lid. Ale to pak docházíme k paradoxu, že lid vykořisťuje sám sebe, že.
Problém Chruščovo-Brežněvovské-atd etapy je v tom, že se do role kapitalisty pasovala věrchuška. Neměla ale ta práva a možnosti, jako skutečný kapitalista. A to jí moc vadilo. Výsledkem byl Gorbačov, perestrojka a zrada národa věrchuškou tak, jak to dnes všichni známe.
Stalin dával věrchušce regulérně přes prsty, což mu dodnes neodpustily elity celého světa, včetně těch socialistických. Proto z něj udělali krvavého diktátora a zločince. Protože ukázal cestu a to se neodpouští.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ale, ale ...

Hox | 20.04.2016

Jak určíš, jaké procento z té nadhodnoty je skutečná nadhodnota, kterou lze vyvést bokem, a jakou část je nutné investovat, aby podnik nedegradoval?

Re: Re: Ale, ale ...

Sio | 19.04.2016

3. ČÁST
***
Tretia vec, ty nechápeš pojmy a dogmaticky ich opakuješ t.j. presne ten prípad s nadhodnotou.
POZORUHODNÉ, JÁ TU NADHODNOTU VYSVĚTLIL DOKONCE PODLE DEFINICE Z KAPITÁLU I S PŘÍKLADEM. TY JSI JI NEVYSVĚTLIL A KAPITÁL JSI NEJSPÍŠ NEČETL. PŘESTO JÁ TEN POJEM NECHÁPU A TY ANO. CHCEŠ MI SNAD POSKYTNOUT NĚJAKOU KOBÁCKOU SPECIFICKOU DEFINICI NADHODNOTY?
Štvrtá vec, v uvedených krajinách je marxizmus ŠTÁTNOU ideológiou a vládnuca klika na ZÁKLADE MARXIZMU zmohla len na:
- vybudovanie štátneho kapitalizmu;
TO NENÍ MOC PŘESNÉ, ALE NĚCO NA TOM JE. VLÁDNOUCÍ KLIKA SE OVŠEM PRÁVĚ NEDRŽELA MARXISMU.
CO PÍŠE O TOM STALIN?
Existuje základní ekonomický zákon socialismu? Ano, existuje. Jaké jsou podstatné rysy a požadavky tohoto zákona? Podstatné rysy a požadavky základního ekonomického zákona socialismu bylo by možno formulovat asi takto: zabezpečení maximálního uspokojování neustále rostoucích hmotných a kulturních
potřeb celé společnosti nepřetržitým růstem a zdokonalováním socialistické výroby na základě nejvyšší techniky.
TO SE SKUTEČNĚ DAŘILO JEN ČÁSTEČNĚ. OD CHRUŠČOVA DÁLE TO ŠLO Z KOPCE.
- vybudovať neo-feudálny systém.
PROČ? TO BYCH NEŘEKL. PLATILY SE SNAD DESÁTKY A CHODILO NA ROBOTU? PATŘILY VESNICE FEUDÁLOVI I S LIDMI? DĚLNÍCI SE VĚTŠINOU MĚLI LÍP, NEŽ INTELIGENCE. PAMATUJI SI TO, DĚLAL JSEM VE FABRICE V KONSTRUKCI.

Pričom za Stalina sa budovala skutočne spravodlivá spoločnosť. Ako to mohol dokázať Stalin a prečo to nedokázali ostatní, hoci všetci používali a používajú marxistickú terminológiu?
POUŽÍVÁNÍ TERMINOLOGIE JE JEDNA VĚC, ALE JEJÍ INTERPRETACE JE DRUHÁ. PROBLÉM NENÍ ANI V TOM, ŽE BY VĚRCHUŠKA NECHÁPALA O CO JDE. ONI NECHTĚLI VÉST ZEMI PODLE MARXISMU. ODCIZILI SE LIDU A ZAČALI BUDOVAT DAVOVĚ-ELITÁRNÍ SYSTÉM. DOBŘE TO VYSVĚTLUJE PJAKIN NA SETKÁNÍ SE STRANOU, TUŠÍM NOD SE TA PARTAJ JMENUJE. NĚKDE JSEM DAL K PRVNÍ ČÁSTI ODKAZ DO DISKUSE.

No dobrá

Sio | 19.04.2016

Takže slovo "trockismus" zahrnuje všechno zlo, proti kterému KOB bojuje. To jsem dopad. :-)
OK, od běžné definice trockismu se to liší, ale tohle je kob-trockismus, beru na vědomí. Prostě jsem si toho v tlustých knihách nevšiml. Trockismus není ideologie?
Pak "biblický koncept" - jedna z formem řízení společnosti, dá se říci založená na trockismu. Biblický koncept není ideologie?
Autoři, provozovatelé, oběti - OK, to se zdá být jasné, kdo je kdo.
No ale definice KOB ve stylu - je jasné, že je to to nejlepší a známo je to od starověku - to není definice.
Otázka byla na křesťany. Jasně, Oběti jsou tolerovány, Provozovatelé doufám odsuzováni a Autoři jsou nepřátele KOBu.
Nikdo, kdo je křesťan nemůže být zároveň KOBák, max může být příznivec, ale je jasné, že nerozumí základní myšlence KOBu o biblickém projektu. Je to tak?
No, cíle a prostředky křesťanství znám (realizace je jiná věc), cíle a prostředky marxismu také (realizace dtto)
Cíle KOBu znám snad také. A co prostředky?

Re: No dobrá

Pe-tri | 19.04.2016

ad. Trockismus versus ideologie - ne trockismus není ideologie, ideologie je například marxismus. Trockismus je démonický způsob vedení života, kdy namísto toho aby člověk myslel, mluvil a jednal správně ve smyslu pracoval na straně filosofického Dobra, jedná nesprávně (mnohdy přesvědčen o opaku), tedy ve prospěch filosofického Zla.
ad. Biblický koncept versus trockismus - ne Biblický koncept není založen na trockismu a Biblický koncept není ani ideologie. Je to oběma jim mentálně hierarchicky nadřazená úroveň manipulace s evolucí lidstva, kdy z pozice vědomostně nadřazené, zneužívá skrývané objektivní poznatky a staví je proti evoluci lidského vědomí. Ve výsledku se pak lidem většinově nedaří dosáhnout na to, co křesťanství nazývá spása nebo vzkříšení, soudobě vzestup a tak zůstávají v pozici více méně nevědomých otroků.
ad. KOB versus křesťan - křesťan, který pochopí podstatu KOBu, potažmo Biblického konceptu a jeho konsekvencí, se z hlediska evoluce svého vědomí objektivně posunul kupředu a správným směrem. Osobně si myslím, že takovýto jedinec na základě tohoto svého vědomostního posunu dokáže nově rozlišovat mezi skutečným učením Krista a pokřiveninami autorů Biblického konceptu a dokáže z toho pro sebe a bližní vyvozovat adekvátní důsledky.
ad. Prostředky KOB - IMHO snaha o komplexní vysvětlení včetně zdůvodnění podstaty zfalšovaných pozemských poměrů ve smyslu protilidové podstat Biblického konceptu a následně nabídka Bohulibějšího chápání světa včetně nově formulovaných, ale věky osvědčených receptů pro jednotlivce co, proč a jak činit a co, jak a proč NEčinit.
P.

Re: Re: No dobrá

Sio | 19.04.2016

V tom případě uvedu své pojetí marxismu. Jistěže byl hojně používán jako ideologie. Tuto roli marxismu neuznávám. Pr mě je marxismus (živý, aktuýlní) nástrojem poznání. Obsahuje definici světa, jak ho vidí a také metodologii poznání. V mém pojetí zahrne do sebe v rámci aktualizace i některé myšlenky z KOBu, speciálně DVTŘ zcela jistě.
Možná bych to měl nazvat jinak. Ale když to nazvu stalinismus, bude to jen o málo lepší.

Re: Re: Re: No dobrá

Pe-triu | 19.04.2016

Ano, už jsi mne nepřekvapil. A propó děláš si z marxismu subjektivní trhací kalendář nebo ctíš objektivní filosofické základy ? Takže dovol otázku - co je pro Tebe primární - vědomí nebo hmota ? Prosím o jednoznačnou a jasnou odpověď. Díky
P.

