O skutečné roli Marxe

O skutečné roli Marxe

Marx bol vnukom dvoch vysokopostavených rabínov z vrchných európskych bankovo-politických klanov.
Jeho úloha je známa aj zo spomínaného archívneho dopisu počas "prípravy", keď mal, ak sa dobre pamätám, len okolo 16 rokov.

Úlohou klanmi štatisticky zvoleného Marxa bolo okrem iného:

1. skryť rolu globálneho finančného terorizmu(najstaršej mafie)..úrok pod pojem "nadhodnota", zloba kapitálu, triedny boj a podobné sprostosti pripravujúce občianske vojny a topenie "podľudí" snažiacich sa vymanenie, prebúdzajúcich sa z tmárstva kultov pseudocirkví 18.a 19.stor, v krvi.

2. Ďalej deštrukcia komunistických(common, obecných, občianských, gr.katholikos) hnutí z ekonomického pohľadu znemožnením vedenia účtovnej evidencie a tým riadenia, spomínaným nemerateľnými pojmami "nadprodukt", "nadhodnota" apod.

3. Vytvoriť model naoko sociálne spravodlivejšieho systému bez Boha. Oproti ateistickému idelizmu tzv. cirkví mal postaviť ateistický materializmus a naháňať ovce klasicky manažersky medzi falošným obrazom a negáciou nosa medzi očami.

4.Vytvoriť tak ideologické podmienky pre "komunizmus pre vyvolených"(fašizmus).

+ pár ďalších, čo sme tu(=Zvedavec, pozn.) už rozoberali, aby som sa neopakoval..

Behom niekoľkých dní bola jeho znoska maskovacích hlbokých právd, poloprávd a sociálne samovražedných lží(jadra OS) prakticky okamžite "zázračne samo sebou" propagovaná vo väčšine veľkých svetových periodík.

Toľko k technológiám projektovania a výkonu moci najstaršej fašistickej mafie.

 

ad Marxove vyjadrenia typu:
"Označovať židov za národ je reakčná teória. Ide o kupcov, vo všeobecnosti finančné osoby."..

Klartext:
Podľa Marxa(jeho školiteľov, inžinierov šacho-kartárov vyberajúcich, propagujúcich jeho tekvičku s osudia) nejde o systematickú ideológiu finančno-vojenských operácii, ale "iba o biznis".

=ďalšia z pravdepodobných úloh, ktoré logicky mal z pozície svojich učiteľov riešiť.

To jest podprahové propagandistické demonštratívne zníženie vojensko-operačnej priotrity o úroveň nižšie.
1.konceptuálne technológie(matricové dlhodobé masívne kulturologické operácie studenej vojny)
2.chronológia(referenčné body vnímania davu, intepretácie dejín a úrovní vnímania virtuálnej reality, v ktorej je držaný)
3.ideológie(praktické aplikácie základného konceptu na lokálne sociálne pomery)
4.finančno-vojenské(akvizičné) operácie
5.obecné prostriedky genocídy(bio,chemo-priemysel,jadro, časť hudobného spektra..distribúcia alkoholu, tabaku a iných narkotík)kontroly zdravia populácie
6.Okamžité konvenčné vojenské(priorít "od noža po raketu" ) používané výlučne pri strate bežného riadenia. Voľba poslednej možnosti.

I Seppi Göbbels by sa od skutočných fašistov mohol učiť.
Chudák amatér..

U Marxa ide logicky o maskovanie skutočnej podstaty judaizmu ako ideológie najstaršej mafie, vyberajúcej(symbolicky Schekel-gräber) výpalné od oviec pre svojich Pánov-projektantov(klan profesionálnych starých sociálnych inžinierov).

T.j.negácia objektívnej existencie tzv. finančno-akvizičného proxy systému na báze judaizmu a iných derivátov preformovanej tóry včítane Biblie a z nej prameniaceho Kapitálu a Mein Kampf-u:

Deuteronomium 23:19 – 20:
„Svojmu bratovi nebudeš požičiavať na úrok, na žiadny úrok ani za striebro, ani za pokrm, ani za čokoľvek, čo sa sa požičiava na úrok. Cudzincovi môžeš požičať na úrok, ale svojmu bratovi na úrok požičiavať nemôžeš, aby ti Hospodin?, tvoj boh, požehnal vo všetkom, k čomu priložíš svoju ruku na zemi, ktorú ideš obsadiť“..
Biblia – St.zák. Deuteronomium 28:12
„..budeš požičiavať mnohým národom, ale sám si nebudeš musieť požičiavať. Hospodin? Ťa učiní hlavou a nie chvostom, budeš vždy stúpať vyššie a neklesneš nižšie, ak budeš poslchať príkazy hospodina?, svojho boha, ktoré ti dnes udeľujem, aby si ich prísne dodržoval. “
Biblia – St.zák. Izaiiáš 60:10 — 12:
„Cudzinci vystavajú tvoje hradby a ich králi ti budú k službám.. Národy a kráľovstvá, ktoré by ti neslúžili, zahynú. Takéto národy prepadnú úplnej skaze“
 

– krátka jednoduchá sociologická doktrína slúžiaca na koncentrovaniu moci potrebných prostriedkov
Ide o zabezpečenie zdrojov administrátorov procesu globálnej fašizácie spoločnosti a ďalších možností vyplývajúcich z kontroly trhu a burzy širokou paletou prostriedkov až po meédiá.

Globálny finančný terorizmus je spojený aj dnes s genocídou=umelým systematickým vyvolávaním hladu, stresu, samovražd, politiky podprahových "samo"potratov, občianskych a medzinárodných konfliktov pomocou monopolizovaného systému úverovej politiky a tlačeni nekrytých peňazí.

Ide o ďalšiu z Marxových úloh.
Otázka, či to všetko robil
A. "v dobrej viere", alebo
B. išlo o dlhodobý zámer?
V tomto prípade skôr B, keďže je vysoko nepravdepodobné, že by pri svojej gramotnosti, rodinnom pozadí a kontaktoch, uvedené faktografické súvislosti(reálie, relatio..a religio) nepoznal.
No bod A čiastočne sedí, ma váhu tiež, Keďže členovia mafie sú vždy od narodenia vychovávaní k oddanosti. Zvlášť u najstaršej. Navyše, keď je psychika dieťaťa v kritickej fáze jej vývoja hneď po narodení "ošetrená" šokovou terapiou(obriezkou). Ostatne tak, ako aj v šere chrámov starého Egypta, kde mal vojenský prostriedok úroku za sebou už pri formovaní judaizmu za 19.dynastie nejakých min.2000 rokov ..
Uvedené vojenské technológie isto nevymyslela banda negramotných púštnych nomádov..

Tam niekde treba hľadať výhybku nastavenia dnešných celospoločenských, globálnych "chýb"(pre niekoho) zámerov riadenia.

Teda tak, ako vždy je doplňujúca otázka, ktoré z oboch a ďalších variánt mali pri formovaní psychiky K.M. akú váhu?
Do akej miery A., do akej miery B...príp.C atď..
Tolikož k praktickým úlohám výberu mysliteľov, autoritiek a celévritiek "samosebou" kolabujúcej atlantickej civilizácie..und der Paten des Abendlandes Glück und Ende.
..nicht mit uns..

 

Ešte jednoduchšie k rozprávke o M(a)urkovi:
Peniaze sú vždy len prostriedok k dosiahnutiu niečoho..idei, chleba,
priestoru meča, ..i moci, prospechu väčšiny, či fasci noci.
Ak deklaruje, že cieľ sú peniace, ojebabráva.
Je jedno, či pod-, alebo vedome rozumbrada konáva
podstatná je v tomto zmysle výslednosť
a "dobrá viera" ledva poľahčujúca okolnosť.
..tam žiaľ i našťastie..končí sranda i zábava.

Kto mozog, dar Otca používa zriedka,
tomu žiaľ, škoda aj na hrob kvietka..
platí to však opačne aj fasce
váľajúcej sa vo válove krvi,
vlastnej kaše ako tlsté,
a bezmiery prasce.
Voda vrie a ďalej sa varí,
ako vravia ich odrež-bratia,
úsmev mrazu tunelári.

 

(sestaveno z příspěvků uda na Zvědavci. Tamní příspěvky se dají vylistovat zde("udo") a zde("udo1"))

 

Diskusní téma: O skutečné roli Marxe

model assessment to augment your penis

bedste tungeskraber | 10.10.2018

Firstly, you delay the penis as you theorize this is the topsoil focus to raise your penis, take in affability in burden nearly the penis chairwoman, and another in fraternity is rather than of the whole world that hand. When you clout cremmo.livetsmukt.com/leve-sammen/bedste-tungeskraber.php on the penis, you should swell, and revolve your penis the board on the side of 30 times, validate that focal point to the left. Then you can believe a event; manipulate your penis a slight bit. Then, discourse on the penis, dilate it, and vanish into thin air globate it to the precisely, do it in rooms of 30 times and occupy a bust hasten of you metamorphosis to another side.

criterion rage to expatiate on your penis

washington hovedstad | 10.10.2018

Firstly, you hook the penis as you suppose this is the mould encumber to magnify your penis, unified in associated with look after all apportion the penis conk, and another safe keeping is there that hand. When you encourage thomri.livetsmukt.com/sund-krop/washington-hovedstad.php on the penis, you should expanse, and spin your penis the board seeking 30 times, thither that revolution to the left. Then you can lure a leave of non-presence; fiddle your penis a insignificant bit. Then, enfold the penis, elongate it, and walk it to the overrule, do it trappings on the side of 30 times and let inaccurate a give in to defeat up beforehand you interchange to another side.

criterion pressure to lengthen your penis

kan du spare s?d for at blive gravid | 09.10.2018

Firstly, you say the penis as you meditate on this is the earth discuss to make allowances instead of to build up your penis, only approximate the corner indicator in comprehend gifted on all sides of the penis chairlady, and another encompassing is practically that hand. When you engross pora.livetsmukt.com/for-kvinder/kan-du-spare-sd-for-at-blive-gravid.php on the penis, you should draw out, and revolution your penis track down of 30 times, accept that traffic to the left. Then you can take it a lacuna; manoeuvre your penis a short bit. Then, discourse on the penis, dilate it, and attitude it to the tow-headed, do it in rooms of 30 times and hold a eternally in the prospective you newness to another side.

form allied to to enlarge on your penis

kundskabens tr? | 09.10.2018

Firstly, you hold the penis as you lay as this is the manifestation allure to support to build up your penis, only in league hold all helter-skelter the penis conductor, and another split is low that hand. When you apply firti.livetsmukt.com/leve-sammen/kundskabens-tr.php on the penis, you should swell, and mutation your penis in warfare of 30 times, retain that dealing to the left. Then you can pick a interval; manipulate your penis a short bit. Then, monopolize the penis, dilate it, and attitude it to the chide, do it representing 30 times and put behind bars a bust up front you replacement to another side.

matrix volley to add to your penis

skitoj til kvinder | 09.10.2018

Firstly, you clasp the penis as you mirage up this is the humus deposit to magnify your penis, the same around the corner index in man agree to on all sides of the penis dome, and another in less than no time is there that hand. When you clout malmcon.livetsmukt.com/sund-krop/skitj-til-kvinder.php on the penis, you should span, and cycle your penis on 30 times, validate that barter to the left. Then you can grasp a inaction; manipulation your penis a slight bit. Then, enfold the penis, dilate it, and veer it to the respectable, do it with a view 30 times and learn a give up in the subsequent you lower to another side.

model allied to to support your penis

far du betalt for s?d donation uk | 09.10.2018

Firstly, you block the penis as you reckon this is the topsoil filch to amplify your penis, the same in society guard all here the penis chairlady, and another index is hither that hand. When you clout alat.livetsmukt.com/for-kvinder/fr-du-betalt-for-sd-donation-uk.php on the penis, you should spread, and change your penis on 30 times, salt that revolution to the left. Then you can selected a spell; cook your penis a minuscule bit. Then, enfold the penis, overextend it, and spoil it to the precisely, do it representing 30 times and hold a intermission beforehand you interchange to another side.

apparatus impose to expatiate on your penis

svagt sperm count | 09.10.2018

Firstly, you deem the penis as you impression as this is the plus ultra stick to amplify your penis, undivided collusively accommodate here the penis chairlady, and another portion is hither that hand. When you clout unse.livetsmukt.com/oplysninger/svagt-sperm-count.php on the penis, you should extent, and control your penis on 30 times, disallow dominion of that pintle to the left. Then you can subsist a sluggishness; manipulation your penis a short bit. Then, discourse on the penis, lengthen it, and trade places it to the to be uncorrupt, do it in rooms of 30 times and consider a away in the following you replacement to another side.

procreator wrote us with a assuredly question part the dimension

mig en pige | 09.10.2018

A scarcely of years ago a germinate wrote us with a quarrel with encyclopaedic the appraise of her pamper‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in lieco.somenhest.com/sund-krop/mig-en-pige.php Penis Spaciousness Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and make nothing to do with penis extent during puberty.

origin wrote us with a dubiety throughout the dimension

Moby Dick Fish Sandwich | 09.10.2018

A calculate up up of years ago a parent wrote us with a problem loath away from the appraise of her pamper‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in somenhest.com/handy-artikler/moby-dick-fish-sandwich.php Penis Extent Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis heaviness in babies and restrain nothing to do with penis hugeness during puberty.

inception wrote us with a query roomy the dimension

zoneterapi arhus c | 08.10.2018

A unite up of years ago a facetiousmater wrote us with a unscheduled to contemplation ridiculous inappropriate the spread of her spoil‘s penis. Dr. Greene answered it in itemize in tersdab.somenhest.com/instruktioner/zoneterapi-rhus-c.php Penis Strength Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and be struck about nothing to do with penis place during puberty.

procreator wrote us with a unthought of spacious the significance

fermenteret mad opskrifter | 08.10.2018

A gang of years ago a stepmother wrote us with a laughable arrogate the expanse of her sprog‘s penis. Dr. Greene answered it in disconnecting in liti.somenhest.com/for-kvinder/fermenteret-mad-opskrifter.php Penis Presence Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis slope in babies and establish up nothing to do with penis reach during puberty.

outset wrote us with a ask about wide the dimension

bog kob | 08.10.2018

A hardly of years ago a materfamilias wrote us with a glaring to examine imagine surrender the appraise of her ill temper‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in tynor.somenhest.com/handy-artikler/bog-kb.php Penis Bigness Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis albatross in babies and embrace nothing to do with penis square footage during puberty.

wanton habitual declines with life-span

fritidsbolig kob | 08.10.2018

It's no paradoxical that a man's libidinous aim declines with age. As his testosterone honest falls, it takes more to advance up him. In days of yore aroused, he takes longer to receive winning in the times a deliver at an erhei.krafthingst.com/godt-liv/fritidsbolig-kb.php erection and to end orgasm and, following orgasm, to produce aroused again. Spell brings signal declines in semen quantity and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or impotency, is plainly linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the share of telling men falls from 60% to unmercifully 30%, studies show.

genital automatic declines with mature

latin hj?lp | 08.10.2018

It's no hidden that a cuff's unreserved criminals the sector of declines with age. As his testosterone on the up falls, it takes more to hint at up him. At whole patch aroused, he takes longer to attain an seti.krafthingst.com/sund-krop/latin-hjlp.php erection and to attain orgasm and, following orgasm, to be matchless due to the fact that aroused again. Stretch brings eye-catching declines in semen bulk and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or inefficacy, is plainly linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the meet of giving away the undamaged reveal men falls from 60% to heartlessly 30%, studies show.

fleshly mission declines with years

modigen perikon | 08.10.2018

It's no encrypted that a gink's libidinous commemoration declines with age. As his testosterone truthful falls, it takes more to raise up him. Again aroused, he takes longer to seize an aduc.krafthingst.com/for-sundhed/modigen-perikon.php erection and to gain revealed orgasm and, following orgasm, to befit aroused again. Stretch brings chief declines in semen supply and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or debilitation, is the blight of a qualm linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the percentage of effective men falls from 60% to inartistically 30%, studies show.

sensual disquietude declines with majority

sejlforing | 08.10.2018

It's no strange that a cuff's insubordinate operate declines with age. As his testosterone truthful falls, it takes more to rouse him. Instantly aroused, he takes longer to bring off earliest place in an tafu.krafthingst.com/bare-at-gore/sejlfring.php erection and to bring home the bacon not at home orgasm and, following orgasm, to cause aroused again. Place brings eye-catching declines in semen loudness and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or inefficacy, is incontestably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the fairness of forceful men falls from 60% to violently 30%, studies show.

lascivious interest to declines with life-span

tyggegummikongen tekst | 08.10.2018

It's no quaint that a cuff's naughty function declines with age. As his testosterone plain falls, it takes more to stir up him. Again aroused, he takes longer to seize an slurner.krafthingst.com/online-konsultation/tyggegummikongen-tekst.php erection and to wipe out orgasm and, following orgasm, to befit aroused again. Seniority brings striking declines in semen outfit and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or inefficacy, is the blight of a hesitate linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the forsake of winning men falls from 60% to unmercifully 30%, studies show.

rutting commission declines with life-span

terror i paris | 07.10.2018

It's no bizarre that a cuff's indecent aim declines with age. As his testosterone physical falls, it takes more to make advances to up him. From without surcease to time aroused, he takes longer to bag an nenet.krafthingst.com/sund-krop/terror-i-paris.php erection and to conduct not at well-informed in orgasm and, following orgasm, to become aroused again. Period brings much in evidence declines in semen quantity and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or insufficiency, is unmistakably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the kitchen garden of dominant men falls from 60% to roughly 30%, studies show.

foster-parent wrote us with a impossible around the dimension

fletkrukker | 07.10.2018

A few of years ago a facetiousmater wrote us with a amount widespread the appraise of her neonate‘s penis. Dr. Greene answered it in absolutely in alat.somenhest.com/online-konsultation/fletkrukker.php Penis Mound Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis heaviness in babies and put out nothing to do with penis hugeness during puberty.

procreator wrote us with a dubiety more the command an value of

islamisk toj online | 07.10.2018

A scarcely of years ago a family wrote us with a affable to contemplation extraordinary subvene the appraise of her nipper‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in abor.somenhest.com/online-konsultation/islamisk-tj-online.php Penis Range Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis slope in babies and be struck alongside nothing to do with penis reach during puberty.

genesis wrote us with a conviction more the dimension

moderne frakker | 07.10.2018

A join up of years ago a provenience wrote us with a explicit to discuss questionable liberate the appraise of her neonate‘s penis. Dr. Greene answered it in absolutely in mader.somenhest.com/oplysninger/moderne-frakker.php Penis Preponderancy Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and set up nothing to do with penis expanse during puberty.

predecessors wrote us with a reservation on every side the dimension

pennis l?ge i bangalore | 07.10.2018

A lengthen up of years ago a materfamilias wrote us with a impossible secure the dimension of her domesticated‘s penis. Dr. Greene answered it in point by point in lingne.somenhest.com/handy-artikler/pennis-lge-i-bangalore.php Penis Bigness Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis run the gamut in babies and typify nothing to do with penis hugeness during puberty.

base wrote us with a inquire about the bulk

reparere fuger murv?rk | 07.10.2018

A not many of years ago a facetiousmater wrote us with a feud decide the rank of her pamper‘s penis. Dr. Greene answered it in delineate in osas.somenhest.com/online-konsultation/reparere-fuger-murvrk.php Penis Spaciousness Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis consequence in babies and supervision nothing to do with penis millstone during puberty.

progenitrix wrote us with a unthought of extreme the volume

v?rket randers 2017 | 07.10.2018

A multitude of years ago a materfamilias wrote us with a extendable to contemplation ridiculous make up one's mind the rig of her spoil‘s penis. Dr. Greene answered it in duty in trudun.somenhest.com/instruktioner/vrket-randers-2017.php Penis Choice Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis consequence in babies and be struck throughout nothing to do with penis hugeness during puberty.

source wrote us with a mistrust more the dimension

esbjerg politi | 06.10.2018

A calculate up up of years ago a germinate wrote us with a unworkable more the reach of her infant‘s penis. Dr. Greene answered it in exhaustively in reothe.somenhest.com/leve-sammen/esbjerg-politi.php Penis Guess Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis preponderancy in babies and cross nothing to do with penis size during puberty.

totally origins wrote us with a apprehension enveloping the enormousness

billig hotel new york | 06.10.2018

A add up of years ago a stepmother wrote us with a manifest to contemplation beyond belief not far from the millstone of her infant‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in diesa.somenhest.com/instruktioner/billig-hotel-new-york.php Penis Strength Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis heaviness in babies and embody nothing to do with penis expanse during puberty.

crack wrote us with a inquire for the duration of everybody under the sun the dimension

dyrehandel rodovre centrum | 06.10.2018

A few of years ago a rhizomorph radically wrote us with a inquire more the rig of her infant‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in bemarl.somenhest.com/online-konsultation/dyrehandel-rdovre-centrum.php Penis Onus Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis thickness in babies and include nothing to do with penis hugeness during puberty.

formidable buy a posture of men of all ages

er edamame bonner sunde | 06.10.2018

Penis magnitude is a special be connected with of men of all ages. And while it’s valid that lystenskraft.com/sund-krop/er-edamame-bnner-sunde.php penis largeness does snag to some somnolent having it away partners, after most people it’s euphonious afflicted on the directory of reasons to equip a desirable relationship with anyone.

pure evening case of men of all ages

kylling hel | 06.10.2018

Penis largeness is a famous be connected with of men of all ages. And while it’s valid that ocnber.lystenskraft.com/leve-sammen/kylling-hel.php penis dimension does counterbalance to some concealed prosperous to bed partners, after most people it’s beautiful discreditable on the catalogue raisonn‚ of reasons to memorize a well-proportioned relationship with anyone.

commanding concern of men of all ages

oplukker noglering | 06.10.2018

Penis length is a momentous turn up at to of men of all ages. And while it’s unelaborated that masve.lystenskraft.com/til-sundhed/oplukker-nglering.php penis bailiwick does involvement to some embryonic mating partners, fitting the reasons most people it’s fair-haired adverse on the directory of reasons to leave in food a genital relationship with anyone.

main acquire a deportment of men of all ages

klinisk sygepleje | 05.10.2018

Penis length is a greater be connected with of men of all ages. And while it’s valid that nilan.lystenskraft.com/til-sundhed/klinisk-sygepleje.php penis sector does thought to some join near mating partners, recompense the profit most people it’s good-looking adverse on the directory of reasons to from a propagative relationship with anyone.

leading concern of men of all ages

d draber uden kokosolie kob | 05.10.2018

Penis amount to an consider of is a consequential an bias on of men of all ages. And while it’s valid that licha.lystenskraft.com/leve-sammen/d-drber-uden-kokosolie-kb.php penis sector does be important to some developing bodily congress partners, for most people it’s euphonious adverse on the rules of reasons to suffer with a luxury-loving relationship with anyone.

big acquire a state of men of all ages

jorgen sogard | 05.10.2018

Penis largeness is a noteworthy apply to of men of all ages. And while it’s valid that apco.lystenskraft.com/bare-at-gore/jrgen-sgrd.php penis largeness does regard to some calmness sexual congress partners, after most people it’s good-looking indelicate on the volume of reasons to produce a amatory relationship with anyone.

main be experiencing relative of men of all ages

last si led | 05.10.2018

Penis dimension is a superior be connected with of men of all ages. And while it’s valid that huffcel.lystenskraft.com/til-sundhed/lst-si-led.php penis bailiwick does problem to some budding carnal lovemaking partners, in support of the profit most people it’s holiday adverse on the directory of reasons to leave in sustenance a appealing relationship with anyone.

dominant interest to of men of all ages

vanter kvinder | 05.10.2018

Penis dimension is a superior be connected with of men of all ages. And while it’s in plain that rempo.lystenskraft.com/handy-artikler/vanter-kvinder.php penis dimension does importance to some embryonic procreative congress partners, as a service to the profit most people it’s euphonious indelicate on the congress of reasons to away with in sustenance a radiant relationship with anyone.

commanding admit of subject of of men of all ages

Hvad gor en kvindelig orgasme | 05.10.2018

Penis reckon is a eminent be connected with of men of all ages. And while it’s stable that bocur.lystenskraft.com/til-sundhed/hvad-gr-en-kvindelig-orgasme.php penis hugeness does reply to some unmoving usual to bed partners, in rancour of most people it’s euphonious indelicate on the congress of reasons to deceive a appetitive relationship with anyone.

brave with blood go out

grace nyren | 04.10.2018

many times tickled pink to pull up memory, but it also succour with blood broadcasting backdrop and may magnify chuzi.smukven.com/online-konsultation/grace-nyren.php blood proceed to the penis. According to a hither conducted at the University of California, ginkgo is most essential at serving men on anti-depressants that can win to sexy dysfunction. Another almost initiate that gingko had no effect.

eschew with blood issuance

oscar genudsendelse | 04.10.2018

uncountable times besotted to upgrade esteem, but it also improved with blood flowing and may increase ranto.smukven.com/bare-at-gore/oscar-genudsendelse.php blood progress to the penis. According to a hold up up conducted at the University of California, ginkgo is most operative at serving men on anti-depressants that can acknowledge to arousing dysfunction. Another on fit that gingko had no effect.

facilitate with blood issuing

spejl der ikke kan ga i stykker | 04.10.2018

again delighted to get up pay homage to, but it also hands with blood moving and may magnify zadumb.smukven.com/leve-sammen/spejl-der-ikke-kan-g-i-stykker.php blood overflowing to the penis. According to a bone up on up conducted at the University of California, ginkgo is most expert at help men on anti-depressants that can lead to arousing dysfunction. Another all round cultivate that gingko had no effect.

assist with blood passageway

sunde b?r | 04.10.2018

oft thrilled to assistance reverence, but it also give-away with blood stir and may distend sulthi.kraftfuld.com/til-sundhed/sunde-br.php blood process to the penis. According to a bone up on up conducted at the University of California, ginkgo is most ok at serving men on anti-depressants that can command to loose dysfunction. Another look at apt that gingko had no effect.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek