Skutečný hladomor byl v USA, nikoliv v SSSR

Skutečný hladomor byl v USA, nikoliv v SSSR

27.12.2015

 

Během Velké hospodářské krize v USA v 30. letech zemřelo v Americe hlady kolem 5 milionů lidí, přitom mnozí z nich zemřeli vinou vlády. O tom, proč dnes za oceánem dávají přednost tomu o tom stydlivě mlčet, mluví výzkumník historie 20. století Boris Borisov.
 

Zfalšované statistiky

— Borisi, západní historici už tu cifru zpochybnili...

— Zpochybňovat je možné cokoliv, lépe kdyby se podívali na oficiální údaje statistických úřadů USA, které jsem využil. A ty jsou šokující. Během 30. let se faktická přítomnost občanů zjišťovala jen během sčítání obyvatel, které se provádělo v letech 1930, 1940 a 1950. Údaje ze sčítání odhalují velký úbytek obyvatelstva. A je očividné, že statistické údaje byly upraveny podle údajů sčítání, to znamená zfalšovány. Vypadá to následovně: porodnost údajně padá o 50% v roce 1931 a takto zůstává 10 let. A v roce 41 se prudce zvyšuje. Na dvojnásobek. V demografii se takové věci nedějí. Pokud by byl zakopaný pes jen v pádu porodnosti, viděli bychom úbytek jen u lidí, narozených v 30. letech. Ale podobný úbytek je i u lidí, narozených ve 20. letech. A ti se nemohli „nenarodit“, oni už žili. Z toho vyplývá že mohli jen zemřít ve 30. letech.

Vycházeje z amerických statistik, počet obyvatel USA měl být v roce 1941 kolem 142 milionů lidí, ale ve skutečnosti vidíme 131,4 milionu. Kolem 2,5 milionu připadá na snížení porodnosti, 3 miliony dělá emigrace. A 5 milionů se někam v americké statistice ztratilo. A nikdo dosud neobjasnil, co se s nimi stalo...

— Není jednodušší vzít a podívat se na statistiku podle let: porodnost, úmrtnost...

— Hodnověrné údaje nejsou k dispozici.

— Jak to?

— Podívejte se na stránky statistického úřadu USA. Vezměme rok 1932: „Statistika se v roce 1932 nesestavovala.“ Vidíte, jak pohodlně skrývají skutečnost? Údajně nesestavovali statistiku...

 

Vláda roosevelta likvidovala jídlo

— Copak krize měla tak strašné důsledky?

— Nejspíš ano. Mezi miliony nezaměstnaných bezdomovců vypukl hlad, nemoci, vysoká úmrtnost. Kolem 5 milionů farmářů a členů jejich rodin přišlo o střechu nad hlavou a půdu, to znamená byli rozkulačeni.

— To je nějaká sovětská terminologie...

— Ve své podstatě to, co proběhlo s americkými farmáři, je možné plně srovnat s rozkulačením v SSSR. Jde o to, že země, úroda i skot mnohých farmářů byly u bank jako ručení. A banky zase patřily velkým oligarchickým agrostruktrurám, které konfiskovaly u farmářů majetek za dluhy. Mlýnské kameny finančního systému tehdy semlely každého šestého farmáře.

— Ale sám jste řekl, že úroda i skot nikam nezmizely, jen změnily vlastníka...

— Zemědělské byznys-lobby nemělo zájem na tom, aby jídla bylo dost: tehdy by se stalo dostupné zchudlým Američanům. Proto vláda a byznys postupovali zcela „tržně“: zaorali kolem 10 milionů hektarů i s úrodou a zlikvidovali 6,5 milionu hlav prasat. To přirozeně vyvolalo hněv prostých lidí, kteří začali pořádat „hladové pochody“. Vláda jim dala jen jednu možnost: „veřejné práce“.

 

Mýtus o ukrajinském hladomoru se zrodil v kongresu USA

— Ale má se za to, že právě „veřejné práce“ dali Americe nové kanály, cesty, mosty...

— Obdivovat moudrost Roosevelta, který organizoval „veřejné práce“, to je to samé, jako obdivovat moudrost Stalina, který organizoval stavbu Bělomořsko-baltského kanálu a řady druhých velkých projektů komunismu. Paměť o zločinech proti lidskosti tehdejšího vládnoucího režimu v USA byla vymazána z oficiální historie, zaměněna propagandou, která hlásá o „moudrém“ Rooseveltovi, ale zamlčuje miliony Američanů, kteří zemřeli hlady. Všeho všudy přes americký GULAG veřejných prací prošlo kolem 8,5 milionu lidí. Jen mládeže bez práce bylo přivlečeno kolem 2 milionů. Platili jim 30 dolarů, z toho 25 odečítali za „služby“... Všechno se to odehrávalo v drsných podmínkách malárie a na pozadí obrovské úmrtnosti. O tom je třeba dělat výzkumy, ne o vymyšleném ukrajinském hladomoru.

— Ale vždyť hlad na Ukrajině byl!

— Hlad byl, ale hladomor jako nástroj genocidy na Ukrajině nebyl. A nikdo to před námi neskrýval. Teprve v roce 1988 kongres USA poprvé obvinil Rusko ze záměrné organizace hladomoru na Ukrajině. Tehdy byla vytvořena dokonce speciální komise kongresu pro vyšetřování „hladomoru na Ukrajině“.

— To znamená že mýtus hladomoru se zrodil v USA? K čemu to potřebovali?

— V USA takovým způsobem formují historickou paměť. Američané obecně rádi sčítají jen cizí mrtvé.

— USA tedy „zapomněly“ o svém hladomoru?

— Někdy si na to vzpomenou. Řada současných kongresmenů se například upřímně diví svým kolegům z 30. let. Cituji jedno z posledních prohlášení: „věděli, co se děje, ale neudělali nic aby hladovějícím pomohli“. Němá scéna. To znamená že velmi dobře věděli, že v nejbohatším městě země, New Yorku, se stály fronty na polévku zdarma (na americkém venkově takové fronty nebyly, protože nebyla ani polévka zdarma – nebyly na ní prostředky), ale první pomoc obyvatelům vláda organizuje teprve několik let po vypuknutí krize.

O hladomoru, na kterém měla vinu vláda USA, mluvili v Americe i dříve. Ale všechny, kdo zveřejňoval pravdu, prohlašovali za komunisty, vedoucí „antiamerickou činnost“. A ti, kdo říkali pravdu, na sobě zakoušeli všechny projevy totalitární čistky amerického právního a informačního pole.

 

Genocida Američanů

— Mimochodem, jak v USA zareagovali na váš výzkum?

— Reakce jsou různé, velmi často označují můj materiál za komunistickou propagandu. Přitom argumentace je přibližně následující: „U nás v USA byla demokracie a lidská práva, proto všechno je to naprosto nemožné“. Zároveň ale probíhá na různých anglojazyčných platformách bouřlivá diskuse na to téma. Objevuje se mnoho vzpomínek na tu dobu: „Starší členové mé rodiny vyprávěli, jak lidé chodili ode dveří ke dveřím s prosbami o práci alespoň na jeden den, jen za jídlo“. Nebo: „Moje babička vyprávěla, že často nejedla celé dny.“ A i masové demonstrace za Hoovera nazývali „hladovými pochody“, přičemž tento název si nevymyslel Boris Borisov v 21. století, ale americký tisk 30. let.

— Šlo tedy o genocidu amerického národa?

— Přesně tak. Ve vztahu k tomu, neměli bychom dnes přijmout prohlášení, odsuzující zločiny proti lidskosti těch kongresmenů a „krvavý režim Hoovera – Roosevelta“? A pokud si jejich kongres dovoluje zařazovat mezi „oběti hladomoru“ všechny, kdo u nás zemřel, pak proč bychom nemohli použít stejná kritéria i pro Spojené státy? Chtěl bych připomenout, že masovou likvidaci potravin během krize a hladu prováděl nikoliv Stalin, ale federální vláda USA.

Soudruzi Američané, buďte čestní: pokud považujete oběti hladu na Ukrajině za oběti krvavého Stalina, pak zařaďte mezi oběti krvavého Roosevelta oběti hladomoru za Velké hospodářské krize. Jinak jste obyčejní šejdíři. A vládě USA je to třeba neustále připomínat. Je důležité pochopit, že nelze vyhrát informační válku sedě v okopech a odrážeje obvinění typu „hladomor na Ukrajině“, „okupované Pobaltí a Evropa“, „ruským vojákem znásilněné Německo“ a tak dále. Je čas přejít v informační válce do útoku. Nacházet bolavá místa a zasazovat přesné údery. A takových míst má Amerika i Evropa během 20 století velmi mnoho...

Je důležité vypíchnout, že do roku 1988, kdy byla vytvořena komise kongresu USA pro vyšetřování „hladomoru na Ukrajině“, Spojené státy na to téma mlčely, stejně jako mimochodem ohledně dalších témat ze zlatého fondu Goebbelse jako například Katyň nebo „znásilněné Německo“. Státy velmi dobře chápaly, že mají ve skříni svého hladem umořeného kostlivce a že odvetný ideologický úder by byl rychlý, přesný a pro USA smrtící. Velikost demografické jámy SSSR a USA počátku 30. let je zcela srovnatelná, a vzájemné mlčení okolo tohoto tématu bylo částí nepsaného kodexu „studené války“. Teprve v roce 1988 Washington, získav skupinu vysoce postavených vlivových agentů v Kremlu, v čele s Gorbačovem, maje v roli ideologického protivníka ne „železného člověka“ Suslova, ale liberála Jakovleva, a znaje dopředu, že odvetný úder ze strany SSSR následovat nebude, začal postupně rozvíjet téma hladomoru na Ukrajině. Okamžik byl vybrán velmi vydařeně.

Nemůžeme od Států čekat samoodhalení na téma amerického hladomoru, publikaci archivních dokumentů a přiznání typu toho, co bylo iniciováno – a možná zfalšováno – týmem Gorbačova na konci 80. let pod heslem „obnovení historické pravdy“. Žádné obnovení historické pravdy se před krachem USA konat nebude. Zamlčování pravdy o Velkém Americkém Hladomoru je koordinovaná pozice všech amerických elit. Na ohromném počtu obětí 30. let nesou stejnou vinu jak republikánská administrativa Hoovera, tak demokratická administrativa Roosevelta. Jedni i druzí mají na svědomí miliony obětí kanibalské politiky – právě proto je politický systém USA dostatečně konsolidovaný v otázce kompletního odmítání faktu hladomoru v USA a jeho milionových obětí. S pěnou u huby to budou odmítat i 5. kolony „ochránců lidských práv“, z řad těch, co jsou na výplatních páskách Statního oddělení USA. Ale historická pravda bude nevyhnutelně odkryta.

zdroj

 

Související:

Boris Julin o hladomoru na Ukrajině

 

 

Diskusní téma: Skutečný hladomor byl v USA, nikoli v SSSR

Nikolaj Starikov: Kdo zorganizoval hladomor v SSSR v letech 1932-1933?

Славянин | 31.12.2015

http://www.zvedavec.org/komentare/2015/10/6641-epizoda-10-kdo-zorganizoval-hladomor-v-sssr-v-letech-1932-1933.htm

Některé zdroje uvádějí, že na následky deprese zemřelo v USA dokonce přes 7 milionů lidí.

Martin | 29.12.2015

Svým způsobem tyto oběti spadají pod democidu. Democida je termín vytvořený politologem R. J. Rummelem pro vraždu osoby nebo lidí provedený vládou, zahrnující genocidu, likvidaci politických odpůrců a masovou vraždu. A na následky vládnutí zemřelo jen ve dvacátém století přes 270 milionů lidí. A to číslo zahrnuje i úmrtí v důsledku vládnutí v takzvaných liberálních demokraciích. Někdy se ovšem democida projevuje nepřímo. Například tím, že ve vyspělých zemích jsou pěstována biopaliva, dochází k úbytku půdy určené pro pěstování základních potravinových komodit. To vedlo k nárůstu cen těchto komodit na světových trzích. A zatímco ve vyspělých zemích kupujeme v tomto důsledku méně potravin či jen potraviny nižší kvality, v rozvojových zemích s příjmem na dlavu menším jak dva dolary je nárůst cen základních komodit již mnohdy posunutím hrance mezi životem a smrtí. Tak je provozována ultrahitleriánská genocida v subsaharské Africe a dalších oblastech. Sečteno a podtrženo zdaleka největším zabijákem člověka je vláda.

Hladomor

Bynk | 28.12.2015

Že ludia umierali, umierajú a budú umierat aj v najdemokratickejšej krajine na svete je snád jasné. Len je divné že demokraticki sa to nevyčísluje pretože to nie je dosť demokratické. Ale ako potom môžeme vyčíslovať obete komunizmu, feudalizmu na základe akých kritérii sa to tam dá a v demokracii už nie?

Re: Hladomor

Sio | 28.12.2015

Dobrá otázka. :-)

Re: Hladomor

Martin | 29.12.2015

Demografická data jsou k dispozici. Jen je jaksi tabu s tím jít do médií. Tak se můžeme zabývat třeba genocidou provozovanou v zemích jižní Evropy v důsledku bailoutů a neoliberálnho modelu. Můžeme přemýšlet o zdraví americké společnosti, jejíž životní standard klesl od sedmdesátých let o dvě třetiny. Můžeme mluvit o 70 ti milionech lidí na potravinových lístcích, tom samém čísle závislém na antidepresivech. Můžeme mluvit o epidemickém rozšíření závislosti na heroinu během Bushova a Obamova režimu. O alarmujících číslech úmrtnosti mezi čtyřicátým a padesátým rokem života i epidemickým nárůstem sebevražd. O exekucích a bezdomovectví mimo limity. Že je fenomén mediální tabu ještě neznamená , že reálně neexistuje a že se nedá dohledat i na základě oficiálních a díky metodologii ukuchtěných statistik. Budeme-li používat "šedá" čísla, bude obraz ještě děsivější. Jedno je jisté pauperizace západní společnosti je záměrný projekt, běžící velmi intenzivně právě od sedmdesátých let. Dost to souvisí s filosofií Římského klubu. Možná daleko více, než s nereálným modelem neoliberální papírové ekonomiky.

Re: Hladomor

Ivana Honkova | 05.09.2017

Do obětí Stalina se započítaly i oběti španělské chřipky. Stalin zvítězil nad fašismem.Musel být stejně krutý , jinak by to dopadlo jako dnes,kdy hrozí fašismus skoro na celém světě.A to bude konečná všeho lidstva.

Re: Hladomor

Jan | 12.05.2022

Oběti komunismu neexistují. Protože komunismus neexistoval a neexistuje. Poučka ze školy, Feudalismus, kapitalismus, socialismus. Dále lidstvo nedostalo a nedostane, mozek lidí na toto není nastaven. Zatím je komunismus pouhá fantasmagorie. Ostatně i čistá demokracie neexistuje. Ohánět se Švýcarskem také není dobré, i když tam v tom směru došli nejdál, ale nějak se jim to také sype pod rukama.

podobne sa dostal Hitler k moci keď chceli vyhladovať Nemecko

okoloidúci | 28.12.2015

podobne sa dostal Hitler k moci keď chceli vyhladovať Nemecko

Re: podobne sa dostal Hitler k moci keď chceli vyhladovať Nemecko

okoloidúci | 28.12.2015

vtedy nemci na poukážky postavili obrovské množstvo dialnic - najdite si to na webe

Re: podobne sa dostal Hitler k moci keď chceli vyhladovať Nemecko

Cico Ciciak | 28.12.2015

hitler, ktorého si západ vypiplal (skôr podvedome) zfašizoval národný socializmus ako novú koncepciu života a usporiadania spoločnosti, ktorá nešla na ruku gp, rovnako ako tá v ZSSR za Stalina - boľševikov! gp hitlera využil!

Re: Re: podobne sa dostal Hitler k moci keď chceli vyhladovať Nemecko

Cico Ciciak | 29.12.2015

gp hitlera využil ako užitočného idiota a snažil sa zabiť 2 muchy jednou ranou!

Velmi užitečný článek

Sio | 28.12.2015

A proč? Připomíná reálnou existenci informační války. Ta se hraje na prvních třech prioritách řízení. Ti, co vědí, o čem je řeč, jasně vidí úder na 2. - chronologické prioritě. Falšování dějin je mocnou informační zbraní. Má ohromný vliv na světonázor, což jak víme, je řízení na 1. prioritě.
Článek jasně ukazuje ideologické prostředky ("všechno jsou komunistické lži, vždyť u nás byla demokracie a svoboda") používané k potlačení historické skutečnosti. To je útok na 3. prioritě - ideologické.
Docela by mě zajímali, zda by se na netu daly najít fotokopie tehdejšího tisku. A ano, Jill má pravdu. Při četbě knih je dobré nesoustřeďovat se jen na hlavní linku děje. Popisná část velmi často odhaluje jen tak mimochodem prostředí, ve kterém se děj odehrává. Je to cenný zdroj informací.

verí SSA ešte niekto?

nikto | 28.12.2015

amerika stratila tvár, už im nikto neverí. je na vás, aby ste odhalili klamstvá, ktoré vymysleli.

Re: verí SSA ešte niekto?

udo | 28.12.2015

Na "vás"?

hladomor v USA

jill | 27.12.2015

možná stačí zahrabat v literatuře - Hrozny hněvu, Co život dal a vzal,...

Re: hladomor v USA

Stef | 28.12.2015

Hrozny hněvu, ty to popisuji dokonale, ale čte ještě vůbec někdo?

Re: Re: hladomor v USA

Jura | 29.12.2015

Čte, ale většinou se nestíhá všechno

Re: Re: Re: hladomor v USA

Pavel | 30.12.2015

Dá se toho stihnout hodně, ale chce to nečíst "hřebejkoviny, vieweghoviny" a podobné slátaniny.

Re: hladomor v USA

josef | 11.03.2016

Četl jsem oboje, je to beletrie, stejná, jako "Válka světů", nebo "20 tisíc mil pod mořem" . Jen hlupák je může považovat za literaturu faktu, kterou lze vědecky dokázat. Rosofilní pitomečkové si nevidí do huby.

Re: Re: hladomor v USA

martin | 31.12.2019

Spravne josef, velmi dobre si to napisal, v USA sa predsa nezomiera
v USA je demokracia, v USA je sloboda, v USA je:
PS: dopln si co uznas za vhodne

Přidat nový příspěvek