Zajímavý rozhovor s Jicchakem Adizesem

Zajímavý rozhovor s Jicchakem Adizesem

Rozhovor s expertem na západní marketing, autorem Metodiky Adizes a mnoha knih, přeložených do 30+ jazyků.

Vyšlo v roce 2011 v časopise "Přímé investice" (Прямые инвестиции), vydávaného ruskou "Sberbankou".

...

- Profesore, Evrope se dnes ocitla v těžké situaci kvůli takovým zemím, jako Řecko, Španělsko, Itálie. Jak se podle vašeho mínění bude situace vyvíjet?

 

- "Těžká situace" není vcelku správné označení. Evropa se ocitla v situaci, kdy libovolný krok povede k prohře: situace prohra/prohra. Jakékoliv opatření by přijali na úrovni jednotlivých zemí nebo celé EU, budou vyvolávat nevoli u veřejnosti. Ale nic nedělat také nejde, jinak hrozí krach finančnímu a valutovému systému EU.

 

- Co myslíte, pomůže silné Německo Řecku vyhnout se defaultu (bankrotu)?

- To je složitá otázka. Politici v Německu musí chápat, že dávání peněz Řecku je v podstatě sebevražda.

- Táhne Evropa svět do nové krize?

- Evropa je v daném případě jen jedna ze zúčastněných stran. Svět stojí na prahu globálních změn, nynější ekonomická doktrína se naprosto vyčerpala. Krize regionálních a světových měřítek budou následovat, takže bude složité určit, kdy končí jedna krize a začíná druhá. Krize z let 2007-2010 se nám v retrospektivě bude zdát nevýznamná. Základy současné západní společnosti, její hodnoty budou zlomeny. Svět budoucnosti nebude mít nic společného se současným.

- O jakém časovém rozmezí hovoříte? 50, 100, 200 let?

- Ó ne, vše to zažijeme. Staneme se svědky těch změn.

- Řekl jste, že současná ekonomická doktrína se vyčerpala. Co příjde po ní?

- Jaká je hlavní funkce libovolné ekonomiky, podle současných představ? Ekonomický růst, zvyšování produkce, odbytu, spotřeby. Všichni hovoří jen a jen o zvýšení HDP, zisku. Růst světové ekonomiky se stal problémem číslo jedna. Ale orientace na růst a zisk je zhoubná, nebere v úvahu to, že žijeme v uzavřeném systému. Planeta není nafukovací, nezvětší se jen proto, že se zvýší množství obyvatel a my ho chceme nakrmit. Pokud se podívám na rozvinuté země, to jejich trhy už jsou přesycené, a firmy se i přesto snaží vyrábět více a více zboží. Ale lidé tolik nepotřebují. Je vytvářena umělá poptávka na absolutné nepotřebné věci, a přitom se na ně spotřebovává ohromné množství často neobnovitelných zdrojů.

- Co rozvojové země, kde trhy nejsou nasycené?

- To není nadlouho. Pokud hovořit o rozvíjejících se zemích, například čínská ekonomika je také přehřátá. Čínským zbožím jsou zaplaveny přístavy celého světa. Nějakou dobu bude část "zbytečné" produkce pohlcována rozvíjejícími se trhy. Ale to není řešení problému. Koneckonců, zvednout životní standarty lidí z rozvojových zemí na úroveň rozvinutých zemí není možné. Na planetě není tolik zdrojů. Znamená to, že buďto rozvinuté strany musí všemi způsoby podporovat chudobu vně svých hranic, nebo je nutné měnit ekonomickou doktrínu.

- Těžko rozvojové země budou chtít zůstávát chudými.

-Přesně! Všichni chtějí žít dobře, ale to není možné. Znamená to, je třeba měnit představy o tom, co je to "dobře žít". Podívejte se na západní země, zvlášť se to týká USA, tam koncepty "životní úroveň" a "kvalita života" zdaleka ne vždy jsou totéž. Lidé mění drahá auta za ještě dražší, kupujou domy a byty, kde tráví pár týdnů v roce. Nekonečně pracují, aby si to vše mohli dovolit. Projděte se po ulicím, a neuvidíte lidi, kteří spokojeně pijí kávu v kavárnách v polovině dne. Všichni spěchají, a ve výsledku v ničeho nedosáhnou. Jejich děti vyrůstají bez nich, partneři mizí, a oni si to uvědomí, až když jsou staří. Nezůstává čas na radost ze života, na společenské aktivity. To je velmi nízká kvalita života.

-Teď fakticky mluvíte o změne systému hodnot západního světa. Jak je možné realizovat přechod k novým hodnotám? Je to proces evoluce?

- Bojím se, že na evoluci nám nezůstane čas. Svět je už na hraně; krize, války jen přibližují kritický moment. Napětí roste. Myslím, že to vnímají všichni. Nevylučuji scénář globální války. Lidé, kteří ji přežijí, budou žít už úplně jiným životem.

- Velmi temná prognóza. Ale pojďme se vrátit k ekonomice. Řekl jste, že se změní doktrína. Jaká bude?

- Je složité popsat detaily nyní. Jedno říct mohu:orientace na zisk nebude součástí. Obecně mám za to, že firmám je třeba direktivně ohraničovat zvyšování zisku. Zisk přestane být cílem sám o sobě. Co se konkrétně stane základem nové ekonomické doktríny, je nemožné říct. Je jasné, že při absenci orientace na zisk zmizí finanční trhy, burzy. Podstatně se změní role státu. Stát bude plnit roli integrátora, sjednocujícího lidi. Myslím, že hovořit konkrétněji je zatím brzy.

- Komunismus umřel, kapitalismus umírá?

- Kapitalizmus je již prakticky mrtev. Bude něco úplně jiného, co si my v současných podmínkách dosud neumíme představit.

- Jak lidé, firmy budou přežívat v tom světě budoucnosti, který popisujete?

- Je třeba být "blíže k zemi". Říkám to naprosto vážně. Když se mně ředitelé firem ptají, do čeho je perspektivní vkládat peníze, říkám , že je to voda a jídlo.

...

 

zdroj


Hox: to je přesně ono - "Je vytvářena umělá poptávka na absolutné nepotřebné věci, a přitom se na ně spotřebovává ohromné množství často neobnovitelných zdrojů." A nejen to, je to přímo zločinný systém, který škodí všem, někomu přímo, někomu nepřímo - na jedné straně je celé odvětví ekonomiky, které se vytvářením poptávky po zbytečných věcech zabývá, na druhé straně je podobně velké odvětví, které naprosto zbytečné a nikomu nepotřebné (a nekvalitní) věci vyrábí, a to vše jen proto, aby se ekonomika založená na dluhu a penězích vytvořených z ničeho nezhroutila sama do sebe, protože aby se udržela v chodu, musí neustále růst exponenciálním tempem. Ve výsledku pak celé generace lidí jsou nuceny pracovat jako otroci stále zběsilejším tempem, kamiony se zbožím křižují pevniny, lodě s kontejnery křižují moře ve snaze někde zbytečné zboží prodat (navíc zboží je vždy více než peněz, za které by je bylo možné koupit), a to vše JEN PROTO, aby ve výsledku bylo na splacení úroků za hypotéky a půjčky za všechny peníze v ekonomice existující (za každou korunou/dolarem atd. v ekonomice je prvotní dluh, kterým vznikl(a)),  to jest, aby bylo na převod kybernetických čísel z jedné škatulky do druhé někde v nějaké bance. Nebo ještě jinak, aby bylo na úrok z dluhu, který byl od začátku nezákonný, protože vznikl z ničeho. Většina planety tedy pracuje v otrockých podmínkách několikrát větším objemem, než by musela, jen za účelem umoření jednoho virtuálního neplatného dluhu jinými virtuálními čísly. Nemluvě o jaký tato situace má vliv na ničení životního prostředí a chování korporací a jedinců směrem k biosféře a živočišné říši, a také k sobě navzájem. V tom je šílenost a zrůdnost současného finančně-ekonomického systému.

 

Diskusní téma: Zajimavý rozhovor s Jicchakem Adizesem

2 Hox

dusan | 14.11.2012

-prestne robiť sa musí stále viac a viac lebo je tam úrok, dokonca nie jeden ale reťaz, nepoznám prestne ten mechanizmus ale dokážem si prestaviť - európska banka požičia našej "národnej", národná lokálnej lokálna pobočke ... ou ... vraj sa to premieta do ceny tovaro tak 10 až 30 percent podľa lokality, no a keď zarátame dane ...
-keď sme pri tých kamionoch ktoré križujú európu napr. - tak som to pochopil aj takto - nevadí že Ti pošlem zo Španielska redkvičky ktoré by vypestovali naši nezamestnaný, ani to nezaváži že ide kamión - dôležité že urobíš trasakciu cez banku v Londýne alebo NY, kde si zrazia poplatok - toto je tzv. civilizačná leverage, takže ktorý civilizácia ju má má advantage
-čo sa týka veľkých a malých podnikov - bolo by treba aby ľudia chápali, že to čo ovplyvňuje veľkú skupinu ľudí, tak na to musí mať veľká skupina ľudí vplyv, aj keby to malo byť v súkromných rukách, dnes environment chápeme že je o čistom vzduchu .... ale je napr aj o takých monopoloch ako slovnaft alebo vlastníci zdrojov pitnej vody
-marketingom a inzerciou nielen že predávajú blbosti ale aj menia psychiku, jazyk ...
-rozvojeové zeme - ten chlap má pravdu že sme na križovatke, len mám pociť že podpora alebo zmena doktríny nám pomôže asi tak ako 50 rokov pomoci slovneským cigánom
du

čöd

teonik | 13.11.2012

ahoj,
toto je z knihy chaosmagie:

Jedinec,který prochází zasvěcením do tibetské praxe CHÖD,musí projít vizí,kdy je jeho tělo roztrháno na kusy a lačně je polykají démoni.
Vyšší Já adepta se na celý proces dívá jako pozorovatel a zůstává tímto strašlivým zničením svého těla nepohnuto...
Tento druh zkušenosti představuje někdy násilnou a nekompromisní povahu Proměny či Změny paradigmatu.

Symptomy ukazují,že naše společnost asi vstupuje do období,kdy se základem našeho myšlení stane KREATIVNÍ SYNTÉZA zdánlivě zcela protichůdných postojů...

Nastal čas!

Rituál chöd již pro globální kulturu započal.
Někdejší svět se nyní dívá na svůj vlastní rozpad s hrůzou a potěšením!

Jaká možnost transformace nás čeká,když necháme staré odejít???

Re: čöd

Hibern | 13.11.2012

Veľmi zaujímavá poznámka. Máš s tým, čo popisuješ, aj nejaké praktické skúsenosti alebo si len niečo čítal? Osobne nemám s mágiou vôbec žiadne vlastné poznatky, skôr v tom buddhizme ale za experta sa určite nepovažujem.

K procesu Chöd, ktorý síce robia nejaké školy aj na Západe, je podmienka účasti pomerne vysoký stupeň znalostí a praxe, a nie som si istý, či by tým bežný človek prešiel (napr. v procese transformácie) bez ujmy na psychickom zdraví. Ak je tam podmienkou kontrola Vyššieho Ja, koľko asi ľudí je toto Ja schopných si uvedomiť? V angličtine niečo tu:

http://lnk.sk/rc

O tej knihe chaos mágie som na novopohanskej stránke o Wicca našiel: "Praktická cvičení, která v knize naleznete jsou většinou zaměřená spíše na poznávání vašeho vnitřního vesmíru, než na ovlivňování vašeho okolí. Věřte ale, že podnikání cest do svého nitra a práce se svými vnitřními anděly a démony..."

A tu by som si určite dával pozor, ale platí to do istej miery aj na prvú časť poznámky. Ako vravím, žiadnu prax v tomto magickom učení nemám, ale určite by som poriadne zvážil, či by som sa vydal na cestu cez most bez zábradlia so zaviazanými očami. Ak nemám mať žiadnu spätnú odozvu na entity, ktoré "tam" možno stretnúť (lebo na ich vnímanie sú naše zmysly zakrpatené, teda nedostačujúce), a už vôbec nepoznám ich pôvod, motívy a za koho "kopú"...

Aj Castaneda v závere svojho učenia u indiánskeho šamana musel skočiť do priepasti a samotné prežitie bolo známkou na vysvedčení, že skúškou prešiel. Za normálnych okolností sa ale ľudia vo väčšine prípadov takýchto pádov a letov zabijú alebo zrania.

Ťažko povedať čo sa v priebehu transformácie stane alebo nestane, ale o chöd-e by som mal vážne pochybnosti. Ale ako hovorím, expert nie som:)

Re: čöd

Hox | 14.11.2012

Ta syntéza je zajímavá myšlenka. Ale viděl bych to - 95% z východu a 5% ze Západu. Východ nemyslím buddhismus a dále, ale kulturu Ruska. Například - na úrovni drobného podnikání je řekněme osobní vlastnictví blaho (soukromá pekárna), na úrovni korporací je to čisté zlo. A stejně jako fašismus ubíjí osobní kreativitu, stejně tak to dělají velké korporace, ale drobné podnikání naopak ke kreativitě prostor dává. Zřejmě to vyústí v nějaký druh komunitní organizace společnosti, kdy komunita ale nemusí znamenat odříznutí se od světa v nepřístupné příprodě.

Zajímavý článek

Fyrfos | 12.11.2012

Díky Hoxi za uveřejnění zajímavého článku...Jen doufám, že příští systém bude spravedlivější ke všem lidem. Každopádně se obávám, že si ho "elita" vytvoří k obrazu svému, aby opět mohli podojit doufající ovečky.

dodatek

Hox | 12.11.2012

dívám se, že jsem zapomněl napsat, proč jsem sem ten rozhovor vůbec dával - že i na Západě si někteří oficiální vedoucí ideologové správně uvědomují situaci.

Přidat nový příspěvek