Příznaky skutečného tyrana?

18.12.2017

Hox

 

Josif Vissarionovič Stalin:

 • Neutekl z Moskvy v roce 1941
 • Jeho děti bojovaly
 • Odmítl vyměnit zajatého syna za maršála Pauluse, pravidla platí pro všechny stejná
 • Pracoval 16-18 hodin denně
 • Z osobního majetku po něm zbyla vojenská uniforma a dvoje boty
 • Nikdy nevlastnil byt nebo dům
 • Neměl zahraniční účty a vily
 • Považoval ruský národ za státotvorný
 • Zastavil potírání církve
 • Převzal rozvrácenou zemědělskou zemi s 85% negramotných obyvatel, odevzdal světovou supervelmoc a nejvzdělanější národ na zemi.
 • parazité a kavárenští pseudohumanisté se ho bojí a nenávidí ho i po jeho smrti

 

Je v uvedeném seznamu něco, co neodpovídá realitě?

 

Diskusní téma: Příznaky skutečného tyrana?

Re: Re: Re: Objektivní interpretace

ТаuRus | 19.12.2017

Těch dopisů snad bylo 20 a nikomu nebráním v tom, aby si je přečetl.
Ale osobní vzpomínky jednoho člověka byť Stalinovi nejbližšího nemohou "dostatečně objektivně interpretovat Hoxovy body a chápat tehdejší realitu".
A vzhledem k pozdějším činům Světlany, si dovolím říct, že svého otce nikdy nechápala.Re: Re: Re: Re: Objektivní interpretace

Pe-tri | 19.12.2017

No jestli by pak nestálo za to, vybrat pár primitivních tvrzení z těchto dopisů a pak se manipulativně zeptat: co z toho neodpovídá realitě ?
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Objektivní interpretace

Hox | 19.12.2017

co je manipulativního na otázce, co z toho neodpovídá realitě?

Kromě toho otázka zněla jinak. Jestli víš co z toho neodpovídá realitě, neměl by být problém to demonstrovat, namísto manipulativních příspěvků v diskusi.

Re: Re: Re: Re: Re: Objektivní interpretace

ТаuRus | 19.12.2017

Zkus sám jeden po druhém vzít Hoxovy body a v konfrontací s dopisy Světlany říct, co z toho, co on napsal neodpovídá realitě. Bude to čestnější, než pokládat manipulativlní otázky.

1.Neutekl z Moskvy v roce 1941
Utekl snad?

2.Jeho děti bojovaly
Nebo nebojovaly?

3.Odmítl vyměnit zajatého syna za maršála Pauluse, pravidla platí pro všechny stejná
Nebo ho vyměnil?

A tak dále...

Co píše Světlana, něco jiného?


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Objektivní interpretace

Pe-tri | 19.12.2017

Taure, stále tě ještě mám za poměrně racionálního člověka, tak se mě prosím nesnaž přesvědčit, že nevíš o čem píšu. Nebo si snad skutečně myslíš, že Hoxových 11 bodů má nějakou smysluplnou, nemanipulativní vypovídací schopnost ? O každém z nich (a mnoha a mnoha dalších) by se dalo dlouze racionálně diskutovat a hledat jejich co nejobjektivnější interpretaci, logiku, smysluplnost, cenu na ně atd.. Každé hodnocení ovšem předpokládá apriorní světonázorovou pozici a jestli i ty mě budeš chtít vyzývat, abych dokazoval Stalinovu bohabojnost, tak potom sorry. Takže já nečekám že se shodneme, pouze poukazuji na to, že věci z jiného úhlu pohledu/světonázoru vypadají jinak a shoda tu principiálně není možná.
P.
ps. Chápu, že co píše Světlana není pro tebe/vás podstatná (podobně jako třeba dříve diskutovaná Palachova oběť), přestože i marxisti/kobáci hlásají - za vším hledej člověka. Pouze s tebou/vámi prostě nesdílím stejný světonázor.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Objektivní interpretace

Hox | 19.12.2017

Hlavně že ses zdržel osobní roviny Petříku, že?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Objektivní interpretace

ТаuRus | 19.12.2017

Díky, že mě "stále tě ještě máš za poměrně racionálního člověka", já tebe také.
A vzhledem k tomu, že zde už bylo spousta článků o Stalinovi, ve kterých se rozebíraly různé úhly pohledu na tuto historickou osobnost nechápu,že nemůžeš souhlasit s těmi body, které zde Hox vypsal a které jsou neoddiskutovatelné.

Jestli dám na jednu váhu misku vah Stalinovy skůtky, že nedovolil, aby celý národ zahynul v mlýnku světové revoluce, připravil zemí na válku, zvítězil v ní,a následně jí obnovil, tak mu docela odpustím, že nehoupal svoji dceru Světlanu na klíně a nebyl tolik vnímavý k jejím tužbám a problémům.
Vedle problému mé země v té době, které tehdy byly prioritou, soukromé problémy Světlany neřeším. Mohu jen s politováním konstatovat, že Stalin v ní neměl oporu.
Kdyby on totiž začal fňukat a vyplakávat se, jak pro něho bylo všechno těžké, kdyby psal dopisy o tom, že byl osamocený, čelil zradám a neměl se o koho opit, pracoval od nevidím do nevidím, třeba bys ho také politoval a uviděl v něm člověka.
A protože na dopisy neměl čas, tak dnes zde řešíš Světlanu a odsuzuješ jejího otce.

P.S. marxisti - kobáci je co? Tvůj závěr z přečtených knih?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Objektivní interpretace

ТаuRus | 19.12.2017

P.S. Jestli Putinovy dcery po 10 letech napíši o svém otci, že se jím nevěnoval a kvůli tomu měly zkažené mládí, také začneš Putina odsuzovat?
Jaký čas na dceru, když v zemí řádila válka? Kolik bylo v Rusku takových děti, které neměly ani co do úst , hynuly hlady a zimou, umíraly pod bombami. Sdílela Světlana jejích osud, trápila se kvůli tomu? Ne, trápila se sama se sebou hezky v teploučku a sytá. A já jí mám litovat a zapomenout na osudy jiných mých spoluobčanů?
Typické liberální žvásty - rozněžňovat se nad trápením jedné slečinky a nevidět jiné. Nevidět dobu, ve které žila tato "šlechtična". Kdyby dřela, jako ostatní na vítězství, tak sotva by měla čas na svoje vlastní trable. Miliony jejích vrstevníku se zbraní v ruce bránili svoji zemí nebo stáli u strojů v továrnách. A jediné po čem toužili bylo jídlo, teplo a spánek.
Světlana by měla být ráda, že všeho toho byla ušetřena a nepolévat špínou svého otce.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Objektivní interpretace

ТаuRus | 19.12.2017

Dávám zde řeč jiného otce, který se o svou dcerušku postaral víc, než dobře. jeho dcera určitě nenapiše nic zlého na svého otce. Protože její priority byly pro otce důležitější, než osud jeho země.
https://vladimir-krm.livejournal.com/4979625.html

Tak se na něho podívej, třeba ten "vzorný tatínek" vzbudí tvoje sympatie...
Vždyť jeden člověk je mnohem důležitější, než národ, že?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Objektivní interpretace

M.C. | 19.12.2017

Jo, ten se postaral - o ty své. Však si ta jejich banda říkala Semja.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Objektivní interpretace

Pe-tri | 19.12.2017

Stále se nepotkáváme, proto svoji reakci rozdělím do dvou rovin. Nejprve k té jednodušší.
Nikde jsem přece nenapsal, že s Hoxovou jedenáctkou nesouhlasím. Stejně tak si nesprávně interpretuješ můj postoj k názorům Světlany jako k někomu, jehož názory by měly mít objektivnější platnost, než Stalinovo dílo. Já přece neustále volám jen po navyšování míry objektivity a při přístupu k tak citlivému tématu jakým Stalin bezesporu je dvojnásob. A právě navyšování této míry objektivity lze dosahovat studiem i dalších pramenů, mezi něž jsem záměrně uvedl paměti jeho dcery, protože v těch dopisech je mnoho cenné dobového a osobního materiálu, který docela dobře dokresluje (jistěže subjektivně, jak jinak) tehdejší dobu a poměry v ní panující. A vůbec nikde neříkám, že ty dopisy si je potřeba interpretovat tak, že jsou proti Stalinovi a jeho selhání v roli rodiče. Ne, jsou pouze něčím jako zvětšovací sklíčko, přes které můžeme fenomén Stalina studovat a "leštit" si tak svoji mozaiku. Právě proto jsem ironicky napsal, že i z jejich dopisů si můžeš ad hoc vybrat co chceš proti Stalinského a více než zjednodušeně o tom napsat "článek".
Ale jsem-li veden touto míru objektivity zvětšující snahou, potom na druhé straně nemohu souhlasit s tím, aby se Stalinovo dílo prezentovalo v podobě Hoxovy jedenáctky. Prostě takový přístup je IMHO medvědí službou, která nemá s inteligentním uchopením tak citlivého tématu nic společného. Qui bono takový přístup ?
A teď k té složitější rovině.
Spočívá v odpovědi na otázku - do jaké míry lze Stalinovo dědictví (byť v nějaké modifikované podobě) aplikovat v dnešním světě, nezávisle na tom, nakolik bylo efektivní a úspěšné (a za jakou cenu) v jeho době ?
Osobně jsem toho názoru, že Stalinovo dědictví je do dnešní doby plně nepřenosné a nepoužitelné a to na základě jednoho jediného argumentu. A tím právě je mnou zmiňovaný vztah, který jím direktivně řízená společnost zaujímala k otázce Boha. Jím řízená společnost (stejně jako celý marx-leninismus) prostě povýšila společnost a její zájmy nad člověka a jeho transcendentální potřeby a určení. Z individuálního člověka dělá nahraditelné kolečko v soustrojí ateistické společnosti (Bůh sem, Bůh tam), ale ve skutečné spoluCtnosti by tomu mělo být naopak. Jak napsal polozapomenutý český básník Jan Neruda - "bude-li každý z nás z křemene, bude celý národ z kvádrů". To znamená, že výstavba národa by měla jít od člověka ke spoluCtnosti a ne od představ kohokoliv o podobě společnosti k člověku. Jen tímto způsobem (od člověka k spoleCtnosti) lze naplnit to, co si KSB převzala z křesťanství - tj. budování Království nebeského na Zemi, kdy současně naplňuje svůj úděl/smysl své existence jak člověk, tak jím tvořená společnost potažmo biosféra Země. Nikdy ne naopak. Člověka prostě nelze proti jeho vůli dokopat do požadované funkce ve společnosti či Biosféře a myslet si, že vše bude fungovat.

Tím chci říct, ano revidujme nepřijatelné dehonestování Stalinovy historické role (asi bychom se shodli kdo a proč to má ve svém trvalém vektoru cílů), ale současně se nesnažme "být jako oni", ale snažme se demystifikaci dělat tak, aby ji každý kdo má zájem sám pochopil. A ne že od nás/vás/tebe převezme hotový názor, natož názor víc než zjednodušený, čili kontraproduktivní. To nikam nevede. Každý roste sám za sebe a to jen tehdy, když o to sám usiluje. Jak psal Neruda - musíme každý sám za sebe bít o mříže jak lvi a chtít je rozbít. Třeba jako ten Palach.

P.

ps. Třetí rovinu - nakolik je KSB dostatečně kvalitní náhradou/upgradem marxismu-leninismu (stalinismu) pro dnešní dobu si necháme na jindy.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Objektivní interpretace

Hox | 19.12.2017

Kdo napíše, že KSB je náhradou/upgradem marxismu-leninismu, jen dokládá že je omezenec a ignorant, popřípadě psychotrockista.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Objektivní interpretace

ТаuRus | 20.12.2017

Začnu z té složitější roviny.

Znáš nějakou společnost, ve které by zájmy jednoho člověka, s jeho potřebami i duchovními, byly povýšené nad zájmy společnosti? Možná ti špatně rozumím a mluvíš o něčem jiném, ale Stalin přece nevynalezl nic nového. Každá společnost, která chce přežít řadí zájmy společnosti a národa nad zájmy jednotlivého člověka. Jestli znáš nějaký příklad, kde to funguje jinak, sem s ním. Já o žádném takovém nevím.
Jinou věci je, jestli ta společnost poskytuje podmínky pro osobní rozvoj jednotlivce. Potom můžeme porovnávat, který druh sociálního zřízení poskytuje pro osobní rozvoj člověka více podmínek, ve kterém by se člověk necítil, jako " nahraditelné kolečko v soustrojí (ateistické) společnosti . Opět, musím s politováním konstatovat, že takové zřízení neznám. V každém historicky zformovaném systému, každý člověk se dnes musí cítit, jako nahraditelné kolečko, elity nevyjímaje. Netvrdím, že je to dobře, prostě to tak je. A navíc, všechny, mně známé společnosti byly a jsou ateistické, až na krátké okamžiky kolem příchodu proroků. S jedním jediným rozdílem. Naše, současná společnost ti poskytuje větší výběr mezi různými formami ateismu - materialistickým, křesťanským, buddhistickým, islámským... atd. Ale i ve Stalinovym SSSR byla svoboda vyznání, s jediným rozdílem - propagoval se materialistický ateismus, víc, než v západních státech. Píši víc, protože propagace materialistického ateismu u nás funguje na školách, ale na rozdíl od SSSR, lidé se tolik neostýchají hlásit k jinému druhu ateismu. Tohle ti na Stalinovém SSSR nejvíce vadilo?
Jinak, samozřejmě, s tvým tvrzením, že "výstavba národa by měla jít od člověka ke spoluCtnosti a ne od představ kohokoliv o podobě společnosti k člověku. Jen tímto způsobem (od člověka k spoleCtnosti) lze naplnit to, co si KSB převzala z křesťanství - tj. budování Království nebeského na Zemi, kdy současně naplňuje svůj úděl/smysl své existence jak člověk, tak jím tvořená společnost potažmo biosféra Země. Nikdy ne naopak. Člověka prostě nelze proti jeho vůli dokopat do požadované funkce ve společnosti či Biosféře a myslet si, že vše bude fungovat."
Ale, bez idee, bez vize není možné budování společnosti zdola, a nositelem té idee může být jak jeden člověk, tak i skupina lidi. Tudíž v tomto Stalin zrovna není v rozporu s KSB. Protože, nebylo by vítězství socialismu, pokud by ty idee nepřijal národ, pokud by se národu nezdály ty idee spravedlivé, ani sto Stalinů by nedokázali vybudovat takový stát, jako SSSR. Jestli si myslíš, že v něm byli lidé z donucení, tak seš na omylu. Mé rodiče, jejích sourozence, bratrance a sestřenice, všichni, kdo žili v době Stalina, nenechali na něho dopustit. Naopak, tvrdili, že byl obelhán. Tohle přesvědčení jím vydrželo celý život. Oni tehdy stavěli "království nebeské" na zemí a byli o tom přesvědčení. A trockistům trvalo dlouhou dobu, než toto přesvědčení lidem vzali . A dopadlo to, jak dopadlo. Jenže, nebýt osobnosti Stalina, nevznikla by ani KSB. VP SSSR byl zformován z lidí, kteří prošli stalinským a sovětským školským systémem. To je také fakt.

Co se tyče Hoxových 11 bodů a dopisů jeho dcery Světlany.
Jestli jsi souhlasil s těmi body, tak to asi nikdo z tvých příspěvků nepochopil. Prozradím ti, že těch 11 bodů byla reakce Hoxe na různé špinavé útoky na Stalina, které se v poslední době množily. Přitom, osobě Stalina zde bylo věnováno dost časů, a ti útočníci, jakoby nerespektovali fakta, která už jsou prokázaná a sto krát dokázaná. Takže, pořád dokola. Ten mýtus o zlém Stalinovi je natolik zakotven v hlavách některých lidí, že Hox se pokusil o sepsání aspoň několika neoddiskutovatelných faktů. Ve smyslu - aspoň s tímto můžete souhlasit (bez ale)?
Problém se Stalinem je ten, že dnes on víc potřebuje očistit aspoň od těch nejhrubších nánosů lži. A to tvoje doporučení ke zkoumání osoby Stalina přes kontroverzní dopisy Světlany, nad jejíchž vydáním měla dohled CIA, opravdu věci moc nepomohlo. Naopak, vypadalo to, jako pokus o relativizující jeho prokazatelných faktů přes komplikovaný vztah jeho dcery. Navíc, bůhví, co je v těch dopisech od samotné Světlany a co je tam na doporučení CIA. Nevíme. Víme jen, že za publikací této knihy dostala hodně peněz, které jí umožnily vést bezstarostný život. Předpokládám, že na publikací těch dopisů měl velký zájem i GP. Mely na Západě dost velký ohlas a psaly o nich přední noviny. Tudíž, jako čistý zdroj se ty dopisy používat nemohou, pokud se opravdu chceš dopátrat k nějaké objektivitě.

P.S. Třetí rovinu necháme na příště.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Objektivní interpretace

ТаuRus | 20.12.2017

opr. těchto prokazatelných faktů.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Objektivní interpretace

Pe-tri | 20.12.2017

Tak předem dík za racionální přístup. Ale i tak už jen bodová reakce. Nejprve k té složitější rovině.

- K budování spoluCtnosti zdola není potřeba žádných nových ideí. Vše potřebné přinesl Kristus. Jen je potřeba pochopit přes manipulační clonu, co to ty podstatné ideje křesťanství vlastně jsou. Vím, že ty dokážeš rozlišovat mezi křesťanstvím coby světonázorem a "křesťanstvím" coby ideologií. Přesto to podstatné vypíchnu - je tím láska k bližnímu svému coby předstupeň k lásce k Bohu. Že toho nejsme prakticky schopni ? Ano a právě v tom to vězí. Nejsme k tomu kvalifikováni, protože se zabýváme spíš vůlím GP než vůli Boží. Ale dokud si tuto vlastní nedostatečnost každý za sebe, sám sobě nepřizná, není podstatné na budování jaké společnosti se pak podílí. Neúspěch je zaručen. A právě proto, že takové společenské zřízení zde nebylo ještě instalováno (alespoň co můžeme soudit), každé jiné dříve či později padlo, jako dílo nerespektující skutečnou Boží vůli. Jak napsal jeden vědoucí autor, lidé jsou na Zemi od toho, aby produkovali lásku jako včely med. A dokud to nebudou dělat, dotud bude každé jejich dílo padat na hubu. To je nezměnitelná podstata lidské bytosti, smyslu jejího pobytu na Zemi a samozřejmě i podstata Kristova poselství. Z hlediska jednotlivce a jeho životní pouti pak není podstatné, jestli produkují lásku ostatní, podstatné pro jeho osobní evoluci/transformaci je to, jestli on produkuje lásku či nikoliv. Přitom je samozřejmě jasné, že čím víc lidí lásku produkuje, tím spíš lze o společnosti lidí napsat, že směřuje/evoluje od společnosti k spoluCtnosti. Ale to je historický proces a ten je potřeba umět oddělit od procesu individuálního. SpoluCtnost je prostě dům a jednotlivci cihličky. A chce-li kdokoliv dohlížet na kvalitu domu, musí dohlížet na kvalitu cihliček a nikoliv tuto kvalitu přehlížet s tím, že mu jde o kvalitní dům a že je nezbytné akceptovat, že když se kácí dřevo, lítají třísky. A je jedno, jestli stavitelem je monarcha, marxista, Stalin nebo kdokoliv jiný, kdo nehledí na kvalitu cihliček jako na primární podmínku kvality domu, prostě musí selhat. Což se nakonec zákonitě stalo i se Stalinovým dílem.
- Ano, souhlasím, že lidé nežili ve Stalinově domě z donucení a souhlasím i s tím, že Stalinův dům byl pro mnohé cihličky smyslem jejich života. Ok, ale dnes jsme jinde a já považuji KSB za velmi dobrý základ do nové výstavby, ale... Opakovat chyby minulých stavitelů bychom neměli. Měli bychom pochopit podstatu toho, proč se jejich dům nakonec zřítil, chceme-li si klást ambice, stavět dům nový.

No a pokud se týká Hoxovy jedenáctky a jejího účelu, to je jedna věc, podle mě možná dobrý úmysl, ale to provedení. Hmm, to je věc druhá. Bohužel, a to je třetí věc, Hoxova povrchní předpojatost vůči mým příspěvkům apriorně zamezuje rozumnému probrání jejich smyslu a brání širšímu pohledu na věc. Jak sám vidíš, ani to, že explicitně píšu o snaze o navyšování míry objektivity není pořádně chápáno a bráno a je to pomýleně bráno jako útok. Každý možný zdroj informací (Světlanu nevyjímaje) je nezbytné brát s rozvahou, samozřejmě, ale to mám za to, že zdejšímu plénu není třeba zdůrazňovat. No a dál (proč zrovna Světlana) to už rozebírat nebudu. Ať si každý přemýšlí sám, má-li zájem. Z mé strany to byla jen nabídka.

Závěrem tedy dík za snahu o porozumění a přijmi prosím mé upřímné přání k smysluplným, křesťansky prožitým vánocům.

Vše dobré všem lidem dobré vůle.

P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Objektivní interpretace

Hox | 20.12.2017

A možná je problém v tobě, v tom že útočíš aniž si to uvědomuješ? Co takhle nezaujatě prozkoumat tuto možnost?

Bohužel jen stále dokládáš, že nemáš páru o čem mluvíš. Opravdu Stalin "direktivně řídil společnost"? O procesech v sociálních supersystémech máš ponětí jako koza o petrželi. Skutečně mohl Stalin té společnosti, kterou "direktivně řídil", nařídit například, že od zítřka všichni změní svou mravnost směrem k lepšímu?
Není to náhodou naopak, že Stalin musel brát ohledy na reálné chápání společnosti a její psychodynamiku, že to on se musel podřídit tomuto objektivnímu faktoru?

Zkus taky někdy místo toho, hledat chyby u druhých (a hodnotit, soudit), se podívat k sobě domů, kde by mohl být problém.

O těch cihličkách je to opět jen žvást založený na neznalosti, realita byla přesně opačná. Ve skutečnosti se snažil hlavně o pozvednutí člověka, ten byl středobodem všeho, vše ostatní bylo druhotné. To lze lehce ukázat, ale jen tomu kdo je ochotný vidět. V tom příspěvku na který reaguju jsem napočítal ještě mnoho podprahových manipulací, ale budu šetřit klávesnici.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Objektivní interpretace

Pe-tri | 21.12.2017

[osobní útoky, přesunuto https://pastebin.com/Ma1A1ViZ]

Re: Re: Re: Re: Re: Objektivní interpretace

Tony Clifton | 19.12.2017

:))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Objektivní interpretace

Hox | 19.12.2017

Co takhle argumenty, Toníku.

Re: Re: Re: Re: Objektivní interpretace

M.C. | 19.12.2017

Ona jeho chápat ani nemohla. Nezažila to co on a nevěděla to co on. Většina z toho by se jí nedala ani vysvětlit.
Dospívající dívka a mladá žena navíc uvažuje zcela jiným způsobem než starší muž.
To musí jít opačně, otec se musí snažit pochopit dceru. To je taky těžké, ale je to alespoň v hrubých rysech možné.
Jenže Stalin se asi moc nesnažil, neměl na to čas a možná ani chuť. Ani o výchovu svých synů se moc nestaral a moc si s nimi nerozuměl.
Výchova dětí nebyla nikdy jednoduchá.

Re: Re: Re: Re: Re: Objektivní interpretace

ТаuRus | 19.12.2017

Fakt? Umíš si představit dobu, v jaké oba žili?

A co takhle trochu obrátit. Jiný otec se o svoji dceru nestaral, nevěděl nic o jejích trápeních, dokonce neposílal ani alimenty. Protože, jednoduše, byl někde na frontě, bil fašistu a neměl na ní čas.
Kdyby, jako Světlanka uvažovaly miliony dalších dcerušek, tak v Rusku by se mohla zatratit celá generace otců.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Objektivní interpretace

M.C. | 19.12.2017

Dobu si představit dovedu jenom v omezené míře. Načteno mám docela hodně, ale nežil jsem v tom, jako nikdo z nás.

Měl jsem na mysli něco jiného a nechtěl jsem to napsat tak na tvrdo aby po mě zas nevyskakovaly kolegyně, že mám divný názor na ženy jako v diskuzi o chlastu:

Suma znalostí a životních zkušeností a tím i způsob vyhodnocování informací o světě u staršího muže, který prošel vším možným je na nějaké úrovni. I u normálního chlapa, natož u Stalina který věděl mnoho věcí, ke kterým se jiní nedostali.
No a puberťačka, adolescentka nebo i mladá žena je v porovnání s ním ,,blbá jak tři dny starý pes" jak se u nás říká. Ona ty zkušenosti a znalosti neměla kde nabrat, tak je nemá, nemůže ho sama pochopit ani kdyby chtěla.
Otec si musí najít čas a mluvit s ní a snažit se pochopit jak jí to funguje v hlavě, protože on, který je zvyklý chápat složité a komplexní problémy dokáže aspoň z větší části pochopit sice svéráznou ale pořád ještě celkem jednoduchou logiku uvažování té holky. A v možnostech této logiky jí vysvětlit, jak se věci mají. Mám s tím osobní zkušenost.
Stalin byl v těžké situaci, jestli si na to čas nedokázal najít, nebo to nepovažoval za důležité, nevím.
Syna Vasilije taky vychovával jeden starý voják, zapomněl jsem jméno a funkci v Kremlu. V podstatě byl něco jako staršina a kromě toho se staral o Vasilije.
Ale to bylo ještě před válkou, v roce 1941 bylo Vasiliji 20 let a Světlaně 15 let. To o čem píšu mělo začít dříve.
Proto jsem se ptal po těch dopisech. Až je přečtu, můžu si udělat přesnější názor zatím jenom teoretizuju v obecné poloze protože nevím, co přesně jí vadilo. Četl jsem pár pojednání o Stalinových synech, ale o Světlaně se nikdy moc nepsalo.

Pokud byl otec na frontě, tak to je jiná situace, Stalin fyzicky na frontě nebyl. I když to měl jako předseda RLK a vrchní velitel v podstatě celé za krkem a okolo válečného dění se určitě točila většina jeho myšlenek. Ale měl na to lidi.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Objektivní interpretace

Pe-tri | 19.12.2017

https://www.kosmas.cz/knihy/157521/pameti-stalinovy-dcery/
P.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Objektivní interpretace

ТаuRus | 19.12.2017

M.C. Nikdo z nás nebyl ve Stalinové kůži. Já bych ani nechtěl. Tudíž úvahy, co on mohl nebo nemohl, zanedbal nebo nezanedbal ve svým osobním životě, bych ponechal stranou. Nic nevíme. Nemáme k dispozicí ani Stalinův komentář k dopisům své dcery. Byly napsány až po jeho smrtí, až se nemohl k ním vyjádřit.

Všichni z nás měli v 15 . 18 let chápající rodiče, kteří vždy měli s nami trpělivost, chápali nás a s láskyplnou péči se věnovali naším problémům? Všichni jsme s nimi byli spokojení? A hlavně, jsme s nimi byli asi maximálně upřímní. Jestli ty ano, tak budeš jednou z mála vzácných výjimek.
A kolik z nás jím to v dospělosti zazlívá? Nebo má po jejích smrtí potřebu řešit svoje neshody s rodiči před celým světem?
Navíc po jejích smrtí.
Světlana Alilujeva psala svoje dopisy v dospělosti. Poté, co na jejího otce vylili kýble špíny. Ona si neuvědomovala na čí mlýn lije vodu?
Velmi zajímavá je historie vydání knihy Alilujevové´"20 dopisů příteli". Údajně někdo vykradl část rukopisů a nabídl je německému časopisu Stern. S různými změnami (proti sovětskými) ty rukopisy byly vydány. Pak Alilujeva za pomoci CIA utíká do USA a následně vydává celou knihu v Německu. O její memoáry byl na Západě velký zájem, ale jestli je tam vše podle skutečnosti a jenom její myšlenky, silně pochybují.
Podstatné není ani to, že s ním v době dospívání měla nějaké problémy - nedovoloval jí malovat se, nosit zahraniční věci atd., zamilovala se o mnoho let staršího muže, což Stalinovi vadilo. Jako její pokus o vykreslení Stalina, jako politika a její nebo jakoby její úvahy o represích, kde ho vykreslila, jako důvěřivého naivku, kterého všichni klamali a vše svedla na Beriu. Jak se asi někomu takový výklad hodil do krámu, si snad umíš představit.
Ta kniha poškodila Stalina. Dokonce v USA tisku o ní psali v tom smyslu, že dcera nemohla říct o otcovi, že byl monstrem a zvolila strategií, že s ním manipulovali. Ale...(přidej dle libosti)

Co se tyče jejího vztahu a nějakých dětských křivd vůči otci. Co asi může vyčítat dcera otci, který zastával v nejtěžší době funkcí nejvyšší, když sama svoji dceru poslala do internátu a jela cestovat po světě? Byla objektivní? To sotva. Navíc, sama přiznává, že Stalin jí rozmazloval. Matka ne, ale on ano.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Objektivní interpretace

M.C. | 20.12.2017

Možná jsem měl štěstí, ale já to o svých rodičích říct mohu.
Je fakt, že můj otec neřídil nic ani vzdáleně srovnatelného se Sovětským svazem.
Proto jsem si chtěl ty dopisy přečíst - abych věděl co tam je. Potom bych to mohl zkusit analyzovat.

