Otázka - Odpověď V. V. Pjakina ze dne 5.09.2017. Korejský "odpal" vodíkové bomby = divadýlko

Otázka - Odpověď V. V. Pjakina ze dne 5.09.2017. Korejský "odpal" vodíkové bomby = divadýlko

12.9.2017

 

youtube.com/watch?v=iWar_Osyyv4

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 05.09.2017.doc (108544)
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 05.09.2017.srt (73063)

 

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den. 05.09.2017

Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu.

 

00:20

Jedna z nejpopulárnějších otázek, Valeriji Viktoroviči, souvisí s událostmi v USA. A konkrétně Igor prosí okomentovat oznámení o uzavření ruského konzulátu v San Francisku. Já myslím, že se jedná o další vzkaz rossionské elitě. Soudě podle toho, jak začali zuřivě pálit papíry v ohni rozdělaném ve dvoře, byly z tohoto konzulátu odesílány peníze do fondu Clintonové a z FBI se hned rozhodli provést domovní prohlídku. Soudě podle všeho Trump hledá důkazy, aby zatočili s „liberasty“.

A mimochodem hned po těchto událostech se na Russia Today objevila s odkazem na Ria Novosti zpráva, že Žirinovskij navrhl výměnu ministra zahraničí. Je zde uveden citát: „Mezinárodní problémy přetrvávají a my máme za to, že je třeba uplatňovat tvrdší linii. A čím bych začal být na místě prezidenta? Jako první bych vyměnil ministra zahraničí.“

 

K Žirinovskému se určitě vrátíme, na to nesmíme zapomenout, ale co se týká událostí, ke kterým došlo v USA tento týden, tak víte… Kdyby se ty události nestaly, někdo by si je musel vymyslet. Začíná to být už běžně používaný mem: „Učte se chlapci, jak se to dělá!“

- To už je čtvrtý díl.

- Ano, těch dílů bylo mnoho.

Ty události, ke kterým došlo v USA tento týden, ukazují na to, že se státní elitě nikdy nepovede porazit globalisty. Jednoduše nevědí, jak na to. Jestliže se do něčeho pustí, je z toho jen cargo kult, jako když si domorodci ze slámy postaví letadlo a čekají, že jim jako to opravdové dopraví masové konzervy. Nebo jako když si hrají na výměnu stráží.

 

Co se týká… Hned řeknu, že co se týká toho rozdělaného ohně. Konzulát nemá nic společného s převáděním peněz do Fondu Clintonových, vůbec nic. To se provádí prostřednictvím bankovních nástrojů, stejně jako když se zlaté rezervy nepřevážejí v žádných aktovkách. Jak se objevily informace o jedné jihovýchodní zemi, kde prý si takto její diplomaté ve svých aktovkách odváželi své úspory ze Švýcarska. To jsou samozřejmě pitomosti. Ten kdo vymýšlí takové věci, to v hlavě nemá v pořádku.

 

Konzulát pracuje s doklady a ty se nesmí dostat do rukou cizího státu.

Zde je ta situace taková, že si někdo neuvědomuje, že ta hra se hraje naostro a skutečnost, že ji hráči naostro hrají, je vidět z následujícího. Konzulát pracuje s doklady a ty se ať tak či tak nesmí dostat do rukou cizího státu, neboť souvisí i s občany daného cizího státu, kteří žádali o vydání víza apod. Proto je třeba zařídit, aby se to nestalo. Ani jeden jediný papír z konzulátu, ani jeden, by se neměl dostat do rukou státu, kde se daný konzulát nachází. A co byste udělali, jestliže vás tlačí čas? Nejjednodušší je všechny ty papíry spálit. Z elektronických nosičů se potom dají zase obnovit. Proto ty nadbytečné papíry, všechny ty papíry obsahující nějaké takové informace, co nejsou natolik důležité, aby musely být odvezeny, bylo zapotřebí spálit.

 

No a tak to i udělali a žádnou spojitost s Fondem Clintonových to nemá. A nešlo o varování pro rossionskou elitu. Abyste správně pochopili ty události probíhající teď v USA, musíte se vrátit k celkem nedávné historické události z 20. století, do roku 1927 a útoku...

...britské policie na naše obchodní zastoupení v Londýně. Tyto události mají mnoho společného, ale i jeden zásadní rozdíl. Abyste tomu porozuměli, musíte si uvědomit jednoduchou věc, že USA rozpoutávají tu protiruskou hysterii ke škodě vlastnímu státu, když sami tvrdí, že jejich stát je banánovou republikou, že tuto hysterii nerozviřují ze strachu z Ruska ani proto, že by Rusko znamenalo pro USA hrozbu v tom ohledu, že by jim tam skutečně dosazovalo své prezidenty apod…

 

Důkazy zatím žádné nepředložili. Už rok udržují tu hysterii a nic nedokázali předložit, nic nikde nevyčmuchali. A proč? Protože ti správní kozlové provokatéři vodí dav v kruhu, ten tak vybíjí své emoce a snižuje vnitřní napětí. A situace je taková, že Trump stále více a více přebírá řízení v USA do svých rukou.

Takže se můžeme ptát: Komu je to tedy vše adresováno? Jenže to nepochopíte na základě jakési geopolitiky, v jejímž pískovišti se chlapci mají přehrabovat, ale na základě globální politiky konceptuální ideologické moci. S těmito pojmy je třeba pracovat, protože tu existuje jednotné nadnárodní řízení a z jeho pohledu je „State“ Spojené státy americké a „State“ Russia jedno a to samé, stejně jako „State“ China nebo Germany. Není to důležité. Všichni jsou na stejné úrovni, ale každý z nich plní svůj úkol.

 

Jestliže do Putinova příchodu bylo rozhodnuto, že Rusko bude plnit roli tranzitního státu pro čínskou hedvábnou stezku, a surovinového přívěsku Západu… Pamatujete se na ten slavný výrok Brzezinského?

Nový světový řád bude vybudován bez Ruska, na troskách Ruska a na úkor Ruska? To bylo v plánu.

Jenže přišel Putin a všechno se změnilo. Rusko poskytuje, protože tomu se prostě nedá vyhnout… Ti geopolitici, s těmi svými debilními pojmy civilizace souše a civilizace moře, tomu nemohou nikdy porozumět, co se teď děje. Kde se vzala čínská hedvábná stezka apod. A vyplývá to z toho, že civilizace nemá jinou možnost, jak se rozvíjet. Dopravní technologie po moři jsou již srovnatelné s technologiemi přepravy nákladů i lidí po moři.

 

A rozvíjet se je možné pouze do vnitrozemí, protože tam jsou ještě suroviny, tam se lidé začnou přesouvat, protože veškeré pobřeží je již vybrakováno, všude kam se mohly dostat lodě a něco přepravovat. Teď už se dá pronikat pouze do vnitrozemí. Rusko stejně jako dřív plní úkol tranzitního přepravního teritoria, ale za svých podmínek a žádná hedvábná cesta se bez Ruska vůbec nemůže uskutečnit, jednoduše nemůže. Protože to Rusko drží ten kontrolní balík. Indie si to také uvědomuje, a jako protiváha Číně se účastní budování dalšího tranzitního severojižního koridoru.

 

Rusko se rozvíjí podle vlastních plánů. S ohledem na Čínu, jak jsme již říkali, probíhá přenos centra koncentrace řízení z Velké Británie a USA do Číny, když na jejím území předtím po dobu tří století probíhaly přípravné práce. Celé tři století připravovali Čínu na to, aby se mohla stát územím, na které by bylo možné převést centrum koncentrace řízení. USA plnily roli celosvětového četníka a jim se ta role samozřejmě zalíbila. V USA vybudovali své národní, mám na mysli ty státní společnosti, jako nadnárodní, a teď jim slouží jako chapadla. Také kvůli nim jsou někteří přesvědčeni, že za Clintonovou stojí globalisté. To jsou ty společnosti, které okrádaly celý svět v zájmu státu USA a jeho státní elity. A mohly si to dovolit, protože USA plnily roli světového četníka.

 

Všichni měli své role. Jenže s příchodem Putina se vše změnilo. Putin zamíchal všechny karty. USA a jejich státní elita dobře ví o existenci nadnárodního řízení, se kterým nedokáže navázat přímý kontakt, ale jehož projevy zná a příslušně spolupracuje. Mimochodem u nás je Národně-osvobozenecké hnutí vedené Fjodorovem, také pokusem naší elity navázat kontakt s nadnárodním řízením zosobněným takříkajíc v podobě globálního prediktoru. Oni si reálně jeho existenci uvědomují, ale také se s ním nedokáží spojit.

 

A protože u nás v zemi existuje Koncepce sociální bezpečnosti a existují určité znalosti, je to pro ně o něco jednodušší. Pro státní elitu USA je to těžší, přestože, znovu opakuji, sama sloužila jako jeho nástroj v roli světového četníka. A z jejich pohledu: „Chápeme, proč se rozvíjí Čína. Bude tam centrum koncentrace řízení, které jsme tam již dávno začali přesouvat...“ Mám na mysli, jak to vidí státní elita USA: „My sami jsme začali převádět výrobu z celého světa do Číny, rozvíjet ji a připravovat si tam to území. To vše jsme zařizovali my sami. Ale jak se začalo pozvedat to Rusko? To znamená, že globální prediktor změnil své plány s ohledem na Rusko a nám, státní elitě o těch plánech nic neřekli.“

 

A zde vstupuje do hry konkurenční soutěž. No a státní elita, státní elita se rozhodla soutěžit a dokázat globálnímu prediktoru, že ještě nepatří do starého železa, že ještě dokáží řídit svět, že dokáží přinutit státy k poslušnosti a efektivně řídit podle přání globálního prediktoru. Oni si neuvědomují, že Pax Americana byl odsouzen od samotného začátku, protože normy amerického způsobu života jsou pro planetu zhoubné, to v každém případě. Ale i s tím by se asi USA, tedy americká elita nějak vyrovnala, jen kdyby jí ponechali tu roli světového lídra, toho světového četníka.

 

Jenže nechápou, že dokud jsou světovým lídrem, žije Pax Americana. Jestliže Pax Americana bude odstraněn a všechny státy přeorientovány z amerického způsobu života... Odpoutají-li je od Američanů, kteří již nebudou lídry, tak nemůže přetrvat ani jejich role světového četníka. To prostě nedokážou pochopit. A proto apelují výlučně k nadnárodnímu řízení.

 

Já jsem tu teď připomněl ty události z roku 1927 a je možné říci i z roku 1929, dokud neskončil ten konflikt na čínské východní železnici. Tyto události souvisí s těmi událostmi v Londýně, ale v daném případě nás zajímá něco jiného, ten útok na obchodní zastoupení ve Velké Británii a co se s tím pojí. Naše obchodní zastoupení se prý připravovalo k uchvácení moci a ustanovení světové diktatury. Takto to prohlašovali. A co se tehdy stalo?

Ta věc se má tak, že tehdy státní elita Velké Británie, která také představovala nadnárodní řízení, bylo to přece britské impérium, nad kterým nezapadalo slunce, přihlížela a přibližně věděla, jak byla zorganizována revoluce v Rusku, věděli, že napřed revoluce probíhala podle plánu, ale že od roku 1918, jakmile byl uzavřen Brestlitevský mír s Německem, se jim rozsypalo vše, co bylo záměrem jejich řízení.

 

A to mohlo znamenat jen jedno, že nadnárodní řízení, globální prediktor, změnil cíle rozvoje sovětského Ruska. Opakuji, že to si tehdy myslela státní elita Velké Británie. Oni se chtěli ochránit před dalším rozvojem událostí. Nositelem světové revoluce byla Kominterna a Kim Philby a Cambridgeská pětka vůbec nepatřili k sovětské rozvědce, to byl nástroj řízení globálního prediktoru.

 

Konec impéria.

V Británii byly totiž ty síly Komunistické internacionály, které organizovaly světovou socialistickou revoluci, velice silné. Tehdejší britská státní elita chtěla ochránit sebe i tehdejší světový řád, britské impérium, a nechápala, že britské impérium je již odsouzeno. Už proběhly Anglo-búrské války, což bylo vlastně vyhlášením soutěže na projekt budoucího přebudování Velké Británie, tedy konec impéria. Anglo-búrské války znamenaly zlom, kdy se likvidace britského impéria rozeběhla podle určitého scénáře a už se s tím nedalo nic dělat. Jenže britská státní elita to nechápala, a když viděla, že Sovětský svaz, tedy že jeho prostřednictvím, vlastně přesněji prostřednictvím Kominterny, jejíž základna se nacházela na území SSSR, které mělo být jejím nástupním prostorem k vnější expanzi, znamenají hrozbu pro britské impérium, tak chtěli zajistit bezpečnost sami sobě.

 

A rozhodli se předvést globálnímu řízení, že ještě jsou schopni něco nějak podniknout. To právě kvůli tomu se odehrál ten útok, to právě kvůli tomu potom došlo k těm událostem na čínské východní železnici s následnými ústupky SSSR s ohledem na řízení čínské východní železnice.

No a teď probíhá to samé. Ale ten rozdíl… Co je společné?

 

Zaprvé ty události, ke kterým došlo ve Velké Británii na začátku dvacátého století, a které se odehrávají teď v jednadvacátém století v USA, neměly nic dokazovat žádné státní elitě, byly to vždy náznaky pro globální elitu: „My na to máme!“ Na čem byly založeny? Na nenávisti k Rusku.

 

Západ vždy spojovala nenávist k Rusku. Proto žádný západní... ...stát nikdy nebude Rusko podporovat. Ať už se jedná o rok 1927, dnešek, vždy všechny tyto věci…

Ať už Rusku ublíží kdokoliv čímkoliv, na Západě se vždy jen budou smát a mnout si ruce: „Vše je, jak má být. Vždyť jde jen o Rusko, Rusy.“ Když si tedy někdo z naší elity myslí, že se dokáže se Západem dohodnout, tak to se mu nepovede. A zatímco Rusko není žádnou hrozbou pro Západ ani pro západní elity, protože nabízí mírový plán přestavby, mírový plán záchrany civilizace na planetě Zemi, tak ten západní přístup ve vztahu k Rusku i k elitám, které řídí náš stát, vyjádřil v podstatě Chruščov, ten proslulý trockista.

 

Řešení ruské otázky má být řešením kardinálním.

Pamatujte se na tu jeho poznámku, jak řekl: „My máme neshody jen v otázce půdy.“ A když se ho zeptali, v čem ty neshody spočívají, tak odpověděl: „Kdo do ní koho rychleji pohřbí!“

Nebo bratři Strugačtí, kde se preparováním zabýval jak Standartenführer, tak i profesor, který se ale ukázal být rychlejší (a vypreparoval Standantenführera a ne naopak). A v čem tedy spočívá podstata té věci? Dokud tu je Rusko, Západ se nikdy nesmíří s jeho existencí. Řešení ruské otázky je konečnější než řešení otázky původního amerického obyvatelstva – indiánů. Ti mají alespoň rezervace, v našem případě má být to řešení kardinální.

 

Národy žijící na ruském území nemůže potřebovat globální prediktor ani Západ. To už je od samotného počátku to základní zadání, od kterého se globální prediktor navzdory veškeré své spolupráci s námi na záchraně civilizace na planetě Zemi nikdy neodchyluje. Jestliže si tedy někdo z našich patriotů, elitářů myslí, že se na Západě dokáže dohodnout, tak mu to nevyjde. Oni mu naslibují cokoliv, stejně jako například Miloševičovi, stejně jako Kaddáfímu, Saddámu Husajnovi. Jenže naši rossionskou elitu, to neustálé našlapování na stejné hrábě ničemu nenaučilo.

 

Aféra s letem USA na Měsíc

Oni si myslí: „To jen tenhle měl smůlu, tamten neměl štěstí, ale moje dohoda? Ta je postavena na železobetonových základech. A k těm železobetonovým základům. Když odepisovali Sovětský svaz, tak se SSSR podepsal pod tu aféru s letem USA na Měsíc. Pomohlo to snad naší rossionské, sovětské elitě, aby se stala světovou elitou? Oškubali je jako kuře. Takže tohle bylo to společné: nenávist k Rusku a výzva k výše stojícímu řízení. A co je odlišuje?

 

Velká Británie v roce 1927 vypověděla diplomatické vztahy a v roce 1929 zase obnovila.

Ten rozdíl spočívá v tom, že Velká Británie byla přece jen centrem koncentrace řízení a likvidace britského impéria je proces velice dlouhodobý, velice roztažený v čase. A pro boj proti SSSR byly připravovány USA, vůbec ne Velká Británie. Takže v daném případě se Velká Británie dohodla s globálním prediktorem, myslím tím britskou státní elitu, z pozice síly. Oni měli sílu díky své pozici britského impéria, nad kterým nezapadalo slunce a v podstatě dokázali předvést, že SSSR v jeho tehdejší podobě představoval určitou hrozbu pro plány globálního prediktoru na přestavbu světa. A vezměte si to, v roce 1927 vypověděli diplomatické vztahy a v roce 1929 je bezprostředně před začátkem událostí na čínské východní železnici zase obnovili.

 

V roce 1929 došlo ještě k jedné události. Trockisté prohráli boj, diskusi o odborech v SSSR a Trockého poslali do Alma-Aty, a potom ho vypověděli ze země. Oni tedy potřebovali urychleně obnovit diplomatické vztahy. To znamená, že ta varianta s izolací jim nevyšla ani tehdy. Z pozice síly! A co probíhá dnes?

 

Všechno se v USA absolutně hroutí.

USA jsou v přepětí. Průmysl jako takový nemají, armádu jako takovou nemají, protože je roztroušená po všech koutech, a zatímco tehdy ve Velké Británii v minulém století byla elita ať už státní či globální jednotná ve vztahu k Velké Británii a celému světu... Měli společné základní představy až na to, že jedni byli do toho, co se děje v SSSR, v sovětském Rusku zasvěceni, a druzí do toho zasvěceni nebyli, proto začali trojčit. ...tak v USA vidíme absolutní rozkol. Je tam prakticky dezaktivovaná celá řídící vertikála. Všechno se tam absolutně hroutí.

 

Ta situace je teď taková... že USA v podstatě nemají globálnímu prediktoru co nabídnout. A tak do toho šly vabank. Když se teď podíváte na to, co se děje, je možné konkrétně dojít k jednoduchému závěru, že USA s využitím toho mechanismu útoku na naše diplomatická zastoupení od samotného začátku šláply na hrábě a od začátku začaly prohrávat. Oni nemají… Tedy lépe řečeno, mají jednu jedinou šanci ze sta v této situaci vyhrát. A co je to za šanci? Je to ta šance, která by jim umožnila realizovat řízení na základě vlastní infrastruktury, na základě své vlastní agentury v řízení.

 

Jinak řečeno, jakmile by Rusko odpovědělo symetricky na tuto výzvu, tak by prohrálo. Okamžitě a bezvýhradně. Jakmile by Rusko udělalo to, co požaduje Žirinovskij, který teď hysterčí, nebo Kalašnikov z KPRF, který vyvádí úplně stejně, že je třeba bránit zájmy, tak by Rusko okamžitě prohrálo. Řeknu ještě více. Kdyby tohle USA udělaly ve vztahu k jakémukoliv jinému státu, jakémukoliv! Třeba takového státu jako Itálie, Španělsko, Francie, Německo, jakémukoliv státu, tak i v tomto případě by měly šanci vyhrát, tedy ne šanci, ale jasně by vyhrály a všechny postavily do latě, pouze v tom případě, kdyby jim odpověděli symetricky.

 

A jestliže jim neodpoví, na určitou dobu se odmlčí, tak se rozsype řízení USA. Jednoduše se začne bořit. A to z jednoho jednoduchého důvodu, že USA tím předvedly, jak je normální dohoda s nimi nemožná, a také svou nezpůsobilost. No a na základě této skutečnosti se bude plánovat veškeré řízení ve světě jak společenskými hnutími, tak i státy. Od USA se budou všichni odtahovat, aby si sami zajistili svou bezpečnost. USA se jako stát hroutí.

 

No a v případě adekvátní, tedy ne adekvátní, ale symetrické odpovědi, získají USA okamžitě možnost využít svůj starý řídící mechanismus, ty své četnické páky, a postavit do latě Evropu i Rusko a zlomit řízení uvnitř Ruska. A přitom stačí ten úder jen vydržet, jen ho vydržet. Víte, v tomto ohledu je velice zajímavá jedna Vysockého píseň o sentimentálním boxerovi.

Pamatujete se na ni? „Úder, úder, další úder a teď? Boris Butkejev (Krasnodar) použil zvedák…“ A jak to bylo na začátku? „Přemýšlel Butkejev, mám slabou čelist, a žít se chce, vždyť život je tak pěkný…!“ A dále to pokračuje: „Z tribun se ozval pískot a křik: Dobij ho, je to zbabělec!“

 

To bylo jako na toho druhého boxera, který se odmítal z Butkejevem bít. A tak mu Butkejev řekl: „Unavil ses, ty podivíne? Tak si odpočiň. Ale on mě neslyšel a zadýchaně přemýšlel, že žít se chce, a život je tak pěkný. A potom mě udeřil, raz, dva tři a sám se vyčerpal. Rozhodčí mi potom pozvedl ruku, kterou jsem ani nepoužil. Ležel potom Butkejev a přemýšlel, že život je pro někoho pěkný a pro druhého na nic.“

 

Tady je to matrice. Nesmíte se vrhat do boje za cizích pravidel. A tím spíše to platí pro takový silný stát, jakým je Rusko, které má zdrojovou stabilitu. Rusko má ohromný potenciál, který mu zajišťuje tu stabilitu a je třeba jen vydržet ten útok. Jestliže ten útok vydržíme, USA se zhroutí. USA si to uvědomují, a proto své agentuře tady u nás, naší státní elitě dali rozkaz, aby dosáhli od Ruska za každou cenu symetrické odpovědi, za každou cenu. A co se děje?

 

Včera na všech kanálech pískání a řev všech „patriotů“: „Lavrov nezvládá svou funkci! Lavrov to, Lavrov ono. Pryč s ním!“ A Žirinovskij je iniciátorem toho všeho. A proč? Protože to plně odpovídá požadavkům USA. To Lavrov jim stojí v cestě, ten politik a diplomat, který je tak vyrovnaný, profesionální a ve svém jednání sebejistý. Lavrov to samozřejmě všechno chápe, dokáže si to spočítat. Jakýkoliv normální člověk musí chápat, že USA svým jednáním poškodily jen samy sebe. Když jim teď neodpovíme, tak se jejich další řízení ve světě rozsype. A začne se sypat velice závažným způsobem.

 

Jen si to vezměte. USA samy porušily pravidla diplomatické nedotknutelnosti před celým světem, cožpak potom všem mohou ještě doufat, že jejich diplomatická zastoupení v celém světě zůstanou nedotknutelná? Zapomněly snad na Egypt a Libyi v roce 2012? V Libyi jim zavraždili velvyslance a v Egyptě obsadili velvyslanectví. Zapomněly na Írán, kde jim studenti obsadili velvyslanectví? Zapomněly na to, že jim filipínský prezident Duterte neustále vyhrožuje? Zapomněly, jaký je vztah k Američanům na celém světě? Nezapomněly.

 

Podpindosníci v Rusku teď vřeští tak, jak jim bylo USA přikázáno.

Ale USA na to vůbec neberou ohled, protože doufají ve zpětnou symetrickou reakci. Daly přece svým podpindosníkům rozkaz a ti teď vřeští tak, jak jim bylo přikázáno. Potřebují dosáhnout symetrické odpovědi. A vypovídá to snad o tom, že by státní elita hodnotila vliv prostředí adekvátním způsobem? V žádném případě! Protože napřed by si museli zajistit politickými a diplomatickými metodami, že bude následovat symetrická reakce a až potom by přistoupili k akci. Napřed by musel být proveden informační útok a plná příprava.

 

A jak to teď vypadá? „My začali s útokem, a vy nás teď podpořte, ať nám to vrátí.“ Jenže takto jim to nemůže vyjít! A že jim to nevychází, je ukazatelem toho, že řízení světových procesů se ze strany USA hroutí. Oni dobíjejí sami sebe. Přitom se sami obrátili ke globálnímu prediktoru: „Jen se podívejte, co umíme, teď to uvidíte.“ Jenže nic neumí, všude se jen blamovali. My jsme to v klidu strpěli. Správně jsme s tím vším šli k americkému soudu, takže tím diskreditujeme další jejich instanci.

 

A v tomto dějinném okamžiku si připíšeme skvělé vítězství na diplomatickém poli, které nám nedokáží vyrvat žádní Kalašnikovové, žádní Žirinovští. Ti podpindosníci! V podstatě se všichni podpindosníci pěkně projevili. Ano, všichni, kteří vyžadují tvrdé odpovědi, ti jsou všichni proti Rusku, ať už si to přejí či ne.

 

Ten příklad z Velké Británie z roku 1927 jsem neuváděl jen tak pro nic za nic. To byla také výzva k vyššímu řízení. A také fakticky… A oni si to mohli dovolit z pozice síly a stejně se jim to nepovedlo. Jen si to vezměte, jak si globální prediktor naplánoval odstavování britského impéria, tak to také probíhá. Ano, tamti politici získali své zadostiučinění, vše se jim zdálo být v pořádku: „Opět jsme u řízení, Hitlera poštveme proti Rusku…“

 

33:45

Zdálo by se, že jste v těch otázkách a odpovědích z Krymu tu situaci s KLDR vysvětlil, ale stejně nám přicházejí další otázky. Teď došlo konkrétně ke dvěma událostem v průběhu čtyř dnů, kdy jsme se dozvěděli dvě zprávy. KLDR vystřelila raketu směrem k Japonsku a vydala prohlášení o výrobě vodíkové bojové hlavice. Jak byste ty události okomentoval?

 

To je také zajímavá událost. KLDR vystřelila raketu, která poprvé přeletěla Japonsko a spadla do Tichého oceánu. No a stalo se to poté, co bylo ohlášeno, že do KLDR byly dodány ukrajinské raketové motory. Jak jim dříve létaly ty vystřelené rakety? Do výšky a dolů, a dopadaly blízko. To znamená, že výpočtem bylo možné zjistit, kam dolétnou. Teď ji tedy vystřelili přes Japonsko. A zde jsou velmi zajímavé takové jednotlivé okamžiky.

 

První taková věc. Ta raketa prý letěla ve výšce 550 km. Japonsko prohlásilo, že pro ně neznamenala hrozbu, a proto ji nesestřelilo. A tady mě napadá otázka: „A máte vůbec potřebnou pistolku?“ Že prý se rozhodli ji nesestřelovat. Výška 550 km, to už je vesmír. Jenom pro příklad, Mezinárodní vesmírná stanice se pohybuje ve výškách 400-415 km. Občas dosahovala i výšky 417 km, a to díky našim nosičům raket, které ji na tu orbitu pozvedly.

Zatímco ty jejich Shuttly dosahovaly podle mě výšek pouze 380 km, 330-380 km, v tomto intervalu se pohybovaly díky vlastním motorům, a díky tomu, že je vynášel Shuttle. Protože Shuttle je výš

vyzvednout nedokázal.

 

Je spolehlivě prokázáno, že vesmírné objekty dokáže sestřelovat Rusko. To nepopírá nikdo. Jakoukoliv družici, která se nám ve vesmíru nebude líbit, můžeme s klidem rozprášit ve vesmíru. Také existují údaje, které ovšem nejsou faktologicky potvrzené, pouze mediálním tvrzením, že to dokážou USA, které musí létat na NAŠICH RAKETOVÝCH MOTORECH!

 

Velice záhadné cvičení prováděli Číňani, kteří prý dvakrát sestřelili vesmírné družice, ale objektivně prokázáno to také nebylo. Prostě jen musíme věřit jejich slovům gentlemana, nic jiného nezbývá. Hypoteticky řečeno tedy existují tři státy světa, které dokáží sestřelit objekt ve vesmíru. A tato raketa prý proletěla 550 km nad Japonskem. Jenže dokonce i jen prostředky protiletecké obrany schopné zachytit takové rakety má jen Rusko. Takže mluvit o tom, že prý se někomu někoho zželelo apod., je směšné.

 

To znamená, že bylo opět přímo před našima očima rozehráno divadlo jenom kvůli tomu, aby to mělo společenskou odezvu. KLDR přece říkali, aby nic nepodnikala a ona stejně neposlechla. No a teď bum, bum, prý ještě otestovala termonukleární bombu. Když přišly první takové zprávy, tak se ukázalo, že Korejci jsou ti nejlepší horníci na celém světě. Ten nejhlubší důl na světě je v JAR v hloubce 5000 m, 5 km. Nejhlubší vrt je u nás. Je hluboký 12 000 m, ale je to vrt! A Korejci prý vyhloubili šachtu hlubokou 10 000 m, tedy 10 km. Tam prý provedli ten test, v důsledku něhož došlo ke dvěma otřesům.

 

A dále se již ta prohlášení začala rozcházet. Napřed prý šlo o objektivní pozorování v hloubce 10 km. Potom USA prohlásily, že šlo o povrchový výbuch. Potom Japonsko prohlásilo, že se to odehrálo v hloubce 1 km. Takže těch 10 km všichni začali rychle zamlouvat. A proč vůbec mluvili o těch 10 km? Protože seismologové tvrdí, že podle seismografů k žádnému výbuchu nedošlo, že šlo o zemětřesení s epicentrem, tedy s centrem tohoto zemětřesení v hloubce 10 km, a že došlo ke dvěma otřesům. To proto, že zhroucení skalní dutiny při výbuchu bomby, toho náboje nevyvolá takový otřes. Je značně menší, než dotřes, sekundární otřes při zemětřesení.

 

A jak probíhaly ty reakce? Napřed světová média informovala o tom, že Korejci otestovali vodíkovou bombu, a potom teprve Korejci potvrdili: „Ano my ji testovali.“ Ty reakce proběhly v opačném pořadí. Nebyli to Korejci, kteří by jako první ohlásili, co provedli, o čemž by následně informovala média, ale naopak. Jak to tedy bylo?

Došlo k otřesům, k zemětřesení: „Ó, my máme v plánu pozvednout image Severní Koreje, jak se musí bránit, jak čelí USA, že disponuje takovými náboji.“ Potom se spojili s vedením Koreje, které to už jen v pohodě potvrdilo a dodalo potřebné fotografie, jak si Kim Čong-un prohlíží daný náboj s proudnicovým krytem, který může být dopraven až na území USA. K čemu je to všechno v podstatě dobré?

 

Kvůli vyvolání pozdvižení. Co se tedy děje? Koreu, Severní Koreu spojují s Čínou. Čína musí to, Čína musí ono. Sama Čína vydává mnohoznačná prohlášení a světové společenství, které je vybuzeno, příslušně reaguje. A jak v podstatě správně řekl náš gosudar, ta situace vojenské řešení nemá, pouze politicko-diplomatické. A to je přesně to, co je cílem globálního prediktoru. Čeho chtějí dosáhnout? Světové společenství se dohodne, zatlačí na USA, které aby se postaraly o svůj blahobyt, o svou bezpečnost dodají Severní Koreji potraviny, ta utlumí svou válečnou horlivost a roli ručitele toho všeho sehraje Čína, která tak získá další body.

 

Celý svět je srozuměný s těmito jejími zásluhami a s tím, že Čína začíná řešit a řídit určité světové procesy spojené s likvidací té severokorejské hrozby. Je to absolutní divadélko.

- Přesněji pokračuje.

- Ano, pokračuje.

Tam nedochází vůbec k žádným nečekaným krokům. Všechno se to opakuje jako ohraná deska. Jenom se zvyšuje délka doletu rakety, síla testovaného náboje, takže…

 

42:34

K dalším otázkám, Alisa Novickaja píše: 24. srpna televizní kanál Dožď zveřejnil exkluzivní rozhovor Kurta Volkera, ve kterém mluvil o tématech probíraných na setkání se Surkovem. Podle Volkerových slov jednali o otázce návratu Donbasu pod ukrajinskou jurisdikci a o stažení „ruských“

vojsk z regionu. Zvláštní představitel státního departmentu Volker byl po setkání se Surkovem spokojený. Podle Volkerových slov se strany dohodly „najít východisko ze situace“. Citát: „Došli jsme k jednotnému závěru, že status quo nikomu nic dobrého nepřinese“, řekl Volker. „Bylo by to špatné jak pro Rusko, tak i pro Ukrajinu i obyvatele Donbasu. Musíme najít východisko z této situace, která je pro lidi tak tragická. Zemřelo již 10 tisíc lidí, milióny lidí byly nuceny opustit své domovy, mladí ruští vojáci zahynuli ve válce na Ukrajině. To je absolutně nepřípustné.“ Konec citátu.

Valeriji Viktoroviči okomentujte, prosím, zda takto Surkov de facto přiznal účast Ruska ve válce na Donbasu? Nebo se státní departament pokouší vydávat své přání za skutečnost?

 

Tak především malá ironie: Ten Volker si naběhnul a o své místo určitě přijde. Vždyť kolik lidí už přišlo o své místo jen kvůli setkání s ruským velvyslancem? A on se setkal přímo s člověkem z blízkého gosudarova okolí. Tajné setkání a ještě o něm žvaní. Státní elitě prostě nezbyde než ho propustit.

 

No dobrá, necháme vtip vtipem, ale ta situace je pro USA dost truchlivá. Přicházejí o své řízení Ukrajiny a předat její řízení Evropě také nemohou. A tak jsou nuceni říkat, že jsou pro všechno dobré a proti všemu špatnému, že válka je špatná. Ale kdo tu válku na Ukrajině rozpoutal? USA! Na nich záleží, zda přistřihnou křidélka kyjevské bandě, aby žádná válka na Ukrajině nebyla. To Volkerovo prohlášení o přítomnosti ruských vojsk na Donbasu je ta motivační část, která má ospravedlnit přítomnost a vměšování se USA do vnitřních záležitostí Ukrajiny, a že mají v úmyslu dodat smrtící útočné zbraně.

 

Jak ale dnes Putin řekl v Číně, tak Luhanská a Doněcká republika mohou začít dodávat zbraně, kterých se zmocnily a nakoupily od kyjevské bandy, do problémových regionů těch, kteří budou dodávat Ukrajině zbraně, tedy kyjevské bandě. USA dodaly zbraně kyjevské bandě, aby jim dělaly problémy, a co brání Luhansku a Doněcku dodat zbraně tam, kde to zase bude znamenat problémy přímo pro USA? Cožpak mají málo základen, které jsou roztroušeny po celém světě? A všude jsou ty jejich základny v podstatě v obležení.

 

Zatímco naši vojáci v Afghánistánu si mohli v klidu zajít nakoupit do obchodu, tak Američané musí kvůli koupi balíčku cigaret zorganizovat přímo vojenskou akci, když se pokusí opustit své obranné zdi. Všichni mají snahu je zabít, jak vojáci vládní armády, tak i obyčejní lidé. To asi kvůli jejich laskavému přístupu k lidem. Jednou rozbombardují pohřební průvod, podruhé zase svatební kolonu. To jsou takové jejich dárečky, takto asi vyjadřují svoji soustrast. Ten vztah k Američanům je velice napjatý a teď ještě ta věc s naším konzulátem.

 

My teď nemáme vůbec žádný zájem na tom, abychom spolupracovali s USA při zajišťování bezpečnosti jejich velvyslanectví například někde v Jemenu. Co je nám do toho? Sami jste si to vykoledovali, sami jste vytvořili situaci, kdy vás místní obyvatelstvo nenávidí, tak co my s tím? Nám také děláte jen samé problémy a potom doufáte, že k vám přilezeme s prosíkem po kolenou? Prý připojte se k sankcím proti Koreji a Íránu, přitom nás USA samy do těch sankcí zahrnují. No není to debilita? Z hlediska normálního člověka ano, ale z hlediska podpindosníka je všechno jak má být.

 

Rusku dělají zle a ono by navzdory tomu mělo bránit zájmy USA ještě horlivěji. A když nebrání zájmy USA, tak Rusko neplní své poslání, přece má být pro USA jeho surovinovým přívěskem a bránit jeho zájmy. Takto přemýšlejí podpindosníci. Ale teď si představte, jak by to vypadalo, kdyby všichni ti podpindosníci začali vykřikovat, že musíme v něčem spolupracovat s USA? Sami sebe by prozradili, takže jsou nuceni hrát si na zaryté vlastence a z této pozice požadovat, aby se Rusko vzdalo.

 

Trochu jsme se vzdálili té Ukrajině. Volker v podstatě nemá, co by řekl, proto jede podle té staré ohrané desky. My jsme pro mír, my chceme na Ukrajině mír, ale USA ho tam nechtějí, mají v úmyslu dodat tam další zbraně. A přitom doložit důkazy o přítomnosti naší armády nikdo není schopen. Čeljabinský meteorit letěl sekundy a viděly ho stovky lidí.

- Tady se války prý účastní celé jednotky…

- Mají nad Ukrajinou své družice.

jaká prý to tam byla ta burjatská jezdecká potápěčská divize, která prý celá zahynula? Nebo prý Altajská tanková milice. Vždyť co si tam ještě všechno navymýšleli, aby to všem věšeli na nos? Jenže tam není nic, a jak to ve výsledku dopadá? Existuje jediný legitimní právní nástupce ukrajinské státnosti a tím je Doněcká a Luhanská republika. To je vše, žádní další legitimní právní nástupci Ukrajiny neexistují.

 

Fašistický státní převrat mele z posledního bez ohledu na veškeré to úsilí vynakládané USA. A že byl Volker po té schůzce se Surkovem spokojený? To říká on, my nevíme, zda byl nebo nebyl spokojený z jednoho jednoduchého důvodu, že Američané vždy tvrdí, jak je všechno skvělé, přestože reálně už šlo všechno do kytek. A co by mohlo vyvolat jeho spokojenost?

 

Evropa nedokáže Ukrajinu převzít a Rusko nesouhlasí s jejím rozdělením, ať už takoví jako Žirinovskij vykřikují cokoliv, kteří by ji rádi viděli rozdělenou, aby se zachovala ta banderovská líheň a válka mohla pokračovat donekonečna. Přesně tohle přece požaduje Žirinovskij, jenom to nevyslovuje nahlas. A vůbec vždy když Žirinovskij otevře ústa, tak se z nich lijí jen pomluvy a špína na Rusko. Vždy! Bez výjimky! Proč ho považují za patriota? Žirinovskij i všichni podpindosníci jsou čitelní, ti doufají, že státní elita v USA přece jen dosáhne nějakého revanše a oni si uchovají své postavení, protože když…

A Žirinovskij, ten je vůbec odsouzen k názornému trestu jako odstrašující příklad pro naši takzvanou „elitu“, protože my žádnou elitu nemáme, absolutně žádnou.

 

Tak k té Ukrajině. Ukrajina je pro USA jako kufr bez držadla, těžko se nese, ale zahodit ho je škoda a ani to nejde, nejraději by ho předali Evropě, jenže to nejde. A vnutit ji Rusku takovým způsobem, aby hradilo všechny náklady spojené s existencí Ukrajiny, zatímco sama Ukrajina by dál pracovala pro zájmy západní Evropy, která stojí proti Rusku a dál v duchu jejích hodnot „zabíjela Rusy“, to by pro ně bylo optimální variantou. A jestliže měl Volker skutečně dobrou náladu, tak může být přesvědčen, že se jim ten státní převrat v roce 2018 povede.

 

To Američané z Dmitrije Olegoviče Rogozina od začátku dělají vlasteneckého kandidáta na prezidenta.

Tím spíše, že ten předvolební boj, přestože je neformální a vázaný na mimořádné okolnosti, kdy bude najednou zapotřebí prezident vlastenec, již začal. Dmitriji Olegoviči Rogozinovi dělají maximální reklamu. A co ten Dmitrij Olegovič Rogozin udělal pro svoji vlast dobrého? Kosmodrom Vostočnyj? Pod co se to tam podepisoval? Nevěděl to? Je snad slepý? Nezavolal tam vyšetřovatele, což byla jeho povinnost. Američané se do něj takticky začali strefovat, jen si vzpomeňte, jak zakázali přelet jeho letadlu přes Rumunsko. To Američané z něho od začátku dělají vlasteneckého kandidáta na prezidenta a starají se mu o reklamu. Už s tím začali, takže je zcela možné, že se Volker po rozhovoru se Surkovem rozhodl, že se státní převrat zdaří.

 

To je vše, co k tomu mohu říci. Nevím, co tam řešili, ale radovat se nemají z čeho. Ukrajina stabilně přechází pod řízení, řekněme to takto, pod jurisdikci ne pod řízení Ruska, ne Evropy ani USA, ale jmenovitě pod ruskou jurisdikci, protože jí ani nic jiného nezbývá. Jenom to všechno probíhá pomalu, krok za krokem, zde by byl spěch k ničemu. A mimochodem v samotných USA ochránci práva vystoupili na podporu naší novinářky. Ano, a skutečnost, že se USA již plně vzdávají a zbavují Ukrajiny, je vidět z kroků Ukrajinské bezpečnostní služby (SBU). Jakékoliv tajné služby jsou vždy jen relativně vlastenecké a jen relativně stojí za svým státem, což bylo vidět i z jednání KGB.

 

KGB přece Sovětský svaz nezachránila, navíc se jeho rozkladu a tvorby oligarchů přímo účastnila, těch, které do funkce oligarchů jmenovali Američané. Velice zajímavé „vlastenectví“, že? SBU je filiálka FBI a částečně CIA. A najednou SBU unese novinářku, a potom jí vyhostí takovým způsobem, že to vyvolá tak velký skandál, že i američtí ochránci práv to odsoudili. Mezinárodní novinářské organizace to odsoudily, OBSE to odsoudila!

 

Takže se musíme ptát: Stálo to tomu „státu“ za to? Ukrajina je stát v uvozovkách, ale přece jen si hraje na právní stát a teď díky tomu všemu najednou získává image v podstatě fašistického státu, kde je nezákonná vláda, která by měla být podle všech norem barevných revolucí svržena, protože je v každém případě nelegitimní. To znamená, že ve způsobu obecné prezentace v západním tisku se Ukrajina pomalu začala přesouvat z jedné pozice do jiné. A do toho ještě ta iniciativa šéfa SBU, aby zakázali politikům, politologům a vůbec všem veřejným činitelům jezdit do Ruska. No to je přece něco! Perfektní demokratický stát! Je připravován vnitřní výbuch a hlavně, Ukrajina je diskreditována na mezinárodní úrovni úsilím samotné SBU.

 

Vše tedy probíhá tak, jak má a jen to hraje na ruku Rusku, výlučně Rusku. Protože znovu opakuji, že Evropa není schopna převzít Ukrajinu pod svou jurisdikci, protože by se jí zalkla. Je už příliš přeplněna migranty.

 

55:43

K dalším otázkám. Arsen Ahmedov se ptá na situaci okolo muslimů v Barmě a Myanmaru. Ale spíše asi na ten Myanmar. Co se to tam děje? A proč celý svět mlčí a pouze Erdogan a jeho ministr chtějí do té situace zasáhnout? A proč mlčí náš lídr o této genocidě muslimů?

 

Ale to přece není pravda. Celý svět nemlčí. Celý svět udělal určitou dramatickou pauzu a po ní se rozhodl zasáhnout. A ty události jsou tam takové, že to vše souvisí s problémem energetické zajištěnosti Číny. Čína potřebuje plyn a ropu a potřebuje plynovod a ropovod vedoucí přes území Myanmaru, proto je tam nezbytná přítomnost čínských mírotvorných vojsk, aby ten stát převzaly pod svou kontrolu. Jen kvůli tomu se rozběhl celý tento proces.

 

56:46

A ještě jedna otázka. Ve svém minulém pořadu jste mluvil o našich lehkých atletech, kteří se účastnili mistrovství v lehké atletice pod neutrální vlajkou, a řekl jste o nich, že to jsou zrádci.

- Ano, bezesporu.

To je velice podivné. A 30. srpna se objevila následující zpráva. Naši lehcí atleti nejenže zůstali bez své vlajky, ale i bez peněz. Ruští sportovci, kteří se účastnili mistrovství světa v lehké atletice pod neutrální vlajkou, nedostali své prémie za účast v soutěži. A kromě toho, jak řekl zasloužený trenér Ruska Jevgenij Zagoruľko, nebyly dosud uhrazeny náklady doprovodu ruských lehkých atletů za letenky a ubytování.

- Ale to je jejich problém.

A je zde uveden citát. Vy jste řekl, že jsou to zrádci a sám Jevgenij Zagoruľko říká následující: „Doufám, že se ten problém nějak vyřeší a pravda zvítězí, protože jinak to dopadá tak, že máte jít do války, ale patrony si musíte nakoupit za své.“

 

No, to je něco. Tím rovnou také začneme. Válka je komplex opatření zaměřených na zmocnění se cizích přírodních energetických a lidských zdrojů. Je to komplex opatření, nejsou to jen samotné válečné akce. Ty probíhají v případě horké války, všechno ostatní patří k metodám vedení chladné, informační války, kam patří i profesionální sport. Ať už k němu mám jakýkoliv vztah, tak nemohu nebrat ohled na jeho existenci v současném světovém zřízení a ve formách řízení států a národů. Sport přestal být po pádu SSSR čistě sportem a stal se z něho čistě politický nástroj.

 

Když je zapotřebí pozdvihnout autoritu nějakého státu, tak jeho sportovce vyzdvihují, najednou všude vyhrávají, když je naopak zapotřebí nějaký stát znemožnit, tak je to naopak. Proto také naši fotbalisté nikdy v soutěžích nevyhrávají. A jestliže budeme pokračovat s přirovnáním jednání sportovců k válce, tak tu máme profesionální armádu. Jestliže není právě válka, tak je v době míru vydržování armády velice nákladnou záležitostí, je to velice drahé pro jakýkoliv stát. Proto se také všechny státy tyto své náklady snaží optimalizovat, ale nikdo se armády jako takové nevzdá, protože kdyby to udělaly, tak přijde okamžik, kdy nebude mít kdo ten stát bránit.

 

Profesionální sport je to samé. Stát vydržuje profesionální sportovce na své náklady, aby na bojištích informační, studené války bránili zájmy SVÉHO STÁTU!

Aby zazněla státní hymna, když vyhrají první místo. Aby stáli na stupních vítězů i jako druzí a třetí, aby soutěžili jménem svého státu, státu, který zastupují, aby tak upevňovali jeho autoritu.

- Aby tam visela jeho vlajka.

- Když si za Velké vlastenecké války část profesionálních vojáků řekla: „Ježíš, vždyť mě tu mohou také zabít!“, a přešla na stranu vítězů, jak se jim tehdy zdálo, tedy na stranu fašistického Německa, tak to hodnotíme jako zradu. Říkáme, že to jsou vlasovci, zrádci své vlasti.

 

A proč bychom měli mít jiný vztah k profesionálním sportovcům, kteří soutěžili pod neutrální bílou vlajkou? Kteří demonstrativně plivli do obličeje lidem, kteří je živili? Státu, který je brání? Za koho soutěžili? Za neutrální? Tak ať je ti neutrální také platí. Když jste přeběhli na druhou stranu, tak chtějte všechny své honoráře od nich. Ano, my jsme do vás investovali, my jsme se ve vás spletli, ukázalo se, že jste zrádci, a ještě to chcete zaplatit? Investovali jsme i do svých vojáků, ze kterých část přešla na stranu fašistických agresorů, i tito také přešli na druhou stranu.

 

Dokážete si představit situaci, kdy skončí válka, ve které jsme zvítězili, a vlasovci přijdou ke Stalinovi a řeknou mu: „Poslyš, my jsme přece vlastenci. Přiznej nám důchody jako účastníkům války.“ To snad ani není možné, ti špinavci, kteří demonstrativně zradili svou vlast…?!

To díky nim. Našemu státu plivou do tváře a říkají nám, že jsme otroci, že jsme úplné nuly. A proto vám zakážeme účast v olympijských hrách. Ta McLarenova komise, ano? Ta si klidně prohlásí, že tu máme státní doping a všichni se rozeběhli pod bílou vlajku na olympiádě.

 

Teď ta McLarenova komise prohlašuje, že tu žádný státní dopingový systém nemáme, všichni ho užívali individuálně. Ale mnozí si přece pospíšili, aby našemu státu plivli do tváře, protože: „Ach moje sportovní forma se vytrácí, příště se mi to nemusí povést!“ „Napřed mysli na svou vlast a teprve potom na sebe“, zaznělo v sovětské písni. Nepracují, dělají jen to, co je baví, a stát je plně vydržuje. Když potom ten stát potřebuje, aby ho podpořili na bojišti studené informační války, ve formátu profesionálního sportu, tak prohlašují: „Já státu nic nedlužím! To stát je povinen mi platit za mé medaile získané pod neutrální vlajkou. Já jsem demonstrativně plivl do tváře státu i lidem a stát je teď povinen mi za to ještě zaplatit!“

 

Jaké zvrácené vědomí to musí mít? Soutěžil jsi pod neutrální vlajkou? Tak táhni a od státu víc nic nečekej! Ano, naše výdaje jdou na výchovu normálních vlastenců a normálních sportovců. Od nás už nic nečekej, žij si kde ti libo. Jsi světoobčan. Chceš-li žít a trénovat tady u nás, tak prosím, najde se, kdo tě za peníze bude trénovat, ale vydělej si na to sám. Žij za své peníze, kde ti libo, u nás nebo za hranicemi. Ale od státu už nic nečekej, s tebou jsme skončili. Nikdo nám nebude plivat do tváře, a říkat, že jsme otroci, kvůli takovým jako Šubenkov, kteří plivli do tváře našemu státu a soutěžili pod bílou vlajkou.

 

Jsou to špinavci, ať táhnou! Přitom je známo, že několika sportovcům za jejich neúčast na olympiádě v Riu, zaplatili 4 milióny rublů. Ano, bez ohledu na to, zda by tam vyhráli nebo ne, to přece není důležité. Nemohl jsi soutěžit, tak dostaneš peníze a za co? Chápete? Je to stejné, jako když máte armádu, probíhá cvičení, přesouváte se a nazrává válečný konflikt. Armádu uvedou do pohotovosti a konflikt se vyřeší diplomaticky, tak je armáda zase stažena. No a potom všem vojákům přiznají výplatu jako účastníkům válečných akcí. Byly válečné akce? Nebyly. Tak za co?

 

A těmhle to zaplatili a ještě je jim to málo a plivou, dál plivou státu do tváře. Dál pomáhají snižovat autoritu našeho státu. Kdo nás bude brát vážně, když máme takové sportovce? Jakou bude mít Rusko autoritu? Žádnou autoritu mít nebude, protože Rusko je přece možné ponižovat, je možné na něj plivat, otírat si o něj své boty, stejně se připlazí a budou prosit: „Já bych chtěl soutěžit alespoň pod bílou vlajkou. Já jsem přece celý váš, já jsem stejný buržoust. A co je mi do Ruska? Co je mi do toho, že mě vychovalo, podporovalo, dávalo mi peníze? Udělali ze mě sportovce, ale já mu přece vůbec nic nedlužím.“

 

Když nám nic nedluží, tak ještě jednou říkám, ať tedy táhnou. Pryč ze státního systému. Ať si žijí a trénují, kde chtějí a za co chtějí. S ruským státem ale už nemají nic společného. Takový postoj je třeba k nim zaujmout, to je spravedlnost. Když šli bojovat na druhou stranu proti Rusku, tak ať si patrony kupují za své! Když jim je nekoupí jejich páníčkové, kvůli kterým se tak hnali soutěžit. Proč své nároky vznášejí k Rusku? Víte, když vás ve fašistickém Německu zastřelili, tak někdy účet za použité patrony dostala rodina popraveného.

 

A jak si to tedy představují, že plivnou do tváře Rusku a ještě za to od něj dostat odměnu, protože takto jim to slíbil jejich páníček, kvůli kterému tam jeli soutěžit? Lidská ničemnost se vyskytuje i mezi sportovci. Proč si lidé myslí, že když je někdo sportovec, tak je to nezkažený, morální člověk? Je možné jmenovat dobré sportovce, kteří jsou také dobrými lidmi, skutečné sportovce, kterým nabízeli velkou odměnu, aby zradili svou zemi, ale oni to neudělali. Já teď tady ty lidi nechci jmenovat, aby se jejich jména neobjevila v jednom pořadu s těmi špinavci.

 

To byla dnes poslední otázka.

Zase jsme dospěli k tomu samému. Všechny věci vám budou jasné, budete-li znát Dostatečně všeobecnou teorii řízení a Koncepci sociální bezpečnosti. Když budete znát teorii. Potom vám hned budou jasné souvislosti, jak probíhá řízení a také vám bude zřejmá motivace různých hráčů na mezinárodní aréně. Jestliže neznáte teorii, nedokážete se v tom vyznat. Jestliže tu teorii znáte, dokážete se v tom vyznat.

Porozumíte-li tomu a znalosti znamenají moc, tak dokážete ochránit zájmy své i své rodiny. V tomto ohledu bych vám chtěl říci takovou věc. Koncepce se už dávno stala celosvětovou. Všichni normální lidé v celém světě už začali studovat Koncepci sociální bezpečnosti, protože chtějí bránit zájmy své, své rodiny, svého státu a svou kulturní identitu. Lidé z různých zemí, z různých národů studují Koncepci sociální bezpečnosti.

 

A Fond konceptuálních technologií, který začal s touto činností, kdy předvádíme, jak se metodologie Koncepce sociální bezpečnosti mění v technologii řízení světa, tuto činnost dál rozvíjí. A protože je velká poptávka, aby tyto informace byly dostupné i v jiných jazycích, protože všichni neumí rusky, a například anglicky umí více lidí, tak jsme pro vás připravili anglickou verzi Otázek a odpovědí. Chtěl bych poděkovat celému kolektivu překladatelů, redaktorů, kteří toho tolik dělají pro to, aby naše pořady byly přeloženy do angličtiny. Brzy plánujeme spustit německou verzi, protože také máme kolektiv, který na tom pracuje, a kterému také chceme poděkovat.

 

Všichni ti lidé pracují v rámci veřejné iniciativy a naše věc je společná. Zachraňujeme civilizaci na planetě Zemi. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí.

Do příštích setkání.

 

Diskusní téma: Otázka - Odpověď V. V. Pjakina ze dne 5.09.2017

Pjakin

Navrátil Jan | 17.09.2017

Vážení.
Proč se mluví o přechodu mocenských struktur do Číny.
Bylo tady také napsáno,západ,hlavně USA převedl výrobu do Číny.Proč asi to dělal,vydělat na otrocké práci,ale co uniká všem,Čína měla vyrábět,ale obchodovat prodávat měl západ,tak jak to dělá Německo,třeba s Českou republikou,kdy vyrábíme,finální produkci prodává Německo.Tohle Čína ani Rusko nechce dělat,proto je zle.Čína chce vyrábět,ale i prodávat a o tom to je.

vysvetleni

gp | 16.09.2017

Chtelo by to vytvorit zdravou a moralni spolecnost, bez otroctvi ve forme zelenych papirku. Ja se toho asi uz nedoziju..... Strasna nenavist mezi lidmi....

Zednář Pjakin

Jiří Pospěch | 15.09.2017

Docela jsem pobaveně souhlasil když podpindosnik Sionistů, zednář Pjakin nazval opovržlivě pěšáky Islamského státu které financují Sionisté a organizuje je Al Mossaida, jako "bojovníky v sandalech". Nicméně cynicky a povýšeně strkat všechny Muslimy napřiklad i ty v Barmě do stejného pytle je typické pro Banderovce. A Sionisté se taky umí jen smát když se dva bijou. Podle Pjakina jsou bezbranní Muslimové v Barmě kteří jsou systematicky už minimálně 2 roky surově vyvraždováni Buddhisty, jen swolotz která slouží zájmům naftařské lobby v Číně a Rusku ... jak ODPORNÉ !!! A s tim že Barmská fašistická vojenská vláda (stejně jako ta Ukrajinská) spolupracuje s Izraelem s tim se už Sionisté ani netají ... oni totiž s nikým jiným než s fašisty a nacisty aktivně spolupracovat neumí ... že Pjakine a Putine ?! ... vás Rusy k tomu pro změnu museli donutit sankcema.

Re: Zednář Pjakin

Jiří Pospěch | 15.09.2017

To že vznikl Alianční blok Rusko (Vojenská velmoc) Čína ( Ekonomická velmoc) Irán (Ideologická velmoc) jsem věděl již před 20 lety. Tyto tři velmoci dohromady jsou neporazitelné. Nicméně chci zdůraznit roli Iranu, který nemá potřebu mluvit o Sionistech v šifrách a chodit opatrně kolem Globalního predátora po špičkách v hrůze z veřejného obvinění antisemitismem. To co svět potřebuje je zbavit se té rakoviny světa, té nadnárodní mafie která velmi negativně ovládá všechny národy a státy světa ... ovšem Pjakinova zednářská sekta však neustále "Rusum" namlouvá že bez GP to prostě nikdy nepůjde. O Rusku se ví že po rozpadu SSSR dlouho hledalo ideologii která by znovu Rusy postavila na nohy, a bolševici v Rusku udělali velkou chybu že důsledným sekularizmem vylili spolu z vaničkou i dítě. Bez Arijského Perského Islamu není možné porazit Arijský Sionismus a Korán jakožto aktualizovaná Bible je jediná účinná zbraň která funguje. Proto ta globalní nenávist k Iránu, ... proro ty sankce, ... proto ty výhružky Izraele. Křestany včetně Pravoslavi se Globalním predátorům podařilo znehodnotit natolik že jsou dnes již takřka bezzubí a nemohou již Sionisty jakkoli omezit, spiše naopak. Papež se klaní Rothschildům ... Pravoslaví Armenům, čož jsou Sionisté II kategorie... Přitom jen Bible a Korán odhaluje Sionisty a dává věřícím bezpečný mandát ke zbavení se jejich moci a vlivu ...

Re: Re: Zednář Pjakin

Jura | 15.09.2017

Slova: "Pjakinova zednářská sekta však neustále "Rusum" namlouvá že bez GP to prostě nikdy nepůjde." tě usvědčují z neznalosti komentové oblasti.

Re: Re: Re: Zednář Pjakin

Ivan | 17.09.2017

Prý " Korán jakožto aktualizovaná Bible je jediná účinná zbraň která funguje..."

Islám je přece židovská filiálka, to už dnes ví každý... To Abrahámové řídí abrahamovská náboženství od jejich počátku.

Re: Zednář Pjakin

loranka | 16.09.2017

o rohingoch z ineho uhla pohladu, nez nam ponuka mejnstrim
http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Chudakov-moslimov-vyhanaju-z-Mjanmarska-a-terorizuju-citate-v-novinach-No-ono-je-to-vraj-trocha-inak-292729

Re: Zednář Pjakin

Insider | 17.09.2017

Pane Pospěchu, o Barmě píšete naprosté dezinformace. Pravda je naprosto jiná:

"Jak známo, oni muslimští „uprchlíci“ jsou de facto kolonisté, kteří přešli ilegálně hranice ze sousední země a ilegálně se v Barmě usadili. A byli to takoví chudáci, že si vytvořili „nezávislou armádu“, která jakýmsi záhadným způsobem získala moderní zbraně a výcvik a začala nejenom terorizovat tamější buddhistické obyvatelstvo, ale i přepadat policejní stanice a vojenské posádky. Barmské úřady mají vážné indicie (a podle všeho i důkazy), že ony zbraně a vybavení jim dodaly právě ony „mezinárodní humanitární organizace“.

Ostatně je to velmi pravděpodobné, podívejte se do Středomoří, jak se ti různí „Lékaři bez hranic“ přímo aktivně podílejí na pašování ilegálních imigrantů do Evropy a otevřeně stojí na straně imigrantů proti svým vlastním zemím a národům. Jenže barmská vláda jim ráznou odpovědí udělala čáru přes rozpočet a nasadila armádu, která muslimské teroristy začala po bojích z Barmy vytlačovat. A spolu s nimi začali prchat do Bangladéše i jejich rodinní příslušníci. Tedy prchat... Oni nikam neprchají, ale pouze se vracejí do své původní vlasti – Bangladéše. Takže o nějakém „vyhánění, či uprchlické krizi“ zde nemůže být řeč. Pokud se nějaký lump nastěhuje bez vašeho svolení do vašeho domu a vy ho vyženete, tak je to „vyhánění“? To asi ne, že…

A znovu připomínám, onen ozbrojený konflikt byl vyvolán ozbrojenými muslimskými útoky proti buddhistickému obyvatelstvu a bezpečnostním složkám. Barmská armáda se de facto jen bránila. Cílem toho útoku na Barmu byla její destabilizace formou nějaké „lokální občanské války“ s cílem oslabit, nebo dokonce svrhnout současnou pronárodní vládu."

celý článek zde:
http://www.euportal.cz/Articles/17860-muslimove-terorizovali-puvodni-barmske-obyvatele-a-ti-se-zacali-branit-a-takhle-zatocili-s-nelegalnimi-imigranty-v-thajsku-a-pokud-jde-o-barmskeho-havla-cech-ktery-zil-v-teto-oblasti-vysvetluje-o-co-jde.aspx

Re: Re: Zednář Pjakin

Ivan | 17.09.2017

Pozoruhodné je, že nick Pospěch nikdo nemaže a dokonce ani členové "Pjakinovy sekty" nijak nereagují.
V zásadě přitom Pospěch tvrdí v principu totéž - velebí korán/islám, o buddhismu píše jako o nacismu...
Jeho metody jsou čistá maniplace, dezinformace a lži. Působí jako imitace opozice. Jedná se o provokatéra-imitátora?

Re: Re: Re: Zednář Pjakin

Hox | 17.09.2017

Zavítal sem liberál, co z něho vezmeš... nikdo nereaguje proto, že není celkem na co a nikdo nemá chuť ztrácet s ním čas.

Re: Re: Re: Zednář Pjakin

Hox | 17.09.2017

Co se týká mazání, nemám problém s odlišnými názory, ale s křiváky, psychologickými manipulátory atd.

Re: Re: Re: Re: Zednář Pjakin

Ivan | 17.09.2017

A co takhle osobní rovina?

Re: Re: Re: Re: Re: Zednář Pjakin

Hox | 18.09.2017

Povinnosti volají, momentálně není čas číst diskuse.

Ad Myanmar

Lexa | 15.09.2017

S Pjakinem nelze než souhlasit, že v otázce "náboženského a etnického" konfliktu ve státě Rakkain na západě Barmy (Myanmar) jde o ropu. Jsou tam velká naleziště v Bengálském zálivu a ropovod je postaven vnitrozemím rovnou do Číny. Je to tuším rok-dva, kdy nějací agenti vyprovokovali "etnický" konflikt na hranici s Čínou, zrovna tam, kde ji přetíná ropovod, takže došlo i na aktivaci čínské armády a letectva a ropovod byl dočasně odstaven. To je stará písnička.
Co však Pjakin nezmínil je, jak na situaci, kterou on odbyl jednou větou, reagoval Kadyrov (https://cz.sputniknews.com/video/201709055922465-centrum-grozny-podpora-muslim/)
"Hlava Čečenska Ramzan Kadyrov při vystoupení na mítinku vyzval k zastavení krveprolití v Myanmaru, k potrestání viníků a k vyšetření zločinů proti lidskosti.

Podle něj je úřady země, které odmítly pomoc uprchlíkům z Myanmar, odsoudily k nevyhnutelné smrti. Kadyrov vyzval k rychlému zastavení humanitární katastrofy a k pomoci umírajícímu národu Rohingyů.

Přitom hlava Čečenska přirovnal metody vojáků a mnichů v Myanmaru k činnosti dozorců v nacistických koncentračních táborech."

Je zajímavé, že nebyl podobně útlocitný, když Rohingyové znásilnili a zavraždili rakhainskou dívku, nevydali zločince a rozpoutali první kolo konfliktu v roce 2012. Další násilnosti bratrů musulmanů po celém světě Ramzana také nechávají v klidu. Přitom vychází očividně jen ze zpráv oficiálních médií jako The Guardian a BBC, o kterých sama prozápadní "ex-disidentka" Su Tij prohlásila, že publikují nepravdivé informace. Byl jsem v Barmě v roce 2012 těsně po konfliktu a konkrétně ve státě Rakkhain (Arakkain). Samozřejmě, že všechno násilí vyprovokovali muslimové, ale tady narazili. To není jako na Západě - Asiaté se s tím nemažou. Zpět ke Kadyrovovi. Co takovou monstrakcí Kadyrov sleduje? Očividně mu jde o to na sebe strhnout pozornost islámského světa a stát se baťkou ochráncem (asi hlavně sunnitských) muslimů, v čem by snad rád konkuroval šíitskému Íránu. S diskreditací a volným pádem Saudů se uvolňuje místo na výsluní sunnitskho světa. Do grozného tečou obří investice. Odkud? Kde se berou peníze na stavbu monstrozních mešit?
Nyní si trochu zaspekuluji. O Kadyrovovi už proběhly spekulace jako o jednom z možných nástupců Putina. Je jeho věrným stoupencem a hodně se snaží. Má ještě 7 let čas. Dá se předpokládat, že bude jako lev hájit to, co se zde označuje jako tzv. "koránický islám." V případě, že se stane velkým ruským carem, jehož příchod mnozí předpovídají, bude asi první car musulman. Čečenci jsou vůbec zajímavý národ. Bojují na obou stranách všelijakých konfliktů - na Ukrajině, v Sýrii... Po EU jich "migruje" sem a tam značné množství. Možná bychom měli kromě Arménů věnovat zvýšenou pozornost Čečencům.

Re: Ad Myanmar

Jiří Pospěch | 15.09.2017

Ano, ... jediný Ruhani z Iránu, Kadyrov z Čečny a Erdogan z Turecka po 2 letech systematického, surového a brutálního vyvraždování muslimů v Barmě se odhodlali k veřejnému odsouzení ... a tušim Erdoganova vlada se přičinila a zatlačila na Bangladeš aby jim otevřeli hranice ... jinak celý Muslimský svět mlčel a dodnes mlčí ... tzn. souhlasí ... to je HAMBA VŠEM ARABSKÝM NACIONALISTICKÝM MUSLIMŮM ...

Re: Re: Ad Myanmar

Jiří Pospěch | 15.09.2017

A to že se Muslimové po dvou letech v Barmě odhodlali k odvetě je ctí ... protože nejsou pokrytci jako vy křestani kteří mají nasili oplacet chlebem a terorizují celý svět ... Muslimum vira dovoluje se branit ... takže asi tak k těm tvým smradlavým mentálním výpotkům ...

Re: Re: Re: Ad Myanmar

Jiří Pospěch | 15.09.2017

A za třetí, celý problém tkví v tom že "Buddhismus je Nacismus" viz ideologická podpora Buddhistické větve BON s Německými nacisty. A v Barmě nebo spíše Rakšansko-Arakanském státě který celá staletí usiloval o odtržení od Barmy, během WWII muslimští Rohingové bojovali na straně Britských spojenců kteři jim za to podvodně slíbili (stejně jako dnes Američané Kurdům) muslimský stát. Naproti omu Buddhisté Rakhinové, bojovali na straně Japonska. Jak jinak ...

Re: Re: Re: Re: Ad Myanmar

Lexa | 15.09.2017

Nacisté jsou lidé, kteří, například, místo argumentů plivají na druhé žluč typu "mentální výpotky..." Agresivita a nesnášenlivost jsou vlastnostmi nácků.

Bön není buddhistická větev a jak konkrétně podle vás vypadala její podpora německými nacisty? Tohle tvrzení těžko doložíte. Mimochodem, Bön nemá s Barmou naprosto nic do činění, to je hodně zoufalá konstrukce.

Jisté je, že celý konflikt byl rozpoután a je takto medializován se zřejmým záměrem diskreditovat Barmu, Barmánce a samozřejmě i Buddhismus. Záměrné a umělé víření "náboženských" emocí je v tomto případě průhledné a zcela liché. Každý stát, je-li státem, má k dispozici silové složky, aby mohl nastolit pořádek, když vypukne nezákonnost a násilí - podle vás legitimní "revanš". To nijak nesouvisí s buddhismem. Jde o ochranu státnosti. Britové neměli nikomu co slibovat, protože jim území Barmy nepatří, ačkoli ji několikrát okupovali a nestoudně drancovali.
Válka v Čečně byla podobný model. Putin zasáhl tvrdě a dnes je tam klid, státnost byla zachována.

Re: Re: Re: Re: Re: Ad Myanmar

Jiří Pospěch | 15.09.2017

A ty si myslíš že se Dalailamovi podaří očistit Buddhismus tim že se veřejně zastal Rohingyů?! to jsou jen lži stejné jako když Netanyahu žvaní o míru s Palestinci ... nenech se vysmát To že Sekta Bön kolaborovala s nacisty v Německu je veřejně známé, stačí zadat do googlu : German expedition Tibet 1939, I swastiku kterou tak Boniste radi používají Hitler převzal od nich ...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ad Myanmar

Jiří Pospěch | 15.09.2017

A jestli neviš ani to že právě pro tuto podporu Tibetských Buddhistů "spojenci" po WWII dovolili Číně anektovat Tibet, tak viš uplné hovno ...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ad Myanmar

Lexa | 16.09.2017

Bohužel jsi neuvedl jediný fakt, v čem spočívala ona údajná podpora Bönu. Co konkrétně dělali? Vypravili tam expedici. No a?
Opakuji, Bön je náboženství starší než buddhismus, takže to sotva může být buddhistická sekta. Na internetu najdeš spoustu pitomostí a dezinformací. To je ostatně jedna z jeho rolí.
Pokud jde o "spojence," kteří Číně "dovolili" anektovat Tibet, tak Mao byl připravován kádry z Yale a Čína měla nejmodernější zbraně, dodané ze Západu. Velkým dodavetelem čínské armády byl Shaoul Eisenberg. Další, kdo otevčeně přiznávali vojenskou podporu komunistické Číny, byli Maurice Greenberg a Zbigniev Brzezinski. Diskreditace a likvidace Tibetu má všechny znaky scénáře napsaného sioninistickou mafií.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ad Myanmar

Jura | 18.09.2017

Exodus budhistů po celém světě ukazuje na práci GP.

Svého času se mluvilo o jednotném náboženství pro svět resp. Evropu. Ve hře byl budhismus a islám ... v konkurzu pořádaném GP zvítězil islám. ... přesto je budhismus pro tu roli stále připraven.

Re: Re: Ad Myanmar

Lexa | 15.09.2017

Barmánci nejsou pitomí a umí si spočítat, jaké následky bude mít, když budou ustupovat nárokům agresivní islámské menšiny. Nechtějí dopadnout jako např. Libanonci a také znají úlohu muslimů v jižní Asii v době britskho impéria. Mají s Brity tak negativní zkušenosti, že se příklonu některých k Japoncům v době WWII nelze divit, ačkoli přesto většina Barmánců bojovala na straně Britů.
Násilnosti v Rakkhainu začali muslimové. Předpokládám, že i buddhisté mají právo se bránit. Muslimové mají, více než kdokoli jiný, sklony ke konfliktnímu jednání a právě oni jsou zunovu a znovu používáni Sionisty jako beranidlo. Na území Barmy pronikají desetiletí nelegálně a jejich požadavky se stupňují. I letošní konflikt začal útokem muslimů na místní komunitu. Nevím jak vy, ale já jsem v Barmě byl a to i v místě konfliktu krátce po jeho vypuknutí. Barmánci svou povahou patří k nejmírumilovnějším národům na světě.

Re: Re: Re: Ad Myanmar

Jiří Pospěch | 15.09.2017

Jasně, ... Barmanci pod vladou Buddhistické fašistické vojenské junty jsou evidentně nejmirumilovnější narod na světě hned po Izraelcích ...

Re: Re: Re: Re: Ad Myanmar

Lexa | 16.09.2017

Bohužel se vůbec neorientuješ v základních faktech. Vojenská junta nevychází z buddhistických kruhů. Junta je armáda, vojáci, to je snad jasné. Ten, koho utlačují, jsou právě obyčejní občané, z nichž většina jsou buddhisté, včetně mnichů, kteří mají velkou úctu ve společnosti, ale nejsou žádnou součástí junty.

Re: Re: Re: Re: Re: Ad Myanmar

Lexa | 16.09.2017

Mimochodem, byli to právě mniši, kdo v soudobé historii vedl proti represím junty řadu protestních akcí. To je snadno ověřitelný fakt.

Geopolitika

Martin | 14.09.2017

Rámcově s VVP souhlasím s výhradou, že Valerij Viktorovič hází do jednoho pytle hloupé análytiky typu "politického geografa" Romancova a vyšší ligu geopolitiků typu Mackindera, Haushofera, Ratzela, Brzezinského, Lewise a koneckonců i toho Dugina, jejiž práce rozhodně stojí za přečtení. Už pro to, že často sloužily jako kuchařky pro část obslužných elit (i.e. The Grand Chessboard) Nezahazoval bych tak geopolitiku en bloc. Při znalosti skutečnosti existence politiky globální může mít i informační a analytickou hodnotu a do celkové skládačky naopak zapadat. Například známá přednáška George Friedmana před Council on Global Affairs and Geopolitical Futures v Chicagu byla pro mne cennou sondou do uvažování amerických lokálních elit a také nastínila jejich střednědobou strategii, jakkoli jim nevychází díky vyšším patrům...

Re: Geopolitika

el-sabí | 14.09.2017

Henry Kissinger sa mal nelichotivo vyjadriť na myšlienkové pochody Brzezinskeho .Kissinger je považovaný za človeka globálnych elít.
www.theelders.org
Je veľmi zaujímavé,koľko útokov na Pjakina,KSB,DVTR sa tu objavilo.
Čoho sa bojíte?prečo Vám /aj iným / vadí ,ak aj cez Pjakina sa ozvučili určite myšlienky ,
globálny prediktor
Biblický kreditný projekt
Davovo-elitarna spoločnosť
Každá informácia je riadenie
akým spôsobom vznikli monoteisticke náboženstvá
prepisovanie histórie
zamlčiavanie Veľkej Tartarie
nadżidovske riadenie

Re: Re: Geopolitika

Martin | 14.09.2017

Je potřeba si uvědomit, že geopolitika operuje na určité úrovni problému. Z. Brzezinski vyšel z americké geostrategické bible JCS 570/2 z roku 1944 a také z Dr. Bernarda Lewise, od kterého přebírá britskou strategii vedení asymetrických válek a zabraňování barbarům, aby se scházeli (ty barbary jsem si půjčil od Dr. Kissingera). Dost globální záležitost řekl bych. Krom toho se stanovené cíle naplnily v rámci USA jako nové britské říše, kterou GP použil jako svaly.

Neberte to z mé strany jako útok na Pjakina. V dobách před KSB mi mimo jiné i studia geopolitiky sloužila ke skládání mozaiky. Do obrazu potom zapadla i KSB. Samozřejmě je to vyšší úroveň, ale i geopolitika, která umí být i záměrně matoucí je schopna pozornému čtenáři poskytnout alespoň základní představu.

Mimochodem používáme běžně termíny atlantské a euroasijské křídlo GP. To jsou víceméně termíny geopolitické. Ne vše v geopolitice je špatně. Například Mackinderova charakteristika mořských a pevniských národů pořád platí. Proto se také světovým policajtem po Portugalcích, Španělech, Holanďanech a Britském impériu staly USA jako další centrum globální dominance později i s krátkým a velmi rizikovým obdobím absolutní unipolární dominance. Třeba Německo by k tomu nebylo vhodné... Sedí-li popis nějakého jevu ještě ovšem neznamená, že daný autor vyvozuje správné závěry či není záměrně matoucí.
Valerij Viktorovič mluví o geopolitice jako o kargo-kultu. A já s tím víceméně souhlasím, byť je to na můj vkus dost schématické vidění či spíše zkratka daná formátem pořadu Вопрос-Ответ a docela bych uvítal nějký obsáhlejší Pjakinův komentář nebo přednášku mimo rámec pořadu... Přesto si myslím, že stojí za to alespoň stěžejní práce z geopolitiky přečíst.

Re: Re: Re: Geopolitika

Martin | 15.09.2017

BTW: ozvučení vámi vyjmenovaných bodů mi samozřejmě vůbec nevadí. Ba naopak patří Valerii Viktorovičovi velký dík za to, že se ujal této nelehké role, ve které se díl od dílu zdokonaluje... To ovšem neznamená, že kdokoli z nás nemůže mít jiný názor na některé dílčí věci. A také to neznamená, že trochu jiný a třeba i z nějkého důvodu mylný pohled je automaticky pohledem nepřítele KSB.

Re: Re: Re: Re: Geopolitika

el-sabí | 15.09.2017

"mylný pohľad z nejakého dôvodu ",
môže byť zámerný.na zamlčiavanie určitých nepohodlnych faktov ,dejov,udalosti ,ktoré pred "tolpou " treba opísať inak ako sa reálne udalosti stali.a kto ich riadil.

Re: Re: Re: Re: Re: Geopolitika

Martin | 15.09.2017

Cesta od mainstreamového poznání k individuálnímu, později k optimalizovanému individuálnímu a snad i ke konečnému poznání objektivní reality je náročná a dlouhá. Každý z nás se v daném okamžiku nachází v jiné části této cesty a každý z nás má právo dělat mylné závěry na základě momentální úrovně vzdělání, poznání i chápání... Koneckonců autorů, jejihž závěry považuji za mylné a chybné mám plnou knihovnu. Ale rozlišení mezi prostým omylem a omylem záměrným není snadné.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Geopolitika

el-sabí | 16.09.2017

Martin,
budem rád ,ak mi poskytnete zhodnotenie práce Brzezinskeho , ktorá pomohla ľudstvu.
Ak by som mal sa zaujímať o práce /dielo / Brzezinskeho ,tak len z toho pohľadu ,aby som zistil, ako rozmýšľa nepriateľ Slovanov .
Vy si skúste vo Vašej komunite pozrieť ,ak to už nemáte náhodou naštudované,
http://leva-net.webnode.cz/products/o-imitacne-provokacni-cinnosti-1-/

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Geopolitika

Martin | 16.09.2017

Nejsem příznivcem Brzezinského. Ta odporná stvůra už se dnes smaží v pekle. Patologický rusofob, nepřítel Slovanů a autor mnoha myšlenek škodících lidstvu. Například doktríny obkličování Ruska.

A také činů. Snad největší ohavností bylo založení Trilaterály pro Rockefellery. Nakonec i pěstování Mudžahedýnů jako vojáků asymetrické války, které nás přivedlo dnešním existenčním rizikům. Což koneckonců přiznal ve svých pamětech - From the Shadows: The Ultimate Insider's Story of Five Presidents and How They Won the Cold War Zbigův tehdejší spolupachatel a bývalý ministr obrany Spojených států Robert M. Gates...

Provokačně imitační činnost mám nastudovanou. Tvrdím jen, že mi práce ZB daly pochopit řadu věcí. A že nepřítele je dobré detailně studovat. O to lépe, když jste schopen rozlišení úrovní, ve kterých se pohybujeme.

Samozřejmě, že je mnohde zavádějící. Mohl bych zmínit jeho tvrzení, že zatažení SSSR do Afghánské války bylo klíčem k pádu SSSR. Jistě mělo podíl. A také jasný přesah do politiky globální.

Málokdo dnes ví, že se v rámci projektu Lyndona B. Johnsona - The Great Society postavila potřebná silniční infrastruktura ze SSSR do Afghanistánu včetně předimenzovaných mostů schopných unést těžkou vojenskou techniku. Na stavbě se podíleli sovětští i američtí inženýři a stavitelé. Míle stála kolem šestiset tisíc tehdejších bankocetlí FEDu. Zatáhl to americký poplatník. Na tu dobu obrovské peníze. Bez této infrastruktury by nebyla rychlá sovětská invaze do Afganistánu možná.

Co na tom, že klíčem k pádu SSSR byl Nikita Sergejevič Chruščov? Afghanistán byl spolufaktorem a to zhlediska GP patrně významným. Ergo na tomto příkladu mohu demonstrovat, že vhled do geopoliky je při znalosti politiky globální doplňující a také potřebný.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Geopolitika

el-sabí | 16.09.2017

o stavbe dopravnej infraštruktúry ZSSR -AFGANISTAN ,vrátane predimenzovanych mostov som nevedel .zaujímavá informácia .
Takže sa povrzduje obsah článku :
http://leva-net.webnode.cz/products/zapad-a-sssr-jak-ve-skutecnosti-probihala-studena-valka-4-/

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Geopolitika

Martin | 16.09.2017

Ano svým způsobem potvrzuje a zapadá...

To info je z knihy Antonyho C: Suttona, The Best Enemy Money Can Buy.
https://archive.org/details/pdfy-Iqz3ytYcb3wWYJ0c

Nikdy jsem informaci neověřoval z jiných zdrojů, ale profesor Sutton byl známý poctivostí a pečlivostí s jakou přinášel důkazy. Časté útoky vedené establishmentem včetně toho vědeckého proti němu jej k tomu nejspíš dovedly. Také jej nikdy nezpochybňovali věcně. Sutton nechápe veškeré souvislosti, ale faktograficky a jako kamínek do mozaiky je kniha cenná...

Zajímavé. Vždy napíšu "střípek do mozaiky" a potom to opravím na "kamínek..." Inu pozor na další vir vsazený do jazyka:)

Re: Re: Re: Geopolitika

el-sabí | 15.09.2017

Myslím,že V.V.Pjakin má veļmi veľa zaujímavých videí ,ktoré možno ľahko nájsť .
Škola KOB-Globálny prediktor
https://m.youtube.com/watch?v=Ua7B3MRFjvg

Re: Re: Geopolitika

Crow G. | 15.09.2017

Ani V.V.Pjakin netvrdí, že by byla geopolitika nefunkční. Říká, nechť si chlapci hrají na písečku a nepletou se velkým pánům pod nohy.
Za mě, lze pracovat pouze v rámci geopilitiky, ale skutečné změny lze provádět na poli globální politiky. Jinými slovy, globální politika nastavuje paradigma a parametry, ve kterých lze provozovat geopolitiku. A koneckonců, hráči globální politiky rádi zajistí, aby ta geopolitika nějak fungovala, alespoň tak, aby ambiciózní blbci a účastnící se dav byl uspokojen, že ví co se děje.
Pokročila však doba a je třeba dospět, čemuž analytici operující pouze na úrovni geopolitiky skutečně nepřispívají. Ba nadešla doba, kdy může být životu nebezpečné, věřit jim.

Re: Re: Re: Geopolitika

Martin | 15.09.2017

S takouvouto formulací samozřejmě souhlasím.
Co se té analytiky týče. Nejde o to jí věřit, ale umět ji monitorovat a při aplikaci příslušných filtrů a kritického myšlení i používat jako zdroj specifických informací.

Názora a pohlad pocestného

Karol | 14.09.2017

Na Videá s pánom Pjakinom som "náhodou" narazil pri svojích prechádzkach na internete.

Pripadalo mi to ako prechádzka po ulici, kde niekto niečo hlása a ľudia sa zhromažďujú v dave okolo neho. Postavil som popodiaľ. Sledoval a počúval som.
Ten človek ktorý hlásal svoje učenie a okolo bol dav. Ten človek ten dav urážal a slovne napádal. Potom začal vydávať rozkazy a oni ich začali plniť.
Rozišli sa do sveta a začali vykonávať jeho príkazy, ako im prikázal.

To je môj názor môj pohlad na vec.
Vďačím za možnosť ho vyjadriť.

Re: Názora a pohlad pocestného

ludo | 14.09.2017

Ako urážal ten "dav"?
..a aké dával príkazy?

Re: Názora a pohlad pocestného

Ziim | 14.09.2017

To takhle jdu jednou kolem stánku, kde se rozdávají zadarmo nejrůznější jídla na ochutnávku a protože nemám chuť si o těch jídlech něco víc zjistit, ale zároveň jsem pažravý, naláduju toho do sebe co nejvíc páté přes deváté. Pak se mi samozřejmě chce zvracet, tak jim to tam pěkně všechno vyhodím a zasviním jim to tam. A na závěr jim pěkně poděkuju, že mi umožnili jim to tam takhle zasvinit.

Re: Re: Názora a pohlad pocestného

Xi | 15.09.2017

! ! !

Empatia

Felix | 14.09.2017

7% komunikácie prebieha verbálne. Zvyšných 93% prebieha neverbálne.
Hovorené slovo samo o sebe je len 7% celkového obrazu. 7% celkovej informácie. S ktorých sa nedá dozvedieť takmer nič.
Pdľa spôsobu vyjadrovania je možné vnímať súlad či rozpory nie medzi slovami, ale medzi slovom a prejavom. Tak dostávame presnejší obrázok o sytuácii či úmysloch prípadného oponenta.
Podľa toho môžme poznať napr. čo trápi nášho partnera a vedieť správne reagovať. ... Hovorí sa tomu empatia.

Pre príklad uvediem.: U prezidenta Putina je vsetko v 100% súlade, v zhode.

Re: Empatia

Jiří Pospěch | 15.09.2017

Souhlasim, Pjakin je jen Demagog ... Trump i Clintonová stejně jako Republikáni a Demokraté nebo na globální urovni Putin nebo Trump "JSOU" jedním a tim samým objektem a nástrojem řízení Sionistického Globalního "predátora" ... kdo tohle popírá nezná a v případě sio-zednáře Pjakina ani nechce znát mentalitu a nadnárodní řízení Sionistů ... a bude pořád dokola blabolit fráze a utřžky z nic neřikajících a unavných tlustých knih Petrohradských zednářů a opájet sebe i druhé svým Ruským elitářským patriotismem. Všechno kolem je jen informační virtuální mediální hra na pravdu a lež kterou Sionistům celá Amerika a svět včetně Rusů žerou i s navijákem ... Globalním predátorům je úplně jedno jaká politická strana nebo velmoc zvítězí ve volbách nebo ve světě
... protože mají pro jistotu"své" lidi v každé realně volitelné straně a to v každém "demokratickém" státě na světě ... všechno jen přizpůsobují svým potřebám a aktuální situaci ve světě a nedovolí nikomu vladnou kdo by s nimi byt jen potencionálně nespolupracoval ...proto Trump vyměkl, proto je Putin u Netanyahua a Kissingera pečený vařený. (naposledy daroval Putin Netanyahuovi několik staletí starý text židovského Tanachu a div se u toho oba neudělali) Napětí ve světě už od Francouzké revoluce (WW I, Ruská revoluce, WW II, Vietnam, KLDR, URAJINA, LIBYE, SYRIE, IRAK ...) Sionisté zámerně a plánovaně financují organizují a využívají jen pro rozsévaní strachu pro svou imperialistickou vojensko-bankeřskou lobby aby dělali militantní dodavatele zbrání VŠEM stranam konfliktů a také je tím všechny zadlužili, protože se jinak živit neumí ... Demokracie je ten největší podvod jaký se kdy Sionistum povedl ... a proč? jednoduchá odpověd : protože kdo vi jak vymyslet a vlastnit peníze a banky, ten má moc ...a kdo má moc, ... ten má příliš ...

Tradiční ruská ublíženost

Fx | 14.09.2017

Mě nepřestává udivovat to neustálé naříkání, jak nám Rusům všichni ubližují, jsou stále proti nám a přitom my jsme nejlepší lidé na světě. A za všechen bordel v Rusku můžou zaprodanci, cizinci, agenti, židé.Já bych chtěl někdy vidět toho pověstného legendárního dokonalého ruského člověka. Nemáte někdo fotku?

Re: Tradiční ruská ublíženost

Sugar | 14.09.2017

Netřeba se nad tím tak pozastavovat, taková je už ruská nátura a Pjakin to má v sobě. Někdy to působí až humorně. V tomto jsou oproti naší kultuře více jako děti, podobně jako amíci. :-)

Ovšem to, že jde o stát, který má momentálně cestu ke spravedlnosti pravděpodobně otevřenou ze všech nejvíce, je věc druhá. Ta zásadní.

Tam bychom měli hledat styčné body...

Re: Tradiční ruská ublíženost

Jiří Pospěch | 15.09.2017

Dokonalý Rus? No přece Batuška STALIN ... ale važně, ... Lenin byl jen šwycarský zednář agent, Trockij to same v bledě modrém akorát z Usa ... Stalin tuto konspiraci Prohledl ... v tom má pravdu i Pjakin ..

pochopenie

duj68 | 14.09.2017

... je to, na čo padá tento svet. Aj táto diskusia ukazuje že tomu tak je. jeden proti druhému, jedna teória vs antiteória vs iná teória ....
Je mi z toho smutno. Pretože to ukazuje na 1 vec. Ľudia buď nechcú alebo nie sú schopní vlastného myslenia ktoré je naozaj nezávislé. V realite sa vždy zvrhne na to že sa pridám na tú či onú stranu ... a už to lieta, padajú argumenty, rozbíja sa jednota a ..... a ttoo je podstata, ľudia prestávajú vnímať podstatu. A čo je podstata? Nuž tu na úvod je treba povedať že podstata je len u Boha a nikde inde. Inými slovami, my sa môžeme domnievať, môžeme sa blížiť viac či menej pravde ale NIKDY plnú pravdu nepochopíme pretože na to jednoducho nie sme uspôsobení. ALE z toho vyplýva iné. Našou úlohou nie je mať či vlastniť pravdu, ale ju hľadať. Jedno čínske príslovie hovorí že život je cesta. A cieľ - to je cesta. Inými slovami, sme správne, ak hľadáme pravdu a to je naša úloha, o tom má byť náš život. A hľadať pravdu pri uvedomení si svojej nedokonalosti môžeme len jedným spôsobom. Dá logiku, že presne opačným, ako by som to robil v prípade že viem, poznám a som dokonalý. Čiže spolupracovať, diskutovať, zvažovať ... pretože na každej veci niečo je. Všade je zašitý dáky ten kúsok pravdy. A to sa dostávam k záveru môjho príspevku a pointe, ktorú som začal, ale nedokončil. Takže hovoril som o teórii, inej teórii, antiteórii. Ja myslím že pravda je ako to už býva niekde medzi. Nehovorím v strede, hovorím medzi. To preto že podiel pravdy sa môže v rôznych teóriách líšiť - niekde je jej viac, niekde menej. Toto asi nikdo nespochybní. Nikto, kto si uvedomí, že k dokonalosti mu minimálne čo-to chýba. Logika hovorí, že najlepšou cestou dopátrať sa pravdy je snažiť sa vo všetkom a všade identifikovať príslušnú časť pravdy a zbytok nechať tak. A tu sa vraciam na začiatok. Ľudia toto nerobia, zoberú komplet vec s ktorou sa buď identifikujú alebo nie. Čierne-biele, lavica-pravica ... teória - antiteória. Tu robíme chybu. A úžitok z toho ma niekto iný.
Je to čistota, ktorá robí pravého Človeka, a je to čistota, ktorá nám dáva dar rozlíšenia, aby sme vedeli správne identifikovať čriepky pravdy, ktoré následne dávajú celkový obraz. Tu ľudia zlyhávajú - v čistote. Preto ani nevedia rozlišovať a preto potrebujú bojovať, presadzovať, hájiť ... Konflikt, namiesto spolupráce. To je výsledok.

Re: pochopenie

Eva | 14.09.2017

Ľudia buď nechcú alebo nie sú schopní vlastného myslenia ktoré je naozaj nezávislé.

To není pravda, jinak by lidé papouškovali co se jim řekne, ale protože kriticky používají své myšlení, což přece Pjakin sám říká, nesouhlasí se vším co se jim předloží.
Pjakin se mýli, není nutné přetáhnou řízení do Číny, kdyby tam bylo, nebyly by sankce. Jediné co přetáhli do Číny byla výroba, ale konstrukční kanceláře tam přesunuty nebyly. Stále jsou konstrukční centrály na západě, kde vymýšlejí projekty.
Přece by jinak nemuseli kupovat Číňané materiály k výrobě motorů. Nemuseli by stavět celá města pro Ukrajince, tohle hovořil Pjakin minule. Tohle jim západ nedal a tak si to Čína, díky blbosti západu, sehnala jinde.
Ještě západ zapláče nad revolucí na Ukrajině. Totálně se doběhli, dokonce i konstruktér letadlové lodi Admiral Kuzněcov je v Číně.

Re: Re: pochopenie

Ziim | 14.09.2017

Evo, to byste se asi divila, co už v Číně dokážou sami zkonstruovat. Nicméně to neznamená a není nijak v rozporu s faktem, že přenos koncentrace řízení stále ještě probíhá a probíhat ještě dlouho bude. To není otázka dvou let.

názor

Július | 14.09.2017

Keď čítam Pjakina, ktorý sa už roky snaží stále dokázať, ako neocons bojuje s globalistami, tak mi je to už smiešne a trápne. Pretože nedokáže priznať základnú vec, že neocons do funkcie dosadili globalisti a necons stále globalistov aj poslúchajú, rovnako ako to robí teraz Trump. Menia sa sposoby a formy, ale základné fakta zostávajú. Globalisti sú tí, čo riadia a nie neocons, čo sú len zástupné kádre globalistov fungujúce na verejnosti, ktoré mocensky a ani finančne nemožu bojovať s globalistami a ani to nerobia.

Neocons rozkazuje Magnum 12 :

http://www.protiproud.cz/politika/1246-sef-ruskych-tajnych-sluzeb-obama-usa-nevladne-rozhoduje-magnum-12-alkajda-a-isil-jsou-jejich-dilo-amerika-a-britanie-opet-v-nekonecne-valce-kterou-zpusobily.htm

Členové týmu, které FSB označuje jako „Magnum 12“, nejsou voleni a dokonce ani jmenováni prezidentem. Z poloviny je deleguje Pentagon (6), z poloviny CIA (6) a jeden sekretář, který není stálým členem, funguje jako styčný důstojník pro komunikaci se sekretariátem prezidenta USA. Do pozice jej obvykle umisťuje Národní Bezpečnostní Úřad (NSA).

Skupina poradců ve skutečnosti nemá poradenskou ale výkonnou, exekutivní funkci, a to doslova. Skupina rozhoduje o veškerých nelegálních a utajených operacích, jsou-li „věcí zájmů národní bezpečnosti“. Rozhoduje o popravách a atentátech na nepohodlné politiky ve světě i o politických likvidacích a předávání kompromitujících materiálů médiím s cílem zničit nepohodlné politiky ve vybraných státech

Takže, keď neocons poslúcha Magnum 12, tak teraz, vieme, že sú to ĺudia delegovaní z CIA, Pentagonu a NSA .

Takže 1 fakt :

Neocons poslúcha a riadi sa pokynmi Magnum 12.

2. fakt :

Magnum 12 je delegované Pentagonom , CIA a NSA.

Otázko je, kto ovláda tieto organizácie ? Neocons ? Asi ťažko, keď musia poslúchať. Kto teda ?
No predsa tí, čo ovládajú 160 najvýznamnejších korporácií sveta.A kontrolujú celý západný systém vrátane finacií a informácií. Tí kompletne ovládajú aj CIA, NSA, Pentagon FBI, atď...
A to je kto ?
Neocons alebo globalisti ? Je jasné, že globalisti. Tieto štátne in štitúcie nieslúžia totiž priamo vláde USA, ale moci globalistov, pre ktorých sú USA len svaly ich organizácie a nie mozog A neocons nie sú viac ako strážni psi týchto svalov, ale nie sú pánmi týchto svalov.Nerozhodujú a neriadia nič bez pokynov Magnum 12, teda hovorcov globalistov.

3 fakt :
Magnum 12 je delegovaných globalistami

Záver :

Na základe základnej logiky hierarchie moci nemožu neocons bojovať s globalistami a ani im konkurovať. Sú to len dočasné kádre, vymeniteľné za iné, až by neposlúchali, ktoré im slúžia, rovnako ako v minulosti podobné štátne kádre USA , ktoré sa menovali v minulosti inak, (napríklad McCartisti) stále slúžili globalistom.

Takže nech už Pjakin nehrá divadielko ako tieto skupiny bojujú o moc. Nebojujú, spolupracujú...

Re: názor

ľudo | 14.09.2017

Zaujimave info.
Dik.
Mohlo by byť na tom kus pravdy, ale..

Pre x+1. zopakovanie:
Objektívne je to v globálnych dominantných socionaturálnych procesoch zatiaľ tak, že keď sa nejaký lokálny mafián, zbojník, feudál, "podnikateľ" dostane k moci, nie vždy sa jeho záujmy zhodujú s tými, kto sú v biznise moci už dlho.
Peniaze sú vedľajšie.
Ide ako vźdy o moc, schopnosť sTrojiť.

V biznise každej mafie, korporácie sa totiž vždy veľmi rýchlo vytvára monopol. Behom niekoľkých rokov najneskôr. Minimálne vo forme konsenzu jednotlivých skupín a ich nejakej spoločnej "rady", že by si do kapusty neliezli a spoločné problémy-výzvy-príležitosti spoločne riešili.
Viď Mechanika moci a procedúry jej koncentrácie.

teda..newcomeri v podstate vždy prechádzajú fázou konfliktu s týmto veľkým hráčom. A tá väčšinou netrvá len desaťročia. Ak obstojí, i tak sa na neho kmotri pozerajú štýlom? "ok, na čo by sme ho mohli použiť?". Ak vyčerpajú jeho potenciál, hľadajú iné nástroje a ak sa newcomer dostane zčasti na ich úroveń chápania, i tak nedisponuje toľkými zdrojmi ako Starí..

Navyše je celý systém reálnej politiky tzv. bezpečnostných, či informačných agentúr prešpikovaný dvojnými, trojnými a x-tými agentami, kadejakými známymi a menej známymi organizáciami apod.. včitane neoficiálnych a bezštruktúrnych(pre niekoho paradoxne)

Ten proces prebiehal v jednotlivých lokálnych civilizáciach pred zavŕšením procesu globalizácie podobne, i keď s niektorými špecifikami, čo je ďalšia známa náväzná, tu často rozoberaná téma..

Asi v tomto kontexte by som v základných črtách vnímal Pjakinove vyjadrenia na tému GP a U.S.lokálka

Otázkou je teda miera spolupráce s monopolom GP
a miera globálnych ambícii danej lokálky
+ jej reálno-politické moźnosti, vyplývajúce
z miery morálky, chápania, konania..odhodlania, zdrojov, informačných kanálov, skúseností, atď..
T.j., do akej miery je U.S. Lokálka v jej rôznych formách schopná byť subjektom globálnej politiky.
Pjakin to samozrejme troch zjednoduchšuje pre publikum, čo DVTR zarito odmieta čítať.
Inak je to naopak v skutočnosti veľmi jednoduché.
Aspoň pre toho, kto chápe aspoň základy Sociologickej mechaniky.

Re: Re: názor

x | 14.09.2017

To není x+1, ale Tomi + Tony Clifton

Re: Re: Re: názor

Tony Clifton | 14.09.2017

Hele, proc jsi me napsal az druhyho?

Re: Re: Re: Re: názor

ľudo | 14.09.2017

Práve preto, aby si sa ohradil :)
Bacha na to, on ťa provokuje!!! :))

Re: Re: Re: Re: Re: názor

Tony Clifton | 14.09.2017

Neber to jako provokativní otázku, ale jak bys čtenářům vysvetlil Pjakinovo působení ve straně Žrinovského? V roce 1990 se V.V. Pjakin podílel na tvorbě Liberálně demokratické strany SSSR, později Liberálně demokratické strany Ruska (LDPR). Zastoupen v koncepci Liberálně demokratické strany veřejné bezpečnosti...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

ľudo | 14.09.2017

A?
Každý si prechádzame svojimi fázami vývoja, či?
Si od narodenia rovnaký? :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Tony Clifton | 14.09.2017

Spis mi slo o tohle: Zastoupen v koncepci veřejné bezpečnosti -
Liberálně demokratické strany Zirinovskeho

To je take nejaka koncepce, nebo to ma s vasi koncepci neco spolecneho?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

ľudo | 14.09.2017

Netuším.
Pošli link.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Tony Clifton | 15.09.2017

В 1990 году участвовал в создании Либерально-демократической партии Советского Союза, впоследствии Либерально-демократическая партия России (ЛДПР). Представлял в ЛДПР Концепцию Общественной Безопасности.

https://m.aftershock.news/?q=node/390232

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Tony Clifton | 15.09.2017

Tim se postupne dostavame k jadru pudla a uz jen z casove osy muzeme predpokladat, ze V.V. Pakin je v jedne chvili marxistou, imperialistou a soucasne liberalem spojenym se Zirinovskym. Pripominam zkratku SSSR a to, ze k rozpadu tohoto socialistickeho bloku doslo az 26. prosince 1991

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Tony Clifton | 15.09.2017

KGB jako tajná služba byla pověřena mimo jiné také potlačováním politické opozice, včetně rozsáhlého použití provokatérů. Tato organizace zanikla až 6. listopadu 1991

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Tony Clifton | 15.09.2017

Marxismus-leninismus byla oficialni statni a stranickou ideologii SSSR. Tolik dnesni bleskove zpravy k cinnosti VP SSSR od naseho moskevskeho zpravodaje Tonyho Cliftona

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

ľudo | 15.09.2017

A?
Čo z toho ti berie kľud?
asi nerozumiem, kam mieriš Tony..

V tom tvojom linku je síce pár vecných chýb
(napr. KSB ešte v roku 1990 nebola vôbec vydaná),
ale nechcem skákať po detailoch..mnohé zrejme sedí:

Začiatkom 90 rokov, keď ešte nebolo KSB/DVTR,
robil pre LDP, od 1991 aj ako analytik.
Keď vysla KSB, asi sa mu nepacilo smerovanie LDP
a od 1997 priamo podporoval hnutie KSB

Veď o tom sme sa tu neraz bavili..
..potom robil pre KPE
(KSZ Konceptuálna strana Zjednotenie - na báze KSB/DVTR)
od 2001 analytik periodika Miera za mieru
a od 2004 analytik a predstavitel FKT (KSB/DVTR) pre Altajsky kraj.

V čom je tada podľa teba "problém"?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Tony Clifton | 15.09.2017

Ludo, to nechavam na uvazeni ctenaru. Dle meho se velice rychle orientoval a to i v dobe, kdyz jeste v SSSR oficialne vse ovladala KGB a vis sam, ze ta zkratka VP SSSR ma primou spojitost se Svazem sovetskych socialisticky republik s vazbou marxismus. Vic k tomu nemam

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: názor

Tony Clifton | 15.09.2017

Ostatne, ten vyraz Velicka pri jeho popisu Pjakina hovoril sam za sebe. Nejvetsi analytik :)

Re: názor

ľudo | 15.09.2017

A?
čo tu má niekto Pjakina za Boha??
Myslíš, źe by bolo lepšie, keby sa nesnažil podľa svojho chápania DVTR popisovať globálne udalosti a ich vzájomné procesno-tendenćné súvislosti?
Najlepšie podľa teba, keby to nerobil vôbec nikto??

Chyby nerobí len ten, kto nerobí vôbec nič?
Robíš TY aspoň niečo konštruktívne,
okrem teda fanatickej snahy o ničenie?
Pľuješ všade okolo seba ako besný.
(s malými prestávkami)
Čo si o tebe majú ľudia potom myslieť??

Majú byť azda KOBáci zglajchšaltovaní na jeden, ten "správny" názor???
pri tvorení predsa vzdy prebieha dialóg.
To nie je ako na vašom podprahovom ÚV.
Tak by si to chcel?
Chceš hľadáš vśade dákeho pápeža, vodcu,
ako neomylný etalón pravdy,
aby si nemusel myslieť a mohol len slepo počúvať
a ako zombi vykonávať, svoju vôľu a zodpovednosť
taktieź odovzdať sa snažiac?

Dobre vieš, že tak to proste nejde.
Nie dnes a ani v budúCnosti.
Vyrieš si teda konflikt v sebe samom,
Bo sa mi zdá, že sa snažíš svojou verejnou činnosťou
zabrániť konfliktu, ćo sa deje v tebe.
Medzi tvojim vedomím a podvedomím.
Projektuješ to na všetkých okolo.
Vyzerá to šialeno!!!
chápeš?

Inak povedané:
Ak to myslíš dobre, tak robíš presne to,
proti čomu bojuješ a snažíš druhým nanútiť konať rovnako.
Tomu sa hovorí schíza

Re: názor

ľudo | 15.09.2017

VP SSSR nie je výmyslom Pjakina.
..a nie, neznamená to Svaz sovatskych socialistickych republik.
Súborné sociálne spravodlivé Rusko
To dobre vieš, tak nemanipuluj, nepodsúvaj!!
Ak myslíš prepojenie oboch názvov,
to je taktiež dobre jasné

btw. ja sa tiež tejto skratke z lokálnych-kulturologickych
dôvodov, stereotypov preventívne zatiaľ vyhýbam.
Neskôr ju bude možné bez obáv diskutovať.
Podobne ako kresťanstvo, islam, marxizmus a ďalśie ožehavé témy..

Je azda zlé sa dobre orientovať??
..ešte k tomu VP SSSR a marxizmu:
VP práve poukázali na chyby marxizmu a čo s nimi.
Podobne sa snažili defragmentovať aj prakticky všetky väčšie ideológie, filozofie smerom k spoločným menovateľom, menovateľovi, aby sa dalo s nimi ďalej odborne pracovať.
Nechceme predsa ďalšie ideologické, či dokonca "náboźenské" vojny, či???

Opakujem teda:
ČO vlastne chceš?!!!!!!
Prečo neustále podsúvaš, manipuluješ ako totálny sociopat??
O čo ti ide???
Odkiaľ sa berie v tebe toľko zla a zákernosti?????
Niekedy mám pocit, že sa tvoj stav skôr zhoršuje,
alebo sa mýlim??

Re: Re: vzteklino

Tony Clifton | 15.09.2017

Hezky vikend, Ludo!!!!!!!!!!?

https://youtu.be/NSM3Zsca3No

Re: Re: názor

Slovan | 15.09.2017

Presne si to vystihol. A na cele globalistov stoja R+R, ktori su aj hlavnymi akcionarmi FEDu. Nieco ako GP neexistuje.

Re: názor

Cico Ciciak | 14.09.2017

Si si vážne istý, že môžeš na 100% dôverovať viac-menej konšpiratívnemu článku z netu, ktorý čitateľom predkladá už pomerne staršiu informáciu (podľa teba fakt - skús ho objektívne dokázať! - lebo ja naopak môžem na základe sledovania obecného chodu vecí/udalostí sveta dokázať to, že existuje nejaké nad-židovsko-masonské globálne riadenie, ale ty nemôžeš nijako dokázať, že existuje nejaká tajná skupina ľudí, ktorá si presne hovorí "Ilumináti" alebo "Magnum 12" a pod. a nijako inak!) o tzv. tajnej skupine ľudí - "Magnum 12" a že sa nejedná len o zámerne podstrčenú dez-informáciu (čomu by som sa vôbec v tejto branži nečudoval) buď globalistami (prípadne samotným GP = konceptuálmi) na odvedenie pozornosti oviec od skutočných pohlavárov sveta?
A keby to aj bola pravda, tak hovorí ti niečo pojem z DVTR - "virtualizácia riadenia"?
To znamená, že zapodievať sa týmito tajnými skupinami (= moecenskými nástrojmi!) nie je pre obyčajných ľudí, ktorí nemajú prístup k najtajnejším informáciám, vôbec podstatné!

Aj V.V. Pjakin už dávnejšie poznamenal, že KSB a DVTR sa nesnaží zaoberať nepodstatnou konšpirológiou (rôznymi tajnými a "tajnými" spolkami a pod.), ktorú ide v podstate veľmi ťažko dokazovať, alebo naopak vyvracať = strata času a energie, a ani to nie pre nás až tak dôležité, ale že kolektív VP-ZSSR sa zaoberá hlavne výkladom obecného chodu vecí/udalostí sveta, serióznou analýzou globálnych procesov, riadením sociálnych super-systémov a ľudského "dobytka" a tak ďalej a tak podobne.
Lebo dôležité je pre nás obyčajnú väčšinu to, ako presne, akými metódami, prostriedkami nám títo zákulisní lokálni a globálni sociopati vládnu, a ako nás presne ovládajú!
Tebe by som poradil, aby si v prvom rade začal u Biblie, dogiem RKC a samotnej RKC, a ak to všetko pochopíš správne, tak až potom sa môžeš vo svojom chápaní objektívnej reality posunúť ďalej a k ďalším témam. ;)

Ďalej, za akým účelom tu zverejňuješ túto (dez)informáciu, ak budeme vychádzať z predpokladu, že "Magnum 12" je len mýtus určitej riadiacej bunky CIA pod palcom globalistov?
Iba preto, že si buď naivný hlupák, ktorý ľahko podlieha a naletí rôznym konšpiráciám zámerne zverejňovaným na internete, alebo preto, že sa tu akurát ty sám snažíš zámerne zavádzať ľudí, podsúvať im rôzne nepodstatné hlúposti na odvedenie ich pozornosti od merita vecí (od tzv. biblickej koncepcie, ktorá spočíva hlavne v zotročení človeka na úrovni ľudského podvedomia), a tak im vytvárať v ich hlavách "kaleidoskop"?


> Takže nech už Pjakin nehrá divadielko ako tieto skupiny bojujú o moc. Nebojujú, spolupracujú...

Ja naopak nemám pocit, že by to V.V. Pjakin nejako moc dramatizoval a fabuloval tu "holyvúdske" príbehy, podľa mňa iba jednoducho tvrdí, že GP a globalisti "umravňujú" (snažia sa ju čiastočne odstrihnúť od riadenia a jej zvyšok presmerovať podľa svojich plánov) regionálnu "elitu" USA (ktorej chrbticu tvoria hlavne riadiace kádre neo-konzervatívcov), ktorá sa čiastočne vymkla z pod kontroly globalistov a GP, ktorí dnes realizujú "perestrojku" USA.
A tento výklad mi pripadá najbližšie k objektívnej pravde (v porovnaní napr. s tvojim, ktorí je naopak plytký ako "tanier" :) ), pretože je veľmi pravdepodobné, že vyššie úrovne lokálneho riadenia v USA si veľmi dobre uvedomujú, že "niekto", kto im v minulosti dočasne a čiastočne predal vládu nad svetom (resp. kuratelu nad tzv. biblickým projektom globalizácie v jeho dnešnej liberálne-fašistickej podobe), dnes naopak pracuje na demontáži ich impéria vybudovaného na základoch ideológie a svetového formátu "Pax Americana", a že kvôli tomu prídu o svoj aktuálny sociálny status "elity".


Takže tu už konečne prestaň hrať toto divadlo - imitovať zmagoreného bigotného katolíckeho bio-robota a psycho-trockistu v jednej osobe, veriaceho v srandovné katolícke dogmy (napr., že Ísa bol boho-človek a pod. :) ) a v to, že za všetko zlé v RKC a v "kresťanskej" obci môžu iba "sloboši" a židia, ale už nie samotní "mierumilovní" a "rozvážni" "kresťania", lebo ja ti to jednoducho nežeriem vzhľadom k tomu, že nie som žiadna tupá ovca.


Re: Re: názor

Július | 15.09.2017

Informácie o Magnum 12 sú aj z iných zdrojov, ako ten článok.
Globalisti, to nie sú len židia.
Ilumináti sú dokázaná organizácia. Je o tom dosť zdrojov aj dokazov.
Práveže nie je nijako dokázané, že tí vaši hierofanti z GP skutočne existujú ako niečo nadriadené globalistom, pretože je iracionálne, aby mohli bezštruktúrne riadiť súčasnú zložitú situáciu vo svete, kde je bezpodmienečné nutné štruktúrne riadenie.
A až hierofanti existujú je vysoko pravdepodobné, že buď priamo pracujú s globalistami, alebo sa už krvne s nimi zmiešali.
Zapodievať sa tými tajnými skupinami má zmysel kvoli pochopeniu riadenia vo svete.

Pjakin , samozrejme, nechce, aby sa ľudia zaoberali tými skupinami, ktoré sa dajú ĺahko dokázať, pretože tie skupiny držia riadenie a moc a to im vačšina dav nezoberie tým, že bude analyzovať ich riadenie, ktoré aj tak nemože správne, pretože nemá inside informácie, tak sa len háda, čo robí GP a čo nerobí, ale pravda je potom vo hviezdach.

Doležité pre vačšinu je identifikovať, kto riadi, ako riadi ( akou štruktúrou) a ako mu riadenie zobrať.
A to riadenie menšine nezoberieš tým, že študuješ KSB, to je podobné, ako keby si chcel od generála, ktorý číta knihy o vojne, aby čítaním zvíťazil v reálnej bitke.
Ale on to, samozrejme, nemože, pretože ani nemá vybudované štruktúry, pretože jeho vojaci ani 10 % nepozná koncepčné riadenie a nezaoberá sa ním a generál radšej číta knihy, diskutuje a robí sa doležitým, ako by reálne konal.

Neocons sa nevymkla globalistom, to som vysvetlil na základe elementárnej logiky a Pjakin tu manipuluje ľudí takými názormi.

Moj výklad je práveže logický. Okrem toho vyššie kádre neocons sú v priamo kontakte a štruktúrnom riadení globalistov, nakoniec štátne elity USA, neocons, ako kádre vychovali práve globalisti v roznych tajných spolkoch tieňovej svetovej vlády.

Zbytok sú tvoje primitívne urážky a osobná rovina.Škoda komentovať.

A keďže povod KSB je známy :

E.G Kuznecov, “O původu Vnitřního Prediktora”

Kořeny koncepce sociální bezpečnosti KSB, v textech také jako KOB, KOBR (koncepce obščestvěnoj bezopásnosti Ruska) nebo s epickým názvem „Mrtvá voda“

vycházejí z práce “Jak reorganizovat B’nai B’rith” (zednářská lóže ve Spojených státech založená židy z Německa)
koncepce vznikla v Leningradě v r. 1989, těsně před rozpadem SSSR ( kdy “B’nai B’rith” obdržel povolení k otevření zastoupení v SSSR)
první vydání bylo vypracováno v pěti paré pro mocenskou strukturu KSSS a KGB, a to za spolupráce Lenigradské univerzity a Institutu USA a Kanady při Ruské akademii věd
Mrtvou vodou byla SSSR podsunuta alternativa k marxismu, loutkový projekt jako „kost“ davu.

Potom sa nedá očakávať, že Pjakin, ktorý je najskor slobodomurár bude ukazovať skutočnú cestu, ako sa zbaviť moci globalistov, miesto toho bude odvádzať dav do slepej uličky čítania teórie, odvádzaním od reality, ako boj neocons a globalistov, (čo je divadielko pre ľudí v štýle Fulforda a jeho bájok), viery v GP - hierofantov, miesto skutočného a praktického konania.

Až nepochopíš základnú chybnú tézu KSB,že

prevzatie moci a riadenia koncepčne vzdelanou vačšinou je sice veľmi pekná myšlienka, ale jej realizácia v praxi je utopistická bez vytvorenia konkréktnej štruktúry ,ktorá zabezpečuje záujmy vačšiny nad menšinou a priamo sa zúčastni boja o moc a riadenie nad menšinou, tak potom si nepochopil nič.

A KSB neučí správne, ako má vačšina postupovať, aby takú štruktúru ,ktorá háji ich záujmy vytvorila.

KSB nemože očakávať ,že vačšina, dav, bude profi rodič, profi občan, profi zamestnanec, profi koncepčne vzdelaný človek a takto sa podarí prevziať riadenie.Ako naznačuje jardob vo svojom článku.

V prostredí genocídy človeka niečo také je utopistické, pekne sa to číta, ale je to nerealizovateľné.

Teória pre salónnych diskutérov, ktorá sa nedá realizovať v praxi a práve preto je to prakticky slepá ulička.
Ale sleduje doležité tézy, ktoré podsúva a tie tézy sa presne zhodujú so slobodomurárskymi cieĺmi, čo iste nie je náhoda.

Čiže KSB neumožní prevzatie riadenia od menšiny a zmenu koncepcie, pretože neidentifikuje správne nepriateľa, neidentifikuje správne, ako postupovať a keďže v skutočnosti tento cieĺ nesleduje, tak sleduje vektor cieľov slobodomurárov a to presadiť určité tézy v spoločnosti a zlikvidovať to, čo tej menšine, čo vládne prekáža nad získaním totálnej kontroly nad spoločnosťou a vytvoreniu NWO.

Re: názor

Cico Ciciak | 15.09.2017

Kopať do iných je tak ľahké, že? To ti celkom ide. :)
Ale bez tých tvojich zbytočných provokatívnych a namachrovaných = nekonštruktívnych narážok a pínd by to asi nešlo, že?

Poznámka k diskuzi

Crow G. | 14.09.2017

Tato diskuze je věru výživná. Něķdo tu má dokonce strach z Ruska kvůli Pjakinovi a KSB. Rusko není Pjakin, Rusko není dokonce ani Putin. Rusko jsou především lidé jako my, kteří chtějí žít v míru a spravedlnosti, užívat si své radosti a v pohodě řešit své starosti a k tomu mít dostatečné zdroje. To jsou koneckonců i spojené státy, jen ta součtová morálka se směrem na západ historickými okolostmi (stávajícím řízením globalizačního procesu) snižuje.
A KSB je koncepce a jako taková není nějaká, ani dobrá, ani zlá. Záleží tedy na interpretaci, na morálce čitatele. Žel Bohu i z této diskuze mám pocit, jak ze strany "Kobistů", tak i "Antikobistů", že KSB předběhla dobu a nepadá na dostatečně morální a zároveň pokornou půdu. Na druhou stranu morálka se sama od sebe nenavýší a zas tolik času nemáme. A jak zde již někdo připomněl, je třeba pracovat na sobě.
Ta pokora souvisí s mírou zpracování svého ega. Takový Pjakin je morální člověk, ale pokory by potřeboval více, na druhou stranu však, na rozdíl od většiny zde diskutujících, žije pod velkým tlakem. A dokud jej neznáme osobně, nemůžeme jej soudit a nebo mít z něj dojince strach (což vypovídá více o diskutérce, než o hodnoceném). Vyjadřuje se vůči některým velmi emotivně, což je zjevně způsobené flustrací z jejich zabedněnosti.
I na tomto webu působí dost lidí s rozvíjející se morálkou, přičemž ale pokora a ovládnutí ega zaostává. Koneckonců ti, kteří zcela dostanou pod kontrolu své ego, již do diskuzí nepřispívají (nepatřím mezi ně tedy ani já).
Konstruktivní kritiky je zde od všech stran vzhledem k hlavní a deklarované náplni stránek skutečně málo.
Lidé, pracujte na sobě, studujte, rozvíjejte morálku, pokoru a schopnost vhledu. Všichni máme před sebou ještě hodně práce a KSB v tom může hodně pomoci, ale jen v případě pokud vypneme to nutkání si všechno dogmatizovat a začleňovat do stávajícího pojmového aparátu. Bez ohledu ba existenci KSB je čas změn paradigmat, které se nikomu nevyhnou. Tvrdošíjní zastánci starých dosluhujících schénat myšlení si vlastní vinou pořádně natlučou. Připravení se s grácií svezou jako surfař na vlně. Studium KSB není jedinou cestou k pochopení a přípravy k žití v novém paradigma, je ale silným nástrojem.
A pokud se vás Pjakinovi výpady dotýkají, je na čase zamyslet se na sebou spíše než nad kýmoliv jiným.
A pro všechny, co jsou dál než já, mám prosbu/inspiraci: Pracujte při psaní s magií slova.

O egregore KSB

Šedý | 13.09.2017

Egregor KSB sa v noosfere prejavuje naplno. Znalosti si osvojuje stale viac ludi. Uz aj CechoSlovaci zyskavaju svoj vlastny pojmovy aparat podla Ruskej KSB.
Po Ruskom psychtrockizme mozme sledovat postupne zavadzanie noveho originalneho pojmu. "PsychoTomizmus"
Tolko k uplatnovaniu znalosti v praxi a prajavom KSB.
Este ze je svet plny ludi ako ----, ktory robia tento svet krajsim a vnasaju svetlo do tmy. Aspon si tak KSB moze pripisat zasluhy za vsetko dobre a zo skutocnych nositelov znalosti a svetla demonizuju ako len vedia a hadzu na nich vlastnu spinu. Ich svetlo je vsak silnejsie ako tma. Vdaka nim sa moze sirit skutocna KSB a svet je lepsim miestom. Nedovolme im znicit nasu buducnost.

další útok na stránky

Hox | 13.09.2017

Tzv. "Tomáš" níže není nikdo jiný než stará známá slizká existence Tomi, který si tu hraje na psychologa a zkouší, co se mu podaří. Tentokrát záměrně začal s lživým chápáním pojmu "geopolitik(a)" a obviňovánín na jeho základě všech, počínaje Pjakinem a zdejší komunitou konče. Nechám to vláknu tu, protože tam jsou kvalitvní odpovědi od lidí, který Tomi nesahá ani po kotníky.

Takže milý Tomi/Tomáš, podobné slizké existence jako ty se sice můžou snažit, ale ničeho ve výsledku nedosáhnou.

Re: další útok na stránky

Hana | 13.09.2017

Ať je to i Hergo Páter. Podle mě má pravdu. I já to tak cítim. Možná by bylo načase tyhle snahy o diskreditaci kritického myšlení ukončit. Kdyby ste radeji podal argumenty. Nemyslíte pane Hoxi? Kde končí argumenty přichází snaha o diskredidaci oponenta? A kdyby to i byl ten Tomi. Tak jako co? Nebo snad i já jsem Tomi?

Re: Re: další útok na stránky

Hox | 13.09.2017

Pravdu nemá, protože vůbec nepochopil, o kom Pjakin mluví když mluví o "geopoliticích", nemluvil o něm ani o nikom z nás, mluvil o lidech morálních kvalit jedince Pehe, Jandy a podobných. O lidech, co veřejně vystupují a s moudrým výrazem plácají nesmysly, které pak mají negativní dopady na společnost, a ještě za to berou tučné peníze. Profesionální parazité, kvůli jejichž neschopnosti, ambicióznosti nebo cynizmu umírají lidé. Chápete? Ti lidé svou činností způsobují, že jiní lidé trpí a umírají, a vy se divíte že se o nich Pjakin tak vyjadřuje? Vyjadřuje se tak proto, protože mu na lidech záleží a není stejný amorální sociopat jako oni.

A pak se tu objeví někdo jak "Tomáš" a začne kydat špínu a obviňovat všechny kromě sebe, protože vůbec nepochopil, o čem je řeč. Chápete už trochu důvod mojí reakce?

Re: Re: Re: další útok na stránky

Joe | 14.09.2017

Ja jsem mel pocit, ze narazi hlavne na Dugina.

Re: Re: Re: Re: další útok na stránky

Hox | 14.09.2017

Dugin sem spadá taky, ale je jich hodně - většina tzv. profesionálních analytiků, v reálu ale lidí, kteří z většiny říkají věci, nemající nic společného s tím, co se skutečně odehrává. Fungují jako kouřová clona.

Re: Re: Re: další útok na stránky

Klára | 14.09.2017

Pokiaľ sa vyjadruje(te) rovnako ako oni, tak medzi nimi a ním (vami) asi nebude žiadny rozdiel. Oni nás majú za dav a idiotov. Pjakin to isté a vy tiež. Komu máme veriť? USA elita má za idiotov Rusov a Pjakin v mene celého Ruska má za idiotov štátnu elitu USA. Aký je medzi nimi rozdiel? Jeden je Rus a druhý USAák. Inak je to rovnaké. Zatiaľ čo V.V.Putin sa aj o takých ľuďoch vyjadruje ako o ľuďoch a partneroch. Prečo? Pretože si uvedomuje jednu vec ktorú nechápe ani jeden kobista. uvedomuje si že potrebujeme Jednat.
Vy ani ten váš "boh" jednať nechcete. O tom svedčia vaše reakcie a spôsob jednania s ľuďmi. Vlastne vo vašej reči s Davom a idiotmi = ovčiakmi. Na čo jednať s ovcami? Ovce predsa patria do bytúnku.
Preto mám čítať KSB? Aby som v očiach ľudí, ktorými opovrhujem bolo dobrá a inteligentná bytosť hodná žiť na tomto svete? Aby ste ma prestali považovať za idiotku?
Nie ďakujem. Toto tu už bolo v podobe Rímskej církve a jej videnia kresťanstva.

Re: Re: Re: Re: další útok na stránky

peter | 14.09.2017

1. USA, EU pouziva v mediach vzdy proti Rusku spojenie rusky agresor a podobne. Putin nikdy inak nepovie a to aj statom co rusko oklamu , podrazia , zavrazdia ludi a neviem ako este ublizia vzdy len nasi zahranicny partneri. Tu je vidno uroven ludskej psychiky aku by mal mat kazdy.
2. Kto povedal ze potrebujeme jednat ? my demoni a zombi? Ved aj jedname a tak to aj zo svetom vyzera.
3. ako pre GP aj pre VP "cas" neznamena nic,
4. Co keby si zacalo /zamerne pisem v strednom rode ostatny pochopia preco/ namiesto sprosteho trockistickeho provokovania pouzivat mozog a premyslat nie nad svetovou revoluciou ale nad tym ako sa stat clovekom
5.Ked nami /teraz som sa samolubo zaradil medzi KOBistov/opovrhujes naco sem chodis? ked nie si ochotné sa ucit aj ked mozog mas hlavne na to.
6. Preco mas citat KOB a DVTR? Nuz aspon preto ze ked tu nieco hodnotis, aby si to mohlo hodnotit musis mat aspon zakladne znalosti aby hodnotenie aspon ako tak vyzeralo vierohodne. Ako asi vyzneje hodnotenie niekoho kto ide nieco hodnotit a nevie o tom nic a ese aj povie ze tym opovrhuje a naco to ma citat.
7. Precitaj si hodinu byka a samo prides na to kedy sa zacne jednat...
8. Ale ako kozla - provokatera ta nepreskoli li zle.....

Re: Re: Re: Re: Re: další útok na stránky

Eva | 14.09.2017

Pokiaľ sa vyjadruje(te) rovnako ako oni, tak medzi nimi a ním (vami) asi nebude žiadny rozdiel. Oni nás majú za dav a idiotov. Pjakin to isté a vy tiež.

Měl by jste se uklidnit a popřemýšlet co napsala. Je to napsáno jednoduše a srozumitelně. Tedy většině těm co používají mozek a vlastní úsudek.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: další útok na stránky

Peter | 14.09.2017

Mily troll, klaro-eva
1. ano sme dav o tom niet pochyb
2. aj ty si dav o tom tiez nie je pochyb
3.To ze niecomu nerozumies este neznamena ze tomu nerozumeju vsetci / no vidis a toto som pochopil vdaka DVTR /
4. Nezabudaj ze DVTR nie je filozofia ale matematika.
5. tvoje prejavy su ukazkovo demonicke, som nadseny

Re: Re: další útok na stránky

Hox | 13.09.2017

Ještě k té "slizké existenci". Podle vás je v pohodě, když tu někdo vystupuje pod různými nicky a hraje různé role a psychologické hry s destruktivními cíly vůči komunitě i KSB?

Re: Re: Re: další útok na stránky

Sony | 13.09.2017

https://pastebin.com/MzFqHURs

Re: Re: Re: Re: další útok na stránky

Cico Ciciak | 14.09.2017

Len sa tu vyfarbujte trolkovia.

Re: Re: Re: Re: další útok na stránky

Cico Ciciak | 14.09.2017

Nepodsúvaj tu nezmysly a nefabuluj lacné príbehy.
Už vám tu tie komédie plné nezmyslov bez pádnych argumentov ala Július, Tomi, los-sol (či ako), "Slovan", a pod. nikto nežerie.

Re: Re: Re: Re: další útok na stránky

Cico Ciciak | 14.09.2017

Keď prídeš kecať záhradkárom do kapusty a poučovať ich na záhradkárskom webe, tak ťa pošlú do zadku.
Tu má admin s vami ešte pomerne dosť vysokú trpezlivosť, to sa musí uznať, tak nefňukaj.

Re: Re: Re: Re: další útok na stránky

Ved | 14.09.2017

Sony ty si úúúplne mimo ...

Re: další útok na stránky

Jarka | 13.09.2017

To je ta ukázka vaší etiky a mravnosti, kterou propagujete? Odsuzovat druhého za jeho názory, soudit ho, vyvyšovat se nad něho? Jak titulujete druhé? Koukám, že jste od pana Pjakina odkoukal jen to nejhorší.

Re: Re: další útok na stránky

Hox | 13.09.2017

To záleží na tom, zda je podle vás odsouzeníhodný zločinec ten, kdo nějaký zločin spáchá, nebo ten, kdo na něj poukáže.

Re: Re: Re: další útok na stránky

Nio | 14.09.2017

Ak môžem.? Mňa by zaujímalo PÁN Hox. Kto je podľa vás odsúdenia hodný zločinec a kto naten zločin jako poukázal.
Kto to dokázal? Ako? A pred kým?
(Zlodej kričí chyťte zlodeja?)

a vôbec nerozumiem prečo by na tom vzhladom k diskusii malo záležať.?

Re: Re: další útok na stránky

Hox | 13.09.2017

Plus, je to reakce na další psychologický útok konkrétního trolla s čistě destruktivní agendou. Pokud neznáte celou situaci, nereagujte, jen mu pomáháte.

Re: Re: Re: další útok na stránky

Cico Ciciak | 13.09.2017

Nedávno som čítal jeden článok na internete o tom, ako nejaká medvedica na Slovensku mala až príliš pritiahnutý sledovací obojok, ktorý jej komplikoval život a nakoniec jej museli "pomôcť" od utrpenia pytliaci.
A takto nejako bulvárne znel aj nadpis/titulok celého toho článku.

Pochopiteľne, že väčšina diskutérov ihneď začala nadávať na ochranárov (nadávať im do eko-teroristov a podobne) a zastávať sa pytliakov (to už asi hraničí s tzv. "štokholmským syndrómom"), ale to iba preto, lebo si už okrem nadpisu neprečítali celý článok, kde sa písalo, že ochranári vyhlásili, že sa nejednalo o ich obojok.

Podstata toho, čo som chcel povedať je tá, že niekto má ten zlozvyk sa ku všetkému vyjadrovať a hrať sa na ochrancu práv, pričom ani nevie, o čo sa jedná.

Re: Re: další útok na stránky

Jura | 14.09.2017

Jsou věci, kdy mít názor je jaksi mimo ...např. 2+2=5
To opravdu není názor, ale idiocie (terminus technikus)

Re: Re: Re: další útok na stránky

... | 14.09.2017

Kéž by to s pravdou bylo tak jednoduché jako s matematikou :)

Kecka Pjakin

Slovan | 13.09.2017

Kaslat na Pjakina. Treba si to u nas rozmenit na drobne. Neminat peniaze na blbosti, narobit kopec bielych deti a zadovazit si zbrane a naucit sa ich pouzivat. Nikdy nedat zarobit farebnym a chazarom, ale svojim ludom. Na rozvoj nejakej civilizacie sa mozme vykaslat ked to ma zaroven znamenat zanik belochov vo svete ako to v pohode podava pan Pjakin. Taky plan GP mozme osrat. Radsej zhebnut v boji a nech s nami zhebne na tejto planete vsetko zive, akoby sme mali po tisku zhebnut len my.

Re: Kecka Pjakin

ľudo | 13.09.2017

Sieg shalom! :))

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek