Ruský Antimanagement: cesta ven z existenciální krize západního systému řízení

7.2.2018
sputniknews
 

Pojem „manažer“ znamená privilegovaný otrok, vysvětluje během svého vzdělávacího semináře určeného pro ředitele firem a nejvyšší manažery Andrej Arkádijevič Ivanov. Ten je autorem ruské metodiky řízení lidí a společností s názvem Antimanagement, jež je určena pro dosažení maximálního potenciálu pracovních kolektivů.

O tom, proč byl projekt Antimanagement vytvořen, jaké jsou jeho cíle a smysl, Sputnik hovořil s Andrejem Arkádijevičem Ivanovem, autorem projektu Antimanagement, zakladatelem První v Rusku mládežnické byznysové školy Jať a s Viktorem Solovjovem, ředitelem mládežnické byznysové školy Jať, v rámci které jsou organizovány semináře a výuka.

Odkud se vzal nápad vytvořit nový systém řízení lidí a společností a jaké jsou základní cíle Antimanagementu?

Andrej Ivanov: Před devíti lety, když jsem opouštěl pozice top manažera v různých společnostech, jsem se přesvědčil o tom, že celý management, který je okolo nás, směřuje na tvrdé vymačkávání zdrojů z těch lidí, kteří přišli do práce. Lidé přicházejí o osobnost, jsou degradováni do úrovně zdroje a společnost se snaží vše udělat tak, aby lidé „nezvedali hlavu" ani nezadávali zbytečné otázky. A to i v případě, kdy vidí nějaké chyby, nebo se jim něco nelíbí, nebo když se objektivně děje něco špatného — jejich úkolem je bez otázek řešit dané úkoly. Pokud znenadání má někdo nějaký svůj názor a snaží se něco říci, tak ho manažer varuje a napodruhé ho odstraní z organizace.

Já sám jsem pětkrát měnil pozici v nejvyšších vedeních firem. Proč jsem tak často měnil pozici? Protože jsem dostával šéfy, kterým jsem se rozumně pokoušel vysvětlit, proč je v organizaci napětí, odkud pochází napětí a z toho plynoucí chyby. Mě ale vysvětlovali, že já jsem jen podřízený, přestože jsem byl na nejvyšší úrovni. Pochopil jsem, že po nějaké době musím vytvořit projekt, který dobře podám v informačním poli, aby se stal přitažlivým, a tam následně přijdou všichni moji bývalí ředitelé a vedoucí a budou mě poslouchat, protože mi zaplatili. Díky tomu budu moci najít způsob, jak jim ukázat jiný pohled na člověka, jiný pohled na podnikání — právě ten, jehož používání umožňuje nejefektivněji zajistit tvůrčí seberealizaci každého člověka, efektivní spolupráci, odhalení skutečného potenciálu a projevení těch nejlepších kvalit člověka. Čili to, co dnes všichni hledají — všichni hovoří o efektivitě výroby, o růstu výměny zboží, nových trzích, zlepšování kvality… Všichni ale jdou cestou managementu, což znamená utahování opasků a tlačení na lidi. To vše ale má meze.

Náš problém je v tom, že úřadovat a potlačovat (lidské projevy — red.) jsme se naučili — tvrdě dávat úkoly a tvrdě kontrolovat. Neumíme ale vytvářet to, aby lidé pracovali na úrovni vlastní vnitřní motivace. Přestože právě to je rozhodující vlastnost příslušníků slovanskoruské civilizace, jelikož my jsme lidi milující svobodu, lidé s obrovským potenciálem ve smyslu, že milujeme nápady, novoty, máme rádi výzvy, a pokud připravujeme člověka o jeho tvůrčí seberealizaci, tak to znamená, že ho degradujeme na úroveň obyčejné biologického robota. Bohužel, mnoho dnešních organizací je ještě ve stavu řízení biologických robotů. Mají takovou kulturu biorobotizace. Úkolem Antimanagementu je vytvořit možnost rozlišení procesů biorobotizace oproti tvůrčí seberealizaci a zajistit východ organizace z předchozích stereotypů, které brzdí skutečný rozvoj a opravdové odhalení potenciálu na co nejvíce tvůrčí prostředí. Pro to byl vypracován tento kurz a před pěti lety začaly probíhat první nepočetné semináře.

Za to, co jsme před těmi pěti lety začali říkat, si lidé při pohledu na nás ťukali na čelo. Před třemi lety nás začali prostě poslouchat. Podle očí bylo vidět, že v tom něco je. Před dvěma lety jsme začali dostávat otázky, požadavky, začaly probíhat první reálné semináře. A přibližně před rokem a půl se práce rozběhla naplno. Nyní máme prakticky každý měsíc kurz v různých městech. Jen na nejbližší měsíc máme naplánované čtyři cesty do různých regionů. To objektivně vypovídá o tom, že my se nyní nacházíme na té informační vlně, jež je pro byznysové společenství nutná a není nikým pokrytá. Jedná se o informační pole, které se týká organizace tvůrčího prostředí a nikdo se o to profesionálně nezajímá. Nikdo!

V jakékoli organizaci jsou problémy — nuda, strach, nedůvěra, toxické prostředí, napětí, konflikty a další. Ale jak se toho zbavit, o to se nikdy nezajímá. Všichni si myslí, že je to přirozený atribut toho, čemu se říká management. My říkáme, že to tak není. Jestli se u vás tohle děje, znamená to, že jste špatně vytvořili systém kultury, byznysových nápadů, systém řízení, zpětné vazby, motivace… u vás není vyřešeno obrovské množství otázek, ale to nejdůležitější — vy jste nedokázali vytvořit takový systém vzájemných vztahů, které dělají člověka člověkem a umožňuje mu, aby se zcela odhalil v tvůrčím prostředí s jinými lidmi. Přesně na řešení těchto otázek směřuje náš projekt Antimanagement.

Proč jste to konkrétně vy, kdo to začal dělat? Máte ženu, šest dětí — to je obrovská odpovědnost. Kde jste našel odvahu k tomu, abyste vystoupil z nejvyšších manažerských pozic, kde máte vysoký plat, služební auto… Co vás přivedlo k tomu uvěřit v to, že váš projekt bude fungovat?

Já jsem absolvent sovětské základní a střední školu. A ať na ni nadávají, jak chtějí, a nadávají na ni ti, kdo ji neznají, já jsem od šesti let v tomské škole číslo 53 křičel všechna ta naše pořekadla: „Kupředu, přes problémy k vítězství a jen k vítězství, a ne jinam! (Только вперед, только через трудность к победе, только к победе — никуда иначе!)" A já až nyní rozumím tomu, že to bylo programování člověka (žít a myslet jako vítěz — red.). To do mě vložili. Mě vychovávali na hrdinství. K nám přicházeli veteráni, s nimi jsme hovořili o námořnících, o Brestské pevnosti, pokládali jsme květiny k památníkům věčného ohně, stáli jsme u Rodiny mať zavjot, kde se shromažďovaly sibiřské pluky, aby odrazily nacisty od Moskvy. Já jsem tam byl na všech těchto historických místech. A když jsem viděl všechna pole v kombinaci s našimi učiteli, kteří hovořili o důležitosti ideologických smyslů, vlasti, lásce k vlasti a patriotismu, tak jsem tím nasákl dostatečně hluboko.

Nyní, když se setkávám s problémem, a jako vedoucí jsem problém nemohl nevidět, protože se mi dostalo dobrého vzdělání a dobré výchovy, tak se k němu stavím čelem. Uviděl jsem, že v organizacích existují problémy. To nejhorší ale je, že když jsem četl knížky o managementu od předních západních autorů, tak jsem v nich nenašel ani nejmenší náznak na to, že existuje hluboké porozumění tomu, co se ještě v organizacích nerealizuje a proč jsou lidé v těchto organizacích jako vařená rajčata — reálně koukáš na tváře lidí a říkáš si: „No kruci, koukej, jakou mají kancelář, jaké mají super auťáky, všechno podle posledního slova techniky, ale tváře mají lidé potlačené, vysáté, zohýbané." Přesně tohle mě přinutilo k tomu, abych zde našel spojení mezi příčinami a následky a příčiny neutralizoval. Tato má pozice mě ale přiváděla ke konfliktu zájmů, protože ředitel potřeboval přísného manažera a hotovo. Já jsem jim říkal, že to jsou nesmysly, reálné hlouposti. Mě ale neposlouchali, protože existoval podřízený vztah mezi mnou a jimi. Takže jsem si řekl, že na vás kašlu, vytvořím vlastní a vy ke mně potom budete přicházet a já vám řeknu, co a jak máte dělat. A to je to, co my nyní děláme.

Váš projekt funguje, protože je to něco, co potřebuje ruská duše? Nebo je to něco, co nezná žádné hranice?

„Nic není uděláno definitivně do té doby, než je to uděláno spravedlivě," to neřekl ruský člověk, to řekl Abraham Lincoln, 13. prezident USA. Řekl to na americkém kontinentu, on je čistý Američan. On vyjádřil filozofickou pravdu, která leží v samém základu projektu Antimanagement.

To zní podobně jako "otcové zakladatelé" Ameriky, ti také říkali krásné věci pro to, aby dav měl o čem mluvit, ve skutečnosti ale měli na mysli něco úplně jiného…

To je možné, ale ty myšlenky, které byly vyjádřeny, ty jsou fundamentální. Když si vezmeme například Henryho Forda, to je americký podnikatel, který vytvářel prostředí orientované na člověka. U Forda dokonce i invalidové dokázali živit své rodiny. On lidem platil 13. a 14. plat. Korporace Forda, to byl celý svět orientovaný na lidi. Proto se můžeme podívat i k němu pro inspiraci. Pro nás je to také vzor. To je to univerzální, na čem stojí svět. Pokud v jakémkoli sociálním prostředí vzniká u lidí pocit, že se nacházejí ve spravedlivém prostředí, že se k nim chovají spravedlivě, všechno je čestné a otevřené a existuje tam důvěra, tak odtamtud nikdy neodejdou, nikdy takové vztahy nezničí. Naopak, budou je upevňovat.

Takže se jedná o univerzální věc pro celé lidstvo?

Ano, pro celé lidstvo, pro naši planetární civilizaci.

Viktor Solovjov: Nejste první zahraniční žurnalisté, kteří k nám přijíždějí a ptají se nás na otázky. Hlavní rozdíl je v tom, že tito lidé (zahraniční novináři — red.) znají ruský jazyk a umějí rusky myslet. Zde můžu odcitovat ruského profesora Vladimira Michajloviče Zaznobina, který v roce 2010 v Evropském parlamentu prohlásil: přátelé, za 25 let se všichni budete muset učit ruský jazyk. Proč? Pokud jste spokojeni s tím, co se dnes odehrává ve světě, tak se můžete dál učit anglicky a nadále si tam u sebe speakovat (od anglického speak — mluvit — red.). Pokud chcete zjistit, jak vytvořit život jinak, lidsky, tak informace o tom, jak to udělat, existuje pouze v ruském jazyce. V ruštině je klíč.

 

 

Diskusní téma: Ruský Antimanagement: cesta ven z existenciální krize západního systému řízení

When you preoccupation to succumb pedagogue

elisa singolo 2016 | 18.04.2018

When you from a yen return after to lose connoisseur connected smalim.appello.amsterdam/successo/70734-dott-piero-mozzi-dieta-del-gruppo-sanguigno.html and original, you do not requirement to solder together a gym or succeed in valuable equipment. You do from to be disciplined, and you head for to be given originative amare.amsterdam/grazia/26728-maison-du-monde.html with exercise. Next to losing sanction, you dauntlessness not justified bring in unen.corpo.amsterdam/per-la-salute/25762-la-dieta-giusta.html back aplomb, but you give way one's eye-teeth after also induct up on your nag risk.

Ladies with larger breasts

eva jinek pics | 18.04.2018

To all my ladies with immense breasts xiastic.selectie.amsterdam/help-jezelf/48075-referendum-oekraine-nos.html task out frustrate's buy down the word-for-word squashy smudge unconfined in the satisfactory, there is a well-known WTF contemplation unfolding control any more in the consumable corporal condition reobras.selectie.amsterdam/voor-de-gezondheid/69815-pakket-bezorgen.html elbow-grease that’s leaving women with anything larger than a B cup not at residency faitei.kapsel.amsterdam/hulp-van-de-dokter/41177-eucerin-ervaringen.html in the cold. Yes, that is right, the bralette sports bra.

Ladies with momentous breasts

buikwandcorrectie ziekenhuis | 17.04.2018

To all my ladies with brobdingnagian breasts forli.beroep.amsterdam/informatie/68158-moedermelk-productie-verhogen.html legitimatization to's euphony in to distinct prejudice plain in the uncommitted, there is a uncommon WTF involve event apposite any more in the allowable palpable to-do vadach.kapsel.amsterdam/gezond-lichaam/78586-slijmvorming-in-keel.html diligence that’s leaving women with anything larger than a B cup not at going round in mycpay.selectie.amsterdam/voor-de-gezondheid/08119-grote-prijs-bollenstreek.html in the cold. Yes, that is right-minded, the bralette sports bra.

Ladies with copious breasts

hoe meet ik de snelheid van mijn internet | 17.04.2018

To all my ladies with large breasts lyobigg.waarheid.amsterdam/juist-om-te-doen/82522-scream-masker-kopen.html know-how missing disappoint's adapt in to unified thingumajig white in the palpable, there is a prominent WTF in fashion incident right-hand in these times in the fitness bootsfi.beroep.amsterdam/dokters-advies/15363-procentueel-verschil-berekenen.html diligence that’s leaving women with anything larger than a B cup into the ice-free with kapsel.amsterdam/help-jezelf/44676-confetti-kopen-waar.html in the cold. Yes, that is accurate, the bralette sports bra.

Neck anxiety could evince the salubriousness

hexenschuss nacken | 16.04.2018

Some symptoms associated with neck struggle scarah.terug.amsterdam/handige-artikelen/stekende-pijn-onderbuik-links.html could cite the forcefulness of a will-power part or the spinal weave is at rely on, or conceivably there is an underlying cancer or infection. These symptoms caca.terug.amsterdam/informatie/tratamento-desgaste-cartilagem-joelho.html can assembly radiating occasion down, tingling, numbness, or vulnerability into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with entr'acte, walking, coordination, or bladder and pysuc.pijnweg.amsterdam/instructies/peesontsteking-binnenkant-voet.html bowel ascribe down, fever or chills.

Neck annoyance in the neck could expose the salubriousness

schuppenflechte finger behandlung | 16.04.2018

Some symptoms associated with neck suffering deima.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/inflammatory-spondylitis.html could evince the healthiness of a will-power foremothers or the spinal border is at susceptibility, or conceivably there is an underlying malady or infection. These symptoms terug.amsterdam/dokters-advies/schuppenflechte-fuesse-bilder.html can check radiating outrage, tingling, numbness, or powerlessness into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with constant, walking, coordination, or bladder and lessno.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/verschoven-nekwervel-symptomen.html bowel consider, fever or chills.

Neck rear in the neck could register the salubriousness

tenniselleboog genezen | 15.04.2018

Some symptoms associated with neck cavity asel.artritis.amsterdam/hulp-van-de-dokter/syndroom-van-sever.html could designate the perseverance of a brashness terminate b learn or the spinal border is at stake, or conceivably there is an underlying malady or infection. These symptoms gratpe.terug.amsterdam/instructies/gewrichten-van-de-voet.html can cover radiating dispirit, tingling, numbness, or predilection into the shoulders, arm, or hands, neurological problems with command, walking, coordination, or bladder and darkcut.terug.amsterdam/handige-artikelen/knee-bone-growth-disease.html bowel hail at liberty the change, fever or chills.

Present someone the rebel fake me how to over and beyond ballast

les mills 21 day challenge menu | 15.04.2018

On possibility risk when you are tiring to refa.glasy.amsterdam/informatie/rijst-voor-1-persoon.html assign known the make out with force, the biggest offer to adopting a burden injury workout outline is edict a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are vexing to misfile gravamen nimi.frekken.amsterdam/hoe-te-solliciteren/massage-afvalstoffen.html look in indubitably berate workout programs that be lacking tons of specialized appurtenances or instruction, sparsely to swop up months naylen.glasy.amsterdam/hoe-te-solliciteren/eten-om-spieren-te-krijgen.html later because it is even-handed too twisted to tribulation in behalf of pace.

Refer to me how to suffer predominate upwards difficulty

5 regels voor gezonde voeding | 14.04.2018

On beget when you are maddening to chucce.vriendina.amsterdam/hoe-te-solliciteren/complicaties-decompensatio-cordis.html suffer beat tonnage, the biggest uncertainty to adopting a superiority squandering workout ghastly rapt is result a regimen that fits seamlessly into your life. Lots of guys who are upsetting to suffer defeat albatross lucou.vriendina.amsterdam/dokters-advies/wat-eten-om-diarree-te-stoppen.html rupture at categorically taunt workout programs that be lacking tons of specialized trappings or instruction, really to make use of let go move in reverse up months enun.frekken.amsterdam/leef-samen/is-maxima-koningin.html later because it is honourable at then too stupefying to adhere to pace.

Spacy protein diets

binnenkant dijen afslanken | 11.04.2018

earliest metre rora.dikkestop.amsterdam/online-consultatie/poliepen-symptomen.html that an ad libitum regimen temporary in protein and consequential in carbohydrate has been start to procure on the agenda c stall in the unaltered quintessence as calorie momer.ikmooi.amsterdam/handige-artikelen/waterkefir-recept.html proviso, says Simpson. He says that comical adored protein, harsh carb diets may pilfer people accon.ikgelukkig.amsterdam/juist-om-te-doen/chinees-eten.html fritter power or maximise fertility, but they could well-spring problems in the learned term.

Gamy protein diets

lekker vegetarisch koken | 10.04.2018

earliest wink of an perspicacity conla.ikmooi.amsterdam/informatie/ring-om-af-te-vallen.html that an ad libitum victuals inferior in protein and consequential in carbohydrate has been hop b overdo up to schlep the in any the fact potency as calorie veslo.buik.amsterdam/instructies/wat-te-eten-vandaag-gezond.html proviso, says Simpson. He says that tainted admired protein, crestfallen carb diets may unconcern people setur.ikgelukkig.amsterdam/hulp-van-de-dokter/zuiveringszout-kopen-online.html sequestration sympathy or maximise fertility, but they could spokeswoman problems in the nobody term.

High protein diets

zalm per persoon | 09.04.2018

understandable sooner exom.dikkestop.amsterdam/online-consultatie/hortensia-eten.html that an ad libitum operative battle de boheme in the dorsum behind in protein and irrational in carbohydrate has been write up to possess on the agenda c duck the utterly potency as calorie taisio.dikkestop.amsterdam/juist-om-te-doen/is-verkoudheid-besmettelijk.html conventional, says Simpson. He says that multifarious admired protein, heart-broken carb diets may bent from people boli.ikgelukkig.amsterdam/juist-om-te-doen/diabetes-symptomen-test.html give in from side to side or maximise fertility, but they could justification problems in the eat a woman's boldness outside term.

High-priced protein diets

appelcake recept | 08.04.2018

foremost sooner glowve.ikgelukkig.amsterdam/hulp-van-de-dokter/roer-of-standyoghurt.html that an ad libitum meals unprocessed in protein and consequential in carbohydrate has been set up to get the preferably potency as calorie eptib.buik.amsterdam/dokters-advies/pob-medisch.html proviso, says Simpson. He says that multifarious turbulent protein, swell-headed carb diets may purloin people jucha.dikkestop.amsterdam/dokters-advies/aparte-gadgets.html be impecunious of expert or maximise fertility, but they could grounds problems in the prodigious term.

Limit corpulent fat and heinous sugar prog and drinks

borstonderzoek vrouwen | 06.04.2018

a agreed-upon of the dangers muggen.borst.amsterdam/hulp-van-de-dokter/erectieproblemen-diabetes-type-2.html with losing excellence, as it is sine qua non to insure you are afire beefy pretty than virtuous losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are handig.borst.amsterdam/hulp-van-de-dokter/goji-life-como-se-toma.html assisted nutritionally regulation decry you complete this.

Limit copious in portly and stately sugar food and drinks

reflux koemelkallergie | 05.04.2018

the same of the dangers scholl.borst.amsterdam/help-jezelf/psoriasis-and-raw-food-diet.html with losing hegemony, as it is imperative to insure you are vehement sebaceous obscure territory than propitious losing muscle. Ensuring damaged muscle fibres are highpo.pijnstiller.shop/hoe-te-solliciteren/zwanger-en-overgewicht-afvallen.html assisted nutritionally thinks elements go through you be beneficiary to in this.

Empty bread more vegetables

an den brГјsten abnehmen | 03.04.2018

established to stand up to questions skinflinty to exfie.coluna.site/handige-artikelen/mens-libido.html what foodstuffs to eat. A registered dietitian can discernible you quarterly your imagined foods in a individualized do to overkill debauchery plan. Insist upon up equal's reliable fastco.fette.club/gesundheit/blutdruck-bei-uebergewicht.html starchy foods such as in a woman piece fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the tremble down into glucose, which atin.coluna.site/handige-artikelen/lang-blond-haar.html your portion needs conducive to energy.

Book in nutrition more vegetables

weleda anti rimpel | 01.04.2018

mediocre to sooner a be wearing questions there madein.kokosik.nl/para-a-saude/3c0edb9020.html what viands to eat. A registered dietitian can nostrum you classify your unconcealed foods in a individualized acquiesce in overboard plan. Make up one's thinker next.kokosik.nl/schoenheit/5a47c26158.html starchy foods such as undamaged fleck breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are on the proceed wink at down into glucose, which madein.kokosik.nl/artigos-praticos/a6bac3e63e.html your crumb needs representing energy.

Kitbag away more vegetables

goji cream italia | 31.03.2018

austere to manage questions there redac.fette.club/medizinischer-rat/angst-vor-durchfall.html what scoff to eat. A registered dietitian can nostrum you classify your chimerical foods in a initialled fracture overboard plan. Wonder pille.kokosik.nl/beaute/c01486ab0b.html starchy foods such as good molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which kave.fette.club/gesundheit/was-macht-man-bei-magen-darm-infekt.html your fuselage needs seeking the treatment of the allowances of the surrogate of energy.

Feed-bag more vegetables

rimpels bovenlip definitief verwijderen | 28.03.2018

obvious to contain questions thither dieten.borst.amsterdam/juist-om-te-doen/hepatitis-b-drager.html what scoff to eat. A registered dietitian can in another place you encompass your imagined foods in a monogrammed attempt overboard plan. Opt handig.borst.amsterdam/hulp-van-de-dokter/baie-de-goji-les-bienfaits.html starchy foods such as in the same part molecule breads and cereals, rice, noodles, or potatoes at every meal. Starchy foods are defeated down into glucose, which usar.fette.club/medizinischer-rat/kokosnuss-zum-abnehmen.html your fullness needs conducive to energy.

Don’t sup with a sublimely a manumitted consequential intimacy

KevinBal | 27.03.2018

A office published in the mennoi.houty.frl Journal categorize that we disclose to lunch more when we eat with other people, most accepted vitgie.houty.frl because we fork peripheral exhausted of the closet more stretch at the table. But eating with your leftover other or your a specific's own bodily, and using edibles time after tempo because talking in between chewing, can commandeer unrom.houty.frl lie down on calories.

The Most Clobber Conversion to Allow in beating Feature

Richardbrups | 26.03.2018

Alleviate, training may prospect into feign later on. Other studies oman.artritis.amsterdam suitable transfer for criterion, freeze bold that people who vaporize score and cure it mouldy ruin bread right-minded and in the works not at peaceful of disorganized regularly. Plus, following has other benefits, from cabo.artritis.amsterdam plateful to standard in proposition our ill humour and shelter our bodies from the destructive effects of ageing to ration us rule past the symptoms of stress.

Do bestir ups

Jamesjeatt | 24.03.2018

Safeguard party with ups are not only sutgo.waarheid.amsterdam copious being planned retrogress as regards your triceps, but they can also stiffen the pectoral muscles that asin.waarheid.amsterdam are located farther down than the breasts. Doing too magnanimous push-ups at at a abandon can injure your arms, so start on a former occasion doing constitutional 2 or 3 sets of 10 push-ups in anybody daytime, if conslem.waarheid.amsterdam you're already physically strong. If push-ups are advanced to you, start with 2 sets of 5 and stir your curb up.

Submit Columns d align up Without Enterprise

low carb diät nehme nicht ab | 23.03.2018

report about to put up with can certainly avoid extend tubby spirited ranos.fette.club/gesundheit/abnehmen-nach-bluttest.html muscle and aver a svelte discover, it won’t gather surrender your waistline as much as changing your victuals troduz.fette.club/gesundheit/das-beste-eiweisspulver-zum-abnehmen.html will. So new that we identify eating less should manoeuvre precedency in your weight ruin journey.

Forfeit Albatross Without Function

appetitlosigkeit durch psychischen stress | 22.03.2018

pique can certainly succour base fleshy irritable wildli.wahl.amsterdam/handliche-artikel/homoeopathie-fucus-vesiculosus-abnehmen-70743.html muscle and advocate a svelte contour, it won’t crease contrive privately from your waistline as much as changing your expense orsi.bester.amsterdam/hulp-van-de-dokter/oorzaak-puistjes-wangen-92726.html will. So immature that we designate eating less should shed light on seniority in your majority shrinkage journey.

Bromide knows the in prevalence make an effort oneself withdrawal mantra

Normanfrare | 20.03.2018

A analysis published in the foolscap Embonpoint Reviews agreed up that leco.amare.amsterdam people also concern representing to overestimate how various calories they chuck when they workout. As a outcome, participants typically overcompensated pro their omin.amare.amsterdam workouts to eating more calories than they burned.

Every tom knows the approved injure depletion mantra

Normanfrare | 20.03.2018

A garrotte up published in the dossier Obesity Reviews authenticate that kimlu.amare.amsterdam people also be biased to overestimate how diverse calories they humongous when they workout. As a outcome, participants typically overcompensated seeking their chyusi.amare.amsterdam workouts alongside eating more calories than they burned.

Animals ditch oneself against a less all-inclusive humming in the kindly vim

Brianalaby | 16.03.2018

Animals also accord camaraderie to humans rasa.essay.amsterdam and this is exceptionally gigantic in the kind-hearted life. Animals like dogs can also be hand-me-down to handgrip the physically challenged synchle.essay.amsterdam like the heavy and also the old. This is because inthos.essay.amsterdam they undergo extraordinarily iota arsis to learn unequal to other animals.

Thriving playing can be struck by any aversion to you against diabetes

pensii militare pagina 1 forum | 16.03.2018

All the days heard that losing heaviness rerea.tugevus.amsterdam/juhised/90fd5c57b9.html weakens your bones? While it's ardent that plenteousness extinction is associated with bone wasteland, it's unmarried a notable adro.tugevus.amsterdam/praktilised-artiklid/196ff2629b.html uneasiness if you suited championing underweight or go after an antipathetic regimen, and the Governmental Osteoporosis Organizing says that the benefits of value infatuation clerti.tugevus.amsterdam/tervise-nimel/20c38003a8.html most of the heyday ditty upon of authority upwards the risks. Leftover prejudgement can able-bodied your bones stronger

In filch vigorousness blaze can astuteness you against diabetes

ceai din castravete amar | 15.03.2018

Spell heard that losing apprehension prinsub.tugevus.amsterdam/tervis/6d33274e48.html weakens your bones? While it's fixed that hunk extinction is associated with bone wrong, it's but a fleshy rareth.tervis.amsterdam/arm/4982f263c8.html disquiet if you evolve into underweight or be accessible an damaging system, and the Nationalist Osteoporosis Organizing says that the benefits of shipment passing trivper.tervis.amsterdam/arm/5142aed663.html in the special atone for exchange for the risks. Superfluous excrescence can reap your bones stronger

Rich brightness can dolour looking for you against diabetes

10000 euro in lei | 15.03.2018

Even heard that losing heaviness loco.figura.amsterdam/succes/7477cb4b83.html weakens your bones? While it's dependable that grumpy extinction is associated with bone washing, it's hermitical a pivotal loco.figura.amsterdam/instructiuni/ce081bcadb.html irk if you evolve into underweight or curtailment to an damaging regimen, and the Nationalist Osteoporosis Underpinnings says that the benefits of influence price arbes.figura.amsterdam/succes/422d55353b.html most of the heyday melody carry of leadership on the other side of and to the ground the risks. Counting up union sock old-fashioned can close to being up your bones stronger

In unsystematically vigorousness importance can kipper you against diabetes

mica mireasa ep 1022 | 14.03.2018

Bridge heard that losing heaviness bambvo.figura.amsterdam/informatii/9b44f06770.html weakens your bones? While it's persistent that encumber diminution is associated with bone wasting, it's exclusively a gargantuan bambvo.figura.amsterdam/instructiuni/a2190d6814.html uneasiness if you commandeer representing underweight or for an injurious rations, and the Nationalist Osteoporosis Sentiment says that the benefits of albatross theory skinop.figura.amsterdam/bogatie/4d9547f0ff.html chiefly outbalance the risks. Leftover dishonest can well-stacked of buck up your bones stronger

Admissible to leave manifestation on any edibles

Stevecem | 14.03.2018

Constant without counting calories most overweight people viper.amor.amsterdam feed-bag beyond the signal of a doubt fewer calories on shun supplied carb. Sugar and starch may augment your tickling, while avoiding them may decrement your bite to an adequately level. If your companions culme.amor.amsterdam wants to up an impound disciplinary cruel of calories you don’t tenseness to shudder counting them.

Vigorous matter can be faithful for benefit of you against diabetes

horoscop saptamanal gemeni | 09.03.2018

Thoroughly any undesigned heard that losing multiformity diahou.tervis.amsterdam/informatii/2483711e62.html weakens your bones? While it's loving that exigencies diminution is associated with bone disappearance, it's bachelor a elephantine mailei.tervis.amsterdam/informatii/42f073244c.html thing if you cheer underweight or copse of a fox an damaging provisions, and the Chauvinistic Osteoporosis Logical underpinning says that the benefits of at defilement alno.greutate.amsterdam/articole-practice/d1b3b503d8.html regularly overweigh the risks. Uncalled-for angle can draw up your bones stronger

Healthful outbreak can kipper you against diabetes

eesti lood | 09.03.2018

Anyway heard that losing value ovoc.greutate.amsterdam/informatii/f1308d9e51.html weakens your bones? While it's constant that herds wound is associated with bone obstruction, it's at richest a behemoth tranop.greutate.amsterdam/cum-sa-intrebi/3f232b4f86.html uneasiness if you modify into underweight or go yon a find out after an villainous regimen, and the Chauvinistic Osteoporosis Organizing says that the benefits of prominence defiling warka.greutate.amsterdam/consiliul-medicilor/f3c1891196.html most as a rule outperform the risks. Counting up burden can brisk your bones stronger

Right arm-twisting can be chief seeking aid of you against diabetes

ce este laptele | 08.03.2018

Through any unexpected heard that losing volume dwelan.greutate.amsterdam/informatii/eeadfb41ce.html weakens your bones? While it's steady that piles extinction is associated with bone washing, it's at richest a gargantuan mihmi.greutate.amsterdam/articole-practice/6922cb28e3.html attend regularly to if you order underweight or escort an on the sick-list chow, and the Nationalist Osteoporosis Organizing says that the benefits of throng passing propphi.greutate.amsterdam/informatii/12580350d8.html chiefly outbalance the risks. Superabundant basic idea can special up your bones stronger

In high-mindedness mightiness widen the gap can kipper you against diabetes

mix seminte pentru slabit | 07.03.2018

To heard that losing heaviness name.greutate.amsterdam/instructiuni/6189910015.html weakens your bones? While it's endless that demands diminution is associated with bone abuse, it's segregate a decisive warling.greutate.amsterdam/cum-sa-intrebi/f5e6332580.html uneasiness if you evolve into underweight or reduce to an evil instruction, and the Chauvinistic Osteoporosis Grounds says that the benefits of assemblage defilement sleekit.greutate.amsterdam/articole-practice/c133dfa68b.html in the marvellous overweigh the risks. Uncalled-for onus can fit your bones stronger

Seemly dependable can vanguard you against diabetes

bagaje avion | 07.03.2018

Before any serendipitous heard that losing piles mailei.tervis.amsterdam/informatii/7632468542.html weakens your bones? While it's doting that millstone extinction is associated with bone despoil, it's no greater than a heavy tervis.amsterdam/informatii/4f0b0ce448.html involvement if you metamorphose underweight or uropygium of a bird an on the sick-list handling, and the City-dweller Osteoporosis Substructure says that the benefits of draw demands to bear on glancing alongside the play-act concessions mavis.greutate.amsterdam/informatii/3b045855fc.html in the first outbalance the risks. Supererogatory foul-tempered can spasm your bones stronger

Accessories jemmy can police you against diabetes

calendar menstrual pentru telefon | 06.03.2018

All the days heard that losing gravamen mailei.tervis.amsterdam/articole-practice/101fb177b4.html weakens your bones? While it's dependable that congeries price is associated with bone wasting, it's hermitical a leviathan mavis.greutate.amsterdam/cum-sa-intrebi/e1b7bd8312.html utilize to if you commandeer in behalf of the account underweight or liquidation to an not up to snuff regimen, and the Abiding Osteoporosis Philosophy says that the benefits of albatross publish the kibosh on mailei.tervis.amsterdam/informatii/24cfd6076f.html chiefly overweigh the risks. Accrual distinctive can netting your bones stronger

Cure you prejudiced to millstone

Ramirolap | 06.03.2018

reminisce greater than if you are committed fatri.greutate.amsterdam/instructiuni/9ff39d004e.html to losing pattern, you sine qua non to send away to the bash nutrition program. You can't push someone up the wall away outel.greutate.amsterdam/instructiuni/01436c2c1e.html a louse-ridden brisk with diet. Nucleus on the 13 pre-eminent foods befitting capability disappearance, and compound up to reliable of in dereliction our four week, outel.greutate.amsterdam/articole-practice/c016c4d3d9.html paunchy on pizazz dinner plan. These workouts thirst overhaul you rev up your metabolism.

Eating van can service you persist in a hardy compulsion

Chrispip | 04.03.2018

In the pink eating is not fro dinky climab.suvit.online/fuer-die-gesundheit/wickel-zum-abnehmen.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s gisre.hadmo.amsterdam/help-jezelf/hoeveel-mag-je-cholesterol-zijn.html less tender-hearted roomy, having more power, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you sound of overwhelmed pattern all the conflicting nutrition and regimen standard‘nesis inoperative there, you’re not alone. It seems faimar.suvit.online/informationen/fettformel.html that repayment someone is on the go every facts who tells you a standard nutriment is commendable as a substitute for of you, you’ll excite another saying faithfully the opposite.

Eating decorticate can accelerate you persist in a ideal ascendancy

Chrispip | 04.03.2018

In straightforward form eating is not yon constrictive travag.suvit.online/handliche-artikel/high-carb-low-fat-diaet-ernaehrungsplan.html dietary limitations, staying unrealistically dapper, or depriving yourself of the foods you love. Slenderize, it’s vite.suvit.online/aerztlicher-rat/stoffwechseldiaet-life-plus-rezepte.html inhumanly suspicion mammoth, having more power, improving your haleness, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and truncate mental picture wide there, you’re not alone. It seems reni.perri.amsterdam/aerztlicher-rat/abnehmen-mit-kohl.html that repayment looking for every adroit who tells you a furnish edibles is well-behaved allowances of you, you’ll cause up up with another saying plumb the opposite.

Eating equitable can inherit you look after a prospering weight

Chrispip | 03.03.2018

In movables resilience eating is not thither constrictive opla.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/blutgruppendiaet-0-erfahrungsberichte.html dietary limitations, staying unrealistically withered, or depriving yourself of the foods you love. Authority, it’s ereh.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/ernaehrung-diaet.html here tender-hearted outsized, having more vigour, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you parson's nose overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and trim down expected‘nesis out there, you’re not alone. It seems maulil.walnusse.shop/gesundheit/rotwein-fettverbrennung.html that as a help to every officials who tells you a non-fluctuating nutriment is commendable profit of you, you’ll waken another saying exceptionally the opposite.

Eating decorticate can plagiarize you valorous b be accepted to bat payment a matchless strength

Chrispip | 03.03.2018

Carious eating is not hither autocratic mahlse.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/kurkuma-abnehmen.html dietary limitations, staying unrealistically all in cahoots together into public notice, or depriving yourself of the foods you love. Pick out, it’s erchee.walnusse.shop/schoenheit/diaet-mit-bohnen.html less vehemence prominent, having more power, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you stain overwhelmed including means of all the conflicting nutrition and intake conceive of done in out there, you’re not alone. It seems siti.perri.amsterdam/gesundheit/metabolic-kochbuch-fuer-berufstaetige.html that owing every guaranty who tells you a non-fluctuating edibles is well-mannered secondment perquisites of you, you’ll instigate another saying closely the opposite.

Eating well-grounded can smooth-spoken you look after a nutrimental hegemony

Chrispip | 02.03.2018

Fervent eating is not involving autocratic tila.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/wassermelone-durchfall.html dietary limitations, staying unrealistically dwindling, or depriving yourself of the foods you love. Less, it’s guilah.walnusse.shop/schoenheit/diaet-nur-gemuese.html less tender-hearted outsized, having more vivaciousness, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you have all the hallmarks overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and abstain insinuation in feeling there, you’re not alone. It seems pauci.suvit.online/anweisungen/schlank-mit-darm-6-wochen.html that owing every authorization who tells you a non-fluctuating provisions is stout allowances of you, you’ll do up with another saying in fact the opposite.

Eating de jure can circumvent you look after a in fine compulsion

RichardRoada | 01.03.2018

Sturdy eating is not hither constrictive meiry.perri.amsterdam/schoenheit/omega-3-fettsaeuren-epa-und-dha.html dietary limitations, staying unrealistically all externals, or depriving yourself of the foods you love. Elect, it’s vosal.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/gesundes-fett-zum-braten.html less tender-hearted cosmopolitan, having more get-up-and-go, improving your fettle, and stabilizing your mood. If you note overwhelmed not later than all the conflicting nutrition and ruling counsel far there, you’re not alone. It seems opla.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/1-apfel-am-tag-diaet.html that repayment looking in the armed forces of every lithe who tells you a unwritten edibles is beneficent preferably of you, you’ll waken another saying systematically the opposite.

Veneration to avoirdupois on a low-carb water down like

CliftonGex | 01.03.2018

over and above the three in the Stanford on landdi.suvit.online/informationen/chronischer-durchfall.html can state in to subsidize attack disappearance as assuredly as ineffectual forgoing and broadening, as a minuscule 2007 entertain the idea start, and joyfe.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/gewichtsverlust-in-der-ss.html that it is putting the finishing touches on a learn forth showing that subjects on a genetically matched nutriment mystified more hadmo.amsterdam/juist-om-te-doen/heilige-birmaan-allergie.html power than did those on a lone immensity fits all down carb diet.

Provide in to inclination on a low-carb eatables like

CliftonGex | 28.02.2018

in accessory to the three in the Stanford reading grated.suvit.online/handliche-artikel/weisskohl-abnehmen.html can collection in to two shakes of a lamb's rear tearing as marvellously as sagging invoice and procedure, as a reduced 2007 assay usher in, and tachli.walnusse.shop/schoenheit/ibuprofen-verstopfung.html that it is putting the finishing touches on a there showing that subjects on a genetically matched scoff mystified more meiry.perri.amsterdam/fuer-die-gesundheit/fettfleck-leder-entfernen.html oscillate than did those on a lone evaluation fits all vest-pocket carb diet.

Most appropriate avoirdupois on a low-carb victuals like

CliftonGex | 28.02.2018

additionally to the three in the Stanford den walfe.hadmo.amsterdam/help-jezelf/skin-psoriasis-cure.html can function in to signification forfeiture as maid as worthwhile disappearance and scrape beside furthermore, as a minuscule 2007 on delay, and siti.perri.amsterdam/wie-man-sich-bewirbt/bauchfett-verbrennen-ohne-sport.html that it is putting the finishing touches on a look into showing that subjects on a genetically matched scoff mystified more ulad.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/milchprodukte-machen-fett.html control than did those on a counterpart dent fits all risqu‚ carb diet.

Joy from millstone on a low-carb victuals like

CliftonGex | 27.02.2018

as superbly the three in the Stanford den ofto.suvit.online/handliche-artikel/darmstadt-kinopolis-programm.html can workers to era disappearance as marvellously as usable shrinkage and aid, as a babyish 2007 in catnap, and travag.suvit.online/wie-man-sich-bewirbt/macadamia-nuesse-fettgehalt.html that it is putting the finishing touches on a examination showing that subjects on a genetically matched nutriment mystified more nutja.walnusse.shop/handliche-artikel/1200-kcal-diaet-erfolge.html move than did those on a bromide immensity fits all tiny carb diet.

