Rozhodněte sami (aktualizace - kompletní transkripce)

Rozhodněte sami (aktualizace - kompletní transkripce)

Žádné komentáře z mé strany, rozhodněte sami, co to znamená. Včerejší vystoupení Fulforda, Chodoina Daikaku a údajného potomka Romanovců a reprezentanta gnostických iluminátů (ten nalevo). Vrátím se k tomu později s kompletní transkripcí, nyní jen jedna pasáž Romanova (čas 12:01 na videu níže). Jednalo se o vysílání nějaké japonské TV nebo kabelové stanice, ale nemám informace o jak významnou stanici se jednalo. Podle produkce je to zdá se spíše amatérský pořad, ale zdání může klamat a tyto měřítka mohou být dost jiná.

 

Romanov: "... to velké tajemství které ilumináti (gnostičtí) drží není to, že bůh Abrahama je ve skutečnosti Satan, víme to tisíce let, už od starověkých Gnostiků, že bůh Židů, křesťanů a muslimů není nikdo jiný než ďábel, nicméně, tím velkým Tajemstvím které přechováváme už 14 tisíc let jsou materiální důkazy, které nezpochybnitelně dokazují existenci předpotopní technicky pokročilé civilizace. Mluvím o Atlantis. Měli hvězdnou technologii, a to bylo kompletně vymazáno z naší historie. A proč se to stalo? Zjevně, aby mohli instalovat tohoto "ďábla" a tím v podstatě vymýt mozek a kontrolovat lidskou rasu, v čemž byli extrémně úspěšní. Ale my máme důkazy, a my předložíme důkazy, které dokáží existenci Atlantis."

Na konci konference Romanov ještě dodá záhadnou zprávu: "Mám ještě jednu zprávu, osobně pro královnu Alžbětu (podívá se do kamery): teto Alžběto, Isis je velmi naštvaná. Chce zpět svou korunu."

 

Dodal bych, že takto přímo a bez obalu podobné věci někdo do mainstreamového éteru zatím nikdo neřekl.

 

 

Aktualizace - transkripce:

Fulford: "Mí druhové lidé. Jsem Benjamin Fulford, mluvčí Společnosti bílého draka (White Dragon society). Se mnou zde je Chodoin Daikaku, je hlavou světové asociace bojových umění a pokud bude třeba a nastane krizová situace, může zmobilizovat armádu 200 milionů lidí celosvětově. Po mé pravici je Alexandr Romanov, jež je velmistrem iluminátské skupiny, která tvrdí že realizovala francouskou, ruskou a americkou revoluci. Jak možná víte, probíhá boj o budoucnost této planety. Západní země byly ovládnuty organizací podobnou mafii, kompletně sestavenou z členů téhož klanu, jež uctívá ďábla, a oni chtějí jimi kontrolovanou světovou vládu a nás zbytek uvrhnout do nekonečného dluhového otroctví, permanentní bídy s absencí naděje jakkoliv být pány našeho vlastního osudu.

My máme velmi odlišnou vizi. Jsme za světový mír. Jsme pro 100.000 dolarů pro každého muže, ženu a dítě, které budu doručeny ve formě škol, nemocnic, vzdělání zadarmo, ochrany přírody a všech těch věcí, po kterých většina lidí touží.

Všichni chceme zastavit chudobu, chceme zastavit ničení životního prostředí, všichni si přejeme mít prosperující a šťastnou a mírumilovnou budoucnost, a to je alternativa, kterou nabízíme. Děkuji.

Nyní, předávám slovu panu Romanovovi."

Romanov: "Zdravím vespolek, toto je poprvé kdy jsem v pořadu podobného druhu, takže bych chtěl poděkovat panu Chodoinovi za pozvání, rozumím, že pan Chodoin je dobrý přítel Vladimíra Putina, ve skutečnosti je jeho (judo) učitel, takže bych chtěl využít této příležitosti a popřát panu Putinovi k volebnímu vítězství.

Z mého pohledu odvedl obrovskou práci při záchraně Ruska ze spárů parazitů, kteří se ho pokusili ovládnout za éry Gorbačova. Je nejlépe kvalifikovaným člověkem pro vedení Ruska v tuto dobu, jak bylo demonstrováno také vůlí ruského lidu ve volbách.

Nyní, v západních médiích byly zprávy o zfalšovaných volbách v Rusku, k tomu bych chtěl říct dvě věci: zaprve, korporátní mainstreamová média jsou vtip, ostuda, ve skutečnosti nezáleží na tom, co říkají. A zadruhé, pokud je řeč o zmanipulovaných a falšovaných volbách, nejlepším příkladem je Amerika. Jakou volbu tam lidé mají. Dvě superbohaté korporacemi podporované strany se svými kandidáty, kteří v případě zvolení, bez ohledu na to, který konrétně vyhraje, opět zastupují zájmy oněch korporací a superbohatých. Takže to je můj pohled na věc, a přeji Vladimíru Putinovi hodně štěstí a doufám že bude pokračovat ve velmi dobré práci, kterou doposud odvedl."

 

Daikaku (japonsky, Ben překládá): "V současné době zmatku a otřesů potřejeme vůdce který má světovou vizi, vesmírnou vizi, silného vůdce. Abyste měli světový mír a lidstvo sjednocené v harmonii, potřebujete sílu. Myslím že Vladimír Putin je jeden z lidí, který to může dokázat. Je jedním z vůdců, kteří sem v tuto dobu změn na naší planetě přišli."

 

Fulford navazuje: "A já jsem také japonské vládě navrhl ustavit mezinárodní meritokraticky řízenou organizaci nazvanou Mezinárodní ekonomická plánovací agentura, která bude mít 200x více prostředků, než utrácí Světová banka, a ta by mohla dokázat dokončit úkol odstranění chudoby a ničení životního prostředí v řádu měsíců. Namísto toho máme tyto válečné štváče, nekompetentní zločince, kteří nemají nejmenší ponětí, jak řídit planetu, kteří se nějak ocitli u moci a myslí si, že jsou bozi."

 

Romanov (vstoupí do řeči): "Tady nesouhlasím, myslím že tito lidé kteří řídí planetu vědí velmi přesně, co dělají, nejsou hloupí. Jak já to vidím, máme jednu společnou planetu, se sedmi miliardami lidí a z nějakého důvodu je tu velmi malá skupina lidí, kteří si myslí, že planeta patří jim a mohou si zde dělat co se jim zlíbí a dělali to odnepaměti, a je čas, aby to skončilo. Kdo jsou u všech všudy tito lidé? Kdo jim dal velení? Nu, jedna dobrá věc je to, že víme přesně, kdo jsou, a dokonce to není ani jedno procento. Je to elitní kruh uvnitř jednoho procenta. Jedno procento se nemá čeho bát. Je to úzká skupina lidí, my jim říkáme "starý vládnoucí řád", převážně jsou to starší muži. Rotschildové a Rockefelleři, hmm, židovští bankéři na Wall Street. Goldman Sachs. Bushové a Clintoni (ové). A na druhé straně Atlantiku - Vatikán. Královna Alžběta. Tyto skupiny vládnou této planetě... snad odjakživa. Pro svůj vlastní osobní prospěch - k čertu se všemi ostatními. Tito lidé mají všechno. Jak moc více ještě potřebují? Nikdy by se nezastavili a neberou ohledy na nikoho. Polovina světové populace žije v chudobě zatímco tito lidé mají prostě stále více, více, více. Takže, přišel čas, abychom je zastavili a to je to, co uděláme tento rok. "

 

Fulford: "Oni nazývají lidi svými poddanými, tj. otroky. Přemýšlí o nás jako o otrocích. My nejsme otroci, my chceme naši svobodu, chceme volit svůj vlastní osud, nechceme špatné, špatně placené ubíjející a namáhavé práce, žít ze dne na den bez budoucnosti. Chtějí nás ohlupit, zdrogovat, vakcinovat, sterilizovat. Dělají věci například, právě nyní nadace Gatesových provádí v Africe očkování před hlavněmi zbraní, nutí rodiny nechat své dcery sterilizovat a je to maskováno jako vakcinace. To je druh lidí, které už nechceme vidět u moci! A my je odstavíme. To je slib. Tento rok."

 

Daikaku: "...(japonsky)"

 

Fulford překládá: "Říká, že Vladimír Putin má 5. mistrovský stupeň v judu, studoval a studuje bojová umění, což mu dalo sílu. Mezinárodní asociace juda, karate, bushido, kung-fu atd. může v jakýkoliv okamžik zmobilizovat celosvětově 200 milionů lidí. A ti bojují pod principy rytířství, což znamená neútočení na ženy, děti a ne-bojovníky, což je to, co dělá druhá strana. Chodoin Daikaku věří, že s Putinovou pomocí a s pomocí světové asociace bojových umění můžeme dosáhnout velké změny, a samozřejmě také s pomocí iluminátů kteří mají své lidi v západních zemích, tajných službách atd. A toto nejsou italští ilumináti, toto jsou gnostičtí ilumináti a ti chtějí meritokracii - vládu těch, kdo jsou pro to nejzpůsobilejší. Lidé kteří se propracují nahoru, ne ti, kdo jsou nahoru narozeni a dostanou se k moci, i když na to nemají. To není dobrá cesta, jak řídit planetu. Chceme transparentní pyramidu kde se každý bude moci dostat na vrchol a každý uvidí, kdo se tam dostal a jak se tam dostal. Nechceme lidi v pozadí užívající tajné společnosti, úplatky, vraždy a lži aby nám vládli k sobeckým účelům. Tyto dny jsou minulostí. Lidstvo bude osvobozeno."

 

Romanov: "Líbilo se mi co řekl Chodoin-san ohledně japonské televize a samozřejmě to se týká médií všude. Jsou navrženo pro ohlupování lidí, aby se každý jen smál jakémukoliv nesmyslu a nemyslel vlastní hlavou. .."

 

Fulford: ".. a také vzdělávací systém, byl navržen aby rozparceloval váš mozek - každý ve světě vyššího vzdělání je trénován, aby myslel uvnitř rámce, ne mimo daný rámec, je mu dána jen specifická kategorie vědění, Oni nechtějí, aby lidé věděli, co se doopravdy děje. "

 

Romanov: "chtěl bych říct jednu věc nakonec, a toto je trochu z jiného soudku, týká se to tajemství iluminátů. Nedávno jsem řekl v pořadu s Benjaminem, že to tajemství které ilumináti (gnostičtí) drží je to, že bůh Abrahama je ve skutečnosti Satan - což je samozřejmě absolutně pravdivé. Víme to tisíce let, už od starověkých Gnostiků, že bůh Židů, křesťanů a muslimů není nikdo jiný než ďábel. Nicméně, to velké Tajemství, které ilumináti 14 tisíc let drželi a ochraňovali jsou ve skutečnosti materiální důkazy, které nezpochybnitelně dokazují existenci předpotopní technicky pokročilé civilizace. Mluvím o Atlantis. Měli hvězdnou technologii, a to bylo kompletně vymazáno z naší historie. A proč se to stalo? Zjevně, aby mohli instalovat tohoto "ďábla" a tím v podstatě vymýt mozek a kontrolovat lidskou rasu, v čemž byli extrémně úspěšní. Ale my jsme zachránili důkazy, a my předložíme důkazy, které prokáží existenci Atlantidy."

 

Fulford: "Chtěl bych co nejvíc vyjasnit následující: bůh židů je Jahve, tvůrce Vesmíru, my jsme nevytvořili sami sebe, něco nás vytvořilo. Všichni musíme respektovat stvořitele, to znamená přírodu a jiné lidské bytosti. Nicméně, z přímých rozhovorů s těmito lidmi jsem došel k názoru, že oni ve skutečnosti uctvívají Satana. Jakkoliv je to neuvěřitélné, vládne nam skupina gangsterů uctívající Satana (neboli Seta p.p.). To je ten šokující fakt, ke kterému jsem došel po dvou desetiletích studia problematiky. A tito lidé už nejsou chráněn. Víme, kdo jsou. A oni vědí, že my víme, kdo jsou. Jsou vystrašení, a jejich jedinou nadějí je co nejrychleji se vzdát."

 

Romanov: "Nicméně, dostali šanci vzdát se a vypadá to, že ji nehodlají využít. Takže je přinutíme se vzdát. A na úplný konec, mám ještě jednu zprávu, osobně pro královnu Alžbětu, kde je kamera, aha, zde. Takže: teto Alžběto, Isis je velmi naštvaná. Chce svou korunu zpět."

 

Fulford: "Děkuji vám všem za pozornost, a pamatujte, všichni chceme světový mír, konec ničení životního prostředí, chceme budocnost plnou dostatku a potěšení a všeho, ne tuto noční můru, co máme nyní. Děkuji a bůh s vámi."

 

Diskusní téma: Rozhodněte sami

Fulford...

Hum | 13.07.2015

Jeho tliachanie sa mi uz dlho akosi nepozdava a vidim, ze niesom sam...

Re: Fulford...

chris | 15.11.2016

Není to tlachání :-) Možná to tak vypadá , ale hovoří zasvěceně , tedi ví !!!

Přidat nový příspěvek