Rozhodněte sami (aktualizace - kompletní transkripce)

Rozhodněte sami (aktualizace - kompletní transkripce)

Žádné komentáře z mé strany, rozhodněte sami, co to znamená. Včerejší vystoupení Fulforda, Chodoina Daikaku a údajného potomka Romanovců a reprezentanta gnostických iluminátů (ten nalevo). Vrátím se k tomu později s kompletní transkripcí, nyní jen jedna pasáž Romanova (čas 12:01 na videu níže). Jednalo se o vysílání nějaké japonské TV nebo kabelové stanice, ale nemám informace o jak významnou stanici se jednalo. Podle produkce je to zdá se spíše amatérský pořad, ale zdání může klamat a tyto měřítka mohou být dost jiná.

 

Romanov: "... to velké tajemství které ilumináti (gnostičtí) drží není to, že bůh Abrahama je ve skutečnosti Satan, víme to tisíce let, už od starověkých Gnostiků, že bůh Židů, křesťanů a muslimů není nikdo jiný než ďábel, nicméně, tím velkým Tajemstvím které přechováváme už 14 tisíc let jsou materiální důkazy, které nezpochybnitelně dokazují existenci předpotopní technicky pokročilé civilizace. Mluvím o Atlantis. Měli hvězdnou technologii, a to bylo kompletně vymazáno z naší historie. A proč se to stalo? Zjevně, aby mohli instalovat tohoto "ďábla" a tím v podstatě vymýt mozek a kontrolovat lidskou rasu, v čemž byli extrémně úspěšní. Ale my máme důkazy, a my předložíme důkazy, které dokáží existenci Atlantis."

Na konci konference Romanov ještě dodá záhadnou zprávu: "Mám ještě jednu zprávu, osobně pro královnu Alžbětu (podívá se do kamery): teto Alžběto, Isis je velmi naštvaná. Chce zpět svou korunu."

 

Dodal bych, že takto přímo a bez obalu podobné věci někdo do mainstreamového éteru zatím nikdo neřekl.

 

 

Aktualizace - transkripce:

Fulford: "Mí druhové lidé. Jsem Benjamin Fulford, mluvčí Společnosti bílého draka (White Dragon society). Se mnou zde je Chodoin Daikaku, je hlavou světové asociace bojových umění a pokud bude třeba a nastane krizová situace, může zmobilizovat armádu 200 milionů lidí celosvětově. Po mé pravici je Alexandr Romanov, jež je velmistrem iluminátské skupiny, která tvrdí že realizovala francouskou, ruskou a americkou revoluci. Jak možná víte, probíhá boj o budoucnost této planety. Západní země byly ovládnuty organizací podobnou mafii, kompletně sestavenou z členů téhož klanu, jež uctívá ďábla, a oni chtějí jimi kontrolovanou světovou vládu a nás zbytek uvrhnout do nekonečného dluhového otroctví, permanentní bídy s absencí naděje jakkoliv být pány našeho vlastního osudu.

My máme velmi odlišnou vizi. Jsme za světový mír. Jsme pro 100.000 dolarů pro každého muže, ženu a dítě, které budu doručeny ve formě škol, nemocnic, vzdělání zadarmo, ochrany přírody a všech těch věcí, po kterých většina lidí touží.

Všichni chceme zastavit chudobu, chceme zastavit ničení životního prostředí, všichni si přejeme mít prosperující a šťastnou a mírumilovnou budoucnost, a to je alternativa, kterou nabízíme. Děkuji.

Nyní, předávám slovu panu Romanovovi."

Romanov: "Zdravím vespolek, toto je poprvé kdy jsem v pořadu podobného druhu, takže bych chtěl poděkovat panu Chodoinovi za pozvání, rozumím, že pan Chodoin je dobrý přítel Vladimíra Putina, ve skutečnosti je jeho (judo) učitel, takže bych chtěl využít této příležitosti a popřát panu Putinovi k volebnímu vítězství.

Z mého pohledu odvedl obrovskou práci při záchraně Ruska ze spárů parazitů, kteří se ho pokusili ovládnout za éry Gorbačova. Je nejlépe kvalifikovaným člověkem pro vedení Ruska v tuto dobu, jak bylo demonstrováno také vůlí ruského lidu ve volbách.

Nyní, v západních médiích byly zprávy o zfalšovaných volbách v Rusku, k tomu bych chtěl říct dvě věci: zaprve, korporátní mainstreamová média jsou vtip, ostuda, ve skutečnosti nezáleží na tom, co říkají. A zadruhé, pokud je řeč o zmanipulovaných a falšovaných volbách, nejlepším příkladem je Amerika. Jakou volbu tam lidé mají. Dvě superbohaté korporacemi podporované strany se svými kandidáty, kteří v případě zvolení, bez ohledu na to, který konrétně vyhraje, opět zastupují zájmy oněch korporací a superbohatých. Takže to je můj pohled na věc, a přeji Vladimíru Putinovi hodně štěstí a doufám že bude pokračovat ve velmi dobré práci, kterou doposud odvedl."

 

Daikaku (japonsky, Ben překládá): "V současné době zmatku a otřesů potřejeme vůdce který má světovou vizi, vesmírnou vizi, silného vůdce. Abyste měli světový mír a lidstvo sjednocené v harmonii, potřebujete sílu. Myslím že Vladimír Putin je jeden z lidí, který to může dokázat. Je jedním z vůdců, kteří sem v tuto dobu změn na naší planetě přišli."

 

Fulford navazuje: "A já jsem také japonské vládě navrhl ustavit mezinárodní meritokraticky řízenou organizaci nazvanou Mezinárodní ekonomická plánovací agentura, která bude mít 200x více prostředků, než utrácí Světová banka, a ta by mohla dokázat dokončit úkol odstranění chudoby a ničení životního prostředí v řádu měsíců. Namísto toho máme tyto válečné štváče, nekompetentní zločince, kteří nemají nejmenší ponětí, jak řídit planetu, kteří se nějak ocitli u moci a myslí si, že jsou bozi."

 

Romanov (vstoupí do řeči): "Tady nesouhlasím, myslím že tito lidé kteří řídí planetu vědí velmi přesně, co dělají, nejsou hloupí. Jak já to vidím, máme jednu společnou planetu, se sedmi miliardami lidí a z nějakého důvodu je tu velmi malá skupina lidí, kteří si myslí, že planeta patří jim a mohou si zde dělat co se jim zlíbí a dělali to odnepaměti, a je čas, aby to skončilo. Kdo jsou u všech všudy tito lidé? Kdo jim dal velení? Nu, jedna dobrá věc je to, že víme přesně, kdo jsou, a dokonce to není ani jedno procento. Je to elitní kruh uvnitř jednoho procenta. Jedno procento se nemá čeho bát. Je to úzká skupina lidí, my jim říkáme "starý vládnoucí řád", převážně jsou to starší muži. Rotschildové a Rockefelleři, hmm, židovští bankéři na Wall Street. Goldman Sachs. Bushové a Clintoni (ové). A na druhé straně Atlantiku - Vatikán. Královna Alžběta. Tyto skupiny vládnou této planetě... snad odjakživa. Pro svůj vlastní osobní prospěch - k čertu se všemi ostatními. Tito lidé mají všechno. Jak moc více ještě potřebují? Nikdy by se nezastavili a neberou ohledy na nikoho. Polovina světové populace žije v chudobě zatímco tito lidé mají prostě stále více, více, více. Takže, přišel čas, abychom je zastavili a to je to, co uděláme tento rok. "

 

Fulford: "Oni nazývají lidi svými poddanými, tj. otroky. Přemýšlí o nás jako o otrocích. My nejsme otroci, my chceme naši svobodu, chceme volit svůj vlastní osud, nechceme špatné, špatně placené ubíjející a namáhavé práce, žít ze dne na den bez budoucnosti. Chtějí nás ohlupit, zdrogovat, vakcinovat, sterilizovat. Dělají věci například, právě nyní nadace Gatesových provádí v Africe očkování před hlavněmi zbraní, nutí rodiny nechat své dcery sterilizovat a je to maskováno jako vakcinace. To je druh lidí, které už nechceme vidět u moci! A my je odstavíme. To je slib. Tento rok."

 

Daikaku: "...(japonsky)"

 

Fulford překládá: "Říká, že Vladimír Putin má 5. mistrovský stupeň v judu, studoval a studuje bojová umění, což mu dalo sílu. Mezinárodní asociace juda, karate, bushido, kung-fu atd. může v jakýkoliv okamžik zmobilizovat celosvětově 200 milionů lidí. A ti bojují pod principy rytířství, což znamená neútočení na ženy, děti a ne-bojovníky, což je to, co dělá druhá strana. Chodoin Daikaku věří, že s Putinovou pomocí a s pomocí světové asociace bojových umění můžeme dosáhnout velké změny, a samozřejmě také s pomocí iluminátů kteří mají své lidi v západních zemích, tajných službách atd. A toto nejsou italští ilumináti, toto jsou gnostičtí ilumináti a ti chtějí meritokracii - vládu těch, kdo jsou pro to nejzpůsobilejší. Lidé kteří se propracují nahoru, ne ti, kdo jsou nahoru narozeni a dostanou se k moci, i když na to nemají. To není dobrá cesta, jak řídit planetu. Chceme transparentní pyramidu kde se každý bude moci dostat na vrchol a každý uvidí, kdo se tam dostal a jak se tam dostal. Nechceme lidi v pozadí užívající tajné společnosti, úplatky, vraždy a lži aby nám vládli k sobeckým účelům. Tyto dny jsou minulostí. Lidstvo bude osvobozeno."

 

Romanov: "Líbilo se mi co řekl Chodoin-san ohledně japonské televize a samozřejmě to se týká médií všude. Jsou navrženo pro ohlupování lidí, aby se každý jen smál jakémukoliv nesmyslu a nemyslel vlastní hlavou. .."

 

Fulford: ".. a také vzdělávací systém, byl navržen aby rozparceloval váš mozek - každý ve světě vyššího vzdělání je trénován, aby myslel uvnitř rámce, ne mimo daný rámec, je mu dána jen specifická kategorie vědění, Oni nechtějí, aby lidé věděli, co se doopravdy děje. "

 

Romanov: "chtěl bych říct jednu věc nakonec, a toto je trochu z jiného soudku, týká se to tajemství iluminátů. Nedávno jsem řekl v pořadu s Benjaminem, že to tajemství které ilumináti (gnostičtí) drží je to, že bůh Abrahama je ve skutečnosti Satan - což je samozřejmě absolutně pravdivé. Víme to tisíce let, už od starověkých Gnostiků, že bůh Židů, křesťanů a muslimů není nikdo jiný než ďábel. Nicméně, to velké Tajemství, které ilumináti 14 tisíc let drželi a ochraňovali jsou ve skutečnosti materiální důkazy, které nezpochybnitelně dokazují existenci předpotopní technicky pokročilé civilizace. Mluvím o Atlantis. Měli hvězdnou technologii, a to bylo kompletně vymazáno z naší historie. A proč se to stalo? Zjevně, aby mohli instalovat tohoto "ďábla" a tím v podstatě vymýt mozek a kontrolovat lidskou rasu, v čemž byli extrémně úspěšní. Ale my jsme zachránili důkazy, a my předložíme důkazy, které prokáží existenci Atlantidy."

 

Fulford: "Chtěl bych co nejvíc vyjasnit následující: bůh židů je Jahve, tvůrce Vesmíru, my jsme nevytvořili sami sebe, něco nás vytvořilo. Všichni musíme respektovat stvořitele, to znamená přírodu a jiné lidské bytosti. Nicméně, z přímých rozhovorů s těmito lidmi jsem došel k názoru, že oni ve skutečnosti uctvívají Satana. Jakkoliv je to neuvěřitélné, vládne nam skupina gangsterů uctívající Satana (neboli Seta p.p.). To je ten šokující fakt, ke kterému jsem došel po dvou desetiletích studia problematiky. A tito lidé už nejsou chráněn. Víme, kdo jsou. A oni vědí, že my víme, kdo jsou. Jsou vystrašení, a jejich jedinou nadějí je co nejrychleji se vzdát."

 

Romanov: "Nicméně, dostali šanci vzdát se a vypadá to, že ji nehodlají využít. Takže je přinutíme se vzdát. A na úplný konec, mám ještě jednu zprávu, osobně pro královnu Alžbětu, kde je kamera, aha, zde. Takže: teto Alžběto, Isis je velmi naštvaná. Chce svou korunu zpět."

 

Fulford: "Děkuji vám všem za pozornost, a pamatujte, všichni chceme světový mír, konec ničení životního prostředí, chceme budocnost plnou dostatku a potěšení a všeho, ne tuto noční můru, co máme nyní. Děkuji a bůh s vámi."

 

Diskusní téma: Rozhodněte sami

Fulford...

Hum | 13.07.2015

Jeho tliachanie sa mi uz dlho akosi nepozdava a vidim, ze niesom sam...

Re: Fulford...

chris | 15.11.2016

Není to tlachání :-) Možná to tak vypadá , ale hovoří zasvěceně , tedi ví !!!

Dokazy o Atlantide

pilgrimdou | 05.04.2012

Kedy budu? A pre koho?

Som doposial nevedel, ze su aj 'dobri' Illuminati hoci ich nazov by tomu nasvedcoval. Ale iluminuju zrejme len svojich vyvolenych.

Edgar Cayce pisal, ze nejake podzemne kniznice o informaciach z dob pradavnych su pod Sfingou, preco sa este nekope? Alebo je to uz vonku a niekde v trezore?

R:

pyramida | 02.04.2012

Všechny skupiny, které se podílely na světových revolucích, mají na svědomí rozvrat a neuvěřitelné lidské utrpení.. O vymývání mozků a manilpulací s lidmi ani nemluvě. S tím zcela souhlasím.Pro ně, ať si říkají jakkoliv, je násilí a chaos prostředkem k dosažení jejich cíle.

Fulford: "Chtěl bych co nejvíc vyjasnit následující: bůh židů je Jahve, tvůrce Vesmíru." .

pyramida | 31.03.2012

Fulford neříká nic o tom, že Jahve je tvůrcem Vesmíru. To není dobře pochopeno. Má ve zvyku často skákat z jedné věty na druhou a tak došlo k nedorozumění. Co mne také zaujalo z poznámek Fulforda "
Romanov nebo Richard Sorge ". Richard Sorge byl před 2. svět. válkou sovětským špiónem v Japonsku. Pan Romanov možná pracoval ve zpravodajských službách. Co se týče jeho původu, může být z rodiny. Car Mikuláš měl bratrance a sestřenice, kterým se podařilo utéci.Určitě měli potomky.

Re:

Linc | 01.04.2012

Podle mně vypadá přepis originálu vyjádření Fulforda v angličtině takto: "And I want to make this very clear, the God of Jews is Jahve, the creator of the Universe...". Nevím, co jsem na tom pochopil špatně. Ta věta úplně jasná. Pan Fulford říká, že chce něco vyjasnit a přitom se potácí ve svých vlastních zmatcích. A kromě toho, když už reaguji, pokud jde o pana Romanova. Pokud by mně někdo představil jako velmistra illuminátské skupiny, která "realizovala francouzskou, ruskou a americkou revoluci", tak bych se šel na celý zbytek života schovat do podzemí, aby mně nikdo nenašel! Upozorňuji, že až do roku 1936, kdy zrádně podepsal Rosevelt s SSSR diplomatické styky, neexistoval na světě stát, který by se odporné sebranky tzv. komisařů neštítil! Pokud pan Romanov je členem takovéto skupiny lidí, pak patří před soud. Mj. i já patřím k milionům lidí na planetě, kteří byli nuceni strávit život v příšerném komunismu s kecama o vedoucí roli dělnické třídy. Z toho videa jde smrad, smrad a jenom smrad. Jako, když se odvalí kámen, pod kterým je vlez do hadího doupěte. A tam mrskaj ocasama ti odporní hadi.

Fulford: "Chtěl bych co nejvíc vyjasnit následující: bůh židů je Jahve, tvůrce Vesmíru."

Linc | 31.03.2012

Takže, s dovolením. Údajně, nejzdařilejším aktuálně fungujícím klonem je ten se jménem Hillary Clinton. Clinton má snad jedinou vadu - v překvapivých situacích moc poulí až třeští oči. Ale jinak dobrý. Asi před týdnem se na netu objevila zpráva, že Fulfordi jsou dva... No, a když čtu, že pan Fulford tvrdí, že pan Jahve je tvůrce vesmíru, mám pro to jediný vysvětlení. Je to Fulford dvojka nebo Fulford trojka? Fulford jednička je Žid, sám to o sobě tvrdí. Ale pak musí vědět, že Jahve a Satan jsou dva názvy pro tutéž bytost. A pouze tato bytost se vyznačovala tak láskyplným přístupem ke "svým", že jim nařídila stvrzení smluvního vztahu obřízkou - naozaj, tvůrce vesmíru jedna radost! Snaží se pan Fulford něco vyjasnit nebo zamlžit?

Re: Fulford: "Chtěl bych co nejvíc vyjasnit následující: bůh židů je Jahve, tvůrce Vesmíru."

Daniela I. | 31.03.2012

Hm... aj toto môže byť vysvetlenie, prečo mi Fulford pripomína preonačené trepadielko.

Keď vtáčka lapajú....

Daniela I. | 29.03.2012

... pekne mu spievajúúúúú.... počujem/cítim poriadne falošné tóny

"... my jim říkáme "starý vládnoucí řád"...."
--------------------
A Romanov & company reprezentujú NWO ????
A Fulford mi v poslednej dobe pripomína preonačené trepadielko. Buď stratil nadhľad a je omotaný pavučinkou, alebo od začiatku s niekym dúcha do spoločnej pahreby :(((

Re: Keď vtáčka lapajú....

Hox | 29.03.2012

nejsem si jistý, že řekl přesně to "starý vládnoucí řád" a teď to nemám čas ve videu hledat. Později se podívám.

Re: Re: Keď vtáčka lapajú....

Daniela I. | 29.03.2012

Hoxik, nehľadaj, hovorí o starých mužoch, ktorých nazývajú "starý vládnoucí řád". Napokon to označenie nie je až také podstatné.

Mne to celé pripadá ako boj jednotlivých frakcii vo vnútri temného systému - ostatní paraziti verzus Leviti. Preto aj odhalenie "... to velké tajemství které ilumináti (gnostičtí) drží není to, že bůh Abrahama je ve skutečnosti Satan, víme to tisíce let, už od starověkých Gnostiků, že bůh Židů, křesťanů a muslimů není nikdo jiný než ďábel...".
A tiež mi vrtá v hlave: Why The White Dragon??? Hlavne Dragon/drak??? Niečo mi to pripomína, nie moc peknééé

Re: Re: Re: Keď vtáčka lapajú....

Hox | 29.03.2012

na druhou stranu, meritokratická pyramida moci, lépe řečeno odpovědnosti, je přesně systém, jak by to mělo být, a jak to podle všeho bylo i v Hyperboree.

Re: Re: Re: Re: Keď vtáčka lapajú....

Ivan | 30.03.2012

tiež si myslím, že ak sa má niečo zmeniť, tak to nepôjde "zdola" lebo tam je len chaos, nezáujem, korupcia a momentálne nie je takej sily čo by to urobila. Bude musieť dokončiť formovanie a nastúpiť iná sila...v zmysle starého osvedčeného "klin klinom sa vyráža".....

Re: Re: Re: Re: Re: Keď vtáčka lapajú....

Daniela I. | 30.03.2012

V mnohom súhlasím, dokonca mám predstavu o "inej sile", či je tá moja predstava správna uvidím... :)

Re: Re: Re: Re: Re: Keď vtáčka lapajú....

paprsek | 30.03.2012

Ano, to ano.

Ale přijde mi naprosto nesmyslné stavět pyramidu moci. K čemu množství mezistupňů, ty mezistupně budou na co? Snad 1-2 aby se pokryla regionální správa, ale max 3 stupňům říkat pyramida je snad trochu dost nadnesené ne? A více stupňů nač? Na to,aby se tam zase všechno možné těžce zašantročilo? Zdroji počínaje a odpovědností konče. Mnohostupňová pyramida je nepřehledná, každého spíše tvořivého člověka (který může skutečně něco smysluplného udělat) odradí ucházet se o práci na vrcholu a zase se tam dostane stejný typ lidí - vychcánkové. Buďto sbírat životní zkušenosti a pak je odevzdat společnosti a nebo šplhat po zádech jiných, obávám se, že obojí moc nejde...
Myslím, že řídit společnost musí jít i jinak, jen s tím, zatím nemáme zkušenost, ale to asi nemáme se spoustou věcí, co nás čeká. Nastupujeme na skutečnou vysokou školu života, místo živoření - to už známe dokonale. Jsem zásadně proti jakýmkoliv pyramidám moci. Už proto, že se nedají rychle a operativně sestavit, musí se budovat delší čas a tak budou muset být předpřipravené - viz letáčky "Havel na hrad". Nezapomínejme kam ta pohodlnost přejímání názorů vede.
Za chvíli začínáme úplně od začátku, jako novorozenci, nic o vnějším světě netušíme. Chyb se asi úplně nevyvarujeme, ale právě na nich se něco smysluplného naučíme. Vést zemi můžou týmy odborníků, možná s nějakým mediátorem - postupně se vytříbí názory, autority... Zpracované materiály k nové společnosti nějaké jsou připravené, raději třeba vyzkoušet zpočátku více variant, než upadnout do dalšího otroctví.

Re: Re: Re: Re: Re: Keď vtáčka lapajú....

Smoker | 30.03.2012

nikto tu robotu za teba ani za mna nespravi. nepoznam jedneho bohateho moralneho cloveka. vsetci maju moralku posunutu tam, kde slnko nesvieti. Nespoliehaj sa na nikoho, len na seba.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Keď vtáčka lapajú....

paprsek | 02.04.2012

Na nikoho se nespoléhám... Na druhou stranu, proč by se ti nemorální nemohli nejprve svrhnout? Případně pozabíjet? Proč by zrovna na nás měla přijít ta nejšpinavější práce? Zvlášť, když máme holé ruce? To půjdem umlátit HAARP kladivy? - už ani ty cepy nemáme...
Jejich válka je jejich, ale nakonec může posloužit právě nám. Jen se do toho, pokud možno, moc nezaplíst. Nějaký demonstrace jim jsou šumák, pokud na "pomoc" demonstrujícím nepřijdou vyškolení profesionálové "revolučníci" - rozvraceči, vojáci ze zahraničí. To, že se něco na Islandu povedlo, nedokáži posoudit do jaké míry, byla pouze vějička pro nás. Má to být světýlko naděje, abychom se s vervou pustili do boje s větrnými mlýny a loutkovodiči se nemuseli sami namáhat... Když se trochu vyvraždíme, ten"lepší"=méně známý nám přinese mír a řád jaký, to si nemusíme vysvětlovat. No a menší, zkroušené stádo po válce se mnohem líp ovládá, ne?
Zapomeňme na to, že vyjití do ulic nám zajistí něco lepšího, než máme teď. I kdyby zvedli zadek všichni...V 68 taky Rusáci neodešli a národ byl "na nohou". A nevymlouvejme se vtrhnutí cizího vojska do naší země, cizinců všude je...kdykoliv se jim zlíbí, dostanou rozkaz a vyjedou si na výlet. Srdce Evropy nikdo z drápů momentálně nepustí sám a dobrovolně. Co obětovali na Islandu, nemohou obětovat zde. Myslím, že naše duše to cítí. Ubývá nehod, "zničehož nic" - žádné vnější opatření. V nehmotné sféře došlo k velkému čištění a to je výsledek. Méně "sebevrahů"-i když ve vědomé oblasti to nikdo nepřizná, že by chtěl skončit se životem. A stejné to je s tou ochotou vyjít do ulic - zatím to nic dobrého nevěstí. Proč se hnát do dalšího zklamání a náruče těžkooděnců , na mušku vodních děl? Sprcha v koupelně je příjemnější. To není pohodlnost, i když někteří to tak nazývají. To je nemučednictví. Jediné správné, když nemohu ničeho dosáhnout, nač se hnát do problémů s rizikem vězení, smrti? K čemu oběti? k posílení zla. Každý zničený čestný člověk je VELKÁ ztráta pro světlo, v této době plné bojů (zatím hlavně nehmotných). Každý vnitřně silný a odhodlaný člověk přináší na planetu Světlo... Ztratit život v této situaci, zbytečně, je trestuhodné.

Re: Re: Re: Re: Keď vtáčka lapajú....

Daniela I. | 30.03.2012

No veď práve tá zodpovednosť. Čím vyšší stupienok, tým by mala byť väčšia zodpovednosť za celkový výsledok.
Verím, že raz aj to budeee... a kadejakí potrimiskári s obrovským záujmom o vlastné plné vrecko nebudú mať jednoducho šancu :)

Re: Re: Re: Re: Re: Keď vtáčka lapajú....

paprsek | 30.03.2012

A kdo to bude posuzovat? No přece "prověření" pyramidičníci. Zase jsme v uzavřené skupině - není k ničemu. Pokud bude otevřená všem, pokud bude stejně transparentní jako ostatní lidé, nebude tam "kasta vyvolených"=vychcánků, ztrácí přece smysl, na co nějaký předvýběr. Skutečně tvořivého a moudrého člověka skoro každý poměrně rychle pozná, na co nějaké bratříčkování v pyramidě? To je dobré tak akorát na to, aby si zase pár neschopných krylo záda a vzájemně si pomáhalo, co bude činností pyramidy moci? Co budou dělat a proč se bude platit tolik lidí. Pokud to je nutné, proč by se měli řadit v nějaké nesmyslné hierarchii? Proč by si nemohli být všichni v expertním týmu rovni s maximálně jedním hlavounem? K čemu se budou v pyramidě podřizovat a klanět jeden druhému?

No nejspíš proto, abychom je zase začali vnímat jako "šlechtu" a začala se tak kastovat opět celá společnost. Nechci model, co tu je už pár (desítek, stovek) tisíc,? milionů let. Staré koncepty musí do koše, jinak se z toho nevyhrabem a budem si pořád honit vlastní ocas.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Keď vtáčka lapajú....

Daniela I. | 30.03.2012

No, ak sa vrátime k pôvodnému významu kást ( viď S-A védy, N.L.), kde sa ľudia zatriedili podľa ich duchovnej vyspelosti, a nie šibrinkarského rozumu - výhodné/nevýhodné .... :)

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Keď vtáčka lapajú....

paprsek | 30.03.2012

V současné situaci pouze sen... Jakpak se to třídění dnes asi z fleku bude dělat? Momentálně, podle mě, nerealizovatelné.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Keď vtáčka lapajú....

martin | 30.03.2012

věda a technika... velké projekty budou vyžadovat centralizované vedení, koordinaci a než oběhneš všechny zemljanky a zeptáš se na názor každého kmána na nějaký projekt, tak se nikam nehneme.. někdo tomu šéfovat musí, a někdo musí zastupovat menší skupiny, stejně jako to bylo i v kmenovém uspořádání... pyramida je přirozená...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Keď vtáčka lapajú....

paprsek | 30.03.2012

Ale ano, kolik stupňů? 33? Už jsem psala: zhruba model obec,( okres,) kraj, stát, ne? Dobře 4 stupně - tohle má být pyramida? No nevím o pyramidě mám jiné představy(chybí rovnoměrné ubývání počtu členů směrem nahoru a počet stupňů nic moc). Ale nějaký ten stupeň jsem připustila na začátku, na druhou stranu, snad se nezakopem do zemljanek bez techniky? Už žádné info kanály? Informace by snad bez cenzury mohly běhat rychleji a účelněji, než dnes, ne? Tak co to tu je za konstrukty? Projekty můžou být i s centrálním vedením, ale snad se to vše nemusí posílat nahoru-dolů přes desítky stupňů, ne? Odborné skupiny na místní úrovni, správní orgán v obci a centrální řízení (samozřejmě s dalšími expertními skupinami s více členy na úrovni státního celku, pokud se ve skupině nebudou schopni domluvit - skupina si zvolí šéfa s pravomocí rozseknutí) , co ještě je potřeba. Myslím, že na chod státu bohatě stačí... Jo pokud se tady budou řešit záležitosti vesmírné záležitosti, no, snad nějaký vrstevnatý orgán bude potřeba, kdo ví? Ale přijmout plány na pyramidovou správní strukturu hned na začátku, podle mě znamená, přijmout sakum prásk nějakou už vybranou vládu. Není to NWO lusknutím prstů?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Keď vtáčka lapajú....

Hox | 30.03.2012

netvrdím, že se toto z Fulfordem navrhovaných změn vyklube, nebo že se z nich vůbec něco vyklube, ale představ si to takto: pyramida odpovědnosti, nikoliv moci, protože zastáváním určité pozice z toho ten člověk nemá žádné materiální výhody oproti jiným, jen odpovědnost, je do pozice volen lidmi a ti ho kdykoliv mohou odvolat. Schopnosti jsou nutnou podmínkou, ale zásadním předpokladem jsou duchovní kvality, nezištnost, čest, atd. Přijatelné?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Keď vtáčka lapajú....

Hox | 30.03.2012

A ohledně pyramidální struktury - aby se někdo dostal na pozici s větší odpovědností, musí nejdříve ukázaz, že zvládne tu, co je o stupeň níže.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Keď vtáčka lapajú....

martin | 30.03.2012

no vidiš... a ještě mi prosimtě nastiň jak si představuješ nastolení nové nazávadné, průsvitné vlády, a výběr jejích členů, bez toho, abysme si dali pár století handrkování, strkanic a válek, při hledání shody, kudy jít, protože podívám-li se kolem, přijde mi, že "lid" příliš neoplývá osvícenými myšlenkami, takže nějakej extra proud osvícení od spodu nelze očekávat..

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Keď vtáčka lapajú....

martin | 30.03.2012

na paprsek samozřejmě, ty hoxovi komenty tam huply, když jsem to psal

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Keď vtáčka lapajú....

paprsek | 30.03.2012

Ale to já nevím, stejně jako to neví asi nikdo, teď přesně momentálně. Ale jsou skupinky lidí s určitými koncepcemi, co to s nimi zkusit?

Pořád je lepší začínat s "osazením" 2-4 pater správní moci, než s dosazením celé pyramidy, ne?

Ale stejně nějak nechápu, proč a na co kasty. Dokážu pochopit, že lidé na určitém duchovním stupni si budou více rozumět a i víc scházet, než mezi jednotlivými stupni. Ale že by všichni na určitém stupni "museli" nést odpovědnost příslušející dané úrovni?
Myslím, že je silně potřeba se od současného systému odstřihnout i s pojmy. Prostě pyramidy by měly skončit a dost. V pyramidách vždy na spodních patrech stojí horní patra, stále mi ten symbol pyramidy připomíná cosi podřízeného, nespravedlivého, nemůžu si pomoct. A ve chvíli, kdy to "nabízí" člen šlechtického rodu bych takovou strukturu nepovolila a nepřistoupila na ni ani za nic. Myslím, že právě teď tu jde o mnoho a možná "zítra" se budem rozhodovat, co dál. A teď jde o první krok, můžem básnit o budoucnosti, i o daleké budoucnosti, ale je to na prd, když nestojíme v místě prvního kroku. Dle mě to jsou pak všechno jen sny, které nás odvádí od reality. Ty první kroky, jak dál, budou zásadní, tak půjdeme za vybájeným snem ,a něco nám proteče mezi prsty, nebo realistickou cestou si "pohlídáme" začátek... Nelze začít stavět pyramidu duchovně vyspělých, když nemáme základní rámec pro přežití většiny lidí, aby někteří vůbec pochopili svoji vlastní duchovní stránku. O tom, co v budoucnu vybudovat a jakou to má mít podobu, na to bude času a prostoru později.
Jenom se v rozhovoru vykládá o starém řádu, to se prostě nabízí nový, ale známe přece volební sliby...Přece žádný řád nechceme, ne? Tak jak to podáme lidem v okolí, až bude potřeba? Jako že fajn nový řád s pyramidální strukturou bude fajn, bude "nový"!!! A nebo, NE, zatím žádnou pyramidu nepotřebujeme, vybereme si vlastní zástupce a na nové nastrčené figurky kašlem a nechceme je....? Možná právě teď máme možnost sjednotit svoji "vysvětlovací" taktiku pro ostatní, až to propukne. Když budeme mluvit zhruba stejně máme šanci být věrohodnými... A pohlídat to.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Keď vtáčka lapajú....

Hox | 30.03.2012

správný kastovní systém je ve společnosti třeba, ale nejedná se kasty, ale o stavy. Pokud funguji rigidní kasty jako to bylo v indii, nebo nejsou žádná pravidla a kdokoliv se může dostat kamkoliv, vede to k degradaci společnosti. V prvním případě jsou lidé, kteří se do kasty narodili ale nemají na to schopnosti, v druhém jsou pozice obsazovány především psychopaty a degeneráty, normální člověk se k moci nedere.

Stavy znamenají to, že se do nich člověk nerodí, ale zařazuje se podle schopností a duchovních kvalit - existujou v zásadě 4: stav žreců, vládců, pracovníků-tvůrců a degenerátů/psychopatů. Poslední je pochopitelně mimo společnost a v minulosti se s nimi moc nepárali, věděli proč.

Co se týká té "pyramidy" která tě tak dráždí, nikde není řečeno že má bůhvíkolik stupňů. Ten termín jsem použil nicméně já, ve videu se mluví o "meritokraticky řízené organizaci (ekonomické plánovací agentuře)", slovo pyramida tam tuším nepadne ani jednou.

osud.cz

R | 29.03.2012

http://www.osud.cz/britska-kralovna-obvinena-z-pasovani-drog-prani-spinavych-penez

Re: osud.cz

Hox | 29.03.2012

všiml jsem si, zajímavý vývoj.

Mimochodem, všimli jste si paralely mezi tím co říká Sidorov a tím, co Romanov zde?

Tentokrát

paprsek | 29.03.2012

No myslím, že se to pěkně vybarvilo, znělo to hezky. Díky za článek i diskuzi.

Jenom od prvopočátku se mi nezdál název - plaz jako plaz. Ať je bílej nebo ne, rádoby vznešený drak.No a ta zmínka o pyramidě... No ale využít tu jejich aktivitu by snad šlo, no a pak se nenechat vtáhnout do jejich přetahované-jak bylo už v diskuzi a setřepat tu jejich předpřipravenou pyramidu "nové" moci jako brouka. Začít na troskách 2 pyramid s úplně jinou "stavbou", konečně i s novým materiálem.

Re: Tentokrát

anonym | 29.03.2012

už zase je to tady - "plaz jako plaz", dtto můžu říct "člověk jako člověk" na Divokém západě kdysi říkali "rudokožec jako rudokožec" ... všechno jedna verbež. Ale já tvrdím že toto není vpořádku! Mimo jiných problémů které takto vznikají...Tady někdo němá ani šajnu o evoluci inteligentních forem života, o tom, kdo čím disponuje a kdo kde je původní (myslím nehumananoidní formy třeba i plazího typu i humanoidní -tvory andělského typu ) a jak je vzestup do dalších pater evoluce podmíněn vyrovnáním se a vymaněním z původních základů... Dost často tady hodně lidí škatulkuje a háže do jednoho pytle a připadaj si potom tak ale opravdu tak čistí, Světlí a úžasní... chtělo by to nejen přečíst, ale taky aspoň trochu pochopit co píše Levašov - tedy nejen on, ale asi cokoliv kdokoliv mimo zde zmiňovaný okruh vědoucích řekne nebo napíše, je obecně tady dost často očerněno a zde v diskuzním fóru dehonestováno... cožpak jste si toho nevšimli vy, kdož sem chodíte upevnit svá srdce, nasytit touhu po poznání a spravedlnosti...

Re: Re: Tentokrát

paprsek | 30.03.2012

Omlouvám se, pokud jsem někoho urazila, ale nemyslela jsem to jako hodnocení různých bytostí, o kterých, pravda, nemám ani šajnu.

Bylo to hodnocení pouze symbolu, který byl zvolen, pro "lidi osvoboditele" lidstva. Prostě mi to přijde krajně podezřelé. Nic proti drakům nemám, pokud nebudou lidi utlačovat. Ať si klidně žijí ve vedlejší vesnici, když nebudou útočit... Pokud se budou chovat obdivuhodně, dokážu si jich i vážit, v tom problém nevidím. Symbol - prostě drobný detail, nevím, jestli je důležitý, mně je podezřelý...

Romanov

Anonym | 29.03.2012

Vatikán, zmanipulovaná média, zkorumpované demokracie atd. nejsou cílem iluminátů, ale pouze prostředkem. Jakmile tyto prostředky nebudou funkční, ilumináti se jich zbaví a zotročí lidstvo jinými prostředky. Obecně pracují takovým způsobem, že se postaví de čela reformace i protireformace, pak jim je jedno, která strana zvítězí, protože oni ovládají obě.

Cituji z materiálu rozhovor se skrytou rukou (dialogue with Hidden Hand): „…násilí, války, nenávist, hrabivost, ovládání, zotročování, genocida, mučení, morální pokleslost, prostituce, drogy – to všechno a ještě mnohem více jsou věci, které slouží našim záměrům…“
„…zanedlouho dospěje k závěru náš scénář zvaný End Game (Konec Hry), my otevřeně vystoupíme a veřejně vyhlásíme, že „zachráníme“ kolabující politické a finanční instituce tím, že se dostaneme do čela a budeme váženými vůdci…“

Fulford k tomu uvádí:
„…byl jsem kontaktován jistou skupinou lidí…“
„tvrdili, že jsou jednou a tou samou skupinou, která iniciovala americkou revoluci, francouzskou revoluci i ruskou revoluci a že stojí striktně proti aristokratům a proti lidem, kteří z generace na generaci dědí svou moc. Sami prý věří v meritokracii….“
„Co se mně týče, tak jsem jim samozřejmě na jejich „špek“ ani náhodou neskočil a okamžitě jsem se od všech aktivit a činnosti této „skupiny“ distancoval. Bylo mi jasné, že jde o řízenou snahu „Systému“ mne zdiskreditovat před zraky globální veřejnosti.“

Rozhovor Benjamina Fulforda se Seanem Davidem Mortonem, „Strange Universe“ New York
Viz. http://www.americanfreedomradio.com/archive/Strange-Universe-32k-101311.mp3

Re: Romanov

martin | 29.03.2012

z Fulfordova blogu: This Alexander Romanoff or Richard Sorge or whatever it is he calls himself has provided physical proof that he represents seriously powerful and dangerous people. That is why I opened a dialogue with him. It does not mean I agree with everything he says.
My view is that any new pyramid type hierarchy must be completely transparent and meritocratic and structured so that anybody can climb to the top if they are good enough. I also think that we must avoid having a single leader at the top but always at least a small council representing all the main interest and opinion groups. Freedom of the press and transparency are the best way to keep corruption out of the system.

Predkovia a zdravý rozum nás ochraňujte

Danka | 29.03.2012

Táto veta článku: ,,Po mé pravici je Alexandr Romanov, jež je velmistrem iluminátské skupiny, která tvrdí že realizovala francouskou, ruskou a americkou revoluci." myslím hovorí za všetko.

Co dodat

Martt | 29.03.2012

Citit z toho prichod anikrista. Iluminati na hrad. Posolsvo ktore BF prinasa mi znie ako: Nic nemusite robit - o vsetko sa postarame. Piramidu ktoru nam nesiete vam upgradneme na v2.0 (transparentnu) ...

Re: Co dodat

andrej | 29.03.2012

tiez mam z toho taky pocit trosku
pohodlne sa ussadte a sledujte co spravime
vy nemusite nic , predsa je to pre vase dobro
len sedkajte a hlave na nic nesahajte

Boj vnútri mesačného kultu.

TRON | 29.03.2012

Bohyňa Isis je manželkou boha podsvetia Osirisa a matkou boha Hóra, ktorého oko nás sprevádza v podobe oka na dolárovej bankovke. Isis, Osiris a Hórus sú bohovia mesačného kultu, kultu parazitov.
Z tohto rozhovoru je zrejmé, že v mesačnom kulte dochádza k výraznejšiemu rozporu medzi jeho dvoma vetvami. Paraziti sa časom rozpadli na dve skupiny. Jednu tvorí Wall Street a druhá sedí v Rusku.
Dobrou správou je, že paraziti sa budú navzájom žrať medzi sebou a tou zlou, že nás ostatných do toho vtiahnu.

Re: Boj vnútri mesačného kultu.

Ivan | 29.03.2012

...dobrý postreh....

Re: Boj vnútri mesačného kultu.

TRON | 30.03.2012

Ono to celé môže byť aj divadlo.
Romanovcov povraždili. Zostala, vraj, len princezná Anastázia.
200 miliónov mužov v zbrani? Na svete je 7 mld. ľudí. Po odpočítaní žien, detí a starcov, zostanú možno 2 mld. bojaschopných. Z toho by každý 10-ty musel byť vojakom. Lenže, proti stojí USA, má 300 mil. obyv, Kanada, cca 30, Austrália, cca 25, Británia, 60, a bohvieešte kto. A z 2 mld je naraz len 1,5 mld, teda každý siedmi by musel byť v zbrani. A to je problém, lebo u nás je len asi 10.000 armáda. Čiže je to celé výmysel.
Tento článok, zinscenovaný rozhovor, považujem celý za fake.
Samozrejme, stále sa držím toho, že paraziti majú dve vetvy a žerú sa navzájom, pretože vždy musí byť niekto proti.

Re: Boj vnútri mesačného kultu versus ,,Převaděči"

Archibald | 29.03.2012

Taky to tak vnímám, tonoucí se stébla chytá a zkouší všechno možné.Polopravdy,protiřečení,lži, nemají už pod kontrolou ani sami sebe.
Všichni musíme přiložit ruce k dílu dle svých schopností a možností,nikdo za nás nic neudělá,žádný vůdce.Mezi námi je již mnoho aktivovaných tzv. ,,převaděčů"(vědoucích a činících) a nemusí jít zrovna o megalomanské skutky.Trpělivá-mravenčí práce bez ovací a blahořečení-očekávání,jak se říká: 100x nic umoří i vola (temné),ikdyž toto pořekadlo platí bohužel obousměrně.

Re: Boj vnútri mesačného kultu versus ,,Převaděči"

TRON | 30.03.2012

Prišiel som k názoru, že toto celé je zinscenované. Vyššie píšem dôvody môjho záveru.

To zní dobře

treerat | 29.03.2012

Zní to velmi pěkně. Tak ještě doufám, že se to začne již brzy uskutečňovat.

Atlantis

Javen | 28.03.2012

Atlantis se stala temnou až později. A pak se to už jen sype dolu. To neodporuje Levašovu. Naopak. Archeopteryx byl přítel tehdejších lidí. A pak ...už nebyl.

Re: Atlantis

Varg | 28.03.2012

Souhlasím, Atlantida vznikla jako vyspělá civilizace a zanikla zničením "zevnitř" temnýma a asi se tam odehrávali ke konci zla, o kterých se nám ani nezdá.. Mnoho zajímavých informací je v knize Atlantida a Lemurie (autor Heinrich Kruparz).

Zaujalo mě z toho videa, co říká Daikaku:
.."Mezinárodní asociace juda, karate, bushido, kung-fu atd. může v jakýkoliv okamžik zmobilizovat celosvětově 200 milionů lidí."..

protirecia si

pavel | 28.03.2012

Romanov - "bůh Židů, křesťanů a muslimů není nikdo jiný než ďábel."
Fulfrod - "bůh židů je Jahve, tvůrce Vesmíru..."
Pritom Jahve = Satan, ten vesmir urcite nestvoril...

Re: protirecia si

Hox | 28.03.2012

tuhle větu jsem taky nepochopil, vzhledem k tomu jak to má v hlavě srovnané ohledně jiných věcí a ví že Jahve=Set, tak se podle mě jen blbě vyjádřil.

Re: protirecia si

nina | 29.03.2012

rozumím tomu tak,že pro židy jejích bůh Jahve je tvůrcem vesmíru...

Re: protirecia si

hmm | 29.03.2012

to znamená jedine to, že netreba veriť ani jednému z nich

Re: protirecia si

a navyše.... | 29.03.2012

kto pozorne čítal Levašova. ten už sa nepotrebuje rozrušovať nad Fulfordom a podobnými vtákovinami

Re: protirecia si

Jan | 29.03.2012

To je podle mě protipól(- tj.Jahve- ne tvůrce, ale ničitel a zánik vesmíru- temná podstata) ku Světlému.

Re: protirecia si

L | 30.03.2012

...což mi připomnělo jeden text z necyklopedie, má to sice být legrace, ale... http://necyklopedie.wikia.com/wiki/Bible#Rozbor

Tohle téma... potřebuji ještě pár střípků... nicméně, "Satan" klidně tenhle Vesmír stvořit mohl.... ale je to slovíčkaření... jde o to, co považujete za Vesmír... pokud veškeré Bytí, pak je to samozřejmě blbost, pokud to ovšem berete od Velkého třesku, pak je to... docela dobře možné.... druhá věc je koho považujete za Satana.... pokud Bytost, která byla "zavrhnuta" Bohem, tak ta podle mého určitě není o nic víc zlá, než "Bůh", který ji zavrhl... spíš mi přijde, že si ten "Bůh" skrze ni zrcadlil sám Sebe....no to je jedno... každopádně tento "Bůh" klidně mohl tento Vesmír stvořit a zároveň být i příčinou strachu, kterým je protkán...........

...neúrokom...

Ivan | 28.03.2012

zľava doprava 33 - 30 - 53...

mno..

martin | 28.03.2012

je velice zajímavý tohle sledovat, mam na mysli ten cirkus okolo BF, a opravdu si přeju, aby to bylo všechno autentický. každopádně, ať je to jak chce, nemá nejmenší smysl čekat, až tuhle rovnici za nás někdo vyřeší. sedět doma na zadku a čekat co vymyslejí hoši, kteří mají v rukou moc s tím hnout. je potřeba to tlačit i od spodu a každej by se měl v tomhle čase rozhodnout, za koho kope a přizpůsobit tomu svoje akce, svůj způsob myšlení, svůj život. nebulet, makat... držím palce..

zaujimave

hmmm | 28.03.2012

Tak to su vazne veci pustene do eteru! Co sa tyka Atlantis, ta bola tiez podmanena temnymi silami, teda pokial sa drzime vykladu Levasova, a mne to dava zmysel, ze teda mohla byt vyspela ale aj temna, ze by oni o takejto "drobnosti" nevedeli?

Re: zaujimave

ivánek | 28.03.2012

to je přece není to oč tu běží-jestli byla temná nebo jaká-ale že byla! Jestli teda mají kluci něco v rukávu.....něco jako důkazy,nezvratné důkazy.

Přidat nový příspěvek