Otázka - Odpověď V. V. Pjakina ze dne 5.09.2017. Korejský "odpal" vodíkové bomby = divadýlko

Otázka - Odpověď V. V. Pjakina ze dne 5.09.2017. Korejský "odpal" vodíkové bomby = divadýlko

12.9.2017

 

youtube.com/watch?v=iWar_Osyyv4

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 05.09.2017.doc (108544)
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 05.09.2017.srt (73063)

 

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den. 05.09.2017

Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu.

 

00:20

Jedna z nejpopulárnějších otázek, Valeriji Viktoroviči, souvisí s událostmi v USA. A konkrétně Igor prosí okomentovat oznámení o uzavření ruského konzulátu v San Francisku. Já myslím, že se jedná o další vzkaz rossionské elitě. Soudě podle toho, jak začali zuřivě pálit papíry v ohni rozdělaném ve dvoře, byly z tohoto konzulátu odesílány peníze do fondu Clintonové a z FBI se hned rozhodli provést domovní prohlídku. Soudě podle všeho Trump hledá důkazy, aby zatočili s „liberasty“.

A mimochodem hned po těchto událostech se na Russia Today objevila s odkazem na Ria Novosti zpráva, že Žirinovskij navrhl výměnu ministra zahraničí. Je zde uveden citát: „Mezinárodní problémy přetrvávají a my máme za to, že je třeba uplatňovat tvrdší linii. A čím bych začal být na místě prezidenta? Jako první bych vyměnil ministra zahraničí.“

 

K Žirinovskému se určitě vrátíme, na to nesmíme zapomenout, ale co se týká událostí, ke kterým došlo v USA tento týden, tak víte… Kdyby se ty události nestaly, někdo by si je musel vymyslet. Začíná to být už běžně používaný mem: „Učte se chlapci, jak se to dělá!“

- To už je čtvrtý díl.

- Ano, těch dílů bylo mnoho.

Ty události, ke kterým došlo v USA tento týden, ukazují na to, že se státní elitě nikdy nepovede porazit globalisty. Jednoduše nevědí, jak na to. Jestliže se do něčeho pustí, je z toho jen cargo kult, jako když si domorodci ze slámy postaví letadlo a čekají, že jim jako to opravdové dopraví masové konzervy. Nebo jako když si hrají na výměnu stráží.

 

Co se týká… Hned řeknu, že co se týká toho rozdělaného ohně. Konzulát nemá nic společného s převáděním peněz do Fondu Clintonových, vůbec nic. To se provádí prostřednictvím bankovních nástrojů, stejně jako když se zlaté rezervy nepřevážejí v žádných aktovkách. Jak se objevily informace o jedné jihovýchodní zemi, kde prý si takto její diplomaté ve svých aktovkách odváželi své úspory ze Švýcarska. To jsou samozřejmě pitomosti. Ten kdo vymýšlí takové věci, to v hlavě nemá v pořádku.

 

Konzulát pracuje s doklady a ty se nesmí dostat do rukou cizího státu.

Zde je ta situace taková, že si někdo neuvědomuje, že ta hra se hraje naostro a skutečnost, že ji hráči naostro hrají, je vidět z následujícího. Konzulát pracuje s doklady a ty se ať tak či tak nesmí dostat do rukou cizího státu, neboť souvisí i s občany daného cizího státu, kteří žádali o vydání víza apod. Proto je třeba zařídit, aby se to nestalo. Ani jeden jediný papír z konzulátu, ani jeden, by se neměl dostat do rukou státu, kde se daný konzulát nachází. A co byste udělali, jestliže vás tlačí čas? Nejjednodušší je všechny ty papíry spálit. Z elektronických nosičů se potom dají zase obnovit. Proto ty nadbytečné papíry, všechny ty papíry obsahující nějaké takové informace, co nejsou natolik důležité, aby musely být odvezeny, bylo zapotřebí spálit.

 

No a tak to i udělali a žádnou spojitost s Fondem Clintonových to nemá. A nešlo o varování pro rossionskou elitu. Abyste správně pochopili ty události probíhající teď v USA, musíte se vrátit k celkem nedávné historické události z 20. století, do roku 1927 a útoku...

...britské policie na naše obchodní zastoupení v Londýně. Tyto události mají mnoho společného, ale i jeden zásadní rozdíl. Abyste tomu porozuměli, musíte si uvědomit jednoduchou věc, že USA rozpoutávají tu protiruskou hysterii ke škodě vlastnímu státu, když sami tvrdí, že jejich stát je banánovou republikou, že tuto hysterii nerozviřují ze strachu z Ruska ani proto, že by Rusko znamenalo pro USA hrozbu v tom ohledu, že by jim tam skutečně dosazovalo své prezidenty apod…

 

Důkazy zatím žádné nepředložili. Už rok udržují tu hysterii a nic nedokázali předložit, nic nikde nevyčmuchali. A proč? Protože ti správní kozlové provokatéři vodí dav v kruhu, ten tak vybíjí své emoce a snižuje vnitřní napětí. A situace je taková, že Trump stále více a více přebírá řízení v USA do svých rukou.

Takže se můžeme ptát: Komu je to tedy vše adresováno? Jenže to nepochopíte na základě jakési geopolitiky, v jejímž pískovišti se chlapci mají přehrabovat, ale na základě globální politiky konceptuální ideologické moci. S těmito pojmy je třeba pracovat, protože tu existuje jednotné nadnárodní řízení a z jeho pohledu je „State“ Spojené státy americké a „State“ Russia jedno a to samé, stejně jako „State“ China nebo Germany. Není to důležité. Všichni jsou na stejné úrovni, ale každý z nich plní svůj úkol.

 

Jestliže do Putinova příchodu bylo rozhodnuto, že Rusko bude plnit roli tranzitního státu pro čínskou hedvábnou stezku, a surovinového přívěsku Západu… Pamatujete se na ten slavný výrok Brzezinského?

Nový světový řád bude vybudován bez Ruska, na troskách Ruska a na úkor Ruska? To bylo v plánu.

Jenže přišel Putin a všechno se změnilo. Rusko poskytuje, protože tomu se prostě nedá vyhnout… Ti geopolitici, s těmi svými debilními pojmy civilizace souše a civilizace moře, tomu nemohou nikdy porozumět, co se teď děje. Kde se vzala čínská hedvábná stezka apod. A vyplývá to z toho, že civilizace nemá jinou možnost, jak se rozvíjet. Dopravní technologie po moři jsou již srovnatelné s technologiemi přepravy nákladů i lidí po moři.

 

A rozvíjet se je možné pouze do vnitrozemí, protože tam jsou ještě suroviny, tam se lidé začnou přesouvat, protože veškeré pobřeží je již vybrakováno, všude kam se mohly dostat lodě a něco přepravovat. Teď už se dá pronikat pouze do vnitrozemí. Rusko stejně jako dřív plní úkol tranzitního přepravního teritoria, ale za svých podmínek a žádná hedvábná cesta se bez Ruska vůbec nemůže uskutečnit, jednoduše nemůže. Protože to Rusko drží ten kontrolní balík. Indie si to také uvědomuje, a jako protiváha Číně se účastní budování dalšího tranzitního severojižního koridoru.

 

Rusko se rozvíjí podle vlastních plánů. S ohledem na Čínu, jak jsme již říkali, probíhá přenos centra koncentrace řízení z Velké Británie a USA do Číny, když na jejím území předtím po dobu tří století probíhaly přípravné práce. Celé tři století připravovali Čínu na to, aby se mohla stát územím, na které by bylo možné převést centrum koncentrace řízení. USA plnily roli celosvětového četníka a jim se ta role samozřejmě zalíbila. V USA vybudovali své národní, mám na mysli ty státní společnosti, jako nadnárodní, a teď jim slouží jako chapadla. Také kvůli nim jsou někteří přesvědčeni, že za Clintonovou stojí globalisté. To jsou ty společnosti, které okrádaly celý svět v zájmu státu USA a jeho státní elity. A mohly si to dovolit, protože USA plnily roli světového četníka.

 

Všichni měli své role. Jenže s příchodem Putina se vše změnilo. Putin zamíchal všechny karty. USA a jejich státní elita dobře ví o existenci nadnárodního řízení, se kterým nedokáže navázat přímý kontakt, ale jehož projevy zná a příslušně spolupracuje. Mimochodem u nás je Národně-osvobozenecké hnutí vedené Fjodorovem, také pokusem naší elity navázat kontakt s nadnárodním řízením zosobněným takříkajíc v podobě globálního prediktoru. Oni si reálně jeho existenci uvědomují, ale také se s ním nedokáží spojit.

 

A protože u nás v zemi existuje Koncepce sociální bezpečnosti a existují určité znalosti, je to pro ně o něco jednodušší. Pro státní elitu USA je to těžší, přestože, znovu opakuji, sama sloužila jako jeho nástroj v roli světového četníka. A z jejich pohledu: „Chápeme, proč se rozvíjí Čína. Bude tam centrum koncentrace řízení, které jsme tam již dávno začali přesouvat...“ Mám na mysli, jak to vidí státní elita USA: „My sami jsme začali převádět výrobu z celého světa do Číny, rozvíjet ji a připravovat si tam to území. To vše jsme zařizovali my sami. Ale jak se začalo pozvedat to Rusko? To znamená, že globální prediktor změnil své plány s ohledem na Rusko a nám, státní elitě o těch plánech nic neřekli.“

 

A zde vstupuje do hry konkurenční soutěž. No a státní elita, státní elita se rozhodla soutěžit a dokázat globálnímu prediktoru, že ještě nepatří do starého železa, že ještě dokáží řídit svět, že dokáží přinutit státy k poslušnosti a efektivně řídit podle přání globálního prediktoru. Oni si neuvědomují, že Pax Americana byl odsouzen od samotného začátku, protože normy amerického způsobu života jsou pro planetu zhoubné, to v každém případě. Ale i s tím by se asi USA, tedy americká elita nějak vyrovnala, jen kdyby jí ponechali tu roli světového lídra, toho světového četníka.

 

Jenže nechápou, že dokud jsou světovým lídrem, žije Pax Americana. Jestliže Pax Americana bude odstraněn a všechny státy přeorientovány z amerického způsobu života... Odpoutají-li je od Američanů, kteří již nebudou lídry, tak nemůže přetrvat ani jejich role světového četníka. To prostě nedokážou pochopit. A proto apelují výlučně k nadnárodnímu řízení.

 

Já jsem tu teď připomněl ty události z roku 1927 a je možné říci i z roku 1929, dokud neskončil ten konflikt na čínské východní železnici. Tyto události souvisí s těmi událostmi v Londýně, ale v daném případě nás zajímá něco jiného, ten útok na obchodní zastoupení ve Velké Británii a co se s tím pojí. Naše obchodní zastoupení se prý připravovalo k uchvácení moci a ustanovení světové diktatury. Takto to prohlašovali. A co se tehdy stalo?

Ta věc se má tak, že tehdy státní elita Velké Británie, která také představovala nadnárodní řízení, bylo to přece britské impérium, nad kterým nezapadalo slunce, přihlížela a přibližně věděla, jak byla zorganizována revoluce v Rusku, věděli, že napřed revoluce probíhala podle plánu, ale že od roku 1918, jakmile byl uzavřen Brestlitevský mír s Německem, se jim rozsypalo vše, co bylo záměrem jejich řízení.

 

A to mohlo znamenat jen jedno, že nadnárodní řízení, globální prediktor, změnil cíle rozvoje sovětského Ruska. Opakuji, že to si tehdy myslela státní elita Velké Británie. Oni se chtěli ochránit před dalším rozvojem událostí. Nositelem světové revoluce byla Kominterna a Kim Philby a Cambridgeská pětka vůbec nepatřili k sovětské rozvědce, to byl nástroj řízení globálního prediktoru.

 

Konec impéria.

V Británii byly totiž ty síly Komunistické internacionály, které organizovaly světovou socialistickou revoluci, velice silné. Tehdejší britská státní elita chtěla ochránit sebe i tehdejší světový řád, britské impérium, a nechápala, že britské impérium je již odsouzeno. Už proběhly Anglo-búrské války, což bylo vlastně vyhlášením soutěže na projekt budoucího přebudování Velké Británie, tedy konec impéria. Anglo-búrské války znamenaly zlom, kdy se likvidace britského impéria rozeběhla podle určitého scénáře a už se s tím nedalo nic dělat. Jenže britská státní elita to nechápala, a když viděla, že Sovětský svaz, tedy že jeho prostřednictvím, vlastně přesněji prostřednictvím Kominterny, jejíž základna se nacházela na území SSSR, které mělo být jejím nástupním prostorem k vnější expanzi, znamenají hrozbu pro britské impérium, tak chtěli zajistit bezpečnost sami sobě.

 

A rozhodli se předvést globálnímu řízení, že ještě jsou schopni něco nějak podniknout. To právě kvůli tomu se odehrál ten útok, to právě kvůli tomu potom došlo k těm událostem na čínské východní železnici s následnými ústupky SSSR s ohledem na řízení čínské východní železnice.

