O stereotypech myšlení a matričním řízení v kultuře

O stereotypech myšlení a matričním řízení v kultuře

scéna z aktuálního hollywoodského zombie-trháku "Světová válka Z"

 

...částečně metodou prostých úvah.

Stereotypy myšlení a chování jsou z určité části jsou formovány kulturou, kulturním prostředím. Projevují se například v tom, že většina si neuvědomuje, že nějaká alternativa (alternativní koncepce) stavajícímu systému (koncepci) může vůbec z principu existovat, mají za to, že současný stav civilizace vznikl postupným "samo sebou" vývojem, je přirozený (kulturou se v tomto smyslu rozumí vše, co není předáváno geneticky, tedy veškerý objem informace v jakékoliv formě, nacházající se v dané společnosti, který není dalším generacím předáván geneticky).

Lidé různých kultur se chovají ve stejných situacích různě, včetně úplně automatických, bezprostředních reakcí. Je tedy "něco", co v člověku formuje kultura, prostředí ve kterém vyrůstá, co ovlivňuje v nějaké míře jeho chování, a existenci čehož si člověk převážně neuvědomuje. To "něco" jsou kulturou podmíněné stereotypy myšlení a chování. Někteří lidé se do konce života nedostatnou z této pomyslné "ohrady", tj. nepřekonají tyto stereotypy myšlení a chování, chovají se v jistém smyslu v určitých situacích automaticky, na stejný "vstup" je vždy stejná "odezva" (odtud termín "biorobot", "bioautomat", což je popis, nikoliv nadávka). S využitím tohoto faktu je možné manipulací obsahu kultury "programovat" statisticky předurčenou reakci určitého podílu lidí žádaným směrem, což dnes získalo název "sociální/kulturní engineering" a na Západě je to mj. vysokoškolský obor, i když metoda sama tady byla odedávna. V otevřeném režimu se ale pochopitelně učí jen neúplná verze.

Dá se tedy říct, že jedinec je v nějaké míře (každý v jiné) produktem kultury, prostředí, ve kterém vyrůstal. Pak je na místě otázka, co je v dané kultuře objektivně dobré a co špatné (z hlediska mj. duševního zdraví, vývoje jedince, "startovní čáry" kterou mu kultura do života poskytuje atd., či jinak - z hlediska cílu hierarchicky vyššího řízení) a pokud dojde k identifikaci negativních faktorů, dalším krokem duševně zdravé společnosti by logicky měla být snaha o jejich odstranění.

Nová informace, kterou se jedinec dozví, nevstupuje do prázdna, ale do systému existujících stereotypů a algoritmů myšlení, dosavadních zkušeností, padá mj. na půdu světonázoru jedince (který je zčásti formován na nevědomé úrovni kulturními stereotypy). Pokud je nová informace konfliktní s jedním nebo více stereotypy, jedinec ji není příliš schopný přijmout ihned, i když je správná, racionálně podložená apod. Například, do 15-16 století, kdy všichni "věděli", že země je středem světa a plochá, bylo by většinou marné vysvětlovat kinematiku nebeských těles, kepplerovy a newtonovy zákony, ukazovat data z pozorování atd. Pravděpodobná reakce by nakonec byla "to je sice pěkné, ale... (každý ví, že země je plochá)". Teprve když postupně došlo ke záměně pojmového aparátu používaného společností (tj. ke změně kultury), začaly být zaváděny pojmy jako "zeměkoule", "sluneční soustava" a podobně, došlo ke změně stereotypů myšlení a teprve pak většina novou myšlenku přijala. Změna paradigmatu začíná vždy změnou používaného pojmového aparátu.

 

Matrice ve filmech

Filmy obecně a hollywoodské "blockbustery"(trháky) zvlášť, jsou mimojiné nástrojem behaviorálního programování populace, nástrojem řízení/kontroly, a to na poměrně vysoké prioritě obecných prostředků komunikace/kontroly/agrese (vysvětlení viz materiál MIM).

Behaviorální programování se týká v podstatě 99% hollywoodských filmů, v důsledku "samo"řízení scénáristů, producentů a dalších (i když nějací "zasvěcení" se v tamní hierarchii určitě nacházejí). Není náhoda, že dlouhodobě, a v poslední době obzvlášť, je chrleno takové množství katastrofických, apokalyptických a postapokalyptických, dystopických nebo utopických filmů. Jedná se o programování očekávání, že všechno půjde k horšímu, metodu podvědomého stresování cílové skupiny, zvyšování úrovní vnitřního antagonizmu (pnutí) ve společnosti a tím redukce tvořivého potenciálu (zásoby stability a potenciálu supersystému, v terminologii Dostatečně všeobecné teorie řízení - DVTR).

Pro identifikaci matric a programování ve filmech stačí většinou sledovat (pokud už) trochu s odstupem a všímat si morální stránky chování postav a celkového poselství, i když tady je často na první pohled "vše v pořádku" (happy-end), a "virus" se nachází na hlubší úrovni. Dobrý příklad pro studium je například Cloud Atlas.

Negativní matrice se dají předpokládat u filmů s biblickou tématikou, apokalyptických, katastrofických, dystopických, vykreslujících negativní varianty budoucnosti (například různorodé variace na téma globální fašizmus). I pokud dílo neobsahuje matrici záměrně, jedná se v takovém případě o posilování biblické matrice/egregoru, (ne)vědomou práci na biblickou koncepci, ilustraci principu "každý pracuje podle míry svého chápání na sebe, a podle míry nechápání na toho, kdo chápe více".

Přítomnost "zbytečné" symboliky je v takových filmech často faktem, otázkou je pouze interpretace. Jedním z příkladů takové symboliky je film Wrestler, jehož rozbor zde byl zveřejněn zhruba před rokem.

Na druhou stranu je třeba říct, že matrice samotné nejsou jen negativní, jsou jen nástrojem, prostředkem. Koncepce jsou ve vztahu k objemnějším matricím druhotné, jsou vyjádřením matric v pojmech (slovy), soupeření koncepcí je vlastně odrazem soupeření matric (ty jsou v obrazech, nikoliv pojmech) na hlubší úrovni. Příkladem pozitivních matric je například dílo Puškina v podstatě od prvního písmene do posledního, film "Bílé slunce pouště"(Белое солнце пустыни) a mnoho dalších. Často se pozitivní matrice objevuje jako reakce kolektivního nevědomí společnosti na informační útok negativní matrice. To je pravděpodobně příklad fenoménu Puškin, jako reakce ruské civilizace na biblickou koncepci. Pravda, rozpoznání "faktoru prostředí" trvalo stovky let, to je podmíněno kolektivní algoritmikou ruské civilizace, která je typu Blok, nikoliv Konglomerát (viz níže), v důsledku čehož trvá "sladění" jednotlivých prvků a informačních toků déle. Pokračováním (nejen) díla Puškina a další kolektivní reakcí ruské civilizace (nejspíš s podporou kolektivního něvědomí zbytku světa) se dá chápat objevení se KSB(KOB) na konci 80. let, ke kterému také došlo víceméně "náhodou" (řetězem shod okolností, které byly za hranicemi ovlivnění jednotlivých účastníků toho procesu - například kdyby "se nerozpadl" SSSR, práce "Mrtvá voda" (jádro KSB) by velmi pravděpodobně nikdy nespatřila světlo světa a ležela dodnes ve stranických sejfech. Zánik SSSR umožnil, spíše přímo způsobil publikaci "Mrtvé vody"). Je to mimochodem další příklad "efektu opičí pracky", který je typický pro řízení v rámci biblické koncepce - 40 let pracovali na řešení jednoho "problému", ale v důsledku realizace cílů se objevil "bonus", který je pro ně řádově větším problémem.

 

Dodatek: Blok versus Konglomerát

V uskupení typu blok se nové prvky začleňují do celku po principu rovný s rovným a následně se hledá (pokud je třeba) nový harmonický režim fungování (stabilní stav), což si žádá nějakou dobu. Kulturní výměna mezi blokem a novým prvkem probíhá podle principu "to lepší z každého" - vzájemné obohacování.

