Návrat k biogénnej energie?

Návrat k biogénnej energie?

28.5.2017

Oracle911

 

Dlhodobí návštevníci týchto stránok vedia, že GP chce znížiť spotrebu obyvateľov Západu (obzvlášť SŠA) z dôvodu hroziacej biosférickej katastrofy. Projektov je mnoho, medzi ním sú aj úplne scestné ako depopulácia alebo Islamizácia Európy.

 

Čo je v plánoch GP?

Podľa VP ZSSR pôvodne plánu GP do Európy sa malo nasťahovať dostatočné množstvo Moslimov z Afriky a Blízkeho Východu a tak spustiť etnogenézu, ktorá mala vyústiť do založenia kalifátu, ktorý by bol „pod palcom“ Iránu. Lenže americké regionálne elity t.j. neocons a spol. to zahnali do extrému a GP svoje plány musel odložiť na neurčito.

A čo zbytok sveta? Pre SŠA sa chystá pomerne krvavá perestrojka, po ktorom by sa mal končiť ako ekonomická kolónia Číny (tento proces sa dávnejšie započal a to všetko za predpokladu, že nebude pod pevninským ľadovcom) a zbytok sveta by sa mal na vlastné oči presvedčiť o nefunkčnosti súčasnej interpretácie „amerického sna“ (v podstate by takto malo skončiť ideologická podpora pre orgiu spotreby).Čo sa týka Ruska, pre ňu bolo v pláne rozpad Ruska a následná obnova ZSSR ale tentoraz skutočne podľa marxistickej ideológie, lenže VP ZSSR uverejnil KSB/KOB, ktorý naštartoval zmeny v Rusku a následne po celom svete.

 

Čo chce GP dosiahnuť?

Cieľom GP je hospodársky systém, ktorý bol v minulosti viditeľný u koloniálnych mocnostiach ako Holandsko lenže v modernizovanej verzií (modernizované ohľadom poľnohospodárstva a použitých technológií). Treba brať na vedomie, že ekonomické kolónie by mali mať poľnohospodárstvo, energetické zabezpečenie a ekonomiku ako Holandsko v 17.-18. storočí alebo ako Kuba a Brazília v súčasnosti. Posledné 2 krajiny podľa posledných štatistík používajú prevažne biogénnu energiu (biomasa hlavne ako etanol a zbytky cukrovej trstiny, veterná energia, vodná energia a po novom aj slnečné žiarenie) na chod technickej civilizácie, to z nich robí hlavné testovacie polygóny na tému ekologického poľnohospodárstva a využitia biogénnej energie na chod technickej civilizácie. V podstate ide o to, že GP potrebuje ak nie obnoviť, tak aspoň udržať ekologickú rovnováhu a biosféru, a pritom potrebuje aby nejaký čas fungovala aj technosféra v súčasnej podobe (prinajmenšom v dohľadnej dobe-napr. odstavené klasické atómové elektrárne budú dosť dlhý čas hrozbou) a kubánske poznatky chce GP zúžitkovať (a preto došlo k otepleniu vzťahov s SŠA). To ale tiež znamená, že dôjde k zníženiu miery využitia technológií, zjednodušovaniu výroby a znižovanie jej náročnosti, na základe starej technológie ako veterné mlyny (t..j. továrne poháňané vetrom), prenos mechanickej energie napr. káblami, návrat lanoviek (ako transport tovaru), hydraulické stanice, stacionárne bicykle (ako pohon strojov) a továrne poháňané solárnymi kolektormi (všetky odkazy sú v anglickom jazyku vrátane tejto holandskej stránky, ak nie tak to uvediem).

Ostatne na Západe polemika na tému udržateľnosti technickej civilizácie na základe biogénnej energie už prebieha nejaký čas (asi tak 30 rokov) a v tejto veci náš región dobieha Západ ako na to táto česká štúdia poukazuje (v českom jazyku)[1][2]. Pritom nielen príklad Kuby a Brazílie ale aj historické fakty ukazujú na to, že sa to pri obmedzení spotreby dá urobiť (Davida Blume vo videách to vysvetľuje-zaujímavá osoba, stačí pozrieť na jeho profesný životopis ), sú tu hlavne 3 historické precedensy: mesto Cincinnati v SŠA na konci 19. a na začiatku 20. storočia používalo alkohol na osvetlenie (denne sa použilo asi 305 tony kukurice na výrobu alkoholu, pričom do alkoholu na svietenie sa pridávalo terpentín z ihličnatých stromov aby sa zvýšila jeho svietivosť), Fordov model „A“ a „T“, boli na duálne palivo benzín-etanol a na začiatku Veľkej Vlasteneckej vojny Nemci používali etanol kvasené zo zemiakov od nemeckých farmárov (pričom dostali naspäť suchý zbytok, ktorý používali prevažne ako hnojivo) a Japonci postupovali podobne ako Nemci pri zásobovaní paliva svojej vojnovej mašinérie. Ostatne rastlinné oleje a alkohol boli prvými palivami do auta s motorom s vnútorným spaľovaním, pritom benzín a nafta zanáša sadzami motory s vnútorným spaľovaním a ich horenie má aj za následok to, že cca 2/3 chemickej energie sa nevyužije na pohyb ale na ohrev vecí. V tomto ohľade etanol je lepší, síce má len do 66% energetického obsahu benzínu ale má oktánové číslo 105 čo znamená, že motor je chladnejší a prejde rovnakú vzdialenosť ako s benzínom, ak sa správne nastaví kompresný pomer.

A tu sa vetvia možnosti, v Brazílií sa presadzuje prevažne centralizované a intenzívne riešenia, ktoré sú devastačné pre ekosystémy hlavne kvôli odlesňovaniu, a v Kube sa presadzujú prevažne malé decentralizované riešenia (kvôli činnosti teraz už nebohého Ramóna Castra Ruza, brata Fidela Castra). Pričom v prípadoch oboch krajín cukrovar spolu s rafinériou nielen poskytuje cukor, etanol ale aj prebytok elektrickej energie. Veci nasvedčujú tomu, že GP preferuje riešenia z Kuby s podporou rodinných fariem a zachovania lesov z toho dôvodu, že veľa výrobných cyklov sa uzavrelo na lokálnej úrovni (odkaz 1, odkaz 2, odkaz 3 a odkaz 4-posledné 2 odkazy sú na nadáciu Holanďana, a Holanďania sa nejako často sa angažujú v takýchto projektoch a to robí JV Áziu ďalším testovacím polygónom na tieto projekty, ostatne podľa plánov bude to zadný dvorček aspoň 1 krídla GP). Takže podľa všetkého GP podporuje alebo bude podporovať výrobu plastu resp. na výrobu paliva zo škrobu a/alebo ostatných látok získaných z plodov NEJEDLÝCH trvaliek, ktoré rastú ako súčasť rastlinného spoločenstva resp. polykultúrneho sadu (stromy, cykasy atď) v rámci ekologického poľnohospodárstva. Ďalším dôkazom toho, že GP využíva aj hnutie zacielený na výrobu umelých hmôt a chemikálií z vedľajších produktov poľnohospodárskej produkcie je, že fermentačný proces ABE (z anglického acetón-butanol-etanol) sa naďalej skúma ako alternatíva k získaniu rozpúšťadiel a paliva napr. využitím kultúr rôznych mikroorganizmov v procese.

 

Ako to chce GP dosiahnuť?

V súčasnej situácií sa to nedá, spoločnosť je už globalizovaná, existuje internet a ľudia sa „zobúdzajú zo zlého sna“ (tento proces snažia všemožným spôsobom brzdiť). Z pohľadu GP najvhodnejšie obdobie na zavedenie hore opísaného systému je buď po sérií lokálnych geofyzikálnych katastrôf alebo po jednej katastrofe ktorého dopady zasiahnu všetky kontinenty, samozrejme katastrofy a ich dopady musia byť prepovedateľné. a podľa série ruských článkov (konkrétne toho a tohto článku ), posun litosférických dosiek na plášti, ktorý sa nastáva periodicitou 500-600 rokov na vzdialenosť 5000-5500 km splňa tieto podmienky. Pritom posledný taký posun nastal pred rokom 1513 (mapa Piriho Reisa) a podľa niektorých zdrojov ďalší sa nastane okolo 2029-2035 a bude to pobrežie Kalifornie. Elita, hlavne tá globálna o tom vie, preto sa budujú „sklady semien súdneho dňa“ napr. v Grónsku, preto Čína buduje mestá vo vnútornom Mongolsku, preto sa odstavujú atómové elektrárne napr. v Kalifornií. Samozrejme ak sa nevaruje civilné obyvateľstvo, tak v samotnej katastrofe zomrie asi miliarda ľudí a ďalšie miliardy ako dôsledok dopadov katastrofy napr. hladomor, choroby atď. [3] Po tom čo sa odznie katastrofa budú to globálne elity, ktoré budú určovať kde, čo a nakoľko sa obnoví a akú technológiu kto získa naspäť.