No a teď probíhá to samé. Ale ten rozdíl… Co je společné?

 

Zaprvé ty události, ke kterým došlo ve Velké Británii na začátku dvacátého století, a které se odehrávají teď v jednadvacátém století v USA, neměly nic dokazovat žádné státní elitě, byly to vždy náznaky pro globální elitu: „My na to máme!“ Na čem byly založeny? Na nenávisti k Rusku.

 

Západ vždy spojovala nenávist k Rusku. Proto žádný západní... ...stát nikdy nebude Rusko podporovat. Ať už se jedná o rok 1927, dnešek, vždy všechny tyto věci…

Ať už Rusku ublíží kdokoliv čímkoliv, na Západě se vždy jen budou smát a mnout si ruce: „Vše je, jak má být. Vždyť jde jen o Rusko, Rusy.“ Když si tedy někdo z naší elity myslí, že se dokáže se Západem dohodnout, tak to se mu nepovede. A zatímco Rusko není žádnou hrozbou pro Západ ani pro západní elity, protože nabízí mírový plán přestavby, mírový plán záchrany civilizace na planetě Zemi, tak ten západní přístup ve vztahu k Rusku i k elitám, které řídí náš stát, vyjádřil v podstatě Chruščov, ten proslulý trockista.

 

Řešení ruské otázky má být řešením kardinálním.

Pamatujte se na tu jeho poznámku, jak řekl: „My máme neshody jen v otázce půdy.“ A když se ho zeptali, v čem ty neshody spočívají, tak odpověděl: „Kdo do ní koho rychleji pohřbí!“

Nebo bratři Strugačtí, kde se preparováním zabýval jak Standartenführer, tak i profesor, který se ale ukázal být rychlejší (a vypreparoval Standantenführera a ne naopak). A v čem tedy spočívá podstata té věci? Dokud tu je Rusko, Západ se nikdy nesmíří s jeho existencí. Řešení ruské otázky je konečnější než řešení otázky původního amerického obyvatelstva – indiánů. Ti mají alespoň rezervace, v našem případě má být to řešení kardinální.

 

Národy žijící na ruském území nemůže potřebovat globální prediktor ani Západ. To už je od samotného počátku to základní zadání, od kterého se globální prediktor navzdory veškeré své spolupráci s námi na záchraně civilizace na planetě Zemi nikdy neodchyluje. Jestliže si tedy někdo z našich patriotů, elitářů myslí, že se na Západě dokáže dohodnout, tak mu to nevyjde. Oni mu naslibují cokoliv, stejně jako například Miloševičovi, stejně jako Kaddáfímu, Saddámu Husajnovi. Jenže naši rossionskou elitu, to neustálé našlapování na stejné hrábě ničemu nenaučilo.

 

Aféra s letem USA na Měsíc

Oni si myslí: „To jen tenhle měl smůlu, tamten neměl štěstí, ale moje dohoda? Ta je postavena na železobetonových základech. A k těm železobetonovým základům. Když odepisovali Sovětský svaz, tak se SSSR podepsal pod tu aféru s letem USA na Měsíc. Pomohlo to snad naší rossionské, sovětské elitě, aby se stala světovou elitou? Oškubali je jako kuře. Takže tohle bylo to společné: nenávist k Rusku a výzva k výše stojícímu řízení. A co je odlišuje?

 

Velká Británie v roce 1927 vypověděla diplomatické vztahy a v roce 1929 zase obnovila.

Ten rozdíl spočívá v tom, že Velká Británie byla přece jen centrem koncentrace řízení a likvidace britského impéria je proces velice dlouhodobý, velice roztažený v čase. A pro boj proti SSSR byly připravovány USA, vůbec ne Velká Británie. Takže v daném případě se Velká Británie dohodla s globálním prediktorem, myslím tím britskou státní elitu, z pozice síly. Oni měli sílu díky své pozici britského impéria, nad kterým nezapadalo slunce a v podstatě dokázali předvést, že SSSR v jeho tehdejší podobě představoval určitou hrozbu pro plány globálního prediktoru na přestavbu světa. A vezměte si to, v roce 1927 vypověděli diplomatické vztahy a v roce 1929 je bezprostředně před začátkem událostí na čínské východní železnici zase obnovili.

 

V roce 1929 došlo ještě k jedné události. Trockisté prohráli boj, diskusi o odborech v SSSR a Trockého poslali do Alma-Aty, a potom ho vypověděli ze země. Oni tedy potřebovali urychleně obnovit diplomatické vztahy. To znamená, že ta varianta s izolací jim nevyšla ani tehdy. Z pozice síly! A co probíhá dnes?

 

Všechno se v USA absolutně hroutí.

USA jsou v přepětí. Průmysl jako takový nemají, armádu jako takovou nemají, protože je roztroušená po všech koutech, a zatímco tehdy ve Velké Británii v minulém století byla elita ať už státní či globální jednotná ve vztahu k Velké Británii a celému světu... Měli společné základní představy až na to, že jedni byli do toho, co se děje v SSSR, v sovětském Rusku zasvěceni, a druzí do toho zasvěceni nebyli, proto začali trojčit. ...tak v USA vidíme absolutní rozkol. Je tam prakticky dezaktivovaná celá řídící vertikála. Všechno se tam absolutně hroutí.

 

Ta situace je teď taková... že USA v podstatě nemají globálnímu prediktoru co nabídnout. A tak do toho šly vabank. Když se teď podíváte na to, co se děje, je možné konkrétně dojít k jednoduchému závěru, že USA s využitím toho mechanismu útoku na naše diplomatická zastoupení od samotného začátku šláply na hrábě a od začátku začaly prohrávat. Oni nemají… Tedy lépe řečeno, mají jednu jedinou šanci ze sta v této situaci vyhrát. A co je to za šanci? Je to ta šance, která by jim umožnila realizovat řízení na základě vlastní infrastruktury, na základě své vlastní agentury v řízení.

 

Jinak řečeno, jakmile by Rusko odpovědělo symetricky na tuto výzvu, tak by prohrálo. Okamžitě a bezvýhradně. Jakmile by Rusko udělalo to, co požaduje Žirinovskij, který teď hysterčí, nebo Kalašnikov z KPRF, který vyvádí úplně stejně, že je třeba bránit zájmy, tak by Rusko okamžitě prohrálo. Řeknu ještě více. Kdyby tohle USA udělaly ve vztahu k jakémukoliv jinému státu, jakémukoliv! Třeba takového státu jako Itálie, Španělsko, Francie, Německo, jakémukoliv státu, tak i v tomto případě by měly šanci vyhrát, tedy ne šanci, ale jasně by vyhrály a všechny postavily do latě, pouze v tom případě, kdyby jim odpověděli symetricky.

 

A jestliže jim neodpoví, na určitou dobu se odmlčí, tak se rozsype řízení USA. Jednoduše se začne bořit. A to z jednoho jednoduchého důvodu, že USA tím předvedly, jak je normální dohoda s nimi nemožná, a také svou nezpůsobilost. No a na základě této skutečnosti se bude plánovat veškeré řízení ve světě jak společenskými hnutími, tak i státy. Od USA se budou všichni odtahovat, aby si sami zajistili svou bezpečnost. USA se jako stát hroutí.

 

No a v případě adekvátní, tedy ne adekvátní, ale symetrické odpovědi, získají USA okamžitě možnost využít svůj starý řídící mechanismus, ty své četnické páky, a postavit do latě Evropu i Rusko a zlomit řízení uvnitř Ruska. A přitom stačí ten úder jen vydržet, jen ho vydržet. Víte, v tomto ohledu je velice zajímavá jedna Vysockého píseň o sentimentálním boxerovi.

Pamatujete se na ni? „Úder, úder, další úder a teď? Boris Butkejev (Krasnodar) použil zvedák…“ A jak to bylo na začátku? „Přemýšlel Butkejev, mám slabou čelist, a žít se chce, vždyť život je tak pěkný…!“ A dále to pokračuje: „Z tribun se ozval pískot a křik: Dobij ho, je to zbabělec!“

 

To bylo jako na toho druhého boxera, který se odmítal z Butkejevem bít. A tak mu Butkejev řekl: „Unavil ses, ty podivíne? Tak si odpočiň. Ale on mě neslyšel a zadýchaně přemýšlel, že žít se chce, a život je tak pěkný. A potom mě udeřil, raz, dva tři a sám se vyčerpal. Rozhodčí mi potom pozvedl ruku, kterou jsem ani nepoužil. Ležel potom Butkejev a přemýšlel, že život je pro někoho pěkný a pro druhého na nic.“

 

Tady je to matrice. Nesmíte se vrhat do boje za cizích pravidel. A tím spíše to platí pro takový silný stát, jakým je Rusko, které má zdrojovou stabilitu. Rusko má ohromný potenciál, který mu zajišťuje tu stabilitu a je třeba jen vydržet ten útok. Jestliže ten útok vydržíme, USA se zhroutí. USA si to uvědomují, a proto své agentuře tady u nás, naší státní elitě dali rozkaz, aby dosáhli od Ruska za každou cenu symetrické odpovědi, za každou cenu. A co se děje?

 

Včera na všech kanálech pískání a řev všech „patriotů“: „Lavrov nezvládá svou funkci! Lavrov to, Lavrov ono. Pryč s ním!“ A Žirinovskij je iniciátorem toho všeho. A proč? Protože to plně odpovídá požadavkům USA. To Lavrov jim stojí v cestě, ten politik a diplomat, který je tak vyrovnaný, profesionální a ve svém jednání sebejistý. Lavrov to samozřejmě všechno chápe, dokáže si to spočítat. Jakýkoliv normální člověk musí chápat, že USA svým jednáním poškodily jen samy sebe. Když jim teď neodpovíme, tak se jejich další řízení ve světě rozsype. A začne se sypat velice závažným způsobem.

 

Jen si to vezměte. USA samy porušily pravidla diplomatické nedotknutelnosti před celým světem, cožpak potom všem mohou ještě doufat, že jejich diplomatická zastoupení v celém světě zůstanou nedotknutelná? Zapomněly snad na Egypt a Libyi v roce 2012? V Libyi jim zavraždili velvyslance a v Egyptě obsadili velvyslanectví. Zapomněly na Írán, kde jim studenti obsadili velvyslanectví? Zapomněly na to, že jim filipínský prezident Duterte neustále vyhrožuje? Zapomněly, jaký je vztah k Američanům na celém světě? Nezapomněly.

 

Podpindosníci v Rusku teď vřeští tak, jak jim bylo USA přikázáno.

Ale USA na to vůbec neberou ohled, protože doufají ve zpětnou symetrickou reakci. Daly přece svým podpindosníkům rozkaz a ti teď vřeští tak, jak jim bylo přikázáno. Potřebují dosáhnout symetrické odpovědi. A vypovídá to snad o tom, že by státní elita hodnotila vliv prostředí adekvátním způsobem? V žádném případě! Protože napřed by si museli zajistit politickými a diplomatickými metodami, že bude následovat symetrická reakce a až potom by přistoupili k akci. Napřed by musel být proveden informační útok a plná příprava.

 

A jak to teď vypadá? „My začali s útokem, a vy nás teď podpořte, ať nám to vrátí.“ Jenže takto jim to nemůže vyjít! A že jim to nevychází, je ukazatelem toho, že řízení světových procesů se ze strany USA hroutí. Oni dobíjejí sami sebe. Přitom se sami obrátili ke globálnímu prediktoru: „Jen se podívejte, co umíme, teď to uvidíte.“ Jenže nic neumí, všude se jen blamovali. My jsme to v klidu strpěli. Správně jsme s tím vším šli k americkému soudu, takže tím diskreditujeme další jejich instanci.

 

A v tomto dějinném okamžiku si připíšeme skvělé vítězství na diplomatickém poli, které nám nedokáží vyrvat žádní Kalašnikovové, žádní Žirinovští. Ti podpindosníci! V podstatě se všichni podpindosníci pěkně projevili. Ano, všichni, kteří vyžadují tvrdé odpovědi, ti jsou všichni proti Rusku, ať už si to přejí či ne.

 

Ten příklad z Velké Británie z roku 1927 jsem neuváděl jen tak pro nic za nic. To byla také výzva k vyššímu řízení. A také fakticky… A oni si to mohli dovolit z pozice síly a stejně se jim to nepovedlo. Jen si to vezměte, jak si globální prediktor naplánoval odstavování britského impéria, tak to také probíhá. Ano, tamti politici získali své zadostiučinění, vše se jim zdálo být v pořádku: „Opět jsme u řízení, Hitlera poštveme proti Rusku…“

 

33:45

Zdálo by se, že jste v těch otázkách a odpovědích z Krymu tu situaci s KLDR vysvětlil, ale stejně nám přicházejí další otázky. Teď došlo konkrétně ke dvěma událostem v průběhu čtyř dnů, kdy jsme se dozvěděli dvě zprávy. KLDR vystřelila raketu směrem k Japonsku a vydala prohlášení o výrobě vodíkové bojové hlavice. Jak byste ty události okomentoval?

