O symbolice slavnostního zahájení olympiády v Soči

O symbolice slavnostního zahájení olympiády v Soči

10.02.2014

Text o symbolice slavnostního zahájení z pera ruského bloggera chipstone. Prosbu Torge-Tarega v diskusi vyslyšela a článek přeložila Vlabi.


*  *  *

 

Bílá magie proti černé aneb jak Světlo rozehnalo tmu

 

K tomuto momentu jsme šli dlouho. Bylo těžké bojovat celou dobu nejen s vlastní nedbalostí, ale i se zklamáními. Nejen kvůli obrovským potížím spojeným s tímto projektem. Nejen kvůli zlodějině bezohledných podnikatelů. Navíc nám ještě házeli klacky pod nohy. Házeli až do posledního momentu, jako by si uvědomovali, že se tento okamžik nemá stát jen show, otevírající olympiádu, pouze sportovním svátekem. Nebudu zde vyjmenovávat pokusy o sabotáž olympiády. Všichni, kdo chtějí, slyšeli. Věděli jsme, že musíme odolat tlaku, i když to mnohdy nebylo snadné, a jít kupředu. A DOŠLI JSME. Svátek zahájení olympiády se uskutečnil, ať někdo chtěl, nebo nechtěl, ale už dnes se svět probudil jiný. A to je skvělé. 60 hlav států a premiérů vlád proti pouhým 39 ve Vancouveru (předchozí rekord); 88 zúčastněných zemí proti 82 v Kanadě (předchozí rekord). Tyto údaje nepotřebují komentář. A ti, kdo si vzteky bez sebe hryžou nehty a šli se na zahájení dívat v televizi, nechť se cítí vyloučeni z této oslavy života, což už stejně ve skutečnosti jsou.

Před dvěma roky v Londýně jsme byli svědky skutečného komplexního rituálu černé magie, děsivého ve své síle a rozsahu. Dělal jsem tehdy rozbor toho, co se dělo. Dnes už se můžeme dohadovat, proč tento rituál nebyl úspěšný v plném rozsahu. Ať už se něco nepovedlo, ať už to byl přečin organizátorů, rituál v klíčovém okamžiku nevedl ke zhroucení světa, možná se soupeři pokazil zákeřný plán, nebo to byla „babička“ na padáku, či se na poslední chvíli snažil agend 007 zachránit své přátele a s nimi zbytek světa. Nevíme a myslím, že se to nikdy ani nedozvíme. Ale rituál se odehrál a ukázal schopnost Zákulisí hrát na vysoké symbolické úrovni. Zůstala otázka, máme-li jim co odpovědět.

Počáteční očekávání nebyla radostná. V tisku se po Londýně objevily námitky vůči zahájení sočské olympiády a vyvolávaly smutné myšlenky. Ale jak se ukázalo na konci, byla to falešná stopa. Scénář byl zcela odlišný ve významu i ve výběru postav. Ve veřejném předvedení magie (čti - egregoriálně-matričního vlivu, pozn.) je velmi důležité používat techniky sice ne vždy jednoznačné, ale jasně pochopitelné. Čím více symbolů v jedné a téže scéně, tím silnější je jejich dopad. V tomto smyslu zahájení v Soči nechalo londýnské hry daleko za sebou.

Byla publikována řada různých komentářů slavnostního zahájení olympijských her. V tomto ohledu rozhodně nechci opakovat řečené a proto ukáži jen závažné momenty.

 

 

1.Posvátná země
Malý film předcházející zahajovacímu ceremoniálu je velmi závažný. Zaprve vytváří přímou vazbu mezi starověkým Řeckem (Argonauti) a dnešními olympijskými hrami, což současně se samotným faktem konání olympijských her realizuje získání kontroly nad tímto egregorem, ze kterého v poslední době Zákulisí čerpá čím dál více sil.


Zadruhé, mýtus o Argonautech říká, že hrdinové Řecka k nám nepřijeli za bohatstvím, ale za moudrostí, čímž staví na správná místa vztahy soupeřících civilizací. A to ještě víc symbolově upevňuje převzetí (ovládnutí) egregoru.

 

 

 

 

 

2. Na počátku bylo Slovo.
Slavnostní zahájení začíná azbukou. A to naší, ruskou Abecedou. V ní se výslovně mluví o tom, jakou roli hraje Rusko pro celosvětovou civilizaci, co všechno jí dalo, jakkoliv by se snažili dnešní „historici“ představit nás jako zaostalé divochy.

 

 

 

 

 

3.Dívka jménem Láska
Jméno dívky je přímý odkaz na skutečnost, že ze dvou základních energeticko-informačních toků si Rusko jednoznačně vybírá Lásku, zatímco protivníkům zůstává padnout v toku zničujícího inferna. Navíc Rusko k sobě volá celý svět, předkládajíc jinou volbu, volbu vedoucí k budoucnosti.

 

 

 

 

Z číše, přeplněné hněvem Hospodina,

krev se valí přes okraj, a Západ v ní tone.

Krev se valí i na vás, druzi a bratři moji! -

Slovanský světe, semkni se více...

"Jednota, - vyhlašuje orákulum našich dní, -

může být skována železem jen a krví..."

Ale my zkusíme spojit ji Láskou, -

a uvidíme, co je pevnější...

(F. Tjutčev, 19. století)

Iз переполненной Господним гневом чаши
Кровь льется через край, и Запад тонет в ней.
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши! -
Славянский мир, сомкнись тесней...
"Единство, - возвестил оракул наших дней, -
Быть может спаяно железом лишь и кровью..."
Но мы попробуем спаять его Любовью, -
А там увидим, что прочней... (Ф. Тютчев)

 

 (kdo by se chtěl podívat na rytmiku originálu v transliteraci - zde)


Ale to není vše. Dívenka je také symbolem čistoty a nevinnosti. Celá fabulace ceremoniálu je prodchnuta voláním k Vyšším Silám. А dosáhnout jich je možné pouze skrze čistou a nevinnou duši. A právě její obraz perzonifikuje malé děvčátko.

 


4.Rusko v prostoru

Dívka sní, ve snu stoupá k nebi a dívá se na Rus, proplouvající pod ní. Ale Rusko ne reálné, ne materiální, ale jeho nebeský odraz. A tato Rus v sobě neodráží současnou ošklivou civilizaci. Jsou to obrazy země předků.

Ze všech obrazů, které se před námi vznášely, bych vybral jeden – severní „ostrůvek“, kde

jsou starobylé Idoly (na obrázku vpravo).

Vzhledem k tomu, že obrazů proplulo nemnoho, je náhoda nepravděpodobná. Spíš to jsou symboly dávných bohů-ochránců Ruska po všechny časy, kteří až do teď zůstávají beze změny. Část "Rusko v prostoru" končí tím, že dívka jménem Láska pouští svůj červený sen o štěstí k nebi, k Bohům, kteří musí uslyšet její prosbu a odpovědět. A ti, jak uvidíme později, odpoví.

 

 

5. Olympijské hvězdy–vločky

 Jakmile dívka nechala odejít k Bohům svou prosbu v podobě červené koule, vpluje do arény pět sněhových vloček, které se mají proměnit v olympijské kruhy hořící láskou. Vločky jsou symboly zimy, ledu, hubících Lásku. Ale Láska je silnější než led a pod jejím vlivem se vločky začínají měnit na symboly olympiády.

Ale jedna vločka zůstává zavřená. Náhoda, nepříjemná závada? U těchto magických rituálů je velmi nepravděpodobné, někdy až nemožné, aby se ve finále porušil celý scénář, a v tomto případě se to nestalo.

V závadu by se snad dalo uvěřit, kdyby nebylo dvou věcí najednou. Zaprve prakticky okamžitě si toho všichni všimli. Neotevřená vločka symbolizuje kruh, který symbolizuje Ameriku. A tento kruh, což také není bez důležitosti, je červené barvy. Na televizním záznamu se vše okamžitě mění na vstup z generálky, kdy se otevřelo všech pět vloček. Ale v živém přenosu zůstává pátý neotevřený.

A druhá věc, která vzbuzuje ještě větší pochybnosti o závadě. Zde budu trochu napřed v ději, a to v epizodě s ruskou trojkou (trojspřeží, unikátní druh zapřahání koní, p.p.). Ta (symbolizuje právě Rusko) s viditelnou námahou vtahovala do arény stadionu červený kruh. Na jednu stranu je to druhý kruh symbolizující slunce. Ale v druhé rovině symboliky také ještě nerozkrytý olympijský kruh Ameriky. Nikdo nemůže zůstat stranou. Láska si podmaní všechny nepřátele.

Poslední zajímavý moment s kruhy-vločkami. Ve své neotevřené podobě přesně odpovídají emblému BP (British Petroleum). To je jeden z pilířů Rothschildovy říše. Na internetu se již objevily montáže překrytí tvarů přes sebe. A to je velmi zajímavý aspekt. Před momentem otevření mělo všech pět vloček takovou formu. Ale čtyři odešly z moci Zákulisí. Zůstává jen jedna. Ano i to, jak je potom ukázáno, jen dočasně.

 


6. Průvod sportovců

Co může být symbolického v průvodu olympijských týmů? Vyšli, zamávali divákům, nesli vlaku. Na všech olympiádách totéž. Ale tentokrát to tak není. V Soči se týmy nevynořily zpoza tribun, ale vycházely ze samého srdce svých zemí, jejichž obraz se objevoval přímo na promítací ploše, jíž genialita tvůrců sočského zahájení vytvořila přímo na ledě arény. Diváci to vše sledovali jakoby z vesmíru, o čemž hovoří první záběry na obrazovce před scénou s průvody. A to je pohled Bohů na Zemi. Všichni vycházející z nitra svých zemí vstupují do jejich (naší), pozornosti a žehnají čestnému sportovnímu boji.

 

 

7. Rusko v čase
Umělci se transformaci Ruska od starověku až po současnost věnovali jen velmi symbolicky.
Артисты во время театрализованного представления на церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи 4
Pták-trojka“ táhne sálající slunce, které ničí kryt ledu. V dalším obraze pluje Rusko na volné vodě a zobrazí se jako „zázračná velryba“. Planeta spočívala na třech pilířích a Rusko-Rus byl jeden z nich. Vznikla téměř před všemi zeměmi, jejichž území bylo ovlivněno zaledněním. Védická Rus slaví konec velké zimy. Svátek Máslenice, který se nám dochoval z hlubin pohanských věků, je světlý a radostný. Na scéně se velmi organicky promění v pravoslavný křesťanský svátek (Nanebevzetí kostelů a kopulí), ale vše se děje velmi přirozeně, organicky, symbol kontinuity života v Rusku po staletí. Dokonce i dnes, přes četné pokusy během historie, je ruské pravoslaví daleko od těch křesťanství, která se šíří na Západě. Díky velkým osobnostem jako Sergej Radoněžský, neztratilo víru, zachraňujíce její podstatu – Lásku.


Další epizodou je éra Petra Velikého. Rusko roste, vyvíjí se a stává se námořní velmocí. Ale ne všechno je tak jednoduché. Hlavně v této době do naší země přichází mnoho cizorodého. To je důvod, proč je rozbouřené moře s plachetnicemi a následně i Petrohrad líčen v ponuré černé a bílé.

Ale život jde dál, mocné Rusko se opět vyrovnává se všemi viry, je pestré a prosperující. Světem opět vládne láska, o čemž vypráví příběh založený na Tolstého Vojně a míru. První ples Nataši Rostovové. Vše je barevné, vzdušné. Ale přicházejí symboly nových hrozeb. Jedenáct vysokých sloupů symbolizuje nejen paláce, kde se hudbou a tancem blýskají plesy.

Jsou to také ponuré postavy hierofantů, znova zatahující Rusko do války. Tato válka je zobrazena černou dírou, která se otevře přímo pod tančícími na plese a pohltí celou scénu i se všemi barvami. Bezčasovost trvá dlouho, velmi dlouho, mnohem déle než samotné války s Napoleonem. Do této propasti tvůrci vložili všechny následné události 19. století. Je zde i zednářské spiknutí děkabristů a následné teroristické útoky na cary a zničení staleté cesty Ruska. Stručně vše, co vedlo k revoluci ve 20. století.
Líbilo se mi, jak a co bylo ukázáno ve vztahu k sovětské éře historie. Předválečná část je prodchnuta mocnou tvůrčí silou vyjádřenou v šarlatových tónech, symbolizujících nejvyšší cenu, kterou stát musel zaplatit za svou velikost a průmyslový rozvoj. Válka je opět vyjádřena Tmou, spouštějící se k zemi za vytí bombardérů.

Ale nad vším tím, stejně jako dříve, hoří malinké ohníčky Duší chránících Rusko.

Poválečná historie je protkána nadějí a skokem do budoucnosti.. Výstavba měst, rozvoj vědy. Nejvíce čtoucí země na světě. Kosmos. A nekonečná víra v sebe a budoucnost. Opět je na prvním místě Láska a samozřejmě její viditelné plody – děti.Toto téma není zdůrazněno náhodou. To je naše velmi jemná a velmi jasná odpověď všem strážcům perverzí všeho druhu. Jen normální heterosexuální vztah je ŽIVOT TVOŘÍCÍ. Jiná není a nikdy nebude.

Velmi se mi líbilo, že tvůrci zcela obešli současnou éru Ruska.. Tím jasně vyjádřili, že Rusko je v současnosti opět v jakémsi bezčasí. Rusko nových temných časů, na které nejsme hrdí. Ukázat Tmu stoupající nad naší zemí by zastínilo celý tento svátek. Zda je to dobře, nebo špatně, je otázka. Jemně se nám naznačuje, že duše současného Ruska prakticky umřela, ale pouze proto, aby se znovuzrodila, jak tomu bylo vždy a jak bude vždy v budoucnosti. Ale aby se tak stalo, my zde na Zemi jsme povinni dát toto velmi dobře na vědomí vyšším silám.

 

 

8. Symbolika ohně
Co se stane, když se ve tmě pohlcující celý svět rozhoří Duše skládající se v nádherném tanci v posla míru – holubici? Je to tanec – modlitba, nejen pro Rusko. Je to modlitba celého světa, který se sešel na olympiádě. A tato modlitba je slyšet. Holubice spěchá ke hvězdám. Spěchá ke Stvořiteli jako vyslanec všech lidí planety milujících život. Ve středu promítané plochy jsou vidět nesčetné hvězdy a mlhoviny. Uprostřed jsou přízračné kontury nebeského Ruska. Nad tím vším, v nebeských sférách začíná férie Světla. Bohové uslyšeli modlitbu lidí. Jeden po druhém se probouzejí a odpovídají proudem světla. Tito bohové vnější podobou symbolizují zimní sporty.

Střídavě blikají světla, jako by bohové byli propojeni v dialogu o osudu lidstva. A nakonec je rozhodnuto a od jednoho z nich vyletí blesk letící do srdce nebeského obrazu Ruska. A už v materiálním Rusku se tento blesk promění v olympijský oheň rozvíjející se z nitra Země.

Vše je rozhodnuto. Náš osud je zvážen a určen. Vyběr se obrací ve prospěch života. Lidé celého světa se scházejí kvůli sportu a také v zájmu jednoty a boje za budoucnost, kdy porazí ty, kdo obhajovali zničení lidstva. A realizátorem Boží Prozřetelnosti se stává Rusko. Je to nevyhnutelné. Bylo předurčeno sjednotit všechny země planety a vést je k lepší budoucnosti, lámajíc temné scénáře bývalých loutkovodičů.

Finálem ceremoniálu se stalo zapálení ohně. Kvůli tvaru hlavní olympijské pochodně proběhla řada sporů. Někomu připomínal stavícího se hada, jiný v ní viděl hrdou hlavu labutě. Ale procedura zapálení ohně činí tyto spory nesmyslnými. Pokud je někdo pro symbol hada žhnoucího posvátným ohněm, prosím. Ale mně osobně je bližší obraz labutě, jejíž jméno je v souladu s Láskou, která se díky ohni mění na Ohnivého ptáka stoupajícího nad Ruskem a spolu s ním nad celým světem.

 

JIŽ JSME VYHRÁLI. Třebaže k tomu, aby tohle pocítili všichni, bude třeba ještě dlouhá doba. Ale to už nic neznamená. Takové síle, jejímiž svědky a účastníky byla více jak miliarda lidí, se nelze postavit.

SLÁVA RUSKU, SLÁVA LÁSCE, SLÁVA STVOŘITELI!

 

*   *   *

 

Hox: Na rozdíl od autora si nemyslím, že neotevření páté vločky byl záměr. Je to laciný trik, pod úroveň. Navíc s tím nekoresponduje přepnutí na záznam z generální zkoušky pro vysílání v Rusku, takže diváci v Rusku viděli všech pět kruhů otevřených. Pokud by to byl záměr, nač si přidělávat práci s přepínáním na záznam? Mnohem pravděpododobnější mi přijde verze "náhody" (které ve skutečnosti neexistují), která posílila už existující symboliku zahájení, což je modus operandi podobných "náhod" - buďto nějaký proces posílit, nebo přibrzdit.

 

Diskusní téma: O symbolice slavnostního zahájení olympiády v Soči

.

Cico Ciciak | 07.03.2017

V tomto linku nižšie je verzia tejto stránky uložená v internetovom archíve, ktorá obsahuje všetky obrázky, ktoré sú tu už zmazané:

http://tinyurl.com/jfok68j

zahájení olympiády

ivog | 31.05.2014

Zahájení olympiády v Londýně - rituál černé magie? Ke zhroucení světa nedošlo jen náhodou? Někomu tady hrabe a ostatní se v tom ještě rochní...

Re: zahájení olympiády

Anonymous | 19.09.2015

Někdo zkrátka nikdy neodolá tomu, udělat ze sebe za každých okolností hlupáka. A to je dobře.

zahájení olympiády

ivog | 31.05.2014

Zahájení olympiády v Londýně - rituál černé magie, který jen náhodou nevedl ke zhroucení světa? Někomu tady hrabe a ostatním to nedochází a ještě se v těch blbinách rochní.

Re: zahájení olympiády

jana123 | 07.03.2017

CIERNA LEBO BIELA, STALE TO JE MAGIA A JEJ ZDROJOM A PRAMENOM JE STALE TEN ISTY PADLY ANIEL. BIELA MAGIA JE O TO NEBEZPECNEJSIA A ZAKERNEJSIA, ZE SA TVARI A VYDAVA ZA DOBRO.
AK NAM NIECO POMOZE, TAK JE TO PREDOVSETKYM POKANIE A NAVRAT NAS STRATENYCH DETI K NASMU OTCOVI, K BOHU AKO NAM TO UKAZAL PRAVY SYN BOZI JEZIS KRISTUS. gp nikdy neslo o dobro aj relativne dobro zneuzije na zlo a znicenie cloveka odtrhnutie cloveka od Boha Otca, naopak, BOH OTEC aj zlo premení v dobro.

poďakovanie

miro takáč | 29.04.2014

dakujem Vám za tie pekné a kultivované príspevky, zablúdil som sem náhodou , môžem len povedať že sme na rovmakej vlne - veľmi som pookrial,
....nie je to vlna čo nás spája, ale vlnenie, ktoré v sebe neskrýva búrku.

Vyššia moc!

Interblo | 13.02.2014

Ono je to zrejme tak! Slavjani boli, sú a budú budúcnosťou Ľudstva! Sme geneticky predurčení empatiou k rastlinám, zvieratám, ľuďom, skrátka k Svetu! A darmo nás tisícročia západniari dobíjajú, nemajú na nás! My máme Svedomie a oni nie!!! A vo,vo, vo tom to je! Sme Boží a nech si bozajú....!

Japonská výprava a vlaječky v ruce

benislav | 12.02.2014

Zajímavost (budu sledovat záznam pro potvrzení, ale živě jsme se dívali tři a všichni potvrdili) - jediná delegace, která nesla v rukou vlaječky země své A Ruska - bylo Japonsko.

Pro mne to byl šok - a ihned na Hlasu Ruska - ten den se objevovali zprávy, že Abe opatrně, přeopatrně začíná jednat s Putinem o vzájemné spolupráci. Následovala informace o dětské olympiádě v japonském Soči atd. Vše synchronicitně přesně v den, kdy nesli i ruskou vlaječku na ceremoniálu.

Další zprávy to pak potvrdily - jsou v zajetí velmi silném, ale Změnu prosazují krůček za krůčkem a japonská výprava šla jako jedna z posledních, resp. poslední velká (další Symbol/Vzkaz). Odklon Japonska je jedním ze základních kamenů změny...

Následující prostřihy z ceremoniálu VÝRAZNĚ zabíhaly právě na japonskou výpravu sedící (v rámci švenkování kamer jednoznačně dominovala) a stále mávající oběma vlaječkami. Podívejte se na to, doporučuji...

Re: Japonská výprava a vlaječky v ruce

benislav | 12.02.2014

omlouvám se za nedostatečnou korekturu, škoda, že nelze gramatická chyba zpětně editovat...

Re: Japonská výprava a vlaječky v ruce

taurus | 13.02.2014

Ruské vlaječky nesla ještě čínská výprava.

Re: Re: Japonská výprava a vlaječky v ruce

benislav | 13.02.2014

díky za postřeh, dnes snad bude čas podívat se znovu - u Číny tomu nepřikládám symbolický význam - tam to vnímám jako logické, očekávatelné, nic "nevzkazující"..

falešná hra na hodné a zlé

Zanja | 11.02.2014

Odkdy patří Soči Rusku?

Re: falešná hra na hodné a zlé

eru24 | 11.02.2014

uz dlho, niekolko storoci )))

teória brzdenia

Ferko | 11.02.2014

Putin nahlas popisuje technológie, ktoré niesú bežnej verejnosti známe a zámerne utajované.
http://slovak.ruvr.ru/2014_02_10/Rusko-sa-stretava-s-atavizmami-teorie-brzdenia/

Ako tu už bolo veľa krát spomenuté: Čo nieje pomenované to pre bežného človeka neexistuje a toho sa drží GPP.

Re: teória brzdenia

Tysi | 11.02.2014

Co je teoria brzdenia?

Re: Re: teória brzdenia

udo | 11.02.2014

Biblia :)
V dnešnej intepretácii.
T.j.posledných cca 1600 rokov.

Čo bude na záver?

Rajka | 11.02.2014

Soči = so-či = so životodarnou energiou (?)
,,...Velmi se mi líbilo, že tvůrci zcela obešli současnou éru Ruska.. Tím jasně vyjádřili, že Rusko je v současnosti opět v jakémsi bezčasí..."
Môžem s tým súhlasiť, ale myslím, že to nieje ešte ukončené. Bude ešte záverečný ceremoniál a v ňom hádam dostaneme možno nejaké vysvetlenie, alebo výzvu, alebo neviem čo :). Som zvedavá na to sľúbené prekvapenie. Už sa veľmi teším!

Re: Čo bude na záver?

paprsek | 11.02.2014

Do závěrečného ceremoniálu je potřeba důkladně ten zahajovací zpracovat a plně využít k co největšímu osvobození... aby pak ten závěrečný přesně zapadl a opět udělal obrovský kus práce...

Žijeme dnes - můžeme se těšit, ale naše proměna, která byla spuštěna zahajovacím ceremoniálem, není dokončena... vnímejme sebe a jemné signály ( obrazy zahájení v nás nejspíš budou celou tu dobu ožívat a to je dobře, nezaplašujmě je, dokud nepřijdou nové velice silné obrazy), které nás vedou dál... Ať vše, co nám je nabízeno využijeme. Vždy je nejlepší pracovat co nejvíce na tom, co je podporováno prvořadně - v danou chvíli. Nejkrásnější překvapení si můžeme užít nad naší vlastní přeměnou... odměna na sebe pak nenechá dlouho čekat. Těšme se, ale zároveň pracujme ve svých bytostech na přijatých (s vděčností - to je jeden z největších zesilovačů) odkazech.

Re: Čo bude na záver?

jana | 07.03.2017

ja som toho nazoru, ze vedia o sile matric a nevylozia nepriatelom vsetky karty na stol, aby nepriatelia sa mohli zorientovat, lepsie je ponechat nepriatelom pasku na ociach ci ponechat ich v hmle a ci v tme, aj ked nam je vsetko jasne. nie su v bezčasí, iba si nenechaju nazerat do kuchyne a neprezradzaju kazdemu rodinne recepty a tajomstva a to je velmi mudre.

a ještě jedna odpověd

Hox | 10.02.2014

shora skupinám snažícím se bít rusko homofobním klackem: "náhodou" je v součtu všech sportovců, kteří se přijeli účastnit, naprosto přesně polovina žen a polovina mužů.

Александр Проханов об церемонии открытия Олимпиады и Пермском губернаторе

taurus | 10.02.2014

Dobré doplnění Prochanova k symbolům olympiády
http://politikus.ru/video/12592-aleksandr-prohanov-ob-ceremonii-otkrytiya-olimpiady-i-permskom-gubernatore.html

4 kruhy

Vasiľ | 10.02.2014

"Hox: Na rozdíl od autora si nemyslím, že neotevření páté vločky byl záměr."
Dovolil by som si Hoxa doplniť.

K tomu prepínaniu záznamu: Treba si uvedomiť, že diváci ceremoniálu sú dvojakí: Rusi a zvyšok sveta. Obe tieto skupiny môžu vnímať tie isté symboly rôzne. Preto boli dve verzie ceremoniálu. Pre Rusko s prepnutým záznamom a so všetkými vločkami otvorenými a pre zvyšok sveta s tou "chybou". Slnko ťahané trojkou bielych koní bolo pre Rusov naozaj Slnko a pre zvyšok sveta to bol americký kruh. Pre Rusov bol význam taký, že Slnko roztopilo ľad. Pre zvyšok sveta bol to bolo tak, že ľad sa roztopí až vtedy, keď sa otvorí aj posledný kruh.

S tým, že je to pod úroveň, celkom súhlasím. Moja teória je taká, že nejaká časť organizátorov spravila túto sabotáž práve kvôli tomu posilneniu symboliky ako píše Hox:
"Mnohem pravděpododobnější mi přijde verze "náhody" (které ve skutečnosti neexistují), která posílila už existující symboliku zahájení, což je modus operandi podobných "náhod" - buďto nějaký proces posílit, nebo přibrzdit."

Podľa mňa medzi organizátormi vznikla nejaká (asi neveľká) skupina, ktorá sa nazdávala, že posilnenie symboliky takouto sabotážou prinesie viac pozitív ako negatív spojených s tým, že sa na to dá dívať ako na blamáž a "laciný trik pod úroveň". Preto to sabotovali bez vedomia najvyšších koordinátorov celej organizácie ceremoniálu (fuj koľko cudzích slov:)

Ja osobne ako "konzervatívny idealista" (inklinujúci k materializmu) chápem zásah vyšších síl nie tak, že nejaké duchovné bytosti či priamo HNR silou svojej "mágie" prerušili elektrický prúd v kábli, ale tak, že HNR niekomu z organizátorov vnuklo myšlienku takejto sabotáže - napríklad vo sne :-). Predsalen ľudský mozog je podľa mňa lepším nástrojom spojenia s vyšším svetom ako nejaký elektrický kábel, či mechanická súčiastka (i keď je to len môj ničím nepodložený dohad). Pri ešte podrobnejšom pohľade mohlo ísť o prácu egregorov (napríklad egregor antiamerikanizmu - v zmysle odporu voči americkej politike, nie voči Američanom), ktoré sa týmto spôsobom prejavili. Teda v tomto prípade mohli určité egregory poslúžiť ako nástroj HNR.

Snáď som to príliš neprekombinoval.
Aj tak ide len o moje dohady (hoci v tejto chvíli asi nikto nemá viac ako len dohady) a či prevedenie tej "náhody" bolo tak či onak, na tom až tak nezáleží. Technikality a detaily samotných procesov nie sú v tomto prípade až tak podstatné ako samotný výsledok procesu - posilnenie symboliky "nešťastnou technickou chybou".

Re: 4 kruhy

Vasiľ | 10.02.2014

Ako som si to po sebe opätovne prečítal, už sa mi to nejaví byť také rozumné. Najmä môj predpoklad, že medzi usporiadateľmi boli síce dobromyseľní, ale predsa záškodníci, dosť pokryvkáva. Snáď to však prípadného čitateľa aj tak aspoň trochu obohatí - aspoň malý príspevok k rôznorodosti prístupov ku tej istej veci.

Re: Re: 4 kruhy

Hox | 10.02.2014

naopak, celkem souhlas - no možná až na pasáž o "skupině záškodníků", ale i ta nemusí být úplně od věci. Jinak ale "náhodu" neomezuju na technickou závadu, naopak přesně jak píšeš, nezáleží na tom, zda byla někomu vložena myšlenka do hlavy, bylo to projev antiamerických nálad (=egregoriální povaha), nebo technická závada... všechny tyto případy a ještě spousta dalších, které nás nenapadly nebo o nich ani nevíme, jsou plně "v kompetenci".
Něco podobné jako datum a čas zveřejnění výnosu Putina o "Koncepci sociální bezpečnosti Ruské federace"... je tam několikanásobná symetria a číselná symbolika, ale z hlediska běhu věcí je naprosto jedno, jestli to ten člověk, který to dával na web, udělal vědomě, nebo ne.

Egregor

Interbulo | 13.02.2014

Egregor je pozorovateľ, čiže nezasahuje do deja!

Věci na pravou míru

Lin | 10.02.2014

Aby nedošlo k omylu (jsem už dneska nějaká vykolejená) - s ostatním rozborem souhlasím. V podstatě jsem v podobném duchu vnímala ceremoniál už při shlédnutí "na živo". Byla to prostě nádhera - včetně volené hudby.

Mám dotaz

Lin | 10.02.2014

Četla jsem ten článek už v originále (ale přesto moc děkuju za překlad) a hned na začátku jsem zaregistrovala nesrovnalost.
Týká se Argonautů a Zlatého rouna.
V článku se píše, že Argonauti přijeli na Kolchidu pro moudrost. No... báje ale říká, že si přijeli pro Zlaté rouno a to bylo zárukou královské moci. Jásón přijel na Kolchidu to rouno ukrást.
Prosím, může mi někdo vysvětlit, o jaké moudrosti se v článku mluví?

love

laska | 10.02.2014

uzasne domyslenie celeho konceptu. inteligent pochopil a ovecky idu dalej

Staré mýty a jejich konceptuální energie

Pe-tri | 10.02.2014

Toto téma je velmi zajímavé. Dekódováním těchto mýtů v dnešní době, tj. jejich správnou interpretací lze vlastně získat totéž, o co se snažili argonauti, tj. vědomosti (moudrost), které jsou substrátem moci či lépe řečeno nezávislého Člověčenství.
Jenže jak víme, argonauti se neměli v úmyslu učit, nýbrž násilně loupit. A jak z mýtů plyne, stálo jim to určitě za to, když se této loupeživé výpravy účastnili prakticky všichni starořečtí hrdinové, v čele s takovými esy (egregory) jako Herkules či Théseus a speciálně připraveným vůdcem Iásónem. Jak dále víme, nakonec se jim sice moudrost (zlaté rouno beránkovo) s pomocí zrádné kouzelnice Méd(e)ií podařilo Kolchiďanům (Slovanům) ukrást. Opičí tlapa pak na oba dva hlavní "hrdiny" této story dopadla s různou časovou prodlevou. Pomstychtivá a zhrzená čarodějka Méd(e)ia se sama postarala nejen o záhubu svého milovaného zrádce Iásona v podobě bezvýznamnosti, ale navíc i osobně usmrtila jejich společné děti (pozor na ni!) i novu lásku Iásonovu, čímž napomohla ztrátě smyslu Iásonova života. Sama se nakonec z této šlamastiky s pomocí svého děda Hélia (egregor ze starého Egypta ?) dostala a řádí na světě dodnes. Opičky však již čekají. V jejím případě melou Boží mlýny opravdu docela pomalu.
Je důležité si uvědomit, že i pro dnešní dekódování těcho mýtů je nezbytné používat optiku Perseova zrcadla (vlevo je vpravo).

Re: Staré mýty a jejich konceptuální energie

Lin | 10.02.2014

Aha... teprve teď čtu a vidím, že sis všiml toho samého... :)

Re: Re: Staré mýty a jejich konceptuální energie

Mira | 11.02.2014

Není odkaz na získání moudrosti to, že ,,zlaté rouno" jsou vlastně runy psané např. na zvířecí kůži (?), kdy báje během věků obsah proměnila, či posunula do jiné roviny. Nevím, jen dávám k úvaze.

Re: Re: Re: Staré mýty a jejich konceptuální energie

Mira | 11.02.2014

Ještě něco k symbolice - jestli se nemýlím, tak na dresech ruských sportovců je R na hrudi vytvořeno stylizovaným gryfem, U však nemohu rozpoznat. Je to odkaz na heraldický znak Tartárie ?

Re: Re: Re: Re: Staré mýty a jejich konceptuální energie

Lin | 11.02.2014

Nevím, jaký byl znak Tartárie.
Myslím si, že U je tvořené ptákem ohnivákem = fénixem = skazočnica ptica.
Ale fakt nevím jistě.

Re: Re: Re: Re: Re: Staré mýty a jejich konceptuální energie

Mira | 11.02.2014

Odkaz na informace o Tartárii dal před časem Taurus. Stojí za to vidět http://yuri-ost.livejournal.com/.
S tím U máš určitě pravdu, máš dobrý postřeh.
Opět symbolika s hlubokým obsahem.

Re: Re: Re: Re: Re: Staré mýty a jejich konceptuální energie

Aien | 12.02.2014

Fénix-pták ohnivák-skazočnaja ptica-perunica

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Staré mýty a jejich konceptuální energie

Daniela I. | 12.02.2014

Aien, moc by som Fénixa nestotožňovala s Vtákom Ohnivákom. Podľa môjho názoru Vták Ohnivák - жар-птица nie je skazočnaja ptica, ale symbolizuje RA - SVETLO, ktoré svojimi lúčmi prežiari, presvetlí aj to najtemnejšie zákutie. RA= evolúcia.
Ak skazočnaja ptica, tak pre temnotu, temné sily.

Grécky Fénix - eto skazočnaja ptica, pravdepodobne výpôžička z Egypta, podprahovka obsahujúca v sebe deštrukciu, neustály kolobeh ničenia a znovuzrodenia = brzda evolúcie.

Mne sa to takto ňáááko vidí.... Abo budem musieť nasadiť na oči horčičáky, aby som lepčejšejšie videla.

Re: pro Danielu

Lin | 12.02.2014

Danielo, souhlasím. Já napsala stejné jako Aien, protože i ruské zdroje tu uvádějí Fénixe, tu žar-pticu, tu skazočnuju pticu jako totožný symbol. Neuměla jsem si to rozlišit zdůvodněním sama - jen pocitem, že to takhle je nějaké divné. Už z důvodu, že Fénix je velmi často používaný i "druhou stranou".
Díky za vnesení trošky řádu. :-)
A ten druhý symbol na ruských dresech je podle mého okřídlený kůň. Zdráhám se napsat Pegas, protože si myslím, že jde o stejný "druh" jako Fénix. Létající koně se dost často objevují v ruských pohádkách, ale - bohužel - neznám jeho slovanskou symboliku.

Re: Re: pro Danielu

Daniela I. | 12.02.2014

Keď nasadím horčičáky :-)))) tak mi grécky Pegas/ Pégasos vychádza z dielne GP, "šľahnutý" temnou krvou matky Medúzy.
My máme Slncového koňa ;-)

Ešte k Ruskej trojke - podľa môjho názoru symbolizujú Veľký Triglav JAVného sveta, prebúdza sa v ľudoch - Svarog ( Svedomie a Súdnosť), Perún (Vôľa a Sloboda) a Sventovít (Duševnosť a Vzájomná pomoc ), za ktorými nasleduje kotúč Slnka -Svetlo - RA -DOSŤ (dostatok Svetla) - RAj na Zemi a nie v pánovom nebi.

Re: Re: Re: Staré mýty a jejich konceptuální energie

Miki | 11.02.2014

Fotky zo zakázanej archeologie zobrazujú také klinovité zlaté stránky - husto popísané - neviem to teraz nájsť, ale článok (fotky) boli publikované aj na tomto webe.
že by to bolo zlaté rúno?

Re: Re: Re: Re: Staré mýty a jejich konceptuální energie

Miki | 12.02.2014

Alebo Zlatá Runa... :-) Idem zistiť ako sa povie rúno a runa po grécky :-)
Ešte je možnosť že im písmo na zlatom podklade pripomínalo kadere (zväzky) ovčej vlny

Re: Re: Re: Re: Re: Staré mýty a jejich konceptuální energie

Mira | 12.02.2014

Co jsi zjistil - je nějaká souvislost s řečtinou?
Myslím, že symbolické předání moudrosti nejspíš souvisí s písmem, písemnostmi.
Jak píšeš možná múže být tak, ale i naopak, že zlaté písmo jim připomínalo kadeře.
Chtěla jsem Tě poprosit, zda nemáš ten odkaz na zakázanou archeologii - ale nijak se s tím nehledej, pokud by si s tím měl ztrácet čas.

Ještě se vracím k velkému R na oblecích ruských olympioniků - to nemúže být kůň, musel by dělat... sedni.....:-) obrázek na http://www.czechfashionisto.com/2014/01/cesi-na-olympiade-v-soci-holinky.html

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Staré mýty a jejich konceptuální energie

Miki | 13.02.2014

Chrys´omallo déras - Grécky zlaté rúno
grámma tou rounikoú alfávi̱tou - preklad slova runa (runová abeceda)
K tomuto by sa mali vyjadriť jazykovedci, ale asi to nebude pravá stopa :-)
prebádal som všetko kde som predpokladal že fotky nájdem... dokonca ani na vedy.sk som tú fotku nenašiel :-(
asi ich niekto posťahoval z obehu :-) pretože ked so dal do googla vyhladať zakázaná archeologia, našiel som jednu fotku a v odkaze na stránku už nebola :-)
Ale zato ked si dáš vyhľadať na uloz.to zakázaná archeologie skočí ti odkaz na knihu v pdf kde sú aj fotky aj popisi rôznych zahad

http://uloz.to/xXguqVS/dona-klaus-habeck-reinhard-zakazana-archeologie-pdf

ani tu to nieje.... text som nečítal, nebol čas, tak nevien či to nieje hlúposť....

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Staré mýty a jejich konceptuální energie

Mira | 14.02.2014

Děkuji, že jsi se mému dotazu věnoval, omlouvám se, že se ozývám se zpožděním, ale bohužel jsem neměla čas se dostat na PC.
Měj se hezky Mira

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Staré mýty a jejich konceptuální energie

Miki | 14.02.2014

Neviem či na tejto stránke, alebo inde, bola teoria zlatého rúna
http://www.tajnedejiny.sgo.sk
v poslednej dobe som nejaký preplnený informáciami... chcelo by to pauzu v myslení :-) nič neviem nájsť :-))
teoria bola v tom, že ovčie kožušiny sa používali pri ťažbe zlata. Vložili sa do žľabu v ktorom sa do prúdu vody sypala vyťažená zamina , zlato je ťažké a tak kleslo do vlny (jednalo sa pravdepodobne o zlatý prach- kto čítal Winnetoua "deadly dust" - :-)) no a ked už bolo zlata dosť :-) koža a vlna sa spálila a zlato bolo na svete :-)
čím viac o tej peorii premýšľam príde mi... no neviem... hnať najlepších bojovníkov len kvôli zlatu... a chudobný tiež neboli...
...a čo zlaté jablká? kto bol pre ne? Herakles? až, niekde na severe afriky... možno to má spojitosť. v maroku? tunise? žije bledokožé modrooké etnikum niekde v diskusii na to bol odkaz - vzdialene sa podobali na Slovanov...
Ktovie ako to bolo...
Informácie sú cennejšie než zlato, hlavne pre toho kto vie čo s nimi...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Staré mýty a jejich konceptuální energie

Miki | 14.02.2014

...alebo sliepka, či hus znášajúca zlaté vajcia :-)

zahájení - video, dobrá kvalita

m | 10.02.2014

http://ulozto.cz/xzpgzsKw/otvaraci-ceremonial-zoh-sochi-2014-1-cast-gkiara-mp4

http://ulozto.cz/xXaPQNKs/otvaraci-ceremonial-zoh-sochi-2014-2-cast-gkiara-mp4

slza v koutku...

TorgeTareg | 10.02.2014


děkuji, děkuji, děkuji a úklona překladatelce

souhlas s Hoxem.Neotevřená vločka nebyl záměr režie ,ale jasný vzkaz a reakce vyšších sil.Přidat nový příspěvek