Re: Re: Re: Re: No dobrá

Sio | 19.04.2016

Nevím. To je čestná vědecky odůvodněná odpověď. Neznám důkaz, že vědomí bylo dříve a neznám ani důkaz opačný. Pokud ty ano, předlož jej. Anebo čestně přiznej, věřím tomu a tomu, je to záležitost víry.
Marxismus nebyl stvořen jako ideologie, Kapitál je vědecké dílo. Ideologii z něj udělali ti, kterým se to hodilo nebo mu nerozuměli. Tudíž pokud tento aspekt nepřiznávám, to je důvod. Co se ostatních změn týče. Vysvětlím. Mám na to stejný názor, jako Stalin. Každá skutečná věda je živá a mění se podle posledních poznatků. Takto se po Einsteinovi změnila fyzika. Kdo věděl předtím něco o rychlosti světla?, dilataci času, zakřivení prostoru?
Přestala to pak být ta stará dobrá fyzika, když se zjistilo, že prostor není Euklidovské povahy a hmota a energie jsou ekvivalentní? Nepřestala! A přesto musela být zavržena některá dogmata. Stejně je to i s marxismem (i když název po člověku je nešťastný). Prostě je nová realita, nové poznatky, nové zákony, omezení platnosti starých. Nevidím v tom nic nenormálního, stejně jako u fyziky. Jak to jinak sumárně pojmenovat, nevím. Zahrnuje to historii, dialektiku, ekonomiku, sociologii, psychologii, ve skryté formě i teorii řízení (sledování stavů, procesů a jejich vztahů) a další disciplíny. Je to obor multidisciplinární. Asi jako nejlepší název bych viděl "obecná teorie velkých sociálních systémů"
Vůbec mě u toho netrápí otázka, co je prvotní, jestli hmota nebo idea. Tak i tak dojde člověk ke stejným závěrům, pokud se přidržuje prokázané reality a přírodních zákonů.

Re: Re: Re: Re: Re: No dobrá

Pe-tri | 19.04.2016

Inu otázka byla co je pro Tebe primární, nikoliv co je objektivně správná odpověď. Nevadí, jak se říká po ovoci poznáte je. Tvé chápání reality odpovídá za Tebe.
Sio, zkus tedy z diskusí tady pochopit a zamyslet se, že ti uniká (odmítáš vzít na vědomí a něco víc se o tom dozvědět) to:
1) že lidé, mající za primární vědomí (ducha, duši atd.) myslí prostě jinak, vycházejí z jiného chápání reality, jiných axiomat, jiných motivací, jiných principů stavby světa a vesmíru, pro ně jsou marxistické kategorie úmyslně chybné a zavádějící a mnoho dalšího. Tyto rozdíly jsou zdrojem nemožnosti se domluvit.
2) že existuje historicky stopovatelná reálná síla, která zdaleka nejen ten marxismus takto účelově pokřivila a protože ty tuto sílu odmítáš vzít na vědomí, opět není možnost se domluvit.
3) že veškerá tvá (ve smyslu vás materialistů) tzv. živá věda postrádá v očích nematerialistů smysluplné vysvětlení svého původu, přičemž to, které nematerialisté nabízejí je ze zřejmých důvodů odmítáno, takže opět se nelze domluvit.
4) že materialistický světonázor odmítl existenci dějepisné logiky a starobylých poznatků s tím, že moderní věda ví prý všechno lépe - takže domluva opět nemožná.
Takže Sio, pokud uvažuješ tak, že na místě je křížení marxismus s KOBem, proti subjektivnímu gustu žádný dišputát, ale je to IMHO zejména pro Tebe osobně škoda a zbytečné zdržení na cestě Životem, než tě ta otázka ohledně toho, co je primární opět někdy začne trápit.
Hodně štěstí
P.

Re: Re: Re: No dobrá

Pe-tri | 19.04.2016

Ono nejde o to, za co kdo marxismus považuje, ono jde o to, co je marxismus objektivně zač. A to se ti zatím nepodařilo prohlédnout. Svědčí to o jediném (jsem si vědom přitažlivosti a zdánlivé logičnosti marxismu nejen z Tvého příkladu) a to o tom, jak zdařile se tato manipulace GP podařila a proč ještě není odepsaná.
p.

Tady skoro není co diskutovat

Sio | 19.04.2016

Je to slaboučký nudný kompilát toho, co se dávno dá přečíst na alternativních webech, s tím, že tam se dá najít mnohem víc. No, pro neznalého možná přínos, pro mě objevení Ameriky.
Samozřejmě až na tu obscesivní posedlost trockisty. Asi si budu muset upřesnit, koho má autor na mysli. Já myslel, že Trockij byl především zastáncem světové revoluce, nic dalšího mě nenapadá. Tedy až na "psychický trockismus", což je termín-majstrštyk kob, který svou definici ve mě vyvolává pouze shovívavý úsměv.
Připomíná mi to další termín z arsenálu dnešních elit - neomarxismus neboli kulturní marxismus. Možná ten se pěstuje na těch západních universitách. Se skutečným marxismem má společné jen to, že ho prostřednictvím svého jména diskredituje. Jinak bych ho spíše nazval antimarxismus nebo pokřivený marxismus a to tak hodně, že pod skořápkou názvu nezbylo z marxismu nic. Jeho obsah by se dal zčásti nazvat trockismem.
A teď k těm křesťanským interpretacím. Tak KOB si staví biblický projekt jako konceptuálně nepřátelskou záležitost. Ergo je kritikem bible.
Jak je to tedy se vztahem KOB ke křesťanům - vyznavačům biblického projektu? Je to tu někdo schopen přímo a jednoznačně říci?

Re: Tady skoro není co diskutovat

Vasiľ | 19.04.2016

Pre KOB nie je kresťastvo nepriateľskou záležitosťou. KOB je stavaná ako objemnejšia alternatíva voči súčasnej koncepcii, tj. tak, aby kresťanstvo nielenže mohlo fungovať v rámci KOB, ale aby bolo cez ňu pozdvihnuté na vyššiu úroveň - bližšie k Bohu, dalo by sa povedať. Je na samotných kresťanoch, akú bude mať kresťanstvo budúcnosť. Predstierať, že až na "drobné" ľudské pochybenia je s ním všetko v poriadku sa dá, ale príliš dlho to fungovať nebude.

Čo sa týka kritiky biblie, tak ide o to, že ak niekto vidí, že jeho priateľ sa vydáva s chybnou mapou na nebezpečnú cestu, tak sa ho na to pokúsi upozorniť. V biblii len zriedka možno nájsť lživú informáciu, no problém s ňou je ten, že zväčša pravdivé a poučné pasáže, príbehy a výroky sú vyskladané do silne manipulatívneho kontextu.

Re: Tady skoro není co diskutovat

Pe-tri | 19.04.2016

OK, takže Sio ještě jednou pro Vás, stručný slovníček:

Trockismus (s nebo i bez přívlastku psychický) - forma fašismu, démonismu, satanismu v tomto konkrétním příkladu personifikovaná osobou Trockého, coby jedním z mnoha a mnoha lidí s démonickým strojem psychiky a tomu odpovídající součinností s démonismem, satanismem, GP, Okem v pozadí.

Biblický koncept - jedná se o jednu z komplexních forem davo-elitářského řízení společnosti, v tomto případě založenou na účelově a manipulačně pokřiveném, do satanismu/fašismu zavádějícím výkladu světa zapsanému v kontroverzní Bibli. Smyslem této formy D-E řízení společnosti (jakož i všech ostatních) je postupná koncentrace moci do stále menšího počtu rukou, cíle a tendence v křesťanství známé jako křesťanský univerzalismus, později pak jako jedna celosvětová vláda a dnes moderněji nazývané eufemismem globalizace.

Vyznavač Biblického konceptu - nesprávný pojem, smysluplně lze hovořit o autorech, provozovatelích a obětech Biblického konceptu, takže:

Autoři Biblického projektu - GP, Oko, historicky působící satanisté, fašisté stojící v pozadí všech historických forem davo-elitářství.

Provozovatelé Biblického konceptu - konkrétní démonicky smýšlející elitární jednotlivci a kolektivy, kterým byla v Biblické koncepci tato úloha předurčena a kteří byli patřičně proškoleni, jak se jí zhostit na dlouhodobém základě. Mimo tuto specializovanou skupinu jimi jsou však i všichni ostatní, naivní příslušníci davu - věřící v Bibli tj. katolíci, protestanté, pravoslaví, mormoni ale i muslimové atd., kteří přijali tento (nebo podobný) pokřivený světonázor za svůj a nedokázali tak rozlišit mezi touto manipulací a (nejen) Kristovým originálem ohledně nefalšovaného světonázoru.

Oběti Biblické koncepce - tady pak můžeme zařadit všechny příslušníky davu, kteří přijali zdánlivě demokratický a mírumilovný, ateistický, materialistický, marxistický, anarchistický, synarchistický či jim podobný z hlediska člověka a jeho vztahu k "věcem mezi nebem a zemí" pomýlený či překroucený světonázor.

KOB - spravedlivá, soudobá alternativa k Biblickému konceptu, kdy řízení společnosti bude založeno na nikoliv vědomě fašisticky pokřivených a zvrácených interpretacích objektivních zákonitostí, ale na jejich pravých základech.

Dlužno dodat, že pravé základy objektivních skutečností jsou ve své podstatě známy od starověku, přičemž to, že nejsou ve společnosti rozšířeny není dáno jejich neznalostí, ale cílevědomým úsilím o jejich vymýcení a rozšiřování (provozovateli i privilegovanými obětmi Biblického konceptu), což mj. bylo vždy důvodem k tomu, proč protagonisté toho objektivně dostatečně správného světonázoru vždy pracovali v ilegalitě. A aby to nebylo tak jednoduché, v ilegalitě vždy pracovali i privilegovaní elitáři, když ve svých zakonspirovaných aktivitách praktikovali některé z teoretických (okultních - ve smyslu před davem skrývaných, nikoliv snad magických atd.) objektivně existujících a plně funkčních poznatků, které před davem vždy utajovali.

Otázky?
P.

Re: Tady skoro není co diskutovat

Oracle 911 | 19.04.2016

Sio ak naznačuješ, že nekonečná revolúcia a revolučné prevzatie moci sú v podstate neškodné názory idealisticky naladeného rojka (Trockij a spol.) a tak celkom v poriadku, tak si NA VEĽMI VEĽKOM omyle (a v hlave máš väčší bordel ako som si myslel).

A predtým než sa opáčiš, že to nie je pravda, neustále tvrdíš, že nie si marxista ale jedným dychom dodávaš, že:
-Marx používa ŽIVOTU adekvátne pojmy;
-Marx opisuje KOREKTNE realitu;
-Marxizmus umožňuje opisovať aj súčasné reálie;
-Marxizmus (filozofický smer) a Kapitál považuješ za najlepšie, hoci na ich základe bez vykladačov NIKTO nevybudoval spravodlivú spoločnosť príklad Čína, Severná Kórea a Kuba (všade oficiálna ideológia je marxizmus);
-a naznačuješ, že ktokoľvek kto len pol slovom kritizuje veľdielo Majstra, je nevzdelaný idiot s IQ pod 70.
Toto systematické vyhýbanie a ODMIETANIE kritiky marxizmu, odvedenie debaty od jadra článku (príprava marxistickej revolúcie trockistami v SŠA a na Západe) a tento tvoj príspevok SÚ PRESNE TIE DÔKAZY o tvojej infikovanosti psychickým trockizmom.

Re: Tady skoro není co diskutovat

merlin | 19.04.2016

Ah Sio ... Sion ... Synedrion ...

Po dlhšom čase som prebehol diskusiu a musím konštatovať, že ste "plodný" diskutér Sio, skoro akoby ste diskusii venoval svoj celý "voľný čas" ...-D

Bolo by divnô, keby sa na tomto webe niekedy neobjavil nejaký bojovník množstvo vecí spochybňujúcich a negatívne naladený k množstvu informácii z KSB..
Negáciou negácie je možné dosiahnuť len negatívum, Sio,

Skúste aj niečo pozitívne, a potom to rozvinúť nejakým tvorivým spôsobom, ináč sa budete utápať len v hlboko neplodných negáciách, čo vám osobne nič dobrého neprinesie, ak navyše viete (?), ako fungujú osobné matricové informačné moduly ľudskej psychiky, napojené na kolektívne infomoduly.
Ostatne, ak ste trochu vnikol do problematiky, tak tie judaistické (hebrejské, chazarské, sionistické, kai-feng...ai. konvertitné subprogramy kolektívneho podvedomia) moduly majú silne nepriateľskú algoritmiku voči celému ľudstvu - to je celý problém skoro 3 000 ročnej "židovskej otázky", čo sa v globálnom riadení využíva, jednak v smere "semitizmu" (výhod a mAmonu), jednak v smere "antisemitizmu" a z nich vyplývajúcich podsystémov riadenia človeku podobných...-D

Biblický projekt Amonových, či Mamon-ových vyznávačov je voči kresťanom (pravým i nepravým) zhubný, rovnako aj voči tzv. židom (judaistom), len to chce vyššie chápanie reality. Netreba si totiž zamieňať vyššie "židovské" klany s bežným "židovským" plebsom. Ostatne aj holohoax sa týkal len nižších kást, keď mnohé excesy "nacizmu" financovali vysoko postavené klany "judaistickej matriošky" s určitými zištnými cieľmi hodenia baranov na oltár biblického projektu za neplnenie "Mojžišovho" zákona atď. - o tom sa však moc nepíše, určite chápete prečo..
Nadrabinát je krutý aj voči svojim otrokom 1. rangu = zvráteným, nechápajúcim judaistom, z ktorých si mnohí myslia, že sú výkvetom určitých oblastí ľudstva - a Médea ich v tom vytrvalo utvrdzuje..

Bežní kresťania, bežní tzv. židia a množstvo iných prívržencov zvrátených relígií sú len obeťami AMON-a, len neviem, či ste to adekvátne schopný pochopiť, Sio.

"Mierou svojho chápania pracujete na seba a mierou svojho nechápania - na tých týpkov, ktorí chápu viac..."

Skúste sa nad tým zamyslieť, aj vzhľadom na situáciu, ktorá sa dnes vyFormovala v Európe, či na Blízkom Východe..
Informačná vojna zdatných protivníkov AMON-a je v plnom prúde a dezInfa jeho viac, či menej chápajúcej periférie je požehnane..
Zatiaľ to na obetné ovce a baranov, ako je zrejmé z reakcií plebsu, postačuje - a synagóga je do určitej miery spokojná, ale bubnuje vytrvalo na poplach...-DD

Barani a ovce sa totiž začínajú stavať na zadné a skúšajú vykuknúť aj za košiara (matrix), do ktorého sú uväznené.
Skúste aj vy Sio...-D

Re: Re: Tady skoro není co diskutovat

Sio | 19.04.2016

No, na různého druhu církvemi řízené náboženské systémy mám názor nepříznivý, ať už se jmenují jakkoliv. Doufám, že KOB není pokusem o založení další církve ...

Re: Re: Re: Tady skoro není co diskutovat

merlin | 19.04.2016

Ako by som bol povedal, na môj veru, pravdu povediac...tak som čakal nejakú fundovanejšiu reakciu...Som úprimne sklamaný, Sio...-D

Inu..

Cirkev v starohindčine má hieroglyfiku चर्च, čo by sa z toho dalo vydedukovať?

Jeden ako druhý s bruškom (?), napájaní tým istým chvostíkom v lajne - smerom k nejakému energetickému zdroju (egregoru príslušného systému)...alebo...máte inú predstavu o cieľavedome zavedených a v podstate hlboko zvrátených religióznych (nesprávne náboženských, neb religio = vzťah, kontakt, väzba na vyšší duchovný modul) tendenciách = systémoch klamania človeku podobných?

Máte dojem, že KOB chce nejakú "cirkev", nejaké nechápajúce, info prežvikujúce ovce, nejaký dobytok prežúvajúci rôzne info a dezinfo, bez adekvátneho RozLíšenia ?

Alebo cieľom je vychovať (dlhodobou prácou nad sebou samým) nie človeku podobných verklikujúcich opičiakov - gramafónov a grafológov, ale hodnotných, chápavých a morálnych ľudí, s metodologickou kultúrou myslenia, ktorí potom káru plnú bolesti a utrpenia rozmanitých opičiakov vo všetkých etnosoch potiahnu tým správnym (správnejším) smerom ... k ľudskosti, k RaJu (k Životu Slnka Plného)..

Ak si pozrieme vývoj za posledných povedzme 2 000 rokov, tak kam to dotiahla žido-kresťanská civilizácia?
Ste spokojný v spoločnosti, v ktorej žijete, Sio?

Alebo vo vás KOB podvedome eVoKuje koniec zlatých časov najstaršej MaFiE ?

Koniec nadVlády SiOn-u (Niekoho vyvolených jedincov - netreba veľký intelekt, aby to bežný jedinec videl v realite života, v "podivných" preferenciách takmer vo všetkých sférach reálneho života).

Alebo si viete predstaviť aj to, že ľudia môžu veľmi krásne žiť aj bez všetkých tých "semitizmov", "antisemitizmov", "extrémizmov", či "nacionalizmov", ktoré sú základnými termínmi a operačnými elementami defektného globálneho riadenia našej Matičky?

Tož, to je otázka do diskuse..

Re: Re: Tady skoro není co diskutovat

Ziim | 19.04.2016

To je velmi zajímavá řeč životních okolností, či snad matriční ozvěna. Na jistých stránkách, kde se jednu dobu Sio také vyskytoval, se vyskytovala i merlin - žena, češka, se kterou byl Sio také stále ve sporu. Že se nejedná o jednu a tutéž osobu je jasné, a právě proto být Sio, asi bych se nad sebou zamyslel.

Přidat nový příspěvek