 

To je také zajímavá událost. KLDR vystřelila raketu, která poprvé přeletěla Japonsko a spadla do Tichého oceánu. No a stalo se to poté, co bylo ohlášeno, že do KLDR byly dodány ukrajinské raketové motory. Jak jim dříve létaly ty vystřelené rakety? Do výšky a dolů, a dopadaly blízko. To znamená, že výpočtem bylo možné zjistit, kam dolétnou. Teď ji tedy vystřelili přes Japonsko. A zde jsou velmi zajímavé takové jednotlivé okamžiky.

 

První taková věc. Ta raketa prý letěla ve výšce 550 km. Japonsko prohlásilo, že pro ně neznamenala hrozbu, a proto ji nesestřelilo. A tady mě napadá otázka: „A máte vůbec potřebnou pistolku?“ Že prý se rozhodli ji nesestřelovat. Výška 550 km, to už je vesmír. Jenom pro příklad, Mezinárodní vesmírná stanice se pohybuje ve výškách 400-415 km. Občas dosahovala i výšky 417 km, a to díky našim nosičům raket, které ji na tu orbitu pozvedly.

Zatímco ty jejich Shuttly dosahovaly podle mě výšek pouze 380 km, 330-380 km, v tomto intervalu se pohybovaly díky vlastním motorům, a díky tomu, že je vynášel Shuttle. Protože Shuttle je výš

vyzvednout nedokázal.

 

Je spolehlivě prokázáno, že vesmírné objekty dokáže sestřelovat Rusko. To nepopírá nikdo. Jakoukoliv družici, která se nám ve vesmíru nebude líbit, můžeme s klidem rozprášit ve vesmíru. Také existují údaje, které ovšem nejsou faktologicky potvrzené, pouze mediálním tvrzením, že to dokážou USA, které musí létat na NAŠICH RAKETOVÝCH MOTORECH!

 

Velice záhadné cvičení prováděli Číňani, kteří prý dvakrát sestřelili vesmírné družice, ale objektivně prokázáno to také nebylo. Prostě jen musíme věřit jejich slovům gentlemana, nic jiného nezbývá. Hypoteticky řečeno tedy existují tři státy světa, které dokáží sestřelit objekt ve vesmíru. A tato raketa prý proletěla 550 km nad Japonskem. Jenže dokonce i jen prostředky protiletecké obrany schopné zachytit takové rakety má jen Rusko. Takže mluvit o tom, že prý se někomu někoho zželelo apod., je směšné.

 

To znamená, že bylo opět přímo před našima očima rozehráno divadlo jenom kvůli tomu, aby to mělo společenskou odezvu. KLDR přece říkali, aby nic nepodnikala a ona stejně neposlechla. No a teď bum, bum, prý ještě otestovala termonukleární bombu. Když přišly první takové zprávy, tak se ukázalo, že Korejci jsou ti nejlepší horníci na celém světě. Ten nejhlubší důl na světě je v JAR v hloubce 5000 m, 5 km. Nejhlubší vrt je u nás. Je hluboký 12 000 m, ale je to vrt! A Korejci prý vyhloubili šachtu hlubokou 10 000 m, tedy 10 km. Tam prý provedli ten test, v důsledku něhož došlo ke dvěma otřesům.

 

A dále se již ta prohlášení začala rozcházet. Napřed prý šlo o objektivní pozorování v hloubce 10 km. Potom USA prohlásily, že šlo o povrchový výbuch. Potom Japonsko prohlásilo, že se to odehrálo v hloubce 1 km. Takže těch 10 km všichni začali rychle zamlouvat. A proč vůbec mluvili o těch 10 km? Protože seismologové tvrdí, že podle seismografů k žádnému výbuchu nedošlo, že šlo o zemětřesení s epicentrem, tedy s centrem tohoto zemětřesení v hloubce 10 km, a že došlo ke dvěma otřesům. To proto, že zhroucení skalní dutiny při výbuchu bomby, toho náboje nevyvolá takový otřes. Je značně menší, než dotřes, sekundární otřes při zemětřesení.

 

A jak probíhaly ty reakce? Napřed světová média informovala o tom, že Korejci otestovali vodíkovou bombu, a potom teprve Korejci potvrdili: „Ano my ji testovali.“ Ty reakce proběhly v opačném pořadí. Nebyli to Korejci, kteří by jako první ohlásili, co provedli, o čemž by následně informovala média, ale naopak. Jak to tedy bylo?

Došlo k otřesům, k zemětřesení: „Ó, my máme v plánu pozvednout image Severní Koreje, jak se musí bránit, jak čelí USA, že disponuje takovými náboji.“ Potom se spojili s vedením Koreje, které to už jen v pohodě potvrdilo a dodalo potřebné fotografie, jak si Kim Čong-un prohlíží daný náboj s proudnicovým krytem, který může být dopraven až na území USA. K čemu je to všechno v podstatě dobré?

 

Kvůli vyvolání pozdvižení. Co se tedy děje? Koreu, Severní Koreu spojují s Čínou. Čína musí to, Čína musí ono. Sama Čína vydává mnohoznačná prohlášení a světové společenství, které je vybuzeno, příslušně reaguje. A jak v podstatě správně řekl náš gosudar, ta situace vojenské řešení nemá, pouze politicko-diplomatické. A to je přesně to, co je cílem globálního prediktoru. Čeho chtějí dosáhnout? Světové společenství se dohodne, zatlačí na USA, které aby se postaraly o svůj blahobyt, o svou bezpečnost dodají Severní Koreji potraviny, ta utlumí svou válečnou horlivost a roli ručitele toho všeho sehraje Čína, která tak získá další body.

 

Celý svět je srozuměný s těmito jejími zásluhami a s tím, že Čína začíná řešit a řídit určité světové procesy spojené s likvidací té severokorejské hrozby. Je to absolutní divadélko.

- Přesněji pokračuje.

- Ano, pokračuje.

Tam nedochází vůbec k žádným nečekaným krokům. Všechno se to opakuje jako ohraná deska. Jenom se zvyšuje délka doletu rakety, síla testovaného náboje, takže…

 

42:34

K dalším otázkám, Alisa Novickaja píše: 24. srpna televizní kanál Dožď zveřejnil exkluzivní rozhovor Kurta Volkera, ve kterém mluvil o tématech probíraných na setkání se Surkovem. Podle Volkerových slov jednali o otázce návratu Donbasu pod ukrajinskou jurisdikci a o stažení „ruských“

vojsk z regionu. Zvláštní představitel státního departmentu Volker byl po setkání se Surkovem spokojený. Podle Volkerových slov se strany dohodly „najít východisko ze situace“. Citát: „Došli jsme k jednotnému závěru, že status quo nikomu nic dobrého nepřinese“, řekl Volker. „Bylo by to špatné jak pro Rusko, tak i pro Ukrajinu i obyvatele Donbasu. Musíme najít východisko z této situace, která je pro lidi tak tragická. Zemřelo již 10 tisíc lidí, milióny lidí byly nuceny opustit své domovy, mladí ruští vojáci zahynuli ve válce na Ukrajině. To je absolutně nepřípustné.“ Konec citátu.

Valeriji Viktoroviči okomentujte, prosím, zda takto Surkov de facto přiznal účast Ruska ve válce na Donbasu? Nebo se státní departament pokouší vydávat své přání za skutečnost?

 

Tak především malá ironie: Ten Volker si naběhnul a o své místo určitě přijde. Vždyť kolik lidí už přišlo o své místo jen kvůli setkání s ruským velvyslancem? A on se setkal přímo s člověkem z blízkého gosudarova okolí. Tajné setkání a ještě o něm žvaní. Státní elitě prostě nezbyde než ho propustit.

 

No dobrá, necháme vtip vtipem, ale ta situace je pro USA dost truchlivá. Přicházejí o své řízení Ukrajiny a předat její řízení Evropě také nemohou. A tak jsou nuceni říkat, že jsou pro všechno dobré a proti všemu špatnému, že válka je špatná. Ale kdo tu válku na Ukrajině rozpoutal? USA! Na nich záleží, zda přistřihnou křidélka kyjevské bandě, aby žádná válka na Ukrajině nebyla. To Volkerovo prohlášení o přítomnosti ruských vojsk na Donbasu je ta motivační část, která má ospravedlnit přítomnost a vměšování se USA do vnitřních záležitostí Ukrajiny, a že mají v úmyslu dodat smrtící útočné zbraně.

 

Jak ale dnes Putin řekl v Číně, tak Luhanská a Doněcká republika mohou začít dodávat zbraně, kterých se zmocnily a nakoupily od kyjevské bandy, do problémových regionů těch, kteří budou dodávat Ukrajině zbraně, tedy kyjevské bandě. USA dodaly zbraně kyjevské bandě, aby jim dělaly problémy, a co brání Luhansku a Doněcku dodat zbraně tam, kde to zase bude znamenat problémy přímo pro USA? Cožpak mají málo základen, které jsou roztroušeny po celém světě? A všude jsou ty jejich základny v podstatě v obležení.

 

Zatímco naši vojáci v Afghánistánu si mohli v klidu zajít nakoupit do obchodu, tak Američané musí kvůli koupi balíčku cigaret zorganizovat přímo vojenskou akci, když se pokusí opustit své obranné zdi. Všichni mají snahu je zabít, jak vojáci vládní armády, tak i obyčejní lidé. To asi kvůli jejich laskavému přístupu k lidem. Jednou rozbombardují pohřební průvod, podruhé zase svatební kolonu. To jsou takové jejich dárečky, takto asi vyjadřují svoji soustrast. Ten vztah k Američanům je velice napjatý a teď ještě ta věc s naším konzulátem.

 

My teď nemáme vůbec žádný zájem na tom, abychom spolupracovali s USA při zajišťování bezpečnosti jejich velvyslanectví například někde v Jemenu. Co je nám do toho? Sami jste si to vykoledovali, sami jste vytvořili situaci, kdy vás místní obyvatelstvo nenávidí, tak co my s tím? Nám také děláte jen samé problémy a potom doufáte, že k vám přilezeme s prosíkem po kolenou? Prý připojte se k sankcím proti Koreji a Íránu, přitom nás USA samy do těch sankcí zahrnují. No není to debilita? Z hlediska normálního člověka ano, ale z hlediska podpindosníka je všechno jak má být.

 

Rusku dělají zle a ono by navzdory tomu mělo bránit zájmy USA ještě horlivěji. A když nebrání zájmy USA, tak Rusko neplní své poslání, přece má být pro USA jeho surovinovým přívěskem a bránit jeho zájmy. Takto přemýšlejí podpindosníci. Ale teď si představte, jak by to vypadalo, kdyby všichni ti podpindosníci začali vykřikovat, že musíme v něčem spolupracovat s USA? Sami sebe by prozradili, takže jsou nuceni hrát si na zaryté vlastence a z této pozice požadovat, aby se Rusko vzdalo.

 

Trochu jsme se vzdálili té Ukrajině. Volker v podstatě nemá, co by řekl, proto jede podle té staré ohrané desky. My jsme pro mír, my chceme na Ukrajině mír, ale USA ho tam nechtějí, mají v úmyslu dodat tam další zbraně. A přitom doložit důkazy o přítomnosti naší armády nikdo není schopen. Čeljabinský meteorit letěl sekundy a viděly ho stovky lidí.

- Tady se války prý účastní celé jednotky…

- Mají nad Ukrajinou své družice.

jaká prý to tam byla ta burjatská jezdecká potápěčská divize, která prý celá zahynula? Nebo prý Altajská tanková milice. Vždyť co si tam ještě všechno navymýšleli, aby to všem věšeli na nos? Jenže tam není nic, a jak to ve výsledku dopadá? Existuje jediný legitimní právní nástupce ukrajinské státnosti a tím je Doněcká a Luhanská republika. To je vše, žádní další legitimní právní nástupci Ukrajiny neexistují.

 

Fašistický státní převrat mele z posledního bez ohledu na veškeré to úsilí vynakládané USA. A že byl Volker po té schůzce se Surkovem spokojený? To říká on, my nevíme, zda byl nebo nebyl spokojený z jednoho jednoduchého důvodu, že Američané vždy tvrdí, jak je všechno skvělé, přestože reálně už šlo všechno do kytek. A co by mohlo vyvolat jeho spokojenost?

 

Evropa nedokáže Ukrajinu převzít a Rusko nesouhlasí s jejím rozdělením, ať už takoví jako Žirinovskij vykřikují cokoliv, kteří by ji rádi viděli rozdělenou, aby se zachovala ta banderovská líheň a válka mohla pokračovat donekonečna. Přesně tohle přece požaduje Žirinovskij, jenom to nevyslovuje nahlas. A vůbec vždy když Žirinovskij otevře ústa, tak se z nich lijí jen pomluvy a špína na Rusko. Vždy! Bez výjimky! Proč ho považují za patriota? Žirinovskij i všichni podpindosníci jsou čitelní, ti doufají, že státní elita v USA přece jen dosáhne nějakého revanše a oni si uchovají své postavení, protože když…

A Žirinovskij, ten je vůbec odsouzen k názornému trestu jako odstrašující příklad pro naši takzvanou „elitu“, protože my žádnou elitu nemáme, absolutně žádnou.

 

Tak k té Ukrajině. Ukrajina je pro USA jako kufr bez držadla, těžko se nese, ale zahodit ho je škoda a ani to nejde, nejraději by ho předali Evropě, jenže to nejde. A vnutit ji Rusku takovým způsobem, aby hradilo všechny náklady spojené s existencí Ukrajiny, zatímco sama Ukrajina by dál pracovala pro zájmy západní Evropy, která stojí proti Rusku a dál v duchu jejích hodnot „zabíjela Rusy“, to by pro ně bylo optimální variantou. A jestliže měl Volker skutečně dobrou náladu, tak může být přesvědčen, že se jim ten státní převrat v roce 2018 povede.

 

To Američané z Dmitrije Olegoviče Rogozina od začátku dělají vlasteneckého kandidáta na prezidenta.

Tím spíše, že ten předvolební boj, přestože je neformální a vázaný na mimořádné okolnosti, kdy bude najednou zapotřebí prezident vlastenec, již začal. Dmitriji Olegoviči Rogozinovi dělají maximální reklamu. A co ten Dmitrij Olegovič Rogozin udělal pro svoji vlast dobrého? Kosmodrom Vostočnyj? Pod co se to tam podepisoval? Nevěděl to? Je snad slepý? Nezavolal tam vyšetřovatele, což byla jeho povinnost. Američané se do něj takticky začali strefovat, jen si vzpomeňte, jak zakázali přelet jeho letadlu přes Rumunsko. To Američané z něho od začátku dělají vlasteneckého kandidáta na prezidenta a starají se mu o reklamu. Už s tím začali, takže je zcela možné, že se Volker po rozhovoru se Surkovem rozhodl, že se státní převrat zdaří.

 

To je vše, co k tomu mohu říci. Nevím, co tam řešili, ale radovat se nemají z čeho. Ukrajina stabilně přechází pod řízení, řekněme to takto, pod jurisdikci ne pod řízení Ruska, ne Evropy ani USA, ale jmenovitě pod ruskou jurisdikci, protože jí ani nic jiného nezbývá. Jenom to všechno probíhá pomalu, krok za krokem, zde by byl spěch k ničemu. A mimochodem v samotných USA ochránci práva vystoupili na podporu naší novinářky. Ano, a skutečnost, že se USA již plně vzdávají a zbavují Ukrajiny, je vidět z kroků Ukrajinské bezpečnostní služby (SBU). Jakékoliv tajné služby jsou vždy jen relativně vlastenecké a jen relativně stojí za svým státem, což bylo vidět i z jednání KGB.

 

KGB přece Sovětský svaz nezachránila, navíc se jeho rozkladu a tvorby oligarchů přímo účastnila, těch, které do funkce oligarchů jmenovali Američané. Velice zajímavé „vlastenectví“, že? SBU je filiálka FBI a částečně CIA. A najednou SBU unese novinářku, a potom jí vyhostí takovým způsobem, že to vyvolá tak velký skandál, že i američtí ochránci práv to odsoudili. Mezinárodní novinářské organizace to odsoudily, OBSE to odsoudila!

 

Takže se musíme ptát: Stálo to tomu „státu“ za to? Ukrajina je stát v uvozovkách, ale přece jen si hraje na právní stát a teď díky tomu všemu najednou získává image v podstatě fašistického státu, kde je nezákonná vláda, která by měla být podle všech norem barevných revolucí svržena, protože je v každém případě nelegitimní. To znamená, že ve způsobu obecné prezentace v západním tisku se Ukrajina pomalu začala přesouvat z jedné pozice do jiné. A do toho ještě ta iniciativa šéfa SBU, aby zakázali politikům, politologům a vůbec všem veřejným činitelům jezdit do Ruska. No to je přece něco! Perfektní demokratický stát! Je připravován vnitřní výbuch a hlavně, Ukrajina je diskreditována na mezinárodní úrovni úsilím samotné SBU.

 

Vše tedy probíhá tak, jak má a jen to hraje na ruku Rusku, výlučně Rusku. Protože znovu opakuji, že Evropa není schopna převzít Ukrajinu pod svou jurisdikci, protože by se jí zalkla. Je už příliš přeplněna migranty.

 

55:43

K dalším otázkám. Arsen Ahmedov se ptá na situaci okolo muslimů v Barmě a Myanmaru. Ale spíše asi na ten Myanmar. Co se to tam děje? A proč celý svět mlčí a pouze Erdogan a jeho ministr chtějí do té situace zasáhnout? A proč mlčí náš lídr o této genocidě muslimů?

 

Ale to přece není pravda. Celý svět nemlčí. Celý svět udělal určitou dramatickou pauzu a po ní se rozhodl zasáhnout. A ty události jsou tam takové, že to vše souvisí s problémem energetické zajištěnosti Číny. Čína potřebuje plyn a ropu a potřebuje plynovod a ropovod vedoucí přes území Myanmaru, proto je tam nezbytná přítomnost čínských mírotvorných vojsk, aby ten stát převzaly pod svou kontrolu. Jen kvůli tomu se rozběhl celý tento proces.

 

56:46

A ještě jedna otázka. Ve svém minulém pořadu jste mluvil o našich lehkých atletech, kteří se účastnili mistrovství v lehké atletice pod neutrální vlajkou, a řekl jste o nich, že to jsou zrádci.

- Ano, bezesporu.

To je velice podivné. A 30. srpna se objevila následující zpráva. Naši lehcí atleti nejenže zůstali bez své vlajky, ale i bez peněz. Ruští sportovci, kteří se účastnili mistrovství světa v lehké atletice pod neutrální vlajkou, nedostali své prémie za účast v soutěži. A kromě toho, jak řekl zasloužený trenér Ruska Jevgenij Zagoruľko, nebyly dosud uhrazeny náklady doprovodu ruských lehkých atletů za letenky a ubytování.

- Ale to je jejich problém.

A je zde uveden citát. Vy jste řekl, že jsou to zrádci a sám Jevgenij Zagoruľko říká následující: „Doufám, že se ten problém nějak vyřeší a pravda zvítězí, protože jinak to dopadá tak, že máte jít do války, ale patrony si musíte nakoupit za své.“

 

No, to je něco. Tím rovnou také začneme. Válka je komplex opatření zaměřených na zmocnění se cizích přírodních energetických a lidských zdrojů. Je to komplex opatření, nejsou to jen samotné válečné akce. Ty probíhají v případě horké války, všechno ostatní patří k metodám vedení chladné, informační války, kam patří i profesionální sport. Ať už k němu mám jakýkoliv vztah, tak nemohu nebrat ohled na jeho existenci v současném světovém zřízení a ve formách řízení států a národů. Sport přestal být po pádu SSSR čistě sportem a stal se z něho čistě politický nástroj.

 

Když je zapotřebí pozdvihnout autoritu nějakého státu, tak jeho sportovce vyzdvihují, najednou všude vyhrávají, když je naopak zapotřebí nějaký stát znemožnit, tak je to naopak. Proto také naši fotbalisté nikdy v soutěžích nevyhrávají. A jestliže budeme pokračovat s přirovnáním jednání sportovců k válce, tak tu máme profesionální armádu. Jestliže není právě válka, tak je v době míru vydržování armády velice nákladnou záležitostí, je to velice drahé pro jakýkoliv stát. Proto se také všechny státy tyto své náklady snaží optimalizovat, ale nikdo se armády jako takové nevzdá, protože kdyby to udělaly, tak přijde okamžik, kdy nebude mít kdo ten stát bránit.

 

Profesionální sport je to samé. Stát vydržuje profesionální sportovce na své náklady, aby na bojištích informační, studené války bránili zájmy SVÉHO STÁTU!

Aby zazněla státní hymna, když vyhrají první místo. Aby stáli na stupních vítězů i jako druzí a třetí, aby soutěžili jménem svého státu, státu, který zastupují, aby tak upevňovali jeho autoritu.

- Aby tam visela jeho vlajka.

- Když si za Velké vlastenecké války část profesionálních vojáků řekla: „Ježíš, vždyť mě tu mohou také zabít!“, a přešla na stranu vítězů, jak se jim tehdy zdálo, tedy na stranu fašistického Německa, tak to hodnotíme jako zradu. Říkáme, že to jsou vlasovci, zrádci své vlasti.

 

A proč bychom měli mít jiný vztah k profesionálním sportovcům, kteří soutěžili pod neutrální bílou vlajkou? Kteří demonstrativně plivli do obličeje lidem, kteří je živili? Státu, který je brání? Za koho soutěžili? Za neutrální? Tak ať je ti neutrální také platí. Když jste přeběhli na druhou stranu, tak chtějte všechny své honoráře od nich. Ano, my jsme do vás investovali, my jsme se ve vás spletli, ukázalo se, že jste zrádci, a ještě to chcete zaplatit? Investovali jsme i do svých vojáků, ze kterých část přešla na stranu fašistických agresorů, i tito také přešli na druhou stranu.

 

Dokážete si představit situaci, kdy skončí válka, ve které jsme zvítězili, a vlasovci přijdou ke Stalinovi a řeknou mu: „Poslyš, my jsme přece vlastenci. Přiznej nám důchody jako účastníkům války.“ To snad ani není možné, ti špinavci, kteří demonstrativně zradili svou vlast…?!

To díky nim. Našemu státu plivou do tváře a říkají nám, že jsme otroci, že jsme úplné nuly. A proto vám zakážeme účast v olympijských hrách. Ta McLarenova komise, ano? Ta si klidně prohlásí, že tu máme státní doping a všichni se rozeběhli pod bílou vlajku na olympiádě.

 

Teď ta McLarenova komise prohlašuje, že tu žádný státní dopingový systém nemáme, všichni ho užívali individuálně. Ale mnozí si přece pospíšili, aby našemu státu plivli do tváře, protože: „Ach moje sportovní forma se vytrácí, příště se mi to nemusí povést!“ „Napřed mysli na svou vlast a teprve potom na sebe“, zaznělo v sovětské písni. Nepracují, dělají jen to, co je baví, a stát je plně vydržuje. Když potom ten stát potřebuje, aby ho podpořili na bojišti studené informační války, ve formátu profesionálního sportu, tak prohlašují: „Já státu nic nedlužím! To stát je povinen mi platit za mé medaile získané pod neutrální vlajkou. Já jsem demonstrativně plivl do tváře státu i lidem a stát je teď povinen mi za to ještě zaplatit!“

 

Jaké zvrácené vědomí to musí mít? Soutěžil jsi pod neutrální vlajkou? Tak táhni a od státu víc nic nečekej! Ano, naše výdaje jdou na výchovu normálních vlastenců a normálních sportovců. Od nás už nic nečekej, žij si kde ti libo. Jsi světoobčan. Chceš-li žít a trénovat tady u nás, tak prosím, najde se, kdo tě za peníze bude trénovat, ale vydělej si na to sám. Žij za své peníze, kde ti libo, u nás nebo za hranicemi. Ale od státu už nic nečekej, s tebou jsme skončili. Nikdo nám nebude plivat do tváře, a říkat, že jsme otroci, kvůli takovým jako Šubenkov, kteří plivli do tváře našemu státu a soutěžili pod bílou vlajkou.

 

Jsou to špinavci, ať táhnou! Přitom je známo, že několika sportovcům za jejich neúčast na olympiádě v Riu, zaplatili 4 milióny rublů. Ano, bez ohledu na to, zda by tam vyhráli nebo ne, to přece není důležité. Nemohl jsi soutěžit, tak dostaneš peníze a za co? Chápete? Je to stejné, jako když máte armádu, probíhá cvičení, přesouváte se a nazrává válečný konflikt. Armádu uvedou do pohotovosti a konflikt se vyřeší diplomaticky, tak je armáda zase stažena. No a potom všem vojákům přiznají výplatu jako účastníkům válečných akcí. Byly válečné akce? Nebyly. Tak za co?

 

A těmhle to zaplatili a ještě je jim to málo a plivou, dál plivou státu do tváře. Dál pomáhají snižovat autoritu našeho státu. Kdo nás bude brát vážně, když máme takové sportovce? Jakou bude mít Rusko autoritu? Žádnou autoritu mít nebude, protože Rusko je přece možné ponižovat, je možné na něj plivat, otírat si o něj své boty, stejně se připlazí a budou prosit: „Já bych chtěl soutěžit alespoň pod bílou vlajkou. Já jsem přece celý váš, já jsem stejný buržoust. A co je mi do Ruska? Co je mi do toho, že mě vychovalo, podporovalo, dávalo mi peníze? Udělali ze mě sportovce, ale já mu přece vůbec nic nedlužím.“

 

Když nám nic nedluží, tak ještě jednou říkám, ať tedy táhnou. Pryč ze státního systému. Ať si žijí a trénují, kde chtějí a za co chtějí. S ruským státem ale už nemají nic společného. Takový postoj je třeba k nim zaujmout, to je spravedlnost. Když šli bojovat na druhou stranu proti Rusku, tak ať si patrony kupují za své! Když jim je nekoupí jejich páníčkové, kvůli kterým se tak hnali soutěžit. Proč své nároky vznášejí k Rusku? Víte, když vás ve fašistickém Německu zastřelili, tak někdy účet za použité patrony dostala rodina popraveného.

 

A jak si to tedy představují, že plivnou do tváře Rusku a ještě za to od něj dostat odměnu, protože takto jim to slíbil jejich páníček, kvůli kterému tam jeli soutěžit? Lidská ničemnost se vyskytuje i mezi sportovci. Proč si lidé myslí, že když je někdo sportovec, tak je to nezkažený, morální člověk? Je možné jmenovat dobré sportovce, kteří jsou také dobrými lidmi, skutečné sportovce, kterým nabízeli velkou odměnu, aby zradili svou zemi, ale oni to neudělali. Já teď tady ty lidi nechci jmenovat, aby se jejich jména neobjevila v jednom pořadu s těmi špinavci.

 

To byla dnes poslední otázka.

Zase jsme dospěli k tomu samému. Všechny věci vám budou jasné, budete-li znát Dostatečně všeobecnou teorii řízení a Koncepci sociální bezpečnosti. Když budete znát teorii. Potom vám hned budou jasné souvislosti, jak probíhá řízení a také vám bude zřejmá motivace různých hráčů na mezinárodní aréně. Jestliže neznáte teorii, nedokážete se v tom vyznat. Jestliže tu teorii znáte, dokážete se v tom vyznat.

Porozumíte-li tomu a znalosti znamenají moc, tak dokážete ochránit zájmy své i své rodiny. V tomto ohledu bych vám chtěl říci takovou věc. Koncepce se už dávno stala celosvětovou. Všichni normální lidé v celém světě už začali studovat Koncepci sociální bezpečnosti, protože chtějí bránit zájmy své, své rodiny, svého státu a svou kulturní identitu. Lidé z různých zemí, z různých národů studují Koncepci sociální bezpečnosti.

 

A Fond konceptuálních technologií, který začal s touto činností, kdy předvádíme, jak se metodologie Koncepce sociální bezpečnosti mění v technologii řízení světa, tuto činnost dál rozvíjí. A protože je velká poptávka, aby tyto informace byly dostupné i v jiných jazycích, protože všichni neumí rusky, a například anglicky umí více lidí, tak jsme pro vás připravili anglickou verzi Otázek a odpovědí. Chtěl bych poděkovat celému kolektivu překladatelů, redaktorů, kteří toho tolik dělají pro to, aby naše pořady byly přeloženy do angličtiny. Brzy plánujeme spustit německou verzi, protože také máme kolektiv, který na tom pracuje, a kterému také chceme poděkovat.

 

Všichni ti lidé pracují v rámci veřejné iniciativy a naše věc je společná. Zachraňujeme civilizaci na planetě Zemi. Přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí.

Do příštích setkání.

 

Diskusní téma: Otázka - Odpověď V. V. Pjakina ze dne 5.09.2017

Re: Kecka Pjakin

Putinovec | 13.09.2017

Trockismus?To bude cesta s rychlým koncem.

Re: Re: Kecka Pjakin

Cico Ciciak | 13.09.2017

Jednoduchšie: DEBIL!
:DD

Re: Kecka Pjakin

Cico Ciciak | 13.09.2017

Takýchto extrémistov, ako si ty, sa je nutné obávať ešte viacej než GP - to sú aspoň egoistickí sociopati ale s pudom sebazáchovy, ale ty?
Ty si naopak extrémny psychopat, ktorý to evidentne nemá v hlave v poriadku, teda ak to myslíš naozaj vážne a nejedná sa len o frustráciu, ktorá môže pominúť.

Re: Re: Kecka Pjakin

Slovan | 13.09.2017

Mas aj nejaky protiargument. Alebo si jeden z tych co chce ako poslusny psik cakat kym ho GP nahradi africkym inzinierom, lebo tomu staci akoze menej. Ver tomu, ze ak by som mal napr. jadrovy arzenal Ruska uz ho davno odpalim, lebo v case krizy a apokalypsy Biela rasa ako najinteligentnejsia by mala najvecsie sance na prezitie.

Re: Re: Re: Kecka Pjakin

Cico Ciciak | 13.09.2017

Pre debila alebo provokatéra neexistuje žiadny argument, tam je argumentom iba fakt, že sa jedná buď o debila alebo provokatéra.
A normálny človek tu má pádnych argumentov hafo.

Re: Re: Re: Kecka Pjakin

čtenář | 13.09.2017

Slovane, tímto vyjádřením děláš jen ostudu skutečným Slovanům. Ty bys začal jadernou válku jen proto, že na "to máš svaly"?? A co pak se zničenou Zemí?? Vypadá to, že svaly máš, ale mozek ne..
PS. "šance na přežití" může být taky 1-2%, nebo klidně i 0,0000000001% !! To bys riskoval? Příště nereaguj ve stresu, píšeš nesmysly !!

Re: Re: Re: Re: Kecka Pjakin

Slovan | 13.09.2017

Vzdy lepsia sanca ako 0 percent. Ci stale verite v nejaku stastnu multikulti EU? Vsetkym je nam jasne, ze ak v nasledujucich 10 rokoch imigraciu farebnych nezvratime a neposleme ich spet, tak oni vyhubia nas. U nas je Fiko vysmiaty, lebo ma 700 tisic kakaovnikov, z ktorych bude za 10 rokov 1,5 mil kakaovnikov. On ma kvoty davno splnene. Ked si myslite, ze Africki inzinieri budu robit na Vase dochodky tak ste naivni. Ak ste chlap, ci skareda ci starsia zena tak Vam asi len odrezu hlavu. Pekne zeny si mozno podelia, samozrejme v tom chaose vecsina z nich tiez zhebne. Pjakin je ohladne genocidy bielej rasy vysmiaty, jemu na ucet peniaze chodia, on hovori to co mu nadiktuju, neburcuje ludi, ale pacifikuje.

Re: Re: Re: Re: Re: Kecka Pjakin

Cico Ciciak | 13.09.2017

Nikto tu nič také netvrdí, tak tu nepodsúvaj nezmysly, ani sa nenavážaj do V.V. Pjakina - do niekoho, koho vôbec osobne nepoznáš.
Ty naopak oproti R. Ficovi v skutočnosti neponúkaš žiadne reálne riešenia týchto problémov v aktuálne panujúcich podmienkach, a ak máš na mysli "riešenie" v podobe genocídy Rómov na Slovensku, tak takých bláznov, ako si ty, by mali rovno internovať na psychiatrii.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kecka Pjakin

Slovan | 13.09.2017

Si jednoducho kokot a zrejme Siskou plateny troll. Tvojou ulohou je odvadzat pozornost ludi od reality k nejakemu fiktivnemu GP. Pritom vsetci vedia, ze svet vlastnia chazari a na ich vrchole R+R. Realita je, ze kazdodenne sa do Europy privazaju hordy nepriatelov a nikto ich nezastavi ak ich my nezastavime.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kecka Pjakin

Cico Ciciak | 14.09.2017

Pozri sa radšej pod posteľ, či ti tam náhodou R. Fico neprepašoval nejakého moslima ty šialený magor.

Re: Re: Re: Re: Kecka Pjakin

Eva | 14.09.2017

Ono stou zničenou zemí to není tak horké. Nedávno zemřel muž Japonec Sumiteru Taniguči, který přežil Nagasaki, měl 88 let. Podle vás neměl dávno žít! Ale on přežil a nebyl sám.
Najděte si obrázky jak vypadaly tyto města tehdy a teď. Dokonce nebyli ani evakuování, to tehdy vůbec nebylo a lidé tam přežili.
V Černobylu bují zeleň, příroda se vzpamatovala rychleji než kdokoliv čekal a výsledek je přírodní oáza pro zvířata, která jinde nežijí.
Atoly Bikini dnes tropický ráj. Fukušima je současný problém, ale vypadá to, že zase si příroda najde cestu jak z toho ven.

Pokud by Slovan použil jaderný materiál na západ od nás, výsledek by se dostavil. V současnosti nejzalesněnější oblasti jsou bývalý východní blok, všude na západě nejsou souvislejší porosty, prý aby byl výhled, jak mi napsal jeden člověk pod fotkou z Tyrolska.
Tohle by se změnilo, západ by se zalesnil a klima by se ochladilo. Protože tam kde je sucho neprší, tam kde jsou lesy, je chladněji rána jsou mlhavá plné vzdušné vlhkosti.
Tož tak, stačí menší jaderné exploze, zničit sídla elit, lidi si už pomůžou.

Re: Re: Re: Re: Re: Kecka Pjakin

Putinovec | 14.09.2017

Tohle vám říkají na školení Janda a další kolaboranti?Co člověk zaseje, to taky sklidí.Už jsem viděl více hlupáků,které doběhl průběh životních okolností.Dobrou chut.

Re: Re: Re: Re: Re: Kecka Pjakin

Nuovi | 14.09.2017

Uff, a kolkozeto spoluziakov ci deti narodenych v rovnakom roku ako pan Taniguci sa dozilo takehoto veku? Kolko z nich mohlo byt kreativnych ludi, co mohli nieco v nasom zivote vylepsit? A potom sa divite, ked od VVP pocujete slovo idioti, na toto iny slusny terminus nejestvuje.

Re: Re: Re: Re: Re: Kecka Pjakin

čtenář | 14.09.2017

Paní Evo, nebudte naivní.
Pokud by se to spustilo, nedejbože, jak si to představujete?? To že někdo vypustí jednu střelu a pak BUDE KLID A MÍR NA CELÉM SVĚT?? Proboha, pokud by kterákoliv strana opravdu zareagistrovala na jaderné nebezpečí-napadení, budou automaticky vypuštěny všechny střely, co kdo má. Takže totální destrukce Země a zamoření na mnoho set let. Dnešní jaderné zbrabě jsou MNOHONÁSOBNĚ silnější než Hirošima.. Porovnejte si to kdekoliv na internetu.
Takže neplácejte nesmysly a nemluvte prosím o věcech, kterým zjevně nerozumíte. Ad Bikiny - toto byly podmořské výbuchy, a srovnejte si jejich sílu se současnými zbraněmi, A pokud Vám imponuje Fukušima, běžte se tam nechat ozářit a za pár let nám můžete sdělit, jaké to je... Resp. zjevně jste neviděla fotografie znetvořených dětí, které se rodí v Íráku, kde USA použily jen obyčejný "ochuzený" uran. Pak by jste takto nemluvila.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kecka Pjakin

Ziim | 14.09.2017

Přesně, na tohle, už snad nemá cenu reagovat jinak než legendárním výrokem Lavrova - debili, bljaď

Re: Re: Re: Re: Re: Kecka Pjakin

Slovan | 15.09.2017

Presne si to vystihol. Radiaciu by sme zvladli, potraviny sa daju vyrobit aj pomocou elektriny, netreba polia. Najsilnejsi by prezili a to boli historicky vzdy belosi. Treba restart civilizacie, lebo teraz sme vedeni jak ovce na porazku a za 40 rokov nebudu ziadni bieli ludia.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Kecka Pjakin

Jura | 15.09.2017

Fjotolf Hansen hadr oproti tobě.

Re: Re: Re: Kecka Pjakin

jenda | 15.09.2017

"v case krizy a apokalypsy Biela rasa ako najinteligentnejsia by mala najvecsie sance na prezitie"
Tohle je sranda? Nic proti bílé rase a už vůbec proti SLOVanům. Ale. Stačí když inteligentní bílé rase vypnou proud, tak už jí vidím na rozdíl od nějakýho africkýho křováka nezničenýho kravinama ze západu, jak bez těch ulovených jídel z Kauflandu přežije. To že sem jdou "ing" z afriky myslím taky padá na vrub IQ "bílího". Nebyl to snad běloch co si do evropy (ameriky) přitáhl černocha na práci? Ty všechny sračky vytvořené tzv. západní vyspělou civilizací si do afriky asi natahali sami černý. A o nadmíru vysokém IQ bílé rasy svědčí i posledních 100 let, kdy se jen v evropě sama bílá rasa nechala (docela lehce) vmanipulovat do toho aby si vyvraždila desítky milionů vlastních. A podle toho co se děje třeba na ukradlině to IQ vyrostlo až do nebe.

Re: Kecka Pjakin

Crow G. | 14.09.2017

Buď té lásky Slovan a změn si nick.

Re: Kecka Pjakin

Cico Ciciak | 14.09.2017

Toto vypadá byť väčším problémom než súčasná umelo vyvolaná kríza s moslimskými imigrantami v západnej EÚ, lebo ak sa skutočne dramaticky zmenia globálne klimatické podmienky vo svete + do toho sa ešte odohrá nejaká globálna geo-fyzikálna katastrofa, tak beztak dôjde k ďalšiemu masovému a v podstate neriadenému sťahovaniu národov, a toto všetko sa GP bude snažiť využiť pre svoj hlavný cieľ - zotročiť celé ľudstvo:

http://leva-net.webnode.cz/products/navrat-k-biogennej-energie/

Takže súčasnú globálnu civilizáciu tak-či-onak v blízkej budúcnosti čaká zánik v takejto podobe, jak ju poznáme dnes a dôležité je iba to, ako bude ďalej vypadať, a či bude v nej i naďalej dominovať davo-"elitarizmus" (tzv. biblická koncepcia) alebo sa ľudstvo na Zemi bude vyvíjať smerom k "Bohoderžaviu" (= "Kráľovstvu Božiemu, Komunizmu, ...).

ruskí atléti

dexim | 13.09.2017

plný súhlas s hodnotením VVP k pôsobeniu ruských atlétov na MS

Re: ruskí atléti

Iva | 13.09.2017

Také naprostý souhlas!!!!!
Řekl to tak, jak o cítí a jak to myslí, naprosto upřímně a otevřeně, a tak to má taky být. Nesmírně to oceňuji a cítím to přesně tak. Pokud si někdo necení své vlasti a nechce za ni vystoupit (sportovně či jinak), nemá právo po ní cokoliv chtít.
Okecávat to mírnými slůvky by byla zbytečná korektnost - na níž jsme už jako lidé dost alergičtí.
Nepožadujte po p.Pjakinovi, aby byl jiný, než je!!!!
Díky.

Re: Re: ruskí atléti

Tomi | 14.09.2017

Suhlasim Ivka

Potom ale... Ja to citim inak. A pozadujem aby sa ani on nesnazil menit pomocou KSB ostatnych ludi.


Tiez hovorim veci ako ich citim. A predal som to sebe vlastnym sposobom. Ak ma on pravo niekoho kritizovat, tak to pozadujem aj pre seba.

Alebo on moze vsetko a mi ostatny mame iba drzat hubu a citat knihy a nechat sa buzerovat?
Popri tom co xy hodin makame v praci za par e?
To sa mam za to od niekoho nechat urazat?
A pozrat sa ako nepriatelska koncepcia prenika na uzemie mojho statu?

Prepacte. Sice sa nepovazujem za genia, ale ani za idiota.
No citim sa byt sucast Davu a teda aj ludstva. I ja som clovek.
A nebudem sa necinne prizerat ako nejaky hulvat uraza mna a moju rodinu.

Ďakujem.

Re: ruskí atléti

jenda | 15.09.2017

Ale zase si vzpomeňte na ty ksichty pšonků, ukrajinců, amíků,.... když vedle nich na stupínku stál nějakej rus, o kterým si mysleli že tam ani nebude. Ty se museli dost vzteknout. U toho jsem se dost nasmál. Ani ty komentátorský keci o věčném a jenom ruském dopingu to nepřebily.

Tak to proste nie.

Tomáš | 13.09.2017

...Geopolitici s tymi svojimi debilnymi pojmami....

Prepáčte, ale toto nie. Koho tým prosím myslí. človeka, ktorý bohvie v čom vyrastá v tomto svete. Kde človek je nútený chodiť do práce za mizerný plat a musí dávat svoje dieťa do školy, kde mu vyplachujú mozog pod hrozbou sociálky. a tam asi tiež nemá moc na výber a može študovať akurát tak tu geopolitiku a popri škole kto vie či sa dostane k DVTR a pojmom globalna politika. Je rád že može cez výkend resetovat. Potom si nájde nejakú prácu v systéme, kde aby uživil deti je nútený robiť čo sa mu povie a potom príde pán Pjakin, ktorý síce má v mnohom pravdu. Ale ako to, to proste nie. Jak mu takto záleží na luďoch.? Dokáže sa vcítiť do nás tu dole.? takto sa vyjadruje inteligentný človek s ľudským typom psychiky, ktorý....
Neviem. Radšej ..... fakt toto si musim vela krat odmysliet.....

Kedy bude textova forma bo takto to proste nemozem?

Re: Tak to proste nie.

Nikdo | 13.09.2017

Geopolitici - tím jsou míněny různí "anál-ytici", kteří žijí z naší práce a píší naprosté blbosti a pak se to obyčejný zotročený obyvatel (nemá čas a zdroje na svůj seberozvoj) nemůže vyznat, protože je to naprostý guláš. To vyhovuje GP, protože pak může v tom guláši skrývat svoje řídící manévry směřující k našemu zotročení. Jiná věc je, že někteří zotročení obyvatelé se toho chytnou (míněno geopolitiky) a pak to jako by schytají od Pjakina i oni. Vyplatí se sledovat Pjakina častěji (pokud se nestudují tlusté knihy) a utvořit si obrázek z více dílu, pak vše bude dávat větší smysl.

Re: Re: Tak to proste nie.

Tomáš | 13.09.2017

Prepac Nikdo ale to co hovorim je prave to, ze geopolitik je prave bezny zotroceny clovek. Ktory studuje tlste knihy, aby mal lepsie zazemie a vysledok je prave ten gulas.
Prave takyto pristup je o tom otroctve. Prepac ale sice ta chapem co horis a Pjakina pocuvam. Ale taketo vyjadrovanie a posobenie neposoby zrovna najlepsie a urcite to nicomu neprospieva.
Ak nezvlada svoje emocie tak by asi niekedy mohol skusit radsej tu meditaciu a precistit si hlavu.
Mozno potom mu pojde lepsie aj jeho analyticka cinnost.
Iste chapem. Sytuacia je zavazna a vipeta, ale toto ju este viac napina.

Tu sa kritizuju ludia za kazdu blbost, sprepacenim a potom toto?
Aky je to meter.? O co sme mi potom lepsi? Ak su napriklad statna elita pre nas "idioti". Tak potom o co sme lepsi? Ved preco oni tak odrbavaju a robia co robia. Bo sme pre nich vsetci Idioti.
Takto sa hasi ohen? Benzinom?
Jeho obhajujete tiez je len clovek. A mi nie sme len ludia. Statna elita USA niesu tiez len ludia?
Aky je toto meter?

Iste vsetci sme ludia. No nie vsetci sme ludmi aj vo vnutri. Asi by sme sa mali obcas pozriet aj sami na seba, ak chceme poukazovat na inych.

Ďakujem.

Re: Re: Re: Tak to proste nie.

Nikdo | 13.09.2017

Nesouhlasím - já se za geopolitika nepovažuji a neznám nikoho z obyčejných lidí, kdo by se za něj považoval. Dokonce než jsem zhlédl nějaká videa od Pjakina jsem nevěděl, že nějaká geopolitika existuje. Posléze jsem zjistil, že termín geopolitika používá pár blbců (rádoby analytiků), kteří tím pojmem se snaží děla chytrými. Jestli na to nějací obyčejní lidé naletěli, tak nyní mají k dispozici informace jak je to doopravdy.

Rozhodně se to nedá vykládat tak, že Pjakin uráží nebo znevažuje obyčejné lidi, znevažuje (spíše správně zvažuje, váží dává ji správnou hodnotu jakou má) pouze tu falešnou konstrukci - píseček geopolitiky.

Je geopolitika blbost ? ANO
Jsou Ti, kteří uvažují geopoliticky grázlové ? ANO
(bůh poskytuje informace, takže pokud by to nebyli grázlové tak by jim bůh poskytl správné informace. Pokud někoho uráží, že se někdo vysmívá geopolitice, tak znamená, že se povyšuje on je někdo, kdo nedělá chyby (pouze ho podvedli) a takhle se s ním nesmí jednat. Co udělá prostý člověk, když zjistí, že dělal hlouposti, začne se smát sám sobě, protože to očišťuje a je to úleva přijít na to v čem dělal chybu).

Existuje takový moudrý starobylý příběh. Mudrc poradil nějakému mladému člověku, nenech se vyprovokovat a když Ti někdo dá radu i třeba v hněvu zkus se podle ní řídit a pokud rada zafunguje vrať se a vždy za radu poděkuj. No a mělo to nevídané následky, získal přátele ze svých nepřátel, když ostatní viděli, že nebojuje kvůli tomu, že se chce povyšovat a viděli jeho upřimnost začali se vytvářet nové lepší vztahy s okolím.

Re: Re: Re: Re: Tak to proste nie.

Tomáš | 13.09.2017

Nikdo.

Za 1. Kde som tvrdil, ze sa konkretne vy, alebo niekto iny tu povazuje za geopolitika?

Za 2. Ak je podla vás človek, ktorý pod vplivom systemu vyštudoval geopolitiku pretoze predmet globalna politika sa v skole neuci. Nasiel si zenu a ma s nou deti a teraz aby ich uzivil pracuje ako analytik v oblasti geopolitiky. ... I to je iba clovek, ktory robi chybi. Iba sa snazi v tomto svete nejak prezit. Nie ku kazdemu sa hnet dostane ta vasa DVTR. Neviem preco by koli tomu hnet mal byt niekto grazel, debil alebo idtiot.

_pokial takto sudite a este chcete mi nieco podsuvat tak v tom pripade mam jasno v tom kto je tu skutocny grazel.

Za 4 prinos pana Pjakina nezpochybnujem.

Za 5. to ze niekto nevie pochopit a prijat kritiku je jeho osobna zalezitost.
No ak chce potom sam niekoho kritizovat a este caka, ze to od neho niekto prijme. To znie naozaj dost pokrytecky.

Za 6. Ja tu nikoho takto neurazam a nic nepodsuvam. Iba som podal svoj názor a kritiku. Takze nechapem na com su zalozene vase reakcie.
Totiz viem co som pisal.

Za 7 . Prijmam aj nazory pokrytcov, ktory idu jedneho kritizovat a sami robia to iste a este nevedia prijat kritiku na seba.? -to je co?
Ja nesudim. Nech si robi co chce. Iba som na to upozornil, ako mi kaze svedomie. Ak vidim ze niekto roby chybu tak mu to poviem a cakam to same. Ale presviedcat sa o niecom co nieje pravda a este od cloveka ktory takto posoby. Tak to nie. No je nazor prijmem.

Ak chcete pokracovat v tomto duchu, tak nehodlam dalej reagovat. Na vas som predsa nic zle nepisal. Dokonca ani na pana Pjakina. Sami hovorite, ze na iste veci treba upozornit.
Ak to teda robite vy. To je v poriadku?
A ked to spravi niekto iny. To je spatne?

Ak to robite vy. Tak mi budume robit to same.

Clovek by nad sebou nemal stracat kontrolu. V.V.Putin.

Re: Re: Re: Re: Re: Tak to proste nie.

Nikdo | 13.09.2017

Dobrá, nemám o tom dost informací. Vůbec nevím, že by se geopolitika vyučovala (alespoň u nás), bral jsem to dosud za termín, který používají pouze chytráci ve svých článcích. Pro mne geopolitika nic neznamená (nic ve zlém, jak jsem psal ten pojem je pro mně víceméně nový). Pokud se to učí, tak nějaké části tam musejí dávat smysl a bylo by možné to opravit a dát do správných souvislostí podle informací, které se k nám otrokům dostali prostřednictvím KSB.

Jestli Vám připadá mluva od Pjakina znevažující, tak s tím nic nenadělám, pouze mohu říci, že to tak subjektivně nevnímám a naopak jsem mu vděčen, že dostávám upřimné informace, které jinde nenajdu. Chápu, že jeho projev může někomu jít proti srsti, ale to jde i projev Zemana, mnozí nedobře snáší jeho jízlivost. Mohou být naše projevy vzájemně protivné, ale rozhodně nevnímám snahu příznivců KSB někoho záměrně urážet.

Subjektivně a intuitivně a beru to pouze z názvu předmětu:
Geo-politika má každopádně chybný kořen v tom, že rozhodující a prvotní je geo/země/podmínky a ty utvářejí vztahy lidí. Ale lidé si utvářejí své vztahy nezávisle na podmínkách, pouze je pak zpětně přizpůsobují daným podmínkám. Není rozhodující kdo má více zdrojů, ale kdo umí lépe řídit, kdo umí zdroje lépe využívat.

Pokud víte o geopolitice více, můžete uvést co si pod ní její zastánci nebo studenti představují.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to proste nie.

Tomáš | 13.09.2017

Ano v mnohom suhlasim. Geopolitika, ako i historia nam bola dana od GP.
Skutocne je treba hladat alternativu. Kludne aj KSB. Ja som za cokolvek.

No takto hodnotit a vyjadrovat sa o nieco svedci. Nie som ziadny analytik s oblasti geopolitiky. Ale keby som bol, tak takto si ma nikto nezyska a urcite nebudem povazovat takehoto cloveka za uprimneho. i ked v obore ho ako analytika mozem uznavat a tak isto mu byt vdacny za moznost sa od neho ucit.
Tak asi mi jeho prejav nebude pripadat moc uprimny a prijemny.

I ked chapem, ze to co sa deje sa jeho osobne hodne dotika... Atd.
Ani ja niesom dokonaly a v minulosti som rad pouzival taketo pojmi. No pochopil som, ze to nieje spravna cesta.

Pozrite. To ze sa niekto k timto veciem nedostal a nemal v tomto take stastie ako pan Pjakin no to neznemena ze je hnet debil.

Su to obycajny ludia, ktory boli deti a mali svoje sny. No narodili sa do spatneho sveta zo spatnym systemom, ktory s nich spravil Neludske Bestie.

Po co tuzil nobel, ked vymyslel dinamit.
?
Po com tuzi dieta , ktore chce uzdravovat ludi? a ake ma moznosti v sucasnom systeme? Ako funguje skolstvo? Ano medicina stoji za... .
Ano dnesny doktory lzdom moc nepomahaju. Ale to co robia je len to co sa naucili. V skole. Ano. Je aj alternativa. Ale nie kazdy sa k nej dostane. Nie hnet.
Ale co potom ked uz ich system zomlel a oni sa ocitli v psychologickej pasci. Snad si nemyslite, ze kazdy kto ide na medicinu tam ide preto ze chce ludom skodit?
A uz ked sa zamestna ako doktor, aby sa postaral o rodinu. ... Ved oni tiez musia a niecoho zit.
Ale ked si zacnu uvedomovat o co v tomto byznise ide, ze je to len byznis. Tak potom co?
Viete kolko ludi. Dktorov lekarov len v USA spacha samovrazdu, pretoze si uvedomili, pod tlakom informacii co prenikli na verejnost si uvedomili co vsetko sposobili. Nieco podobne mozme povedat aj o tych geopolitikoch.

Ved su to ludia pre Boha. Oni to proste nevedia unist ked si uvedomia do coho spadli. A toto im ma pomoct?
Takto ich s toho chceme dostat?
Pre Boha ved nech maju srdce ty ludia.
To nevedia proti conu tu stojime ked takto hovoria?
Toto je uprimne?

Prepacte, ale ja naozaj neviem. Moznoze to naozaj myslia dobre a len robia chybi.

No, ako povedali sami.

Zlocin? Nie. Nieco horsie ako zlocin. Bola to chyba.

Mysleli to dobre a dopadlo to ako vzdycky.

Re: Re: Re: Tak to proste nie.

Cico Ciciak | 13.09.2017

> Prepac Nikdo ale to co hovorim je prave to, ze geopolitik je prave bezny zotroceny clovek. Ktory studuje tlste knihy, aby mal lepsie zazemie a vysledok je prave ten gulas.

A čo tým chceš povedať, že ľudia nemajú študovať KSB a DVTR?
Mne to naopak pomohlo a vidím, že aj ostatným ľuďom, tak nepodsúvaj nezmysly.
Iba zámer z tvojej strany alebo iba frustrácia?
Ak máš ty s tým problém, tak sa jedná iba o tvoj osobný problém - problém bude najskôr medzi stoličkou a počítačom. :)


> Tu sa kritizuju ludia za kazdu blbost, sprepacenim a potom toto?

Nevymýšľaj si a skús to konkrétne rozviesť.
Podľa mňa sa tu ľudia snažia baviť vecne a k veci, teda až na pár jedincov, ktorí majú svoje úlohy.


> Jeho obhajujete tiez je len clovek. A mi nie sme len ludia. Statna elita USA niesu tiez len ludia?

Chápeš ty vôbec pojmu "Človek" podľa terminológie KSB a DVTR?
Zjavne nie a preto len zbytočne vymýšľaš nezmysly.
Skús si najprv niečo naštudovať:

"Človekom je osoba žijúca v neustálom dialógu s Bohom (teda podľa svojho vlastného svedomia; bez prostredníka - moje doplnenie). Snaží sa neustále zvyšovať Mieru chápania chodu vecí a cieľov HNR (Hierarchicky Najvyššie Riadenie), s vôľou zameranou na kooperáciu pri napĺňaní týchto cieľov. Vníma seba ako námestníka Boha na zemi."

Kde je napísané, alebo kde sa tvrdí, že i Človek sa niekedy nemôže právom nahnevať?
Ani JK sa nikdy nenahneval, keď videl neprávosti alebo ľudskú blbosť? Bol snáď skala bez emócií? A keď sa nahneval, tak už nebol Človekom? Netáraj!
A ak chceš dávať na jednu úroveň V.V. Pjakina s neokonmi, tak evidentne nemôžeš byť normálny, za predpokladu ak to myslíš vážne.


Vravím, založil si tu zbytočné vlákno a zdá sa mi, že nie prvý krát.

Re: Tak to proste nie.

ľudo | 13.09.2017

Ale kľuud Tomáš..
I Pjakina skúste brať s rezervou.
Čo je on Bohom?
Absolútnych autoritiek niet.

Veď aj u kňaza v kostole, kandidáta na poslanca pri mítingu,
či úradníka, alebo šéfa v robote
vždy na asi lepšie a asi horšie vyjadrenia hodnotíte
a ho s onou nevyhnutnou rezervou beriete.

Ani dieťa predsa neberie,
postupne ako dospieva,
všetko od Vás doslova..

Aj Pjakin je len človek.
Ako Vy, alebo ja.. a mýliť sa môže.
Tak isto aj rôzne emócie, ..atď

Napriek všetkému (i jeho chybám) je ale isto lepšie,
keď robí tú robotu, najlepšie, ako podľa svojej osobnej miery chápania vie, ako keby nerobil nič, či?

..keď už teda väčšina žiaľ DVTR ani neotvorila,
aspoň od Pjakina snáď niečo v prenesenej forme pochytila.
..hmm..alebo žeby sa začalo s prekladom titulkov Petrova,
ktorý svojho času priamo DVTR naprednáškoval?
..prípadne Zaznobina..

Petrov však aj vlastné obrázky kreslil, používal,
pričom samozrejme i viaceré jeho názory, vyjadrenia
s nadhľadom brať treba.

Nečakajte na..nehľadajte Ježišov (GodOtov),
snažte-me sa ním byť sám.
Ježišov "syndróm" by mal byť pre Člověka cestou povinnou,
byť v rámci spoloČnosti jeho identifikačnou charakteristikou,
(nikdy nie však obetou!)

"Bo iba veľký hlupák sa smeje,
keď sa druhý iným nezištne pomáhať speje!!"

Re: Re: Tak to proste nie.

Sycak | 13.09.2017

Hezky napsany, taky to taky citim, akorat nemam tu vyjadrovaci schopnost. Diky.

Re: Re: Tak to proste nie.

Tomáš | 13.09.2017

Luďo.
A pan Pjakin sa nesmeje.? Vraj ucte sa clapci 4 a smeje sa.

Nehnevajtevsa na mna, ale tieto slova by mali byt adresovane niekomu inemu ako mne.
A ked chcete niekoho kludnit, tak skuste toho pana analytika.
Myslim, ze to potrebuje viac nez ja.
Ale vasu ochotu ma smerovat k dobru ocenujem.

Ďakujem.

Re: Re: Re: Tak to proste nie.

ľudo | 13.09.2017

Nikto nie je dokonalý.
Myslíte Tomáš, že pozitíva Pjakinovej práce neprevážia
nad jej zopár možno kozmetickými vadami?

Hovorím, źe obćas uletí,
ostatne tak, ako aj ja, alebo Vy..

Máme azda niekoho, kto nateraz jeho prácu robí lepšie?

Ak nemáme za koho hoc aj nejakého politika vymeniť,
nemáme právo ho kritizovať.
Preto a práve preto musíme nových,
lepších politikov vychovať
a hlavne samy sa vzdelávať.

Bo to za nás nikto neurobí.
Tak, ako ani našu budúcnosť nevytvorí,
takú, akú my by sme chceli.
Žiaden politik.
Keď dostane funkciu,
v tom momente z aktivitou končí
a môže len ďalšie konanie svojich voličov
pred týmto apokalyptickým Systémom kryť
Presne opačne, ako si to stádo myslí.
Ovca sa chybne nazdáva..že odVOLI a tým
jej zodpovednosť deLegovaná hasne.

Rozhoduje totiž majiteľ funkcie toho politika.
A to je Systém, presnejšie jeho programátor(i)
a správca(i)..admin.

Ak toto základné stádo nepochopí,
svojej úlohy tvorcu-Človeka sa nezhostí
a zverom zostane, vskutku majú žiaľ sociopati tam hore pravdu,
že strihaným a rezaným po ďalšie generácie ostane..

Inak sa z pasce otroka nevymaníme,
ako vzdelaním.
Knowledge is power.
Majiteľ je te, kto riadi
a nie ten, ćo je na papieri.

Pritom, ak máme zdravý kolektívny sedliacky rozum
po predkoch (alebo sme čítali DVTR),
vieme že 95% riadenia funguje bezštruktúrne, nepriamo,
vytváraním-formovaním, konštruovaním informačného poľa.
AKo rozprávkami u detí sa tvoria ich stereotypy, zvyky,
autopiloti=podvedomie..až po to kolektívne

Aj sám v poli je vojak!
Keď nechce len trávou na poli boja ostať,
musí samostatne myslieť a konať

Re: Re: Re: Re: Tak to proste nie.

Tomáš | 13.09.2017

Pozrite. V mnohom vám dávam za pravdu.
Podľa mňa ste velmi inteligentny clovek. Podla toho, ako posobite a vyjadrujete sa. Podla umiernenych a rozvaznych postov. A podla hodnotenia vasich schopnosti a chapania na zaklade precitania par vasich prispevkov usudzujem, ze ste inteligetny clovek.

Daleko presahujuci i toho "velkolepeho" analytika, ktory sice ma v mnohom pravdu no asi by sa tiez mal pozriet aj sam na seba kedchce kazdeho kritizovat a vystatovat sa a velebit do neba Cloveka ktoremu nesiaha ani po clenky. To posoby dost pokrytecky. Ako zakladanie nejakeho cargo kultu.

Ano rec je prave o beztrukturnom riadeni a jeho urovnach, ktore prave o to na co poukazujem.
Staci sa pozriet na Putina a hnet viem kde je aka uroven chapania a kto ma ake ciele hlboko vo svojej dusi. To ze niekto tvrdi ze mu zalezi na ludoch este neznamena ze to tak je. Obzvlast to tak neposoby, ak potom vystupuje ako nejaky arogantny hulvat, ktory svojom prejavom poskodzuje zaujmi svojej vlasti viac ako keby sedel doma a staral sa o zahradku bez zaujmu o politiku.
Potom i to dobre co clovek kona jev tieni jeho vlastnej pychy.

Re: Re: Re: Re: Re: Tak to proste nie.

Cico Ciciak | 14.09.2017

Zdá sa mi, že to tu zbytočne stupňuješ, dramatizuješ, podsúvaš nezmysly, odvádzaš pozornosť od merita vecí a navyše celkom fanaticky odsudzuješ niekoho, kto sa naopak v porovnaní s tebou snaží nejako pomáhať ostatným ľuďom vyznať sa v globálnej politike; navyše koho ani osobne nepoznáš a kto sa pravdepodobne nachádza pod omnoho väčším psychickým tlakom než bežný radový človek (aj kvôli tomu, že zrejme vie a uvedomuje si toho omnoho viac než zámerne manipulovaná väčšina, okrem iného i kadejakými poplatnými geo-politikmi).

A preto by si mal podrobovať vecnej kritike hlavne samotné názory, výklady a argumenty analytika V.V. Pjakina, ktoré tlmočí verejnosti, než jeho spôsoby vystupovania a správania sa na verejnosti, ktoré v tomto prípade nie sú až tak podstatné.

Tiež nie je moc správne zrovnávať s V.V. Pjakinom nejakého internetového diskutéra, ktorého zase vôbec osobne nepoznáš, ktorý nemusí reagovať bezprostredne pod tlakom pred verejnosťou a môže si svoje komentáre najprv v kľude premyslieť a až potom napísať.

Podobné je to u V.V. Putina.
Nepoznáš ho osobne, nevieš, ako reaguje mimo kameru, nevieš, koľko krát si musí zahryznúť do jazyka a pár krát sa zhlboka nadýchnuť, kým niečo povie na verejnosti.
Navyše u politika je kvalitný osobný image a diplomatické vystupovanie pred verejnosťou v podstate podmienkou, u politického analytika až tak nie, tam je dôležité hlavne to, čo hovorí a nie akým spôsobom to ostatným podáva.

Skutočne, snažiť sa objektívne hodnotiť morálku niekoho cez internet a len na základe sa nedá, lebo V.V. Pjakin môže byť inak vo svojom vnútri veľmi dobrým človekom, ktorý sa možno dokáže s inými rozdeliť aj o tú pomyselnú poslednú omrvinku (ako aj napr. ten jednoduchý a prirodzene správajúci sa sedliak z hôr, ktorý si rád zahreší, grgne, prdne, zafajčí, vypije a smrdí ako cibuľa - možno je dokonca lepším človekom, ako ten, ktorý sa pretvaruje a má naučené vyberané spôsoby vystupovania, ale inak vo svojom vnútri je to ne-ľudská špina) a jeho svedomie by mu nedovolilo ublížiť slabšiemu, alebo ho vykoristiť, neviem, nepoznám ho osobne.
Ale to nie je vôbec dôležité. Nebudeme predsa z neho vytvárať nejaký vzor dokonalého človeka, ako voľakedy globálni zákulisní (a)sociálni inžinieri vytvorili pre ovečky z Ježiša.
Ja si myslím, že skoro od každého človeka (i od takého masového vraha) sa dá zobrať niečo, čo môže byť pozitívne využité ostatnými ľuďmi.
Ďalej si vôbec nemyslím, že by sa V.V. Pjakin staval do role akejsi rozumovej a morálnej autority a správal sa ako pokrytec.
Na základe čoho tak súdite?
Veď on len svojim spôsobom a na základe svojho subjektívneho výkladu obecného chodu vecí/udalostí sveta za pomoci teórie KSB a DVTR poukazuje na určité procesy, zákonitosti, chyby, neprávosti/krivdy a amorálne/sociopatické plány a zlodejiny mocných v spoločnosti a vo svete, a potom tiež aj poukazuje na celkovú naivitu a nechápanie niektorých ľudí.
O tomto je relácia "Otázka a Odpoveď" - názorne ostatným ukázať, ako by sa mohli dať informácie a poznatky z teórie KSB a DVTR zúžitkovať v praxi pri výklade obecného chodu vecí/udalostí sveta a V.V. Pjakin ukazuje iba jednu z viacerých možností jej využitia.

Je nutné tiež zdôrazniť, že žiaden človek nie je dokonalý (ako nie je ani V.V. Pjakin), t.j. všetci môžu robiť chyby a každý môže a má právo (to platí hlavne v dnešnom svete, kde na človeka pôsobí množstvo zhubných faktorov a niektoré sú vytvárané zámerne) viac či menej vybuchnúť.

A KSB a DVTR nie je presným návodom (taký ani neexistuje a človek nemôže žiť od slova - do slova podľa nejakej príručky), ako sa stať skutočným Človekom, neprikazuje podľa akého programu a ako presne žiť, ani neposkytuje presný zoznam vonkajších prejavov správania sa skutočného Človeka (ako presne by sa mal taký jedinec správať), akými morálnymi atribútmi a štandardmi (tie sa môžu meniť počas života každého jedinca a mali by sa neustále prehodnocovať, hoci nie všetci to dokážu + zmeniť ich), telesnými a rozumovými zručnosťami a znalosťami by mal disponovať a pod., lebo to je už individuálna vec každého jednotlivca.
Teória ale popisuje štruktúru ľudskej psychiky, jej základné typy, ďalej poskytuje aj stručnú subjektívnu definíciu samotnej podstaty skutočného Človeka:

"Človekom je osoba žijúca v neustálom dialógu s Bohom (teda podľa svojho vlastného svedomia a bez prostredníka - moje doplnenie). Snaží sa neustále zvyšovať Mieru chápania chodu vecí a cieľov HNR (Hierarchicky Najvyššie Riadenie), s vôľou zameranou na kooperáciu pri napĺňaní týchto cieľov. Vníma seba ako námestníka Boha na zemi." * https://uloz.to/!gMja6Ftp44hd/ako-sa-stat-clovekom-2-7-pdf

Každý jednotlivec, ktorý sa rozhodne študovať KSB a DVTR sa bude rozvíjať svojim vlastným individuálnym / jedinečným / subjektívnym spôsobom (niekto viac po rozumovej stránke, iný zase po morálnej, alebo sa bude jednať o nejaký jedinečný pomer oboch hodnôt), bude špecificky ovplyvňovať svoje okolie a cesta za osvojením si Ľudského typu (stroja) psychiky bude u každého prebiehať inak, ale niektorí to možno nezvládnu, ale možno aspoň trochu pomôžu v tom ostatným, prípadne svojim potomkom (a ich potomkom...), pre ktorých (väčšinu) už bude život podľa "diktátu" ich svedomia samozrejmou vecou ako u nás dnes napr. neakceptovateľnosť otvoreného otroctva.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Tak to proste nie.

Cico Ciciak | 14.09.2017

... na základe razantnejšieho vystupovania...

Re: Re: Re: Re: Re: Tak to proste nie. (pro diskutujícího Tomáše

pacifista | 14.09.2017

Člověče co vy jste zač? Samé kecy, kecy. Na diskusi vás zaznamenávám snad poprvé, tak co vy můžete vědět o V. V. Pjakinovi? A jak ho můžete vůbec soudit, když ho nemůžete poznat z jednoho jeho projevu. Já ho poslouchám už nějaký ten pátek a mohu říci, že to co řekl se téměř vždy časem potvrdilo. A aby byl jako člověk bez emocí ? No to bychom opravdu nechtěli. Sám říká abychom si sami utvářeli názor na základě svých vědomostí a to také dělám. Používám selský rozum a nepřebírám od něho otrocky vše co řekne. Často mnoho věcí neříká tzv. po lopatě, ale jen naznačuje, protože ani on sám si nemůže dovolit říct něco co by ho přišlo hodně draho. Však víte. Já si o vás myslím, že jste obyčejný troll a tady na diskusi pouze prudíte, protože vaše kecy nemají hlavu ani patu.

Re: Tak to proste nie.

sycak | 13.09.2017

Ted uz textova forma je. Ale je vzdycky lehce zpozdena.
Pokud nechcete cekat, ve vetsine pripadu je nahore na strance link na txt a srt soubor. Staci kliknout na txt a muzete cist.

Re: Tak to proste nie.

Putinovec | 13.09.2017

Nejedná se o lidi,kteří se pokoušejí sebevzdělávat ve svém volném čase.Jde o odporníky,kteří za jidášský groš jsou ochotni ke všemu.

Re: Re: Tak to proste nie.

Cico Ciciak | 13.09.2017

Je zbytočné strácať čas s nejakým trolom, ktorý tu evidentne neprišiel niečo pochopiť, ale len kopať do KSB a DVTR na základe toho, že sa V.V. Pjakin zas trošku rozohnil, pričom povedal iba svätú pravdu.

Re: Tak to proste nie.

Cico Ciciak | 13.09.2017

Uvedomuješ si, že si tu založil úplne zbytočné a neproduktívne/nekonštruktívne vlákno, keď sa zaoberáš somarinami?
Iba tvoj zámer na odvedenie pozornosti ľudí od merita vecí? Lebo, ak sa dobre pamätám, tak už si tu raz ohľadne V.V. Pjakina moralizoval.

Po štúdiu KSB a DVTR máš guláš v hlave?
Tak asi robíš niečo špatne.

Ty nikdy necítiš oprávnenú krivdu a z toho následne vyplývajúcu zlosť a hnev, ktoré je nutné nejakým spôsobom ventilovať von z hlavy?
A V.V. Pjakin sa ešte celkom miernil.

Re: Re: Tak to proste nie.

Nuovi | 13.09.2017

Okrem studia KOB by mal pridat aj slovencinu, lebo aj ked nie som utlocitny v tomto smere, tak pri citani jeho prizpevkov ma tahaju oci pri takychto hrubkach, je to zjavna hruba neucta k rodnemu jazyku.

Re: Re: Re: Tak to proste nie.

Rosomák | 14.09.2017

K tomu jazyku, ktorý nám bol na mieru ušitý vo vatikáne. Tak aby došlo k jazykovému rozdeleniu Slovanov? To si máme uctievať? Latinizáciu? Radšej strpím tie hrubice, keď je obsah textu k veci a pravdivý. Ako pravopisné nezmysli.

Re: Re: Re: Re: Tak to proste nie.

Cico Ciciak | 14.09.2017

Ste sa tu voľáko svorne zhrkli jak také supy k mršine.
Otázka znie, z koho sa nakoniec stane tá mršina. ;)

Re: Re: Re: Re: Tak to proste nie.

Nuovi | 14.09.2017

No isto, santapapá dlho musel dumať nad slovom čučoriedka, a čo potom nad ogrgeľom, papľúchom či najneobhospodarovateľnejším štvrťzmrdom. Raz darmo, či sa vám to páči či nie, tak slovenčina je pre mňa rodným jazykom a preto si zasluhuje úctu, ovládam aj iné ale žiadny iný nie je taký ľúbozvučný. Vy možno ide v žolde šekelov, preto ten vzťah...

Šíření koncepce

Člověk | 12.09.2017

Poslední informace od VVP ohledně práce týmů na překladech do AJ a NJ mě velice potěšila. Tímto vzdávám díky československému týmu šířícímu koncepci v ČR a SR.

Re: Šíření koncepce

Putinovec | 13.09.2017

Tahle informace je doslova bomba.Tímhle rozvoji KSB odpadla obrovská bariéra.Události se budou více urychlovat.Pjakin mluvil o překládání do cizích jazyků..To může v krátké době vyústit v prodej knih o KSB a DVTR v podstatě do celého světa.Takhle nějak začíná lavina.

Re: Re: Šíření koncepce

Člověk | 14.09.2017

Taky to tak vnímám. A teď si představ, že KSB přeloží do čínštiny a pustí ven, to bude další level ☺

Mjarmansko

popolvár | 12.09.2017

... no, počkám si na presun čínskych mierotvorných jednotiek do Mjarmanska. Ak toto Pjakinovi vyjde, tak až ma mrazí nad cynickosťou, s akou sa zabezpečujú ekonomické záujmy tej-ktorej krajiny.

Re: Mjarmansko

Dušan | 13.09.2017

Nemusí ten plán výjsť ak sa napríklad Gosudar do to zastará.

Ani najhorší pre nás scenár o modrých/čínskych prilieb na ukruine od GP nevyšiel (aspoň zatiaľ, ale vyzerá to že ani to nevyjde). Síce tam možno pôjdu ale na ochranu OECD (hovorím možno pretože sa to vôbec nemusí stať čo navrhol Gosudar, ide o pôsobenie tej informácie na "vedenie" ukruiny)).

Re: Mjarmansko

loranka | 13.09.2017

k tej cynickosti... popolvar, toto tvoje zdesenie chapem tak, ze predpokladas, ze celu tu zalezitost s rohingami na mjanmarskej hranici niekto (Cina?) umelo vyvolal, aby vznikla situacia potreby riesit to mierovymi jednotkami... a ano, bolo by to skutocne neodpustitelne cynicke
ale mozno ide skor o to, ze ta situacia sa takto vyvinula bez zasahu Ciny a Cina tymto len vyuzije objektivne vzniknute okolnosti v smere svojho vektora cielov... podla mna cela ta napata situacia je len vyustenim dalsej miny, ktoru kedysi po sebe zanechali Briti (v kazdom novovzniknutom state nechat cudzi prvok, ktory bude v buducnosti vytvarat napatie t.j. v budhistickom state nechat enklavu moslimov-wahabistov) ... nedavno som citala dost dobre faktologicky podlozeny clanok (bohuzial nemam uz link), podla ktoreho tito rohingovia teraz len ochutnavaju svoju vlastnu medicinu, ktoru este donedavna ordinovali vacsinovemu obyvatelstvu, rohingovia su wahabisti a na uzemi, ktore obyvaju sa spravaju fanaticky, agresivne, brutalne voci vacsinovemu budhistickemu obyvatelstvu, az zrazu tito pokojni budhisti konecne stratili trpezlivost a zacali sa branit ... no a teraz si rohingovia vytvaraju celosvetovy medialny PR obraz obete, skratka nam uz dobre znamy scenar ako obohrata platna

Re: Re: Mjarmansko

popolvár | 13.09.2017

presne takto, to zdesenie je, že to fakt niekto umelo vyvolal (takto som vnímal Pjakinove vysvetlenie). Nemusela to byť menovite Čína, mohol to niekto iný (GP cez svoje páky) v jej prospech, aby podporil svoje plány s Čínou... Ak je to enkláva wahabistov, tak potom len žnú, čo zasiali...

Re: Re: Re: Mjarmansko

Putinovec | 13.09.2017

Scénář je stále stejný.Muslimové tak dlouho terorizovali ostatní obyvatele,až se dočkali odplaty.Plakat pro ně nebudu,na hrubý pytel hrubá záplata.

<< 1 | 2

Přidat nový příspěvek