Norská státem organizovaná pedofilie a incest

Norská realita

Jak žije země s "nejvyšší životní úrovní na světě"

Historicky, norská společnost byla do konce 19. století v podstatě prvobytně pospolná, téměř plná negramotnost, chudoba, tisíce let přežívání v přírodních podmínkách severu zanechalo svůj otisk v sociálním chování a normách, podobné sociální normy se dodnes uchovaly u dalších severních národů jako např. Čukčů.

Severní reálie byly následující: rodiny žily osamoceně, prostředí neumožňovalo podporovat větší koncentraci obyvatel na jednom místě. Incest byl sociální normou, nutným opatřením k přežití. Dcery rodily od otců, matky od synů, bratři od sester. Degenerativní vliv incestu severní národy vyvažovaly následujícím zvykem: pokud do domu přišel jakýkoliv cizinec (libovolné rasy a národnosti), pán domu nebyl spokojený, dokud pod něj "nepodložil" všechny členky domácnosti - manželky, dcery, vnučky... za účelem reprodukce.

V současnosti v Norsku faktor přírody jako tlaku na sociální chování zmizel, mj. díky nálezu ropy v Severním moři ("severní Kuvajt"), nicméně tisíceleté sociální normy zůstaly.

 

Z interview Iriny Bergset:

(níže následuje výtah z interview I.Bergset po paměti, mými slovy, zdaleka nepokrývá vše řečené.)

Dnešní norská realita

Incest a pedofilie je mlčenlivou sociální normou. Irina Bergset je Ruska, která se v roce 2007 odstěhovala s norským manželem do Norska, její syn měl tehdy 7 let. Tam se jí narodil druhý syn, v roce 2011 zjistila, že jejího čtyřletého syna její muž sexuálně zneužívá a ještě ho půjčuje "na hraní" dalším příbuzným. Napsala na policii s žádostí o vyšetření a s žádostí, aby byl jejímu muži zakázán přístup k synovi. Na druhý den se dostavila norská juvenálka, spolu s policií perzekuovali ji namísto jejího manžela, pokusili se jí uklidit do blázince jako duševně chorou, děti jí sebrali. V podstatě - děti jí vzali za to, že nahlásila chování svého muže, čímž se v jejich očích stala nenormální. Irina Bergset pak začala o své děti bojovat a rozkrývat reálné, ne deklarované, sociální procesy a mechanismy dnešního Norska. Tamější ministerstvo se například jmenuje volně přeloženo "Ministerstvo práv dětí a sexuálních menšin". Výsledek jejího boje a pátrání: v Norsku probíhá hon na děti, především hon na děti přistěhovalců.

 

- 20 procent dětí v Norsku nežije se svými rodiči, ale u pěstounů nebo v dětských domovech

- jakmile je dítě matce nebo rodičům odebráno, začíná terror na matku/rodiče (pokud se nejedná o rozené Nory) s podtextem "máme co jsme chtěli, tebe už nepotřebujeme, chcípni nebo se vrať odkud jsi přišla, nám je to fuk".

- pokud je dítě jednou odebráno, rodiče prakticky nemají šanci ho získat zpět obecně, a nemají žádnou šanci získat ho zpět psychicky nebo fyzicky nepoškozené

- sebevraždy matek, kterým byly ukradeny děti, jsou na denním pořádku

- v Norsku je mnoho subjektů, které mezi sebou soutěží kdo odebere více dětí a dá je "do systému". Vycházejí publikace, články, grafy, kde jsou kladeny cíle kolik dětí by mělo být v následujícím období odebráno a jak systém plní plán za uplynulé období

- tamní juvenálka (Barnevarn - "agentura pro ochranu dětí" = dětská policie) si vede podrobné statistiky, rozdělujíc děti do kategorií

  1. rozené v Norsku rodilým Norům

  2. rozené v Norsku přistěhovalcům

  3. rozené za hranicemi

a další podrobné statistiky podle ras, zemí původu, přičemž eviduje nejen odebrané děti, ale všechny děti nacházející se na území Norska delší dobu, tzn. všechny děti (i pokud tam jste například na dovolené a déle než 3 týdny) se stávají automaticky "klienty" Barnevarnu, dostanou pořadové číslo a při libovolné absurdní nebo vylhané zámince mohou být kradeny rodičům, a jsou kradeny. Ve publikovaných statistikách Barnevarnu se tak můžete dočíst že například k 1.1.2010 se v Norsku nachází přes 5100 ruských dětí, z toho přes 1000 už bylo odebráno (a zbytek je ještě na svobodě, mezi řádky). Přičemž systému funguje tak, že pokud je dítě odebráno pod jakoukoliv záminkou (ta se neověřuje, stačí udání), rodiče se automaticky považují za usvědčené a musí dokazovat svou nevinu ( = že jsou dobří rodiče), nikoliv naopak. V praxi pak systému funguje i tak, že nejprve se někdo přihlásí do systému a řekne, že chce být pěstoun, a pak se pod jeho kritéria hledá dítě, které se pod nějakou záminkou odebere normální rodině. Případně, Nor uvidí nějaké talentované nebo sympatické dítě přistěhovalců, domluví se s Barnevarnem, napíše udání, dítě je ukradeno. Funguje se tam podle algoritmu "Nor má vždy pravdu, Nor může vše".

 

Mezi důvody, které můžou vést k tomu, že je dítě odebráno, oficiálně patří mj.:

- neseznámení dítěte do věku 4 let s různými sexuálními orientacemi, s možností výběru své orientace, jinak řečeno "neodstranění genderových stereotypů"

- nucení dělat úkoly, čistit si zuby a pod. (je považováno za týrání dítěte)

- nedostačující velikost bytu (záleží na subjektivním hodnocení pracovníka Barnevarnu)

- neadekvátní vztah rodiče s dítětem (hodnotí subjektivně opět Barnevarn)

- neodevzdání dítěte do jeslí ve věku 1 rok

- námitky proti stravovacímu režimu v jeslích/školce (podává se jen 1 teplé jídlo týdně)

 

v reálu jsou vytvořena dostatečně gumová kritéria, takže lze terorizovat prakticky kohokoliv a odebrat dítě komukoliv. Přičemž juvenálka má vždy pravdu, pokud se člověk vzepře silou může se s možností ještě někdy vidět své dítě uplně rozloučit, je klasifikován jako psychicky nemocný atp.

Emocionální projevy matky jako touha být se svým dítětem jsou klasifikovány jako diagnóza kterou je třeba léčit, stejně tak touha dítěte vrátit se k rodičům je psychické onemocnění, které je třeba léčit. Bergset uvádí ze své zkušenosti, jak probíhalo její první setkání se synem po mnoha měsících bojů s Barnevarnem - řekli jí že má právo vidět své dítě 2 hodiny v roce a "jediná slza, a už ho nikdy neuvidíte, jediný fyzický kontakt, a už ho nikdy neuvidíte".

Skutečné případy:

  1. dítě se ve škole prořeklo že ho doma nutí čistit si zuby, ten den už domů nedošlo, vyzvedl ho Barnevarn a rodiče ho viděli poprvé až za několik měsíců

  2. Syn I. Bergset z vlastní zkušenosti popisuje pěstounskou "rodinu" - zavřeli ho do nějaké sklepní místnosti, řekli mu "buď tady, dělat nemusíš nic, dělej si co chceš a jestli se ti to nelíbí, seženem si jiné".

  3. dítě po odebrání matce u pěstounů neustálo chtělo zpět k ní, což se tam považuje za diagnózu, začali ho dopovat prášky, případ se nějak dostal do médií, takže ho matka nakonec vybojovala zpět, ale jako invalidu na kolečkovém křesle, kvůli předávkování léky

 

Důležité je pochopit, že se nejedná o jednotlivé excesy, ale tento zločin nese cílený a systémový charakter - každý pěstoun dostává státní podporu 10.000 norských korun denně (to není překlep, jsou to v přepočtu miliony za rok), pokud je dítě nějak postižené, jsou další peníze navíc, takže probíhá v určité míře záměrné mrzačení adoptovaných dětí pěstouny.

 

Dnes je z 10 dětí narozených v Norsku 8 narozeno přistěhovalcům, na tyto probíhá boj, děti narozené Norům prakticky všechny trpí nějakou formou geneticky podmíněných onemocnění (downůw syndrom apod.), v důsledku staletí incestů při omezené populaci na omezeném území. Celý tento hon na děti není nic jiného než státní program na obnovu genofondu, v dětském domově kde byl syn I.Bergset bylo 30 dětí, z toho 28 dětí byly děti přistěhovalců.

 

Kromě toho je to také krytí pro přísun dětí homosexuální lobby, funguje tam systém dočasné adopce, tj. dítě je jeden týden v jedné "rodině", druhý týden v druhé, třetí týden ve třetí atd. Důsledky si určitě domyslíte sami.

 

Podle zkušenosti I.Bergset, Barnevarn, "Agentura na ochranu dětí", která má kancelář v každé vesnici, je ve skutečnosti přesný opak, tj. hlavně agentura na včasné odhalování a trestání těch, kdo se postaví proti zneužívání dětí, incestu a pedofilii. Kupčení s dětmi je tam miliardový byznys financovaný ropou a v posledních 10-15 letech i nedeklarovaný, ale reálně prováděný program "obnovy" genofondu na účet přistěhovalců.

 

Breivik je produktem tohoto systému - byl roky systematicky znásilňován pěstouny. Mimo to, že postřílel 70-80 lidí na ostrově, také spáchal atentát na předsedu vládních socialistů, strany, která je za toto svinstvo zodpovědná. Bomba vybuchla, ale kabinet byl v tu chvíli prázdný. Islám zde nehrál roli.

 

Tragické případy se tam dějí, Bergset uvedla dva: otec z afriky, když mu Barnevarn přišel ukrást 6 dětí, rozsekal 4 lidi z Barnevarnu sekerou, nakonec zabil sebe. V jiném případě, kluk který byl v systému "péče" a byl roky systematicky zneužíván pěstouny, si po dovršení 18 let jako první věc šel koupit pistoli a své "rodiče" zastřelil.

 

Dále:

EU 24.6. přijala směrnici na ochranu práv a svobod LGBT

 

Dokument na ochranu práv a svobod lesbiček, gayů, bisexuálů, transexuálů a intersexuálů.
Vymezuje je jako nejčastěji diskriminovanou menšinu.
V dokumentu se mj. uvádí:

"LGBT mají stejná práva jako ostatní lidé - žádná nová lidská práva pro ně nejsou vytvářena a také nemohou být jako lidská práva popřena. EU potvrzuje zásady univerzality lidských práv a uznává, že kulturních, tradičních či náboženských hodnot se nelze dovolávat k ospravedlnění jakékoliv formy diskriminace, včetně diskriminace LGBT.

EU je hluboce znepokojena, že sexuální orientace a genderová identita je stále používána k ospravedlnění vážného porušování lidských práv na celém světě. LGBT  představují zranitelnou menšinu, která je neustále předmětem obtěžování, diskriminace, zastrašování a zneužívání, často s použitím extrémního násilí, včetně mučení a vraždění." 

Zdroj: http://www.interfax.ru/world/news.asp?id=314507

 

pro "světové zákulisí" je juvenální justice, "práva dětí" (na homosexuální pěstouny?) jednou z klíčových agend, svědčí o tom fakt, že zvláštní zmocněnec OSN pro práva dětí (který bude prosazovat LGBT agendu a agendu juvenilní justice, adopci homosexuály atd.) je člověk, který byl v užším kruhu osob, zvažovaných na post ředitele CIA. To neznamená nic jiného, než že tato prasárna je pro ně jedním ze strategických směrů a posty ředitele CIA a zmocněnce OSN pro práva dětí považují za podobně klíčové.

 

Tato reportáž ruské televize "Děti ve Švédsku" je poučná i pokud nerozumíte rusky - gay pride pochody s účastí 8-10 letých dětí vesele mávajících duhovou vlajkou, knihkupectví s oddíly dětských knih, kde nenajdete jedinou knížku pro děti bez gay-agendy, připravovaná učebnice "GAY KIDS" určená malým dětem, která má pomoci v "sexuálním sebeurčení", reklamy, v nichž se líbají dva kněží v kostele (a podle reportérů, takovéhle sociální reklamy zabírají dnes většinu reklamního času), výhružky těm, kdo se proti těmto trendům postaví, nemožnost pro anti-gay kněze působit v církvi, a nakonec - náměstek ministra zdravotnictví, švédský gay aktivista který se svým "mužem" a dvěma biologickými matkami-lesbami vychovává dva syny, dává k lepšímu historku:

 

"Jednou se mě syn zeptal: tati, a je pravda, že muž si může vzít i ženu?" , přičemž takovou otázku syna považuje za naprosto v pořádku a vůbec se nad tím nepozastavuje.

 

Pokud se vám zdá, že něco takového jako celek není prostě možné, vyhledejte si v googlu "Barnevarn":

 

Jedním z přímých potvrzení tvrzení Iriny Bergset je prohlášení norské ministryně o zavedení předmětu "Incest" ve všech školách v Norsku od druhé třídy základní školy:

"V Norsku existuje sociální tradice - incest a jsme povinni začit o tom mluvit s dětmi od první třídy." (originál v norštině zde)

- pokud je to propaganda incestu, pak není o čem mluvit

- pokud je to naopak boj proti incestu a pedofilii (z článku není jasné, co bude obsahem předmětu), pak samotný fakt nutnosti zavedení takového předmětu pro 8-leté děti je dostatečně vypovídající


 

Dánský pořad pro děti kde se moderátorka jásavě ptá publika "A kdo má dva táty, zvedněte ruku", a následuje píseň "mám dva táty, skutečné táty":

 

Diskusní téma: Norská státem organizovaná pedofilie a incest

Re: Věrohodnost

mm | 22.01.2015

Já mám osobní zkušenost, třebaže subjektivní, ale spousta věcí se mi jeví srozumitelněji dnes, po více jak dvaceti letech. Začátkem devadesátých let jsem byl na návštěvě v Norsku se svým dánským známým. Obdivoval jsem norskou infrastrukturu, občanskou vybavenost (nově vy/budované silnice, obchody, nová nákupní centra, průmyslové zóny atd. atd. - všechno zelo novotou a upraveností, krásné obytné čtvrti - čerstvě vybudované na kopcích kolem města, kde jsme se nacházeli...prostě člověk z malého postkomunistického státu, kde bylo vše ošuntělé, šedivé...známe to. Kamarád mi ale říká - nemyl se, to je tady teprve pár let, ne- li včera, takový rozmach; donedávna tu byly jen staré dřevěné studené baráky a obchody zavíraly v šest večer. Oni Norové jsou trochu pozadu za (vyspělými) západoevropskými zeměmi, ale brzy to doženou". Tento známý v Norsku obchodoval už od sedmdesátých let a měl ho procestované skrz na skrz; věděl, o čem hovoří. Bývala to chudá zaostalá země s minimem silnic, některé severněji uložené oblasti byly téměř nedostupné, kdovíjak tam obyčejní lidé žili. Velký zvrat nastal až koncem osmdesátých let. O mentalitě tamních lidí pomlčím - je tam spousta drogově i jinak závislých (hlavně na severu Norska) a alkoholizmus kvete v brutální podobě. Není divu, že vybudování silného sociálního systému bylo v takové realitě přímo nutností. Setkal jsem se tam s milými lidmi, samozřejmě, ale silně religiozními a mnohdy až s nezdravě nacionalistickými názory. Bral jsem to tenkrát jako jejich speciální národní rys - v takto drsném kraji světa se nežije lehce a komunitu je nutno respektovat . Ovšem někdy mi to bylo až nepříjemné - ta jejich "dobromyslná" nadřazenost, mnohdy až komisnost a přesvědčení, že to a to je jen to správné, co jim jejich systém určuje a zaručuje. No....berte můj příspěvek s nadhledem, mohl bych psát o více aspektech té mentality, jak se mi - tenkrát nezaujatému pozorovateli - jevila. Jedno je mi ale jasné - to, co se doslova vyrojilo dnes díky kauze chlapců Michalákových, mělo svůj "historický" vývoj a jinak to asi dopadnout (v Norsku) nemohlo. Paní Evu obdivuji, protože z lásky k dětem byla nucena doslova obětovat svoje soukromí a zaplatila tu nejvyšší cenu - stala se z ní veřejně propíraná osoba, která do konce života bude "ta, co dělala vše špatně". Ovšem po bitvě každý generál....nebo spíš Kapitán? :D

--

Ernest | 01.07.2013

Lep pre upresnenie, ten clip o 'Dvou tatech' nie je z danskej, ale holandskej televizie a zda sa, ze je minimalne 7 rokov stary. Tak ci tak, je to zarazajuce co sa tam uz vtedy objavovalo v statnom vysielani. Tu je nieco o vysielatelovi, resp. autorskej organizacii tej pesnicky a druhy link je ta pesnicka s anglickymi titulkami.
https://www.youtube.com/watch?v=_qf0puHJ-KM
http://en.wikipedia.org/wiki/Twee_vaders

Třeba se lidé odhodlají

Lin | 30.06.2013

Je celkem možné, že tímto zvěrstvem parazit zašel už příliš daleko. Já si totiž neumím představit skutečného rodiče, který by něco takového ve výchově svých dětí připustil.
Jestliže něco tak strašného propaguje "společnost" a ještě to uzákoňuje, pak nemá vůbec žádnou legitimitu kecat mi do výchovy dětí nebo vůbec hájit jeho práva (jak je i u nás právní norma = že stát je "třetím" zákonným zástupcem s nadřazeným právem).
No...dalo by se dodat, že nemá ani žádné právo vymáhat ze mě daně, protože porušuje svou základní vnitřní funkci = nezaručuje občanské právo a svobodu (ani mé, ani mého dítěte).

Mám tu k té bídě trochu povzbuzujícíhc zpráv:

- V Kalifornii se odvolali k Nejvyššímu soudu, že přijetí povolení sodomictických sňatků neproběhlo legislativně správně (aspoň tak jsem to z článku pochopila), takže neplatí.

http://ria.ru/world/20130630/946622226.html#13725829140944&message=resize&relto=login&action=removeClass&value=registration

- Na Z jsem našla další příjemnou zprávu - sodomisty z Petrohradu vypráskali:

http://en.rian.ru/russia/20130629/181953195/Dozens-Held-at-LGBT-Rally-in-Russias-StPetersburg.html

- A jiná, neméně optimistická, je z Gruzie. Tam prý sodomisti nestačili utíkat. :-)) A zaujalo mě, kolik tamních kněží se k protestům (tj. výprasku sodomistů) přidalo. Kdepak jsou ti "naši pastýři"? Neměli by to být oni, kdo v prvních řadách budou protestovat a žádat zachování tradičních křesťanských hodnot? Kdepak jste, pastýři, že své ovečky a ani jehňátka nechráníte?

http://www.youtube.com/watch?v=H0mJNmCrS-s

Re: ještě jedno video

Lin | 30.06.2013

K té Gruzii jsem našla ještě jedno,možná líp vypovídající videjku. Nemusíte koukat na celé, zajímavé jsou právě ty pasáže, jak se kněží snaží s těmi protestujícími domluvit - nebo i s policajty.
Nerozumím sice ani slovo, ale pravděpodobně došlo k nějakému vysvětlování = že sodomie skutečně v pořádku není a že nejde o žádná "práva".

http://www.youtube.com/watch?v=-Qmj_NFu5ok&NR=1&feature=endscreen

UNICEF

afinabul | 30.06.2013

UNICEF vydalo knihu povzbudzujúcu deti aby uskutočňovali sexuálne aktivity s ostatnými nezletilými deťmi, homosexuálmi a zvieratami. Kniha, bola pripravená pre mladé latinskoamerické publikum, aby si všimlo, že situácie pri ktorých môžu získať sexuálnu rozkoš zahrnujú: 1. Onaniu
2. Sexuálne vzťahy s partnerom- -nielen heterosexuálnym, ale i homosexuálnym alebo bisexuálnym
3. Sexuálne vzťahy k neživým objektom, zvieratám, nezletilým deťom ...
Kniha tiež venuje veľa pozornosti lesbickej láske...
http://www.highbeam.com/doc/1G1-87460072.html

Re: UNICEF

popolvar | 02.07.2013

...preto nedávam ani cent na aktivity UNICEF-u...

Re: UNICEF

Hox | 04.07.2013

nápodobně..

ak

eru24 | 28.06.2013

juvenalka pride na Slovensko, odchdzam do Ruska, byt tam mame, manzel pracu, dcerka vie po rusky, tak ako aj ja

Re: ak

Jirka | 28.06.2013

Máš pravdu, taky o tom uvažuju. Těch pro začíná být výrazně více než proti a tento trend má silnou dynamiku. Před deseti lety to bylo naprosto naopak a za deset let... Život v RF je stále velmi obtížný, nicméně vektory jsou jasné. Evropa jde systematicky do s**ček, zatímco RF dělá jeden rozumný krok za druhým, taktéž systematicky. Za deset patnáct let může mít život v RF zajímavou perspektivu. Minimálně pro mého milovaného potomka.

Re: Re: ak

taurus | 29.06.2013

Ten život v Rusku bude mít zajímavou perspektivu už do pěti let.

Ale přátelé, kdo potom zachrání vaše země, když všichni utečou?
Nebude vám jednou líto, že jste mohli něco udělat, někoho ovlívnit, přesvědčit, ale raději jste zvolili zdánlivě snažší cestu? Říkám zdanlivě, protože nechat se vytrhnout i s kořenami a přesadit se jinám a na prázdné louce si budovat nové vazby, začit si zvykat na jinou kulturu, jazyk a mít trvalý stesk po domovině, je to opravdu to, po čem toužíte? Vím, o čem mluvím.

Re: Re: Re: ak

Jirka | 29.06.2013

Díky za zkušenost. Problém je v tom, ze ČR je až příliš "zakotvená v mezinárodních strukturách" a "euroatlantickém prostoru". Cesty ven prakticky není, sdílíme společenskou hnilobu, odsávání posledních prostředků, bobtnání veřejných dluhu. To jsou fundamentalni problémy Západu, jehož jsme se stali proti vůli mnohých už prakticky neoddělitelnou součástí. Bohužel. Je to otázka volby: buďto trpět doživotní frustrací, podléhat degeneraci a konec koncůi existenčnímu ohroženi, nebo přijmout a absolvovat to, o čem píšeš.

Re: Re: Re: Re: ak

taurus | 29.06.2013

Je to samozřejmě každého volba a určitě ani z tvé strany není lehka.
Máš už vybranou destinací, kam pojedeš?
V Rusku už existují programy pro přistěhovalce, víš o ních?
Každopádně budou chtít po vás zkoušky z jazyka, leteratury a historie.

Re: Re: Re: Re: Re: ak

jirka | 29.06.2013

Ještě vůbec nejsem rozhodnutý, je to spíš taková úniková varianta, samozřejmě bych nejradši zůstal a žil spokojeně zde. Nicméně o programech pro přistěhovalce vím a ruštinu "buším":-) V úvahu připadá Jekatěrinburg.

Re: pro Jirku

Lin | 29.06.2013

JIří, uvážil jsi dobře? Kdo pak v téhle zemi zůstane a bude se snažit dát věci do pořádku?
Pokud jsou tvé důvody ekonomické, desetkrát měř a jednou řež - viz naši emigranti ze socíku. Utíkali hlavně kvůli "lepšímu životu" - a jak dopadli? Ani ryba, ani rak. A to ještě některé "slabší povahy" přenášejí svou frustraci z vykořenění na svou vlast = hluboce ji nenávidí.
Pokud máš ale obavu o bezpečnost svých dětí a klid na výchovu, pak bych uvažovala o odchodu nejspíš i já...

Re: Re: pro Jirku

Jirka | 29.06.2013

Díky za starost, milá Lin. Důvody absolutně nejsou ekonomické, to bych uvažoval třeba o Kataru nebo Singapuru:-) Rusko je mi sympatické nejen proto, že - na rozdíl od Západu - jde správným směrem. Je mi (nám) kulturně velmi blízké a nabízí nekonečné přírodní možnosti. Možná to zní naivně, ale příroda mi dává tu správnou svobodu a znamená důležitý faktor ovlivňující kvalitu života mojí rodiny. To jen tak na okraj...ale všímáš si, jak je v Česku stále problematičtéjší svobodný pohyb po lesích, loukách...? Samozřejmě že chci ze všeho nejvíc zůstat tady - možností je taky přežívat (nikoliv ekonomicky!), počkat, až celý ztrouchnivělý Západ 'žuchne" a pak začít odznova...

Re: Re: Re: pro Jirku

Lin | 30.06.2013

Všímám si, JIří... a těmi restitucemi se svobodný pohyb ještě zhorší.
JInak se ti přiznám, že i já sama už si v poslední době s touto myšlenkou pohrávala. :)
A s touhle volbou nejsi sám (a i v minulosti tam "naši" odcházeli).
Od kamaráda vím, že se tak rozhodují i amíci, kteří tam byli "za studiem" či "za prací" - třeba vyslaní firmou. A první, co je vždycky nejvíc překvapí, je tamní svoboda - neporovnatelná s tím, co mají doma. Ono to možná zní paradoxně, ale je to mj. i o tom, co píšeš i ty - lesy, louky, vodní plochy.
Takže máš mou podporu. Jen by bylo možná lepší počkat s konečným rozhodnutím do příštího roku. Srdečně tě zdravím... :)

Re: Re: Re: Re: pro Jirku

Jirka | 30.06.2013

Také tě srdečně zdravím a díky za odkazy výše. Rozhodnutí učiním do svých čtyřiceti, takže mám zhruba tři roky času čekaní na zázrak :-)

Re: Re: Re: Re: Re: pro Jirku

Babička | 20.01.2015

No v Rusku si fakt pomůžete! Zkuste se zeptat Volyňských, proč se vracejí. Budete běhat po lese (a sbírat si bukvice). Podpoříte agresora, který už neváhal hrozit nám jadernými zbraněmi a rozdmýchává prolévání krve na Ukrajině. Nepřeskočilo Vám?

Re: Re: Re: Re: Re: pro Jirku

Babička | 21.01.2015

No v Rusku si fakt pomůžete! Zkuste se zeptat Volyňských, proč se vracejí. Budete běhat po lese (a sbírat si bukvice). Podpoříte agresora, který už neváhal hrozit nám jadernými zbraněmi a rozdmýchává prolévání krve na Ukrajině. Nepřeskočilo Vám?

Re: Re: pro Jirku

A je to. | 23.02.2015

Útěk z rodné země není řešením. Trpět je úděl lidí obecně, a my lidé na celé planetě nyní zažíváme konec světa, který se z hlediska času musí táhnout hodně a hodně dlouho a my si stále říkáme: Ještě ne, ještě ne! Jen odchod ze života je ale řešením přestat trpět. Své hříchy totiž narozením našich dětí přenášíme na ně, aniž bychom si to uvědomovali a ony v naivitě života v trpění pokračují dál až do své smrti, která přijde tak brzo, jak rychle budou ony ničit samy sebe mezi sebou. Kdo se smrti brání, je zbabělec a žije v domnění, že svůj život prodlužuje na úkor svých bližních a myslí, že dělá tak dobře pro sebe, tak přináší útrpnost lidem, kteří musí tak logicky víc trpět ve svém vlastním životě. Nedělat toto všechno, to je ta oběť. Kdo toto nepochopí, a myslí jen na sebe, tak logicky hledá naivně nový domov a štěstí. Ale nenajde ho nikdy. Proto není žádoucí mít děti a dělat to, co způsobuje, že se rodí, protože se nám prostě chce...

Re: Re: Re: Re: ak

Ernest | 01.07.2013

Pekne zhrnute, to zakotvenie je najvacsi problem a bez suverenity sa nic neda. Len nie som si isty, ci je to naozaj beznadejne. Na Slovensku, a podobne to bude zrejme v Cechach, sa vela ludi prebudza a ti, ktori zazili socik, 30-rocni a starsi, su po vacsine bdeli a vidia co sa deje. O tych stotisic co makaju v zahranici ani nehovoriac. Karty moze zamiesat aj vyvoj na Ukrajine, zjavne ten pre/protirusky zapas tam nie je rozhodnuty, Madari takisto sa konsoliduju. Nejaka vacsia geopoliticka udalost moze zamiesat karty. Osud EU/eura taktiez sa neda predpovedat.

Re: ak

popolvár | 29.06.2013

Aj ja sa občas pohrávam s podobnou myšlienkou...
Ale kam budeme všetci utekať, ak aj Putin podľahne "prsteňu moci"? Na Mars? To, že sme sa narodili tu a do tejto doby nie je náhoda. Tak ako aj všetko ostatné...
Ak by mne niekto odobral deti, vnúčatá... Nechcel by som byť v koži tých, čo by v tom "mali prsty"... /pôvodne, miesto tej poslednej vety som napísal niečo iné...ale aj mňa ohromilo, čoho by som bol schopný, kam až zájsť... musím sa nad sebou zamyslieť...

Re: Re: pro Popolvára

Lin | 29.06.2013

Že bys je zabil? :) A čemu se divíš, že "tohle" v sobě máš? Já to pokládám za přirozenou reakci. Mám to v sobě tak, že nejen své děti bych bránila a to nejspíš hodně drsně (soudě podle svých reakcí v určitých podobných - ne tak "absolutních" - situacích). .
Znáš tu povídku od Čapka, kde náhodný chodec překonal fyzikální zákony, a hodil kamenem "rekord", když viděl, že na druhém břehu řeky někdo surově tluče dítě? A hodil tak přesně, že toho surovce zabil...

Re: Re: Re: pro Popolvára

popolvar | 02.07.2013

nie zabil... zabíjal by som rad radom vsetkých, co su toho prícinou a uz by som sa nezastavil vediac, ze ak raz som prekrocil hranicu, niet cesty spät, takze ked uz do "pekla", tak s poriadnym "sprievodom"...

Re: ak

Maros | 29.06.2013

To je kokotina to nemoze byt pravda.

Zdravim Slovanov

Re: ak

Rajka | 29.06.2013

no neviem...
UNICEF a ruské deti:

http://gloria.tv/?media=466314

Re: ak

wlado | 22.01.2015

No to si ale vyhrala :-)) V Rusku v skutočnosti vládnu Dagovia :-)))

Pravoslavna cirkev

Slovan | 28.06.2013

Gay parade in Georgia:
http://www.youtube.com/watch?v=H0mJNmCrS-s
GAY provokatéri nestíhali baliť kufre.
Čo je najzaujímavejšie, je fakt, že na čele proti týmto zvrátenostiam vystupovali pravoslávni kňazi.
Aj z tohto faktu možno konštatovať, že katolická cirkev už dávno nemá nič spoločné s kresťanstvom.V opačnom prípade, by aspoň mentálne na kázňach držala pozície podporujúce zdravú rodinu, ako nemennú hodnotu. Pokiaľ viem, je to veľmi vágne ak vôbec.
Myslím si, že pravoslávna cirkev je jedna z mála reálnych síl, ktoré sa tomu môžu vzoprieť.
Akokoľvek podporme sily, ktoré uznávajú a bránia hodnoty ľudí smerujúcich k "Človeku".
Осипов А. И. Характеристики западного христианства
http://www.youtube.com/watch?v=QZqrU_alcZQ
Cirkev je iba nástroj ovládania.Avšak záleží na tom, kto ten nástroj ovláda a za akým účelom.

Re: Pravoslavna cirkev

taurus | 28.06.2013

Aj-jaj-jaj! Gruzinci tolik toužili být demokratizováni, že dokonce kvůli tomu vlezli do války s Ruskem. A teď se jím nelíbí plody vlastního snažení - bratrstvo teplých zadků? Ještě příjdou další "chuťovky, o kterých oni neměli ani ponětí ani tušení, třeba juvenálka a adopce dětí gayskými páry. A pokud se začnou bránít, tak je demokratitují násilím a donutí ctít tolerancí.
Anebo budou muset opět (jak už se v dějínách Gruzií několikrát stálo) poprosit se pod křídlo netolerantního Ruska.

Re: Re: Pravoslavna cirkev

Podvod | 28.06.2013

Taurus - aj my sme boli v roku 1989 podvedení, nie iba Gruzinci.
Asi treba rozlišovať verchušku od ducha národa (spoločnosti).
Gruzinci sú hrdý národ a tiež si užili svoje. Jasné, že ich turek zaženie k Rusku. Ale o tom to bolo v celých ich dejinách.
Čo viem, tak proti Rusku bojovala v 2008 podobná chamraď ako teraz v Sýrii.

Re: Re: Re: Pravoslavna cirkev

taurus | 28.06.2013

Ano, pravda je to hrdý, ale i velmi temperamentní národ. Proto jejích demokratizování probíhalo velmi bouřlivě.
Moje popichování není až tak zle, je to spíše hořkost a vztek z promárněných příležitostí a roků života. A také vztek na to, že celé národy skáčou na stejný špek.
A ke Gruzincům kvůli tomu necítím nenavist, líbí se mi jejích kultura, třeba tento zpěvák, byl jedním z mých oblíbenců, dokud mu nezměkl mozek z té demokratizace.
http://www.youtube.com/watch?v=sq1addUMyYw&nofeather=True

<< 1 | 2

Přidat nový příspěvek