O zprávách a událostech: Úsvit spravedlnosti

O zprávách a událostech: Úsvit spravedlnosti

12.8.2016

zakonvremeni.ru

 

Krátký popis filmu „Batman vs. Superman: Úsvit spravedlnosti“ (v ruské a např. slovenské distribuci se film jmenuje jinak - „Úsvit spravodlivosti“, pozn.):

"V době, kdy svět řeší otázku, jakého hrdinu skutečně potřebuje, v obavách z naprosto nekontrolované moci téměř božského superhrdiny se střetává respektovaný a mocný ochránce spravedlnosti ve městě Gotham s nejuctívanějším spasitelem moderní doby ve městě Metropolis. A zatímco mezi sebou Batman a Superman válčí, rychle se vynořuje nová hrozba, která představuje pro celé lidstvo ještě větší nebezpečí než kdy v minulosti."

Zápletku filmu je možné hodnotit ze dvou úrovní:

1. konfrontace mezi Ruskem, USA a politikou kurátorů biblického projektu, prováděnou přes Anglosasy;

2. konfrontace mezi idejemi, pramenícími z Atlantidy, a idejí „Království Božího na Zemi“.

 

Proto se v rozboru probírají nejen aktuální procesy, ale i nízkofrekvenční objímající procesy.
 

Základní účinkující postavy:

Batman (jméno osoby: Bruce Wayne, „temný rytíř“) - putinovské Rusko, ruská idea organizace života (pochopitelně, v jejím západním chápání). V kolektivním nevědomí (mezi „elitou“ a adepty stát se „elitou“) se spojení Putina s obrazem Batmana periodicky projevuje. Ve světle objemu splašků, které na Putina lijou masmédia, se také objevuje oslovení „temnější“ ve vztahu k němu. Batman je přezdívka Putina, kterou podle WikiLeaks používali američtí diplomaté ve svých zprávách pro Washington. Nu a pokud jednoduše rozebereme jméne Wayne (vyslovováno „weyn“), Way = cesta (puť), Way-n = Puť-n, Putin. Who is mister Putin? A jaká je jeho doktrína? Vynasnažíme se odpovědět v tomto textu. Od vzniku postavy Bruce Wayna (1939) do narození V. Putina uplynulo 13 let.

Superman (jméno osoby: Clark Kent) – USA, idea amerického snu, opírajícího se na algoritmy řízení (prostředky dosahování cílů) zednářství. Supermana hraje tentýž herec, který hrál agenta CIA ve filmu anglického režiséra Guye Ritchie „Agenti U.N.C.L.E.“, jehož zápletka spočívá ve spolupráci agenta CIA a ruského agenta KGB. To znamená výchozí pozice shodné s těmi, co i v „Batman vs Superman“, jen v „Agentech UNCLE“ probíhá spolupráce agentů pod taktovkou Britů, a „Batman proti Supermana“ je předložení algoritmu zbavení se té „společnosti“.

Alex Luthor – periferie kurátorů biblického projektu, a také trockizmus jako jev (pokud vnímat jeho obraz šířeji). Alex Luthor je z Východního Německa, jeho jméno je odkazem na Martina Luthera – křesťanského bohoslova, iniciátora Reformace, vedoucího překladatele Bible na německý jazyk.

Herec Jesse Eisenberg, který hraje Luthora, se narodil v židovské rodině emigrantů z Ukrajiny a Polska (popularitu mu přinesl film „Vítejte v Zombielandu“). Lexe učesali tak, aby připomínal osobu jménem Lane ze „Světové války Z“

Lane i Lutor

(zleva – Gerald Lane z „Světová válka Z“, zprava – Alex Luthor)

 

což je nejspíše ukazatelem na jeden a tentýž klan/korporaci – nejspíše těch, jejichž finanční stopy popisuje Chazin v článku Systém „brzd a protivah“ Putina se začal měnit před očima:

"Třetí skupina, to je ta část světové finanční elity (připomenu, největší a nejbohatší, ale přece jen část elity „Západního“ globálního projektu), která není přímo spojena s USA. Její základ – finanční část bývalé Britské říše, kterou obvykle spojují se jménem Rothschildů. Nepřímé údaje potvrzují, že hlavní pozitivní projekt té skupiny – je rozpad světa na valutové emisní zóny, přičemž ona plánuje zaujmout místo transakčního systému mezi těmi zónami. Ji nevyhovuje varianta „hrad na kopci“, protože v tom případě se její pozice prudce oslabují. Právě z tohoto důvodu má tak skupina kontakty mezi „siloviky“ v Rusku, aktivně podporuje kroky, namířené na vytvoření rublového finančního systému a eurasijskou integraci – to znamená vytvoření rublového regionálního finančního systému."

Cíl představitelů té skupiny je prostá: získat a osvojit si jim nedostupné nástroje řízení GP. Lex krmí svého obchodního partnera višňovými bonbóny (pohádkami), tj. osoby, skryté pod obrazem Luthora, samy z jedné strany zahánějí světovou „elitu“ do tunelového scénáře informačním útokem na Ameriku, z druhé strany – zatahují Ameriku do avanturistických projektů a podrážejí ji, poštvávají Supermana (americká idea spravedlivosti) na Batmana (ruská idea spravedlivosti – všem rovné možnosti) a naopak, což vidíme neustále v informačním prostředí. Například: „Neočekávaná reklama: „střelec z Dallasu“ střílel ze Sajgy“ - zdálo by se maličkost, ale míří tam kam je třeba.

Přitom pod „americkou idejí“ je třeba chápat nikoliv bezohledný trockismus, který se posledních 70 let stále více a více projevuje, ale úpřímné tužby Američanů („kdo pracuje, ten jí“), které ještě stále existují v americké společnosti, a jimiž jako přitažlivými hesly kryli svou politiku kurátoři biblického projektu vybudování nevolnické společnosti na Zemi (abychom spatřili boj těch dvou procesů, stojí za to shlédnout film „It's a wonderful life). A v prvé řadě se ta politika prováděla přes periferii v osobě Anglosasů a struktur, tak či onak orientovaných na Británii.

Luthorovi dovolí využívat tajné nástroje (informační technologie), ale výsledkem bude jako vždy zrození ideologického monstra, s kterým si bude možné poradit jen s pomocí idejí, zainteresovaných ve spravedlivosti světa, včetně těch, které zbyly po předchozích civilizacích.

Při prvním seznámení s Luthorem ve filmu se objevuje v tričku, na kterém je opice na dynamitu, jako ukazatel povahy jeho konání.

 

Lutor

Trockista, to je vždy opice s dynamitem v rukou, jako důsledek impulsivního charakteru, což je důsledek konfliktu vědomí a nevědomých úrovní psychiky, což se ještě více projevuje v řeči Luthora na jeho večírku.

Mercy Graves, asistentka Alexe Luthora, asijského vzezření – poukaz na asijský region, obsluhující choutky Alexe.

Vytvořené monstrum:

  • ISIL/DAIŠ (zakázaná v Rusku), pokud se dívat z úrovně konfrontace USA a Ruska,

  • nebo něco, co se teprve rýsuje na základě staro-nové ideje uspořádání světa a svévole kurátorů liberálně-buržoazního projektu (pokud se dívat z úrovně konfrontace idejí uspořádání života na planetě).

Tvůrci monstra ho předpokládali použít proti USA, pokud USA bude mít navrch nad Ruskem. V případě pokud v konfrontaci se Státy (kterou organizovaly ne Rusko nebo USA, ale osoby, stojící za obrazem Luthora) vítězí Rusko, pak se monstrum bude hodit proti Rusku. Nicméně nic nešlo podle plánů.

 

Zod a kryptonská loď – obraz britské moci, opírající se na Smutné dědictví Atlantidy, koncepci jejího života. To se nepřímo potvrzuje v epizodě, kde Luthor aktivuje koráb a získává přístup k vědění 100 tisíc různých světů, jinak řečeno 100-tisíciletý archiv, který v nějaké podobě asi i existuje od dob Atlantidy. Sám Zod je obrazem nástrojů v politice, nakažených trockismem.

Nalezený kámen v Indickém oceánu (podle filmu – část mimozemské energie) ukazuje na Indii jako ochránkyni znalostí, které zůstaly od Atlantidy, při tom kdy se Indie jeví oskolkem Britské říše. Britové zjevně v „perle své říše“ něco našli.

 

Oskolki

Gotham (město pod kontrolou Batmana. Jeho popis: „temná megapole s hypertrofovanými nedostatky“ - připomíná, jak Západ vidí Rusko) – obraz Eurasie nebo obraz světového vlivu idejí Ruské civilizace, „ruského světa“.

Metropolis (město pod kontrolou Supermana. Jeho popis - „jedno z největších a nejbohatších měst na Zemi“ - zjevně nepotřebuje komentář) – obraz USA, nebo obraz světového vlivu idejí Západní civilizace – materiální realizace „amerického snu“. Metropólia – stát ve vztahu ke svým koloniím, osídlením mimo své hranice, vykořisťovaným oblastem, závislým územím (Wiki)

Senátor Finch („finch“ = pěnkava) – světové veřejnost.

Diana Prince (Wonder-woman, „kouzelná žena“) - znacharské klany, starověrci. Představitelé znacharských klanů, skrývající se za tím obrazem, se aktivně neprojevovali posledních 100 (nebo posledních 1000 let). Slova „kouzelné ženy“: „Před sto lety jsem se rozhodla opustit lidi. Ve 20. století udělali vše, aby v tomto světě nebylo možné být pohromadě.“ A také svými kroky neukazovali, za koho jsou – Superman říká Batmanovi: „Ona je s tebou?“ Batman: „Myslel jsem, že s tebou.“

První dialog mezi Dianou a Brucem Waynem probíhá za melodie Ruského valčíku, který je známější na Západě než v samotném Rusku. Přitom během prvního dialogu si oba prohlíží meč Alexandra Makedonského (falešný), kterým byl rozseknut „gordický uzel“ (vepředu je syrský gordický uzel). Tj. Diana i Wayne mají zájem na nástroji pro řešení velkých problémů (ve světě). Přičemž oba dva vědí, že skutečný meč (určitá metodologie) se nachází „u sultána Hadžara“. Přesto, zatímco Batman posiluje své návyky (cvičí u sebe na základně) a Luthor vytváří monstrum, Diana hraje svou partii a připojuje se k Batmanovi a Supermanovi až tehdy, kdy je monstrum už vytvořeno.

Popis obrazu Wonder-woman pomáhá pochopit, že pokud vnímáme zápletku filmu šířeji – z úhlu pohledu soupeření idejí, pak se za jejím obrazem skrývá takový pojem jako „Ruský duch“ (v některých aspektech v té podobě, jak si ho představují na Západě): Diana – zkušená vůdkyně, disponuje nadlidskou silou, rychlostí, výdrží, umí hovořit se zvířaty a také používá laso Pravdy, s jehož pomocí může přinutit mluvit pravdu(...) Family Circle publikoval článek o dva roky později z publikace žurnálu Bostonské univerzity, v kterém byla idea ženy Marstona, Elizabeth, vytvořit superhrdinku ženského pohlaví: „Willam Molton Marston, psycholog, už velmi známý vynálezem polygrafu (předobraz magického lasa), vymyslel ideu pro nového superhrdinu, který bude triumfovat ne pěstmi nebo palebnou silou, ale láskou. “Dobře,“ -řekla Elizabeth-“ ale udělej ho ženou.“

Ta vymyšlená superhrdinka komiksů DC Comics se poprvé objevila v 8. čísle komiksu „All Star Comics“, který vyšel v prosinci 1941 a stala se stálou členkou „DC“, objevující se v komiksech už 70 let. 5. prosince je Dnem vojenské slávy Ruska – den začátku protiútoku sovětských vojsk proti německo-fašistických vojsk v bitvě pod Moskvou v roce 1941.

Znaharstvo

Na fotografii, udělané v Belgii v listopadu 1918 (konec První světové války), odráží kostým původní Diany symboliku Rudé Armády i Států. To vypovídá, že ruští znachaři žijí na obou stranách oceánu.

Wonder-Woman

Lois Lane (přítelkyně Supermana) – západní národy, americký národ. Také Lane znamená „směr cesty“ - západní demokracie. Jestli Lois Lane hrozí nebezpečí, Superman ji zachraňuje, což využil právě Luthor, aby ho mohl ovládat. Klíč k řešení problémů Spojených států, jak je ukázáno v epizodě druhého snu Batmana, je právě v lásce Supermana – Lois Lane.

Marta biblická koncepce. Klíčový okamžik ve filmu – je to jméno matky Batmana i Supermana. Tu i tu nazývají stejně – Martou. Marta je ženské jméno, v překladu z aramejštiny znamená „hospodářka, paní“. Paní světa.

Boj Supermana s kryptonskou invazí – zrod a vznik „amerického snu“.

Epizoda boje Supermana ve filmu s Zodem-hlavou kryptonců, v jehož průběhu je zničena budova Wayna (Batmana) – to je soupeření mezi „elitami“ USA a postVelkoBritským scénářem (s kurátory biblického projektu) globálního řízení (popis postbritského viz výše Chazin), v jehož průběhu utrpěl SSSR krach. Tak vnímají ten proces z USA. Pro běžného člověka byl ten proces viditelný jako soupeření kapitalismu a marxismu.

Wane

Zničení „Wayne financial“ (finančního institutu Batmana) – zničení SSSR na 4. ekonomické prioritě. 8. minuta filmu: krach budovy, oblaka prachu, kůň bez jezdce (sovětský dav zůstal bez sovětské vlády), z budovy vyvádějí děti. Batman zachraňuje dívku (prvotně symbol neuplatněné generace po pádu SSSR), které zemřela máma, tj. Vlast – SSSR. Osoba jménem Wallace Keefe leží s nohama rozmáčklýma nosníkem. Zkráceně Wally, anglicky „wall“ znamená „stěna“, která takovým způsobem padla a rozdávila člověka pod tím symbolem jako ukazatel toho, že při strhávání stěny byli zmrzačeni ti, kdo stěnu mezi SSSR a USA vytvářel. Batman mu pomáhá dostat se z pod nosníku. Později Batman podobného člověka značkuje (z našeho pohledu jsou ty postavy podobné záměrně). A Wallace Keefe (mrzák – obraz marxistů-trockistů: zůstal odřezán od moci a zůstal bez práce pro Waynea po rozpadu SSSR) později ve filmu vrší provokaci proti Supermanovi a svaluje myšlenku provokace na Batmana.

Dále se podíváme podrobněji na postavu Lexe Luthora.

Lutor 2

Jeho dialog se senátorkou Finch („Červené kabáty jsou před branami!“) nás znovu posílá k začátku boje USA za nezávislost od britského kolonialismu: na jaře 1775 odmítala britská vláda přiznat přítomnost povstaleckého hnutí v Americe. Vojáci plánovali potlačit vzpouru rychle a s malou krví. 18. dubna 1775 dostaly tři roty britských vojáků tajný příkaz vtrhnout na území povstalců v Masachussets a zničit zásoby zbraní. Ale povstalci byli naštěstí varováni. Ráno 19. dubna došlo nedaleko Bostonu k prvním bojům. Tak začala Válka za nezávislost. Člověkem, který celou noc jel z Bostonu do Lexingtonu a varoval povstalce, byl Paul Revir. Známou frázi “British are Coming! British are Coming!”, která se později změnila na “Red Coats Are Coming!”, připisuje folklór právě jemu (zdroj).

Vyřčením té fráze během rozhovoru se Lex Luthor pokouší vyvolat strach u světové „elity“ z možné ztráty moci na Západě. Avšak když se nesetkal s přáním využít takové prostředky pro zachování moci, Lex skrz odkrytí svých plánů ohledně zničení americké ideje projevuje svou společnou podstatu se světovou „elitou“ (anglosaské chápání základů biblického projektu): „Co myslíte, nebyl by otec proti, kdybych změnil jednu věc v této místnosti? Jednoduše patří naopak... “ Ukazuje na obraz, kde andělé světla shora útočí na anděly tmy vylétávající ze země. „My přece víme, že démoni nevylézají z pekla, ale spouštějí se z nebes.“ Podle této biblické logiky je „temný rytíř“ Batman ve skutečnosti světlý bojovník a bojuje na straně Boha (pokud se dívat v rámci biblického světa).

Zde je třeba vyjasnit, že anglosaský model řízení je postaven na opačném chápání ve vztahu k historicky zformovanému křesťanství. To je vidět na všem jejich každodenním bytí: pokud je na celém světě volant vlevo, v Británii vpravo. Pokud historicky zformované křesťanství – pravoslaví a to, co bylo před ním, využívalo „rituály bílé magie“, u Anglosasů je černá magie. V tom je smysl fráze Lexe. Takovým způsobem nastínil společné základy chápání světa mezi sebou (svým klanem, ucházejícím se o vyšší moc) a těmi, kdo je u „volantu“ globální moci. Mají společné světonázorové pozice pro podporu moci, kde se svatými vždy označovali ti nejposedlejší, a posedlými svatí.

Z úhlu pohledu ruského bolševického chápání, symbol klanu, zosobněného Lexem, vyjádřil Stalin: „Současný trockizmus není politický směr v pracující třídě, ale bezprincipní a bezideová banda záškodníků, diverzantů, špionů, vrahů, banda zapřisáhlých nepřátel pracující třídy, působící na povel u výzvědných orgánů cizích států. (spíše bankovních kartelů – naše poznámka).“ (Stalin J.V. O nedostatcích stranické práce a opatřeních likvidace trockistických elementů, 1937, str.14).

Jednoduše řečeno, nové mravně-etické osnovy od dob piráta Morgana vymyšleny nebyly. Jsou prosté:

Připomeneme, že ve filmu „Jack Reacher“ neměl boss prsty na rukou (o které přišel ve lágrech Stalinského SSSR!), v tomto filmu je také přítomen mrzák, ale v roli trockistického pěšce, jednoho z iniciátorů nenávisti Supermana k Batmanovi a naopak. Tímto je poukázáno na fyzickou neplnocennost periferie klana trockistů – LGBT a vše co k tomu patří:

14.06 - “Střelec z Orlando byl homosexuál a chodil do gay-klubů“
18.07 - “Terorista v Nice měl homosexuální sklony

Ve filmu se projevuje i „ruská“ mafie, a což vůbec neudivuje, je periferií klana Luthora. V Německu se začali starat o problém „ruské mafie“ (14.07 — Ruská mafie bere Německo pod krkem), ačkoliv ve skutečnosti vznikla v SSSR a bylo by správnější nazývat ji „sovětskou mafií“.

Pak je třeba položit otázku: kdo se ještě nacházel v lágrech epochy Stalina kromě zločinců? Správně! Trockisté a liberálové. Přičemž ve stalinské době potírali hlavně periferii klanu Anglosasů. To teprve po vraždě Stalina se u nás staly nepřítelem č.1 USA, a nikoliv zákulisní loutkáři. Zde se skrývá odpověď, čí uši trčí zpoza všech mafií světa od dob piráta Morgana, a pod čím podpatkem se nacházejí naše „bratrské republiky“.

*  *  *

 

Chybou většiny analytiků je ztotožňování subjektů řízení globálními procesy se státy světa, včetně USA. Dobytek (jak vnímá globální „elita“ obyvatele Země) nemůže řídit procesy za hranicemi jim vytyčeného „dobytčáku“ (s jednou výjimkou: pokud přestali být dobytkem a začali se stávat Lidmi), to je záležitost farmáře, který rozhoduje, jaké odvětví farmářského hospodářství rozšířit, a jaké ukončit. Za takového farmáře se považuje globální klan Anglosasů – to nejsou státy Británie a USA, jak se obvykle uvažuje, ty státy jsou jen jejich oblíbené laboratoře pro výzkum nad „dobytkem“. Ta mafie, která nemá žádnou vlast ani vlajku, která získala svou váhu díky politice, prováděné rukama těch a jiných států, čemuž pochopitelně pomáhaly „elity“ těch zemí, takto zrodila liberálně-buržoazní obálku biblického projektu. Mafii není vidět, protože Státům a celému Západu šeptá do uší, že za vším stojí Rusko, a Rusku – že za všem stojí Státy. Oni určují trendy v masmédiích. Ale čas běží a GP se rozhodl odepsat klan anglosaských farmářů spolu s jimi vytvořenými strukturami. A pro přežití státy Západu potřebují kardinálně změnit vnitřní a vnější politiku: světoví „hegemoni“ musí odejít ze scény, a vrátit se nazpět jako obyčejní partneři ruské politiky. Vidíme procesy přeformátování globální „elity“, přitom je vidět, že „elity“ států USA podle možností soupeří s globálními „elitami“.

V průběhu třech desetiletí šel Západ cestou konsolidace, zatímco na východě probíhaly opačné procesy – konkrétně, rozpad SSSR a zmizení Waršavské smlouvy. Nyní pozorujeme opačný obraz: na pozadí oslabeného Západu, vyvolaného odchodem Británie z EU, jde Rusko cestou konsolidace, vytváření mnohostraných organizací a přidávání nových členů, informuje Washington Post: Почему Brexit – победа для Путина.

*  *  *

Celá tato „kultura“ jak v Státech tak v Rusku a v ostatním světě se rodila tam, kde i Beatles. Odtud plyne i vliv na periferii pod tlakem kultury vymyšlené v laboratořích Británie. Není náhoda, že ve filmu „Světová válka Z“ právě v Cardiffe (Británie) studují zombie (tak oni vidí problém nového informačního stavu společnosti), kam Gerryho Lane nesou okolnosti, a kde nachází možnost stát se pro zombie neviditelným. Americké zvláštní služby mu vysvětlují úkol č. 1: najít kde se schovat, a ostatní – není jejich záležitost, jinak se stane něco špatného. Avšak jak vidíme rady jsou dávány marně, protože oni jsou tvrdohlaví ve svém přání být na vrcholu pyramidy, budeme tedy očekávat rozuzlení, možná krvavé.

Je třeba chápat, že i „pravoslavné“ i „anglosaské“ chápání průběhu globálního procesu stojí na stejném biblickém davo-“elitárním“ základě, jen Anglosasové, v pohledu z našeho „informačního koncentráku“ plní roli černých a temných figur na šachové desce (a tento fakt úspěšně předkládají jako činnost „bílých“), a ruští státníci mají roli bílých, úspěšně politých anglosaskou špínou, díky čemuž jsou na Západě vnímání jako „temní rytíři“ (Batman = temný rytíř). Mravně-etické rozdíly se ve skutečnosti v jádru neliší – všichni stojí na stejné desce, všichni chtějí být prvními paviány v globálním měřítku, jinak by tu hru nehráli. Svět je jediný a celostný, všichni jsou do něj vepsáni harmonicky a spravedlivě, jednoduše všichni nemají přání osvojovat si harmonii podle svojí vůle, pro všechny je jednodušší při absenci vůle v poryvu emocí popadnout meč a vrhnout se vybojovávat vítězství na planetě opic, k jejímuž zopičatění sami nemálo přispěli. „Náš život je boj“.

Zároveň je dobré chápat, že Batman není jen „ruská koncepce globalizace“ v jejím západním chápání, ale také odkaz na obraz struktury (v mnohém donedávna neexistující – spíše virtuální struktury), která odráží tužby a práci množství lidí světa, snících a vidících v Ruském světě lék na banditizmus anglosaského světového pořádku. Je dobré si všimnout, že komixy o Supermanovi a Batmanovi pramení z let 1938-39, na sklonku Druhé světové války, a jak se nám to jeví, ne náhodou, protože poté se spolupráce s průmyslovými klany Ameriky dostává do nového stádia, na které měla vliv politika Anglosasů s jejich vypěstovaným Hitlerem.

Batman – vymyšlený superhrdina, postava z komixů vydavatelství DC Comics, poprvé se objevivší v Detective Comics №27 v květnu 1939. Člověkem roku 1939 podle časopisu Time byl Josif Vissarionovič Stalin.

20. minuta filmu, číslo domu 1939, ulice Harbor, v domě probíhá začátek historie s Batmanem. Její začátek je jakoby další iterace boje proti špatňákům, avšak takovým způsobem tvůrci filmu informují, proti čemu a kdy začal svůj boj Batman – proti fašismu v Druhé světové válce. To, že je to právě Druhá světová válka, ukazuje ulice Harbor – ve vědomí americké společnosti vsplynou právě takovéto asociace. Z tohoto okamžiku je možné přivázat chronologii filmu ke globálně-historickému procesu.

Gotem

Bruce Wayne má známého jmenovce: Anthony Wayne (1745-1796) – americký generál a státník, účastník války za nezávislost USA. Za odvahu získal přezdívku Šílený Anthony (zdroj). Proto obraz Batmana věší na Putina, protože po Stalinovi je novým Waynem, vede osvobození od světového kolonializmu Anglosasů.

«Putin řekl, že Rusko pomohlo získat nezávislost, a to je skutečně tak. Pomoc byla podstatná. Spočívala v tom, že se Rusko neúčastnilo konfliktu na straně Anglie, ačkoliv Anglie velmi a velmi naléhala. Nu, jako říše říši.

O účasti Ruska v amerických záležitostech je možné se velmi podrobně seznámit v knize N.N.Bolchovitinova „Rusko objevuje Ameriku“. Kniha sovětské epochy, epochy studené války a nepříliš velkých sympatií jak k USA, tak k Ruské říši. Autora je jen stěží možné podezřívat z předpojatosti.

Citát: „1. září 1775 anglický krýl George III. poslal osobní prosbu Kateřině II. Hraje na imperské city carevny, král ve vzletných frázích sliboval „přijmout“, a ve své podstatě prosil o ruské vojáky „pro potlačení povstání v amerických koloniích“. Britskému poslu v Petrohradě byly dány podrobné instrukce usilovat o vyslání 20-tisícového vojska a byl mu poslán koncept odpovídající dohody.“

Později se v tisku objevila jiná čísla. 30-tisícové vojsko. A řeč nešla jen tak o někom, ale o účastnících rusko-turecké války, která právě skončila. Jak mohlo vojsko takové velikosti změnit rozklad sil v koloniích, suďte sami. Tento fakt, spolu s některými dalšími, ve mnohém ochladil naše vztahy s ostrovní říší do situace „angličanka škodí“.

A, mimochodem, ve Státech to ocenili:

«Máme nemalou radost dozvědět se z důvěrného zdroje – psal Washington Lafayettovi na jaře 1779 – že prosby a návrhy Británie ruské imperátorce byly odmítnuty s opovržením.“ Jindy, vyjadřuje se o rozhodném odmítnutí Kateřiny II. Jakékoliv dohody s Anglií, George Washington zdůrazňoval, že ruská vláda motivovala svou pozici ve frázích, nesoucích duch „respektu k právům lidstva“.

A v roce 1780 Rusko oficiálně vyhlásilo ozbrojenou neutralitu, která umožnila vést námořní obchod během vojenských operací na americkém kontinentu. Když se k té neutralitě přidaly další státy, vznikla liga neutrality. Ve Státech vnímali Ligu jako přímého spojence.“ (zdroj)

Tedy, Rusko a USA spojuje přes 200 let družby proti společnému nepříteli. Právě proto v USA vítají procesy smíření v Rusku (spíše návratu do Ruské říše, cestou smíření jdou v Rusku bolševici) epoch Ruské říše a SSSR, což se velmi nelíbí klanu banditů, kterému ve filmu dali symbol Lexe Luthora. V ruském hlavním proudu je přijato vše svalovat na Anglosasy, a v pohádkách na slavíka-banditu (kolektivní obraz banditského klanu), který sedává na různých cestách, kde dnes pozorujeme „dněprožidovskou“ civilizaci na západě Ruska (přímo na Pulkovském meridiánu).

Z našeho pohledu, nikdo není tak zainteresován na vítězství nad periferií GP v osobě anglosaského klanu, jako Ruská civilizace, přičemž rukama zainteresovaných v Západní civilizaci, čemuž ona pomáhá během posledních století.

Proces je dvoustranný: industrializace v SSSR, na okamžik, probíhala s pomocí USA, v okamžik, kdy „světoví směnárnící“ vyhlásili SSSR bojkot kvůli odmítnutí vracet carské dluhy („směnárnící Rothschildové“ jsou aktivní nástroj politiky kurátorů biblického projektu, kteří byli u revoluce v Rusku 1917 a v roce 1861 v USA).

V jádru věci: co nás rozděluje, co využívá „rozděl a panuj“-mafie? Americký sen se zrodil na pozadí bezperspektivního života v Evropě. Panuje názor, že z Evropy utíkali jen lumpové a zločinci. Avšak před blahobytem se neutíká a na zločincích nový svět vybudovat nelze. Aby se někde objevil zločinec, je nejprve třeba ať se tam objeví dav „hlupáků“-pracantů, které „je třeba stříhat“. Přitom biblická „elita“, která spustila restart svého projektu na americkém kontinentu, je skutečně zločinná, a lid pod její vládou musí v něco věřit a snít, jinak se nepodaří ho oklamat. Takže budovat USA jeli především lidé, umějící snít a věřící ve vlastní síly, to jest jak by se dnes řeklo, „tvůrčí pracovní třída“.

"Americký sen“ - základní kámen celé společensko-politické konstrukce USA. Víru v rovné možnosti, přesvědčení o tom, že každý člověk v zemi si může odhodlanou prací zabezpečit důstojnou existenci, přijímají obyvatelé Států s mlékem matky a potom se jim usilovně vtlouká do hlavy celý život. Materializací tohoto snu vždy sloužil velký dům s bílým plotem, několik aut americké výroby, stejně tolik dětí a barbecue na zadním dvoře. Hlavní je – více pracuj na blaho USA a vrátí se ti to...“ (zdroj)

Co konkrétně je na tom špatného, pokud nebereme v úvahu, jak západní „elity“ vybudovali pod tou omáčkou liberální fašismus? Copak samotné přání Američanů žít díky vlastní práci a mít důstojný materiální dostatek není základem spravedlivé společnosti? Z našeho pohledu je to důstojné přání, přirozené pro všechny obyvatele planety. Druhá věc je ekologická krize, kterou způsobuje přílišná spotřeba, ale to nemá nic společného s americkým snem. Je třeba přeorientovat spotřebu na dlouhodobé využívání materiálů, odmítnout liberálně-buržoazní ekonomický systém, kde bohatne menšina a většina chudne. Plus k tomu, výroba zbraní a vydržování ohromných armád státy a korporacemi světa podněcuje spotřebovávání přírodních zdrojů v nemenší míře, než spotřebitelská ekonomika. Problém není ve snu „důstojně žít“, problém je v řízení a v liberálně-buržoazním systému, který si osedlal americký sen a podřídil ho bezměrnému spotřebovávání zdrojů kvůli okamžitým ziskům.

Americký sen dává naději (znak na hrudi Supermana znamená „naděje“) a možnost dosáhnout svobody od společnosti, která v Evropě několik posledních století všemožně likviduje tvůrčí potenciál. Jinými slovy, oni stejně jako my hledají únik z otrokářského systému, využívajíc možnosti, dané jim globálním řízením. Ale stejně jako u nás, část znalostí je před nimi skryta, a smyslový aparát není v důsledku dlouhého otroctví dostatečně rozvinutý, proto se smysl míry nevyužívá podle zámyslu Shora, proto se dovádí do absurdity libovolné zdravé myšlenky, které konfliktují s globálním řízením. Individualizmus se nevepsal do obšírnější kultury většiny, ale mutoval do představ o Supermanovi, kde se v jádru realizuje i pro ruského člověka zcela přijatelný pojem: „I jeden v poli je voják“, který je však pevně přivázán k „otroci, klaňte se svým pánům“. Jiná věc je, že se nenaučili obracet pozornost na prostředky dosažení cílů. Za to jak ve filmu, tak v reálném životě Amerikou opovrhují. V Rusku se kolektivizmus, stejně jako v indiánské civilizaci, využíval „elitkami“ pro potlačení tvůrčího potenciálu. Občinná organizace se mezi lidmi opírala o vnímání světa občinníků, často nenadělených smyslem pro míru a čerpajících své vnímání světa ze spravedlivého života, avšak vláda/moc nejrůznějšími způsoby potlačovala lidovou moudrost a nedovolovala budovat mechanismy řízení v měřítkách státu, čímž zaháněla do rámců biblického davo-“elitarismu“, čímž místo harmonického, kolektivního, tvůrčího rozvoje společnosti vznikalo elementární mraveniště, existující do příchodu nové Lomechusy (brouk-parazit, likvidující mraveniště, pozn.).

Jak je vidět problémy jsou v obou systémech, ale také je v obou systémech přítomno chápání „jak to nelze dělat“, získané hořkou zkušeností pod tlakem globálních vykořisťovatelů, a také, od doby Forda a Stalina, jak se to dělat dá a má, chybí jen důvěra.

Zbývá jen v souladu se svědomím sjednotit dva systémy a naladit je na rozvoj společnosti směrem ke spravedlivosti, o čem Západní (transformovaná v americký sen) a Ruská (se svým snem vybudování království spravedlivosti) civilizace sní dávno (o tom, co se potuluje nevědomím Američanů, vypovídá také film It's a wonderful life). Problém je jen v adekvátním vzdělání většiny, protože neadekvátní bude instalovat šablony a mravní podvyvinutost, při které bude každý pavián „táhnout na vlastní bahno“, zatímco cíl je dostat z toto bahna celkově. To globální a lokální parazité nechtějí dopustit, proto nás konfrontují v čelních srážkách s těmi, s kým je třeba ideálně družit. Poslední zprávy za několik měsíců, počínaje červeným kufříkem Kerryho, ukazují, že priorita družby začala převažovat. Přirozeně, „družit“ je třeba s plnou informační a materiální svobodou, tj. na všech šesti prioritách Zobecněných prostředků řízení mít odpovědi, adekvátní novým okolnostem – do té doby, dokud lidstvo nepřekoná já-centrizmus a jím vytvářenou davově-“elitární“ organizaci společnosti.

*  *  *

Na čem stojí naše výhrady k USA? Na tom, že Západ funguje podle systému „Ustupují přede mnou, nemám sílu odmítnout?“ To je dávno jasné, i propaganda v SSSR o tom nemlčela, tak proč jsme ustupovali? Naše výhrady k našim liberálům stojí na naší vlastní neplnocenosti, chtěli bychom, aby za nás rozhodovali nahoře, na úrovni uhádávání našich přání a to bez naší účasti. Ale tak to v praxi nefunguje. V praxi je to tak: Bez práce nejsou koláče, co zaseješ, to sklidíš. Co tedy seli v zemi sovětů po převratu v roce 1953? Možná že to bylo skutečně se zápachem, který se časem stal nesnesitelný pro ty, pro koho byla Stalinská demokracie dražší vlastního života?!

Bohužel, jen málokdy je možné vidět překonání plotů informačního koncentráku, formovaného světovou mafií. Informační prostředí je přeplněno klišé, majícími kořeny v období „železné opony“ - konfrontace, vnucené trockisty regionalním velmocem. Reč je o konfrontaci mezi USA a Ruskem, ale ta konfrontace je falešná, o čemž neustále hovoří Putin. Vlézání do trockistických scénářů se bude systémem rozpoznávat jako nebezpečí (řeč je o politice NATO). SSSR vlezl právě do trockistického scénáře, ve kterém hlavní roli hrály jakoby USA, ale zevnitř vším řídili právě trockisté a bandité. Skutečná konfrontace probíhá mezi civilizacemi a biblickým projektem, to sjednocuje civilizace před společným nepřítelem, o tom je film „Úsvit Spravedlnosti“ a také „Den nezávislosti“ a mnoho dalších filmů, kde obraz mimozemšťanů, to je obraz antiČlověků. Oni konají jako mimozemšťané které zobrazují ve filmech – s maximální krutostí k celé biosféře Země, nejen k lidstvu. Pro Státy je Ruská civilizace také v určitém smyslu „civilizací mimozemšťanů“, proto přijímají vše, co nezapadá do jejich okruhu pojmů, s agresí. Což je ukázáno i ve filmu „Den nezávislosti“: ze začátku jsou agresivní ke kouli, potom pochopili, že koule má pro ně plán úniku z biblického scénáře. Únik Západní civilizace z pod biblického scénáře byl dobře ukázán ve filmu „Interstellar“. Zajímavý okamžik: identifikace info-sféry včelomatkou proběhla hned po její informační aktivaci, umístění – Los Angeles, dá se říct ideologická dílna. Je to indikace, že biblisté okamžitě rozpoznávájí vněsystémovou informaci a nejspíš se plánuje vytváření problému pro ideologickou dílnu USA. A vidíme boj mezi Trumpem a Clintonovou, boj mezi regionálními „elitami“ a globalními.

*  *  *

Slavík-bandita v osobě Luthora hraje na strachy celé Západní společnosti, pokoušeje se také vyvolat strach před Západem (naváží se do Supermana) v Ruské společnosti, a konkrétně na tom, čeho se sám bojí a s ním veškerá prodejná periferie v Rusku: A co jestli bolševici, opírající se na práva Ruské říše, včetně teritoriálních, vyjdou do světa se svými principy globálního řízení! Zde to zkříží plány všem: „Rudé pláště jsou před branami!“. 31.3. - Ministr zahraničí Británie nazval Rusko „nebezpečím pro všechny“. Deska Mannerheimovi je jedna z epizod toho smíření.

Ale přece se svět spravedlivosti (film není jen tak nazván „úsvit spravedlnosti“) buduje na spravedlivosti pro všechny, a v prvé řadě bez parazitismu a banditizmu drzé menšiny, a proto největší ránu dostane parazit Lex Luthor. Ale jak vidíme, po oznámení Putinem jeho plánu stát se prezidentem v roce 2011, informační prostředí, nacházející se celkově pod kontrolou Anglosasů, nepřestává lít na jeho adresu splašky a vyvolávat nenávist, což jen urychlilo proces odepisování Států.

Ve filmu pracuje Superman v redakci novin. Ale jak se ukazuje dále, v mediálním prostoru hlavní housle už nehraje. Batman, prohlížející si publikaci o sobě, která kritizuje jeho konání ohledně obnovení spravedlivosti, říká: „Jsme zločinci, Alfréde, vždycky jsme byli zločinci, nic se nezměnilo“, tj. v médiích antiruská rétorika nikdy neutichala.

Také „Lex Luthor“ organizuje množství provokací pro vyvolání války mezi Státy a Ruskem. Všechny ty procesy vidíme jak v reálném životě, tak i ve filmu, který v daném historickém kontextu představuje apel, obrácený ze strany Států v první řadě k nám.

Premiéra filmu v RF byla 24.3.2016, chronologie toho dne:

1613 — po dlouhých jednáních souhlasil Michail Romanov přijmout titul ruského cara.

1801 — V Michailovském zámku zavražděn car Pavel I.

1933 — Hitler vyhlásil Německo Třetí říší. Nová říše podle něj byla nástupcem Svaté říše římské a měla existovat 1000 let.

1999 — Začátek bombardobání vojenských a civilních objektů v Jugoslávii ze strany NATO, včetně hlavního města Bělehradu.

Za Michaila Romanova začal proces transformace řízení v Ruské civilizaci. V roce 1613 se k moci dostává Michail Romanov. Proběhlo to v důsledku spiknutí Filareta se Sigismundem a Angličany.

Vražda Pavla I. proběhla také za účasti Angličanů, načež začala realizace scénáře První světové války 19. století.

Hitler je také loutka stejných globálních kruhů, v důsledku čehož se začal realizovat scénář Druhé světové války 20. století.

Válka v Jugoslávii byla důsledkem také politiky Anglosasů, jednou z jejíž příčin byl scénář vypuknutí Třetí světové války konfliktem USA proti Rusku.

Je volba data 24.3. pro premiéru v RF náhodný? Jistěže ne. Takovým způsobem nám poukazují na politiku zákulisních loutkářů, jejichž scénáře se vměšovaly do politiky Ruska a přehazovaly ji na jiné koleje, vnucujíc horší variantu budoucnosti.

Z tohoto důvodu v Rusku proběhla celá kampaň na snížení hodnocení filmu (jeden z příkladů). Ve filmu se stále nastolují otázky o adekvátnosti světového hegemona, velmi adekvátně odrážející diskusi, která nyní probíhá ve společnosti:

USA – to dokonce není ani reinkarnace SSSR, to je čistý trockizmus, chápaný jako idea totální říše pravdy.

Sam Harris v dopisu Noamu Chomskému vyhlašuje absolutní mravní prioritu vraždy z etických příčin. Přitom vůbec nepochybuje o axiomu, že Amerika, zasahujíc proti zlu, na to má posvěcení shora, protože je pozemskou realizací říše dobra. Nejen že o tom nepochybuje, dokonce to ani nevnímá v rovině otázky, protože je to vmontováno do systému úvah jako nevyvratitelná očividnost. Chomský ukazuje na to, že hranice mezi svévolí a etikou není očividná, ale dělá to nějak nepříliš zřetelně.

Nu a samozřejmě, nikdo z nich se nezamýšlí, jak daleká je logika geopolitiky, na které stojí veškerá činnost státní mašinérie, od toho, co je v křesťanské civilizaci přijato chápat jako etiku.

V geopolitice je Kristus, jako mraky, jednou provždy zahalen hranicemi, zónami zájmů, pásy bezpečnosti, obchodní logistikou, svazy s nepravdivými kvůli vlastním výhodám atd. atd. To znamená, Američané se považují idealisty na základě toho, že často údajně konají k vlastní škodě ve jménu spravedlivosti. To je právě čistý trockizmus. (zdroj)

Vše je řečeno správně, avšak v USA začali přiznávat svou roli v globální politice:

Superman po svém neohrabaném chování připouští v dialogu s Lois Lane:

- Nespatřil jsem to, byl jsem tam a nespatřil to.

- Clarku, někdo za tím stojí.

- Nespatřil jsem to proto, že jsem se nedíval. Celou dobu jsem žil tak, jak mě učil otec (otcové-zakladatelé USA), dělal jsem dobro kvůli přízraku... Superman nebyl realitou (USA – to není Americký sen). Jen sen farmáře z Kansasu.

- Pro mnohé je ten sen všechno co mají. Vše co jim dává naději. To znamená mnoho.

- Jen v mém světě (USA). Ale on už neexistuje (USA se z vlastní vůle rozhodly „opustit obraz světla na konci tunelu“, liberalizmus je nepřítel svobody – fašismus, pro Američany to začíná být očividné).

Batman, v důsledku vyvolání nepřátelství, se připravuje k boji se Supermanem, vykováním nové zbraně. Řečeno prostým jazykem, Bruce Wayne ovládne nástroje hybridní války – v Ruské civilizaci se identifikuje koncepce agresivního Západu a šest priorit zobecněných prostředků řízení biblické civilizace, a ona je začíná ovládat, připravuje zbraň, která zabije Supermana (zničí sen) na druhé chronologické, matričně-algoritmické prioritě. Jinak řečeno, všechno vědění, které se nyní používá Brucem Waynem v globální politice, je vyloženo v KSB.

Tou dobou Luthor vytvoří monstrum tím, že do mrtvého těla Zoda dodá vlastní krev = vlastní ideje, výmysly. Jakého druhu jsou to ideje je možné pochopit, pokud se pečlivě podíváme na samotného Zoda: je zde podoba s jedním tělem vůdce, také dlouho chráněným na Rudém náměstí:

Zod

Batman v průběhů událostí pochopí svoje předurčení, o čemž v dialogu s Alfrédem (technokratická elita civilizace) říká:

Alfréd: Víte, že nezvítězíte. Je to sebevražda.

Bruce Wayne: Jsem už starší než byl můj otec. Možná v tom je moje předurčení.

Alfréd: 20 let boje se zločinností neznamená nic?

Bruce Wayne: Zločinci jsou jako plevel, vytrhneš jeden, vyroste druhý. Řeč je o budoucnosti světa. To je moje dědictví.

Jinak řečeno:

Alfréd: 200 let ruská civilizace pomáhá všem civilizacím pozemšťanů, zbavuje je od zločinných režimů a agresivních států, copak naše mise není v tom?

Bruce Wayne: Přišel čas zabývat se formování budoucnosti – budovat vlastní globální politiku, nikoliv bojovat s následky cizí globální politiky.

Superman přichází (přinutí ho Luthor) na výzvu Batmana a pokouší se vysvětlit Waynovi, proč přišel. Tento okamžik ve filmu odráží moment žádaného „resetu“ vztahů v roce 2009, ale díky provokatérům stiskli tlačítko „přetížení“ namísto „reset“ - http://ria.ru/world/20090306/164087336.html. Všimneme si, že od pádu budovy Wayne Financial uběhlo 18 měsíců (pád SSSR 1991 + 18 = 2009), to znamená upozorňují nás na okamžik, kdy mačkají „tlačítko přetížení“, ve filmu od toho okamžiku začíná ostrá fáze boje Supermana a Batmana.

Během toho boje se netopýří maska Batmana poškozuje takovým způsobem, že je podobnější přilbě vítěze z ruského eposu (masky jsou strženy):

Vityaz

Později: McFaul poslední naděje. Mise nového amerického posla.

Rusko-americký "reset" pokračuje – o tom je přesvědčen nový velvyslanec USA v Rusko Michael McFaul. V pátek o tom mluvil na setkání s patriarchou Kirillem, a pravoslavný vladyka s ním souhlasil, slíbil dokonce, že RPC se bude účastnit resetu rusko-amerických vztahů. Avšak v Rusku mnozí nedůvěřují americkému poslu, maje za to, že jeho aktivita a otevřenost nesou pro naší zemi přímé nebezpečí.

Vše, co podniká ruská nesystémová opozice, se dělá za peníze Státního oddělení USA, říkají „ochránci“, bojovníci s „oranžovým nebezpečím“ a mnozí stoupenci stávající ruské vlády. Státní odděleni USA „nefinancuje politické strany, hnutí, organizace a politické lídry, a také se nevměšuje do vnitřní politiky Ruska“ - opakovaně prohlásil hlavní představitel Státního oddělení v Rusku, McFaul.

Pokoušet se zjistit, které tvrzení je blíže k pravdě, je složité – dokumenty a důkazy ani jedna strana nemá, takže co je komu blíže, v to i věří. Ale možná že přišel čas podrobněji prozkoumat co dělá ten člověk, který svou pozici zaujímá ani ne dva měsíce, avšak jeho jméno prakticky nemizí z předních stránek ruských novin a internet-serverů.

Aktivita, kterou McFaul demonstruje, je pro nedávno jmenovaného velvyslance cizího státu v Rusku dosud nevídaná (РИА Новости).

Jak si všichni pamatujeme, McFaula začali nemilosrdně dusit, přičemž mezi žurnalisty takového druhu jako Pozner (občan Francie a celého světa): Познер. Майкл Макфол (30.01.2012).

Podle stejného principu se vybírají zahraniční hosté do populárních talk-show: ukrajinec typu Kovtuna, který jen potvrzuje masmédii vnucované stereotypy o tom, jak Ukrajinci vnímají svou budoucnost; Američan typu Bohma je živým potvrzením všech šablon, které pěstují ruská masmédia o USA; obecně se na obrazovky pouští všichni, jejichž názory jsou v souladu se scénářem konfrontace USA a Ruska.

Ve filmu vidíme během souboje Batmana se Supermanem, v důsledku úderu, který dostává Superman, takový záběr:

Krymska volast

Batman vítězí díky využití technologií a materiálů Kryptonců. Což i vidíme v současné době, USA jsou paralyzovány, jejich principy „demokracie shora“ jsou ve společenském vědomí rozbity. Superman leží v rozvalinách arky-oblouku. Poslední, co jsme z tisku slyšeli o oblouku je to, že v Palmýře bude třeba renovace Vítězného oblouku. A ačkoliv si nejsou podobné, odkaz je jasný.

Arka

13.07 - "Během vojenských operací a záměrného ničení byly těžce poškozeny objekty architektonického a archeologického dědictví." - říká se ve zprávě. Poukazuje se na to, že se to zvláště týká Vítězného oblouku.

Jak se nyní ukázalo, posledním bojem mezi USA a Ruskem se měla stát Sýrie, a na rozvalinách Palmýry zjevně došlo k prozření obou, kdo je skutečný nepřítel, o čemž vypovídá i dohoda dusit škůdce v osobě „světových mafií“, která spolupracuje s klanem Luthora.

Po setkání tisíciletí, následuje dohoda století mezi Putinem a Obamou o příměří. Dohody takové úrovně byly jen v době studené války mezi SSSR a USA (zdroj)

Palmýru osvobodili 27.3., sledujeme chronologii:

24.03. - Premiéra „Superman proti Batmanovi: úsvit spravedlnosti“ v Rusku

24.03 – Lavrov a Kerry zahájili setkání v Moskvě

24.03 – Putin a Kerry uskutečnili čtyřhodinové jednání

Čtvrtina Rusů označila stalinské represe za nutnost

National Interest: nebezpečí jaderného terorizmu se týká všech

26.03 – RF se nachází ve stavu informační války s Anglosasy

27.03 — Syrská armáda kompletně ovládla Palmýru

 

Možná se smíření ve filmu po slovech o Martě stalo klíčovým, protože měsíc březen byl klíčovým. Na počest Palmýry je nazváno několik měst v USA, Petrohrad byl poeticky nazývám severní Palmýrou a Oděsa – jižní Palmýrou.

Zde je odpověď na otázku, proč osvobozovat Palmýru: je to důležité jak pro USA, tak pro Rusko. Palmýra („Palma míru“) má smířit dvě supervelmoci, podle plánu určitých sil je měla znesvářit. Je dobré si připomenout, jaká byla reakce Británie na koncert v Palmýře: 6.5.2016 „Hlava MZV Británie nazval koncert v Palmýře „nevkusným“. „Palma prvenství“ ve světové politice byla předána Rusku bez krvavého konfliktu mezi bývalou a budoucí metropolí. Zjevně nastala doba, kdy je možné řešit tak citlivé otázky světového prvenství pro světové paviány bez krvavých konfliktů, v rámci globální politiky Ruska, přitom se vyhnout vzájemnému zničení nebo opotřebování (jak tomu bylo v minulosti). Nyní je jasné, proč „zákulisí“ tak chtělo svrhnout Putina, on je garant mírového uregulování libovolných konfliktů, což kříží plány globálnímu klanu banditů. Film byl vypuštěn do světa 12.3., a 13.3. začala operace osvobození Palmýry.

Superman: Luthor chtěl tvůj život místo jejího. Má málo času.

Batman: Ty jsi třeba na lodi. Já ji najdu.

Superman: Matka mě potřebuje.

Batman: Stůj! Dávám ti slovo, Marta bude žít (Palmýra bude osvobozena!).

A slovo plní. Martu ve filmu drží jako rukojmí „rrruská mafie“:

03.04. - Business Insider: Ruská ekonomika má nejhorší za sebou

04.04. Putin si podřídil Rosarchiv a oznámil odtajnění dokumentů

05.04. - Silová reforma Putina: vytvořena Národní garda

V Rusku načali dusit „vlčí smečku“ (šedé vlky - trockisty).

05.04. - paralelně probíhá proces odminování Palmýry ruskými specialisty.

Ve filmu v důsledku dohody se Supermanem Batman očišťuje od militantů „rrruské mafie“ místo, kde se nachází jako rukojmí Marta – matka supermana. To znamená, USA se zaměřily na problémy u sebe doma v Metropoli, na Západě, a Rusko začalo dělat pořádek na Eurasijském kontinentu – všechno podle scénáře zbavení se periferie Anglosasů. To se potvrzuje tím, že do boje proti monstru, které vytvořil Luthor, vyrazí spolu všichni tři (Wonder-woman, Superman i Batman).

06.04. - Centrální banka zveřejnila odtajněné archivy Gosbanky SSSR

Nazarbajev daroval Obamě obraz „Exploze“ (varování od „šedých vlků“?)

08.04 – RF i USA vybudují tunel, který spojí Čukotku a Aljašku

10.04 — Britská média: Putin s pomocí malé síly „rozhoupává NATO“

11.04 – Putin vyzval státy připojit se co možná nejrychleji k dohodě o zákazu jaderných zkoušek

12.04 – Putin: přes kosmos je možné se lépe chápat navzájem vybavuje se nám jedna z únorových epizod takové spolupráce:

Gorila napadla posádku ISS (https://youtu.be/8gD2zpinOTk).

Členové posádky MKS se rozhodli pobavit. Natočili video a napadení gorily na britského astronauta Timothy Peake. Člen posádky vysvětlil, že byl takovým způsobem oslaven rok jeho pobytu na MKS. Jen odkud tam vzali kostým gorily?

Zpráva pro zainteresované: „angličanku“ předhodí napospas davu. MKS je svého druhu nejvyšší bod řízení, asociativně v davově-“elitární“ společnosti: kdo je výše, ten je hlavnější (a vidí více). Proto se zprávy, spojené s MKS, čas od času používají pro informování „elit“. Obraz davu jako opic(e) je známý od filmu „Planeta opic“.

18.07 - Amerika spolu s Ruskem otevřou druhou frontu v Sýrii.

V současném okamžiku se globální historický proces nachází v okamžiku, kdy se monstrum rodí na kryptonské lodi, a Batman zakončuje proces očištění od banditské periferie (panamské archivy jsou součástí tohoto procesu). Mezitím je Metropolis (Západ) v chaosu.

Teroristické útoky v Evropě probíhají jeden za druhým, to znamená zahušťuje se situace kvůli zrodu Evropského monstra (nebo toho, co zatím v informační sféře nevidíme, protože monstrum je ještě uvnitř lodi) – novou říši, jen na základě leninsko-marxistických idejí s ISILovskou příchutí.


 

Klíčová bitva aneb matrice nadcházející konfrontace

Zrozené monstrum se daří zlikvidovat na úkor smrti Supermana. Zbraní, kterou vytvořil Batman pro zabití samotného Supermana. Zároveň je to vítězství důsledkem neúspěšného plánu „Luthora“ ohledně srážky USA a Ruska, protože podle plánu mělo na místo Supermana (USA) přijít monstrum ještě horší, se kterým by si Rusko neporadilo. Tak se sofistikovaně poukazuje na to, že v civilizaci pozemšťanů musí být očištěni od struktur „Kryptonců“ (anglosaské mafie) a idejí, na jejichž základě vyrostli. Jednoduše řečeno, jak trockizmus pod maskou kapitalismu, tak jeho dvojče marxismus, a další nedonošenci se musí navzájem zlikvidovat za pomoci dvou věrných tovaryšů. Celá otázka spočívá v tom, „jak?“.

Sama zbraň je ve filmu ukázána jako kopí, s hlavicí z kryptonitu. Kopí, to je symbol 2. chronologické priority zobecněných prostředků řízení. Zbraň na dálku, která není moc použitelná proti mrštnému protivníkovi, proto jestli kopí selže, na řadu přichází meč. Meč symbolizuje 1. prioritu zobecněných prostředků řízení (vnímání světa). Co je charakterní, během boje měl Superman problém kopí použít, protože hlavice ovlivňovala destruktivně i jeho.

*  *  *

Vše je velmi prosté, ideologie biblického projektu je zrozena světonázorovým dědictvím Atlantidy, a krok za jeho hranice je pro biblické struktury smrtelný, protože je postaveno na lži. Lži o tom, že Život (jako jazyk Tvůrce-Všedržitele se svým Tvořením) je nespravedlivá. Získání chápání, že Život je spravedlivý ve všech svých projevech, je pro trockistický obraz světa smrtelný, protože nastupuje přeměna vnímání světa od já-centrického k Bohocentrickému, čímž se likviduje základní opora liberálně-buržoazní obálky biblického projektu. Ale pro likvidaci samotného biblického projektu se nestačí zřeknout já-centrického obrazu světa, je třeba vychovat svůj smyslově-úvahový aparát v řečišti Nadmírné Lásky, a tím získat Bohocentrické vnímání světa. Zde je hodná pozornosti epizoda, kde Batman nad svrženým Supermanem pronáší slova: Nikdy jsi nebyl bohem (ve svém já-centrizmu ses pokoušel hrát si na Boha, ale to je nemožné), a nikdy jsi nebyl člověkem (ale ani jako člověk jsi žít nebyl schopen). Tak Batman (Rusko) přivedl Supermana (Západ) k otázce o Lidskosti.

*  *  *

Krátce, v budoucnu bychom měli vidět, jak USA pozvedává naše kopí k boji proti ideologickému monstru, vypěstovanému Anglosasy, tj. začíná používat znalosti, vycházející za rámec biblického projektu. Vojenskou prioritu Rusko vzalo v mnohém na sebe, což z jedné strany nedovolí horkým hlavám použít zbraně 6. priority, z druhé strany podpoří nebo zamění vojenskou politiku USA na aktuální etapě, kdy se jejich ozbrojené síly nachází ve stavu své degradace. Uvidíme tedy boj v informačním prostředí, kde pro vítězství nad monstrem bude muset Západ začít říkat pravdu, a to, co je v historii chronologicky obelháno, bude obnoveno. (Ako a prečo sa písma robia «svätými»?)

Ve výsledku klan Luthora prohlásí vně zákona, ale nechají ho pro případ, kdy bude třeba pro úklid následků globální politiky, zrozené tím samým klanem v okamžiku, kdy veškeré vnímání bude orientováno na boj s monstrem. Za tím účelem prosí Bruce Wayne ruské znacharstvo najít ostatní, protože boj bude zjevně ne na nože a pistole, ale setká se se surovější zbraní – egregoriálně-matričního charakteru:

  • Pomoz najít takové, jako my...

  • Možná že nechtějí, aby je našli...

  • Budou chtít, přichází bitva... je třeba držet spolu.

Luthor zavolal „střechu“ - nějakou bytost v podobě připomínající ďábla. Zjevně v brzké době uvidíme globálního protivníka lidstva. V jaké podobě, ukáže Život, a stane-li se to vůbec, pokud se každý, nakažený Západním vnímáním světa, upřímně vydá ve stopách svých slibů:

Slova Batmana na hrobu Supermana: Bojujeme, zabíjíme, zrazujeme se navzájem, ale my se můžeme změnit. Můžeme se stát lepšími. A staneme! Je to naše povinnost.

Takovým způsobem Batman znovu ohlásil ideu, která sjednotí v budoucnosti celé lidstvo: lidé, staňte se Čelo-Věky. Chronologicky to probíhá po smrti Supermana – na pohřbu „amerického snu“, tj. o tom, co řekl Batman, se značná část společnosti je schopná zamyslet v okamžik silného otřesu, vyvolaného smrtí Supermana. Navíc monstrum zabíjí Supermana úderem právě do znaku na jeho hrudi, symbolizující naději.

Západ pochovává „americký sen“ (Supermanа):

Nadezhda

Nápis na desce: Pokud hledáte památník "amerického snu", rozhlédněte se okolo sebe. Pohorony Supermena

Poslední sociologické výzkumy ukázaly, že víra mládeže v „americký sen“ v USA umírá s každým dnem, přičemž nejrychleji to probíhá mezi mladými bílými. Dnes jen 16% z nich věří v iluzi „amerického snu“. Pro srovnání, před 30 lety to bylo 32%. A třetina američanů považují svobodu ve volbě své životní pouti za lež, a „americký sen“ za mrtvý nebo nedosažitelný. (zdroj).

Americký sen zemřel...

Donald Trump (Trump v angličtině znamená „trumf“. Amerika ožívá trumfy. Koho přebijí ve hře?!): Americký sen je mrtvý, ale já ho vrátím.

Kovboi

Na té koláži je mimo nápisu pozoruhodný takový moment: Donald Trump se zbraní osedlal lva (symbol Anglosasů) – anglosaský dav, spolu s Vladimirem Putinem, který osedlal ruský dav, skáčou po řece (času) jedním směrem. Otázka: za čí hlavou?

 

Závěr

Zatímco trockisté posledních 25 let vymývají populaci mozky na téma, že se hrají šachy na světové šachové desce, USA i Rusko dělá, že tomu věří. Počínaje rokem 1985, ruská civilizace se vzdávala jedné pozice světového vlivu za druhou (v roce 1985 proces vyšel ze stínu, do té doby probíhal pro běžného člověka skrytě, od roku 1953). Nastupuje rok 2012 a proces (viditelný pro běžného člověka) se obrátil a začal plynout opačným směrem. Nyní se nacházejí v perestrojkovém režimu Státy, který při přátelské pozici Ruska k USA zabere možná méně než 30 (od roku 2001) let (jiný informační stav společnosti, DVTR už je napsána, proces osvojení dávno běží, možná uvidíme jejich vlastní projekt globalizace).

V tom je smysl smrti Supermana. Film končí záběrem jeho návratu, ale vždyť smrt je možné chápat také jako transformaci. V jaké podobě se „americký sen“ vrátí do světa a kým bude podpořen, ukáže čas. Je vidět, že na Západě se začali obnovou intelektuálních schopností mas zabývat seriózně (Britští vědci dokázali neužitečnost IQ testů), a na příkladu takových filmů jako Inception a Interstellar (slogan: další krok lidstva bude obrovským) se do nevědomí vkládají základní principy Dostatečně všeobecné teorie řízení. Připomeneme, že jejich režisérem je Kristofer Nolan, který natočil i trilogii o Batmanovi.

Dnes je zřejmé, že s „americkým snem“ se dostaly do popředí ty procesy, které vyšly do popředí před 30 lety s idejí komunismu v SSSR, v důsledku čehož se rozpadl. A konkrétně – protiřečení ohlášených principů (vznešené cíle) principům, využívaným reálně (pro dosažení cíle se využívají prostředky, neslučitelné s jeho dosažením). V Západní civilizaci se identifikuje trockizmus. Sám fakt vzniku takového filmu jako „Batman proti Supermanovi“ hovoří o tom, že na určité úrovni se daří oddělit trockizmus od tužeb Američanů. Perestrojka, spuštěná i v SSSR, a na nynější etapě i v USA, pracuje na očištění supersystému od tohoto neduhu. Jakkoliv podivně to může znít, jsme svědky minimálně 200-letého procesu, pokud počítat od okamžiku, kdy Alexandr Sergejevič Puškin stáhl z noosféry a popsal ve své tvorbě rozvíjející se objektivní matrici vyléčení společnosti od trockismu:

(...)

„O matko slasti! prostopášně
se klnu ti: jsem služkou tvou
a v lože do náručí vášně
chci vstoupit děvkou nájemnou!
Slyš, Kyprido! jak ctím tvou vládu
i vás, vy caři pod zemí,
i bohy pochmurného Hádu,
já klnu se: než růžemi
den svitne, vladařů svých přání
já náruživě ukojím
a všemi taji celování
i divnou něhou opojím!
Než východu však brána zlatá
se Zorou zbarví v první nach,
tu – přisám – pod sekerou kata
těch šťastných hlava padne v prachy!“

(A.S.Puškin, «Kleopatra», podzim 1824)
 

Z našeho subjektivního pohledu, počítat je třeba od okamžiku, kdy se objevila strategie osvojení Ameriky – resetu biblického projektu [1], a kdy ve skutečnosti byla trockizmu dána možnost (od nejstarší a nejbohatší mafie, nositele tohoto psychotypu) projevit se a samoidentifikovat se. Algoritmiku procesu identifikace parazitů v SSSR-Rusku ukázal v komické podobě film „Komedie přísného režimu“ (Комедия строгого режима). Zlodějům a banditům dali možnost pohrát si s ideály, načež zloději zorganizovali útěk, ale za hranice jim přidělené zóny se jejich lokomotiva stejně nedostala, pohybujíc se v kruhu. Země je kulatá, kam utíkat?

První etapa: nabídli „mrkvičku“ trhovcům (trhovci – nositelé psychotrockistického myšlení) – předělat ekonomiku na koleje kapitalismu, legalizovat zlodějské schémy v ekonomice.

Druhá etapa: nabídli mrkvičku pod názvem marxismus, to znamená možnost získat nejen ekonomickou moc, ale dokonce se dostat o úroveň výše – do ideologické roviny řízení, což v roce 1917 na sebe vzala Ruská civilizace, a už za 10 let označili ten jev cedulkou „trockizmus“. Objevit a označit takový dávný jev, od dob Atlantidy, to je úspěch vysoké úrovně. Jako by to nestačilo, sám trockizmus se popsal a projevil v plném rozsahu jako jev.

Třetí etapa: po konci Druhé světové války 20. století dali možnost řídit v globálním měřítku. Dokonce nabídli možnost osedlat konvergenci dvou systému, USA a SSSR. Pod tou vývěskou a dělbou míst v globální „elitě“ trockisty, mimo jejich chápání, probíhaly procesy likvidace marxisticko-trockistické moci v SSSR a předání ekonomiky dočasně pod střechu USA, čímž byly řešeny úkoly, zatímco běží perestrojka v hlavách: sytost davu a přetékání trockistů do USA, a trockistů menších ambicí do postsovětských republik. Proběhla etapa vzájemné obměny trockisty, trénink „na kocourech“.

Čtvrtou etapu je možné nazvat tak: „Jak dlouho jsem vás, dobytky, shromažďoval na jedné lodi“ - přeměna společnosti, osvobození od smutného dědictví Atlantidy. Od tréninku „na kocourech“ přecházíme k etapě očištění v praxi. Každému je nabídnuta možnost, i na Západě, i v Ruské civilizaci, objevit ve svých supersystémech trockizmus. A zde se USA i Rusko jakoby poddávají, a přesněji, informačně obě velmoci podrývají základy trockizmu v byznys-moci a ve státní moci (to se týká procesů, probíhajících v postsovětských republikách a u jejich kurátorů na Západě). Konají „jakoby“ ruku v ruce, ale jen stěží si to současné „elity“ uvědomují. V USA i v Rusku začíná být pro trockisty horko, proto si připravují místo v Evropě, sjednocují trockizmus v islámu a trockizmus světských forem. Ale proces identifikace v Evropě byl spuštěn válkou v Gruzii 08.08.08. Na třetí a čtvrtou etapu ujde 70-75 let, od okamžiku převzetí řízení trockisty v SSSR vraždou Stalina a Beriji.

Pátá etapa: vyvolává asociace se začátkem „éry světového sjednocení“ podle Jefremova.

Život ve společnosti, kde algoritmy řízení, opírající se na etiku „účel světí prostředky“ (posedlost cílem) a „prostředky dosažení cílů jsou ospravedlněny svatými písmy“ (posedlost dogmatizovanými prostředky) - jsou vně zákona. Jinak řečeno, zákonodárná moc udělala první krok za rámce „biblického projektu“, ve kterém posedlí mocí, penězi a vším dalším, kvůli čemu je možno upadnout do vědomím nekontrolovaného chování, se nedopoštějí do procesů řízení libovolnými procesy. Pokud se podíváme lépe, USA a Rusko se hýbou jedním směrem: Státy touží po očištění společnosti od zločinnosti stejně jako my, ale jdou cestou technologií, rozvíjejících se v řečišti kontroly osobnosti. Ruská civilizace jde cestou vychovávání Člověka. Obraz – ruka ruku myje, protože ne všichni se zítra stanou Člověky, a zmenšení vlivu posedlosti na společnost je objektivní proces, včetně v institucích státnosti, co se týká v prvé řadě práce s dětmi a oblasti řízení. Proto „digitální gulag“, vytvářený Státy na přechodné etapě, dovolí identifikovat posedlé a izolovat je od prostředí (nedovolí účastnit se řízení). Rusko přistupuje k otázce výchovy skrz Lásku. V globálním měřítku se nyní buduje společnost čestných lidí, kontrola za jimi z jedné strany přeměňuje ty co kontrolují, z druhé strany izoluje bujné. Digitální komunismus už je vybudován, zbývá vybudovat přírodní.

Všimneme si 200-letého výročí ode dne vytvoření veršů „Kleopatra“ (od napsání do publikace uplynulo 13 let – 1824-1837) jako začátku a konce páté etapy.

Šestá etapa: (procesy se zrychlují), do života přichází pokolení méně posedlé a s rozvinutějším a méně potlačeným potenciálem.

Sedmá etapa nás přivádí k tomu, že každý k 13 letům má možnost stát se Člověkem, což přivádí k dosažení cíle „království Boží na Zemi“.

Ten klid Putina, který on vyzařuje, je v mnohém podmíněn tím, že se napojil na objemnější scénář. Nyní si každý může odpovědět na otázku - „Jaká je doktrína Putina?“ - trockistická zcela jistě není!

Úspěch nám všem v proměně!

 

[1] Více o "resetu" biblického projektu viz kniha Sad roste sám?..

 

Diskusní téma: O zprávách a událostech: Úsvit spravedlnosti

diplomatic

LewisSmoor | 04.07.2022

Hand that rocks the cradle rules the world - The.
There's no such thing as bad publicity Link to proverb.
Cheats never prosper.
Blessed are the peacemakers Link to proverb.
Beauty is in the eye of the beholder Link to proverb.
Little learning is a dangerous thing - A.
Do as I say, not as I do.

Dear Friends! Many thanks for your work and for your service!

BizonFoevy | 11.01.2021

Dear Friends! Thank you for your work and for your service!
It is always interesting for me to find something new and interesting for myself here.

Today I decided to register and thank you for the work. Today, I became having trouble signing into your internet site from my home IP and had to use one of the VPN solutions.
I am not going to advertise, but I shall say that having linked, I breathed a sigh of relief for the very first time my entire life, and today I can head to any closed web site anywhere in the entire world.
Before selecting a provider, I had to learn for which service is much better for today! I'm not going to advertise this service, but it is really cool! Because now I'm able to get immediate access to any site or application, and all sorts of this is 100% anonymous!!!

I purchased one of the famous VPN brands. They feature a many connections, with six concurrent connections through their network, while all other VPN services offer five or fewer. Well, finally, my selection of VPN service offers a kill switch function as well as the cap ability for connecting VPN via the Tor browser.

Generally speaking, I recommend watching it!
urlspin.me/r/top1-vpn-service

All the best, yours forever!

?

Podstata | 09.05.2018

A co rasová otázka?

Holoúdske scenáre

Nuovi | 18.02.2018

Spätne si čítam materiály tu uverejnené.Tak sa chcem opýtať viacej znalých, či podobná analýza a zosúladenie deja s realitou neexistuje aj pre Vek Ultrona? To obdobie nás neminie a v obrazoch sme dostali isté predstavy manipulátorov. Dnes v správach konečne niekto na plnú hubu odsúdil elektromobilitu na smetisko dejín, je to slepá vetva zasierajúca planétu ešte viac, ako petrochemické pohony.
A už dlhšiu dobu driemajúca otázka ohľadom riadenej migrácii miliónov kobyliek do Gayrópy. Všetky prastaré civilizácie vedú isté zmienky o kataklyzmatickych udalostiach, ktoré priviedli ľudstvo na hranu vymretia. K týmto udalostiam údajne došlo už 5x a súviselo so zmenou rotácie Zemegule. Nie je teda táto migrácia najagresívnejších indivíduí snaha istým spôsobom zabezpečiť prežitie ľudského druhu v neodvratnej blížiacej sa katastrofe mimo možnosti ľudstva v štýle dielka holyúdu 2012, kde sa ovce o kataklyzme dozvedeli až v momente jej zjavnosti?
Ako je z his-tórie dostupné, agresívnejší jedinci sú úspešnejší pri zabezpečení základných potrieb za krízových situácií, ako tí pasívni.

preco

tulo | 23.08.2016

Ak dobre citam, je konecnym cielom pre ludstvo aby GP odstranil trockiczmus a pre vsetkych ludi navolil cloveci typ psychiky? (Etapy v zavere?

Re: preco

Hox | 25.08.2016

To je úplně mylné (postavené na hlavu, mimo míru...) chápání celé věci.

Re: Re: preco

tulo | 26.08.2016

Takze v tom zavere tie etapy su hlupost?

Re: Re: Re: preco

Hox | 01.09.2016

Etapy jsou v pořádku, problém je v tomto shrnutí:

Ak dobre citam, je konecnym cielom pre ludstvo aby GP odstranil trockiczmus a pre vsetkych ludi navolil cloveci typ psychiky?

Trockizmus je to, co GP naopak cíleně pěstuje a využívá. Trockizmus můžou odstranit jen lidé sami, i kdyby GP chtěl, může jen pomalu podporovat proces mizení trockizmu z kolektivního a individuálního vědomí.
Trockismus si lze představit zjednodušeně jako posedlost mocí. Posedlost mocí nelze odstranit žádným příkazem nebo jinou akcí třetí osoby, zmizí jen tehdy, pokud lidé dospějí a každý ji v sobě odstraní sám, nebo nedovolí vzniknout.
To samé platí pro lidský typ psychiky, ten nemůže nikdo navolit, ten buď někdo má nebo nemá. Někdo může jen podporovat procesy, které pomáhají v přechodu k lidskému typu psychiky, nebo je potlačovat a podporovat opačné procesy.
Cíl číslo 1 GP je právě nedovolit, aby převládl lidský typ psychiky, vše ostatní je jen nástroj k tomuto cíli, včetně světové vlády. Ta není samocíl. Proto jsem psal, že je to postavené na hlavu.

Re: Re: Re: Re: preco

tulo | 02.09.2016

Šestá etapa: (procesy se zrychlují), do života přichází pokolení méně posedlé a s rozvinutějším a méně potlačeným potenciálem.

Sedmá etapa nás přivádí k tomu, že každý k 13 letům má možnost stát se Člověkem, což přivádí k dosažení cíle „království Boží na Zemi“.

Tak ja neviem potom aky zaver si mam ztoho vyvodit ja. Tak poprosim vysvetlit zo zaveru vsetky tie etapy co to vlastne ma znamenat. Ako stranku sledujem dlho i ksb ale tie etapy akoby protirecili vsetkemu

Re: Re: Re: Re: Re: preco

Cico Ciciak | 05.09.2016

Viem asi, na čo narážaš: Že niektoré etapy (prvé) sú písané v 3. osobe množ. čísla: oni nabídli mrkvičku..., dali možnosť riadiť... a podobne, teda každý si asi pod tým vybaví, že sa jedná o globálne zákulisie (resp. konkrétne GP)... a potom v nasledujúcich etapách sa píše: "Každému je nabídnuta možnost, i na Západě, i v Ruské civilizaci, objevit ve svých supersystémech trockizmus.", ale už nie je napísané, že kým (určite nie GP, ale podľa mňa skôr samotnými okolnosťami, životom, vďaka zákonu času).

.

Cico Ciciak | 20.08.2016

Nejaké otázky:

1. Prečo chcú Anglosasi vojnu medzi Ruskom a USA? Však si neuvedomujú (ako dnes GP), že by to znamenalo jadrovú WW3 a koniec sveta, aj ich samých? To sú až takí sprostí?

2. "Je volba data 24.3. pro premiéru v RF náhodný? Jistěže ne. Takovým způsobem nám poukazují na politiku zákulisních loutkářů, jejichž scénáře se vměšovaly do politiky Ruska a přehazovaly ji na jiné koleje, vnucujíc horší variantu budoucnosti."

3. Ok, kto stojí za tým filmom, GP, a prečo, komu tým oznamuje/ohlasuje svoj zámer (myslí si, že to pochopia to), alebo len nabíja určitú matricu (likvidácie Anglosasov)?

4. Kto/čo presne je to "monštrum" (DAESH?, budúci európsky kalifát?) a kto je jeho tvorcom (Anglosasi na čele s GP?)?

5. Čo znamená výraz "imperský"?

6. Čo znamená výraz "arka"?

7. Čo znamená výraz "oskolk"?

8. Na upresnenie: biblická "elita" (GP?), kurátori biblického projektu (GP?), kurátori liberálne-buržoázneho projektu (Anglosasi?), Anglosasi (Rotšild a spol.?), nejstarší a nejbohatší mafie (GP?, judaisti?)...

9. "Tak se sofistikovaně poukazuje na to, že v civilizaci pozemšťanů musí být očištěni od struktur „Kryptonců“ (anglosaské mafie) a idejí, na jejichž základě vyrostli." - Kto poukazuje?

Vďaka

Re: .

petržlen | 20.08.2016

1. Ak niekto tvrdí, že vojnu medzi Ruskom a USA chcú „Anglosasi“, nemusí to byť pravda. Ak by to pravda bola, tá myšlienka stále nemusí byť z ich hláv. Hlavnou pracovnou metódou GP je lož a kto mu uverí, má smolu. Človek je vedomý a racionálny iba čiastočne, vo veľmi malej miere. Ešte sa ti nikdy nestalo, že ti svitlo, hoci si to mal celý čas pred očami?

3. Každá informácia nabíja alebo vybíja nejakú matricu.

8. Namiesto pojmov „biblická elita“, „biblický projekt“ a podobne navrhujem používať pojmy podľa skutočnosti: „talmudická elita“, „talmudický projekt“ atď. Nedá sa bojovať nepravdami a nepadnúť.

9. Kryptónci = mimozemšťania, ezoterické entity?

Re: Re: .

Cico Ciciak | 20.08.2016

Sorry, ale ty si tu už hodne profláknutý!

Re: .

Cico Ciciak | 20.08.2016

2. Kto nám poukazuje (GP)?

Re: .

Martin | 23.08.2016

1. Prečo chcú Anglosasi vojnu medzi Ruskom a USA? Však si neuvedomujú (ako dnes GP), že by to znamenalo jadrovú WW3 a koniec sveta, aj ich samých? To sú až takí sprostí?

Do určité míry je to problém systémový. Vycházející z podstaty liberálního kapitalismu, jako extenzívního modelu neschopného přežít bez vnější expanze - agrese.
Dobytí a podmanění Ruska by dalo systému dalších cca 200 let. Rusko jako plankton pro živení západní civilizace. To bylo na stole celá staletí. A byla období, jako třeba dvacátá nebo devadesátá léta minulého století, kdy to bylo na dosah.
Tedy je to možné vnímat jako esenciální a existenční nutnost systému, který byl záměrně dořízen (GP?) do bankrotu už v devadesátých letech minulého století. V roce 1988 prohlásil Allan Greenspan, že systém je natolik bankrot, že jej zachrání jen zázrak. Ten přišel v podobě pádu Berlínské zdi a SSSR. Nyoliberální model umožnil rychle vysát Rusko i Východní Evropu a piratizace, které zničily dvě třetiny průmyslové základny bývalého sovětského bloku byly zároveň asi největším přesunem majetku do rukou anglosaské kapitalistické věrchušky v historii, ale také daly systému k dobru cca čtvrt století. Krach roku 2008 přinesl zjištění, že nakradené bylo právě prožráno.
Ani kanibalismus v podobě útoků zbraní derivátového hromadného ekonomického ničení hedgeových fondů na slabší články vnitřní ekonomiky Západu (i.e. Španělsko, Portugalsko, Řecko Irsko atd.) problém systému neřeší.
Situace je patová. Bez získání ruských zdrojů liberální kapitalismus (kanibalismus) v rukou anglosaské elity nepřežije. Ale ruské zdroje dnes nelze získat jinak, než prostřednictvím jaderné války.
A tady se samozřejmě nabízí otázka do jaké míry je část nižší kapitalistické věrchušky - anglosaské elity na konfliktu pracující šílená a do jaké míry to z její strany není jen blafování, mající za cíl vyvolat systémové změny v Rusku. Tedy do jaké míry není celé to chřestění zbraní provozováno v naději, že je druhá strana bude považovat za natolik šílené, že se raději vzdá v zájmu přežití lidstva.

Re: Re: .

Cico Ciciak | 26.08.2016

Vďaka, nejak tak to vidím aj ja. Inak výstižné prirovnanie: kapitalizmus = v praxi kanibalizmus.

Shoda?

David | 16.08.2016

Čas 2"01"23. Operátorka mi hodně připomíná Nataliu Vladimirovnu Poklonskou, viz. http://cdn2.img.cz.sputniknews.com/images/361/88/3618899.jpg

Keď už sme pri analízach filmov

Dušan | 16.08.2016

K tejto analýze mám zaujímavý seriál: Castle

1. Matka hlavného hrdinu sa volá Marta (čiastočne žije s ním).
2. Má dcéru Alexis (červenovláska s modrými očami) = Alexandra, je poriadku milovná a snaživá, ľúbi otca (Castla) a je chytrá
3. Castlové stredné meno je Alexander, Castlov otec je "neznámy" profesionálny agent CIA
4. sú zaujímavé časti ktoré dávajú spolu 11 (séria + časť) (nielen). Veľmi zaujímavá je časť S06E05
5. Hlavnou herečkou (hrá detektívku na vraždách) je "kanaďanka", dcéra srbských emigrantov Stana Katic. Slečna nebezpečná (je to kráska s orieškovými očami) si zobrala chorváta v chorvátsku (Kris Brkljac).
Založila The Alternative Travel Project (určite ona? alebo jej niekto poradil?).
http://www.alternativetravelproject.org/
To dievča hralo v ďalších zaujímavých filmoch a to konkrétne s Morganom Freemanom (zaujímavý herec a zaujímavé hral postavy všakže), potom hrala v minisérii Flynn Carlson dobrú upírku.

A je toho ešte plno zaujímavého na sérii.

Môj odhad je: sériu potlačili americké elity, aj keď neviem či vyznela tak ako chceli

Suicide Squad (2016)

Um | 15.08.2016

Je pokračovanie, Batman je tam len na začiatku, pri chytaní Suicide Squad, ktoré potom musí bojovať proti novo vzniknutému monstru (vymklo sa GP kontrole a čerpá z jeho znalostí pri ničení USA armády), Monstrum si podmaňuje aj armádu ktorá na neho útočí. Prebieha boj medzi monštrom, zmanipulovanou armádou vs Suicide Squad. Po zničení hrozby sa na scéne znova ukazuje GP, ktoré ukazuje svoju kontrolu nad Suicide Squad.

Je tam ukázaný vnútorný boj, ničenie armády, rozpad.
ALe na konci má znova pod kontrolou všetkych GP (až na Jokera) a v úplne v záver komunikuje z Batmanom.

Re: Suicide Squad (2016)

Nikdo | 15.08.2016

Nedíval jsem se, ale koukl na info o co to je. Zavádějící je říci, že je to pokračování, jiní herci, jiný režisér, jiný příběh a jde spíše o komedii. Ale souhlasím je to zajímavý odraz matrice IS.

Re: Re: Suicide Squad (2016)

ÂDM | 17.08.2016

Zatím jsem film neviděl, ale pravděpodobně se to odehrává před Bys, minimálně částečně. Jedná se o stejné "universum", ale jiná dějová linka.

Na symboliku jsou obzvláště bohaté filmy Christ-offer(-a) No-Lamb(-a) (NoLanda). Inception, Interstellar, The Prestige a samozřejmě The Dark Knight.

Prečo?

Bynk | 14.08.2016

Kde zmyzli odtialto všetky príspevky? A prečo? :-(

Re: Prečo?

Hox | 15.08.2016

Nějaká porucha na serveru, zmizely diskuse pod posledními dvěma články.

Přidat nový příspěvek