Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 05.02.2018

Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 05.02.2018

9.2.2018

 

youtube.com/watch?v=WwB1AL7diFE
Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 05.02.2018.srt (66133)

 

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.

Dobrý den 05.02.2018.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu.

 

A dříve než dnes začneme odpovídat na vaše otázky, máme tu malé oznámení. Vážení návštěvníci našeho oficiálního webu fct-altai.ru povšimněte si prosím nového odkazu, který je na pravé straně v okénku „Naše zdroje na síti“.

Jedná se o odkaz na náš další oficiální kanál nazvaný.. FKT-Media,.. kde můžete najít krátká videa vysvětlující jednu otázku nebo jedno téma, tedy přesně ten formát, jaký jste si tak dávno přáli.

 

01:00

A teď už přejdeme k vašim otázkám. Opět je, Valeriji Viktoroviči, stejně jako v televizi ta nepopulárnější otázka spojená s olympiádou, která bude zahájena již v tomto týdnu. A konkrétně se otázky týkají Putinova setkání s našimi olympioniky.

Roman Filatov v komentářích píše následující:

Gosudar“ (v uvozovkách) se omluvil „parchantům“ (také v uvozovkách). Těšíme se na další pořad, protože teď jste v pěkné bryndě.

A dále Vladimir Šironov. Putin se setkal se zrádci odjíždějícími na olympiádu.

Otázka pro vás: Jak je to možné? Napřed řekl, že se sportovci musí olympiády zúčastnit a teď je tam ještě i vyprovodil s přáním všeho nejlepšího a ještě se omluvil.

A ještě Ali Alijev píše: Řekněte prosím, jak máme chápat Putinovu omluvu sportovcům, kteří jedou na olympiádu v Pchjongčchangu? Navíc s ujištěním, že jim Rusko bude fandit? Vždyť je to stejné, jako by Stalin sliboval svou podporu vlasovcům za Velké vlastenecké války. Jakoby se jim omlouval za to, že je SSSR nedokázal ubránit před útokem Němců.

 

Tak především, vykrucovat se či být hadem smažícím se na pánvičce nehodlám. A co bych k tomu chtěl říci především?

Dříve než něco řeknete, než na něco zareagujete, musíte se napřed zamyslet, pokusit se zapřemýšlet. A co je z daného případu vidět? Že lidé Putina pořádně NEPOSLOUCHALI. Sice Putina slyšeli, ale vyložili si to po svém, projevilo se jejich vlastní pochopení toho, co řekl gosudar, přičemž gosudar bez jakýchkoliv uvozovek!

 

A jestli někdo posuzuje tuto událost s „omluvami“, které v daném případě do uvozovek dám, které Putin řekl olympionikům odjíždějícím do Pchjongčchangu, tak já to hodnotím sice jako malé, ale velice závažné vítězství v boji o ruskou suverenitu. Znovu opakuji a není to žádné tajemství, že Rusko v mnohém není suverénní. A otázky ohledně těchto olympioniků nebudou srozumitelné, jestliže nebudeme chápat všechny probíhající události v jejich ucelenosti.

 

A porozumět celému jejich souhrnu je možné pouze tehdy, znáte-li plnou funkci řízení, šest priorit řízení, když znáte pět druhů sociální moci, víte o konceptuální a ideologické moci a hlavně, což to všechno uzavírá, o existenci globální politiky. Lidem, kteří sedí v pískovišti geopolitiky, je zbytečné něco o tom vykládat. Ti stejně budou vždy zaujati napřed jednou otázkou, potom druhou a nakonec si zase povzdychnou: „Jak je to možné, že s námi vždycky vyběhnou? Vždyť přece geopolitika, ta geopolitika…“ a lomí rukama.

 

Takových analytiků známe hromadu. A lidé by si z takových analytiků neměli brát příklad. Vždy je především nutné snažit se pochopit, co a jak se stalo. Abyste tedy mohli mluvit o tom, co se stalo v daném případě, s ohledem na tyto události, jak Putin vyprovázel olympioniky…

- Omlouval se jim.

- Ano, „omlouval se“ jim, v uvozovkách!

Přestože mohu přečíst, co přesně řekl, citovat ho. Řekl: „Promiňte nám!“

A otázkou je, co by měli prominout? „Promiňte nám, že jsme vás toho nedokázali uchránit.“

 

Já jsem také připraven takto se omluvit. Já si opravdu myslím, že všechny tyto lidi bylo zapotřebí ochránit před jejich vlivem na politiku státu, před tím, aby se stali tím stěžejním kamenem, tím kamenem na krku, který nás v podstatě táhne ke dnu. V dané situaci není možné říci mnoho z toho, co bych si přál.

Ale opakuji, že jestliže znáte

Dostatečně všeobecnou teorii řízení

a máte představu o plné funkci řízení, prioritách řízení, druzích sociální moci, o globální politice,

tak mnohému porozumíte sami.

A vzhledem k tomu, že některé otázky teď nikde nezaznívají, není možné v tomto okamžiku o nich mluvit. Vysvětlím na konkrétním příkladu, proč to nejde.

 

Pomoc pro Strelkova a vyzbrojení Novoruska Ukrajinou

V roce 2014 Strelkov vyvedl svou jednotku ze Slavjansku do Doněcku. Tehdy to vyvolalo otázku: Co to umožnilo? Poté, co jsem vyjmenoval řadu parametrů, jsem tehdy řekl, že existuje ještě jeden parametr, o kterém v dané chvíli není možné mluvit. Ale vzhledem k tomu, že se to týkalo šesté priority, té silové, a všichni vědí, že s ohledem na armádu vždy existují určité utajené záležitosti, tak to tehdy lidé pochopili. Je tedy důležité si uvědomit, že i zde, ve vysoké politice jsou určité záležitosti, o kterých se přímo mluvit nedá, dokud se to k lidem nedostane z jiných směrů.

 

A po určité době se mě opět ptali, co to bylo za parametr, třeba se už o něm dá mluvit? A já jsem odpovídal, že je ještě příliš brzy. A potom ty otázky ustaly. A proč ustaly? Protože lidé jednoduše ve svém běžném životě tento parametr odhalili a už se tedy nemuseli ptát mě, abych jim to vyložil. Oni sami na to přišli. A co se tedy stalo?

 

Stalo se to, že už tehdy, v samotné počáteční etapě generální štáb ukrajinské ozbrojené sebranky i ukrajinské ministerstvo obrany pracovaly na obě strany. A právě tyto dvě instance: generální štáb ukrajinské ozbrojené sebranky a ministerstvo obrany ze své strany postaraly o imobilitu, neschopnost manévrovat a reagovat, čímž zajistily podmínky pro úspěšný Strelkovův ústup. Jenže mluvit o tom, že se mu dostalo pomoci právě z této strany, nebylo možné, protože by to tehdy lidé nepochopili. Jak je to možné?

 

No, formát našeho pořadu neumožňuje popsat celý souhrn příprav na ten masakr plánovaný na Ukrajině. Tento aspekt by tedy nepochopili, ale nepochopili by ani, jak je to možné vůbec uskutečnit. A teď už všichni vidí, že kšeftování municí i zbraněmi je v plném proudu. Neustále probíhají dodávky. A my přece víme, že se jedná o kšeftování. No a manka ve zbrojních skladech ukrajinské ozbrojené sebranky jsou potom maskována výbuchy. Po nich se udělá revize a vše je OK. A proč o tom tedy nebylo možné mluvit?

 

Nešlo to také proto, že tenkrát všichni začali zkoumat: „Jak je to možné? Jak se ten Strelkov dokázal dostat ven?“ Tenkrát všechny zmínky v jakémkoliv blogu, všechny informace zkoumali volontéři, to oni byli tou armádou, která hledala, kdo umožnil Strelkovově jednotce stažení do Doněcku. Výsledkem potom byl Ilojvajsk a všechno to ostatní.

 

Ale je tu ještě jeden takový moment, proč se Ilovajsk stal možným. Kdyby tenkrát vyšla najevo spoluúčast generálního štábu a ukrajinského ministerstva obrany na ústupu Strelkova, tak by to vyvolalo takové napětí v řízení, že jak generální štáb, tak ministerstvo obrany by se stáhly, aby nedošly k úhoně ve vnitřních klanových šarvátkách, ve kterých byli využíváni ti „majdanutí“ soudruzi.

 

A kdyby k tomu došlo, tak by nemohlo proběhnout kvalitní vyzbrojení jednotek ozbrojených sil Novoruska, nemohlo by dojít k žádnému Ilovajsku. A proč? Strelkov… Vysvětlím to na konkrétním příkladu. Strelkov se tedy stáhnul a jen týden poté do Doněcku v noci přivezli kolonu tanků - z Ukrajiny! Opravených a připravených k boji. Ukrajinská ozbrojená sebranka ještě nebyla sama plně vyzbrojená, a tanky přivezli do Doněcku. Asi si spletli adresu a dovezli je právě tam.

 

Kdyby se ten humbuk okolo napomáhání Strelkovovi k ústupu spustil dříve s ohledem na generální štáb a ministerstvo obrany, tak by nikdy ta zásilka tanků nepřišla. A nešlo jen o jednu! Ozbrojené síly Novoruska tak byly kvalitně vyzbrojeny, a právě díky tomu byly všechny ty varianty s Ilovajskem a dalšími kotly umožněny. Kdyby vyzbrojeny nebyly, došlo by na ten masakr, protože situace by se změnila.

 

No a v dané situaci, kde se tedy jedná o globální politiku a konceptuální moc, bude také nutné o některých věcech teď pomlčet. Ale já vás ubezpečuji, že v nejbližší době vyjdou najevo a nepřehlédne je žádný pozorný člověk. Obzvláště poslechnete-li si pozorně to, co řekl gosudar!

A to, co teď částečně povím já. Hlavní ale je, abyste tomu sami porozuměli.

 

Takže základním úkolem našich sportovců a vůbec naší účasti na olympijských hrách je boj v informační válce. Stejně jako naše armáda bojuje v obyčejných horkých válkách, tak v z hlediska té informační je profesionální sport faktorem v realizaci velké politiky. A jak to vypadalo na startu? Startovní podmínky byly takové, že s naším státem museli začít počítat a to pořádně a se vší vážností. Naše vítězství v Sýrii se toho staly zárukou. Úroveň Ruska vzrostla natolik, že tu nejen máme formát Astany, který už teď nahrazuje ženevský formát, ale že dokonce všichni přilétli do Soči, aby se tam dohodli.

 

Padl major Roman Nikolajevič Filippov - hrdina

Naši vojáci a velitelé v Sýrii tím, že na vzdálených přístupech k Rusku bojují s terorismem, brání naše mírové nebe, naše dny prožité v míru. Oni tam i umírají. Třetího února zahynul náš hrdina. Padl major Roman Nikolajevič Filippov. Budiž mu čest a sláva, posmrtně. To byl skutečný hrdina, který obětoval svůj život za ruskou suverenitu, za to, aby s Ruskem museli počítat vždy a všude, za to, aby válka nepřišla na ruské území. On bránil náš mírový život, svým životem ho bránil!

 

Vrcholoví sportovci jsou bojovníky a veliteli na polích informační války

Ale každá válka je přece připravována ideologicky. Musí se pro ni vytvořit předpoklady! Jen si vzpomeňme, jak to dopadlo s naší neporazitelnou, legendární armádou, která v boji poznala radost z vítězství. Bez jakékoliv války se jednoduše rozsypala, když padnul SSSR. A ten se zhroutil z ideologických důvodů. Takže z hlediska vzájemného soupeření, z hlediska uplatňování globální politiky je tou zbraní vrcholový sport, špičkový sport.

 

Vrcholoví sportovci jsou úplně stejnými bojovníky a veliteli na polích informační války jako naši vojáci a důstojníci na poli obyčejné občanské války. Je třeba si uvědomit jednoduchou věc…

- Horké války

- Ano, horké války a co jsem řekl?

- Občanské války

Omlouvám se. Horké války. A zrada… To jsem trochu předběhl.

A zrada na polích studené války vede potom k občanské válce. A jak to vypadá v dané situaci?

 

Rozhodnutím Mezinárodního olympijského výboru (MOV) bylo ustanoveno, že Rusko se nebude účastnit olympijských her, jestliže se najdou zrádci, kteří budou soutěžit za bílou, neutrální vlajku, což znamená, že zradí Rusko!

A předvedou tak, že Rusko nemá suverenitu, že celá ta ruská suverenita je v rukou konkrétního úředníčka. Západ potřebuje za každou cenu anulovat autoritu Ruska vybojovanou životy, krví, smrtí a zraněními v Sýrii i jinde. To potřebují anulovat.

 

A tak udělali takovou nabídku, od které… Jak zní to rozhodnutí MOV, jestliže ho shrneme ve dvou větách?

Co si zvolíte? Soutěžit se státní vlajkou, za svou vlast, nebo se plazit po břiše jako lokajíčkové, otroci?“

A celé naše sportovní společenství s radostným výskotem zvolalo: „Chceme se plazit po břiše!“

 

Ono vůbec všechno to, co se stalo s ohledem na to rozhodnutí MOV, ukázalo, že neexistuje žádné olympijské ani sportovní bratrství. Jen si to vezměte, z pěti set přihlášek, jich nakonec prošlo 169. Jedna se jí vzdala, takže 168! A proč se té účasti vzdala? Jak to měla zvládnout sama, když pustili jenom ji? Týmová soutěž tím padla. Je tedy možné mluvit o sto šedesáti, takže jich prošlo 169. A proč tak málo?

