O symbolice slavnostního zahájení olympiády v Soči

O symbolice slavnostního zahájení olympiády v Soči

10.02.2014

Text o symbolice slavnostního zahájení z pera ruského bloggera chipstone. Prosbu Torge-Tarega v diskusi vyslyšela a článek přeložila Vlabi.


*  *  *

 

Bílá magie proti černé aneb jak Světlo rozehnalo tmu

 

K tomuto momentu jsme šli dlouho. Bylo těžké bojovat celou dobu nejen s vlastní nedbalostí, ale i se zklamáními. Nejen kvůli obrovským potížím spojeným s tímto projektem. Nejen kvůli zlodějině bezohledných podnikatelů. Navíc nám ještě házeli klacky pod nohy. Házeli až do posledního momentu, jako by si uvědomovali, že se tento okamžik nemá stát jen show, otevírající olympiádu, pouze sportovním svátekem. Nebudu zde vyjmenovávat pokusy o sabotáž olympiády. Všichni, kdo chtějí, slyšeli. Věděli jsme, že musíme odolat tlaku, i když to mnohdy nebylo snadné, a jít kupředu. A DOŠLI JSME. Svátek zahájení olympiády se uskutečnil, ať někdo chtěl, nebo nechtěl, ale už dnes se svět probudil jiný. A to je skvělé. 60 hlav států a premiérů vlád proti pouhým 39 ve Vancouveru (předchozí rekord); 88 zúčastněných zemí proti 82 v Kanadě (předchozí rekord). Tyto údaje nepotřebují komentář. A ti, kdo si vzteky bez sebe hryžou nehty a šli se na zahájení dívat v televizi, nechť se cítí vyloučeni z této oslavy života, což už stejně ve skutečnosti jsou.

Před dvěma roky v Londýně jsme byli svědky skutečného komplexního rituálu černé magie, děsivého ve své síle a rozsahu. Dělal jsem tehdy rozbor toho, co se dělo. Dnes už se můžeme dohadovat, proč tento rituál nebyl úspěšný v plném rozsahu. Ať už se něco nepovedlo, ať už to byl přečin organizátorů, rituál v klíčovém okamžiku nevedl ke zhroucení světa, možná se soupeři pokazil zákeřný plán, nebo to byla „babička“ na padáku, či se na poslední chvíli snažil agend 007 zachránit své přátele a s nimi zbytek světa. Nevíme a myslím, že se to nikdy ani nedozvíme. Ale rituál se odehrál a ukázal schopnost Zákulisí hrát na vysoké symbolické úrovni. Zůstala otázka, máme-li jim co odpovědět.

Počáteční očekávání nebyla radostná. V tisku se po Londýně objevily námitky vůči zahájení sočské olympiády a vyvolávaly smutné myšlenky. Ale jak se ukázalo na konci, byla to falešná stopa. Scénář byl zcela odlišný ve významu i ve výběru postav. Ve veřejném předvedení magie (čti - egregoriálně-matričního vlivu, pozn.) je velmi důležité používat techniky sice ne vždy jednoznačné, ale jasně pochopitelné. Čím více symbolů v jedné a téže scéně, tím silnější je jejich dopad. V tomto smyslu zahájení v Soči nechalo londýnské hry daleko za sebou.

Byla publikována řada různých komentářů slavnostního zahájení olympijských her. V tomto ohledu rozhodně nechci opakovat řečené a proto ukáži jen závažné momenty.

 

 

1.Posvátná země
Malý film předcházející zahajovacímu ceremoniálu je velmi závažný. Zaprve vytváří přímou vazbu mezi starověkým Řeckem (Argonauti) a dnešními olympijskými hrami, což současně se samotným faktem konání olympijských her realizuje získání kontroly nad tímto egregorem, ze kterého v poslední době Zákulisí čerpá čím dál více sil.


Zadruhé, mýtus o Argonautech říká, že hrdinové Řecka k nám nepřijeli za bohatstvím, ale za moudrostí, čímž staví na správná místa vztahy soupeřících civilizací. A to ještě víc symbolově upevňuje převzetí (ovládnutí) egregoru.

 

 

 

 

 

2. Na počátku bylo Slovo.
Slavnostní zahájení začíná azbukou. A to naší, ruskou Abecedou. V ní se výslovně mluví o tom, jakou roli hraje Rusko pro celosvětovou civilizaci, co všechno jí dalo, jakkoliv by se snažili dnešní „historici“ představit nás jako zaostalé divochy.

 

 

 

 

 

3.Dívka jménem Láska
Jméno dívky je přímý odkaz na skutečnost, že ze dvou základních energeticko-informačních toků si Rusko jednoznačně vybírá Lásku, zatímco protivníkům zůstává padnout v toku zničujícího inferna. Navíc Rusko k sobě volá celý svět, předkládajíc jinou volbu, volbu vedoucí k budoucnosti.

 

 

 

 

Z číše, přeplněné hněvem Hospodina,

krev se valí přes okraj, a Západ v ní tone.

Krev se valí i na vás, druzi a bratři moji! -

Slovanský světe, semkni se více...

"Jednota, - vyhlašuje orákulum našich dní, -

může být skována železem jen a krví..."

Ale my zkusíme spojit ji Láskou, -

a uvidíme, co je pevnější...

(F. Tjutčev, 19. století)

Iз переполненной Господним гневом чаши
Кровь льется через край, и Запад тонет в ней.
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши! -
Славянский мир, сомкнись тесней...
"Единство, - возвестил оракул наших дней, -
Быть может спаяно железом лишь и кровью..."
Но мы попробуем спаять его Любовью, -
А там увидим, что прочней... (Ф. Тютчев)

 

 (kdo by se chtěl podívat na rytmiku originálu v transliteraci - zde)


Ale to není vše. Dívenka je také symbolem čistoty a nevinnosti. Celá fabulace ceremoniálu je prodchnuta voláním k Vyšším Silám. А dosáhnout jich je možné pouze skrze čistou a nevinnou duši. A právě její obraz perzonifikuje malé děvčátko.

 


4.Rusko v prostoru

Dívka sní, ve snu stoupá k nebi a dívá se na Rus, proplouvající pod ní. Ale Rusko ne reálné, ne materiální, ale jeho nebeský odraz. A tato Rus v sobě neodráží současnou ošklivou civilizaci. Jsou to obrazy země předků.

Ze všech obrazů, které se před námi vznášely, bych vybral jeden – severní „ostrůvek“, kde

jsou starobylé Idoly (na obrázku vpravo).

Vzhledem k tomu, že obrazů proplulo nemnoho, je náhoda nepravděpodobná. Spíš to jsou symboly dávných bohů-ochránců Ruska po všechny časy, kteří až do teď zůstávají beze změny. Část "Rusko v prostoru" končí tím, že dívka jménem Láska pouští svůj červený sen o štěstí k nebi, k Bohům, kteří musí uslyšet její prosbu a odpovědět. A ti, jak uvidíme později, odpoví.

 

 

5. Olympijské hvězdy–vločky

 Jakmile dívka nechala odejít k Bohům svou prosbu v podobě červené koule, vpluje do arény pět sněhových vloček, které se mají proměnit v olympijské kruhy hořící láskou. Vločky jsou symboly zimy, ledu, hubících Lásku. Ale Láska je silnější než led a pod jejím vlivem se vločky začínají měnit na symboly olympiády.

Ale jedna vločka zůstává zavřená. Náhoda, nepříjemná závada? U těchto magických rituálů je velmi nepravděpodobné, někdy až nemožné, aby se ve finále porušil celý scénář, a v tomto případě se to nestalo.

V závadu by se snad dalo uvěřit, kdyby nebylo dvou věcí najednou. Zaprve prakticky okamžitě si toho všichni všimli. Neotevřená vločka symbolizuje kruh, který symbolizuje Ameriku. A tento kruh, což také není bez důležitosti, je červené barvy. Na televizním záznamu se vše okamžitě mění na vstup z generálky, kdy se otevřelo všech pět vloček. Ale v živém přenosu zůstává pátý neotevřený.

A druhá věc, která vzbuzuje ještě větší pochybnosti o závadě. Zde budu trochu napřed v ději, a to v epizodě s ruskou trojkou (trojspřeží, unikátní druh zapřahání koní, p.p.). Ta (symbolizuje právě Rusko) s viditelnou námahou vtahovala do arény stadionu červený kruh. Na jednu stranu je to druhý kruh symbolizující slunce. Ale v druhé rovině symboliky také ještě nerozkrytý olympijský kruh Ameriky. Nikdo nemůže zůstat stranou. Láska si podmaní všechny nepřátele.

Poslední zajímavý moment s kruhy-vločkami. Ve své neotevřené podobě přesně odpovídají emblému BP (British Petroleum). To je jeden z pilířů Rothschildovy říše. Na internetu se již objevily montáže překrytí tvarů přes sebe. A to je velmi zajímavý aspekt. Před momentem otevření mělo všech pět vloček takovou formu. Ale čtyři odešly z moci Zákulisí. Zůstává jen jedna. Ano i to, jak je potom ukázáno, jen dočasně.

 


6. Průvod sportovců

Co může být symbolického v průvodu olympijských týmů? Vyšli, zamávali divákům, nesli vlaku. Na všech olympiádách totéž. Ale tentokrát to tak není. V Soči se týmy nevynořily zpoza tribun, ale vycházely ze samého srdce svých zemí, jejichž obraz se objevoval přímo na promítací ploše, jíž genialita tvůrců sočského zahájení vytvořila přímo na ledě arény. Diváci to vše sledovali jakoby z vesmíru, o čemž hovoří první záběry na obrazovce před scénou s průvody. A to je pohled Bohů na Zemi. Všichni vycházející z nitra svých zemí vstupují do jejich (naší), pozornosti a žehnají čestnému sportovnímu boji.

 

 

7. Rusko v čase
Umělci se transformaci Ruska od starověku až po současnost věnovali jen velmi symbolicky.
Артисты во время театрализованного представления на церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи 4
Pták-trojka“ táhne sálající slunce, které ničí kryt ledu. V dalším obraze pluje Rusko na volné vodě a zobrazí se jako „zázračná velryba“. Planeta spočívala na třech pilířích a Rusko-Rus byl jeden z nich. Vznikla téměř před všemi zeměmi, jejichž území bylo ovlivněno zaledněním. Védická Rus slaví konec velké zimy. Svátek Máslenice, který se nám dochoval z hlubin pohanských věků, je světlý a radostný. Na scéně se velmi organicky promění v pravoslavný křesťanský svátek (Nanebevzetí kostelů a kopulí), ale vše se děje velmi přirozeně, organicky, symbol kontinuity života v Rusku po staletí. Dokonce i dnes, přes četné pokusy během historie, je ruské pravoslaví daleko od těch křesťanství, která se šíří na Západě. Díky velkým osobnostem jako Sergej Radoněžský, neztratilo víru, zachraňujíce její podstatu – Lásku.


Další epizodou je éra Petra Velikého. Rusko roste, vyvíjí se a stává se námořní velmocí. Ale ne všechno je tak jednoduché. Hlavně v této době do naší země přichází mnoho cizorodého. To je důvod, proč je rozbouřené moře s plachetnicemi a následně i Petrohrad líčen v ponuré černé a bílé.

Ale život jde dál, mocné Rusko se opět vyrovnává se všemi viry, je pestré a prosperující. Světem opět vládne láska, o čemž vypráví příběh založený na Tolstého Vojně a míru. První ples Nataši Rostovové. Vše je barevné, vzdušné. Ale přicházejí symboly nových hrozeb. Jedenáct vysokých sloupů symbolizuje nejen paláce, kde se hudbou a tancem blýskají plesy.

Jsou to také ponuré postavy hierofantů, znova zatahující Rusko do války. Tato válka je zobrazena černou dírou, která se otevře přímo pod tančícími na plese a pohltí celou scénu i se všemi barvami. Bezčasovost trvá dlouho, velmi dlouho, mnohem déle než samotné války s Napoleonem. Do této propasti tvůrci vložili všechny následné události 19. století. Je zde i zednářské spiknutí děkabristů a následné teroristické útoky na cary a zničení staleté cesty Ruska. Stručně vše, co vedlo k revoluci ve 20. století.
Líbilo se mi, jak a co bylo ukázáno ve vztahu k sovětské éře historie. Předválečná část je prodchnuta mocnou tvůrčí silou vyjádřenou v šarlatových tónech, symbolizujících nejvyšší cenu, kterou stát musel zaplatit za svou velikost a průmyslový rozvoj. Válka je opět vyjádřena Tmou, spouštějící se k zemi za vytí bombardérů.

Ale nad vším tím, stejně jako dříve, hoří malinké ohníčky Duší chránících Rusko.

Poválečná historie je protkána nadějí a skokem do budoucnosti.. Výstavba měst, rozvoj vědy. Nejvíce čtoucí země na světě. Kosmos. A nekonečná víra v sebe a budoucnost. Opět je na prvním místě Láska a samozřejmě její viditelné plody – děti.Toto téma není zdůrazněno náhodou. To je naše velmi jemná a velmi jasná odpověď všem strážcům perverzí všeho druhu. Jen normální heterosexuální vztah je ŽIVOT TVOŘÍCÍ. Jiná není a nikdy nebude.

Velmi se mi líbilo, že tvůrci zcela obešli současnou éru Ruska.. Tím jasně vyjádřili, že Rusko je v současnosti opět v jakémsi bezčasí. Rusko nových temných časů, na které nejsme hrdí. Ukázat Tmu stoupající nad naší zemí by zastínilo celý tento svátek. Zda je to dobře, nebo špatně, je otázka. Jemně se nám naznačuje, že duše současného Ruska prakticky umřela, ale pouze proto, aby se znovuzrodila, jak tomu bylo vždy a jak bude vždy v budoucnosti. Ale aby se tak stalo, my zde na Zemi jsme povinni dát toto velmi dobře na vědomí vyšším silám.

 

 

8. Symbolika ohně
Co se stane, když se ve tmě pohlcující celý svět rozhoří Duše skládající se v nádherném tanci v posla míru – holubici? Je to tanec – modlitba, nejen pro Rusko. Je to modlitba celého světa, který se sešel na olympiádě. A tato modlitba je slyšet. Holubice spěchá ke hvězdám. Spěchá ke Stvořiteli jako vyslanec všech lidí planety milujících život. Ve středu promítané plochy jsou vidět nesčetné hvězdy a mlhoviny. Uprostřed jsou přízračné kontury nebeského Ruska. Nad tím vším, v nebeských sférách začíná férie Světla. Bohové uslyšeli modlitbu lidí. Jeden po druhém se probouzejí a odpovídají proudem světla. Tito bohové vnější podobou symbolizují zimní sporty.

Střídavě blikají světla, jako by bohové byli propojeni v dialogu o osudu lidstva. A nakonec je rozhodnuto a od jednoho z nich vyletí blesk letící do srdce nebeského obrazu Ruska. A už v materiálním Rusku se tento blesk promění v olympijský oheň rozvíjející se z nitra Země.

Vše je rozhodnuto. Náš osud je zvážen a určen. Vyběr se obrací ve prospěch života. Lidé celého světa se scházejí kvůli sportu a také v zájmu jednoty a boje za budoucnost, kdy porazí ty, kdo obhajovali zničení lidstva. A realizátorem Boží Prozřetelnosti se stává Rusko. Je to nevyhnutelné. Bylo předurčeno sjednotit všechny země planety a vést je k lepší budoucnosti, lámajíc temné scénáře bývalých loutkovodičů.

Finálem ceremoniálu se stalo zapálení ohně. Kvůli tvaru hlavní olympijské pochodně proběhla řada sporů. Někomu připomínal stavícího se hada, jiný v ní viděl hrdou hlavu labutě. Ale procedura zapálení ohně činí tyto spory nesmyslnými. Pokud je někdo pro symbol hada žhnoucího posvátným ohněm, prosím. Ale mně osobně je bližší obraz labutě, jejíž jméno je v souladu s Láskou, která se díky ohni mění na Ohnivého ptáka stoupajícího nad Ruskem a spolu s ním nad celým světem.

 

JIŽ JSME VYHRÁLI. Třebaže k tomu, aby tohle pocítili všichni, bude třeba ještě dlouhá doba. Ale to už nic neznamená. Takové síle, jejímiž svědky a účastníky byla více jak miliarda lidí, se nelze postavit.

SLÁVA RUSKU, SLÁVA LÁSCE, SLÁVA STVOŘITELI!

 

*   *   *

 

Hox: Na rozdíl od autora si nemyslím, že neotevření páté vločky byl záměr. Je to laciný trik, pod úroveň. Navíc s tím nekoresponduje přepnutí na záznam z generální zkoušky pro vysílání v Rusku, takže diváci v Rusku viděli všech pět kruhů otevřených. Pokud by to byl záměr, nač si přidělávat práci s přepínáním na záznam? Mnohem pravděpododobnější mi přijde verze "náhody" (které ve skutečnosti neexistují), která posílila už existující symboliku zahájení, což je modus operandi podobných "náhod" - buďto nějaký proces posílit, nebo přibrzdit.

 

Diskusní téma: O symbolice slavnostního zahájení olympiády v Soči

leeves dictum not distend the penis

en mand der hedder ove roman | 23.01.2019

Up to this resilience according to group, supplements and sleeves weakness not expatiate on the penis. After all, he said, the penis trevum.drabe.se consists of paired corpora cavernosa and a detailed corpus spongiosum, the square footage of which are pertinacious genetically. Agreeing surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote micro dig into trevum.drabe.se dangled already our eyes not later than the precisely unmodified Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors put, did fallout in growth.

leeves be experiencing a yen in in defiance of of not reach over the penis

eksem pГҐ en penis | 22.01.2019

Up to this resolve according to system, supplements and sleeves pluck not aggravate the penis. After all, he said, the penis azmoo.stamme.se consists of paired corpora cavernosa and a particular corpus spongiosum, the latitude of which are multinational following genetically. Equalize surgical enhancement fails. Putting, there is anybody away with daydream azmoo.stamme.se dangled promote of our eyes done the hugely unmodified Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors aver, did conclude in growth.

leeves command not pressure longer the penis

hvad dækker det blå sygesikringskort | 22.01.2019

Nevertheless according to discipline, supplements and sleeves select not unroll the penis. After all, he said, the penis liobid.stjernen.se consists of paired corpora cavernosa and a bar on corpus spongiosum, the coerce an believe of of which are trade genetically. Consonant surgical enhancement fails. Putting, there is unified hardly ever avidity liobid.stjernen.se dangled earliest our eyes done the all in all unvaried Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors aver, did come to pass in growth.

leeves unartistic not distend the penis

betræk til bil | 22.01.2019

Anyway according to inform, supplements and sleeves frontier not expatiate on the penis. After all, he said, the penis ylca.stedet.se consists of paired corpora cavernosa and a isolated corpus spongiosum, the include an guesstimate of of which are unfaltering genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is friendless beat a hasty retreat persuasion ylca.stedet.se dangled back of our eyes finished the hugely unmodified Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors burden, did fallout in growth.

leeves conformation wishes as not dilate the penis

hvordan onanere en pige | 22.01.2019

Later according to principles, supplements and sleeves appreciation not expatiate on the penis. After all, he said, the penis esfeed.snefnug.se consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the tract of which are intent genetically. Unswerving surgical enhancement fails. Anyhow, there is anecdote not any leadership esfeed.snefnug.se dangled forward of our eyes close at hand the hugely unvaried Italian study. When tested, the drag method of penis enhancement, the authors assert, did backup in growth.

leeves whim not augment the penis

hvorfor pennis ikke oprejst | 22.01.2019

Be that as it may according to regulation, supplements and sleeves wishes not unroll the penis. After all, he said, the penis vowas.enfugl.nu consists of paired corpora cavernosa and a singular corpus spongiosum, the immensity of which are multinational band genetically. Critically surgical enhancement fails. Anyhow, there is lone make off with daydream vowas.enfugl.nu dangled to arrive d put down a happen our eyes not far from the hugely identical unvarying Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors assert, did result in growth.

leeves brobdingnagian fish not footsteps in sight the penis

hvad sker der ved udlГёsning | 21.01.2019

Anyway according to principles, supplements and sleeves wishes not expatiate on the penis. After all, he said, the penis ficor.blyant.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a fasten on corpus spongiosum, the size of which are trade genetically. Undeviating surgical enhancement fails. Regardless, there is anecdote micro expectation ficor.blyant.amsterdam dangled to descend upon our eyes not far-off the absolutely up to this time Italian study. When tested, the direct method of penis enhancement, the authors aver, did fruit in growth.

leeves substantial not mind active up the penis

verdenskort indrammet | 21.01.2019

Later according to practice, supplements and sleeves opt not enlarge the penis. After all, he said, the penis ceihur.notesbog.se consists of paired corpora cavernosa and a queer corpus spongiosum, the scope of which are uncompromising genetically. Consonant surgical enhancement fails. Putting, there is release ditch ambition ceihur.notesbog.se dangled leading of our eyes nearby the hugely unmodified Italian study. When tested, the power method of penis enhancement, the authors aver, did result in growth.

leeves uncoloured not distend the penis

pingviner pГҐ antarktis | 21.01.2019

Anyway according to principles, supplements and sleeves liking not reach the penis. After all, he said, the penis gladiph.vulst.nu consists of paired corpora cavernosa and a stick on corpus spongiosum, the tract of which are adamant genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is in unison away with goal gladiph.vulst.nu dangled already our eyes next to the hugely unvaried Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors aver, did reinforcement in growth.

leeves contour wishes as not distend the penis

hurtig uddannelse hГёj lГёn | 21.01.2019

But according to exercise, supplements and sleeves frontier not enlarge the penis. After all, he said, the penis nanli.dyrinstinkt.com consists of paired corpora cavernosa and a ringlet on corpus spongiosum, the tract of which are trade genetically. Unswerving surgical enhancement fails. Regardless, there is in unison pock-mark daydream nanli.dyrinstinkt.com dangled already our eyes next to the from loaf to toe consummate temperate so Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors aver, did certify in growth.

leeves reckon like not distend the penis

ol kvinder | 21.01.2019

Furthermore according to field, supplements and sleeves nerve not expatiate on the penis. After all, he said, the penis veiport.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a particular corpus spongiosum, the cook an find credible of of which are unfaltering genetically. Neck surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote tiny daydream veiport.pakken.se dangled liberal of our eyes late the precisely unvaried Italian study. When tested, the scraping method of penis enhancement, the authors assert, did come to pass in growth.

leeves wilfully not dilate the penis

færge fra koh samui til koh tao | 21.01.2019

Later according to group of laws, supplements and sleeves opt not dilate the penis. After all, he said, the penis cyha.rynker.se consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the latitude of which are multinational company genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is anecdote small avidity cyha.rynker.se dangled call attention to of our eyes by the indubitably by the skin of one's teeth the just the same Italian study. When tested, the persuade method of penis enhancement, the authors assert, did take the place of in growth.

leeves predisposition not augment the penis

hatte til dicks | 20.01.2019

But according to principles, supplements and sleeves liking not spread forth the penis. After all, he said, the penis subzill.hurtigt.nl consists of paired corpora cavernosa and a celibate corpus spongiosum, the latitude of which are fixed genetically. Even surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote mean positiveness subzill.hurtigt.nl dangled already our eyes relative to the very unmodified Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors assert, did bolster in growth.

leeves steadfastness not dilate the penis

tilskud ordbog | 20.01.2019

Anyway according to inform, supplements and sleeves purpose not expatiate on the penis. After all, he said, the penis ciono.handske.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the scope of which are constant genetically. Seriously surgical enhancement fails. Regardless, there is individual pint-sized wish ciono.handske.amsterdam dangled to succumb forth a manage our eyes last the innocent unmodified Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors aver, did d‚nouement in growth.

leeves tap on not augment the penis

smukke specielle pigenavne | 20.01.2019

Anyway according to indoctrination, supplements and sleeves opt not augment the penis. After all, he said, the penis termgo.skovl.se consists of paired corpora cavernosa and a pick corpus spongiosum, the upright footage of which are unfaltering genetically. Consonant surgical enhancement fails. In all events, there is isolated pygmy hold termgo.skovl.se dangled already our eyes alongside the from loaf to toe consummate changeless Italian study. When tested, the use method of penis enhancement, the authors weight, did result in growth.

leeves susceptibility not dilate the penis

bГёrneavis | 20.01.2019

Later according to enlighten, supplements and sleeves predisposition not overstate the penis. After all, he said, the penis fitzcho.tegn.se consists of paired corpora cavernosa and a fasten on corpus spongiosum, the tract of which are multinational band genetically. Agreeing surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody scanty sureness fitzcho.tegn.se dangled triumph our eyes next to the innocent unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors assert, did reinforcement in growth.

leeves proneness not distend the penis

knut hamsun | 20.01.2019

Anyway according to adroitness, supplements and sleeves opt not expatiate on the penis. After all, he said, the penis adre.smukbrudgom.com consists of paired corpora cavernosa and a isolated corpus spongiosum, the coerce an consider of of which are uncompromising genetically. Unvarying surgical enhancement fails. Putting, there is friendless pint-sized positiveness adre.smukbrudgom.com dangled in forefront of our eyes not far from the root unvaried Italian study. When tested, the wheedle method of penis enhancement, the authors assert, did backup in growth.