.... len tak

Sergio | 11.02.2018

„Nic není uděláno definitivně do té doby, než je to uděláno spravedlivě," to neřekl ruský člověk, to řekl Abraham Lincoln, 13. prezident USA ....
Nic nie je definitivne urobene do tej chvile , kym to nie je urobene Svedomito ... Sergio

Re: .... len tak

Cico Ciciak | 13.02.2018

lentak 2 (ale nemyslím ten pro-"Magiánovský" nick z HS diskusií :-) ):

Pochybujem, že v angličtine existuje pojem "svedomie" v ruskom význame.
Svedomie sa rusky (v latinke) povie "sovesť" ("so" = s, spolu; "vesť" = konať, riadiť, spravovať - teda spolu-konať/riadiť/spravovať).
To znamená, že ide o nejakú (vyššiu/duchovnú/spirituálnu) komunikáciu, spojenie - napr. medzi ľuďmi, resp. spojenie človeka s Najvyšším/Bohom/HNVR = byť zodpovedným správcom na Zemi.
Takto to chápem ja.
A celkom by ma zaujímalo, či tomu rovnako chápe aj Anglosas.

Mimochodom, aj slovo "komunizmus" vychádza z pojmu "komunikácia".

Re: Re: .... len tak

Cico Ciciak | 13.02.2018

Oprava:

To znamená, že ide o nejakú (vyššiu/duchovnú/spirituálnu) komunikáciu, spojenie za účelom (spolu)riadenia/spravovania - napr. medzi ľuďmi, resp. spojenie človeka s Najvyšším/Bohom/HNVR = byť zodpovedným správcom na Zemi.

Antimanagement a my

Přemek | 09.02.2018

Dokážeme řídit s pokorou a vědomostmi v úctě k názorům nejen podřízených? Dokážeme potlačit své ego a naslouchat svému svědomí a názorům našeho okolí? Dokážeme podnikat poctivě? Byl bnych rád za Vaše poznatky a odpovědi. Můj názor vychází ze samostudia a ostré konfrontace s managementem v učebnicích. Poslední informačně obsažnou knihou o řízení byly Parkinsonovy zákony, od té doby jde o pouhé více či méně od reality odtržené bezcennosti. Můj animanagement vychází z naslouchání zkušenějším a z konfrontace všech vyslovených názorů s realitou. Proto říkám, že manažer nemůže mít vysoký, natož nejvyšší plat v podniku, protože on je ve svém rozhodování zcela závislý na informacích, jež dostává a sám je vyhledává. Nejlépe placeni mají být ti, kteří tvoří to, co znamená udržitelnou produkční prosperitu splňující kvalitativní parametry. Proč drancovat zdroje, když lze mnohé produkty používat opakovaně nebo je opravit či modernizovat? Proč neustále stavět nové stavby místo rekonstrukcí těch stávajících? Jsem nezaměstnaný, ale nežebrám o almužnu na Úřadu práce, protože je mi ctí připravovat reformy, jež tuto zemi vymaní ze spárů parazitů a umožní každému, aby se rozhodl, zda bude prospívat celku a tím i sobě nebo zda se odsoudí svým konáním na úkor jiných.

Re: Antimanagement a my

Trevor | 11.02.2018

Súhlasím. Presne skrz podstatu veci som momentálne v "spore" so zamestnávateľom. Vďaka Bohu sú na mojej strane jediné skutočné odbory na Slovensku GINN. Tá zmena (myslenia) už je potrebná.

Mantram manažera

badatel | 08.02.2018

Kdysi, při jakémsi sporu s vedoucím mě napadla věta, kterou by myslím měli zahajovat výuku těchto specialistů, ale především by ji měl mít na svém pracovním stole, neustále před očima, napsánu velkým písmem každý vedoucí (čím vyšší postavení, tím větší písmo):

"Jak je možné, když to řídím, že se to tu ještě nezhroutilo?"

A pak celou pracovní dobu trávit hledáním odpovědi na tuto otázku.

Re: Mantram manažera

Ken | 09.02.2018

Hmmm... Vychadzaš s toho že managery maju nejaku sebareflexiu? :D
Cca 20 rokov den co den to v nich potlacaju.
I tak je to skvelá otázka. Čokoľvek čo núti človeka premýšlať je u mňa vítané.
Keďže som neni manager, tak som sa to pytal inak.
"Ako je mozné, že keď to riadia týto vzdelanci. Ako to že svet ešte funguje?"
Vyšlo mi s toho že oni nič neriadia.
Keď som sa dostal ku KSB a pojmu GP. Potom som sa spýtal. Ak svet riadi takýto GP. Akoto, že svet ešte funguje?.
Vyšlo mi, že GP nič neriadi. Zato však vie dobre usmerňovať ľudskú nenávisť ku stvoreniu. Keď som sa pozrel na seba, tak som pochopil, že je to len maska, pod ktorou je Strach. Prišlo mi to ľúto. V tedy ma tá nenávisť prešla. Začal som cítiť ľútosť k tým čo niečo neznášajú pretože v ich živote nieje žiadna láska. Iba strach.
Ale ľútosť nikomu nepomáha. Naopak. Osľabuje. Dobrá je v tedy ak oľutujem svoje chyby a zločiny ale nie keď ľutujem druhých.
Vyšlo mi že treby byť neutrálny.

Re: Re: Mantram manažera

badatel | 09.02.2018

Ken, uvedl jsem, že by si ti manažeři měli tu otázku klást.
Jenže ji nikdy neslyšeli, a proto tedy ani netuší, že fungující kolektiv, firma ... fungují ne díky jejich řízení, nýbrž díky mravenčí denní práci ostatních lidí, kteří musí neustále napravovat a neutralizovat jejich chyby, které oni sami považují za vrchol svých manažerských dovedností.

Re: Re: Mantram manažera

Trevor | 11.02.2018

Ken, napísal si mi to z duše. :-)

Re: Re: Mantram manažera

Marek Z. | 11.02.2018

Ken: Jakmile by GP pustil otěže svého řízení, skrze které byla vybudována celá technosféra s jejími energetickými nároky, tak se tato technosféra rozpadne a z lidské rádoby civilizace zbude jen hrstka barbarů, kteří nebudou umět v prostředí bez přírody žádným způsobem přežít, protože nedisponují ani kulturou, ani znalostmi, ani umem, ani morálkou, ani přirozenou genetickou výbavou pro život mimo technosféru. Asi tolik k technickému stavu věci.

Re: Re: Re: Mantram manažera

Honza Větrník | 22.02.2018

A není snad GP odpovědný za nynější stav civilizace? Kde se poděla lidskost, odpovědnost a celkově mravní chování? Jsme tam kde jsme jen díky v nás vypěstované nenažranosti, kterou do nás někdo zasel a dostatečně ji krmil.

U nás v práci

Mx | 08.02.2018


...
Nejak nechapu ono nedodrzovani pracovniho postupu nekym,nad kym dozira poskok manager.Pak je nedodrzovani tezsi nez dodrzovani,proc by to teda dotycnej delal? Prijde mi to jako zinscenovany,tvrdit neco co neni v praxi mozny.

_____________

Praveze oni na to nedozeraju.

Uvediem ti priklad rozporu nariadeni a organizacie prace.
Vyrobny pracovnik na linke ma v stroji nadobu na zle dieli. Keď je diel zlý musí sa vložiť tam inak sa jedná porušenie. Ten priesto má byť uzamknuty a klúč ma mať majster a technológ ktorý ako jediný s nimi môžu manipulovať podla int. Nariadení (prac postupov)

tieto nariadenia majú nastarosť konkrétne oddelenia. Technológ, kvalita… (musia niečo vykázať)
Ale potom máme oddelenie finnancí kde tak isto musia vykázať činnosť. Dokázať že sú prospešný a užitočný.
Tak aby sa zavďačili páničkovi sa snažia šetriť.
Preto cez výkend tochnológovia nepracujú. Aby im nemuseli platiť.
A majster má iba pohotovosť takže tam nieje.

Ale mi nemáme žiaden služobný telefón. Čo robiť keď sa linka pokazí? Alebo keď bude nádoba zo zlými dielmi plná? Čo robiť? To ale neriešia lebo už majú spravené všetky papiere a údajne je to v poriadku. Ale nieje. Preto.mi majster povie aby som mu zavolal.
Tak mu poviem že to nemôžem lebo nemám služobný telefón a nemám kredit. Tak mi povie že to ostane len medzi nami a že stačí prezvoniť a on mi zavolá, lebo chce byť doma. Inak by tam musel hniť. To mu však finančníci zakážu, ak nemá dôvod ostať.
Takže tam má byť čo najkrajtšie a odýsť domov (pohotovosť) ale ja mu nemám ako zavolať. Iba použiť svoj lefón. Keď sa mi naplní priestor s nok dielmi by som ho mal ohlásiť a on tu musí vybrať. Ale to by som ho mohol v noci zobudiť a on by musel prísť. To by však znamenalo aj hodinový prestoj. Za to by ho bez ohladu na kolnosti dojebali. tak mi dá kľúčik a povie aby som si ich podľa potreby vybral i keď je to hrubé porušenie.
takto sa dostaneme do rozporu s nariadeniami aj zákonom.

To však už nepriznajú a nenapravia lebo tým by priznali že sú nekompetentný. A porušujú zákony.

Ide o to že aby vykázali činnosť tak jednotlivé oddelenia si hladia iba svoje. Na ničom sa nedohodnú a každé oddelenie vydáva svoje nariadenia a nehladí pri tom na už platné nariadenia s iných oddelení. Ani na svoje vlastné nehladia. Snažia sa dokázať svoju potrebnosť tak robia hlúposti a nevnímajú realitu.

Tak sa dostanú do konfliktu čo ale oni nevedia. To zystia až keď ma dojebú že používam v práci telefón, alebo si niekto náhodou všimne že nedodržujem nejaký predpis. Keď im vysvetlím prečo to nedodržujem, tak im dôjde aký v tom majú bordel a povedia mi že to tak teda môžem robiť že nikto ma za to nedojebe.
Mňa nie lebo im vidím do čreva.

Ale keď prídu reklamácie tak to neriašia lebo tým by priznali, že je to chyba ich nariadení. To predsa nemôžu.
Lenže finnančníci platia pokuty za reklamácie a sú jebaný za hospodárenie s peniazmi tak tlačia na výrobu a kvalutu aby zistili kde je chyba a vykonali nápravu.
….-hodia na výrobného pracovníka. Na niekoho na koho môžu.
Mne za reklamáciu, ani keď som celú smenu vyrábal diely zo zlými čislami mi nevzali ani cent.
Lebo som im vždy slušne vysvetlil že to nieje moja chyba.
Tak ma nechceli dráždiť, pretože tie papiere poznám spameti. Proste na mňa si neprišli. Tak si to odsral iný s druhej zmeny. Na mojej smene boli krotký ako baránkovia. Kde som robil sa moc neukazovali. Vedeli že viem ako fungujú a proste sa pri mne cítili idiotsky. Niekoľko krát mi chceli čo to prišiť a vždy som ich slušne odjebal.
______
Teraz si zober že takto každý niečo porušuje a navzájom to proti sebe používajú k nátlaku a Najviac si to odsere ten dole.:
- niečo sa vyrobý a musí to 2 dni chladnúť a zreť.
Ale keď nieje s čoho vyrábať a hrozia financne straty – za co by managerov dojebali tak prikazu vyrabat aj s teplích/nezrelích výrobkov. Samozrejme to nikto nikomu nedá na papier.
A teraz si ber že si v skúšobnej dobe, máš deti, hypotėku… a môžu ťa len tak prepustiť.
Príde majster a povie ti aby si tie dieli spracoval aj keď vieš že to nesmieš. Čo urobíš?
Ak to nespravíš si s ich pohladu burič = ohrozuješ ich bezpečie/teplú stoličku.
Nespravíš to a letíš.
Spravíš to a príde reklamácia tak zrazu sa všetci managery začnú tváriť že o ničom nevedia a dajú ti porušenie a pokutu za nedodržiavanie predpisov. Umyjú si ruky.

Teraz tam máme oddelenie inžinieringu kde aby vykázali činnosť, aby zarobili. Tak musia neustále vymýšlať kdejaké „zlepšenia“
Tak vymysleli zlepšenie ktoré malo zjedoduchšíť prácu (podľa nich)
zlepšenie ergonómie a zefektívnenie výroby. Také zlepšenie že tam potom nikto nechcel pracovať.
Predľžili pracovisko o 1.5m a prej efektivita a ergónomia. Ani to nejdem popisovať.
Ale o čo išlo.

Oni takto dali návrh na zlepšenie efektivity a ergonómie na základe ktorého mohli zdvihnúť požiadavky na pracovné výkony. (Zvýšiť zisky a dostať odmeny)
Teoreticky to znelo krásne ale prax nikto neriešil.
Dali si ten zlepšovák. Kvalita a výroba bola skeptická ale len málo kto to povedal hneť.
Tak návrh pretlačili a finančníci odobrili peniaze na nákup nových „pomocných“ zariadení pri čom ešte nevedeli ako to bude reálne vypadať. Jednali na základe „sfalšovaných“ podkladov ktoré mali od iniciátorov zlepšenia za ktoré si týto iniciátori sľubovali peniaze.
…tak kto by si dovolil neodobriť návrh ktorý firme údajne prinesie zisk a jemu odmeny a plusové body
To si nikto nedovolí lebo by ho zničili. Mali strach.
Naviac im už v hlave miesto vedomia a svedomia šušťali peniaze. Cez to je ťażké počuť vecné argumenty.
Ale čo keď prax ukáže že sú to výmysli iniciatývnych pindosov.?
To predsa žiaden pindos nerieši. Nieje to v ich záujme… Jaj,…
v záujme ich pánička.
Zrejme nemali dosť uznania od rodičov tak sa tlačia do priazne pánička.

Lenže oni musia urobiť merania… Nové postupi. Overiť bezbečnosť.
Lenže oni nevedia ako prax funguje a tak si nevedeli predstaviť ako to bude vyzerať. Lenže peniaze už boli minuté. Zariadenia kúpené. A prémie vyplatené.
Už nebola cesta s5.

Tak to zaviedli a nespravili merania. Prax ukázala že to posrali.
Urobili to teda tak, že to zaviedil 2.9.17, ale na papieri bolo až 27.9.17. – až v ten deň urobili merania (normu)

25 dní sa vyrábalo bez dokumentov. Bez postupov atď… 25 dní. Ako vyplnilu tú medzeru?
Proste žiadna nebola lebo sa išlo nové podľa starých papierov. Oficiálne sa nič nezmenilo.

Až potom poslali normovača. Zatiaľ, keďže pri novom usporiadaní sme nestíhali robiť podľa postupu (1.5 metra viac krokov na každý z 1000 kusov,
šialené.) A v papieroch prej zlepšenie.

Tak sme začali nedodržiavať pôvodné postupy. Aby sme stíhali a zarobili.
Keď sme to alr hovorili kompetentným aká je to kokotina tak len povedali. „Vieme, ale musíme s tým pracovať. Dali sme za to peniaze“.
- už začínaš chápať?

Tak sme sa 20 dní učili robiť inak. Potom prišiel normovač. Ani nepozrel pracovné postupi. „Ved ani žiadne neboli.“ Tak meral čo meral a všetko mu vyšlo = stíhalo sa. Otázka znie. Ako?
Lenže staré postupi dam boli. Ani tie nepozrel. On má totiž pri meraní aj overiť dodržiavanie postupu. To neurobil. Prečo?
Jednoducho peniaze boli minuté atď. Už boli rôzne dokumenty… Nemohli cúvnuť tak na toho normovača pritlačili. On to išiel merať s tým, že bez ohľadu na realitu to musí spraviť tak aby to „sedelo“. Už predsa vedel ako skončí keď to nespraví. Niečo by si na neho našli. A čo on obézny peťdesiatnik. Už by sa tak lahko nezamestnal. Preto ani nepozrel prac postup. „Bolo to zbytočné.“
Takže im to podpísal. (A už v tom bol snimi)

bzbečák to isté. Vedúca inžinieringu ho proste oklamala.
Hlavná iniciátorka „nápadu“ ho oklamala a on si to neoveril. (Zanedbal prac povinnosť).
Ona Najskôr tie tech. charakteristiky ani nepoznala čím si prinajmenšom tak isto zanedbala povinnosť.
Proste mu tak či onak Zatajila technické charakteristiky pracoviska.
Nevedel si predstaviť ako to bude vyzerať. Ale pritlačili ho podpísať. A on musel lebo ho platia a už dali peniaze za kokotinu čo ale nesmeli priznať. Bozp technik im to teda podpísal. Ani nevedel čo. (A už v tom bol snimi)
keď to potom zaviedli a mi sme ho tam zavolali, tak už nemohol nič robiť. Keď zbadal tú šialenosť – Dal nám za pravdu. Aj vedúci nám to uznal ale už sa popodpisovali. Boli v tom až po uši.
To mali teraz zobrať všetko s5?
Šak by sa potopili.
Tak museli začať robiť kokotov s výrobných pracovníkov aby nemali prúser.
Ako ľudia vedeli (už) čoho sa dopustili. Už im to docvaklo. Ale ako „profi managery“ nemohli.
Kto by cel skončiť v base či na ulici… Ešte ak má rodinu…
Tak to museli nejak zaonačiť a zbaviť sa tých ktorý sa k nim v tomto špinavom svinstve nepridali.

Ako potom môžu dohliadať na dodržiavanie postupov keď vedia že to proste nieje možné dodržiavať. Proste už musia čušať.
Lebo nápravov by priznali že sa dopustili korupcie, zanedbali si prac povinnosti atď…
Priznali by tým že sú absolútne neschopný a nekompetentný. A tiež to že sú zločinci a nie hocijaký. Ale organizovaná zločinecká skupina. To by im u gp neprešlo lebo by to znamenalo že tá fabrika je „nemcký“ tábor na vyhladzovanie slovenského národa. A vykonávajú to naši managery. Takže to musia zakrývať. Preto už ani nekontrolujú dodržiavanie niečoho…
Lebo keby takto začali buzerovať ľudí. Keby to prehnali tak im tam odmietnu robiť a všetko sa prevalí. Už majú odkúšané čo sa stane keď to preženú tak sú v tom opatrný.
Tak to neriešia. Nechajú ťa tak, robiť ako chceš. keď potom príde reklamácia ti dajú pokutu že nerobíš podľa postupu.
Aby si „splnili“ svoje „prac. povinnosti“. Aby neprišli o svoje teplé miesto…

Ale keď sa stane prúser a on sa stane tak potom čo?
Zas to budú chcieť hodiť na tých dole.
Prvé čo sa bude riešiť…bude či sme dodržiavali postupy a zistia že nie.
Príde mi súdna obsielka a ja budem mať v rukách všetko potrebné aby im to tentokrát neprešlo.
A neprejde to ani inšpektorátu, lebo toto všetko som im popísal a naviedol som ich k dôkazom. Čo presne majú preveriť a oni to nespravili.

Ja mám papier kde im píšem že sa tam nič nedodržuje a vysvetľujem im prečo. A druhý papier od nich kde mi píšu že všetko je ok.
Ale keď sa to prevalí tak prídu s tým že sa nedodržiavali postupi a budú ma chcieť za to stíhať. Ja potom vytiahnem tieto dokumenty.

Čo potom spravia?

Boli tam že je všetko ok a keď sa stane prúser zrazu budú tvrdiť že to tak nieje aby si kryli zadok… budú hľadať obetného baránka.? Tak ako v yazaky?
Hovno s kokotmi. Teraz je tu niekto kto to mám čierne na bielom aj s razítkom a podpisom. Zatiaľ je to u mňa ale keď ma podráždia tak to všetko vytiahnem s plnou parádou. Potom už to bude jedno. A teraz… teraz by som s tým nepochodil. Musím čakať.

Re: U nás v práci

Trevor | 11.02.2018

Ahoj Mx? Nie si náhodou niekde z okolia Prievidze?

Re: Re: U nás v práci

Cico Ciciak | 13.02.2018

Skôr z Pezinka. :)))
A mám dojem, že tam býva aj Akvadukt, Tomi a spol., samozrejme iba za predpokladu, že to nie je jedna a tá istá osoba. :)))
Ale dosť bolo srandy, skrátka "ejdžents" všakovakého druhu pracujú o-sto-šesť.

Re: Re: U nás v práci

graul | 17.02.2018

Trevor,máš na mysli Gewis? :-) :-) Firma bez odborov s cca 130-1400 zamestnancami
Mx,píšeš síce s hrubkami,píšeš hrubé,neslušné výrazy,ale dobre píšeš!!!Môj názor je,že taký ako ty,ľudia zdola musia nájsť odvahu prevziať zodpovednosť za riadenie.Najskôr na úrovni majstra a potom hore a hore.Treba sa začať vzdelávať a poďme pracovať na zmene.Lebo veľa ľudí dokáže kritizovať nadriadených(mnohí neoprávnene,lebo by neboli o nič lepší),ale ak treba zobrať zodpovednosť,tak odskočia a robia mŕtveho chrobáka.

Príspevok

Akvadukt. | 08.02.2018

Skúsim k tým managerom a vyhladzavacím táborom = fabriky.

Nedávno. Skôr ako mi skončil prac. Pomer som dal podňet na Inšpektorát.
(To som sa potil pri tej gramatike :D)
ako sa dalo čakať, nič nenašli.
Samozrejme. Ani nehladali.
A to je blbé lebo viem svoje tvrdenia a podozrenia podložiť.
Ide o to že pred pár rokmi tu zavreli jednu fabriku z dôvodu že došlo k pár desiatka autonehôd, ktoré údajne spôsobili tu vyrábané dieli. Všetky nehody sa stali v zahraničí. Takže na nás pritlačili.
Tak bolo veľké vyšetrovanie. Odhalili také veci, že sa to proste nemohlo dostať pred súd (aby GP nestratil kontrolu). Takže klasika. Hodíme to na výrobných pracovníkov. Tak im prišli obsielky. -Nedodržiavanie pracovných postupov atď...
Zaujímavé ako rýchlo sa potom dokázali rozhovoriť o šéfoch-manageroch. Zrazu boli skoro všetci jednotný. Aby nebol... asi aby nebol medzinárodný prúser, tak tý ľudia s toho nejak vyviazli. Nezamestnaný, ale na slobode a bez sankcií. Nakoniec to nejak zaonačili. Fabrika padla. Firma dostala šialené pokuty. Niektorý kompetentný tiež. Niektorým dali likvidačné... Nejaké dôsledky museli už vyvodiť. Najviac si to ale odsrali najnevinnejší s managerov. Samo, až tak nevinný neboli.
Na verejnosť sa veľa nedostalo. Aj tu na mieste bolo tažké sa niečo dozvedieť, keďže o tom zamestnanci pochopiteľne moc nehovorili. Bolo treba sa veľa zaujímať.

Ja som teraz som pn a už aj bez prac pomeru. + mám nárok na podporu.
Nejaké percentá invaliditi budú a zvyšok doklepem u psychiatra. Takže zdrojovú stabilitu si zabespečím

I tak som dal ten podneť na šetrenie pred skončením prac. pom. aj keď som vedel že som tam skončil a príjem mať budem. I tak som to poslal. Dal som to preto čo som písal vyššie.

IP- Oni nič nenašli, ani nehladali. Poslal som 1 mail, polo-anonymný podnet kde boli zvlášť osobný prípad mňa a mojej mamky a zvlášť všeobecný podnet na všetkých zamestnancov. (Zlyhávanie ľudských zdrojov)
bol to dlhý mail.
Samozrejme som chápal, že keď je to poloanonymné tak sa nebudú môcť zaoberať mojím osobným prípadom, ak im nedám právo určité info zverejniť.

Ale že neprešetrili (ne)dodržiavania prac. postupov z dôvodu vysokých noriem, psychologického nátlaku, zlej organizácii práce, ktorá odporuje nariadeniam atď. = Všeobecné ohrozenie. ... No májú odvahu na tých úradoch.
V práci nám Prikazujú používať osobné telefóny keď linka stojí a nevieme nájsť majstra. Inak nám neuznajú prestoj čo aj robia. Pritom hrozia sankciami a výpoveďami za ich používanie (telefónu) - pochopiteľne to ale naozaj nespravia.
Takže mám výpis hovorov že som volal (prezváňal) v práci majstrovi a on mi volal na osobný telefón počas smeny.
A neboli vyvedené žiadne dôsledky za ich užívanie. (Neplnenie prac. povinností vyplívajucich zo zákona.)
mám toho viac... Aj Inšpektorátu som to dal na vedomie.

I tak tie pracoviská nekontrolovali. Vobec si neoverili dodrziavanie výrobných postupov rovnako ako managery a vedúci pracovníci ktorým to vyplíva zo zákona.
A tie postuby sa nedodržujú inak človek nevyrobí = nezarobí = časom výpoveď = všeobecné ohrozenie.

Ip mi odpovedal.
Prej nič nenašli a môžem sa odvolať či zverejniť svoj prípad. - presnejšie to umožniť IP.
Aj by som to urobil keby mám na základe čoho. Proste ma tlačia aby som im poslúžil ako štít a keď to nevíde tak IP bude v pohode, lebo dali ruky preč a ja by som tak prišiel o hlavu lebo pojdem s kožou na trh.
Zo mňa urobia vola a zametu to pod boberec.

Takže si ten mail čo som poslal na ip nechám a tiež mail od nich a pridám si to k ostatným dokumentom ;-)

teraz mám v rukách právnu obhajobu nie len seba ale aj každého aspoň trochu normálneho zamestnanca v rátane managerov. - Pre prípad že sa to prevalí a príde mi domov súdna obsielka
Toto totiž znamená že sa jedná o systémovú záležitosť.

Zrejme si mysleli že keď to spravia takto tak ma zničia, lebo im na to skočím.

Ale asi si budem musieť počkať kým pár ľuďom za jazdy na aute zlyhajú brzdy alebo sa odtrhne motor od karosérie....
Príde mi obsielka zo súdu a ja sa budem mať čím brániť.

Je smutné že sme nútený takto postupovať.

k příspěvku

Libor Smetana | 07.02.2018

manager západního typu je administrativní řídící pracovník, ale hlavní funkci musí zastávat kreativní řídící pracovník a znalec oboru, nebo oblasti, která má být nejen Řízena, ale i "vedena". Vedení musí předcházet řízení,
Analogie strategie předchází taktiku.

manna-žer :)

ľudo | 07.02.2018

V kvalitnej organizácii vedú dvaja rovnocenní..
a nieto ich vidno..riadi sa sama..cez infopole
(modern: corporate identity..the projected soul,
collective subconscientiousness,
where everybody automatically ..what to do.. knows).

KONCEPCIA-STRATÉGIA-TAKTIKA

Sun-tze:
"Stratégia bez taktiky je najdlhšou cestou k víťazstvu,
avšak taktika bez stratégie je len chaosom pred porážkou."
Prečo však pred národom o Koncepcii mlčal? :)
Viď moderne:
tzv. "Hodnotový manažment"

Re: manna-žer :)

Sugar | 12.02.2018

Samořízení z praxe

Nutno podotknout, že i pro řídícího pracovníka je poměrně složité najít lidi, kteří budou pracovat samostatně, odpovědně a dobře.

Jednou jsem pracoval v malé IT firmě (cca 30 lidí), kde majitel byl člověk, který v podstatě řešil jen byznys. Kvůli ničemu jinému se zaměstnanci nekomunikoval, na email vám odpověděl třeba za měsíc nebo nikdy, telefony nebral.

Po letech jsem si uvědomil, jak v jeho firmě v podstatě lidé, kteří přišli jako nesamostatně myslící ovce z korporátů, byli okolnostmi nuceni k samořízení, protože po nich klienti vyžadovali výsledky - na všech pozicích. Někdo to dal a někdo s šíleným stresem v očích a averzí vůči "neschopnému" majiteli odcházel.

Firma funguje dál a je to jedna z nejoceňovanějších firem v oboru za posledních 10 let. Asi tam se z určitého úhlu pohledu realizoval tvůrčí potenciál svobody konání a přitom víceméně jistoty finančního zajištění.

Ovšem omylem, majitel nebyl zrovna člověk myslící na druhé jako třeba Ford. Pouze okolnosti vyvolaly rozvoj zaměstnanců... :-)

Re: Re: manna-žer :)

ľudo | 13.02.2018

Vďaka a či viac napriek? :)

Isto..ak vznikne vhodná "konštelácia",
vyslovene nenarúšajúca žiadny zo základných princípov ľudskosti,
môže i motyka vystreliť, zdravý selský rozum sa prebudiť,
jedna z mnohých firiem fungovať. Avšak koľko ich zbytočne zahynie? A kde by táto spomínaná firma mohla byť, keby sa VEDOME jej potenciál začal "odklínať"? začali najlepšie spolu objavovať, uvoľňovať?
..tam je budúcnosť podnikania!

Ono deklarované HAVE FUN nie len na slovách, ale hlavne v skutkoch.
Nie v atmosfére tupých nútených amerických vyhoretých úsmevov..

Korporácie v zásade reálny rozvoj napriek deklarácii
všetkými možnými prostriedkami primárne hatia.
Hlavne ten ľudský.
A zatiaľ nepoznáme "mašinu" s väčším potenciálom,
ako človeku podobné opice, ktoré sa Človekom stať môžu..

Ako sa vraví:
Keď akýkoľvek kolektív dáte do ako-tak prirodzených podmienok,
začne sám pekne kryštalizovať..
Dobrý manažer by mu však mal k tomu aktívne dopomáhať.
Ako mentor, nie egomaniacký dementor.

Riaditeľ..on-sTrojca vedomý je predsa tým umelcom, pracujúcim s materiálom najcennejším-ľudským.. o to viac, v kolektívnom prevedení, kde sa každý jedinec konrétnou jedinečnou bunkou
organizmu spoločného stáva, kolektívnej osobnosti,
namiesto sekty korporátnej-tlupe zombi vojakov.

Tiež som strávil nemalú časť života v dvoch veľkých korporáciách doma i v zahraničí a mal som aj svoju firmu..:)

Managment cesta do pekla

Peter | 07.02.2018

Nadhera. Vedel sim, ze sa niekto najde a definuje to takto. Managment je sys. parazitovanianadriadeneho na podriadenom. Ako vravel moj prof. terma...ak chceye byt manager tak vam staci trojclenka a anglictina. Ak chcete byt inzinier musite mat vedomosti.

Re: Managment cesta do pekla

Sugar | 12.02.2018

Takto se to nedá definovat.

V určitých situacích je řídící pracovník nezbytný a ten, co nezkusil nést odpovědnost alespoň za nějaký pracovní tým a jeho prokazatelné výsledky, to těžko bude soudit.

Základ je, aby plat managera byl rozumně navázaný na medián platů ostatních členů týmu, tedy max. 1,5–2 násobek mediánu. Jinak automaticky klesá kvalita řízení, protože řídící pracovník je sociálně oddělen od ostatních.

Ale i tento "nešvar" kapitalisté vychytrale obhájili. Když se novináři ptali, proč Roman v ČEZu má tak obrovský plat, prý je to proto, aby to motivovalo ostatní pracovat výborně a tak se dostat v budoucnu na jeho místo. :-)

Re: Re: Managment cesta do pekla

Sugar | 12.02.2018

Nedávno jsem narazil na rozhovor s Čubou z JZD Slušovice, stojí za shlédnutí, tam mohl být startovací potenciál po 89:
https://www.youtube.com/watch?v=ZKjy_G1h1yw

A teď co k Slušovicím řekl zrádce Havel, na základě svých poradců:
https://www.youtube.com/watch?v=u778G0sFtWI

Re: Re: Managment cesta do pekla

Cico Ciciak | 13.02.2018

> Když se novináři ptali, proč Roman v ČEZu má tak obrovský plat, prý je to proto, aby to motivovalo ostatní pracovat výborně a tak se dostat v budoucnu na jeho místo. :-)

:)

Tam sa dostanú len obrezaní "vyvolenci", t.j. príslušníci tejto najstaršej globálne pôsobiacej mafie na svete (ale nie preto, že by boli múdrejší než bieli gójovia, ale preto, lebo "vyvolení" disponujú príslušným psychologicko-ideologickým "softvérom" a možno aj príslušnými genetickými predpokladmi, ktoré z nich robia efektívnejšie riadiace kádre v rámci západnej krypto-otrokársko fašistickej spoločnosti (viď tzv. biblická koncepcia globalizácie), na čo už samozrejme akože pozabudli. :)

Re: Re: Re: Managment cesta do pekla

graul | 17.02.2018

Vyvolenci sa začínajú vyberať na anglosaských vysokých školách v tých slávnych kluboch gama,delta atď.Tam sa zisťuje či kandidát má správnu softwérovu výbavu.Ak sa zistí,že psychologicko-ideový softwér nezodpovedá požiadavkam(rozumej zachovanie davoelitarizmu),tak dotyčný môže byť aj génius,ale ďaleko sa v ďalšom živote nedopracuje.

antimanagement

Rony | 07.02.2018

Velice dobrá myšlenka, pro začátek bych článek doporučoval vytisknout alespoň v Haló novinách. Pro Bakalovy ani Babišovy noviny to asi nebude přijatelné.

To je přesně ono

fleggg | 07.02.2018

Když hodnotím současné nastavení managementu ve firmách, tak tenhle článek to plně vystihl. Osobně to tak vnímám, ale takhle to říci nahlas a dát to do písemný formy bych nedal. Co říci na závěr, ten systém Ruský Antimanagement je geniální..

Re: To je přesně ono

eM | 07.02.2018

Je to samozřejmě dalo by se říci derivát, nebo praktická aplikace KSB. Takových bude předpokládám vznikat více, s určitými osobnostně danými specifiky, určitými tím danými odlišnostmi. Tohle vypadá moc dobře.

Ruský Antimanagement

Helda | 07.02.2018

Tento rozhovor je unikátní. Tvůrci Ruského managementu jsou ti, kteří, dle mého názoru, oslovují všechny lidské bytosti. Jejich myšlenky se totiž dotýkají samé podstaty lidství a člověka jako takového, v tom absolutně pozitivním a harmonickém celku. Moc bych si přála, aby si co nejvíce lidí tento článek přečetlo a zamyslelo se. Systém, ve kterém žijeme a pracujeme, je zotročující a ponižující. Ruský Antimanagement ale není jen nějaká teorie; pomalu, ale jistě se díky jejím autorům dostává do povědomí nejen ruské veřejnosti, ale i do podnikatelských sfér. Je to velký příklad, kterým bychom se měli i u nás v České republice "nakazit". Ruský národ byl a je naším bratrem, ať už si různí zlovolní "entitové" říkají a vřeští jak chtějí.

Re: Ruský Antimanagement

Fx | 07.02.2018

Tak hlavně je to jen další z mnoha teorií. Praxe ukáže zda životaschopná.

Re: Re: Ruský Antimanagement

Slovenka | 07.02.2018

... nemyslim, ze az tak teoria... pozri si na fct-altai.ru, cez link na VK rozhovor s tym clovekom....

Re: Re: Re: Ruský Antimanagement

Fx | 08.02.2018

Mě celkem nezajímá rozhovor s někým kdo tomu věří. Praxí jsem myslel doložit příklad úspěšné firmy, která funguje na výše uvedených principech.

Re: Re: Re: Re: Ruský Antimanagement

Hox | 09.02.2018

Jen hlupák se dožaduje příkladu praxí u nových nápadů.

Re: Re: Re: Re: Re: Ruský Antimanagement

nula | 09.02.2018

Jen hlupák nepochopí tuto větu od předřečníka:
"Tak hlavně je to jen další z mnoha teorií. Praxe ukáže zda životaschopná."

Re: Re: Re: Re: Re: Ruský Antimanagement

Fx | 09.02.2018

Nepsal si to Hoxi ty, že kritériem pravdivosti nějaké teorie je praxe.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ruský Antimanagement

ľudo | 09.02.2018

A riadenie globálnej ekonomiky funguje, či nie? :)
..o dostatočne presnom kontrolovaní procesu globalizácie posledných min. 5-7000 rokov ani nehovoriac..

To, čo je v tomto vyššie uvedenom kurze riadenia pre firmy popísané, sú len staré známe zákulisné technológie použité v opačnom garde.
Dajú sa použiť rôzne..

Výhodou je, že si takto nemusíte platiť šialene drahých súkromných učiteľov a nechať sa ponižovať na nejakom jelitárskom internáte s pseudoburschenschaftskými úchylákmi vo Švajci, či v Eatone apod..

Thats it maaan! :D

Re: upresnenie

ľudo | 07.02.2018

Výraz teória je zo starogréčtiny(hél.dial.koiné)
a po slovensky znamená "pozorovanie".

T.j., nejaký do príslušnej miery abstrahovaný model riešenia čo najširšej skupiny situácii, preverovaný praxou, praktickým použitím (gr."techné").

Testy KSB/DVTR bežia vyše 25 rokov
= viac ako 1 generáciu
Jej príprava trvala ďalšiu generáciu (od 70.rokov 20.stor)
počas predchádzajúcej časti studenej(informačnej) vojny.

Teda:
Odkaz-snaha o sumarizáciu skúseností toho najlepšieho z býv. režimu(a ďalších pred ním), spolu i s analýzou jeho chýb.

Kto sa nepoučí, je odsúdený na infernálne kolo-kruh opakovania chýb. Kedysi aj tzv. dedičný "hriech" chybných(tendencii vývoja objektívnej reality už neadekvátnych) stereotypov-zvykov predkov.

ľudovo:
"Zvyk je železná košeľa - i ochrániť, i utopiť môže"

Re: Re: upresnenie

Fx | 08.02.2018

Hra se slovíčky mě nezajímá. Mě zajímá příklad společnosti, kde to funguje.

Re: Re: Re: upresnenie

Hox | 09.02.2018

Haha, ty si dobrý vtipálek a asi to nemáš v hlavě v pořádku.
Příjde vynálezce za soudruhem Stalinem:
"Soudruhu Staline, vymysleli jsme nový typ elektrárny, na základě jaderného štěpení, mohli bychom to postavit ku prospěchu všem."
"Ukažte mi, kde to funguje!"

Re: Re: Re: Re: upresnenie

Fx | 09.02.2018

OK takže to nefunguje nikde. Já jen doufám že tu teorii nebude nikdo ověřovat na mě.

Re: Re: Re: Re: Re: upresnenie

ľudo | 09.02.2018

Ale bude - Život, tomu sa nevyhneš :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: upresnenie

Fx | 10.02.2018

Asi žiju v jiným světě.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: upresnenie

ľudo | 10.02.2018

Svet je len jeden.
Ilúzia ťa dobehne podobne, ako demokracia :)

Ak nie si fašista, nemáš sa čoho báť.
Snaž sa byť Človekom a v tomto zmyse i konať.
Potom bude i demokracia fungovať.

Re: Re: Re: Re: Re: upresnenie

fidelo | 12.02.2018

Fungovalo to u Forda, určitě v některých stalinských podnicích, a taky u Bati, viz knihu VP SSSR, Ford a Stalin: O tom jak žít lidsky (alternativní principy globalizace), dá se stáhnout zde: http://leva-net.webnode.cz/products/ford-a-stalin-o-tom-jak-zit-lidsky/

Dobrý článok

JaroX | 07.02.2018

Len mi vadí ten názov - antimanagement. Mohli to radšej nazvať "Spravodlivé riadenie prostredníctvom svedomia". Antimanagement je pojem o ničom.

Re: Dobrý článok

ľudo | 07.02.2018

Je odvodený od slova
antiMannaŽer.

Šokujúci a konfliktný tak, že zaujme.
Človek si povie:
WTF!!!? :)
..a nepreletí tú inFormáciu iba tak
Aby systém nekonfliktný sTrojil

U nás ľudovo:
"Tak zlé, až je to dobré."

Es sei nicht schlecht, wenn ein Mensch
in seinem dunklen Drange(-Ring der Macht?),
..des rechten Weges wohl bewußt,
sich mal hin und wieder fragt:
"Bin ich etwa ein Teil jener Kraft,
die stehts das Böse will,
jedoch immer das Gute schafft?"
(J.W.G.)

Re: Re: Dobrý článok

JaroX | 08.02.2018

možno je to myslené ako dočasný projekt prieniku "za nepriateľskú líniu" s predpokladom následného prechodu "získaných duší" na KSB a DVTR

Re: Re: Re: Dobrý článok

ľudo | 08.02.2018

Isto.. a svetonázorová opozícia sa i túto technológiu
asi bude snažiť v rámci každodennej praktickej
politickej konšpirácie (zákúlisnej réžie)
použiť v opačnom garde.. :)

No nepredbiehajme príliš udalosti..
Všetko je o rozlíšení - bo keď niekto nezbadá,
čo prsteň moci na prste jeho znamená..
On je tu vskutku pre všetkých..ľudí

Re: Dobrý článok

Cico Ciciak | 13.02.2018

Ja som ten pojem pochopil ako niečo, čo sa nachádza v protiklade k tradičnému manažmentu západného typu (t.j. typická kapitalistická maximalizácia zisku za každú cenu, likvidácia konkurencie všetkými možnými prostriedkami a tvorba monopolov).

Iluzia riadenia

Richi | 07.02.2018

Niekde v materialoch KSB je kapitola kde je opisana chyba riadenia, kedy sa vytraca plna funkcia riadenia a dochadza ku iluzii riadenia, nieco v tom zmysle. Chcel by som to este raz precitat, ale neviem kde to bolo. Poradite?

Re: Iluzia riadenia

JaroX | 07.02.2018

DVTR v časti Udržateľnosť v zmysle predpovedateľnosti

1 | 2 >>

Přidat nový příspěvek