Otázka - Odpověď V. V. Pjakina ze dne 26.09.2017

Otázka - Odpověď V. V. Pjakina ze dne 26.09.2017

2.10.2017

 

youtube.com/watch?v=y46T6jq01UY

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 26.09.2017.doc (125952)
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 26.09.2017.srt (86557)
 

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den 26.09.2017.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu.

 

00:22

Dnešní pořad začneme otázkou, událostí, na kterou chcete poukázat vy, Valeriji Viktoroviči. Proč se vám zdá důležitá a co znamená z hlediska Koncepce sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorie řízení?

 

Událost, kterou bych já vyzdvihnul, a která je důležitá na globální úrovni, za takovou nepovažuje ani jeden politik či politolog, které je z hlediska úrovně jejich chápání řídících procesů jednodušší nazývat polithňupy. Přičemž to není urážka, pouhé konstatování skutečnosti.

 

Ta událost, ke které došlo tento týden je natolik významná, že by vyžadovala kvalitní informační komentář, který lidé právem očekávají od hromadných sdělovacích prostředků, od analytiků a politologů, kteří se neustále poflakují na našich televizních obrazovkách, ze kterých nás obšťastňují různými komentáři, také z rozhlasových pořadů a internetových zdrojů apod. Jenže uplynul, tedy spíše plyne čas a žádné hlasy se dosud v tomto ohledu neozvaly a nejspíše se ani neozvou. Protože ta úroveň, na kterou se zmůžou naši polithňupové je pískoviště geopolitiky, kam je posadili dospělí strýčkové, aby se nepletli pod nohy těm, kteří dělají globální politiku.

A my máme štěstí, že v čele našeho státu stojí gosudar, který realizuje, uplatňuje globální politiku.

 

Vražda, smrt generála Asapova

Ta událost, o které mluvím, a o které všichni slyšeli, ještě neskončila, přestože obrazně je možné ji nazvat vraždou našeho vojenského poradce generálporučíka Asapova v Sýrii.

Každá oběť, každá oběť našich bojovníků, kteří padli při obraně naší vlasti na vzdálených přístupech k ní je vzácná, ale ta vražda, smrt generála Asapova se z celé té řady vyděluje tím, o prvek jakého řídícího procesu se jedná. A tato událost přímo souvisí s referendem, které se konalo v iráckém Kurdistánu s hlavním městem Arbíl. Takže jak se vyvíjely události tento týden?

 

Klíčovým cílem mělo být zajetí našich vojenských policistů

Napřed 19.09. takzvaná „opozice“ z ničeho nic porušila dohodu v deeskalační zóně Idlíb a zaútočila na stanoviště ruských vojenských policistů. Několik hodin se tam naši policisté bránili, potom se povedlo prolomit jejich blokádu a stáhnout je. Vyvázli z toho dost dobře, pouze tři byli zraněni, zatímco útočníků bylo zlikvidováno více než 850.

 

Poté naše ponorka zaútočila na základny těch teroristů, kteří takto zaútočili, a potom následovala ta střelba z minometů, při které, jak nám bylo řečeno, zahynul generálporučík Asapov. Když se podíváme na podstatu této události, tak je přímo vidět, že veškerá ta střelba z minometů byla pouze zvukovým krytím práce odstřelovače. Mohu se mýlit. Ale už samotná ta střelba z minometů, při které zahynul náš vojenský poradce, znamená velmi mnoho. A v jakém ohledu je to vše významné?

 

Hlavním klíčovým cílem toho porušení dohod o deeskalační zóně mělo být zajetí našich vojenských policistů, kteří tam vykonávali dozor na kontrolním stanovišti. To bylo principiálně důležité kvůli tomu, aby USA mohly prosazovat svou politiku a diktovat Rusku určité podmínky v zóně syrského konfliktu, kam patří i Irák, Írán a Turecko, nejde jen o samotnou Sýrii. Ta zóna je daleko širší, proto v zóně syrského konfliktu potřebovali zajatce.

 

A to je také důvod, proč v řadách útočníků byl i americký specnaz. To právě oni vedli do boje všechny ty ostatní. To právě proto generální štáb vystoupil s varováním, tedy s prohlášením, že ten útok na kontrolní stanoviště organizovaly USA. A potom navíc zveřejnili ty informace o technice amerického specnazu, která se nacházela přímo v místech dislokace ISIL. Pokusili se… Oficiálně na to Američané nezareagovali, ale pokusili se to vysvětlit tím, že prý Američané doprovázeli syrskou opozici přes pozice ISIL, aby na ni ISILovci nezaútočili. Jen si to vezměte, jaká musí být integrace, vzájemné propojení a součinnost ISIL a USA, aby přítomnost amerického specnazu, se kterým ISIL oficiálně bojuje!!! byla stimulem pro to, aby nezaútočili na ty, které americký specnaz doprovází.

 

USA neformálně porušily dohodu s Ruskem

Vždyť oficiálně USA s ISIL přece bojují! Takže to vypadá tak, že si americká technika se specnazem projíždí mezi ISIL a žádné nebezpečí jim přitom nehrozí. Takže to, o čem jsme neustále mluvili, že ISIL je nepravidelnou armádou USA tento týden potvrdil ruský generální štáb i s poskytnutím údajů z prostředků objektivní kontroly. S tím nikdo nic nenadělá. Naši velmi dobře věděli, oč jde. USA zaútočily, dostaly na frak, a co dál? USA neformálně porušily dohodu s Ruskem, že oni osobně s Ruskem bojovat nebudou. Jejich specnaz se účastnil toho útoku.

 

No a v souladu s tím, oč si koledovali, to taky dostali. Specnaz se vrátil na své základny, na které potom zaútočila raketami ponorka. Už ani nevím, kolikrát museli rozšířit Arlingtonský hřbitov, aby tam pochovali americké vojáky, kteří padli v zahraničí při obraně zájmů amerického impéria. Pro rozvědku i specnaz je zásadně důležité z bojiště odvézt své lidi. A v americkém právním systému přiznávání různých těch důchodů, dávek apod. absence těla umožňuje tyto dávky rodině nepřiznat. A tady to dopadlo tak, že ani není koho pohřbít. Dostali to přímo Američané. A právě Američané byli upozorněni na nepřípustnost ostřelování ze strany takzvané syrské „opozice“.

 

Je dobré zde ještě jednou připomenout, že neexistuje žádný rozdíl mezi ISIL, Džabhat an-Nusrah, nebo jinou syrskou ozbrojenou opozicí. Mezi nimi žádný rozdíl není. Mění svou příslušnost podle okamžité potřeby, podle vytyčených úkolů. A celá ta syrská nezávislá opozice má jen být tím legálním nárazníkem, prostřednictvím kterého je ISIL zásobován zbraněmi.

 

Už v našem minulém pořadu jsme mluvili o tom, že Američané provádějí evakuaci vyššího velitelského sboru ISIL vlastními vrtulníky. V tom samém týdnu jsme my, Rusko, prohlásili, že nevěříme USA, že by do Afghánistánu na území obsazená ISIL mohly přilétat neznámé vrtulníky s neznámým nákladem, že tomu prostě nevěříme. To snad znamená, že tam nebe nemáte vůbec pod kontrolou? Přece prohlašujete, že tam bez vašeho vědomí ani moucha neproletí. Co je to tedy za „neznámé“ vrtulníky?“

 

Celý tento komplex a obzvláště ten útok na základny amerického specnazu, to vše vedlo k tomu, že nám to chtěli nějak vrátit. Proto byla podniknuta ta diverzně teroristická akce s imitací… Opakuji, že se také s tou imitací mohu mýlit, ale s velkou pravděpodobností šlo o imitaci krytí práce odstřelovače, tedy o to, co bylo vypilováno ještě v průběhu druhé světové války všemi jejími účastníky, a obzvláště za Velké vlastenecké války jak hitlerovskou armádou, tak i našimi odstřelovači, kdy minometná nebo dělostřelecká střelba měla krýt odstřelovače, aby mohl zlikvidovat zvláště významného velitele. Takto bylo dosahováno cíle.

 

Teď jsme z rozhodnutí státní elity USA v Sýrii přešli do bojových střetů s americkým specnazem

Takže byla zorganizována tato diverzně teroristická akce s cílem zabít našeho vojenského poradce. A dále musela následovat naše reakce a my jsme odpověděli. Deset základen, tedy deset útoků provedlo naše letectvo na zóny dislokace amerického specnazu v Idlíbu. Slízli to s plnou parádou. Tak kde je ta podstata?

 

Podstata je v tom, že jsme teď z rozhodnutí státní elity USA v Sýrii přešli z „proxy“ válečných střetů, tedy z války na cizím území cizíma rukama, do bojových střetů s americkým specnazem, který se začal účastnit bojových akcí s plným nasazením, čemuž se dříve vyhýbal. A to si Američané pořádně vypili. Je to navíc umocněno zveřejněním příručky pro americkou armádu, takovou odfláknutou, jací asi budou Rusové protivníky, co a jak je možné od nich očekávat. A to hlavní, co je tam řečeno, toho textu tam moc není, samé lži, ale to hlavní, co je v té příručce řečeno, že nebude proti Rusům vedena taková válka, na jakou jsou zvyklí.

 

Tedy že to někde vybombardují, potom tam udělají čistku, aby předvedli, jací jsou tvrďáci, místní přitom budou válcovat svými auty a tanky, střílet z kulometů, prostě tvrďáci. Takoví, co se v Afghánistánu odváží vystrčit nos jen pod krytím oddílu specnazu, když si v obchodě chtějí koupit cigára. Tak s Rusy podobná válka nebude. A tu příručku zase vydala státní elita, a proč? Kvůli tomu celkovému protiruskému naladění, je třeba tam udržovat tu protiruskou hysterii. Protože pouze na tomto základě může státní elita vůbec prosadit nějaké své řízení uvnitř vlastního amerického impéria a Pax Americana ve světě. Oni jsou neustále nuceni využívat ničemné prostředky, všechno se jim to obratem vrací efektem opičí pracky, kdy je průvodní škoda vyšší než dosažený užitek.

 

Takto to pro ně vždy dopadá. A v tomto případě státní elita zaútočila s plnou silou, protože potřebovali nachytat Trumpa. Ve výsledku… Nu, s čím vlastně počítali? Uvědomujete si, že ve výsledku jen mrtvých mají 850? Útok byl veden proti 29 našim vojákům. Několik hodin trvala jejich obrana, potom byla jejich blokáda prolomena a oni, opakuji, ti teroristé mají 850 mrtvých, jedním vrzem, a ničeho nedosáhli. Potřebovali získat prostředek… Víte, potom by USA mohly něco diktovat, mít navrch v zákulisních dohodách: „Přece chcete zpět své vojáky? Jenže je mají nějací teroristé a my bychom vám mohli posloužit jako prostředníci.“

 

Znovu opakuji, že ti teroristé jsou nepravidelnou armádou USA. Ale hrát před veřejností, že to byla nějaká ta protiasadovská ozbrojená opozice, mohou a udělali by to. Jenže jim to nevyšlo, přepočítali se v umění našich vojáků, v jejich zkušenostech, dovednostech a chuti bojovat za svou vlast.

 

Oni bojují jen za peníze, protože je nic jiného nezajímá. Všechna ta slova o americkém vlastenectví jsou jen zástěrkou pro veřejnost. Zajímají je jen peníze. Oni vstoupili do armády a mají v úmyslu za to dostat své dividendy, udělat kariéru, získat určité sociální postavení, ale určitě ne umírat. Proto přece do armády Spojených států nevstupovali. Proto se také ta kvalita vojáků zásadně liší. A teď je dvakrát tak vyprášili, že jim snad došlo: Pánové, s Rusy buď musíme vést přímou válku, ale to z nás nic nezbyde…“ Mám na mysli z pindosů.„ … nebo se musíme nějak dohodnout.“ Takže co? Samozřejmě se dohodnout. Tak si můžou i přijít na nějaké ty peníze. Státní elita dostala pořádnou lekci.

 

Ale to hlavní, co udělali je, že narušili hru globálního prediktoru v tomto regionu. 25.09…

- Včera.

- Ano, včera, se v iráckém Kurdistánu konalo referendum o nezávislosti Kurdistánu. Povyk okolo toho byl kolosální.

 

Á, ještě se trochu vrátím k tomu vzájemnému souboji. Co svědčí o tom, že jsme šli do tvrdého středu? Co zcela konkrétně prohlásilo naše ministerstvo zahraničí?

Smrt ruského velitele je ta cena, platba krví za obojetnost americké politiky v Sýrii“, řekl náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov ve svém prohlášení pro tisk.

 

A co odpověděli Američané? Prohlášení, že USA podporují ISIL, nebo napomohly smrti ruského velitele, není založeno na faktech. USA a koalice mají jen jeden cíl - porážku ISIL!“ Tak moment, kde v tom Rjabkovově prohlášení zaznělo, že by USA podporovaly ISIL a napomohly smrti ruského velitele? Bylo řečeno obojetnost americké politiky. To znamená, že američtí politici, americká politika slovy tvrdí něco, co nepotvrzují její činy. Ne, že někomu či něčemu napomáhá. A že aktivně takovou politiku uplatňuje v tomto regionu. To je to, co bylo řečeno. Nikdo by teď neměl pochybovat, že to tam budeme pevně držet v rukou.

 

Dva útoky, jeden raketový, druhý letecký na základny amerického specnazu, který se účastnil toho přepadení, jasně ukazují, že: Tak a dost, odteď jdou žerty stranou. Teď ani nemáte koho dát pohřbít! Jen si můžete proškrtat seznamy svého mužstva z vašich aktivních jednotek.“ Takže jsme šli do toho střetu a upevnili svůj postoj k USA. A zvýšené napětí s Ruskem není nic, oč by mohly USA v současnosti stát. S KLDR je u nich asi všechno v úplném pořádku, ne? Udělali tam pořádek, americké okupační jednotky stojí na ulicích Pchjongjangu a regulují veřejnou dopravu. Či snad ne? Kam se podíváte, tam mají průšvih.

 

Referendum o nezávislosti Kurdistánu

A opakuji, že doufali, že s takovou velkou přesilou je převálcují a získají zajatce. Toho potřebovali dosáhnout kvůli smlouvání o budoucnosti regionu. Tímto způsobem si chtěli opatřit trumfy právě pro to referendum, které se teď konalo.

A v čem spočívá podstata toho referenda? Naši politologové, kteří nedokážou prohlédnout hru s dopadem v daleké budoucnosti, opět spekulují, co to znamená pro Barzáního, co pro toho, že pro onoho je to labutí píseň a podobné řeči. Jenom izraelští analytici pochopili, že se jedná o tah s významem do budoucna, že je to rozhovor o budoucnosti. Tu budoucnost však chápou jinak.