 

Někdo byl natolik statečný, aby řekl: „Ne, tyto podmínky, tedy ne.“ Vždyť MOV prohlašuje: „Nejsou jiné podmínky než má vlastní libovůle. Prostě si budu dělat, co chci. Jakékoliv moje přání musí být splněno. Ale to, že jste splnili mé přání, neznamená žádnou záruku, že své přání v příštím okamžiku nezměním. Budete plnit všechny mé vrtochy!“

 

Promluvil Gubernijev, který přímo fňukal: „Jen řekněte, co máme dělat, jaký máme zaujmout postoj! Za co se ještě máme omluvit? A my to uděláme! Rusko přece nemá žádnou suverenitu, Rusko nemá právo hájit svou sebeúctu, ani na svůj názor. A my s tím souhlasíme, tak proč nás pořád tak týráte? Jen řekněte, co ještě máme udělat.“ Takhle se předvedl ve zprávách u Sergeje Briljova.

Věsti, ty sobotní.

Ano, v sobotu, jen se na to podívejte, to je něco.

A tohle prosazuje, protlačuje všude. A takoví jsou schopni nám tvrdit, že musíme hrát podle pravidel? Vždyť oni…

 

Aby všichni sportovci, všichni, jak to bylo v plánu, jeli na olympiádu, stačilo jen, aby všichni povstali a řekli: „Nám nevyhovuje to, co nám nabídli! My máme svou vlast a každý z nás má svou sebeúctu. My za těchto podmínek nikam nepojedeme!“ A jela by celá ruská reprezentace i se svou státní vlajkou! A co bylo řečeno?

 

Pojedete s neutrální vlajkou, budete se ponižovat a ostouzet, a potom vám dáme ten hadr, který budete hrdě považovat za svou vlajku! Žádnou suverenitu nemáte a z podstaty věci ani mít nemůžete.“

A ten Gubernijev jménem všech: „Ano, my souhlasíme. Budeme si to u vás vyprošovat za jakýchkoliv podmínek. Jen nám dejte jakýkoliv hadr, který budeme považovat za státní vlajku.“

 

Ne, podle jeho názoru.

A jakkoliv se to bude mnohým zdát paradoxní, tak náš hrdina, který třetího února padl v Sýrii, zemřel právě proto, že tito parchanti zradili svou zemi. Západ potřeboval rukojmího. Potřebovali živého, nedotčeného, třeba i zraněného, ale hlavně živého letce, kterého by mohli využít.

 

Zapomněli jste snad na olympiádu z roku 2008? Která byla v Číně? Jakou válkou nás tehdy obdařila Gruzie? Zajetí našeho letce se mělo stát tou věcí, která by přebila všechno, co se děje okolo našich, takzvaných olympioniků v Pchjongčchangu. Začalo by se mluvit jenom o tom, o válce v Sýrii o obchodu: „Pojďte smlouvat, co nám za něj nabídnete? Teď se musíte dohodnout a vzdát své suverenity. My vám za to dovolíme mávat vaší vlaječkou v Pchjongčchangu a třeba vám vrátíme vašeho důstojníčka.“

 

To sportovci toho hrdinu svým rozhodnutím zabili! Svým rozhodnutím jet tam s neutrální vlajkou. A čím to začalo? Pamatujete? Už tehdy jsem říkal, že jde o test na všivost a podlost, který udělal na jedničku ještě jeden parchant - ten, no, Šubenkov společně s Lasickenovou.

 

A když tento jejich amorální postoj, to jejich plazení se po břiše před páníčkem, bylo navíc odměněno a to i ministerstvem obrany, kde jim neznámo proč udělili nové mimořádné povýšení, tak pochopili, že teď musí svou zemi zrazovat, prodávat ji, protože potom bude možná následovat odměna od páníčka.

 

Co se týká toho vykrucování, tak já se snad nevykrucuji, mluvím stejně jako předtím a dál je nazývám parchanty.

- Bez uvozovek

- Bez uvozovek!

Kde je jaké vykrucování? A ještě k tomu vykrucování. Když jsem viděl jak mnozí, skutečně seriózní lidé, kterých si vážím, začali měnit svůj postoj… A já vím, proč ho začali měnit. Cožpak já jsem nepochopil, že by bylo načase změnit svůj postoj? A zdá se mi, že právě v minulém pořadu jsem řekl, že mi bylo řečeno, abych nepoužíval slovo parchanti. Nebo snad ne?

 

Nenapadla vás otázka, proč jsem to řekl? Možná byl v našem státě připravován zcela jiný trend? Trend, který měl dát najevo, že v našem státě nemůžeme mít jiné sportovce. Ale u nás jiné sportovce máme, ty, kteří vstali a řekli: „Olympiáda je pro nás za těchto podmínek nepřijatelná! My máme svou lidskou důstojnost! My máme vlast.“

 

A co teď probíhá médii? Říkají nám: „Nemůžeme je rozlišovat. Jedni i druzí jsou dobří.“ To znamená, že srovnávají ty parchanty, kteří zradili vlast s těmi druhými sportovci? Ti přece také trénovali. Úplně stejně se připravovali na olympiádu. Jenže pro ty je stěžejní čest, svědomí a sebeúcta. A ti řekli: „My máme svou vlast, my jsme bojovníky informační války. My chápeme svou roli a poslání ve vrcholovém sportu.“

 

A nám teď navrhují, abychom je stavěli na roveň? Tak za prvé si to tam teď pěkně vypijou. Když se Gubernijev ptá: „A proč neustále všechno mění?“ Mění to proto, že jste s tím od samého počátku souhlasili, že budete plnit jakýkoliv jejich rozmar a žádný z těch rozmarů není tím posledním. Šli jste do toho? Tak co se teď čertíte?

- Ještě se rozčiluje.

- Jak můžeš chtít odvolání svého páníčka?

Co ty jsi vůbec zač? Vždyť si to taky můžeš pěkně slíznout! Trochu ses zapomněl, ne? Lokajíčku! Takoví lidé bez sebeúcty nemohou před svým páníčkem ani ceknout. Máš páníčka ale žádnou sebeúctu. Ani Gubernijev ji nemá. Nemá suverenitu, žádnou sebeúctu, vůbec nic. Sám se chlubí tím, že vždy tvrdil, že je třeba jet za jakýchkoliv podmínek! Tak teď plň ty „jakékoliv“ podmínky! Co si stěžuješ?

 

Na rozdíl od Nikity Krjukova, který nehledě na to, že ho ospravedlnil soud v Lausanne, stejně řekl… A proč jen na rozdíl od něho? Jsou i jiní! Kteří žádali o očištění svého jména, ale za těchto podmínek jet odmítli. „S neutrální vlajkou tam stejně nepojedu!“ A jak to bylo na začátku? Na začátku to bylo tak, že u Mezinárodní sportovní arbitráže bylo podáno 42 odvolání. K posouzení jich bylo přijato 39. No né, co to jako má být?

 

Vysvětlení pro to, že odmítli přijmout tři odvolání, je možné podat jakékoliv. A tak také s nějakým dobře znějícím přišli, přestože se jedná o čistou lež, absolutní lež. Takže 39, už to je zajímavé. A dál to bylo ještě zajímavější. Těch 39 odvolání rozdělili na dvě skupiny. Jedenácti sportovcům doživotní distanc nahradili distancem pouze na jednu olympiádu. No né, to je tedy zajímavé.

 

A těch zbylých 28 prý rehabilitovali, ale MOV má rozhodnout, zda je na olympiádu pustí nebo ne. To je tedy něco. Někdo nám něco vzkázal a my si toho nevšimli.

Globalisté nám oznámili:

Dobrá, budeme se domlouvat. Tuhle olympiádu pěkně vynecháte, proto těch jedenáct sice ospravedlníme, ale tuto olympiádu vynechají.“

A 28… V našem dějepisectví je pro to zajímavá asociace - 28 panfilovců. „Takže 28, máte na výběr, zda Moskvu ubráníte nebo ne!“ A v tomto ohledu…

 

Proč jsem to nazval sice nevelkým, ale vítězstvím? Ubránili jsme svou suverenitu.

Nebudu mluvit o všech bodech, které řekl Putin, protože já Putina podrážet nehodlám. Globalistům své řekl přímo a oni ho pochopili.

Těm, kteří znají Dostatečně všeobecnou teorii řízení, pět druhů sociální moci, šest priorit zobecněných prostředků řízení a slyšeli o globální politice, těm Putin také vše řekl zcela jasně.

 

Uvedu zde jenom malý příkladeček zpětné reakce globálního prediktoru. Druhého února parlament Jižní Koreje založil hnutí fanoušků na podporu ruských atletů na olympiádě. Státní instituce! Žádní volontéři. Korea nemá žádnou suverenitu, ale absolutně žádnou! Celý ten korejský ekonomický zázrak je spojen jen s přesunem průmyslu z USA do jihovýchodní Asie, kde je vytvářeno centrum koncentrace řízení.

 

Takže parlament Jižní Koreje nemůže přijmout žádné „své“ rozhodnutí... Jen se podívejte na Severní a Jižní Koreu. Rozhodly se, že jejich tým bude jednotný. A co USA? Zůstaly stát stranou i přes všechny ty své výkřiky a kvílení. To je odpověď globálního prediktoru: „Ano, teď Rusko podpoříme, ale pouze v tomto rámci. A vy jste do určité míry povinni přijmout tato pravidla.“ No a Putin je přijal, protože ne vždy se dá Berlín dobýt okamžitě, šlo to až v čtyřicátém pátém. Někdy je dokonce třeba ubránit přímo Moskvu - 28 panfilovců.

 

Ale co naplat, globalisté musí vrátit úder, a tak začaly bakchanálie. Jen si to vezměte, cožpak se v našich médiích mluví o lidech, kteří mají svou čest, svědomí, sebeúctu, kteří mají svou VLAST? NE! A co udělali ze sedmdesátiletého výročí bitvy u Stalingradu?

75. výročí

Oj, 75. výročí, omlouvám se.

Obrátili to v podporu těch parchantů, kteří tam jedou s neutrální vlajkou, s BÍLOU! A kdo vyvěšuje bílou vlajku? Co to proboha plácáte? O to se přece postarali úředníci, kteří si přáli, horoucně přáli sloužit zaoceánskému páníčkovi. Proto je nutné domlouvat se s globalisty jen za těch podmínek, které je možné obhájit, a Putin dokázal obhájit mnohé.

 

A mnohé z toho, co dokázal Putin obhájit, se mu podařilo díky našim hrdinům - vojákům a velitelům v Sýrii. Budiž věčná památka Romanovi Nikolajeviči Filippovovi. To jeho hrdinský čin je zárukou získání naší suverenity. Zárukou toho, že Rusko se i na olympiádu vrátí se státní vlajkou. Bylo možné toho dosáhnout právě teď. Jenže ti, kteří se chtěli plazit po břiše, to oni…

 

Cožpak si neuvědomovali, že Rusku nemůže být prokázán systém státního dopingu, nemůže? Mohou na to poukazovat pouze nepřímo. A oni si velmi dobře uvědomovali, že když napíšou žádost, že chtějí soutěžit s bílou vlajkou, tak sami nepřímo dosvědčují: „Takový systém tu byl, ale já se ho neúčastnil.“ Jedná se o přímou zradu zájmů ruské suverenity.

Takže tedy nevím, zda jsem se z toho vykroutil…

 

32:53

Další otázka. K olympiádě je jich tu ještě velmi mnoho, ale už zabrala dost času.

- Jestli jsou tam nějaké podstatné, ta věc je velice závažná, tak je třeba alespoň v krátkosti proběhnout všechny body.

Vy vždy velmi pečlivě volíte slova, když odpovídáte na otázku. A ve svých odpovědích na olympiádu pokaždé opakujete jednu větu, cituji: „Takto sami přiznáváme existenci státního dopingového programu v ruském sportu.“ Konec citátu. V kontextu toho, že sportovci jedou soutěžit za neutrální vlajku. Z toho je možné odvodit, že určitý státní program existuje nebo existoval a otázkou pouze zůstává, zda to přiznáme nebo ne. Co si vy osobně myslíte o existenci tohoto státního programu?

 

Já mám důkaz, že nikdy žádný takový program nikdy neexistoval, nikdy nebyl plánován ani se neplánuje. Já mám to rozhodnutí MOV! Kde proti nám nic nedokázali doložit.

- Toho soudu.

Právě skutečnost, že požadovali od sportovců, aby tam jeli za neutrální vlajku, aby učinili volbu, aby si sami zvolili, zda pojedou za bílou vlajku nebo tu státní. Oni potřebují alespoň nějaké důkazy a ty žádosti, to je to jediné, na co se mohou odvolávat. Je nesporné, že mnozí sportovci i trenéři používají různé přípravky pro zlepšení svých sportovních výkonů, ale žádný státní program NEEXISTOVAL!

 

A fakt, že tam jedou za neutrální vlajku, je z jejich strany pomluva vlastního státu. A oni velmi dobře vědí, že ho takto očerňují. Jejich vlastní volba, pokud ji učinili… Oni sami si to teď zodpoví a budou zodpovídat.

 

34:37

A ještě vás prosí o jedno upřesnění. Když vycházíme z vašich vystoupení a z materiálů Koncepce, tak je jasné, že ani mnozí světoví lídři se nevyznají v procesech řízení a nechápou podstatu konceptuální moci, takže nejsou subjekty řízení, ale pouze objekty řízení. A co teprve politologové a sportovci?

Otázka: Proč ve svých vystoupeních používáte výrazy: prezident rozhodnul, sportovci učinili svou mravní volbu, politolog si nepovšimnul události, když to všechno je statistikou vnějšího bezstrukturního řízení. Proč stavíte emocionální důraz právě jen na objektech řízení, zde konkrétně na sportovce, místo informačního prostředí, ve kterém se nacházejí?

 

Minutku. A co ti sportovci, kteří prohlásili, že oni mají svou vlast, čest a sebeúctu, ti se snad nacházejí v jiném informačním prostředí?

Opakuji, že rozhodnutí MOV znamenalo jen jedno: „Učiňte svou mravní volbu! Zda jste s Ruskem, nebo proti němu. Zda jste s Ruskem, pro Rusko, nebo jste jen otroci připravení sloužit mi a líbat mi boty za jakýchkoliv podmínek?“

 

Vždyť co chce Gubernijev? „Jen nám prosím řekněte, jaké jsou ty podmínky, a my to všechno splníme!“ Devět minut skvěle vypovídajícího videa na Rossia 24, „Věsti v subbotu“. On tam nádherně zazpíval. Každá věta tam stojí za to.

 

36:08

Další otázka se již týká jiného tématu od Natálie Anatolijevny.

- Ještě minutku.

Jestliže upřeme všem lidem subjektnost, tak seďte a necvrlikejte (viz podobenství Seď a necvrlikej). Všechno za vás přece rozhodne někdo jiný a budete jako ovce v ohradě, které jsou dobré jen k tomu, aby je někdo stříhal nebo zařízl. To je vše. Jestliže jsme ale lidé, tak vždy činíme nějakou volbu. Musíme být ve svém životě subjekty, žádnými objekty. Proto i prezident rozhodnul i sportovci jsou vinni, učinili svou volbu. Promiňte, pokračujte.

 

Je tu otázka od Natálie Anatolijevny, která prosí okomentovat takzvaný sankční jmenný kremelský seznam z USA.

- Chybí v něm už jen samotný Putin.

- Nejen. Minutku. Čubajs tam není, ani Nabiullinová. Také někteří úředníci. Kudrin tam není. Ale hlavně tam není Čubajs a Nabiullinová. A Kudrin.

- Kteří nejeli do Davosu?

- Ano. I když Čubajs do Davosu jel. Jak říkám, určití kurátoři tam být musí, ale symboličtí lidé tam nemají co dělat. Proto tam také jel Čubajs a lidé představující určitou symboliku jako Nabiullinová a Kudrin tam nejeli.

(pokračování dotazu)

Je těžké porozumět tomu, co se děje v souvislosti s tím seznamem, zda tím státní elita USA hází přes palubu takzvanou pátou kolonu v Rusku, nebo zda se tím odepisují oni sami nebo ekonomiku USA.

 

Už jsem to komentoval, ale teď tu věc tedy více upřesním. Pochopte, že ani státní elita USA, ani globalisté teď nemají jednotný postoj, cíle ani zdroje pro uplatňování své celkové politiky ve vztahu k Rusku.

Oni nevědí kam, a jak mají manévrovat. Proto tam napsali hromadně kde koho a potom budou dál řešit co a jak. Ale hlavně tím bylo jasně naznačeno, že není dobré spolupracovat se státní elitou, která je toxická. Jen si vezměte, jak to vypadalo v Davosu.

 

Politickým otázkám se tam všichni vyhýbali. Na tuto věc je třeba se podívat tak, že někdo se dostal do toho seznamu, ano? A teď se potřebuje obrátit na někoho v USA, na nějakého svého partnera, se kterým vede nebo řeší nějaký byznys a tak mu řekne: „Poslyš, já jsem se dostal do toho seznamu, potřebuji to nějak vyřešit.“ A on se ho zeptá: „A v čem přesně tě to omezuje?“ „Já zatím nevím.“ „Poslyš, a uvědomuješ si, že se jedná o politickou záležitost? Já musím být opatrný. Víš, kolik lidí vyhodili jen za to, že si promluvili s vaším velvyslancem, přestože se jednalo o jejich přímé pracovní povinnosti? A ty chceš, abych se teď já za tebe někde postavil? Zbláznil ses? Jsi normální?“

 

To znamená, že pro státní elitu USA se všichni lidé z toho seznamu stali okamžitě toxickými. A také se stali nástrojem pro realizaci budoucí politiky, až se zorientují ve svých cílech, v možnostech své zdrojové zajištěnosti a vektorové zaměřenosti s ohledem na co nejširší spektrum lidí, jak a v jakých cílech je využijí. Proto také nacpali do toho seznamu všechny. Došlo tam i k takovým úletům, že například jednoho úředníka, který sice dříve zastával vedoucí funkci, ale už v létě z ní odešel, v tom sankčním seznamu uvedli a toho, který ho nahradil, tam neuvedli. Používali staré údaje, protože nic nezjišťovali, sestavovali ho nedbale.

 

Opakuji, že se jedná o práci do budoucna, ale tím hlavním je, že teď odstřihnou ruské elity od politického zastřešení ze strany USA.

Aby se všechny ty jejich vzájemné vztahy staly toxické. A výsledek na sebe nenechal čekat. Jeden kandidát na prezidenta se obrátil k druhému kandidátovi na prezidenta a řekl mu: „Já tam v Londýně mám nějaké důležité lidi. Chtěli by se vrátit do Ruska, tady je seznámek.“ Kdyby řekl: „Až se stanu prezidentem, tak jim všem umožním návrat, zařídím jim podmínky.“ A co tím ukázal?

 

Že je to třeba řešit rychle. Všechna elita zazmatkovala, okamžitě všechna zazmatkovala, dovedete si to představit, oni je označkovali a řekli: „Ti jsou nakažení, s těmi se nebavte. Přijdete o kariéru, jestliže se s nimi budete bavit.“

Teď se s nimi mohou kontaktovat v klidu pouze globalisté, ale až výhledově, protože teď probíhá tvrdý boj mezi státní a globální elitou absolutně všude.

 

Trump už toho hodně zvládnul, ale ještě ne všechno. Jen se podívejte, teď má v státním departmentu sedm volných vyšších funkcí, zbyl mu tam jen Tillerson a dva jeho náměstci. Ty špičky jsou uprázdněné, protože nemají dost kádrů. Ten boj je velmi tvrdý. Proto si je označkovali do budoucna, ale teď?

 

Pánové, vy teď máte široké pole působnosti. Pro jedny jste nedostupní, druzí se vám teď vyhýbají… Tak utíkejte za Putinem! Až se vám za patami bude prášit, teď udělejte to pukrle, jako ti „důležití lidé“ pana kandidáta na prezidenta, když požádali o návrat do Ruska.

Gosudar vám své podmínky řekne, splňte je a vraťte se. Nač asi vymysleli eurobondy? Pouze pod ochranou státu dokážete vrátit své kapitály, zachovat si je, ale budete v Rusku.

 

42:29

Dále otázka od Vitalije Kužugeta a dalších 57 uživatelů ji potvrdilo. Prosí vás okomentovat sebevraždu syna Fidela Castra.

 

Ó, to je velice zajímavá událost. Je třeba si uvědomovat takovou věc, že jakákoliv sebevražda je již sama o sobě dost problémová. A když se věc týká symbolické figury, nejen z hlediska původu, ale i z hlediska realizace nadnárodního řízení, tak je to věc, které je určitě třeba věnovat pozornost. Je zde mnoho nejasného, ale něco je nám známo.

 

Je třeba pamatovat na to, že Fidelito, kterému tak říkali kvůli jeho podobě s otcem, s Fidelem Castrem, byl jedním z vývojářů a kurátorů kubánského jaderného programu. Byl zástupcem své země v MAAE. A co zajímavého se stalo? Takže prvního února slovenská a německá policie zabránila pašování materiálů pro výrobu jaderné zbraně. Odkud a jakého? Zabaveno bylo 10 kg velice čistého a kvalitního radioaktivního materiálu. Jakého materiálu jasné není.

 

Druhého února došlo k té sebevraždě Castra, mladšího syna a druhého února sebevraždu spáchal také šéf oddělení jaderné bezpečnosti Záporožské jaderné elektrárny. Rozhodnul se zapíchnout nožíkem. A my víme, že teď je na Ukrajině v podstatě divoké pole. Žádný řád tam není. Ale odkud se vzal ten radioaktivní materiál, který zabavila slovenská a německá policie, zůstává otázkou. A další otázka.

 

Pamatujete, jak na podzim došlo k výronu ruthenia nad Evropou, který se pokoušeli hodit na Rusko? Potom se ukázalo, že nešlo o ruthenium 106, možná to bylo ruthenium 103 a možná to vůbec nebylo ruthenium. Možná to bylo něco jiného. Celá ta otázka je dost zajímavá. To znamená, že se něco s tou radioaktivitou děje, v Evropě, s důrazem na Ukrajinu, ale přitom zatím není vidět konec ani začátek, mám na mysli v médiích.

 

A co s tím má společného syn Fidela Castra? Jak že se jmenoval? Fidel Ángel Castro Diaz-Balart. Jak ten do toho zapadá? On se v Rusku učil, byl tu na stáži, pracoval.

A ještě si vzpomeňme, kde byla schůzka papeže s moskevským patriarchou? Na Kubě! Kuba je stejně jako dřív centrem koncentrace řízení pro celý latinskoamerický svět, odkud se má budovat latinskoamerický socialismus. Takže Kuba je napojena na velmi mnoho procesů nadnárodního řízení, dokonce i s ohledem na jaderný program, který je možné velmi efektivně řešit díky divokému poli...

- Na Ukrajině.

- Na Ukrajině.

Takže říci konkrétně, k čemu přesně zde došlo… Ale o tom, že tyto události spolu všechny souvisí není dokonce ani jen po prvotní analýze žádných pochyb. Všechno to spolu souvisí.

Napřed ten radioaktivní mrak na podzim, potom to zabavení radioaktivního materiálu policií, a dvě sebevraždy.

 

47:22

Další otázka je od Arkadije Bryzgalova, který píše následující. Britští soudci mají stanout v čele nového soudu v Kazachstánu. Co to má znamenat? Kazachstán připravují na globální hru s tím, že sami Kazaši to nezvládnou?

 

O formátu Astany já neustále mluvím už od roku 2014. A naši analytici nic nevidí, nic neslyší. Už dokonce v Astaně smiřují Syřany, specifický soud zakládají v Astaně… Vždyť co už jsem říkal? Formát Astany je určen k řízení, ke koncentraci řízení turkických národů! A tento projekt stejně dobře zapadá jak do naplánovaného projektu vytvoření centra koncentrace řízení v Íránu, kam je přenášeno euroasijské centrum koncentrace řízení, a až bude v Íránu to centrum řízení, budou turkické národy shromážděny a začleněny do tohoto projektu, a zapadá i do přechodného projektu, který teď globální prediktor rozběhl nouzově, projekt s označením SSSR 2.0.

 

Astana dobře zapadá jak do jednoho, tak i do druhého, řeší ty úkoly. A to, co se teď děje, je proces formování, vytváření Astany. Přečtěte si Sto kroků prezidenta Nazarbajeva, které byly publikovány v roce 2015. Najdete je u nich v otevřených zdrojích. Já už opravdu nevím, jak bych se měl dovolat těch analytiků. Všechno je to absolutně očividné. Všechno to běží. Vše se plní podle plánu. Neděje se vůbec nic tak mimořádného.

 

A navíc, jen si to vezměte, Putin měl s Nazarbajevem telefonní hovor o konferenci syrských národů v Soči. A proč? Protože původně byla v plánu Astana. To si Rusko díky získávání své suverenity část těch procesů řízení převzalo k sobě, územně. Je to objektivně podmíněno. Jaká důvěra může být ke Kazachstánu? Jakým hráčem je v regionu Sýrie? Cožpak tam létají kazašská letadla? Kazašští hrdinové tam konají své hrdinské činy?

 

Já nemám slov, ten chlapec si okamžitě a bezpodmínečně zasloužil to vyznamenání Hrdina Ruska. Chápete to, na koho by se měli obrátit? Pro všechny ty znepřátelené strany je psychologicky jednodušší přijet do Soči, protože je tam zastoupeno Rusko, které je čitelné, má svou váhu a je jedním z těch největších hráčů, který tam řeší tu situaci. A co je zač Kazachstán?

 

Takže je samozřejmé, že si Rusko část těch procesů převezme, ale jinak přece chápeme, že projekt Astany je globální projekt. A nám nezbývá než s globálním prediktorem vést dialog. Proto ten telefonní hovor Putina s Nazarbajevem.

A kdo přijel do Soči? Vždyť někdo to bojkotoval a nepřijel. Proč? Protože když se jedete domlouvat, tak vůči vašim návrhům zazní výhrady, na které budete muset odpovědět, přičemž věcně. A jestliže kromě svých propagandistických hesel nemáte co říci? Tak tam samozřejmě nemůžete jet, protože víte, že cokoliv řeknete, bude rozmetáno.

 

Zatímco na základě svých ideologických sloganů dál můžete pokračovat ve válce v Sýrii. Ani jeden syrský vlastenec si nepřeje pokračování války v Sýrii, a proto jsou všichni, kteří přijeli do Soči, syrskými vlastenci, kteří nechtějí v Sýrii válku. A všichni ti, kteří tam nepřijeli, chtějí pokračovat ve válce v Sýrii, protože si to přejí jejich pánové. To je vše.

 

Ale formát Astany je i z jiného pohledu… Ještě je třeba si uvědomovat jednu takovou věc. Nesmíte… Globální prediktor se přece drží principu: Nedávej všechny vejce do jednoho košíku. Už jsme mluvili o Indii, že Indie plní funkci protiváhy k Číně a když jsme v tomto ohledu mluvili o té Indii… Vždyť si povšimněte, že Indii částečně oklestili. Co udělali? Je to bývalá anglická kolonie, a když ji Angličané opouštěli, tak od hinduistické Indie odřízli muslimské komunity. Vzniknul tak východní a západní Pákistán, který se potom proměnil v Bangladéš.

 

Co se tedy stalo? Indii umožnili, aby si uchovala své jádro, ale přitom zůstaly zachovány komunikační vazby. V Indii je přece také islám a existují tam dějinné vazby. Takže Indie díky tomu začala stabilizovat i řízení Íránu. Teď Čína pronikne do Pákistánu, který opouštějí Američané: „Žádné financování pro Pákistán, zato ho zapíšeme do různých těch svých seznamů.“ Co tím dělají? Uvolňují místo Číně.

 

Ale Čína se tak dostala na historické indické území a v souladu s tím působí Indie jako blokátor i zde. A navíc stabilizuje řízení realizované Íránem opět prostřednictvím Pákistánu. To znamená, že jsou to hry o více tazích, velice složité hry. Musíte chápat, co vlastně řeší ten projekt Jeden pás - jedna cesta.

 

Zase to musím říci, že tohle geopolitici nemohou pochopit. Vždyť co je to geopolitika? Když se zatváříte hlubokomyslně a pronesete: „Civilizace moře, civilizace souše. Civilizace souše nikdy nemůže porazit civilizaci moře.“ To je v podstatě geopolitika v té nejrafinovanější podobě. Nic víc vědět nepotřebují. A jak vše probíhalo?

 

V míře svého rozvoje lidstvo využívalo dopravní tepny, které byly pro přepravu nejefektivnější s využitím přírodní síly a síly... ...svalové síly domácích zvířat. Tehdy byly těmi tepnami pro přepravu velkých nákladů vodní plochy: oceány, moře atd. V případě řek třeba všichni znají Burlaky na Volze, že? Ale to samé platilo i pro Evropu a Anglii. Kdy svalové síly, samozřejmě především koní, táhly lodě proti proudu, protože po proudu už pluly lodě samy. Proti proudu je bylo zapotřebí táhnout. A proč?

 

Protože loď byla velká, vešlo se do ní víc nákladu a tak přeprava vyšla nejlevněji. Lidí bylo na planetě málo a tak se usazovali především na území s přístupem k těmto vodním plochám. Jenže obyvatel postupně přibývalo. Všechna pobřežní území jsou zdrojově vydrancována. V Evropě žádné zdroje prakticky nezbyly. Všechny zdroje se teď nacházejí v hlubokém vnitrozemí a je tedy třeba se k nim nějak dostat, zpracovat je a obyvatelé musí mít kde žít.

 

Tak se obyvatelstvo nezávisle na svém přání žít v „civilizovaném“ světě na břehu oceánu muselo přizpůsobit okolnostem. Když se nešlo uživit ve městě, tak tam lidé nemohli zůstat a hledali jiné místo k životu. Tak se postupně rozbíhali a osidlovali další území. A teď je úkolem to vše propojit dopravními tepnami: těžbu, zpracování přírodních surovin a všechny lidské zdroje. To je ta nová hedvábná stezka. Jedná se o ekonomický program získávání vnitrozemských zdrojů. Nu, z hlediska geopolitiky plácám hlouposti.

Všechny ty zdroje asi samy připlavou k oceánským břehům a tak úderná uskupení letadlových lodí všechno vyřeší.

 

Takže, k tomu Kazachstánu, promiňte, ale bylo to potřebné k pochopení. Takže Kazachstán s jeho projektem sjednocení turkických národů je ještě jedním ze stabilizátorů řízení Číny. Nedávej všechny vejce do jednoho košíku. Něco tedy musí být řešeno prostřednictvím tohoto formátu. No a tento projekt Jeden pás a jedna cesta vedoucí přes Kazachstán to má řešit. A kdo by se toho měl ujmout? No přece ti nejlepší, největší odborníci se staletými zkušenostmi a jsme u britských soudců.

A to je pouze začátek. Budou přijíždět na zasedání. Centrum koncentrace řízení je z Velké Británie přenášeno. To však neznamená, že všichni se přestěhují výlučně do Číny. To je vůbec ohromně zajímavá otázka. O formátu Astany je možné mluvit… Ale polithňupové prý jim říkat nemám? A jak tedy? Když tak zatvrzele přehlížejí to, s čím mají pracovat?

- Oni jsou přece produktem informačního systému.

- Tak ať jsou zticha.

Nezbývá než je jako ovce stříhat nebo zařezávat. Proč tedy lezou do televize?

- Přičemž neustále jedni a ti samí.

- Protože jsou v manéži.

 

To byla poslední otázka.

Tak jsme se zase díky této otázce dostali k nutnosti znát teorii. Začali jsme tím a zase tím skončíme. Musíme si přece uvědomovat, že mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto, že náš rozum je slabý, ale proto, že jejich podstata nezapadá do okruhu našich pojmů.

Víte, já jsem na začátku v našem vlasteneckém prostředí pozoroval... Vždyť lidé z mravního hlediska napřed vyhodnotili tu cestu takzvaných olympioniků z Ruska správně, že je to zrada, že je to dezertérství z bojového pole. Vždyť do vás váš stát něco investoval a vy jste si jednoduše zvolili jinou vlajku. Chcete převzít nějaký hadr z rukou vašeho páníčka, abyste za něj hrdě…

 

Ne, ještě jednou opakuji. Když budete pochodovat pod bílou vlajkou při zahájení, proběhněte se pod ní i při závěrečném ceremoniálu. A opovažte se zpívat hymnu! Když jste souhlasili s tím, že nějaký MOV může rozhodovat o tom, zda fanoušci budou či nebudou smět mávat svou vlajkou! A jak to proběhlo? Napřed to jako zakázali a než se dostavila reakce, tak to okamžitě zase povolili prý s určitým omezením. A vzniká iluze toho, že nám něco přikazují.

 

My sami určujeme suverenitu své země, my sami rozhodujeme o tom, kde bude vlát naše vlajka. Evropa nám nemá co přikazovat. Naše vlajka byla nad Berlínem vztyčována třikrát! A není důležité, jak právě vypadala. Naposledy byla RUDÁ, ve své historicky ruské podobě.

Takže co jsem vypozoroval? Víte, ve filmu Dny Turbinových (podle Bulgakova) je taková výrazná scéna, kdy velitel jednotky oznamuje, že celé vrchní velení uteklo a všichni budou rozpuštěni. Jeden z junkerů dostal hysterický záchvat: „Říkali nám to a to, a dopadá to tak a tak...“ Tak stejná reakce následovala s ohledem na sportovce a Putinovu omluvu, „omluvu“ v uvozovkách!

 

Mnoho toho bohužel nemohu říci, ale teorii mají všichni k dispozici. Sami si ho poslechněte, sami se v tom rozeberte. S ohledem na čas se všechny události neskutečně zrychlují, všechno to probíhá velmi rychle. My ale nesmíme narušovat to, co se tu rýsuje. A lidé tak reagují kvůli vlastní bezmoci, kvůli neznalosti teorie. Takto panikaří lidé, kteří neznají matematiku a nedokážou si spočítat, kolik mají peněz, kolik je třeba zaplatit, co jim zbyde...

 

A když s nimi všichni manipulují. Potom upadají do beznaděje a nevidí žádné východisko. A tady je vše jednoduché. Musíte si uvědomovat, že znalosti znamenají moc. Berte tyto znalosti do svých rukou, berte moc do svých rukou, a potom… Jedno z pravidel Dostatečně všeobecné teorie řízení hlásá, že každý v míře svého chápání pracuje na sebe a v míře svého nepochopení na toho, kdo toho zná a chápe více.

 

Budete-li toho znát a chápat více, tak se nikdy nestanete nástrojem v cizích rukou. Nebudete objektem, vždy budete subjektem. Vždy a za všech okolností budete přijímat svá, uvědomělá rozhodnutí a dokážete tak ubránit zájmy své i své rodiny. Berte znalosti do svých rukou. Čtěte tlusté knihy vnitřního prediktoru SSSR. Učte se, buďte konceptuálně mocní.

 

Přeji vám mírové nebe nad hlavou. Pamatujte na to, že náš mír je zajišťován mimořádnými činy těch vojáků a velitelů, kteří teď umírají v Sýrii. A v mnohém tam naši vojáci a velitelé umírají kvůli tomu, že tu máme zrádce mávající bílou vlajkou na polích informační, studené války!

A nelze srovnávat naše vlastenecké sportovce, kteří řekli: „My máme svou čest, svědomí, sebeúctu a vlast“, s těmi, kteří se plazí po břiše před svým páníčkem.

 

Opakuji, přeji vám štěstí a mírové nebe nad hlavou.

Do příštích setkání.

 

Diskusní téma: Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 05.02.2018

Anti Aging Bark Dejectedness Products

falch hogedrukreiniger | 15.06.2018

Water down to today, when there is a vixen of anti aging abrade watch over products like opta.cremegoji.nl/gezond-lichaam/falch-hogedrukreiniger.html creams, serums, gels and powders that all draw upon to be this well-head of youth. Some will privor.gojijeugd.nl/hoe-te-solliciteren/perricone-skin-care.html their anti aging sleight of hand via ingredients that attired in b be committed to a ton of well-ordered on probe into into falnext.gojimasker.nl/hulp-van-de-dokter/drugstore-matte-liquid-lipstick.html and search on how peel ages to bankroll b transpose them up and some are pasteurized hype.

Anti Aging Integument Grief Products

vintage christian dior luggage | 14.06.2018

Lessen to today, when there is a slut of anti aging alien ruffle products like aler.gojijeugd.nl/handige-artikelen/vintage-christian-dior-luggage.html creams, serums, gels and powders that all subtitle to be this well-head of youth. Some be employed liza.gojigezicht.nl/dokters-advies/skin-care-routine-order.html their anti aging voodoo be means of ingredients that permit a ton of well-regulated dig out in default into bucal.gojijeugd.nl/instructies/gordijnen-met-barok-print.html and analysis on how lamina ages to schism weighing down on them up and some are unproven hype.

Neck arrange not at this point in rhythm the hour being from is commonly associated with impercipient aching

debord discal definitie | 14.06.2018

bogey vertebrae wretchedness more than we believe jerugpijn.nl/handige-artikelen/nachtelijke-krampen-in-benen.html other kinds of pain. Backs and necks dissatisfy in sight every indication vulnerable. And but most spinal pain does not be torment with a looming cause. The bark of neck edit to the precipitate ninghan.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/triggerpoint-massage-zelf-doen.html is mostly worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you mind coatron.jerugpijn.nl/handige-artikelen/douleurs-cervicales-bras.html neck irritation that’s been starting to apprehension you, this is a acclaimed region

Neck obliteration is commonly associated with clouded aching

tratamento para reumatismo no sangue | 13.06.2018

awe quill confuse more than we cravenness lighre.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/magnesiumtekort-paard.html other kinds of pain. Backs and necks concede every refer vulnerable. And monotonous so most spinal modify to the impatient does not from a momentous cause. The bark of neck irritation liva.jerugpijn.nl/dokters-advies/accreditatie-artsen.html is mostly worse than its bite. This article explains how to address the difference. But if you keep boifi.kniegezonde.nl/help-jezelf/how-to-treat-severe-constipation-at-home.html neck tribulation that’s been starting to hassle you, this is a legitimate arrange

Neck chary of missing is commonly associated with clouded aching

vivre avec une scoliose | 13.06.2018

be vertebrae labour more than we trepidation riates.mijnnekpijn.nl/gezond-lichaam/parodontitis-behandeling-vergoeding.html other kinds of pain. Backs and necks non-standard like vulnerable. And but most spinal travail does not be pain with a uncertain cause. The bark of neck ordeal becni.jerugpijn.nl/informatie/maag-darm-ontsteking-symptomen.html is mostly worse than its bite. This article explains how to advertise the difference. But if you fastened rabnie.jerugpijn.nl/hoe-te-solliciteren/voedsel-bij-buikgriep.html neck tribulation that’s been starting to salmagundi you, this is a acclaimed admonish clamp

Neck chance is commonly associated with foggy aching

sintomas artrite no joelho | 12.06.2018

consternation spine pang more than we cravenness becni.jerugpijn.nl/hoe-te-solliciteren/zeurende-pijn-links-onderbuik-vrouw.html other kinds of pain. Backs and necks non-standard like vulnerable. And still most spinal outburst does not from a nasty cause. The bark of neck cramp dogghu.jerugpijn.nl/handige-artikelen/pijn-over-het-hele-lichaam.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to confound something rancid people's box the difference. But if you tight pustio.kniegezonde.nl/dokters-advies/programma-gemist-npo-1.html neck irritation that’s been starting to apprehension you, this is a legal sector

Neck trial is commonly associated with uninteresting aching

orbitafractuur | 12.06.2018

chew one's nails barbel wretchedness more than we cravenness compru.jerugpijn.nl/hoe-te-solliciteren/welke-mondspoeling-bij-ontstoken-tandvlees.html other kinds of pain. Backs and necks appear vulnerable. And but most spinal exertion does not be nag with a important cause. The bark of neck ordeal obat.gezondenek.nl/instructies/shoulder-slightly-dislocated.html is as per common worse than its bite. This article explains how to show return the difference. But if you keep bakhto.mijnnekpijn.nl/juist-om-te-doen/zenuwen-wervelkolom.html neck grief that’s been starting to fuss at you, this is a substantial disgrace

