Sprosté lži o údajném českém vraždění Němců. Rádoby umělci a intelektuálové manipulují historií

Sprosté lži o údajném českém vraždění Němců. Rádoby umělci a intelektuálové manipulují historií

(přebírám z Parlamentních listů, považuji tuto informaci za vrcholně důležitou - Hox.)

 

Jsem jedním z žijících účastníku odboje v Praze XIX., nyní Praze 6. Jedna z fotografií znázorňuje Bořislavku. Je to dnes mediálně velice známé místo. Na toto téma jsme opakovaně informováni jak z televize, tak z tisku, viz kniha Zabíjení po česku. V těchto místech jsem v inkriminované době žil, a velice dobře si pamatuji na uvedené časové období. A tak píši, vážení čtenáři, jak to v pětačtyřicátém roce bylo a co se odehrálo.

 

V ranních hodinách 9. května 1945 se předvoj 4. gardové tankové armády pod velením generála D. D. Leljušenka setkal u Bořislavky se skupinou lidí v civilním oblečení ve stáří 35 až 55 let. Ve skutečnosti šlo o vojáky a důstojníky wehrmachtu a také o příslušníky gestapa z nedalekého zámečku na Jenerálce.

Směřovali na západ k Američanům. Chtěli si probojovat cestu, to se jim nepodařilo a prchali po polích k Červenému vrchu. Skupinu v počtu 20 osob postříleli ze samopalů rudoarmějci. Žádná revoluční garda tento čin neprovedla ani provést nemohla! Byla totiž ustanovena zákonem až 10. května 1945. Z té doby se zachovaly fotografie, které dokládají, že Kladenskou ulicí projížděly do města tři dny tanky Rudé armády (380 tanků) a další podpůrné zbraně. Podklady, které použil autor vzpomínané výstavy a také autor knihy Zabíjení po česku nejsou a nemohou být autentické. Na pozadí tolik zmiňované fotografie zastřelených 41 osob jsou domy, jejíchž stavební profil vůbec neodpovídá dokumentaci dochované na stavebním odboru. Jde evidentně o druhý důkaz podvrhů.

 

Český národ válku nerozpoutal, zavražděných a umučených nevinných našich spoluobčanů bylo 360 000. Na to, jakou krutou smrtí mnohé oběti zemřely, se pomalu zapomíná a někteří lidé a historici by byli rádi, kdyby se zapomnělo úplně. Proč se možnými excesy při spravedlivém odsunu zabývají nejen historici, ale také někteří, mnohdy rádoby umělci až nyní, čtyřiadvacet let po listopadu 1989. Jestliže se někdo cítil jakkoliv poškozen, mohl se vyjádřit a otevřít tohle téma již daleko dříve po roce 1989. Lze říci, že přibližně čtyři roky jsme některými médii, ne vždy v českých rukách, masírováni zaručenými zprávami o českém násilí na Němcích. Neměli bychom se věnovat více naší vlastní historii a také osudům a pietě našich umučených, zabitých, popravených a zmasakrovaných předků?

 

Emil Šneberg, plukovník v.v., NO

 

 

E. Scheld: Český režisér obdržel Cenu lidských práv

 

Nadace proti vyháněním propůjčila 28. listopadu 2010 ve Frankfurtu n.M. Cenu lidských práv Franze Werfla. Porota rozhodla jednomyslně, aby cela byla letos propůjčena mimo dvouletý rytmus odvážnému českému režisérovi Davidu Vondráčkovi, jehož poslední dokumentární film „Zabíjení po česku“ byl rozhodující pro udělení ceny. Jeho film se opírá o originální, soukromý filmový materiál a ukazuje mimo jiné zastřelení četných civilistů v Praze krátce po skončení války, jakož i amatérské snímky masakru na Němcích v severočeských Postoloprtech, kterého se dopustili čeští milicionáři a vojáci Rudé armády.

 

Film televizního novináře Vondráčka (47) byl v květnu 2010 promítán veřejným televizním vysílačem v nejlepší vysílací době.

 

V projevu při předávání ceny zdůraznila Erika Steinbachová, předsedkyně nadace, že touto cenou byl odměněn muž, který rozvířil veřejnou diskusi v ČR o vyhánění. Rozsáhlejší chvalozpěv (laudatio) přednesl Petr Uhl, zakládající člen Charty 77, který ocenil „opravdu evropského novináře“ D. Vondráčka. Patří mu dík všech, že filmovým dokumentem prolomil tabu. Uhl je přesvědčen, že v současné české společnosti jsou v menšině ti, kteří proti tomu filmu polemizují. Zejména mládež se ptá, jak je to možné, že nám pravda o hromadné vraždě byla zatajena. S pohnutím D. Vondráček vyslechl slova P. Uhla, poté poděkoval za vyznamenání.

Landes Zeitung, tiskový orgán Zemského shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 14.12.2010, str. 9 přílohy.

Pozn. red.: S výše udělenou cenou obdržel David Vondráček, který, je dlouholetým přítelem B. Posselta, jak se tento sám vyjádřil, a jemuž sudetoněmecký landsmanšaft svěřil i nějaká témata, obdržel též odměnu 10.000 eur.

Jsou-li události na Bořislavce tak, jak je vylíčil D. Vondráček, nikoliv součástí pravdivého dokumentárního filmu, ale jen velkým podvodem a lživým obviňováním českého národa, pak kdo ještě v tomto podvodu jede?

Diskusní téma: Sprosté lži o údajném českém vraždění Němců. Rádoby umělci a intelektuálové manipulují historií

Česká republika Kat lidských práv

Janiga Alojz | 13.02.2014

Česká Republika – Kat Lidských Práv.

Že se v České Republice (ČR) od doby jejího vzniku hrubě porušují Lidská práva, je všeobecně známo nejen mezi jejími občany.
Lidé v ČR jsou některými médii, lidmi a stranami, které se dostali „k moci“ po listopadu 1989 „dezinformování“ o tom „jak se mají v té Demokracii dobře“. Kromě jiných „výhod demokracie“ můžou vycestovat kam chtějí a bez obav veřejně vyjádřit svůj názor.
„Je to spíše výsměch obyčejným lidem, kteří nebudou mít za chvíli nejenom na nájem, jídlo a léky ale ani na vlastní pohřeb“.
Svojí nespokojenost pak můžou bez obav veřejně vyjádřit třeba před Úřadem vlády ČR. Pokud se vůbec dočkají nějaké odpovědi, tak budou označeni za bezmála „kriminální živly nebo blázny“.
Podobné je to v ČR i s Lidskými právy.
Je tady Ústavou zaručená Listina základních práv a svobod, co je ve skutečnosti „Cár papíru“, protože obyčejní lidi kteří se živí poctivou prací když nějakou vůbec mají, se svých práv nedovolají a právo na práci je taky jedním ze základních lidských práv.
Kromě mladých rodin a důchodců jsou touto „demokracii“ nejvíc ohroženi zdravotně postižení.
Ti mají minimální šanci najít si nějakou práci, aby si přivydělali, protože náklady na léky a zdravotní pomůcky jsou „nehorázně vysoké“ a zdravotní pojišťovny „výrazně omezuji“ výši svých doplatků za léky, zdravotní pomůcky, léčbu a rehabilitaci pro zdravotně postižené.
Zdravotně postižení lidé, i přesto že někteří mají snahu pracovat a sami si zajistit věci denní potřeby, jsou „umísťování“ do různých „Ústavu a Zařízení“ kde jsou ve skutečnosti „zbaveni i zbytku lidských práv“ a jsou často „vydání na milost a nemilost“ nejenom nekvalifikovanému personálu, ale v některých případech jsou zde zaměstnávání i lidé bez jakéhokoli sociálního cítění nebo kladného vztahu k seniorům a zdravotně postiženým.
Lidé „umístění“ v těchto „Ústavech - Domovech pro seniory“ a v jiných podobných „Zařízeních“, pak ve skutečnosti „nemají žádnou možnost“ dovolat se nějaké „spravedlnosti“, protože veškeré stížnosti ať jsou posílané kamkoliv, skončí k vyřízení u toho, proti komu směřují. To je buď zřizovatel, nebo přímo poskytovatel sociálních služeb.
„Opravdová kontrola“ těchto „Domovů“ ze strany „příslušných úřadů“ MPSV a dalších, ve skutečnosti „neexistuje“.
Člověk, který si stěžuje, je pak dlouhodobě vystaven „psychickému teroru“ ze strany poskytovatele služeb a zřizovatele, „jsou mu doporučovány uklidňující léky“, anebo je rovnou „zastrašován psychiatrem a umístěním do příslušného ústavu“.
O takovém „stěžovateli“ jsou ze strany poskytovatele a zřizovatele, podávané nadřízeným orgánům a případně i sdělovacím prostředkům „lživé“ informace o osobě stěžovatele, závažnosti stížnosti a postupu při řešení těchto stížnosti.
Takové „bezohledné jednání“ vůči klientům těchto „Zařízení“ mimo jiných „kryje a svým postojem podporuje i tzv. „Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR“.
Z vlastních zkušenosti vím, že „člověk, který se octne v takovéhle bezvýchodné a zoufalé situaci, nenajde zastání nejenom u příslušných Úřadů, ale ani u institucí které o sobě prohlašují, že dohlíží na dodržování Lidských práv nejen v ČR, ale v celém světě a jsou za to dobře placení anebo dotování vládou ČR“.
Jsou to např.: Veřejný Ombudsman ČR, ministr-zmocněnec Úřadu vlády ČR pro Lidská práva, Český Helsinský výbor, Amnesty International a další, kteří poukazují na porušování Lidských práv třeba v Číně, Rusku nebo Severní Korei, za co dostanou v ČR „pochvalu a medaili“, ale „o každodenním hrubém porušování Lidských práv v ČR mlčí“. Nanejvýš „jednou za čas vydají nějakou tu zprávu o porušování Lidských práv určité skupiny občanů, jejichž někteří členové sami narušují soužití a práva ostatních občanů“.
Vzhledem k těmto mým „špatným zkušenostem“, můžu veřejně prohlásit že: „Česká Republika je Kat Lidských práv a Veřejný Ombudsman ČR, ministr-zmocněnec Úřadu vlády ČR pro Lidská práva, Český Helsinský výbor a další, kteří mlčí o hrubém porušování Lidských práv v ČR, jsou jeho pomocníci – (pacholci).
Mezi tyto „pacholky“ patří i Magistrát hlavního města Prahy, který je zřizovatelem tzv. „Domova pro seniory“ v Heřmanově Městci a „jehož úředníci a zastupitelé, se svým přístupem přímo a dlouhodobě podílejí na hrubém porušování lidských práv v tomto Zařízení“.
Více informací o porušování Lidských práv v tomto „Domově“ najdete na web-stránkách /aginaj.sweb.cz nebo /rozhodny.blogspot.com
Alojz Janiga
Masarykovo náměstí 37
Heřmanův Městec

オークリー 激安

coweere | 11.11.2013
Dvě animace

Lin | 29.04.2013

Překrucování a přepisování historie v přímém přenosu...
Všimněte si, že oněch cca 40 let biblického "bloudění po poušti" se v obměnách praktikuje do dnešních dnů. Počká se, až generace pamětníků ve většině vymře, protože oněch pár, co dobu pamatují, může být překřičeno, zesměšněno, nařčeno ze lži nebo demence. A pak se učební osnovy přizpůsobí "novým faktům" , takže generace nepamětníků už může jen tápat (v lepším případě pochybovat a hledat si vlastní zdroje, u kterých si ale nikdy není jistá, do jaké míry jsou zkreslené). Těžko se pak poučit z minulosti, když jsme od ní záměrně odřezáváni velmi ostrým nožem.
Mám tu pro vás dvě animace. Všimněte si, prosím, jak jsme v průběhu tisíciletí "kradli území" :

http://www.vlastnihlavou.cz/tisic-evropske-historie-ve-trech-minutach/

A tahle mapa mě před časem naplnila velkým obdivem i soucitem (blbě řečeno, nevím, jak emoce nazvat) k našim předkům. Je tam totiž jasně vidět, čím vším si procházela naše domovina. Zprávy o tom, že naši předkové žili vlastně na bojišti, nejsou přitažené za vlasy. Myslím si, že tahle mapa řekne zdejším čtenářům mnohem víc o vývoji Evropy, protože na názvy "kmenů" se již dívají jinak:

http://www.cittadella.cz/stehovani/realne.html

Re: Dvě animace

Dušan 2 | 29.04.2013

Dúfam rozumieš tomu lin že pravdepodobne tá mapa zobrazuje zväčša kmene ktoré sa oddelili od svojich pôvodných. Pravdepodobne pozostávali z nedotknuteľných (čítaj ľudí bez svedomia a ich degenerovaných podporcov slohou). Tí dotyční si zadovážili samozrejme aj pisárov. A samozrejme počas pálenia kníh boli tie "nesprávne" spálené. (napríklad vedické spisy)

A potom naši predkovia tu žili už pre 6000rokmy (minimálne) podľa určitej genetickej štúdie. Žili sme výhradne prírodným spôsobom ( to znamená že keď sme opustili určité územie príroda vrátila veľmi jednoducho za pár rokov do poriadku tak že po nás skoro nič neostalo).

Ty čo študujú dejiny (nie históriu) asi nevedia o tom, že sa obyvateľstvo žijú na jednej oblasti delí na vedcov(1%), správcov/vojakov(12%), pracovníkov a sluhov(87%) a ľudí bez svedomia(4%) - samozrejme to sú len hrubé čísla ale pre názornosť stačia.

Tak kdo je Uhl, to snad ví každý.

Li | 27.04.2013

Na vlastní uši jsem slyšel někdy v roce 1995 jeho prohlášení v rozhlase, že se považuje za trockistu. Tenhle odporný canc musí být někde v rozhlase zachován na pásce. Co tento pojem znamená v současné mluvě je snad jasné - internacionalismus, multi-kulti, mix všeho se vším, totální degenerace. Devianti všech zemí, spojte se!

Re:Re: no Taurus tak jako

pyramida | 26.04.2013

Já si nemohu pomoci, tak jsem to cítila vždycky. Nevěřím západním vládám. Zradili nás, využívali jen pro své cíle a teď chtějí manipulovat mladou populací. V dnešní době se jim to může zdát snadné, protože rodiče a prarodiče s dětmi nemluví. Na to je tady televize a stupidní zábava. Co mne však nejvíce nadzvedává , je patolízácký až protinárodní postoj , některých známějších osob. Lokajové dnešní doby, kteří chtějí pošpinit památku opravdových, statečných lidí, přizpůsobit si dějiny, manipulovat, manipulovat. Přitom, jak někteří vypadají a vystupují dobrosrdečně. Mám na mysli konkrétní lidi. Leč, jsou mezi nimi hojně liberálové. Pro mne je to totéž, jako nadávka. Proto buďme ve střehu a hovořme se svými dětmi.

no Taurus tak jako

dusan | 26.04.2013

to je, aj medzi nimi sú nevinný, treba spravodlivosť miesto zub za zub.....
du

Re: no Taurus tak jako

taurus | 26.04.2013

Je vždycky problém posuzovat událostí před téměř sedmdesáti léty z hlediska dnešní morálky. Nicméně i v dnešní době je srovnatelný příklad - Srbsko - Kosovo.
Albánci byli v Jugoslavií přijatí, dovolili jím se usadit, zachovat si svou kulturu a identitu. Nikdo je násilně neasimiloval. Dá se říct, že Srbové se zachovali jako pohostinný a tolerantní národ.
Zůstali jím za to Albanci vděční? Možná tí první. Jenomže jejích potomkové už si začali dělat nároky na Srbské historické územi, které nikdy v minulostí nevybojovali, nedobyly a jenom jím bylo umožněno tam v míru žít.
Při první příležitostí, jakmíle někdo třetí začal hrát na struny nacionalismu, se víc začali identifikovat ne s tím národem, vedle kterého pár století žili, měli sousedské vazby, ne k zemi, kde se narodili, vystudovali jejích dětí, ale s národem, se kterým byli spojení krevními pouty. Jak to nakonec dopadlo, víme všichni.
Němci se zachovali stejně. A nebyť Rudé Armády, můžeme jen tušit, jak by to s původními obyvateli Československa dopadlo.
V té době to Češi velmi dobře věděli. Myslím si, že tím odsunem Němců, se na dlouhou dobu zbavili velkého problému, který ohrožoval jejích státnost a suverenitu. Můj názor je - zachovali se správně.
Zbytečná tolerantnost není na místě, dnes to vidíme na příkladu Evropy a přistěhovalců hlavně muslímského původu - prvek absolutně cizorodý a zhoubný asi stejně jako Cikáně u nás.
Říkám to jako kdysi cizinec, dnes už občan ČR. Pokud se někdo z nějakého důvodu chce usadit v cizí zemi, musí se v první řádě naučit jazyk té hostitelského národa, poznat jeho kulturu a vychovat své dětí v úctě k té kultuře a zemi, ve které žijí. Což nevylučuje, že by neměli zapomínat na svůj původ a mít úctu ke svým předkům a zemi odkud jejích předkové pochází. Moje dětí s tím problém nemají.

Re: Re: no Taurus tak jako

rom | 26.04.2013

pořád lepší Cikáni než Úkáčka

Re: Re: Re: no Taurus tak jako

taurus | 26.04.2013

Svůj k svému, anebo vrána k vráně.

Re: Re: Re: no Taurus tak jako

dusan | 27.04.2013

no a Ty tu čo robíš ? okúzlil Ťa Perún ? du

Re: Re: no Taurus tak jako

dusan | 27.04.2013

takže nabudúce keď sa postavíme na nohy, treba si pamätať
right now merci was sold out yet
du

Re: Re: Re: no Taurus tak jako

dusan | 27.04.2013

mercy

Re: Re: no Taurus tak jako

dusan | 28.04.2013

no a vieš prečo Tvoje deti s tým problém nemajú ? ak vieš po rusky, pravdepodobne si Slovan, takže si kompatibilný s nami, tak ako je s tými v Rusku, no a keď sem dopraceš jihadidadov, to ako keby si umiestnil rysa medzi vlkov, s tým rozdielom že vlkom ostal mozog a inštinkty, kým nám ich zobrali pred 1000 rokmi, treba sa pozrieť do prírody ako to funguje, napr, keď umiestniš králikov medzi kravy ako to bolo v Austrýlii
du

Re: Re: Re: no Taurus tak jako

dusan | 28.04.2013

tak ako ja s tými v Rusko, du

Re: Re: no Taurus tak jako

dusan | 28.04.2013

keby to nebolo v génoch, inštinktoch .... a v učení tak hranie na struny nacionalizmu nefunguje, či máš iný názor ?
čo sa týka albáncov je to typický príklad ako nás väčšina jihdistov oserie a potom sa bude tváriť že je to ok a alah to tak chce,
du

Re: Re: Re: no Taurus tak jako

taurus | 28.04.2013

No, člověče, přemýšlel jsem nad tím. Dětí nemají problém protože jsou zde od malíčka a asi proto, že já s tím nemám problém.
Kdybych s tím problém měl, tak by to poznaly a asi nějaké stopy by to v ních zanechalo.
Proč s tím nemám problém já? Asi také kvůli tomu, že pocházím z multikulturního prostředí (nebudu prozrazovat z jaké republiky, nechám trochu intriku - kam Stalin poslal hodně národů a kam moje předkové - kozácí se odstěhovali během Stolypinské reformy.) Také kvůli tomu, že mi v začátcích hodně vadila úbohost mého vyjádřování v češtině, proto jsem se snažil zvládnout jazyk co nejrychlejí. Čím lépe jsem zvládal jazyk, tím rychlejí a snadnějí jsem získával kamarády a navazoval přátelství. Samozřejmě velkou roli hrála podobná slovánská mentalita, i když, si myslím, že to nebylo rozhodující, protože v původní vlasti jsem měl velice široký kruh přátel asi 20 národností. Jestli je to zvláštní druh empatií, vlivem prostředí a výchovy získaný z mladých lét? Přece jenom jsem vyrůstal v SSSR a, i když ti to možna bude připadat k smíchu, družba národů tam nějak fungovala. To až potom, když vnější síly do toho začaly vrtat, tak to začalo hodně skřípat.
Neumím ti to vysvětlit, ale pro mě to bylo zcela přirozené začít se kamarádit s lidma, co zde žijí a neupínat se jenom na svoje etnikum. Možná zvědavost, možná instinkt pro přežití, možná přirozená otevřenost, vlív původní kultury, sám nevím. Stalo se to nějak samo sebou, bez nějakého násílí, a jsem tomu rád.

Re: Re: Re: Re: no Taurus tak jako

Smoker | 29.04.2013

Kozaci? pekne - ja mam niekde v dalekej pokrvnej linii Tarasa Bulbu:)

Re: Re: Re: Re: no Taurus tak jako

dusan to taurus | 30.04.2013

ak myslíš naším etnikom rusov, poliakov, ukraincov, čechov, maďarov /môžu hovoriť čo chcú, majú 90 percent slovankých génov/, dokonca tatárov ktorí su moslimamy, tak áno, ale nie upínať sa na etnikum ale byť etnocentrický, preto boli usa usa pretože mali na prisťahovalcom také zákony aké mali - preferovali etnicky bližšie mentality, kým srbi uvítali albáncov len preto lebo doma nemali čo žrať, a potom to tak aj dopadlo, du

Re: Re: Re: Re: Re: no Taurus tak jako

taurus | 30.04.2013

To je beze sporu.
Mám jednoletou zkušenost z žití mezí snědými-muslimy. Tak tam jsem se upínal hlavně na svoje etnikum, který tvořili Češi a Slovácí. S muslimy, když převažují, se sžít nedá, příliš velké kulturní a mentalní rozdíly - asi jako s cikány.
V původní vlastí to fungovalo, protože existovalo stmelující etnikum - Rusové, kteří ostatní etnika "drželi v mezích slušností" a početně je převyšovali. A zajímavé bylo to, že pokud mezi sebou měli občas nějaké malé třeníce, tak s Rusy se snášely , dá se říct, nejlíp.
Proto vidím velké nebezpečí v tom, že do Česka a Slovenska se snaží natáhnout cizorodé elementy se svojí kulturou - nekulturou, které se drží v diasporách, plodí jako kobylky a prosazují svoje tradice. Obě země jsou příliš malé na to, aby mohly vstřebat a udržet v mezích tento plevel. Opět opakují - přílišná tolerance není na místě. Ale dnes to už asi chápe každý.

Přidat nový příspěvek