 

Vždyť prakticky všichni hráči tohoto regionu vystupovali proti tomu referendu Írán, Turecko, Irák… A proč? Každý hájí svůj zájem. Neboť Kurdové nehledě na to, že odhady počtu jejich etnika jsou okolo 40 miliónů, tak tento národ nemá svůj vlastní státní útvar. A to referendum, které se konalo 25.09. je hra do budoucna jako součást procesu, který byl plánován v době, kdy se plánovala 1. světová válka. Na základě jejích výsledků měla být realizována Sevreská mírová smlouva z roku 1920, podle které měl vzniknout Kurdský stát, který by byl absolutně nezpůsobilý, protože hlavní část území, kde žili Kurdové, měla spadat do zón spravovaných Británií a Francií.

 

Nicméně vznik Kurdského státu v plánu byl. Avšak skutečnost, že bolševici převezli globalisty tím, že uzavřeli Brestlitevský mír, vedla k tomu, že byli nuceni na koleně začít ten problém řešit a rozpad Osmanské říše na řadu států, jak to předepisovala Sevreská smlouva, se zrealizoval až podle Lausannské smlouvy z roku 1923, na základě které Kurdové nedostali nic a na troskách Osmanské říše bylo vytvořeno Turecko, které mělo sloužit jako nůž u podbřišku Ruska.

 

Takže Turci byli samozřejmě proti tomuto referendu, neboť jde o politické prohlášení. To referendum nepředpokládá, že by se ten irácký Kurdistán mohl hned zítra stát nezávislým státem a… mohl by... Jak bych to... Mohl budovat svou státnost a ovlivňovat politiku. To určitě ne. Zítra se nic nestane, tak proč se tak rozčílili?

 

Problém je v tom, že toto politické prohlášení rozhoduje o mnohém. Turecko stojí na hraně rozpadu a právě v něm žije největší počet Kurdů, turečtí Kurdové tvoří největší část Kurdů. Írán se má stát sjednotitelem veškerého „správného“ islámu, jak jsme o tom mluvili, tedy centrem koncentrace řízení, a Mahábádská republika, tedy první, vlastně druhá, první byla Araratská kurdská republika od roku 1927 do roku 1930, ale ta byla důsledkem setrvačnosti sociálních procesů, kdy měla být v roce 1920 zrealizována Sevreská smlouva, kterou potom přebili. Jenže mnohé procesy nejde jen tak jednoduše zastavit, jsou přece připravovány dlouho dopředu.

 

A ta Araratská republika byla něco jako bezpečnostní ventil, aby nedošlo k výbuchu. A tak existovala asi tři roky, a potom ji zlikvidovali. A s tou Mahábádskou republikou na íránském území to bylo daleko závažnější. Ta věc se má tak, že přestože existovala asi rok v roce 1946, tak je to tak, že právě Mahábádská republika přelstila Sevreskou smlouvu. Stalin aktivně uplatňoval globální politiku a prostřednictvím Mahábádské republiky byla nastolena otázka, na základě jakého státního útvaru má být vybudován budoucí Kurdistán.

 

Teď jsou Kurdové rozptýleni v mnoha státech a snaha o vlastní stát neznamená, že by ten stát měl být vybudován na území všech těch států, kde Kurdové kompaktně žijí - například Sýrie, Turecka, Íránu a Iráku. Ta otázka spočívá v tom, kde se vlastně má ten Kurdistán nacházet?

Zda vznikne na základě severních Kurdů mluvících kurmándží díky rozpadu Turecka, nebo zda vznikne na základě rozpadu nebo federalizace, ale již na jiných základech, Iráku.

A vznikne tedy irácký Kurdistán na základě středních Kurdů mluvících sorání. Kdo by to měl být? Politicky aktivní jsou právě ti střední Kurdové (sorání) i Barzání pochází odtud.

 

Podstata toho všeho je tedy následující: Jestliže teď neexistuje globální hráč, který by stabilizoval tuto situaci, tak se vyvolávání té otázky okolo Kurdistánu nemusí vůbec vyplatit. A jaký globální hráč teď působí v tomto regionu, který by byl schopen uplatňovat své řízení? To je globální prediktor. Jeho cílem je na základě Íránu vytvořit centrum koncentrace řízení s tím „správným“ islámem a v takovém případě jim do toho stát založený na základě iráckého a íránského Kurdistánu vůbec nezapadá. To je poškozuje. Pro ně je výhodnější vytvořit Kurdistán na základě tureckých Kurdů, tedy Kurdů v Turecku a ještě jim tak dát přístup k moři.

 

Rosněfť uzavřela smlouvu s iráckým Kurdistánem o spolupráci na ropných polích

Pro Turecko by tento scénář znamenal jeho rozpad. Ale ta Mahábádská republika byla vytvořena pod patronátem SSSR, protože Stalin uplatňoval globální politiku, a právě důsledkem existence této republiky je tu teď ten irácký Kurdistán. No a minulý týden, tedy už ten předminulý, naše Rosněfť uzavřela smlouvu s iráckým Kurdistánem o spolupráci na ropných polích a přepravě plynu do EU. A přes území jakého státu by ten plynovod měl vést? Přes turecké území. A Turecko, ať už prohlašuje cokoliv, to zastavit nedokáže, protože tady je hlavním hráčem Rusko. A na Rusku záleží další posun státní institucionalizace Kurdů.

 

Opakuji, že Kurdové už jsou v mnohých státech začleněni do stávajících systémů řízení a cítí se tam celkem dobře, jenže jako národ potřebují vlastní stát. Jako židé, kteří jsou sice rozptýleni po celém světě, ale mají vlastní stát Izrael. To je také důvod, proč židé chápou ten krok iráckého Kurdistánu. Vytvoření takového etnického státu, který by nebyl monoetnický, ale byl vnímán jako stát, vlast všech Kurdů, umožňuje mimochodem vyřešit i turecký problém. Ty procesy by tam nemusely probíhat tak krvavě, jak k tomu teď směřuje turecké vedení. A také procesy v Íránu, Sýrii, všude… Tedy i kurdský problém.

 

Ale musí to být řešeno na základě ruských historických zkušeností z budování mnohonárodnostního impéria. Impéria, ve kterém si všechny národy uchovaly svou identitu, kulturní identitu, uchovaly si svůj jazyk a zachovaly se jako národy, což paušálně není možné říci o žádném impériu. Ale ten globální hráč má zájem na rozpadu Turecka a vytvoření kurdského státu, na základě toho tureckého segmentu rozložení Kurdů. Což v podstatě mělo být zařízeno na základě Sevreské smlouvy.

 

Budoucí zajatci měli oslabit řídící vliv Ruska v regionu

Já jsem tedy řekl, že to mělo přímou souvislost a jakou souvislost? Změnit postoj Ruska k budoucímu uspořádání v tomto regionu, díky oslabení jeho řídícího vlivu na účastníky z důvodu nutné záchrany zajatců. Kdyby se státní elitě povedlo zmocnit se zajatců, tak by je opět globální prediktor mohl považovat za partnery a mohli by opět mluvit do toho, v jaké podobě budou existovat USA. Takto je to všechno propletené. Oni to riskli a prohráli. Oni to riskli a posílili pozice Ruska v dialogu s globálním prediktorem a pozice Ruska v tomto regionu s ohledem na jeho uspořádání. Chlapíci!

 

Je třeba říci, že všechny státy, které teď zareagovaly na toto referendum, zareagovaly přesně tak, jak to potřebuje Rusko v dlouhodobém plánu. Írán provádí cvičení na hranici s územím Kurdistánu tak, že dělostřelecké náboje létají až na území Kurdistánu. To je velkolepé. Irák a Turecko zase provádí cvičení na společné hranici, tedy opět na území osídleném Kurdy. Skvěle.

Turecko vyhrožuje, dupe nohama, že přehodnotí otázku přepravy ropy a plynu přes své území. Perfektní. To všechno, to všechno jednoduše gigantickým… Jak bych to řekl. To není úsilí... Jsou to události, které jen posilují pozici Ruska. A to je třeba využít. A naše média?

 

A naši polithňupové? Vyvíjí snad někdo z nich v tomto ohledu nějaké úsilí? Já chápu, proč mlčí američtí polithňupové, protože se (Američané) zostudili. Státní elita teď neví jak hrát dál. Pochopili, že pozice Trumpa posílily, pozice Ruska posílily, americká státní elita pohořela. Navíc teď budou tajné služby i vojáci více naslouchat Trumpovi. Dostali od Ruska nářez a velmi dobře vědí, že jestli to zkusí znovu, tak si to od Ruska slíznou třikrát, čtyřikrát víc. I s příslušnými ztrátami.

 

Připomenu, že máme tři raněné a oni 850 mrtvých. A to nepočítám ty, které pohřbily rakety a bomby na těch základnách amerického specnazu. To je strašně rozsáhlá otázka, která se dá hodnotit z mnoha stran, ze syrské, z irácké, je obrovsky široká! A u nás je ticho! Ve všech médiích! Jak má Putin realizovat své řízení, když máme takový analytický spolek?

 

34:38

Další otázka je, dá se říci, pokračováním tohoto tématu. Georgij Aslaňan píše: Existují globální projekty Velký Túrán a Velká Arménie. Vysvětlete prosím, jak se tyto dva projekty slučují, nebo je pro realizaci zvolen jeden z nich a druhý je uzavírán? Bereme-li do úvahy, že země Velkého Túránu se nacházely severně od Íránu, kde se dnes rozkládá i současná Arménie?

 

To nejsou projekty, které by byly vzájemně zaměnitelné, absolutně ne. A porovnávat se jednoduše nedají, protože nejsou vzájemně zaměnitelné. Jeden ten projekt je projektem etnického takříkajíc shlukování turkicky mluvících národů okolo jednoho centra řízení s následnou možnou federalizací do různých oblastí. Dříve se plánovalo, že k federalizaci dojde uvnitř Velkého Íránu, který měl být nositelem toho „správného“ islámu. Teď je zcela očividné, že tato federalizace je nejspíše pravděpodobnější na základě Ruska. To je… Co se týká Arménie, tak Arménie přebírá náboženství, duchovní složku. A projekt Severní Arménie, Velké Arménie je pouze takové takříkajíc palivo s ohledem na formování tohoto kvazistátu. A vůbec by se Arménie, nehledě na to, že je územně daleko větší, tak svým sociálním i politickým statusem by se měla vyrovnat Vatikánu. To je oč tu jde. Takže ty projekty jsou absolutně odlišné.

 

36:39

Dále jsou tu otázky s prosbou okomentovat projevy Trumpa a Lavrova na Valném shromáždění OSN.

A první otázka je od Petra Sklenáře. Valeriji Viktoroviči, okomentujte prosím Trumpovo vystoupení v OSN. Tentokrát nezněla prázdná slova o lidských právech, o demokracii, ale mnohokrát se tam opakovalo národ, suverenita, vlastenectví. Vypadá to na posun paradigmatu z anonymních svazů zpět k národním státům. Také řekl, že USA nebudou vnucovat svůj způsob života jiným národům. To zní jako signál k tomu, že by se EU mohla rozpadnout a USA tomu nebudou bránit. Není tato nová vlna vlastenectví nástrojem globálního prediktoru k udržení nebo zastavení likvidace evropských národů a vytvoření evropského chalífátu? Co myslíte?

 

Takže Trumpův projev a rozpad EU, to jsou rozdílné procesy. Globální prediktor vůbec Evropskou unii nevytvářel kvůli tomu, aby se rozpadla, ale kvůli tomu aby se z ní stal buď silný subjekt řízení, nástroj, nebo ten tavicí kotel, na základě kterého by došlo ke vzniku nových států, nových národů, nových jazyků a prioritu měl první plán. Proto ta migrace.

Jenže, opakuji, s příchodem Putina k řízení Ruska, gosudara Putina, se ten plán musel změnit. A on se změnil. Proto také nedošlo k takové silné vlně migrace, která nebyla tak silná z jednoho jednoduchého důvodu, že jsme navíc zasáhli do syrského procesu, že jsme nezůstali nevšímaví k arabské revoluci, že spolupracujeme se všemi účastníky.

 

Turecko kupuje S-400 schopné sestřelit všechny létající objekty států bloku NATO

Minulý týden se tiše a nenápadně, bez zvláštních spekulací na našem území konalo cvičení pákistánského specnazu, trénovali jsme vzájemnou součinnost. S egyptským specnazem jsme také trénovali vzájemnou součinnost. Takže tam vstupujeme. Turecko kupuje S-400. V Turecku je okolo toho velký skandál, byly zveřejněny takticko-technické charakteristiky. Anadolu, jejich informační agentura, zveřejnila takticko-technické charakteristiky S-400 a ukázalo se, že sestřelit je možné všechny létající objekty států bloku NATO. A tak vyvstala otázka: „A proč? Přece snad patříme mezi státy NATO. Proč bychom se měli bránit?“ Právě kvůli tomu.

 

V tomto ohledu není Erdogan žádný hlupák. Velmi dobře si uvědomuje, že ho odepisují a tak musí k někomu přimknout. Pokouší se stát se lídrem turkických národů, to se mu nevede, vše je převáděno na Nazarbajeva, neboť vzniká formát Astany, a to znamená pro Turecko pohromu, jeho rozpad, vytvoření nezávislého Kurdistánu, jak to plánoval globální prediktor. Jenže on by chtěl zachovat Turecko, a tak musí k někomu… A ke komu? Zbylo mu jen Rusko, proto si volí tuto dlouhodobou cestu rozvoje. Ruský deštník musí zakrývat i jeho při pokusu zachovat stát.

 

Ale celá ta věc se má tak, že tímto referendem se spustil pro Turecko velice zajímavý… velice zajímavý proces. Ta věc se má tak, že institucionalizace státu, jeho suverenizace, vytvoření nezávislého kurdského státu, třeba i na základě iráckého Kurdistánu povede ke změnám ve vztazích Tureckého státu a kurdských společenských organizací. Ať už k nim má Erdogan jakýkoliv vztah. Prostě kvůli tomu, že se zde klíčovým hráčem stává Rusko. A Rusko má zájem na tom, aby vztahy mezi etniky nepřerůstaly do krvavých konfliktů, aby vše probíhalo na základě dobré sousedské spolupráce, aby všechny státy, tedy národy žily ve svém státě jako jedna družná rodina. A právě tohle bude tím základním klíčovým směrem při formování té státnosti Kurdistánu. Erdogan si to uvědomuje a pokouší se v tomto ohledu připojit…

 

Připomeňte mi tu otázku.

- Ten Trumpův projev.

- Ano, ten projev, správně. USA nemohou dále unést svoji expanzi, NIKAM. V souladu s tím je Trump nucen… Tedy přesněji není nucen, ale jako představitel globálního prediktoru zastupuje zájmy USA, suverenizaci, koncentraci dovnitř, jak někdy tvrdí, že jsou izolacionalisté. Ve smyslu, že dochází-li k izolaci nějakého státu, tak je to určitě práce vlastenecké státní elity, a jestliže stát vede aktivní vnější politiku, tak to jsou globalisté. Ve skutečnosti to tak není.

 

Visegrádská čtyřka je stabilizační prvek EU

Takže Trump nemůže diktovat podmínky Evropské unii a Evropská unie má v záloze a také pro případ, že by přece jen byl realizován ten evropský islámský chalífát, stabilizační prvek, Visegrádskou čtyřku. Která v podstatě musela zůstat v Evropě a v případě potřeby zafungovat jako týl, aby stabilizovala státnost a kulturní identitu národů staré Evropy.

 

Státní elita si to uvědomuje, proto se snaží všemožně destabilizovat Polsko, aby se stalo destabilizačním faktorem nejen ve vztahu k Visegrádské čtyřce. Tady se ještě USA více méně pokoušejí hrát svou hru. Ty reparace, které chtějí žádat po Německu, Rusku, ty požadavky, které teď vznáší Polsko, mají za úkol destabilizovat stabilitu Evropské unie, nalomit jí, aby EU měla zájem o zprostředkovatelskou roli USA.

 

Evropská unie, může ustát pád světové dolarové pyramidy pouze jako jediný celek

Proto Trump, to je jedna věc. Ten realizuje politiku izolace USA, aby mohl provést přeformátování USA tak, aby to vyvolalo co nejméně světových otřesů. Přestože těch světových otřesů nebude v důsledku pádu světové dolarové pyramidy málo. Ale musí zůstat ovladatelné. A Evropská unie, ta to může ustát pouze jako jediný celek. Drobné státy nemají v tomto ekonomickém modelu tak velkou stabilitu, aby ustály krach USA. Proto všechna ta hnutí na vystoupení z Evropské unie, znamenají snížení stability jak samotné EU, tak i daného státu.

 

Jednou věcí je bojovat za kulturní identitu, aby vás nezaplavovali nějací migranti s prosazováním svých pořádků. Je takové ruské přísloví: Do cizího kláštera vlastní řád netahej. Když někam přijedete, tak se chovejte tak, jak je zvykem v daném státě a neporušujte jeho zvyky. Važte si kultury toho státu, protože jste tam hosté. A multikulturalismus je nastaven opačně. A to opačně došlo až tam, že teď ty migranty urážejí kříže na kostelech. Musíme je dát pryč. Migranty urážejí naše vánoční stromky, musíme je dát pryč. To jsou dozvuky té politiky zaměřené na vytvoření islámského chalífátu.

 

A v důsledku toho, že teď probíhá stabilizace… Jestliže si někdo myslí, že se Alternativa pro Německo - AfD, ruská zkratka AdG, objevila náhodnou, tak ne. Je to globální projekt určený ke stabilizaci. Nejsou to žádní fašisté. Ale stabilizace kulturní identity a německé státnosti, což je to, o čem mluví, je v absolutní konfrontaci s politikou likvidace státnosti Německa, s likvidací Němců jako kulturní…, jako národa, jejich kulturní identity a s vytvořením na jeho území nových států, nových národů a nových jazyků. Tedy se starým projektem. Jsou tedy sami nuceni teď vytvářet podobné nástroje.

 

Co se týká samotného Trumpova vystoupení, tak je třeba si uvědomit… Na internetu už bloudí takový MEM, že toto Valné shromáždění OSN bylo shromážděním lůzrů, tedy těch, kteří v globální politice prohrávají. A tak to také je. USA s jejich nároky na uplatňování globální politiky, kterou vnímají jako Pax Americana a svou vnější politiku, neboť to oni jsou přeci všem nadřazeni, prohrávají s plnou parádou. A Trump tu věc také konstatoval, řekl: Amerika je nade vše, Amerika je „first“, ale nikomu nic nebudeme vnucovat. Americké zájmy jsou nade vše. Musíme se zkoncentrovat, soustředit zdroje, abychom ustáli budoucí otřesy.“

 

A ty procesy ve světě… Ty už běží samy o sobě a odpojují se od toho procesu, od USA jako státu. A čím více se státní elita bude dopouštět do podobných dobrodružství, jako to udělala v Sýrii, tím to bude pro naše jednodušší a Amerika se bude hroutit nevídanou silou.

 

48:34

A Alexej Ibragimov píše. Ve svém nedávném rozhovoru v New Yorku Lavrov řekl, cituji:

To, že má teď OSN nadbytečný tuk, není pro nikoho tajemstvím. Až ho budeme odřezávat, musíme to udělat opatrně, abychom neřízli příliš do živého.“ Konec citátu. Vysvětlete prosím, co měl na mysli? Že je v OSN příliš mnoho účastníků, které má USA v kapse a nastal čas řady OSN pročistit? Nebo je v tom něco jiného?

 

OSN je Organizace spojených národů a to, že tam je teď více než 190 států, je danost a nelze nikoho opominout. Politika Ruska vždy spočívala v tom, že je třeba vyslechnout hlas i toho nejmenšího národa, abychom ho uchovali a uchovali jeho kulturní identitu a umožnili mu přežít v tomto bouřlivě se měnícím světě. Takže Rusko si nikdy podobný úkol nevytyčovalo.

 

Co se týká toho konkrétního výroku, tak ten byl řečen v jiném kontextu. Lavrov mluvil o něčem úplně jiném. Lavrov mluvil o tom, že se neustále přetřásá reforma OSN.

Francie společně s Mexikem spustily, nebo se pokoušejí spustit proces, aby se stálí členové OSN vzdali svého práva veta, to je jeden útok.

Druhý útok. Tam je zatím nejasné, co přesně USA navrhují s ohledem na přeformátování OSN, neboť Trump sezval část států a Rusko na té schůzi samozřejmě nebylo, kde to přeformátování probírali.

A třetím útokem je tvrzení, že OSN není efektivním nástrojem. Přece vidíte, jak se rozrostl řídící byrokratický aparát, který je zatraceně drahý. A tento byrokratický aparát utrácí peníze neefektivně.

Část programů existuje čistě kvůli tomu, aby se rozporcovaly peníze a naplnily různé kapsy.

 

To je to, o čem mluvil Lavrov ve své odpovědi, o této reformě. Ano, skutečně je třeba reformovat samotný mechanismus OSN, jenže tak, aby to nenarušilo činnost samotné OSN. Jen si představte, že kdyby teď zrušili právo veta, tak by to znamenalo, že by každý táhnul jinam, co si kdo usmyslí, to udělá. V určité etapě by to možná pro americkou státní elitu znamenalo výhodu, ale až by se tím porušila stabilita systému, tak by se to mohlo pěkně nevyplatit i jim, protože potom by se začalo hroutit všechno. Když podseknete základy nadnárodního řízení a komunikace, tak musíte být připraveni na to, že se na vás sesypou všechna ta negativa, která jste chtěli svalit na hlavu svého protivníka. Víte to je…

 

V roce 2008 byl ruským prezidentem zvolen Medvěděv. A elita už měla Putina natolik plné zuby, že jeho nařízení přestala plnit někdy v listopadu 2007. Jak všichni přemýšleli? Ano Putin zajistil stabilitu, on je takový řešitel sporů, každého vždy dokáže přesvědčit, jak to má být. Já to chápu, ale dokázal bych si urvat víc. Toho, co mi stojí v cestě, bych se zbavil raz dva a korporace by byla celá moje. To vše bych svedl a jen Putin mi v tom brání s těmi svými věčnými dohodami.“

 

A když pak nastoupil Medvěděv, tak se každý pokusil tyto své touhy realizovat v praxi, někoho rozšlápnou, někoho pohltit, apod. Jenže jakmile se nějaký velký hráč vrhnul proti někomu, tak nejenže se ten někdo začal bránit, ale na samotného toho velkého hráče se vrhli další velcí hráči. Ve výsledku vznikla taková situace, jakoby obrazně řečeno stála v kruhu skupina lidí, každý držel v ruce dvě pistole a mířil jimi na hlavu dvou sousedů a na jeho vlastní hlavu také mířily dvě pistole. A teď si to představte mnohokrát násobené, kdy už to nebude kruh, ale koule, kdy vám nestačí ruce a nohy, abyste odráželi všechny útoky.

 

Všichni tedy strnuli a co dál? A potom jim to došlo. „Vždyť tohle všechno právě řešil Putin. Sice jsme byli věčně nespokojení, ale nebyli jsme po uši v takové válce, které se teď už všichni bojíme. V roce 2008 už nikdo nestál o další války jako v devadesátých letech, absolutně ne. Všichni už si to představovali jinak, a až potom konečně ocenili Putina jako řešitele sporů i s těmi jeho návrhy. No, a protože i chatrný mír je lepší než dobrá válka, tak Putinovi navrhli:

Uděláme tě předsedou strany.“ To ne.“

Tak nestranickým lídrem strany.“ „To by šlo.“

 

Medvěděv: „Okamžitě na tebe převádím všechny kádrové otázky. Všechno to vyřeš!“ Protože sám se vyděsil a zalezl. Bylo to velice složité a nebezpečné. A Putin to všechno opět vyřešil a řekl jim: Pánové, když jste ten řád porušili, tak jste si okamžitě všichni šli po krku.“

 

No a ten návrh Francie a Mexika předpokládá, že si okamžitě všichni půjdou po krku. To by na chvíli umožnilo USA, aby vylovily pár ryb v kalné vodě, jenže v důsledku to povede k tomu, že nakonec půjdou po krku i USA, protože USA jsou rozlezlé všude a všem tam vadí. Je tedy nutné postupovat tak, jak navrhuje Rusko, jak navrhuje Putin i Lavrov.

 

Reformovat ano, ale aniž by to poškodilo stát, tedy nadnárodní řízení OSN. OSN vždy byla a je jediným nadnárodním nástrojem řízení, kde je možné vést dialog a to je třeba uchovat, to je neocenitelné, protože nás to udržuje od velké války všech proti všem. Na planetě Zemi nezbyde nikdo, začne-li taková válka. A v první řadě zmizí USA.

 

A americká státní elita by se měla dříve, než se pustí do podobných syrských dobrodružství, nad tím zamyslet.

Měla by popřemýšlet o tom, kdo dal KLDR jaderné náboje, jakoby, a kdo jim dal rakety. A s těmi jadernými náboji je to ještě zajímavější. Zda je opravdu KLDR má nebo ne je zatím nejisté. Je mnoho povyku okolo toho, že je mají, ale zatím to nezávislí pozorovatelé seismologové nepotvrdili. Ještě ani jednou to nepotvrdili. Přitom se však ve společnosti aktivně šíří myšlenka, že severokorejská rozvědka mohla dovést kompaktní jaderné náboje na území USA na klíčová místa a v případě vojenského konfliktu s USA je jednoduše nechají vybuchnout. A kdo to šíří? To šíří nadnárodní řízení, které tyto jaderné náboje má k dispozici stoprocentně. A odkud?

 

Z amerických skladů. A kdo je rozmístil do těch klíčových bodů? Americké tajné služby. Ale o výbuch se postará někdo jiný. Opět vystřelí raketu, někde v Tichém oceánu vybuchne nějaká vodíková bomba. Kdo to udělá? Raketu vystřelí KLDR. A vodíkovou bombu nechají vybuchnout Američané. A hned budete mít příslušný seismogram jako důkaz, že mají nosič jaderných zbraní. Předem do určeného regionu, oblasti dodají náboj, který… Raketka žuchne, není důležité kam, plus mínus deset kilometrů či mil, to nehraje žádnou roli. Hlavní je, že všichni seizmologové potvrdí, ano, je to tak. A že to vybuchla právě ta raketa, to už řeknou všechna média.

 

57:39

Dále tu máme otázku od Valentina. Valeriji Viktoroviči, jak se DLR s jejím projektem Malorusko může stát nástupcem státnosti Ukrajiny, jestliže druhým výnosem o Malorusku Zacharčenko vyhlásil zatykač na Janukoviče a slibuje mu vojenský soud? A nechce umožnit v Doněcku vytvořit alespoň svou stranu, přestože je to jediný člověk a jediná možnost, jak právnicky převzít tu státnost. V tom případě zůstává nástupcem do určité míry pouze Luhansk. A tam také všechno neprobíhá právě hladce ani v dostatečné míře.

 

Tak především Luhansk je natolik problémový, že mluvit o tom veřejně není možné.

Co se týká Janukoviče, tak kdo řekl, že by měl plnit roli jakéhosi politického lídra? On už předvedl, že řízení státu nezvládl, neudržel si ho, tak jak by vůbec bylo možné mu důvěřovat? Na základě čeho by mu měl někdo poskytovat nějaké zdroje? Jsi v řídícím postavení? Tak vytvoř všechny podmínky pro vytvoření určité strany na určitém území. A nedokážeš-li to, tak nemluv o tom, že ti někdo v něčem brání.

 

Janukovič je cenný jen z jednoho důvodu. On je živý prezident Ukrajiny. A celá jeho role spočívá jedině v tom, že na prvním zasedání nově svolané Nejvyšší rady, té legitimní, musí toto zasedání zahájit a odstoupit s tím, že budou svolány nové volby. A co se týká jeho stíhání tak bezesporu jeho odstoupení z funkce v jakékoliv podobě znamená vyšetření činnosti Janukoviče v jeho funkci ukrajinského prezidenta, protože to za něho došlo ke státnímu převratu. I kdyby to byl nevinný běloskvoucí beránek, tak je to nutné vyšetřit a provést veřejný soud. Prosím, máš možnost angažovat své advokáty, ať dokazují. To vše je třeba, aby to lidé pochopili. To o to jde.

 

Luhansk a Doněck jsou právními nástupci ukrajinské státnosti

Co se týká toho, jakou mají legitimitu. Tak je to zcela jednoduché. Luhansk i Doněck jsou jediné dva subjekty z celého státu, které odmítly uznat státní převrat v Kyjevě a zůstaly v rámci platné ukrajinské ústavy, která předepisuje zachování státnosti a nepřipouští násilnou výměnu moci. Oni jsou pokračováním státu, budují dál stát, a v mnohém ho již reformovali. Doplňují a rozvíjejí ukrajinskou ústavu, ale to z ní vycházeli. Ti lidé tam splnili ty výchozí body ústavy.

 

A kyjevská banda se dostala k moci státním převratem. To je ten bifurkační bod, kde se rozešli. Jedni působí v legitimním poli, pokračují s reformováním a budováním nové státnosti pod vlivem nově vzniklého faktoru, tedy přesněji nového faktoru v podobě státního převratu, a ti druzí, kteří provedli státní převrat, vyšli za rámec právního pole nástupnictví ukrajinské státnosti. To je zcela očividné. Absolutně očividné. Nezávisle na…

 

Zopakuji, to Luhansk a Doněck jsou právními nástupci ukrajinské státnosti nezávisle na tom, jakou státnost, na základě jakých zákonů teď budují. Lidé tam splnili tu počáteční etapu v souladu s ukrajinskou ústavou a dále se rozvíjejí už v aktuálních podmínkách. A to poskytuje základ pro tu nejširší federalizaci Ukrajiny, aby našli společný jazyk se Lvovem, se Zakarpatím a se všemi dalšími ukrajinskými oblastmi. To dává ten základ ke státnímu budování nové Ukrajiny na bázi Luhanska a Doněcka. A to že jsou rozdílné, je dalším dodatečným stimulem pro západní oblasti, aby přistoupily na tento dialog. Jen se podívejte, máme tu Luhansk a Doněck, které jsou rozdílné a přesto jednotné, tak proč by to nešlo i v případě všech ostatních, držet se stejného principu? Je to možné.

 

A Janukovič? V podstatě ten význam jeho figury klesá s mírou pokračujícího státního budování v Doněcké a Luhanské republice a v míře toho, jak se diskredituje kyjevská banda. K diskreditaci kyjevské bandy už přistoupili na globální úrovni. Ty hrátky prankerů Lexuse a Vovy s Kurtem Volkerem, to je vážný signál, který o tom svědčí. Takže v míře prosazování těchto procesů význam Janukoviče taje jako zmrzlina v ruce.

- Zboží se kazí, že?

- On se z něčeho mění v nic.

A obzvláště… Důležité bylo, že zůstal na živu v okamžiku, kdy začalo státní budování Doněcké a Luhanské republiky, to stačí. Dále už jeho význam jen klesá. A vyšetření jeho činnosti je potřebné v každém případě, jak připustil státní převrat.

 

01:03:50

K dalším otázkám a událostem. Andrej prosí okomentovat prohlášení ministryně zdravotnictví Veroniky Skvorcové, že mají v úmyslu trestat rodiče represivními metodami za odmítnutí vakcinace dítěte. Co myslíte? Je celosvětová vakcinace lidstva projektem na snížení počtu obyvatelstva na planetě Zemi, nebo je to skutečná záchrana od všech těch hrozných nemocí, kterými nás bez výjimky straší všichni lékaři?

 

Jsou vakcíny a vakcíny. V sovětské době byly všechny očkovací látky zaměřeny na zlepšení zdraví obyvatelstva. V současné době, bohužel, vakcíny… Na Ukrajině vyvíjeli vakcíny, které způsobovaly neplodnost u dívek. Ty vakcíny, které jsou používány v Africe, tam si zkouší, jak vylikvidovat veškeré obyvatelstvo. U nás je to otázkou. Vzhledem k naší suverenitě, která není úplná, a kdy u nás tak či onak vyplývají na povrch fakta, kdy stát použil necertifikované vakcíny... A vůbec ta certifikace, tam také záleží, jací úředníci a s jakými zájmy něco certifikují. Vždyť USA při plánování státního převratu v Rusku sází právě na úředníky.

 

Protože to oni visí na rtech svým páníčkům. Co ti asi certifikují a jak? Nutit někoho v těchto podmínkách k očkování je aktem genocidy ruského obyvatelstva, obyvatelstva Ruska. To promiňte. Vy nejste schopni zajistit státní bezpečnost s ohledem na použití vakcín, můžete mít vakcíny zaměřené na likvidaci obyvatelstva, a přitom hodláte angažovat státní aparát, aby byli všichni povinně očkováni? Ať se teď každý rodič sám rozhodne, zda nechá své dítě očkovat či ne. Jedná se o jeho osobní občanský postoj a odpovědnost o rozvoj státu prostřednictvím své rodiny.

 

Nemáte dost znalostí? Internet vám pomůže. Ale každý musí mít aktivní postoj. Musí se rozhodnout sám díky statistice. Všichni lidé to mezi sebou probírají. Někdo se rozhodne nechat se očkovat proti chřipce, někdo naopak ne. Ale teď to musí být jeho osobní rozhodnutí ovlivňující rozvoj státu při té úrovni suverenizace, kterou teď máme. Nemáme žádnou záruku, že přes náš státní aparát nebude proveden akt masové genocidy našeho obyvatelstva. Takže Skvorcova by měla o těchto věcech popřemýšlet, dříve než začne mluvit o nějakých represivních opatřeních.

 

01:06:59

Boris Moskaljov k otázce mítinků. Vy agitujete: Nechoďte na mítinky. V Novosibirsku v roce 2016 zvedl guvernér bytové a komunální sazby o 15%. A lidé vyšli do ulic. Guvernér okamžitě své rozhodnutí odvolal. Z toho vyplývá, že mítink je tím nejefektivnějším nástrojem nátlaku na úřady?

 

Ne, to je případ toho, kdy pro stromy nevidíte les a nevidíte si na špičku vlastního nosu. Ten trik jak obyvatelstvo napřed rozdráždit, a potom ho uklidnit v rámci vytvoření revoluční situace, ten člověk vůbec nevzal do úvahy. To zvýšení těch sazeb i jejich zrušení bylo předem naplánováno. Ale kvůli tomu potřebovali napřed lidi vybudit, dostat je do ulic, aby přestali přemýšlet, a aby předvedli, jen se podívejte, jak je ten dav ovladatelný.

 

01:07:55

Dotaz od Pavla. Na Kalašnikovově památníku došlo k chybě. Je na něm vyobrazen výkres německé pušky StG 44 a ne AK-47. Je to další pokus jak ponížit Rusy?

 

Ne, to je válka na druhé chronologické prioritě. Když tvrdí, že je to omyl, tak plně souhlasím se sochařem, který k tomu řekl: V mém kolektivu není žádný diverzant, který by schválně nastrčil špatný výkres, ani já to neudělal. K chybě dojít mohlo. My jsme ještě nevyšetřili, zda k ní došlo. Jestliže to tak není, tak sláva Bohu, jestliže k ní došlo, je snadné ji napravit.“

V dané situaci je třeba pochopit, co konkrétně řekl. On zcela jasně řekl, že on sám kvalitně a svědomitě vykonal svou práci ve válce na druhé chronologické prioritě proti Rusku a že to odpovídá jeho postoji, jeho mentalitě. V mém kolektivu není žádný diverzant. Já jsem to plánoval předem.

 

Společnosti se aktivním způsobem vštěpuje myšlenka, že Kalašnikov nic nevyvinul, že to obšlehnul z německé útočné pušky, přestože to schéma rozebírání a skládání samopalu je principiálně odlišné. Zde je tu situaci zapotřebí vnímat zcela jasně. Jestliže se nějaký jeho pomocník mohl splést, stačilo zadat na internetu „schéma rozložení a složení samopalu AK-47“, a vyběhlo by mu obrovské množství různých variant, jaké vůbec existují, vždyť jde o nejpoužívanější zbraň!

 

Měli jsme ve škole základní vojenskou přípravu, máme tu různé paramilitární jednotky, bylo vytisknuto ohromné množství plakátů. Tyto plakáty byly převedeny na digitální nosiče. Všude je toho strašná spousta. Co se týká té Sturmgewehr 44, tak její plány tak jednoduše nenajdete. To musíte vědět, co hledáte a kde to máte hledat. Proto správně říká, že k žádné chybě nedošlo, že u nich žádný diverzant není. Takže ten člověk vědomě hledal schéma pušky Sturmgewehr 44 a bez jakéhokoliv omylu a vědomě ji vyobrazil na tom památníku. Navíc to není první čin tohoto…

- Sochaře

- Sochaře

V roce 2014, 8. května byl odhalen památník Loučení Slovanky na Běloruském nádraží (v Moskvě). Tak tam se také náhodnou spletl a místo Mosinovy opakovací pušky má ten voják přes rameno Mauser 98k, německou pušku! Prostě se spletl! A je to stejné. Zadejte si puška Mosina a internet vám toho vychrlí, Mauser 98k tam také najdete, ale zase musíte vědět, kam máte jít. Chápete? Takže ani v jednom případě nedošlo k žádné chybě. Šlo o cílevědomě zaměřenou diverzi.

 

Proč k tomu dochází? Vzpomeňme si například na výnos první sovětské Leninovy vlády o monumentální propagandě. Velmi dobře věděli, jakou roli v propagandě hrají památníky. A ten Ščerbakov jasně ukázal, na čí straně stojí a bojuje a opět za ruské peníze! Kdo si to u něj objednává? Víte, svého času jsem často jednal s různými podnikateli, s oligarchy různé úrovně a neustále jsem od nich slyšel, od těch „patriotů“: Tobě stát za tvé vlastenectví nic nedává a ty jsi vlastenec! No to jsi pěkný hlupák. Jestliže mi stát nic nedá, za můj patriotismus - byznys, funkci, kariéru, tak „patriotem“ takového státu nebudu, protože jsem inteligentní.“ Chápete?

 

No a takových „patriotů“, kterým když dávali peníze, tak to byli „patrioti“, a když přišlo Bolotné náměstí, tak se všichni poschovávali, je v uměleckém prostředí velmi mnoho. No a to sochařské umění? Ten člověk vědomě škodí, vědomě překrucuje dějiny. On přece ví, že lže, ale je to jeho volba, sloužit páníčkovi. Protože on ví, že když páníček vládě přikáže, tak ta mu peníze vyčlení, prostřednictvím různých těch mechanismů, přes ministerstvo kultury nebo nějakou tu společnost přes historii své peníze dostane a bude mít kšefty, aby mohl dělat ideologickou diverzi na druhé prioritě zobecněných prostředků řízení. To vše je zcela zákonité.

 

Otázkou zůstává… A když se vrátíme k té Veronice Skvorcové, to je úroveň práce našeho státu a my tvrdíme, že je třeba provádět povinné očkování a zavádět represivní opatření? To je stejná situace. Tady vidíte, kam proudí peníze a kdo řídí procesy. Oni Rusko upřímně nenávidí, ale jsou to oni, kdo vytvářejí památníky. Loučení Slovanky (národní pochod) je symbolem Ruska. Kalašnikov je symbolem Ruska. Jak je možné takovým lidem svěřovat něco takového? Podívejte se na ně, jak lžou! Nestydatě lžou. On ani nepovažuje za nutné něco krýt: U mě žádný diverzant není. Co jsme měli v plánu, to jsme také udělali!“

 

01:13:53

Už pracujeme více než hodinu. Zbyla nám tu fakticky poslední otázka. Přišla nám velmi dlouhá zpráva, pokusím se ji přečíst ve zkrácené podobě. Píše Arťom. Vážený Valeriji Viktoroviči, už dávno bych vám chtěl položit otázku související s vaším sebeřízením. Podle mého názoru zbytečně příkře hodnotíte určité skupiny lidí. V pořadu i dnes na začátku často můžeme slyšet takové charakteristiky lidí jako podpindosník, chlapci v pískovišti a další ponižující slova ve vztahu k těm, kteří se dost dobře nevyznají v řízení, nebo úmyslně škodí Rusku. V řadě případů se dopouštíte přímých urážek například na adresu Lukašenka. Kromě jednotlivých slov a charakteristik se od vás šíří určitý démonismus projevující se tím, že polithňupové nerozumí politice, státní elita řízení, a ve vztahu k opozici to ani nemusím opakovat.

Ve vašich vyjádřeních je neustále možné pozorovat snahu k vynášení DVTŘ a KSB, což vytváří dojem, že to právě ony vám poskytují moc nadávat a velmi tvrdě hodnotit jiné lidi. Vím, že to tak není, ale snažím se vysvětlit, jak to reálně vypadá. Připusťme, že máte absolutní pravdu při používání těchto, zjevně démonických slovních obratů, ale vy nemůžete nevědět, že vaši diváci, kteří nedokáží pojmout úplnou hloubku smyslu, budou od vás chtít převzít formu ovšem bez obsahu, který vkládáte do svého projevu. Nemůžete nevědět, že očkujete lidi celkem nebezpečnou formou chování. Dáváte jim iluzorní pocit neomezené svévole ve volbě slovních obrazů pro komunikaci s těmi, kteří se jim třeba jen nelíbí.

 

To není pravda. To absolutně není pravda. Zaprvé nikoho neurážím, jenom se vždy snažím přiřadit přesnou míru. Já nemohu za to, že v naší politicky korektní společnosti nelze ničemovi říci, že je ničema, darebákovi, že je darebák. Jak chcete správně vnímat procesy řízení, když nebude všemu přiřazena přesná míra?

 

Co se týká Lukašenka, tak v tomto případě… Já jsem mu nikdy jako osobě, jako člověku nenadával. Je to zrádce? Je to zrádce. Je možné ho dokonce nazvat idiotem, protože nechápe velmi mnoho věcí. A jak může taková charakteristika být urážkou? Předveď svými činy, že to tak není. Jak je možné jinak… Já jsem nikdy neurážel a vůbec nikdy neurážím lidi, kteří se v něčem nevyznají. Vždyť právě kvůli tomu dělám tento pořad Otázka-odpověď, abych pomohl lidem, aby porozuměli, aby zdokonalovali své znalosti.

 

A jestliže jsou polithňupy, nebo klučíky hrabajícími se v písku, kam je… Co je to za lidi? To jsou ti, kteří vytvářejí lživé informační pole v našem státě, aby utrpěl škodu nebo porážku v informační válce. Posadili je do toho pískoviště, strčili jim do ruky chrastítko, penízky a oni jsou šťastní. „My se páníčkovi pod nohy nepleteme, my děláme do geopolitiky.“

Tak jak byste jim chtěli říkat? Globální politika probíhá sama o sobě a oni si zatím hrají v televizi, vytvářejí informační pole ve výsledku kterého… V jehož výsledku poškozují celý stát, třeba když umírají naši vojáci v Sýrii.

 

Kde mají tito vojáci teď informační podporu a porozumění tomu procesu, který proběhnul a kterým jsem začínal? Nikde. Proto mluvit o tom, že lidi infikuji démonismem, není vůbec možné. Ta věc se má tak, že ukazuji-li jak neadekvátní jsou tito polithňupové v porovnání s životní realitou, tak umožňuji lidem, aby tomu procesu porozuměli. Nadávat může každý, kdo ani nemá v úmyslu něco se snažit pochopit.

 

Já přece neustále mluvím o tom, že je nutné zvyšovat svou úroveň znalostí Dostatečně všeobecné teorie řízení a Koncepce sociální bezpečnosti. Já nic nevyvyšuji, to vůbec ne. Máte něco účinnější? Nějaké znalosti? Uplatněte je v praxi. Ukažte, jak to může řešit otázky, jak to odhaluje procesy řízení, a my vám poděkujeme.

 

Já tu ukazuji, jak funguje Dostatečně všeobecná teorie řízení a Koncepce sociální bezpečnosti. Já jsem zatím na nic účinnějšího v informačním prostředí nenarazil. Tak nám něco předveďte. Jaké vyvyšování? Říci… Víte tvrdit, že jde o vyvyšování KSB, to je podobné výčitce… Je takový kreslený film o kozlíkovi, který uměl počítat do deseti. Napřed mu zvířátka vyčítala, že je počítá, a když se dostali do úzkých a loď jich mohla uvézt pouze deset, tak to jeho počítání najednou potřebovali, aby se zachránili. A do té doby… On si tady hraje na toho největšího chytráka. Ano, on z nich byl nejchytřejší, protože byl jediný, kdo uměl počítat.

 

A co matematika? „Vy tady vyvyšujete matematiku!“ Já nic nevyvyšuji. Já jednoduše předvádím, jak v praxi funguje Koncepce sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecná teorie řízení. Jak vypadají světové procesy z tohoto hlediska s použitím tohoto nástroje. Všechny ostatní nástroje a metodiky, které neexistují, a technologie, můžete vidět v televizi na všech těch talk show. Všichni se tam scházejí, hodiny rozmlouvají, pronášejí moudra, a co v podstatě řekli?

 

Předvedli vám procesy řízení? Ne. Každý z nich něco málo ví a tak vypustí nějaké důvěrné informace ze své klanově-korporativní skupiny a to je všechno. Mimochodem to je také jediná hodnota všech těch talk show. Protože nic víc vám nepřinesou. Z hlediska porozumění vám neposkytnou absolutně NIC, ale absolutně nic. Dozvíte se tam pouze jednotlivé údaje, faktologii, kterou potom musíte zpracovat určitou metodologií.

 

Proto je celkem pochopitelné, proč je moc nešetřím. Ta věc se má tak, že každý člověk se sám může rozhodnout, kdo říká pravdu a kdo ne. A ti, kteří nadávají, to je nepatrná menšina. Oni ani nemohou říci, že mám pravdu z jednoho jednoduchého důvodu, že těm procesům musí napřed porozumět. V každém svém pořadu mohu vše projít pouze zběžně, pouze zběžně odhaluji ty procesy. Abyste každému tomu procesu porozuměli, musíte sami trochu projít internet, podívat se na faktologii a do toho obrysu si doplnit barvy, chybějící prvky a potom teprve říci, zda to odpovídá nebo neodpovídá.

 

Lidé, kteří něco studují, se nemohou vzájemně urážet. A dav? Kdo chce zůstat součástí davu, ten ať běhá po náměstích, za partajními lídry, kteří jim všechno řeknou. Třeba k Žirinovskému. Žirinovskij řekl! Není důležité, že si Žirinovskij v jedné větě sám třikrát odporuje, a nejdůležitější je očernit Rusko, ale je to holt „patriot“. Tam skutečně zní urážky i vše ostatní. Já vím, že se mnohým nelíbí můj postoj ve vztahu k Lukašenkovi. Já vždy všem odpovídám, proberte si faktologii a jeho činnost, a potom si v klidu sami pro sebe vyhodnoťte všechno, co udělal, a jaké to mělo následky.

- To byla poslední otázka.

- Ano, to byla poslední otázka.

 

Opět jsme se přímo z ní dostali k nutnosti nastudovat si Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení. Protože znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou a pamatujte si, že každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a pro své zájmy a v míře svého nepochopení na toho, kdo toho ví a chápe více.

 

Naplánovat si vybudit lidi a vyvést je do ulic, potom ten tlak trochu upustit a připravit tak lidi pro budoucí vystoupení tentokrát ve scénáři revoluce a státního převratu, to je jedna věc.

A jestliže by se jim to nepovedlo, kdyby si ani nemohli dovolit pokusit se zvednout sazby a vybudit tím lidi, to už je zcela jiná úroveň práce, to je aktivní postoj. Abyste to dokázali, musíte napřed vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy a jak se řídí stát.

 

Čas nám velí, aby se všichni lidé aktivně podíleli na řízení státu. Jakmile sami nebudete hájit své zájmy, tak to nikdo jiný za vás neudělá, žádní partajní lídři, žádní polithňupové, kteří vůbec nechápou, o čem to z televizních obrazovek vlastně mluví.

Takže berte znalosti do svých rukou, berte moc do svých rukou, braňte zájmy své i své rodiny.

 

Přeji vám mírové nebe nad hlavou.

Na shledanou. Do příštích setkání.

 

Diskusní téma: Otázka - Odpověď V. V. Pjakina ze dne 26.09.2017

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

Jamail Yareshi | 06.10.2017

DG:307

Ahoj Pospěchu.

Tomáš | 05.10.2017

Ahoj pane Pospěch. Můžeš se prosím skľudniť? Táto energia už nieje potrebná. Ak si nevidel Posledného Pjakina. ... Ďalej bude mať negatívne následky len na teba. Prosím zmierni svoj tón a prehodnoť svoj ďalší postup. Ocenil by som menej osobne mierených vulgarizmov, ak chceš niekomu niečo vyčítať. Ak nie tak potom pokračuj :) . Je to sranda jak sa tebou niekto vytáča :D

Počkajme si radšej na ďalší diel, kam sa posunieme. a zatím pribrzdime s tými sionistami a pod. Už je to zbytočné. Hlavne takýmto sposobom. Táto cesta ďaleko nevedie.

... Mier...

Dotaz.

AndRus | 04.10.2017

Mám jeden dotaz pro zkušenější.

V poslední otázce pořadu Otázka-Odpověď posluchač Arťom vyčítá Pjakinovi příkré hodnocení některých skupin lidí. Pjakin to vysvětluje tak, že hodnocení daných skupin lidí je přidělením jim míry (v rámci trojjedinosti M-I-M).

Pokud je tedy označení někoho hlupákem (podpindosníkem, atp.) vyjádřením míry, je tedy vulgarizmus obecně vzato přijatelný?

Měl jsem za to, že člověk s osvojeným Lidským typem psychiky vulgarizmus nepoužije. Nenapojí se člověk používáním vulgárních výrazů na příslušný egregor horší úrovně?

Anebo je to tak, že pokud vulgarizmus použiji bez negativních emocí (hněv, agrese) jen vyjadřujíce míru, pak je takové vyjadřování slučitelné s Lidským typem psychiky?

Re: Dotaz.

Vašek | 04.10.2017

Pokud je tedy označení někoho hlupákem (podpindosníkem, atp.) vyjádřením míry, je tedy vulgarizmus obecně vzato přijatelný?

Já jsem to od něj pochopil tak, že to ve smyslu vyjádření faktu vulgarismem není. Pokud je idiot idiotem není to urážka/vulgarismus, ale pouze popis skutečnosti.

Politická korektnost..

Re: Dotaz.

Tomáš | 04.10.2017

Dobrý dotaz. ď. Vidím v tom mnoho bodov, ktoré sa dajú rozne rozviesť. Je veľa úhlov pohladu, úrovní a atď... Nejak to teda skúsim.

Vezmem to od konca. Myslím, že to je zlúčitelné s ľudským typom psychiky. Ale, ako kedy a ako kde. Pri osobnom kontakte v partii ľudí s ktorými sa osobne ako tak poznáme.... Tam sa to dá použiť úplne v klude. Hlavne človeku, ktorý si ľúbi vystreliť aj sám zo seba. "určitým" sposobom, pri "určitej" sytuácii a pri "určitej" atmosfére.
nechcem zbystočne rozvádzať príklady. Snáď to poznáte/chápete. Ale ak budete chcieť, mám pár príkladov.

Čo sa týka priamo jeho odpovede. Vlastne na tú otázku podľa mňa neodpovedal. Skor zhodnotil svoj postoj k tomu, ako to vníma on sám v to zmysle v akom toto vyjadrovanie myslí. V tom s ním docela súhlasím. Napríklad: Skutočne nieje možné uraziť inteligentného človeka.
Ale ak sa jedná o idiota, tak ten keď to bude počuť sa može uraziť. Potom nedosiahnem svoj cieľ, ktorým je mier a láska. Ten "idiot" to totiž može zobrať dosť osobne, keď sa takto vyjadrujem.

I keď v mnohých týchto hodnoteniach súhlasím.
Pán Pjakin Podľa mňa reagoval na platformu v ktorej bol popis toho, ako to vyzerá/posobý na niektorých ľudí. Pán Pjakin v odpovedi podal svoj pohlad toho, ako to vníma a myslí tieto vyjedrenia on sám. Naviac mi to prišlo trošku defenzívne. Akoby mal pocit, že sa teraz musí brániť. (moj dojem/pocit).

Nič menej to bola reakcia na prvú časť otázky, resp. jej platformu.

Otázka znela následovne.
""...Ve vašich vyjádřeních je neustále možné pozorovat snahu k vynášení DVTŘ a KSB, což vytváří dojem, že to právě ony vám poskytují moc nadávat a velmi tvrdě hodnotit jiné lidi. Vím, že to tak není, ale snažím se vysvětlit, jak to reálně vypadá. Připusťme, že máte absolutní pravdu při používání těchto, zjevně démonických slovních obratů, ale vy nemůžete nevědět, že vaši diváci, kteří nedokáží pojmout úplnou hloubku smyslu, budou od vás chtít převzít formu ovšem bez obsahu, který vkládáte do svého projevu. Nemůžete nevědět, že očkujete lidi celkem nebezpečnou formou chování. Dáváte jim iluzorní pocit neomezené svévole ve volbě slovních obrazů pro komunikaci s těmi, kteří se jim třeba jen nelíbí. ... "
.....
Tu odpovedal na prvú časť otázky ohladne DVTR. Že sa s jeho strany nejedná o vynášanie DVTR. Ale skrátka on sám nič lepšie nenašiel a tak prezentuje toto učenie tak , že znalosti s neho uplanuje . - Ja to chápem tak, že KSB a DVTR je jeho chápaniu sveta a zamerania v zivote najblizsie. A súhlasím s tým, že s pohladu riadenia tu momentálne nič lepšie nemáme a on to len uplaňuje v praxi a tak robí aj reklamu. -

Problém je ale inde. Už som to načrtol. On totiž aj reálne posobý/ovplivňuje svetové dianie. Už len svojimi reláciami otázka-odpoveď hodne zasahuje do globálnej politiky a ovplivňuje svetové dianie. tým že vytvára, alebo skor pomáha budovať určité infrmačné pole. Vo svojom obore je viac než dobrý a tak sa stáva vzorom či akýmsi markerom, pre mnoho ľudí. Mnoho ľudí sa na neho orientuje alebo preberá jeho myšlienkové vzory a archetypi správania či sposoby vyjadrovania, alebo len určité frázy. A to často bez pochopenia hĺbky zmyslu s čim sívisí aj táto časť otázky:
..."" že vaši diváci, kteří nedokáží pojmout úplnou hloubku smyslu, budou od vás chtít převzít formu ovšem bez obsahu, který vkládáte do svého projevu. Nemůžete nevědět, že očkujete lidi celkem nebezpečnou formou chování. Dáváte jim iluzorní pocit neomezené svévole ve volbě slovních obrazů pro komunikaci s těmi, kteří se jim třeba jen nelíbí. ... "
...
Tu sa jedná o hodnorenie reálneho stavu vecí. Teda zhrnutie výsledkov, respektíve vedľajśieho produktu jeho práce ("analytickej" činnosti). Ako posobý ne niektorých ľudí a toho že niektorý iný to chápu tak nejak po svojom a podľa toho sa potom vyjadrujú a jednajú.
- Proste zhodnotenie faktu, ktoré pán Pjakin jaksi opomenul.
- Inak povedané. Nevníma alebo ignoruje spetnú vezbu s informačného poľa ("klopanie karmy"). - Moj názor.

To že sa tieto odborné pojmy v spoločnosti užívajú, ako urážky v snahe osočovať a ponížiť iného človeka je ale Fakt, na ktorý upozorňuje vo svojej odpovedi aj pán Pjakin a to s tým, že on tieto pojmy takto nepoužíva. (Pretože ich chápe/pozná s knižiek)
Je ale treba vziať na vedomie fakt, ako užívanie takýchto pojmov posobý na ľudí, ktorý ma (ho) počúvajú a dané pojmy poznajú a chápu len ako vulgarizmi určené k urážke a poníženiu iného človeka. Obzvlášť to posobý na tých, ktorých sa to osobne týka. Nie každý to totiž pocopí tak, ako to on myslí.

A vobec. Počúvali by ste človeka, ktorý o vás takto hovorý. Ktorý vám najprv povie, že ste idiot a potom chce aby ste čítali DVTR a chránili seba i rodinu.? Večšina ľudí začuje len: "to je idiot, alebo: si idiot." a hneť prestane počúvať ostatné.
Proste tie pojmi posobia celkovo Dehonestačne. I keď sa jedná o zhodnotenie faktu s užitím určitého pojmu a podložené patričným vysvetlením. Práve to jeho často obsiahle a jednoduché vystvetlenie toho, prečo daného človeka takto označuje je rozdiel medzi ním aniektorími inými ľuďmi.
Mal by ale zvážiť, ako to može posobyť na prostredie v ktorom posobý, keďže dané pojmy sú nabité hodne negatívou energiou a spoločensky zdiskreditované. Ich užívanie takým sposobom na takej vysekoj úrovni je veľmi nebespočné a može priliať olej do ohňa. Ani Lukašenko, ktorému by tie znalosti iste pomohli zýskať sebavedomie a prestať srať bobky pred západom... no on tiež asi nebehne Ruskej KSB do náručia a neprestane robiť blbosti, ak si od jej "propagátora" vypočuje niečo také . - V tom je ten problém.
Na to sa podľa mňa snažil upozorniť nie len on.
Pán Pjakin asi tiež KSB tak úplne nepochopil. Možno by sa mal začať orientovať na Putina, ako sám hovorí.

Re: Re: Dotaz.

Tomáš | 04.10.2017

Vlastne to ani nebola otázka. Tak ja použitie tohoto pojmu v mojom komente metúce. Skor to celé bolo vlastne hodnotenie.

Otázka skrytá v tomto hodnotení pre pána Pjakina by mohla zieť nejak takto.

Je užívanie týchto pojmov a daného spôsobu vyjadrovanie objektívne prínosné, alebo nie? Pomáhajú mi tieto prostriedky v dosiahnutí môjho cieľa?
Aké sú reálne výsledky? Idem dobre?

Tu by som chcel upriamiť pozornosť na jeho mimiku a reč tela. Zdá sa, že sa nad tým ešte zamyslí. Uvidíme v ďalšej časti, aký to bude mať efekt.

Re: Dotaz.

Moriana | 05.10.2017

Jako vnímal jste někdy, jak se vám uleví, když vás něco naštve a vy můžete nahlas říct třeba ku..a! Jako jasné, musíme brát ohledy na druhé. Ale tvrdit, že se nesmí mluvit sprostě, protože jinak nejste člověkem, je myslím si povrchní kravina. Zkrátka musíte znát míru, kdy si to můžete dovolit s kdy ne:-) A to je podle mne kritériem, jestli je osobnost člověkem nebo ne.

Re: Dotaz.

kolkobudeszit | 05.10.2017

Podstatna je SPRAVODLIVOST A PRAVDIVOST.
Zakladom Tvorivosti je Pravdivost. Zakladom Rozvoja je Tvorivost.
Ak nepovie stavebny dozor, ze je hlupost dat menej cementu do konstrukcie a kto to navrhol je Hlupak, tak budova spadne a zabije ludi.
V Praktickom zivote, kde sa nieco realne Tvori, musia byt Pravdivo pomenovane skutocnosti -veci, cinnost,ludia... Inak nastane chaos. Jedine u jalovych diskusnych stoloch sa niekto moze zamyslat, ci je spravne Pravdivo priradovat vyznamy vnimanym castiam sveta, teda i ludom.
Ak je niekto hlupak, je dolezite na to upozornit, mozno si zachranis i zivot.
A hlupak? Ked je konstruktivny, podakuje sa za upozornenie a chyby napravi, douci sa a stava sa inteligentom. Destruktvny hlupak sa urazi a debilizuje sa viac nadalej.

ad: vakcíny

Lekno | 04.10.2017

"Jsou vakcíny a vakcíny. V sovětské době byly všechny očkovací látky zaměřeny na zlepšení zdraví obyvatelstva. V současné době, bohužel, vakcíny…"

Vsetky vakciny boli, su a budu skodlive, nicia zdravie. Dole uvedene linky vysvetluju moje tvrdenie (snad to pomoze VVP v navigacii):

- Anita Petek: Očkovanie - Zmysel či nezmysel
http://www.youtube.com/watch?v=TkyzEUmmWK4
(http://www.uloz.to/xNpo1U4/impfung-sinn-oder-unsinn-sk-avi)
- Anita Petek: Klieste (FSME)
http://www.uloz.to/xEL89r7/zeckenimpfung-1-sk-flv
link:: http://www.antiveganforum.com/wiki/Anita_Petek-Dimmer
- Povod a historia ockovania
http://www.youtube.com/watch?v=vczwh0kLNCY
- Vymyslena epidemia (Die Seuchen Erfinder SK)
http://www.youtube.com/watch?v=9HwCVXFUEqQ
- linka http://www.badatel.sk/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=11&id=31&Itemid=56
- Co sposobuje chripku (vitamin D3)
http://www.naturalnews.tv/v.asp?v=AF36B271EF61579BEAD6969F6DEC763D
http://www.eutrofia.sk/?q=node/145
- Project Camelot interviews Jane Burgermeister
http://dotsub.com/media/b0fb7146-8477-4851-910d-d68fc90b6f6d/ts/cze
- Vyrobte si vakcínu (2:47) /CZ tit/ fun
http://www.youtube.com/watch?v=eX_GvhEFGsA
- book: Buchwald Gerhard, Dr. med. - Očkování obchod se strachem
http://www.megaupload.com/?d=EJH5RTI1
- Gates financuje ockovanie
http://www.youtube.com/watch?v=dHCsf0zCL9Q
- Bill Gates Admits Vaccines Are Used for Human Depopulation
http://dotsub.com/view/b0283182-4c24-4b1b-bef8-202996e68afe
- Vaccination: The Hidden Truth (1998) (Slovak subtitles)
http://blip.tv/gabo51/vaccination-the-hidden-truth-1998-slovak-subtitles-v2-0-5592889
http://blip.tv/play/AYLVrx0A.html
- Obchod so strachom
http://vimeo.com/40119480
- Vaccine Illusion (Dr. Taťjana Obuchanyč)
http://ulozto.sk/xCjSfVf/vaccine-illusion-sk-pdf
- MMR VAKCÍNA ZPŮSOBUJE AUTISMUS – ROZHODL ITALSKÝ SOUD
http://www.jajsem.com/mmr-vakcina-zpusobuje-autismus-rozhodl-italsky-soud/
- Očkování proti chřipce má účinnost 1,5%
http://www.youtube.com/watch?v=N0nKovObghw
TXT: http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/PrintArticle/2259-proc-se-neockovat-proti-chripce.aspx
- Beatrix Ullrich a další: JAK SE DĚLÁ PANDEMIE
http://www.uloz.to/xcD1Hh7/jak-se-dela-pandemie-beatrix-ullrich-pdf
- Cukrovka 1. typu do 2 dní po očkovaní 3. dávkou hexavakcíny
http://www.youtube.com/watch?v=7ZEiYyo7h3c
- 31-ročný muž zomrel na následky podania proti-alergickej injekcie
http://www.youtube.com/watch?v=b8UcOlvjJ6Q
- TV Markíza - relácia Lampáreň o očkovaní - 13.V.2013
http://www.youtube.com/watch?v=SLz9dENGirc
- 2013-05-15 - Markiza.sk - Modree z neba
http://vimeo.com/66744498
- Hliník - malé špinavé tajomstvo farmaceutického priemyslu
http://www.youtube.com/watch?v=4UFO8K9Z104
- Vaccination Conspiracy: Biological weapons for depopulation and keeping people sick for Big Pharma (1:25:57)
http://www.disclose.tv/action/viewvideo/110222/Vaccination_Conspiracy_Biological_weapons_for_depopulation_and_keeping_people_sick_for_Big_Pharma/
http://video.disclose.tv/11/02/Vaccination_Conspiracy_Biological_weapons_for_depopulation_and_keeping_people_sick_for_Big_Pharma_110222_mobile_360p.mp4
- Očkování
https://www.youtube.com/watch?v=xWUkTpqF3y8
- MUDr Ludmila Eleková : DŮVODY PROTI OČKOVÁNÍ
http://www.youtube.com/watch?v=gg1brPXSr78
- MUDr Ludmila Eleková - O následcích očkování 1.část
http://www.youtube.com/watch?v=4LYiljk95KE
- MUDr Ludmila Eleková - O následcích očkování 2.část
http://www.youtube.com/watch?v=_12ANri3IH8
- Dr. Maurice Hilleman z Merck o AIDS z vakcín (SK titulky)
http://www.youtube.com/watch?v=tQ3bGsTtS6w
- Dear parents, are you being lied to?
http://blog.frequencyfoundation.com/2014/04/viral-article-on-vaccination.html
- Vaccine Report (CZ)
http://files.benjamin-fulford-cz.webnode.cz/200000095-b6e28b7dca/VaccineReport-CZ.pdf
- Povinné očkování dětí? I lékaři se přou
http://video.aktualne.cz/dvtv/povinne-ockovani-deti-i-lekari-se-prou/r~d02d7230f8cc11e38fdc0025900fea04/
- Zdravotnícky úrad USA bol nachytaný pri vedeckom podvode a vakcinačnom násilí proti černochom
http://www.auria.sk/blog/zdravotnicky-urad-usa-bol-nachytany-pri-vedeckom-podvode-a-vakcinacnom-nasili-proti-cernochom
- Informátor z CDC potvrdil zverejnenie sfalšovanej štúdie na zakrytie spojenia medzi vakcínami a autizmom
http://www.auria.sk/blog/informator-z-cdc-potvrdil-zverejnenie-sfalsovanej-studie-na-zakrytie-spojenia-medzi-vakcinami-a-autizmom
- Neočkované děti bývají méně náchylné k nemocem - doloženo vědeckou studií
http://zmok.webnode.cz/news/a116/
- MMR Vaccine Increases Autism in Blacks by over 300%
http://blog.frequencyfoundation.com/2014/08/mmr-vaccine-increases-autism-in-blacks.html
- Shots in the Dark: Silence on Vaccines (2009)
http://www.youtube.com/watch?v=fVwLo3lmKyo
- Po očkování zemřelo dítě. Ústav pozastavuje jeho distribuci na českém trhu
http://tn.nova.cz/clanek/po-ockovani-zemrelo-male-dite-ustav-vakcinu-z-ceskeho-trhu-stahuje.html
- Jak odmítnout povinné očkování – 1. díl
http://www.vitalia.cz/clanky/jak-odmitnout-povinne-ockovani-1/
- Jak odmítnout povinné očkování – 2. díl
http://www.vitalia.cz/clanky/jak-odmitnout-povinne-ockovani-2-dil/
- Otazky na doktorku
http://www.kanal22.cz/clanky/zdravi/ockovani-a-antikoncepce/mgr.-margit-slimakova--ph.d.---ockovani--hypotezy-versus-fakta.html
- Wir Impfen Nicht! Mythos und Wirklichkeit der Impfkampagnen (ganzer Film)
http://www.youtube.com/watch?v=ZVh4QaDmXB8
- OČKOVÁNÍ JE ORGANIZOVANÝ ZLOČIN - Mudr Tomáš Lebenhart
https://www.youtube.com/watch?v=EMhMlEd7vbI
- Tajné vládní dokumenty odhalují, že vakcíny jsou totálním podvodem
http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/1518-tajne-vladni-dokumenty-odhaluji-ze-vakciny-jsou-totalnim-podvodem
- Strieľanie naslepo – Ticho o očkovaní
http://www.youtube.com/watch?v=TFBhh-s7sNo
- Neočkujeme!
http://www.youtube.com/watch?v=YcHEHYwrSCA
- Křeče a následná mentální retardace po očkování vakcínou Infanrix Hexa
http://www.youtube.com/watch?v=LMmsqFmlGws
- Braňo Závodský Naživo: Doc. Zuzana Krištúfková
http://www.youtube.com/watch?v=kWHRB8RLU88
- Vaxxed - Zaočkovaní: od zatĺkania ku katastrofe"
https://youtu.be/XVwcc_-r0lg
- STOPOVÉ MNOŽSTVÁ – Ortuť vo vakcínach
https://youtu.be/i1o6fM0605Y
- Dr. Suzanne Humphries – Přednáška o očkování, nemocech a zdraví
https://youtu.be/1VYKl90RQnE
- Tri spôsoby prirodzeného očkovania a vakcinačné bludy modernej medicíny
https://youtu.be/XgM3WhRkslI

Re: ad: vakcíny

Slovan | 04.10.2017

Presne tak ockovanie je zlo, nastroj genocidy a redukcie ludstva. Preco sa neockuje proti moru, tyfusu ci cholere alebo zubnemu kazu? Dik za linky.

Re: ad: vakcíny

fleggg | 04.10.2017

Naprostý souhlas. Moje zkušenost je taková, že už nevěřím, že nějaké vakcíny můžou být dobré, bohužel.

Re: ad: vakcíny

peter1. | 04.10.2017

Podľa šírenia sa biolaboratórií "neznámeho a neprístupného zamerania, v blízkosti ruských hraníc, dá sa predpokladať, že požadované očkovania aj v Ruskom prostredí, majú prebehnúť "správnymi" vakcínami.
Podľa môjho laického názoru, majú vakcíny poslúžiť ako prekurzor k už pripravovaným "bioaktivitám".
Generačne odskúšané, dobre zmonitorované vakcíny nie su v ponuke, prevažujú inovácie s minimálnou históriou aplikovania a vynecháva sa synergia účinku, keď už sama matka absolvovala očkovanie v mladosti.
Imunitné poruchy s neznámou etiológiou sa množia.
Zložitosť v generačnom kontexte a biolaboratórií neznámeho zamerania na hraniciach Ruska má plno neznámych premenných.

Re: ad: vakcíny

Tomáš | 04.10.2017

Ohladne vakcín by som nemal až tak egatívne hodnotenia. Osobne by som si však radšej žiadnu pichnúť nenechal. Nič menej očkovanie formov posilnenia imunity v podobe dotoxu zdravej stravi a pod... a následné naifikovanie sa napríklad kiahňami, a pod. či vytvorenie si imunity povedzme na nejaký jed jeho podávaním v o menších, ako smrtelných dávkach. A podobne je myslím prospešné. Tiež je teda možné vytvoriť aj vakcínu v modernej podobe a pichnúť ju do tela. Ale tvrdiť, že SSSR bolo v tomto smere úplne svaté mi príde možno trochu silné. (možno som to len zle pochopil). ... Rozhodne je dobré byť veľmi opatrný.

Re: Re: ad: vakcíny

Lekno | 06.10.2017

Pre manipulatora Tomasa: "Ohladne vakcín by som nemal až tak egatívne hodnotenia." ... Len tak dalej v zneistovani ludi.
Este raz, pre teba treba zrejme vsetko osobitne: studuj, tie linky nespadli z neba, boli zbierane niekolko rokov. Vakciny boli a su toxicke, bez diskusie !!
Aplikuj si vakciny pre svojich blizkych, v rodine a stastne si uzivaj nasledky.

Preco manipulator:
Přesvědčování není technicky vzato brainwashing, ale je to manipulace s lidskou myslí někým jiným, aniž by si manipulovaná společnost byla vědoma co způsobilo posun jejího mínění.

Předpokládejme teď, že se díváte na politika při projevu.
1) Nejdřív může navodit to, čemu se říká “vyvolání souhlasu”. Jsou to tvrzení která způsobí, že posluchači začnou přitakávat; můžou dokonce nevědomky pokyvovat hlavami.
2) Teď přijde utvrzování. Jsou to obvykle tvrzení o kterých by se dalo debatovat, jakmile však má politik souhlas obecenstva, je ve výhodě protože všichni souhlasí dál.
3) Nakonec přichází sugesce. Tedy to co politik chce abyste udělali.
Protože jste souhlasili po celou dobu, je pravděpodobné, že se necháte přesvědčit a přijmete sugesci. Když teď budete poslouchat politický projev pozorně, zjistíte že první tři body jsou “vyvolávání souhlasu”, další tři jsou utvrzování a nakonec následuje sugesce.

1) “Dámy a pánové: nelíbí se vám vysoké ceny potravin? Vadí vám astronomické ceny benzínu? Jste znechuceni nekontrolovatelnou inflací?
2) Jo, víte že strana Ta a ta připustila za minulý rok 18 procent inflace; víte že kriminalita se zvýšila o 50 procent za posledních 12 měsíců, a víte také že vaše platy sotva pokryjí vaše výdaje.
3) Dobrá, odpověď na všechny problémy je zvolit do Senátu mně, Johna Toho a toho.”

Techniky přesvědčování a vymývání mozků (attachment):
http://www.upramene.cz/forum/download/file.php?id=15762

Poďakovanie

Ady | 04.10.2017

Ďakujem za preklad pani Irene

Re: Poďakovanie

Jan | 04.10.2017

Len keby pre ňu mravnosť a morálka neboli jedno a to isté. Ocenil by som viac objektivity a menej subjetívnych zmien. Preto, lebo si niekto myslí, že je to vlastne jedno (šum a fuk). Ale ďakujem za pádny dôvod a motiváciu učiť sa Ruský jazyk. Aby som nebol odkázany na druhých, ktorý ma môžu úmyslne klamať, alebo prekladať dve rôzne veci jedným spôsobom, pretože je to podľa neho/nej jedno.

Keby som si to nedal preložiť mojej ochotnej sesternici, ktorá také veci nerobí tak niektoré veci by mi nedali zmysel. Ešte že ju to tiež zaujíma a na "chyby" v preklade a formulácii myšlienok zo strany prekladatela ma včas upozornila.
Ale i tak ďakujem. A zlý je lepší, ako žiadny.

Katalánsko

ondrej | 04.10.2017

Takto vyzerá, že globalistom sa nedarí stabilizovať situáciu v Španielsku. Španielska vláda urobila presne to čo chcela štátna elita a svojim zásahom a následnými krokmi tlačí Kataláncov k nezávislosti. No a Katalánci im už odpovedali, že nezávislosť vyhlásia koncom alebo začiatkom budúceho týždňa. Ak sa to nejako neurovná, tak to vyzerá na obrovský prúser najskôr na juhu Európy a potom v celej Európe. Nielen EÚ, ale celá Európa. Zdá sa, že už to prichádza. Vojna je predo dvermi a nikto na ňu nie je pripravený.

Re: Katalánsko

Cico Ciciak | 04.10.2017

S akou vojnou to tu strašíš?
Kto s kým?
Na vojnu musia byť pripravené jednotlivé strany (štáty), ktoré sa jej majú zúčastniť.
Nič také tu nevidím.

Re: Re: Katalánsko

ondrej | 04.10.2017

Osamostatnenie Katalánska sa predtým brala ako hotová vec. Bola súčasťou preformátovania Európy a následného vzniku nových štátnych útvarov. A tomu mala predchádzať vojna na danom území. Lenže potom ako úspešné účinkovanie Ruska v globálnej politike zmenilo pomer síl, tak sa zmenili aj priority. Pjakin už skôr spomínal, že globalisti majú veľký problém ako to vyriešiť Katalánsko, s tým aby nedošlo deleniu Španielska. Je otázne za koho kopú španielski a katalánski predstavitelia, avšak vyzerá to tak, že za jeden tým - štátnu elitu USA. A to bol aj ich pôvodný plán, ktorý sa nezmenil, a ktorého sa teraz chytajú ako poslednej slamky na svoju záchranu. Ak by došlo k nezávislosti Katalánska, tak Španielsko sa ocitne na hrane prežitia (s možným vznikom občianskej vojny) a vznikne dominový efekt, ktorý sa najprv rozleje po južnej časti EÚ a potom zasiahne zbytok. Celkovo južná Európa je z hľadiska ekonomiky veľmi zle a takýto otras nemusí ustať. A každý vie čo potom nastane.
Globalisti potrebujú EÚ stabilnú a štátna elita USA chce presný opak.
Neviem, možno sa mýlim a možno nie.

Re: Re: Re: Katalánsko

Baskitsko> | 05.10.2017

Tipujem, ze po odtrhnuti bohateho Katalanska zacne Spanielsko ekonomicky kolabovat a aj take Baskitsko sa bude chciet osamostatnit. A to ma svojich ludi aj na juhu Francuzska, takze adios.

V4

ondrej | 04.10.2017

Pjakin by mohol viacej a detailnejšie rozobrať úlohu V4 v rámci EÚ. Pjakin v tomto videu uviedol veľmi zaujímavé informácie a podľa všetkého do toho obrazu zapadá aj informácia uvedená na tejto stránke, že Fico (sa ponúkol a jeho ponuku prijali, alebo ho oslovili a on to prijal) sa stal prostredníkom alebo premostením medzi západnou Európou a Ruskom. No a Fico k tomu prizval aj Čechov. Najslabším článkom a škodcom je Poľsko, to aj pomenoval Pjakin, ale čo Maďarsko? Je možné, že Maďarsko (aj napriek kritike zo strany EÚ) je tým katalyzátorom pádu podpory EÚ Ukrajine? Že to bude práve Maďarsko kto odštartuje odpájanie EÚ od Ukrajiny? A takisto aj tá akcia so Sorosom. Neslúži Maďarsko ako mediálny prostriedok, cez ktorý sa tieto informácie dostávajú k ľuďom v západnej Európe?

Re: V4

renáta | 04.10.2017

Myslím,že V4 bola od začiatku vytvorená ako prvok využiteľný pre všetky varianty riadenia. Už pred jej vytvorením sa postarali o destabilizáciu vo vnútri ( vyhrocovanie národnostných otázok na juhu Slovenska, územné nároky Poľska voči ČR, rozdelenie Československa a vyvolávanie patričných emócií, napádanie Benešových dekrétov zo strany Maďarska) čiže keď bude potrebné ju využiť- jednoduché, zlikvidovať-jednoduché. Ešte ani socializmus nestihol odísť a už ju etablovali a ona ( pôvodne V3) rozbíjala RVHP a Varšavsku zmluvu. Keď spustili migráciu,hneď ma zaujalo ako poslušne obchádzajú migranti tieto územia,hoci do Škandinávie by mali cez nás(SR a Poľsko) bližšie. Aby V4 mohli západní európania v budúcnosti akceptovať ako prípadných lídrov v boji o záchranu pri pozastavení vytvárania eu- kalifátu, realizovala maďarská vláda ochranu svojho štátu, ostatní z V4 odmietli kvóty,dokonca sme sa súdili s EU,kým na západe je obyvateľstvo terorizované. Akonáhle do sýrskeho konfliktu vstúpilo Rusko,zastavili migráciu z tohto regiónu preto,lebo potomkovia týchto ľudí,ktorých USA a ich poskokovia vyhnali z domovov,by si dobre pamätali,že Rusko sa postavilo za nich- vyháňaných a zabíjaných a bojovalo za nich. No a tak by sa stalo,že Európsky kalifát by sa mohol vyprofilovať ako ruský spojenec,no a preto ho predsa nebudujú,že. No a tak sa okamžite táto cesta migrácie uzavrela. Ako sa osud V4 vyvinie do budúcnosti,závisí od toho,kto z veľkých hráčov prevezme riadenie

Re: Re: V4

Tomáš | 04.10.2017

A to je práve to, do čoho máme možnosť kecať v ďaka takýmto skvelím príspevkom.
Netreba však zabúdať, aké je v Európe vytvárané informačné pole. Nie každý má takéto informácie, ako mi. Taktiež medzi Utečencami máme no... koľko ISILákov? Oni s Ruskom asi moc nebudú sympatizovať. Záležalo by na tom ktoré informácie zvýťazia, alebo či vyhrá ľudskosť? Je to hodne otvorené a táto varianta je tiež možná.
Nič menej EÚ je potrepné stabilizovať, hlavne ako protivníka Ruska a v tomto bude pravdepodobne hrať nemalú úlohu V4. K tomu je potrebné ju stabilizovať a posilniť. (napríklad aj Potravinová kauza a pod.) Preto ďalšia destabilizácia nieje potrebná. S toho dovodu sa nám utečenci tak úspešne vyhýbajú.
Možno ste zachytili správu o utečencoch u nás v SR, ktorý sú neviem ako dlho kdesi zavretý a každý tu na nich kašle. Nemajú tu školy pre svoje deti atď... Chcú ísť preč. A kde majú školy pre svoje deti, mešity atď... a čakajú ich s multikulty otvoreným náručím? Asi nemáme moc dobré hodnotenia medzi utečencami. Určite nie ako Švédsko, Nemecko či Francúzsko.
Tiež možme sledovať, ako je postupne uvoľňované napetie v spoločnosti roznymi nie moc ohrabanými a nesúrodými akciami a štrajkami tých či oným skupín. Alebo rozne debilné protikorupčné protesty pokrytcov, ktorý len hľadajú obetného bránka a ukazajú svoju nesposobylosť. (To chcete ďalšiu revolúciu? Kam nás dostala tá posledná? čo vlastne navrhujete?...) ...
Politici sú nútený hájiť národ aspoň nejakým sposobom a aj v ďaku Rusku nám GP dovolil posilniť ekonomiky, vytvoriť pracovné miesta, odmietnuť migrantov, atď...
Neviem ako to rozviesť a na čo sa zamerať, pretože tých variant je množstvo. Ani o všetkých neviem a mnoho vecí ani nezvažujem.....

Teraz ešte to Katalánsko...Ani GP poriadne nevie koľká bije. V každom prípade je zrejmé, že Politici jednotlivých štátov sú nútený hladieť na národné záujmy v rámci EÚ.

Re: Re: Re: V4

Tomáš | 04.10.2017

A čo tým chcem povedať? Máme otvorené možnosti dokorán a pole posobnosti je veľké. Potrebujeme si vybudovať vlastnú koncepciu bespečnosti podľa naších vlastných reálii vychádzajúc s už existujúcich Materiálov (Ušetríme čas ;)
V podstate to stačí len pochopiť a začleniť. Jednoducho ľuďom vysvetliť rozdieli. Zhodnotiť čo vidia i oni sami bez uvedomenia, aby si to uvedomili a mohli to zmeniť.

Re: Re: Re: Re: V4

renáta | 05.10.2017

Dúfam a verím,že to všetko nakoniec dobre dopadne

Budoucnost

pop | 04.10.2017

Ceska republika je rozkradena?
Jsme montovna evropy?
Nevestinec pro evropany?
Navazujeme vztahy s cinou?
Minimalni mzda?
Jak to dapadne....

S kategorie vtipne. :D

Tomáš | 03.10.2017

Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace okomentovalo informace o programu CIA na nábor pracovníků se znalostmi ruského jazyka.
„Děkujeme CIA za podporu a rozšiřování ruského jazyka. Proč jste to tolik let skrývali? Jsme připraveni vám pomoci s doporučeními a specialisty," stojí ve zprávě na Twitteru.

Dříve bylo informováno, že CIA hledá pracovníky se znalostmi ruského jazyka pro „odhalování pravdy".

Re: Z kategorie vtipné. :D

M.C. | 04.10.2017

Svět je plný překvapení.
Včera zase před Senátem náčelník generálního štábu gen. Dunford prohlásil o pákistánské tajné službě, že ,,je zcela jasné, že ISI má kontakty s teroristickými skupinami”
To je vskutku překvapující zjištění.
Když pominu, že pákistánská tajná služba od začátku 80.let spolupracuje s CIA, což je rovněž teroristická organizace, při vyzbrojování a výcviku afghánským mudžáhídů,
tak si možná někteří přítomní vzpomenou, že tzv. ,,Usámu bin Ládina" před několika lety americké komando přepadlo a zabilo na území Pákistánu, v domě, kde žil pod ochranou místní tajné služby.

Na celém prohlášení je nejlegračnější zmínka ministra obrany Mattise o tom, že Pákistán je pořád klasifikován jako hlavní spojenec USA mezi nečlenskými zeměmi NATO.
Ale ve výše uvedené souvislosti ,,se uvažuje", že bude tento status Pákistánu zrušen.

Tak mě napadá: a co Izrael? Jak to že ten není hlavním spojencem mimo NATO? Putin nedávno prohlásil, že Izrael je důležitým spojencem Ruska, zatímco o Íránu mluví jako o strategickém spojenci Ruska. Nějak nám význam Izraele upadá.

Re: S kategorie vtipne. :D

Tomáš | 04.10.2017

Mne s toho vyplinulo, že pravda je v Ruskom Jazyku :D
To je skvelá reklama od CIA :D

Scientolog

ANI | 03.10.2017

Kto neveri p.Pjakinovi, nech to nepozera.Jeho relacie v tomto svete su velkym obohatenim.Dakujeme za odvedenu pracu a prajeme vela zdravia.

Re: Scientolog

Tomáš | 03.10.2017

-Práve to je dôvod ho počúvať.

.

Tomáš | 03.10.2017

Ako to je snami a EU. Oni nas pohlitili, alebo sme sa tam infiltrovali?

Re: .

Hox | 03.10.2017

Obojí :)

Re: Re: .

Tomáš | 03.10.2017

:)

Re: Re: .

Tomáš | 03.10.2017

Oni si myslia že nás zožrali, ale v skutočnosti sme sa my im dostali do žalúdka. :D
Ešte aby to tým Poliakom došlo a prestali robiť hovadiny.

Kněz Pjakin

kotě | 03.10.2017

Pan Pospěch jistě zašle Pjakinovi dotaz zda je scientologický kněz a pak nás již nemusí více napínat.

Janukovič se vrací?

nazdar | 03.10.2017

Zdá se, že Janukovič opouští své ruské mentory. Nejspíš se mu nezamlouvá jeho plánované použití, jenom pro legalizaci předání moci Luhansku a Doněcku.
Kyjevský soud mu nedává žádnou vinu, takže je před ním zřejmě možnost se vrátit do funkce.

Evropská uhnije jako nutnost pro přežití pádu dolarové pyramidy versus taktická volba euroskeptických stran.

Martin | 03.10.2017

Souhlasím s Valeriem Viktorovičem, že "Evropská unie, může ustát pád světové dolarové pyramidy pouze jako jediný celek..." Otázkou ovšem zůstává jestli je toho schopna při stávající "kvalitě" řízení. Když se ohlédnu zpět, tak neustála ani "menší" otřesy typu hypotéční krize v USA z roku 2008-9 a nebyla schopna zabránit záměrnému přenosu ekonomické deprese z USA do EU. Ani zabránit spekulativním útokům hedgeových hyen na slabší evropské ekonomiky (PIIGS). Sanovala německé a francouzké banky zejména na úkor genocidy jihoevropských národů. Aby Uhnije ustála pád dolarové pyramidy, je potřeba ji reformovat. A tady vyvstává otázka. Volit ve volbách euroskeptické strany, jako taktickou volbu či ne? Moje odpověď zní ano. Jsem rozhodnutý to hodit komukoli, kdo má šanci se dostat do Sněmovny a zároveň je protievropský i protiimigrační. Třeba tomu Pitomiovi. Tyto strany nejsou schopny získat většinu ani podporu pro referendum o případném Czexitu, ale mohou hrát roli při pacifikaci eurohujerů. A také vyvolávat tlak na potřebné reformy EU.

Re: Evropská uhnije jako nutnost pro přežití pádu dolarové pyramidy versus taktická volba euroskeptických stran.

los/sol | 03.10.2017

A co staré kádry Komuni_sti?
V jistém smyslu z nich má "Monarch" stále velký vítr, ústav režimů stále chrlí lávy špíny je vidět, že idea komuny je děsí k smrti :)
Okamůra je jen Okamura a zase je to jen o marionetce (viz. zaplacení SPD) - beru jej jako Katalánce - Cele_Brita, usilujíc o získání nebo upevnění svého statutu celebrity a média, prodávající obsah zaměřený na ně, se v určité kladné zpětné vazbě navzájem podporujíc = Okamura - "ledoborec" viz. ?
Takže není lepší napojit se na silnější egregor? :)

Re: Re: Evropská uhnije jako nutnost pro přežití pádu dolarové pyramidy versus taktická volba euroskeptických stran.

Martin | 03.10.2017

S tím mám jeden problém. Začínají nám sluníčkovatět... Zejména ti mladí. Jed "Trendy leftists" je začíná pomalu rozežírat... Možná kdyby ve vedení seděli lidé typu Míry Ransdorfa nebo docenta Skály, dalo by se o tom uvažovat. Ale v této fázi jde o něco jiného. Jde to mimo pravolevé paradigma. Jedno jesli marionetku Tomia nebo marionetku Macha... Jde o to rozhodit eurohujery a sluníčkáře. Stačí i trochu.

Re: Evropská uhnije jako nutnost pro přežití pádu dolarové pyramidy versus taktická volba euroskeptických stran.

JanaK | 04.10.2017

Já ozvučuji ve svém okolí stranu SPO. Prezident Zeman požádal Ringo Čecha, aby vedl pražskou kandidátku ( chápu to spíš, aby ji víc zviditelnil ). Je v tom určitá naléhavost. I když ten, kdo určuje směřování naší země, je Zeman a počítám, že bude znovu zvolen, určitě mu pomůže, když bude mít určitou podporu v parlamentu. ... http://www.stranaprav.cz

Pjakin

Navrátil | 03.10.2017

Naprosto perfektní Pjakin.
Horší ta diskuse,Pospěch to rozbil,že jste se k odpovědím nedostali.
Naprosto souhlasím s tím,že mělo jít o zajetí Ruských vojáků,nejen k pozici vyjednávání s teroristy,ale hlavní slovo by tam stejně měli USA.Mám i takové tušení,že by byly v zajetí dost dlouho a možná bychom uviděli některého mrtvého,aby to zapůsobilo na Ruskou veřejnost.Možná by to bylo využito i v předvolební prezidentské kampani v Rusku,kdyby Rusko nevstoupilo do Sýrie nebyly by mrtví.Tohle se nezdařilo,tak čekám něco jiného.Také se jasně vyjadřuje o Ruských pomahačích pro USA.Ono se to dobře vztahuje i na naše pomáhače pro USA.

Re: Pjakin

los/sol | 03.10.2017

"...se to dobře vztahuje i na naše pomáhače - pindosy.."
A to je ten hlavní důvod, proč se tolik bojí ta otrokářská monarchie (Západ) těmto pronikajícím informacím mezi ovca(ny), slave není pak klidný, slave se vrtí, je zamyšlený , jak je potom zneužívat?, léčit je a současně jim brát orgány?, převychovávat jim děti?, když se jim rozsvítí co pak?
Sodomie západu končí :)

Re: Pjakin

MaCe | 03.10.2017

Naši tři pomáhá či z ODS shodili vládu Nečase, zabránil vytunelování ČR v zakázce dostavby jad.el.Temelín krachujici fy Westinghaus, která to tajila.

Ten Výnos o monumentální propagandě

los/sol | 03.10.2017

chvíli jsem šťoural na netu, ale bezvýsledně :(

Podle Pjakina

cml | 03.10.2017

Putinovi postříleli generály, v Las Vegas diváky. Důvodní pachatelé- směšné.

HTML5

čěf | 02.10.2017

Toto video je v novém formátu, s nímž si můj prohlížeč neporadí. Nu což, obejdu se bez dalších Pjakinů.

Re: HTML5

Jura | 02.10.2017

Text by nestačil?

Re: Re: HTML5

čěf | 03.10.2017

Text by byl ještě lepší, šetří čas. A ajta, on je zničehonic tady! A ajta, i video začalo fungovat (aniž bych podnikl jakékoli kroky)! Nebudu zkoumat, čím to (abych šetřil časem); zůstávám nevědom a spokojen.

Re: Re: Re: HTML5

Jura | 03.10.2017

Text dává admin vždy, ale až později, protože se musí zpracovat (tj. obvykle 1-3 denní spoždění)

Re: HTML5

torge | 03.10.2017

taky jsem to řešil.otevří si to v jinem prohližeči, v Chromu to jede.

Umierneny teroristi?

Majo | 02.10.2017

Bolo by dobré prestať rozdelovať teroristov na dobrých a zlých. Ak máme 2 skupiny a obe dve užívajú rovnaké praktiky, ktoré nazývame teroristické. Tak potom sú to jednoducho teroristi. Sú to dve teroristické organizácie, ktoré bojuju proti sebe a Hotovo. Ziadny dobrý a zly teroristi. To je Nebezpecny precedent.

Re: Umierneny teroristi?

Pospěch | 02.10.2017

Ano teroriste jsou Bankéři kteří financují všechny strany konfliktu ve všech válkách ... všechno ostatní je blud ...

Re: Re: Umierneny teroristi?

Majo | 02.10.2017

Ano. Do konfliltu je potrebne neustale pumpovat energiu. Niekto ju financuje peniazmi. Iny sa stara o zasoby (financovanie) napriklad ideologickej energie.
Kazdy ma svoju ulohu.

Re: Re: Re: Umierneny teroristi?

Pospěch | 03.10.2017

Pokud neviš kdo ovladá Televizi tak vubec nic neviš o informačním poli kterým se ovládá lidstvo

banky

karel | 02.10.2017

Kdo vlastní banky a určuje podmínky? Jak chcete neco zmenit kdyz pouzivate jejich penize....

Re: banky

Nikdo | 02.10.2017

Jak? Myšlenkou, správným myšlením :)

Re: banky

Pospěch | 03.10.2017

Jdeš správným směrem ... ten kdo vymyslel banky a má penize ... ten si může koupit vše ... politické strany ... filozofii ... ideologii ... náboženství ... armádu ... policii ... media ... soudy ...

Poďakovanie

honza | 02.10.2017

Chcem poďakovať prekladateľke za skvelú prácu, ktorú týždeň čo týždeň odvádza pre našu informovanosť. Pjakinove komentáre majú vynikajúcu výpovednú hodnotu a v období 2,5 roka, ktoré ich sledujem, sa už veľa z jeho predpovedí priam prorocky splnilo. To len potvrdzuje, že Koncepcia SB a DVTR, ktorú nám "vnucuje", je skvelou metodikou na pochopenie i účasť na riadení spoločnosti. Takisto môžem skonštatovať, že uvedené princípy platia nie len na štátnej a nadnárodnej úrovni, ale i na úrovni rodiny a iných menších sociálnych skupín. Ešte raz ďakujem za odvedenú prácu.

Scientologistický kněz Pjakin

Pospěch | 02.10.2017

Ten Petrohradský Scientologistický kněz Pjakin zase jen pořád dokola omílá tajné zednářské pravdy z Fashingtonu a barví je na Rudo jako Lenin ..

Re: Scientologistický kněz Pjakin

pardal | 02.10.2017

Prospěchu a co ty, jsi modrej, zelenej, nebo černej jak bota? Rozumíš tomu jako koza petrželi. Uč se mezi řádky, scientologe.

Re: Scientologistický kněz Pjakin

Jura | 02.10.2017

O co se snažíš touto pomluvou? Diskuse to zřejmě není.

Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

Pospěch | 02.10.2017

Dokud mě budou mazat ... tak to sem budu i davat - a to BEZ DISKUZE ... a nepomůže jim ani BAN

Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

Jura | 02.10.2017

Takže pofoukat uražené ego (svoji vlastní pýchu).

Víš o tom, že přes pýchu tě dostanou a sloužíš jim?

Re: Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

Pospěch | 03.10.2017

No to co jste tady zatim předvedli, mi stačí abych poznal či ego je uražené a kdo komu tady bere hračku bez které se nedokáže obejít ....

Re: Re: Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

Jura | 03.10.2017

Mít chybu/lež/pomluvu v každém druhém slově ve větě - to ses teda předvedl.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

Pospěch | 04.10.2017

A něco jineho na mě najit neumíš ? než snůšky svých egoistických a zoufalých vymyslů ... ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

Jura | 04.10.2017

Neumím, protože nejsi schopen vysvětlit nic.

"Petrohradský" ........ mýlka či lež - Pjakin je z Altaje
"Scientologický" ..... pomluva, nedoložil jsi žádné spojení se scientologií.
Kněz .... ????
"zase jen pořád dokola omílá tajné zednářské pravdy" .... která slova to podle tebe jsou není nespecifikováno ani po opakované výzvě ... (mimochodem když jsou tajné, jak to, že je znáš)
"Fashington" .... podle jiného tvého komentu sídlo Scientologů .... chyba či lež
"barví je na rudo jako Lenin" ... nedoloženo, pomluva

Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

Jura | 03.10.2017

Takhle vyvádíš jak 6-letý děcko i na facebooku nebo iDnes? za smazání žvástů?

Re: Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

Pospěch | 03.10.2017

žvasty jsou ty vaše plky o scientologovi Pjakinovi ...

Re: Re: Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

loranka | 03.10.2017

tak naco tu s nami stracas cas?

Re: Re: Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

Jura | 03.10.2017

Buď konkrétní a aspoň jednou něco ze svých pomluv dolož. ... začni třeba tou Scientologií a knězem nebo těma plkama.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

Pospěch | 04.10.2017

Proč bych to měl dělat když jste slepí a hluší? jen se pěkně uzavřete do svého diskuzního "ghetta" protože takové sračky jaké jsou tady veřejné rozhodně NEBUDOU ...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

Jura | 04.10.2017

Protože potom jsi jen prostý tlachal v argumentační nouzi.

Re: Scientologistický kněz Pjakin

ochranca | 02.10.2017

Pospěch len tu nejde o Pjakinovu pravdu, ale o súvislosti, ak si si nevšimol vo svete sa začalo komunikovať na inej úrovni, zlý úmysel kontrolovať mal vedľajší produkt a to je rýchlosť šírenia informácií, ak to chápeš tak buď opatrný, pekný deň.

Re: Scientologistický kněz Pjakin

M.C. | 02.10.2017

Už se opakujete. Minule jste nám zapomněl vysvětlit, co je na Pjakinovi nebo na KSB scientologického.
Zkoušel to tam Michal2, ale solidně se do toho zamotal a nakonec z něho nic pořádného nevypadlo.
Já naopak mezi postupy scientologů a Pjakina spatřuju několik dost významných rozdílů.

Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

Peter Krumpál | 02.10.2017

Ahoj. Všetko, aj Pjakinove relácie beriem s primeranou dávkou kritičnosti. A on sám divákov a poslucháčov na taký prístup upozorňuje. Obviňovanie nemá zmysel. V každom prípade, sú Pjakinove relácie obohatením.

Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

Pospěch | 02.10.2017

Přesně tak ... samozřejmě že jsou "Pjakinové" informace obohacením ... bodejd by ne když ty informace má od svého Sionistického panička Globalního predátora ... nicméně většina těchto KSB proruských papoušků nemá na to se kriticky na Pjakina a jeho ideologii podivat ... hltají naivně a opojeně každé jeho slovo a čim hloupější jsou tím více po něm opakují naučené fráze kterým sami ani za mák nerozumí ...

Re: Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

Jura | 02.10.2017

Vy chodíte běžně po Petrohradu a viděl jste ho se s tím GP potkávat?

Re: Re: Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

Pospěch | 03.10.2017

Typicky primitivní otazka ... od typicky primitivního bolševika ...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

loranka | 03.10.2017

ak to mala byt urazka, tak vobec nechapes co znamena bolsevik :-)))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

Pospěch | 04.10.2017

jo a slamama ti také čouhá z bot ...?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

Jura | 03.10.2017

Takže doložit neumíte ani slovo z toho co píšete.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

Pospěch | 04.10.2017

Už jsem tady doložil všechno co jsem psal, kdybyste to nemazali mohli byste na to také reagovat ...

Re: Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

R. | 03.10.2017

I kdyby se s GP potkával, neznamená že pro něj pracuje :)

Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

Pospěch | 02.10.2017

a nejsem díky Bohu Pjakin abych vas vedl slovo od slova za ručičku a nutil vas po mě papouškovat každé slovo ...Lenin byl Šwycarský zednář s Ruským občanstvím, Trocki Americký zednář s Ruským občanstvím, Marx a Engels oba dva Němečtí Židé a také zednáři, to je již velmi známá věc, dokonce i sam Pjakin to říká a všechny ty "jeho" nic neříkající unavné kecy postavené na KSB+DVTR jsou nemlich to samé co tajně hlasaji Zednáři a Iluminati ale to byste museli zvednout ty své zpohodlnělé lenivé p.dele a jit si o tom něco přečíst stejně jako o tom kdo a kde založil Scientologickou cirkev ke které se tak rád Pjakin hlásí ...

Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

ccc | 02.10.2017

Kokso, já zírám, fakt!! Se vyznáš! Toľko info o sionistoch, uff. Jedna otázočka: si šábes goj? Ten kto zhasína židovi svetlá v sobotu a škrabká ho, keď no niekde svrbí, lebo žid nemôže nič robiť? Máš perfektné info priamo z kuchyne...Daj ešte niečo, trebárs o šábese.

Re: Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

Pospěch | 02.10.2017

Na mě neplatí ani chvála ani kritika ... Nejsem šábes goj ... jsem tim čim jsem ... pro křestana jsem pohan ... pro pohana křestan ... pro Žida jsem Muslim ... pro Muslima Žid ... pro Sunnitu jsem Shia a pro Shia Sunnita ... jsem světlo vedoucí ven s temnoty ....

Re: Re: Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

ccc | 02.10.2017

Aha už viem. Pán Patrovič z Preividze, z československo má talent... Držím palce!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

Pospěch | 02.10.2017

Aha ... no ... tak už sis mě zaškatulkoval tak se ti jistě notně ulevilo, blahopřeju ...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

ccc | 02.10.2017

sorry, ale ja za to fakt nemôžem.:-)to budú tí prekliaty sionist čo riadia môj život, potvory jedne

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

Pospěch | 03.10.2017

Spi dal ...

Re: Re: Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

loranka | 03.10.2017

i ty vtipalku :-)))

Re: Re: Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

Avatar | 03.10.2017

Vitej

Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

Jura | 02.10.2017

V těch několika knihách KSB jsou citace a jejich rozbory před tím, než autoři vysloví nějaký závěr.

Zde si situace vyžaduje důkaz, že Pjakinovi nic neříkající kecy.. jsou nemlich to samé, co tajně hlásají Zednáři a Ilumináti.

Já si dovolím vyjádřit hypotézu, že v této (a potom následně i v dalších) věci jsi lhář. ... čekám na vyvrácení...

Re: Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

Pospěch | 03.10.2017

Tak čekej, ...čekej ...

Re: Re: Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

Pospěch | 04.10.2017

Ale vůbec, ... pokud chceš neco vyvratit tak uved dukazy, stejně jak to chceš po mě ....

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

Jura | 04.10.2017

No, nejdříve je třeba znát, co je za tvými pojmy. Ty z KSB jsou známé a zde přístupné v knihách (i volně ke stažení) .... žádnou věc jsi zatím nerozporoval.
S postupem uvažování, který je popsán v knihách, je to také tak.

Scientologický kněz např. nemůže říkat dokola zednářské pravdy, protože má svoje scientologické a říkáním zednářských pravd by se scientologickým knězem nestal.

Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

M.C. | 03.10.2017

Příslušnost Vámi jmenovaných historických osobností je obecně známá, to není žádný objev ani tajná informace, o tom si v okruhu lidí, co se o to trochu zajímají ,,cvrlikají ptáci na střeše".
To nerozporuju.
Ale pořád jste nám nepředložil žádný doklad, že má Pjakin něco společného se scientologií.
Dále: Pjakin nikoho za ručičku nevede, (ani by to nešlo, na takovou vzdálenost a bez zpětné vazby) naopak stále zdůrazňuje: nastudujte si to sami, přemýšlejte sami, starejte se o sebe a své blízké sami (,,záchrana tonoucích je v rukou samotných tonoucích"), já vám můžu na pár příkladech z aktuální politiky ukázat jak ty principy v praxi aplikovat, ale berte svůj osud do svých rukou... atd. atd.
Mě to přijde oproti scientologům dost odlišné, vám ne?

Re: Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

Pospěch | 03.10.2017

JJ ... ignorace faktů a zaslepenost, ... s takovou se moc daleko nedostanete ...

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek