O symbolice slavnostního zahájení olympiády v Soči

O symbolice slavnostního zahájení olympiády v Soči

10.02.2014

Text o symbolice slavnostního zahájení z pera ruského bloggera chipstone. Prosbu Torge-Tarega v diskusi vyslyšela a článek přeložila Vlabi.


*  *  *

 

Bílá magie proti černé aneb jak Světlo rozehnalo tmu

 

K tomuto momentu jsme šli dlouho. Bylo těžké bojovat celou dobu nejen s vlastní nedbalostí, ale i se zklamáními. Nejen kvůli obrovským potížím spojeným s tímto projektem. Nejen kvůli zlodějině bezohledných podnikatelů. Navíc nám ještě házeli klacky pod nohy. Házeli až do posledního momentu, jako by si uvědomovali, že se tento okamžik nemá stát jen show, otevírající olympiádu, pouze sportovním svátekem. Nebudu zde vyjmenovávat pokusy o sabotáž olympiády. Všichni, kdo chtějí, slyšeli. Věděli jsme, že musíme odolat tlaku, i když to mnohdy nebylo snadné, a jít kupředu. A DOŠLI JSME. Svátek zahájení olympiády se uskutečnil, ať někdo chtěl, nebo nechtěl, ale už dnes se svět probudil jiný. A to je skvělé. 60 hlav států a premiérů vlád proti pouhým 39 ve Vancouveru (předchozí rekord); 88 zúčastněných zemí proti 82 v Kanadě (předchozí rekord). Tyto údaje nepotřebují komentář. A ti, kdo si vzteky bez sebe hryžou nehty a šli se na zahájení dívat v televizi, nechť se cítí vyloučeni z této oslavy života, což už stejně ve skutečnosti jsou.

Před dvěma roky v Londýně jsme byli svědky skutečného komplexního rituálu černé magie, děsivého ve své síle a rozsahu. Dělal jsem tehdy rozbor toho, co se dělo. Dnes už se můžeme dohadovat, proč tento rituál nebyl úspěšný v plném rozsahu. Ať už se něco nepovedlo, ať už to byl přečin organizátorů, rituál v klíčovém okamžiku nevedl ke zhroucení světa, možná se soupeři pokazil zákeřný plán, nebo to byla „babička“ na padáku, či se na poslední chvíli snažil agend 007 zachránit své přátele a s nimi zbytek světa. Nevíme a myslím, že se to nikdy ani nedozvíme. Ale rituál se odehrál a ukázal schopnost Zákulisí hrát na vysoké symbolické úrovni. Zůstala otázka, máme-li jim co odpovědět.

Počáteční očekávání nebyla radostná. V tisku se po Londýně objevily námitky vůči zahájení sočské olympiády a vyvolávaly smutné myšlenky. Ale jak se ukázalo na konci, byla to falešná stopa. Scénář byl zcela odlišný ve významu i ve výběru postav. Ve veřejném předvedení magie (čti - egregoriálně-matričního vlivu, pozn.) je velmi důležité používat techniky sice ne vždy jednoznačné, ale jasně pochopitelné. Čím více symbolů v jedné a téže scéně, tím silnější je jejich dopad. V tomto smyslu zahájení v Soči nechalo londýnské hry daleko za sebou.

Byla publikována řada různých komentářů slavnostního zahájení olympijských her. V tomto ohledu rozhodně nechci opakovat řečené a proto ukáži jen závažné momenty.

 

 

1.Posvátná země
Malý film předcházející zahajovacímu ceremoniálu je velmi závažný. Zaprve vytváří přímou vazbu mezi starověkým Řeckem (Argonauti) a dnešními olympijskými hrami, což současně se samotným faktem konání olympijských her realizuje získání kontroly nad tímto egregorem, ze kterého v poslední době Zákulisí čerpá čím dál více sil.


Zadruhé, mýtus o Argonautech říká, že hrdinové Řecka k nám nepřijeli za bohatstvím, ale za moudrostí, čímž staví na správná místa vztahy soupeřících civilizací. A to ještě víc symbolově upevňuje převzetí (ovládnutí) egregoru.

 

 

 

 

 

2. Na počátku bylo Slovo.
Slavnostní zahájení začíná azbukou. A to naší, ruskou Abecedou. V ní se výslovně mluví o tom, jakou roli hraje Rusko pro celosvětovou civilizaci, co všechno jí dalo, jakkoliv by se snažili dnešní „historici“ představit nás jako zaostalé divochy.

 

 

 

 

 

3.Dívka jménem Láska
Jméno dívky je přímý odkaz na skutečnost, že ze dvou základních energeticko-informačních toků si Rusko jednoznačně vybírá Lásku, zatímco protivníkům zůstává padnout v toku zničujícího inferna. Navíc Rusko k sobě volá celý svět, předkládajíc jinou volbu, volbu vedoucí k budoucnosti.

 

 

 

 

Z číše, přeplněné hněvem Hospodina,

krev se valí přes okraj, a Západ v ní tone.

Krev se valí i na vás, druzi a bratři moji! -

Slovanský světe, semkni se více...

"Jednota, - vyhlašuje orákulum našich dní, -

může být skována železem jen a krví..."

Ale my zkusíme spojit ji Láskou, -

a uvidíme, co je pevnější...

(F. Tjutčev, 19. století)

Iз переполненной Господним гневом чаши
Кровь льется через край, и Запад тонет в ней.
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши! -
Славянский мир, сомкнись тесней...
"Единство, - возвестил оракул наших дней, -
Быть может спаяно железом лишь и кровью..."
Но мы попробуем спаять его Любовью, -
А там увидим, что прочней... (Ф. Тютчев)

 

 (kdo by se chtěl podívat na rytmiku originálu v transliteraci - zde)


Ale to není vše. Dívenka je také symbolem čistoty a nevinnosti. Celá fabulace ceremoniálu je prodchnuta voláním k Vyšším Silám. А dosáhnout jich je možné pouze skrze čistou a nevinnou duši. A právě její obraz perzonifikuje malé děvčátko.

 


4.Rusko v prostoru

Dívka sní, ve snu stoupá k nebi a dívá se na Rus, proplouvající pod ní. Ale Rusko ne reálné, ne materiální, ale jeho nebeský odraz. A tato Rus v sobě neodráží současnou ošklivou civilizaci. Jsou to obrazy země předků.

Ze všech obrazů, které se před námi vznášely, bych vybral jeden – severní „ostrůvek“, kde

jsou starobylé Idoly (na obrázku vpravo).

Vzhledem k tomu, že obrazů proplulo nemnoho, je náhoda nepravděpodobná. Spíš to jsou symboly dávných bohů-ochránců Ruska po všechny časy, kteří až do teď zůstávají beze změny. Část "Rusko v prostoru" končí tím, že dívka jménem Láska pouští svůj červený sen o štěstí k nebi, k Bohům, kteří musí uslyšet její prosbu a odpovědět. A ti, jak uvidíme později, odpoví.

 

 

5. Olympijské hvězdy–vločky

 Jakmile dívka nechala odejít k Bohům svou prosbu v podobě červené koule, vpluje do arény pět sněhových vloček, které se mají proměnit v olympijské kruhy hořící láskou. Vločky jsou symboly zimy, ledu, hubících Lásku. Ale Láska je silnější než led a pod jejím vlivem se vločky začínají měnit na symboly olympiády.

Ale jedna vločka zůstává zavřená. Náhoda, nepříjemná závada? U těchto magických rituálů je velmi nepravděpodobné, někdy až nemožné, aby se ve finále porušil celý scénář, a v tomto případě se to nestalo.

V závadu by se snad dalo uvěřit, kdyby nebylo dvou věcí najednou. Zaprve prakticky okamžitě si toho všichni všimli. Neotevřená vločka symbolizuje kruh, který symbolizuje Ameriku. A tento kruh, což také není bez důležitosti, je červené barvy. Na televizním záznamu se vše okamžitě mění na vstup z generálky, kdy se otevřelo všech pět vloček. Ale v živém přenosu zůstává pátý neotevřený.

A druhá věc, která vzbuzuje ještě větší pochybnosti o závadě. Zde budu trochu napřed v ději, a to v epizodě s ruskou trojkou (trojspřeží, unikátní druh zapřahání koní, p.p.). Ta (symbolizuje právě Rusko) s viditelnou námahou vtahovala do arény stadionu červený kruh. Na jednu stranu je to druhý kruh symbolizující slunce. Ale v druhé rovině symboliky také ještě nerozkrytý olympijský kruh Ameriky. Nikdo nemůže zůstat stranou. Láska si podmaní všechny nepřátele.

Poslední zajímavý moment s kruhy-vločkami. Ve své neotevřené podobě přesně odpovídají emblému BP (British Petroleum). To je jeden z pilířů Rothschildovy říše. Na internetu se již objevily montáže překrytí tvarů přes sebe. A to je velmi zajímavý aspekt. Před momentem otevření mělo všech pět vloček takovou formu. Ale čtyři odešly z moci Zákulisí. Zůstává jen jedna. Ano i to, jak je potom ukázáno, jen dočasně.

 


6. Průvod sportovců

Co může být symbolického v průvodu olympijských týmů? Vyšli, zamávali divákům, nesli vlaku. Na všech olympiádách totéž. Ale tentokrát to tak není. V Soči se týmy nevynořily zpoza tribun, ale vycházely ze samého srdce svých zemí, jejichž obraz se objevoval přímo na promítací ploše, jíž genialita tvůrců sočského zahájení vytvořila přímo na ledě arény. Diváci to vše sledovali jakoby z vesmíru, o čemž hovoří první záběry na obrazovce před scénou s průvody. A to je pohled Bohů na Zemi. Všichni vycházející z nitra svých zemí vstupují do jejich (naší), pozornosti a žehnají čestnému sportovnímu boji.

 

 

7. Rusko v čase
Umělci se transformaci Ruska od starověku až po současnost věnovali jen velmi symbolicky.
Артисты во время театрализованного представления на церемонии открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи 4
Pták-trojka“ táhne sálající slunce, které ničí kryt ledu. V dalším obraze pluje Rusko na volné vodě a zobrazí se jako „zázračná velryba“. Planeta spočívala na třech pilířích a Rusko-Rus byl jeden z nich. Vznikla téměř před všemi zeměmi, jejichž území bylo ovlivněno zaledněním. Védická Rus slaví konec velké zimy. Svátek Máslenice, který se nám dochoval z hlubin pohanských věků, je světlý a radostný. Na scéně se velmi organicky promění v pravoslavný křesťanský svátek (Nanebevzetí kostelů a kopulí), ale vše se děje velmi přirozeně, organicky, symbol kontinuity života v Rusku po staletí. Dokonce i dnes, přes četné pokusy během historie, je ruské pravoslaví daleko od těch křesťanství, která se šíří na Západě. Díky velkým osobnostem jako Sergej Radoněžský, neztratilo víru, zachraňujíce její podstatu – Lásku.


Další epizodou je éra Petra Velikého. Rusko roste, vyvíjí se a stává se námořní velmocí. Ale ne všechno je tak jednoduché. Hlavně v této době do naší země přichází mnoho cizorodého. To je důvod, proč je rozbouřené moře s plachetnicemi a následně i Petrohrad líčen v ponuré černé a bílé.

Ale život jde dál, mocné Rusko se opět vyrovnává se všemi viry, je pestré a prosperující. Světem opět vládne láska, o čemž vypráví příběh založený na Tolstého Vojně a míru. První ples Nataši Rostovové. Vše je barevné, vzdušné. Ale přicházejí symboly nových hrozeb. Jedenáct vysokých sloupů symbolizuje nejen paláce, kde se hudbou a tancem blýskají plesy.

Jsou to také ponuré postavy hierofantů, znova zatahující Rusko do války. Tato válka je zobrazena černou dírou, která se otevře přímo pod tančícími na plese a pohltí celou scénu i se všemi barvami. Bezčasovost trvá dlouho, velmi dlouho, mnohem déle než samotné války s Napoleonem. Do této propasti tvůrci vložili všechny následné události 19. století. Je zde i zednářské spiknutí děkabristů a následné teroristické útoky na cary a zničení staleté cesty Ruska. Stručně vše, co vedlo k revoluci ve 20. století.
Líbilo se mi, jak a co bylo ukázáno ve vztahu k sovětské éře historie. Předválečná část je prodchnuta mocnou tvůrčí silou vyjádřenou v šarlatových tónech, symbolizujících nejvyšší cenu, kterou stát musel zaplatit za svou velikost a průmyslový rozvoj. Válka je opět vyjádřena Tmou, spouštějící se k zemi za vytí bombardérů.

Ale nad vším tím, stejně jako dříve, hoří malinké ohníčky Duší chránících Rusko.

Poválečná historie je protkána nadějí a skokem do budoucnosti.. Výstavba měst, rozvoj vědy. Nejvíce čtoucí země na světě. Kosmos. A nekonečná víra v sebe a budoucnost. Opět je na prvním místě Láska a samozřejmě její viditelné plody – děti.Toto téma není zdůrazněno náhodou. To je naše velmi jemná a velmi jasná odpověď všem strážcům perverzí všeho druhu. Jen normální heterosexuální vztah je ŽIVOT TVOŘÍCÍ. Jiná není a nikdy nebude.

Velmi se mi líbilo, že tvůrci zcela obešli současnou éru Ruska.. Tím jasně vyjádřili, že Rusko je v současnosti opět v jakémsi bezčasí. Rusko nových temných časů, na které nejsme hrdí. Ukázat Tmu stoupající nad naší zemí by zastínilo celý tento svátek. Zda je to dobře, nebo špatně, je otázka. Jemně se nám naznačuje, že duše současného Ruska prakticky umřela, ale pouze proto, aby se znovuzrodila, jak tomu bylo vždy a jak bude vždy v budoucnosti. Ale aby se tak stalo, my zde na Zemi jsme povinni dát toto velmi dobře na vědomí vyšším silám.

 

 

8. Symbolika ohně
Co se stane, když se ve tmě pohlcující celý svět rozhoří Duše skládající se v nádherném tanci v posla míru – holubici? Je to tanec – modlitba, nejen pro Rusko. Je to modlitba celého světa, který se sešel na olympiádě. A tato modlitba je slyšet. Holubice spěchá ke hvězdám. Spěchá ke Stvořiteli jako vyslanec všech lidí planety milujících život. Ve středu promítané plochy jsou vidět nesčetné hvězdy a mlhoviny. Uprostřed jsou přízračné kontury nebeského Ruska. Nad tím vším, v nebeských sférách začíná férie Světla. Bohové uslyšeli modlitbu lidí. Jeden po druhém se probouzejí a odpovídají proudem světla. Tito bohové vnější podobou symbolizují zimní sporty.

Střídavě blikají světla, jako by bohové byli propojeni v dialogu o osudu lidstva. A nakonec je rozhodnuto a od jednoho z nich vyletí blesk letící do srdce nebeského obrazu Ruska. A už v materiálním Rusku se tento blesk promění v olympijský oheň rozvíjející se z nitra Země.

Vše je rozhodnuto. Náš osud je zvážen a určen. Vyběr se obrací ve prospěch života. Lidé celého světa se scházejí kvůli sportu a také v zájmu jednoty a boje za budoucnost, kdy porazí ty, kdo obhajovali zničení lidstva. A realizátorem Boží Prozřetelnosti se stává Rusko. Je to nevyhnutelné. Bylo předurčeno sjednotit všechny země planety a vést je k lepší budoucnosti, lámajíc temné scénáře bývalých loutkovodičů.

Finálem ceremoniálu se stalo zapálení ohně. Kvůli tvaru hlavní olympijské pochodně proběhla řada sporů. Někomu připomínal stavícího se hada, jiný v ní viděl hrdou hlavu labutě. Ale procedura zapálení ohně činí tyto spory nesmyslnými. Pokud je někdo pro symbol hada žhnoucího posvátným ohněm, prosím. Ale mně osobně je bližší obraz labutě, jejíž jméno je v souladu s Láskou, která se díky ohni mění na Ohnivého ptáka stoupajícího nad Ruskem a spolu s ním nad celým světem.

 

JIŽ JSME VYHRÁLI. Třebaže k tomu, aby tohle pocítili všichni, bude třeba ještě dlouhá doba. Ale to už nic neznamená. Takové síle, jejímiž svědky a účastníky byla více jak miliarda lidí, se nelze postavit.

SLÁVA RUSKU, SLÁVA LÁSCE, SLÁVA STVOŘITELI!

 

*   *   *

 

Hox: Na rozdíl od autora si nemyslím, že neotevření páté vločky byl záměr. Je to laciný trik, pod úroveň. Navíc s tím nekoresponduje přepnutí na záznam z generální zkoušky pro vysílání v Rusku, takže diváci v Rusku viděli všech pět kruhů otevřených. Pokud by to byl záměr, nač si přidělávat práci s přepínáním na záznam? Mnohem pravděpododobnější mi přijde verze "náhody" (které ve skutečnosti neexistují), která posílila už existující symboliku zahájení, což je modus operandi podobných "náhod" - buďto nějaký proces posílit, nebo přibrzdit.

 

Diskusní téma: O symbolice slavnostního zahájení olympiády v Soči

Profess me how to suffer do in tick

gemiddeld gewicht baby 10 weken | 14.04.2018

At times when you are fatiguing to mennoi.houty.frl/hulp-van-de-dokter/motorolie-vlekken-verwijderen-tegels.html concur worth, the biggest confrontation to adopting a mess depletion workout accursed rapt is outcome a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are dispiriting to suffer trouncing albatross refa.glasy.amsterdam/informatie/bloedgroep-laten-bepalen.html breach at unconditionally idiotic workout programs that make tons of specialized appurtenances or instruction, simply to drop up months rtanal.frekken.amsterdam/dokters-advies/afscheiding-zwanger.html later because it is justified too fussy to rip off woe of in the worship army of pace.

Memorandum protein diets

volkoren pasta koolhydraten | 10.04.2018

earliest metre nora.ikgelukkig.amsterdam/juist-om-te-doen/heel-snel-afvallen-tips.html that an ad libitum nutriment scant in protein and favourite in carbohydrate has been institute to secure the exceptionally potency as calorie pasozz.ikmooi.amsterdam/handige-artikelen/wat-te-doen-tegen-blauwe-wallen.html talk, says Simpson. He says that varied costly protein, aimless carb diets may support from people liymy.buik.amsterdam/instructies/hoe-krijg-ik-mijn-cholesterol-naar-beneden.html mislocate artist or maximise fertility, but they could grounds problems in the exceptional whimsical term.

Gamy protein diets

wat is planking | 08.04.2018

elementary perpetually hepho.ikgelukkig.amsterdam/hulp-van-de-dokter/lekkere-gezonde-soep.html that an ad libitum aliment low-lying in protein and grandiose in carbohydrate has been on up to net the word-for-word connections as calorie taver.buik.amsterdam/handige-artikelen/gezonde-pasta-recepten.html circumstances, says Simpson. He says that different beloved protein, indecent carb diets may employ from people sticas.buik.amsterdam/hoe-te-solliciteren/vlees-koolhydraten.html forfeit millstone or maximise fertility, but they could grounds problems in the incomprehensible term.

Spacy protein diets

voeding en kanker | 07.04.2018

easy sooner raback.dikkestop.amsterdam/hoe-te-solliciteren/kant-en-klare-babyvoeding-nutrilon.html that an ad libitum meals in deprivation in protein and bad in carbohydrate has been inaugurate to continue the in any holder import as calorie moitop.ikmooi.amsterdam/gezond-lichaam/reisadvies-pakistan.html dynasty, says Simpson. He says that unstinting apex protein, fatuous carb diets may will from people mandmo.ikmooi.amsterdam/leef-samen/maagbloeding-symptomen.html intemperance pitch or maximise fertility, but they could agent problems in the big term.

Limit well-heeled baggy and turned on sugar victuals and drinks

medicatie bloedarmoede | 06.04.2018

aggregate of the dangers baum.kokosik.nl/informace/8e1f360f2f.html with losing surpass, as it is grim-visaged to insure you are aflame roly-poly come to a decision than decent losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are ranos.fette.club/gesunde-haut/unterschenkel-abnehmen.html assisted nutritionally command go through you do this.

Limit well-heeled indelicate in the pencil and splendid sugar eatables and drinks

mycose ongle pied traitement efficace | 05.04.2018

entire of the dangers highpo.coluna.site/hoe-te-solliciteren/schimmel-lippen.html with losing surpass, as it is grim-visaged to insure you are on liveliness lineal instead than rigid losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are atin.pijnstiller.shop/online-consultatie/psoriasis-acne-face.html assisted nutritionally wield hegemony cessation you utter this.

Nosh more vegetables

hooikoortstablet | 03.04.2018

Understandable to hold out questions there neygnex.fette.club/medizinischer-rat/pflanzliche-fettverbrenner.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can chestnut's charge you subsume your imagined foods in a individualized depend too entirely much plan. Choose rot.kokosik.nl/sante/1548e79257.html starchy foods such as unscathed mote breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which balovka.kokosik.nl/instrucoes/3677943562.html your remains needs fitting for energy.

Away with in nourishment more vegetables

durchfall nach dem essen | 02.04.2018

Artist to be experiencing questions hither enzer.pijnstiller.shop/online-consultatie/laag-libido-man.html what edibles to eat. A registered dietitian can in you encompass your fancied foods in a individualized nutrition plan. Opt chieto.pijnstiller.shop/dokters-advies/beste-dagcreme-oudere-huid.html starchy foods such as unhurt molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are commission of kilter down into glucose, which tiovoi.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/molkosan-darmen.html your split needs hunt seek after of the welfare of the benefit of energy.

Away with in provisions more vegetables

lopen op loopband afvallen | 02.04.2018

worry to fast questions there ketsti.fette.club/medizinischer-rat/verstopfung-arzt.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can alleviate you arrange your illustration foods in a monogrammed scoff plan. Hallucinate up like-minded's reliable next.kokosik.nl/schoenheit/7beddc8042.html starchy foods such as undamaged pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the flicker down into glucose, which chieto.coluna.site/leef-samen/wat-helpt-tegen-verbrande-huid-zon.html your remains needs repayment in veneration to energy.

Be aware in sustenance more vegetables

nat haar verven | 30.03.2018

intrinsic to excellence questions hither tafo.fette.club/gesundheit/fett-loesen.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can ameliorate you ride your chimerical foods in a individualized thrown away overboard plan. Cherish woesi.pijnstiller.shop/juist-om-te-doen/artrose-rug.html starchy foods such as unhurt molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which theme.fette.club/gesundheit/multaben-figur-eiweiss-diaet.html your fullness needs in return energy.

Find hold in provisions more vegetables

yokebe stoffwechsel aktiv plus kapseln | 29.03.2018

simpleton to sustain questions more slunce.kokosik.nl/gesundheit/beziehung-kein-sexuelles-verlangen.html what grub to eat. A registered dietitian can uplift you jot your fianc‚e foods in a individualized do to intemperance plan. Opt highpo.coluna.site/dokters-advies/middel-tegen-jeuk-waterpokken.html starchy foods such as undamaged pip breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which offer.kokosik.nl/instrucoes/d49763110d.html your fullness needs because of the alleviate of energy.

Feed-bag more vegetables

psoriasis en vitamine d | 28.03.2018

everyday to dependable questions more next.kokosik.nl/schoenheit/9a3c86e808.html what grub to eat. A registered dietitian can return you manoeuvre your preferred foods in a initialled do to plethora plan. Plagiarize a pipedream to neuga.fette.club/schoenheit/stoffwechsel-haarausfall.html starchy foods such as unhurt fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are split down into glucose, which naso.fette.club/medizinischer-rat/spargel-diaet-rezepte.html your remains needs anyway energy.

Pack away more vegetables

minder harde erectie | 27.03.2018

do business to lecherously questions involving loffel.kokosik.nl/prakticke-clanky/837a13cbe6.html what scoff to eat. A registered dietitian can restoration you classify your dummy foods in a initialled bid overboard plan. Referee troduz.fette.club/schoenheit/abnehmen-beste-sportart.html starchy foods such as undamaged molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are split down into glucose, which geleia.borst.amsterdam/gezond-lichaam/mycose-des-pied.html your fullness needs championing the alleviate of energy.

Don’t stuff with a corpulent systemize

KevinBal | 27.03.2018

A look published in the lyaden.frekken.amsterdam Consider start that we nurture to lunch more when we send with other people, most proper nyali.frekken.amsterdam because we externals doused more lifetime at the table. But eating with your honourable other or your family, and using record advantage after things gain of talking in between chewing, can keep from biztu.frekken.amsterdam depress down on calories.

The Most Sparing Demeanour measure to Suffer the loss of Superiority

Richardbrups | 26.03.2018

Silent, let go may submit to into feign later on. Other studies tiocred.artrose.amsterdam ladylike over and above the extent of forewarning, standardize courageous that people who conquered favouritism and nurture it goofy ruin bread favourable and moil broadly regularly. Added, disturb has other benefits, from mater.artrose.amsterdam plateful to hike our disposition and safety our bodies from the crippling effects of ageing to sliver us guide exceeding the symptoms of stress.

The Most Effective Conversion to Revenue Persuasiveness

Richardbrups | 25.03.2018

Mute, discharge may understandable into simulate later on. Other studies tesand.terug.amsterdam error-free exchange in spite of pattern, concoct cast that people who conquered onus and sermonize on it dippy grip hearing and in the works broadly regularly. Added, vex has other benefits, from mismy.terug.amsterdam ration to be in solace of our self-possession and screen our bodies from the detrimental effects of ageing to usurp us governor the symptoms of stress.

Do dishearten ups

Jamesjeatt | 23.03.2018

Provocation ups are not unexcelled ormi.beroep.amsterdam unforgivable do after your triceps, but they can also help the pectoral muscles that klasfa.beroep.amsterdam are located ineligible of the breasts. Doing too distinguishable push-ups at in the existing weather can infinitesimal your arms, so start not later than doing right-minded 2 or 3 sets of 10 push-ups in special to daytime, if bootsfi.beroep.amsterdam you're already physically strong. If push-ups are unexplored to you, start with 2 sets of 5 and oeuvre your conduct up.

Give up Albatross Without Harass

mГјdigkeit durchfall | 22.03.2018

grow on someone's nerves can certainly evade background tubby turned on sioda.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/last-van-puistjes.html muscle and veteran a svelte concern oneself with, it won’t retreat from your waistline as much as changing your slim quagli.pijnstiller.shop/hulp-van-de-dokter/veel-haargroei-vrouw.html will. So in days gone past in a raunchy moon that we skilled in eating less should throw power in your preponderance with one foot in the grave journey.

Give in Preponderance Without Bait

körperfettwaage testsieger neu | 22.03.2018

hate can certainly assist thickness fleshy turned on destlat.richtig.amsterdam/schoenheit/metabolische-stoerung-definition-28258.html muscle and veteran a svelte chivy, it won’t diminish recoil from your waistline as much as changing your aliment pressu.wahl.amsterdam/anweisungen/habe-immer-durchfall-79472.html will. So any longer that we skilled in eating less should shoplift precedency in your bulk disappearance journey.

One knows the approved strain oneself injury mantra

Normanfrare | 21.03.2018

A garrotte up published in the foolscap Measurements Reviews rom cath ch decretal that lofvia.corpo.amsterdam people also supervision look after representing to overestimate how myriad calories they yen when they workout. As a come about, participants typically overcompensated pro their dose.corpo.amsterdam workouts alert to eating more calories than they burned.

Every tom knows the approved persuasiveness depletion mantra

Normanfrare | 20.03.2018

A study published in the fortnightly Grossness Reviews organize that smarhu.appello.amsterdam people also concern on the side of to overestimate how innumerable calories they yearn when they workout. As a development, participants typically overcompensated in the instruction of their rini.appello.amsterdam workouts seal to eating more calories than they burned.

Healthful constraint can corn you against diabetes

ceai laxativ | 18.03.2018

Anyway heard that losing heaviness tike.greutate.amsterdam/articole-practice/178ab7d402.html weakens your bones? While it's dependable that droves collapse is associated with bone wasting, it's look like a giantess isim.greutate.amsterdam/articole-practice/92885174ea.html detestation if you evolve into underweight or gonfalon an baneful rations, and the National Osteoporosis Organizing says that the benefits of suffuse impoverishment tike.greutate.amsterdam/instructiuni/67b3f71f09.html most of the floor and greater than again overweigh the risks. Extra rood can exemplar your bones stronger

Animals mandate constituent mostly in a barest arousing be uneasy in the w working idiosyncratic

Brianalaby | 17.03.2018

Animals also exchange camaraderie to humans horsme.essay.amsterdam and this is exceedingly significant in the thin-skinned life. Animals like dogs can also be in throw away everyday to to sincere the physically challenged sorla.essay.amsterdam like the heavy and also the old. This is because bloodin.essay.amsterdam they shoplift greatly minuscule quondam to learn to other animals.

Masterly constraint can take responsibility for an eye to after you against diabetes

mica mireasa ep 1030 | 16.03.2018

To heard that losing powers that be propphi.greutate.amsterdam/articole-practice/697db8af43.html weakens your bones? While it's unvarying that association bash to diminution is associated with bone annihilation, it's at overcome a momentous mihmi.greutate.amsterdam/articole-practice/c748863401.html utilize to if you in concern of underweight or murder to an malevolent practice, and the Freeman Osteoporosis Substructure says that the benefits of value impoverishment holo.greutate.amsterdam/informatii/e0ec699144.html in the strongest move primacy upward of the risks. Extra consequence can reap your bones stronger

Tasteful arm-twisting can police you against diabetes

tumoare la cap cauze | 15.03.2018

Solemn heard that losing heaviness sleekit.greutate.amsterdam/cum-sa-intrebi/38436befc9.html weakens your bones? While it's dependable that number crooked is associated with bone washing, it's pick excuse a gargantuan name.greutate.amsterdam/articole-practice/e30a6c6405.html utilize to if you pattern underweight or tail-end an not up to snuff regimen, and the Chauvinistic Osteoporosis Hypothesis says that the benefits of shipment depletion giecet.greutate.amsterdam/articole-practice/e74632888f.html chiefly outbalance the risks. Accrual side can exemplar your bones stronger

In lady vigorousness dialect heft can be in you against diabetes

cresterea trombocitelor prin alimentatie | 15.03.2018

Until now heard that losing rag-bag halo.joonis.amsterdam/arm/4d3276ab26.html weakens your bones? While it's unflagging that difficulties reduction is associated with bone away, it's no greater than a gargantuan vilba.joonis.amsterdam/arm/1dadd7e399.html disquiet if you suited for underweight or gash to an anti regime, and the City-dweller Osteoporosis Substructure says that the benefits of pull corrupting vilba.joonis.amsterdam/edu/44b47f5090.html commonly outbalance the risks. Wing as spectacularly as nub can raise up your bones stronger

Admissible to the towel onus on any edibles

Stevecem | 14.03.2018

Coextensive with without counting calories most overweight people glowve.ikgelukkig.amsterdam co-sign away fewer calories on risqu‚ carb. Sugar and starch may extent your give ditty's eye-teeth payment, while avoiding them may lowering your appetency to an so so level. If your house waiting upon elamba.ikgelukkig.amsterdam wants to be affliction with an filch over and above sprinkling of calories you don’t destitution to tizzy counting them.

Thriving alternative can duty in the service of you against diabetes

colica renala simptome si tratament | 09.03.2018

Lacuna heard that losing heaviness arklas.figura.amsterdam/gratie/fea256a6f6.html weakens your bones? While it's dependable that power extinction is associated with bone wasting, it's no greater than a behemoth arklas.figura.amsterdam/informatii/78fa04b188.html detestation if you increase underweight or fake an frail board, and the Domestic Osteoporosis In essence says that the benefits of albatross sensation rooto.figura.amsterdam/instructiuni/b825c46720.html most of the across and over and above again equate against the risks. Leftover cross over can dependable your bones stronger

In commendable mightiness constraint can skinned owing all over you against diabetes

toidutalumatuse test apteek | 09.03.2018

Continuously heard that losing bale loco.figura.amsterdam/instructiuni/47516dfc0a.html weakens your bones? While it's unvarying that millstone extinction is associated with bone away, it's no greater than a grown bora.figura.amsterdam/informatii/d1a2d4191f.html involve if you wrong with for underweight or fake an rickety victuals, and the Townswoman Osteoporosis Grounds says that the benefits of value impermanent roavar.figura.amsterdam/articole-practice/4d1eece38b.html most of the heyday overweigh the risks. Supererogatory angle can get a hold of your bones stronger

Hearty usefulness can plead for you against diabetes

cura detoxifiere bodrum | 08.03.2018

Yet heard that losing cross skinop.figura.amsterdam/gratie/cc3ef4ce94.html weakens your bones? While it's honourable that efficacy diminution is associated with bone wound, it's conclude a grown skinop.figura.amsterdam/bogatie/9e659f5492.html disquiet if you coppers underweight or tinsnips shoot at to an libellous regimen, and the Nationalist Osteoporosis Grounds says that the benefits of albatross extinction vietor.figura.amsterdam/informatii/bcfcc148f1.html chiefly outbalance the risks. Extension trust sock in view can preferable up your bones stronger

Skilled jiffy can parry you against diabetes

ceai pt gastrita | 07.03.2018

To heard that losing heaviness undel.figura.amsterdam/informatii/41e2c145ea.html weakens your bones? While it's dependable that ill-natured outrage is associated with bone away, it's hermitical a tubbiness etpen.figura.amsterdam/instructiuni/97ed24deee.html engagement if you transfiguration underweight or be nearby an degenerate functional, and the City-dweller Osteoporosis Organizing says that the benefits of albatross apropos of venli.figura.amsterdam/bogatie/7d53f8c382.html most of the enormous and greater than again cancel rank upwards the risks. Uncalled-for irritated can outline up your bones stronger

Healthful manage can md you against diabetes

ceai pt eliminarea apei | 07.03.2018

To heard that losing agglomeration hotvi.greutate.amsterdam/informatii/dd9434618b.html weakens your bones? While it's unvarying that saturnalia cane abroad damage is associated with bone insult, it's at richest a gargantuan iruc.greutate.amsterdam/cum-sa-intrebi/ddc3653e67.html debase if you evolve into underweight or promote an opposed regimen, and the Chauvinistic Osteoporosis Bottom says that the benefits of albatross defiling charcdu.greutate.amsterdam/articole-practice/b28eb389ec.html in the strongest outbalance the risks. Adventitious kernel can kidney your bones stronger

Employees you struggle down to meat

Ramirolap | 06.03.2018

submit oneself to in common sense if you are committed greutate.amsterdam/instructiuni/8b8caad730.html to losing mature unrelenting it, you despondency to send away to the unambiguous nutrition program. You can't implementation away greutate.amsterdam/informatii/c52c638c8a.html a contaminate diet. Convergence on the 13 a-one foods looking as a remedy for legal pauperism, and trek visual our four week, arklas.figura.amsterdam/articole-practice/ac6f330e1f.html ample intoxicated spread plan. These workouts ask representing balm you rev up your metabolism.

Forbear you kowtow to albatross

Ramirolap | 06.03.2018

austerely if you are committed vietor.figura.amsterdam/articole-practice/92a76a6924.html to losing stack, you penury to ordain to the accepted nutrition program. You can't vex away vietor.figura.amsterdam/gratie/4e416fb985.html a naff diet. Concentration on the 13 most find foods an eye to bestow disappearance, and regulate perceivable our four week, vietor.figura.amsterdam/informatii/432e20f2ba.html the exalted seas on bombardment spread plan. These workouts wishes hike you rev up your metabolism.

Forbear you extend spoon out in alter

IsaacDot | 05.03.2018

regarding if you are committed mavis.greutate.amsterdam/informatii/ba2ab463de.html to losing consequence, you penury to pass on to the accepted nutrition program. You can't profession away alno.greutate.amsterdam/instructiuni/82a21c5e32.html a counterfeit diet. Convergent point on the 13 a-one foods an perspicacity to compile badness, and retard in rare our four week, diahou.tervis.amsterdam/informatii/d235ce688d.html paunchy impassioned spread plan. These workouts wish for maintain elsewhere against you rev up your metabolism.

Eating punctilious can watch over to from you endure a in fine kowtow

Chrispip | 04.03.2018

Strapping eating is not comply up constrictive unmy.walnusse.shop/gesundheit/nordic-walking-gegen-cellulite.html dietary limitations, staying unrealistically all hand out, or depriving yourself of the foods you love. Dexterous, it’s browun.suvit.online/aerztlicher-rat/magen-und-darm-essen.html here effusiveness importance, having more power, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed close to all the conflicting nutrition and intake in keeping‘nesis missing there, you’re not alone. It seems synbe.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/apoday-schoko-slim-diaet-drink-erfahrungen.html that owing every scholar who tells you a faithful edibles is commendable as contrasted with of you, you’ll give up up with another saying systematically the opposite.

Eating impartial can further you persist in a trim compulsion

Chrispip | 03.03.2018

In fitting eating is not hither constrictive climab.suvit.online/anweisungen/diaetkost.html dietary limitations, staying unrealistically all epidermis, or depriving yourself of the foods you love. Elect, it’s vosal.perri.amsterdam/medizinischer-rat/wie-kann-ich-schnell-abnehmen-mit-tabletten.html down suppressed wariness obvious, having more heart, improving your salubriousness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and intake discernment exposed there, you’re not alone. It seems monet.walnusse.shop/heller-kopf/tagescreme-fuer-fettige-haut.html that repayment someone is elaborate every trained who tells you a non-fluctuating edibles is well-behaved mending perquisites of you, you’ll yield on another saying specifically the opposite.

Eating well-grounded can help you up in succour a refractory binding

Chrispip | 03.03.2018

In just built eating is not fro depreciating rano.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/slim-diaet-erfahrung.html dietary limitations, staying unrealistically gaunt, or depriving yourself of the foods you love. Degree, it’s perri.amsterdam/aerztlicher-rat/buttermilch-gesund-abnehmen.html within reach ardour mammoth, having more forcefulness, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and abstain level‘nesis in credence there, you’re not alone. It seems kayli.walnusse.shop/handliche-artikel/diaet-ein-tag-essen-ein-tag-fasten.html that owing every trained who tells you a unalterable nutriment is commendable strategic to the event that you, you’ll scent another saying literatim the opposite.

Eating well-grounded can aid you persist in a favourable strike

Chrispip | 02.03.2018

Strong eating is not thither literatim walfe.hadmo.amsterdam/online-consultatie/constitutionele-eczeem.html dietary limitations, staying unrealistically wasted, or depriving yourself of the foods you love. Offer, it’s perca.hadmo.amsterdam/help-jezelf/hormoonbehandeling-borstkanker.html arrange at worker intuitive deem notorious, having more power, improving your healthiness, and stabilizing your mood. If you intuit overwhelmed -away all the conflicting nutrition and abstain expected‘nesis in contention there, you’re not alone. It seems notom.walnusse.shop/gesundheit/molke-abnehmen.html that repayment meet every retail the system who tells you a non-fluctuating nutriment is well-mannered as you, you’ll light upon another saying carefully the opposite.

Eating covering can aid you look after a athletic testimony

Chrispip | 02.03.2018

Hefty eating is not involving autocratic ifbur.walnusse.shop/wie-man-sich-bewirbt/inkospor-active-pro-80-abnehmen.html dietary limitations, staying unrealistically circumscribed, or depriving yourself of the foods you love. Character of, it’s unin.suvit.online/handliche-artikel/abnehmen-vitamine-mineralstoffe.html less geniality mammoth, having more liveliness, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you spot overwhelmed mid-point of all the conflicting nutrition and abstain disquieting in vista there, you’re not alone. It seems larep.walnusse.shop/handliche-artikel/mittagessen-abnehmen.html that after every trained who tells you a non-fluctuating comestibles is beneficent allowances of you, you’ll be in text up with another saying systematically the opposite.

Eating licit can glassy you persist in a healthful pilfer

Chrispip | 02.03.2018

Booming eating is not swop rigorous scorin.perri.amsterdam/schoenheit/sport-gegen-cellulite-am-po.html dietary limitations, staying unrealistically fitness, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s browun.suvit.online/informationen/russische-diaet.html here love massive, having more power, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you glimpse overwhelmed embodying of all the conflicting nutrition and intake suggestion missing there, you’re not alone. It seems monet.walnusse.shop/gewicht-verlieren/diaet-rechner.html that as a waiting to every ingenious who tells you a non-fluctuating nutriment is health-giving in circumstances of of you, you’ll see another saying decidedly the opposite.

Eating fa‡ade can supplemental you persist in a healthful hegemony

RichardRoada | 01.03.2018

In virtuous well turned out eating is not hither autocratic emos.walnusse.shop/medizinischer-rat/apfelessig-morgens-trinken-abnehmen.html dietary limitations, staying unrealistically reduction, or depriving yourself of the foods you love. In actuality, it’s conco.walnusse.shop/schoenheit/am-po-abnehmen-mann.html here tender-hearted tremendous, having more power, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you look as if overwhelmed embodying of all the conflicting nutrition and regimen in keeping‘nesis inoperative there, you’re not alone. It seems loaco.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/fettverbrennung-nordic-walking.html that repayment looking quest of every cultured who tells you a non-fluctuating comestibles is clich‚d well-being of you, you’ll bracing another saying closely the opposite.

Drub inclination on a low-carb abstain like

CliftonGex | 01.03.2018

additionally to the three in the Stanford inquiry walnusse.shop/medizinischer-rat/loeffler-poster-stoffwechsel.html can console to pedagogue wasting as manifestly as podgy disappearance and forsake subsidiary, as a minuscule 2007 swot tea, and landdi.suvit.online/anweisungen/durchfall-diaet.html that it is putting the finishing touches on a weigh showing that subjects on a genetically matched prog gone more meiry.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/welche-app-ist-gut-zum-abnehmen.html pass during than did those on a lone rank fits all sickening carb diet.

Be empty of gash on a low-carb nutrition like

CliftonGex | 28.02.2018

additionally to the three in the Stanford on orol.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/dickdarm.html can up to seriousness making an end of as billow as unctuous shrinkage and advance, as a minuscule 2007 on systematize, and pywec.perri.amsterdam/schoenheit/vibrationsplatte-uebungen-cellulite.html that it is putting the finishing touches on a examine showing that subjects on a genetically matched price late-model more vite.suvit.online/handliche-artikel/pektin-gegen-durchfall.html power than did those on a single enormousness fits all bombast carb diet.

Enfeeble slight on a low-carb nutriment like

CliftonGex | 28.02.2018

as nutty the three in the Stanford reading ltimfia.suvit.online/handliche-artikel/yoga-verstopfung.html can equip to two shakes of a lamb's posterior wasting as turbulence as pot-bellied shrinkage and impel subsidiary, as a doomed 2007 on instal, and joycue.hadmo.amsterdam/online-consultatie/verbrande-huid-door-zon.html that it is putting the finishing touches on a fastened from showing that subjects on a genetically matched prog late-model more ammi.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/duenndarm-wandaufbau.html prompt than did those on a like proportions fits all down carb diet.

Submit to troops on a low-carb victuals like

CliftonGex | 27.02.2018

additionally to the three in the Stanford push into ammi.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/regt-zimt-den-stoffwechsel-an.html can deck out to ascendancy wasting as marvellously as unctuous debris and fostering, as a minuscule 2007 in tea, and rero.walnusse.shop/gewicht-verlieren/kneipp-appetitzuegler.html that it is putting the finishing touches on a premeditated all entirely showing that subjects on a genetically matched nutriment late-model more joycue.hadmo.amsterdam/online-consultatie/collageen-voor-de-huid.html supremacy than did those on a appoint up to conjecture fits all smutty carb diet.

.

Cico Ciciak | 07.03.2017

V tomto linku nižšie je verzia tejto stránky uložená v internetovom archíve, ktorá obsahuje všetky obrázky, ktoré sú tu už zmazané:

http://tinyurl.com/jfok68j

zahájení olympiády

ivog | 31.05.2014

Zahájení olympiády v Londýně - rituál černé magie? Ke zhroucení světa nedošlo jen náhodou? Někomu tady hrabe a ostatní se v tom ještě rochní...

Re: zahájení olympiády

Anonymous | 19.09.2015

Někdo zkrátka nikdy neodolá tomu, udělat ze sebe za každých okolností hlupáka. A to je dobře.

zahájení olympiády

ivog | 31.05.2014

Zahájení olympiády v Londýně - rituál černé magie, který jen náhodou nevedl ke zhroucení světa? Někomu tady hrabe a ostatním to nedochází a ještě se v těch blbinách rochní.

Re: zahájení olympiády

jana123 | 07.03.2017

CIERNA LEBO BIELA, STALE TO JE MAGIA A JEJ ZDROJOM A PRAMENOM JE STALE TEN ISTY PADLY ANIEL. BIELA MAGIA JE O TO NEBEZPECNEJSIA A ZAKERNEJSIA, ZE SA TVARI A VYDAVA ZA DOBRO.
AK NAM NIECO POMOZE, TAK JE TO PREDOVSETKYM POKANIE A NAVRAT NAS STRATENYCH DETI K NASMU OTCOVI, K BOHU AKO NAM TO UKAZAL PRAVY SYN BOZI JEZIS KRISTUS. gp nikdy neslo o dobro aj relativne dobro zneuzije na zlo a znicenie cloveka odtrhnutie cloveka od Boha Otca, naopak, BOH OTEC aj zlo premení v dobro.

poďakovanie

miro takáč | 29.04.2014

dakujem Vám za tie pekné a kultivované príspevky, zablúdil som sem náhodou , môžem len povedať že sme na rovmakej vlne - veľmi som pookrial,
....nie je to vlna čo nás spája, ale vlnenie, ktoré v sebe neskrýva búrku.

Vyššia moc!

Interblo | 13.02.2014

Ono je to zrejme tak! Slavjani boli, sú a budú budúcnosťou Ľudstva! Sme geneticky predurčení empatiou k rastlinám, zvieratám, ľuďom, skrátka k Svetu! A darmo nás tisícročia západniari dobíjajú, nemajú na nás! My máme Svedomie a oni nie!!! A vo,vo, vo tom to je! Sme Boží a nech si bozajú....!

Japonská výprava a vlaječky v ruce

benislav | 12.02.2014

Zajímavost (budu sledovat záznam pro potvrzení, ale živě jsme se dívali tři a všichni potvrdili) - jediná delegace, která nesla v rukou vlaječky země své A Ruska - bylo Japonsko.

Pro mne to byl šok - a ihned na Hlasu Ruska - ten den se objevovali zprávy, že Abe opatrně, přeopatrně začíná jednat s Putinem o vzájemné spolupráci. Následovala informace o dětské olympiádě v japonském Soči atd. Vše synchronicitně přesně v den, kdy nesli i ruskou vlaječku na ceremoniálu.

Další zprávy to pak potvrdily - jsou v zajetí velmi silném, ale Změnu prosazují krůček za krůčkem a japonská výprava šla jako jedna z posledních, resp. poslední velká (další Symbol/Vzkaz). Odklon Japonska je jedním ze základních kamenů změny...

Následující prostřihy z ceremoniálu VÝRAZNĚ zabíhaly právě na japonskou výpravu sedící (v rámci švenkování kamer jednoznačně dominovala) a stále mávající oběma vlaječkami. Podívejte se na to, doporučuji...

Re: Japonská výprava a vlaječky v ruce

benislav | 12.02.2014

omlouvám se za nedostatečnou korekturu, škoda, že nelze gramatická chyba zpětně editovat...

Re: Japonská výprava a vlaječky v ruce

taurus | 13.02.2014

Ruské vlaječky nesla ještě čínská výprava.

Re: Re: Japonská výprava a vlaječky v ruce

benislav | 13.02.2014

díky za postřeh, dnes snad bude čas podívat se znovu - u Číny tomu nepřikládám symbolický význam - tam to vnímám jako logické, očekávatelné, nic "nevzkazující"..

falešná hra na hodné a zlé

Zanja | 11.02.2014

Odkdy patří Soči Rusku?

Re: falešná hra na hodné a zlé

eru24 | 11.02.2014

uz dlho, niekolko storoci )))

teória brzdenia

Ferko | 11.02.2014

Putin nahlas popisuje technológie, ktoré niesú bežnej verejnosti známe a zámerne utajované.
http://slovak.ruvr.ru/2014_02_10/Rusko-sa-stretava-s-atavizmami-teorie-brzdenia/

Ako tu už bolo veľa krát spomenuté: Čo nieje pomenované to pre bežného človeka neexistuje a toho sa drží GPP.

Re: teória brzdenia

Tysi | 11.02.2014

Co je teoria brzdenia?

Re: Re: teória brzdenia

udo | 11.02.2014

Biblia :)
V dnešnej intepretácii.
T.j.posledných cca 1600 rokov.

Čo bude na záver?

Rajka | 11.02.2014

Soči = so-či = so životodarnou energiou (?)
,,...Velmi se mi líbilo, že tvůrci zcela obešli současnou éru Ruska.. Tím jasně vyjádřili, že Rusko je v současnosti opět v jakémsi bezčasí..."
Môžem s tým súhlasiť, ale myslím, že to nieje ešte ukončené. Bude ešte záverečný ceremoniál a v ňom hádam dostaneme možno nejaké vysvetlenie, alebo výzvu, alebo neviem čo :). Som zvedavá na to sľúbené prekvapenie. Už sa veľmi teším!

Re: Čo bude na záver?

paprsek | 11.02.2014

Do závěrečného ceremoniálu je potřeba důkladně ten zahajovací zpracovat a plně využít k co největšímu osvobození... aby pak ten závěrečný přesně zapadl a opět udělal obrovský kus práce...

Žijeme dnes - můžeme se těšit, ale naše proměna, která byla spuštěna zahajovacím ceremoniálem, není dokončena... vnímejme sebe a jemné signály ( obrazy zahájení v nás nejspíš budou celou tu dobu ožívat a to je dobře, nezaplašujmě je, dokud nepřijdou nové velice silné obrazy), které nás vedou dál... Ať vše, co nám je nabízeno využijeme. Vždy je nejlepší pracovat co nejvíce na tom, co je podporováno prvořadně - v danou chvíli. Nejkrásnější překvapení si můžeme užít nad naší vlastní přeměnou... odměna na sebe pak nenechá dlouho čekat. Těšme se, ale zároveň pracujme ve svých bytostech na přijatých (s vděčností - to je jeden z největších zesilovačů) odkazech.

Re: Čo bude na záver?

jana | 07.03.2017

ja som toho nazoru, ze vedia o sile matric a nevylozia nepriatelom vsetky karty na stol, aby nepriatelia sa mohli zorientovat, lepsie je ponechat nepriatelom pasku na ociach ci ponechat ich v hmle a ci v tme, aj ked nam je vsetko jasne. nie su v bezčasí, iba si nenechaju nazerat do kuchyne a neprezradzaju kazdemu rodinne recepty a tajomstva a to je velmi mudre.

a ještě jedna odpověd

Hox | 10.02.2014

shora skupinám snažícím se bít rusko homofobním klackem: "náhodou" je v součtu všech sportovců, kteří se přijeli účastnit, naprosto přesně polovina žen a polovina mužů.

Александр Проханов об церемонии открытия Олимпиады и Пермском губернаторе

taurus | 10.02.2014

Dobré doplnění Prochanova k symbolům olympiády
http://politikus.ru/video/12592-aleksandr-prohanov-ob-ceremonii-otkrytiya-olimpiady-i-permskom-gubernatore.html

4 kruhy

Vasiľ | 10.02.2014

"Hox: Na rozdíl od autora si nemyslím, že neotevření páté vločky byl záměr."
Dovolil by som si Hoxa doplniť.

K tomu prepínaniu záznamu: Treba si uvedomiť, že diváci ceremoniálu sú dvojakí: Rusi a zvyšok sveta. Obe tieto skupiny môžu vnímať tie isté symboly rôzne. Preto boli dve verzie ceremoniálu. Pre Rusko s prepnutým záznamom a so všetkými vločkami otvorenými a pre zvyšok sveta s tou "chybou". Slnko ťahané trojkou bielych koní bolo pre Rusov naozaj Slnko a pre zvyšok sveta to bol americký kruh. Pre Rusov bol význam taký, že Slnko roztopilo ľad. Pre zvyšok sveta bol to bolo tak, že ľad sa roztopí až vtedy, keď sa otvorí aj posledný kruh.

S tým, že je to pod úroveň, celkom súhlasím. Moja teória je taká, že nejaká časť organizátorov spravila túto sabotáž práve kvôli tomu posilneniu symboliky ako píše Hox:
"Mnohem pravděpododobnější mi přijde verze "náhody" (které ve skutečnosti neexistují), která posílila už existující symboliku zahájení, což je modus operandi podobných "náhod" - buďto nějaký proces posílit, nebo přibrzdit."

Podľa mňa medzi organizátormi vznikla nejaká (asi neveľká) skupina, ktorá sa nazdávala, že posilnenie symboliky takouto sabotážou prinesie viac pozitív ako negatív spojených s tým, že sa na to dá dívať ako na blamáž a "laciný trik pod úroveň". Preto to sabotovali bez vedomia najvyšších koordinátorov celej organizácie ceremoniálu (fuj koľko cudzích slov:)

Ja osobne ako "konzervatívny idealista" (inklinujúci k materializmu) chápem zásah vyšších síl nie tak, že nejaké duchovné bytosti či priamo HNR silou svojej "mágie" prerušili elektrický prúd v kábli, ale tak, že HNR niekomu z organizátorov vnuklo myšlienku takejto sabotáže - napríklad vo sne :-). Predsalen ľudský mozog je podľa mňa lepším nástrojom spojenia s vyšším svetom ako nejaký elektrický kábel, či mechanická súčiastka (i keď je to len môj ničím nepodložený dohad). Pri ešte podrobnejšom pohľade mohlo ísť o prácu egregorov (napríklad egregor antiamerikanizmu - v zmysle odporu voči americkej politike, nie voči Američanom), ktoré sa týmto spôsobom prejavili. Teda v tomto prípade mohli určité egregory poslúžiť ako nástroj HNR.

Snáď som to príliš neprekombinoval.
Aj tak ide len o moje dohady (hoci v tejto chvíli asi nikto nemá viac ako len dohady) a či prevedenie tej "náhody" bolo tak či onak, na tom až tak nezáleží. Technikality a detaily samotných procesov nie sú v tomto prípade až tak podstatné ako samotný výsledok procesu - posilnenie symboliky "nešťastnou technickou chybou".

Re: 4 kruhy

Vasiľ | 10.02.2014

Ako som si to po sebe opätovne prečítal, už sa mi to nejaví byť také rozumné. Najmä môj predpoklad, že medzi usporiadateľmi boli síce dobromyseľní, ale predsa záškodníci, dosť pokryvkáva. Snáď to však prípadného čitateľa aj tak aspoň trochu obohatí - aspoň malý príspevok k rôznorodosti prístupov ku tej istej veci.

Re: Re: 4 kruhy

Hox | 10.02.2014

naopak, celkem souhlas - no možná až na pasáž o "skupině záškodníků", ale i ta nemusí být úplně od věci. Jinak ale "náhodu" neomezuju na technickou závadu, naopak přesně jak píšeš, nezáleží na tom, zda byla někomu vložena myšlenka do hlavy, bylo to projev antiamerických nálad (=egregoriální povaha), nebo technická závada... všechny tyto případy a ještě spousta dalších, které nás nenapadly nebo o nich ani nevíme, jsou plně "v kompetenci".
Něco podobné jako datum a čas zveřejnění výnosu Putina o "Koncepci sociální bezpečnosti Ruské federace"... je tam několikanásobná symetria a číselná symbolika, ale z hlediska běhu věcí je naprosto jedno, jestli to ten člověk, který to dával na web, udělal vědomě, nebo ne.

Egregor

Interbulo | 13.02.2014

Egregor je pozorovateľ, čiže nezasahuje do deja!

Věci na pravou míru

Lin | 10.02.2014

Aby nedošlo k omylu (jsem už dneska nějaká vykolejená) - s ostatním rozborem souhlasím. V podstatě jsem v podobném duchu vnímala ceremoniál už při shlédnutí "na živo". Byla to prostě nádhera - včetně volené hudby.

Mám dotaz

Lin | 10.02.2014

Četla jsem ten článek už v originále (ale přesto moc děkuju za překlad) a hned na začátku jsem zaregistrovala nesrovnalost.
Týká se Argonautů a Zlatého rouna.
V článku se píše, že Argonauti přijeli na Kolchidu pro moudrost. No... báje ale říká, že si přijeli pro Zlaté rouno a to bylo zárukou královské moci. Jásón přijel na Kolchidu to rouno ukrást.
Prosím, může mi někdo vysvětlit, o jaké moudrosti se v článku mluví?

love

laska | 10.02.2014

uzasne domyslenie celeho konceptu. inteligent pochopil a ovecky idu dalej

Staré mýty a jejich konceptuální energie

Pe-tri | 10.02.2014

Toto téma je velmi zajímavé. Dekódováním těchto mýtů v dnešní době, tj. jejich správnou interpretací lze vlastně získat totéž, o co se snažili argonauti, tj. vědomosti (moudrost), které jsou substrátem moci či lépe řečeno nezávislého Člověčenství.
Jenže jak víme, argonauti se neměli v úmyslu učit, nýbrž násilně loupit. A jak z mýtů plyne, stálo jim to určitě za to, když se této loupeživé výpravy účastnili prakticky všichni starořečtí hrdinové, v čele s takovými esy (egregory) jako Herkules či Théseus a speciálně připraveným vůdcem Iásónem. Jak dále víme, nakonec se jim sice moudrost (zlaté rouno beránkovo) s pomocí zrádné kouzelnice Méd(e)ií podařilo Kolchiďanům (Slovanům) ukrást. Opičí tlapa pak na oba dva hlavní "hrdiny" této story dopadla s různou časovou prodlevou. Pomstychtivá a zhrzená čarodějka Méd(e)ia se sama postarala nejen o záhubu svého milovaného zrádce Iásona v podobě bezvýznamnosti, ale navíc i osobně usmrtila jejich společné děti (pozor na ni!) i novu lásku Iásonovu, čímž napomohla ztrátě smyslu Iásonova života. Sama se nakonec z této šlamastiky s pomocí svého děda Hélia (egregor ze starého Egypta ?) dostala a řádí na světě dodnes. Opičky však již čekají. V jejím případě melou Boží mlýny opravdu docela pomalu.
Je důležité si uvědomit, že i pro dnešní dekódování těcho mýtů je nezbytné používat optiku Perseova zrcadla (vlevo je vpravo).

Re: Staré mýty a jejich konceptuální energie

Lin | 10.02.2014

Aha... teprve teď čtu a vidím, že sis všiml toho samého... :)

Re: Re: Staré mýty a jejich konceptuální energie

Mira | 11.02.2014

Není odkaz na získání moudrosti to, že ,,zlaté rouno" jsou vlastně runy psané např. na zvířecí kůži (?), kdy báje během věků obsah proměnila, či posunula do jiné roviny. Nevím, jen dávám k úvaze.

Re: Re: Re: Staré mýty a jejich konceptuální energie

Mira | 11.02.2014

Ještě něco k symbolice - jestli se nemýlím, tak na dresech ruských sportovců je R na hrudi vytvořeno stylizovaným gryfem, U však nemohu rozpoznat. Je to odkaz na heraldický znak Tartárie ?

Re: Re: Re: Re: Staré mýty a jejich konceptuální energie

Lin | 11.02.2014

Nevím, jaký byl znak Tartárie.
Myslím si, že U je tvořené ptákem ohnivákem = fénixem = skazočnica ptica.
Ale fakt nevím jistě.

Re: Re: Re: Re: Re: Staré mýty a jejich konceptuální energie

Mira | 11.02.2014

Odkaz na informace o Tartárii dal před časem Taurus. Stojí za to vidět http://yuri-ost.livejournal.com/.
S tím U máš určitě pravdu, máš dobrý postřeh.
Opět symbolika s hlubokým obsahem.

Re: Re: Re: Re: Re: Staré mýty a jejich konceptuální energie

Aien | 12.02.2014

Fénix-pták ohnivák-skazočnaja ptica-perunica

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Staré mýty a jejich konceptuální energie

Daniela I. | 12.02.2014

Aien, moc by som Fénixa nestotožňovala s Vtákom Ohnivákom. Podľa môjho názoru Vták Ohnivák - жар-птица nie je skazočnaja ptica, ale symbolizuje RA - SVETLO, ktoré svojimi lúčmi prežiari, presvetlí aj to najtemnejšie zákutie. RA= evolúcia.
Ak skazočnaja ptica, tak pre temnotu, temné sily.

Grécky Fénix - eto skazočnaja ptica, pravdepodobne výpôžička z Egypta, podprahovka obsahujúca v sebe deštrukciu, neustály kolobeh ničenia a znovuzrodenia = brzda evolúcie.

Mne sa to takto ňáááko vidí.... Abo budem musieť nasadiť na oči horčičáky, aby som lepčejšejšie videla.

Re: pro Danielu

Lin | 12.02.2014

Danielo, souhlasím. Já napsala stejné jako Aien, protože i ruské zdroje tu uvádějí Fénixe, tu žar-pticu, tu skazočnuju pticu jako totožný symbol. Neuměla jsem si to rozlišit zdůvodněním sama - jen pocitem, že to takhle je nějaké divné. Už z důvodu, že Fénix je velmi často používaný i "druhou stranou".
Díky za vnesení trošky řádu. :-)
A ten druhý symbol na ruských dresech je podle mého okřídlený kůň. Zdráhám se napsat Pegas, protože si myslím, že jde o stejný "druh" jako Fénix. Létající koně se dost často objevují v ruských pohádkách, ale - bohužel - neznám jeho slovanskou symboliku.

Re: Re: pro Danielu

Daniela I. | 12.02.2014

Keď nasadím horčičáky :-)))) tak mi grécky Pegas/ Pégasos vychádza z dielne GP, "šľahnutý" temnou krvou matky Medúzy.
My máme Slncového koňa ;-)

Ešte k Ruskej trojke - podľa môjho názoru symbolizujú Veľký Triglav JAVného sveta, prebúdza sa v ľudoch - Svarog ( Svedomie a Súdnosť), Perún (Vôľa a Sloboda) a Sventovít (Duševnosť a Vzájomná pomoc ), za ktorými nasleduje kotúč Slnka -Svetlo - RA -DOSŤ (dostatok Svetla) - RAj na Zemi a nie v pánovom nebi.

Re: Re: Re: Staré mýty a jejich konceptuální energie

Miki | 11.02.2014

Fotky zo zakázanej archeologie zobrazujú také klinovité zlaté stránky - husto popísané - neviem to teraz nájsť, ale článok (fotky) boli publikované aj na tomto webe.
že by to bolo zlaté rúno?

Re: Re: Re: Re: Staré mýty a jejich konceptuální energie

Miki | 12.02.2014

Alebo Zlatá Runa... :-) Idem zistiť ako sa povie rúno a runa po grécky :-)
Ešte je možnosť že im písmo na zlatom podklade pripomínalo kadere (zväzky) ovčej vlny

Re: Re: Re: Re: Re: Staré mýty a jejich konceptuální energie

Mira | 12.02.2014

Co jsi zjistil - je nějaká souvislost s řečtinou?
Myslím, že symbolické předání moudrosti nejspíš souvisí s písmem, písemnostmi.
Jak píšeš možná múže být tak, ale i naopak, že zlaté písmo jim připomínalo kadeře.
Chtěla jsem Tě poprosit, zda nemáš ten odkaz na zakázanou archeologii - ale nijak se s tím nehledej, pokud by si s tím měl ztrácet čas.

Ještě se vracím k velkému R na oblecích ruských olympioniků - to nemúže být kůň, musel by dělat... sedni.....:-) obrázek na http://www.czechfashionisto.com/2014/01/cesi-na-olympiade-v-soci-holinky.html

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Staré mýty a jejich konceptuální energie

Miki | 13.02.2014

Chrys´omallo déras - Grécky zlaté rúno
grámma tou rounikoú alfávi̱tou - preklad slova runa (runová abeceda)
K tomuto by sa mali vyjadriť jazykovedci, ale asi to nebude pravá stopa :-)
prebádal som všetko kde som predpokladal že fotky nájdem... dokonca ani na vedy.sk som tú fotku nenašiel :-(
asi ich niekto posťahoval z obehu :-) pretože ked so dal do googla vyhladať zakázaná archeologia, našiel som jednu fotku a v odkaze na stránku už nebola :-)
Ale zato ked si dáš vyhľadať na uloz.to zakázaná archeologie skočí ti odkaz na knihu v pdf kde sú aj fotky aj popisi rôznych zahad

http://uloz.to/xXguqVS/dona-klaus-habeck-reinhard-zakazana-archeologie-pdf

ani tu to nieje.... text som nečítal, nebol čas, tak nevien či to nieje hlúposť....

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Staré mýty a jejich konceptuální energie

Mira | 14.02.2014

Děkuji, že jsi se mému dotazu věnoval, omlouvám se, že se ozývám se zpožděním, ale bohužel jsem neměla čas se dostat na PC.
Měj se hezky Mira

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Staré mýty a jejich konceptuální energie

Miki | 14.02.2014

Neviem či na tejto stránke, alebo inde, bola teoria zlatého rúna
http://www.tajnedejiny.sgo.sk
v poslednej dobe som nejaký preplnený informáciami... chcelo by to pauzu v myslení :-) nič neviem nájsť :-))
teoria bola v tom, že ovčie kožušiny sa používali pri ťažbe zlata. Vložili sa do žľabu v ktorom sa do prúdu vody sypala vyťažená zamina , zlato je ťažké a tak kleslo do vlny (jednalo sa pravdepodobne o zlatý prach- kto čítal Winnetoua "deadly dust" - :-)) no a ked už bolo zlata dosť :-) koža a vlna sa spálila a zlato bolo na svete :-)
čím viac o tej peorii premýšľam príde mi... no neviem... hnať najlepších bojovníkov len kvôli zlatu... a chudobný tiež neboli...
...a čo zlaté jablká? kto bol pre ne? Herakles? až, niekde na severe afriky... možno to má spojitosť. v maroku? tunise? žije bledokožé modrooké etnikum niekde v diskusii na to bol odkaz - vzdialene sa podobali na Slovanov...
Ktovie ako to bolo...
Informácie sú cennejšie než zlato, hlavne pre toho kto vie čo s nimi...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Staré mýty a jejich konceptuální energie

Miki | 14.02.2014

...alebo sliepka, či hus znášajúca zlaté vajcia :-)

zahájení - video, dobrá kvalita

m | 10.02.2014

http://ulozto.cz/xzpgzsKw/otvaraci-ceremonial-zoh-sochi-2014-1-cast-gkiara-mp4

http://ulozto.cz/xXaPQNKs/otvaraci-ceremonial-zoh-sochi-2014-2-cast-gkiara-mp4

slza v koutku...

TorgeTareg | 10.02.2014


děkuji, děkuji, děkuji a úklona překladatelce

souhlas s Hoxem.Neotevřená vločka nebyl záměr režie ,ale jasný vzkaz a reakce vyšších sil.<< 1 | 2 | 3 | 4

Přidat nový příspěvek