Ruský plán na příštích 10 let

Ruský plán na příštích 10 let

29.7.2014

 

Sergej Glazjev, poradce prezidenta, vypracoval důležitý dokument o současné geopolitické situaci v Rusku. V tomto dokumentu otevřeně pojmenovává řadu záležitostí, které byly až doposud k slyšení pouze za zavřenými dveřmi mocenských kabinetů. Zejména podrobně vysvětluje, jaké příčiny vedou USA k tomu, aby rozpoutaly novodobý útok proti Rusku s cílem dosáhnout kompletní porážky Ruska a nabízí plán jak postupovat, aby bylo Rusko ochráněno před tímto ohrožením.

Nedávná rozhodnutí Kremlu naznačují, že i na základě tohoto dokumentu budou přijata opatření a nasazeny strategie rozvoje Ruska pro příštích 10 let.

Následující text je shrnutí obsahu dokumentu do podoby stručných tezí. Z tohoto důvodu zde není žádná argumentace ani širší kontext vedoucí k těmto tezím, všechny podrobnosti jsou však k dispozici v původním dokumentu, který je k dispozici na adrese worldcrisis.ru/crisis/1584472

 

1. Za vývojem na Ukrajině stojí USA, které jako jediné těží z této situace.

USA doufají, že se jim podaří rozpoutat velkou válku v Evropě, kterou přežijí a po ní nastartují nový cyklus svého hospodářského rozvoje.

2. Existují tři střednědobé scénáře dalšího vývoje:

Optimistický scénář - podaří se konflikt urovnat a vývoj se bude ubírat mírovou a pomalou globalizací vpřed bez toho aby někdo výrazně tratil. V současné chvíli je ale tato alternativa málo reálná, protože americké elity nejsou na tuto variantu připraveny, protože by USA tímto ztratily své postavení světového lídra.

Katastrofický scénář - nastane kolaps západního finančního systému a zhroucení globální ekonomiky do řady izolovaných hospodářských oblastí, tato varianta je docela reálná.

Inerciální scénář - další pokračování aktuálního stavu věcí (prolongování status quo), spočívající v postupném "požírání" periferních zemí do sféry vlivu USA. Tento scénář nejvíce zajímá americké elity a dá se říct, že současné ukrajinské události jsou součástí tohoto scénáře.

3. Liberální ideologie v současnosti vytváří rizika v planetárním měřítku.

Koncentrace kapitálu působí mnohdy samočinně v svých vlastních zájmech, přičemž tyto zájmy mnohdy vyžadují kořistit na druhých, což vede k ničení celých národů.

A přitom tento mechanismus se obrací i proti samotným USA, kdy vládnoucí elita v USA mnohdy působí proti zájmům americké veřejnosti i Ameriky samotné.

4. Strategie USA v oblasti globální dominance je celkem jednoduchá, ovládají prostě všechny důležité oblasti počínaje finančnictvím a vojenstvím. A jejich provázáním si vytvářejí uzavřený, sebepotvrzující kruh (prsten) moci.

Vojenská síla jim umožňuje odčerpávat z ekonomik celého světa tzv. dolarové seigniorage (forma celosvětového výpalného - zdanění) - tím, že si sami tisknou dolar, mají pod kontrolou devalvaci majetku celého světa. Takto utržené peníze investují do nákupu vědců z celého světa, kteří se pak věnují vývoji nových technologií. A tyto nové technologie pak umožňují USA zdokonalovat svoji vojenskou převahu, která jim zase umožňuje udržovat v provozu dolarovou nadvládu i nadvládu nad volným trhem a tak i navíc postupně získávat další světové zdroje. Samosvorný kruh moci se tak opakovaně uzavírá.

5. Nicméně v současnosti tento globální mocenský mechanismus prakticky zcela přestal pracovat.

Jde o BRICS. I když jsou jednotliví účastníci této dohody méně rozvinutí jako USA, společně vytvářejí trh cca 10x větší než je populace USA. Navíc zde není nutno utrácet ohromné prostředky na vojenské rozpočty, aby dokázali vytvořit mocenskou protiváhu USA. Rovněž do vývoje nových technologií nemusí investovat, protože stačí pouze kopírovat již vyvinuté. Podíl dolaru ve světových rozpočtech se tak snižuje natolik, že brzy budou Američané nuceni začít omezovat své vojenské a vědecké programy.

6. Američané si jsou situace samozřejmě dobře vědomi a snaží se dostat se ven z této pasti jim dobře známými způsoby - rozpoutáním globální války.

S využitím strategie "řízeného chaosu" se Američané snaží o rozpoutání série vojenských konfliktů po celém světě. Proto dnes můžeme být svědky tolika současně probíhajících vojenských konfliktů, konkrétně Libye - severní Afrika, Irák, Sýrie, Ukrajina.

První i druhá světová válka vedly mj. k velkému odlivu mozků a kapitálu z bojující Evropy do USA. Studená válka a následný rozpad socialistického tábora dodaly Spojeným státům stovky tisíc profesionálů, unikátní technologie i obrovské množství cenných zdrojů a více než trilion dolarů čistého zisku.

A tak podobně i dnes Američané profitují ze současných konfliktů. Drancují muzea, zabavují majetky, zlaté rezervy, dostávají pod kontrolu přírodní bohatství cizích zemí. Každá Američany vedená válka je pro ně jednoznačně zisková.

7. USA však vede války raději nepřímými metodami - podplácením a podváděním vládnoucích elit na dobývaném území.

Na počátku získávají místní elitu pod kontrolu tím způsobem, že vtahují vhodné zástupce této elity, politiky, podnikatele a perspektivní představitele mládeže do specifického vztahu vůči USA. Následně pak ruce těchto (zkorumpovaných) lidí používají k vyvolávání vnitřních sporů, jejichž prostřednictvím dosahují v dané zemi svých cílů. Vojenské síly NATO tedy používají pouze tehdy, pokud se jim nepřímými metodami nepodaří oslabit kořist natolik, aby se nemohla nadále bránit.

V této chvíli se již cítí dostatečně silní na to, aby přestali plnit své závazky vůči místním elitám. A to je podstata původních amerických karet (do kterých si místními elitami nenechala nahlédnout).

Tímto způsobem byl například podveden Saddám Husajn, kterému Američané nejprve umožnili, aby zaútočil na Kuvajt, aby ho později příslušně potrestali. Podobně byl podveden i Janukovyč, kterého přesvědčili, aby nepoužil sílu (proti majdanu) jenom proto, aby z něj následně udělali utečence, tím se ho zbavili a vytvořili si prostor pro instalaci vlastních loutek. A samozřejmě další, Miloševič, Kaddáfi, …, seznam podvedených regionálních vůdců je velmi rozsáhlý.

8. Ukazuje se, že aktuálním cílem Američanů na Ukrajině je odtržení Ukrajiny od Ruska. Nicméně podpis smlouvy o přidružení Ukrajiny k Evropské unii je pouze začátkem daleko obsáhlejšího amerického plánu.

Američané plánují uvrhnout na Rusko víc sankcí s tím, že následně hodlají konfiskovat Ruská aktiva v USA, tím dramaticky oslabit hospodářství Evropské unie a tím ji připravit o sílu soupeřit s USA.

Ve výsledku hodlají Američané tímto způsobem dostat pod svoji kontrolu jak Evropskou unii (Tafta), tak i Rusko a následně použít tuto výhodu v boji s Čínou. Na Rusko se dnes dívají jako na vzbouřeneckou kolonii, kterou bude potřeba potrestat tím způsobem, že bude zničena jeho suverenita a bude rozčleněno na několik vzájemně soupeřících zemí (rozděl a panuj).

Přitom je důležité neztrácet ze zřetele, že zatím z jimi rozpoutané války na Ukrajině nic neztrácí. Válka se odehrává se na jiném kontinentu, takže opět počítají pouze s výnosy (jako doposud možná vždy) a vlastní beztrestností.

9. Je možné zabránit světové válce v Evropě? Ano možné to je. Nicméně za tímto účelem bude potřeba zbavit se Američany podporovaných ukrajinských nacistů - junty.

Finanční pyramida amerického dluhu se udržuje při životě z posledních sil a kdykoliv může zkolabovat. Pokud se hlavní věřitelé USA rozhodnou zbavovat se nahromaděných amerických dolarů a státních dluhopisů, dolar se zhroutí.

V tomto případě ovšem utrpí Evropa, Rusko i Čína mnohem menší ztráty, než které by vznikly v důsledku rozpoutání nové světové války.

Druhý směr dopadů zhroucení dolaru by zasáhl proamerické monopolní společnosti působící v Evropě a vedl by k jejich likvidaci. Potom půjde o to, jestli média v Evropě budou schopny informovat populaci o aktuálním dění z oboustranně vyváženého úhlu pohledu. Pokud ano, budou evropští politici tlačeni k tomu, jednat nikoliv v zájmu USA, ale v zájmu svých vlastních zemí.

Po zhroucení dolarové pyramidy nebudou Američané schopni dál platit Německu a Japonsku za své vojenské základny na jejich území, což dá příležitost těmto dvěma poraženým z 2.WW, vymanit se z područí USA.

10. Američané utrpěli v posledních letech několik citlivých porážek

Jižní Osetie, Sýrie, Krym, …. V těchto oblastech se Američané setkali s odporem a nuceným ústupem. Ještě několik takových porážek a Američané ztratí víru ve svoji všemohoucnost. Americká oligarchie nebude riskovat, pokud nebude přesvědčena, že se válka nepřenese na území USA.

Současná válka v Donbasu má vážný historický význam. Pokud se místním opolčencům (domobraně) podaří ubránit se proti juntě, bude to znamenat kolaps obrazu USA coby neporazitelné supervelmoci.

Američané to samozřejmě dobře chápou, a proto budou využívat všechny příležitosti k vtažení Ruska do války s ukrajinskou armádou nebo se budou snažit zničit opločence.

Rusko musí za této situace jasně sdělit: pokud vojska NATO vstoupí na území Ukrajiny, Rusko to bude považovat za vyhlášení války, se všemi z toho plynoucími důsledky pro USA i Evropskou unii a jejich území.

11. Je zapotřebí ustanovit mezinárodní vojenskou koalici, která by se mohla postavit agresi USA

Tato koalice musí předložit program vedoucí ke stabilizaci světové ekonomiky a instalaci spravedlivého světového řádu, který bude brát v úvahu zájmy všech zemí.

Protiválečná koalice bude muset být dostatečně silná k tomu, aby vydržela odpor USA a G7, které budou do poslední chvíle bojovat za svoje „právo“ drancovat přírodní zdroje ostatních zemí naší planety.

Paradigma „Udržitelného rozvoje“ odmítá konfrontaci a konkurenci coby motory ekonomického růstu a místo investic do vojenského průmyslu předpokládá investice do vědy, medicíny a vzdělávání.

12. Američtí stratégové nyní sází na rozklad Ruska zevnitř, podněcováním vnitřních sociálních a etnických konfliktů.

A zejména proto se ukáže, že jmenování Johna Teffta velvyslancem USA v Rusku nebylo dobrou volbou.

13. Protiválečná koalice, kterou se Rusko může snažit založit na základě BRICS, by měla začít tím, že vytvoří univerzální platební systém, ekvivalent západního bankovního systému SWIFT a ustanovením vlastních ratingových agentur.

Vůdcovskou roli v této koalici bude na sebe muset vzít Rusko, protože pouze ono vládne potřebnou vojenskou silou a autoritou. Mimo toho je zcela zřejmé, že právě na Rusko v současnosti směřuje hlavní úder Američanů.

14. Ruská ekonomika musí být chráněna před globálním finančním trhem.

Za tím účelem musí být provedeny následující opatření:

  • Přístup k nerostným surovinám a dalším strategickým průmyslovým odvětvím musí mít pouze plně ruské společnosti.

  • Musí být ukončena praxe zahraničních mateřských podniků. Majitelé musí zaregistrovat svůj majetek v Rusku.

  • Společnosti zaregistrované v daňových rájích (offshore) musí platit daně v plné výši.

  • Praxe nelegálního a pololegálního vyvádění peněz do zahraničí musí být ukončena.

  • Musí být uvaleny daně na finanční spekulace a vývoz kapitálu do zahraničí.

  • Dolarové rezervy by měly být směněny za zlato a valuty spřátelených zemí.

  • Export uhlovodíků, kovů a dalších produktů by měl být vypořádáván v rublech.

  • Státní podniky by měly ukončit praxi půjčování finančních prostředků do zahraničí.

15. Svět v současnosti přechází na nový technologický základ

Rusko musí završit technologicky pokrok, jinak zůstane ruská ekonomika na dalších 20-30 let uvězněna v pasti dohánění vývoje a neefektivní specializace.

Za tím účelem by měly být vytvořeny podmínky pro technologický rozvoj. S tím souvisí i tvorba vnitřních mechanismů pro dlouhodobé a levné financování – úvěrování ruské ekonomiky, když značná část současných potíží je způsobena chronickým nedostatkem financí.

16. Společnost by měla být konsolidována

Za tím účelem by měla být zásadním způsobem snížena sociální nerovnost, zvýšeno životní minimum na reálnou úroveň a zavedení progresivní daně z příjmu fyzických osob.

Mimo to by měly být zvýšeny výdaje na vzdělávání a zdravotnictví. Rovněž bude nezbytné obnovit institut konfiskace majetku a posílení kontroly nad úředníky ze strany občanské společnosti.

 

Ps. Výše uvedené teze jsou pouze některými z původního dokumentu Sergeje Glazjeva. Plný text dokumentu je ke stažení k dispozici zde:

https://cloud.mail.ru/public/1bbaea4f165d/Глазьев%20ДОКЛАД_23-07-2014.pdf
http://dfiles.ru/files/ielvehlb9
https://drive.google.com/file/d/0B84I3cFGjZC1aU5zT3lrQnc4Yjg/edit?usp=sharing

 

Zdroj: politikus.ru/v-rossii/25507-plan-dlya-rossii-na-blizhayshie-10-let.html

Překlad: Pe-tri

 

Diskusní téma: Ruský plán na příštích 10 let

Tohle musi vyresit priroda

asysman | 08.12.2014

Pouze totalni globalni prirodni katastrofa muze vyresit tuhle situaci, pak budou tyhle pdoblemy nicotne a lide a narody budou drzet za jeden provaz, aby vubec zachovali svou existenci. Diky za clanek, mrzi me vymyvani mozku massmedii

Kvalita

Karel | 04.10.2014

Tohle je absolutně nejlepší článek, jaký jsem kdy četl na problematiku současné světové politiky.!!

Přesně tak, až na to progresivní zdanění, souhlasím naprosto se vším a až se bude lámat chleba, půjdu bojovat na ruskou stranu (mám letecké vzdělání, takže nejlépe k letectvu)

Re: Kvalita

Cico Ciciak | 07.07.2016

Progresívne zdanenie je jedno z možných riešení, jedna z možných ciest, ako docieliť ako-takú spravodlivosť! Nikto nie je taký "boh", aby si mohol na 100% povedať, že zisky dosiahol úplne sám, len svojou prácou! To je blbosť! Bez ostatných (spolupracovníkov, zamestnancov alebo zákazníkov) by bol totálna nula! Každý podnikateľ si musí uvedomiť, že zisk je spoločným úspechom všetkých zúčastnených v celom podnikateľskom procese! Spoločnosť ako celok má prirodzené právo požadovať po nejakom podnikateľovi alebo firme väčší podiel na financovaní štátu, teda celej spoločnosti, kedže táto sa mu defakto skladá na jeho obrovské zisky, respektíve danej firmy!

My Slovania!

Turcan | 08.08.2014

Ja chyba ze Slovanske narody neni su po slovanskej jednote a po polickej a hospodarskej stranke jednotny.Zasa nam rozkazuju cudzinci zo zapadu.Europske druzenie je novodoby kolonializmus riadeny z Bruselu.

vdaka za clanok

jardob | 31.07.2014

Vyborny clanok, skoda ze len skrateny..

Chcel by som sa ale opytat, da sa nejako overit, ze autorom je pan Glazjev? Pri klikani na odkazy som narazil len na nicky dvoch blogerov: Fritzmorgen a MishterGitter a na adrese http://worldcrisis.ru/crisis/1584472 je sice blog s nickom Сергей Глазьев ale hned pod nim napisane: опубликовал Михаил Хазин [khazin] a aj to foto patri jemu. A ak sa nemylim, Chazin je diskutabilna osobnost..
Skratka, ma Glazjev aj nejaku oficialnu stranku kde by zverejnil toto dielo?

Re: vdaka za clanok

Pe-tri | 01.08.2014

Možná tady to pochybnosti odbourá ?
http://cont.ws/post/37539

Výborný článek

Lin | 30.07.2014

A děkuji za překlad. :)
Co bych přidala?
Že Rusku je jasné, kam USA svými tanečky míří. A to, že všechno netroubí do světa, mu dává výhodu. Protistrana (USA) totiž neví, jak se zařídit. Neví totiž, co Rusko ví a neví, co mu došlo a co ne. A Rusko si může připravit v klidu své tahy v této nelehké šachové partii.
A k sankcím mám jeden dotaz pro znalejší:
Umím pochopit ten princip, že jeden stát vyhlásí hospodářské sankce proti státu druhému (z různých příčin), ale tyto sankce by se podle mého měly týkat jen vzájemného obchodu těchto dvou zemí.
Proč tedy USA "vnášejí" ty své vlastní sankce ještě do EU a nutí ji, aby je přijala? Neměla by EU sama po svém vlastním uvážení vyhlašovat sankce - nebo se rozhodnout, zda sankce uvalí či ne?
Předem děkuji za vysvětlení.

Re: Výborný článek

dub | 30.07.2014

Ano, EU by sama mala zvazit, ci vyhlasi sankcie. Teda ked vychadzame z predpokladu, ze EU je suverenny subjekt.

Co vsak v pripade, ked je tento predpoklad chybny? Co ked EU nie je suverenna? Ked tento predpoklad zmenime, napr. za taky, ze EU je vazal USA, tak to konanie je hned logickejsie.

Re: Re: Výborný článek

Lin | 30.07.2014

No ano... :) Ptala jsem se právě proto. Pro mě je takovýto podivný postup právě důkazem toho, že EU je pouze nástrojem v cizích rukách.
A dnes jsem se dočetla, že možným nástupcem Rumpr-cimpr-campra (Rompuy) by měl být Tusk. Takže nic jiného, než další "úslužný kádr na postu".

Re: Výborný článek

Kurt | 31.07.2014

Ano, materiál dokazuje, že Rusko velmi dobře ví, co se hraje. Osobně nesouhlasím jen s jednou tezí a tou je progresivní zdanění. Jestli má vzniknout nová, spravedlivější společnost, neměla by být založena na úřednickém přerozdělování, protože to vždy končí korupcí. Osobně bych úplně zrušil daně z příjmů jak fyzických tak právnických osob (protože firmy a živnostníci si vždy najdou cestu, jak se daním vyhnout), příjem státu zajistil z kapitálových výnosů a z nepřímých daní (dph, cla, poplatky) a snížení sociální nerovnosti bych spíše zajistil skrze přerozdělení části zisku firem mezi zaměstnance podle nějakého zákonem stanoveného klíče. Tak by peníze nešly přes ruce chamtivých ouřadů.

Re: Re: Výborný článek

Cico Ciciak | 07.07.2016

Progresívne zdanenie je jedno z možných riešení, jedna z ciest, ako dosiahnuť ako-takú spravodlivosť v spoločnosti a nevidím na ňom nič zlé, ani rizikovejšie oproti ostatným možnostiam. Štát aj úradníci sme vlastne my, nie sú to naši nepriatelia, ako sa nám to snažia nakukať všetci tí pravicoví ekonomickí liberáli a libertariáni a je len na nás, aby ho viedli zodpovední, kompetentní a predovšetkým morálne zdatní hospodári! Prerozdeľovaniu sa nevyhne žiadna spoločnosť, ktorá je vlastne primárne o organizácii a prerozdeľovaní spoločne vyprodukovaných produktov a služieb! Všetko je to hlavne o morálke celej spoločnosti v priemere, ani nie tak o systéme! Systém je len vyjadrením/stelesnením charakteru celej spoločnosti v priemere! Nie nadarmo sa hovorí, že: každý národ má len takú vládu, akú si zaslúži! Treba ešte zdôrazniť, že vzhľadom na priemernú morálku a chápanie občanov!

sankcie

Mag | 01.08.2014

Idiot hlada este jedneho do spolku, aby v tom nahodou nezostal sam a odprezentoval sa ako maxi imbecil.
Vrana k vrane a rovny rovneho si hlada.

Bude-li se realizovat filosofie a ekonomicke nazory S. Glazjeva, muzeme prezit

Martin | 30.07.2014

Pan Glazjev je jednou z nejzajimavejsich postav soucasneho Ruska. Myslim, ze si zaslouzi a vyslouzi globalni pozornost. Byl to americky historik a ekonom Webster Tarpley, ktery me privedl k zajmu o Glazjevovy zejmena ekonomicke vize. Jsou odpovedi na nasi soucasnou neoliberalni, civilizacni sebevrazdu... Jeho teze mi hodne pripominaji klasickou americkou skolu politicke ekonomie z dob Lincolnova poradce Henryho C. Careyho, ktery pred vic, jak stopadesati lety popsal velmi podobne rozdil mezi britskym a americkym modelem v Harmony of Interests zde:
https://www.google.cz/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=UujYU8j1Coj54QT5g4DwDQ&url=http://larouchejapan.com/japanese/drupal-6.14/sites/default/files/text/The-Harmony-of-Interest.pdf&cd=4&ved=0CCgQFjAD&usg=AFQjCNGOlePrfaACjfFWrdpCMpd0fB-TCg Jadro pudla i dnes, v dobe USA jako nove britske rise.
Zajimalo by mne jak je to s politickymi schopnostmi pana Glazjeva. Co finance nebo premierske kreslo? Jako dvojka VVP? Je to realne?

Re: Bude-li se realizovat filosofie a ekonomicke nazory S. Glazjeva, muzeme prezit

Lin | 30.07.2014

Glazjev na postu předsedy vlády možný je. Už jsem takovéto návrhy nebo "přání z lidu" četla.
A co politických schopností týká - myslím si, že jsou na velmi dobré úrovni.

Re: Re: Bude-li se realizovat filosofie a ekonomicke nazory S. Glazjeva, muzeme prezit

Leos | 09.09.2014

V politice uz byl, byl ministrem i predsedou strany, a rozhodl se odejit, protoze zvazil sve casove moznosti. I to mluvi v jeho prospech.

Re: Bude-li se realizovat filosofie a ekonomicke nazory S. Glazjeva, muzeme prezit

Cico Ciciak | 07.07.2016

Zabudni na klasickú (liberálnu) ekonómiu, jej "samosato" "neviditeľnú vše-riešiacu ruku trhu" Smitha a liberálny lesé fér kapitalizmus! Netvrdím, že tam nie je nič dobré, čo by sa nedalo zobrať a použiť, ale inak to je slepá cesta rozvoja ľudstva!

Strategia

DUX | 30.07.2014

S týmto plánom súhlasím!
Konečne si NIEKTO uvedomuje (koho) ČO má proti sebe.
Osobne nesúhlasím s námietkami ( môj náror). Obsahuje všetko – tvorca myslel aj na prebudenie „STÁDA“ a cieľ je myslím každému jasný.
Treba si uvedomiť, že tzv „ Západná elita“ pozostáva zo psychopatov. Všetci psychopati majú spoločnú črtu – chýba im niečo také ako empatia, súcit, pocit viny a niečo také ako SVEDOMIE.... ( predsa samé zbytočnost) Neviem, či niekto mal tú možnosť stretnúť sa vo svojom okolí , alebo žiť so psychopatom, ale poviem vám jediná možnosť ako sa ho zbaviť je odisť od neho, čo najďalej, prípadne v tých najťažších prípadoch jeho absolútna eliminácia !!!! Nikdy a to N I K D Y mu nemôžete VERIŤ!!!
Psychopat sa musí udržiavať v stave reálneho STRACHU( ak chcete "kľudne" žiť), nakoľko sa boji o svoju telesnú schránku – Nie je to človek...
Ak aj vynaložíte všetku snahu( zbytočne), v spoločnosti psychopata sa nedá existovať – žiť.
A TU, UŽ NIEJE KAM ODÍSŤ ALEBO USTÚPIŤ!!! Jedine opustiť túto planétu .....

Re: Strategia

udo | 30.07.2014

Hovoríte pomerne presne o štandardných systémových kritériách personálnej politiky(HR) západného a špeciálne hlavne anglosaského nadštátno-korporátneho establishmentu.

Opakujem, aby bolo jasno, tu nejde o chybu systému, ale normu.
Navyše ide hlavne z bezpečnostno-operačných dôvodov vedenia finančno-teroristických a ďalších "zásahov" o systém so zakrytým kódom(ako Windows).
Jednou z jeho základných charakteristík zo sociálno-inžinierskeho pohľadu je, že vždy koná opak toho, čo deklaruje.

re:útek
Planéta bola daná Ľuďom a nie zrúdam.
Loď treba hoc aj pri búrke personálne opraviť, vymeniť navigátora(ak máte) a nie utekať pri desaťmetrových vlnách do člnov kvôli zopár idiotom.
Internet máte a tak všetky podstatné info spolu so sedliackym rozumom.
Ak kyberneta nemáte, rýchlo sa to naučiť, alebo hop do člnov.

Re: Re: Strategia

Dux | 30.07.2014

Útek?!? Nehovorím o úteku. Psychopat= parazit stratí svoje opodstatnenie, ak strati obeť = hostiteľa.
Vesmír je nekonečný, ale nie je dosť veľký na to, aby si vás parazit nakonie nenašiel. Preto -NIE JE KAM ODÍSŤ, ČI USTÚPIŤ.
Rozumiem všetkému, dianie na tejto stránke ( a iných) sledujem pozurne. Oboznámil som sa pozorne KSB, DVTR ai.

Ak vezmeme fakt, že jazyk - reč je system programovania (sociálne-inžinierstvo) ľudí nie je divu, že anglosas koná opak toho, čo deklaruje (iné píše iné vyslovuje).

Re: Re: Re: Strategia

udo | 31.07.2014

Nič v zlom, no chcete ísť k "vesmírnym ľuďom" :)

Buďme radšej realisti!

Máte už planétu, technológie transportu?
Možno časom na výlet..

No naši predkovia stavali dom tento spoločný, Zem zúrodňovali, technológie vydumávali, po tisíce liet.
Príde jeden sprostý zlodej a vy, celá veľká, mozgami "po zubi" ozbrojená rodina, mu všetko dáte?
To by ste boli blázon a fakt na ten domček potom právo nemali.

No možno som len nepochopil kam, na Čo mierite Dux?

Kráľu, kráľu, daj vojačka!
Ktorého?

Re: Re: Re: Re: Strategia

Dux | 31.07.2014

UDO,
súhlasím vo všetko s Vami. Jená sa tu len zrejme o neporozumenie vypovedaného -vyrieknutého.
Mimo iné všetci sme Vesmírny ľudia.
Snažil som sa len vyzdvihnúť úlohu Ruska ( bielej slovienskej rasy ) pri ochrane tejto planéty a zdôrazniť, že už skutočne nie je kam ísť-ustúpiť.
Nemôžme donekonečna ustupovať GP tj. entitam, ktoré sú postihnuté rôznymi genetickými deformáciami spôsobené Inbreedingom.
GP rôzne systémovo-genetické deformácie a poruchy predkladá ako normu-všeobecný štandart.

Re: Re: Re: Re: Strategia

jana | 12.08.2014

tito psychopati maju ciel znicit tuto planetu a potom osidlit a znicit inu vo vesmire, ja by som navrhla, nech si usetria pracu s nicenim tejto planety a nech rovno odtiahnu na mars, od kial prisli a zem a pozemstanov nech nechaju na pokoji:)

Co je dolezite,

eru24 | 30.07.2014

Glazev je poradcom prezidenta Putina. To znamena, ze tento plan ma jeho podporu a postupne sa bude presadzovat do praxe.

Copy?

borky74 | 30.07.2014

Tento text by som si rad ulozil. Tu mi pri copy vyhadzuje len URL strany. Je to anticopy zamer vlastnika stranky alebo treba pouzit inu metodu, poradte-objasnite.

Re: Copy?

Hox | 30.07.2014

Anticopy tu není, link na konec se vkládá. Pokud je tam jen odkaz, tipuju že se nepovedlo označit žádný text.
Alternativní metoda - uložit jako html a pak se s tím dá dělat cokoliv.

Re: Copy?

| 30.07.2014

Vynikající je "tisk" do PDF formátu, např. program PDFCreator.
Pak dáte náhled-tisk-do PDF a kterýkoliv článek takto vytisknete..
Nebo si text vložte přes schránku do Wordu, jde to bez problémů - platí i pro chráněné tisky..

Další zasvěcený text od Glazeva

Pe-tri | 30.07.2014

http://www.stripkyzesveta.cz/cz/media/824/sergej-glazev-jak-neprohrat-ve-valce

Progresívna daň

Kyborg | 29.07.2014

Tým je myslené že, zo zvyšujúcim sa ziskom stúpa i percentuálne zdanenie? S tým sa dá súhlasiť, až keď spoloCnosť bude môcť kontrolovať štát.

Bod 11. mi pripomína GP, aby to nakoniec nedopadlo inak...

Re: Progresívna daň

dub | 30.07.2014

Ano, so zvysujucim prijmom sa zvysuje zdanenie. Ale nie jednoduchym zvysenim sadzby - sadzba sa zvysuje iba na prijem nad stanovenou hranicou. Progresia sa urcuje v pasmach, teda z prvej casti zarobku maju vsetci rovnaku sadzbu, ten co presiahne urcenu hranicu ma z casti, co presiahla danu hranicu vyssiu sadzbu, atd pre dalsie pasma.

Kedysi sme aj my mali progresivne zdanenie.

Přidat nový příspěvek