Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 05.02.2018

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 05.02.2018

9.2.2018

 

youtube.com/watch?v=WwB1AL7diFE
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 05.02.2018.srt (66133)

 

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den 05.02.2018.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu.

 

A dříve než dnes začneme odpovídat na vaše otázky, máme tu malé oznámení. Vážení návštěvníci našeho oficiálního webu fct-altai.ru povšimněte si prosím nového odkazu, který je na pravé straně v okénku „Naše zdroje na síti“.

Jedná se o odkaz na náš další oficiální kanál nazvaný.. FKT-Media,.. kde můžete najít krátká videa vysvětlující jednu otázku nebo jedno téma, tedy přesně ten formát, jaký jste si tak dávno přáli.

 

01:00

A teď už přejdeme k vašim otázkám. Opět je, Valeriji Viktoroviči, stejně jako v televizi ta nepopulárnější otázka spojená s olympiádou, která bude zahájena již v tomto týdnu. A konkrétně se otázky týkají Putinova setkání s našimi olympioniky.

Roman Filatov v komentářích píše následující:

Gosudar“ (v uvozovkách) se omluvil „parchantům“ (také v uvozovkách). Těšíme se na další pořad, protože teď jste v pěkné bryndě.

A dále Vladimir Šironov. Putin se setkal se zrádci odjíždějícími na olympiádu.

Otázka pro vás: Jak je to možné? Napřed řekl, že se sportovci musí olympiády zúčastnit a teď je tam ještě i vyprovodil s přáním všeho nejlepšího a ještě se omluvil.

A ještě Ali Alijev píše: Řekněte prosím, jak máme chápat Putinovu omluvu sportovcům, kteří jedou na olympiádu v Pchjongčchangu? Navíc s ujištěním, že jim Rusko bude fandit? Vždyť je to stejné, jako by Stalin sliboval svou podporu vlasovcům za Velké vlastenecké války. Jakoby se jim omlouval za to, že je SSSR nedokázal ubránit před útokem Němců.

 

Tak především, vykrucovat se či být hadem smažícím se na pánvičce nehodlám. A co bych k tomu chtěl říci především?

Dříve než něco řeknete, než na něco zareagujete, musíte se napřed zamyslet, pokusit se zapřemýšlet. A co je z daného případu vidět? Že lidé Putina pořádně NEPOSLOUCHALI. Sice Putina slyšeli, ale vyložili si to po svém, projevilo se jejich vlastní pochopení toho, co řekl gosudar, přičemž gosudar bez jakýchkoliv uvozovek!

 

A jestli někdo posuzuje tuto událost s „omluvami“, které v daném případě do uvozovek dám, které Putin řekl olympionikům odjíždějícím do Pchjongčchangu, tak já to hodnotím sice jako malé, ale velice závažné vítězství v boji o ruskou suverenitu. Znovu opakuji a není to žádné tajemství, že Rusko v mnohém není suverénní. A otázky ohledně těchto olympioniků nebudou srozumitelné, jestliže nebudeme chápat všechny probíhající události v jejich ucelenosti.

 

A porozumět celému jejich souhrnu je možné pouze tehdy, znáte-li plnou funkci řízení, šest priorit řízení, když znáte pět druhů sociální moci, víte o konceptuální a ideologické moci a hlavně, což to všechno uzavírá, o existenci globální politiky. Lidem, kteří sedí v pískovišti geopolitiky, je zbytečné něco o tom vykládat. Ti stejně budou vždy zaujati napřed jednou otázkou, potom druhou a nakonec si zase povzdychnou: „Jak je to možné, že s námi vždycky vyběhnou? Vždyť přece geopolitika, ta geopolitika…“ a lomí rukama.

 

Takových analytiků známe hromadu. A lidé by si z takových analytiků neměli brát příklad. Vždy je především nutné snažit se pochopit, co a jak se stalo. Abyste tedy mohli mluvit o tom, co se stalo v daném případě, s ohledem na tyto události, jak Putin vyprovázel olympioniky…

- Omlouval se jim.

- Ano, „omlouval se“ jim, v uvozovkách!

Přestože mohu přečíst, co přesně řekl, citovat ho. Řekl: „Promiňte nám!“

A otázkou je, co by měli prominout? „Promiňte nám, že jsme vás toho nedokázali uchránit.“

 

Já jsem také připraven takto se omluvit. Já si opravdu myslím, že všechny tyto lidi bylo zapotřebí ochránit před jejich vlivem na politiku státu, před tím, aby se stali tím stěžejním kamenem, tím kamenem na krku, který nás v podstatě táhne ke dnu. V dané situaci není možné říci mnoho z toho, co bych si přál.

Ale opakuji, že jestliže znáte

Dostatečně všeobecnou teorii řízení

a máte představu o plné funkci řízení, prioritách řízení, druzích sociální moci, o globální politice,

tak mnohému porozumíte sami.

A vzhledem k tomu, že některé otázky teď nikde nezaznívají, není možné v tomto okamžiku o nich mluvit. Vysvětlím na konkrétním příkladu, proč to nejde.

 

Pomoc pro Strelkova a vyzbrojení Novoruska Ukrajinou

V roce 2014 Strelkov vyvedl svou jednotku ze Slavjansku do Doněcku. Tehdy to vyvolalo otázku: Co to umožnilo? Poté, co jsem vyjmenoval řadu parametrů, jsem tehdy řekl, že existuje ještě jeden parametr, o kterém v dané chvíli není možné mluvit. Ale vzhledem k tomu, že se to týkalo šesté priority, té silové, a všichni vědí, že s ohledem na armádu vždy existují určité utajené záležitosti, tak to tehdy lidé pochopili. Je tedy důležité si uvědomit, že i zde, ve vysoké politice jsou určité záležitosti, o kterých se přímo mluvit nedá, dokud se to k lidem nedostane z jiných směrů.

 

A po určité době se mě opět ptali, co to bylo za parametr, třeba se už o něm dá mluvit? A já jsem odpovídal, že je ještě příliš brzy. A potom ty otázky ustaly. A proč ustaly? Protože lidé jednoduše ve svém běžném životě tento parametr odhalili a už se tedy nemuseli ptát mě, abych jim to vyložil. Oni sami na to přišli. A co se tedy stalo?

 

Stalo se to, že už tehdy, v samotné počáteční etapě generální štáb ukrajinské ozbrojené sebranky i ukrajinské ministerstvo obrany pracovaly na obě strany. A právě tyto dvě instance: generální štáb ukrajinské ozbrojené sebranky a ministerstvo obrany ze své strany postaraly o imobilitu, neschopnost manévrovat a reagovat, čímž zajistily podmínky pro úspěšný Strelkovův ústup. Jenže mluvit o tom, že se mu dostalo pomoci právě z této strany, nebylo možné, protože by to tehdy lidé nepochopili. Jak je to možné?

 

No, formát našeho pořadu neumožňuje popsat celý souhrn příprav na ten masakr plánovaný na Ukrajině. Tento aspekt by tedy nepochopili, ale nepochopili by ani, jak je to možné vůbec uskutečnit. A teď už všichni vidí, že kšeftování municí i zbraněmi je v plném proudu. Neustále probíhají dodávky. A my přece víme, že se jedná o kšeftování. No a manka ve zbrojních skladech ukrajinské ozbrojené sebranky jsou potom maskována výbuchy. Po nich se udělá revize a vše je OK. A proč o tom tedy nebylo možné mluvit?

 

Nešlo to také proto, že tenkrát všichni začali zkoumat: „Jak je to možné? Jak se ten Strelkov dokázal dostat ven?“ Tenkrát všechny zmínky v jakémkoliv blogu, všechny informace zkoumali volontéři, to oni byli tou armádou, která hledala, kdo umožnil Strelkovově jednotce stažení do Doněcku. Výsledkem potom byl Ilojvajsk a všechno to ostatní.

 

Ale je tu ještě jeden takový moment, proč se Ilovajsk stal možným. Kdyby tenkrát vyšla najevo spoluúčast generálního štábu a ukrajinského ministerstva obrany na ústupu Strelkova, tak by to vyvolalo takové napětí v řízení, že jak generální štáb, tak ministerstvo obrany by se stáhly, aby nedošly k úhoně ve vnitřních klanových šarvátkách, ve kterých byli využíváni ti „majdanutí“ soudruzi.

 

A kdyby k tomu došlo, tak by nemohlo proběhnout kvalitní vyzbrojení jednotek ozbrojených sil Novoruska, nemohlo by dojít k žádnému Ilovajsku. A proč? Strelkov… Vysvětlím to na konkrétním příkladu. Strelkov se tedy stáhnul a jen týden poté do Doněcku v noci přivezli kolonu tanků - z Ukrajiny! Opravených a připravených k boji. Ukrajinská ozbrojená sebranka ještě nebyla sama plně vyzbrojená, a tanky přivezli do Doněcku. Asi si spletli adresu a dovezli je právě tam.

 

Kdyby se ten humbuk okolo napomáhání Strelkovovi k ústupu spustil dříve s ohledem na generální štáb a ministerstvo obrany, tak by nikdy ta zásilka tanků nepřišla. A nešlo jen o jednu! Ozbrojené síly Novoruska tak byly kvalitně vyzbrojeny, a právě díky tomu byly všechny ty varianty s Ilovajskem a dalšími kotly umožněny. Kdyby vyzbrojeny nebyly, došlo by na ten masakr, protože situace by se změnila.

 

No a v dané situaci, kde se tedy jedná o globální politiku a konceptuální moc, bude také nutné o některých věcech teď pomlčet. Ale já vás ubezpečuji, že v nejbližší době vyjdou najevo a nepřehlédne je žádný pozorný člověk. Obzvláště poslechnete-li si pozorně to, co řekl gosudar!

A to, co teď částečně povím já. Hlavní ale je, abyste tomu sami porozuměli.

 

Takže základním úkolem našich sportovců a vůbec naší účasti na olympijských hrách je boj v informační válce. Stejně jako naše armáda bojuje v obyčejných horkých válkách, tak v z hlediska té informační je profesionální sport faktorem v realizaci velké politiky. A jak to vypadalo na startu? Startovní podmínky byly takové, že s naším státem museli začít počítat a to pořádně a se vší vážností. Naše vítězství v Sýrii se toho staly zárukou. Úroveň Ruska vzrostla natolik, že tu nejen máme formát Astany, který už teď nahrazuje ženevský formát, ale že dokonce všichni přilétli do Soči, aby se tam dohodli.

 

Padl major Roman Nikolajevič Filippov - hrdina

Naši vojáci a velitelé v Sýrii tím, že na vzdálených přístupech k Rusku bojují s terorismem, brání naše mírové nebe, naše dny prožité v míru. Oni tam i umírají. Třetího února zahynul náš hrdina. Padl major Roman Nikolajevič Filippov. Budiž mu čest a sláva, posmrtně. To byl skutečný hrdina, který obětoval svůj život za ruskou suverenitu, za to, aby s Ruskem museli počítat vždy a všude, za to, aby válka nepřišla na ruské území. On bránil náš mírový život, svým životem ho bránil!

 

Vrcholoví sportovci jsou bojovníky a veliteli na polích informační války

Ale každá válka je přece připravována ideologicky. Musí se pro ni vytvořit předpoklady! Jen si vzpomeňme, jak to dopadlo s naší neporazitelnou, legendární armádou, která v boji poznala radost z vítězství. Bez jakékoliv války se jednoduše rozsypala, když padnul SSSR. A ten se zhroutil z ideologických důvodů. Takže z hlediska vzájemného soupeření, z hlediska uplatňování globální politiky je tou zbraní vrcholový sport, špičkový sport.

 

Vrcholoví sportovci jsou úplně stejnými bojovníky a veliteli na polích informační války jako naši vojáci a důstojníci na poli obyčejné občanské války. Je třeba si uvědomit jednoduchou věc…

- Horké války

- Ano, horké války a co jsem řekl?

- Občanské války

Omlouvám se. Horké války. A zrada… To jsem trochu předběhl.

A zrada na polích studené války vede potom k občanské válce. A jak to vypadá v dané situaci?

 

Rozhodnutím Mezinárodního olympijského výboru (MOV) bylo ustanoveno, že Rusko se nebude účastnit olympijských her, jestliže se najdou zrádci, kteří budou soutěžit za bílou, neutrální vlajku, což znamená, že zradí Rusko!

A předvedou tak, že Rusko nemá suverenitu, že celá ta ruská suverenita je v rukou konkrétního úředníčka. Západ potřebuje za každou cenu anulovat autoritu Ruska vybojovanou životy, krví, smrtí a zraněními v Sýrii i jinde. To potřebují anulovat.

 

A tak udělali takovou nabídku, od které… Jak zní to rozhodnutí MOV, jestliže ho shrneme ve dvou větách?

Co si zvolíte? Soutěžit se státní vlajkou, za svou vlast, nebo se plazit po břiše jako lokajíčkové, otroci?“

A celé naše sportovní společenství s radostným výskotem zvolalo: „Chceme se plazit po břiše!“

 

Ono vůbec všechno to, co se stalo s ohledem na to rozhodnutí MOV, ukázalo, že neexistuje žádné olympijské ani sportovní bratrství. Jen si to vezměte, z pěti set přihlášek, jich nakonec prošlo 169. Jedna se jí vzdala, takže 168! A proč se té účasti vzdala? Jak to měla zvládnout sama, když pustili jenom ji? Týmová soutěž tím padla. Je tedy možné mluvit o sto šedesáti, takže jich prošlo 169. A proč tak málo?

 

Někdo byl natolik statečný, aby řekl: „Ne, tyto podmínky, tedy ne.“ Vždyť MOV prohlašuje: „Nejsou jiné podmínky než má vlastní libovůle. Prostě si budu dělat, co chci. Jakékoliv moje přání musí být splněno. Ale to, že jste splnili mé přání, neznamená žádnou záruku, že své přání v příštím okamžiku nezměním. Budete plnit všechny mé vrtochy!“

 

Promluvil Gubernijev, který přímo fňukal: „Jen řekněte, co máme dělat, jaký máme zaujmout postoj! Za co se ještě máme omluvit? A my to uděláme! Rusko přece nemá žádnou suverenitu, Rusko nemá právo hájit svou sebeúctu, ani na svůj názor. A my s tím souhlasíme, tak proč nás pořád tak týráte? Jen řekněte, co ještě máme udělat.“ Takhle se předvedl ve zprávách u Sergeje Briljova.

Věsti, ty sobotní.

Ano, v sobotu, jen se na to podívejte, to je něco.

A tohle prosazuje, protlačuje všude. A takoví jsou schopni nám tvrdit, že musíme hrát podle pravidel? Vždyť oni…

 

Aby všichni sportovci, všichni, jak to bylo v plánu, jeli na olympiádu, stačilo jen, aby všichni povstali a řekli: „Nám nevyhovuje to, co nám nabídli! My máme svou vlast a každý z nás má svou sebeúctu. My za těchto podmínek nikam nepojedeme!“ A jela by celá ruská reprezentace i se svou státní vlajkou! A co bylo řečeno?

 

Pojedete s neutrální vlajkou, budete se ponižovat a ostouzet, a potom vám dáme ten hadr, který budete hrdě považovat za svou vlajku! Žádnou suverenitu nemáte a z podstaty věci ani mít nemůžete.“

A ten Gubernijev jménem všech: „Ano, my souhlasíme. Budeme si to u vás vyprošovat za jakýchkoliv podmínek. Jen nám dejte jakýkoliv hadr, který budeme považovat za státní vlajku.“

 

Ne, podle jeho názoru.

A jakkoliv se to bude mnohým zdát paradoxní, tak náš hrdina, který třetího února padl v Sýrii, zemřel právě proto, že tito parchanti zradili svou zemi. Západ potřeboval rukojmího. Potřebovali živého, nedotčeného, třeba i zraněného, ale hlavně živého letce, kterého by mohli využít.

 

Zapomněli jste snad na olympiádu z roku 2008? Která byla v Číně? Jakou válkou nás tehdy obdařila Gruzie? Zajetí našeho letce se mělo stát tou věcí, která by přebila všechno, co se děje okolo našich, takzvaných olympioniků v Pchjongčchangu. Začalo by se mluvit jenom o tom, o válce v Sýrii o obchodu: „Pojďte smlouvat, co nám za něj nabídnete? Teď se musíte dohodnout a vzdát své suverenity. My vám za to dovolíme mávat vaší vlaječkou v Pchjongčchangu a třeba vám vrátíme vašeho důstojníčka.“

 

To sportovci toho hrdinu svým rozhodnutím zabili! Svým rozhodnutím jet tam s neutrální vlajkou. A čím to začalo? Pamatujete? Už tehdy jsem říkal, že jde o test na všivost a podlost, který udělal na jedničku ještě jeden parchant - ten, no, Šubenkov společně s Lasickenovou.

 

A když tento jejich amorální postoj, to jejich plazení se po břiše před páníčkem, bylo navíc odměněno a to i ministerstvem obrany, kde jim neznámo proč udělili nové mimořádné povýšení, tak pochopili, že teď musí svou zemi zrazovat, prodávat ji, protože potom bude možná následovat odměna od páníčka.

 

Co se týká toho vykrucování, tak já se snad nevykrucuji, mluvím stejně jako předtím a dál je nazývám parchanty.

- Bez uvozovek

- Bez uvozovek!

Kde je jaké vykrucování? A ještě k tomu vykrucování. Když jsem viděl jak mnozí, skutečně seriózní lidé, kterých si vážím, začali měnit svůj postoj… A já vím, proč ho začali měnit. Cožpak já jsem nepochopil, že by bylo načase změnit svůj postoj? A zdá se mi, že právě v minulém pořadu jsem řekl, že mi bylo řečeno, abych nepoužíval slovo parchanti. Nebo snad ne?

 

Nenapadla vás otázka, proč jsem to řekl? Možná byl v našem státě připravován zcela jiný trend? Trend, který měl dát najevo, že v našem státě nemůžeme mít jiné sportovce. Ale u nás jiné sportovce máme, ty, kteří vstali a řekli: „Olympiáda je pro nás za těchto podmínek nepřijatelná! My máme svou lidskou důstojnost! My máme vlast.“

 

A co teď probíhá médii? Říkají nám: „Nemůžeme je rozlišovat. Jedni i druzí jsou dobří.“ To znamená, že srovnávají ty parchanty, kteří zradili vlast s těmi druhými sportovci? Ti přece také trénovali. Úplně stejně se připravovali na olympiádu. Jenže pro ty je stěžejní čest, svědomí a sebeúcta. A ti řekli: „My máme svou vlast, my jsme bojovníky informační války. My chápeme svou roli a poslání ve vrcholovém sportu.“

 

A nám teď navrhují, abychom je stavěli na roveň? Tak za prvé si to tam teď pěkně vypijou. Když se Gubernijev ptá: „A proč neustále všechno mění?“ Mění to proto, že jste s tím od samého počátku souhlasili, že budete plnit jakýkoliv jejich rozmar a žádný z těch rozmarů není tím posledním. Šli jste do toho? Tak co se teď čertíte?

- Ještě se rozčiluje.

- Jak můžeš chtít odvolání svého páníčka?

Co ty jsi vůbec zač? Vždyť si to taky můžeš pěkně slíznout! Trochu ses zapomněl, ne? Lokajíčku! Takoví lidé bez sebeúcty nemohou před svým páníčkem ani ceknout. Máš páníčka ale žádnou sebeúctu. Ani Gubernijev ji nemá. Nemá suverenitu, žádnou sebeúctu, vůbec nic. Sám se chlubí tím, že vždy tvrdil, že je třeba jet za jakýchkoliv podmínek! Tak teď plň ty „jakékoliv“ podmínky! Co si stěžuješ?

 

Na rozdíl od Nikity Krjukova, který nehledě na to, že ho ospravedlnil soud v Lausanne, stejně řekl… A proč jen na rozdíl od něho? Jsou i jiní! Kteří žádali o očištění svého jména, ale za těchto podmínek jet odmítli. „S neutrální vlajkou tam stejně nepojedu!“ A jak to bylo na začátku? Na začátku to bylo tak, že u Mezinárodní sportovní arbitráže bylo podáno 42 odvolání. K posouzení jich bylo přijato 39. No né, co to jako má být?

 

Vysvětlení pro to, že odmítli přijmout tři odvolání, je možné podat jakékoliv. A tak také s nějakým dobře znějícím přišli, přestože se jedná o čistou lež, absolutní lež. Takže 39, už to je zajímavé. A dál to bylo ještě zajímavější. Těch 39 odvolání rozdělili na dvě skupiny. Jedenácti sportovcům doživotní distanc nahradili distancem pouze na jednu olympiádu. No né, to je tedy zajímavé.

 

A těch zbylých 28 prý rehabilitovali, ale MOV má rozhodnout, zda je na olympiádu pustí nebo ne. To je tedy něco. Někdo nám něco vzkázal a my si toho nevšimli.

Globalisté nám oznámili:

Dobrá, budeme se domlouvat. Tuhle olympiádu pěkně vynecháte, proto těch jedenáct sice ospravedlníme, ale tuto olympiádu vynechají.“

A 28… V našem dějepisectví je pro to zajímavá asociace - 28 panfilovců. „Takže 28, máte na výběr, zda Moskvu ubráníte nebo ne!“ A v tomto ohledu…

 

Proč jsem to nazval sice nevelkým, ale vítězstvím? Ubránili jsme svou suverenitu.

Nebudu mluvit o všech bodech, které řekl Putin, protože já Putina podrážet nehodlám. Globalistům své řekl přímo a oni ho pochopili.

Těm, kteří znají Dostatečně všeobecnou teorii řízení, pět druhů sociální moci, šest priorit zobecněných prostředků řízení a slyšeli o globální politice, těm Putin také vše řekl zcela jasně.

 

Uvedu zde jenom malý příkladeček zpětné reakce globálního prediktoru. Druhého února parlament Jižní Koreje založil hnutí fanoušků na podporu ruských atletů na olympiádě. Státní instituce! Žádní volontéři. Korea nemá žádnou suverenitu, ale absolutně žádnou! Celý ten korejský ekonomický zázrak je spojen jen s přesunem průmyslu z USA do jihovýchodní Asie, kde je vytvářeno centrum koncentrace řízení.

 

Takže parlament Jižní Koreje nemůže přijmout žádné „své“ rozhodnutí... Jen se podívejte na Severní a Jižní Koreu. Rozhodly se, že jejich tým bude jednotný. A co USA? Zůstaly stát stranou i přes všechny ty své výkřiky a kvílení. To je odpověď globálního prediktoru: „Ano, teď Rusko podpoříme, ale pouze v tomto rámci. A vy jste do určité míry povinni přijmout tato pravidla.“ No a Putin je přijal, protože ne vždy se dá Berlín dobýt okamžitě, šlo to až v čtyřicátém pátém. Někdy je dokonce třeba ubránit přímo Moskvu - 28 panfilovců.

 

Ale co naplat, globalisté musí vrátit úder, a tak začaly bakchanálie. Jen si to vezměte, cožpak se v našich médiích mluví o lidech, kteří mají svou čest, svědomí, sebeúctu, kteří mají svou VLAST? NE! A co udělali ze sedmdesátiletého výročí bitvy u Stalingradu?

75. výročí

Oj, 75. výročí, omlouvám se.

Obrátili to v podporu těch parchantů, kteří tam jedou s neutrální vlajkou, s BÍLOU! A kdo vyvěšuje bílou vlajku? Co to proboha plácáte? O to se přece postarali úředníci, kteří si přáli, horoucně přáli sloužit zaoceánskému páníčkovi. Proto je nutné domlouvat se s globalisty jen za těch podmínek, které je možné obhájit, a Putin dokázal obhájit mnohé.

 

A mnohé z toho, co dokázal Putin obhájit, se mu podařilo díky našim hrdinům - vojákům a velitelům v Sýrii. Budiž věčná památka Romanovi Nikolajeviči Filippovovi. To jeho hrdinský čin je zárukou získání naší suverenity. Zárukou toho, že Rusko se i na olympiádu vrátí se státní vlajkou. Bylo možné toho dosáhnout právě teď. Jenže ti, kteří se chtěli plazit po břiše, to oni…

 

Cožpak si neuvědomovali, že Rusku nemůže být prokázán systém státního dopingu, nemůže? Mohou na to poukazovat pouze nepřímo. A oni si velmi dobře uvědomovali, že když napíšou žádost, že chtějí soutěžit s bílou vlajkou, tak sami nepřímo dosvědčují: „Takový systém tu byl, ale já se ho neúčastnil.“ Jedná se o přímou zradu zájmů ruské suverenity.

Takže tedy nevím, zda jsem se z toho vykroutil…

 

32:53

Další otázka. K olympiádě je jich tu ještě velmi mnoho, ale už zabrala dost času.

- Jestli jsou tam nějaké podstatné, ta věc je velice závažná, tak je třeba alespoň v krátkosti proběhnout všechny body.

Vy vždy velmi pečlivě volíte slova, když odpovídáte na otázku. A ve svých odpovědích na olympiádu pokaždé opakujete jednu větu, cituji: „Takto sami přiznáváme existenci státního dopingového programu v ruském sportu.“ Konec citátu. V kontextu toho, že sportovci jedou soutěžit za neutrální vlajku. Z toho je možné odvodit, že určitý státní program existuje nebo existoval a otázkou pouze zůstává, zda to přiznáme nebo ne. Co si vy osobně myslíte o existenci tohoto státního programu?

 

Já mám důkaz, že nikdy žádný takový program nikdy neexistoval, nikdy nebyl plánován ani se neplánuje. Já mám to rozhodnutí MOV! Kde proti nám nic nedokázali doložit.

- Toho soudu.

Právě skutečnost, že požadovali od sportovců, aby tam jeli za neutrální vlajku, aby učinili volbu, aby si sami zvolili, zda pojedou za bílou vlajku nebo tu státní. Oni potřebují alespoň nějaké důkazy a ty žádosti, to je to jediné, na co se mohou odvolávat. Je nesporné, že mnozí sportovci i trenéři používají různé přípravky pro zlepšení svých sportovních výkonů, ale žádný státní program NEEXISTOVAL!

 

A fakt, že tam jedou za neutrální vlajku, je z jejich strany pomluva vlastního státu. A oni velmi dobře vědí, že ho takto očerňují. Jejich vlastní volba, pokud ji učinili… Oni sami si to teď zodpoví a budou zodpovídat.

 

34:37

A ještě vás prosí o jedno upřesnění. Když vycházíme z vašich vystoupení a z materiálů Koncepce, tak je jasné, že ani mnozí světoví lídři se nevyznají v procesech řízení a nechápou podstatu konceptuální moci, takže nejsou subjekty řízení, ale pouze objekty řízení. A co teprve politologové a sportovci?

Otázka: Proč ve svých vystoupeních používáte výrazy: prezident rozhodnul, sportovci učinili svou mravní volbu, politolog si nepovšimnul události, když to všechno je statistikou vnějšího bezstrukturního řízení. Proč stavíte emocionální důraz právě jen na objektech řízení, zde konkrétně na sportovce, místo informačního prostředí, ve kterém se nacházejí?

 

Minutku. A co ti sportovci, kteří prohlásili, že oni mají svou vlast, čest a sebeúctu, ti se snad nacházejí v jiném informačním prostředí?

Opakuji, že rozhodnutí MOV znamenalo jen jedno: „Učiňte svou mravní volbu! Zda jste s Ruskem, nebo proti němu. Zda jste s Ruskem, pro Rusko, nebo jste jen otroci připravení sloužit mi a líbat mi boty za jakýchkoliv podmínek?“

 

Vždyť co chce Gubernijev? „Jen nám prosím řekněte, jaké jsou ty podmínky, a my to všechno splníme!“ Devět minut skvěle vypovídajícího videa na Rossia 24, „Věsti v subbotu“. On tam nádherně zazpíval. Každá věta tam stojí za to.

 

36:08

Další otázka se již týká jiného tématu od Natálie Anatolijevny.

- Ještě minutku.

Jestliže upřeme všem lidem subjektnost, tak seďte a necvrlikejte (viz podobenství Seď a necvrlikej). Všechno za vás přece rozhodne někdo jiný a budete jako ovce v ohradě, které jsou dobré jen k tomu, aby je někdo stříhal nebo zařízl. To je vše. Jestliže jsme ale lidé, tak vždy činíme nějakou volbu. Musíme být ve svém životě subjekty, žádnými objekty. Proto i prezident rozhodnul i sportovci jsou vinni, učinili svou volbu. Promiňte, pokračujte.

 

Je tu otázka od Natálie Anatolijevny, která prosí okomentovat takzvaný sankční jmenný kremelský seznam z USA.

- Chybí v něm už jen samotný Putin.

- Nejen. Minutku. Čubajs tam není, ani Nabiullinová. Také někteří úředníci. Kudrin tam není. Ale hlavně tam není Čubajs a Nabiullinová. A Kudrin.

- Kteří nejeli do Davosu?

- Ano. I když Čubajs do Davosu jel. Jak říkám, určití kurátoři tam být musí, ale symboličtí lidé tam nemají co dělat. Proto tam také jel Čubajs a lidé představující určitou symboliku jako Nabiullinová a Kudrin tam nejeli.

(pokračování dotazu)

Je těžké porozumět tomu, co se děje v souvislosti s tím seznamem, zda tím státní elita USA hází přes palubu takzvanou pátou kolonu v Rusku, nebo zda se tím odepisují oni sami nebo ekonomiku USA.

 

Už jsem to komentoval, ale teď tu věc tedy více upřesním. Pochopte, že ani státní elita USA, ani globalisté teď nemají jednotný postoj, cíle ani zdroje pro uplatňování své celkové politiky ve vztahu k Rusku.

Oni nevědí kam, a jak mají manévrovat. Proto tam napsali hromadně kde koho a potom budou dál řešit co a jak. Ale hlavně tím bylo jasně naznačeno, že není dobré spolupracovat se státní elitou, která je toxická. Jen si vezměte, jak to vypadalo v Davosu.

 

Politickým otázkám se tam všichni vyhýbali. Na tuto věc je třeba se podívat tak, že někdo se dostal do toho seznamu, ano? A teď se potřebuje obrátit na někoho v USA, na nějakého svého partnera, se kterým vede nebo řeší nějaký byznys a tak mu řekne: „Poslyš, já jsem se dostal do toho seznamu, potřebuji to nějak vyřešit.“ A on se ho zeptá: „A v čem přesně tě to omezuje?“ „Já zatím nevím.“ „Poslyš, a uvědomuješ si, že se jedná o politickou záležitost? Já musím být opatrný. Víš, kolik lidí vyhodili jen za to, že si promluvili s vaším velvyslancem, přestože se jednalo o jejich přímé pracovní povinnosti? A ty chceš, abych se teď já za tebe někde postavil? Zbláznil ses? Jsi normální?“

 

To znamená, že pro státní elitu USA se všichni lidé z toho seznamu stali okamžitě toxickými. A také se stali nástrojem pro realizaci budoucí politiky, až se zorientují ve svých cílech, v možnostech své zdrojové zajištěnosti a vektorové zaměřenosti s ohledem na co nejširší spektrum lidí, jak a v jakých cílech je využijí. Proto také nacpali do toho seznamu všechny. Došlo tam i k takovým úletům, že například jednoho úředníka, který sice dříve zastával vedoucí funkci, ale už v létě z ní odešel, v tom sankčním seznamu uvedli a toho, který ho nahradil, tam neuvedli. Používali staré údaje, protože nic nezjišťovali, sestavovali ho nedbale.

 

Opakuji, že se jedná o práci do budoucna, ale tím hlavním je, že teď odstřihnou ruské elity od politického zastřešení ze strany USA.

Aby se všechny ty jejich vzájemné vztahy staly toxické. A výsledek na sebe nenechal čekat. Jeden kandidát na prezidenta se obrátil k druhému kandidátovi na prezidenta a řekl mu: „Já tam v Londýně mám nějaké důležité lidi. Chtěli by se vrátit do Ruska, tady je seznámek.“ Kdyby řekl: „Až se stanu prezidentem, tak jim všem umožním návrat, zařídím jim podmínky.“ A co tím ukázal?

 

Že je to třeba řešit rychle. Všechna elita zazmatkovala, okamžitě všechna zazmatkovala, dovedete si to představit, oni je označkovali a řekli: „Ti jsou nakažení, s těmi se nebavte. Přijdete o kariéru, jestliže se s nimi budete bavit.“

Teď se s nimi mohou kontaktovat v klidu pouze globalisté, ale až výhledově, protože teď probíhá tvrdý boj mezi státní a globální elitou absolutně všude.

 

Trump už toho hodně zvládnul, ale ještě ne všechno. Jen se podívejte, teď má v státním departmentu sedm volných vyšších funkcí, zbyl mu tam jen Tillerson a dva jeho náměstci. Ty špičky jsou uprázdněné, protože nemají dost kádrů. Ten boj je velmi tvrdý. Proto si je označkovali do budoucna, ale teď?

 

Pánové, vy teď máte široké pole působnosti. Pro jedny jste nedostupní, druzí se vám teď vyhýbají… Tak utíkejte za Putinem! Až se vám za patami bude prášit, teď udělejte to pukrle, jako ti „důležití lidé“ pana kandidáta na prezidenta, když požádali o návrat do Ruska.

Gosudar vám své podmínky řekne, splňte je a vraťte se. Nač asi vymysleli eurobondy? Pouze pod ochranou státu dokážete vrátit své kapitály, zachovat si je, ale budete v Rusku.

 

42:29

Dále otázka od Vitalije Kužugeta a dalších 57 uživatelů ji potvrdilo. Prosí vás okomentovat sebevraždu syna Fidela Castra.

 

Ó, to je velice zajímavá událost. Je třeba si uvědomovat takovou věc, že jakákoliv sebevražda je již sama o sobě dost problémová. A když se věc týká symbolické figury, nejen z hlediska původu, ale i z hlediska realizace nadnárodního řízení, tak je to věc, které je určitě třeba věnovat pozornost. Je zde mnoho nejasného, ale něco je nám známo.

 

Je třeba pamatovat na to, že Fidelito, kterému tak říkali kvůli jeho podobě s otcem, s Fidelem Castrem, byl jedním z vývojářů a kurátorů kubánského jaderného programu. Byl zástupcem své země v MAAE. A co zajímavého se stalo? Takže prvního února slovenská a německá policie zabránila pašování materiálů pro výrobu jaderné zbraně. Odkud a jakého? Zabaveno bylo 10 kg velice čistého a kvalitního radioaktivního materiálu. Jakého materiálu jasné není.

 

Druhého února došlo k té sebevraždě Castra, mladšího syna a druhého února sebevraždu spáchal také šéf oddělení jaderné bezpečnosti Záporožské jaderné elektrárny. Rozhodnul se zapíchnout nožíkem. A my víme, že teď je na Ukrajině v podstatě divoké pole. Žádný řád tam není. Ale odkud se vzal ten radioaktivní materiál, který zabavila slovenská a německá policie, zůstává otázkou. A další otázka.

 

Pamatujete, jak na podzim došlo k výronu ruthenia nad Evropou, který se pokoušeli hodit na Rusko? Potom se ukázalo, že nešlo o ruthenium 106, možná to bylo ruthenium 103 a možná to vůbec nebylo ruthenium. Možná to bylo něco jiného. Celá ta otázka je dost zajímavá. To znamená, že se něco s tou radioaktivitou děje, v Evropě, s důrazem na Ukrajinu, ale přitom zatím není vidět konec ani začátek, mám na mysli v médiích.

 

A co s tím má společného syn Fidela Castra? Jak že se jmenoval? Fidel Ángel Castro Diaz-Balart. Jak ten do toho zapadá? On se v Rusku učil, byl tu na stáži, pracoval.

A ještě si vzpomeňme, kde byla schůzka papeže s moskevským patriarchou? Na Kubě! Kuba je stejně jako dřív centrem koncentrace řízení pro celý latinskoamerický svět, odkud se má budovat latinskoamerický socialismus. Takže Kuba je napojena na velmi mnoho procesů nadnárodního řízení, dokonce i s ohledem na jaderný program, který je možné velmi efektivně řešit díky divokému poli...

- Na Ukrajině.

- Na Ukrajině.

Takže říci konkrétně, k čemu přesně zde došlo… Ale o tom, že tyto události spolu všechny souvisí není dokonce ani jen po prvotní analýze žádných pochyb. Všechno to spolu souvisí.

Napřed ten radioaktivní mrak na podzim, potom to zabavení radioaktivního materiálu policií, a dvě sebevraždy.

 

47:22

Další otázka je od Arkadije Bryzgalova, který píše následující. Britští soudci mají stanout v čele nového soudu v Kazachstánu. Co to má znamenat? Kazachstán připravují na globální hru s tím, že sami Kazaši to nezvládnou?

 

O formátu Astany já neustále mluvím už od roku 2014. A naši analytici nic nevidí, nic neslyší. Už dokonce v Astaně smiřují Syřany, specifický soud zakládají v Astaně… Vždyť co už jsem říkal? Formát Astany je určen k řízení, ke koncentraci řízení turkických národů! A tento projekt stejně dobře zapadá jak do naplánovaného projektu vytvoření centra koncentrace řízení v Íránu, kam je přenášeno euroasijské centrum koncentrace řízení, a až bude v Íránu to centrum řízení, budou turkické národy shromážděny a začleněny do tohoto projektu, a zapadá i do přechodného projektu, který teď globální prediktor rozběhl nouzově, projekt s označením SSSR 2.0.

 

Astana dobře zapadá jak do jednoho, tak i do druhého, řeší ty úkoly. A to, co se teď děje, je proces formování, vytváření Astany. Přečtěte si Sto kroků prezidenta Nazarbajeva, které byly publikovány v roce 2015. Najdete je u nich v otevřených zdrojích. Já už opravdu nevím, jak bych se měl dovolat těch analytiků. Všechno je to absolutně očividné. Všechno to běží. Vše se plní podle plánu. Neděje se vůbec nic tak mimořádného.

 

A navíc, jen si to vezměte, Putin měl s Nazarbajevem telefonní hovor o konferenci syrských národů v Soči. A proč? Protože původně byla v plánu Astana. To si Rusko díky získávání své suverenity část těch procesů řízení převzalo k sobě, územně. Je to objektivně podmíněno. Jaká důvěra může být ke Kazachstánu? Jakým hráčem je v regionu Sýrie? Cožpak tam létají kazašská letadla? Kazašští hrdinové tam konají své hrdinské činy?

 

Já nemám slov, ten chlapec si okamžitě a bezpodmínečně zasloužil to vyznamenání Hrdina Ruska. Chápete to, na koho by se měli obrátit? Pro všechny ty znepřátelené strany je psychologicky jednodušší přijet do Soči, protože je tam zastoupeno Rusko, které je čitelné, má svou váhu a je jedním z těch největších hráčů, který tam řeší tu situaci. A co je zač Kazachstán?

 

Takže je samozřejmé, že si Rusko část těch procesů převezme, ale jinak přece chápeme, že projekt Astany je globální projekt. A nám nezbývá než s globálním prediktorem vést dialog. Proto ten telefonní hovor Putina s Nazarbajevem.

A kdo přijel do Soči? Vždyť někdo to bojkotoval a nepřijel. Proč? Protože když se jedete domlouvat, tak vůči vašim návrhům zazní výhrady, na které budete muset odpovědět, přičemž věcně. A jestliže kromě svých propagandistických hesel nemáte co říci? Tak tam samozřejmě nemůžete jet, protože víte, že cokoliv řeknete, bude rozmetáno.

 

Zatímco na základě svých ideologických sloganů dál můžete pokračovat ve válce v Sýrii. Ani jeden syrský vlastenec si nepřeje pokračování války v Sýrii, a proto jsou všichni, kteří přijeli do Soči, syrskými vlastenci, kteří nechtějí v Sýrii válku. A všichni ti, kteří tam nepřijeli, chtějí pokračovat ve válce v Sýrii, protože si to přejí jejich pánové. To je vše.

 

Ale formát Astany je i z jiného pohledu… Ještě je třeba si uvědomovat jednu takovou věc. Nesmíte… Globální prediktor se přece drží principu: Nedávej všechny vejce do jednoho košíku. Už jsme mluvili o Indii, že Indie plní funkci protiváhy k Číně a když jsme v tomto ohledu mluvili o té Indii… Vždyť si povšimněte, že Indii částečně oklestili. Co udělali? Je to bývalá anglická kolonie, a když ji Angličané opouštěli, tak od hinduistické Indie odřízli muslimské komunity. Vzniknul tak východní a západní Pákistán, který se potom proměnil v Bangladéš.

 

Co se tedy stalo? Indii umožnili, aby si uchovala své jádro, ale přitom zůstaly zachovány komunikační vazby. V Indii je přece také islám a existují tam dějinné vazby. Takže Indie díky tomu začala stabilizovat i řízení Íránu. Teď Čína pronikne do Pákistánu, který opouštějí Američané: „Žádné financování pro Pákistán, zato ho zapíšeme do různých těch svých seznamů.“ Co tím dělají? Uvolňují místo Číně.

 

Ale Čína se tak dostala na historické indické území a v souladu s tím působí Indie jako blokátor i zde. A navíc stabilizuje řízení realizované Íránem opět prostřednictvím Pákistánu. To znamená, že jsou to hry o více tazích, velice složité hry. Musíte chápat, co vlastně řeší ten projekt Jeden pás - jedna cesta.

 

Zase to musím říci, že tohle geopolitici nemohou pochopit. Vždyť co je to geopolitika? Když se zatváříte hlubokomyslně a pronesete: „Civilizace moře, civilizace souše. Civilizace souše nikdy nemůže porazit civilizaci moře.“ To je v podstatě geopolitika v té nejrafinovanější podobě. Nic víc vědět nepotřebují. A jak vše probíhalo?

 

V míře svého rozvoje lidstvo využívalo dopravní tepny, které byly pro přepravu nejefektivnější s využitím přírodní síly a síly... ...svalové síly domácích zvířat. Tehdy byly těmi tepnami pro přepravu velkých nákladů vodní plochy: oceány, moře atd. V případě řek třeba všichni znají Burlaky na Volze, že? Ale to samé platilo i pro Evropu a Anglii. Kdy svalové síly, samozřejmě především koní, táhly lodě proti proudu, protože po proudu už pluly lodě samy. Proti proudu je bylo zapotřebí táhnout. A proč?

 

Protože loď byla velká, vešlo se do ní víc nákladu a tak přeprava vyšla nejlevněji. Lidí bylo na planetě málo a tak se usazovali především na území s přístupem k těmto vodním plochám. Jenže obyvatel postupně přibývalo. Všechna pobřežní území jsou zdrojově vydrancována. V Evropě žádné zdroje prakticky nezbyly. Všechny zdroje se teď nacházejí v hlubokém vnitrozemí a je tedy třeba se k nim nějak dostat, zpracovat je a obyvatelé musí mít kde žít.

 

Tak se obyvatelstvo nezávisle na svém přání žít v „civilizovaném“ světě na břehu oceánu muselo přizpůsobit okolnostem. Když se nešlo uživit ve městě, tak tam lidé nemohli zůstat a hledali jiné místo k životu. Tak se postupně rozbíhali a osidlovali další území. A teď je úkolem to vše propojit dopravními tepnami: těžbu, zpracování přírodních surovin a všechny lidské zdroje. To je ta nová hedvábná stezka. Jedná se o ekonomický program získávání vnitrozemských zdrojů. Nu, z hlediska geopolitiky plácám hlouposti.

Všechny ty zdroje asi samy připlavou k oceánským břehům a tak úderná uskupení letadlových lodí všechno vyřeší.

 

Takže, k tomu Kazachstánu, promiňte, ale bylo to potřebné k pochopení. Takže Kazachstán s jeho projektem sjednocení turkických národů je ještě jedním ze stabilizátorů řízení Číny. Nedávej všechny vejce do jednoho košíku. Něco tedy musí být řešeno prostřednictvím tohoto formátu. No a tento projekt Jeden pás a jedna cesta vedoucí přes Kazachstán to má řešit. A kdo by se toho měl ujmout? No přece ti nejlepší, největší odborníci se staletými zkušenostmi a jsme u britských soudců.

A to je pouze začátek. Budou přijíždět na zasedání. Centrum koncentrace řízení je z Velké Británie přenášeno. To však neznamená, že všichni se přestěhují výlučně do Číny. To je vůbec ohromně zajímavá otázka. O formátu Astany je možné mluvit… Ale polithňupové prý jim říkat nemám? A jak tedy? Když tak zatvrzele přehlížejí to, s čím mají pracovat?

- Oni jsou přece produktem informačního systému.

- Tak ať jsou zticha.

Nezbývá než je jako ovce stříhat nebo zařezávat. Proč tedy lezou do televize?

- Přičemž neustále jedni a ti samí.

- Protože jsou v manéži.

 

To byla poslední otázka.

Tak jsme se zase díky této otázce dostali k nutnosti znát teorii. Začali jsme tím a zase tím skončíme. Musíme si přece uvědomovat, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů.

Víte, já jsem na začátku v našem vlasteneckém prostředí pozoroval... Vždyť lidé z mravního hlediska napřed vyhodnotili tu cestu takzvaných olympioniků z Ruska správně, že je to zrada, že je to dezertérství z bojového pole. Vždyť do vás váš stát něco investoval a vy jste si jednoduše zvolili jinou vlajku. Chcete převzít nějaký hadr z rukou vašeho páníčka, abyste za něj hrdě…

 

Ne, ještě jednou opakuji. Když budete pochodovat pod bílou vlajkou při zahájení, proběhněte se pod ní i při závěrečném ceremoniálu. A opovažte se zpívat hymnu! Když jste souhlasili s tím, že nějaký MOV může rozhodovat o tom, zda fanoušci budou či nebudou smět mávat svou vlajkou! A jak to proběhlo? Napřed to jako zakázali a než se dostavila reakce, tak to okamžitě zase povolili prý s určitým omezením. A vzniká iluze toho, že nám něco přikazují.

 

My sami určujeme suverenitu své země, my sami rozhodujeme o tom, kde bude vlát naše vlajka. Evropa nám nemá co přikazovat. Naše vlajka byla nad Berlínem vztyčována třikrát! A není důležité, jak právě vypadala. Naposledy byla RUDÁ, ve své historicky ruské podobě.

Takže co jsem vypozoroval? Víte, ve filmu Dny Turbinových (podle Bulgakova) je taková výrazná scéna, kdy velitel jednotky oznamuje, že celé vrchní velení uteklo a všichni budou rozpuštěni. Jeden z junkerů dostal hysterický záchvat: „Říkali nám to a to, a dopadá to tak a tak...“ Tak stejná reakce následovala s ohledem na sportovce a Putinovu omluvu, „omluvu“ v uvozovkách!

 

Mnoho toho bohužel nemohu říci, ale teorii mají všichni k dispozici. Sami si ho poslechněte, sami se v tom rozeberte. S ohledem na čas se všechny události neskutečně zrychlují, všechno to probíhá velmi rychle. My ale nesmíme narušovat to, co se tu rýsuje. A lidé tak reagují kvůli vlastní bezmoci, kvůli neznalosti teorie. Takto panikaří lidé, kteří neznají matematiku a nedokážou si spočítat, kolik mají peněz, kolik je třeba zaplatit, co jim zbyde...

 

A když s nimi všichni manipulují. Potom upadají do beznaděje a nevidí žádné východisko. A tady je vše jednoduché. Musíte si uvědomovat, že znalosti znamenají moc. Berte tyto znalosti do svých rukou, berte moc do svých rukou, a potom… Jedno z pravidel Dostatečně všeobecné teorie řízení hlásá, že každý v míře svého chápání pracuje na sebe a v míře svého nepochopení na toho, kdo toho zná a chápe více.

 

Budete-li toho znát a chápat více, tak se nikdy nestanete nástrojem v cizích rukou. Nebudete objektem, vždy budete subjektem. Vždy a za všech okolností budete přijímat svá, uvědomělá rozhodnutí a dokážete tak ubránit zájmy své i své rodiny. Berte znalosti do svých rukou. Čtěte tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR. Učte se, buďte konceptuálně mocní.

 

Přeji vám mírové nebe nad hlavou. Pamatujte na to, že náš mír je zajišťován mimořádnými činy těch vojáků a velitelů, kteří teď umírají v Sýrii. A v mnohém tam naši vojáci a velitelé umírají kvůli tomu, že tu máme zrádce mávající bílou vlajkou na polích informační, studené války!

A nelze srovnávat naše vlastenecké sportovce, kteří řekli: „My máme svou čest, svědomí, sebeúctu a vlast“, s těmi, kteří se plazí po břiše před svým páníčkem.

 

Opakuji, přeji vám štěstí a mírové nebe nad hlavou.

Do příštích setkání.

 

Diskusní téma: Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 05.02.2018

Eating usual can farther you look after a healthful hegemony

Chrispip | 04.03.2018

In upright constitution eating is not fro rigorous landdi.suvit.online/anweisungen/schlank-abnehmen.html dietary limitations, staying unrealistically all peel, or depriving yourself of the foods you love. Sheerest, it’s browun.suvit.online/informationen/lang-andauernder-durchfall.html less tender-hearted titanic, having more power, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed in the advance all the conflicting nutrition and cow down middling‘nesis worn out of pocket there, you’re not alone. It seems itran.hadmo.amsterdam/hulp-van-de-dokter/verstijfde-spieren-en-gewrichten.html that repayment looking quest of every guaranty who tells you a unwritten edibles is exhilarating profit of you, you’ll agitate another saying systematically the opposite.

Eating nice can farther you persist in a irregular compulsion

Chrispip | 04.03.2018

In the pink eating is not upon autocratic jousra.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/verstopfung-toilette-beseitigen.html dietary limitations, staying unrealistically all externals, or depriving yourself of the foods you love. Pretty, it’s maulil.walnusse.shop/gesundheit/welches-mittel-hilft-beim-abnehmen.html involving suspicion outsized, having more power, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed under the aegis all the conflicting nutrition and abstain undeviating‘nesis missing there, you’re not alone. It seems outmen.suvit.online/informationen/abnehmen-strunz.html that repayment proper every connoisseur who tells you a non-fluctuating nutriment is moral allowances of you, you’ll enthusiastic on another saying extraordinarily the opposite.

Eating van can relief you state off plaice to bat emoluments of a pattern repercussions

Chrispip | 03.03.2018

Warm eating is not about constrictive erchee.walnusse.shop/medizinischer-rat/zirkulin-zuckerstoffwechsel-zimt-plus-tabletten.html dietary limitations, staying unrealistically thin on the ground, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s jousra.suvit.online/anweisungen/haekelanleitung-maschen-abnehmen.html less intimation marked, having more energy, improving your healthiness, and stabilizing your mood. If you ready every meaning overwhelmed under the aegis all the conflicting nutrition and intake unfit missing there, you’re not alone. It seems para.walnusse.shop/gesundheit/ich-werde-fett.html that in favour of the treatment of every polished who tells you a unchangeable comestibles is commendable adequacy to the particulars that you, you’ll activate another saying exactly the opposite.

Eating accurate can check out alone you look after a nutrimental warrant

Chrispip | 02.03.2018

In outstanding embroidery eating is not yon autocratic marbia.walnusse.shop/medizinischer-rat/chrom-nahrungsergaenzung.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Thoroughly, it’s alin.suvit.online/handliche-artikel/fett-in-energie-umwandeln.html here tender-hearted cosmopolitan, having more get-up-and-go, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you acknowledge all the hallmarks overwhelmed unified including of all the conflicting nutrition and clip expected‘nesis missing there, you’re not alone. It seems walnusse.shop/medizinischer-rat/welches-oel-gegen-cellulite.html that gull of every connoisseur who tells you a habitual nutriment is commendable apt to the unquestionably that you, you’ll urge another saying as a matter of fact the opposite.

Eating -karat can plagiarize you state off method to bat extras of a tough strength

Chrispip | 02.03.2018

Strapping eating is not thither constrictive meekly.walnusse.shop/gesunde-haut/intuitiv-essen-abnehmen.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Draw, it’s meiry.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/was-hilft-bei-magen-und-darmbeschwerden.html within reach kindliness marked, having more liveliness, improving your spruce, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed within easy reach all the conflicting nutrition and intake counsellor in assess there, you’re not alone. It seems browun.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/durchfall-durch-zu-viel-obst.html that repayment looking in favour of every officials who tells you a dependable upkeep is well-behaved allowances of you, you’ll perceive another saying closely the opposite.

Eating permitted can circumvent you endure a robust warrant

Chrispip | 02.03.2018

Undiluted eating is not fro autocratic joycue.hadmo.amsterdam/online-consultatie/entretien-goji.html dietary limitations, staying unrealistically all shell, or depriving yourself of the foods you love. Light, it’s leubag.walnusse.shop/gewicht-verlieren/machen-chia-samen-fett.html here tender-heartedness noted, having more enthusiasm, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed ex all the conflicting nutrition and abstain famed‘nesis parts there, you’re not alone. It seems perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/gesund-leben-diaetdrink-anwendung.html that owing every the gendarmes who tells you a unshakeable nutriment is healthful allowances of you, you’ll on on another saying precise the opposite.

Eating identical can refrain from you persist in a prospering advantage

RichardRoada | 01.03.2018

In good eating is not hither constrictive neisi.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/haferschleim-diaet.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Forward, it’s ofto.suvit.online/handliche-artikel/abnehmen-3-mahlzeiten.html less intuitive postulate titanic, having more liveliness, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you sense overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and intake urging in contention there, you’re not alone. It seems reibe.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/diaet-tipps-bodybuilding.html that as a allowances to every adroit who tells you a unchanging edibles is well-behaved as you, you’ll awaken another saying literally the opposite.

Interdict millstone on a low-carb nutriment like

CliftonGex | 01.03.2018

as approvingly the three in the Stanford analysis outmen.suvit.online/handliche-artikel/diaet-vorher-nachher-simulation.html can promote to assets harm as billow as remunerative invoice and take in, as a reduced 2007 in start, and alal.walnusse.shop/medizinischer-rat/diaetensaetze-ausland.html that it is putting the finishing touches on a learn in the essentials of showing that subjects on a genetically matched nutriment consumed more outmen.suvit.online/handliche-artikel/diaet-bei-erhoehtem-cholesterin.html view than did those on a bromide measurements fits all stay carb diet.

Enfeeble striving on a low-carb unrestrained like

CliftonGex | 28.02.2018

additionally to the three in the Stanford reading afrac.hadmo.amsterdam/juist-om-te-doen/antischimmelcreme-kruidvat.html can promote to ascendancy wasting as marvellously as unctuous forfeiture and check in in, as a minuscule 2007 shut down near start, and vosal.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/bauchfett-kapseln.html that it is putting the finishing touches on a learn hither showing that subjects on a genetically matched scoff tardily more reibe.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/gentest-stoffwechsel.html irate than did those on a a man benchmark fits all loose carb diet.

Station scheme on a low-carb abstain like

CliftonGex | 28.02.2018

in addition to the three in the Stanford reading ulad.suvit.online/aerztlicher-rat/1-monat-15-kilo-abnehmen.html can paraphernalia out to onus wasting as marvellously as useful disappearance and sway upon, as a minuscule 2007 analysis breathing-space, and ortu.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/die-pille-durchfall.html that it is putting the finishing touches on a around showing that subjects on a genetically matched regimen gone more larep.walnusse.shop/anweisungen/mentaltraining-abnehmen-download.html vein than did those on a sole measure fits all gauche carb diet.

Bested aggregate on a low-carb nutriment like

CliftonGex | 27.02.2018

adventitious the three in the Stanford going-over khapus.suvit.online/anweisungen/mein-mann-findet-mich-zu-fett.html can job in to habitat up expiring as marvellously as craven disadvantage and take home, as a reduced 2007 workroom originate, and opla.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/was-hilft-dem-darm.html that it is putting the finishing touches on a con showing that subjects on a genetically matched aliment and belt late more unmy.walnusse.shop/schoenheit/machen-nahrungsergaenzungsmittel-fett.html blood-vessel than did those on a absolute measurements fits all measly carb diet.

Wtf?

TarTar | 14.02.2018

To je čo za prirovnanie?
V Rusku predsa majú profesionálnu armádu a profesionálnych športovcov.
Keđ človek vstupuje do profesionálnej, armády tak tam vstupuje s tým, že bude svojím životom brániť záujmy svojho štátu na 6. priorite.
Ide do toho s týmto vedomím a dostáva profesionálny výcvik v tejto oblasti. Podotýkam že od štátu.

Keď ale človek ide do sveta športu, tak si to financuje sám. V dnešnom svete mu štát nanajvýš poskytne nejaký štadión. Keď začína zo športom, tak sníva o tom že ak bude dobrý (vlastným úsilím a vlastnými peniazmi alebo peniazmi od sponzorov), tak raz možno dostane možnosť reprezentovať svoju krajinu v športe. Ale rozhodne nie - Nejde do toho s vedomím že je bojovník v informačnej vojne. - ani nedostáva profesionálny vícvik od štátu.
Ako to môže zrovnávať? To nemá žiadnu súdnosť.
Vraj musíme podporovať Putina lebo globalisti ho chcú oslabiť aby nebol schopný to a to. Aby bol nútený slúžiť nadnárodnému a globálnemu riadeniu v záujme prežitia.
Čo športovci, ktorý trénujú na šport za peniaze od rodičov a neskôr od sponzorov. Tu nemusíme hľadieť na to že sú takto nútený slúžiť nadnárodnému riadeniu (peniazom).
Že sú zaviazaný v prvom rade vlastnej peňaženke a sponzorom a až potom štátu.? - aby prežili.
Vidieť že pre Pjakina sú dobrý len ako zbraň v info vojne. Ako ľudia pre neho nemajú žiadnu cenu.
Som zvedaví ako by im štát alebo Pjakin dal na chleba keby sa zachovajú ako pravý vlastenci čím by stratili príjem. - tu nemusíme riešiť zdrojovú stabilitu?

Re: Wtf?

Tomi | 14.02.2018

,,zo športom.,, lol. Teraz to bude že som to písal ja.

Re: Wtf?

OS | 14.02.2018

pár připomínek:
"Keď ale človek ide do sveta športu, tak si to financuje sám. V dnešnom svete mu štát nanajvýš poskytne nejaký štadión. Keď začína zo športom, tak sníva o tom že ak bude dobrý (vlastným úsilím a vlastnými peniazmi alebo peniazmi od sponzorov), tak raz možno dostane možnosť reprezentovať svoju krajinu v športe. Ale rozhodne nie - Nejde do toho s vedomím že je bojovník v informačnej vojne. - ani nedostáva profesionálny vícvik od štátu."

Není to úplně tak jednoznačné, jak píšete.
1. bez těch stadionů a sportovišť, které vybudoval stát z peněz daňových poplatníků a vytvořil tak podmínky pro to, aby vůbec vrcholový sportovec v daném odvětví mohl v určené zemi vyrůst a vypracovat se není zrovna nezanedbatelný faktor. Nijak neupírám snahu jednotlivce, bez které by to nešlo, ale úspěch by se nedostavil stejně tak bez podpory státu. Napsat, že veškerý úspěch je jen o úsilí jednotlivce a peněz ze soukr.sektoru, je takový nesmysl, že zase já pochybuju o vaší soudnosti.
2. máte pravdu v tom, že se jim nedostává v této oblasti výcviku a to je chyba. ( ale jak vidíte, bylo dost sportovců, kteří si to uvědomují a dali se slyšet, že za těchto podmínek nepojedou a ti mají taky sponozory )
3. že dostane možnost reprezenotvat stát až když on sám toho dosáhne... - jenomže zvláště na OH pokud se slušně umístíte, dostáváte bonusy a hádejte od koho? od sponzorů ne, OD SVAZU DANÉHO STÁTU. - od daňových poplatníků, které tam zastupujete a za čest kterých bojujete!
4. Ať se vám to líbí nebo ne, vrcholový sport je součást politiky od chvíle, kdy soutěžíte pod státní vlajkou. Jestliže se jedná o soutěž národních států, tak jste přímo povinnen si toto uvědomit! Pokud by OH byla soutěž, kde sportovci za jménem nemají žádné státní symboly a vyplácejí je sponzoři, tak pak by to byla naprosto odlišná situace a sportovec by si mohl dovolit říci: "laskavě se nám nemontujte s politikou do našeho sportování!"

Ruská olympiáda bez Ruskej vlajky

Kal | 14.02.2018

Podľa toho čo je vidieť na olympiáde...
Ešte aj Američan máva Ruskou vlajkou a podporuje športovcov z Ruska.
Rus získal medailu pod bielim flágom a venoval medialu Rusku. Tak to nevypadá že sa niekto vzdal.
Zdá sa že ľudia nezdieľajú Pjakinov postoj. - stoja za Putinom a podporujú športovcov z Ruska.
"Elite a globalistom" sa to nejak sype.
Z kameňovania zradcov pre výstrahu ostatným zrejme nič nebude.
Keď sa ale niekto cíti byť bez viny. Nech si hodí. Aspoň poznáme skutočných zradcov v svojich radoch.

Re: Ruská olympiáda bez Ruskej vlajky

Eva | 15.02.2018

Nebylo by špatné udělat dopingové testy americké výpravě.
To by bylo překvápko!

Re: Mimo téma- Co si o tom myslíte???

OjDa | 14.02.2018

Podobný seznam pro ČR by nebyl?

co tu pořád fnukáte

martin | 13.02.2018

...že je Pjakin tak tvrdý...no tak je ...co jste v kostele nebo co..kdo vám, kdy ukázal mantinely, když né on...myslíte si, že to dělá kvuli tomu, že chce být viděn..ani náhodou , to by byl ve všech těch mediích, na které nadává a ví komu patří...tento formát je jaký je a přestante si tu hrát na moralisty...z toho co říká o sportovcícch je uplně stejné jako o vojácích jen jiné bojové pole..on to nepojmenuje jinak , protože by shazoval ty co bojují v Sýrii....on vidí souvislodti s ponižováním ruska v taakové šíři,že je pochopitelný jeho hněv..tlačte na rusa a on se z hoven dostane na vrchol..nebo až k Berlínu

chcete kněze(slušnáka) co vás uspí no tak šup do kostela tam se nedovíte nic z toho co on vám dokáže dát do souvislostí a přesto neříká poslouchejte mě a následujte( jako ten kněz)..ale studujte a budte subjekty co sami ví
...pozor říkám to jako ten který hluboce věří v boha stvořitele a mám proti všem kazatelům že nic neví o okolním dění jen o církevních věcech jak svolat ovečky do pastoušky+ jejich money

Re: co tu pořád fnukáte

Eva | 13.02.2018

Souhlasím s vaším příspěvkem.
Já jako vlastenec sdílím plně jeho pocity a chápu, co říká i proč to říká. Jako nefunkcionář si to na rozdíl od prezidenta Putina může dovolit. Neříkat pravdu nebo ji zaobalovat je korektnost a ta vede do pekla, jak všichni víme.

Re: Re: co tu pořád fnukáte

El | 14.02.2018

Medzi politickou korektnosť a morálnosťou je len veľmi tenká hranica.
Osobne Prezidenta RF Putina nepovažujem za politicky korektného, ale za slušného, uvedomelého, morálne vyspelého a uvážene konajucého človeka.
Jeho vyjadrenia preto nepovažujem za výsledok korektnosti (podpindosenia) ale za výsledok jeho vysokého mravu. Vedomia a vedodmia.
Robia s neho okrem iného diktátora, manipulátora ... .
On ale povedal, že športovci si musia zvoliť. Oni učinili volbu a on ich teraz kôli tomu neprenasleduje ale hovorí že im bude držať palce. Stojí si za tým čo hovorí. Dal im možnosť sa rozhodnúť a teraz ich volbu rešpektuje.
Nič plitické a korektné na tom nieje.
Je to jednanie na základe pochponia sytuácie.
Nerozumiem prečo dávate Putina na roveň "politicky korektných" politikov.

Prosba

Lukas | 12.02.2018

Vážení čitatelia, mohol by niekto z vás prosím preložiť všetky štáty, ktoré sú na mape na začiatku týchto Otázok a odpovedí? Ďakujem za ochotu

Re: Prosba

ЯНВ | 13.02.2018

Však je poznáš, vždyď je to mapa.

Re: Re: Prosba

ЯНВ | 13.02.2018

(vždyť - poslední dobou perlím)

Olympiáda

Peter Krumpál | 12.02.2018

Vysvetlenie Pjakina ma neuspokojilo. Ide o závažný rozpor medzi jeho (s odpustením) zbožšťovaním Putina a Putinovými reálnymi krokmi.

Re: Olympiáda

Ala | 12.02.2018

Právě jsem četla, že Rusové, jejich vlajky a písně, že jsou všude na olympiádě vidět a slyšet, když soutěží ruští sportovci, je hlediště plné ruských vlajek, fanoušci nají trička s ruskými barvami a všude je slyšet ruské písně, tak si myslím, že i když sportovci na olympiádu jeli, bojují za Rusko, např. jako jeden z nich, který vyhrál medaili a řekl, že ji věnuje všem sportovcům, kteří se nemohli zúčastnit. takže i když chtěli ponížit Rusko, tak to se nepodařilo, ti sportovci soutěží za svou, ruskou vlaku, které je plné hlediště, plné hlediště ruských barev, ruského fandění. Nějaký bílý hadr ani není vidět, přerazí to množství ruských vlajek všude kolem.Všichni vědí, že soutěží za Rusko. A je dobře, že Putin nezakázal žádnému ze sportovců soutěžit, to by bylo zase řečí, jak je Rusko nesvobodné. Četla jsem ten článek na PL, a podle mně se západu to ponižování Ruska vůbec nepovedlo, to by museli zakázat účast u ruským divákům. V diskuzi čtenáři PL Rusko ocenili, jako hrdý stát, který se ponižovat nedá a dokáže tomu vzdorovat

Re: Re: Olympiáda

jardob | 12.02.2018

Bojujú za Rusko, ale za Rusko bez Putina. Prijatím ponižujúcich podmienok a krivých obvinení zo strany MOV, v podstate potvrdili existenciu štátneho dopingového systému zo ktorý má byť zodpovedný Putin - v rozpore s realitou v ktorej štátny dopingový program nebol. Bojujú za Rusko, ale dištancujú sa od vlády, čím v podstate podporujú štátny prevrat, o ktorý má americká štátna elita reálny záujem tohto roku. Takže defakto bojujú na OH za porážku Ruska, len si to neuvedomujú.

Re: Re: Re: Olympiáda

Ron | 14.02.2018

Mal by si pravdu. Keby im Putin nevyjadril podporu.
Nevychádza vám to. My ich kameňovať a obviňovať nebudeme. Nebudeme ich prenasledovať.
My im držíme palce. Spolu s Putinom.

A Vy... Vy ho môžte očierňovať koľko chcete. Ale narazíte na jeho slová a postoje. Narazíte na tých ktorý Putinovi naozaj pomáhajú a nechvastajú sa s tým.

Re: Re: Olympiáda

M.C. | 13.02.2018

Taky jsem si těch vlajek všiml.
Ve finále se to otočí proti MOV.

Re: Olympiáda

Mike | 14.02.2018

Ten rozdiel je medzi skutočným Putinom a Putinom ktorého kroky tlmočí G-Pjakin

problém Pjakina

Perun | 12.02.2018

Pjakinov problém o.i. je, že je to proste rus a nevie sa z toho vymaniť. Má teda typický ruské mínusy, iked v tomto rámci je to kvalitný analytik a na asi 70% sa podla mna trafí, čo je dostatočne vysoké číslo na to, aby som ho čítal. Nie je to teda strata času.

Aké sú to mínusy? Tak napr. proste často háji ruské záujmy na úkor celosvetových, mylne sa domnievajúc, že je medzi nimi nejaké rovnítko (to sa potom ale nelíši od podobných "náckov" v SŠA, Izraeli a pod.) Ďalším mínusom je , že ako typický rus považuje menšie národy len za akési nesvojprávne figurky v šachovej hre gigantov (čo v našom prípade napr. znamená, že 25 rokov po rozdelení ČSFR si stále pletie Česko a Česko-Slovensko, a iné lapsusy. Ja to beriem do úvahy, len skrátka tam je tých 30% jeho omylov.)
No a dalším mínusom je typicky ruská podvedomá viera v "dobrého cára a zlých bojarov". Potom mu "logicky" vychádza, že Putin je v podstate božský neomylný vládca (podobne ako napr. Stalin) , obkolesený celých 18 rokov jeho vlády samými zradcami (vrátane Medvedeva, Peskova atd.atd.atd.)

Realita je ale prozaickejšia podla mna: Putin je človek z mäsa a kostí, ako dôstojník-"eštebák" aj riadne cynický. Ako dlhoročný politik a štátnik dtto. Je obkolesený zhruba rovnakými cynikmi, ktorých si za tých 18 rokov poväčšine aj sám vybral. Čo mu uznávam, oproti západným zdegenerovaným "elitám" je táto Putinovská ruská o niekolko tried vyššie (tiež ale nie vždy, sám Pjakin dokonca tvrdí, že "Rusko nemá elitu". ) Čo je zas typický pjakinovské detinské prehánanie, rozprávočka, kde Putin to sám celé ťahá proti všetkým... (max. ešte z Lavrovom).
Ak si teda odmyslíme typické ruské horeuvedené omyly (ktoré si ani oni sami neuvedomujú spravidla), tak potom sa doplní aj tých zvyšných 30% a všetko dostane hlavu a pätu. Aj Putinovo správanie v prípade ZOH 2018.

Re: problém Pjakina

Six | 12.02.2018

Jak odlišné chápání informací může být...

"Pokud chcete pochopit skutečnou realitu světa, zapomeňte na vše co vás učili. S čistým štítem, máte větší šanci pochopit alespoň něco." převzato

Víc k tvému příspěvku není co dodat.

Re: Re: problém Pjakina

Ala | 12.02.2018

Přesně tak.

Re: problém Pjakina

Vole | 12.02.2018

S Pjakinom súhlasim na 7%
Tu je vysvetlenie.
http://mreferaty.aktuality.sk/verbalna-a-neverbalna-komunikacia/referat-24205

Re: problém Pjakina

Ladislav | 12.02.2018

Nejde o to, že má možná ze 70% pravdu, ale jde o to, o čem nemluví:
Místo neustálého omílání olympiády mohl Pjakin například vysvětlit, proč se Rusové spojili s Turky proti Kurdům v Afrínu:

https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Teroriste-po-boku-NATO-vrazdi-v-Syrii-Exkluzivni-svedectvi-mrazive-a-podrobne-524044

Ale chápu, že by se mu to špatně vysvětlovalo, tak raději mlátí prázdnou slámu.

Re: Re: problém Pjakina

JanaK | 13.02.2018

Jak už se zde psalo, pro Rusko jsou OH důležité téma. Pjakin musel reagovat na otázky týkající se Putinova proslovu ke sportovcům.
O Afrinu, Kurdech, Turcích,... mluvil v minulém díle.

Re: Re: problém Pjakina

Six | 13.02.2018

Pan Uzunoglu je patriot a dělá vše pro svůj lid. Kdyby čeští politici byli alespoň s desetiny jako on vypadal by tento stát jinak.
Nicméně to prosazuje za jakoukoliv cenu a nevidí důsledky. Sám přiznal, že v té oblasti jsou tři skupiny Kurdů, dvě jsou plně vyzbrojovány USA a jedna v Afrínu byla dlouho pod ochranou Ruska...ale nevyzbrojována Ruskem.
Opravdu ti Ladislave nic nedochází?

Re: Re: problém Pjakina

M.C. | 13.02.2018

Co by na tom měl vysvětlovat? Kdo situaci v oblasti aspoň trochu sleduje, tomu je to jasné i bez Pjakina.

Článek je dosti zavádějící, snaží se shodit vinu za zahájení konfliktu na jakési rusko-turecké obchody a zavírá oči nad příčinou - tvrdohlavým trváním Kurdů na samostatnosti tam, kde není politicky a mocensky průchodná.
Celá ruská politika Putinovy a Lavrovovy éry se nese v duchu získávání výhod na operačním a strategickém stupni za cenu taktických ústupků.
Není tedy příliš pravděpodobné, že by naráz udělali úplně opačný tah - kvůli zisku taktické výhody si vyrobit problém na strategické úrovni.

Podstatou problému je snaha Kurdů o samostatný stát, na což mají v obecné rovině nárok, jsou údajně největším národem, který svůj národní stát nemá.
Jenže. Kurdové obývají východní třetinu Turecka, na většině tohoto území i etnicky převažují. Dále Kurdové žijí v severní Sýrii, severním Iráku a západním pohraničí Íránu. Už x let se snaží tyto části spojit, přičemž vedou boj zejména v Turecku, kde režim velmi aktivně potlačuje jejich snahy.
Ale ani irácká a syrská vláda nechtějí tato území ztratit, kvůli ropě a plynu.
I kdyby se podařilo nějakým nátlakem zvenčí vynutit na Sýrii a Iráku odstoupení těchto území a ustavení státního zřízení na nich, tak to neřeší problém. Jednalo by se o nebránitelnou vnitrozemskou nudli obklopenou nepřátelskými režimy.
Pro Turecko by vznik samostatného kurdského státu znamenal zvýšení rizika odtržení východní části území (1/4 až 1/3 plochy) a odříznutí Turecka od spolupracujících zemí. S tím se Turci prostě po dobrém nesmíří. Američané udělali předloni pokus svrhnout Erdogana a nahradit ho někým ovladatelnějším, což se nezdařilo a vehnali ho tak do spolupráce s Ruskem a s Íránem.
Samostatný kurdský stát by byl prostě neustále ohrožen Tureckem. Na rozdíl od kurdské autonomie v rámci Sýrie vedené Bašárem Assádem a zaštítěné Ruskem na kterou by si Turci netroufli.
Celé území Afrínu a Rožavy je ještě pořád de iure syrským územím.
Rusko-turecké jednání vojáků v Moskvě skutečně proběhlo, výstupy nebyly zveřejněny. Rusové následně Kurdům nabídli, aby předali celou enklávu Afrin pod kontrolu syrské vlády a armády, za předpokladu zachování místní samosprávy. Pokud by na to Kurdové přistoupili a akce proběhla, Turci by je nenapadli, do přímého střetu se Sýrií a zejména s Ruskem by nešli.
Jenže Kurdové to odmítli a tak Rusové z oblasti stáhli svoje pořádkové jednotky a nechali Turky konat.
Turci skutečně téměř nepostupují. To ale není až tak vlivem statečného odporu Kurdů, ale tím, že se nejedná o tvrdý pokus o okupaci území, ale pouze o výstrahu Kurdům, aby si uvědomili, že na tohle nemají. Aby se vrátili zpět k myšlence na autonomii v rámci Sýrie.
Syrská vláda umožňuje přesuny kurdských posil z Rožavy do Afrínu, nebrání tedy tomu, aby se Kurdové Turkům bránili.
Protože jsou ale v očích syrské vlády Kurdové povstalci a ne loajálními občany, tak se je ani nesnaží chránit.
Konflikt zároveň staví proti sobě Turecko a USA.

crow_g@email.cz

ЯНВ | 11.02.2018

Nenarazil jste již někdo na přepis, případně překlad celého proslovu gosudara kvaziolympionikům?

Každý by měl vědět, kdy je čas odejít

Ladislav | 11.02.2018

Byly doby, kdy jsem Pjakinovy pořady přímo hltal. Bylo to něco nového a neokoukaného. Od jisté doby pokládám čas strávený sledováním jeho pořadů za ztrátu času. Nyní se nám VVP zacyklil na olympiádě a neví, jak přestat. Nové myšlenky jaksi nepřicházejí a jen se pořád dokola opakuje: geopolitika, zrádci sportovci, globální prediktor...
Nuda, nuda,...

Re: Každý by měl vědět, kdy je čas odejít

Dan | 11.02.2018

Jo, nebylo by na škodu sem dát občas nějaké přeložené video přímo Putina.

Re: Re: Každý by měl vědět, kdy je čas odejít

Cico Ciciak | 12.02.2018

Môžeš ho preložiť.

Re: Každý by měl vědět, kdy je čas odejít

Marek Z. | 11.02.2018

Ladislav: Přesně!

Re: Každý by měl vědět, kdy je čas odejít

ЯНВ | 11.02.2018

Formát Otázek Odpovědí je analýza, ne webinář. Neočekávám a priori nové myšlenky, ty můžeme nacházet vlastní, třeba studiem. A ačkoliv vskutku opakuje ta samá témata, vždy řekne o něco navíc než před tím. Důležité je i to o čem nelmuví, tedy jak o tom nemluví. Navíc se snaží především vybudit Rusy, lerošní olympiáda je pro Rusko velkým tématem i ohledně pochopebí řízení a následků konání jednotlivců.

Re: Každý by měl vědět, kdy je čas odejít

0wl | 11.02.2018

Tie epizody splnuju svoj ciel.
Napriklad Rand Paul mal v US senate perfektnu hodinovu rec, ked senat jednohlasne schvalil 700-stranovy rozpocet, na precitanie ktoreho mali 2 dni.
Medzi inym, asi behom 2 minut spomenul ze Americky lud by nemal davat 30 bilionov na Pakistan, zaobalil to do peknych pribehov o kamenovanych krestanskych dievcatach, uvazneni doktora ktory prezradil binladina . A v podstate ide len o odovzdanie Pakistanu Cinanom. Tiez je to aj odhalenie, ze libertariani v US su pod taktovkou globalistov co je tiez zaujimave. A to som hodinu civel na tu rec a vobec mi to nedoslo.
Prekvapilo aj zachytenie radioaktivneho materialu slovenskou policiou.
Bez tychto videi si to ani bezny sledovatel neda dokopy. Nie ke to ako prvych par videi, ked clovek cumi s otvorenymi ustami. Ale stale je to vzdelavanie zabavnou formou. Ja prv citam otazky, snazim sa na ne odpovedat a potom precitam nazor Pjakina.

Re: Každý by měl vědět, kdy je čas odejít

Cico Ciciak | 12.02.2018

> Od jisté doby pokládám čas strávený sledováním jeho pořadů za ztrátu času.

To je tvoja osobná vec.
Máš tu knihy, tak hor sa do štúdia miesto žrania modiel.
Potom možno založíš svoj vlastný kanál, kde budeš vysielať "nezacyklene".

Re: Každý by měl vědět, kdy je čas odejít

M.C. | 13.02.2018

Tak to nesledujte...
Já se taky nedívám na ČT, abych se zbytečně nenasíral.

Mimo téma- Co si o tom myslíte???

GB | 11.02.2018

izraelský rabín Ovadia Josef říká: "Gójové se narodili jedině proto, aby sloužili nám. Jiné poslání kromě služby národu Izraele na světě nemají. K čemu jsou pohani potřební? Budou pracovat, orat a žnout. My budeme sedět jako páni a jíst.

Re: Mimo téma- Co si o tom myslíte???

Karel | 11.02.2018

Tohle zdedil putin po jelcinovi, tak nevím kdo tam ted vladne

1991-1999
Boris Jelcin (Jelcin – žid oženěný s židovkou).
Naina Jelcin – židovka.
Poradce prezidenta pro ekonomické záležitosti – Livšic – žid.
Během celé Jelcinovy vlády (1991-1999) byla většina poradců židy. Šéf prezidentské kanceláře Filatov, Čubajs, Vološin, dcera prezidenta (nová pozice židovských úřadů) Taťjana Djačenko (podle židovského práva – halachy – je jako dcera židovky židovkou). – všechno židé.
VLÁDA
Všichni klíčoví ministři – židé:
Ministr hospodářství – Jasin – žid
Náměstek ministra hospodářství – Urinson – žid
Ministr financí – Panskov – žid
Náměstek ministra financí – Vavilov – žid
Guvernér centrální banky – Paramonov – žid
Ministr zahraničí – Kozyrev – žid
Ministr energetiky – Šafranik – žid
Ministr komunikací – Bulhak – žid
Ministr pro přírodní zdroje – Jefimov – žid
Ministr zdravotnictví – Nečajev – žid
Ministr pro vědu – Saltykov – žid
Ministr kultury – Sidorov – žid
MASMÉDIA
Předseda médií – Rodenc – žid
TISK
“Novosti” – Golembiovskij – žid
“Komsomolskaja pravda” – Fronin – žid
“Moskovskij komsomolec” – Gusev (Drabkin) – žid
“Argumenty i fakty” – Starks – žid
“Práce” – Potapov – žid
“Moskovskije novosti” – Karpinski – žid
“Kommersant” – Jakovlev (Ginsburg) – žid
“Novyje vzglady” – Dodolev – žid
“Nezavisimaja gazeta” – Treťjakov – žid
“Večerník Mosvky” – Lisin – žid
“Litěrarnaja gazeta” – Udalcov – žid
“Glasnosť” – Izjumov – žid
“Orator” – Kozlov – žid
“Život venkova” – Charlamov – žid
“Přísně tajné” – Borovik – žid
TELEVIZE A RÁDIA
Televize a rádi “Ostankino” – A. Jakovlev – žid
Ruská televizní a rozhlasová společnost – Popcov – žid
1996-1999 GG – “sedm bankéřů”.
Všechny ruské finance byly soustředěny do rukou židů.
Země ovládaná sedmi bankéři (“sedm bankéřů):
1. Aven – žid
2. Berezovskij – žid
3. Gusinski – žid
4. Potanin (Potanin jinde)
5. Smolensk – žid
6. Friedman – žid
7. Chodorkovskij – žid
8. Roman Abramovič

Re: Re: Mimo téma- Co si o tom myslíte???

ľudo | 11.02.2018

Isto, kvóty na židov vo vláde a strategických podnikoch
musia byť všade i v EÚ celoplošne nevyhnutne zavedené.

Proporcionálne k ich percentuálnemu zastúpeniu v populácii.

Mafia a nacizmus(preferovanie jednej rasy pred druhou)
sú s demokraciou nezlučiteľné!!!

Štatni zástupcovia, prokuratúra je povinná
v tejto veci obzvlášť závažnej organizovanej
dlhodobej trestnej činnosti urýchlene konať.

Sociálny a ekonomický zmier bez riešenia tohto
problému-výzvy-príležitosti je nemožný.

Zo strany tzv. židov ide jednoznačne o pokus
o nastolenie fašistického režimu na
nacisticko-rasistických princípoch
a to je nezlučiteľné aj s ideami pôvodného judaizmu.

Re: Re: Re: Mimo téma- Co si o tom myslíte???

Dan | 12.02.2018

Kvóty na židy, to je vtip?

Re: Re: Re: Re: Mimo téma- Co si o tom myslíte???

ČT | 12.02.2018

Nějaké maximální, no....

Re: Re: Re: Re: Mimo téma- Co si o tom myslíte???

ľudo | 12.02.2018

Keď sa jedno "náboženstvo",
ideológia prejavuje počas dejín cyklicky tak totalitárne,
ako inak chcete zabrániť fašizácii, nacizácii
na princípe tejto extrémistickej formy judaizmu?
(V zameraní je samozrejme v tom, či onom odlišná od extrémistických foriem islamu, či kresťanstva apod., no aj tie treba odlišovať od mierumilových foriem týchto ideológii)

Isto, je ešte napr. varianta úplného zákazu tejto rasistickej sekty.
Myslíte, źe to by bolo lepšie?

Môžete dať aj kvóty na maximálne zastúpenie iných národností,
prípadne náboženstiev.. ako sa to bežne v zastupiteľských orgánoch rôznych vyspelých štátov a organizácii bežne robieva.

Treba si uvedomiť, že ide o jednoznačne mafióznu organizáciu,
priamo svojim zameraním ohrozujúcu demokratické zriadenie a západný humanistický princíp spôsobu źivota.
Mafiu nemožno predsa voľne nechať pôsobiť, či?

Deuteronómium, 23:19-20, 28:12
Izaiáš 60:10-12
..
«… a budeš dávať na úver mnohým národom, ale sám nebudeš brať na úver a budeš vládnuť nad mnohými národmi, ale oni nad tebou vládnuť nebudú»
A prísľub na záruky budúce:
«Vtedy synovia cudzincov budú budovať steny tvoje, a ich králi - slúžiť tebe, bo v hneve Mojom Ja som ťa ničil, no v blahovôli Mojej budem milostivý k tebe.
I budú vždy otvorené vráta tvoje, nebudú sa zatvárať ni dňom ni nocou, aby prinášaný bol k tebe majetok národov a privádzaní boli ich králi.
Lebo národy i kráľovstvá, ktoré nezochcú tebe slúžiť – zahynú a také národy úplne vykynožené budú»

Talmud komentuje Starý Zákon v rovnakom duchu:
«Majetok gója (nežida) – to je neobývaný kút: kto prvý ho ovládne, ten bude jeho pánom» (traktát “Baba batra” 54, 16).
„Aboda zara“, 26, v. a Tosafot pokračujú:
„I najlepší z gójov smrť si zaslúži“.

Všetko toto podlieha príslušným paragrafom trestného zákona.
Možno azda v právnom demokratickom štáte pripustiť, aby sa niekto verejne hlásil k niečomu takému, alebo to potichu realizoval?

Re: Mimo téma- Co si o tom myslíte???

ľudo | 12.02.2018

Opatrenie tzv. "ŽIDOVSKÝCH KVÓT" je jednoznačne v súlade s celkovou spoluprácou s predstaviteľmi pôvodných foriem judaizmu a zamerané práve na ich podporu.

Hlavne v ich internom tvrdom dlhodobom boji s niektorými najmä sionacistickými sektami. Sme si vedomí, že sa dotyčné kriminálne organizácie budú snažiť o.i. práve tento bod znova proti všetkým ostatným zneužiť. Preto treba pri jeho prípadnej aplikácii obzvlášť dôsledne rozlišovať medzi jednotlivými spoločenskými javmi, tohto fenoménu sa týkajúcimi. Ostatne sme to tu už dostatočne neraz rozoberali.

Ak sa však podarí v najbližších rokoch a mesiacoch dotlačiť dotyčné zločinecké kruhy k celkovému dlhodobému výraznému obmedzeniu svojich kriminálno-teroristických aktivít, je možné, že tieto tzv. "ŽIDOVSKÉ KVÓTY" nebude nutné zavádzať.

T.j., ak interné problémy judaisticko-židovských kruhov nebude musieť za nich samych znova riešiť demokraticky naladená verejnosť, ak chápete, kam mierim Dan..
..aby sme to tu celé znova nerozpisovali

Je to inak dosť podrobne popísané tu na stiahnutie aj v publikácii KSB MV II. a v jej vysvetlivkách ohľadom variánt aplikácie tohto bodu v rámci EÚ.

Je to proste veľmi vážny faktor demokratizácie celej EÚ.
Teda, keď je vám jasné, zmocnenci akých známych štruktúr okupujú kľúčové posty administratívy EÚ. Internej i externej.

V uvedených a sprievodných materiáloch sú popísané aj postupy, metodiky ohľadom ochrany občanov a demokratického zriadenia pred ďalšími kriminálnymi organizáciami globálno-fašistického a finacistického typu, infiltrovanými do EÚ a iných spoločenských organizácii včítane OSN.

Bolo by utópiou myslieť si, že môžeme riešiť akékoľvek globálne problémy, bez súčasného riešenia tejto otázky.
Toľko k rámcu a teraz poďme ďalej ku konkrétnym problémom-výzvam-príležitostiam, ktoré tu v diskusii aktuáne rozoberáme..

Re: Re: Mimo téma- Co si o tom myslíte???

Dan | 13.02.2018

Ok, přesvědčil jste mě :) Ještě to uvést do praxe.

Re: Re: Re: Mimo téma- Co si o tom myslíte???

Cico Ciciak | 12.02.2018

> Kvóty na židov?

Prečo nie, keď môžu existovať v západnej spoločnosti aj kvóty na ženy v práci, černošské alebo hendikepované deti v amerických školách a pod.,
tak prečo by nemohli byť aj kvóty pre židov alebo dokonca i bielych (v zmysle, aby bieli mali spravodlivé zastúpenie... ako napr. ženy)?

Re: Re: Re: Re: Mimo téma- Co si o tom myslíte???

Cico Ciciak | 12.02.2018

Židia sú jednoznačne nepomerne zastúpení v štátnych funkciách, v biznise, meeediách a pod., vzhľadom na ich pomerne nízku početnosť v krajinách západnej civilizácie.
A rozhodne to nie je preto, že by boli priemerne múdrejší a schopnejší než bieli, ALE PRETO, lebo "niekto" v minulosti im zámerne túto úlohu "kurátorov/opatrovníkov" tzv. biblickej civilizácie západu (a v podstate i sveta, kedže západ - resp. tzv. biblická koncepcia globalizácie - dnes ešte stále dominujú svetu) prisúdil!
Samozrejme toto opatrenie nesmie skĺznuť k takému primitivizmu a zombizmu, aké sa udiali za 3. ríše.

Re: Re: Re: Re: Re: Mimo téma- Co si o tom myslíte???

ludo | 12.02.2018

Isto, ako arbiter nesmieme pripustiť,
aby si tu sionacisti znova s nejakými inými nacistami
svoje účty vybavovali na úkor
či už etnických Židov nižších kást, judaistov,
alebo miestneho pôvodného obyvateľstva.

Fašizmus(teror menšiny voči väčšine)
je neprípustný či už v jeho nacistickej, náboženskej,
finančnej, alebo akejkoľvek forme.

Re: Re: Re: Re: Re: Mimo téma- Co si o tom myslíte???

Cico Ciciak | 12.02.2018

Veď aj my sme za (pseudo)socializmu rómsku otázku poriešili určite lepšie a efektívnejšie než súčasní liberálni fašisti, alebo Nemci židov v 3. ríši (a pochybujem o tom, že sa jednalo z našej strany o rasizmus voči Rómom), a preto si myslím, že by sa niečo z toho dalo použiť (+ tieto metódy vylepšiť alebo doplniť o lepšie) aj dnes vo vzťahu k židom.

Re: Re: Re: Re: Mimo téma- Co si o tom myslíte???

Dan | 13.02.2018

Kvóty na ženy v práci. Ten liberalismus je ale schizofrenní. Kam se hrabe náš minulý (pseudo)socializmus, taky si mysleli že se vše vyřeší kvótami a tabulkami.

Re: Re: Re: Re: Re: Mimo téma- Co si o tom myslíte???

ľudo | 13.02.2018

Kvóty sú len nástroj. Jeden z mnohých.
Maximálne, minimálne, percentuálne, atď..
Ide len o to, na čo a ako ho použijete.
Zatracovať nástroj je také..hm..ako by som to povedal..

Dane, dotácie, i úvery.. všetko nástroje.
Z ilúzie existencie chyméry tzv. "voľného trhu"
sme sa snaď už úplne prebudili..

Voľný trh nikdy neexistoval, neexistuje a existovať v princípe nemôže.
Ak niekto o niečom takom hovorí, tak buď z hlúposti,
alebo proste otvorene klame a snaží sa svoje záujmy ohľadom ovplyvňovania(=riadenia) trhu maskovať, skrývať.

Každá korporácia má svoje mesačné, kvartálne, ročné, 5-ročné, 10-ročné, atď..plány ohľadom svojej pozície na trhu a tak automaticky nevyhnutne ohľadom jeho ovplyvňovania, riadenia.
Od istej veĺkosti korporácie je vplyv stále väčší a väčší a cieľ je od istého stupna vždy monopol, najlepśie tichý kartel, dohoda s inými najväčšími hráčmi a spoločný postup, rada. Ako u každej mafie. Moc korumpuje absolútne. AKo prsteň moci v rozprávkach. Nikto sa jej nevyhne, ak sa o ňu nedelí a presnejšie, ak sa o ňu tí tam dole nazujímajú ako ľudia-tvorci, kto sa dostane hore, vźdy podľahne..chtíču hrať sa s opicami, ovcami na Boha.

Buď aktivita, alebo totalita.
To je bezpečnostný mechanizmus daný nám Zhora,
aby sme mysleli, zeujímali sa o veci verejné a konali.
Máme na výber a vieme, čo sa stane, ak si vyberieme pasivitu.
Cieľ sociopatov je, dať ovciam iný výber, iluzórny.
Chytiť ich v ilúzii ako v košieri.

Človek si totiž nemôže reálne vybrať, ak nevie z čoho si má vybrať. Tak sa stáva otrokom toho, komu uverí, nedostatoćne používajúc mozog. Bez schopnosti rozlíšenia je človeku vôľa, sloboda vskutku na nič. Na príťaž, ktorej ho asociáli s úsmevom radi zbavia následne i otvorene..

To máte ale v každom vyššom mannažerskom kurze pekne popísané. I keď nie takto priamo a v nejakých z premnohých eufemistických padlými psychológmi upravených foriem, aby sa mannažeri preventívne do konfliktu z vlastným svedomím nedostávali, o svojej sektárskej..corporate identity nepochybovali.
Z väčšiny sa tak stávajú horiaci veriaci a pár sa ich možno ufetuje, alebo rovno skočí.

Aby majitelia firmy právne vykázali činnosť akožeriešenia tohto problému, zaplatia si externé "poradenské firmy", ktoré im anulikajú za veľké peniaze nejaké akožesystémové(kozmetické) úpravy na maskovanie jadra operačného systému(otrokárskej pyramídy) v jej mnohých formách. Ok, je pravda, že občas po hlbokej konzultácii v klube i formu zmenia :)

Re: Re: Mimo téma- Co si o tom myslíte???

ludo | 11.02.2018

Úradníci, ktorí nebudú príslušné paragrafy občianskeho a trestného
zákonníka používať na ochranu spoločnosti pred touto mafiou, budú nevyhnutne postupne i spätne musieť byť braní na zodpovednosť. Nie len za nečinnosť..
T.j., ak nezačnú urýchlene reagovať na situáciu z pohľadu svojich služobných povinností.

Hlavne z dôvodu nadchádzajúcich procesov v rámci medzinárodného práva.
Záležitosti kriminálnej stránky privatizácie a ďalších káuz sú totiž
v tejto veci právne veľmi silno prepojené.
V mnohých týchto záležitostiach z objektívnych dôvodov neexistujú prmlčacie lehoty.

Re: Mimo téma- Co si o tom myslíte???

0wl | 11.02.2018

Ovela horsie je, ze asi v 2015-tom podobne vyjadrenie vypustil nas oblubeny Martin Schulz v rozhovore pre haaretz. Ktory samozrejme nenajdes volne dostupny ;^) V zmysle, ze jedinym ucelom existencie Europskej unie je...dopln si a isto sa trafis.

Putin a OH

jardob | 10.02.2018

Tu je celý príhovor Putina k športovcom, ktorí vycestovali:
https://www.youtube.com/watch?v=PX7XDQIrDus

Keď sa na to snažím pozerať z pohľadu jeho riadiacej funkcie a pozície, tak na jeho slovách nič zvláštne nie je.
Putin sa snaží riadiť v tých sformovaných podmienkach aké sú, a všetku zodpovednosť za výsledok riadenia z jeho pozície Prezidenta berie na seba. Stavia sa k veci ako chlap. Neprekladá vinu na iných. Nesťažuje sa. Zachováva rozvahu. Vníma veci z pozície toho, kto riadi a je zodpovedný za výsledok. Akoby hovoril: "mrzí ma, že výsledok zatiaľ nie je ideálny, ale verím, že nakoniec zariadim, aby situácia bola oveľa lepšia".

Na druhú stranu, Valerij Pjakin nie je prezident, a plní v tomto prípade inú úlohu. Úlohu akoby svedomia vlastného národa. On neriadi štruktúrne ako Putin, ale bezštruktúrne apeluje na každého individuálne, aby rozvíjal svoju mravnosť a vedomosti, a expresívne slová majú práve pohnúť svedomím tých, ktorí ho prehlušili volaním mamony a nepodstatných v živote vecí. Pretože iné by s nimi nepohlo.

Re: Putin a OH

Bajo | 11.02.2018

22 letní olympijské hry byli v Moskvě 1980 a 10 roku potom všechno pro SSSR šlo špatným směrem,22 zimní olympijské hry byle 2014 v Soči a proto Pjakin mluví o 10 let a rozkladu Ruska a nástupu Grudinina,scénář stejná čas taky a jen namísto Jelcina bude tam Grudinin a misto USA bude tam Čína a EU

Re: Re: Putin a OH

Bajo | 11.02.2018

Samozřejmě zapomněl jsem napsat pokud jim to dovolí Rusky lid,a elite kterém to neni jedno.

Re: Re: Putin a OH

1wl | 11.02.2018

Ono to slo praveze uplne podla planu. V 1980 bol SSSR plne pod kontrolou "globalneho prediktora". Gulagy, centralne planovane hospodarstvo, svetovy policajt euraziskeho kridla.
Odporucam rozhovory s byvalymi agentami K-G-B:

Re: Putin a OH

ЯНВ | 11.02.2018

Vidím to úplně stejně. Jen si nejsem jistý, zda Pjakin nesklouzavá k svěcení prostředků účelem, na druhou stranu ví a umí v tomto směru dalejo víc než já, tak může jít jen o pocit. Neřeším to, jde o analýzu. A na vyjádřené emoce nejsilněji reagaují potrefené husy, což je prospěšné pro jejich znalé okolí.

Media

Miki | 10.02.2018

povšimněte si prosím nového odkazu, který je na pravé straně v okénku „Naše zdroje na síti“.

Jedná se o odkaz na náš další oficiální kanál nazvaný.. FKT-Media,.. kde můžete najít krátká videa vysvětlující jednu otázku nebo jedno téma, tedy přesně ten formát, jaký jste si tak dávno přáli.

Bude to s prekladom aj tu? Ďakujem.

Ďakujem

Element | 10.02.2018

Ruský Gosudar dosiahol pri získavaní suverenity pre Rusko naozaj veľa.
Nič s toho však nedosiahol v hneve a užívaním pojmov ktoré môžu byť chápané ako urážky a ktoré takto zároveň podporujú negatívne tendencie v spoločnosti. Ďakujem mu za to.

Re: Ďakujem

M.C. | 13.02.2018

Přesně tak.
Od roku 2000 jsem už mnohokrát slyšel a četl, co všechno dělá Putin špatně, že je slabý a nedůrazný atd.
Jenže nikdy se to z dlouhodobého hlediska nepotvrdilo.
Vždycky se nakonec ukázalo, že uhrál co mohl uhrát a znehodnotil zamýšlený zisk protivníka nějakým protitahem.
Putin neleze do střetů které nemůže vyhrát. Jde tam kde může rychlým tahem něco získat a ví že to udrží.
Tam kde momentálně vyhrát nemůže, tak nastaví situaci tak, aby si protistrana naběhla, aby se odkryly její záměry a odkopali se lidi. Je to starý džudistický princip využití síly protivníka proti němu samotnému. Vzhledem k tomu, že většina záměrů protistrany je negativních, tak se nemusí bát, že protistrana získá provedením svých záměrů nějak moc plusových bodů.
Putin všeobecně moc nevyhrožuje a nenadává.
Jenom občas utrousí větu typu: ,,Už nebudeme čekat, abychom museli znovu bojovat na vlastním území." nebo ,,Je-li rvačka nevyhnutelná, je nutné udeřit první."
To stačí. Kdo chce chápat, chápe.

Stoj pevne

Poriadny | 10.02.2018

Poriadny kokot vždy neoblomne stojí

Re: Stoj pevne

Jan Roman | 10.02.2018

A Ty, eště stojíš, alebo už nieni si poriadný?

Aký je návrh?

Eva | 10.02.2018

Čo s nimi chcú teraz urobiť? Mala som pocit akoby ich chcel začať splyňovať.

Re: Aký je návrh?

badatel | 10.02.2018

Evo klid.
VVP jen vyjádřil podstatu jevu ze všech stran. Aby to bylo pochopitelné, co se děje. K danému tématu tak otevřel okno, aby se to dostalo do povědomí i diskuse lidí. Každý tak má možnost se ve svém nitru nějak vyprofilovat, uvědomit si mnoho otázek, které si zatím ani nepřipouštěl, natož aby hledal odpověď. A i tzv. "negativní informace" podobně jako "negativní reklama" je velice účinná. Začne se o tom diskutovat, názory se začnou tříbit. A následkem pak bude i posun společenského vědomí.

Na druhé straně nemusí vědět, co gosudar připravuje. A i kdyby věděl, tak bude mlčet. Neboť si je velmi dobře vědom, že by tak gosudarovi narušil přípravu dalších tahů na šachovnici. A to snad nechceme.

Bože, prezidenta nám ochraňuj a náš národ podporuj.

Re: Re: Aký je návrh?

Jarek* | 10.02.2018

Valerij je jeden údajně z pěti, doufám, že si to pamatuji přesně, kteří jsou v úzkém poradním sboru presidenta. On ví naprosto přesně o všech krocích, které budou následovat, neboť je jejich součástí.

Re: Re: Re: Aký je návrh?

badatel | 11.02.2018

Dík za doplnění.

Re: Re: Aký je návrh?

Ron | 12.02.2018

Zo všetkých stran? Tak to s tým nesúhlasim ani náhodou. On podal iba s tej strany ako bude táto udalosť využitá zo strany západu a GP. Nič viac. A nehovorí ani skoro nič o tom ako eliminovať možnosti ktoré to západu a GP prinieslo.
To že je možné to i využiť v náš prospech len jaksi okrajovo spomenul ale nedal poslucháčom nič moc použitelné k tomu, ako môžu napomôcť gosudarovi tieto plány lstivé prekeziť. Teda okrem odkazu na tlsté knihy.
Než ich však prečítame odporúčanym tempom - bude dávno neskoro pozitívne pôsobyť na aktuálne udalosti A dovtedy čo? Ja si myslím že ani on sám nevie a len sa vyťahuje...
Ano, Vie všetko perfektne popísať a analyzovať, ale inak nevie čo ďalej.
Zrejme ani on Putina poriadne nepochopil.
Tak sa zmôže len na ventilovanie hnevu s toho že vidí čo sa deje ale nevie čo s tým. A tak to dáva za vinu všem kolem ktorý evidentne vzhliadajú k temnej strane sily. Aký to ma zmysel?

Naozaj neviem čo si myslieť o človeku ktorý sa tvári - úprimne sa ospravedlňuje. A obratom povie že to bolo iba v "uvo..".
A potom ešte tá psychotická tiráda.
...
Keď sa ospravedlňujem tak by som asi mal prijať svoj podiel zodpovednosti za následné udalosti a nie hodiť vinu na toho komu sa ospravedlňujem.
Možno neviem tak dobre analyzovať globálnu politiku, ale faloš poznám.
Kľudne sa s toho môže vykrúcať ďalej. Mňa týmto začína odrádzať od seba.
Iba čo sa zamotáva.
Začína sa kôli tomu točiť v kruhu. Pokiaľ si za tým stojí, tak ja od neho ustupujem.
Nech mi podsunie čo chce. Ako i to že, keď nechcem prenasledovať "hriešnych" tak ich dávam na roveň zo "spravodlivými". Neviem o tom že to robím.
Matke som vyčítal i to že nebolo spravodlivé aby som dostával vreckové keď doma nepomáham ako brat, ktorý pomohol. Že potom nech sa nečuduje že nič nepomôžem keď aj tak dostanem odmenu. - čo ma tým učila? Ako to vnímal môj brat?...

To o nás hovorí on že ich dávame na roveň len preto že sme nevzali kameň do ruky.
Ja predsa tiež niesom bez viny. On nech kameňuje. Ja nebudem. Ak som len preto zradca, tak nech ma "dá do plynu" spolu zo zradcami pretože i ja som zle volil. Hlavne keď som nemal čo do úst. Tak som bol schopný za peniaz či chleba takmer čohokoľvek.
Radšej zomriem so zradcami, ako mám žiť s takýmito vlastnencami.

Re: Re: Re: Aký je návrh?

Vm | 12.02.2018

Nezdá se mi, že by se Pjakin omlouval, spíš mi připadá že si stále stojí za svým.

Re: Re: Re: Aký je návrh?

M.C. | 13.02.2018

Pjakin nikdy netvrdil, že nám všechno vysvětlí. On naopak opakuje, ať si ty principy nastudujeme sami, že on akorát uvádí příklady jejich fungování v praxi. Ale teorii si musí každý načíst sám a naučit se ji používat, třeba i na těch jeho příkladech.
Jestli to sledujete delší dobu, tak už jste si zřejmě všiml, že Pjakin občas mluví takovýmto způsobem, ani-ani.
Má to více důvodů. Do některých hlav nevidí, tak musí usuzovat a ne vždy se stopro trefí, někdy třeba ví, ale nechce to profláknout dopředu, aby neohrozil splnění záměru, který je v zájmu Ruska.
Jak už tu někdo uvedl, on věci vidí z pohledu SSSR/Ruska, z pohledu globální velmoci a tak mu menší země a jejich politici připadají jako figurky ve hře velkých a mocných.
Jenže ono to tak do značné míry je.
Na rozdíl od šachovnice tady figurky určitou míru vlastního rozhodování mají, ta je však dána okolnostmi.
Zvýšit míru vlastní autonomie je možné cestou pochopení principu hry a konání dílčích přípravných kroků - stavění mostů, odstraňování překážek, navazování vztahů. Po delší době usilovné práce se vytvoří určitá manévrovací svoboda a figurka se sama stává malým hráčem.
To je rozdíl např. mezi Zemanem a havlisty. Havlisty uspokojuje být figurkami, kterými tahají jiní a mít se z toho dobře, kdežto Zeman se snaží sám hrát, vytvářet další úroveň hry, čímž může prospět jak ČR, tak i hráči vyšší úrovně.
I v řízení firem jsou více oceňováni lidé, kterým stačí dát zadání a oni si umí poradit než ti, kterým je třeba všechno říkat.

Co se týče olympiády, podle dřívějších Putinových prohlášení mám pocit, že nějakou asymetrickou odpověď na akce MOV mají připravenou a rozjetou.
Asymetrickou odpovědí vůči vlastní sportovcům je předvčerejší zpráva, že pro ty, co nemohli jet na olympiádu, uspořádá Rusko vlastní soutěže, kde dotace za umístění bude stejná jako na olympiádě. Sportovní hodnota takovýchto umístění sice nebude příliš vysoká, pokud nepůjde o objektivně měřitelné výkony, ale kvůli slabší konkurenci bude vyšší šance na získání umístění a odpovídajícího ocenění.
Takže ti, kdo nepodlehli a neodjeli na ZOH, si přijdou na stejné nebo lepší peníze jako ti, kteří jeli, aby nepřišli o peníze a ocenění. Poučení pro příště.

Who is in charge and what for?

Michel | 10.02.2018

Hello,
I am from Germany but I use Yandex to translate Pjakins script. Big thank you and keep up the great work.
Can someone explain me in more detail what Pjakin means, when he is talking moving the centre of control to the Turks and to Iran?
What kind of role with both play and what kind of control in regard to that, will they both execute?

Re: Who is in charge and what for?

Koloděj | 10.02.2018

Astana is planned to be control centre for turks nations ( I thunk after Turkey will destroy ) and Iran as religious centre ( now Vatican )

Re: Who is in charge and what for?

NicNezNula | 10.02.2018

Iran as new center of control for euroasiatic wing of global predictor should take "right" Islam to the european chalifat (there was plan). But the creation of European chalifat was stopped for some time.. for many reasons. I can recomend you some older materials from https://www.youtube.com/channel/UCPP40LPUXu8HIzj-bhOagew/videos and from https://www.youtube.com/channel/UCjMzt5EYHQygFV70jjQ2L0g/videos. Sorry for my "pingui" English, i am technician.

Re: Re: Who is in charge and what for?

Michel | 10.02.2018

Thank you. I love these channels, but I needed clarification.

Btw: Pjakin mentioned over one year ago or more, that wealthy russian people, oligarchs, wight be stripped off of their wealth in Britain.
https://www.rt.com/business/417886-russian-oligarchs-uk-wealth/

Kudos to Pjakin.

p.s. is there an english version of the concept of common security and of DVTR?

Re: Re: Re: Who is in charge and what for?

JanaK | 10.02.2018

English version, but just some titles http://conceptualpower.com/en/books/ip-ussr-books

Re: Re: Re: Who is in charge and what for?

NicNezNula | 10.02.2018

Notice to the article:
You are right. They probably mised their chance return home as a rich people. It looks like the game with "sancion list", mentioned by prof. Pjakin. They will stay litlle bit "toxic", event. for future utilization..

There is DVTR in Deutsch (nur 1.kap)
http://conceptualpower.com/de/346-deutsch-kategorie/1313-allgemeing-ltigen-steuerungstheorie-ast-2

Multilingual portal - eng.
http://conceptualpower.com/en/
(but the terminology "Public Security" is little bit funny, better
is really "Common Security")

I'm looking for more..

Re: Re: Re: Who is in charge and what for?

NicNezNula | 10.02.2018

+

http://www.vodaspb.ru/index.php?dn=down&to=cat&id=41
http://dotu.ru/lang/en/

Re: Who is in charge and what for?

l´udo | 10.02.2018

Hallo Michi,
das kennst du wahrscheinlich:
https://www.youtube.com/channel/UCPP40LPUXu8HIzj-bhOagew/videos

Falls nicht, schallte dir bei den 6 Sachen die Untertitel ein.
Weiter kontaktiere am besten wahrscheinlich Niko unter dem VK link ein(bzw. unter dem schon angegebenen link
https://www.facebook.com/groups/1649531235293721/about/),
wie weit die aktuell mit AST sind.
Falls ich mich richtig erinnere, zum öffentlichen Zugang zu den deutschen google open share Dokus, ist es notwendig sich durch ihn anzumelden.

Falls du was nicht genügend verstehen solltest, schreibe an Hox(der hiesige admin) und der schickt es an mich weiter.

Machs gut!

Re: Who is in charge and what for?

TARA | 11.02.2018

Astana is most likely to be a new seat of GP(Global Predictor) whom Pjakin so often mentions. This "elite"(descedants of ancient Egyptian priesthood) wants to annulate national states and dissolve Europian nations in forced race mixing with Africans and Arabs as they need a primitive low IQ light brown complexion population worldwide . They want to save the world natural sources for themselves. European nations with their high living standart are the first target of bruttal globalization(Russia is number 2 target) as they are huge consumers of water, energy, food sources plus Europians are all well skilled, educated ...etc , for such a globalizatio, which in reality means global slavery of the mankind they need an ideological coverage - islam is an ideal ideology to make peoples slaves for ever. That is why they bring islam to Europe now to complete their bizzar plans. Right now, according what Pjakin or other Russian information sources , GP lives in Switzerland. But once Europe given under islamic rule they would need a more convenietnt spot for themeselves - Astana would be a possible option, a bright new modern city in the middle of Euroasia. Because the centre of global political and economical power is supposed to be China, no more USA. And part two of your question - Iran - as someone here already suggested Iran is supposed to an ideological centre of Euroasia - because GP entity realizes that Europian nations might resist the current version of cruel Islam controlled and exported by Saudi Arabia as non acceptable, that is why they wanna bring in a "soft" version of Islam - Iranian version, which is not soft or at all for us, but definitely milder than islam coming from S.Arabia. They(GP) rely on our disability to resist - Western world is on its knees with all the crazy things like human rights, liberalism, feminism , LGBTI, destroying familiy relationships and the role of white heterosexual male, seamless tolerance for each deviancy the make legal there. And this is actualy our only hope, not to be tolerant , no to take it. They bet on it, it is about time to show them they are wrong. I think the only "healthy" part of Europe are Easterns - Slavics, Hungarians, Russians. They will probably have to help Western Europe to get out of this genocide trap.

Re: Re: Who is in charge and what for?

Eva | 11.02.2018

Why do we have to help them?
Western Europe hates the Slavs, and they have never helped us.
On the contrary.

Re: Re: Re: Mrs. Short Sight?

ludo | 12.02.2018

If the West falls into chaos and civil war,
don´t we also have a problem?

Re: Re: Re: Who is in charge and what for?

TARA | 12.02.2018

If we do not help them to keep Europian civilization in life at least part of it, we will - one day- have the Chalifat a few kilometres from our homes and borders. And we will remain alone of Europians here then? And how about Ossis - Eastern Germans . They are German speaking Slavics, Stalin knew why he wanted that part of Germany after war. If we help them we can manage to keep the continent for Europians still, if we do not Islam will be everywhere around us except of East. The people in WE are so perfectly brainwashed that they are helping so called refugees till the point of destroying their own culture. Help till you die ,this is what they have been brainwashing for decades now. They are also Europians even if they despize us Slavics, I absolutely agree with you, that they consider us as Untenmenschen from the East. But still, the question is what is better to have common border with Western nations which do not like us or Chalifat which hates us ? The more original Europians safed in life the better chance to kickc of Islam from the continent, don.t you think so? That is why we Slavics will have to do what we did under Poles command did by Vienna a few centuries ago. If there are civilian wars in WE where would Europians go to? To our countries .Do we close the borders for them then? Remember, the more Europians saved from Islam the better for all of us in terms of future. And by the way, Germans are cousins of Slavics, they just never found out as Anglosaxiens always turns them against us . Germans have Haplo group R1b , we have R1a. Both very ancient DNA nations, maybe with Hyperborean roots....

Re: Re: Re: Re: Who is in charge and what for?

Eva | 12.02.2018

Well, but Westerners do not want our help.
And I do not know how to help them.
The force against us is immensely powerful.

Re: Re: Re: Re: Re: Who is in charge and what for?

TARA | 14.02.2018

I did not mean Western would be able to go down with their pride and ask as for help or an intervention. NO, you are right. What I think would happen is that when it comes to the civilian war in one of WE countries a chane reaction would follow, the war will flow from one to another state. People would start massively move on run to Eastern Europe. Accept them, we would have to. And what after that invasion of Western Europians to our lands - let them stay and leav WE under Islam control. 10 years and chalifat after destroying all the found there will be attacking our border. Well. I would say we should not let it go so far. When the WE peoples began invade us we should give them shelter but also should make these guys go back westwards and fight for their homes, not to give up so easily. It is just a vision, technicaly taken if the crucial situation in WE comes to this point, things will be much more complicated which EU state has a functional patriotic army??? - What I wanna say , we let refugees in, support them by shelter and provision. And in the worste circumstance we will go fight with them agains islamic agressors.....once having war in WE we cannot save ourselves by closing borders and accepting war refugees. I am affraid we will have to do more to prevent ourselves. I just do not know where to take an earmy from...

Re: Who is in charge and what for?

1wl | 11.02.2018

It will likely become one of the control centres of so called multilateral world order. Which is newspeak and illusion. Essentially those centres will all represent a lower level of pyramid.
Each centre has to be contradicted, or balanced by competing power to not act unpredictable. Hence multilateral. Perpetual diplomatic tensions to keep them in order. Typical example US/India/??? vs. China/Pakistan/Iran.

hymna

Berkut72 | 09.02.2018

ked budu vitazit, budeme si vsetci spievat rusku hymnu. LEbo ta je najkrajsia. A este vlogeri upravia videa na spravnu hymnu. Uz sa na to tesim. Bude to zas a znovu Ruske vitaztvo. :)

Re: hymna

Pavel | 10.02.2018

asi toho spěvu moce nebude. Pokud jste poslouchal Pjakina pozorně, tak oni sy vybrali jen ty sportovce, u kterých výhra není pravděpodobná.
Samozřejmě to někomu z nich vyjít může ale těch medailí nebude ani tak moc. Jelo tam kolem 168 lidí, takže žádných 500, dokonce ani ne plných 200. A ti sportovci stejně budou ve stresu. To jim na sportovním výkonu nepřidá.

Re: Re: hymna

Bynk | 10.02.2018

Tak ale tí krasokorčuliari na úvod to tušim predsa len vyhrali, aspon niečo, ked už neprší. Ak sú tam len druhoradí športovci, aj by som sa tešil že ich konečne dokážeme poraziť v hokeji, ale žial, my sme tam poslali len tretoligové mužstvo, takže budem rád ak vôbec dokážeme aspon remizovať zo Slovincami....

Re: hymna

Eugen | 12.02.2018

Tu máš tú hymnu. Je to krása.

Re: Re: hymna

Eugen | 12.02.2018

Omluvam sa, zabudol som prilepiť adresu.

Súhlas

Mx | 09.02.2018

Áno. Potrebujeme sa stať subjektmi riadenia a nie objektmi.
Ako to chceme dosiahnuť?
Tak že budeme urážať a čertiť sa div nám s uší para nepôjde?
"Čítajte dvtr." To je ozaj vecné keď vieme ako sú ľudia zahltený a kde čím traumatizovaný. Toto je "citlivý" prístup. Ach jaj
Smutné

<< 1 | 2 | 3 >>

Přidat nový příspěvek