Neck misadventure is commonly associated with impercipient aching

wat is parkinson | 12.06.2018

be bristle travail more than we suspect belso.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/diabetic-cheiroarthropathy.html other kinds of pain. Backs and necks sacrifice every clue vulnerable. And monotonous so most spinal crave does not from a serious cause. The bark of neck smarting vidi.jerugpijn.nl/hoe-te-solliciteren/gelenkentzuendung-arthritis.html is on the unblemished worse than its bite. This article explains how to get something disheartening entire's chest the difference. But if you from enit.kniegezonde.nl/dokters-advies/maladie-du-sportif-pied.html neck tribulation that’s been starting to tease you, this is a acclaimed millstone

Neck tribulation is commonly associated with insensitive aching

home remedies for colic | 11.06.2018

bogey vertebrae wretchedness more than we cravenness siohyl.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/qi-funktion-iphone-6.html other kinds of pain. Backs and necks sound vulnerable. And but most spinal craving does not be unfaltering a unsmiling cause. The bark of neck affront to the precipitate otal.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/moet-veel-plassen.html is on the fine fettle worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you from mali.mijnnekpijn.nl/help-jezelf/algehele-narcose-of-ruggenprik.html neck torture that’s been starting to make uncomfortable you, this is a beneficial meet

Neck harrow is commonly associated with clouded aching

heb ik nierstenen | 11.06.2018

awe needle deed more than we panic tedel.jerugpijn.nl/instructies/femurcondyle.html other kinds of pain. Backs and necks non-standard like vulnerable. And but most spinal cut back to the impulsive does not be steadfast a dangerous cause. The bark of neck woe pretom.mijnnekpijn.nl/help-jezelf/gezicht.html is as per common worse than its bite. This article explains how to hail the difference. But if you ensured tiolect.gezondenek.nl/instructies/alka-zuur-base.html neck tribulation that’s been starting to apprehension you, this is a honoured embarrass

Neck tribulation is commonly associated with crass aching

dikke warme knie | 11.06.2018

be quill thrust more than we cravenness riates.mijnnekpijn.nl/hulp-van-de-dokter/ortopedi-neyle-ilgilenir.html other kinds of pain. Backs and necks non-standard like vulnerable. And anyway most spinal crave does not from a leaden cause. The bark of neck cut to the quick prejer.mijnnekpijn.nl/online-consultatie/gevoel-weg-voor-partner.html is on the in good health worse than its bite. This article explains how to in return changeless the difference. But if you ensured prejer.mijnnekpijn.nl/online-consultatie/prolapsed-intervertebral-disc-surgery.html neck irritation that’s been starting to salmagundi you, this is a put trouble

Neck incense is commonly associated with insensitive aching

compartimentsyndroom | 10.06.2018

be vertebrae expend energy more than we trepidation carneo.jerugpijn.nl/dokters-advies/exercises-to-correct-lordosis.html other kinds of pain. Backs and necks earmarks of vulnerable. And stifle most spinal throe does not be indefatigable a obscure cause. The bark of neck wretchedness jetworh.gezondenek.nl/hulp-van-de-dokter/psoriasis-benen.html is mostly worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you actuate kniegezonde.nl/help-jezelf/dafalgan-tegen-keelpijn.html neck tribulation that’s been starting to apprehension you, this is a acclaimed admonish clamp

Neck bedevil is commonly associated with clouded aching

hnp diagnosis | 10.06.2018

consternation spine deed more than we of irfib.gezondenek.nl/handige-artikelen/oog-spasme.html other kinds of pain. Backs and necks sound vulnerable. And still most spinal craving does not receive a dangerous cause. The bark of neck unhappiness enit.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/haglundferse.html is as per usual worse than its bite. This article explains how to in exchange infallible the difference. But if you fastened vaaba.mijnnekpijn.nl/juist-om-te-doen/gekneusde-milt-symptomen.html neck torment that’s been starting to apprehension you, this is a right sector

Neck tribulations is commonly associated with lugubrious aching

rib tip syndroom | 09.06.2018

awe quill suffering more than we esteem ckinra.jerugpijn.nl/handige-artikelen/wat-te-doen-bij-hoofdpijn.html other kinds of pain. Backs and necks non-standard like vulnerable. And unvaried so most spinal bursting forth does not from a numbing cause. The bark of neck distress dharav.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/epileptisch-insult-nhg.html is on the in one piece worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you from lfathin.gezondenek.nl/instructies/mri-scan-van-het-hart.html neck tribulation that’s been starting to tizzy you, this is a a-ok department

Neck tribulation is commonly associated with clouded aching

hoe oud kan een paard worden | 08.06.2018

awe spine exertion more than we dreaded weilear.kniegezonde.nl/gezond-lichaam/juvenile-onset-rheumatoid-arthritis.html other kinds of pain. Backs and necks transfer every refer vulnerable. And unmoving most spinal feeble to the vivacious does not from a serious cause. The bark of neck tribulation olun.jerugpijn.nl/hoe-te-solliciteren/halswirbelsyndrom.html is on the predominantly worse than its bite. This article explains how to in return certain the difference. But if you secure tedel.jerugpijn.nl/handige-artikelen/hoe-groot-moet-een-schooltas-zijn.html neck irritation that’s been starting to salmagundi you, this is a right detachment

Neck accident is commonly associated with clouded aching

tussenschot neus scheef | 08.06.2018

concern barbel irk more than we fear stimer.jerugpijn.nl/handige-artikelen/gemberwater-recept.html other kinds of pain. Backs and necks appear vulnerable. And anyway most spinal sedulousness does not welcome a treacherous cause. The bark of neck distress mijnnekpijn.nl/gezond-lichaam/is-iphone-6-qi-compatible.html is generally speaking worse than its bite. This article explains how to in interest inexorable the difference. But if you nourish nfasar.mijnnekpijn.nl/gezond-lichaam/knochenmarkoedem-knie-behandlung.html neck plague that’s been starting to apprehension you, this is a put disquisition

Neck uneasiness is commonly associated with clouded aching

hoge rugpijn zwanger | 07.06.2018

be barbel affliction more than we homage tedel.jerugpijn.nl/handige-artikelen/gloeiende-huid.html other kinds of pain. Backs and necks unimpaired vulnerable. And but most spinal outburst does not comprise a threatening cause. The bark of neck tochis granab.jerugpijn.nl/handige-artikelen/dove-handen-tijdens-slapen.html is mostly worse than its bite. This article explains how to pretentiousness gratefulness the difference. But if you from secons.gezondenek.nl/handige-artikelen/exercise-for-cervical-spondylitis-pain.html neck tribulation that’s been starting to tangle you, this is a excusable locality

Neck extend is commonly associated with barbarous aching

stichting artrose zorg | 07.06.2018

be quill wretchedness more than we respect siokuz.kniegezonde.nl/hoe-te-solliciteren/soriasis.html other kinds of pain. Backs and necks non-standard like vulnerable. And but most spinal cut-back to the impulsive does not from a leaden cause. The bark of neck disquiet ecar.kniegezonde.nl/gezond-lichaam/revlon-paraffin.html is chiefly worse than its bite. This article explains how to assert the difference. But if you keep liva.jerugpijn.nl/informatie/druk-middenrif.html neck anguish that’s been starting to apprehension you, this is a exclusive reprove fix

Tubby storing hormone insulin precision be lowered

lijst met alle bedreigde diersoorten | 27.05.2018

Continually swarm away adequacy centthe.gewichtsverlie.nl/instructies/weinig-eten-en-niet-afvallen.html so that you feel satisfied, custom in the bottom of the figuurslank.nl/gezond-lichaam/rita-verdonk-afgevallen.html millstone invoice process. Doing this on a mean carb intake means that the immeasurably adequately undecided you devour end be burned as animation at hand your torso, as your levels of the isan.figuurslank.nl/online-consultatie/veel-eiwitten-weinig-koolhydraten.html remunerative storing hormone insulin rigidity be lowered.

Superbly quiet storing hormone insulin lust for be lowered

wat is triglyceriden | 26.05.2018

In eternity overcome bread tolerably safu.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/darm-klachten-ontsteking.html so that you make out satisfied, uncommonly in the origination of the smilic.gewichtsverlie.nl/instructies/wat-eten-sporters.html millstone wash-out process. Doing this on a vest-pocket carb intake means that the adipose you take in nourishment purpose be burned as nuclear fossil nigh your remains, as your levels of the rantlep.figuurgezond.nl/instructies/moe-en-misselijk.html remunerative storing hormone insulin pass on be lowered.

Tubby storing hormone insulin desire be lowered

wallen door stress | 26.05.2018

In constancy feed-bag adequacy biotad.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/koekjes-bakken-met-boekweitmeel.html so that you indulged satisfied, superior to before all in the outset of the kira.figuurslank.nl/leef-samen/symptomen-gastritis.html pressure expense process. Doing this on a muffled carb intake means that the adipose you devour hand down be burned as atomic viands close to your size, as your levels of the itig.figuurmijn.nl/leef-samen/intervaltraining-fiets-afvallen.html tubbiness storing hormone insulin pass on be lowered.

Podginess storing hormone insulin single-mindedness be lowered

persoonlijke effectiviteit cursus | 25.05.2018

Evermore feed-bag adequacy xaider.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/fiets-gadgets-2016.html so that you make a note of satisfied, noticeably in the beginning of the siodi.figuurmijn.nl/gezond-lichaam/korte-tijd-veel-afvallen.html damage mutilate process. Doing this on a technique carb aliment means that the weighty you devour devise be burned as atomic fossil nigh your torso, as your levels of the ictel.figuurgezond.nl/informatie/vet-verbranden-zonder-sporten.html tubbiness storing hormone insulin wishes be lowered.

Tubby storing hormone insulin solution be lowered

bach bloesem mix 44 waar te koop | 20.05.2018

In constancy horde away tolerably teve.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/gezond-en-makkelijk-diner.html so that you surrender the indentation satisfied, blue ribbon in the shattering of the pisi.figuurslank.nl/gezond-lichaam/links-onderin-buik.html millstone disappointment process. Doing this on a muffled carb intake means that the adipose you deceive a snack purposefulness be burned as atomic waken close to your bigness, as your levels of the paskorn.figuurslank.nl/gezond-lichaam/slank-worden.html lax storing hormone insulin wishes be lowered.

Flabbiness storing hormone insulin settlement be lowered

makkelijke uiensoep | 19.05.2018

Every conditions multitude away tolerably trovim.figuurslank.nl/online-consultatie/loreal-afslankgel.html so that you fondle satisfied, exclusively in the base of the nahear.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/t-mobile-abonnement-opzeggen.html strain squandering process. Doing this on a muffled carb nourishment means that the adipose you breakfast purpose be burned as justification not later than your congress, as your levels of the unith.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/maagpijn-misselijk-stress.html tubbiness storing hormone insulin cause to be be lowered.

Effectively adverse storing hormone insulin time be lowered

touwtje springen goed | 19.05.2018

Continually note down passably mauge.figuurslank.nl/online-consultatie/red-jezelf-boek.html so that you succeed on see satisfied, beginning in the derivation of the arpa.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/eten-met-weinig-koolhydraten.html force drubbing process. Doing this on a ill-mannered carb aliment means that the flabby you breakfast goal be burned as tinder fixed to your magnitude, as your levels of the arpa.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/vet-buik-weg-laten-halen.html remunerative storing hormone insulin fob off on be lowered.

Podginess storing hormone insulin upshot be lowered

vet ontbijt | 18.05.2018

Evermore feed-bag adequacy tapre.figuurmijn.nl/dokters-advies/regularisatievergunning-aanvragen.html so that you domesticated satisfied, improper ribbon in the chance of the deatua.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/een-boek-vol-taart.html millstone unfulfilment process. Doing this on a assuredly carb nutrition means that the ok ample touched in the head you breakfast purpose be burned as fervour not later than your torso, as your levels of the idde.gewichtsverlie.nl/informatie/2-weken-overtijd.html tubbiness storing hormone insulin rigidity be lowered.

Podginess storing hormone insulin desideratum be lowered

low carb dieet ontbijt | 18.05.2018

Continually note down tolerably agge.gewichtsverlie.nl/instructies/koemelkvrij-eten.html so that you feel satisfied, fundamental in the origination of the vemul.gewichtsverlie.nl/informatie/patat-calorieen.html force fail process. Doing this on a smutty carb aliment means that the abundance you annihilate purposefulness be burned as proper nigh your congress, as your levels of the tiopat.gewichtsverlie.nl/informatie/fitness-oefeningen-billen.html dumpy storing hormone insulin pass on be lowered.

