"Žiť vo svojom strede"

15.2.2017

jardob

(text vznikl jako diskusní příspěvek zde, pozn. redakce)

 

Komentár od p.Kláry, ktorý sa tu objavil pred niekoľkými dňami, ma nenechal ľahostajným, a snažil som sa zistiť odkiaľ tá fráza „žiť vo svojom strede“ vlastne pochádza. Totiž ešte pred KSB som sa venoval pár rokov aj ezoterike, a tento termín ma nejako obišiel. Nemal som čas to študovať nejako veľmi do hĺbky, ale podelím sa o to, čo som zistil.

Ide o to, že tento pohľad na vec, podobne ako aj rôzne iné odtiene majú svoj pôvod ešte v budhizme. Budha našiel svoju „strednú cestu“, ktorá nespočívala v nejakom univerzálnom návode, ako žiť uprostred dvoch extrémov (telesných alebo duchovných), ale v tom strede, ktorý sa týka každého jedného človeka individuálne, lebo každý človek je unikátny a žije v unikátnych podmienkach, teritóriu, spoločenstve. Ten stred si musí každý nájsť sám. Ide o to, že tým nájdením stredu by sa malo dosiahnuť ideálne zdravie pre telo, a ideálne zdravie pre ducha. U tela to môže spočívať v ideálnom stravovaní (napr. budhistické: menej jedla, menej chorôb), telocvik, práca… Celkovo ide o vzťah vonkajšieho sveta k telu a vzťah tela k vonkajšiemu svetu – vyvážený prístup. To isté o duchu, vyvážené jednanie a spôsob toho čo púšťaš do vnútorného sveta, a vyváženosť toho, čo púšťaš von do vonkajšieho sveta.

Neskôr tieto budhistické myšlienky popularizoval OSHO, v trochu jednoduchšej na pochopenie forme. A ešte neskôr, hlavne v období pádu socialistického bloku, ich popularizovali rôzni západní autori, podávajúc to v ešte viac zjednodušenej forme, akoby odskúšanej na vlastnom živote. Akoby svedectva o svojich pokrokoch v praxi, na vlastnom živote.
Dalo by sa to až nazvať, keď nemohol svet prísť za guruami na Východ, prišla masa guruov (skrze knihy) za svojimi žiakmi na Západ.

A hoci určité jadro, myšlienky sú v nich zdravé, čo sa týka zdravia tela, odbúravania stresu a zlých postojov v duchu. A myšlienka žiť v súlade s univerzom a vo vnútornej emočnej harmonii je veľmi podobná tomu, čo KSB hovorí o vnútornej emočnej sebestačnosti za každých okolnosti, ktorú človek získava s osvojením si režimu psychiky Človek. Čiže je tu určitý prienik, avšak nie totožnosť!
Napríklad toto majú Človek a „ten, čo žije vo svojom strede spoločné“:
~ Prožíváš pocit blaženosti i bez zjevných příčin
~ Cítíš se zamilovaný-á, i když se to nevztahuje k nikomu konkrétnímu
~ Nemá na tebe vliv žádná negativní emoce z venčí, jakoby se před tebou
všechno zlo a negace rozpouštěly ve světle
~ Raduješ se z maličkostí
~ I když jsi fyzicky právě sám-a, vnímáš, že jsi uprostřed všeho dění
~ Necítíš žádné ohrožení, všechno co k tobě přichází vnímáš jako přirozené,
hravé, zajímavé, poučné…
~ Nemáš strach ze smrti, ze změny, z odloučení, z prázdnoty, samoty a z nemoci
~ Každý nový den vnímáš jako šanci udělat něco jinak, něco nového se naučit,
někoho druhého potěšit, podpořit a inspirovat
~ Cítíš se silný-á a nemáš potřebu to někomu dokazovat
~ Cítíš, že je ti Bůh nejbližším příbuzným na kterého se můžeš spolehnout
~ Jsi si vědom-a velkého citu a lásky k sobě a ke všemu okolo tebe

Ale v iných veciach sa zase líšia. Totiž:
- nemožno súhlasiť s tým, že dosiahnutie tohto stavu, je vlastne cieľom v živote. Zmyslom života. Veď budhizmus existuje už veľmi veľa storočí. Ventiluje stres a trápenie ľudí, ale pretože má svoj pasívny postoj k vonkajšiemu svetu (nezasahuje do zla vo svete, rieši ho len tým, že sa sám doň nezapája), tak svet sa nielenže nestal menej zlým, ale dokonca jeho technosféra dospela do takého štádia, že už viac krát v posledných rokoch bola naša Zem, na pokraji nukleárneho sebazničenia.
- nemožno súhlasiť s tým, že nadhľad treba mať úplne nad všetkým, nad každou ideológiou, nad každým názorom (samozrejme s výnimkou názoru „že treba mať nadhľad nad všetkým“), a v konečnom dôsledku aj nad pozemským životom a nad dobrom a zlom, ktoré sa v ňom deje. Nenazval by som to inak, ako sa dobrovoľne vzdať svojho názoru a ponechať si len jeden jediný: názor, že tento názor je správny. Týmto, sa človek vlastne dištancuje od všetkého čo sa na zemi deje, a Zem pasívne prenecháva tým, ktorí túžia mať moc aj nad Zemou, a tiež nad životmi a smrťou ľudí a všetkého živého na nej.
Takéto myšlienky je ľahko šíriť bezdetnému mníchovi, ktorý život zasvätil len tomuto, a skutočne sa mohol vzdať všetkého, na čom alebo kom by mu mohlo záležať. Ale ak to praktikuje napríklad matka s deťmi, tak žije v ilúzii až do tej chvíle, kým ju skutočný Život z tohto sna neprebudí: Napríklad, vraví si, nič ťa nerozhodí, ak žiješ vo svojom strede, kráčajúc po ulici, a zrazu pred očami jej dieťa zrazí auto. Otrasný šok! Desivá reč života! A náuka o živote vo svojom strede, a nadhľade úplne nad všetkým, dokonca aj nad životom a smrťou, sa rozplynie ako dym.
Napríklad, v knihách o Sile prítomného okamžiku, sa prichádza k názoru, že žiť v prítomnom okamžiku je najzdravšie preto, lebo človek sa príliš zaoberá minulosťou, ktorú už zmeniť nedokáže; alebo budúcnosťou, ktorú nevidí a nevie aká bude, čiže robí si zbytočné stresy. Čiastočne je to pravda, ak je človek preťažený a potrebuje doplniť energiu, tak je naozaj dobré vypnúť a neriešiť minulosť ani budúcnosť, ale tešiť sa z prítomných vecí.
No zamlčané tu zostalo to, že je to dobré len na relaxáciu, lebo celý život takto žiť nemožno.
Že minulosť sa nutne opakuje, a nevyriešené veci z minulosti sa vracajú ako reparát, a ak už nezastihnú nás v našom živote, tak ich riešia naše deti, vnuci. Že z minulosti sa dá v mnohom poučiť, lebo kto sa neučí z minulosti a na chybách druhých, ten sa nutne musí učiť na chybách svojich.
Že budúcnosť je dôležitá v tom zmysle, aby náš život nebol iba listom unášaným vo vetre, ale aby sme sa naučili predvídať, rozvíjali tento svoj zmysel (cítiť mieru), aby sme sa naučili klásť vlastné ciele, krátko- aj dlho-dobé, dokonca aj presahujúce dĺžku nášho života a učili vstupovať do riadenia životných okolností a situácií, a riadili proces svojho života, procesy spoločnosti a ľudstva smerom k týmto slobodne vybraným cieľom.
Pretože ak to nerobíme my, zaručene to robia tí, ktorí sa touto filozofiou neriadia, a preto sa počas stáročí budhizmu, ale aj iných filozofii nič nezmenilo.
V podstate fráza, že „satan je pánom tohto sveta“ je prenechávanie riadenia dejinného procesu, tým najhorším tohto sveta, tým že stagnujeme vierou v dogmy a polopravdy, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou si aj sami objednali, aby si zachovali svoj status quo. Tým, ktorí si zhromažďujú reálne poznatky, a ideológie pre masy ich nezaujímajú, ale masám cez ne nastavujú mantinely, pokiaľ majú právo rozmýšľať.

Tu ešte jeden animák, kde je rýchle vysvetlenie princípu čakier. Všetko v pohode, len z tou poslednou som mal vážny problém (Tá sa nemá otvárať univerzu ale Bohu). Stačí pozrieť od 4:30
https://uloz.to/!M8F2u33dj/avatar-legenda-o-aangovi-kniha-2-zeme-19-guru-avi

Nadhľad, je samozrejme dôležitý. Žiadnej ideológii a konceptu netreba podľahnúť na 100 percent a už absolútne nie v dogmatickom zmysle, lebo človek má právo sa mýliť, a toto jeho právo sa prenáša aj do jeho kolektívnych výtvorov. Preto je dobré keď sa odborník baví s neodborníkmi, kresťan s ateistami, kobák s nekobákmi (samozrejme na báze priateľského rozhovoru). Je to zárukou toho, že sa vo svojom rozvoji môžme pohnúť ďalej, zdokonaľovať to, čo už vieme, alebo vytvoriť ešte niečo dokonalejšie.

No čo myslíte, kedy možno mať úplne najväčší nadhľad? Z ktorého miesta je najlepší rozhľad? Z Gerlachu? Nie. Zo svojho stredu? Nie. Z náboženstiev/filozofii? Nie.
Nemožno Svet vidieť lepšie a jasnejšie, než z pohľadu jeho Autora. Z pohľadu Tvorcu-Architekta Vesmíru, Objektívnej múdrosti, Objektívnej spravodlivosti… Ak príjmete do svojho stredu Najvyššieho, budete všetko vidieť jasne a adekvátne. Váš stred bude Bohocentrický. Ak vo vašom strede bude Boh chýbať, alebo to bude nejaká neadekvátna predstava o Bohu, čo je typické pre väčšinu náboženstiev, tak váš stred bude iba „Ja-centrickým rajom“, ktorý síce nebude šíriť vo svete zlo, ale ani od neho túto Zem neoslobodí. Zdravé telo a duch, ktoré môžu zabezpečiť aj geneticky prednastavených 120 rokov, je len platformou, na ktorej sa dajú uskutočňovať ďalšie ušľachtilé ciele a zámery v živote, vrátane vyššieho Zámeru nášho života, zdravie nie je samo osebe cieľom, je iba prvým predpokladom pre dlhý a Zmyslom naplnený život.
Preto pre získanie najlepšieho nadhľadu teda treba nadviazať spojenie (lat. relígiu) so skutočným Autorom tohto vesmíru, človeka i Zeme. No spojenie je možné, len ak našu predstavu o ňom očistíme od ľudských výmyslov a klebiet, od neadekvátnych predstáv o Tvorcovi, splodených rôznymi masovými náboženstvami, aby sme namiesto tvorcu nerozprávali iba s nejakým existujúcim egregorom-modlou, ktorá nemá moc ani sama nad sebou. No kto hľadá, nájde. Úprimnému a výlučne pravdu hľadajúcemu však Boh k sebe cestu ukáže.

 

Diskusní téma: "Žiť vo svojom strede"

.

Cico Ciciak | 18.02.2017

Preštudoval som si:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Buddhismus

http://referaty.aktuality.sk/principy-budhizmu/referat-15828

A takto túto otázku chápem ja:

Budhizmus je duchovno-fylozofický systém (učenie) bez Boha (jediného Boha-Tvorcu, neuznávajúci ľudskú dušu a tým jej nesmrteľnosť, Boží Zámer s celým ľudstvom a konkrétnym človekom. Pochopiteľne existujú rôzne formy učenia a školy Budhizmu.
Podľa Budhizmu je život len ilúzia v rámci kolobehu neustáleho znovuzroďovania, ktorá prináša utrpenie a preto je potrebné sa z tohto kolobehu strasti vymaniť, vyslobodiť, alebo uniknúť práve prostredníctvom poznania iluzórnosti života a svojho "ja". Tento konečný stav/cieľ budhistov sa nazýva tzv. Nirvána (bolo by zaujímavé prečítať si nejakú vedeckú štúdiu, ktorá skúma fyziologické pochody prebiehajúce v mozgu človeka počas Nirvány alebo aj po nej).
Prostriedkom vedúcim k "pravému" poznaniu, "prebudeniu" a "osvieteniu" (t.j. k Nirváne) je Budhov koncept tzv. "ušľachtilej 8-dielnej stezky/cesty", čo je vlastne súbor praktických činností, kde patrí aj meditácia.
Avšak podľa Budhu nie každý človek dokáže dosiahnuť tento konečný cieľ alebo stav mysle/vedomia/uvedomenia/oslobodenia/osvietenia - Nirvánu a pre tých existujú Budhove rady/návody, ako prežiť šťastný pozemský život (bolo by dobré zistiť, čo to presne znamená), čo robiť pre lepšie budúce znovuzrodenie svojho "ja" (bytosti)...
Súdiac podľa stavu súčasnej východnej civilizácie tie rady asi moc nezaberajú, resp. sú zle pochopené. ;)

Čo sa týka samotného Budhu a jeho učenia / filozofie (života), tak:
"Z období Buddhova života o něm neexistují žádné písemné zprávy, naše znalosti jeho učení vychází z tzv. Tipitaky, která sice byla sepsána až po jeho smrti, nicméně se lze DOMNÍVAT, že v ní je obsaženo učení velmi blízké původnímu učení Buddhy."

Na základe tohto všetkého je podľa mňa predsa len Budhizmus určitou formou "satanizmu" (život je iba samé utrpenie, z ktorého treba čo najskôr uniknúť ;)), hoci predpokladám, že Budha musel byť asi celkom múdry človek.
Ale zase sa rád nechám poučiť od Lexu, ktorý sa tu štylizuje do pozície ťažkého odborníka-praktika na Budhizmus. :)

Re: .

Deep | 18.02.2017

- Jaké procento lidí v Budhově době žilo ve stavu který by se dal nazvat utrpením ?
- Považovat Budhovo učení za satanismus ? Jak vlastně chápeš satanismus - alá LaVey nebo jinak ? Styčné body ?
- Styčné body (třeba podmiňovací princip 3M: mravnost->meditace->moudrost, nebo posmrtná transformace závislá na kvalitě prožitého života atd.) mezi KOB a Budhou ignoruješ ?
- Skutečně ti stačí aspekt aktuálně mizerného sociálního stavu zemí kde (mnohde i kdoví jaký) budhismus převažuje k odsouzení Budhova učení jako takového - ve smyslu podstaty jeho nauky ? Copak nelze tuto mizérii vysvětlit i jinak ? Copak vše nelze (různorodě hluboko) dezinterpretovat, zvlášť když asi akceptuješ KOBácké - vnímání a chápání je mravně podmíněné, tak jen trochu domysli konsekvence tohoto společného principu.
Není to tedy přece jen unáhlený soud ?

Re: Re: .

Cico Ciciak | 18.02.2017

Všeobecný a vágny text z tvojej strany.
Prečítaj si ešte raz môj príspevok a možno lepšie pochopíš, o čom som písal.

Tu je po menšej korekcii a doplnení, vymenoval som taj aj argumenty, prečo si myslím, že sa jedná o "satanizmus":

http://pastebin.com/6pGR9bX3

Re: Re: Re: .

Deep | 18.02.2017

No, pokud věříš, že Budhovo učení nezná pojem Boha, svědomí atd. potom podléháš nesprávné představě. Ale beru, že nemáš zájem diskutovat. Tak sorry.

Re: Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 18.02.2017

Čo tu podsúvaš, že nemám záujem diskutovať?
A čo asi robím v tejto diskusii, a k čomu vás budhistov neustále vyzývam?
Presvedčte ma pádnymi argumentami (nie vágnymi kecami), miesto: nechápeš nerozumieš, pokiaľ si myslíš, tak bla bla bla... :)
A to som si dal ešte aj tú námahu a niečo som si o danej téme naštudoval.


"No, pokud věříš, že Budhovo učení nezná pojem Boha, svědomí atd. potom podléháš nesprávné představě."

Že by tu len sproste klamali?

https://cs.wikipedia.org/wiki/Buddhismus
"Buddhismus bývá označován jako ateistické náboženství[2], ačkoli se v buddhistických textech objevují "božstva" - bytosti, žijící ve vyšších dimenzích existence. Na rozdíl od teistických náboženství jsou však tato božstva považována za běžné smrtelné a nevědomé bytosti podobně jako lidé nebo zvířata, pouze je převyšují svými schopnostmi a dlouhověkostí."

http://referaty.aktuality.sk/principy-budhizmu/referat-15828
"Ak si uvedomíme, že táto stručná formula je náboženským vyznaním viery, je nápadné, že v nej nie je reč o bohu, ale len o strasti ako základnom fakte ľudského života. Buddhizmus je vskutku ateistické náboženstvo, aspoň v svojej pôvodnej podobe."

Podlož svoje tvrdenie pádnymi argumentami, rád sa nechám poučiť.
Neviem, koľko krát to mám ešte napísať.

Re: Re: Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 18.02.2017

Chápete, človek nemá čas študovať roky more rôznych prameňov o Budhovi, prejsť si postupne všetky budhistické náuky a 20 rokov praxovať meditácie, aby som bol podľa vás hoden sa k Budhizmu vôbec vyjadrovať.
Rovnako, ako nemám čas roky na profesionálnej úrovni analyzovať Korán alebo Bibliu a vyskúšať si všetky konfesie rad-radom, keď už našťastie o nich existujú nejaké základné informácie, dokonca aj seriózne rozbory (napr. od VP-ZSSR).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

Lexa | 19.02.2017

Nikoli hoden, ale kompetentní.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 19.02.2017

Ty budeš rozhodovať o niekom, či je alebo nie je kompetentný?
Kto ty vlastne si?
Dokáž svoju kompetentnosť normálnymi a pádnymi argumentami, miesto neustáleho sťažovania si, provokovania a útočenia.
Ešte si mi nevyvrátil ani jedno moje tvrdenie.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

Lexa | 19.02.2017

Opravil jsem chybnou formulaci, to je vše.
Pastování nějakých citátů není projev kompetentnosti.
Já si nestěžuji. Chyba není ve vysílači, ale v přijímači.
Ty sám jen provokuješ a útočíš, a to velmi nevybíravým způsobem. Jestli si myslíš, že tím děláš KSB skvělou reklamu, mýlíš se. Svým stylem komunikace ji pouze diskredituješ. Všechny tvé útoky, které zůstanou v diskuzi, ve výsledku poškozují důvěryhodnost tohoto webu.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 19.02.2017

Aká chybná formulácia?
To je len tvoj subjektívny názor - vecou subjektivity a navyše vôbec nesúvisí s podstatou príspevku.
Mne sa pôvodná formulácia v tej chvíli, keď som to písal celkom pozdávala.
Tak tu láskavo naodvádzaj pozornosť od podstaty príspevku inam.

Ďalej.
Ja tu nevystupujem za KSB, ale iba sám za seba a svoje argumenty, ktoré sa snažím obhájiť v diskusii.
Tak tu nepodsúvaj nezmysly za účelom odvedenia pozornosti od seba.
Práve že ja si naopak myslím, že to ty tu zámerne vytváraš negatívnu a konfrontačnú atmosféru, čo som videl už v pár diskusiách a keď ti to dá niekto ráznejšie najavo, tak tu začneš vypisovať moralistické kázne.

Znova ťa vyzývam, vráť sa k podstate článku, prípadne k príspevkom o Budhizme namiesto útočenia, fňukania a vystatovania sa, za ktorým nestoja žiadne reálne argumenty.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 19.02.2017

Môžem ti dať niekoľko príkladov z netu, kde sa slovo "hoden" používa v takomto kontexte, ale uznám, že je to neštandardné.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 20.02.2017

Obzvlášť taký Korán sa v podstate nedá správne študovať bez serióznych a odborných výkladov a analýz.

Re: Re: .

Cico Ciciak | 18.02.2017

Ďalší argument, prečo je podľa mňa Budhizmus "satanizmus":

Údajne nejde poznať objektívnu pravdu - podľa Budhu je každá interpretácia sveta človekom iluzórna a je len premárneným časom, miesto toho sa treba snažiť akurát uniknúť z utrpenia nekonečného kolobehu zrodenia a smrti - takže Boh je vlastne tyran-sadista. :)

Re: Re: Re: .

Lexa | 19.02.2017

Bůh je jen lidský pojem, který něco označuje a vlastnosti, které mu lidé přisuzují, jsou jejich nálepky.
Buddhismus nepoužívá pojem bůh, má zcela odlišný pojmový aparát (podobně jako KSB), které je nutné si nejříve osvojit.
Je to záminka nazvat ho "ateismem", bez ohledu na jeho naprosto transcendentální povahu.
Tzv."božstva" (deities) jsou manifestace psychických sil.
Západ to okamžitě označí za polyteismus.
Je těžké bojovat s takovými stereotypy, protože od samého počátku jsou východní nauky zatížené západní dezinterpretací.

Re: Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 19.02.2017

To je podľa mňa nepresvedčivý/nedostačujúci argument.
Uveď zdroj, kde sa tvrdí, že Budhizmus pracuje s konceptom jediného Boha-Tvorcu ako Korán alebo Biblia, prípadne s akým iným konceptom pracuje. Môžeš to vysvetliť aj vlastnými slovami.

Tvrdíš, že Wiki klame?
https://cs.wikipedia.org/wiki/Buddhismus


A ja sa tu nebavím o subjektívnom pojme Boh, ale o objektívnej podstate, ktorú ten pojem zastupuje.
Bavím sa o aktuálnej hranici (margine) ľudského chápania, resp. odborne podľa KSB a DVTR o HNVR = Hierarchicky najvyššom všeobjímajúcom riadení.

Re: Re: Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 19.02.2017

Ide o to, ktorá subjektívna predstava o objektívne existujúcom Bohu-Tvorcovi, prípadne subjektívny koncept môžu byť bližšie k objektívnej pravde (resp. ktoré sú adekvátnejšie z praktického hľadiska), či ten podľa KSB a DVTR, alebo budhistický.
Zatiaľ si myslím, že ten podľa KSB.

Tu je definícia Boha podľa KSB a DVTR, s ktorou sa momentálne stotožňujem:

"Bůh - nad-realita, Všemohoucí, jediný pro všechny živé na Zemi Tvůrce a Všedržitel jím vytvořeného (tvárného) vesmíru. Nejvyšší všeobjímající úroveň řízení, která se ve vědomí většiny lidí odráží jako řetěz nahodilostí. "Náhoda - pseudonym Boha, když se nechce podepisovat vlastním jménem." (Anatole France)."

Re: Skatule

Sycak | 18.02.2017

Proc se tady na tomhletom webu tak casto skatulkuje? Vetsina prispevku je o tom, ze se jeden snazi presvedcit druheho o lepsim (objektivnejsim) nazoru.
Az prilis casto ty diskuze konci konfrontacne. Je to skoda.
Je potreba si uvedomit jedno. Co ctu prispevky tady, tak zadny jiny web nema tak kultivovanou a vzdelanou podporu diskutujich.
A admin sem tam neco smaze. To je taky skoda. Kdyby jsme my diskutujici byli trochu tolerantnejsi vuci odlisnym nazorum ostatnich, tak by se ta uroven tady jeste vice zvedla.

Re: Re: Skatule

jardob | 18.02.2017

Ano, máte pravdu v tom, že ak by všetci boli kultivovaní a diskutovali čisto vecne, bez emočných podtónov, bolo by to super. Ale skutočnosť je taká, že to je zatiaľ svet budúcnosti, nemôžme ignorovať realitu, lebo ak človek ignoruje realitu, tak realita ho prebudí aby sa spamätal.
Bez mazania v určitom minimálnom množstve sa téma, kultivovanosť a teda aj relatívna príťažlivosť diskusie v dnešnej dobe udržať nedá. O tom by ste sa presvedčil sám, ak by ste si vyskúšal moderovanie vlastnej tematickej diskusie.
Čo sa týka útočnosti, tá býva na oboch stranách. Rovnako ako je tomu vždy vo vojne, že má dve viditeľné strany. A my sa pohybujeme vo vojne informačnej. Každopádne na všetkom sa dá poučiť, pod týmto článkom som útoky na podstatu KSB nezaznamenal, takže aj cicové výpady boli vlastne zbytočné, stačilo by aj kľudne diskutovať. Ale oficiálna diskusia či na vodaksb.eu alebo ešte na dvtr.eu zažila aj skutočné útoky na podstatu samotnej náuky, kde bol obranný postoj úplne namieste, a jednalo sa o prirodzenú imunitnú reakciu systému.
Nežijeme v ideálnom svete, kde každý hľadá iba pravdu a všetci majú výlučne dobré úmysly. Niekedy je rozoznanie úprimných ľudí od vyslovených záškodníkov ťažké a sem tam dôjde aj k nedorozumeniam. Ako vidno s odstupom, ani pani Klara to nemyslela zle, a jej prvý vstup na diskusiu nedopadol najšťastnejšie. Verím, že k poučeniu došlo na oboch stranách.
Každopádne sa jej za tie prudké reakcie ospravedlňujem.
Navyše aj tu, ak má niekto pocit, že na neho oponent reaguje zaujato, nikto ho nenúti odpovedať... Je to jeho vlastné rozhodnutie. Admin môže iba zmazať extrémne príspevky, ale robiť niekomu vychovávateľa, či na strane priaznivcov KSB, alebo cudzích čitateľov - je vyložený nezmysel. Každý si musí sám sebe byť pánom, i vychovávateľom, o tom je vôľa a úprimná snaha sa vyvíjať.

Re: Re: Re: Skatule

Sycak | 20.02.2017

Diky za hezkou odpoved. Udelala mne radost. Ted se omlouvam i ja, kdyz se podivam dolu do dalsich komentaru, tak jsem asi omylem spustil lavinu.

Re: Re: Skatule

Cico Ciciak | 18.02.2017

"Kdyby jsme my diskutujici byli trochu tolerantnejsi vuci odlisnym nazorum ostatnich, tak by se ta uroven tady jeste vice zvedla."

Neviem, koho myslíš tým "my".

Čo znamená "byť tolerantnejší"?
Prestať sa snažiť argumentovať, aj keď niekto vypisuje zjavné bludy, manipulácie, podsúvania, troluje... a neuvádza pádne argumenty?

Neviem, prečo stále nariekaš, že ti Hox vymazal nejaký príspevok (aj mne už vymazal hodne a s odstupom času som mu v niečom dal za pravdu, v niečom nie), on je tiež len človek a myslím si, že ešte hodne tolerantný.

Poďme sa radšej baviť o podstate, o tom, o čom je článok, o Budhizme... kým ešte môžeme na internete slobodne diskutovať a nie tu riešiť otázku spravovania diskusie, ktorá sem podľa mňa vôbec nepatrí.

Re: Re: Re: Skatule

Tony Clifton | 18.02.2017

Cico myslel jsem, ze se budu moci svobodne vyjadrovat aspon "vedle" a vis jak to dopadlo. Svoboda nazoru je snad zaklad, nebo rovnou reknete, ze ne at v tom maji i ostatni jasno. Nezajima me deklarace cilu, zajima me predevsim to ovoce, SKUTECNOST

Re: Re: Re: Re: Skatule

Hox | 19.02.2017

Svoboda názoru je jedna věc, svoboda napadat, nálepkovat bez toho, aniž by ses obtěžoval pochopit smysl psaného textu nebo obsah těchto stránek, je druhá věc. Ty si pod "svobodou názoru" představuješ to druhé, "právo" vypouštět z úst cokoliv bez ohledu na smysluplnost řečeného a nechat přitom odpočívat svědomí a etiku.

Re: Re: Re: Re: Re: Skatule

Tony Clifton | 19.02.2017

Píšeš o té své etice, kdy něčí příspěvek označíš třeba jako bullshit nebo o někom napíšeš, že je idiot?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Skatule

Cico Ciciak | 19.02.2017

Ty si jasný trol, tak neviem, o čo sa to tu stále pokúšaš.
Myslíš si, že ti tu tie ublíženecké keci ešte niekto spapá?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Skatule

Tony Clifton | 19.02.2017

Svoboda projevu není o ublíženosti

Re: Re: Re: Skatule

Sycak | 20.02.2017

My, to jsem myslel my vischni.
Ja nenarikam, ze Hox neco smazal. Jen mne to prisla skoda.
Slo tam o text Kazatel 1:10, 1:11.
V diskuzi pod tim jsem si vsimnul, ze dve verze bible rikaji neco jineho.
Navic tam los/sol napsal neco, co vypadalo jako nejaka starsi verze Kazatel 1:11, kde byla informace, co mne zajimala.
Bohuzel jsem pak zjistil, ze los/sol to tam doplnil sam, takze tak trochu nefer.
No a chtel jsem v tom kusu vlakna jeste toho Kazatele probrat.
Takze za mne skoda, ze se to smazalo. Ale se z toho nepoto. A ze bych narikal? To mne prijde jako podsouvani neceho, co vubec nebylo.
Uz to nebudu resit, nestoji to za to.

Re: Re: Re: Re: Skatule

Cico Ciciak | 20.02.2017

No jeste jsem chtel rict, ze Vase komentare ctu nerad. Jsou dost ultimativni. Tak i kdyz s Vami nesouhlasim, tak nereaguji, protoze to nikdy neni na lehkou vymenu nazoru. Pouze muj dojem. Dost casto na Vasi reakci vznikne hodne konfrontacni situace.
Ale jak rika Jardob, kazdy si zijeme svuj zivot sami za sebe a kazdy, kdo se necha vyprovokovat - tak je to jeho vec.
Takze dvojice "komentar - odpoved na komentar" je pouze zodpovednost tech dvou komentujicich.

Re: Re: Re: Re: Re: Skatule

Sycak | 20.02.2017

to je ode mne. Jsem se nejak uklepnul.

Re: Re: Skatule

Hox | 18.02.2017

Nebudou tady v diskusi nesmyslné útoky na tenhle web, nebude nutná ani obrana. Mohli bysme zrušit kompletně diskuse a byl by klid.
Fascinuje mě, jak se tady poplácávají po zádech zástupy různých individuí a notují si, jaká je tu hrozná cenzura... připomíná mi to groteskní situace, kdy se na centrálním kanálu ruské TV odbavoval v prime time nějaký americký propagandista na téma, jak hrozné je to v Rusku se svobodou projevu a jaké je Putin nebezpečí pro civilizovaný svět.
K americkému studiu by se kdokoliv, kdo by chtěl kritizovat tamní establishment, nedostal ani na 500 metrů.

Re: Re: Re: Skatule

Lexa | 19.02.2017

osobní rovina, http://pastebin.com/x9AYaH5W

Re: Re: Re: Re: Skatule

Cico Ciciak | 19.02.2017

Skús sa radšej vyjadriť vecne k mojim príspevkom o Budhizme namiesto nezmyselného tárania a fňukania, inak nechápem, načo sa potom zapájaš do diskusie, keď nemáš pádne argumenty, ktorými by si s prehľadom dokázal uzemniť oponujúcich diskutérov.
Je dosť zábavné vidieť, ako nejakého údajného budhistu (ktorý už medituje aspoň podľa jeho ťažkých rečí minimálne zo 20 rokov) dokáže rozhodiť zopár príspevkov.
Ja to beriem tak, že som v (ne)debate s tebou (ktorej úroveň si sám značne zrazil) objektívne vyhral.

Re: Re: Re: Re: Skatule

Cico Ciciak | 19.02.2017

Sympatie a záujem o Leva-net naopak rapídne stúpajú.
Pozri sa na návštevnosť.
Čiže zas len zavádzaš, vypisuješ svoje nezmyselné subjektívne dojmy, útočíš na samotný Leva-net, jej návštevníkov, a ešte sa budeš rozčuľovať a niekoho nazývať nevychovancami, keď ti dá ráznejšie najavo.
To je drzosť najhrubšieho zrna.
Zamysli sa nad sebou, alebo skús pomeditovať. Zjavne ti to nepomáha ty "budhista".

Re: Re: Re: Re: Skatule

Cico Ciciak | 19.02.2017

Spamätaj sa a prestaň tu už robiť kabaret a miesto toho začni k veci a normálne argumentovať k téme článku alebo k jednotlivým príspevkom ostatných diskutérov.
Kde je problém?
Nemáš čo vecného povedať?

Re: Re: Re: Re: Skatule

Lexa | 19.02.2017

To byl fofr! Neschopnost přijmout jakoukoli kritiku je vlastností psychických trockistů, nebo ne?

Re: Re: Re: Re: Re: Skatule

Cico Ciciak | 19.02.2017

Toto tvrdenie platí aj o tebe.
Doteraz si ma vecne nepresvedčil, že sa v niečom mýlim.
Ja narozdiel od teba kritiku dokážem prijať, sám tu píšem, že sa rád nechám poučiť a presvedčiť.
Čiže z tvojej strany zas len zavádzanie, manipulácia a podsúvanie.
Znova ťa vyzývam, vráť sa k meritu miesto fňukania a útočenia.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Skatule

Lexa | 19.02.2017

Provokativní útočení není kritika. Skoro všechny tvé příspěvky jsou urážlivé a osobní. Argumenty nedokážeš přijmout, protože nejsi schopen je pochopit.
To sice na oko píšeš, že se rád necháš poučit, ale realita je přesně opačná.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Skatule

Cico Ciciak | 19.02.2017

Žiadne pádne argumenty si tu zatiaľ nepredložil, iba nejaké svoje vágne názory, ktorými si ma vôbec nepresvedčil.
Ale stále máš šancu, tak tu láskavo nepodsúvaj bludy, že nie som schopný pochopiť podstatu Budhizmu.
To je jasný osobný útok, podsúvanie a pokus o manipuláciu ostatných diskutérov.
Znova ťa vyzývam, prestaň trolovať a osobne na mňa útočiť a vráť sa k meritu, útoč pádnymi argumentami, ak na to máš.

Re: Re: Re: Re: Skatule

Lexa | 19.02.2017

Nadávání do trolů je nutná obrana?

Re: Re: Re: Re: Re: Skatule

Cico Ciciak | 19.02.2017

Aké nadávanie?
To je čisté konštatovanie.
Ten človek tu už toho popísal až-až a skoro vždy iba samé odvecáky.
Dokonca si ich už dovoľuje vypisovať (po odmazaní) aj pod úplne náhodné články, ktoré s nimi naprosto nesúvisia.
Tak čo asi je?
Rozumieš vôbec pojmu trol, keď už opravuješ moje "nesprávne" formulácie?

Re: Re: Re: Skatule

Lexa | 19.02.2017

Selektivním mazáním příspěvků druhých se admin snaží navodit představu, že jejich příspěvky mají neadekvátní formu, jiné, zjevně neadekvátní však nechává v diskusi.

Re: Re: Re: Re: Skatule

Cico Ciciak | 19.02.2017

Selektívne mazanie?
To je len tvoj ničím nepodložený subjektívny dojem.
Čo tak sa radšej pokúsiť s tvojou údajne úžasne vyrovnanou a triezvou "budhistickou" mysľou zamyslieť nad tým, prečo?
Môžeš k tomu využiť aj nejaké meditačné techniky. ;)

Mal by si sa už konečne nad sebou zamyslieť, a prestať sa neustále ukrivdene starieť do kompetencií admina, do ktorých ťa v podstate nič nie je.
Aj mňa mazali a mažú.

Re: Re: Re: Skatule

Sycak | 20.02.2017

Rusit diskuzi by byla si myslim chyba.

Re: .

kolkobudeszit@centrum.cz | 18.02.2017

Ano, budhizmus sa rovnako ako judaizmus s jeho vetvami krestanstvom a islamom siril rovnako krvou a vrazdenim az potom rovnako ako spomenute si nasadil masku dobra. Uz sme tu citali si zlociny laamov. A budhizmus vyvrazdil stupencov cistej viery Bono, ktora Bola jeho predchodcom. Rovnako ako Vatikan vyvrazdil stupencov slovjenskeho spasitela vid A. Horak, a prevratil slovjenskeho posla bozieho v zida zlocineckym Paulinizmom a Islam vyvrazdil 120 milionov nevinnych a pokracuje v genocide a znasilnovani dalej-vid kon Rita. Kazda ideologia, ktora sa sirila vrazdami bez ohladu na naslednu masku dobra je SATANIZMUS. I Luther jasne povedal "hlavou cirkvi moze byt jedine Jezis, kto sa iny stavia do cela cirkvi, moze byt jedine Sam Satan" a sucasnost uz i zatvrdilym oci otvara a potvrdzuje mudrost Luthera.

Re: Re: .

Deep | 18.02.2017

S tím lze souhlasit, náš (Člověčí) problém tedy je v tom, umět Rozlišovat mezi tím, co skutečně Budha učil a tím, jak bylo toto jeho učení fašisticky/protilidově zneužito. Stejná situace, jako s Ježíšem a ŘK křesťanstvím. Takže pozor na to, odkud čerpáme představy o tom, co učil Budha a párováním těchto představ s reálnými činy náboženství zneužívajících fašistů.

Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 18.02.2017

No tak sa už nehanbi a pastni konečne nejaké linky na údajne objektívne zdroje o "pravom" učení Budhu, miesto trepania. ;)
Alebo mi vysvetli rozdiel medzi Budhizmom a pseudo-Budhizmom, na čo vlastne čakáš? Môžeš aj napísať odborný článok, ako tu prednedávnom vyšiel o Mohamedovi, Koráne a Islame.


Inak, už som písal:

"Z období Buddhova života o něm NEEXISTUJÍ žádné písemné zprávy, naše znalosti jeho učení vychází z tzv. Tipitaky, která sice byla sepsána AŽ PO JEHO SMRTI, nicméně se lze DOMNÍVAT, že v ní je obsaženo učení velmi blízké původnímu učení Buddhy."

:DD

Re: .

Leoš | 18.02.2017

Milý Cico,můžeš vytvářet jakékoliv myšlenkové koncepty o buddhismu,všechny budou falešné.Musíš na to jít jinak.

Re: Re: .

Hox | 18.02.2017

To zní jako prohlášení ve smyslu, že o buddhismu nelze říct nict pravdivého.

Re: Re: Re: .

Leoš | 19.02.2017

Hoxi,bez náhledu a realizace,jak chceš verifikovat své duchaplné myšlenkové výplody ?

Re: Re: Re: Re: .

Hox | 19.02.2017

Pro tvé myšlenkové výplody platí předpokládám totéž?

Re: Re: Re: Re: Re: .

Dotaz | 19.02.2017

Dle čeho usuzuješ, že Leošovi chybí náhled a verifikace?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

Dotaz | 19.02.2017

oprava, realizace, ne verifikace.

Re: Re: .

Cico Ciciak | 19.02.2017

To znie hodne nabubrelo.
Vzhľadom aj k tomu, že som tu len viac-menej odcitoval (resp. svojimi slovami parafrázoval) oficiálne texty z internetových zdrojov (napr. z Wiki).
Je to nesprávny a nekonštruktívny prístup.
Veď skús normálne napísať, v čom sa mýlim (resp. tie texty, ktorú tu uvádzam), aby sme sa pohli ďalej (aj to je dialektika).

Re: .

Lexa | 19.02.2017

osobní rovina, http://pastebin.com/dnpDVB0j

Re: Re: .

Lexa | 19.02.2017

Prosím?

Re: Re: .

Cico Ciciak | 19.02.2017

Zavádzanie, podsúvanie, nezmysly, osobné útoky.


Luxov názor na Budhizmus som uviedol preto, lebo sa s ním aktuálne stotožňujem a je úplne jedno, či Lux patrí k VP-ZSSR alebo nie, to na veci nič nemení. Lux je vážený člen tunajšej komunity, za ktorým stoja činy a vysoká miera chápania sveta.
Navyše pokladám Luxov názor o Budhizme za pravdivejší než tvoje vágne a pádnymi argumentami nepodložené subjektívne a útočné názory.

Čiže naprosté hlúposti a ničím nepodložené a neprimerané vystatovanie sa z tvojej strany.


Ten príspevok vyššie je moja vlastná interpretácia toho wiki linku o Budhizme, tak ako som ten článok ja sám pochopil.

Čiže zase lož z tvojej strany.

Re: Re: Re: .

Lexa | 19.02.2017

osobní rovina, http://pastebin.com/Q3WvWLuV

Re: Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 19.02.2017

Ani ty nie si žiadny etalón pravdy, ani čo sa týka Budhizmu, hoci sa snažíš navodiť taký dojem (skrátka s nepresvedčil ma ani v tej diskusii medzi vami dvoma - predniesol si tam celkovo slabé argumenty).
Treba si tiež uvedomiť, že na Leva-net nie sú zverejnené/preložené všetky práce VP-ZSSR + prílohy, ktorých je omnoho viacej a Lux mohol mať prečítané nejaké z nich o Budhizme (aj preto ťa podľa mňa predčil v diskusii). Ale neviem a preto nebudem v tomto smere ďalej zbytočne špekulovať, ale je to možné.


Ty si tých útokov na KSB a DVTR a jej študentov v minulosti podnikol už viac krát, vôbec som nenarážal iba na to, že si oponoval Luxovi v diskusii, kde ste viedli debatu na tému Budhizmu.
V tej debate si predvádzal (nepriame) útoky voči KSB a DVTR a Luxovi iným spôsobom.

Ako príklad tu uvediem niektoré tvoje citácie z tejto diskusie (link nižšie), ktoré sa mi moc nepozdávajú:

http://leva-net.webnode.cz/products/v-m-zaznobin-o-noosfere-a-mimozemskych-civilizaciach/

"Všiml jsem si, že čelní přispěvatelé KOB mají někdy až hystericky negativní vztah k védskému a dokonce buddhistickému učení."

"Já bych doporučil všem horlivcům z řad stoupenců KOB (a sám jsem jedním z nich, právě proto, že v této nauce vidím potenciální hloubku a védskou tradici), aby nebyli fanatičtí a revidovali své schematické postoje poctivým studiem původních nejvyšších textů staroindické tradice."

"Problém je v tom, že podle mě prosazuješ nějakou teoretickou ideologii a schematicky dáváš všecko do nějakých škatulek a mícháš jablka s hruškami."

"Mě na vás kluci vadí, že tu šmahem odsuzujete věci, které jste nijak do hloubky nestudovali, neprožili, jen jste si "o nich" někde něco přečetli, co o tom někdo napsal, jak on to vidí. Tak to neberu, je to nepoctivé, nevědecké."

"Já tě Luxi neškatulkuji, to bych třeba řekl že jsi psychický trockista nebo zombie (jak mě tady onálepkoval Hox). Posuzuješ-li věci, které jsi nestudoval, jsi to ty, komu chybí soudnost, to si uvědom! Já uznávám tvoji znalost KOB, ale divit se tomu, že buddhismus používal dialektiku - jak to pak člověče můžeš hodnotit? Je to tak objemná věda, že než ji vůbec nastuduješ, dojde ti, že je hloupé si na to dělat takovéhle názory a strkat to do škatulky "relígie.""

"Ad Hegel - asi koukáš na jiné stránky než já? Nějaká podivná chronologie - 18.století (Hegel) jako základ buddhistiické dialektiky?"
Nepochopenie Lexu, lebo Lux napísal:
"(ale Hegel je vo svojej "filoSofii" blízko k východnému dualizmu, tak to vcelku chápem..)."

"Vaši guruové vám tady říkají, že budoucnost lidstva je možná jedině, když bude opuštěna materialistická koncepce vědy a bude se zkoumat kapacitu (lidského) vědomí, (což buddhismus dělal už před dvěma a půl tisíci let) a vy jste k tomu, hoši, úplně slepí a hluší. Nejste vy tady nějaká parta inženýrů?"

"Píšeš o mravnosti, ale bohužel se nevědomky dopouštíš klasické koloniální nadřazenosti (ti divoši z Východu jsou méněcenní, protože my máme technosféru), promiň, ale jsem na tohle alergický. Je to projev komplexů.
Kdybys trochu studoval historii..."

"Opakuješ tady mantru o zvrácených religiózních systémech, které drtivá většina lidí nechápe. Nechápeš to proto, že se vůbec neobtěžuješ se tím seriozně zabývat. Kdo se zabývá hmotou, ano, bude mít hmotné výsledky (západ). Východ v době svého vrcholu měl skvělé výsledky v tom, čím se zabýval. Ale abys to vůbec viděl, musel bys napřed opustit celý soubor svých předsudků a zažitých stereotypů. To, že máš technosféru a můžeš ukájet různé tělesné potřeby neznamená, že prožíváš kvalitnější život, protože to je věc naprosto subjektivní. Koukáš spatra na ty "zombíky" jak tam žijí v chudobě a cítíš se nadřazený, protože si myslíš, že lépe chápeš nějaké objektivní procesy. Tak si to mysli.
Mimochodem, proč tady píšeš ČeloVěk? Uvědomuješ si vůbec, co to spojení čelo-věk ve skutečnosti znamená a jak hluboce védskou symboliku obsahuje?"
Už len kapacita ako je Lux nevie, čo znamená ČeloVek a prečo to píše. - Moja poznámka

Re: Re: Re: Re: Re: .

Um | 20.02.2017

Pekný odstrel Cico :-D

Re: Re: Re: Re: Re: .

Lexa | 21.02.2017

Cico, moc díky! Lepší službu jsi mi nemohl prokázat! Super kompilace.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: .

Cico Ciciak | 23.02.2017

Nemáš za čo. :D

Náboženstvo

Ved | 19.02.2017

Budhizmus nie je náboženstvo v zmysle západného chápania. Budha pochopil problém a navrhol jeho riešenie. Budha nikomu nevnucuje jeho riešenie.
Oproti tomu kresťanstvo, tak to je zaujímavé. Kresťanstvo, tak ako je prezentované cirkvou... Tu by sa dalo hovoriť, o satanizme. Hlavne na západe majú úchylku modliť sa k mŕtvolám, ak niekto neverí stačí si zájsť napr. do Assisi. Úplná nekrofília. Cirkev to je "spolok" najprv upáliť, rozštvrtiť, potom pozostatky vyhlásiť za sväté, rozposlaťa modliť sa k mŕtvolám k mumifikovaným častiam tela (prst, noha, ruka) a prosiť ich o zľutovanie a pomoc. To je to pravé, ale každému podľa chuti.
Ježiš určite neviedol svojich učeníkov aby sa modlili k mŕtvolám. Pokiaľ viem bol proti modlám, tak ako Budha tak ako Lao-c’ a ďalší.
Je vhodné považovať Wikipediu za seriózny zdroj informácii?

Re: Náboženstvo

Cico Ciciak | 20.02.2017

Teraz sa tu nebavím o kresťanstve, to za 1. a
za 2. môžeš uviesť seriózny zdroj o Budhizme, po čom tu už x-tý krát volám?

Re: .

Cico Ciciak | 20.02.2017

Ďalšia korekcia a odstránenie nejakých chýb po ďalšom preštudovaní problematiky: * http://pastebin.com/EktfMXje

Re: Cico Ciciak

Cesta | 19.08.2017

Ja som sa stretla tiez s budhizmom, ktorý sa dostal naspät' do Indii v 20. str. z Burmy prostredníctvom S.N. Goenku, indický priemyselník zijúci v Burme v tej dobe, zomrel ako 90-rocný koncom septembra 2013. Po smrti Budhu sa samozrejme vytvorilo viacero odnozí (nemám slovenskú tastatúru, takze budú chýbat' hlavne mäkcene) a jedna z nich do Burmy.
Základ meditácie a aj bezného zivota je pozorovanie pocitov (vedana) tela, lebo tam sa prejavuje spojenie ducha a matérie. Tieto pocity sa nemajú hodnotit' ako pozívne alebo ako negatívne, ale iba pozorovat'. Pozorovaním casom/za niekol'ko okamzikov zmiznú a tým si cistíme svoje podvedomie a stávame sa stále viac a viac vedomými. Totizto svojimi reakciami na podnety/akcie si kondicioniujeme ducha a po case reagujeme automaticky a nie vedome. Nemajú sa pouzívat' ani mantry ani ziadne iné slová, nakol'ko spôsobujú vibrácie tela a vtedy by sme nemohli vnímat' pocity vlastného tela. Na zaciatku meditácie sa má pozorovat' vlastný, prirodzený dych (v oblasti medzi nosnými dierkami a hornou perou), aby sme sa zacali sústredit' a potom sa systematicky pozoruje celé telo zacínajúc temenom hlavy, kde co pocit'ujeme.
Základom poznanie je aj, ze nic netrvá vecne, vsetko sa mení, ako sa mení aj nase telo kazdým okamzikom, co uz vtedy Budha spozoroval na sebe pocas meditácie. Ciel'om je aj dosiahnut' dusevnú rovnováhu/vyrovnanosť= stred. A to ze pozorujeme svoje pocity objektívne/bez hodnotenia zijeme v okamziku.
To asi tak v skratke.

Lidske telo

Sycak | 18.02.2017

Proc delat z tela nosice duse/vedomi? Clovek je identicky prave kombinaci tela a duse. Jak ztrati telo, tak to jeho vedomi o neco prijde. Takze nejlepsi by bylo zit s zdravym telem, jak dlouho clovek chce, treba relativne nekonecne.
Zda se logicky, podle zkusenosti miliard lidi, ze to nejde. To je tak silny informacni pole, ze je problem ho prekonat. Vsechna nabozenstvi se toci jen okolo smrti a duse, popr cistoty tela, ale fyzicka smrt dominuje.
Kdyby kazdy vedel, ze tu bude treba 100000 let a ze pokud bude zamerne ublizovat, tak se mu to vrati jeste za sveho zivota, tak by si to rozmyslel, uplne kazdy. Zivot v casove omezenem fyzickem tele je prilis kratky na to, aby clovek dospel.
Podle mne to jde neztratit telo, ale je potreba upravit i ten predatorsky princip nasi prirody.
Nasledne komentare, ze jsem cvok, nebo ze to nejde, jsou ztrata casu, bude jich vetsina.
Spis by mne zajimalo, jestli ma nekdo podobny nazor.

Re: Lidske telo

Deep | 18.02.2017

A třeba křídla byste nechtěl ? Nebo umět být neviditelný ?
Tedy nevnímáte existenci problému: úpadek - stagnace - rozvoj, jako relevantní ? Jestli mi rozumíte:)
Apropó - na kdyby si hrají jenom děti nebo ne ?

Re: Re: Lidske telo

JS | 18.02.2017

Lidé si myslí, že lidský život trvá přibližně 70-90 let a jejich tělo souhlasí.

Jak by to vypadalo, kdyby všude (od jednotlivců, přes jejich rodiny, školy, až po média a knihy) bylo všeobecně přijímáno jako fakt to, že lidské tělo žije tisíce nebo desítky tisíc let?
Stejný fakt jako že den se střídá s nocí.

Re: Re: Re: Lidske telo

Deep | 18.02.2017

Psychosomatika je zajisté mocná čarodějka, ale není jediná, která v biosféře čaruje. Navíc stále platí, že mnoho, mnoho věcí je mravně podmíněných.
Takže kdyby (pane pojďme si hrát:) byl lidmi všeobecně přijímán fakt (byla by to jejich zažívaná realita), že lidské tělo žije tisíce a víc let, potom by tito lidé nežili ve stávající civilizaci a určitě by o tomto aspektu nediskutovali na jakési techno-protéze. Ano, byla by to pro ně všednost typu střídání dne s nocí. Kontrolní otázka - je problém si představit, že na jiných planetách tomu tak skutečně "teď a tady" už není ?

Re: Re: Lidske telo

Sycak | 20.02.2017

Kridla bych taky chtel. A zadny "kdyby" jsem nepsal.
Moc Vam teda nerozumim. Prave jsem se snazil vysvetlit, odkud prisel ten upadek.
Podle mne prisel zvenci, tim myslim, ze se na tom aktivne podilela nejaka mimozemska civilizace nebo nejaka jina (i treba nehmotna entita). Proto ten zkraceny zivot atd.. Takze KSB je potreba jeste doplnit o moznosti zasahu zvenku systemu, vuci cemu nejsme uplne imunni. My tady na Zemi nejsme izolovana soustava.

Re: Lidske telo

kolkobudeszit@centrum.cz | 18.02.2017

Ano, ludske telo je Nasim chramom. Pozname vyrok nasich predkov "v zdravom Tele zdravy duch" (zohyzdeny umelym cierno zreceskym latinskym jazykom- in corpura sana anima Santa es". A preto utocia Chemikalie v potrave, ci cielene jedovate cinske vyrobky beznej spotreby. Chore telo - chora dusa, lahko ovladatelny clovek, biorobot- zitel , pekne popisane i vo Veedach. Prvoradou ulohou od narodenia je starostlivost o zdravie Nase a bliznych, aby dusa i duch sa mohli rozvinut v Tele a teda i maximalne oddialit zaciatok sexualneho zivota. Toto velmi dobre vedia temny a tiahnu bytosti v opak.

Pro Hoxe

Tony Clifton | 17.02.2017

Tony Clifton 17.2.2017 o 20:35
Děkujeme. Komentář čeká na schválení.
Když si přečtu text od tebe, že Nazarbajev je věrný spojenec Putina a zároveň si poslechnu Pjakina o tom, že je Nazarbajev jejich (GP), tak v tom můžu vidět buď rozpor, nebo spojitost. K čemu se přikláníš ty?

Když si přečtu něco o pyramidě míru, tak té bohulibé myšlence mohu věřit jen do chvíle, než v jejím okolí uvidím slavnostní pochod stavitelova vojska.

Když budu věřit v charakter Pjakina, který tak rozhodně obhajuje globální politiku (zřejmě cestu k lidství) a zavrhuje geopolitiku, tak mnou něco přeci jen škubne ve chvíli, kdy z něho vyletí třeba tohle „V globální politice jde především o to, kdo koho převeze“. Mám věřit někomu, kdo za největší vrchol a cestu považuje, jak s někým vyjebat?

Tobě se dá věřit?

Re: Pro Hoxe

Udo | 17.02.2017

Ad "Převést"..
Vedel by ste si Tony ten výraz objektívne pozitívne interpretovať?

Ad "Nazarbaev..spojitost"
Ako by ste si túto spojitost, súvislost gramotne objektívne (pre všetkých zúčastnených) pozitivne interpretoval?

Re: Re: Pro Hoxe

Dotaz | 17.02.2017

Proč pozitivně? Objektivně stačí, nebo ne?
Není "pozitivní myšlení" něco jako politická korektnost? Podsouvání úhlu pohledu, manipulace?

Re: Re: Re: Pro Hoxe

udo | 18.02.2017

Objektivne = pozitivne.
Preto som to extra akcentoval, ako ste správne postrehol.
Myslíte, že Boh, ak existuje, je sadista (negativista)?

ON za daných okolností (mravno-inteligenčno-vôľových)
protežuje predsa najlepšiu MOŽNÚ variantu.
A ak ju práve Vy odhalíte, čim lepšie sa jej v chápaní (lat.inTeliGentio) priblížite,...

Re: Re: Re: Re: Pro Hoxe

Dotaz | 18.02.2017

Nikoli. Objektivně nerovná se pozitivně. Objektivně znamená podle pravdy.
Pokud jde o boha, tak budeme-li předpokládat, že je všude a ve všem, tak je, ano, i velký "sadista," protože stvořil utrpení jako nedílnou součást života. Jenže utrpení je subjektivní prožívání jednotlivců, a sadismus je proto "jen" lidský pojem.
Hlavní však je, že jste Tonymu vůbec nedal adekvátní odpověď na jeho otázku, jak by bylo konstruktivní.

Re: Re: Re: Re: Re: Pro Hoxe

udo | 18.02.2017

Myslíte, že pohľad, cieľ Boha, Pravda je nie je pozitívna?

Utrpenie je proporcionálne odklonu od optimálnej cesty.

V čom konkrétne som podľa Vás neodpovedal Tonymu neadekvátne, či nekonštruktívne?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pro Hoxe

Dotaz | 19.02.2017

Pozitivní - negativní jsou lidské nálepky, výraz dualistického myšlení. Nechte už těch manipulací.

Ad utrpení - váš názor, který vám neberu, nicméně existuje a je to boží dopuštění, takže bůh je, mimo jiné, sadista, chcete-li to tak nazývat.
Celé to uvažování "hodný" bůh, pozitivní, apod. je v podstatě křesťanská šablona, jestli si to neuvědomujete.

Konkrétně jste neodpověděl vůbec na to, nad čím se Tony pozastavil. Místo toho mu dáváte školení, že chybně uvažuje.

Bylo by korektní dát vysvětlení k tématu Pjakin-globalisté apod. JIstě k tomu máce co říci.

Re: Pro Hoxe

udo | 20.02.2017

Ide o to, čo konkrétne chápete pod tzv."dualistickým myslením"
Ako vidíte, interpretačné rozpätie je tu veľmi široké..

Od nekonštruktívnych absurdít nejakého "boja protikladov",
až po "hľadanie súvislostí v odlišnostiach"

Obávam sa, že o negáciu, nekonštruktivizmus a manipuláciu v negatívnom zmysle..ne-zmysle sa tu snažíte skôr Vy..a žiaľ z istých dôvodov nie len Vy..

re: dopustenie
Ako inak chcete dieťa motivovať, aby začalo zodpovednosť za činy svoje preberať?
Navrhnite lepšie riešenie, potom budete mať právo kritizovať.

Podľa Vás je potom snáď každý opatrný, rozumný rodič, čo decko občas kontrolovane nechá rypáčik si naraziť, alebo mu po ritke malú výchovnú plesne, či ho nechá niekedy sa v priekaku vykúpať, sadistom..

Ok..beriem, že sú osoby, ktoré, dokonca i keď sa okolo seba v priRode rozhliadnu, Boha za sadistu a hovädo (s prepáčením) považujú. Buďiž..

Zaujímavé je aj to, čo si potom konkrétne pod "kresťanstvom" predstavujete..Nejaké oficiálne cirkvi?
Lebo ja teda nie.

Rovnako, ako skutočný judaizmus nemá nič spoločné s fašistickým globálnym finacizmom nejakej sociopatickým krvilačným Jehowom vyvolenej rasy.

Starí HéBaRé mali národom tohto sveta svetlo Otca všetkých niesť..Ktosi im však miesto toho ponúkol SÁM prsteň moci
a oni neodolajúc, stali sa sluhami noci..

Tak, ako i dnešní muslimovia nič s islamom nemajú.
ZomBee as usual.

O Tonym neklamte.
Odpovedal som mu dostatočne presne.

Detto Pjakin a Globalisti.
Keď len občas na interaktívnu prednášku zablúdite
a to ešte aj neskoro, materiály ani základné neprečitajúc otázky x-krát prebraté dávate, nevyzerá to azda pred ostatnými účastníkmi čudne?
Dobehnite si učivo a i na cviku ste vítaný.

V skratke: Pjakin a Globalisti..
S každým je na spoločnej lodi
nutné spolupracovať na tom,
na čom sa zhodneme. To asi chápete.
Navyše, keď ako spolu vidíme, horí.

Nie sme predsa malé decká na pieskovisku,
či niektorí ultrafašistickí opičáci vo Felvidék parlamente,
vrieskajúci podľa Panov svojich,
že s Kotlebom spolupracovať nebudú,
keby mal hoc akýkoľvek návrh dobrý ..
(Viď falošné principijanstvo)

Re: Re: Re: Pro Hoxe

udo | 18.02.2017

jou..a všetko je manipulácia, agitácia
Všetko je o interpretácii a miere jej objektívnej správnosti.

Každé umenie, slovo, čin, Vaša osobná myšlienka
je agitácia, propagovanie určitého cieľa.
Či už vedome, alebo podvedome.

..a ciele sú v svojom začiatku, konečnom dôsledku rozlišované
na 2 druhy
A neegocentrické (Boho..= Mierocentrické) a
B egocentrické (kedysi obrazne povedané "geo"centrické)
Bo človek vskutku centrom vesmíru nie je tak,
ako ani táto malá planéta.

T.j., na najvyššej, najhlbšej úrovni chápania
je vskutku náš krásny farebný svet čierno-biely
v celej svojej žiarivej jasnosti, jednoDuchosti.

To je to, čo moderný fašizmus vo forme pseudoliberalizmu popiera, na popieraní čoho je postavený.

..a iba spojením zLadením mnohých uhlov pohľadu (súborným intelektom) dostanete obraz ReAlIter..skut(k)oČnosti najbližší.

Tým sa znova dostávame k onej ladičke,
metodológii optimalizácie uhlu pohľadu, zaostrovania.
Bo ak má niekto objektívne silnú zrakovú vadu, podfarbené, či inak chybné okuliare, alebo žije v bludisku krivých zrkadiel, akože môže k dielu spoloČnosti prispieť?

Nie..tu sa nebavíme o rôznorodosti, jedinečnosti, drobných nuansách odlišností vnemov každého z kolektívu jedinečných, garantujúcich, vytvárajúcich predPoklady rozvoja, na rozdiel od stagnácie a degradácie uniformity (rámec 1)konštruktívnej rôznorodosti vs. 2)porucha)

Spoločné tandemné hľadanie najlepšieho možného uhlu pohľadu VO DVOJICI, vzájomné po(d)súvanie za rovnakým dohodnutým cieľom, je naopak, nevyhnutnosť. Sám ťažko..

Áno, ak ide o principiálne ciele oboch rôzne,
môže ono "podsúvanie" viesť do stavu vzájomného podsúvania si klackov pod nohy, no o tom prípade sa tu snáď nebavíme, či?

Re: Re: Re: Re: Pro Hoxe

Dotaz | 18.02.2017

V principu se bohužel zcela mýlíte. Pravdivý obraz nelze nikdy získat zprůměrováním jakéhokoli, byť vysokého, počtu vnějších úhlů pohledů.
Kdybyste vzal názory všech jedinců v ČR dejme tomu na to, kdo řídí svět, a ty názory zprůměroval, dostanete pravdivý obraz? Absolutně nikoli.
Budou-li se dva hlupáci přít o to, jestli je tráva červená nebo modrá, získáme pravdivý výstup, když řekneme, že je fialová? V žádném případě.
Druzí pro nás mohou být inspirací i nápovědou, ale také svádět k četným iluzím a omylům. Aby člověk rozlišil pravdu od lži nebo iluze, na to je nakonec vždycky sám.

Re: Re: Re: Re: Re: Pro Hoxe

Pe-tri | 18.02.2017

Řekl bych že tady se jedná o nedorozumění. Samozřejmě nejde o to dělat názorový průměr ve vámi zmíněném smyslu. Ty by skutečně vedlo k nepoživatelnému guláši pejska a kočičky. Objektivizací subjektivních úhlů pohledů se myslí skládání výsledného, pravdě nejblíže stojícího výsledku ve smyslu chápání subjektivních výpovědí coby 2D průmětů zkoumaného 3D objektu. Až složení "subjektivních/dílčích" půdorysu, bokorysu a nárysu nám dá správnou/objektivní představu o podobě/vlastnostech/parametrech zkoumaného problému.
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Pro Hoxe

Cico Ciciak | 18.02.2017

Tu nejde o žiaden priemer, kde to udo tvrdí?

Re: Re: Re: Re: Re: Pro Hoxe

Tony Clifton | 18.02.2017

"Aby člověk rozlišil pravdu od lži nebo iluze, na to je nakonec vždycky sám". S tím nesouhlasím. Copak v rodině neřešíte záležitosti společně? Říká se víc hlav, víc rozumu. K hledání pravdy je nezbytná otevřená a svobodná společnost (lidský rod, rodina). Špička pyramidy si leda bude dělat své vojenské přehlídky u chrámu míru nebo vést války a rasově začišťovat území. Můj názor

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pro Hoxe

Cico Ciciak | 18.02.2017

Áno, aj v DVTR sa píše, že súborný intelekt je niekoľkonásobne výkonnejší než individuálny.

Re: Re: Re: Re: Re: Pro Hoxe

udo | 18.02.2017

Nič z toho, čo mi podsúvate (interpretujete) som nepovedal.
Ide o Váš subjektívney obraz povedaného, na základe vašich stereotypov.

Chybných obrazov je mnoho.
Ide o to, či spolu hľadáme ten najlepší, Bohu najbližší
(ak pripustíme, že taký obraz a Boh existuje)

T.j., v akom kontexte by som podľa Vás mohol mať pravdu,
resp. byť ku nej svojimi formuláciami nasmerovaný?

Presnejšie:
Zoberte každú, alebo niektoré z mnou vyjadrených základných myšlienok, či aspoň tie, s ktorými nesúhlasíte, ich za neadekvátne, nekonštruktívne považujete, a interpretujte ich v takej súvislosti, konštelácii, v ktorej by sa mohli blížiť objektívnej (pozitívnej) pravde. Som presvedčený, že ste toho schopný.

Pr.: Denník SME, N, Idnes.cz, lidovky..mainstrím, tlupka dvtr.eu(?),..
(prosto 5.kolóna, moderní ultrafašisti)

Ako je možné na príkladoch ich činnosti hľadať jednotlivé aspekty objektívne pozitívnej interpretácie, ako nechať pracovať kulturologické matrice ich riadiace, pre seba, pre nás?

1. Chránia nás pred ešte väčšími sociopatmi zo zahraničia, ako sú oni sami. Ako štát vyzeráme byť totiž v prípade voľného pohybu kriminálnikov uvedeného kalibru, ako štandardná fašisticko-davokratická diktatúra západného typu, čím
2. získavame čas na prácu zvyšovania miery chápania populácie,
3. chránia obyvateľstvo pred embargom,
4. démonkratizačným bombardovaním,
atď..

Rozumiete Dotaz, kam zhruba mierim, ako by sme mohli konštruktívne spolupracovať?
Možno máte ale ešte nejaký konkrétny lepší nápad..
Som samé ucho, oko

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pro Hoxe

Dotaz | 19.02.2017

Požadavek pozitivní interpretace není konstruktivní spolupráce, ale manipulace.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pro Hoxe

Udo | 19.02.2017

Sociologicky model DVTR vychadza z predpokladu, ze Boh existuje a je vo vyssie uvedenom zmysle pozitivista. kedze sa ma kazdy snazit co najlepsie Ho chapat, aby jeho dielo vo funkcii namestnika co najlepsie realizoval, logicky vychadza, ze pozitivna GRAMOTNA interpretacia je nevyhnutnost. Naivna a pasivna pozitivna interpretacia je naopak zakladnym smrtelnym manipulacnym fenomenom vsetkych tzv. nabozenstiev, slnieckarov, atd..a snad uz vsetci dobre vieme, kam ze ona vedie. Rozumiete teraz, alebo stale akoze nie?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Pro Hoxe

Dotaz | 21.02.2017

Že je bůh pozitivista je pouze vaše představa. Jak víte, jaký je bůh? Dáváte mu tady své nálepky podle svého myšlení. Házet do jednoho pytle všechna náboženství a sluníčkáře odpovídá myšlení marx-leninismu - materialismu. Zbytek jsou jen vaše konstrukce, které nic nevysvětlují.

Re: Pro Hoxe

udo | 21.02.2017

Veď od začiatku sa predsa bavíme o hypotéze, o modeli.
Keď hľadáte absolútnu pravdu v jej poslednej inštancii,
ste tu chybne. To je záležitosť Boha (ak existuje)

Alebo tu hľadáte nejakého guru, či čo??
..na ktorom by ste si..alebo pri jeho popieraní, buzerovaní,
slovíčkarení mohol svoje ego honiť (s prepáčením)

Prosto, ešte raz zopakujem:
KSB/DVTR vychádza okrem iného aj z predpokladu,
že Boh nie je debil, sociopat a ani sadista
a má svoje konkrétne ciele, ktoré je nutné snažiť sa čo najlepšie pochopiť a spolupracovať na nich, čo Vám garantuje proporcionálnu..presnejšie exponenciálnu mieru bezpečnosti,
benefitov, šťastia, etc.

ako sa vraví:
SLOBODA JE VEDOMÁ NEVYHNUTNOSŤ
T.j., ak chápete, čo v danej situácii treba spraviť, čo bude asi najlepšie spraviť..(manéver pri riadení auta, chirurgický zákrok, spôsob prechodu cez cestu, nákup, varenie,..všetko..),
tak viete aj, čo Vám hrozí, ak to neurobíte.

Ak nechápete situáciu a jej riešenia,
ste otrokom toho, koho program=zvyk=proces=kulturologický stereotyp=emócia (nepliesť s intuíciou) vo vás beží

Vo vašom podvedomí ste ale Vy osobne vskutku absolútne slobodný a môžete si myslieť čo len chcete.
V tom Vám nebránim a je to Vaša vec.

Ako vidíte, Vaša sloboda končí pri vedomej konfrontácii s inými
názormi, prípadne s realitou, ktorú sa tu snažíme metodicky protodialekticky (NIE Hegelovsko-marxisticky) pomenovávať,
modelovať, aby sme s ňou mohli pracovať..pochopiť a uchopiť, svoj osud riadiť, že by ho iní miesto nás neriadili, ako u tých, čo práva svojho rodného, umu i vôle na Ni(e)koho odporúčanie sa vzdali..

jou..
a Marx-Leninizmus je zrovna tak "náboženstvo".
Akurát, že ono Boha popiera apriori,
čo môže byť i krokom vpred,
oproti dávaniu zámerne falošného obrazu Boha,
z ktorého musia ovečky aj tak najprv vystúpiť.

T.j., ak chcú spoznávať Boha skutočného, realitu.
V zásade sa totiž k Bohu cez náboženstvá
rozhodne dostať nemožno.
Každé väčšie je tak projektované.
Z pohľadu a-sociáleho inžinierstva
sú dvoma základnými parametrami náboženstva
1) Ateizmus (presnejšie a-deizmus) a
2) Hierarchia (oddelenie oviec od Otca nejakými
programovo vymydlenými "tajomníkmi"..hoc často i dobromyseľnými)

(Dúfam že to nebude zasa "ja koze a Vy o voze")

Re: Re: Re: Re: Pro Hoxe

Pe-tri | 18.02.2017

Ego/já-centrický přístup - realizace toho, co prospívá mě osobně,
Míro/Boho-centrický přístup - realizace toho, co prospívá všem.

Paradoxní vtip života je pak v tom, že to co prospívá mě je mé usilování o to, co prospívá všem.

P.

Re: Re: Pro Hoxe

Tony Clifton | 18.02.2017

Udo,
Ad "Převést". V originále ta věta zněla „kto кого́ переиграет“, což paní Irenka přeložila jako, „kdo koho převeze.“ U nás v ČR by se dalo, slovo převeZe (nikoliv převéSt, to slovo má totiž odlišný význam), v tomto smyslu, zaměnit za přechytračí. To mé podání „vyjebe“ mělo, ale své důvody.

Souhlasím s Dotazem, že „objektivně nerovná se pozitivně. Objektivně znamená podle pravdy“. Objektivně pozitivní mi tak trochu připadá jako pravda, kterou chcete zrovna slyšet. Jsem moc rád za JEHO názor, byť je třeba odlišný od názorů zdejší komunity.

Stejně tak mohu souhlasit s vaším názorem, pokud napíšete „Bo človek vskutku centrom vesmíru nie je tak, ako ani táto malá planéta“, ale zůstává mi rozum stát, pokud hned vzápětí svůj názor na svět deklarujete jako obecnou pravdu pro celý vesmír. To je ostatně problém celé zdejší a vedlejší diskuze. Za pouhý svůj názor jsem banován a jsou mi mazány příspěvky. Sám jste se mohl přesvědčit, k čemu to potom v extrému vede na vedlejším webu. Není mým záměrem zde apriori někoho provokovat, ale samotného mě provokuje, pokud si někdo uzurpuje svůj názor za obecnou pravdu a jiné názory tímto způsobem potlačuje. Udo, zkuste s tím něco udělat, protože to k ničemu dobrému, dle mého názoru, nevede. Cico a jiní si zde mohou řádit dle libosti a jiné mažete za třeba jen otázku, která se nehodí do vaší objektivně pozitivní pravdy, mozaiky. Kdo z vás je Bohem, aby měl istinu, že tím neubližuje jednotlivci nebo celku?

Ad "Nazarbaev..spojitost", to přece není tak těžké pochopit, co jsem tím mohl myslet. Buď má pravdu Hox, že je Nazarbajev věrný spojenec Putina, nebo má pravdu Pjakin, že je Nazarbajev jejich (GP). Nebo mají pravdu oba, potom je vše GP

Zkuste se mi vyjádřit alespoň k tomu banování. Je podlé na někoho reagovat a než mu umožnit odpovědi, tak ho rychle zabanovat a ani to neoznámit ostatním. Tímhle způsobem se zde tvoří pravda? Je to můj názor a zkušenost na obou webech

Re: Re: Re: Pro Hoxe

Hox | 18.02.2017

Odkud jsi vzal, že máš ban? Nějak si pleteš pojmy.

Re: Re: Re: Re: Pro Hoxe

Tony Clifton | 18.02.2017

To je pravda. Co je to vlastne ban jsem zjistil az na dvtr. Tak pro upresneni, tady nemam jen moznost vlozit prispevky do diskuze nebo jsou mi mazany. Jste lepsi

Re: Re: Re: Re: Re: Pro Hoxe

Hox | 18.02.2017

Kdybys tady neměl možnost vložit příspěvky, nemusel bych řešit tvoje tapetování.

Ban na vodaksb.eu nemáš. Máš ruční schvalování, jak jsi pro sebe sám doporučoval v mailu. Kdybys psal normální přispěvky, normálně by prošly. Cos místo toho udělal? Začal tapetovat tady. To že při zjištění, že jsi na ručním schvalovální, začneš namísto normálních reakcí (které bych mohl pustit) tapetovat jinde, to neovlivním.

Re: Re: Re: Pro Tonyho

udo | 18.02.2017

ad "vyj..bat"
Ak to dobre chápem, tak vyj..bať znamená podľa vás skôr niečo v zmysle snahy o negatívnu interpretáciu, deštruktívny cieľ, rámec..

V tom prípade chápem, i keď som schopný ten výraz vnímať aj pozitívne. Pritom nepopieram, že to môže byť neľahké a tiež ma to občas nebaví a "stratím nervy", ako sa hovorí. Prosto tiež zďaleka nie som dokonalý

ad "môj názor a pravda"
Nikdy som netvrdil, že môj názor je absolútnou pravdou, poslednou inštanciou, atď. Zrovna tak KSB/DVTR ňou nie je a byť nemôže. Dav je tak žiaľ z náboženstiev stáročia takto vnímať učený. Iba extrémy bez Miery.

Často sa presne takto žiaľ stretávam s názorom, stereotypom, že keď prejavíte v dnešnej spoločnosti svoj názor a následne hovoríte o existencii absolútnej pravdy, nemálo osôb si to zvykne spojiť tak, že Vy..resp. ja sám považujem svoj, prípadne jedine svoj názor za absolútne správny, čo je absurd. Celý život sa predsa všetci učíme a svoje názory, chápanie sa vylepšovať snažíme.

ad. "ban"
Hox odpovedal

ad "Nazarbajev"
..alebo varianta D
GP nie je všetko, no tam, kde vyzerá mať objektívne pravdu, najlepsie riešenie, kde sa nejaké položky našich cieľových vektorov pretnú, prosto treba spolupracovať. To akoby som povedal, jak malé decko v peskovisku, že toho a toho nemám rád a s ním sa prosto nehrám. Alebo ako politik, že sa nehrám s Hitlerom, Františkom, Stalinom, či Obamom..
Tak by som bol asi fakt za debila..s prepáčením
O to viac, ak ide vskutku o subjekt globálnej politiky s obrovskými skúsenosťami a možnosťami.
Ako sme sa i tu neraz bavili:
"Sme odsúdení k spolupráci a to je dobre"

Sme na jednej lodi a každý nápad dobrý je drahý. V konečnom dôsledku predsa vždy ide o život všetkých spolu i každého z nás. Nemožno predsa jedno od druhého oddeliť, iba ak rozlíšiť..

Re: Re: Re: Pro Hoxe

jardob | 18.02.2017

Tony, hoci pôvod tých tvojich úryvkov zo včera a tuším aj predvčera mi bol jasný, ale netušil som kam tým mieriš. A myslím, že ani mnohí na vodaksb nepochopili čo sa snažíš povedať, ale videl som, akú negatívnu diskusiu to rozpútalo, na ktorej sa hneď priživilo a prilievalo benzín pár cudzích nickov. Čuduješ sa teda, prečo ťa dal hox na ručné schvaľovanie? Je tam priečinok Otázky, tam sa kľudne pýtaj na čo chceš... Ale premeniť hlavné vlákno na rozvášnenú arénu nie je asi snom žiadného majiteľa diskusie...

Robiť ľuďom policajta nie je dobrá cesta moderovania diskusie, úplne stačí ošetriť len extrémne smerovanie diskusie, zistiť kde bol prvotný impulz a na ten si dať pozor.

Pokiaľ sa niektoré útoky v diskusii týkajú rozmývania samotnej KSB, tam je obranná (občas aj agresívna) reakcie úplne na mieste. Inokedy je jednanie typu "buldozér" zbytočné a potencionálne škodlivé, ak sa vyskytne u niektorých stálych členov diskusie, ale ak sa aj u prchkejších jedincov vyskytne, je to prechodný stav, ktorý budú musieť sami vlastným úsilím prekonať, ak sa chcú pohnúť ďalej, inak si tým upletú na seba bič, a sami si uškodia. Mnoho ľudí na začiatku svojej cesty robí chyby, ale vyvíja sa. U mnohých ľudí na diskusii som si ten pokrok napr. za posledný rok všimol, a ten kto chce aj v KSB ovplyvňovať dianie okolo seba, bude musieť zamakať nielen na svojich znalostiach, ale v rovnakej miere aj na svojej morálke a sebadisciplíne, lebo inak sa to obráti proti nemu.

K otázke pravdy a pozitivity. Problém pohľadu je v tom, že ty ako aj čitateľ vyššie, hovoriš o pravde, pričom nejde o celistvú objektívnu pravdu, ale iba o jej fragment. Sám dobre vieš, že ak z celého odseku vytrhneš jednu vetu, často to zmení celý význam povedaného. Preto sa ti "pravda" môže zdať negatívna, lebo nevidíš celkový kontext.. to je celý problém.

Ibak globálna politika - nerovná sa - cesta ku Človečenstvu. Globálna politika je iba nástroj globalizácie a môže byť použitý na akýkoľvek účel, dobrý aj zlý. Ľudia majú pri chytračení rôzne úmysly, "dobré" aj "zlé", každým aktom vôle meníš čosi v realite, prispôsobuješ niečo svojim cieľom. Nemať cieľ rovná sa nihilizmus, t.j. ísť proti cieľom života. Aj život si podriaďuje nás, napr. narodením a smrťou, je veľa vecí nad ktorými nemáme moc. Podriaďovať si situáciu, veci ešte nemusí byť chytračenie (na zlý účel). Aj múdrosť si podriaďuje vôľou situáciu, a či šlo skutočne o múdrosť, zistíš s odstupom, podľa výsledkov a plodov činnov, ktoré slúžia na poučenie, zmúdrenie, vylaďovanie svojej morálky. Vyložené zlo (z ľudského pohľadu) prinášajú len ľudské chyby, s ktorých sa nezrodilo poučenie v nových generáciách. Ak sa z chyby poučíš, "zlo" sa neutralizuje a viac ho netreba.

od každého niečo...

popolvár | 16.02.2017

jak autora článku, tak každého jedného diskutujúceho si možno zobrať, s niečim však aj polemizovať. Isto hodnotný článok i diskusia.
Mať nadhľad, odstup - dobrá vec, nakoniec aj u tej nešťastnej matky, čo jej dieťa auto zrazilo. Veď, keď sa na to časom nepozrie z odstupu -z nadhľadom, tak potom až do smrti sa bude užierať žiaľom a sebaobviňovaním, emočne vtiahnutá nesmiernou bolesťou do znova a znova prežívania daného desivého okamihu. Tu jedine nadľad a odstup jej pomôže. Bo nadhľad je vlastne pozretie sa na danú vec, situáciu z boku, zo strany, uvedomiac si viac a v širšom aspekte, než bolo možné len v pozície matky, bolestne prežívajúcej stratu svojho dieťaťa znova a znova...
Vo svojom strede - vycentrovaný, vyvážený, vychádzajúci zo svojho vnútra - to jest, neuletel som ani tam, ani tu. Nič ma nevyhodí z rovnováhy, t.j. dokážem vždy adekvátne posudzovať a reagovať, vyhnúc sa emočne neprimeranej reakcie na základe toho, že mi "peniaca sa krv zastrie oči" a tnem hlava-nehlava..., napríklad... Byť v strede, vyvážený - aj čo sa týka čakier, duchovného, či telesného rozvoja. Neuprednostňovať jedno na úkor druhého. To jest nebyť narcismi, ale ani nezanedbávať svoje telo, bo je to veľmi dôležitý nástroj k prebývaniu v tomto svete foriem. Ak by nebol potrebný, tak by sme ho nemali- možno by stačilo sa nám tu len ako duše vo vetre preháňať...
Žiť v prítomnom okamžiku - a kedy ak nie tu a teraz? Áno, v myšlienkach prehodnotiť minulosť, poučiť sa z nej, zamyslieť sa do budúcna, čo a ako - to hej. Ale nezabudnúť sa v minulosti systémom "keby, keby - boli by sme všetci v nebi...", no ani neuletieť duchom do budúcna, večne zasnívaný chodiť mimo realitu. Bo žiť a tvoriť sa dá len tu a teraz - a najlepšie poučení minulosťou, vyvarujúc sa chýb s následkami do budúcna.
Meditácie - užitočný nástroj na zkľudnenie mysle a nielen. Je to ponorenie sa do vlastného vnútra, do vlastnej duše. A akou technikou, na ako dlho, ako často a za akým účelom - to si každý musí sám za seba určiť. Meditácia - technika ako na chvíľu sa odpojiť od celku, zhonu, hluku, od ostatných a nájsť odpovede v sebe..., aby som sa zase mohol začleniť do spoločenského diania, no už ako vedomý, a nie slepo ovplyvňovaný....
Snáď len v krátkosti k tomu, ako to ja vnímam...

Složitost

Deep | 16.02.2017

Není to všechno přece jen ještě trochu složitější ?
Neopomíjí se zde takové faktory jako střídání "etické kvality biosféry" - alá den a noc Svaroga, což by mohlo sloužit k podobným účelům k jakým slouží střídání ročních období, takže potom by z toho vycházelo, že budování pozemského ráje je iluze, protože pozemské poměry by bylo možné lépe brát jako jakýsi pomocný/testovací trenažér pro vývoj vtělených lidských duší. Cílem života by pak bylo projít pozemským testem úrovně etiky každého narozeného a nikoliv nějaké materiální budování pozemského ráje, ve skutečnosti však jakoby jen virtuální pozemské civilizace, když ta reálná civilizace je civilizací lidských duší a nikoliv lidských těl.

Re: Složitost

jardob | 16.02.2017

Jeden trenažér už v sebe máme, a to je náš vnútorný svet, naša predstavivosť, kde môžme komponovať a zapájať do deja vnútorný zrak, sluch, čuch, emocie... Pričom tu, vo vnútornom svete neublížime ani sebe ani druhým, ale naučiť sa môžeme všeličo...

Vo mne myšlienka, že Zem a telo je len trenažér, neevokuje dobré pocity. Veď ako sa môže duša rozvíjať, ak sa zameriava len na seba. Človek = muž + žena. Už tu je základný kolektív. Človek sa rodí ako spoločenská bytosť, a zmysel jeho pobytu na zemi tiež bude súvisieť s kolektívnou činnosťou, v tom bude aj jeho rozvoj.
Vzťah športovca k trenažéru je chladný, ak ho zničí, tak ho vymení. (Nie je už tu základ ľudskej neúcty k biosfére?) Ale vzťah športovca k trenérovi je iný, trenér je osoba, je tam vzájomná úcta ako medzi žiakom a učiteľov, ide o spoluprácu, tandem.
Videl ste už v Prírode, že by niečo stagnovalo? Všetko sa rodí, vyvíja a zomiera. Znovu rodí, vyvíja a zomiera.
Nie je predsa normálne, aby sa vyvíjal len jedinec a celý druh nie, najmä ak samotná kultúra ľudstva je len v plienkach, ak kolektívna psychika ľudí, je na úrovni dieťaťa pred pubertou.
Človek predsa môže vyvíjať seba, a spolurozvíjať pritom aj spoločnosť, aby jej vývoj niekam smeroval. V čom sa môžu rozvíjať duše, ak sa budú rodiť do stále rovnakých kultúrnych podmienok? To by znamenalo stagnáciu, a také čosi vo vesmíre neexistuje. Človek nie je viacvrstvová bytosť iba v tom, že sa skladá z duše, ducha a tela... Ďalšie dimenzie bytia sú v kolektivite bytia, mnohé bytosti spolu tvoria nové formy kolektívnej existencie, biopoľové supersystémy. A to ešte zďaleka nie sú všetky dimenzie, ktorými sa môže šíriť a rásť život a intelekt.

Re: Re: Složitost

Deep | 16.02.2017

Lexa níž psal o Budhově podobenství o voru, coby nástroji vhodnému k převozu z jednoho břehu na druhý. Už nedořekl, že vor je užitečný jen pro účely převozu, po dokončení převozu se stává zbytečným. Chápeme-li, že vor je symbolem lidského těla, na voru přes řeku převážený člověk je symbolem lidské duše a řeka je symbolem lidské duše, potom je zřejmé, že lidský život Budha chápal jako proces - schopnost individua samotného převozu. Třeba i s pomocí ostatních - a máme tu sociální vztahy na voru, proč ne. Podstatné však je, že bychom si neměli plést "pouhý" proces převozu těla přes řeku se skutečným životem duše na evolučně odstupňovaných březích-pevninách vícedimenzionální reality. Ale ano, proč nevylepšovat sociální - rodové - národní poměry na voru, jen si ten dočasný převoz neplést s věčným životem na pevnině. A připouštím i to, že dosažená sociální úroveň na voru determinuje přístav a zemi, ve které přistaneme, pokud se teda během plavby nepotopíme a nejsme vráceni tam, odkud jsme vypluli - pokud ne ještě někam hůř. Ale plavbu lze zajisté úspěšně absolvovat i sám. A o té stagnaci nemůže být ani řeč, pokud předpokládáme opakované pokusy o přeplavení, protože ty se jistě budou opakovat v jiném sociálním složení posádky, z jiného výchozího místa za různých stavů splavnosti řeky, vše namícháno dle lekcí, testů a zkoušek, které má ten či onen jednotlivec či kolektiv složit - kvalifikovat se ke skutečnému životu na druhém břehu řeky.

1 | 2 | 3 >>

Přidat nový příspěvek