Úkoly Hitlera, bin Ládina v biblickém projektu

29.5.2015

Lux


Hitler:
Hitler plnil a v podstate splnil viacero na neho uložených podvedomých úloh od GP (i keď aj štruktúrne riadenie cez "radcov" a blízke okolie malo svoje miesto):
- potrestať Nemcov za stavanie sa na zadné pri zavádzaní Biblického projektu už od stredoveku (v novoveku napr. s rusmi prekazili plán permanentnej "socialistickej" revolúcie Trockého a GP chyby neodpúšťa)
- potrestať judaistov za postupné odpadlíctvo, hlavne vo vých. Európe, keď už sa mnohí chceli asimilovať a splynúť s davom a prestali plniť na nich uloženú výpalnícku a riadiacu misiu (podľa zákonov Talmudu sa odpadlíctvo trestá rituálnou smrťou nariadenou rabínmi v rámci diaspóry, pričom vykonávač je poverený rabinátom z vlastných radov, čo bol aj Hitler - v tomto prípade rozhodol nadrabinát, t.j. GP)
- napadnúť ZSSR, ovládnuť ho a odstrániť Stalina, ktorý sa dostal mimo kontrolu GP a hrozilo, že skutočný socializmus a nie pseudosocík=marxizmus začne dominovať vo svete, čím by sa éra globálnej vlády GP rýchlo rozplynula.
- zabrániť užšiemu ekon. i pol. spojeniu ZSSR a Nemecka s postupným vytvorením Euroázijskej únie, ktorá by jednoznačne mohla dominovať v globálnej politike a tým by sa USA nemohli stať hráčom č.1, ktoré GP dostatočne kontroloval a dosť už do nich investoval
- vzájomne anihilovať ekon. potenciály ZSSR a Nemecka a nechať vyššie povyrásť globálneho policajta - USA
- diskreditovať nacionálny socializmus v očiach svetovej verejnosti, keď ho odborne tzv. prereguloval - zaviedol do extrému tvrdého a viditeľného fašizmu.

Hitlerov otec sa narodil ako Alois Schicklgruber a až neskôr sa premenoval na Hitlera. Jeho meno pochádza z pomenovania scheckelgruber (z nem. ťažiar,kopáč,vyberač šekelov), čo bol v judaistickej diaspóre vyberač daní od bohatších židov pre potreby židovskej komunity, najmä pre doplácanie nízkych platov chudobnejších, ktorí zastávali málo platené, ale pre židov nevyhnutné a prospešné funkcie a zamestnania.

Posledné výskumy DNA potvrdili, že Hitler mal semitské gény, možno až od sefardských predkov z Judei - proste bol to "ich" človek (ako aj Himmler, Eichmann a iní nacistickí pohlavári mali židovský pôvod), aj preto taká rýchla kariéra a silné úspešné podvedomé riadenie zo strany GP.
Hitler teda v podstate splnil na neho uložené úlohy vyššej marionety GP, a preto ho v neprítomnosti Norimberský proces - ZBAVIL OBVINENÍ!
Ako skončil Hitler? Oficiálna verzia pre ovce je známa - spáchal samovraždu spolu so svojou "milenkou" Evou Braunovu a ich telá boli sčasti spálené.
Podľa neoficiálnej verzie, celkom vierohodnej - ušiel spolu s viacerými inými nacistickými pohlavármi do Južnej Ameriky a tam pokojne dožil v indiánskom prostredí, veľmi obľúbený medzi domorodcami a deťmi, ktorých učil a liečil a oni ho nazývali strejda doktor Adolf.
Keď americkí výskumnici Nick Bellantoni a Linda Strausbaughová skúmali fragmenty DNA ostatkov Hitlera a vyhlásili, že sú "jednoznačne ženské", tak riaditeľ archívu FSB Vasilij Christoforov rýchlo vyhlásil, že sa nemohli dostať k originálnej DNA ostatkov v jeho archíve...:)
Šéf archívu FSB ďalej potvrdil, že zvyšky tiel Hitlera, jeho ženy Evy Braunovej, manželov Goebbbelsovcov a ich šiestich detí spálila KGB v roku 1970 a ich popol hodila do rieky.
Ponechali len fragment lebky s dierou po guľke a časť čeľuste.
Otázka je prečo a prečo až vtedy?

Bin (A)Ladin:
O bin Ládinovi sa vie, že pracoval v službách CIA už od vtrhnutia ZSSR do Afganistanu. A CIA je globálna tajná služba, ktorá len naoko plní úlohy pre USA. V realite hlavné úlohy, ktoré rieši cez vysoko zasvätených v jej hierarchii, sú úlohy pre GP, t.j. šírenie Biblickeho projektu rozmanitými prostriedkami.
Po 2. svetovej vojne GP vsadil časť riadeného ľudského materiálu na jednu z kariet, a tou je využitie revolúčneho islamského potenciálu tupých a nechápavých islamistov cestou medzinárodného terorizmu, ktorý je financovaný najmä z čierneho rozpočtu CIA ( hlavne za drogy,a preto je aj boj proti drogovým kmotrom vo svete len symbolický a tí sú často aj súčasťou masonských štruktúr).
Medz. teroristi typu Arafat (odkiaľ asi večne skrývajúci sa pred izraelskými lovcami lebiek a skromne, šupácky vyzerajúci palestínsky vodca zobral 1,3 mld USD, ktoré zanechal po smrti?) alebo bin Ládin boli určení na vytvorenie globálnych teroristických štruktúr, ktoré plnili určené úlohy šírenia strachu a teroru s postupným priťahovaním slučky okolo krku ľudstva.

Meno a tvár bin Aladina boli použité aj pri útokoch na dvojičky WTC, s ktorými mal spoločné skutočne veľmi málo. Cez videoprojekciu (často babracky vyfabrikovanú v dielňach CIA) strašil ľudí vo svete pokračovaním islamistického teroru - džihádu proti neveriacim kresťanským psom, so zameraním hlavne voči USA.
Následne útoky USA proti Afganistanu, a potom celkové ťaženie proti islámu, s "jeho" teroristickými skupinami. Podobne ako Hitler nebol ani bin Ládin obvinený - teda na súpise hľadaných teroristov zodpovedných za útoky na WTC..

A ako skončil vo verzii pre ovce?
Zastrelený zvláštnym komandom, z ktorého viacerí (možno už aj všetci) priami očití svedkovia za podivných okolností skončili svoju pozemskú púť a jeho telo bolo spálené a popol podobne ako u Hitlera bol hodený do vody, tentoraz morskej..

Čiže u tých zasvätených, do nejakých fragmentov Biblického projektu, ktorí splnili svoju úlohu, niet oficiálneho obvinenia...

A po smrti sa z nich vytvárajú symboly "zla a strašiaka" pre bezprizorné stádo, ktoré sa potom ďalej používajú vo vhodnej scénaristike riadenia ľudského stáda na mat(r)icovej úrovni cez masmédia.

 

V masonských kruhoch sa hovorí: "Milí bratia, poslúžil ako živý a ešte lepšie poslúži ako mŕtvy."

 

Diskusní téma: Úkoly Hitlera, bin Ládina v biblickém projektu

zbavit Hitlera...

mudopudo | 01.06.2015

udo, vypytuješ sa ako malý chlapček, niekedy si aj sám odpovieš, ale hlavne že pervitín zaberá, však?

AH

DanMeow | 30.05.2015

O bin Ladinovi se přít nebudu, ale teorie o Führerovi jsou nesmyslné.

Jeho otec Alois se, předtím než přijal jméno svého otčíma Hitler, jmenoval po matce Schicklgruber.
To neznamená vyberač šekelů, ale je to kombinace 2 příjmení: Schickel (od schickelen - obchodovat) a Gruber (člověk žijící níže - topograficky). Pravděpodobně vzniklo sloučením při sňatku některého z Aloisových předků.
Je to smůla - kdyby v jeho rodném příjmení bylo E místo I a další E se objevilo mezi C a K, hodně by to vašim teoriím pomohlo.

Žádný známý test Hitlerovy DNA neproběhl, protože oficiálně z jeho ostatků zůstaly jen úlomky kostí, navíc mnoho let před prvními DNA testy.

Spekulace o přežití v Jižní Americe jsou nevyvratitelné, stejně jako nedokazatelné. Odporují svědectví všech přeživších z bunkru pod říšským kancléřstvím, ať se ocitli v sovětských nebo západních rukou. Dále odporují identifikaci částí čelisti Hitlerovým zubařem.

Norimberský soud nezbavil Hitlera obvinění. Protože ani žádné nebylo.
Tato parodie na soud se nedržela skoro žádných uznaných právních zásad - presumpce neviny, retroaktivita nových "zločinů" (rozpoutání války, zločiny proti lidskosti...), ale soudit mrtvého člověka bylo asi i na ně příliš.

Pokud byl Hitler "jejich" člověk, proč opakovaně riskovali jeho život nasazením na frontě v První světové válce a po ní v krvavých střetech s komunisty v Německu?
Stačí se podívat na dostupné fotografie Hitlerových předků a musí vám být jasné, že nebyli semité ani chazaři.

Re: AH

udo | 31.05.2015

Tradične Od konca:

"Vyvoleného" nezvyknete sledovať od narodenia.
Pracujete so štatistikami masových prejavov,
pravdepodobnostne predurćenými "printrami" projektovaných emočne systematicky "natlakovávaných" kulturologických matríc.

Ak nie Dolfi, dáte tam iného.
Hlavne v zaćiatkoch operácie máte viacero potenciálnych kandidátov. Neskôr variánt vývoja.

re:Norimberg
Haag síce bol trochu rozvinutý, no moc tiež v metódach zneuźívania práva z Ni(e)kým nastavenej línie neodbočil.
Poznáte predsa komplikácie pri stíhaní "právnických"(kolektívnych) osôb. Ak by totiź priznali zodpovednosť kolektívnu..bolo by sa treba zaoberať otázkou, kto ju skutoćne riadi..

Teda..v neposlednom rade práve i v tomto interpretaćne-právnom kontexte nebol Dolfi obvinený(potichu, medzi riadkami viny zbavený).

Otázka:
Aké by mohli mať Dolfiho kurátori váźne dôvody pre umožnenie jeho úspešnej evakuácie?
T.j., praktická kaźdodenná vyšetrovateľská klasika:
Motív-y páchateľa
..keď uź profil jeho zhruba poznáme

Re: Re: AH

DanMeow | 31.05.2015

Takže takových "embryonálních führerů" měli nasazených desítky nebo třeba tisíce a čekali, který se vyklube?
Trochu to zpochybňuje další variantu těchto teorií... že Adolfovým dědou byl přímo člen domu Rotschildů, kde jeho babička (prý) pracovala. Členové prominentních rodů by takové levobočky museli plodit jako na běžícím páse, i když by to asi nepostrádalo své kouzlo :)

AH se už od svého dětství hlásil k němectví a odsuzoval rozkladné tendence (hlavně panslovanství a židy) v Rakousku-Uhersku. Do První světové války se přihlásil dobrovolně u bavorského dvora. Byl nasazen v regionu List, který utrpěl obrovské ztráty. Sám byl dvakrát těžce zraněn (střepinou a plynem), málem oslepl.
V původním článku se píše, že jeho "rolí" bylo m.j. potrestat Německo. To přece vůbec nebylo nutné.
Po Velké válce bylo Německo již potrestáno, na kolenou, v křečích hyperinflace (sklenka vody za - bez přehánění - miliardy marek).
Pokud by jeho rolí bylo utrpení Německa, stačilo by, aby neobětoval všechnu svoji energii tomu, aby ho postavil znovu na nohy.

Na otázku motivů k umožnění jeho evakuace mohu odpovědět jen v rámci myšlenkové hry.
Pokud měl dohlížitele a sám byl loutkou, pak po splnění svého úkolu, ve věku 56 let, po propuknutí vážné neurologické nemoci a v obklíčení milionů vojáků svých nepřátel, nemohli tito dohlížitelé mít žádný zájem na záchraně jeho života, protože z něj již nemohli mít žádný užitek.
Jejich jediným logickým zájmem by bylo utajení jejich role, tzn. jeho smrt.

Re: Re: Re: AH

udo | 31.05.2015

Ak nechceš, aby ťa KaMera v záhrade sadiť videla,
počkáš na vhodné náletové drevá..

Svet je plný spór, semien.

Či bol Dolfi vyslovene človek zlý neviem.
Každopádne mu tam bežal o.i. aj temný program.
Otázka je, kto mu ho tam schoval.
..a presnejšie hnojil, protežoval.

Ako druh Kutyila dedinského,
nejdeš proti prírode,
ale hľadáś rastliny výhodné.

Mannažer tam za stolom nesedí,
a nedáva rozumy, porady.
V dobrej "firme" ho človek nikdy nevidí.
Riadi sa akoby sama.
Preto Maecenas do umenia sesterciov toľko dával
a fírer tichý, malý moderný,
toľko Mantru kultu, ducha korporátneho vyvoláva.

Re: AH

Lin | 31.05.2015

Hitlera si vybrali až po 1. válce - konkrétně ho vytipovala okultní společnost Thule, navázaná na anglickou rozvědku. Takovýchto společností se v konci 19. století "namnožilo" a jejich úkolem bylo podchytit tehdejší nálady ve společnosti - tj. hledání národních kořenů na podkladě dávné minulosti. Okultní společnosti na to šly přes média (ve smyslu meditace, přijímání zpráv "z jiného světa") a fungovaly podobně, jako zednářské lóže. Tvářily se sice, že jsou apolitické, ale ve skutečnosti politiku a směřování "mas" silně ovlivňovaly - i ve smyslu, jak píše Lux (prostě využily nálad "mas" a usměrňovaly je svým požadovaným směrem).
Hitler byl "nasměrován" do Thule kvůli svým zájmům a názorům. Povahovým založením byl Hitler, od dětství považovaný za nýmanda a neschopné budižkničemu, velmi ambiciózní = toužil to všem "natřít" a dokázat, že mu křivdili (podobný "rys" dneska využívají i scientologové). Osvědčil se, takže si ho Thule později i "naformátovala". I Mein Kampf není Hitlerovým dílem, bylo použito jen jeho jméno a psaná byla s jeho účastí (a souhlasem).
Hitlerova účast v 1.sv. válce je z větší části plodem "heroického obrazu", budovaného o něm až později. Jako Rakušák nebyl odvedený (ač o to žádal), protože byl "štátskripl". Vstoupil pak později do německých dobrovolnických sborů, nechal se přijmout v Bavorsku.

Re: Re: AH

DanMeow | 31.05.2015

O okultních společnostech diskutovat nebudu. Na to jsou tady daleko lepší odborníci.

Pokud nebyl autorem MK, byl nýmand, budižkničemu atd., pak je překvapující, že si toho nikdo, kdo s ním byl roky v neustálém osobním kontaktu, nevšiml - např. generální štáb. Naopak prakticky všichni (Jodl, Keitel, generálové jako Mannstein, Guderian... dokonce i spiklenci z 20. července... Rommel, Fromm atd.) ho považovali za génia. Asi to byla banda kreténů :)

Co se týká účasti v První světové válce, Hitler opravdu žádal o odvedení. Žádost podal 3. srpna 1914 a už. 4. srpna obdržel výzvu k regimentu. Nikdy nebyl "štátskripl". Pokud máš nějaký zdroj těchto informací, sem s ním.

Re: Re: Re: AH

Lin | 31.05.2015

Nevím, jestli oba mluvím o jednom. Za Rakousko nikdy odvedený nebyl. A do jaké míry se dá nazývat vstup do dobrovolnických oddílů za odvedení - to nevím. V tom případě by nebyl odvedený ani Německem, byl v německé armádě jako dobrovolník (cizinec).
O jeho "štátskriplovství" jsou i údajně zachované dokumenty - viz posudek vojenského lékaře ze Salzburgu:
"Nezpůsobilý služby ve zbrani i v týlu. Příliš slabý. Neschopný nosit zbraň."
Zdroje: více autorů, co na toto upozorňují, naposledy snad kniha Wernera Masera. Hitler sám to později "zaonačoval" tak, jakože nechtěl bojovat za nenáviděné R-U.
Co se týká nýmandovství - to o něm soudilo jeho okolí a, samozřejmě, do doby, než se dostal k moci. A nýmandovství nic nevypovídá o jeho intelektu. Bylo to o osobnosti. Ve škole vynikal snad jen ve dvou předmětech, které ho bavily - z ostatních propadal. Jako malíř nebyl uznávaný, nepřijali ho na akademii, obrazy se neprodávaly. Do politiky se chtěl montovat už ve Vídni - byl odmítnutý, údajně proto, že neměl charisma. U ostatních vojáků platil za podivína, vysmívali se mu kvůli jeho názorům a životnímu stylu (říkali o něm "zatrpklý a mstivý blázen"). Do "Thule" byl vždy tím "vzadu". I Mussolini o něm po prvním sektání řekl: "je to blázen".

Re: Re: Re: Re: AH

DanMeow | 31.05.2015

Ano, přihlásil se dobrovolně do německé armády - odvod by se ho netýkal. Nechtěl bojovat za zemi, se kterou se neztotožnil. Pokud taková lékařská zpráva z R-U opravdu existuje, zapadá do tohoto kontextu.
Nesloužil v žádném "dobrovolnickém oddílu", ale v 16. Bavorském rezervním regimentu. Po první bitvě u Ypres zbylo z 3600 mužů jen 611 schopných služby. Po smrti velitele byl regiment pojmenován po něm, regiment List.
Hitler maloval tak odporně, až ho to mnoho let uživilo, byť skromně. Mnoho současně uznávaných malířů nemá ani zlomek jeho talentu.
https://www.youtube.com/watch?v=loHEhCf9h34

Re: Re: Re: Re: Re: AH

Lin | 31.05.2015

Obrazy - ano, už jsem viděla. :) Já ale neříkám, že "byl nýmand" nebo "neuměl malovat". To není moje mínka. Já jen poukazuju na to, jak byl přijímaný tehdejší společností. To, že se cítil zneuznaný (možná oprávněně) a že byl v jistém smyslu asociál (tj. svými postoji, povahou a názory nezapadal, neměl skoro žádné kamarády ani přátele, špatné vztahy v rodině), z něj učinilo "možného kandidáta na misi". Mými slovy - zdravé sebevědomí na nule, pocit zneuznanosti, nepochopení, přezíravosti a podcenění od společnosti = podle těchto parametrů dnes vyhledávají scientologové své "ovečky do misí".

Re: Re: Re: Re: AH

DanMeow | 31.05.2015

Ještě mi nedá ta poznámka o posměchu mezi spolubojovníky z Velké války.
Dovolím si citovat z knihy "Historie německé armády 1939-1945" od Phillippe Massona.
"(...) Hitlerova rota byla redukována z 250 na 42 vojáků. Sloužil jako spojař, což bylo mimořádně nebezpečné nasazení. Zúčastnil se tří velmi krvavých bitev, v Ypres, na Sommě a v Arrasu.
Jeho velitelé si na něj uchovali vzpomínku jako na výjimečně udatného vojáka. Velitel jeho regimentu si zapamatoval "jeho mimořádnou kuráž... a neochvějnou statečnost". Podle plukovníka Spatanyho byl "příkladem pro všechny, kteří ho obklopovali. Tímhle a zároveň svou obdivuhodnou skromností si vysloužil respekt svých důstojníků a nadřízených". Pro podplukovníka Tubeufa byl ze všech mužů ten, jenž mu byl nejbližší. "Myšlenky, které sděloval při našich soukromých rozhovorech ... svědčily o jeho hluboké lásce k přírodě a především o jeho přímosti a velké čestnosti."

Tu knihu doporučuji v prvním překladu od Jiřího Žáka.

Re: Re: Re: Re: Re: AH

Lin | 31.05.2015

No ano - názory historiků jsou velmi různé. Jiný má Maser, jiný zase Brit Thomas Weber (jmenuji dva poslední, jejichž knížky u ná v poslední době vyšly).
To ale není podstatné. Podstatné je to, že Hitler "plnil misi" ve smyslu, jak píše Lux.
Výše píšeš, že Německo už přeci potrestané bylo a to hned po válce. Ano, pravda. Ale nebyl zlikvidovaný jeho potenciál. Bylo potřeba cosi víc, aby ho tím drželi v šachu. Tím "víc" je hrůza zvaná nacismus - přesněji hitlerovský nacismus - a ze ten se Německo má omlouvat a kát do skonání věků...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: AH

udo | 31.05.2015

Re: Kat se
Nacistické špičky sa v tom inšpirovali židmi,
tak by sa aj židia mohli..mali v kajaní inšpirovať Nemcami, či? :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: AH

Lin | 31.05.2015

To mohli. :) Ale zatím je to tak, jak to je a to už 70 let. Stále ještě má "někdo" noční můry z představy hospodářské spolupráce Ruska a Německa. A tak i dneska platí důvody, uvedené Luxem. V jiných reáliích, s jinými osobnostmi. Viditelný je zvláště oprášený bod plánu:
" -vzájomne anihilovať ekon. potenciály ZSSR a Nemecka a nechať vyššie povyrásť globálneho policajta - USA"
Der Spiegel si už všiml, že protiruské snakce nejméně dodržují právě USA. A profitují z toho, zatímco německé firmy krvácejí a ztrácejí trhy. Obchod USA x Rusko byl i do sankcí velmi malý, necelé 4%. Za poslední rok ale vzrostl na 6%.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: AH

DanMeow | 31.05.2015

"... se Německo má omlouvat a kát do skonání věků..."

Přesně tohle by napsal globální prediktor, aby stimuloval latentní nenávistné egregory, které sám injektoval do společenského klimatu v rámci kontroly společnosti.
Znám větší hrůzy než je národní socialismus.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: AH

udo | 31.05.2015

Ide, ako vždy, čo kto chápe pod pojmom "národný socializmus"?
Môže ísť o vec krásnu, i snáď najstrašnejšiu.

Pravdu máte napr. v tom, že sebareflexia by mala byť zmysluplná.
Ak nie je, môže i "do konca vekov" trvať.
T.j. scheinheilige Selbstreflexion, pokrytecká buzerácia akožekajaním bez štúdia objektívnych príćin a dôsledkov, bez hľadania skutočného vynníka, režíséra, je vskutku kontraproduktívna a akurát tak pre úchylákove záMery.

Re: Re: AH

LV | 23.03.2016

Istá jasnovidka z I.republiky tvrdila,že Hitler bol v predošlom
živote dr.Johannes Faust,autor diela Magia in naturalis- originál
knihy je v knižnici v Coburgu. Himmler mal byť predtým Jindřich
Ptáčník,-odveký nepriateľ sv. Václava.
Hitler a Mussolini mali byť i zakladateľmi Ríma v r.767 pr. Kr.
ako Romullus a Remus. ( nezáv.info)

Re: AH

xzden | 31.05.2015

Link na židovský antisionistický blog, odkazovný mj i v izraelském deníku Haarez:
http://just-another-inside-job.blogspot.cz/2004/03/adolph-hitler-jew.html

o tom, že perzekuce něm.občanů pouze na základě příslušnosti k židovství je poválečný výmysl:
http://just-another-inside-job.blogspot.cz/2007/04/150-000-jews-in-hitlers-army.html
(ovšem jak se píše v článku, perzekovaní byli za války židé z okupovaných východních území, což potvrzuje info v článku)

o vzájemné ideologické spřízněnosti nacistů a sionostů v Německu:
http://just-another-inside-job.blogspot.com/2007/04/nazi-medal-commemorating-zionist.html

žid Moses Hess je dokonce původním autorem německého národního socialismu:
http://just-another-inside-job.blogspot.cz/2009/02/nazis-or-zionists.html

Z toho tedy vyplývá že celý nacismus byl -stejně jako původní bolševismus, resp trockismus- stejnými kruhy vymyšlené a realizované "false-flag hnutí" primárně jako nástroj teroru na Slovanech, což se přesně bez výhrad odehrálo (a děje). Proto zneužili nejvýznamější slovanské symboly, především svastiku (jakože "haknkrajc") a mj záměrně zotřesnili rasovou antropologii (aby zamlžili schopnost gójimů espektovat rasové odlišnosti, a vydláždili cestu k multikulturalismu, zejména míchání ras).
Také to vysvětluje, proč se sionisté odjakživa tak rádi holedbají nacistickými atributy, což vygradovalo na současné Ukrajině po té, co provedli v Kijevě převrat a vyvolali Západem podporované krveprolití na slovanském obyvatelstvu, které se odmítá nechat jimi "zombizovat".

Tady k tomu máte pár fotek přímo z archívu sionistické Jablonskyho nadace (Jablonsky institute):
hoši z organizace Bethar = sionistická varianta nacistických SA (fotky Berlín,1936/37)
http://nordman75.livejournal.com/3501115.html

Taky mne to šokovalo, ale takové jsou zjevně fakta.

Často je v článcích na toto téma zmiňovaná i v Německu zakázaná kniha "Hitler - zakladatel Izraele" z r. 1973 kterou sice napsal Němec, ovšem na základě dokumentů sesbíraných a analyzovaných židovským profesorem D.Bronderem:
http://yadi.sk/d/JExqVP-f16pz2

Re: AH

Lux | 01.06.2015

Ahoj DanMe,
BaDám, že sa tu zjavili moje diskusné príspevky staršieho DáTa (neboli koncipované, ako samostatný článok) a viacero vecí ohľadom Adolfina sa ti nepozdáva..:))

Niečo už udo vysvetlil, tak čo to len doKreslím ab ovo:
Schicklgruber - každé priezvisko je osobná miera danej perSony a nie je skonštruované len tak z luftu, ale je to odraz určitých matricovo-noosférických procesov premietnutých do Objektívnej reality.
Vysvetlenie pôvodu, čo som uviedol, je z dielne VP CCCP a je celkom logické, aj keď interpretácii môže byť spústa. Napr. o pôvode slova rus som čítal takových nejmíň 20 konštruktov.
Čo sa týka analýz DNA Hitlerových buniek, tak určite nájdeš na nete viacero článkov - dokonca pred pár rokmi uviedol na danú tému článok "náš" denník SME - asi v duchu, že bol nájdený "semitský" gén v DNA Hitlera.
Pátranie po pôvode Adolfina stálo život aj rakúskeho kancelára Dollfussa, ktorý zomrel krátko po teroristickom útoku v r. 1934.

Kto vlastne zomrel pred bunkrom pri Reichstagu ? Nepripadá ti tá "samovražda" ako podivne skonštruovaná fraška, aby sa zamaskovali nejaké veci ?
So spústou podivných a nelogických postupov od začiatku do konca?
Veď kurátori projektu musia poväčšinou pozametať stopy..
Niekde na nete by som našiel knihu J. Muchina, kde sa celkom vierohodne popisuje s odvolávkami na určité svedectvá, ako prebehla evakuácia Hitlera z Berlina za pomoci 2 hydroplánov, ktoré pristali na neďalekej Spreve a následne bol tajne prepravený tuším do Talianska, a potom do Juž. Ameriky (ak chceš, tak vyhľadám odkaz na ruský originál knihy). Takže info o tom, že prežil pokojne zvyšok života, ako mnohí náckovia, v Južnej Amerike nie je až tak nepravdepodobné.

ICH človek - výber kádrov na určité misie sa nerobí od narodenia. Vodcovia stád a rôzni aktivisti sa však v tlupo-jelitárnych spolo(ne)Cnostiach začínajú vyhľadávať už od mladých liet:
V USA je 1. stupeň skauting, potom sú to rôzne kluby na univezitách až po masonské lóže.
V ZSSR bola schéma: iskričky - komsomolci - straníci...33. stupňov po generálneho tajomníka..:))
Dnes sú to u nás rôzni mladí démonkrati, či pseudokresťania alebo mladí socialisti, napojení na príslušné programovo-adaptívne moduly, t.j. politické strany.
Sociálni inžinieri potom vyberajú vhodného adepta na určitý post.
Ak si čítal DVTR, tak tam sa v tomto duchu uvádza vo vzťahu k Hitlerovi:
"...výňatok z listu Dietricha Eckarta z r. 1923 , ktorý písal niekoľko dní pred svojou smrťou jednému so svojich priateľov, ktorý bol do niečoho zasvätený:
Následujte Hitlera! On bude tancovať a som to ja, ktorý našiel pre neho muziku. Zabezpečili sme mu prostriedky spojenia s Nimi. Netrúchlite za mnou: ja som ovplyvnil históriu viac, než akýkoľvek iný Nemec.“
Takto jeden zo starších svetonázorových prikazovačov objasňuje skutočnú rolu nie najobyčajnejšieho úradníka z hľadiska ideológie."

A ako pracuje Nikto s vybraným führerom z biomasy, hlavne cez príslušné moduly judaistického egregoru, je myslím z hisTórie novodobého ľudstva celkom dobré známe.
Aktivizácia egregoriálnej algoritmiky...a výkon...preto aj Dolfi písal Mussolinimu, že po dlhom nočnom premýšľaní dospel k záveru, že musí napadnúť ZSSR.

Odkiaľ mu asi tak prišla táto "skazonosná" myšlienka...:))
genetika stareho Rothschilda

Minus Minimus | 29.05.2015

Co tak preverit genetiku Hitlera so starym Rotschildom?

Re: genetika stareho Rothschilda

jaro | 30.05.2015

A sú tieto dna k dispozícii?
Skôr nie...

Варшавский договор. Рассекреченные страницы. Документальный фильм

!!! | 29.05.2015https://www.youtube.com/watch?v=bwKGHMbwVaQ

Správa od GP?

Bynk | 29.05.2015

Blesk zranil 12 ruských turistov v ruinách gréckeho paláca Knóssos (Staroslovenský Knóšos?)

Zbavení Hitlera obvinění

Magnus Maximus | 29.05.2015

Počkat, počkat ! Copak je to za kravinu, že soud v Norimberku zbavil Hitlera v nepřítomnosti obvinění ? To už je konspirace přitažená za vlasy.

Re: Zbavení Hitlera obvinění

Pavel | 29.05.2015

Je to hra se slovíčky. A někdy je to přehnané.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Norimbersk%C3%BD_proces

Hitler nebyl souzen, protože byl oficiálně považován za mrtvého. A to je něco úplně jiného než zbavit obvinění.

Re: Re: Zbavení Hitlera obvinění

asdf | 30.05.2015

Ovsem pokud by mrtvy nebyl...

Re: Zbavení Hitlera obvinění

Dušan | 30.05.2015

Ono by bolo dobré pozrieť oficiálne dokumenty. Ako to tam je napísané čo sa tíka Hitlera.

Ak je to len tím že ho nesúdili, ostáva otázka: zomrel alebo nezomrel

Re: Re: Zbavení Hitlera obvinění

jaro | 30.05.2015

Zomrel. Otázka je kde, kedy a ako.

Re: Re: Re: Zbavení Hitlera obvinění

udo | 31.05.2015

Ježiš..Issa ten mýtický.
Zomrel, alebo nezomrel?

A reálny ježiš, Člověk?
..Mose?
.
.
Čo chápete jaro pod výrazom "smrť"?

L´AtEtym HieRaTikos:
Čo majú spoločné ExIst a ExItus?

Přidat nový příspěvek