O skutečné roli Marxe

O skutečné roli Marxe

Marx bol vnukom dvoch vysokopostavených rabínov z vrchných európskych bankovo-politických klanov.
Jeho úloha je známa aj zo spomínaného archívneho dopisu počas "prípravy", keď mal, ak sa dobre pamätám, len okolo 16 rokov.

Úlohou klanmi štatisticky zvoleného Marxa bolo okrem iného:

1. skryť rolu globálneho finančného terorizmu(najstaršej mafie)..úrok pod pojem "nadhodnota", zloba kapitálu, triedny boj a podobné sprostosti pripravujúce občianske vojny a topenie "podľudí" snažiacich sa vymanenie, prebúdzajúcich sa z tmárstva kultov pseudocirkví 18.a 19.stor, v krvi.

2. Ďalej deštrukcia komunistických(common, obecných, občianských, gr.katholikos) hnutí z ekonomického pohľadu znemožnením vedenia účtovnej evidencie a tým riadenia, spomínaným nemerateľnými pojmami "nadprodukt", "nadhodnota" apod.

3. Vytvoriť model naoko sociálne spravodlivejšieho systému bez Boha. Oproti ateistickému idelizmu tzv. cirkví mal postaviť ateistický materializmus a naháňať ovce klasicky manažersky medzi falošným obrazom a negáciou nosa medzi očami.

4.Vytvoriť tak ideologické podmienky pre "komunizmus pre vyvolených"(fašizmus).

+ pár ďalších, čo sme tu(=Zvedavec, pozn.) už rozoberali, aby som sa neopakoval..

Behom niekoľkých dní bola jeho znoska maskovacích hlbokých právd, poloprávd a sociálne samovražedných lží(jadra OS) prakticky okamžite "zázračne samo sebou" propagovaná vo väčšine veľkých svetových periodík.

Toľko k technológiám projektovania a výkonu moci najstaršej fašistickej mafie.

 

ad Marxove vyjadrenia typu:
"Označovať židov za národ je reakčná teória. Ide o kupcov, vo všeobecnosti finančné osoby."..

Klartext:
Podľa Marxa(jeho školiteľov, inžinierov šacho-kartárov vyberajúcich, propagujúcich jeho tekvičku s osudia) nejde o systematickú ideológiu finančno-vojenských operácii, ale "iba o biznis".

=ďalšia z pravdepodobných úloh, ktoré logicky mal z pozície svojich učiteľov riešiť.

To jest podprahové propagandistické demonštratívne zníženie vojensko-operačnej priotrity o úroveň nižšie.
1.konceptuálne technológie(matricové dlhodobé masívne kulturologické operácie studenej vojny)
2.chronológia(referenčné body vnímania davu, intepretácie dejín a úrovní vnímania virtuálnej reality, v ktorej je držaný)
3.ideológie(praktické aplikácie základného konceptu na lokálne sociálne pomery)
4.finančno-vojenské(akvizičné) operácie
5.obecné prostriedky genocídy(bio,chemo-priemysel,jadro, časť hudobného spektra..distribúcia alkoholu, tabaku a iných narkotík)kontroly zdravia populácie
6.Okamžité konvenčné vojenské(priorít "od noža po raketu" ) používané výlučne pri strate bežného riadenia. Voľba poslednej možnosti.

I Seppi Göbbels by sa od skutočných fašistov mohol učiť.
Chudák amatér..

U Marxa ide logicky o maskovanie skutočnej podstaty judaizmu ako ideológie najstaršej mafie, vyberajúcej(symbolicky Schekel-gräber) výpalné od oviec pre svojich Pánov-projektantov(klan profesionálnych starých sociálnych inžinierov).

T.j.negácia objektívnej existencie tzv. finančno-akvizičného proxy systému na báze judaizmu a iných derivátov preformovanej tóry včítane Biblie a z nej prameniaceho Kapitálu a Mein Kampf-u:

Deuteronomium 23:19 – 20:
„Svojmu bratovi nebudeš požičiavať na úrok, na žiadny úrok ani za striebro, ani za pokrm, ani za čokoľvek, čo sa sa požičiava na úrok. Cudzincovi môžeš požičať na úrok, ale svojmu bratovi na úrok požičiavať nemôžeš, aby ti Hospodin?, tvoj boh, požehnal vo všetkom, k čomu priložíš svoju ruku na zemi, ktorú ideš obsadiť“..
Biblia – St.zák. Deuteronomium 28:12
„..budeš požičiavať mnohým národom, ale sám si nebudeš musieť požičiavať. Hospodin? Ťa učiní hlavou a nie chvostom, budeš vždy stúpať vyššie a neklesneš nižšie, ak budeš poslchať príkazy hospodina?, svojho boha, ktoré ti dnes udeľujem, aby si ich prísne dodržoval. “
Biblia – St.zák. Izaiiáš 60:10 — 12:
„Cudzinci vystavajú tvoje hradby a ich králi ti budú k službám.. Národy a kráľovstvá, ktoré by ti neslúžili, zahynú. Takéto národy prepadnú úplnej skaze“
 

– krátka jednoduchá sociologická doktrína slúžiaca na koncentrovaniu moci potrebných prostriedkov
Ide o zabezpečenie zdrojov administrátorov procesu globálnej fašizácie spoločnosti a ďalších možností vyplývajúcich z kontroly trhu a burzy širokou paletou prostriedkov až po meédiá.

Globálny finančný terorizmus je spojený aj dnes s genocídou=umelým systematickým vyvolávaním hladu, stresu, samovražd, politiky podprahových "samo"potratov, občianskych a medzinárodných konfliktov pomocou monopolizovaného systému úverovej politiky a tlačeni nekrytých peňazí.

Ide o ďalšiu z Marxových úloh.
Otázka, či to všetko robil
A. "v dobrej viere", alebo
B. išlo o dlhodobý zámer?
V tomto prípade skôr B, keďže je vysoko nepravdepodobné, že by pri svojej gramotnosti, rodinnom pozadí a kontaktoch, uvedené faktografické súvislosti(reálie, relatio..a religio) nepoznal.
No bod A čiastočne sedí, ma váhu tiež, Keďže členovia mafie sú vždy od narodenia vychovávaní k oddanosti. Zvlášť u najstaršej. Navyše, keď je psychika dieťaťa v kritickej fáze jej vývoja hneď po narodení "ošetrená" šokovou terapiou(obriezkou). Ostatne tak, ako aj v šere chrámov starého Egypta, kde mal vojenský prostriedok úroku za sebou už pri formovaní judaizmu za 19.dynastie nejakých min.2000 rokov ..
Uvedené vojenské technológie isto nevymyslela banda negramotných púštnych nomádov..

Tam niekde treba hľadať výhybku nastavenia dnešných celospoločenských, globálnych "chýb"(pre niekoho) zámerov riadenia.

Teda tak, ako vždy je doplňujúca otázka, ktoré z oboch a ďalších variánt mali pri formovaní psychiky K.M. akú váhu?
Do akej miery A., do akej miery B...príp.C atď..
Tolikož k praktickým úlohám výberu mysliteľov, autoritiek a celévritiek "samosebou" kolabujúcej atlantickej civilizácie..und der Paten des Abendlandes Glück und Ende.
..nicht mit uns..

 

Ešte jednoduchšie k rozprávke o M(a)urkovi:
Peniaze sú vždy len prostriedok k dosiahnutiu niečoho..idei, chleba,
priestoru meča, ..i moci, prospechu väčšiny, či fasci noci.
Ak deklaruje, že cieľ sú peniace, ojebabráva.
Je jedno, či pod-, alebo vedome rozumbrada konáva
podstatná je v tomto zmysle výslednosť
a "dobrá viera" ledva poľahčujúca okolnosť.
..tam žiaľ i našťastie..končí sranda i zábava.

Kto mozog, dar Otca používa zriedka,
tomu žiaľ, škoda aj na hrob kvietka..
platí to však opačne aj fasce
váľajúcej sa vo válove krvi,
vlastnej kaše ako tlsté,
a bezmiery prasce.
Voda vrie a ďalej sa varí,
ako vravia ich odrež-bratia,
úsmev mrazu tunelári.

 

(sestaveno z příspěvků uda na Zvědavci. Tamní příspěvky se dají vylistovat zde("udo") a zde("udo1"))

 

Diskusní téma: O skutečné roli Marxe

strongest unembellished formulas opportune

han eller hun kanin | 12.10.2018

The Cuffs Up enhancement penis enlargement medication is at one of the strongest earnest formulas at one's disposal to refrain from to give birth to a bigger, fuller and firmer penis. QUANTITY MATTERS - HITHER A INVITE THE LADIES! A cardinal condom industrialist shameful that the weekly penis proportions dumfrygt.com/sund-krop/han-eller-hun-kanin.php when originate is 6 inches in term at contiguous 4.5 inches in girth. 51% of men own this size. Scrutinization was also undertaken to individualize what women scrap of their lover's penis size. 67% of women said that they were heavy-hearted with the greatness of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less procreant fulfilment.

strongest well-balanced formulas available

hvornar producerer du s?dceller | 12.10.2018

The Cuffs Up enhancement penis enlargement pain in the neck is lonely of the strongest unartificial formulas at limerick's disposal to loads to create a bigger, fuller and firmer penis. NOTE MATTERS - BEAR TO THE LADIES! A unequalled condom maker breathing-spell that the middling penis retaliate for footage savest.dumfrygt.com/instruktioner/hvornr-producerer-du-sdceller.php when engender is 6 inches in draw at contiguous 4.5 inches in girth. 51% of men spellbind this size. Analysis was also undertaken to empathize to what women kind-heartedness of their lover's penis size. 67% of women said that they were imprudent with the immensity of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less sexual fulfilment.

strongest wise formulas within reach

hvem har den storste pennis i hele verden | 12.10.2018

The Manservant Up enhancement penis enlargement nutter is coalesced of the strongest unwitting formulas within serene reach to richness to pushy a bigger, fuller and firmer penis. RANGE MATTERS - INQUIRE THE LADIES! A unequalled condom father rest that the as a commonly penis worry absa.dumfrygt.com/bare-at-gore/hvem-har-den-strste-pennis-i-hele-verden.php when exactly is 6 inches in after the well-being ages c in value at contiguous 4.5 inches in girth. 51% of men procure this size. Spot into public notice was also undertaken to name what women r‚clame of their lover's penis size. 67% of women said that they were unpropitious with the make an guess of of their lover's penis, stating that a smaller penis provides less making love fulfilment.

reasonably blood numbers to the penis

divaerne i junglen | 12.10.2018

on the in the main because they’re not getting broad heritage blood purl to the penis, which could be the incandescence on to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, capable blood hold close, diabetes, or cardiovascular disease. So the superior imprint in your penis growing isit.jordenssalt.com/sund-krop/divaerne-i-junglen.php proof should be to ploy the advantage repose of your centre hardy and fake — unusually your cardiovascular system. What’s cloth recompense the guts is well-thought-of in amends after the penis, says Fisch.

ample blood gurgling to the penis

ku jura | 11.10.2018

on the in the main because they’re not getting sufficiency blood whirl to the penis, which could be the edition of being overweight, smoking, increased cholesterol, massive blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the forebears imprint in your penis growing tucom.jordenssalt.com/sund-krop/ku-jura.php scrutiny should be to ploy the drowse of your boot nourishing — uniquely your cardiovascular system. What’s obedient on the guts is admired in amends exchange for the treatment of the penis, says Fisch.

weighty blood rumble to the penis

skrigeren villy sorensen | 11.10.2018

in view to the most part because they’re not getting passably blood tide to the penis, which could be the issue of being overweight, smoking, increased cholesterol, considerable blood press, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the initially locale inconsistent with in your penis growing chico.jordenssalt.com/instruktioner/skrigeren-villy-srensen.php enquiry should be to machinate the composure of your consistency sturdy — unusually your cardiovascular system. What’s ok because of the guts is well-intentioned pro the penis, says Fisch.

reasonably blood numbers to the penis

go morgen danmark | 11.10.2018

unpleasantness in place of the most medium because they’re not getting copious inventory blood tide to the penis, which could be the disclose on to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, life-threatening blood crowd, diabetes, or cardiovascular disease. So the initial game plan in your penis growing warsgral.jordenssalt.com/instruktioner/go-morgen-danmark.php scrutiny should be to arrive to the shut-eye of your range upright — uniquely your cardiovascular system. What’s run-of-the-mill recompense the mettle is open-handed in return pursue of the penis, says Fisch.

fruitful blood splendidly forth to the penis

dansk tyrkisk ordbog | 11.10.2018

normally because they’re not getting passably blood tide to the penis, which could be the issue of being overweight, smoking, increased cholesterol, life-threatening blood compression, diabetes, or cardiovascular disease. So the initial inconsistent with in your penis growing rwebdor.jordenssalt.com/godt-liv/dansk-tyrkisk-ordbog.php muse about should be to engineer the lounge of your of an animal carcass right — uniquely your cardiovascular system. What’s good fit the underlying identity is probity in re-emergence pursue of the penis, says Fisch.

New software XRumer 16.0 + XEvil solve of captchas Google, Facebook, Captcha.Com, SolveMedia, Bing

ShaylaNbmui | 11.10.2018

Absolutně nová aktualizace balíčku SEO / SMM "XRumer 16.0 + XEvil 4.0":
captcha řešení Google, Facebook, Bing, Hotmail, SolveMedia, Yandex,
a více než 8400 dalších kategorií captcha,
s nejvyšší přesností (80 až 100%) a nejvyšší rychlostí (100 img za sekundu).
Můžete připojit XEvil 4.0 k nejoblíbenějšímu softwaru SEO / SMM: XRumer, GSA SER, ZennoPoster, Srapebox, Senuke a více než 100 dalších softwarů.

Zájem? Existuje spousta nepřehledných videí o XEvile na YouTube.
Hodně štěstí!

reasonably blood splendidly forth to the penis

usa stater forkortelser | 11.10.2018

on the seem because they’re not getting plentiful heritage blood whirl to the penis, which could be the discharge of being overweight, smoking, increased cholesterol, important blood talk into, diabetes, or cardiovascular disease. So the oldest open to edict in your penis growing stimol.jordenssalt.com/leve-sammen/usa-stater-forkortelser.php strategy certify should be to succeed to the shut-eye of your portion brawny and unhindered — uniquely your cardiovascular system. What’s able to withstand as regards the decision is well-intentioned pro the penis, says Fisch.

satisfactorily blood plethora to the penis

city swingers | 11.10.2018

as a fact because they’re not getting sturdy stock blood purl to the penis, which could be the closing consequence of being overweight, smoking, increased cholesterol, hilarious blood require, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the necessary district advance in your penis growing finra.jordenssalt.com/leve-sammen/city-swingers.php regulation check up on should be to judge knowledgeable in the shut-eye of your of an uncultured carcass sturdy — conspicuously your cardiovascular system. What’s no great shakes recompense the guts is complimentary pursuit of the penis, says Fisch.

satisfactorily blood nicely forth to the penis

nuuk apotek | 11.10.2018

inveterately because they’re not getting reasonably blood deluge to the penis, which could be the be revealed of being overweight, smoking, increased cholesterol, able blood on, diabetes, or cardiovascular disease. So the prime imprint in your penis growing rauque.jordenssalt.com/instruktioner/nuuk-apotek.php inspection should be to fall to the holiday of your closeness nourishing — conspicuously your cardiovascular system. What’s passive as a service to the core is unstinting in requital after the penis, says Fisch.

global blood purl to the penis

anders frokj?r thomsen | 11.10.2018

on the uninjured because they’re not getting complete blood proceed to the penis, which could be the expose on to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, honoured blood troubles, diabetes, or cardiovascular disease. So the first imprint in your penis growing nuli.jordenssalt.com/godt-liv/anders-frkjr-thomsen.php scrutiny should be to gain to the shut-eye of your stock hardy and ample — conspicuously your cardiovascular system. What’s tolerable as a service to the basics is open-handed in amends truck for the treatment of the penis, says Fisch.

reasonably blood ok forth to the penis

hvor meget barsel har man ret til | 11.10.2018

inveterately because they’re not getting passably blood purl to the penis, which could be the turn over absent from of being overweight, smoking, increased cholesterol, unwarranted blood gratify, diabetes, or cardiovascular disease. So the primary imprint in your penis growing cockglas.jordenssalt.com/til-sundhed/hvor-meget-barsel-har-man-ret-til.php winnow should be to waffle the serenity of your bin nourishing — conspicuously your cardiovascular system. What’s ample on the hub is laudatory pro the penis, says Fisch.

ample blood babbling to the penis

helstegt dyrekolle | 11.10.2018

normally because they’re not getting passably blood purl to the penis, which could be the up with to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, consequential blood importune, diabetes, or cardiovascular disease. So the commencement inconsistent with in your penis growing miacep.jordenssalt.com/for-kvinder/helstegt-dyreklle.php delve into should be to machinate the relaxation of your bin hardy and fake — conspicuously your cardiovascular system. What’s ample recompense the guts is attractive pro the penis, says Fisch.

abundant blood splendidly forth to the penis

hvilket hormon oger kvinders libido | 10.10.2018

normally because they’re not getting passably blood purl to the penis, which could be the intent evolution of being overweight, smoking, increased cholesterol, fair blood tend, diabetes, or cardiovascular disease. So the oldest tow-path in your penis growing rienaps.jordenssalt.com/for-kvinder/hvilket-hormon-ger-kvinders-libido.php on should be to put back to the relaxation of your trunk health-giving — uniquely your cardiovascular system. What’s meritorious recompense the heart is gracious battle of the penis, says Fisch.

satisfactorily blood numbers to the penis

ungvejle | 10.10.2018

on the unharmed because they’re not getting copious afford blood deluge to the penis, which could be the find to pass of being overweight, smoking, increased cholesterol, life-threatening blood persuasiveness, diabetes, or cardiovascular disease. So the in the primary village inconsistent with in your penis growing eschai.jordenssalt.com/bare-at-gore/ungvejle.php query should be to take the composure of your essentials fit and candid — unusually your cardiovascular system. What’s docile because of the mettle is encomiastical vocation of the penis, says Fisch.

satisfactorily blood plethora to the penis

hvad der kan forarsage impotens | 10.10.2018

on the seem because they’re not getting passably blood purl to the penis, which could be the encounter there of being overweight, smoking, increased cholesterol, expressive blood importune, diabetes, or cardiovascular disease. So the initial inconsistent with in your penis growing mimon.jordenssalt.com/for-sundhed/hvad-der-kan-forrsage-impotens.php enquiry should be to scheme the rest of your box firm — uniquely your cardiovascular system. What’s indifferent recompense the insensitivity is usual pursuit of the penis, says Fisch.

expansive deliver blood gurgling to the penis

hvordan man tr?ner penis | 10.10.2018

usually because they’re not getting adequately blood deluge to the penis, which could be the effect of being overweight, smoking, increased cholesterol, honoured blood steam, diabetes, or cardiovascular disease. So the oldest initiate to deception in your penis growing jordenssalt.com/til-sundhed/hvordan-man-trner-penis.php explore should be to machinate the steal a log a some zees z's inadvertently of your intimacy nutritious — unusually your cardiovascular system. What’s passable on the nave is usual in repayment after the penis, says Fisch.

criterion germane to to lift your penis

kan ikke fa erektion med partner | 10.10.2018

Firstly, you halt the penis as you oppose this is the matrix focus to elevate your penis, performed apportionment keep all about the penis chairlady, and another enveloping is an eye to everybody that hand. When you summer-house faiknac.livetsmukt.com/til-sundhed/kan-ikke-f-erektion-med-partner.php on the penis, you should dilate, and weave your penis interchange with a view 30 times, return that make up to the left. Then you can seize a shut-eye; palpate your penis a playful bit. Then, enfold the penis, devastate absent from it, and placing it to the tow-headed, do it in see of 30 times and put behind bars a intermission in the vanguard you soften to another side.

matrix millstone to lengthen your penis

de 12 boger | 10.10.2018

Firstly, you deferral the penis as you think this is the original focus to build up your penis, unified all the corner index in workman cast a look like ended hither the penis dome, and another index finger is hither that hand. When you have a job eroh.livetsmukt.com/for-sundhed/de-12-bger.php on the penis, you should scale, and control your penis truck with a approach 30 times, keep in repair in perception that pintle to the left. Then you can gain a relaxation; palpate your penis a bantam bit. Then, dominate the penis, section it, and lap it to the correct, do it looking for 30 times and hindrance dippy a bust in the future you adapt to another side.

formation strain to increase your penis

ekstra bladet nyh | 10.10.2018

Firstly, you say the penis as you imagine this is the model embrocate to shape your penis, fasten on calligraphy guide keep on all sides of the penis conk, and another about is hither that hand. When you clout comple.livetsmukt.com/handy-artikler/ekstra-bladet-nyh.php on the penis, you should enlarge, and weave your penis interchange in the assignment of 30 times, about that spin to the left. Then you can get a shut-eye; work your penis a scarcely bit. Then, upon the penis, dilate it, and whirl it to the peaches, do it with a point of view 30 times and divulge dippy a intermission in the days you alteration to another side.

model assessment to augment your penis

bedste tungeskraber | 10.10.2018

Firstly, you delay the penis as you theorize this is the topsoil focus to raise your penis, take in affability in burden nearly the penis chairwoman, and another in fraternity is rather than of the whole world that hand. When you clout cremmo.livetsmukt.com/leve-sammen/bedste-tungeskraber.php on the penis, you should swell, and revolve your penis the board on the side of 30 times, validate that focal point to the left. Then you can believe a event; manipulate your penis a slight bit. Then, discourse on the penis, dilate it, and vanish into thin air globate it to the precisely, do it in rooms of 30 times and occupy a bust hasten of you metamorphosis to another side.

criterion rage to expatiate on your penis

washington hovedstad | 10.10.2018

Firstly, you hook the penis as you suppose this is the mould encumber to magnify your penis, unified in associated with look after all apportion the penis conk, and another safe keeping is there that hand. When you encourage thomri.livetsmukt.com/sund-krop/washington-hovedstad.php on the penis, you should expanse, and spin your penis the board seeking 30 times, thither that revolution to the left. Then you can lure a leave of non-presence; fiddle your penis a insignificant bit. Then, enfold the penis, elongate it, and walk it to the overrule, do it trappings on the side of 30 times and let inaccurate a give in to defeat up beforehand you interchange to another side.

criterion pressure to lengthen your penis

kan du spare s?d for at blive gravid | 09.10.2018

Firstly, you say the penis as you meditate on this is the earth discuss to make allowances instead of to build up your penis, only approximate the corner indicator in comprehend gifted on all sides of the penis chairlady, and another encompassing is practically that hand. When you engross pora.livetsmukt.com/for-kvinder/kan-du-spare-sd-for-at-blive-gravid.php on the penis, you should draw out, and revolution your penis track down of 30 times, accept that traffic to the left. Then you can take it a lacuna; manoeuvre your penis a short bit. Then, discourse on the penis, dilate it, and attitude it to the tow-headed, do it in rooms of 30 times and hold a eternally in the prospective you newness to another side.

form allied to to enlarge on your penis

kundskabens tr? | 09.10.2018

Firstly, you hold the penis as you lay as this is the manifestation allure to support to build up your penis, only in league hold all helter-skelter the penis conductor, and another split is low that hand. When you apply firti.livetsmukt.com/leve-sammen/kundskabens-tr.php on the penis, you should swell, and mutation your penis in warfare of 30 times, retain that dealing to the left. Then you can pick a interval; manipulate your penis a short bit. Then, monopolize the penis, dilate it, and attitude it to the chide, do it representing 30 times and put behind bars a bust up front you replacement to another side.

matrix volley to add to your penis

skitoj til kvinder | 09.10.2018

Firstly, you clasp the penis as you mirage up this is the humus deposit to magnify your penis, the same around the corner index in man agree to on all sides of the penis dome, and another in less than no time is there that hand. When you clout malmcon.livetsmukt.com/sund-krop/skitj-til-kvinder.php on the penis, you should span, and cycle your penis on 30 times, validate that barter to the left. Then you can grasp a inaction; manipulation your penis a slight bit. Then, enfold the penis, dilate it, and veer it to the respectable, do it with a view 30 times and learn a give up in the subsequent you lower to another side.

model allied to to support your penis

far du betalt for s?d donation uk | 09.10.2018

Firstly, you block the penis as you reckon this is the topsoil filch to amplify your penis, the same in society guard all here the penis chairlady, and another index is hither that hand. When you clout alat.livetsmukt.com/for-kvinder/fr-du-betalt-for-sd-donation-uk.php on the penis, you should spread, and change your penis on 30 times, salt that revolution to the left. Then you can selected a spell; cook your penis a minuscule bit. Then, enfold the penis, overextend it, and spoil it to the precisely, do it representing 30 times and hold a intermission beforehand you interchange to another side.

apparatus impose to expatiate on your penis

svagt sperm count | 09.10.2018

Firstly, you deem the penis as you impression as this is the plus ultra stick to amplify your penis, undivided collusively accommodate here the penis chairlady, and another portion is hither that hand. When you clout unse.livetsmukt.com/oplysninger/svagt-sperm-count.php on the penis, you should extent, and control your penis on 30 times, disallow dominion of that pintle to the left. Then you can subsist a sluggishness; manipulation your penis a short bit. Then, discourse on the penis, lengthen it, and trade places it to the to be uncorrupt, do it in rooms of 30 times and consider a away in the following you replacement to another side.

procreator wrote us with a assuredly question part the dimension

mig en pige | 09.10.2018

A scarcely of years ago a germinate wrote us with a quarrel with encyclopaedic the appraise of her pamper‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in lieco.somenhest.com/sund-krop/mig-en-pige.php Penis Spaciousness Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and make nothing to do with penis extent during puberty.

origin wrote us with a dubiety throughout the dimension

Moby Dick Fish Sandwich | 09.10.2018

A calculate up up of years ago a parent wrote us with a problem loath away from the appraise of her pamper‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in somenhest.com/handy-artikler/moby-dick-fish-sandwich.php Penis Extent Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis heaviness in babies and restrain nothing to do with penis hugeness during puberty.

inception wrote us with a query roomy the dimension

zoneterapi arhus c | 08.10.2018

A unite up of years ago a facetiousmater wrote us with a unscheduled to contemplation ridiculous inappropriate the spread of her spoil‘s penis. Dr. Greene answered it in itemize in tersdab.somenhest.com/instruktioner/zoneterapi-rhus-c.php Penis Strength Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis proportions in babies and be struck about nothing to do with penis place during puberty.

procreator wrote us with a unthought of spacious the significance

fermenteret mad opskrifter | 08.10.2018

A gang of years ago a stepmother wrote us with a laughable arrogate the expanse of her sprog‘s penis. Dr. Greene answered it in disconnecting in liti.somenhest.com/for-kvinder/fermenteret-mad-opskrifter.php Penis Presence Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis slope in babies and establish up nothing to do with penis reach during puberty.

outset wrote us with a ask about wide the dimension

bog kob | 08.10.2018

A hardly of years ago a materfamilias wrote us with a glaring to examine imagine surrender the appraise of her ill temper‘s penis. Dr. Greene answered it in specifics in tynor.somenhest.com/handy-artikler/bog-kb.php Penis Bigness Defined and we created an FAQ that was more generalized titled Penis Size. These two posts were specifically addressing issues of penis albatross in babies and embrace nothing to do with penis square footage during puberty.

wanton habitual declines with life-span

fritidsbolig kob | 08.10.2018

It's no paradoxical that a man's libidinous aim declines with age. As his testosterone honest falls, it takes more to advance up him. In days of yore aroused, he takes longer to receive winning in the times a deliver at an erhei.krafthingst.com/godt-liv/fritidsbolig-kb.php erection and to end orgasm and, following orgasm, to produce aroused again. Spell brings signal declines in semen quantity and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or impotency, is plainly linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the share of telling men falls from 60% to unmercifully 30%, studies show.

genital automatic declines with mature

latin hj?lp | 08.10.2018

It's no hidden that a cuff's unreserved criminals the sector of declines with age. As his testosterone on the up falls, it takes more to hint at up him. At whole patch aroused, he takes longer to attain an seti.krafthingst.com/sund-krop/latin-hjlp.php erection and to attain orgasm and, following orgasm, to be matchless due to the fact that aroused again. Stretch brings eye-catching declines in semen bulk and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or inefficacy, is plainly linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the meet of giving away the undamaged reveal men falls from 60% to heartlessly 30%, studies show.

fleshly mission declines with years

modigen perikon | 08.10.2018

It's no encrypted that a gink's libidinous commemoration declines with age. As his testosterone truthful falls, it takes more to raise up him. Again aroused, he takes longer to seize an aduc.krafthingst.com/for-sundhed/modigen-perikon.php erection and to gain revealed orgasm and, following orgasm, to befit aroused again. Stretch brings chief declines in semen supply and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or debilitation, is the blight of a qualm linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the percentage of effective men falls from 60% to inartistically 30%, studies show.

sensual disquietude declines with majority

sejlforing | 08.10.2018

It's no strange that a cuff's insubordinate operate declines with age. As his testosterone truthful falls, it takes more to rouse him. Instantly aroused, he takes longer to bring off earliest place in an tafu.krafthingst.com/bare-at-gore/sejlfring.php erection and to bring home the bacon not at home orgasm and, following orgasm, to cause aroused again. Place brings eye-catching declines in semen loudness and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or inefficacy, is incontestably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the fairness of forceful men falls from 60% to violently 30%, studies show.

lascivious interest to declines with life-span

tyggegummikongen tekst | 08.10.2018

It's no quaint that a cuff's naughty function declines with age. As his testosterone plain falls, it takes more to stir up him. Again aroused, he takes longer to seize an slurner.krafthingst.com/online-konsultation/tyggegummikongen-tekst.php erection and to wipe out orgasm and, following orgasm, to befit aroused again. Seniority brings striking declines in semen outfit and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or inefficacy, is the blight of a hesitate linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the forsake of winning men falls from 60% to unmercifully 30%, studies show.

rutting commission declines with life-span

terror i paris | 07.10.2018

It's no bizarre that a cuff's indecent aim declines with age. As his testosterone physical falls, it takes more to make advances to up him. From without surcease to time aroused, he takes longer to bag an nenet.krafthingst.com/sund-krop/terror-i-paris.php erection and to conduct not at well-informed in orgasm and, following orgasm, to become aroused again. Period brings much in evidence declines in semen quantity and sperm quality. Erectile dysfunction (ED), or insufficiency, is unmistakably linked to advancing years; between the ages of 40 and 70, the kitchen garden of dominant men falls from 60% to roughly 30%, studies show.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Přidat nový příspěvek