Globální scénáře (3)

Globální scénáře (3)

20.4.2016

předchozí část

 

Okolnosť, že USA sú nakazené trockistickým „socializmom“ (ktorý nepredpokladá silovú dominanciu akejkoľvek veľmoci, a s tým spojených hrozieb pre blahobyt pánov tohto systému), tamojší demokrati a republikáni buď nevidia, alebo to jednoducho ignorujú, považujúc svojich marxistov za nevýznamný spoločenský faktor. A hľa! Keďže „všeobecnú krízu kapitalizmu“ treba každopádne vykoreniť, no vedenie USA sa o to vôbec nesnaží, čoskoro tak bude treba vykoreniť samotnú krízu spolu s americkým kapitalizmom...

Treba poznamenať, že analytika nacionalistov v tomto ohľade je viac jasnozrivá, než analytika „nezávislých“ a demokratov. V novinách „Ruské Zhromaždenie“ (Ruskij Sabor) № 27, r. 1997 je opublikovaný článok predstaviteľa analytického oddelenia Ruského Národného Zhromaždenia1 V.P.Anochina „V svetovom merítku – osud Ruska“. V ňom sa priamo hovorí o politikoch Ruska po roku 1991:

«... za ich chrbtami stáli tí, ktorí potrebovali získať čas nie pre kapitalizovanie Ruska, ale pre socializáciu Európy. A to za každú cenu, aj za cenu ekonomickej intervencie do Ruska.

Nešlo o straníckych tárajov, vrytých do pamäte národa svojou hlúposťou a privilégiami, ani štátnych disidentov, ktorí platili stranícke známky a písali na dve adresy – na Západ a na Lubjanku2. Títo ľudia – oni sú mozgom Internacionály, druhou kolónou partaje, stojaci na stráži jej finančných záujmov. Sú to tí, ktorých je teraz módne nazývať „dobrými hospodármi“ (krepkij chozajstvennik)*. Ich cieľom nie je vládnuť v rozkradnutej krajine. Nechali nech sa o moc bijú „novopolitici“, riaditelia veľkoskladov zeleniny, blízki kolegovia. Ich cieľom je vyviesť bohatstvo, ktoré ešte ostalo v Rusku, rozmiestniť ho v Európe a Amerike, pripojiť ho k tomu čo už leží desaťročia a razom dokončiť to, čo si želal veľký Lenin – založiť Spojené Štáty Európy bez národov a hraníc. No pod jeho rozhodným vedením v Rusku sa to nepodarilo. Nič sa nedeje. Experiment pokračuje...»

 

Chyba v tejto analytike je iba v tom, že v skutočnosti sa nepredpokladá založenie Spojených Štátov Európy, ale Celosvetového Zväzu „Sovietskych“ „Socialistických“ Republík. A v rámci tohto Experimentu (či skôr globálneho scenára) v podmienkach umelo vytvorenej a úmyselne podporovanej zdĺhavej globálnej krízy, marxisticko-trockistická inteligencia, vychovaná na univerzitách (pre ktorú je typická povrchnosť, netrpezlivosť, a uprednostňovanie formy pred vnútorným obsahom), v okamihu realizácie strašnej ekonomickej krízy náhle začne kričať po celom svete v jazykoch všetkých národov:

Kapitalizmus, buržoázna parlamentná demokracia, a tiež sem-tam zastaralý feudalizmus – to sú sračky. Práve ony všetkých priviedli k tejto nešťastnej globálnej kríze. Veľkí zakladatelia vedeckého socializmu a komunizmu minulých čias – Marx, Engels, Lenin, Trockij – o tomto hovorili ešte pred sto rokmi, a ak by nedošlo k skomoleniu marxizmu „ohavným stalinizmom“3, tak svetlá socialistická budúcnosť by nastúpila na celej Zemi ešte v 1930-tych rokoch, a my by sme už dávno žili slobodne a šťastne. Tak poďme, postarajme sa o slobodu a šťastie našich detí a vnukov“4

Približne toto ona rozpráva už teraz, no jej slová ostávajú zatiaľ nevyžiadanými reálnou politikou štátov a životom spoločnosti. Okrem povrchne jasnozrivých marxistov Japonska a Kanady, je za socializmus aj švédska veda. Pozrieme sa na publikáciu v „Ekonomických novinách“ № 48, r.1997 „Svetová kríza presvedčila: Burzu cenných papierov bude treba obetovať“. Jej autor, člen a korešpondent Ruskej Akademie Vied (RAN) V.L.Perlamutrov uvádza prognózu švédskeho profesora Bu Gustavsona na seminári o ekonomike v Upsalskej univerzite, ktorý sa uskutočnil ešte v septembri 1991:

«...Áno, socialistickému hnutiu sa podarilo odohnať od seba mnohé skupiny obyvateľov. To je fakt, s tým nič nenarobíš.

No ak sa ma opýtate, aké sú perspektívy socializmu na nie príliš vzdialenú budúcnosť, tak vám poviem: som presvedčený, že behom 7 až 10 rokov vo svete vypukne (celé tie roky sa hromadia predpoklady) taká globálna kríza vzájomnej zadlženosti krajín, korporácií, bánk, sociálnych skupín, národov, kontinentov, akú ešte nikto nevidel. Veď dnes všetci žijú na úver, dlh, a príde čas platiť... A potom celá táto neokonzervatívna konjunktúra, škrtiaca sociálne programy, privatizujúca všetko i všetkých, sa rozplynie ako dym. Aj ľuďom, obyčajným ľuďom začne byť jasné, že socialistická cesta (nehovorím o konkrétnych modeloch) je pre nich jedinou možnou cestou5. Prosím vás, pamätajte si tieto slová».

 

Ďalej už V.L.Perlamutorov píše o súčasnosti:

«Minulý október Bu Gustavson navštívil Moskvu. Rozprávali sme sa o tom, že teraz vo Francúzsku, Anglicku, Taliansku, Švédsku prišli k moci socialisti. Zrazu sme si spomenuli na tento seminár. Áno, svetová ekonomika sa hýbe presne týmto smerom. Jej slabým miestom je peňažný systém a hlavne burzový systém6. V skutočnosti pracujú podniky, vytvárajú produkciu, realizujú ju, získavajú príjmy. A tu zrazu nejaký George Soros machináciou na burze znižuje hodnotu akcií podniku (korporácie, firmy) a iba kvôli tomuto sa podnik ocitne na hrane krachu alebo dokonca za touto hranicou7.

A keďže ekonomika je najzložitejšia sieť vzájomných platobných vzťahov, tak namiesto bežných kalkulácií za tovary a služby nastupujú a narastajú nedoplatky, ktoré následne znižujú hodnotu akcií (teda vlastne hodnotu výrobných zdrojov vzájomne prepojených podnikov).

Nastupuje to, čo tu už bolo v roku 1929. Hoci vtedy svetová ekonomika nebola tak tesne prepojená. Teraz ale je. A nielen to, teraz najväčším dlžníkom sveta je ekonomika USA. Pokým tu nie je veľká a zdĺhavá kríza, tak ekonomika USA v mnohom žije na úkor vykorisťovania ekonomík iných krajín – tlačia zelené papieriky s názvom „dolár“ a výmenou za ne dostávajú suroviny, materiály a pod.»

 

Keď globálna ekonomika „spadne“ do globálnej depresie, tak dav, ktorý sa tohto marazmu presýti, podporí názory tej časti inteligencie, ktorá bude ešte horlivejšie ako dnes kričať o nevyhnutnosti prechodu k socializmu v globálnych rozmeroch. Po určitom úsilí o zachvátenie štátnej moci, neutralizácii a odstránení odporcov (demoralizovaných a hysterických z dôvodu ich konceptuálneho bezvládia), bude sformovaná „svetlá socialistická budúcnosť“ v globálnych rozmeroch. Taká, aká bola v ZSSR za čias Chruščova a Brežneva.

Pritom v lojálnych krajinách sa kádrová politika (pri nábore a rozmiestňovaní manažérov a špecialistov) bude realizovať podľa pracovných kvalít, tak ako to bolo v ZSSR pri Stalinovi; a v nelojálnych krajinách bude výber kádrov negatívny, tak ako to bolo v Rusku za čias Nikolaja II, vo Weimarskej republike, v ZSSR za čias odmäku a stagnácie – aby sa zabezpečil ich neúspech pri pokuse o následné zasvätenie do svetového systému „socializmu“ na osnove marxizmu.

A v tomto „socializme“ (už nie v jednej separátnej krajine, ale) na celom svete platí že:

 

Čisto formálne podľa práva – sú si všetci rovní. Avšak, niektoré rodiny sú si o trochu rovnejšie ako tie ostatné. Všetky deti sa učia v rovnakých školách podľa rovnakých osnov, no akosi samo od seba sa deje to, že medzi vyznamenanými je židov viac než ich podiel v zostave obyvateľstva, medzi študentmi je ich podiel ešte väčší, medzi kandidátmi vied je to takmer polovica, a medzi doktormi a akademikmi viac než polovica. Podobne to vyzerá aj v umení. Politici, nech by ich pôvod bol akýkoľvek, potichu sa vyberajú z množstva uchádzačov, uznaných hodnými, a vládnu na základe vedeckých odporúčaní, vypracovávaných sionizovanou vedou.

Keďže v lojálnych krajinách výber politikov a ďalších manažérov pánmi prastarého „trockizmu“ sa zabezpečuje na opačných princípoch než tie čo priviedli ZSSR ku krachu, — tak ich ekonomika prekvitá, chudobných niet, nadmieru bohatých niet, ekologická kríza sa zmierňuje, „prežitky kapitalizmu“ a rôznych druhov nacionalizmu sa ničia v globálnom rozsahu, občas spoločne aj s ich nositeľmi (ak v davo-„elitárnej“ spoločnosti je 60% ľudí so všetkým spokojných, 35% „nevie povedať“, čo im prekáža, 4% je nespokojných s konkrétnymi nedostatkami, tak s 1% otvorene nespokojných so spoločenským systémom je v takejto spoločnosti možné systematicky robiť, čo sa len zapáči, kľudne nazývajúc plánované represie starostlivosťou o blaho 99%).

Všetko je sprevádzané jedným a tým istým marxizmom a vykladaním života na jeho základe, proti ktorému väčšina neprotestuje. Marxizmus stojí mimo kritiku, ani nie tak kvôli priamemu zákazu a hrozbe represií, ale skôr preto že kým sa zabezpečuje riešenie minulých problémov a udržuje sa spokojnosť spotrebiteľov, obnova a rast výroby, tak väčšina nemá dôvod pochybovať o marxizme-trockizme. Väčšina teda uvažuje približne takto: No dobre, okrem základov v marxizme ničomu nerozumiem, ale profesori — internacionalisti Mitin a Judin, Minc, Varga, Gefter, náš Afanasjev, japonský Kuroda Kan'ichi a ďalší to chápu; nech teda oni chápu a zaoberajú sa svojou prácou. Ja sa zasa zaoberám svojou prácou: čestne pracujem, dostávam plat, ja aj moja rodina má dostatok; ľudia rôznych národností pracujú a žijú spolu, pomáhajúc si navzájom, a všetci z roka na rok žijú lepšie; „dnešný Trockij“8 ohlásil politiku plánovaného znižovania cien v globálnych rozmeroch a Sovietska vláda Celosvetového Zväzu Sovietskych Socialistických Republík ju úspešne realizuje; a tí, čo hovoria, že marxizmus-trockizmus je zlý, že „dnešný Trockij“ a jeho spolubojovníci sú despotovia, pokrytci a bábky mafie, anonymne vládnucej v zákulisí, to sú nepriatelia nášho celosvetového šťastia; chcú nás pripraviť o všetko, čo sme dosiahli na základe učenia Marxa a Engelsa a tvorivého rozmachu dedičstva ich veľkými vernými žiakmi: Leninom, Trockým, Kan'ichi Kurodom, „dnešným Trockým“...

Niektorí jednotlivci chápu, čo sa reálne za tým skrýva, no okolie ich (dokonca aj bez represií) stavia pred otázku: «A čo by si chcel: práca je, výplata je, si najedený, obutý, ošatený, cez sviatok môžeš „kultúrne piť“, máš kde bývať, žena a deti sú zabezpečené, cez dovolenku môžeš pochodiť celý svet. Čo by si ešte chcel?» V podmienkach takejto prízemnej samoľúbosti skutočná pravda týchto pár jednotlivcov ostane nežiadúcou...

 

-pokračování-

 

1 Ako vidno z citovaného čísla týchto novín, v Ruskom Národnom Zhromaždení panuje taký istý „pluralizmus názorov“ ako aj u demokratizátorov. Keďže v tomto sa prejavuje konceptuálna neurčitosť politiky Zhromaždenia, práve preto nie je akcieschopným, až pokým sa nevyhraní konceptuálne. Aby sme to podložili príkladom, uvedieme fakt.

V citovanom čísle novín je opublikovaný článok dr. V.Kašinova „Upíri všetkých čias a národov“, v ktorom autor priamo ukazuje na židovské organizované úžerníctvo, ako na dominantu Západu. Priamo poukazuje na to, že marxizmus je lžináuka, ktorej cieľom je ochrániť neobmedzenú vládu židovstva nad národmi v akože „socialistickej forme“ a zároveň rozbiť svojich konkurentov – národné vládnuce triedy. Pritom kritizuje aj Pravoslávnu cirkev:

«Nech sa na mňa nehnevajú veriaci, no práve kresťanské náboženstvo bolo tým pakľúčom, ktorý židia použili na prielom „hranice osídlenia“ (vyhradené územie pre židov v cárskom Rusku – „čerta osjodlosti“)*. Ide o to, že v cárskej dobe v dotazníkoch chýbal takzvaný „piaty bod“ – národnosť, zato tam bol druhý bod – vierovyznanie. Cirkevní duchovní krstili kohokoľvek („Boh rozdiely nerobí“) <...> Pritom ani sami židia, ani pravoslávna literatúra nesústreďuje pozornosť na tú skutočnosť, že judaizmus židovi dovoľuje klamlivo prejsť na inú ideológiu, pričom v duši zostáva aj naďalej židom.».

Na rovnakej strane je článok „K 70-temu výročiu narodenia veľkého syna Vlasti. Byť Rusom! Metropolita Ján“ kde sú uvedené citáty z knihy metropolitu Jána „Bitka za Rusko“:

«Pojem „ruský“ a „pravoslávny“ sa spojili v jedno. Tak tomu bolo, kým Rusko násilne nerozdelili – zámerne, zlomyseľne, obozretne. Vedeli, že na to, aby zničili Rusko, treba začať zneuctením duše...»

Metropolita Ján zomrel, okolnosťami svojej smrti tak potvrdil nevhodnosť pred Bohom biblickej doktríny vykúpenia sveta na osnove úžerníckeho rasového monopolu. No ani on, ani druhí hierarchovia nedali odpoveď na otázku, prečo uctievajú antiruskú doktrínu úžerníckeho otrokárstva (Starý zákon - Deuteronómium), a prečo túto ohavnosť nanucujú národom Ruska a dávajú rovnosť medzi «byť biblicko-„pravoslávnym”» a «byť Rusom».

A preto citáciu z písma metropolitu je vhodné spojiť aj s krstením Rusi: čiže krstili zámerne, zlomyseľne, krstili do lživého učenia, poškvrňujúc dušu, aby zničili Veľkú Rus, Prvotnú...

A kým sa Ruské Národné Zhromaždenie nevyhraní konceptuálne (podľa Biblie, alebo mimo túto ohavnosť), Rusko z neho úžitok mať nebude.

2 Sídlo KGB v Moskve. – pozn. prekl.

3 Slová „architekta“ perestrojky A.N.Jakovleva.

4 Títo zároveň takých „komunistov“ ako je A.N.Jakovlev môžu označiť hnusnými stalinistami (ktorí sa pod maskou marxizmu usilovali o obnovenie kapitalizmu), a poslať ich cestou „idealistov“, „romantikov“, na ktorej našli smrť mnohí abstraktní humanisti minulosti.

5 No mnohí aj nepochopia. A mnohí budú hájiť svoje právo žiť v minulej pochabosti (akože právo súkromného vlastníctva na prostriedky výroby kolektívneho používania; na výrobky ktoré vyprodukujú a na obslužný personál)

6 Podstata tejto slabiny spočíva v tom, že v celom systéme vzájomných vzťahov reálnej výroby, finančného systému, úveru s úrokom – sa akcie stali formou dlhových potvrdeniek, v ktorých majitelia (nie emitenti) berú na seba vedome nesplatiteľný dlh, vytvorený úrokom a emisiou platobných prostriedkov. Vedomá nesplatiteľnosť dlhu je podmienená tým, že tempá rastu energopotenciálu reálneho sektoru ekonomiky zaostávajú za tempom rastu sumy peňažných a náhradných nominálov, nachádzajúcich sa v obehu v spoločnosti a nekrytých reálnou produkciou.

Prirodzene, že skutočný majiteľ tohto systému si sám vyberá moment, kedy mu je výhodné predložiť všetky alebo časť dlhov k výplate, a realizovať tým určité ciele, ležiace mimo oblasť financií. Ostatní pri tomto figurujú v lepšom prípade ako diváci, no oveľa častejšie ako barani, u ktorých dozrel čas k tomu, aby ich ostrihali alebo opiekli na šašlík.

7 Zníženie ceny akcií sa realizuje vo vnútornom obehu trhu „cenných“ papierov („prietrž“ ekonomiky) kaskádovitým predajom nahromadených rezerv určitých akcií. Ak sa na sekundárnom trhu „cenných“ papierov objavia akcie v množstve, ktoré výrazne presahuje trvalú ponuku za stabilné ceny – spôsobuje to, buď zastavenie odpredaja takýchto akcií inými majiteľmi, čo vedie k automatickej stabilizácií ich cien trhovým mechanizmom; alebo cena akcií padá. Ak cena na akcie padá rýchlo a výrazne, tak mnohí držitelia sa ich snažia rýchlo zbaviť, skôr než cena padne nižšie. Presne kvôli tomuto cena padá ešte rýchlejšie a prudšie. Firma-emitent do tejto chvíle môže pokojne pracovať. No ak cena padá aj naďalej, tak množstvo držiteľov akcií sa už neobracia na burzu, ale na cetrálu firmy-emitenta. V tomto prípade riaditeľstvo firmy sa ocitá pred hrozbou vyhlásenia firemného bankrotu, nakoľko vykúpiť takmer všetky akcie za ich nominálnu hodnotu (podiel bilančnej hodnoty podniku pripadajúci na nominál akcie) alebo hodnotu blízku k nej, si ani jeden podnik nemôže dovoliť bez zníženia objemov svojej činnosti v jej finančnom a reálnom vyjadrení.

Aby sa tomuto zabránilo, pri zdĺhavom a výraznom páde cien vlastných akcií na burzách „cenných“ papierov, podniky v takýchto prípadoch sami zvyčajne skupujú akcie ktoré predtým vypustili. Toto nevyhnutne vedie k finančným stratám a zníženiu objemov činnosti firmy, čo môže spôsobiť ďalší pád cien vlastných akcií. Hoci to ešte nie je bankrot, nie je to ani priaznivé pre reálny sektor ekonomiky, keďže všetky podniky patria určitým odvetviam, a odvetvia sú medzi sebou prepojené systémom výmeny tovarov a vzájomných platieb i nedoplatkov.

To znamená že problémy jedného podniku reálneho sektoru, spôsobené procesmi v „prietrži“, sa vždy dotýkajú mnohých podnikov, s ktorými sú primárne zviazané v reťazci výmeny tovarov. No „prietrž“ nikdy nezasahuje len nejaký-ten jeden podnik: ona „saje šťavu“ zo všetkých, ktorých akcie sa oceňujú na burze, dokonca aj tých, ktoré akcie na burze vôbec nemajú. Preto „prietrž“ (tam kde na sekundárnom trhu „cenných“ papierov kolujú akcie veľkého množstva podnikov a ďalších objektov špekulácií ) – to je zbraň hromadného ničenia reálnej ekonomiky...

8 Analógia k epoche, keď trockisti začali zveličovať kult osobnosti Stalina: «Stalin — to je dnešný Lenin».

 

_

Diskusní téma: Globální scénáře (3)

Potrebujete úver ???

Glenn Baker | 26.04.2016

Potřebujete úvěr ??? Naše firma je název Zion Financial Services Limited, dáváme z úvěrů, které mají zájem zákazníků, které hledají pro úvěry s cílem zlepšit jejich podnikání, můžeme vám pomoci s úvěru až do výše €15 milionů. Můžeme vám pomoci půjčováním vám peníze, začít podnikat nebo rozšířit své stávající podnikání, nabízíme také osobní úvěry, auto úvěry, podnikatelské úvěry, hypoteční úvěry, zemědělské úvěry nebo půjčky z jakéhokoliv důvodu atd Pokud potřebujete půjčka dnes kontaktujte nás. Můžeme půjčit až 15 milionů eur. Napište nám aplikovat: zionloan1@gmail.com

Zvýšenie účinnosti hospodárstva” (ZUH)

ph | 22.04.2016

Keby niekoho zaujímal systém vyzdvihovania (vyhľadania, odhalenia, umiestnenia) schopných kádrov v ZSSR za čias Stalina, tak Fursov o tom hovorí tu https://youtu.be/KPzCeJNczrg (hneď na začiatku, "Лек.73 СССР в 1953-1964гг. - 2 часть").

Systém inovácii, ktorý ZSSR používal na zvýšenie kvality a znižovania nákladov v priemysle sa volal “повышения эффективности экономики” (МПЭ), “zvýšenie účinnosti hospodárstva” (ZUH). V polovici 50. rokoch ZUH Chruňov “zreformoval” (na radu nejakej šedej eminencie, bo sám prostý Nikita sa tomuto nerozumel).

Ani v ruských učebniciach sa o tomto modely nepíše. Celý mechanizmus dobre opisuje kniha Хрущев на царстве (autor Г. Н. Кудий, http://www.ozon.ru/context/detail/id/135306448/). Odkiaľ čerpal Fursov tieto info.

Systém bol zavedený v 1939 a dokým bol zabezpečoval vysokú rýchlosť rozvoja hospodárstva ZSSR. V 1955 roku, keď Nikita rušil, ho prebralo Japonsko. Japonsko „jede“ do dnes a ZSSR "sa rozpadol".

ZUH je súhrn dobre premyslených materiálnych a morálnych stimulov pre pracovníkov zameraných na zníženie nákladov a zvýšenie kvality produkcie. Tieto 2 veci sú hlavné: zníženie nákladov, zvýšenie kvality.

Morálne a materiálne stimuly nezískavali automaticky náčelníci (vedúci) ako tomu bolo neskôr, keď ZUH Nikita "reformoval".

Materiálne stimuly boli takéto:

- individuálne a kolektívne prémie boli vyplatené okamžite po prijatí zlepšovacieho návrhu štátnou komisiou. Ešte v ten istý deň ako štátna komisia priznala, že náklady sú znížené či kvalita zvýšená, ľudia dostali prémie.

- každá zlepšená vlastnosť mala svoju prémiovú škálu. Zlepšil si toto, dostaneš toľkoto. Zlepšil si aj toto, dostaneš ešte toľkoto.

- Napríklad za každý ušetrený kilogram nejakého materiálu v závode OKB-590 (konštruovala sa tam počítačová elektronika, vtedy nazývaná "elektroautomatika", do konca 60. rokov bol ZSSR v oblasti rozvoja elektroautomatiky zhruba 10. rokov pred USA), tak za každé kilo ušetreného materiálu sa vyplácalo 500 rubľov (na staré ruble, v 1961 bola peňažná reforma kde 500 starých RUB = 50 nových RUB). To bola polovica mesačného platu inžiniera. To jest si inžinier, zarábaš 1000 RUB a ak ešte ušetríš kilogram určitého materiálu (z videa nerozumiem čoho), tak dostaneš ďalších 500 RUB.

- Ak dostal prémiu jednotlivec, tak nejakým vzorcom dostal prémiu ešte aj kolektív. To znamenalo, že jeden niečo vylepšil a aj jeho spolupracovníci sa mali dobre.

- Všetky prémie sa spočítavali, to znamená, že prémie za dodržanie plánu sa vyplácali ako obyčajne, neboli odčítavané.

Morálne stimuly

- zlepšovači sa dvíhali po kariére. To vytváralo silnú morálnu atmosféru v kolektíve. K ľuďom schopným tvoreniu sa správali šetrne, oslobodzovali ich od rutinnej roboty, nezávideli im, chápalo sa, že vyhrávame všetci spoločne. Ľudia sa snažili pomôcť jeden druhému. ZUH nezaviedol len materiálne stimuly ale principiálne iné vzťahy ľudí v kolektíve.

ZUH dokázal pri malých nákladoch zvyšovať efektivitu hospodárstva krajiny. Dokonca v sovietskej armáde počas 2. svetovej existovala peňažná odmena za zničenie techniky alebo vojakov nepriateľa (materiálna) + povýšenie na dôstojníka (morálna odmena). Počas vojny sa cena vojenskej produkcie znížila 2 - 3 krát (náklady na pušku Mosin-Nagant, 1891, sa počas 2. sv. vojny znížili 1,6 krát).

Keď sa znižujú náklady, tak sa znižujú aj ceny (v ZSSR tak platilo). ZUH to je maximálne efektívne využitie tvorivej aktivity radových pracovníkov, zmena psychológie pracovného kolektívu a odhaľovanie talentov. Pri ZUH sa odhaľovali talenty. Menili sa aj vzťahy s nadriadenými, keďže nadriadení záviseli od toho nakoľko účinne budú pracovať podriadení. Nepracoval systém "ja som boss, ty si debil, ty budeš boss, ja budem debil".

Od polovici 50. rokov ZUH salámovou metódou ubrali:

- prémie ostali, dokonca sa zväčšili, ale stratili stimulujúc rolu

- veľkosť prémie závisela od "dolžnostnogo odklada" (nerozumiem), čím väčší "odklad", tým väčšiu dostaneš prémiu. Viac začali dostávať vedúci pracovníci. Vedúci dostal väčšiu časť z odmeny než samotný tvorca zlepšenia.

- je jasné, že náčelníci si zmenu pochvaľovali

- prémie začali závisieť od subjektívneho názoru vedenia.

- z polovice 50. rokov sa znížili z technických zadaní nároky na zníženie nákladov produkcie i po cene dizajnu, pretože objem prémií boj zafixovaný na úrovni 2% ceny návrhu (dizajnu).

- to viedlo k tomu, že výhodné bolo zvyšovať cenu dizajnu a nie znižovať

- zo zadania výroby v závodoch zmizla zmienka o "znížení ceny výrobkov"

- racionalizátorské návrhy boli ale nikto sa ich nechystal zapracovať do procesov výroby (riaditeľ fabriky si povedal: "načo to mám robiť, keď to zníži cenu produkcie a ja mám prémie od jej výšky?").

- boli ustanovené vrchné ohraničenia na príplatky za zlepšenia (ustanovená maximálna hranica ocenenia)

- zmenila sa na pracoviskách aj morálna klíma

- zmenili sa aj dôvody kariérneho rastu - teraz záležalo viac na tom aké má človek vzťahy zo šéfom

- najviac zničenie ZUH zasiahlo profesúru na technických školách. Ich záplata pôvodne pozostávala z 2 častí: fix (plat profesora, 1000 RUB) + odmena za prototyp (až 15 - 20 000 rub).

- po zničení (reforme) ZUH profesúra dostávala odmenu tak vo výške 500 rub (potrhala sa väzba medzi technickou náukou a výrobnou sférou - zmizol stimul prečo zavádzať výsledky akademického výskumu do výroby - prakticky za to nič neplatili)

ZUH lúdia, ktorí radili Chruščovovi, likvidovali veľmi cieľavedome, pomaly, opatrne, salámovou metódou (niečo ako dnes homosexualizáciu spoločnosti). V 50tych rokoch vložili do Sovietskeho stroja prvky degradácie, ktoré sa naplno prejavili v 70. rokoch, už po smrti Chruščova.

herny a zakon

rafik | 21.04.2016

To, jak prosel loterijni zakon- kdy stat bude vedet kdy a kolikrat v mesici jste si online vsadili na duel sparta slavia, nebo hrali poker, nebo si nevsadite, protoze dluzite na alimentech, pobirate socku.... A to vsechno chce stat do roka uvest do provozu. Nejspis se jim to technologicky neodari, ale jde o to, ze puda je pripravena a chce se jim do toho- proste uz vyvijeji system, kterej pak naroubuji na cokoli. A timhle to teprve zaclo.
A NIKDO ANI NEPIPNUL !!! Jeste k tomu snad lidi zatleskali, protoze automaty. Stat je 100x horsi nez ten nejvetsi zmrd co vlastni sit heren- minimalne neni o nic lepsi.

Re: herny a zakon

el | 21.04.2016

Máte pravdu, nikdo ani nepípnul. Vše se posunuje k totálnímu koncentráku, kde zábava pro lidi bude zakázána. Co se týče sázení, netuším jestli to prošlo v původní podobě (kdy by nemohli sázet ani ti, co mají exekuce), ale jedno je jisté, zahraniční sázkové kanceláře s tím problém nemají a český člověk si poradí. S největší pravděpodobností se nejlepším kšeftem stanou "černé" herny, stojící mimo systém. Že tento postup bude přesunut i do dalších oblastí lidského života je nabíledni. Ve finále to může skončit tak, že lidé si vytvoří vlastní mikrosystémy v nichž budou kooperovat na bázi bartru, peněz (které už budou dávno zrušeny) a sociální soudržnosti.

Jedno poučení to však pro všechny zúčastněné má. Všichni budou analyzovat geopolitiku, GP a elity, aby se jednoho dne probudili a zjistili, že jsou ještě většími otroky než dnes.

Re: Re: herny a zakon

čtenář | 21.04.2016

Pánové, lidé s patologickými jevy, což jsou hráči na automatech, jsou mimo náš obzor. Jinak kontrola automatů je 100% nutná (nejste taky hráč nebo jejich majitel, že vám to tak vadí??).
Ale to hlavní - nějak jste nezkritizovali používání platebních karet či věrnostních karet v obchodech atd. Pokud platíte takto, tak už dávno o vás ví vše, i velikost spodního prádla a oblíbenou značku piva.
A na konec - nás nezajímá geopolitika, ale GLOBÁLNÍ politika. Rozdíl si nastudujte sami.

Re: Re: Re: herny a zakon

rafik | 21.04.2016

at je teda sakra zakazou a odvezou si ty automaty treba do prdele. O to tu vubec nejde. Stejny jak s kourenim. Dan 90 procent nebo kolik a stat se tvari jak dobre to s nama nemysli. Jde jim ale jenom o prachy a pak udelas dobre kdyz pred duchodem chcipnes. Ale tady jde o neco uplne jinyho. Pochopil jste vubec co stat bude mit za technologii a na co vsechno to muze pouzivat, jestli to zprovozni, coz je otazka casu? Asi ne.

Re: Re: Re: herny a zakon

rafik | 21.04.2016

Upozornuju, ze jsem si v zivote nekoupil los, nevsadil, poker ani automaty nehraju- poker bohuzel, protoze kamos se tim zivi- kdo umi umi. To neni hazard- to je proste jak sachy o penize. Ale to je jedno. Takze:
http://m.lupa.cz/clanky/jak-si-ministerstvo-financi-predstavuje-blokovani-webu/

Co dalšího obsahuje nový loterijní zákon:

Na ministerstvu financí vznikne speciální registr, do kterého se bude muset přihlásit člověk, který bude chtít hrát jakoukoliv "hazardní" hru ať už online nebo naživo. Hraní bude znepřístupněno lidem na sociálních dávkách, v úpadku nebo těm, kterým to zakáže soud.
Bude stanovena maximální sázka u jedné hry, v herně to bude maximálně 100 korun, u kasin a internetových sázek 1000 korun. Provozovatelé už také nebudou smět hráčům nabízet občerstvení, alkohol nebo tabákové výrobky zdarma.
O hracích automatech budou mít konečné slovo samy obce.
Přísnější pravidla v současné době nesplňuje 6 200 ze 7 300 heren, takže se dá s postumným vypršením jejich licencí čekat velmi výrazný pokles jejich počtu.
Automaty musí zmizet z restaurací, paradoxně je ale nový zákon benevolentnější co se týče jejich umístění v blízkosti škol, kostelů nebo nemocnic.

Zákon nyní ještě musí projít senátem a musí ho podepsat prezident. Ani v jedné z těchto fází se nedají čekat větší komplikace. Ty si ani ministerstvo nemůže dovolit, protože jen na přípravu technického řešení registru hráčů potřebuje alespoň půl roku a zákon by měl v této podobě platit od 1. ledna 2017.

Re: Re: Re: herny a zakon

el | 21.04.2016

Takže čistá rasa, to máte ze samostudia? Kde je Vaše lidství? Kde je Vaše pomoc bližnímu svému? Nebo jste jen stroj, který neuznává chyby druhých?

Re: Re: Re: Re: herny a zakon

el | 21.04.2016

To bylo pro čtenáře.

Hrozny

rafik | 21.04.2016

ze jsem blbec nesel delat aspon toho dozoce. Blbej jsem na to akorat. Mohl jsem mit od vseho pokoj. Klid a smradecek. Drzet hubu a krok. To je stejne to co vsichni musime, pokud chceme prezit.
Uz me to tu vsechno sere. Vsichni by meli byt posrani strachem, pri predstave, co se v brzke dobe na nas chysta- kompletni kontrola, coz docili diky technologiim a vsichni v pohode- brnkacka. Jeste ze nemam decka. To je to nejlepsi, co jsem za celej svuj zivot neudelal. aspon neco.

poděkování

Greysky | 20.04.2016

Chci Vám poděkovat za vaši činnost. Velmi jste mi pomohli rozšířit a ucelit si světonázor.

Díky !

Marx

ph | 20.04.2016

Dočítam článok, o 4 hodiny na to zapnem RT.com a toto sa zobrazí na monitore z ich londýnskeho štúdia http://jpeg.cz/images/2016/04/20/tz5vK.jpg :)

Otázka překladatelům

Martin | 20.04.2016

Z jakého časového období je tato práce? Tipl bych to tak na rok 2005. Jestli ano, nese prvky vynikající prognostiky.

Re: Otázka překladatelům

Hox | 20.04.2016

konkrétně kniha vyšla v r. 2011, ale mnohé myšlenky sahají mnohem dále do minulosti, fragmenty najdeš v analytických pracech i 90. let.

KOBáci, neřekli jste, co byste chtěli vy

Sio | 20.04.2016

Socialismus - ano, či ne? A když tak jaký?
Kapitalismus - ano, či ne? A když tak jaký?
Je to tu schopen někdo říct? V článku vidím jen to, co KOB nechce. Pokud se řekne A a neřekne B, těžko se to chápe. Takže, jaký společenský řád je cílem?

Re: KOBáci, neřekli jste, co byste chtěli vy

Hox | 20.04.2016

Můžu ti říkat SioChrobák?

Re: Re: KOBáci, neřekli jste, co byste chtěli vy

Oracle 911 | 20.04.2016

Mal by si ho nazvať Sio vyskočil. ;)

Re: Re: KOBáci, neřekli jste, co byste chtěli vy

Sio | 20.04.2016

KOBák nemyslím hanlivě, mám tím na mysli zastánce KOB. Dá se nazvat zastánce KOB nějak jednoslovně jinak?

Re: Re: Re: KOBáci, neřekli jste, co byste chtěli vy

Hox | 20.04.2016

Myslím že lepší bude neoznačovat stoupence KOB souhrnně nijak.

Re: KOBáci, neřekli jste, co byste chtěli vy

Oracle 911 | 20.04.2016

Systém ktorý spĺňa toto:
Fundament lepší, dlouhodobě udržitelné společnosti. Návrh jednotné základny na kooperaci všech politických stran s cílem:

1. identifikace, hodnocení a řízení klíčových procesů = problémů(?) společnosti,

2. zabezpečení plnohodnotné možnosti osvojení genetického potenciálu člověka a tím

3. sestrojení podmínek na naplňování tvořivého potenciálu populace.

Více zde: http://leva-net.webnode.cz/koncepce-socialni-bezpecnosti/

Prečo sem ťaháš "izmy"?

Re: Re: KOBáci, neřekli jste, co byste chtěli vy

Sio | 20.04.2016

-izmy proto, aby bylo možné porovnat se současným a minulým stavem.
Dobře, ty cíle, co jsi uvedl znám a líbí se mi. Zajímá mě, jak taková společnost bude řízena.
Jaké struktury se hodí pro strukturní řízení?
Má zůstat zachováno soukromé vlastnictví výrobních prostředků?
Bude to parlamentní zastupitelská/přímá demokracie?
Neboli, jaké budou výrobní vztahy a jaká bude struktura řízení?
Dá se KOB zavést v jednom státu (třeba v Rusku, nebo jen v Česku)? Za jakých podmínek?

Re: Re: Re: KOBáci, neřekli jste, co byste chtěli vy

udo | 21.04.2016

1) Zhora sa nič zavádzať nebude.
Je to návod pre ľudí dole, ako sa dostať hore.
(konkurencia v riadení na najvyššej úrovni, koniec monopolu produkujúceho nevyhnutne VŽDY koncentráciu sociopatov)
Štruktúra sa vždy zavádza ako posledná,
ak je vôbec treba.
(Viď zákaldy manaźmentu: Bezštruktúrne riadenie)
..tým je zodpovedaná aj Vaša posledná otázka (č.5).

KSB je projektovaná nadkonfesionálne, nadnárodne, NEideologicky a čím skôr bude preloźená (Rusi na to kašlú) do čo najviac jazykov, tým lepśie. Momentálne vyzerá, že globálnopoliticky nevyhnutne definuje mieru bezpečnosti rozvoja civilizácie. T.j., pokiaĺ nebude skoncipované niečo objektívne lepśie.
Nemôžete predsa niekomu prikázať byť Človekom, keď nechce.

2)Ide o to, ćo chápete pod pojmom "súkromné vlastníctvo".

3)Čo chápete pod "demokraciou"?
Demokracia bez konceptuálnej gramotnosti je v princípe nemožná, je to ilúzia. Ide o jednu z foriem fašizmu.
Viď dneśnú situáciu v EÚ/USA.
Povedzte mi jeden štát vo svete, kde je dnes demokracia.
Hoc aj v minulosti.

Re: Re: Re: Re: KOBáci, neřekli jste, co byste chtěli vy

Nana | 21.04.2016

Udo, odpovídáte Siovi amatérsky. Že bez ideologie se bude tak nějak samospádem "zdola" řídit společnost. Tak to bychom mohli očekávat třeba i gladiátorské hry nebo losování lidských obětí.Společnost ideje potřebuje - společnost se k nějakému spravedlivému řádu prodírá už tisíciletí a socialismus nebyl tak špatný, jak líčíte. Stejně se jednoho dne vrátí, vlastnictví výrobních prostředků nemůže zůstat u 1%...

Re: Re: Re: Re: Re: KOBáci, řekli jste, co byste chtěli vy

udo | 21.04.2016

Vlastní ten, kto riadi.
Moźete Vy Nana, môže národ vlastniť, keď nevie riadiť?
hoci aj čisto teoreticky, na "papieri"..

Opakujem:
BEZ IDEOLÓGIE!!!

KAŽDÁ Ideológia (filozofia, "náboźenstvo", etc.) bez výnimky je sprostredkovaním nejakej tichej Koncepcie v pozadí.
Maska.
Ak potrebujete masku, musíte niečo skrývať.
Prečo TO musíte skrývať?

..
Vitajte v reálnej politike za oponou Nana.
Zostaňte a spolutvorte život, "osud" hercov, publika, seba,
alebo sa pohodlne-ignorantsky vráťte do publika ku kole a popkornu, či na poDium ...
a réžiu, formovanie konkrétnych obrazov Koncepcie, riadenie bazálnej kulturologickej matrice prenechajte, odovzdajte "profesionálom".
Každý sa rodíme tvorcom..života-spoloČnosti,
sociálnym inžinierom,
kto ním byť nechce, stáva sa automaticky a nevyhnutne inžinierom asociálnym, kolaborantom s "The Dark site".
Tak hovorí jeden z objektívnych zákonom socioLogos (spoločenskej, spoločnej Miery)

Ignoracia objektívnej reality
(neprítomnosť snahy o priblíženie sa ku nej),
je smrť.
Keď Človek netvorí, nesTrojí, akoby nedýchal.
Detto platí pre tvorenie "zámkov vzdušných"
..ako by piť prestával
umrie menej rýchlo, no i ta zbytočne skoro,
bo dar odhodil, ktorým pri narodení,
dané mu ZHora bolo tak mnoho.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: KOBáci, řekli jste, co byste chtěli vy

Nana | 21.04.2016

Také KOB je ideologie, a proč ne?
To jen Václav Havel mámil lidi řečmi o bezideologické společnosti. Podívejte se, Udo, slova "politika" a "ideologie" je nutné zbavit hanlivého nánosu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KOBáci, řekli jste, co byste chtěli vy

Pe-tri | 21.04.2016

Zkuste rozlišovat mezi ideologií a jí nadřazeným pojmem koncepce. KOB tedy není ideologií ale koncepcí...
V rychlosti stojí za to projít si alespoň názornou galerii tady:
http://leva-net.webnode.cz/galerie/photogallerycbm_731945/16/#kob-019-druhy-moci-jpg1
P.

Re: Re: Re: Re: KOBáci, neřekli jste, co byste chtěli vy

silmarillion | 21.04.2016

Zdravím, pane Udo,

souhlasím, že určitá forma demokracie musí být budována zdola.
Což předpokládá, že se sejde všechno, nebo přinejmenším většina obyvatel dané "obce", kteří rozhodnou co se bude dělat. To se ovšem zásadně neslučuje s koncentrací ekonomické moci a globalismem?

Jednou z charakteristik globalismu je její vzájemná provázanost. Tato vzájemná provázanost předpokládá, že všechny státy budou na sobě závislé, aby se mohli vzájemně ovlivňovat. V opačném případě by nikdy globalizace nemohla nastat.

Myslím, že pokud se demokracie nemá stát jen prázdným pojmem, stát musí nejenom zasahovat do ekonomické oblasti, ale také musí mít možnost regulovat ekonomii. To ale do určité míry předpokládá stát, relativně soběstačný v produkci a v přírodních zdrojích, tím pádem se stáváte i, do určité míry nezávislým a tím pádem i méně ovlivnitelným. A tím se dostávám opět k závěru, že demokracie se zásadně neslučuje s globalizací.
Co myslíte?


Re: Re: Re: Re: Re: KOBáci, neřekli jste, co byste chtěli vy

udo | 21.04.2016

Gratulujem!!!

Našli ste ďalśiu z nekonečna konštelácii (súvislostí, prepojení),
kde mnou napísané neplatí.

Viete nájsť nejakú, pri ktorej by to platiť mohlo?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: KOBáci, neřekli jste, co byste chtěli vy

silmarillion | 21.04.2016

Kde by to mohlo platit?

Myslím, že v multipolárním světě. Kde vidím určitou šanci nastolit znovu rovnováhu i stabilitu. Ve světě, kde budou mocenské bloky jak soutěžit tak i spolupracovat. Základem multipolárního světa jsou monoetnické státy. Je to možnost, kterou si umím představit.

Je, samozřejmě, otázkou, jakou tyto státy budou mít proti žralokům šanci a jestli to je více méně reálné.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KOBáci, neřekli jste, co byste chtěli vy

udo | 21.04.2016

Isto, jedna z možných foriem.
Ako úspech všetkého podstatného,
i to však závisí na MIERE CHÁPANIA populu.
ONA totiž definuje jeho manipulovateľnosť.

Čo sa týka obsahu,
na to bola vyvinutá KSB/DVTR,
ako návrh riešenia väčšiny základných globálnych
problémov-výziev-príležitostí.
Cca. 25 rokov intenzívne vyvíjaná zatiaľ asi najmocnejšia
zbraň pri vedení informačnej vojny
min. za posledných 5000 rokov.
Bez nadsázky.

Východná Európa prehrala koncom 20.stor.
jednu z vtedajśích veľkých bitiek
studenej (rozumej inFormaćnej) vojny,
no nie vojnu celú, ako takú.
Poučili sa Slovieni a spriaznené národy
a hra o Život, o CČeloVěka môže pokračovať..

Karty šáha sú rozdané zNova

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KOBáci, neřekli jste, co byste chtěli vy

Silmarillion | 22.04.2016

Zdravím,

ano, máte pravdu, závisí. Ale tím se principielně dotýkáme jednoho z největích problémů.
Jakého? Neexistuje bezesporný etický kodex.

Lze vytvořit jakoukoliv teorii, ale musí být postavena na základech, které budou výslovně formulována. I přesto, že budou jasně formulována, stejně se nevyhneme problému s etickým kodexem.

Pak je tu další otázka s tím související.
Převážná většina řeší každodenní praktické úlohy. Jasně formulovaná teorie předpokládá abstraktní hloubání.

Co s tím?

Re: KOBáci, neřekli jste, co byste chtěli vy

Jura | 20.04.2016

Tohle je jen článek - důležitá část jedné z cca 40 knih.
Osobně nemám vše přečteno, ale např. Již ve vodě mrtvé obecné formulování toho co VP SSSR chce je vyjádřeno dostatečně .... To byla jejich 1. Kniha

Re: KOBáci, neřekli jste, co byste chtěli vy

petržlen | 20.04.2016

Myslím, že tieto otázky sú nesprávne postavené. Vychádzajú z predpokladu, že cieľom je (nejaký konkrétny) spoločenský poriadok.

Čo však, ak spoločenský poriadok nie je cieľom, ale iba prostriedkom?

Re: Re: KOBáci, neřekli jste, co byste chtěli vy

Oracle 911 | 21.04.2016

Správna otázka a odpoveď je tu:
http://leva-net.webnode.cz/koncepce-socialni-bezpecnosti/

Re: Re: KOBáci, neřekli jste, co byste chtěli vy

Pe-tri | 22.04.2016

Společenský pořádek je evidentně sekundární/druhotný výsledek kolektivní práce všech zúčastněných, pro které je jejich dílčí podíl na jeho spolutvorbě příležitostí k všestrannému individuálnímu rozvoji, sloužícímu nejen jednotlivci, ale i ostatním členům kolektivu.
P.

Re: Re: Re: KOBáci, neřekli jste, co byste chtěli vy

petržlen | 22.04.2016

Môžem chápať „společenský pořádek“ ako synonymum pre „společenský řád“, čo je asi presnejším prekladom výrazu „spoločenský poriadok“, ktorý som použil?

Ak „společenský pořádek je evidentně sekundární/druhotný výsledek kolektivní práce všech zúčastněných“, čo je primárnym/prvotným výsledkom?

Nie je teda spoločenský poriadok niečo ako veľký obraz správania všetkých, v ktorom každý človek spoluvytvára nejakú časť podľa svojich možností a schopností, čo mu umožňuje iteratívne meniť svoj prístup k životu?

Re: Re: Re: Re: KOBáci, neřekli jste, co byste chtěli vy

Pe-tri | 22.04.2016

Primární je sTrojující činnost jednotlivců, sekundární je dílo - společenské poměry a v tomto smyslu jsou prostředkem k evoluci jednotlivců. Jenže je tu i zpětná vazba, kdy toto dílo (společenské poměry) je součástí vlivu působícího na tvůrce a protože je žádoucí aby toto působení bylo nějaké ANO a nějaké NE, je proto jeho nějaká konkrétní podoba i cílem. Jedná se tedy o zpětnovazební proces u kterého je potřeba řešit stabilitu (versus rozkmitání - odezdikezdismus)...
P.

Re: Re: Re: Re: Re: KOBáci, neřekli jste, co byste chtěli vy

petržlen | 23.04.2016

Obávam sa, že tvorivá činnosť (sTrojenie) jednotlivca sa môže dostať na prvé miesto až vtedy, keď sa tento dokáže zladiť so svojím okolím, s ostatnými jednotlivcami. Dovtedy je to dlhá reťaz pokusov a omylov, čiže proces so spätnou väzbou, o ktorom hovoríte.

Prax je však taká, že väčšina ľudí na úrovni svojej neuvedomelosti považuje (svoju) tvorivú činnosť za prvoradú, navyše keď čosi nevyjde podľa predpokladov, odmietajú vlastnú (spolu)zodpovednosť a hľadajú vinníka všade inde okrem zrkadla. Stabilita spätnoväzobného procesu je súčasťou našej zodpovednosti.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: KOBáci, neřekli jste, co byste chtěli vy

Pe-tri | 24.04.2016

STrojování chápu jako nepřetržitý proces (startující narozením jedince a končící smrtí jeho fyzického nosiče), jehož samotná činnost/existence není závislá na míře uvědomování lidí. Na míře uvědomování je závislý pouze výsledek tohoto tvůrčího MIM procesu, kdy nevědomá mysl tvoří svět dle osudového/karmického předurčení a pouze ti (vzkříšení) jedinci, kteří pochopí a osvojí si cílevědomé řízení tohoto procesu se tak uschopní tvořit cílevědomě a tak převezmou řízení svého života do vlastních rukou a hlav a překročí svůj vlastní stín/osud/karmu.
Odpovědnost za tvorbu/sTrojování je pak systémovou, zpětnovazební součástí osudového/karmického/spásného/inDiviDuoLizovaného/osvíceneckého principu. Nevědomí se otevírá/zpřístupňuje vědomí...
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: KOBáci, neřekli jste, co byste chtěli vy

petržlen | 28.04.2016

Tvorivá činnosť jedinca je do značnej miery ovplyvnená mierou jeho uvedomenia (hoci nie úplne závislá) a z môjho pohľadu nekončí smrťou fyzického nosiča, kedy len prechádza na inú úroveň. „Výsledok“ je pre tohto jedinca dôležitý len na tejto úrovni v rámci spätného pôsobenia a pre ostatných môže byť dôležitý aj po tomto jeho prechode. Dôležité sú ciele „cieľavedomého tvorenia“.

Niekto tu verí, že prekročí svoj vlastný tieň? :-O Takú vec som v prírode nevidel. Tieň sa stráca so zatemnením, ale to tu asi nikoho neláka. ;-) S pribúdajúcim svetlom (poznania) je tieň naopak ostrejší, čo poznám z vlastnej skúsenosti.

Nie je „systém“ stelesneným zovšeobecnením spätného pôsobenia (na) všetkých zúčastnených?

kde najít souhrn všech vojeských útoků a výbojů proti rusku v dějinách?

Petr | 20.04.2016Odpuste,že vstupuji na náhodném místě do diskuse,ale rád bych Vás Hoxi či kohokoliv požádal jestli nevíte o nějakém souhrnu všech historických vojenských útoků na Rusko z minulosti a po současnost( švédi,Napoleon,němci...atd) Stejně to samé z ruské strany směrem ven. Mohou být i ruské stránky. Děkuji předem pokud by Vám takovýto, byt jen heslovitý souhrn přišel z paměti na mysl. Petr
p.s. Jen jsem opoměl dodat,že ač jsem hledal,nic tako zkompletizovaného jsem nenašel. Ještě jednou díky za Vaši případnou snahu.

Re: kde najít souhrn všech vojeských útoků a výbojů proti rusku v dějinách?

Hox | 20.04.2016

Rád bych pomohl ale z hlavy o ničem nevím, leda by si někdo dal tu práci, pokud má čas a chuť.

Re: Re: kde najít souhrn všech vojeských útoků a výbojů proti rusku v dějinách?

Petr | 20.04.2016

i tak děkuji:-)

Re: kde najít souhrn všech vojeských útoků a výbojů proti rusku v dějinách?

sylva | 20.04.2016

našla jsem toto:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шаблон:Войны_России
je to přehledná tabulka s odkazy na historii konfliktu. Asi by stálo za to, rozlišit heslovitě útočníka a výsledek bitvy

Re: Re: kde najít souhrn všech vojeských útoků a výbojů proti rusku v dějinách?

sylva | 20.04.2016

... a další ve smyslu předchozího příspěvku
http://www.historbook.ru/voiny.html

?

Peter | 20.04.2016

«A čo by si chcel: práca je, výplata je, si najedený, obutý, ošatený, cez sviatok môžeš „kultúrne piť“, máš kde bývať, žena a deti sú zabezpečené, cez dovolenku môžeš pochodiť celý svet. Čo by si ešte chcel?»

...a čo by ešte človek mal chcieť ?

Re: ?

jill | 20.04.2016

-stát se vědomě/uvědomovat si, že je vědomím- energií, kterým je sice i teď, ale nevědomě/bez uvědomění si toho čím skutečně je/ a tím se stal duchovním člověkem/ a sjednotil se s HNR-podle vaší mluvy/jazyka
-uvědomovat si svou zodpovědnost za myšlenky, činy a tužby v každém okamžiku
- uvědomit si, že stotožnění sebe-energie s tělem a myslí je "ego" -odpadlý jedinec

Re: Re: ?

Sio | 20.04.2016

Hmm, to může každý už teď, co mu v tom brání? V podstatě tohoto stavu se dosahuje meditacemi. Zabýval jsem se nějakou dobu átmavičárou, víte, co myslím?

Re: Re: Re: ?

Pe-tri | 20.04.2016

Nic ve zlém, ale Vaše počínání začíná IMHO míti parametry trollingu. Víte co myslím ?
P.

Re: Re: Re: Re: ?

Sio | 20.04.2016

Ano, tohle je můj poslední příspěvek. Nemá to smysl, už to zašlo dost daleko.

Re: Re: ?

petržlen | 20.04.2016

Pohľad cez „energie“ je zradný, lebo nie je duchovný, ale materialistický: E=mc^2
Inak (viacmenej asi) súhlas.

Re: Re: ?

Peter | 21.04.2016

Človek bude mať dobre zaplatenú prácu, ktorá ho uspokojuje, má zabezpečenú rodinu, voľný čas, ktorý bude môcť tráviť podľa ľubovôle, napr.cestovaním po svete.
To je to čo člověk potrebuje . Tieto akademické drísty ho nezaujímajú a 99% populácie nikdy zaujímať nebudú.

Re: Re: Re: ?

petržlen | 22.04.2016

„Človeku“, ktorého podobné úvahy nebudú nikdy zaujímať, budú vymenované veci dopriate len dočasne, ak vôbec. ;-)

Re: Re: Re: ?

Oslo | 23.04.2016

A 99% dopadne ako clovek USA, ktoreho nezaujima, ze zvolil politikov co vrazdia v Syrii, Iraku, Lybii, Srbrsku, Macedonsku, Afganistane, Egypte, Jemene, Ukrajine ci Somalsku.

Re: Re: Re: Re: ?

petržlen | 23.04.2016

V tomto zmysle nie sme na tom o nič lepšie, v konečnom dôsledku podopierame rovnakú pyramídu (GP). ;-)
„Voľby“ sú kapitola sama o sebe.

Přidat nový příspěvek