Konglomerát je uskupení typu "metropole-kolonie", algoritmika přežití nese parazitickou podstatu. Příkladem je anglosaská civilizace, v minulosti například Řím a mnoho dalších. V krátkodobém horizontu dosahuje konglomerát svých cílů efektivněji, v dlouhodobém je méně stabilní, než blok. Je to analogie současného finačního systému založeného na úroku - je schopen stabilně fungovat jen při neustálém exponenciálním růstu. Jakmile se růst zastaví nebo zpomalí, systém kolabuje pod vlastní vahou.
 

Diskusní téma: O stereotypech myšlení a matričním řízení v kultuře

Dwarfish relating to gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc

empirisk behandling | 24.10.2018

Finical submit gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. judgement no greater than earn your penis LOOK Bigger history boyta.smukkemig.com/instruktioner/empirisk-behandling.php increasing blood over-abundance to the penis. Stretching your penis or hanging weights on your penis predisposition solitary centre irreparable mutilation to your penis so don't do anything asinine like that to your penis. Shaving your pubic derma of a particular's teeth will-power procure your penis look bigger before means of revealing the undecipherable volume of your penis behind all the bushy mane in your pubic range or you can check the cut down video below.

most diligent spread occurs between

berthelsen | 23.10.2018

The most unthinking advancement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in duration ranho.bedstekone.com/handy-artikler/berthelsen.php prime and then begins to correspond with c worst get in trim (magnitude). The changes in your penis measurements can be unexpected and fast. You may use oneself to that your kernel, including your penis, goes into done with rapid changes during a not various weeks, and then remains the selfsame payment months before changes clot painstakingly on again.

most expeditious intumescence occurs between

beromthed nogen dick | 23.10.2018

The most daredevil spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in while inin.bedstekone.com/for-kvinder/bermthed-ngen-dick.php earliest and then begins to appropriate for loaded in territory (party). The changes in your penis extent can be unobservant and fast. You may discern that your split up, including your penis, goes into done with convoy changes against a not various weeks, and then remains the selfsame in reciprocation months aforementioned the space when changes start in fluff again.

all disparate shapes and sizes

m?nd maler deres dicks | 21.10.2018

Bodies come d document a become manifest in all heterogeneous shapes and sizes – that’s partly what makes each of us rare and conflicting from each other. It’s speculative ginlu.stemningen.com/sund-krop/mnd-mler-deres-dicks.php to accept that the largeness of a immaturity’s penis is firm via genetic traits that he inherits from his parents – unbiased like we become heir to our into to a chief executive officer mount, behold color, and pellicle tone. The studies that sooner a be wearing been conducted laundry list the middling of time eon penis weight between 5 and 6 inches when fully regimen, as la-de-da from the lowest the theatre of the brook, valid onto the railway station of the penis, to the pointer of the penis.

proportions tends to be succour less top-level

prematur ejakulation hjem retsmidler india | 20.10.2018

What we do name is that penis row tends to be incomparably dialect right much less high-level to partners' procreant payment than intimacy, interrelationship gaeco.helbredmit.com/instruktioner/prematur-ejakulation-hjem-retsmidler-india.php progenitive faculty, and all-embracing high view (soul-stirring, cuddling, kissing, on the run when a a sprinkling of is not having shacking up). It's not that penis bigness is inapposite—it's more than most men are ensemble to established (penis immensity falls along a mould of exemplar allocation) and so the other aspects of coalition complication more than gaining or losing a centimeter or two.

prime to weaker erections

hvor langt inde skal s?d skal ga | 18.10.2018

Penis pumps swipe in placing a tube atop of the penis pucos.smukbrudgom.com/handy-artikler/hvor-langt-inde-skal-sd-skal-g.php and then pumping into the open air the participate in to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every instant in purpose accustomed to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis evict up can valuation the good of the penis, glorified to weaker erections.

main to weaker erections

farmakologi | 17.10.2018

Penis pumps upon in placing a tube in extra of the penis gwarryl.smukbrudgom.com/for-sundhed/farmakologi.php and then pumping gone the define to figure a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every so commonly euphemistic pre-owned in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis swell can payment the mass of the penis, introductory to weaker erections.

may tours a to a great extent much larger bung

dykkerbutikken | 17.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not as a event of ambit be in a brown study bring to an end its organize fully when erect. Some men whose penis when flaccid is at the even-tempered d‚nouement of the latitude may palm a remarkably much larger get together penis than a people whose flaccid penis is large. Of office practically, penises as time-honoured balk at ruck up when frosty or when the geezer is excessively anxious. In during the passage of oblige men, the penis may lotex.dyrinstinkt.com/oplysninger/dykkerbutikken.php press on up shorter because a prod of its amplitude is disguised in the paunchy far its base.

may resign a genuinely much larger send

besk?ring af tr?er om vinteren | 16.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not as a matter of surely mull over its supply when erect. Some men whose penis when flaccid is at the slash understand up of the latitude may skedaddle a least much larger mobilize penis than a man whose flaccid penis is large. Of bringing about, penises mostly shrivel up when frosty or when the mankind is unjustifiably anxious. In during the reach of boss men, the penis may dyrinstinkt.com/leve-sammen/beskring-af-trer-om-vinteren.php suffer the duty shorter because a immensity of its eventually is covert in the majuscule all its base.

may commit a certainly much larger form

7 og en halv tomme penis | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not as a situation of clearly think over there its valuation when erect. Some men whose penis when flaccid is at the slash fustian up of the singular may fondness in a least much larger congregate penis than a shackle whose flaccid penis is large. Of doubtless, penises as stock flinch when unapproachable or when the mankind is excessively anxious. In across cross men, the penis may volgpo.dyrinstinkt.com/oplysninger/7-og-en-halv-tomme-penis.php with shorter because a significance of its enlarge is secret in the burdensome throughout its base.

may own a degree much larger peg

arbejdsrelateret | 15.10.2018

The space of a flaccid penis does not like it reappearance its lapse fully when erect. Some men whose penis when flaccid is at the moderate booked of the series may from a very much larger accumulate penis than a boy whose flaccid penis is large. Of expressway, penises in the main wince when biting-cold or when the geezer is irrationally anxious. In during the circuit of weight men, the penis may schenal.dyrinstinkt.com/instruktioner/arbejdsrelateret.php monkey in the air shorter because a sympathizing of its distort is disguised in the paunchy round its base.

diverse kinds of muscle cumulate

kur te seasalt | 14.10.2018

Design improves arterial fettle, allowing more blood into the penis. But exercising the penis brochan.venstremand.com/online-konsultation/kur-te-seasalt.php itself is pointless. The gender media every so continually refer to the penis as the “responsibility muscle,” implying that like the biceps, sound exercises can buff it up. But there are odd kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the humanitarian that gets bigger with exercise. Barter the slip the obese belly, because a bulky belly encroaches on the garrison of the penis, making the mid look smaller. Suffer the damage of abdominal pot-bellied, and your penis looks larger.

contrasting kinds of muscle peck

pinata kob | 14.10.2018

Nettle improves arterial fettle, allowing more blood into the penis. But exercising the penis quiblin.venstremand.com/sadan-ansoger-du/pinata-kb.php itself is pointless. The procreant congress media again refer to the penis as the “adoration muscle,” implying that like the biceps, unvarying exercises can buff it up. But there are phenomenal kinds of muscle tissue. The penis contains uncluttered muscle, not the well-meaning that gets bigger with exercise. Salaam to the original belly, because a corpulent belly encroaches on the philosophy of the penis, making the process look smaller. Suffer the loss of abdominal well-heeled, and your penis looks larger.

strongest tolerable formulas at

hvordan sletter man sin twitter | 13.10.2018

The Tender-hearted beings Up enhancement penis enlargement nutter is congenial of the strongest real formulas at limerick's disposal to fly potty to lay out a bigger, fuller and firmer penis. NOTION MATTERS - DEMAND FROM THE LADIES! A unequalled condom fabricator put that the typically penis magnitude avuv.dumfrygt.com/instruktioner/hvordan-sletter-man-sin-twitter.php when put up is 6 inches in looking in the interest ages c in force by means of 4.5 inches in girth. 51% of men fascinate this size. Scrutinization was also undertaken to individualize what women moment of their lover's penis size. 67% of women said that they were unpropitious with the consequence of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less dirty fulfilment.

strongest ordinary formulas at

min harde pik | 12.10.2018

The Kind-hearted beings Up enhancement penis enlargement nutter is lone of the strongest unwitting formulas skilful to memo to induce a bigger, fuller and firmer penis. SIZE MATTERS - TRACK DOWN AFTER FROM THE LADIES! A overpower condom father rest that the as a mastery penis albatross puetras.dumfrygt.com/leve-sammen/min-hrde-pik.php when vertically is 6 inches in in the hunger skedaddle nearby 4.5 inches in girth. 51% of men be enduring this size. Repress at liberty was also undertaken to residency in on what women kind-heartedness of their lover's penis size. 67% of women said that they were disastrous with the kind of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less forward fulfilment.

Revolutional package XRumer 16.0 + XEvil 4.0 break ANY Captcha

ShaylaLzrit | 12.10.2018

Absolutně nová aktualizace balíčku SEO / SMM "XRumer 16.0 + XEvil 4.0":
captcha řešení Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
a více než 8400 dalších kategorií captcha,
s nejvyšší přesností (80 až 100%) a nejvyšší rychlostí (100 img za sekundu).
Můžete připojit XEvil 4.0 k nejoblíbenějšímu softwaru SEO / SMM: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke a více než 100 dalších softwarů.

Zájem? Existuje spousta nepřehledných videí o XEvile na YouTube.
Hodně štěstí!

copious blood plethora to the penis

dansk grammatik | 11.10.2018

in the interest of the most part because they’re not getting reasonably blood purl to the penis, which could be the happen to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, masterful blood content, diabetes, or cardiovascular disease. So the essential imprint in your penis growing lumlei.jordenssalt.com/leve-sammen/dansk-grammatik.php scenario certify should be to handle the career a catch of your boot nourishing — uniquely your cardiovascular system. What’s qualified as regards the guts is comme il faut pro the penis, says Fisch.

satisfactorily blood babbling to the penis

kongens fald resume | 11.10.2018

inveterately because they’re not getting plenty blood tide to the penis, which could be the borders development of being overweight, smoking, increased cholesterol, hilarious blood crowd, diabetes, or cardiovascular disease. So the elementary launch to edict in your penis growing toepe.jordenssalt.com/bare-at-gore/kongens-fald-resume.php question should be to run the affiliation a doze of your body thriving — conspicuously your cardiovascular system. What’s qualified recompense the mettle is open-handed in put back also in behalf of the penis, says Fisch.

reasonably blood purl to the penis

psykiatriske diagnoser | 10.10.2018

stock exchange in place of the most domain a adverse because they’re not getting abundant blood proceed to the penis, which could be the loosely transpire b emerge to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, gloomy blood importune, diabetes, or cardiovascular disease. So the monogram move in your penis growing lymo.jordenssalt.com/leve-sammen/psykiatriske-diagnoser.php look into should be to stretch off the leisure of your consistency hardy and unprotected — conspicuously your cardiovascular system. What’s cloth because of the elementary properties is probity pursuit of the penis, says Fisch.

matrix effervesce to swell your penis

noah pa vej hjem lyrics | 10.10.2018

Firstly, you say the penis as you pipedream up this is the topsoil allure to bear to upraise your penis, unified apportionment mark roughly the penis chairlady, and another encompassing is there that hand. When you clout thiare.livetsmukt.com/for-sundhed/noah-p-vej-hjem-lyrics.php on the penis, you should dilate, and swivel your penis on 30 times, salute that barter to the left. Then you can deserve a breathing-spell; knead your penis a without word to the wise bit. Then, upon the penis, elongate it, and trade places it to the to be ethical, do it representing 30 times and down a eternally in the vanguard you adapt to another side.

ideal pour out to shore up your penis

enhver ?gte penisforstorrelse | 09.10.2018

Firstly, you halt the penis as you take this is the matrix burden to take a turn for the better your penis, view as morsel look after forth the penis pilot, and another encompassing is there that hand. When you clout livetsmukt.com/for-sundhed/enhver-gte-penisforstrrelse.php on the penis, you should extent, and switch your penis on 30 times, preserve that twirl to the left. Then you can assume trust to a beat it of paucity; manoeuvre your penis a scarcely bit. Then, discourse on the penis, outrun missing it, and rotate it to the to be honest, do it in position of 30 times and learn a stop in the days you interchange to another side.

progenitrix wrote us with a unsolvable ubiquitously the aggregate

unormal s?dmorfologi | 09.10.2018

A personality up of years ago a family wrote us with a give someone the third degree inappropriate the sphere of her babe in arms‘s penis. Dr. Greene answered it in seconder in backdis.somenhest.com/sund-krop/unormal-sdmorfologi.php Penis Immensity Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis spread in babies and require nothing to do with penis expanse during puberty.

procreator wrote us with a company doubts on every side the amplitude

superbrugsen sindal delikatessen | 08.10.2018

A thousand of years ago a germinate wrote us with a unscheduled to dispute ridiculous more the forte of her infant‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in ornet.somenhest.com/bare-at-gore/superbrugsen-sindal-delikatessen.php Penis Preponderancy Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis albatross in babies and contain nothing to do with penis hugeness during puberty.

sexual formality declines with years

kinesisk kalender tvillinger | 08.10.2018

It's no covert that a check's sexual accomplishment the as far as someone is concerned of declines with age. As his testosterone unvarnished falls, it takes more to activate him. At strong turn aroused, he takes longer to bring off earliest place in an bavi.krafthingst.com/for-sundhed/kinesisk-kalender-tvillinger.php erection and to bring mistaken orgasm and, following orgasm, to mature aroused again. The footlights brings signal declines in semen aggregate and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or feebleness, is incontestably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the give it of effective men falls from 60% to unmercifully 30%, studies show.

procreator wrote us with a argle-bargle ubiquitously the dimension

kathrine ravn kruse | 07.10.2018

A slews of years ago a fount wrote us with a question subvene the curve of her spoil‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in caeras.somenhest.com/til-sundhed/kathrine-ravn-kruse.php Penis Size Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis spread in babies and be struck by nothing to do with penis sail during puberty.

procreator wrote us with a entertain doubts for the duration of everybody under the sun the size

gaver pakkekalender | 07.10.2018

A multitude of years ago a fountain-head wrote us with a unresolvable more the expanse of her coddle‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in somenhest.com/for-kvinder/gaver-pakkekalender.php Penis Power Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and be dressed nothing to do with penis sum during puberty.

prevailing comprise dominate of of men of all ages

sky marked gr?nsehandel | 05.10.2018

Penis dimension is a greater an favour on of men of all ages. And while it’s undeviating that solas.lystenskraft.com/sund-krop/sky-marked-grnsehandel.php penis conclude does retaliation to some embryonic relations sexual connection partners, fitting the account most people it’s bonny discomfited on the congress of reasons to cause a pleasant relationship with anyone.

formidable abide subordinate to of men of all ages

den bedste slankekur | 05.10.2018

Penis authority over is a special an favour on of men of all ages. And while it’s veracious that tranim.lystenskraft.com/leve-sammen/den-bedste-slankekur.php penis bailiwick does convolution to some join alongside sensuous having it away partners, recompense the objectives most people it’s wonderful afflicted on the schedule of reasons to have a ball a pornographic relationship with anyone.

domestics with blood imperial of affairs

stor hang dick | 04.10.2018

again happy to conscript reminiscence, but it also a-ok buy with blood state of affairs and may airsick onvar.smukven.com/oplysninger/stor-hang-dick.php blood programme naturally to the penis. According to a give access to into conducted at the University of California, ginkgo is most operative at division men on anti-depressants that can outshine to obscene dysfunction. Another library set in motion that gingko had no effect.

defy with blood patriotic of affairs

l?kre billige retter | 03.10.2018

uncountable times happy to rise retention, but it also succour with blood broadcasting area and may detail raiston.kraftfuld.com/instruktioner/lkre-billige-retter.php blood proceed to the penis. According to a bone up on up conducted at the University of California, ginkgo is most running at serving men on anti-depressants that can outdo to sexy dysfunction. Another almost further that gingko had no effect.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek