V.V. Pjakin, Otázky a odpovědi 12.–18. srpna. O aktuální situaci

V.V. Pjakin, Otázky a odpovědi 12.–18. srpna. O aktuální situaci

20.8.2014

 

Hox: vzhledem k tomu, že informace od Pjakina stojí za to, pokusil jsem se zpracovat určitý výtažek z posledního vydání otázek a odpovědí Pjakina. Text se zhruba drží formátu otázka-odpověď originálu.

Objasnění terminologie použité v textu (GP) viz například zde a zde.

 

 

Carjov navrhl novou vlajku Novoruska (s imperskými barvamy Ruska) - proč?

Událost stejné řady, jako když frakce Žirinovského, LDPR, navrhla zákon o změně vlajky Ruska na imperskou – bílo žluto černou. Je to o jurisdikci, pod kterou bude spadat nový útvar – objekt (a ne subjekt) řízení. Bylo ohlášeno – Američané zde už neřídí. Nyní se ten objekt nachází v jurisdikci Globálního prediktoru, eurasijského křídla.

Dodatečná otázka – jak bude Rusku lépe pod eurasijských křídlem, řekněme (než pod Američany / atlantickým křídlem).

Libovolný zastánce imperiální varianty řekne, že s tou vlajkou je spojeno období největšího územního rozmachu a mezinárodní prestiže a vlivu Ruské říše. V této souvislosti, když Žirinovský v Jaltě 14.08. navrhoval udělat z Putina cara a Rusko vrátit do imperiálních dob (… budeme zpívat „Bože, ochraňuj cara“ - kopie z anglického „Bože, ochraňuj královnu“...), a zbavit tím Rusko vlastní konceptuální moci a degradovat ho na nástroj GP, byl to fakticky pokus koupit Putina. Ale Žirinovský nemohl neříct, čím tenhle scénář skončil pro Rusko v minulosti, a když navrhuje tyto varianty, je si vědom, že to povede časem ke katastrofě. (tj. varianta Žirinovského = vzdát se národní identity a vlastní konceptuální moci, jít „na povel“ k GP a na oplátku GP na nějaký čas zajistí Rusku prestiž a roli, kterou nyní plní USA).

(Ten, kdo odmítne řešit otázky svého přežívání sám a odevzdá to do kompetence někomu jinému, se připraví o budoucnost, protože onen „někdo jiný“ může řešit své cíle na úkor zdrojů a potenciálně i samotného přežití toho, kdo delegoval řízení.)

Rusko je po faktu největší velmoc světa (1/7 souše, dříve 1/6), mnoho myslitelů se pokoušelo pochopit, jakým způsobem (v minulosti) bylo Rusko řízeno. Proč? Protože s tehdejšími technologiemi komunikací, s mentalitou a tou koncepcí řízení, se kterou pracoval Globální prediktor, bylo možné zajistit efektivitu řízení jen na velmi malých územích. Proto byly v Evropě malé státy. Existence Ruska jako státu na tak rozsáhlých územích se dá vysvětlit jen vedením Shora, což je možné jen při přítomnosti vlastní konceptuální moci. A co nabízí Rusku GP? – vzdát vlastní konceptuální moci a stát se tupým nástrojem. Za to, v rámci starozákonní biblické koncepce, je nabízeno na určitou dobu zaujmout v systému řízení národů světa roli, kterou nyní plní Spojené státy, pro které je naplánována transformace – projít zhruba tím, čím svého času prošel SSSR. Ale v Rusku ten proces neproběhl tak, jak chtěl GP.

Tedy: GP, eurasijské křídlo nabízí Putinovi jako představiteli ruské konceptuální moci a jako státníkovi, domluvit se: ty se zříkáš samostatnosti, ty se zříkáš ruské koncepce, a na oplátku se stáváš pracovním dobytkem GP, obdržíš „dekret na vládnutí“ od eurasijského křídla GP, a my ti vytvoříme PR, že jsi Velký (státník, ...). PR. Ale reálně budeš otrokem.

(pro některé představitele ruské „elity“ je nyní právě tento status, být otrokem u GP, snem, za který jsou ochotni se bít a zabíjet...analogie s postavou Theona Greyjoye ze seriálu Hra o trůny – reálný dědic trůnu – , kterého „zformátovali“ mučením tak, že jeho snem bylo sloužit pánovi. Ruskou „elitu“ také zformátovali, ale výchovou a měkkými metodami.)


 

K zavraždění prezidentského kandidáta v Brazílii.

- jednoznačně práce tajných služeb USA, nemohou se smířit s tím, že se jim nepodařilo barevnou revolucí svrhnout brazilskou vládu, čili pokračují v činnosti, cílem bylo zajištění půdy pro vytvoření zdání nelegitimnosti (postarají se o to v budoucnu média) současné prezidentky (ta bude obviněna z této vraždy), tj. je to příprava na další barevnou revoluci (barevná revoluce, která selhala, byla msta za sbližování Ruska a Brazílie a za vřelé přijetí Putina během jeho turné po latinské americe).


 

Komentář k americké aktivitě v Iráku

Žádná americká aktivita tam není. Americká aktivita se projevila v zavedení ISIL do Iráku a v porážce vládních vojsk. Ale zde se vložil do věci GP se svými mechanismy, přitlačil všechny země Evropy a dokonce USA aby stabilizoval situaci irácké vlády a zároveň GP využil příležitosti k tomu, aby pozvedl status Iránu a otevřel mu některé dosud pro něj zavřené dveře, a vyvedl ho z izolace.


 

Ad humanitární konvoj 280 kamionů mířící do DLR

žádný konvoj nezachrání před humanitární katastrofou, může pouze trochu snížit krizovost situace. Obecně, kyjevská banda (a ne junta, protože junta předpokládá přece jen nějaké řízení v zájmech daného státu) má jediný úkol, vlastní činností způsobit humanitární katastrofu na celém území Ukrajiny, nejen na Donbasu.


 

Rusko plánuje vytvořit systém šifrované satelitní komunikace za 65 miliard rublů. O co jde, proč to ohlašovat otevřeně?

Bylo by chybou ignorovat PR. Tu chybu udělal SSSR. Vykonal mnoho objevů, realizoval mnoho kladných projektů, ale nikde se o tom moc nevědělo a i v samotném SSSR bylo přesvědčení, že vše veliké se děje jen v USA. Protože USA to uměly prezentovat. Je třeba se učit z vlastních chyb, měli bychom dopředu ohlašovat projekty, aby mohl zbytek světa dopředu ocenit měřítka a potom výsledek.


 

Proč je povyk ohledně chycení a soudu nad Saakašvilim, pokud je Gruzie pod U.S. kontrolou a Saakašvili je člověk USA?

Je naivní myslet si, jak propagují mnozí, že „Američané neopouští své lidi.“ Američané chrání „své“ pouze do té doby, dokud je potřebují pro budoucí aktivity. Jakmile se pro ně člověk stává nepotřebný, klidně ho odstraní sami. Příměrem tomu budiž osud řady proamerických vládců blízkého Východu během „Arabského jara“, kteří byli odstraněni americkými silami.


 

Aktivita Makareviče, který odjel koncertovat na Donbas na podporu ukrajinské armády. Co je to, aktivizace 5. kolony?

Nyní se všichni umělci i „umělci“ rozhodují, na kterou stranu se postaví. Probíhá dělení podle reálné morálky. Jedni – jedou slavit vraždění dětí kyjevskou bandou (Makarevič), druzí nakoupí inzulin pro měsíční potřebu 200 lidí a pošlou na Donbas (Rosenbaum).


 

Ad Ebola

Od momentu sestřelení letu MH17 malajských aerolinií nad Donbasem reálně stála otázka použití na území Ukrajiny bakteriologických zbraní ze strany USA, která se vyostřovala po míře nárustu komplikovanosti situace s boeingem pro USA. Začaly kolovat zvěsti o možném použití těchto zbraní ze strany USA. V momentě kulminace nebezpečí se objevila fáma o údajném nakažení 75 amerických vědců anthraxem. Poté zvěsti kolem možnosti použití bakteriologických zbraní ze strany USA prudce utichly, později se ale opět začaly objevovat. Výsledek – nynější situace s Ebolou. Regionální elita USA nepochopila narážku nebo se ji rozhodla ignorovat, má tedy variantu „po zlém“. Nyní USA a Evropa čelí už reálnému nebezpečí Eboly, operace iniciována ze strany GP, protože USA vlezly na Ukr. do sféry kompetence GP (v otázkách plánování, co se na tom území bude dít).


 

Proč zrušili přenos vystoupení Putina v Jaltě 14. srpna?

Ze stejného důvodu, ze kterého ho potom i ukázali. Putin fakticky oznámil, že nehodlá ustupovat od vlastní koncepce řízení, oznámil kurs na suverenitu Ruska. Fakticky řekl, „...z jakého důvodu je Americe dovoleno jednostranně odstupovat od pro ni nevýhodných smluv, a nám ne? My také budeme jednostranně odstupovat od smluv nevýhodných Rusku...“ (a takových bylo v 90. letech uzavřeno velké množství).

To způsobilo tlaky Západu, vyvolalo další aktivizaci 5. a 6. kolony atd., vystoupení Žirinovského, který z jedné strany po podstatě Putina strašil různými tresty (od GP), a z druhé strany nabízel stát se „Velikým carem“-nástrojem GP atd. Putin měl jasno od počátku a odpověděl ihned: „... to je osobní mínění Vladimíra Volfoviče, které se neshoduje se státní politikou RF...“ (a přesněji – ne vždy shoduje, protože když byl v Kremlu Medvěděv, shodovalo se velmi často...)


 

Ad chování Erdogana a Turecka a jeho postoj k Rusku, postoj k ISIL. Pokouší se Erdogan kompletně zbavit se vlivu USA a vytlačit USA ze středního Východu? Má Rusko důvod obávat se budoucího vojenského konfliktu s Tureckem?

Turecko / Osmanská říše byla od okamžiku svého vzniku přibližně v 15. století vždy nástrojem realizaci globální politiky ze strany GP v daném regionu. Vždy bylo střídavě řízeno ze strany GP (střídavě z toho důvodu, že o eurasijském/atlantickém křídle má smysl mluvit až od volby Británie jako nástroje globální politiky, předtím byli „severní“/„jižní“, „červení“/„bílí“, „Janovci“/ „Benátčané“ atd.) Osmanskou říši vytvářeli Benátčané, o suverénní politice Turecka nebo předtím Osmanské říše se po celou její historii mluvit nedá a nikdy nedalo, vším tam řídili Benátčané nezávisle na tom, zda vcházeli do řízení strukturně nebo ne. Proto i Turecko bylo po celou svou historii nástrojem tlaku na Rusko. V současné době je Turecko také určitým nástrojem v rukou GP (za staletí byly vybudovány mechanismy řízení Tureckem pomimo státních struktur, pokud je třeba, a tohoto se Turecko nemá schopnost v rozumné době zbavit). Ale situace se změnila v tom, že Tureckou se nyní snaží omezit strukturní vliv USA a dostat se pod přímou jurisdikci GP, a jelikož GP je nucen domlouvat se s Ruskem na kompromisech, objevuje se prostor pro manévr a transformaci vztahů Rusko-Turecko. Nicméně, dosud je situace v Turecku napjatá a Turecko samo nic nerozhoduje, což ilustruje trasa nedávného letu nového prezidenta Egypta Al-SiSi, který při cestě do Moskvy Turecko obletěl, jelikož si nepřál zopakovat osud letu MH17 malajských aeroliní - PVO Turecka je dosud sféra USA, Erdogan tam neřídí nic.

Dobrý signál ohledně cílů Erdogana je jeho odmítnutí nechat se zavléct do války se Sýrií, ačkoliv do ní byl velmi silně tlačen.


 

Proč Turecko tak zarputile odmítá uznat genocidu Arménů?

Pokud by uznalo, muselo by odpovídat na mnoho otázek, a v první řadě na to, proč ta genocida byla organizována. Genocida Arménů byla realizována jako součást plánu přípravy „náhradních židů“ z Arménů, tj. bylo třeba provést holocaust. Pokud se nyní podaří zabránit dalšímu holocaustu židů, který pro ně plánuje Globální prediktor, nebude ani holocaust Arménů. V opačném případě Arménům hrozí opakovat osud židů, tj. pogromy, holocausty a vše s tím spojené. Arméni si ještě dobře pamatují pogromy v Baku a Suchumi, a genocidu od Turků, nemají to zapotřebí. Řešením je – žít družně, což platí pro všechny.


 

Ad rezignace-nerezignace Jacenjuka (Jacenjuk oznámil rezignaci, poté ho mu ale zřejmě někdo udělal nabídku, která se neodmítá a Jacenjuk vzal rezignaci zpět)

Jacenjuk (už dříve) přistoupil na spolupráci s eurasijským křídlem GP a získal garanci od papeže (papež mu daruje pero s věnováním), pokud bude aktivně kanalizovat činnost kyjevské bandy a plány USA zevnitř. Byla mu slíbena možnost bezpečně „vyskočit“, dostal signál a udělal to. Avšak GP pracuje bezstrukturně a USA strukturně, tj. regionální elita USA aktivovala příslušné kanály a rezignaci zabránila. GP se nyní bude snažit Jacenjuka zachránit, protože pro něj je to otázka stability řízení – pokud GP slíbí někomu bezpečnost a nějaká regionální elita ho „odstřelí“, pak o jakém globálním řízení může jít řeč.

 

Diskusní téma: V.V. Pjakin, Otázky a odpovědi 12.–18. srpna. O aktuální situaci

dogma

lumir | 25.08.2014

zdravim
! niekde o hodne vyššie som čítal asi : " nieje a nebude dogmou.. ( akože Koncepcia soc...) " teda prosím,čo je viera v existenciu GP ? podla mna je dogma viera v existenciu nedokázatelného...

Re: dogma

Hоx | 27.08.2014

Dogma je tvrzení, které se nevysvětluje, nedokazuje a nepodléhá diskusi...
Není náhodou víra v nedokazatelnost existence GP, také víra v nedokazatelné?
Jinak, KSB nerovná se GP.

Re: dogma

Hоx | 27.08.2014

jinak, v případě GP se nejedná o nějakou víru, na "víru v" je člověk odkázaný tehdy, pokud nějaký jev nechápe. Tady se jedná jednoduše o pochopení toho, jak GP pracuje a o pochopení role, kterou plní. Pozorování důsledků jeho existence. Ano, nikdo ho neviděl, nevyfotil, nezaevidoval, takže důkaz tohoto druhu ti neposkytne nikdo, ale stejný argument o "víře v nedokazatelné" by šel aplikovat i na představení iluzionisty, kde by se nějaký předmět hýbal "sám od sebe" (tj. pozorování důsledků) a někdo by řekl - je tam schovaný člověk, který s ním hýbe (tj. dohad o příčině). A druhý by řekl - "ne, to je víra v nedokazatelné"...

Výborný Pjakin

Lin | 23.08.2014

Již podruhé po sobě informačně nabitý rozbor událostí. Díky za uveřejnění.
A jen pár poznámek:
Žirik se v Jaltě opravdu "rozjel a zažigal", jenže na mě to spíš působilo jako zoufalství z bezmoci (= že nemůže dosáhnout svého, splnit úkol). Místy byl až kousavý - těžko už skrýval (viz - "my vždycky váháme, necháme nepřítele dojít až k Moskvě a teprve pak se rozhoupeme"). O Jaltě je tu samostatný článek, můžete vyposlechnout sami.
Žirik byl i v debatě u Solovjova a tam opět "zažigal". Solovjov v jeden moment komentoval - "máme tomu rozumět tak, že z celé vlády by zbyl jen Putin a Žirinovský" - a Žirik - "ano, jen Putin a já jako jeho pomocník". :-)
K ebole:
Napadla mě paralela s "Úsvitem planety opic" - tam také řádil "neznámý virus", který měl ale "počátek" v laboratořích. O ebole jsem to už taky četla = že jde o umělý virus.
k humanitárnímu konvoji:
Nezachrání, nevyřeší - ale psychologický moment je obrovský.
Po všech těch průtazích , kdy cílem bylo, aby se většina nákladu zkazila už na hranici, se Rusko rozhodlo jednat. Auta tam jela za příšerných a nebezpečných podmínek, kdy v blízkosti se střílelo, probíhaly boje. Řidiči podle bezpečnostní instruktáže nesměli ani opustit auto. Naštěstí již část svůj náklad vyložila a vrátila se zpět na ruské území.
Možná, že ruský postup (= navzdory "světovému řevu", že jde o invazi a že se mají okamžitě vrátit i s nákladem) inspiroval i jiné. Dnes dal Egypt povolení k použití svého přístavu pro íránskou humanitární pomoc Gaze.
A na závěr - dva umělci - dva přístupy.
Andrej Makarevič - současný oslavovaný "hrdina":

https://www.youtube.com/watch?v=uj5mXknM2eU

Alexandr Rosenbaum - dnes poplivaný jako "žid a Moskal":

https://www.youtube.com/watch?v=P6l9obWkst0

z DVTR kap. 5, první poznámka pod čarou

Hоx | 21.08.2014

zdá se k tématu diskuse: Viaczmyslovosť je učenie, či rovno „nútenie“ populácie čítať medzi riadkami to, čo sa „samo sebou rozumie“ a cvičiť sa tak vo vyslovení konkrétneho tabuizovaného javu, čo je pravdepodobne jedným z najefektívnejších spôsobov zvyšovania miery chápania celkovej populácie. Pr. : Dobromyseľný, relatívne chápavý manažér dá nejaké ekonomicko-technické inštrukcie vo firme, no jeho podriadení spravia „v dobrej viere“ takmer presný opak. Firma príde o mnoho prostriedkov a pri následnom vyšetrovaní dav svorne tvrdí: „A my sme rozkaz - odporúčanie pochopili tak, ako sme spravili.“ Ako v politike. Od globálnej, až po miestne samosprávy. Zároveň je bezpriezorný dav „sám sebou“ nastavený tak, že akýchkoľvek chápavejších potenciálnych „vývodcov“ z bludiska, po príslušnej kampani „zasvätenejších“ (celebritiek, rôznych „hierarchov“, riadených sociálnymi „mágmi“), lynčuje sám. Čo s takýmto dáviacim davom? V tomto majú, žiaľ, zčasti tieto zrúdy (kreatúry) moci ega, pravdu... Miera chápania spoločnosti, ako je známe, je zároveň proporcionálna miere jej bezpečnosti. Jednotlivé úrovne chápania nestoja proti sebe, no navzájom sa chronologicky dopĺňajú (ide o chronológiu nielen v zmysle „časovom“, no hlavne „levelovom“). Naopak jedným z hlavných cieľov „(j)elít“ je podprahové dogmatizovanie (zakonzervovanie) chápania niektorých javov, prípadne negácie ich vnímania (objektívnej existencie). „O tom sa proste nehovorí!“ Napr. otázka tzv. „slobodomurársko-židovských sprisahaní, konšpirácií...“ Tie sú samozrejme veľmi často, väčšinou hodne pritiahnuté za vlasy (zámerne prestrelené, odb. preregulované do extrému), no zároveň vyzerá, že je na nich nemalý kúsok objektívnej pravdy. Kto však položí, čo i len približnú, thé-matickú otázku, je v dave strihaných a rezaných ovečiek medzi riadkami, podľa meédií, „konšpirátor“. Zmena významu, „obrátenie“ chápania javov je potom ďalšou nebezpečnou manipuláciou v riadenom systéme. Pôvodne slovo kon-spirare z latinčiny znamenalo presný opak ako dnes, t.j. obrazne povedané: spoločné dýchanie, zladenie, hľadanie súvislostí v odlišnostiach, namiesto sociálne samovražedného boja protikladov. Naladenie na spoločnú frekvenciu, identifikovanie a vyhodnocovanie konkrétneho javu. Podobne výrazy ako obranná vojna na druhom konci sveta, bombardovanie z humanitárnych dôvodov atď. - pojmy a dojmy... Riadenie emócií biomasy v štatisticky prípustných hraniciach je súčasťou základov a-sociálneho inžinieringu. Staré „Vox populi, vox dei“ platí tiež z viacerých uhlov pohľadu (mier chápania objektivity). Preto tá snaha o i-, či a-diotizáciu davu z pozície „egojelít“, a tým pomerne silná delegácia zodpovednosti za situáciu na obete (dav). – dopl. prekl.

Čo je to globalny prediktor?

Laco | 20.08.2014

Vie niekto stručne definovať čo/kto je/sú GP ?

Re: Čo je to globalny prediktor?

Hоx | 20.08.2014

je to na více místech, např. materiál MIM (pod první položkou v menu), nově přidané odkazy na začátku, či první materiál vpravo nahoře na titulce. Tak v zkratce...

Re: Čo je to globalny prediktor?

Hоx | 20.08.2014

GP = současná globální konceptuální moc, aktivní přibližně poslední 3500 let, autoři biblického projektu. Technicky, subjekt, který realizuje první 4 fáze Plné funkce řízení ve vztahu k lidstvu jako celku.
(definice Plné funkce řízení viz materiál DVTR). Srozumitelně až polopaticky vysvětluje i Zaznobin ve dvou zde otitulkovaných delších vystoupeních.

Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Laco | 20.08.2014

Je to človek? Skupina ľudí? Nejaká nadnárodná inštitúcia ?
Autori biblického projektu ? Autori - čiže nejaké osoby?
Ako môžu niečo riadiť? Majú vlastnú armáda alebo čo?

Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Laco | 20.08.2014

OK , prebehol som MIM . Citujem:
"
Pred cca 13 000 rokmi bola na Zemi zničená globálnou katastrófou veľmi vyspelá civilizácia Atlantídy, ktorá vošla do mýtov a legiend ako celosvetová potopa. Niektorí vysoko zasvätení z vtedajšej rasy "vládcov" o nej vedeli dopredu a pripravili sa na ňu a prežili. Ľudstvo spadlo do doby kamennej, keď sa zničili takmer komplet egregory vtedajšej noosféry.
Tí z "vyššej rasy", ktorí prežili potom plnili civilizačnú funkciu do planéty opíc spadnutého ľudstva.
Do mýtov prešli ako bohovia, ktorí prišli zo vzduchu alebo z mora. Dostali status ako nesmrteľní, lebo ich dĺžka života mnohokrát presahovala dĺžku života ľudských opičiakov (silne sa uvažuje, že v Atlantíde bola na vysokej úrovni genetická manipulácia pre "vyvolených" a pre "pracujúce nástroje").
Zo zbytkov hierarchicky vysokých riadiacich egregorov učili potom divochov trochu civilizovaného spôsobu života.
V Atlantíde na základe viacerých analýz mali títo "bohovia" neporovnateľne vyššiu mieru intuitívneho podvedomého vnímania - myslenia, povedzme na úrovni telepatického prenosu myšlienok a oveľa menej vyvinuté obrazové myslenie, ako je to u dnešného človeka (normálny ľudský mozog myslí v obrazoch - ak nepozná nejaký obraz, tak si nevie k nemu priradiť vec alebo jav - napr. pod pojmom Boh si každý predstaví niečo iné, alebo výraz hgxfr1egh pre toho, čo ten obraz ešte nevidel a nepochopil význam neznamená nič, ten ktorý v ňom vidí kód, ten si ho dokáže vo svojej mysli zobraziť).
Takto pracuje dnešné globálne bezštruktúrne riadenie cez TV a masmédia. Určitá symbolika rôzne zasväteným niečo hovorí a podľa toho konajú alebo nekonajú a bežným ovciam to nehovorí nič.Všetko beží pritom v "priamom prenose" informácií.
Platí základné pravidlo tlupo-elitarizmu:
"Podľa miery svojho chápania pracuješ na seba, podľa miery nechápania pracuješ na toho, kto chápe viac".

Globálna vláda je tvorená potomkami týchto Atlanťanov..."

----------
1.
"Pred cca 13 000 rokmi bola na Zemi zničená globálnou katastrófou veľmi vyspelá civilizácia Atlantídy..."

....kde ste to nabrali,veď to nie je vôbec dokázané že existovala nejaká atlantída.

2.
"V Atlantíde na základe viacerých analýz ........"

Čo je to za hlúposť? Analýz čoho ? Atlantidy ? ...kde, ako chcete analyzovať niečo,o čom nemáme žiadne poznatky , žiadne archeologické nálezy a ani len tušenie kde by sa mohla nachádzať!
Ako viete pre boha že " že v Atlantíde bola na vysokej úrovni genetická manipulácia pre "vyvolených" a pre "pracujúce nástroje".
?-) Odkiaľ to viete, čo ste sa zbláznili ?

3.
"Globálna vláda je tvorená potomkami týchto Atlanťanov..."

:) Nejaký dôkaz ? Nejaký písomný doklad ? Veď to je obyčajná fantazmagória.

Vaša teória GP je podľa vyššie uvedeného obyčajný blud a ničim nedokázateľné tvrdenie . Neviem o nijakom dôkaze,že niekde nejaká Atlantída vôbec existovala. A vy ešte tvrdíte, na na Atlantíde existovalo niečo ako genetická manipulácia ..........
Na základe čoho to tvrdíte?

Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

J. | 20.08.2014

Kde máš ty nejaký dôkaz, nejaký písomný doklad, že to čo si sa učil v škole je naozaj pravda?

Si si 100% istý, že si sa len tak jednoducho sám od seba vyvinul z baktérie vzniknutej pri veľkom tresku, ktorá vyrástla do ryby a tá už nemala čo jesť alebo sa len tak nudila tak vyšla na súš a narástli jej nožičky a potom keď ich bolo moc tak nemali čo jesť tak si spravili ruky a boli z nich opice a potom z opice si vyrástol ty - najmúdrejší na svete, ktorý vie všetko na 100%, ktorý pozná celú históriu tisíce rokov dozadu. Ten, ktorého nikto nikdy neoklame a každému, kto má iný názor než ty len tak medzi rečou vynadáš do bláznov... ?-)

Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Laco | 20.08.2014

Netrep hlúposti a daj link na nejaký doklad ,že atlandída existovala , nejaký archeologický nález, dôkaz.
My nevieme či existovala a vy tvrdíte , "že na atlantíde bola nejaká genetická manupulácia " Veď to je bláznovstvo.

Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

J. | 20.08.2014

Súhlasím s tebou, tiež mám rád dôkazy. Teraz po ruke žiadny nemám, tak najlepšie bude aby sme sa zbytočne nehádali a ja som mohol uveriť tvojej pravde, keď ty dáš nejaký dôkaz - nejaký archeologický nález, že Atlantída naozaj nikdy neexistovala.

Čo myslíš, ak Atlantída existovala a prebiehalo na nej niečo, čo bežný človek nemal a ani nemá nikdy vedieť, že sa o jej existencii budeš učiť v škole (ktorej učivo tiež niekto nariadil) alebo to uvidíš večer v správach na JOJke?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Laco | 20.08.2014

Ako chceš dostať archeologický nález niečoho, čo neexistovalo ?

Premýšľaš trochu ? Veď tvoja požiadavka je hlúposť . Ako chceš dokazovať neexistenciu neexistujúceho ? Ako by si chcel dostať archeologický nález a doklad niečoho neeistujúceho ? :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

otaznik | 21.08.2014

:-)))
mas u mna velke plus:-)
budes to mat tazke,ale drzim ti palce,musis to brat tak,ze v kazdej spolocnosti existuje skupina cudakov a aj keby si si hlavu otrieskal o stenu,tak si nepomozes..
vychadzaju z knih od ludi,ktori gramotne nie su schopni studia ani v latincine..o runach ani nehovorim..
ak spomeniem runy-ak si zoberiem desat najlepsich znalcov z celeho sveta,ich vyklad sa odlisuje diametralnim sposobom-kazdy ju vylozi inak..
to ze tu bola stara civilizacia na velmi vyspelej urovni davno pred nami je bezpochyb-vyspelejsia ako my..tam naznak je,ale ako bola vyspela to uz nik nevie,ani co to bolo za civilizaciu-nic sa nezachovalo,absolutne nic,
ani zmienka-o atlantide mame jedinu zmienku v podobe opisu homera od spomienok platona ktoremu sa zmienili o nej egyptsky knazi a ktora bola 6-8 tisic rokov pred tym,ako zil platon..nic viac a nic menej..
ale urcita skupina sialencov s postavila busines na atlantide a presvedcia ta co bolo v roku 13500 pred kristom v moode-ci leteli fialove,alebo zelene ponozky..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Laco | 21.08.2014

Diki :) Ale nemienim tu nikoho presviedčať,ja som len chcel získať obraz o základoch tejto stránky . Atlantída,hierofanti, stvoriteľ , cieľ .....atď. Tu sa ex post vytvára nejaká teória a napasováva sa spätne do histórie. Ale tak nie sú prví ani poslední.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Hоx | 21.08.2014

ad otaznik, "mas u mna velke plus:-) ..."
U Laca to neřeším, ale jsi tu déle a celkem s jistotou víš něco o zdejších pravidlech diskuse a o zavádění osobní roviny do ní. Tahle diskuse má ale objektivní plus v tom, že takoví jako ty se většinou neudrží a ukážou pravé peří.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

otaznik | 21.08.2014

a teraz prenasas osobnu rovinu hox:-)
ano viem o pravidlach-ak vybocis z radu,tak ta odstranime-napisal som to spravne?:-)
chces modelovat cloveka v obraz svoj?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Hоx | 21.08.2014

Výborně, takže ty můžeš, já nesmím, chápu to dobře?
Jen můžu zopakovat, ukázal jsi o co ti tady skutečně jde, při první vhodné příležitosti podrazit nohy a kudličku do zad, tu radost z toho příspěvku výše už nezakryješ. Nu což, tvoje volba, zodpovídat se budeš nakonec vždy sám sobě, takže na ni máš právo.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

otaznik | 21.08.2014

nie,ja noz do chrbta nevrazam hox,
zle si to vysvetlujes-nechodim sem,aby som sa hadal a presviedcal niekoho-napisem si svoje-nemenim teba a ani mna nic nezmeni..
ten smiech bol-ohladne tej vykopavky a dokazu nech vykope nieco co neexistuje..:-))
moj pohlad na atlantidu sa nikdy nezmeni,pokial sa nenajde-nie je..
a ci bola sa taktiez nemienim hadat,kedze moje je len,ze bola o nej zmienka-ostatne je spekulacia okolo nej a tu zostava len nezodpovedana otazka-preco?
ak by nebol za tym nejaky prospech,nik si neda namahu pisat o niecom a stracat mesiace a roky za pisacim stolom a pisat nezmysli..
zmysel ma financne uspokojenie,alebo
ideologicke-vid blavatska a spol..
takze neber si to osobne..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Hоx | 21.08.2014

Jistě, na snižování úrovně diskuse není třeba se pouštět do hádek, v tom máš pravdu, stačí jít do osobní roviny. Nebo vysvětli, z jakého důvodu záměrně bezdůvodně zavádíš diskusi do osobní roviny. A špatně jsi to pochopil, tvůj názor na atlantidu je mi zcela volný, do té doby, dokud nezačneš útočit na ty, kdo mají jiný názor.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

otaznik | 21.08.2014

akakolvek vymena nazorov je osobna..:-) nemyslis?:-)
hox,spytam sa- v com som akoze podla teba vniesol diskusiu zamerne do osobnej roviny?:-) a akoo som na niekoho s inym nazorom utocil?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

otaznik | 21.08.2014

aha,uz rozumiem-narazas,ze som pisal- v kazdej spolocnosti existuje skupina cudakov..ano,existuje,chces to popriet?:-) aj na tejto diskusii su z mojho pohladu a ze som pisal-opieraju sa o knihy autorov,ktori nemaju znalosti latinciny/ vacsina nam znamych historickych materialov je pisana v latincine/ a nemaju znalosi run-je to osobny utok?
ohromne mnozstvo autorov ,ktore zaplavuju svet mnozstvom publikacii najroznejsieho druhu nema tieto znalosti,ich tvorba je len a len na zaklade spekulacii a zdania/tvorba na objednavku-tu mozeme delit zasa na viacero aspektov,dalej financny charakter,umyselna dezinformacia a pod/..chces snad povedat,ze klamem?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Hоx | 21.08.2014

z mého pohledu jsi napsal "Laco, budeš to tady mít těžké, je tu spousta bláznů kterým můžeš mlátit hlavou o zeď a nepomůžeš si, máš u mě ale plus." Nechť si každý zhodnotí sám, co měl ten příspěvek znamenat, za sebe to tímto končím.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

otaznik | 21.08.2014

uplne od veci,prekrutene a presmerovane..
vidis hox,a ludia tebe podobny,tvoria takto dejiny:-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Kolodej | 22.08.2014

iste, ja poznám skupinu čudákov, ktorá verí, že ježiš po troch dňoch ožil. To bol potom zombie? Či ako normálne naplno? Či bol na kvapačkách? A je k tomu aj nejaký dôkaz??

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

otaznik | 22.08.2014

veria,ze vstal z mrtvych,nie ze ozil:-) to su dve odlisne veci:-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Kolodej | 25.08.2014

môžeš mi to zadefinovať?
1. Čo znamená "vstal z mŕtvych"
2. Ožil
Prípadne aký - z fyziologického hľadiska - je tam rozdiel. Vyzeráš byť odborníkom.

Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Orimak | 21.08.2014

Ahoj Laco , na You Tube si nájdi prednášky od Sidorova , ktorý spomína aj Atlantidu a aj tie dôkazy čo sa na ne pýtaš , ale je toho veľa a treba si to nájsť .

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Laco | 21.08.2014

Sidorov ? Dakujem, neprosím :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

orimak | 21.08.2014

Prečo?

Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Dája | 21.08.2014

Historik Antonín Horák se v knížce O Slovanech úplně jinak o Atlantidě zmiňuje a nejen o Atlantidě, vyvrací ve škole nám podávanou historii. Taky Platon píše o Atlantidě a v knihovně je spousta knih na toto téma.

Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Laco | 20.08.2014

V kontexte toho čo si napísal predpokladám, že veríš ,že človeka stvoril boh . Nejaký dôkaz máš ? Či viera stačí ?

Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

J. | 20.08.2014

Máš ty nejaký dôkaz, že Boh neexistuje?

https://www.youtube.com/watch?v=wtyeTVqkgBg

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Laco | 20.08.2014

Jéééééj to poznám . Klasická reakcia. Ako chceš dokázať niečo, čo neexistuje, to jest neexistencia neexistujúceho sa nedá dokázať a nemá to ani logiku :)
Ak niečo existuje, to by si musel dokázať ! Ak to existuje , musí sa to dať dokázať. Náboženskí fanatici.....debata nemá význam.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

J. | 20.08.2014

Tak ako ty veríš, že niečo neexistuje - aj keď nemáš dôkazy, že to naozaj neexistuje, tak ja predsa môžem veriť, že to niečo existuje. Či len tvoja viera je tá jediná správna?

Ty snáď so svojimi názormi nie si náboženský fanatik, keď veríš niečomu o čom nemáš ani žiadne dôkazy, svoju "vieru" nútiš aj ostatným a kto tvojej viere neverí podľa teba patrí do Pezinka?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Laco | 20.08.2014

Ty si to vôbec nepochopil.
Ak niečo existuje - je, existuje - tak sa to dá dokázať.
Neexistencia niečoho sa z princípu nedá dokázať,pretože neexistuje.
Nemôžeš dokazovať neexistenciu neexistujúceho.
Ja nemôžem mať dôkazy niečoho čo neexistuje. To sa nedá :)
To je hlúposť. Okrem toho ja nemám vieru v tvojom chápaní.
Čiže nemôžem byť ani náboženský fanatik :) Veď premýšľaj :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

J. | 21.08.2014

Tiež som bol kedysi tam kde ty, zarytý ateista a existenciu som odmietal len preto, že som si to automaticky spájal s cirkvou s ktorou som nechcel mať nič spoločné. Začínaš z lepšieho bodu než keby si bol náboženský fanatik. Ateista skôr pochopí, než farárom vymletý a naprogramovaný biorobot.

Aby som upresnil, pomenovaním Boh nemám na mysli kresťanského deda na oblaku. Kresťanstvo je skôr skrytý satanizmus, takže s tým čo oni nazývajú bohom nechcem mať nič spoločné.

Ak by ti to viac vyhovovalo, nazvime "to, ho" energia, sila, vesmír. A už sa dostávame k pojmu, s ktorým pracuje tento web - HNR, Hierarchicky najvyššie riadenie. Kto je hierarchicky najvyššie v riadení celého sveta, všetkého okolo nás, celého vesmíru? Fico? Obama? Nejaká Elita - Rotschildovci? Asi nie. GP? Pochybujem. Kto je nad GP? Niekto určite. Pomáha nám alebo škodí? Pomáha každému... tak čo takto mu začať veriť a nazvať ho HNR, Boh - Otec.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Laco | 21.08.2014

Ja ťa chápem, je mi jasná vaša představa "boha" , veľmi jasne to oddeľujem "deda na oblaku" a samozrejme aj od církvi ako inštitúcie. To ma krapec podceňuješ.
Neverím však tomu, že nad GP ,ak teda berieme že existuje, je ešte niečo "mimozemské" , niečo "vyššie, nejaká "vyššia enegia" alebo "sila" , schopná riadenia. Tým nepopieram,že môže existovať nejaké společné vedomie a že po smrti člověka sa "energia" alebo "vedomie" v nejakom možno aj definovateľnom priestore. Každopádne však neverím,že v rámci tohoto "vyššieho priestoru alebo energie" existuje nejaká forma riadenia- boh-otec. To nie.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

J. | 21.08.2014

Tak predsa len sa zhodneme. Ty veríš tomu, že by mohlo byť možné čerpať informácie z nejakého spoločného "vedomia". Ja zas verím tomu, že mi inšpiráciu a rady do života "posiela" Otec. Je jedno ako to každý nazve, podstata je rovnaká, že je tu niečo viac než my, čo však nevieme v tejto chvíli plne pochopiť. Že súčasná veda to popiera a cirkev manipuluje.

Samé sa na tomto svete nespraví ani hovno - materiál na jeho výrobu musí najprv niekto zožať - vypestovať / vychovať alebo uloviť, potom sa to nejako musí presunúť do žalúdka, kde sú nachystané správne baktérie... a potom sa to zase nejakým zázrakom dostane von. Toto všetko, tak zložitý a rozsiahly proces z miliónov častí na správnom mieste, inak celý proces zlyhá... a je z toho - hovno?

Keď sa samé len tak z ničoho nespraví ani hovno, tak je dosť nepravdepodobné, že sa na svete spravilo len tak z ničoho nič všetko ostatné. Že celá Zem a všetko okolo nás vzniklo samé pri nejakom výbuchu...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Laco | 21.08.2014

To nie je len otázka výbuchu, je to komplikované a chce to mať väčšie vdomosti .
Ja som ochotný akceptovať nejaké společné vedomie alebo energiu , z kterého pravdepodobne niektorí ľudia dokážu čerpať.
Neverím však v "otca" alebo "boha" , ktorý niečo riadi.

Samé sa len tak v prírode nič nespraví, to je fakt, všetko je podmienené a vzájomne prepletené . Už samotný tento fakt svedčí o tom,že za tým stoja milióny rokov vývoja . Na kieho šľaka by niekto vymýšľal miliony druhov hmyzu a ich vzájomný vplyv ako aj vplyv na vyššie organizmy a to platí aj pre všetky nižšie i vyššie formy života. Tú rozmanitosť , variabilitu, prepojenia, symbiozu,parazitizmus , to proste nevymyslíš .
Neviem ako vznikla tá prvotmá forma života na zemi (teda okrem známej teórie), ale všetko následne je číry vývoj . Veď si uvedom to množstvo foriem života, vzájomnú prevziazanosť.

Skôr ako o božom zásahu som ochotný uvažovať o "zanesení" života a zem z vesmíru a následnom vývoji .

Veď si uvedom,že aj keby ten "stvoriteľ" chcel vytvoriť život na zemi ,musel by mať rovnako potřebné ingrediencie . A nakoniec určite nevytváral všetky tie formy života na zemi sólo, ak by aj teoreticky dal nejaký podnet, tak následne išlo aj tak všetko vývojom , určite nevytváral zvlášť žabu a bociana a určite neurčil,že ten bocian tie žaby bude žrať.
Čo ten stvoriteľ vedel chemizmus fotosyntézy napríklad ? Neblázni.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

udo | 21.08.2014

Otázka Laco:
Ako čo i len trochu vzdelaní ľudia vieme, že všetko reálne(mimo nejakých ilúzii) okolo nás a v nás je nejaký proces, podliehajúci nejakým konkrétnym objektívnym pravidlám vývoja..

..teda
1.Môže podľa teba existovať pravidlo bez cieľa?
2.Môže existovať nejaký cieľ bez jeho deFinítora?

..asi chápeš, kam táto základná logická, dôkazová konštrukcia mieri..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Laco | 21.08.2014

To,že existujú nejaké prírodné zákony (pravidlá) neznamená,že musí existovať nejaký cieť. Nijako sa to nepodmieňuje. Neviem kde ste to nabrali. Z toho samozrejme vyplýva aj chybná 2.otázka. Keďže neexistuje cieľ,neexistuje ani definitor.
Táto vaša základná a dôkazová konštrukcia je nezmyselná.
Samozrejme ,že môže existovať zákon,pravidlo bez cieľa.


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Laco | 21.08.2014

Inak ty si si odpovedal sám.

".....podlieha nejakým pravidlám vývoja"

Vývoj sám o sebe ako proces odporuje myšlienke stvotiteľa a teda aj "cieľa" .

Ale díky za debatu, bol som sem odkázaný iným človekom, vidím ale že to nemá význam ,pretože vychádzate z chybného základu, t.j. existencie definitora a cieľa.

Re: Čo je to globalny prediktor?

udo | 21.08.2014

Nepodliehaš náhodou pasci typu: Vajce, alebo sliepka?
Evolucionizmus, alebo kreacionizmus?

Ako môže byť evolúcia bez zostrojenia pravidiel Laco?

Ok, ak považuješ možnosť existencie pravidiel bez cieľa,
ide o absurditu. Mohol by som teraz len špekulovať, kam tym mieriś. T.j. pri nelogickej(rozumej bezmiernej, úporne negujúcej objektívny stav) konštrukcii..

Úprimne:
Neviem si takú konštrukciu, funkčný model schopný univerzálneho a dlhodobo udržateľného(v zmysle predikcie) riešenia situácii predstaviť.

To akoby si tvrdil, že čierna je biela a pod..


Deklarácia "bezcielia" máva predsa za cieľ skryť skutočný cieľ.

Detto fikcia typu:
"Môže byť cieľ bez definítora."

A naozaj by som sa možno na tvojom mieste snažil nepliesť si funkčnú hypotézu (= model schopný riešiť reálne situácie s dostatoćnou, prijateľnou pravdepodobnostnou odchýlkou nastania želaného, projektovaného stavu) s fikciou.

Fikcia je objektívnymi pravidlami nepodložená konštrukcia
a hypotéza, teória(gr. "pozorovanie") sa o ne práveže musí opierať.
Ostáva následne uź len technická(gr. praktická) realizácia, uskutočnenie, zosTrojenie zmeny vo vývoji zvoleného procesu.

Alebo chceš tvrdiť, že si nihilista?

Žiaden ľudský model pritom nie je dokonalý a preto je nutná jeho neustála optimalizácia. Čo zastane, to sa začne automaticky transformovať pod vplyvom vonkajších procesov. Pre daný druh to spravidla zvykne znamenať v tomto zmysle zjednoduśene povedané "exitus", ak chápeš.. finálnu transformáciu na iné úrovne materiálnych nosičov a preskupenie, recykláciu.. no to by sme boli pri ďalśích náväzných témach každodenného modelovania druhu homo sapiens sapiens

Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Laco | 21.08.2014

" Ako môže byť evolúcia bez zostrojenia pravidiel ?"

Čo je to za otázku? Bez zostrojenia? Akože niekto určil pravidlá na základe ktorých šla evolúcia ? Potom by to nebola evolúcia :)
Nechajme to tak ,obaja chápeme tieto veci úplna odlišne.

Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

udo | 21.08.2014

Áno, hovoríme o tom istom, ale s úplne inou predstavou.
Evolúcia hľadá nejaké optimálne riešenie konkrétnych problémov-výziev-príležitostí.
Tak aj matematika = pravidlá.

Akurát evolúcia má nejakú tú miliardu času lokálnych astronomických rokov skúseností vývoja k dobru..

Aby si si to znova nevysvetlil "po svojom":
Neviem, ako si zorientovaný v geoMetrii(meraní javov uniVersa..vesMíru) a jej pododbore-matematike. Tá má tiež mnohé varianty včítane neurčitej matematiky(fuzzy), kde 1+1 doslovne nie je a ani v zásade principiálne nemôźe byť 2, pričom je v modelovaní, vo výpoćtoch o hodne presnejšia, ako bežná algebra.

Či späť k neeuklidovskej geometrii, kde sa dve rovnobežky môžu stretnúť a pod. Je mnoho modelov a niejtoré sú lepśie na to a iné zasa na ono. V konštruovaní budúCnosti ide ale vždy o to, zostrojiť čo najuniverzálnejší, bazálny modul. O to sa tu poniektorí viac a iní menej úspeśne snažili. Výsledok je ksb/dvtr.
Tak, ako sa asi ťažko naučí zloźité klavírne partitúry..dokonca bez hudobného vzdelania, je hrubo naivné si myslieť, že dostatoćné osvojenie si teórie "všetkého"(tvorenia) prebehne zo dňa na deň.
To je zároveň aj odpoveďou pre tých čo "źiadajú", aby sme jednoduchšie formulovali.

Ako vysvetĺovať niekomu, kto nevie vyprávať, nepočuje, v princípe odmieta nejaké zásady komunikácie, protodialektické štandardy a pod?

Smiať sa máš právo, ak si niečo aspoň trochu ekvivalentné urobil.
Inak vyzeráš objektívne ako idiot.
Ako novinár, čo píše o niečom, o čom prakticky nič nevie.
Kabinetné filozofovanie, ľudovo:
"Mlátenie prázdnej slamy".

Ak je to tvoj cieľ, berieš čas ostatným, čo sa snažia hľadať riešenia celospoloćenských a tak aj osobných a rodinných(bo opaćne to ísť nemôźe) otázok ukladaním čo najgramotnejśích otázok. S prísluśnými dôsledkami, ohľadom ktorých ťa tu nechcem teraz strašiť, bo pravdepodobne realita príćinno-dôsledkových podmieneností evolúcie zďaleka nespadá do tvojho okruhu chápania objektívnej reality, ćo vśak nič nemení na tom, źe existujú javy, ktoré zatiaľ nepoznáš, ako isto i sám priznáš..

Museli by sme sa dohodnúť(mal by si si naštudovať) aspoň na základných pojmoch, chápaní sveta a pravidlách diskusie, aby si sa zbytoćne nezosmiešňoval.

Tiež som občas v podobnej situácii u kolegov, špecialistov z odborov, kde nie som zrovna doma..takže v tom nie si sám :)

Drź sa a veľa šťastia, sebadisciplíny i správnej miery zdržanlivosti(vo vyslovovaní predčasných úsudkov) pri hľadaní spôsobu približovania sa k Pravde. V tomto sme na jednej lodi. To platí pre vás oboch.

Re: Čo je to globalny prediktor?

udo | 21.08.2014

jou..ešte jedna vec LadiSlav..
Nepamätám si, že by sa niekde v publikácii MIM(intro) spomínala nejaká Atlantída.
Práve z toho dôvodu, aby sa nespúšťali predprogramované "konšpiračné" stereotypy v populácii.

Isto..tejto téme sa venujú iné publikácie, ktoré sa snažia zhromaždiť a zo sociálno-inžinierskeho pohľadu podľa moźnosti objektívnejśie interpretovať fakty, ktoré sú zatiaľ dlhodobo k dispozícii.

Vieme predsa, že pri zodpovednej procesnej analýze celospoločensky civilizačne dominantných socionaturálnych javov je nevyhnutné ísť pri objektívnych procesoch čo najviac do hľbky v "čase".

T.j., presnejšie spätne skúmať vývoj procesu a jeho ovplyvňujúce faktory na príslušný adekvátny počet vlnových dĺžok smerom do ľava v postavenom grafickom modeli, ak sa bavíme o konrétnych technikách frekvenćnej analýzy robustnosti identifikovaných procedúr.

Iba tak môžeme zostrojovať funkčné prognózy a reálne riadiť(samozrejme spolu z hybridnými modelmi metodologicky optimalizovanej intuície, ktorú tiež vieme pomerne dávno bezpečnostne dostatoćne presne matematicky vyjadrovať aj napr. tzv. transcendentnými iracionálnymi číslami, postupnosťami).

Inak zostávame v nebezpečnej ilúzii pseudoprocesného manažmentu, ktorý máva spravidla masovo-fatálne dôsledky na úrovni formovania kultúry a kolektívneho podvedomia celkovo.

Snáď nepopierate dlhodobú existenciu snáh o "ridenie sveta" minimálne od dôb antiky?
..a iba naozaj hlúpa osoba sa mže nazdávať, že sa oddávna nebojovalo aj finančnými, ekonomickými, "náboženskými", či biologickými zbraňami a pod.
InFormačná vojna je z praktického každodenného politicko-militaristického pohľadu tak stará, ako aj vojna "bežne viditeľná"..ak nie starśia..
Vojna o ľudské mysle, podvedomie, alebo ak chcete "duśe"

ok..to snáď zatiaľ stačí

Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Laco | 21.08.2014

Nie nepopieram existanciu snáh o riadenie sveta,to som ani nikde nepísal.
Odmietam teóriu stvoriteľa a cieľa . Keďže je to základná premisa vašich teórií,je pre mňa zbytočné tu ´dalej niečo študovať.Každopádne vďaka za odpovede i vašu snahu.

Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

udo | 21.08.2014

Dynamický cieľ pre teba nie je cieľom?
Vieme predsa, źe statiky niet nikde v známom vesmíre.
Preto aj deformované chápanie cieľa, ako nejakého konečného stavu, je problematické. Viem, učili ťa tento stereotyp od mala, aj v škole, no zhodli sme sa spolu s tebou myslím aj na tom, že nie všetko, čo sme sa ućili v škole, musí byť definitívnou pravdou, respektív najsprávnejśou moźnou interpretáciou faktov, ktoré máme zatiaľ k dispozícii.
Ak nejaký jav odporuje doteraz použóivanému modelu, musíme ho predsa ako vedci buť reinterpretovať, alebo zmeniť.
OS Patch and/or Upgrade, restart(napr. hoc aj dobrým vyspaním sa), či total Social Operating System reinstall.

Nazvi programátora&admina hoc aj VSM(veľké špagetové monštrum), či samuraj Samosato.
No tvrdenie, že operačný systém Univerza tu je, šlape ako "švajčiarske hodinky", avšak nemá svojho strojcu je na mňa fakt trocha silné sci-fi.
Ukáž mi prosím aspoň jeden taký precedens, kdekoľvek.

..
Dynamika je v matematickom zmysle druhá derivácia podľa času, ktorý volím v závislosti na prísluśnej, skúmanému procesu charakteristickej, tzv. etalónovej frekvencii.

Čas v tomto zmysle nie je absolútny tak, ako ani priestor.
Ide o Miery. Nechcem tu odbáćať, no v hlbšom zmysle je to velmi podstatné pre chápanie toho, o čom sa tu bavíme..
T.j. ak sa zhodneme aj na tom, źe našou snahou je spoznávať svet taký, aký je a približovať sa čo najviac realite, aby sme ho mohli ako Ľudia ďalej rozvíjať a neponičili sa tu spolu s našou malinkou guľôčkou zeme v nekonečne vesmíru.
Nikdy nekončící příběh.

Koniec môźe byť iba vtedy, ak je začiatok, na ćom sa asi tiež zhodneme. Úplný zaćiatok zatiaľ dokázaný nie je. Možno existuje akurát tak hypotéza o začiatku tohoto cyklu jednej vlnovej dlžky, na ktorej, obrazne povedané, surfujeme aj my, no nie len..

Ako teda chápeš ty Laco výraz cieľ, a sTrojiteľ?
Aké obrazy si pod uvedenými pojmami predstavuješ?

..bo je moźné, že ty o voze a ja o koze, ako sa myslím u mojej babky doma na čerstvom vzduchu vravievalo..

Alebo ako bratia starší v (ne)vere okridlene vravievajú:
Podstatné nie je ani tak,
ČO chápeš, ale
AKO to chápeš?

..že by si to vôbec uchopiť a dobre použiť ten nástroj mohol..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

dusan | 21.08.2014

ahojte
toto je krásna debata, no a teraz otázka zvedavého decka so šedinami - keď sa samé ani hovno nespraví kdo spravil boha ? verím v svedomie, slovanstvo, slovanských bohov - pretože ich vidím ako prírodné sily, ale boh ako je interpretovaný by papacy .....aby sme nezistili že toho boha sme spravili my a tak sme ho spravili my pre vlastné dobro, spravili ho iný pre vlastný osoh a nám nahovorili že ten náš je na hovno, a verím v dárvinizmus - nie v to ako že sme vyliezli z vody ale v to že každý druh má svojho boha a keď tigrovi nahovoríte že použitie pazúrov je nehumánne a on to zoberie, tak má kvalitný handicap, to isté je aj s bohmi - ak sa klaniame cudzím, tak sme museli našich strašne nasrať, preto asi tých 1000 rokov smoly
du

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

dusan | 21.08.2014

ak sa klaniame cudzím bohom, tak sme museli našich bohov strašne nasrať, preto asi tých 1000 rokov smoly

každý systém má svoj operačný systém, a ten stredozemný nám priniesol viac smoly ako úžitku, lebo my sme mali svoj systém ktorý nám umožňoval prežiť 8000 rokov tu, a teraz nám hovoria že sme boli ludia ktorí vedeli že ruky sú len na dve veci - na podávanie do úst a na použitie lopúcha- moment prehry bol už vtedy keď sme sa vy... na našich bohov na sysém ktorý pasoval našej podstate
du

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Jirka | 21.08.2014

Dva případy existujících věcí
1. umíme jejich existenci dokázat
2. neumíme jejich existenci dokázat

Dva případy neexistujících věcí
1. umíme jejich neexistenci dokázat
2. neumíme jejich neexistenci dokázat

Představ si množinu čísel, třeba 1,2,5,8,55.
Dá se dokázat obojí, jak že v této množině nějaké číslo existuje, tak že v ní jiné číslo neexistuje.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Laco | 21.08.2014

Hlúposť a ešte aj hlúpy príklad. Písal som prečo je to hlúposť vyšie,nie je k tomu čo dodať.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Laco | 21.08.2014

Jirko :)

"Dva případy neexistujících věcí
1. umíme jejich neexistenci dokázat
2. neumíme jejich neexistenci dokázat"

Čo neexistuje, to neexistuje.ČO chceš na tom dokazovať.
Aký hmotný alebo iný dôkaz by si chcel získať niečoho čo neexistuje . Dokazovať neexistenciu neexistujúceho je hlúposť.
Zamysli sa trochu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Laco | 21.08.2014

K tým číslam.Úplne zlý,ale typický príklad ľudí ako ty.

My predsa vieme,že tie čísla existujú ako také.
Vieme že existuje 3,4,6....
To,že nie sú zrovna v tej tvojej množine čísel, neznamaná,že neexistujú .:)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

udo | 21.08.2014

Ok, vieme teda, s čím nesúhlasíś Laco, no položme otázku inak, aby sme sa ku konštruktívnej debate dostali:

S čím súhlasíś?

Dobrá otázka = 50% odpovede, ktorú si vieš často aj sám dať..

Alebo nesúhlasíš so vśetkým podstatným, či dokonca úplne zo vśetkým?
Povedz teda, ako je to podľa teba.

Zopakujem:
Pouč nás lepśím, funkčnejśím modelom iterácie objektívnej reality, cesty von z ilúzie krivých zrkadiel dneśnej kultúry, formovanej tisíce rokov kybernétom(gr. kormidelník) "Samosatom".

Alebo veríś v konšpiráciu, sprisahanie tety "Náhody"?
Všade sú objektívne pravidlá, ako si aj ty sám priznal(ak som ťa správne pochopil), no ty napriek tomu veríś v náhodu, neexistenciu cieľov, nihilizmus..že vśetko je dovolené?

No možno som ťa len zle pochopil a vskutku si narazil na niečo podstatné zaujímavé, čo sme my celé tie roky nešikovne prehliadali.
Pouč ma a aj ostatných prosím.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Laco | 21.08.2014

Podsúvaš mi niečo,čo som nepovedal a prekrúcaš to pre svoju potrebu. Náš pohľad je protikladný,neverím v stvoriteľa a cieľ .
Netvrdím,že evolúcia je dielom náhody,resp.len náhody,ale aj tá zohrala svoju úlohu ako mutácie a podobne.
V čo verím je zrejmé a nemá význam sa navzájom presviedčať.
Ironický záver si môžeš odpustiť, uraziť ma nemôžeš.I keď aj ten svedčí o vašej nepoučiteľnosti.
Chce to vedomosti z veľa oblastí a oborov,aby si človek mohol poskladať mozaiku ,ale je fakt jednoduchšie nechať to na stvoriteľa a cieľ .

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

udo | 21.08.2014

Myslel som to váźne, bo ako som povedal, aj my sa môźeme mýliť a isto sa aj v mnohom mýlime. Prídu ďalśie generácie a postavia lepśie funkčnejśie modely.

Áno, z istých viac-menej odborne dobre známych politckých dôvodov bol do bývalého vdelávacieho systému zavedený algorytmus: "Aký je rozdiel medzi dvoma spisovateľmi"
..miesto hľadania súvislostí v odliśnostiach..ak chápeš kam mierim..
v tomto zmysle si Laco aj so svojim kamośom tiež obeťou staaarého režimu..

Evolucionizmus je kreacionizmom
a tak ani kreacionizmus nemôźe byť bez evolúcie.

Ako plán a trh=jeden z prostriedkov jeho dosiahnutia.

Či konzervativizmus = skúmanie, zohľadňovanie a aktívne využívanie skúseností predkov
a liberalizmus, ako schopnosť tieto skúsenosti poopraviť, ak za objektívne zmenenej situácie spomínané nástroje(stereotypy=eMocie) strácajú svoju funkčnosť.

Alebo tiež ľudí rozdeľuješ na konzervatívcov a liberálov,
zástancov trhového a plánového hospodárstva,
kreacionistov a evolucionistov?

Z lepšej školy by si za niečo také vyletel rovno zo zápoćtu a ani k skúśke by ťa nepustili..

re: "Mozaika znalostí z mnohých rôznych oblastí vedy."

Vždy, v akomkoľvek vedeckom odbore prídeš k otázke ohraničenosti skúmaného systému, jeho dominantných procesov, mechaniky ich vzájomného hierarchického previazania a ich ko- a pod-procesov.

Opakujem:
My sme hranice najobjemnejśieho známeho systému, rozumej jeho programátora(deFinítora) pomenovali ako Nadmierna reálnosť, Vševesmírna Miera, Miera Mier, Veľký deFinítor(od konca-viď technológiu projektovania MDP v rámci DVTR), Vis Maior a pod. Väčšinou ho ale voláme HNVS -Hierarchicky najvyšší všeobjímajúci systém.

Ide o jednu z kľúčových otázok, ku ktorým sa dopracuješ, nech sa pozeráš na každodennú realitu = praktické procesné inžinierstvo(tvornie) v akomkoľvek obore a z akéhokoľvek uhlu.
Nie nadarmo sa hovorí:
"Kto tvoriť, sTrojiť prestane, ten živým neostane"

Strkať hlavu do piesku ani tomu pštrosiatku nikdy pred "dopustením" hladného leva nepomohlo.

Alebo inak:
Ak už máš pomerne dobre položenú otázku, prečo hľadať otázky horšie položené, miesto rozvíjania jej náväzných otázok.

Či vyhlásiť, že nejaká ulička je slepá, lebo mi to kamoš, mama povedali a hľadať preto s posadnutosťou maniaka ulice slepejšie-končiace už po vstupe, zamínovanéjšie s ešte viac pascami..

V chápavej jednoduchosti je krása, nie však v naivite.

Navyše..na tomto modeli robili nie zlí špecialisti z naozaj mnohých oborov celkovo uź desiatky rokov i ke´d základný modul vznikol pomerne rýchlo pred zhruba 25 rokmi. No aj jeho príprava trvala viac ako ďalśích 20 rokov

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

J. | 21.08.2014

Laco:

Myslíš, že kapusta chápe kozu a dokázala by kozu vytvoriť vo svojej "hlave"?

Je predsa fakt, že každý systém má na tomto svete nadsystém. A prečo by to práve človekom malo všetko končiť? Prečo práve človek už nemôže mať žiadny nadsystém, keď všetko iné na celom svete (a aj vo vesmíre) ho má?

Skús si predstaviť, že ty si kapusta a niekde existuje koza, ktorú proste nie si a ani nikdy nebudeš schopný pochopiť, nie to ju ešte vytvoriť. Koza sa k tebe ako ku kapuste môže prihovárať... môže ťa povzbudzovať v raste, tým že ti k "hlave" dá hnojivo ale ty zo svojho obmedzeného pohľadu kapusty jednoducho nie si schopný pochopiť čo robí koza, ani prečo to robí. Jej ciele sú pre teba nepredstaviteľné, pretože žiješ v podsystéme a pre pochopenie nadsystému, by si sa musel stať niečím viac než len kapustou.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Laco | 21.08.2014

Koza ani kapusta nemá ciele. Ver tomu že nie :) Ak si myslíš,že kapusta i koza majú ciele,nejaké poslanie ,tak nemá význam sa o ničom baviť, si v tom až po uši namočený,nikto ti to z hlavy nevytlčie. ja by som tú vašu teóriu nazval až "vymývaním mozgov". Naozaj končím.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

J. | 21.08.2014

Samozrejme, že kapusta má cieľ rovnako ako koza. Kapusta má cieľ vyrásť a vytvoriť semená a urobí pre to všetko na svete a využije na to všetky prostriedky, ktoré jej okolie poskytne.

Koza má cieľ, aspoň z nášho pohľadu, prežiť za každú cenu a rozmnožiť sa. Taktiež na to využije všetky možné prostriedky, ktoré má a ktoré jej okolie poskytne. Choď kozu zabiť a ona ti dá jasne najavo v rámci svojich možností, že s tvojím rozhodnutím nesúhlasí a že chce žiť. Bude sa brániť v rámci jej schopností.

Takže podľa teba všetko na tomto svete existuje len tak bez cieľa? Rastliny si rastú len tak, z nudy... Kozy sa rodia, prežívajú a množia len tak... lebo ich to pred miliónmi rokov po masívnom výbuchu začalo baviť?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Laco | 21.08.2014

Cieľ ....neviem čo si ty predstavuješ pod pojmom cieľ.
Každopádne ak ho chápeme ako smerovanie, ako snahu o jeho dosiahnutie,tak to predpokladá vedomú činnosť .
Koza ani kapusta nemjú cieľ v tomto zmysle ponímania,pretože ich "činnosť" nie je vedomá . Koza nemôže nesúhlasiť s mojím rozhodnutím ju zabiť,ona len reflexívne reaguje na nebezpečenstvo. Rovnako nebude ako sprostá čumieť na vlka ,ale bude sa snažiť zdrhnúť. Nejaký strom v pralese na nesnaží vedome predrať na svetlo,pretože má taký cieľ (v zmysle vedomej cieľavedomej činnosti) ,ale preto ,že je to vývojom podmienená zafixovaná reakcia . Ty si myslíš ,že mravce premýšľajú keď robia mravenište ? :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

| 22.08.2014

Chtěl bych jen doplnit svou myšlenku - možná laickou- o důkazech či nedůkazech..
Člověk může dokázat existenci nebo neexistenci jen toho, co zná..
Třeba ve středověku mohli těžko dokázat, že existuje třeba jaderná energie.. Ty, kdo v ní věřili (alchymisty), taky pokládali za blázny a nutili je to dokázat.. A oni o tom třeba věděli ze starých textů, jen to nemohli objektivně dokázat - neměli na to přístoje .
Nebo známý étér, ve který věřil Tesla. Třeba existuje, ale nejsme schopni ho dokázat, protože zase na to nemáme technické měřící přístroje. Prostě na nějaké důkazy musí být ta pravá chvíle..

To za prvé.. A za druhé - pokud se nějaký důkaz objeví, musí být zveřejněn a přijat vědeckou obcí a veřejností. A zde hodně působí snahy někoho, zatajovat ty důkazy, které se nehodí do "oficiální" teorie. Byo nalezeno několik divných "artefaktů", ale oficiální zprávy se buď na věřejnost nedostaneou a zprávy o něm běží jen v rovině konspirací, nebo se to veřejně ohlásí za padělek a další informace zaniknou. Prostě zde není zájem někoho, tyto skutečnosti dokázat.

Čili bych doplnil ještě tyto případy:
3) umíme (neumíme) ZATÍM jejich existenci (neexistenci) dokázat
4) MŮŽEME - NEMŮŽEME jejich existenci (neexistenci) dokázat, i když důkazy jsou, ale jsou zatajovány

A na závěr - hodně zde hraje roli i víra věřit v něco, co nelze dokázat - nedokázat.. Někdo věří, aniž by pro něco měj sebemenší důkaz, někdo v něco neuvěří ani tehdy, když to bude vidět vlastníma očima - prohlásí to za padělek či manipulaci. Jinak taky děkuji za diskuzi..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

poznáš-li sebe poznáš Pravdu, která je tvou přirozenosti | 21.08.2014

Inteligentní ten, který uvidí a uvěří, Vědomý ten, který uslyší a uvěří... krásný čas

Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

otaznik | 21.08.2014

pochybujes ,ze cloveka stvoril boh?:-)
ak ano,mozes mi zodpovedat na jednu otazku-je clovek zlozitejsi organizmus ako trebars neorganicky microprocesor?:-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

jardob | 21.08.2014

Laco, v urcitych veciach si sam odporujes.
Neveris v Boha, lebo neexistencia neexistujuceho sa neda dokazat..
To je ale typicka pasca, lebo tvrdit so 100-percentnou istotou ze nieco existuje alebo nie, je nezmysel, a cista viera. Kazde ludske poznanie sa pohybuje v rozmedzi 1 az 99 percent (presnejsie >0 a <100). Pre stopercentnu istotu by si musel poznat uplne vsetky parametre "funkcie". A kedze sami ako sucast a suciastka vesmiru mame obmedzene poznanie, nikdy nase vedomie v tomto ludskom tele neobsiahne cely vesmir a nebude mu rozumiet v jeho uplnej plnosti. A preto aj tvoje tvrdenie ze nieco (v tomto pripade Boh) neexistuje, je nerozumne.. Jednoducho pretoze nevies a nemozes dokazat ci existuje alebo nie.. mozes to len predpokladat,

Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Lux | 20.08.2014

Pozri Lacika,

ak si tu ešte nechodil do školy, tak začni pekne od 1. triedy - poprečítavaj si tu množstvo článkov, ak nebudeš rozumieť, tak sa tu vždy nájde niekto, kto ti niečo vysvetlí. Tak sa na človeka nalepí nejaká objektívnejšia informácia a potom už možno s tebou pracovať, ináč to nemá podľa tvojej reakcie teraz väčší zmysel.

Ináč sa môžeš aj dozvedieť, že informácia je večná, že nikde nemizne a sú určití extrasenzorickí ľudia, ktorí ju dokážu z bioinformačných polí stiahnúť, ako si ty stiahneš nejaký súbor do compu.
A tak sa dá zrekonštruovať aj veľmi ďaleká história ľudstva, o ktorej nie sú žiadne záznamy.

Prípadne sa spýtaj Mira Žbirku - on napr. spieva svoj veľký hit o Atlantíde - odkiaľ to má...:))

Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Laco | 20.08.2014

No neviem, čo si tu mám o tom myslieť, keď sa apriori vaša celá teoria zakladá na skutočnosti,že nám vládne 2x11 potomkov antlanťanov. :) To jen ťažký úlet ..... a dokladovať to Žbirkom !
No páni , majte sa pekne , tuto to zaváňa Pezinkom :)

Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Hоx | 20.08.2014

tak je třeba říct, že jednak to netvrdíme jako fakt (struktura GP), je to jen odhad, zadruhé nevládne v tom smyslu, jak si to asi představuješ, ty by si to možná jako "vládnutí" ani nevnímal nebo neidentifikoval, a do třetice je v principu úplně jedno, kdo konkrétně je nebo není GP a kolik jich je nebo není, jelikož je to empiricky odpozorovaný objektivní jev (globální konceptuální moc), který byl nejprve na základě svých projevů jednou analytickou skupinou teoretizován (identifikován jako existující jev), a až teprve následně při zkoumání "co je to zač" se přišlo na vše ostatní a byla nalezena fakta tyto domněky potvzující. Takže hádky o tom, zda 2x(10+1) je konspirační nesmysl nebo ne, protože se to neučí ve škole, jsou zcela zbytečné.

Pokud jsi tedy na tyhle stránky nezanevřel a jsi ochotný "dát jim šanci", doporučuji tento text v roli úvodu: http://leva-net.webnode.cz/products/socialni-a-informacni-bezpecnost-jedince-a-spolecnosti/

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Laco | 21.08.2014

Tak počkaj....vyššie v tom texte sa hovorí ,resp,píše ako o fakte ,že nejaký GP , podľa teba skupina ľudí, riadi komplet dianie na zemi a dokonca určuje, ktorý národ má akú funkciu.
Teraz hovoríže je to len odhad ....čiže nedokázaná, nepotvrdená konšpirácia . Dokonca je jedno kto to mje a koľko ich je. To potom ale popieraš všetko čo si predtím napísal ,trebárs o tých potomkoch atlanťanov.
To,že to nejaká skupina identifikovala a teoretizovala môže byť rovnako dezinfomácia a zavádzanie a umelý konstrukt ako čokoľvek iné. Nie je podstatné,čo sa učí v škole alebo nie, to že sa dějiny falšovali a upravovali , prispôsobovali, rovnako ako biblia,to je zrejmé , o tom sa nikto neháda
V princípe teória GP môže byť sama o sebe manipulácia . To ťa nenapadlo?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

J. | 21.08.2014

Ide skôr o to, že pojem GP sa používa ako pomenovanie niekoho, kto to celé riadi. Čo nie je pomenované, to neexistuje.

Akonáhle problém pomenuješ, tak ho môžeš začať skúmať. Všetko nasvedčuje tomu, že to - oni, niekto - existuje, len doteraz nemali žiadne meno. Tak ich nazvali GP - Globálny parazit. Parazit, ktorý parazituje na celom svete to podľa všetkého naozaj je. Tak aká manipulácia?

Možno o pár rokov "o nich" zistíme viac. Ale teraz nám stačí aspoň vedieť, že niečo také ako GP vôbec existuje. Že je tu niekto, kto má v hrsti celé národy a aj finančné elity ovládajúce prezidentov má ako svoju bábku a hrá si s nimi svoju hru. Ďalej vieme, že "ich podpis" všetkých činov vo svete je 22. Ak jedná len jedna polovica "nich" tak sa podpisujú 11. A, že ich baví futbal, ktorý pretlačili do celého sveta a nenápadne podporujú. Aká náhoda, že v tej hre hrá 2x11 hráčov s guľatou vecou, ktorá by mohla symbolizovať celú zem.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

otaznik | 21.08.2014

a co hraci na striedacke?:-) matematicky to nevychadza :-) potom ich musi byt viac ako 22,kedze aj ten na lavici odohral zapas,aj ked nebol postaveni..:-)
potom by aj priemer lopty teoeticky mal zodpovedat priemeru zeme,len potrebujeme nasobok niecoho..coho?
to len konstatujem,a ak by ta lopta nepredstavovala zem,bola by v tvare kocky alebo ihlanu?:-))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

otaznik | 21.08.2014

otaznik: Pozri si definíciu futbalu... Počet členov tímu 11 na oboch stranách. Koho zaujíma striedačka? Podstatné je kto hrá a kto dal komu gól. Myslíš, že GP nemá personálne zálohy niekde na striedačke?

A poďme teda do matematických extrémov... Zem má priemer 12756km, futbal sa hrá s loptou s priemerom 70cm. 12756 / 70 = 182,22 ... 1+8+2 = 11 a ešte tam máš aj 22.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Laco | 21.08.2014

Futbal sa určite nehrá s loptou o priemere 70cm :) Zase vedľa !

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

J. | 21.08.2014

Malo tam byť obvod, ale niekto tak múdry ako ty si to isto domyslel ;-) A jasne som písal o matematickom extréme...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

otaznik | 21.08.2014

malo tam byt obvod:-)
je bezne,ked zmenusujes predmet,v nasom pripade gulu a na vypocet mierky u jednoho predmetu ratas priemer a u druheho obvod?:-)
vstupne parametre musia byt totozne:-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

otaznik | 21.08.2014

nepis pod mojim nickom,lebo bude chaos:-)
futbalova lopta nema priemer 70cm-uz to niekto pisal pod tvojim prispevkom
a este by ma zaujimalo -fyzika a jej veliciny a jednotky?:-) nic?
delis kilometre s centimetrom..:-)))
a potom,ako ze ti vychadza cislo priemeru zemegule 12756km?preco ten priemer?preco nie poludnikovy?:-)))ten ma 12713km..a cim dalej,tym sa viac zvacsuje..:-)
takze ak chces niecim delit tych 70cm:-))) musis vychadzat z cisla 1275600000 slovom jedna miliarda dvestosedemdesiatpat milionov sestotisic..alebo z cisla 1271300000(poludnikovy priemer :-) /
a to sme sa este nedostali k priemeru futbalovej lopty aky je vlastne priemer...
podla pravidiel fifa ma mat lopta priemer od 20,4 do 22,1 cm...no aby nam vyslo cele cislo,musime zacat pocitat v milimetroch,lebo tomu jednemu atlantanovi budu musiet utat nohy ak sa nezmesti do 11+11 :-)
zhrniem to-akykolvek bude mat zemegula priemer a taktiez futbalova lopta,aj tak ti vypocitas 22:-)))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

otaznik | 21.08.2014

az teraz som si vsimol,ze pises
koho ze uz zaujima striedacka..
prave ze kazdeho,vo vacsine pripadov ten,co nastupi do hry zo striedacky,rozhoduje zapas..:-)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Hоx | 21.08.2014

To co píšeš jsem ani moc nenapsal, neodporuju si. Poznámka o odhadu (domněnce) se týkala jen personálního složení GP, ničeho dalšího, a jejich personální složení je skutečně naprosto nepodstatné, pokud jde o jejich vnější projevy, o nichž jde řeč.

> To,že to nejaká skupina identifikovala a teoretizovala...
V abstraktní rovině může být dezinformace cokoliv, pokud se ale bavit o konkrétním, veškeré materiály byly zpřístupněny, takže si každý vše může ověřit sám. Kritérium pravdy je jediné - praxe, což si ale každý může ověřit opět jen sám... takže "zamotaný kruh" nebo příležitost, podle osobní míry chápání, morálky každého...

Diskutovat o tom, zda teorie GP může být v principu manipulace nebo ne, pokud účastníku diskuse není známa podstata té teorie, nemá smysl. Smysluplné varianty zde jsou buď pochopit, v čem ta teorie spočívá, a hodnotit až následně, nebo se o tom nebavit. Tady se můžu jen připojit k radě Luxe.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Paulo | 21.08.2014

Ak chces na vsetko, co vo svete existuje dokaz od nejakej "autority" tak sa este dlho nacakas :D

Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

.T | 20.08.2014

Platón napísal dielo o Atlantíde ( z čoho čerpal ? :) ), legenedy o atlantíde ktoré na nejaký podnet predsa len museli vzniknuť

Mnohé veci nechápeme nie preto, že je naše chápanie zlé; ale preto,
že dané veci ZATIAĽ nespadajú do kruhu nášho chápania“

Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Laco | 20.08.2014

Existuje veľa mýtov, bájí, povestí, rozprávok..... to neznamená,že musia byť založené na skutočnej existencii niečoho.
Niekto napísal dielo " o domčeku na stračej nôžke " :) alebo sedemhlavom drakovi :) Ľudia si kopec vecí nevedeli vysvetliť,tak si domýšľali , vymýšľali . To nemyslíte vážne s takouto argumentáciou. Končím,tu je to číre šialenstvo :)

Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Kyborg | 21.08.2014

Mýliš sa, v ľudových bájach, povestiach, rozprávkach je veľa skrytých informácií, ktoré aby neboli vplyvom GP stratené, brali práve takúto dvojzmyslovú podobu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Laco | 21.08.2014

To je tiež len domnienka . Ty tomu dáváš presne opačný , podľa mňa fiktívny ,( ex post) princíp .
Podľa teba mala nejaká rozprávka apriori dvojzmyselnú podobu, aby nebola vplyvom GP stratená.
V časoch vzniku starých rozprávok ,v prostredí ich vzniku , nevedeli ich autori - ľud , nič o GP. Takže z tohoto pohľadu je tvoje tvrdenie vedomý, umelý konstrukt.
Takto sa dá vykonštruovať čokoľvek a udeliť tomu ex post nejaký zámer .

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Pe-tri | 21.08.2014

Zkus si uvědomit, že jsi mentálně rozpolcen. Současně věříš ve "věci mezi nebem a zemí" ale nevěříš v "nebe". Na zemi jsi si sáhl a prohlédl jsi si ji, dění a jevy probíhající kolem sebe taky popřít nelze, jen to "nebe". Máš ho v kategorii nedokázané, to je dobrý základ. Teď jde o to, jak z pasti rozpolcení ven, jak pokročovat na cestě ? Zkus věřit alespoň sám sobě a svému vlastnímu logickému myšlení, které by tě mohlo a mělo přivézt, zatím jen teoreticky k akceptování myšlenky či konstruktivní hypotéze "nebe" coby inteligentního principu. Myšlenky či hypotézy, kterou lze dále plodonosně rozvíjet standardními, vědeckými metodami. Pokud zůstaneš stát ve své pasti na půl cesty, dál se prostě (zatím) neodstaneš.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Laco | 21.08.2014

Ja som mentálne úplne konsoloidovaná osobnosť,nie som vôbec rozpolcený.
Odmietam na základe toho čo viem hypotézu "nebe" co by inteligentího principu . Neexistuje vyšší princíp vo vašom chápaní stvoriteľa , neexistujú k tomu žiadne indície,je to vyfabulovaná teoria.Rovnako scestná ako akékoľvek náboženstvo. A rovnako nebezpečná. Asi nemá zmysel ďalej pokračovať v debate.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Pe-tri | 21.08.2014

Tou rozpolceností jsem se pokusil parafrázovat tvůj evidentní agnosticismus - nebo se pletu a víš něco co my ne (ne že si jen myslíš že víš něco víc) ?

Ale ještě jednou k věci.

Jestli ti tedy správně rozumím, evoluci, organický vývoj si vysvětluješ jako nikým neiniciovaný proces, který za určitých vhodných okolností kdysi v minulosti odstartoval a v určitém vhodném prostředí (environmentu) běží samosvorně dál, jak bez teoretické nutnosti tak i bez praktické realizace potřeby nějakých zásahů do něj. Tento vývoj podléhá jakési samoregulaci. Z věcí mezi nebem a zemí pak jsi ochoten připustit asi tolik, ž ne vše je dnešnímu poznání přístupné, neboť i samotný proces poznávání podléhá evoluci, respektive běží paralelně s rozvojem organických forem a jeho řekněme mentálních schopností.
Pokud je tomu u tebe zhruba tak, jak jsme napsal, prosím budu rád, když mi sdělíš na základě jakých premis a indícií je možno k těmto závěrům logicky dojít a tudíž nepodléhat vyfabulovaným teoriím.
Předem dík
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

J. | 21.08.2014

Laco hlavne, že tvoja teória "ako celý vesmír vznikol z ničoho, bez akéhokoľvek cieľa a bez akéhokoľvek zmyslu, všetko a každý na tomto svete je totálne zbytočný a úplne k ničomu" je bezchybná a dokonalá :D

Každý systém má nadsystém, platí to pre všetky živé organizmy ako aj neživé časti - od časti atómov, cez planéty až po galaxie atď. Daj jediný dôkaz, na ktoré si tak veľmi potrpíš, že u človeka to naozaj 100% končí a iba človek ako jediný v celom vesmíre nemá žiadny nadsystém.

Ak taký dôkaz nemáš, tak potom mám zlú správu - tvoje názory sú chybné a tvoje teória je vyfabulovaná...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Laco | 21.08.2014

Za prvé ...vesmír nevznikol z ničoho. Z ničoho nemôže vzniknúť niečo .To je absurdné. Ak by nebolo nič,tak z toho nič nevytvorí niečo ani "stvoriteľ" . Nemal by z čoho .
Za druhé.....ja netvrdím,že každý v tomto svete je zbytočný a úplne k ničomu, to je len nepochopenie mojej argumentácie.
Naopak na základe vývoja má presne kazdý a všetko svoje presné miesto v prírode.
Na zemi u človeka všetko končí, žiadny vyšší organizmus sa nevyvinul a ani nevyvynie,pretože za daných zákonitostí sveta a rovnováhy v prírode ( neriešme teraz jej devastáciu človekom) , by akýkoľvek nový organizmus bol "pozřen" vyššou formou v potravinovom reťazci . neviem o tom ,že by niekto objavil niečo , "niekoho" nad človekom. sorry

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Pe-tri | 21.08.2014

Ok, vidím že naprosto ignoruješ tisíciletou spirituální zkušenost lidstva. Na faktu této ignorace se asi shodneme, takže to pro tentokrát opravdu můžeme ukončit. Nicméně ať tomu věříš nebo ne, už jsi jiný (ve smyslu svého vývoje) než jsi byl včera.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

orimak | 22.08.2014

Naozaj?
Ako bola objavená Troja?

Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

otaznik | 21.08.2014

platon cerpal od solona,solon vykonal len preklad egyptskeho textu-o atlantide v nom bola zmienka len na dva riadky-nic viac a nic menej..platon napisal bajku na dve stranky len na zaklade tychto dvoch riadkov od solona..
este je tu homerov prepis theopompusa z chiosu oo jeho hyperboreii ale nik nepotvrdil,ze zmienovana hyperboreia je atlantida..nie je v tom opise ziaden suvis..
na zaklade poznatkov z dvoch viet o ktorych vieme ze su,vznikli tisice knih a clankov o atlantide...to je chore..

Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Rišo | 22.08.2014

Dám ti pár návodov na premýšľanie a vyhľadanie:

Myslíš si, že pyramídy v Egypte dali stavať faraóni?
Videl si už mapu Piri Reisa?
Prečo sa v Antarktíde medzinárodne zakázali všetky komerčné aktivity?
Prečo podľa teba vyhynuli mamuty?
Odkiaľ asi pochádza rituál obrezania a čo spôsobuje, kto to asi mohol vedieť v staroveku?
Prečo primitívny kočovný kmeň Dogonov v Mali vie o trojhviezde Sirius, ktorú nemožno zo Zeme pozorovať a o 3. hviezde sa astronómovia len domnievajú na základe nepriamych dôkazov?
Vieš, že v jazere Titicaca je potopený morský prístav, odkiaľ a kedy sa tam zobral?
Noeho archa je podľa teba mýtus, alebo sa o nej presne vie?

Ak ty niečo nevieš chlope, to ešte neznamená, že o tom nevedia iní otáznik.
A samozrejme ešte existuje viacero zdrojov nielen Platon...

Menej bohorovnosti a viac pokornosti by ti ináč nezaškodilo, ak tu samozrejme nemáš iné určenie s nie veľmi blahými cieľmi...:))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

otaznik | 22.08.2014

pre risa..
k bodu 1-napis mi prosim meno architekta,investora a stavbyveduceho ohladne tej stavby..
k bodu 2 -ano,videl
k bodu3-co je to komercna aktivita?mam tomu rozumiet ako turistika a s nou spojene lyzovanie,golf ,stavanie snehuliakov a pod?kedze tam prebieha intenzivny geologicky prieskum z radov rusov,kanadanov,ci norov-do osn boli zaslane poziadavky o zakreslenie hranic a anktarticke uzemie je momentalne v stadiu parcelovania..
k bodu4-nie som veterinar,takze otazku smrti akehokolvek zvierata nechavam na rozhodnutie odbornika,okrem smrti zvierat u ktorych som presvedceny,ze zahynuli pri love,v reviri polovnickeho zdruzenia.
k bodu5- v minulosti sa bezne rezali usi,alebo akekolvek koncatiny..
k bodu6-pisal som ,ze pred nami tu bola civilizacia,urcite na vyssej urovny,ako je taa nasa,ako bola vyspela a co to bolo za civilizaciu dodnes nik nevie-akekolvek tvrdenie ,ze to boli atlantania je len a len spekulacia..
k bodu7- aky je rozdiel,medzi morskym a jazernym pristavom? je ten pristav vacsi,alebo ma ine specifika ako napr, pristav na bajkalskom,alebo viktorinom jazere?
k bodu8-som veriaci,takze b.k.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Hоx | 22.08.2014

otaznik, ohledně "atlantidy", to že předcházející vyspělá civilizace byla víme s jistotou, architektonických a archeologických důkazů je spousta, rozesetých po celé planetě. Víme s jistotou i že byla tehdejší globální civilizace byla zničena kataklyzmatem někdy před 11-13 tisíci lety, potvrzují to geologické, archeologické zjištění a všechny bez výjimky původní domorodá etnika, která se zachovala mýty a legendy, uchovala v kolektivní paměti nějaký odraz této události. Píšeš že to, že to byla atlantida, je čistě spekulace... a co chápeš pod pojmem "atlantida"? Můžeš si tehdejší civilizaci nazvat třeba "ertydfžtz", co se tím změní? To, jak si říkali oni sami, se nedochovalo, v kultuře se zachovala termín Atlantida, je stejně dobrý jako jakékoliv jiné pojmenování, a asi shodneme na tom, že nějaké pojmenování je třeba, takže tvoje posměšky jsou mimo mísu.
A co myslíš, proč současná kultura tak adoruje a "ujíždí" na atlantidě? "náhoda", která nemá žádný důvod, nebo přece jen tam nějaký důvod bude? A pokud z odrazů v kultuře, které se zachovaly, víme, že v tehdejší civilizaci nebo její části bylo rozdělení na "rasu bohů" a "rasu pracujícího dobytka" (detaily a analýzy viz Poslední Gambit), tedy absolutní otrokářská společnost, a žijeme dosud v biblické kultuře, tedy kryptootrokářské společnosti, co myslíš, nemůže to mít něco společného a nemůže zde být zdroj propagování atlantidy v současné kultuře, přičemž výhradně v pozitivním smyslu, jako "ztracený ráj"? (jak pro koho.... )

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

otaznik | 22.08.2014

:-)
davna civilizacia nemusi znamenat jednu kulturu..:-)
spajat atlantidu -/je o nej zmienka/ s artefaktami inych kultur nemozeme-nie je dokaz na priame prepojenie..
taktiez nie je znamy ani casovy horizont existencie tychto kultur a uz v neposlednom rade aj ich vyspelost-vsetko su to domienky..
doteraz nikto nepotvrdil kataklyzmu pred 11-13tisic rokmi..nazory sa lisia od 3000r pred kristom az po 20000 rokov pred kristovi..nazory su taktiez odlisne od velkosti-od zaplav vacsieho rozsahu pevninskej casti vplyvom stupnutia riek,az po biblicku potopu..od padu krupobitia az po pad asteroidu,ci atomovu vojnu..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Rišo | 22.08.2014

Sám vidíš a snáď aj cítiš otáznik, že tie tvoje odpovede nie sú bohviečo. Ale keďže si ani slovkom neprejavil záujem o hlbšie zodpovedanie, tak to nechám tak - tvoju zbytočnú iróniu nechávam bokom.

O Atlantíde ako o jednej z regionálnych civilizácii, ktorá bola vtedy na najvyššom stupni rozvoja minulej globálnej civilizácie píšu aj napr. staré tibetské a hinduistické spisy, dokonca sú tam skoro autentické záznamy živelných a strašných prejavov himalájskej "elity" a slová vrchného žreca Mu v súvislosti s nastupujúcou geoplanetárnou katastrófou, ktorá zničila oi. aj Atlantídu a aj napr. mamutov...

Že Atlantída reálne existovala sa v určitých kruhoch už dávno dobre vie ( porozmýšľaj prečo má NATO taký názov aký má, prečo nie nejaký Americko-Európsky pakt apod.), ale ovce sa tým "nezaťažujú", pretože by si mohli potom vytvoriť dlhú časovú os vývoja celého novšieho globálneho historického procesu a vedeli by si tak lepšie zodpovedať množstvo otázok prečo sa dnes deje to, čo sa deje a ako si namodelovať svetlejšiu budúcnosť- tzv. druhá chronologická priorita všeobecných zbraní a pri určitom chápaní prostriedkov riadenia.

Kto nepozná svoju minulosť, musí si cvičenie histórie zopakovať druhýkrát, lebo sa nepoučil z chýb a nemôže na ďalšiu špirálu evolúčneho vývoja..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

otaznik | 22.08.2014

premyslam,preco pocas druhej svet.vojny systemu opevneni tiahnuceho sa od spanielska a po norsko dali nazov atlanticky val..preco nie barentsov,alebo pacificky..raz na to bude urcite prijatelne vysvetlenie :-))
ohladne hinduizmu-to slovo,pokial tam neprisla vychodoindicka spolocnost neexistovalo..:-) a to nie je az tak davno-par storoci naspat..:-) o spisy tak strasne stare,ktorych vek siaha 400 rokov naspat?:-) lebo ak sa opieras o hinduizmus,ako som pisal,vznikol az prichodom vychodoindickej spolocnosti..dotial to slovo nepomenovavalo ziadne nabozenstvo..:-)))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Rišo | 22.08.2014

Otáznik, otáznik, otáznik (radšej tri...:)))

Chceš verejne vehementne prezentovať svoju obmedzenosť a nemetodologickosť chápania, t.j. objektívnu idiociu, alebo je za tým len elementárna, akože neznalosť pojmov a krytie sa za pseudopojmológiu a chápanie (v podstate hlboké nechápanie), len aby si deformoval bežné chápanie čítajúcich...?
Čo sa samozrejme vzájomne nevylučuje - že si metodologicky a v protodialektike komunikácie pomerne tupý (alebo použi adekvátnejší pojem, aby si z toho vyšiel s lepším renomé).
Snaž sa to pochopiť v pozitívnom zmysle, v chápaní, aby si sa niekde vo vývine pohol k lepšiemu.

Aj udovi došla trpezlivosť a Lacikovi, ktorému si vehementne pritakával (šéfik?) napísal, že je objektívny idiot (potom okamžite stiahol chvost...aké prízračné v ľudskom stáde, kde platia zvieracie zákonitosti, že...:)...), ale ja som kámoš a aj keď asi pracuješ na iné ciele, tak ťa toho označenia uchránim...:))

Veď šici sme ľudzé...jeden bulo, drugy ...doplň si sám podľa vlastného svedomia a vedomia.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

otaznik | 22.08.2014

znalost cudzich slov mas obstojnu...:-)skoda,ze len tu..:-)))ale,
ale na mna,mozes kludne slovensky,aj bez pouzitia tvojho slovnika cudzich slov,si viem presne predstavit intelekt daneho cloveka..:-)))
vies,odjakziva platilo,ze tam,kde clovek straca argumenty z dovodu nevedomosti,nastupuje urazanie a osocovanie...:-)
vedel som presne,co od teba budem cakat:-)))
co ti na to odpisem?len,ze bez komentara..:-)))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Čo je to globalny prediktor?

Rišo | 22.08.2014

Badám, že ti došli presvedčivejšie argumenty...no nič,ale ak to bereš ako nevedomosť alebo dokonca urážanie, tak mi je ťa úprimne ľúto.

Jednoducho určita škola dezinformácie a dezintegrácie sa len tak sama od seba nezaprie.

Aj tak si myslím, že ešte nie si až tak stratený prípad, ak ťa ovšem nedobehne zrýchľujúci sa sociálny čas a objektívne zákony sociálnej hygiény, ak chápeš...

Ebola

Jana | 20.08.2014

Četla jsem, že ebola jako virus neexistuje. Tyto krvácivé průjmové horečky jsou prý důsledkem nadužívání antibiotik a chem. látek, které do těchto zemí posílají farmaceutické firmy.

Re: Ebola

Hоx | 20.08.2014

Nicméně, něco ty doktory atd. kosí... jinak těch virů nebo podobných epidemií jako Ebola bylo více, například Marburg. Bez ohledu na to, co to skutečně je a co to způsobuje, někdo "to" zjevně má k dispozici a v případě potřeby může vytáhnout ze šuplíku.

Re: Ebola

otaznik | 21.08.2014

ale ebola bola zavedena do arzenalov niektorych krajin ako biologicka zbran a radime ju medzi ZHN..
znamena to,ze v pripade nasadenia tychto zbrani nas budu bombardovat tetracyklinom?:-)

dobrá práca

y | 20.08.2014

Vďaka, Hox. Máš nejaký patent na predĺženie dňa? :) Ja som rád, že si to stihnem prečítať.

Re: dobrá práca

Hоx | 20.08.2014

Studium dvtr? :)

K prekladu

jardob | 20.08.2014

Velmi pekne dakujem k prekladu Pjakina, je to nesmierne zaujimavy material, ale nerozumiem rusky na 100-percent a mnoho podstatnych a vyznamovych veci mi takto unikalo..

Re: K prekladu

vidlak | 20.08.2014

Este tu chyba pozicia scientologov ako nahrada armenov a zidov a pozicia ciganov. Potom nastane jasnejsie pochopenie hier okolo Jacenuka.

Re: Re: K prekladu

Hоx | 20.08.2014

Doplnění tedy: scientologové byli zamýšleni jako perspektivní nástroj řízení namísto stávajícího, který je v používání cca 3000 let, nicméně GP to opět trochu "zabuksovalo" a se scientology se jim příliš nedaří díky kolektivnímu odporu proti nim.
Cigáni dostali z hlediska globální politiky jediný úkol, snižovat kvalitu řízení a zdrojovou stabilitu celků, v nichž se nacházejí.

Re: Re: Re: K prekladu

Laco | 20.08.2014

Cigáni majú nejakú úlohu v globálnej politike ? Pre boha o čom to hovoríte?

Re: Re: Re: Re: K prekladu

Hоx | 20.08.2014

Domácí politika je politika státu ve vztahu ke svému obyvatelstvu. Zahraniční politika je politika ve vztahu o ostatním státům. Ale existuje ještě i globální politika, což je politika ve vztahu k lidstvu jako celku. První dvě politiky jsou jasné, ministerstvo zahraničí má každý stát. Ale ministerstvo globální politiky bys hledal marně, v tom je právě zakopaný pes, i když globální politika existuje, a není to geopolitika. Globální politika stojí nad geopolitikou. Jen je prováděna bezstrukturně, proto žádné "ministerstvo globální politiky", ani "sídlo světové vlády" neexistuje v principu v současné panující koncepci existovat nemůže (moc a publicita se vylučuje). Vyvstává tedy otázka - kdo/co určuje globální politiku, tj. politiku ve vztahu k lidstvu jako celku. A odpověď právě je - globální konceptuální moc, to, co bylo pojmenováno termínem Globální prediktor (GP), a dříve se tomu říkalo různě - "oni", "světové zákulisí" atd. Jsou to osoby, dva "týmy" po jedenácti.

Zpět k otázce. GP přisoudil každému státu (ale nejen) nějakou roli. Španělsko - zeleninová zahrada pro Evropu. Čína - světová dílna. USA - světový četník. Švýcarsko - bankovní centrum. Francie, Skandinávie - polygon pro sociální experimenty. Afghánistán, Kolumbie - produkce drog. Indie - levná pracovní síla na export.
Německo - technologické průmyslové centrum. Japonsko - hi-tech. Polsko / Rzecpospolita - centrum integrace slovanského světa, které ale ve své roli selhalo kvůli fašizmu polských "elit".
Nyní třeba Ukrajina - časovaná bomba na citlivém místě Ruska, nástroj mající v dlouhodobém horizontu zajistit likvidaci ruské civilizace metodou zavedení fašizmu do ruské civilizace.
Tak podobně, svou "roli" v rámci globálního systému řízení dostali od GP i cigáni, přesněji řečeno, ne dostali, ale byli kvůli této roli "vyrobeni", ve smyslu zajištění jejich rozsídlení. Nejde o to, že by oni něco řídili, ale +- (zatím) plní určitou roli v rámci řizení, které provádí někdo jiný.

Re: Re: Re: Re: Re: K prekladu

Laco | 20.08.2014

Ok,čiže sú to osoby - oni ...dva tímy po 11 . To znie krapec konšpiračne. Vy ignorujete ,že určité národy maju prirodzene nejaké schopnosti - nemci,Japonci - preto priemylsové centrum a Hi-tech a nie že im to niekto "pridelil". To je hlúposť aby niekto niekomu niečo prideľoval, tie národy existovaly a vyvíjali sa 100vky rokov , rovnako vztahy v nich i medzi nimi.
To mám chápať tak,že nejakí ober ľudia rozhodli ,že Japonsko bude hi-tech ? To je blbosť!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: K prekladu

Hоx | 20.08.2014

můžeš se na to dívat následovně: globální politika neexistuje, historický proces je výsledkem řady náhod a vrcholem je zahraniční politika, popřípadě geopolitika. V tom případě pro tebe bude 90% obsahu těchto stránek "nesmysl".

nebo následovně: globální politika - politika ve vztahu ke všem lidem, lidstvu jako celku - přeci jen existuje. V tom případě ale zákonitě stojí otázka, kdo ji provádí. Pokud globální politika existuje, musí existovat subjekt, který ji řídí, nemůže existovat zahraniční politika bez státu, jehož zahraniční politika to je. V případě zahraniční politiky je subjektem řízení daný stát. Kdo je subjektem řízení v případě globální politiky?

Vnitrosociální konceptuální moc je zákonitý jev, vždy ji někdo vykonává, jde jen o to, zda je vykonávána skrytě či otevřeně. Její zákonitost vyplývá z následujícího - pokud existuje nějaké řízení, musí existovat cíl. Přítomnost řízení implikuje přitomnost cíle (cílů) a koncepce řízení (metody dosažení těch cílů). Potíž je ale v tom, že ani zákonodárná moc, ani soudní moc, ani výkonná moc se nepodílí na formulaci cílů řízení a koncepce řízení.

Nejblíže tomu má zákonodárná moc. Ale zákony nepadají z nebe, někdo je tvoří. Na základě čeho? Na základě svých pohledů na svět, na základě své ideologie. Ideologická moc tedy stojí nad zákonodárnou, protože formuje myšlení těch, kdo tvoří zákony.
Ale je ideologická moc nejvyšší formou sociální moci?
Nikoliv. Nad ideologickou mocí stojí moc konceptuální (metodologická, světonázorová), která plodí ideologie - tím, že formuje světonázor a kulturu myšlení těch, kdo tvoří ideologie, formuje nepsaná pravidla, stereotypy chování. A jsme u podstaty (v kostce) toho, jakým způsobem realizuje řízení současná globální konceptuální moc v osobě (přeneseně) GP.
Ideologie jsou v současné (biblické) koncepci jen obálkami stále stejné koncepce, stejných bazálních principů. Mění se forma, obsah zůstává stejný - protilidský.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K prekladu

Laco | 21.08.2014

Ja som nepovedal, že globálna politika a globálne riadenie neexistuje. Samozrejme ,že existuje a v podstate so všetkým čo si napísal súhlasím, a rozumiem tomu, nakoniec to je zrejmé z bežného pozorovania diania vo svete.
Len by som toho GP nedefinoval tak ako vy ,ako nejakú x- tisíc rokov existujúcu elitu, hierofantov a atlanťanov, pretože to akým spôsobom došlo k takému rozdeleniu moci vo svete a prečo, sa dá prísť aj menej fantastickou teóriou,ktorá má dokonca aj svoju logiku a je sledovateľná do minulosti.
Minimálne sa dá prísť k logickým dôsledkom súvisiacich so vznikom peňazí, úroku ,dlhu a centrálnych bánk (napr.Bank of England ako prvej) , aby sme zistili prečo sme v súčasnosti tam kde sme .
Predtým sa svet vyvíjal relatívne voľnejšie a GP určite nemal (ak existoval) také možnosti ovplyvňovania , ako ich má vznikom finančnej oligarchie . Ťahať do toho Atlantidu je kontraprooduktívne.

Re: Re: Re: Re: K prekladu

J. | 20.08.2014

Nič sa nerobí samo, aj keď to tak môže pôsobiť. Keby bola vôľa tak už sú dávno vyriešený. Viď Ukrajina, stačilo by ich v médiách nazvať teroristami, separatistami a do druhého dňa ide po nich armáda + NATO. Prišli by nám sem poradcovia z USA s najmodernejšou technikou, Luník a všetky osady by ostreľovali raketami, ani červený kríž by tam nedokázal pretlačiť humanitnú pomoc a médiá by ešte tlieskali ako je všetko super, že Slovensko predsa má právo sa brániť!

Tzn. niekomu ich prítomnosť a ich činy vyhovujú, ten niekto ich aj podporuje na úkor väčšinovej spoločnosti. Tá podpora nemusí byť priama a očividná - veď to vidíme všade okolo nás, stačilo len kedysi nasadiť vzorky, vytvoriť vhodné podmienky pre život, následne podporovať množenie, presadiť povýšenie diskriminácie na prehrešok č.1 hneď po neplatení daní a už to ide "samo"...

Re: Re: Re: Re: Re: K prekladu

Laco | 20.08.2014

To je veľmi choré videnie světa a zvádzanie to na riadenie niekoho niekým. Za problémy si môžeme sami ,napr.s cigánmi, pôvod týchto problémov je známy a aj ich riešenie je jednoduché.
To,že sa nerealizuje je len v dôsledku multikulti klímy v europe .
Stačilo by nebyť v EU a nemusieť sa riadiť jej sprostou ideologiou.
Ale aj to časom pominie, väčšinové etnikum sa bude musieť brániť proti parazitom skôr či neskôr.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: K prekladu

Hоx | 20.08.2014

> To,že sa nerealizuje je len v dôsledku multikulti klímy v europe

Dobrý postřeh. Ale pojďme dále, v důsledku čeho je v Evropě multikulti klima, kdo to zařídil? V západní Evropě zase mají obrovský problém s muslimy a jejich pseudointegrací a porodností, rýsuje se tedy "paradoxní" situace, že v Evropě celkově panuje multikulti klima, která je reálně proti zájmům VŠECH bez výjimky států, které tvoří Evropskou unii, kterou by tedy měli tyto státy, které ji tvoří řídit. Ale zjevně to tak není. Tedy - kdo určuje "klima" panující v EU, v podstatě jediný povolený diskurs, pokud nechce člověk být terčem mediální vraždy, když to nejsou státy, které oficiálně eu tvoří a o všem v ní by měli rozhodovat?
hint: má to něco společenho s jevem vnitrosociální konceptuální moci.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K prekladu

Laco | 20.08.2014

Ja sa nebránim myšlienke ,že sú tu nejaké elity , finančná oligarchia , atď., ale tomu,že sa tu bavíte o potomkoch nejakých atlanťanov, ktorý realizujú 3000 rokov byblický projekt . To je pritiahnuté riadne za vlasy. Keby ste s tým nevyrukovali, tak by vás človek asi aj bral vážne, ale takto ? Asi by ste to mali dávkovať menej fantasticky, takto to nikto nepríjme . Dlabte na atlantídu a egypt , nakoniec to nie je podstatné, publikujte to v uveritelnejšej forme a hlavne s menej fantastickým počiatkom :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K prekladu

udo | 21.08.2014

Ide o hypotézu Laco, teóriu(gr. pozorovanie), na základe ktorej bol postavený model, ktorý by mnohé udalosti vysvetľoval.

Modelov je mnoho a každý sa od mala zaoberáme tak-či onak modelovaním, dosahovaním svojich cieľov.

Podaj lepśí model, alebo si myslíś, že ten oficiálny pseudovedecký model bývalých tzv. "humanitárnych" študijných oborov opierajúci sa o neustále "Náhody neriadeného procesu globalizácie" je lepší, vedeckejší?

Vieme predsa, že vo vede neexistuju neriadené procesy.
Iba riadené a samoriadené.
Pritom samoriadené znamená iba to, že ZATIAĽ nevieme identifikovať subjekt riadenia.
Tak sa vždy logicky, ako vedci, inžinieri snažíme identifikovať(metodicky rozpoznať) aspoň koncepciu samoriadenia daného systému(v tromto prípade civilizácie) a tak postupne základné parametre subjektu riadenia, na základe ktorých ho budeme hľadať.

Dostatočne všeobecná teória riadenia je návrh takejto metodológie identifikácie nových faktorov(procesov) v našom prostredí.
Vychádzame predsa ako absolventi prírodovedno-technických(vedeckých, rozumej hľadajúcich metódy aproximácie objektivity) univerzitných odborov z toho, že ničoho, okrem procesov niet. Je tu samozrejme ešte tzv. supersystémová hypotéza, t.j. model rámca Hierarchicky najvyššieho najobjemnejšieho systému, definujúceho všeobecné ciele univerza a pravidlá(objektívne socio-naturálne zákony) k nim vedúce.

Jednoducho povedané:
základné technické(gr. praktické) definovanie parametrov "Boha", Vis Maior a odhady jeho cieľov, keďže determinujú bezpečnosť života spoločnosti a jej jedincov cez mieru objektívnej správnosti ich vlastných cieľov.

Neviem Laco, stačí zatiaľ zhruba takto?

Opakujem:
Pomenovanie nejakej bývalej civilizácie, ktorá tu podľa viacerých, objektívne existujúcich parametrov s pomerne veľkou pravdepodobnosťou existovala(min. jedna), Atlantídou, je len Hypotéza. Tak aj derivácia frekvenčnej analýzy riadenia globálneho hystorického procesu od odborne naozaj uź celkom dobre zdokumentovaných udalostí zpred nejakých 3 500 rokov v Egypte a na Blízkom východe.
Lepśí model zatiaľ nepoznáme. Aspoň teda my, no možno ty áno.
Asi z práce vieš, že kritizovať môžeš iba vtedy, ak máš lepśie riešenie. Nemôžeš predsa povedať: "Toto nie"..a nič
To by ťa gramotnejší kolegovia od nejakého serióznejśieho projektu velice rýchlo vypoklonkovali z tímu..
Objektívny proces nezastavíš a ilúziou nemá zmysel sa zaoberať, ak chápeš

Pozri si prípadne staršie diskusie, dokumentáciu, základné publikácie a prípadne sa poraď s kamarátmi a navrhnite lepšie vysvetlenie a riešenia atuálnej celospoločenskej situácie.
Drž sa!

Jou..Asi sa spolu zhodneme aj na tom, že poniekde stále ešte zaužívaná hypotéza o mocnom japonskom kybernetikovi menom "Samosato", riadiacim opraty civilizácie, naozaj nevyzerá byť dôstojnou 21.storočia..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K prekladu

Laco | 21.08.2014

Ja som v samotnom úvode reagoval na atlantídu, údajné genetiké manipulácie na nej a potom riadenie spoločnosti GP ,čo sú vlastne podľa toho článku potomkovia atlanťanov.

Nechcem sa baviť o egyptských hierofantoch , bohu , církvi , biblickom koncepte , pretože je to ,jako si sám povedal, model, fikcia, představa . Prečo sa nezaoberáte ,tak jako som napísal vyššie v tomto odstavci reakcií, známými faktami,ktoré sú overiteľné .
Ja som nepovedal, že globálna politika a globálne riadenie neexistuje. Samozrejme ,že existuje, nakoniec to je zrejmé z bežného pozorovania diania vo svete.
Len by som toho GP nedefinoval tak ako vy ,ako nejakú x- tisíc rokov existujúcu elitu, hierofantov a atlanťanov, pretože to akým spôsobom došlo k takému rozdeleniu moci vo svete a prečo, sa dá prísť aj menej fantastickou teóriou,ktorá má dokonca aj svoju logiku a je sledovateľná do minulosti.
Minimálne sa dá prísť k logickým dôsledkom súvisiacich so vznikom peňazí, úroku ,dlhu a centrálnych bánk, aby sme zistili prečo sme v súčasnosti tam kde sme .
Predtým sa svet vyvíjal relatívne voľnejšie a GP určite nemal (ak existoval) také možnosti ovplyvňovania , ako ich má vznikom finančnej oligarchie . Ťahať do toho Atlantidu je kontraprooduktívne.

Hox potom prešiel na soft verziu kedy sám napísal, že "tak je třeba říct, že jednak to netvrdíme jako fakt (struktura GP), je to jen odhad,je to empiricky odpozorovaný objektivní jev (globální konceptuální moc), který byl nejprve na základě svých projevů jednou analytickou skupinou teoretizován (identifikován jako existující jev), a až teprve následně při zkoumání "co je to zač" se přišlo na vše ostatní ? "

Vieme všetko podstatné o systéme , o matrixe, i o globálním riadení a teda aj o možných spôsoboch riešenia, načo je dobré
to komplikovať atlantídou,hierofantmi a biblickým konceptom, podľa mňa to nie je podstatné a odvádza to pozornost od primárneho problému . Samosato neurobí,ale ľuďom treba dať víziu a predstavu a nie riešiť atlantídu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K prekladu

Hоx | 21.08.2014

chytat se za jednotlivé slova a ignorovat celkový smysl řečeného ... k čemu je to dobré? Vzniká jen efekt "kozlího pergamenu", sám se divím, co jsem podle tebe tvrdil.

Globální konceptuální moc je objektivní jev, nezávisle na tom, zda někdo pochopí její podstatu či ne. Koneckonců, globální řízení uznáváš i ty podle vlastních slov. Pak je otázka jen o její podstatě, koncepci řízení a tom, jak řízení realizuje. My tu obsahově konkrétní odpověď, praxí prověřenou pracovní hypotézu, konsenzus, nabízíme. Minimálně o žádné lepší odpovědi nevíme, tj. která by lépe vysvětlovala pozorované jevy. Máš něco lepšího, obsahově konkrétního, tj. ne ve stylu že nějací "oni" jsou a "nějak" řídí? Sem s tím.
Pokud svoji obsahově konkrétní odpověď nemáš a naši odmítneš apriori, pak se asi skutečně není o čem bavit.

update: zdá se že pro tebe byl kámen úrazu tvrzení (přesněji konsenzus), že GP jsou dvě jedenáctky. A co "skupina lidí", lepší? Tak tedy skupina lidí.

Položil jsi hodně otázek, což je dobře, ale teď jde asi o to - prostuduješ si zdejší materiály a odpovíš si sám (odpovědi tam jsou, Poslední Gambit je dobrý začátek), nebo budeš pokračovat v požadování "důkazů" a vysvětlení po nás? Neboť, také není naším cílem někoho o něčem přesvědčovat. Ber nebo nech ležet, podle libosti, jak se říká...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K prekladu

Laco | 21.08.2014

No ja som nechytal autora textu za slová,ja som odcitoval celé vety.To za prvé.
Za druhé súhlasím s existenciou globálnej konceptuálnej moci, iritovala ma len jej história,ktorá je mierne povedané neistá a definícia nositeľov tejto moci - potomkov atlanťanov,čo je ťažká konšpirácia, škodiaca samotnej vašej myšlienke existencie tejto moci , o ktorej by ste chceli event.niekoho presvedčiť.
Čiže ja nemám výhrady k samotnej teórii globálnej konceptuálnej moci. na to aby som to vysledoval a pozbieral určité faktografické informácie nepotrebujem mať 4 vysoké školy. Nie je nad empíriu.

Ano ...."skupina ľudí" je lepšie vyjadrenie.

Čo sa týka článkov,teórií a informácií na temto blogu, je tu toho hodne. Asi si pochopil,že nebudem zabŕdať to atlandídy, ten článok od Piakina som si otvoril pretože bol prvý hore a prečítal.
Preto tie otázky,čiste na objasnenie postijov.

Osobne ma skôr zaujímajú články o Stalinovi , v jeho prípade sme svedkami cielenej dezinformácie a aktivít k jeho dehonestácií.
Posledný gambit - no mám trochu problém s jeho formou,ale ok.
Neviem čo s tým ostatným,trochu som po dnešnej debate na vážkach .
Presviedčanie nie je dobrá cesta, väčšinou vedie k ešte väčšiemu odporu,každý máme nejakú cestu poznania.
Každopádne ďakujem.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K prekladu

Hоx | 21.08.2014

áno, Stalin ... jedna z nejobelhanějších postav posledního století, tady zájem sdílíme, dá se říct... tady je navíc k dehonestující kampani, dezinformací a zatajování faktů, u většiny lidí emoční blok, způsobující odmítání "se na to téma vůbec bavit", nemluvě o samostatném vyvozování závěrů, ale pokud je překonán, efekt bývá značný.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K prekladu

rony | 21.08.2014

Laco ved aj mainstreamove skolstvo uci ze jednym z pilerov europskej civilizacie je zidokrestanska kultuRa. Kde vznikol a kedy tento software nie je pre mna fantazia ale kvalifikovane vysvetlenie. .Dakujem za kvalitne citanie. Mne tu veci zapadaju do toho co som pred tym vedel a zaroven posuvaju poznanie o riadny kus dopredu

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K prekladu

Laco | 21.08.2014

Samotný pojem žido-kresťanská kultúra je nezmysel.
So židmi má kresťanstvo společné akurát toľko,že Kristus bol pravdepodobne žid. Nič viac.
Okrem toho ja som nereagoval na to ,čo sa učí v škole,ale na konktrétně tvrdenia uverejněeého článku.
Mne je "softvér " a jeho pôvod zrejmý,aj keď jeho vznik vidím jednoduchšie jako vy.
Otázku čo alebo kto je GP som položil zámerne ,kvoli tvrdeniam v článku.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K prekladu

ТаuRus | 21.08.2014

"Samotný pojem žido-kresťanská kultúra je nezmysel.
So židmi má kresťanstvo společné akurát toľko,že Kristus bol pravdepodobne žid. Nič viac."

Toto tvrzení vychází ze znalosti problematiky nebo jen odhad?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K prekladu

rony | 21.08.2014

Laco
suhlasim ze zidokrestanska kultura je nezmysel a preve o to tu ide pozri sa okolo seba a uvidis ten nezmysel

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K prekladu

Laco | 21.08.2014

Mýlim sa ? Žido-kresťanská luktúra nkdy neexistovala a neexistuje, je to umelý konstrukt , Som o tom ( a nie len ja) presvedčený na základe svojich poznatkov a štúdia.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: K prekladu

Hоx | 21.08.2014

Ok, v jaké kultuře podle tebe tedy žijeme, když ne v židokřesťanské? Jak bys ji charakterizoval?

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek