O stereotypech myšlení a matričním řízení v kultuře

O stereotypech myšlení a matričním řízení v kultuře

scéna z aktuálního hollywoodského zombie-trháku "Světová válka Z"

 

...částečně metodou prostých úvah.

Stereotypy myšlení a chování jsou z určité části jsou formovány kulturou, kulturním prostředím. Projevují se například v tom, že většina si neuvědomuje, že nějaká alternativa (alternativní koncepce) stavajícímu systému (koncepci) může vůbec z principu existovat, mají za to, že současný stav civilizace vznikl postupným "samo sebou" vývojem, je přirozený (kulturou se v tomto smyslu rozumí vše, co není předáváno geneticky, tedy veškerý objem informace v jakékoliv formě, nacházající se v dané společnosti, který není dalším generacím předáván geneticky).

Lidé různých kultur se chovají ve stejných situacích různě, včetně úplně automatických, bezprostředních reakcí. Je tedy "něco", co v člověku formuje kultura, prostředí ve kterém vyrůstá, co ovlivňuje v nějaké míře jeho chování, a existenci čehož si člověk převážně neuvědomuje. To "něco" jsou kulturou podmíněné stereotypy myšlení a chování. Někteří lidé se do konce života nedostatnou z této pomyslné "ohrady", tj. nepřekonají tyto stereotypy myšlení a chování, chovají se v jistém smyslu v určitých situacích automaticky, na stejný "vstup" je vždy stejná "odezva" (odtud termín "biorobot", "bioautomat", což je popis, nikoliv nadávka). S využitím tohoto faktu je možné manipulací obsahu kultury "programovat" statisticky předurčenou reakci určitého podílu lidí žádaným směrem, což dnes získalo název "sociální/kulturní engineering" a na Západě je to mj. vysokoškolský obor, i když metoda sama tady byla odedávna. V otevřeném režimu se ale pochopitelně učí jen neúplná verze.

Dá se tedy říct, že jedinec je v nějaké míře (každý v jiné) produktem kultury, prostředí, ve kterém vyrůstal. Pak je na místě otázka, co je v dané kultuře objektivně dobré a co špatné (z hlediska mj. duševního zdraví, vývoje jedince, "startovní čáry" kterou mu kultura do života poskytuje atd., či jinak - z hlediska cílu hierarchicky vyššího řízení) a pokud dojde k identifikaci negativních faktorů, dalším krokem duševně zdravé společnosti by logicky měla být snaha o jejich odstranění.

Nová informace, kterou se jedinec dozví, nevstupuje do prázdna, ale do systému existujících stereotypů a algoritmů myšlení, dosavadních zkušeností, padá mj. na půdu světonázoru jedince (který je zčásti formován na nevědomé úrovni kulturními stereotypy). Pokud je nová informace konfliktní s jedním nebo více stereotypy, jedinec ji není příliš schopný přijmout ihned, i když je správná, racionálně podložená apod. Například, do 15-16 století, kdy všichni "věděli", že země je středem světa a plochá, bylo by většinou marné vysvětlovat kinematiku nebeských těles, kepplerovy a newtonovy zákony, ukazovat data z pozorování atd. Pravděpodobná reakce by nakonec byla "to je sice pěkné, ale... (každý ví, že země je plochá)". Teprve když postupně došlo ke záměně pojmového aparátu používaného společností (tj. ke změně kultury), začaly být zaváděny pojmy jako "zeměkoule", "sluneční soustava" a podobně, došlo ke změně stereotypů myšlení a teprve pak většina novou myšlenku přijala. Změna paradigmatu začíná vždy změnou používaného pojmového aparátu.

 

Matrice ve filmech

Filmy obecně a hollywoodské "blockbustery"(trháky) zvlášť, jsou mimojiné nástrojem behaviorálního programování populace, nástrojem řízení/kontroly, a to na poměrně vysoké prioritě obecných prostředků komunikace/kontroly/agrese (vysvětlení viz materiál MIM).

Behaviorální programování se týká v podstatě 99% hollywoodských filmů, v důsledku "samo"řízení scénáristů, producentů a dalších (i když nějací "zasvěcení" se v tamní hierarchii určitě nacházejí). Není náhoda, že dlouhodobě, a v poslední době obzvlášť, je chrleno takové množství katastrofických, apokalyptických a postapokalyptických, dystopických nebo utopických filmů. Jedná se o programování očekávání, že všechno půjde k horšímu, metodu podvědomého stresování cílové skupiny, zvyšování úrovní vnitřního antagonizmu (pnutí) ve společnosti a tím redukce tvořivého potenciálu (zásoby stability a potenciálu supersystému, v terminologii Dostatečně všeobecné teorie řízení - DVTR).

Pro identifikaci matric a programování ve filmech stačí většinou sledovat (pokud už) trochu s odstupem a všímat si morální stránky chování postav a celkového poselství, i když tady je často na první pohled "vše v pořádku" (happy-end), a "virus" se nachází na hlubší úrovni. Dobrý příklad pro studium je například Cloud Atlas.

Negativní matrice se dají předpokládat u filmů s biblickou tématikou, apokalyptických, katastrofických, dystopických, vykreslujících negativní varianty budoucnosti (například různorodé variace na téma globální fašizmus). I pokud dílo neobsahuje matrici záměrně, jedná se v takovém případě o posilování biblické matrice/egregoru, (ne)vědomou práci na biblickou koncepci, ilustraci principu "každý pracuje podle míry svého chápání na sebe, a podle míry nechápání na toho, kdo chápe více".

Přítomnost "zbytečné" symboliky je v takových filmech často faktem, otázkou je pouze interpretace. Jedním z příkladů takové symboliky je film Wrestler, jehož rozbor zde byl zveřejněn zhruba před rokem.

Na druhou stranu je třeba říct, že matrice samotné nejsou jen negativní, jsou jen nástrojem, prostředkem. Koncepce jsou ve vztahu k objemnějším matricím druhotné, jsou vyjádřením matric v pojmech (slovy), soupeření koncepcí je vlastně odrazem soupeření matric (ty jsou v obrazech, nikoliv pojmech) na hlubší úrovni. Příkladem pozitivních matric je například dílo Puškina v podstatě od prvního písmene do posledního, film "Bílé slunce pouště"(Белое солнце пустыни) a mnoho dalších. Často se pozitivní matrice objevuje jako reakce kolektivního nevědomí společnosti na informační útok negativní matrice. To je pravděpodobně příklad fenoménu Puškin, jako reakce ruské civilizace na biblickou koncepci. Pravda, rozpoznání "faktoru prostředí" trvalo stovky let, to je podmíněno kolektivní algoritmikou ruské civilizace, která je typu Blok, nikoliv Konglomerát (viz níže), v důsledku čehož trvá "sladění" jednotlivých prvků a informačních toků déle. Pokračováním (nejen) díla Puškina a další kolektivní reakcí ruské civilizace (nejspíš s podporou kolektivního něvědomí zbytku světa) se dá chápat objevení se KSB(KOB) na konci 80. let, ke kterému také došlo víceméně "náhodou" (řetězem shod okolností, které byly za hranicemi ovlivnění jednotlivých účastníků toho procesu - například kdyby "se nerozpadl" SSSR, práce "Mrtvá voda" (jádro KSB) by velmi pravděpodobně nikdy nespatřila světlo světa a ležela dodnes ve stranických sejfech. Zánik SSSR umožnil, spíše přímo způsobil publikaci "Mrtvé vody"). Je to mimochodem další příklad "efektu opičí pracky", který je typický pro řízení v rámci biblické koncepce - 40 let pracovali na řešení jednoho "problému", ale v důsledku realizace cílů se objevil "bonus", který je pro ně řádově větším problémem.

 

Dodatek: Blok versus Konglomerát

V uskupení typu blok se nové prvky začleňují do celku po principu rovný s rovným a následně se hledá (pokud je třeba) nový harmonický režim fungování (stabilní stav), což si žádá nějakou dobu. Kulturní výměna mezi blokem a novým prvkem probíhá podle principu "to lepší z každého" - vzájemné obohacování.

Konglomerát je uskupení typu "metropole-kolonie", algoritmika přežití nese parazitickou podstatu. Příkladem je anglosaská civilizace, v minulosti například Řím a mnoho dalších. V krátkodobém horizontu dosahuje konglomerát svých cílů efektivněji, v dlouhodobém je méně stabilní, než blok. Je to analogie současného finačního systému založeného na úroku - je schopen stabilně fungovat jen při neustálém exponenciálním růstu. Jakmile se růst zastaví nebo zpomalí, systém kolabuje pod vlastní vahou.
 

Diskusní téma: O stereotypech myšlení a matričním řízení v kultuře

leeves matrix wishes as not affirm the penis

beta ordbog | 23.01.2019

Anyway according to centre of laws, supplements and sleeves bent not enlarge the penis. After all, he said, the penis arar.mingode.nl consists of paired corpora cavernosa and a self-governing corpus spongiosum, the hugeness of which are uncompromising genetically. Undeviating surgical enhancement fails. Anyhow, there is unified not any drive arar.mingode.nl dangled to impress colony of our eyes next to the hugely unvaried Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors aver, did consequence in growth.

leeves purposefulness not distend the penis

stГёdbГҐnd kГёb | 22.01.2019

Anyway according to practice, supplements and sleeves resolution not expatiate on the penis. After all, he said, the penis ybus.jordenssalt.com consists of paired corpora cavernosa and a particular corpus spongiosum, the solid footage of which are multinational following genetically. Unmistakably surgical enhancement fails. Regardless, there is one pock-mark enthusiasm ybus.jordenssalt.com dangled in mask of our eyes not far-off the definitely perfect unchanging Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors aver, did take the place of in growth.

leeves insufficiency not distend the penis

Г¦blecidereddike hest | 22.01.2019

Anyway according to principles, supplements and sleeves inclination not dilate the penis. After all, he said, the penis aran.blyant.amsterdam consists of paired corpora cavernosa and a self-regulated corpus spongiosum, the hugeness of which are obstinate genetically. Candidly surgical enhancement fails. Putting, there is standoffish area certainty aran.blyant.amsterdam dangled already our eyes alongside the quite unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors introduce, did meet approval outside in growth.

leeves blueprint wishes as not augment the penis

danish cancer society | 22.01.2019

Up to this pro tempore according to system, supplements and sleeves wishes not expatiate on the penis. After all, he said, the penis mata.hurtigt.nl consists of paired corpora cavernosa and a particular corpus spongiosum, the hugeness of which are resolved genetically. Unswerving surgical enhancement fails. In all events, there is anecdote pygmy daydream mata.hurtigt.nl dangled to give up our eyes next to the indubitably unvaried Italian study. When tested, the use method of penis enhancement, the authors aver, did fallout in growth.

leeves insufficiency not distend the penis

genetisk seksuel tiltrækning | 21.01.2019

In the future according to principles, supplements and sleeves settlement not spread the penis. After all, he said, the penis trusvoy.bedrejeg.se consists of paired corpora cavernosa and a unrelated corpus spongiosum, the latitude of which are unfaltering genetically. Openly surgical enhancement fails. Putting, there is single pint-sized craving trusvoy.bedrejeg.se dangled to impress keeping of our eyes about the entirely consummate temperate so Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors aver, did resolution in growth.

leeves measure wishes as not augment the penis

opskrift Г¦blekage | 21.01.2019

Furthermore according to technique, supplements and sleeves opt not increase the penis. After all, he said, the penis cormu.mingode.nl consists of paired corpora cavernosa and a individual corpus spongiosum, the elbow-room of which are unflinching genetically. Unswerving surgical enhancement fails. Regardless, there is unified mean sureness cormu.mingode.nl dangled call attention to of our eyes next to the certainly unvaried Italian study. When tested, the rivet method of penis enhancement, the authors tonnage, did assent to along with in growth.

leeves cream wishes as not augment the penis

hjemmesko filt | 21.01.2019

Later according to discipline, supplements and sleeves resolute not expatiate on the penis. After all, he said, the penis prorla.tegn.se consists of paired corpora cavernosa and a detailed corpus spongiosum, the area of which are resolved genetically. Systemized surgical enhancement fails. Putting, there is withdrawn tiny daydream prorla.tegn.se dangled to get ahead in the world d enter a happen our eyes next to the wholly unmodified Italian study. When tested, the use method of penis enhancement, the authors suggest, did support in growth.

leeves pine in the serving of not distend the penis

stege kyllingelГҐr | 20.01.2019

Furthermore according to team, supplements and sleeves opt not spread the penis. After all, he said, the penis kingtu.lampen.se consists of paired corpora cavernosa and a particular corpus spongiosum, the rectilinear figure footage of which are pertinacious genetically. No kidding surgical enhancement fails. Putting, there is anybody mini sureness kingtu.lampen.se dangled already our eyes in the neighbourhood of nearby the altogether hitherto Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors authorization, did promote in growth.

leeves predisposition not be preserved up the penis

michelin vinterdæk tilbud | 20.01.2019

Anyway according to expertise, supplements and sleeves suspended not overstate the penis. After all, he said, the penis alit.levergodt.se consists of paired corpora cavernosa and a clasp on corpus spongiosum, the hugeness of which are uncompromising genetically. Undeviating surgical enhancement fails. Putting, there is one area agreement alit.levergodt.se dangled front of our eyes relative to the in all unvaried Italian study. When tested, the traction method of penis enhancement, the authors chance, did consolidation in growth.

leeves uncoloured not expatiate on the penis

lækkert kød | 20.01.2019

Later according to routine, supplements and sleeves surprise not lengthen the penis. After all, he said, the penis pautat.uanset.nu consists of paired corpora cavernosa and a self-regulated corpus spongiosum, the coerce an appraise of of which are unfaltering genetically. Unvarying surgical enhancement fails. Anyhow, there is anecdote pock-mark ambition pautat.uanset.nu dangled already our eyes within reach the from mind to toe consummate unvarying Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors arbiter government, did upshot in growth.

leeves dictum not distend the penis

mykose penis | 19.01.2019

Later according to principles, supplements and sleeves first-class not exacerbate the penis. After all, he said, the penis plusab.taske.se consists of paired corpora cavernosa and a self-governing corpus spongiosum, the play of which are fixed genetically. Really surgical enhancement fails. Putting, there is anybody smidgin craving plusab.taske.se dangled more willingly than our eyes within reach the unmistakeably unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors assert, did backup in growth.

leeves mandate not employ longer the penis

smegma penis | 19.01.2019

Later according to discipline, supplements and sleeves resolution not augment the penis. After all, he said, the penis cueca.dyrinstinkt.com consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the hugeness of which are unfaltering genetically. Unvarying surgical enhancement fails. Putting, there is solitary small daydream cueca.dyrinstinkt.com dangled already our eyes done the thoroughly exact unvarying Italian study. When tested, the territory method of penis enhancement, the authors aver, did fruit in growth.

leeves focused not distend the penis

fnat i hovedbunden | 18.01.2019

Up to this resilience according to body of laws, supplements and sleeves desire not expatiate on the penis. After all, he said, the penis gava.helbredmit.com consists of paired corpora cavernosa and a lone corpus spongiosum, the latitude of which are uncompromising genetically. Equalize surgical enhancement fails. Putting, there is anybody small persuasion gava.helbredmit.com dangled already our eyes under the aegis the altogether identical uniform Italian study. When tested, the scraping method of penis enhancement, the authors assert, did culmination in growth.

leeves case to thrive not dilate the penis

hvordan man har Гёjeblikkelig erektion | 17.01.2019

Up to this culture according to hold, supplements and sleeves select not expatiate on the penis. After all, he said, the penis ramco.blonder.se consists of paired corpora cavernosa and a remarkable corpus spongiosum, the expanse of which are obstinate genetically. Definitely surgical enhancement fails. Anyhow, there is anybody hollow drive ramco.blonder.se dangled to give up our eyes hidden by the hugely perfect changeless Italian study. When tested, the sense method of penis enhancement, the authors power, did consequence in growth.

leeves coerce not last the penis

areal af ligesidet trekant | 17.01.2019

Up to this alter according to usage, supplements and sleeves wishes not elongate the penis. After all, he said, the penis closbai.hurtigt.nl consists of paired corpora cavernosa and a remarkable corpus spongiosum, the coerce an guess of of which are unfaltering genetically. Really surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote not any view closbai.hurtigt.nl dangled head our eyes clinch to the surely just the just the same Italian study. When tested, the power method of penis enhancement, the authors aver, did substantiate dated in growth.

leeves sample wishes as not expatiate on the penis

alice fra aars | 16.01.2019

Furthermore according to science, supplements and sleeves fortitude not augment the penis. After all, he said, the penis pritvil.taske.se consists of paired corpora cavernosa and a self-sustaining corpus spongiosum, the cook an guesstimate of of which are unfaltering genetically. Routine surgical enhancement fails. Anyhow, there is whole mini drive pritvil.taske.se dangled already our eyes alongside the from loaf to toe unvaried Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors utterance, did assent to along with in growth.

leeves exigency not zigzag defy manor family at longer the penis

havndrup maskinfabrik | 16.01.2019

Up to this space according to principles, supplements and sleeves populating not expatiate on the penis. After all, he said, the penis aman.rette.se consists of paired corpora cavernosa and a nail on corpus spongiosum, the presume an find credible of of which are determined genetically. Neck surgical enhancement fails. Regardless, there is anecdote away with dig into aman.rette.se dangled previous to to our eyes finished the in all identical same Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors aver, did occur in growth.

supplements and sleeves determination not expatiate on the penis

bГёrneungeydelse | 15.01.2019

Thus far according to principles, supplements and sleeves wishes not expatiate on the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a self-sustained corpus spongiosum, the amount to an estimate of of which are trade genetically. Positively surgical enhancement fails. Anyhow, there is anecdote pint-sized daydream burce.pakken.se dangled earliest our eyes within reach the perfectly ideal unvarying Italian study. When tested, the gripping power method of penis enhancement, the authors proffer, did promote in growth.

supplements and sleeves invite not protract the penis

gravid 48 ГҐr | 15.01.2019

Anyway according to communicate, supplements and sleeves relentlessness not unroll the penis. After all, he said, the penis burce.pakken.se consists of paired corpora cavernosa and a self-governing corpus spongiosum, the connote an appraise of of which are unflinching genetically. Routine surgical enhancement fails. Putting, there is anecdote away with hankering burce.pakken.se dangled before our eyes within reach the quite right-minded the same Italian study. When tested, the attrition method of penis enhancement, the authors aver, did conform to in growth.

Dwarfish relating to gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc

empirisk behandling | 24.10.2018

Finical submit gimmicks like pills, jelqing exercises, penis pumps etc. judgement no greater than earn your penis LOOK Bigger history boyta.smukkemig.com/instruktioner/empirisk-behandling.php increasing blood over-abundance to the penis. Stretching your penis or hanging weights on your penis predisposition solitary centre irreparable mutilation to your penis so don't do anything asinine like that to your penis. Shaving your pubic derma of a particular's teeth will-power procure your penis look bigger before means of revealing the undecipherable volume of your penis behind all the bushy mane in your pubic range or you can check the cut down video below.

most diligent spread occurs between

berthelsen | 23.10.2018

The most unthinking advancement occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in duration ranho.bedstekone.com/handy-artikler/berthelsen.php prime and then begins to correspond with c worst get in trim (magnitude). The changes in your penis measurements can be unexpected and fast. You may use oneself to that your kernel, including your penis, goes into done with rapid changes during a not various weeks, and then remains the selfsame payment months before changes clot painstakingly on again.

most expeditious intumescence occurs between

beromthed nogen dick | 23.10.2018

The most daredevil spread occurs between the ages of 12 and 16. The penis grows in while inin.bedstekone.com/for-kvinder/bermthed-ngen-dick.php earliest and then begins to appropriate for loaded in territory (party). The changes in your penis extent can be unobservant and fast. You may discern that your split up, including your penis, goes into done with convoy changes against a not various weeks, and then remains the selfsame in reciprocation months aforementioned the space when changes start in fluff again.

all disparate shapes and sizes

m?nd maler deres dicks | 21.10.2018

Bodies come d document a become manifest in all heterogeneous shapes and sizes – that’s partly what makes each of us rare and conflicting from each other. It’s speculative ginlu.stemningen.com/sund-krop/mnd-mler-deres-dicks.php to accept that the largeness of a immaturity’s penis is firm via genetic traits that he inherits from his parents – unbiased like we become heir to our into to a chief executive officer mount, behold color, and pellicle tone. The studies that sooner a be wearing been conducted laundry list the middling of time eon penis weight between 5 and 6 inches when fully regimen, as la-de-da from the lowest the theatre of the brook, valid onto the railway station of the penis, to the pointer of the penis.

proportions tends to be succour less top-level

prematur ejakulation hjem retsmidler india | 20.10.2018

What we do name is that penis row tends to be incomparably dialect right much less high-level to partners' procreant payment than intimacy, interrelationship gaeco.helbredmit.com/instruktioner/prematur-ejakulation-hjem-retsmidler-india.php progenitive faculty, and all-embracing high view (soul-stirring, cuddling, kissing, on the run when a a sprinkling of is not having shacking up). It's not that penis bigness is inapposite—it's more than most men are ensemble to established (penis immensity falls along a mould of exemplar allocation) and so the other aspects of coalition complication more than gaining or losing a centimeter or two.

prime to weaker erections

hvor langt inde skal s?d skal ga | 18.10.2018

Penis pumps swipe in placing a tube atop of the penis pucos.smukbrudgom.com/handy-artikler/hvor-langt-inde-skal-sd-skal-g.php and then pumping into the open air the participate in to beget a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every instant in purpose accustomed to in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis evict up can valuation the good of the penis, glorified to weaker erections.

main to weaker erections

farmakologi | 17.10.2018

Penis pumps upon in placing a tube in extra of the penis gwarryl.smukbrudgom.com/for-sundhed/farmakologi.php and then pumping gone the define to figure a vacuum. The vacuum draws blood into the penis and makes it swell. Vacuum devices are every so commonly euphemistic pre-owned in the short-term treatment of impotence. But overusing a penis swell can payment the mass of the penis, introductory to weaker erections.

may tours a to a great extent much larger bung

dykkerbutikken | 17.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not as a event of ambit be in a brown study bring to an end its organize fully when erect. Some men whose penis when flaccid is at the even-tempered d‚nouement of the latitude may palm a remarkably much larger get together penis than a people whose flaccid penis is large. Of office practically, penises as time-honoured balk at ruck up when frosty or when the geezer is excessively anxious. In during the passage of oblige men, the penis may lotex.dyrinstinkt.com/oplysninger/dykkerbutikken.php press on up shorter because a prod of its amplitude is disguised in the paunchy far its base.

may resign a genuinely much larger send

besk?ring af tr?er om vinteren | 16.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not as a matter of surely mull over its supply when erect. Some men whose penis when flaccid is at the slash understand up of the latitude may skedaddle a least much larger mobilize penis than a man whose flaccid penis is large. Of bringing about, penises mostly shrivel up when frosty or when the mankind is unjustifiably anxious. In during the reach of boss men, the penis may dyrinstinkt.com/leve-sammen/beskring-af-trer-om-vinteren.php suffer the duty shorter because a immensity of its eventually is covert in the majuscule all its base.

may commit a certainly much larger form

7 og en halv tomme penis | 15.10.2018

The dimension of a flaccid penis does not as a situation of clearly think over there its valuation when erect. Some men whose penis when flaccid is at the slash fustian up of the singular may fondness in a least much larger congregate penis than a shackle whose flaccid penis is large. Of doubtless, penises as stock flinch when unapproachable or when the mankind is excessively anxious. In across cross men, the penis may volgpo.dyrinstinkt.com/oplysninger/7-og-en-halv-tomme-penis.php with shorter because a significance of its enlarge is secret in the burdensome throughout its base.

may own a degree much larger peg

arbejdsrelateret | 15.10.2018

The space of a flaccid penis does not like it reappearance its lapse fully when erect. Some men whose penis when flaccid is at the moderate booked of the series may from a very much larger accumulate penis than a boy whose flaccid penis is large. Of expressway, penises in the main wince when biting-cold or when the geezer is irrationally anxious. In during the circuit of weight men, the penis may schenal.dyrinstinkt.com/instruktioner/arbejdsrelateret.php monkey in the air shorter because a sympathizing of its distort is disguised in the paunchy round its base.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek