Společný brífink Ministerstva zahraničí Ruska, Ministerstva obrany a Ministerstva průmyslu a obchodu RF pro velvyslance cizích států, pro vysvetlení skutečné situace ve „Věci Skripalových“ Moskva, 21. března 2018

Společný brífink Ministerstva zahraničí Ruska, Ministerstva obrany a Ministerstva průmyslu a obchodu RF pro velvyslance cizích států, pro vysvetlení skutečné situace ve „Věci Skripalových“ Moskva, 21. března 2018

25.3.2018

http://www.mid.ru/ru/press_service/spokesman/briefings/-/asset_publisher/D2wHaWMCU6Od/content/id/3134581

 

(Přeložena byla ta nejpodstatnější část brífinku - TauRus)

 

 

Od MZ RF V.I. Ermakov: Vážené dámy a pánové, vážení kolegové, drazí přátelé,

 

Dobrý den!

 

V tento chladný zimní den, ale s jasnými jarními příznaky vás rádi přivítáme na ruském Ministerstvu zahraničí.

Jsme vděční za rychlou reakci na naši včerejší pozvánku.

Situace je opravdu mimořádná. Je zapotřebí naléhavá, vysoce profesionální a nepolitizovaná diskuse.

 

Připravili jsme pro vás memorandum, s výkladem skutečné situace kolem "případu Skripalových". Dokument vám byl předán. Informujte prosím svá hlavní města.

 

Obsah Memoranda, jak požaduje žánr takového dokumentu, má poněkud sušší technicko-právní charakter.

 

Asi by nebylo správné zde vás shromáždit a omezit se jen na to. Proto navrhuji, abychom s vámi otevřeně diskutovali v naší užší diplomatické komunitě.

 

Vezmeme si holá fakta a pro začátek zvážíme nejprve čistě humanitární stránku toho, co se děje.

 

4. března tohoto roku, v bezpečném předměstí Londýna Salisbury byli napadeny dva lidé, včetně ruské občanky Yulie Skripal.

 

Ze Spojeného království dostáváme různé verze toho, jak vše bylo provedeno. Důraz se klade na skutečnost, že byly použity nějaké chemické látky, které samotní Britové, nevíme proč, nazývají "Novičkem". Ale žádná z těchto verzí nemůže vydržet žádnou kritiku.

 

A v této souvislosti, britští úředníci najednou rychle, bez jakéhokoli důkazu, začínají hystericky v něčem obviňovat Rusko a  zároveň (nevíme proč) požadovat na Rusku nějaké vysvětlení.

 

Ještě jednou zopakuji. Na území Velké Británie na ruského občana byl proveden útok. A zde logika navrhuje pouze dvě možnosti. Britské úřady buď nejsou schopny na svém území zajistit ochranu proti takovým teroristickým činům nebo přímo, nebo nepřímo zrežírovaly útok na ruského občana. Třetí možnost neexistuje.

 

Jsme přinejmenším velice překvapeni, že britské úřady v rozporu se základními civilizovanými normami mezistátní komunikace nedávají ruské straně ani konzulární přístup k ruským občanům v nouzi. Hledají nějaké výmluvy, ale současně distribuují některé video materiály, údajně z místa nacházení Skripalových. To všechno vyvolává množství otázek.

 

Britové nesdílí ani získané informace v důsledku svých vyšetřovacích akcí a obecně neodpovídají na žádné ruské otázky o Julii Skripal. Nemáme žádné spolehlivé údaje o tom, co a proč se stalo ruské občance za poslední dva týdny. Zamyslete si nad tím, to všechno se děje ve 21. století a ve zdánlivě civilizované zemi.

 

Je jasné, že v této situaci je prostě absurdní požadovat vysvětlení od ruské strany. Rusko v této situaci ze zásady nikomu nic nedluží a rozhodně nemůže nést žádnou odpovědnost za konání nebo absencí činů britských orgánů na svém vlastním území.

 

Vidíme, že britské úřady začínají být stále nervóznější, což je v zásadě pochopitelné. Čas běží. Sami se dostaly do slepé uličky. Na rostoucí počet příchozích otázek budou nakonec nuceni odpovědět, ale nemají co odpovídat. 

Taková logika, že „jsme něco pokazili, ale v každém případě,za všechno můžete vy a v jakémkoli případě za to zodpovídejte ,“ taková logika, by možná byla vhodná pro další britský nebo hollywoodský seriál, ale ve skutečném životě - a rozhodně ve vztazích s Ruskem - to nefunguje.

 

Začíná být víc zřejmé, že útok na Skripallovy v Salisbury je s největší pravděpodobností další hrubě zinscenovanou zločinnou avantýrou. Zůstává pouze odhalit, kdo za tím stojí a jaké cíle byly sledovány.

 

Zřejmé je jen jedno: Rusko nemá s tím nic společného, ​​přinejmenším z jednoho jednoduchého důvodu: pro Rusko taková avantýra je prostě nepřijatelná a ve všech ohledech nevyhodná.

 

Přitom, Spojené království má naprosto jiné způsoby. Stačí si připomenout, jak nedávno bývalý premiér Tony Blair otevřeně přiznal, že vedení země a bezpečnostní služby lhali sami sobě, a lhali britskému lidu, který vtáhli do krvavé a  nelegální avantýry v Iráku. Něco přiznal, ale několik stovek tisíc nevinných občanů v Iráku bylo zabito a nikdo za to nebyl zodpovědný.

 

Nyní zůstává pouze hádat, kdo a za jakým účelem se snaží vtáhnout Velkou Británii do další špinavé a předem prohrané pro Londýn avantýry proti Rusku. Třeba je to nějaký druh hypnózy  pod vlivem seriálu Basseta "Strike Back", před několika měsíci odvysílaném ve Velké Británii, ve kterém se objevil "Novičok"?

 

Teď se podíváme na ještě vážnější formální stránku věci.

 

Od britských kolegů zaznělo, že v tomto případě byly použity bojové otravné látky (BOL).

 

Okamžitě vzniká otázka, jestli tito britští ohlašovatelé si vůbec představují, co znamenají bojové otravné látky. Koneckonců, jakýkoli sám sebe vážicí expert vám sdělí, že při skutečném použití BOL nevyhnutelně dochází k mnoha obětem přímo na místě. Ale podle replik, které přichází z Londýna, v Salisbury je úplně jiný obrázek.

 

Pokud dosud ještě není spolehlivě definován předmět vyšetřování a všechna fakta jsou záměrně skryta, a skutečné důkazy za tu dobu mohly vůbec zmizet, jak se to nejednou ve Velké Británii stalo, pak není jasné, o co se u nich vůbec jedná a co s tím mají nějaké povinnosti podle CWC - Chemical Weapons Convention společné .

 

Pojďme dál.

 

Dne 8. března tohoto roku, nám bylo řečeno, že Spojené království přesto apelovalo na OPCW -  Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons. Ale i zde Londýn opět pochybil. 

 

Británie odmítla spolupracovat s Ruskem. Přestože CWC popisuje jasný mechanismus pro vzájemnou interakci mezi státy a odstranění podezření prostřednictvím otevřené výměny informací a konzultací. Zdálo by se, jaký způsob může být konstruktivnější, jednodušší a logičtější? Poslat oficiální žádost ruské straně a obdržet oficiální odpověď do 10 dnů, jak stanoví CWC. Tuto možnost však Britové rychle vypustili. Jinými slovy, bylo jasně předvedeno, že Londýn ve skutečnosti se ani nechystá nic řešit, a pravděpodobně sleduje zcela odlišné cíle.

 

Ještě jednou zopakuji - CWC poskytuje jednoduchý a srozumitelný mechanismus dvoustranných konzultací. Pokud strany skutečně chtějí vyřešit vznikající problémy, pak je to nejpřijatelnější forma, alespoň proto, aby zahájily dialog. Pokud takový cíl - vypořádání vznesených otázek - jedna ze stran nemá v úmyslu řešit, celá věc nevyhnutelně končí ve slepé uličce.

 

Je samozřejmě možné místo konstruktivního odborného dialogu a hledání řešení vyběhnout na trh a začít pronikavým hlasem vykřikovat, že tě někdo napadl, že viník je v každém případě jasný, ale je někde za lesy a  horami (daleko). Ale to už nemá vztah k politice a více se podobá na jakési druhořadý thriller, kterým nás v přebytku zásobuje kinematograf.

 

K čemu takový surrealismus vnášet do skutečné politiky a reálné mezistátní vztahy je velkou otázkou.

 

Ale v žádném případě Rusko rozhodně nebude podporovat nebo dokonce zodpovídat se za podobné drzé činy zdánlivě civilizovaného státu.

 

Přesto jsme udělali další vstřícný krok. Navrhli jsme, aby britská strana provedla společné vyšetřování, aby přece jen byl identifikován pachatel incidentu v Salisbury.

 

Za tímto účelem jsme samozřejmě požadovali přístup ke všem materiálům případu vyšetřovaného Scotland Yardem. Bez toho získat více-méně jasný obraz o tom, co se skutečně stalo 4. března tohoto roku v Salisbury prostě není možné.

 

A co si myslíte, že se stalo? - znovu odmítnutí. Odmítnutí, stejně jako předtím, bez vysvětlení.

 

Pojďme dál.

 

Dozvěděli jsme se, že 19. března tohoto roku, experti Technického sekretariátu OPCW dorazili do Spojeného království na oficiální žádost paní T. May k provedení "nezávislé analýzy výsledků britského vyšetřování" incidentu v Salisbury.

 

Včera se konalo zasedání Rady bezpečnosti za účasti generálního ředitele Technického sekretariátu OPCW A. Üzümcü . Byla projednána syrská chemie, ale naši britští kolegové se také zmínili o  chemickém incidentu v Salisbury. Měli jsme příležitost znovu položit základní otázky jak generálnímu řediteli Technického sekretariátu OPCW, tak našim britským kolegům. Bohužel odpovědi, kterých se nám dostalo, nebyly úplné. V případě nejdůležitějších pro nás bodů řečníci prostě vynechali odpověď.

 

Očekáváme jak od Londýna, tak od OPCW oficiální podrobnou zprávu o všem, co se děje ve "věci Skripalových". Potřebujeme úplné závěry s detailním potvrzením stanoveným CWC základním procesem řízení pořadí postupů při zajištění ochrany hmotných důkazů (tzv.“chain of custody”).

 

Navíc máme v úmyslu vyjasnit v OPCW, na základě kterého bodu článku 8 CWC spolupracuji Technický sekretariát a Spojené království. Upozorňujeme na skutečnost, že článek 8 se zabývá strukturou OPCW a rozdělením pravomocí mezi její orgány.

 

Kromě toho nesmíme zapomínat, že v rámci CWC žádnou "analýzu vnitrostátních vyšetřování", jak požaduje britská strana, Technický sekretariát nemá právo provádět.

 

Ještě jeden velmi důležitý bod.

 

Naši britští kolegové se při svém zaníceném vědomí dopracovali k tomu , že se odvážili zpochybňovat účinnost samotné OPCW, nejvýznamnější a nejúčinnější mezinárodní organizace v oblasti odzbrojení.


 

Za pomoci 17 uznávaných členských států OPCW a Evropské unie jako celku a pod přísnou kontrolou OPCW Ruská Federace úspěšně realizovala svůj národní program pro zničení chemických zbraní. Byl úplně zlikvidován jeden z největších arzenálu chemických zbraní na světě - okolo 40 000 tun, který jsme zdědili po SSSR. Nahlášené Ruskem údaje byly pečlivě zkontrolovány a potvrzeny četnými inspekčními týmy Technického sekretariátu OPCW.

27.září 2017 OPCW oficiálně potvrdila, že Rusko s předstihem dokončilo likvidaci všech zásob chemických zbraní, které mělo. Tato otázka je pro nás jednou a provždy uzavřena.

Nepoctivé pokusy britských politiků vnést do této vznešené věci nějaký zmatek, upřímně řečeno, nedělají jim  žádnou čest. Londýn nebude schopen podkopat prestiž OPCW a CWC. Jsme přesvědčeni, že všech 192 států - plnohodnotných členů CWC nedovolí jim toto učinit.

Takové nepoctivé snahy Londýna vedou k dalším myšlenkám. Není to všechno řízeno zpoza oceánu? Není pro nikoho tajemstvím, že právě nejbližší "partner" Velké Británie, zůstává jediným státem, který oficiálně zachovává největší arzenál chemických zbraní na světě. Samozřejmě kritika, která je slyšet ze strany nejzodpovědnějších účastníků CWC někomu vadí. Možná tím vším je špinavý rozruch kolem Salisbury podmíněn?

Nechtěl bych tu vytvářet nějaká spiklenecká schémata. Určitě se s tím nebudeme zabývat. Současně množství našich otázek pro Velkou Británii roste a rozšiřuje se. Na žádnou z nich jsme dosud neobdrželi srozumitelnou odpověď.

Není jasnost v hlavní pro nás otázce. Co se stalo se dvěma ruskými občany na území Velké Británie? Zatím jsou britští kolegové ve svých svědectvích velmi zmateni. Příliš mnoho je v nich nesrovnalostí.

Rád bych zdůraznil, že pozorně sledujeme vývoj situace kolem "případu Skripalových". Zaznamenáváme všechny podrobnosti. Jsme si jisti, že "autoři" a účastníci této provokace budou nakonec potrestáni.

Závěrem ještě jeden důležitý moment pro úplnost vašeho porozumění.

 

Rusko nikoho v ničem neobviňuje.

 

Prosím, nedeformovat v hlavních městech to, co zde opravdu říkáme.

 

Ano, v našich projevech byly uvedeny odkazy na chemický a technologický potenciál České republiky, Švédska a některých dalších států. Jenže jako jeden z příkladů toho, jak vysoce rozvinutý výzkum a vývoj je ve světě.

 

Znovu vás požádám zvlášť poznamenat: Rusko v tomto kontextu nikoho z ničeho neobviňuje. Nemáme vůbec ve zvyku někoho bezdůkazně obviňovat.

 

Děkuji vám za pozornost.

 

 

 

Od MO RF, I.A. Kirillov: Dámy a pánové,

 

Navrhujeme, abychom se na tento problém podívali poněkud obecněji. V současné době se na pozadí událostí, ke kterým dochází ve východní Ghutě Syrské arabské republiky, začaly se množit případy obvinění Damašku z používání chemických zbraní. Zároveň fakta o reálném použití chemických zbraní proti vládním jednotkám a civilistům ze strany teroristů světové společenství si moc nevšímá.

 

Po osvobození řady osad ve východní Ghutě, syrské vládní síly nalezly tajné výrobny chemických zbraní. Očividně, že v těchto výrobnách se vyráběly zbraně pro provedení provokativních akcí s následným obviněním  syrských vládních jednotek z použití chemických zbraní . 

 

Na začátku března tohoto roku syrské Ministerstvo zahraničních věcí prohlásilo, že teroristi připravují rozsáhlou provokaci proti syrské vládě ve východní části Ghuta  . Damašek oficiálně potvrdil svou připravenost pomoci při provádění šetření chemického útoku v Sýrii. Mezinárodní organizace odmítly spolupracovat s vládou Sýrie, což fakticky pomohlo teroristickým organizacím v jejich nezákonné činnosti. Syrské Ministerstvo zahraničních věcí poukázalo na to, že na území, osvobozeném od teroristů, bylo nalezeno více než 40 tun otravných látek. Zároveň zdůraznil, že syrské úřady již opakovaně požadovaly vyslání odborníků OPCW do oblasti Aleppo, Khan Shaykhun nebo Východní Ghuta. Technický sekretariát organizace však odpovídal odmítnutím a zdůvodňoval to přílišným  nebezpečím návštěvy měst.

 

Před zahájením 87. zasedání výkonné rady OPCW Ruské Ministerstvo obrany upozornilo na fakta  připravovaných provokací ze strany teroristických organizací  s použitím chemických zbraní, jejímž cílem byla diskreditace vlády Asada a prosazení anti-syrských opatření ze strany USA a jejich spojenci.

 

Je zřejmé, že upozornění na připravující se provokace narušilo plány koalice, vedené USA zaútočit na klíčové syrské vojenské objekty s cílem změnit rovnováhu sil ve prospěch takzvané „umírněné opozice“.

 

Přesouvání pozornosti 87. zasedání Výkonné rady OPCW ze syrského „chemického zločinu“ na nepodložené obviněni Ruské federace z chemického útoku v Salisbury a porušování Úmluvy o zákazu chemických zbraní (CWC), pouze potvrzuje závěr, že byly narušeny plánované cíle spojené koalice. 

 

Britský premiér T.May udělala celou řadu drsných prohlášení s poukazováním na to, že nervově-paralytický plyn „Novičok“, kterým byl údajně otráven S.Skripal a jeho dcera J.Skripal lze vyrobit jen v Rusku. Reálné důkazy z britské strany nebyly předloženy. Žádosti o vzájemné konzultace, vysvětlení a poskytnutí vzorků z místa tragédie byly ignorovány. Ukazuje se, že Británie se bojí provést objektivní a odborné vyšetřování za účasti vysoce kvalifikovaných odborníků.

 

Fakticky všechna nepodložená obvinění, namířená proti Rusku, byla vytvořena výhradně na základu rozhovorů a vyjádření V.Mirzayanova. Připomeňme si, že v roce 1996 V.Mirzayanov emigroval do Spojených států. V současné době žije a pracuje pro americkou vládu ve městě Princeton, New Jersey. Opakovaně podporoval ruskou opozici a podepsal její prohlášení „Putin musí odejít“. V roce 2008 byla publikovaná kniha V.Mirzayanova „Státní tajemství: kronika insidera o ruském programu chemických zbraní“, ve které byl publikován vzorec látky, který ve Velké Británii nazývají „Novičok“ a taktéž podrobně popsány procesy jeho syntézy.

 

Podle slov samotného V.Mirzayanova, otravná látka nervově-paralytických vlastnosti „Novičok“ je více než 10 krát účinnější ze všech známých a dříve vyvinutých látek. Stačí mít vzorce z této knihy, mít chemické vysokoškolské vzdělání, potřebné vybavení a potřebné chemické prvky, abyste mohli snadno získat velmi účinnou chemickou bojovou látku.

 

Ruská federace považuje fakt otevřené publikace V. Mirzayanovým ve své knize vzorků jedovatých látek a procesů jejich syntézy za akt napomáhání terorismu. Z čehož vyplývá, že všechny dotazy týkající se údajné existence "Novička" a jeho vlastností by měly být položeny V. Mirzayanovovi, který pracuje pro americkou vládu. Právě on prohlašuje, že "Novičok" je silnou bojovou otravnou látkou. Rusko s tím nemá nic společného.

 

Od sedmdesátých let se v západní Evropě provádějí programy vývoje nové generace toxických látek. Velká Británie byla a je jedním ze států, které tento program realizují, a má obrovské zkušenosti a znalosti ve vývoji těchto látek. Stojí za to připomenout, že právě Velká Británie je vývojářem, který dne 21. června 1962 patentoval výrobu organofosforových jedů pod číslem GB1346409A typu VX. Patent byl následně prodán do Spojených států.

 

V poslední době média informovala o tom, že  na laboratorní personál v Porton Downu byl činěn silný nátlak s cílem získání závěrů o ruském původu toxické látky, použité v Salisbury.

 

V době, kdy všechny země světa se snaží zničit stávající zásoby chemických zbraní, Velká Británie, naopak, aktivně rozvíjí laboratoř v Porton Downu, a pod záminkou zavedení účinných protiopatření proti chemickým a biologickým zbraním nadále provádí pokusy a ohrožuje svůj vlastní lid.

 

Na druhé straně, Ruská federace je svědomitým státem, který přísně dodržuje s ustanovení Úmluvy o zákazu chemických zbraní (CWC). Tato skutečnost je potvrzena prohlášením generálního ředitele Technického sekretariátu OPCW  A. Üzümcü ze dne 27. září 2017, který stanovil fakt naprosté likvidace celého arzenálu chemických zbraní. Navzdory potvrzenému faktu zničení Ruskem celého arzenálu chemických zbraní, Velká Británie a Spojené státy nadále bezdůvodně obviňují naši zemi v porušování Úmluvy.

 

Obzvlášť cynicky v této situaci vypadají obvinění vůči nám ze strany USA, které samy dosud nezničily svůj arzenál chemických zbraní, s odvoláním na nedostatek finančních prostředků pro realizaci těchto opatření. To vyvolává nepochopení a hluboké rozhořčení.  Cožpak země s největším rozpočtem na obranu na světě není schopna vyčlenit finanční prostředky a řádně splnit své závazky vyplývající z Úmluvy? Je nemožné uvěřit tomuto faktu, vzhledem k tomu, že pokaždé se USA odvolávají na nedostatek finančních prostředků právě pro takové mezinárodní závazky, které (podle nich - moje pozn.) neodpovídají zájmům státu, a to navzdory ratifikaci mezinárodních smluv v této oblasti.

 

Po srovnání situace v Salisbury s dříve provedenými provokacemi ve východní Ghutě a Khan Shaykhunu, vyplývá jednoznačný závěr o tom, že západní země jsou připraveny použit jakékoliv pochybné a nezákonné metody prostředky s cílem diskreditace Ruské federace a její legitimní vlády .

 

 

 

Úryvek z tiskové konference ve věci "otrávení Skripale" v Moskvě. 

 

Otázka (zástupce Velvyslanectví Slovenska): Oficiální zástupce Ministerstva zahraničních věcí Ruska M. Zacharova uvedla, že některé země vyvíjejí chemikálie, včetně Slovenska. Prosím okomentovat toto téma zvlášť.

 

Odpověď: Naštěstí nebo bohužel bylo Slovensko jmenováno jako součást Československa. Později jsme zkontrolovali naši databázi: v Československu existoval vysoký potenciál pro chemický a technologický vývoj. Znovu opakuji, že to v žádném případě neznamená, že z něčeho Československo obviňujeme. Naopak jsme pozitivně mluvili o vysoké úrovni chemického průmyslu této země. Náhodou se ukázalo, že kvůli našemu nedopatření v jedné řadě byla jmenována jak Česká republika, tak také Slovensko. Omlouváme se, za toto nedopatření. Opět zdůrazňuji, že vůči České republice nemáme žádné nároky.

 

Představitel USA:"Upřímně jsme doufali, že na tomto brífinku projevíte odvahu a konečně přiznáte svůj čin. Ale místo toho jen utočíte. Přesto jsme solidární s našimi kolegy ze Spojeného království, EU a NATO a neuznáváme taktiku Ruské Federace, která odmítá svoji zodpovědnost a odvádí pozornost od svých nezákonných činů. My a naše kolegové poženeme Rusko k zodpovědnosti". 

 

Představitel MZ RF Jermakov: " Pověděl jste zde o "solidaritě", slyšel jsem dobře? A nepřejete si vyjádřit solidaritu , například srbskému národu? Moc bych si přál, aby někdy z úst Spojených států jednou zazněla slova o solidaritě se srbským národem, který byl poškozen natovským bombardováním s použitím hlavic s ochuzeným uranem, fosforovými bombami a chemickými reagenty... Nevím ani, pročpak mám takové přání...

Ne, samozřejmě jste chlapíci, že jste solidární se svými spojenci, vážně, to je správné. Ale potom pojďme dále, když už chcete být upřímní. 

Víte, vaše obvinění na adresu Ruska nás...(pauza)... nás vůbec neznervózňuje. Nikdy nejsou ničím podloženy. A pro rozbor situace jsou zapotřebí konkrétní fakta. 

A právě na otázku faktů naráží celá historie v Salisbury. Počínaje video kamerami, kterými je Británie napěchovaná víc, než jakákoli jiná země a konče informacemi z družicové rozvědky, které naraz všechny zmizeli a nikdo je nedemonstruje. 

Upřímně, existuje zde jeden zajímavý fakt, který náš srbský kolega (velvyslanec Srbska) zmínil. Nabídl vám provést analogii s rychlosti vašich obvinění ve věci s maloasijským boingem. Nejdříve jsem se vůbec nechystal o tom mluvit, ale vidím, že budu muset. Vždyť analogie zde skutečně existuje. 

Určitě si pamatujete, že obvinění na adresu Ruska v tom, že Rusko má co do činění s touto tragedii, se začaly sypat ještě dříve, než Boeing spadl? Nedělám si legraci. OFICIÁLNÍ OBVINĚNÍ SE OBJEVILY DŘÍVE, NEŽ SPADL BOEING.  Vy se vůbec nestydíte za takové podvody?  U vás, ve Spojených státech neexistují přesně zaznamenaná data o tom, kdo reálně sestřelil Boeing? Nedělejte si legraci... Chápu, můžete mi odpovědět, že pracujete ve Státním departmentu a nemáte k této skutečnosti žádný vztah. Ale faktem je, že vy máte absolutně vše zaznamenané. Visela tam vaše družice, která vše přesně zaznamenala, a my o tom víme. Zaznamenala vše, kdo sestřelil Boeing, odkud a kdo ho sestřelil. Tak proč po tragedii  jste rázem všichni zmlkli? Vždyť víte, že po hysterii, kterou šířila vaše média, vyšetřování skončilo ve slepé uličce? 

Ještě jednou zopakuji (jen proto, abych provedl analogii s vašim obviněním v  Salisbury) - Rusko obvinili v katastrofě s boingem ještě dříve, než ten spadl! To je potvrzeno fakty. Vystartovali jste předčasně, soudruzi. Je to pochopitelné. Chtěli jste na Rusko bolestivě udeřit. Ale my, upřímně řečeno, za poslední dobu už se naučili držet úder tak, aby to nehrálo žádnou roli. 

A teď znovu, ze Spojených států a Británie se začala sypat nová nepodložená obvinění, dokonce Francie začíná dělat nijaká nepochopitelná prohlášení. Proto, jaký smysl má na vše odpovídat? Ne. My mluvíme a myslíme na jiné věci. 

Na to, jak vytvářet nové mezistátní vztahy v nových, velmi pozměněných reáliích. V reáliích, ve kterých svět odešel z jednopolarity a váha Spojených států navždy klesla. To v devadesátých létech, kdy se prakticky o všem rozhodovalo ve Washingtonu, vám nikdo nemohl nic namítnout. Dokonce i vedení té instituce, ve které jsem pracoval, to nikdy nenapadlo. Ale teď máme jiné časy, minulé jsou nenávratně pryč. 

Proto my s vámi musíme budovat naše mezistátní vztahy vycházejíce z nové reality, z dnešní situace. Neopírat se o minulá schémata, které vypracoval potřásající skleněnými nádobky Colin Powel nebo britský ex-premiér Tony Blair. 

Je načase měnit světonázor, vážení kolegové, nastaly nové časy. 

 

 

P.S. V projevu ruského diplomata Jermakova zaznělo podezření v tom, že USA mají, co skrývat ve věci katastrofy maloasijského Boeingu na Ukrajině.

Toto je  zpráva z 23.3. o rozhodnutí Nizozemské vlády. Jak se říká: "No comment".

 

Vláda Nizozemí neodtajní část dokumentů vyšetřování katastrofy maloasijského Boeingu MH17, která se stala na východě Ukrajiny v červnu roku 2014.

Rada státu se usnesla, že Ministerstvo bezpečnosti a práva přijalo správné rozhodnutí nezveřejňovat řadu dokumentů.

https://russian.rt.com/ussr/news/443316-niderlandy-dokumenty-boing-donbass

 

Diskusní téma: Společný brífink Ministerstva zahraničí Ruska, Ministerstva obrany a Ministerstva průmyslu a obchodu RF pro velvyslance cizích států, pro vysvetlení skutečné situace ve „Věci Skripalových“ Moskva, 21. března 2018

Chemik

Vladi | 28.03.2018

Ceskoslovensko vyrabalo bojove otravne latky len v malom mnozstve pre vyskum k rychlemu zisteniu pritomnosti, k ucinnej a rychlej detoksikacii a a rychlemu kvalitnemu odmoreniu, vsak ako jedina armada na svete k tomu mala CHemicke vojsko, ktore po vojne v Perskom Zalive bolo predane armade USA velitelom Chemickeho vojska Gen. Cernym, pre zaujimavost vtedy najsilnejsou bojovou OL bola nervovo paraliticka IVA samozrejme produkt vyvinuty v USA, u nas sa vsetky OL vyrabali pre ucely vycviku na chemickych cviciskach a pre laboratorne, spomeniem Detehit- lakmusovy papier , ktory po navlhceni dest. vodou dokazal indetifikovat akukolvek OL v koncentracii 0,0000001 mg/l, Vsetky OL sa vyrabali na Slovensku v podzemnej fabrike v Zemianskych Kostolanoch okres Novaky. Z vlastnych skusenosti a zazitkov mozem s istotou tvrdit , ze BOL Novicok je blud typu New we choke.

Ruskej odpad

FakacX | 27.03.2018

Pekne si to tu vedete, jen co je pravda...

Nevim, zda je tu velike proruske zastoupeni, nebo jde jen o zabednene jedince, ale spousta komentaru pod clankem je opravdu pikantnich. Ocividne tu nekteri jedinci disponuji vsevedoucim smyslem, nebo jak jsem psal vyse, jde o ty zabednene.

V prekladu z briefingu jsem nepochytil zadne nove informace, ktere by nebyly jinde dostupne (jak tu mnozi milne uvadi, ze media v CR mlci) -> Ano, briefing jako takovy vysilan nebyl, ale zminky / informace a vystupy z nej jsou publikovany... Kde se tedy bere to presvedceni? Jde o ty same jedicne, kteri se vyrojili jako houby po desti v posledni dobe na soc. sitich a siri dezinformace a trolluji? Mam takovy pocit a podezreni, ze ano.

Dale jedinci, kteri se podivuji nad lecbou Skripalovych -> nevedeli, cim je otravili, ale podali jim protilatky?! WTF?! Britove musi lhat?! :D Nic me nepobavilo jako tento myslenkovy pochod... Resite tu spiknuti, kazdy druhy z vas je chytrejsi, nez clenove officialni vysetrovaci komise a pri tom, nemate ani zakladni informace o tom jak NerveAgents funguji v sirokem meritku apod... Kde je tedy uroven? Potrebujete se jen vyzvejknout nekde v koutku internetu, nebo ma pro vas zivot smysl psat takove zavadejici informace?

Tot asi vse... To ze je v 1/2 cekeho obyvatelstva zakletej komanc pro me neni nic noveho. Rudi byli, rudi budou. To vyleci jen cas... (a 90% z nich uz jsou dal nez za polovinou... jedina slastna predstava)

Re: Ruskej odpad

Abbe | 27.03.2018

Jo, ty jsi se již vyžvejknul a já si nafackoval, že jsem vůbec reagoval na tvoje žvejkaní.

Re: Ruskej odpad

Robert | 27.03.2018

Já jenom čekám, kdo první přijde s důkazy, že Jana Husa upálili v Rusku. S lidma jako jsi ty nemá cenu ztrácet čas. Nevím, proč vůbec reaguju.

Re: Ruskej odpad

Rudolf | 28.03.2018

Pobavil si ma. Zabednený si bol . zabednený si a zabednený hlupák aj budeš. Ale čas to u teba bohužiaľ nevylieči

ušáci

pavek | 26.03.2018

ušáci chtějí vyvolat válku v evropě,nic jim v tom nezabrání ,mají dost zrádných a úplatných politiků ve všech zemí

Re: ušáci

Eva | 26.03.2018

USA je stále pod VB, dyť ty koordinované návrhy, řešení je víc než jasné a mají pod palcem Německo a tím pádem celou EU.

Doplnění

JanaK | 26.03.2018

Přidám ještě překlad části, kde více hovořil o jedech v souvislosti s ČR ( překlad je dost kostrbatý ).

V souvislosti s otázkou zástupce britského velvyslanectví jsem chtěl poznamenat následující. Se vší odpovědností prohlašuji, že žádné jedovaté látky, kromě těch, které byly nahlášeny Ruskem podle Úmluvy o zákazu chemických zbraní (КZCHO) v roce 1997, Rusko nevyrábělo.  Rusko nemá ani zásoby těchto látek. Všechny zásoby  byly  Ruskou Federací nahlášeny, zkontrolovány příslušnými zástupci Technického sekretariátu ОZCHO a   zničeny inspektory TC pod kontrolou na trvalé bázi.
Jsou otázky, které vznikly a vyplavaly na povrch v souvislosti s publikací V. Мirzajanova, emigrujícího do USA, pravděpodobně s cílem zlepšit svou finanční situaci poté, co se SSSR  rozpadl a začaly ekonomické problémy našeho státu. Pojďme analyzovat, co píše. Jeho první publikace neobsahovaly žádné vzorce, související s jakýmikoli jedovatými látkami. Jeho první velká monografie se objevila kolem r. 2000  v ruském jazyce. Nebyly v ní absolutně žádné vzorce, žádné technologie v době, kdy již byly známy mnohé další chemické látky, které by se mohly  zařadit do té kategorie, kterou následně ukázal. Konkrétně mohu uvést následující příklady. Zde již bylo zmíněno Slovensko v kombinaci s Československem. Upřímně si vážím vědce, který pracoval v Čechách a zabýval se problémem zajištění ochrany obyvatelstva v případě možného použití chemických zbraní. To je profesor I. Матоušek. Jeden z největších vědců. Upřímně si ho vážím. Už on ve svých publikacích v roce 1994 varovně poukázal  na celou řadu chemikálií, právě  v souvislosti s možným ohrožením z hlediska zajištění ochrany před chemickými zbraněmi. Další vědci, zejména I. Маček, poukázali na desítky takových chemikálií. Ukážu tabulku z r. 1994.  Bez jakéhokoli vztahu k Rusku a ke všemu, co se děje. Jsou zde všechny údaje, týkající se toxikologie těchto chemikálií a patřičných celkových strukturních vzorců. Je jich několik desítek. Již v roce 1993  byla předložena státům Úmluva k podpisu. Přirozeně, jakákoli změna v činnosti, i když v Úmluvě je stanoven postup pro provádění změn v rejstříku  chemikálií, by vedla k oddálení zahájení její realizace. Právě na tomto základě  nebylo vynaloženo žádné opatření  ani jedním  ze států, které měly ponětí o těchto chemikáliích.
Kromě toho bych rád zdůraznil, že USA provedly široký výzkum související s podobnými chemickými látkami v Edgewoodském arzenálu Ministerstva obrany USA. Neříkám, že na základě údajů I. Mаtouška, na základě jakýchkoli dalších studií. Existuje databáze o jedné z takových spektrálních chemikálií, které se teprve tehdy začaly objevovat. U Мatouška dokonce nebyla, byla jen toxikologie atd. Databáze je oficiální. Uvádím informace o  jednom spojení. Je to rok 1998, Edgewoodský arsenal Ministerstva obrany USA. Kolem r.  2000  V. Mirzajanov neměl žádné vzorce. Uvědomil si, že  musí nějak žít, zlepšit si finanční situaci, vypadá to, že spolu s Arsenal připravil nové vydání, které bylo, jak už  zde bylo jednou zmíněno – "Státní tajemství". Tam se poprvé objevil nějaký vzorec. Samozřejmě z politického hlediska (jinak by  nedostal dividendy) je spojil s Ruskem. Vyvstává přirozená otázka – proč to předtím nenapsal, když to všechno věděl? Ano proto, že bylo třeba potvrdit ty údaje, které byly tady. Tato kniha byla směřována do Technického sekretariátu ОZCHО ze strany USA. Vědecký poradní sbor této Organizace velmi pečlivě posoudil tento problém. Nakonec bylo stanovisko vědecké poradní rady.
V posledních letech se otázce nových toxických sloučenin  věnuje stále větší pozornost, zejména nevládními organizacemi. Bez ohledu na to, že bylo publikováno  málo informací, se uvádí, že byla vyvinuta nová třída OV nervově-paralytické látek pod názvem "Novičok". V prosinci roku 2008, publikoval bývalý vědec, který pracoval v oblasti zbrojního průmyslu, knihu, kde tvrdí, že toxicita některých otravných látek "Novičok" by mohla překročit toxicitu OCH. Ale zároveň se uvádí, že neexistují žádné hodnověrné  informace potvrzující existenci těchto nových chemických látek. V této souvislosti vědecký poradní sbor uvedl, že ОZCHО , organizace pro provádění КZCHО, musí rozšiřovat své znalosti o takových chemikáliích s cílem součinnosti  při provádění Úmluvy. Každý stát má právo se ozvat, pokud má všechny potřebné údaje k vytvoření databáze a provést ji v КZCHО. Ale až poté, co byly potvrzeny materiály na základě výzkumu českých vědců  v rámci povolené běžné činnosti, které byly získány dříve, protože takový objem výzkumu nebylo možno provést, byly získány materiály Edgewoodského Arsenalu. V. Мirzajanov napsal tento vzorec na základě těchto údajů, a jak se zdá, na základě instrukcí amerických kolegů. Jak správně řekl šéf vojsk radiační, chemické a biologické ochrany, VS Ruska, generál-major  I.A. Kirilov, existuje   článek  1 Úmluvy, který říká, že každý stát-účastník této Úmluvy se zavazuje za žádných okolností nevyvíjet, nevyrábět, ani jinak obstarávat, hromadit, schovávat chemické zbraně , nepřevádět je přímo nebo nepřímo nikomu. Zveřejnění takových materiálů znamená   nepřímé předávání znalostí o chemických zbraních. Proč vláda USA vydala tuto knihu? Kdo mi tady dá odpovědi na tuto otázku? Myslím, že nikdo. Protože to je jasné porušení Článku 1 КZCHО.

...zmíněný T. Blair

R. Dorn | 25.03.2018

Jsem na tohoto pokryteckého zločince silně alergický a stále mi nikdo, (ani Kancelář prezidenta) nevysvětlil,
PROČ jej M.Zeman několikrát uvedl jako svého dobrého přítele a ještě si jej zve na pokec do Lán.
Je to pro mě jen jeden z důvodů, proč Zemana nesnáším.

Re: ...zmíněný T. Blair

Radola | 26.03.2018

nu, s tím si nelam vředíka. moc rozumu si stejně nepobral, pokud tedy nějaký vůbec.

Velký dík

Lin | 25.03.2018

Nejdříve moc poděkuju za obsáhlý výtah z tak důležitého a velmi neobvyklého brífinku. Zvláště za okolností, že tato událost u nás prošla nepovšimnuta, za ohlušujícího mediálního mlčení. Takže si troufám předpokládat, že tato Taurova práce je jediným informačním zdrojem o této události v ČJ.
Pak doporučím, abyste si pustili aspoň část této schůzky, i když rusky zrovna neumíte - zvláště druhou půlku, kde Jermakov odpovídá na otázky - např. na klišé amerického zástupce. Je to nářez.

Změna světonázoru je nevyhnutelná.

Přemek | 25.03.2018

Jde pouze o to, zda půjde o nejnovější modifikaci environmentálně a sociálně ohleduplnějšího biblického systému nebo o jeho definitivní náhradu zdrojově stabilní společností důstojných lidí. Přitom i cesta ke druhé, fakticky jediné udržitelné socioekonomické formě vyžaduje poctivé řízení těmi z důstojných lidí, kteří dnes tvoří zásadní, nikoli kosmetickou změnu světonázoru. My ji tvoříme.

Je třeba představovat Rusko jako největší a nejnebezpečnější zlo na světě.

Jaroslav | 25.03.2018

Putina vydávat za toho, kde je za toto zlo zodpovědný. Proto nedlouho před prezidentskými volbami v Rusku je Anglií vyvolána lživá aféra NOVIČOK řízená z USA. Má Putina poškodit ve volbách v Rusku. Což se nestalo. Ale vazalové USA fungují jako "užiteční idioti". Bez jakýchkoli důkazů viní za tuto divadelní inscenaci Rusko. Je to mockrát obehraná písnička, kterou USmani za několik posledních let předvádějí. Připomenu opakované napadání syrského prezidenta Asada. Příkladně připomenu nezdařené divadlo použití chemických zbraní Asadem, které zinscenovaly US Bílé přilby. Laik se diví, odborník žasne. Poškození Ruska se mělo možná také promítnout do světového kopacího šampionátu v Moskvě.
Z toho všeho vyplývá, že zoufalá snaha zlikvidovat Rusko válkou, obklopené ze severu a západu USNATO vojenskými základnami, také v tomto případě dostává své trhliny. Jenže nejhorší na tom všem je, že USmani chtějí zlikvidovat válkou nejenom Rusko, ale celou Evropu. Jak to je u nich obvyklé, tak vyvolávají války co nejdál od USA. K tomu jim jsou užiteční hloupí evropští politici typu anglické předsedkyně vlády Mayové.

Tiskovka

Svarun | 25.03.2018

No, hezké... Hlavně že naši imbecilove chtějí vyhostovat diplomaty... pu gez ezmen, kde to žijeme na zemi... teď jsem koukal na ptákoliza Moravce, ČT má ve všem jasno, o tiskovce ani slovo, horší jak katolická inkvizice... A jdu blejt, velebnosti... ať to rusáčci ustoji, pánbůh s nimi..

Re: Tiskovka

Marie | 25.03.2018

Máte pravdu, schválně jsem se na Moravce dívala, co budou říkat....jedině pan Kmoníček vysvětlil to, co říkal už Pjakin, že se ani neví co to byl za jed...a že hned dostali protijed....

Chyba v překladu

Franta | 25.03.2018

Je tam chyba v překladu. Místo "maloasijským" by mělo být malajsijským.

Re: Chyba v překladu

Pavol | 25.03.2018

Tiez som si to myslel a spravne..

podstata pozvania a stretnutia diplomatov

popolvár | 25.03.2018

toto je najdôležitejšia časť všetkého toho, čo tam bolo povedané:
My mluvíme a myslíme na jiné věci.
Na to, jak vytvářet nové mezistátní vztahy v nových, velmi pozměněných reáliích. V reáliích, ve kterých svět odešel z jednopolarity a váha Spojených států navždy klesla. To v devadesátých létech, kdy se prakticky o všem rozhodovalo ve Washingtonu, vám nikdo nemohl nic namítnout. Dokonce i vedení té instituce, ve které jsem pracoval, to nikdy nenapadlo. Ale teď máme jiné časy, minulé jsou nenávratně pryč.
Proto my s vámi musíme budovat naše mezistátní vztahy vycházejíce z nové reality, z dnešní situace. Neopírat se o minulá schémata, které vypracoval potřásající skleněnými nádobky Colin Powel nebo britský ex-premiér Tony Blair.
Je načase měnit světonázor, vážení kolegové, nastaly nové časy.

myslím si, že stretnutia diplomatov na MZV Ruska budu pokračovať pravidelne. rusko ich školí a vovádza do novej reality. Otázkou je nakoľko to ich vlády pochopia a budú akceptovať novú realitu. A nakoľko ich mocní tohto sveta nechajú aj naďalej sa znemožňovať, aby to, čo už dobe neodpovedá, navždy odišlo na smetisko dejín.


Re: podstata pozvania a stretnutia diplomatov

popolvár | 25.03.2018

a toto svedčí za všetko:
Je načase měnit světonázor, vážení kolegové, nastaly nové časy.

Re: Re: podstata pozvania a stretnutia diplomatov

123456 | 25.03.2018

Žádné nové světonázory neexistují a k tomu aby kdokoliv ten svůj měnil není zatím jediný důvod. To by musel bůh svým vyznavačům dát v tomto smyslu pokyn a ať se dívám jak se dívám, nic takového nevidím. Jahve ani Alláh nic takového evidentně nemají ani v úmyslu, natož v plánu. Globální agendy pokračují a spolehlivě budou pokračovat i po smrti každého z dnešních "živých". Mění se jen herci a kulisy, hra zůstává pořád stejná a v tomto smyslu se ani žádné časy nemění. Jen se porůznu objevují noví herci, kteří pokračují ve hře a svým osobitým přístupem ji naplňují novými kapitolami, potažmo příležitostmi, třeba technologickými či sociálními pro ostatní "živé", jak se z toho kolotoče, ze kterého už je všem zle, přece jen vybabrat.

Re: Re: Re: podstata pozvania a stretnutia diplomatov

weissbach | 25.03.2018

Bohužel s tím mohu jen souhlasit.

Re: Re: Re: podstata pozvania a stretnutia diplomatov

popolvár | 25.03.2018

tak hoďme flintu do žita, kúpme si drevenú truhlu miesto postele a môžme trénovať...

Re: Re: Re: Re: podstata pozvania a stretnutia diplomatov

123456 | 25.03.2018

Skoro jste na to kápl, trénink na "smrt" není vůbec špatný nápad i když to není to jediné, co smysluplného můžeme dělat...

Re: Re: Re: Re: Re: podstata pozvania a stretnutia diplomatov

Vladislav 48 | 27.03.2018

Prepáčte toto Vám poradil BOH, JAHVE či ALAH osobne, telefonicky alebo aspoň v SMS ?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: podstata pozvania a stretnutia diplomatov

123456 | 27.03.2018

Čemu přesně nerozumíte ?

Přidat nový příspěvek