Norská státem organizovaná pedofilie a incest

Norská realita

Jak žije země s "nejvyšší životní úrovní na světě"

Historicky, norská společnost byla do konce 19. století v podstatě prvobytně pospolná, téměř plná negramotnost, chudoba, tisíce let přežívání v přírodních podmínkách severu zanechalo svůj otisk v sociálním chování a normách, podobné sociální normy se dodnes uchovaly u dalších severních národů jako např. Čukčů.

Severní reálie byly následující: rodiny žily osamoceně, prostředí neumožňovalo podporovat větší koncentraci obyvatel na jednom místě. Incest byl sociální normou, nutným opatřením k přežití. Dcery rodily od otců, matky od synů, bratři od sester. Degenerativní vliv incestu severní národy vyvažovaly následujícím zvykem: pokud do domu přišel jakýkoliv cizinec (libovolné rasy a národnosti), pán domu nebyl spokojený, dokud pod něj "nepodložil" všechny členky domácnosti - manželky, dcery, vnučky... za účelem reprodukce.

V současnosti v Norsku faktor přírody jako tlaku na sociální chování zmizel, mj. díky nálezu ropy v Severním moři ("severní Kuvajt"), nicméně tisíceleté sociální normy zůstaly.

 

Z interview Iriny Bergset:

(níže následuje výtah z interview I.Bergset po paměti, mými slovy, zdaleka nepokrývá vše řečené.)

Dnešní norská realita

Incest a pedofilie je mlčenlivou sociální normou. Irina Bergset je Ruska, která se v roce 2007 odstěhovala s norským manželem do Norska, její syn měl tehdy 7 let. Tam se jí narodil druhý syn, v roce 2011 zjistila, že jejího čtyřletého syna její muž sexuálně zneužívá a ještě ho půjčuje "na hraní" dalším příbuzným. Napsala na policii s žádostí o vyšetření a s žádostí, aby byl jejímu muži zakázán přístup k synovi. Na druhý den se dostavila norská juvenálka, spolu s policií perzekuovali ji namísto jejího manžela, pokusili se jí uklidit do blázince jako duševně chorou, děti jí sebrali. V podstatě - děti jí vzali za to, že nahlásila chování svého muže, čímž se v jejich očích stala nenormální. Irina Bergset pak začala o své děti bojovat a rozkrývat reálné, ne deklarované, sociální procesy a mechanismy dnešního Norska. Tamější ministerstvo se například jmenuje volně přeloženo "Ministerstvo práv dětí a sexuálních menšin". Výsledek jejího boje a pátrání: v Norsku probíhá hon na děti, především hon na děti přistěhovalců.

 

- 20 procent dětí v Norsku nežije se svými rodiči, ale u pěstounů nebo v dětských domovech

- jakmile je dítě matce nebo rodičům odebráno, začíná terror na matku/rodiče (pokud se nejedná o rozené Nory) s podtextem "máme co jsme chtěli, tebe už nepotřebujeme, chcípni nebo se vrať odkud jsi přišla, nám je to fuk".

- pokud je dítě jednou odebráno, rodiče prakticky nemají šanci ho získat zpět obecně, a nemají žádnou šanci získat ho zpět psychicky nebo fyzicky nepoškozené

- sebevraždy matek, kterým byly ukradeny děti, jsou na denním pořádku

- v Norsku je mnoho subjektů, které mezi sebou soutěží kdo odebere více dětí a dá je "do systému". Vycházejí publikace, články, grafy, kde jsou kladeny cíle kolik dětí by mělo být v následujícím období odebráno a jak systém plní plán za uplynulé období

- tamní juvenálka (Barnevarn - "agentura pro ochranu dětí" = dětská policie) si vede podrobné statistiky, rozdělujíc děti do kategorií

  1. rozené v Norsku rodilým Norům

  2. rozené v Norsku přistěhovalcům

  3. rozené za hranicemi

a další podrobné statistiky podle ras, zemí původu, přičemž eviduje nejen odebrané děti, ale všechny děti nacházející se na území Norska delší dobu, tzn. všechny děti (i pokud tam jste například na dovolené a déle než 3 týdny) se stávají automaticky "klienty" Barnevarnu, dostanou pořadové číslo a při libovolné absurdní nebo vylhané zámince mohou být kradeny rodičům, a jsou kradeny. Ve publikovaných statistikách Barnevarnu se tak můžete dočíst že například k 1.1.2010 se v Norsku nachází přes 5100 ruských dětí, z toho přes 1000 už bylo odebráno (a zbytek je ještě na svobodě, mezi řádky). Přičemž systému funguje tak, že pokud je dítě odebráno pod jakoukoliv záminkou (ta se neověřuje, stačí udání), rodiče se automaticky považují za usvědčené a musí dokazovat svou nevinu ( = že jsou dobří rodiče), nikoliv naopak. V praxi pak systému funguje i tak, že nejprve se někdo přihlásí do systému a řekne, že chce být pěstoun, a pak se pod jeho kritéria hledá dítě, které se pod nějakou záminkou odebere normální rodině. Případně, Nor uvidí nějaké talentované nebo sympatické dítě přistěhovalců, domluví se s Barnevarnem, napíše udání, dítě je ukradeno. Funguje se tam podle algoritmu "Nor má vždy pravdu, Nor může vše".

 

Mezi důvody, které můžou vést k tomu, že je dítě odebráno, oficiálně patří mj.:

- neseznámení dítěte do věku 4 let s různými sexuálními orientacemi, s možností výběru své orientace, jinak řečeno "neodstranění genderových stereotypů"

- nucení dělat úkoly, čistit si zuby a pod. (je považováno za týrání dítěte)

- nedostačující velikost bytu (záleží na subjektivním hodnocení pracovníka Barnevarnu)

- neadekvátní vztah rodiče s dítětem (hodnotí subjektivně opět Barnevarn)

- neodevzdání dítěte do jeslí ve věku 1 rok

- námitky proti stravovacímu režimu v jeslích/školce (podává se jen 1 teplé jídlo týdně)

 

v reálu jsou vytvořena dostatečně gumová kritéria, takže lze terorizovat prakticky kohokoliv a odebrat dítě komukoliv. Přičemž juvenálka má vždy pravdu, pokud se člověk vzepře silou může se s možností ještě někdy vidět své dítě uplně rozloučit, je klasifikován jako psychicky nemocný atp.

Emocionální projevy matky jako touha být se svým dítětem jsou klasifikovány jako diagnóza kterou je třeba léčit, stejně tak touha dítěte vrátit se k rodičům je psychické onemocnění, které je třeba léčit. Bergset uvádí ze své zkušenosti, jak probíhalo její první setkání se synem po mnoha měsících bojů s Barnevarnem - řekli jí že má právo vidět své dítě 2 hodiny v roce a "jediná slza, a už ho nikdy neuvidíte, jediný fyzický kontakt, a už ho nikdy neuvidíte".

Skutečné případy:

  1. dítě se ve škole prořeklo že ho doma nutí čistit si zuby, ten den už domů nedošlo, vyzvedl ho Barnevarn a rodiče ho viděli poprvé až za několik měsíců

  2. Syn I. Bergset z vlastní zkušenosti popisuje pěstounskou "rodinu" - zavřeli ho do nějaké sklepní místnosti, řekli mu "buď tady, dělat nemusíš nic, dělej si co chceš a jestli se ti to nelíbí, seženem si jiné".

  3. dítě po odebrání matce u pěstounů neustálo chtělo zpět k ní, což se tam považuje za diagnózu, začali ho dopovat prášky, případ se nějak dostal do médií, takže ho matka nakonec vybojovala zpět, ale jako invalidu na kolečkovém křesle, kvůli předávkování léky

 

Důležité je pochopit, že se nejedná o jednotlivé excesy, ale tento zločin nese cílený a systémový charakter - každý pěstoun dostává státní podporu 10.000 norských korun denně (to není překlep, jsou to v přepočtu miliony za rok), pokud je dítě nějak postižené, jsou další peníze navíc, takže probíhá v určité míře záměrné mrzačení adoptovaných dětí pěstouny.

 

Dnes je z 10 dětí narozených v Norsku 8 narozeno přistěhovalcům, na tyto probíhá boj, děti narozené Norům prakticky všechny trpí nějakou formou geneticky podmíněných onemocnění (downůw syndrom apod.), v důsledku staletí incestů při omezené populaci na omezeném území. Celý tento hon na děti není nic jiného než státní program na obnovu genofondu, v dětském domově kde byl syn I.Bergset bylo 30 dětí, z toho 28 dětí byly děti přistěhovalců.

 

Kromě toho je to také krytí pro přísun dětí homosexuální lobby, funguje tam systém dočasné adopce, tj. dítě je jeden týden v jedné "rodině", druhý týden v druhé, třetí týden ve třetí atd. Důsledky si určitě domyslíte sami.

 

Podle zkušenosti I.Bergset, Barnevarn, "Agentura na ochranu dětí", která má kancelář v každé vesnici, je ve skutečnosti přesný opak, tj. hlavně agentura na včasné odhalování a trestání těch, kdo se postaví proti zneužívání dětí, incestu a pedofilii. Kupčení s dětmi je tam miliardový byznys financovaný ropou a v posledních 10-15 letech i nedeklarovaný, ale reálně prováděný program "obnovy" genofondu na účet přistěhovalců.

 

Breivik je produktem tohoto systému - byl roky systematicky znásilňován pěstouny. Mimo to, že postřílel 70-80 lidí na ostrově, také spáchal atentát na předsedu vládních socialistů, strany, která je za toto svinstvo zodpovědná. Bomba vybuchla, ale kabinet byl v tu chvíli prázdný. Islám zde nehrál roli.

 

Tragické případy se tam dějí, Bergset uvedla dva: otec z afriky, když mu Barnevarn přišel ukrást 6 dětí, rozsekal 4 lidi z Barnevarnu sekerou, nakonec zabil sebe. V jiném případě, kluk který byl v systému "péče" a byl roky systematicky zneužíván pěstouny, si po dovršení 18 let jako první věc šel koupit pistoli a své "rodiče" zastřelil.

 

Dále:

EU 24.6. přijala směrnici na ochranu práv a svobod LGBT

 

Dokument na ochranu práv a svobod lesbiček, gayů, bisexuálů, transexuálů a intersexuálů.
Vymezuje je jako nejčastěji diskriminovanou menšinu.
V dokumentu se mj. uvádí:

"LGBT mají stejná práva jako ostatní lidé - žádná nová lidská práva pro ně nejsou vytvářena a také nemohou být jako lidská práva popřena. EU potvrzuje zásady univerzality lidských práv a uznává, že kulturních, tradičních či náboženských hodnot se nelze dovolávat k ospravedlnění jakékoliv formy diskriminace, včetně diskriminace LGBT.

EU je hluboce znepokojena, že sexuální orientace a genderová identita je stále používána k ospravedlnění vážného porušování lidských práv na celém světě. LGBT  představují zranitelnou menšinu, která je neustále předmětem obtěžování, diskriminace, zastrašování a zneužívání, často s použitím extrémního násilí, včetně mučení a vraždění." 

Zdroj: http://www.interfax.ru/world/news.asp?id=314507

 

pro "světové zákulisí" je juvenální justice, "práva dětí" (na homosexuální pěstouny?) jednou z klíčových agend, svědčí o tom fakt, že zvláštní zmocněnec OSN pro práva dětí (který bude prosazovat LGBT agendu a agendu juvenilní justice, adopci homosexuály atd.) je člověk, který byl v užším kruhu osob, zvažovaných na post ředitele CIA. To neznamená nic jiného, než že tato prasárna je pro ně jedním ze strategických směrů a posty ředitele CIA a zmocněnce OSN pro práva dětí považují za podobně klíčové.

 

Tato reportáž ruské televize "Děti ve Švédsku" je poučná i pokud nerozumíte rusky - gay pride pochody s účastí 8-10 letých dětí vesele mávajících duhovou vlajkou, knihkupectví s oddíly dětských knih, kde nenajdete jedinou knížku pro děti bez gay-agendy, připravovaná učebnice "GAY KIDS" určená malým dětem, která má pomoci v "sexuálním sebeurčení", reklamy, v nichž se líbají dva kněží v kostele (a podle reportérů, takovéhle sociální reklamy zabírají dnes většinu reklamního času), výhružky těm, kdo se proti těmto trendům postaví, nemožnost pro anti-gay kněze působit v církvi, a nakonec - náměstek ministra zdravotnictví, švédský gay aktivista který se svým "mužem" a dvěma biologickými matkami-lesbami vychovává dva syny, dává k lepšímu historku:

 

"Jednou se mě syn zeptal: tati, a je pravda, že muž si může vzít i ženu?" , přičemž takovou otázku syna považuje za naprosto v pořádku a vůbec se nad tím nepozastavuje.

 

Pokud se vám zdá, že něco takového jako celek není prostě možné, vyhledejte si v googlu "Barnevarn":

 

Jedním z přímých potvrzení tvrzení Iriny Bergset je prohlášení norské ministryně o zavedení předmětu "Incest" ve všech školách v Norsku od druhé třídy základní školy:

"V Norsku existuje sociální tradice - incest a jsme povinni začit o tom mluvit s dětmi od první třídy." (originál v norštině zde)

- pokud je to propaganda incestu, pak není o čem mluvit

- pokud je to naopak boj proti incestu a pedofilii (z článku není jasné, co bude obsahem předmětu), pak samotný fakt nutnosti zavedení takového předmětu pro 8-leté děti je dostatečně vypovídající


 

Dánský pořad pro děti kde se moderátorka jásavě ptá publika "A kdo má dva táty, zvedněte ruku", a následuje píseň "mám dva táty, skutečné táty":

 

Diskusní téma: Norská státem organizovaná pedofilie a incest

1000

GoogleABCfg | 14.12.2020

1000

1000

GoogleABCfg | 13.12.2020

1000

Turistika sexuální

Honza | 23.02.2016

Poroč norové třeba nejezdí do sřední evropy nechat si ty své slepice udělat na mlíko, nebyl by to žádný problém, nebo ať norský stát začne sbírat sperma do spermabank a cpe to do norek po třech jako asistovanou reprodukci, to by neměl být problém !

Na každém šprochu....

Petr | 02.12.2015

Článek je, bohužel, snůškou nesmyslů a nepodložených informací. Tím ale škodí právě těm, kteří s Norskem o své děti bojují. V článku samozřejmě není všechno vymyšlené, ale některé informace jsou zkreslené čí spíše vymyšlené. Rozhodně nechápu, co má společného homosexualita s problémem odebírání dětí. Autor je zřejmě zastáncem "tradiční" rodiny a neuvědomuje si, že už nemáme středověk.

Re: Na každém šprochu....

eman | 11.12.2015

Synku, a ty jako myslíš, že za středověku teplouši nebyli? To procento je v populaci stále stejné. Jen se museli chovat slušně a svými ptáky neobtěžovat okolí. Až si dva buci dokážou udělat dítě, tak ať si ho též vychovávají. Dokud to nezvládnou, tak na dítě nemají nárok. Jinak pokud si to dělají dva mezi sebou do zadku nebo do ucha, ať už je to chlap s chlapem, nebo ženská s chlapem, je asi celkem jedno, pokud si to dělají doma a nevedou o tom veřejnou diskusi. Sexualita vždy byla něco naprosto intimního co na veřejnost nepatří, pokud někomu vadí na vřejnosti prostitutka, ze které čouhá libido na sto honů, tak asi taky vadí homouš co kroutí zadkem a předvádí svou onakou sexuální orietaci. Až se začnou homouši zase chovat normálně a nebudou otravovat tu jinak orientovanou většinu, nějakými svými právy, většinu nebude opět zajímat, jak si to dělaj a budou ty svý práva se šukat do zadku zas mít. Hlavně na to, kolik jich je, jsou moc slyšet a to dost otravuje. Ono totiž těch menšin, co chtějí prosazovat nějaká svá práva je tady v poslední době nějak moc a náklady na to jejich prosazování jde z našich daní do jejich neziskovek. A mimochodem, k právům homosexuálů: Manželství, je Svátost a svátost nikdy nemůže být udělena dvěma homosexuálům, protože co pán Bůh spojil, nebyli dva buci, nýbrž muž a žena. Ovšem na radnici, ať si je státní úředník klidně oddá, získají nanejvýš důchod po zemřelém manželovi, jinak všechna práva ze soužití vyplívající se dají upravit smlouvou. Tak jakýpak středověk.

Re: Re: Na každém šprochu....

Gabriela | 17.02.2016

Děkuji :)

Re: Re: Na každém šprochu....

uplnej vypatlanec | 23.06.2016

neni co dodat, snad jen, ze ty vypraskany neziskofvky platime vsichni (teda hllavne zamestnanci)

Re: Na každém šprochu....

Monika | 04.03.2016

To co se v clanku pise, neni nic přehnaného. Naopak je to ještě horší. Z nejvyssich rad si deti vybiraji, aby se skupinove mohli divat, jak je dítě znasilnene, mucene a nakonec zabite. Do Norska bych s detma nejela na dovolenou,, ani kdyby mi za ni ještě zaplatili.

ruska propaganda

qwertz | 14.10.2015

Rusaci maji zalusk na Arktidu, tak propaganda jede na plny plyn.
V Rusku by chtel zit opravdu kazdy, predevsim zensky, protoze chlapi se tam nedozijou ani duchodu.

Re: ruska propaganda

eman | 11.12.2015

qwertzi, komu není z hůry dáno, v apatyce nekoupí, to bude asi váš případ.............

to jsou místy argumenty

Jarin | 14.02.2015

Tady je ve školce taky jen jedno teplé jídlo denně, hodnotí něco, o čem nic neví? Jak pak věřit ostatnímu?
Není pravda, že všechny norské děti jsou nemocné, viděl jsem dost zdravých, ten genofond nebude asi tak kritický a dá se to přeci řešit daleko jinak než kradením dětí a pěstváním deprivantů, to asi společnosti moc neprospěje.
Je spíš s podivem, že se nikdo nepozastavuje nad právem dětí na vlastní kulturu a jazyk, a hlavně to rozdělování sourozenců je největší barbarství a krutost.
A jinak dost pochybuju, že by kradli malý černoušky za účelem oživení genofondu, to je poněkud přiažené za vlasy.
Jinak tam mají taky nějaký muslimy, tak ty jim to obohatěj.

Re: to jsou místy argumenty

jana | 18.02.2015

Špatně jsi četl, Jarine:... "jen jedno teplé jídlo t ý d n ě "...

Tomu co se tu píše věnujte zvýšenou pozornost

Anton | 23.01.2015

Takové žvásty může brát vážně snad jen nesvéprávný odpůrce společnosti. Nesmyslné bláboly typu - přání otcem myšlenky a dvě polopravdy jsou jedna celá lež.
Ještě že naše výchova a úcta k tradicím
- udržuje pevné rodiny a nízkou rozvodovost
- mládež téměř nezná alkohol a drogy
- vzdělanost jen kvete
- rodiče vychovávají odpovědně své potomky a vedou je k odpovědnosti

Nebo je to jinak, že máme plnou hWbu jak to jinde dělají úplně špatně.

Re: Tomu co se tu píše věnujte zvýšenou pozornost

noname | 07.05.2015

No neviem či tu žiješ ke´d takto píšeš, keby tebe prišli zobrať deti, lebo susedovi sa niečo nepáči tak inak by si písal. Tá zvyšena pozornosť asi kvôli niečomu bude. A len tak chcem podotknúť, že nevychované deti sú tu oveľa viacej ako na slovensku alebo v čechách, keď ich nemôžeš nútiť aby si išli umyť zuby tak asi to tak nejako z toho už vyplíva a drogy a alkohol tú poznajú tiež lepšie ako na svk či v česku, aj ked je tu "prohibicia"... v osle je napríklad oveľa viac užívateľov tvrdých drôg ako napr v prahe alebo v bratislave, a nórov teda nieje viacej ako čechov ;)

Re: Tomu co se tu píše věnujte zvýšenou pozornost

eman | 11.12.2015

Tak to jste se s tou vzdělaností opravu trefil, je to tady za poslední léta samý Mgr. humanitárního směru, jen na tu techniku se posledních 25 let moc lidí nehlásí. A jak, pak by jsme nebyli vzdělým národem, včetně menšin, když vláda platí každému blbovi asistenta, když to učivo nezvládne normálně, tak mu to nalijou trychtýřem do hlavy. Nebo jinam, ale vystuduje.
Drogy, no to je otázka, čemu říkáte droga. Trocha trávy asi žádného mlaďase nezabije, ale s alkoholem to už je jiná, musejí si dávat rychle, až převezmou vládu muslimové, tak bude utrum, žádný alkohol.
Odpovědnost, na to v čem žijeme to není až tak zlé, pokud potomci vidí, jakou mají odpovědnost papaláši ke svým voličům a dodržují volební sliby, tak mají zářný příklad jak se chovat a své odpovědné rodiče mohou mít leda za pitomou starou generaci se zkostnatělými názory. Tak co by jste chtěl na té mládeži?

Barnevarn

monty | 22.01.2015

Barnevarn je shit - humus - zlý sen - čím víc smrtelných případů - kdy nešťastní rodiče někoho z nich sejmou - tím líp

Současná obhájkyně práv byla velmi angažovaná v "kuřimské kauze"

Jiřina | 22.01.2015

Paní Šabatová by se měla držet zpět, protože ta její angažovanost v kuřimské kauze, kde se děti opravdu týraly, už svědčí o její inteligenci a "citlivosti" !
Ono je to u nás také pěkně divé, když takoví lidé mohou mluvit do rodinné výchovy .

No, no, no

Věra Diblíková | 16.03.2014

Kdo se tak pohoršuje nad údajným norským incestem, měl by se zamyslet nad chováním Čechů romské národnosti. Pokud bychom jako národ byli posuzováni podle této menšiny, dopadli bychom ještě hůř, a odebírání dětí rodičům u nás máme samozřejmě taky, pokud rodič o dítě řádně nepečuje, případně ho fyzicky nebo psychicky týrá - co takhle Kuřim? to ani nebyli nějací fetující Romové, ale vzdělaní většinoví Češi - pardon, Moravané.

Re: No, no, no

J. | 21.01.2015

Aha a kam potom někteří z nich zmizeli, stopa vedla do Noirska.

Re: Re: No, no, no

jm | 21.01.2015

Tak to bylo chytré, z dospělé baby udělat před norskými úřady dítě, tu adoptovat a získávat od státu milion ročně. Měli to dobře vymyšlené.

Re: No, no, no

Sandra | 22.01.2015

Vy asi nechapete rozdil v rozsahle organizovane zdrudnosti, ktera je v Norsku normou, podporovanou statem!!! Prosim pouzivejte trochu mozek...

Re: No, no, no

eman | 11.12.2015

Co to prosím vás je Čech romské národnosti, to jste okoukala na Akruálně.cz, tam taky říkají francouzským občanům od Turků až po Araby a jiné národnosti Francouzi. Nebo je to snad nějaká nová vypěstovaná hybridní kategorie rodilého genetického Čecha, doplněného o nějaké romské geny, nebo jste měla na mysli prostě české občany Romské národnosti?

オークリー ゴーグル

cowetuv | 11.11.2013
Re: オークリー ゴーグル

eman | 11.12.2015

コンパイラはそれを扱うことができません

kto neverí...

jajaa | 09.07.2013

http://www.youtube.com/watch?v=D8CwuyIM9vs

http://www.youtube.com/watch?v=Q6R84yTxwc0

http://www.youtube.com/watch?v=JgACZQjqsFM

http://www.youtube.com/watch?v=s2URJPWLik0

Rozmazlená prostitutka

beruela | 07.07.2013

http://oko-planet.su/history/historydiscussions/196180-byla-li-gruziya-soyuznikom-rossii-politicheskaya-model-vyzhivaniya-gruzinskogo-gosudarstva.html

Re: Rozmazlená prostitutka

Hox | 07.07.2013

perla, článek putuje do fronty na překlad.

Rozmazlená prostitutka

Beruela | 07.07.2013

Stereotyp chování - národ je jako člověk.Počtěte si o Gruzii.Je to sice dlouhé,ale velice zábavné.A překladač někdy obrací smysl,porovnejte text s originálem.

preklad rozhovoru s Irinou

jajaa | 06.07.2013

http://prekladrozhovoru.blogspot.sk/2013/06/preklad-clanku-z-novin-zavtra-zajtra.html

..

Hox | 04.07.2013

k tématu, projev Bergset:

http://www.youtube.com/watch?v=aSjgNvsb4x4

nevím nakolik je to legislativa namířená jen proti Rusku, nebo jestli to platí plošně, ale dnes ve 30ti zemích světa se děti překročením hranice stávají majetkem daného státu, patří tam celá západní a severní evropa. Poučení je jednoznačné - nejezdit s dětmi do těchto zemí, hrozí jejich krádež tamní juvenální justicí.

rusi

peter | 03.07.2013

a to vas nenapadlo, ze to moze byt problem ked vsetky dokumentarne videa z tohto clanku su po rusky?

Re: rusi

Hox | 04.07.2013

problém pro koho a v jakém smyslu? Interview s rodilou Ruskou logicky nebude třeba v angličtině. Ostatní videa jsou ilustrativní, kromě toho poslední je jen otitulkováno. Až tohle téma nebude v evropských masmédiích tabu, bude možné brát i odtud.

Věrohodnost

treerat | 02.07.2013

Tak jsem trochu zapátral po věrohodnosti článku, a přinejmenším s tou běžností incestu jsem nenarazil na něco, co by to přímo podpořilo. Ono už to tvrzení, že do konce 19. století byla norská společnost prvobytně pospolná (tedy barbaři). Proti tomu svědčí (alespoň podle mě) norské dějiny (http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_Norska), nebo jako celkem věrohodná ilustrace poslouží kniha Zrzavý Orm. To byl sice Švéd, ale pokud by Norové byli takoví prosťáčci, rychle by o své území přišli. Naopak, Vikingové dokázali zatápět podstatné části Evropy.
Ohledně té ministryně, zdá se mi, že pokud takový předmět chce zavést, má to být opravdu na obranu dětí. Co jsem našel, spíše měla problémy, že chtěla znovu otevřít nějaký případ sexuálního zneužívání. Viz:

http://www.norwaypost.no/index.php/news/political/26851-mp-criticised-for-intervening-in-incest-case-26851
http://www.newsinenglish.no/2012/04/30/pressure-builds-on-youngest-minister/

Ještě ohledně toho incestu, netvrdím, že jsem za chvíli hledání prošel vše, ale třeba dle norské wiki mi to připadá celkem podobné jako u nás:

http://no.wikipedia.org/wiki/Seksuelt_overgrep
http://no.wikipedia.org/wiki/Incest

Vyrozuměl jsem, že incest (krvesmilstvo) byl stíhán již od roku 1684. Tipuji, že i předtím to bylo ošetřeno třeba nějakým zvykovým právem.

Co se týká Barnavarnu a odebírání dětí, to zřejmě pravda bude, podobně jako si Rusko stěžuje, že jsou na základě nesmyslných důvodů odebírány děti ruským matkám ve Finsku.

Pokud se mýlím, budu rád, když někdo najde nějakou jasnější podporu pro to, co se v článku píše.

Re: Věrohodnost

taurus | 02.07.2013

"Ono už to tvrzení, že do konce 19. století byla norská společnost prvobytně pospolná (tedy barbaři)."
Většina Norů nežije ve městéch, ale v rodinných usedlostéch na samotách. Incest se tam vesele praktikuje od nepamětí. Už jen to, že sama ministřině přiznala, že v Norsku existuje sociální tradice - incest, o mnohém svědčí. A tato tradice je natolik zakořeněná, že jí společnost toleruje, proto je třeba tak málo trestních udání, protože rodina vždy přesvědčí poškozeného a někomu se to třeba i líbí.
Výuka hodin "Incestu" by měla především začit mezi dospělými, aby nezneužívali své dětí a sociální pracovnící by se měli zamířit na odhalování těchto otřesných případu a ne rovnou začit šířit "sexualní osvětu" mezí dětí 2. třídy. Našel jsem odkaz přímo na norské stránky, kde je článek a krátké vídejko hodiny "incestu". Samozřejmě je to podáváno, jako prevence a vlastně dobrá věc, jenomže pod stejnou omáčkou nám podávají i předměty "sexualní výchovy" ve školách, kde už dětem na rovinu říkají, že na sex mají právo, a to i kluci s klukama, holky s holkama už před dosažením zletilostí, vlastně v pubertě a pod.
Dítě musí prožit období čistoty a nevinností, aby se normálně vyvíjelo. A zavedení hodin sexuální výchovy pro dětí od šestí let, to je níčení dětské duše!
http://www.nrk.no/ostafjells/vestfold/vil-sette-incest-pa-timeplanen-1.11048804

Re: Re: Věrohodnost

treerat | 03.07.2013

Tak jo. Myslím, že většina lidí nežila ve městech ve většině Evropy alespoň do poloviny 19. století. Nějaké statky, rodinné usedlosti a tak jsou myslím rovněž značně rozšířeny. To samo o sobě nic nedokazuje. Ad: "Už jen to, že sama ministřině přiznala, že v Norsku existuje sociální tradice - incest, o mnohém svědčí." Koukal jsem na originál v norštině (s překladačem), a opět mi přijde, že je to prostě snaha incestu/zneužívání zabránit. "Sociální problém: Její snahou je udělat něco, aby se děti měly lépe(?). Věří, že násilí a sexuálního zneužívání na dětech, děti žijící s rodiči, kteří jsou uživatelé drog, děti, jejichž rodiče mají duševní nemoc nebo kdo spor je sociální problém, který je třeba řešit...." Prostě v rámci toho, jak rozumím překladači jsem nenašel, že by říkala něco o tom, že je to tradice. Říká, že je třeba to řešit a mluvit o tom. Asi to bude něco jako sexuální výchova. Což mi sice přijde u malých dětí celkem hloupé a nejspíš i škodlivé (nepochopil jsem to věkové rozpětí), ale není to vyučování toho, jak si užívat s lidmi z rodiny.

Dále, z logiky věci by časté incesty vedly nutně k degeneraci. Během několika generací by to ještě šlo. Ale za tisíc let už by se to muselo dost projevovat. Hledal jsem, ale nenašel jsem, že by v tomto směru měli v Norsku nějaké větší problémy. Také pokud Norsko, zdá se mi logické, že by podobné zvyklosti měly být také v Dánsku, Finsku, Švédsku, případně v severním Rusku. Je tam jazykové rozdělení, ale kultury se mi zdají docela podobné. Celkem logicky, pokud by k tomu docházelo často/pravidelně po stovky let, ruské rodiny by varovaly své děti, aby si z toho důvodu nebrali Nora/Norku, připadně nikoho ze Skandinávie. Podle mě by se to za tu dobu muselo dostat, alespoň v oblastech, kde je ta možnost reálně uskutečnitelná, do obecného povědomí.

Tady jsem narazil na zajímavou přednášku, která s tím souvisí, na Islandu jsou prý hlavně Norové, a irští a skotští Keltové.
Incest na Islandu 1500 - 1900:
http://web.uvic.ca/~becktrus/assets/text/jonsson_01.php

Re: Re: Re: Věrohodnost

taurus | 03.07.2013

"Už jen to, že sama ministřině přiznala, že v Norsku existuje sociální tradice - incest, o mnohém svědčí." Koukal jsem na originál v norštině (s překladačem), a opět mi přijde, že je to prostě snaha incestu/zneužívání zabránit."

Tak ministrině přižnala v televizí, existencí takové tradice a, že společnost musí začit o tom otevřeně mluvit. Psálo se o tom v ruském tisku.
Vidím, že ničemu neuvěříš, dokud se sám na vlastní oči nepřesvědčíš, ale potom nečekej, že na každou tvojí námitku, ti sem někdo bude chrlit odkazy.
Zamyslí se jen nad tím, že v Norsku nezaváději předmět "Incest" jenom tak z plezíru. A ten název předmětu nevzníkl sám od sebe. A otázka - co je tam za společnost, jestli od druhé třídy vznikla nutnost zavést do školy tento předmět, se nabízí sama od sebe.
Nikdo zde nepsal, že tam budou dětí učit incestu a většina zde chápe, že oficiélní verze tohoto kroku je prevence a informovanost šestí-sedmiletých dětí o této problematice.

A samozřejmě, vše, co se děje v Evropě, se koná jedině pro dobro věcí a lepší informovanost: tam děti se účastní gay paradů, jen ptoto, aby věděly jak multikulturně a toleratně se bránit. V Nizozemsku strana pedofilů také existuje zřejmě proto, aby potom v kroužkách šířila osvětu. A sodomie v Německu existuje výhradně jako špatný, ale užitečný příklad pro "zdravou společnost".
A kam nás vedou všichni tý dobré skutky, tě nenapadá?

Re: Re: Re: Re: Věrohodnost

treerat | 03.07.2013

Pořád mě to nějak nepřesvědčuje, ale rozhodně díky za odpověď.

Re: Re: Re: Re: Věrohodnost

mm | 22.01.2015

Při pročítání vašich reakcí jsem si vzpomněl na jednu stať z knihy Bez dcerky neodejdu, kdy pisatelka, žijícív rodině manžela v Íránu, popisuje negativa tamního zvyku sňatků (a incestu) mezi příbuznými (byli to potomci nějakého starého váženého rodu). Děti se často rodily postižené jak fyzicky, tak mentálně.

Re: Re: Re: Re: Věrohodnost

eman | 11.12.2015

Jo, jo, cesta do pekel je vždy dlážděná dobrými skutky a dobrými úmysly.

Re: Re: Re: Věrohodnost

noname | 07.05.2015

no ved aj sú tu stále málo inteligentní a veľa retardovaných ľudí, to som si všimla a až potom som začala pátrať po tom, že prečo...ono to nieje tak, že sa niekde dočítaš, že tú berú deti alebo že tu je incest, ale človek si to sám všimne a potom sa o to začne zaujímať, preto aj hore vyššie píšem, že to sú neni len žvásty, ale keď tu žiješ, tak si to proste všímaš

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek