8. SVETONÁZOR: „PRE VŠETKÝCH“ A „PRE ÚZKY KRUH, KTORÉHO URČENIE JE RIADIŤ“ (2)

8. SVETONÁZOR: „PRE VŠETKÝCH“ A „PRE ÚZKY KRUH, KTORÉHO URČENIE JE RIADIŤ“ (2)

20.4.2014

 

-předchozí část-

 

...

Pri tom je si dôležité uvedomiť, že väčšina ľudí pozná Plutarcha ako jedného zo spisovateľov-historikov staroveku, no málokto vie, že bol („vo vedľajšej funkcii“) ešte aj vrchný žrec Delfského orákula. Jednou z povinnosti vrchného žreca v Delfách bolo celkové riadenie prognostickej činnosti orákula a prístup ostatnej spoločnosti k dosiahnutým výsledkom. A z uvedeného dialógu v korešpondencii medzi Alexandrom Macedónskym a Aristotelom je vidieť, že rozdiel v chápaní sveta – je výsledkom pôsobenia systému vzdelávania.

Alexander = „úradník“, Aristoteles = ideologický “pán“. Avšak aj samotný Aristoteles = „úradník“ svojich svetonázorových „pánov“.

Uvedieme aj čerstvejší príklad. V. Prussakov v knihe „Okultný mesiáš a jeho reich(ríša)“ z vydavateľstva Molodaja Gvardia, Moskva, str. 24 uvádza výňatok z listu Dietricha Eckarta z r. 19231, ktorý písal niekoľko dní pred svojou smrťou jednému so svojich priateľov, ktorý bol do niečoho zasvätený:

Následujte Hitlera! On bude tancovať a som to ja, ktorý našiel pre neho muziku. Zabezpečili sme mu prostriedky spojenia s Nimi.2 Netrúchlite za mnou: ja som ovplyvnil históriu viac, než akýkoľvek iný Nemec.“

Takto jeden zo starších svetonázorových prikazovačov objasňuje skutočnú rolu nie najobyčajnejšieho úradníka z hľadiska ideológie.

Po tom, čo sme identifikovali rozdiel medzi kaleidoskopickým a mozaikovým svetonázorom a stala sa jasná nevhodnosť kaleidoskopického svetonázoru pre riadiacu činnosť, je nevyhnutné sa vrátiť k otázke alkoholu, iných narkotík, psychotropných látok a extrasenzoriky (mimozmyslového vnímania).

Začnime účinkami alkoholu na informačné nízkofrekvenčné procesy v psychike, ktorých dĺžka je porovnateľná s dĺžkou trvania života jedinca. Čo sa stane, keď koncentrácia alkoholu v krvi presiahne hranicu prirodzenej úrovne alkoholu v organizme?

Červené krvinky v krvi sa začnú vo veľkom lepiť navzájom. Cievy, ktorými tečie krv do mozgu sú rôzne: niektoré sú aj také tenké, že dve navzájom zlepené červené krvinky v nich uviaznu. Čo sa stane v dôsledku toho? - Niektoré skupiny neurónov ostanú bez kyslíka a zahynú. Neuróny, ako je známe, sa pri súčasnej fyziológii človeka neobnovujú. Tie informačno-algoritmické procesy, ktoré prebiehali na báze neurónových sietí, ktorých sa zúčastňovali tieto neuróny, sa rozpadajú, čo vedie k strate informácií v psychike jednotlivca.

Okrem toho, že činnosť intelektu bude skreslená počas celej doby, až kým sa omámený nevyspí a úroveň alkoholu a alkoholických toxínov sa nevráti na prirodzenú úroveň, v mozaikovom obraze sveta zmiznú niektoré významové (sémantické) jednotky a niektoré spoje medzi nimi sa pretrhnú alebo skomolia: mozaika sa stane menej podrobnou a úplnou, a niektoré jej fragmenty sa rozpadnú do kaleidoskopu. To znamená, že na základe poškodenej mozaiky obrazu sveta sa modelovanie niektorých procesov s cieľom zhodnotenia situácie a možnosti jej zmeny stane hrubším vo vzťahu k presnosti parametrov prognózovanej budúcnosti a menej podrobným. Primerane tomu sa zníži množstvo procesov, ktoré je daný jedinec schopný riadiť, následkom čoho jeho pokusy riadiť priebeh takého druhu procesov, v modelovaní ktorých chyby presiahli kritickú úroveň v jeho psychike, nevyhnutne skončia krachom riadenia.

Neuróny zabité alkoholom sa neobnovujú. Algoritmy práce psychiky sú však také, že po odstránení účinkov alkoholického šoku sa začne proces obnovy porušeného mozaikového obrazu sveta: budú sa obnovovať stratené významové jednotky a vzťahy medzi nimi. Rýchlosť tohto procesu je taká, že po vypití 1 dl vodky, novoročného alebo svadobného pohára šampanského (2-2,5 dl, 12 % alkoholu), alebo pol litra "pivka" (6 % alkoholu) uplynú asi tri roky dovtedy, než sa v intelektuálnej činnosti na hranici osobných možností obnovia škody spôsobené jediným pitím - miernym podľa dnešného chápania. A z riadenia niektorých, dostatočne dlhotrvajúcich (nízkofrekvenčných), procesov, bude jedinec týmto jednorazovým pitím vylúčený najmenej na tri roky. Počas týchto troch rokov sa toho môže veľa udiať, a nie do všetkých procesov, raz z nich vypadnúc, sa možno vrátiť druhý raz...

Mozog toho, kto systematicky pije hoci len "ľahké" alkoholické nápoje, dokonca ani nie do opita, je cintorínom alkoholom zabitých neurónov. Približne tak charakterizoval vplyv alkoholu na štruktúry mozgu akademik F. G. Uglov, člen Akadémie lekárskych vied ZSSR vo svojich knihách "V zajatí ilúzie" a "Zo zajatia ilúzií."

Samozrejme, že jedinec má právo zvoliť si aj alkoholický spôsob samovraždy. 3 No v tomto prípade hovoríme o personálnej politike; predovšetkým vo sfére riadenia, stav ktorej podmieňuje život celej spoločnosti. A pretože následky riadenia, negatívne ovplyvneného alkoholom, je nútená niesť celá spoločnosť (a v Rusku je to tak po celú dobu známej histórie), potom príde taký čas, kedy pijúci riadiaci pracovníci nebudú mať právo sa urážať, že o niečom nevedeli a neboli varovaní ... tento text je varovaním.

Bez zabiehania do podrobností, z ktorých niektoré sú viditeľné len pod elektrónovým mikroskopom, islam a mnohé okultno-magické školy po stáročia trvajú na absolútnej abstinencii svojich nasledovníkov, dbajúc o udržanie svojej najvyššej spôsobilosti. Avšak kresťanské cirkvi pozývajú svoje stádo k účasti na pití, zastrašujúc tých, ktorí bočia od alkoholu večnými mukami pekelnými: to je hnusné povolanie. A svetská pseudoveda a publicistika propaguje "kultúrne pitie": vraj, netreba sa spiť až do nemoty, ale len do tej miery, aby bol život veselší, odstránil sa stres a odstránil sa cholesterol z tela, atď.

Hoci riešenie problému stresu spočíva vo vybudovaní osobnostnej kultúry vnímania a pochopenia Života, na základe ktorej správanie po prvé, vylučuje nečakané problémy pomenované "stresmi", a, po druhé, predstaviteľ ktorej je v spoločnosti emocionálne sebestačný a nepotrebuje "obveseľujúce" prostriedky; a problémy cholesterolu, srdcových infarktov, mŕtvice, rakoviny - sú problémami odklonu od zdravého životného štýlu a výživy, odpovedajúceho genetickému nastaveniu fyziológie druhu Človek rozumný (Homo sapiens).

Popísaný mechanizmus účinku alkoholu na mozaikový svetonázor vedie k tomu, že s jedincom, ktorý pravidelne popíja hoci len pivo, o mnohých témach je jednoducho zbytočné hovoriť: vniknutie do ich problematiky vyžaduje od neho určitú úroveň rozvoja mozaiky svetonázoru (detailnosť a dostatočný počet spojov medzi významovými jednotkami), ale táto úroveň je pre neho nedosiahnuteľná, kvôli zničeniu dlhodobých informačno-algoritmických procesov dlhodobým systematickým pitím.

Ak čitateľ týchto riadkov patrí do kategórie tých, ktorí pravidelne, hoci aj málo, pijú, potom v prípade, že okamžite pristúpi k absolútnej abstinencii vo vzťahu k alkoholu, tabaku a iným drogám, bude trvať najmenej tri roky, než porozumie tomu, koľko sa skrýva v tomto texte. Ak nepristúpi k absolútnej abstinencii, potom bude považovať uvedené za nezmysel, nemajúci žiaden význam.

Námietku k uvedenému, môžeme charakterizovať len príslovím: “пьяному море по колено” (doslova :“opitému je more po kolená“). Ale nehľadajte more: na to, aby sa pijan utopil, mu stačia aj jeho vlastné sople, ktorými je schopný sa udusiť (také prípady boli) ...

 

-pokračování-

 

1 Ešte pred emisiou prvého vydania knihy Mein Kampf Adolfa Hitlera.

2 Má na zreteli nejaký mimosociálny zdroj in-formácii, neľudský intelekt (rozum), čo priamo hovorí o zbesilosti a démonickej posadnutosti Hitlera.

3 Lekár pacientovi: “Alkohol vás pomaly zabíja..."
“Doktor, ale ja sa neponáhľam…”

 

Diskusní téma: 8. SVETONÁZOR: „PRE VŠETKÝCH“ A „PRE ÚZKY KRUH, KTORÉHO URČENIE JE RIADIŤ“ (2)

neuróny sa neobnovujú

popolvár | 21.04.2014

v texte je uvedené, že neuróny sa neobnovujú. Viackrát už som zachytil informáciu, že posledné výskumy preukázali, že to nie je až tak pravda, že aj tieto bunky sa obnovujú, reprodukujú. Neviem relevantne posúudiť, či je to pravda, alebo nie, ale tu si treba uvedomiť, že neuróny sú aj nositeľmi /skladovateľmi/ informácií, a tieto smrťou neurónu nenávratne miznú... Podobne ako pri strate USB, strácame aj všetky dáta na ňom uložené. USB si dokážeme kúpiť, ale stratené dáta musíme pracne znova ukladať, ak sa vieme rozpamätať, čo všetko tam bolo, a či vôbec ešte pôvodný inf. zdroj existuje.
Toto môžme už viditeľne pozorovať aj u "zdatnejších" pijanoch, ale ešte nie alkoholikoch, kde pravidelne sa opakujúce činnosti /telesné aj duševné/ nerobia problém, ale to, čo potrebujú len zriedka, problematicky a často bezúspešne lovia v pamäti...

Re: neuróny sa neobnovujú

Vlk | 21.04.2014

zde se to dle meho nazoru tyka "jen" fysickeho tela,v dalsi dimensi o informace neni mozne prijit,Duch je trvale ve spojeni s UIP/universalnim informacnim polem/ktere zanika pouze a jedine se zanikem toho ktereho Vesmiru...

Re: Re: neuróny sa neobnovujú

popolvár | 22.04.2014

v prvotnej rovine dalo by sa povedať, že áno, ale strata niektorých významných neurónov znamená aj stratu vedomého spojenia, resp. čerpania informácií z UIP. Ani absolútna abstinencia nezaručuje, že jedinec dokáže sa vedome - cielene napájať na UIP a čerpať z neho informácie. To vyžaduje ešte ďalšie kvality okrem abstinencie, a tie nie sú vždy plne podmienené abstinenciou.
Ináč súhlas, len si treba uvedomiť, že väčšina vedome žije len v tejto "fyzickej" dimenzii...

Pokud

Vlk | 21.04.2014

jsou latky obsazene ve vine,pivu,lihovinach,tabaku atd. uzivany ve smyslu,ktery je jim urcen,jsou podnetne,ovsem vsechno ma sve meze,ucelem jejich uzivani je nalezti onu mez,ktera je "jeste prinosem",nejlepsi cestou je dostati se na onu vysnenou nebo kyzenou hranici poznani bez jejich uziti-uzivani-.....mit k disposici pouze a toliko energii Slunce,Vody a rostlinstva,presneji Stromu..a nelze pominout ani energii sexualni,ktera jest vyznamnou,nikoliv vsak nejsilnejsi a nejinspirativnejsi energii ve Vesmiru...

(osobna) otazka:

Румата Эсторский | 20.04.2014

a co s takymto niecim:
"Lepší než za ženštinami hampejznými se píditi, jest plodníkem svým dvakrát týdně řádně zatřásti."

Re: (osobna) otazka:

Hox | 21.04.2014

sexuální energii lze transformovat na tvořivou energii, sílu, "náboj"... to je asi optimální varianta (pomáhá fyzická zátěž, námaha, trénink apod., i když jsou i speciální techniky za tím účelem), pokud se to nepodaří a někomu už to moc "tlačí na mozek", zmíněná rada je pravděpodobně tou lepší variantou, i s ohledem na fungování biopolí člověka a pravděpodobonosti "zavirování" při kontaktu podobných druhů, o čemž bylo i v předchozích dílech příloh.

Re: Re: (osobna) otazka:

popolvár | 21.04.2014

napr. cvičenie 6. Tibeťan, zo súboru Päť Tibeťanov...

Alkohol, velikonoce a analogie ...

Pe-tri | 20.04.2014

Je vhodné si každodenně navyšovat míru chápání této zástupné, "hadí" politiky - navádění k fyzickému i psychickému sebepoškozování/sebeohlupování. Podobně jako ten alkohol, ne snad že by neurony přímo zabíjel on sám (nějakým vlastním toxickým mechanismem), ale dělá/zařizuje to zprostředkovaně. Zařídí/zasabotuje to tak, že se červené krvinky nesoucí životodárný kyslík začnou (pod jeho vlivem) slepovat, čímž nabudou větší rozměry, než je světlost vlásečnice, skrze kterou jsou neurony vyživovány a ty tak následně - už umřou samy - udušením. Dlužno dodat, že tak malá světlost neuronové vlásečnice, aby jimi prošla právě a pouze jedna krvinka, je formou obranného mechanismu mozku před vstupem složitějších/rozměrnějších sloučenin/toxinů do něj a lze ji chápat jako biologický firewall. Když si sami necháme své firewally vyřadit z činnostmi, co jiného můžeme čekat ?

A ještě další analogii lze v tomto kontextu zmínit. Jde o netechnický náhled na analogii pojmu frekvence (nf, či vf) probíhajících procesů a průměr vlásečnice. Může nám zde býti nápomocna představa v tom smyslu, že vf procesy (ty méně strategické) mají kratší periodu (dobu opakování cyklu - recyklace) a tudíž vyžadují, k tomu aby vůbec byly v mozku transformovány na uvědomění si/identifikaci okolního děje, zpracování menšího (bitového) objemu dat a tudíž i menší paměťovou kapacitu neuronové sítě. Je zde tedy přímá úměra (neříkám že lineární) mezi schopností jedince identifikovat, porozumět jim a řešit/řídit okolní procesy (jejich frekvenci/důležitost) a objemem paměťové kapacity (řízeným mírou abstinence) každého jedince. Velikonoce jsou (bohužel) dobrou dobou, kdy lze na každém kroku a na mnoha úrovních, sledovat míru úspěšnosti této hadí politiky ve společenské praxi.

Jak vidíme, systémy (socio/bio/techno) jsou velmi analogické:)
P.

Přidat nový příspěvek