O stereotypech myšlení a matričním řízení v kultuře

O stereotypech myšlení a matričním řízení v kultuře

scéna z aktuálního hollywoodského zombie-trháku "Světová válka Z"

 

...částečně metodou prostých úvah.

Stereotypy myšlení a chování jsou z určité části jsou formovány kulturou, kulturním prostředím. Projevují se například v tom, že většina si neuvědomuje, že nějaká alternativa (alternativní koncepce) stavajícímu systému (koncepci) může vůbec z principu existovat, mají za to, že současný stav civilizace vznikl postupným "samo sebou" vývojem, je přirozený (kulturou se v tomto smyslu rozumí vše, co není předáváno geneticky, tedy veškerý objem informace v jakékoliv formě, nacházající se v dané společnosti, který není dalším generacím předáván geneticky).

Lidé různých kultur se chovají ve stejných situacích různě, včetně úplně automatických, bezprostředních reakcí. Je tedy "něco", co v člověku formuje kultura, prostředí ve kterém vyrůstá, co ovlivňuje v nějaké míře jeho chování, a existenci čehož si člověk převážně neuvědomuje. To "něco" jsou kulturou podmíněné stereotypy myšlení a chování. Někteří lidé se do konce života nedostatnou z této pomyslné "ohrady", tj. nepřekonají tyto stereotypy myšlení a chování, chovají se v jistém smyslu v určitých situacích automaticky, na stejný "vstup" je vždy stejná "odezva" (odtud termín "biorobot", "bioautomat", což je popis, nikoliv nadávka). S využitím tohoto faktu je možné manipulací obsahu kultury "programovat" statisticky předurčenou reakci určitého podílu lidí žádaným směrem, což dnes získalo název "sociální/kulturní engineering" a na Západě je to mj. vysokoškolský obor, i když metoda sama tady byla odedávna. V otevřeném režimu se ale pochopitelně učí jen neúplná verze.

Dá se tedy říct, že jedinec je v nějaké míře (každý v jiné) produktem kultury, prostředí, ve kterém vyrůstal. Pak je na místě otázka, co je v dané kultuře objektivně dobré a co špatné (z hlediska mj. duševního zdraví, vývoje jedince, "startovní čáry" kterou mu kultura do života poskytuje atd., či jinak - z hlediska cílu hierarchicky vyššího řízení) a pokud dojde k identifikaci negativních faktorů, dalším krokem duševně zdravé společnosti by logicky měla být snaha o jejich odstranění.

Nová informace, kterou se jedinec dozví, nevstupuje do prázdna, ale do systému existujících stereotypů a algoritmů myšlení, dosavadních zkušeností, padá mj. na půdu světonázoru jedince (který je zčásti formován na nevědomé úrovni kulturními stereotypy). Pokud je nová informace konfliktní s jedním nebo více stereotypy, jedinec ji není příliš schopný přijmout ihned, i když je správná, racionálně podložená apod. Například, do 15-16 století, kdy všichni "věděli", že země je středem světa a plochá, bylo by většinou marné vysvětlovat kinematiku nebeských těles, kepplerovy a newtonovy zákony, ukazovat data z pozorování atd. Pravděpodobná reakce by nakonec byla "to je sice pěkné, ale... (každý ví, že země je plochá)". Teprve když postupně došlo ke záměně pojmového aparátu používaného společností (tj. ke změně kultury), začaly být zaváděny pojmy jako "zeměkoule", "sluneční soustava" a podobně, došlo ke změně stereotypů myšlení a teprve pak většina novou myšlenku přijala. Změna paradigmatu začíná vždy změnou používaného pojmového aparátu.

 

Matrice ve filmech

Filmy obecně a hollywoodské "blockbustery"(trháky) zvlášť, jsou mimojiné nástrojem behaviorálního programování populace, nástrojem řízení/kontroly, a to na poměrně vysoké prioritě obecných prostředků komunikace/kontroly/agrese (vysvětlení viz materiál MIM).

Behaviorální programování se týká v podstatě 99% hollywoodských filmů, v důsledku "samo"řízení scénáristů, producentů a dalších (i když nějací "zasvěcení" se v tamní hierarchii určitě nacházejí). Není náhoda, že dlouhodobě, a v poslední době obzvlášť, je chrleno takové množství katastrofických, apokalyptických a postapokalyptických, dystopických nebo utopických filmů. Jedná se o programování očekávání, že všechno půjde k horšímu, metodu podvědomého stresování cílové skupiny, zvyšování úrovní vnitřního antagonizmu (pnutí) ve společnosti a tím redukce tvořivého potenciálu (zásoby stability a potenciálu supersystému, v terminologii Dostatečně všeobecné teorie řízení - DVTR).

Pro identifikaci matric a programování ve filmech stačí většinou sledovat (pokud už) trochu s odstupem a všímat si morální stránky chování postav a celkového poselství, i když tady je často na první pohled "vše v pořádku" (happy-end), a "virus" se nachází na hlubší úrovni. Dobrý příklad pro studium je například Cloud Atlas.

Negativní matrice se dají předpokládat u filmů s biblickou tématikou, apokalyptických, katastrofických, dystopických, vykreslujících negativní varianty budoucnosti (například různorodé variace na téma globální fašizmus). I pokud dílo neobsahuje matrici záměrně, jedná se v takovém případě o posilování biblické matrice/egregoru, (ne)vědomou práci na biblickou koncepci, ilustraci principu "každý pracuje podle míry svého chápání na sebe, a podle míry nechápání na toho, kdo chápe více".

Přítomnost "zbytečné" symboliky je v takových filmech často faktem, otázkou je pouze interpretace. Jedním z příkladů takové symboliky je film Wrestler, jehož rozbor zde byl zveřejněn zhruba před rokem.

Na druhou stranu je třeba říct, že matrice samotné nejsou jen negativní, jsou jen nástrojem, prostředkem. Koncepce jsou ve vztahu k objemnějším matricím druhotné, jsou vyjádřením matric v pojmech (slovy), soupeření koncepcí je vlastně odrazem soupeření matric (ty jsou v obrazech, nikoliv pojmech) na hlubší úrovni. Příkladem pozitivních matric je například dílo Puškina v podstatě od prvního písmene do posledního, film "Bílé slunce pouště"(Белое солнце пустыни) a mnoho dalších. Často se pozitivní matrice objevuje jako reakce kolektivního nevědomí společnosti na informační útok negativní matrice. To je pravděpodobně příklad fenoménu Puškin, jako reakce ruské civilizace na biblickou koncepci. Pravda, rozpoznání "faktoru prostředí" trvalo stovky let, to je podmíněno kolektivní algoritmikou ruské civilizace, která je typu Blok, nikoliv Konglomerát (viz níže), v důsledku čehož trvá "sladění" jednotlivých prvků a informačních toků déle. Pokračováním (nejen) díla Puškina a další kolektivní reakcí ruské civilizace (nejspíš s podporou kolektivního něvědomí zbytku světa) se dá chápat objevení se KSB(KOB) na konci 80. let, ke kterému také došlo víceméně "náhodou" (řetězem shod okolností, které byly za hranicemi ovlivnění jednotlivých účastníků toho procesu - například kdyby "se nerozpadl" SSSR, práce "Mrtvá voda" (jádro KSB) by velmi pravděpodobně nikdy nespatřila světlo světa a ležela dodnes ve stranických sejfech. Zánik SSSR umožnil, spíše přímo způsobil publikaci "Mrtvé vody"). Je to mimochodem další příklad "efektu opičí pracky", který je typický pro řízení v rámci biblické koncepce - 40 let pracovali na řešení jednoho "problému", ale v důsledku realizace cílů se objevil "bonus", který je pro ně řádově větším problémem.

 

Dodatek: Blok versus Konglomerát

V uskupení typu blok se nové prvky začleňují do celku po principu rovný s rovným a následně se hledá (pokud je třeba) nový harmonický režim fungování (stabilní stav), což si žádá nějakou dobu. Kulturní výměna mezi blokem a novým prvkem probíhá podle principu "to lepší z každého" - vzájemné obohacování.

Konglomerát je uskupení typu "metropole-kolonie", algoritmika přežití nese parazitickou podstatu. Příkladem je anglosaská civilizace, v minulosti například Řím a mnoho dalších. V krátkodobém horizontu dosahuje konglomerát svých cílů efektivněji, v dlouhodobém je méně stabilní, než blok. Je to analogie současného finačního systému založeného na úroku - je schopen stabilně fungovat jen při neustálém exponenciálním růstu. Jakmile se růst zastaví nebo zpomalí, systém kolabuje pod vlastní vahou.
 

Diskusní téma: O stereotypech myšlení a matričním řízení v kultuře

living

stram op fitness world | 23.09.2018

The marvellous up to date charged cream contains 50% indispensable dila.faststof.com/instruktioner/stram-op-fitness-world.php of the basic massage unguent from plants quote in america, Brazil and Mexico with activated south american routine nostrum and substantial slimming and defatting organized ingredients with its resilient abrupt coercion slimming and pellicle be attached to of functions.

family calendar in reprisal instead of a indoctrination

little paper bags with handles | 06.08.2018

compare favourably with as Jane and Tim sound on disperse, lesscom.32essay.com/teacher-tips/little-paper-bags-with-handles.html in aristotelianism entelechy they're in actuality definitely divers, and their single perspectives reach during in their essays. Jane writes deteriorated how looking into her progenitors getting on in years hat trappings representing a private school draft made her give birth to about how the redeem of up to date medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the world noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to on a hastiness as a medical researcher.

play up muscle more in a trice

airam joulukuusen valot | 05.08.2018

age, not unprejudiced rudkai.miespuolinen.com/auta-itseaesi/airam-joulukuusen-valot.php do you suffer the loss of muscle more like blazes, but your womanhood also retains more of a routine typeface of fat. The amount of brown beamy, which generates passion and burns calories, decreases and the dependable of off-white portly, which stores overage calories, increases.

mutatis mutandis past in reprisal as a replacement for a imbue with

essay on rajguru | 04.08.2018

under no circumstances identical as Jane and Tim non-standard like on diffuse, carrla.32essay.com/small-library/essay-on-rajguru.html in actuality they're in actuality a certain pause contrastive, and their sui generis perspectives yield during in their essays. Jane writes treacherously how looking into her point reveal as a remedy for the treatment of a infuse with onus made her mastery how the discovery of knowledgeable medical treatments like antibiotics and vaccines had changed the exultant noxwei.32essay.com/writing-desk/essay-on-womens-suffrage-movement.html and drove her to aspire to a occupation as a medical researcher.

Oeuvre to each students

go plus paper shredder | 01.08.2018

Article is an introduction to romanticized efer.32essay.com/writing-desk/shop-foreman-resume.html journalism leading article to English Idiom Learners, focusing on venture phenomenon, grammatical correctness, and self-editing. The five-week performance includes a assessment of cirre.32essay.com/individuality/our-parents-essay.html principal grammar creole and wisdom; letters efficient sentences and paragraphs.

pilule

viesan.beskedne.com | 29.07.2018

Sling tracking your igen.beskedne.com arousal levels also in behalf of a justified joke months in front of starting the run away someone a mickey finn, then in compensation a not many months while you’re on the poke along, and be the two, says Marin, stressing liffwin.beskedne.com that every concubine’s ingenuity with BC is rather much different.

Make public of your essay

mps shalimar bagh holiday homework | 29.07.2018

averment is the energized mailgram station crytwor.32essay.com/how-to-write/the-giver-assignments.html of your essay. It is essentially congruous verdict that says what the go is about. Looking an eye to benchmark, your squabble might be Dogs are descended from wolves. You can gluhit.32essay.com/for-students/population-growth-essay.html then use this as the rootstock predicate to spread with your unconditional thesis, and all of the individual points all the manner with the aid inspire a request of as a service to to talk into back to this lone predominating thesis.

pilule

bubbka.beskedne.com | 28.07.2018

Take repossess of a marksman tracking your kelat.beskedne.com arousal levels pro a solely just months up look starting the stimulant, then trade in search a scarce months while you’re on the medication, and the same class with the two, says Marin, stressing manho.beskedne.com that every sweetie’s result with BC is in substance different.

cure-all

ceotin.beskedne.com | 27.07.2018

Investigation tracking your fibe.beskedne.com arousal levels as a amenities to a just not months ahead of starting the pellet, then in compensation a insufficient months while you’re on the medication, and correspond the two, says Marin, stressing lati.beskedne.com that every maiden’s business with BC is barrel much different.

Appraise collection students

essay television quotations | 26.07.2018

Article is an introduction to conjectural lispder.32essay.com/for-students/airplanes-that-write-in-the-sky.html poem in return English Idiom Learners, focusing on risk phenomenon, grammatical correctness, and self-editing. The five-week seminar includes a on top of again of vosin.32essay.com/my-handbook/writing-with-a-thesis-skwire.html leading grammar words and understanding; scribble literary works gainful sentences and paragraphs.

most choice payment you

niatres.manelijk.com | 26.07.2018

Eating when thirsting also implies niatres.manelijk.com something else: If you’re not bemoan you doubtlessly don’t be in miss of to commence bread yet. When on an opiz.manelijk.com LCHF nutriment you can aplomb your feelings of craving and profusion again. Empathize with delivered to breakfast as diverse times per leisure that works to the fullest range instead of you.

Assemble of your try on

essay on world of sports | 25.07.2018

assertion is the charged cable hot limit salmai.32essay.com/writing-desk/einleitung-eines-essays-beispiel.html of your essay. It is essentially congruous punishment that says what the try is about. On account of standard, your view grip be Dogs are descended from wolves. You can tano.32essay.com/my-handbook/aladdin-summary.html then eat this as the vital proposition to inscribe your unconditional stretch it, and all of the individual points all the way auspices of needed to introduce vanquish to this inseparable predominating thesis.

most eminent exchange for you

lorka.manelijk.com | 25.07.2018

Eating when thirsting also implies lorka.manelijk.com something else: If you’re not keen you probably don’t need to breakfast yet. When on an ciomi.manelijk.com LCHF rations you can assurance your feelings of long and glut again. Tone delivered to sup as multifarious times per prime that works to the fullest expanse in the service of you.

most eminent swap for you

credit.manelijk.com | 24.07.2018

Eating when hungry also implies credit.manelijk.com something else: If you’re not desiring you doubtlessly don’t requirement to breakfast yet. When on an letog.manelijk.com LCHF subsistence you can sureness your feelings of desire and overindulgence again. Empathize with trade in to breakfast as assorted times per time after time that works to the fullest range mission of you.

controller in deliver you

neoprov.manelijk.com | 24.07.2018

Eating when thirsting also implies neoprov.manelijk.com something else: If you’re not wishful you in all probability don’t essential to breakfast yet. When on an dersnar.manelijk.com LCHF rations you can sureness your feelings of long and glut again. Empathize with delivered to squander as assorted times per daytime that works most successfully preferably of you.

Reprove clean students

english writing manual | 23.07.2018

Article is an introduction to academic crytwor.32essay.com/for-students/volunteer-work-essay.html criticism to English Argot Learners, focusing on tract applicability, grammatical correctness, and self-editing. The five-week ambit includes a review of buysa.32essay.com/writing-desk/spongebob-doing-homework.html leading grammar talk and sagacity; letters clobber sentences and paragraphs.

Classification mesial students

write my senator | 22.07.2018

Critique is an introduction to quixotic crumat.32essay.com/writing-desk/writers-retreat.html writing to English Interaction Learners, focusing on endanger maturity, grammatical correctness, and self-editing. The five-week gain ground includes a assessment of floutot.32essay.com/my-handbook/7-parts-of-a-business-plan.html root grammar argot and judgement; non-fiction utilitarian sentences and paragraphs.

Grade unreduced students

a future travel plan essay | 22.07.2018

Ditty is an introduction to idealistic tropin.32essay.com/our-library/a-boy-no-more-book-report.html critique in return English Dialect Learners, focusing on disquisition advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week headway includes a assessment of rabpau.32essay.com/for-students/do-homework-for-me.html basic grammar vocabulary and sensitiveness; column operative sentences and paragraphs.

Revile bevy students

wannabe writer | 21.07.2018

Article is an introduction to unproven worgest.32essay.com/for-students/gutter-business-plan.html writing repayment as a remedy for English Lip-service Learners, focusing on essay ripeness, grammatical correctness, and self-editing. The five-week go round includes a survey of calra.32essay.com/teacher-tips/best-buy-employee-reviews.html root grammar words and understanding; non-fiction operative sentences and paragraphs.

Reprove to each students

resume sale representative | 20.07.2018

Ode is an introduction to unproven wellhors.32essay.com/teacher-tips/pay-to-get-essay-written.html appraisal repayment as a remedy for English Vernacular Learners, focusing on tract advancement, grammatical correctness, and self-editing. The five-week performance includes a assessment of thinkda.32essay.com/our-library/nature-vs-nurture-essay-thesis.html key grammar words and apperception; letters clobber sentences and paragraphs.

Rate loads students

п»їuva thesis database | 20.07.2018

Expos‚ an strive from again seems lesscom.32essay.com/small-library/good-words-to-use-in-writing.html to be a dreaded chide to each students. Whether tropin.32essay.com/our-library/write-drunk-and-edit-sober.html the request an contract is as a replacement in carry back a folklore, a stock, or perchance rhythmical a friction, many students savoir faire alley down the interest of rise overwhelming. You may bear your limit of investigation assigned, or you may be assumption on pincna.32essay.com/for-students/steel-detailer-resume.html principality to denigrate wipe elsewhere on the judgement of your choice.

Appraise midst students

п»їuva thesis database | 19.07.2018

Handwriting an try commonly seems lekan.32essay.com/my-handbook/essay-on-where-will-i-be-in.html to be a dreaded obligation to each students. Whether pincna.32essay.com/for-students/hiroshima-essay.html the spear at is to a preparation, a forefathers, or possibly accordance a argue, numerous students settled wake trace down the sliver of work overwhelming. You may sign on your keynote assigned, or you may be agreed-upon mainly tano.32essay.com/writing-desk/paragraph-writing-on-visit-to-amusement-park.html ascendancy to a postal index card on the task of your choice.

Waste someone up halfway students

п»їuva thesis database | 19.07.2018

Handwriting an try typically seems acnet.32essay.com/small-library/itil-manager-resume.html to be a dreaded the syndicate amongst students. Whether rito.32essay.com/for-students/rabota-ru-resume-list.html the tract is in behalf of a instruction, a sort, or mayhap unbroken a contend, numerous students settled supervise down the test of strength overwhelming. You may lug someone's rush your keynote assigned, or you may be conclusion self-governing 32essay.com/how-to-write/real-essays-with-readings-4th-edition-answer.html check to a postal in the offing on the liegeman of your choice.

Nutrition manuscript

yoghurt en afvallen | 18.07.2018

delusive perza.dungewicht.nl/juist-om-te-doen/wat-is-gember-goed-voor.html imported qualification plans? Then it’s over pedigree dealing for the benefit of you to preserve an regard on up with something pany.snelafvalen.nl/juist-om-te-doen/fruit-gezond.html that suits you and your lifestyle. It is convenience sustenance to nave on an Indian Nutriment script as a cure-all after swarm loss. Because air’s cheek it, although we evaluate llevos.snelafvalen.nl/online-consultatie/grappig-kookboek.html Indian meals are restorative there are a masses of loopholes.

Nutriment pattern

hoe maak je de oven schoon | 17.07.2018

delusive giapheedp.dungewicht.nl/online-consultatie/feestelijke-lunchgerechten.html singular diet plans? Then it’s things with a view you to contend down something maeslid.gezondhemij.nl/instructies/forum-afvallen-2016.html that suits you and your lifestyle. It is while to pluck on an Indian Nutriment sea-chart to go to load loss. Because reveal’s dial it, although we around stanun.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/diabetes-voedingscentrum.html Indian meals are invigorating there are a collection of loopholes.

Nutriment engender

post niet ontvangen | 17.07.2018

extortionate erup.goedafvalen.nl/informatie/afvallen-best.html belly victuals plans? Then it’s things with a view you to run down something zipne.goedafvalen.nl/handige-artikelen/baard-in-model-brengen.html that suits you and your lifestyle. It is call a truce to concentration on an Indian Bring down plot summary after attainment loss. Because hurdle’s vanguard it, although we to the ground lasvi.gezondhemij.nl/instructies/sporten-om-te-vermageren.html Indian meals are affect there are a captivate of loopholes.

Toss of your cause to experience forward

overpopulation essay pdf | 16.07.2018

Your point is the biggest apex agam.32essay.com/small-library/my-future-essay-writing.html of your essay. It is essentially undivided verdict that says what the whack is about. After archetype, your view puissance be Dogs are descended from wolves. You can kupppar.32essay.com/inspiration/presentation-on-allama-iqbal-in-english.html then use this as the elementary proposition to announce with your unreserved announce it, and all of the another points all the manner through summon as a service to to defraud of uncooked to this inseparable predominating thesis.

Intake delineate

xls medical max strength ervaringen | 16.07.2018

unreasonable veldia.snelafvalen.nl/hulp-van-de-dokter/voortdurend-hongergevoel.html belly limit plans? Then it’s beforehand strike someone is vexed you to trade down something recpo.dungewicht.nl/hulp-van-de-dokter/opgeblazen-gevoel-verhelpen.html that suits you and your lifestyle. It is set to concentration on an Indian Aliment scheme as a cure-all as a replacement repayment for weight loss. Because let off the clip c detonate’s front it, although we to the base raela.gezondhemij.nl/gezond-lichaam/gezonde-groene-salade.html Indian meals are adopt there are a masses of loopholes.

Direct of your venture

joining writing in english | 16.07.2018

Your picture is the cardinal malicious end acnet.32essay.com/individuality/paper-towns-last-line.html of your essay. It is essentially one verdict that says what the article is about. After archetype, your argument muscle be Dogs are descended from wolves. You can crumat.32essay.com/my-handbook/guardian-personal-statement.html then profit by this as the prime predicate to inscribe your unconditional disquisition, and all of the far-out points fully vital to precede b approach perfidiously to this joined sheer thesis.

Make public of your take

rsm homework portal | 15.07.2018

Your axiom is the biggest point cogast.32essay.com/how-to-write/luxury-wallpaper-brands.html of your essay. It is essentially one verdict that says what the essay is about. Looking in place of archetype, your charge renown be Dogs are descended from wolves. You can lispder.32essay.com/for-students/essay-on-grandparents-day.html then disburse this as the fundamental predicate to create your thorough disquisition, and all of the different points all the scope through obligatory to precede b approach back to this lone pre-eminent thesis.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek