Úsvit

Silaet

 

Měla jsem dnes obyčejný a přitom velmi neobyčejný zážitek. Proč se tak stalo právě dnes, já nevím, ale znám už trošku svoje duševní pochody a nejvíce toho vyprodukuji pod tlakem, prostě ve stresu.

 

Situace mě před týdnem donutila, zabývat se v myšlenkách astrálním světem. Zjistila jsem že o tom nic nevím ale potřebovala jsem si udělat trochu přehled. Rámcově jsem si hned vzpomněla, co o tom píše N. Levašov, vybavilo se mi kde co z dřívějších informací, ale bylo to málo.. Potřebovala jsem efektivní, použitelnou znalost, ale neměla jsem jí. Stres se stupňoval, začaly se mi hemžit podivné sny /což mívám/ a pak jsem zaostřila pozornost ještě více jedním směrem. Vždycky tak postupuji a hledám, až mi něco důležitého dojde.

 

Dnes ráno, jsem se vzbudila někdy kolem čtvrté a docela dlouho mi trvalo, než mi došlo, že už nespím. Byla jsem hluboce zaujata činností, kterou jsem prováděla ve snu, ale obraz té činnosti se mi začal rychle vzdalovat z vědomí. Sen by šel popsat asi takto

 

Někdo mi nabídnul poznání, ale já se musela rozhodnout, jestli to přijmu a navíc jsem měla za úkol, celé to poznání sama přeformátovat. Dostala jsem jakési nádoby, možná s informacemi a myslela jsem, že to snad mám přijmout v té podobě, ale to nebylo možné. Sama jsem měla přijít na jakýsi postup, jak nabízené informace sloučím a zhustím do jiných forem. Nevěděla jsem co má být výsledná forma, netušila, jsem jestli to pak budu pít, nebo číst, nebo jak jinak to poznání získám.

 

Zadání jsem tedy moc nechápala,ale při prvním pokusu o zhuštění obsahu do nové formy se mi kupovivu zadařilo. Připadalo mi to jako práce s textem, kdy musíte text jednoho souboru nakopírovat do jiného, ale zároveň je potřeba všechno znova formátovat. Během té činnosti jsem zjistila, že nepracuji s textem, ale s hmotami. Předložené zdroje jsem - asi myšlenkou, plynule vlévala do forem, které vypadaly jako průsvitné válečky a v nich byly napěchované různobarevné hmoty. Něco mezi plastelínou a pudinkem. Když jsem měla práci skoro hotovou, zvedla jsem zrak a za stolem, na kterém jsem měla své nádoby, stál velký stoh knih. Po pravé straně toho stohu lezl démon, takový nějaký starý ještěr, hrůza z něj nešla, opravdu tam lezl jako leguán. Měl křídla, byl tmavý a ta hromada knih byla asi jeho, nebo to byl knihovník. Podívala jsem se zpátky na svou rozdělanou práci ale něco mi nešlo do hlavy, Zasekla jsem se, asi jsem byla bezradná a to mě probudilo. Pocit složitého úkolu ležel v mém vědomí, potřebovala jsem to dotáhnout do konce a během přemýšlení mi došlo, že už bdím.

 

Lehla jsem si na záda ale nesnažila se usnout. Jindy by mi to vadilo, ale zůstala jsem jen ležet, dívala se do tmy a uvažovala. Nejdříve jsem si řekla, že to využiji, protože jsem v posledních dnech neměla čas jen tak si přemýšlet, aniž by někdo rušil. Nebyla jsem úplně klidná a tak jsem si udělala bublinu. Když už jsem si hrála s představou ochrany, začala jsem ochranu rozšiřovat na dům, na blízké okolí, pak na celou vesnici a kousek kraje.

 

Jindy bych se podívala, kolik je přesně hodin a snažila bych se usnout, tentokrát jsem to nechala volně plynout. Myšlenky létaly, uvažovala jsem o lásce, jestli jí mám, nebo nemám. Kdysi jsem četla, jak je snadné přát lásku celému světu ale o to obtížnější je projevovat se s láskou v blízkém okolí. Uvažovala jsem o mnoha věcech, ale konečně bez spěchu, prostě jen tak. Dívala jsem se pořád do tmy a uvažovala nad hmotami ze snu

 

Konečně dále. Máme tu teď pořád hustou mlhu, takže jsem nevěděla, jestli ten náznak světla může být úsvit, nebo se jedná jen o osvícenou mlhu pouličním osvětlením. Z postele vidím na okna ale jen velmi obtížně byla rozeznatelná. Nejdříve to byla prostě tma, po dlouhém a dlouhém čase se mi zdálo, že vidím obrys oken zřetelněji, že možná začíná úsvit. Došlo mi, že už několik dní se cítím, jako když mám adrenalin na maximu ale jsem ve tmě a nevím, co způsobuje pocit ohrožení.

 

A opět jsem se dívala na okna a zdálo se mi, že v nich vidím více světla i když uvnitř místnosti byla hluboká tma. Za chvíli jsem měla pocit, že tuším siluetu skříně. V té chvilce mě napadlo, že se Levašov naučil ve tmě nalézt něco, co není vidět. Že to souvisí s evolucí a dalo se to vyzkoušet jen tím, že lidé budou posazeni do tmy a budou tam tak dlouho, dokut se nenaučí vidět neviditelné věci. A za chvíli jsem se ze zamyšlení probrala a viděla jsem parapety oken, zatím jen neznatelně. Něco mě na tom velmi zaujalo ale stále jsem si nebyla jistá, jestli začíná úsvit, nebo si to namlouvám.

Začala jsem se soustředit na tmu, neexistenci světla. Ve tmě člověk čeká na život, protože nemůže téměř nic dělat. Napadlo mě, že jsou tu lampičky a světla, baterky i svíčky a že bych nemusela ležet ve tmě a čekat na světlo. Najednou mi došlo, že díky těmto vymoženostem, my nevnímáme tmu jako něco, co by nás příliš omezovalo. Nepůjdu v noci na dříví, ani na houby, ale jinak nás to příliš neomezuje. Televize, počítač, vařič, restaurace, auta, to všechno funguje i v noci. Ale světlo a tma, to je diametrální rozdíl. Ta myšlenka mě totálně nadzvedla, sedla jsem si v posteli a dívala se, jak se místnost mění. Začalo být rozpoznatelné, co mám na stole pod oknem, viděla jsem obrysy nábytku až do půli pokoje a přesto bylo tak strašně málo světla.

 

Najednou jsem si vzpomněla na slunce a na přírodu. Celá příroda okolo ještě spí, slunce je ještě za horizontem a to co vidím, je jen příslib přicházejícího dne. Představila jsem si, že dnes třeba konečně vyjde slunce, které roztrhá mraky a mlhu a můj dům, má zahrada, bude zalita slunečními paprsky a ta neurčitá černošedivá tma zmizí a já uvidím svět v plných barvách, že uslyším ptáky, uvidím vodu a kapky a trávu a tu nádheru, která se odhalí v plném dni. Tma nerozvine život, tma život zabíjí i když máme krásný pohled na hvězdy a měsíc.

 

A začalo mi docházet, jak dlouho trvá, než úsvit přejde v plnohodnotný den, Jak velký rozdíl je to s každou započatou minutou i když přibývají jen nevýrazné siluety a bezbarvé tvary. Zmocnila se mě radost, protože jsem si vzpomněla, že sice skončila Noc Svaroga, ale to co je

Teď - je úsvit. Vidíme duchovně zatím jen málo, jsou to ty siluety, zatím bez barev, ale začínáme vidět. Tma se vzdaluje ale jen tím, že přichází světlo. Tma není nic, je to neexistence světla, které patří ke skutečnému životu a jeho poznání. Nadchlo mě to.

 

Vzpomněla jsem si na parazity a na to, že využili příležitosti nadcházející tmy a naplánovali si vysávat tuto zem. Najednou mi došlo, že si nepamatuji, jak to Levašov vysvětloval s tou tmou a světlem a že jsem to jen narychlo prolétla, abych měla představu o celkové koncepci. Naplánovala jsem si, že co nejdříve pročtu článek o světle a tmě. A úsvit mezitím pokračoval, začalo být vidět vše, co mám v pokoji. Nemělo to barvy, ale začínal den a já se začala těšit na dny příští, protože jsem najednou cítila, že o možnostech života víme jen velmi málo. Chodili jsem zde s baterkou, nebo s lampičkami na podivných drátech, které napájel kdoví kdo. Vzpomněla jsem si na démona, co patřil k těm starým knihám a dal nám jen písmenka, nikoli poznání. Uviděla jsem opět svou práci s hmotami, které měly být mým poznáním.

 

Když se rozednilo, šla jsem počítači, abych si přečetla článek o Noci a Dni Svaroga. Nejdříve jsem se prokousávala energiemi (hmotami), pak lehce historií a najednou mi to začalo docvakávat. To co jsem dříve četla jen jako teorii, začala jsem vidět vnitřním zrakem. Všechno začalo dávat smysl. Byla jsem najednou nesmírně překvapená, když jsem pochopila, co parazit je a co vlastně udělal. Věděl, že přicházíme jako společnost do období noci a všechno zde rozmetal. A ta tma trvala tisíc a osm let, takže my všichni jsme zrození ve tmě a duchovní bídě, která byla uměle a zákeřně vytvořená.

 

Levašov skvěle vysvětluje, jak destruktivní vliv to mělo a že pouze lidé s vysokým duchovním kreditem a silou vůle, zvládali ustát působení okolností, aniž by podlehli. Že byli systematicky vyvražďováni a na zemi zůstávali evolučně mladší duše, které byly silou vlivů jakoby zmagnetizované, neschopné se přepolarizovat. Došla mi ta brutální zákeřnost , celý ten princip působení tmy a neexistence světla, došlo mi jak trapnými a bezohlednými upíry jsou. Ano, jsou mocní, v přepadávání světů, v jejich likvidačních technikách, ale je tu něco, na co nemají a to je zákon vesmíru a to že úsvit je začátek dne.

 

S každou minutou, lidé otevírají svůj potenciál. Je to dané. Skutečný zázrak stvoření teprve bude osvícen, i méně proškolené duše přejdou klidným způsobem k jiným emocím a jiným myšlenkám, svět se stane lepším, už jen s příchodem světla, protože je to dané energiemi vesmíru. Nejzajímavější mi v textech N. Levašova přišlo něco jiného. Píše o tom, že díky přeskupování hmot a celé té reorganizaci okolí, dochází k tomu, že největší posun v evoluci jde učinit právě v období úsvitu. Chápu to tak, že lidé, kteří se proberou, až bude bílý den a pohoda, nemají potřebu nijak tlačit na pilu a budou klidně žít a pracovat během dne. Ti, co překonávají stav tmy, plavou tak trochu proti proudu, ale to jim urychluje všechny ty evoluční procesy, které v příhodných podmínkách trvají déle.

 

Zkusila jsem si pak spočítat, jak dlouho trvá dejme tomu úsvit. Nehledala jsem zatím podrobnosti ve slovanském kalendáři, ale rozdělila jsem si délku dne a délku noci tak, že je noc stejně dlouhá jako den. Bylo to jen tak na rychlo

Vyšlo mi, že trvá-li úsvit třeba půl hodiny našeho času, v tomto srovnání by úsvit Dne Svaroga trval přes 40 let. Někdo by to určitě spočítal lépe než já, ale zmanetá to, že stále vnímáme jen náznaky, obrysy a okolo nás se přeskupují hmoty, které každým dnem reorganizují realitu.

 

A nakonec se dostanu k těm energiím, o kterých se dnes hodně píše a hodně se medituje. Můj závěr je, že ti vibrátoři, kteří se tím stále ohánějí, mají do určité míry pravdu, protože kvalita prostoru se pozvolna mění. Není to jejich vynález, ani nám to sem nefedrují, jak leckteří tvrdí. Děje se to bez nich a podstatě na tom zase někdo parazituje. Na netu kolují stovky jmen andělů a různých zástupců všeho možného, ale nejsou to oni, kdo tím disponují. Zase se tak jenom tváří a vytvářejí další typy duchovní závislosti, Zneužívají nové situace, opět chtějí být mistři a poskytovatelé něčeho, k čemu klíče nemají. Jestli se dnes lidé snaží měnit své vibrace, ať to dělají, ale svým upínáním se na konkrétní protagonisty Světlonošů, posilují jejich parazitické pozice. Lidé ty světlonoše nepotřebují, ale sami se stavějí do podřízené role, ve kterých čekají, až jim Světlonoš přinese dost jasu. On to ale nepřinese, ono se to tak děje z principu a mnoho temných o tom nejen ví, ale dávno se na to připravovali. Ostatně slovo Světlonoš je velmi zavádějící

 

Vymýšlet mohou, ale lidé časem zjistí, že se cítí jinak než dříve. Budou náchylnější k jiným emocím, né těm temným. Překážky budou odstraňovány a evoluční proces může pokračovat bez extrémního zatížení. Pro nás, co hledáme odpovědi u NL, platí stále to stejné. Studovat, přemýšlet a zdokonalovat svůj charakter. To je předpoklad k úspěchu pro další práci. Zbývá ještě jedna důležitá věc, pokoušet se realizovat své nápady. Kdo to nezkusí, nepozná své vlohy a nemůže je dostat do úrovně schopností. Kdo si hlídá skutečné pohnutky, proč a co dělá, nemusí se bát, že by odbočil někam mimo.

 

Přeji Vám, ať se daří, ať je ta cesta pro Vás stejně vzrušující jako pro mě. Přeji všem, ať užívají mystéria úsvitu a přicházejícího dne.

 

(Text zminovaný v diskusi níže: TAJEMNÁ SÍLA SLOVA.pdf (115,2 kB))

 

Diskusní téma: Úsvit

オークリー メガネ

miweoob | 11.11.2013
WONEkiz60

assitineMiz | 19.10.2013QHnzf98Ev

PypeJedeLem | 16.10.2013


Lululemon Canada Sale42434

Korscsiq | 08.10.2013


Neda mi to nenapisat :)

Lubomir | 11.11.2011

Ahojte,musim sa vam zdoverit-je tomu uz cca 20r. co som maval opakovane zive sny-cela nasa obec zaliata zvlastnym slnkom,dalo by sa povedat ze z toho slnka salalo take mile teplo,nebojim sa povedat ze akoby Laska,ale co mi neda spavat je skutocnost ze ta vizia bola spojena s troma psikmi s ktorimy som kracal po dedine...vtedy sme mali len jedneho aj toho bolo dost :) nuz co cert nechcel svagor si pred cca 6rokmi zaumienil ze bude "pestovat" psikov u nas doma a tak teraz mame tri sucky,dva labladori a jedneho bigla... nuz fakt neviem,ale bolo to tak zive...

Re: Neda mi to nenapisat :)

Silaet | 11.11.2011

Třeba jednou zjistíš, že ten den je právě takový i když počet psů nemusí přesně sedět :) Kéž by to tak bylo

Krásný příklad

Prince | 11.11.2011

Silaet, díky za sebe a věřím, že i za ostatní, jelikož jsi dala příklad, jak se tvé myšlenky zhmotnily - tady na LN do textu a kdo jej četl, tomu to vlastně docvaklo, nebo došlo k pochopení toho, co má denně na očích. V konkrétním případě den, noc a úsvit - svítání.
Všiml jsem si toho, nebo mě to trklo při seancích NL, kde použil hudbu z alba J.M.Jarre EQUINOXE, což je výraz pro slunce za zenitem, tedy ještě za horama. Nemohu se ubránit dojmu, že to tam zakódoval záměrně, co se týče úsvitu, o kterém píšete paralelně. Je to tklivá hudba, která přináší očekávání...
Jsem rád, že kolektivní vědomí pracuje na jedné tónině, že se doplňuje a mozajka dostává tvar. :)

Díky

treerat | 11.11.2011

Vřelé díky, Silaet, napsala jsi to moc pěkně. Příměr se svítáním je takové to "no to je přece jasné", ale asi by mě to hned tak nenapadlo :-) Možná za těch 40 let :)
Na začátku se zmiňuješ, že jsi sháněla něco o astrálním cestování, tak jsem si vzpoměl, že jsem na netu kdysi narazil na člověka, který se o to zajímal a udělal si stránky. Nevím, jestli je to to co hledáš, ale snad ti to aspoň trochu pomůže. Zde: http://marlitan.iglu.cz/

re pro treetat

Silaet | 11.11.2011

díky, já ty informace nehledala kvůli cestování po astrálu, spíš abych nějaké cestovatele vrátila zpátky, odkud vylezli :)))

Tak jak psal Ivan a ostatní v diskuzi, nemám teď radost, že lidé spolu se příchodem světla hledají brány a tahají sem to, co sem nepatří. Někdo jen má radost z toho, že lidé se probouzejí, jiní se to snaží využít k invokacím, obřadům atd. Asi to patří k této době, vždycky je všechno zneužito těmi, kteří ze všecho profitují

Re: re pro treetat

erddyst | 11.11.2011

Bingóóó - !!!
Když si uvědomíme, že každá živá buňka (nejen lidská) je propojena s vyššími sférami Země, tak to "astrální cestování" vypada jinak. Eterická; astrální; 1., 2. a 3. mentální - do té astrální se člověk dostane relativně snadno, ale co dál :)))
A když se nepletu, tak v té astrální jsou duše vyhynulách zvířat a podobné potvory děsné :)))
Tak ať si jen cestují mezi nima :)))

Re: Re: re pro treetat

Silaet | 11.11.2011

jojo, já mám zvířátka ráda některá ale jen za plotem :)

Re: Re: Re: re pro treetat

Petr H. | 12.11.2011

No ale nejsou to JEN ty astrální zvířátka, jsou tam i lidé a není jich málo. Navíc odpadávají některá omezení z klasického fyzického světa, např. procházení zdmi, létání, neviditelnost fyzickými lidmi a mnoho a mnoho dalšího. Řadě lidem tohle stačí a ikdyž je to jen krůček vzhůru v poznání, tak pro ně je to obrovský skok v pojetí světa.
Proto bych ten astrál zas tak neodsuzoval. Sám mám pár zkušeností, dá se to využít i k řadě užitečných činností. Už jen třeba zajít se neslyšně podívat na děcka do pokojíka a zkontrolovat jestli je všecko v pořádku ;).

re

Silaet | 12.11.2011

to je zajímavé, ale já to neumím. Určitě to není dovednost k zahození, ale když nevím, co to se mnou udělá, bojim bojim :)

Re: Re: Re: Re: re pro treetat

erddyst | 12.11.2011

A tí "lidé" jsou bytosti světla ????
Nezjevujou se Ti "černí" tak jak si přeješ ???
.......
A ta kontrola vedlejší místnosti musí být přes astrál ?????
Ty bys to mohl dělat jako Levašov, kdybys chtěl - on astrál nevyužíva .....
.......
Nezaváděj Tě takhle černí, abys nemohl využit své schopnosti pro "světlo" ????? Nevedou Tě do slepé uličky ?????

Re: Re: Re: Re: Re: re pro treetat

erddyst | 12.11.2011

A abych to trocha vyjasnil, odlehčil ale i stířil:
"Připomeňme si, že přípustné rozměry astrální měrnosti leží v určitém rozsahu hodnot ΔLA.B. (2.91935 < LA.B < 2.93956)."
(NL-Podstata a Rozum - kapitola 3 str.: záleží na vydání ..... :)))

Vejdeš se do toho ?????

Zároveň je to i návod pro Silaet, kam se má strefit - :)))
Pozámka: výš klidně můžeš, protože to už je jedna z mentálních sfér - :)))

Re: Re: Re: Re: Re: Re: re pro treetat

Petr H. | 13.11.2011

To nevím, jestli jsou tam jen černí nebo bílí .. zas tolik zážitků nemám a ani nemůžu říct, že bych se uměl odpoutat na vyžádání. Spíš to bylo spontánní a zážitky různorodého charakteru. S těma dětma jsem to myslel takto: když jsem se ocitl v pokojíku, viděl jsem je jak si hrají na koberci. Oni mě uviděli, chvilku sme se na sebe zadívali a pak si zase hráli sami se sebou, jakobych tam nebyl. Takto vím, že ikdyž spali klidně, nelítali někde daleko, ale zůstávají doma i v astrálu. A nic je neobtěžovalo :).
K těm praktickým dovednostem je třeba zajímavý to, že se dá šmejdit ve stěnách a zjišťovat, kudy vedou dráty, kde je něco, co tam bejt nemá a pod. Dokáže to ušetřit spousty práce a peněz.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: re pro treetat

Aien | 14.11.2011

Jsem z toho trochu zmatená.Vymístit vědomí z těla umím, jít se podívat do vedlejší místnosti atd., ale pořád vidím tento svět, něco jako v některých filmech (když člověk umře a vidí např.oživování svého těla-píše o tom Moody). Astrál si představuju jako víc snový-ta vymřelá zvířata, lidi, kteří se dál nedostali atd.Vědomí přece není na těle až tolik závislé, dá se vymístit v tomto světe a nemusí to být hned do astrálu. Nebo se mílím a pohybuju se v astrálu a nevím o tom?

myslím že to chce čas i když nad tím dumám

Silaet | 11.11.2011

Zajímavé je, co se vlastně právě teď děje. Nějací manipulátoři, kteří vědí, že za chvíli se támhle rozsvítí žárovka... ačkoli jí tam sami nedali, využívají situace a organizují lidi do vzývání světla. Snaží se je přesvědčit, že na to mají, že by se měli spojit a jejich společným úsilím rozsvítí či zhmotní žárovku tam a tam. Je do ďábelsky chytrý tah, protože ta žárovka se opravdu rozsvítí a lidé budou říkat ACH.
v tomhle vidím já ten stín, protože se vlastně na přírodním zákoně někdo opět vypracuje k tomu, že bude dělat vůdce, proroka atd. Co ale podstrčí lidem za další nápady, aby využili situace? Nevím.

Re: myslím že to chce čas i když nad tím dumám

treerat | 11.11.2011

Doufám, že až vyjde slunce, nepředloží už nic, protože parazitičtí upíři nesnesou světlo Dne Svaroga, rozpadli by se v prach. Proto už za svítání, s prvními paprsky budou utíkat. Snad...

Světlo - Tma - ale mezi tím je Stín ...

erddyst | 11.11.2011

Silaet - nádhera !!!
Slovo DÍK nestačí !!!
Ale beztak děkuju že jsi !!!

P.S. - když si přečteš znova, jak Bojuje Světlo a Stín, zjistiš že jsi objevila pravdu pro sebe - a ostatní .....

Re: Světlo - Tma - ale mezi tím je Stín ...

Silaet | 11.11.2011

Díky. Já jsem pro, aby se tu ta pasáž o světle a stínu objevila. Nevím jak s tím autorstvím překladatelky, ale určitě to sem můžeš nakopírovat, nebo jestli to sem vloží Hox jako samostatný článek... že je to úryvek z knihy Volchvů ? Já jsem osobně ráda, že jsi mi to dal přečíst, hodně jsem se k tomu v myšlenkách vracela

Re: Re: Světlo - Tma - ale mezi tím je Stín ...

erddyst | 11.11.2011

Neni to z knihy Volchvů .....
Je to z knihy Valerie Sinelnikova "Tajemná síla Slova"
- krásná kniha - kniha na studování !!!
(odkaz je tam uvedený, zveřejnění není komerční a je v podstatě reklamou knihy - a autor by určitě byl rád. A překladatele - taky)

A ty jsi v tom svém příspěvku přesně vystihla i to o čem píše on !!!

Před slovem je myšlenka, a tá je jen to, co dokážeme odhalit - přečíst z velké knihy Vesmíru - všechno je energie Vesmíru - a Ty ji dokážeš odhalovat víc a líp než většina z nás.
Takhle mělo být formulované moje DÍK !!!
Za to Ti DÍÍÍK !!!

Re: Re: Re: Světlo - Tma - ale mezi tím je Stín ...

Hox | 11.11.2011

dal jsem to k článku, předtím mi to nějak úplně vypadlo, holt mám jen jednu hlavu... :)

Re: Re: Re: Re: Světlo - Tma - ale mezi tím je Stín ...

Silaet | 11.11.2011

To je prima, určitě to stojí za přečtení

Re: Světlo - Tma - ale mezi tím je Stín ...

Ondrej | 11.11.2011

Dekuji! Obzvlaste za to nakopnuti s tim svitanim. Tenhle stripek mi hezky zapada do me mozaiky poznani.

Jsem presvecen, ze zmeny na tomto svete se zacinaji dit s prvnimi paprsky svetla. Nicmene dokud se zcela nerozedni tak, aby se mohli probudit vsichni, tak nemuze cekat, ze ty zmeny budou u konce. Ceka nas tak jeste "dlouha" cesta, ktera v kosmickem meritku sice bude jen okamzik, avsak pro nas to bude pocitano na roky, mozna na desitky let.

Re: Re: Světlo - Tma - ale mezi tím je Stín ...

erddyst | 11.11.2011

Všichni se neprobudí ani za 500 let ....
Ale stačí aby bylo "probuzeno" kritické množství !!!
A až pak nastane boj. Černí začnou kopat v křečích odchodu.
Nezaniknou - tam kde je Světlo je i Tma a mezi tím Pološero.

Po Dni Svaroga nastane zase jeho Noc.
Jde jen o to, abychom na ni byli připravení líp než na poslední.
Tady a teď se posílili na inkarnace příští !!!
Dokázali tady a teď být Světlem které ozářuje a ne "nosiči Světla"
bo mnoho slabých světel vytváří i mnoho stínů a to vyvolává děs.

P.S. - Silaet - dej tomu JASNĚJŠÍ formulaci - zanes do mích písmenek více SVĚTLA :)))

Re: Re: Re: Světlo - Tma - ale mezi tím je Stín ...

Prince | 12.11.2011

To má hloubku, Erddystku. ..........Ale stačí aby bylo "probuzeno" kritické množství !!!
A až pak nastane boj. Černí začnou kopat v křečích odchodu........
Zní mi to jako "Vstavaj strana ogromnaja". (bez smajlů)


Re: Re: Re: Re: Světlo - Tma - ale mezi tím je Stín ...

Aien | 14.11.2011

Kritické množství je už probuzeno a boj začíná už teď.
Pozn: proč nikdo nenapíše , co všichni víme: Světlonoš = Lucifer!
Všichni lidé máme světlo v duši-srdci,nepotřebujeme Světlonoše , ale otočit vypínačem!

Přidat nový příspěvek