 

Čo máme robiť resp. ako to začleniť do procesov globalizácie podľa koncepcie KOB?

Ako dôsledok činnosti GP prinajmenšom budeme mať zníženie ekologickej záťaže a obnovu miestnych ekosystémov, čo je žiaduce. Lenže rámec v ktorom GP pracuje je strata kultúrnej identity prinajmenšom pre západnú Európu buď cez vznik kalifátu alebo obnovu 3. ríše, a pre SŠA a Kanadu (za predpokladu, že nebudú pod ľadovcami) pravdepodobne návrat k feudalizmu vo forme, ktorý opísal Frank Herbert v cykle „Duna“ alebo I. A. Jefremov v románe „Hodine býka“ (síce na planéte kapitalistov usporiadanie nie je feudálne ale nesie prvky kastového systému) [4], čo je morálne neprístupné a to vrátane smrti niekoľkých miliárd ľudí. Pritom v minulosti technogénna energia spolu neobmedzenou vojenskou a inou agresiou umožnila aj masám na Západe usporiadať orgiu konzumu, ktorá v určitej miere pokračuje aj dnes. Dopady tejto orgie pre lokálne ekosystémy t.j. pre celú biosféru sú katastrofálne napr. mŕtve zóny pod plastovou pokrývkou na oceánoch (niekto to bude musieť upratať). Samozrejme prechod na biogénne zdroje energie (obzvlášť v SŠA a Kanade ak sa vôbec zachovajú ako štáty) nebude bez problémov lebo biogénna energia neumožňuje orgiu spotreby. A GP bude robiť všetko preto aby sa súčasná situácia nezopakovala (samozrejme za podmienky, že riadenie GP dovtedy sa nerozsype, čo sa môže stať).

Rusko už teraz ukazuje cestu ako správne pracovať v prospech všetkých, a v rámci obnovy ekosystémov resp. pri snahách začleniť projekty GP o obnovu biosféry a lokálnych ekosystémov spustili program delenia štátnej pôdy pre rekreačné a poľnohospodárske účeli, pričom tieto pozemky cca do 2 ha dodávajú cez 50% poľnohospodárskej produkcie Ruska (česko-slovenská stránka-stav asi z roku 2015) a preto Rusko chce byť veľmocou v ekologicky čistej poľnohospodárskej produkcií. Ďalšia vec ktorú treba spomenúť v súvislosti s Ruskom je hydridová teória zeme od ruských akademikov, podľa ktorej vodíková ekonomika je budúcnosť ľudstva [5]. Takže technogénnej energie bude tak či tak dostatok. Otázka znie, na čo sa to bude používať, na orgiu spotreby alebo na rozvoj Človeka? Lebo GP už dávno urobil svoju voľbu a my môžeme urobiť len toľko, že budeme na sebe pracovať, pripravovať sa na turbulencie a informovať verejnosť t.j. prevziať riadenie od GP.

 

S pozdravom

Oracle 911

 

Poznámky:

[1] Kvasiť sa dajú aj nejedlé rastlinné časti alebo pre človeka nejedlé plody či iné plodiny. To je na margo mýtu o dileme palivo-jedlo, ktorú rozširujú americké ropné giganti. Viac v odkaze.

[2] Kukurica čo sa týka výťažnosti na výrobu etanolu je najhoršia plodina (na 1 funt zrna pripadá 2,5 funtu stonky -preto cukrová repa je lepšia, pričom listy a „koruna“ sa dajú využiť ako krmivo spolu s tuhými zbytkami rastliny po výrobe cukru), v SŠA (podľa údajov z roku 2011) asi 70% sa používalo ako krmivo pre hovädzí dobytok (odvtedy sa to zmenilo), pričom škrob robí dobytku veľké problémy, lebo ich trávenie nespracuje škrob lebo je utvorená na spracovanie celulózy. To aj na margo mýtu o dileme palivo-jedlo.

[3] Hovoríme o GP, pre ktorú predčasná smrť miliónov alebo miliárd je len čiastková technická otázka na ceste obnovy systému vládnutia z Atlantídy t.j. nelimitovaná technogénna energia je určená pre polobohov, pre obslužnú elitu, ktorá by bola početná ako stredná vrstva v krajinách 3. sveta bude patriť obmedzená technogénna energia napr. z tóriových reaktorov (eliminuje sa rádioaktívny odpad), motory na etanol atď. a všetci ostatný (podľa GP hovoriace nástroje alebo dobytok) používajú energiu z pomerne primitívnych obnoviteľných zdrojov.

[4] Ako by to malo vyzerať v praxi je to vykreslené v množstve diel súčasnej kultúry: pre najvyššiu elitu je vykreslené vo filme „Elysium“ (až na tú orbitálnu stanicu pre elitu, hoci niektorý členovia GP chcú svoje intelekty preniesť na mechanický nosič), pre obslužnú elitu by to bola ako z Huxleyho románu „Brave new world“ (Šťastný nový svet) a pre zbytok ako život nevoľníkov na Konstanžoglovom statku z Gogoľovho románu „Mŕtve duše“. A všetci by boli šťastný lebo jednak nič iné by nepoznali a jednak minulosť by bola čiastočne vymazaná z kolektívneho vedomia ako sa to stalo po posledných 2 katastrofách. Ostatne spomínali sme, že fantasy má degradačný účel a pravdepodobne aj slúži na prípravy más na novodobý otvorený feudalizmus (súkromné vlastníctvo pôdy, kde centrálna moc predpisuje čo a ako pestovať a chovať t.j. systém za Chruščova).

[5] Tu treba spomenúť mýtus o ropnom vrchole. Ako každý dobrý mýtus zakladá na pravde, lebo ropa síce preukázateľne je abiogénneho pôvodu (Rusi to vedecky dokázali, lebo planéta Zem sa stále odplyňuje sa a v hlbinách Zeme sa prebieha obdoba syntézy podľa Fischera—Tropscha), lenže miera čerpania rezervoárov je vo väčšine prípadov väčšia ako miera ich doplňovania, preto na Západe začali používať ropné piesky t.j. smolu s pieskom a bridlicové zdroje (ďalšia devastácia ekosystému ako vyšitá-jedy v pôde a v pitnej/podzemnej vode). Pritom falšujú štatistiku, lebo k tradičným zdrojom ropy sa priratúva NGC (kondenzáty zo zemného plynu-benzén, toluén a spol.) a aj ropné piesky.

 

_

Diskusní téma: Návrat k biogénnej energie?

Energia

Ludmil | 07.02.2018

Energia je dynamická zložka toku čohokoľvek kde sa vyrovnávajú stavy (potenciály). Viď Tesla - Kapanadze energetický zdroj (autonómny so samonapájaním). Viď Biela energia Zeme - na jej využívanie však nemáme dostatočne rozmanité súčiastky (zatiaľ). Tieto systémy môžu zásobiť až 14miliárd ľudí energiou necentralizovane - autonómne - každá prevádzka má svoje vlastné a ďaľšie sú verejne dostupné. Vrátane toho, že každý samohyb má svoj zdroj podobne ako Teslovo auto ARROW s 56 kW elektromotorom už jazdilo v roku 1896 ! ! ! Tento princíp umožňuje lahkú dostupnosť el. energie, nie však zdarma ako to mnohí nezmyselne tvrdia. Aby sme mohli dýchať aj to potrebuje vklady (zdanlivo však dýchame "zdarna")

Vim, ze vse je v dobrych rukach

Jan Vedra | 02.06.2017

Milovane sestry a bratri,

vse co je, je tvoreno jednou silou, jednim polem vedomi, jednou milujici silou, nazyvejte to jak chcete. My, nase vedomi, nasi pratele i protivnici.
Proto budte dobre mysli a zustante v klidu, vsichni jsme v tech nejlepsich rukach a jsme v souladu s nejvyssim dobrem pro vsechny bytosti.
Citite-li ve svem srdci, ze mate bojovat, bojujte. A je-li ve vas mir, oddejte se mu.
Hlavne nevahejte a nepochybujte, jsme tu spolu a mame se radi, o tom jsem presvedcen. I kdyz slychavam mezi lidmi ruzne narky a stiznosti, citim, ze vsichni chteji nakonec jen dobro, idealne celospolecenske, tzn. pro sebe i ostatni stejnym dilem. Je to tak? Citite i vy neco takoveho mezi svymi lidmi?
Cechove jsou narodem zkousenym, o to vsak silnejsim. Mame velkou vnitrni silu. Vime, co je dobre a co spatne. Mame silny vztah k zemi, prirode a duchum. Cozpak neni kazdy cech muzikant a houbar? Co to znamena: ze vnimame vyssi i nizsi sily. Citime a jedname v sirokem spektru.
Pevne verim v tento svuj narod. Rikate, ze je nas malo? Srdce rozhoduje bitvy, ne mnozstvi. Jsme vnitrne silni, jsme jednotni. Preji si, abychom zacali byt vic sebevedomi a hrdi, mame proc a na co.
Dnes neni cas na vnitrni rozpory. Je cas zacit budovat nasi hrdost. Naucili nas, abychom se ponizovali sami. Skonceme s tim. Chvalme se. Mluvme o tom, co je zdrave a dobre. Neustale omilani problemu nic nevyresi, jen v nas zanecha dojem, ze je vsechno spatne. To je ale jen demagogicka negace medii. Ti, kdo tvori medialni prostor chteji, abychom se citili bezmocni.
S tim je konec. Nastava nova doba. Ted je to na nas.
Zustavam celym svym srdcem s vami.
HV

Re: Vim, ze vse je v dobrych rukach

Tony Clifton | 03.06.2017

"Stesti ani pravda neexistuji. Existuje vsak laska a vule" Puskin

Rovnovaha bude obnovena

Tomi | 29.05.2017

Nejedna sa o volbu GP. Teda nie tak uplne - problem je inde.
GP je odrazom ludstva (nasho vnutra) nie naopak.
Takze v skratke.
Ludstvo svojho casu zilo v sulade s bohom-prirodou a ludia dodrzovali jeho/jej zakony a mali sa dobre (neuvedomovali sme si co mame), lenze potom na zem prisli "zastupcovia temneho sveta", ktory vytazili v galaktickej vojne a dostali moznost prist na zem (gaja/midgard) no a ty zacali ludi zvadzat - hovorili: to niesu zakony, ale len odporucania a tak ich niektory zacali porusovat a mnohi sa knim pridali, pretoze sa im to zdalo vyhodne (po materialnej stranke) no niektory ostali verny bohu (duchovnym hodnotam) a tak zacal na zemi boj dobra/svetla zo zlom/temnotou a rovnovaha bola narusena a nastal chaos. Spociatku temnota vytazila a dobyla celi nas svet (1991). Vysledky toho sa dnes prejavuju v plnej parade. To sa muselo stat. Pretoze ludia si povodne neuvedomovali co maju - aky je zivot vzacny a krasny. Ved mi ludia sme taky, ze musime najprv stratit aby sme si uvedomili co mame a zacali si to vazit.
Ide o to ze "GP" tu bol vzdy, ale povodne nim bolo "svetlo", ale ako sa ludia odklanali od boha - vlady nad svetom sa zmocnili temne sili (to im umoznili ludia, ktory aj v dosledku istej vesmirnej katastrofi stratili kontakt s bohom a ludom naklonenym svetlim bytostiam) - to sa muselo stat. Pretoze ludia sa az doteraz nevedeli proti temnym silam/zlu branit spoliehali sme sa na nasich mocnych svetlich kamaratov a to sa muselo zmenit. Tak ze sme v tom ostali sami. Preto, aby sme nemali inu moznost - len - naucit sa branit pred zlom/temnotou (sami). No bez pomoci by sme to nezvladli. Svetlo si k nam hladalo cestu (pretoze sme jeho deti) a naslo ju skrze nasu intuiciu a svedomie - tak sa knam nas nebesky otec prihovaral celi ten cas no ludia zaslepeny materialnymi hodnotami nepocuvali a tak sme museli prist az na okraj priepasti aby sme vydeli ze tato cesta nikam nevedie (cesta do tmy) a tak zacalo stupat nase vedomie. Zaciname pocuvat boha (svedomie, intuiciu...) vraciame sa k nasim korenom.
Ale boh nam dal pravo volby. a nie vsetci sa rozhodnu vyst na svetlo pretoze svetlo by odhalilo ich temne skutky a tak budu ponechany svojmu osudu (temnote).
A tak bude ludstvo rozdelene: spravodlivi od nespravodlivich.
Rovnovaha bude obnovena.
Zem bude zachranena a spravodlovi budu zit v krolovstve nebeskom v inej, vyssej dimenzi
...
Vladimir Vladimirovic Putin: ... Uz neviem ako vam mam predat moje posolstvo...
Presuvame sa do novej/inej/dalsej/vysiej dimenzie....

Katastrofa nastane, ale...

Tomi | 30.05.2017

... Ide o to ze: Na to aby ... mohli zakrocit s plnou paradou a zachranit - no ... vlastne celi vesmir je potrebne zachranit planetu zem a ludstvo a k tomu je potrebna vecssinova podpora vladcov zeme (ludi).
A prave v tom je problem. Vecsinu bude - s velkou pravdepodobnostou - mozne dosiahnut iba tak, ze velmi vela ludi zahynie v globalnej katastrofe (ktoru sami sposobia), ktoru preziju iba (alebo skor prevazne) spravodlivi ludia. Ktory umoznia svetlu vratit sa sem na zem. Teraz to nejde, pretoze nespravodlivi (pokrytci) kladu obrovsky odpor a to sa musi zmenit. Moznost na - povedzme ze - mierne riesenie sa stale zmensuje koli neschopnosti drtivej vecsiny ludi uvedomit si sucasny stav veci a tiez neschopnosti ci nechceniu vzdat sa materialnych hodnot. Nedostanu informacie ako pripadnu katastrofu prezit - vlastne jej s cirej blbosti pojdu naproti.
Spravodlivi vsak tie informacie dostanu podobne ako Noe pred potopou.
...
Ak sa chcete zachranit chodte na vychod. Pretoze odtial prichadza svetlo na tento svet. Aj slnko vam to hovori.

Mozno je

Mirec | 29.05.2017

na tejto linke nieco pravdive:
http://www.prvopodstata.com/2017/05/26/chronologicke-dejiny-zeme/

.

Cico Ciciak | 29.05.2017

No veru nejedná sa o moc optimistický článok (skôr naopak), ku*va.
Dakedy sa sám seba pýtam, k čomu vlastne je tento sku*vený svet, aký to má všetko zmysel, vidieť deň čo deň tú biedu, utrpenie a beznádej, utrápených a mŕtvych ľudí, zvieratá, vydrancovanú a znivočenú prírodu, tupé a primitívne ovce a opice, a ešte aj k tomu očakávať poriadne globálne kataklyzma.
A čo potom?
Zas len mŕtvoly (ako keby ich už teraz v realite alebo v tých holýÚDskych s*ačkách nebolo dosť), bieda, utrpenie a beznádej.
Niekedy sa mi chce na to všetko totálne vys*ať!

Re: .

JaroX | 29.05.2017

Smrťou tela život Č/človeka nekončí...

Re: .

Oracle 911 | 30.05.2017

Cico mojim cieľom nebol naliať do čitateľov optimizmus ale odkryť plány GP ale ak sa chceš povzbudiť, tu máš:
Takže technogénnej energie bude tak či tak dostatok. Otázka znie, na čo sa to bude používať, na orgiu spotreby alebo na rozvoj Človeka? Lebo GP už dávno urobil svoju voľbu a my môžeme urobiť len toľko, že budeme na sebe pracovať, pripravovať sa na turbulencie a informovať verejnosť t.j. prevziať riadenie od GP.

Prajem ti príjemný zvyšok dňa.

Re: Re: .chuj

Fox | 30.05.2017

Oracle119 napísal článok, zobudil sa a zistil že v jednej ruke má svoje vajce z ktoré veštil namiesto sklenej guli a druhú ruku mal v šerbl s hovnom a nou si pretrel oči...asi takú úroven a hodnotu maju jeho kydy:-)))))))))))))))))

Re: Re: Re: .chuj

Oracle 911 | 30.05.2017

Ibi tvoje debility nie sú smiešne ani v krčme 4. cenovej, možno v nejakom tom ústave pre psychicky narušených.

Re: .

Cico Ciciak | 30.05.2017

Ono, keď som tak nad tým rozmýšľal, tak tá nejaká "menšia" katastrofa na Zemi je asi nevyhnutná, aby sa tu niečo zmenilo k lepšiemu, možno taký jeden "menší" kopanec do hlavy od HNVR ľudstvo preberie.
Lebo človek sa zvykne zamýšľať nad dôležitými vecami, ktorými sa predtým vôbec nezaoberal, a pokladal ich za zbytočné, až potom, keď sa ocitne na dlažbe, ryjúc držkou do zeme.
Samozrejme, že smerovanie ľudstva k Človečenstvu a k vyriešeniu globálnych ekologických a iných problémov na Zemi, by mohlo prebiehať aj evolučnou cestou, ale takýto vývoj si GP pochopiteľne neželal, a ak nám skutočne hrozí za pár rokov nejaké globálne kataklizma, tak sa mu aj tak nevyhneme.

Aj "Čmelo" už tvrdil niečo podobné:

https://www.youtube.com/watch?v=aOa5PvDaWyE

Re: Re: .

Oracle 911 | 30.05.2017

Kopanec do hlavy zabíja ale kopanec do genitálií upozorňuje.

Re: .

Cico Ciciak | 14.09.2017

Pravdupovediac, moc sa mi toho nechce dožiť.

Afrika a Europa

zvedavec | 29.05.2017

Ja jednu vec nechapem, preco GP by si mal mysliet, ze nastahovanim miliardy ludi z Afriky alebo arabskych krajin by vyriesil preludnenie. Preco by to neriesil priamo tam? Co by dosiahol tym, ze ich nastahuje do Europy (ktora z hladiska preludnenia nema problemy), ked za 30 rokov sa rozmnozia ta, ze nebude uz ani dalsi kontinent, kam by ich prestahoval? Ked si odmyslime teda fakt, ze GP su pravdepodobne hlavne "biela rasa" a sli by priamo proti sebe. Ja rozumiem, ze sa rozbije vnimanie statov ako narodov, ale inak im to nic neprida. Nehovoriac o tom, ze z hladiska dalsieho vyvoja sa neda potom cakat u tohto nasledujuceho "europskeho a americkeho" naroda nejake vyrazne zdokonalovanie sa, ci uz po stranke inteligencnej alebo moralnej. A to si nemyslim, ze biela rasa je niecim predurcena

Re: Afrika a Europa

Cico Ciciak | 29.05.2017

GP chcel pôvodne v západnej Európe vymeniť jednu biomasu za druhú.
Teda západné rozmaznané biele "opice", ktoré sú nositeľom buržoázne-liberálnej (kapitalistickej), t.j. konzumnej ideológie, aby tak mohol vytvoriť z menej civilizovaných a menej náročných (prevažne čiernych) "opíc", ktoré sem prichádzajú, novú - menej konzumnú kultúru.

Re: Re: Afrika a Europa

Cico Ciciak | 29.05.2017

Samozrejme, ono sa to môže preklopiť aj k ďalšiemu nacizmu v západnej Európe (čo je vlastne druhé možné vyústenie tzv. scenára európskeho kalifátu).
GP je úplne jedno, jak sa dopracuje k otvorenejšiemu fašizmu v západnej Europe, ktorý je jeho hlavný cieľ.
Pretože v takýchto podmienkach môže omnoho ľahšie poriešiť aj bujarý konzum i reguláciu pôrodnosti obyvateľstva (prípadne eugeniku) - viď Čína a jej politika jedného dieťaťa.

Re: Re: Afrika a Europa

jana123 | 29.05.2017

podla teba a GP ti , ktori kontroluju svoju plodnost su ta najvacsia hrozba pre planetu a ti co sa nekontrolovane mnozia a su agresivny z biologickeho hladiska maju viac testosteronu, su pozehnanim a preto maju nahradit vedomostnu a tolerantnu , populacne kontrolujucu spolocnost. TO NEMA LOGIKU . Piketty- novodoby to marx - vo svojom Kapitale XXI storocia totiz jasne napisal, ze pre kapital je ,,vyhodnejsie,, na podporu konzumu a ozivenie trhu - zovuroztocenie kolies kap. spol. - menej riskantne riesit to dovozom emigrantov do zavedenych krajin, naklady s tym spojene zaplatia jednotlive staty zo svojich socialnych systemov - zostatnenie nakladov a strat a potom tazit z prenajmu hotelov, ubytovni, dodavanie stravy, oblecenia tovarov a sluzieb - tzv. kapitalizacia sprivatizovanie ziskov- ako investovat kapital v rizikovych a politicky nestabilnych krajinach a o tento kapital prist - utopit ho -. Preco sa asi strycko soros tak snazi i vsetci ,,filantropi ,,.
GP kasle na planetu, keby to tak nebolo, tak by nepodporoval idiotizaciu ludi, vojny ..zoombiovanie populacie. GP je satanista a mozno satan sam. Ani jeden smer nemozeme povazovat za nositela svetla, kym nebude zabezpecena bezpecnost aj tych najmensich spolocenstiev a prirodnych narodov v ich vlastnom prostredi a kym nebude medzinarodnym zlocinom vrazda ktorehokolvek cloveka, aj ked nezije v medzinarodne uznavanom statnom spolocenstve a nema vystaveny doklad totoznosti a nebude priznane pravo na prirodzeny zivot kazdej prirodzene pocatej ludskej bytosti.

Re: Re: Re: Afrika a Europa

Oracle 911 | 30.05.2017

Takýto samci sú potrebný len na rozbehnutie procesu vytvorenia nového typu biomasy kultúry ale akonáhle proces sa rozbehne oni budú prví, ktorí budú na odstrel buď na barikádach alebo s nimi zatočia vlastní.

Re: Re: Re: Re: Afrika a Europa

Cox | 30.05.2017

kokotko prestan už bluznit....sa čudujem že ti to tá tupá čvarga žerie tie nezmysly čo píšeš...

Re: Re: Re: Re: Re: Afrika a Europa

Oracle 911 | 30.05.2017

Debilko Ibi alias Fox, čokoľvek berieš prestaň s tým, zabije to aj tvoje posledné 3 mozgové bunky.

Re: Re: Re: Afrika a Europa

Putinovec | 30.05.2017

Jde o záměnu biomasy a likvidaci současných států Evropy.To co zde vznikne za biomasu,bude lahce ovladatelné.Pokuk jste viděla film Síla vzdoru,tak to je scénář nového světa.Hlad,zima,nucená práce,strach a smrt pro otroky.

Koľko času nám zostáva do katastrofy/spasenia?

JaroX | 29.05.2017

Nie som chemik, ani energetik - nebudem posudzovať možnosť a efektívnosť využívania jednotlivých energetických nosičov a prechod z jedného na druhý.

Mňa skôr zaujalo, že z rôznych zdrojov sa k nám dostávajú informácie o neodvratne prichádzajúcej katastrofe, pričom dôraz sa kladie na prežitie a následný rozvoj. Ak sa dobre pamätám, tak na Technolabe nevedeli pomenovať príčinu a ani presný čas posunu zemských pólov (časové rozpätie 2029-2035, periodicita 500-600 rokov).

V súvislosti s týmto som si spomenul na Máyov a ich kalendáre. Áno, podľa GMT korelácie (Joseph Goodman, Juan Martinez, Eric Thompson - a kedy nám Angličania hovorili pravdu?) sa 22.12.2012 skončil jeden slnečný cyklus (Mayský dlhý počet 13.0.0.0.0, podľa Tzolkinu na tento deň pripadá "boh dňa" Slnko, Stvoriteľ). Podľa Adolfa Innemana od 12. 12. roku 3114 p.n.l. do 22.12. 2012 bolo 1 872 000 dní / 360 = 5200 rokov (jeden slnenčný cyklus). LENŽE metodík prepočtu dní mayského kalendára na náš gregoriánsky je mnoho, jednou z nich je aj tzv. Böhm-Böhm korelácia, pri použití ktorej dostaneme ako bod nula dátum 30.8. 3010 p.n.l. a koniec slnečného cyklu 14. 12. 2116. TAKŽE, v mayskom kalendári sa stretávame s nie 500-600-ročnou, ale 5200-ročnou periodicitou neodvratnej katastrofy, vypočítanou presne na jeden deň, pričom podľa nich v ten deň končí jedno slnko a začína nové.

Podľa môjho názoru je tiež daná udalosť neodvratná a jedná sa iba o to, ako sa na ňu ľudstvo/civilizácia pripraví, pričom ju s odstupom môže považovať za katastrofu, ale za určitých okolností aj za spasenie (konkrétne uvedomenie si svojho poslania a vnútorná zmena myslenia nasledovaná zmenou konania, koniec davo-elitárnej civilizácie a prechod na civilizáciu Človeka žijúceho v súlade s jeho poslaním od Boha stvoriteľa). Predpokladám, že sa jedná o kumuláciu energie/matérie v našom Slnku s následnou erupciou, ktorá bude mať následky aj na Zemi (v roku zmena pólov, zničenie elektro-sústavy, všetkých technogénnych satelitov, ... až posun planét z obežných dráh, vznik novej planéty v našej slnečnej sústave). A či už k danej udalosti príde v roku 2029-2035, alebo 2116 na zmene v nás a v našom okolí treba pracovať už teraz každý deň.

Re: Koľko času nám zostáva do katastrofy/spasenia?

Cico Ciciak | 29.05.2017

Toto je celkom zaujímavá štúdia:

PLANETO-FYZIKÁLNÍ STAV ZEMĚ A POZEMSKÉHO ŽIVOTA - Dr. Alexej N. Dmitrijev
--------------------------------------------
http://www.gewo.info/earth/psote(0).htm

Re: Re: Koľko času nám zostáva do katastrofy/spasenia?

JaroX | 29.05.2017

Ďakujem, vyzerá to zaujímavo, rád si to prečítam.

GP

любопытный | 29.05.2017

A kto je to ten GP ?

Re: GP

Oracle 911 | 29.05.2017

Globálny prediktor, je to hierarchické zoskupenie tvorená rôznymi klanmi od potomkov egyptských žrecov až po Wartburgov (bankársky klan), štruktúrami napr. slobodomurári, Rímska KC atď, egregormi a algoritmami riadenia.

Re: Re: GP

любопытный | 29.05.2017

Aha, ja že to niekto konkrétny. A kto šéfuje tomu zoskupeniu?

Re: Re: Re: GP

bArny | 29.05.2017

ked to zistis, tak daj vediet :)
ale vazne, toto sa na tomto webe uz rozoberalo hodne vela krat, takze si prosim Ta daj tu namahu a zacni citat clanky z hlavnej stranky, alebo skus navod (som si odlozil z diskusie):

Jak hledat v historii diskuze KSB?
site:vodaksb.eu/ hodina býka
Tímto řeknete googlu, aby hledal slovo „hodina býka“ pouze na stránkách vodaksb.eu/.

Re: Re: Re: GP

Oracle 911 | 29.05.2017

Záleží na tom? Podľa mňa nie lebo keby som ti dal meno, adresu a fotku jednak nevieš ako overiť informáciu a jednak to nevieš zmysluplne využiť.
Na čom ale záleží je to, že vieš, že je niekto kto globálnemu zákulisiu šéfuje a celé to pracuje podľa určitých algoritmov. A tým pádom vieš zapracovať na tom, aby dotyčné algoritmy prestali fungovať a dotyčný bol irelevantný.

Re: Re: Re: Re: GP

Kox | 30.05.2017

Dnes písali na Novinkách že 22.6.2017 príde HP a zlikviduje GP a pošle ho do DP.Viete o tom niečo? Bolo by dobré to rozanalyzovat s ohladom na KOB a DVTR ako aj zosnulého Noriegu a Chávesa a brat ohlad aj na Pjakina.

Re: Re: Re: Re: Re: GP

Oracle 911 | 30.05.2017

Pre vlastné dobro prestaň prejavovať absenciu akejkoľvek inteligencie a zdravého rozumu.

Hustota energie

Standa | 29.05.2017

Možná by bylo dobré přidat k těm návrhům na využívání různých druhů energie i to, jak velká bude plocha nebo velikost zařízení, kterých je potřeba k zízkání té energie.

Například jak bude třeba velká plocha, osetá nějakou plodinou, aby líh, získaný jejím zkvašením, zajistil celoroční provoz jednoho traktoru či jedné automatické pračky při prabní pro jednu rodinu.

Nebo jak bude třeba tlusté lano, které by nahradilo při kabelovém přenosu energie linku vysokého napětí.

Jinak: teorií hustot toků energie a přidruženými problémy se zavýval jeden sovětský vědec a vynálezce, jehož jméno se mi nedaří dohledat.

Re: Hustota energie

Oracle 911 | 29.05.2017

Prvá vec, čítate tie texty dosť povrchne, preto vznikajú nedorozumenia.

Druhá vec, etanol sa dá kvasiť aj z melasy z cukrovej repy, z plodov pagaštanu konského, z plodov maklury oranžovej alebo cykasov atď (odkazy v texte) alebo hoci aj zo žaluďov.

Tretia vec, v článku sa rozoberá hypotetický scenár resp. plány globálneho zákulisia a použité technické riešenia. A globálne zákulisie bude presadzovať málo-náročné lokálne zdroje energie a na to naviazané zjednodušené výrobné procesy.
Mimochodom, prenos mechanickej energie káblom sa rozoberá v príslušnom odkaze na článok, a autor v ňom píše, že na to aby systém bol účinný aj na dlhšie vzdialenosti systém by mal pracovať s vysokou rýchlosťou a preto kábel by mal byť čo najtenší.

Re: Re: Hustota energie

Standa | 29.05.2017

1. To je možné. Klidně mne opravte.
2. Zkusme při stanovení hustoty toku energie (třeba v kW na hektar) vzít v potaz tu plodinu, jež dá největší výtěžek.
Já zkusil řepu (ale klidně navrhněte jinou): Podle toho, co jsem dohledal, se dá z hektaru cukrovky získat asi 5-7 tun lihu za rok. Při využití jako paliva ve spalovacím motoru (35% účinnost) to znamená velmi přibližně 1,6-2,2 kW průměrného stálého výkonu. Pro porovnání: průměrná spotřeba elektřiny je teď u nás přibližně 0,7 kW stálého výkonu na obybvatele. Pokud bychom chtěli spotřebovanou elektřinu v ČR nahradit lihem, museli bychom osadit asi 3,5 milionu hektarů. Orné půdy je u nás asi 2,9 milionu hektarů.

Příklad kabelu:
Vysokonapěťová linka má kapacitu 1 GW.
Pokud bychom ji nahradili kabelem a ten kabel nechali běžet téměř rychlostí zvuku (počítejme třeba 333 m/s), tak musí být pro přenos napnut silou 3 meganewtonů. Nejkvalitnější oceli mají pevnost kolem 1GPa (nejsou moc ohebné, ale to teď zanedbejme). Zvolíme-li koeficient bezpečnosti (naddimenzování proti mezi kluzu) dejme tomu 3, bude muset tu energii přenášet přes 10 cm tlustý ocelový kabel, letící rychlostí zvuku.
Zmenšení rychlosti na čtvrtinu (na 300 km/hod) znamená 20 cm kabel. nepočítám teď ztráty na kladkách a vlivem tření okolní prostředí (Celkem zajímavé by také asi byly následky případné poruchy a vysmeknutí takhle rychle se pohybující masy železa.)

Pokud jsem se v těch úvahách spletl, klidně mne opravte.

Re: Re: Re: Hustota energie

Oracle 911 | 29.05.2017

Ide o to ako zvýšite výťažnosť toho poľnohospodárskeho systému, lebo ak žijete vo farmárskej komunite uprostred vysokoproduktívneho ale na prácu nenáročného poľnohospodárskeho systému sám veľa toho nespotrebujete a dokonca dokážete aj dodať tak potraviny ako aj suroviny, to je prvá vec.
Druhá vec, väčšina high-tech výrobných kapacít sa presúva do Číny a zbytok sveta podľa plánov GP bude buď surovinovou základňou alebo spracovateľským centrom, pre ktoré hore vymenované technológie spolu s energetickými zdrojmi budú dostatočné. Inými slovami algoritmy z románov "Mŕtve duše" alebo "Brave new world".
Treba dodať, že nemám na mysli tzv. civilizovanú spoločnosť z románu "Brave new world" a nečaká ani droga soma a ani orgie, tie svojim spôsobom tu už sú (nekonečná variácia na tému "chlieb a -sexuálne- hry"), ja mám totiž na mysli tú druhú spoločnosť z ktorého vyšiel "divoch John".

Re: Re: Re: Re: Hustota energie

Standa | 30.05.2017

Výtěžnost zemědělského systému je podle mne už teď blízko hrany udržitelnosti.
Za Marie Terezie bylo třeba na hektaru pole zasít asi čtvrt tuny osiva, aby z toho byla obvykle 1-1,3, za nejlepších podmínek až dvě tuny obilí. Dnes se sází přibližně stejně (200kg/ha), ale sklizeň je v průměru kolem 6 tun z hektaru (podle podmínek 4,5-9 t/ha)
Efektivita je ale dosažena vnějšími vstupy: Do toho jednoho hektaru se musí "nalít" asi 100-150 litrů nafty, hnojivo (0-200 kg), je třeba vyrobit a udržovat stroje, které zajistí obdělávání, zemědělci chtějí také mít svůj životní tandard.
Další zvýšení výtěžnossti tedy znamená další zvýšení vstupů.

Další společenská témata, která nadhazujete, se už trochu vzdalují od čistě technické problematiky biogenní energie, takže je zatím pomíjím, dokud trochu do hloubky neprobereme to, co jsme načali. Pokud z nich ale odvodíte něco o tocích energie, klidně sem dodejte rovnou číselný výsledek.

Re: Re: Re: Re: Re: Hustota energie

Oracle 911 | 30.05.2017

Súčasné priemyselné poľnohospodárske postupy, ktoré majú korene v staroveku na získanie 1 kcal potraviny potrebujú aspoň 10 kcal práce ako ste správne poznamenali.
Faktom ale je, že prirodzené ekosystémy sú oveľa produktívnejšie ako priemyselné poľnohospodárske systémy a nikto sa o ne nestará. A austrálskeho vedca Billa Mollisona (teraz už nebohého) zaujalo ako je to možné a či sa to dá reprodukovať, prišiel so systémom permakultúra na čom teraz "frčí" Kuba a ako to vyzerá v našich podmienkach stačí pozrieť na farmu Krameterhof v Rakúsku, oficiálna stránka, kde sú aj údaje a fotky:
http://www.krameterhof.at/cms60/index.php?id=198
Farmu vlastní Sepp Holzer a jedno video:
https://www.youtube.com/watch?v=5GMXqgQIU9c

Takže je to možné, len treba opustiť tie zažité a škodlivé modely, ktoré sú doteraz zažraté v hlavách.

Re: Hustota energie

Standa | 30.05.2017

Podle mne ten poměr není 10: 1 ale je daleko menší. Z mé poznámky spíše plynulo, že ten poměr je v rostlinné výrobě skoro opačný.

Příklad: pšenice má přibližně 12 MJ/kg (cca 3000 kcal). Z hektaru se získá přibližně 6 tun, neboli 70 GJ.
Nafta má výhřevnost 42 MK/kg. 100 kg nafty (o trochu víc, než je průměrná spotřeba pro pěstování na hektaru) reprezentuje 4,2 GJ.

I pokud připočteme zpracování, hnojiva a výrobu strojů, bude i ve velmi pesimistickém odhadu (nehcce se mi to počítat, kdyžtak někdo doplňte) nanejvýš málo desítek procent energetické hodnoty výsledné potraviny.
U masa se dostaneme na různé hodnoty podle toho, jestli je krmivo sklízeno, nebo se ta zvířata pasou. Ale k Vámi udávané hodnotě 10:1 se asi i tak dostaneme jen v některých případech. Spíš bych to u masa odhadoval na hodnotu blízkou 1:1 až 2:1

Co se týče permakultury: hledal jsem nějaká čísla a našel toho minimum. Všude spousta řečí o tom, jak je to perfektní, ale kolik se toho sklidí, o tom jem mlčení. Čísla jsem dohledal jen u cibule - asi 6x méně než současné zemědělství. Jestli je to u ostatních plodin podobné, obávám se, že pokud bychom přešli na takovéto modely, nebude půda stačit k obživě.

Najdete li někde konkrétnější čísla, rád si je projdu a nechám se počit.

Re: Re: Hustota energie

Oracle 911 | 31.05.2017

Ste nepozorný čitateľ (a asi aj nepozorný poslucháč), to je prvá vec.
Druhá vec je (a na čo sa často zabúda) priemyselné poľnohospodárstvo nie je len nafta ale aj pesticídy, herbicídy, umelé hnojivá a ostatné chemikálie ktoré treba vyrobiť, dopraviť a aplikovať. Tieto kroky majú nejakú energetickú náročnosť a to znamená, že 10:1 je len priemerné číslo niekde je to oveľa viac a inde o niečo menej.
Tretia vec, ciele sú iné lebo kým priemyselné poľnohospodárstvo je zamerané na produkciu čo najväčšie množstvo z jedného druhu produktu čo najlacnejšie často nehľadiac na externality, tak permakultúra sa zameriava na ekologicky udržateľnú a čistú produkciu čo najviac druhov produktu.
Z toho vyplývajú 2 veľmi zásadné veci:
-priemyselné hospodárstvo produkuje otraviny (nie je to preklep), ktoré ak nie sú rovno jedy, tak zdraviu človeka nepridajú (to platí hlavne o tzv. biopotravinách);
-produkcia takýchto fariem čo sa týka jedného druhu na jednotku pôdy napr. cibule je nižšia ako klasických fariem (realita nepustí) ale čo stráca na množstve pre jeden druh, to získava na kvalite a druhovej rozmanitosti. Ostatne nikto nebráni takýmto farmárom aby sa spolčili do družstva.
Štvrtá vec, stále ste v zajatí tých schém čo vám systém natlačil do hlavy.

Re: Re: Re: Hustota energie

Standa | 31.05.2017

1. Zkuste namísto "ad hominem" spíš konkrétně popsat, co jsem nepozorně přečetl.
2. Další vstupy jsem zmínil, odhadl a navrhl konkrétně vyčíslit. I kdybychom počítali, že v ceně pšenice je obsažena jen nafta (cenu všech vstupů, mzdy zemědělců, zisk i cenu strojů převedeme podle ceníku na naftu), tak v té pšenici je řádově stejně energie. k vašemu poměru 10:1 je to daleko.
3. Schéma, které zde oužívám, je jednoduchá násobilka: Česká republika má nějakou rozlohu. Hektar zemědělské půdy uživí při nějakém způsobu obdělávání nějaké množství lidí. Je rozloha státu dost velká, aby produkce těch alternativních farem, pokud by se staly hlavním proudem, užvila obyvatele? Spolčení do družstva plochu státu nenafoukne.
4. Ano. Jsem v zajetí schématu křížového ověřování faktů a počítání s nimi. Do tohoto schématu, které mám natlačené do hlavy patří i kozpětná kontrola a přiznávání si svých omylů, když na ně narazím.

Re: Re: Re: Re: Hustota energie

Oracle 911 | 31.05.2017

1. Vaša celá reakcia o tom svedčí.
2. Zadáte do vyhľadávača "eroi agriculture" alebo "eroi agriculture pimente" a vyhľadáte relevantné štúdie na toto téma. A jedna z tých ktorých som našiel je:
https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO4IH0oprUAhWKSRoKHfcCCCYQFggwMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F1996-1073%2F6%2F8%2F4170%2Fpdf&usg=AFQjCNEU_oAVNMH91TfGeGDFSYqhnFN42g
A podľa tejto dánskej štúdie energia vložená ako fosílne palivo na chov/pestovanie, spracovanie a transport ku energií získaná ako potraviny je 1:0,25 až 1:0,28 čo je okolo 4:1 v prípade Dánska. ALE zmienená štúdia neberie v úvahu energiu na výrobu, prepravu a aplikáciu chemikálií a krmív, tieto veci už posúva veci niekde inam.
A podľa tejto štúdie:
https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6mNWJqprUAhWChRoKHW5sDSsQFghbMAc&url=http%3A%2F%2Fwww.mdpi.com%2F1996-1073%2F10%2F1%2F29%2Fpdf&usg=AFQjCNG6vSX2SSgpeEQpv2ERNpoCrb4-Ug
Treba prejsť na menšie farmy (majú lepšie EROEI), na lokálnu produkciu a kukurica je naozaj mizernou vstupnou surovinou na výrobu etanolu (a tento fakt sa v mojom článku aj spomína).
3. Jednoduchá násobilka v tomto prípade je nanič, lebo klasické t.j. priemyselné poľnohospodárske postupy vyžadujú mohutné vstupy vo forme fosílnych palív ako ropa a zemný plyn, čoho producentom nie je ani ČR a ani SR. To znamená, že súčasné poľnohospodárstvo je čistým konzumentom energie ako na to poukázali uvedené štúdiá.
4. S overovaním faktov nemám žiadny problém, ba čo viac ja to vítam. Problémom sú 2 veci:
-matematicky sa dá dokázať hocijaký nezmysel napr. Higgsov bozón či teórie okolo temnej hmoty a energie;
-stereotypy myslenia ktoré ste získali zo systému de facto imprintgom (takto sa získavajú aj závislosti napr. na tabaku) a tieto ak chcete prežiť nasledujúce desaťročia musíte odhodiť. (Berte to ako dobre mienenú radu.)

Re: Re: Re: Re: Re: Hustota energie

Standa | 31.05.2017

2. Rozdíl bude v tom, co kdo porovnáváme,

Pokud si pro úvahy vyberete Dánsko, které má v zemědělství 2-3x větší spotřebu paliv a započtete tam i dovozy (energetické náklady na dopravu), živočišnou výrobu a zpracování potravin (třeba pečení chleba), tak se samozřejmě dostanete na jiná čísla, než já, když jsem vycházel z podmínek v ČR a popsal jen samotné pěstování obilí.

S tím, že malá farma může pěstovat s menší spotřebou energie, souhlasím.

3. Plyn ani ropu jsem teď neřešil. Jen plochu, potřebnou k uživení lidí. Uživí krajina všechny lidi, pokud se vrátíme k předchozí velikosti sklizní?

4. Matematická správnost je samozřejmě pouze nutná, ale nikoliv postačující podmínka pro použitelnou teorii.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Hustota energie

Oracle 911 | 01.06.2017

2. Preto hovorím o priemere 10:1 lebo aj v maličkom Dánsku na pestovanie, prepravu a spracovanie sa vynaloží 4násobne viac energie ako získava ale treba ešte prirátať aj ostatné položky a hneď sa to zvýši.

3. Žiaľ treba plyn a ropu riešiť, lebo jedna z prvých vecí čo padne za obeť prírodných katastrof je práve infraštruktúra. A podľa všetkého nie, preto treba hľadať cesty a na to stačí zadať do vyhľadávača "biointensive agriculture" alebo "permaculture". Pritom som veľmi dobre vedomý toho, že na spustenie treba prípravu a čas.

4. Alebo ešte presnejšie: Prax je kritériom pravdy.

Re: Hustota energie

Len | 30.05.2017

Nepotřebuješ vyrábět etanol - stačí pár volů. Zažila jsem to ještě v roce 1978 a hospodářská usedlost fungovala. Světlo dodala 1 100W žárovka. Vaříš na kamnech, pereš v mechanické ruční pračce. Do 10 km dojdeš pěšky. Největší problém jsou přešlechtěné plodiny - brambory, zelenina - tyto nové odrůdy nejsou rezistentní proti chorobám . Žena nechodí do práce - jen vaří, peče, konzervuje.
Společnosti by stačilo se vrátit do období před 2. sv. válkou - a svět by byl ekologický.

Re: Re: Hustota energie

Oracle 911 | 30.05.2017

No, podľa plánu GP v niektorých oblastiach to bude návrat na začiatok 19. storočia.

energo-otroci

Jura | 28.05.2017

Návrat biogenní energii je potřebný nejen kvůli planetě Zemi, ale i kvůli nám lidem. Dnešní člověk využívá energii cca 80 energo-otroků (energie ropy, uhlí, .... přepočtena na biogenní energii vytvořenou otrokem). Bytost druhu Homo Sapiens je snažší zotročit, jestli sama využívá tyto energo-otroky. .... tj. přechod na biogenní energii je nutný i z důvodu přechodu na lidský typ psychiky.

Re: energo-otroci

Jura | 28.05.2017

Násilný přechod k biogenní energii bude jedině po nějaké katastrofě, tj. v důsledku bude davo-elitární.
Pokud ten přechod bude dobrovolný, tak povede ke Království Božímu na Zemi rukama lidí.

Důkladně zvážit

Ziim | 28.05.2017

Opravdu doporučuji důkladně zvážit variantu, že katastrofa s posunem litosférických desek a tím i posunem zemské osy vzhledem k ním je jen slepá ulička pro svedení pozornosti "hloubavějších" čtenářů alternativních stránek. Moje intuice mi říká, že se až příliš podobá jiným katastrofickým scénářům a předpovědím. Tím nechci říct, že v minulosti nedošlo k náhlým katastrofickým jevům, jako byla potopa - zkáza Atlantidy.

Re: Důkladně zvážit

Hox | 28.05.2017

Taky mi na tom něco "smrdí", hlavně na závěru, že další posun má být za 20-25 let. Jedno ale vím jistě, ať už nějaký posun nedávno byl nebo ne, a pokud byl, ať už je to cyklická záležitost nebo jednorázová - z hlediska Tvůrce nedává smysl, aby podobnou katastrofou přerušil slibný rozvoj civilizace směrem k lidskosti, tj. pokud i (a vůbec neříkám že to tak je) posun v nedávné minulosti byl a jedná se cyklickou záležitost, nevyvolanou uměle, tak to, zda bude opět, bude záležet na samotných lidech, tj. mravně podmíněné.

Re: Re: Důkladně zvážit

Oracle 911 | 29.05.2017

Súhlasím, že to "smrdí" a môže ísť o sériu umelo vyvolaných katastrof ale na druhú stranu ak ide naozaj cyklickú záležitosť vyvolanú nejakou dávnou katastrofou (podľa všetkého Atlantída nebola prvá civilizácia, ktorá to pohnojila) tak:
-tvorca môže upraviťpriebeh katastrofy tak, aby následný ďalší vývoj civilizácie nebol narušený resp. po katastrofe nastali ideálne podmienky pre jej ďalší rozvoj;
-v závislosti od morálky všetkých zasiahnuté územia môžu byť v predstihu evakuované.

Re: Re: Re: Důkladně zvážit

T. | 29.05.2017

Dávnejšie sa na hlavnej diskusii riešilo, že noosféra je napájaná energiou ľudí v podobe myšlienok, emócii... Ďalej, noosféra pumpovaná energiou veľkými športovými podujatiami, čo sa môže podľa typu vysielanej energie prejaviť na prírode - zemetrasenia, otrasy, sopky, hurikány...
Ak prejdeme k tým proroctvám, predpovediam o zmene pólov, tak najviac by to malo zasiahnuť, ak sa nemýlim, tú časť sveta kde sú ľudia a spôsob ich života najviac zdegenerovaný - Sev. Amerika, Európa.
A ešte, tuším Zaznobin naznačoval, že noosféra sa nachádza v zemi? alebo je viazaná na našu zem.

Gratuluji, trapnost při rozebírání mouder autora typu:

Josef Švejk | 28.05.2017

"posun litosférických dosiek na plášti, ktorý sa nastáva periodicitou 500-600 rokov na vzdialenosť 5000-5500 km" je nejvhodnější řešit prostým výmazem celé diskuse. Sice to neodstraní autorovu "geniální vědeckou invenci", ale alespoň uchrání před zbytečným přemýšlením ostatní čtenáře.

Re: Gratuluji, trapnost při rozebírání mouder autora typu:

Hox | 28.05.2017

Základem diskuse zde je schopnost se slušně vyjadřovat a nenapadat v osobní rovině, tvoje podrážděná reakce byla neslušným napadením autora, navíc založená na tvojí neschopnosti pochopit psaný text nebo napřed přemýšlet a teprve potom psát. Jak to?

Z jednoho prostého důvodu, tváříš se jako kdyby autor něco podobného tvrdil, zatímco autor danou hypotézu pouze ZMIŇUJE stylem "existuje názor, že ...", tj. není to jeho názor ani tvrzení.

Zkus si tedy zamést před vlastním prahem a pokud možno, napřed přemýšlet a psát až potom.

Co se týká té hypotézy o posunu pólů v nedávné minulosti, pro článek a) není podstatná b) není přesvědčením autora, jen je tam zmínka že takový pohled existuje. A takový pohled skutečně existuje a daný tým shromáždil poměrně slušnou množinu dat, které jsou jinak obtížně vysvětlitelné, ale jejich zhodnocení chce normální racionální přístup, ne zkratovité reakce. Jedním z takových faktů, proč se tím vůbec někdo zabývá (na tamních stránkách) je například fakt, že kolosální stavby Petrohradu jsou postaveny do výrazně jiných klimatických podmínek, než ve kterých dnes stojí, a pro zeměpisné šířky ve kterých se dnes nacházejí byly upravovány až dodatečně. Máš vysvětlení? Já ne. To je jen jeden fakt z mnoha, na základě nichž někteří lidé začali zkoumat verzi, že posun pólů mohl být v nedávné minulosti a ne před miliony let.
Osobně tu verzi považuju za jen hypotézu, ale ani kompletně nezavrhuju, i když je tam příliš mnoho otazníků. Jde o něco jiného - vysmát se něčemu nebo šmahem odsoudit umí každý, k tomu nejsou třeba vědomosti, inteligence ani rozhled a nestojí to naprosto nic, žádné úsilí. Úsilí naopak stojí něco reálně zhodnotit, zvlášť v takové komplexní záležitosti pokrývající mnoho oborů, na to jsou třeba znalosti, inteligence a celkový rozhled, a schopnost oprostit se od šablon.

Re: Re: Gratuluji, trapnost při rozebírání mouder autora typu:

M.C. | 29.05.2017

Těch podivností je více.
Na mnoha historických stavbách je vidět jedno zasypané nebo polozasypané podlaží.
Ve škole nám to vysvětlovali jako že lidi vyhazovali odpadky z oken na ulici a když už jich bylo moc, prostě přesídlili o patro výš. Jenže tehdy nebyly plasty a skoro všechno ostatní, kromě kovů je rychle biologicky rozložitelné, tak by se to stíhalo rozpadat a vlastní vahou stlačovat.
O smradu a nemocech z toho plynoucích ani nemluvě.
Čili to zřejmě bylo nějak jinak. Na Evropu z nějakého zdroje napadalo cca 60 cm až 1m materiálu.
Otázka je, odkud se vzal.
Někde jsem četl, že tzv. stěhování národů do Evropy a v Evropě bylo vyvoláno erupcí supervulkánu na místě dnešního Sundského průlivu (který vznikl jako následek erupce - předtím Jáva a Sumatra tvořily jeden celek) a následným zasypáním pásu krajiny v dané zeměpisné šířce popílkem, takže tam žijící národy se musely sebrat a hledat si nové místo k životu.
Možná ve středověku došlo k něčemu podobnému.

Re: Re: Re: Gratuluji, trapnost při rozebírání mouder autora typu:

asdf | 29.05.2017

Co se tyce podivnych vrstev zeminy, byla i zde o tom serie clanku (jinak napr. tady: http://myslenkyocemkoli.blogspot.com/2015/02/zkaza-velke-tartarie-5.html), myslim ze jde o vyrazneji realistictejsi vysvetleni nez nefyzikalni idea s posuvem (rotacnich!) polu planety, zcela ignorujici zakladni fyzikalni principy jako je napr. zakon zachovani momentu hybnosti.

Re: Re: Gratuluji, trapnost při rozebírání mouder autora typu:

Hox | 31.05.2017

Ještě jedna "pikoška" ohledně kostlivců ve skříni současné historické vědy a dalších.... Na dně jezera Titicaca, ve výšce 3800 metrů nad mořem, jsou pozůstatky mořského přístavu.. ze kterého na tomto jezeře není kam plout. Mořský přístav ve výšce 3800 metrů nad mořem, vyvstávají zajímavé otázky na téma, kdy vlastně ty hory nebyly hory, ale mořské pobřeží.

Re: Re: Re: Gratuluji, trapnost při rozebírání mouder autora typu:

Standa | 31.05.2017

Možná by stálo za to popsat, čím se liší mořský přístav od přístavu na velkém jezeře. Připomínám, že to jezero je rozlohou o kousek větší, než náš Plzeňský kraj.

Re: Gratuluji, trapnost při rozebírání mouder autora typu:

bArny | 29.05.2017

aj prof. Stanek spominal, ze seriozny vedec si ma aj sebemensiu blbost vedecky overit, daval priklad, ze ak za vedcom pridem a poviem mu, ze u mna v kupelni je zirafa (alebo ine velke zviera), tak vedec sa k tomu nema postavit sposobom "to je vedecky nemozne" a tym celu vec uzavriet, ale naopak, ma prist do tej kupelne a overit, ci tam to zviera je, a az potom z toho vyvodzovat zavery...

Re: Re: Gratuluji, trapnost při rozebírání mouder autora typu:

Josef Švejk | 01.06.2017

Když by seriózní vědec postupoval touto metodou přestal by být seriózním. Jako idiot by do konce života prolézal koupelny, neustále ověřoval informace různých podivných individuí a k slušné práci by si už ani nepřičichl. Možná prof. Stanek tak činí, možná díky tomu obden publikuje vědecké závěry, ale ruku na srdce - ne každý na to má.

Teslov Ionosferický kondenzátor

ludo | 28.05.2017

VP stále spomínajú ako najekologickejšie riešenie energetickej otázky technológie "sťahovania" dostupnej el. energie z atmosferického dynama lokálneho geoidu (Zeme), ako to navrhoval a predviedol svojho času N.Tesla.
Celková kapacita dnešného globálneho energopoteciálu (súčtu výkonu všetkých funčných energetických staníc na Zemi) je voči nemu (AD) cca. 1:10 000 ak sa dobre pamätám.
(..samozrejme vzniká pri tomto riešení nie nepodstatná morálna otázka následného použitia tak obrovskej sily, ak sa dostane do rúk "kobylkám")

Skúmal si túto verziu Oracle?

Sú ale aj nejaké ďalšie na neskoršie fázy vývoja..

Re: Teslov Ionosferický kondenzátor

Oracle 911 | 29.05.2017

Pohrávam s touto myšlienkou a so Standou pod článkom "MyTechnoLab - K čemu sloužily egyptské chrámy a Sfinga (aktualizováno)" rozoberáme princípy fungovania a staroveké technické riešenia ohľadom využitia atmosferickej elektriny.

Najprv potrebujeme zmenu psychiky kritického množstva ľudí a po tom zavádzať nekonečné množstvo energie zadarmo. Lenže GP chce dosiahnuť prevahu psychotypu zombie a oni k činnosti nebudú potrebovať viac než získajú z biosféry.

Re: Re: Teslov Ionosferický kondenzátor

Ludo | 30.05.2017

Jaaj, niečo si matne spominam, jak hovoríš..pripomínaš.
Ok.
Jou..inak s tou biogénnou energiou..
Ak sa dobre pamätám, mali by byť biogénne zdroje využívané primárne na pokrývanie ekologickej potravy pre ľudí (a zvieratá).

Náš druh má kulminačnú sociologickú hranicu osídlenia danej niky (svojho habitátu) niekde na myslím 16-17 mld. Tam sa prirodzene stabilizuje za NORMÁLNYCH podmienok.

Alokácia bio-zdrojov na technogénnu energiu by tak zo známych dôvodov spôsobila komplikácie (obmedzenie potenciálu druhu ako celku).
To vyzerá byť jeden z hlavných dôvodov, prečo je ulička "biopalív" v princípe slepá a vhodná maximálne ako dočasné, silno problematické, rizikové "riešenie"..i keď možno menej, ako dnešné typy "jadra".

Hmm..a GP môže síce krátkodobo stavať na tú kartu, ale..

Re: Re: Re: Teslov Ionosferický kondenzátor

Oracle 911 | 30.05.2017

No je tu množstvo rastlinného a živočíšneho materiálu, ktorý sa dá využiť na výrobu etanolu, bioplynu a iného biopaliva.
Ďalšia vec GP chce obmedziť náš potenciál.

Re: Re: Re: Re: Teslov Ionosferický kondenzátor

Ludo | 31.05.2017

To ano, len musis na to postavit obrovske mnozstvo zariadeni. Dalej..tie moze znova niekto kontrolovat, vytazena energia je odstranovana z biocyklu, cim je dana nika-system dlhodobo masivne oslabovany s prislusnymi nasledkami, atd. Keby to tak malo byt, bolo Zhora dano, pricom Zhora je dano inak..mame tu na vsetky potreby a viac..predimenzovane rotujuce dynamo pekne pod nosom. Vlastnu planetu s jej el-mag. polom, kde je cast atm. volne pristupnou bateriou, resp. kondenzatorom . Len sa na tu mega bateriu napojit. Problem dalsi je vsak, ze keby mal kazdy dostupny takmer nevycerpatelny zdroj energie, jej ceny klesnu na nulu a potrebujete uz iba prvu (a druhu) vodu kdekolvek nasvete zit chcete..Vid SK/CZ "zaba" na EU rozvodi, ako Rusi na nerastoch a rope. A ako budete potom centralne stado kontrolovat? Tot mementalne klucove otazky realnej politiky zakulisiakov..

Re: Re: Re: Re: Re: Teslov Ionosferický kondenzátor

Standa | 31.05.2017

1. Energie ve formě ethanolu nebo jiných paliv je vcelku zanedbatelná vůči množství energie ze Slucne, která dopadne na zem, aby ty rostliny vyrostly. Jediný zádrhel je v živinách - ale i ty se dají doplnit navrácením toho, co zbude po výrobě paliv. A s potřebou množství zařízení máte úplnou pravdu.

2. Námitka o potřebě obrovského množství obrovských zařízení platí i pro "těžbu" energie ze zemského kondenzátoru. Hustota dlouhodobě využitelné energie je tam možná ježtě nižší, než v té biomase (ale klidně zkusme vyčíslit - mohu se samozřejmě mýlit).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Teslov Ionosferický kondenzátor

Oracle 911 | 31.05.2017

K tomu druhého bodu, Tesla plánoval využiť energiu ionosféry tak ako to robili stavitelia pyramíd len chcel použiť iné technické riešenia a časom prístroj z Colorado springs (ktorými robil experimenty aj na prenos energie) dokázal zmenšiť na veľkosť skrine.
A to bola technológia 30.-40 rokov, v súčasnosti asi by mala veľkosť externého HD kvôli technologickému rozvoju.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Teslov Ionosferický kondenzátor

Standa | 31.05.2017

Tomu zmenšení moc nerozumím.

Něco se zmenšit sice dá, ale myslím, že zrovna zařízení pro čerpání rozprýlené energie elektromagnetického nebo elektrického pole moc zmenšit nejde.
Zmenšování je omezené požadovaným příkonem a hustotou té energie v prostoru.

Příklad: pokud si postavím krystalku, která má sluchátko napájné jen energií přenášenou z vysílače, musím k ní mít celkem velkou anténu (tím větší, čím jsem dál) a uslyším stejně jen blízké silné vysílače. Pokud mám přijímač napájený bateriemi nebo elektřinou z rozvodné sítě, stačí maličká anténa i na velkou vzdálenost. To ale proto, že nepatrný zisk energie z okolního prostoru lze koncentrovanou energií odjinud. Pokud ale nejde o signál, nýbrž o energii, nezbude než stavět monstra.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Teslov Ionosferický kondenzátor

Ludo | 01.06.2017

Ok, k veci, aby sme prazdnu slamu nemlatili..
Vedel by si podla navodu ten mechanizmus skonstruovat?
Mal by si na to cas, alebo je to v principe podla teba blbost a nema zmysel sa ani zaoberat pripadnym financovanim?
..k tej vasej diskusii s Oraclom pod tym videjkom sa snad dostanem neskor, bo mam toho az-az, takze ani neviem, na com ste sa zhodli..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Teslov Ionosferický kondenzátor

Ludo | 01.06.2017

1. Myslel som v aktivnej biomase viazanu energiu. Palit ju a nasledne rozsypavat ten popol namiesto stahovania z dynama, je ako skrabat sa pravou rukou za lavym uchom.

2. ano. Presne. Vytestovanie a porovnanie koeficientov ucinnosti, optimalizacia atd..zariadeni, je prave ta klucova technicka otazka.

Přidat nový příspěvek