Otázka - Odpověď V. V. Pjakina ze dne 26.09.2017

Otázka - Odpověď V. V. Pjakina ze dne 26.09.2017

2.10.2017

 

youtube.com/watch?v=y46T6jq01UY

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 26.09.2017.doc (125952)
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 26.09.2017.srt (86557)
 

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den 26.09.2017.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače i kolegy zde ve studiu.

 

00:22

Dnešní pořad začneme otázkou, událostí, na kterou chcete poukázat vy, Valeriji Viktoroviči. Proč se vám zdá důležitá a co znamená z hlediska Koncepce sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecné teorie řízení?

 

Událost, kterou bych já vyzdvihnul, a která je důležitá na globální úrovni, za takovou nepovažuje ani jeden politik či politolog, které je z hlediska úrovně jejich chápání řídících procesů jednodušší nazývat polithňupy. Přičemž to není urážka, pouhé konstatování skutečnosti.

 

Ta událost, ke které došlo tento týden je natolik významná, že by vyžadovala kvalitní informační komentář, který lidé právem očekávají od hromadných sdělovacích prostředků, od analytiků a politologů, kteří se neustále poflakují na našich televizních obrazovkách, ze kterých nás obšťastňují různými komentáři, také z rozhlasových pořadů a internetových zdrojů apod. Jenže uplynul, tedy spíše plyne čas a žádné hlasy se dosud v tomto ohledu neozvaly a nejspíše se ani neozvou. Protože ta úroveň, na kterou se zmůžou naši polithňupové je pískoviště geopolitiky, kam je posadili dospělí strýčkové, aby se nepletli pod nohy těm, kteří dělají globální politiku.

A my máme štěstí, že v čele našeho státu stojí gosudar, který realizuje, uplatňuje globální politiku.

 

Vražda, smrt generála Asapova

Ta událost, o které mluvím, a o které všichni slyšeli, ještě neskončila, přestože obrazně je možné ji nazvat vraždou našeho vojenského poradce generálporučíka Asapova v Sýrii.

Každá oběť, každá oběť našich bojovníků, kteří padli při obraně naší vlasti na vzdálených přístupech k ní je vzácná, ale ta vražda, smrt generála Asapova se z celé té řady vyděluje tím, o prvek jakého řídícího procesu se jedná. A tato událost přímo souvisí s referendem, které se konalo v iráckém Kurdistánu s hlavním městem Arbíl. Takže jak se vyvíjely události tento týden?

 

Klíčovým cílem mělo být zajetí našich vojenských policistů

Napřed 19.09. takzvaná „opozice“ z ničeho nic porušila dohodu v deeskalační zóně Idlíb a zaútočila na stanoviště ruských vojenských policistů. Několik hodin se tam naši policisté bránili, potom se povedlo prolomit jejich blokádu a stáhnout je. Vyvázli z toho dost dobře, pouze tři byli zraněni, zatímco útočníků bylo zlikvidováno více než 850.

 

Poté naše ponorka zaútočila na základny těch teroristů, kteří takto zaútočili, a potom následovala ta střelba z minometů, při které, jak nám bylo řečeno, zahynul generálporučík Asapov. Když se podíváme na podstatu této události, tak je přímo vidět, že veškerá ta střelba z minometů byla pouze zvukovým krytím práce odstřelovače. Mohu se mýlit. Ale už samotná ta střelba z minometů, při které zahynul náš vojenský poradce, znamená velmi mnoho. A v jakém ohledu je to vše významné?

 

Hlavním klíčovým cílem toho porušení dohod o deeskalační zóně mělo být zajetí našich vojenských policistů, kteří tam vykonávali dozor na kontrolním stanovišti. To bylo principiálně důležité kvůli tomu, aby USA mohly prosazovat svou politiku a diktovat Rusku určité podmínky v zóně syrského konfliktu, kam patří i Irák, Írán a Turecko, nejde jen o samotnou Sýrii. Ta zóna je daleko širší, proto v zóně syrského konfliktu potřebovali zajatce.

 

A to je také důvod, proč v řadách útočníků byl i americký specnaz. To právě oni vedli do boje všechny ty ostatní. To právě proto generální štáb vystoupil s varováním, tedy s prohlášením, že ten útok na kontrolní stanoviště organizovaly USA. A potom navíc zveřejnili ty informace o technice amerického specnazu, která se nacházela přímo v místech dislokace ISIL. Pokusili se… Oficiálně na to Američané nezareagovali, ale pokusili se to vysvětlit tím, že prý Američané doprovázeli syrskou opozici přes pozice ISIL, aby na ni ISILovci nezaútočili. Jen si to vezměte, jaká musí být integrace, vzájemné propojení a součinnost ISIL a USA, aby přítomnost amerického specnazu, se kterým ISIL oficiálně bojuje!!! byla stimulem pro to, aby nezaútočili na ty, které americký specnaz doprovází.

 

USA neformálně porušily dohodu s Ruskem

Vždyť oficiálně USA s ISIL přece bojují! Takže to vypadá tak, že si americká technika se specnazem projíždí mezi ISIL a žádné nebezpečí jim přitom nehrozí. Takže to, o čem jsme neustále mluvili, že ISIL je nepravidelnou armádou USA tento týden potvrdil ruský generální štáb i s poskytnutím údajů z prostředků objektivní kontroly. S tím nikdo nic nenadělá. Naši velmi dobře věděli, oč jde. USA zaútočily, dostaly na frak, a co dál? USA neformálně porušily dohodu s Ruskem, že oni osobně s Ruskem bojovat nebudou. Jejich specnaz se účastnil toho útoku.

 

No a v souladu s tím, oč si koledovali, to taky dostali. Specnaz se vrátil na své základny, na které potom zaútočila raketami ponorka. Už ani nevím, kolikrát museli rozšířit Arlingtonský hřbitov, aby tam pochovali americké vojáky, kteří padli v zahraničí při obraně zájmů amerického impéria. Pro rozvědku i specnaz je zásadně důležité z bojiště odvézt své lidi. A v americkém právním systému přiznávání různých těch důchodů, dávek apod. absence těla umožňuje tyto dávky rodině nepřiznat. A tady to dopadlo tak, že ani není koho pohřbít. Dostali to přímo Američané. A právě Američané byli upozorněni na nepřípustnost ostřelování ze strany takzvané syrské „opozice“.

 

Je dobré zde ještě jednou připomenout, že neexistuje žádný rozdíl mezi ISIL, Džabhat an-Nusrah, nebo jinou syrskou ozbrojenou opozicí. Mezi nimi žádný rozdíl není. Mění svou příslušnost podle okamžité potřeby, podle vytyčených úkolů. A celá ta syrská nezávislá opozice má jen být tím legálním nárazníkem, prostřednictvím kterého je ISIL zásobován zbraněmi.

 

Už v našem minulém pořadu jsme mluvili o tom, že Američané provádějí evakuaci vyššího velitelského sboru ISIL vlastními vrtulníky. V tom samém týdnu jsme my, Rusko, prohlásili, že nevěříme USA, že by do Afghánistánu na území obsazená ISIL mohly přilétat neznámé vrtulníky s neznámým nákladem, že tomu prostě nevěříme. To snad znamená, že tam nebe nemáte vůbec pod kontrolou? Přece prohlašujete, že tam bez vašeho vědomí ani moucha neproletí. Co je to tedy za „neznámé“ vrtulníky?“

 

Celý tento komplex a obzvláště ten útok na základny amerického specnazu, to vše vedlo k tomu, že nám to chtěli nějak vrátit. Proto byla podniknuta ta diverzně teroristická akce s imitací… Opakuji, že se také s tou imitací mohu mýlit, ale s velkou pravděpodobností šlo o imitaci krytí práce odstřelovače, tedy o to, co bylo vypilováno ještě v průběhu druhé světové války všemi jejími účastníky, a obzvláště za Velké vlastenecké války jak hitlerovskou armádou, tak i našimi odstřelovači, kdy minometná nebo dělostřelecká střelba měla krýt odstřelovače, aby mohl zlikvidovat zvláště významného velitele. Takto bylo dosahováno cíle.

 

Teď jsme z rozhodnutí státní elity USA v Sýrii přešli do bojových střetů s americkým specnazem

Takže byla zorganizována tato diverzně teroristická akce s cílem zabít našeho vojenského poradce. A dále musela následovat naše reakce a my jsme odpověděli. Deset základen, tedy deset útoků provedlo naše letectvo na zóny dislokace amerického specnazu v Idlíbu. Slízli to s plnou parádou. Tak kde je ta podstata?

 

Podstata je v tom, že jsme teď z rozhodnutí státní elity USA v Sýrii přešli z „proxy“ válečných střetů, tedy z války na cizím území cizíma rukama, do bojových střetů s americkým specnazem, který se začal účastnit bojových akcí s plným nasazením, čemuž se dříve vyhýbal. A to si Američané pořádně vypili. Je to navíc umocněno zveřejněním příručky pro americkou armádu, takovou odfláknutou, jací asi budou Rusové protivníky, co a jak je možné od nich očekávat. A to hlavní, co je tam řečeno, toho textu tam moc není, samé lži, ale to hlavní, co je v té příručce řečeno, že nebude proti Rusům vedena taková válka, na jakou jsou zvyklí.

 

Tedy že to někde vybombardují, potom tam udělají čistku, aby předvedli, jací jsou tvrďáci, místní přitom budou válcovat svými auty a tanky, střílet z kulometů, prostě tvrďáci. Takoví, co se v Afghánistánu odváží vystrčit nos jen pod krytím oddílu specnazu, když si v obchodě chtějí koupit cigára. Tak s Rusy podobná válka nebude. A tu příručku zase vydala státní elita, a proč? Kvůli tomu celkovému protiruskému naladění, je třeba tam udržovat tu protiruskou hysterii. Protože pouze na tomto základě může státní elita vůbec prosadit nějaké své řízení uvnitř vlastního amerického impéria a Pax Americana ve světě. Oni jsou neustále nuceni využívat ničemné prostředky, všechno se jim to obratem vrací efektem opičí pracky, kdy je průvodní škoda vyšší než dosažený užitek.

 

Takto to pro ně vždy dopadá. A v tomto případě státní elita zaútočila s plnou silou, protože potřebovali nachytat Trumpa. Ve výsledku… Nu, s čím vlastně počítali? Uvědomujete si, že ve výsledku jen mrtvých mají 850? Útok byl veden proti 29 našim vojákům. Několik hodin trvala jejich obrana, potom byla jejich blokáda prolomena a oni, opakuji, ti teroristé mají 850 mrtvých, jedním vrzem, a ničeho nedosáhli. Potřebovali získat prostředek… Víte, potom by USA mohly něco diktovat, mít navrch v zákulisních dohodách: „Přece chcete zpět své vojáky? Jenže je mají nějací teroristé a my bychom vám mohli posloužit jako prostředníci.“

 

Znovu opakuji, že ti teroristé jsou nepravidelnou armádou USA. Ale hrát před veřejností, že to byla nějaká ta protiasadovská ozbrojená opozice, mohou a udělali by to. Jenže jim to nevyšlo, přepočítali se v umění našich vojáků, v jejich zkušenostech, dovednostech a chuti bojovat za svou vlast.

 

Oni bojují jen za peníze, protože je nic jiného nezajímá. Všechna ta slova o americkém vlastenectví jsou jen zástěrkou pro veřejnost. Zajímají je jen peníze. Oni vstoupili do armády a mají v úmyslu za to dostat své dividendy, udělat kariéru, získat určité sociální postavení, ale určitě ne umírat. Proto přece do armády Spojených států nevstupovali. Proto se také ta kvalita vojáků zásadně liší. A teď je dvakrát tak vyprášili, že jim snad došlo: Pánové, s Rusy buď musíme vést přímou válku, ale to z nás nic nezbyde…“ Mám na mysli z pindosů.„ … nebo se musíme nějak dohodnout.“ Takže co? Samozřejmě se dohodnout. Tak si můžou i přijít na nějaké ty peníze. Státní elita dostala pořádnou lekci.

 

Ale to hlavní, co udělali je, že narušili hru globálního prediktoru v tomto regionu. 25.09…

- Včera.

- Ano, včera, se v iráckém Kurdistánu konalo referendum o nezávislosti Kurdistánu. Povyk okolo toho byl kolosální.

 

Á, ještě se trochu vrátím k tomu vzájemnému souboji. Co svědčí o tom, že jsme šli do tvrdého středu? Co zcela konkrétně prohlásilo naše ministerstvo zahraničí?

Smrt ruského velitele je ta cena, platba krví za obojetnost americké politiky v Sýrii“, řekl náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov ve svém prohlášení pro tisk.

 

A co odpověděli Američané? Prohlášení, že USA podporují ISIL, nebo napomohly smrti ruského velitele, není založeno na faktech. USA a koalice mají jen jeden cíl - porážku ISIL!“ Tak moment, kde v tom Rjabkovově prohlášení zaznělo, že by USA podporovaly ISIL a napomohly smrti ruského velitele? Bylo řečeno obojetnost americké politiky. To znamená, že američtí politici, americká politika slovy tvrdí něco, co nepotvrzují její činy. Ne, že někomu či něčemu napomáhá. A že aktivně takovou politiku uplatňuje v tomto regionu. To je to, co bylo řečeno. Nikdo by teď neměl pochybovat, že to tam budeme pevně držet v rukou.

 

Dva útoky, jeden raketový, druhý letecký na základny amerického specnazu, který se účastnil toho přepadení, jasně ukazují, že: Tak a dost, odteď jdou žerty stranou. Teď ani nemáte koho dát pohřbít! Jen si můžete proškrtat seznamy svého mužstva z vašich aktivních jednotek.“ Takže jsme šli do toho střetu a upevnili svůj postoj k USA. A zvýšené napětí s Ruskem není nic, oč by mohly USA v současnosti stát. S KLDR je u nich asi všechno v úplném pořádku, ne? Udělali tam pořádek, americké okupační jednotky stojí na ulicích Pchjongjangu a regulují veřejnou dopravu. Či snad ne? Kam se podíváte, tam mají průšvih.

 

Referendum o nezávislosti Kurdistánu

A opakuji, že doufali, že s takovou velkou přesilou je převálcují a získají zajatce. Toho potřebovali dosáhnout kvůli smlouvání o budoucnosti regionu. Tímto způsobem si chtěli opatřit trumfy právě pro to referendum, které se teď konalo.

A v čem spočívá podstata toho referenda? Naši politologové, kteří nedokážou prohlédnout hru s dopadem v daleké budoucnosti, opět spekulují, co to znamená pro Barzáního, co pro toho, že pro onoho je to labutí píseň a podobné řeči. Jenom izraelští analytici pochopili, že se jedná o tah s významem do budoucna, že je to rozhovor o budoucnosti. Tu budoucnost však chápou jinak.

 

Vždyť prakticky všichni hráči tohoto regionu vystupovali proti tomu referendu Írán, Turecko, Irák… A proč? Každý hájí svůj zájem. Neboť Kurdové nehledě na to, že odhady počtu jejich etnika jsou okolo 40 miliónů, tak tento národ nemá svůj vlastní státní útvar. A to referendum, které se konalo 25.09. je hra do budoucna jako součást procesu, který byl plánován v době, kdy se plánovala 1. světová válka. Na základě jejích výsledků měla být realizována Sevreská mírová smlouva z roku 1920, podle které měl vzniknout Kurdský stát, který by byl absolutně nezpůsobilý, protože hlavní část území, kde žili Kurdové, měla spadat do zón spravovaných Británií a Francií.

 

Nicméně vznik Kurdského státu v plánu byl. Avšak skutečnost, že bolševici převezli globalisty tím, že uzavřeli Brestlitevský mír, vedla k tomu, že byli nuceni na koleně začít ten problém řešit a rozpad Osmanské říše na řadu států, jak to předepisovala Sevreská smlouva, se zrealizoval až podle Lausannské smlouvy z roku 1923, na základě které Kurdové nedostali nic a na troskách Osmanské říše bylo vytvořeno Turecko, které mělo sloužit jako nůž u podbřišku Ruska.

 

Takže Turci byli samozřejmě proti tomuto referendu, neboť jde o politické prohlášení. To referendum nepředpokládá, že by se ten irácký Kurdistán mohl hned zítra stát nezávislým státem a… mohl by... Jak bych to... Mohl budovat svou státnost a ovlivňovat politiku. To určitě ne. Zítra se nic nestane, tak proč se tak rozčílili?

 

Problém je v tom, že toto politické prohlášení rozhoduje o mnohém. Turecko stojí na hraně rozpadu a právě v něm žije největší počet Kurdů, turečtí Kurdové tvoří největší část Kurdů. Írán se má stát sjednotitelem veškerého „správného“ islámu, jak jsme o tom mluvili, tedy centrem koncentrace řízení, a Mahábádská republika, tedy první, vlastně druhá, první byla Araratská kurdská republika od roku 1927 do roku 1930, ale ta byla důsledkem setrvačnosti sociálních procesů, kdy měla být v roce 1920 zrealizována Sevreská smlouva, kterou potom přebili. Jenže mnohé procesy nejde jen tak jednoduše zastavit, jsou přece připravovány dlouho dopředu.

 

A ta Araratská republika byla něco jako bezpečnostní ventil, aby nedošlo k výbuchu. A tak existovala asi tři roky, a potom ji zlikvidovali. A s tou Mahábádskou republikou na íránském území to bylo daleko závažnější. Ta věc se má tak, že přestože existovala asi rok v roce 1946, tak je to tak, že právě Mahábádská republika přelstila Sevreskou smlouvu. Stalin aktivně uplatňoval globální politiku a prostřednictvím Mahábádské republiky byla nastolena otázka, na základě jakého státního útvaru má být vybudován budoucí Kurdistán.

 

Teď jsou Kurdové rozptýleni v mnoha státech a snaha o vlastní stát neznamená, že by ten stát měl být vybudován na území všech těch států, kde Kurdové kompaktně žijí - například Sýrie, Turecka, Íránu a Iráku. Ta otázka spočívá v tom, kde se vlastně má ten Kurdistán nacházet?

Zda vznikne na základě severních Kurdů mluvících kurmándží díky rozpadu Turecka, nebo zda vznikne na základě rozpadu nebo federalizace, ale již na jiných základech, Iráku.

A vznikne tedy irácký Kurdistán na základě středních Kurdů mluvících sorání. Kdo by to měl být? Politicky aktivní jsou právě ti střední Kurdové (sorání) i Barzání pochází odtud.

 

Podstata toho všeho je tedy následující: Jestliže teď neexistuje globální hráč, který by stabilizoval tuto situaci, tak se vyvolávání té otázky okolo Kurdistánu nemusí vůbec vyplatit. A jaký globální hráč teď působí v tomto regionu, který by byl schopen uplatňovat své řízení? To je globální prediktor. Jeho cílem je na základě Íránu vytvořit centrum koncentrace řízení s tím „správným“ islámem a v takovém případě jim do toho stát založený na základě iráckého a íránského Kurdistánu vůbec nezapadá. To je poškozuje. Pro ně je výhodnější vytvořit Kurdistán na základě tureckých Kurdů, tedy Kurdů v Turecku a ještě jim tak dát přístup k moři.

 

Rosněfť uzavřela smlouvu s iráckým Kurdistánem o spolupráci na ropných polích

Pro Turecko by tento scénář znamenal jeho rozpad. Ale ta Mahábádská republika byla vytvořena pod patronátem SSSR, protože Stalin uplatňoval globální politiku, a právě důsledkem existence této republiky je tu teď ten irácký Kurdistán. No a minulý týden, tedy už ten předminulý, naše Rosněfť uzavřela smlouvu s iráckým Kurdistánem o spolupráci na ropných polích a přepravě plynu do EU. A přes území jakého státu by ten plynovod měl vést? Přes turecké území. A Turecko, ať už prohlašuje cokoliv, to zastavit nedokáže, protože tady je hlavním hráčem Rusko. A na Rusku záleží další posun státní institucionalizace Kurdů.

 

Opakuji, že Kurdové už jsou v mnohých státech začleněni do stávajících systémů řízení a cítí se tam celkem dobře, jenže jako národ potřebují vlastní stát. Jako židé, kteří jsou sice rozptýleni po celém světě, ale mají vlastní stát Izrael. To je také důvod, proč židé chápou ten krok iráckého Kurdistánu. Vytvoření takového etnického státu, který by nebyl monoetnický, ale byl vnímán jako stát, vlast všech Kurdů, umožňuje mimochodem vyřešit i turecký problém. Ty procesy by tam nemusely probíhat tak krvavě, jak k tomu teď směřuje turecké vedení. A také procesy v Íránu, Sýrii, všude… Tedy i kurdský problém.

 

Ale musí to být řešeno na základě ruských historických zkušeností z budování mnohonárodnostního impéria. Impéria, ve kterém si všechny národy uchovaly svou identitu, kulturní identitu, uchovaly si svůj jazyk a zachovaly se jako národy, což paušálně není možné říci o žádném impériu. Ale ten globální hráč má zájem na rozpadu Turecka a vytvoření kurdského státu, na základě toho tureckého segmentu rozložení Kurdů. Což v podstatě mělo být zařízeno na základě Sevreské smlouvy.

 

Budoucí zajatci měli oslabit řídící vliv Ruska v regionu

Já jsem tedy řekl, že to mělo přímou souvislost a jakou souvislost? Změnit postoj Ruska k budoucímu uspořádání v tomto regionu, díky oslabení jeho řídícího vlivu na účastníky z důvodu nutné záchrany zajatců. Kdyby se státní elitě povedlo zmocnit se zajatců, tak by je opět globální prediktor mohl považovat za partnery a mohli by opět mluvit do toho, v jaké podobě budou existovat USA. Takto je to všechno propletené. Oni to riskli a prohráli. Oni to riskli a posílili pozice Ruska v dialogu s globálním prediktorem a pozice Ruska v tomto regionu s ohledem na jeho uspořádání. Chlapíci!

 

Je třeba říci, že všechny státy, které teď zareagovaly na toto referendum, zareagovaly přesně tak, jak to potřebuje Rusko v dlouhodobém plánu. Írán provádí cvičení na hranici s územím Kurdistánu tak, že dělostřelecké náboje létají až na území Kurdistánu. To je velkolepé. Irák a Turecko zase provádí cvičení na společné hranici, tedy opět na území osídleném Kurdy. Skvěle.

Turecko vyhrožuje, dupe nohama, že přehodnotí otázku přepravy ropy a plynu přes své území. Perfektní. To všechno, to všechno jednoduše gigantickým… Jak bych to řekl. To není úsilí... Jsou to události, které jen posilují pozici Ruska. A to je třeba využít. A naše média?

 

A naši polithňupové? Vyvíjí snad někdo z nich v tomto ohledu nějaké úsilí? Já chápu, proč mlčí američtí polithňupové, protože se (Američané) zostudili. Státní elita teď neví jak hrát dál. Pochopili, že pozice Trumpa posílily, pozice Ruska posílily, americká státní elita pohořela. Navíc teď budou tajné služby i vojáci více naslouchat Trumpovi. Dostali od Ruska nářez a velmi dobře vědí, že jestli to zkusí znovu, tak si to od Ruska slíznou třikrát, čtyřikrát víc. I s příslušnými ztrátami.

 

Připomenu, že máme tři raněné a oni 850 mrtvých. A to nepočítám ty, které pohřbily rakety a bomby na těch základnách amerického specnazu. To je strašně rozsáhlá otázka, která se dá hodnotit z mnoha stran, ze syrské, z irácké, je obrovsky široká! A u nás je ticho! Ve všech médiích! Jak má Putin realizovat své řízení, když máme takový analytický spolek?

 

34:38

Další otázka je, dá se říci, pokračováním tohoto tématu. Georgij Aslaňan píše: Existují globální projekty Velký Túrán a Velká Arménie. Vysvětlete prosím, jak se tyto dva projekty slučují, nebo je pro realizaci zvolen jeden z nich a druhý je uzavírán? Bereme-li do úvahy, že země Velkého Túránu se nacházely severně od Íránu, kde se dnes rozkládá i současná Arménie?

 

To nejsou projekty, které by byly vzájemně zaměnitelné, absolutně ne. A porovnávat se jednoduše nedají, protože nejsou vzájemně zaměnitelné. Jeden ten projekt je projektem etnického takříkajíc shlukování turkicky mluvících národů okolo jednoho centra řízení s následnou možnou federalizací do různých oblastí. Dříve se plánovalo, že k federalizaci dojde uvnitř Velkého Íránu, který měl být nositelem toho „správného“ islámu. Teď je zcela očividné, že tato federalizace je nejspíše pravděpodobnější na základě Ruska. To je… Co se týká Arménie, tak Arménie přebírá náboženství, duchovní složku. A projekt Severní Arménie, Velké Arménie je pouze takové takříkajíc palivo s ohledem na formování tohoto kvazistátu. A vůbec by se Arménie, nehledě na to, že je územně daleko větší, tak svým sociálním i politickým statusem by se měla vyrovnat Vatikánu. To je oč tu jde. Takže ty projekty jsou absolutně odlišné.

 

36:39

Dále jsou tu otázky s prosbou okomentovat projevy Trumpa a Lavrova na Valném shromáždění OSN.

A první otázka je od Petra Sklenáře. Valeriji Viktoroviči, okomentujte prosím Trumpovo vystoupení v OSN. Tentokrát nezněla prázdná slova o lidských právech, o demokracii, ale mnohokrát se tam opakovalo národ, suverenita, vlastenectví. Vypadá to na posun paradigmatu z anonymních svazů zpět k národním státům. Také řekl, že USA nebudou vnucovat svůj způsob života jiným národům. To zní jako signál k tomu, že by se EU mohla rozpadnout a USA tomu nebudou bránit. Není tato nová vlna vlastenectví nástrojem globálního prediktoru k udržení nebo zastavení likvidace evropských národů a vytvoření evropského chalífátu? Co myslíte?

 

Takže Trumpův projev a rozpad EU, to jsou rozdílné procesy. Globální prediktor vůbec Evropskou unii nevytvářel kvůli tomu, aby se rozpadla, ale kvůli tomu aby se z ní stal buď silný subjekt řízení, nástroj, nebo ten tavicí kotel, na základě kterého by došlo ke vzniku nových států, nových národů, nových jazyků a prioritu měl první plán. Proto ta migrace.

Jenže, opakuji, s příchodem Putina k řízení Ruska, gosudara Putina, se ten plán musel změnit. A on se změnil. Proto také nedošlo k takové silné vlně migrace, která nebyla tak silná z jednoho jednoduchého důvodu, že jsme navíc zasáhli do syrského procesu, že jsme nezůstali nevšímaví k arabské revoluci, že spolupracujeme se všemi účastníky.

 

Turecko kupuje S-400 schopné sestřelit všechny létající objekty států bloku NATO

Minulý týden se tiše a nenápadně, bez zvláštních spekulací na našem území konalo cvičení pákistánského specnazu, trénovali jsme vzájemnou součinnost. S egyptským specnazem jsme také trénovali vzájemnou součinnost. Takže tam vstupujeme. Turecko kupuje S-400. V Turecku je okolo toho velký skandál, byly zveřejněny takticko-technické charakteristiky. Anadolu, jejich informační agentura, zveřejnila takticko-technické charakteristiky S-400 a ukázalo se, že sestřelit je možné všechny létající objekty států bloku NATO. A tak vyvstala otázka: „A proč? Přece snad patříme mezi státy NATO. Proč bychom se měli bránit?“ Právě kvůli tomu.

 

V tomto ohledu není Erdogan žádný hlupák. Velmi dobře si uvědomuje, že ho odepisují a tak musí k někomu přimknout. Pokouší se stát se lídrem turkických národů, to se mu nevede, vše je převáděno na Nazarbajeva, neboť vzniká formát Astany, a to znamená pro Turecko pohromu, jeho rozpad, vytvoření nezávislého Kurdistánu, jak to plánoval globální prediktor. Jenže on by chtěl zachovat Turecko, a tak musí k někomu… A ke komu? Zbylo mu jen Rusko, proto si volí tuto dlouhodobou cestu rozvoje. Ruský deštník musí zakrývat i jeho při pokusu zachovat stát.

 

Ale celá ta věc se má tak, že tímto referendem se spustil pro Turecko velice zajímavý… velice zajímavý proces. Ta věc se má tak, že institucionalizace státu, jeho suverenizace, vytvoření nezávislého kurdského státu, třeba i na základě iráckého Kurdistánu povede ke změnám ve vztazích Tureckého státu a kurdských společenských organizací. Ať už k nim má Erdogan jakýkoliv vztah. Prostě kvůli tomu, že se zde klíčovým hráčem stává Rusko. A Rusko má zájem na tom, aby vztahy mezi etniky nepřerůstaly do krvavých konfliktů, aby vše probíhalo na základě dobré sousedské spolupráce, aby všechny státy, tedy národy žily ve svém státě jako jedna družná rodina. A právě tohle bude tím základním klíčovým směrem při formování té státnosti Kurdistánu. Erdogan si to uvědomuje a pokouší se v tomto ohledu připojit…

 

Připomeňte mi tu otázku.

- Ten Trumpův projev.

- Ano, ten projev, správně. USA nemohou dále unést svoji expanzi, NIKAM. V souladu s tím je Trump nucen… Tedy přesněji není nucen, ale jako představitel globálního prediktoru zastupuje zájmy USA, suverenizaci, koncentraci dovnitř, jak někdy tvrdí, že jsou izolacionalisté. Ve smyslu, že dochází-li k izolaci nějakého státu, tak je to určitě práce vlastenecké státní elity, a jestliže stát vede aktivní vnější politiku, tak to jsou globalisté. Ve skutečnosti to tak není.

 

Visegrádská čtyřka je stabilizační prvek EU

Takže Trump nemůže diktovat podmínky Evropské unii a Evropská unie má v záloze a také pro případ, že by přece jen byl realizován ten evropský islámský chalífát, stabilizační prvek, Visegrádskou čtyřku. Která v podstatě musela zůstat v Evropě a v případě potřeby zafungovat jako týl, aby stabilizovala státnost a kulturní identitu národů staré Evropy.

 

Státní elita si to uvědomuje, proto se snaží všemožně destabilizovat Polsko, aby se stalo destabilizačním faktorem nejen ve vztahu k Visegrádské čtyřce. Tady se ještě USA více méně pokoušejí hrát svou hru. Ty reparace, které chtějí žádat po Německu, Rusku, ty požadavky, které teď vznáší Polsko, mají za úkol destabilizovat stabilitu Evropské unie, nalomit jí, aby EU měla zájem o zprostředkovatelskou roli USA.

 

Evropská unie, může ustát pád světové dolarové pyramidy pouze jako jediný celek

Proto Trump, to je jedna věc. Ten realizuje politiku izolace USA, aby mohl provést přeformátování USA tak, aby to vyvolalo co nejméně světových otřesů. Přestože těch světových otřesů nebude v důsledku pádu světové dolarové pyramidy málo. Ale musí zůstat ovladatelné. A Evropská unie, ta to může ustát pouze jako jediný celek. Drobné státy nemají v tomto ekonomickém modelu tak velkou stabilitu, aby ustály krach USA. Proto všechna ta hnutí na vystoupení z Evropské unie, znamenají snížení stability jak samotné EU, tak i daného státu.

 

Jednou věcí je bojovat za kulturní identitu, aby vás nezaplavovali nějací migranti s prosazováním svých pořádků. Je takové ruské přísloví: Do cizího kláštera vlastní řád netahej. Když někam přijedete, tak se chovejte tak, jak je zvykem v daném státě a neporušujte jeho zvyky. Važte si kultury toho státu, protože jste tam hosté. A multikulturalismus je nastaven opačně. A to opačně došlo až tam, že teď ty migranty urážejí kříže na kostelech. Musíme je dát pryč. Migranty urážejí naše vánoční stromky, musíme je dát pryč. To jsou dozvuky té politiky zaměřené na vytvoření islámského chalífátu.

 

A v důsledku toho, že teď probíhá stabilizace… Jestliže si někdo myslí, že se Alternativa pro Německo - AfD, ruská zkratka AdG, objevila náhodnou, tak ne. Je to globální projekt určený ke stabilizaci. Nejsou to žádní fašisté. Ale stabilizace kulturní identity a německé státnosti, což je to, o čem mluví, je v absolutní konfrontaci s politikou likvidace státnosti Německa, s likvidací Němců jako kulturní…, jako národa, jejich kulturní identity a s vytvořením na jeho území nových států, nových národů a nových jazyků. Tedy se starým projektem. Jsou tedy sami nuceni teď vytvářet podobné nástroje.

 

Co se týká samotného Trumpova vystoupení, tak je třeba si uvědomit… Na internetu už bloudí takový MEM, že toto Valné shromáždění OSN bylo shromážděním lůzrů, tedy těch, kteří v globální politice prohrávají. A tak to také je. USA s jejich nároky na uplatňování globální politiky, kterou vnímají jako Pax Americana a svou vnější politiku, neboť to oni jsou přeci všem nadřazeni, prohrávají s plnou parádou. A Trump tu věc také konstatoval, řekl: Amerika je nade vše, Amerika je „first“, ale nikomu nic nebudeme vnucovat. Americké zájmy jsou nade vše. Musíme se zkoncentrovat, soustředit zdroje, abychom ustáli budoucí otřesy.“

 

A ty procesy ve světě… Ty už běží samy o sobě a odpojují se od toho procesu, od USA jako státu. A čím více se státní elita bude dopouštět do podobných dobrodružství, jako to udělala v Sýrii, tím to bude pro naše jednodušší a Amerika se bude hroutit nevídanou silou.

 

48:34

A Alexej Ibragimov píše. Ve svém nedávném rozhovoru v New Yorku Lavrov řekl, cituji:

To, že má teď OSN nadbytečný tuk, není pro nikoho tajemstvím. Až ho budeme odřezávat, musíme to udělat opatrně, abychom neřízli příliš do živého.“ Konec citátu. Vysvětlete prosím, co měl na mysli? Že je v OSN příliš mnoho účastníků, které má USA v kapse a nastal čas řady OSN pročistit? Nebo je v tom něco jiného?

 

OSN je Organizace spojených národů a to, že tam je teď více než 190 států, je danost a nelze nikoho opominout. Politika Ruska vždy spočívala v tom, že je třeba vyslechnout hlas i toho nejmenšího národa, abychom ho uchovali a uchovali jeho kulturní identitu a umožnili mu přežít v tomto bouřlivě se měnícím světě. Takže Rusko si nikdy podobný úkol nevytyčovalo.

 

Co se týká toho konkrétního výroku, tak ten byl řečen v jiném kontextu. Lavrov mluvil o něčem úplně jiném. Lavrov mluvil o tom, že se neustále přetřásá reforma OSN.

Francie společně s Mexikem spustily, nebo se pokoušejí spustit proces, aby se stálí členové OSN vzdali svého práva veta, to je jeden útok.

Druhý útok. Tam je zatím nejasné, co přesně USA navrhují s ohledem na přeformátování OSN, neboť Trump sezval část států a Rusko na té schůzi samozřejmě nebylo, kde to přeformátování probírali.

A třetím útokem je tvrzení, že OSN není efektivním nástrojem. Přece vidíte, jak se rozrostl řídící byrokratický aparát, který je zatraceně drahý. A tento byrokratický aparát utrácí peníze neefektivně.

Část programů existuje čistě kvůli tomu, aby se rozporcovaly peníze a naplnily různé kapsy.

 

To je to, o čem mluvil Lavrov ve své odpovědi, o této reformě. Ano, skutečně je třeba reformovat samotný mechanismus OSN, jenže tak, aby to nenarušilo činnost samotné OSN. Jen si představte, že kdyby teď zrušili právo veta, tak by to znamenalo, že by každý táhnul jinam, co si kdo usmyslí, to udělá. V určité etapě by to možná pro americkou státní elitu znamenalo výhodu, ale až by se tím porušila stabilita systému, tak by se to mohlo pěkně nevyplatit i jim, protože potom by se začalo hroutit všechno. Když podseknete základy nadnárodního řízení a komunikace, tak musíte být připraveni na to, že se na vás sesypou všechna ta negativa, která jste chtěli svalit na hlavu svého protivníka. Víte to je…

 

V roce 2008 byl ruským prezidentem zvolen Medvěděv. A elita už měla Putina natolik plné zuby, že jeho nařízení přestala plnit někdy v listopadu 2007. Jak všichni přemýšleli? Ano Putin zajistil stabilitu, on je takový řešitel sporů, každého vždy dokáže přesvědčit, jak to má být. Já to chápu, ale dokázal bych si urvat víc. Toho, co mi stojí v cestě, bych se zbavil raz dva a korporace by byla celá moje. To vše bych svedl a jen Putin mi v tom brání s těmi svými věčnými dohodami.“

 

A když pak nastoupil Medvěděv, tak se každý pokusil tyto své touhy realizovat v praxi, někoho rozšlápnou, někoho pohltit, apod. Jenže jakmile se nějaký velký hráč vrhnul proti někomu, tak nejenže se ten někdo začal bránit, ale na samotného toho velkého hráče se vrhli další velcí hráči. Ve výsledku vznikla taková situace, jakoby obrazně řečeno stála v kruhu skupina lidí, každý držel v ruce dvě pistole a mířil jimi na hlavu dvou sousedů a na jeho vlastní hlavu také mířily dvě pistole. A teď si to představte mnohokrát násobené, kdy už to nebude kruh, ale koule, kdy vám nestačí ruce a nohy, abyste odráželi všechny útoky.

 

Všichni tedy strnuli a co dál? A potom jim to došlo. „Vždyť tohle všechno právě řešil Putin. Sice jsme byli věčně nespokojení, ale nebyli jsme po uši v takové válce, které se teď už všichni bojíme. V roce 2008 už nikdo nestál o další války jako v devadesátých letech, absolutně ne. Všichni už si to představovali jinak, a až potom konečně ocenili Putina jako řešitele sporů i s těmi jeho návrhy. No, a protože i chatrný mír je lepší než dobrá válka, tak Putinovi navrhli:

Uděláme tě předsedou strany.“ To ne.“

Tak nestranickým lídrem strany.“ „To by šlo.“

 

Medvěděv: „Okamžitě na tebe převádím všechny kádrové otázky. Všechno to vyřeš!“ Protože sám se vyděsil a zalezl. Bylo to velice složité a nebezpečné. A Putin to všechno opět vyřešil a řekl jim: Pánové, když jste ten řád porušili, tak jste si okamžitě všichni šli po krku.“

 

No a ten návrh Francie a Mexika předpokládá, že si okamžitě všichni půjdou po krku. To by na chvíli umožnilo USA, aby vylovily pár ryb v kalné vodě, jenže v důsledku to povede k tomu, že nakonec půjdou po krku i USA, protože USA jsou rozlezlé všude a všem tam vadí. Je tedy nutné postupovat tak, jak navrhuje Rusko, jak navrhuje Putin i Lavrov.

 

Reformovat ano, ale aniž by to poškodilo stát, tedy nadnárodní řízení OSN. OSN vždy byla a je jediným nadnárodním nástrojem řízení, kde je možné vést dialog a to je třeba uchovat, to je neocenitelné, protože nás to udržuje od velké války všech proti všem. Na planetě Zemi nezbyde nikdo, začne-li taková válka. A v první řadě zmizí USA.

 

A americká státní elita by se měla dříve, než se pustí do podobných syrských dobrodružství, nad tím zamyslet.

Měla by popřemýšlet o tom, kdo dal KLDR jaderné náboje, jakoby, a kdo jim dal rakety. A s těmi jadernými náboji je to ještě zajímavější. Zda je opravdu KLDR má nebo ne je zatím nejisté. Je mnoho povyku okolo toho, že je mají, ale zatím to nezávislí pozorovatelé seismologové nepotvrdili. Ještě ani jednou to nepotvrdili. Přitom se však ve společnosti aktivně šíří myšlenka, že severokorejská rozvědka mohla dovést kompaktní jaderné náboje na území USA na klíčová místa a v případě vojenského konfliktu s USA je jednoduše nechají vybuchnout. A kdo to šíří? To šíří nadnárodní řízení, které tyto jaderné náboje má k dispozici stoprocentně. A odkud?

 

Z amerických skladů. A kdo je rozmístil do těch klíčových bodů? Americké tajné služby. Ale o výbuch se postará někdo jiný. Opět vystřelí raketu, někde v Tichém oceánu vybuchne nějaká vodíková bomba. Kdo to udělá? Raketu vystřelí KLDR. A vodíkovou bombu nechají vybuchnout Američané. A hned budete mít příslušný seismogram jako důkaz, že mají nosič jaderných zbraní. Předem do určeného regionu, oblasti dodají náboj, který… Raketka žuchne, není důležité kam, plus mínus deset kilometrů či mil, to nehraje žádnou roli. Hlavní je, že všichni seizmologové potvrdí, ano, je to tak. A že to vybuchla právě ta raketa, to už řeknou všechna média.

 

57:39

Dále tu máme otázku od Valentina. Valeriji Viktoroviči, jak se DLR s jejím projektem Malorusko může stát nástupcem státnosti Ukrajiny, jestliže druhým výnosem o Malorusku Zacharčenko vyhlásil zatykač na Janukoviče a slibuje mu vojenský soud? A nechce umožnit v Doněcku vytvořit alespoň svou stranu, přestože je to jediný člověk a jediná možnost, jak právnicky převzít tu státnost. V tom případě zůstává nástupcem do určité míry pouze Luhansk. A tam také všechno neprobíhá právě hladce ani v dostatečné míře.

 

Tak především Luhansk je natolik problémový, že mluvit o tom veřejně není možné.

Co se týká Janukoviče, tak kdo řekl, že by měl plnit roli jakéhosi politického lídra? On už předvedl, že řízení státu nezvládl, neudržel si ho, tak jak by vůbec bylo možné mu důvěřovat? Na základě čeho by mu měl někdo poskytovat nějaké zdroje? Jsi v řídícím postavení? Tak vytvoř všechny podmínky pro vytvoření určité strany na určitém území. A nedokážeš-li to, tak nemluv o tom, že ti někdo v něčem brání.

 

Janukovič je cenný jen z jednoho důvodu. On je živý prezident Ukrajiny. A celá jeho role spočívá jedině v tom, že na prvním zasedání nově svolané Nejvyšší rady, té legitimní, musí toto zasedání zahájit a odstoupit s tím, že budou svolány nové volby. A co se týká jeho stíhání tak bezesporu jeho odstoupení z funkce v jakékoliv podobě znamená vyšetření činnosti Janukoviče v jeho funkci ukrajinského prezidenta, protože to za něho došlo ke státnímu převratu. I kdyby to byl nevinný běloskvoucí beránek, tak je to nutné vyšetřit a provést veřejný soud. Prosím, máš možnost angažovat své advokáty, ať dokazují. To vše je třeba, aby to lidé pochopili. To o to jde.

 

Luhansk a Doněck jsou právními nástupci ukrajinské státnosti

Co se týká toho, jakou mají legitimitu. Tak je to zcela jednoduché. Luhansk i Doněck jsou jediné dva subjekty z celého státu, které odmítly uznat státní převrat v Kyjevě a zůstaly v rámci platné ukrajinské ústavy, která předepisuje zachování státnosti a nepřipouští násilnou výměnu moci. Oni jsou pokračováním státu, budují dál stát, a v mnohém ho již reformovali. Doplňují a rozvíjejí ukrajinskou ústavu, ale to z ní vycházeli. Ti lidé tam splnili ty výchozí body ústavy.

 

A kyjevská banda se dostala k moci státním převratem. To je ten bifurkační bod, kde se rozešli. Jedni působí v legitimním poli, pokračují s reformováním a budováním nové státnosti pod vlivem nově vzniklého faktoru, tedy přesněji nového faktoru v podobě státního převratu, a ti druzí, kteří provedli státní převrat, vyšli za rámec právního pole nástupnictví ukrajinské státnosti. To je zcela očividné. Absolutně očividné. Nezávisle na…

 

Zopakuji, to Luhansk a Doněck jsou právními nástupci ukrajinské státnosti nezávisle na tom, jakou státnost, na základě jakých zákonů teď budují. Lidé tam splnili tu počáteční etapu v souladu s ukrajinskou ústavou a dále se rozvíjejí už v aktuálních podmínkách. A to poskytuje základ pro tu nejširší federalizaci Ukrajiny, aby našli společný jazyk se Lvovem, se Zakarpatím a se všemi dalšími ukrajinskými oblastmi. To dává ten základ ke státnímu budování nové Ukrajiny na bázi Luhanska a Doněcka. A to že jsou rozdílné, je dalším dodatečným stimulem pro západní oblasti, aby přistoupily na tento dialog. Jen se podívejte, máme tu Luhansk a Doněck, které jsou rozdílné a přesto jednotné, tak proč by to nešlo i v případě všech ostatních, držet se stejného principu? Je to možné.

 

A Janukovič? V podstatě ten význam jeho figury klesá s mírou pokračujícího státního budování v Doněcké a Luhanské republice a v míře toho, jak se diskredituje kyjevská banda. K diskreditaci kyjevské bandy už přistoupili na globální úrovni. Ty hrátky prankerů Lexuse a Vovy s Kurtem Volkerem, to je vážný signál, který o tom svědčí. Takže v míře prosazování těchto procesů význam Janukoviče taje jako zmrzlina v ruce.

- Zboží se kazí, že?

- On se z něčeho mění v nic.

A obzvláště… Důležité bylo, že zůstal na živu v okamžiku, kdy začalo státní budování Doněcké a Luhanské republiky, to stačí. Dále už jeho význam jen klesá. A vyšetření jeho činnosti je potřebné v každém případě, jak připustil státní převrat.

 

01:03:50

K dalším otázkám a událostem. Andrej prosí okomentovat prohlášení ministryně zdravotnictví Veroniky Skvorcové, že mají v úmyslu trestat rodiče represivními metodami za odmítnutí vakcinace dítěte. Co myslíte? Je celosvětová vakcinace lidstva projektem na snížení počtu obyvatelstva na planetě Zemi, nebo je to skutečná záchrana od všech těch hrozných nemocí, kterými nás bez výjimky straší všichni lékaři?

 

Jsou vakcíny a vakcíny. V sovětské době byly všechny očkovací látky zaměřeny na zlepšení zdraví obyvatelstva. V současné době, bohužel, vakcíny… Na Ukrajině vyvíjeli vakcíny, které způsobovaly neplodnost u dívek. Ty vakcíny, které jsou používány v Africe, tam si zkouší, jak vylikvidovat veškeré obyvatelstvo. U nás je to otázkou. Vzhledem k naší suverenitě, která není úplná, a kdy u nás tak či onak vyplývají na povrch fakta, kdy stát použil necertifikované vakcíny... A vůbec ta certifikace, tam také záleží, jací úředníci a s jakými zájmy něco certifikují. Vždyť USA při plánování státního převratu v Rusku sází právě na úředníky.

 

Protože to oni visí na rtech svým páníčkům. Co ti asi certifikují a jak? Nutit někoho v těchto podmínkách k očkování je aktem genocidy ruského obyvatelstva, obyvatelstva Ruska. To promiňte. Vy nejste schopni zajistit státní bezpečnost s ohledem na použití vakcín, můžete mít vakcíny zaměřené na likvidaci obyvatelstva, a přitom hodláte angažovat státní aparát, aby byli všichni povinně očkováni? Ať se teď každý rodič sám rozhodne, zda nechá své dítě očkovat či ne. Jedná se o jeho osobní občanský postoj a odpovědnost o rozvoj státu prostřednictvím své rodiny.

 

Nemáte dost znalostí? Internet vám pomůže. Ale každý musí mít aktivní postoj. Musí se rozhodnout sám díky statistice. Všichni lidé to mezi sebou probírají. Někdo se rozhodne nechat se očkovat proti chřipce, někdo naopak ne. Ale teď to musí být jeho osobní rozhodnutí ovlivňující rozvoj státu při té úrovni suverenizace, kterou teď máme. Nemáme žádnou záruku, že přes náš státní aparát nebude proveden akt masové genocidy našeho obyvatelstva. Takže Skvorcova by měla o těchto věcech popřemýšlet, dříve než začne mluvit o nějakých represivních opatřeních.

 

01:06:59

Boris Moskaljov k otázce mítinků. Vy agitujete: Nechoďte na mítinky. V Novosibirsku v roce 2016 zvedl guvernér bytové a komunální sazby o 15%. A lidé vyšli do ulic. Guvernér okamžitě své rozhodnutí odvolal. Z toho vyplývá, že mítink je tím nejefektivnějším nástrojem nátlaku na úřady?

 

Ne, to je případ toho, kdy pro stromy nevidíte les a nevidíte si na špičku vlastního nosu. Ten trik jak obyvatelstvo napřed rozdráždit, a potom ho uklidnit v rámci vytvoření revoluční situace, ten člověk vůbec nevzal do úvahy. To zvýšení těch sazeb i jejich zrušení bylo předem naplánováno. Ale kvůli tomu potřebovali napřed lidi vybudit, dostat je do ulic, aby přestali přemýšlet, a aby předvedli, jen se podívejte, jak je ten dav ovladatelný.

 

01:07:55

Dotaz od Pavla. Na Kalašnikovově památníku došlo k chybě. Je na něm vyobrazen výkres německé pušky StG 44 a ne AK-47. Je to další pokus jak ponížit Rusy?

 

Ne, to je válka na druhé chronologické prioritě. Když tvrdí, že je to omyl, tak plně souhlasím se sochařem, který k tomu řekl: V mém kolektivu není žádný diverzant, který by schválně nastrčil špatný výkres, ani já to neudělal. K chybě dojít mohlo. My jsme ještě nevyšetřili, zda k ní došlo. Jestliže to tak není, tak sláva Bohu, jestliže k ní došlo, je snadné ji napravit.“

V dané situaci je třeba pochopit, co konkrétně řekl. On zcela jasně řekl, že on sám kvalitně a svědomitě vykonal svou práci ve válce na druhé chronologické prioritě proti Rusku a že to odpovídá jeho postoji, jeho mentalitě. V mém kolektivu není žádný diverzant. Já jsem to plánoval předem.

 

Společnosti se aktivním způsobem vštěpuje myšlenka, že Kalašnikov nic nevyvinul, že to obšlehnul z německé útočné pušky, přestože to schéma rozebírání a skládání samopalu je principiálně odlišné. Zde je tu situaci zapotřebí vnímat zcela jasně. Jestliže se nějaký jeho pomocník mohl splést, stačilo zadat na internetu „schéma rozložení a složení samopalu AK-47“, a vyběhlo by mu obrovské množství různých variant, jaké vůbec existují, vždyť jde o nejpoužívanější zbraň!

 

Měli jsme ve škole základní vojenskou přípravu, máme tu různé paramilitární jednotky, bylo vytisknuto ohromné množství plakátů. Tyto plakáty byly převedeny na digitální nosiče. Všude je toho strašná spousta. Co se týká té Sturmgewehr 44, tak její plány tak jednoduše nenajdete. To musíte vědět, co hledáte a kde to máte hledat. Proto správně říká, že k žádné chybě nedošlo, že u nich žádný diverzant není. Takže ten člověk vědomě hledal schéma pušky Sturmgewehr 44 a bez jakéhokoliv omylu a vědomě ji vyobrazil na tom památníku. Navíc to není první čin tohoto…

- Sochaře

- Sochaře

V roce 2014, 8. května byl odhalen památník Loučení Slovanky na Běloruském nádraží (v Moskvě). Tak tam se také náhodnou spletl a místo Mosinovy opakovací pušky má ten voják přes rameno Mauser 98k, německou pušku! Prostě se spletl! A je to stejné. Zadejte si puška Mosina a internet vám toho vychrlí, Mauser 98k tam také najdete, ale zase musíte vědět, kam máte jít. Chápete? Takže ani v jednom případě nedošlo k žádné chybě. Šlo o cílevědomě zaměřenou diverzi.

 

Proč k tomu dochází? Vzpomeňme si například na výnos první sovětské Leninovy vlády o monumentální propagandě. Velmi dobře věděli, jakou roli v propagandě hrají památníky. A ten Ščerbakov jasně ukázal, na čí straně stojí a bojuje a opět za ruské peníze! Kdo si to u něj objednává? Víte, svého času jsem často jednal s různými podnikateli, s oligarchy různé úrovně a neustále jsem od nich slyšel, od těch „patriotů“: Tobě stát za tvé vlastenectví nic nedává a ty jsi vlastenec! No to jsi pěkný hlupák. Jestliže mi stát nic nedá, za můj patriotismus - byznys, funkci, kariéru, tak „patriotem“ takového státu nebudu, protože jsem inteligentní.“ Chápete?

 

No a takových „patriotů“, kterým když dávali peníze, tak to byli „patrioti“, a když přišlo Bolotné náměstí, tak se všichni poschovávali, je v uměleckém prostředí velmi mnoho. No a to sochařské umění? Ten člověk vědomě škodí, vědomě překrucuje dějiny. On přece ví, že lže, ale je to jeho volba, sloužit páníčkovi. Protože on ví, že když páníček vládě přikáže, tak ta mu peníze vyčlení, prostřednictvím různých těch mechanismů, přes ministerstvo kultury nebo nějakou tu společnost přes historii své peníze dostane a bude mít kšefty, aby mohl dělat ideologickou diverzi na druhé prioritě zobecněných prostředků řízení. To vše je zcela zákonité.

 

Otázkou zůstává… A když se vrátíme k té Veronice Skvorcové, to je úroveň práce našeho státu a my tvrdíme, že je třeba provádět povinné očkování a zavádět represivní opatření? To je stejná situace. Tady vidíte, kam proudí peníze a kdo řídí procesy. Oni Rusko upřímně nenávidí, ale jsou to oni, kdo vytvářejí památníky. Loučení Slovanky (národní pochod) je symbolem Ruska. Kalašnikov je symbolem Ruska. Jak je možné takovým lidem svěřovat něco takového? Podívejte se na ně, jak lžou! Nestydatě lžou. On ani nepovažuje za nutné něco krýt: U mě žádný diverzant není. Co jsme měli v plánu, to jsme také udělali!“

 

01:13:53

Už pracujeme více než hodinu. Zbyla nám tu fakticky poslední otázka. Přišla nám velmi dlouhá zpráva, pokusím se ji přečíst ve zkrácené podobě. Píše Arťom. Vážený Valeriji Viktoroviči, už dávno bych vám chtěl položit otázku související s vaším sebeřízením. Podle mého názoru zbytečně příkře hodnotíte určité skupiny lidí. V pořadu i dnes na začátku často můžeme slyšet takové charakteristiky lidí jako podpindosník, chlapci v pískovišti a další ponižující slova ve vztahu k těm, kteří se dost dobře nevyznají v řízení, nebo úmyslně škodí Rusku. V řadě případů se dopouštíte přímých urážek například na adresu Lukašenka. Kromě jednotlivých slov a charakteristik se od vás šíří určitý démonismus projevující se tím, že polithňupové nerozumí politice, státní elita řízení, a ve vztahu k opozici to ani nemusím opakovat.

Ve vašich vyjádřeních je neustále možné pozorovat snahu k vynášení DVTŘ a KSB, což vytváří dojem, že to právě ony vám poskytují moc nadávat a velmi tvrdě hodnotit jiné lidi. Vím, že to tak není, ale snažím se vysvětlit, jak to reálně vypadá. Připusťme, že máte absolutní pravdu při používání těchto, zjevně démonických slovních obratů, ale vy nemůžete nevědět, že vaši diváci, kteří nedokáží pojmout úplnou hloubku smyslu, budou od vás chtít převzít formu ovšem bez obsahu, který vkládáte do svého projevu. Nemůžete nevědět, že očkujete lidi celkem nebezpečnou formou chování. Dáváte jim iluzorní pocit neomezené svévole ve volbě slovních obrazů pro komunikaci s těmi, kteří se jim třeba jen nelíbí.

 

To není pravda. To absolutně není pravda. Zaprvé nikoho neurážím, jenom se vždy snažím přiřadit přesnou míru. Já nemohu za to, že v naší politicky korektní společnosti nelze ničemovi říci, že je ničema, darebákovi, že je darebák. Jak chcete správně vnímat procesy řízení, když nebude všemu přiřazena přesná míra?

 

Co se týká Lukašenka, tak v tomto případě… Já jsem mu nikdy jako osobě, jako člověku nenadával. Je to zrádce? Je to zrádce. Je možné ho dokonce nazvat idiotem, protože nechápe velmi mnoho věcí. A jak může taková charakteristika být urážkou? Předveď svými činy, že to tak není. Jak je možné jinak… Já jsem nikdy neurážel a vůbec nikdy neurážím lidi, kteří se v něčem nevyznají. Vždyť právě kvůli tomu dělám tento pořad Otázka-odpověď, abych pomohl lidem, aby porozuměli, aby zdokonalovali své znalosti.

 

A jestliže jsou polithňupy, nebo klučíky hrabajícími se v písku, kam je… Co je to za lidi? To jsou ti, kteří vytvářejí lživé informační pole v našem státě, aby utrpěl škodu nebo porážku v informační válce. Posadili je do toho pískoviště, strčili jim do ruky chrastítko, penízky a oni jsou šťastní. „My se páníčkovi pod nohy nepleteme, my děláme do geopolitiky.“

Tak jak byste jim chtěli říkat? Globální politika probíhá sama o sobě a oni si zatím hrají v televizi, vytvářejí informační pole ve výsledku kterého… V jehož výsledku poškozují celý stát, třeba když umírají naši vojáci v Sýrii.

 

Kde mají tito vojáci teď informační podporu a porozumění tomu procesu, který proběhnul a kterým jsem začínal? Nikde. Proto mluvit o tom, že lidi infikuji démonismem, není vůbec možné. Ta věc se má tak, že ukazuji-li jak neadekvátní jsou tito polithňupové v porovnání s životní realitou, tak umožňuji lidem, aby tomu procesu porozuměli. Nadávat může každý, kdo ani nemá v úmyslu něco se snažit pochopit.

 

Já přece neustále mluvím o tom, že je nutné zvyšovat svou úroveň znalostí Dostatečně všeobecné teorie řízení a Koncepce sociální bezpečnosti. Já nic nevyvyšuji, to vůbec ne. Máte něco účinnější? Nějaké znalosti? Uplatněte je v praxi. Ukažte, jak to může řešit otázky, jak to odhaluje procesy řízení, a my vám poděkujeme.

 

Já tu ukazuji, jak funguje Dostatečně všeobecná teorie řízení a Koncepce sociální bezpečnosti. Já jsem zatím na nic účinnějšího v informačním prostředí nenarazil. Tak nám něco předveďte. Jaké vyvyšování? Říci… Víte tvrdit, že jde o vyvyšování KSB, to je podobné výčitce… Je takový kreslený film o kozlíkovi, který uměl počítat do deseti. Napřed mu zvířátka vyčítala, že je počítá, a když se dostali do úzkých a loď jich mohla uvézt pouze deset, tak to jeho počítání najednou potřebovali, aby se zachránili. A do té doby… On si tady hraje na toho největšího chytráka. Ano, on z nich byl nejchytřejší, protože byl jediný, kdo uměl počítat.

 

A co matematika? „Vy tady vyvyšujete matematiku!“ Já nic nevyvyšuji. Já jednoduše předvádím, jak v praxi funguje Koncepce sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecná teorie řízení. Jak vypadají světové procesy z tohoto hlediska s použitím tohoto nástroje. Všechny ostatní nástroje a metodiky, které neexistují, a technologie, můžete vidět v televizi na všech těch talk show. Všichni se tam scházejí, hodiny rozmlouvají, pronášejí moudra, a co v podstatě řekli?

 

Předvedli vám procesy řízení? Ne. Každý z nich něco málo ví a tak vypustí nějaké důvěrné informace ze své klanově-korporativní skupiny a to je všechno. Mimochodem to je také jediná hodnota všech těch talk show. Protože nic víc vám nepřinesou. Z hlediska porozumění vám neposkytnou absolutně NIC, ale absolutně nic. Dozvíte se tam pouze jednotlivé údaje, faktologii, kterou potom musíte zpracovat určitou metodologií.

 

Proto je celkem pochopitelné, proč je moc nešetřím. Ta věc se má tak, že každý člověk se sám může rozhodnout, kdo říká pravdu a kdo ne. A ti, kteří nadávají, to je nepatrná menšina. Oni ani nemohou říci, že mám pravdu z jednoho jednoduchého důvodu, že těm procesům musí napřed porozumět. V každém svém pořadu mohu vše projít pouze zběžně, pouze zběžně odhaluji ty procesy. Abyste každému tomu procesu porozuměli, musíte sami trochu projít internet, podívat se na faktologii a do toho obrysu si doplnit barvy, chybějící prvky a potom teprve říci, zda to odpovídá nebo neodpovídá.

 

Lidé, kteří něco studují, se nemohou vzájemně urážet. A dav? Kdo chce zůstat součástí davu, ten ať běhá po náměstích, za partajními lídry, kteří jim všechno řeknou. Třeba k Žirinovskému. Žirinovskij řekl! Není důležité, že si Žirinovskij v jedné větě sám třikrát odporuje, a nejdůležitější je očernit Rusko, ale je to holt „patriot“. Tam skutečně zní urážky i vše ostatní. Já vím, že se mnohým nelíbí můj postoj ve vztahu k Lukašenkovi. Já vždy všem odpovídám, proberte si faktologii a jeho činnost, a potom si v klidu sami pro sebe vyhodnoťte všechno, co udělal, a jaké to mělo následky.

- To byla poslední otázka.

- Ano, to byla poslední otázka.

 

Opět jsme se přímo z ní dostali k nutnosti nastudovat si Koncepci sociální bezpečnosti a Dostatečně všeobecnou teorii řízení. Protože znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou a pamatujte si, že každý v míře svého chápání pracuje pro sebe a pro své zájmy a v míře svého nepochopení na toho, kdo toho ví a chápe více.

 

Naplánovat si vybudit lidi a vyvést je do ulic, potom ten tlak trochu upustit a připravit tak lidi pro budoucí vystoupení tentokrát ve scénáři revoluce a státního převratu, to je jedna věc.

A jestliže by se jim to nepovedlo, kdyby si ani nemohli dovolit pokusit se zvednout sazby a vybudit tím lidi, to už je zcela jiná úroveň práce, to je aktivní postoj. Abyste to dokázali, musíte napřed vědět, jak jsou řízeny sociální supersystémy a jak se řídí stát.

 

Čas nám velí, aby se všichni lidé aktivně podíleli na řízení státu. Jakmile sami nebudete hájit své zájmy, tak to nikdo jiný za vás neudělá, žádní partajní lídři, žádní polithňupové, kteří vůbec nechápou, o čem to z televizních obrazovek vlastně mluví.

Takže berte znalosti do svých rukou, berte moc do svých rukou, braňte zájmy své i své rodiny.

 

Přeji vám mírové nebe nad hlavou.

Na shledanou. Do příštích setkání.

 

Diskusní téma: Otázka - Odpověď V. V. Pjakina ze dne 26.09.2017

Re: Re: Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

Ved | 03.10.2017

Vysvetli!!

Re: Re: Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

Marek | 03.10.2017

Precitaj si Dialektika a ateizmus, je to tu na stranke. Z toho pochopis, ze Pjakin asi tazko moze byt scientolog :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

Tomáš | 04.10.2017

Bez toho aby som riešil či má, alebo nemá pravdu. Ale povedať prečítaj si to a to a pochpíš. Nehnevaj sa, ale ty nevies, ze ked niekto v nejakej knihe, alebo sám osobne niekde nejak predhodí mejakú téziu. Tak napríklad napíše knihy, ktoré to potvrdia. Ako, čo čakáš? Ako to je s Historiou? Nebola upravena tak aby odvovodnila náš súčasný systém?
Prečo podľa teba Pjakin hovorí, aby sme to nezobali z ruky len tak bez rozmyslu. Ale aby sme nad tým kriticky premýšlali, nie len čítali/zobali.

Veď neustále hovorí, že Rusko nieje ani z ďaleka suverénny štát. Že majú len (narastajúce) minimum a aj to krehkej suverenity. Že v Rusku má stále veľkú moc GP i štátna elita USA. Že boj medzi Globalistami a elitou USA sa odohráva aj v Rusku. (Čo ale takto priamo nehovorí).
To že má Rusko obmedzenú suverenitu... že GP tam svoje gp. To znamená, že s pochopiteľných dôvodov nemôžu v tej ktorej fáze niektoré veci povedať vôbec, alebo nie priamo.

Oni síce mali čas a krytie na svoju prácu. no GP i keď im v tom nemohol úplne tabrániť, ale moholo to ovplivňovať a nejak kontrolovať. Oni predsa riadia bezštruktúrne a ľudí majú všade. Úplne všade. Aj u vás doma. Oni len nemajú dostatok kvalifikovaných a skúsenych kádrov priamo pod sebou. Viac než polovica autorského kolektívu je pri najmenšiom nevedomím členom temnej stránky GP. Preto Pjakin neustále vyzýva, aby sme to nežrali slovo od slova. Pretože inak to nieje možné pochopiť. Oni im nedovolia povedať celú pravdu. Iba polopravdu. A tak jej doplnenie je vsunuté v inej časti knihy, alebo v inej knihe členmi "svetlej" strany GP (aj autorského kolektívu VP), ktorá ešte nieje v takej pozícii, aby si mohla dovoliť povedať všetko priamo. A ani to nie prospešné, pretože svetlá strana nepotrebuje nemysliacich idiotov, ktorým je treba všetko podať na platinovom, zlatom, diamantmi... a perlami zdobenom podnose. Potrebujú schopných, mysliacich a samostatných jedincov, ktorý nepotrebujú vodenie za ručičku od nejakej elity. To potrebuje elita (pindosi) USA a jej pindosi.
Nie Pjakin. Nie Rusko. Prečo myslíte že Rusko má vo svete takú podporu. I keď nemá také mediálne možnosti, ako elita USA (nehovoriac o GP). Ako to?

Aký ľudia sa obracajú k Rusku. Taký čo žerú TV správy na JoJ-ke slovo od slova? Nie. Obracajú sa k nemu mysliaci ľudia, ktorý tým do neba volajúcim kokotinám s TV neveria, pretože sú v naprostom rozpore s realitou. (Tých ľudí, ako moderátorov, redaktorov a pod nesúdim a nejdem ich prácu nehodnotím v osobnej rovine voči nim. Pretože majú rodiny, ktoré potrebujú uživiť a viem ako dopadli tý, ktorý si pustili hubu na špacír. ) No povedzme si úprimne. Nech je to ako chce. Sú to naozaj idioti a zločinci. To, že niečo špatné robím zo strachu a pre peniaze nikoho neomlúva, ale naopak. Je to len polachčujúca okolnosť. Aj to iba v tedy, ak to oľutujem a prestanem s tým.
Samozrejme, že potom s toho človek nevyviazne iba tak. Ale je to lepšie (dostať na hubu a prísť o prácu, alebo aj fyzický život), ako si ďalej zaťažovať karmu.

Oni len nemajú dostatok kvalifikovaných a skúsenych kádrov priamo pod sebou.

Pospěch | 04.10.2017

Tak toto je jeden velký omyl, na základě kterého se vam ten Pjakinův hrad s pisku zbortí jak věž z karet ... ONI mají lidí vice než dost ... oni Sionisté jsou totiž všude ... a proto že to odmitate slyšet to nepřestane byt pravda ... Jedine problemy které GP má jsou ty že je rozdělen na Rusko-Slovanské Sionisty které se ta druhá větev Americká snažila skrz Hitlera vyvraždit, ...a to se nepovedlo, a tak jim do toho Ruští Sionisté kecají a tím tříští jejich silu,... ale to už jsem tady psal a pořád to tady mažete !!!

Re: Re: Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

M.C. | 03.10.2017

To máte pravdu, se zaslepeností se moc daleko nedostaneme.
Ale furt jsme se nedozvěděli jak souvisí Pjakin se scientologií.
Posledně z té otázky Martin2 taky utekl a začal místo toho teoretizovat o Bohu a teologii.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

Pospěch | 04.10.2017

Stačí si srovnat učení scientologie a KSB je to napsano jinymi slovy obarvenými na červeno ale podstata je uplně stejná http://bit.ly/2x4gMaA

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

Pospěch | 04.10.2017

Navic sam Pjakin říká že Scientologie je velkou nadějí a oživení pro GP

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

ľudo | 04.10.2017

https://imgur.com/gallery/Cu6evU5

Neriešiť, neodpovedať, mazať!!!
Hotovo. Nestojí za ten čas

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

Tomáš | 04.10.2017

Nemyslím si, že márnim svoj čas.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

Jura | 04.10.2017

Ty jsi neskutečný....
KSB byla jedna z prvních, která upozornila na problém se Scientologií ... už v roce 1998, kdy byla vydaná kniha "Príd na pomoc mojej neviere" s podtitulem O problematike dianetiky a scientologie: pohľad zboku.
Tam si může každý srovnání Scientologie a KSB přečíst černé na bílém. (Jde o biorobotizaci židů danou "Sinajským pochodem" a biorobotizaci Scientologů danou "clearingem").
A to srovnání tě usvědčuje ze lži.

To co předvádíš, kdy označuješ Pjakina za Scientologa je známý trik židů, kdy když nemůžou někoho kdo jim šlape na paty v jejich nekalé činnosti odstranit, tak ho označí za "svého".

Pospěchu .... víš, že jsi již opotřebovaná kopie? Pjakina už na DVTR.EU označili za nosatého žida, takže ty se svou pomluvou o Scientologickém knězi jsi až druhý v pořadí z těch, kteří se snaží o to samé.Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

Tomáš | 05.10.2017

Jura.
Bez toho, aby som hodnotil ako to je, alebo nieje.
Nemyslíte si, že toto by mohol byť chytrí manipulatívny ťah, ako sa zbaviť podozrenia? Naviac podstata veci nieje vo verbálno či písanom prejave. Ale v neverbálnom, medzi riadkami. Treba sa na všetko pozerať kriticky. Inak nám unikne pravá podstata.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

Jura | 05.10.2017

Promiň, netuším kdo se má zbavovat jakého podezření a proto nevím jak odpovědět. .... tj. jestli Pospěch nebo Pjakin a čeho vlastně?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

Jura | 05.10.2017

Ve výše zveřejněném odkaze Pospěchem je cca 2 hodinový dokument o Scientologii vysílaný na ČT2.
Jsou v něm popsané techniky scientologie které pojmy KSB vedou k biorobotizaci na základě unifikace myšlení a chování (např. tak dlouho tam podáváte ruku až se ve výsledku podvolíte autoritě scientologa terapeuta). Toto hodnocení v Pospěchem přidaném dokumentu scientologie tedy odpovídá hodnocení KSB, ta to jen přesněji nazývá než uvedený dokument. (manipulace s lidskou psychikou - blíže neurčená X biorobotizace ve smyslu definic KSB o typech psychiky)

KSB nepoužívá žádné psychické techniky k dosažen lidského typu psychiky.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

Jana | 05.10.2017

"KSB nepoužívá žádné psychické techniky k dosažen lidského typu psychiky."

Hm, a není to spíš nedostatek? Možná existují nějaké techniky, které opravdu pomáhají.

Re: Re: Re: Re: Scientologistický kněz Pjakin

Pepa | 03.10.2017

Jak typické.....90% pravdy a zbytek?.

<< 1 | 2

Přidat nový příspěvek