Vojáci vítězství: Nikolaj Vladimirovič Sirotinin

Vojáci vítězství: Nikolaj Vladimirovič Sirotinin

Autor – Jelena Gordějeva

 

Válka s německými útočníky stála miliony životů sovětských lidí, zabila kolosální množství mužů, žen, dětí i starců. Hrůzy fašistického napadení dopadly na každého člověka naší vlasti. Neočekávaný útok, nové zbraně, zkušení vojáci - to vše Německo mělo. Proč pak plán "bleskové války" Barbarossa selhal? Nepřítel nepočítal s jedním velmi důležitým detailem: útočil na Sovětský svaz, jehož obyvatelé byli připraveni zemřít za každou píď rodné země.

Rusové, Ukrajinci, Bělorusové, Gruzíni i další národnosti sovětského státu společně bojovali za Vlast a umírali za svobodnou budoucnost svých potomků. Jedním z takových odvážných a statečných vojáků byl i Nikolaj Sirotinin.

Mladý obyvatel města Orel, který pracoval v místním průmyslovém komplexu "Tekmaš" byl už v den invaze raněn při bombardování. V důsledku prvního leteckého náletu byl dopraven do nemocnice. Zranění nebylo těžké a mladý organizmus se rychle zotavil, přičemž touha bojovat Sirotinina neopustila.

O tomto hrdinovi není známo mnoho, dokonce ani přesné datum jeho narození. Ale narodil se v těžkém roce 1921. Ze svědectví současníků je známo, že byl skromný, zdvořilý, nevysoký a hubený.

Dokumentů o tomto velikém člověku se zachránilo velmi málo, i události na 476. kilometru dálnice z Varšavy se staly známé hlavně díky deníku Fridricha Henfelda. Právě tento německý nadporučík popsal ve svém deníku historii hrdinského činu ruského vojáka.

Hned po propuštění z nemocnice Sirotinin nastoupil k 55. dělostřeleckému pluku, který měl základnu poblíž nevelkého města Kričev. Zde měl na starosti míření, což mu podle pozdějších událostí velmi vyhovovalo. Na řece s příznačným jménem "Dobrost'" jeho pluk zůstával dva týdny, ale rozhodnutí ustoupit bylo nakonec přijato.

Pro ústup pluku bylo třeba krytí, právě proto zůstal Sirotinin na pozici. Podle jedné z mnoha verzí s ním zůstal i jeho velitel, ale byl raněn a odešel k základní sestavě. Sirotinin měl za úkol vytvořit na mostě "zácpu" a připojit se ke svým, ale tento mladík se rozhodl stát až do konce, aby poskytl ustupujícím druhům maximum času. Cíl mladého bojovníka byl prostý, přál si zasadit nepřátelské armádě co možná nejsilnější úder a zničit co nejvíce jejích techniky.

Umístění jediné zbraně, ze kterého ostřeloval útočníky, bylo dobře promyšleno. Dělostřelec byl obklopen hustým polem žita, ve kterém nebyla zbraň vidět. Tanky a obrněná vozidla v doprovodu pěchoty se rychle přibližovaly pod vedením talentovaného Guderiana.

To bylo ještě v době, kdy Němci věřili v realizace bleskové války a porážku sovětských vojsk. Jejich naděje selhaly díky takovým vojákům jako Nikolaj Vladimirovič. Později se fašisté nejednou setkávali s obrovskou smělostí ruských vojáků, přičemž každý takový čin měl vážný demoralizující účinek v německých vojskách. Ke konci války se o odvaze a smělosti ruských vojáků kolovaly legendy dokonce i v nepřátelském hlavním stanu.

Úkol Sirotinina spočíval v tom, zastavit pohyb tankové diviza na co nejdelší dobu. Plánem bylo zablokování prvního a posledního vozidla kolony a způsobení co největších ztrát nepříteli. Plán se osvědčil. Když zahořel první tank, Němci se pokusili vzdálit od linie palby. Ale Sirotinin i tak úspěšně zasáhl poslední vozidlo a kolona se ocitla zablokována na mostě.

Němci se v panice vrhali na zem nechápaje, odkud jde střelba. Rozvědka poskytla údaje, že v oblasti není ani jedna baterie dělostřelectva, proto se divize pohybovala bez zvláštní obezřetnosti. Padesát sedm dělostřeleckých nábojů nebylo sovětským poručíkem spotřebováno nadarmo. Tanková divize byla zničena jedním člověkem.

Obrněná vozidla se pokusili přebrodit řeku, ale pevně uvázly v příbřežním bahně. Němci během boje dokonce vůbec neměli podezření, že stojí jen proti jedinému obránci. Pozice Sirotonina, která se nacházela vedle kolchozu, byla vzata až poté, co mu zůstaly všeho všudy 3 náboje. A i poté, už bez možnosti pokračovat v ostřelování, Nikolaj Vladimirovič střílel na nepřátele z pušky. Teprve po své smrti vydal svou pozici nepříteli.

Německé velení i vojáci byli v šoku, když pochopili, že proti nim stál jen jeden ruský voják.

Chování Sirotinina vyvolalo skutečný respekt Němců, včetně Guderiana, nehledě na to, že ztráty divize byly obrovské - jedenáct tanků a sedm obrněných vozidel. V důsledku střelby Sirotinina bylo zabito nebo neschopných boje 57 německých vojáků. Jeden člověk stál proti celé tankové divizi, není divu, že dokonce nepřítel vystřelil nad jeho mohylou 3 salvy na znamení přiznání statečnosti.

Čin Nikolaje Vladimiroviče zapadl mezi slavnými příklady statečnosi ruských vojáků. Jeho historie byla prostudována a osvětlena teprve začátkem 60. let. Tehdy se o jeho heroickém činu dozvěděla i jeho rodina.

V poválečné době byla mohyla, vztyčená Němci ve vesnici s názvem Sokol'nič'i mogily, odstraněna. Pozůstatky statečného vojáka byly pochovány v bratrské mohyle. Dělo, ze kterého rozstřílel tankovou divizi, bylo rozebráno na materiál. Dnes je zdvižen památník, a v Kričevu je ulice s jeho jménem.

Obyvatelé Běloruska o jeho činu vědí, ačkoliv v Rusku tuto slavnou historii nezná zdaleka každý. Čas postupně zakrývá události válečných let. Nehledě na to, že hrdinství bylo Sirotininovi přiznáno ještě v 60. letech díky úsilí pracovníků Archivu sovětské armády, vyznamenání Hrdiny SSSR mu přiznáno nebylo. Vadila hloupá maličkost: rodina plukovníka neměla jeho fotografii, která byla třeba na vyplnění dokumentů.

Ve výsledku je člověk, který dal za svou zemi život, ve své Vlasti málo známý a je vyznamenán jen řádem Vlastenecké války prvního stupně. Sirotinin stejně nebojoval kvůli slávě, a těžko myslel na vyznamenání, když umíral. Pravděpodobně tento Rusku oddaný člověk doufal, že jeho potomci budou svobodní a na ruskou zemi nikdy nevstoupí noha člověka s fašistickou svastikou. Zjevně se spletl, ale ještě není pozdě postavit se podlým pokusům přepisovat historii.

V tomto článku jsme vzpomněli jeho slavné jméno, aby paměť o hrdinech války nebyla ztracena. Věčná paměť a sláva Nikolaji Vladimiroviči Sirotininovi, skutečnému patriotu a odvážnému synu své vlasti.

 

Вечная слава Героям! / Večnaja slava Gerojam!
 

Zdroj

 

Diskusní téma: Vojáci vítězství: Nikolaj Vladimirovič Sirotinin

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek