Jazyková diverze aneb pozor na úžasné věci

Jazyková diverze aneb pozor na úžasné věci

19.11.2013

Hox

 

Došel jsem postupně k názoru (nejen já, mimochodem, ale budu zde mluvit za sebe), že český jazyk se stal v minulosti terčem informačního útoku určitého druhu, s cílem podměny nebo odstranění pojmů a tím ztížení formování obrazů (tj. duševního modelování) o určitých věcech, s vedlejším cílem ztížení porozumění s okolními národy. Cílem mohla být i záměna významu některých slov o 180%, neboli z pozitivních na negativní a naopak. Jedná se o informační agresi na 1. prioritě, světonázorové, což by mělo zafungovat jako velká červená cedule "pozor - zasluhuje vnímání!" (nikoliv k mému textu, ale k jevu, který se budu snažit trochu popsat.)

Příkladem záměny negativního za pozitivní je v současné době hojně používáné slovo "úžas", "úžasné", i když i v češtině zůstala stopa původního významu ve spojení např. "stát v němém úžasu", což může být sice způsobeno jak pozitivní, tak negativní událostí, ale podle významu slova "úžas" v okolních slovanských jazycích byl původní význam jednoznačný - v tomto případě ekvivalent "stát v němé hrůze". Pokud vycházet z toho, že jazyk je objektivní realita, která v nějaké míře odráží nějaké hlubší zákonitosti (tj. jsou slova, které se pro popis nějakých jevů hodí objektivně více, než jiné, či - pro každý jev existuju nějaké "ideální" slovo ("pra-slovo"), které nejlépe vystihuje podstatu jevu), a dost nasvědčuje tomu, že to tak je, pak záměna negativního za pozitivního ve slově "úžasné" v současné každodenní češtině není triviální záležitost, nad kterou by šlo mávnout rukou, a není zřejmě bez následků (jakkoliv slabých či "časově" vzdálených). Dá se na to dívat i z jiné stránky: naši předkové pravděpodobně tisíce let používali slovo "úžas/úžasné" ve významu "strašné, hrozný, hrůza" atd. Pak někdo zaměnil obrazovou=významovou část slova (či se to stalo kulturním "samo"řízením), a nyní například řekne muž své milované ženě "jsi úžasná!". Na podvědomé či egregoriální úrovni však má "úžas/úžasný" stále původní význam, nemyslím si, že ty tisíce let používání slova v konkrétním smyslu mohou jen tak zmizet, a tak nastává přinejmenším určité pnutí mezi vědomím a podvědomím jak toho, kdo to vyslovil, tak toho, na koho to bylo cíleno. Nevím jak kdo, možná že můj pocit ze slova "úžas/úžasný" je už ovlivněn znalostí jeho významu v jiných jazycích, nicméně osobně z něj mám divný pocit. Podobných slov s přehozeným významem je v češtině více, teď nicméně nemám v hlavě konkrétní seznam. Jedno vlastně ano - "pozor", foneticky stejné slovo znamená v ruštině "ostuda".

 

(Aktualizace: ohledně pojmu "život" v následujícím odstavci jsem se pravděpodobně spletl a je to zčásti jinak, viz diskuse pod článkem. Díky všem za připomínky a podněty.)

Další kategorii diverze (nazývejme to třeba takto) demonstruje slovo "život". Problém je zde v tom, že v ruštině znamená jak "břicho", tak slovo stejného kořene ("životnoje") znamená "živočich", což je zcela odlišný význam. Náš "život" se rusky řekně "žizň", což připomíná naše "žízeň". Například "živočišný typ psychiky" (jedinec, který je ovládán primárně svými instinkty) se řekne rusky foneticky "životnyj typ psychiky". To vzbuzuje řadu otázek. Například, proč se "život", tedy zásadní pojem se sakrálním přesahem, řekne česky slovem, které má v ruštině význam "břicho" a spojitost se živočišností. Vzhledem k tomu, že ještě před pár staletími, nemluvě o tisíciletích, "ruština a čeština (téměř) totéž byla" (jak se vyjádřil nejeden dobový vzdělanec), v jednom z jazyků došlo k záměně původního významu=obrazu(ů) daného slova. Nabízí se otázka, kdo a za jakým účelem, případně kdy se to stalo. Slovo je totiž kód, míra, a každé má konkrétní vliv na objektivní realitu, vlastní danému kódu = slovu = míře. Otázka by se dala postavit i takto (předpokládejme zde, že původní význam slova "život" je ten, který se uchoval v ruštině): jaký vliv na český národ / českou společnost má fakt, že slovo, které má spojeno s obrazem "život", odpovídá z hlediska svého kódu/míry obrazu "břicho, živočich"? O tomu, že původní význam slova "život" se uchoval v ruštině, nikoliv češtině, může svědčit například slovo "živůtek", které s životem nic společného přímo nemá, ale s oblastí břicha ano.

Teď k tomu, kde podle mého proběhl hlavní útok: odstranění některých pojmů a slov, které mají vztah objektivní realitě, oblastem pravda-lež, pravda-nepravda, správné-špatné-nesprávné atd. Pokud předpokládat, že čím dále do minulosti, tím si byly slovanské jazyky podobnější (a není důvod o tom pochybovat), člověk nevyhnutně dochází k závěru, že někdo z češtiny doslova "chirurgicky odstranil" jistou kategorii slov, a nechal jen "pravda", "lež", "nepravda", "správné", "špatné", "nesprávné", "dobro", "zlo".

Když se člověk seznámí s ruštinou (nevím, do jaké míry to platí o ostatních jazycích, angličtina je například v tomto směru chudší než slovanské jazyky obecně), zjistí, že ke každému z výše uvedených slov má ruština přesný ekvivalent, a navíc má ještě mnoho slov z dané kategorie, které v češtině jednoduše nemají protějšek. Asi nejmarkatnější je to v případě slova "Istina", ruština zná jak "pravda", tak "istina" (a ještě několik dalších významově podobných), ale nejsou to synonyma - i profesor ruského jazyka by vám asi velmi dlouho vysvětloval, jaký je přesně rozdíl mezi "pravdou" a "istinou" (případně "Istinou" s velkým "I"), hlavní problém totiž nespočívá v tom, že čeština nemá adekvátní slovo, ale hlavně v tom, že nositel českého jazyka nedisponuje většinou adekvátní obrazy v mysli = významy. Na jednoduchém příkladu, je to jako byste stáli před úkolem vystihnout podstatu 10 obrazů (smyslů, významů, pojmů) pomocí 5 obrazů (smyslů, významů) - protože v daném jazyce by jednoduše těch 5 obrazů (=významů) většině rodilých mluvčích chybělo. Je to tak proto, že množinu obrazů, které jedinec do života získá, formuje z velké části rodný jazyk a kultura, získání dalších obrazů nad rámec daného jazyka/kultury, a podvědomí a mysl pracuje v obrazech, nikoliv slovech, už je osobní záležitost (práce) každého jedince (proto se říká, že znalost cizích kultur a jazyků obohacuje, nicméně... záleží i na kvalitě, nejen kvantitě). Odstranění některých pojmů z češtiny je tak informačním útokem na úrovni vnímání a chápání světa (tj. na nejvyšší, 1. prioritě) právě z toho důvodu, že připraví následující generace o skupinu obrazů mysli, ve kterých mohou myslet, modelovat, s-trojit ... svou budoucnost, mimojiné.

"Istina" má v češtině určitý ekvivalent jen jako přídavné jméno: např. spojení "istinný význam" odpovídá "pravý, původní význam". Jako podstatné jméno však čeština "původnost, pravost" sice zná, ale nemají ten význam, který má "istina" v ruštině (kdysi možná byl), nemluvě už o ekvivalentu "Istině", což je pojem mající hlubší smysl, který se projevuje třeba ve spojení "usilovat o přiblížení se k Pravdě".

Vzniká pocit, že v češtině některé objektivní významy=obrazy z této oblasti nejsou vůbec, a zbytek je nějakým způsobem významnově rozmytý, s cílem vše relativizovat a nedat možnost se přesně vyjadřovat a vystihnout určité věci (buď výsledkem kulturního "samo"řízení v minulosti, nebo záměrně informační agrese). Odtud možná plyne národní rys dělat si ze všeho srandu, včetně sebe, což osobně nepokládám jen za plus, je to mince dvou stran.

Ona rozmytost se projevuje například v následujícím: v češtině slovo "pravda" není jednoznačným pojmem (=lexika+význam), v různých kontextech má různé významy, zatímco například ruština má pro každý z těchto významu zvláštní slovo. Například v roli hodnocení jevu/události, ve smyslu toho, zda nějaký popis víceméně odpovídá realitě, můžeme hodnotit (zjednodušeně) - pravda/polopravda/lež. Ale toto hodnocení v sobě nezahrnuje morální aspekt - například adekvátně popsaný projev satanizmu jedince bude mít hodnocení "pravda", což ale nemá nic společného s významem Pravda ze spojení "usilování o přiblížení se Pravdě" (například jakožto celoživotního ideálu). Slova, která se v češtině běžně používají v hodnocení adekvátnosti popisu jevu a jevu samotného, obsahují kořen "prav" (pravda, správnost, pravost, ...), který ale má hlubší, morálně podmíněný význam, který je odražen například v ruském slově "праведник"(pravednik), což se do češtiny překládá jako "svatý, světec" (ale ruštiná má pro "svatý" slovo "svjatoj", další příklad chybějícího pojmu). Jedná se o podvědomé smývání hranice mezi svévolí jedince a objektivní pravdou (Pravdou), ve smyslu předurčení smyslu života, nebo technicky, shody vektoru cílů jedince s vektorem cílů hierarchicky nejvyššího řízení. Přitom se samo nabízí slovo pro tento případ, které "prav" neobsahuje - "věrnost", "věrný popis" namísto "pravdivý popis" atd. Tak je to například v ruštině, kde je běžné používat pojem odvozený od "věrnost, věrný" jako hodnocení pravdy/nepravdy v určitých situacích - "eto verno", což se překládá jako "je to pravda". A tady by mohla následovat logická otázka učiteli ruštiny v české škole: pokud "eto verno" znamená "je to pravda", jak se překládá ruské "eto pravda" a "eto istinno". Ruština zná v této oblasti pojmů více, pro zajímavost: "pravda", "istinna", dále, něco může být uděláno "pravedno", "pravilno", "verno", "istinno", "pravdivo", pokud zůstat na pozitivní straně. Ale vysvětlení jemných nuancí posledních pěti pojmů musím nechat na někom jiném, vědět bude nejspíš pouze rodilý mluvčí.

 

Diskusní téma: Jazyková diverze aneb pozor na úžasné věci

Re: Komu mám poděkovat za ten skvost ???

Hox | 23.11.2013

Slovník nebo větší rozbor by stálo za to udělat, nejlíp týmově. Další položka na zkoumání je ruské "smutnoe vremja" a naše slovo "smutek", nebo obecně "smuta" versus "smutek".

Re: Re: Komu mám poděkovat za ten skvost ???

Motlajs | 29.12.2016

MUTE - tichý, mlčící, mlčky - anglicky
MUTUS - latinsky

jazykova-diverze-aneb-pozor-na-uzasne-veci/

pyramida | 19.11.2013

Děkuji za článek. Zamýšlela jsem se nad tím také. Pravděpodobně to vzniklo z toho, že znám poměrně dobře polský a ruský jazyk. Nedělá mi tak velký problém porozumět ukrajinštině a srbštině. Tím se měla možnost srovnání. Všimla jsem si, že z některých českých slov byly odstraněné samohlásky a to většinou na počáku daného slova, čímž se pozměnil význam.. Teď si nevzpomenu na některé z těchto slov, ale jeden příměr mám.
Slovo - modlitba . modl - modla, litba - úlitba
modlitba - úlitba modlám
Je zajímavé, že v zemích, kde dominovala katolická církev se používá tento výraz. V ostatních slovanských zemích se používá malá obměna slova " molitva ". Nevím, kdy to začalo, ale Josef Dobrovský, velmi vzdělaný člověk, jezuita, pracoval na novodobé bohemistice. ˇUryvek toho, čím se zabýval: " Vědecky položil základy novodobé jazykovědné bohemistiky v gramatografii i lexikografii a novodobé jazykovědy slovanské na paleoslovenistické bázi. Právem byl proto už ve své době nazýván „patriarcha slavistiky“. Spojoval interpretační cit pro detail se schopností celostního pojímání založeného na logicky důsledné klasifikaci jevů v duchu racionální filozofie Ch. Wollfa, kterou vyznával. A teď to důležité.
"Dobrovský napsal také mluvnici češtiny (1809), ve které mimo jiné stanovil pravidla tvorby slov! !!!!!!!!!!!!!!!.Re: jazykova-diverze-aneb-pozor-na-uzasne-veci/

Modlajs | 29.12.2016

MOT - slovo francouzsky
MO-LI(D/T)BA
MO-LI(D/T)VA

MO - materialní/myšlenkové omezení - objektivizace

LIT - to co je lité - vylité, vy-DLAB-ané - LI - světlo kolem osy (života, cukrová vata natáčená na špejli) - KVALITA - ščalita - QUALITY

L - lom/podélné či příčné vlnění - což je např. (paprsek) světlo - zlomením I (jazykem v pussy) dostáváme bod (nulový rozměr) na ose I. Spojením L (případně Γ - ruské g, řecká gamma... . -ALFA vs. AΓFA)
(rozLomením roviny, archu papíru - 2-D dostaneme 1-D úsečku v rovině)

LID - "světelné bytosti dobra" - rozložení dobra pomocí světla/práce
D-LAB-oratoř - pracovna - D - dobré (pozitivní efekt) L - lité (vysvícené) B - zrozené BIRTH (B - BINARY - dvoj-dual-polí)

T na konci je ukočení a nikam dál - "odněkud až po sem" a dál už nikam - omezení z prava
T uprostřed slova je "kůl v plotě" - něco so sahá do výše, případně do země
T na začátku slovat - "odsuď někam dál...."
rozdíl mezi T a D, B a V je přesně ten rostíl který vytváří jazyk při vyslovování.

B - dvojí kvalita a kvantita zároveň - bez kvantity nelze poznat kvalitu (něco jiného)

A - metainstrukce, nulový bod - limity budoucí existence

M - fixované V - zachycená energie prorážející vrstvy (frekvence) - existuje paralelně/současně ve více dimenzích - MEM-ORY (paměť) M je "surovina" pro H-MOT-u. HMOTA - atom-H

MODLITBA
- centrální je LI - práce kolem životní osy (větvičky), druh kvality
- vychází se z MOD - módu - tedy materiál se objektivizuje k něčemu D-obrému (co považujeme za žádoucí)
- směřuje k něčemu pevně stojícímu (T), zrozenému po všech stránkách (B), vytvářejícímu něco co je základem (limitem, bází) pro něco dalšího (A)

O tom istom... Jazyková diverzia... AJ

Miroslav | 19.11.2013

Юрий Степанович Рыбников без купюр. Часть 1
http://www.youtube.com/watch?v=cmIkm2y-qyg

Юрий Степанович Рыбников без купюр. Часть 2
http://www.youtube.com/watch?v=1BwlHyTduPo

proste: dakujem

popolvár | 19.11.2013

vynikajúci a k zamysleniu sa navádzajúci clánok.
Slovencina je na tom trocha, co sa roznorodosti slov týka, lepsie, ale s obrátením a zámenou pôvodných významov je na tom podobne.
K úvahe o slove "zivot" (pôvodne zalúdok, zviera) - vedome cielené znízenie ludského zivota (zizni celoveka) na podvedomej úrovni na úroven zvierata - oblast zalúdka =miesto kde zhruba dochádza k rozdeleniu cakier na nizsie smerom dolu, spätých s fyzickým zivotom tu na Zemi (pudy, instinkty, sexuálne aktivity, fyzické zrucnosti, ego) a vyssie cakry, tzv. duchovné, ktorých rozvoj a plná energetická funkcnost zabezpecujú prechod jedinca od cloveku podobnej opice k Cloveku - zámerom zámeny týchto slov je ich odstrihnutie od vyssých cakier - atribútov Cloveka.
Podobne ako autor je zhrozený s pouzívania slova "uzas", som ja zhrozený so slovných kombinácií typu: "hrozne ta milujem, hrozne sa tesím atd.", co pocujeme najmä z úst mladsej generácie a casto aj z úst populárnych moderátorov. Dalsím velkým problémom je stylistika reci a myslienok so zápornou predponou, ne-. Pricom by sme mali vsetci vediet a dbat na to, ze podvedomie tento zápor nepozná: konkrétne: vedome nechcem biedu = podvedome chcem biedu. S tým súvisí aj napr. zámerne nevhodná podvedome manipulatívna stylistika krestanských Desatoro. S tým súvisí aj rozpor medzi vedomím a podvedomím dietata pri jeho výchove systémom zákazov a upozornení: nerob, nemôzes, nesmies, nechod, nevyrusuj, nepapuluj...
Skúste sa len tak sami zamysliet na stylistikou vlastného slovného prejavu, kolko je tam záporov askúste to nahradit pozitívnou stylizáciou. Zo zaciatku to budú riadne výpadky reci...

Re: proste: dakujem

Maros | 19.11.2013

A ze su ty nasi oslavovany jazykovedci separatisti. Stur atd.
Stale som hovoril ze preto neviem pisat po Slovensky pac mi to ani trochu nesedi. Ale podla nasich intelektualov to bude vyskou inteligencie :-)

Rec sa zmenila medzy 15 a 18 ci 19 storocim. Ked bolo hodne negramotnych z dovodu vyvrazdovania. V tom case vznikla aj nam tak zvucna usi laskajuca madarcina.


Zdravim Slovanov.

Re: proste: dakujem

Lin | 20.11.2013

Vidíš... s tím "hrozně" jsi mi připomněl, jak nás učitelka už na prvním stupni peskovala za slovní spojení "strašně/hrozně krásný". Už tehdy nám říkala, že to nejde dohromady a vziká tím vlastně "protimluv". :)

Re: Re: proste: dakujem

Jana1 | 20.11.2013

Přesně tak. Náš Pan profesor češtiny byl při spojení hrozně a strašně krásný úplně nepříčetný :-).

Re: Re: proste: dakujem

Jarda | 23.11.2013

To "hrozně" se používá k emotivnímu dokreslení třeba toho krásný/á - hrozně krásný/á, nebo obdoba strašně krásný/á - má to jen dokreslující význam, kdy by se to dalo přeložit tak, že jsi tak krásný/á, až se mi z toho svírá žaludek, buší srdce, klepou ruce, což jsou stavy, které cítíme i v okamžicích hrůzy, děsu, strachu. Češtinu je potřeba vnímat v kontextech. Jednotlivé věty a slova je nutné dávat do správného kontextu k dané situaci, ve které byli řečeny, protože jinak vyzní úplně jinak, než řečník zamýšlel - známé dvojsmysly. Někteří borci toho dokážou ve svých dílech dokonale využít ( Ivan Mládek, Šimek s Grosmanem, a hodně dalších ). Je na tom postavený celý český humor, kterému například anglicky mluvící nemohou přijít na chuť- nechápou ho.

Re: Re: Re: proste: dakujem

Hox | 07.12.2013

to je pravda, ale na zamyšlení je, proč se je češtině zvykem používat pro dokreslení obsahově negativní termíny: hrozně krásná, děsně krásná, strašně krásná atd atd.

Re: Re: Re: Re: proste: dakujem

joalisenko | 20.02.2014

.....Mam veľmi,veľmi krásny pocit ......Nadovšetko príjemne som sa tu cítil.Som rád,že som sa tu nemusel cítiť HROZNE krásne,,,pekne,atd,,,,,,,,!

Re: Re: Re: proste: dakujem

tak | 16.10.2014

dvojsmysly
Kdo dvojsmysly používá je zřejmé. Humor je jistý druh úniku a forma zlehčování problémů, v čistotě jazyka má místo někdo na konci.

Re: Re: Re: Re: proste: dakujem

eM | 13.11.2016

Nemyslím si. Dvojsmysl je to, co dává druhým prostor zapojit do pochopení slov která slyší vlastní rozlišení míry.

Možná je to jeden z našich kverulantských způsobů, jak si takové věci uchovat.

Jinak, moc děkuji za článek.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Přidat nový příspěvek