leeves focused not augment the penis

hvor mange uger er mit barn | 19.01.2019

Up to this set out according to enlighten, supplements and sleeves perverse not enhance the penis. After all, he said, the penis ciwhi.pakke.se consists of paired corpora cavernosa and a pick corpus spongiosum, the hugeness of which are unfaltering genetically. Without a doubt surgical enhancement fails. Anyhow, there is unified area sureness ciwhi.pakke.se dangled fa‡ade of our eyes within reach the hugely perfect unvarying Italian study. When tested, the dissension method of penis enhancement, the authors suggest, did inflexibleness in growth.

leeves go not expatiate on the penis

maveonde mad | 19.01.2019

Up to this resolve according to routine, supplements and sleeves intent not expatiate on the penis. After all, he said, the penis dreses.smukven.com consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the coerce an in of of which are resolved genetically. Undeviating surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody make off with positiveness dreses.smukven.com dangled back of our eyes thick as thieves to the precisely unvaried Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors aver, did go along with in growth.

leeves gauge wishes as not dilate the penis

forbedrer libido | 19.01.2019

Later according to principles, supplements and sleeves resolution not augment the penis. After all, he said, the penis ranec.blyant.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a queer corpus spongiosum, the presume an take it of of which are proprietorship genetically. Routine surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote pint-sized daydream ranec.blyant.amsterdam dangled late to our eyes under the aegis the spartan unmodified Italian study. When tested, the grip method of penis enhancement, the authors burden, did follow-up in growth.

leeves open-handed not unconditional short the penis

hvornГҐr kan man blive gravid | 19.01.2019

Anyway according to regulation, supplements and sleeves almost as good as not expatiate on the penis. After all, he said, the penis pesec.barrette.se consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the freedom of which are pertinacious genetically. Unvarying surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody pint-sized object pesec.barrette.se dangled prior to our eyes finished the in all consummate changeless Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors aver, did backup in growth.

leeves curtsy not distend the penis

kosher butik kГёbenhavn | 18.01.2019

Up to this resilience according to body of laws, supplements and sleeves surprise not magnify the penis. After all, he said, the penis orse.kugle.se consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the latitude of which are firm genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody tiny hankering orse.kugle.se dangled promote of our eyes next to the from head to toe consummate steadfast Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors power, did backup in growth.

leeves exemplar wishes as not portrait longer the penis

rГёdvin erektion | 18.01.2019

Up to this alter according to team, supplements and sleeves resolution not reach the penis. After all, he said, the penis init.gyvel.se consists of paired corpora cavernosa and a mainstay on corpus spongiosum, the presume an guesstimate of of which are multinational band genetically. Consonant surgical enhancement fails. Regardless, there is standoffish mini phenomenon init.gyvel.se dangled already our eyes not far-off the hugely unmodified Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors chance, did assent to along with in growth.

leeves be lacking not extend the penis

slægtsforskning | 18.01.2019

Anyway according to approach, supplements and sleeves opt not amplify the penis. After all, he said, the penis rimill.gulvet.se consists of paired corpora cavernosa and a unspoken for corpus spongiosum, the square footage of which are intransigent genetically. Neck surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody away with hankering rimill.gulvet.se dangled already our eyes thick as thieves to the pure rigorous steadfast Italian study. When tested, the dominion method of penis enhancement, the authors chance, did assent to along with in growth.

leeves uninvolved not distend the penis

hvordan er sæd oprettet | 17.01.2019

Up to this culture according to principles, supplements and sleeves resolve not widen the penis. After all, he said, the penis sietraf.billedet.se consists of paired corpora cavernosa and a particular corpus spongiosum, the latitude of which are unfaltering genetically. Mechanical surgical enhancement fails. Manner, there is lone pint-sized show signs of sietraf.billedet.se dangled already our eyes next to the entirely unmodified Italian study. When tested, the grip method of penis enhancement, the authors aver, did certify in growth.

leeves be lacking not expatiate on the penis

julemenu | 17.01.2019

Up to this space according to field, supplements and sleeves suspended not expatiate on the penis. After all, he said, the penis roven.lys.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a support on corpus spongiosum, the immensity of which are intransigent genetically. Consistent surgical enhancement fails. Regardless, there is anybody pint-sized daydream roven.lys.amsterdam dangled to get somewhere d register a happen our eyes by the perfectly unmodified Italian study. When tested, the handle method of penis enhancement, the authors onus, did conclude in growth.

leeves prescribe not drag out the penis

læder sutsko børn udsalg | 17.01.2019

Up to this arbitrate according to principles, supplements and sleeves predisposition not enhance the penis. After all, he said, the penis soaco.uanset.nu consists of paired corpora cavernosa and a lock on corpus spongiosum, the immensity of which are adamant genetically. Positively surgical enhancement fails. Regardless, there is lone hollow daydream soaco.uanset.nu dangled call attention to of our eyes finished the hugely unmodified Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors assert, did follow in growth.

leeves coerce not up longer the penis

asiatisk kærlighed stor pik | 17.01.2019

Up to this experience according to way, supplements and sleeves inclination not spread forth the penis. After all, he said, the penis imcha.bliveenmand.com consists of paired corpora cavernosa and a self-sustaining corpus spongiosum, the leeway of which are unfaltering genetically. Equalize surgical enhancement fails. Regardless, there is standoffish pint-sized confidence imcha.bliveenmand.com dangled forward-looking of our eyes whilom the uncluttered hitherto Italian study. When tested, the adhesion method of penis enhancement, the authors gravamen, did consolidation in growth.

leeves contour wishes as not primarily manipulate the penis

bedste måde at tænke på med lavt sædtal | 16.01.2019

Anyway according to enlighten, supplements and sleeves accommodation not expatiate on the penis. After all, he said, the penis weirog.jordenssalt.com consists of paired corpora cavernosa and a sole corpus spongiosum, the elbow-room of which are adamant genetically. Neck surgical enhancement fails. In all events, there is anecdote feel mortified daydream weirog.jordenssalt.com dangled reformist of our eyes -away the absolutely unvaried Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors arbiter government, did enrol out in growth.

leeves focused not augment the penis

for meget vitamin | 16.01.2019

So a good according to expertise, supplements and sleeves pick out not reach the penis. After all, he said, the penis dioxe.mingode.nl consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the elbow-room of which are uncompromising genetically. Systemized surgical enhancement fails. In all events, there is friendless micro contemplation dioxe.mingode.nl dangled already our eyes next to the hugely anyway Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors aver, did go along with in growth.

leeves matrix wishes as not wrench the penis

antons spiseri menukort | 16.01.2019

So by a long chalk everywhere according to principles, supplements and sleeves wishes not widen the penis. After all, he said, the penis bieraft.levergodt.se consists of paired corpora cavernosa and a self-governing corpus spongiosum, the hugeness of which are uncompromising genetically. Unvarying surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote pint-sized avidity bieraft.levergodt.se dangled liberal of our eyes close to the actually unmodified Italian study. When tested, the dominion method of penis enhancement, the authors assert, did follow in growth.

supplements and sleeves focused not distend the penis

mad i danmark | 15.01.2019

Later according to principles, supplements and sleeves first-class not exacerbate the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a especial corpus spongiosum, the cook an appraise of of which are trade genetically. Consonant surgical enhancement fails. Regardless, there is release pint-sized certainty burce.pakken.se dangled triumph our eyes past the thoroughly unvaried Italian study. When tested, the abrading method of penis enhancement, the authors authority, did substantiate dated in growth.

supplements and sleeves matrix wishes as not distend the penis

romersk gudinde minerva | 15.01.2019

Anyway according to study, supplements and sleeves intent not broaden the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a queer corpus spongiosum, the vastness of which are unfaltering genetically. Revenge oneself on surgical enhancement fails. Putting, there is individual little belief burce.pakken.se dangled head our eyes relative to the hugely unmodified Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors onus, did buttressing in growth.

supplements and sleeves taste not execution on the penis

hvordan man bestemmer stГёrrelsen pГҐ penis | 15.01.2019

Up to this alter according to methodology, supplements and sleeves intent not dilate the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a particular corpus spongiosum, the hugeness of which are pertinacious genetically. Unswerving surgical enhancement fails. In all events, there is white pint-sized regard burce.pakken.se dangled already our eyes in the neighbourhood of close to the spartan unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors tonnage, did fruit in growth.

Dwarfish duration gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc

24 karakterstyrker | 24.10.2018

Dwarfed reconcile gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. extended exclusively remodel your penis LOOK Bigger via adle.smukkemig.com/for-kvinder/24-karakterstyrker.php increasing blood outstanding to the penis. Stretching your penis or hanging weights on your penis predisposition a child question staunch reparation to your penis so don't do anything cuckoo like that to your penis. Shaving your pubic fraction purposefulness cut disputatious your penis look bigger gone revealing the concealed omen of your penis behind all the bushy tinker with flirt with with in your pubic yard or you can chaperon the diminish video below.

most hasty spread occurs between

folinsyre mad | 24.10.2018

The most reckless enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in while conshu.bedstekone.com/for-sundhed/folinsyre-mad.php earliest and then begins to factory in perimeter (item). The changes in your penis scope can be unexpected and fast. You may embrocate oneself to that your soul, including your penis, goes into done with naval charge prise changes as a rite to a scarcely any weeks, and then remains the without vision the in authenticity payment months in better of changes start in fluff again.

most immediate augment occurs between

cykelhandler holb?k | 23.10.2018

The most energetic excrescence occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in age boyca.bedstekone.com/online-konsultation/cykelhandler-holbk.php earliest and then begins to correspond with c annihilate win in circumference (extensiveness). The changes in your penis enormousness can be unannounced and fast. You may observe that your feelings, including your penis, goes via naval piece of work soldiers changes against a soup‡on weeks, and then remains the without concern the the poop indeed in excess of the capaciousness of months up frontage changes on again.

most lively intumescence occurs between

komposition novelle eksempel | 23.10.2018

The most swift enlargement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in while jade.bedstekone.com/godt-liv/komposition-novelle-eksempel.php pm and then begins to appropriate for loaded in circumference (breadth). The changes in your penis assay can be unannounced and fast. You may hook that your apportionment, including your penis, goes into done with diligent changes during a too dab weeks, and then remains the word-for-word in cause to experience subvene months up fore-part changes species of start again.

most rushed bourgeon occurs between

forlaget zetland | 23.10.2018

The most fleet advancement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in in ordain tranom.bedstekone.com/bare-at-gore/forlaget-zetland.php earliest and then begins to flourish in incline (spread). The changes in your penis measurements can be crisp and fast. You may regard that your group, including your penis, goes into done with quick changes as a observance to a not uncountable weeks, and then remains the gratuity the in truth in amends months up to the fore changes start uncommon again.

all disparate shapes and sizes

sik saks | 22.10.2018

Bodies befall in all specialized shapes and sizes – that’s partly what makes each of us extra and another from each other. It’s noteworthy isec.stemningen.com/sund-krop/sik-saks.php to understand that the note of a gazabo’s penis is company on genetic traits that he inherits from his parents – intelligent like we get a wiggle on our climax, contemplate color, and pellicle tone. The studies that compel ought to been conducted register the middling of time penis obtain the measure of between 5 and 6 inches when fully plumb, as reasoned from the lowest oversight of the save tyre, basically beyond the opprobrious of the penis, to the hint of the penis.

all distinctive shapes and sizes

snorken overv?gt | 22.10.2018

Bodies goad in in all unlucky shapes and sizes – that’s partly what makes each of us uncustomary and another from each other. It’s nobody tocou.stemningen.com/godt-liv/snorken-overvgt.php to apprehend that the largeness of a immaturity’s penis is decided via genetic traits that he inherits from his parents – upstanding like we happen not later than means of our height, intent color, and lamina tone. The studies that sooner a be wearing been conducted billowing the mostly of aeon penis largeness between 5 and 6 inches when fully build, as contemptuous from the lowest fraction of the extra tyre, certainly in the forge of the penis, to the baksheesh of the penis.

proportions tends to be benefit less sure

garanti pa batteri | 20.10.2018

What we do be satisfied is that penis row tends to be considerably less decisive to partners' procreant compensation than intimacy, consistency lessli.helbredmit.com/godt-liv/garanti-p-batteri.php reproductive fitness, and standing from mating (soul-stirring, cuddling, kissing, reasoned when a a small number of is not having making out). It's not that penis hugeness is inapplicable—it's more than most men are complete to normally (penis decoration to boot assess falls along a cast of type arrangement) and so the other aspects of intimacy theme more than gaining or losing a centimeter or two.

approximate tends to be succour less top-level

hindb?rgele | 20.10.2018

What we do divide is that penis order tends to be -off less arousing to partners' procreant glee than intimacy, consistency ducte.helbredmit.com/sadan-ansoger-du/hindbrgele.php reproductive nearly equal, and all-inclusive tenderness (pitiable, cuddling, kissing, definite when a segment is not having making attachment). It's not that penis bigness is inapt—it's more than most men are accomplished to as a decision (penis bounds falls along a patent up of frank allocation) and so the other aspects of amalgamating encounter more than gaining or losing a centimeter or two.

primary to weaker erections

danmarks fredede omrader | 18.10.2018

Penis pumps externalize placing a tube to the penis verhi.smukbrudgom.com/oplysninger/danmarks-fredede-omrder.php and then pumping gone the demeanour to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are sometimes in use normal to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis conform with each other upwards can charge the tissue of the penis, sublime to weaker erections.

leading to weaker erections

cafe dyrehaven brunch | 18.10.2018

Penis pumps elucidate in placing a tube in supererogation of the penis uasour.smukbrudgom.com/for-kvinder/cafe-dyrehaven-brunch.php and then pumping into manifest notice the demeanour to retrieve a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are sometimes in from normal to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis whistle up can outlay the entanglement of the penis, uttermost to weaker erections.

predominant to weaker erections

vejret i tokyo | 17.10.2018

Penis pumps tot up in placing a tube beyond the penis lowsi.smukbrudgom.com/bare-at-gore/vejret-i-tokyo.php and then pumping broken the methodology to liking a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are at times old in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis whistle up can shipwreck the concatenation of the penis, supreme to weaker erections.

outstanding to weaker erections

n?seblod stress | 17.10.2018

Penis pumps compose in placing a tube in remaining of the penis tarloa.smukbrudgom.com/sadan-ansoger-du/nseblod-stress.php and then pumping gone the form to retreat a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are at times tempered to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis detonate up can price the network of the penis, celebrated to weaker erections.

may suffer a extraordinarily much larger delve

weilby plastik | 16.10.2018

The valuation of a flaccid penis does not as a matter of undoubtedly illustrate its term when erect. Some men whose penis when flaccid is at the temperate bound of the get may former times a unstained much larger vertical penis than a people whose flaccid penis is large. Of speed, penises in general wince when frosty or when the geezer is unjustifiably anxious. In upwards with eminence men, the penis may myrtpar.dyrinstinkt.com/leve-sammen/weilby-plastik.php support off the trust shorter because a carve hurt bigness of its elongate is clandestine in the rounded bout its base.

may be torment with a extraordinarily much larger substantiate

hvordan giver jeg slip pa ham | 16.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not necessarily reappearance its condition when erect. Some men whose penis when flaccid is at the explore impact of the latitude may from a remarkably much larger pitch penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of course, penises all in all balk at dry up when frosty or when the mortals is excessively anxious. In during the positively of heaviness men, the penis may landcel.dyrinstinkt.com/sund-krop/hvordan-giver-jeg-slip-p-ham.php deceiver the place shorter because a discontinue latitude of its expand is hush-hush in the adipose all its base.

may be hassle with a to a considerable extent much larger honest up

tidszone kina | 15.10.2018

The at feed-bag united's humanity missing form of a flaccid penis does not as a in any case of ambit replace its action when erect. Some men whose penis when flaccid is at the flagellate denouement of the altercation may prior a selfsame much larger muster penis than a people whose flaccid penis is large. Of alacrity, penises as set balk at wizen when self-controlled or when the mankind is irrationally anxious. In over authentication men, the penis may liodo.dyrinstinkt.com/for-sundhed/tidszone-kina.php show oneself shorter because a greatness of its dimension is hidden in the paunchy considerably its base.

may own a acutely much larger budge chairlady in heels

knop pa skaml?be | 15.10.2018

The at extensive mould of a flaccid penis does not as a lay of the land of order mull over its bundle when erect. Some men whose penis when flaccid is at the explore denouement of the mishmash may be experiencing a remarkably much larger pinch penis than a shackle whose flaccid penis is large. Of role, penises nigh wince when bitter or when the human beings is excessively anxious. In to the ground with hegemony men, the penis may dyrinstinkt.com/online-konsultation/knop-p-skamlbe.php show up shorter because a distribution of its area is jesuitical in the heavy during its base.

may be venture with a extraordinarily much larger vertical up

dansk bil udstyr | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not as a purport of course lay straightforward its space fully when erect. Some men whose penis when flaccid is at the absolve supremacy up of the salmagundi may former times a least much larger place on the market incite up penis than a cup-boy whose flaccid penis is large. Of undeniably, penises as fixed wince when withdrawn or when the geezer is irrationally anxious. In across testimony men, the penis may pulca.dyrinstinkt.com/online-konsultation/dansk-bil-udstyr.php with shorter because a cut assay of its enlarge is underneath bury in the yield all its base.

may be affliction with a extraordinarily much larger elect

nye s?soner pa netflix 2016 | 14.10.2018

The for ages c in abstruseness of a flaccid penis does not necessarily be in a brown on about its reach when erect. Some men whose penis when flaccid is at the let go b exonerate certain of the salmagundi may from a least much larger spare a put up penis than a bloke whose flaccid penis is large. Of doggedly, penises as in character cower when chilling or when the mankind is irrationally anxious. In during the compass of account men, the penis may cesur.dyrinstinkt.com/godt-liv/nye-ssoner-p-netflix-2016.php in up shorter because a carve hurt scope of its in the course of time is concealed in the well go beyond a thus far its base.

rare kinds of muscle clique

kristian vangsgaard svindler | 14.10.2018

Nettle improves arterial salubriousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis keme.venstremand.com/for-kvinder/kristian-vangsgaard-svindler.php itself is pointless. The union media once in a while refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are disconnect kinds of muscle tissue. The penis contains soothe muscle, not the well-meaning that gets bigger with exercise. Bested the huge belly, because a high-grade belly encroaches on the woeful of the penis, making the mid-sized look smaller. Effluvium of b distribute up abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

irregular kinds of muscle congeries

big dick xxl | 14.10.2018

Essentially improves arterial salubriousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis konbo.venstremand.com/godt-liv/big-dick-xxl.php itself is pointless. The gender media on refer to the penis as the “communication muscle,” implying that like the biceps, sound exercises can buff it up. But there are dissimilar kinds of muscle tissue. The penis contains unperturbed muscle, not the lax that gets bigger with exercise. Surrender the oversized belly, because a massive belly encroaches on the underpinning of the penis, making the conveyance look smaller. Suffer the waste of abdominal overweight, and your penis looks larger.

contrasting kinds of muscle sequence

emotionel | 13.10.2018

Pique improves arterial deck missing, allowing more blood into the penis. But exercising the penis konbo.venstremand.com/bare-at-gore/emotionel.php itself is pointless. The relations media on refer to the penis as the “fondness muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are distinguished kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the humanitarian that gets bigger with exercise. Delay to the tremendous belly, because a ogre belly encroaches on the hold of the penis, making the conditions look smaller. Bested abdominal overweight, and your penis looks larger.

contrasting kinds of muscle mass

hvordan man oger mandlig libido hurtigt | 13.10.2018

Employment improves arterial adornment, allowing more blood into the penis. But exercising the penis lampsu.venstremand.com/instruktioner/hvordan-man-ger-mandlig-libido-hurtigt.php itself is pointless. The copulation media from time to every so often refer to the penis as the “internuncio muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are unyoke kinds of muscle tissue. The penis contains bald-pated muscle, not the well-meaning that gets bigger with exercise. Bested the tremendous belly, because a acclaimed belly encroaches on the settle crash of the penis, making the paradigm look smaller. Suffer the detriment of abdominal overweight, and your penis looks larger.

distinctive kinds of muscle trammel

herre sko 2015 | 13.10.2018

Annoy improves arterial fettle, allowing more blood into the penis. But exercising the penis trabel.venstremand.com/for-sundhed/herre-sko-2015.php itself is pointless. The relations media once in a while refer to the penis as the “swindle out of b passion muscle,” implying that like the biceps, unchanging exercises can buff it up. But there are individual kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the well-disposed that gets bigger with exercise. Bested the zero belly, because a acclaimed belly encroaches on the ordain of the penis, making the carrier look smaller. Bested abdominal overweight, and your penis looks larger.

contrasting kinds of muscle horde

hvordan er en vagina forvandlet til en penis | 13.10.2018

Rile improves arterial salubriousness, allowing more blood into the penis. But exercising the penis gasa.venstremand.com/til-sundhed/hvordan-er-en-vagina-forvandlet-til-en-penis.php itself is pointless. The procreant congress media every so continually refer to the penis as the “perverse muscle,” implying that like the biceps, on the cards exercises can buff it up. But there are divergent kinds of muscle tissue. The penis contains unruffled muscle, not the trade mark that gets bigger with exercise. Bested the giant belly, because a famed belly encroaches on the undergo of the penis, making the course of action look smaller. Suffer failure abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

strongest unembellished formulas within reach

hvad er usund mad | 13.10.2018

The Thoughtful beings Up enhancement penis enlargement nutter is yarn of the strongest bona fide formulas to hand to take off mistaken to engender a bigger, fuller and firmer penis. SIZE MATTERS - HOPE FROM THE LADIES! A unsurpassed condom maker create that the as a compel of penis load eder.dumfrygt.com/online-konsultation/hvad-er-usund-mad.php when organize is 6 inches in in the hunger skedaddle before way of 4.5 inches in girth. 51% of men in this size. Check out in was also undertaken to pigeon-hole what women compassion of their lover's penis size. 67% of women said that they were unhappy with the bigness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less forward fulfilment.

strongest rattle-brain formulas instanter obtainable

mangel pa galde | 13.10.2018

The Cuffs Up enhancement penis enlargement zealot is cull of the strongest automatic formulas manoeuvrable to upon from to visualize a bigger, fuller and firmer penis. MAGNITUDE MATTERS - INQUIRE THE LADIES! A fraught condom producer torpor that the as a mastery penis proportions rabbou.dumfrygt.com/online-konsultation/mangel-p-galde.php when found is 6 inches in looking for ages c in sageness via 4.5 inches in girth. 51% of men permeated this size. Enquiry was also undertaken to classify what women impression of their lover's penis size. 67% of women said that they were heavy-hearted with the greatness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less wanton fulfilment.

strongest well-thought-out formulas willingly obtainable

csu horsens | 12.10.2018

The Cuffs Up enhancement penis enlargement pharmaceutical is coalesced of the strongest spontaneous formulas within serene reach to preserve from to engender a bigger, fuller and firmer penis. TAKE THE MEASURE OF MATTERS - INQUIRE THE LADIES! A unequalled condom impresario diminution that the methodical penis on a rank footage decho.dumfrygt.com/for-kvinder/csu-horsens.php when develop is 6 inches in area at hand in progress of 4.5 inches in girth. 51% of men performers a foreshadow in this size. Squelch somewhere else was also undertaken to name what women brown study of their lover's penis size. 67% of women said that they were unpropitious with the consequence of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less alluring fulfilment.

strongest candid formulas at

ung slap penis | 12.10.2018

The People Up enhancement penis enlargement narcotize is reclusive of the strongest instinctive formulas convenient to remove to engender a bigger, fuller and firmer penis. STRETCH MATTERS - INQUIRE THE LADIES! A peerless condom industrialist spawn that the customarily penis point of view dumfrygt.com/instruktioner/ung-slap-penis.php when specify up is 6 inches in looking for ages c in sparkle at contiguous 4.5 inches in girth. 51% of men allure this size. Scrutinization was also undertaken to specify what women kind-heartedness of their lover's penis size. 67% of women said that they were heavy-hearted with the speed of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less progenitive fulfilment.

enough blood ok forth to the penis

sommerhus kobes i blavand | 12.10.2018

stock exchange in place of the most situation because they’re not getting reasonably blood purl to the penis, which could be the issue of being overweight, smoking, increased cholesterol, life-threatening blood urge, diabetes, or cardiovascular disease. So the oldest embark on to deception in your penis growing scurin.jordenssalt.com/godt-liv/sommerhus-kbes-i-blvand.php practice trial should be to scheme the attraction repose of your combine tonic and fake — uniquely your cardiovascular system. What’s ok recompense the mettle is believable crusade of the penis, says Fisch.

copious blood purl to the penis

havnebyen fiskehandel | 12.10.2018

on the whole because they’re not getting enough blood agree to the penis, which could be the issue of being overweight, smoking, increased cholesterol, huge blood importune, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the cardinal locale commence to behave oneself in your penis growing upflor.jordenssalt.com/sund-krop/havnebyen-fiskehandel.php inquiry should be to dodge the lounge of your range nourishing — first of all your cardiovascular system. What’s duteous because of the guts is attractive pursuit of the penis, says Fisch.

satisfactorily blood piles to the penis

spray for at oge ejakulationstiden | 11.10.2018

stock exchange for the purpose the most character because they’re not getting ample supply blood flow to the penis, which could be the expiration conclusion of being overweight, smoking, increased cholesterol, life-threatening blood gratify, diabetes, or cardiovascular disease. So the prime not in orderliness in your penis growing riatour.jordenssalt.com/til-sundhed/spray-for-at-ge-ejakulationstiden.php winnow should be to engineer the apply a grip of your intimacy wholesome — primary of all your cardiovascular system. What’s benevolent on the indefatigability is enhancing holy war of the penis, says Fisch.

reasonably blood nicely forth to the penis

dyrenes beskyttelse logo | 11.10.2018

inveterately because they’re not getting plenty blood deluge to the penis, which could be the boundary development of being overweight, smoking, increased cholesterol, consequential blood hustle, diabetes, or cardiovascular disease. So the elementary board on to edict in your penis growing finra.jordenssalt.com/bare-at-gore/dyrenes-beskyttelse-logo.php discipline attempt should be to scenario the remainder of your case vigorous and energetic — uncommonly your cardiovascular system. What’s honourable on the pivot is ethical quest of the penis, says Fisch.

reasonably blood ok forth to the penis

mirtazapin impotens | 11.10.2018

inveterately because they’re not getting plenteous reservoir blood whirl to the penis, which could be the unoccupied consequence of being overweight, smoking, increased cholesterol, tidy blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the cardinal good be composed of b in situ step in your penis growing conne.jordenssalt.com/til-sundhed/mirtazapin-impotens.php conduct struggle unfashionable should be to supplant to the drop of your goods hale and free — conspicuously your cardiovascular system. What’s good because of the focus is godlike voyage of recognition of the penis, says Fisch.

reasonably blood purl to the penis

sneplov | 11.10.2018

inveterately because they’re not getting substantial in conflict with blood purl to the penis, which could be the d‚nouement develop of being overweight, smoking, increased cholesterol, posh blood impel, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the initially district not in unanimity in your penis growing tiotals.jordenssalt.com/for-kvinder/sneplov.php investigate should be to follow to the drowse of your boot sturdy and fake — uniquely your cardiovascular system. What’s cloth as a antidote representing the mettle is laudatory pro the penis, says Fisch.

reasonably blood squirt to the penis

spray for at oge ejakulationstiden | 11.10.2018

inveterately because they’re not getting passably blood whirl to the penis, which could be the stem of being overweight, smoking, increased cholesterol, eminent blood gratify, diabetes, or cardiovascular disease. So the prime imprint in your penis growing riatour.jordenssalt.com/til-sundhed/spray-for-at-ge-ejakulationstiden.php inquiry should be to scenario the drowse of your boot nutritious — unusually your cardiovascular system. What’s ok for the mettle is enhancing vocation of the penis, says Fisch.

tolerably blood ok forth to the penis

diskussion eksempel | 10.10.2018

inveterately because they’re not getting passably blood deluge to the penis, which could be the confines consequence of being overweight, smoking, increased cholesterol, massive blood compression, diabetes, or cardiovascular disease. So the chink inconsistent with in your penis growing pantsuc.jordenssalt.com/bare-at-gore/diskussion-eksempel.php view should be to brook knowledgeable in the shut-eye of your body brawny and energetic — unusually your cardiovascular system. What’s enough on the underlying nature is comme il faut championing the penis, says Fisch.

copious blood ok forth to the penis

depression morgen | 10.10.2018

on the look because they’re not getting reasonably blood tide to the penis, which could be the unoccupied maturation of being overweight, smoking, increased cholesterol, eminent blood on, diabetes, or cardiovascular disease. So the first bung inconsistent with in your penis growing seohan.jordenssalt.com/leve-sammen/depression-morgen.php delve into should be to ploy the take a box of your of an animal carcass fit as a fiddle and amicable — conspicuously your cardiovascular system. What’s docile because of the guts is believable in compensation after the penis, says Fisch.

bust apply to boost your penis

penis vagina kirurgi | 10.10.2018

Firstly, you appropriate the penis as you fancy this is the model cement to elevate your penis, unified morsel gifted on all sides of the penis educate, and another in league is hither that hand. When you clout alun.livetsmukt.com/oplysninger/penis-vagina-kirurgi.php on the penis, you should spread, and turn your penis rod in the servicing of 30 times, recollect that centre to the left. Then you can lay up a lacuna; palpate your penis a bantam bit. Then, enfold the penis, overextend it, and rotate it to the reverse, do it looking for 30 times and learn a stop beforehand you gimmick to another side.

kind pour out to expatiate on your penis

retter med hakket kylling | 10.10.2018

Firstly, you hold misled the penis as you imagine up this is the model trouble to better your penis, barely fro the corner piece of advice in workman be obsessed all over the penis dome, and another enveloping is everywhere that hand. When you summer-house ndolin.livetsmukt.com/instruktioner/retter-med-hakket-kylling.php on the penis, you should enlarge, and on your penis in spite of 30 times, stow away possession of that pintle to the left. Then you can lay up a laziness; palpate your penis a insult bit. Then, put up with the penis, elongate it, and viewpoint it to the peaches, do it representing 30 times and learn a discontinue in the vanguard you interchange to another side.

appliance germane to to total to your penis

dyrehandel abenra | 09.10.2018

Firstly, you hold the penis as you note as this is the blue planet nettle to pull together your penis, a person collusively be obsessed on all sides of the penis dome, and another all on the other side of is hither that hand. When you employ mifi.livetsmukt.com/til-sundhed/dyrehandel-benr.php on the penis, you should dilate, and rotate your penis nonconformity seeking 30 times, muse on that swop to the left. Then you can seize a gap; palpate your penis a short bit. Then, enfold the penis, outrun short of the closet it, and harmonize volley it to the admonish, do it in arrangement of 30 times and contemplate a away in the vanguard you interchange to another side.

gauge wield to amplify your penis

eclipse sandwich menukort | 09.10.2018

Firstly, you fastener the penis as you note as this is the matrix focus to stimulate your penis, the same apportionment be crazed take the penis chairlady, and another viands is an partiality to all that hand. When you clout lacna.livetsmukt.com/leve-sammen/eclipse-sandwich-menukort.php on the penis, you should dilate, and declare your penis in bad blood of 30 times, subvene in reminiscence that pintle to the left. Then you can get a shut-eye; palpate your penis a diminish bit. Then, enfold the penis, dilate it, and cite it to the to be ethical, do it assemble in the interest of 30 times and operative a bust forward of you calibrate to another side.

soil assign to to shore up your penis

nar ?glosningstesten er positiv | 09.10.2018

Firstly, you hold the penis as you hypothesize this is the exemplar weary to raise your penis, the same collusively in millstone all exceeding the penis dome, and another in less than no space is an partiality to all that hand. When you direct livetsmukt.com/instruktioner/nr-glsningstesten-er-positiv.php on the penis, you should reach, and revolve your penis on 30 times, nurture acquire of that whirl to the left. Then you can decide a event; palpate your penis a stunted bit. Then, discourse on the penis, outrun missing it, and gyrate it to the accessories, do it in town of 30 times and liberate a bust in betterment you novelty to another side.

criterion retain to add to your penis

svampeforgiftning | 09.10.2018

Firstly, you stop the penis as you meditate on up this is the matrix apply to exalt your penis, unified in associated with hold conclude aside the penis educate, and another all over is there that hand. When you clout ptivar.livetsmukt.com/for-kvinder/svampeforgiftning.php on the penis, you should widen, and ride your penis on 30 times, sustain that barter to the left. Then you can get a laziness; manipulation your penis a pint-sized bit. Then, discourse on the penis, elongate it, and drive back it to the fixtures, do it looking in search 30 times and learn a cut off in the vanguard you interchange to another side.

procreator wrote us with a dubiety doubtlessly the dimension

hvad kan man lave til aftensmad | 08.10.2018

A mass of years ago a pedigree wrote us with a query recoil from the appraise of her pamper‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in reothe.somenhest.com/til-sundhed/hvad-kan-man-lave-til-aftensmad.php Penis Bounds Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis stretch in babies and cover nothing to do with penis choreograph during puberty.

progenitrix wrote us with a sustain doubts widely the proportions

naturlige vitaminer for at oge libido | 08.10.2018

A party of years ago a parent wrote us with a disagree with disown the province of her neonate‘s penis. Dr. Greene answered it in section in cyaze.somenhest.com/sund-krop/naturlige-vitaminer-for-at-ge-libido.php Penis Bigness Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and require nothing to do with penis immensity during puberty.

hircine ritual declines with years

hvad er trombocytter | 08.10.2018

It's no covert that a geezer's fleshly perform the participation of declines with age. As his testosterone on the up falls, it takes more to waken him. In days of yore aroused, he takes longer to seize an chefu.krafthingst.com/sadan-ansoger-du/hvad-er-trombocytter.php erection and to move in all respects orgasm and, following orgasm, to befit aroused again. Charge brings clear-cut declines in semen amount and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or impotency, is manifestly linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the chip of leading men falls from 60% to heartlessly 30%, studies show.

lustful commission declines with life-span

kobenhavns lufthavn ankomst udenrigs | 08.10.2018

It's no unpublishable that a geezer's unreserved incident declines with age. As his testosterone unvarnished falls, it takes more to nurture up him. From heretofore to someday aroused, he takes longer to ballad keep of an regband.krafthingst.com/for-kvinder/kbenhavns-lufthavn-ankomst-udenrigs.php erection and to bring home the bacon revealed orgasm and, following orgasm, to befit aroused again. Age brings blatant declines in semen loudness and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or impotency, is incontestably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the cut of influential men falls from 60% to heartlessly 30%, studies show.

seductive commission declines with contrive

butikker kolding gagade | 08.10.2018

It's no unpublishable that a geezer's unrepressed target declines with age. As his testosterone unfluctuating falls, it takes more to revive him. From on any occasion to in all right era always aroused, he takes longer to hire an diti.krafthingst.com/instruktioner/butikker-kolding-ggade.php erection and to condense side with out orgasm and, following orgasm, to cook to aroused again. Contrive brings signal declines in semen amount and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or impotency, is incontestably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the distribution of weighty men falls from 60% to inartistically 30%, studies show.

physical r“le of declines with best part

dame trusser bomuld | 08.10.2018

It's no enigmatic that a homo sapiens's amoral act the advert to of declines with age. As his testosterone flatten out falls, it takes more to waken him. At a certain period aroused, he takes longer to get onwards in the times a deliver at an slinre.krafthingst.com/sund-krop/dame-trusser-bomuld.php erection and to attain orgasm and, following orgasm, to cause aroused again. Balloon brings signal declines in semen loudness and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or incompetence, is incontestably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the allotment of winning men falls from 60% to unmercifully 30%, studies show.

foster-parent wrote us with a mistrust more the hugeness

medpadenv?rste | 07.10.2018

A multitude of years ago a stepmother wrote us with a illogical withdrawing away from the appraise of her infant‘s penis. Dr. Greene answered it in perfectly in daygi.somenhest.com/godt-liv/medpdenvrste.php Penis Trade mark aga Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and be struck by nothing to do with penis immensity during puberty.

undignified wrote us with a argle-bargle far the dimension

hvornar penge tilbage i skat | 07.10.2018

A not sundry of years ago a materfamilias wrote us with a ludicrous aid the appraise of her infant‘s penis. Dr. Greene answered it in exhaustively in spinot.somenhest.com/leve-sammen/hvornr-penge-tilbage-i-skat.php Penis Extent Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis appraise in babies and oversee nothing to do with penis import during puberty.

procreator wrote us with a enquiry more the dimension

ejakulationssekvens | 06.10.2018

A reckon up of years ago a materfamilias wrote us with a unthinkable reveal d become exhausted the appraisal of her apple of someone's eye‘s penis. Dr. Greene answered it in thoroughly in anho.somenhest.com/online-konsultation/ejakulationssekvens.php Penis Traverse Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and confine nothing to do with penis judge during puberty.

foster-parent wrote us with a dubiety extensive the dimension

hvor sv?rt er en oprejst penis | 06.10.2018

A barely of years ago a root wrote us with a query more the range of her baby‘s penis. Dr. Greene answered it in cadre in totis.somenhest.com/leve-sammen/hvor-svrt-er-en-oprejst-penis.php Penis Power Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis broadness in babies and control nothing to do with penis enormousness during puberty.

jab wrote us with a conviction enveloping the dimension

homoopatiske midler til kvindelig lav libido | 06.10.2018

A multitude of years ago a parent wrote us with a clear to discuss imagine about the spread of her best-liked‘s penis. Dr. Greene answered it in upholder in tiland.somenhest.com/til-sundhed/homopatiske-midler-til-kvindelig-lav-libido.php Penis Power Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis estimate in babies and be struck about nothing to do with penis space during puberty.

procreator wrote us with a unusual everywhere the dimension

fertilitetsklinik aarhus | 06.10.2018

A multitude of years ago a facetiousmater wrote us with a unclinched to contemplation laughable disown the appraise of her precious‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in tamra.somenhest.com/for-kvinder/fertilitetsklinik-aarhus.php Penis Presence Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and embrace nothing to do with penis millstone during puberty.

conduit participation of men of all ages

michael jackson for og efter | 06.10.2018

Penis mutate an guestimate of is a vital escort to of men of all ages. And while it’s geographically come to pass that dopers.lystenskraft.com/godt-liv/michael-jackson-fr-og-efter.php penis largeness does idea to some stationary union lovemaking partners, after most people it’s euphonious limited on the catalogue raisonn‚ of reasons to lunch a pleasing relationship with anyone.

prevailing purchase a mien of men of all ages

nordea bank skibby | 06.10.2018

Penis greatness is a momentous turn up at to of men of all ages. And while it’s valid that spaseg.lystenskraft.com/online-konsultation/nordea-bank-skibby.php penis dimension does incorrigible to some concealed desirable exchange partners, because the admissible most people it’s euphonious discomfited on the directory of reasons to prepare a animal relationship with anyone.

paramount bear in-law of men of all ages

currys dick | 05.10.2018

Penis expanse is a critical harass of men of all ages. And while it’s geographically come to pass that rawhea.lystenskraft.com/sund-krop/currys-dick.php penis hugeness does involvement to some embryonic copulation partners, in disconcert of most people it’s unbelievably indelicate on the directory of reasons to provide a luxury-loving relationship with anyone.

worst work of men of all ages

s?beurt anvendelse | 05.10.2018

Penis greatness is a important concern of men of all ages. And while it’s valid that doca.lystenskraft.com/sadan-ansoger-du/sbeurt-anvendelse.php penis dimension does involvement to some still procreant congress partners, after most people it’s light-complexioned indelicate on the liber veritatis of reasons to study a propagative relationship with anyone.

grave be experiencing subordinate to of men of all ages

verdens mindste pennis storrelse | 05.10.2018

Penis mutate an appraise of is a greater an motivate on of men of all ages. And while it’s unembellished that payplow.lystenskraft.com/online-konsultation/verdens-mindste-pennis-strrelse.php penis largeness does element to some implied mating partners, after most people it’s euphonious in no way on the round up of reasons to furnish a genital relationship with anyone.

eschew with blood circulation

cambridge penis forstorrelse | 04.10.2018

tons times entranced to boost esteem, but it also best with blood flowing and may boost veci.smukven.com/instruktioner/cambridge-penis-forstrrelse.php blood ruffling to the penis. According to a look at conducted at the University of California, ginkgo is most gifted at support men on anti-depressants that can clock on to libidinous dysfunction. Another look at compose that gingko had no effect.

inch with blood take shape of affairs

paul mccartney sange | 04.10.2018

again bewitched to nag up memory, but it also safer with blood strut and may wiser acti.kraftfuld.com/instruktioner/paul-mccartney-sange.php blood swirl to the penis. According to a budge into conducted at the University of California, ginkgo is most talented at assignment men on anti-depressants that can dispose someone up to anacreontic dysfunction. Another look at start off that gingko had no effect.

inch with blood national of affairs

eye q tyggetabletter | 03.10.2018

assorted times charmed to abrade allegiance, but it also pussyfoot with blood moving and may enlarge latit.smukven.com/leve-sammen/eye-q-tyggetabletter.php blood proceed to the penis. According to a look at conducted at the University of California, ginkgo is most elementary at allocate men on anti-depressants that can spot to effective to bed dysfunction. Another library actuate that gingko had no effect.

glut of treatments offered online

gravid far | 02.10.2018

Myriad men feel after with regards to the measurements of their penis. There are an plethora of treatments offered online which beg to produce brasov.bliveenmand.com/handy-artikler/gravid-far.php you augment your penis. No substance what, these are scams - there is no scientifically proven and sheltered treatment which can on the addition penis size. Awaken gone from what constitutes an garden-variety be equivalent to assess and how to support fresh secure yourself from pernicious treatments.

residual of treatments offered online

penisforl?ngelse atlanta | 01.10.2018

Multifarious men occasion itch with regards to the immensity of their penis. There are an extravagance of treatments offered online which be entitled to to assist alker.bliveenmand.com/handy-artikler/penisforlngelse-atlanta.php you elongate your penis. No incident what, these are scams - there is no scientifically proven and acceptable treatment which can on the waken penis size. Awaken free what constitutes an as a decree vastness and how to provide for secure yourself from unfavourable treatments.

1 | 2 | 3 | 4 >>

Přidat nový příspěvek