Re: Objektivní interpretace

Cico Ciciak | 19.12.2017

> Kdo má zájem hledat objektivitu, nechť se seznámí i s autentickými dobovými dokumenty - dopisy Stalinovy dcery Světlany, které sepsala 10 let po Stalinově smrti.

Ako vieš, že sú skutočne autentické?


> Na jejich základě si bude schopen dostatečně objektivně interpretovat Hoxovy body a chápat tehdejší realitu.

Vážne iba na základe akýchsi udajne autentických listov?


> Taure, stále tě ještě mám za poměrně racionálního člověka, tak se mě prosím nesnaž přesvědčit, že nevíš o čem píšu.

Ale racionalita a ezoterické bláboly predsa nejdú k sebe Pe-tri. :)
Takže ďalej na sebe pracuj. :)

Re: Re: Objektivní interpretace

Cico Ciciak | 19.12.2017

Ešte dodám, že častý problém rôznych tých sčítaných intelektuálov a teoretikov je v tom, že im práve že chýba tá spomínaná racionalita, resp. starý dobrý "sedliacky" rozum, ktorý paradoxne nechýba málo sčítaným "sedliakom". :)

Re: Objektivní interpretace

M.C. | 19.12.2017

Odkaz by nebyl?
Protože dokud nezačneme řešit konkrétní věci, tak je to k ničemu.
To poštěkávání stylem Ty jsi blbec - Ne, to ty jsi blbec. atd není k ničemu.
Ten seznam osobnostních rysů J.V. Stalina by potřeboval kapku doplnit, aby měl vyšší vypovídací hodnotu.

...

honzik | 19.12.2017

Mocný duchom budí strach a nenávisť nízkych duší slabého charakteru. Gauner budí hnev spravodlivých. Podľa toho, ako horlivo Stalina okydáva súčasná propaganda ešte 65 rokov po jeho smrti, je jasné, že jeho činy a idey sú aktuálne i dnes. Preto to intenzívne vymývanie mozgov. Preto to pripisovanie všetkých skutočných i vymyslených zločinov na jeho vrub. Trpaslíka Chruščova nikto nekritizuje za svinstvá ktorých sa celkom preukázateľne dopustil, ani Trockého ,ktorý sa ani netajil svojimi zámermi s národmi Ruska. Tí sú mimo fokus propagandy.

Re: ...

M.C. | 19.12.2017

Někde jsem četl, že Stalin je jako zrcadlo: každý v něm vidí sebe.
Komunisté – komunistu, vlastenci – vlastence, moudří – moudrého, gauneři a zrádci – gaunera a zrádce.

100 % souhlas

Jan Vedra | 19.12.2017

Josif Visarionovic je jediny politik s realnymi a dokonce vynikajicimi realnymi vysledky. Jak pise Honzik: prevzal bidu a odevzdal poklad. Lide sami poznaji, kdo to s nimi mysli dobre a kdo mysli jen na sebe. JVV mel asi v srdci vsechny bytosti. Proto ho dodnes lide uznavaji a vazi si ho. Cely svet utocil na Rusko a chtel ho pozrat. Neni vina Stalina, ze udalosti byly krvave. Je to vina jeho protivniku. Kdo byli a jsou dodnes jeho protivnici? Zde je potreba si polozit otazku: Jak je mozne, ze Hitler zabral celou Evropu temer bez boje? Odpoved: Byla mu dana!!! Aby mel co nejvic sil pro boj s Ruskem. To je zjevne. A bitva o Britanii byla jen kamuflaz, domluvena. Britanii a Svycarsko proste Nemci nechali byt (proc asi?). Cilem bylo dat Hitlerovi co nejvetsi zdroje. Rusko chteli a chteji znicit lide, pro ktere jsou staty jen prostredek. Toto nebyla valka Ruska s Nemeckem. To je valka konkretnich osob s jejich osobnimi cili. To, co je pro vas dulezite (dobro, rodina, zivot a vse zive, pravda atd.), to je jim uplne u prdele. Je zajima jen kontinuita jejich nadvlady. Kdyby je nahodou zajimalo dobro, bylo by to nekde videt. Ale neni. Videt je pravy opak. Zmar, rozklad, nejistota.
Zpet ke Stalinovi. Pracoval a jeho vysledky jsou dodnes pozitivni a patrne. Takze vsechny palce nahoru!
My, obycejni lide, vime co je dobro. A pozname ho. A naledujeme ho. Ale naucili nas odevzdavat jim svou silu a energii. Takze sami nevladneme. To privilegium dobrovolne v kazdych volbach odevzdavame spodine, jejiz jedinou motivaci je osobni prospech.
Casem si tu silu vezmeme zpatky a pak bude dobro mezi lidmi a i ostatnimi bytostmi. Nas ukol nyni je ukazovat a povzbuzovat. Citite, jak je to spravne? Jdete za tim a nebojte se o tom informovat sve blizni.
Sila vsem, zijeme v srdci a jsme srdcem. Mir...

Re: 100 % souhlas

čtenář | 19.12.2017

Krásně napsáno. Bohužel, zdejší služebnící zla (svých páníčků..) to nepochopí.

Re: 100 % souhlas

Berkut72 | 20.12.2017

Vyborne, takto to je.

Re: ...

badatel | 19.12.2017

Přesné vystižení podstaty. I oba, co jste toto vlákno rozvedli.
Děkuji

Příznaky skutečného Tyrana?

Rony | 19.12.2017

Ve článku jsou jasná fakta, tak je zkuste někdo vyvrátit, ne hloupým papouškováním toho co vám nalili po vymytí mozku do palice, ale jasnými fakty. Jestli umí Anglosasové něco dobře, tak je to demagogie, lež a oblbování, kdo to ještě nepochopil má značné zpoždění.

Re: Příznaky skutečného Tyrana?

Tony Clifton | 19.12.2017

Nejdriv ti zacpou hubu a potom najednou reknou mluv? Neco podobneho uz jsem videl

https://youtu.be/nCXVAKvwnKM

Diky, nemam zajem. Rony

Re: Příznaky skutečného Tyrana?

Hox | 19.12.2017

Toník nezklamal.

Diktatura

Tony Clifton | 18.12.2017

Oracle 911 18.12.2017 o 22:46
Mňa len zarazil, že Tony má na niečo také žalúdok.

Odpověď
Putinovec 18.12.2017 o 22:50
Co čekat od ubožáka.

Odpověď
Tony Clifton 18.12.2017 o 23:50
Děkujeme. Komentář čeká na schválení.
Problemy se resi tim, ze se o nich nemluvi. Nebo se o nich mluvit nesmi, ehm

Re: Diktatura

Hox | 19.12.2017

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Smazaná retrospektiva

Tony Clifton | 17.12.2017

Ten zaklad je, ale jinde. Nemuzu psat na verejnou diskuzi (opet rucni schvalovani a moje opakovani jiz neproslo), neni mi vysvetlen duvod, proc doslo k smazni meho prispevku, tj. v cem jsem porusil pravida verejne diskuze, ale hlavne, ze mas jasno v tom, ze jsem skodil a tenhle svuj nazor zde muzes do libosti, narozdil ode me, prezentovat. Vsjo v parjadku. Tecka
Odpovědět
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Smazaná retrospektiva

Hox | 17.12.2017

Nechápu co svým pastováním někdy i roky starých příspěvků sleduješ a myslím že to nechápe nikdo, stěžuješ si že tvoje příspěvky jsou mazané, ale zapomněls dodat, že tvoje skoro nikdy nejsou, jen pastuješ cizí příspěvky a to takovým způsobem, že nikdo kromě tebe nechápe tvůj cíl a ani bych se nedivil kdybys ho nechápal ani ty, v každém případě, ještě ani jednou jsi nebyl schopný srozumitelně zdůvodnit svoje kompiláty. Reakcí na na dotaz, co nějaký nesmyslný kompilát znamená, je jiný nesmyslný kompilát.
Schválně jsem ty tvoje "příspěvky", kvůli kterým tady vyvádíš, dal zpět, ať se může každý podívat o co přišel.
http://www.vodaksb.eu/diskuse/comment-page-26/#comment-97051
Odpovědět


Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/tiskova-konference-putina/

Re: Re: Diktatura

Tony Clifton | 19.12.2017

Hox | 17.12.2017

Nechápu

Re: Re: Re: Diktatura

Tony Clifton | 19.12.2017

To je ten duvod? To ti dava pravo zacistovat?

Re: Re: Re: Re: Diktatura

ТаuRus | 19.12.2017

Poslouchej, na co si zde hraješ?

Odkdy majitel domu nemůže vykázat návštěvu, která si usmyslela, že si může diktovat svoje pravidla a svoje podmínky hostiteli? Takové sebevědomí mají akorát cizopasníci.
Sám jsi nic nevytvořil, za tebou není vidět kus žádné práce, jen nekonečně ambice se roztahovat v cizím domě a do všeho kecat.

"To ti dava pravo zacistovat?"
A podle Tony Cliftona by vlastník "domu"neměl mít žádná práva?
Jen nekonečnou trpělivost s každým "obohacovačem" z ulice, který mu přišel opravit interier? Jinými slovy, dělat bordel a přitom ho poučovat o svých domnělých právech?

Kde je tvoje aspoň nějaká uchopitelná myšlenka, o které by se dalo polemizovat? Diskuze - je od slova diskutovat, ne pastovat a dožadovat se práva takto činit.Re: Re: Re: Re: Re: Diktatura

Tony Clifton | 19.12.2017

Re: Re: Re: Re: Diktatura
ТаuRus 19.12.2017
Poslouchej

Nebudu

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Diktatura

ТаuRus | 19.12.2017

Jen taktická. Nedočetl jsi větu do konce a už odpovídáš. Podstatné v té větě bylo: na co si zde hraješ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Diktatura

Tony Clifton | 19.12.2017

Aha, zase jsem se nezachoval tak, jak ty si prejes

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Diktatura

ТаuRus | 19.12.2017

To není o chování, ale nechápání smyslu napsaného.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Diktatura

Tony Clifton | 19.12.2017

Moje rec :)

<< 1 | 2

Přidat nový příspěvek