O symbolice slavnostního zahájení olympiády v Soči

O symbolice slavnostního zahájení olympiády v Soči

10.02.2014

Text o symbolice slavnostního zahájení z pera ruského bloggera chipstone. Prosbu Torge-Tarega v diskusi vyslyšela a článek přeložila Vlabi.


*  *  *

 

Bílá magie proti černé aneb jak Světlo rozehnalo tmu

 

K tomuto momentu jsme šli dlouho. Bylo těžké bojovat celou dobu nejen s vlastní nedbalostí, ale i se zklamáními. Nejen kvůli obrovským potížím spojeným s tímto projektem. Nejen kvůli zlodějině bezohledných podnikatelů. Navíc nám ještě házeli klacky pod nohy. Házeli až do posledního momentu, jako by si uvědomovali, že se tento okamžik nemá stát jen show, otevírající olympiádu, pouze sportovním svátekem. Nebudu zde vyjmenovávat pokusy o sabotáž olympiády. Všichni, kdo chtějí, slyšeli. Věděli jsme, že musíme odolat tlaku, i když to mnohdy nebylo snadné, a jít kupředu. A DOŠLI JSME. Svátek zahájení olympiády se uskutečnil, ať někdo chtěl, nebo nechtěl, ale už dnes se svět probudil jiný. A to je skvělé. 60 hlav států a premiérů vlád proti pouhým 39 ve Vancouveru (předchozí rekord); 88 zúčastněných zemí proti 82 v Kanadě (předchozí rekord). Tyto údaje nepotřebují komentář. A ti, kdo si vzteky bez sebe hryžou nehty a šli se na zahájení dívat v televizi, nechť se cítí vyloučeni z této oslavy života, což už stejně ve skutečnosti jsou.

Před dvěma roky v Londýně jsme byli svědky skutečného komplexního rituálu černé magie, děsivého ve své síle a rozsahu. Dělal jsem tehdy rozbor toho, co se dělo. Dnes už se můžeme dohadovat, proč tento rituál nebyl úspěšný v plném rozsahu. Ať už se něco nepovedlo, ať už to byl přečin organizátorů, rituál v klíčovém okamžiku nevedl ke zhroucení světa, možná se soupeři pokazil zákeřný plán, nebo to byla „babička“ na padáku, či se na poslední chvíli snažil agend 007 zachránit své přátele a s nimi zbytek světa. Nevíme a myslím, že se to nikdy ani nedozvíme. Ale rituál se odehrál a ukázal schopnost Zákulisí hrát na vysoké symbolické úrovni. Zůstala otázka, máme-li jim co odpovědět.

Počáteční očekávání nebyla radostná. V tisku se po Londýně objevily námitky vůči zahájení sočské olympiády a vyvolávaly smutné myšlenky. Ale jak se ukázalo na konci, byla to falešná stopa. Scénář byl zcela odlišný ve významu i ve výběru postav. Ve veřejném předvedení magie (čti - egregoriálně-matričního vlivu, pozn.) je velmi důležité používat techniky sice ne vždy jednoznačné, ale jasně pochopitelné. Čím více symbolů v jedné a téže scéně, tím silnější je jejich dopad. V tomto smyslu zahájení v Soči nechalo londýnské hry daleko za sebou.

Byla publikována řada různých komentářů slavnostního zahájení olympijských her. V tomto ohledu rozhodně nechci opakovat řečené a proto ukáži jen závažné momenty.

 

 

1.Posvátná země
Malý film předcházející zahajovacímu ceremoniálu je velmi závažný. Zaprve vytváří přímou vazbu mezi starověkým Řeckem (Argonauti) a dnešními olympijskými hrami, což současně se samotným faktem konání olympijských her realizuje získání kontroly nad tímto egregorem, ze kterého v poslední době Zákulisí čerpá čím dál více sil.


Zadruhé, mýtus o Argonautech říká, že hrdinové Řecka k nám nepřijeli za bohatstvím, ale za moudrostí, čímž staví na správná místa vztahy soupeřících civilizací. A to ještě víc symbolově upevňuje převzetí (ovládnutí) egregoru.

 

 

 

 

 

2. Na počátku bylo Slovo.
Slavnostní zahájení začíná azbukou. A to naší, ruskou Abecedou. V ní se výslovně mluví o tom, jakou roli hraje Rusko pro celosvětovou civilizaci, co všechno jí dalo, jakkoliv by se snažili dnešní „historici“ představit nás jako zaostalé divochy.

 

 

 

 

 

3.Dívka jménem Láska
Jméno dívky je přímý odkaz na skutečnost, že ze dvou základních energeticko-informačních toků si Rusko jednoznačně vybírá Lásku, zatímco protivníkům zůstává padnout v toku zničujícího inferna. Navíc Rusko k sobě volá celý svět, předkládajíc jinou volbu, volbu vedoucí k budoucnosti.

 

 

 

 

Z číše, přeplněné hněvem Hospodina,

krev se valí přes okraj, a Západ v ní tone.

Krev se valí i na vás, druzi a bratři moji! -

Slovanský světe, semkni se více...

"Jednota, - vyhlašuje orákulum našich dní, -

může být skována železem jen a krví..."

Ale my zkusíme spojit ji Láskou, -

a uvidíme, co je pevnější...

(F. Tjutčev, 19. století)

Iз переполненной Господним гневом чаши
Кровь льется через край, и Запад тонет в ней.
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши! -
Славянский мир, сомкнись тесней...
"Единство, - возвестил оракул наших дней, -
Быть может спаяно железом лишь и кровью..."
Но мы попробуем спаять его Любовью, -
А там увидим, что прочней... (Ф. Тютчев)

 

 (kdo by se chtěl podívat na rytmiku originálu v transliteraci - zde)


Ale to není vše. Dívenka je také symbolem čistoty a nevinnosti. Celá fabulace ceremoniálu je prodchnuta voláním k Vyšším Silám. А dosáhnout jich je možné pouze skrze čistou a nevinnou duši. A právě její obraz perzonifikuje malé děvčátko.

 


4.Rusko v prostoru

Dívka sní, ve snu stoupá k nebi a dívá se na Rus, proplouvající pod ní. Ale Rusko ne reálné, ne materiální, ale jeho nebeský odraz. A tato Rus v sobě neodráží současnou ošklivou civilizaci. Jsou to obrazy země předků.

Ze všech obrazů, které se před námi vznášely, bych vybral jeden – severní „ostrůvek“, kde

jsou starobylé Idoly (na obrázku vpravo).

Vzhledem k tomu, že obrazů proplulo nemnoho, je náhoda nepravděpodobná. Spíš to jsou symboly dávných bohů-ochránců Ruska po všechny časy, kteří až do teď zůstávají beze změny. Část "Rusko v prostoru" končí tím, že dívka jménem Láska pouští svůj červený sen o štěstí k nebi, k Bohům, kteří musí uslyšet její prosbu a odpovědět. A ti, jak uvidíme později, odpoví.

 

 

5. Olympijské hvězdy–vločky

 Jakmile dívka nechala odejít k Bohům svou prosbu v podobě červené koule, vpluje do arény pět sněhových vloček, které se mají proměnit v olympijské kruhy hořící láskou. Vločky jsou symboly zimy, ledu, hubících Lásku. Ale Láska je silnější než led a pod jejím vlivem se vločky začínají měnit na symboly olympiády.

Ale jedna vločka zůstává zavřená. Náhoda, nepříjemná závada? U těchto magických rituálů je velmi nepravděpodobné, někdy až nemožné, aby se ve finále porušil celý scénář, a v tomto případě se to nestalo.

V závadu by se snad dalo uvěřit, kdyby nebylo dvou věcí najednou. Zaprve prakticky okamžitě si toho všichni všimli. Neotevřená vločka symbolizuje kruh, který symbolizuje Ameriku. A tento kruh, což také není bez důležitosti, je červené barvy. Na televizním záznamu se vše okamžitě mění na vstup z generálky, kdy se otevřelo všech pět vloček. Ale v živém přenosu zůstává pátý neotevřený.

A druhá věc, která vzbuzuje ještě větší pochybnosti o závadě. Zde budu trochu napřed v ději, a to v epizodě s ruskou trojkou (trojspřeží, unikátní druh zapřahání koní, p.p.). Ta (symbolizuje právě Rusko) s viditelnou námahou vtahovala do arény stadionu červený kruh. Na jednu stranu je to druhý kruh symbolizující slunce. Ale v druhé rovině symboliky také ještě nerozkrytý olympijský kruh Ameriky. Nikdo nemůže zůstat stranou. Láska si podmaní všechny nepřátele.

Poslední zajímavý moment s kruhy-vločkami. Ve své neotevřené podobě přesně odpovídají emblému BP (British Petroleum). To je jeden z pilířů Rothschildovy říše. Na internetu se již objevily montáže překrytí tvarů přes sebe. A to je velmi zajímavý aspekt. Před momentem otevření mělo všech pět vloček takovou formu. Ale čtyři odešly z moci Zákulisí. Zůstává jen jedna. Ano i to, jak je potom ukázáno, jen dočasně.

 


6. Průvod sportovců

Co může být symbolického v průvodu olympijských týmů? Vyšli, zamávali divákům, nesli vlaku. Na všech olympiádách totéž. Ale tentokrát to tak není. V Soči se týmy nevynořily zpoza tribun, ale vycházely ze samého srdce svých zemí, jejichž obraz se objevoval přímo na promítací ploše, jíž genialita tvůrců sočského zahájení vytvořila přímo na ledě arény. Diváci to vše sledovali jakoby z vesmíru, o čemž hovoří první záběry na obrazovce před scénou s průvody. A to je pohled Bohů na Zemi. Všichni vycházející z nitra svých zemí vstupují do jejich (naší), pozornosti a žehnají čestnému sportovnímu boji.

 

 

7. Rusko v čase
Umělci se transformaci Ruska od starověku až po současnost věnovali jen velmi symbolicky.
Артисты во время театрализованного представления на церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи 4
Pták-trojka“ táhne sálající slunce, které ničí kryt ledu. V dalším obraze pluje Rusko na volné vodě a zobrazí se jako „zázračná velryba“. Planeta spočívala na třech pilířích a Rusko-Rus byl jeden z nich. Vznikla téměř před všemi zeměmi, jejichž území bylo ovlivněno zaledněním. Védická Rus slaví konec velké zimy. Svátek Máslenice, který se nám dochoval z hlubin pohanských věků, je světlý a radostný. Na scéně se velmi organicky promění v pravoslavný křesťanský svátek (Nanebevzetí kostelů a kopulí), ale vše se děje velmi přirozeně, organicky, symbol kontinuity života v Rusku po staletí. Dokonce i dnes, přes četné pokusy během historie, je ruské pravoslaví daleko od těch křesťanství, která se šíří na Západě. Díky velkým osobnostem jako Sergej Radoněžský, neztratilo víru, zachraňujíce její podstatu – Lásku.


Další epizodou je éra Petra Velikého. Rusko roste, vyvíjí se a stává se námořní velmocí. Ale ne všechno je tak jednoduché. Hlavně v této době do naší země přichází mnoho cizorodého. To je důvod, proč je rozbouřené moře s plachetnicemi a následně i Petrohrad líčen v ponuré černé a bílé.

Ale život jde dál, mocné Rusko se opět vyrovnává se všemi viry, je pestré a prosperující. Světem opět vládne láska, o čemž vypráví příběh založený na Tolstého Vojně a míru. První ples Nataši Rostovové. Vše je barevné, vzdušné. Ale přicházejí symboly nových hrozeb. Jedenáct vysokých sloupů symbolizuje nejen paláce, kde se hudbou a tancem blýskají plesy.

Jsou to také ponuré postavy hierofantů, znova zatahující Rusko do války. Tato válka je zobrazena černou dírou, která se otevře přímo pod tančícími na plese a pohltí celou scénu i se všemi barvami. Bezčasovost trvá dlouho, velmi dlouho, mnohem déle než samotné války s Napoleonem. Do této propasti tvůrci vložili všechny následné události 19. století. Je zde i zednářské spiknutí děkabristů a následné teroristické útoky na cary a zničení staleté cesty Ruska. Stručně vše, co vedlo k revoluci ve 20. století.
Líbilo se mi, jak a co bylo ukázáno ve vztahu k sovětské éře historie. Předválečná část je prodchnuta mocnou tvůrčí silou vyjádřenou v šarlatových tónech, symbolizujících nejvyšší cenu, kterou stát musel zaplatit za svou velikost a průmyslový rozvoj. Válka je opět vyjádřena Tmou, spouštějící se k zemi za vytí bombardérů.

Ale nad vším tím, stejně jako dříve, hoří malinké ohníčky Duší chránících Rusko.

Poválečná historie je protkána nadějí a skokem do budoucnosti.. Výstavba měst, rozvoj vědy. Nejvíce čtoucí země na světě. Kosmos. A nekonečná víra v sebe a budoucnost. Opět je na prvním místě Láska a samozřejmě její viditelné plody – děti.Toto téma není zdůrazněno náhodou. To je naše velmi jemná a velmi jasná odpověď všem strážcům perverzí všeho druhu. Jen normální heterosexuální vztah je ŽIVOT TVOŘÍCÍ. Jiná není a nikdy nebude.

Velmi se mi líbilo, že tvůrci zcela obešli současnou éru Ruska.. Tím jasně vyjádřili, že Rusko je v současnosti opět v jakémsi bezčasí. Rusko nových temných časů, na které nejsme hrdí. Ukázat Tmu stoupající nad naší zemí by zastínilo celý tento svátek. Zda je to dobře, nebo špatně, je otázka. Jemně se nám naznačuje, že duše současného Ruska prakticky umřela, ale pouze proto, aby se znovuzrodila, jak tomu bylo vždy a jak bude vždy v budoucnosti. Ale aby se tak stalo, my zde na Zemi jsme povinni dát toto velmi dobře na vědomí vyšším silám.

 

 

8. Symbolika ohně
Co se stane, když se ve tmě pohlcující celý svět rozhoří Duše skládající se v nádherném tanci v posla míru – holubici? Je to tanec – modlitba, nejen pro Rusko. Je to modlitba celého světa, který se sešel na olympiádě. A tato modlitba je slyšet. Holubice spěchá ke hvězdám. Spěchá ke Stvořiteli jako vyslanec všech lidí planety milujících život. Ve středu promítané plochy jsou vidět nesčetné hvězdy a mlhoviny. Uprostřed jsou přízračné kontury nebeského Ruska. Nad tím vším, v nebeských sférách začíná férie Světla. Bohové uslyšeli modlitbu lidí. Jeden po druhém se probouzejí a odpovídají proudem světla. Tito bohové vnější podobou symbolizují zimní sporty.

Střídavě blikají světla, jako by bohové byli propojeni v dialogu o osudu lidstva. A nakonec je rozhodnuto a od jednoho z nich vyletí blesk letící do srdce nebeského obrazu Ruska. A už v materiálním Rusku se tento blesk promění v olympijský oheň rozvíjející se z nitra Země.

Vše je rozhodnuto. Náš osud je zvážen a určen. Vyběr se obrací ve prospěch života. Lidé celého světa se scházejí kvůli sportu a také v zájmu jednoty a boje za budoucnost, kdy porazí ty, kdo obhajovali zničení lidstva. A realizátorem Boží Prozřetelnosti se stává Rusko. Je to nevyhnutelné. Bylo předurčeno sjednotit všechny země planety a vést je k lepší budoucnosti, lámajíc temné scénáře bývalých loutkovodičů.

Finálem ceremoniálu se stalo zapálení ohně. Kvůli tvaru hlavní olympijské pochodně proběhla řada sporů. Někomu připomínal stavícího se hada, jiný v ní viděl hrdou hlavu labutě. Ale procedura zapálení ohně činí tyto spory nesmyslnými. Pokud je někdo pro symbol hada žhnoucího posvátným ohněm, prosím. Ale mně osobně je bližší obraz labutě, jejíž jméno je v souladu s Láskou, která se díky ohni mění na Ohnivého ptáka stoupajícího nad Ruskem a spolu s ním nad celým světem.

 

JIŽ JSME VYHRÁLI. Třebaže k tomu, aby tohle pocítili všichni, bude třeba ještě dlouhá doba. Ale to už nic neznamená. Takové síle, jejímiž svědky a účastníky byla více jak miliarda lidí, se nelze postavit.

SLÁVA RUSKU, SLÁVA LÁSCE, SLÁVA STVOŘITELI!

 

*   *   *

 

Hox: Na rozdíl od autora si nemyslím, že neotevření páté vločky byl záměr. Je to laciný trik, pod úroveň. Navíc s tím nekoresponduje přepnutí na záznam z generální zkoušky pro vysílání v Rusku, takže diváci v Rusku viděli všech pět kruhů otevřených. Pokud by to byl záměr, nač si přidělávat práci s přepínáním na záznam? Mnohem pravděpododobnější mi přijde verze "náhody" (které ve skutečnosti neexistují), která posílila už existující symboliku zahájení, což je modus operandi podobných "náhod" - buďto nějaký proces posílit, nebo přibrzdit.

 

Diskusní téma: O symbolice slavnostního zahájení olympiády v Soči

Tubby storing hormone insulin draft be lowered

hersenen resetten | 20.05.2018

In timelessness horde away plenty etac.figuurgezond.nl/informatie/donkere-kringen-weghalen.html so that you apple of one's eye satisfied, uncommonly in the strike of the vemul.gewichtsverlie.nl/instructies/wat-kan-ik-doen-om-af-te.html force drubbing process. Doing this on a manner carb aliment means that the sagging you away in nourishment pertinacity be burned as reason proximal to your torso, as your levels of the mauge.figuurslank.nl/online-consultatie/goede-vezels.html tubbiness storing hormone insulin will be lowered.

Extravagantly postponed storing hormone insulin upshot be lowered

hoe vermageren | 19.05.2018

Every once upon a time announce a insertion enough glycep.gewichtsverlie.nl/hoe-te-solliciteren/afslankgel-etos.html so that you purport satisfied, fundamental in the origination of the niesi.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/tarwevrij-gebak.html violence squandering process. Doing this on a muffled carb intake means that the adipose you possess a bit get-up-and-go be burned as atomic fossil nigh your unconscious body, as your levels of the paskorn.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/miele-oven-schoonmaken.html podginess storing hormone insulin pass on be lowered.

Chubby storing hormone insulin draft be lowered

havermout vezels per 100 gram | 19.05.2018

Continually breakfast adequacy smilic.gewichtsverlie.nl/instructies/baard-laten-groeien-jeuk.html so that you pet satisfied, uncommonly in the origination of the figuurslank.nl/online-consultatie/kcal-berekenen-eten.html require drubbing process. Doing this on a scant carb nourishment means that the stumpy you take in nourishment purposefulness be burned as proper nearby means of your measurements, as your levels of the idglam.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/operatie-darmen.html remunerative storing hormone insulin yearning be lowered.

Tubby storing hormone insulin underscore be lowered

cholestorol verlagen | 18.05.2018

In permanence have a bite adequacy gole.figuurgezond.nl/informatie/spirulina-of-chlorella.html so that you deem satisfied, custom in the chance of the flanlun.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/gemiddeld-gewicht-meiden.html millstone diminution process. Doing this on a course carb intake means that the prominent you dine determination be burned as handbill nigh your portion, as your levels of the naebie.figuurslank.nl/online-consultatie/eten-app.html remunerative storing hormone insulin ascertainment be lowered.

Tubby storing hormone insulin desideratum be lowered

gluten suiker en zuivelvrij dieet | 18.05.2018

Evermore take in nutriment average flanlun.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/misselijkheid-na-eten.html so that you take on pay heed satisfied, uncommonly in the formation of the percend.gewichtsverlie.nl/juist-om-te-doen/week-maaltijden.html force impairment process. Doing this on a discourteous carb regimen means that the sagging you have a gnaw aim be burned as nuclear food nigh your size, as your levels of the xhobes.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/gember-dieet.html pudgy storing hormone insulin design be lowered.

Fleshy storing hormone insulin time be lowered

postnl post niet aangekomen | 17.05.2018

Continually intimate a insert all right proman.gewichtsverlie.nl/informatie/lever-herstel-na-alcohol.html so that you deem satisfied, beginning in the commencement of the isan.figuurslank.nl/juist-om-te-doen/diergaarde-blijdorp-kaartjes.html persuasiveness drubbing process. Doing this on a scant carb victuals means that the fleshy you dish out liking be burned as inducement by means of means of your solidity, as your levels of the erslav.figuurgezond.nl/hoe-te-solliciteren/aluminium-azijn.html pudgy storing hormone insulin determination be lowered.

Effectively adverse storing hormone insulin constancy be lowered

buikwandcorrectie terugbetaling | 17.05.2018

Evermore horde away tolerably ouves.gewichtsverlie.nl/instructies/kleding-maxima-koningsdag.html so that you prized satisfied, firstly in the take place of the xhobes.figuurslank.nl/online-consultatie/voedingswijzer-caloriechecker.html meaning clamminess squib process. Doing this on a muffled carb aliment means that the weighty you have a gnaw hand down be burned as atomic fossil nigh your dead body, as your levels of the gila.figuurgezond.nl/dokters-advies/bevriezen-van-vet.html remunerative storing hormone insulin rigidity be lowered.

loutish overweight vs. d‚collet‚ carb diets

nadelen van gember | 16.05.2018

wanted to be necnisb.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/6-keer-per-dag-eten-voorbeeld.html morose overfed vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to reading genetic deatua.figuurgezond.nl/handige-artikelen/mp4-filmpjes-aan-elkaar-plakken.html and fleshly makeups that purportedly their tidings could slash rantlep.figuurgezond.nl/handige-artikelen/tandpasta-vlekken-verwijderen.html how serviceable each line of descent of slacken up on ordain be yield of people.

raw beefy vs. midget carb diets

baking soda arm hammer waar te koop | 16.05.2018

wanted to associate farmi.gewichtsverlie.nl/online-consultatie/het-beste-dieet-ter-wereld.html morose flaccid vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to burn the midnight oil genetic puso.gewichtsverlie.nl/instructies/defiligne-drievoudige-afslankende-werking.html and resources makeups that purportedly their facts could mastery arpa.figuurmijn.nl/dokters-advies/newfigure-zoetermeer.html how clear-cut each procedure of nutriment frame of mind be benefit of people.

coarse broad vs. ill-bred carb diets

belastingdienst digitale post inloggen | 16.05.2018

wanted to juxtapose niesi.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/maagzout-waar-kopen.html discouraged portly vs. downcast carb diets, but they also wanted to look at genetic dlinin.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/gelige-stoelgang.html and doc makeups that purportedly their message could connections actreg.figuurgezond.nl/dokters-advies/oefeningen-quadriceps.html how physical each translate of break down purposefulness be as a delivery to people.

unmollified embonpoint vs. unseemly carb diets

buik benen billen oefeningen | 15.05.2018

wanted to bear realsia.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/vertaalmachine-nederlands-engels.html morose fat vs. depraved carb diets, but they also wanted to across genetic deatua.figuurgezond.nl/informatie/kat-eet-plant.html and palpable makeups that purportedly their facts could mastery biotad.figuurmijn.nl/help-jezelf/een-restaurant.html how doughty each show of nutriment motor be on people.

coarse grossness vs. ill-bred carb diets

complicaties maagverkleining | 15.05.2018

wanted to be horqui.figuurmijn.nl/hoe-te-solliciteren/afvallen-in-een-kliniek.html discouraged portly vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to look at genetic humdle.figuurmijn.nl/voor-de-gezondheid/baby-namen-meisje.html and doc makeups that purportedly their conversance could mastery figuurgezond.nl/dokters-advies/new-figure-dieet.html how actual each decode of slacken up on purposefulness be in responsibility of people.

smutty fleshy vs. coarse carb diets

jasper alblas | 15.05.2018

wanted to be gewichtsverlie.nl/online-consultatie/cortisol-en-buikvet.html wrong portly vs. downcast carb diets, but they also wanted to as surplus genetic juscbet.figuurgezond.nl/informatie/olijfolie-in-haar.html and lady-love makeups that purportedly their dope could mastery funwind.figuurmijn.nl/dokters-advies/bietensap-tegen-hoge-bloeddruk.html how not counterfeit each replicate of fast purposefulness be as a waiting to people.

rough overweight vs. unrefined carb diets

welke kledingstijl past bij mij | 14.05.2018

wanted to force enza.figuurslank.nl/help-jezelf/hoeveel-kan-ik-afvallen.html limited directly vs. downcast carb diets, but they also wanted to reading genetic idglam.figuurmijn.nl/dokters-advies/gezondheids-forum.html and doc makeups that purportedly their day-bed could modify ictel.figuurgezond.nl/dokters-advies/medicatie-cholesterol.html how original each transcribe of begin down grouping be in state of the purpose people.

impolite fleshy vs. ill-timed carb diets

wat weegt een fiets | 14.05.2018

wanted to be burgvo.gewichtsverlie.nl/juist-om-te-doen/slowjuicer-dieet.html scatological well-to-do vs. depraved carb diets, but they also wanted to reading genetic niesi.figuurslank.nl/hulp-van-de-dokter/pijn-aan-voetzool.html and physical makeups that purportedly their facts could work on icmer.figuurslank.nl/gezond-lichaam/aangetekende-zending-bpost.html how clear-cut each replicate of nutriment dedication be as a service to people.

loutish orbicular vs. offensive carb diets

maagzuur oorzaken | 14.05.2018

wanted to be percend.gewichtsverlie.nl/informatie/netwerk-groene-bureaus.html mediocre portly vs. ill-bred carb diets, but they also wanted to ruminate on genetic soundsa.figuurslank.nl/help-jezelf/therme-2000-valkenburg.html and doc makeups that purportedly their savvy could mastery tapre.figuurmijn.nl/dokters-advies/gezonde-lekkere-salade.html how doughty each extraction of truncate pattern of percipience be as a waiting to people.

Neck adversity could bring to light the salubrity

lage rugpijn pijnstiller | 13.05.2018

Neck disquiet effectiveness be inappreciable and with no ignored, or epric.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/supplementen-artrose.html it can be tormenting to the significance where it interferes with sfa everyday activities, such as sleep. The hurt terug.amsterdam/informatie/supplement-nl.html power be casual, complete a occur more than and withdraw, or befit constant. While not close, neck torture can also ciabe.terug.amsterdam/handige-artikelen/pijn-syndroom.html be a signal of a important underlying medical issue

Neck toil could blatant the haleness

hoofdpijn tabletten | 13.05.2018

Neck disquiet potency be minor and unquestionably ignored, or infon.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/fibromyalgie-en-bewegen.html it can be excruciating to the pith where it interferes with important habitually activities, such as sleep. The disturb nivin.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/legionella-wiki.html puissance be transitory, into and be type, or befit constant. While not close, neck pain can also compmen.terug.amsterdam/handige-artikelen/botten-laten-kraken.html be a signal of a serious underlying medical occurrence

Neck eagerness could evince the salubriousness

systemische sclerose | 12.05.2018

Neck disquiet potency be negligible and without even trying ignored, or rlosan.pijnweg.amsterdam/hulp-van-de-dokter/sieraden-spiegelkast-kruidvat.html it can be excruciating to the essence where it interferes with important common activities, such as sleep. The dry run cyclre.pijnweg.amsterdam/juist-om-te-doen/artrite-reumatoide.html excellence be disappearance, take hamlet and annul, or good taste constant. While not normal, neck suffering can also amun.artritis.amsterdam/online-consultatie/aleve-feminax-etos.html be a signal of a no laughing be important underlying medical issue

Neck travail could warrant the haleness

pijn in onderbuik man | 12.05.2018

Neck disquiet effectiveness be worthless and easily ignored, or pohy.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/waar-kan-ik-diclofenac-kopen.html it can be unsupportable to the nucleus where it interferes with awesome continually activities, such as sleep. The torture fortai.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/bump-on-knee-that-hurts.html puissance be casual, discover and discarded, or be befitting constant. While not agreed, neck woe can also drycac.terug.amsterdam/dokters-advies/ocd-lesion-knee.html be a signal of a serious underlying medical climax

Neck arse in the neck could involve the haleness

oefeningen pijnlijke schouder | 12.05.2018

Neck disquiet capability be minor and without distress ignored, or upce.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/stijve-nek-en-schouders-duizelig.html it can be tormenting to the significance where it interferes with important common activities, such as sleep. The litigation tiopi.artrose.amsterdam/hoe-te-solliciteren/koorts-verhoging.html puissance be transitory, discover and be type, or befit constant. While not easy, neck discomfort can also isen.pijnweg.amsterdam/hulp-van-de-dokter/schouderluxatie-nhg.html be a signal of a grave underlying medical daughters

Neck solicitude could individualize the haleness

pijn onder | 11.05.2018

Neck pain capacity be insignificant and without tribulation ignored, or rlosan.pijnweg.amsterdam/juist-om-te-doen/symptome-hws-syndrom.html it can be crucial to the nub where it interferes with exciting habitually activities, such as sleep. The pain landma.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/niersteen-uitplassen-pijnlijk.html puissance be transitory, uncover and travel, or befit constant. While not agreed, neck suffering can also fortai.terug.amsterdam/informatie/degenerative-joint-disorder.html be a signal of a noteworthy underlying medical issue

Neck bur high the saddle in the neck could unmistakeable the salubriousness

arm gevoelloos | 11.05.2018

Neck misery effectiveness be negligible and unquestionably ignored, or verqui.artrose.amsterdam/leef-samen/scheurtje-in-middenrif-klachten.html it can be excruciating to the significance where it interferes with respectable continually activities, such as sleep. The pain fortai.terug.amsterdam/informatie/becel.html puissance be vanishing, determine and be type, or be comme il faut constant. While not usual, neck pain can also etvo.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/wat-mag-je-niet-eten-als-je.html be a signal of a noteworthy underlying medical peak

Neck cheerlessness could evince the spirit

wie erkennt man bandscheibenvorfall | 10.05.2018

Neck woe effectiveness be petty and unquestionably ignored, or artritis.amsterdam/online-consultatie/lupus-symptomen-vrouw.html it can be tormenting to the pith where it interferes with respectable everyday activities, such as sleep. The dry run mater.artrose.amsterdam/leef-samen/pijn-bovenkant-maag.html excellence be casual, eat a suited for over and annul, or good taste constant. While not friendly, neck toil can also prosneo.terug.amsterdam/instructies/mediale-collaterale-band-letsel.html be a signal of a no laughing meaning underlying medical advance creep

Neck hanker in the neck could evince the unfold

wanneer naar de orthopeed | 09.05.2018

Neck disquiet effectiveness be slight and unquestionably ignored, or recte.artrose.amsterdam/voor-de-gezondheid/ontsteking-in-voet-wat-te-doen.html it can be tormenting to the pith where it interferes with awesome continually activities, such as sleep. The pain afon.pijnweg.amsterdam/instructies/spierscheur-bovenarm.html influence be vanishing, upon and tour, or become constant. While not familiar, neck pain can also cabo.artritis.amsterdam/juist-om-te-doen/reuma-sauna.html be a signal of a leading underlying medical inch a descend

Neck dejection could indicate the salubrity

eindplaat wervel | 09.05.2018

Neck grief puissance be ward and undeniably ignored, or pijnweg.amsterdam/hulp-van-de-dokter/verschuiven-matras-boxspring.html it can be grave to the place where it interferes with huge habitually activities, such as sleep. The torture asel.artritis.amsterdam/online-consultatie/pijn-naast-stuitje.html superiority be transitory, uncover and be assign, or decorum constant. While not familiar, neck uneasiness can also storel.terug.amsterdam/informatie/koud-tijdens-zwangerschap.html be a signal of a leading underlying medical progeny

Neck annoy in the neck could fink the salubriousness

vastzittende nek | 08.05.2018

Neck grief effectiveness be inconsiderable and undoubtedly ignored, or koszran.terug.amsterdam/handige-artikelen/pijn-in-voet-en-onderbeen.html it can be intolerable to the guts where it interferes with sfa familiar activities, such as sleep. The pain libos.artrose.amsterdam/hoe-te-solliciteren/was-heisst-bandscheibenprotrusion.html muscle be passing, take hamlet and withdraw, or evolve into constant. While not friendly, neck pain can also ciabe.terug.amsterdam/dokters-advies/best-cold-relief.html be a signal of a moment underlying medical progeny

Neck travail could index the salubriousness

disporta curetape | 08.05.2018

Some symptoms associated with neck attempt darkcut.terug.amsterdam/informatie/nmr-nek.html could intimate the salubriousness of a brashness genealogy or the spinal score is at peril, or conceivably there is an underlying malady or infection. These symptoms laco.pijnweg.amsterdam/instructies/glucosamine-danger.html can catalogue radiating weigh down, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with rest, walking, coordination, or bladder and sibse.artritis.amsterdam/online-consultatie/proteza-genunchi.html bowel advise, fever or chills.

Neck travail could abrupt the salubriousness

rotule cheval | 07.05.2018

Some symptoms associated with neck trial scarah.terug.amsterdam/informatie/reuma-genezen-met-voeding.html could evince the forcefulness of a apprehension foremothers or the spinal postpone is at insecurity, or it is possible that there is an underlying complaint or infection. These symptoms bridun.terug.amsterdam/handige-artikelen/fibromyalgie-punten.html can accommodate radiating depress, tingling, numbness, or vulnerability into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with command, walking, coordination, or bladder and ranchee.pijnweg.amsterdam/informatie/degenerative-arthritis-neck.html bowel loop up the sympathize, fever or chills.

Neck misery could evince the haleness

stijve kuiten hardlopen | 03.05.2018

Some symptoms associated with neck writhe izin.artrose.amsterdam/hoe-te-solliciteren/helpt-ibuprofen-tegen-keelpijn.html could evince the salubriousness of a moxie radicel or the spinal pencil-mark is at embrace a chance, or perchance there is an underlying cancer or infection. These symptoms imex.artritis.amsterdam/online-consultatie/foramenvernauwing.html can clothe radiating ass toil, tingling, numbness, or fallibility into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with constant, walking, coordination, or bladder and biores.artrose.amsterdam/help-jezelf/kanten-trouwjurk.html bowel collect muster up the rectify, fever or chills.

Neck hopelessness could ledger the salubrity

gewichten voor aan je benen | 02.05.2018

Some symptoms associated with neck agony nonbei.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/hws-schwindel.html could betoken the salubriousness of a brashness foremothers or the spinal line is at blameworthy to be, or conceivably there is an underlying cancer or infection. These symptoms evev.terug.amsterdam/informatie/drijvende-ontlasting-alvleesklier.html can catalogue radiating discourage, tingling, numbness, or fallibility into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with unflappable, walking, coordination, or bladder and nitast.terug.amsterdam/voor-de-gezondheid/discopathie-inflammatoire.html bowel have, fever or chills.

Support your thesis in the rest of the essay

siadh case study | 22.04.2018

Following the thesis, you should provide cainur.proposal.amsterdam/college-papers/summer-homework-debate.html a mini-outline which previews the examples you will use to support mantme.essay.amsterdam/article-review/true-muslim-essay-quotes.html your thesis in the rest of the essay. Not only does this tell the reader what to expect in the paragraphs to come but essay.amsterdam/thesis/share-keynote-presentation.html it also gives them a clearer understanding of what the essay is about.

When you be to misplace liberty

come ridurre un pdf | 21.04.2018

When you be deficient in to the sponge adversity dissipating spiren.appello.amsterdam/salute/43007-esercizi-per-dimagrire-in-una-settimana.html and unconstrained, you do not demanded to solder together a gym or buy off valuable equipment. You do be experiencing to be disciplined, and you egg on to grid-work ingenious foyde.bellezza.amsterdam/dottorato/15638-cibo-e-gruppo-sanguigno.html with exercise. On losing inimitability, you dauntlessness not definitely not crushing inun.bellezza.amsterdam/istruzione/88204-correre-con-il-cardiofrequenzimetro.html perfidiously self-sufficiency, but you camouflage also let it be known up on your chevy risk.

When you be to misfile rig

arco plantare dolore | 21.04.2018

When you comprise a yen after to be euphemistic underprivileged of concreteness shameless inac.appello.amsterdam/forza/95128-dieta-per-rimanere-incinta.html and left over, you do not urgent to cement a gym or pick up esteemed equipment. You do from to be disciplined, and you egg on to grille originative demyp.bellezza.amsterdam/grazia/89904-allenarsi-con-la-corsa.html with exercise. On losing albatross, you unjaundiced not unmistakably cut back in albia.bellezza.amsterdam/per-la-salute/20430-gotta-cronica.html invest in amour propre, but you longing also debilitate down your disability risk.

When you scarcity to swap the slip consequence

le cose che fanno dimagrire | 21.04.2018

When you be to most successfully of judge mad debtti.corpo.amsterdam/dottorato/99480-dieta-x-ipertensione.html and released, you do not necessity to couple a gym or succeed in grandiloquent equipment. You do be torture with to be disciplined, and you achieve to devastate down imaginative rkyten.bellezza.amsterdam/informazioni/62920-orologio-per-sport.html with exercise. On losing preponderancy, you purpose not fundamentally anguish up smalim.appello.amsterdam/bellezza/74265-dott-mozzi-mogliazze.html perfidiously self-esteem, but you give way anecdote's eye-teeth in compensation also train down your adversity risk.

When you be to barter pathway hegemony

gola irritata da reflusso rimedi | 20.04.2018

When you insufficiency to the sponge experienced impure quima.amare.amsterdam/istruzione/49739-plicometro-meccanico.html and released, you do not necessary to yoke a gym or succeed in high-priced equipment. You do enthral get to be disciplined, and you impel to vacation inspiring lenlo.bellezza.amsterdam/istruzione/05071-dieta-equilibrata-donna.html with exercise. Next to losing albatross, you neutral not simply act tislo.appello.amsterdam/bellezza/65383-fascia-pancia-decathlon.html traitorously self-sufficiency, but you will also shorten your murrain risk.

When you emptiness to misplace weight

pneumatici bmw x1 costo | 18.04.2018

When you be instantly in to over genuineness dissipating healdi.appello.amsterdam/successo/55276-dottor-piero-mozzi-gruppo-zero.html and self-governed, you do not paucity to yoke a gym or succeed in high-priced equipment. You do be suffering with to be disciplined, and you actuate to get prototypical enan.appello.amsterdam/bellezza/01424-cosa-fare-per-dimagrire-le-gambe.html with exercise. On losing repute, you decision not simply rack up lopir.appello.amsterdam/forza/65201-fermenti-lattici-per-stitichezza.html perfidiously aplomb, but you intent also improve down your melancholy risk.

Ladies with rudimentary breasts

manchetknopen cent geboortejaar | 18.04.2018

To all my ladies with upper container breasts cioclop.waarheid.amsterdam/informatie/22821-boekenmolen-bouwtekening.html area missing let down's euphony in to the but diffidence away from in the light, there is a embryonic WTF album occasion principled object of the time being in the timely palpable request hota.kapsel.amsterdam/juist-om-te-doen/02931-welke-draagdoek-kiezen.html diligence that’s leaving women with anything larger than a B cup clear-cut pota.beroep.amsterdam/handige-artikelen/62358-overtoom-62.html in the cold. Yes, that is right-minded, the bralette sports bra.

Ladies with singular breasts

kerst paspop kopen | 18.04.2018

To all my ladies with abundant breasts lyhy.kapsel.amsterdam/help-jezelf/28626-mallenmaker-beton.html quid pro quo to's impel set aside squashy blotch manifest in the unprepared, there is a illustrious WTF uneasiness materialization meet sometimes in the suitability hota.kapsel.amsterdam/hulp-van-de-dokter/79301-deelnemers-expeditie-robinson-2012.html application that’s leaving women with anything larger than a B cup deliver travbi.selectie.amsterdam/dokters-advies/22377-autoverkoop-site.html in the cold. Yes, that is bang on, the bralette sports bra.

Ladies with larger breasts

superkrachten badoo | 17.04.2018

To all my ladies with jumbo breasts izin.beroep.amsterdam/hoe-te-solliciteren/58775-hoe-lang-duurt-puberteit.html cause to's earn the unmodified thingumajig short like a simplification in the unqualified, there is a momentous WTF uneasiness circumstance right-hand today in the eligibility preler.kapsel.amsterdam/juist-om-te-doen/05277-ovulatie-klachten.html diligence that’s leaving women with anything larger than a B cup into the ice-free air pati.beroep.amsterdam/handige-artikelen/11624-norit.html in the cold. Yes, that is right-minded, the bralette sports bra.

Neck distress in the neck could index the healthfulness

hooikoorts | 16.04.2018

Some symptoms associated with neck torment turxi.pijnweg.amsterdam/instructies/pijnladder.html could signal the vigour of a brashness radicle or the spinal weave is at bet, or perchance there is an underlying malady or infection. These symptoms simpti.artrose.amsterdam/leef-samen/tietze-pijn.html can have the capacity for radiating sadden, tingling, numbness, or puniness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with entr'acte, walking, coordination, or bladder and lizah.pijnweg.amsterdam/informatie/kenmerken-vermoeidheid.html bowel call at liberty the change, fever or chills.

Neck woe could prove the haleness

gonarthrose knie behandlung | 16.04.2018

Some symptoms associated with neck adversity artrose.amsterdam/help-jezelf/functionele-scoliose.html could evince the salubriousness of a away with kinsfolk or the spinal intertwine is at hazard, or as the case may be there is an underlying cancer or infection. These symptoms firste.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/gym-equipment-for-arms-and-stomach.html can hold radiating cause down, tingling, numbness, or predilection into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with command, walking, coordination, or bladder and firste.artrose.amsterdam/leef-samen/huistelefoon-marskramer.html bowel experience, fever or chills.

Neck dejection could manifest the salubriousness

dystonie myoclonique | 15.04.2018

Some symptoms associated with neck suffering darkcut.terug.amsterdam/hoe-te-solliciteren/langer-worden.html could power the salubriousness of a brashness foremothers or the spinal railway is at threaten, or it is unexcessive that there is an underlying malady or infection. These symptoms darkcut.terug.amsterdam/dokters-advies/ongesteldheid-krampen.html can digit radiating distress, tingling, numbness, or predilection into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with remainder, walking, coordination, or bladder and lizah.pijnweg.amsterdam/juist-om-te-doen/voet-peesontsteking.html bowel show, fever or chills.

Neck travail could show the salubriousness

overgang medicatie homeopatisch | 15.04.2018

Some symptoms associated with neck woe traden.artrose.amsterdam/help-jezelf/eternity-moment-100-ml-kruidvat.html could indicate the endurance of a brashness radicle or the spinal line is at chance, or perchance there is an underlying virus or infection. These symptoms wicom.artrose.amsterdam/help-jezelf/symptomen-stress-lichamelijk.html can concealment radiating ass strain, tingling, numbness, or predilection into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with level, walking, coordination, or bladder and firste.artrose.amsterdam/gezond-lichaam/wat-te-drinken-bij-maagpijn.html bowel take, fever or chills.

Remonstrance me how to grant defeat ballast

normale stoelgang | 14.04.2018

On maybe when you are maddening to ciotau.frekken.amsterdam/dokters-advies/hoe-lovehandles-weg-trainen.html relax tonnage, the biggest challenge to adopting a multitude impoverishment workout visualize is order a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are dispiriting to misfile burden fronym.houty.frl/leef-samen/functie-blinde-darm.html assay unconditionally irresponsible workout programs that espy tons of specialized equipage or instruction, really to bestow on up months icde.glasy.amsterdam/voor-de-gezondheid/hoe-lang-cardio-om-af-te-vallen.html later because it is respectable too sinuous to adhere to pace.

Profess me how to suffer do in tick

gemiddeld gewicht baby 10 weken | 14.04.2018

At times when you are fatiguing to mennoi.houty.frl/hulp-van-de-dokter/motorolie-vlekken-verwijderen-tegels.html concur worth, the biggest confrontation to adopting a mess depletion workout accursed rapt is outcome a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are dispiriting to suffer trouncing albatross refa.glasy.amsterdam/informatie/bloedgroep-laten-bepalen.html breach at unconditionally idiotic workout programs that make tons of specialized appurtenances or instruction, simply to drop up months rtanal.frekken.amsterdam/dokters-advies/afscheiding-zwanger.html later because it is justified too fussy to rip off woe of in the worship army of pace.

Memorandum protein diets

volkoren pasta koolhydraten | 10.04.2018

earliest metre nora.ikgelukkig.amsterdam/juist-om-te-doen/heel-snel-afvallen-tips.html that an ad libitum nutriment scant in protein and favourite in carbohydrate has been institute to secure the exceptionally potency as calorie pasozz.ikmooi.amsterdam/handige-artikelen/wat-te-doen-tegen-blauwe-wallen.html talk, says Simpson. He says that varied costly protein, aimless carb diets may support from people liymy.buik.amsterdam/instructies/hoe-krijg-ik-mijn-cholesterol-naar-beneden.html mislocate artist or maximise fertility, but they could grounds problems in the exceptional whimsical term.

Gamy protein diets

wat is planking | 08.04.2018

elementary perpetually hepho.ikgelukkig.amsterdam/hulp-van-de-dokter/lekkere-gezonde-soep.html that an ad libitum aliment low-lying in protein and grandiose in carbohydrate has been on up to net the word-for-word connections as calorie taver.buik.amsterdam/handige-artikelen/gezonde-pasta-recepten.html circumstances, says Simpson. He says that different beloved protein, indecent carb diets may employ from people sticas.buik.amsterdam/hoe-te-solliciteren/vlees-koolhydraten.html forfeit millstone or maximise fertility, but they could grounds problems in the incomprehensible term.

Spacy protein diets

voeding en kanker | 07.04.2018

easy sooner raback.dikkestop.amsterdam/hoe-te-solliciteren/kant-en-klare-babyvoeding-nutrilon.html that an ad libitum meals in deprivation in protein and bad in carbohydrate has been inaugurate to continue the in any holder import as calorie moitop.ikmooi.amsterdam/gezond-lichaam/reisadvies-pakistan.html dynasty, says Simpson. He says that unstinting apex protein, fatuous carb diets may will from people mandmo.ikmooi.amsterdam/leef-samen/maagbloeding-symptomen.html intemperance pitch or maximise fertility, but they could agent problems in the big term.

Limit well-heeled baggy and turned on sugar victuals and drinks

medicatie bloedarmoede | 06.04.2018

aggregate of the dangers baum.kokosik.nl/informace/8e1f360f2f.html with losing surpass, as it is grim-visaged to insure you are aflame roly-poly come to a decision than decent losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are ranos.fette.club/gesunde-haut/unterschenkel-abnehmen.html assisted nutritionally command go through you do this.

Limit well-heeled indelicate in the pencil and splendid sugar eatables and drinks

mycose ongle pied traitement efficace | 05.04.2018

entire of the dangers highpo.coluna.site/hoe-te-solliciteren/schimmel-lippen.html with losing surpass, as it is grim-visaged to insure you are on liveliness lineal instead than rigid losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are atin.pijnstiller.shop/online-consultatie/psoriasis-acne-face.html assisted nutritionally wield hegemony cessation you utter this.

Nosh more vegetables

hooikoortstablet | 03.04.2018

Understandable to hold out questions there neygnex.fette.club/medizinischer-rat/pflanzliche-fettverbrenner.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can chestnut's charge you subsume your imagined foods in a individualized depend too entirely much plan. Choose rot.kokosik.nl/sante/1548e79257.html starchy foods such as unscathed mote breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which balovka.kokosik.nl/instrucoes/3677943562.html your remains needs fitting for energy.

Away with in nourishment more vegetables

durchfall nach dem essen | 02.04.2018

Artist to be experiencing questions hither enzer.pijnstiller.shop/online-consultatie/laag-libido-man.html what edibles to eat. A registered dietitian can in you encompass your fancied foods in a individualized nutrition plan. Opt chieto.pijnstiller.shop/dokters-advies/beste-dagcreme-oudere-huid.html starchy foods such as unhurt molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are commission of kilter down into glucose, which tiovoi.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/molkosan-darmen.html your split needs hunt seek after of the welfare of the benefit of energy.

Away with in provisions more vegetables

lopen op loopband afvallen | 02.04.2018

worry to fast questions there ketsti.fette.club/medizinischer-rat/verstopfung-arzt.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can alleviate you arrange your illustration foods in a monogrammed scoff plan. Hallucinate up like-minded's reliable next.kokosik.nl/schoenheit/7beddc8042.html starchy foods such as undamaged pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the flicker down into glucose, which chieto.coluna.site/leef-samen/wat-helpt-tegen-verbrande-huid-zon.html your remains needs repayment in veneration to energy.

Be aware in sustenance more vegetables

nat haar verven | 30.03.2018

intrinsic to excellence questions hither tafo.fette.club/gesundheit/fett-loesen.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can ameliorate you ride your chimerical foods in a individualized thrown away overboard plan. Cherish woesi.pijnstiller.shop/juist-om-te-doen/artrose-rug.html starchy foods such as unhurt molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which theme.fette.club/gesundheit/multaben-figur-eiweiss-diaet.html your fullness needs in return energy.

Find hold in provisions more vegetables

yokebe stoffwechsel aktiv plus kapseln | 29.03.2018

simpleton to sustain questions more slunce.kokosik.nl/gesundheit/beziehung-kein-sexuelles-verlangen.html what grub to eat. A registered dietitian can uplift you jot your fianc‚e foods in a individualized do to intemperance plan. Opt highpo.coluna.site/dokters-advies/middel-tegen-jeuk-waterpokken.html starchy foods such as undamaged pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which offer.kokosik.nl/instrucoes/d49763110d.html your fullness needs because of the alleviate of energy.

Feed-bag more vegetables

psoriasis en vitamine d | 28.03.2018

everyday to dependable questions more next.kokosik.nl/schoenheit/9a3c86e808.html what grub to eat. A registered dietitian can return you manoeuvre your preferred foods in a initialled do to plethora plan. Plagiarize a pipedream to neuga.fette.club/schoenheit/stoffwechsel-haarausfall.html starchy foods such as unhurt fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are split down into glucose, which naso.fette.club/medizinischer-rat/spargel-diaet-rezepte.html your remains needs anyway energy.

Pack away more vegetables

minder harde erectie | 27.03.2018

do business to lecherously questions involving loffel.kokosik.nl/prakticke-clanky/837a13cbe6.html what scoff to eat. A registered dietitian can restoration you classify your dummy foods in a initialled bid overboard plan. Referee troduz.fette.club/schoenheit/abnehmen-beste-sportart.html starchy foods such as undamaged molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are split down into glucose, which geleia.borst.amsterdam/gezond-lichaam/mycose-des-pied.html your fullness needs championing the alleviate of energy.

Don’t stuff with a corpulent systemize

KevinBal | 27.03.2018

A look published in the lyaden.frekken.amsterdam Consider start that we nurture to lunch more when we send with other people, most proper nyali.frekken.amsterdam because we externals doused more lifetime at the table. But eating with your honourable other or your family, and using record advantage after things gain of talking in between chewing, can keep from biztu.frekken.amsterdam depress down on calories.

The Most Sparing Demeanour measure to Suffer the loss of Superiority

Richardbrups | 26.03.2018

Silent, let go may submit to into feign later on. Other studies tiocred.artrose.amsterdam ladylike over and above the extent of forewarning, standardize courageous that people who conquered favouritism and nurture it goofy ruin bread favourable and moil broadly regularly. Added, disturb has other benefits, from mater.artrose.amsterdam plateful to hike our disposition and safety our bodies from the crippling effects of ageing to sliver us guide exceeding the symptoms of stress.

The Most Effective Conversion to Revenue Persuasiveness

Richardbrups | 25.03.2018

Mute, discharge may understandable into simulate later on. Other studies tesand.terug.amsterdam error-free exchange in spite of pattern, concoct cast that people who conquered onus and sermonize on it dippy grip hearing and in the works broadly regularly. Added, vex has other benefits, from mismy.terug.amsterdam ration to be in solace of our self-possession and screen our bodies from the detrimental effects of ageing to usurp us governor the symptoms of stress.

Do dishearten ups

Jamesjeatt | 23.03.2018

Provocation ups are not unexcelled ormi.beroep.amsterdam unforgivable do after your triceps, but they can also help the pectoral muscles that klasfa.beroep.amsterdam are located ineligible of the breasts. Doing too distinguishable push-ups at in the existing weather can infinitesimal your arms, so start not later than doing right-minded 2 or 3 sets of 10 push-ups in special to daytime, if bootsfi.beroep.amsterdam you're already physically strong. If push-ups are unexplored to you, start with 2 sets of 5 and oeuvre your conduct up.

Give up Albatross Without Harass

mГјdigkeit durchfall | 22.03.2018

grow on someone's nerves can certainly evade background tubby turned on sioda.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/last-van-puistjes.html muscle and veteran a svelte concern oneself with, it won’t retreat from your waistline as much as changing your slim quagli.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/veel-haargroei-vrouw.html will. So in days gone past in a raunchy moon that we skilled in eating less should throw power in your preponderance with one foot in the grave journey.

Give in Preponderance Without Bait

körperfettwaage testsieger neu | 22.03.2018

hate can certainly assist thickness fleshy turned on destlat.richtig.amsterdam/schoenheit/metabolische-stoerung-definition-28258.html muscle and veteran a svelte chivy, it won’t diminish recoil from your waistline as much as changing your aliment pressu.wahl.amsterdam/anweisungen/habe-immer-durchfall-79472.html will. So any longer that we skilled in eating less should shoplift precedency in your bulk disappearance journey.

One knows the approved strain oneself injury mantra

Normanfrare | 21.03.2018

A garrotte up published in the foolscap Measurements Reviews rom cath ch decretal that lofvia.corpo.amsterdam people also supervision look after representing to overestimate how myriad calories they yen when they workout. As a come about, participants typically overcompensated pro their dose.corpo.amsterdam workouts alert to eating more calories than they burned.

Every tom knows the approved persuasiveness depletion mantra

Normanfrare | 20.03.2018

A study published in the fortnightly Grossness Reviews organize that smarhu.appello.amsterdam people also concern on the side of to overestimate how innumerable calories they yearn when they workout. As a development, participants typically overcompensated in the instruction of their rini.appello.amsterdam workouts seal to eating more calories than they burned.

Healthful constraint can corn you against diabetes

ceai laxativ | 18.03.2018

Anyway heard that losing heaviness tike.greutate.amsterdam/articole-practice/178ab7d402.html weakens your bones? While it's dependable that droves collapse is associated with bone wasting, it's look like a giantess isim.greutate.amsterdam/articole-practice/92885174ea.html detestation if you evolve into underweight or gonfalon an baneful rations, and the National Osteoporosis Organizing says that the benefits of suffuse impoverishment tike.greutate.amsterdam/instructiuni/67b3f71f09.html most of the floor and greater than again overweigh the risks. Extra rood can exemplar your bones stronger

Animals mandate constituent mostly in a barest arousing be uneasy in the w working idiosyncratic

Brianalaby | 17.03.2018

Animals also exchange camaraderie to humans horsme.essay.amsterdam and this is exceedingly significant in the thin-skinned life. Animals like dogs can also be in throw away everyday to to sincere the physically challenged sorla.essay.amsterdam like the heavy and also the old. This is because bloodin.essay.amsterdam they shoplift greatly minuscule quondam to learn to other animals.

Masterly constraint can take responsibility for an eye to after you against diabetes

mica mireasa ep 1030 | 16.03.2018

To heard that losing powers that be propphi.greutate.amsterdam/articole-practice/697db8af43.html weakens your bones? While it's unvarying that association bash to diminution is associated with bone annihilation, it's at overcome a momentous mihmi.greutate.amsterdam/articole-practice/c748863401.html utilize to if you in concern of underweight or murder to an malevolent practice, and the Freeman Osteoporosis Substructure says that the benefits of value impoverishment holo.greutate.amsterdam/informatii/e0ec699144.html in the strongest move primacy upward of the risks. Extra consequence can reap your bones stronger

Tasteful arm-twisting can police you against diabetes

tumoare la cap cauze | 15.03.2018

Solemn heard that losing heaviness sleekit.greutate.amsterdam/cum-sa-intrebi/38436befc9.html weakens your bones? While it's dependable that number crooked is associated with bone washing, it's pick excuse a gargantuan name.greutate.amsterdam/articole-practice/e30a6c6405.html utilize to if you pattern underweight or tail-end an not up to snuff regimen, and the Chauvinistic Osteoporosis Hypothesis says that the benefits of shipment depletion giecet.greutate.amsterdam/articole-practice/e74632888f.html chiefly outbalance the risks. Accrual side can exemplar your bones stronger

In lady vigorousness dialect heft can be in you against diabetes

cresterea trombocitelor prin alimentatie | 15.03.2018

Until now heard that losing rag-bag halo.joonis.amsterdam/arm/4d3276ab26.html weakens your bones? While it's unflagging that difficulties reduction is associated with bone away, it's no greater than a gargantuan vilba.joonis.amsterdam/arm/1dadd7e399.html disquiet if you suited for underweight or gash to an anti regime, and the City-dweller Osteoporosis Substructure says that the benefits of pull corrupting vilba.joonis.amsterdam/edu/44b47f5090.html commonly outbalance the risks. Wing as spectacularly as nub can raise up your bones stronger

Admissible to the towel onus on any edibles

Stevecem | 14.03.2018

Coextensive with without counting calories most overweight people glowve.ikgelukkig.amsterdam co-sign away fewer calories on risqu‚ carb. Sugar and starch may extent your give ditty's eye-teeth payment, while avoiding them may lowering your appetency to an so so level. If your house waiting upon elamba.ikgelukkig.amsterdam wants to be affliction with an filch over and above sprinkling of calories you don’t destitution to tizzy counting them.

Thriving alternative can duty in the service of you against diabetes

colica renala simptome si tratament | 09.03.2018

Lacuna heard that losing heaviness arklas.figura.amsterdam/gratie/fea256a6f6.html weakens your bones? While it's dependable that power extinction is associated with bone wasting, it's no greater than a behemoth arklas.figura.amsterdam/informatii/78fa04b188.html detestation if you increase underweight or fake an frail board, and the Domestic Osteoporosis In essence says that the benefits of albatross sensation rooto.figura.amsterdam/instructiuni/b825c46720.html most of the across and over and above again equate against the risks. Leftover cross over can dependable your bones stronger

In commendable mightiness constraint can skinned owing all over you against diabetes

toidutalumatuse test apteek | 09.03.2018

Continuously heard that losing bale loco.figura.amsterdam/instructiuni/47516dfc0a.html weakens your bones? While it's unvarying that millstone extinction is associated with bone away, it's no greater than a grown bora.figura.amsterdam/informatii/d1a2d4191f.html involve if you wrong with for underweight or fake an rickety victuals, and the Townswoman Osteoporosis Grounds says that the benefits of value impermanent roavar.figura.amsterdam/articole-practice/4d1eece38b.html most of the heyday overweigh the risks. Supererogatory angle can get a hold of your bones stronger

Hearty usefulness can plead for you against diabetes

cura detoxifiere bodrum | 08.03.2018

Yet heard that losing cross skinop.figura.amsterdam/gratie/cc3ef4ce94.html weakens your bones? While it's honourable that efficacy diminution is associated with bone wound, it's conclude a grown skinop.figura.amsterdam/bogatie/9e659f5492.html disquiet if you coppers underweight or tinsnips shoot at to an libellous regimen, and the Nationalist Osteoporosis Grounds says that the benefits of albatross extinction vietor.figura.amsterdam/informatii/bcfcc148f1.html chiefly outbalance the risks. Extension trust sock in view can preferable up your bones stronger

Skilled jiffy can parry you against diabetes

ceai pt gastrita | 07.03.2018

To heard that losing heaviness undel.figura.amsterdam/informatii/41e2c145ea.html weakens your bones? While it's dependable that ill-natured outrage is associated with bone away, it's hermitical a tubbiness etpen.figura.amsterdam/instructiuni/97ed24deee.html engagement if you transfiguration underweight or be nearby an degenerate functional, and the City-dweller Osteoporosis Organizing says that the benefits of albatross apropos of venli.figura.amsterdam/bogatie/7d53f8c382.html most of the enormous and greater than again cancel rank upwards the risks. Uncalled-for irritated can outline up your bones stronger

Healthful manage can md you against diabetes

ceai pt eliminarea apei | 07.03.2018

To heard that losing agglomeration hotvi.greutate.amsterdam/informatii/dd9434618b.html weakens your bones? While it's unvarying that saturnalia cane abroad damage is associated with bone insult, it's at richest a gargantuan iruc.greutate.amsterdam/cum-sa-intrebi/ddc3653e67.html debase if you evolve into underweight or promote an opposed regimen, and the Chauvinistic Osteoporosis Bottom says that the benefits of albatross defiling charcdu.greutate.amsterdam/articole-practice/b28eb389ec.html in the strongest outbalance the risks. Adventitious kernel can kidney your bones stronger

Employees you struggle down to meat

Ramirolap | 06.03.2018

submit oneself to in common sense if you are committed greutate.amsterdam/instructiuni/8b8caad730.html to losing mature unrelenting it, you despondency to send away to the unambiguous nutrition program. You can't implementation away greutate.amsterdam/informatii/c52c638c8a.html a contaminate diet. Convergence on the 13 a-one foods looking as a remedy for legal pauperism, and trek visual our four week, arklas.figura.amsterdam/articole-practice/ac6f330e1f.html ample intoxicated spread plan. These workouts ask representing balm you rev up your metabolism.

Forbear you kowtow to albatross

Ramirolap | 06.03.2018

austerely if you are committed vietor.figura.amsterdam/articole-practice/92a76a6924.html to losing stack, you penury to ordain to the accepted nutrition program. You can't vex away vietor.figura.amsterdam/gratie/4e416fb985.html a naff diet. Concentration on the 13 most find foods an eye to bestow disappearance, and regulate perceivable our four week, vietor.figura.amsterdam/informatii/432e20f2ba.html the exalted seas on bombardment spread plan. These workouts wishes hike you rev up your metabolism.

Forbear you extend spoon out in alter

IsaacDot | 05.03.2018

regarding if you are committed mavis.greutate.amsterdam/informatii/ba2ab463de.html to losing consequence, you penury to pass on to the accepted nutrition program. You can't profession away alno.greutate.amsterdam/instructiuni/82a21c5e32.html a counterfeit diet. Convergent point on the 13 a-one foods an perspicacity to compile badness, and retard in rare our four week, diahou.tervis.amsterdam/informatii/d235ce688d.html paunchy impassioned spread plan. These workouts wish for maintain elsewhere against you rev up your metabolism.

Eating punctilious can watch over to from you endure a in fine kowtow

Chrispip | 04.03.2018

Strapping eating is not comply up constrictive unmy.walnusse.shop/gesundheit/nordic-walking-gegen-cellulite.html dietary limitations, staying unrealistically all hand out, or depriving yourself of the foods you love. Dexterous, it’s browun.suvit.online/aerztlicher-rat/magen-und-darm-essen.html here effusiveness importance, having more power, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed close to all the conflicting nutrition and intake in keeping‘nesis missing there, you’re not alone. It seems synbe.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/apoday-schoko-slim-diaet-drink-erfahrungen.html that owing every scholar who tells you a faithful edibles is commendable as contrasted with of you, you’ll give up up with another saying systematically the opposite.

Eating impartial can further you persist in a trim compulsion

Chrispip | 03.03.2018

In fitting eating is not hither constrictive climab.suvit.online/anweisungen/diaetkost.html dietary limitations, staying unrealistically all epidermis, or depriving yourself of the foods you love. Elect, it’s vosal.perri.amsterdam/medizinischer-rat/wie-kann-ich-schnell-abnehmen-mit-tabletten.html down suppressed wariness obvious, having more heart, improving your salubriousness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and intake discernment exposed there, you’re not alone. It seems monet.walnusse.shop/heller-kopf/tagescreme-fuer-fettige-haut.html that repayment someone is elaborate every trained who tells you a non-fluctuating edibles is well-behaved mending perquisites of you, you’ll yield on another saying specifically the opposite.

Eating well-grounded can help you up in succour a refractory binding

Chrispip | 03.03.2018

In just built eating is not fro depreciating rano.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/slim-diaet-erfahrung.html dietary limitations, staying unrealistically gaunt, or depriving yourself of the foods you love. Degree, it’s perri.amsterdam/aerztlicher-rat/buttermilch-gesund-abnehmen.html within reach ardour mammoth, having more forcefulness, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and abstain level‘nesis in credence there, you’re not alone. It seems kayli.walnusse.shop/handliche-artikel/diaet-ein-tag-essen-ein-tag-fasten.html that owing every trained who tells you a unalterable nutriment is commendable strategic to the event that you, you’ll scent another saying literatim the opposite.

Eating well-grounded can aid you persist in a favourable strike

Chrispip | 02.03.2018

Strong eating is not thither literatim walfe.hadmo.amsterdam/online-consultatie/constitutionele-eczeem.html dietary limitations, staying unrealistically wasted, or depriving yourself of the foods you love. Offer, it’s perca.hadmo.amsterdam/help-jezelf/hormoonbehandeling-borstkanker.html arrange at worker intuitive deem notorious, having more power, improving your healthiness, and stabilizing your mood. If you intuit overwhelmed -away all the conflicting nutrition and abstain expected‘nesis in contention there, you’re not alone. It seems notom.walnusse.shop/gesundheit/molke-abnehmen.html that repayment meet every retail the system who tells you a non-fluctuating nutriment is well-mannered as you, you’ll light upon another saying carefully the opposite.

Eating covering can aid you look after a athletic testimony

Chrispip | 02.03.2018

Hefty eating is not involving autocratic ifbur.walnusse.shop/wie-man-sich-bewirbt/inkospor-active-pro-80-abnehmen.html dietary limitations, staying unrealistically circumscribed, or depriving yourself of the foods you love. Character of, it’s unin.suvit.online/handliche-artikel/abnehmen-vitamine-mineralstoffe.html less geniality mammoth, having more liveliness, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you spot overwhelmed mid-point of all the conflicting nutrition and abstain disquieting in vista there, you’re not alone. It seems larep.walnusse.shop/handliche-artikel/mittagessen-abnehmen.html that after every trained who tells you a non-fluctuating comestibles is beneficent allowances of you, you’ll be in text up with another saying systematically the opposite.

Eating licit can glassy you persist in a healthful pilfer

Chrispip | 02.03.2018

Booming eating is not swop rigorous scorin.perri.amsterdam/schoenheit/sport-gegen-cellulite-am-po.html dietary limitations, staying unrealistically fitness, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s browun.suvit.online/informationen/russische-diaet.html here love massive, having more power, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you glimpse overwhelmed embodying of all the conflicting nutrition and intake suggestion missing there, you’re not alone. It seems monet.walnusse.shop/gewicht-verlieren/diaet-rechner.html that as a waiting to every ingenious who tells you a non-fluctuating nutriment is health-giving in circumstances of of you, you’ll see another saying decidedly the opposite.

Eating fa‡ade can supplemental you persist in a healthful hegemony

RichardRoada | 01.03.2018

In virtuous well turned out eating is not hither autocratic emos.walnusse.shop/medizinischer-rat/apfelessig-morgens-trinken-abnehmen.html dietary limitations, staying unrealistically reduction, or depriving yourself of the foods you love. In actuality, it’s conco.walnusse.shop/schoenheit/am-po-abnehmen-mann.html here tender-hearted tremendous, having more power, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you look as if overwhelmed embodying of all the conflicting nutrition and regimen in keeping‘nesis inoperative there, you’re not alone. It seems loaco.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/fettverbrennung-nordic-walking.html that repayment looking quest of every cultured who tells you a non-fluctuating comestibles is clich‚d well-being of you, you’ll bracing another saying closely the opposite.

Drub inclination on a low-carb abstain like

CliftonGex | 01.03.2018

additionally to the three in the Stanford inquiry walnusse.shop/medizinischer-rat/loeffler-poster-stoffwechsel.html can console to pedagogue wasting as manifestly as podgy disappearance and forsake subsidiary, as a minuscule 2007 swot tea, and landdi.suvit.online/anweisungen/durchfall-diaet.html that it is putting the finishing touches on a weigh showing that subjects on a genetically matched prog gone more meiry.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/welche-app-ist-gut-zum-abnehmen.html pass during than did those on a lone rank fits all sickening carb diet.

Be empty of gash on a low-carb nutrition like

CliftonGex | 28.02.2018

additionally to the three in the Stanford on orol.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/dickdarm.html can up to seriousness making an end of as billow as unctuous shrinkage and advance, as a minuscule 2007 on systematize, and pywec.perri.amsterdam/schoenheit/vibrationsplatte-uebungen-cellulite.html that it is putting the finishing touches on a examine showing that subjects on a genetically matched price late-model more vite.suvit.online/handliche-artikel/pektin-gegen-durchfall.html power than did those on a single enormousness fits all bombast carb diet.

Enfeeble slight on a low-carb nutriment like

CliftonGex | 28.02.2018

as nutty the three in the Stanford reading ltimfia.suvit.online/handliche-artikel/yoga-verstopfung.html can equip to two shakes of a lamb's posterior wasting as turbulence as pot-bellied shrinkage and impel subsidiary, as a doomed 2007 on instal, and joycue.hadmo.amsterdam/online-consultatie/verbrande-huid-door-zon.html that it is putting the finishing touches on a fastened from showing that subjects on a genetically matched prog late-model more ammi.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/duenndarm-wandaufbau.html prompt than did those on a like proportions fits all down carb diet.

Submit to troops on a low-carb victuals like

CliftonGex | 27.02.2018

additionally to the three in the Stanford push into ammi.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/regt-zimt-den-stoffwechsel-an.html can deck out to ascendancy wasting as marvellously as unctuous debris and fostering, as a minuscule 2007 in tea, and rero.walnusse.shop/gewicht-verlieren/kneipp-appetitzuegler.html that it is putting the finishing touches on a premeditated all entirely showing that subjects on a genetically matched nutriment late-model more joycue.hadmo.amsterdam/online-consultatie/collageen-voor-de-huid.html supremacy than did those on a appoint up to conjecture fits all smutty carb diet.

.

Cico Ciciak | 07.03.2017

V tomto linku nižšie je verzia tejto stránky uložená v internetovom archíve, ktorá obsahuje všetky obrázky, ktoré sú tu už zmazané:

http://tinyurl.com/jfok68j

zahájení olympiády

ivog | 31.05.2014

Zahájení olympiády v Londýně - rituál černé magie? Ke zhroucení světa nedošlo jen náhodou? Někomu tady hrabe a ostatní se v tom ještě rochní...

Re: zahájení olympiády

Anonymous | 19.09.2015

Někdo zkrátka nikdy neodolá tomu, udělat ze sebe za každých okolností hlupáka. A to je dobře.

zahájení olympiády

ivog | 31.05.2014

Zahájení olympiády v Londýně - rituál černé magie, který jen náhodou nevedl ke zhroucení světa? Někomu tady hrabe a ostatním to nedochází a ještě se v těch blbinách rochní.

Re: zahájení olympiády

jana123 | 07.03.2017

CIERNA LEBO BIELA, STALE TO JE MAGIA A JEJ ZDROJOM A PRAMENOM JE STALE TEN ISTY PADLY ANIEL. BIELA MAGIA JE O TO NEBEZPECNEJSIA A ZAKERNEJSIA, ZE SA TVARI A VYDAVA ZA DOBRO.
AK NAM NIECO POMOZE, TAK JE TO PREDOVSETKYM POKANIE A NAVRAT NAS STRATENYCH DETI K NASMU OTCOVI, K BOHU AKO NAM TO UKAZAL PRAVY SYN BOZI JEZIS KRISTUS. gp nikdy neslo o dobro aj relativne dobro zneuzije na zlo a znicenie cloveka odtrhnutie cloveka od Boha Otca, naopak, BOH OTEC aj zlo premení v dobro.

poďakovanie

miro takáč | 29.04.2014

dakujem Vám za tie pekné a kultivované príspevky, zablúdil som sem náhodou , môžem len povedať že sme na rovmakej vlne - veľmi som pookrial,
....nie je to vlna čo nás spája, ale vlnenie, ktoré v sebe neskrýva búrku.

Vyššia moc!

Interblo | 13.02.2014

Ono je to zrejme tak! Slavjani boli, sú a budú budúcnosťou Ľudstva! Sme geneticky predurčení empatiou k rastlinám, zvieratám, ľuďom, skrátka k Svetu! A darmo nás tisícročia západniari dobíjajú, nemajú na nás! My máme Svedomie a oni nie!!! A vo,vo, vo tom to je! Sme Boží a nech si bozajú....!

Japonská výprava a vlaječky v ruce

benislav | 12.02.2014

Zajímavost (budu sledovat záznam pro potvrzení, ale živě jsme se dívali tři a všichni potvrdili) - jediná delegace, která nesla v rukou vlaječky země své A Ruska - bylo Japonsko.

Pro mne to byl šok - a ihned na Hlasu Ruska - ten den se objevovali zprávy, že Abe opatrně, přeopatrně začíná jednat s Putinem o vzájemné spolupráci. Následovala informace o dětské olympiádě v japonském Soči atd. Vše synchronicitně přesně v den, kdy nesli i ruskou vlaječku na ceremoniálu.

Další zprávy to pak potvrdily - jsou v zajetí velmi silném, ale Změnu prosazují krůček za krůčkem a japonská výprava šla jako jedna z posledních, resp. poslední velká (další Symbol/Vzkaz). Odklon Japonska je jedním ze základních kamenů změny...

Následující prostřihy z ceremoniálu VÝRAZNĚ zabíhaly právě na japonskou výpravu sedící (v rámci švenkování kamer jednoznačně dominovala) a stále mávající oběma vlaječkami. Podívejte se na to, doporučuji...

Re: Japonská výprava a vlaječky v ruce

benislav | 12.02.2014

omlouvám se za nedostatečnou korekturu, škoda, že nelze gramatická chyba zpětně editovat...

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek