Matrice Di Capria

Matrice Di Capria

21.2.2016

zakonvremeni.ru

 

V poslední době se médii aktivně přetřásá osobnost známého herce Leonarda DiCapria. Odůvodněně i neodůvodněně se objevuje na obrazovkách televizorů, hodně o něm píší v internet publikacích, videa s ním zaplavují sociální sítě.

Informační vliv na společnost rovná se řízení společnosti, a každá informační vlna, která vzniká v médiích, vždy slouží nějakému cíli, postavenému vládci v pozadí masmédií. Kvůli čemu dnes tak aktivně propagují DiCapria?

Pro zodpovězení této otázky je třeba prozkoumat chronologii některých událostí.

V roce 2010, 21-24. listopadu, probíhalo v Petrohradu „Mezinárodní fórum o problémech, spojených se zachováním Tygra na Zemi“. DiCaprio byl jeho účastníkem.

DiCaprio se při dopravě do Petrohradu dvakrát setkal s překážkami:

- První letadlo, kterým letěl z New Yorku, mělo poruchu motoru (požár) po startu a muselo po 45-minutovém kroužení ve vzduchu přistát na tomtéž letišti.

- Druhému letadlu nestačilo palivo a muselo vynuceně přistát v Helsinkách, před pokračováním do Petrohradu.

Na fóru DiCaprio věnoval 1 milion dolarů na opatření na záchranu tygrů.

Ve svém vystoupení na tom fóru V. Putin věnoval značnou část řeči herci a udělil přitom zvláštní pozornost jeho nepříjemnostem:

Při osobním setkání po fóru, které se odehrálo mezi prezidentem a hercem, byla pronesena následující slova:

"Chtěl bych vám poděkovat za to, že jste přiletěl nehledě na všechny překážky, - řekl Putin. - Člověk se slabšími nervy by mohl odmítnout, mohl by si pomyslet, že jsou to znamení, že nemá letět.“

"Věřte, takové hlasy v hlavě se mi ozývali“, - odpověděl herec se smíchem.“

Putin udělil zvláštní pozornost tomu, že dané události s letadly jsou znamení Shora, nesoucí člověku konkrétní poselství.

Vzniká otázka: proč byly Shora herci vytvořeny překážky pro příjezd na fórum, pokud se tam vypravil zdálo by se s dobrými úmysly? Odpověď se skrývá v informaci, matričně přivázané k DiCapriovi, kterou přivezl s sebou do Ruska na fórum, pravděpodobně bez vlastního vědomí.

Z jeho interview 1. kanálu:

„Tygr je nejvyšší příčkou v potravinovém řetězci. Jeho vrchol. Hlavní dravec. A všechny ostatní druhy, které se nacházejí na tom sociálním schodišti pod tygrem, se také ocitají pod ochranou, protože on je svého druhu dominantou svého sektoru zvířecího světa, který se nachází pod ním.“

Daná slova jsou obrazným popisem davově-“elitárního“ uspořádání společnosti, realizujícího se na planetě tisíce let. DiCaprio vyslovil dávnou myšlenku o vytvoření udržitelného světového systému otrokářství, ve kterém parazitující „elita“ organizovaně utlačuje zbytek společnosti, čímž chrání své výlučné právo na parazitismus. Tuto myšlenku také později vysloví Herman Gref, ve své nechvalně proslulé řeči o lidu, signalizujíce, že davo-“elitarismus“ se nachází v nebezpečí.

Dané poslání herce, známého po celém světě, přivezené do Ruska na fórum s názvem „Mezinárodní fórum o problémech ochranu tygrů“, přivezené osobně prezidentovi naší země, je apelem k němu. Je to nabídka od Globálního prediktora Putinovi: zachovat vliv „elity“ na národní masy v podmínkách činnosti Zákona času, návrh zachránit davo-“elitarismus“.

Co odpověděl Putin?

„Dnes jsme hodně mluvili o ochraně přírody. O ochraně tygrů. O tom podrobně a profesionálně dnes pohovořili vědci, experti i politici. Nyní je čas aby o tom promluvili zástupci umění. Umění, to je takový způsob dialogu mezi lidmi a celými národy, takový způsob dialogu, který nepotřebuje znalost cizích jazyků. Je to dialog na úrovni duše a srdce. A často je to nejsprávnější způsob pochopit se navzájem a posílit důvěru mezi lidmi a mezi celými zeměmi. Získal jsem dnes dojem, že právě takovým jazykem jsme se dnes hovořili od samého rána...“

Putin naznačil, že je nutné strojit život na Zemi na jiných principech, rozvíjet v lidech tvořivý potenciál. To dovolí bezkonfliktně sjednotit celé lidstvo na principech, alternativních davo-“elitarismu“.

Poukázáním na nepříjemnosti DiCapria prezident poukázal Globálnímu Prediktoru na zákaz Shora podpory davo-“elitarismu“.

Vzpomeneme, že už tehdy, v roce 2010, DiCapriovi říkali o jeho výjimečné podobě na Vůdce světové revoluce Lenina. V interview 1. kanálu řekl, že roli Lenina mu ještě nenabízeli, ale že by ji s radostí vzal, a také vyjádřil přání ztvárnit Stalina.

Dnes není informační vlna v médiích, zaměřená na osobu DiCapria, také vyvolána jen tak. Je to spojeno s tím, že proběhlo další předání informací přes Hollywoodského herce. Uvedeme chronologii událostí, spojených s ním v roce 2016:

7. ledna DiCaprio v americkém pořadu vypráví v komediální rovině o nejstrašnějším zážitku svého života, o letu New York – Petrohrad. Záběry se rychle rozšířily v ruském internetu a vyvolali bouři okouzlených emocí.

16 ledna vychází v německém vydání interview, ve kterém DiCaprio mluví o přání ztvárnit Putina, a také Lenina a Rasputina, a které vyvolalo vlnu diskusí v médiích. Je pozoruhodné, že Stalin ze seznamu už vypadl.

21. ledna, v den smrti Lenina, Putin mluví o Leninovi na zasedání vědecké rady.

Z našeho pohledu se přes DiCaprioa, který se kolébe ve volbě mezi Vůdcem světové revoluce a prezidentem Ruska, Globální Prediktor pokouší nabízet Putinovi roli vůdce světové elity. Stát se novým světovým Vůdcem.

Návrh do administrativy Prezidenta dorazil. Na zasedání ohledně vědy dal Putin odpověď:

„Michaile Valentinoviči, řídit tokem myšlenek je správné. Je jen důležité, aby ty myšlenky vedly k potřebnému výsledku, a ne jako u Vladimíra Iljiče. Sama o sobě je ta myšlenka správná. Ale v konečném důsledku vedla k rozpadu SSSR. Tam bylo mnoho myšlenek na téma autonomizace a tak dále – založili atomovou bombu pod budovu, nazývající se Rusko, a ona potom vybuchla. A světová revoluce nám nebyla potřebná.“

Velký význam v té řeči nese, logicky odervaná od kontextu, fráze o nepotřebnosti světové revoluce. Z našeho pohledu ji Putin speciálně použil s cílem „rozervat šablony“ lidem znajícím historii s tím, aby si sami položili otázku: 1. komu byla nutná světová revoluce, pokud ne Leninovi? 2. Jaká byla role Lenina v zmražení světové revoluce? 3. Jaké byly a jsou důsledky toho zmražení pro Rusko a svět?

Danou kolizí ve své řeči dává Putin signál o tom, že je v kurzu ohledně:

1. Toho, proč byl spuštěn projekt světové revoluce.

2. Toho, jaký osud postihl Lenina za jeho odstoupení od scénáře světové revoluce, spuštěného Globálním Prediktorem.

3. Proč mu dnes vnucují roli Vůdce v davově-“elitární“ společnosti.

O tom všem bylo podrobně psáno v článku Putin: paradox Vůdce, ve kterém se poukazovalo na to, že prezident takovou roli odmítl.

Z našeho pohledu Putin ukazuje vší svou činností, že nemá zájem na systému otrokářství, a začleňovat se do scénáře Globálního Prediktora nemá v úmyslu, znaje za jakým účelem se spouštěl projekt světové revoluce.

Článek „Putin: paradox Vůdce“ byl publikován 5. února, byl napsán z iniciativy lidí, žijících v Čeljabinské oblasti. Následující den se objevila matriční odpověď: 6. února DiCaprio vyložil na svůj Instagram starou fotku Magnitogorska s negativním komentářem ve vztahu k jeho obyvatelům.

Historie pokračuje 16. února, gubernátor Čeljabinské oblasti Boris Dubrovský odeslal oficiální dopis producentu Leonarda DiCapria:

"Dobrý den, pane DiCaprio! Chci vám jménem všech obyvatel Čeljabinské oblasti poděkovat za váš zájem k našemu regionu. Divíme se vašemu zájmu o naši zemi. Za posledních 20 let se silně změnila k lepšímu. A za těch 22 let, které uběhly od okamžiku, kdy byl udělán snímek, který jste umístil na váš Instagram, uteklo mnoho vody, jak se říká v Rusku...

… Budete mít možnost podívat se na místo, kam před třemi lety spadl znamenitý Čeljabinský meteorit. Budete moci navštívit naše moderní horská letoviska, rybařit nebo zkusit civilizovaný lov. Budete mít výbornou příležitost udělat současnější, aktuální a překvapivé snímky přesně tak, jak jste napsal ve vašem Instagramu: stoje jedno nohou v Evropě a druhou v Asii.“

Ať to gubernátor pochopil nebo ne, na matriční úrovni poukázal ve jménu Uralců a celé Ruské civilizace Globálnímu Prediktoru na ještě jedno znamení Shora, které před třemi roky přiletělo z vesmíru a informovalo planetu o tom, co bude, pokud davo-“elitarismus“ na planetě nezmizí.

Meteorit se také ocitl ve spojení s nabídkou Putinovi stát se novým Vůdcem. 15. února 2016, v den výročí pádu čeljabinského meteoritu, důchodce hodil na mauzoleum Lenina – symbol institutu Vůdce ve společnosti – lahev s barvou.

Proč byl pro předání informace vybrán Globálním Prediktorem právě DiCaprio? Existuje několik příčin:

1. U většiny existuje přímá asociace tohoto herce s „Titanikem“. Tím že zahrál hlavní roli ve známém filmu o „Titaniku“ se matričně přivázal k dané katastrofě.

Potopení „Titaniku“ je symbolem finálního vyčerpání Západního technosférního projektu davo-“elitarismu“, jehož globální krach můžeme dnes pozorovat kolem sebe.

Všechny současné události v Evropě byly mimochodem vyjeveny v symbolech katastrofy lajneru „Costa Concordia“, matričního to následníka „Titaniku“. O tom jsme podrobně psali v článku z r. 2012 „Plán zničení Evropy v kódech „matrice Concordie“.

Jako se katastrofa Titaniku stala ohlašovatelem První světové války 2 roky před jejím začátkem, katastrofa „Concordie“ také ohlašovala novou světovou válku. A ona skoro začala také za dva roky, v roce 2014 v důsledku agresivních kroků ukrajinské bandy, podporované Západem, konkrétně, v důsledku sestřelení letu MH17 jakožto casus belli. Avšak adekvátní kroky ruského vedení odvrátili novou globální katastrofu a potenciál konfliktu byl zmražen.

V této souvislosti je hodné pozornosti prohlášení premiéra Itálie Matteo Renci: „Evropská Unie je jako orchestr, hrající na Titaniku. My jsme provedli reformy a dnes můžeme říct našim evropským partnerům: přátelé, je čas změnit chybný byrokratický přístup.“

Znakové je také prohlášení o Západním světě státního sekretáře USA Johna Kerry, provedené 22.1.2016: „Všichni se utopíme na globálním Titaniku. Ale nevěřím, že se k tomu odhodláme. Nevěříme v novou normu a nesmíme, nejsme oběti předurčené budoucnosti.“

Globální Prediktor chápe, že Západní technosférní projekt davo-“elitarismu“ nese smrt celé planetě, a přeje si ho přeformátovat v nový projekt skrytého otrokářství v jiných formách, neškodících biosféře Země.

2. DiCaprio je v této otázce upřímně solidární s Globálním prediktorem:

„Pokud dříve existoval jednoduše strach o budoucnost planety, pak během posledních let se stalo očividným, jaké grandiózní změny proběhly. Protesty a aktivita v internetu ve výsledku přivedou ke změně světového pořádku. Přičemž rychleji, než by se mohlo zdát. Sociální sítě sjednocují stovky tisíc lidí, jsou seriózní silou, s kterou nyní musí počítat. I akce Occupy Wall Street, i to, co se děje s režimy na Blízkém východě. Myslím, že za několik let budou vlády a korporace postaveny před fakt: reálně se budou muset zřeknout závislosti na ropě a spotřebního vztahu k přírodním zdrojům.“

„…A co se stalo v Detroitu? Když byly zavřeny automobilové závody, tisíce lidí, kteří zůstali bez práce, začali pěstovat jídlo na svých zadních dvorcích a žít jako jejich předkové před 150 lety, když žádný benzín nebyl. A takové věci probíhají stále častěji.“

3. DiCaprio hrál role ve filmech, které zrcadlí duch biblické civilizace: „Vlk z Wall Street“, „Velký Gatsby“, „Zmrtvýchvstání“.

4. Jméno Leonard se ze starogermánského jazyka překládá jako „silný, odvážný lev“. Lev je symbolem anglické monarchie, západní „elity“.

5. DiCaprio je z poloviny ruského původu.

 

Jaké závěry je možné udělat z celé té historie?

Prezident Ruska, jsa v současné době skutečným realizátorem Ruské konceptuální moci, z našeho pohledu chápe nevyhnutelnost nadcházejících globálních změn, chápe nebezpečí davo-“elitarismu“ a vidí, že se na něho pokouší pověsit úkol jeho zachování. Ale poslední slovo o budoucnosti světa bude za ním a za Ruskem, proto není náhoda, že následující "Přímá linka" prezidenta s národem byla naplánována na 14. dubna, den srážky „Titaniku“ s ledovcem.

Historie s DiCapriem také ukazuje, že světové zákulisí je nepříčetné, nijak nemůže pochopit, že davo-“elitarismus“ je destruktivní, a v libovolném případě bude způsobovat nekonečnou konfliktnost, destrukci a smrt celé planetě. V přírodě není možný harmonický svazek tygrů (elita) a kozlů (dav), tygři budou vždy žrát kozly, nehledě na všechny triky, které nám předvádějí a Amurem a Timurem. Lidé potřebují přestat být člověku podobnými zvířaty a nakonec se stát Lidmi.

Dnes se národy Země, pokud chtějí přežít, nemohou spoléhat na „elitu“, Vůdce. Život bez přemýšlení a nezodpovědný život každého z nás může vést k tomu, že budeme vepsáni v cizí scénáře a budeme se podobat loutkám, plnící cizí vůli. Příklad DiCapria to jasně demonstruje. Matrice, ve kterou je vepsán v současnosti, je velmi nebezpečná jak pro něj, tak pro druhé.

Z našeho pohledu je porucha letadla v Dominikánské republice 11.2.2016 důsledkem komického vyprávění herce o analogickém případu který se stal v roce 2010 jemu. Ruská společnost ignorovala, že daná událost byla znakem Shora pro Rusko, bezstarostně se pobavila nad veselým vystoupením, čímž napumpovala emocemi pro nás negativní matrici, která se vybila v Dominikánské republice.

Také si myslíme, že nad hercem visí nebezpečí jeho obětování jako rituální oběti pro matriční posílení procesu odepsání západních elit (lvů) a předání moci elitám východu (tygrům). Tu matrici už pumpují (rituální zabíjení lvů v zoo Holandsku) a Leonardo je v ní zjevně vepsán.

Bezstarostnost rodí nebezpečí a vede ke katastrofám, to by měli chápat všichni lidé, a DiCapriovi je možné jen poradit aby žil podle svědomí, aby se odvázal od veškerého egregoriálního smetí na něj nalepeného, odpojil se od davově-“elitárního“ myšlení. Budeme doufat, že se mu to povede, tím spíše, že je z poloviny Rus a už je oficiálně pozván na Ural.

 

Diskusní téma: Matrice Di Capria

Znamení ve filmu zmrtvýchvstání

?? | 29.02.2016

Medvěd zabitý hlavním hrdinou ?

Re: Znamení ve filmu zmrtvýchvstání

Jura | 01.03.2016

A dostal za to nakonec i tu sošku.

Re: Re: Znamení ve filmu zmrtvýchvstání

rad | 03.03.2016

okomentujte to nekdo- egregoráci... ted je to prece teprve zajimavy. A nic

to byl proslov

dlpa | 29.02.2016

Mam nejradsi kdyz mluvi o nenazranosti nekdo, kdo bere za film 20 milionu dolaru

.

Cico Ciciak | 29.02.2016

DiCaprio konečne dostal 28. 2. 2016 Oscara za takú typickú "holy-údinu"! Pozerať to môže snáď len psychicky narušený degenerát!

http://www.aktuality.sk/clanok/317241/oscar-prekvapil-na-poslednu-chvilu-dicaprio-sa-dockal-stallone-zostal-ohrdnuty/?utm_source=slovnik.sk&utm_medium=zona-section&utm_content=stred-text&utm_campaign=cross

http://www.csfd.cz/film/301200-revenant-zmrtvychvstani/prehled/

Re: .

dlpa | 29.02.2016

co to meles. Zimu jsem mel az v obyvaku, kdyz jsem se na to dival.
Bohuzel dostal oskara v roce, kdy se promenil na MULTI KULTI silenstvi. Viz fotky z oskara a to co se tam resilo. Divni lidi vsude kolem. Uz jenom cernej albin s cernou parukou tam chybel, ale i ten tam beztak byl

Oskar

M.C. | 29.02.2016

Teď jsem slyšel v rádiu, že DiCaprio toho Oskara konečně dostal.
Za film Znovuzrození.
Že by se v matrici něco pohnulo?

Dobrá imaginace

Sio | 23.02.2016

Článek je svědectvím o tom, že lze skutečně propojit všechno se vším a dát nevýznamým spojením velký význam.
Jeho tvrzení jsou plná imaginace, to se musí nechat. Chybí však jediný důkaz k základním tezím, je to čistá spekulace.
Že chce Di Caprio ztvárnit Lenina, Putina či Stalina? No, to je zajímavá výzva pro každého herce, ne? Také záleží na tom, v jakém světle.
Ale koneckonců, tady jde logika i argumentace stranou, vše přece lze vysvětlit na základě "znamení shora".
"Bůh to tak chtěl, milý synu a cesty páně jsou nevyzpytatelné. Nechť tě náš nejvyšší zbaví všech pochybností a dá ti víru."
Dále, pokud něco podobného vezmeme jako premisu, je veškerá další argumentace zbytečná.
Já tuto premisu samozřejmě nepřijímám, podle mého je to pro ovce.

Re: Dobrá imaginace

Cico Ciciak | 24.02.2016

http://pastebin.com/HmaEBqX8

Re: Re: Dobrá imaginace

Cico Ciciak | 24.02.2016

http://pastebin.com/JcKg5f83

Re: Re: Re: Dobrá imaginace

Cico Ciciak | 24.02.2016

Najlepšie podľa mňa popisuje "Boha" Korán! "Boh" nemá ani formu, ani meno (aj preto ho je asi v dnešnom "islame" zakázané znázorňovať v obrazovej forme)!

Re: Re: Re: Re: Dobrá imaginace

Sio | 24.02.2016

No, reagovat asi není na co, tak mi jen nezbývá, než pogratulovat leva-netu k diskutérovi s vybroušeným stylem, taktem a jasnozřivým intelektem. Jinak emotivní reakce prozrazují mnohé. Ani slovem jsem se nezmínil o tom, že lze vše mít pod kontrolou, natož že to já mám pod kontrolou. Jednoduše proto, že si nic podobného nemyslím.

Re: Re: Dobrá imaginace

Cico Ciciak | 24.02.2016

http://pastebin.com/A7JyAaER

Re: Re: Re: Dobrá imaginace

Sio | 24.02.2016

Dobrá, dovol, abych tvé představy o mně, založené jen na kusé informaci poněkud upřesnil.
1. Nelze objektivně dokázat, že Bůh existuje, to je pravda, myslím si to. Ale také, v rámci poctivosti, nelze prokázat ani opak. Tudíž ponechávám teismus teistům a ateismus ateistům, ať si každý vybere podle chuti, je mi to fuk.
2. Ano, existují ovce obojího druhu, jak ateistické tak náboženské. Já zase věřím, že krajní protiklady jsou téže podstaty. Tedy věřící ovce se často chovají sakra materialisticky a ty ateistické zase naopak. Vše jedno jest.
Nezobrazitelnost a nepopsatelnost Boha nijak nezabraňuje tomu, že mezi islámskými věřícími je mimožádně vysoké procento ovcí.
3. Asi se moc nepletu, když si myslím, že "vymytých pseudo-"kresťanov/moslimov"" (stejně jako vymytých marxistů) je 99%. Ano, má namyšlenost tkví v tom, že se k nim nepočítám. Dokonce bych se ani neoznačil za marxistu, prapory a nálepky dost nemusím. Snažím se je ani nerozdávat, alespoň ne personálně.
4. "trapácka ateisticko-materialisticko-marxistická ovca" si myslí, že ve své podstatě není nikdo lepší nebo horší než ostatní. Na druhé straně, jisté rozdíly třeba mezi Putinem a sebou v jeho prospěch není možno nevidět. Prostě každý má jiné schopnosti, znalosti a talent. Někdo si jen zaslouží více úcty a podpory než ostatní, neznamená to "lepší" nebo "horší".
Talent, schopnosti i bohatství jsou i závazkem a to nezávisle na tom, jestli něco vyššího je nebo není. Kdo to nechápe, sám sebe ponižuje na nižší duchovní úroveň. Slovo "duchovní" svádí k ledačemu, ale ten pojem pro mě smysl má.
5. "práci na sebe, k osobnostnému, vedomostnému a morálnemu rastu" provádím na sobě už někdy od školních let. Nepotřebuji k tomu odpovědi, jaký je nebo není smysl života (pro mě zřejmě být přínosem pro ostatní) nebo zda je nade mnou nějaká vyšší síla či ne. Prostě vím, že je to tak správné, a to mi stačí. Možná je to výchovou a příkladem z rodiny, nevím.
6. Nevidím to tak, že bych myslel více na sebe, než na ostatní. Jsem zvyklý se uskrovnit a rozdělit, žiju jako většina lidí, i když mám nadstandardní příjmy. Jsou to jen čísla, které pomáhají mé rodině a mnoha dalším. Omyly samozřejmě dělá každý a pořád, stále se ohlížím dozadu a často přemýšlím o věcech, které se udály už před mnoha lety. Vidím chyby, kterých jsem se dopustil, vidím spoustu trapasů, které jsem si ani neuvědomoval i nechtěných ublížení, které jsem učinil. Ale dělal jsem, co jsem dělal, protože jsem to neuměl líp, tak to má většina z nás.
Máš děti? Vztah k dětem je čistou láskou, tedy šancí pro čistou lásku. Ten, kdo do nich projektuje své mindráky stojí za politování. Dáváš a nečekáš nic nazpátek, plácneš a bolí tě to víc, než je.
Já nevím, stačí to k lepšímu poznání?

Re: Re: Re: Dobrá imaginace

Iva | 27.07.2016

To je pekné, že pracujete na sebe, len je v tom vašom úsilí málo lásky

Re: Re: Dobrá imaginace

okm | 25.02.2016

Nojo, Cico je zas v razi... Ale aspon by mohl psat mraksista misto marxista, uvedomte si ze na tento web zavitaji i lide kteri nejsou jeste dostatecne "probuzeni" a neuvedomuji si spojeni marxismu a biblickeho projektu. Dobromyslne povazuji marxismus za rozumnou alternativu (alespon na idealisticke urovni) soucasneho marsmu, a pak si tady prectou jak jim tu Cio Ciciak nadava do debilu. Cosi asi pomysli? Ze tu uraduji nejaci pomateni top09 debilove fasisti akorat v ruske verzi.
A kam se pak obrati? Jak to pomuze jeho prozreni a hledani pravdy?

Cio Ciciak se tu chova jak slon v porcelanu a s vanickou vyleje i dite. Tim ze vsechny nasere sireni pravdy nepomuze.

Ono i kdyby sproste reagoval na trola, tak je to spatne, protoze prase-trol se ve verbalnim hnoji vyziva a nahodny ctenar si pak jeste pomysli ze trol mel mozna pravdu kdyz na nej takhle ad hominem alergicky reaguji.

Myslim si ze za prve by se na troly nemelo vybec reagovat, a za druhe, pokud uz teda chceme ci si nejsme jisti zda jde o trola, tak reagovat slusne a vecne, aby to bylo k uzitku ti tem ostatnim.

Re: Re: Re: Dobrá imaginace

pavelka70 | 26.07.2016

člověče, vždyť Cico a M.C. tady trollují od samého začátku existence webu levanet....a taky jsem slyšel, že Cico má svůj blog, ale nikdo ho nenavštevuje, páč je celej jenom CTrl+C+V, chudák Cico, kliky na jeho blog ho moc neuživí...

Re: Dobrá imaginace

Cico Ciciak | 24.02.2016

http://pastebin.com/nxknEYhN

Re: Re: Dobrá imaginace

** | 24.02.2016

Milý Cicavče, nevadí Vám, že jste nejsprostější diskutér zde na webu?? Některé dny mi připadáte jak ožralý či nedostatečně vysouložený !! Dělejte s tím něco.. Bylo by vás škoda..
PS. Nadávky na mě si nechte pro sebe, nejsem na to zvědavý..

Re: Re: Re: Dobrá imaginace

janikto | 03.03.2016

Nick "cico" je najsprostejší diskutér na Internete a to prosím sa vyjadrujem prvý krát na niečiu adresu takto rovnako sproste.
"cico ciciak" nick ,ktorý patrí niekomu kto bude donekonečna "cicať"-na Slovensku znamená, že stále chce byť niečím "kojený"...ako upír , len ignorancia jeho príspevkov ho zahubí.

Re: Re: Dobrá imaginace

Sio | 24.02.2016

Copak ti někdo může vzít tvé myšlenky?

Re: Dobrá imaginace

Hox | 26.02.2016

Představa, že pro co není poskytnut důkaz, to neexistuje nebo nemůže mít opodstatnění se o tom bavit, je chorá, hodná kovaného mraksisty. Jen sděluješ, že obsah se nevejde do škatulek tvého vnímání světa, proto je to pro tebe osobně "čirá imaginace, o které nemá smysl se bavit". Některé věci jsou nám nedostupné nikoliv proto, že jsme hloupí, ale proto, že podstata věci není součástí našich stereotypů myšlení.

Na konci navíc sklouzáváš do demagogie a trolíš, takže reakce Cica na tebe byla zčásti oprávněná, až na formu.

U podobných matričně podmíněných jevů nejsou explicitní důkazy z principu možné, to by nemělo být těžké pochopit, a není ani účel shromažďovat důkazní bázi, i kdyby to bylo možné. Jsou indicie, nikoliv důkazy. Jedná se o informace pro chápající - kdo chce, ten pochopí, kdo nechce/nemůže, může s klidem ignorovat.

Re: Re: Dobrá imaginace

Sio | 26.02.2016

Hoxi,
"Představa, že pro co není poskytnut důkaz, to neexistuje nebo nemůže mít opodstatnění se o tom bavit"
není moje představa, je to jen tvoje představa o tom, co mojí představou je. Myslím, že jsem to vysvětlil v odpověci Cicovi výše, na kterou zatím nikdo nereagoval.
No a jelikož tvá další argumentace je založena právě na této chybné premise, nemůže mít ani správné závěry.
Spousta věcí může existovat, jen pro jejich existenci zatím nemáme důkaz. Ale zde je na místě přistupovat k takovým hypotézám se zvýšenou opatrností a kriticky. Jinak také můžeme skočit na špek kdejaké fabulaci a můžeme skončit jako ti náboženští nebo marxističtí fanatici, o kterých se tam cico zmiňuje.

Re: Re: Re: Dobrá imaginace

Hox | 26.02.2016

Určití lidé si na základě svého vnímání světa všimli nějakých souvislostí a jevů, které považují za hodné pozornosti, podělili se o ně formou článku. Jiní lidé si to můžou přečíst, nebo nemusí, může to pro ně být zajímavé nebo nemusí. Proč by tam měly být nějaké důkazy? Je pro mě záhadou, jak by ty "důkazy základních tezí", o kterých mluvíš, mohly vůbec vypadat. Ale možná mi to vysvětlíš.

Podobná reakce na informaci tohoto typu je v principu vždy o porovnání stereotypů vnímání světa toho, kdo se vyjadřuje, s autory, a vypovídá více o světonázorovém systému hodnotícího, než o čemkoli jiném.

Re: Re: Re: Re: Dobrá imaginace

Sio | 27.02.2016

Je právem každého napsat cokoli i bez důkazů. Klidně může někdo v rámci článku o symbolice čísel, která je tu v oblibě napsat, že 2+2=5.
No, snad je i mým právem se tomu v diskusi podivit, a zpochybnit to. Nic jiného jsem, aspoň myslím, neudělal. Vážím si této svobody na tomto webu a občas ji využiji k vyjádření svého pohledu. Nic víc, nic míň.
Že mě za to tady občas někdo poněkud dehonestuje, to mi až tak nevadí, jen roboti nemají emoce. Můžu mu říct, co si o tom myslím, ale slova jsou slova, člověk nese kůži na trh. Autor i já v diskusi. Naštvu se jen při fyzických útocích, ale k těm tu asi nedojde.

Veľmi dobrý článok

JaroX | 23.02.2016

Veľmi dobrý článok. Skutočne. Ten nános vyslúžilých celévríť z USA a EÚ do Ruska som si všimol aj ja, ale vôbec som ho nevnímal pozitívne - áno, verím, že skutočne sa jedná o dlhodobú snahu ukázať, že "pozrite ako si vás vážime, dávame vám možnosť stať sa jednými z nás". V prípade di Capria navyše neide o celévriťu vyslúžilú, ale veľmi aktívnu a pochybujem, že rozumie "ruskému človeku", on to akurát-tak môže zahrať.

Matrice a její zlomení

Přemek | 22.02.2016

U mnoha lidí, kteří jsou v jádru pozitivní a dobří, se v ranné fázi projevený generační vzdor mění v "pozitivní roli" zdánlivě pozitivní matrice. Člověk je v plné síle, soutěživý, výkonný a poznává radosti života. Teprve po nějakém čase při dostatečné vnímavosti a pozornosti někteří lidé začínají chápat, že něco je jinak a špatně. Začnou si uvědomovat, že jejich domělá svoboda je ve skutečnosti pečlivě ohraničený a několikanásobně podmíněný úděl servisní sociální vrstvy - že slouží těm, jež si to nezaslouží. Ač obklopováni blahobytem a majetkem shledávají deficit člověčenství a je pouze na nich, jak rychle si toto matriční vězení uvědomí a přestanou je respektovat. Di Caprio tu šanci má již s ohledem na svou ochotu věnovat nezanedbatelnou část svého majetku Tygru. Matriční je totiž sám dar, nikoli jeho výše. Pochopitelně pouze silná osobnost zvolí nižší hmotně-statutární majetkové břímě, vědoma si, že individuálně vlastnit je ve skutečnosti neskutečně těžký závazek. Pokud pochopí a nalezne v sobě silnou vůli, zbaví se většiny zbytného majetku, čimž vystoupí z hmotné matriční klece a takto již může bez problémů zlomit matrici samotnou jako duchovní vázanost. Pozoruhodné je, že i u mnoha prostých lidí je silné vnímání podřízené až otrocké role, jež jsou systémem nuceni hrát. Proto ta rostoucí vůle nesmiřovat se s egregoriálními dannostmi ve většině populace. Proto nechť slova provázejí moudré činy!

Re: Matrice a její zlomení

George Washington | 22.02.2016

Perfektní. Díky moc. Hledejte další formy...

еврей

jana123 | 22.02.2016

etnicke rozdelenie:

Chazari prijali ,,judaizmus ale su tvorcovia sionizmu v skutočnosti,, a su trojskym konom medzi židmi, vydavaju sa za židov, ale nie su židia, bez problemov nechaju kvoli svojim zaujmom židov lynčovať

židia su tiež rozdeleni na judaistov a sionistov -NWO
takže nie je žid ako žid

aj slovania su rozdeleni - su prisluhovači NWO a ostatni
preto je to tazke, ale treba rozlišovať - PO OVOCI ICH POZNATE

Aškenázi – ide o Židov pochádzajúcich predovšetkým zo strednej a východnej Európy, tvoria viac ako 70 % svetovej židovskej populácie. Dnes žijú predovšetkým v Izraeli (48 % populácie), USA, Kanade a Európe.
Sefardi – ide o Židov pochádzajúcich z oblasti Španielska a Stredomoria. Dnes žijú v Izraeli (spolu s Mizrachim 52 % populácie), Francúzsku a Latinskej Amerike.
Mizrachim – Židia pochádzajúci z arabských krajín, predovšetkým Irak, Irán, Sýria a Libanon. Medzi Mizrachim sa počítajú aj exotické skupiny ako Berberskí židia, Horskí židia z Kaukazu, Kurdistanu a pod. Hlavné centrum ich populácie je v Izraeli.

Okrem týchto veľkých skupín existujú ešte skupiny menšie, ktorých príslušníci tvoria komunity v rade stovák až tisícov členov. Sú to napr.:

Falašovia – tiež Beta Israel tzv. Čierni židia, pochádzajúci predovšetkým z Etiópie
Samaritáni – potomkovia severoizraelských kmeňov a mezopotámskeho obyvateľstva z 1. tis. pred Kr.
Tejmanim – Židia z Jemenu
Bnej Menaše – indickí Židia odvodzujúci svoj pôvod od kmeňa Menaše
Ibo Bnej Jisrael – tzv. Igbo – Židia z Nigérie odvodzujúci svoj pôvod od kmeňov Gád, Zabulon a Menaše
Kaifeng

Все не так просто

Везуха | 22.02.2016

Смирнов - еврейская фамилия http://www.jewage.org/wiki/ru/Special:Clan/Smirnova и Ди Каприо - еврей. Так что это было послание евреям России. Таким образом смысл послания совсем другой. Ещё ходят слухи, что Путин - еврей. И у них с хасидами взаимная любовь. Странно, что кобовцы это скрыли

Re: Все не так просто

ТаuRus | 22.02.2016

Neskutečný blábol. Příjmení Smirnov je 2. nejrozšířenější příjmení v Rusku, hned po Ivanovovi - nejčistší ruské příjmení.
http://russkg.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4390:-500&catid=84:2012-12-02-23-13-33&Itemid=63

Příjmení vzniklo ještě v 16.století, možná dříve. Nejvíce Smirnovů je na jihu Ruska.
Происхождение фамилии Смирнов
В основе фамилии Смирнов лежит нехристианское мужское личное имя Смирной. Оно образовано от архаичной формы смирной – “смирный, тихий, послушный”. Интересные наблюдения о бытовании фамилии принадлежат В.А.Никонову: «Самая частая русская фамилия в обширной полосе, охватывающей все Северное Поволжье, всего чаще — в Ярославской, Костромской, Ивановской областях и прилегающих районах соседних областей, на восток эта зона распространяется на Кировскую область. По мере удаления от этой зоны частота эта снижается. В Москве в 1964 г. фамилия Смирнов занимала пятое место (58 тыс. человек)»
http://arc.familyspace.ru/catalog/smirnov

Co se tyče jevrejství Putina a jeho lásky k chasidům, je tvrzení stejně pravdivé, jako to, že Smirnov je židovské příjmení.
Běž trollit jinam, Везуха

Re: Re: Все не так просто

Přemek | 22.02.2016

Bezucha zjevně neslyší, tedy slyšet, natož myslet nehodlá.

.

Cico Ciciak | 22.02.2016

Chcelo by to ozrejmiť slovné spojenia ako: "matričná úroveň, matričná odpoveď". Vďaka

datum narodenia

Zvedavec | 21.02.2016

Vsimnite si Capriov datum narodenia. To hovori za vsetko.

Re: datum narodenia

Hox | 21.02.2016

11.11. 1974 ...pěkně

Re: Re: datum narodenia

ushiro | 22.02.2016

Čím viac jednotiek v dátume narodenia, tým väčšia porcia Individuality (resp. Ega). Tiež poznám zopár ľudí narodených 11.11.
Jeden má dokonca 6 x 1.
Každopádne silné osobnosti ( v dobrom, alebo horšiom).

Re: Re: datum narodenia

Theorosa | 22.02.2016

Je narozen v roce TYGRA.

Re: Re: datum narodenia

22.2. | 22.02.2016

Leonardo v čínském znamení tygra :)

Re: Re: Re: datum narodenia

el | 22.02.2016

Jedna jeho z prvních rolí byla postava mentálně retardovaneho chlapce. Jednalo se o film L. Hallstroema a jeho bratra hrál. J. Depp. Film se jmenoval Co žere Gilberta Greapa a opravdu stál za to. A u toho bych zůstal.

Re: Re: datum narodenia

lol | 24.02.2016

datum narozeni- jo, vazne? Nejaky cisla podle kalendare, kterej je vesmiru uplne ukradenej. Jakej rok 0 ? Jaky pred a po Kristu? Zemkoule, vesmir zadny pred a po nezna. O desitkove soustave, v ktere je to zakodovany nemluve.

Re: Re: Re: datum narodenia

olo | 25.02.2016

ono taky jde o to co ty "cisla podle kalendare, kterej je vesmiru uplne ukradenej" delaji prostrednictvim mysli milionu lidi v matricne-egregorialni prostoru, ale to je asi jeste (nic ve zlem) mimo oblast tveho chapani...
Doporucuji shlednout nektere Velickovo prednasky...

Re: Re: Re: datum narodenia

Kurt | 25.03.2016

Mýlíte se minimálně v tom, že vesmír, to je matematika, ve všem jsou obsaženy matematické vztahy (ne nutně v desítkové soustavě, to je jen forma). Jestli má Bůh nějaké povolání, pak je geniálním matematikem

Takže Putin dostává nabídky

Jura | 21.02.2016

Doufám, že se nepletou. Trošku to přesahuje mé možnosti ověření informace.

Hmm a dalo se to čekat, že Putin dostane takovouto nabídku.

Jsme tedy blízko toho sledovat vítězství v Rusku ... a co my?

Oscar?

ron | 21.02.2016

Myslite, ze muze neco znamenat to, ze caprio jeste nedostal Oscara?
Kdyz nic neni jen tak a na tohle upozornuje pomalu cely svet..ze oscara ma uz kdejaka nula a caprio porad ani tuk.

Re: Oscar?

Hox | 21.02.2016

http://leva-net.webnode.cz/products/proc-ljona-smirnov-stale-nema-oskara/

Re: Re: Oscar?

ron | 21.02.2016

Diky, mrknu se!

Skvely clanok

Oslo | 21.02.2016

Dakujem za preklad skveleho clanku.
Predposledny odkaz (na tu poruchu lietadla v Dominikanskej republike o ktorej som mimochodom vobec nevedel) neexistuje, jutjub tvrdi, ze video bolo odstranene autorom...

Re: Skvely clanok

Hox | 21.02.2016

Bouchl motor, přesně stejně jako Capriovi, v ruském netu o tom bylo dost zpráv.

segal

ron | 21.02.2016

A co Steven Segal- ten taky neni jen tak?

Malinké vylepšení

NicNezNula | 21.02.2016

... pokud se tam odpravil zdálo by se s dobrými úmysly?
možná by bylo lepší napsat
... pokud se tam vypravil zdálo by se s dobrými úmysly?

Přidat nový příspěvek