Má člověk kontrolu nad Rozlišením?

1.10.2017

 

V materiálech Koncepce společné bezpečnosti je hodně pozornosti věnováno Rozlišení a mravnosti. Rozlišení je nástrojem poznávání světa a základem jakékoliv funční metodologie a kultury myšlení. V Koncepci se uvádí, že Rozlišení se člověku dává Shora, samotný člověk nad ním nemá jakoukoliv kontrolu. V Koránu se uvádí, že Mojžíš obdržel kromě Zákona i "Rozlišení" (tato informace je v Bibli vynechána), s dodatkem "Snad nyní půjdete správnou(přímou) cestou!". Také je tam na více místech apel: "Člověče, proč se nezamyslíš?" (tedy, proč nepoužíváš to, co ti bylo Shora dáno? - Rozum a Rozlišení).

Rozlišení však Shora obdržel nejen Mojžíš, je dáváno každému a nebyl by bez něj vůbec možný osobní rozvoj člověka, a jen na člověku záleží, zda o něj postupem života příjde či nikoliv.

 

Má tedy člověk vědomou kontrolu nad Rozlišením nebo nikoliv?

Člověk se může rozhodnout, že bude nad něčím přemýšlet, může vědomě nasměřovat pozornost nějakým směrem, ale nemá žádnou vědomou kontrolu nad tím, zda na něco příjde, zda si něčeho nového všimne. Člověk se nemůže vědomě rozhodnout že si všimne něčeho, o čem neví že to existuje, nebo že si uvědomí něco nového, co předtím nevěděl. Tyto okamžiky probíhají spontánně na úrovni podvědomí, a jejich výsledek je dáván k dispozici vědomí ve formě okamžiků "ozáření", vhledů, nových nápadů, nasměrování pozornosti konkrétním směrem. Člověk pak může tyto okamžiky zachytit a upřít na ně vědomou pozornost a sílu intelektu, nebo je ignorovat a propásnout.

Člověk však nemá žádnou vědomou kontrolu nad tím, zda a kdy si spontánně uvědomí něco nového, co mu jako myšlenka bleskne hlavou. Nemá vědomou kontrolu nad tím, kdy si na co vzpomene, jakých detailů okolního světa si všimne a jakých nikoliv (co bude považovat za "informační pozadí" nějaké scény a neregistrovat to). Člověk si může vědomě říct "než odejdu, musím vypnout pračku", ale nemá vědomou kontrolu nad tím, zda si ve dveřích skutečně vzpomene, zda podvědomí pošle odpovídající signál.

Pokud se nad tím zamyslíme, lze dojít k jedinému závěru - člověk nemá nad těmito věcmi jakoukoliv vědomou kontrolu. Tyto aspekty nemá ve své kompetenci člověk, ale realizuje se přes ně Všedržitelnost Boží. Kdo překročí hranici Dopuštění (dělat chyby, mýlit se a jít proti Záměru), tomu je jednoduše Shora odpojena tato vazba, čímž subjekt přestává být schopný získávat nové informace, přestává být schopný si uvědomovat nové věci a přestává být akceschopný tam, kde předtím byl. Dochází tak k situaci "má oči a nevidí, má uši a neslyší", podobný jedinec začíná fungovat v roli automatu, čím dál více odtrženého od světa a informačního koloběhu v něm, což vede nevyhnutelně k jeho zániku.

Z logiky věci vyplývá, že pokud nemá nad Rozlišením kontrolu člověk obecně, nemá nad ním kontrolu ani démon (démonický typ uspořádání psychiky). Rozlišení se dává každému Shora podle reálné mravnosti. Z toho plyne, že démonický typ psychiky nemůže být nikdy akceschopnější než lidský typ psychiky, protože mravnost démonického typu psychiky ho sama omezuje díky omezenému Rozlišení, které je mu v rámci Dopuštění poskytováno. Člověku je však Rozlišení poskytováno ne v rámci Dopuštění, ale většinově v rámci Záměru. Zde se kryje i důvod jedné zákonitosti Vesmíru, kterou popsal například Goethe takto, když do úst Fausta vložil slova: "Jsem část té síly, která vždy chce konat Zlo, ale [nakonec, v rozporu se svými záměry] vždy poslouží Dobru."

 

Tématu Rozlišení se podrobněji věnuje druhá poloviny knihy Dialektika a Ateizmus: dvě neslučitelné podstaty.

 

Diskusní téma: Má člověk kontrolu nad Rozlišením?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to rozlišení?

nik | 06.10.2017

OK, podstata spočíva v definícii a aplikácii jednotlivých konceptov a ich rôzne vnímanie a chápanie potom generuje situácie ako je táto, ktoré si môžeme, ak máme záujem vysvetliť.

Kroky ohľadom rozjímania rozlíšenia

Majko | 02.10.2017

Nedávno mi vysvetľovali, čo je to zvuk. Zvuk je niečo iné, než hluk. Zvuk sa mi javí skutočnejší. Zvuk je to, čo vychádza z mojej praxe vhľadu vlastného tíšenia. Hluk je objektívnejší. Hluk ma obťažuje, má objektívnu podstatu. Zvuk je objektívny aj subjektívny. Keď ťuknem (sa) do (dotkne) bubna (hladina), zvuk (ozvena) je moja vlastná subjektívna prax, a je to tiež zvuk (prienik), ktorý povzbudzuje dotknutých (prie nik). Zvuk je teda objektívny aj subjektívny. Na ceste všetoku sa má za to, že každý hluk je zvuk, ktorý sa robí (vyšívaním). Môžem povedať, "Tamto spieva vtáčik," ale keď vtáčika počujem ja, je už mnou. V skutočnosti nepočúvam vtáčika. Vtáčik je už tu, v mojej mysli, a ja s ním spievam. "Šíro, šírou, širinou." Ak si napríklad niečo čítam a pomyslím si: "Je tam vtáčik, letáčik je na mojej streche, letáčik spieva, ale jeho hlas nie je veľmi dobrý," keď o tom tak premýšľam, je to hluk. Keď sa nechám letáčikom prešívať, vletí priamo do môjho srdca, stanem sa letáčikom a letáčik je ten, ktorý niečo číta. Letáčik ma potom neruší pri čítaní, pretože si myslím: "Letáčik je tu." Keď si ale myslím: "Letáčik by nemal byť na mojej streche," (tuto) mám primitívnejšie porozumenie existencie. Privlastnením (prišívania) mám primitívnejšie (zahmlené) porozumenie rozprestretosti všetoku. Veciam (rozľahlostiam) takto rozumiem (prenikám) vďaka svojej praxi vhľadu vlastnej tíšiny. Keď budem viacej praktikovať čírosť a jasnosť poznávania, budem môcť čokoľvek prijať za svoju vlastnú tíšinu. Pretože privlastnenie je bez dotyku, poznaním číre a jasné, šíro šírou širinou

Re: Kroky ohľadom rozjímania rozlíšenia

Lenka | 04.10.2017

Krásné jemnězhmotnění k uvedenému článku.
Děkuji (za článek, i Váš příspěvek k němu)

Re: Kroky ohľadom rozjímania rozlíšenia

Petra | 05.10.2017

Moc zajímavé...

Co je to rozlišení?

Nikdo | 02.10.2017

Původně jsem chtěl odpovědět autora s označením nik, ale pak mi přišlo, že je to obecnější. Mám za to, že mnoho autorů nechápe to rozlišení zcela přesně, ono je to převzaté z Ruštiny, kde se domnívám to má trochu posunutý význam od českého rozlišení.

Rozlišení zde není pouze ve smyslu rozlišit černou od bílé (ale až tam může dojít boží dopuštění, když bytost oslepne). Jde o to rozlišit, která informace z té nezměrné záplavy je důležitá, můžeme kolem toho chodit den co den a nevšimneme si něčeho důležitého a přitom nejsme slepí. Bůh nám pomáhá v zaměření, pomáhá nám rozlišit a odhalit co je důležité, podstatné a jak to funguje. Nejde jenom o rozlišení pomocí smyslů, ale i pomocí přemýšlení jak svět funguje (klademe otázky a HNR nám odpovídá podle naší mravnosti - nemravný nemá potřebu se ptát, prostě bere bez ptaní).

Pak je další otázka proč má "démon" (démonická psychika) docela dobré rozlišení, no přeci protože je morálnější než "zombi" a "biorobot" (má nějakou disciplínu), ale člověk má ještě lepší rozlišení. Dále si uvědomuji, že mnoho z nás je částečně "démony", včetně mně. Dopracovat se čistě nebo z velké části převážně lidskému typu psychiky je dlouhá cesta a předchází jí "démonicky" typ (každý byl svéhlavým dítětem).

Re: Co je to rozlišení?

nik | 03.10.2017

Nižšie som k tomu napísal pár vecí, asi skôr v tom zmysle, že sme mnohovrstvenné bytosti a rozlíšenie záleží od toho, akým spôsobom aplikujeme zámer vnímania a poznávania, ako aj "výbavu", ktorú máme k dispozícii.

Re: Re: Co je to rozlišení?

Hox | 03.10.2017

Co chápeš pod "rozlišením"?

Re: Re: Re: Co je to rozlišení?

nik | 03.10.2017

Prekopírujem odpoveď zdola - Rozlíšenie chápem tak, že je to mnohovrstvenný proces, ktorý v sebe obsahuje množstvo zdanlivo heterogénnych aspektov, t.j. rozlíšenie medzi dobrom a zlom, podstatného od nepodstatného, vedomé rozlíšenie a nevedomé (spontánne), rýchle a postupné, úplné a čiastkové .... Ak chcete naznačiť, že KSB pracuje s rozlíšením podstatného od nepodstatného z objektívnej reality, rozumiem. Ale to nepovažujem za podstatný faktor.

Podstatný faktor je rozsah individuálneho vedomia a schopnosť uplatniť prostredníctvom vlastného zámeru svoje vnímanie. Až potom sa deje rozlíšenie. Príklad - pustíte ľuďom hudbu Bacha (musia uplatnia zámer pustiť si do svojho vedomia prostredníctvom sluchu hudbu) a poviete im, aby sa na základe informácie z jeho hudby (musia použiť vnímanie tónov, harmónie, kontrapunktu) rozhodli, čomu sa budú večer venovať(musia použiť rozlíšenie, či ich hudba a informácia naladili na večerné posedenie v záhrade, alebo to bola blbosť a pôjdu do krčmy). Samotné rozlíšenie je v celom procese napríklad až 4. v poradí.

Vedomie, zámer a vnímanie sa dajú kultivovať a rozširovať, môžete do ich rozsahu dostať aj veci doteraz nepoznané (alebo neexistujúce v súčasnom rozsahu vnímania), nie je k tomu potrebná externá kontrola/povolenie. Je to v rozpore s tým, čo sa v článku uvádza, ako že človek to dostane zhora, alebo že mu bude väzba na rozlíšenie odpojená. - To samotné mi príde v celku len ako novodobá variácia na systém karmy v indickej filozofii, pretože karma nehovorí len o nejakom treste a odplate, ale aj o obmedzeniach možnosti vnímania, rozlišovania, duchovného rastu a pod..

Teraz si ale uvedomujem, že karmický systém má určitý rozsah svojej účinnosti (podľa miery toho, čo si človek v živote "odpracuje"), čiže aj to "odpojenie zhora" z KSB bude mať svoju mieru účinnosti, otázkou je sebareflexia na to, čo sa deje a schopnosť identifikovať bod, v ktorom sa udialo prekročenie "dopustenie" a opraviť ho.

Re: Re: Re: Re: Co je to rozlišení?

Hox | 03.10.2017

Pod "rozlišením" rozumíš něco komplet jiného než to, co se pod tím rozumí v KSB. Tvoje "rozlišení" nemá nic společného s tím, o čem je řeč v článku a v knihách KSB.

Re: Re: Re: Re: Re: Co je to rozlišení?

nik | 04.10.2017

Súhlasil by som s tým, že nedefinujem parametre a charakteristiku rozlíšenia ako to robíš ty v článku, prípadne ako to robí KSB.

Iná vec je, ako sa "litera" alebo teória aplikuje v praxi a poukazujem iba na to, že príklady a dedukcie ktoré uvádzaš sú v podstate formou agnosticizmu; viaceré veci o procese poznávania a funkcii podvedomia sú chybné.

Ale nemusíme to ďalej riešiť, ja tvojmu kontextu rozumiem, teba môj kontext nezaujíma a tým je to vybavené.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Co je to rozlišení?

Hox | 05.10.2017

Jen jsem to zdůraznil aby nedošlo ke zmatení. To, že pod tím chápeš něco jiného, není dobře ani špatně, jen je třeba si to vyjasnit. Co se týká agnosticismu nesouhlasím, agnosticismus je postavený na tom, že okolní svět je nepoznatelný, a rozlišení jako takové, ani článek, ani to, jak popisuje poznávací proces psychiky KSB, nic podobného neindikuje, je to o jiné rovině. Svět poznatelný je, právě s pomocí Rozlišení.

suhlas s clankom

xx | 02.10.2017

človek nemá priamu kontrolu nad "Rozlišením",tak ako nemá kontrolu nad vela vecami...ale záleží len na nás či sa budeme správať tak, "že nám Zhora bude dané Rozlíšenie"-tj.dodržovaťboží zákon

Dovednosti rozlišení

Majko | 02.10.2017

Niektorí uvažujú tak, že rozlíšenie je nástroj, ktorý môže byť tu, môže byť tam, nemusí byť nikde, môže byť všade. Iný uvažujú tak, že rozlíšenie prichádza zhora, rozlíšenie prichádza odtiaľ, rozlíšenie neprichádza, rozlíšenie odchádza. Zase iný uvažujú tak, že rozlíšenie sa vlastní, rozlíšenie sa nevlastní, rozlíšenie je kontrolovateľné, rozlíšenie je nekontrolovateľné.

Niektorí si myslia, že vedomie je nástroj, ktorý môže byť tu, môže byť tam, nemusí byť nikde, môže byť všade. Iný uvažujú tak, že vedomie prichádza zhora, vedomie prichádza odtiaľ, vedomie neprichádza, vedomie odchádza. Zase iný uvažujú tak, že vedomie sa vlastní, vedomie sa nevlastní, vedomie je kontrolovateľné, vedomie je nekontrolovateľné.

Niektorý sa pýtajú, či ma rozlíšenie tvár, či niekde sedí a čaká, či má nohy a kam chodí, či má schopnosti byť taký alebo nebyť.

Rozlíšenie vie, pokiaľ vaša myseľ nepobúda na jednom mieste, je to, ako keď postávate na desiatich miestach na lúke: kvety porastú na všetkých desiatich miestach, pretože najprv chvíľu stojíte tuto, potom chvíľu stojíte tamto, potom zasa postávate inde. Ak nezostanete dosť dlho stáť na jedinom mieste, kvety porastú všade. Keď ale naozaj zostanete stáť na jednom, mieste, ako by tam mohlo rásť kvetie? Tam, kde sa vaše chodidlá dotýkajú zeme, neporastie žiadne kvetie, nič nepošliapete a nezničíte žiadnu krásu. Podobne, pokiaľ vaša myseľ stojí pevne na jednom mieste a je si pamätlivá prichádzania a odchádzania, nebudú môcť vyvstať žiadne prekážky ani nečistoty.

Rozlíšenie nemá potrebu sedieť v klobúku s dlhou bradou niekde na obláčku, rozlíšenie nemá za potrebu aby sa ho pýtali že kde je a čo robí alebo čo raňajkoval, alebo ako sa naozaj volá alebo či niečo alebo niekoho pozná, a aké má plány a kade chodí, či všetko vidí, a či má dve oči a jeden nos.

Keď už tak, rozlíšenie vrele doporučuje byť si pamätlivý nádychu a výdychu, až kým čírosť a jasnosť poznávania bude jediným rozlíšením prechádzania.

Ak ste naozajstní v tom, čo robíte, vaša práca sa vždy vydarí. Ak ste napríklad naozajstní v dodržiavaniach etických predsavzatí, vaše predsavzatia prinesú výsledky. Ak ste naozajstní v praxi sústredenia, vaše sústredenie prinesie výsledky. Ak ste naozajstní v rozvoji porozumenia, vaše porozumenie prinesie výsledky. Dôvod, že prečo nevidíme žiadne výsledky, je ten, že nie sme naozajstní v tom, čo robíme. Sú to len tieto predsavzatia, dokáže si s nimi poradiť rozlíšenie?

Rozlišení a mravnost jako bezpečností pojistka

Hox | 02.10.2017

Ve své podstatě je tato otázka otázkou o tom, zda je člověk soběstačný v získávání nových informací. Kdyby platilo, že člověk je plně soběstačný a věci jako mravnost nehrají roli, pak by platilo, že na jakýkoliv objev může přijít kdokoliv, při patřičné výdrži a vůli. V praxi ale vidíme, že to tak není, že se může milion lidí roky dívat na pohyb vírů na vodní hladině a nebude jim to nic platné, ale jen Viktora Schaubergera při tom "osvítilo" a pochopil zákonitosti přírody, které potom implemetoval do svých vynálezů, dodnes nezopakovaných.
Pokud by se přístup k nové informaci neposkytoval Shora podle reálné mravnosti prostřednictvím Rozlišení, pak by kdokoliv mohl vytvořit například zbraně, proti kterým je atomová bomba dětskou hračkou. V praxi opět vidíme něco jiného, neděje se tak, a ti jednotlivci, kteří na základě své mravnosti poodkryjí závoj stavby vesmíru a cestu k novým potenciálně nebezpečným technologiím, jako třeba Tesla, ti tyto (zatím lidstvu nebezpečné) vědomosti současné společnosti neposkytnou.

Re: Rozlišení a mravnost jako bezpečností pojistka

Terka | 02.10.2017

A co když někdo tyto informace poskytnuté Shora před lidmi skryje, a nechá si je jen pro sebe. Jako třeba GP. Bude to mít na něj nějaký vliv?

Re: Re: Rozlišení a mravnost jako bezpečností pojistka

Terka | 02.10.2017

Myslím, jestli za to budou následovat nějaké sankce. Děkuji

Re: Re: Re: Rozlišení a mravnost jako bezpečností pojistka

Ferko | 02.10.2017

Ešte k tým sankciám...veď predsa najpešia manipulácia je tá, ktorá obsahuje čím viac pravdy v určitej forme a zbytok kvalitnú manipuláciu. Neschopnosť prispôsobiť riadenie (informácie) k potrebným parametrom, môže viesť až k strate riadenia.

Re: Re: Rozlišení a mravnost jako bezpečností pojistka

Ferko | 02.10.2017

Otázkou je, čo je to "krytie", ak rozlíšenie podané Zhora, prekročí v potrebnej miere tieto "krytia"?(1.mravnosť)
A tiež predsa GP určité info poskytuje, či už formou filmov, rozprávok, piesní, stavieb atď., len je to zaobalené do rôznej manipulácie. Je už asi na škodu ľudí, ktorí si nevedia vybrať z ním (GP) v určitej miere poskytovaných informácii tie správne a v horšom prípade si vyberú tie nesprávne.
Možno je v tom klipe niečo na tému 'poskytovaných informácii od GP': http://www.vodaksb.eu/diskuse/video/comment-page-15/#comment-74693

Či sú za to sankcie? Može GP nejak úplne skryť informácie? Asi treba slovo skryť zameniť za maskovať...

PS: Nemusíme nutne hľadať správne info len od GP, ale treba ísť aj smerom k prírode a pracovať na vlastnej mravnosti, neustále sa ladiť, zhovárať sa s Ním. Rozširujúci sa správny tlak a chápanie z dola, vytvorí vhodné podmienky pre presakovanie prospešných informácii v širšom meradle.

Re: Re: Re: Rozlišení a mravnost jako bezpečností pojistka

Terka | 02.10.2017

Ano, také přemýšlím zda jsou informace vůbec skryté, nebo to vše jen závisí na našem vnímání, vědomí..

Re: Re: Re: Re: Rozlišení a mravnost jako bezpečností pojistka

Ferko | 02.10.2017

To ale neznamená, že človek môže vedieť všetky informácie nejak absolutne v celosti. Vždy sa jedná o dostatočnosť a rozlíšenie je šité na mieru pre každého individuálne. Tak tiež, ako môže človek informácie získavať, na druhej strane môže ich aj strácať, lebo človek nie je Boh.

Re: Re: Re: Re: Re: Rozlišení a mravnost jako bezpečností pojistka

Terka | 02.10.2017

Jo, proto si člověk nikdy nemůže myslet, že ta jeho pravda je ta jediná a nejlepší. Vždy může být někdo jiný pravdě ještě blíže, nebo se jí přiblížit jiným způsobem.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rozlišení a mravnost jako bezpečností pojistka

Ferko | 03.10.2017

Aj keď som tu spomínanú knižku Dialektika a ateizmus ešte neprečítal celú, ale si myslím, že všetko toto je tam veľmi dobre popísané. Treba sa do toho pustiť.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rozlišení a mravnost jako bezpečností pojistka

Terka | 04.10.2017

Ta kniha je skvělá, také jí mám rozečtenou, je velmi obsáhlá. Ale stejně je dobré sáhnout ještě i po jiných knihách a zkombinovat to s pohledem na věc zase z jiného úhlu, pro komplexnější pochopení.

Re: Re: Rozlišení a mravnost jako bezpečností pojistka

Hox | 03.10.2017

GP je subjekt, který se snaží o odhad hranic Dopuštění (toho, co si může dovolit, aby nenásledovala nepříjemná "mystika" vzhledem k němu) a pohyb v těchto hranicích. To na co se ptáš je vysvětleno v druhé části knihy Dialektika a ateizmus, taky můžu jen poradit si to přečíst, není to téma na diskusní příspěvek.

Re: Rozlišení a mravnost jako bezpečností pojistka

Marek Z. | 02.10.2017

Např. Mayer Amschel Rothschild o jakoukoliv mravnost nikdy ani nezakopl (byl to naprostý opak morálky) a pochopil ve své době, že když ovládne rychlost komunikace pomocí poštovních holubů, že tím získá převahu nad doručovatelem informace na koni. Tímto způsobem ovládl Anglii téměř během noci. Dále bez jakékoliv morálky pochopil, že pokud bude prolamovat listovní tajemství významných obchodníků, ovládne byznyz s celé Evropě. Dále bez jakékoliv morálky pochopil, že kdy vytvoří v rámci své rodiny několik bankovních domů, tak nemusí peníze z místa A do místa B převážet (což bylo v té době velmi riskantní), ale stačí mu je odeslat z místa A do B pokyn o mezibankovním vypořádání.

Re: Re: Rozlišení a mravnost jako bezpečností pojistka

Paulo | 02.10.2017

Ahoj Marek, ide o to, že tebou popísané udalosti v konečnom dôsledku aj tak zapadajú do poslednej vety v texte o tom, že keď chce niekto robiť zlo, aj tak nakoniec dobro učiní. Pretože tebou popísané udalosti a tisícky iných boli práve prejavom najlepšieho scénara matrice možných stavov bytia aby sme boli tam kde sme a budeme môcť byť v budúcnosti tam kde budeme. Verím, že si z môjho komentu niečo vezmeš, lebo vysvetlením a pochopením takýchto a iných udalostí som sa často zaoberal aj ja sám.

Re: Re: Re: Rozlišení a mravnost jako bezpečností pojistka

Marek Z. | 02.10.2017

Paulo: Příkladem s Rothschildem jsem chtěl jen uvést, že aby někdo vystihl správné podmínky a udělal zásadní objev nebo průlom, není nezbytně nutná morálka, a ta tedy v tomto smyslu nic neochraňuje před zneužitím démonickou strukturou psychiky.

Že je nějaká událost projevem nejlepšího scénáře možných stavů bytí, tomu se dá pouze věřit. Ověřit to nijak nelze. To lze tvrdit za všech okolností a z mého pohled se jedná o autosugesci. Také by se to dalo klasifikovat jako z nouze ctnost :-)

Re: Re: Re: Re: Rozlišení a mravnost jako bezpečností pojistka

Paulo | 02.10.2017

Marek, je mi jasne co vravis, ale to co som napisal do toho aj tak zapada. Nejde iba o vieru, ide o svetonázor ktorý som si vybudoval na základe štúdia KSB a DVTR a toho ako chápem Všedržiteľnosť.

Re: Re: Rozlišení a mravnost jako bezpečností pojistka

Nikdo | 02.10.2017

To není nic převratného, na to by přijde i pětileté dítě. Takových nápadů mám tisíc na každém prstu a kdokoliv trochu bystrý taky. Tady je vtip v tom, že mu to zákulisní vedení umožnilo realizovat (vlastně my všichni díky slabé morálce). On Bill Gates taky není kdovíjaký programátor, ale měl prostě dobrou podporu, aby mu ty lumpárny prošli, kdyby se takhle choval někdo jiný zastavili by ho hned na počátku.

Re: Re: Re: Rozlišení a mravnost jako bezpečností pojistka

Nikdo | 02.10.2017

Marek Z. míchá možnost získat novou informaci s možností něco prosadit ve společnosti, kde je ve hře vše-udržitelnost, při existujícím stavu morálky.

Re: Re: Re: Rozlišení a mravnost jako bezpečností pojistka

Marek Z. | 02.10.2017

Nikdo: Na co přijde pětileté dítě? V době rychlosti informace doručované staletí na koni, že je možné doručovat informace ochočeným poštovním holubem i na tisíc kilometrů? Na to nepřišel nikdo dokud to někdo pečlivě během spousty let s maximálním odhodláním nenatrénoval a nerealizoval v praxi. Až teprve poté takový jedinec získal informační technologickou převahu nad tehdejší rychlostí šíření informace. To není vůbec triviální, ale zásadní technologický průlom. Je nutné si odmyslet to všechno, co dneska člověk o tom ví. V té době o tom nevěděl nikdo nic.

To že někdo získá novou informaci, neznamená, že bude mít shodou okolností potřebný finanční kapitál na realizaci nějakého nápadu v praxi. Proto témě vždy stojí za vynálezci bankéři. Ti umožňují realizovat nápady vynálezců podle svých potřeb, aby z toho měli zisk. Oni jsou investorem a bez jejich finančních prostředků se vynález do společnosti prostě neprosadí. Zůstane v šuplíku. Technicky jen velice vzácně samotný vynálezce má nějaký vliv na to, aby se jeho vynález prosadil.

Re: Re: Re: Re: Rozlišení a mravnost jako bezpečností pojistka

Nikdo | 02.10.2017

Je to nadsázka, ale určitě napadlo mnohé poslat zprávu po nějakém ptactvu (šlo pouze o to udělat to ve velkém, nezdá se mi že by na to přišel první, pro mně je to samozřejmost) a stejně tak udělat bezhotovostní transakci. To by jsi se divil kolik skvělých nápadů je blokováno a mají je obyčejní tvořiví lidé. Uvedené příklady opravdu nepovažuji za převratné, nebylo to o nápadu o nové informaci, pouze o možnosti to udělat. To neznamená, že to nestálo úsilí a že to znevažuji - je to ve vztahu k rozlišení a jeho poskytování na základě mravnosti. Prostě nemravný přemýšlí jak všechny okrást a bůh to zařídí tak, aby to bylo nakonec všem ku prospěchu (jako Američané jsou zvyklí myslet ve velkém, ale to fungovalo jenom proto, že měli k tomu prostor a prostředky a nechalo se to dokud to šlo, teď to končí). Považuji to za formu zotročování dělat ve velkém a pak to všem nutit, výsledky výroby mají sloužit lidem a ne, aby se lidé přizpůsobovali výrobě. Dělat věci ve velkém je relativně snadné - informace se nemusí hledat pouze se kopíruje.

Tvůj druhý odstavec jenom potvrzuje, že jsme zotročeni "zlatým prasetem" o tom jak vybudovat spravedlivější společnosti je tento web nebo jinak jak překonat biblickou koncepcí zotročení lidstva, ale to už se tak netýká přímo rozlišení.

Re: Re: Re: Re: Re: Rozlišení a mravnost jako bezpečností pojistka

Marek Z. | 03.10.2017

Nikdo: Nápady nejsou v principu nijak blokovány. Možnosti realizace nápadů závisejí především na finančních možnostech, z nich se vše odvíjí. Z toho důvodu žádný vynálezce, ať jakkoliv kvalitní a schopný, čistě z technických důvodů nemůže realizovat svůj vynález ve formě výrobků, protože na to nemá finanční možnosti, uvézt něco takového na veřejnost. Ze zdrojových (finančních) možností totiž vychází veškerá další možnost kreativity ve světě. Proto zatím řídí ten, kdo finanční možnosti má, a nikoliv ten, kdo umí něco vynalézt a je jakkoliv mravný. Ten si s tím bez investora může hrát maximálně tak sám a tleskat si, a se soudobým patentových úřadem (vytvořeným opět tím, kdo finance má) své případné vynálezy pouze jemu předat a on s nimi pak naloží, jak uzná za vhodné. Protože je prostě chytřejší a má na to důmyslný systém. Nikoliv mravností to tedy ovládl. Spíše nemravností rozlišil, jak se toho ve svém zájmu chopit na úkor druhých. Tedy pouze využil objektivních okolností pro dosažení subjektivních cílů, tedy řízení rozumí :-)

postreh

jardob | 01.10.2017

Často sa dopúšťame tej chyby, že keď nás osvieti skvelá myšlienka, tak namiesto toho, aby sme jej v danom okamihu venovali potrebný čas na analýzu, tak ju odložíme (s tým, že sa k nej neskôr vrátime), lebo práve sa venujeme niečomu inému, a nemáme čas...

Ono je to podobné situácii, ako keď sa nám na pár sekúnd odkryje náčrt nejakého obrazcu z dielikov puzzle (čiastočne zložený), ktorý za čerstva ešte možno dokončiť, lebo v správnom pracovnom naladení sa nám odhalia aj ďalšie dieliky. Ale s postupom času už naša pamäť nie je tak čerstvá, fragmenty dielikov hmlisté, to správne emočné rozpoloženie fuč, a preto sa ani neodhalí všetko čo bolo treba, aj keď si to želáme...

V živote možno logikou odhaliť a spoznať naozaj množstvo vecí, ale táto logika má svoje limity (resp. rozsah vstupných informácii je obmedzený). Môžme predvídať priebeh rôznych udalostí, môžme pomerne úspešne predvídať priebeh našej jazdy v aute, priebeh dňa v práci, rodinného večera... ale tvrdiť, že tieto procesy máme absolútne vo svojich rukách, by bolo absolútne hlúpe. Svet a jeho život je komplexný proces, a my sme len jeho malou časťou, nie sme schopní predvídať každú náhodu, preto každá naša predikcia, každý odhad sa pohybuje v štatistickom rozsahu - čo je pre bežný život človeka plne dostačujúce.

Inak, morálka nie je mravnosť. Morálkou sa myslí súbor určitých noriem správania sformovaný spoločnosťou, skupinou, kolektívom. (spoločenská morálka, kresťanská morálka, robotnícka morálka...). Mravnosť predstavuje mieru zhody/nezhody vlastných zásad, vlastného súboru noriem správania a ich hierarchického usporiadania, so svedomím. Etika je vyjadrením mravnosti človeka v praxi, odrazom jeho mravnosti v živote. Pravdovernosť, objektívne mravné princípy vložené do matríc živého Vesmíru Tvorcom... Možno ju empiricky poznávať z procesov okolo nás a zdokonaľovať svoju mravnosť. Na to je ale opäť potrebné Rozlíšenie, na bezchybné rozlišovanie adekvátneho od neadekvátneho. Kde je vôľa, tam je aj cesta. Ale vôľa nielen poznávať, ale aj meniť vlastnú mravnosť v súlade s poznaným k lepšiemu.

Rozlíšenie nie je len o sústredení... Môžem sa sústredene pozerať na súbor šifier celé hodiny, ale ak vnútorne nesplňam, čo je potrebné na jeho dešifrovanie, sústredenie mi nepomôže uvidieť informáciu skrytú v šifre.
Rozlíšením v KSB sa nemyslí množstvo "pixelov" (t.j. detailov). Veľakrát hľadáme vec, ktorú máme rovno pred očami a predsa ju nevidíme...
Rozlíšenie je schopnosť v celom to množstve vnímanej informácie (t.j. na pozadí) uvidieť v správnom čase správnu informáciu, ktorá bude kľúčová kvôli tomu, aby bolo možné pochopiť súvislosti a celkový význam množstva iných informácií... (Aj v krížovke, napoly vylúštenej, niekedy postačí jedno slovo, ktoré pomôže vylúštiť desiatky iných slov, a napokon aj celú tajničku).
Život je rovnicou, kde poznáme množstvo premenných, ale nie úplne všetky, a preto výsledky našich výpočtov nie sú vždy jednoznačné a sme nútení sa spoliehať na štatistické zákonitosti. Veľkosť znalosti neznámych (skrytých) premenných a konštánt je variabilná a u každého človeka iná... Tvorca pre bezpečnosť, ako správny Admin, podmienil tieto znalosti, ako sa zdá, nielen príslušnosťou k živ. druhu (misia duše v telesnej reinkarnácii), ale aj etikou v spojení s osvojenými vedomosťami jedinca...

Re: postreh

jardob | 01.10.2017

Etikou, ktorá vedie nielen život jednotlivca, ale predovšetkým život organizovanejších kolektívov, spoločností, ľudstva k určitému predurčenému cieľu.

Môj komentár bol reakciou na niektoré komentáre nižšie.

Re: postreh

Hox | 02.10.2017

Takový každodenní příklad Rozlišení je "hledání másla v ledničce"... někdy ho člověk spatří okamžitě, jindy se musí soustředit několik vteřin (nebo i více :) než si uvědomí kde je, i když ho měl celou dobu před očima. A o tom je právě jeden aspekt Rozlišení: identifikovat signál na pozadí jiných signálů, vydělit ten užitečný signál.
Podobně jako třeba na Titaniku hlídka se dívala na blížící se ledovec, ale neuvědomila si, že je to ledovec, což mělo za následek smrt tisíců lidí.

Re: Re: postreh

marvo | 03.10.2017

- a to jestvuje ešte kopec krajších príkladov, ako maslo v chladničke: koľko prvotlačí sa takto našlo doslova v kope starého papiera - ako napr. jeden, mayský kódex, ktorý už už, že nezhorel hodený pri krbe (škoda, že takmer všetky pred ním zhoreli)... vždy, keď sa hrabem v starých knihách a nájdem pre mňa vzácny kus, dúfam, že tú "vzácnosť" si napokon istým spôsobom nenechám len pre seba... netuším, do akej miery je táto "vec" vecou trénovaného oka, do značnej miery asi áno; prípadne istých intelektových predispozícii (je otázne, či hlupák smie byť považovaný za mravného, a ak áno, tak na základe akých kritérií?), každopádne je to veľmi, veľmi podnetná téma...

Really?

nik | 01.10.2017

Začítal som sa a pozrel som sa pre istotu na webový link, či som ešte na stránke KSB, alebo ma to prehodilo niekam na stránku nejakej agnostickej sekty ... Povedal by som, že tu chýba elementárna znalosť fungovania poznávania, vedomia, podvedomia, pamäte, zámeru. Je to veľmi, ale veľmi osekaný pohľad na svet a postavenie jedinca v ňom.

Je to ako keby niekto tvrdil, že hoci ti bol daný vodičský preukaz a poznáš pravidlá cestnej premávky, nevieš, či tvoje auto ráno naozaj naštartuje a nevieš, či naozaj vyjdeš šťastne z brány pretože v tom aute sa niečo niekde udeje, nad čím vôbec nemáš kontrolu ... a keď nebudeš dodržiavať pravidlá cestnej premávky, tak ťa postupne z tej cesty stiahnu a prosto sa ešte nevyhneš nehode a zomrieš ... Všetci poznáme mrte šoférov, ktorí či už vedome alebo nevedome jazdia ako príde, vyhláška nevyhláška a nič sa nedeje. A choďte si potom zajazdiť napríklad do takého Egypta a zistite, že tuto v Strednej Európe sa pritom navyše jazdí ako v kláštore, všetko s kostolným poriadkom.

Re: Really?

DušanBe | 01.10.2017

niku, Vaše výtka je z mého podhledu částečně přijatelná. Souhlasím s tím, že je zde prezentován " veľmi osekaný pohľad na svet a postavenie jedinca v ňom.". Na druhou stranu si sám uvědomujete (na Vašem trefném příspěvku), jak složitá záležitost to je. A právě proto, že jste na stránkách KSB a ne na "nejakej agnostickej sekty", nikdo a nic Vám nebrání si přečíst rozšířený elementární pohled na věc, který je popsán ve druhé polovině knihy Dialektika a Ateizmus. A pokud Vám to přijde nedostatečné, je zde další zdroj: 1. díl Základů sociologie (kapitoly 3. a 5.). Podívejte se...nic za to nedáte.
Přeji mnoho zdaru.

Re: Re: Really?

Hox | 01.10.2017

> Souhlasím s tím, že je zde prezentován " veľmi osekaný pohľad na svet a postavenie jedinca v ňom."

v článku je někde psáno, že je to vyčerpávající výklad? Jak může být "osekaný" "pohled", který ani není pohledem, ale popisem jednoho aspektu celku? Tvrdí se snad někde, že to není popis jednoho aspektu, ale celek, a nic dalšího už neexistuje? Některé reakce vcelku nechápu.

Re: Really?

Hox | 01.10.2017

Tady chybí elementární znalost z tvé strany, o čem je řeč.

Re: Really?

Hox | 01.10.2017

ps. zkus konkrétně, co podle tebe z toho, co je uvedeno v článku, neplatí. Má člověk vědomou kontrolu na těmi uvedenými věcmi? Nemá, tvrdit něco jiného je praktické šílenství.
Tvoje "kritika" pramení jen z povrchního vnímání, v podstatě zřejmě asi vůbec netušíš, o čem je v článku řeč. Není tam ani řečeno, že otázka poznávání, vědomí a podvědomí se skládá jen z toho, co je v článku - to je opět jen povrchní vnímání.

Re: Re: Really?

jjkk | 02.10.2017

Článek je pěkný, děkuji..

Re: Really?

nik | 02.10.2017

OK, ospravedlňujem sa, ak som sa vyjadril trocha expresívnejšie, nebolo mojim cieľom kritizovať, bol som len prekvapený.

@DušanBe - áno, je to veľmi široký a zložitý subjekt, vďaka za indície k ďalšiemu naštudovaniu, chodím sem skôr k doplnkovým historickým materiálom, analytike riadenia globálnych procesov a ich uplatneniam v praxi ako to demonštruje Pjakin a ďalší v článkoch. Pre kognitívne otázky mne osobne vyhovuje iný pohľad a terminológia na túto "istinu", čiže ak KSB hovorí o MIM, pre mňa to je vedomie, energia a zámer, ako je to v niektorých mezoamerických alebo pôvodných védických kultúrach.

@ Hox - áno, sorry, uvediem niektoré príklady.

Informácie - prístup k informaciam a novým poznatkom nie je limitovaný mravnosťou, mravnosťou je limitované to, akým spôsobom ich viete použiť. GP a celá Vatikánska knižnica majú mrte informácii, vrátane starého know-how o ktorom môžme teraz len snívať a ich dostupnosť pre "okruh" nebude daná mravnosťou. Prosto knižnice "vypália", knihy odvlečú k sebe a je vymaľované. V konečnom dôsledku nie je dôležité, či je informácia "Zhora", ak ju máte. Otázka je jej použitie a to je už niečo úplne iné. Čo sa týka informácii o zbraniach ako uvádzaš vyššie - z posledných prípadov je dokázané, že Hitler už mal jadrové zbrane a aj ich použil a jeho pokrok prevzali neskôr amíci (a Rusy) - o prvých dvoch subjektoch nehovoríme, že oplývali mravnosťou a oni by to zasa nepovedali o Rusoch. A boli tu predtým mnohé iné deštruktívne civilizácie, ktoré disponovali rôznymi inými "hračkami".

Rozlíšenie - proces poznávania je obojsmerný, ak chcete poznať svetlo, musíte poznať "tmu", inak nevznikne rozlíšenie. Nestačí stať na okraji rieky a pozerať na plavcov a predpokladať, že budete vedieť plávať. Bytosti, ktoré sú v procese poznávania "tmy" nemusia vedieť, že sú z pohľadu bytostí, ktoré riešia témy "svetla" tí "tmaví", alebo "zlí" (bez mravnosti). Ak ale chcete poznať podstatu "tmy" potrebujete priebežne rovnako aj informáciu "Zhora" ako pri poznávaní "svetla", aby ste ju na svojej ceste vedeli integrovať do svojho systému a urobiť z toho syntézu. Inak nehovoríme o rozlíšení, ale o dogmatizme. - Toto je z môjho pohľadu jeden z dôvodov, prečo zakapala (alebo sa dostala na inú cestu vývoja) stará slovanská vedická kultúra.

Podvedomie - podvedomie funguje na inštinktívnej báze - zaútoč alebo uteč. Hromadí sa v ňom celá vlastná genetická stopa, rodové skúsenosti a súčasné záťaže, vplyv sociálneho prostredia, ... takže dostať niečo inšpirujúce z podvedomia je "protimluv". Inšpiratívne veci a vnuknutia sa dejú napriek pôsobeniu podvedomia, z iných energetických centier, alebo keď je človek na úrovni, že sa vie dostať do nadhľadu nad priebežnou drámou a stresom, ktoré je generované podvedomím. Tieto veci už vie identifikovať aj bežná alebo alternatívne psychológia (kineziológia a pod.).

Tak nejako, v klídku, veď len komunikujeme :-).

Re: Re: Really?

Hox | 02.10.2017

Rozlišení, o kterém je řeč v článku, je o něčem trochu jiném.
Viz kniha Dialektika a ateizmus, druhá část, tam je popsán poznávací proces lidské psychiky a role Rozlišení v něm.

Re: Re: Really?

Dan | 03.10.2017

>Rozlíšenie - proces poznávania je obojsmerný, ak chcete poznať svetlo, musíte poznať "tmu", inak nevznikne rozlíšenie.

Není mi jasné - k tomuto dojde člověk na základě mravnosti?.. je podle vás rozlišení ovlivněné mravností nebo i něčím dalším? D.

Re: Re: Re: Really?

nik | 03.10.2017

Z predchádzajúcej debaty je jasné, že sa celkom nepohybujem v koncepte a pojmológii KSB, takže to berte ako jeden z iných pohľadov na túto tému.

Záleží na tom, aký okruh reality alebo ďalších prvkov chcete vziať do svojho konceptu rozlíšenia a tie vám prinesú ďalšie a ďalšie pohľady na rozlíšenie ako také, ako aj samotné generovanie rozlíšenia. Uvediem (zjednodušené) príklady, taká všehochuť ;-):

Svedomie - ak tomu dobre rozumiem, základ konceptu bytosti ako človeka v KSB (oproti démonovi, zombii, atď), rozlíšenie sa deje prostredníctvom uplatnenia mravnosti. Z môjho pohľadu však nedokážete uplatniť vyššiu mravnosť bez dostatočnej vôle, odvahy a "sily", ktorú externé prostredie, voči ktorému sa mravnosť uplatňuje môže chápať ako nemravnosť. Príklad - manželstvo a voľný vzťah, obidvoje záležia od vnímania a uplatnenia slobody jednotlivca, jední aj druhí môžu seba vnímať ako tých mravnejších. Ktoré z toho je mravnejšie pre Stvoriteľa? A navyše, keď ho ešte máme samy v sebe?

Genetická (rodová) pamäť - postupnosť informácie a rodovej skúsenosti, ktorá sa uplatňuje nie len pre rozlíšenie, ale aj pre schopnosť mať vôľu alebo zámer k rozlíšeniu pre rôzne oblasti reality. Príklad - rodová alebo genetická pamäť vám odporúči, že bojovať je neprijateľné, bez ohľadu na okolnosti. V prípade konfliktu nastúpi zabehnutá rodová štruktúra, takže rozlíšenie pozostáva z možnosti alebo kolaborovať, alebo utiecť, alebo sa nechať zabiť.

Egregor - externý energetický vplyv, ktorý ovplyvňuje "čistotu", presnosť a ďalšie charakteristiky rozlíšenia na skupinovej úrovni. Toto je v KSB preberaný koncept, na možnosti rozlíšenia energeticky vplýva informačné pole a modifikuje výsledok procesu rozlíšenia.

Duša - tento prvok je z môjho pohľadu najzaujímavejší v jednej špecifickej oblasti - chce získať skúsenosť bez ohľadu na to, čo je alebo nie je mravné. Navyše svoje projekcie uplatňuje v rôznych fyzických aj energetických rovinách (paralelne). - Môžte vziať do úvahy alebo nemusíte. K tomuto prvku sa z môjho pohľadu najviac viaže poznávanie "svetla" a "tmy", ako som ho uviedol vyššie.

Karma - je zdarma ako sa hovorí ;-), je k tomu uvedené mnoho, asi nie je potrebné viac. Príklad - boli ste dlho súčasníkom japonskej kultúry, máte jeho egregor a vlastné individuálne skúsenosti a teraz ste príslušníkom slovanskej civilizácie. Jedno modifikuje druhé.

Zámer - v tomto prípade uvediem len fakt toho, že v rámci vášho zámeru získať špecifickú informáciu alebo rozlíšenie ho vždy získate. Toto sú jemné veci, nenapadá mi teraz vhodný príklad. Nechcel som o tom písať viac, keďže to z určitého pohľadu koliduje s konceptom KSB v tom, že rozlíšenie získate len ak máte dostatočnú mravnosť, prípadne ste v súlade so Zámerom, čo koncept uplatnenia individuálneho zámeru ako ho uvádzam neguje.

Láska vs. sila vs. strach - rôzne cesty poznávania reality, viac sa aplikujú vo východných učeniach a spôsobe života. Generujú rôzne kvality mravnosti a všetky môžu smerovať k vytvoreniu bytosti typu človek.

Tož, uvedených prvkov môže byť viac, ja ich ani nemusím poznať alebo brať do úvahy a podľa ich intenzity a dominancie vo vašom vnímaní vzniká výsledný spôsob rozlíšenia.

Re: Re: Re: Re: Really?

Dan | 03.10.2017

Jak chápete pojem "rozlišení"? Máte na mysli spíše rozlišení - mezi dobrem a zlem? Nebo rozlišení podstatných informací "to" které vystoupí na pozadí nepodstatných informací "ne to" z objektivní reality. D.

Re: Re: Re: Re: Re: Really?

nik | 03.10.2017

Rozlíšenie chápem tak, že je to mnohovrstvenný proces, ktorý v sebe obsahuje množstvo zdanlivo heterogénnych aspektov, t.j. rozlíšenie medzi dobrom a zlom, podstatného od nepodstatného, vedomé rozlíšenie a nevedomé (spontánne), rýchle a postupné, úplné a čiastkové .... Ak chcete naznačiť, že KSB pracuje s rozlíšením podstatného od nepodstatného z objektívnej reality, rozumiem. Ale to nepovažujem za podstatný faktor.

Podstatný faktor je rozsah individuálneho vedomia a schopnosť uplatniť prostredníctvom vlastného zámeru svoje vnímanie. Až potom sa deje rozlíšenie. Príklad - pustíte ľuďom hudbu Bacha (musia uplatnia zámer pustiť si do svojho vedomia prostredníctvom sluchu hudbu) a poviete im, aby sa na základe informácie z jeho hudby (musia použiť vnímanie tónov, harmónie, kontrapunktu) rozhodli, čomu sa budú večer venovať(musia použiť rozlíšenie, či ich hudba a informácia naladili na večerné posedenie v záhrade, alebo to bola blbosť a pôjdu do krčmy). Samotné rozlíšenie je v celom procese napríklad až 4. v poradí.

Vedomie, zámer a vnímanie sa dajú kultivovať a rozširovať, môžete do ich rozsahu dostať aj veci doteraz nepoznané (alebo neexistujúce v súčasnom rozsahu vnímania), nie je k tomu potrebná externá kontrola/povolenie. Je to v rozpore s tým, čo sa v článku uvádza, ako že človek to dostane zhora, alebo že mu bude väzba na rozlíšenie odpojená. - To mi prijde v celku len ako novodobá variácia na systém karmy v indickej filozófii, pretože karma nehovorí len o nejakom treste a odplate, ale aj o obmedzeniach možnosti vnímania, rozlišovania, duchovného rastu a pod..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Really?

Dan | 03.10.2017

Takže si myslíte, že záleží na samém člověku, nakolik si svoje vědomí rozšíří, do jaké míry bude na sobě pracovat, vzdělávat se, jakou bude mít vůli toho dosáhnout? Rozlišení se dostavuje až na základě toho, kam až sám svojí vlastní pílí došel? Tedy to záleží spíš na tom, jak moc si člověk přeje něčeho dosáhnout a co je pro to ochoten udělat. Potom těch informací dosáhne.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Really?

Dan | 04.10.2017

Ale myslím, že se to nevylučuje s rozlišením podle KSB. Když člověk koná proti božímu záměru, tak sám sebe připravuje o možnost poznat skutečnou pravdu. To lze chápat jako odpojení shora, protože se spokojí jen s nějakými náhražkami, aby si ulehčil práci. Proto se ani záměr člověka nepovede. Mravnost bych tedy chápal jako – konání v souladu s božím záměrem, jednání podle svého svědomí, a to ovlivňuje poznání a chápání světa, tedy rozlišení.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Really?

Dan | 04.10.2017

Jen ještě správně rozlišit boží záměr :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Really?

nik | 04.10.2017

Súhlasím, nevylučuje sa to, uvádzam ďalšie aspekty, ktoré s tým z môjho pohľadu súvisia.

Rozlišovací schopnost ovlivňovat samozřejmě lze

Marek Z. | 01.10.2017

Rozlišovací schopnost je přímo úměrná morálce jedince a jelikož lze ovlivňovat morálku jedince mravní výchovou, lze ovlivňovat i rozlišovací schopnost. V praxi to vypadá tak, že vědomí člověka je očištěno od nánosu "morální (vědomí zahalující) špíny" a tím je člověk vnímavější a citlivější pro vjemy. A všímavost není vůbec to samé jako rozlišovací schopnost a je závislá především na stupni soustředění člověka, který pak postřehuje více. To je do značné míry přímo úměrné ovládnutí mysli.

Démon může mít samozřejmě lepší kontrolu na rozlišením, pokud je schopen dlouhodobě hromadit předchozí zkušenosti a člověka o tyto zkušenosti systematicky okrádat např. manipulací dějin a přepisováním minulosti. V dlouhodobějším horizontu tak může rozlišovat lépe, protože zná víc :-)

abstraktní myšlení - dar od boha

Nikdo | 01.10.2017

Zajímavá otázka o Zdeny, ale neuctivým způsobem položená, což může být znak neupřimnosti. Takže proč může někomu připadat, že se zde míchají racionální témata s iracionálními?

Jde o abstrakci a zevšeobecnění popisu jak funguje prostředí, v kterém žijeme. Například "dostatečně všeobecná teorie řízení" (DVTR). Jde o to, aby jsem stále nepadali na ty stejné hrábě a nějak se posouvali v pochopení zákonitostí a algoritmů a procesů, kterých jsme součástí.

Není nic praktičtějšího než kvalitní teorie. Běžného současného obyvatele to nezajímá a chce si pouze vydělat na živobytí, ale tím se stává rukojmím parazitů, kteří se o to starají, ovšem ve svůj prospěch.

Pro mne jsou všechny náboženství, ideologie, věda pouze abstraktní popisy. Spory se vedou, kvůli prosazování efektivnějšímu popisu a kvůli parazitismu, kdy jde o prosazení popisu, který umožní existenci parazitů.

Mnoho lidí se ztrácí v tom, že nerozlišuje popis skutečnosti od skutečnosti samotné. A když uvidí papír, na kterém budou cenné informace bude to pro ně pouze papír a inkoust a existence dalších informací jim bude připadat iracionální. Když někdo mluví o bohu, tak se snaží tu zprávu přečíst, kdežto ateista bude tvrdit, že je to jenom čmáranice bez významu.

témata

zdeny | 01.10.2017

Nechápu, proč se tady střídají náboženské bláboly a třeba Berija.

Re: témata

Jarij | 01.10.2017

Zalez do země a nepruď.

Re: témata

1 chazar | 01.10.2017

....to kvůli mně a mně podobným

Re: témata

Dagmar | 01.10.2017

To ze nechapes je tvoje vec, ne nase

Re: témata

jardob | 01.10.2017

Aj toto (vaše nepochopenie) je vec Rozlíšenia, nad ktorým má plnú moc len Tvorca, ktorého z algoritmiky Života nemožno vylúčiť, a ktoré je dávané adekvátne úsiliu individa chápať etiku a zámery Tvorcu v Živote ako takom...

Přidat nový příspěvek