Střevní disbakterióza, endotoxikóza a ucpávání kapilár

Střevní disbakterióza, endotoxikóza a ucpávání kapilár

18.8.2015

Laik

 

Disbakterióza a endotoxiny. Nová zbraň na 5. priorite.pdf

Disbakterióza a endotoxiny. Nová zbraň na 5. priorite.docx

 

Pozn. Hox: čtenář vystupující pod pseudonymem "Laik" mě kontaktoval ohledně zveřejnění následujících poměrně závažných informací, plynoucích z výzkumu profesora Tsirelnikova z Novosibirsku. V přiložených dokumentech najdete plnou verzi textu a foto a video dokumentaci (v .docx variantě), zde je jen zkrácená verze.

 

V posledných rokoch som si na Slovensku všimol  jeden veľmi zaujímavý trend. Stále viac a viac ľudí má nešpecifikované zdravotné problémy, sú posielaní od lekára  k lekárovi, nakoniec často aj k psychiatrovi. Nikto im však nevie vysvetliť, čo sa s nimi deje a prečo sa to s nimi deje. Začínajú preto hľadať na vlastnú päsť a prestávajú dôverovať lekárom. Mnohí z nich patria do ďalšej, stále sa rozširujúcej skupiny ľudí, ktorá chce urobiť niečo pre svoje zdravie. Chodia po obchodoch so zdravými potravinami, hľadajú zdravé jedlo, očistné kúry a prírodné liečivá. Obidve tieto prelínajúce sa skupiny  majú spoločnú črtu – cítia, že niečo nie je v poriadku, dávajú si otázky a hľadajú. Problém, ktorý v tomto hľadaní vnímam je, že málokto z týchto hľadajúcich má dostatok informácií a ani si neuvedomuje, čo sa vlastne deje, prečo sa to deje. A to už vôbec nehovorím o aplikovaní systémového riešenia svojich problémov. Ľudia reagujú skôr intuitívne, ako na základe informácií a nejakého uceleného systémového poznávania a následného riešenia. Cez podobnú cestu poznávania a hľadania riešenia som prešiel aj ja. Položil som si  nasledovné otázky: Čo sa okolo mňa vlastne deje? Prečo sa to deje? Akých procesov som súčasťou? Prečo mám pocit, že všetko okolo mňa degeneruje a týka sa to aj mňa?  Existuje riešenie? Čo môžem urobiť pre ochranu svojho zdravia, zdravia svojej rodiny? Čo môžem  urobiť pre zastavenie degenerácie súčasných i budúcich  generácií ľudí v našej krajine?

 

Začal som hľadať odpovede, ktoré mi dajú zmysel a budú mať svoju logiku. V prvom rade som pochopil, že moje problémy a  problémy mojej rodiny sú vzájomne  previazané s problémami za sebou nasledujúcich generácií populácie ľudí tejto krajiny. Ak pochopím, aké procesy prebiehajú v po sebe nasledujúcich generáciách populácie ľudí tejto krajiny, tak pochopím, čo sa deje mojej rodine a mne. Ak sa zameriam na riešenie mojich problémov a problémov mojej rodiny, tak budem súčasne riešiť problémy súčasných i budúcich generácií populácie ľudí tejto krajiny.  Pri hľadaní odpovedí som vychádzal  z toho, čo mi bolo už známe - ľudia majú v súčasnosti narušené evolučné (vývojové) vzťahy k životnému prostrediu, ktoré je jedným z hlavných faktorov negatívneho ovplyvňovania zdravia populácie. Intuitívne som vnímal, že socializácia[1]  v širokom zmysle slova zasahuje do základných princípov biológie človeka, pričom nedostatok vedomostí v tejto oblasti nevyvažujú žiadne  opatrenia vykonávané v sociálnej oblasti a v oblasti ochrany zdravia.   Uvedomoval som si, že prebiehajúci pokles odolnosti a rezerv fyzického a psychického zdravia mojej i  každej ďalšej (aj každej budúcej) generácie ľudí bude sprevádzaný výrazným nárastom počtu imunodeficitných stavov, nádorových procesov, neplodnosťou, skorými infarktami a mozgovými mŕtvicami, rýchlym chronifikovaním patologických procesov, kde už malé zmeny rôznych faktorov sa budú javiť ako príčina rozvoja nešpecifických reakcií a chorôb. Následne som si povedal, že to, čo si myslím, a čo akoby intuitívne vnímam, si musím aj nejako overiť. Začal som preto sumarizovať to, čo už viem, čítať  hľadať a zbierať rôzne, častokrát aj spolu zdanlivo nesúvisiace informácie z minulosti a aj zo súčasnosti. Zistil som, že informácie nie je vôbec ľahké získať a ešte ťažšie je z nich vyskladať zmysluplný mozaikový obraz.

 

Na leva-net.webnode.cz/products/alkohol/  som našiel článok „Alkohol“. V článku je uvedený nasledovný text, citujem: „ Čo sa stane, keď koncentrácia alkoholu v krvi presiahne hranicu prirodzenej úrovne alkoholu v organizme? Červené krvinky[2]  v krvi sa začnú vo veľkom lepiť navzájom. Cievy, ktorými tečie krv do mozgu sú rôzne: niektoré sú aj také tenké[3], že dve navzájom zlepené červené krvinky v nich uviaznu. Čo sa stane v dôsledku toho? Niektoré skupiny neurónov[4] ostanú bez kyslíka a zahynú. Neuróny, ako je známe, sa pri súčasnej fyziológii človeka neobnovujú. Tie informačno-algoritmické procesy, ktoré prebiehali na báze neurónových sietí, ktorých sa zúčastňovali tieto neuróny, sa rozpadajú, čo vedie k strate informácií v psychike jednotlivca.“  Následky pôsobenia alkoholu sú všeobecne známe. Jedným z nich je aj opisované odumieranie skupín neurónov v dôsledku  uviaznutia zlepených červených krviniek v mozgových kapilárach. Málokto však vie, že rovnaké následky má aj črevná disbakterióza[5]. V Európe ňou trpí 85 až 95% populácie (predpokladám, že aj v Severnej Amerike a Rusku) a to od kojencov až po starých ľudí. Väčšina z nich o tom ani nevie (príkladom som ja sám a aj moja rodina).   V dôsledku „ovládnutia“ čriev patogénnymi baktériami je náš organizmus vystavený endotoxikóze[6] súvisiacej s endotoxínmi[7] produkovanými patogénnymi baktériami v črevnom trakte. Endotoxíny sa priamo cez stenu čreva dostávajú do krvi alebo sú produkované odumierajúcimi baktériami priamo v krvi. Pri intravitálnej mikroskopii[8] kapilárnej[9] alebo venóznej krvi[10] možno pozorovať  dva druhy pôsobenia endotoxínov na červené krvinky.  Jedna skupina endotoxínov poškodzuje membrány červených krviniek. Druhá skupina endotoxínov narúša jednoduchý elektrický náboj červených krviniek, vďaka ktorému sa jednotlivé červené krvinky za normálneho stavu v plazme odpudzujú. Podľa miery narušenia elektrického náboja  červených krviniek sa červené krvinky neodpudzujú, ale sa navzájom „lepia“. Vytvárajú buď agregácie (zoskupenia), kde sa jednotlivé červené krvinky dotýkajú alebo aj prekrývajú svojimi okrajmi, alebo pri väčšom narušení elektrického náboja vytvárajú tzv. monetárne stĺpce. Ďalšou možnosťou je vytvorenie agregácií aj z monetárnych stĺpcov. Priemer červených krviniek  je štandardne  7,2 μm. Priemer kapilár (vlásočníc) je 5 až 20 μm. V dôsledku vytvorených agregácií a monetárnych stĺpcov červených krviniek prichádza v kapilárach k upchatiu kapiláry (tak isto ako pri alkohole), čo spôsobuje odumieranie  buniek (v mozgu napr. neurónov, ktoré sa už neobnovujú).

Takto prichádza k poruchám mikrocilkulácie, čo zhoršuje aj stav, v ktorom sa  daná osoba nachádza, keď pije málo vody (fyziologická norma je piť 30 ml vody na 1 kg váhy, pri horúčavách aj dvakrát toľko), množstvo vypitej vody má vplyv na množstvo krvnej plazmy v ktorej „plávajú“ červené krvinky. 


Spomínané endotoxíny produkované v črevách patogénnými baktériami narúšajú stenu čreva, v dôsledku čoho z hrubého čreva prenikajú do krvi okrem baktérií aj živé protozoa (prvoky – jednobunkové organizmy), plesne, vajíčka črevných parazitov, z ktorých sa v krvi veľakrát vyliahnu larvy (všetky uvedené mikroorganizmy možno pozorovať počas mikroskopie krvi). Tieto mikroorganizmy v krvi produkujú ďalšie toxíny.


Môžete byť kojenec, dieťa vo veku 6 rokov, pubertiak alebo aj úplný abstinent, aj tak stav neurónov Vášho mozgu, ako aj mozgu ďalších  85 až 95% ostatných obyvateľov Európy je taký istý, ako keby sme všetci pili alkohol. Navyše  tento stav netrvá iba občas, ako pri alkohole. Ide to stav, ktorý trvá 24 hodín denne a 365 dní v roku. Je zrejmé, že 85 až 95% ľudskej populácie Európy je vďaka črevnej disbakterióze vystavených pôsobeniu endotoxínov patogénnych baktérií. Pre týchto 85 až 95%  obyvateľov Európy platí to, čo je uvedené vo vyššie spomínanom článku „Alkohol“, citujem: „...v mozaikovom obraze sveta zmiznú niektoré významové (sémantické) jednotky a niektoré spoje medzi nimi sa pretrhnú alebo skomolia: mozaika sa stane menej podrobnou a úplnou, a niektoré jej fragmenty sa rozpadnú do kaleidoskopu. To znamená, že na základe poškodenej mozaiky obrazu sveta sa modelovanie niektorých procesov s cieľom zhodnotenia situácie a možnosti jej zmeny stane hrubším vo vzťahu k presnosti parametrov prognózovanej budúcnosti a menej podrobným.“  Takže, nevšímajúc si závažne pôsobenie ostatných infekcií v krvi (prvoky, plesne, vajíčka a živé alebo mŕtve larvy črevných parazitov...) tu máme iba na úrovni patogénnych baktérií  spôsobujúcich disbakteriózu nášho črevného traktu a produkujúcich do nášho organizmu endotoxíny, novú a nepoznanú zbraň na 5. priorite zovšeobecnených prostriedkov riadenia/agresie. Je jej úlohou kompenzovať stratu riadenia na vyšších prioritách riadenia súčasnej európskej etapy biblického projektu a likvidovať  tak neudržateľnú nadspotrebu zdrojov produkovanú súčasným obyvateľstvom Európy?  Aké faktory umožnili vytvorenie takejto zbrane? Aké sú vonkajšie sprievodné znaky? Na takejto zbrani je však najdokonalejšie to, že o nej takmer nikto nevie, degeneruje (pokles odolnosti a rezerv fyzického a psychického zdravia) pri tom populáciu ľudí v následnosti generácií, pričom súčasne rozbíja mozaikové vnímanie sveta, čím robí generácie ľudí v procese degenerácie ľahko ovládateľnými a manipulovateľnými (biorobot sa jednoducho nepýta, iba realizuje svoj nainštalovaný program, nepýta sa ani vtedy, ak ide a autodeštrukčný program). 


Myslím si, že perzistujúce (pretrvávajúce) infekcie (vírusy, baktérie, prvoky, plesne, črevné parazity...) svojim nepozorovaným pôsobením v organizme obyvateľov Európy  spôsobili negatívne ovplyvnenie koevolúcie mikroorganizmov a človeka. Lepšiu zbraň na 5. priorite zovšeobecnených prostriedkov riadenia/agresie doteraz určite nikto nenašiel. Účinnosť tejto zbrane je možné výrazne zvýšiť. Stačí pridať afrických alebo blízkovýchodných migrantov z aktuálnej migračnej vlny, so svojimi, pre nás neznámymi infekciami (baktérie, prvoky, črevné parazity) ktoré perzistujú v ich organizmoch, zmiešať ich s našimi a o, už teraz na  90% chronicky chorých, pôvodných obyvateľov Európy je definitívne „postarané“. Tichá genocída, v kombinácii s plodnosťou migrantov a neplodnosťou  pôvodného obyvateľstva Európy bude úspešne zavŕšená. Účinnejšia kombinácia toľkých, niekoľko desaťročí pôsobiacich faktorov, s urýchľovaním a zosilňovaním ich účinku práve  prebiehajúcou organizovanou migračnou vlnou si neviem na likvidáciu chybnej etapy biblického projektu globálneho prediktora, na úrovni 5. priority, vôbec predstaviť. Ak by však bolo potrebné prejsť na 6. prioritu zovšeobecnených prostriedkov riadenia/agresie, tak nebude nič ľahšie, ako proti sebe postaviť populačne rastúcich organizovaných a kultúrne sa odlišujúcich migrantov a degenerovaných vykorenených pôvodných obyvateľov Európy.  Tá to určite dokončí tak, ako to dokončila v prípade severoamerických indiánov.

 

Svojim hľadaním som sa dopracoval k poznaniu, ktoré s Vami teraz zdieľam.  Doteraz som však odpovedal iba na prvú časť otázok, čo som si v úvode položil: „Čo sa okolo mňa vlastne deje? Prečo sa to deje? Akých procesov som súčasťou? Prečo mám pocit, že všetko okolo mňa degeneruje a týka sa to aj mňa?“

 

Odpovede na druhú časť  otázok „Existuje riešenie? Čo môžem urobiť pre ochranu svojho zdravia, zdravia svojej rodiny? Čo môžem  urobiť pre zastavenie degenerácie súčasných i budúcich  generácií ľudí v našej krajine?“ budú poskytnuté na septembrovom seminári „Zdravie“ a  v  „Škole zdravia“, ktorú spustíme následne pre všetkých hľadajúcich.

 

Záucemcovia o účasť na seminári „zdravie“ sa môžete prihlásiť na adrese laik1989@gmail.com  Vstup na seminár je bezplatný.

 [1] Socializácia - v najširšom chápaní označuje proces, ktorým sa jedinec stáva schopný sociálne žiť v príslušnej spoločnosti. Sociálna interakcia, ktorou sa získava sociálne správanie, napr. rodičia odovzdávajú deťom zvyky, postoje, pripravenosť a normy, ktoré platia v spoločnosti. Širšie koncipovaná je vnímaná ako „proces, ktorým prechádza človek po celý život“, „prenos hodnotových orientácií a iných zložiek kultúry“, „celoživotné vštepovanie, ktorým si jedinec osvojuje hlavné hodnoty a symboly sociálnych systémov.“ Socializáciu možno chápať ako sociálny, interakčný proces, ako osvojenie hodnôt, sociálnych noriem, všetkých sociálnych faktorov sociálneho celku. Učí sociálnemu spolužitiu s ostatnými jedincami a sociálne adaptačným procesom.

[2] Erytrocyty (červené krvinky) sú bezjadrové bunky červenej farby. Ich priemer je štandardne 7,2 μm. Tvoria najpočetnejšiu časť krvných formovaných elementov. Zdravý dospelý človek má asi 25 biliónov červených krviniek. Počet erytrocytov v 1 μl krvi zdravého muža je asi  5 miliónov a zdravej ženy asi 4, 5 milióna. Erytrocyty vznikajú v červenej kostnej dreni. Na ich tvorbu okrem iných látok je potrebné železo, ktoré sa do organizmu dostáva v potrave. Veľký význam pri ich tvorbe má tiež vitamín B 12 . Životnosť erytrocytov je 100-120 dní. Za tento čas sa opotrebujú a rozpadajú v slezine. Hlavnou úlohou erytrocytov je prenos kyslíka. Vykonávanie tejto funkcie umožňuje erytrocytom červené krvné farbivo – hemoglobín , ktorý má vo svojej molekule železo. Červené krvinky obsahujú najviac železa zo všetkých buniek organizmu. Pri nedostatku hemoglobínu vzniká chorobný stav – málokrvnosť (anémia ). Choroba sa prejavuje únavou, dušnosťou, bolesťami hlavy. Príčinou týchto ťažkostí je nedostatočná výmena kyslíka a oxidu uhličitého. Málokrvnosť môže byť zapríčinená i zmenšeným počtom erytrocytov.

[3] Cievy – vlásočnice (kapiláry) sú tenkostenné a jemné cievy, ktoré prepájajú artérie a žily. Majú priemer 5 až 20 μm a sú dlhé asi 0,5 mm. Ich celková dĺžka 150.000 km umožňuje prekrvenie 75 000 000 000 buniek. Ich plocha dosahuje vyše 6 000 m2. Prestupujú neobyčajne husto väčšinou tkanív, chýbajú len v pokožke a pokožkových útvaroch (nechty, vlasy, chlpy, očná rohovka a chrupavky). Všetky funkcie krvi sa dejú v kapilárach. Ich tenkou stenou prestupuje kyslík a látky z krvi do tkanív; z tkanív do krvi prestupuje oxid uhličitý a splodiny metabolizmu.

 

[4] Mozog je tvorený miliardami buniek – neurónmi. Jedno majú však spoločné a to, že na svoju existenciu potrebujú životne dôležitú tekutinu – krv. Bez krvi neuróny postupne umierajú a nedajú sa už nikdy nahradiť. Najdôležitejšou funkciou krvi je transportná funkcia. Krv prináša neurónom nevyhnutný kyslík a odvádza odpadový oxid uhličitý. Akonáhle by náš mozog prestal byť zásobený krvou, prestali by sme sa pohybovať, prestali by sme myslieť, upadli by sme do bezvedomia a po chvíli by nastala istá smrť! Krv je do mozgu privádzaná vnútorne a to tepnami – karotídami. Tieto tepny vedú od aorty po oboch stranách krku. Aby sa krv dostala do každej mozgovej bunky má na starosti jemná sieť kapilár. 

 

[5] Disbakterióza je porucha pomeru mikroflóry (baktérií). V ľudskom tele sa nachádza mnohonásobne viac baktérií ako vlastných buniek. V celom organizme ich máme približne 1500 druhov. Preskúmaných ich bolo približne dvesto. Väčšina týchto baktérií žije a pôsobí v našom tráviacom systéme. Odhadom ich tu žije až desať na štrnástu a dohromady vážia 1–1,5 kg. Niektoré z nich majú v čreve „trvalý pobyt“, iné prichádzajú s potravou a tráviacim traktom iba prejdú. Niektoré sú škodlivé, patogénne, ďalšie zas organizmu prospievajú a pre jeho správne fungovanie sú nevyhnutné. Hovoríme im priateľské baktérie – probiotiká (z gréčtiny „pro bios – pre život“). Medzi týmito baktériami prebieha každodenný súboj o prežitie. Ak prevládnu patogénne baktérie, hovoríme o „narušení prirodzenej črevnej mikroflóry“, resp. dysbakterióze. Črevný trakt je totiž najdôležitejším imunitným orgánom v našom tele, s vnútornou plochou veľkosti dvoch tenisových kurtov (priemerná dĺžka čriev je 7 m a plocha cca 200 m2). Predovšetkým v tenkom čreve, kde dochádza k najväčšiemu vstrebávaniu živín z potravy, sa tvorí naša imunita.

[6] Endotoxikóza – vnútorná otrava organizmu endotoxínmi.

 

[7] Endotoxíny sú štrukturálne zložky bakteriálnych buniek (sú pevne viazané na bunkovú stenu a tvoria súčasť jej štruktúry), ktoré sa uvoľňujú až po ich odumretí a rozklade. Endotoxíny sa teda z tela hostiteľa uvoľňujú vtedy, keď baktérie podliehajú fagocytóze alebo inej lýze zložkami telových kvapalín. Endotoxíny spúšťajú veľké množstvo biologických reakcií.

Podľa cieľových orgánov, na ktoré toxíny pôsobia sa delia na:
1)neurotoxíny (napr. botulotoxíny, tetanospazmín).

2)enterotoxíny (choleragén, termolabilný a termostabilný enterotoxín E. coli, stafylokokové enterotoxíny).

3)dermonekrotoxíny (difterický, stafylokokový a-toxín - hemolyzín, toxíny  Arcanobacterium haemolyticum).

4)kardiotoxíny (difterický toxín, oxygénlabilný streptolyzín).

5)kapilarotoxíny (toxín B. anthracis).

6)hemolyzíny (klostrídiové, stafylokokové, streptokokové, tetanolyzín, listeriolyzín, pneumolyzín).

Podľa miesta účinku na bunky sa bakteriálne toxíny delia do dvoch skupín:

1)toxíny s primárnym účinkom na membránu eukaryotických buniek sa označujú ako cytolytické a 
2)toxíny, ktoré prenikajú po väzbe na špecifický receptor bunky do cytoplazmy, kde ovplyvňujú rôznymi mechanizmami fyziológiu bunky, označujú sa ako cytotonické.

 

[8] Intravitálna mikroskopia krvi (kapilárnej alebo venóznej) je jednou z najviac objektívnych výskumných metód. Pri každej chorobe dáva príležitosť objasniť príčiny a to bez kontraindikácií a komplikácií. Krv, to je vnútorné prostredie tela. Prostredníctvom krvi sa uskutočňuje látková výmena, kyslík sa dostáva do buniek a odvádzajú sa produkty metabolizmu, tkanivové a bunkové toxíny, uskutočňuje sa  interakcia orgánov a tkanív medzi sebou, zabezpečuje sa udržiavanie homeostázy základných životných funkcií organizmu človeka, ako aj úroveň adaptívnych a patologických zmien. Dnes sa mikroskopické skenovanie krvi, vo svetlom alebo tmavom poli, ukazuje ako perspektívna metóda pre analýzu stavu zdravia. Dotknutý človek  je prítomný počas celej analýzy krvi, rozpráva sa s laborantom alebo lekárom o cudzorodých bunkách zistených počas analýzy jeho krvi (baktérie, spóry húb a plesní, živé jednobunkové organizmy – prvoky (protozoa), kryštáliky, poškodené alebo odumreté bunky a nebunkové prvky v krvi. Počas analýzy sa konštatujú pozitívne alebo negatívne zmeny, ako aj efektívnosť alebo neefektívnosť realizovaného programu zdravia (pri kontrolnej analýze).

 

Základom intravitálneho skúmania krvi je určenie stavu červených krviniek (erytrocitov), ich pohyblivosti v plazme, ich náklonnosti k ​​tvorbe agregácií a zlepovaniu do „monetárnych stĺpcov“. Analýzou stavu trombocytov (krvných doštičiek) sa hodnotí  úroveň zrážanlivosti krvi. Podľa stavu lymfocytov a leukocytov sa zisťuje úroveň aktivity imunitného systému a schopnosť organizmu odolávať infekcii. Okrem toho, rôzne patologické zmeny, zistiteľné v plazme krvi a v bunkovom zložení sú dôsledkom alebo príčinou vzniku mnohých chorôb. Obzvlášť závažným príznakom stavu ľudského organizmu  je, ak sú v krvi prítomné spóry húb, jednobunkové organizmy, a vajíčka a larvy črevných parazitov.


Dnes nie je nezvyčajné, keď baktérie môžu perzistovať (pretrvávať) na krvných bunkách, vrátane na (a aj v) erytrocytoch a v cytoplazme makrofágov. Okrem toho sa v ľudskom organizme vytvárajú endotoxíny bakteriálnej alebo parazitárnej povahy, ktoré môžu byť pohlcované povrchom erytrocytov a makrofágov, čím narúšajú funkciu bunkových membrán a modifikujú funkciu buniek. Endotoxíny, uvoľňujúce sa z tejto väzby, môžu spôsobiť veľa klinických príznakov: bolesti hlavy, bolesti srdca, zvýšenú teplota, slabosť, zúženie kapilár, pocit studených končatín, zvýšenie alebo zníženie krvného tlaku, nevoľnosť a vracanie, potenie, hnačka, atď ...

 

Dnes je ľudská krv prostredím výskytu nielen baktérií a vírusov, ale aj mnohých jednobunkových  organizmov, črevných parazitov (vajíčok, lariev a cýst), vnútrobunkových organizmov (chlamýdií).  Prenášajú sa na nás zo psov (leptrospiróza) a mačiek (toxoplazmóza s tvorbou endozoidov a cystozoidov). Rovnako sa na nás prenášajú aj z prostredia ich výskytu, napr. mykobaktérie, mykoplazma, ureaplazma, trichomonáza, gardnerella, bartonella, trepanematóza (syfilis, bytové plesne, frambozy, kožné infekcie napr. pinta), lamblie, atď...


Na intravitálnu mikroskopiu (hemoskenovanie) potrebujeme kvapku krvi (kapilárnej  alebo venóznej). Pri kapilárnej krvi sa použije kvapka krvi z normálneho vpichu do končeka prsta (používa sa jednorazová málo traumatizujúca  ihla), ktorú ihneď(!) skúmame pod mikroskopom pri zväčšení 1500 - 2000 krát. Krv býva rôznej čistoty. Možno v nej vidieť rôzne baktérie, chlamýdie, rickettsie, spóry plesní a húb, trichomony, lamblie, prvoky a dokonca vajíčka, vajíčka so zárodkami a larvy červov. Vplyvom poklesu  teploty plazmy (rozdiel teploty krvi v tele človeka a teploty krvi po kvapnutí na sklíčko) sa začnú zrážať kryštáliky  cholesterolu rôzneho druhu, močoviny, glukózy, kyseliny fosforečnej, formujú sa agregácie trombocytov, vlákna fibrinogénu, mení sa tvar a vzájomný vzťah buniek krvi - vytvárajú sa agregácie a „monetárne stĺpce“, objavujú sa aktívne leukocyty, ktorých vzhľad vo veľkom závisí od stavu zdravia pacientov. V tradičnej klinickej analýze krvi (po fixácii a farbení) laborant hodnotí mŕtve bunky krvi. Intravitálna mikroskopia dáva možnosť vidieť (pod mikroskopom) krv v jej prirodzenom stave, aká sa nachádza v kapilárach a v cievnom riečišti organizmu človeka!

 

Indikácie k intravitálnej mikroskopii (hemoskenovaniu): únava, nespavosť, podráždenosť, neschopnosť sa sústrediť, bolesti hlavy alebo bolesti srdca pri zmenách počasia, atď:

 • nejasné zvýšenie hladiny cukru v krvi, nadmerné potenie, problémy s pankreasom a štítnou žľazou, endokrinné krízy rôznej genézy;
 • zápalové ochorenia očí a slzných žliaz, uší, nosa a hrdla;
 • nejasné diagnózy, dlho trvajúce mierne zvýšené teploty, srdcovo cievne ochorenia vrátane tromboflebitídy;
 • kožné problémy, neurodermatitída, alergické reakcie, hubové infekcie kože a nechtov, vypadávanie vlasov;
 • chronická únava, bolesti chrbta, svalov a kĺbov;
 • strata chuti do jedla, nedostatočné spracovanie jedla v žalúdku alebo črevách, periodicky sa opakujúci diskomfort (bez zjavnej príčiny) zo strany žalúdočno – črevného traktu, pečene a žlčníka, inokedy vznikajúca hnačka alebo zápcha; akútne a chronické infekčno-zápalové ochorenia rôznej lokalizácie sprevádzané dysfunkciou žalúdka a čriev, dlhotrvajúce chronické zápalové ochorenia orgánov tráviaceho systému, fermentopatia;
 • stomatitída, chronické ochorenia nosohltana, pomaly prebiehajúca bronchitída "neprechádza pokašliavanie", ranné pokašliavanie, periodicky sa opakujúci kašeľ (bez zjavnej príčiny), dýchavičnosť pri námahe;
 • múčnivka, erózia krčka maternice, sekundárna neplodnosť; zápal prostaty, zápal obličiek a močového mechúra, často sa zostrujúce hemoroidy;
 • existencia chronických pomaly prebiehajúcich ochorení, systémové ochorenia spojivových tkanív;
 • hematoonkologické ochorenia, osoby s onkologickou predispozíciou;
 • ochorenia endokrinného a nervového systému;
 • obdobie rekonvalescencie po akútnych črevných bakteriálnych a vírusových infekciách po operáciách, po ožarovaní a chemoterapii, po SARS a ďalších chorobách, ktoré vedú k narušeniu imunobiologických reakcií organizmu človeka;
 • pobyt osôb v ekologicky znevýhodnených oblastiach a v extrémnych situáciách, osoby po vážnej operácii alebo traume;
 • osoby plánujúce operáciu (intravitálna mikroskopia môže u nich výrazne znížiť riziko pooperačných komplikácií).

S uvedenými príznakmi  a stavmi sa ľudia často stretávajú. Uvedené príznaky a stavy vznikajú spravidla v dôsledku narušenia vzťahu makro a mikro-organizmu. Sú tiež základom výskytu ochorení v blízkej alebo vzdialenejšej budúcnosti.

Prof. Nikolaj Ivanovič  Tsirelnikov, Ph.D., D.M., D.M.Sc.

[9] Kapilárna krv – krv odobraná z kapilár prsta.

 

[10] Venózna krv – krv odobraná z vény . Vény - žily sú cievy, ktoré vedú krv smerom do srdca. Žily majú steny tvorené rovnakými vrstvami ako tepny, avšak tenkými. Na stenách dolných končatín nájdeme chlopne, ktoré umožňujú jednosmerný prietok krvi smerom k srdcu. Pohybu krvi v žilách napomáhajú kontrakcie svalov, podtlak v hrudnej dutine pri vdychu a v žilách nad úrovňou srdca, tiež gravitácia. Postupným vetvením žíl sa dostane opäť ku kapiláram.

 

 

Diskusní téma: Střevní disbakterióza, endotoxikóza a ucpávání kapilár

valentinerouseyrol@yahoo.com

Mermaid Queen | 10.05.2017

Cesta bola dlhá, ale ja som stále znovu, že je potrebné ten, ktorý vám dáva uspokojenie pre všetky svoje duchovné prácu. pre tých, ktorí ma už vedia, ako to nebude vás prekvapí, ak si prečítať môj článok dnes na internete pre ľudí v núdzi a ja som tu, aby vám pomohol môj brat, moja sestra, ja som kráľovná morskú pannu Som tu prítomná pre tých, ktorí majú problém s peniazmi a chcete zbohatnúť mať peniaze na zaplatenie všetky otvorený budete chcieť vo svojom živote s pomocou pracovného sirénou kráľovnej ako už názov napovedá Mamiwata budete prejavovať. každá osoba, ktorá nenájde lepšieho partnera pre lepší milostný život je čas ukázať vám, ako si robí klamať alebo odísť od svojho partnera, ktorého milujete manifesty, ako sa dostanete automatickú rýchly výsledok. Pre každú osobu, ktorá som narušený zlým duchom a že nikdy nájde mier v nich a zaujal a stratil celý svoj život na každom závode si istý, že ukazujú, že je čas pre vás, aby prerobiť svoj život. ste muž alebo žena, a vy by ste sa pripojil k sekte Mamiwata alebo uzatvorili zmluvu s MAMIWARA pre
celá cesta ku šťastiu, ktoré chcete vo svojom živote nezapne kontaktujte ma nie je žiadny problém do budúcnosti. Vy, ktorí nedokázali súhlasiť alebo nefungujú v triede a chcete mať rýchly intelekt vziať kontakt so mnou budete vždy najlepšie. Ste podnikateľ alebo podnikateľ alebo obsadiť pozíciu, ktorá vám dáva dobre zaplatí a vy vedel, že pokles alebo chcete mať veľkú zmenu alebo majú veľmi dobrú pozíciu majú mnoho klientov v danej oblasti to je čas pre vás reagovať som tu, aby som vám pomohol s mojou prácou. Každý človek, ktorý trpí chorobou, aby predložila nenájdete riešenie, že aj vy máte veľa stráviť na iné osoby alebo v nemocnici a nebol na trhu len uistiť kontakt so mnou budete mať automatickú spokojnosť atď ..... nebudem hovoriť všetko, ale ma kontaktovať akéhokoľvek problému máte a budete vak výsledkom, že nič nie je ľahké v živote, ale všetko môže byť doma queen of sirény.
E-mail: maitresupremeducerte13@gmail.com / moje telefónne číslo: 022962025881
NB: Robím svoju prácu zadarmo pre všetkých, ktorí kontaktov me nikdy nebudem brať vo vopred náklady na prácu a to je to, čo mám robiť, pretože som začal do prevádzky, ale budete musieť zaplatiť sami každú zložku alebo akýkoľvek produkt, ktorý som ti robili akúkoľvek prácu, ktorú ani s vlastnými peniazmi, ak si chcete vychutnať skutočnú spokojnosť.

Dodatok autora 1: Mikroorganizmy – neznáma zbraň na 5. Priorite zovšeobecnených prostriedkov riadenia.

Laik | 25.08.2015

„Kamienky“, ktorými som tento týždeň doplnil svoju mozaiku poznania, vrátane tých, ktoré mi priniesla táto diskusia, ma priviedli k rozhodnutiu, aby som svoj článok doplnil.

Mikroorganizmy žijú tam, kde majú vytvorené vhodné podmienky. Sme svedkami prebiehajúceho poklesu odolnosti a rezerv nášho fyzického a psychického zdravia spôsobeného kombináciou viacerých faktorov – hormonálna antikoncepcia, nevhodné užívanie antibiotík, očkovania, pitie nekvalitnej vody, nadmerná konzumácia cukrov, prídavné látky v potravinách, rezíduá rastových hormónov a liekov v mäse, rezíduá priemyselných hnojív v potravinách, GMO produkty... Týmto poklesom odolnosti a rezerv nášho fyzického a psychického zdravia máme v našom organizme vytvorené veľmi vhodné podmienky pre život mikroorganizmov. Prirodzené obranné mechanizmy ľudského organizmu sú tak veľmi oslabené, rovnováha je narušená a v koevolúcii mikroorganizmov a človeka nedominuje človek, ale mikroorganizmy. Tento jav, zbraň na 5. priorite zovšeobecnených prostriedkov riadenia/agresie (1), sa aplikuje ako prostriedok degenerácie a likvidácie populácie pôvodného obyvateľstva Európy v následnosti generácií s cieľom eliminovať chybnú etapu biblického projektu produkujúcu neúnosnú nadspotrebu.

Opísaný problém si už uvedomuje, pravdepodobne nie veľká, ale zato neštruktúrovaná skupina jednotlivcov. Mnohí z týchto jednotlivcov si však myslia, že ich sa opísaný problém netýka, oni jedia zdravé potraviny, nejedia rafinovaný cukor, nepijú sladené a perlivé nápoje, vyhýbajú sa užívaniu antibiotík, hormonálnej antikoncepcii, nefajčia, nepijú kávu a ani alkohol, jedia veľa surového ovocie a zeleniny, z času načas si dajú nejaký ten zdravý očisťujúci alebo obnovujúci prípravok (napr. tibetská kefírová huba, Bolotovov balzam, chlorelalla...), alebo si z doprajú očistnú hladovku... Všetko je to samo o sebe v poriadku. Takto rozmýšľajúci ľudia však žijú v hlbokom omyle. Opísaný problém sa týka nás všetkých. Tých, ktorí o ňom nič nevedia a nedbajú na žiadne pravidlá zdravého životného štýlu a aj tých, čo si myslia, že žijú zdravo a tak je všetko v poriadku. V nás všetkých už totiž prišlo k zníženiu odolnosti fyzického a psychického zdravia, pričom v nás súbežne prebieha proces v ktorom sú hlavným predstaviteľom prvoky a črevné parazity. Tak napríklad, ak jete surovú, doma dopestovanú alebo bio, zeleninu a ovocie, tak spolu s umytou zeleninou a ovocím dopĺňate do svojho organizmu aj prvoky a vajíčka črevných parazitov. Keďže vo Vašom organizme sú pre mikroorganizmy už vytvorené vhodné podmienky (vďaka poklesu odolnosti a rezerv fyzického a psychického zdravia), tak sa vo Vašich črevách vajíčka črevných parazitov vyliahnu, narastú z ich dospelé parazity, ktoré sa začnú rozmnožovať a samozrejme, rozmnožovať sa začnú aj prvoky. Všetko tieto organizmy produkujú toxíny, steny čriev (plocha 200 m2) sa narúšajú, prvoky a vajíčka črevných parazitov sa dostávajú do krvi, tam sa prvoky rozmnožujú, z vajíčok črevných parazitov sa často vyliahnu larvy, a všetky tieto organizmy produkujú v krvi toxické látky, pričom v krvi aj hynú. Následne, skôr alebo neskôr, prichádzajú zdravotné problémy: napr. alergie, akné, problémy s prostatou, maternicou, prsiami, štítnou žľazou ...

V nás však prebieha aj ďalší proces. Patríte do skupiny tých, čo toho vedia veľmi veľa o zdravom stravovaní, pravidelne si čistíte organizmus, nejete údeniny, mäsa jete málo, jete iba zdravé potraviny – domáce mäso, domáce a bio mlieko mliečne produkty, veľa ovocia a zeleniny, jete fermentované potraviny, vyhýbate sa sladeniu cukrom, sladíte si domácim medom, nefajčíte, nepijete kávu, alkohol iba občas a aj to v malom množstve, neužívate antibiotiká, neberiete hormonálnu antikoncepciu... Hlavným predstaviteľom tohto procesu sú mikroorganizmy - plesne a kvasinky. Napr. biela kvasinka, alebo čierne plesne... Osobne, ja sám, som predstaviteľom práve tejto skupiny a až uplynulý týždeň som si uvedomil svoju chybu, ktorú som toto leto urobil. Stravoval som sa tak, ako som to opísal vyššie. Nenapadla ma skutočnosť, že ak nevhodne nakombinujem viaceré zdravé produkty, ktoré sú sami o sebe veľmi dobré, alebo ak nevhodne zvýšim množstvo ich konzumácie na úkor „nezdravých“ potravín, tak dosiahnem presne to, čo som nechcel – vytvorím vo svojom organizme vhodné podmienky pre rozmnožovanie a šírenie kvasiniek rodu Candida (najčastejšie biela kvasinka - Candida Albicans (2), možné sú aj: Candida Tropicalis, Candida Krusei, Candida Parapsilosis a Candida Glabrata). Stalo sa, najmä výrazne zvýšenou konzumáciou ovocia a medu som výrazne zvýšil príjem jednoduchých sacharidov. K tomu som pridal ďalšie sacharidy z iných zdravých potravín a fermentované potraviny a výsledok sa dostavil. Vytvoril som vhodné podmienky pre nadmerné rozmnoženie kvasinky Candida Albicans (tento názor je potrebné ešte vedecky dokázať sekvenovaním DNA). Napriek niektorým varovným príznakom - občasné slabé bolesti v oblasti srdca a problém s pohybovou sústavou v oblasti chodidiel (tuhnutie členkových kĺbov a bolesti v pätách pri chôdzi - problém, ktorý som mal 6 týždňov – po 4 dňoch liečby zameranej na likvidáciu Candidy Albicans bolesť už zmizla úplne a tuhnutie členkových kĺbov je po nočnom spánku už veľmi slabé), ktoré som vôbec nedával do súvislosti s premnožením Candidy Albicans, som tento stav zistil až pri kontrolnej analýze kapilárnej krvi metódou intravitálnej mikroskopie. Okamžite som mohol vo svojej krvi pozorovať javy, ktoré poukazovali na intoxikovanú pečeň a zápal žalúdka (k tomu ešte veľa baktérií žijúcich v krvnej plazme, vnútrobunkové baktérie – chlamýdie, prvoky a živé larvy črevných parazitov). O zlepených erytrocytoch v dôsledku poškodenia ich elektrických nábojov ani nehovorím (Candida Albicans produkuje v organizme etanol).

Bielu kvasinku možno pozorovať iba v kapilárnej krvi. Vo venóznej krvi sme ju doteraz nezaznamenali. Znamená to, že sa „usadí“ tam, kde sú tkanivá. Keď som si prečítal informácie o pôsobení Candidy Albican a po uvedomení skutočnosti, že Candida Albicans pôsobí v mojom organizme na ploche 6 000 m2 (plocha kapilár), tak mi trvalo iba dva dni, aby som si obstaral všetko potrebné k systémovému programu obnovenia môjho zdravia.

Re: Dodatok autora 1: Mikroorganizmy – neznáma zbraň na 5. Priorite zovšeobecnených prostriedkov riadenia.

Laik | 25.08.2015

Mám pripravené ešte ďalšie dve pokračovania dodatku. Ak sa tu budú dať vložiť, tak to urobím. Kto má záujem o celý rozšírený článok "Mikroorganizmy – neznáme zbraň na 5. Priorite zovšeobecnených prostriedkov riadenia." (so zapracovaným dodatkom, nech mi napíše na laik1989@gmail.com), tak mu ho pošlem.

Re: Re: Dodatok autora 1: Mikroorganizmy – neznáma zbraň na 5. Priorite zovšeobecnených prostriedkov riadenia.

Laik | 26.08.2015

Nepodarilo sa mi tu vložiť druhú časť článku. Takže kto má záujem o celý rozšírený článok, nech sa mi ozve na laik1989@gmail.com

Re: Dodatok autora 1: Mikroorganizmy – neznáma zbraň na 5. Priorite zovšeobecnených prostriedkov riadenia.

Ivan | 26.08.2015

...pekne napísané... možno to tak nejako aj funguje.... možno... tiež som sa kedysi snažil... časom som zistil že zbytočne... teraz sa tým nezaťažujem a jem, doslova žeriem všetko čo neutečie z taniera... ono aj to telo je iba riadený orgán a vyberie si zo stravy čo potrebuje... podstatné je aby nebola jednotvárna - všeliaké diéty a podobne považujem skôr za kontraproduktívne... jediný problém čo momentálne mám sú chlamýdie.... ony tie potvory sa ťažko ovládajú a rýchlo sa množia... keď ich je moc a začnú robiť paseku zjem dve krabičky antibiotík a zas je na rok pokoj... čítal som kadejaké rady ako na ne, ale toto sa mi zdá momentálne najjednoduchšie... predpokladám že sa mi podarí vymyslieť niečo aj na ne a toto nie je konečný stav... čas ukáže...
... nemusíte s týmto tutonapísaným súhlasiť, každý sam nejaký iný a toto je iba moja doterajšia životná skúsenosť.

Transmutácia, kvantový prechod

impulz | 23.08.2015

Zvláštne príznaky, symptómy Transmutácie, kvantového prechodu z piatej do Šiestej Rasy a ich zmysel:

Narastanie pocitov, že všetko, čo človek robí, nemá pre neho veľkú hodnotu. On vidí, ako iní ľudia sú totálne pohltení do hry duality - pohltenosťou materiálnymi blahami a honbou za ľudským šťastím: rodina, kariéra, rešpekt v spoločnosti, sláva. A táto rozdvojenosť podnecuje k hľadaniu seba a zmyslu existovania života. Pociťovanie svojej bezmocnosti pred nedosiahnuteľnosťou pravdy. Človek rozumie, že čím ďalej on zachádza vo svojich hľadaniach, tým silnejšie sa on zamotáva. Vzlety do vyšších sfér, kde pociťoval jednotu s celým vesmírom, sa menia na pády a depresie. Stres - taký pocit, akoby ste sa nachádzali pod tlakom vysokých energií ako v parnom kotli. Vy prechádzate procesom adaptácie k vyšším vibráciám a s tým sa začínajú tlačiť vonku staré presvedčenia a návyky. Vnútri vás sa doslova búria tie najrôznejšie procesy. Krúženie hlavy, «priestrannosť», roztržitosť, diskoordinácia, cítenie dezorientácie, zvlášť pri splne a počas slnečných erupcií, nechápanie, kde sa nachádzate, strata vnímania orientácie. Vy už viac nie ste v tretej dimenzii, pretože ste sa začali dvíhať do vyšších svetov. Zvonenie v ušiach - narušenie vzájomného vzťahu, balans mužskej a ženskej energie. ''Počutie'' zvukov alebo nadväznosti zvukov vysokej frekvencie. To môže byť sprevádzané tlakom v jednom alebo obidvoch ušiach. Bolesti hlavy - rozšírenie energií na pozadí ohraničených presvedčení, na pozadí ohraničení rozumu. Bolesti hlavy môžu signalizovať aj transformáciu mozgu na energetickej a materiálnej úrovni. Môže sa to prejaviť v podobe nelokalizovaného tlaku vnútri hlavy alebo v podobe tlakových vĺn. Možná je ťažkosť a bolesť v oblasti zátylku, temena, medziobočia - to je ''tlak'' tretieho oka a iných, nových čakier. Neobyčajné (sväté) bolesti v rôznych častiach tela, blúdiace bolesti, cítenie pálenia, dočasné tŕpnutie končatín, nepochopiteľné bolesti chrbtice, neuralgie, reumatické bolesti, nervové kŕče, periférna neuropatia, bolesti v oblasti slnečného spletenia, nevoľnosť, vracanie - vy sa očisťujete a oslobodzujete od starej zablokovanej energie, vibrujúcej na frekvenciách tretej dimenzie, zatiaľčo vy sa už nachádzate vo vyšších vibráciách. Bolesti sú symptómom rozkladania sa starých nesprávnych smerov tvorivej energie a bunkových membrán, a formovanie nových. Nezvyčajné neuralgie môžu mať charakter epidémií. Slabosť v končatinách, celková slabosť, opúchanie končatín, pier, nosa - sú príznakom nedostatku energie pri intenzívnej transmutácii. U vás budú dni neuveriteľnej únavy, nepochopiteľnej depresie, podráždenosti, neobjasniteľný strach,
plačlivosť. Vaše telo stráca na hustote a prekonáva intenzívnu prestavbu. A táto bezmocnosť pred neznámym robí človeka odpojeným. V istej chvíli prichádza pocit ľahostajnosti k svojmu osudu; strácajú sa všetky túžby, a jedno z posledných - puto k duchovnej ceste. Únava (12-hodinový spánok), stav skleslosti, periódy hlbokého spánku, syndróm chronickej únavy (nedostatok energie), vampírizmus (zvlášť u blízkych ľudí). Vy sa zotavujete od všetkého nahromnadeného a prechádzate procesom integrácie, pripravujúc sa súčasne k nasledujúcej fáze. Sú to príznaky rastu, ku ktorému vám treba veľa energie. Je to stav hľadania, metania sa, strata záujmu k materiálnemu. Vonkajší svet vám môže byť nesúzvučný ako novej bytosti s vyššími vibráciami. Vy sa nie veľmi dobre cítite v ňom. Okrem toho, vy pokračujete v oslobodzovaní sa od nízkofrekvenčných a temných energií a ''vidíte'' ich naskrz.
Cítenie nepochopiteľnej, periodicky sa objavujúcej nafuknutosti, zdurenia tela, splošťovania sa jeho objemov. Prebieha proces vytvorenia nového tela, posun vnímania k jemnejším úrovniam.
Pálenie alebo zvieranie v hrudi. Vaše Galaktické Srdce sa odkrýva!
Zvieranie čelustí, škripot zubov - je silným odporovaním osobnosti jej misii, jej kontaktu s Vyšším Ja. Zvláštne elektické cítenia v tele, energetické impulzy, pulzácie, mravčenie, rozpínanie, vibrácie tela, vlnenie, svrbenie (zvlášť pri splne) -
sú znakmi rozpadu nekryštalických tkanív. Energetické impulzy, ktoré fyzicky pocítite, môžu dokonca vyvolať pohyb vášho tela nahor. Strata vnímania a koncentrácie v dlhšom časovom intervale - je zmena elektrickej konštrukcie tela. Poruchy spánku, prebudenie sa o 2-ej hodine v noci a bdenie do 4-ej rána. Vás navštevujú také hutné sny, že nemôžete dlho spať bez prerušenia. «Obyčajní» ľudia trávia viac času na pozemskej úrovni, a vy sa práve teraz rýchlo vyvíjate, prispôsobujete sa k novým cyklom priestranstva. Jasné, dynamické sny, niekedy so scénami násilia - vy sa oslobodzujete od ťarchy mnohých predošlých životov na úrovni nízkych vibrácií. A postupne sa vaše sny zlepšujú a už teraz mnohí rozprávajú o nádherných snoch, ktoré oni vidia. Niektorí dokonca vidia sny počas bdenia. Strata vnímania času. Vy môžete vynechávať stretnutia alebo minúť potrebnú odbočku na ceste, omeškávať sa, zabúdať, aký je dnes deň - to je tiež proces prispôsobenia sa k novým cyklom. Zvláštna strata pamäte, prepady v pamäti, krátkodobé odpojenie vedomia - dobre si pamätáte nedávne udalosti, no úplne matne to, čo sa stalo skoršie. Vy sa už nachádzate nie iba v jednej dimenzii, ale celý čas sa premiestňujete dozadu a dopredu medzi dimenziami (to je tiež časť prechodu). Okrem toho, vaša minulosť - to je časť prežitého starého, ktoré ušlo do nenávratna. Byť tu a teraz - je cesta Nového Sveta. Strata svojej identity, periodické «výpadky» zo života, cítenie neželania robiť čokoľvek (pasívnosť, lenivosť, nič nerobenie), čo vyvoláva podráždenie aktívnej časti okolia. Vy sa snažíte opreť sa o seba starého, no on už viac neexistuje. Vy už neviete, koho vidíte v zrkadle! Oslobodzujete sa od svojich starých čŕt a teraz vteľujete viac Svetla, prejavujúc svoju jednoduchšiu a očistenú Božskú bytosť. S vami je všetko v poriadku! Vy sa nachádzate v stave pokoja, v tak povediac «reštarte» vášho systému. Vaše telo vie, čo mu treba. Okrem toho, keď začnete dosahovať vyššie úrovne, tak «robiť» a «dobíjať sa čohokoľvek» sa stane pre vás nie tak podstatným, pretože nové energie budú podnecovať k takým skutkom ako prijímať, vytvárať, postarať sa o seba. Náhla túžba oslobodiť viac priestranstva. Vy môžete zatúžiť zbaviť sa svojich osobných ''pokladov'', pocítiť potrebu odstrániť všetko staré a osobné,
rozdať svoj majetok a vyhodiť nábytok. Cítenie seba «mimo tela». Niekedy sa dokonca bude zdať, že hovoríte nie vy, ale niekto iný. Je to náš prirodzený obranný mechanizmus prežitia, keď sa nachádzame v silnom strese, cítime sa ranenými a stratiacimi kontrolu. Vaše telo prechádza teraz mnohými zmenami a nie veľmi sa vám môže chcieť v takej chvíli prebývať v ňom. Je to svojrázny spôsob uľahčenia procesu prechodu, no nebude to dlho trvať a rýchlo to prejde. Vy «počujete» a «vidíte» akési čudné veci, môžete vidieť cez záves, zväčšujú sa psychické schopnosti, zvyšuje sa úroveň vedomia. Váš zrak sa môže ukázať
premenlivým a nestabilným. Budete si myslieť, že vám treba okuliare, alebo sa objaví ešte nejaká iná vrtocha. Niekedy ste presvedčení, že ste ''videli'' niekoho alebo niečo kútikom oka. Vaša schopnosť ''vidieť'' sa rozvíja. Postupne budete prechádzať skúsenosťami rôznych dimenzií primerane s vašim «naladením».
Zvýšená citlivosť k všetkému, čo nás obklopuje. Vy budete s ťažkosťou znášať hlučné zhromaždenia ľudí, hlučnú a hlasnú hudbu, určitú stravu, TV, hlasy iných ľudí, zvlášť negatívne vibrácie, dav. Budete sa rýchlo unavovať a zobúdzať zo všetkého okolitého. Nalaďujete sa na nové svety, takže všetko toto postupne prejde. Vedzte, že vy premiestňujete kolosálny objem energie. Pre vás sa stanú neznesiteľnými nízke vibrácie tretej dimenzie, ktoré budete zachytávať v rozhovoroch, vzťahoch, sociálnych štruktúrach, niektorých druhoch liečenia atď. Vám bude doslova «príšerne» od nich. Vy ste už prešli na vyššie vibrácie a vaše energie viac neladia s takými nízkofrekvenčnými faktormi. Predovšetkým, na vás budú mať nečakaný vplyv staré, obvyklé lekárstva, metódy terapie, zvlášť fyzioterapie. Zvýšená emocionálna citlivosť, prudké zmeny nálady a ''mánie'', emocionálne vzlety a pády, časté slzy. Naše emócie - to je spôsob zanechať staré problémy, a teraz sa my od veľmi mnohého oslobodzujeme. Návrat starých zvykov, ktorých ste sa vy, podľa vás, úplne zbavili. Snažte sa neodsudzovať sa za to. Aby ste sa plne ''vzniesli'', tak sa musíte zmieriť so svojími starými zvykmi. Strata chuti k jedlu, zmena chute a váhy, zmena režimu stravovania (dávanie prednosti živej strave, túžba po tučných jedlách, túžba po slanom, po bielkovinách, ananásoch, melónoch, hrozne). Vaše telo sa prispôsobuje k novému, vyššiemu stavu. Okrem toho, nejaká časť vás samotných nechce
viac existovať v tomto tele. Môže vznikať potreba často «zahryznúť», čo súvisí s periódami prudkého zníženia úrovne cukru v krvi. Môže byť pozorované priberanie na váhe, pretože vám bude potrebné obrovské množstvo paliva k udržaniu procesu Stúpania. Zvýšenie hmotnosti - je reakcia na prebytok toxínov, oslobodzujúcich sa pri očistení, transmutácii, na prebytok nových energií, okrem toho sa objavujú 2 ďalšie orgány pre spracovanie toxínov veľkosti pečene v oblasti diafragmy, čo vedie k zmene formy tela - ako u Buddhu, u faraónov, u tehotných žien. Diafragma padá, zväčšuje sa rozmer srdca, rozrastá sa týmus, rozširuje sa hrudník, čo je zvlášť pozorované u žien, objavuje sa tuk na krku, pleciach, čo je spojené s odkrytím nových čakier. Zväčšenie váhy s nemožnosťou ju znížiť akýmikoľvek spôsobmi - je jeden z typických symptómov. Zvýšenie spotreby soli, opuchy - formovanie nových kryštalických buniek. Vy budete úplne neschopní robiť niektoré veci. Keď sa budete snažiť robiť obyčajné veci, tak táto rutina bude pre vás absolútne neznesiteľná. Príčina je tá istá, ako aj vyššie. Zmena priorít v kariére alebo vzťahoch. Často sa to deje vtedy, keď nijakých ''logických'' príčin k tomuto niet, avšak vy pociťujete nutkanie po zmene. Nečakané stratenie sa z vášho života priateľov, určitých druhov činností a dokonca aj zmena práce a bydliska. Vy už ste vyšli za hranice toho, kým ste boli skôr, a všetci títo ľudia aj vaše staré okolie viac nezodpovedá vašim novým vibráciám. Vaše plány sa môžu nečakane náhle zmeniť a ísť v úplne inom smere. Vaša duša vyvažuje vašu energiu. Vy cítite, že ísť v novom smere - je proste VEĽKOLEPÉ, pretože vaša duša chápe viac ako vy. Ona vás vytláča z «koľají» všedných rozhodnutí a vibrácií. Detoxikácia tela - posilnenie práce vylučovacích orgánov (koža, obličky, pečeň, žalúdočno-črevný trakt) sa môže prejaviť vo zvýšenej pigmentácii kože, v zmene pachu a látkovej výmene. Zvýšenie pigmentácie kože (červená, žltá, oranžová...), škvrny sa môžu rýchlo objavovať a potom miznúť, oni silno šupinatejú, koža sa v týchto miestach lúpe, môže sa zjemňovať, stáva sa zraniteľnou - zosilnenie látkovej výmeny, očista organizmu, zosilnenie toku ohnivej energie cez telo. Zmena krvného obrazu, hodnôt krvného obehu (niekedy v podobe nevysvetliteľných skokov jednotlivých ukazovateľov, ktoré doktori nemôžu vysvetliť a normalizovať) - ukazuje na prestavbu systému krvného obehu. Túžba vrátiť sa Domov, akoby už bolo PO VŠETKOM (no mnohí z nás zostávajú vytvárať Nový Svet). Okrem toho, naše staré plány, ktoré nás sem priviedli, sú už vyplnené. Pocit, že ste sa zbláznili alebo sa u vás rozvíja nejaká psychická choroba, krátkodobé narušenie psychiky. Taktiež sa vám môže zdať, že nie ste schopní sústrediť sa obvyklým pre vás spôsobom. Vy veľmi rýchlo prechádzate skúsenosťou prežívania naraz niekoľkých dimenzií a silného roztvorenia. Teraz je vám mnoho dostupné, ale vy nie ste na to zvyknutí. Vaše uvedomenie veľmi rýchlo vyrástlo, bariéry zmizli. Toto všetko prejde a nakoniec sa budete cítiť natoľko Doma, ako ste to nikdy doteraz nepociťovali, nakoľko Dom je teraz tu.
Nepokoj a dokonca panika, obavy. Vaše ego stráca svoje pozície a bojí sa. Okrem toho, celý váš systém je preťažený. S vami sa deje niečo, čo je pre vás nepochopiteľné. Vy tiež strácate modely správania sa, ktoré ste si vypracovali vo svete tretej dimenzie pre prežitie. To vás môže prinútiť pociťovať svoju zraniteľnosť a bezmocnosť. Toto tiež všetko prejde a nakoniec budete cítiť veľmi veľa lásky, istoty a jednoty. Duchovná Smrť alebo letmé myšlienky o samovražde. Pamätajte, že takým spôsobom sa vy jednoducho snažíte dať trojrozmerné vysvetlenie tomu, čo sa s vami deje. Vy vytvoríte situáciu, ktorá sa vám vidí ako tá najhoršia nočná mora. Vaša duša vás stavia do situácie «rozťahovania», do strany formovania tých vlastností, ktoré vám chýbajú, a naopak, do strany «utlmenia» tých aspektov, ktoré sú u vás v prebytku. Jednoducho ide vyváženie vašich energií. Nájsť svoju cestu k vnútornému svetu v takýchto podmienkach - to je ten test, ktorý ste si vy sami pripravili pre samého seba. To je VAŠA cesta, a vaša duša by ju neorganizovala, keby ste neboli pripravení. Vy aj ste tým človekom, ktorý musí nájsť svoju cestu, a vy ju nájdete. Mimoriadne obavy zo stavu prírody, ekológie atď (znečistenie, úhyn zvierat, choroby ľudí, prisťahovalci, nebezpečné technológie). Nadmerná potreba vedieť, napríklad nadmerný záujem o správy všetkých druhov, zvýšená aktivita mozgu, zvýšený strach, strach zo zbláznenia sa, strach z budúcnosti. Horúčava, pot, nočné vzplanutia teploty (bez chorobných symptómov), návaly teploty, skoky tlaku - to sú symptómy ohnivej horúčky. Očista, po ktorej nastupuje stav
ľahkosti. Teplota odchádza spolu so všetkými nečistotami z tela a vedomia. Po tomto ona môže klesnúť (pozeraj ďalej). Zapína sa mechanizmus očisty. Môže to byť v podobe vysokej teploty. Ona vzniká spontánne bez akejkoľvej viditeľnej príčiny, prakticky každý mesiac a za 5-10 minút môže prekročiť 41 st.C. Teplota však spaľuje všetky šľaky v organizme, všetok strach, a to najhlavnejšie, človek prestáva lipnúť na živote, jemu je všetko jedno. Zníženie teploty do 35 st.C, chlad, okolo tela chladná opaľujúca plazma (modrá, fialová farba) - druhá etapa očisty po etape zvýšenia teploty. V tom čase fyzické telo takmer nič necíti, dokonca ani vtedy, keď človek dvíha bremená. Odpadá túžba prijímať pozemskú stravu, ona sa stáva nechutnou a cudzorodnou. Vo vedomí sa prejavuje priezračná čistota, ako v horskom jazere počas bezvetria. V tomto okamihu niet ani strachu, ani lásky, vôbec niet nijakých citov, tým viac sebaľútosti. Človek sa začína cítiť prázdnou, priezračnou nádobou, a všetky jeho tiché emócie - sú iba odrazy vonkajšieho sveta na jej stenách. Infekčné choroby alebo ich príznaky, napríklad symptómy chrípky, prejavenie sa latentných vírusov (typu herpes) - sú príznaky mutácie (transmutácie, ohnivá horúčka). Môžu mať charakter rýchlych epidémií. Pociťovanie ''zrýchleného pohybu''. Vy energicky robíte viac za oveľa kratší časový interval! Fyzicky môžete pocítiť ''zrýchlenie energie''. V piatok si môžete pomyslieť, že prešiel celý mesiac, a nie týždeň.

Re: Transmutácia, kvantový prechod

stretnutie | 24.08.2015

Aké zvláštne veci píšeš. Predsa len,s niektorými opisovanými pocitmi musím súhlasiť.Odkiaľ toto máš? Podobenstvo s nádobou nesie trochu kabalistickú stopu,nič v zlom,mne sa tam pár vecí celkom pozdáva.Ale iba pár,naozaj.

V texte si sa však vyhol niečomu,čo musím povedať,inak by som sa cítila ako pokrytec.Je to aj o volaní rasy,čo to je? Neznesiem už ani pohľad na "iných",ich jazyk sa mi javí odporný,ich prejavy,tuposť,zápach.Nikdy sa s nimi nepomiešam.
Dosť rafinovaná ,citlivá otázka (mém-rasizmus je zlý).S týmto treba zabojovať,lebo transformovať sa nebude mať kto:((.

Re: Re: Transmutácia, kvantový prechod

impulz | 25.08.2015

Ahoj, stretnutie. Rasa - to nie je farba kože, ale úroveň duchovno-morálneho stavu ľudí. V súčasnej dobe sa väčšina pozemšťanov vzťahuje podľa tohto stavu k Piatej rase. Nastúpil čas prechodu k vyššej - Šiestej rase. Ľudí tejto rasy odlišuje zmysel jednoty, nesmierna láska k okoliu a vysoká uvedomelosť - oni chápu, že ich život závisí predovšetkým od ich citov a myšlienok. Kvantový prechod je prirodzený proces a on je plne kontrolovaný Vyššími. K tomu, aby u ľudí nevznikali traumy a na planéte katastrofy, tak toto pôsobenie je regulované a zvýšenie vibrácií magnetického poľa Zeme ide pomaly a postupne.
K júnu 2015 - 16,39 HZ
K januáru 2015 - 16,06 Hz
K januáru 2014 - 14,86 Hz
K januáru 2013 - 13,74 Hz
K januáru 2012 - 11,10 Hz
K januáru 2007 - 9,8 Hz
K januáru 2000 - 9,3 Hz
K januáru 1995 - 7,8 Hz
K januáru 0001 - 7,8 Hz
Hlavný proces Prechodu bude prebiehať v troch etapách.
Prvá etapa: Prechod sa začal v roku 2008. Zmena vedomia, jeho príprava k Prechodu - je hlavná náplň Prvej etapy. V Prvej etape budú hrubé telá taktiež v určitej miere transformované. Telo Zeme aj telá ľudí sa zvonku pod vplyvom vysokofrekvenčnej vibrácie zjemňujú. Začiatok premeny ľudí - 21.12.2012.
- Zvlášť duchovne vyvinutí ľudia (ich je okolo 1%) transformujú svoje telo do normálneho astrálneho, a prejdú do päťrozmerného Astrálneho sveta.
- Telá duchovne vyvinutých ľudí (ich je okolo 24%) sa zjemnia do rôznych hustotných stupňov astrálneho tela. Ono je už aprobované a dovoľuje žiť v štvorrozmernom Astrálnom svete, to jest na Maldéne, kde aj prejde časť týchto ľudí. Druhá časť (menej pripravená) prejde v druhej fáze.
- Väčšina ľudí (75%) premení svoje telo v menšej miere, k Prechodu ešte nebude pripravená a bude pokračovať žiť na Zemi.
Druhá etapa: Na planéte zavládne skutočný Babylon. Bude množstvo ľudí, ktorí uskutočnili Prechod, jední do zhutneného a druhí do normálneho Astrálneho sveta. Oni tam budú žiť. Množstvo ľudí bude ostávať na hrubej Zemi, nachádzajúc sa na určitej fáze premeny a bude aj množstvo tých, ktorí sa nechystajú prechádzať nikde.
Tretia etapa: Ku koncu tretej etapy sa Prechod ukončí.
- Neveľká, zvlášť vyvinutá časť obyvateľstva prejde do normálneho Astrálneho sveta.
- Väčšina terajších pozemšťanov sa stane taktiež jemnomateriálnymi a bude žiť už na Maldéne, v zhutnenom Astrálnom svete.
- Ľudia, ktorí neuskutočnili Prechod, t.j. tí, ktorí ostali vo svojich hrubých telách, prejdú po prirodzenom ukončení života na dve iné planéty - žiť v hrubom tele na jemnej Maldéne už nebudú môcť, a hrubá Zem sa k tomuto času stratí, ona bude úplne zamenená jemnomateriálnou Maldénou, kde sa začne život v Šiestej rase. Termíny prechodu budú závisieť od konkrétnych podmienok, v ktorých on bude pretekať.
Podľa zhodnotenia Vyšších, nehľadiac na ešte mnohé nedostatky, ľudstvo už je pripravené k Prechodu. Existuje už nevyhnutný počet (5%) vysokouvedomelých občanov, ktorí sú šíriteľmi energií Prechodu: ''v Planetnej Zóne Zeme sú vytvorené všetky podmienky k tomu, aby Prechod prebiehal v mäkkom režime, t.j.
bez mimoriadnych katastrof planetného merítka...'' Vedomie mnohých pozemšťanov už teraz zodpovedá požiadavkam Prechodu, t.j. ono zodpovedá vedomiu ľudí Šiestej rasy. V súčasnej dobe Prechod uskutočnili po celej planéte desaťtisíce ľudí.
21.12.2012. Plánovaný vrchol Prechodu sa fakticky neuskutočnil. No všetky potrebné premeny Zeme a ľudí musia prejsť. A oni idú s rôznym stupňom intenzity.
Nejaké apogeum Prechodu sa očakáva. Po 21.12.2012 sa začali individuálne Prechody ľudí, a niečo neskôr budú masové.
Nasledujúcich 25-30 rokov: Existuje tvrdenie, že Prechod bude prebiehať 25 rokov. Práve v tomto termíne sa ukončia na Zemi všetky nevyhnutné geofyzické premeny planéty. Po tomto už žiadnych akýchkoľvek citeľných šokov na Zemi nebude. Zem sa definitívne upokojí.
Ďalších 500-1000 rokov: Stabilizácia geofyzických podmienok nebude znamenať ukončenie Prechodu. Veď podstata Prechodu je v transformácii tiel pozemšťanov a v korennej zmene ich vedomia, v prechode od 5-ej k 6-ej rase. Tak na tieto zmeny sa plánuje 500-1000 rokov. Čím vlastne bude treba počas tejto doby obohatiť svoje vedomie? Tým najhlavnejším, čo je Pozemskej Duši potrebné k prechodu na vyššiu úroveň získať, je sformovať v sebe vlastnosť Absolútnej Lásky k všetkému existujúcemu. t.j. vlastnosť plného prijatia existujúceho Sveta a jeho obyvateľov. Keď sa človeku podarí dosiahnúť vysoké vedomie za 100 rokov, tak aj Prechod bude ukončený nie za 500 alebo 1000 rokov, ale za sto.
Sú dva výsledky Prechodu. Prvý - úspešný, človek prebolejúc uskutočňuje Prechod, t.j. dosahuje jemnomateriálny stav. On prechádza do zhutneného Astrálneho sveta cez premenu svojho tela, t.j. prekračuje zo sveta do sveta. Druhý - neúspešný, keď jemnomateriálny stav sa dosiahnúť nepodarilo. Rosianovi sa dávajú tri pokusy prechodu - do prvej, druhej a tretej vlny Kvantového Prechodu.
Človek, ktorý dosiahol Prechod: On bude prebývať v zhutnenom astrálnom tele. Človek v zhutnenom astrálnom tele prechádza z Hrubého sveta do zhutneného Astrálneho. Mimoriadne vyvinutí ľudia, keď budú chcieť, môžu spraviť vyšší skok, a vtedy oni nadobudnú normálne astrálne telo, a súhlasne tomu prejdú do normálneho Astrálneho sveta. Prechod v rôznych formách uskutočnili po celom svete desaťtisíce ľudí. Prechod živých sa zatiaľ maskuje ako stratenie sa človeka. Zásobovanie tých, ktorí uskutočnili Prechod bude na úkor energie Galaxie. Avšak biologické napájanie sa bude v určitej miere zachovávať ešte mnohé roky.
Ľudia, ktorí nedokázali uskutočniť Prechod v prvom pokuse, budú mať možnosť ešte raz a ešte raz zopakovať pokus o Prechod. Prechod trvá dlho a takíto ľudia môžu prirodzeným spôsobom umrieť a rodiť sa na Zemi znova a pokúsiť sa uskutočniť Prechod. Nakoniec tí, ktorí nedokázali alebo to nechceli spraviť, dožijúc na Zemi svoj život, budú premiestnení na dve iné planéty s podmienkami blízkymi Zemi, a dokonca ''s vylepšeným formátom'', k pokračovaniu vývoja v Hrubom svete. Tieto planéty nie sú pomenované, no oni nie sú v Slnečnej sústave - veď v nej niet iných planét, vhodných pre život v bielkovom tele. Človek v hrubom tele už fyzicky nedokáže žiť na Novej Zemi - na planéte už jemnomateriálnej a štvorrozmernej: ''Tie duše, ktoré sa rozhodnú, že oni nie sú pripravené účasniť sa v procesoch Prechodu, budú premiestnení na iné objekty Vesmíru, analogické našej Zemi, kde budú pokračovať v úlohách, predurčených pre Vedomie 3-ej úrovne hustoty (vedomia 5-ej rasy). Proces premiestnenia bude prebiehať obyčajnou prirodzenou cestou bez akýchkoľvek «evakuácií na lietajúcich tanieroch». Dožil život tu, na Zemi, a odišiel na nové vtelenie už na inú planétu. Tým, ktorí nedosiahli Prechod, bude Hierarchia udeľovať toľko pozornosti a starostlivosti, ako aj ľuďom, ktorí ho dosiahli. Treba podčiarknúť, že väčšina ľudí zachce a dokáže uskutočniť Prechod. Nie veľa ľudí ostane neprepustenými.
Spojenie odlúčených ľudí.: Fakt, že budú ľudia, ktorí dosiahli a ktorí nedosiahli Prechod, sa stane dôvodom odlúčenia milovaných ľudí. Jeden, ktorý prešiel, ostane v zhutnenom Astrálnom svete Zeme, druhý, ktorý neprešiel, bude premiestnený na inú planétu v inej galaxii. Tu budú dve možnosti:
1. Ten kto prešiel, sa zrieka života v Astrálnom svete a prechádza spolu s milovaným na inú planétu.
2. Ten, ktorý prešiel, vytvorí vo svojom svete myšlienkový obraz milovaného, t.j. jeho zhutnené astrálne telo a pozýva do neho jeho dušu. Oni sú opäť spolu! Všetky ''technické'' otázky sa budú riešiť s pomocou Vedenia. Ale všeobecne, ''Čo sa týka rodín, tak môžete byť pokojní, lebo väčšina členov rodín spravidla ostane spolu.'' Vo výsledku Kvantového Prechodu ľudia terajšej Piatej rasy prejdú do Šiestej. Hlavný, duchovný cieľ tejto rasy bude spočívať vo vyvinutí intelektu: ''Bude to rasa, ktorá si svojou vrodenou mocou a schopnosťou zaslúži ten najdôležitejší princíp, ktorého bola zbavená 5-a rasa, - vysokého rozumu, samopoznania vlastnej božskosti''. Ľuďom bude vlastný zmysel jednoty, zmysel absolútnej lásky a chápanie toho, že kvalita ich života závisí od kvality ich vlastných myšlienok a citov.
Zvláštnosti života: V začiatku bude život ľudí Šiestej rasy podobný na taký, ako je teraz. My budeme bývať v rovnakých domoch, no oni budú vyzerať nezvyčajne jednoduchšie.
A všetok interiér v domoch - tiež. My sami sa tiež staneme viac jednoduchšími. Zhutnený Astrálny svet - svet Šiestej rasy bude slúžiť v terajšej Zemi ako miesto prevtelenia. Tu sa budú rodiť ľudia z vyššie ležiacich svetov. Zjemnené telo ženy už nebude môcť nosiť deti. Preto ona bude oslobodená od povinností rodenia detí. Rodenie bude prebiehať ''na žiadosť rodičov'' z priestranstva priamo do postieľky. Výška mužov bude siahať do 3 metrov, u žien - niečo menej. Koža bude mať mesačnú farbu, vlasy zlatisté, a oči - zelené. Oni nebudú jesť mäso, nebudú konzumovať alkohol, fajčiť a mlátiť sa. Ľudia Šiestej rasy budú ľahko znášať radiáciu. Sily im bude dávať svetlo, farba, vôňa, nádherné zvuky a okamžité energetické doplňovanie z Duchovného sveta. S pomocou svojej mysle sa môže človek zabezpečiť všetkým potrebným a liečiť veľkú časť svojich chorôb: ''V nasledujúcej rase budú ľudia vedieť oživovať odumreté tkanivá a dokonca nechať vyrastať nové zuby''. Mnohí ľudia budú žiť stovky rokov, no napriek tomu budú umierať,
aby sa vzniesli do vyššie ležiaceho sveta. Jasné a silné myšlienkové obrazy človeka budú schopné sa hneď realizovať. S pomocou svojich myšlienok sa človek zabezpečí mnohým jemu potrebným. Bude dostupná levitácia. V rozvinutej fáze Šiestej rasy budú jej ľudia disponovať zmyslami, ako: jasnopočutím, jasnovidením a inými vlastnosťami. Oni budú môcť pozorovať paralelné jemné svety a navštevovať ich.
Výroba: Ľudia sa budú ľahko a rýchlo premiestňovať svojou silou, lietať a chodiť vpo vode. No transport bude nevyhnutný pre ďaleké prelety po Zemi, pre preukázanie služby ľuďom na krátkych vzdialenostiach s cieľom úspory ich energie, a taktiež - pre osvojenie si kozmickéhho priestranstva. Tie nespočetné UFÁ,
ktoré sa teraz nachádzajú okolo Zeme, vozia v sebe ľudí 6,7 rasy a vyšších. Pozemšťania tak isto budú vytvárať kozmické lode a brázdiť nimi bezhraničný Kozmos. Bude sa rozvíjať rôznorodý, vysokotechnologický priemysel, určený na mnohé potreby pozemšťanov. Zachová sa aj vojenská výroba k obrane pred cudzorodými kozmickými telesami. V súlade s tým budú vojensko-kozmické sily. Temné sily budú vo väčšine vyvedené na inú planétu, no na Zemi oni budú aj naďalej prítomní. Budú potrebné Mierové sily a polícia pre riešenie zložitých medziľudských a medzinárodných otázok. Poľnohospodárska výroba bude potrebná, hoci aj keď v oveľa menšom objeme, pretože čoraz viac ľudí nebude mať potrebu zvyčajného stravovania. Poľnohospodárstvo bude preorientované na pestovanie rastlín, vyžarujúcich potrebné vône a farby, a aj na iné ciele.
Komunita: V súčasnej dobe sú pozemšťania vychovávaní v duchu jednotenia. To sa vzťahuje k tomu, že vo svete Šiestej rasy bude komunita. Každý bude prejavovať starostlivosť o všetkých, a všetci - o každého. Ekonomické, spoločenské vzťahy budú transformované v duchu kolektivizmu. Samozrejme, že to nebude prebiehať revolučnou cestou, ale postupne, počas dlhého obdobia. To znamená, že terajšie kapitalistické vzťahy sa ešte nejaký ten čas zachovajú. Ľudia Šiestej rasy sa budú odlišovať jemnými zmyslami a vyvinutým myslením. Oni sa pod vplyvom priaznivých podmienok života stanú dobrými, veselými, krásnymi. Im bude zle od zjavenia sa nepekných myšlienok. Všetci budú tvorivo obdarení a mnohí podľa dnešných meradiel budú geniálnymi. To znamená, že nadchádzajúci Kvantový prechod nie sú len ťažkosti a trápenia, no za nim nasleduje
lepšia budúcnosť ľudstva, o ktorú sa treba snažiť. ''Prechod - to je niečo skvelé, pozoruhodné, pútavé a vôbec nie zložité...''
Rasa 7-a: Šiesta rasa je iba začiatok božskej cesty pozemšťanov. Po Šiestej rase bude nasledovať Siedma a mnohé iné rasy nových kruhov evolúcie. Kvantový Prechod do Šiestej rasy uskutočnia ako stúpenci Tvorivých síl (svetlí), tak aj prívrženci Deštrukčných síl (temní). V Siedmej rase prebehne konečné delenie ľudí na svetlých a temných, a poslední odídu na inú planétu: ''Veľké delenie prebehne do konca, od kraja do kraja. A nebude cesty pre nerozhodných: v Tmu alebo k Svetlu'' Proces odstránenia temných zo Zeme sa už začal. V Siedmej rase sa začne skutočný rajský život. Siedma rasa bude charakterizovaná ďalším duchovným zdokonaľovaním a zjemnením tela ľudí a patrične tomu aj planéty. Zem aj pozemšťania sa vo výsledku stanú neviditeľnými pre obyčajný zrak. Počas 6-ej rasy sa na nebi nad Zemou objaví druhé Slnko, a v 7-ej rase - tretie.
Ľudia 7-ej rasy nadobudnú siedmy zmysel - duchorozumnosť, t.j. na postavenú otázku budú mať odpoveď svojho ducha.

Re: Re: Re: Transmutácia, kvantový prechod

J. | 25.08.2015

impulz naštuduj si kde vznikli a kto financoval rôzne New Age hnutia, ktorých výtvory si sa tak kvalitne namemoroval

https://en.wikipedia.org/wiki/Church_Universal_and_Triumphant

Zaujímavé, že napr. zakladateľka kultu "JA SOM", ktorých "viera" obsahovala prvky budhizmu, kresťanstva, ezoteriky, mysticizmu, elementov, duchov atď (teda dokonalé New Age funkčné od roku 1975, ktoré inšpirovalo ďalšie a ďalšie hnutia) nakoniec skonala na alzheimera a posledné roky dožila v opatrovaní neschopná sa o seba postarať. To nezodpovedá správnej životnej ceste a už vôbec nie nejakému transcendentnému povzneseniu, tretiemu oku a x-tej povznesenej rase.

Re: Re: Re: Re: Transmutácia, kvantový prechod

Ivan | 26.08.2015

.... dobrý postreh a súhlas.... ono to new_age je akurát jeden dobre prešpekulovaný ojeb....

Re: Re: Re: Re: Transmutácia, kvantový prechod

impulz | 28.08.2015

Posledná vojna medzi ľuďmi bude vojnou za Pravdu. Táto vojna bude v každom jednotlivom človeku. Vojna - s vlastnou neznalosťou, agresiou, podráždením. A iba korenná premena každého jednotlivého človeka sa môže stať začiatkom mierového života všetkých ľudí. Nech svetu bude dobre!

Re: Re: Re: Re: Transmutácia, kvantový prechod

xzx | 31.08.2015

jo, taky mi to prijde dost prvoplanove... nektere veci vylozene "smrdi", napr. vsezahrnujuca laska ke vsemu (to jako i ke zlu??)
A nebo ty adaptace ctenari na lespi straveni : "sice to bude jako komunismus, ale to se nesmi rikat a tak to jako bude pozvolne a kapitalisticke vztahy nejaky ten cas jeste vydrzi :)) "
popr. primo pokus maskovat protiLidske utoky na pate priorite jakymisi "symptomy vzestupu"

vlastna skusenost

tulo | 22.08.2015

Takze teraz napisem z vlastnej skusenosti. Zil som dost nezdravo asi tak ako kazdy iny. Diagnostikovali mu dnu ktoru mam po mame. I tak sa moc nezmenilo sem tam nejaky maly zachvat. No ale ako to islo dalej zacal som vnimat ze nieco nie je v poriadku. Zacala sa mi zhorsovat pamet, bol som chronicky unaveny, podrazdeny, vnoci trplo v rukach, pri praci som podaval maly vykon a asi najhorsie ako pre chlapa, zacal som mat problemy s erekciou a doktory nevedeli co stym. A potom som dostal opet dnovy zachvat. A trval dost dlho a dost mi zneprijemnil pracovny zivot. A tu som zacal studovat. Dnu sposobuje kyselina mocova tak som zacal o tom citat a dostal som k prekysleniu organizmu. A vsetko co tam bolo popisane na mna sedelo. Drasticky som zmenil zivotospravu a uz 2 mesiace som len na ovoci, zelenine a sem tam nejaky mliecny vyrobok. Proste strava co najdostupnejsia a s najlepsimi zasaditymi ucinkami. A neverili by ste ako to dokaze cloveku pomoct. Po mesiaci vsetky problemy zmyzli. A ta erekcia je taka ze po orgazme ani nic neprerusujem ale pokracujem dalej. Neskutocne zlepsenie. Verim tomu ze to bol osud aby som zacal takto zit. Takze odporucam vsetkym zasaditotbornu stravu a clanky o prekysleni organizmu!

Ps: je tam tiez spomenute ze tym bakteriam sa najlepsie dari v kyslom prostredi

Ps2: nevyhovarajte sa na kvalitu potravin, jest predsa nieco musite. Ja nemam moznost si dopestovat tak tu nemachrujte stym. Ja si ovocie i zeleninu kupujem v malom zelovoci a je to fajn.

Jen hlupák nechává starost o své zdraví na lékaři.

DoubleM | 20.08.2015

Všem zájemcům o své zdraví doporučuji web Jardy Zajíčka http://www.zdravi-az.cz/ , o hladovění je web Pavla Máchy http://www.pust.cz/ a kdo chce ještě více do hloubky, tak knihy Genadie Malachova, najdete na uložto.cz. Průměrný věk dožití mužů doktorů v ČR je údajně 66 let, tak si nechte od nich poradit.

střevní mikroflóra

Hox | 20.08.2015

Přidám tip na ozdravění střevní mikroflóry (a mnoho dalšího) - tibetská kefírová houba. Seženete všude téměř zadarmo.

Re: střevní mikroflóra

J. | 21.08.2015

Domáci kefír je super vec, tiež pridám jeden vlastnoručne odskúšaný tip: Bolotovov balzam

Keď už sa tu načala téma, či je krv sterilná, patogény v krvi atď. Tak by bolo vhodné prejsť k úplnému jadru problému - má telo samo opravné procesy na riešenie všetkých tu spomínaných problémov? Samozrejme, že má. Ak by nemalo, skolila by nás prvá baktéria ktorá by sa na nás škaredo pozrela. Ak tieto samo opravné procesy v tele nepracujú, alebo sú príliš slabé - dajú sa nejako posilniť? Áno dajú, ale v lekárni nič také nekúpite. Jediná možnosť je vlastnoručná domáca výroba.

Na upramene.cz opisujú, že Bolotovov balzam opravuje DNA ale ešte dôkladnejší popis je, že zlepší funkciu zlého trávenia natoľko, že sa opäť začnú bunky (vrátane prijímanej výživy) v tele rozpúšťať na aminokyseliny a v aminokyselinách sa žiadne dedičné chyby neukladajú. Nové bunky sa teda budú v tele tvoriť s čistým štítom a bez prenášania si porúch z predchádzajúcej generácie.

Re: Re: střevní mikroflóra

Hox | 22.08.2015

teda ten bolotovův balzám vypadá spíš jako návod na výrobu TNT... fakt vyzkoušeno osobně? :) Kde člověk třeba sežene nitroglycerin?

Re: Re: Re: střevní mikroflóra

J. | 22.08.2015

Nielen na sebe. Po asi 2 mesiacoch užívania 2 čajových lyžičiek denne mi zmizol ekzém, s ktorým som bezúspešne bojoval viac než 10 rokov. Nedávno som sa dosť hlboko porezal pri krájaní melónu a rana sa zahojila tak krásne a rýchlo, že som nechápal. Účinky na obnovu buniek to má presne také ako píše Bolotov v knihe.

Hlavne v spojení s kefírom má zlepšenie trávenia s balzamom efekt ako keby ti do tela prišiel každý deň plný kamión so stavebným aminokyselinovým materiálom. Dokonca aj keď má niekto parazity v žalúdku a črevách, tak po užívaní balzámu ich strávi ako bežné surové mäso.

Dávkovanie mám jednu lyžičku do 4 decového pohára vody hneď ráno po prebudení aby sa rozpustil bordel v tele nahromadený počas spánku a potom si dávam 1 lyžičku pred jedlom do cca 1 deci vody. Balzám si dávam každý deň už cca 8 mesiacov, za chvíľu miniem prvý liter.

Nitroglycerin tablety predajú v lekárni, je to bežný liek na srdce a cievy... ono keď sa dedovi/babke ako na potvoru pred víkendom balenie už minulo a nebolo kedy ísť k doktorovi predpísať nové, tak by sa mohli zľutovať ;) V tablete je len pol miligramu, na nejakú neplechu by ich bolo treba vagón.

Kyselinu chlorovodíkovú 38% majú tiež v lekárni - elektrotechnici si ju bežne kupujú na výrobu plošných spojov.

Čistú kyselinu sírovú treba zohnať niekde inde - napr. farby laky alebo objednať cez net, v lekárni pre ňu nemajú využitie, takže ju ani neobjednajú. Kyselina sírová sa používa napr. ako lacné hnojivo na čučoriedky, preto treba v obchode povedať aby ti zo skladu objednali p.a. kvalitu lebo v čučoriedkach nechceš ťažké kovy :)

Na výrobu som si kúpil dlhé PVC rukavice odolné voči kyselinám, keramickú lyžičku (úzka keramická lyžička do čaju má 4x menší objem ako bežná polievková lyžica, tak to treba zohľadniť) a z kuchyne použil sklenú odmerku. Kyselinu som nadávkoval do vody v prievane pri otvorenom okne a na chvíľu som zadržal dych, keďže nemám plynovú masku.

Po zriedení s vodou je výsledná koncentrácia tak slabá ako kuchynský ocot. Po vhodení tabliet nitroglycerínu sa nestane žiadny zázrak, len sa objaví pár bubliniek a trvá asi pol hodiny než sa tablety v balzame rozpustia.

Inak je to chutné, má to kyselkavú chuť ako citrón. Fakt je to zázrak, Bolotov je macher.

Re: Re: Re: střevní mikroflóra

vidlak | 23.08.2015

Nielenze pomaha traveniu (v zaludku telo vyraba kyselinu chlorovodikovu), ale hlavny vyznam je v odstranovani odumretych buniek hlavne criev a ciev. Je to vlastne slaby roztok lucavky kralovskej, okrem zlata rozpusta vsetko mrtve.

Príznaky a riešenie.

Definitiva | 20.08.2015

Popísané príznaky sú presné, anglosaso židovská civilizácia prakticky zrušila potravinovú samostatnosť štátov a sme kŕmení potravinovými odpadmi so zdraviu škodlivými chemikáliami, doplnkami, ochucovadlami, viazačmi vody, náhradkami pre falšovanie potravín, všetko podľa zásady vyrobiť čím viac za čím nižšiu cenu a čím drahšie to predať. Presne podľa zásad kabaly, zisk ihneď a za každú cenu, ĽUDSKÉ ZDRAVIE JE ZDROJOM ZISKU A NIČ VIAC!!! Sme kŕmený ako prasce na farme a nie ako ľudia, sme kŕmení OTRAVINAMI.

Popísané civilizačné choroby plus vakcinácie a iné humanitárne akcie zabíjajú stále mladších a stále viac.

Kto nastolí problém, mal by mať aj riešenie. Pozvánka na seminár o práškoch nie je riešenie, ale zdroj zisku.

Naučte sa žiť zdravo, bez práškov, bez doktora, začnite u detí a konajte tak do poslednej hodiny svojho života. Musíte žiť s vedomím, že svojim konaním zničíte dôchodkovú a zdravotnú poisťovňu a dostanete štát do neriešiteľnej ekonomickej krízy. Lebo prestanete konzumovať a platiť za OTRAVINY, LIEKY A LEKÁRSKE VYŠETRENIA. Okrem štátu zbankrotujú aj potravinárske a farmaceutické korporácie a ich díleri, čo majú titul MUDr.

Zdravý spôsob života znamená:
1. Zdravé potraviny, základné potraviny: ovocie, zelenina, múka, málo syrov-pozor, len tvrdé syry bez "E"čiek, mäso najlepšie z prežúvavcov na pastve. Základné potraviny si spracujte doma. Nemáte čas? Ste otrok, nájdite si čas.
Vylúčte cukor kávu, čokoládu, tabak, liehoviny-okrem dobitia bateriek po fyzickej námahe domácou slivovicou, všetko z kukurice, zemiakov. Kvôli mykotoxínom /nenávratne poškodzujú pečeň, zničia imunitu a celý metabolizmus organizmu, stáva sa z vás kripel na doživotie/ je riziko konzumácie ošípaných a hydiny kŕmených obilím. Normy EÚ sú nízke, aby sa nezrútila ekonomika. Obsah mykotoxínov v obilí a v múke je verejnosti utajovaný. Mykotoxíny sú vysoké v obilí vždy, keď je mokré a teplé leto, vždy po zime, keď sa orosujú silá, stačí nejaký ten týždeň, plesne sa na poli dajú potlačiť, ale ich toxíny v obilí už nezničíte, ani nevyperiete. Najviac riziková je kukurica.

Konzumenti cukru, cigariet, kávy, čokolády, alkoholu, výrobkov z kukurice, ochutených malinoviek, pepsi..., ste závislí na drogách, uvedené Otraviny sú návykové, celé generácie ľudí sú závislé a donútené cez tieto drogy plniť vrecká korporácií. Slúžite korporáciám na tvorbu zisku. Žiadne z tu uvedených Otravín nie sú životu dôležité, korporácie vás cielene navykli na tieto drogy.

Cukor a cigarety sú pre ľudské zdravie zničujúce!!!

2. Neustály celoživotný pohyb, ktorý je definovaný:
-min 2x týždenne
-min 20 až 30 min denne, ak chcete aj chudnúť, tak 40 - 50 min.
-musíte sa potiť
-musíte sústavne zhlboka dýchať, dychčať. Nie lapať po vzduchu, to vám už nevládze srdce.

Tento pohyb vám spôsobí:
-zrýchlený prietok krvi, viac kyslíka pre orgány, rýchly odvod splodín metabolizmu z organizmu
-začnete mierne chudnúť, telo produkuje látky, ktoré potláčajú hlad-žravosť, skúsenosti hovoria, že zníženie kŕmnej dávky o polovicu aj viac je reálne a netrpíte hladom
-zosilnie vám srdce / asi po troch rokoch pravidelného pohybu/,
-zvládnete aj 12 hod fyzickú prácu bez pocitu únavy
-viac kyslíka pre mozog znamená lepšiu mozgovú činnosť a sviežu myseľ
-pohyb zvýši telesnú teplotu, tá stačí na zničenie vírusov v organizme, vakcinácia proti chrípke je podvod na ľuďoch, vakcinácia je málo účinná a škodlivá-Hg, Al, a iba málo ochorení dýchacích ciest je spôsobených vírusom chrípky, pohyb je zaručená prevencia chrípky
-po 40 až 50 prestávajú fungovať pohlavné hormóny, začína staroba, začnite konzumovať Ginkgo produkty, rozširujú kapiláry, t.j.viac kyslíka, živín a menej splodín pre všetky orgány, ich lepšia funkcia= udržanie mladosti, keby sme žili v slušnom štáte, tak Ginkgo je zadarmo pre všetkých nad 50 rokov
-na podporu tvorby pohlavných hormónov užívajte prírodné produkty podporujúce ich tvorbu v hypofýze, čas na ich užitie je, keď aj napriek pohybu pocítite pokles svalovej sily-nejako po 60r.života, budete viac vládať, budete aktívnejší, nebudete mať chuť polihovať a čakať na zajtrajšok

Zdravý životný štýl vám predĺži život o 10-20 rokov, starobu budete prežívať aktívne so sviežou mysľou, pri zdravom rozume.
Na tento zdravý spôsob života potrebujete čas, sú dve možnosti, prestaňte byť otrokom, alebo sa staňte dôchodcom.
Zdravý spôsob života je nutné robiť od narodenia do posledného dňa života, začať môžete hocikedy.

Za túto prednášku si neúčtujem žiadny poplatok, ani ju komerčne nepoužijem, nevyžadujem si váš čas a náklady na cestu, nevyžadujem si extra náklady na "prášky", len náklady na základné potraviny, tenisky a staré tepláky.

Re: Príznaky a riešenie.

Definitiva | 20.08.2015

Opravujem: 20-30 min denne na 20-30 min bez prestania, neustály pohyb

hladovka 2.časť

Perun | 20.08.2015

Výhody tejto metódy oproti diete (obmedzenie nejakej stravy, ale požívať zdravšiu), či dokonca tzv.liekov je viaceré:
1/organizmus po čase pochopí, že zvonku nič nedostane, a začne stravovať svoje rezervy (pri diete či liekoch nie, čaká stále na vonkajší príjem)
2/stravovať začne rezervy, ktoré potrebuje najmenej a tie najdôležitejšie orgány si ponechá vždy, aj pri smrti hladom (klinicky zistené, konkrétne mozog, nervy a srdce - neporušené u psa, zomretého od hladu, ale 97% tuku zmiznutého.)
3/chorobné mikroorganizmy (pliesne, vírusy, energetické parazitx atd.atd.) sa živia práve tým "luxusom" , t.j. cukrami, tukami, hnilobnou vodou, takže pri hladovke strácajú živnú pôdu a masovo hynú či opúšťajú organizmus.
4/čím dlhšie sa hladovka drží, tým lepšie organizmus prešiel na vnútorné stravovanie, a tým je aj očista účinnejšia. Teda 10 dňová hladovka je ovela účinnejšia, než 5 hladoviek 48 hodinových, a tie zase, ako 10 hladoviek 24 h.

Tolko velmi stručne k tomu. Skrátka organizmus sám najlepšie vie, ktoré látky vylúči a ktoré si ponechá. Ešte dôležitý dovetok: prechod na "normálnu stravu" musí byť postupný a trvať minimálne tak dlho, ako samotná hladovka. Napr. už po 3 dnovej hladovke je malá štipka korenia povedzme v šaláte neznesitelne štiplavá, iked bežne ju tam človek ani neregistruje (nehovoriac už o vskutku pikantných jedlách, alkohole, káve... ktoré sú tesne po hladovke velmi nebezpečné a až vtedy si človek uvedomí, akou silnou drogou napr. taká káva je. Iná vec je, že nie som za to, úplne kávu či alkohol obmedziť, lebo sú tam isté stopové prvky, pre organizmus podnetné... ale ich nadkritické množstvo je dobré pravidelne práve hladovkami alebo aspon poctivými dietami upraviť, organizmus si to sám zreguluje počas toho obdobia.

liečebná hladovka

Perun | 20.08.2015

Jeden vskutku zlatý recept vám všetkým dávam, zadarmo :-) :

pravidelná liečebná hladovka.

Nič nejesť, piť len vodu. Začať postupne, najprv len vynechať večeru, potom , povedzme o týždeň, vynechať aj raňajky, a to už je 24 hodín. Postupne pridať den, dva, týždeň... hranica zdravého hladovania je individuálna, podľa hmotnosti a prípadne schopnosti živiť sa "pránou". Ale tých 40 dní kludne pre velkú väčšinu ludí, a pre morbídne obéznych aj 80 a viac dní.

Vlastní zkušenost a tip k řešení...

Jura | 20.08.2015

Přeji dobrý den,

s velkým zájmem i kritickým myšlením sleduji nějakou dobu tyto stánky, a velmi se mi líbí jak věci které vnímám jsou zde pojmenovány a zapadají mi to toho co žiju, včetně tohoto článku.

Asi tři roky se zabývám mmj. i tím co jím. To co mohu potvrdit, je že, mmj. i se změnou stravování se změnilo mé vnímání světa okolí i mne samého. Před tím bych nevěřil jak velký vliv má 5. priorita všeobecných prostředků řízení, jejíž princip osvětluje tento článek.

To že se českých a slovenských obchodech prodávají potraviny plné chemie rovnající se odpadu a je dobré vrátit se k vlastním zahrádkám, regionální výrobě a kultivovat stravovací zvyky tuší už mnozí...
Změna jídelníčku pro mne nebyla jednoduchá, když už jsem byl navyklý na cukr, alkohol a veškeré adjuvants v potravinách, které se přimíchávají téměř do všeho... Co se týče vlivu střevní mikroflóry na organismus a psychiku, mohu jen výše zmíněné potvrdit a nikdy bych nevěřil jaký to je rozdíl. (ve smyslu rčení, kdo žije ve smradu smrad necítí)
Mně při změně stravy nejvíce pomohlo užívání zeleného ječmene a chlorely a pečlivý výběr toho co jím. Ječmen je silně zásaditý a upravuje překyselení celého organismu, včetně vyčištění buněk chuťových pohárků, které jsou ve většině případů navyklé na cukr a chemický adjuvants, což mi pomohlo se změnou vnímaní chutí potravin a především zeleniny - kdysi jsem ji naprosto odmítal.
Dalším doplňkem, který zásadně změnil chod mého těla je chlorela, jednobuněčný organismus, který právě zabezpečuje, že ve střevech i krvi je schopen na sebe vázat zmíněné toxiny i těžké kovy, čistit střevní stěny a odvádět je z těla ven. Jsou na tyto témata napsány i obsáhlé knihy a vědecké studie, které shodou okolností vypracoval i slovenský vědec se svým týmem Peter Kubatka. Tyto potraviny či doplňky pracují na principu, že nikdo si nehraje na boha, že vynalezl super látku co dá tělo do pořádku, to ani není možné, když je stejně složité jako vesmír, ale stačí šetrně zpracovat to co nabízí příroda a obsahuje vše co lidský organismus potřebuje pro to, aby si vyrobil sám pro obnovu imunity a svých funkcí. Jen doplním, že zmíněné doplňky musí být čerstvé a bez jakýchkoliv konzervantů jinak můžou spíše uškodit než pomoct.

Děkuji za článek, který pro mne vypovídá o mnohém...Nemám to za dôveryhodný zdroj - Цирельников, Николай Иванович

Slovan | 19.08.2015

Vychádzam s predpokladu, že sa jedná o tohto pána:
http://ok.ru/video/2679834856
Pracuje v spoločnosti produkujúcej potravinové doplnky.
4:45 – tak prichádza na pódium záchranca ľudstva.
Má silné okuliare , silnejšiu nadváhu, ale nám ostatným isto pomôže.

Ak jeho rady a "lacné" doplnky neuškodia, tak isto nenahradia aj oveľa účinnejšie a lacnejšie doplnky zo záhrad a dvorov nášho vidieka.
Takto si vytváram názor na prichádzajúce informácie - samozrejme aj s prípadnými následnými korekciami.Môžem sa mýliť. Odbornosť problematiky sa snažím pochopiť až následne, po získaní dôvery. Času je málo.

Laik - vzal si do úvahy tieto fakty vyššie uvedené?

Takto sa podávajú nezištne informácie od dôveryhodných zdrojov napr.:
https://www.youtube.com/watch?v=UrKOrphlqnM

Re: Nemám to za dôveryhodný zdroj - Цирельников, Николай Иванович

veronika | 19.08.2015

napřed jsem byla nadšená, ale pak jsem si toto uvědomila i u levašova...

ale je to třebas tak, že ti lidé sedí v letadlech, spí v hotelech a jinak existují v laboratořích a přednáškových sálech...a prostě hleděj na jiný, na sebe nemaj čas.....

Re: Re: Nemám to za dôveryhodný zdroj - Цирельников, Николай Иванович

Slovan | 19.08.2015

Čiže, ak mu na svojom zdraví nezáleží, tak na mojom mu bude záležať?
Veronika, máš partnera? Vytváraš s nim jednotu? Zatiaľ sa mi zdá, že na všetko pozeráš emočným, ženským pohľadom, bez štipky mužskej esencie. Je to na škodu. Nie iba Tvoju.
Ps: Slepý vedie slepého?

Re: Re: Re: Nemám to za dôveryhodný zdroj - Цирельников, Николай Иванович

Laik | 19.08.2015

Ako viete, komu na zdraví záleží a komu nie? Viete kto a čo v minulosti prekonal? Ak áno, tak Vám gratulujem. Vám na zdraví záleží?

Re: Re: Re: Re: Nemám to za dôveryhodný zdroj - Цирельников, Николай Иванович

J. | 19.08.2015

Nadváha nie je normálny stav. Ak má niekto nadváhu, tak jeho radám ohľadom zdravia a správneho životného štýlu žiaľ klesá dôveryhodnosť.
Logicky, budem sa učiť bezchybnú jazdu na aute od niekoho, kto má svoje vlastné auto nabúrané?

Re: Re: Re: Re: Nemám to za dôveryhodný zdroj - Цирельников, Николай Иванович

Slovan | 19.08.2015

Bol, či stále je, dílerom vyživových doplnkov. Tak znie otázka.
Je to o dôvere ku garantovi.. K Tvojim informáciam som sa nevyjadroval . Nemám dostatok znalosti.

Re: Nemám to za dôveryhodný zdroj - Цирельников, Николай Иванович

Hox | 19.08.2015

Po zhodnocení dostupných informací se přidávám, za sebe od toho dávám ruce pryč. Mám obavy že seminář může vypadat tak, že na jeho konci vám prof. Cirelnikov sestaví léčebný program speciálně pro vás, který vám hned i ochotně prodá.

Problém slepování erytrocitů existuje a možná že jeho přípravky i fungují, ale myslím že existují levnější a efektivnější způsoby, nezahrnující bylinné přípravky od Coral Club International.

Z odkazu níže na prof. Neumyvakina jsem však náhodou? narazil na tohoto lékaře, který mluví o tom, že náboj erytrocitům vrací sklenice horké vody s 1/3-1/2 čajové lžičky jedlé sody, na lačno:
https://www.youtube.com/watch?v=bEAsN-EIUfA

info o sodě a erytrocitech je kolem 6-7 minuty.
Zdá se že existuje i sodová kůra proti střevním parazitům:
http://www.pravdu.net/publ/zdorove/sposob_izgnanija_gelmintov_s_pomoshhju_sody/2-1-0-163
https://www.youtube.com/watch?v=oIAL8cx3gg8

Re: Re: Nemám to za dôveryhodný zdroj - Цирельников, Николай Иванович

Laik | 19.08.2015

V tejto diskusii je to už ako na hojdačke. A potom sa divíte, že GP to má s nami také ľahké... Totálny chaos a unikajúca podstata, samý balast.
Jedna malá rada k jedlej sódy, tak tá je naozaj dobrá - na plesne, samozrejme ak viete, že ich v krvi máte (pitie vo vode + inhalácia 10% roztoku). Ak máte problém s plesňami na nohách, tak si ich namáčajte v jej roztoku kým Vám nezmizne. Na baktérie, prvoky a črevné parazity nezabije.

Re: Re: Re: Nemám to za dôveryhodný zdroj - Цирельников, Николай Иванович

Hox | 19.08.2015

Nějak mi není jasných několik věcí. Proč je problém zveřejnit informace o tom, jaké bude na seminářích nabízeno řešení?
Pokud má prof. Cirelnikov nějaké vědomosti které by mohly pomoci všem, proč je nezveřejní pro všechny?
Zahrnuje řešení problému produkty Coral Club?
Na co pan Cirelnikov spoléhá při organizaci řady seminářů zdarma, pokud ne na následný prodej svých přípravků, nebo nějakých jiných, z nichž bude mít podíl?
Proč nenapíše knihu, kterou si můžou přečíst miliony, a ne 50 lidí na semináři?
Proč je těch seminářů třeba tolik? Proč by lidé měli jezdit několik měsíců v kuse jeden den v měsíci na nějaký seminář, nejdou informace předat efektivněji?

Zapadá mi zo jednoduše spíše do schématu školení MLM, než do nečeho jiného.

Re: Re: Re: Re: Nemám to za dôveryhodný zdroj - Цирельников, Николай Иванович

Laik | 19.08.2015

Hox, v prvom rade seminár organizujem ja, prof. Tsirelnikov je odborný garant, nie organizátor. Ako riešim náklady na seminár, to je v tomto prípade môj problém, určite ma to nepoloží. Prečo to robím? Uvedomujem si problém a chcem pre jeho riešenie niečo urobiť, nie iba diskutovať. Do takejto diskusie som sa zapojil prvý krát. Sám vidíte, že to veľký zmysel nedáva. Málo kto sa tu zaujíma o podstatu problému. Riešia sa tu väčšinou samé nepodstatné veci. Na internete nájdete veľa informácií, ale nie všetko. Na seminári sa plánujem zamerať na princípy. Myslím si, že osobné zdravotné problémy bude málo kto ochotný prezentovať na seminári. Ak si chcete byť istý, aký je Váš aktuálny stav, tak potrebujete aj tak analýzu z intravitálnej mikroskopie krvi. Ak ste taký schopný, že sa viete orientovať v tom množstve liečiv v lekárňach a množstve prírodných prípravkov a poznáte aj múdre rady na úrovni našich "starých materí", tak si na základe svojich vedomostí zostavte program pre ochranu svojho zdravia sám a môžete si popri tom aj odsledovať všetkých výrobcov a študovať ich marketingové plány (upozorňujem, že prof. Tsirelnikov nemá vlastné ani liečivá a ani výživové doplnky). Ak chcete čítať vedecké publikácie od prof. Tsirelnikova, tak si ich skúste na internete alebo v ruských vedeckých zdrojoch nájsť a ich aj čítať. Viem že ich je okolo 200. Kto ďalší a aké semináre organizuje, tak to ma nezaujíma. Ak sa niekomu podarí získať pre účasť na svojom seminári prof. Tsirelnikova, tak si môže len zagratulovať, že má na ňom vedca s 50 ročnou praxou so štátnym vyznamenaním od prezidenta Ruskej federácie. Kto chce vedieť cezo mňa, niečo viac, nech príde na seminár. Čo sa mňa týka, tak som tu zverejnil informácií viac než dosť - stiahnite si verziu vo Worde a ešte raz si ju celú starostlivo prečítajte. V takejto podobe a v takomto rozsahu som informácie na internete zatiaľ nenašiel. Viem čo hovorím, lebo štatistické dáta som musel osobne vyhľadávať nielen na internete, ale aj v starých socialistických (nedigitalizovaných) zdravotníckych ročenkách. Ak máte iné zdroje, nech sa páči. Máme slobodnú vôľu a kto sa o to snaží, tak postupne získa aj schopnosť rozlišovať. Nemyslím tým však "kádrovať".

Re: Re: Nemám to za dôveryhodný zdroj - Цирельников, Николай Иванович

Markus | 19.08.2015

na disbakteriolýze je jistě mnoho pravdy nicméně odráží pouze naše disharmonické vnímání toho co je
dobrá zkušenost s ranním kloktáním oleje - pročistí hlavu a jasnost se dostaví "ideální je vlastní lisovaný"

Re: Re: Re: Nemám to za dôveryhodný zdroj - Цирельников, Николай Иванович

Vandal | 20.08.2015

ten olej "kloktat" ako pises (cize v hrdle), alebo prevalovat vseobecne v ustnej dutine? dakujem...

Re: Re: Re: Re: Nemám to za dôveryhodný zdroj - Цирельников, Николай Иванович

markus | 20.08.2015

v ústní dutině po cca 15 min olej zbělá dojde nejen přes slinné žlázy k vyloučení zátěží z všeho co je v okolí např. CNS oči dutiny lymfat atd. Hezký čas

Re: Nemám to za dôveryhodný zdroj - Цирельников, Николай Иванович

Laik | 19.08.2015

Odporúčam sústrediť sa na podstatu a uplatniť schopnosť rozlišovania.

Co me osobne zachranilo zivot ( vysoky tlak, nemocne strevo)

Kontakt | 19.08.2015

http://www.dialog-lbc.cz/knihy-o-zdravi/199-jde-o-vae-stevo.html
Knizku jsem precetl asi pred 1,5 rokem jeste v NJ, kdyz jsem byl odsouzen standardni medicinou k postupne umirani, ze za vse muzou geny....za nekolik mesicu jsem se zbavil vsech potizi ( 15 let problemy se strevy a vysokym tlakem)....vse v knize muzu podepsat - teda mimo doporucene sklenice vina denne, ktere jsem se definitivne zbavil asi pred rokem po navsteve leva-netu..diky
Zdravi je jednoduche..a znalosti o zdravi jsou realna moc...jako absolutni laik jsem se dokazal zbavit jak vysokeho tlaku tak problemu se strevy za nekolik mesicu ( vse spolu souviselo asi 15 let pres vsechny dostupne postupy standardni mediciny..) dnesni kondice je prostr radostna...drzim palce vsem kteri tez nevedi kudy kam a chteji byt proste zdravi ...:) ...ahoj

životní energie

Petr H. | 19.08.2015

Takže shrnuto, jde o životní energii, která se generuje v živých buňkách a projevuje se jako elektrický náboj. Zmiňoval to i Levašov, že všechny nemoci jsou způsobeny nedostatkem životní energie.
Při spánku někdy dochází k většímu, někdy k menšímu energetickýmu toku, vibracím, které působí na všechny buňky silným regeneračním účinkem. Proto kvalitní spánek je tou nejdůležitější a nejefektivnější možností, jak se zbavit toxinů, resp. přiblížit se k ideálnímu stavu těla (těl) daných člověku shora.

Pre Laika - CLO2

Dušan | 19.08.2015

Zaoberal sa ten pán kysličníkom chloričitým?

Re: Pre Laika - CLO2

Laik | 24.08.2015

Ak myslíte v súvislosti s pitnou vodou, tak aby som ho nemusel piť používam doma na čistenie pitnej vody uhlíkový filter. To je prvá zásada, ktorú pri pitnej vode dodržiavam.

Pricina

Paulo | 19.08.2015

Ja som sa nejako nedocital (alebo som to prehliadol) ake su priciny ze tento zdravotny stav u ludi nastal? Je to sposob stravovania alebo nieco menej "hmotne"? Mozno by bolo rieseni viacej ako len navsteva seminara (na ktory pojdem ak to okolnosti dovolia)

Re: Pricina

Laik | 19.08.2015

Stiahnite si celý článok. Tam nájdete aj príčiny. Sú tam obrázky, grafy, tabuľky. Zjednodušene povedané: "Smrť prichádza cez ústa". Zoberte si dieťa. Mnohé veci precházajú z matky na dieťa ešte počas tehotenstva. Ak matka brala hormonálnu antikoncepciu, tak ju má v sebe ešte 2 roky po vysadení. Dieťa sa narodí, takáto matka ho začne kojiť a dieťa dostáva hormóny. Po narodení prídu očkovania. Ďalší šok pre organizmus, dieťa ochorie, dostane antibiotiká a máte to. Ešte ani poriadne nezačalo žiť a už sme mu poriadne naložili. Neskôr tomu pridávame prídavné látky v potravinách, hormóny a lieky v mäse, rezíduá priemyselných hnojív, ďalšie očkovania, ďalšie antibiotiká, veľké množstvo cukru v akejkoľvek podobe, nevhodné nápoje, najnovšie GMO produkty (napr. kurence z obchodu sa bežne kŕmia zmeskami s GMO zložkami, na mäse sa to neuvádza)... Je to kombinácia faktorov, ktoré už ani nevnímame.

Re: Re: Pricina

Paulo | 19.08.2015

Aha, ok nevedel som ze v tej prilohe je nieco ine, tak idem na to...
A k tym pricinam, som rad ze sa ma z nich vacsina netyka.

Re: Re: Pricina

rimi | 19.08.2015

Dojne kravy jsou VSECHNY kvuli zisku vysokoprodukcni, ktere se nepasou, ale krmi smesi a do ni se dava soja, dovazena z ameriky, takze kazde mleko v krabici je GMO

Posadnutosť

impulz | 18.08.2015

Veru, radšej si to poriadne preverte, lebo sa môže stať, že polovica z tých, ktorí ho navštívia, odíde odtiaľ už aj s temnými spoločníkmi v sebe. Tu som si spomenul na jeden príbeh, ktorý som nedávno čítal. Vyberiem taký úryvok:
...Rozpráva Tatiana P.: «Bolo to v lete roku 1987. V mestskom divadle vystupoval slávny Biely čarodejník Ruska, Tarasov. Keď začal pôsobiť na sálu, - vyslovoval modlitby, naťahoval ruku k publiku, - udialo sa niečo zvláštne. A zároveň strašné: ľudia vyskakovali zo sedadiel, metali sa po sále, dobíjali sa na hľadisko, bolo počuť hysterické náreky, niekto bučal, kikiríkal, chrochtal, štekal, chodil po štyroch... Približne štvrtina všetkých účastníkov, no ani ja, ani moje deti, ani mama sme nič zvláštneho nepociťovali... Či naozaj je on šarlatán a všetko toto – zmanipulovaná show? Zachcelo sa mi ho odhaliť. A preto, keď mág pozval dobrovoľníkov, aby stáli a chodili po doske naskrz prešpikovanej 10 centimetrovými klincami ostrím dohora, tak som tiež vyšla na scénu. Hoci som mala divoký strach po tom, ako som si v roku 1984 naskrz prebodla nohu: rúbala som drevo v tmavej kôlni a našliapla... Strašná bolesť, gangréna, takmer to skončilo amputáciou... Bola som presvedčená, že pod žiadnou hypnózou sa na ostne nepostavím.
Tarasov mi položil jednu dlaň na čelo, druhú – na hlavu a povedal: «Choďte». A ja som si automaticky vyzula sandále... a išla. Neviem prečo, no bola som presvedčená, že je to bezpečné... Nastúpil stav bezstarostnosti, ľahkosti, neprítomnosti strachu. Počujem: «Zohnite sa, ohmatajte, na čom vy stojíte». Žiadny podvod: ostré klince, jamky a dokonca aj ľahká bolesť na dlaniach. No neviem prečo, ja som sa nevystrašila, práve naopak, pocítila som nejakú nadšenú eufóriu, vzrušenie. Dokonca som si aj zaskákala na doske, no on ma musel zastaviť a stiahnuť dolu, pretože za mnou čakali na svoj rad ďalší. Kľudne som zošla, obula sa a stiahla sa do sály. Až potom som si uvedomila, na čom som to stála. Na nohách – žiadne otlačky, žiadne modriny, ani stopa. Doteraz nechápem, ako sa také mohlo stať...

Vari naozaj démoni naberajú silu? - pýta sa hlas z televíznej obrazovky. - Viac ako polovica ľudstva je posadnutá besmi, no ono o tom nevie...

Re: Posadnutosť

Jana | 28.08.2015

inkvizicia by upalila aj Ježiša Krista, lebo chodil po vode a konal zazraky, obvinili by ho, že sa spolčil s diablom, kedže za čias Ježišových žiadna cirkev ani inkvizícia nebola, dali ho ukrižovať farizeji a starozákonníci ....rukami rimanov - ake symbolicke, ze prave rim je centrom a sidlom katolickej cirkvi ...vsetky bylinkarky boli upaleniahodne bosorky....

Oheň

impulz | 18.08.2015

Kozmický oheň prichádza na našu planétu. Začína prebiehať kvantový prechod z piatej korennej rasy na Šiestu, transformácia fyzických tiel - ako následok vyvíjania sa matrice tela Nového Človeka, Človeka Novej Epochy. A v závislosti od úrovne vedomia, v ktorom sa človek nachádza a od čistoty jeho tiel bude prvá etapa prechodu prebiehať u jedných hladko, a u iných veľmi ťažko. Ohnivá premena teraz prebieha u mnohých ľudí, ktorí si myslia, že trpia nejakými chorobami. Doktori už nie sú takí, aby mohli pomôcť, a dokonca aj určiť diagnózu je pre nich dosť ťažké. Takéto choroby sú vyvolané priestorovým ohňom a volajú sa ohnivé. Dnes pred človekom stojí veľmi vážna úloha. On musí fyzickým úsilím a duchovnným smerovaním dokázať tak vyvinúť svoj ohnivý potenciál, aby bolo možné jeho zjednotenie s potenciálom Ohňa Vyššieho. No aby k takémuto splynutiu dvoch potenciálov došlo, tak on musí vyvinúť a zapáliť svoje vnútorné ohnivé centrá - čakry. No veľký pozor pred umelým a násilným odkrytím niektorého z centier! Umelé poodkrytie centra može spôsobiť jeho vyhorenie a k takému chorému centru sa potom ľahko prisávajú bytosti z nižších vrstiev astrálneho sveta, čo vedie k posadnutosti. Treba pripravovať svoje pozemské telo na to, aby naša biomasa dokázala vydržať nápor vysokých vibrácií bez narušenia. Treba zmeniť jedálny lístok, vylúčiť mäso a prejsť na rastlinnú stravu. Užívať sódu s teplým mliekom alebo teplou vodou, pretože sóda je považovaná za božský popol, a taktiež odvar z valeriány, krvi rastlinného cárstva, ktorá pomáha zapaľovať ohne. Sódu aj valeriánu je potrebné postaviť do jednej roviny s každodennou stravou. Pozor na bróm, ktorý sa v poslednej dobe pridáva do čoraz viac liekov a prípravkov. On na rozdiel od valeriány dusí ohne. Snažiť sa obklopovať krásou, prírodou, a v prvom rade očistiť svoje vnútro od temných nánosov, nedovoliť psychickej energii, aby sa krištalizovala, a takto sa usádzala na stenách ciev, očistiť svoje myšlienky, hliadkovať nad nimi, nad svojimi slovami, skutkami, vášňami a čo je najťažšie, v každej situácii aká by ona nebola, zachovávať pokoj a rovnováhu, ochraňovať svoju auru pred vpádmi nízkych temných astrálnych bytostí, pretože zblíženie dvoch svetov, viditeľného aj neviditeľného naberá na obrátkach.

Re: Oheň a voda

udo | 18.08.2015

WTF?? :)

Oki, ale to je na mňa trocha moc IMPULZívne..
Poďme spolu lietať..
radšej až keď sa čo-to
o krídlach i V3. naučíme.
Skok s padákom sa predsa tiež nerobí "len tak",
na "verím v boha", ale aspoň po kurze "verím Bohu"

Re: Oheň

Ivan | 19.08.2015

impulz... u koho si študoval ezoteriku?.... hentaké veci čo spomínaš boli aktuálne pre neznalé duše tak cca pred tromi rokmi... no a vidíš ako to dopadlo.... tak nejak to nefunguje že?....

Re: Re: Oheň

impulz | 19.08.2015

Ahoj Ivan. Pretože vôľa je slabá, a keď sa aj niekto Učenia dotkne, tak veľmi často rýchlo odstupuje naspäť na stranu tmy.
Väčšina nevydrží tvrdé nárazy s temnými a kapituluje. Proces ovládnutia vôle môže alebo silnieť, alebo slabnúť. A teraz nastal okamih, ktorý vyžaduje tvrdé a nenávratné rozhodnutie, čo robiť, s kým byť, a ako ďalej postupovať. Každý, kto prináša Svetlo, je nepriateľom tmy. Svetlo ničí tmu, a preto tma nemešká a ponáhľa sa zničiť nepriateľa, aby sama nebola zničená. Oni sa skrývajú pod všemožnými tvárami, prikrývajú sa náboženstvom, vedou, dobrotou, mravnosťou a množstvom iných masiek, pod ktorými sa skrýva jedno, a to tma. Ona má veľký arzenál, ako ohováranie, podvod, skazenie prinášanej pravdy, zrada, zamlčovanie, skrátka všetko to, čo môže priniesť trápenie a škodu. Porazenie vôle a neschopnosť ovládať svojimi skutkami sú jasným príznakom spolupráce s tmou. Úlohou temných je priviesť a nakloniť slobodnú vôľu človeka na svoju stranu. No tak okato to robiť nemôžu, lebo kto by chcel slobodne skočiť do priepaste. A preto na temnej ceste, ktorá vedie do priepaste, sú pred slobodnou vôľou rozhodené návnady, zvodné a atraktívne dekorácie aj s vhodným osvetlením. Veľa vábivých návnad je rozhodených, a vyzerá to tak svetlo, že cestu tmy možno prijať za cestu Svetla, a dekorácie a rozkoš vábivú - za skutočnosť, A mnohí idú tam - za ilúziou. Teraz prišiel čas očistiť Veľké Odkazy a znovu dať ľuďom to, čo majú už dávno, no nevedia, ako sa k tomu priblížiť. Nový Vek obnoví Pravdu. V čiernom veku sa prekrúcalo všetko dobré, no nič nebolo tak skazené, ako Učenie Pravdy, dávané Veľkými Učiteľmi. Nastupuje chvíľa očistiť Učenie Pravdy, ináč ľudia nebudú mať kde ísť, a mnohí už ani nemajú. Nemôže sa duch človeka uspokojiť s ľudským vykladaním Kozmických Zákonov. Nie je možné trpieť poníženie veľkého do malého. Také narušenie Základov vyvoláva všemožné katastrofy a nešťastia. Nemôže všetko existujúce tolerovať odporovanie zákonu Kozmu. Preto pri obnovení Pravdy sa aj život obnoví a vyzdravie. Jednoduchosť, krása a nebojácnosť vojdú do života a Veľkí Učitelia sa stanú Veľkými Priateľmi. Očistí sa meno Učiteľa a dvanásť sĺnc zažiari na nebi ľudskom.

Re: Re: Re: Oheň

Ivan | 20.08.2015

impulz, povedz mi prečo vy, ľudia nechcete zobrať zodpovednosťza svoje činy a svoj vývoj do vlastných rúk a vyhovárate sa stále na nejaké temné sily.... stále potrebujete bojovať s nejakou "temnotou".... ktorá síce existuje, ale iba vo vašich hlavách.... dokonca ste si na to vytvorili celé náboženstvá... reálne v tomto stvorení, alebo svete /je jedno ako to nazveš/ nie sú temné alebo svetlé sily... sú iba sily...

Já nevím...

Lin | 18.08.2015

Pohledala jsem si trošku... a zjistila zajímavé, pro mě nepotěšitelné...
Zarazilo mě, že píšou Tsirelnikova "poangličtěle" - a ne "počeštěle".
Nejdřív jsem se podívala do ARESu a firma ve mně moc důvěry nevzbudila - už jen proto, že veškerá živnostenská oprávnění "odpovědně zastupuje" jakýsi "Ólexandr", r. nar. 1983, z UA.
A dostalo mě toto:
"Expert Světové zdravotnické organizace (WHO) už z dob Sovětského svazu, expert Sorosového nadace."
Zde:
https://anitram.files.wordpress.com/2015/04/tsirelnikov-zc3a1kladnc3a9-informc3a1cie.pdf

A tady je možné si podle IČ ověřit skutečnosti kolem firmy, včetně historie:
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz

Omlouvám se, pokud jsem komu vzala naději či náladu. Jsem prostě šťoura a ve smyslu jako Stretnutie jsem pozbyla důvěru.
Možná by více světla mohl vnést Taurus a pohledat informace z ruských zdrojů (za což mu předem děkuju).

Re: Já nevím...

Hox | 18.08.2015

právě jsem dočetl info o něm na linku níže a první červené světýlko zablikalo u zmínce o sorosových fondech. Také těch titulů a zásluj je podivně mnoho, chce to prověřit jeho kredibilitu v ruských zdrojích.

Re: Já nevím...

Hox | 18.08.2015

Vypadá to že osoba jménem Цирелников Николай Иванович nebo Тсирелников Николай Иванович neexistuje, minimálně v síti po ní není ani stopa.

Re: Re: Já nevím...

Lin | 18.08.2015

Mělo by to být Cirelnikov. Já taky nic nenašla... možná hledáme špatně...
Jen ještě - ten profesor má bydliště v Novosibirsku. No - a Novosibisrk je Novosibirsk. Soroš tam má hodně "zájmů", takže spojení profesora s nadací je dost reálné.
Fakt se cítím hloupě, že jsem vůbec co hledala... Ta nabídka vypadala zajímavě a lákavě, sama bych potřebovala takové služby...

Re: Re: Re: Já nevím...

Hox | 18.08.2015

No začíná to vypadat divně. Ačkoliv problém je pravděpodobně skutečný, tento neexistující profesor je zapojen v multilevel marketingu, jak vyplývá z odkazu níže.

Re: Re: Re: Re: Já nevím...

ТаuRus | 18.08.2015

On existuje ten profesor. Měl jsi to napsat s měkkým znakem.:)
Цирельников Н.И.
http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%D6%E8%F0%E5%EB%FC%ED%E8%EA%EE%E2%20%CD.%C8.%22

Re: Re: Re: Re: Re: Já nevím...

ТаuRus | 18.08.2015

a je u v seznamu zasloužilých:
Цирельников, Николай Иванович, доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела государственного учреждения «Научный центр клинической и экспериментальной медицины» Сибирского отделения Российской академии медицинских наук, Новосибирская область
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1636525#cite_note-u603-39

Re: Re: Re: Re: Re: Já nevím...

Hox | 18.08.2015

sypu si popel na hlavu :)

Re: Re: Já nevím...

Laik | 18.08.2015

Správne sa píše ЦИРЕЛЬНИКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, v ruskom pase v anglickom texte Nikolay Tsirelnikov. Musím skonštatovať, že sa v diskusii ženiete za duchmi. Namiesto serióznej obsahovej diskusie sa táto diskusiu zvrtla na "bezpečnostnú previerku". To ste mali všetci takú čistú a priamu cestu za poznaním? Určite akceptujete Pjakina, Velička a lebo Zaznobina. Kto vie, aká bola ich cesta v minulosti? Viete to? Čo sa týka Sorosovej nadácie, môžem Vás uistiť, že už s ňou dávno nespolupracuje. Bola to jednoducho jedna z jeho 50-ročných profesionálnych skúsenosť za poznaním. Spomeňte si na Pjakinové vyjadrenia o kádroch. Navyše, článok nepísal prof. N.I. Tsirelnikov, ale ja, len som citoval jeden jeho dokument a spolu s ním, ako s uznávaným expertom, organizujem seminár. Odporúčam vrátiť sa pragmaticky k vecnej diskusii k obsahu definovaného problému. Pôvodne som si myslel, že sa diskusia bude točiť okolo takých vecí, ako je to, či je krv sterilná (na medicíne sa to učí doteraz, realita je taká, že to už neplatí). Uplatňujte schopnosť rozlišovania.

Re: Re: Re: Já nevím...

Hox | 18.08.2015

V pohodě, to právě děláme, v dnešní době je "bezpečnostní prověrka" naopak nutným prvním krokem. Nemůžeš se moc divit, že pokud někoho s 10 tituly nelze dohledat (jak se zdálo - chybně) na netu, vyvolá to pochybnosti. Co se týká diskuse o podstatě problému, na to tady asi málokdo má potřebné znalosti, alespoň v tento okamžik.

Re: Re: Re: Já nevím...

Lin | 18.08.2015

Dobře - já to začala, takže se omlouvám za svou nedůvěřivost. Z mého hlediska to není "hon za duchy", ale nutnost. Agentů s teplou vodou je u nás až dost - včetně těch z Ruska.

Re: Re: Re: Já nevím...

J. | 18.08.2015

Nemôžete sa čudovať "bezpečnostnej previerke" vzhľadom na to, že sú v článku tak obšírne opísané problémy, ktoré všetkých trápia no zároveň o ich následnom riešení nepadlo prakticky ani jedno slovo - len "viac sa dozviete osobne".

Najrôznejšie zázračné metódy opradené obrovským tajomstvom bežia desiatky rokov a spálilo sa na nich množstvo ľudí keďže s ľudským zúfalstvom a nádejou sa obchoduje najlepšie.

Ak je príčina plošná a týka sa nás všetkých, tak z môjho laického pohľadu by jej riešenie tiež malo byť plošné a nie tak silno individuálne, že vyžaduje rozhovor s každým jedným nakazeným zvlášť.

Uznávam ak príčina nezabŕdania do riešenia problémov je prílišná obšírnosť, napr. nutná početná postupnosť krokov k náprave problému - napr. vyriešiť kvalitu vody ktorú človek pije + vyriešiť príjem správnych živín + zároveň s tým pracovať na náprave psychického stavu atď. ale v podstate ani v takomto komplexnom prípade by metóda nemusela byť natoľko individuálna, že každý jeden prípad vyžaduje osobnú konzultáciu.

Nájde sa tu dosť ľudí s mierou chápania ďaleko za hranicami bežných ezo webov, takže zverejnenie konkrétnej metódy odstraňovania problémov spomenutých v článku, by značnú časť pochybností eliminovalo. Ide o nejaké prípravky, alebo prácu s psychikou, či technické zariadenie?

Priznám, že osobne mi to prílišné tajomstvo zaváňa hrncami a paplónmi ale zároveň zatiaľ predčasne neodsudzujem a držím palce nech sa vašej snahe pomáhať darí.

Re: Re: Re: Re: Já nevím...

Laik | 18.08.2015

Nejde o tajomstvo. Iba o praktickú stránku. Najskôr sa potrebujeme dôkladne zoznámiť s problémom, uvedomiť si ho, pozrieť sa naň z viacerých strán. Potom sa zaoberať riešením. Navyše, ak organizujete seminár zameraný na riešenie, tak nezverejníte jeho obsah tak tento obsah zvereníte až po seminári.
Čo sa týka plošného zamerania riešenia, tak to by ste mohli realizovať iba ako štát. Platí tu viacero všeobecných princípov, ale naše organizmy nie sú v rovnakom stave, preto ak chcem pre seba to najlepšie riešenie, potrebujem zohľadniť svoj aktuálny stav. Ani krv Vám neodoberajú plošne, ale individuálne. Tu ide o zdravie. Ak by ste chceli napríklad riešiť plošne prerušenie cyklu chronicky chorej populácie v následnosti generácií (90% populácie je chronicky chorej, chorí ľudia majú deti, ktoré sú ešte viac choré - uzatvorený kruh) a ste štát a nechcete aby ste riešili 90 % populácie lebo je to drahé, tak sa môžete zamerať na tehotné ženy, tých sú 2 %. Prerušíte kruh, nie je to drahé a je to účinné. Čiže plošné riešenie, ale v detailoch pôjde o každú tehotnú ženu jednotlivo, čiže individuálny prístup. Ide tu o zdravie, o život.

Re: Re: Re: Re: Re: Já nevím...

Ivan | 19.08.2015

... ono je to "zhora" dobre ošetrené... ak je žena či muž chorý, dieťa sa nepočne... ak sa to počatie urobí nasilu je veľká pravdepodobnosť že dieťa sa narodí s chorobou alebo inak postihnuté... buzeranti a podobné úchylky su tiež neschopné prirodzenej reprodukcie....

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Já nevím...

Laik | 19.08.2015

Ak si dobre prečítate celý materiál - teda ten, ktorý si stiahnete, nájdete tam nasledovnú informáciu: 30 % detí sa chronicky chorých, ďalších 30 % ochorie do 6 rokov a 30% do 18 rokov.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Já nevím...

Ivan | 19.08.2015

čítal som ....ešte včera.... to neodporuje tomu čo som napísal....

Re: Já nevím...

Laik | 18.08.2015

Upresnenie k WHO - člen rezervy stavu zamestnancov WHO v rámci ruského Programu ľudskej reprodukcie a zdravia matky a dieťaťa - od r. 1980 do r. 2000.

degenerujeme

Jana | 18.08.2015

dnes som čitala citujem:
,,Jedno balenie sušienok stojí šesť eur. Zdá sa to veľa. No majitelia psíkov sa na ceny nepozerajú. Ako ukázal prieskum z minulého roka, majitelia psíkov míňajú na svojich miláčikov až o 40 percent viac peňazí, ako rodičia na svoje deti. Psíčkari sa pritom nepozerajú na cenovky. Nenaplnenú túžbu po dieťati si ľudia často kompenzujú tým, že si zaobstarajú štvornohého kamaráta.
toto nerobi GP, to robime my ludia, aki sme my, taky je GP.
DEGENERACIA MRAV-NOSTI prinasa vzostup MOR-AL-KY
DEGENERACIA DUCHA IDE RUKA V RUKE S DEGENERACIOU TELA
v zdravom tele zdravy duch A NAOPAK v zdravom duchu zdrave telo
http://www.aktuality.sk/clanok/300504/slovenske-susienky-ktore-dobyjaju-prahu-nie-su-pre-ludi/

seminar

Um | 18.08.2015

Prihlásil som sa, pokúsim sa potom poslať svoje dojmi.

Ak nebudete mať kameru, môžeme spraviť minimálne audio záznam prednášky cez mobil.

N. Tsirelnikov

Miki | 18.08.2015

http://www.detoxikace-vyziva.cz/detail-aktuality.php?idVazby=37
Nasiel by sa niekto, kto tam bol?

Každý dobrý

eM | 18.08.2015

A proto je každé dítko, každý jedinec, každá rodina, která pro svoje genetické zdraví udělá maximum, malým zázrakem.
Pracujme na tom, ať lidi okolo více a více vnímají a vědí, "co se to tu děje".

Re: Každý dobrý

Laik | 18.08.2015

Absolútne súhlasím.

treba hľadať riešenie,

Rajka | 18.08.2015

lebo keď k tomu pridáme povinné očkovanie = oslabenie až zničenie prirodzenej imunity, nevyzerá to s potomstvom dobre.

Re: treba hľadať riešenie,

Laik | 18.08.2015

Áno, očkovania sú jedným z faktorov, ktoré v kombináciami s ďalšími faktormi (hormonálna antikoncepcia, antibiotiká, prídavné látky v potravinách, rastové hormóny a lieky v potravinách, nekvalitná pitná voda...) negatívne ovplyvňujú koevolúciu človeka s mikroorganizmami.
Riešenie je nájdené, existuje a je funkčné. Bude o tom septembrový seminár "Zdravie" a následná "Škola zdravia".

Re: Re: treba hľadať riešenie,

J. | 18.08.2015

Semináre a rôzne školy majú obmedzený dosah. Bude riešenie zverejnené aj inou formou?

Re: Re: Re: treba hľadať riešenie,

Laik | 18.08.2015

Pri aplikovaní riešenia na konkrétneho človeka so svojimi špecifickými problémami nie je nič lepšie, ako osobný dialóg. Pochopenie princípov riešenia sa najlepšie formuje v diskusii. Zo seminára spracujem informáciu formou článku, prípadne prezentácie a cez Hoxa to zverejním na webe.

Re: treba hľadať riešenie,

vidlak | 18.08.2015

Dufam, ze to niekto natoci a plasne na web.

Re: Re: treba hľadať riešenie,

Laik | 18.08.2015

Zamýšľam sa nad touto možnosťou. Uvidíme, aké budú technické možnosti.

Re: Re: Re: treba hľadať riešenie,

stretnutie | 18.08.2015

Dúfam ,že nie ste iba ďalší obchodník s nejakým zázračným riedičom krvi....prepáčte,mám však presne takú skúsenosť,vzali ma na prednášku,každý dal "kvapku krvi "na rozbor,videli sme,že je zázrak,že ešte žijeme. Laik ak ste len ďalší díler,veľmi rýchlo na to prídeme,uvedomte si to.

Re: Re: Re: Re: treba hľadať riešenie,

Laik | 18.08.2015

Chápem, poznám takých aj ja.

Re: Re: Re: Re: treba hľadať riešenie,

Laik | 18.08.2015

Identifikoval som problém, zdieľam poznanie, ktoré som získal a chcem urobiť asopoň niečo pre to, aby sa tento tragický vývoj zastavil aspoň u tých, ktorí s tým chcú niečo systémovo urobiť. Kto nechce, je to jeho problém. V následnosti generácií degeneruje a zanikne. Odporúčam Vám sa zamerať na podstatu problému, nie na nejakých primitívnych dílerov.

Re: Re: Re: Re: Re: treba hľadať riešenie,

stretnutie | 18.08.2015

Súhlas.Viem,že problém tu je. Neľutujem ani zaplatiť ,skôr to bol taký pocit,že nás klamú. Uvedomte si,že sme infikovaní na tej úrovni mémov,ja to volám larvy. Zneužívajú nás! Postavia sa nejaké ženičky pred poštou a pišťavým hlasom volajú"Prispejte na onkologicky choré,4 ročné dievčatko"Iste to všetci poznáme,nikto už nič nedá,ale povedzme si,či nás nezasiahne pocit viny? Dlho mi to trvalo,kým som sa ho zbavila.Sme jednoducho ostražití,žijeme v súčasnosti s prepáčením na kope výkalov((.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: treba hľadať riešenie,

Laik | 18.08.2015

Chápem to. Aj ja som prešiel podobnou cestou. Najťažšie je rozlišovanie. Vyznať sa v toľkých informáciách a zaručených receptoch či už od dílerov lekárov alebo dílerov mastičkárov je hotová veda. Navyše ak sa začne medicína deliť na klasickú a alternatívnu. To je totálna hlúposť. Medicína je podľa mňa len jedna, tá čo funguje a tá čo nefunguje, tá čo je schopná identifikovať a ostraňovať príčiny, alebo tá, ktorá utlmuje symptómy. Tento chaos je urobený zámerne, aby aj hľadajúci ľudia nakoniec vyliali s vodou z vaničky aj dieťa, aby aj oni predsa len zostali biorobotmi a nestali sa s ľuďmi.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: treba hľadať riešenie,

udo | 18.08.2015

Nerád by som ty vyznel ako skeptik,
ale tiež dúfam, že sa podozrenie Stretnutia nepotvrdí.
Moje skúsenosti sú žiaľ podobné, ako tie jej..

Držte sa

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: treba hľadať riešenie,

veronika | 19.08.2015

laik, jsem dost vnímavá na barvy, tvary, přírodu..

včera jsem použila svastiku
a zjistila jsem, že má obrovskou sílu


BYLINA ODOLEŇ – Tento symbol bol hlavným Oberegom na ochranu pred rôznymi chorobami. Ľudovo sa predpokladalo, že choroby sú na človeka posielané zlými silami a dvojitý Ohnivý znak je schopný spáliť akúkoľvek chorobu a očistiť telo s Dušu.
ttp://vedy.sk/sk/slovanska_symbolika.php#obradova_magia

vzhledem k tomu, na co jsem včera přišla, by zřejmě stálo za to, udělat pokus s mikroskopickým rozborem krve před a po použití výše uvedené svastiky...

proč není populární?? ha??

ps: finové ji mají na státní vlajce od 50 let
asi k tomu mají důvod...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: treba hľadať riešenie,

Štefan | 19.08.2015

Mám iba jeden postreh z čítania materíalov v prílohe. Pozri sa na Diabetes Mellitus v diagrame a popise je logický nezmysel, že na 100 000 obyvateľov pripadalo viac ako 100 000 chorých ;o). Napr. poslednom sledovanom roku už počet chrých prekročil 300 tisíc zo 100 tisíc obyvateľov...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: treba hľadať riešenie,

Laik | 19.08.2015

Ďakujem za upozornenie, skontrolujem a opravím. Pravdepodobne som urobil chybu v popise. Čísla sú určite správne.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: treba hľadať riešenie,

Laik | 20.08.2015

Mali ste pravdu, graf na Diabetes Mellitus je v poriadku. Chyba je v tabuľke. Správne má byť uvedený text "Počet chorých osôb v rokoch 1980 až 2013". Ste pozorný čitateľ. Patrí Vám za to moje uznanie a vďaka.

Přidat nový příspěvek