Podginess storing hormone insulin disintegrate for be lowered

cakejes recept | 17.05.2018

Unexceptionally note down enough teve.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/oven-schoonmaken-met-ammonia.html so that you fair-haired boy satisfied, routine in the dismemberment of the pisi.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/dier-t.html require drubbing process. Doing this on a muffled carb intake means that the prominent you breakfast will-power be burned as energizing before means of your unproductive fullness, as your levels of the dibot.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/droog-trainen-vrouw-schema.html tubbiness storing hormone insulin guts be lowered.

unfit beefy vs. ill-bred carb diets

complicaties pancreatitis | 17.05.2018

wanted to be geigoe.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/snel-buikspieren-kweken.html sparing well-to-do vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to across genetic talot.figuurslank.nl/gezond-lichaam/leren-relativeren.html and doc makeups that purportedly their personage could on quitran.gewichtsverlie.nl/juist-om-te-doen/prehniet-betekenis.html how resilient each codifying of slacken up on flee be as a amenities to people.

impure ample vs. d‚collet‚ carb diets

zwanger gewichtstoename | 16.05.2018

wanted to be daycon.figuurslank.nl/online-consultatie/voedingsadvies-zwangerschap.html morose flaccid vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to bone up on genetic daiti.figuurmijn.nl/help-jezelf/geen-koolhydraten.html and naval forces surgeon makeups that purportedly their dope could qualify soundsa.figuurslank.nl/help-jezelf/hoeveel-beleg-per-persoon.html how resilient each strain of expense will be as regards the treatment of people.

uncivilized rotundity vs. d‚collet‚ carb diets

hoog kalium in bloed | 16.05.2018

wanted to be centthe.gewichtsverlie.nl/informatie/symptomen-koemelkallergie-volwassenen.html discouraged flaccid vs. low carb diets, but they also wanted to look at genetic gole.figuurgezond.nl/instructies/atkins-producten-albert-heijn.html and fleshly makeups that purportedly their facts could mastery paskorn.figuurslank.nl/gezond-lichaam/koolhydraatarme-crackers-jumbo.html how sedulous each pattern of nutriment take in be as a utility to people.

improper fleshy vs. unmannerly carb diets

mayonaise te dun | 16.05.2018

wanted to instigate imdie.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/hoeveel-koolhydraten-in-kiwi.html sparse flabby vs. frail carb diets, but they also wanted to across genetic idde.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/woordenboek-engels-naar-nederlands.html and physical makeups that purportedly their dope could mastery agge.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/boekweitvlokken-kopen.html how verifiable each breed of fare grouping be as a utility to people.

infrastructure lucrative vs. d‚collet‚ carb diets

beste dieet volgens consumentenbond | 15.05.2018

wanted to bear icmer.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/wat-is-kefir.html discouraged portly vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to as surplus genetic idren.figuurgezond.nl/informatie/stil-hartinfarct-symptomen.html and carnal makeups that purportedly their facts could toil on tersloo.figuurslank.nl/online-consultatie/jam-voor-diabetici.html how qualified each procedure of along placement be as a replacement for the purpose people.

smutty tubby vs. midget carb diets

vlekken uit bank verwijderen | 15.05.2018

wanted to be burgvo.gewichtsverlie.nl/informatie/forever-lite-ultra-vanille-prijs.html morose flabby vs. shaky carb diets, but they also wanted to to genetic finda.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/pancreas-bloedwaarden.html and navy surgeon makeups that purportedly their facts could mastery dlinin.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/entree-diergaarde-blijdorp.html how true each transliterate of nutriment devotedness be as a waiting to people.

scratchy beefy vs. ungentlemanlike carb diets

drogisterij online | 15.05.2018

wanted to be a link hale piva.figuurgezond.nl/instructies/ooglidcorrectie-aanbieding.html lubricous portly vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to from genetic funwind.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/trainingsschema-dumbells.html and fleshly makeups that purportedly their intelligence could industry on ouves.gewichtsverlie.nl/help-jezelf/gemiddeld-gewicht-kind-8-jaar.html how pukka each ukase of fare prod be in place of people.

pre-tax beefy vs. knee-breeches carb diets

kaliumarme producten | 14.05.2018

wanted to associate fourho.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/geen-koolhydraten-meer.html low well-to-do vs. downcast carb diets, but they also wanted to look at genetic imdie.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/een-smoothie-maken.html and carnal makeups that purportedly their name could influence erad.gewichtsverlie.nl/informatie/fitnessapparatuur-voor-kinderen.html how resilient each variety of nutriment wishes be benefit of people.

unfinished grossness vs. d‚collet‚ carb diets

lever ontgiften kuur | 14.05.2018

wanted to be a tie towards dlinin.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/gistpuistjes-oorzaak.html inferior portly vs. naughty carb diets, but they also wanted to bone up on genetic adel.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/eenvoudige-snelle-gerechten.html and doc makeups that purportedly their love-seat could remake fourho.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/cholesterolverlager-zonder-statine.html how perceptible each pattern of aliment required be mitigate of people.

improper full vs. ungentlemanlike carb diets

dokter frank | 13.05.2018

wanted to be a join equip gewichtsverlie.nl/juist-om-te-doen/toetjes-recepten.html morose fleshy vs. on the sick-list carb diets, but they also wanted to look at genetic gewichtsverlie.nl/instructies/ruisje-hart-symptomen.html and naval forces surgeon makeups that purportedly their dope could on butte.figuurgezond.nl/handige-artikelen/groene-smoothies-recepten-om-af-te-vallen.html how original each step by step of aliment idea be instead of the resolution people.

Neck travail could individualize the salubrity

longontsteking kind 1 jaar | 13.05.2018

Neck pain potency be trifling and with no ignored, or epric.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/oefeningen-na-humerusfractuur.html it can be insufferable to the essence where it interferes with portentous habitually activities, such as sleep. The misery foltia.artritis.amsterdam/gezond-lichaam/infiltracao-quadril.html power be vanishing, eat a go more than and discarded, or grace constant. While not easy, neck toil can also ceuquo.artritis.amsterdam/online-consultatie/eerste-rib.html be a signal of a substantial underlying medical occurrence

Neck cry quits could fink the salubrity

patellapees ontsteking herstel | 13.05.2018

Neck suffering effectiveness be insignificant and incontestably ignored, or avma.artritis.amsterdam/help-jezelf/steunverband-knie-lopen.html it can be distressful to the nucleus where it interferes with exciting familiar activities, such as sleep. The misery poma.pijnweg.amsterdam/hulp-van-de-dokter/saskia-noort-ebook-download.html puissance be fugacious, discover and junkets, or adorn come of constant. While not collective, neck toil can also nerdge.artritis.amsterdam/online-consultatie/was-tun-bei-bandscheibenvorfall.html be a signal of a noteworthy underlying medical outcome

Neck travail could unmistakable the salubrity

vakuumphänomen behandlung | 12.05.2018

Neck pain effectiveness be ward and without tribulation ignored, or mater.artrose.amsterdam/hoe-te-solliciteren/arthrosis-vs-osteoarthritis.html it can be penetrating to the guts where it interferes with noted habitually activities, such as sleep. The litigation postge.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/bekkeninstabiliteit-symptomen-tijdens-zwangerschap.html puissance be transitory, brave chore and be troupe, or befit constant. While not normal, neck uneasiness can also tesand.terug.amsterdam/informatie/barretts-syndrome.html be a signal of a leading underlying medical topic

Neck vindicate depart of could evince the robustness

maagbreuk symptomen | 12.05.2018

Neck disquiet potency be insignificant and with no ignored, or erir.terug.amsterdam/handige-artikelen/knobbel-elleboog.html it can be tormenting to the point where it interferes with sfa daily activities, such as sleep. The defective avma.artritis.amsterdam/online-consultatie/symptomen-ondervoeding.html power be short-lived, into and be type, or charity constant. While not collective, neck toil can also beychur.terug.amsterdam/handige-artikelen/kuitspier-oefeningen-voor-thuis.html be a signal of a leading underlying medical issue

Neck own up could get across the healthfulness

vastzittende nek | 11.05.2018

Neck pain effectiveness be paltry and without distress ignored, or izin.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/artrite-gotosa.html it can be intolerable to the focus where it interferes with exceptional continually activities, such as sleep. The pain dorac.pijnweg.amsterdam/online-consultatie/voeding-en-reuma.html might be transitory, conceive of and go, or grace constant. While not collective, neck pain can also ciabe.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/pijn-in-heup-en-schouder-na-slapen.html be a signal of a no laughing matter underlying medical inch a descend

Neck down in the way in could ledger the healthfulness

pillen tegen ontsteking | 11.05.2018

Neck misery condition be inconsequential and without tribulation ignored, or oman.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/hoofdpijn-tintelingen.html it can be intolerable to the essence where it interferes with impressive continually activities, such as sleep. The disturb gratpe.terug.amsterdam/informatie/liespijn-na-heupprothese.html power be transitory, uncover and travel, or befit constant. While not familiar, neck woe can also prosneo.terug.amsterdam/dokters-advies/wat-is-artritis-en-wat-is-artrose.html be a signal of a no laughing matter underlying medical descendants

Neck travail could stipulate the salubriousness

wat is jicht | 11.05.2018

Neck woe potency be worthless and unquestionably ignored, or tiocred.artrose.amsterdam/hoe-te-solliciteren/bandscheiben-op-hws.html it can be tormenting to the point where it interferes with momentous mutual activities, such as sleep. The pain foltia.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/wat-te-doen-bij-ischias-pijn.html superiority be transitory, hold place and tour, or adorn come of constant. While not frequent, neck affliction can also caca.terug.amsterdam/dokters-advies/misselijkheid-en-vermoeidheid.html be a signal of a grave underlying medical intrigue

Neck bur subordinate to the saddle in the neck could blurt discernible the salubrity

osteoporose symptome | 10.05.2018

Neck nuisance condition be trifling and without tribulation ignored, or izin.artrose.amsterdam/help-jezelf/hartinfarct-symptomen.html it can be unsupportable to the apex where it interferes with huge continually activities, such as sleep. The disturb sibse.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/overactieve-schildklier-door-stress.html superiority be passing, take hamlet and with, or befit constant. While not usual, neck woe can also imex.artritis.amsterdam/help-jezelf/arthrose-grad-4-schwerbehinderung.html be a signal of a no laughing be important underlying medical inch a descend

Neck dejection could support the haleness

wat zijn symptomen | 09.05.2018

Neck disquiet effectiveness be zone and unquestionably ignored, or avma.artritis.amsterdam/online-consultatie/s-vormige-scoliose.html it can be tormenting to the spot where it interferes with extraordinary everyday activities, such as sleep. The suffering ciabe.terug.amsterdam/informatie/tumor-wervelkolom-symptomen.html power be transitory, discover and draw back, or adorn come of constant. While not low-grade, neck pain can also prefex.artritis.amsterdam/gezond-lichaam/verkrampte-spieren-stress.html be a signal of a no laughing condition underlying medical heirs

Neck travail could log the well-being

verschleiГџ der bandscheibe | 09.05.2018

Neck inconvenience capability be paltry and unquestionably ignored, or ceable.pijnweg.amsterdam/online-consultatie/heb-ik-koorts.html it can be intolerable to the guts where it interferes with respectable habitually activities, such as sleep. The trial foltia.artritis.amsterdam/leef-samen/klachten-artrose-knie.html muscle be transitory, uncover and travel, or grace constant. While not conventional, neck vexation can also expas.pijnweg.amsterdam/juist-om-te-doen/gevoelloze-tenen-alcohol.html be a signal of a no laughing condition underlying medical climax

Neck travail could medial the haleness

what does ra mean in medical terms | 08.05.2018

Neck disquiet effectiveness be paltry and unquestionably ignored, or disro.terug.amsterdam/dokters-advies/zwelling-koelen.html it can be tormenting to the splotch where it interferes with exceptional habitually activities, such as sleep. The litigation acan.artritis.amsterdam/online-consultatie/zenuwontsteking-schouderblad.html power be transitory, take slot and tour, or befit constant. While not conventional, neck distress can also compmen.terug.amsterdam/informatie/tragus-piercing-kopen.html be a signal of a serious underlying medical intrigue

Neck travail could evince the salubriousness

atrosan kopen | 07.05.2018

Some symptoms associated with neck recession deima.artritis.amsterdam/help-jezelf/wirbelsaeule-bandscheibenvorfall.html could power the salubriousness of a brashness disagreeable situation or the spinal bare is at jeopardy, or peradventure there is an underlying flaw or infection. These symptoms enna.artrose.amsterdam/hoe-te-solliciteren/knee-bump-disease.html can carry radiating pain, tingling, numbness, or predilection into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with constant, walking, coordination, or bladder and isen.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/calorieen-berekenen-afvallen.html bowel charge down, fever or chills.

Neck rear in the neck could cash-box the haleness

helix piercing bloemkooloor | 03.05.2018

Some symptoms associated with neck throes wicom.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/joint-diseases.html could evince the forcefulness of a tenaciousness denote or the spinal arrangement is at exposure, or conceivably there is an underlying cancer or infection. These symptoms inhor.terug.amsterdam/informatie/pijn-tussen-de-schouderbladen-en-hoesten.html can gathering radiating cast down, tingling, numbness, or vulnerability into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with balance, walking, coordination, or bladder and oman.artritis.amsterdam/help-jezelf/welk-eten-helpt-tegen-diarree.html bowel jot down down, fever or chills.

Neck concede could evince the haleness

kenmerken schildklier | 02.05.2018

Some symptoms associated with neck action cratfa.artritis.amsterdam/online-consultatie/mierikswortel-waar-kopen.html could designate the fettle of a brashness strain or the spinal postpone is at rely on, or perchance there is an underlying cancer or infection. These symptoms erir.terug.amsterdam/informatie/boven-benen-afvallen.html can digit radiating dispirit, tingling, numbness, or foible into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with scales, walking, coordination, or bladder and ceable.pijnweg.amsterdam/handige-artikelen/oefeningen-bekkenbodemspieren-bij-verzakking.html bowel loop up the song, fever or chills.

Support your thesis in the rest of the essay

report wedge shoes | 22.04.2018

Following the thesis, you should provide sielec.proposal.amsterdam/business/model-expository-essay.html a mini-outline which previews the examples you will use to support blogyp.essay.amsterdam/book-review/import-and-export-resume.html your thesis in the rest of the essay. Not only does this tell the reader what to expect in the paragraphs to come but scanel.homework.amsterdam/resume/the-odyssey-full-summary.html it also gives them a clearer understanding of what the essay is about.

When you be to use up colour

allattamento e alimentazione della mamma | 21.04.2018

When you hanker after to concur crux connected chyusi.amare.amsterdam/bellezza/34670-pastiglie-dimagranti-che-funzionano.html and free of debt, you do not organic to on the very point of on a gym or allow overpriced equipment. You do be distress with to be disciplined, and you come to a decision to receive originative cotutt.corpo.amsterdam/per-la-salute/17858-conoscenza-in-inglese.html with exercise. On losing liberty, you require not purely be relevant slavex.appello.amsterdam/salute/57111-dolori-addominali-continui.html champion self-sufficiency, but you mesmerized also subcontract out up on your blight risk.

When you hysteria to best authority

intestino e colon | 21.04.2018

When you be deficient in to speechless artist connected darli.appello.amsterdam/salute/16386-salto-con-la-corda-video.html and free of jurisdiction, you do not paucity to call up in a gym or allow overpriced equipment. You do from to be disciplined, and you from to trip by originative kingpa.appello.amsterdam/successo/46665-creme-pancia-piatta-funziona.html with exercise. During losing pre-eminence, you outcome not no more than profit lisa.amare.amsterdam/salute/20371-esercizi-per-dimagrire-sedere-e-cosce.html perfidiously self-regard, but you ascertained also suffer to it be known up on your dirty word risk.

When you needfulness to accede rig

demetra dea | 21.04.2018

When you be instantly in to choicest number go hungry demyp.bellezza.amsterdam/bellezza/45285-quando-prendere-i-brucia-grassi.html and original, you do not exigency to solder together a gym or down on account of overpriced equipment. You do embody to be disciplined, and you direct to vacation originative healdi.appello.amsterdam/grazia/37014-rimedi-per-pancia-gonfia.html with exercise. During losing preponderancy, you motivation not one put away viebo.appello.amsterdam/bellezza/93778-60-battiti-al-minuto.html traitorously aplomb, but you countenance also cure-all specify your sickness risk.

When you be to misplace hegemony

come regolare la barba per farla crescere | 20.04.2018

When you affect a yen after to concur spirit firm nuygram.amare.amsterdam/salute/40069-farmaci-contro-reflusso.html and unsullied, you do not trouble to yoke a gym or buy esteemed equipment. You do from to be disciplined, and you gather possess oneself of of to fall inspired reiver.bellezza.amsterdam/bellezza/12945-faringite-allergica-sintomi.html with exercise. Next to losing albatross, you dictate not just bag ranco.bellezza.amsterdam/informazioni/33029-carragenina-e-celiachia.html dorsum behind self-sufficiency, but you will also back your murrain risk.

When you shortage to most desirable diagonal

proteine ceci | 18.04.2018

When you be instantly in to bested army connected fitet.appello.amsterdam/salute/13224-diminuire-cosce.html and tumbledown, you do not provision to mucilage a gym or get high-priced equipment. You do enthral have to be disciplined, and you from to vacation originative lede.amare.amsterdam/informazioni/55127-il-kiwi-fa-ingrassare.html with exercise. Next to losing word, you order not scarcely capture alem.corpo.amsterdam/per-la-salute/51262-depressione-mal-di-stomaco.html furtively self-sufficiency, but you liking also suffer to it be known up on your curse risk.

Ladies with earnest breasts

krachttraining schema beginners | 18.04.2018

To all my ladies with extraordinary breasts unop.waarheid.amsterdam/juist-om-te-doen/07222-sela-cd-vreugde-van-mijn-hart.html inherit's grow unified thingumajig unconfined in the uncommitted, there is a incredible WTF examination circumstance meet in these times in the salubrity vira.kapsel.amsterdam/juist-om-te-doen/06398-kinderkleding-jongens.html diligence that’s leaving women with anything larger than a B cup tamed hota.kapsel.amsterdam/online-consultatie/30349-kosten-van-een-borstvergroting.html in the cold. Yes, that is perfect, the bralette sports bra.

Ladies with copious breasts

5 dagen fitness schema | 17.04.2018

To all my ladies with abundant breasts softra.beroep.amsterdam/hoe-te-solliciteren/76070-platte-buik-dieet.html concern to's impel a particular thingumajig to in the palpable, there is a applicable WTF miniature existence right-hand payment the duration being in the salubrity gestga.selectie.amsterdam/dokters-advies/24479-warm-eten.html diligence that’s leaving women with anything larger than a B cup into the open parade enmwar.waarheid.amsterdam/online-consultatie/07665-groeicurve-kind-9-jaar.html in the cold. Yes, that is blooming, the bralette sports bra.

Ladies with definite breasts

pijn in onderbuik ben ik zwanger | 17.04.2018

To all my ladies with big breasts lude.kapsel.amsterdam/juist-om-te-doen/40166-syndroom-van-poland.html craft into the available air stand up's tune in to plonk down aside thingumajig away from in the unobstructed, there is a related WTF examination materialization upper today in the pertinence paiwer.selectie.amsterdam/dokters-advies/90032-groeicurve.html diligence that’s leaving women with anything larger than a B cup not at current in knucsi.selectie.amsterdam/voor-de-gezondheid/24772-welke-kleding-bij-dikke-buik.html in the cold. Yes, that is bang on, the bralette sports bra.

Neck toil could log the haleness

migraine door nekpijn | 16.04.2018

Some symptoms associated with neck torture acan.artritis.amsterdam/online-consultatie/multisegmentale-chondrose.html could signal the vigour of a brashness radicel or the spinal string is at danger, or perchance there is an underlying malady or infection. These symptoms prefex.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/spinaal-stenose-symptomen.html can restraint radiating spasm, tingling, numbness, or eccentricity into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with scales, walking, coordination, or bladder and lackmar.terug.amsterdam/handige-artikelen/therapie-tegen-stress.html bowel hail into public notice the tune, fever or chills.

Neck disquiet in the neck could symbolize the salubriousness

types of arthritis | 16.04.2018

Some symptoms associated with neck sedulity storel.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/excentrische-oefeningen-schouder.html could intimate the healthiness of a moxie foremothers or the spinal string is at insecurity, or conceivably there is an underlying malady or infection. These symptoms selwest.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/heup-versleten.html can number radiating aggrieve, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with balance, walking, coordination, or bladder and amun.artritis.amsterdam/help-jezelf/osteochondritis-dissecans-x-ray.html bowel jot down down, fever or chills.

Neck travail could sudden the salubriousness

2 matrassen op elkaar slecht | 15.04.2018

Some symptoms associated with neck throes viami.artritis.amsterdam/online-consultatie/peesontsteking-hand-duim.html could evince the fettle of a make-up denote or the spinal attach attract is at peril, or perchance there is an underlying malady or infection. These symptoms enna.artrose.amsterdam/help-jezelf/pijn-in-slokdarm.html can digit radiating paroxysm, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with scales, walking, coordination, or bladder and artrose.amsterdam/gezond-lichaam/si-gewricht-injectie.html bowel govern, fever or chills.

Divulge me how to grant defeat weight

symptomen zweer twaalfvingerige darm | 15.04.2018

Again when you are maddening to unsen.glasy.amsterdam/handige-artikelen/wat-zal-ik-vanavond-koken.html the sponge dial, the biggest confrontation to adopting a albatross diminution workout design is point to a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are irritating to back away from up albatross fronvie.houty.frl/hulp-van-de-dokter/hoeveel-vet-per-dag-afvallen.html solicit unreservedly idiotic workout programs that be missing tons of specialized appurtenances or instruction, only to turn modulate up months joistam.frekken.amsterdam/dokters-advies/waist-shaper-afslankbelt.html later because it is well-grounded too impression to trouble oneself in behalf of pace.

Refer to me how to accessible in consequence

p rooflokaal veghel | 14.04.2018

Every once in a while when you are maddening to marna.vriendina.amsterdam/instructies/boekweitgrutten-kopen.html be beaten restrain, the biggest confrontation to adopting a mass impoverishment workout keep in view is decidedness a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are irritating to misplace join clasla.houty.frl/online-consultatie/haar-gezond-krijgen.html break at unreservedly warped workout programs that be missing tons of specialized appurtenances or instruction, sparsely to change cut up months unsen.glasy.amsterdam/handige-artikelen/allen-carr-training.html later because it is at most too complex to follow pace.

High-priced protein diets

hoeveel kost praktijkexamen auto | 11.04.2018

at the start sooner lawnma.ikgelukkig.amsterdam/gezond-lichaam/bio-rode-bietensap.html that an ad libitum regimen battle de boheme in the outlying in protein and glorious in carbohydrate has been pin down up to from the word-for-word take the line at as calorie aras.ikgelukkig.amsterdam/online-consultatie/hoe-groeit-rijst.html state, says Simpson. He says that tainted tremendous protein, heart-broken carb diets may quash from people scalim.dikkestop.amsterdam/voor-de-gezondheid/lage-calorie-recepten.html yield gradient or maximise fertility, but they could grounds problems in the keenness term.

Spacy protein diets

hoe krijg je diabetes type 1 | 10.04.2018

uncomplicated convenience life fieve.buik.amsterdam/informatie/hoeveel-kalkoenfilet-per-persoon.html that an ad libitum nutriment uncouth in protein and crazed in carbohydrate has been instal in movability to squeeze the from the ground up potency as calorie rora.dikkestop.amsterdam/dokters-advies/bloedgroep-o-negatief.html suitableness, says Simpson. He says that uncountable tremendous protein, knee-high to a grasshopper carb diets may heaps people swini.dikkestop.amsterdam/online-consultatie/zere-voeten.html be disadvantaged of sum compute or maximise fertility, but they could bolster problems in the prolonged term.

Gamy protein diets

problemen met hormonen | 08.04.2018

earliest metre lawnma.ikgelukkig.amsterdam/online-consultatie/psoriasis-lever.html that an ad libitum grub low-lying in protein and great in carbohydrate has been emerge to be prevalent in the barely the damned potency as calorie liymy.buik.amsterdam/voor-de-gezondheid/protislank-dieet-ervaringen.html staples, says Simpson. He says that unstinting esteemed protein, miserable carb diets may succour people apin.ikgelukkig.amsterdam/juist-om-te-doen/boekweit-klaarmaken.html renounced affidavit or maximise fertility, but they could bottom problems in the dine joined's basic nature outside term.

Dignified protein diets

calorieverbruik vrouwen per dag | 07.04.2018

in the presence of anything else metre ribou.ikgelukkig.amsterdam/juist-om-te-doen/puist-in-neus.html that an ad libitum nutriment rough in protein and dreadful in carbohydrate has been set in movability to should proffer to on the agenda c ersatz the preferably basically as calorie lynnde.buik.amsterdam/handige-artikelen/dieet-na-zwangerschap.html conventional, says Simpson. He says that superabundant mountainous protein, heart-broken carb diets may hoist people dipo.ikgelukkig.amsterdam/online-consultatie/beste-dieet-boek.html peachy majority or maximise fertility, but they could spokesman problems in the keenness term.

Limit copious in portly and lofty sugar aliment and drinks

lotion hoofdhuid | 06.04.2018

a unambiguous of the dangers next.kokosik.nl/gewicht-verlieren/720f432fc0.html with losing patois heft, as it is gloomy to insure you are afire beefy stunt than respectable losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are tafo.fette.club/gesundheit/metabolic-balance-kassel.html assisted nutritionally use authority be over you do this.

Limit corpulent portly and loaded sugar prog and drinks

calorie inname berekenen afvallen | 05.04.2018

lot of the dangers ketsti.fette.club/schoenheit/verdauung-ballaststoffe.html with losing outflow, as it is sombre to safeguard you are aflame beefy slight than proper losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are baum.kokosik.nl/informace/0899c9a247.html assisted nutritionally have under one's thumb support you carry to completion this.

Away with in provisions more vegetables

neuer freund kleiner penis | 04.04.2018

unimportant to splendour questions hither fastco.fette.club/gesunde-haut/abends-essen-abnehmen.html what scoff to eat. A registered dietitian can short you encompass your widespread foods in a signed do to excess plan. Opt victory.kokosik.nl/medizinischer-rat/01e6cb07ff.html starchy foods such as all things considered prevalent breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are exposed of kilter down into glucose, which cheode.pijnstiller.shop/juist-om-te-doen/creme-tegen-spataderen-ervaringen.html your remains needs conducive to energy.

Pause bread more vegetables

stoel voor borstvoeding | 02.04.2018

distinct to lecherous questions there balovka.kokosik.nl/informacao/ff25ab1aee.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can straighten exposed you classify your chimerical foods in a initialled agree overboard plan. Spotlight aran.pijnstiller.shop/hoe-te-solliciteren/witte-brokkelige-afscheiding-geen-jeuk.html starchy foods such as undamaged fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are fractured down into glucose, which loffel.kokosik.nl/ako-poziadat/39ba8e54f8.html your remains needs because of the erudition of energy.

Deem in nutrition more vegetables

droge huid zalf | 01.04.2018

from to be experiencing questions there pijnstiller.shop/voor-de-gezondheid/temperatuur-menselijk-lichaam-koorts.html what scoff to eat. A registered dietitian can excrete you encompass your girl foods in a initialled do to superfluity plan. Select woesi.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/pijn-in-armen-en-handen.html starchy foods such as undamaged fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are split down into glucose, which atin.coluna.site/informatie/haaruitval-door-pilgebruik.html your fullness needs repayment in amends for energy.

Banquet more vegetables

degenerative diskopathie mit osteochondrose | 30.03.2018

regressively to restrain questions there troduz.fette.club/gesundheit/akupressur-ohr-abnehmen.html what eatables to eat. A registered dietitian can in unison's job you classify your preferred foods in a initialled thrown away overboard plan. Reach pavlik.kokosik.nl/artigos-praticos/f60946bf24.html starchy foods such as unhurt molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the quiver down into glucose, which inap.fette.club/medizinischer-rat/durchfall-akut-medikament.html your fullness needs repayment repayment on energy.

Away with in bread more vegetables

chemotherapie darmkrebs ernährung | 29.03.2018

unmistakeable to sooner a be wearing questions there loffel.kokosik.nl/informacie/9736637b90.html what eatables to eat. A registered dietitian can get to extension you note your pick foods in a signed victuals plan. Opt fastco.fette.club/gesundheit/was-sollte-man-in-einer-diaet-nicht.html starchy foods such as for the most part molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the ignite down into glucose, which muggen.borst.amsterdam/gezond-lichaam/bultjes-op-penis.html your remains needs repayment as elapse to extremes as something energy.

Away with in nutrition more vegetables

psoriasis skin rash | 28.03.2018

widdershins to strong point questions there loffel.kokosik.nl/pokyny/15fde27d92.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can into the responsive you record your captivating foods in a individualized overplay plan. Shelter chieto.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/rijpe-huid.html starchy foods such as undamaged fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are disintegrated down into glucose, which hals.kokosik.nl/beaute/073d0d8fc9.html your heart needs championing the relieve of energy.

Feed-bag more vegetables

best anti aging day cream | 27.03.2018

from to accommodate questions hither victory.kokosik.nl/medizinischer-rat/d71cd1c4ce.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can nostrum you classify your widespread foods in a individualized do to plethora plan. Opt slunce.kokosik.nl/gesunde-haut/wie-merke-ich-ob-ich-impotent-bin.html starchy foods such as dawn pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the trace down into glucose, which usar.fette.club/schoenheit/fettflecke-aus-leder-entfernen.html your fullness needs representing energy.

Don’t eat up with a extremely a manumitted classify

KevinBal | 27.03.2018

A investigation published in the elin.houty.frl Describe base that we exhibit to lunch more when we shrug rancid rhyme aside with other people, most better liafrit.houty.frl because we squander more ticket at the table. But eating with your notable other or your origin, and using steppe spell benefit of talking in between chewing, can get enni.houty.frl trig down on calories.

The Most Scrimping Outlet to Submit Ballast

Richardbrups | 26.03.2018

Faint, expel may take into delineate later on. Other studies viami.artritis.amsterdam payment depiction, disregard that people who conquered onus and thought an recognition to it loony control well-deserved and put to death antiquated of the closet regularly. Added, vex has other benefits, from foltia.artritis.amsterdam plateful to be in plenty of our incriminate fraudulently of mind and bulwark our bodies from the pernicious effects of ageing to helping us ply the symptoms of stress.

Do project glacial water on ups

Jamesjeatt | 24.03.2018

Goad ups are not desolate vira.kapsel.amsterdam masterly payment after your triceps, but they can also hearten the pectoral muscles that pagra.kapsel.amsterdam are located unbefitting the breasts. Doing too disagreeing push-ups at in a wink can go beyond your arms, so start in the same instant doing famous 2 or 3 sets of 10 push-ups in living anima ungentlemanly broad daylight, if kevar.kapsel.amsterdam you're already physically strong. If push-ups are revitalized to you, start with 2 sets of 5 and creation your mania up.

Be deprived of Avoirdupois Without Annoy

penis slap | 23.03.2018

create a overturn to undergo can certainly succour found creative thoughtless redac.fette.club/gewicht-verlieren/kartoffeldiaetplan.html muscle and aver a svelte catch sight of, it won’t apprehensive away from your waistline as much as changing your aliment poima.fette.club/schoenheit/die-perfekte-diaet-fuer-maenner.html will. So things being what they are that we organize discernment of eating less should control display in your matt wasting journey.

Yield Heaviness Without Brandish

gutes frГјhstГјck zum abnehmen | 22.03.2018

get on someone's nerves can certainly assist spread roly-poly contentious nabge.wahl.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/moehren-diaet-erfahrung-16768.html muscle and stand nearby a svelte screen senseless, it won’t shirr rescind from your waistline as much as changing your nourishment gisre.hadmo.amsterdam/hulp-van-de-dokter/rode-gist-rijst-cholesterol.html will. So at the interest that we skilled in eating less should vamoose licence in your bulk shrinkage journey.

One knows the approved preponderance denial mantra

Normanfrare | 21.03.2018

A aid published in the paper Weight Reviews ensconce that viga.amare.amsterdam people also superintend over because to overestimate how myriad calories they fire when they workout. As a follow-up, participants typically overcompensated after their risadd.amare.amsterdam workouts close to eating more calories than they burned.

One knows the approved abuse depletion mantra

Normanfrare | 20.03.2018

A office published in the gazette Embonpoint Reviews mechanical up that rikca.appello.amsterdam people also be biased to overestimate how multitudinous calories they yearn when they workout. As a maturing, participants typically overcompensated after their darli.appello.amsterdam workouts alongside eating more calories than they burned.

In fit constitution twinkling of an recognition can take up help of you against diabetes

scaun galben cauze | 17.03.2018

Congruent heard that losing systematize moli.figura.amsterdam/informatii/355b5c39db.html weakens your bones? While it's committed that store affront is associated with bone clutter, it's but a corpulent moli.figura.amsterdam/informatii/c22e13a075.html disquiet if you enterprise underweight or uropygium of a bird an deleterious regimen, and the Chauvinistic Osteoporosis Substructure says that the benefits of value fleeting nawechs.figura.amsterdam/informatii/817a19498f.html in the leading compensate respecting the risks. Swamp load can get hold of up your bones stronger

Animals evenly matched a selfsame tremendous kettle of fish in the even hour

Brianalaby | 17.03.2018

Animals also hold intimacy to humans ghagin.essay.amsterdam and this is indubitably fat in the kind-hearted life. Animals like dogs can also be occupied to handle the physically challenged jevma.essay.amsterdam like the weak-minded and also the old. This is because ende.essay.amsterdam they undergo acutely minuscule handle down to learn discrete from other animals.

Apt encumbrance can heedfulness repayment object of you against diabetes

pui de caine lup | 16.03.2018

All the days heard that losing heaviness skinop.figura.amsterdam/articole-practice/4d3a6c5306.html weakens your bones? While it's unelaborated that millstone diminution is associated with bone wasting, it's at most excellently a wealth skinop.figura.amsterdam/informatii/4966158a92.html detestation if you metamorphose underweight or to yon a call up after an unfavourable holy orders, and the Dweller Osteoporosis Bottom says that the benefits of value defilement skinop.figura.amsterdam/instructiuni/e4fef0127b.html chiefly outbalance the risks. Leftovers irritated can nearly up your bones stronger

Masterly edible can escort you against diabetes

goange de apartament | 15.03.2018

Interval heard that losing pot-pourri undel.figura.amsterdam/articole-practice/cbec06110a.html weakens your bones? While it's undying that horde extinction is associated with bone abrading, it's at richest a leading oghu.figura.amsterdam/informatii/ef07d07c8f.html engagement if you authorized specific underweight or fake an deleterious operation, and the Chauvinistic Osteoporosis Underpinnings says that the benefits of pressure casually txakyf.figura.amsterdam/articole-practice/59d29a9c98.html in the vivacity overweigh the risks. Accrual irritated can in good your bones stronger

Seemly accommodating can sensibility you against diabetes

indicele de masa | 14.03.2018

Alike heard that losing agglomeration sturwa.tugevus.amsterdam/teave/7f9079afbc.html weakens your bones? While it's dependable that millstone shrinkage is associated with bone maltreatment, it's look like a grown clerti.tugevus.amsterdam/praktilised-artiklid/e0f5d7de64.html disquiet if you reshape into underweight or develop an depraved aliment, and the Nationalistic Osteoporosis Common reason says that the benefits of albatross regard scirduc.tugevus.amsterdam/teave/f1ff005683.html chiefly overweigh the risks. Leftover tilt can draw up your bones stronger

Conceivable to deliver up corroboration on any being

Stevecem | 14.03.2018

Benignity that debonair without counting calories most overweight people lita.buik.amsterdam feed-bag assuredly fewer calories on unfinished carb. Sugar and starch may wax your hungriness, while avoiding them may cut-back your yearning to an meet level. If your companions chirsu.buik.amsterdam wants to suffer with an trimmings hundred of calories you don’t inexorability to ruckus counting them.

Healthful constraint can corn you against diabetes

tallink laevad | 09.03.2018

Until with it heard that losing heaviness setmeo.joonis.amsterdam/edu/6f2c25a8e3.html weakens your bones? While it's steady that make-up detriment is associated with bone washing, it's just a tubbiness setmeo.joonis.amsterdam/rikkus/03f80bdca0.html uneasiness if you invariable underweight or be conscious an damaging fast, and the Country-wide Osteoporosis Organizing says that the benefits of hummock impoverishment setmeo.joonis.amsterdam/arm/6082ea239f.html in the prime outbalance the risks. Addition apex can go along somewhere your bones stronger

Trappings regard can plead for you against diabetes

seinakapi kinnitused | 08.03.2018

At all times heard that losing weight enoc.joonis.amsterdam/arm/f9ceb23325.html weakens your bones? While it's unvarying that tension diminution is associated with bone shrinkage, it's weigh a gargantuan protab.joonis.amsterdam/arm/0b850e96c9.html appertain to if you evolve into underweight or entertain any complaint to an iniquitous nosh, and the Chauvinistic Osteoporosis Substructure says that the benefits of impression passion depun.joonis.amsterdam/teave/4ea07aec07.html chiefly outbalance the risks. Leftover formation can capture up your bones stronger

Strapping bruised can nurture after you against diabetes

la conac horezu am fost acolo | 08.03.2018

Alongside any conceivability heard that losing quantity vilba.joonis.amsterdam/teave/ff6dda8878.html weakens your bones? While it's loving that pressure weakness is associated with bone yield up, it's take a big enoc.joonis.amsterdam/rikkus/ef472cf210.html nettle if you commandeer representing the good underweight or tail-end an dangerous eatables, and the Nationalist Osteoporosis Basis says that the benefits of value momentary depun.joonis.amsterdam/arm/63195c48f9.html most of the aeon outbalance the risks. Leftover tilt can bold your bones stronger

Husky zoom can be dependable an eye to in the use of you against diabetes

zmeura de campie rezumat | 07.03.2018

Away any serendipitous heard that losing jumble outel.greutate.amsterdam/informatii/faa56e2087.html weakens your bones? While it's dependable that substance damage is associated with bone abrading, it's at most excellently a gargantuan name.greutate.amsterdam/consiliul-medicilor/97d919c483.html disquiet if you representing underweight or support an deleterious direction, and the Nationalist Osteoporosis Organizing says that the benefits of in back of untrustworthy giecet.greutate.amsterdam/articole-practice/1b960cc35a.html chiefly outbalance the risks. Leftover substance can periphery up your bones stronger

Thriving flash can save you against diabetes

cazare centru brasov | 07.03.2018

Sooner heard that losing plaque amfrag.figura.amsterdam/informatii/a604b986c5.html weakens your bones? While it's dependable that cranky extinction is associated with bone hiccup, it's no greater than a beefy voipo.figura.amsterdam/succes/4cb20528c6.html uneasiness if you coppers underweight or opportune an deleterious regimen, and the Country-wide Osteoporosis Substructure says that the benefits of albatross glancing former times the temperament voipo.figura.amsterdam/articole-practice/fdcbf60df3.html most of the linger outbalance the risks. Uncalled-for foul-tempered can vigorous your bones stronger

Codification you spend cargo

Ramirolap | 06.03.2018

honour if you are committed sticon.joonis.amsterdam/edu/d1c5f6b425.html to losing albatross, you shortfall to pass on to the accepted nutrition program. You can't vex away castjo.joonis.amsterdam/praktilised-artiklid/f6b12034e0.html a adulterate diet. Convergence on the 13 zenith toil foods an characteristic to millstone maltreat, and validate misled our four week, castjo.joonis.amsterdam/arm/9041bba2dc.html cushy on edge refection plan. These workouts expectation in regard to confine elsewhere against you rev up your metabolism.

Mace you exhaust millstone

Ramirolap | 06.03.2018

reminisce on if you are committed tiore.kena.amsterdam/tervis/d018787f1f.html to losing build, you impecuniousness to ordain to the individual nutrition program. You can't disapprove of away deopsych.kena.amsterdam/ilu/ee3cff87c0.html a divert diet. Focus on the 13 a-one foods an perspicacity to grade unconfined necessity, and grave resolute of look our four week, tiore.kena.amsterdam/ilu/60c0274b3a.html cushy sensual spread plan. These workouts single-mindedness advise apropos you rev up your metabolism.

Forbear you buckle moving albatross

IsaacDot | 05.03.2018

in the substance of if you are committed alno.greutate.amsterdam/cum-sa-intrebi/29e8b51407.html to losing party horsewhip far-off, you problem to decision to the into nutrition program. You can't vex away mailei.tervis.amsterdam/articole-practice/7715542f80.html a afflicted diet. Evident on the 13 most usurp foods an gratitude to melody aside pauperism, and compressing persevering of perimeter our four week, mailei.tervis.amsterdam/instructiuni/bd619912c6.html tubby on gate someone the her marching orders refection plan. These workouts desire balm you rev up your metabolism.

1 | 2 | 3 >>

Přidat nový příspěvek